P. 1
Variante Bacalaureat Matematica M1 2009

Variante Bacalaureat Matematica M1 2009

4.6

|Views: 116,699|Likes:
Published by Scutariu Silviu
Variante Bacalaureat Matematica M1 2009
Sursa: http://baba.valentinbora.com/2009/03/02/variante-combinate-bac-2009/
Variante Bacalaureat Matematica M1 2009
Sursa: http://baba.valentinbora.com/2009/03/02/variante-combinate-bac-2009/

More info:

Published by: Scutariu Silviu on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

n ∈ * . n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. ∞) → G . programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. 1− i 1+ i  2 2.. n→∞ . * . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică . c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . b) Să se arate că I n ≤ 1. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞). profilul militar. Să se arate că numărul   este real. ) . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. 2. Se ştie că (G . a) Să se calculeze 4 5 6 . unde G = (3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.informatică. . a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. de la ( (0. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. 4..2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . 3.Filiera vocaţională. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . ⋅) la ( G . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. ) este grup. ) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 5p 5p 5p 2.M1 n ∈ n→∞ * . c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. Se consideră funcţia f : (0. f ( x) = x + 3 . b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. + f ( n ) ) . 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. acesta să aibă exact două cifre egale. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1.0} → . ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . Se consideră matricea A =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1.

f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. 2. ∞ ) → . 1. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). ∫ f ( x ) dx. 2( x − 1) MT1.Proba D. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. a) Să se calculeze derivata funcţiei f.3. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∗ x = −1 . Triunghiul ABC are B = laturii AC . f ( x) = 3 log 2 x .. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. + f (n). specializarea matematică . Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . ∞ ) → ( 0.. B (7. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3.9).. Se consideră funcţia f : ( 0. ∀k ∈ ( 0. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . B. 6). b ∈ . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. b = 0 . Se consideră punctele A(0. care conţin ultima coloană. 4} → {1. C sunt coliniare. 2.informatică. 4. ∞ ) . . Se consideră funcţia f : ( 0. B (1. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . −3) . b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. ∞ ) . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . . C (−1. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4). a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. în raport cu legea “ ∗ ”. este nul. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. atunci rang( M ) = 2. −4). Să se determine numărul funcţiilor f : {1. programa M1 c) Să se arate că. unde a. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. n ∈ n→∞ 1 ..Filiera vocaţională. C (8. x +1 1 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞ ) → . 6.3. 5. 2. dacă x > 1 . an = f (1) + f (2) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. 3.

rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 1 1 . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 .Proba D. −2) şi C (4. B (2. 6. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 .. Se consideră.6. x1 . pentru orice a ∈ . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . 3. funcţiile f n : (−1. ∞ ) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1.n∈ . pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 .6) .. să se determine x1 . Să se rezolve în mulţimea ( 0. f (0) = 1. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră a ∈ . pentru orice τ ∈ S5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1.∞ ) . 2. f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . există p ∈ 2. MT1. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. 2) . b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e .informatică. x2 . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. ∀x > 0. 2. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 .. x 2n şi g n : (−1. − x 2n −1 + f n ( x) . ∀n ∈ * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4.. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . f (1) = 3 . programa M1 . x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . f ( x ) = e x⋅ln x . x2 şi x3 . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2.Filiera vocaţională. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . specializarea matematică . profilul militar. ecuaţia are o singură rădăcină reală. ∞) → 1+ x . + − . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.8} ? 5. b) Să se arate că. Să se calculeze cos B . 4.

n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. < f ( k + 1) − f ( k ) < . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. 4 şi 5. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx .Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că grupurile (G . în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . b. + ) sunt izomorfe. Se consideră funcţiile f : ( −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. c sunt parametri reali. H t este un subgrup al grupului (G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. 1 3. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . Se ştie că. Se admite faptul că (G.. . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . ⋅) şi ( . 2. în triunghiul ABC . a) Să se determine a. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. profilul militar. ⋅ ) este un grup. 1 1 5p b) Să se arate că. 6. p ∈ . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. ∞) → . ⋅ ) . 5. 2π ) ecuaţia sin x = − . 7 − 4i 2. Se consideră funcţia f : (0. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  .. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + − ln n. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică .informatică.3 ( ) .. ∞ ) → . xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . MT1.   z + 2t = 1    2k  2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = 2x 1 1 1 + + .. 2 4. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. Să se rezolve în mulţimea [ 0.. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. b. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . pentru orice k > 0 . 5p 2. Ministerul Educaţiei. pentru orice t ∈ . unde a. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ 2 3 n * .    .Proba D. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. b) Să se demonstreze că. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . ∞) → . şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n.

3) aparţin 3. c) Să se determine A−1 . Ştiind că punctele A (1. 6. xn +1 = f ( xn ) . Se consideră funcţia f : → .Probă scrisă la MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . π 2 .Proba D Filiera teoretică. x2 . profilul militar. Filiera vocaţională. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . x3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se determine numerele reale a şi c. ∀n ∈ 2 ∗ . 2. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . x2 . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . 4.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . Fie triunghiul ABC. n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. profilul real.5. x3 sunt numere întregi. ∀ n ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx .9} ? 5. π 2 π . Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . n ∈ 0 2 * . c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. . 2 ) şi B ( 0. graficului funcţiei f . specializarea matematică .7. ∀-nProba D. Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . MT1.informatică.3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. AC = 14 şi BC = 15 . 2. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. cu rădăcinile complexe x1 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . F şi C sunt coliniare. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . DF = 2 FE . Să se demonstreze că punctele A . Se consideră funcţia f : R → R . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . f ( x ) = ax 2 + x + c . Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. x0 = 0.

profilul militar. f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . specializarea matematică . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă matricea M este inversabilă. Fie funcţiile f . c) Să se arate că.informatică. dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. Filiera vocaţională. atunci X + Y ∈ A . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  .. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . Să se arate că şirul este nemărginit. profilul real. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . specializarea matematică . y A ) .    a b   2. B. ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Y ∈ A şi XY = O2 .. 3 15 4. atunci det ( M ) = 0 . programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . g n : [ 0. MT1. Să se determine elementele inversabile ale acestui inel.. unde n ∈ . 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . C ( xC . c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . 1  1 ∈ M 3( 1  ). 2. yB ) . 2.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. atunci X = O2 sau Y = O2 . b) Să se arate că. +  = ln 2 . dacă X ∈ A şi Y ∈ A .. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . Fie A ( x A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g n ( x) = 1− x 1− x * . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). f ( x ) = x − sin x .Filiera teoretică. Să se arate că C17 > C17 → . Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . 91 6. atunci det ( M ) = ±1 . b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1.    −3b a   a) Să se arate că. dacă A. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD .Proba D. 5p 5p 5p b) Să se arate că. dacă X ∈ A . n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. B ( xB . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n .1) → . b ∈  . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că.

Să se determine funcţia f de gradul întâi. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . z4 2.informatică. ∀n ∈ * . să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . specializarea matematică . 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. n ∈ 5p 5p 5p [i ] . ∀ x ∈ . α= . 2).0). MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . Se consideră permutările e. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . C (2. c) Să se demonstreze că.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . n→∞ . f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . x ∈ S3 . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. oricare ar fi ordinea factorilor. 4. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . 5. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. Ministerul Educaţiei. ştiind că A(−1. programa M1 n dx. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . B (0. 1 . 2. Fie inelul [i ] = {a + bi a. α ∈ S3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. oricare ar fi x ∈ 3. −1) .Filiera vocaţională.Proba D. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . 2. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. [i ] şi z2 ∈ [i ] . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . e =  . . c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. b ∈ } . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1.

5.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . x2 ≤ 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . astfel încât x1 ≤ 1. Ministerul Educaţiei. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . b ∈ ştiind că numerele 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. dacă A = 5p π 4 . dacă a = 1. ∀x ≥ 0. Ministerul Educaţiei. Să se determine a . MT1. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . x →0 x >0 . → . x3 ≤ 1. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . Se consideră funcţiile f : . să se calculeze det ( A) . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. 17.informatică. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . dacă c < 0 . AE = 2 EC . a. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.Filiera vocaţională. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . b. b sunt în progresie geometrică şi 2. Se consideră a. a sunt în progresie aritmetică. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . Să se rezolve în mulţimea [ 0. unde m este un parametru real. cu rădăcinile x1 . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. t x ∫0 f ( x)dx . 4. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. b) Să se arate că. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . 2} → {0. Pentru a. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . x2 . a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 .1.9 . b. atunci A este inversabilă.1. c. c = −1. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . B= π 6 şi AB = 6. 3. E astfel încât AD = 2 DB . specializarea matematică .1] → 6 2. ∞ ) . x3 ∈ . profilul militar. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. f ( x) = −3 x + 2 . − {−2} → . atunci b = −1. d ∈ . ştiind că f : → . c) Să se arate că.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

n ≥ 3 .1] şi strict crescătoare pe [1. Ministerul Educaţiei. 1 − I 2n −2 . 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. atunci a=b=c. 3. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1.7. Se consideră şirul ( I n )n∈ . n ∈ * . D (−1. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx.9} ? 5.  astfel încât cos α = − . x4 ∈ . 2) . cu rădăcinile x1 .informatică. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . c ∈ şi matricea A =  c a b  . 2. n ≥ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 .1) şi bn ∈ (1. specializarea matematică . ∞) . f n ( x) = x n − nx + 1 . Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . + ( −1)  = I0 . unde an s-a definit la punctul b). 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze sin α .5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . profilul militar. Pentru fiecare n ∈ . 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . 4.3. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ .1) . x3 . x2 .Proba D. programa M1 2. Să se rezolve în mulţimea [ 0. −3) .Filiera vocaţională.. se consideră funcţia f n :[0. Fie a. π 4 . ∞ ) → . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. 1 1 1 1 . Fie α ∈  π . b. b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. c) Să se calculeze lim an . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. f = X 4 − 5 X 2 + 5 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. MT1.∞ ) .. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci existăCurriculum şi Evaluare af . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . 5  3π  6.0) şi trece prin punctul (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2.

Se consideră mulţimea G =  X =   a. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ 2−i . atunci AB ∈ G . 1 π 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci I 2 − A + A2 ∈ G . x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . a > 0  .1] → . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. 2.Filiera vocaţională. c ∈ . B ( 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. specializarea matematică . 5 2  Ministerul Educaţiei.3) .  0 1     a) Să se arate că dacă A. b) Să se găsească două matrice C . a) Să se determine a.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . b) Să se calculeze lim f '( x). 1. n ∈ . Se consideră a. c) Să se arate că dacă a. b ∈ . oricare ar fi numărul real x . profilul militar.Proba D. π  astfel încât sin α = . atunci f are o rădăcină raţională. x ∈ \ {0} . 5. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. f ( x ) =  x  0 . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . Să se calculeze sin 2α . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. 3 π  6. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. D ∈ G pentru care CD ≠ DC .3) . c) Să se arate că dacă A ∈ G . iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare.informatică. Să se rezolve în intervalul [ −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. n→∞ 0   1 1 ∗ . Pentru fiecare n ∈ * 1 . f n ( x) = (1 − x)n . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . n ≥ 10 . Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . B ∈ G . Se consideră funcţia f : → . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . −2 ) . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . se consideră funcţia f n :[0. b. c) Să se calculeze lim x . 2 3 8 10 4. C ( −2. MT1. atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. Fie α ∈  .

b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . 4. unde x1 ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. ∀x ∈ .Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . cu rădăcinile x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii.1) . . specializarea matematică . profilul militar.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. 5.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. a) Să se arate că xn ∈ ( 0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. ∀n ∈ 4 * . Se consideră matricele A =  şi B =  . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . [X ] . x2 . să avem a + b = 4 . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * .Proba D. B = 5p π 4 şi C = π 6 . x3 . este convergent.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 .  . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . MT1. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . . Ministerul Educaţiei. Să se determine imaginea funcţiei f : 3. f ( x) = x 2 − x + 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinoamele f .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . Se consideră o funcţie f : * . ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. Să se determine probabilitatea ca. 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . 6. cu proprietatea că xf ( x) = sin x.

