P. 1
Variante Bacalaureat Matematica M1 2009

Variante Bacalaureat Matematica M1 2009

4.67

|Views: 118,114|Likes:
Published by Scutariu Silviu
Variante Bacalaureat Matematica M1 2009
Sursa: http://baba.valentinbora.com/2009/03/02/variante-combinate-bac-2009/
Variante Bacalaureat Matematica M1 2009
Sursa: http://baba.valentinbora.com/2009/03/02/variante-combinate-bac-2009/

More info:

Published by: Scutariu Silviu on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . de la ( (0. + f ( n ) ) . Se consideră funcţia f : (0. n→∞ . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . ⋅) la ( G . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. acesta să aibă exact două cifre egale. ) + . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.0} → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se ştie că (G . specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca. profilul militar. 2.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. Se consideră matricea A =  . c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1.Filiera vocaţională. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că numărul   este real. b) Să se arate că I n ≤ 1. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . 1− i 1+ i  2 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1.informatică. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . unde G = (3. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . 6.. f ( x) = x + 3 . ) este grup. n ∈ * . In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. 5. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. a) Să se calculeze 4 5 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu.M1 n ∈ n→∞ * . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . ∞). atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . ) . . ∞) → G . 3. * . 5p 5p 5p 2.. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 .

profilul militar. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . Triunghiul ABC are B = laturii AC . ∞ ) . −3) . Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . 2.. ∞ ) → .9). b = 0 . Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . ∞ ) . atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). Se consideră funcţia f : ( 0. ∗ x = −1 . a) Să se calculeze derivata funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. 4). Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 .. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. . x +1 1 2. 1. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : ( 0. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . 2( x − 1) MT1. b ∈ .. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A.. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . ∫ f ( x ) dx. unde a. 5. atunci rang( M ) = 2.Proba D. an = f (1) + f (2) + . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. ∞ ) → . 2. C (8. 4} → {1. B (1. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent.3. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3.informatică. ∞ ) → ( 0. în raport cu legea “ ∗ ”. B. 4. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1.3. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. f ( x) = 3 log 2 x . ∀k ∈ ( 0. care conţin ultima coloană. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. n ∈ n→∞ 1 . 6. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. B (7. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă x > 1 . Se consideră punctele A(0. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. −4). specializarea matematică . f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . 2. programa M1 c) Să se arate că. C sunt coliniare. C (−1. este nul. + f (n). a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă.Filiera vocaţională. 6).

x1 . 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. profilul militar.6. 4. există p ∈ 2.informatică. pentru orice τ ∈ S5 . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . specializarea matematică . ecuaţia are o singură rădăcină reală. pentru orice a ∈ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . Se consideră. Să se rezolve în mulţimea ( 0. 6. + − . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 .Proba D. programa M1 . Ministerul Educaţiei. 2) . f (1) = 3 .. a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . ∞ ) → . −2) şi C (4. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x .. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze cos B . 3. b) Să se arate că. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . 2. B (2. 1 1 1 .n∈ . Ministerul Educaţiei. 2. 4. ∞ ) → . f (0) = 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.∞ ) . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1.. x 2n şi g n : (−1. ∀n ∈ * . − x 2n −1 + f n ( x) . Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. f ( x ) = e x⋅ln x . c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . ∞) → 1+ x . 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. Se consideră funcţia f : ( 0.6) . x2 şi x3 . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. ∀x > 0. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 .Filiera vocaţională. funcţiile f n : (−1.. f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . Se consideră a ∈ . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .8} ? 5. x2 . MT1. să se determine x1 .

   . ∞) → . 5p 2. Se ştie că. • Toate subiectele sunt obligatorii. H t este un subgrup al grupului (G . a) Să se determine a. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Se consideră funcţia f : (0. 4 şi 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Să se rezolve în mulţimea [ 0. MT1. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. Se admite faptul că (G. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . . A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) .. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x .. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. p ∈ . b) Să se demonstreze că. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. 7 − 4i 2. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + − ln n. ⋅) şi ( . f ( x) = 2x 1 1 1 + + . pentru orice k > 0 . în triunghiul ABC . în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. 1 3. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. ⋅ ) este un grup. Se consideră funcţiile f : ( −1. 2π ) ecuaţia sin x = − . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. unde a. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. 2. b.   z + 2t = 1    2k  2. ∀n ∈ 2 3 n * . profilul militar. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1.informatică. Ministerul Educaţiei. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R .Proba D.. c sunt parametri reali. < f ( k + 1) − f ( k ) < . b. ∞ ) → .Filiera vocaţională. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . pentru orice t ∈ . c) Să se demonstreze că grupurile (G . 2 4. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . + ) sunt izomorfe.3 ( ) . specializarea matematică . 5. 1 1 5p b) Să se arate că.. ∞) → . ⋅ ) . Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i .

2 ) şi B ( 0. profilul real. profilul militar. graficului funcţiei f . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) .Proba D Filiera teoretică. x3 sunt numere întregi. Se consideră funcţia f : → . ∀n ∈ 2 ∗ . c) Să se determine A−1 . ∀ n ∈ . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. x2 . x0 = 0. AC = 14 şi BC = 15 . c) Să se arate că nI n I n−1 = π . Să se demonstreze că punctele A . Fie triunghiul ABC.7. pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Se consideră funcţia f : R → R . π 2 π . b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. n ∈ 0 2 * .informatică. xn +1 = f ( xn ) . Ministerul Educaţiei. 2. x3 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . Ştiind că punctele A (1. 2. x2 . să se determine numerele reale a şi c.5. 6.Probă scrisă la MATEMATICĂ . Filiera vocaţională.9} ? 5.3. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. . π 2 . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. 4. ∀-nProba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . specializarea matematică . F şi C sunt coliniare. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . MT1. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . specializarea matematică . f ( x ) = ax 2 + x + c . c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. cu rădăcinile complexe x1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . DF = 2 FE . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) .3) aparţin 3. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ .

   a b   2. atunci det ( M ) = ±1 . profilul real. b ∈  . 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . B. ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * .. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. y A ) . C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x − sin x . 2. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . Să se arate că C17 > C17 → . Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + .. Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x .informatică. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . g n ( x) = 1− x 1− x * .informatică. atunci X + Y ∈ A . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel.Filiera teoretică. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn .1) → . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 15 4. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1.. g n : [ 0. Y ∈ A şi XY = O2 . 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . 5p 5p 5p b) Să se arate că. specializarea matematică . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. atunci det ( M ) = 0 . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . C ( xC . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. B ( xB . atunci X = O2 sau Y = O2 . dacă X ∈ A . Fie funcţiile f . Filiera vocaţională. unde n ∈ . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). c) Să se arate că. yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. Să se arate că şirul este nemărginit. profilul militar. 1  1 ∈ M 3( 1  ). b) Să se arate că. dacă A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dacă matricea M este inversabilă. yB ) .. 2. 91 6. MT1. +  = ln 2 . c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. dacă X ∈ A şi Y ∈ A . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. Fie A ( x A . programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea de matrice A =   a.Proba D. b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn .    −3b a   a) Să se arate că.

α ∈ S3 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . x ∈ S3 . b ∈ } . 2. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. n→∞ . ştiind că A(−1. [i ] şi z2 ∈ [i ] . ∀ x ∈ . specializarea matematică . programa M1 n dx. 4. Fie inelul [i ] = {a + bi a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . C (2.Proba D. −1) . Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 .Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că. . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . Să se determine funcţia f de gradul întâi. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . Se consideră permutările e. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . z4 2. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. MT1. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. 2). Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. n ∈ 5p 5p 5p [i ] . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . Ministerul Educaţiei. } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. α= . 1 . f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. oricare ar fi x ∈ 3. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . B (0. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. profilul militar. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. oricare ar fi ordinea factorilor. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. e =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC .0). 2. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. 5.

dacă A = 5p π 4 . Să se determine a . t x ∫0 f ( x)dx . profilul militar. b. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . atunci A este inversabilă. 6.1] → 6 2. 5. Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că.1. a sunt în progresie aritmetică. d ∈ . g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3.9 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . B= π 6 şi AB = 6. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. dacă c < 0 . Ministerul Educaţiei. MT1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. 2.1. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde m este un parametru real. c = −1. Pentru a.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. ∀x ≥ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. cu rădăcinile x1 . dacă a = 1. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . → . unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . E astfel încât AD = 2 DB . AE = 2 EC . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . atunci b = −1. specializarea matematică . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 2} → {0. x2 . x3 ≤ 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . • Toate subiectele sunt obligatorii. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . astfel încât x1 ≤ 1. x3 ∈ . Se consideră funcţiile f : .Proba D. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . 4. 17. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. Se consideră a. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . c. să se calculeze det ( A) . b) Să se arate că. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . b ∈ ştiind că numerele 2. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. b sunt în progresie geometrică şi 2. f ( x) = −3 x + 2 . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. a. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. ştiind că f : → . 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . x →0 x >0 . − {−2} → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. 3. b. x2 ≤ 1. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

Fie a. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0. x3 . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. n ≥ 3 . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . n ∈ * . −3) .Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. 4. se consideră funcţia f n :[0. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. specializarea matematică . 2. π 4 . n ≥ 2 . x4 ∈ .1) . c) Să se calculeze lim an . f = X 4 − 5 X 2 + 5 .Proba D. c ∈ şi matricea A =  c a b  . Fie α ∈  π . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. ∞ ) → . atunci existăCurriculum şi Evaluare af .7. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. + ( −1)  = I0 . unde an s-a definit la punctul b).5. b. profilul militar. programa M1 2. x2 .. 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. f n ( x) = x n − nx + 1 . atunci a=b=c. 1 − I 2n −2 . 1 1 1 1 . cu rădăcinile x1 .1) şi bn ∈ (1. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . Să se calculeze sin α . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  astfel încât cos α = − .∞ ) . 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) .3. Pentru fiecare n ∈ .informatică. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1.1] şi strict crescătoare pe [1.9} ? 5. 2) . 5  3π  6.. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . D (−1. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. Se consideră şirul ( I n )n∈ .0) şi trece prin punctul (0. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. ∀n ∈ . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . ∞) .

Să se calculeze sin 2α . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . Fie α ∈  . 2. B ∈ G .informatică. D ∈ G pentru care CD ≠ DC . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. c) Să se arate că dacă a. MT1. 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . 5. b) Să se calculeze lim f '( x). Să se determine a ∈ 2−i . oricare ar fi numărul real x . 3 π  6. Se consideră funcţia f : → . Se consideră a. b. atunci I 2 − A + A2 ∈ G . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . b. oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . profilul militar. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1.Proba D. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . 1 π 3.Filiera vocaţională.  0 1     a) Să se arate că dacă A. x ∈ \ {0} . 5 2  Ministerul Educaţiei. 2 3 8 10 4. b) Să se găsească două matrice C . a > 0  .3) .1] → . Pentru fiecare n ∈ * 1 . −2 ) . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . specializarea matematică . π  astfel încât sin α = . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în intervalul [ −1. f n ( x) = (1 − x)n . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. b. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . C ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . atunci f are o rădăcină raţională. c ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3) . a) Să se determine a. iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . c) Să se calculeze lim x . n ∈ . B ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. atunci AB ∈ G . se consideră funcţia f n :[0. f ( x ) =  x  0 . n→∞ 0   1 1 ∗ . c) Să se arate că dacă A ∈ G . n ≥ 10 . Se consideră mulţimea G =  X =   a. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . b ∈ .

specializarea matematică . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) .1) . este convergent. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră matricele A =  şi B =  .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . ∀n ∈ 4 * . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. 4.Filiera vocaţională. MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . 2. [X ] . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). x3 . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. unde x1 ∈ ( 0. programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . f ( x) = x 2 − x + 2 . să avem a + b = 4 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. ∀x ∈ .informatică. x2 . cu proprietatea că xf ( x) = sin x. Se acordă 10 puncte din oficiu.1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . Se consideră o funcţie f : * . profilul militar. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1.Proba D. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . Se consideră polinoamele f . 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 .  . B = 5p π 4 şi C = π 6 . 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. 5. → . cu rădăcinile x1 . . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . a) Să se arate că xn ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . . Ministerul Educaţiei.

Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se determine a. Care este probabilitatea ca.7} . F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . numărul C7 să fie prim. B (4. + xn − n. ∀n ∈ . 1 π = . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. alegând un număr k din mulţimea {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. ştiind că A(−3. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Să se determine a ∈ 6. ∞). 2 2 3. specializarea matematică . profilul militar. Se consideră funcţia f :[0.Proba D... Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) .. x3 în cazul a = 2. ) Ministerul Educaţiei. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → .. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . este convergent. cu rădăcinile x1 . ∞) → [0.2. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. b = 0 . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2) .4) .informatică.Filiera vocaţională. 2. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . 5. Se consideră a. 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. Să se rezolve în intervalul [ −1. x2 .  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . x3 ∈ a) Să se determine x1 . b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . MT1. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. 2. b) Să se arate că F este funcţie pară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. xn+1 = f ( xn ). −3) şi C (1.1. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx .. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . are limita 1 . → . x2 . b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu.

Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . . Se acordă 10 puncte din oficiu. B (2.3) şi C (2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. Să se ordoneze crescător numerele 3. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . 2) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . programa M1 x →∞  x 2. 3 5. 4. x3 . specializarea matematică . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. unde a este un număr real. 2. profilul militar. 5. 4 8 . ∀x ∈ . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. Ministerul Educaţiei. Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. Se consideră funcţia f : ( −2. 2. −5) .informatică. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = ln 2+ x . MT1. ∀x ∈ ∗ . Ministerul Educaţiei. să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. acesta să aibă toate cifrele pare. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . . c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. x2 . 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se rezolve sistemul. ∫0 f ( x ) dx . unde A(1. Să se determine probabilitatea ca. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . g ( x) = −3 x + 3 3. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . c) Să se determine A−1 . 2 ) → . x4 ∈ rădăcinile sale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1.

c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 .0) . respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . y0 . x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . 3.1) . Se consideră funcţia f : 5p → . ∞ ) → . 6. y0 . sistemul are soluţie unică. ştiind că O(0. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt .3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. c = 5.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. Să se rezolve în [0. A(−1. ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . Să se calculeze C4 + C5 + C6 . pentru orice triunghi. b ∈ 3  . c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. profilul militar. Se consideră triunghiul ABC. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. pentru orice A. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p f '( x ) 5p .Proba D. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se arate că 2 ∈ log 3 4. z0 ∈ ( −1. b) Să se demonstreze că. MT1. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . BC = a . Se consideră funcţia f : [ 0. 4 4 4 4. b = 4. să se demonstreze că x0 . B ∈ G . cu laturile AB = c . CA = b şi sistemul  cx + az = b . Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC .∞ ) .  a b  2. ∀x > 0. x →∞ 1 x x . 5 . 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . 2) şi B (−2. b) Să se arate că AB ∈ G . specializarea matematică . Se consideră mulţimea G =   a. c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . z0 ) .Filiera vocaţională. programa M1 x →∞ f ( x ) 2. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. ( ) Ministerul Educaţiei.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete.   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. 2 2 x →∞ → . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . X ∈G . pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. Ştiind că sin x = . c ∈  0 c  4. π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . 2. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. y. să se calculeze cos 2 x . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . Să se calculeze 5. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. 1 6. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . x + 8 − 6 x −1 = 1. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . b.  a b  2. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . z ∈  bx + cy + az = c  .informatică. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . Pentru a. f n ( x) = 1 . n→∞ 4 . 4. 3 Ministerul Educaţiei. profilul militar. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. axele de coordonate şi dreapta x = 1. y . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine a ∈ . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . + f n (n) ) = . specializarea matematică . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). x. b. z ) . f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . Se consideră mulţimea G =   a . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. 2. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1.Filiera vocaţională. MT1. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei.Proba D. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . → . .

atunci sistemul este incompatibil. 5. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( an ) = an . y ∈ . Ministerul Educaţiei. cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . Se consideră funcţiile f . Ministerul Educaţiei. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . specializarea matematică . Fie sistemul ax + by + cz = 0 . Se consideră funcţia f : 5p → .Proba. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n natural. b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀ x ∈ . programa M1 2. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. f ( x) = x3 − 3x + 2 .Filiera vocaţională. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. n ≥ 2 . 2 2. g ( x) = 2 x − 1 . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . g : ( f g )( x) = 0 .. b. . 2 4. profilul militar. 3 f ( x) dx . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . → . cu a.. . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. distincte două câte două şi A matricea sistemului. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . x ∈ . c ∈ . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. Se consideră funcţia f : → .xMT1. Să se calculeze 1 + i + i 2 + . 6. f ( x) = x 2 − 3 x + 2. Să se rezolve ecuaţia 3. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . Să se calculeze sin 75 + sin15 . + i10 . f ( x) = x x +3 4 .

Se consideră funcţia f : [ 0. 5. a) Să se arate că.. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . atunci det Z ≠ 0 . 6. dacă A(5. C ( 0. ∀a > −1 .Filiera vocaţională. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . profilul militar. 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ).. b) Să se arate că lim xn = 1 . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −3). 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . ∞ ) → . pentru orice n ∈ . ale polinomului f . Să se calculeze tg  − arctg  . B(2. • Toate subiectele sunt obligatorii.    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ .9 ) . să se calculeze sin4α . Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. atunci Y = O2 .. 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1.informatică. = x+2 x−2 4. MT1. f ( x) = ∫ dt.Proba D. n +1 1 5p . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. 40} . −1). Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . f ( x ) = x3 + x + 1 . numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC .. 2. ∀x > 0 . ˆ b) Pentru a = 2 . . alegând un element din mulţimea {1. Să se determine probabilitatea ca. b ∈  . XA = AX . 2 2 2x + 3 x − 1 . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . Se consideră funcţia f : 5p → . programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ].3. n∈ . 5p 5p 5p 5p 5p 2. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. Ştiind că tgα = 2 . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a.

a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. B (2. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. −1) şi C (5. f ( x) = x − sin x . 9) . atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . a) Să se determine rădăcinile polinomului f. g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. ştiind că A(0. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . Se consideră funcţia f : → . Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . Se notează cu A t transpusa matricei A. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii.∞ ) . . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . ∀x ∈ . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. 5. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . 11 3. Se consideră funcţia f : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1.Filiera vocaţională. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . b) Să se calculeze −x −2 x . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. Ministerul Educaţiei. x > 0.Proba D. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) → .informatică. 1. . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . . profilul militar. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. 2. −3) . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . programa M1  . c) Ştiind că A ≠ A t . f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. c) Să se arate că funcţia g : → . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. 6. ∀ X ∈ M3 ( ) . f (2) = 6 . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. ∀x > 0. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. 6 4.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1.. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . f ( x ) = cos x . suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + .11. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . programa M1 + n − f ( n ) . dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se demonstreze că AH = BH = CH .. • Toate subiectele sunt obligatorii.. ⋅ ) este un grup abelian. Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. este descrescător. Ministerul Educaţiei. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . unde . 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. MT1. Fie H ortocentrul triunghiului MNP.. specializarea matematică . N . π π  π π  6. Se acordă 10 puncte din oficiu.ProbanD. profilul militar. { \ { − 1} . alegând un număr din mulţimea {10..40} .  n  . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. 3 4 5  π 2. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .informatică. f ( x ) = ln 2 x . 3. ∞) → . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. X (2009) = X (t − 1) .  → . astfel încât xσ = σx .  2 2 2. P sunt mijloacele laturilor.. Se consideră funcţia f : (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. 5.. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G .12. 4. + n  n  f   .. Se consideră funcţia f :  0... 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. Să se determine probabilitatea ca. b ∈ \ { − 1 } . 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . cu x ∈ S3 . Să se calculeze sin  +  + sin  −  .. Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . e] . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 .Filiera vocaţională. În triunghiul ABC punctele M .

specializarea matematică .Filiera vocaţională. 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . g ( x) = xf ( x) are primitive. 2. 1 1 1 1 .  b a 5p . → . f ( x ) = arctg x − arcctg x . dat de xn+1 = f ( xn ) . Să se calculeze tgα . programa M1 2. − 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Se consideră funcţia f : descrescătoare. 3) şi B (1. Să se arate că funcţia f f f este strict 3. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . Fie funcţia f : [ −1. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 .informatică. iar acestea sunt crescătoare. 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . a) Să se arate că funcţia g :[−1. b ∈  a −b  astfel încât X =  . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . 1 π  6. 1. MT1. π  cu sin α = . x2 . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . − 1) . atunci există a. Fie α ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. Se consideră matricele A =  şi B =  . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . f ( x ) = 1 − 2 x . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. f ( x ) = arcsin x . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . 4. Să se calculeze z1 + z2 .Proba D. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . Fie mulţimea A = {−2. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . este convergent . Fie funcţia f : R → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. x3 . Să se calculeze 5. unde x1 . Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 .1] → . π . 5p Ministerul Educaţiei. cu t ∈ . 1] → R. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. Bn =   sin nt − sin nt  . profilul militar. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1.

1] → R. ∗ ∗ .informatică. A (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică .. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. 2. Se consideră funcţiile f : R → R. y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. unde F este inversa funcţiei F a → . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . Se acordă 10 puncte din oficiu. F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. f ( x ) = −2 x 2 + x . 5. Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 .Proba D. Să se rezolve în intervalul ( 0. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . b) Fie funcţia f : → . 1 6. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . 4. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ).3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2. programa M1 2 3 4 2. 2 3 4 5 . În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . Fie funcţia f : [ −1. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . . c) Să se arate că funcţia f este convexă. a) Să se calculeze lim . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. profilul militar. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . 2 ) şi B ( 3. 3 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. 2.. astfel încât AX = XA . Să se determine măsura unghiului AOB . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.2.1. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.Filiera vocaţională. 1 0   0 1 ) . f ( x ) = x + 1 .3} → {0. atunci există x. 1) . ∀x. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . să se calculeze sin 2α .  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 .1. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . 0 ) . Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . 3.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. 1MT1. Ştiind că log 3 2 = a . Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . ) nu are soluţii. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ .. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R → R. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1) şi C (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. 4. dintre care 12 sunt fete. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . − 1) . c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 4a 2. Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. 3) . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . + a1 X + a0 . Să se arate că sin 6 < 0 . programa M1 xn 2. n→∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( −1. să se arate că log 16 24 = 3. X ∈ M 2 ( 2. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . ∀n ∈ N∗.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ N∗. 5. Într-o clasă sunt 22 de elevi. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. 6. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) ..informatică. f ( x ) = | x 2 − x | . profilul militar. specializarea matematică . 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f .

3. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 2} . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. g ( x ) = arctg x . Se consideră funcţia f : R → R. 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. g : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. 1) şi C (1. x ∈ R . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. La toate subiectele se cer rezolvări complete. π  şi că sin x = . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . Ştiind că x ∈  . Se consideră funcţiile f : R → R. a ∈  x + y + az = a  . MT1. a − 10b = 1  . 0. 1. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . 2 2 2 2 2. B ( −1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . b ∈ . Să se demonstreze că s ∈ (1. 5 2  2  Ministerul Educaţiei. 3 f '( x) dx .Proba D. 3 x  π  6.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G .  a 10b   2 2 2. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . ∀x ∈ R . profilul militar. 4. specializarea matematică-informatică. Y ∈ G . Fie mulţimea A = {−2. Se consideră funcţiile f . 5p 5. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . ∫1 2 . g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 .  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G .• • Filiera vocaţională. pentru oricare X . − 1) . − 1. 2. 3) . G =   | a. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . să se calculeze sin . 2 ) . 2 → . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1.

unde a ∈ . specializarea matematică . Fie funcţia f : ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. 2. b. ∀x ≥ 0 . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  .. 5p 6. f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . H. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. n < 100 . acesta să } fie număr raţional. ∀n ∈ N∗. b) Să se arate că. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. ∀n ≥ 1 . 4 ) . 2 3  Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze B −1 . 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. B ( −1. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . c ∈ 2. + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. + ∞ ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈ 1. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n : [ 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.4} . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . + ∞ ) → R. profilul militar. 3) şi D ( a. Să se calculeze probabilitatea ca. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ .Filiera vocaţională. să se calculeze tg  x +  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . +. ⋅ ) şi { 7 }. f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . ∀k ∈ N∗. B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . 5. MT1. 5p 5p 5p ( 7 . H = x2 x ∈ . b) Să se demonstreze că 2. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . c) Să se demonstreze că ∀ a. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. b. programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . a. 3.1. C (1. 4. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . ∗ . 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D.. − 1) . f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . an = + + + . Se consideră corpul 5p 5p 5p . alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. 5p 5p 1 1 1 1 < − < . 1) . + ∞ ) → . 2.

f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . −1) . L =  5  ∈ M 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă intervalul [ 0. 4.informatică. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A .  6 3 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . b) Să se arate că A2 = 32 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţiile f n : [ 0. 5p 3. Fie mulţimea A = {1. C (1. +∞ ) .  . + − ln  n +  . 5p 2. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . ∀x ∈ ( 0. cu proprietatea că f (1) = 2 . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . 2.3. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. 6] este parte stabilă a lui . unde a  4 ) .. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă.Filiera vocaţională. 1 b) Să se calculeze f1   .1 (  6   ) şi A = LK . Se consideră funcţia f : ( 0. 4) . + ∞ ) . c) Să se arate că rangul matricei An este 1. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. ∀ x. MT1. 2. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 .fProba D. x +1 2 2   1 1 1  + . n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. ∀n ∈ N∗ . 5p 5.. y ∈ este o constantă reală.5} . Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 .1] → R. 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . 2.1) . Ministerul Educaţiei. 5p 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . x →1 x <1 . 2π ) .3) şi D (a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + ∞ ) → R. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . 3 c) Să se arate că. oricare ar fi n ∈ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. 1 a) Pentru a = . a ∈ . 5p 6. ∀n ∈ N∗ . 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. atunci a ∈  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. B (−1. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . profilul militar.

Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . Ministerul Educaţiei. 2.3) .. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . Se consideră mulţimea A = {0. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . acesta să fie divizibil cu 5.. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 6.. − 3). 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. alegând un element din mulţimea A.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R .Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. adjuncta matricei A. ∀n ∈ N∗. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 .1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . • Toate subiectele sunt obligatorii.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . ∀a. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. C (0. 0 ) . { f ( x ) = −1 . pentru orice x. . y ∈  2  . ∀a ∈ . Se consideră funcţia f : R → R. 2. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 .. profilul militar. 3. Să se determine probabilitatea ca. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2009} . ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. 5. b ∈ } . c) Să se determine rangul matricei A* . 3 3 2. Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. B (−1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . specializarea matematică . 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. n ≥ 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A .Filiera vocaţională. programa M1 2. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. − 3) şi B ( 4. Ministerul Educaţiei. } .1.informatică. b) Să se arate că. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. MT1. b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). . f ( x ) = x − ln(e x + 1) .

programa M1 2. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. −2) . 7 7 Să se determine a60 . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. specializarea matematică . x3 . Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. x2 . 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. 2. grad ( h ) ≤ 3 } . ∫0 F ( x) dx. • Toate subiectele sunt obligatorii. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. Să se calculeze cos A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 2 − x. an+1 = f ( an ). Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . Să se demonstreze că funcţia f : → . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . acesta să fie divizibil cu 50. 3) şi pe ( 3.1) şi C (−1. b ∈ M2 ( d  ) . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Fie funcţiile f . 4. → . Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : \ { 3} → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. Să se calculeze probabilitatea ca. MT1. x4 ∈ . Ministerul Educaţiei. ∞). 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. cu proprietatea că A2 = O2 .informatică. 2. a ) sunt coliniare. f ( x) = e− x şi F : 2 → . F ( x ) = ∫ f (t )dt. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). cu rădăcinile x1 .. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. B (4. 6. profilul militar. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . AC = 5 şi BC = 7. g ( x ) = 3 x + 2 . g : → 5p 5p 5p 5p 5p .Filiera vocaţională. 3.nu esteD.. c) Să se arate că A = B . a1a2 a3 .

x3 ∈ .Proba→∞ MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. cu a. Fie ABCD un pătrat de latură 1. q şi r.Filiera vocaţională.. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . c) Să se calculeze lim nI n . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. ) 5 5. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei.informatică. atunci a. b) Să se calculeze det A − At . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. ∀a. este finită şi nenulă. 5p x D. c) Să se demonstreze că dacă a. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. Să se determine imaginea funcţiei f : → .  1 3  3. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. r ∈ ( 0. x2 . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . f = X 3 + pX 2 + qX + r . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. b ∈ 2. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . q. c ∈ ( −∞. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. Ministerul Educaţiei. cu p. profilul militar. 5p 5p 5p ( ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + 100 . b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . 0 ) . . ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . programa M1 2. Se consideră polinomul f ∈ x1 . 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. 2. f ( x ) = x2 + x + 1 . 6+ 2 . Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . specializarea matematică ..  2 2     4. b. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . • Toate subiectele sunt obligatorii. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. n→∞ . Se consideră funcţia f : R → R.

Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. b. Ministerul Educaţiei. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 .informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Proba) D. . specializarea matematică . pentru orice x. y ∈ . Ministerul Educaţiei. Să se arate că log 2 3 ∈ (1. unde { x} este partea fracţionară a 2. c ∈ . 2. b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA .   | 5p 5p 5p ). Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. atunci X ∈ M . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. c ∈  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu a.{ x} 1 − { x} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. 5. oricare ar fi x ∈ 3. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . Să se arate că. programa M1 ( ) numărului real x . n ≥ 3 . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. 2. b. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. 2 ) . f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. pentru orice număr natural n. profilul militar. numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p b) Să se arate că. ştiind că AB = 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. 2 3 3 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 .Filiera vocaţională. 6. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a .   a .

3} → {0. în cazul în care a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se demonstreze că z 2 = z . ∀n ∈ N∗.Proba D. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. Să se arate că funcţia f : (1. 6. Să se arate că sin15 = 6− 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 2. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . 2. ∀n ∈ N∗ .1). xn+1 = e f ( xn ) este convergent. ∞) → . x 4. cu a. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . MT1. c sunt distincte două câte două.3} pentru care f (1) este număr par. 4x + 5 1 . 1. 5. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. b.1. Se consideră funcţia f : (0. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. în cazul în care a = b ≠ c . f ( x) = x ln x . a 2 − 5b 2 = 1 . specializarea matematică . n +1 5p 5p 5p .informatică. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. profilul militar. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze AB ⋅ AC . b. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 .Filiera vocaţională. 1 3. programa M1 n x dx. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ . ∗ şi A matricea sistemului. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞ ) → . f ( x ) = x + este injectivă. Se consideră numărul complex z = 2 2. 4 Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) .

c) Să se arate că An+1 = 14 An . Ministerul Educaţiei. \ 2. c) Să se calculeze lim Fn (1) . Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. 4. 2.6} .Filiera vocaţională. Se consideră mulţimea A = {1.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . astfel încât f ( ε ) = 0 . X =  3  . 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. x 0 .5. Y = (1 3 2 ) . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. 6. ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) şi B ( 4. cu a ∈ . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . unde f1 . − 1) . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 .Proba D. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ . 2. 4. C = I3 + aA . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1.0]. A =  3 9 6  . f3 este divizibil cu X − 1 . 1) . Se consideră a ∈ a + 2i . A (1.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1.3. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . pentru oricare a. Se consideră funcţia f : R → R. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct.informatică. 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . profilul militar. 1. specializarea matematică . a) Să se calculeze S = A − XY . Să se determine probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . alegând o pereche ( a. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . ∀n ∈ N∗. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f 2 . MT1. f 2 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . ∀n ∈ N∗. n→∞ → .

• La toate subiectele se cer rezolvări complete.4} → {1. − 1) şi B ( −1.. 5. r sunt distincte.    a b   2. Se consideră inelul ( A. profilul militar. c) Să se arate că. MT1. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . b) Dacă p. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . să se rezolve sistemul.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Pentru p. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 3. + ∞ ) . Ministerul Educaţiei.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . ⋅) nu este corp. 2. ⋅) unde A =   a. 1) . +. q. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 2. f ( x) = 2x x +1 2 . +. r sunt egale. f ( x ) = . c) Să se arate că ( A. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . + ∞ ) → ( − ∞. specializarea matematică . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. Să se calculeze cos ( a − b ) . Să se determine imaginea funcţiei f : → . Se consideră funcţia f : ( 0.1. f ( x ) = ln (1 + x ) − x .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă sistemul are soluţia ( −1. 2. + n  n  f   . Fie funcţia f : R → R. 1 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 .3.informatică. 2.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx .  n  c) Să se calculeze lim . 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. b ∈ 5  .Filiera vocaţională. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . q. r ∈ . 0 ) . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. 4.1) . D. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. 2 Ministerul Educaţiei. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . q.3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. atunci cel puţin două dintre numerele p.

B (1. în plus. ∀n ∈ N. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . 5) . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b ∈ b) Să se determine a. 5. −3) sunt coliniare. programa M1 1 2. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . profilul militar. n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. . n ≥ 2 . n ≥ 2. ∀n ∈ N∗. Fie funcţia f : R → R. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. x2 .1) şi C (3. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. 3 2 4.Filiera vocaţională. a) Să se calculeze I 2 . ∀n ∈ N∗. . f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . pentru orice n ∈ . 2. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . xn+1 = f ( xn ) . 0 0 0  0 2     [X ]. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ aritmetică şi. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . MT1. . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. 4n + 2 . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. Se consideră matricele A. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . specializarea matematică . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . . 5 şi 7. 2 x1 ) . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . b ∈ c) Să se determine a. B = . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei.Proba D. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . Să se arate că punctele A(−1. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = .

b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 .  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0.Filiera vocaţională.  2 . 2. Se consideră mulţimea M =   | a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. produsul numerelor a şi b să fie impar. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x ) = x + e− x . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x).    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . alegând o pereche ( a. 5.  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 5. Să se arate că sin105 + sin 75 = . Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 Ministerul Educaţiei. 1) . f ( x ) = ∫ dt.  → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . f ( x) = x + 2. c. c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . + ∞ ) . 6+ 2 6. x2 . 3. tg x t ctg x 1  π  π 2. 2. ∀x ∈  0. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   .Proba D. x4 să fie în progresie aritmetică. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . astfel încât x1 . d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . dt şi g :  0. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . Să se calculeze probabilitatea ca. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0.. şi cu soluţiile x1 . 3) şi C ( −1.” 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. Fie mulţimea A = {1. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. x2 . unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x ∈  0. b ) din mulţimea A × A . b. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. 3. Fie funcţiile f :  0. Se consideră funcţia f : → . x3 . x4 ∈ . b ∈ . cu a. 4.  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. x3 . profilul militar. 6} . programa M1 oarecare . MT1.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. 4.  → R. c) Să se determine a. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1.

