Aspectele dintre planetele karmice şi planetele individuale Saturn Saturn, ca toate astrele karmice, acţionează în două moduri: - primul

indică evenimente exterioare predestinate şi certe pe harta cerului. - al doilea produce o presiune interioară creând o oportunitate pentru conştientizare, dar aceasta nu poate avea loc decât cu un minim de efort (liber arbitru) din partea individului. Este cunoscut că Saturn acţionează provocând frustrări, întârzieri, blocaje şi obstacole aparent de netrecut. Saturn reprezintă lecţia karmică, altfel spus, ceva important care trebuie înţeles pentru a găsi un echilibru în domeniul legat de Saturn; oare această planetă nu este exaltată în semnul Balanţei, cel al armoniei? În general, Saturn reprezintă oportunităţi de creştere care au fost refuzate în precedentele existenţe, adică individul respectiv a făcut dovada rigidităţii sau a lipsei simţului responsabilităţilor şi a refuzat o posibilitate de evoluţie. Soarele sau Luna în aspect cu Saturn (conjuncţie, cuadratura, inconjuncţie sau opoziţie) arată că individul a eşuat în dezvoltarea corectă a părţii sale masculine şi active (Soare) sau a părţii sale feminine şi pasive (Luna) într-o existenţă precedentă, creând conflicte cu proiecţia lor materială (Soare - bărbat, tată, soţ, autoritate sau Luna - femeie, mamă, soţie, mulţime etc.). Aceste aspecte creează, în general, o imagine proastă despre sine (un complex de inferioritate) şi conflicte cu părinţii. Mercur în aspect cu Saturn: (conjuncţie, cuadratura, inconjuncţie sau opoziţie): arată că individul a eşuat în utilizarea corectă a facultăţilor sale mentale într-o precedentă existenţă sau el le-a ignorat, ceea ce provoacă astăzi blocaje în comunicaţie (bâlbâială, eşec şcolar, probleme în deplasări, neînţelegere etc.), cu repercusiuni asupra chakrei gâtului, antrenând adesea dureri de gât (amigdale). Venus în aspect cu Saturn: (conjuncţie, cuadratura, inconjuncţie sau opoziţie) arată că individul a eşuat în exprimarea deplină a sentimentelor sale, într-o viaţă precedentă şi s-a jucat cu sentimentele altuia, ceea ce provoacă astăzi diverse

1

probleme afective cu repercusiuni asupra sănătăţii (probleme ale pielii, părului, de circulaţie venoasă şi funcţionare proastă a chakrei inimii). Marte în aspect cu Saturn: (cuadratura, inconjuncţie sau opoziţie) arată că acest individ a făcut dovadă de duritate, de rigiditate şi de sadism, într-o precedentă viaţă, ceea ce-i provoacă astăzi conflicte cu autoritatea, obstacole greu de depăşit în carieră, o violenţă subită şi o oarecare frustrare sexuală antrenând repercusiuni asupra sănătăţii prin accidente cu fracturi şi un dezechilibru al chakrelor solară şi sacrală. Jupiter în aspect cu Saturn: (cuadratura sau opoziţie) arată că individul a refuzat o oportunitate de evoluţie, de călătorie sau de studiu, ceea ce-i provoacă dificultăţi în aceste domenii, astăzi. Uranus în aspect cu Saturn: (cuadratura sau opoziţie) arată că individul oscilează între stabilitatea unor valori uneori depăşite şi schimbarea totală spre noi structuri. A se vedea Chiron pe harta cerului; de asemenea, punctul intermediar Saturn-Uranus, pentru a înţelege mai bine acest conflict. Neptun în aspect cu Saturn: (cuadratura sau opoziţie) arată că individul trebuie să înţeleagă că este necesar să nu fugă de realitate şi să-şi accepte responsabilităţile, ceea ce nu a făcut întotdeauna în trecut. Pluton în aspect cu Saturn: (conjuncţie, cuadratura sau opoziţie) arată că individul trebuie să trăiască o schimbare totală, într-un sector de viaţă reprezentat de casa care îl conţine pe Pluton. Este vorba de o problemă care a rămas nerezolvată de-a lungul mai multor existenţe trecute. Schimbarea se produce de o manieră obligatorie şi fără nici un control pentru individ. Se vor urmări tranzitele lui Saturn şi Pluton, pentru a determina perioada când această karmă se va actualiza Saturn în cuadratura cu nodurile Lunare sau în conjuncţie cu NS: individul trebuie să înţeleagă o lecţie majoră în timpul vieţii. Casa în care se situează NS aduce o încercare sau o pierdere (se cercetează, de asemenea guvernatorul NS).

2

Uranus Uranus aduce o deschidere spre noi structuri sau spre noi modele de gândire. Aspectele de conjuncţie, de sextil sau de trigon indică facilităţi pentru aceasta deschidere, iar aspectele de cuadratură sau de opoziţie subliniază dificultăţile şi încercările, adesea necesare pentru a accepta noutatea. Vom trata numai aspectele de cuadratură sau de opoziţie între Uranus, şi planetele individuale. Soare-Uranus: aceste aspecte îl împing pe individ spre un demers spiritual, sau spre o deschidere de spirit ce se realizează de o manieră brutală, pentru a-l forţa la o modificare de mentalitate: Aceasta se poale traduce printr-un egocentrism anterior şi/sau o paranoia trecută sau prezentă (asemănător conjuncţiei între cele două astre). Lună-Uranus: aceste aspecte blochează unele capacităţi mentale şi intuitive, deoarece individul nu a dus Ia bun sfârşit un proces de conştientizare şi nu a demarat o evoluţie. Uneori există o prea mare instabilitate şi un prea mare spirit de aventură într-o altă viaţă şi o lipsă de respect faţă de libertatea altuia. Dezechilibru al chakrei solare. Mercur-Uranus: aceste aspecte provoacă o mare excitare nervoasă ajungând uneori până la o depresiune nervoasă. în general, o problemă de comunicaţie sau de utilizare a cunoştinţelor dintr-o altă viaţă reprezintă cauza acestor aspecte. Glanda tiroidă este suprastimulată. Venus-Uranus: uneori, aceste aspecte indică faptul că individul aparţinea unui alt sex în precedenta sa viaţă, ceea ce creează o confuzie inconştientă în exprimarea sentimentelor sale. De aici rezultă o anumită instabilitate afectivă, cu rupturi bruşte. în general, acest individ trebuie să accepte natura complementară celei personale (adică natura feminină, dacă este un bărbat şi invers, dacă este o femeie) mai ales la nivelul expresiei sentimentale. Dezechilibru al chakrei inimii. Marte-Uranus: aceste aspecte sunt tipice pentru un individ căruia îi lipseşte controlul de sine şi care s-a arătat violent în precedentele sale existenţe. Astăzi, el trebuie să înveţe să se stăpânească si sa-si canalizeze energia; practicarea unui sport poate să-i fie de o mare utilitate. Dezechilibrul chakrei solare.

3

Neptun Această planetă a iluziei cere întotdeauna un anumit spirit de sacrificiu şi o voinţă de a urma o cale spirituală, pentru a fi depăşii obstacolul iluziei. Tratăm doar aspectele de cuadratură şi de opoziţie cu planetele individuale. Luna-Neptun: aceste aspecte aduc tot felul de iluzii şi de miraje în viaţa emoţională a individului, ca şi asupra principiului feminin (femeie, mamă, soţie, imaginaţie, intuiţie). Aceste aspecte sunt tipice (mai ales la o femeie) pentru refuzul responsabilităţii faţă de un copil, într-o altă viaţă (ca şi conjuncţia dintre cele două astre). Mercur-Neptun: aceste aspecte sunt rezultatul unei proaste utilizări a facultăţilor mentale într-o precedentă existenţă, în viaţa sa actuală individul trebuie să realizeze eforturi deosebite de concentrare, pentru a-şi trezi calităţile intelectuale care-l orientează spre o corectă utilizare a acestora. Venus-Neptun: în general, arată că individul a trăit numeroase poveşti de dragoste romantice, în existenţele sale precedente şi el păstrează o latură prea idealistă ce-i provoacă astăzi deziluzii afective şi rupturi. VA trebuie să înveţe să vadă fiinţa iubită aşa cum este ea, fără să-i atribuie aureola unei perfecţiuni iluzorii. Marte-Neptun: arată că individul are tendinţa de a-şi supraestima energia, de unde rezultă şi scăderi importante de vitalitate, în anumite perioade Uneori aceste aspecte (ca şi la conjuncţie» indică o încarnare în care acest individ a luptat pentru Biserica catolică, chiar în mod violent cruciade, inchiziţie). Pluton Pluton reprezintă schimbarea în profunzime care este întotdeauna inevitabilă. Cu această planetă, ceva trebuie să moară pentru ca altceva nou şi transformat să se poată naşte. Cel mai bun mijloc de a trăi tranzitele lui Pluton constă în acceptarea schimbării; de altfel, pentru orice karmă, singura soluţie este acceptarea, căci orice rezistenţă creşte karma şi încercarea pe care o conţine. A accepta karma şi încercarea ca pe o binecuvântare (şi ca o oportunitate de evoluţie) este singura modalitate de a se debarasa de o datorie, şi singura

4

atitudine de luat pentru un individ relativ evoluat spiritual. Ceea ce Pluton şi Saturn, în special, încearcă să-l facă să înţeleagă. Aspectele cele mai semnificative ale lui Pluton sunt conjuncţiile şi, eventual, toate celelalte aspecte majore cu mai puţin de 3° orb (aspectele de opoziţie şi cuadratura diferă puţin de acestea). Soare-Pluton: arată că individul şi-a neglijat responsabilităţile în domeniul corespunzător casei ocupate de către această conjuncţie, într-o viaţă trecută. Astăzi el trebuie să-şi schimbe total punctul de vedere şi comportamentul (în general personalitatea) în raport cu sectorul de viaţă respectiv. Pentru o femeie: karmă cu tatăl sau soţul; pentru un bărbat: karmă cu tatăl. Luna-Pluton: arată că individul a refuzat anumite responsabilităţi familiale în altă viaţă. Astăzi el trebuie să se aştepte la probleme în acelaşi sector de viaţă şi trebuie să-şi asume responsabilităţile. Pentru un bărbat: karmă cu mama sau soţia; pentru o femeie: karmă cu mama sa. Mercur-Pluton: arată că individul nu şi-a utilizat corect facultăţile mentale, într-o existenţă precedentă, ceea ce îi va cere eforturi deosebite de concentrare în viaţa sa actuală, pentru a-şi dezvolta facultăţile intelectuale. El trebuie să înveţe să regândească ceea ce el credea că ştie. Venus-Pluton: acest aspect aduce o suferinţă afectivă, cu perioade de „deşert sentimental”, căci acest individ a făcut să sufere identic un partener iubit în altă viaţă. In viaţa actuală, acest individ trebuie să înveţe să dea fără să aştepte nimic în schimb, pentru a restabili echilibrul. Marte-Pluton: acest aspect implică o utilizare proastă a energiei, în special a celei sexuale (sadism, violenţă), într-o altă viaţă. Rezultă adesea probleme de sănătate (uneori legate de sexualitate şi organele genitale). Dezechilibrul chakrei sacrale. Studiul nodurilor lunare NS reprezintă trecutul nostru îndepărtat (al existenţelor anterioare) şi NN priveşte noua experienţă a vieţii actuale. NS este robinetul pentru toate energiile karmice ale trecutului îndepărtat. Energia karmică a NS trebuie să fie transformată de către individ şi redistribuită, sub o formă pozitivă, de creştere personală, prin NN.

5

NS reprezintă punctul de intrare a energiei karmice în această viaţă. NN simbolizează distribuţia acestei energii, în această viaţă, după ce a fost transformată. Poziţia lor în semne şi case relevă încărcarea karmică a individului şi transformarea ce trebuie să o realizeze Pentru aceasta, revenim la cele patru elemente: Foc: Berbec-Leu-Săgetător şi casele I-V-IX. reprezentând planul intuitiv şi spiritual, expresia creatoare, energia dinamică. Aer: Gemeni-Balanţă-Vărsător şi casele III—VII—XI, reprezentând planul mental sau intelectual, gândurile, ideile, comunicaţia şi viaţii socială. Apă: Cancer-Scorpion-Peşti şi casele IV—VIII—XII, reprezentând planul emoţional şi sentimental, sensibilitatea creativitatea, sexualitatea. Pământ: Taur-Fecioară-Capricorn şi casele II-VI-X, reprezentând planul material şi fizic, senzualitatea, munca, banii, reuşita socială. Conversia karmică Conversia karmică reprezintă principiul cu ajutorul căruia un individ trebuie să treacă, în cursul acestei existenţe, de la elementele NS la elementele NN. Pentru exemplificare, ne vom referi la maestrul spiritual şi yogi Paramahansa Yogananda (5.01.1893; 20:38 ora locală Gorakhpur - India); NS în Apă (Scorpion) şi în Aer (casa III), NN este în Pământ (Taur) si Foc (casa IX)! Conversia karmică pe care Yogananda trebuia s-o rezolve era de la Apă spre Pământ (pentru semne) şi de la Aer spre Foc (în case). Prin semne, acest suflet trebuia să treacă de la un mod de creştere emoţional (Apă), la un mod de creştere mai practic (Pământ). Prin case, acest suflet trebuia să treacă de la un mod de creştere intelectual şi logic (Aer) la un mod de creştere mai intuitiv şi spiritual (Foc). In concluzie, Yogananda trebuia, pentru această încarnare, să-şi stăpânească emoţiile şi sensibilitatea, lăsând la o parte o viziune prea mentală şi logică, pentru a se deschide facultăţilor spirituale şi intuitive care trebuiau să-l ducă spre un plan practic şi util. El a reuşit pe deplin.

6

Interpretarea nodurilor lunare în semne NN în Berbec şi NS în Balanţă Anterior: individul a trăit anterior înconjurat de multe persoane care luau decizii în locul său. El trăia în umbra acestor oameni. Dorea cu orice preţ să placă altora. Nu se interesa decât de viaţa uşoară, de cultură şi de arte. In aceasta viaţa: el trebuie să înveţe să-şi rezolve problemele singur; să-şi dezvolte capacitatea de a se exprima, dinamismul şi inspiraţia. NN în Taur şi NS în Scorpion Anterior: individul a trăit căutând puterea şi plăcerea şi a abuzat de acestea. S-a interesat de tot ceea ce este ocult şi secret. El a trebuit să traverseze numeroase deposedări pentru a se debarasa de capricii, păstrând cicatricele acestor pierderi. In această viaţă: el nu trebuie să se mai teamă în permanentă de a fi deposedat de ceea ce are (reziduu al unor temeri vechi) ci, dimpotrivă, să construiască noi valori pozitive şi perene, dezvoltând încrederea în viată (şi în el însuşi). Trebuie să înveţe să-şi stăpânească emoţiile şi sexualitatea. NN în Gemeni şi NS în Săgetător Anterior: individul a trăit foarte independent, fără a ţine seama de părerea celorlalţi. Era un aventurier sau un cercetător (filosof, esoterist sau mistic) izolat şi pierdut în idealul său. Nu ţinea decât la un singur lucru: libertatea sa. In această viaţă: el trebuie să respecte opinia altuia, să comunice mai deschis şi să-şi dezvolte sociabilitatea. Are tendinţa de a fi puţin naiv, păstrând o latură „naturală”. Trebuie să înţeleagă dualitatea oricărei situaţii şi trebuie să-şi clarifice gândirea, ideile, pentru a li mai bine ascultat. NN în Cancer şi NS în Capricorn Anterior: individul a trăit pentru a atinge un statut social şi un renume. El a fost un politician sau un mare administrator. Adesea a fost un arivist, gata să facă totul pentru a reuşi sau pentru a se face remarcat. Plin de sine şi suficient de insensibil. în această viaţă: el se miră adesea că nu i se acordă suficientă atenţie şi îşi ia aere de superioritate dispreţuitoare. Astăzi el trebuie să creeze baze solide

7

emoţionale, de asemenea, un cămin stabil în care îşi va putea pune în practică imaginaţia şi îşi va dezvolta sensibilitatea. El trebuie să înveţe să-şi exprime părerea şi să o asculte pe a altuia. NN în Leu şi NS în Vărsător Anterior: individul şi-a acordat multă libertate în defavoarea altora. El era foarte independent şi foarte indisciplinat. Activităţile sale erau foarte dispersate. El a lucrat mult pentru altul, şi nu neapărat în beneficiul evoluţiei sale. Era un revoluţionar, un utopic sau un vizionar. In această viaţă: el trebuie să-şi dezvolte talentele creatoare, să înveţe exprimarea de sine şi să se întărească interior, pentru a-şi concentra voinţa întrun scop precis. Adesea este solitar, ceea ce este benefic evoluţiei sale. Va trebui să-şi utilizeze talentele creatoare şi filantropice într-un scop practic. NN în Fecioară şi NS în Peşti Anterior: individul a trecut desigur prin existenţe pline de încercări, de infirmitate, dar şi pline de credinţe şi superstiţii care-l determinau să trăiască în iluzie. El avea tendinţa să se replieze în sine şi să se compătimească pentru soarta sa. A dezvoltat uneori calităţi intuitive şi vizionare. Adesea el a înşelat şi a trădat pe altul. In această viaţă: el trebuie să înveţe să vadă clar. să analizeze situaţiile şi evenimentele existenţei sale cu logică şi dreptate. El dispune de conjuncturi favorabile, dar trebuie să ie folosească metodic şi practic. Trebuie să-şi dezvolte o judecată critică şi să nu se înduioşeze Ii, necesar să înveţe să spună „nu” şi să nu se lase speculat de orice profitor NN în Balanţă şi NS în Berbec Anterior: individul a trăit pentru el însuşi, pentru dezvoltarea forţei, încrederii şi identităţii sale. El a avut încarnări violente şi agresive. A fost, fără îndoială, un cuceritor (soldat, samurai). Prea individualist. în aceasta viaţă: el trebuie să-i asculte şi pe alţii. Trebuie să înveţe să se sacrifice pentru altul. Lecţia sa constă în respectarea nevoilor şi alegerilor altora. El trebuie să cultive cooperarea şi să înveţe uniunea (mai ales căsătoria reprezintă o experienţă capitală). El trebuie să caute echilibrul în toate.

8

NN în Scorpion şi NS în Taur Anterior: individul a dezvoltat dorinţa pentru lux, bani, lenevie, pentru un sistem de valori bine stabilit, pentru o viaţă stabilă, terestră şi fără probleme. Avea tendinţa să-şi cheltuiască prea mult energia fizică şi senzuală. Era posesiv şi gelos. In această viaţă: el trebuie să accepte schimbările, mutaţiile şi transformările existenţei sale, ceea ce nu este evident pentru el. „Trebuie să cultive detaşarea. Va înţelege că el trebuie să-şi regândească întotdeauna sistemul de valori. Instinctele sale sunt puternice şi dispune de mari resurse energetice. Trebuie să înveţe să se lase dus de cursul vieţii, tăind legăturile cu trecutul său. Creşterea sa trebuie să treacă prin această renaştere. NN in Săgetător şi NS în Gemeni Anterior: individul a trăit pentru alţii, cu grija de a aduce toate informaţiile pe care aceştia le doreau, era prea indecis pentru alţii, era superficial, se dispersa şi nu era nici fidel, nici loial. Ei era adesea ipocrit. în această viaţă: el trebuie să accepte angajarea pe o cale căreia să-i fie fidel. El trebuie să acţioneze într-o singură direcţie. Trebuie, de asemenea, să-şi dezvolte independenţa şi o anume izolare. Poate să se intereseze de cunoştinţe esoterice şi spirituale. Nu-i place să-şi arate emoţiile. Trebuie să înveţe să se concentreze asupra unui scop, să-şi dezvolte intuiţia şi să privească în faţă pentru a-şi găsi adevărata sa identitate. Călătoriile se pot releva ca fiind importante pentru evoluţia sa. NN în Capricorn şi NS în Cancer Anterior: individul a trăit contând întotdeauna pe familie, în rezolvarea problemelor sale, aşteptând ca aceasta să-i preia responsabilităţile. A trăit fără pretenţii, rămânând imatur, chiar infantil. A avut, de asemenea, încarnări în care a murit tânăr. S-a interesat prea mult de lucrurile de cămin şi familie, nedorind să iasă din aceasta. Nu dorea niciodată să-şi încerce şansa în exterior. Era prea fragil emoţional. în această viaţă: el trebuie să câştige în maturitate şi să înveţe simţul responsabilităţilor, să-şi dezvolte calităţile de disciplină, de metodă, de practică şi

9

să se lanseze într-o carieră ambiţioasă. Nu-şi arată emoţiile, iar anturajul său nu-l cunoaşte suficient. învaţă mult din tot felul de experienţe care îl determină să progreseze. Trebuie să găsească un ideal impersonal, colectiv, chiar planetar. Are conştiinţa nevoii de a-şi asuma imaginea de ghid sau de părinte. Meditaţia sau Yoga îi sunt favorabile. NN in Vărsător şi NS în Leu Anterior: individul a trăit de o manieră foarte personală şi individuală. Era egocentric şi manifesta dezinteres faţă de altul. El îşi cultiva talentele (artistice) pentru propria-i satisfacţie. Era orgolios, foarte mândru şi sfidător, era un aristocrat care profita de puterea sa în defavoarea altuia. Dorea să strălucească. In această viaţă: ei trebuie să se uite pe sine în favoarea altora, să-şi dezvolte calităţi de altruism şi fraternitate; să-şi utilizeze talentele de altădată, în beneficiul umanităţii; să-i ajute pe alţii să-şi rezolve problemele si să trăiască ia fel ca ceilalţi. El trebuie să devină un servilor al lumii şi să nu se mai imagineze ca fiind ieşit din coapsa lui Jupiter! Căsătoria este dificilă, căci este adesea prea dominator şi egoist. Trebuie să-şi lase orgoliul la o parte, să-i accepte pe alţii aşa cum sunt şi să împartă cu ei. Fericirea este posibilă doar dacă ei dezvoltă latura umanitară si dezinteresată ce doarme în el. NN în Peşti şi NS în Fecioară Anterior: individul a trăit de o manieră hiperrigidă şi materialistă. Era prea melodic şi se pierdea în detalii. îşi construise un univers structurat, în care trăia într-un mod 178 maniac şi egoist. Nu credea decât în ceea ce era palpabil. îşi reprima sensibilitatea şi intuiţia. în această viaţă: are o existenţă în general dificilă, căci trebuie să-şi abandoneze concepţiile materialiste, rigide pentru a se deschide intuiţiei şi sensibilităţii. El trebuie să-şi dezvolte percepţiile şi credinţele, pentru a fi un spirit mai deschis, să-şi utilizeze imaginaţia şi inspiraţia, să împărtăşească celorlalţi sentimentele sale Trebuie să-şi trezească dimensiunea sa interioară pe care altădată a reprimat-o. Are adesea probleme de origine emoţională, chiar sexuală.

10

Interpretarea nodurilor lunare în case NN în casa I şi NS în casa VII Anterior: individul a trăit prea mult pe seama altora (soţ sau public). Era prea dependent de ceilalţi, neluând nici o decizie, trăind pe spinarea partenerului său sau a comunităţii. A refuzat provocările. Era prea influenţabil. în această viaţă: el trebuie să-şi dezvolte individualitatea, să descopere sensul acţiunii personale, a luării deciziilor, a direcţiei. El trebuie să-şi găsească identitatea fără a trece peste opinia ce şi-o formează alţii despre el, trebuie să devină un lider şi să nu se mai ascundă în spatele altuia; trebuie să găsească echilibrul între nevoile sale şi cele ale altuia. NN în casa II şi NS în casa VIII Anterior: individul a dorit puterea, în vieţile trecute. Adesea a abuzat de libertatea altuia. A fost amestecat în aventuri sexuale sordide, oculte sau materialiste. A păstrat un sentiment de culpabilitate. A dobândit un fler financiar neobişnuit, dar nu a fost întotdeauna prea onest. Era prea secret şi misterios şi a dezvoltat un puternic magnetism interior şi o puternică sexualitate. Prea instinctiv. în această viaţă: are mult de învăţat în privinţa sistemului de valori al altuia. Poate să devină un mare om de afaceri (karmă pozitivă) şi să obţină o reuşită socială. Are întotdeauna tendinţa să se teamă pentru o anumită încercare. Se serveşte de magnetismul său sexual pentru a obţine ceea ce doreşte. Dar nu trebuie să depăşească anumite limite! Trebuie să cultive discernământul şi să distrugă vechile sale valori bazate pe putere, sex şi bani, pentru a stabili altele mai solide şi mai durabile, traversând astfel o renaştere. NN în casa III şi NS In casa IX Anterior: individul a studiat filosofia religia şi esoterismul. A lucrat mult pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi înţelepciunea, dar nu totdeauna a folosit ştiinţa sa în mod conştient. A profitat de cunoştinţele sale pentru a-i manipula pe alţii, a abuzat de libertatea sa şi de nevoia sa de aventură. A avut multe încarnări în ţări străine care-l atrag astăzi. In această viaţă: este foarte legat de fraţii şi surorile sale. Dacă regăseşte cunoştinţele sale anterioare prin studiu, el poate deveni un excelent învăţător,

11

deşi instabil şi nerăbdător. Are tendinţa de a se izola de lume, în loc să înveţe să se amestece şi să fie activ şi constructiv. Călătoriile îi aduc mult şi-i sunt necesare evoluţiei, căci întâlneşte oameni de pretutindeni şi comunică mult. El are, în general, un mesaj de transmis. NN în casa IV şi NS în casa X Anterior: individul a trăit existenţe în care dispunea de autoritate şi chiar de putere. El a putut fi un lider militar, administrativ sau politic. Avea responsabilitatea unui grup, a unei puternice familii sau a unei comunităţi. A creat adesea puternice legături karmice cu membrii familiei sale, în această viaţă: legăturile karmice cu părinţii săi sunt foarte marcante (mai ales cu mama). Are părinţi autoritari (altădată el însuşi fusese prea autoritar cu copiii săi). Simte nevoia recunoştinţei şi nu admite să rămână în umbră. Este, fără îndoială, poziţia nodală cea mai fragilă (risc de sinucidere), căci el nu trebuie să coboare de pe piedestalul pe care s-a instalat, pentru a-şi asuma o bază emoţională solidă. Are o mare nevoie de părinţii săi, dorind în acelaşi timp să evadeze de lângă ei. Trebuie să devină el însuşi un părinte model, tandru şi generos. NN în casa V şi NS în casa XI Anterior: individul a trăit existenţe în care imaginaţia şi inventivitatea sa au făcut minuni. El a fost un visător genial sau un excentric. A dezvoltat idei revoluţionare şi de avangardă. Pentru a-şi realiza dorinţele şi speranţele şi şi-a antrenat prietenii în aventuri extravagante. Era întotdeauna pierdut în proiectele sale, în defavoarea celor apropiaţi, de care nu se mai ocupa. Şi-a dezvoltat intuiţia şi un mare interes pentru esoterism, obţinând iluminarea. în această viaţă: îşi dezvoltă calităţile creative. Imaginaţia sa este bogată, iar calităţile sale de intuiţie şi de inventivitate îl duc în scurt timp la reuşită. îi place să-şi concretizeze unele visuri. Are calităţi artistice şi trăieşte numeroase aventuri de dragoste dar, în general dă mai mult decât primeşte, fiind un neînţeles sentimental (consecinţa egoismului său anterior) întâlnirile sale sunt regăsiri karmice (prieteni sau amanţi din vieţile anterioare). Relaţii privilegiate cu copiii. El trebuie să înveţe să-şi analizeze visele.

12

NN în casa VI şi NS în casa XII Anterior: individul a petrecut, desigur, în locuri retrase (spitale, ashramuri, temple, insule) în legătură cu cercetări sau boli. Şi-a dezvoltat un simţ inspirat şi uneori profetic De asemenea, el s-a amestecat în afaceri de înşelăciune, trădări şi alte acţiuni oculte, pe baze de credinţe sau superstiţii, adăugându-se aici şi sexul, şi puterea. în această viaţă: este adesea marcat printr-o boală karmică, mai mult sau mai puţin gravă. în funcţie de ceea ce a consimţit să cureţe, să elibereze. Este o încarnare de purificare, în care sufletul doreşte să termine o anumită parte a ciclului său de evoluţie. El este meditativ şi trebuie să fie mai metodic şi mai organizat. Karma sa este adesea complexă şi are nevoie de disciplină. Uneori, manifestă calităţi muzicale sau o mare atracţie pentru această artă. El trebuie să se devoteze altuia. Este o încarnare de sacrificiu. Calităţi de vindecător. NN în casa VII şi NS în casa I Anterior: individul a avut obişnuinţa de a lucra pentru sine, în scopul satisfacerii egoului său invadator. Era foarte independent, foarte autoritar şi egoist. A abuzat de enorma sa nevoie de libertate. A dezvoltat o mare încredere în sine şi nu a ascultat pe altul, niciodată. Şi-a creat o karmă relaţională. A fost uneori foarte violent. In această viaţă: el trebuie să înveţe devotamentul faţă de altul, fără a căuta să raporteze totul la sine, nici să caute recunoştinţă. Căsătoria şi orice relaţie în doi sunt extrem de importante pentru evoluţia sa. Are numeroase lecţii de primit de la altul. Trebuie să-i asculte pe alţii, ţinând cont de avizul lor şi lăsându-şi la o parte autoritatea şi orgoliul. El va face lotul pentru a menţine o căsătorie, chiar dacă nu va mai exista înţelegere. Se crede net mai evoluat, ceea ce nu se confirmă în realitate. Trebuie să îndepărteze latura sa egocentrică. Se foloseşte de farmecul său pentru a se face apreciat de către alţii. Trebuie să înveţe să se detaşeze de oameni şi de lucruri, şi să râdă de el însuşi.

13

NN în casa VIII şi NS în casa II Anterior: individul a fost posesiv. Era gelos şi ataşamentul său a creat probleme relaţionale. Implicat în tot felul de istorii de bani, de lux etc. A utilizat greşit forţa sa 180 sexuală şi farmecul său magnetic. Nu respecta nici o valoare şi dorea să aibă totul, cu orice preţ, de o manieră instinctivă. în această viaţă: păstrează o latură foarte materialistă din precedentele sale existenţe. în viaţă, se bazează, în general, pe manifestarea magnetismului său sexual. Se interesează de esoterism şi de tot ceea ce este misterios (moarte, reîncarnare). Uneori, el dispune de o karmă pozitivă, de reuşită. Trebuie să progreseze, trecând prin numeroase crize, care reprezintă moartea şi renaşterea părţilor personalităţii sale. Trebuie să înveţe să se stăpânească, căci el este un extremist. NN în casa IX şi NS în casa III Anterior: individul a trăit superficial. Simţea o mare nevoie de a vorbi, de a comunica chiar dacă spunea banalităţi. A putut fi un orator mai mult sau mai puţin celebru, un politician. Era foarte intelectual şi acumula o cantitate mare de informaţii, care nu-i ofereau însă nici o soluţie. Era foarte curios şi instabil. în această viaţă: este, adesea, prea ataşat de cuvinte. Toată cercetarea sa intelectuală neaducându-i nici o soluţie, va trebui să treacă la un nivel superior: cel al intuiţiei şi al spiritualităţii. Dacă va reuşi total în viaţă, el va deveni chiar un ghid şi un mesager (de exemplu: Yogananda). El îşi poate găsi calea, emigrând. în loc să se piardă în cărţi, în informaţii şi relaţii superficiale, va trebui să-şi găsească o cale spirituală şi filosofică sau să-şi dezvolte calităţi de sinteză şi de intuiţie. Va trebui să se interiorizeze, să mediteze şi să aprofundeze comunicarea sa. NN în casa X şi NS în casa IV Anterior: individul a avut probleme relaţionale cu familia sa (în special cu acea persoană care astăzi îi este mamă), având tendinţa de a se arăta nerespectuos.

14

Nu era nerecunoscător, şi astfel s-au creat legături karmice. Emotivitatea sa era imatură şi avea tendinţa să se replieze în sine. In această viaţă: adesea este „prins” între carieră şi familie, fiindu-i greu de ales între viaţa familială şi reuşita socială. In mod ideal, el trebuie să stabilească bune relaţii cu cei apropiaţi şi să-şi stăpânească sensibilitatea, înainte de a se lansa într-o reuşită personală. Uneori, există o karmă pozitivă de reuşită. Prima parte a vieţii este adesea delicată, căci acest individ trebuie să înveţe să-şi controleze emoţiile şi să câştige în maturitate. Apoi se va consacra ajutorului acelora pe care el îi iubeşte, servind drept ghid şi protector. El întâlneşte mulţi oameni din trecutul său, care vin să-i ceară ajutorul. Ocupându-se de ei. el dobândeşte simţul responsabilităţilor şi se creează, astfel, „familia universală”. NN în casa XI şi NS în casa V Anterior: individul a trăit numeroase istorii de dragoste pentru a-şi satisface egoul. Era orgolios şi tiranic cu altul. A fost un creator original şi dotat. Şi-a păstrat latura sa romantică. A avut unele probleme cu copiii. Uneori, perversiuni. în această viaţă: el trebuie să înveţe să preţuiască valorile prieteniei. De asemenea va trebui să înveţe să dea (în general, el nu primeşte mai mult decât dă în iubire, sub forma prieteniei). Este dificil de păstrat o relaţie durabilă, datorită unui reziduu de egocentrism. Este generos în sinea sa, talentat şi dotat pentru a se ocupa de copii, căci are întotdeauna o inimă de copil. îşi percepe viaţa prin visele si romantismul său, ceea ce îl conduce la deziluzii. Trebuie să accepte realitatea aşa cum este ea. NN în casa XII şi NS în casa VI Anterior: individului i-a lipsit indulgenţa. A fost extrem de critic şi egoist. Se pierdea în detalii, fiind maniac. A suferii de dezechilibre nervoase, chiar de paranoia. 1 Dorea să aibă totul în stăpânire, pentru a-şi construi un univers unde să fie în siguranţă. în această viaţă: suferă uneori de o boală karmică sau de un dezechilibru nervos şi psihologic. Trebuie să înveţe să se integreze în societate şi să nu mai caute să

15

claseze şi să eticheteze totul. Dimpotrivă, el trebuie să înţeleagă că face parte dintr-un ‚tot şi că el conţine acest tot în interiorul său. Trebuie să-şi dezvolte intuiţia, inspiraţia, sensibilitatea şi viziunea holistică. Teoretic, cu o evoluţie medie, individul trebuie să fi stăpânit toate problemele karmice după vârsta de 59 de ani. între 29-30 şi 59 de ani, el este pe cale să le rezolve, mai mult sau mai puţin, după cum vârsta sa este mai apropiată de 30 de ani sau de 59 de ani. Dacă are mai puţin de 29 de ani, atunci totul îi este permis, pentru că el face cunoştinţă cu trecutul său karmic, şi are toată viaţa în faţă pentru a-l surmonta. Regenţii karmici ai nodurilor lunare în vederea unui studiu complet al nodurilor lunare, a căror interpretare este fundamentală în astrologia karmică, pe lângă studiul conversiei karmice, a poziţiei în semne şi case a nodurilor lunare, va fi necesar să se ia în consideraţie şi: a)- studiul regenţilor karmici (guvernatorii semnelor nodurilor lunare). b)- aspectele dirijoare de karmă (aspectele regenţilor karmici cu nodurile lunare). c)- aspectele altor planete cu nodurile lunare. d)- gradele simbolice sau simbolurile sabiene ale regenţilor karmici. Guvernatorii semnelor în care se situează nodurile lunare se numesc regenţi karmici. Guvernatorul semnului NS se numeşte regent karmic Sud sau regent de intrare a karmei. Guvernatorul semnului NN se numeşte regent karmic Nord sau regent de distribuţie a karmei. Semnul şi casa regentului karmic Sud (RKS) indică modul în care karma va fi eliminată (de exemplu: RKS în casa II poate să aducă datorii, RKS în casa VIII poate să aducă grave operaţii, RKS în casa VI poate să aducă grele încercări în muncă). Semnul şi casa regentului karmic Nord (RKN) indică locul în care expresia transformata şi pozitivă a karmei poate fi distribuită (de exemplu: RKN în casa V

16

este sinonim expresiei creatoare, RKN în casa VIII poate indica o expresie în domeniul chirurgical, RKN în casa VII relevă întâlnim profitabile etc.). Orice planetă în conjuncţie cu NS relevă o lecţie karmică ce trebuie trăită. Este o nouă şansă de reuşită, pentru o lecţie neînţeleasă anterior. Orice planetă în conjuncţie cu NN împinge individul spre o nouă experienţă, indispensabilă creşterii spirituale. După maestrul Djwhal Khul, o persoană relativ evoluata prezintă Marte sau Saturn în sextil sau trigon cu NN. Aspectele dirijoare de karmă (ADK) se formează între regenţii karmici şi nodurile lunare Nord şi Sud. Orbul trebuie imperios respectat (de exemplu: dacă axa nodurilor lunare se situează la 15° Berbec-Balanţă şi regenţii lor karmici Marte şi Venus se găsesc la 10° Cancer şi 7° Taur: se măsoară distanţa unghiulară între Marte la 10 Cancer şi nodul cel mai apropiat - 15° Berbec, se găsesc 85°; apoi se măsoară distanta unghiulară între Venus la 7° Taur şi nodul cel mai apropiat şi se găsesc 22°, apoi se caută la ce tip de karmă corespund aceste aspecte în lista următoare — karma plutoniană şi karma prozerpiniană). Aspectele dirijoare de karmă Karma jupiteriană (conj. 0±5° orb): individul dispune de un foarte mare liber arbitru (mai ales dacă ADK se realizează cu nodul Nord). Destinul individului se află în mâinile sale şi el posedă un poteţial puternic de creştere. Pozitiv, el poate obţine o mare reuşită, utilizând calităţile sale creative. Negativ, el poate să se înşele în calea sa, utilizând greşit liberul său arbitru. 182 Karma lunară (aspect 6°± 0,5° orb): în general, individul a murit tânăr într-o existenţă precedentă, care este strâns legată de această viaţă. Legături karmice cu persoane din familia sa. Interesat de activităţi în cămin. Intuitiv, de o mare sensibilitate, el dispune de calităţi psihologice. Profesiunile publice şi comunicarea sunt esenţiale creşterii sale. Karma venusiană (aspect 8°± 0,5° orb): în general, individul are mult de învăţat printr-o relaţie de cuplu. Partenerul său actual a putut fi fratele său - sau sora

17

pentru un bărbat - într-o precedentă viaţă şi s-au creat profunde legături. Ei se înţeleg bine. El trebuie să înveţe lecţii asupra planului material, printr-o uniune. Karma saturniană (aspect 9°±0,5° orb): această karmă este suficient de delicată, deoarece este adesea asociată cu încercări (boli în special) suficient de lungi pentru individ sau pentru persoana iubită. Imobilizarea nu trebuie trăită negativ, ci ca o perioadă de reflexie şi reformulare. Problemele de buget şi de stăpânire de sine sunt importante. Posedă calităţi esoterice. Karma solară (aspect 10°± 0,5° orb): această karmă este aproape total pozitivă, dacă se caută reuşita şi punerea în valoare a egoului său. Elevarea socială este însemnata, dar căderea poate surveni, dacă scopurile sale sunt rău alese. Finanţele sunt în general favorizate, şi chiar prin intermediul unei căsătorii (în care iubirea va trece pe planul al doilea). Raporturile cu autoritatea şi cu oamenii (mai ales pentru femei) sunt factori de conflict, rezultând legături karmice sentimentale delicate. Karma neptuniană (aspect 13,5°± 0,5° orb): individul este plin de secrete şi dificil de înţeles. Relaţiile sale fie sunt foarte profunde, foarte intime, fie nu există de loc. Dacă va găsi pe cineva pentru a realiza o uniune foarte profundă, va trăi o căsătorie fericită; dacă nu, va prefera să rămână singur. El poate exercita un puternic control asupra destinului său. Karma vestaliană (aspect 15°± 1° orb): individul va fi legat de tot ceea ce priveşte sfera familiei, a căminului, a proprietăţilor şi a resurselor. El are mult de învăţat la nivelul vieţii cotidiene, al obiceiurilor şi al condiţiilor de viaţă în cămin. Este dur în lucrul său şi doreşte să se eleveze social. Karma mercuriană (aspect 18°± 1,5° orb): calităţi pentru scris şi comunicaţie, rezultate dintr-o karmă pozitivă. Trebuie, să-şi dezvolte talentele în aceste domenii pentru a creşte. Adesea relaţii karmice de tip frate-soră cu altă persoană (regăseşte fraţi şi surori din alte vieţi care apar acum cu o altă identitate). Dispune de o mare influenţă verbală. Este aici, pe pământ, pentru a învăţa şi a comunica apoi tot ceea ce a învăţat. Karma piniană (aspect 22,5°± 1,5° orb): aceasta karmă este legată de valorile de bani şi de posesiuni. Individul are mult de învăţat despre mânuirea banilor şi a

18

lucrurilor materiale, pentru ca apoi să se detaşeze se acestea. Are o latură foarte creatoare. Lecţii despre a şti cum să trăiască. Karma de Taur (aspect 30°± 2° orb): este o karmă ce se referă la valorile sau posesiunile de care individul este prea ataşat. El nu ascultă sfaturile altuia, fiind în general sigur de sine. Are nevoie de reuşită pentru a-şi satisface propriul orgoliu. Are nevoie de un ghid sau de un părinte’ spiritual, căci este posibil să-şi fi pierdut tatăl de tânăr. Este în căutarea „tatălui ideal”. Karma de Scorpion (aspect 36°±> 1,5° orb): individul a experimentat numeroase schimbări bruşte în existenţa sa (uneori dramatice). Moartea, reîncarnarea, esoterismul, sexualitatea şi uneori ocultismul sunt subiecte care îl atrag şi îl caracterizează. El este întotdeauna gata să se reformuleze. Va trebui să transceadă energia sexuală pentru creşterea spirituală. Uneori trăieşte o experienţă mistică. Karma de Balanţă (aspect 40°± 2° orb): karma sa constă în a trăi diferite relaţii (de dragoste şi/sau de lucru). în acest domeniu, individul va învăţa cel mai mult. îşi utilizează energia în relaţiile intime pe care le creează. Va putea să trăiască mai multe iubiri şi mai multe uniuni. Sfera sa de activitate este legată de public (carieră artistică sau politică). Va trebui să devină obiectiv şi să-şi dezvolte o personalitate dezinteresată. 183 Karma de Capricorn (aspect 45°± 2° orb): provoacă un destin dificil şi frustram. Această karmă implică stăpânirea agresivităţii. Atât timp cât acest lucru nu s-a realizat, individul riscă să eşueze în tot ceea ce întreprinde. Detestă rutina, dar va trebui să ştie că nu va reuşi decât lucrând din greu, cu răbdare şi perseverenţă. Există adesea o latură secretă în relaţiile sale. îşi disimulează problemele. Karma de Leu (aspect de 51,5°± 2,5° orb): este legată de casa V. Ea se rezolvă în raport cu poveştile de dragoste, copiii şi speculaţiile. Când karma este grea, individul va trăi multe eşecuri sentimentale şi poate să nu aibă copii (risc de avort). Speculaţiile nu sunt indicate (riscul pierderii • de bani). Dispune de un liber arbitru redus în aventurile sentimentale (va întâlni iubiri din alte vieţi). Este

19

domeniul în care creşterea va fi cea mai importantă, la fel ca şi utilizarea calităţilor sale creatoare (moştenite dintr-o viaţă anterioară). Karma de Cancer (aspect 60°± 3° orb): este aproape în întregime pozitivă. Ea îi va permite o mare reuşită şi este marca unui suflet care a lucrat pentru evoluţia sa spirituală. Individul pare a avea şansă şi oportunităţile îi apar uşor. El caută cunoaşterea pentru ca apoi să o împărtăşească altuia. Raporturile sale familiale sunt mai curând favorabile (uneori foarte favorabile din punct de vedere financiar). In cel mai rău caz, el poate avea probleme în căminul său. Karma de Gemeni (aspect 72°±T orb): constă în dezvoltarea facultăţilor pentru comunicaţie. Nivelul mental al individului este elevat, dar nu întotdeauna bine controlat, ceea ce va trebui să înveţe să facă. Ar putea deveni un maestru al comunicaţiei (carieră de presă, editură, scris). Creşterea sa constă în învăţarea folosirii calităţilor sale, deblocând relaţiile karmice frate-soră cu partenerii. Călătoreşte mult. Va trebui să facă o cercetare spirituală. Uneori, cale mistică! Karma marţiană (aspect 80° ± 3° orb): este legată de experienţe relaţionale sau activităţi publice. Individul are mult de învăţat în diferite domenii, ceea ce nu-i uşurează însă înţelegerea karmei sale. în general, posedă facultatea de a vedea evenimentele existenţei sale într-o manieră detaşată şi impersonală. El poate fi jucăria partenerului său şi/sau să aibă dificultăţi în a fi răsplătit pentru eforturile sale. Adesea, el are de făcut alegeri dificile. Va trebui să se arate obiectiv şi să tragă învăţăminte din fiecare experienţă pe care o trăieşte. Karma plutoniană (aspect 90°± 5° orb): este cea mai delicată, dar şi cea mai dinamică (şi purtătoare de evoluţie). Individului i se oferă o şansă, la fel ca în trecut, dar la un nivel superior, în cursul acestei vieţi. Obstacolele vor fi diverse, iar recompensa pe măsura eforturilor sale. Karma este legată de operaţii, de accidente, de rupturi şi de toate formele de posesiune (bani, sexualitate etc). Este obligat mereu să-şi transforme viaţa. Alegerile sunt extrem de delicate, iar echilibrul cerut, dificil de obţinut. El trebuie, mai ales, să vadă lucrurile de o manieră extremistă sau pesimista.

20

Aspectele planetelor cu nodurile lunare Conjuncţiile: Q q NS: individului i se cere în mod imperativ să lucreze asupra noţiunilor de afirmare de sine, de voinţă, de creaţie, de generozitate şi de evoluţie. Q q NN: acest aspect facilitează raporturile cu alţii şi împinge fiinţa spre experimentarea de noi condiţii de viaţă, pentru individualizare şi reuşită socială. W q NS: individului i se cere în mod imperativ să lucreze asupra planului emoţional, care este fragil; de asemenea asupra noţiunilor feminine (imaginaţie, sensibilitate). W q NN: determină realizarea în domeniul public şi exprimă valorile feminine. R q NS: individului i se cere în mod imperativ să lucreze în comunicaţie, pentru a-şi dezvolta calităţile în acest domeniu. E q NN: acest aspect facilitează tot ceea ce este în legătură cu comunicaţia. 184 R q NS: individului i se cere în mod imperativ să lucreze asupra planului sentimental, pentru a învăţa să-şi exprime sentimentele mai deschis. R q NN: facilitează expresia artistică şi planul sentimental. T q NS: individului i se cere în mod imperativ să lucreze asupra stăpânirii fizice de sine şi asupra canalizării corecte a energiei sexuale. T q NN: facilitează expresia energiei fizice, putând conduce spre o carieră sportivă sau spre un ţel de viaţă realizat graţie curajului şi afirmării de sine. Y q NS: individului i se cere în mod imperativ să lucreze asupra filosofiei de viaţă şi asupra idealurilor sale. Y q NN: facilitează o evoluţie spirituală şi favorizează, în general, contactul cu ghidul său. U q NS: subliniază o lecţie majoră de învăţat în casa care conţine planeta Saturn şi nodul Sud. în general, acesta aduce o încercare majoră (adesea pierderea unei fiinţe dragi). U q NN: facilitează înţelegerea lecţiilor de viaţă şi individul trage foloase imediate, din încercările întâlnite, pentru creşterea personală. Uranus, Neptun sau Pluton în conjuncţie cu nodurile lunare sunt aspecte colective, presupunând o interpretare personală de la caz la caz.

21

Indicaţiile de mai sus constituie apropieri minore şi incomplete ale acestor aspecte cu nodurile lunare şi care nu au alt scop decât de a ajuta să fie înţelese. Orice interpretare se personalizează în funcţie de harta cerului proprie a fiecărui individ. Cuadraturile: Q r NN/NS: acest aspect tinde să distrugă egoul şi aduce amânări şi frustrări în orice tentativă de elevare socială. Această cuadratura este cea mai delicată şi cere o mare răbdare şi eforturi altruiste. W r NN/NS: aspectul face planul emoţional fragil şi îl supune la încercări dure şi frustrări venind adesea de la familie. Individul trebuie să lucreze pentru a-şi cunoaşte mai bine subconştientul (sau planul său emoţional), pentru a-l stăpâni în beneficiul evoluţiei sale. Risc de decepţii în orice carieră publică. E r NN/NS: acest aspect aduce probleme de comunicaţie, dificultăţi în a se face înţeles şi riscuri de a se înşela în urmarea unei anumite căi sau să se îndrepte spre studii, ceea ce-l îndepărtează de scopul său. individul trebuie să stăpânească toate cunoştinţele, pentru ca apoi să le utilizeze întotdeauna în scopul evoluţiei sale. R r NN/NS: acest aspect cere găsirea unui echilibru în domeniul sentimental. Individul trebuie să fie capabil să dea tot atât cât primeşte; dacă nu. vor exista decepţii şi frustrări afective. Trebuie dezvoltat, de asemenea, simţul artistic pentru a-l pune în serviciul evoluţiei sale şi nu pentru o plăcere personală. T r NN/NS: acest aspect face dificilă utilizarea propriei sale energii, care poate lipsi la momentul dorit. Uneori există frustrări sexuale sau accidente (şi operaţii delicate, chiar periculoase) care sunt rezultatul unei karme de agresivitate. Trebuie găsit un echilibru just în utilizarea energiei sale între diferitele sectoare ale vieţii sale. Y r NN/NS: aspectul este tipic pentru oportunităţi care-i scapă printre degete sau perioade în care şansa trece pe lângă el. Acest aspect aduce probleme cu copiii şi cere o revizuire completă a filosofici de viaţă şi a idealurilor proprii.

22

U r NN/NS: acest aspect este dificil, căci individul arc o importantă lecţie de învăţat (casa lui Saturn), ceea ce-i va aduce unele încercări, până când le va accepta. Acest aspect poate să se releveze foarte frustrant, aducând tot felul de limitări şi obligaţii ca şi pierderi de fiinţe dragi, pentru a-l face pe individ să crească şi să devină mai matur spiritual. I r NN/NS: acest aspect tinde uneori să-i marginalizeze pe individ, care îşi descoperă o latură neconvenţională. Uranus creează situaţii bruşte în viaţă şi individul trebuie să se adapteze noilor condiţii de evoluţie. 185 O r NN/NS: acest aspect poate provoca erori în alegerea căii. datorită unei laturi prea idealiste. Individul posedă capacităţi parapsihice care trebuie stăpânite. pentru ca acestea să-l ajute în evoluţia spirituală P r NN/NS: acest aspect cere o transformare de sine mult mai puţin importantă, în funcţie de celelalte aspecte ale lui Pluton, şi este legată de casa ocupată de Pluton. Adesea energia sexuală este utilizată necorespunzător şi puterea pasională dispersează fiinţa. Aspectele conciliatoare (sextil şi trigon) Q t/e cu nodurile lunare: bună expresie individuală şi o posibilă reuşită socială, rezultat al unei vieţi trecute îndreptată spre altul. W t/e cu nodurile lunare: favorizează expresia imaginaţiei şi a facultăţilor domestice, rezultat al unei vieţi trecute în care individul a făcut dovadă de calităţi protectoare şi materne. E t/e cu nodurile lunare: daruri pentru meseria de scriitor şi pentru comunicaţie, rezultate dintr-un lucru mental pozitiv dintr-o altă viaţă. Acest individ îşi aduce aminte mai uşor de vieţile sale trecute, decât altul. R t/e cu nodurile lunare: satisfacţii mentale şi/sau financiare, talente creatoare rezultate dintr-o viaţă trecută în care individul s-a arătat drept şi săritor. T t/e cu nodurile lunare: indicaţia unei evoluţii spirituale, aducând o mare energie ce permite afirmarea şi poziţionarea pe post de lider; într-o viaţă anterioară, acest individ a putut juca un rol de conducător, învăţând să-şi stăpânească energia.

23

Yt/e cu nodurile lunare: semnul unei karme pozitive, ce poate ajuta evoluţia individului (protecţie financiară). In general, el are o filosofic pozitivă asupra existenţei Indică o viaţă trecută în care individul a reuşit asumându-şi rolul de filosof sau de instructor Ut/e cu nodurile lunare: indicele unei evoluţii spirituale, arătând un lucru efectuat în acest sens în altă viaţă. Aduce o anumită maturitate şi răbdare în atingerea scopurilor safe. I, O sau P, t/e cu nodurile lunare: aspecte colective care capătă importanţă atunci când aceste planete sunt dominante. In acest caz,, aceste aspecte relevă, în general, un potenţial de creştere important (mai ales pentru Neptun) şi ele permit să se treacă la un nivel superior de evoluţie. Saturn Denumit de esoterici „seniorul karmei”, Saturn se bucură de o proastă reputaţie. Astrologii clasici îl numesc „marele malefic”, el lăsând în urma sa un miros de sulf care-l face să fie oaia neagră a oricărui amator de astrologie. Dacă se înţelege că orice experienţă dificilă, orice încercare este purtătoarea unei creşteri personale, a unei evoluţii spirituale, atunci se poate admite că Saturn nu este negativ în sine. Saturn reprezintă simţul responsabilităţilor şi cu toţii suntem responsabili de experienţele pe care le trăim, pentru că ele sunt rezultatul acţiunilor noastre anterioare. A refuza reîncarnarea şi karma care decurge din aceasta, ar însemna refuzul responsabilităţilor în legătură cu trecutul pe care l-am creat şi pe care trebuie să ni le asumăm astăzi. A accepta reîncarnarea şi legea karmei, înseamnă a face dovada maturităţii şi a simţului responsabilităţilor faţă de destinul nostru. Saturn reprezintă principala lecţie karmică a fiecărei existenţe. Poziţia lui Saturn în temă indică principalul test în această viaţă şi domeniul în care trebuie să se dea dovadă de înţelepciune. Poziţia sa în casă arată în ce sector al vieţii individului va întâlni această lecţie karmică. Poziţia sa în semn arată la ce tip de karmă se referă această lecţie (agresivitate, ataşament sau ignoranţă). 186

24

Aspectele sale de conjuncţie, de cuadratura şi de opoziţie ne indică ceea ce trebuie dezinhibat prin această lecţie. Nu Saturn este responsabil de încărcătura bagajului karmic, ci însuşi individul respectiv. Saturn doar cere individului o nouă formă de expresie care, după aspecte, poate fi identificată astfel: - La nivelul actelor şi al energiei sexuale, de aspectul cu Marte - la nivelul sentimentelor şi afectivităţii, de aspectul cu Venus - la nivelul comunicaţiei şi al facultăţilor intelectuale, de aspectul cu Mercur - la nivelul emoţiilor şi al raporturilor familiale, de aspectul cu Luna - la nivelul expresiei de sine şi al raporturilor cu autoritatea, de aspectul cu Soarele. Locul lui Saturn este acela in care principalul echilibru energetic este cerut (Saturn exaltat în Balanţă). Saturn acţionează la exterior (evenimente în raport cu natura sa colectivă) şi interior (diverse blocaje de expresie). Interpretarea karmică a lui Saturn în semne Berbec: lecţia priveşte agresivitatea şi cere controlul de sine la diferite nivele, după aspecte. Taur: lecţia constă în stăpânirea simţurilor şi, mai ales, a senzualităţii. Gemeni: lecţia constă în a nu-şi judeca părinţii, individul însuşi devenind un părinte drept. Leu: lecţia constă în stăpânirea orgoliului propriu şi a aroganţei. Fecioară: lecţia constă în găsirea unui echilibru între viziunea analitică şi cea sintetică. Balanţa: lecţia constă în depăşirea egoismului şi a învăţa să împartă totul cu celălalt, regăsindu-şi astfel echilibrul interior. Scorpion: lecţia constă în stăpânirea sexualităţii şi a posesivităţii, în special prin meditaţie. Uneori, trebuie să înveţe să treacă cu bine prin încercările presupuse de un doliu. Săgetător: lecţia constă în a înţelege că aventura sau călătoria cea mai frumoasă, se realizează în interior, prin evoluţie.

25

Capricorn: lecţia constă în învăţarea răbdării, încrederii şi a simţului responsabilităţii. Vărsător: lecţia constă în împărtăşirea emoţiilor şi dezvoltarea simţului fraternităţii. Peşti: lecţia constă în învăţarea stăpânirii sensibilităţii şi utilizarea concretă a inspiraţiei sale. Interpretarea karmică a lui Saturn în case Casa I: lecţia karmică este în legătură cu personalitatea care va trebui să se schimbe în cursul vieţii. O importantă karmă trebuie arsă, iar individul trebuie să fie întotdeauna gata pentru schimbări. Casa II: lecţia se referă la sectorul financiar (datorii), la posesiuni şi sistemul de valori şi eventual la pierderea persoanelor iubite. Va trebui să se cultive detaşarea. Casa III: lecţia se referă la sectorul de comunicaţii şi la facultăţile intelectuale. Uneori instabilitate mentală. Individul are interes să dezvolte o mare profunzime a gândirii. Casa IV: lecţia se referă la sfera familială şi la propriul cămin (uneori doliu). Instabilitate emoţională. Vor trebui stăpânite sensibilitatea şi instinctele. Casa V: lecţia karmică afectează relaţiile de dragoste şi posibilitatea (restrânsă) de a avea copii. Dacă Saturn în casa IV poate indica legături karmice cu mama, Saturn în casa V indică acelaşi lucru cu tatăl. Individul va trebui să-şi echilibreze distribuţia energiei sentimentale între părinţi, copii şi partenerul său. Casa VI: lecţia karmică indică sfera lucrului, a vieţii cotidiene sau a sănătăţii. Individul nu va obţine ceea ce doreşte, decât dacă face dovadă de seriozitate, perseverenţă, atenţie, eforturi şi simţ al responsabilităţilor. Casa VII: lecţia priveşte uniunea. Foarte probabil, va exista o ruptură marcantă. Este o karmă bună de ars, împreună cu o persoană cunoscută anterior (partener). Individul va trebui să dea şi să împartă fără a aştepta recunoştinţă.