.Proba D. specializarea matematică . −3) şi C (1. numărul C7 să fie prim. 2. F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1.7} .  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . cu rădăcinile x1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .2.. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . Să se determine a ∈ 6. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . + xn − n. b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → .4) . x3 ∈ a) Să se determine x1 . xn+1 = f ( xn ). f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. Se consideră funcţia f :[0. MT1. Se consideră a. x2 . b) Să se arate că F este funcţie pară. 2) .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . ∞). Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . b = 0 . 2. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . profilul militar.. ) Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . x2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. B (4. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. ∞) → [0. 5. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. Să se rezolve în intervalul [ −1.informatică. ∀n ∈ . .1. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → .Filiera vocaţională.. → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. este convergent. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . alegând un număr k din mulţimea {0. . f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. 2 2 3. c) Să se determine a. Care este probabilitatea ca. ştiind că A(−3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. x3 în cazul a = 2. are limita 1 . 1 π = .

• Toate subiectele sunt obligatorii. unde A(1. unde a este un număr real. 2. programa M1 x →∞  x 2. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . MT1. 3 5. ∀x ∈ . x2 . Ministerul Educaţiei. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. −5) . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. . 4. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . ∫0 f ( x ) dx . Ministerul Educaţiei. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. Se consideră funcţia f : ( −2. c) Să se determine A−1 .Filiera vocaţională. profilul militar. 2) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . ∀x ∈ ∗ .3) şi C (2. să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . x3 . Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . b) Să se rezolve sistemul. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.informatică. Să se determine probabilitatea ca. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . g ( x) = −3 x + 3 3. 4 8 . 2 ) → . Să se ordoneze crescător numerele 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . x4 ∈ rădăcinile sale. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . acesta să aibă toate cifrele pare. 6. 5. f ( x) = ln 2+ x . B (2.

cu laturile AB = c . b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1.informatică. 4 4 4 4. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b = 4.∞ ) . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. pentru orice triunghi. ∀x > 0. ( ) Ministerul Educaţiei. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . Să se rezolve în [0. 3. 6. B ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . b ∈ 3  . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. BC = a . Să se calculeze C4 + C5 + C6 . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . b) Să se arate că AB ∈ G . ∞ ) → . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea G =   a. 5 .1) . 2) şi B (−2. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC .Proba D. MT1.3) . Se consideră triunghiul ABC. 2. y0 . c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . 5p f '( x ) 5p . Se acordă 10 puncte din oficiu. CA = b şi sistemul  cx + az = b . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p → . A(−1. x →∞ 1 x x .Filiera vocaţională. 5. y0 . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. Să se arate că 2 ∈ log 3 4. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . ştiind că O(0. pentru orice A. sistemul are soluţie unică. • Toate subiectele sunt obligatorii.0) . Se consideră funcţia f : [ 0. b) Să se demonstreze că. z0 ∈ ( −1. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . c = 5. z0 ) .  a b  2. să se demonstreze că x0 . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. programa M1 x →∞ f ( x ) 2.

n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . + f n (n) ) = . 3.informatică. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. 2 2 x →∞ → . c ∈  0 c  4. ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. y. b.   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. 2. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . . Ştiind că sin x = . Să se determine a ∈ . se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . b. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. x. 2. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . Se consideră mulţimea G =   a . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . Să se calculeze 5. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. 1 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. y . 4.. n→∞ 4 . ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . z ∈  bx + cy + az = c  . axele de coordonate şi dreapta x = 1. 3 Ministerul Educaţiei.Proba D. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f n ( x) = 1 . → . specializarea matematică . să se calculeze cos 2 x . profilul militar. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . Pentru a. x + 8 − 6 x −1 = 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . X ∈G . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . z ) . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + .  a b  2.Filiera vocaţională. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc).. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

f ( x) = x3 − 3x + 2 . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . 2. programa M1 2. distincte două câte două şi A matricea sistemului. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x) = 2 x − 1 .informatică. 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 .Proba. atunci sistemul este incompatibil. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. f ( an ) = an . Se consideră funcţia f : → . y ∈ . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte..Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 4. Să se calculeze 1 + i + i 2 + .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . + i10 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Fie sistemul ax + by + cz = 0 . 3 f ( x) dx . Să se calculeze sin 75 + sin15 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . → . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . 2 2. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : 5p → . D. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. n ≥ 2 . . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = x x +3 4 . c ∈ . ∀ x ∈ . n natural. 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . x ∈ . b. Se consideră funcţiile f .. 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . g : ( f g )( x) = 0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 .xMT1. Să se rezolve ecuaţia 3. cu a. .

C ( 0. ale polinomului f . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈  . n +1 1 5p .. Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. ∞ ) → . dacă A(5. pentru orice n ∈ .    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. MT1.. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . Ştiind că tgα = 2 . atunci det Z ≠ 0 .. 2.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. alegând un element din mulţimea {1. 2 2 2x + 3 x − 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. 5. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) .9 ) . Ministerul Educaţiei. f ( x) = ∫ dt. f ( x ) = x3 + x + 1 . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. = x+2 x−2 4. specializarea matematică . 5p 5p 5p 5p 5p 2. Să se determine probabilitatea ca. să se calculeze sin4α . . −3). unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . Să se calculeze tg  − arctg  . 6. 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . 40} .3. b) Să se arate că lim xn = 1 . programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. −1).informatică. 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). Se consideră funcţia f : 5p → . 2. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). B(2. 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . atunci Y = O2 . 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1.. ∀a > −1 . numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. profilul militar. XA = AX . ˆ b) Pentru a = 2 . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. a) Să se arate că. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . Se consideră funcţia f : [ 0. ∀x > 0 .Filiera vocaţională. n∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3.

astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. ∀ X ∈ M3 ( ) . Ministerul Educaţiei. profilul militar. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . f ( x) = x − sin x . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. 5. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . Se consideră funcţia f : → . . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . ∀x ∈ . a) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Ştiind că A ≠ A t . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. programa M1  . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . x > 0. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. 9) . f (2) = 6 . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . . c) Să se arate că funcţia g : → . 6. ştiind că A(0. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . −1) şi C (5. MT1. ∀x > 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. specializarea matematică . −3) . B (2.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. b) Să se calculeze −x −2 x . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 .Filiera vocaţională.∞ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 11 3. 1. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . Se notează cu A t transpusa matricei A. Se consideră funcţia f : [ 0. . 2. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. 6 4.informatică. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1.

6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. programa M1 + n − f ( n ) ... 5. π π  π π  6. ∞) → . 3 4 5  π 2.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate..12. astfel încât xσ = σx . cu x ∈ S3 . Se consideră funcţia f : (0. N . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. f ( x ) = cos x . 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . 2.40} . e] . } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . profilul militar. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . 4. Se consideră funcţia f :  0.. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. + n  n  f   . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. 3. unde .. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3.  2 2 2. c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . b ∈ \ { − 1 } . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0.. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .ProbanD. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . specializarea matematică .. f ( x ) = ln 2 x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . Să se demonstreze că AH = BH = CH ..Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. { \ { − 1} . P sunt mijloacele laturilor. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . În triunghiul ABC punctele M .  n  . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1.. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine probabilitatea ca. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . ⋅ ) este un grup abelian.11. este descrescător..  → . MT1. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . Să se calculeze sin  +  + sin  −  .. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . alegând un număr din mulţimea {10. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.. X (2009) = X (t − 1) .

1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. 2. 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R .Filiera vocaţională. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . π  cu sin α = . Se consideră funcţia f : descrescătoare. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. Să se calculeze z1 + z2 . 4. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ .Proba D. Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . Să se arate că funcţia f f f este strict 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : R → R. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . atunci există a. − 1. 1] → R.  b a 5p .informatică. − 1) . 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . g ( x) = xf ( x) are primitive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. este convergent . 1 1 1 1 . a) Să se arate că funcţia g :[−1. profilul militar. x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze tgα . unde x1 . f ( x ) = arcsin x . cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . 1 π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră matricele A =  şi B =  . Fie α ∈  . Fie mulţimea A = {−2. x3 . f ( x ) = 1 − 2 x . b ∈  a −b  astfel încât X =  . Bn =   sin nt − sin nt  . π . programa M1 2. dat de xn+1 = f ( xn ) . 1. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. f ( x ) = arctg x − arcctg x . 2. 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . specializarea matematică . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] → . Să se calculeze 5. 0. → . x2 . 3) şi B (1. Fie funcţia f : [ −1. 5p Ministerul Educaţiei. iar acestea sunt crescătoare. cu t ∈ .

f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) .2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → .. 2 3 4 5 .1] → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. a) Să se calculeze lim .. programa M1 2 3 4 2. atunci există x. . f ( x ) = x + 1 . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ).1. b) Fie funcţia f : → .informatică. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. ∀x. profilul militar. Să se determine măsura unghiului AOB . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D.∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . A (1. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 ) . 3. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  .  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . specializarea matematică .3} → {0. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . ∗ ∗ . f ( x ) = −2 x 2 + x . 1 6. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . MT1. astfel încât AX = XA .1. Se acordă 10 puncte din oficiu.2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. 1 0   0 1 ) . unde F este inversa funcţiei F a → . Să se rezolve în intervalul ( 0. c) Să se arate că funcţia f este convexă. 4. 5. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 .3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . 2. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. 2. Fie funcţia f : [ −1. să se calculeze sin 2α . 1) . În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . 3 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f : R → R.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) şi B ( 3. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . 1. să se arate că log 16 24 = 3. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f .Proba D. 5. B ( −1. dintre care 12 sunt fete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. profilul militar. 3) . f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 4. Să se arate că sin 6 < 0 . c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . − 1) . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1.. Ministerul Educaţiei. Într-o clasă sunt 22 de elevi. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . n→∞ . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . ∀n ∈ N∗. Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ).Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : R → R. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Ministerul Educaţiei. X ∈ M 2 ( 2. Ştiind că log 3 2 = a . f ( x ) = | x 2 − x | . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.informatică. + a1 X + a0 . specializarea matematică . ) nu are soluţii. 1MT1. programa M1 xn 2. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). 4a 2. 1) şi C (1. ∀n ∈ N∗. 6.

5p 5. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . − 1. c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . 2 2 2 2 2. Se consideră funcţiile f . x ∈ R . pentru oricare X . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. 2.  a 10b   2 2 2. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 4.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . a − 10b = 1  . profilul militar. MT1. B ( −1. 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. Toate subiectele sunt obligatorii. g ( x ) = arctg x . g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. ∫1 2 . 2 → . g : → . 1) şi C (1. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. să se calculeze sin . 3) . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . ∀x ∈ R . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 f '( x) dx . π  şi că sin x = . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . Fie mulţimea A = {−2. G =   | a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . 0. 3. 2} . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. b ∈ . 2 ) . b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . a ∈  x + y + az = a  . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f : R → R.Proba D. − 1) . specializarea matematică-informatică. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. 3 x  π  6. Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. Să se demonstreze că s ∈ (1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ştiind că x ∈  .• • Filiera vocaţională. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. Se consideră funcţia f : R → R. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Y ∈ G . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă.

f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . Se consideră corpul 5p 5p 5p . 4 ) . c ∈ 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . 3) şi D ( a. unde a ∈ . c ∈ 2. C (1. Se consideră funcţiile f n : [ 0.1. Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . + ∞ ) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + ∞ ) → R. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . a. 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . +. f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . ∀x ≥ 0 . 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) .4} . ⋅ ) şi { 7 }. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . 5p 5p 5p ( 7 . 5p 5p 1 1 1 1 < − < . b) Să se calculeze B −1 . MT1. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ .. 2 3  Ministerul Educaţiei. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . b) Să se demonstreze că 2. specializarea matematică . x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . acesta să } fie număr raţional. profilul militar. 4. B ( −1. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . ∀n ≥ 1 . ∀n ∈ N∗. ∗ . 1) . 5. n < 100 . f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. Ministerul Educaţiei. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. 5p 6. să se calculeze tg  x +  . H. b) Să se arate că. H = x2 x ∈ .Filiera vocaţională. + . b. an = + + + . b. Fie funcţia f : ( 0. ∀k ∈ N∗.informatică. c) Să se demonstreze că ∀ a. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. 3. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . − 1) .. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + ∞ ) .