1] → R. . programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . profilul militar.1] . 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu.. MT1. arcsin x t e cos t dt . 1+ i 5p 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. 2. pentru orice a ∈ . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . ∀n ∈ n ∗ . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.informatică. x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. 2 4. din care exact două sunt numere pare. . specializarea matematică . Fie funcţia f :[−1.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se calculeze ctg α . Ştiind că α ∈  . ∀x ∈ [−1. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . 2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . x3 . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. 2 ) şi C ( 2. Ministerul Educaţiei. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . 1 3. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . x4 ∈ .3.1.Proba D. . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. 5 2  Ministerul Educaţiei. oricare ar fi x ∈ . astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 .9} . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . a. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. 3 π  6. b ∈ R . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Se consideră mulţimea A = {0. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. 2. π  şi sin α = . − 2 ) . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. ∀x ∈ R . Se consideră funcţia f : R → R. 5. x2 .

Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.. − 1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. 5. Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . 1) şi C ( −3. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. f ( x ) = 1 − x 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie funcţia f : [ −1. 6} . MT1. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . b) Să se arate că ∀x. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. y ) → x ∗ y . Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . 4. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . 2 3 9 Ministerul Educaţiei. 3. 2.Filiera vocaţională. n→∞ 0 ..informatică. Se consideră mulţimea G = (−1. 1] → R . 4. y ∈ G . 6. unde x ∗ y =  x 0 .1) . profilul militar. ∗ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀ x. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. a ∈ R. 3. B ( −2. 5. y ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. funcţia f : G → ( x. 2. Se consideră matricele A =  . specializarea matematică . atunci există x. astfel încât X =  . Se consideră funcţia f : R → R. { ) XA = AX . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 3. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. 2. 3) .  y x . 5 2 −1 2. y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . ∀x ∈ R . să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. Se consideră mulţimile A = {1. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). Să se determine partea întreagă a numărului 7 . programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . 4} şi B = {1. Ministerul Educaţiei.

Ştiind că a3 + a19 = 10 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . AC = 3 şi BC = 4 . 2. ( c. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. d ) ∈ G . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. descrescătoare f : A → B . n→∞  π 2. Ministerul Educaţiei. { ( a. → . . det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. profilul militar.. ştiind că AB = 2. ( a. b ) ∗ ( c.. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . 1) şi P ( 0. b) Să se arate că. 6. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . N ( −1. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx .Filiera vocaţională. 3} şi B = {1. 3. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC.15) ∈ G . 2. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. c astfel încât funcţia F :  0. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G .informatică. d ) = ( ac + 3bd . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . − 1) . Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). + f ( n ) ) . c) Ştiind că A2 = O2 . b) Dacă A2 = O2 .  → . Se consideră mulţimile A = {1.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. d ) ∈ G . 4. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . Să se determine numărul funcţiilor strict 5. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. 3) . ∗ ) este grup. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . să se calculeze a6 + a16 . Se consideră funcţia f :  0. . f ( x ) = x 2 sin x . b ) . programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . 5} . specializarea matematică . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a.Proba D. b ) ∗ ( c. să se demonstreze că a + d = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. unde m este un parametru real. 2. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. ad + bc ) .  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p . pentru orice ( a. 4.  →  2 .

Să se determine probabilitatea ca. profilul militar. . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. x →1 x >1 1 x −1 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3) şi C ( 3. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. 4 4 2. Se consideră polinoamele f . Să se determine ecuaţia dreptei OG. 6. 1) .Proba D. g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. 3. cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . Se consideră matricele A =  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . 2 ) .Filiera vocaţională. x3 ∈ ) → M2 ( ) . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. g ∈ x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f = X 3 + a 2 X − a . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Se consideră funcţia f : R \ {1. − 1} → R. x2 . 5p 5p 5p [X ]. Ministerul Educaţiei. programa M1 . acesta să fie divizibil cu 9. specializarea matematică . B (1. 1 2. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.informatică. 5. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. b) Să se calculeze f ( B ) . Se consideră funcţia f : R → R. 2. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. a) Să se determine rangul matricei A . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1.

Filiera vocaţională. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x.   cos t sin t  2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1. c ∈ M şi a < b < c . x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . y. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . x 3. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . 2. ∀t . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. b) Să se determine valorile parametrilor a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. b. Se consideră mulţimea M = {0.5} . ∞) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1.3. 4.1] → R.  . c) cu proprietatea că a. MT1. Ministerul Educaţiei. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . 4. Să se determine partea reală a numărului complex 2.  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). specializarea matematică . u ∈ . unde a şi b sunt parametri reali. Să se determine numărul tripletelor (a. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . Ministerul Educaţiei. . k =1 ∫0 x f ( x)dx . Fie funcţia f : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. Paralelogramul ABCD are AB = 1.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se calculeze ( f f )( 512 ) . 6. cu x. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = arcsin  . b. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent .  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. Se consideră funcţia f : R → R. 5. z în progresie aritmetică. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : (0.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ) 6 1 .Proba D. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . y. ∀n ∈ N∗. f ( x) = 3 ( 3+i . 5p 2. z ) . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

graficul funcţiei F şi axa Ox. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x .  2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. 5p 5p 3. ∀ x. 1000} . m ∈ ∗ . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . să se calculeze sin 2 x . 2. 2.. funcţiei g M1 ∞ ) → . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. pentru orice x ∈ → . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x .  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . Să se demonstreze că AM = AB − CA . 4.informatică. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. 2. f ( x ) = 4 − 3x 2 . şi F : [1. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . 2] → . + ∞ ) → R. . c) Să se determine inversa matricei A . Să se calculeze probabilitatea ca. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . Se consideră a ∈ . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ ..  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. MT1. Se consideră funcţia f : [1. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .  şi tg x = 3 . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . ∞ ) . 2] → . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1.Proba D. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . 2. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . acesta să fie număr raţional. Să se determine m ∈ astfel încât . Fie mulţimea A = { 1. y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. specializarea matematică . Ştiind că x ∈  0. g ( x) = arccos f ( x) . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . Se consideră funcţiile f :[1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 4 4  π 6.Filiera vocaţională. . 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. 5p 5p 3 3 1 5.

−6).Filiera teoretică. bk ) . 2− a + 2 + 1.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P .informatică. ∀n ∈ N∗.  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . 2.12. B = AAt . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . Să se calculeze 3. ⋅) este un grup. atunci z 2 − AC + BD . ∀n ∈ N∗. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . a ∈ 4x + 4 y = 1 . P2 . oricare ar fi punctele P . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. B ∈ M . P3 . P3 (−3. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . Să se arate că.  şi sin α = .50} . profilul militar. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. Să se determine probabilitatea ca. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. 5p 12  π 6. 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 4). 13  2 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R∗ → R. P2 (2. 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak .Proba D. definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn .informatică. c) Să se arate că ( M . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. 1 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică .  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . 3} . pentru orice A. P2 . x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. . profilul real. 2k + 1 are limita 0 . specializarea matematică . transpusa A t ∈ M3. MT1. Filiera vocaţională. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. Să se calculeze tg 2α .… . unde k ∈ { 1. şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . Se acordă 10 puncte din oficiu. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. ) . ştiind că α ∈  0. b) Să se arate că AB ∈ M .2 ( ) . 2. z 4. alegând un număr din mulţimea {11. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ N∗. programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . b ∈ 5  . f ( x ) = x ⋅ sin . 2). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ .

atunci X este inversabilă. x x →∞ x2 − x + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. pentru funcţia h :[1. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. Fie a. MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3.⋅) . x b) Să se arate că funcţia f este .informatică. Se consideră funcţia f : [1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . π ∈ S5 . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică .1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . 5 { * }.Filiera vocaţională. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. σ =  . profilul militar.4] şi B = (1. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . Fn  F . Fie σ. ∀n ≥ 1. ∞ ) → [1. F ( x ) =  2 . π] → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Ministerul Educaţiei. Fie şirul ( Fn )n≥0 . 4. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 .Proba D. 3. π . F0 = 0. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. ln x + 1. 2. X ≠ O2 şi AX = XA . 6. dacă X ∈ M 2 ( ). π= . b) Să se arate că. ∞ ) . F1 = 1 şi matricea A =  . b ∈ şi funcţia F : → . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 .5] . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . x < 1 2. 5p  ax + b. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . h( x) = ( F ( x) − 1)sin x .

y ∈ . x 0.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . BC = 7 şi AC = 8 . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1.0. Să se calculeze m ( A ) . şi funcţia 2. σ =  . prin x y = xy − x − y + 2. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. Ministerul Educaţiei.. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. Se consideră permutarea σ ∈ S6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. să se rezolve în ecuaţia x x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că (1.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că funcţia f : → . 3. definită pe f : → . f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. profilul militar. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. . y ∈ . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . .1] → x )dx . x = 0  ( ) . Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . π   x sin .1] . b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. x ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . g ( x) = x arctg x . Se consideră funcţia f : [ 0.1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . specializarea matematică . dacă n ∈ * . f ( x) = x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. Fie legea de compoziţie „ ”. Fie funcţiile f : [ 0. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 .Filiera vocaţională. 2.1] . ∀x. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. ) 9 5. π 1 1 c) Să se arate că. f ( x) =  .Proba D.   n +1 n  x 2. programa M1 MT1. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. 4. ⋅) . x = 1025.informatică.

Să se determine p . b = i − j şi u = 6i + 2 j . r ∈ R astfel încât u = pa + rb . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. f ( x) =   xe x . c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 .E = . E1 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. Y ∈ C ( A) . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. ⋅) . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine imaginea intervalului [2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . 7 şi 8. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. 5.Proba D. x ≤ 0 . atunci X + Y ∈ C ( A). Să se determine probabilitatea ca. 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. ⋅). 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . 6. ∞ ) . Fie vectorii a = i + j . E4 . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. x > 0  .Filiera vocaţională. acesta să fie divizibil cu 4. MT1. sin x. programa M1 funcţiei g : 2. se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . E3 . a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . specializarea matematică . b= 2. 4. Să se arate că 6 divide k. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3] prin funcţia f : R → R . 3. → . Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . 2.informatică. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . g ( x) = f 2 ( x) . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . . atunci o conţine şi pe a patra. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b .E = . Se consideră funcţia f : → . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. 0 3  0 0 4  0 1      X . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. E2 ∈ C ( A) . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . E2 . ∞ ) . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 .

Ministerul Educaţiei. programa M1 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) → . F1 = 1. Fn+1 = Fn + Fn−1 . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . ∞ ) . F0 = 0 . Se consideră funcţiile f : (1. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . Se consideră funcţia f : → . 5. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt .Filiera vocaţională. Se consideră şirul ( Fn )n∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) → . ( AB) n ≠ I 2 . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . 2 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . 6. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . P = X 2 − X − 1. 2 x − 1 3x + 2 . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . c) Să se arate că funcţia g : → . f ( x ) = e x − x . 2. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . specializarea matematică . a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . pentru orice n ≥ 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . b) Să se arate că g ' ( x ) = . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P .Proba D. polinomul Qn este divizibil cu P . c) Să se arate că. . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . ∀x ∈ (1. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. ∞ ) . c) Să se arate că. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . Fie rA = 2i + j . profilul militar. 4. Qn ∈ [ X ] . ∀x ∈ (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.informatică. MT1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Se consideră matricele A =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ≥ 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p b) Să se arate că. ∞ ) . atunci şirurile ( xn )n∈ . specializarea matematică . atunci xn+ 6 = 64 xn . ∀n ∈  yn  . 2 2 4. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . Se consideră corpul ( 11 . ∀n ∈ . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . ∞ ) → . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . ∀x ∈ [1. f ( x) . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . Să se calculeze tg 2 x . x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. ∀n ≥ 0 .0 ) . +. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Să se determine x ∈N . Fie punctele O ( 0. 11 [ X ] . f ( x ) = . Ministerul Educaţiei. A ( 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) şi B ( −2. ( yn )n∈ sunt mărginite. c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ştiind că ctg x = 3. ⋅ ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1.funcţiei f. 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . 1 x2 .8} .  x+ y =5  3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1.Filiera vocaţională. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . profilul militar. Să se calculeze [− 8] − {−2. x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. x x −1 . 2.1) . x  A  n  .   x 2 + y 2 = 13 2. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . 5p 1 2.Proba D. Fie funcţia f : (1.informatică. dacă a = 1 şi b = 3 . 6. Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . 5.

b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 .. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. să se calculeze x1 + x2 . 1 0  2. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x) = f (e x ). Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . definit la punctul b). Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. an = f (1) f (2). f ( x ) = . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 2 2 Ministerul Educaţiei. profilul militar. f ( x ) = ln x . programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . ∀X ∈ M2 ( ). c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . 3 3 2. MT1. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .Proba D. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . f (n) . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor.Filiera vocaţională..  1  4. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . Y ∈ M . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . f ( X ) = AX . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . atunci XY ∈ M . b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . a  9 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. Fie funcţia f : [1. c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e .informatică. 6. specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 1 . a ≠ 0 . x → . 2. 1 1  a) Să se arate că dacă X .