26

Casa VIII: lecţia indică sexualitatea şi posesiunile. Adesea, restricţii în ceea ce priveşte expresia sexualităţii, datorii financiare şi moartea persoanelor iubite. Individul trebuie să-şi stăpânească sexualitatea, fără a deveni abstinent. Casa IX: lecţia priveşte sfera filosofică şi spirituală şi/sau călătoriile. Individul este cu siguranţă prea materialist şi va trebui să se deschidă concepţiilor spirituale şi esoterice. Dacă nu va evolua, se vor produce eşecuri materiale. Casa X: lecţia se referă la carieră. Individul nu trebuie să refuze să se lanseze într-o carieră ambiţioasă, pe care va trebui să o conducă bine. Adesea, el o refuză din lene. O femeie, în cămin, va trebui să preia responsabilităţile. Casa XI: lecţia priveşte prietenii şi relaţiile. Individul va întâlni, desigur, persoane autoritare (prieteni sau părinţi) ce-i sunt duşmani din alte existenţe. Va trebui să înveţe noţiunea de iertare şi să-şi dea iubirea fără a o cântări. Casa XII: în această poziţie, o karmă grea este moştenită din precedenta viaţă (boală, singurătate etc). „Cicatricele” individului îl împiedică să comunice uşor. Unele rămăşiţe de comportament antisocial sau de fobii (din alte vieţi) pot să-i blocheze personalitatea. Cunoaşterea vieţii precedente l-ar putea ajuta mult (mai ales dacă casa XII şi I sunt legate). Lilith sau Luna neagră Dacă Pământul se află într-unul din cele două focare ale orbitei Lunii, în schimb celălalt rămâne neocupat, vid materialmente şi poartă numele de Lilith sau Luna neagră. în figură, avem: Lilith `. Priap sau opusul lui Lilith )( centrul elipsei O; Terra ‰; Luna W ; apogeul lunar (AL). Priap sau perigeul lunar este locul unde Luna se află în poziţia cea mai apropiată de Pământ. Apogeul lunar reprezintă locul unde Luna se află în poziţia cea mai îndepărtată de Pământ. Lilith parcurge totalitatea zodiacului în 3231,2 zile sau 8,8464 ani. Progresia sa anuală medie este de 40; 40’. Tranzitul său pentru fiecare semn al zodiacului este de

27

187 188 269,3 zile. practic 9 luni, fapt remarcabil deoarece este singurul ciclu astrologic care corespunde timpului de gestaţie. Ideograma: reprezintă o semilună neagră, deasupra unei cruci materiale, ceea ce se interpretează ca o sensibilitate pur instinctivă ce domină practica, faptul material. în mitologie: ea apare în literatura rabinică evreiască. Zoharul vorbeşte de Lilith ca fiind prima femeie a lui Adam, femeie frumoasă cu lungi plete negre, ondulate. Acest prim cuplu se confruntă cu unele dificultăţi: Lilith refuza dominaţia lui Adam şi ea se plângea de modul în care el îşi îndeplinea datoria sa conjugală. în plus, ea reclama egalitatea dintre sexe (deja!). în urma unei altercaţii cu Creatorul său, Lilith pronunţă numele lui care era interzis (secret), Yahve, după care fu izgonită din grădina Edenului. Ea îl întâlni pe Samuel (Satan), devenindu-i soţie. După Kabbala, Lilith era prototipul unei fiinţe inferioare şi materialiste, fiind înveşmântată cu forme frumoase feminine pentru a-şi juca rolul său de demon feminin, seducând bărbaţii, noaptea, pentru a se uni cu ei. Lilith a fost regina sucubelor. Simbolic, Lilith reprezintă şarpele din grădina Edenului care i-a oferit Evei mărul (Eva fund reprezentată de Lună). Lilith este, de asemenea, amintirea unui timp în care existau civilizaţiile matriarhale. Lilith simbolizează refuzul de a se supune unei noi autorităţi masculine, unei noi societăţi în care domneşte Adam. Latura proastă a lui Lilith este exprimată prin Echidna (adică şarpele) din mitologia greacă, al cărui corp era jumătate al unei frumoase femei şi jumătate al unui şarpe vorace. întotdeauna, la greci, ea poate fi pusă în legătură cu Hecate, o zeiţă infernală. Ea era legată de lumea umbrelor şi prezida magia neagră. Avea trei capete şi era înconjurată de câini furioşi. De notat că fenicienii numeau Luna neagră - Luna descrescătoare. în opoziţie cu Luna albă, care era Luna crescătoare. In tema natală: reprezintă puterea feminină, emanciparea feminină şi nesupunerea. Pentru un bărbat, ea reprezintă Anima (parte feminină a sa), iar pentru o femeie, ea simbolizează Animus (partea masculină a sa). Ea este legată

28

de sexualitate şi de instincte. Malefică, ea poate releva dorinţe sexuale morbide sau perversiuni. Ea desemnează o karmă, adică un loc în temă care presupune un proces de conştientizare şi o depăşire de sine. Este adesea un loc de suferinţă, de angoasă, de experienţe penibile şi râu înţelese. Cuvinte cheie: vid, steril, totul sau nimic, sinucidere, sadism, exclusivitate, perversitate, ilegitim, castrare, secret, avort, karmă individuală, refuz, animalitate, femelă, erotism, sex-simbol, cruzime, fantasme, supranatural, magie neagră, piele neagră, disperare, perfecţionism, suferinţă, reducţie, vampirism, vampă, revoltă, nesupunere, vrăjitoare, absolut, plăcere, revendicare, tentaţie, metafizic, sălbatic, tăcere, fascinaţie, nuditate, enigmă, mântuire, angoasă, blocaj, vigilenţă, amazoană, reacţie, absenţă, sacrificiu, marginalitate, separare, iluminare. Priap sau „coada Lunii negre” Ideograma: reprezintă două semiluni intercalate, ceea ce poate arăta o puternică intensitate a sensibilităţii, nestăpânită. Priap, opusul lui Lilith în zodiac, corespunde perigeului lunar. în mitologie, Priap era zeul grădinilor şi fiu 1 lui Dionysos şi al Afroditei (Venus). El a fost crescut de către ciobani. Mama sa îl abandonă datorită urâţeniei sale, căci era dotat cu un corp grotesc şi cu un enorm falus. în tema natală: Priap reprezintă natura primitivă a omului. El simbolizează un instinct primitiv, monştrii interiori ai individului. El exprimă o posibilitate de defulare totală, de exces, de lipsă de măsură a tuturor plăcerilor. 189 Cuvinte cheie: mascul, instinct primitiv, pulsiune, homosexual, voluptate, orgie, dorinţă, pasional, impulsivitate, invizibil, intensitate, exces, lipsă de măsură, risipire, masochism, oroare, absurditate, iraţional, dezordine. Interpretarea lui Lilith în zodii Berbec: va trebui gândit înainte de a se acţiona deoarece Lilith aduce aici o mare impulsivitate şi violenţă. Instincte puternice. Se caută lupta, se testează

29

rezistenţa altuia Favorabil sporturilor, dar risc de accidente. Instabilitate, independenţă, provocare, tendinţe pasionale, senzualitate, combativitate. Taur: raporturile cu banii sunt afectate. Dorinţă sau refuz de bani. Uneori, fascinaţie prin puterea banului sau renunţare la bani. Probleme financiare. Dificultăţi în exprimarea senzualităţii Sublimare senzuală în artă. Uneori, hipersensibilitate. Gelozie, posesivitate, probleme de nutriţie. Gemeni: gândire crudă şi rece. rezultând frecvent dintr-o încercare din cursul adolescenţei Piron intelectuale, dificultăţi de expresie, curiozitate sexuală, lecturi erotice, dispersie. Există o latură androgină şi uneori o dualitate sexuală. Izolare mentală, depresiune, nervozitate, accident. Cancer: datorie karmică faţă de membru familiei. Uneori, respingere a propriei copilării sau a familiei (exil). încercări în copilărie şi ia sfârşit de viaţă. Infantilism. Refuzul vulnerabilităţii şi a feminităţii sale. Sensibilitate. Refulare sexuală, fantasme, tentaţie, posesivitate. Probleme de fecundaţie (uneori avort). Mamă autoritară. Probleme de nutriţie. Leu: există tendinţa de a respinge posibilităţile creative sau de iubire. Tendinţă spre arivism Uneori, ambiţia şi sexualitatea sunt legate Voinţă rece. Orgoliu, megalomanie, mare vitalitate ‚inima şi vederea sunt adesea fragile. Fecioară: se suportă dificil limitările în activitate. Probleme de sănătate (abdomen). Uneori leagă sexualitatea cu boala sau munca. Frustrare, curiozitate, marginalizare, obligaţii penibile, instabilitate psihică, refulare sexuală. Obsesie a ordinii, a datoriei, a igienei, a sănătăţii, a formei sale fizice şi a dieteticii. încercare ce necesită o purificare. Obligaţii penibile Tendinţă maniacală. Balanţă: mare nevoie de a seduce, de a se unt, dar în general cu o proastă alegere! Dificultăţi în căsătorie. în asociaţii, în întâlniri. Tendinţa de a refuza convenţiile sociale. Egoism, magnetism, snobism, frustrare, dorinţă nesatisfăcută. Probleme de sănătate (nefrită) Văduvie. Scorpion (domiciliu): se poate interesa de mistere, de enigme. Puternică sexualitate ce poate t» sublimată prin studiul esoterismului. Spirit analitic aplicat altora. Interes pentru moarte şi „dincolo”. Putere pasională, tentaţie, frustrare, ambiţie materială, fantasme, tendinţe de sinucidere, luciditate rece, magnetism,

30

operaţie, transformare, chiar iniţiere. Este femeia-vampă (vrăjitoarea). Fascinaţie, coşmaruri, onanism, depăşire de sine, probleme financiare, renaştere. Săgetător: dificultăţi în a se dezvolta, în a ghida pe altul. Individul se simte diferit de ceilalţi, caută absolutul printr-o religie, filosofie sau spiritualitate. Refuză limitele, frontierele, legea. Uneori, leagă sexualitatea şi evoluţia de învăţământ şi călătorie. Probleme în călătorie sau cu străinii. Cercetare spirituală, coşmaruri, accidente, uneori anarhie. Trebuie să se deschidă pentru o dimensiune superioară. Capricorn: pentru o femeie, aduce o latură castratoare şi autoritară. Tendinţă către orgoliu, răceală, sterilitate, snobism. Linişte, imobilitate, depresiune, încercări prelungite, singurătate, văduvie, arivism. Trebuie să înveţe detaşarea, stăpânirea instinctelor şi, la nevoie, sacrificiul. Sfârşitul de viaţă se dovedeşte dificil pentru indivizii mai puţin evoluaţi. Sadism, deposedări, frustrare. Vărsător: această poziţie aduce, în general, încercări legate de prieteni (trădări, doliu). Mare nervozitate. Claustrofobie. Independenţă sexuală (uneori dualitate sexuală). Refuz sau dorinţă de independenţă. încercări bruşte. Risc de divorţ. Căutare a libertăţii absolute, tipul femeie „liberă”. Caracter revoluţionar. Necesitate de a învăţa să se deschidă spre alţii, pentru a-şi putea spune părerea. Accidente, operaţii. Trebuie să înveţe să se exprime fără să caute să joace vreun rol. Peşti: există riscul de prizonierat simbolic sau real. Probleme de sănătate, droguri, fugă de realitate. Căutarea unui univers „minunat’. Magnetism subjugam. Femeie „glamour” (numeroase aventuri; uneori ele nu sunt trăite decât în vis). Legături secrete, pierderea cunoştinţei, tulburări psihice, comă, tendinţă către coşmaruri şi insomnii. Daruri profetice, aură de mister. Ilegalitate, erori spirituale, spionaj. Interpretarea lui Lilith în case Casa I: adesea separare dureroasă şi un blocaj al personalităţii. Personalitate misterioasă, instabilă, autoritară, crudă şi angoasată. Sete de absolut, depăşire de sine, magnetism, tentaţie, onanism, fragilitate, tendinţă către sinucidere.

31

Pentru o femeie: emancipare; femeie virilă sau vampă. Uneori, homosexualitate. Vampirism energetic. Cere o transformare a personalităţii sau a comportamentului. Este necesară înţelegerea propriei naturi reale şi depăşirea acesteia Risc de erori de cale. Casa II: nevoie de a arăta altuia propria valoare. Căutarea siguranţei şi încrederii în sine, pentru a obţine recunoaşterea propriei sale valori de către altul. Probleme financiare, datorii, sacrificii materiale, probleme legate de posesivitate, gelozie, dorinţă sau refuz de achiziţie. Uneori poate lega banii de sexualitate. Regândire a propriului sistem de valori, a raporturilor cu banii şi cu posesiunile. Depăşire a propriei nevoi de siguranţă şi stabilitate. Casa III: probleme cu fraţii şi surorile (sau veri, vecini). Frustrare la nivel de studii. Dificultăţi de expresie, de comunicaţie. Uneori, moartea unui frate sau a unei surori. Autodidact, accidente, spirit revoluţionar, chiar anarhic, curiozitate sexuală, judecată rea, cruzime mentală, separare voluntară de anturajul său. Uneori, perversiune sexuală (incest). Reformulare a legilor intelectuale, a manierei de comunicare şi a raporturilor cu cei apropiaţi. Casa IV: adesea, divorţ al părinţilor sau moartea unuia dintre ei. Karmă familială (încercări, doliu), calităţi psihice, exil, abandon al familiei, inconştient puternic, somn dificil, părinţi autoritari, represiune a instinctelor. Sensibilitate manifestată în regiunea natală. Reformulare a credinţelor familiale, a originilor, a sensibilităţii, a raporturilor cu membrii familiei sale. Casa V: adesea decepţii sentimentale. Avort, naştere dificilă, moartea unui copil sau evitarea maternităţii. Uneori homosexualitate, sau respingerea oricărei vieţi amoroase (angajament religios), uneori refuzul acestor daruri (dificultate de a crea). Legături secrete, jocuri sexuale, adulter, persoana iubită pare inaccesibilă. Imagine proastă despre sine. Reformulare a alegerilor sentimentale, a comportamentului său sentimental, a raporturilor cu copiii săi şi a expresiei talentelor sale creatoare. Casa VI: sănătate fragilă, operaţii chirurgicale, accidente, chirurgie estetică, tendinţă depresivă, instabilitate psihică. Menţinerea sănătăţii necesită adesea un regim strict. Refuzul oricărei limitări, a oricărei obligaţii. Individul preferă să fie

32

propriul său patron. Probleme în muncă, disciplină neacceptată, risc de şomaj. Angoasă, purificare. Reformulare a lucrului său, a stării de sănătate, a noţiunilor de serviciu, de datorie, de igienă, de responsabilitate şi de limitare. Casa VII: karmă relaţională, ceea ce va aduce tot felul de conflicte în relaţii. Risc de divorţ, de văduvie, de ruptură de contracte, trădări diverse. Dificil de înţeles de altul. Soţ inaccesibil, reîntâlniri karmice, evitarea căsătoriei. Certuri cu soţul, probleme de autoritate cu altul. Reformulare a raporturilor cu altul (prea posesive), cu partenerul său. a noţiunilor de sacrificiu şi toleranţă. Casa VIII: proces de conştientizare determinat de fenomenul morţii. Sexualitate puternică, datorii, coşmaruri, doliu, onanism, sadism, tendinţă de sinucidere. Calităţi psihice, uneori sublimare sexuală. Fascinaţie pentru „dincolo”. Magnetism subjugam, refuz sau absenţii moştenirii. Cercetări asupra morţii. Uneori, moarte ciudată. Reformulare a sexualităţii proprii, a noţiunilor de putere, a morţii, a reîncarnării, a concepţiei proprii a valorilor. Casa IX: în general, această poziţie aduce un blocaj în studiul limbilor\străine. Necazuri în călătorii, în străinătate sau cu străinii, cu legea sau cu religia. Refuzul frontierelor, xenofobie, aventuri, accidente, refuzul ideilor primite. Uneori, iniţiere în străinătate. Reformularea credinţelor şi a idealurilor proprii. Cere o depăşire de sine în domeniul mental şi spiritual. Casa X: adesea personalitate dură, rece şi misterioasă. Specialist într-un domeniu analitic. Respingerea filierelor tradiţionale. dificultăţi Sete de absolut, refuzul marginalizare, încercare durabilă, profesionale,

responsabilităţilor, spirit contestatar, refuzul societăţii, angoasă. Rol dejucat întrun fapt colectiv. Karmă la maturitate. Pentru o femeie: imagine a femeii „libertine”, chiar vampă. Fatalitate de stăpânit. Reformulare a reputaţiei, a carierei, a imaginii publice, a noţiunilor de direcţie şi responsabilitate. Cere stăpânire. Casa XI: dificultăţi în a-şi face prieteni sau a se integra într-un grup sau într-o asociaţie. Gelozii, trădări şi rupturi de prietenii. Proiecte utopice, megalomanie, susţinători misterioşi. elitism. Moarte a prietenilor, dificultăţi în a se face înţeles, poate lega un prieten de un secret, poate stabili legături sexuale cu un prieten.

33

Reformulare a proiectelor proprii, a scopurilor, a raporturilor amicale şi a viselor. Depăşire de sine. Casa XII: încercări misterioase, dificil de înţeles. Uneori, iluminare, conştientizarea unei vieţi anterioare, direct legată de această viaţă. Prieteni puternici secreţi, fugă, angoasă, exil, tulburări psihice, adulter, spionaj, farmec misterios, sacrificiu, prizonierat real sau simbolic, izolare, enigmă, drog, refuzul lumii exterioare, intervenţie chirurgicală. Reformulare profundă a fragilităţii interioare prin încercări (boli karmice, accidente), a evoluţiei proprii şi a credinţelor. Interpretarea aspectelor lui Lilith qQ: sexualitate puternică, blocaj psihic, ambiţie rece, duritate, impuls către sinucidere, depăşire de sine. Doliu sau fuga de tata sau de orice principiu autoritar (tată absent sau autoritar). t /e Q: luciditate, sete de absolut, spirit analitic, sprijin secret, originalitate în creaţie, magnetism. Tată autoritar. Pentru femei: atracţie pentru bărbaţii Lilith. Transformare. r /w Q: tensiune puternică, angoasă, gelozie, revelarea unor secrete, reputaţie ameninţată, respingerea imaginii tatălui şi a oricărei autorităţi, tată autoritar, inaccesibil. Pentru o femeie: probleme cu bărbaţii, uneori moartea tatălui sau a soţului. qW: femeie virilă, autoritară. Farmec misterios şi subjugam. Fantasme, inconştient puternic, imaginaţie puternică. Mamă castrantă şi autoritară, sau moartă sau absentă. Uneori homosexualitate. t /e W: femeie senzuală. Imagine excentrică şi puternică, magnetism, fantasme. Mamă autoritară, dar percepută cu luciditate. Pentru un bărbat: atracţie pentru femei Lilith. r /w W: imagine maternă negativă, blocaj afectiv, gelozie, rivalitate, fantasme, probleme cu femeile. Tendinţă de a-şi reprima sensibilitatea intuiţia şi imaginaţia. qE: dificultate de expresie. Comunicarea este dură, rece şi autoritară (umor negru). Probleme de sănătate (circulaţie, respiraţie). 192

34

t /e E: Poate realiza o legătură între studii, sexualitate, intelect analitic, spirit penetrant, luciditate în comunicaţie, curiozitate sexuală, căutare a adevărului. Uneori, calităţi pentru comedie. Sublimare prin scris sau învăţământ. r /w E: probleme de comunicaţie şi de expresie, dispersia energiilor, probleme circulatorii şi astm. qR: caută puterea, achiziţia, banii. Magnetism subjugam, farmec tulburător, obsesie. Seducător, femeie fatală (vampă), homosexualitate. t /e R: căutare a iubirii absolute, a pasiunii ideale, marc senzualitate. Adulter, decepţii amoroase, puternic magnetism. Sublimare a sexualităţii. r /w R: aduce probleme afective, conflicte cu propria senzualitate, uneori obsesie, chiar isteric. Probleme cu femeile. Adulter, divorţ; uneori, hipersensibilitate provocatoare. Exhibiţionism. qT: tendinţă spre violenţă, sadism sau cel puţin impulsivitate. Certuri cu ceilalţi, defulare prin sport (mare vitalitate), instincte puternice, dorinţă de seducţie sau refuz de a seduce. Risc de accidente sau violenţă subită, angoasă de castrare, femeie virilă. t /e T: pentru un bărbat implică virilitate, căutarea unei expresii violente, agresivitate (sport, război), instincte puternice. Pentru o femeie: provocatoare, virilă, autoritară. Uneori homosexualitate. r /w T: agresivitate puternică, defulare prin sport sau război. Refuz al virilităţii, marc violenţă exercitată sau suportată (uneori crimă), impulsivitate. Pentru o femeie: teamă de bărbaţi sau autoritarism ce inspiră teamă bărbaţilor. Operaţii chirurgicale, crime pasionale, divorţ, femeie senzuală, uneori homosexualitate. qY: lipsă de protecţie, de securitate, dificultăţi în a se dezvolta, respingere a tot ceea ce reprezintă lege Refulare sau dorinţe puternice şi excese senzuale, temeri, megalomanie. t /e Y: evoluţie legată de stăpânirea instinctelor, a sexualităţii, a senzualităţii sau trecând printr-un secret. Transformare, sublimare pentru a găsi adevărata înflorire Poate lega legalitatea cu sexualitatea r /w Y: respingerea convenienţelor sociale, a legalităţii, a legii, a ordinii. Cheltuieli superioare posibilităţilor, refulare, tendinţe anarhice, repliere în sine

35

qU: aduce un conflict între rigoare-detaşare şi instinct-senzualitate; refuzul culpabilităţii şi ai frustrării, mare luciditate; sexualitatea poate fi legată de o persoană mai în vârstă t /e U: sexualitatea poate li legată de o persoană mai în vârstă. Uneori. fidelitate senzuală. Evoluţie sau elevare socială lentă, bazată pe stăpânirea instinctelor. r /w U: conflicte cu persoane mai în vârstă, refuzul singurătăţii, refuzul îmbătrânirii, depresiune, frustrare, tendinţe spre sinucidere, probleme de sănătate (oase sau piele). Sete de absolut, sublimare prin evoluţie, prin detaşare. qI: individul vrea să fie diferit de ceilalţi. Marginalitate, excentricitate, îndrăzneală, uneori geniu inventiv, extremism, revoluţionarism, uneori homosexualitate. Aspect exploziv! t /e I: uneori talent creativ original şi inventiv. Prieteni; aventuri amoroase de scurtă durată (..coup de l’oudre”) Calităţi tehnice. r /w I: încercările survin brutal. Refuz de integrare socială, violenţă, revoluţionarism, uneori perversiune, instabilitate psihică, operaţii chirurgicale. qO: încercare de fugă, evaziune din real spre un paradis imaginar. Refuzul vieţii sociale, iluzie, drog, spionaj, atracţie pentru iraţional Inconştient puternic şi imaginaţie puternică. Uneori poezie. t /e O: imaginaţie puternică, romantism, căutarea unei alte lumi, a sublimului, vise, uneori fugă din mediul său, legături romantice, adultere, sacrificiu senzual r /w O: tulburări psihice, droguri, influenţabilitate. sectă, iluzie, comă, fugă. Cufundare în ireal. 193 qP: mare putere pasională şi distructivă, chiar autodistructivă. Trăirea unor situaţii tulburi, periculoase, revoluţionare. Spionaj, secret, depresiune, sexualitate puternică, posesivitate, instincte puternice, sublimare printr-o profundă transformare, violenţă. t /e P: facilitate pentru transformare de sine şi pentru sublimarea instinctelor. Sexualitate puternică, legături secrete, interes pentru inconştient, pentru moarte, pentru lumea de dincolo.

36

r /w P: violenţă exercitată, lipsă de stăpânire a instinctelor, tragedie, scandal, datorie karmică, autodistrugere, posesivitate; uneori individul este victima unei catastrofe colective (karmă colectivă). qM: aduce o hiperoriginalitate. Marginalitate, sete de absolut, căutarea adevărului, hiperluciditate, comportament antisocial, sexualitate anarhică, refuzul medicinii sau al spiritualităţii tradiţionale, esoterism, spirit analitic t /e M: spirit hiperanalitic. căutare a adevărului absolut, sublimare puternică, esoterism, sexualitatea putând fi trăită ca un mijloc de a atinge niveluri de conştiinţă sau extaz, (tantrism). r /w M: refuzul spiritualităţii sau al medicinii, marginalitate, materialism; refuz, al oricărui sfat şi de a li ghid. Lipsă de stăpânire a instinctelor. qNN: se caută depăşirea de sine. Nevoie de libertate, forţă de a învinge şi de a sublima. Evoluţia, creşterea se realizează prin încercări, accidente, plătirea datoriilor karmice cerând o transformare, o sublimare, o operaţie sau o separare. qNS: întâlnire cu ceva profund ascuns în sine, nevoie de securitate, instincte puternice, materialism, refuzul trecutului, al rădăcinilor, datorie karmică în raport cu casa şi semnul lui Lilith. t /e NN/NS: această poziţie a lui Lilith îl poate ajuta pe individ să trăiască o transformare sau alte încercări cu o luciditate sporită. Permite o bună analiză a situaţiilor trăite. Uneori apare necesitatea unei stăpâniri a instinctelor, a sexualităţii, pentru a creşte spiritual. r /w NN/NS: aduce încercări dramatice, cerând o transformare a personalităţii. Dezlănţuirea instinctelor, operaţie, accidente, doliu, separări. Trebuie sublimateinstinctele pentru a evolua. Uneori se realizează o legătură între sexualitate şi evoluţie. Tranzitele lui Lilith sunt revelatoare. în concluzie, Lilith presupune întotdeauna o datorie karmică, adică o încercare de trecut şi de sublimat, venind din trecutul fiinţei şi de care ea nu este adesea conştientă Lilith reprezintă un potenţial emoţional blocat datorită unui traumatism sau a unei probleme oarecare, avându-şi sursa într-o viaţă trecută. în viaţa actuală, Lilith

37

poate să se manifeste prin încercări legate de trecutul individului, fără ca acesta să fie capabil să poată face legătura, ceea ce îl împiedică să se exprime din plin şi să-şi dezvolte potenţialul de creştere. Atât timp cât individul nu a luat cunoştinţă de problema relevată de elementul Lilith. karma rezultată nu se poate şterge. Studiul complet al hărţii natale asociată cu intuiţia sau cu o tehnică de regresie în vieţile anterioare pot face înţeleasă semnificaţia lui Lilith în temă. în cazul în care persoana poate retrăi situaţia din viaţa sa trecută, problema karmică se va şterge, se va arde şi va lăsa persoana liberă. Iată de pildă cazul unei femei cu Lilith în casa V, căsătorită cu un bărbat al cărui Soare se suprapunea cu Lilith din casa V a soţiei sale. Restul temei ne arată că ea a refuzat responsabilităţile faţă de un copil într-o viaţă anterioară (abandon?) şi copilul a revenit în această viaţă sub forma soţului ei! Multe persoane având pe Lilith în casa VI se tem de un animal anume (adesea fără motiv valabil). Casa VI este casa animalelor. în general, dacă persoana în cauză are probleme de piele (de exemplu: psoriazis), puteţi Ii sigur că sunteţi în faţa unei persoane care, într-o viaţă anterioară, a făcut animalele să sufere. Deci, acestea resimt teama în prezenţa lor (vivisectorii îşi pregătesc boli de piele grave în viaţa următoare). De asemenea, este posibil ca persoana cu Lilith în casa VI să li fost ucisă de către un animal într-o viaţă anterioară (de exemplu: devorată de către o felină, în viaţa actuală îi este teamă de pisici, devorată de către un lup, îi este teamă de câini etc.) Cazul unei persoane având Lilith în casa VIII (cea a morţii) şi care păstra în ea teama de un anumit tip de moarte (fără a avea teamă de moarte în general); această poziţie determină trăirea unor experienţe uimitoare în raport cu moartea. Alte elemente de astrologie karmică Pluton Al doilea astru al karmei arată, prin aspectele sale, ceea ce trebuie transformat în această viaţă; altfel spus, expresia unor facultăţi trebuie modificată în timpul

38

acestei vied, într-o anumită perioadă. Această perioadă se declanşează prin tranzitele lui Pluton cu el însuşi sau cu problemele respective. Pluton este un astru interior şi exterior în acelaşi timp. El acţionează uneori în exterior de o manieră intensă, fără nici o măsură, şi alteori el se exteriorizează până la a tortura fiinţa la limitele sale de autodistrugere. Utilizat pozitiv, Pluton poate răsturna munţii. Dar negativ, el poate antrena individul spre infern şi spre distrugere. Ca şi pasărea Phoenix, Pluton renaşte întotdeauna din cenuşa sa. Orice situaţie dramatică îl stimulează şi poate să-l ajute să se depăşească. Individul care trăieşte tranzitele lui Pluton şi suferă, va trebui-să se deschidă schimbării în toate domeniile. Va trebui să accepte reformularea personalităţii sale. Va trebui să nu se teamă să şteargă trecutul, după ce l-a analizat şi înţeles, pentru a construi din nou. Va trebui să se transforme la toate nivelele, să se reorienteze, să trăiască de o manieră diferită, să accepte schimbările şi să se detaşeze de tot. Mai ales, să nu fie posesiv şi orgolios; altminteri, el riscă să piardă totul (material şi afectiv), să fie în întregime deposedat, chiar dacă situaţia sa pare a fi foarte stabilă. Casa XII Denumită în mod eronat „casa karmei”, ea conţine o parte din karmă, dar nu este karma în totalitate. Regresiunile în vieţile trecute tind să demonstreze faptul că această casă, a XIIa, defineşte destul de bine viaţa imediat anterioară, dar ea subliniază, de asemenea, domeniul de preocupări ce trebuie sublimat în plan spiritual. Casa XII reprezintă sectorul de solitudine şi de resurse individuale. Este cel al grădinii noastre secrete, al imaginarului, al lumii noastre interioare. Este o casă de repliere în sine, de meditaţie. O casă de încercări şi de boli, dar şi de inspiraţie şi de iluminare. Ea simbolizează închisorile, dar şi aşramurile. In casa XII, energia este întoarsă înspre interiorul fiinţei.

39

In sens esoteric, ea relevă esenţa precedentei vieţi; guvernatorul casei XII şi al planetelor conţinute în această casă arată energiile utilizate, în principal, în viaţa anterioară. In general. Saturn, Pluton, Lilith sau N.S. în casa XII aduc o karmă grea din viaţa precedentă. Dimpotrivă, pentru Soare, Venus sau Jupiter. Dacă nu sunt planete în casa XII, sa va lua în considerare poziţia guvernatorului acestei case. O legătură între casele I şi XII arată că există o legătură între viaţa actuală şi cea precedentă. Există o continuitate în lucrul care este cerut. Dacă individul a refuzat să acţioneze altădată, astăzi va fi obligat să o facă. Ascendentul relevă personalitatea sa, iar casa XII - pe duşmanii săi, ceea ce arată că el a putut fi propriul său duşman. în general, viaţa actuală urmăreşte îndeaproape viaţa precedentă. 195 O legătură între casele XI şi XII arată că individul va fi confruntat cu karma sa prin prietenii săi, prin relaţiile sale, prin speranţele, proiectele şi visele sale. Dacă există un semn interceptat în casa XII (de exemplu: Peştii în casa XII şi ascendentul în Taur, deci Berbecul este interceptat), în general energiile acestui semn, cu planetele pe care el le conţine, sunt foarte vechi. După ce a utilizat în mod conştient energiile reprezentate prin semnul de pe cuspida casei XII, ca şi cele ale guvernatorului său şi ale planetelor conţinute în acest semn, individul va trebui să stăpânească energiile semnului interceptat. în general, stăpânirea casei XII prin utilizarea conştientă a potenţialului ei, se face doar la vârsta adultă. Unele persoane nu-l utilizează niciodată şi sunt marcate prin tot felul de încercări, al căror sens le scapă. Soluţia constă, adesea, în înţelegerea casei XII. Planetele în casa XII pot acţiona ca nişte canale, direct legate de lumea astrală, care aduc o sursă de inspiraţie beneficiarilor lor. Interpretarea pozitivă a planetelor în casa XII Soarele în casa XII: iluminare interioară, revelaţie, încredere în resursele proprii, capacitate de a revitaliza, căldură interioară, inspiraţie, intuiţie.

40

Luna în casa XII: independenţă emoţională, imaginaţie puternică, intuiţie, mare sensibilitate, romantism. Mercur în casa XII: facilităţi pentru a învăţa să se cunoască, calităţi pentru scris utilizate ca mijloc de evoluţie, calităţi psihologice, imaginaţie, telepatie. Venus în casa XII: capacitate de compasiune, pace interioară, înţelegere, daruri muzicale, devotament, iubire universală. Marte în casa XII: motivaţie puternică, capacitate de a lupta pentru ideile sale, curaj pentru a se reformula. Jupiter în casa XII: credinţă în viitor, viaţă interioară bogata, comportament întotdeauna pozitiv, capacitate de a trage o concluzie din încercările sale. Saturn în casa XII: puternică disciplină interioară, simţ al responsabilităţilor (chiar penibile), mare perseverenţă în lucrul de evoluţie, capacitate de a se descurca singur. Uranus în casa XII: mare independenţă psihologică, calităţi de intuiţie, de originalitate, de invenţie, de deschidere de spirit, de deschidere la schimbare, calităţi psihologice. Neptun în casa XII: credinţă puternică, calităţi de vizualizare, mare inspiraţie, calităţi pentru imagine, compasiune, dăruire de sine, calităţi muzicale, sacrificiu, calităţi psihice. Pluton în casa XII: calităţi de psiholog, de detectiv, puternică hotărâre, capacitate de regenerare, mare putere de transformare. Chiron în casa XII: calităţi de vindecător şi capacitate pentru a realiza o cercetare spirituală. în cazul unei case XII vide, guvernatorul acestei case poate să indice acelaşi lucru, dar într-o mai mică măsură şi, în general, de o manieră mai exterioară. Planetele retrograde O planetă retrogradă este o planetă care pare să se mişte în sensul invers al zodiacului (de la Berbec la Vărsător, prin Peşti). Mişcarea aparentă în sens invers este rezultatul compunerii mişcării Pământului în jurul Soarelui, cu cea a planetei respective în jurul Soarelui. De aici rezultă că cele două luminării.

41

Soarele şi Luna, care au mişcări simple, necompuse, în jurul Pământului (punct de vedere geocentric), nu sunt niciodată retrograde. 196 Planetele retrograde, în temă, nu acţionează negativ, ci de o manieră mai introvertită decât o planetă directă. în plus, se produce o confuzie între utilizarea acestei funcţii în vieţile trecute şi ce se poate face în viaţa prezentă, ca şi cum individul ar dori să regreseze în trecut pentru a-şi continua o anumită activitate sau ca şi cum el ar dori să-şi rezolve o problemă pe care n-a putut s-o rezolve într-o precedentă existenţă. Planeta retrogradă îl conectează pe individ cu karma sa şi-l determină să retrăiască, fără încetare, aceleaşi situaţii, să întâlnească mereu aceleaşi persoane (cunoscute în alte vieţi). Utilizând tehnica direcţiunilor secundare (o zi = un an) şi consultând efemeridele, se poate vedea cât timp o planetă retrogradă la naştere îşi păstrează caracterul său retrograd. Aceasta nu înseamnă că de la o anumită vârstă planeta natală nu mai este retrogradă, ci că din acest moment există oportunitatea de a înţelege şi de a exprima funcţia sa, de o manieră mai directă, mai exteriorizată. Adesea, anul care corespunde schimbării sensului de mişcare, devine important pentru individ prin domeniul indicat de planeta ce îl guvernează; sau este vorba de o întâlnire importantă (în special cu Mercur şi Venus). Uneori se întâmplă fenomenul invers: dacă există o planetă directă în harta natală şi, la o anumită vârstă, ea devine retrogradă, aceasta poate însenina că, începând de atunci, individul va utiliza această planetă de o manieră mai interiorizată, mai reflexivă, mai emoţională sau mai spirituală. Cele mai semnificative retrogradaţii sunt cele ale lui Mercur, Venus şi Marte, care reprezintă triunghiul inferior al teoriei triunghiurilor. Când una din cele trei planete este retrogradă, planul respectiv este puternic legat de vieţile trecute, ceea ce facilitează înţelegerea karmei. dacă persoana respectivă ajunge să facă diferenţa între situaţiile care sunt replica celor pe care le-a trăit altădată, şi între ceea ce trebuie să trăiască si să înţeleagă în viaţa sa actuală, ceea ce nu este întotdeauna evident.

42

Interpretarea pozitivă a planetelor retrograde: Marte retrograd: Marte reprezintă planul fizic, iar când este retrograd, indică refularea unor dorinţe fizice în precedentele vieţi, refulare care a lăsat urme în această viaţă. El va încerca adesea dificultăţi în stăpânirea energiilor sale fizice, căci ele sunt prea interiorizate, ceea ce poate antrena probleme sexuale. El are dificultăţi de a acţiona în plan material. Uneori individul acţionează cu precipitare, pentru că el nu mai poate să-şi stăpânească energia în acţiuni pe termen lung şi să ajungă la o anumită stăpânire de sine. Ocazionează blocaje ale chakrelor solară şi sacrală. Venus retrograd: Venus reprezintă planul emoţional şi sentimental. Când Venus este retrograd, ea indică în general, un individ care a trăit una sau mai multe experienţe dureroase decepţionante, în urma cărora el păstrează o cicatrice şi o marc neîncredere faţă de iubire. Individul are tendinţa de a nu-şi exprima sentimentele sau de a evita sexul opus, sau să de a nu se încrede în tot ceea ce înseamnă afecţiune; toate acestea nu-i rezolvă viaţa sa afectivă, care se va dezvolta mai târziu decât la ceilalţi. El are dificultăţi în exteriorizarea sentimentelor la momentul critic. Are tendinţa de a retrăi situaţii afective din precedentele sale existenţe, cu cei pe care i-a cunoscut atunci. Acest individ are nevoie de o mare securitate. El încearcă să-şi rezolve singur problemele, chiar şi cele interpersonale. Adesea dezechilibru al chakrei inimii. Mercur retrograd: Mercur reprezintă planul mintal. Când este retrograd, indică o karmă relaţională, căci individul nu şi-a utilizat corect unele cunoştinţe sau capacităţile sale de comunicare, în această viaţă, el trebuie să-şi dezvolte o comunicare mai concretă, care-l va ajuta să se facă înţeles mai uşor (ceea ce nu este întotdeauna evident pentru el). In general, acest individ este foarte inspirat şi foarte senzitiv, ceea îl poate orienta spre cariera de scriitor sau de psiholog. Este important pentru el să lucreze asupra modului de a comunica cu ceilalţi, dar mai ales asupra ceea ce-i marchează existenţa. Uneori, dezechilibru al chakrei laringelui.

43

Planetele lente (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluton) sunt mai puţin importante când sunt retrograde, fiind comune mai multor persoane. Ele devin interesante atunci când sunt dominante în temă. Jupiter retrograd: simbolizează o karmă legată de un ideal (adesea religios) care nu a putut fi exprimat în mod satisfăcător de către individ. Evoluţia spirituală, idealurile şi călătoriile (el se reîntoarce în locurile unde el a trăit altădată) sunt domenii foarte importante pentru individul respectiv. Utilizându-l pe Jupiter retrograd de o manieră pozitivă, „aici şi acum”, acest individ poate dezvolta calităţi de ghid, poate practica comunicarea verticală cu ghidul său spiritual. Acest individ cultivă, în general, onestitatea şi o căutare a cunoaşterii de sine. Saturn retrograd: reprezintă, în general, o continuitate de trăire a unei anumite lecţii karmice, pe care individul nu a înţeles-o, dar care este bogată într-un potential evolutiv. Dacă îl asimilează pe Saturn retrograd în această viaţă, individul îşi poate extrage cunoştinţele sale, chiar o înţelepciune, din memoria vieţilor anterioare, fapt ce-l poate ajuta să atingă un nivel important de evoluţie în viaţa actuală. Dacă refuză lecţia karmică a lui Saturn, el întâlneşte obstacole din ce în ce mai greu de depăşit şi va bate pasul pe loc în tot ceea ce doreşte să întreprindă. El trebuie să-şi accepte karma saturniană pentru ca din ea să se deverseze înţelepciunea promisă. Uranus retrograd: poate să se arate foarte pozitiv pentru un individ care întreprinde o cercetare spirituală sau un studiu de astrologie, şi care are un caracter mai curând independent, ce va fi întărit dacă Uranus este dominant în temă. Uranus retrograd favorizează trezirea spirituală şi posibilitatea de a depăşi structurile vechi ale unei societăţi pe cale de transformare, şi aduce individului capacităţi de transcendenţă remarcabile. El trebuie să devină un exemplu viu al expresiei creatoare pentru o libertate interioară care-i permite să-şi urmeze calea, fără a fi obligat şi constrâns. Acest individ este purtătorul unor idei noi, care-i pot cauza, uneori, probleme relaţionale. In general, el încearcă dificultăţi în echilibrarea planului emoţional şi mental.

44

Neptun retrograd: corespunde unei karme de evaziune, căci individul are tendinţa de a se hrăni cu vise şi himere, la fel ca în vieţile sale precedente, în care el a fugit de realitate. într-un sens pozitiv, acest individ este intuitiv, inspirat şi apt pentru a realiza o revoluţie spirituală importantă. El îşi poate utiliza darurile creatoare, în special în muzică. El poate învăţa să-şi trăiască adevăratul său ideal (care trece printr-o cercetare esoterică şi spirituală sau prin compasiune) mergând dincolo de visele sale, din care poate să extragă însă o chintesenţă practică şi să o concretizeze. Pluton retrograd: permite individului să resimtă această transformare planetară care trebuie să aibă loc, şi care impune o mutaţie personală a oricărui individ. El intuieşte ceea ce ar trebui să realizeze pentru a facilita această transformare planetară. în general, individul a început un proces de transformare într-o viaţă anterioară (fără a fi reuşit în totalitate) şi a dezvoltat o conştiinţă lărgită şi impersonală. în viaţa sa actuală, el continuă acelaşi ţel şi are ocazia să joace un rol de ghid iniţiatic (chiar la nivel mic) pentru apropiaţii săi. Planetele retrograde se interpretează după semnele şi casele pe care le ocupă, şi studiind harta natală, în ansamblul ei. Mai multe planete retrograde în harta sa de naştere (patru sau cinci), îl determină pe individ să experimenteze o regresiune în vieţile sale anterioare, putând avea flashuri sau viziuni percepute în visele sale. Karma şi planetele în semne Informaţiile din acest paragraf sunt inspirate din cercetările astrologului american Mary Devlin ca şi din învăţătura maestrului Hilarion (transmise prin canadianul Maurice B. Cooke). Soarele Berbec: arată că individul are o mare cantitate de energie. El a câştigat această energie fiindcă a înfăptuit acte de curaj în favoarea altuia, în precedentele sale vieţi. Astăzi, el trebuie să-şi asume această puternică energie şi s-o

45

stăpânească, ceea ce nu-i este întotdeauna clar. Trebuie să înveţe s-o canalizeze. El a deprins să trăiască în condiţii dificile, în precedentele sale existenţe; adesea a dezvoltat o mare forţă interioară şi uneori un anume egoism, chiar un egocentrism. Taur: arată că individul a învăţat mult despre iubire. Astăzi, el trebuie să fie capabil să-şi exprime această iubire, fără un ataşament posesiv. El a putut dezvolta calităţi în domeniul material, ceea ce-i aduce calităţi practice. în viaţa actuală, el trebuie să înlocuiască ataşamentul posesiv sentimental prin ataşamentul său pentru valori ca acelea ale banului sau ale bunurilor imobiliare. Latura lunară a Taurului trebuie să se asocieze cu Soarele şi, astfel, această persoană va putea avea încredere în sine şi în destinul său, în loc să aştepte de la altul securitatea pe care ea o caută. Gemeni: arată că individul şi-a dezvoltat calităţile mentale pentru a-şi oferi altuia cunoştinţele. în precedentele existenţe. Astăzi este în căutarea cunoştinţelor sale anterioare, rar calităţile sale intelectuale îl împing să se intereseze de o mie şi unu de subiecte. Va trebui să-şi stăpânească mentalul, pentru a excela în actul comunicării, dezvoltând o mare maturitate, altfel, va eşua. Uneori, urmează un studiu început în altă viaţă. Cancer: arată că individul şi-a dezvoltat instinctele sale protectoare pentru familia sa sau pentru comunitatea de care era responsabil. In această viaţă este, în general, foarte matern, dar trebuie să înveţe să dea fără a aştepta recunoştinţă din partea celor de care se ocupă. Defectul major al individului aflat sub acest semn, constă în faptul că el doreşte, în mod posesiv, să-i păstreze aproape pe cei pe care i-a „hrănit”. El trebuie însă să realizeze exact opusul. Aşteaptă prea mult de la altul şi are o nevoie prea mare de securitate. Trebuie să-şi dezvolte credinţa în destinul său şi să accepte să-şi mărească „familia” la nivelul întregii omeniri, pentru a-şi putea urma sarcina la nivel superior. Leu: arată că individul a dezvoltat, în precedentele sale existenţe un puternic ego, care l-a condus în posturi importante, având o mare influenţă asupra celorlalţi. Orgoliul şi egocentrismul i-au însoţit adesea vieţile sale strălucite de artist sau de om politic. în această viaţă, va trebui să se regăsească într-un post

46

în care va putea să ia din nou conducerea unui grup, dar manifestând mai multă iubire, generozitate, altruism pentru cei faţă de care va fi mai mult sau mai puţin responsabil. Fecioară: arată că individul a dat dovadă de egoism în viaţa sa anterioară. Astăzi, el va trebui să dezvolte calităţi de serviciu, de disciplină, de metodă şi de analiză în folosul altuia, pentru a-şi manifesta principala virtute pe care trebuie so trăiască: umilinţa. Uneori, într-o altă viaţă, el a refuzat să-şi vadă propria viaţă aşa cum era şi să înţeleagă legile evoluţiei. Acum, îi sunt date calităţi de critică şi de analiză care trebuie să-l ajute să înţeleagă şi să asimileze tot ceea ce el experimentează în cursul acestei existenţe. Dezvoltându-şi calităţile mentale, va fi în stare să verifice, el însuşi, funcţionarea vieţii. In general, el va putea să se eleveze social, dar cu greutate, deoarece el are datoria de a-i servi pe ceilalţi şi va fi obligat să îndeplinească sarcini ingrate în beneficiul lor. Balanţă: arată că individul a trăit cel puţin o existenţă în care a tăcut imense eforturi pentru a reuşi într-o căsătorie, aducându-i enorm partenerului său. în această viaţă, rezultă adesea calităţi relaţionale şi acest individ este, în general, un bun sfătuitor în orice domeniu relaţional. Are nevoie de echilibru, şi-şi imaginează că se va face pentru el ceea ce şi el a făcut pentru un altul. Este idealist în iubire şi-şi 199 imaginează că ar putea întâlni sufletul-frate, care va fi perfecta sa jumătate, ceea ce este evident imposibil. Lecţia sa: acceptarea compromisurilor şi concesiilor necesare în orice cuplu, pentru a găsi un echilibru în doi. El va trebui să dezvolte toleranţa şi respectul deosebirilor, Scorpion: arată că individul a obţinut o putere oarecare asupra altuia, în precedentele sale existenţe. Uneori, el a abuzat de o anumită putere (politică, sexuală, magnetică etc.). A avut tendinţe distructive şi autodistructive. Astăzi, el trebuie să exprime această facultate de transformare care dormitează în el, pentru a putea arăta altuia că el se poate schimba total, în cursul unei vieţi, şi că poate trece de la latura materialistă la expresia spirituală a vieţii. Poate cădea în cele mai adânci mlaştini pentru ca apoi să se caţere pe vârfurile spirituale cele

47

mai evoluate, în decursul aceleiaşi, existenţe, devenind astfel un simbol viu. Provocarea este greu de acceptat, dar foarte stimulantă pentru el. Săgetător: arată că individul a dezvoltat calităţi de onestitate, de idealism de spiritualitate, în precedentele sale vieţi. El nu avut niciodată limite, putând fi un aventurier. In această viaţă, el trebuie să devină un model de onestitate şi de francheţe, controlându-şi însă gândurile şi vorbele, căci el răneşte (uneori fără a o face în mod expres). Trebuie să înveţe să reflecteze la ceea ce va spune, în loc să exprime spontan un anume adevăr, care nu este bine de spus întotdeauna! Când va înţelege că nu trebuie să-l bombardeze pe altul cu ideile şi gândurile sale, şi-a atins ţelul. Capricorn: arată că individul a lucrat mult pentru satisfacerea ambiţiilor proprii, în trecut. Numai că reuşita obţinută nu se realiza decât în plan material, ceea ce-i făcea delicată deschiderea spirituală. El trebuie să-şi utilizeze calităţile practice şi materiale în serviciul altuia, şi nu numai pentru a-şi satisface ambiţia sa. Trebuie să construiască pentru omenire, construindu-se el însuşi, piatră cu piatră, şi astfel, lent dar sigur, el va atinge cele mai înalte culmi, datorită fundaţiei foarte solide. Vărsător: arată că individul a trăit toate perioadele istorice în care valorile de libertate, de egalitate şi de fraternitate erau avansate. Viziunea sa despre iubire este universală, dar el este prea avansat pentru epoca sa. A trăit existenţe în care a dat totul pentru un ideal de fraternitate, dar uitând de cei apropiaţi lui, care îl iubeau. Astăzi, el urmează frecvent aceeaşi cale, neştiind să-şi exprime iubirea sentimentală în cuplu, netrăind decât pentru iubirea fraternă pentru omenire. Lecţia sa constă în a învăţa să dea în primul rând celor ce-i sunt apropiaţi (începând cu partenera sa) şi să înţeleagă că un grup începe cu două persoane. Peşti: arată că individul a trăit unele existenţe dificile în care prefera să abandoneze sau să fugă de responsabilităţile sale, în loc să înfrunte provocările propuse. A dezvoltat tendinţe melancolice şi autodistructive datorită modului în care a trăit, şi acum trebuie să înveţe să se debaraseze de acestea. în loc să aştepte ca alţii să-i rezolve problemele, va trebui să-şi dezvolte credinţa în sine şi în destinul său, să înveţe să gândească pozitiv şi să-şi manifeste compasiunea

48

naturală slujindu-i pe ceilalţi. Odată pornit pe drumul cel bun, este capabil să atingă cel mai înalt nivel spiritual posibil şi să se sacrifice pentru ceilalţi. Indicaţiile de mai sus sunt sumare, dar practice. Unele defecte ale semnului, moştenite din vieţile anterioare, se prelungesc şi în această viaţă. Dacă sunt constatate la o persoană de 20 - 30 (chiar 40) de ani, aceasta este relativ normal, dar pentru o persoană de 50 de ani sau mai mult, ele exprimă întotdeauna faptul că ea nu a încercat să evolueze şi să lucreze asupra problemelor sale de bază. Luna Berbec: arată că individul a trăit existenţe în care viaţa familială era tumultuoasă, plină de certuri şi conflicte, ceea ce-i crea un plan emoţional instabil. In viaţa prezentă, fragilitatea planului său emoţional poate recrea condiţii dificile de viaţă în cămin, până când va reuşi să-şi stăpânească impulsurile şi instinctele. 200 Taur: arată că individul a trăit într-o existenţă precedentă într-o familie care i-a adus o oarecare siguranţă şi care a ştiut să-i satisfacă nevoia de iubire (efect atenuat de aspectele stressante ale Lunii). El a dezvoltat un oarecare ataşament faţă de bunurile materiale, în schimb planul său emoţional este relativ bine echilibrat şi exprimat. Gemeni: arată că individul a putut trăi într-un cămin precedent în care facultăţile intelectuale erau mai dezvoltate decât emoţiile, ceea ce l-a putut ajuta să-şi stăpânească emoţiile sau să creeze o instabilitate nervoasă datorită unei suprastimulări mentale (de verificat aspectele Lunii). Acestui individ i-au putut lipsi concentrarea şi emoţiile, iar gândurile sale au vagabondat în toate sensurile. Cancer: arată că individul a acordat multă importanţă căminului său în precedenta sa viaţă: fie că realizase un cămin ideal şi tradiţional, având un plan emoţional stabil, fie că idealizase un cămin, eşuând însă, ceea ce a lăsat urme în inconştient, având ca efect o căutare neîncetată a unui cămin ideal (în funcţie de aspectele Lunii). Leu: arată că individul a dezvoltat o latură idealistă în vieţile sale precedente. Era tolerant şi înţelesese noţiunea de iertare, ceea ce trebuie să continue şi

49

astăzi să exprime. Latura sa idealistă îl determină să nu vadă defectele altuia, conducându-l la erori de judecată şi la deziluzii. El trebuie să înveţe să vadă realitatea în faţă şi pe ceilalţi aşa cum sunt. Fecioară: arată că individul a putut suferi în precedenta sa viaţă din cauza unei familii foarte rigide, foarte terestre şi frustrante. A putut trăi o existenţă foarte simplă (chiar săracă), în care religia era respectată până la bigotism. Astăzi, el trebuie să înveţe să asocieze imaginatul cu raţiunea, fără a recrea în propriul său cămin ceea ce a cunoscut şi suferit altădată. Balanţă: arată că individul a trăit o existenţă precedentă în care căsătoria era idealizată de familia sa în care deţinea un statut social important. El a păstrat astfel imaginea căminului ideal pe care va dori să-l recreeze şi în această viaţă, având tendinţa accentuată de a refuza să recunoască conflictele. El trebuie să înveţe să facă alegeri şi concesii pentru a găsi echilibrul cu partenerul său. Adesea, el a dezvoltat talente artistice (ca şi Luna în Leu). Scorpion: arată că individul, în trecut, a confundat dragostea cu sexualitatea. Planul emoţional, neputând fi exprimat sentimental, se găsea dezechilibrat. In viaţa actuală, el se găseşte confruntat cu o mamă, apoi cu una sau două femei (expresii ale Lunii) care se vor comporta dur cu el, la fel cum el însuşi se comporta în precedentele sale vieţi, refuzând să-şi trăiască sentimentele şi nefăcând altceva decât să se defuleze sexual (egoist). El trebuie, cu orice preţ, să-şi elibereze sentimentele şi emoţiile şi să le împărtăşească celor care-l iubesc. Săgetător: arată că individul a putut fie să dea o importanţă exagerată căminului său. fie să-şi petreacă timpul călătorind pentru a găsi un loc ideal pentru căminul său, în precedenta sa viată. El a avut, şi are şi acum tendinţa de exagera tot ceea ce este în legătură cu căminul său. Trebuie să se deschidă altor dimensiuni şi să înveţe să ţină cont de cei ce sunt în afara cadrului familial. Căminul i-a adus o latură optimistă şi pozitivă a vieţii (chiar credinţă, pentru o persoană ce şi-a petrecut viaţa într-o mânăstire). Capricorn: arată că individul a suferit trăind într-o familie dură şi rece în viaţa sa precedentă sau , în unele cazuri, din cauza unei vieţi familiale foarte stricte

50

(sărăcie, părinţi absenţi), ceea ce i-a indus o atitudine gravă şi pesimistă în legătură cu căminul şi familia. în general, a avut tendinţa de a-şi reprima emoţiile şi sentimentele. Ca rezultat, el poate moşteni o mamă sau o femeie care se va arăta „rece” şi dură cu el. El trebuie să înveţe să-şi controleze emoţiile si să aibă întotdeauna încredere în destinul său. Vărsător: arată că individul a învăţat controlul emoţiilor sale, ceea ce a putut să-l facă să pară rece şi distant. A dat dovadă de prea multă independenţă şi nevoie de libertate, iar astăzi trebuie să găsească echilibrul just între independenţă şi iubirea universală, înţelegând că această iubire nu-l va împiedica să-şi păstreze libertatea. 201 Peşti: arată că individul a trăit multe iluzii şi a dezvoltat, în trecut, un puternic romantism ce s-a manifestat prin decepţii, fugi, rupturi etc. Azi. natura sa emoţionala are nevoie să fie stăpânită; dacă nu, el nu va reuşi să vadă niciodată lucrurile aşa cum sunt ele, ceea ce va antrena iluzii în cuplu şi cămin. Trebuie săşi dezvolte intuiţia şi să accepte realitatea aşa cum este (ceea ce nu este foarte dificil pentru el). în general, are talente artistice (muzică şi pictură) şi uneori parapsihice. Mercur Fiecare poziţie în semn a lui Mercur denotă o lecţie karmică de învăţat, pentru ca mentalul individului să fie total conectat. într-o zi sau alta, la eul superior (prin octava sa superioară, Uranus). Dacă Mercur este în conjuncţie strânsă (sub 3; orb) cu Soarele sau se situează într-o poziţie de semisextil cu Soarele, aceasta favorizează posibilitatea conectării între mental şi eul superior (la fel ca şi o conjuncţie, sextil sau trigon între Mercur şi Uranus, sau Mercur în Vărsător) Berbec: arată că individul dispune de o mare energie mentală, dar aceasta nu este stăpânită şi lecţia karmică constă în a învăţa să se concentreze pentru a-şi stăpâni gândurile şi ideile, pentru a-şi utiliza corect energia mentală, luptând împotriva impulsivităţii, care se resimte în actul comunicării.

51

Taur: arată că individul şi-a exprimat talentele creative altădată, dar acum el trebuie să înveţe să se intereseze de ceilalţi, căci are tendinţa să gândească prea mult la propriile sale nevoi înaintea nevoilor celorlalţi; aceasta este principala sa lecţie. Trebuie să-şi dezvolte calităţi practice în serviciul apropiaţilor săi. Dacă nu acţionează astfel, el riscă unele probleme ale gâtului ca un semnal al blocării acestei chakre. Gemeni: arată că individul a dezvoltat bune calităţi mentale în trecui (aspectele indică dacă utilizarea lor a fost egoistă sau altruistă); posedă, în general, daruri pentru comunicare, dar are tendinţa de a se dispersa şi de a fi prea sigur de el. Lecţia karmică constă în a învăţa să nu rănească pe altul cu discursul său. Cancer: arată că individul, în trecut, a utilizat planul emoţional prea mult, în detrimentul planului mental. V\ poate continua să o facă şi în această viaţă. Aceasta poale fi favorabilă în cadrul căminului, pentru a comunica cu copiii; dar aceasta constituie, de asemenea, şi o lipsă de maturitate în comunicaţie. Lecţia constă în a învăţa să-şi separe emoţiile de gânduri. Leu: arată că individul a dezvoltat o oarecare putere mentală şi i-a rămas ceva din aroganţa şi orgoliul cunoştinţelor sale. FI trebuie să înveţe să-i vadă pe alţii aşa cum sunt, fără să se simtă superior lor, lecţia sa constând în a înţelege pe fiecare cu modul său de gândire şi funcţionare, şi în a accepta ideea că nu întotdeauna el este cel ce are dreptate. în general, această poziţie indică unele încercări prin care trece în efortul de a comunica cu copiii. Fecioară: arată că individul a lucrat, în mod cert, într-un domeniu tehnic, în precedentele existenţe. El şi-a dezvoltat un spirit critic crud exagerat. Are tendinţa de a-i îndepărta pe cei care nu sunt suficient de puri şi perfecţi (în religie, de pildă). Acum, el trebuie să-şi dezvolte toleranţa şi umilinţa, acceptându-i pe ceilalţi, cu defectele lor. El posedă capacitate de analiză, de metodă şi simţ practic. Balanţă: arată că individul a dezvoltat uneori un mental prea puternic, în detrimentul emoţiilor şi al exprimării lor (de văzut poziţiile Lunii şi ale planetei Venus pentru a şti dacă aceasta se confirmă sau nu). în general, el a dezvoltat,

52

în trecut, un gust artistic şi estetic pronunţat şi, uneori, calităţi de sfătuitor. Lecţia sa constă în a învăţa să-şi exteriorizeze mai bine afectele. Scorpion: arată că individul a dezvoltat o foarte mare curiozitate sexuală, în trecut, ceea ce l-a condus la excese (aceasta se poate manifesta şi acum). Acum, el trebuie să înveţe să-şi canalizeze creativ această energie în plan mental. Are, în general, calităţi de deducţie şi de analiză şi, de asemenea, un anumit „fler” financiar, care-l va ajuta, dacă va alege o carieră de afaceri. 202 Săgetător: arată că individul nu şi-a folosit întotdeauna în mod corect, cunoştinţele de care dispunea în precedentele sale vieţi. Avea prea mult tendinţa de a se crede atotştiutor şi îşi bătea joc de cei pe care îi considera neştiutori. Acum, el trebuie să-şi dezvolte simplitatea şi toleranţa şi să înţeleagă că nimeni nu este atotcunoscător, căci cunoaşterea este o cercetare infinită. Capricorn: arată că individul s-a fixat într-o atitudine exagerat pesimistă faţă de viaţă (a avut eşecuri care l-au marcat). El are teamă de ziua de mâine, de responsabilităţi, iar principala sa lecţie constă în a lucra asupra unei viziuni pozitive a existenţei, pentru a nu utiliza decât latura favorabilă a acestei poziţii (concentrare, comunicare reflexivă, yoga etc.). Vărsător: arată că individul şi-a dezvoltat bine planul mental, în precedentele vieţi, ceea ce-i aduce astăzi calităţi intelectuale (comunicare, scris, astrologie, mental extrem de rapid în analiză, viziune globală, intuiţie). Aceasta este una din cele mai bune poziţii ale lui Mercur; singura lecţie ar fi evitarea surmenajului prin domesticirea mentalului său. Uneori, comunicare verticală cu ghidul său spiritual. Peşti: arată că individul a trăit existenţe prea materialiste, dar mai mult visătoare decât reale, cufundându-şi mentalul într-o mare de emoţii şi imagini, în care nu se mai regăsea. Acum, el trebuie să facă mari eforturi pentru concentrare; pot apărea tulburări de memorie, pierderi diverse, erori şi greşeli din neatenţie — asemănător Cancerului, însă ceva mai accentuate. Acest individ trebuie să-şi utilizeze creativ imaginaţia şi sensibilitatea concretizând şi stăpânindu-şi fluxul ideilor şi al gândurilor, scăldate de emoţii.