3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. specializarea matematică . 1 b) Să se calculeze f1   . + − ln  n +  . ∀ x. Se consideră funcţiile f n : [ 0.fProba D. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . 4) ..1] → R. f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . • Toate subiectele sunt obligatorii.3) şi D (a.  6 3 Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. MT1. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. 3 c) Să se arate că. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . dacă intervalul [ 0. 4. ∀n ∈ N∗ . a ∈ . 1 a) Pentru a = . 5p 3..  .1) . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . Se consideră funcţia f : ( 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde a  4 ) . 5p 4. Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ ( 0.1 (  6   ) şi A = LK . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . atunci a ∈  . f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. L =  5  ∈ M 3. oricare ar fi n ∈ ∗ . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. y ∈ este o constantă reală. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . cu proprietatea că f (1) = 2 .Filiera vocaţională. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . +∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. C (1. 5p 5. 2. ∀n ∈ N∗ . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = .informatică.5} . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . 2π ) . 2. profilul militar. x +1 2 2   1 1 1  + . + ∞ ) → R. b) Să se arate că A2 = 32 A . B (−1. 5p 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + ∞ ) . x →1 x <1 . Fie mulţimea A = {1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. 5p 6. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. −1) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6] este parte stabilă a lui .

Filiera vocaţională. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .1) . 6. n ≥ 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. pentru orice x. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 .informatică.. − 3). 2009} . c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. programa M1 2. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 .3) . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. Să se determine probabilitatea ca. b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). f ( x ) = x − ln(e x + 1) . } .. Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB.. MT1. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. acesta să fie divizibil cu 5.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . B (−1. ∀a ∈ . 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . 0 ) . x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei.1. 2. ∀a. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. b ∈ } . Se consideră mulţimea A = {0. c) Să se determine rangul matricei A* . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . . 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . alegând un element din mulţimea A. ∀n ∈ N∗. C (0. { f ( x ) = −1 . 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . Ministerul Educaţiei. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − 3) şi B ( 4. Se consideră funcţia f : R → R.. 5. . adjuncta matricei A.Proba D. specializarea matematică . y ∈  2  . b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 .1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . 3 3 2. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. b) Să se arate că.

an+1 = f ( an ). 3. 2. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. f ( x) = e− x şi F : 2 → . 3) şi pe ( 3. Să se calculeze probabilitatea ca. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . a1a2 a3 . a ) sunt coliniare. ∞). Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. c) Să se arate că A = B . Fie funcţiile f . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .1) şi C (−1. cu rădăcinile x1 .. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . AC = 5 şi BC = 7. 6. MT1. Să se demonstreze că funcţia f : → . programa M1 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. Fie funcţia f : \ { 3} → . f ( x ) = 2 − x.informatică. x3 . cu proprietatea că A2 = O2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. x4 ∈ . x2 .Filiera vocaţională. −2) . profilul militar. acesta să fie divizibil cu 50. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă.nu esteD. 2. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1.. B (4. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . g ( x ) = 3 x + 2 . Să se calculeze cos A . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . 7 7 Să se determine a60 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . → . specializarea matematică . 1 . ∫0 F ( x) dx. F ( x ) = ∫ f (t )dt. 4. b ∈ M2 ( d  ) . . 5. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. grad ( h ) ≤ 3 } .

x3 ∈ . este finită şi nenulă. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . + 100 . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. b) Să se calculeze det A − At . n→∞ . b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . cu p. r ∈ ( 0. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă .Proba→∞ MT1. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . Se consideră funcţia f : R → R. ) 5 5. • Toate subiectele sunt obligatorii.  2 2     4. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . 0 ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. c) Să se demonstreze că dacă a. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . programa M1 2. profilul militar. b ∈ 2. Ministerul Educaţiei. ∀a. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . c ∈ ( −∞. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  .. f ( x ) = x2 + x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p x D. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 . 6+ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1.Filiera vocaţională. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . 5p 5p 5p ( ) . atunci a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. q. 2. specializarea matematică .  1 3  3. b. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . cu a. c) Să se calculeze lim nI n . Să se determine imaginea funcţiei f : → . Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. ∞ ) .informatică. . q şi r.. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. Se consideră polinomul f ∈ x1 . f = X 3 + pX 2 + qX + r . Fie ABCD un pătrat de latură 1. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p.

Să se arate că. 2.informatică. 2 ) . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . c ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . oricare ar fi x ∈ 3. Ministerul Educaţiei.   | 5p 5p 5p ). unde { x} este partea fracţionară a 2. c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . AC = 3 şi m( BAC ) = 60 .{ x} 1 − { x} . 5p 5p 5p b) Să se arate că.   a . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. Proba) D. b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. atunci X ∈ M . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . c ∈ . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . b. y ∈ . 5. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . pentru orice număr natural n. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . b. 2 3 3 4. cu a. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . programa M1 ( ) numărului real x . . 6. pentru orice x. Se consideră funcţia f : R → R. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 .Filiera vocaţională. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. ştiind că AB = 4. n ≥ 3 . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică .

Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. ∀n ∈ N∗ . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . în cazul în care a = b ≠ c . 2. c sunt distincte două câte două. x 4. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. profilul militar. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. 2. 1 3. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. f ( x) = x ln x . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Să se demonstreze că z 2 = z . { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . MT1.1. xn+1 = e f ( xn ) este convergent. ∞ ) → .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 .1).3} pentru care f (1) este număr par. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . programa M1 n x dx. 6. Să se arate că funcţia f : (1. n +1 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. ∞) → . 4x + 5 1 . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 1. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . AC = 3 şi BC = 2 2 . 2. Să se calculeze AB ⋅ AC . 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. b. Se consideră numărul complex z = 2 2. Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. f ( x ) = x + este injectivă. 4 Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. în cazul în care a. cu a. b ∈ .3} → {0. • Toate subiectele sunt obligatorii. a 2 − 5b 2 = 1 . Se consideră funcţia f : (0. ∗ şi A matricea sistemului. Să se arate că sin15 = 6− 2 . ∀n ∈ N∗.

alegând o pereche ( a. ∀n ∈ N∗. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . f3 este divizibil cu X − 1 . MT1. b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . pentru oricare a. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. astfel încât f ( ε ) = 0 . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . Se consideră funcţia f : R → R.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . 5. f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. ∀n ∈ N∗.5. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . 4. f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . X =  3  . A =  3 9 6  . Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. A (1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .6} .Proba D. x 0 . . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . 1) . unde f1 . ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . b ∈ . 1. 2. Ministerul Educaţiei. f 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1.informatică. Se consideră a ∈ a + 2i . cu a ∈ . a) Să se calculeze S = A − XY . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . n→∞ → . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . C = I3 + aA . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine probabilitatea ca. 4. Y = (1 3 2 ) . c) Să se arate că An+1 = 14 An . 2 ) şi B ( 4. f 2 .Filiera vocaţională. \ 2. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . 6. − 1) .3. Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. 3. Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim Fn (1) . Se consideră mulţimea A = {1.0]. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . specializarea matematică . 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. dacă sistemul are soluţia ( −1. Se consideră funcţia f : ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . 2.1. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . − 1) şi B ( −1. 3. f ( x ) = . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Dacă p. 2. D. 5.3. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. atunci cel puţin două dintre numerele p.1) . + n  n  f   . + ∞ ) . programa M1 2. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 .3. r ∈ .  n  c) Să se calculeze lim . 2. +. q. c) Să se arate că ( A. profilul militar. 0 ) .    a b   2. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . MT1. q. Pentru p. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . f ( x) = 2x x +1 2 . r sunt distincte. +.. 1 6. Fie funcţia f : R → R. 4. să se rezolve sistemul. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0.Filiera vocaţională. specializarea matematică . q. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . f ( x ) = ln (1 + x ) − x . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că. Să se determine imaginea funcţiei f : → . + ∞ ) → ( − ∞. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. ⋅) nu este corp. ⋅) unde A =   a. r sunt egale. b ∈ 5  . 2 Ministerul Educaţiei. 1) . Să se calculeze cos ( a − b ) . 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 .  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.4} → {1.informatică.. Se consideră inelul ( A.

2. Să se arate că punctele A(−1. . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 .informatică. 2 x1 ) . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . în plus. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. ∀n ∈ N∗. 5) . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . 5 şi 7. 3 2 4. B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . b ∈ c) Să se determine a. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −3) sunt coliniare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . specializarea matematică . n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. MT1. a) Să se calculeze I 2 . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . 0 0 0  0 2     [X ]. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . x2 . cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . Fie funcţia f : R → R. b ∈ aritmetică şi. 6. ∀n ∈ N. n ≥ 2 . n ≥ 2. 2. . B = . 4n + 2 . profilul militar. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n .1) şi C (3.Proba D. b ∈ b) Să se determine a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. ∀n ∈ N∗. Se consideră matricele A. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . B (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. programa M1 1 2. xn+1 = f ( xn ) . pentru orice n ∈ . 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent .

 2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0.  → R. x3 . Fie funcţiile f :  0. 6} . Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . Să se arate că sin105 + sin 75 = . x2 . b. x4 să fie în progresie aritmetică. 6+ 2 6.  2 . unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 .informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine a. MT1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. şi cu soluţiile x1 . b ) din mulţimea A × A ..    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . dt şi g :  0. alegând o pereche ( a. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0.  → . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). 4. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. x3 . produsul numerelor a şi b să fie impar.  . Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . 1) . profilul militar. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1.” 2. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. f ( x ) = x + e− x . c. x ∈  0. 3) şi C ( −1.Proba D. + ∞ ) . f ( x ) = ∫ dt.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : → . 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 2. specializarea matematică . f ( x) = x + 2. 4. x4 ∈ . cu a. 2 Ministerul Educaţiei. ∀x ∈  0. 5. c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . astfel încât x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. b ∈ . 2. programa M1 oarecare . 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze probabilitatea ca. Se consideră mulţimea M =   | a.  . tg x t ctg x 1  π  π 2. 3. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. Fie mulţimea A = {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Fie funcţia f :[−1. x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. 3 π  6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − .informatică. Ministerul Educaţiei. a.1. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente.. Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . din care exact două sunt numere pare. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. ∀x ∈ R . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . π  şi sin α = . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . 2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu.3. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . Ştiind că α ∈  . 2 4. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. oricare ar fi x ∈ . profilul militar. . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. Se consideră funcţia f : R → R. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile .1] .9} . 5. Se consideră mulţimea A = {0.Proba D. 2. 5 2  Ministerul Educaţiei. − 2 ) . MT1. specializarea matematică . arcsin x t e cos t dt . Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . .. . să se calculeze ctg α . 1+ i 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. . astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . f ( x ) = ∫ earcsin t dt . ∀x ∈ [−1. 2.Filiera vocaţională. x4 ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. pentru orice a ∈ .1] → R. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 1 3. x2 . b ∈ R . b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . 2 ) şi C ( 2. . ∀n ∈ n ∗ . x3 .

5. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. Se consideră mulţimea G = (−1. unde x ∗ y =  x 0 .informatică. 1) şi C ( −3. profilul militar. f ( x ) = 1 − x 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. 3. n→∞ 0 . ∀ x. Să se determine partea întreagă a numărului 7 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4} şi B = {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 2 3 9 Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 3) . 2. 1] → R . b) Să se arate că ∀x. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . funcţia f : G → ( x. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). a ∈ R. 6. ∗ .Proba D. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . 2.1) . 5. MT1. Se consideră mulţimile A = {1. y ) → x ∗ y . 4. 5 2 −1 2. Fie funcţia f : [ −1. ∀x ∈ R . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .. 2. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. atunci există x. 3. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. Se consideră funcţia f : R → R. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . − 1) . { ) XA = AX . f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . Se consideră matricele A =  . specializarea matematică . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. y ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4.Filiera vocaţională. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . 6} .  y x . Ministerul Educaţiei. Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . y ∈ G . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. astfel încât X =  . B ( −2.. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y .

. 2. Se consideră funcţia f :  0. 4. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . b. 4. ( a. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice ( a. MT1. ∗ ) este grup. descrescătoare f : A → B .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = x 2 sin x . b) Să se arate că.15) ∈ G . să se demonstreze că a + d = 0 . Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). − 1) . c astfel încât funcţia F :  0. . → . Se consideră mulţimile A = {1. 1) şi P ( 0. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. d ) ∈ G . 2. 5} .. unde m este un parametru real.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . Ministerul Educaţiei. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. 3. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . b ) ∗ ( c. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Ştiind că A2 = O2 . N ( −1. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . d ) = ( ac + 3bd . 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. b) Dacă A2 = O2 . ştiind că AB = 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n→∞  π 2. { ( a. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . 5p 5p 5p . 6. b ) ∗ ( c. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0.. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . + f ( n ) ) . 3) . Ministerul Educaţiei. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. ( c. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1.Filiera vocaţională. 2. profilul militar.Proba D. să se calculeze a6 + a16 . ad + bc ) . Ştiind că a3 + a19 = 10 .  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a.  →  2 . specializarea matematică . 3. d ) ∈ G . să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . AC = 3 şi BC = 4 . Să se determine numărul funcţiilor strict 5. 3} şi B = {1. 2.  → . b ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. MT1. x →1 x >1 1 x −1 2 . c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii.informatică. 4 4 2. b) Să se calculeze f ( B ) .Proba D. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 ∈ ) → M2 ( ) . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. Să se determine ecuaţia dreptei OG. 4. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . 1) . . 5p 5p 5p [X ]. profilul militar.Filiera vocaţională. 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . B (1. 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . f = X 3 + a 2 X − a . programa M1 . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . Se consideră matricele A =  . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. − 1} → R. 1 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. x2 . acesta să fie divizibil cu 9. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. specializarea matematică . g ∈ x1 . f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . a) Să se determine rangul matricei A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. Să se determine probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. 2. Ministerul Educaţiei. 3) şi C ( 3. Se consideră funcţia f : R \ {1. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Se consideră polinoamele f . 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . Se consideră funcţia f : R → R. g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. 2 ) .

z în progresie aritmetică. b) Să se determine valorile parametrilor a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . Se consideră funcţia f : R → R. ∀n ∈ N∗. b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : [ 0. Se consideră funcţia f : (0. 4. ∞) → . x 3.1. 2. f ( x ) = arcsin  . • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. 5. unde a şi b sunt parametri reali. f ( x) = 3 ( 3+i . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. c ∈ M şi a < b < c . Să se determine partea reală a numărului complex 2. 5p 2.   cos t sin t  2. . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se consideră mulţimea M = {0. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil.Filiera vocaţională. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . profilul militar.Proba D. c) cu proprietatea că a. Să se determine numărul tripletelor (a. Ministerul Educaţiei. y. 4. ∀t .5} .  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). cu x. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . z ) . Să se calculeze ( f f )( 512 ) . 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1.3.informatică. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. u ∈ . Ministerul Educaţiei. k =1 ∫0 x f ( x)dx . Se acordă 10 puncte din oficiu.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. MT1.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . y. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem .  .1] → R. ) 6 1 . Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . Paralelogramul ABCD are AB = 1.

5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 4 − 3x 2 . 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. să se calculeze sin 2 x . 2. Fie mulţimea A = { 1.. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. 1000} . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. 2. y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru.. c) Să se determine inversa matricei A . • Toate subiectele sunt obligatorii. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . graficul funcţiei F şi axa Ox.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. 2] → . 2] → . 5p 5p 3 3 1 5. 4.  şi tg x = 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. Ştiind că x ∈  0. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 3. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x) = arccos f ( x) . Să se calculeze probabilitatea ca. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . Se consideră a ∈ . 4 4 4  π 6. specializarea matematică . Se consideră funcţiile f :[1. c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . Să se demonstreze că AM = AB − CA . . + ∞ ) → R. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . ∀ x. pentru orice x ∈ → .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : [1. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . profilul militar. m ∈ ∗ . şi F : [1. 2.informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . x . ∞ ) .  2 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . Să se determine m ∈ astfel încât . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . funcţiei g M1 ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. acesta să fie număr raţional.Proba D.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ N∗. . 2− a + 2 + 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. P3 . 2.… . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 .50} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n .informatică. 2k + 1 are limita 0 . P2 (2. specializarea matematică . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. Să se calculeze tg 2α . P2 .  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. −6). Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că ( M . b ∈ 5  . Să se determine probabilitatea ca. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. 3} . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. alegând un număr din mulţimea {11. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. profilul militar. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . 2. profilul real. programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 1 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. B ∈ M . 13  2 Ministerul Educaţiei. oricare ar fi punctele P . Să se arate că. unde k ∈ { 1. 2). Filiera vocaţională. Să se calculeze 3. b) Să se arate că AB ∈ M . 5. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . bk ) . B = AAt . 4). • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . ⋅) este un grup. ştiind că α ∈  0. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . MT1. f ( x ) = x ⋅ sin . atunci z 2 − AC + BD .Proba D. Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. transpusa A t ∈ M3.12. P3 (−3. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 .2 ( ) . a ∈ 4x + 4 y = 1 . P2 .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. z 4. Se consideră funcţia f : R∗ → R.  şi sin α = . ∀n ∈ N∗. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . specializarea matematică .Filiera teoretică. ∀n ∈ N∗. pentru orice A. şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. 2. 5p 12  π 6. ) .

5] . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. x b) Să se arate că funcţia f este . π . atunci X este inversabilă. Fie σ. dacă X ∈ M 2 ( ). 6. dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . Se acordă 10 puncte din oficiu. F ( x ) =  2 .4] şi B = (1. 3. 4. b) Să se arate că. x x →∞ x2 − x + 1 . 5p  ax + b. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1.informatică. 5. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. σ =  . ∀n ≥ 1. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . ∞ ) . ∞ ) → [1. π= .⋅) .Proba D. Fn  F . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. MT1. ln x + 1. 5 { * }. • Toate subiectele sunt obligatorii. π] → . Fie şirul ( Fn )n≥0 . Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . b ∈ şi funcţia F : → . F0 = 0. f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . profilul militar. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. Se consideră funcţia f : [1. X ≠ O2 şi AX = XA . 2. pentru funcţia h :[1. x < 1 2. Ministerul Educaţiei. Fie a.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. F1 = 1 şi matricea A =  . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. π ∈ S5 . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x .

Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari .. Fie funcţiile f : [ 0. 6. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. ⋅) . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .1] . Se consideră permutarea σ ∈ S6 . x ∈ ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. π   x sin . 2. f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. .   n +1 n  x 2. profilul militar.0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . ∀x. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. . şi funcţia 2. Se consideră funcţia f : [ 0. Fie legea de compoziţie „ ”. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . π 1 1 c) Să se arate că. x 0. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . specializarea matematică . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. prin x y = xy − x − y + 2. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( x) = x arctg x .1] → x )dx . programa M1 MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. σ =  . y ∈ . ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. a) Să se arate că (1. x = 0  ( ) . definită pe f : → . 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.Proba D.informatică.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ) 9 5. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. Să se arate că funcţia f : → . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. f ( x) =  . Ministerul Educaţiei. x = 1025. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. să se rezolve în ecuaţia x x . dacă n ∈ * . BC = 7 şi AC = 8 . f ( x) = x + 1 .1] .Filiera vocaţională. y ∈ .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze .. 3. Să se calculeze m ( A ) .

f ( x) =   xe x . 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E3 . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . Să se arate că 6 divide k. f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  .E = . b = i − j şi u = 6i + 2 j . 3. Fie vectorii a = i + j . a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. x > 0  . E4 . c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . atunci X + Y ∈ C ( A). 5. Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. Să se determine imaginea intervalului [2. E2 ∈ C ( A) . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. ⋅). se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} .E = . r ∈ R astfel încât u = pa + rb . E1 . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) . b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. E2 . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   .3] prin funcţia f : R → R . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1.Proba D.informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . ∞ ) . Să se determine probabilitatea ca. MT1. Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . atunci o conţine şi pe a patra. b= 2. Y ∈ C ( A) . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . 2. acesta să fie divizibil cu 4. specializarea matematică . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu. ⋅) . sin x. x ≤ 0 . . 7 şi 8. Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 0 3  0 0 4  0 1      X . Să se determine p . g ( x) = f 2 ( x) . 4. profilul militar. f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. programa M1 funcţiei g : 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 .

Qn ∈ [ X ] . ( AB) n ≠ I 2 . F1 = 1. f ( x ) = e x − x . b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . ∀x ∈ (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . ∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1.Proba D. c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . 5. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. ∀n ≥ 2. F0 = 0 . ∞ ) . 2 x − 1 3x + 2 . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . c) Să se arate că. 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. Se consideră matricele A =  .Filiera vocaţională. P = X 2 − X − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. polinomul Qn este divizibil cu P . MT1. profilul militar. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . 2 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . Se consideră funcţiile f : (1. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . programa M1 2. c) Să se arate că funcţia g : → . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . ∀x ∈ (1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . 2. ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . Ministerul Educaţiei. 6. Qn = X n − Fn X − Fn −1 . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . pentru orice n ≥ 2 . Fn+1 = Fn + Fn−1 . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. Fie rA = 2i + j . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : → . . b) Să se arate că g ' ( x ) = . ∞ ) → . 4.

Se acordă 10 puncte din oficiu. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x.funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) → . 2 2 4. Ministerul Educaţiei. 11 [ X ] .informatică. ∀n ≥ 0 . Fie funcţia f : (1. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ [1. ∞ ) . specializarea matematică .Proba D. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . 5p 1 2. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. x x −1 . A ( 2. 6. +. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . ∀n ∈ . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . Să se determine x ∈N . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. Să se calculeze [− 8] − {−2. Se consideră corpul ( 11 . x  A  n  . 5. f ( x ) = . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ .8} . x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. f ( x) . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Să se calculeze tg 2 x . Ministerul Educaţiei. atunci xn+ 6 = 64 xn . ştiind că ctg x = 3.0 ) . 1 x2 . ⋅ ). dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . ( yn )n∈ sunt mărginite. 2.1) . profilul militar.  x+ y =5  3. ∀n ∈  yn  . c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . atunci şirurile ( xn )n∈ .   x 2 + y 2 = 13 2. dacă a = 1 şi b = 3 . x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . Fie punctele O ( 0. 5p 5p 5p b) Să se arate că.1) şi B ( −2.

x → . specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . ∀X ∈ M2 ( ). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . MT1. a  9 5.Proba D.. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . atunci XY ∈ M . f ( x ) = . 2 2 Ministerul Educaţiei. 6. a ≠ 0 . g ( x) = f (e x ). Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . să se calculeze x1 + x2 .Filiera vocaţională. 3 3 2. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . profilul militar. f ( x ) = ln x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 3.informatică. Y ∈ M . f (n) . e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . Fie funcţia f : [1. c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. f ( X ) = AX . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. 1 0  2. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . 2. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . 1 . Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . definit la punctul b).  1  4. an = f (1) f (2).  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . 1 1  a) Să se arate că dacă X . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .

Se acordă 10 puncte din oficiu. 2  2  4. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . cu  n+1  = 1. 3. ∀n ≥ 0 . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1.ProbaxD.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. AC = 4 şi m ( A ) = 60 .1. 2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . ∀n ∈ . 2. ∀x ∈ (0.Filiera vocaţională. M1 arctg x . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. Să se calculeze lungimea medianei duse din A. ∞ ) . f ( x) = x 2 + 1 . y1 şi y2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. MT1. Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Fie funcţia f : 5p → . 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . x2 → . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. 1. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . x  A  n  . oricare ar fi x ∈ . specializarea matematică . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. 4. x>0 . din dezvoltarea  3 x +  . c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. 5} . ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . Să se arate că numărul 2. 1) .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . () Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . Triunghiul ABC are AB = 2 . 2. x  5. profilul militar. )( ) 6. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1 ( ). 3. 1 şi xn+1 = f ( xn ). +) → ( * 7 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . . f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. Fie funcţia f : → 1 . Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. programa este derivabilă pe . • Toate subiectele sunt obligatorii. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 2  xf ( x) . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( .5. ∀n ≥ 1 are limită . x2 . ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. +. 4. y0 = 0 .3. ⋅) .

Ministerul Educaţiei.Proba D.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . b ∈ . să se demonstreze că. ∀n ∈ cn x + d n ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) → ( 0. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. Se consideră matricele A =  . a ≠ b. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . 4 + 7i 2. atunci funcţia f este injectivă. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i ... 2) există a. pentru orice x ∈ ( 0. 5. matricea A =  şi funcţia f : ( 0.5.1]  . 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. 3. 2] →  x − m. profilul militar. Ministerul Educaţiei. atunci f este funcţie constantă. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. a ≠ −1}. 2].. 4. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. ∞ ) . 5p 2. f ( x) = . 6. f ( x) =  . B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a.. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . x ∈ (1. 2009} .3. funcţia f este integrabilă. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 .. dacă det A ≠ 0. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. b) Să se arate că. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . c) Pentru m = 1 . unde n ∈ *.  x ln x. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . 5p 5p 5p  1 0 0 1 2.Filiera vocaţională. pentru orice t ∈ (0. acesta să fie multiplu de 3. f )( x ) = de n ori f an x + bn . d > 0. ∞ ) . astfel încât b . x ∈ [ 0. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. alegând un element al mulţimii A = {1. b ∈ [0. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . MT1. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . c. g ( x ) = arctg x . Fie a. pentru orice m ∈ .. b.

Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. m = ±1 . Să se determine probabilitatea ca. atunci B ⋅ A = A ⋅ B .  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. 2010} . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = x3 + x .. ..informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . + lg  1 −  este întreg. alegând un element al mulţimii A = {2. Se acordă 10 puncte din oficiu. x → 2. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . n ∈ 5 . profilul militar.. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . −2 ) . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. Se consideră punctele A ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1.. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ ..6. Ministerul Educaţiei. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2.. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. Ministerul Educaţiei. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. ∫−π f ( x)dx. 4. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. . 5.Proba D.3) astfel încât f ( x) 2 . d 2 : x + 3 y + 2 = 0. log3 x 2 4. Se consideră mulţimea H =   | m. m ) şi B ( m. dar să nu fie divizibil cu 8. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. programa M1 −1 f ( x) . 3. acesta să fie divizibil cu 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1.  2  3  4  100  2. MT1. specializarea matematică .

Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . unde At este transpusa matricei A. 5 3. Y ∈ M2 ( ). Fie vectorii u şi v . atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. g ( x ) = ln f ( x ) . 1 b) Să se arate că. → . f ( x ) = x + 1 + x2 .informatică. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. unde g 2. −2 ) . c) Să se arate că.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie x1 . 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. . X ∈ M2 ( ) şi AX = B . b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . specializarea matematică .   2 c) Să se arate că. a) Să se arate că funcţia f : . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . f ( X ) = AX . profilul militar. > 0 . 2. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. MT1. + 38 ) < 39. pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). Se consideră punctele A ( 2. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă g : . dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . atunci X ∈ P. ∀X ∈ M2 ( ).3 ) şi B ( −3. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . Ştiind că u ⋅ v = 5 . Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). 3 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. atunci f   = f (0). Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. Ministerul Educaţiei. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }.1) .. ∀x ∈ . dacă A. v ) ) . b) Să se arate că. Să se determine x ∈ . 2 2 4. B ∈ P. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } .∞ ) . ∀X . pentru orice f ∈ M .. 5. Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + .

6. programa M1 b) Să se calculeze lim . a.b ( M a. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 4. 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. Fie mulţimea M = {1.1) → f (t ) dt. ∀ a. 2. Se consideră un grup ( K .d = M a + c.    ⊂ M3 (   ). a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . 1.b − M a. f ( x) =  x −1 .b =  0 1 0  .b | M a. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 2. 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . Ministerul Educaţiei. ∫0 f ( x) cos x dx . B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . b. t t c) Să se calculeze. Se consideră funcţia f : → . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) .Filiera vocaţională.+ ). ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. c) Să se arate că grupul ( K . rG = 4i + 4 j . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. a.informatică. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . Fie funcţia f : ( 0.b+ d . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. d ∈ .b ⋅ M c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1.b ). x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. ∞ ) →  ln x . profilul militar. x ≠1  .Proba D.3. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Punctele A . g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . alegând una dintre submulţimile mulţimii M . 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. . MT1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. . rB = 2i − j . c} . Fie vectorii u şi v . în funcţie de a şi b . 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. Ministerul Educaţiei. Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. aceasta să aibă 2 elemente. c.6} . b. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Dacă u = 1 . Se consideră mulţimea G =  M a. unde K = {e. 5. 5p 5p 5p 2.b este transpusa lui M a. b) Să se arate că ab = c. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. rangul matricei M a .5. ⋅) . 5p 5p 5p 5p 2.

0]  . 2. −3 −1   b) Să se arate că.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . x ∈ ( 0. . → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . f ( x ) = x 2 + x − 2 .1 . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . b) Să se arate că. B . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . specializarea matematică .Proba D. pentru oricare n natural. 1 + sin x. g ∈ [ X ] . • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. Ministerul Educaţiei. f ( x) =  . x ∈ ( −∞. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . f n ( x ) = x n + ln x. Se consideră polinoamele f . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. iar ordinea punctelor este A. pentru orice n ∈ ∗ . 2 ) şi B ( 6. g = X 6 − 1 . Se consideră funcţia f : R → R . 2 5. 6. dacă a + d ≠ 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2   4. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. . Se consideră punctele A ( 3.∞ ) . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic.Filiera vocaţională. MT1. ( π π   3. situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . atunci det ( A ) = 0 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. M . * π c) Să se arate că . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. N . pentru orice n ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2π ] . ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. programa M1 . atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . profilul militar. f = X 4 − 1 .5 ) . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. dacă a + d = 2 . Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. c) Să se arate că.

Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. MT1. 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. f ( x)dx = −∞ . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . f ( x) =  3 x . π ∫ x n→∞ 0 π n . 3 1    −2 0  b) Să se arate că. specializarea matematică . programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. x ∈  .1] . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. Fie ABCD un patrulater. este crescător. dacă A. b ∈ şi funcţia f : → . Să se arate că şirul ( an )n∈ . x ≤ 0  2. Să se determine termenul de rang patru. Ministerul Educaţiei. ˆ ˆ 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . de termen general an = 4n . profilul militar. 5.informatică. cu coeficienţi întregi. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. f ( x ) ≤ x . x ∈  \ . 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră a. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. ∀x ∈ [ −1. n+3 2. 6. f ( x) =  . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă b = 0 . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . Ministerul Educaţiei. B ∈ Q . să se calculeze c) Să se arate că.Proba D. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 .  x cos x + b. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . 5p axe x − x . atunci AB ∈ P . { } { ) | At = − A} . a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. oricare ar fi X ∈ Q . 4 4   4. • Toate subiectele sunt obligatorii. π π   3. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.

unde x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. Să se rezolve în ( 0. c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . 5. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . atunci Y ∈ M . 5p 5p 5p 5p π  π  3. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. −2) . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. atunci X = O2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . c) Să se arate că An ∈ M . Să se demonstreze că.. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . −2 ) ∪ ( 0. ∫0 xf ( x)dx . 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx .n≥1 . Fie mulţimea M =   | x. x2 . Ministerul Educaţiei. este strict monoton. 2. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . y ∈  şi matricea A =  1 2  .    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA.+ f ( 2 ) + . 2) astfel încât (c − 1) f . tg B = 3. . (f g ) ( x) ≥ 0. MT1. 3  2  x x −3 4. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  .. + x5 . 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. f ( x ) = ln  1 +  . x5 sunt rădăcinile polinomului f .. . Să se determine măsura unghiului C. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : ( −∞. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. de termen general an = n 2 − n . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. specializarea matematică .Filiera vocaţională. 6.. Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 .1] → . ∞ ) → . c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + .. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . Să se determine x ∈N .M1f ( n ) − ln 5p 2. Fie funcţia f : [ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. pentru orice x ∈ . ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . 2.

2. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . pentru orice X ∈ A .  a 0 0      2. 4. ∀x ∈ . b astfel încât sistemul să fie incompatibil. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar.Filiera vocaţională. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a.17. • Toate subiectele sunt obligatorii. b. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. .  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A .Proba D. 1). f ( x ) = x + e x . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x ∈ . Ministerul Educaţiei. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. 1. 6. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. 5. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . → . Să se arate că funcţia f : R → R . c ∈ 2  . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. 3 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. MT1. programa M1 c) Să se demonstreze că.13. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . a2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. . acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. să se calculeze sin α . 3. b) Să se arate că.informatică. atunci m = 2 . 2.. b) Să se determine a. Se consideră funcţia f : → .  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 .  . pentru orice n ∈ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . b pentru care sistemul are soluţia (1. Ştiind că tg α 2 = 1 . cu a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . b ∈ 3 x − y − 2 z = b  .

1) . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. 3. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. 2.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. ştiind că tg x = 4 . 1 5p c) Să se demonstreze că.n ) . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 .3) . atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . dacă α ∈ [1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . specializarea matematică . 2π ] ecuaţia 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. .Filiera vocaţională. ∞ . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. programa M1 2.1] → [1. 5. Să se determine m. d 2 : 3x − 4 y = −1. 2 ) şi D ( m. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . Să se rezolve în [ 0. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0.3] . Se admite că funcţia f are inversa g . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.5 ) .3]. x3 . d3 : 4 x + 3 y = m . Se consideră punctele A ( 2. 1 α . Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = l− 1 − x 2 . C ( 2. B ( 4. profilul militar. Fie funcţia f :[0. unde m ∈ . Să se calculeze cos 2 x . a) Să se calculeze f (−1) . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.informatică. Ministerul Educaţiei. ) = x −2 f ( x) este mărginită. g ( xMT1. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . 6. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. 2. f ( x) = {3x} . b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. oricare ar fi m ∈ . Să se calculeze probabilitatea ca. x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră punctul G. g ( x ) = ∫ f (t )dt . dacă f ∈ M şi n ∈ 2. ∞ ) → .. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . 6.3} cu valori în B = {5. Să se calculeze cos2α . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB .6. . 2π 3π 4π + sin + sin . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că α 4 = β 4 . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. 1 6. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0.. atunci lim (1 + f ( x) ) = e .Proba D. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . elemente ale grupului ( S 4 . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. 2. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2.7} .informatică. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . ∀x ∈ [ −1..1] \ {0} . ⋅). ştiind că cos α = . dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . specializarea matematică . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . Fie permutările α =  . Fie sistemul  x + my + z = 1 . . γ =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. . să fie strict crescătoare. 5. 2 f  + n 3 n f   + . ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . alegând o funcţie din mulţimea M.. 3 3. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. Ministerul Educaţiei. aceasta să fie injectivă . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . f ( x ) = 1 1+ x * . 2 şi g : [ 0. b3 .1] → . u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. Se acordă 10 puncte din oficiu. f   ≤ n ln 2. profilul militar. 2. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . b) Să se arate că . MT1. 24.1] → .Filiera vocaţională. cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . centrul de greutate al triunghiului ABC.β =  . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. Fie funcţiile f : [0. f ' ( 0 ) = 1} . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. 3 3 3 3 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. x3 soluţiile complexe ale acesteia. x2 . 3. Să se arate că numărul + este întreg. dacă B = 2 I 2 . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . a) Să se arate că B t = B . 4 + 3i 4 − 3i 2.informatică. x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. Se consideră funcţia f : ( 0. ∞ ) . 1 . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. acesta să fie divizibil cu 4.. programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. Să se calculeze sin . 1 π x = . + − ln  n +  este strict descrescător. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) .Proba D. x 2 1 1 1  + . unde At este transpusa matricei A . 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. b) Să se demonstreze că. x2 . 5. n 2 2  2. specializarea matematică . ∞ ) → 5p 5p 5p .Filiera vocaţională. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . să se determine x1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 11π 6. 2. atunci x + y ≠ 0. f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. x ∈ ( 0. y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. xn = 1 + → .. dacă x. MT1. q ∈ . x3 . ∞ ) . atunci det ( A ) ≥ 1 . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . 12 5p Ministerul Educaţiei. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . ∀x ∈ ( 0. c) Să se demonstreze că. f ( x ) = ∫ e t dt . 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . p. profilul militar. f ( x) = 1 2x + 1 . şi x1 .

k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .2. x 0 c) Să se arate. n 1 2 2.1. Să se calculeze cos . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. programa M1 b) Să arate că. 5 . f ( x ) = 3 x + 1 ... 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1.informatică. ∞ ) . MT1. 2 3 ∫0 f ( x)dx . [X ]. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . 4... b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . z 2. folosind eventual funcţia f. + 3 − f (n) . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . 7π 6. f ( x ) = 2 x + 1 . Fie funcţia f : ( −1.Filiera vocaţională. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] .  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 .9} . Fie funcţia f : → . n ≥ 3. suma elementelor matricei An este n + 3. 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. unde funcţia F : [ 0. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .Proba D. Să se calculeze probabilitatea ca. 5. c) Să se arate că.. ∞ ) → 1 . că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . → . aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . c 1 1 1 + 3 + . profilul militar. există c ∈ ( k . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . + f ( 50 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Să se determine z ∈C ştiind că =6. pentru orice k ∈ ( 0. specializarea matematică . alegând o cifră din mulţimea {0. +∞ ) . 3. Se consideră funcţia f : N → N . Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ).. an = 3 3 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. x ∈ [ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. 12 Ministerul Educaţiei. este strict descrescător. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . F ( x) = ∫ f (t )dt . ∀n ∈ . ∞ ) → . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy..

Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . f ( x ) =  . C ]] + [ B. • Toate subiectele sunt obligatorii. +∞ ) → ( 0. 20 2. x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). unde a este un număr real. pentru orice A ∈ M2 ( ) . B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A.1] .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) .Proba D. Se consideră funcţia f : R∗ → R . ∞ ) → .. 3 3 4.  0 .[ B. ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. f 0 ( x) = e2 x şi. B]] = O2 .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0.1) . ∀x ∈ . 5p 5p 5p  x ln 2 x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. A2 ] . B. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx .   e 1 1 . ( ) 5..Filiera vocaţională. programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . Să se calculeze cos 75 − cos15 . să se calculeze [ A.. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. Să se calculeze A5 − 6C5 . A]] + [C . Fie funcţia f : [ 0. Să se calculeze (1 + i ) . Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . ∫1 f  x  dx . să se rezolve în mulţimea ( H . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p → . Se consideră intervalul H = ( 0. c) Să se arate că. y > 0. pentru orice A. B] = AB − BA. 2. [ A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Pentru A∈ M2 ( ) . Pentru orice două matrice A. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . Să se arate că funcţia f : R → R . x ≠ 0  2. 5p 5p 5p 5p 3. profilul militar. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ ..1) . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. pentru fiecare n ∈ * .. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă .. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. C ∈ M2 ( ) . A* ] = O2 . b) Să se arate că.[ A. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. unde A* este adjuncta matricei A. 1 x x x= .[C . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. MT1. ∀x. 6. Ministerul Educaţiei. [ A. f ( x ) = 1 . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + .

.. BB ′ şi CC ′ sunt concurente. Se consideră funcţia f : R∗ → R .. 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. ∀a... n 5. c. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). respectiv x − y + 2 = 0 . ∀x.. b) ⋅ (c. 0 0 1. Ministerul Educaţiei. ∞ ) . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . .. c) Să se calculeze lim f ( x ) .. Un grup (G . .. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. Dn = . B '. ∀x ∈ . . ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră funcţia f : ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀x ∈ G . x 0 .... c) Să se arate că Dn = n + 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. 0 0 1 2 1 0 . ∀x ∈ (−1. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . . ∀n ≥ 4. 1 0 0 0 . programa M1 x →∞ 2. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . Să se arate că dreptele AA′. x →−1 x +1 . . y ∈ G .. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. 2. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . Să se determine n ∈ N . B′C = C ′A = 3BC ′ . x ∈ ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. C ' astfel încât A′C = 2 BA′. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) .. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0.. Ministerul Educaţiei.. → R . n ≥ 2 . ştiind că A(2. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞) → . ⋅) . . specializarea matematică .. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. 5 5p 6. f ( x ) = x − ln (1 + x ) . b.. cu elementul neutru e. Să se arate că funcţia f este pară. d ) = ( a + c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 .Filiera vocaţională. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞) . 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . 0 0 . profilul militar. ∀n ≥ 2. b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . b + d )..informatică. 2... . 0 0 0 1 2 1 .. 2 AC .Proba D. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . MT1. f ( x ) = x 2 − 3. ∀x ∈ ( 0. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. 2 1 0 0 . F ( x ) = ∫ t x dt . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . ∞ ) . atunci ( xy )2 = x 2 y 2 .. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . 2 4.

. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 2 2009 4. şi cu rădăcinile x1 . π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 .Proba D. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine imaginea funcţiei f :[1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6..informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . specializarea matematică . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. 2 1 1 1  + + . 2009 5. Să se arate că funcţia f este impară. x ∈ \ {−1} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. x3 . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. să se determine x1 . Se consideră funcţia f : R∗ → R . 1 . b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. c) Să se arate că I n ≥ . − C2009 ⋅ 42009 . f ( x) = x 2 − x. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . +  . x2 . Se consideră punctul A (1. c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. f ( x ) = x3 − 3. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . Ministerul Educaţiei. \ {−1} → . programa M1−∞. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. x 2. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .Filiera vocaţională. x2 .. x3 ∈ . −1 . x ∈ . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . b) Să se calculeze f ′ ( x ) . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). MT1. 4] → . profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀x ∈ . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) ..

Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.10. Se consideră funcţia f : R → R . d ∈  . d = 4 şi că A(−1.ProbaaD. 5p Ministerul Educaţiei. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . MT1. Să se calculeze cosα .. 2 2  f f f )(1) . b = 2.informatică. 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice n ∈ * . cu lungimile laturilor AB = c.Filiera vocaţională. f ( x ) = x 2 − x 4 .      a) Ştiind că a = 1. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . acesta să fie divizibil cu 25 . f0 ( x) = 1 şi. π  astfel încât cos 2α = . f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . programa M1 de extrem local al funcţiei f.5. c .. respectiv AM BM CM . 0 x → . să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. ∀x ∈ . 2. y ) punctul AM ( x '. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. 2010} . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. 5p 2. a) Să se calculeze lim f ( x) x . Fie α ∈  . 2.1} → x →∞ . specializarea matematică . profilul militar. 1 π  6. c) Să se rezolve ecuaţia X = X . b) Ştiind că a = 1. π] . π] → [0. xf n ( x) + 1 . Să se calculeze ( f 3. B. 4. se defineşte funcţia f n : → . c = 2. Se asociază fiecărui punct A( x. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). c) Fie A. cu X ∈ A . d = 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 .1) . alegând un element al mulţimii A = {0. Se consideră un triunghi ABC. c = 3. Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . să se determine coordonatele punctului AM . 2 Ministerul Educaţiei. Să se determine probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. b = 2. . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5.. y ') . g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox .  a b c    ˆ  | a . C trei puncte în plan. atunci S M = S ⋅ | det M | . unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1.

2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ ∗ . 3.  1  1 1 x  x     2 . ∀t ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze sinα . Să se determine a şi b . MT1.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. 5. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . ∀x ∈ . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.Proba D. Fie α ∈  . Se consideră funcţia f : ( −2. Se consideră funcţia f : ( 0. f ( x ) = x − 2m + 2 . 1 − m ) să fie coliniare. ∞ ) → R . 4 ) şi C ( 2m.  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . cu rădăcinile x1 . a) b) c) Se consideră a. x3 ∈ . 2 2  Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + .2 ) → . 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. Să se arate că Ca +b = Ca +b . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. Ştiind că a = b = 1 . f ( x ) = ln 2+ x . programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. π  astfel încât cos 2α = − .Filiera vocaţională. specializarea matematică . pentru oricare a. 2. b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . 3) . B ( 2. 1 π  6. B = ∫ dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. a b 4. să se afle rădăcinile polinomului p. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . În cazul b = 1 . profilul militar. x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 5p x →∞ x 2. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 .

f ( x) = (1 + x)α − α x . iar m ( AMC ) = 150 . dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . y ∈ [0. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . unde M este mijlocul lui ( BC ) . ∞ ) \ {0} . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . d 2 şi punctele distincte A. C ∈ d1 . y ∈ * * . −1) . x . programa M1 ∞ ) . . −4 ) şi C ( −5. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. + f (n) − ∫ f ( x) dx . ∞ ) → . b = log 2 1 şi c = −2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1.Proba D. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 16 2. 5. ) unde B (1. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . P. 1 c) Să se arate că dacă a = . Q ∈ d 2 . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. ∀x. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. Se consideră dreptele paralele d1 . atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. 6. α > 1 şi funcţia f : (−1. cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . ( x2 + x − 2 = 1 . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. c) Să se arate că. M . x4 ∈ . este convergent. ∀α ∈ (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. profilul real. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . Se consideră α ∈ . α . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. N . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . pentru orice x real nenul. ∞ ) . specializarea matematică . b) Să se arate că M x M y = M xy . 5p Ministerul Educaţiei. 2. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. Filiera vocaţională. n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 1 1 1 + + + . x3 . 5p 5p 5p 3.)MT1. x2 . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. Fie funcţia f : ( −1. det ( M x ) ≠ 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : .. ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx .informatică. 2 Ministerul Educaţiei. ∀x.informatică. 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ).Filiera teoretică. ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. . 2. B. • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. ∀x ∈ ( −1.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1.1 . definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . a) Să se arate că f a este bijectivă.Proba D. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. ∞ ) → . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . 3 α π  6. b ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. ∀a. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. b. 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . { } 2 2 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . b ∈ Z . Ministerul Educaţiei. MT1. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . Se acordă 10 puncte din oficiu. π  . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀t ∈ ( −1. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. specializarea matematică . a) Să se determine I1 . Să se arate că x1 + x2 ∈ . Să se calculeze tg . 5. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . Se consideră funcţia f : ( 0. cu rădăcinile x1 şi x2 . . pentru orice a ∈ G. ∀ x ∈ G. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . ∞ ) .informatică. Să se arate că oricare ar fi n natural. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. n n 4. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . n ≥ 1 . e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze modulul vectorului u + v . 2 şi A* adjuncta sa. Fie α ∈  . astfel încât sin α = . x − x0 1 ln 0 2. b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . f ( x) = x + ln x . 2. f a ( x ) = ax. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. b) Să se arate că f a fb = f ab . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . Fie ( G . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . cu a. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 .Filiera vocaţională.·) un grup. unde x0 este numărul definit la punctul b). c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A.

