P. 1
Capacitate preoteasca

Capacitate preoteasca

|Views: 549|Likes:

More info:

Published by: Moga Victor-Cristian on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Acte necesare pentru dosarul de căsătorie

- Cerere adresată Preasfinţitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, pentru acordarea binecuvântării arhiereşti în vederea căsătoriei; - Declaraţie din partea viitoarei soţii că este de acord să se căsătorească cu tânărul teolog şi că acceptă să-l urmeze în parohia unde va fi numit; - Declaraţie din partea părinţilor viitoarei soţii că sunt de acord ca fiica lor să ia în căsătorie pe tânărul teolog; - Certificatul de botez al viitoarei soţii (copie legalizată); - Recomandare din partea preotului duhovnic al viitoarei soţii.

Acte necesare pentru examenul de capacitate:
• Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti; • Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos; • Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie, master, doctorat şi foile Matricole); • Curriculum Vitae; • Copie BI/CI; • Certificat de Cazier judiciar; • Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen.

Examenul de Capacitate Sesiunea Octombrie 2011

Data de desfăşurare a examenului: Luni 03 Octombrie 2011: orele 09:00 – proba scrisă; orele 12:00 proba orală.
Examenul va cuprinde două probe: I. Proba Scrisă: A. Teologie Dogmatică: 1. Revelaţia Dumnezeiască, izvorul credinţei creştine: - Revelaţia naturală şi supranaturală; - Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Biserica.

Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El: . Iisus Hristos Pantocrator.FELMY.. Dr. 2. sobornicitatea. Dr. .O. 1997. etapele şi condiţiile ei: . N. vol.Etapele sau treptele mântuirii. . Karl Christian. Sibiu.Însuşirile Bisericii: unitatea. 6. I. introducere şi traducere: Pr.B. clonarea. Prof. Sfânta Treime. Dumnezeu Sfântul Duh. 3.B.Descoperirea Sfintei Treimi în afara Noului Testament. Arhiereu şi Împărat. Bucureşti. Isidor TODORAN. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . eutanasia. apostolicitatea.Înţelesurile mântuirii. ediţia a III-a. Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor. -POPESCU. Ioan ICĂ.Implicaţiile (consecinţele) unirii ipostatice.Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii.CHIŢESCU.Unirea Ipostatică. Biserica. pornografia. Trei moduri ale cunoaşterii lui Dumnezeu: .STĂNILOAE. 9. 2004.R. în contextul prozelitismului sectar actual. Teologia Morală şi Misiologie: 8. vol.Constituţia omului: trup şi suflet.I. 1. .M.Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii. Preot Prof. E. vol.R.. Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt: . B. .Descoperirea Sfintei Treimi în Noul Testament. Mântuirea omului în Biserică. E.Cunoaşterea raţională şi cunoaşterea apofatică. Probleme morale actuale: avortul. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religiosmorale. . Pr. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane. structura supremei iubiri: . 3.B. sfinţenia. Prof. Bucureşti. Dumitru. Prof. Dumitru. .Dumnezeu Tatăl. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor. Bucureşti. 5. ediţia a IIa. 12.. Editura Deisis. în contextul prozelitismului sectar actual.Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos: Învăţător-Prooroc. . Pr. 2003 (sau altă ediţie). Editura Renaşterea. Dumnezeu Fiul. 1999. transplantul de organe. ediţia a II-a. . 2005. . Teologia Dogmatică Ortodoxă.2. PETREUŢĂ. . Preot Profesor Dr.Formularea Dogmei Sfintei Treimi în Tradiţia Creştină. 10. 7. Crearea omului: . .Omul: după chipul lui Dumnezeu şi spre asemănarea cu Dumnezeu.B. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului. Dogmatica experienţei ecleziale. Teologia Dogmatică şi Simbolică.M. . înţelesurile. 4. 11. Prof. naşterea în vitro.Întruparea Fiului lui Dumnezeu: natura dumnezeiască şi natura omenească în Ipostasul Logosului divin.O. Cluj-Napoca. 2. . schimbarea sexului. .I. 1.1.