53

Venus Poziţiile în semne ale planetei Venus relevă lecţii ce afectează sfera sentimentală şi expresia emoţiilor. Scopul este ca Venus să se poată conecta la forma sa cea mai înaltă a iubirii, reprezentată în temă prin Neptun, care este octava sa superioară (iubirea eristică). Dacă în temă, Venus este în conjuncţie strânsă (sub 3° orb) cu Soarele, sau în semisextil (30°) sau în octil (45°), întotdeauna cu un orb de cel mult 3° faţă de Soare, aceasta favorizează conexiunea între planul sentimental şi eul superior (la fel ca o conjuncţie, sextil sau trigon între Venus şi Neptun, sau Venus în Peşti). Berbec: arată că individul este un aventurier al iubirii şi simte o nevoie intensă de a seduce şi de a iubi. în trecut, el a dezvoltat prea mult o iubire egoistă şi acum trebuie să înveţe să-şi controleze sentimentele, căci altfel apare riscul de a fi prada iluziilor. Trebuie să se stăpânească la nivel emoţional, dacă vrea să întâlnească o iubire durabilă. Taur: arată că, în trecut, individul a reuşit oarecum să-şi echilibreze natura sa sentimentală, chiar dacă el rămâne prea senzual, ceea ce-i cere eforturi pentru a-si stăpâni această latură. Are, în general, abilitaţi financiare. De el depinde utilizarea acestora într-un sens altruist. Gemeni: arată că individul amestecă uşor planul intelectual cu sentimentele şi este atras de persoanele cu care poate face un important schimb mental. în general, el se implică în două relaţii intime în acelaşi timp (dualitatea semnului), până când el înţelege că adevărata iubire nu se poate exprima deplin decât cu o singură persoană, o dată. Cancer: arată că individul are tendinţa să întâlnească iubiri din alte vieţi (în special persoane din familia sa actuală). El acordă multă importanţă căminului şi familiei sale, în care îşi exprimă mai uşor sentimentele. Trebuie să înveţe să-şi stăpânească emoţiile, căci are tendinţa de a fi prea romantic şi visător în iubire, ceea ce îi aduce uneori deziluzii. Leu: arată că individul poartă în el un mare idealism şi un oarecare egocentrism moştenit din alte existenţe. El trebuie să înveţe să-şi vadă partenerul aşa cum

54

este, cu defectele sale şi lăsând la o parte latura idealismului său; dacă nu el va avea mari decepţii sentimentale. 203 Fecioară: arată că individul a întâlnit dificultăţi în exprimarea sentimentelor, în vieţile sale anterioare. Deşi senzual, el are tendinţa de a-şi bloca sentimentele şi de a se arăta prea dur, prea critic cu partenerul său. Trebuie să înveţe să aibă încredere în cei pe care îi iubeşte şi să exprime ceea ce simte. Prea maniac, prea perfecţionist, prea intolerant, el riscă să-şi îndepărteze partenerul, dacă acesta nu corespunde perfect „imaginii” pe care şi-a format-o. Balanţă: arată că, într-o viaţă anterioară, individul s-a devotat celuilalt, poate chiar până la sacrificiu de sine, această poziţie corespunzând karmei pozitive a planetei Venus. în această viaţă, el este „norocos” sentimental şi nu este niciodată singur. Această poziţie este favorabilă căsătoriei (a se vedea aspectele). Uneori, regăseşte ca partener pe cineva pentru care s-a sacrificat în altă viaţă, împreună trăind o frumoasă poveste de dragoste. Scorpion: arată că individul a încercat mari pasiuni faţă de aceia pentru care era gata să facă totul (chiar să aştepte ani, pentru a ajunge la uniune). în general, el acordă prea multă importanţă expresiei sexuale a iubirii, în detrimentul laturii sentimentale. In această viaţă, el urmăreşte acelaşi tip de comportament, ceea ce-i va aduce numeroase decepţii în iubire, căci el trebuie să înţeleagă că sentimentul şi sexualitatea sunt două expresii diferite ale iubirii. Cât timp va trăi doar latura pasională şi sexuală a iubirii, el nu va afla adevărata dragoste. Când va fi în stare să trăiască o iubire pur sentimentală pentru o persoană, punând în plan secund pasiunea sa sexuală, el îşi va atinge scopul desemnat prin această poziţie a planetei Venus. Săgetător: arată că, în locul iubirii adevărate, individul preferă visul şi călătoriile, deoarece într-o viaţă anterioară a fost un aventurier. Acum, el întâlneşte adesea o persoană pe care o iubeşte profund, dar de care este separat prin distanţă. Această încercare îl face să înţeleagă importanţa iubirii, în detrimentul spiritului de aventură. Capricorn: arată că individul păstrează urme psihice ale suferinţelor sentimentale şi ale insecurităţii din trecut. El are dificultăţi în a se smulge din

55

trecut şi trebuie să înveţe să aibă încredere în cei pe care îi iubeşte. Trebuie săşi exprime mai bine sentimentele faţă de altul. în Vărsător: arată că, în trecut, individul a decepţionat o persoană care-l iubea. Acum, el încearcă dificultăţi în exprimarea sentimentelor pe care le simte faţă de persoana iubită. Deşi karma este minoră, această poziţie (ca şi Venus în Leu) este indicele unei vieţi amoroase bogate (în ansamblu pozitivă) în trecut, ceea ce-i aduce numeroase regăsiri karmice cu sufletele-surori. Peşti: arată că, în unele cazuri, individul a dat iubirii o expresie religioasă. In general, acest individ a dezvoltat o natură prea romantică şi prea visătoare care 1-a condus, în trecut, la numeroase iluzii. Adesea el posedă calităţi de compasiune, de vindecare şi pentru muzică (karmă pozitivă în serviciul altuia în precedentele sale vieţi). El trebuie să-şi eleveze sentimentele într-un sens mai mult spiritual decât emoţional. Marte Poziţia în semne a lui Marte relevă lecţii care privesc planul energetic al corpului fizic şi maniera de utilizare a acestei energii de putere, decizie şi acţiune. Conexiunea între planul energetic şi eul superior este facilitată când Marte este în conjuncţie, sextil sau trigon cu Soarele sau cu octava sa superioară, Pluton, sau când el se situează în semnul lui Pluton, Scorpionul. Berbec: arată că individul dispune de o formidabilă energie pe care el o poate utiliza în orice domeniu, dar trebuie să înveţe să o controleze (posibil să fi fost un mare sportiv în trecut). Taur: arată că individul are tendinţa de a nu-şi refuza nimic şi de a-şi satisface plăcerile. El trebuie să ţină cont de nevoile şi de plăcerile altuia (în special în domeniul sexualităţii). El a dezvoltat o tendinţă „maso” într-o precedentă viaţă, tendinţă care trebuie reechilibrată astăzi, ţinând seama de partenera sa. 204 Gemeni: arată că individul a dezvoltat facultăţi intelectuale în care a investit multă energie altădată; unele calităţi se resimt şi astăzi. Lecţia acestei poziţii este de a-şi stăpâni facultăţile mentale şi de a le canaliza într-o direcţie precisă (uneori există risc de împrăştiere).

56

Cancer: arată că individul are o karmă de agresivitate care s-a exprimat faţă de femei sau persoane din familia sa, într-o viaţă precedentă. Acum, el riscă să aibă părinţi duri, agresivi, chiar violenţi, iar mai târziu un cămin în care va avea conflicte. El trebuie să înveţe să-şi stăpânească emoţiile, pentru a evita conflictele în familie sau în cămin. Leu: arată că individul a dezvoltat mult orgoliu şi aroganţă în precedentele sale vieţi. El nu suportă nici cea mai mică critică sau idei opuse alor sale. Pentru că dispune de o mare energie, el poate fi violent. Lecţia sa este toleranţa: să accepte faptul că se poate să nu fii de acord cu el şi să înveţe să-şi canalizeze energia sa în creativitate. Fecioara: arată că individul a cheltuit uneori multă energie în serviciul altuia, în trecut. Se interesează prea mult de detalii şi se dispersează în multiplele activităţi cotidiene neimportante. Dispune de capacităţi analitice. Balanţă: arată că individul are o karmă relaţională care semnifică, în general, că el a respins pe cineva, chiar l-a aruncat în afara societăţii. în această viaţa, el va avea perioade de singurătate sau se va simţi respins, sau va da peste parteneri ce-l vor respinge sau îl vor lăsa să „cadă” întâlnind persoane agresive. Lecţia constă în acceptarea datoriei sale karmice, căutând să-şi amelioreze relaţiile. Scorpion: arată că individul a creat legături pasionale şi sexuale puternice în vieţile anterioare. Acum, el trebuie să-şi stabilizeze sexualitatea prin detaşare, sublimând-o; altfel el riscă încercări (pierderea unei fiinţe dragi sau a separării afective greu de suportat). Săgetător: arată că individul dispune de o puternică energie pe care trebuie să o canalizeze, evitând excesele sexuale sau de altă natură (de studiat aspectele). în general, el posedă calităţi pentru sport. Tendinţa către aventură şi către asumarea unor riscuri necalculate. Capricorn: arată că individul a învăţat să-şi stăpânească şi să-şi canalizeze energiile marţiene, în precedentele sale vieţi (a practicat Yoga în Orient). Acum, el poate utiliza această energie pentru a-şi atinge un scop social sau oricare alt scop care cere multe eforturi şi perseverenţă. Este foarte rezistent.

57

Vărsător: arată că individul a dezvoltat calităţi tehnice şi un mental puternic, de persoană decizională. Uneori, el are tendinţa de a-şi trăi sexualitatea în mod neconventional. Peşti: arată că individul şi-a creat o karmă rezultată din neglijarea planurilor practic şi material; el a preferat să se ocupe de scopuri în general iluzorii (religie, politică), producând astfel neplăceri celor apropiaţi. în această viaţă, el trebuie să se concentreze asupra unor scopuri materiale şi practice, oferind ajutor şi protecţie celorlalţi (copiilor, de exemplu) şi asumându-şi unele responsabilităţi. Jupiter Dintre planetele-colective, Jupiter şi Saturn sunt cele mai semnificative. Ele reprezintă feţele unei aceleiaşi monede. La nivel esoteric, Jupiter reprezintă ghidul spiritual care veghează asupra noastră şi care ne ajută să evoluăm, fie că suntem conştienţi sau nu. Atunci când există o conjuncţie, sextil sau trigon între Soare şi Jupiter, individul este apt, în mod special, de a intra în contact cu ghidul său spiritual (chiar prin telepatie). Dimpotrivă, în cazul existenţei unei cuadraturi sau opoziţii între Soare şi Jupiter, acest lucru pare a fi imposibil (de altfel, în mod frecvent, aceste persoane refuză chiar ideea că ele ar putea avea un ghid spiritual). Dintr-o anumită perspectivă, Jupiter reprezintă karma pozitivă într-o temă natală (în parte, bineînţeles) şi pentru acest motiv anticii îl numeau „marele benefic”, căci „şansa” nu este altceva decât karmă pozitivă. Tranzitele lui Jupiter pot releva importanţa karmei pozitive (la fel şi aspectele şi poziţia sa în temă). Berbec: arată că individul dispune de un optimism asociat unei puternice energii, ceea ce-i permite să-şi atingă scopurile. Este rezultatul unei karme bune de expresie de sine şi de afirmare care l-a ajutat să joace un rol de ghid pozitiv în trecut. Taur: arată că individul dispune de o karmă pozitivă de reuşită materială (dacă Jupiter este susţinut de sextile şi trigoane; în caz contrar, el se va manifesta prin cheltuieli excesive, antrenând probleme financiare). Uneori, aspectele stressante

58

subliniază faptul că individul a suferit de foame într-o existenţă precedentă, aceasta traducându-se acum prin exces de alimentaţie (gurmand). Gemeni: arată că individul s-a încarnat în diferite ţări,în ultimele sale existenţe, şi a acumulat cunoştinţe de tot felul. Acum el are dorinţa să călătorească, nu are astâmpăr şi are tendinţa să se disperseze în tot felul de preocupări intelectuale. Totuşi, el exagerează importanţa schimbărilor intelectuale, în detrimentul exprimării sentimentelor sale. Cancer: arată că individul a moştenit o karmă pozitivă, graţie unui excelent comportament cu familia sa anterioară (sau în raport cu comunitatea). Uneori, importanţa acordata familiei (sau unui părinte) este exagerata, chiar idealistă. Leu: arată că individul acordă uneori prea multă importanţă iubirii şi copiilor (uneori ca o reacţie la o lipsă dintr-o altă viaţă, sau în raport cu un excelent comportament faţă de o iubire sau un copil în trecut, pe care îl regăseşte acum: karmă pozitivă). în general, el este foarte spontan în iubirile sale, ceea ce-i poate aduce decepţii (dacă Jupiter primeşte aspecte stressante, apare karma negativă de ataşament posesiv). Foarte adesea, el va avea un copil care va fi celebru. Fecioară: arată că individul a lucrat într-un mediu medical, în trecut, dar lipsindui deschiderea spirituală pentru unele tehnici sau cunoştinţe. în această viaţă, el se interesează în continuare de medicină, sau uneori dezvoltă calităţi intelectuale (ca şi Jupiter în Gemeni), dar el trebuie să facă eforturi de concentrare. Balanţă: arată că individul a manifestat în trecut altruism, toleranţă şt o bună înţelegere cu partenerul, ceea ce-i va conferi o karmă pozitivă materializată printr-o uniune favorabilă (aceasta se va diminua în cazul aspectelor stressante cu Jupiter). Scorpion: arată că individul dispune de un puternic magnetism sexual, pe care trebuie să şi-l stăpânească (ceea ce n-a fost întotdeauna realizat altădată). El posedă un fier financiar (karmă pozitivă) care poate să-l ajute în orice profesie legata de aceasta. Săgetător: arată că individul a dezvoltat o mare onestitate în trecutul său. în cazul existenţei unor aspecte stressante cu Jupiter, el nu se stăpâneşte şi vorbeşte fără să gândească, jignindu-şi adesea semenii printr-o sinceritate

59

nediplomatică. Trebuie să înveţe să reflecteze înainte de a vorbi şi să înţeleagă legile gândirii şi ale comunicării. El a putut să-şi împrăştie cunoştinţele tară folos, în trecut. în general, este foarte optimist şi pozitiv. Capricorn: arată că individul a avut adesea probleme cu un copil, în trecut (refuzul responsabilităţilor) iar acum, el are de reglat problemele cu aceia ce i-au fost copii. Trebuie să joace un rol de părinte exemplar, uneori dificil, datorită lipsei de maturitate (în ciuda aerului său dur şi sigur de sine). El trebuie să înveţe să-şi precizeze foarte exact scopurile şi să facă o cercetare spirituală. Vărsător: arată că individul a dezvoltat scopuri prea materialiste în vieţile trecute, iar această poziţie trebuie să-i arate o viziune mai globală şi mai altruistă asupra lumii şi asupra oamenilor. Trebuie să se deschidă unei dimensiuni spirituale a vieţii pentru a înţelege rolul bunăvoinţei şi fraternităţii. Peşti: arată că individul a moştenit o karmă pozitivă. în trecut a fost medic (sau preot, vindecător”, esoterist etc.), făcând dovada unei mari compasiuni. Acum el beneficiază de o protecţie importantă şi singura lecţie constă în canalizarea senzitivităţii, imaginaţiei şi calităţilor de vindecător. Karma şi planetele în case Soarele Casa I: în general, atunci când Soarele se află în acelaşi semn cu AS, aceasta arată că individul a refuzat calităţile acestui semn, în trecut. Acum el „repetă” această lecţie prin dublarea semnului. Karma constă în a fi supus unor încercări prin care personalitatea sa va trebui transformată, pentru a renunţa la vechile sale modele comportamentale de care s-a ataşat în vieţile anterioare. El a căutat să-i manipuleze pe ceilalţi, exercitând presiuni şi jenându-le evoluţia. Lecţia sa constă în a înţelege că el formează un întreg cu omenirea şi că trebuie să găsească un echilibru între toate faţetele personalităţii sale, altfel riscă să nu evolueze prea mult în această viaţă. Casa II: individul va trăi experienţe afective dificile (adesea frustrante) căci s-a arătat capricios şi infidel în altă viaţă, ignorând sentimentele altuia. Lecţia este

60

cea a detaşării, căci trebuie să facă dovada iubirii faţă de fiinţa iubită, fără să aştepte nimic în schimb. în Casa III: karma acestui individ relevă concepţii mentale înguste care erau folosite pentru a-şi bate joc de cei care gândeau diferit de el. Acum el riscă să trăiască contralovitura, prin conflicte sau încercări care-l vor împinge să-şi regândească ideile şi concepţiile mentale. în Casa IV: individul are o karmă de nesiguranţă în legătură cu viaţa trecută, în care a creat condiţii nesigure pentru altul. Acum, el traversează perioade în viaţa sa, în care se află în poziţii de insecuritate (pierderi de părinţi, de cămin etc.). Lecţia sa constă în a înţelege că va trebui să-şi dezvolte încrederea în sine şi să dobândească o stare de siguranţă căutând adevărul în sine şi neaşteptând ca altul să-i aducă această siguranţă. Casa V: individul are o datorie karmică faţă de un copil sau de un tată (din altă existenţă) pe care fie că l-a abandonat, fie că l-a neglijat neocupându-se decât de reuşita sa. Rezultatul, în această viaţă, constă în dificultatea de a avea copii sau în faptul că va fi îndepărtat de un copil sau de un părinte, pentru un motiv oarecare. Lecţia constă în a da mai puţină importanţă iubirilor sale şi satisfacerii ego-ului său şi de a da mult mai mult copiilor şi tatălui său Casa VI: individul şi-a creat o karmă prin faptul că a cerut prea mult subalternilor săi, în timp ce el doar profita de viaţă. Se întâlneşte astăzi cu sarcini ingrate de serviciu, care trebuie îndeplinite exemplar. Lecţia constă în a-şi dezvolta noţiunile de serviciu, de practică şi în a da atenţie detaliilor vieţii cotidiene. Casa VII: individul şi-a creat o karmă relaţională faţă de unul sau mai mulţi parteneri, în trecut, comportându-se rece, dur şi insensibil. Acum, el riscă să întâlnească un partener care se va comporta la fel. Lecţia constă în a găsi echilibrul între faptul de a acorda prea multă importanţă soţului/soţiei sau de a dori să-l manipuleze pe baza unor idei, în general, eronate. Lecţia constă în buna înţelegere şi cooperarea între cei doi soţi. Casa VIII: individul şi-a creat o karmă relaţională în viaţa sa precedentă, făcându-i pe cei din jur să îndure o perioadă foarte neagră şi plină de încercări. în viaţa sa actuală el trece, la rândul său, printr-o criză de „moarte şi renaştere” a

61

personalităţii sale, foarte greu de suportat, din care va ieşi însă regenerat. Lecţia constă în a trăi, într-o anumită perioadă a existenţei sale, experienţa larvei ce devine fluture, schimbându-şi personalitatea, comportamentul şi maniera de a gândi. Casa IX: karma negativă este în general minoră, chiar inexistentă (mai puţin cazul în care Soarele primeşte aspecte stressante, ceea ce semnifică o proastă folosire a unor cunoştinţe în trecut), căci este marca unui individ care a petrecut multe vieţi învăţând, încercând să evolueze, interesându-se de esoterism şi călătorind. Un Soare pozitiv în casa IX nu presupune o lecţie de viaţă deosebită. Dimpotrivă, în cazul unor aspecte stressante ale Soarelui, lecţia constă în a-şi utiliza bine cunoştinţele 207 acumulate, spre binele altuia, de a nu depăşi anumite limite, de a nu face orice pentru simpla plăcere de a călători sau de a descoperi ceva nou. Casa X: individul şi-a creat o karmă, acceptând posturi de o înaltă responsabilitate în vieţile trecute şi dezvoltând o puternică autoritate care n-a fost întotdeauna manifestată pentru binele altuia. Acum: el moşteneşte adesea părinţi duri şi autoritari (ştiinţă răsturnată) şi lecţia constă în a învăţa să se arate aşa cum este şi să cinstească adevărul. El nu trebuie niciodată să-şi compromită onestitatea, pentru reuşita socială Cu cât aspectele Soarelui sunt mai stressante, cu atât lecţia sa devine mai importantă. Casa XI: individul are o karmă particulară greu de înţeles pentru un astrolog tradiţional, care consideră casa XI ca un sector favorabil. Este posibil să întâlnească un duşman din vieţile sale anterioare şi, fără să o ştie, să şi-l facă prieten. Multe întâlniri sunt noi şanse de înţelegere şi reconciliere. De asemenea, este probabil ca relaţia cu tatăl său, într-o altă viaţă, să fi fost foarte delicată Aspectele Soarelui informează asupra relaţiilor anterioare pe care el le are cu persoanele reprezentate prin Soare. Lecţia constă în a-şi iubi aproapele ca pe sine însuşi. Casa XII: această poziţie este particulară, căci această casă relevă precedenta sa viaţă. Soarele în casa XII, arată că individul a fost bărbat în viaţa sa anterioară. Daca Soarele se situează în primele cinci grade ale semnului,

62

aceasta înseamnă că viaţii i-a fost scurtă (mai puţin de 21 ani — după Hilarion). Rezultă acum o teamă de moarte. Planetele în aspect cu Soarele informează asupra circumstanţelor din viaţa anterioară: mai uşoare cu sextile şi trigoane şi mai delicate cu cuadraturi şi opoziţii. Karma individului vine din refularea, in vieţile anterioare, a tuturor mesajelor provenite din inconştient; ei nu-şi ascultă inconştientul, ceea ce l-a dus la acţiuni eronate, aducând prejudicii altuia. Acum el trece prin perioade care-l împing să caute adevărul, să se deschidă către inconştientul său, către intuiţia sa şi să realizeze o cercetare interioară. Luna Casa I: individul şi-a creat o karmă relaţională, în precedenta sa viaţă, comportându-se dur, chiar crud cu ceilalţi. Rezultatul în această viaţă constă, în general, într-o slabă imagine de sine şi în perioade greu de trăit emoţional în raport cu o femeie (mamă sau soţie). Această poziţie permite să aducă o latură mai feminină (blândeţe, tandreţe, sensibilitate), pentru a reechilibra latura prea masculină dezvoltată anterior (autoritate, ambiţie, răceală, aroganţă etc.). Lecţia este de a dezvolta calităţile feminine şi de a căuta adevărata sa valoare printr-o cercetare interioară. Casa II: individul şi-a creat o karmă faţă de partenerii săi, în trecut, datorită inconstanţei sale. Rezultă, adesea aceeaşi inconstanţă la partenerii săi, în viaţa actuală. Lecţia constă în dezvoltarea constanţei sentimentelor. Casa III: individul şi-a creat o karmă datorită unei instabilităţi totale a ideilor şi opiniilor sale, schimbându-şi părerea ca pe o cămaşă şi îndepărtându-se de calea sa de evoluţie. Capriciile sale au cauzat probleme celor apropiaţi. Acum el suferă de dificultăţi în concentrare şi în găsirea unei căi. Lecţia constă în a emite idei şi opinii stabile şi a-şi urma ţelurile până la capăt. Casa IV: individul are, în general, o karmă familială, căci în trecut el a putut să împingă un copil (sau mai mulţi), în viaţa activă atunci când încă nu erau pregătiţi suficient. Uneori, el a abandonat o adolescentă pe care a lăsat-o însărcinată, punând-o într-o situaţie extrem de delicată. Consecinţa este că el se regăseşte

63

adesea, în actuala sa viaţă, în faţa unor grele responsabilităţi înainte de a fi pregătit să le facă faţă. In alte cazuri, acest individ a trăit mai multe vieţi într-un loc închis, unde era supraprotejat (mănăstire, etc.); acum, va trebui să se lanseze în viaţa activă şi să-şi asume responsabilităţile pentru a şi le îndeplini. Casa V: individul şi-a creat o karmă foarte asemănătoare aceleia cu Soarele în casa IV, prin abandonarea unui copil sau a mamei sale, în altă viaţă, din motive egoiste sau din spirit de aventură. In consecinţă, rezultă acum probleme sentimentale. Lecţia constă în a-şi dezvolta latura feminină şi maternă cu cei apropiaţi (indiferent dacă individul este un bărbat sau o femeie), stabilind relaţii mai bune cu mama şi cu copiii săi. Casa VI: karma acestui individ este relativ minoră şi se referă la existenţe în care a făcut dovada unui spirit drept, dar prea absorbit de detaliile vieţii cotidiene. Lecţia sa constă în a-şi dezvolta aptitudinile, de a-i servi pe ceilalţi şi de a se deschide spre dimensiunea spirituală a vieţii Casa VII: individul şi-a creat o karmă relaţională abuzând de altcineva, ceea ce la condus, în viaţa sa actuală, să experimenteze mai multe întâlniri sentimentale delicate (şi, adesea două căsătorii). Uneori, el a căutat să fie centrul atenţiei unui grup, şi aceasta i-a provocat diferite probleme; de asemenea, el are tendinţa acum, de a fugi de responsabilitatea unui cămin intim. Lecţia constă în a învăţa să trăiască în armonie cu celălalt, fără a se teme de acesta şi nici abuzând de el. Casa VIII: individul şi-a creat o karmă faţă de partenerii săi, pe care i-a utilizat numai pentru a obţine satisfacţii pe plan sexual, fără a lua în consideraţie iubirea pe care aceştia i-o purtau. El nu a trăit decât pentru pasiunile sale. Astăzi, el riscă să nu găsească iubire, atâta timp cât nu este capabil să o exprime dincolo de pasiunea sa. Casa IX: individul dispune de o karmă pozitivă. El a adus mult celor apropiaţi şi, în special, copiilor săi. Acum, el este recompensat cu posibilităţi de călătorie. îi este cerut să-şi îndeplinească sarcina ţinând cont de ceilalţi şi continuând o cercetare spirituală. Casa X: individul şi-a creat o karmă profesională în vieţile trecute, când a fost mândru de reuşita sa, considerându-se mult prea important prin ceea ce a reuşit.

64

El s-a identificat prea mult cu reuşita sa şi i-a făcut pe alţii să sufere din această cauză. Acum, el are dificultăţi în a păstra o funcţie stabilă, în a se ridica pe plan social, şi el suferă din cauza numeroaselor schimbări din cariera sa. Lecţia spirituală îi arată că valoarea spirituală a unei persoane nu are nimic de-a face cu statutul său social! El trebuie să cultive umilinţa în profesia sa. Casa XI: individul şi-a creat o karmă cu femeia care îi este mamă în viaţa sa actuală; rivalităţi, gelozii, uneori în sânul unei aceleiaşi familii în raport cu o altă persoană, care adesea aparţine acum aceleiaşi familii cu individul respectiv. In alte cazuri, el dispune de o karmă pozitivă pentru că a avut grijă de o femeie întro existenţă anterioară. în viaţa sa actuală, ea este mama sa sau o altă femeie care va avea grijă de el, atât cât va avea el nevoie. Lecţia constă în a stabili relaţii bune cu femeile. Casa XII: individul a fost femeie în viaţa sa precedentă. Dacă Luna ocupă primele cinci grade ale semnului, aceasta înseamnă că viaţa sa a fost scurtă (copilărie sau adolescenţă). Indicaţii suplimentare pot fi obţinute din aspectele Lunii. Karma rezulta din faptul că persoana nu şi-a utilizat intuiţia şi a rămas surdă la mesajele inconştientului său, ceea ce i-a adus unele probleme, în această viaţă, ea trebuie să se deschidă dimensiunii sale interioare şi să întreprindă o cercetare spirituală. Mercur Casa I: individul a avut tendinţa de a afişa o superioritate intelectuală, bătându-şi joc de cei ce nu aveau cunoştinţele sale, în această viaţă, el se găseşte uneori în poziţie de inferioritate faţă de persoanele mai inteligente, care-l ridiculizează. Lecţia constă în a înţelege că nimeni nu este atotştiutor şi că tot ceea ce cunoaşte, nu reprezintă nimic pe lângă ceea ce trebuie să înveţe. Casa II: individul a înţeles rău natura afectivă, în trecut. Prea intelectual sau prea imatur, el a cauzat dificultăţi partenerilor săi. Acum, el riscă să încerce dificultăţi sentimentale. Lecţia este de a aprofunda cunoaşterea sentimentelor sale şi de a şti să le experimenteze din plin.

65

Casa III: individul dispune de o karmă pozitivă la nivel mental rezultată din vieţile anterioare, când a lucrat să-şi îmbogăţească cunoştinţele în diferite domenii. In viaţa 209 actuală, învaţă şi comunică uşor cunoştinţele sale. Trebuie să fie atent să nu se disperseze şi să pună în practică tot ceea ce ştie. Casa IV: individul a moştenit o karmă foarte particulară, care-i ocazionează, în general, probleme cu organele sexuale, rezultând dintr-o viaţă în care a „rănit” o persoană, în acest loc, într-un fel sau în altul. Lecţia este evidentă. Casa V: karmă minoră. Individul a avut, în trecut, prea mult tendinţa să folosească mentalul în detrimentul emoţionalului iar acum. el nu ştie să exprime ceea ce simte. Lecţia constă în a învăţa să-şi exprime iubirea pe care o resimte şi, în general, el va progresa în acest sens cu ajutorul iubirii faţă de un copil. Casa VI: karmă minoră. Individul a acumulat calităţi analitice, dar uneori este prea critic şi chiar maniac, în general, el trebuie să accepte să-şi utilizeze calităţile mentale pentru sarcini de serviciu, dar pe care el le consideră inadecvate calităţilor sale şi plictisitoare. Lecţia constă în cultivarea umilinţei şi a serviciului faţă de altul. Casa VII: individul şi-a creat, în vieţile anterioare, o karmă relaţională de imaturitate faţă de partenerii săi pe care i-a făcut să sufere datorită atitudinii sale infantile în căsătorie. în această viaţă, el riscă să continue în aceeaşi manieră şi să întâlnească un partener instabil cu care căsătoria nu va dura. Lecţia constă în evoluţie şi în câştig de maturitate în domeniul uniunii. Casa VIII: în general, acest individ şi-a creat o karmă sexuală în viaţa sa precedentă, datorită „utilizării” partenerilor săi, cu singurul scop de satisfacere a propriilor sale pofte. In viaţa sa actuală, el nu are acelaşi sex ca în viaţa sa precedentă, ceea ce poate antrena unele confuzii şi frustrări. Lecţia sa constă în a înţelege că doar exprimându-şi iubirea-sentiment, frustrarea sexuală va dispărea. Casa IX: această poziţie reprezintă marca unui individ care a dat dovada unui mare simţ de dreptate şi onestitate în timpul mai multor vieţi, dar a „căzut” în

66

ultima şi a comis o gravă eroare. Lecţia constă, simplu, în regăsirea „căii drepte” a onestităţii, dreptăţii şi onoarei, în viaţa sa actuală. Casa X: karma acestei poziţii este relativ minoră şi legată de profesie. Acest individ este, în general, nesatisfăcut de profesia sa, dar el are tendinţa să se supraestimeze şi trebuie să se arate răbdător şi foarte atent în munca sa. Progresul se face foarte lent şi în salturi, datorita instabilităţii şi neatenţiei ce provin din existenţele sale anterioare. Casa XI: karmă minoră. Individul regăseşte persoane din trecutul său, cu care a avut rivalităţi. El îşi va rezolva dificultăţile din alte vieţi, prin dezvoltarea unei atitudini comunicative. Uneori, rivalul de altădată este un frate în viaţa actuală. Casa XII: nu există nici o karmă deosebită în această poziţie care face referiri la precedenta existenţă în care acest individ a murit tânăr (sau adolescent). Aspectele lui Mercur relevă unele elemente din ultima încarnare. Poate să-i rămână în inconştient o oarecare teamă sau fobie faţă de această viaţă anterioară. Venus Venus, planeta iubirii, nu reprezintă, în general, decât o karmă minoră, în funcţie de aspectele pe care le primeşte. Casa I: individul nu a ştiut să-şi dezvolte planul sentimental, într-o viaţă anterioară, căci aştepta prea mult de la celălalt. Acum continuă să se poarte la fel, încercând să-l atragă superficial pe celălalt, dorind să-l seducă prin senzualitate, aşa cum a făcut şi altădată. Lecţia constă în a înţelege că adevărata frumuseţe, adevărata iubire este în adâncul său. Casa II: în general, este o poziţie de karmă pozitivă, rezultând dintr-o viaţă anterioară în care acest individ a iubit mult pe altcineva. Acum, el recoltează avantajele materiale şi/sau ale iubirii. Dacă Venus primeşte aspecte stressante, el a iubit doar senzual şi din interes material. Rezultă, acum, decepţii sentimentale. Lecţia sa constă în a învăţa să-şi ofere iubirea fără a accepta nimic în schimb. 210

67

Casa III: în general, indică o karmă pozitivă de calităţi intelectuale şi de echilibru între mental şi sentimental. Nici o lecţie deosebită pentru această poziţie, cu excepţia constanţei în sentimente. Casa IV: aduce o karmă pozitivă, creând un cămin familial călduros, plin de dragoste, datorat precedentelor sale existenţe, în care individul a acţionat pentru binele celuilalt. în general, regăseşte persoane pe care le-a iubit în alte vieţi (suflete-surori). Casa V: individul a avut tendinţa de a iubi prea egocentric în viaţa precedentă. Acum el continuă uneori să prefere să trăiască legături trecătoare, în loc să-şi exprime iubirea faţă de părinţii şi de copiii săi. Adesea soţul, tatăl sau un copil vor fi un frate sau un soţ din viaţa anterioară, pentru a experimenta alte legături afective cu un suflet de care el este foarte legat. Lecţia constă în a-şi împărţi iubirea între diferite persoane cu care el are legături diferite Casa VI: individul are tendinţa de a refuza compromisurile necesare oricărei relaţii. El nu se implică niciodată şi nu îşi oferă iubirea decât dacă a primit-o înainte. Această comportare provine din precedentele existenţe, când acest individ a trăit închis în sine, fără a-şi dezvolta natura afectivă în general, se înţelege mai bine cu animalele decât cu fiinţele umane. Lecţia constă în a-l învăţa să ofere. Adesea, există posibilitatea întâlnirii unei mari iubiri care-l ajută să depăşească această problemă. Casa VII: această poziţie releva o karmă pozitivă în domeniul căsătoriei. Ea indică un echilibru ce trebuie aliat pe bază de compromis şi de alegere cu soţul/soţia. Casa VIII: karma individului relevă o latură pasională prea dezvoltată, de câteva vieţi, care conduce la confundarea sexualităţii cu iubirea. Rezultă, în general, rupturi afective. Lecţia este de a găsi un echilibru între iubirea sentimentală şi sex. Casa IX: karmă minoră, cu excepţia cazului când Venus primeşte numeroase aspecte stressante, ce ar fi marca unei tendinţe neoneste, în trecut, pentru o cauză financiară sau sentimentală. Lecţia constă, simplu, în a găsi un echilibru în raporturile cu celălalt.

68

Casa X: această poziţie relevă o karmă pozitivă, de reuşită personală, datorată unei existenţe precedente în care individul a dat mult din iubirea sa altuia şi a dezvoltat calităţi artistice (cele două lucruri nu s-au întâmplat în aceeaşi viaţă). Singura lecţie este de a învăţa să se detaşeze de orice formă de reuşită socială. Casa XI: indică, în general, un individ care în această viaţă va reuşi să se împace cu un duşman din altă viaţă. Karmă favorabilă prietenilor. Casa XII: această poziţie se referă la viaţa precedentă, în care el a fost femeie. Dacă Venus primeşte aspecte stressante (cuadraturi, inconjuncţii sau opoziţii), aceasta este indicaţia unei încercări afective trăite în viaţa precedentă şi care a lăsat urme în inconştient. Lecţia constă în a înţelege de unde vin aceste cicatricea şi de a depăşi latura pesimistă în relaţiile sentimentale. Marte Casa l: individul are o karmă de violenţă, datorată unei vieţi anterioare în care sa arătat agresiv faţă de alţii. în viaţa actuală, el riscă să suporte violenţa altuia. Lecţia constă în a învăţa controlul de sine şi de a-şi canaliza energiile puternice şi agresive provenind de la Marte. Casa II: individul are o karmă sexuală, căci el a făcut pe altcineva să sufere, pentru a-şi satisface dorinţele în acest domeniu. A dat dovadă de violenţă şi de sadism. în viaţa actuală, el pierde persoane care-l iubesc sau se îndrăgosteşte de persoane inaccesibile lui. Lecţia constă în a înţelege că nu sexualitatea este finalitatea iubirii. Casa III: karma este relativ minoră, în această poziţie, individul dezvoltând un puternic mintal, într-o serie de existenţe anterioare. Uneori, în altă viaţă, au existat certuri cu cei apropiaţi. în viaţa actuală, el trebuie să înveţe să-şi domine mentalul printr-o cercetare spirituală (meditaţie). 211 Casa IV: într-o precedentă viaţă, individul şi-a creat o karmă familială, arătânduse violent cu soţia şi cu copiii săi. în viaţa actuală, el are părinţi duri şi uneori violenţi. Lecţia constă în a înţelege că orice conflict este lipsit de sens şi va trebui să-şi canalizeze altfel energia.

69

Casa V: individul şi-a creat o karmă asemănătoare celei din casa IV, căci el s-a arătat violent contra tatălui şi/sau copiilor săi, în trecut. Acum, el regăseşte aceleaşi suflete, în familia sa, şi conflictele reîncep, până când el va înţelege inutilitatea lor; dacă nu, vor exista repercusiuni asupra relaţiilor sale afective. Lecţia constă în stăpânirea de sine. Casa VI: această poziţie nu reprezintă dificultăţi deosebite, căci el permite stăpânirea energiei marţiene şi canalizarea sa în activităţi mentale. Marte poate să semnifice energii utilizate în serviciul celorlalţi. Casa VII: în precedentele sale vieţi, individul şi-a creat o karmă relaţională de agresivitate şi de violenţă. Acum, el atrage un partener care va recrea acest conflict în căsătorie. Lecţia este de a înţelege că iubirea poate să se înalţe deasupra conflictelor de interese şi că ea iartă totul. Casa VIII: în viaţa sa precedentă, individul şi-a creat o karmă sexuală, datorită unei relaţii pasionale şi sadice. Din cauza unei suferinţe pe care altădată i-a produs-o altuia, el se reîntâlneşte cu aventuri de dragoste în care actul sexual este refuzat pentru a învăţa faptul că el trebuie să iubească sentimental şi mental, stăpânindu-şi sexualitatea. Dacă el este capabil să iubească fără raporturi sexuale, atunci el a înţeles lecţia. Casa IX: această poziţie este relativ neutră karmic. Individul este gata să se bată pentru o cauză dreaptă; aspectele lui Marte vor indica tipul de cauză pentru care el s-a bătut altădată. Singura lecţie este de a fi atent la excesele de idealism în orice. Casa X: karma acestui individ este legată de cariera sa, care a contat enorm pentru el într-o altă viată în care a adus prejudicii colegilor săi. Astăzi, el eşuează uneori, datorită colegilor săi rivali. Lecţia constă în a-şi îmblânzi agresivitatea de care el face dovadă în cariera sa: în caz contrar, cariera sa va suferi. Casa XI: această poziţie relevă cea mai complicată karmă relaţională, căci acest individ reîntâlneşte sufletele cu care el se găseşte în conflict de mai multe vieţi, fără să fi găsit soluţia corectă. Lecţia constă în a face dovada indulgenţei şi a iertării.

70

Casa XII: individul a fost bărbat în ultima sa viaţă Aspectele lui Marte dau indicaţii asupra karmei generale a acestei vieţi anterioare, care uneori s-a derulat în timpul unei perioade tulburi a omenirii (persoanele născute în anii ‘50 şi ‘60 având Marte în casa XII au trăit adesea în timpul celor două războaie mondiale). Jupiter Cum am mai arătat, Jupiter reprezintă karma pozitivă. Un Jupiter bine plasat (în domiciliu, exaltare, trigonocraţie şi primind sextile sau trigoane) este simbolul tipic al unei karme pozitive importante care va funcţiona în anumite momente ale vieţii individului respectiv. Studiul lui Jupiter şt ai casei XI poale să aducă indicaţii asupra ghidului spiritual se poate deduce care sunt principalele sale cunoştinţe, orientarea sau specialitatea sa (uneori şi ţara sa de origine) şi ce va avea de lucrat pentru evoluţia sa. Casa I: această poziţie aduce un anumit optimism şi impresia de a fi protejat. Karma pozitivă permite individului să aibă încredere în destinul său. Un Jupiter primind aspecte stressante, diminuează karma pozitivă, împingând la vanitate şi la supraestimare. Casa II: această poziţie aduce satisfacţii materiale şi sentimentale. Un Jupiter primind aspecte stressante, diminuează karma pozitivă şi împinge la excese în alimentaţie şi senzualitate. 212 Casa III: facilitează reuşita în domeniul comunicaţiei. El cerc o deschidere de spirit. Un Jupiter primind aspecte stressante, subliniază o îngustime de spirit întro altă viaţă şi determină obţinerea unor favoruri pe căi ilegale. Casa IV: poziţie tipică pentru o karmă pozitivă importantă care poate să se manifeste la diferite nivele (familie, cămin, bani, reuşită, creativitate etc.). Jupiter cu aspecte stressante, aduce dificultăţi în găsirea unei locuinţe ce-i convine. Casa V: această poziţie favorizează iubirile, creativitatea şi raporturile cu copiii. Indică cel puţin un copil cu care va avea o puternică legătură. Acest copil poate deveni celebru. Un Jupiter punând aspecte stresante, aduce o exagerare a

71

importanţei acordate legăturilor sentimentale, cu dificultăţile ce decurg din aceasta. Casa VI: această poziţie nu este foarte favorabilă şi ea se referă la existenţa în care individul nu era sincer faţă de ceilalţi. Atâta timp cât nu a înţeles această lecţie, el nu obţine latura pozitivă a acestei poziţii care se traduce printr-o viaţă profesională fără dificultăţi, mai ales dacă el se hotărăşte să-şi deschidă spiritul faţă de colegii săi. Casa VII: această poziţie aduce satisfacţii în uniune. Când Jupiter primeşte aspecte stressante, individul are tendinţa să ceară prea mult partenerului său şi uniunea este mai delicată. Lecţia constă în a-l accepta pe altul aşa cum este el şi de-a găsi un echilibru în căsătorie. Casa VIII: aduce uneori un profit important şi neaşteptat, rezultând dintr-o karmă pozitivă. Un Jupiter cu aspecte stressante, arată excese sexuale şi cere să se înţeleagă că nu cantitatea, ci calitatea contează în iubire. Casa IX: arată, în general, un caracter onest şi just, ceea ce aduce o reală protecţie acestui individ care posedă facilităţi pentru a intra în contact cu ghidul său spiritual. Un Jupiter primind aspecte stressante arată că este necesar încă un efort de realizat pentru a exprima o perfectă onestitate în orice situaţie. în acest sens individul va trece prin multe încercări. Casa X: această poziţie este marca unui individ care a creat într-o viaţă anterioară valori pozitive şi folositoare evoluţiei omenirii, ceea ce-i aduce astăzi o posibilitate de reuşită profesională. Aceasta este mai puţin posibilă dacă Jupiter primeşte aspecte stressante Casa XI: această poziţie arată eforturile depuse în vieţile anterioare pentru rezolvarea conflictelor relaţionale, pentru ca duşmanii să devină prieteni. Rezultă astăzi avantaje şi sprijin prietenesc deloc neglijabile. Casa XII: această poziţie se referă la viaţa precedentă, în decursul căreia acest individ a beneficiat de o karmă pozitivă importantă acumulată în precedentele sale existenţe. In viaţa actuală, el are o viziune foarte pozitivă asupra vieţii. Jupiter primind aspecte stressante, subliniază o îngustime de spirit în existenţa precedentă.

72

Axele karmice Când harta cerului prezintă una sau mai multe planele individuale (Soarele, Luna, Mercur, Venus sau Marte) pe aceeaşi axă cu semne karmice ca Saturn, Pluton, Lilith, Neptun, Luna sau nodurile lunare (uneori se poate adăuga axa AS - DS sau MC - FC, avem un model karmic relevând opoziţii care semnifică un echilibru de găsit. Modelul karmic arată ceea ce trebuie să lucreze individul în actuala existenţă, pentru a găsi un echilibru într-un anumit domeniu, şi ce tip de problemă a înfruntat el deja, în precedentele sale vieţi, problemă care a creat acest tip de karmă. Chiar în astrologia clasică, axele sunt importante şi se poate deduce o informaţie apreciabilă prin studiul lor. în astrologia karmică, ele sunt foarte semnificative pentru ceea ce se continuă dintr-o viaţă în alta. Cu cât axa pusă în evidenţă conţine un număr mai mare de planete, ea semnifică o karmă mai grea, moştenită adesea din foarte multe existenţe. Acest tip de karmă (accentuarea unei axe) naşte un simţ al obligaţiilor, căci individul s-a reîncarnat mai ales pentru a rezolva această karmă şi pentru a găsi un echilibru între cei doi poli. Există şase axe de semne în analogie cu şase axe ale caselor: - axa relaţională Berbec — Balanţă, în analogie cu axa caselor I — VII - axa posesiunilor Taur — Scorpion, în analogie cu axa caselor II — VIII. - axa gândirii Gemeni — Săgetător, în analogie cu axa caselor III — IX. - axa familială Cancer — Capricorn, în analogie cu axa caselor IV — X - axa afectivă Leu — Vărsător, în analogie cu axa caselor V — XI. - axa sănătăţii şi a limitărilor Fecioară — Peşti, în analogie cu axa caselor VI — XII. Interpretarea axelor karmice Interpretările de mai jos sunt utilizate pe aceeaşi axă a semnelor sau, în unele cazuri, când există un stelium (care subliniază un dezechilibru în raport cu semnul opus din axă):

73

Axa Berbec — Balanţă sau Casele I — VII Indivizii având acest model karmic, au dezvoltat un prea mare egoism în trecut, căutând să se impună atenţiei altora, pentru ca apoi să-i domine. Aceste persoane au eşuat adesea în iubire, căci ele căutau parteneri care să fie gata să facă tot ceea ce le dictau. Ele şi-au creat o karmă relaţională grea, şi adesea le este dificil de trăit o uniune stabilă şi înfloritoare. Uneori, prin reacţie, aceste persoane au avut ca urmare existenţe în care ele s-au lăsat total dominate şi umilite de către alţii. în această viaţă, o astfel de persoană trebuie să găsească un echilibru just în raporturile sale cu altul. în general, ea nu ştie prea mult cum să se poarte (sau prea dur, sau prea şters) şi va trebui să înveţe să se cunoască, să-şi exprime cât mai bine gândurile pentru a-l ajuta pe celălalt şi să cultive relaţii optime cu cei apropiaţi. Această persoană trebuie să înţeleagă că iubirea reprezintă comunicarea a două fiinţe umane care se exprimă total şi independent, fără ca vreunul să impieteze libertatea partenerului său. Odată ce această lecţie va fi înţeleasă, echilibrul va fi regăsit. Axa Taur — Scorpion sau Casele II — VIII Individul cu acest model karmic a dezvoltat un ataşament prea pronunţat pentru orice fel de valori în existenţele precedente. El acorda prea multă importanţă banilor, bunurilor sale, era prea posesiv cu cei pe care-i iubea, până la a-i face nefericiţi. Adesea, au existat vieţi în care individul a fost antrenat în desfrâu, utilizându-şi negativ magnetismul său sexual. Reprezintă o axă a echilibrului între material şi spiritual. Persoanele din Taur, ca şi cele din semnul Scorpionului, pot fi foarte superficiale sau, dimpotrivă, foarte angajate pe o cale esoterică sau spirituală, trăind în asceză. Există aceste două laturi având o tentă extremistă. Aceste persoane trebuie să găsească un echilibru just între utilizarea bunurilor materiale pentru ceea ce reprezintă ele (instrumente utile pentru a trai în această societate, fără a fi niciodată un scop în sine) şi o cercetare spirituală care le va permite afirmarea celor două faţete ale vieţii.

74

Această persoană va trebui să-şi sublimeze sexualitatea, să înveţe să se detaşeze de bunurile şi de persoanele pe care le iubeşte, învăţând că nimic nu-i aparţine pe acest pământ şi că totul i-a fost împrumutat, mai puţin viaţa sa care ia fost dată (şi care nu are nevoie să fie câştigată) Axa Gemeni — Săgetător sau Casele III — IX Individul cu acest modei karmic, a încercat dificultăţi de comunicare în precedentele sale existenţe. în plus, mentalul său nu s-a dezvoltat corespunzător, ceea ce l-a condus la o anumită confuzie în planul gândirii, al ideilor, al idealurilor, în domeniul religios, filosofic, politic sau esoteric. El s-a înşelat urmând doar o anumită dogmă, învăţământ sau idee. Este posibil să-i fi lipsit credinţa, fiind prea raţional sau prea intelectual şi să piardă astfel conexiunile sale cu adevărurile Universului. Acest mod greşit de a aborda viaţa este caracteristică „repetenţilor” care şi-au petrecut vieţi întregi în căutarea căii lor, pentru descoperirea de noi cunoştinţe, pe care nu întotdeauna au ştiut să le pună în practică pentru binele evoluţiei lor. Acest model karmic a putut da preoţi, sau bigoţi, sau cercetători ştiinţifici. Această persoană trebuie să găsească un echilibru prin intermediul unei anumite cunoaşteri, utilizându-şi în mod egal mentalul şi intuiţia. Scopul său constă în a deveni. un profesionist al actului comunicării, asociind logica cu înţelepciunea. Axa Cancer — Capricorn sau Casele IV—X Individul cu acest model karmic s-a găsit adesea, în precedentele sale existenţe, în situaţia de a nu şti să aleagă între viaţa publică şi viaţa familială. în general, alegerea a fost influenţată de către familia sa, antrenând unele conflicte. Această accentuare determină, în această viaţă, certuri cu părinţii ale individului respectiv. Trebuia să se împartă între o viaţă socială strălucită şi posibilitatea de a se ocupa de familia sa pe care o adora (în general mai dificil pentru o femeie: maternitatea contra reuşitei sociale). Această persoană este foarte tradiţională, ataşată faţă de trecut şi de unele structuri, uneori chiar depăşite, îi este foarte greu să accepte schimbări în viaţa sa, deoarece are nevoie de securitate şi de stabilitate.

75

Ea trebuie să înveţe să-şi dezvolte independenţa faţă de familie şi să facă dovada unei mai mari deschideri de spirit faţă de orice posibilitate de schimbare, fără a păstra latura rigidă a Capricornului şi nici latura instabilă a Cancerului. Echilibrul va fi găsit printr-o mai mare maturitate, implicând o mare încredere în sine. Axa Leu — Vărsător sau Casele V - XI Individul cu acest model karmic a creat multe legături afective în precedentele sale existenţe. Acestea nu au fost întotdeauna trăite din plin şi a putut fi egocentric, neinteresându-se de apropiaţii săi (latura Leu) sau, dimpotrivă, neinteresându-se decât de prietenii săi, ignorându-şi familia (latura Vărsător), creându-şi astfel noduri karmice. Această persoană a dezvoltat calităţi creatoare importante, în precedentele sale vieţi. Ea a putut fi un artist, un actor sau o personalitate politică. Uneori a fost un inventator sau un om de ştiinţă de renume. Această axă relevă mai ales o anumită excentricitate, subliniind faptul că această persoană a avut un caracter original şi independent în vieţile anterioare, fund adesea un lider Principalul defect al acestei axe, în legătură cu darurile sale creatoare, constă în faptul că această persoană nu se gândeşte decât la propriile creaţii, uimindu-şi anturajul, de unde karma afectivă care rezultă (cazul lui Mozart). Adesea, această persoană a avut o anume putere în trecut (mai ales generaţia cu Pluton în Leu ) fie politică, fie magnetică (precum un actor ce emană o anumită „prezenţă” reuşind să fascineze „curtea sa”). El a pierdut simţul realităţilor, în precedentele sale vieţi, neinteresându-se decât de propria imagine sau de aceea pe care „publicul” i-o retrimitea. în viaţa actuală, această persoană posedă, în general, calităţi creatoare importante, pe care el trebuie să le utilizeze spre a fi de folos celorlalţi, regăsind un echilibru între iubirea dată şi iubirea primită şi între iubirea pe care el o oferă apropiaţilor săi şi iubirea pe care o dedică omenirii. în aceasta constă echilibrul care trebuie găsit. Axa Fecioară — Peşti sau Casele VI — XII Individul cu acest model karmic a lucrat adesea în domeniul medical. în precedentele existenţe. El a avut o latură prea analitică şi terestră (latura

76

fecioară) sau, dimpotrivă, a fost prea pierdut in visele şi idealurile sale (latura Peşti). El a trăit, în general, una sau mai multe existenţe în timpul erei Peştilor, apărând Biserica catolică cu mai mult sau mai puţin fanatism, căci această axă este cea a creştinătăţii. Această persoană a fost. desigur, preot sau călugăriţă. La cel mai înalt nivel, această persoană a-putut exprima virtuţi de serviciu şi de sacrificiu (respectiv ale Fecioarei şi ale Peştilor) care dau discipoli si iniţiaţi. Dacă restul temei cerului o confirmă (şi în special dacă axa nodurilor lunare se situează pe axa caselor VI — XII), această persoană ajunge la sfârşitul unui ciclu de evoluţie (nu neapărat ultimul) si viaţa sa reprezintă o încercare de purificare ce va fi greu de trecut (cu diferite dificultăţi şi boli ciudate).

77

Planetele neaspectate Faptul că o planetă nu este aspectată nu arată în mod obligatoriu că este mai slaba, ci doar că ca se conduce unidirecţional, acţiunea sa nefiind contracarata sau influenţată de către alte planete. Ea este mai extremistă, mai intensă şi mai greu de stăpânit. Doctorul Geoffrey Dean a definit această situaţie particulară, a planetei neaspectate, astfel: „Principiul unei planete fără aspect se aprinde şi se stinge, ca un întrerupător, fără jumătăţi de măsură, iar nativul oscilează continuu între cele două extreme. De unde rezultă expresia „totul sau nimic”, care o defineşte destul de bine”. O planetă neaspectată are o latură uraniană, în sensul că reprezintă o funcţie care se exprimă original, extremist, neconvenţional şi independent. Planeta neaspectată acţionează pentru ea însăşi, fără să ţină seama de exterior. Ea poate marca geniul, extravaganţa, singurătatea sau replierea interioară. Uneori, individul nu utilizează pe deplin potenţialul acestei planete sau o face prea anarhic pentru a putea profita de acesta. El va trebui să facă eforturi conştiente pentru a stăpâni şi lucra cu funcţia acestei planete neaspectate. Soarele neaspectat: individul se poate simţi solitar, iar independenţa sau egocentrismul său — mai accentuate. El este introvertit cu perioade în care are nevoie să explodeze. Uneori nu-şi foloseşte talentele creatoare de care dispune. în cazul unei femei, indică un refuz al legăturilor cu bărbaţii în unele perioade ale existenţei sale. Individul se poate simţi deconectat faţă de natura sa ulterioară. în compensaţie, el poate evolua solitar, fără ca nimeni să-i poată împiedica progresul. Luna neaspectată: foarte delicat de condus, ceea ce face dificilă exprimarea emoţiilor. Acest individ nu se simte în siguranţă. El este vulnerabil. Uneori, aceasta conduce la o lipsă de maturitate a celui în cauză. Pentru un bărbat, vor exista perioade în existenţa sa, când va evita femeile. Starea sa este schimbătoare şi deseori se simte stingherit.

78

Mercur neaspectat: individul dispune de facultăţi de concentrare foarte bune, într-un domeniu anumit (după semnul şi casa sa). în schimb, el nu posedă o viziune globală asupra sa şi a situaţiilor pe care le trăieşte. Meditaţia şi Yoga îi sunt recomandate. La nivel de comunicaţie, se simte izolat şi nu-şi utilizează pe deplin facultăţile mentale. Venus neaspectată: individul nu posedă calităţile de sociabilitate, de perspectivă, de alegere caracteristice acestei planete. El poate să se arate încăpăţânat, impulsiv în relaţiile sale; nu caută satisfacerea dorinţelor sale decât în mod brutal. Nu ştie să-şi evalueze sentimentele. Adesea se lansează într-un mod de viaţa în care nu are nevoie să-şi manifeste sentimentele, făcând dintr-o carieră scopul său unic (politica, de exemplu). în general, are tendinţa de a-şi disimula adevăratele sale sentimente. Marte neaspectat: individul beneficiază de o facilitate pentru a acţiona într-un domeniu particular. La prima vedere, Marte neaspectat pare mai curând pozitiv, căci el favorizează iniţiativa, direcţia, decizia, puterea etc. Dar individul este egocentric şi, atunci când latura negativă se manifestă, el devine mai agresiv şi mai violent decât dacă ar avea un Marte aspectat. Uneori, el îşi refuză orice dorinţă, stăpânindu-se şi canalizându-şi energia sa deosebită. Alteori el are nevoie să se defuleze într-un mod necontrolat. El poate deveni un aventurier tipic, gata să-şi asume orice risc. Jupiter neaspectat: în unele perioade, individul respectiv este mai puţin excesiv decât tipul jupiterian. îşi dezvoltă propriile credinţe şi idealuri în mod original; aduce idei noi în religie, învăţământ sau legi; călătoreşte mai mult în interiorul său, decât în exterior. Evoluează greu în domeniul indicat de casa în care se află Jupiter neaspectat. Saturn neaspectat: individul beneficiază de facilităţi importante de concentrare şi nu suferă din pricina laturii sale solitare. In schimb, cu greu suportă o disciplină impusă sau o organizare oarecare. Saturn neaspectat aduce o lecţie dură în casa pe care o ocupă, în care se regăsesc valori de singurătate, de răbdare,

79

disciplină şi perseverenţă. Individul nu are timing (nu este la locul potrivit în momentul potrivit). Uranus, Neptun şi Pluton neaspectate: fiind planete colective, nu se poate da o interpretare generală. în funcţie de fiecare caz particular, vom judeca dacă o situaţie colectivă poate marca puternic un individ anume Astrologul american Bill Tierney spunea: „Când aceste planete sunt neaspectate, ele sunt prea puternice pentru ca un om să le poată stăpâni în mod eficient. Deci, ele acţionează fie inconştient, cu accese de conduită imprevizibile şi bizare, fie deloc, fiind total absente pe plan caracterial, ele neproiectându-se decât asupra evenimentelor şi oamenilor’” (Dinamica aspectelor astrologice). Interpretarea lui Chiron Chiron în emisfera Nord (casele I-VI) arată că există tendinţa de a căuta ghidul propriu interior prin introspecţie. Individul nu este întotdeauna conştient de potenţialul său de transformare, împrejurările vieţii îi vor ghida procesul conştientizării de sine. Chiron în emisfera Sud (casele VII—XII) arată că individul îşi va căuta un ghid în exteriorul său. El îşi cunoaşte mai bine posibilităţile de transformare. Metamorfoza sa va fi legată de călătorii reale sau psihice. Chiron în emisfera Est (casele X-XI-XII, I-II-III) arată că individul este idealist şi intuitiv. FI poate fi un bun învăţător sau un cercetător în domeniul esoteric (mai curând decât un practicant). Mai curând ghid, decât executant. Chiron în emisfera Vest (casele IV-IX) arată că individul este mai prudent în evoluţia şi în transformarea sa decât ca mai înainte. FI va fi mai curând practicant. Va încerca mai multe dificultăţi în transformarea şi în utilizarea propriei intuiţii. Cadranele II şi IV sunt mai spirituale, mai active şi dispun de un mai mare liber arbitru decât cadranele I şi III, care sunt mai materialiste, mai pasive şi dispun de un mai mic liber arbitru Cadranele II şi IV sunt mai ..evoluate” şi se plasează sub stăpânirea elementelor de foc şi aer şi ale planetelor Soare şi Uranus, în timp ce

80

cadranele I şi III sunt mai puţin evoluate şi se plasează sub guvernarea elementelor apă şi pământ şi a planetelor Lună-Venus şi Marte-Pluton. Chiron în primul cadran (casele I-III) arată că cercetarea personală este mai subiectivă, mai personală şi mai intuitivă. Transformarea sa va li metafizică şi poetică. Singurătatea poate marca cercetarea personală şi îl va ajuta în transcendere. 130 Chiron în cadranul al doilea (casele IV-VI) arată că cercetarea individului se face prin tatonare, ca în alchimie unde au loc multiple încercări practice şi o lentă transformare. Individul împleteşte o căutare de satisfacţie emoţională cu un progres intelectual. Chiron în cadranul al treilea (casele VII—IX) arată că individul caută un guru pentru a-l ajuta să-şi ducă la îndeplinire cercetarea sa şi că are nevoie de recunoaşterea realizărilor sale FI are nevoie de un aviz. favorabil din partea altora. Cercetarea şa este socială, pentru că el doreşte să se asocieze. Chiron în cadranul al patrulea (casele X-XII) arată că intuiţia individului îi motivează cercetarea. FI caută iluminarea mistică. FI este idealist şi caută să fie un catalizator şi uneori un ghid. Interpretarea lui Chiron în elemente Foc: individul arc nevoie de independenţă pentru a se realiza. El nu se lasă uşor influenţat. El dă dovadă de o mare hotărâre şi de multă voinţă. Este un cercetător entuziast. Aer: individul îşi creează propria lume mentală, diferită de cea în care trăieşte. El încearcă să realizeze viitorul azi. Este un vizionar şi vrea să influenţeze schimbările societăţii actuale. Bun control mental. Apă: cercetarea individului se amestecă cu sentimente şi emoţii care motivează transformarea sa. Cercetarea sa este, în general, esoterică sau mistică, cu fundamente tradiţionale. Pământ: cercetarea individului are, întotdeauna, un scop practic şi material. El caută o transformare ce-i permite atingerea unui scop (adesea de termen lung) concret şi profitabil.