1 şi xn+1 = f ( xn ). specializarea matematică . y0 = 0 . 3. Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 .informatică.Filiera vocaţională. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . ∀n ∈ . c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. M1 arctg x . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. ∞ ) .ProbaxD. 5} . () Ministerul Educaţiei. 2. AC = 4 şi m ( A ) = 60 . 1) .1. )( ) 6. ∀n ≥ 1 are limită . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. Să se arate că numărul 2. x2 → . cu  n+1  = 1. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . +) → ( * 7 .5.1 ( ). . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = x 2 + 1 . 4. y1 şi y2 . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. 2. 2  2  4. x2 . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. profilul militar. ∀n ≥ 0 . MT1. Triunghiul ABC are AB = 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x  5. oricare ar fi x ∈ .3. din dezvoltarea  3 x +  . b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . x>0 . x  A  n  . Fie funcţia f : → 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀x ∈ (0. Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . +. 1. 2. ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . programa este derivabilă pe . Fie funcţia f : 5p → . ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. 3. 2  xf ( x) . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . ⋅) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . 4. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2.

b ∈ [0. 2] →  x − m. alegând un element al mulţimii A = {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. astfel încât b .3. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. f ( x) = .. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 .. 2) există a. funcţia f este integrabilă. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. 4 + 7i 2. b. Fie a. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice x ∈ ( 0. 3. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. 5. cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . 2]. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. b ∈ . ∀n ∈ cn x + d n ∗ . x ∈ (1. Se consideră matricele A =  . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. atunci funcţia f este injectivă. unde n ∈ *. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. g ( x ) = arctg x . 4.5. pentru orice m ∈ . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. ∞ ) → ( 0. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . Să se determine probabilitatea ca. să se demonstreze că. a ≠ −1}. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . atunci f este funcţie constantă. dacă det A ≠ 0.1]  . Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. 2 ) . Ministerul Educaţiei. ∞ ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 .  x ln x. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.. ∞ ) .. acesta să fie multiplu de 3.. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. d > 0. f )( x ) = de n ori f an x + bn . f ( x) =  . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . 2009} . a ≠ b. matricea A =  şi funcţia f : ( 0. 6.Filiera vocaţională. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . profilul militar. x ∈ [ 0. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . specializarea matematică . b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ).. 5p 2.informatică. c) Pentru m = 1 . c. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . pentru orice t ∈ (0.Proba D.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . d 2 : x + 3 y + 2 = 0. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. alegând un element al mulţimii A = {2. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . MT1. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. 5.  2  3  4  100  2.. 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. 3. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . ∫−π f ( x)dx.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . Ministerul Educaţiei. 6. + lg  1 −  este întreg. Se consideră mulţimea H =   | m. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1.Proba D. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . m ) şi B ( m. n ∈ 5 . Se acordă 10 puncte din oficiu.6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. 4. x → 2. Se consideră punctele A ( 2. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. f ( x ) = x3 + x .Filiera vocaţională.informatică.3) astfel încât f ( x) 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... specializarea matematică . d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. Să se determine probabilitatea ca. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. acesta să fie divizibil cu 4 .. m = ±1 . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . 2010} . profilul militar. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . −2 ) . programa M1 −1 f ( x) . dar să nu fie divizibil cu 8. . c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. log3 x 2 4.. .

Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Să se determine x ∈ . f ( X ) = AX . pentru orice f ∈ M . 5 3.3 ) şi B ( −3. 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră punctele A ( 2. Ştiind că u ⋅ v = 5 . specializarea matematică . 2 2 4.. 3 2. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . profilul militar. Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. Fie vectorii u şi v . x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . 5. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. → . 2. Ministerul Educaţiei. > 0 .∞ ) . ∀X . c) Să se arate că..Proba D. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă g : . ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. v ) ) . Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . g ( x ) = ln f ( x ) . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. MT1. 1 b) Să se arate că. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . Fie x1 . Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. unde g 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1.1) . unde At este transpusa matricei A. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M .Filiera vocaţională. b) Să se arate că. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . Y ∈ M2 ( ). ∀X ∈ M2 ( ). −2 ) . b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 .   2 c) Să se arate că. atunci f   = f (0). ∀x ∈ . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . atunci X ∈ P. + 38 ) < 39. B ∈ P. Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). 6. f ( x ) = x + 1 + x2 . dacă A. c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . a) Să se arate că funcţia f : . X ∈ M2 ( ) şi AX = B .

5p 5p 5p 2. 4. b. f ( x) =  x −1 .b − M a. 2.3. 2. MT1. Se consideră un grup ( K . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. c) Să se arate că grupul ( K . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. 1. rG = 4i + 4 j . Punctele A . profilul militar. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. a. . rB = 2i − j .    ⊂ M3 (   ). b. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . 5p 5p 5p 5p 2. x ≠1  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.b =  0 1 0  . c} . programa M1 b) Să se calculeze lim . Se consideră funcţia f : → .b ). 6. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. Fie funcţia f : ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . Fie vectorii u şi v .Filiera vocaţională.Proba D. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde K = {e. Dacă u = 1 .b ( M a. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. specializarea matematică . a. Fie mulţimea M = {1. 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . ∀ a. în funcţie de a şi b . 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică.b este transpusa lui M a. aceasta să aibă 2 elemente. ∫0 f ( x) cos x dx . c. rangul matricei M a . t t c) Să se calculeze.b ⋅ M c. Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea G =  M a. ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) .b+ d . 3.b | M a.informatică.d = M a + c. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. Se acordă 10 puncte din oficiu. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . Să se determine probabilitatea ca. ∞ ) →  ln x .5. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . 4. d ∈ . ⋅) . 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . alegând una dintre submulţimile mulţimii M .1) → f (t ) dt. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1.6} .+ ). 5. b) Să se arate că ab = c. .

g ∈ [ X ] . f n ( x ) = x n + ln x.Filiera vocaţională. MT1. 6.0]  . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă a + d = 2 .∞ ) . atunci det ( A ) = 0 . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . pentru oricare n natural. specializarea matematică . * π c) Să se arate că . 2 5. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ].informatică. profilul militar. pentru orice n ∈ . f ( x ) = x 2 + x − 2 . iar ordinea punctelor este A. 2π ] . f = X 4 − 1 . B . dacă a + d ≠ 2 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . .Proba D.5 ) . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 2. pentru orice n ∈ ∗ . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . M . ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. programa M1 . 1 + sin x. ( π π   3.1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. 2 2   4. b) Să se arate că. f ( x) =  . → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . N . Se consideră funcţia f : R → R . c) Să se arate că. Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . x ∈ ( 0. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. x ∈ ( −∞. Se consideră polinoamele f . −3 −1   b) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A ( 3. 2 ) şi B ( 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. g = X 6 − 1 . .

specializarea matematică . 5. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. f ( x ) ≤ x .Proba D. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . π ∫ x n→∞ 0 π n . 5p axe x − x . Să se determine termenul de rang patru. Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . f ( x) =  .Filiera vocaţională. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. π π   3. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci AB ∈ P . cu coeficienţi întregi. x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. f ( x)dx = −∞ . 4 4   4. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. x ≤ 0  2. ∀x ∈ [ −1. 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. profilul militar. n+3 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. { } { ) | At = − A} . de termen general an = 4n . f ( x) =  3 x . dacă A. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Să se arate că şirul ( an )n∈ . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . oricare ar fi X ∈ Q . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. 6. MT1. x ∈  . B ∈ Q . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 .informatică. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. atunci lim ∫−1 f ( x)dx . Fie ABCD un patrulater. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 .1] . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. ˆ ˆ 2. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . Se consideră a.  x cos x + b. x ∈  \ . este crescător. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . dacă b = 0 . să se calculeze c) Să se arate că. b ∈ şi funcţia f : → .

Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. x2 . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . specializarea matematică . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . + x5 . profilul militar.. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1.Filiera vocaţională. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. . 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . f ( x ) = ln  1 +  ..M1f ( n ) − ln 5p 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. atunci Y ∈ M . 2) astfel încât (c − 1) f . este strict monoton. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . 6.    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. Să se determine măsura unghiului C. 3  2  x x −3 4. pentru orice x ∈ . Se consideră funcţia f : ( −∞. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. MT1. Să se demonstreze că.n≥1 . a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. tg B = 3. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . (f g ) ( x) ≥ 0. 2. Ministerul Educaţiei. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . atunci X = O2 . Să se rezolve în ( 0. −2 ) ∪ ( 0. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că An ∈ M . de termen general an = n 2 − n . Se acordă 10 puncte din oficiu. −2) . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. 5. x5 sunt rădăcinile polinomului f .+ f ( 2 ) + . y ∈  şi matricea A =  1 2  . b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . Să se determine x ∈N . ∫0 xf ( x)dx . Ministerul Educaţiei. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ ...informatică.1] → . .. Fie funcţia f : [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. unde x1 . 5p 5p 5p 5p π  π  3. ∞ ) → . ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . Fie mulţimea M =   | x..

Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a.Proba D.  . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = x + e x . b) Să se determine a. 4. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. .Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine probabilitatea ca. . 2. 6. MT1. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. să se calculeze sin α .13.. ∀x ∈ . profilul militar. Să se arate că funcţia f : R → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . 3 Ministerul Educaţiei. atunci m = 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b pentru care sistemul are soluţia (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 .  a 0 0      2. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. → . b. pentru orice n ∈ . a2 . Ştiind că tg α 2 = 1 . Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . dacă f ( x ) ≥ mx + 1. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1.17. ∀x ∈ . specializarea matematică . 3.. pentru orice X ∈ A . cu a.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . c ∈ 2  .. Ministerul Educaţiei. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. 1). 1.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . 2. 5. programa M1 c) Să se demonstreze că. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . f ( x ) = x3 + 2sin x este impară.informatică.

5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 .1) . unde m ∈ . a) Să se calculeze f (−1) .5 ) . 2. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. specializarea matematică . 1 5p c) Să se demonstreze că. Se consideră punctele A ( 2. programa M1 2. g ( xMT1.Proba D. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . 3. 2 ) şi D ( m. ) = x −2 f ( x) este mărginită. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = l− 1 − x 2 . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Fie funcţia f :[0. 1 α . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. x3 . Se consideră funcţia f : → .3) .informatică.1] → [1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 .3] . Să se determine m. Să se rezolve în [ 0. d 2 : 3x − 4 y = −1. profilul militar. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. dacă α ∈ [1. f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 .3]. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . 5. Se admite că funcţia f are inversa g . 2π ] ecuaţia 4. 2. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . f ( x) = {3x} . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3.n ) . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. d3 : 4 x + 3 y = m . C ( 2.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( 4. ştiind că tg x = 4 . . Să se calculeze cos 2 x . x2 . ∞ . Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. Ministerul Educaţiei.

Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . elemente ale grupului ( S 4 . MT1. a) Să se arate că funcţia u : [ −1. specializarea matematică . 6. . 2π 3π 4π + sin + sin . oricare ar fi m ∈ . c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . profilul militar. dacă f ∈ M şi n ∈ 2.1] → . 24. Să se calculeze cos2α . . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB .β =  . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. ⋅). atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . 2. f ' ( 0 ) = 1} . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci lim (1 + f ( x) ) = e . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . 2. 1 6. Ministerul Educaţiei. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .6. f   ≤ n ln 2. . b) Să se arate că α 4 = β 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că.Filiera vocaţională. Fie permutările α =  . γ =  .. să fie strict crescătoare..1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. Fie funcţiile f : [0. Se consideră punctul G. b3 . Fie sistemul  x + my + z = 1 .. ∀x ∈ [ −1. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ.3} cu valori în B = {5.Proba D. Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . aceasta să fie injectivă . f ( x ) = 1 1+ x * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . ∞ ) → . b) Să se arate că . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. 2 f  + n 3 n f   + . Să se calculeze probabilitatea ca. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. alegând o funcţie din mulţimea M. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. 2 şi g : [ 0. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 .informatică.1] → . 3 3. dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . 5. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P.1] \ {0} . 3 3 3 3 4. g ( x ) = ∫ f (t )dt .. centrul de greutate al triunghiului ABC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1.7} . ştiind că cos α = . 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 .

specializarea matematică . 2. c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . xn = 1 + → . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R .informatică. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. dacă B = 2 I 2 . 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. x2 . Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. Să se arate că numărul + este întreg. ∞ ) → 5p 5p 5p . x3 soluţiile complexe ale acesteia. 1 π x = . 1 . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . x ∈ ( 0. 12 5p Ministerul Educaţiei. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . n 2 2  2. b) Să se demonstreze că. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se arate că B t = B . p. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze sin . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare.Filiera vocaţională. unde At este transpusa matricei A . ∞ ) . dacă x. ∞ ) . 4 + 3i 4 − 3i 2. şi x1 . ∀x ∈ ( 0. atunci x + y ≠ 0. profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. 3. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x ) = ∫ e t dt . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ .. acesta să fie divizibil cu 4. 4 11π 6. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. să se determine x1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.. c) Să se demonstreze că. Se consideră funcţia f : ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 2 1 1 1  + . 5. x3 . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . atunci det ( A ) ≥ 1 . q ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. x2 . + − ln  n +  este strict descrescător.Proba D. f ( x) = 1 2x + 1 . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0.

∀n ∈ . Ministerul Educaţiei.. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. există c ∈ ( k . [X ]. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x .. programa M1 b) Să arate că. 3...2. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . F ( x) = ∫ f (t )dt . Să se calculeze cos . 5 . folosind eventual funcţia f. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. x 0 c) Să se arate. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . este strict descrescător.informatică. ∞ ) → . pentru orice k ∈ ( 0. alegând o cifră din mulţimea {0. f ( x ) = 3 x + 1 . Fie funcţia f : → . Să se determine z ∈C ştiind că =6. an = 3 3 1 .9} . c) Să se arate că. 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .. ∞ ) . Se consideră funcţia f : N → N .Proba D. → . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . + 3 − f (n) . c 1 1 1 + 3 + . n ≥ 3. ∞ ) → 1 . F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . +∞ ) . profilul militar. suma elementelor matricei An este n + 3. 12 Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. Fie funcţia f : ( −1. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). f ( x ) = 2 x + 1 . MT1. unde funcţia F : [ 0. x ∈ [ 0.1. z 2. Să se calculeze probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . 4.. 7π 6. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 .. 2 3 ∫0 f ( x)dx .Filiera vocaţională. + f ( 50 ) . n 1 2 2.

Se consideră intervalul H = ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. C ∈ M2 ( ) . se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . B] = AB − BA. 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. ∫1 f  x  dx . f 0 ( x) = e2 x şi. x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). să se calculeze [ A.. x ≠ 0  2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze A5 − 6C5 . Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . 3 3 4.[ B. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . pentru orice A ∈ M2 ( ) . Să se calculeze cos 75 − cos15 . să se rezolve în mulţimea ( H . Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru orice două matrice A. b) Să se arate că. m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1.. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . pentru fiecare n ∈ * . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . B]] = O2 . MT1.[C . A]] + [C . ( ) 5.1) . ∀x. pentru orice A. +∞ ) → ( 0.. ∞ ) → .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . C ]] + [ B.   e 1 1 . A* ] = O2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 20 2. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. unde A* este adjuncta matricei A. 1 x x x= . • Toate subiectele sunt obligatorii.1) .Filiera vocaţională. [ A. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . 5p 5p 5p 5p 3. specializarea matematică . B. y > 0. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . Se consideră funcţia f : R∗ → R . ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. Să se arate că funcţia f : R → R . 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + .  0 . unde a este un număr real. 5p 5p 5p  x ln 2 x . a) Pentru A∈ M2 ( ) . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . f ( x ) =  .1] .informatică. Ministerul Educaţiei. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m.. c) Să se arate că. profilul militar. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. [ A.. 6..[ A. Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. 5p → . A2 ] . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. f ( x ) = 1 . Să se calculeze (1 + i ) . Fie funcţia f : [ 0. ∀x ∈ .

n 5. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Se consideră funcţia f : ( 0. 2 AC . Să se arate că dreptele AA′. b. cu elementul neutru e. .. x →−1 x +1 .. ∀x ∈ (−1. . 2 1 0 0 . Dn = . ∀x ∈ . are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e ... 0 0 0 1 2 1 .. c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. 1 0 0 0 . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . 0 0 1. ∀x ∈ ( 0... 2 4... b) ⋅ (c. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀a. 5 5p 6. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. MT1. a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . . 2. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . y ∈ G . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. B′C = C ′A = 3BC ′ . respectiv x − y + 2 = 0 . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . Se consideră funcţia f : R∗ → R .. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. .Filiera vocaţională. ⋅) . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). ∞ ) . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. n ≥ 2 . ∞) → .. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . b + d ). 2. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . ∀x. F ( x ) = ∫ t x dt . c) Să se calculeze lim f ( x ) . a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . B '. f ( x ) = x − ln (1 + x ) .Proba D.informatică. c. specializarea matematică .. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) .. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2.. 0 0 1 2 1 0 . . 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 .. 0 0 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . BB ′ şi CC ′ sunt concurente.. ∞) . ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) .. ∀x ∈ G . → R .. . Să se arate că funcţia f este pară. f ( x ) = x 2 − 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ştiind că A(2. ∀n ≥ 2.. x ∈ ( 0. Să se determine n ∈ N . ∞ ) . ∀n ≥ 4. x 0 . Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.. d ) = ( a + c.. programa M1 x →∞ 2. C ' astfel încât A′C = 2 BA′.. c) Să se arate că Dn = n + 1. Un grup (G . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. .

π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀x ∈ .Proba D.. c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. c) Să se arate că I n ≥ . x ∈ \ {−1} . Se consideră punctul A (1. x3 ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. − C2009 ⋅ 42009 .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. −1 . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. x2 . Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . programa M1−∞. profilul militar. Ministerul Educaţiei. x2 . 0 2 2009 4. \ {−1} → . 6. 2009 5. specializarea matematică . +  . • Toate subiectele sunt obligatorii.. 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . Să se arate că funcţia f este impară. Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). 4] → . 2 1 1 1  + + . f ( x) = x 2 − x. 1 . x 2. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Să se determine imaginea funcţiei f :[1. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx ... f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . să se determine x1 . f ( x ) = x3 − 3. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . x3 . şi cu rădăcinile x1 . b) Să se calculeze f ′ ( x ) . b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. x ∈ .informatică. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R∗ → R . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . MT1. c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1.

b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . programa M1 de extrem local al funcţiei f. se defineşte funcţia f n : → . d ∈  . 2010} . 2 Ministerul Educaţiei. d = 4 . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. 0 x → .10. Fie α ∈  .  a b c    ˆ  | a . . y ) punctul AM ( x '. c = 2. 5p Ministerul Educaţiei. acesta să fie divizibil cu 25 .ProbaaD. 5. ∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. Se asociază fiecărui punct A( x. π  astfel încât cos 2α = . 5p 2. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). f ( x ) = x 2 − x 4 .Filiera vocaţională. B. să se determine coordonatele punctului AM . Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . f0 ( x) = 1 şi.1) . Se acordă 10 puncte din oficiu. c . 2 2  f f f )(1) . cu X ∈ A . c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. cu lungimile laturilor AB = c. d = 4 şi că A(−1. c) Să se rezolve ecuaţia X = X . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). xf n ( x) + 1 . f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . b) Ştiind că a = 1. 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. Să se calculeze ( f 3.1} → x →∞ . atunci S M = S ⋅ | det M | .informatică. b = 2. b = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC .      a) Ştiind că a = 1. c) Fie A. b. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0.. specializarea matematică . respectiv AM BM CM .5.. π] → [0. MT1. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . profilul militar. Se consideră un triunghi ABC. pentru orice n ∈ * . π] . alegând un element al mulţimii A = {0. y ') . Să se determine probabilitatea ca.. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : R → R . c = 3. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . C trei puncte în plan. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se calculeze lim f ( x) x . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . Să se calculeze cosα . să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. 1 π  6.

5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . Să se determine a şi b . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ln 2+ x . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1.informatică. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.2 ) → . 2. x2 . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. Fie α ∈  . b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . a) b) c) Se consideră a. Se consideră funcţia f : ( 0. B = ∫ dx . • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D.  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . 2 2  Ministerul Educaţiei. Ştiind că a = b = 1 . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . 5. Să se calculeze sinα . programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. Să se arate că Ca +b = Ca +b . π  astfel încât cos 2α = − . 1 − m ) să fie coliniare. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru oricare a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. x3 ∈ . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 2. cu rădăcinile x1 .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : ( −2.  1  1 1 x  x     2 . 1 π  6. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 3. Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . să se afle rădăcinile polinomului p. ∀t ∈ . b ∈ ∗ . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . a b 4. 3) . ∀x ∈ . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . 5p x →∞ x 2. profilul militar. f ( x ) = x − 2m + 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . 4 ) şi C ( 2m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. B ( 2. În cazul b = 1 . specializarea matematică . ∞ ) → R .

Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. 6. Se consideră α ∈ . Q ∈ d 2 . ( x2 + x − 2 = 1 . C ∈ d1 . 1 1 1 1 + + + . ∞ ) → . profilul militar. iar m ( AMC ) = 150 . d 2 şi punctele distincte A.. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. b = log 2 1 şi c = −2 .)MT1. y ∈ * * . 2 Ministerul Educaţiei. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1.informatică. P. ∞ ) . . . pentru orice x real nenul. 2. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x. x . ∀α ∈ (1. ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . 5p 5p 5p 3. ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. x2 . f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . x4 ∈ . dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . ∞ ) \ {0} . 16 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde M este mijlocul lui ( BC ) . specializarea matematică . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . −1) . + f (n) − ∫ f ( x) dx . Fie funcţia f : ( −1. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. M . n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . Se consideră dreptele paralele d1 . c) Să se arate că. −4 ) şi C ( −5. ∀x. ∀x ∈ ( −1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . 5p Ministerul Educaţiei.informatică. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . det ( M x ) ≠ 0 . Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. 1 c) Să se arate că dacă a = . programa M1 ∞ ) . ) unde B (1. α .Proba D. α > 1 şi funcţia f : (−1. profilul real. 5.. Filiera vocaţională. b) Să se arate că M x M y = M xy . y ∈ [0. cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . x3 . f ( x) = (1 + x)α − α x . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 .Filiera teoretică. 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). N . este convergent. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB .

π  . b) Să se arate că f a fb = f ab . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . pentru orice a ∈ G. Să se arate că x1 + x2 ∈ . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Să se arate că oricare ar fi n natural. c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. Fie ( G . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) .·) un grup. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. cu a. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. { } 2 2 2. Fie α ∈  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . Să se calculeze tg . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . b ∈ Z . Se consideră funcţia f : ( 0. x − x0 1 ln 0 2.informatică. 2 şi A* adjuncta sa. profilul militar. ∀a. Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . ∀ x ∈ G. Să se calculeze modulul vectorului u + v . specializarea matematică . ∞ ) → . n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . f a ( x ) = ax. unde x0 este numărul definit la punctul b). b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. astfel încât sin α = . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. f ( x) = x + ln x . a) Să se arate că f a este bijectivă. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . cu rădăcinile x1 şi x2 . Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . MT1. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. n ≥ 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. b ∈ G . 2.Filiera vocaţională. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. b. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. ∞ ) . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) .1 . 3 α π  6. 5.Proba D. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . a) Să se determine I1 . Ministerul Educaţiei. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. ∀t ∈ ( −1. n n 4. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .

matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p b) Să se arate că. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . n→∞ . 3 2 2 4... f ( x) = 3 x − 6 . n≥2. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. specializarea matematică .· ) sunt izomorfe. 5. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. pentru orice α ≥ 2 . . 3  π 6. 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . ∗) este grup abelian. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . astfel încât xf ( x) = e x − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. ( * + . ∞ ) . Fie α ∈  0. situat pe graficul funcţiei f. Fie f : → . + f (−10). prin funcţia f : G2 → * +. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine a1 . programa M1 ea este derivabilă pe . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. 3. MT1. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. 5p b) Să se arate că grupurile G . astfel încât sin α = . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 .  . Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . 4  2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = 1 + x. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . cuplul ( G2 .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Să se calculeze tgα . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1.  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. 2. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . Să se calculeze A4 − A3 − C4 . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. Se consideră o funcţie f : → . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . 5p c) Să se arate că. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2.Filiera vocaţională.Proba D. ∀x ∈ . atunci 2. pentru orice m ∈ . m ∈ . 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 .

∗) este grup abelian. f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât a + b = . Fie a. 4. f ( ( q. k1 + k2 ) .. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. 2. n. t0 ) cu z0 = t0 = 0. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.informatică.Proba D. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. Să se arate că funcţia f : → . z0 . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. y0 . programa M1 1 . c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. 2 ) ∗ .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar matricea sistemului are rangul 2. 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. profilul militar. f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . m. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD.1) ∗ (1.  . 0 x . n ∈ . k2 ) = ( q1q2 . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . p ∈ . ∗ Ministerul Educaţiei. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . Să se arate că BP = 2 BA + BC . Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. pentru orice m. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . specializarea matematică . 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 .·). rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. 3 ( ) π  π π 6. n ∈ Z. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . b) Să se arate că. Fie mulţimea Q 0 =  | m. 5. ∗ (1. c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . b ∈  − . ∗) şi ( . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4  2 2 Ministerul Educaţiei. k1 ) ∗ ( q2 .10 ) . 3. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). MT1. c) Să se determine m. ∀ k1 . . Se consideră funcţia f : → . m  2. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . q2 ∈ Q0 .Filiera vocaţională. ∀ q1 . n. k2 ∈ Z.

6. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. situat pe graficul funcţiei f.Filiera vocaţională. x ∈G . Să se determine n ∈ 5. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.informatică. n→∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. y0 . 4 ) . 4. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a.. Fie x ∈ . 2 3 a) Să se calculeze ∗ .Proba D. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. 2 ) . n ≥ 3 . ∞ ) = ∅. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 .3) şi C ( 0. . Se consideră funcţia f : → . Ministerul Educaţiei. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . 2  2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . c) Să se calculeze lim an . Să se arate că  −∞. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât tg 2 x = 6. B ( −1.. + f ( − n)M1 2 ) . Pe mulţimea G = [ 0. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . profilul militar. Fie punctele A (1. 3 4 b) Să se arate că ( G .(MT1. 2. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 3 3 . Se consideră funcţia f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∗) este grup abelian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. Să se calculeze cos 2 x. m∈ . specializarea matematică . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 .  ∩ ( log 2 3. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2.

Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x.3} → {1. }. { ∗ }. 6. 1 − i 2009 . 2. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n→∞ . c) Să se calculeze lim I n . Se acordă 10 puncte din oficiu.2. b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. 4. . Să se arate că funcţia f g 3. profilul militar. dacă T ∈ H . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1.Proba D. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). Să se calculeze sin 2 x. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = { x} .. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. MT1.Filiera vocaţională. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = x 2 + 1 . 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Să se arate că τσ = στ .3. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. + ) . atunci −T ∈ H . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . ∀ x ∈ a) Să se arate că. → . . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . 4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. g ( x) = 2 x − 1. 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .informatică. 2.. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. programa M1 2. 2 5. 2.

81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1.Filiera vocaţională.1) . B (1 − m. Ministerul Educaţiei. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . MT1.. . Se acordă 10 puncte din oficiu. + C16 . Ştiind că x1 − x2 = 1. 2. b ∈ 5  . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . situat pe graficul funcţiei f. astfel încât a + b = π 2 .. 3. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞) → . C ( 2m + 1. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . 2m + 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. B. Se consideră funcţia f :[0. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. Se consideră funcţia f : → . C sunt coliniare. profilul militar. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . oricare ar fi m ∈ .Proba D. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . Fie a.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) .  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . 5. b ∈ . 2 ) . 0 2 4 16 4.informatică. 32  a b     2. specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . f ( x) = ( x − 1)e . 2. să se determine m. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . Fie mulţimea de matrice A =   a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. b) Să se calculeze f (1) . m ∈ .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . Fie m ∈ şi punctele A ( m. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.

Se consideră mulţimea G =   x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. ∞ ) .Proba D. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( 2. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   .  → ( 0. 5. 4 ) . specializarea matematică . ştiind că a ≠ b şi că (1. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.1. an+1 = 2 + an . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. Fie a ∈ 1 .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). profilul militar.·) este grup abelian. Să se calculeze AB ⋅ AC. c ∈ . Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. • Toate subiectele sunt obligatorii. x + y ≠ 0  . a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. b) Să se arate că (G . definit prin a0 = 3 . → . Să se calculeze sin 3a.3} → {4. x →0 x 5p 5p 5p x>0 .  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. acesta să aibă ambele cifre impare. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent.informatică. b) Să se arate că. . MT1. 2. b. y ∈ .⋅) → (G. Se consideră şirul (an )n≥0 .Filiera vocaţională. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) c) Să se calculze lim 2 .0 ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. astfel încât sin a = . y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei.3) şi C ( −1. ∀n ∈ . ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . 4 Ministerul Educaţiei. ( . Se consideră punctele A (1. 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre.2. sistemul admite soluţii nenule. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . Fie funcţia f :  0. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. 4.6} o funcţie injectivă. 6. Fie f : {1. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că funcţia f : grupuri. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul.5. a − an +1 5p . ∀x. Să se calculeze probabilitatea ca. pentru orice a.1) este soluţie a sistemului.

1}. f n ( x) = . oricare ar fi x ∈ . ) 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 6  3  4. Ministerul Educaţiei. ⋅ tg89 = 1 . 6.1} sistemul este incompatibil. Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . unde m ∈ .  → . c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. a ≠ 0 sau b ≠ 0  .  . dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . Se consideră funcţia f : \ {1} → . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. programa M1 π 1 2. ∀x ∈ 0. y ∈ H astfel încât x + y = 0. 5.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. c) Să se arate că dacă ( x0 . 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze probabilitatea ca. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 .Proba D.. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. f ( x) = x x +1 . log 2 5 . Într-o urnă sunt 49 de bile. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. extrăgând o bilă din urnă. b) Să se arate că pentru m ∈{0. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . ˆ ˆ b) Fie x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . specializarea matematică . Se consideră funcţiile f n :  0. π  π  3. profilul militar. n∈ * . Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. Să se arate că x = y = 0. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . MT1.Filiera vocaţională. b ∈ Z7 . y0 .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Ministerul Educaţiei.

Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. B. . f ( x) = ex . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . b ∈ Z3  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1.Filiera vocaţională. z0 = 1 . c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. C . f ( x ) = x+3 este bijectivă. oricare ar fi X ∈ G . specializarea matematică . 3. n ∈ . Se se arate că funcţia f : ( 0. unde m.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. y0 = 2. n ≥ 5 . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Fie z ∈ .Proba+D. astfel încât a − b = π . Fie a. 5. D astfel încât AB = CD. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . astfel încât Cn = Cn .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2.) ) . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . c) Să se arate că X 3 = I 3 .1) . −2 ) şi ( −1. Ministerul Educaţiei. f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt .4 ) . Să se determine numerele naturale n . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) .informatică. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . programa M1 n→∞ 2. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ .3) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră punctele A. Să se arate că AC + DB = 0. b ∈ . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. (1. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . 2. x +1 3 5 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. Se consideră funcţia f : * → . Ministerul Educaţiei. atunci z ∈ . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . 6. ∞ ) → (1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . care are rădăcinile complexe x1 . specializarea matematică . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) .Proba D. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. Se consideră a. Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 3π . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) .Filiera vocaţională. 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. . Fie a. 2. pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. n ∈ 0 π * 1. 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. x2 . .)MT1. 6. 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . dacă m = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b ∈ . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Se consideră funcţia f : * → . Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. profilul militar. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . z0 ) a sistemului. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . Fie z ∈ . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . x4 . y0 . atunci expresia nenulă ( x0 . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . este constantă. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . Să se arate că numărul i z − z este real. unde m ∈ . f ( x) = e x . programa M1 5p x →∞ 2. a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. 3. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. x3 . Să se calculeze AB ⋅ AC.informatică.

∀n ≥ 3 . c) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞  2  n2 2. f (n)  . specializarea matematică . 6. Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f .. unde a. b) Să se determine a. b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  ..Filiera vocaţională. + 1 − 3i 1 + 3i 2.. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. a) Să se determine gradul polinomului f 2 . Se consideră funcţia f : − {−1} → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1.. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . MT1. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. 3 6   k 4. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . I n = ∫ 2 sin n x dx . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). ⋅ ) . Să se arate că numărul este real. ˆ g2 = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. +. situat pe graficul funcţiei f. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . b a { } 5. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. ˆ ˆ 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. f ( x) = x3 − 1 . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. + cos179 . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  .Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. . k ∈ . profilul militar.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.

6. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3− x x . Fie matricea A∈ M3 ( ) . g : ( 0. ∀x ∈ ( 0. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. Fie funcţia f : (1. 0 t . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . 4. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . ∞ ) . b) Să se calculeze det I 3 + A3 . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. profilul militar. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 1 3 2.3) → . MT1.− f ( x ) ≤ 1.Filiera vocaţională. diferită de 1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. care are toate elementele egale cu 1. Să se calculeze 1 + z + z 2 . Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. Ministerul Educaţiei. ∞ ) → ( 2.3) . ∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1.informatică. specializarea matematică . 2. BC = 5 şi AC = 7 . t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. 2. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. în raport cu înmulţirea. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . Să se arate că funcţia f este bijectivă. b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. b ∈ } . f ( x ) = x 2 + 1 . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . Se consideră funcţiile f .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. [ DA] . ˆ ˆ f = X 3 − X . Să se demonstreze că EF + HG = CA . ∀n ≥ 2 . Se consideră funcţia f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. 2. Se consideră corpul ( 3 . +. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. oricare ar fi x∈ 3. b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. profilul militar. Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1.informatică.informatică. [ AB ] . specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că x ∈  . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . f ( x) = arctg x . Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . Să se determine a ∈ este egală cu 1. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . MT1. 3  3π  6. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. 4 5   . Să se calculeze tg x . n ≥ 3 este divizibil cu 3. Să se arate că numărul An . Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. 5. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . π  şi sin 2 x = − . ⋅ ) şi polinoamele f . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. profilul real. I n = ∫ x n sin x dx . ABCD . g ∈ 3. astfel încât h ( x ) = g ( x ) .Proba D. g = X 3 + 2X + 2 . situat pe graficul funcţiei f. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . F .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) .Filiera teoretică. n ∈ . specializarea matematică . 2. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . . G . Punctele E . Să se arate că x ⋅ y = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1.

