P. 1
Capacitate preoteasca

Capacitate preoteasca

|Views: 551|Likes:

More info:

Published by: Moga Victor-Cristian on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Acte necesare pentru dosarul de căsătorie

- Cerere adresată Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, pentru acordarea binecuvântării arhiereşti în vederea căsătoriei; - Declaraţie din partea viitoarei soţii că este de acord să se căsătorească cu tânărul teolog şi că acceptă să-l urmeze în parohia unde va fi numit; - Declaraţie din partea părinţilor viitoarei soţii că sunt de acord ca fiica lor să ia în căsătorie pe tânărul teolog; - Certificatul de botez al viitoarei soţii (copie legalizată); - Recomandare din partea preotului duhovnic al viitoarei soţii.

Acte necesare pentru examenul de capacitate:
• Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti; • Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos; • Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie, master, doctorat şi foile Matricole); • Curriculum Vitae; • Copie BI/CI; • Certificat de Cazier judiciar; • Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.

Examenul de Capacitate Sesiunea Octombrie 2011

Data de desfăşurare a examenului: Luni 03 Octombrie 2011: orele 09:00 – proba scrisă; orele 12:00 proba orală.
Examenul va cuprinde două probe: I. Proba Scrisă: A. Teologie Dogmatică: 1. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine: - Revelaţia naturală şi supranaturală; - Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.

Mântuirea omului în Biserică.Înţelesurile mântuirii. 6. E. Isidor TODORAN. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului. înţelesurile. introducere şi traducere: Pr. 2. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El: . ediţia a II-a. vol.2. naşterea în vitro. PETREUŢĂ. Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor. Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt: .Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin. . schimbarea sexului. . 1999. 3. Prof. Iisus Hristos Pantocrator. Preot Prof. Bucureşti.O. 2004.CHIŢESCU. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religiosmorale.R. ediţia a III-a. Pr. .R. 1. . Dumnezeu Sfântul Duh.B. Dumitru.O. 1997. vol. Dr.. 9.Unirea Ipostatică.1. Pr. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane.Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină. Bucureşti. Biserica. apostolicitatea.Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii. Crearea omului: . Karl Christian.Constituţia omului: trup şi suflet. . Bucureşti. structura supremei iubiri: . 11.. sfinţenia. 1. E. Arhiereu şi Împărat.Etapele sau treptele mântuirii.FELMY. Teologia Dogmatică şi Simbolică.B. Dr. etapele şi condiţiile ei: . în contextul prozelitismului sectar actual.Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii.STĂNILOAE.Dumnezeu Tatăl. . I.Cunoaşterea raţională şi cunoaşterea apofatică. în contextul prozelitismului sectar actual. . 4.Omul: după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu Dumnezeu.Însuşirile Bisericii: unitatea. Dumitru. . Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor. Sfânta Treime. 2. 5. Editura Deisis. 2005. .Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător-Prooroc. Trei moduri ale cunoaşterii lui Dumnezeu: . BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Prof. . . . 12. sobornicitatea.Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament. 3.Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice. Preot Profesor Dr. Prof. vol. Probleme morale actuale: avortul. Prof. . Teologia Dogmatică Ortodoxă. eutanasia. -POPESCU. ediţia a IIa.Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii. Sibiu. . Cluj-Napoca.B.I. pornografia.M. 10. Ioan ICĂ. 7.I. Dumnezeu Fiul. Dogmatica experienţei ecleziale. clonarea. B.Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament..M. N. 2003 (sau altă ediţie). Editura Renaşterea.B. Teologia Morală şi Misiologie: 8. transplantul de organe.