81

Interpretarea lui Chiron în mod vibratoriu Cardinal: individul va urma o cercetare intensă, personală şi originală, care îl motivează puternic. El poate deveni un lider, un conducător, un ghid. Fix: punctul de plecare al cercetării individuale este, adesea, intelectual sau sentimental, apoi el va utiliza întreaga sa forţă de concentrare pentru a se transcende total într-un scop concret, cu sau fără ajutorul unui ghid Mutabil: individul are tendinţa de a se dispersa între mai multe cercetări. Aceasta se datorează unei crize, unei încercări care îi depăşeşte propriile limite intelectuale şi care-l transformă fără chiar s-o fi căutat. Chiron retrograd Acest planetoid are perioade de retrogradaţie. Individul născut în aceste perioade va avea tendinţa de a fi mai pasiv, mai contemplativ faţă de cercetarea sa. El o va trăi mai mult în gând (sau în vis), decât în practică. Chiron va rămâne, practic, neutilizat sau va trebui să fie sublimat. Va putea atunci să aibă nevoie de un ghid pentru a-şi pune în practică cercetarea sa. Dimpotrivă, Chiron direct îl determină către o cercetare activă şi transformarea sa este o experienţă pe deplin acceptată de către personalitatea sa. Interpretarea lui Chiron în diferite semne Berbec: individul îşi caută adevărata sa identitate. El doreşte să realizeze un potenţial personal. Doreşte să se autodepăşească. Va trebui să-şi controleze agresivitatea şi excesiva sa autoritate El caută întotdeauna să-şi dezvolte propriul său punct de vedere. Taur: individul are nevoie de securitate materială. El posedă un simţ unic al valorilor. Va trebui să ştie ce vrea şi să acţioneze în consecinţă. Gemeni: individul are nevoie să acumuleze cunoştinţe, informaţii. Ştiinţa este capitală pentru el. Principala sa lecţie constă în înţelegerea funcţionării gândirii pentru a contribui la schimbarea de mentalitate a omenirii. Cancer: individul are o mare nevoie de securitate în cămin. Principala sa lecţie este de a învăţa să-şi stăpânească emoţiile. El este foarte sensibil, chiar intuitiv.

82

El este un abil apărător al tradiţiilor. El aduce, în prezent, unele adevăruri ale trecutului. Leu: individul caută recunoştinţa altuia. îi place să realizeze ceea ce nimeni nu poate să realizeze în locul lui. Va trebui să înveţe încrederea în sine. El doreşte să servească de model, dar orgoliul său îl conduce adesea la cădere. Fecioară: individul caută adevărul absolut. El încearcă să se stăpânească şi să lupte împotriva a tot ceea ce i se pare greşit. Va trebui să înţeleagă că nimeni nu poate să controleze pe altul şi că o prea mare siguranţă poate să conducă la deziluzie. Balanţă: individul are oroare de injustiţie. El caută să coopereze, să împartă, pentru a crea i armonia. Principala sa lecţie constă în capacitatea de definire a ceea ce este just şi adevărat. Orice relaţie este capitală pentru cercetarea sa. El are nevoie de frumuseţe, de muzică, de estetism. Scorpion: individul caută să-şi stăpânească existenţa. Regenerarea este un cuvânt cheie al vieţii sale. Tipul evoluat îşi stăpâneşte dorinţele şi le va sublima. El caută înaltele valori spirituale şi le racordează la forţa creatoare. Tipul mai puţin evoluat îşi satisface toate dorinţele şi instinctele. Ei se bazează pe magnetismul şi sexualitatea sa, pentru a-şi satisface dorinţele. Transformare după o experienţă sexuală sau după o moarte. Săgetător: individul poate fi un ghid, sau un cercetător, sau un aventurier. Viaţa sa este o căutare spirituală permanentă. El caută întotdeauna noi revelaţii, pentru a le împărtăşi şi altuia. Lecţia sa constă în depăşirea tuturor frontierelor, pentru a arăta că nu există nici o limită pentru evoluţia omului. Capricorn: individul doreşte să realizeze cercetarea sa printr-o reuşită socială sau putere. El caută stima altuia. Tipul evoluat gândeşte că fiecare trebuie să-şi găsească propria cale. Tipul mai puţin evoluat gândeşte că propria cercetare este exemplară! Vărsător: individul posedă un suflet fratern. Motivaţia acţiunilor sale şi-o află în viitor, fiind un vizionar inspirat. El caută să-şi manifeste viziunea sa creatoare a unei noi ere de pace şi de iubire. Nu-i înţelege pe aceia care refuză să evolueze.

83

Poate să rezolve problemele altora. Lucrează pentru unirea tuturor. Este un descoperitor. Peşti: ca şi tipul precedent; individul lucrează la crearea unei lumi globale, holistice, de eră nouă. Este optimist şi intuitiv. Simte acut nevoia de a-şi exprima iubirea, compasiunea. Caută adevărul, este imaginativ, romantic, visător. Lecţia sa constă în surmontarea iluziilor. Viaţa poate să-i devină o cruciadă mistică. Persoanele născute cu Chiron în Vărsător sau în Peşti (între 1955 şi 1967) vor avea între 30-35 şi 40-45 de ani la începutul erei Vărsătorului. Ei vor constitui deci masa principală a celor care vor dirija această planetă la începutul secolului viitor. De aceea, Chiron în aceste două semne, exprimă cea mai mare parte a valorilor Noii Ere. Interpretarea lui Chiron în diferitele case Casa I: cercetarea individului este principala sa motivaţie. Tipul evoluat este un ghid bun, cu un spirit foarte deschis. El poate deveni un vindecător, un om de spirit, un îndrumător, un instructor, iar uneori un guru (vezi tema lui Yogananda unde Chiron este în casa I). Casa II: satisfacerea dorinţelor individului este ceea ce îl motivează cel mai mult. El poate să-i ajute pe cei strâmtoraţi. Este senzual şi atras de putere. Are o lecţie de învăţat în privinţa banilor şi a posesiunilor. Casa III: individul caută libertatea absolută. El este înlănţuit de propriile instincte. Tipul evoluat are umor, dar la tipul mai puţin evoluat acest umor este nesănătos. El caută să acumuleze cărţi, cunoştinţe, informaţii. Caută, de asemenea, o legătură frăţească cu un guru. Un interes particular îi motivează viaţa. Casa IV: individul are sentimentul că aparţine omenirii în totalitatea sa. El îşi influenţează anturajul. Are simţul eternităţii şi respectul tradiţiilor. Când eşuează, este disperat. Casa V: creativitatea individului este originală. Este un actor tipic. Are de învăţat lecţii cu privire la iubirile sale şi la copiii săi. îi place să seducă şi să strălucească. El este un apărător al expresiei libere. Tipul puţin evoluat nu caută decât satisfacerea propriilor plăceri.

84

Casa VI: cercetarea individului îl împinge în serviciul altuia. El are simţul datoriei şi al responsabilităţilor. Se teme că va fi manipulat de către altul. îi este teamă de legături profunde, datorită riscului de separare. Cercetarea sa poate fi un lucru deosebit. Uneori, o problemă de sănătate poate reclama o marc disciplină. Va trebui să-şi găsească echilibrul între spiritual şi material. Pesimism. Casa VII: individul caută întâlniri şi uniuni. Are nevoie de dreptate şi de egalitate. Toate relaţiile sale reprezintă tot atâtea lecţii Cercetarea sa se realizează, în general. în colaborare. Viaţa socială (artistică chiar) este capitală. Doreşte să creeze armonia în orice domeniu Improvizează. Casa VIII: individul va trebui să înveţe să-şi stăpânească instinctele (agresivitate şi sexualitate). . Dispune de o mare energie pe care trebuie să o canalizeze. Este un cercetător rece şi disciplinat. * Puternică dorinţă sexuală de sublimat, lecţii asupra morţii, sexului şi puterii. Casa IX: tot ceea ce este ascuns, misterios, necunoscut, străin îl atrage; individul este persuasiv, iscoditor, senzitiv, filosof şi vizionar. El depăşeşte toate provocările. Călătoreşte la niveluri subtile (vis, imaginaţie creatoare, călătorie în astral). Casa X: individul este foarte original, activ şi dur cu sine însuşi. în cariera sa, el utilizează metode originale şi de avangardă. îşi alege ţeluri foarte dificile. El face lucrurile serios, fără a se lua în serios. Reuşita poate motiva cercetarea. Casa XI: individul este în fruntea unui grup pe care îl ghidează spre o nouă eră. Lecţia sa constă în a şti să-şi aleagă prietenii şi să ajute oamenii să-şi exprime talentele. El este un vizionar, un creator, un idealist, chiar un revoluţionar. Proiectele sale sunt importante. Tendinţe spre universalitate şi fraternitate. Casa XII: individul are tendinţa de a se replia în sine, pentru a cerceta adevărurile şi cunoştinţele ascunse. El poate să se sacrifice pentru cercetarea sa. Transformarea sa trece printr-o cufundare în tenebre, de unde va ieşi .total transcens. Tendinţă spre surmenaj şi, uneori spre aroganţă. îşi înconjoară viaţa personală cu un văl de ceaţă. Poate avea revelaţia vieţilor anterioare.

85

Interpretarea lui Chiron pe axele temei q AS: dispune de un mare magnetism, „har”. Privire hipnotică. El este altruist, fratern şi universal. Poate fi un suflet evoluat care nu va trece neobservat. q MC: individul îşi alege o carieră independentă în care el utilizează un talent deosebit (astrolog, vindecător etc.). Poate să exprime calităţile holistice ale Noii Ere. q DS: există unele probleme în relaţiile individului. Lecţia relaţiilor personale (în special căsătorie). El poate fi un bun povăţuitor şi ştie să rezolve problemele altuia q FC: individ foarte inspirat şi intuitiv. Aceste calităţi îl ajută în sfătuirea apropiaţilor săi. Copilăria sa şi mediul său familial sunt foarte deosebite. El are o perspectivă globală asupra omenirii. Orice conjuncţie a lui Chiron cu o axă este valabilă cu un orb de 5°. Chiron în conjuncţie cu un ax auxiliar accentuează, de asemenea, impactul său. Chiron în conjuncţie cu un asteroid ajută la înţelegerea calităţilor acestui asteroid şi la integrarea acestora în propria personalitate Punctul intermediar Saturn-Uranus indică locul din temă în care Chiron îi va permite individului să-şi concentreze energia saturniană - însumată - la cea uraniană (dacă Chiron este utilizat conştient) în sectorul de viaţă care corespunde casei acestui punct intermediar. Interpretarea aspectelor lui Chiron Planetele în aspect cu Chiron indică natura cercetării individului (mai ales în caz de conjuncţie). q cu Soarele: individul este un original care nu acceptă nici o barieră, fiind gata să răspundă la toate provocările. El este atrăgător, posedă har şi creează ceea ce nimeni, anterior, nu a cutezat să-şi imagineze. El poate rezolva problemele altora. Cercetarea sa este solară, în raport cu un bărbat (ghid, tată, soţ) sau iubire, sau creaţie. Beatrice – Chiron conj Soare

86

t sau e cu Soarele: individul îşi utilizează talentele pentru a merge dincolo de orice limită. Iubeşte surprizele. Totdeauna, el prezintă o nouă dimensiune a personalităţii sale sau noi talente creatoare. r sau w cu Soarele: individul doreşte să schimbe lumea. EI va trebui să înceapă cu el însuşi. Dacă refuză transformarea, circumstanţele îl vor forţa la aceasta. Este un combatant gata să accepte marile provocări. Alţii contează mult pe el. o cu Soarele: individul este un oportunist care ştie să sesizeze momentul pentru a acţiona. El trebuie să înveţe să se adapteze, pentru ca apoi să-l ajute şi pe altul să crească. q cu Luna: cercetarea sa poate fi colectivă, familială sau legată de o femeie (mamă, soţie, fiică) sau de feminitate, în general. Căminul său, anturajul său pot avea câte ceva foarte particular, chiar poetic. Resimte foarte bine emoţiile altuia. Este extrem de sensibil. Mamă vindecătoare sau pionieră. t sau e cu Luna: individul este capabil de a percepe pe altul cu o mare acuitate. El simte punctele tari şi slabe ale altuia, talentele şi nevoile lui. în general, se serveşte de talentele’ sale pentru a-l ajuta pe altul. r sau w cu Luna: individul va trebui să înveţe sase adapteze la orice situaţie, să observe şi să nu refuze schimbarea din pricina încercărilor (familiale, în special). Har. Piste un combatant. Sensibilitate. Are nevoie de a fi ghidat pentru a fi ajutat în exprimarea sentimentelor sale. Aspect foarte creator. o cu Luna: individul este un observator penetrant, ce percepe sentimentele altuia. El este capabil să-i ajute pe alţii în înţelegerea de sine. Este selectiv în relaţiile sale. Are capacitatea de a fi într-un loc, la momentul potrivit. q cu Mercur: cercetarea sa are o latură intelectuală şi raţională. îi place să studieze, să se informeze şi să înţeleagă lumea gândurilor altuia. El comunică la toate nivelurile. Ştie să găsească soluţia cheie, într-o situaţie blocată. t sau e cu Mercur: individ ce posedă un spirit larg şi mult umor. Curios, el poate fi un scriitor, orator sau comediant. îi vede pe alţii aşa cum sunt ei în realitate. Are o gândire originală şi este capabil de a-i determina pe oameni la sinergie.

87

r sau w cu Mercur: individul este un inovator şi un gânditor original care exprimă la un nivel înalt ceea ce alţii gândesc la un nivel inferior. Provocator, foarte curios, el adoră discursurile oratorice. 134 o cu Mercur: individul prezintă o viziune foarte globală asupra oricărei situaţii. Uneori, el este depăşit de masa de informaţii pe care a acumulat-o, neştiind cum să reacţioneze în această situaţie. Este necesară învăţarea discriminării q cu Venus: conectarea individului este legală de nevoia de a atrage, de a seduce, de talentul artistic şi de conştiinţa estetică. Are farmec. Iubirile reprezintă o parte importantă a cercetării sale, ca şi căutarea frumuseţii şi a armoniei. Este foarte sensibil la nevoile altuia. îşi oferă iubirea, fără să ceară nimic în schimb şi aceasta îl face vulnerabil. liste idealist în dragoste t sau e cu Venus: individul dăruieşte multă iubire. El este un artist original şi creator. Are har. Doreşte să-l ajute şi să-l protejeze pe altul. r sau w cu Venus: individul are gusturi artistice foarte originale. Are, frecvent, probleme relaţionale (afectează mai mult pe bărbaţi decât pe femei). Calităţi de proiector. o cu Venus: individul cunoaşte totul despre relaţiile umane ale celorlalţi şi poate fi un ghid în acest domeniu. Dimpotrivă, el are lecţii de învăţat în legătură cu propriile sale relaţii sentimentale. Neîncredere. q cu Marte: individul îşi asumă riscuri pentru realizarea cercetării sale. El este, mai curând, un actor, decât un contemplator. Este un tip decizional şi chiar erou uneori; un luptător şi un combatant ce-şi face duşmani. Dorinţă puternică. t sau e cu Marte: individul este un specialist în utilizarea energiei marţiene. Poate fi un atlet, un politician sau un om de decizie. El poate dirija şi conduce pe alţii pe o nouă cale. Ştie să deschidă porţile. r sau w cu Marte: individul va trebui să înveţe să se adapteze noilor metode; săşi schimbe maniera de acţiune, să înveţe discriminarea. El este plin de resurse şi talente. Inovator. Dacă va refuza schimbările, se va confrunta cu accidente sau probleme de sănătate

88

o cu Marte: individ extremist, cu tendinţa de a-şi asuma prea multe riscuri Principala sa lecţie constă în ştiinţa dozării eforturilor proprii şi a cunoaşterii propriilor sale limite. q cu Jupiter: individul detestă structurile deja stabilite, învăţământul tradiţional, religia „clasică”. în general, este un bun ghid. Are încredere în sine şi optimism. E! vede latura bună a lucrurilor şi a oamenilor. t sau e cu Jupiter: individul este capabil de a exprima idei clare asupra legii, învăţământului sau religiei. învaţă uşor. Poate fi un bun ghid în orice situaţie. r sau w cu Jupiter: individul interpretează situaţiile de o manieră foarte originală. El are tendinţa de a refuza schimbările existenţei sale. Totuşi, el creează numeroase oportunităţi.’ q cu Saturn: aspect regăsit doar în tema celor născuţi în 1966. Aduce un conflict între generaţii. Individul nu acceptă valorile de autoritate sau tradiţionale, structurate şi rigide. t sau e cu Saturn: individul are oportunităţi pentru a schimba structurile sociale. Poate construi noi structuri ale viitorului. r sau w cu Saturn: cuadratura se regăseşte la cei născuţi între anii 1935 şi 1952, care au construit structuri, de care se agaţă şi care au nevoie de această falsă securitate pe care ea o creează: este angoasa transformărilor care vor veni. Pentru opoziţie, individul are o lecţie de învăţat în ceea ce priveşte limitele sale. Viaţă îi este o luptă permanentă între structurile stabilite şi cele noi.. Chiron şi Uranus: nu formează nici o conjuncţie în secolul XX. Din 1962 şi până în 1989, aceste astre au fost în opoziţie, ceea ce aduce în încarnare suflete total diferite de generaţia precedentă (Chiron în cuadratura cu Saturn între 1935 şi 1952), care este prea conservatoare. Noul val de suflete vine să schimbe profund societatea actuală în sensul bun şi pentru a exprima valorile holistice ale Noii Ere. r cu Uranus: individul întâlneşte multe conflicte şi surprize în viaţa sa. El este gaia să-şi asume orice risc pentru a întreprinde ceva nou. 135 t sau e cu Uranus: individul se lansează pe căi neexplorate încă, ceea ce creează schimbări majore în viaţa sa. Nu-i place să se recunoască învins.

89

înţelege ceea ce trebuie făcut pentru a ameliora lumea. Refuză să-şi recunoască greşelile. Opoziţie cu Uranus: individul are o mare nevoie de mişcare, de schimbare, de descoperiri. Are nevoie de spaţiu şi noutate. El aparţine generaţiei adepte a uniunii libere. Va trebui să înveţe să-şi împartă spaţiul şi independenţa cu altul. q cu Neptun: individul posedă har şi o mare influenţă asupra altuia. El poate să ghideze pe altcineva în plan emoţional sau spiritual, sau să se piardă în iluzii. Calităţi psihice. t sau e cu Neptun: individ creativ, imaginativ, visător, idealist şi uneori utopic. Calităţi pentru vindecare şi pentru percepţii psihice. Vise de premoniţie. r sau w cu Neptun: sensibilitatea specială a vieţii şi a universului. Uneori, teamă de necunoscut. Uneori, mare confuzie interioară. q cu Pluton: casa care conţine acest aspect va reprezenta sectorul de viaţă în care individul va încerca o mare nevoie de transformare. Aspect foarte extremist. Sextil sau trigon cu Pluton: reformularea aduce o latură brutală în expresia personală. Individul se implică total în ceea ce face şi nu-şi schimbă uşor părerea. r sau w cu Pluton: individul caută să se stăpânească pentru a-şi controla destinul. El este atras de necunoscut, de mister sau de moarte. Va trebui să înveţe să-şi stăpânească agresivitatea. Fatalitate. Planeta scut (astrul cercetaş) Este planeta care tocmai se ridică înaintea Soarelui, la naşterea individului, adică planeta care precede Soarele, în harta natală, în ordinea semnelor. Ea poate să se situeze în acelaşi semn ca şi Soarele, dar la un grad inferior (de exemplu: Soarele la 15°, şi planeta scut la 8° în acelaşi semn), sau în semnul precedent (de exemplu: Soarele în Leu şi planeta scut în Cancer). Astrul cercetaş poate fi oricare din cele zece planete, în afară de Soare, pentru că Soarele nu se poate preceda pe el însuşi. Planeta scut dă o imagine ce colorează puternic personalitatea individului. Individul este perceput, în general,

90

prin acest filtru al astrului cercetaş. Astrul poate însemna şi un anumit talent sau un dar particular ce acţionează uneori ca o vocaţie. Luna, tipul emotiv: persoana respectivă este percepută ca fiind foarte instinctivă, foarte sensibilă, susceptibilă, imaginativă, având o mare nevoie de securitate. Ea se manifestă ca o oglindă ce-i reflectă pe ceilalţi. Natura emotivă trebuie stăpânită. Mercur, tipul gânditor: aparenţă reflexivă, ale cărei prime interese sunt cele intelectuale. Observator detaşat în propriile relaţii. în general, bun psiholog, Resimţit uneori ca fiind prea superficial. Capabil de a găsi o soluţie raţională la orice problemă. Calităţi pentru comunicaţie, îndrumare, conferinţe şi pentru scris. Venus, tipul sentimental: aparenţă sociabilă, fermecătoare, împăciuitoare şi plină de tact. Caută întotdeauna frumuseţea, armonia şi relaţiile romantice. Diplomat şi idealist. Calităţi artistice. Importanţă acordată laturii estetice a oricărei situaţii. Marte, tipul decizional: desfăşoară multă energie pentru satisfacerea dorinţelor sale. Orice situaţie sau relaţie reprezintă, pentru sine, o provocare, o sfidare. Poate avea aerul unei persoane agresive sexual (uneori sex-simbol). Va trebui să înveţe să se controleze pentru a utiliza mai bine energia sa puternică. Atenţie la accesele colerice ce-i pot crea prejudicii. Calităţi pentru sport. Jupiter, tipul optimist: ceilalţi îl percep ca fiind o persoană veselă, cheflie, ce-şi exprimă bucuria de a trăi, cu spontaneitate. Iubeşte adevărul şi dreptatea. în general, foarte pozitiv, sincer, onest şi tolerant. Relaţiile personale se vor desfăşura bine dacă îşi va stăpâni o prea mare autosatisfacţie şi tendinţele spre exces. Saturn, tipul testor: aparenţă prudentă şi secretă în relaţiile sale. Nevoie de a testa pe cei pe care-i întâlneşte. Iubirea este abordată cu multă seriozitate şi aceasta de fapt poate genera frustrări şi blocaje sentimentale. Prea tolerant. Uneori calităţi de cercetător, de profesor sau istoric individul poate comite eroarea de a crede că oamenii se schimbă şi evoluează.

91

Uranus, tipul idealist: aparenţă neconvenţională şi idealistă. Extremist, rebel, susceptibil şi extravagant. Original şi Ia curent cu moda şi cu progresul. Adoră schimbările, noutatea. Calităţi pentru invenţie; intuiţie şi magnetism. Neptun, tipul mistic: aparenţă fascinantă şi irezistibilă (glamour). Degajă o aură de seducţie şi mister ce-i intrigă pe cei din jur. Adesea angajat pe o cale spirituală, unde îşi desfăşoară sensibilitatea şi intuiţia proprie. Uneori, daruri pentru muzică sau calităţi parapsihice. Aflat în căutarea sufletului-frate, căci iubirea în concepţia personală, trebuie să fie atât spirituală cât şi sentimentală. Pluton, tipul alchimist: pare a dispune de o puternică energie sexuală sau magnetică. întotdeauna pe cale de a desfăşura o mare energie. Doreşte să controleze orice situaţie. Va încerca să-i transforme pe cei din jurul său. Relaţiile sale sunt pasionale şi aduc mutaţii în personalitatea sa. Posesiv, el caută o formă de putere. Calităţi magnetice şi de analiză. Chiron, tipul ghid: ceilalţi îl percep ca pe cineva în afara convenienţelor, ca pe un individ care are întotdeauna idei şi un comportament în totalitate originale. El are posibilitatea de a găsi soluţii la orice problemă; calităţi de vindecare şi pentru a ghida pe altul. Dacă aveţi o planetă după Soare, dar în conjuncţie strânsă cu acesta (mai puţin de 3° orb), ea se interpretează ca planetă-scut. Regentul global Este planeta care stăpâneşte, guvernează celelalte nouă planete ale hărţii cerului. Adică cele nouă planete sunt sub dependenţa sa, prin poziţia lor în semne. Exemplu: papa loan-Paul al II-lea - 18.05.1920,6:00 GMT, Wladowice (Polonia). La loan-Paul al II-lea, steliumul în Taur este sub guvernarea lui Venus (care se găseşte în Taur, ea însăşi fiind în domiciliul său). - Marte este în Balanţă, sub guvernarea lui Venus. - Pluton este în Cancer, semnul Lunii care se găseşte în Taur, deci sub guvernarea lui Venus.

92

- Jupiter şi Neptun sunt în Leu, semnul Soarelui care este în Taur, deci sub guvernarea lui Venus. - Uranus este în Peşti, semnul lui Neptun care este sub guvernarea lui Venus (raţionament amintit anterior). - Saturn în Fecioară, semnul lui Mercur, el însuşi în Taur, deci sub guvernarea lui Venus. Astfel toate planetele sunt plasate sub guvernarea lui Venus care este regentul global al temei papei loan-Paul al II-lea. Când o temă posedă un regent global, aceasta indică, în general, o viaţă foarte subiectivă în raport cu darul, talentul, potenţialul planetei respective. Regentul global reprezintă un fel de canal prin care toate celelalte energii trebuie să treacă înainte de a se exprima. Este chiar un filtru pentru energia oricărei alte planete care trebuie să se coloreze cu magnetismul regentului global. La papa loan-Paul al II-lea, toate mijloacele de expresie trec printr-o viziune venusiană a existenţei, adică printr-o căutare a compromisului, a echilibrului, a armoniei, a iubirii, a sociabilităţii, prin nevoia de a plăcea tuturor, de a fi iubit de către toţi (de unde calităţile sale de om public: papa a fost actor amator în tinereţea sa). De notat că şi Pablo Picasso avea, de asemenea, Venus ca regent global, cu un stelium în Taur care se exprima pentru el la nivel artistic. Planeta focar O planetă este denumită focar, când aceasta ocupă o poziţie privilegiată şi observabilă de la prima citire a hărţii cerului. Ea poate fi de diferite tipuri: - planeta culminantă - cea mai apropiată de MC - planeta levantă - cea mai apropiată de AS în casa I; este planeta care tocmai se ridică la orizont în momentul naşterii - planeta singleton - planeta izolată într-o emisferă, ceea ce aduce o accentuare pentru aceasta relevând importanţa particulară a unei activităţi legate de semnul şi casa ocupată de singleton.

93

- regentul global - guvernatorul a nouă planete - planeta focar a celorlalte modele - planeta focar a Zmeului - planeta apex a careului (dublă cuadratura) în T - planeta apex a Yodului - planeta pivot - ce aparţine Ia două configuraţii - planeta apex a triunghiului minor - planeta cea mai aspectată - minimum 5 aspecte - planetele unghiulare (cardinale) sau în conjuncţie cu astrele. Lista este lungă, dar foarte rar sunt mai mult de trei sau patru planete focar într-o temă. în cazul existenţei mai multor planete focar, pentru a o determina pe cea mai puternică, se tine seama că planetele singleton, culminantă, regenta globală sau focarul unui model planetar sunt, din experienţă, cele mai semnificative. În continuare, prezentăm o interpretare generală (care trebuie personalizată după poziţia în semn şi casă şi după aspectele sale) a fiecărei planete în poziţia de focar. Soarele: aduce o oarecare stăpânire a diverselor probleme întâlnite. Control de sine. Ambiţie puternică. încredere în sine. Entuziasm în orice acţiune. Ascultat de către alţii, dar uneori acţionează cu egoism sau urmează o cale greşită, antrenând pe cei ce au încredere în el. Luna: intensificarea emoţiilor şi a sentimentelor. Intensitatea experienţelor trăite. Hotărâre. Viziunea personală poate fi romantică, idealistă şi iluzorie. Cheltuială considerabilă de energie în vederea rezolvării unei situaţii date. Susceptibilitate şi schimbări de stare. Sensibilitate. Mercur: curiozitate. Cercetător constant şi viziune a problemelor uneori naivă. Caută întotdeauna o soluţie logică şi raţională. Pare a şti totul, însă aceasta este o momeală, prin aceasta păcălind pe alţii. Tendinţă de a se dispersa. Capacitate de a deveni un intelectual strălucit. Venus: încredere în propriile sentimente şi percepţii. Sensibilitate. Relaţiile personale sunt foarte importante, având întotdeauna o bază senzuală şi foarte

94

intimă. Puternic magnetism care atrage multă lume. Abordează orice situaţie prin prisma sentimentelor sale. Negativ, aşteaptă prea mult de la alţii. Marte: combatant, gata să răspundă la orice provocare. Caută o acţiune fizică în orice situaţie Investire de sine în tot ceea ce face şi, adesea, nevoie de a se defula şi exploda într-un acces de mânie. Soluţiile sale sunt directe, tară artificii inutile Iubeşte lupta, întâlnirea cu adversarul şi surmontarea obstacolelor. Magnetismul său sexual este folosit pentru atragerea celuilalt. Negativ, prea arogant. Jupiter: puţin prea optimist, cu tendinţă de a exagera totul. Iubeşte aventurile. Viziune convenţională asupra vieţii, susţinând valorile stabilite. Tendinţa de a se proiecta în viitor şi de a fi puţin megaloman. Simte că este mai bun ca altul. Odată ajuns, el doreşte să-şi menţină situaţia stabilă sau căminul, sau structura în care a fost instalat. Negativ, poate fi un fanatic Saturn: natură prudentă, perseverentă, răbdătoare şi perspicace ce-i permite să ducă la bun sfârşit ceea ce şi-a propus Manieră inteligentă de abordare a problemelor. Consideră viaţa ca un joc şi păstrează, de aceea, întotdeauna, un joker în mânecă. Evaluare rapidă a oricărei situaţii, ce-i permite să determine preţul efortului solicitat de aceasta. Ţeluri îndepărtate, cu bătaie lungă. In caz de eşec, poate deveni necruţător pentru adversarii săi. Uranus: caută întotdeauna noi mijloace de reuşită sau de rezolvare a problemelor sale. Experimentator şi inventator. Nevoie de libertate. Pozitiv, poate fi un precursor al unei ere noi, ajutându-şi semenii să se pregătească pentru aceasta. Negativ, el poate fi utopic, îngust, contradictoriu şi poate de asemenea, să refuze să-şi recunoască greşelile, fiind intransigent şi indisciplinat. Neptun: ştie să-l influenţeze pe altul. Caută întotdeauna o idee miraculoasă în raport cu nevoia sa de perfecţiune. Chiar în situaţii delicate, imaginaţia şi intuiţia sa pot să-i aducă o soluţie. Vede lucrurile altfel decât ceilalţi. Poate decepţiona pe ceilalţi sau, chiar mai negativ, să fugă sau să înşele când simte că situaţia nu mai corespunde visurilor sale.

95

Pluton: poate acţiona ca extremist, judecător sau voind să-şi trăiască dorinţele şi instinctele. Poate trăi profunde frustrări. Caută un mijloc de a se depăşi, are posibilitatea de a se detaşa de problemele sale şi de a le observa într-o viziune globală. Negativ, el îşi poate utiliza calităţile pentru a-şi satisface dorinţele egoiste sau, pozitiv, să se lanseze în cauze umanitare. Ceilalţi au întotdeauna dificultăţi în a-l satisface. Când planeta focar este retrogradă (cu mişcare aparentă în sens invers), ea acţionează mai mult asupra vieţii interioare şi psihismului propriu, decât asupra evenimentelor exterioare. Acţiunea sa va fi decelabilă mai puţin în mod conştient şi direct. Energia sa este utilizată la un nivel personal. Adesea individul nu utilizează potenţialul planetei-focar retrogradă, sau acesta va fi utilizat de o manieră negativă, care se va întoarce asupra sa mai târziu. Pozitiv, energia planetei poate fi utilizată dar de o manieră mai subtilă, mai intuitivă. Negativ, ea produce erori de judecată şi lasă să-i scape conjuncturile favorabile. Individul trăieşte adesea experienţe la un moment când nu este suficient de copt pentru a utiliza energia acestei planete. Adesea, potenţialul său nu este realizat decât la maturitate. Planeta mediatoare Este planeta care se află în sextil cu o planetă şi în trigon cu alta, ambele în opoziţie. O opoziţie fără planeta mediatoare arată că individul deja „şi-a rupt dinţii” fără succes, într-o problemă interpersonală, relevată de această opoziţie, în precedenta sa existenţă (cel puţin). Când există planeta mediatoare, ea subliniază, dimpotrivă, că jumătatea drumului a fost străbătută şi ea indică (prin poziţia sa în semn şi casă) o ieşire, o soluţie în înţelegerea cerută de opoziţia respectivă. Când există o planetă mediatoare, se poate determina ceea ce se numeşte punct reflex şi care se situează la 120° de planeta mediatoare (în ordinea semnelor). Acest punct va fi stimulat de fiecare dată când o planetă îl va tranzita

96

(va trece peste el). Nativul va dispune de atuuri formidabile pentru a-şi rezolva opoziţia. Notă: o opoziţie arată întotdeauna o problemă interpersonală care cere un compromis între individ şi partenerul său, sau între individ şi un grup de persoane, în timp ce o cuadratură indică întotdeauna o problemă personală, arătând o provocare ce trebuie acceptată, în vederea rezolvării unei probleme de care individul este în întregime responsabil. Interpretarea yodului lui Venus Venus în Berbec (puncte sensibile în Fecioară şi Scorpion): lecţia personală priveşte amorul propriu. Va trebui realizată unirea inimii cu spiritul, prin virtuoase transformări (Fecioară-Scorpion) care vor revela potenţialul de iubire. Venus în Taur (puncte sensibile în Balanţă şi Săgetător): lecţia devotamentului şi a loialităţii. Va trebui înţeles faptul că singura valoare ce poate fi oferită altuia este simţul frumuseţii (Balanţă) şi cunoaşterea nevoilor de creştere spirituală (Săgetător). Venus în Gemeni (puncte sensibile în Scorpion şi Capricorn): lecţia compatibilităţii ideilor proprii cu ale altora. Va trebui găsit echilibrul între limitările vieţii terestre (Capricorn) şi căutarea nemuririi (Scorpionul). Venus în Rac (puncte sensibile în Săgetător şi Vărsător): lecţia iubirii la nivel emoţional. Va trebui să înţeleagă că viaţa este o suită de aventuri şi descoperiri (Săgetător) care trebuie să-i permită multiplicarea iubirii (Vărsător). Venus în Leu (puncte sensibile în Capricorn şi Peşti): lecţia iubirii în sens creativ. Va trebui să înveţe stăpânirea emoţiilor (Capricorn), utilizând inspiraţia (Peştii) pentru a concretiza visurile creatoare. Venus în Fecioară (puncte sensibile în Berbec şi Vărsător): lecţia purificării sentimentelor prin serviciu. Va trebui să accepte imperfecţiunile umane prin toleranţă (Vărsător) şi să-şi integreze propriile elanuri (Berbec) pentru a putea servi omenirea. Venus în Balanţă (puncte sensibile în Taur şi Peşti): lecţia iubirii dezinteresate. Va trebui să-şi însuşească stabilitatea şi concretizarea ideilor percepute prin

97

simţurile fizice (Taur) sau spirituale (Peşti) pentru a găsi calea smereniei şi a compasiunii. Venus în Scorpion (puncte sensibile în Berbec şi Gemeni): lecţia este de a găsi adevărata natură a iubirii, prin sentimente pasionate. Va trebui să devină mai onest şi mai deschis cu propriile sentimente (Berbec) şi să înveţe să le exprime (Gemeni). Venus în Săgetător (puncte sensibile în Taur şi Cancer): lecţia iubirii spirituale. Va trebui să înţeleagă că prin adevăratele valori (Taur) şi prin expresia sinceră a emoţiilor sale (Cancer) va împlini o cale spirituală în căutarea adevărului. Venus în Capricorn (puncte sensibile în Gemeni şi Leu): lecţia fidelităţii în iubire. Va trebui să înveţe să exprime, să comunice iubirea sa (Gemeni) exteriorizând căldura şi generozitatea sa (Leu) pentru a arăta altuia frumuseţea valorilor durabile. Venus în Vărsător (puncte sensibile în Cancer şi Fecioară): lecţia iubirii universale. Va trebui să-şi exprime emoţiile (Cancer) şi să dezvolte simţul discriminării prin serviciu (Fecioară) pentru a i se permite să înţeleagă natura umană şi să-şi concretizeze idealurile. Venus în Peşti (puncte sensibile în Leu şi Balanţă): lecţia iubirii divine. Va trebui să înveţe simţul onoarei şi al generozităţii (Leu), dezvoltând un simţ al echităţii şi al armoniei (Balanţa) pentru a merge dincolo de iubirea sentimentelor spre iubirea-compasiune care-i va permite să vadă frumuseţea creaţiei în tot. Cele trei niveluri de expresie venusiană Venus este singura planetă care se exprimă pozitiv în cele trei moduri vibratorii. Aceasta relevă nivelurile sale de expresie în raport cu evoluţia individului, astfel: Primul nivel: domiciliul în Taur (mod fix): Venus exprimă iubirea genezică, adică iubirea copilului pentru părinţii săi. Reprezintă un nivel al lui Venus la care individul (în general un copil) primeşte toată dragostea ce i se oferă, fără a da nimic în schimb; este iubirea instinctivă Al doilea nivel: domiciliul în Balanţă (mod cardinal): Venus exprimă iubirea erotică, adică iubirea carnală şi sentimentală a adultului (dezvoltându-se cu

98

începere de la pubertate) care caută uniunea şi care învaţă să dea pentru a primi; este un nivel al planetei Venus unde trebuie să se obţină, în mod normal, un echilibru (sensul Balanţei), ceea ce se întâmplă rar! Dacă individul nu dă destul, nu poate exista armonia şi nu se va depăşi niciodată corect acest nivel. Al treilea nivel: în exaltare în Peşti (mod mutabil): Venus exprimă iubirea agapică, adică iubirea-sacrificiu de sine (prin opoziţie cu iubirea lui Eros — iubirea-dorinţă). Este un nivel al planetei Venus pe care puţini îl ating, căci individul dă totul fără să ceară nimic, nici să spere de la altul. liste iubirea dezinteresată, iubirea compasiune, iubirea universală. In mod normal, de la 29/30 ani, se poate dezvolta acest al treilea nivel ce corespunde perioadei celei de-a doua naşteri sau naşterea spirituală. Iisus rămâne prototipul perfect al expresiei acestui nivel; în timpul erei Vărsătorului, fiecare individ ar trebui să atingă acest nivel al lui Venus, care poartă uneori numele de iubire hristică. Prin acest nivel se poate crea karmă pozitivă pentru viitor.

XII) dau dorinţa de a străluci în societate sau, cel puţin, de a se ridica deasupra condiţiei sociale de bază (tip realizator). Şase sau mai multe planete sub orizont (în casele I, II, III, IV, V şi VI) dau dorinţa spre o viaţă privată bogată sau de a rămâne la condiţia sa de bază (tip meditativ). Şase sau mai multe planete în jumătatea Est (în casele X, XI, XII, I, II şi III) aduc un plus de liber arbitru şi indică faptul că veţi da mult în această existenţă (reprezintă o încarnare în care semănaţi). Şase sau mai multe planete în jumătatea Vest (în casele IV, V, VI, VII, VIII şi IX) diminuează liberul arbitru şi indică faptul că veţi primi mai mult în această existenţă şi că veţi fi mai implicat în viaţa altuia (reprezintă o încarnare în care recoltaţi). Primul cadran (casele I - III) este pasiv şi centripet. Al doilea cadran (casele IV - VI) este activ şi centrifug. 56

99

Al treilea cadran (casele VII - IX) este pasiv şi centripet, ca şi primul cadran. Al patrulea (casele X - XII) este activ şi centrifug, ca şi cadranul al doilea. O majoritate de planete situate în cadranele active (2 şi 4) aduce dinamism, nevoia de a se impune şi de a-şi stăpâni destinul. Individul încearcă să dirijeze şi să ghideze pe altul. El exteriorizează şi reacţionează activ la evenimentele vieţii. Este mai extravertit şi dispune de mai mult liber arbitru. O majoritate de planete situate în cadranele pasive (1 şi 3) determină pe individ să fie mai introvertit şi să acorde mai multă importanţă vieţii sale interioare El va fi mai sensibil şi receptiv. Ei va avea tendinţa de a se abate de la destinul său şi de a se lăsa influenţat de către altul. El va dispune de un liber arbitru diminuat. Accentuarea în casele de viaţă (I, V, IX) aduce entuziasm, motivaţie, dinamism creativ, energie Nativul este inspirat şi doreşte expansiunea. Va căuta să-şi exprime personalitatea. Conştiinţa de sine (I) se exprimă (V) şi apoi se transformă în concepţii filosofice şi spirituale. Accentuarea caselor de acţiune (II-VI-X) indivizii se ataşează mai curând posesiunilor, substanţei lucrurilor Aceştia sunt persoane concrete, metodice şi practice care se interesează de aspectul material al lucrurilor Ei caută recunoaşterea socială şi doresc să fie centrul de atenţie al unei familii sau al unei comunităţi. Individul caută identitatea socială, prestigiul şi dispune de o putere obiectivă. EI caută să câştige bani (II) prin muncă (VI) ceea ce-i va permite o recunoaştere socială (X). Accentuarea caselor de relaţie (II, VII şi XI) arată că individul are nevoie de alţii pentru a reuşi în existenţa sa. Viaţa sa este bazată pe schimbul cu altul, pe împărţire, pe echilibrul relaţiilor, pe acordul mutual, pe cooperare şi complementaritate. Calitatea relaţiilor (cu anturajul-III cu partenerul-VII sau cu prietenii-XI) condiţionează bunul mers al existenţei sale. El are nevoie de altul pentru a progresa, de aceea el învaţă toate valorile comunicaţiei şi respectul mutual (dai şi pe cele ale libertăţii). Accentuarea caselor de finalitate (IV, VIII, XII) arată că individul este mai subtil şi mai sentimental. Foarte interiorizat, dispune de un inconştient puternic şi de o mare putere de regenerare. El apreciază viaţa sa privată. Resursele sale

100

spirituale sunt importante. El regăseşte aici, la sfârşitul vieţii şi al corpului său (IV), moartea şi eliberarea sufletului (VIII) şi eliberarea finală de materie (XII), graţie îndeplinirii dharmei sale (casa XII fiind a patra plecând de la IX = sfârşitul dharmei). Accentuarea caselor unghiulare (I-V-VII şi X - mai mult de cinci planete). Astrele în această poziţie aduc un mai mare potenţial decât în alte categorii; ele sunt mai dinamice şi ajută la obţinerea reuşitei. Ele reprezintă acţiunea aici, în prezent şi facilitează orice început, orice lansare într-o activitate sau o profesiune. în I se acţionează, în IV se concretizează, în VII se leagă, iar în X se realizează social. Accentuarea în case succesoare (II-V-VIII şi XI) semnifică stabilitatea, soliditatea scopurilor de atins. Reprezintă, de asemenea, locul în care se dezvoltă talentele şi capacităţile de creaţie, ca şi banii care se câştigă prin muncă sau prin şansă. Aici, se exprimă şi se construieşte pentru viitor. Uneori, apare inerţia şi este detestată schimbarea. Relevă importanţa ce se acordă plăcerilor şi distracţiilor. Accentuarea caselor cadente (III-VI-IX şi XII) acordă mari facultăţi de adaptare la orice situaţie, se creează uşor relaţii şi se apreciază mişcarea sub toate formele. Sunt case unde înţelegerea este maximă. Sunt case de evoluţie prin experienţă, prin învăţarea vieţii şi prin relaţii intelectuale. Sectoarele de influenţă: casele Planetele în case Planetele în casa I Soarele: voinţă puternică, încredere, independenţă, responsabilitate, autoritarism (dictatorial, caută puterea; franc, mândru, (pompos, egotic, proeminent); vitalitate bună şi bună recuperare a forţelor Luna: sentimente puternice, romantic, personalitate schimbătoare, imaginaţie, senzitiv la mediu (agitaţie, influenţabilitate); curiozitate, schimbare, contacte directe, experienţe noi; sociabilitate, timiditate, publicitate; constituţie slabă; energie dirijată.

101

Mercur: adaptabil, perspicace, precoce (superficial), înfăţişare tânăra, activ (agitat), excitabil (nervos), elocvent (vorbăreţ, sarcastic), bună mimică, umor, trage concluzii pripite. Venus: caută armonia, iubitor de flirt, credul, (senzual, venal); plăcut, sociabil, voios, înţelegător; onest, docil, artistic, caută aprecierea. Marte: mândru, independent, impulsiv, curajos, întreprinzător, neobosit, puternice pasiuni; ( accident, agitaţie nervoasă, teamă), grăbit. Jupiter: generos, just, religios (ipocrit, înşelător); moral, inspiră încredere (fără credinţă, neîncrezător în valori); mândru (pompos), amator de plăceri (îngăduitor faţă de sine), creşte vitalitatea. Saturn: silitor, de încredere, autocontrol (îngust, introspectiv), rezervat (timid, nervos, complex de inferioritate); precaut (pesimist, secretos); prudent (suspicios, exact); perseverent, răbdător, liniştit, economic (egoist); ambiţios, perspicace (fără scrupule), ponderat (încăpăţânat, aspru); slab (malnutrit), vânătăi, răceli. Uranus: electric (încordat); puternică voinţă, independent (dispreţuitor), original, iubitor de libertate, neconvenţional (excentric); abrupt, (aspru, grosolan), impulsiv, agitat, vioi. Neptun: hipersenzitiv (schimbător), vizionar, idealist, (frustrat, niciodată satisfăcut); receptiv (productiv), imaginativ, artistic, senzual, indolent, eschivant, (şmecher, escroc), schimbător, (instabil), capricios. Pluton: potenţial uriaş; personalitate robustă, magnetic, aventuros, curajos (încăpăţânat, fanatic, distructiv, nemilos, crud), autosuficient, sceptic, avid de experienţe, impenetrabil (inaccesibil).

Semnificaţia guvernatorilor caselor Guvernatorul casei I în casa: I — Viaţă lungă, fericită (mai puţin pentru aspecte disonante); II — Merit personal, câştiguri comerciale; III — Călătorii profitabile, bună înţelegere,

102

educaţie, facilitate pentru studiu; IV — Interior fericit, creşterea patrimoniului; V — Favorabil speculaţiilor, satisfacţii venind de la copii; VI — Ereditate proastă, boală cronică; VII — Necazuri grave venind de la femeie sau asociaţi, obstacole, pierderea situaţiei; VIII — Viaţă scurtă sau moarte violentă în funcţie de planeta respectivă, căsătorie bogată; IX — Călătorii lungi, căsătorie în străinătate, moarte departe de ţară; X — Foarte favorabil situaţiei; XI — Favorabil prieteniei; XII — Necazuri la începutul vieţii, sfârşitul vieţii mai bun Guvernatorul casei II în casa: I — Câştiguri şi succes datorate meritului personal; II — Şansă, căsătorie bogată; III—Ajutor de la familie, bune relaţii utile; IV — Elevare prin nume sau tată bogat; V — Speculaţii fericite (mai puţin pentru Marte); VI — Autoperfecţionare; VII — Căsătorie bogată; VIII — Bogăţie după o căsătorie nebazată pe sentimente; IX — Afaceri de export-import; Călătorii lucrative; X — Situaţie facilă, câştiguri rapide; XI — Relaţii bune, clientelă numeroasă, persoane influente drept sprijin; XII — Dificultăţi în stabilirea poziţiei financiare. Guvernatorul casa III în casa: I — Reuşită în situaţie intelectuală; II — întreprinderi reuşite cu fraţii şi surorile, călătorii lucrative; III — Bună înţelegere, spirit cultivat, reuşită în scris sau în călătorii; IV — Succesiunea tatălui; V — Deplasări lucrative sau de agrement; VI — Boală cronică; VII — Proces cu părinţii sau cu anturajul; VIII — Călătorie pentru a primi o succesiune, schimbare de locuinţă în urma unei morţi; IX — Schimbare de reşedinţă; X — Deplasări numeroase, situaţie necesitând călătorii, XI — Prietenii numeroase în ţări diferite; XII — Accident în călătorie, pierdere prematură de fraţi sau surori, urmări datorate scrisului. Guvernatorul casei IV în casa: I — Creşterea patrimoniului; câştiguri prin lucruri imobiliare; II — Vânzări şi cumpărări de proprietăţi, uniune cu o persoană simplă sau de la ţară;; III — Numeroase schimbări de reşedinţă; IV — Satisfacţie pentru tată; ereditate bună; V — Dispersie de patrimoniu, pierderi prin speculaţii, VI — Ereditate grea; VII — Căsătorie bogată şi stabilă; VIII — Creşterea situaţiei prin moştenire; IX —

103

Proprietăţi în afara locului de naştere; X — Situaţie facilă, obţinută adesea prin personale influente; XI — Prietenii solide si sigure; XII — Situaţie solitară. Guvernatorul casei V în casa: I — Favorabil copiilor, satisfacţii materiale; II — Creşterea sau diminuarea situaţiei prin politică; III — înţelegere cu anturajul; IV — Interior vesel şi fericit; V — Favorabil copiilor, câştiguri prin speculaţii (fără Marte); VI — Pierderea sănătăţii prin abuzuri de plăceri; VII — Proces sau datorii de joc, discuţii cu copiii; VIII — Necazuri de sănătate pentru copiii săi, văduvie, moarte naturală; IX — Satisfacţie morală de la copii, bucurii şi plăceri intelectuale; X — Fericire sau necazuri venind de la situaţie, în funcţie de aspecte; XI — Satisfacţii de la prieteni; XII — Pierdere de vitalitate, boală de copii. Guvernatorul casei VI în casa: I — Sănătate debilă, boală cauzată de exces; II — Merit personal compromis din cauza sănătăţii; III — Sănătate proastă pentru anturaj, necazuri domestice; IV — Boală internă; V — Indispoziţie venind din excese, fericire compromisă din cauza sănătăţii, boală pentru copil; VI — Sănătate, dacă planeta este puternică; VII — Necazuri provocate de către subalterni sau de către membrii familiei; VIII — Boală gravă pentru sine sau pentru o fiinţă dragă, în funcţie de aspecte; IX — Tulburări de spirit; X — Afacerile ruinează sănătatea, exces de muncă; XI — Boală pentru o personalitate feminină, necazuri domestice provenind de la asociaţi; XII — Posibilitate de operaţie. Guvernatorul casei VII în casa: I — Uniune fericită (neafectat); II — Căsătorie, în general, bogată; fluctuaţii prin proces;; III — Certuri cu anturajul; IV — înţelegere sau neînţelegere în interior; V — Satisfacţie în uniune, beneficii venind din speculaţii; VI — Necazuri domestice; VII — Satisfacţii mari, dacă guvernatorul nu primeşte aspecte disonante de la Jupiter sau Marte; VIII—Uniune bogată; IX—Uniune cu un partener străin; X — Satisfacţie generală; XI — Prietenii bune (proces cu asociaţii dacă Marte este guvernatorul casei VIII; XII — Adesea divorţ, proces, singurătate.

104

Guvernatorul casei VIII în casa: I — Moarte violentă sau rapidă, dar nu prematură; II — Creşterea situaţiei prin moştenire, căsătorie bogată;; III — Risc de accident în călătorie; IV — Tatăl trebuie să moară primul, posibilitate de văduvie; V — Pierderea unui copil, moarte ca urmare a exceselor, moarte glorioasă; VI — Sănătate debilă; VII — Suferinţă sentimentală; VIII — Poziţie bună (exceptând Scorpionul), moarte naturală, sfârşit de viaţă fericit; IX — Moarte în străinătate sau moarte în singurătate.(Mercur afectat - boală cerebrală); X — Moarte printr-un lucru excesiv. Moarte în public; XI — Moartea asociatului; XII — Moarte în singurătate. Guvernatorul casei IX în casa: I — Moral foarte bun; II — Merit personal; inteligenţă, creşterea situaţiei; III — Câştig într-o situaţie liberală renumită; IV — înţelegere bună în interior, armonie; V — Plăceri elevate, copii erudiţi; VI — Boală în călătorie, oboseală cerebrală; VII — Proces, uniune ilegală; VIII — Moştenire morală; IX — Inteligenţă remarcabilă, calităţi de spirit şi de inimă, călătorii fructuoase; X — Mai multă onoare decât bani; XI — Prieteni provenind dintr-o colaborare intelectuală; XII — Depresiune datorată jignirilor sau neînţelegerii altuia. Guvernatorul casei X în casa: I — Ascensiune continuă sau viaţă de muncă şi dificultăţi (după aspecte); II — Ascensiune datorată meritului personal; III — Ajutor venind din relaţiile de familie, situaţie liberală; IV — Câştig posibil prin exploatarea imobilelor; V — Ajutor venind de la copii; VI — Situaţie compromisă prin sănătate sau bani câştigaţi prin medicină; VII — Satisfacţii comerciale; VIII — Creşterea situaţiei prin fentei; IX — Comerţ cu străinătatea; X — Ascensiune rapidă (pentru o planetă benefică); pentru Marte sau Saturn ascensiune mai lentă, dar mai durabilă; XI — Şansă prin asociere, ajutor din partea prietenilor; XII — Stabilizare dificilă, discreditare sau ruină (cu aspecte disonante). Guvernatorul casei XI în casa: I — Numeroşi prieteni ce-l ajută pe subiect; II — Relaţii utile; III — Hun comerţ; IV — Spirit de familie; V —Copiii îi secundează pe părinţi; VI — Subalterni fideli. Sănătate; VII — Contracte avantajoase; VIII — Moştenire de la prieteni; IX —

105

Relaţii intelectuale; X — Relaţii şi prietenii numeroase pe care se poate conta; XI — Simpatie generală; XII — Tracasări şi necazuri de Ia prieteni. Ruptură de asociaţie. Guvernatorul casei XII în casa: I — Tinereţe nefericită, bolnăvicioasă; II — încercări numeroase ce erodează meritul personal; III — Constrângeri în educaţie; IV — Interior nearmonios; V — Speculaţii nefericite; VI — Viaţă de subaltern. Operaţii (pentru planeta Marte), VII — Necazuri pentru menaj; VIII — Boală cronică. Moarte penibilă; IX — Tulburări de spirit; X — Dificultăţi în a-şt stabili o situaţie; XI — Prieteni puţini, gelozii; XII — Tracasări, insucces, încercări; cu o planetă benefică, fericire în nenorocirile sale. Împărţire după caracterul sexual al semnelor Astrologia, ca şi caracterologia, se orientează în judecarea tipului zodiacal, după polaritatea bărbat - femeie. Sunt semne masculine şi semne feminine. Semnele masculine sunt în acelaşi timp şi pozitive: Berbec, Gemeni, Leu, Balanţă, Arcaş şi Vărsător. Cele feminine sunt şi negative: Taur, Rac, Fecioară, Scorpion, Capricorn şi Peşti. Tipul zodiacal pozitiv este un tip de acţiune, iar cel negativ tinde spre adaptabilitate. Posibilităţi de realizare la semnele pozitive În bine: afirmarea demonstrativă a Eului, conştiinţă de sine, iritabilitate spontană, impulsivitate şi energie consecventă. În rău: închipuire, afectare, autoevaluare, susceptibilitate, pripire, brutalitate şi recalcitranţă. Posibilităţi de realizare la semnele negative În bine: modestie, calm, răbdare, prudenţă, mulţumire, perseverenţă, rezervă, diplomaţie şi accesibilitate. În rău: lipsă de încredere în sine, inactivitate, comoditate, teamă, mânie, depresie, încăpăţânare, închidere în sine, linguşire şi spirit exagerat de concesie. Din punct de vedere al sexului, distincţiile semnelor zodiacale servesc şi ele la interpretarea horoscopului, mai ales atunci când există un dubiu.

106

Împărţire după sensul dinamic al semnelor Semnele zodiacale se găsesc în opoziţie (aspect de 180° unele cu altele) şi în cuadratură (aspect de 90° unele cu altele). Se formează astfel trei cruci, al căror sens este: dinamic, static şi de mişcare (labilitate). Crucea cardinală cu semnele: Berbec, Rac, Balanţă, Capricorn, arată impulsul dinamic. Posibilităţi de realizare În bine: voinţă, strădanie, ambiţie, acţiune. În rău: grabă, nelinişte şi supraevaluare a acţiunilor. Crucea fixă cu semnele: Taur, Leu, Scorpion şi Vărsător corespunde atitudinii statice şi emoţionale. Posibilităţi de realizare În bine: perseverenţă, sentiment. În rău: nemişcare, pasiune. Crucea obişnuită cu semnele: Gemeni, Arcaş, Fecioară şi Peşti, este considerată intelectuală. Posibilităţi de realizare În bine: percepţii vii, sesizare multilaterală şi vioiciune intelectuală. In rău: labilitate, deviere de la ţeluri, lipsă de energie şi de stăruinţă, agitaţie, neastâmpăr. Împărţirea semnelor zodiacale în raport cu înrâurirea planetelor Semnelor zodiacale au o înrudire cu planetele. În general, semnele de primăvară şi de vară, precum şi Balanţa şi Scorpionul sunt înrudite exclusiv cu planete rapide şi apropiate de pământ. Prin aceasta se caracterizează şi ritmul vieţii rapid şi vioiciunea exterioară a sus-ziselor semne, cât şi constatarea că, de la Berbec până la Scorpion inclusiv, se oglindesc mai mult formele de trăire individuală şi apropiate de viaţă, pe când semnele zodiacale de la Arcaş până la Peşti inclusiv, atribuite planetelor lente şi îndepărtate, indică atitudini mai vaste şi oarecum cosmice. În detaliu: lui Marte, i se atribuie Berbecul şi Scorpionul. În Berbec, energia marţiană construieşte, pe când în Scorpion, se exprimă mai mult forţa perseverentă de distrugere în scopul unei reconstrucţii. Lui Venus, i se atribuie

107

înrudirea cu semnele Taur şi Balanţă. În Taur, se evidenţiază mai mult iubirea pământeană şi senzualitatea, iar în Balanţă, cea intelectualizată, sublimată şi orientată spre armonie. Lui Mercur, i se atribuie înrudirea cu semnele Gemeni şi Fecioară. În Gemeni, apare semnificaţia intelectual-mercuriană, activă, realizată orizontal şi asociativ, iar în Fecioară, ea apare înregistrativă, ordonatoare, critică şi verticală. Lui Jupiter, i se atribuie înrudirea cu semnele zodiacale Arcaşul şi Peştii. La Arcaş, va fi aparentă tendinţa de integritate jupiteriană şi afirmare, iar la Peşti, expansiunea sufletească şi multilaterală. Lui Saturn, i se atribuie înrudirea cu Capricornul. La acest semn apare ideea de concentrare şi de construcţie. Lunii, i se atribuie o înrudire cu semnul Racului, iar Leului, cu Soarele. Lui Uranus, i se atribuie o înrudire cu semnul Vărsătorului, iar lui Neptun, cu cel al Peştilor. Împărţirea semnelor zodiacale după diferite alte criterii Semnele umane sunt: Gemenii, Fecioara, Arcaşul şi Vărsătorul. La drept vorbind, Arcaşul urmează să fie considerat un semn „bi-corporat”. Semnele animale sunt: Berbecul, Taurul, Racul, Leul, Scorpionul, Capricornul. Semnele violente sunt: Berbec, Balanţă, Scorpion, Capricorn şi Vărsător. Semnele sterile sunt: Gemeni, Leul şi Fecioara. Semnele artistice şi muzicale sunt: Taurul, Racul, Leul, Arcaşul şi Peştii; Balanţa este şi ea un semn artistic. Rezumatul general al caracterelor semnelor zodiacale Berbec: Un semn de primăvară, cardinal, aprins, violent, infertil, înrudit cu Marte. Taur: Un semn de primăvară, fix, pământesc, muzical, înrudit cu Venus. Gemeni: Un semn de primăvară, obişnuit, aerian, neroditor, ştiinţific, înrudit cu Mercur. Rac: Un semn de vară, cardinal, acvatic, fertil, muzical, înrudit cu Luna. Leu: Un semn de vară, fix, aprins, violent, neroditor, muzical, înrudit cu Soarele. Fecioară: Un semn de vară obişnuit, pământesc, ştiinţific, neroditor, înrudit cu Mercur.