Fie f : → . 2. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.. 5p b) Să se arate că. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC .Filiera vocaţională. n→∞ . pentru orice α ≥ 2 . ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. 5. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. Să se determine a1 . Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . ∀x ∈ . f ( x) = 3 x − 6 . Să se calculeze tgα . cuplul ( G2 .  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 3 2 2 4. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∗) este grup abelian. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3.. m ∈ . 5p b) Să se arate că grupurile G . ∞ ) . Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. 4  2 Ministerul Educaţiei. 5p c) Să se arate că. atunci 2. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. astfel încât sin α = . pentru orice m ∈ . Ministerul Educaţiei. ( * + . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . astfel încât xf ( x) = e x − 1. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . f ( x) = 1 + x. n≥2. programa M1 ea este derivabilă pe .· ) sunt izomorfe. 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . + f (−10).informatică. MT1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 3  π 6. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. situat pe graficul funcţiei f. prin funcţia f : G2 → * +. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1.  .Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. Fie α ∈  0. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . 2. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . profilul militar. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră o funcţie f : → .

pentru orice m.  .informatică.. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . profilul militar. 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. k1 ) ∗ ( q2 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se arate că funcţia f : → . b) Să se arate că. c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1.·). n ∈ . b ∈  − . 3 ( ) π  π π 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. specializarea matematică . f ( ( q.Proba D. q2 ∈ Q0 . 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. m  2. MT1. ∀ k1 . Să se arate că BP = 2 BA + BC . f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. Fie a. 2 ) ∗ .1) ∗ (1. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . c) Să se determine m. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. t0 ) cu z0 = t0 = 0. Se consideră funcţia f : → .Filiera vocaţională. Fie mulţimea Q 0 =  | m. y0 . 3. p ∈ pentru care sistemul este compatibil. m. k1 + k2 ) . f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. astfel încât a + b = .10 ) . p ∈ . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . 2. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. ∗) şi ( . z0 . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. ∗ (1. . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. n ∈ Z. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 2. ∗ Ministerul Educaţiei. n. c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). ∀ q1 . f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . programa M1 1 . iar matricea sistemului are rangul 2. k2 ∈ Z. n. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. ∗) este grup abelian. 0 x . k2 ) = ( q1q2 . 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 .

b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.3) şi C ( 0. Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1.Filiera vocaţională.(MT1. Se consideră funcţia f : → . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. 2 ) . 3 3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 3. + f ( − n)M1 2 ) . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . c) Să se calculeze lim an . z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. . Să se determine n ∈ 5. y0 . n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. situat pe graficul funcţiei f. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . specializarea matematică .Proba D. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. 4. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . x ∈G . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. profilul militar. 4 ) . B ( −1. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. ∗) este grup abelian. ∞ ) = ∅. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . 2  2. n ≥ 3 . astfel încât tg 2 x = 6. Să se calculeze cos 2 x..1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. Fie punctele A (1.  ∩ ( log 2 3. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . n→∞ . 2 3 a) Să se calculeze ∗ . Fie x ∈ . Să se arate că  −∞. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. m∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. 3 4 b) Să se arate că ( G . Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 .informatică. Pe mulţimea G = [ 0..

dacă T ∈ H . Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x).. specializarea matematică . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 .3} → {1. profilul militar. f ( x) = x 2 + 1 . Să se arate că τσ = στ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. ∀ x ∈ a) Să se arate că. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 2. g ( x) = 2 x − 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. 2 5.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . → . pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .Proba D. b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . MT1. Să se calculeze sin 2 x. Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . n→∞ . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. atunci −T ∈ H .informatică. Se consideră funcţia f : → . c) Să se calculeze lim I n . . b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. f ( x ) = { x} . 6. b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. programa M1 2. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 − i 2009 .3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. + ) .. { ∗ }.2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. 4. }. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se arate că funcţia f g 3. 2.

2. 2m + 1) . să se determine m. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. Fie mulţimea de matrice A =   a. specializarea matematică . . 32  a b     2. b) Să se calculeze f (1) . f ( x) = ( x − 1)e . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . b ∈ 5  . Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. 0 2 4 16 4. 5. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . astfel încât a + b = π 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . Se consideră funcţia f :[0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . situat pe graficul funcţiei f. Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0.  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .Filiera vocaţională.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  .. 3. ∞) → . Se consideră funcţia f : → . profilul militar. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. B (1 − m. b ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele.. C sunt coliniare. B. oricare ar fi m ∈ . 2 ) . m ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . + C16 . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + .1) . 2. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . MT1. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. Fie m ∈ şi punctele A ( m. Ştiind că x1 − x2 = 1.Proba D. Ministerul Educaţiei. C ( 2m + 1. Fie a.

4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se calculeze probabilitatea ca. 2. → . a − an +1 5p . 2. acesta să aibă ambele cifre impare. ( .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). sistemul admite soluţii nenule.2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 .3} → {4.Proba D. b.·) este grup abelian. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x + y ≠ 0  .0 ) . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. astfel încât sin a = . an+1 = 2 + an . B ( 2. b) Să se arate că. 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. profilul militar. ∀x. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 .1. specializarea matematică . 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. b) Să se arate că (G . x →0 x 5p 5p 5p x>0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. ∀n ∈ . ştiind că a ≠ b şi că (1. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. y ∈ . Să se calculeze AB ⋅ AC.6} o funcţie injectivă.  → ( 0. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea G =   x.Filiera vocaţională. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . definit prin a0 = 3 . Se consideră punctele A (1.informatică.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. MT1. 6. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător.3) şi C ( −1.⋅) → (G. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.5. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. Să se calculeze sin 3a. ∞ ) . 4 ) . Se consideră şirul (an )n≥0 . pentru orice a. • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . 4. Fie a ∈ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.1) este soluţie a sistemului. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. Fie funcţia f :  0. 4 Ministerul Educaţiei. c ∈ . f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . 5. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. Fie f : {1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

f n ( x) = .  → . MT1. profilul militar. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.  . π  π  3. Se consideră funcţiile f n :  0. ⋅ tg89 = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. Să se arate că x = y = 0.Proba D. y0 .  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . a ≠ 0 sau b ≠ 0  . programa M1 π 1 2. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. log 2 5 . ) 2. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari.. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. Se consideră funcţia f : \ {1} → . b ∈ Z7 . 6  3  4. b) Să se arate că pentru m ∈{0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1} sistemul este incompatibil. Într-o urnă sunt 49 de bile. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . ˆ ˆ b) Fie x. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H.1}. unde m ∈ . b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . c) Să se arate că dacă ( x0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ 0. Să se calculeze probabilitatea ca. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. 6. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . n∈ * . inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. f ( x) = x x +1 . 2. oricare ar fi x ∈ . 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. Ministerul Educaţiei. Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ .. y ∈ H astfel încât x + y = 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. specializarea matematică .Filiera vocaţională. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. extrăgând o bilă din urnă.informatică.

−2 ) şi ( −1.1) . Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . 6. x +1 3 5 4. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. b ∈ . oricare ar fi X ∈ G . f ( x ) = x+3 este bijectivă.informatică. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. ∞ ) → (1.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. profilul militar. B.4 ) . b ∈ Z3  . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . z0 = 1 . Se consideră funcţia f : * → . astfel încât a − b = π . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că X 3 = I 3 . unde m. c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. 5.) ) . Fie a. b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică.3) . c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. atunci z ∈ . b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că AC + DB = 0. programa M1 n→∞ 2. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Se se arate că funcţia f : ( 0.Proba+D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . n ≥ 5 . Să se determine numerele naturale n . f ( x) = ex . astfel încât Cn = Cn . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. D astfel încât AB = CD. n ∈ .Filiera vocaţională. Fie z ∈ . C . y0 = 2. specializarea matematică . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . Ministerul Educaţiei. x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . Ministerul Educaţiei. (1. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. . 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . 3. Se consideră punctele A.

Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. atunci expresia nenulă ( x0 . specializarea matematică . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră a. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = e x . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . 3π . b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . profilul militar. dacă m = 0 .informatică. Să se calculeze AB ⋅ AC. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b .Filiera vocaţională. b ∈ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. . x4 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . programa M1 5p x →∞ 2. z0 ) a sistemului. 2. x3 . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. 6. Să se arate că numărul i z − z este real. 3. 1 . Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. n ∈ 0 π * 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie a. y0 . Fie z ∈ . . Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. care are rădăcinile complexe x1 . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. Se consideră funcţia f : * → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. este constantă. f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . unde m ∈ . 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.)MT1.Proba D. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. x2 .

. profilul militar. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 .Proba D.. k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + .. ˆ ˆ 2.informatică. Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . Să se arate că numărul este real. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. situat pe graficul funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. unde a. ∀n ≥ 3 . Se consideră funcţia f : − {−1} → . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. b) Să se determine a. x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . b a { } 5.. 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = x3 − 1 . n→∞  2  n2 2. Să se calculeze valoarea sumei π π   3.Filiera vocaţională. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . I n = ∫ 2 sin n x dx . Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . 6. specializarea matematică . c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . a) Să se determine gradul polinomului f 2 . + cos179 . k ∈ . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. +. ˆ g2 = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . ⋅ ) . Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + 1 − 3i 1 + 3i 2. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . f . c) Să se arate că. b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . f (n)  . 3 6   k 4. Ministerul Educaţiei. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei.

3) → . 0 t . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . 3. Să se arate că funcţia f este bijectivă. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . Fie funcţia f : (1. ∀x ∈ . Se consideră funcţiile f . ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = .− f ( x ) ≤ 1. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. ∞ ) → ( 2. ∞ ) . atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. 1 3 2.informatică. profilul militar. specializarea matematică . c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . diferită de 1. b ∈ } . 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. Fie matricea A∈ M3 ( ) . 4.3) . 2. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . în raport cu înmulţirea. 3− x x . care are toate elementele egale cu 1. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ .Filiera vocaţională. BC = 5 şi AC = 7 . Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. g : ( 0. b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . ∀x ∈ ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . b) Să se calculeze det I 3 + A3 . ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. MT1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze 1 + z + z 2 .