. Dr. în “Ortodoxia” nr.Rânduiala Sf. Liturghii a Sf.Duminica. 155-183. Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort. Pr. Liturghii a Sf. II. Bucureşti. Iaşi.. .Sfânta Liturghie (istoric. Vasile.BRIA. . pp.Anul bisericesc şi împărţirea lui. . prof. *** Îndrumări misionare. prof. Prof. EIBMBOR. . Bucureşti. . vol. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . prof. (sau orice altă ediţie). 1987.BRANIŞTE. în “Studii Teologice” nr. 2008. 1999. 1996. 205-219. dr. Editura Bizantină. . Pr. 1996. imoralitate. . .MOLDOVAN. Editura Patmos. A doua venire a Domnului.Sărbătorile domneşti.R. .B. Arad. Cluj Napoca. Prof. traducere de Lector Dr. Teologie Liturgică . pp. prof.O. . Călăuză creştină. Taine. .Rânduiala Vecerniei din Duminici.Rânduiala Sf. traducere de Preot Victor MANOLACHE. rânduială. Ion. II (151-300). explicare). 352 p. III (301-400).Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. . .Rânduiala Sf. Ediţia a II-a. *** Familia creştină azi. 276 p.B. Arhid. John. cu Polieleu. 2001.David. Ioannis. P. Vasile cel Mare. familia si morala creştină. . cu Polileu. . 1993. Darul sfânt al vieţii.Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. Bucureşti. în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970. Editura Trinitas. Răspunsuri la probleme liturgice. B. Proba – Oral: A. Dr. Teologie Practică Tipic Bisericesc: . abandonul copiilor. Ioan Gură de Aur. .I. învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului. Darul sacru al vieţii. 2002 (sau altă ediţie).BRECK. Pr. . . Sabin PREDA. Dialoguri liturgice. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: .Idem. . 3-4. traducere de . divorţ.. Liturgica Specială. 4/2004. 146-155. Dumitru. Bucureşti.Idem.Rânduiala Utreniei din Duminici. Ilie. Pr. 186-200. 1995. vol I (1-150). Bioetica. pp. în „Ortodoxia” 2-3/1994. 103-118.M.Sărbătorile Maicii Domnului. 2009. Bucureşti. 1996. Liturgica Generală. vol. I. E.Tipic Bisericesc (orice Ediţie). ediţia a doua. Editura Nemira. Ene. Transplantul de organe.FOUNDOULIS. pp. dr..Rânduiala Ierurgiilor. Cruci.13. . Univ. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . pp. Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul.Radu Pr.Răducă.Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf.

glas I-VIII. I-VIII. b. Pr.O. nr. Prof. Dr. Bucureşti. Editura Episcopiei Dunării de Jos. . Heruvic glas V şi VIII. 1972 şi 1998. Pr.Preot Victor MANOLACHE. 346 p. Citirea Apostolului şi a Sf. XLVI (1987). Catavasiile Bunei . vol.I. nr. i.B. . Galaţi. 5-6. Rostirea ecteniilor. în „Mitropolia Olteniei”. e. I. Petre. Răspunsuri mari glas V şi VIII. CÂNTĂRILE VECERNIEI a. 2011. Evanghelii. Prof. Spiridon. C. Iconom Constantin. b. XII (1960).Parohia – Problema Preoţilor Navetişti. Dr. Muzică Bisericească: 1.R. V (practic) c. Dr. d. d. . Galaţi..B.CÂNDEA. II. Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. vol. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII a. Pr. 2. 3. corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. Drd. 2004.BRIA. Prof. Să stăm bine să stăm cu frică. . vol. . BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: .VINTILESCU. Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. Nicolae. Editura Episcopiei Dunării de Jos.M. c. 492 p. Troparele Învierii. Acum slobozeşte. 5. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică. b. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şi popor. d. Pr. Pastorală: . Doamne mântuieşte. c. . Sfinte Dumnezeule glas V f. Liturghierul Explicat. g.Parohia – Activitatea Pastorală a preotului. glas V. 2001. Învierea lui Hristos. 1996. Ioan. în rev.Vestiri. pp. Dr. 58-75. 351 p. glas VIII.NECULA. . 2009. CÂNTĂRILE UTRENIEI a. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Fericirile glas VIII. h. Cristi GAVRILĂ. Apărătoare Doamna. Fericit bărbatul. Prof. Antifoanele glas V şi VIII.. Actualizarea textului. Orientarea misionară a parohiei. Răspunsuri la Liturghia Sf. Binecuvântările Învierii glas. E. „Glasul Bisericii”. Lumina lină. 4. glas VIII. Ediţia a II-a. Vasile cel Mare. III.MOISIU. Dumnezeu este Domnul glas. 1. 270 p. Pr.