108

Balanţă: Un semn de toamnă, cardinal, aerian, violent, ştiinţific, înrudit cu Venus. Scorpion: Un semn de toamnă, fix, acvatic, ştiinţific, violent, fertil, înrudit cu Marte. Arcaş: Un semn de toamnă, obişnuit, aprins, muzical, înrudit cu Jupiter. Capricorn: Un semn de iarnă, cardinal, pământesc, violent, înrudit cu Saturn. Vărsător: Un semn de iarnă, fix, aerian, violent, ştiinţific, înrudit cu Saturn şi Uranus. Peşti: Un semn de iarnă, obişnuit, acvatic, fertil şi muzical, înrudit cu Jupiter şi Neptun. Tradiţional, lui Saturn i se atribuie şi o înrudire cu Vărsătorul, preocupat de transmiterea înţelepciunii. Planetele în Berbec Mercur Astro-psihic: Mercur stăpâneşte inteligenţa, care devine dinamică datorită lui Marte. Nativul iubeşte disputa şi riposta promptă; adeseori exagerează. Armonic, dă o lărgime de vederi, o toleranţă a opiniilor altora şi în general o minte disciplinată. Dizarmonic, nu poţi conta pe aceşti nativi, care sunt lipsiţi de simţul responsabilităţii. Patologic, poate da următoarele boli: cataractă, astigmatism, nevralgii faciale, neurastenie, spasme nervoase şi dezordine intestinală. Aceleaşi efecte, de data aceasta întărite, când se află cu alte planete în semnul Berbecului. Tradiţional şi în destin: Exil sau fugă, de pe urma unei condamnări judiciare. Fire certăreaţă, elocvenţă, relaţii periculoase care compromit situaţia. Homicid posibil, dacă este rău aspectat cu Marte. Venus Astro-psihic: Venus se află într-o situaţie proastă - în exil - în semnul Berbecului. Natura planetei este biciuită de impulsul marţian. De aici afecţiuni arzătoare, năvalnice, adeseori necontrolabile şi impulsive. Risipă bănească.

109

Patologic: gripă, sinuzită, migrenă, encefalită, letargie şi dureri de rinichi. Tradiţional şi în destin: căsătorie sau concubinaj precoce. Cumpene în dragoste. Seducţie, sau căsătorie impusă. Divorţ posibil. Pericol prin femei. Căsătorie adeseori nenorocită. Planetele în Taur Venus Astro-psihic: Planeta se află în domiciliu în acest semn. Vom înregistra: un simţ ascuţit al frumosului, adeseori o voce splendidă de contra-alto şi generozitate. Dizarmonic: tendinţă către desfrâu şi un gust dubios în materie de frumos, adeseori extravagant. Patologic: abcese în gât, polipi, faringită, oreion, în general boli ale capului. Tradiţional şi în destin: voluptate. Daruri de la femei, sau prin căsătorie, moşteniri, dacă planeta e dizarmonică posibile neplăceri în dragoste. Marte Astro-psihic: Aici, planeta Marte este în exil, adică într-un semn nefavorabil. Din cauza impulsivităţii sale arzătoare Marte se conjugă greu, cu natura placidă a Taurului. Firea dulce a lui Venus - stăpânul Taurului - va îmblânzi pe Marte şi-l va disciplina. Marte pripeşte natura planetei Venus şi duce adesea la o căsătorie timpurie. In cazul când planeta este situată dizarmonic, vom înregistra: încăpăţânare, ghinioane la tot pasul şi risipă de avere din cauza plăcerilor abuzive. Anomalii sexuale. Patologic: difterie, hemoragii nazale, anghina simplă, faringită, flegmoane ale omuşorului, otită medie, sensibilitate renală, piatră la rinichi. Tradiţional şi în destin: îndrăzneală nebună, lipsă de scrupule. Nativul suferă adesea jugul propriilor sale patimi, cu consecinţele respective. Adulter periculos, răni căpătate de la animalele mari. Pasiuni funeste. Sadism sau masochism. Pierdere de bunuri.

110

Planetele după locul lor ceresc Soarele Astrul se află „în domiciliu” în semnul Leului, „în exaltare” în Berbec, „în exil” în Vărsător şi „în cădere” în Balanţă. Luna Astrul se află „în domiciliu” în Rac, „în exaltare” în Taur, „în exil” în Capricorn şi „în cădere” în Scorpion. Mercur Acesta se află „în domiciliu” în semnul Fecioarei şi al Gemenilor, „în exaltare” în Fecioară şi „în exil” şi „în cădere” în semnul Peştilor. Săgetătorul este de asemenea considerat semn de exil. Marte Planeta se află „în domiciliu” în Berbec şi în Scorpion, „în exaltare” în Capricorn, „în exil” în Balanţă şi în Taur şi „în cădere” în Rac. Venus Se află „în domiciliu” în Balanţă şi în Taur, „în exaltare” în Peşti, „în exil” în Berbec şi în Scorpion şi „în cădere” în Fecioară. Jupiter Astrul se află „în domiciliu” în Săgetător şi Peşti, „în exaltare” în Rac, „în exil” în Gemeni şi Fecioară şi „în cădere” în Capricorn. Saturn Planeta se află „în domiciliu” în Capricorn şi în Vărsător, „în exaltare” în Balanţă, „în exil” în Rac şi în Leu şi „în cădere” în Berbec. Uranus Planeta se află „în domiciliu” în Vărsător unde 1-a detronat pe Saturn, aflat în chip tradiţional în acest semn; se mai află „în exil” în Leu, „în exaltare” în Scorpion şi „în cădere” în Taur. Neptun Acestei planete îi este hărăzit „domiciliul” în Peşti, „exilul” în Fecioară, „exaltarea”

111

în Rac şi semnul „de cădere” în Capricorn. Pluto Într-un mod provizoriu, din lipsă de experienţă suficientă, astrul se află „în domiciliu” în semnul Scorpionului. Alţi astrologi contestă această hărăzire. Actualmente Pluto este considerat cu „domiciliu” în Scorpion, „exilul” în Taur, „exaltarea” în Leu şi „căderea” în Vărsător. Planetele clasificate din punctul de vedere al vitezei „Planete rapide”: Soarele, Luna, Venus, Mercur, Marte. „Planete lente”: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto. „Planete staţionare”: reprezintă faza când planetele sunt lipsite într-un mod aparent de viteză, adică atunci când intră sau ies din fenomenul de retrogradare. Din acest ultim punct de vedere planetele se vor numi „retrograde” şi vor fi desemnate în Efemeride, adică în tabelele de poziţii planetare cu un R. Stăpânii caselor horoscopului în diferite case Fiecare casă horoscopică, are un stăpân dat de semnul zodiacal care se află la pragul ei - şi eventual după semnul care s-ar afla în interiorul casei (primul nume este semn principal şi cel de al doilea semn secundar). Exemplu: zodia Berbecului are stăpân pe Marte care este „în domiciliu” în acest semn şi pe Soare care se află „în exaltare” acolo. Mai departe: Berbecul poate fi într-o casă horoscopică şi planeta Marte sau Soarele să se afle tot în acea casă, dar, de cele mai multe ori planeta nu se va afla în casa care conţine semnul ei zodiacal, ci în altă casă. Exemplu: Berbecul se află în casa I a Cerului, iar Marte sau Soarele care-l dignifică şi-l stăpânesc, în casa a V-a a Cerului. În acest caz calităţile sau defectele marţiene, îşi vor conjuga efectele cu acele ale casei pe care o reprezintă (casa I), cu acele ale poziţiei unde se află de fapt (casa a Va). Deasemenea combinaţia de efecte va duce la concluzia că personalitatea (casa I), tinde către domeniul casei a V-a (instinctul) şi atunci vom putea spune, după caz, că firea nativului este pornită, în general, către domeniul instinctual. Aici vor interveni o seamă de nuanţe după poziţia cea mai inofensivă,

112

în sensul că nativul ar avea în manifestările sale un simţ teatral, până la concluzia foarte gravă că va putea să se săvârşească din viaţă în chip năpraznic, dintr-o pricină sentimentală, ori că se va ruina pe calea jocurilor de noroc. Am arătat, în mod simplu, care este interesul prezentului subcapitol în interpretarea astrologică. Trebuie să mai menţionăm că şcoala germană prin cel mai autorizat reprezentant al ei - baronul von Klockler - repudiază teoria stăpânilor caselor, găsind suficient sistemul dominaţiilor simple. Noi l-am găsit întotdeauna folositor, deşi recunoaştem mai complicat. El va reprezenta poate, o greutate pentru începători, însă va putea să fie mânuit cu virtuozitate de astrologul format. Începem acum cu detalierea şi tâlcuirea stăpânilor caselor (I-XII) în casele Horoscopului. Stăpânul casei I în celelalte case horoscopice În casa I: dacă e bine aspectat: personalitate puternică, sănătate bună; succes general. Dacă e rău aspectat: fire timidă, sau caracter rău; sănătate şubredă, boli frecvente. Insucces general. În casa a II-a: dacă e bine aspectat: mentalul este orientat către câştigurile băneşti şi în general către dobândirea de avere; realizări importante, mai ales în negoţul cu obiectele voluptăţii. Dacă e rău aspectat: risipă, pierderi de bani; concepţii greşite în materie financiară. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: relaţii frecvente şi bune cu oamenii, mai ales cu fraţii şi surorile, care au un rol important în viaţa nativului; deplasări folositoare, înscrisuri utile; studii strălucite; aptitudini la lucrul manual de gen superior (pictură, sculptură), sau de gen inferior (lucru manual simplu). Dacă e rău aspectat: contrariul. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: atracţie pentru cămin şi pentru trecut; simţul posesiilor imobiliare; caracterul se formează într-un târziu, în chip armonic. Relaţii duioase cu părinţii. Dacă e rău aspectat: trăire dureroasă în cămin şi către sfârşitul vieţii; ereditate grea şi schimbare nenorocită în fire către bătrâneţe. În casa a V-a: dacă e bine aspectat: temperamentul se compartimentează în

113

direcţia fericită a instinctelor. De aici: legături sentimentale plăcute, copii frumoşi, speculaţii fericite, simţ al pedagogiei şi misiuni importante. Dacă e rău aspectat şi mai ales când este un malefic: pasiuni nefericite cu consecinţe funeste şi nenorocire generală în domeniul casei a V-a. În aspecte proaste cu planetele din casa a VIII-a: moarte năpraznică din pricini de dragoste, iar în aspecte rele cu casa a XI-a, aberaţii sexuale, ori frecventări erotice detestabile. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: umilinţă; vitalitatea va fi întotdeauna slabă; relaţii bune cu unchii şi mătuşile (din partea tatălui); legături bune cu inferiorii sau cu colegii; succes în exploatarea fermelor sau a animalelor mici. Dacă e rău aspectat: contrariul. Când stăpânul este un malefic: operaţii (Marte), boli grele (Saturn), accidente (Uranus) şi false diagnoze medicale (Neptun). În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: nativul tinde năvalnic către altul, el nu poate trăi singur. Căsătoria şi asociaţiile, inclusiv contractele, sunt profitabile. Procesele sunt câştigate, iar duşmanii activează fără succes. Dacă e rău aspectat: mai ales când planeta este malefică, se vor înregistra: divorţuri, agresiuni şi ruperi de contracte. În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: nativul este preocupat de problema morţii şi de dezlegarea ei; cercetări misterioase şi adânc metafizice (în semnele intelectuale: Gemeni, Balanţă, Fecioară, Capricorn şi Vărsător). Când horoscopul are o orientare materială: dobândiri de zestre şi de moşteniri. Dacă e rău aspectat: moarte prin sinucidere şi pierderi de bunuri care au fost dobândite gratuit. De menţionat că această poziţie planetară poartă întotdeauna pe nativ către gândul funest al sinuciderii, care se realizează în cazul planetelor rele, sau care-i permite să scape cu viaţă, dar să rămână cu un beteşug când planeta e malefică, însă foarte bine aspectată. O ultima observaţie, se ivesc, în cazul unei aspectări armonice, orientări înalt intelectuale în jurul vârstei de 45 de ani, întovărăşite de o profundă schimbare a firii. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: mentalul este îndreptat către înaltele situaţii şi un dor de lungi călătorii se face vădit. La această poziţie vom întâlni pe filozofi, pe eclesiaşti, sau pe marii avocaţi, iar în altă ordine de idei pe exploratorii

114

renumiţi. Dacă e rău aspectat: nativul e şovăitor în credinţă, fără de noroc în lungile călătorii, iar când planeta e malefică, se vor vădi la această constelaţie ateii sau ideologii care-şi impun zilnic convingerile. Relaţii proaste cu rudele prin alianţă, din cauza caracterului rău al nativului. În casa a X-a: dacă e bine aspectat: nativul caută cu sete posturile de cinste şi ascensiunea socială. Succes general însă cu mari rezerve atunci când sectorul este dominat de planete malefice. În acest caz, se vor ivi greutăţi în conservarea situaţiilor dobândite sau dificultăţi de alt gen. Relaţii cu mama, într-un horoscop masculin, şi cu tata, în horoscop feminin, sunt favorizate de propria atitudine echilibrată a nativului. Dacă e rău aspectat: propriile greşeli stau la baza greutăţilor profesionale sau ale căderilor zgomotoase din situaţii (maleficele în casa a X-a). În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: firea nativului este bine condusă de instinctul prieteniei. Alegerea amicilor va fi fericită, a protectorilor la fel. Adeseori se vădesc însuşiri strălucite de parlamentar. Relaţii bune cu ginerele şi nurorile. Dacă e rău aspectat: frecventări înjositoare; prieteni şi protectori spoliatori. În casa a XII-a: dacă e bine aspectat: caracter concentrat, purtat către o viaţă sau către cugetările solitare; drag de a se devota pentru cei închişi (bolnavi, puşcăriaşi etc.). Fire şovăitoare În faţa problemelor vieţii; atracţie pentru mănăstire. Boli cronice, cu evoluţie liniştită. Dacă e rău aspectat: instincte asociale sau chiar criminale. Propriile greşeli pot duce la o internare în azil sau în puşcărie. Boli grele şi adeseori mortale. Stăpânul casei a II-a în celelalte case horoscopice În casa I: dacă e bine aspectat: eforturile pentru dobândirea averii sunt încoronate de succes fiindcă mintea este ageră şi spiritul practic. Dacă e rău aspectat: sforţări penibile; insucces general. În casa a II-a: dacă e bine aspectat: aici stăpânul casei hărăzeşte bunurile indicate de semnul zodiacal (posesiuni imobiliare în cazul Capricornului, moşteniri în cel al Scorpionului ş.a.m.d.). Patologic: risipă, ruină finală. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: averea se dobândeşte prin ajutorul fraţilor şi

115

al surorilor, prin înscrisuri ori deplasări frecvente. Relaţii numeroase şi utile, familie serviabilă. Dacă e rău aspectat: relaţii păgubitoare, călătorii fără profit şi cheltuieli cu fraţii şi surorile. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: moşteniri fructuoase; cumpărări de drepturi succesorale; averea se măreşte către finele vieţii. Dacă e rău aspectat: idei nefericite în materie de plasamente imobiliare; moşteniri risipite şi calicie probabilă la bătrâneţe. În casa a V-a: dacă e bine aspectat: câştigul este pus în slujba instinctelor (dragoste, joc, speculaţii, copii sau activitate pe scenă). Dacă e rău aspectat: câştigul e uşurat de operaţiuni făcute în marginea legii, sau reprobabile din punct de vedere moral. În cazul în care planeta este malefică, ruină prin speculaţii nenorocite, sau prin chestiuni de dragoste. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: avantaje băneşti de pe urma unei munci trudnice sau a creşterii animalelor mici. Cheltuieli în ferme rentabile. Dacă e rău aspectat: banii se irosesc în experienţe medicale zadarnice sau în ferme prost conduse. În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: reuşite financiare prin asocieri sau din activitatea fericită a consortului; câştiguri în procese. Dacă e rău aspectat: rezultate contrare în domeniile sus amintite. În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: starea materială va fi în funcţie de domeniul casei a VIII-a (dotă, moştenire). Dacă e rău aspectat: regim matrimonial apăsător, nepermiţând nici o investiţie; pensii sau rente pierdute. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: bani în legătură cu o activitate peste hotare, sau cu străinii. Stare financiară favorizată de ocupaţiile religioase. Dacă e rău aspectat: nereuşite în domenii sus amintite. În casa a X-a: dacă e bine aspectat: starea averii se consolidează necontenit de pe urma carierei avute. Avantaje băneşti de la mamă, (în horoscop masculin), sau de la tată (în horoscop feminin). Dacă e rău aspectat: se va vădi contrariul celor sus amintite. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: mari câştiguri prin intermediul prietenilor şi

116

al protectorilor sau eventual de pe urma unei activităţi publice. Dacă e rău aspectat: sacrificii dureroase făcute cu persoanele însemnate de casa a XI-a. Dacă sunt aspecte proaste cu casa a V-a, servitute bănească faţă de femei de moravuri uşoare sau de proxeneţi. În casa a XII-a: dacă e bine aspectat: câştiguri de pe urma creşterii vitelor; avantaje băneşti prin activitate tainică, sau cercetări singuratice. Dacă e rău aspectat: griji mari financiare; averea nu va dăinui. Sensul casei este mai mult nefast, aşa că aspectele rele ale planetei minimalizează efectele bune şi întăresc pe cele rele (vezi mai sus). Stăpânul casei a III-a în celelalte case horoscopice În casa I: dacă e bine aspectat: nevoie imperioasă de a se instrui; destinul este favorizat de frecvente deplasări, care sunt foarte folositoare. Dacă e rău aspectat: cultură şi idei alăturea cu drumul; mici voiajuri, pline de plictiseli de tot felul. În casa a II-a: dacă e bine aspectat: avantaje băneşti de pe urma fraţilor şi surorilor; şi de pe urma practicii pedagogiei; micile călătorii sunt profitabile. Dacă e rău aspectat: pagube prin domeniile arătate. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: în sens favorabil, favorizează dezvoltările în legătură cu domeniul casei a III-a şi în sens nefavorabil preocupările rămân aceleaşi dar sunt marcate de dizarmoni (vezi domeniul casei a III-a la subcapitolul respectiv). În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: viaţa se trăieşte laolaltă cu fraţii şi surorile, într-un cămin armonios; călătoriile şi studiile se desăvârşesc în patrie; deplasări numeroase în interesul familiei; educaţia este desăvârşită de către părinţi. Dacă e rău aspectat: controverse vii cu fraţii şi surorile, avute cu ocazia moştenirilor. Călătorii către formele vieţii pentru cauze neplăcute. În casa a V-a: dacă e bine aspectat: fraţii şi surorile nativului iubesc puternic şi ajută pe copiii acestuia. Micile călătorii sunt ocazii de cunoştinţe agreabile. Daca e rău aspectat: neplăceri în domeniile arătate. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: micile călătorii sunt favorabile pentru restabilirea sănătăţii; talent pentru dresarea animalelor şi îmbunarea servitorilor.

117

Dacă e rău aspectat: micile călătorii pricinuiesc de obicei boli; servitori cârcotaşi; micile animale domestice sunt mereu bolnave sau pier. În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: căsătorie, sau tovărăşie în afaceri, încheiată cu ocazia unui drum scurt; rezolvare favorabilă, printr-o activitate scripturistică depusă cu ocazia proceselor, sau a diferendelor; corespondenţă asiduă cu consortul. Dacă e rău aspectat: procese păgubitoare cu fraţii şi surorile; căsătoria e periclitată de intrigile din anturaj. În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: noroc în situaţii foarte dificile, mai ales când nativul se îndepărtează pentru a evita un pericol, sau fuge din locul său de baştină pentru a nu contracta vreo boală epidemică. Dacă e rău aspectat: călătoriile mici pot fi fatale pentru viaţă (accidente); la alte aspecte - afară de cele cu planetele malefice care hărăzesc destinul de mai sus - cel născut se dedă practicilor spiritiste ori magice, care-i şubrezesc nervii. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: educaţia se împlineşte pe baza unor studii făcute în străinătate; dor de a face explorări interesante; studii înalte şi schimbări de reşedinţă către mijlocul vieţii; idealuri adevărate care se realizează în ceea ce priveşte pe fraţi şi surori; atracţie către metafizică şi teologie. Dacă e rău aspectat: piedici şi neîmpliniri, în toate domeniile menţionate. În casa a X-a: dacă e bine aspectat: călătorii ocazionate de cariera avută; activitate scripturistică importantă. Succes al fraţilor şi surorilor; sănătate şi viaţă lungă a acestora. Dacă e rău aspectat: aspecte contrare în toate domeniile sus amintite şi în special boală gravă sau moartea fraţilor ori a surorilor. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: prietenii încheiate în decursul micilor călătorii; instruire favorizată prin ajutorul prietenilor sau al protectorilor; interes major pentru chestiunile de ordin politic. Dacă e rău aspectat: aspecte contrare generale. În casa a XII-a: dacă e bine aspectat: activitatea mentală se cheltuieşte în cercetări singuratice şi pasionate; mici deplasări care servesc pentru restabilirea sănătăţii. Dacă e rău aspectat: anonime, scrise din imediatul anturaj, neplăceri din partea fraţilor şi surorilor şi călătorii fatale sănătăţii. Adeseori, nativul îşi închiriază condeiul altuia, care are succes cu aceste opere care nu-i sunt proprii.

118

Stăpânul casei a IV-a în celelalte case horoscopice In casa I: dacă e bine aspectat: tendinţe puternice ereditare din partea tatălui în horoscopul masculin, sau mamei în cel feminin; dorinţă puternică de a dobândi bunuri imobiliare şi dorul genealogiei familiale. Firea este foarte puternic legată de trecut; creştere de avere prin moşteniri. Dacă e rău aspectat: relaţii tulburi cu părinţii după distincţiile de mai sus; aspecte contrare în domeniile amintite. In casa a II-a: dacă e bine aspectat: bunurile vin de la părinţi; noroc în descoperire; comorilor; existenţă îmbelşugată la finele vieţii; pricepere deosebită de a câştiga avantaje de p. urma tainelor altora; schimbările de situaţie sunt profitabile Dacă e rău aspectat: contrariul celor amintite. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: educaţia se desăvârşeşte în alt oraş decât în cel natal; relaţii strânse cu fraţii şi surorile în a doua parte a vieţii; adeseori moartea se săvârşeşte după o scurtă călătorie. Dacă e rău aspectat: neplăceri în domeniile amintite. In casa a IV-a: dacă e bine aspectat: stăpânul acestei case hărăzeşte mult bine în sălaşul său: cămin înstărit, solid, plin de farmec conjugal. Nativul se deplasează cu greu; găsirea unei comori. Dacă e rău aspectat: dizarmonii familiale scandaluri şi când stăpânul este un malefic, pierderi de patrimoniu, eventual moarte năpraznică (în acest din urmă caz trebuie să concureze şi alţi factori specifici din horoscop). În casa a V-a: dacă e bine aspectat: fine de viaţă în mijlocul plăcerilor, sau al dragostei copiilor; copii reuşiţi. Dacă e rău aspectat: sfârşitul vieţii prinde pe nativ în plin desfrâu sau în relaţii încordate cu copiii. Speculaţii nenorocite cu imobilele, care aduc ruina. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: cămin sortit bolii, sau unei munci trudnice. Griji mari din cauza sănătăţii părinţilor; servitute familială. Dacă e rău aspectat: pronosticurile se realizează la maximum. In casa a VII-a: dacă e bine aspectat: căsătorie realizată oarecum din interesul părinţilor; contractele şi tovărăşiile sunt fructuoase dacă sunt în legătură cu exploatarea bunurilor imobiliare. Dacă e rău aspectat: duşmanii făţişi caută să aducă atingere căminului.

119

În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: moarte departe de locul naşterii; preocupări oculte la finele vieţii; pierdere timpurie a tatălui în horoscop masculin, sau a mamei în horoscop feminin. Nevoie absolută de a cere sfat de la cei morţi, pe calea practicii spiritiste. Dacă e rău aspectat: moarte prin boală moştenită; practicile vrăjitoreşti pun în pericol sănătatea. Deces săvârşit departe de locul naşterii şi într-o singurătate pustiitoare. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: nume minunat moştenit de la părinţi; căminul se înfiripează în străinătate; posibilităţi de avere în afară de patrie; sfârşit de viaţă în străinătate, sau în decursul unei lungi călătorii. Dacă e rău aspectat: aspecte contrare în domeniile de mai sus. În casa a X-a: dacă e bine aspectat: tendinţă de a urma profesiunea tatălui, ceea ce consolidează de altfel situaţia nativului. Cariera poate produce, către finele vieţii, dobândirea unei averi imobiliare. Succesele profesionale sunt - în general târzii. Dacă e rău aspectat: răul renume al părinţilor apasă ca un blestem asupra vieţii nativului. Situaţiile sunt şovăielnice şi se pierd în pragul ieşirii la pensie, sau din cauze fortuite. In casa a XI-a: dacă e bine aspectat: cei mai siguri şi cei mai buni prieteni şi protectori sunt cei din cercul vechi al familiei. Posibilităţi de moştenire din partea acestora. Moartea prematură a părintelui, dacă stăpânul casei a IV-a aflat într-a XI-a va fi rău aspectat (casa a IV-a reprezintă pe tată, iar casa a XI-a este casa a VIII-a de la a IV-a). În casa a XII-a: necazuri, pricinuite din cauza părinţilor, către finele vieţii; urmăriri judiciare cu rezultate păgubitoare, în ceea ce-i priveşte. Acestea sunt trăsăturile generale ale stăpânului aflat în casa a XII-a a Cerului, care e nefastă prin firea ei. În cazul cel mai favorabil, finele vieţii îl va găsi pe nativ în pline preocupări oculte consolatoare. Stăpânul casei a V-a în celelalte case horoscopice În casa I: atât în cazul unei bune aspectări, cât şi în cazul unei rele aspectări, viaţa simţurilor este pe primul plan; ea va fi cuviincioasă în prima ipoteză, dar neînfrânată în a doua.

120

În casa a II-a: dacă e bine aspectat: chestiunile amoroase sunt profitabile, iar speculaţiile băneşti - fericite; averea va folosi copiilor. Dacă e rău aspectat: aici avem de-a face cu nativii care trăiesc pe socoteala celuilalt sex, sau care adeseori au ocupaţii în legătură cu localurile de petrecere râu famate. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: plăcerile sunt întâlnite în decursul micilor călătorii; talent la scrisul operelor amuzante sau romanelor de iubire; frecventări plăcute cu tineretul. Dacă e rău aspectat: darul scrisului se îndreaptă către obscen; plictiseli sentimentale la drumuri scurte. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: cămin vesel, însorit de tinereţe şi de copii; fine de viaţă în mijlocul desfătărilor. Dacă e rău aspectat: excesul de plăceri precipită un sfârşit de viaţă timpuriu. În casa a V-a: stăpânul casei e în propriul său sălaş şi deci puternic. Va întări în bine sau în rău domeniul casei, după aspectele pe care le va primi. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: va acorda mângâietoarea plăcere de a găsi un refugiu în câmpul muncii. Dacă e rău aspectat: relaţii erotice cu persoane de joasă condiţie socială; nativul este în slujba plăcerilor altuia; pericol de contagiune venerică. În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: căsătorie din dragoste; tovarăşul de afaceri este de cele mai multe ori cunoscut în localurile de petrecere. Dacă e rău aspectat: căsătorie precipitată de sentimente care nu au fost îndeajuns controlate; asociaţie pentru exploatarea localurilor de petrecere; afacerea se termină cu scandal. În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat cât şi în cazul contrar, semnificaţiile sunt lugubre: moartea posibilă a iubitei sau a copiilor; deziluzii sentimentale şi aprehensiunea morţii amestecată cu plăcerea simţurilor. Talent de dramaturg scriind subiecte macabre. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: amor platonic; dragoste cu persoane de naţionalitate străină; copiii părăsesc ţara şi se expatriază; satisfacţii numeroase de pe urma copiilor. Dacă e rău aspectat: domeniul suferă neplăceri în urma celor sus amintite.

121

În casa a X-a: dacă e bine aspectat: carieră în teatru, învăţământ, sau în diplomaţie. Dacă e rău aspectat: însuşirile mentale şi sufleteşti caricaturizează profesiunile sus menţionate. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: mari satisfacţii dobândite prin copii sau prin protecţiile sentimentale. Dacă e rău aspectat: speranţele puse în copii sau în prieteni se năruiesc. În casa a XII-a: nu va tălmăci nimic bun: cumpene sentimentale, moartea primului copil (casa a XII-a reprezintă casa a VIII-a de la a V-a care reprezintă întotdeauna pe copii în general şi pe primul copil în special); intrigile secrete căşunează mult dragostei; sănătate şubrezită de excese sexuale. Stăpânul casei a VI-a în celelalte case horoscopice In casa I: dacă e bine aspectat: complex de inferioritate, simţ filantropic; avantaje de pe urma unchilor şi mătuşilor (casa a VI-a reprezintă casa a III-a de la a IV-a care reprezintă părinţii, respectiv casa a VI-a reprezintă fraţii sau surorile părinţilor). Dacă e rău aspectat: fire maladivă sau ipohondrică; servilism. Neplăceri cu unchii şi cu mătuşile. In casa a II-a: dacă e bine aspectat: avere de pe urma îngrijirii bolnavilor, sau exploatării fermelor. Dacă e rău aspectat: boli de pe urma grijilor băneşti; servitori hoţi. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: servitori fideli şi muncitori; muncă în legătură cu scrisul. Dacă e rău aspectat: surmenaj şi, drept consecinţă, boală; sănătate precară în voiaj; muncă necesitând deplasări continue. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: devotament continuu pentru părinţi; muncă activă până la finele vieţii. Dacă e rău aspectat: boli grele în pragul bătrâneţii; maladii frecvente în cămin; slugi viclene. In casa a V-a: atât în aspect bun cât şi în aspect rău: sănătatea este periclitată de abuzul de plăceri, iar copiii sunt în general bolnăvicioşi. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: numai dacă este o planetă benefică ce primeşte aspecte bune vom avea o sănătate satisfăcătoare. În caz contrar şi când e rău aspectat, casa a VI-a îşi reia în plin nefasta-i activitate: boli acute,

122

operaţii (dacă planeta e un malefic şi mai ales Marte), servitori răi, insucces în exploatarea fermelor şi muşcături periculoase, produse de animale mici. În casa a VII-a: căsătorie, în care unul din soţi este bolnav; procese şi asocieri cu oameni de joasă condiţie. În funcţie de planetă şi aspecte vor fi rezultate fericite sau nefericite. In casa a VIII-a: domeniul casei fiind nefast, buna sau reaua aspectare a stăpânului casei va hărăzi pentru nativ o boală grea, mortală, sau moarte cauzată de servitori, ori de accidente în câmpul muncii. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: studii înalte medicale sau în legătură cu alinarea suferinţelor; lung voiaj (cu rezultate bune) făcut pentru căutarea sănătăţii, ori pentru dobândirea unei culturi superioare. Dacă e rău aspectat: boli în străinătate, sau adeseori din străinătate; depresii mentale şi sufleteşti, din cauza maladiilor. In casa a X-a: dacă e bine aspectat: constelaţia va pecetlui pe medicii cu renume. Dacă e rău aspectat: excesul de muncă are o înrâurire funestă în domeniul sănătăţii; mama în horoscopul masculin şi tatăl în cel feminin sunt mereu bolnavi. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: devotamentul depus în favoarea prietenilor sau protectorilor bolnavi este cu prisosinţă răsplătit. Dacă este rău aspectat: rezultate contrare în grija depusă faţă de prieteni şi posibilităţi de boli dobândite prin contagiune. În casa a XII-a: domeniul casei nu prezice nimic bun: bolile acute devin cronice şi necesită internarea în spital. Colegii şi persoanele în subordine devin duşmani ascunşi. În cel mai bun caz, dacă stăpânul este bine aspectat, nativul va găsi un refugiu în ocupaţii pasionante şi obscure. Stăpânul casei a VII-a în celelalte case horoscopice In casa I: dacă e bine aspectat: firea nu se împlineşte decât prin experienţele exterioare; ea este foarte sensibilă la prietenii şi se înmoaie prin căsătorie, sau asociaţie. Uniunea morală şi fizică sunt însuşi rostul de a fi, al existenţei. Dacă e

123

rău aspectat: trăirea în comun aduce cele mai grele decepţii; procese periculoase, având drept rezultat pierderi de bunuri. În casa a II-a: dacă e bine aspectat: căsătoria are la bază interesul bănesc; averea se câştigă prin asociaţii, sau procese cu un rezultat fericit. Dacă e rău aspectat: pierderi în domeniile arătate. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: înţelegere deplină şi chestiuni contractuale favorabile cu fraţii şi surorile, eventual cu persoanele din imediatul anturaj; călătorii folositoare pentru desăvârşirea convenţiilor; activitate scriptică procesuală utilă. Dacă e rău aspectat: contrariul. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: averea imobiliară se consolidează prin mariaj sau asociaţie; tranzacţii imobiliare folositoare pentru tată în horoscop masculin şi pentru mamă în horoscop feminin. Dacă e rău aspectat: insatisfacţii sau pericole în acest domeniu se vădesc atunci când vor fi planete malefice în cauză. În casa a V-a: dacă e bine aspectat: consort tânăr, căsătorie din dragoste. Contracte folositoare copiilor. Dacă e rău aspectat: mariaj precipitat de o greşită alegere amoroasă; procese cu copiii. In casa a VI-a: dacă e bine aspectat: sau în caz contrar, vor da de înţeles situaţii în destin mai mult dezagreabile, sau chiar funeste: căsătorie cu o persoană de rang inferior, bolnavă, sau vicioasă. Procese sau asociaţii cu oameni de joasă condiţie. Diferende cu inferiorii sau cu slugile. În casa a VII-a: întăreşte atât în sens bun cât şi în sens rău semnificaţiile majore ale casei. Aici va juca un rol important natura semnelor sau a planetelor. Semnele pozitive vor acorda, ca şi planetele pozitive, o atitudine fermă, fericit condusă şi producătoare de succes în toate domeniile casei. Semnele negative şi planetele de acelaşi gen - mai ales dacă vor fi prost aspectate - vor înfăţişa un individ şovăitor şi nepriceput în folosirea avantajelor practice ale casei a VII-a. In casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: zestre însemnată, daruri de la asociaţi, pensiuni sau rente câştigate pe cale de proces. Dacă e rău aspectat: văduvie sigură, zestre compromisă sau iluzorie; pierderea unor avantaje băneşti, care au fost obţinute pe cale testamentară sau succesorală.

124

In casa a IX-a: dacă e bine aspectat: căsătorie săvârşită în străinătate sau cu o persoană de neam străin; contracte şi afaceri încheiate în aceleaşi condiţii; convenţii de editură cu străinătatea, pentru difuzarea înaltelor concepţii filozofice, sau religioase. Dacă e rău aspectat: destinul se săvârşeşte pe aceeaşi linie, însă folosul este mediocru sau chiar dăunător. În casa a X-a: dacă e bine aspectat: situaţia socială se aşează pe o linie combativă (mai ales avocaţială), sau este în legătură cu o viaţă contractuală, eventual influenţată de căsătorie (activitate materială în legătură cu bunurile dobândite prin mariaj). Dacă e rău aspectat: căsătoria se dovedeşte a fi funestă pentru situaţia socială; duşmanii răi o compromit. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: consortul sau asociatul se va întâlni în cercul prietenilor; În altă ordine de idei: procesele se câştigă cu ajutorul prietenilor sau al protectorilor. Dacă e rău aspectat: rezultate nefaste în domeniile amintite. In casa a XII-a: dacă e bine aspectat: sau dacă e rău aspectat, vor hărăzi aceleaşi proaste perspective: căsătorie nefericită, de cele mai dese ori încheiată cu o persoană de joasă condiţie; boli grave ale consortului sau ale asociatului; căsătorie compromisă de scrisori anonime, dacă semnul Gemenilor se află în casa a XII-a; proces urmat de puşcărie. Stăpânul casei a VIII-a în celelalte case horoscopice In casa I: dacă e bine aspectat: nu va sorti nimic bun: obsesia sinuciderii, viaţă scurtă şi viitor compromis. În cele mai frecvente cazuri se va observa o înţelegere superioară a problemei morţii. În casa a II-a: dacă e bine aspectat: bunuri dobândite pe calea zestrei, sau prin succesiuni. Dacă e rău aspectat: de sus-zisa avere nu va profita nativul. În casa a III-a: dacă e bine aspectat şi dacă e rău aspectat, vom avea: moartea probabilă a fraţilor şi surorilor, ori săvârşită la drum mic; studii întrerupte brutal prin moarte; operă literară compromisă sau invenţii neexploatate prin faptul morţii cuiva; scrisori anonime care îl împing la disperare, din cauza conţinutului lor infam. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: moarte în cămin, sau la adânci bătrâneţe.

125

În casa a V-a: dacă e bine aspectat: moartea prematură a copiilor şi a iubirilor; artişti macabri. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: moarte prin boală grea, sau de pe urma unui accident de muncă. Maladii care evoluează ciudat; daruri făcute servitorilor; moartea prematură a unchilor şi mătuşilor din partea tatălui (în horoscop masculin), sau a mamei (în horoscop feminin). În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: moartea consortului; moarte săvârşită prin condamnare capitală, de pe urma unui proces public. În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: dacă planeta e bună din fire şi bine aspectată, viaţa va fi lungă; În caz contrar: viaţă scurtă, curmată de cele mai multe ori de moarte năpraznică. Frecvent, în ipoteza favorabilă: avere câştigată fără muncă (zestre, donaţii etc.). In casa a IX-a: dacă e bine aspectat: moarte departe de locul natal; călătorii întreprinse pentru studiul misterelor; schimbări în orientarea spirituală de pe urma lungilor voiajuri. În casa a X-a: dacă e bine aspectat: avantaje băneşti de pe urma situaţiei sociale; transformări în câmpul muncii. Sensul rău, va agrava perspectivele bune anunţate şi va hărăzi, de cele mai multe ori, o moarte prin exces de muncă. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: moşteniri sau daruri dobândite de la prieteni, ori protectori. Dacă e rău aspectat: pierdere de slujbă; buclucuri băneşti de pe urma amicilor, sau în urma decesului acestora; moarte prin boli molipsitoare. În casa a XII-a: dacă e bine aspectat: finele vieţii se săvârşesc în puşcărie, spital, sau prin efectul duşmăniilor ascunse. Stăpânul casei a IX-a în celelalte case horoscopice În casa I: dacă e bine aspectat: mintea este purtată către nobile concepţii filosofice sau religioase; nativul este preocupat de realizarea lungilor călătorii. Dacă e rău aspectat: concepţiile sunt haotice, incoerente şi marile voiajuri nu se împlinesc.

126

În casa a II-a: dacă e bine aspectat: avere prin relaţii cu străinătatea; premoniţii în materie bănească. Dacă e rău aspectat: încercări nereuşite în domeniile de mai sus. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: succes deplin în publicarea operelor literare ori ştiinţifice, mai ales în străinătate; lungile călătorii vor desăvârşi într-un mod fericit cultura proprie. Dacă e bine aspectat: contrariul celor menţionate. In casa a IV-a: dacă e bine aspectat: sfârşit de viaţă pe meleaguri străine; Înaltă spiritualitate către finele vieţii. Dacă e rău aspectat: mari neplăceri în cămin cu ocazia lungilor voiajuri; sfârşit de viaţă nefericit, în străinătate. In casa a V-a: dacă e bine aspectat: călătorii folositoare pentru copiii nativului; mari succese sentimentale cu ocazia lungilor deplasări. Dacă e rău aspectat: contrariul. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: desăvârşirea unor situaţii medicale, sau ale unor situaţii legate de muncă se împlinesc în străinătate; visuri care anunţă bolile. Dacă e rău aspectat: boli în lungile călătorii, nereuşite în muncă întreprinsă în străinătate. În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: voiajuri prilejuite de asocieri sau misiuni diplomatice. Contracte favorabile cu editori străini. Dacă e rău aspectat: conflicte şi procese în legătură cu o activitate depusă în străinătate; daca este încheiată cu un consort străin căsătoria are urmări funeste. În casa a VIII-a: visuri vestitoare de la cei dragi dispăruţi; moarte la drum lung; interes obsedant pentru spiritism şi consecinţele funeste corespunzătoare pentru psihismul nativului. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: confirmă, în bine sau în rău, domeniul casei. Planeta stăpânitoare va hărăzi: voiajuri lungi (când nu este într-un semn fix) şi va da indicaţiile aferente prin firea ei (Lună, Mercur). În casa a X-a: dacă e bine aspectat: cariera este în legătură cu lungile voiajuri sau cu relaţiile cu străinătatea; de cele mai multe ori, nativul se ocupă cu problemele coloniale. Dacă e rău aspectat: lipsă de orientare sau tribulaţii profesionale datorită unor idei haotice. Adeseori misionarism dubios.

127

În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: colaborări intelectuale cu străinii şi protectorii de naţionalitate străină. Dacă e rău aspectat: dezavantaje de pe urma relaţiilor cu străinătatea. In casa a XII-a: în ambele ipoteze sacrificii voluntare pentru un ideal; nevoie de a se dedica concepţiilor nobile; pericol de închisoare în străinătate; activitatea în domeniul ideilor atrage duşmănii violente. Visuri premonitorii care anunţă, din timp, cumpenele. Stăpânul casei a X-a în celelalte case horoscopice În casa I: dacă e bine aspectat: destinul favorizează dobândirea unei situaţii sociale bune ce pare a se datora mai puţin propriului merit, cât a norocului. Dacă e rău aspectat: ajungerea la onoruri şi demnităţi se săvârşeşte pe căi imorale, sau puţin recomandabile. Cădere din situaţie, datorită atitudinii proprii greşite. In casa a II-a: dacă e bine aspectat: profesiuni lucrative; succes social de pe urma banilor; dobândirea de bunuri se face prin intermediul slujbei. Dacă e rău aspectat: aceleaşi direcţii dar succesul nu se va arăta. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: ocupaţii în legătură cu înscrisurile, muncă manuală, misitii, sau mici deplasări. Dacă e rău aspectat: nereuşite în profesiunile indicate de domeniul casei a III-a. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: tendinţă de a îmbrăţişa profesiunea tatălui sau a mamei (după cum horoscopul este masculin, sau feminin); aptitudini pentru arhitectură şi în general pentru construcţii. Profesiune în legătură cu speculaţiile imobiliare; reuşită târzie, în cariera aleasă. Dacă e rău aspectat: greutăţi în posibilităţile enunţate mai sus. În casa a V-a: dacă e bine aspectat: profesiune în legătură cu teatrul, pedagogia sau misiunile diplomatice; dacă instinctul propriu al casei a V-a se deplasează pe planul material: izbândă în speculaţiile băneşti făcute cu ocazia exercitării profesiunii; copiii nativului sunt foarte norocoşi. Dacă e rău aspectat: profesiuni echivoce; de cele mai multe ori, indică pe vânzătoarele de plăceri sau pe favorizatorii la desfrâu. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: în cea mai fericită ipoteză, profesiunea se

128

exercită în legătură cu ideea de alinare a suferinţelor (în principal, medicina). Dacă e rău aspectat: carieră fără relief şi adeseori compromisă de boli; clientelă de proastă calitate. Complex de inferioritate în exerciţiul funcţiei. În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: căsătorie avantajoasă sau onorifică; succes social pentru consort sau asociat. Dacă e rău aspectat: cariera este compromisă de procese sau de duşmăniile făţişe. În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: pierderea frecventă a carierei din cauza nativului, sau printr-un deces; arată uneori pe antreprenorii de pompe funebre. Pentru femei: pericol de moarte la naştere. În cel mai bun caz: moarte onorabilă, sau celebritate postumă. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: viitor bun în slujba preoţească, sau în misiuni îndepărtate; carieră departe de locul natal. Dacă e rău aspectat: nereuşite în domeniile pomenite. In casa a X-a: dacă e bine aspectat: stăpânul casei a X-a într-a X-a consolidează domeniul casei, în sensul bun, dacă vom avea o planetă bună şi bine aspectată, şi în sensul rău, dacă planeta va fi rea sau rău aspectată. De observat că oricât de dignifiată, sau de bine aspectată ar fi o planetă rea din fire (Saturn, Marte sau Uranus), situaţia socială va fi plină de cumpene, care se vor vădi fie în menţinerea posturilor, fie în dobândirea lor. În casa a XI-a: dacă e bine aspectat: situaţia socială în legătură cu activitatea parlamentară, sau cu societăţile comerciale. Sprijin în carieră datorat prietenilor, ori protectorilor. Dacă e rău aspectat: frecventările echivoce tind să pericliteze cariera; succes dubios în profesiunile menţionate mai sus. In casa a XII-a: în cel mai bun caz, va acorda o carieră în legătură cu activitate secretă (în poliţie, spionaj, etc.). În celelalte cazuri: ocupaţie obscură, îngreunată de duşmani ascunşi, ale căror manevre îl duc direct la închisoare. Stăpânul casei a XI-a în celelalte case horoscopice In casa I: dacă e bine aspectat: relaţiile cu prietenii au o influenţă fericită în întregul destin; copii reuşiţi. Dacă e rău aspectat: contrariul indicaţiilor de mai sus; relaţiile cu prietenii au influenţe nefaste, copii dezorientaţi.

129

În casa a H-a: dacă e bine aspectat: legăturile protectoare şi prieteneşti sunt foarte folositoare pentru dobândirea averii. Tendinţă de a se împrieteni cu oameni înstăriţi. Dacă e rău aspectat: sugestiile amicale în materie de finanţe se dovedesc a fi păgubitoare; sacrificii băneşti pentru amici, sau pentru protectori. În casa a III-a: dacă e bine aspectat: ajutor prietenesc în materie de studii; relaţiile amicale se încheie în decursul micilor călătorii. Dacă e rău aspectat: nefericiri în direcţiile amintite. În casa a IV-a: dacă e bine aspectat: prieteniile şi protecţiile se încheie şi se dobândesc târziu, întrucât casa a XI-a este casa proiectelor şi această poziţie va tâlcui realizarea lor tardivă; bătrâneţea va fi adeseori ferită de griji, prin ajutorul binefăcătorilor. Dacă e rău aspectat: prietenii nefaste pentru sfârşitul vieţii, binefăcătorii aşteptaţi la sfârşitul vieţii nu vor veni. În casa a V-a: dacă e bine aspectat: prietenii sau binefăcătorii se fac cunoscuţi în localurile de petrecere; amici din rândul artiştilor; copiii nativului îi devin prieteni. Dacă e rău aspectat: frecventările se conturează în taverne şi în localuri de desfrâu, iar copiii - dureros de spus - se desfrânează laolaltă cu părinţii. În casa a VI-a: dacă e bine aspectat: prieteniile se încheagă cu servitorii sau cu oamenii în subordine, eventual cu cei bolnavi. Slugi credincioase; ajutor prietenesc în caz de boală. Dacă e rău aspectat: frecventări nepotrivite cu oameni îndărătnici; ajutor înjositor sau amăgiri, de la propriii săi slujbaşi. În casa a VII-a: dacă e bine aspectat: căsătorie cu un fost prieten, sau cu o prietenă; asociaţii profitabile cu prietenii, sau cu protectorii. Dacă e rău aspectat: dizarmonii în domeniul anunţat şi perspectivă de adulter al soţului cu o prietenă a soţiei (în semnele duble). În casa a VIII-a: dacă e bine aspectat: moşteniri de la prieteni sau de la protectori. Dacă e rău aspectat: speranţele se năruiesc prin moartea amicului sau binefăcătorului; deces probabil al acestora. În casa a IX-a: dacă e bine aspectat: lungile voiajuri se fac într-o minunată tovărăşie, iar prietenii sau protectorii, sunt de neam străin. Dacă e rău aspectat: aspecte contrare generale.

130

În casa a X-a: dacă e bine aspectat: relaţiile influenţează şi prieteniile potrivite, favorizează urcarea socială. Dacă e rău aspectat: contrariul. În casa a XI-a: consolidează în general domeniul casei. Dacă planeta va fi bună şi fericit aspectată: succes general, graţie sprijinului amical şi protecţiei. În situaţie contrară: insucces şi sacrificii inutile cu sprijinitorii. În semnele negative, aceasta e aproape sigur. In casa a XII-a: dacă e bine aspectat: spulberarea tuturor speranţelor; trădări ale prietenilor şi decepţii de la protectori; ambele categorii, dintre persoanele acestea, tind să devină duşmani ascunşi, sub masca bunăvoinţei. Frecvente relaţii, sau corespondenţe, cu cei închişi. Aceste precizări se vor împlini în funcţie de natura şi aspectele planetei. Stăpânul casei a XII-a în celelalte case horoscopice În casa 1: dacă e bine aspectat: fire serioasă, înclinată către studii aparte şi adânci. Dacă e rău aspectat: copilărie trudită şi bolnăvicioasă; duşmani feroci; fatalităţi veşnice; Înclinaţii către spionaj. În casa a H-a: în ambele situaţii: nativul suferă şantaje băneşti; situaţie precară a averii. În cel mai bun caz: bani câştigaţi prin exploatarea celor închişi sau prin spionaj. În casa a III-a: în ambele situaţii: veşnice fricţiuni, sau chiar duşmănii ascunse cu fraţii şi surorile; persecuţii din partea colegilor; intrigi greu de dibuit. In casa a IV-a: în ambele cazuri: discordie între părinţi şi copii; cămin anarhic şi încercări dureroase ale tatălui (în horoscop masculin), sau ale mamei (în horoscop feminin); izolare la domiciliu. În casa a V-a: în ambele cazuri: dragoste nepotrivită, secretă, cu urmări detestabile; crimă posibilă, săvârşită împotriva unuia dintre copii; plăceri erotice de natură sadică; bani de pe urma şantajelor. În casa a VI-a: în ambele cazuri: îngrijiri proaste în caz de boală; maladii grave care necesită internarea; operaţiuni nereuşite; duşmani ascunşi printre persoanele în subordine; muncă penibilă şi obscură. Nativul este de cele mai multe ori un spion printre camarazii săi.

131

În casa a VII-a: în ambele perspective: şantaj din partea consortului. Divorţ posibil. Căsătorie cu o persoană de jos; procese infame. În casa a VIII-a: în ambele perspective: cu caracteristicile fireşti pe care le-ar da constelaţia respectivă, dacă aceasta ar fi favorabilă: duşmănii în legătură cu moştenirile; risc de a fi răpus pe calea magiei negre; practici spiritiste cu rezultate funeste. Într-o temă spiritual caracterizată: interes major pentru problemele vieţii de dincolo. În casa a IX-a: în ambele perspective: perspectivă de închisoare sau de internare în spital, în străinătate; urmări judecătoreşti din cauza opiniilor proprii; voiajurile lungi sunt păgubitoare. In casa a X-a: în ambele situaţii: duşmanii ascunşi ameninţă cariera. Viaţă plină de expediente; obstacole în exercitarea profesiunii. În casa a XI-a: în ambele situaţii: amici falşi şi protectori mincinoşi. Când şi când, se iveşte cazul unui duşman ascuns, care se întoarce ca prieten, dar şi atunci... În casa a XII-a: în ambele situaţii: pierderea libertăţii şi perspectivă de exil. Când planeta e bună şi bine aspectată, toate cumpenele menţionate de casa a XII-a a Cerului pot fi oarecum trecute, dar când vom avea de-a face cu Saturn, Marte sau Uranus, vai şi amar de soarta celui născut. Interpretarea astrologică bazată pe stăpânii caselor reclamă multă subtilitate pentru tâlcuirea unui horoscop înzestrat cu însuşiri psihice puternice sau cu o viaţă dinamică. Interpretarea va trebui să fie atunci prudentă şi complementară. În alte cazuri, acest sistem de judecată va fi foarte indicat la temele sărace, palide, care nu oferă un domeniu reliefat printr-o dominaţie planetară. In acest din urmă caz, materialul dat de noi va fi extrem de util. Aspectele Ascendentului Soare - Ascendent. Armonic: spirit puternic de dominare, de organizare, atitudine paternă, protectoare. Acest raport armonic denotă o tendinţă de stăpânire, bine condusă, cu o clară şansă de succes, în destin.

132

Dizarmonic: spirit de protest şi de opoziţie; resentiment; neîmplinirea dorinţelor, din cauza propriilor pretenţii care sunt exagerate. Patologic: boli de inimă şi de ochi; tabes. Lună - Ascendent. Armonic: intuiţie, memorie, simţul formelor, sentiment de solidaritate cu exteriorizare instinctiv populară, temperament cicloid. Personalitatea este ponderată, adaptabilă, sociabilă şi veselă. Dizarmonic: schimbări dese de dispoziţie, toane, atitudine maniaco-depresivă. Gust necontenit de schimbare. Patologic: boli limfatice şi predispoziţii la tumori reci. Mercur - Ascendent. Armonic: la conjuncţie vom găsi intelect aplicativ practic, de natură comercială, juridică sau tehnică, iar la celelalte aspecte, înzestrarea intelectuală se va orienta mai mult teoretic sau ştiinţific, eventual literar. În linii mari, aspectul armonic denotă un intelect ponderat şi adaptabil. Patologic: maladii nervoase şi de urechi. Venus - Ascendent. Armonic: atitudine viu senzuală, unită cu nevoia de afecţiune, sociabilitate şi la bărbaţi vom întâlni adeseori o fire feminizată. Aproape întotdeauna, se vor vădi însuşiri artistice de natură oarecum înnăscută; pictură, teatru sau muzică, în funcţie de poziţionarea lui Venus în zodii şi case şi de celelalte aspecte. În liniile mari, se va exterioriza o viaţă adaptată armonic cu dorinţele. Dizarmonic: senzualitate morbidă sau refulări în domeniul erotic. Acestea din urmă nu prejudiciază eventualele calităţi artistice. Patologic: sensibilitatea organelor genitale. Predispoziţii la abcese şi la refacerea grea a ţesuturilor. Marte - Ascendent. Armonic: energia spontană este mărită şi impulsurile motrice se afirmă necontenit. Aceste aspecte armonice ridică forţa vitală şi producţia calorică a corpului, indicând în acelaşi timp o încadrare armonică a energiei şi a impulsurilor, unite adeseori cu un talent pentru sculptură, sau chirurgie. Dizarmonic: pulsiuni, imprudenţe de tot felul, încăpăţânare, îndrăzneală nebună, pripire care provoacă o puternică tensiune sufletească, o agresivitate şi o

133

înclinare spre boli febrile şi accidente. Cuadratura se întâlneşte la sinucigaşi şi în cazul despărţirilor conjugale săvârşite cu scandal (ambele ipoteze sunt valabile, evident, numai în cazul unor configuraţii în legătură cu casa a VIII-a sau a VII-a). Patologic: boli infecţioase, răniri grave. Jupiter — Ascendent. Armonic: tendinţe expansive în atitudine; calităţi sociale pozitive, dorinţă constructivă, simţ social, simţul dreptăţii şi implicare în scopurile înalte ale comunităţii. Dizarmonic: acestea vor indica o supra-încordare în sus-numitele tendinţe şi vor slăbi vitalitatea (numai în cazul cuadraturii). Patologic: boli de ficat şi de sânge. Saturn - Ascendent. Armonic: adâncime de vederi, seriozitate, concentrare, obiectivitate, stabilitate, economie şi dorinţă de câştig. Dizarmonic: depresie sufletească, răceală în sentimente, încăpăţânare, tendinţă de izolare şi adeseori un destin tragic din pricina unei greşite atitudini în viaţă. Cuadratura şi opoziţia se găsesc la cei care nutresc ideea de autodistrugere, sau în cazul bolilor cronice, nevindecabile. Patologic: boli de oase, de piele, autointoxicări; degradarea lentă a organismului. Uranus - Ascendent. Atât aspectele armonice, cât şi cele nearmonice provoacă labilitate psihică şi intelectuală, spontaneitate spirituală, intuiţie şi dorinţe de schimbare a concepţiilor, întâlnim, în cazul aspectelor critice, explozivitate sufletească, însă şi talente tehnice, originale, ce stau la baza invenţiilor. Patologic: isterie; convulsii. Neptun - Ascendent. Armonic: fire idealistă, visătoare, în contact veşnic cu „invizibilul”, putere de intuiţie şi de transpunere; creaţii stranii, fantastice, adeseori geniale. Dizarmonic: auto-iluzii, fantasmagorie. Percepţie mediumică bolnavă. Tendinţă spre alcool, sau stupefiate. Patologic: letargie; devitalizare misterioasă. Aspectele Mijlocului Cerului

134

Generalităţi. Când pragul casei a X-a - Mijlocul Cerului - va fi foarte puternic aspectat, ne vom afla în faţa unui destin foarte schimbător, în bine, sau în rău. Mijlocul Cerului vorbeşte întotdeauna pentru ridicarea socială (carieră, distincţii), sau pentru părinţi (mamă în horoscop masculin, tată în horoscop feminin). Cu cât pragul casei va fi mai animat de aspecte, cu atât domeniile acestea vor fi mai vorbitoare în destin. De observat iarăşi că un unghi mai mare pe care-l va face pragul casei a X-a cu pragul casei I, va arăta întotdeauna o viaţă mai lungă şi un destin mai bun (dacă nu cumva există aspecte care să semnifice contrariul; dacă se va forma un unghi mai mic, vom face o judecată contrară. Soare - Mijlocul Cerului. Armonic: aspectul măreşte aspiraţia socială, legând atitudinea intelectuală de acţiunea exterioară. Se vor prezenta premisele psihice, care conduc la un succes social. Putere asupra mulţimilor. Dizarmonic: aspectul condiţionează tensiuni sufleteşti care duc la insuccese sociale. Aspectul critic va fi mai ales cuadratura. Lună - Mijlocul Cerului. Armonic: calităţile sufleteşti personale duc la popularitate într-un cerc mai restrâns, sau mai vast; de aici, succesul. Dizarmonic: condiţionează de cele mai multe ori schimbări profesionale, o proastă reputaţie şi o greşire a profesiunii. Mercur - Mijlocul Cerului. Armonic: eficacitatea exterioară profesională şi socială decurge din impulsurile intelectuale favorizând producţii şi succese literare, ştiinţifice ori comerciale. Dizarmonic: cuadraturile produc refulări şi alte dificultăţi. Venus - Mijlocul Cerului. Armonic: acţiune afectivă puternică în activitatea exterioară; Însuşiri pentru profesiunea artistică. Dizarmonic: puseul afectiv se inhibă şi defavorizează posibilităţile de exteriorizare pe care le-ar da planeta, prin firea ei. Marte - Mijlocul Cerului. Armonic: impulsul şi puterea de a răzbate influenţează în mare măsură activitatea exterioară; după structura generală a horoscopului, se pot vădi însuşiri medico-chirurgicale, militare, sau pentru sculptură. Dizarmonic: aspectul rău predispune la o folosire nepermisă a forţei, la o atitudine deplasată şi chiar antisocială, cu consecinţele corespunzătoare.

135

Jupiter - Mijlocul Cerului. Armonic: calităţile sufleteşti jupiteriene determină nativul să se îndrepte către domeniile religioase, umanitare sau politice, cu profesiunile corespunzătoare. Dizarmonic: cuadraturile declanşează inhibiţii şi căderi profesionale, datorate proceselor. Saturn - Mijlocul Cerului. Armonic: ascensiunea socială se face cu greu, însă sigur şi durabil. Dizarmonic: prăbuşiri din situaţii, datorită finanţelor (aspectele din casa a II-a), prigoanelor (aspecte din casa a XII-a), sau sănătăţii (aspecte din casa a VIII-a şi a VI-a). Uranus - Mijlocul Cerului: atitudinea intuitivă decide mersul destinelor exterioare, care sunt supuse unor schimbări bruşte şi neaşteptate. Activitatea socială se aşază pe ideea de reformă şi de noutate. Cuadraturile şi opoziţiile sunt din punct de vedere psihic iritante şi provoacă o atitudine autodistructivă. Neptun - Mijlocul Cerului: se pare că doar aspectele dizarmonice au o semnificaţie caracteristică, putând declanşa conflicte, intrigi şi greutăţi în legătură cu o atitudine sufletească proprie neclară. Aspectele Soarelui cu celelalte planete Soare - Lună. Aceste aspecte determină raportul dintre vitalitate şi sensibilitate, dintre idealul eului şi subconştientul său, dintre influenţa puternică şi maternă dintre stratul sufletesc şi cel „feminin”. Aceste aspecte vor avea importanţa lor, în primul rând pentru sănătate. Armonic: aici vom găsi, pe lângă influenţa ponderatoare asupra proceselor trupeşti, şi o concordanţă între aceste forţe polare. Dizarmonic: dezechilibrul între amintiţii factori duce la o veşnică nehotărâre, la contraste şi la încordări sufleteşti. Adeseori, relaţiile dintre părinţi sunt tensionate şi aceasta va avea o influenţă covârşitoare asupra nativului. Se observă la cuadraturi şi la opoziţii tendinţe spre accidente; ele pregătesc probabil latura psihică, fără a fi propriuzis răspunzătoare de ele. Se pare că toate aspectele dintre Soare şi Lună activează favorabil, sau cel puţin

136

stimulează legătura cu viaţa exterioară. Conjuncţia (Luna nouă) condiţionează – fiindcă întâlnirea planetară se face în acelaşi semn zodiacal - o puternică unilateralitate a însuşirilor psihice, în sensul semnului ocupat. Oricum s-ar forma conjuncţia Lunii cu Soarele, ea va fi favorabilă numai dacă ambele planete sunt bine aspectate. În destin. Armonic: raporturi bune între părinţi; sănătate excelentă; avere, renume. Dizarmonic: contrariul. Soare - Mercur. Armonic: acesta situaţie este posibilă numai sub forma conjuncţiei, căci Mercur niciodată nu se depărtează prea mult de Soare. Constelaţia va hărăzi; intelect practic şi Analizator; spirit de organizare. Mintea acţionează ca instrument al supraeului, al idealului eului şi al spiritului de dominaţie. Conjuncţia va trebui să fie mai largă, fiindcă în ipoteza când Mercur ar fi „ars” de Soare (în strânsă conjuncţie cu el), se vor vădi pripiri şi judecăţi prea subiective. Dizarmonic: dezechilibru între acţiune şi judecată, încăpăţânare şi superficialitate. În destin. Armonic: relaţii excelente şi profitabile; valabil şi pentru voiajuri. Legături bune cu fraţii şi surorile; succes în înscrisuri. Dizarmonic: contrariul. Soare - Venus. Armonic: în sfera supraeului, a idealului şi a finalităţii superioare, se vădeşte o puternică notă afectivă, căci sentimentul posedă cele mai tari posibilităţi de exprimare, în domeniile vieţii. Conjuncţia va favoriza tendinţele artistic-estetice: muzică, poezie, pictură, dans. În acelaşi timp, impulsul sufletesc se va purta către lux, plăcere şi frumuseţe. Dizarmonic: alt aspect decât conjuncţia nu ar putea fi decât semi-cuadratul, pentru că Venus se poate afla prea departe de Soare. În cazul acesta, cât şi în acel al unei conjuncţii rău aspectate sau slabe, efectele bune ale lui Venus se minimalizează. În destin. Armonic: căsătorie excelentă, lux, legături amoroase profitabile şi sprijin din partea sexului opus.