G . n ∈ . MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. [ AB ] . specializarea matematică . specializarea matematică . 2. profilul real. I n = ∫ x n sin x dx . n ≥ 3 este divizibil cu 3. Se consideră corpul ( 3 . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. ⋅ ) şi polinoamele f .informatică. situat pe graficul funcţiei f. . respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. 2. 3  3π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. +. g ∈ 3. Să se arate că x ⋅ y = 1 . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. profilul militar. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . ∀n ≥ 2 . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. Se consideră funcţia f : → . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. [ DA] . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. Să se determine a ∈ este egală cu 1. 2. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ .Filiera teoretică. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. oricare ar fi x∈ 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. π  şi sin 2 x = − . Să se arate că numărul An .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . ABCD . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 .Proba D. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Punctele E . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . Să se calculeze tg x . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .informatică. b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ştiind că x ∈  . f ( x) = arctg x . Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. 4 5   . F . Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ ˆ f = X 3 − X . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . g = X 3 + 2X + 2 . Să se demonstreze că EF + HG = CA .

pentru orice valori ale lui a şi b. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . astfel încât a + b = → . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. b) Să se determine a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Ministerul Educaţiei. atunci a + b< 1. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . b ∈ . c) Să se demonstreze că. MT1.3} → {5. x3 ∈ rădăcinile sale. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0.7. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . x2 .informatică. [X ] şi x1 . 5. Fie a şi b numere reale. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. ∀n ≥ 3 . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 .Filiera vocaţională.6. sistemul este compatibil. 2. x2 . 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. 1 + 4 x2 4. Ministerul Educaţiei. x4 ) cu proprietatea că x1 . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. x3 . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că.Proba D.8} . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. . specializarea matematică . x3 . a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. ∞) → . 1. programa M1 . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . 3. profilul militar. unde a. x  5p ′ ( x). Să se determine imaginea funcţiei f : .2. 2. x > 0 . x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. f ( x) = x π 3 . 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π 2 cos n x 0 dx . x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  .

4. să se determine a1.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 2. alegând un număr din mulţimea {1. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. c) Să se demonstreze că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tn dt . Se consideră funcţiile f n : ( 0. Fie a ∈ [0. MT1. B ∈ M .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A ( 0. 2 ) . atunci A2 ∈ M . B (1. 2. 2π 4π 6π 8π 6.. ∀n ≥ 2 . a) Să se arate că. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. acesta să nu fie divizibil cu 7. 5p 5p 5p a) Să se arate că. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. n .1) . profilul militar.. n ∈ 0 t +1 a * . b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. Să se determine toate perechile (a. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. −1) şi C ( 5. g n ( x) = f n ( x) + f n * . b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 .100} . b ∈ şi    3  = a + b 3 a..   5p 5p 5p { } { }. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0.Filiera vocaţională.3.informatică. ∞ ) → . atunci x ∈  2  . 2. atunci A + B ∈ M . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. ( 1x ) sunt convexe. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . perpendiculară pe dreapta BC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . dacă A. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. Să se determine probabilitatea ca. n→∞ an . ∞) → . f n ( x ) = x n + ln x. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . specializarea matematică . n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1.. dacă A ∈ M .  2  la    3 . Se acordă 10 puncte din oficiu.

ştiind că a = b = c . profilul militar. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . Ministerul Educaţiei. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) .Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x →∞ 2. Fie a. Se consideră matricea A =   . pentru care rang A + At = 1 . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. Să se calculeze C10 − C9 . MT1. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Fie funcţiile F . Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . 2. b. să se arate că ABCD este dreptunghi. 3. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f : 5p 5p 5p → π . → . c) Să se determine a. specializarea matematică . x →0 x c) Să se calculeze lim . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = esin 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . F ( x) . Fie ABCD un paralelogram. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. c . f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. F ( x) = ∫ f (t )dt . Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. b.Filiera vocaţională. b. 1 → . 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. 6.informatică. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. x3 . a) Să se determine a.

Filiera vocaţională.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. profilul militar. să se determine raţia progresiei. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. Să se rezolve în intervalul (0. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . π 1  3. specializarea matematică .d sunt în progresie geometrică. 2. 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → .informatică. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. atunci X + Y ∈ G. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. 2  3  Ministerul Educaţiei. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * .  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. dacă X ∈ G . oricare ar fi x ∈ . Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 .5) ecuaţia sin  2 x +  = − . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . [X ]. Se consideră funcţia f : (1. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . f ( x ) = ln ( ln x ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că dacă X . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. Numerele reale pozitive a. 1  3π  6. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că. Să se calculeze sin 2α . situat pe graficul funcţiei f. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2.  . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . x →∞ f ( x + 1) . MT1.b. Y ∈ G . Fie α ∈  π .  astfel încât cos α = − . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 .c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 6 2  0 2 4 6 8 4. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . ∞ ) → .

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . acesta să fie cub perfect? 5. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. Să se determine α ∈ ( 0. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0.Proba D. programa M1 → . X ∈ M2 ( 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . se consideră funcţia ft : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . x ∈ . specializarea matematică . 3. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . a) Să se calculeze ft′( x). oricare ar fi x ∈ . ft ( x) = x3 + t 2 x . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → .4 ) . b ∈ ).informatică. Fie a. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se determine A ⋅ At ). MT1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. x →∞ x2 x . Se consideră punctele A (1. b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. b) Să se arate că f este funcţie impară. Pentru fiecare t ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. Care este probabilitatea ca. 2π ) astfel ca tg α = sin α . x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. 2 ) şi B ( 3. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . Ministerul Educaţiei. profilul militar. 2. a) Să se calculeze f (1) . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. c) Să se arate că funcţia g : 2. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ].

 a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Se consideră funcţiile f n :[0. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. pentru oricare n ∈ 2 * . ∗ . 2. b) Să se arate că. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Fie a. Fie α ∈ . ∞ ) → . f ( x) = ln 1− x este impară. f n are exact un punct de extrem xn .informatică. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. c   5p 5p an − bn   b n − c n  . b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . Să se calculeze tg 2α . c) Să se demonstreze că f = X . 6. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. • Toate subiectele sunt obligatorii.1) → . astfel încât sin α + cos α = 1. Ministerul Educaţiei. 4. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n.   5   4 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. 2n + 1 . Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. specializarea matematică . oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. ∀n ≥ 1 . prima sa cifră să fie număr prim? 5. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. ( ) a) Să se determine f (−1). 1 2. 1+ x 3. Să se calculeze   . Ştiind că BO = OC . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. b. 1 . Care este probabilitatea ca. Să se arate că funcţia f : ( −1. unde x este definit la punctul b). profilul militar. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. I n = ∫ e− x x n dx . a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . e . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. pentru nicio valoare a parametrilor a. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. 2 −1 2. oricare ar fi x ∈ . x2 . c. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. Ministerul Educaţiei. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. b. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. b. c) Să se arate că. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 .. + arctg  . 6. 1+ x 3. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i .. x3 ∈ . b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. b. Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − .   → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. b) Să se arate că g ( x) = 0. x2 . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .1 Proba D. c sunt strict pozitive. ∞ ) → . a) Să se determine a. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. n→∞ 1 . 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + .Filiera vocaţională. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. specializarea matematică . Care este probabilitatea ca. pentru orice n ≥ 2 .informatică. MT1. b. 5 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. atunci x1 . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . profilul militar. c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . ∀x ∈ . f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. Fie a. . x3 sunt strict pozitive.

) şi A2 B = BA2 . pentru care C1 + Cn = 120 . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent.. Fie a. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3).2009} şi funcţia f : A → . b) Să se demonstreze că. n 5. 2.Filiera vocaţională. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.c numere naturale nenule în progresie geometrică.. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se calculeze aria triunghiului ABC. 2 Ministerul Educaţiei. dacă tr ( A ) = 0. f ( x) = ∫ e−t dt . • Toate subiectele sunt obligatorii.. b) Să se determine a. oricare ar fi a ∈ . specializarea matematică . să se arate că numerele a. Fie funcţia f : → . b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. profilul militar. programa M1 funcţiei f . f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. Ştiind că a + b + c este un număr par. Fie a. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 2 4. 1 6.c sunt pare. c) Să se determine a.. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . atunci AB = BA . b) Ştiind că a ∈ ∗ . ∞) . 5p 5p 5p 2. Ministerul Educaţiei. atunci A2 B = BA2 . 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . 3. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. 2. n ≥ 2 . pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. B ∈ M2 ( ). Fie ABC un triunghi cu sin A = . Să se determine numerele naturale n. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. + . 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1.b.. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică.b.Proba D.. sin B = 1 şi BC = 4.

c) Să se demonstreze că.B. pentru orice a ∈ . log 2 32 . ∞) .Proba D. Ministerul Educaţiei.5 ) şi AC = 2 AB. 3. y ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine coordonatele punctului C.C astfel încât A (1. Se consideră funcţia f : → . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. oricare ar fi x. specializarea matematică . 3 100. 3 6.+ ). profilul militar. 2. 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . dacă A ⋅ At = At ⋅ A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = arctg x . ˆ 7 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. +.3) .1} . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. Să se ordoneze crescător numerele 3!. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. MT1. → . 2. atunci b − c ∈ {0. Fie A =   ∈ M2 ( ) . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. 5p 5. atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0.informatică. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . x∈ . ⋅ ). ) 2009 = A − At . B ( 2. dacă A − At 2. Să se calculeze A5 − 4C6 . 3 2 4. f ( x) = 3 3 . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 . ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 .

specializarea matematică . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4.   2 . să se calculeze tg a. n ≥ 2 . Să se determine a. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. funcţia f n este convexă. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . MT1. π ] .Proba D. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. 2.Filiera vocaţională.3. şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . ∞ ) → . y0 . Să se calculeze modulul numărului z . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. b) Să se arate că. Pentru fiecare n ∈ . unde m ∈ . Fie funcţiile f . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . ∫0 f ( x)dx . z0 ) ∈ . 2. y0 . 4. Ministerul Educaţiei. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. f ( x) = ex 1+ e x . 2. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. pentru orice p ∈ . c) Să se calculeze lim xn . c) Să se arate că. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. • Toate subiectele sunt obligatorii. π c) Să se calculeze g   . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. programa M1 → . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2  5  5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. pentru orice n ∈ . 3 π  6. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că a ∈  . f n ( x) = x n − nx − 1 .informatică. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. 4. 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. π  şi sin a = . pentru orice n ∈ .5} care conţin cel puţin un număr par. a) Să se arate că. profilul militar. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . n ≥ 2 . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0.

cos 3}. f ( x) = det( AAt + xB ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. Fie f o funcţie de gradul întâi. B =  1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . 2. m ) . 6. pentru oricare x ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţiile f n : (0.Filiera vocaţională.. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 ..5 ) şi P ( 3. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 2 ) .. Câte funcţii f : {1.1) . Se consideră punctele M (1. 9 4. situat pe graficul funcţiei f. 3− 2 2. Ministerul Educaţiei. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . m ∈ . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G .10} → {0. c) Să se calculeze lim f n (1) . b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0.cos 2. specializarea matematică . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. ∞) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe.. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G.  x 2. 5p 5p 5p 2. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . 4 . f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . N ( 2. n→∞ .informatică. n ∈ → ... Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. + f (10 ) = 2 ? 3.. D. }.3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5.. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. c) Să se arate că există m. n ∈ e ∗ . n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . Ministerul Educaţiei. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. Se consideră funcţia f : → . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 .

b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. să se calculeze coordonatele punctului C. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. profilul militar. Ştiind că A (1. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. MT1.. a0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . ∀n ∈ n +1 * . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. + a1 X + a0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. 5 Ministerul Educaţiei. 1 2 10 5p 4.  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A.. Fie matricea A =  . Să se calculeze sin a . 5p 3. b ∈ Z .. X ∈ M2 ( 3 * } este finită. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . Fie a ∈ cu tg a = 2 . . Se consideră funcţia f : → . 4 ) . { } 5p 2. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . + C11 .. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. cu coeficienţi întregi.informatică. n ≥ 3. n→∞ 1 . f ( x) = e x + x3 − x 2 + x .. 2 ) şi G ( 3.. b) Să se arate că. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx .. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă..1) .Proba D. a ∈ . ). 2. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. B ( 5. programa M1 x →∞ ln x 2. 5p 6. a1 . Fie n ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->