2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . profilul militar. 2. x3 ∈ rădăcinile sale. b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 .Proba D. unde a. f ( x) = x π 3 . 3.8} .6. 1 + 4 x2 4. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. . x2 . 1. 2. x2 . b ∈ . astfel încât a + b = → . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 6. x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . [X ] şi x1 . specializarea matematică . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că.3} → {5. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.2. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că. x2 . programa M1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.7. atunci a + b< 1.Filiera vocaţională. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) .informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine a. pentru orice valori ale lui a şi b. Să se determine imaginea funcţiei f : . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Ministerul Educaţiei. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. x > 0 . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . sistemul este compatibil. x  5p ′ ( x). Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . x4 ) cu proprietatea că x1 . π 2 cos n x 0 dx . x3 . 5. Ministerul Educaţiei. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . ∞) → . ∀n ≥ 3 . Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . Fie a şi b numere reale.

. n . B (1.3.. n ∈ 0 t +1 a * . 2. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. dacă A ∈ M . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. perpendiculară pe dreapta BC. g n ( x) = f n ( x) + f n * . ∀n ≥ 2 . profilul militar. 2. MT1. dacă A. 2. f n ( x ) = x n + ln x. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . ∞ ) → . 2 ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. tn dt . să se determine a1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0.. Se consideră punctele A ( 0. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 2. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. acesta să nu fie divizibil cu 7.1) . atunci x ∈  2  . ∞) → . dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . atunci A2 ∈ M . c) Să se demonstreze că. 5. 4. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine probabilitatea ca. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. 5p 5p 5p a) Să se arate că. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . 3. Se consideră funcţiile f n : ( 0. alegând un număr din mulţimea {1. Să se determine toate perechile (a. a) Să se arate că. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 .   5p 5p 5p { } { }. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. 2π 4π 6π 8π 6.  2  la    3 . B ∈ M . b ∈ şi    3  = a + b 3 a.100} . Fie a ∈ [0.Filiera vocaţională..informatică. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. ( 1x ) sunt convexe. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci A + B ∈ M . n→∞ an . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. Se acordă 10 puncte din oficiu. −1) şi C ( 5. Se consideră inelele  2  = a + b 2 a.

91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. Ministerul Educaţiei. ştiind că a = b = c . pentru care rang A + At = 1 . f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. 3. f : 5p 5p 5p → π . x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. 6. MT1. să se arate că ABCD este dreptunghi. b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = esin 2 x . 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. 2. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . Fie funcţiile F . Să se arate că funcţia f : 3 3 4.Proba D. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . c) Să se determine a. a) Să se determine a. b. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. b. Fie ABCD un paralelogram. specializarea matematică . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. Să se calculeze C10 − C9 . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Se consideră matricea A =   . x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . x3 . c . x →∞ 2. F ( x) . x →0 x c) Să se calculeze lim . Se acordă 10 puncte din oficiu. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f.informatică.Filiera vocaţională. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . 1 → . → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. Fie a. F ( x) = ∫ f (t )dt . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . 5. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . .

2 Ministerul Educaţiei. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * .informatică. f ( x ) = ln ( ln x ) . a) Să se arate că dacă X . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  astfel încât cos α = − . 5p 5.  .5) ecuaţia sin  2 x +  = − .c.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. MT1. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. atunci X + Y ∈ G. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . b) Să se arate că. specializarea matematică . Să se rezolve în intervalul (0. situat pe graficul funcţiei f. Numerele reale pozitive a. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . profilul militar.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. 2. 2  3  Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii.d sunt în progresie geometrică. ∞ ) → . dacă X ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. x →∞ f ( x + 1) .Filiera vocaţională. Să se calculeze sin 2α . programa M1 . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 .b. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . 6 2  0 2 4 6 8 4. Fie α ∈  π . 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. să se determine raţia progresiei. 1  3π  6. Se consideră funcţia f : (1. [X ]. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. π 1  3. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . oricare ar fi x ∈ . Y ∈ G . Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. Se consideră punctele A (1. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. x →∞ x2 x . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. 4. 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. Pentru fiecare t ∈ . a) Să se calculeze ft′( x). alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ].Proba D. 2 ) şi B ( 3.4 ) . b) Să se arate că f este funcţie impară. a) Să se calculeze f (1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. MT1. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . Care este probabilitatea ca. ft ( x) = x3 + t 2 x . b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. programa M1 → . 3. a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a .informatică. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . Se acordă 10 puncte din oficiu. x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . b) Să se determine A ⋅ At ). c) Să se arate că funcţia g : 2. oricare ar fi x ∈ . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. se consideră funcţia ft : → . 2. Ministerul Educaţiei. x ∈ . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . acesta să fie cub perfect? 5. Să se determine α ∈ ( 0. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . X ∈ M2 ( 2. b ∈ ). Ministerul Educaţiei. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . Fie a. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . 2π ) astfel ca tg α = sin α .

Se acordă 10 puncte din oficiu. c   5p 5p an − bn   b n − c n  .1) → . Să se arate că funcţia f : ( −1. prima sa cifră să fie număr prim? 5. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. specializarea matematică . c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n .   5   4 2. Care este probabilitatea ca. ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . astfel încât sin α + cos α = 1. MT1. pentru oricare n ∈ 2 * . b. f ( x) = ln 1− x este impară. ∗ .  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. Ministerul Educaţiei. 2n + 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. 4. c) Să se demonstreze că f = X . 1 2. n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.Filiera vocaţională. n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . 2. unde x este definit la punctul b). Fie a. 1+ x 3.Proba D. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. profilul militar. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. Să se calculeze   . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . Să se calculeze tg 2α . f n are exact un punct de extrem xn . 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. b) Să se arate că.informatică. Ştiind că BO = OC . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ≥ 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. ( ) a) Să se determine f (−1). I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră funcţiile f n :[0. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. 6. Fie α ∈ .

4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. profilul militar. b. ∀x ∈ . Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. c. oricare ar fi x ∈ . Ministerul Educaţiei. 1+ x 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1.Filiera vocaţională. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. pentru nicio valoare a parametrilor a. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. 4.. f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. ∞ ) → . b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . e . b. care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. c sunt strict pozitive. c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 .   → . 5 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. I n = ∫ e− x x n dx . x3 sunt strict pozitive. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. x3 ∈ . n→∞ 1 . + arctg  . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . • Toate subiectele sunt obligatorii.. Care este probabilitatea ca. Fie a. atunci x1 . b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . x2 . 6. specializarea matematică . 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. b) Să se arate că g ( x) = 0.1 Proba D. Ministerul Educaţiei. a) Să se determine a. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că.informatică. Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . 2 −1 2. pentru orice n ≥ 2 . aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . x2 .

b. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. Fie ABC un triunghi cu sin A = .c sunt pare..3. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci A2 B = BA2 . 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . sin B = 1 şi BC = 4. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. n ≥ 2 . + .. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . B ∈ M2 ( ). 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0..Proba D.. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. c) Să se determine a. . Ştiind că a + b + c este un număr par. Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că. dacă tr ( A ) = 0. 3. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ].. profilul militar.2009} şi funcţia f : A → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. oricare ar fi a ∈ .b. 2. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1.informatică. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Ştiind că a ∈ ∗ .. Fie a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numerele naturale n. 1 6. pentru care C1 + Cn = 120 . să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . Fie funcţia f : → . programa M1 funcţiei f . atunci AB = BA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. f ( x) = ∫ e−t dt . MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). ∞) . Să se calculeze aria triunghiului ABC. n 5. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0.c numere naturale nenule în progresie geometrică. 2 4. să se arate că numerele a. 5p 5p 5p 2. specializarea matematică . b) Să se determine a. ) şi A2 B = BA2 . 2.Filiera vocaţională. 2. Fie a.

ˆ 7 . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . Să se ordoneze crescător numerele 3!. 3. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. 5p 5. 2. ⋅ ). 3 100. a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . 2. → . 3 6. Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. Ministerul Educaţiei. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . 3 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci b − c ∈ {0. pentru orice a ∈ . y ∈ . Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . specializarea matematică . Să se determine coordonatele punctului C. oricare ar fi x. 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. 4 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 .+ ). x∈ .1} .Filiera vocaţională. B ( 2. Se consideră funcţia f : → .3) . are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. dacă A − At 2. f ( x) = arctg x . Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . dacă A ⋅ At = At ⋅ A . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . profilul militar. ) 2009 = A − At . b) Să se arate că. programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → .informatică. Să se calculeze A5 − 4C6 .B. log 2 32 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = 3 3 .C astfel încât A (1. f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. +.Proba D. Fie A =   ∈ M2 ( ) .5 ) şi AC = 2 AB. ∞) . Ministerul Educaţiei. atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . MT1. c) Să se demonstreze că.

f n ( x) = x n − nx − 1 . 5. n ≥ 2 . funcţia f n este convexă. b) Să se arate că. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. specializarea matematică . n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. f ( x) = ex 1+ e x . Fie funcţiile f . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . 2. ∞ ) → . profilul militar. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. să se calculeze tg a. π c) Să se calculeze g   . Să se determine a. π ] . y0 . Ministerul Educaţiei. ∫0 f ( x)dx . MT1. şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. π  şi sin a = . a) Să se arate că. n ≥ 2 . y0 . pentru orice n ∈ . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. c) Să se calculeze lim xn . 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. Să se calculeze modulul numărului z . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . 2. z0 ) ∈ . pentru orice p ∈ . unde m ∈ . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare n ∈ .5} care conţin cel puţin un număr par. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 .   2 . Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 .informatică.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii.3. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. programa M1 → . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . pentru orice n ∈ . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.Proba D. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. Ştiind că a ∈  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. 3 π  6.

Se consideră funcţia f : → . 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. }. m ) . n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + .  x 2. cos 3}. situat pe graficul funcţiei f. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1.. pentru oricare x ∈ . Fie f o funcţie de gradul întâi. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt .. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .5 ) şi P ( 3. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .. f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1.informatică. Se consideră punctele M (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ) . + f (10 ) = 2 ? 3. c) Să se arate că există m. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . Ministerul Educaţiei. m ∈ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. D. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . ∞) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p 2. a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . N ( 2. Câte funcţii f : {1. f ( x) = det( AAt + xB ) .3. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. 2. 6. n ∈ → .Filiera vocaţională. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  .cos 2. n→∞ . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . n ∈ e ∗ . c) Să se calculeze lim f n (1) . 9 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) ... specializarea matematică . b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5.10} → {0.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. Se consideră funcţiile f n : (0.. 3− 2 2. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. B =  1.1) . profilul militar. 4 .

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. + a1 X + a0 . Fie a ∈ cu tg a = 2 .. 5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .Filiera vocaţională.. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. • Toate subiectele sunt obligatorii. ).Proba D. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a1 . cu coeficienţi întregi. + C11 . a0 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. a ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie matricea A =  . să se calculeze coordonatele punctului C. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. n→∞ 1 .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + . Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. B ( 5. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2. ∀n ∈ n +1 * . 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. 5 Ministerul Educaţiei. 4 ) .. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . Să se calculeze sin a . f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . X ∈ M2 ( 3 * } este finită.. Se consideră funcţia f : → .. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante.. MT1. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. 2 ) şi G ( 3. 5p 5. Fie n ∈ . n ≥ 3. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . { } 5p 2.. b ∈ Z . Ministerul Educaţiei. 1 2 10 5p 4. 5p 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . profilul militar. programa M1 x →∞ ln x 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1.. b) Să se arate că. . Ştiind că A (1. specializarea matematică .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->