137

Dizarmonic: logodnă ruptă; desfrâu. Soare - Marte. Armonic: voinţa de stăpânire este pusă în mişcare prin impulsul motric, iar idealul eului se îndreaptă către forţă sau în direcţia eroic-războinică. Semnul în care se formează aspectul va nuanţa dorinţa de stăpânire, de conducere, rapiditatea de hotărâre, puterea de organizare şi de răzbatere precum şi simţul răspunderii. Toate vor duce la un succes rapid. Conjuncţia Soare - Marte se găseşte de obicei la chirurgi, sculptori, ofiţeri, sau la luptătorii intelectuali şi spirituali (preoţi, profesori şi propagandişti). Dizarmonic: eşecuri sociale, lupte şi conflicte dramatice din cauza răului impuls, a pripirii şi brutalităţii. Aspectul uzează forţele vitale, deşi el hărăzeşte puterea organică. Vom avea: boli acute, inflamatorii şi infecţioase, de natura semnului Soarelui sau a lui Marte, predispoziţii la afecţiuni acute cardiace şi răniri. Observaţie importantă: la aspectele rele Soare - Saturn, aspectarea proastă a lui Marte cu Soarele tinde să devină favorabilă fiindcă paralizează forţele rele saturniene. Chiar aspectele foarte rele marţiene sunt în atare cazuri mai preferabile decât nici unele, deşi vor da în destin evenimente violente trupeşti sau materiale. În destin. Armonic: reuşita socială prin luptă; celebritate. Dizarmonic: moartea tatălui; ameninţare pentru ochiul drept; pierderea situaţiilor; blam public. Accidente, moarte brutală. Ruină finală. Soare - Jupiter. Armonic: aspectele armonice uşurează drumul înspre succes. Ele se numesc aspecte de „celebritate”, însă creaţia socială valoroasă coincide de obicei cu poziţii jupiteriene puternice, unde se arată forţe creatoare spirituale şi volitive, în timp ce la poziţiile slabe ale Soarelui şi ale lui Jupiter, va predomina inconştientul instinctiv. Dizarmonic: din trăsăturile psihice caracteristice, şi anume din prefăcătorie, lăudăroşenie, emfază şi exces, vor reieşi lupte de lungă durată în situaţiile dobândite, fiindcă instinctul de expansiune e prea puternic, sau prost plasat. În privinţa sănătăţii, se pot ivi afecţiuni ale ficatului şi ale fierii, eventual boli de sânge. Specific defavorabilă este cuadratura; opoziţia, este dizarmonică mai mult din punct de vedere trupesc.

138

În destin. Armonic: succes general; sănătate bună. Dizarmonic: izbânda este adeseori vremelnică; conflict cu autoritatea sau cu oamenii suspuşi. Soare - Saturn. Armonic: superioritatea, perseverenţa şi talentul de organizare par să fie comune tuturor formaţiunilor aspectale. Aspectele favorabile mijlocesc statornicia şi concentrarea acţiunii conştiente dictate de supraeu şi de voinţa de dominare, permiţând legătura uşoară cu experienţa şi dând mai întotdeauna posibilitatea de a urma conducerea paternă. Dârzenia, economia, perseverenţa şi silinţa se leagă cu stăpânirea de sine şi cu rezerva. Dizarmonic: va arăta abandonarea completă faţă de conducerea paternă şi, adeseori, adevărate tulburări în raporturile cu tatăl. Se înregistrează senzaţii de teamă, încăpăţânare, pesimism şi o lipsă de adaptabilitate. La o structură corespunzătoare a horoscopului, încordarea sufletească poate duce la o atitudine asocială sau criminală, declanşând puternice depresii şi favorizând tendinţe autodistructive (auto-punitive). Din punct de vedere al destinului, aspectele dizarmonice dintre Soare şi Saturn duc aproape întotdeauna la lungi lupte, rivalităţi, crize şi tensiuni, cu primejdia pentru nativ de a pierde prin încăpăţânare şi lipsă de elasticitate cele obţinute prin perseverenţă. În horoscopul masculin, aceste aspecte duc la relaţii tulburi cu tatăl şi la lupte în existenţa socială şi profesională; la femei, lipsa conducerii paterne se evidenţiază în alegerea soţului sau a partenerului, care se dovedeşte a fi nefastă, ducând de cele mai multe ori la crize serioase în destin. Cuadratura apare a fi mai rea decât opoziţia. Conjuncţia poate fi socotită oarecum favorabilă, dacă ambele planete sunt armonic aspectate. În domeniul trupesc se arată o predispoziţie la bolile cronice de natura semnului solar sau saturnian, precum şi o încetinire a funcţiilor organice. Consecinţele maladive se vor vădi în tulburări cardiace, ale circulaţiei sângelui, în atrofie sau paralizie. Se mai observă o înclinaţie către căderi, urmate de fracturi, provocate probabil de motive sufleteşti. În destin. Armonic: succes în filozofie sau în preocupări religioase; ridicare socială şi cinste (în semnele masculine). Dizarmonic: pierderi de situaţii şi bunuri. Diferende cu tatăl sau moartea timpurie

139

a acestuia. Perspectivă de final tragic de viaţă. Soare - Uranus. La o poziţie puternică a acestor aspecte în horoscop, se va înregistra o voinţă şi o capacitate de sesizare, care trec dincolo de ideile tradiţionale. La o poziţie planetară mai slabă, linia subconştientă de conduită va duce şi ea la schimbări exterioare, tot atât de neaşteptate. În felul spiritual de viaţă, se arată de obicei multă originalitate, o voinţă proprie şi adeseori o notă romantică. Aspectele armonice condiţionează - la o alcătuire generală corespunzătoare a horoscopului - atitudini conforme cu noile tendinţe ale vieţii sociale. Dizarmonic: personalitatea se va lovi cu uşurinţă de cea a altora, iar caracterul se va dovedi neliniştit, încordat, iritabil, capricios, sau autodistructiv. La toate aspectele, se arată o înclinaţie spre schimbări bruşte şi spre anumite senzaţii care au o nuanţă critică. Aspectele dizarmonice duc la efecte potrivnice şi distrugătoare. În horoscopul masculin, tipul de destin arătat se extinde asupra profesiunii şi a afirmării exterioare, iar în cel feminin asupra vieţii sentimentale şi a căsniciei. Din punct de vedere patologic, aspectele dizarmonice - mai ales cuadratura - par să influenţeze defavorabil starea sănătăţii în primii trei ani (în special în primul an). Ulterior vom avea tulburări nervoase sau psihice, înclinând către accidente. În destin. Armonic: spirit de reformă, sesizare intuitivă a momentului favorabil, ascensiune rapidă. Transformări mari în decursul existenţei. Dizarmonic: prăbuşire bruscă din situaţii; la femei, infidelitate conjugală sau despărţiri dureroase. Soare - Neptun. Armonic: aspectele bune se găsesc mai ales la artişti, pictori şi poeţi; ei par să fie în legătură cu inspiraţia şi transpunerea, având arareori vreo deosebită importanţă în domeniul practic. Dizarmonic: încărcăturile sufleteşti, visurile morbide şi îndepărtate de lume cât şi unele perversiuni ale liniei intelectuale de conduită vor acţiona nefast asupra vieţii intelectuale şi instinctuale. Aceste aspecte se vor găsi la misticii de ieftină calitate, la superstiţioşi sau sectanţi. Dacă alte aspecte planetare rele vor sprijini constelaţia dizarmonică Soare - Neptun, se vor ivi aproape întotdeauna nevroze

140

şi alterări mentale, care pot influenţa în mod foarte ciudat întregul destin. În horoscopul feminin, vor reieşi adeseori acţiuni iluzorii şi hotărâri nefaste în viaţa amoroasă sau conjugală, purtătoare de grele urmări. În destin. Armonic: activitate intelectuală de înaltă calitate, însă fără foloase practice. Dizarmonic: compromitere, ruină. Aspectele Lunii cu celelalte planete Ar urma în primul rând aspectul Lună - Soare. Acest aspect se va judeca similar celui întâlnit de noi în subcapitolul precedent, la aspectul Soare - Lună. Nu mai revenim, căci aspectul are acelaşi înţeles. În subcapitolele următoare vom proceda la fel cu celelalte configuraţii planetare, deja analizate. Lună - Mercur. Armonic: aspectele intensifică pe baza experienţei proprii vioiciunea intelectuală, puterea de dirijare a atenţiei şi aceea de sesizare. Vom întâlni această constelaţie la mai toate grupurile de profesionişti intelectuali, mai ales la jurişti, oratori sau matematicieni. Dizarmonic: aspectul rău pare să favorizeze o înclinaţie spre o folosire deplasată a intelectului, ducând uşor la minciuna fantastică sau senzaţională, la bârfă şi calomnie, ori - în cel mai bun caz - la exagerări. În horoscoape oarecum armonice, aspectele rele ale Lunii cu Mercur vor fi întotdeauna în sprijinul dezvoltării forţelor intelectuale. În cazuri foarte nefavorabile, când Luna este în casa I sau a III-a, iar Mercur în a III-a sau a IX-a, se pot ivi tulburări mintale. În destin. Armonic: putere sufletească, succes în studii ştiinţifice, iar dacă Mercur sau Luna sunt puternice: geniu. Relaţii feminine utile şi dar oratoric; talent la scris. Dizarmonic: minte scrântită; predispoziţie la hoţie. Trădări periculoase; pentru oamenii politici: ostilitate populară la toate nivelele. Proastă reputaţie. Căsătorie nefericită prin greşita alegere a soţului (la femeie). Pericol pentru ochiul stâng. Lună - Jupiter. Armonic: la o poziţie puternică horoscopică, aspectele dau posibilitatea nativului de a influenţa puternic lumea înconjurătoare prin calităţile

141

minunate, personale. Patriotismul, loialitatea, religiozitatea şi bunătatea vor duce la succese sociale de mari proporţii. La o poziţie slabă şi la o alcătuire negativă a aspectelor bune din horoscop, tendinţele sociale pot fi de asemeni favorizate de noroc, însă sub un aspect înşelător. Dizarmonic: aici nu vom avea posibilitatea de exteriorizare a bunăvoinţei, a loialităţii şi a sentimentului social; persoana va apărea în chip oarecum aspru şi dur, iar popularitatea va suferi fluctuaţii. Alte posibilităţi în sens negativ nu prea se vădesc, ci cel mult tulburări în circulaţia hepatică şi uşoare crize de ficat. În destin. Armonic: dacă Luna este în creştere: şansă generală. În altă ordine de idei: voiajuri excelente, bogăţie, popularitate şi sprijinul femeilor. Dizarmonic: dacă Luna e în descreştere: dificultăţi, ambiţii deşarte, nenoroc. Călătorii pripite şi cu urmări nefaste; pierderi masive de bani. Lună - Saturn. Armonic: formaţiile bune favorizează stăpânirea de sine, controlul dorinţelor şi impulsurilor izvorâte din subconştient; toate vor duce la adaptarea psihică a insului la viaţa de toate zilele, dând astfel: linişte, prudenţă, judecată, rezervă, economie şi simţul datoriei. Puternic spirit cercetător, filozofic. Dizarmonic: aceste aspecte dau o stare de tensiune şi de luptă între firea subconştientă şi experienţa-necesitate; de aici se vor dezvolta: depresii grele, sentiment de inferioritate, melancolie, timiditate şi încăpăţânare. Izolarea de oameni duce adesea la o mare dragoste pentru animale. Cauzele acestei atitudini au adeseori la bază o încordare dramatică şi reţinută faţă de principiul matern, sau de mamă însăşi, încordare de obicei latentă şi luând foarte rar caracterul de luptă făţişă. Se vor înregistra: puternice oscilaţii între optimism şi pesimism, iar - în altă ordine de idei - vom găsi aceste aspecte rele la accidentaţi şi sinucigaşi - cu o figură horoscopică corespunzătoare - la criminali. In privinţa sănătăţii, vor reieşi stări cronice de boală de natura semnului lunar şi saturnian; În general, tulburări stomacale. De obicei, afecţiunile trupeşti vor sensibiliza foarte mult în rău temperamentul. La structuri rele generale horoscopice, se vor vădi tulburări psihice, iar apăsările sufleteşti vor fi deosebit de vizibile la cuadraturi. Aspectele rele vor influenţa legăturile personale şi familiale atât la bărbat cât şi la femeie, cu o menţiune specială pentru aceasta din urmă.

142

Aspectul constituie - după tradiţie - o semnătură dureroasă în destin. În destin. Armonic: dacă Luna e în creştere: ridicare socială şi protecţia oamenilor de înaltă condiţie. Dizarmonic: tulburări cerebrale sau ale căilor urinare. Mari neplăceri din partea mamei. Necazuri şi complicaţii de tot felul în căsătorie; călătorii funeste. Dacă Luna e în descreştere: pierdere de reputaţie, neînţelegere între copil şi mamă, trădări de tot felul şi sfârşit de viaţă mizerabil. Lună - Uranus: intuiţia îşi ia materialul din subconştient, care la aspecte favorabile va hărăzi capacităţi parapsihologice, exteriorizate la rândul lor în clarviziuni, clarsimţiri, sau presimţiri. Se vor ivi posibilităţi de evidenţiere a susnumitelor calităţi conjugate cu înclinaţii originale şi nevoie de senzaţie. În horoscopul bărbătesc, raporturile faţă de femeie vor fi bazate pe intuiţie, iar horoscopul femeii va denota o mobilitate sufletească şi o remarcabilă putere de stimulare. Dizarmonic: aceste figuri încurcă şi complică, înclină spre extrem şi determină: capriciu, excentricitate, nevoie de senzaţie, autoiluzionare şi isterie. La bărbat, se va înregistra o absenţă a instinctului în alegerea amoroasă şi o preferinţă care se îndreaptă către tipul de femeie isterică, sau în general anormală, ceea ce va avea drept consecinţă o serie de erori, încurcături şi cumpene în viaţa familială, psihoze sau gânduri de sinucidere. În destin. Armonic: călătorii subite şi favorabile; la un moment dat, faimă populară puternică. Câştiguri băneşti venite din senin. Dizarmonic: călătorii fatale, mai ales cu avionul. Pericol de explozii. Despărţiri conjugale zgomotoase. Paralizia nervului optic. Lună - Neptun: aspectele armonice măresc inspiraţia, imaginaţia şi puterea de transpunere. Dizarmonice: formaţiunile critice tulbură starea de spirit şi apar adesea cu alte asociaţii corespunzătoare sinucigaşilor şi criminalilor. Sunt caracteristice şi în cazul despărţirilor familiale. La bărbat, o veşnică nesiguranţă în alegerea partenerei. Aspectele puternice Lună - Neptun favorizează dependenţa de psihiatri, caracterologi şi ghicitori. Aspectele lui Mercur cu celelalte planete

143

Pentru aspectele Mercur — Soare şi Mercur - Lună vezi la subcapitolele precedente aspectele Soare — Mercur, Lună — Mercur. Mercur - Venus: singurele aspecte care se formează - conjuncţia şi sextilul favorizează o puternică pătrundere afectivă a intelectului şi, în consecinţă, talentele artistice şi în special literare. Conjuncţia este tipică la horoscoapele scriitorilor sau poeţilor. Astfel, va indica o amplificare a posibilităţilor intelectuale. Statisticile arată că raporturile Venus - Mercur se grupează la fizicieni, matematicieni şi astronomi ceea ce dovedeşte că gândirea matematică conţine puternice elemente formal-estetice. În destin. Armonic: frecventări şi relaţii bune cu anturajul. Noroc în speculaţiile băneşti, care sunt în legătură cu podoabele. Dizarmonic: contrariul. Mercur - Marte. Armonic: din aceste legături aspectale, reiese o puternică conducere voluntară a intelectului şi o rapiditate în aplicarea hotărârilor luate. Mijloceşte talentul de reproducere, de vorbire şi expresie, dialectica şi pedagogia, indică o înclinaţie spre discuţie. De obicei, va exista şi un raport strâns între conducerea nervoasă şi inervaţia senzitivă a mâinilor, ceea ce va da o mare îndemânare. La nivel scăzut, aceasta va favoriza munca manuală şi aplicarea lui practică a tehnicii; la un nivel ridicat, desenul, sculptura, chirurgia şi strategia militară. Conjuncţia este aspectul cel mai eficace, dar va trebui să fie bine aspectată, pentru a fi considerată ca favorabilă. Dizarmonic: aici vom întâlni aceleaşi tendinţe şi însuşiri, dar ele vor fi unite cu unele dizarmonii ale caracterului, care merg de la exagerare şi pripire până la sofistică, minciună şi necinste. În cazuri foarte nefavorabile, mai ales când Mercur se află în casele III, VI sau IX, se pot vădi predispoziţii spre boli nervoase acute, interesând organele vizate de semnul lui Marte, sau al lui Mercur. În destin. Armonic: inteligenţă, abilitate, fineţe de spirit şi aptitudini la matematici. Dizarmonic: paralizii ale corzilor vocale, viclenie, necinste, relaţii detestabile cu fraţii şi surorile şi pierderi de bani prin speculaţii asupra hârtiilor de bursă. Mercur - Jupiter. Armonic: aspectele favorabile conjugă într-un mod fericit relaţiile dintre intelectul analitic şi tendinţa constructivă integrală, dintre scopurile de gândire mari şi cele mici, dintre intelect şi raţiune, mijlocind ceea ce pe scurt

144

se numeşte o judecată sănătoasă. La o structură corespunzătoare, cuplul planetar - mai ales într-un aspect de recepţie mutuală - va aparţine categoriei comerciantului reuşit, indicând fecundarea gândirii materiale prin fantezia economică expansivă. Dizarmonic: aici divorţul dintre inteligenţă şi judecată provoacă o nesiguranţă, care are drept urmare o tendinţă spre discuţie, legată de un scepticism exagerat şi de superstiţie. În situaţia unei poziţionări bune şi semnificative, aspectarea dizarmonică nu are prea mare importanţă. În destin. Armonic: spirit practic-comercial; relaţii folositoare cu oamenii de afaceri. Speculaţii minunate cu valorile de bursă; reuşită pe lângă oamenii sus-puşi. Dizarmonic: un greşit simţ al afacerilor; pierderi prin contracte; deplasări costisitoare şi inutile; neplăceri de pe urma fraţilor sau surorilor. Mercur - Saturn. Armonic: bunele priviri ale acestor planete favorizează gândirea logic legată, adaptarea intelectului la experienţă şi necesitate, arătând o persoană exactă, realistă, profundă, concentrată şi prudentă în gândire. E un aspect pe care-l întâlnim adeseori la strategii militari. Dizarmonic: aspectele acestea hărăzesc aceleaşi însuşiri, sau aproape similare, dar aici se va vădi - în afară de o tendinţă logistică spre sistematizări şi simplificare – o opoziţie a insului cu concepţiile vii şi schimbătoare ale epocii sale. Ciocnirea este dureroasă şi întovărăşită de sentimentul de teamă; ea va duce adeseori la minciună, care în cazuri nefericite este inevitabilă şi poate provoca chiar o acţiune necinstită. Se va observa întotdeauna o tendinţă oarecum depresivă şi o descurajare, care se datorează tensiunii dintre gândire şi realitate. Se va observa la o vârstă înaintată un ritm maladiv al bolilor cronice nervoase, sau scleroză. La o structură corespunzătoare a horoscopului naşterii mai ales când Mercur se află în casa a III-a, a VI-a sau a IX-a - se observă predispoziţii pentru boli cerebrale ori inhibiţii nervoase în dezvoltarea sufletească. În destin. Armonic: inteligenţă puternică, studii serioase oculte, sau filozofice. Ridicare socială şi slujbă bine plătită. Dizarmonic: mari neplăceri prin relaţii, prin vorbele rostite şi prin înscrisuri. Surditate. Slăbiciune în faţa cumpenelor vieţii. Persecuţie. Adeseori va indica pe canalia în toată accepţiunea cuvântului.

145

Mercur - Uranus: la o bună aspectare va reieşi o puternică amplificare a intelectului prin intuiţie, unită cu o ascuţime de spirit, cu o gândire originală, inventivă şi cu talent pentru fizică sau tehnică. Conjuncţia se găseşte foarte des la fizicieni, matematicieni şi astronomi, iar celelalte aspecte armonice sunt dominante în horoscoapele inventatorilor şi inginerilor. Dizarmonic: aspectele acestea sunt dezavantajoase practicii, dar nu întotdeauna şi teoriei; ele duc adesea la o originalitate ciudată, la o nelinişte nervoasă, la înclinaţie spre joc sau spre o dezagregare intelectuală. Uneori, se observă tulburări şi refulări periodice nervoase, care se evidenţiază sub forma predispoziţiilor către accidente, de natură tehnică sau de circulaţie. În cazuri net nefavorabile - la aspectele rele cu cele malefice - se pot ivi tulburări mentale cu un caracter schizofrenic. În destin. Armonic: idei subite, chiar geniale. Călătorii neaşteptate şi favorabile. Dizarmonic: nelinişte şi nerăbdare care strică totul. Călătorii funeste şi scandaluri cu cei din jur (mai ales fraţi şi surori). Mercur - Neptun. Armonic: după concepţia generală, putem conta în cazul aspectelor favorabile, pe o pulsaţie vie în domeniul de activitate intelectuală, facilitată de o mare putere de transpunere. Pe linia practică, vom întâlni un „fler intelectual” şi un rafinament care pot duce la mari succese. Dizarmonic: inteligenţa se dirijează haotic, rodind minciuna, încurcătura, perversiunea intelectuală şi predispoziţia la crimă sau la o activitate antisocială. În destin. Armonic, ca şi dizarmonic, vor hărăzi destinele detaliate mai sus. Aspectele lui Venus cu celelalte planete Aspectele Venus — Soare, Venus — Lună, Venus - Mercur se vor judeca în felul celor tălmăcite de noi în subcapitolele precedente, la aspectele Soare - Venus, Lună - Venus, Mercur - Venus. Venus - Marte. Armonic: formaţiunea aspectală măreşte senzualitatea şi dorinţa, indică pasiunea şi impulsul afectiv, instinctualitatea puternică ce se îngemănează cu veselia, cu umorul şi gustul pentru anecdotă. Se mai vădeşte şi o înclinaţie sufletească pentru redarea acestor sentimente, respectiv talent artistic. Cuplul planetar aparţine tipului marelui actor. Aspectul armonic mijloceşte instinctul

146

sigur în căutarea şi găsirea partenerului de dragoste, cu aferenta consecinţă în destin. Dizarmonic: excese, frivolităţi în sfera instinctuală, legături erotice pripite şi nenorocite; crize sentimentale din 19 în 19 ani. Afecţiuni acute sexuale şi renale, iar la femei complicaţii la sarcină şi naştere. În destin. Armonic: căsătorie hună sau legătură sentimentală favorabilă. Fericite speculaţii băneşti cu aurul sau cu podoabele. Dizarmonic: mari neplăceri sau chiar ruină de pe urma femeilor. Abandon sentimental. Pentru o femeie: pericol de viol, dacă aspectul rău se constituie în Taur sau în Scorpion. Suferinţe din dragoste. Speculaţii nenorocite cu aurul sau cu obiectele de lux. Procese de pe urma femeilor, în horoscoapele feminine: atitudine neruşinată în chestiunile amoroase (în semnele de foc). Venus - Jupiter. Armonic: la atare aspecte vor reieşi: bunătate, blândeţe şi bunăvoinţă, cu urmările aferente în destin. Într-o formaţiune aspectală mai puţin puternică, se va vădi „norocul”, respectiv o rezonanţă fericită a lumii înconjurătoare, asupra dorinţelor şi tendinţelor personale. De obicei, va exista un puternic simţ al culorilor şi conjuncţia se va întâlni foarte des la pictori. Dizarmonic: figurile aspectale nu trebuie considerate prea grave pentru destin; legate cu alte aspecte rele, ele pot înregistra dizarmonii în viaţa erotică, familială şi despărţiri conjugale. În destin. Armonic: trigonul (aspectul de 120°) dintre Jupiter şi Venus se numeşte tradiţional „trigonul de argint”, după cum cel între Soare şi Jupiter se numeşte „trigonul de aur”. Ambele vor da: bani, onoruri şi succes general. Dizarmonic: conflictul între „măsură” (Jupiter) şi „desfătare” (Venus) poate să ducă la sleirea averii prin petreceri sau excese gastronomice. Se pot ivi boli, în legătură cu excesul de mâncare. Venus - Saturn. Armonic: cu o atare formaţiune planetară, sentimentul va reacţiona puternic la manifestările serioase şi triste, însă puternicele inhibiţii instinctuale care se vor vădi vor duce la o declanşare târzie senzualităţii, care se îndreaptă cu predilecţie către parteneri maturi. La o poziţie puternică, aspectul hărăzeşte însuşiri artistice: muzică (la trigon), pictură, (la cvadratură) şi sculptură

147

(la opoziţie). Aspectul va indica, în al doilea rând, o legătură sentimentală fidelă. Dizarmonic: figura stelară va declanşa tulburări în dezvoltarea instinctuală pe timpul copilăriei, fie pe cale de regres (ruşine şi scârbă în chestiuni sexuale), fie pe drumul unei apariţii timpurii şi frenetice (a vieţii solitare, senzualitate nesăţioasă). Aceste trăsături caracteristice au tendinţa să se fixeze în toată viaţa, sub formă de inhibiţii sexuale sau de perversităţi abominabile. Vom întâlni ori cazul persoanelor frigide, ori cel al obscenilor din cea mai tristă categorie. Aspectele rele predispun la boli cronice sexuale sau de rinichi. În destin. Armonic: viaţă liniştită, căsătorie târzie, însă bună. Noroc în plasamente cu aur. Dizarmonic: căsătorie proastă, pierdere de copii. Dacă Venus e puternică: dragoste cu oameni bătrâni. Dacă Saturn este mai puternic: castitate inabordabilă. Pentru ambele sexe: zgârcenie. Dacă aspectul rău se constituie în semnele pozitive: sadism; dacă se constituie în semnele negative: masochism. Venus — Uranus. Armonic: aceste aspecte provoacă intuiţia afectivă. Sentimentul, instinctul şi sexualitatea sunt mărite, legăturile sentimentale născându-se spontan şi fiind prin natura lor romantice şi înclinate către senzaţie. Însuşirile artistice - în special cele de natură ritmică şi muzicală - se fac simţite. Dizarmonic: privirile rele dintre planete acţionează mai puternic decât cele favorabile; cu sau fără aspecte, cuplul planetar aparţine categoriei tip a marelui muzician. Viaţa erotică suferă atât la aspectele bune, cât şi la cele rele; se vor evidenţia atracţii puternice dar schimbătoare, de natură romantică, care nu sunt propice stabilităţii legăturilor sentimentale şi mai ales căsniciei. Ele vor duce la despărţiri bruşte, provocate de infidelitate. La femei, aspectul rău Uranus - Venus predispune la alegerea tipului masculin, adeseori, infidel. În destin. Armonic sau dizarmonic vor da destine sentimentale, cu totul aparte. Venus — Neptun. Armonic: acest aspect măreşte impulsul senzual şi fantezia erotică, favorizând talentul artistic şi în special cel muzical. Dizarmonic: nu arareori se va vădi categoria homosexualilor sau a nimfomanelor. În orice caz, destinul erotic va trece prin momente foarte tulburi, fiind favorizat de autoiluzii.

148

Aspectele lui Marte cu celelalte planete Aspectele Marte — Soare, Marte — Lună, Marte — Mercur şi Marte — Venus se vor judeca conform înţelesului dat aspectelor Soare - Marte, Soare - Lună, Soare - Mercur şi Soare - Venus. Vezi subcapitolele respective. Marte - Jupiter. Armonic: aceste aspecte dau tendinţa de a proceda violent şi războinic; capacitatea de entuziasm şi impulsul motric îndrumă la sporturi şi tehnică pe de-o parte, iar pe un plan superior, la propagandă umanitară ori religioasă. Acest cuplu planetar aparţine adeseori propagandistului sau misionarului religios. Dizarmonic: nativul va avea tendinţe pentru rezolvarea violentă a conflictelor, pentru atitudinile extreme, despărţiri în viaţa socială şi familială, vădindu-se în cele mai dese cazuri divorţuri şi procese de tot felul. Dacă Jupiter şi Marte vor fi slab situaţi şi cu aspecte critice, atunci, în ciuda impulsului viu, se vor resimţi inhibiţii, refulări şi paralizii ale voinţei. Aspectele critice dau mai întotdeauna hemoragii abundente şi boli de ficat. În destin. Armonic: va însemna pe sportiv, pe militarul reuşit, pe metalurgist sau pe ecleziast. Succes asupra adversarilor; noroc în întreprinderi şi avantaje pe lângă oameni influenţi sau celebri. Dizarmonic: procese penale, calomnii, fluctuaţii de avere, scăderea veniturilor; relaţii compromiţătoare şi ruină financiară. Marte - Saturn. Armonic: voinţa, impulsul şi energia capătă, prin intervenţia lui Saturn, tenacitate şi o duritate, care la figuri horoscopice pozitive măresc într-un mod valoros puterea de răzbatere; nativul va merge la sigur. Cuplul planetar se întâlneşte la marii actori, care posedă o formidabilă putere de interiorizare şi de înfrânare a sentimentului, ţinut necontenit sub control. Dizarmonic: aici energia se îndreaptă contra individului însuşi (accident, tendinţă auto-distructivă şi conflicte dramatice). Din punct de vedere trupesc, aspectele rele ale lui Saturn cu Marte sunt întotdeauna dezavantajoase şi vorbitoare de boli primejdioase, care se manifestă mai cu seamă în regiunea sub-abdominală. După Morin de Villefrance, opoziţia Marte - Saturn care ar trece prin mijlocul

149

Pământului - evident ca direcţie - scurtează viaţa prin moarte prematură sau năpraznică. Acest aspect rău predispune la o îmbătrânire timpurie. Conjuncţia Marte - Saturn, mai ales într-un semn de foc şi dacă este rău aspectată, predispune la crimă. În destin. Armonic: împlinirea ambiţiilor dar numai în urma unor strădanii continue. Dizarmonic: ambiţie nerealizată; afaceri păguboase. Moartea fratelui, a surorii, sau a prietenilor intimi. Necazuri domestice, pierdere de reputaţie, divorţ. Dacă figura se constituie în casa a XII-a: puşcărie, ori spital; dacă se va forma în casa a X-a: pierdere de situaţie, urmată de dezonoare. Marte - Uranus: aspectele măresc conştiinţa de sine, tendinţa de libertate şi independenţa. Ele duc la îndemânare tehnică şi mecanică fiindcă cuplul planetar indică îndeobşte pe tehnicianul manual. Se mai vădeşte talentul pentru reclama comercială. Aspectul de cuadratură va anunţa tendinţa către accidente sau pornirea spre sinucidere. În destin. Armonic: aspectul acordă însuşiri psihice, bune în materie practică şi tehnică, cu rezultatele materiale aferente. Aspectele dizarmonice, hărăzesc o stare de iritabilitate continuă, care anulează roadele unei munci sau a unei activităţi ce se dovedeşte a fi până la urmă dezordonată. Marte - Neptun: aceste figuri planetare însufleţesc fantezia şi puterea de voinţă şi vor fi favorabil evaluate doar la o bună configuraţie a horoscopului. În figurile dizarmonice, aspectele rele vor favoriza iritaţia psihică, toanele, nemulţumirile şi chiar înclinaţiile criminale. La majoritatea ucigaşilor sau animatorilor de mişcări anarhice, poziţia critică Marte - Neptun este caracteristică. În destin. Aspectele armonice vor hărăzi un bine mediocru; În schimb cele dizarmonice vor aduce o faimă sinistră. Aspectele lui Jupiter cu celelalte planete Pentru aspectele Jupiter - Soare, Jupiter - Lună, Jupiter - Mercur, Jupiter Venus, Jupiter — Marte vezi aspectele Soare - Jupiter, Lună — Jupiter, Mercur Jupiter, Venus — Jupiter şi Marte - Jupiter.

150

Jupiter - Saturn. Armonic: dacă acest aspect favorabil se va situa în poziţie puternică, se va ivi în destin o posibilitate de reconstrucţie din elemente vechi („renaissance”). Prin orice crize ar trece nativul, fie sufleteşti, fie materiale, el va izbuti să se refacă. Aspectul lucrează cu efect bun în destin după 40 de ani. Cuplul planetar favorizează o vie înclinaţie spre filozofie, umanitarism şi religie. Conjuncţia depinde – în eficacitatea ei - de starea cerească a lui Saturn şi Jupiter, de aspectele pe care le primesc, de dispozitorii respectivi şi de poziţia lor în case. De se va afla neaspectată, va avea efecte favorabile în anumite perioade şi defavorabile în altele. La o puternică poziţie a conjuncţiei, alcătuirea sufletească şi destinul oscilează într-un ritm destul de simţitor, de 20 - 21 ani, cu o subperioadă de 10 - 11 ani (dizarmonică) şi de 5 - 7 ani (armonică). Aspectele critice hărăzesc afecţiuni cronice ale ficatului şi ale fierii, precum şi alte tulburări în asimilaţie. În destin. Armonic: echilibru, intelectualitate puternică. Ridicare socială şi bogăţie, după 40 de ani. Mari însuşiri religioase sau politice. Posesiuni imobiliare, mai ales rurale. Dizarmonic: posturile se obţin greu. Cădere din situaţie. Pierdere de avere. Noroc în procese şi ghinion persistent, în toate. Jupiter - Uranus. Armonic: intuiţia influenţează voinţa constructivă, iar poziţia puternică a acestui aspect acordă un sentiment de atracţie pentru tot ceea ce este nou şi de viitor, hărăzind pe lângă o clarviziune sufletesc-spirituală, trăsături sociale şi umanitare. Pe planul inferior, aceste însuşiri vor vădi talentul speculativ practic. Dizarmonic: aici se vor ivi înclinaţii spre evaluări eronate, greşeli, speculaţii nenorocite şi eşecuri de tot felul. Prin ea însăşi, conjuncţia se va evalua favorabil, dar efectul ei va depinde de aspectele pe care le primesc în horoscop Jupiter şi Uranus. La o poziţie puternică a conjuncţiei, se va observa, în dezvoltarea personalităţii şi a destinului, un ritm principal de 13 - 14 ani cu o subperioadă de 6 -7 ani (dizarmonică) şi 4 - 5 ani (armonică). În destin: aspectele rele se fac mai simţite: diferende grave cu justiţia şi posibilităţi de ruină financiară, prin speculaţii gregare.

151

Jupiter - Neptun: asemenea aspecte desluşesc înclinaţii religioase, eventual mistice. În destinul exterior, aspectele armonice devin eficace doar când sunt foarte puternice. Într-un horoscop slab, aspectele critice provoacă influenţabilitate care poate prinde pe nativ în mrejele corupţiei, compromiţându-l definitiv. Dizarmonic: aspectele armonice sau dizarmonice vor contura situaţii care se vor desăvârşi - cel mai adeseori - în domeniul intelectual sau practic, întărind sau anulând sus-zisele domenii, după firea aspectelor, bună sau rea. Aspectele lui Saturn cu celelalte planete Pentru aspectele Saturn - Soare, Saturn - Lună, Saturn - Mercur, Saturn Venus, Saturn – Marte, Saturn – Jupiter, vezi aspectele Soare - Saturn, Lună - Saturn, Mercur — Saturn, Venus – Saturn, Marte - Saturn şi Jupiter - Saturn. Saturn - Uranus. Armonic: aspectele planetelor vor indica concentrare, adâncime de vederi, soliditate şi evenimente favorabile ale destinului, de natură calmă dar tenace, după semnificaţia caselor în care se găsesc Saturn şi Uranus. Dizarmonic: aceste aspecte duc la grele tensiuni şi inhibiţii. Dacă prin poziţia lor în case sau prin alte poziţii şi calificări corespunzătoare, aceste aspecte se arată a fi semnificative pentru sănătate; se pot ivi boli cronice foarte grave, de natura semnului lui Uranus sau al lui Saturn. Aceeaşi poziţie planetară lasă să se întrevadă tulburări sufleteşti cu un caracter demoniac. Conjuncţia - afară de cazul când e bine aspectată - este funestă pentru destin, pe care-l marchează cu un ritm dizarmonic de aproape 12 ani şi cu cumpene mari în destin în jurul anilor 45 -46 ai vieţii. În destin: afară de un efect armonic pe care-l poate da această constelaţie în însuşirile intelectuale, ea va vădi în general destine tragice trupeşti, căderi sociale sau moarte năpraznică. Este conjuncţia care s-a format pe Cer în anii 1896 - 1897 şi care ia actualizat în efectele ei funeste - prin tranzite - în decursul anilor 1947, 1948 şi 1949 (până în mai 1949). Saturn - Neptun. Efecte specifice ale aspectelor bune între aceşti aştri nu s-au observat până în prezent; doar poziţia lor în case pare a fi semnificativă. Aspectele dizarmonice vor declanşa încordări sufleteşti, care merg până la

152

nevroză, dacă nu cumva nativul va cădea victimă erorilor, iluziilor şi înşelătoriilor de tot felul. Conjuncţia este mai mult dizarmonică. Aspectele lui Uranus cu celelalte planete Pentru aspectele Uranus - Soare, Uranus - Lună, Uranus - Mercur, Uranus Venus, Uranus - Marte, Uranus — Jupiter, Uranus - Saturn, se vor tălmăci sensurile, după aspectele Soare — Uranus, Lună — Uranus, Mercur - Uranus, Venus — Uranus, Marte - Uranus, Jupiter - Uranus şi Saturn - Uranus, vezi subcapitolele respective. Uranus - Neptun. În timpurile modeme, a existat opoziţie ce s-a constituit pe Cer între anii 1902 - 1909 (în Rac şi Capricorn). Chiar şi în lipsa relativă a unor experienţe suficiente intuim - în cazul aspectului armonic - prezenţa unei capacităţi mistice sau oculte, iar în cazul dizarmonic, a unei dezaxări sufleteşti, care poate duce la stranie orientare spirituală. Autoiluziile, înşelările şi consecinţele lor corespunzătoare în destin nu vor lipsi. VARIA Noduri lunare Orbitele planetelor se află înclinate în raporturile lor cu ecliptica; de aici va rezulta că planurile orbitelor planetare vor forma cu ecliptica două intersecţii, care se vor numi Noduri Planetare lunare. Când o planetă va traversa ecliptica pentru a lua o latitudine Nord, astrul va ocupa Nodul Nord; când va traversa ecliptica pentru a lua o latitudine Sud, ea va ocupa Nodul Sud. În practica astrologică se înscriu însă numai Nodurile Lunii, fiindcă numai ele au o mişcare mai rapidă (3' pe zi) şi de altfel ele se află înscrise în Efemeride. Nodul Nord se mai numeşte Nodul Ascendent, sau Capul Balaurului (Capum Dragonis); Nodul Sud se mai numeşte Nodul Descendent, sau Coada Balaurului (Cauda Dragonis). Nodul Ascendent este de o fire bună, de natură jupiteriană, iar Nodul Descendent este de o fire rea, de natură saturniană. Eficacitatea Nodurilor lunare se vădeşte în sănătate în general şi pe linia mare a şansei. Va fi mai puţin vorbitoare prezenţa Nodului Lunar într-o casă astrologică, decât aspectul pe carel primeşte de la planete, în

153

figura horoscopică. O deosebită importanţă se va ataşa conjuncţiei Nodului Lunar cu o planetă. De multe ori practica astrologică, neglijează Nodurile lunare căci semnificaţia lor nu este încă pusă la punct. Semnul lor este următorul: Nod Ascendent Q> Nod Descendent ?J . Stele fixe Chestiunea stelelor fixe constituie o problemă încă nerezolvată în ştiinţa astrologică. Cei vechi ne-au lăsat o vastă literatură pentru interpretarea stelelor fixe, dar, cea mai mare parte a aforismelor găseşte arareori vreo întrebuinţare. Dar uneori, destinele mari se desluşesc în bine sau în rău, prin prezenţa vreunei stele fixe. Marele astrolog german, baronul von Klockler, păstrează o mare rezervă în privinţa tâlcuirilor stelelor fixe, iar noi vom enumera câţiva aştri care par că pot corespunde semnificaţiei lor tradiţionale. Stelele fixe se mişcă: 10 minute în 12 de ani, 20 minute în 24 de ani, 30 minute în 36 de ani şi 1 grad în 72 de ani. Pentru anul 1900 avem următoarea poziţie geocentrică a stelelor fixe a căror listă o dau mai jos: Algol (Beta Perseii) la 24°47' în semnul Taurului. Pare să aibă un efect dăunător trupului şi destinului, favorizând crize acute şi accidente. Aldebaran (Stea Regală) la 8°24' în semnul Gemenilor. Prezice: onoruri, urmate de prăbuşiri. În conjuncţie cu luminariile: moarte năprasnică. Rigel (Beta Orienis) la 15-26' în semnul Gemenilor. Hărăzeşte glorie militară, ridicare socială, prieteni folositori, dar precipită adeseori destinul în ruină şi dezonoare. Betelgeuza (Lamda Orionis) la 27- 27' în semnul Gemenilor. Aduce: renume în timpul vieţii şi glorie după moarte; bogăţie şi noroc în lungile călătorii. În conjuncţie cu Marte: moarte pe câmpul de luptă, sau prin foc. În conjuncţie cu Saturn: moarte prin opoziţie nereuşită. Castor (Lamia Gemenii) la 18- 51' în semnul Racului. Va sorti: sănătate slabă, accidente, neplăceri prin înscrisuri sau prin vorbe imprudent rostite. În conjuncţie cu Mercur, sau Luna: moravuri bune.

154

Pollux (Beta Gemenii) la 21- 50' în semnul Racului. Este una din cele mai rele stele fixe. Hărăzeşte: moarte prin atac banditesc sau prin foc. În casa I bine aspectată: câştig în negoţ, elocinţă. Praesepe (O stea nebuloasă) la 5- 52' în semnul Leului. Dăunează vederii, pricinuind adeseori orbirea. Regulus (Landa Leei) la 28- 27' în semnul Leului. Va vădi un marcant curs al vieţii prin ajungerea la o situaţie culminată, dar, din păcate urmată de prăbuşire (Napoleon I, Hitler). Spica (Arista) la 22- 27' în semnul Balanţei. Va constitui, în special când se va afla în conjuncţie cu Ascendentul, excelente baze spirituale şi intelectuale pentru potentele creatoare. Crucea Sudului (Accrux) la 10- 29' în semnul Scorpionului. În conjuncţie cu Soarele: ştiinţă sau religie. La Ascendent: moarte năprasnică, de sine voită, prin jertfire. Antares (Lamda Scorpionis) la 8- 22' în semnul Săgetătorului. Această stea se dovedeşte a fi dezavantajoasă pentru sănătate, fără a se trage concluzia unor boli specifice. Tradiţia atribuie acestei stele fixe un efect asemănător cu acela al stelei Regulus. Vega (Landa Lyrac) la 13-55' în semnul Capricornului. Va vesti: în casa a II-a în aspecte bune cu Jupiter, Venus sau Punctul senzitiv al norocului, bogăţie mare. La pragurile caselor cardinale şi bine aspectată: poziţie socială înaltă. În conjuncţie cu Luna, în casele inferioare ale horoscopului: ocupaţii oculte. În bun aspect cu Venus: succes în arte. În general: bun renume. Fomalhaut (Peştele Sudic) la 2- 27' în semnul Peştilor. Va anunţa: protecţii oculte, avere şi renume. Împreună cu Algol şi cu Luna: moarte prin sentinţă publică. Din aceste stele, 4 sunt principale şi anume: Fomalhaut, Antares, Regulus şi Algol: ele se numesc Stele Regale. Ca interpretare vom observa următoarele reguli: Efectul stelelor fixe apare atunci când ele se află în conjuncţie cu un prag de casă (mai ales cardinală) sau cu o planetă. Prezenţa lor altfel rânduită în

155

horoscop nu are prea mare importanţă, numai dacă - aflându-se în afară de conjuncţie cu vreun prag sau cu vreo planetă - steaua ar fi puternic aspectată. Aspectul; trebuie socotit cu un orb foarte mic (2- - 3'). La oamenii cu un destin extraordinar, stelele fixe explică destinele lor surprinzătoare. Punctele senzitive Punctele senzitive sunt nişte mici zone în horoscop, care se determină pe calea unui calcul şi care sunt elocvente în destinul omenesc, atât de diferit compartimentat. Ele se înscriu cu nişte semne simbolice în casele şi în semnele care reies din calcul şi se judecă aproape ca planetele. Punctele senzitive ocupă un loc important în şcoala germană, mai ales în cea hamburgheză, şi noi le-am găsit întotdeauna vorbitoare. În ordinea importanţei lor ele sunt următoarele: a) Pars Fortuna - simbol Partea norocului, (numită şi Ptolemeus, după numele marelui astrolog al şcolii din Alexandria). Calculul ei: în naştere diurnă (de la răsăritul până la apusul Soarelui) se va socoti: Longitudinea Ascendentului + longitudinea Lunii - longitudinea Soarelui. În naştere nocturnă (de la apusul până la răsăritul Soarelui): Long. Asc. + Long. Soare - long. Lunii. Exemplu: dacă longitudinea Ascendentului este 60° (1° în Gemeni), longitudinea Lunii 55° (25° în Taur) şi longitudinea Soarelui 286° (16° în Capricorn), vom avea pentru naştere diurnă: 60° + 55° - 286° = 189° = 9° în Balanţă. (în operaţia pe care am făcut-o, avem de observat că adunarea lui 60° + 55° ne-a dat 115° din care n-am putut scădea longitudinea Soarelui în număr de 286°; am adăugat atunci la 115° un întreg cerc zodiacal de 360° şi din cifra de 475° (115° + 360°) am obţinut Pars Fortuna (189° = 9° în Balanţă). Semnificaţia iui Pars Fortuna Acest punct senzitiv va avea întotdeauna importanţă pentru bani, sănătate şi şansă generală. Judecarea ei se va face: după casa în care se găseşte, după aspectele pe care le primeşte, după semnul zodiacal în care se află, după

156

dispozitorul adică planeta care stăpâneşte aceste semne şi după starea cerească, situaţia în casă şi aspectele pe care le primeşte acest dispozitar. P.F. În casa I: în aspect armonic: nativul este făuritorul propriului său noroc prin inteligenţa, iniţiativa şi dibăcia lui. Sănătate bună şi stare de avere mulţumitoare. În aspect nearmonic contrariul. P.F. În casa a II-a. În aspect armonic: şansă considerabilă de avere. În aspect nearmonic: compromiterea averii. P.F. În casa a III-a. În aspect armonic: noroc de la fraţi şi surori, sau prin înscrisuri şi scurte călătorii, eventual prin ocupaţii tehnice, sau muncă manuală. În aspect nearmonic: neşansă în tot acest domeniu. P.F. În casa a IV-a. În aspect armonic: ereditate bună, noroc în posesii imobiliare şi final de viaţă agreabil. În aspect nearmonic: contrariul. P.F. În casa a V-a. În aspect armonic: mulţumire de la copii, de la iubirile avute şi noroc în speculaţii. La femei: logodne strălucite şi naşteri uşoare. Copii frumoşi. În aspect nearmonic: viaţa amoroasă se trăieşte pe o bază imorală, iar copiii sunt nereuşiţi. Speculaţiile devin păgubitoare. P.F. În casa a VI-a. În aspect armonic: activitate mulţumitoare în câmpul muncii; noroc în creşterea animalelor mici şi în exploatarea fermelor. Servitori buni. Bolile se trec uşor. În aspect nearmonic: contrariul P.F. În casa a VII-a. In aspect armonic: mariaj, contract, sau asociat bun. În aspect nearmonic: contrariul. P.F. În casa a VIII-a. În aspect armonic: zestre bună, moşteniri însemnate, pensii şi rente viagere. Ocupaţii interesante, oculte. În aspect nearmonic: contrariul. P.F. În casa a IX-a. În aspect armonic: noroc în lungile călătorii şi stimă câştigată pe baza unei activităţi înalt intelectuale. Relaţii minunate cu străinătatea sau cu oamenii străini. În aspect nearmonic: contrariul. P.F. În casa a X-a. În aspect armonic: domeniul acestei case vorbeşte din plin, în sensul ei bun: ocupaţii însemnate şi lucrative; noroc cu mama, cu fraţii şi surorile. La femei: căsătorie strălucită. În aspect nearmonic: P.F. este contrară în efectele lui.

157

P.F. În casa a XI-a. În aspect armonic: noroc în prietenii şi protecţii. Perspective de a ajunge în domeniul parlamentar. În aspect nearmonic: dificultăţi în domeniul casei a XI-a. P.F. În casa a XII-a. În aspect armonic: noroc în ocupaţiile singuratice (laboratoare, biblioteci sau aşezăminte de sănătate). În aspect nearmonic: şansa este dobândită pe căi reprobabile, fie exploatând pe cei izolaţi (bolnavi, puşcăriaşi), fie prin practicarea operaţiilor magice nepermise. Despre modul mai detaliat de judecare al acestui punct senzitiv vom vorbi în partea „Interpretarea astrologică „. b) Punctul senzitiv de boală sau de moarte - simbol Calculul său: în naştere diurnă se va socoti: Long. Ase. + long. Marte - long. Saturn, iar în naştere nocturnă: long. Ase. + long. Saturn - long. Marte. Semnificaţia acestui punct senzitiv Punctul de boală sau de moarte, ne va arăta, prin prezenţa sa într-o casă horoscopică, perspectiva evenimentului maladiv sau de deces, sau, prin prezenţa lui într-un semn zodiacal, sensibilitatea organică la boli. Cititorul familiarizat cu domeniul caselor şi cu sensibilitatea semnelor zodiacale la diferitele genuri de maladii va putea tâlcui singur acest punct senzitiv. Pentru uşurinţă vom spune: În casa I a horoscopului: boală sau moarte, prin proprie imprudenţă, Semnul zodiacal va arăta punctul slab (Taurul - boli de gât, Gemenii - boli de piept etc.). În casa a IV-a a horoscopului: boală sau moarte din cauză ereditară. În casa a VI-a a horoscopului: boală acută sau accident de muncă. În casa a X-a a horoscopului: boală sau moarte din cauza profesiunii, ori în timpul exercitării acesteia. În casa a XI-a a horoscopului: boală contagioasă, frecventând prietenii. c) Punctul senzitiv al dragostei – simbol Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Venus - long. Soare. În naştere nocturnă: long. Ase. + long. Soare - long. Venus. Dăm câteva tâlcuiri: În casa I a horoscopului: puternică ofensivă amoroasă; dragostea e însăşi viaţa.

158

In casa a II-a a horoscopului: dragostea produce sau risipeşte banul (armonic sau dizarmonic). În casa a III-a a horoscopului: legături sentimentale cu verii sau încheiate la drum scurt. În casa a IV-a a horoscopului: amoruri târzii sau dragoste incestuoasă (depinde de aspecte). În casa a V-a a horoscopului: la un horoscop care indică refulări instinctuale, se vor vădi aici pedagogii care îşi sublimează sentimentul de iubire în educaţia pe care o dau copiilor. Altminteri arată pe profesioniştii dragostei. In casa a VI-a a horoscopului: dragoste cu persoane de joasă condiţie sau cu persoane bolnave. În casa a VII-a a horoscopului: sentimentul de afecţiune se revarsă, în întregul său, asupra consortului. În casa a VIII-a a horoscopului: moartea afecţiunilor şi cult fierbinte pentru cel drag, dispărut. În casa a IX-a a horoscopului: legături amoroase în străinătate, la drumuri lungi sau cu un străin. În casa a X-a a horoscopului: relaţiile de dragoste se încropesc în timpul şi cu ocazia slujbelor. În casa a XI-a a horoscopului: „aminties amoureuses”. În casa a XII-a a horoscopului: dragoste nenorocită sau cu persoane aflate în aprigă suferinţă. d) Punctul senzitiv al voiajului - simbol Calculul său. În naştere diurnă: long. Asc. + long. Mercur - long. Lună. În naştere nocturnă: invers. Semnificaţia acestui punct senzitiv Se judecă după case şi semne, în maniera pe care am indicat-o mai sus. Sperăm că lectorul cărţii îşi va pune intuiţia şi cunoştinţele câştigate, la lucru. Aceasta rămâne valabil şi pentru punctele senzitive ce urmează. e) Punctul senzitiv al averii Calculul său. Atât în naşterea diurnă, cât şi în naşterea nocturnă, calculul va fi: long. Ase. + long. stăpânul casei a II-a. Exemplu: Ascendent la 60° (1° în

159

Gemeni), casa a II-a la 3° în semnul Racului, iar stăpâna Racului - Luna - la 25° în Rac. Dacă cumva adunarea depăşeşte 360°, vom scădea cercul zodiacal întreg (360°). f) Punctul senzitiv al averii imobiliare Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Venus - long. Saturn. În naştere nocturnă: invers. (Long Ase. + long Saturn - long. Venus). g) Punctul senzitiv al mariajului. Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase + long. Venus - long. Jupiter In naştere nocturnă: invers. Interpretarea va glăsui: În casa a II-a a horoscopului: căsătorie din interes. În casa a V-a a horoscopului: căsătorie din dragoste. În casa a VI-a a horoscopului: căsătorie din milă, sau constrângere. În casa a VIII-a a horoscopului: pe patul morţii sau în legătură cu o moştenire. În casa a IX-a a horoscopului: pentru a pleca în străinătate. În casa a XI-a a horoscopului: ordonată de un protector sau din prietenie, etc. h) Punctul senzitiv al scandalului Calculul său. Atât diurn cât nocturn, se va socoti: long. Asc. + long. Marte - long. Jupiter. Acest punct senzitiv indică o zonă sensibilă în viaţa nativului, care va da de vorbă lumii (scandal prin iubirii imprudente în casa a V-a, prin mariaj sau proces în casa a II-a, ş.a.m.d.). i) Punctul senzitiv al faimei Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long, Jupiter - long. Soare. În naştere nocturnă: invers. Tâlcuirea se va da în bine sau rău, după poziţia în casele horoscopice şi tehnica de interpretare pe care am dat-o (în casa a V-a „faimă” câştigată prin domeniul casei, într-a VIII-a prin ocultism ş.a.m.d.). j) Punctul senzitiv al părintelui Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Satura — long. Soare. În naştere nocturnă: invers. l) Punctul senzitiv al mamei Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Lună - long. Venus. In naştere nocturnă: invers.

160

m) Punctul senzitiv al copiilor Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long Lună - long. Jupiter. În naştere nocturnă: invers. n) Punctul senzitiv al fraţilor şi surorilor Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Jupiter - long. Saturn. În naştere nocturnă: invers. o) Punctul senzitiv al ocultismului Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Neptun - long. Uranus. In naştere nocturnă: invers. p) Punctul senzitiv al Astrologiei Calculul său. În naştere diurnă: long. Ase. + long. Mercur - long. Uranus. În naştere nocturnă: invers. În interpretarea acestui punct senzitiv, vom socoti că sălaşul cel mai bun al său este în casele spirituale (casa I, a III-a, a VIII-a şi a IXa; altfel, poate să dea naştere la grave echivocuri şi să fie în legătură cu tendinţa de a transforma această nobilă disciplină ori în sondaje indiscrete amoroase (casa a V-a), ori în ocupaţie lucrativă (de se va afla în casa a II-a). O ultimă observaţie: punctele senzitive, primesc aspectele lor numai de la planete şi acestea vor trebui să aibă o orbitate foarte mică (1° - 3°); Între ele nu pot constitui aspecte, fiindcă sunt oarecum lipsite de un dinamism propriu (cum e cazul planetelor). Coeficienţii temperamentali Macrocosmul şi microcosmul reprezintă manifestarea celor patru elemente directoare şi constitutive: Aer, Apă, Foc şi Pământ. Am arătat puterea acestor elemente în determinarea constituţiei fizice şi psihice omeneşti. Trimitem în corpul cărţii la detalii şi reamintim următoarele: Aerul va indica: ideea vie, ingeniozitatea, adaptabilitatea, instabilitatea. Apa va indica: influenţabilitate, reveria, romantismul, inacţiunea sau acţiunea trudnică. Contemplaţia . Focul va indica: impulsul motorie, dinamismul, curajul, independenţa şi imprudenţa. Pământul va indica: ataşamentul de materie, prudenţa

161

162

INTERPRETAREA DETALIATĂ A HOROSCOPULUI Însuşiri psiho-temperamentale. Caracter Caracterul şi însuşirile psiho-temperamentale se culeg din: Semnul zodiacal în care se află Soarele, care va fi considerat cu atât mai important, cu cât se află la Ascendent într-o casă unghiulară (I, IV, VII şi X), sau dacă este puternic dinamizat de planete. Ascendentul şi aspectele pe care le primeşte acesta. Înrâurirea va fi cu atât mai mare, cu cât el s-ar situa în locul unde se află Soarele (respectiv când s-ar confunda cu însuşi zodia naşterii, ceea ce s-ar vădi în cazul naşterilor din jurul răsăritului Soarelui). 246.Planetele aflate în casa I a horoscopului, starea lor cerească şi aspectele pe care le primesc (ele vor fi cu atât mai semnificative, cu cât s-ar afla în semnul zodiacal al Ascendentului). 247.Planetele maximale semnificative, respectiv acelea care ar fi în conjuncţie cu un prag de casă mai ales cardinală în elevaţie în horoscop (în jurul Mijlocului Cerului) sau puternic aspectată (în bine, sau în rău). 248.Aspectele dintre planete, indiferent de casele în care s-ar afla. Se vor consulta planetele după semnificaţia lor generală, din punct de vedere al caracterului, sau al însuşirilor mentale: Soarele, pentru generozitate şi nobleţe sufletească, Luna, pentru viaţa intimă şi pentru intuiţie, Mercur, pentru inteligenţă şi expresie, Venus, pentru afectivitate, Marte, pentru impuls motric, Jupiter, pentru echilibru, Saturn, pentru mentalul adânc şi scrupul, Uranus, pentru intuiţie şi ingeniozitate şi Neptun, pentru percepţia paranormală, fantezie şi putere de transpunere. Toate acestea ne vor da primul material brut, cu care vom constitui schema interpretării brute psiho-temperamentale, pe care după aceea o vom stiliza. 249.Semnul zodiacal în care se află Soarele va fi foarte important în ipoteza noastră de lucru, căci avem Berbecul în casa a III-a dinamizat de trei planete: Soarele, Venus şi Mercur. Îl vom judeca conform datelor de la subcapitolul „Semne Zodiacale, Berbec”.