Adunarea Parohială. .Eparhia.Îndrumător Administrativ Bisericesc.B. . Editura Deisis. locul şi importanţa în Biserică.B. 2004. . . dr.M. 199.Adunarea Naţională Bisericească. Însuşirile sau atributele Bisericii. Ioan I.Parohia. . E. II. Editura Sofia. 4. 3. Organele de judecată bisericească.. Gheorghios. Bucureşti. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Drept canonic ortodox..FLOCA.FLOCA. 10. Activitatea sfinţitoare a Bisericii. . . Organizarea locală: . Raporturile Bisericii cu Statul. 2002.Sfântul Sinod. Activitatea jurisdicţională.I. I. Sibiu. Mitropolitul Emilianos.Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. vol. 2001. JOANTĂ Sorin. I. D. Bucureşti. Registrele parohiale. E. Dr.B. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 2. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală.I. de Paul BRUSANOWSKI. Stările bisericeşti (clericii şi laicii). 2008.Administraţie Bisericească BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . . Ioan N. .Consiliul Parohial. Ică. Bucureşti. 5. 11. 2008.M. trad.R. 6. Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie. Membrii Bisericii. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . 9. 8. înnoire.. Editura Cuvântul Vieţii.B.Chiriarhul.O. 2009.Protopopul.METALLINOS. Prof. Clerul. .TIMIADIS.Sinodul Permanent. 7. Preot. Parohia – Hristos în mijlocul nostru. II. . Mirenii sau laicii. Sibiu. Bucureşti.R.Comitetul Parohial. . starea clericală sau preoţia. Activitatea învăţătorească a Bisericii. legislaţie şi administraţie bisericească. Prof.I. Arhid. Dr.Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile. locul şi rolul lor în Biserică. De Pr.B.. Drept Canonic şi Administraţie: 1.R. . Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române: 1.M. preoţie. trad.O. Bucureşti. E. Ediţia a II-a. .O. . protoprezbiter prof. 2. Organele centrale deliberative: .Parohul.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române.B. .Protopopiatul.

Sorin.E.11-32) 13. Despre cinstirea Sf.COSMA. Manual pentru Seminariile Teologice. Cruci. Cateheza despre Sf. 6.PETRESCU. Despre cinstirea Sfinţilor.I. Cateheza despre Sf. Pr.Bisericesc. Despre Sărbători. Caransebeş. 4. Banatica. Marcu 8.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului. Scriptură.Predică la Înălţarea Sf. Despre Post. Luca 16.Predică la Adormirea Maicii Domnului.10-14). Cateheza despre Sf.Predică la Pogorârea Sfântului Duh. 10. In. 14. I şi II. Bucureşti. Luca 15.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim. 5. Cateheză: 1. vol. 1978. Euharistie.B. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Despre Taina Sf. Pr. 8. Cruci. 7. 15. 12. 7.Predică la Înălţarea Domnului. Cruci. 10. Omiletica.Idem. Prof. Editura.-15) 3. Icoane şi a Sf. Cateheza despre Spovedanie.Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. 11. .34-38) 14. . Despre Preacinstirea Maicii Domnului.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor. 4. 5. Manual pentru Seminariile Teologice. 4. Catehetica. Moaşte.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae. 12. Predică la Duminica Tomii.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr.R. potrivit procedurii prevăzute la pct.B. 6. din Metodologie. . Nicolae. Predică şi Cateheză Predică: 1. Tradiţie.O. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Cateheza despre Sf.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului. 2. 9. 3. Dr.Predică la Botezul Domnului. 15. Botez şi Mirungere. Luca 18. Bucureşti. 1977.Predică la Buna . Maslu.M. Despre Hramul Bisericii. 5. cu 2 săptămâni înainte de susţinerea examenului. Cateheze. Taxa pentru înscrierea la Examenul de Capacitate Preoţească este de 100 Ron şi se va achita la casieria Episcopiei şi Călăraşilor. 8. 13. Despre Rugăciune. cap. E. Despre cinstirea Sf.1. 2001.1931) 9. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ .. 2. 11. „Debutant” (studii medii şi studii superioare). Predică la Schimbarea la Faţă.Vestire.

• Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.studii medii”. „Debutant .Bisericesc. din Metodologie). • Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos. Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. „Debutant . . • Copie BI/CI. • Certificat de Cazier judiciar.studii superioare”. • Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie. master. 11 din cap. doctorat şi foile Matricole).Acte necesare pentru examenul de capacitate: • Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti. respectiv pct. de către Sectorul Administrativ . 12 din cap. • Curriculum Vitae.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->