163

250.Ascendentul se află la 1 ° în Capricorn. Înrâurirea sa în acest horoscop pare la prima vedere mediocră, fiindcă în raportul de forţă cu care se află faţă de semnul Berbecului, el se află în minoritate (casa I nu este dinamizată de nici o planetă, iar aspectele pe care le primeşte Ascendentul sunt slabe). Să privim astfel ar fi totuşi o greşeală, fiindcă stăpânul Ascendentului - este Saturn, care, după cum se vede în figura horoscopică, este extrem de puternic aspectat. Vom judeca prin urmare Ascendentul sub modul de desluşire al semnului Capricornului în care se află (vezi „Semne Zodiacale - Capricorn) şi pe Saturn după datele ştiute (la capitolul „Planete”). Nu găsim planete în casa I a horoscopului; nu avem concluzii de tras. 251.Planetă maxim semnificativă se va afla în acest horoscop Jupiter, în puternică elevaţie în temă (în casa a IX-a şi bine aspectat). 252.Vom tâlcui această planetă tot după datele generale, aflate la capitolul „Planete”. 253.Aspectele dintre planete sunt următoarele: Saturn trigon Soare, Saturn trigon Mercur, Saturn trigon Venus, Venus conjuncţie Mercur, Jupiter sextil Saturn, Jupiter trigon Lună, Lună opoziţie Uranus, Lună cuadrat Marte. Vom desluşi înţelesul acestor aspecte de la capitolul „Aspecte planetare”. 254.Vom examina în ultim rând, planetele după semnificaţia lor generală, pentru compartimentarea însuşirilor mentale şi ale caracterului şi vom afla: Soarele, Saturn, Jupiter, Neptun şi (Mercur) sunt puternic aromonic în temă, iar Luna, Uranus şi Venus, slab-nearmonic (vezi caracteristicile generale ale planetelor); Venus se află în exil; va avea deci o menţiune specială. De aici, vom trage concluzia că trebuie neapărat să studiem în acest sector şi însemnătatea planetelor în zodiile respective: (vezi „Planetele în semnele zodiacale”). Elementele acestea brute psiho-temperamentale trebuie stilizate, eliminând şi datele culese de noi în subcapitolul precedent, „Generalităţi”, că din punct de vedere

164

mental şi sufletesc, nativul se prezintă în modul următor: puternic însemnat de semnul Berbecului care-l va hărăzi cu un impuls motric remarcabil, perseverenţă, independenţă şi vie activitate, toate - puse sub controlul lui Saturn care va înfrâna şi va disciplina elanul, îndreptându-l spre creaţia mentalului concret; semnul Capricornului îi va hărăzi calităţile frumoase date de această zodie şi de reprezentantul ei, Saturn, înzestrându-l cu un spirit analitic, profund, meditativ, serios şi melancolic, orientat către idee adâncă şi cercetare profundă; Jupiter - maximal semnificativ şi bine aspectat - îi va dărui simţul de echitate şi de echilibru, purtat către disciplina înaltă, filosofică ori religioasă, cu o vie atracţie pentru lungile voiajuri; inteligenţa, (Mercur) va fi sprintenă şi creatoare aşa cum o caracterizează Berbecul, iar impulsul motric va lucra capricios (Marte în Peşti); viaţa intimă şi elementul subconştient sunt tensionate (Luna contradictor aspectată); viaţa afectivă este întrucâtva defectuoasă (Venus în Berbec în exil); capriciul şi decizii bruşte se vor ivi adesea (Uranus prost aspectat); percepţii paranormale vii (Neptun bine aspectat de Venus şi Mercur) dar domolite prin poziţia în casa a IV-a şi de opoziţia slabă cu Saturn. Toate aceste însuşiri psiho-temperamentale stilizate, se aşază în cadrul datelor „generale”, vădind o trăire introvertită, interiorizată purtată atât către mentalul concret

165

(realizări practice) cât şi către mentalul abstract (creaţia intelectuală), care va activa mai viu în partea a doua a vieţii. Sănătate. Boli Un aforism al marelui astrolog Ptolemeus ne învaţă că înainte de toate trebuie să consultăm într-un horoscop factorii de viaţă, spre a vedea dacă ea tinde să aibă o durată normală, sau să se sfârşească prematur. Factorii de longevitate sau de limită normală a vieţii se văd clar într-o temă astrologică. Luminariile slabe (în case rele: a VIa, a VIII-a, a XII-a, sau chiar în casa I), în stare cosmică proastă, rău aspectate şi sub un dispozitor nefavorabil, vor indica o ameninţare la durata vieţii. Planete malefice în casele tipice de boli (aceleaşi ca în precedenta situaţie) vor putea da de înţeles maladii cronice grave, operaţii fatale, sau chiar moarte năpraznică. Prezenţa unui malefic - mai ales Marte - în casa a IV-a va agrava aceste presupuneri. Aspectele proaste ale Ascendentului - mai ales cu planetele malefice, sau chiar cu planete benefice care-şi aruncă aspectele lor din case caracteristice pentru boală - pot da de asemenea de gândit asupra scurtei durate a vieţii. Punctul senzitiv de boală sau de moarte, în condiţii proaste, va avea un tâlc similar. Acest examen este indispensabil pentru a ne da seama dacă perspectiva de viaţă, în compartimentele ei, tinde să se realizeze, sau dacă va fi curmată timpuriu. Adeseori, poziţia caracteristică a unei stele fixe (mai ales

166

Algol, sau Aldebaran) poate da o indicaţie funestă asupra sfârşitului năpraznic, atunci când ceilalţi factori sunt echivoci. Acestea fiind spuse, să păşim la studiul predispoziţiilor maladive pe care le dă un horoscop. Materialul respectiv l-am prezentat la timpul său, în capitolul „Planete”, arătând predispoziţiile patologice pe care le dau acestea. Nu vom mai reveni în detaliu, ci ne vom mărgini a enunţa datele generale, exemplificându-le în horoscopul nostru de studiu. 255.Semnului zodiacal în care se află Soarele, eventual cu ocupaţie planetară, dacă aceasta este puternică în horoscop. 256.Predispoziţiile maladive pe care le dă Ascendentul. 257.Aspectarea Ascendentului de către planetele malefice, sau de către planetele benefice, când acestea se formează din casele: a VI-a, a VIII-a sau a XII-a. 258.Ocuparea cu planete malefice, a caselor tipice pentru boli (aceleaşi ca mai sus). 259.Prezenţa planetelor în casa I, (mai ales când acestea sunt malefice). 260.Ocupaţia puternică a unui semn zodiacal, indiferent de casele în care s-ar afla planetele (un clusterum de planete, care va fi cu atât mai vorbitor pentru boli, cu cât va fi constituit din planete rele). 261.Reaua aspectare a luminariilor, sau poziţia lor proastă în case specifice pentru boli (a VI-a, a VIII-a, a XII-a) 262.Prezenţa lui Marte sau a lui Saturn în casa a V-a, care va da de înţeles o viaţă curmată în timpul copilăriei (dacă situaţia acestor malefice e caracteristică). 263.Aspectele pe care le primesc de la malefice pragurile caselor I, a VI-a, a VIII-a şi a XII-a.

167

264.Semnele zodiacale de la pragul casei a VI-a. Să păşim acum pe teren, la aplicaţia practică din ipoteza noastră de lucru. 265.Semnul zodiacal în care se află Soarele, este în acelaşi timp dinamizat cu încă două planete (Soarele, Venus şi Mercur în Berbec). Vom avea deci predispoziţiile maladive pe care le dă semnul Berbecului şi planetele respective (vezi la „Semne zodiacale” şi însuşirile patologice ale planetelor: Soare, Venus şi Mercur în Berbec). 266.Predispoziţiile maladive pe care le dă Ascendentul vor fi cele date de semnul Capricornului (vezi înclinaţiile patologice ale semnului respectiv, de la Capricorn). 267.Ascendentul, nu este aspectat de planetele din casele bolilor, dar în schimb primeşte o cuadratură de la Soare, alta de la Jupiter şi un sextil de la Marte. Le vom judeca mai uşor, precum unele care nu sunt specifice şi ne vom servi de datele culese la subcapitolul „Aspectele Ascendentului”. 268.Casele tipice pentru boli sunt parţial ocupate în acest horoscop de planete malefice: Neptun în casa a VI-a şi Saturn în casa a XII-a. 269.Nu avem planete în casa I. 270.La acest punct, găsim deja rezolvată chestiunea, fiindcă a fost epuizată la punctul a), (clusterum-ul de planete aflate în semnul Berbecului, dar cu menţiunea favorabilă a lipsei planetelor malefice). 271.Luminariile - nu sunt situate în case specifice bolilor. 272.Nu găsim o planetă caracteristică pentru boli grave, în casa a Va. 273.Ascendentul nu primeşte nici un aspect de la planetele malefice; Saturn aruncă o opoziţie la pragul casei a VI-a, ceea ce va fi semnificativ pentru posibilitatea unei boli cronice, fie în legătură cu afecţiunile date de Gemeni, fie cu cele date de Arcaş, în care se află Saturn. Pragul casei a XII-a este în conjuncţie cu

168

Saturn, dar, în acelaşi timp în trigon cu Venus şi Mercur, înţelesul va fi nefavorabil pentru conjuncţie în sensul maladiilor cronice, dar binefăcător în ceea ce priveşte trigoanele primite de pragul casei, de la planetele benefice. 274.Semnul în care se află pragul casei a VI-a este cel al Gemenilor care va da predispoziţiile bolilor semnului (vezi Gemenii). Din toate cele de mai sus vom conchide: nativul va avea predispoziţie pentru bolile date de semnul Berbecului, de Capricorn şi de Saturn, aflat în casa bolilor cronice, înclinând la bolile de natura Arcaşului, cu uşoare predispoziţii pentru afecţiuni cardiace sau hepatice. Bolile vor fi greu cunoscute de medici (Neptun în casa a VI-a) şi ele vor evolua cronic, cu posibilităţi de internare în sanatoriu (Saturn la pragul casei a XII-a). Rezistenţa la boli va fi puternică (pragul casei a VIII-a în trigon cu Soarele); bolile cronice vor pune în mare pericol sănătatea, dar îngrijirea va fi excelentă şi va duce un triumf asupra bolilor (pragul casei a XII-a în trigon cu Venus şi Mercur şi pe de altă parte Saturn, planetă malefică în casă malefică, este sub stăpânirea lui Jupiter şi în sextil cu aceasta, adică în „recepţie parţială” benefică, ceea ce îmblânzeşte caracterul său nefast). Semnul Zodiacal aflat la pragul casei a VI-a fiind cel al Gemenilor, se pot ivi predispoziţiile maladive respective.* Averea Factorii semnificativi ai averii sunt: 275.Planeta sau planetele aflate în casa a II-a, în casa a VIII-a, sau eventual în casa a V-a (când această din urmă casă are vreo relaţie cu vreuna dintre

169

celelalte două, sau cu ambele împreună). 276.Planeta stăpână a semnului casei a II-a, care se află la pragul ei (eventual a semnului interceptat din casa a II-a sau a celui de al doilea semn aflat acolo). 277.Significatorii de avere în general: Jupiter, Venus, Soarele sau Luna, când aceste planete sunt deosebit de puternice în horoscop. 1. Planetele aflate în casa a II-a ne vor arăta prin firea lor atitudinea nativului în simţul său de achiziţie: aprig şi dinamic în cazul lui Marte, negustoresc sau intelectualizat în cazul lui Mercur ş.a.m.d. Detaliile respective le vom găsi la subcapitolul: „Planetele din casa a II-a”, din corpul volumului. Mai trebuie să adăugăm că planeta sau planetele vor trebui să fie judecate după: starea lor cerească, aspectele pe care le primesc, după dispozitorii lor şi aspectele acestora. Dacă se află multe planete în casa a II-a, va trebui să socotim care este mai puternică prin conjuncţia ei cu pragul casei, prin demnitatea pe care o are şi aspectele pe care le primeşte. Întotdeauna va trebui să examinăm dispozitorul planetei sau al planetelor din casa a II-a, fiindcă procesul final al dobândirii de bunuri se va statornici numai după acest examen. Presupunând, bunăoară, că am putea avea un clusterum de planete în semnul Vărsătorului în casa a II-a - bun prin firea sa - însă Uranus, stăpânul Vărsătorului, s-ar afla în casa a XI-a rău aspectat, vom conchide că dobândirea de bunuri va fi contrariată prin activitatea prietenilor. E uşor de înţeles că, în cazul acesta, o rea aspectare aşezată sub dominaţia unui dispozitor bun şi bine aspectat va lăsa să se întrevadă contrariul. Trebuie să fim foarte atenţi la casele spre care pornesc aspectele planetelor din casa a II-a, fiindcă numai ele vor vorbi în compartimentarea

170

materială a procesului de înavuţire. 2. Când nu vom afla planetă sau planete în casa a H-a, vom fi nevoiţi să recurgem la studiul stăpânului pragului acestei case, combinate cu stăpânul semnului interceptat şi eventual cu acela al celui de-al treilea semn aflat în casa horoscopică. Vom studia aceşti stăpâni în funcţie de situaţia lor în celelalte case horoscopice, de semnul zodiacal în care se află sub raportul demnităţii sau debilităţii, de aspectele planetei şi de dispozitorul şi aspectele planetare pe care le-ar primi acesta. Ne vom folosi în acest examen de subcapitolul „Stăpânul casei a II-a în celelalte case horoscopice” din prezenta lucrare. O legătură în acest sens între casa a II-a şi a VII-a ne va arăta o avere dobândită prin contracte sau mariaj, stăpânul casei a IIa în casa a X-a ne va vorbi despre avuţie câştigată în exercitarea profesiunii ş.a.m.d. 3. Significatorii generali ai averii nu vor trebui să contrazică interpretarea făcută din punctul de vedere al stăpânului casei a II-a. Saturn va trebui întotdeauna consultat în privinţa perspectivei de avere imobiliară; trigonul său cu Jupiter - în orice casă s-ar afla - predispune la avuţii imobiliare, sau la refacerea situaţiilor financiare, după ce acestea au trecut printr-o epocă de criză. Un Jupiter bine aspectat şi puternic în temă (prin semn sau elevaţie) va indica o concepţie sănătoasă a strângerii averii şi înmulţirea ei. Planeta Venus, în aceleaşi condiţii - mai ales în trigon cu Saturn - va hărăzi o posibilitate de acumulare a aurului sau a pietrelor preţioase. Luminăţiile - pentru ca să

171

indice bogăţia - trebuie oarecum să aibă o legătură cu casele respective (Soarele în casa a IV-a va da o bogăţie imobiliară). Am vorbit despre casa a II-a, dar trebuie să menţionăm - după cum am spus la începutul acestui subcapitol - că pe lângă această casă, se vor studia şi altele: casa a VIII-a şi a V-a. Casa a VIII-a se studiază întotdeauna pentru a consulta banii veniţi fără muncă (dota, moştenirile). Modul de judecare a domeniului de avere va fi în principiu acelaşi ca şi cel al casei a II-a. Casa a V-a va fi privită din punctul de vedere al speculaţiilor băneşti, însă aici trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra unor raporturi probabile între casa a V-a şi casa a II-a (aspectele care s-ar forma între planetele aflate în aceste case, sau legătura din punctul de vedere al stăpânilor semnelor respective). Într-un horoscop, unde nota materialistă este dominantă şi unde procesul de înavuţire este schiţat, va mai trebui să consultăm şi domeniul casei a VII-a, care este cel al contractelor care desăvârşesc achiziţia bunurilor. Aici vom găsi natura învoielilor şi perspectiva proceselor purtate, în sfârşit, nu va trebui neglijată nici casa a XI-a, unde vom putea vedea concursul prietenilor sau al protectorilor, în chestiunile financiare. Acesta va fi cu atât mai necesar, cu cât va exista o relaţie între casa a XI-a, a IIa, sau a V-a a horoscopului. În ultima analiză, se va examina punctul senzitiv al averii cu întreg aparatul său

172

desluşitor (poziţia în case, în semn, aspectele sale, dispozitorul şi aspectele acestuia, împreună cu situaţia sa terestră şi cerească). Să păşim acum pe teren la aplicaţia practică din ipoteza noastră de lucru. Horoscopul nostru ne îndrumă să ne oprim la ipoteza 1, fiindcă avem o planetă în câmpul casei a II-a, planeta Marte în semnul Peştilor. Vom examina ce sens are această planetă în casa a II-a din subcapitolul „Planetele în casa a II-a”. Vom vedea apoi care este semnificaţia acestei planete în semnul Peştilor (vezi „Planetele în semnele zodiacale”)- Vom observa apoi aspectele pe care le primeşte Marte şi casele horoscopice unde se formează aceste aspecte. Ne vom preocupa în sfârşit de dispozitorul acestei planete, de poziţia sa în case, de aspectele pe care le primeşte şi situaţia sa cerească. Vom vedea că dispozitorul lui Marte din semnul Peştilor este Neptun în casa a VI-a, bine şi rău aspectat şi aflat în semnul Gemenilor. Vom conchide: posibilităţi de strângere de avuţie, dar cheltuieli masive, care se vor prezenta mai mult sub forma risipei în domeniul casei a V-a (cuadratură cu Luna în casa a V-a), sau în domeniul casei a XI-a (cuadratură cu Uranus în casa a XI-a). Izvorul banilor va fi munca de fiecare zi (casa a VIa) şi fiindcă Marte este al doilea stăpân al casei a X-a (profesiunea) şi în acelaşi timp în trigon cu pragul acestei case, vom avea ideea clară a dobândirii de avere pe bază

173

profesională. In altă ordine de idei: speculaţiile pot fi păgubitoare (Marte cuadrat Lună, angajând casa a H-a şi a V-a); contracte periculoase (Luna stăpâna casei a VIIa, prost aspectată cu planeta din casa a II-a); sugestiile sau participările în afaceri cu prietenii pot fi în cel mai înalt grad nefavorabile (Uranus stăpânul casei finanţelor şi aflat în casa prietenilor se află în cuadratură cu Marte, planetă stăpână prin poziţie a casei a XI-a). Horoscopul arată posibilităţi de avere imobiliară (Jupiter sextil Saturn şi Saturn foarte bine aspectat; această din urmă planetă, care hărăzeşte averea, se află în casa a XIIa, care este o casă rea; vom conchide, că se pot ivi greutăţi în conservarea averii, care vor fi însă în cea mai mare parte trecute, întrucât Saturn se află în recepţie cu Jupiter care, la rândul său, este planetă maximă în horoscop). În ultima analiză, vom examina şi punctul sensibil al averii pe care-l găsim la 5° în Fecioară în casa a VIII-a. El va tâlcui: avere câştigată prin exerciţiul casei a VIIIa. Dispozitorul său este planeta Mercur, aflat în casa a III-a, în Berbec şi bine aspectată. Prezicerile favorabile se vor întări. Fraţi, surori. Voiajuri mici. Înscrisuri Acest domeniu este redat de casa a III-a a horoscopului, care formează în acelaşi timp şi un circuit determinat pentru destinul fraţilor sau surorilor nativului, după cum

174

am aflat din „sistemul caselor derivate”, în lucrarea de faţă. Pentru ipoteza noastră de lucru am consultat la timpul său casa a III-a şi pentru un alt domeniu: acel al mentalului concret, practic, iar înţelesul său l-am avut la subcapitolul „Analiza psiho-temperamentală”. În înţelesul subcapitolului de faţă, casa a III-a va vorbi pentru rostul ei privit din punctul de vedere al fraţilor, surorilor, voiajurilor mici şi al înscrisurilor. Toate aceste mici domenii se vor vădi într-un horoscop prin: 278.Planeta sau planetele aflate în casa a III-a. 279.Stăpânul pragului casei, eventual semnul interceptat şi cel următor, (tot din punct de vedere al stăpânului zodiacal respectiv), cu situaţia cerească, terestră, aspecte, dispozitor şi aspectele acestora, inclusiv semnul zodiacal în care s-ar afla. 280.Significatorii prin analogie, care reprezintă domeniile acestei case. 281.In ultima analiză, vom examina punctul senzitiv al „fraţilor şi surorilor” precum şi cel al „voiajurilor”, cu toate informaţiile tehnice utilizate la desluşirea tuturor punctelor senzitive. 282.Aştri aflaţi în casa a III-a vor fi cei mai vorbitori şi reprezentativi în privinţa fraţilor şi surorilor, ai naturii micilor voiajuri şi ai înscrisurilor. De cele mai multe ori, semnul zodiacal care va fi la pragul casei va tinde să fie foarte semnificativ şi chiar eliminatoriu. Domeniul casei tinde să fie steril, în cazul în care pragul s-ar afla în semnele Berbecului, Gemenilor, Leului, Capricornului şi Vărsătorului, considerate ca semne sterile. Celelalte semne zodiacale sunt fecunde şi pot închipui o perspectivă rodnică în domeniul casei. Natura planetelor va fi specifică pentru judecata astrologică. În acest sens, trimitem la învăţăturile date în corpul volumului la subcapitolul „Planetele în casa a III-a”. Când planeta Jupiter este în bune condiţii şi bine aspectată cu planete din casa a V-a, vom putea trage concluzia că speculaţiile, colaborările pedagogice, ori lucrările teatrale vor fi foarte favorabile în cazul cooperării cu fraţii şi surorile. Repetăm şi aici - ca şi în domeniul averii - că raza de compartimentare ale aspectelor în diferitele case

175

horoscopice va traduce latura materială a destinului. Pentru înscrisuri, trebuie făcută şi o legătură cu raţionamentul astrologie, degajat din situaţia planetelor sau semnelor zodiacale combinate cu domeniul casei a VII-a (aceasta pentru înscrisuri). Pentru micile voiajuri, se va conjuga semnificaţia casei - când e cazul - cu elementele casei a IX-a a horoscopului (care reprezintă lungile voiajuri efectuate de nativ, ca urmare a celor mici). Mai ales când nu vom afla planete în casa a III-a, vom studia stăpânul casei aflate la prag şi poziţia sa cu toate instrucţiunile date de noi în sistemul de interpretare (poziţia terestră, cerească, aspecte, dispozitor etc.). Ne vom folosi în acest examen, de subcapitolul „Stăpânul casei a III-a în celelalte case horoscopice”. Significatorii generali ai fraţilor şi surorilor sunt: Mercur în principal, sau Marte pentru fraţi şi Luna pentru surori. Aspectele lor cu stăpânul Ascendentului arată măsura înţelegerii şi neînţelegerii cu fraţii şi surorile. Pentru voiajurile mici, significatorii generali se consideră Mercur şi Luna, iar pentru înscrisuri, numai Mercur. Evident, şi aici ca şi în toate domeniile de interpretare unde operăm cu stăpânii caselor, nu trebuie să existe o contrazicere între significatorul general al casei şi stăpânul casei a III-a. Să păşim acum pe teren, la aplicaţiile practice ale ipotezei noastre de lucru. Horoscopul nostru este vorbitor în „mentalul concret” şi în desluşirea psihotemperamentală, după cum am arătat în subcapitolul respectiv. Planetele aflate în casa a III-a - în număr de trei - ne vor îndruma însă şi către o desluşire a acestei case, din punctul de vedere al subcapitolului de faţă. Un prim examen ne arătă că la pragul casei

176

a III-a se află un semn prolific, cel al Peştilor, care ne dă de înţeles de existenţa a numeroşi fraţi şi surori, numeroase mici călătorii şi înscrisuri. Semnul imediat următor cel al Berbecului - este un semn steril, deşi este puternic dinamizat de planete. Vom conchide contradictor: posibilitatea majoră de a avea fraţi şi surori, însă probabilitatea de a pierde o parte dintre ei. Semnul Berbecului şi cele trei planete puternic aspectate, ne vor vădi o activitate vie cu fraţii şi surorile, dar dispozitorul acestor planete Marte aflat în casa a II-a - ne va da de înţeles că relaţiile vor gravita mai mult în jurul finanţelor, care se vor cheltui generos şi masiv cu aceşti fraţi şi surori. Mai mult: speculaţiile inspirate de aceştia pot fi păgubitoare (Marte din casa a II-a în cuadratură cu Luna din casa a V-a), iar dacă fraţii şi surorile vor coopera financiar cu prietenii nativului, regimul finanţelor proprii se va înrăutăţi şi mai mult (Marte dispunătorul celor trei planete - care reprezintă fraţii şi surorile din casa a III-a, - în cuadratură cu Uranus din casa a XI-a şi stăpân al casei a II-a). Relaţiile nativului cu fraţii şi surorile, vor fi apăsătoare şi aceasta o vom deduce din faptul că stăpânul ascendentului este în opoziţie cu stăpânul casei a III-a (Neptun stăpân al Peştilor). Aceasta se va schiţa în prima parte a vieţii, căci ulterior cele trei planete din

177

casa a III-a, trigonează cu Saturn, care este stăpânul Ascendentului. Relaţiile cu fraţii şi surorile, deşi mai puţin încordate, vor continua însă să fie oarecum secrete, din cauză că Saturn se află în casa a XII-a. Secretul s-ar putea oarecum explica prin ideea de ajutor bănesc tainic, fiindcă întregul pivot al acestor relaţii rămâne tot ajutorul bănesc (Marte dispunătorul celor trei planete din casa a III-a şi aflat în casa finanţelor). In ceea ce priveşte micile deplasări, ele vor fi/acute în scopuri ascunse, pentru a scăpa de prigoane, sau în scopuri financiare (pentru primele ipoteze vezi trigoanele planetelor cu Saturn din casa a XII-a iar pentru ultima ipoteză pe dispunătorul lor Marte din casa a II-a). Înscrisurile vor avea acelaşi caracter. Aici trebuie să menţionăm că Soarele are o legătură cu casa a VII-a, care este aceea a contractelor; vom putea conchide că elementul contractual este oarecum favorabil în partea a doua a vieţii, dar numai atunci, fiindcă în primul sector al casei a VII-a - aceea a convenţiilor găsim semnul Racului al cărui reprezentant este Luna, rău aspectată. In ultimă analiză vom examina şi punctele senzitive: cel al „fraţilor şi surorilor” şi al „voiajurilor”. Primul punct senzitiv îl găsim aproape în conjuncţie cu planeta Marte şi în casa a II-a, ceea ce va întări ideea că legăturile cu fraţii şi surorile se traduc, din punct de vedere bănesc, în chip de sacrificiu. Aceasta va sublinia interpretarea dată de noi mai sus.'

178

Punctul senzitiv al „voiajului” se află şi el în casa a II-a, în Vărsător, sub dispoziţia lui Uranus, din casa a XI-a, relativ bine aspectat. Vom conchide: călătoriile se vor face pentru motive financiare, adeseori tainice (sextil cu Saturn din casa a XII-a), pentru afaceri, înscrisuri, fraţi şi surori (sextil cu trioletul de planete din casa a III-a). Tatăl. Căminul Significatorii respectivi vor fi: Planeta sau planetele aflate în casa a IV-a. Când nu aflăm aştri în această casă, significatorul va fi planeta stăpână pragului casei a IV-a (eventual a semnului interceptat din această casă sau a altuia aflat tot acolo). 283.Significatorul general: Soarele sau Saturn reprezentând tatăl şi Luna, reprezentând mama. 284.Planetele aflate în casa a IV-a ne vor arăta firea tatălui şi modul cum acesta îşi exercită autoritatea: Jupiter (cu bunăvoinţă şi echilibru), Marte (autoritar) ş.a.m.d. În acest sens, a se vedea subcapitolul „Planetele în casa a IV-a horoscopică”. Planetele se vor judeca după cum ştim: starea lor cerească, aspectele pe care le primesc, casele de unde se formează aspectele şi dispozitorii respectivi, cu toate interpretările necesare. 285.Când nu vom afla aştri în casa a IV-a, vom recurge la studiul stăpânului pragului casei, eventual combinat cu stăpânul semnului interceptat, sau cu acela al vreunui alt semn aflat în casa horoscopică. Vom studia acest stăpân după tehnica ştiută (poziţia în case, în semne zodiacale aspectele pe care le primeşte dispozitorul ei şi de aspectele planetare primite de acel dispozitor). Pentru aceasta, ne vom folosi de cele învăţate în subcapitolul „Stăpânul casei a IV-a, în celelalte case horoscopice”. 286.Significatorii generali ai părintelui vor trebui să fie examinaţi în situaţia Soarelui sau a lui Saturn, care ar reprezenta tatăl, ori în aceea a Lunii, care

179

întotdeauna reprezintă mama. Un Soare rău aspectat, în casă rea sau atacat de planete malefice, va lăsa să se întrevadă o viaţă trudnică sau scurtă pentru părinte. Aceeaşi judecată pentru Lună. De observat că ataşamentul copilului pentru unul dintre părinţi se observă din aspectarea mai puternică a unui astru sau a celuilalt. În ceea ce priveşte căminul, ocuparea casei a IV-a cu planete benefice va vădi un trai bun şi liniştit între ai săi; ocuparea cu planete malefice - contrariul. Casa a IV-a se mai consultă şi pentru averea imobiliară, care va reieşi dintr-o ocupare bună solară, jupiteriană sau eventual saturniană. Pentru control, vom examina punctul senzitiv „al tatălui”, al „mamei” şi „al averii imobiliare” cu tot sistemul cunoscut în judecata astrologică. Să păşim acum pe teren la aplicaţia practică din exemplul nostru. Horoscopul nostru ne îndreaptă către ipotezele 2 şi 3, fiindcă nu avem planete în casa a IV-a. La pragul casei, avem ultimul grad al Berbecului al cărui stăpân este Marte, aflat în casa a II-a şi dispunător a celor trei planete din casa a III-a. Ca significator general, Soarele aflat în casa a III-a, sub dispoziţia aceluiaşi Marte din casa a II-a. Din primul punct de vedere, planeta dispozitoare a căminului este o planetă malefică Marte -, care va indica un cămin agitat, iar aspectele acestuia nefavorabile din casa a Ha vor reprezenta şi ele un cămin plin de lipsuri, sau de lupte băneşti, în prima parte a vieţii. Semnul al doilea al casei a IV-a este Taurul, a cărui planetă, Venus, bine aspectată, dar în exil, se află în casa a III-a. Vom afla că, înaintând în vârstă, situaţia în cămin devine

180

mai favorabilă, însă este contrariată de rudele de aproape şi numai în legătură cu chestiunile băneşti (Venus al doilea stăpân al casei a IV-a sub stăpânirea lui Marte, rău aspectat din casa a II-a). Judecata o vom face din elementele date de noi la „Stăpânii caselor horoscopice în celelalte case horoscopice”. Din punct de vedere al părintelui, vom găsi că Soarele, deşi bine aspectat de Saturn, primeşte totuşi aspectele de la acesta dintr-o casă rea; În plus, Soarele se află în opoziţie cu Jupiter, care şi el are o semnificaţie generală pentru părinte. Soarele este rău stăpânit de Marte, ceea ce va da un ultim şi trist înţeles. După acest horoscop, părintele a avut o viaţă trudnică şi o perspectivă de moarte prematură (a murit înecat iar cadavrul nu a fost găsit). Punctele senzitive ale „tatălui” şi ale „mamei” se află: primul la 24° în Berbec, în casa a III-a, şi celălalt la 10° în Scorpion, în casa a X-a. Cel dintâi trebuie privit ca inexpresiv în horoscop: fără aspecte şi sub un rău dispozitor. Aceasta va însemna că influenţa părintelui va avea o rază scurtă de acţiune. Într-adevăr, el a murit înecat pe când nativul era copil (Marte, dispunătorul acestui punct sensibil, se află în cuadratură cu Luna: perspectivă de moarte prin înec). Punctul senzitiv „al mamei” este ceva mai caracterizat: el se află în casa a X-a fără aspecte, dar sub acelaşi rău dispozitor aflat în

181

casa finanţelor. Rolul ei va fi principal - ca afecţiune în viaţa nativului - întrucât punctul senzitiv se află în casa a X-a care reprezintă întotdeauna pe mamă în horoscopul masculin însă nativul va trebui s-o întreţină cu grele sacrificii întrucât Marte rău aspectat se află în casa finanţelor în această temă. Instincte Casa a V-a - după cum ştim - reprezintă marele domeniu al instinctelor: copiii, dragostea liberă, jocurile de noroc, pedagogia şi ambasadele; cu alte cuvinte, fie instinctul exprimat în frenezia lui sub chipul erotismului sau al progeniturilor, fie cel sublimat în speculaţii, joc, sport, pedagogie, sau atitudine oarecum teatrală, disimulată, în misiunile diplomatice. Significatorii sunt: 287.Planeta sau planetele aflate în casa a V-a sau în casa a XI-a, care-şi aruncă privirile lor în casa a V-a. 288.Planeta dominantă a semnului, sau a semnelor casei a V-a (ca primă importanţă cea care domină pragul casei). 289.Significatorii dragostei: Venus în ambele horoscoape şi Marte reprezentând amantul în horoscopul feminin; significatorii copiilor: Venus şi Luna, iar pentru celelalte sectoare ale casei a V-a, caracterizările se impun mai mult din figura horoscopului, decât prin natura planetelor. 290.Punctul senzitiv al „dragostei” şi judecarea lui (semn, casă, aspecte, dispozitori etc.). Aici avem o observaţie preliminară de făcut: din punct de vedere al moravurilor pe care le are titularul horoscopului. Ascendentul - cu sau fără casa I ocupată de planete şi cu atât mai puternic când acestea există - va da mai întotdeauna linia şi conduita morală a nativului. Exemplu: un Ascendent în semn venusian şi în vrăjmăşie cu Venus

182

va aşeza pe nativ în postura celui supus veşnic simţurilor; planeta Venus rău privită din casa I, va rosti aceeaşi judecată şi aceasta indiferent de poziţiile planetare din casa a V-a. Studiul Ascendentului sau al planetelor aflate în casa I, ne va da soluţia problemei casei a V-a, în sensul erotismului sau al speculaţiilor financiare ş.a.m.d. Exemplu: la Ascendent Leul şi în casa I Venus; casa a V-a ocupată, cu sau fără legătură cu casa a II-a. Putem fi aproape siguri că întregul circuit al horoscopului va fi erotic (Leul este figura casei a V-a va trebui să conjuge prin ocupaţia ei planetară aceste noţiuni.) Evident, în acest caz, dacă vor fi legături între casa a V-a şi a II-a, dragostea se va împleti cu banul; dacă legăturile vor lipsi, ea va lucra independent în horoscop. 291.Planetele aflate în casa a V-a ne vor arăta prin firea lor natura afectivă, eventual erotică a nativului: năvalnică (Marte), capricioasă (Luna), explozivă şi inegală (Uranus) etc. Pentru tâlcuire a se vedea subcapitolul „Planetele în casa a V-a”. Semnul în care se află aştrii nu va trebui niciodată neglijat. Planeta sau planetele vor trebui să fie judecate după modul ştiut (starea lor cerească, aspecte etc.). Exemplu: mai multe planete se află în semnul Taurului în casa a V-a, în aspecte bune cu casa a II-a. Vom putea concluziona - dacă va reieşi net caracterul erotic al temei - o activitate sentimentală fericită din punct de vedere bănesc. În ceea ce priveşte progenitura, se va consulta mai ales semnul zodiacal în care se află planetele, fiindcă prezenţa unor planete bune dar într-un semn nefericit sau categoric grăitor pentru moarte (Scorpionul) nu ne vor putea îndreptăţi să judecăm putinţa de a avea copii. Adeseori prezenţa planetelor feminine în casa a V-a va sorti prunci de sex feminin iar planetele masculine, prunci de sex

183

masculin. Aflarea planetelor malefice în casa a V-a, sau chiar în casa a XI-a, denotă o viaţă erotică dramatică, sau anormală. În acest caz, va fi şi o nefericire în ceea ce priveşte progenitura. Pe planul speculaţiilor, al sporturilor sau al jocurilor de noroc, vom aduce o judecată similară, legând procesul speculaţiilor şi cu casa a II-a, sportul şi pedagogia cu casa a X-a şi misiunile diplomatice cu casa a IX-a (străinătate, voiajuri lungi). În plus maleficele în casa a V-a hărăzesc naşteri grele, sau chiar mortale, iar beneficele contrariul. Marte şi Saturn în casa a V-a pot da accidente sportive. Celelalte domenii (speculaţiile etc.) se vor judeca după legăturile planetelor cu casa a V-a. 292.Când nu vom afla aştri în casa a V-a, ne vom opri la stăpânul casei şi la semnul aflat la pragul ei, cu toate judecăţile de detaliu. Pentru aceasta, vom utiliza subcapitolul „Stăpânul casei a V-a în celelalte case horoscopice”. Legăturile cu planete aflate în altă casă ne vor da firul conducător al interpretării. 293.Significatorii generali ai casei a V-a vor fi consultaţi în absenţa planetelor în casa aceasta, dar în concordanţă şi cu avertismentul de a nu trece dincolo de înţelesul principal pe care-l dă stăpânul aflat la pragul casei. În general, vom putea spune că aspectele critice ale planetei Venus cu Saturn ori cu Marte (eventual Uranus) dau o trăire erotică dureroasă sau anormală. Aspectele rele ale Lunii, hărăzesc o viaţă intimă afectată de o rea alegere a partenerului de dragoste. Aspectele bune ale lui Venus - în special cu Saturn - dau fidelitate sentimentală şi un succes bănesc. Oricare aspect - chiar favorabil - cu Neptun dă tendinţă către autoiluzionare în materie amoroasă, şi poate arăta grave decepţii (în cazul aspectelor rele). 294.Punctul senzitiv al iubirii şi al copiilor. Acestea se vor judeca după tehnica ştiută. Să păşim acum pe teren la aplicaţia practică din exemplul nostru. Ne aflăm în cazul 1, adică în ipoteza ocupării casei a V-a de către un astru. Această planetă este Luna, care posedă o demnitate planetară - „în exaltare” - şi care

184

este foarte rău aspectată. Domeniul casei este categoric nefavorabil. Orientarea instinctuală se face greşit (vezi la „Aspectele planetare”, aspectul Lună — Uranus). Instinctele pot fi foarte păgubitoare din punct de vedere bănesc (Luna cuadrat Marte din casa a II-a). Amestecul prietenilor în chestiunile sentimentale se citeşte a fi chiar fatal (Luna din casa a V-a în opoziţie cu Uranus din casa a XI-a). Singurele frecventări amoroase care se citesc a fi favorabile sunt cu femei de neam străin sau cunoscute în străinătate, dar şi aici chestiunea e gingaşă, fiindcă legăturile tind să se transforme în mariaj şi acesta nu se citeşte a fi favorabil (Luna în trigon cu Jupiter din casa a LX-a, care la rândul său este în opoziţie cu Soarele, stăpân al Leului, care e cel de-al doilea semn al casei a VII-a; legăturile sentimentale se încheie la drumuri mici sau în legătură cu ocupaţiile nativului (Luna în sextil cu Soarele care se află în casa a III-a, pe care o ştim determinată în horoscopul nostru pentru ocupaţia de fiecare zi şi micile călătorii). Din alt punct de vedere, Luna aflându-se într-un semn fertil dar fiind rău aspectată, nu va hărăzi copii. Misiunile în străinătate pot să fie favorabile (Lună trigon Jupiter din casa a IX-a). Cele mai nimerite misiuni ar fi cele secrete (Jupiter este stăpânul Arcaşului care este semnul casei a XII-a şi în bun aspect cu Saturn, aflat acolo). Punctul senzitiv al copiilor se află la 8° în Taur, în casa a IV-a. De aici am putea bănui

185

posibilitatea unei progenituri către finele vieţii. Punctul senzitiv al „iubirii”, se află în casa a XII-a, ceea ce ne va da de înţeles o viaţă sentimentală secretă şi plină de necazuri. Mai putem vedea, adeseori, genul de femei agreat, din natura semnului aflat la pragul casei a V-a. În cazul nostru avem Taurul: nativul va avea o predilecţie pentru femei însemnate de Venus, care vor fi după cum ştim brunete, cu ochii negri, bine împlinite, cu voce plăcută, senzuale şi artiste. Ca observaţie finală, vom arăta că şi significatorii generali ai casei nu dau satisfacţii, compartimentând destinul în acest sector în chip defavorabil; Luna este rău aspectată, iar Venus se află în „exil” şi sub înrâurirea lui Marte. Munca obligatorie. Servitori. Animale mici Este cel de al doilea domeniu al casei a VI-a a Cerului, care în primul rând exprimă „sănătatea”, domeniu pe care l-am epuizat la rândul său. Significatorii generali ai acestui domeniu sunt: 295.Planeta sau planetele aflate în casa a VI-a. 296.Planeta dominantă a semnului aflat la pragul casei (eventual al celorlalte semne din casa a VI-a) 297.Punctul senzitiv „al servitorilor”. 298.Aştrii aflaţi în casa a VI-a vor arăta natura muncii impuse şi succesul nativului în exploatarea fermelor (animale mici), sau în raporturile sale cu cei în subordine, în principal cu servitorii. Desluşirea o vom căpăta studiind prezenţa diferitelor planete în casa a VI-a (vezi „Planetele în casa a VI-a horoscopică”). Evident vom socoti aici planeta cu toată structura ei. Succesul sau insuccesul se va vădi prin studiul acelor elemente.

186

299.În caz în care nu avem corpuri cereşti în această casă, vom judeca semnul de la prag, cu stăpânul său şi eventual celelalte semne din casa horoscopică. Totul, după regulile expuse de noi în precedentele subcapitole. 300.Punctul sensibil „al servitorilor” nu va da la rândul său, desluşirile suplimentare. Păşind acum pe teren în exemplul nostru de lucru. În casa a VI-a vom găsi planeta Neptun în opoziţie cu Saturn din casa a XII-a, în sextil cu Mercur şi Venus din casa a III-a şi în trigon cu pragul casei a X-a. Neptun se află în recepţie parţială cu Mercur, care este dispozitorul său (al Gemenilor). Munca obligatorie va fi de fiecare zi săvârşinduse curent, în mentalul practic (cele două aspecte cu casa a III-a). Ea va putea pricinui o uzură organică, ce poate să ducă la o boală cronică (opoziţia lui Neptun cu Saturn, stăpân al Ascendentului şi aflat în casa a XII-a). In sfârşit, munca obligatorie va duce la succes în carieră (trigonul lui Neptun cu casa a X-a). Din punct de vedere al persoanelor „din serviciu”, acestea vor fi de o natură oarecum echivocă (natura planetei Neptun), urzind chiar duşmănii ascunse (opoziţia cu Saturn din casa a XII-a). Activitatea lor va fi însă folositoare, dacă se încadrează în ideea de colaborare cu nativul în activitatea sa zilnică (aspectele lui Neptun cu planetele din casa a III-a). Succesul în celelalte compartimente ale casei - animale mici, ferme - se citeşte a fi mediocru (caracterul slab al casei a VI-a).

187

Punctul senzitiv „al servitorilor” nu este prea expresiv (el cade la 9° în Gemeni în casa a VI-a şi este opozit de Saturn din casa a XII-a). Vom conchide iarăşi în sensul unor duşmănii ascunse. Căsătoria. Asociaţiile. Duşmanii făţişi. Procesele Casa I a horoscopului îl reprezintă pe nativ, iar casa a VII-a reprezintă persoana complementară către care dânsul tinde în decursul existenţei sale: soţ, asociat, agresor fizic, sau procesual. Significatorii casei a VII-a sunt: 301.Planeta sau planetele aflate în casa a VII-a. 302.Planeta dominantă a semnului care se află la pragul ei (eventual a semnului interceptat, sau a altor semne aflate acolo). 303.Significatorii acestei case în general: Soarele şi Marte arătându-l pe soţ Luna şi Venus arătând soţia, Jupiter reprezentând contractul şi procesul favorabil, Marte vădind agresorul fizic, sau diferendul judiciar nefavorabil. 304.Punctul senzitiv al căsătoriei. 305.Planetele aflate în casa a VII-a, ne vor arăta: genul căsătoriei, succesul ei şi durata posibilă şi firea probabilă a consortului. Mai multe planete, mai ales în semn dublu (Gemeni, Arcaş etc.), vor indica mai multe căsătorii. Prezenţa planetelor malefice va presupune o viaţă conjugală agitată sau stânjenitoare, ori în alte cazuri - dacă planeta are legătură cu casa a VIIIa - moartea consortului. În cazul altor configuraţii tipice, se va arăta o însoţire cu un văduv, sau cu o văduvă. Pentru studiul în detaliu, îndreptăm cititorul la subcapitolul „Planetele în casa a VII-a a horoscopului”. 306.Când nu vor exista aştri în casa a VII-a, vom examina stăpânul aflat la pragul casei a VII-a cu întreaga sa semnificaţie, precum am făcut în subcapitolele precedente. 307.Significatorii generali bine condiţionaţi în horoscop vor arăta succes în

188

domeniul specific, iar reaua lor situaţie, contrariul. 308.Punctele senzitive, cu tălmăcirea lor cunoscută, vor explica restul. Fiindcă acest subcapitol este cu deosebire interesant, vom da mai jos o serie întreagă de aforisme culese de la marele astrolog arab Abel Haatan. 309.Căsătorie sau celibat. Dacă Luna sau Venus la bărbat, ori Marte şi Soarele la femeie, se află într-un semn steril, Gemeni, Leu, Fecioară şi într-o casă cadenţă a horoscopului (casa a III-a, a VI-a, a IX-a sau a XII-a), vom avea riscul unui celibat, sau al unei căsătorii sterile. Dacă significatorii mariajului nu se vor afla în această situaţie, însă vor fi în aspect cu un Saturn puternic în horoscop (unul dintre significatori), iar celălalt într-o casă cadenţă sau într-un semn steril, se va înfiripa aceeaşi perspectivă. Aceeaşi situaţie - de celibat - se poate vădi în cazul unei opoziţii sau unei cuadraturi între Venus şi Saturn, ori între Lună şi Saturn (în acest din urmă caz, Venus va trebui să fie într-un semn steril). 310.Însoţire uşoară sau grea. Dacă significatorii mariajului sunt puternici şi ocupă case favorabile, căsătoria se va perfecta uşor, iar în caz contrar, cu dificultăţi. 311.Epoca probabilă a căsătoriei. Căsătoria va fi timpurie, dacă significatorii ei (mai ales Luna) sunt situaţi în partea de răsărit a horoscopului; dacă vor fi aşezaţi în sectorul de vest, mariajul se va săvârşi mai târziu. Dacă significatorii sunt planete directe şi rapide, însoţirea va avea loc în timpul adolescenţei; dacă planetele respective vor fi retrograde, lente sau staţionare, mariajul va avea loc târziu. (Epoca căsătoriei o vom arăta pe cale de direcţii şi revoluţii solare, în partea acestei lucrări denumită „Prognoză”). 312.Unul sau mai multe mariaje. Dacă significatorii mariajului sau majoritatea lor ocupă semne fecunde, se pot conjectura mai multe mariajuri. Întotdeauna, Luna

189

aflată în casa a VII-a va da de înţeles mai multe căsătorii (afară de cazul când ar fi obstrucţionată de Saturn, ori Marte). Într-un horoscop bărbătesc, aspectele de aplicaţie pe care le-ar forma Luna sau Venus indică numărul soţiilor; Într-un horoscop feminin, cele primite de Marte sau de Soare vor da înţeles similar. Când regula precedentă nu se poate aplica (din lipsa de aspectare a planetelor), vom examina care sunt planetele care aspectează stăpânul casei a VII-a, precum şi numărul sau felul lor (directe, rapide). 313.Cum va fi soţia? Se va lua în seamă natura planetei care este în aspect cu Luna. Saturn în aspect cu Luna va indica o soţie muncitoare, taciturnă, gravă şi econoamă (în cazul unei bune aspectări), sau cicălitoare, invidioasă, încăpăţânată, bănuitoare, avară şi depravată (în cazul unei rele aspectări). Aspectul bun al Lunii cu Jupiter va hărăzi o soţie excelentă. În cazul aspectelor rele, defectele ei nu vor fi prea mari. Aspectul Lunii cu Marte - în caz favorabil -, va hărăzi o soţie deşteaptă, îndrăzneaţă, harnică, dar iritabilă. În cazul aspectului rău, femeia se va sfădi lesne şi va fi violentă, nesupusă, semeaţă, cheltuitoare şi infamă. Aspectul lui Venus cu Luna acordă calităţile lui Jupiter, plus frumuseţea fizică. Aspectul cu Mercur bine condiţionat indică o tovarăşă de viaţă intelectuală, vorbăreaţă, isteaţă şi bună gospodină. Dacă cuplul planetar este rău aspectat, femeia va fi vicleană, mincinoasă şi ipocrită. 314.Mariajul bogat sau nobil. Aici va trebui să considerăm planetele care sunt în aspect cu Luna; cele binefăcătoare hărăzesc bogăţia şi o soţie de neam bun, iar planetele malefice calicia şi o soţie de neam rău. În afară de aceasta:

190

315.Stăpânul casei a VII-a aflat în casa a X-a arată o femeie de neam şi cu suflet nobil. 316.Stăpânul casei a II-a în casa a VII-a, sau cel al casei a VII-a în casa a IIa, anunţă bogăţie din partea soţiei. 317.Stăpânul casei a VII-a în casa a XII-a şi reciproc va sorti o tovarăşă de viaţă săracă şi de joasă origine. 318.Stăpânul casei a VII-a în casa a VI-a sau invers, de va fi rău aspectat, va indica o soţie bolnăvicioasă. 319.Care va fi înţelegerea între soţi. 320.Dacă se va afla un aspect armonic între stăpânul horoscopului şi significatorul sau significatorii de mariaj, vom avea o bună înţelegere între soţi; În caz contrar, aceasta va lipsi. 321.Dacă nu va exista nici un aspect, relaţiile între soţi vor fi convenţionale. 322.Dacă planetele significatoare sunt malefice şi privesc Luna ca atare, înţelegerea între soţi va fi exclusă. Dacă o planetă benefică priveşte printrun rău aspect, acordul va fi mediocru însă mai mult bun. Dacă o planetă rea priveşte Luna cu un aspect bun, înţelegerea va fi mijlocie, însă înclinaţia către certuri, evidentă. Pentru categorisirea bărbatului şi a examinării tuturor chestiunilor de la punctele af inclusiv, vom proceda analog, schimbând însă significatorii şi considerând drept caracteristice pentru soţ Soarele şi planeta Marte. Păşind acum pe teren în ipoteza noastră de lucru, vom găsi că desluşirea astrologică se încadrează la punctele de sub 2 şi 3, (în horoscopul nostru nu găsim planete aflate în casa a VII-a). Să aprofundam cazul nostru. La pragul casei a VII-a, se află semnul Racului şi ca reprezentant al său este Luna, aflate în casa a V-a horoscopică. Ştim de la subcapitolul „Semnele zodiacale în casele horoscopului”, semnificaţia Racului în casa a VII-a. Nu mai revenim. Stăpâna semnului, Luna, se află

191

în casa a V-a deci stăpânul casei a VII-a în casa a V-a (vezi subcapitolul respectiv, la locul cuvenit). Aceasta va desluşi: căsătorie din dragoste. Semnul casei a VII-a Racul este un semn fertil, iar Luna se află în Taur, în semn fertil. Vom avea ca primă noţiune: mai multe căsătorii. Numărul acestor căsătorii va fi determinat de numărul aspectelor de aplicaţie, pe care le primeşte Luna. Vom găsi că acest astru primeşte un prim aspect de aplicaţie de la Soare, un al doilea de la Marte, un al treilea de la Uranus şi un al patrulea de la Jupiter, aspecte rele de la Marte şi Uranus. Casele de unde pornesc aspectele bune (a IX-a şi a IV-a) pledează pentru o căsătorie bună, încheiată cu o persoană străină, în străinătate, sau către finele vieţii. Şi aici însă, ambele planete care privesc favorabil Luna - Soarele şi Jupiter - sunt angajate într-un circuit marţian (Soarele sub dominaţia Berbecului şi Jupiter sub stăpânirea lui Venus aflată în Berbec), astfel că atmosfera casnică se citeşte a fi supusă tulburărilor de tot felul. Aspectele rele pe care le primeşte Luna de la Marte din casa a II-a şi de la Uranus din casa a XI-a vor indica faptul că mariajul va fi foarte păgubitor din punct de vedere bănesc şi obstrucţionat, sau pus în pericol de către prieteni. Într-adevăr, în viaţa casnică a acestui nativ, prietenii au avut un rol nefast. Unul dintre ei a fost cauza desfacerii primei căsătorii. Punctul mariajului se află la 20° în semnul Gemenilor, în casa a VI-a. Sălaşul lui

192

în această casă este net nefavorabil, iar aspectele bune pe care le primeşte de la Mercur şi Venus sunt slab consolatoare. În schimb, conjuncţia în care se află cu planeta Neptun din casa a VI-a va desluşi intriga, calomnia sau anonima din partea persoanelor de joasă condiţie şi mai ales a servitorilor. Casa a VII-a are şi înţelesul duşmanilor făţişi şi al proceselor. Sub acest raport, ea nu se prezintă favorabil, fiindcă Luna primeşte rele aspecte de la Marte din casa finanţelor, ceea ce va da de înţeles procese păgubitoare. Agresorii fizici s-ar putea ivi pe terenul răfuielilor sentimentale (Luna în casa a V-a). Moartea. Moştenirile. Metamorfoza Casa a VIII-a horoscopică are trei planuri: 323.Moartea fizică (naturală sau accidentală). 324.Percepţia paranormalului prin instinct, prin sentiment, şi preocupări oculte, transformări spirituale de natură profundă. 325.Un plan material de îndestulare pe cale de gratuitate: dotă, moştenire, rentă sau pensiune. Significatorii casei a VIII-a sunt: 326.Planeta sau planetele aflate în casa a VIII-a. 327.Planeta dominantă a semnului care se află în pragul casei (eventual a celorlalte semne aflate acolo). 328.Significatorii acestei case în general: Marte, Saturn, eventual Uranus. Prima planetă hărăzeşte moartea prin rănire, accident brutal şi sângeros, ori asasinat. Cea de a doua, moarte prin boală cronică grea, sau eventual prin asfixie. Cea de a treia, dă moartea prin explozie, fulger, sau electrocutare. 329.Punctul pozitiv al morţii. Noţiuni complementare. „Hyleg” se numeşte zona sensibilă, sau planetele dătătoare

193

de viaţă. Acestea sunt Soarele şi Luna, când ambii aştri, laolaltă sau în parte, se găsesc în casele: I, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a. Când aceste planete se găsesc în casele inferioare ale horoscopului sau în cele ale morţii (a VII-a sau a XII-a), atunci ele nu mai pot fi considerate Hyleg. În această ipoteză, Ascendentul va fi considerat „Hyleg” (evident cu aspectele pe care le-ar primi în horoscop). „Anaroeta” se numeşte planeta care într-un horoscop hărăzeşte moartea. Ea va fi întotdeauna planeta malefică aflată în casa a VIII-a, a VI-a, a XII-a sau I. Configuraţiile bune pe care le face - prin mecanismul tranzitelor şi al - „Hylegul” în decursul vieţii, vor da epoci de sănătate sau de refacere după boli. Configuraţiile proaste pe care le va tâlcui planeta „Anaroeta” prin acelaşi mecanism în decursul existenţei vor aduce moartea sau boală grea. 330.Planetele aflate în casa a VIII-a ne vor arăta prin prezenţa maleficelor, de cele mai multe ori, o moarte năpraznică, sau o boală grea, mortală. Natura semnului sau a planetelor de alt gen aflate acolo ne vor indica natura bolii care ar putea pricinui moartea (Soarele - boli de inimă, Mercur - boli de nervi etc.). Prezenţa planetelor benefice în casa a VIII-a nu poate hărăzi o viaţă îndelungată, fiindcă orice planetă - chiar benefică în casa a VIII-a -, poartă înţelesul de moarte şi nicidecum de viaţă. Un astfel de astru va hărăzi o moarte uşoară şi cu deplină împăcare de sine. Pentru semnificaţiile planetelor în casa a VIII-a din punct de vedere al morţii, a se vedea subcapitolul respectiv, din cuprinsul cărţii. 331.Când nu vor exista aştri în casa a VIII-a, vom examina stăpânul semnului aflat la pragul casei, cu întreaga sa interpretare (în ce semn se află, sub ce aspecte, sub ce planetă dominantă şi în ce casă horoscopică s-ar găsi). 332.Significatorii generali ai vieţii (planetele „Hyleg”), sau chiar planetele malefice, în case bune şi bine aspectate, vor arăta îndeobşte o viaţă lungă.

194

Soarele şi Luna (Hylegul) aflate în case rele şi rău aspectate vor arăta o viaţă scurtă şi în suferinţa bolilor. 333.Punctul senzitiv al morţii, cu tălmăcirea lui cunoscută (casa, aspecte etc.), ne va da un ultim cuvânt. Acest subcapitol fiind foarte important, vom da mai jos câteva aforisme ale astrologului arab Abel Haatan. Moartea violentă 334.Ambele luminării (Soarele şi Luna) sunt în semne violente (Berbec, Balanţă, Scorpion, Capricorn şi Vărsător), diferite şi separate. 335.Cele două luminării sunt la o distanţă de maximum 5° de stelele violente (Algol, Aldebaren, Hercule şi Coada Scorpionului). Această regulă este cu atât mai valabilă, cu cât stăpânul horoscopul sau cel al casei a VIII-a este conjunct cu un luminariu, sau când aceştia domină casa I, ori casa a VIII-a a horoscopului. 336.Unul dintre luminării se află într-un semn violent şi altul se află într-o conjuncţie cu o stea fixă violentă. În această ipoteză va fi necesar ca una dintre malefice sau stăpânul casei a VIII-a să influenţeze rău un luminariu. 337.Conjuncţia lui Saturn şi Marte la un prag de casă, sau în Mijlocul Cerului, într-un semn violent. 338.Opoziţia Saturn Marte, care ar trece prin mijlocul Pământului. 339.planetă malefică în casa a VIII-a şi stăpânul casei a VIII-a influenţat de un malefic, care ar fi situat într-un semn violent. 340.Stăpânul casei a VIII-a în casa I, în semn violent sau în conjuncţie cu o stea violentă, sau aflat în exil, ori în cădere. 341.Stăpânul horoscopului într-un semn violent, sau influenţat de planete malefice. 342.Stăpânul horoscopului care ar fi malefic prin firea lui, aflat în casa a VIII-a şi maleficiat. 343.Luna în casa a VII-a în Taur, Gemeni, Rac şi Săgetător în rău aspect cu Soarele, sau găsindu-se alături cu o planetă malefică care ar fi stăpâna casei a VIII-a şi într-un semn violent.

195

Pedeapsa capitală 344.Luna cu Marte în casa a VIII-a. 345.Jupiter rău aspectat în casa a VIII-a, sau sub dominaţia unui malefic. Moarte prin cuţit 346.Marte în casa a VIII-a. 347.Marte în casa a IV-a în conjuncţie cu stăpânul casei acesteia. 348.Marte în cuadratură cu Soarele, într-un semn uman (Gemenii, Balanţa, Săgetătorul şi Vărsătorul). 349.Marte în casa a VIII-a, într-un semn uman. 350.Marte în casa a IV-a în semnul Leului sau al Capricornului şi în cuadratură cu Ascendentul. 351.Când stăpânul Ascendentului formează un aspect aplicant cu stăpânul casei morţii, sau dacă stăpânul casei morţii se găseşte la Ascendent. Aceeaşi perspectivă, dacă stăpânul casei a VII-a se găseşte la Ascendent şi este într-un aspect de separaţie cu Luna. Moarte prin spânzurare 352.Saturn în Mijlocul Cerului şi unul dintre luminării aflat într-un semn uman, în opoziţie cu Saturn. 353.Saturn în cuadratură cu Soarele. 354.Marte în conjuncţie cu Luna în casa a VIII-a şi în opoziţie cu Mercur. Aceeaşi situaţie când Marte şi Mercur sunt în conjuncţie în casa a VII-a, sau în Mijlocul Cerului, şi când Luna le priveşte printr-un aspect de opoziţie sau cuadratură. 355.Dacă Marte se găseşte în casele I, VII, şi IV cu Inima Scorpionului şi Luna cu Aldebaran. 356.Dacă Soarele şi Mercur se găsesc în casa I şi Saturn şi Marte în partea de vest a horoscopului, în opoziţie cu primele planete. 357.Luna în casa I, Saturn la Meridian (MC), Marte în casa a IV-a în opoziţie cu Saturn şi fără o intervenţie binevoitoare a planetelor favorabile. Moarte prin înec 358.Soarele în conjuncţie cu Saturn ocupând Racul, Scorpionul, Fecioara sau

196

Peştii; acelaşi caz când Soarele este atacat prin cuadratură sau opoziţie de Saturn. Marte indică o prevestire similară. 359.Când Saturn maleficiat este stăpânul casei a VIII-a şi când semnul pe care-l ocupă şi acela al casei a VIII-a sunt semne de apă (Rac, Scorpion şi Peşti). 360.Saturn în casa a VIII-a, într-un semn de apă. 361.Saturn în conjuncţie cu Luna, ocupând: Gemenii, Fecioara, Balanţa, primele 15° ale Săgetătorului, Vărsătorului sau Peştilor. 362.Când Venus ocupă casa a IV-a în semnul Racului sau al Scorpionului şi este rău aspectată. În acest caz, trebuie să existe şi alte configuraţii ameninţătoare. Moarte prin otrăvire 363.Când Saturn se află în Scorpion şi este rău aspectat de un semn patruped (Taurul, Leul, Săgetătorul şi Capricornul). Aici, este de temut muşcătura de şarpe. 364.Saturn maleficiat în casa a IV-a, în conjuncţie cu stăpânul acestei case. 365.Venus în conjuncţie cu Saturn şi fiind în acelaşi timp stăpâna casei a VIII-a, sau ocupând o casă a lui Saturn. 366.Mercur în casa a VIII-a, împreună cu Coada Dragonului. 367.Mercur la Meridian şi la Ascendent Racul sau Leul. Moarte prin foc 368.Când Marte este stăpânul casei morţii şi semnul pe care-l ocupă semn de foc (Berbec, Leu şi Arcaş). 369.Marte în casa a IV-a în conjuncţie cu stăpânul acestei case care trebuie să se afle într-un semn de foc. 370.Marte într-un semn de foc şi în cuadratură cu Soarele, care s-a aflat la orient, sau la occident, 371.Soarele şi Marte în conjuncţie în casa a IV-a, iar la Ascendent Racul sau Leul. 372.Gemenii sau Fecioara la Ascendent şi Mercur în conjuncţie cu Soarele, în primele sau în ultimele grade ale Arcaşului.

197

Păşind acum pe teren în exemplul nostru, vom găsi că desluşirea astrologică se încadrează la punctul 2 (nu există planetă în casa a VIII-a). Perspectiva de moarte năpraznică este exclusă în acest horoscop. Nu avem nici o planetă malefică în casa a VIII-a şi nici un-atac serios pe care l-ar suferi vreunul dintre luminării. Cuadratura primită de Lună de la Marte - care se află într-un semn de apă poate să ne dea de înţeles un pericol pentru viaţă din partea acestui element. Într-adevăr nativul, a fost de două ori pe punctul de a se îneca, însă Soarele, stăpânul semnului, factorul care stă la pragul casei a VIII-a, este puternic aspectat şi anulează această probabilitate funestă. Acest astru, ca şi Mercur - al doilea stăpân din casa a VIII-a primesc două trigoane de la Saturn, care e stăpânul Ascendentului. Viaţa se citeşte îndelungată, iar ocuparea masivă a casei a IV-a, casa finelui de viaţă, întăreşte această ipoteză. Ascendentul primeşte o cuadratura de la Soare, care este stăpânul casei a VIIIa. Finele de viaţă se citeşte în legătură cu o sincopă cardiacă (Leul guvernează inima, este la pragul casei morţii)(a murit de fibrilaţie auriculară) Din punctul de vedere al bunurilor venite pe cale de gratuitate, această casă nu oferă nimic deosebit prin faptul că nu are nici ocupaţie planetară. Averea se aşază pe ideea aceleia câştigate prin munca proprie (Vezi studiul casei a II-a a horoscopului de

198

faţă). Problema contactului cu invizibilul care este aferent casei a VIII-a o vom studia la subcapitolul „Finele de viaţă”. Lungile călătorii. Visurile. Activitatea înalt intelectuală şi spirituală Toate acestea sunt incluse în domeniul casei a IX-a. Această casă, după cum ştim, are semnificaţia evadării celui născut către larg, fie tinzând către nobile idei prin filozofie, către credinţă prin religie, sau către cunoaşterea lumii întregi prin lungile călătorii. În acelaşi timp, domeniul casei arată şi capacitatea sufletului de a se elibera pe calea visului. Significatorii casei a IX-a sunt: 373.Planeta sau planetele aflate în casa a IX-a. 374.Planeta care domină semnul aflat la pragul casei şi eventual a altor semne aflate acolo. 375.Significatorii acestei case în general. 376.Punctul senzitiv al voiajelor. 377.Planeta sau planetele aflate în casa a IX-a ne vor indica întotdeauna voiajurile lungi; acestea vor fi judecate după natura planetelor, după aspectelor care le primesc, după dispozitorii lor şi situaţia în case a acestora. Planetele benefice vor da de înţeles că lungile călătorii vor fi folositoare şi plăcute, iar cele malefice vor da de înţeles contrariul. Pentru detalii, trimitem la „Poziţia planetelor în casa a IX-a a horoscopului”. Aspectele şi natura planetelor vor indica succesul acestor lungi călătorii. Din punct de vedere al activităţii spirituale înalte, casa a IX-a va fi vorbitoare în bine, în cazul când e ocupată de planete benefice, sau vorbitoare în rău, când se vor afla prezente planete malefice rău aspectate. Saturn bine aspectat va hărăzi misionarismul; Marte, bine aspectat, o ideologie care caută să se afirme pe calea unei

199

înfocate convingeri; Venus, o acordare spirituală pe terenul esteticii sau al muzicii. Uranus şi Neptun, bine aspectate, vor vădi o înclinaţie către ideologia reformatoare sau mistică. Planetele benefice rău aspectate ne vor înfăţişa un nativ cu o ideologie confuză sau schimbătoare. Planetele rele şi rău aspectate vor indica întotdeauna o persoană cu convingeri vicioase, ce vor căuta să se impună în mod silnic şi turbulent. Din punct de vedere al idealurilor, natura planetelor ne va indica întotdeauna şansa de realizare a acestor idealuri. Jupiter va hărăzi idealuri împlinite când ele s-ar înfăţişa într-un simbol religios sau judiciar; Marte, când ele s-ar închipui sub forma unui conflict armat ş.a.m.d. 378.Când nu există aştri în casa a IX-a, vom examina semnul aflat la pragul casei şi stăpânul său, cu întreaga lui interpretare. În acest sens a se vedea capitolul „Stăpânii caselor horoscopice în casele horoscopului”. Evident, stăpânul casei a IX-a într-altă casă horoscopică, va fi judecat cu toată aparatura sa. 379.Significatorii generali ai voiajurilor. Aceştia sunt Luna şi Mercur. Punctul senzitiv al călătoriilor. Înainte de a trece la aplicaţia practică a horoscopului nostru, vom prezenta după Julevno, modul în care sunt legate anumite ţări şi oraşe de semnele zodiacale anume. Persoana va fi favorizată în lungile călătorii dacă le va face în anumite ţări şi oraşe guvernate de semnele şi planetele situate favorabil în horoscopul ei. Ea va avea de suferit vizitând ţinuturile guvernate de semne şi planete nefaste din horoscopul propriu.

200

Ţări şi oraşe guvernate de semnele zodiacale. Berbecul influenţează: Germania, Anglia, Danemarca, Polonia, Palestina, Siria şi Japonia, iar ca oraşe: Birmingam, Florenţa, Neapole, Verona, Padua, Marsilia, Varşovia, Utrecht şi Saragossa. Taurul influenţează: Irlanda, Persia, Asia Mică, Polonia, insula Cipru, Georgia, Caucazul, Arhipelagul grecesc şi parte din Rusia iar ca oraşe: Parma, Mantua, Lipsea, Palermo, insula Rodos şi Nantes. Gemenii influenţează: Statele Unite, Belgia, Brabantul, Lombadia, Egiptul de Jos, Vestul Angliei, America de Nord, Flandra şi Tripolis, iar ca oraşe: Londra, Melbourne, Metz, Cordoba, Nurenberg, Versailles, San-Francisco. Racul influenţează: Noua Zeelandă, Olanda, Nordul şi Sudul Africii, Paraguayul şi insulele Maurice, iar ca oraşe: Tunis, Alger, Amsterdam, Veneţia, Berna, Milano, New York, Stockholm, Istambul, Genova. Leul influenţează: Franţa, Italia, Boemia, Sicilia, Alpii şi Moldova; iar ca oraşe: Roma, Bristol, Praga, Damasc, Philadelphia, Chicago, Bombay, Cremona şi toate oraşele din Moldova. Fecioara influenţează: Turcia, Elveţia, Vestul Indiei, Assiria, Mesopotamia, Creta, Croaţia, Silezia, Babylonia, Kurdistan, Grecia (în jurul Livadiei) şi Brazilia, iar ca oraşe: Ierusalim, Torentul, Lyon, Paris, Tuluza, Heidelberg, Boston, Bagdad, Los Angeles şi Strasbourg. Balanţa guvernează: Austria, Indochina, China, Tibetul, Egiptul de Sus, Tărâmurile mării Caspice, Livonia, Savoia şi Argentina, iar ca oraşe: Viena, Frankfurt,

201

Anvers, Johannesburg, Copenhaga. Scorpionul guvernează: Algeria, Marocul, Barbaria, Bavaria, Iudeea, Norvegia şi Transvaalul, iar ca oraşe: Frankfurt pe Oder, Dower, Liverpool, Messina, Baltimore, New-Orleans, Washington, Cincinnati, Halifax şi Valencia. Săgetătorul guvernează: Dalmaţia, Ungaria, Moravia, Toscana, Spania şi Madagascar, iar ca oraşe: Budapesta, Colonia, Toledo, Tarent, Stuttgart, şi Rottenburg. Capricornul guvernează: India, Afganistanul, Tracia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Grecia, Bosnia, Mexicul, Ilyria, Stirya, Saxonia, iar ca oraşe: Oxford, Branderbourg, Bruxelles şi Port-Said. Vărsătorul guvernează: Arabia, Prusia, Piemontul, Suedia, Rusia, Muntenia şi platoul Transilvaniei iar ca oraşe: Hamburg Salzsburg, Tarentul şi toate oraşele din Muntenia şi Ardeal. Peştii guvernează: Portugalia, Galiţia, Normandia, deşertul Nubiei şi al Saharei, iar ca oraşe: Sevilla, Worms, Alexandria, Compostella şi Lancastel. Pentru a ne orienta în lungile voiajuri, trebuie să vedem care este semnul horoscopic favorizat sau nefavorizat în temă. Dacă semnul Capricornului va fi bine condiţionat şi Saturn bine aspectat, ţinuturile şi oraşele desemnate de acest semn vor fi favorabile. Dacă acest semn va fi rău condiţionat, călătoriile vor fi nefaste. Aşa vom proceda pentru toate semnele zodiacale. Un clusterum de planete într-un semn horoscopic rău condiţionat trebuie să interzică nativului de a face o călătorie în ţinuturile sau oraşele guvernate de semnul în care s-a constituit clusterum-ul fiindcă va risca, frecventând locurile îndepărtate, o boală sigură sau neplăceri de alt ordin.

202

Să trecem la interpretarea exemplului nostru. Vom găsi că desluşirea astrologică se încadrează la subpunctul 1, fiindcă există o ocupare planetară a câmpului IX. În casa a IX-a, găsim pe Jupiter care, afară de o opoziţie cu Soarele, primeşte numai aspecte bune (un trigon cu Luna, un sextil cu Uranus şi cu Saturn). Din punctul de vedere al orientării spirituale, Jupiter se află în elevaţie în horoscop, adică maximal semnificativ. Aspectul său bun cu Saturn - cu care este în recepţie - şi cu Luna - aflată într-un semn al lui Venus ne va desluşi un spirit religios şi aplecat spre disciplinele oculte (Saturn în casa a XII-a, bine aspectat). Visurile care se vor realiza, vor fi acelea primite sub un simbol religios sau mistic, iar voiajurile lungi vor fi întreprinse pentru cultivare în domeniul ocultismului sau al dobândirii şi al perfectării cunoştinţelor de magie albă (Saturn în trigon cu Soarele, stăpânul casei a VIII-a, şi în trigon cu Mercur, al doilea stăpân al casei a VIII-a). Jupiter în semnul Balanţei, sub stăpânirea planetei Venus, în trigon cu Saturn, întăreşte ipoteza noastră iar Soarele, Mercur şi Venus în casa a IV-a (cea a finelui de viaţă), vor indica faptul că procesul de spiritualizare stimulat de lungile voiajuri se va săvârşi în târziul vieţii. O singură notă nefavorabilă în domeniul casei a IX-a: opoziţia lui Jupiter cu Soarele care e stăpânul casei a VIII-a şi prezenţa punctului de

203

moarte în această casă. Această semnificaţie poate să fie într-o măsură oarecare stânjenitoare pentru sănătate, în decursul lungilor călătorii. Terminând studiul casei a IX-a, vom face observaţia că ea este cheia de boltă a întregului horoscop: Jupiter în elevaţie, maximal semnificativ şi într-un semn de echilibru - în Balanţă - va indica un sens superior final al acestei vieţi, puternic încercată de pasiuni şi de deziluzii, dar niciodată scoasă de pe linia mare a credinţei şi a înaltei concepţii (a murit după ce se înscrisese la facultatea de teologie şi fusese acceptat frate la mănăstirea Cernica). Carieră. Situaţie socială. Onoruri. Distincţii Casa a X-a inclusă de întreg domeniul amintit mai sus. Significatorii casei a X-a sunt: Planeta sau planetele aflate în casa a X-a, şi I a horoscopului. 380.În lipsa de ocupare planetară, planeta dominantă a semnului, aflat la pragul casei şi eventual a celorlalte semne aflate acolo. Evident că această planetă se va studia cu toată semnificaţia ei (situaţie cerească şi terestră). 381.Significatorii acestei case în general. 382.Punctul senzitiv al „vocaţiei” şi al „faimei”. 383.Planetele aflate în casa a X-a ne vor arăta prin natura lor genul ocupaţiei, al onorurilor, al reputaţiei şi al destinului nativului în sfera socială. Subcapitolul din această lucrare referitor la „poziţia planetelor în casa a X-a” ne va da ocupaţii de înaltă cinste, j^una acel al contactului cu publicul sau în legătură cu navigaţia, Mercur în legătură cu scrisul sau comerţul, Venus în legătură cu arta, Marte în legătură cu ocupaţiile marţiene, Jupiter cu cele jupiteriene ş.a.m.d. Prezenţa planetelor benefice în

204

casa a X-a, în demnităţile lor planetare şi bine aspectate, vor indica un loc de cinste, reputaţie bună şi slujbe durabile. Prezenţa planetelor malefice în condiţii rele va vesti căderi catastrofale şi dezonorante. Ocuparea casei a X-a de către Uranus sau Neptun va da întotdeauna de înţeles situaţii care se dobândesc în împrejurări sociale tulburi, sau o activare în afara obişnuitului legată de pierderi neaşteptate însă cu reveniri în situaţii. Conjuncţia aştrilor cu stelele regale poate hărăzi posturi neobişnuit de importante, însă risc de prăbuşire. Stăpânul horoscopului în Mijlocul Cerului, sau stăpânul casei a X-a în acelaşi loc bine aspectat oferă onoruri şi distincţii. Planetele peregrine, chiar bine aspectate, dau onoruri trecătoare. În sfârşit, o poziţie planetară puternică în casa a X-a, dar sub influenţa unei planete (dispozitor) rău condiţionate, acordă pierderi de situaţii. O poziţie planetară mediocră, dar susţinută de un dispozitor bun, lămureşte o situaţie şubrezită la un moment dat, dar cu putinţă de refacere. Buna reputaţie a celui născut, se consideră întotdeauna după o Lună puternic situată în horoscop (în orice casă s-ar afla). Proasta reputaţie reiese dintr-un element lunar nefavorabil. Saturn în casa a X-a - afară de cazul când s-ar afla în demnitate şi bine aspectat - trebuie să dea întotdeauna de gândit, fiindcă înalţă şi apoi prăbuşeşte. Spre a preîntâmpina această eventualitate, nativul va trebui întotdeauna să se menţină pe un plan inferior meritului. Când nu vor exista planete în casa a X-a, genul profesiunii şi celelalte desluşiri ale

205

casei a X-a ne vor fi indicate de semnul aflate la pragul casei şi de planeta stăpânitoare a acestui semn, cu toate caracteristicile (în ce semn zodiacal se află, cu ce aspecte, sub ce dispozitor, în ce casă horoscopică s-ar găsi, cu ce aspecte şi sub care stăpânitor). Pentru aceasta, trimitem la desluşirile din corpul cărţii privitoare la „Stăpânii caselor horoscopice în casele horoscopului” (spre exemplu: stăpânul casei a X-a într-a VI-a poate indica o carieră în legătură cu îngrijirea bolilor, întrucât casa a VI-a este casa bolilor; stăpânul casei a X-a în casa a V-a, o ocupaţie în legătură cu teatrul ş.a.m.d.). Significatorii generali ai carierei, onorurilor şi distincţiilor. Pentru profesiune, aceşti significatori vor fi planetele aflate în casa a X-a, sau acelea din casa I a horoscopului, aceea care indică însuşirile psiho-temperamentale. (Un Jupiter puternic în casa I a horoscopului va constitui un factor de judecată pentru probabilitatea unei cariere în legătură cu religia sau cu justiţia, un Mercur puternic va îndruma către o carieră comercială ş.a.m.d.). Evident că acest factor izolat nu trebuie să ne ducă la concluzii pripite, căci pentru o carieră intelectuală vor trebui să existe în horoscop elemente ca atare (casa a III-a, a VIII-a sau a IX-a ocupată, sau pentru o carieră comercială o ocupaţie aferentă a casei a II-a, eventual a casei a V-a). Significatorii generali ai onorurilor i-am indicat mai sus (Soarele, Luna şi Jupiter bine aspectaţi).

206

Punctele senzitive ale „vocaţiei” şi ale „faimei”. Acestea se vor lua în considerare întotdeauna la judecarea finală a acestui sector horoscopic, evident în funcţie caracteristici (semne zodiacale, case, aspecte etc.). Să privim acum horoscopului nostru. Ne încadrăm în ipoteza de la subpunctul 2, adică în cazul când lipsesc planetele în casa a X-a a horoscopului. Meridianul (pragul casei a X-a) cade în semnul Balanţei a cărei planetă - Venus - se află în casa a III-a. Stăpânul casei a X-a în casa a III-a (vezi „Stăpânii Caselor”) va glăsui: carieră în legătură cu mentalul concret aplicat, de fiecare zi. Venus se află în semnul Berbecului care guvernează capul, deci ocupaţia va fi în legătură cu o artă privind acel organ (mai ales că această zonă a mentalului concret este cel mai puternic ocupată de planete). Planeta Venus este foarte bine aspectată, primind aspecte din casele bolilor şi îngrijirii bolnavilor (a VI-a şi a XII-a) şi în conjuncţie cu Mercur, care este stăpânul casei bolilor. Raţionamentul nostru se întăreşte: ocupaţia este în legătură cu îngrijirea bolnavilor. Dispozitorul lui Venus este Marte, mai mult prost decât bine aspectat. Aspectele rele ale acestei planete pornesc din casa a V-a şi a VIII-a, al căror înţeles ne este cunoscut. Ocupaţia devine la un moment dat nelucrativă din cauza domeniilor acestor case horoscopice. Observăm că în casa a X-a mai avem „Pars Fortuna”, ceea ce va da de înţeles că în carieră va funcţiona întotdeauna elementul unui noroc susţinut. Schimbări în carieră, sau o eventuală întrerupere a ei nu se citesc în temă, fiindcă

207

Venus - stăpâna casei a V-a — este bine aspectată. Ultima parte a vieţii pare a favoriza o ocupaţie voit retrasă cu cercetări obscure şi pasionante (poate în legătură cu preocupări de magie albă, sau chiar sihăstrie). Punctele de „faimă” şi de „vocaţie” se află în acest horoscop în casele a VIII-a (vocaţia) şi a IV-a (faima). Ele distonează cu ocupaţia actuală şi pot deveni actuale în viitor („vocaţie” în ocultism şi „faimă” la finele vieţii, când nativul se va deda cu interes acelor preocupări). Prietenii. Protectorii Casa a XI-a a Cerului arată, după cum ştim, un element puternic de ajutor în viaţă: amicii şi protectorii. Ea indică de altfel ceea ce francezii numesc „instinctul de club”, adică dorinţa de a frecventa cercurile largi. Significatorii casei a XI-a sunt: 384.Planeta, sau planetele aflate în casa a XI-a. 385.Planeta care domină semnul aflat la pragul casei şi eventual a altor semne aflate acolo. 386.Significatorii acestei case în general. 387.Punctul senzitiv al prietenilor sau al protectorilor. 388.Planeta sau planetele aflate în casa a XI-a ne vor arăta probabilitatea unor prietenii sau protecţii, natura persoanelor în cauză şi succesul, sau insuccesul nativului, în raport cu aceştia. Trimitem la partea din lucrare referitoare la „Planetele în casa a XI-a a horoscopului”. Acolo vom vedea ce prietenii şi ce protecţii hărăzesc fiecare dintre planete (Soarele, persoane influente şi de rang ales, Jupiter eclesiaşti sau

208

magistraţi, Saturn oameni gravi şi austeri, Venus elementul feminin, Mercur comercianţi şi scriitori, Uranus persoane originale şi Neptun pe cei care se prezintă în mod cu totul aparte). Prezenţa acestor planete în semnele negative (Taur, Rac, Fecioară, Scorpion, Capricorn şi Peşti) va da de înţeles că nativul va fi influenţat mai mult de prieteni, iar prezenţa aştrilor în semnele pozitive (Berbec, Gemeni, Leu, Balanţă, Arcaş şi Vărsător) va vădi o atitudine pretenţioasă şi chiar despotică a nativului faţă de prietenii şi protectorii săi. 389.Când nu se găsesc aştri în casa a XI-a, vom examina semnul aflat la pragul casei şi stăpânul său, cu toate caracteristicile. Prezenţa planetei respective - aceea care domină semnul - într-o casă a horoscopului, va desluşi problema. În acest sens, a se vedea capitolul „Stăpânii caselor horoscopice în casele horoscopului”. Aceşti stăpâni, după cum ştim, se vor judeca nu numai în funcţie de prezenţa lor într-o casă a horoscopului, ci şi cu toate detaliile lor tehnice (în ce semn se află, cu ce aspecte şi sub care dispozitor). Mai avem de observat că natura semnului aflat la pragul casei a XI-a este adeseori vorbitor: semnul fix prezice o prietenie sau o protecţie constantă, iar cel mutabil, contrariul. 390.Significatorii generali ai prietenilor şi protectorilor sunt Jupiter şi Venus, bine aspectaţi. Capul Dragonis (Nodul Ascendent al Lunii) în semnul Gemenilor, al Racului, Peştilor, Taurului, Balanţei şi Leului ne dă un acelaşi înţeles. Mercur, Soarele, Luna şi Pars Fortuna indică în general prietenii utile, însă în cazul aspectelor rele, un sprijin mediocru şi amiciţii nefolositoare. Planetele malefice rău aspectate indică în general o activitate dăunătoare în cercul relaţiilor. 391.Punctul senzitiv al prietenilor completează tabloul astrologic de judecată al domeniului casei a XI-a. Să privim acum ipoteza noastră de lucru.

209

Ne aflăm în ipoteza de la subpunctul 1, adică în cazul când casa a XI-a este ocupată de planete. In tema noastră găsim planeta Uranus care este prost aspectată de Marte din casa a II-a, de Lună din casa a V-a şi într-un sextil consolator cu Jupiter din casa a IX-a. Planeta se află în semnul Arcaşului sub dispoziţia lui Jupiter, bine aspectat şi în elevaţie în temă. Vom judeca astfel: prieteniile şi protecţiile se vor prezenta neaşteptat (Uranus), se vor încheia în împrejurări originale şi vor fi supuse rupturilor bruşte. Ele vor fi foarte nenorocite în materie financiară, unde nativul va face sacrificii băneşti cu prietenii sau protectorii şi vor fi funeste în chestiuni sentimentale, sau financiarspeculative. In ultima observaţie (aceea care angajează opoziţia lui Uranus cu Luna din casa a V-a) vom avea de adăugat că influenţa rea a prietenilor poate să fie considerabil exercitată în domeniul căsniciei nativului, fiindcă Luna este stăpâna casei a VIIa, care este - după cum ştim — domeniul mariajului. Sextilul lui Uranus cu Jupiter din casa a IX-a aflat în elevaţie, indică faptul că se încheie prietenii favorabile pentru a stimula activitatea intelectuală şi preocupările ideologice. Uranus aflându-se în a doua jumătate a casei a XI-a, vom putea localiza apariţia acestor prietenii în partea a doua a vieţii, respectiv după 45 de ani. Fiindcă planeta Uranus aflată în casa a XI-a este în aspect rău cu Marte, stăpânul casei a XI-a (la pragul casei se află Scorpionul al cărui stăpân

210

este Marte aflat în casa a II-a), vom judeca de data aceasta şi natura semnului aflător la pragul casei. Scorpionul este un semn fix şi - afară de cazul când e foarte bine aspectat - este un semn de trădare. De aici vom conchide că domeniul acesta al horoscopului va fi supus — cu singurele excepţii expuse mai sus - unor vicisitudini veşnice. O singură menţiune aparte: O planetă aflată în casa a XI-a este Saturn care calcă pragul casei a XII-a aparţinând - după cum ştim - domeniilor ambelor case (XI şi XII). Desluşirea tradiţională va fi că protecţiile se vor încheia în clipe grele cu oameni bolnavi, serioşi în timpuri de necazuri comune. Ele vor fi stânjenite de intrigile persoanelor de joasă condiţie (opoziţia cu Neptun din casa a VI-a) dar vor stimula mentalul concret şi cel înalt (aspectele bune cu casa a III-a şi a IX-a). Punctul senzitiv se află la 13 ° în Vărsător în casa a II-a. Vom conchide că prieteniile pot fi interesate din punct de vedere bănesc. Procesul tinde însă să se amendeze pe două căi: sextilul pe care îl primeşte acest punct senzitiv de la Saturn din casa a XII-a şi sextilele pe care le primeşte de la Mercur şi Venus din casa a III-a vor da de înţeles că amiciţiile sunt folositoare în exerciţiul unei activităţi de iniţiere ocultă şi va vorbi favorabil, către finele vieţii. Duşmani ascunşi. Prigoană. Puşcăria Casa a XII-a a Cerului indică domeniul duşmanilor ascunşi, adică al falşilor prieteni, care sub un aspect binevoitor îţi sunt ostili şi păgubitori, sau al acelora care fără vreun motiv şi prin pură fatalitate îţi căşunează răul. Va mai indica prigoana şi

211

recluziunea, voită (activitatea secretă, sau monahală) ori nevoită (puşcăria, azilul ori spitalul). Significatorii casei a XII-a sunt: 392.Planeta sau planetele aflată în casa a XII-a. 393.Planeta care domină semnul aflat la pragul casei şi eventual semnul interceptat, sau alte semne aflate acolo. 394.Significatorii acestei case, în general. 395.Punctul senzitiv al „duşmanilor” şi al „puşcăriei”. 396.Planeta sau planetele aflate în casa a XII-a. Acestea ne vor indica întotdeauna posibilitatea maladiilor cronice, domeniu asupra căruia nu insistăm în acest subcapitol, fiindcă 1- am desluşit la studiul bolilor. Maladiile lungi sunt întotdeauna legate de spitalizare, astfel că această noţiune include pe aceea a unei izolări nevoite. Domeniul casei vorbeşte în al doilea rând pentru duşmani ascunşi, iar natura planetelor va desluşi felul acestora. Saturn şi Marte indică pe cei mai periculoşi, a căror activitate va fi pe drept cuvânt nefastă în viaţa nativului. Aceste două planete sunt de temut chiar când sunt în demnitate planetară şi bine aspectate căci vor da, şi în acest caz, o tendinţă la intrigi şi la încurcături de tot felul. Prezenţa Lunii şi a planetei Venus va desluşi duşmănii feminine, cea a lui Mercur prigoane din partea persoanelor însemnate de această planetă ş.a.m.d. Dacă planeta sau planetele aflate în casa a XII-a vor fi sub un bun dispozitor, duşmăniile nu-şi vor aduce rodul lor nefast. In ceea ce priveşte probabilitatea de a fi închis în puşcărie, dăm mai jos câteva aforisme, culese din lucrările lui Abel Haatan. 397.Dacă unul sau altul dintre luminării este atacat printr-o conjuncţie, o cuadratură sau opoziţie a unui malefic într-un prag de casă şi dacă unul dintre ei ocupă o casă stăpânită de malefice, sau de un semn zodiacal care conţine stele fixe violente, se va vădi probabilitatea de închisoare.

212

398.Când unul sau altul dintre luminării este conjunct cu o planetă malefică în casa a XII-a, vom gândi la fel. 399.Saturn sau Marte ocupând casa a VII-a, sau casa a XII-a în semnele Berbec, Taur, Leu, Scorpion, Capricorn şi Rac şi atacând un luminariu printr-un aspect exact sau chiar aproximativ, dau aceeaşi situaţie. 400.Saturn sau Marte în cuadratură ori opoziţie sau în afara domiciliului lor şi fără a primi un aspect binevoitor din partea beneficelor sau luminariilor hărăzesc puşcăria. 401.Stăpânul casei a XII-a fiind într-o casă occidentală şi într-o demnitate a lui Marte cu priviri rele de la malefice predispune la fel. 402.Stăpânul casei a XII-a în debilitate planetară şi maleficiat de planete rele dă cu siguranţă posibilitate de recluziune. 403.Când Soarele şi Luna sunt conjuncte în casa a VIII-a, în afară de domiciliile lor, sau aflându-se în aceste domicilii, şi rău privite de malefice, riscul va fi deopotrivă. 404.Când nu sunt planete în casa a XII-a, vom examina semnul aflat la pragul casei şi stăpânul acesteia, cu întreaga sa interpretare. Se va consulta capitolul „Stăpânii caselor horoscopice în casele horoscopului”. 405.Significatorii generali ai casei. Aceştia sunt: Marte şi Saturn pentru internare în spital sau puşcărie şi Uranus pentru detenţii politice. 406.Punctele senzitive „al duşmanilor” şi „al puşcăriei” vor completa tabloul judecăţii astrologice. Şi acum ipoteza noastră de lucru. În casa a XII-a a horoscopului nostru, avem o ocupaţie planetară. Suntem deci în cazul de interpretare de la subpunctul 1. Câmpul conţine planeta Saturn în semnul Arcaşului, peregrin însă foarte bine aspectat; mişcarea planetei este retrogradă. Prin aspectele pe care le primeşte Saturn din casa a IX-a şi din casa a III-a, el este

213

determinant în horoscop pentru intelectualitatea înaltă şi pentru mentalul concret în legătură cu o activitate izolată. Vom elimina deci domeniul puşcăriei şi al internării în sanatoriu, fiindcă din acest ultim punct de vedere Saturn - stăpân al Ascendentului - este în armonie cu factorii de viaţă şi în principal cu Soarele (Saturn trigon Soare stăpân al casei a VIII-a şi determinant îndoit pentru sănătate). O pavăză contra închisorii o mai hărăzeşte şi semnul aflat la pragul casei a XII-a - Săgetătorul - care este un semn al lui Jupiter, un semn de legalitate, de ordine şi, în general, un semn norocos. Dispunătorul acestui semn - Jupiter - este puternic şi bine aspectat, ceea ce va dubla semnificaţia liniştitoare. Saturn fiind retrograd, va lămuri că procesul de intelectualizare sau de asceză se va desăvârşi în partea a doua a vieţii. Sfârşitul vieţii Sediul diagnozei sfârşitului de viaţă se judecă în principal după casa a IV-a a Cerului planeta sau planetele cu aspectele lor, semnul şi stăpânul cu toate caracteristicile lui iar în cazul morţii năpraznice - după configuraţiile tipice ale horoscopului (malefice în casa a VIII-a, sau legătură planetară cu planetele ori factorii din casa a VIII-a care ar îndreptăţi eventualitatea unei morţi premature sau accidentale). Ne referim la cazul unei existenţe normale şi atunci significatorii sfârşitului de viaţă vor fi: 407.Planeta sau planetele aflate în casa a IV-a a Cerului.

214

408.În caz de lipsa unei ocupaţii planetare, semnul aflat la pragul casei şi stăpânul său cu întregile şi respectivele sale caracteristici. 409.Planetele aflate în casa a IV-a vor da de înţeles ambianţa sufletească şi starea materială a finelui de viaţă. Soarele bine aspectat va hărăzi un fine de viaţă luminos şi îndestulat. Luna, în aceleaşi condiţii, călătorii frecvente, o bună reputaţie şi o stare materială mulţumitoare. Mercur, un fine de viaţă intelectualizat, viu şi plin de mişcare. Planeta Venus va da de înţeles un sfârşit de existenţă în care afecţiunile vor juca un rol principal, Jupiter, un ultim popas făcut pe terenul credinţei, iar Saturn un sfârşit de viaţă în singurătate sau în asceză. Aceasta, evident în cazul când planetele ar fi bine aspectate, fiindcă în ipoteza contrarie înţelesul de mai sus se va traduce în sens nefavorabil. Planetele malefice - chiar bine aspectate - vor da întotdeauna de înţeles un sfârşit trudnic sau zbuciumat al dăinuirii pământeşti, iar în cazul când planetele ar fi rău privite, vom putea diagnostica cu siguranţă un fine brusc şi tragic. In caz când nu sunt planete în casa a IV-a, vom judeca stăpânul semnului aflat la pragul casei cu tehnica sa cunoscută. Pentru amănuntele de la subpunctele 1 şi 2, a se vedea subcapitolul „Planetele în casa a IV-a a horoscopului” şi capitolul „Stăpânii caselor horoscopice în casele horoscopului”. Să păşim acum pe teren în cazul nostru de lucru. Ne aflăm în ipoteza de la subpunctul 2: nu avem planete în casa a IV-a. Semnul

215

care cade la pragul casei este un semn violent - Berbecul - al cărui stăpân este Marte, aflat în casa a II-a a horoscopului în semnul Peştilor, rău aspectat. Al doilea stăpân al casei a IV-a este Taurul, al cărei planetă stăpânitoare este Venus, tot în semnul Berbecului în casa a III-a a horoscopului, însă de data asta foarte bine aspectată de Saturn. Judecata este greu de făcut fiind întrucâtva contradictorie, însă putem desprinde două linii principale de raţionament. Prima idee - stăpânul casei a IV-a în casa a II-a - ne va da de înţeles că sfârşitul de viaţă se va săvârşi în dificultăţi financiare ivite de pe urma unor speculaţii sau pierderi din cauza prietenilor (aspectele rele ale lui Marte cu casa a V-a şi a XI-a). A\ doua idee este consolatoare: starea materială după significatorii generali nu se citeşte nicidecum a fi precară (sextilul Jupiter-Saturn şi trigonul Saturn-Soare). Al doilea stăpân al casei a IV-a este Taurul, cu Venus care este bine aspectată. Vom conchide că dificultăţile financiare pot fi reale însă nu vor avea proporţii prea mari. Al doilea element de judecată va glăsui: stăpânul casei a IV-a în casa a III-a, bine privit printr-o conjuncţie cu Mercur, planeta intelectualităţii, şi de un trigon al lui Saturn din casa a XII-a, va aşeza sfârşitul vieţii pe o linie de preocupări mistice sub nimbul cărora această dăinuire pământeană se va săvârşi. Lectură specială. Horoscop derivat Am arătat la timpul său - în casele derivate ale horoscopului - că fiecare casă zodiacală are un înţeles principal care priveşte pe nativ şi o seamă de înţelesuri

216

accesorii, care sunt în contingenţă cu relaţiile sale curente în decursul vieţii. Afară de lectura ţărmurită la interesele pur individuale ale persoanei născute şi la sfera sa de viaţă, vom putea închipui şi o altă lectură de o nebănuită putere de vizionare în trecut şi viitor, asupra tuturor persoanelor din care nativul se trage sau cu care dânsul ar veni în contact. Tatăl. Mama. Străbunii Tatăl este reprezentat de casa a IV-a a horoscopului, într-o temă masculină, şi de casa a X-a a horoscopului, într-o temă feminină. Mama este reprezentată de casa a IV-a într-un horoscop feminin şi de casa a X-a într-un horoscop masculin. Bunicul din partea tatei, într-un horoscop masculin, este reprezentat de casa a VII-a a Cerului şi într-un horoscop feminin, de casa I. Bunica din partea tatălui este reprezentată de casa I a Cerului în horoscop masculin şi de casa a IV-a a Cerului, în horoscop feminin. Definiţia noastră nu este arbitrară fiindcă am procedat prin sistemul caselor derivate, având ca punct de plecare casa a IV-a, sau casa a X-a a horoscopului, care determină pe părinţii nativului. Socotind acele case ca un început de horoscop (drept casa I), am pornit la raţionamentul astrologie. Spre exemplu: bunicul din partea tatălui, într-un horoscop masculin, este semnificat de casa a VII-a care reprezintă a IV-a casă de la a IV-a (tatăl tatălui); bunicul

217

din partea mamei, într-un horoscop masculin, va fi arătat de casa I a horoscopului care este a IV-a casă de la a X-a -(tatăl mamei, care e reprezentat într-un horoscop masculin de casa a X-a a horoscopului). Aceleaşi socoteli le vom face pentru întregul arbore genealogic, trecând chiar la străbunici. Unchi şi mătuşi Pornind iarăşi în sensul caselor derivate cu casa a IV-a şi a X-a (după sexul nativului), vom putea uşor determina unchii şi mătuşile. În horoscop masculin casa a VI-a (a III-a casă de la a IV-a) a horoscopului va indica unchii şi mătuşile din partea tatei şi casa a XII-a unchii şi mătuşile din partea mamei. În horoscopul feminin unde avem ca punct de plecare casa a X-a pentru tată - unchii şi mătuşile din partea acestuia vor fi reprezentate de casa a XII-a; iar cei din partea mamei se vor vădi în casa a V-a. Soţia sau soţul. Mai multe căsătorii Într-un horoscop, soţia sau soţul sunt reprezentaţi de casa a VII-a a Cerului. Socotind această casă drept casa I, putem porni un circuit horoscopic care va determina întregul destin al soţului, considerând casa a VIII-a a horoscopului radical drept casa a II-a a soţului, casa a IX-a drept casa a III-a, casa a X-a drept casa a IV-a ş.a.m.d. Acest sistem al derivaţiilor l-au avut în vedere vechii astrologi atunci când au determinat întotdeauna casa a VIII-a pentru dotă, iar casa a X-a într-un horoscop feminin pentru mariaj.

218

Al doilea, al treilea, al patrulea, sau eventual al cincilea consort este determinat în horoscop de casele a IX-a, a XI-a, I, a III-a ş.a.m.d. (emiţând câte o casă intermediară şi începând de la a VII-a). Firea şi întregul destin al diferiţilor consorţi se vor socoti pornind cu un ciclu horoscopic de la casa respectivă, care va fi întotdeauna considerată drept casa I (primul consort de la casa a VII-a considerată drept casa I a sa, al doilea consort de la casa a IX-a a horoscopului privită drept casa I a horoscopului său ş.a.m.d.). Socrul. Soacra Aceştia sun părinţii soţului sau ai soţiei. Luând casa a VII-a a horoscopului drept punct de plecare - ca una care reprezintă tovarăşul de viaţa - vom socoti că a IVa casă de la a VII-a reprezintă într-un horoscop feminin pe tatăl soţului. Casa a X-a, în această ipoteză, va închipui pe socrul din partea soţului. Casa a IV-a horoscopică va desemna pe baza aceloraşi consideraţii pe soacra din partea soţului. Într-un horoscop feminin, a IV-a casă de la a VII-a (casa a X-a horoscopică) va închipui pe soacră din partea soţiei, iar casa a IV-a horoscopică pe socru. Gineri. Nurori Aceştia sunt evident în funcţie de copiii nativului (soţul sau soţia acestuia). Vom lua ca punct de plecare casa a V-a a horoscopului, care reprezintă copiii nativului, dar cu distincţiile următoare: casa a V-a desemnează primul copil, casa a VII-a al doilea,

219

casa a IX-a al treilea copil, casa a XI-a al patrulea copil ş.a.m.d. Ginerii sau nurorile vor avea un horoscop şi un punct de plecare cu casa a VII-a de la a V-a pentru primul copil (adică casa a XI-a a horoscopului), cu casa a VII-a de la a VII-a pentru al doilea copil ş.a.m.d. Nepoţi Strănepoţi Nepoţii din partea copiilor vor fi socotiţi cu un horoscop care are un punct de plecare casa a V-a de la a V-a (casa a V-a e copilul şi casa a V-a de la a V-a, altfel spus casa a IX-a a horoscopului este copilul copilului, respectiv nepotul). Nepoatele sau nepoţii de la copilul al doilea, al treilea ş.a.m.d. vor fi desemnaţi pentru al doilea copil de casa a V-a de la a VII-a, pentru al treilea copil de casa a V-a de la a IX-a ş.a.m.d. Strănepoţii se vor identifica pe aceleaşi consideraţii (întotdeauna casa a V-a de la casa copilului: casa a V-a în horoscopul radical e copilul, casa a IX-a este copilul copilului, adică nepotul, iar casa I a horoscopului - a V-a de la a IX-a este copilul nepotului, respectiv strănepotul). Fraţi. Cumnaţi şi nepoţi de frate Fraţii sunt arătaţi de casa a III-a a horoscopului, căci această casă determină în general rolul pe care aceştia îl au în viaţa nativului şi relaţiile principale cu dânşii. Determinarea individuală se face după etatea şi numărul lor: primul frate casa a III-a, al doilea frate casa a V-a, al treilea frate casa a VII-a ş.a.m.d., pe ideea că întotdeauna casa a III-a de la casa I indică fraţii. Fiecare dintre aceşti fraţi are un horoscop cu un

220

punct de plecare al casei respective (a III-a considerată drept I pentru primul frate, a Va considerată I pentru al doilea frate etc.). Nepoţii de frate vor fi consideraţi prin casa a V-a de la a III-a pentru copiii primului frate, casa a V-a de la a V-a nepoţi de la al doilea frate ş.a.m.d. Interpretarea derivată Interpretarea derivată se va face absolut independent, considerând horoscopul după toate regulile de desluşire tradiţională. Spre buna regulă şi simplificare, se va roti formularul horoscopului spre stânga în sus' aducând casa I derivată în locul vechiului Ascendent şi judecând horoscopul ca atare, făcând abstracţie de numerotarea caselor vechi şi numerotându-le provizoriu din nou, în ordinea noului Ascendent care este casa I rezultată din sistemul derivat (în horoscopul primului frate, vom începe cu casa a III-a considerată drept casa I, casa a IV-a considerată drept casa a II-a etc.). Se vede uşor ce posibilităţi vaste de interpretare se pot scoate din sistemul caselor derivate, în practică, nu vom recurge la acest sistem decât în cazul când una dintre casele horoscopului, sau o problemă astrologică ar fi obscură ori complexă şi sar cuveni să fie rezolvată. Să păşim acum pe teren la o aplicaţie practică a horoscopului nostru. Casa a III-a a horoscopului ne indică relaţii frecvente şi cu un rol precumpănitor ale fraţilor şi surorilor în viaţa nativului (ocupaţie planetară puternică). Se impune prin

221

urmare o adâncire a subcapitolului horoscopic privitor la „fraţi” şi „surori”. Nativul are 3 surori şi 4 fraţi, dintre care doi au murit. Să studiem destinul celui mai în vârstă, care este de sex feminin. Casa a III-a a Cerului va fi punctul de plecare al noului horoscop întrucât priveşte pe primul dintre fraţi şi surori. Rotim horoscopul în sus spre stânga şi considerăm casa a III-a drept casa I, iar pragul ei (între casa a II-a şi a III-a) drept Ascendent la 26° în Peşti. Numerotăm casele din nou, începând cu casa a III-a considerată drept I, a IV-a considerată drept a II-a ş.a.m.d. Nativa are Ascendent Peştii şi în casa I o puternică ocupaţiune a Berbecului. Vom judeca temperamentul său după această masivă ocupare planetară şi ceilalţi factori temperamentali care reies din horoscop: opoziţia Uranus Lună din casa a III-a şi a IX-a, Saturn în elevaţie în casa a X-a etc. O observaţie rapidă asupra caselor ne va arăta: posibilităţi de accidente în public la drumuri scurte (Luna rău aspectată în casa a III-a), un divorţ probabil (Jupiter în opoziţie cu Soarele din casa a VII-a în casa I), călătorii neaşteptate în străinătate (Uranus în casa a IX-a), boli lungi şi grele necesitând internarea în sanatoriu (Marte în casa a XII-a rău aspectat) etc. Al doilea frate al nativului. El este închipuit cu un horoscop care are ca Ascendent şi în casa I, vechea casă a V-a a horoscopului (a III-a de la a III-a = fratele fratelui). Acest frate a murit, şi moartea sa se explică prin prezenţa planetei Saturn în casa a VIII-a

222

a horoscopului său şi printr-o Lună rău aspectată de maleficele Marte şi Uranus. Moartea a fost grea, după o boală îndelungată, căci aşa o hărăzeşte Saturn aflat în casa morţii, (uremie). Tot astfel putem urma cu studiul respectiv şi pentru ceilalţi 5 fraţi şi surori ai nativului. Am arătat tehnica horoscopică şi modul sumar de interpretare; este inutil să prelungim demonstraţia. CU ACESTEA AM TERMINAT DE INTERPRETAT HOROSCOPUL NOSTRU, STATORNICIND ÎN LINII MARI MODUL DE INTERPRETARE ASTROLOGICĂ. Au mai rămas nişte noţiuni accesorii pe care le oferim în capitolul următor, folositoare pentru cei care doresc să completeze interpretarea astrologică cu date referitoare la: pietre preţioase de purtat, zile favorabile, numere şi culori. Varia Pietre Preţioase Prezentăm mai jos un tabel cu natura pietrelor preţioase în funcţie de Ascendent, de semnele zodiacale şi de planete, a cărui aplicaţie practică o vom explica imediat. Berbecul. Ascendent: toate pietrele roşii. Soarele: rubin deschis. Luna: opal de foc. Saturn: korund maron. Jupiter: spinell. Marte: rubin închis. Venus: coral roşu. Mercur: rubin de ceylon deschis. Uranus: alexandrit. Neptun: turmalin roşu. Taurul. Ascendent: alabastru. Soarele: safir deschis. Luna: labrador. Saturn: turcoază închisă. Jupiter: lapis lazuli. Marte: turcoază verde. Venus: turcoază albastră. Mercur: nefrit. Uranus: steliodor. Neptun: turnalină albastră. Observaţie: piatra de granit şi în general pietrele roşii încetinesc vindecările. Gemenii. Ascendent: toate pietrele tăiate ascuţit. Soarele: cristal de rocă. Luna:

223

agata. Saturn: cuarţul. Jupiter: hyacentul. Marte: granitul. Venus: grossular. Mercur: topaz nobil. Uranus: beryll. Neptun: turmalin alb. Racul. Ascendent: piatra Lunii. Soarele: smarald. Luna: piatra Lunii. Saturn: obsidian. Jupiter: olivin. Marte: peritot. Venus: enklas. Mercur: hrysopos. Uranus: opal albastru. Neptun: opal verde. Leul. Ascendent: diamantul. Soarele: diamant alb. Luna: albit. Saturn: diamant. Jupiter: diamant galben Marte: demandroid. Venus: safir alb Mercur: heliotrop. Uranus: zirkon albastru. Neptun: diamant gri. Fecioara. Ascendent: jasp. Soarele: safir bleumarin. Luna: odolar. Saturn: spat de râu. Jupiter: azurit. Marte: kesonit. Venus: amazonit. Mercur: iaspis. Uranus: zirkon alb. Neptun: turnalin verde. Observaţie: pietrele galbene întârzie vindecarea bolilor. Balanţa. Ascendent: aqva marină. Soarele: idem. Luna: zitrin. Saturn: topaz fumuriu deschis. Jupiter: aqva marina verde. Marte: turnalină roz. Venus: beryll auriu. Mercur: topaz deschis. Uranus: topaz auriu. Neptun: safir în formă de stea. Observaţie: pietrele roşii şi negre nu sunt favorabile sănătăţii. Scorpionul. Ascendent: opalul aranjat în inel în formă de şarpe. Soarele: opal. Luna: opal. Saturn: opal lăptos. Jupiter: turnalin maro. Marte: opal spaniol. Venus: asomit. Mercur: carneol. Uranus: zirkon maro. Neptun turnalin maro. Observaţie: pietrele verde deschis aduc nenoroc. Săgetătorul. Ascendent: hrysolitul. Soarele: safir indian. Luna: cuarţ de ametist. Saturn: carneol. Jupiter: safir bleu deschis. Marte: granată. Venus: almandin. Mercur: granată de Boemia. Uranus: zilkom galben. Neptun: hrysolit.

224

Capricornul. Ascendent: toate pietrele gri. Soarele: onyx. Luna: hydrofan. Saturn: onyx. Jupiter: calcedon. Marte:- malahit. Venus: safir gri în formă de stea. Mercur: sardonix. Uranus: zilkon verde. Neptun: turnalin negru. Vărsătorul. Ascendent: zirkon. Soarele: topaz. Luna: piatră clară, luminoasă. Saturn: topaz fumuriu. Jupiter: hyacent alb. Marte: turnalin albastru. Venus: coral roz deschis. Mercur: topaz spaniol. Uranus: zirkon albastru deschis. Neptun: turnalin verde. Peştii. Ascendent: amestist. Soarele: ametist închis. Luna: perla albă. Saturn: perlă neagră. Jupiter: ametist. Marte: rubin balass. Venus: coral alb. Mercur: ametist deschis. Uranus: safir muntan. Neptun: labrador. Aplicaţie practică în horoscopul nostru. Pietrele preţioase bune de purtat vor fi considerate după: Soare, Venus şi Mercur bine aspectate în semnul Berbecului, indicând după tabelul nostru: rubinul deschis, coralul roşu şi rubinul de ceylon. Jupiter în Balanţă, mai mult bine aspectat, indică aqua marina verde. Pentru Saturn avem o îndoială, căci deşi e bine aspectat, el se află într-o casă rea (în casa a XII-a în semnul Arcaşului). Această indicaţie ne va duce la concluzia că piatra respectivă - carneolul - recomandată de Saturn în Arcaş se va purta numai ocazional, respectiv atunci când nativul se va deda activităţii tălmăcite în horoscopul său de către planeta Saturn, în casa a XII-a bine aspectată: preocupări mistice.

225

Marte în Peşti în casa a II-a, rău aspectat, va prohibi în mod absolut purtarea rubinului, care ar putea provoca pierderi băneşti serioase. Luna şi Uranus mai mult rău aspectate şi în vrăjmăşie una cu cealaltă vor contraindica piatra indicată de Lună în Gemeni (agata) şi de Uranus în Săgetător (zirkonul galben). Ascendentul este mediocru aspectat în semnul Capricornului, astfel că piatra indicată de Ascendent în Capricorn va fi mai mult sau mai puţin indiferentă (piatra gri în formă de şarpe). Metale Acestea se vor judeca după situaţia bună sau rea a planetelor din horoscop, cunoscând că influenţa lor este următoarea: Soarele guvernează aurul. Luna, guvernează argintul. Plumbul e guvernat de Saturn. Zincul influenţează pe Jupiter. Fierul, pe Marte. Arama pe Venus. Argintul viu, pe Mercur. Platina şi uraniul, pe Uranus. Albuminium, Antimonium şi Palladium, pe Neptun. Aplicaţie practică în cazul nostru. Soarele este în situaţie horoscopică bună ceea ce ne va arăta că aurul va fi metalul favorabil. La fel arama, bronzul şi mercurul pentru că aceeaşi situaţie horoscopică bună o au şi planetele Venus şi Mercur. Jupiter dă indicaţii bune pentru zinc, iar Uranus şi Luna, indicaţii prohibitive pentru argint, platină şi uraniu. Saturn permite utilizarea plumbului numai în operaţii oculte, fiind indicat pentru atari operaţii în horoscopul nostru. Culori Soarele prezidează culoarea oranj, Luna, culoarea argintie, Mercur, de asemeni,

226

Venus, roşu închis, Marte, roşu deschis, Neptun, culoarea violet, Jupiter, culoarea bleumarin, Uranus, mov şi Saturn, la negru. Vor fi favorabile culorile care influenţează planetele bune din horoscop şi socotite ca nefavorabile culorile planetelor rău situate în horoscop. Aplicaţia practică în cazul nostru. Culoarile oranj, roşu închis, argintiu şi bleumarin vor fi favorabile în acest horoscop. (Soarele, Venus, Mercur şi Jupiter bine aspectate.) Culoarea roşu deschis va fi funestă (Marte rău aspectat). Negrul de întrebuinţat numai în practica magică (Saturn bine aspectat în casa a XII-a). Zile favorabile Luna: influenţează ziua de Luni, Marte: ziua de Marţi, Mercur, ziua de Miercuri, Jupiter, pe cea de Joi, Venus, pe cea de Vineri, Saturn, pe cea de Sâmbătă şi Soarele ziua de Duminică. Pentru celelalte planete nu avem tradiţie astrologică. De data aceasta, pentru judecarea zilelor favorabile sau nefavorabile, vom lua seama nu numai la starea generală a planetelor în horoscop, ci şi la poziţia lor în case pentru domeniile de interes respective. Aplicaţia practică în cazul nostru. Zilele de Duminică, Miercuri, Joi, Vineri şi Sâmbătă vor fi favorabile în acest horoscop, iar zilele de Luni şi Marţi, nefavorabile. În afară de această determinare generală, vom mai spune - conform principiului enunţat mai sus - că Soarele, Venus şi Mercur, aflându-se bine aspectat în casa a III-a, vor indica drept foarte satisfăcătoare

227

toate întreprinderile nativului care s-ar înfăptui în domeniul acestei case: voiajuri mici, înscrisuri, relaţii cu fraţii şi surorile şi mai ales activitatea profesională (mentalul concret, adică legătura acelor planete cu casa a X-a, ştiută ca atare din cuprinsul interpretării horoscopice). Marte rău aspectat în casa a II-a va da de înţeles că activitatea financiară în acea zi a săptămânii, va fi foarte păgubitoare (cheltuieli, pierderi). Ziua cea mai potrivită pentru a întreprinde un lung voiaj va fi aceea de Joi (Jupiter bine aspectat în casa a IX-a, a lungilor voiajuri). Cea mai nepotrivită zi pentru aventurile sentimentale va fi ziua de Luni (Luna rău aspectată în casa a V-a care este casa instinctelor). În sfârşit, cea mai potrivită zi pentru experienţele de magie albă şi pentru meditaţii va fi aceea de Sâmbătă (Saturn bine aspectat în casa a XII-a). Numere Soarele este influenţat de cifra 1, care reprezintă marea unitate. Marte reprezintă principiul combativităţii şi al antagonismului. El este influenţat de cifra 2.. Luna reprezintă principiul ternar. Ea este influenţată de cifra 3. Jupiter reprezintă Divinitatea şi echilibrul, restabilit după adversitate. El este indicat de cifra 4. Mercur reprezintă principiul singularităţii, al neasimilării. El este arătat de cifra 5, care este o cifră izolaţionistă (singura care trebuie să se combine numai cu ea însăşi ca să dea numărul 10. Venus se prezintă sub numărul 6. Această cifră reprezintă perfecţiunea transcendentală şi cele şase colţuri ale Cosmosului. Ea este principiul armoniei (steaua cu şase colţuri). Saturn este reprezentat de cifra 8, compusă din cele două zerouri care se ating, simbolizând Infinitul mare şi Infinitul mic care au contingenţă în lumea materială. Aplicaţia practică în cazul nostru. În horoscopul nostru - după indicaţiile de mai sus - cifrele bune vor fi toate, afară

228

de 2 şi 5. Cifra 8 va fi bună numai pentru operaţiuni în legătură cu practica mistică.

229

TABELUL SEMNIFICATORILOR GENERALI Semnificatorii generali ţin de natura Planetelor, ei subordonându-se semnificatorilor particulari care sunt Casele. Bogăţie – Jupiter Importanţă socială – Jupiter Popularitate – Luna Deplasări – Luna şi Mercur Automobil, avion – Uranus şi Vărsătorul Spectacole – Soare şi Uranus Tatăl – Soare şi Saturn Mama – Luna şi Cancerul Experienţă, erudiţie – Saturn Căsătorie (temă masculină) – Luna şi Venus Căsătorie (temă feminină) - Soare şi Marte Război, răscoală – Marte Duşmani – Marte şi Saturn Călătorii pe mare – Luna şi Neptun Călătorii aeriene – Luna şi Uranus Ocultism – Luna şi Pluton Vise – Luna şi Neptun Succese sociale – Venus şi Uranus Succese politice – Uranus şi Saturn Prieteni – Uranus Bătrâni – Saturn Persoane mature – Jupiter Unchi, mătuşi – Jupiter Copii – Mercur Fraţi mai tineri – Mercur Surori mai mici – Venus 230

Fraţi mai mari – Marte Surori mai mari – Luna Boli cronice – Saturn Literatură – Mercur Oameni căsătoriţi - Jupiter Erotism – Venus şi Pluton Sexualitate – Pluton TABELUL CUVINTELOR-CHEIE PLANETARE • Soare conjuncţie, trigon, sextil: întreprinzător, energic, demn, autoritar. • Soare careu, opoziţie: leneş, apatic, laş. • Luna sextil, trigon: magnetism, imaginaţie, artistic, schimbător. • Luna careu, opoziţie: negativă, oscilantă, nehotărâre, visătoare, viziuni, uşuratică, cicălitoare, copilăroasă. • Mercur sextil, trigon: spirit vioi, elocinţă, literatură, nestatornicie, abilitate comercială şi comunicativă. • Mercur careu, opoziţie: lipsă de prevedere, lipsă de respect, de cinste, mincinos, neândemânatic, bârfitor, neglijent şi neângrijit. • Venus sextil, trigon: artistic, armonios, frumos, strălucitor, vesel, optimist, rafinat. • Venus careu, opoziţie: desfrânare, vulgaritate, senzualitate, indolenţă, lene şi spirit de ceartă. • Marte sextil, trigon: generozitate, energic, entuziasm, întreprinzător, creator. • Marte careu, opoziţie: egoist, grosolan,, bătăios, spirit de contrazicere. • Jupiter sextil, trigon: respect pentru lege, milos, supus, generos, binevoitor, conservator. • Jupiter împrăştiat. careu, opoziţie: leneş, delăsător, lăudăros, risipitor,

231

• Saturn sextil, trigon: prudent, chibzuit, metodic, tenace, econom, plin de tact. • Saturn careu, opoziţie: răutăcios, melancolic, materialist, avar, pesimist, închis, morocănos, obstrucţionist. • Uranus sextil, trigon: caracter progresist, original, independent, libertate, inventivitate, idealism. • Uranus careu, opoziţie: desfrânat, răzvrătit, fanatic, nedemn de încredere. • Neptun sextil, trigon: ocult, profetic, inspirat, muzical, spiritual, religios. • Neptun careu, opoziţie: viclean, nestatornic, necinstit, mediumitate. • Pluton sextil, trigon: forţă creatoare, inspiraţie, energie, caracter ferm. • Pluton careu, opoziţie: simulare, minciună, despotism, distructiv, egoist, dur. TIPURILE PLANETARE Tipul planetar al unei entităţi este dat de caracteristicile Planetei dominante în tema sa natală. Astfel, putem avea următoarele posibilităţi: - Tipul Solar – voluntar, ambiţios, mereu căutând să se perfecţioneze, simbol al vitalităţii şi pricipiului masculin. - Tipul Lunar – sensibil, imaginativ, impresionabil, atras de o viaţă simplă, având dragoste de cămin, fiind ospitalier şi sociabil, simpatic, reprezentând principiul feminin. - Tipul Mercurian – intelectual, inteligenţă simplă şi mobilă, instabil şi agitat, uşurinţă în comunicare, abstracţionist şi estetic. - Tipul Venusian – afectiv, sentimental, romantic, senzual, voluptos, artistic, rafinat, amabil, posesiv şi gelos. - Tipul Marţian – dinamic, activ, curajos, temerar, combativ, înclinat spre medicină (chirurgie), tehnică şi artă militară, precum şi spre sport.

232

- Tipul Jupiterian – simţ al echităţii şi justiţiei, bun organizator şi coordonator, ambiţios, dornic de putere, bogat, generos, altruist, dedicat familiei. - Tipul Saturnian – putere de concentrare, spirit responsabil, grav, serios, taciturn, cu o înaltă conştiinţă morală şi integritate, genul de om înţelept şi bătrân. - Tipul Uranian – individualist, independent, atras de progres şi invenţie, spirit reformator, umanist, nonconformist, bun povestitor şi mereu optimist. - Tipul Neptunian – o fire indecisă, confuză, având mari capacităţi de comunicare cu lumea nevăzută, idealist, utopic, nelegitim, romantic, visător. - Tipul Plutonian – revoltat, despotic, dur, forţă artistică uriaşă, violenţă, simulare, trădare, distrugând pentru a renaşte purificat, egocentrism.

233

234

235