155-183. 2002 (sau altă ediţie). dr. Iaşi.Idem. 352 p.O. .R. Editura Nemira. Pr.Sărbătorile domneşti.Idem. . 4/2004. vol. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort. Ilie. prof.Rânduiala Sf. Ioannis. Pr. Bucureşti. .B. 1996.. în „Biserica Ortodoxă Română” 9-10/1970. . imoralitate.BRANIŞTE. pp. prof.13. Bucureşti. 146-155. . P. Dumitru. în „Ortodoxia” 2-3/1994. . 1996. ediţia a doua. Editura Patmos. Prof. *** Familia creştină azi. traducere de . Bucureşti. Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul. Cruci. 2009. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . . Univ. 205-219. învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului. . Teologie Liturgică . familia si morala creştină. Darul sacru al vieţii. în “Studii Teologice” nr. II. vol I (1-150).Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi Sf. Vasile.I. Editura Bizantină.Duminica. explicare).. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Ion.Radu Pr. . traducere de Lector Dr. . Bioetica. Arad. prof. 186-200. Pr. .M.Rânduiala Sf. . pp.Anul bisericesc şi împărţirea lui. . pp.Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi Sf. 103-118. E.Rânduiala Sf. 1987.FOUNDOULIS. Ediţia a II-a. *** Îndrumări misionare. Prof. Taine. Ioan Gură de Aur.. 2001. în “Ortodoxia” nr. prof. traducere de Preot Victor MANOLACHE. . Transplantul de organe.Tipic Bisericesc (orice Ediţie). Proba – Oral: A. Teologie Practică Tipic Bisericesc: . Dr. III (301-400).Rânduiala Utreniei din Duminici. .Rânduiala Ierurgiilor. A doua venire a Domnului. Liturghii a Sf. Liturgica Specială. II (151-300). EIBMBOR. . . 1995. pp.BRIA.David. I. vol. dr. rânduială. pp. Sabin PREDA. 1999. Liturgica Generală. Răspunsuri la probleme liturgice. Liturghii a Sf. Darul sfânt al vieţii.B.Răducă. 1996. 276 p.Sfânta Liturghie (istoric. Vasile cel Mare. . John.. cu Polieleu. Bucureşti. Arhid. divorţ.BRECK.MOLDOVAN. 3-4. . Cluj Napoca. 1993. Pr. Bucureşti. abandonul copiilor.Sărbătorile Maicii Domnului. . Dialoguri liturgice. Călăuză creştină.Rânduiala Vecerniei din Duminici. 2008. Dr. Ene. (sau orice altă ediţie). B. Editura Trinitas. cu Polileu.Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi ale Sf.

XII (1960). Muzică Bisericească: 1. Răspunsuri la Liturghia Sf. Ioan. Orientarea misionară a parohiei. „Glasul Bisericii”. Dumnezeu este Domnul glas. . . 2009. Povăţuitor liturgic pentru preoţi şi popor. 5. . 5-6. Doamne mântuieşte. Iconom Constantin. c. vol. glas I-VIII. Citirea Apostolului şi a Sf. Dr. Dr. vol.Parohia – Problema Preoţilor Navetişti. în rev. . glas V. 2011. Troparele Învierii. Învierea lui Hristos. Pr. 2001. nr.R. CÂNTĂRILE VECERNIEI a. III. . XLVI (1987). Galaţi.Vestiri. g. Răspunsuri mari glas V şi VIII.B. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. 351 p. Acum slobozeşte. Editura Episcopiei Dunării de Jos. Pastorală: .MOISIU. Antifoanele glas V şi VIII. Prof. b. Fericirile glas VIII.M. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII a. d. d. Actualizarea textului. E. Rostirea ecteniilor. Dr. Pr. Sfinte Dumnezeule glas V f. Ediţia a II-a. pp. b. Evanghelii. i. Prof. c. Spiridon. Liturghierul Explicat. Cristi GAVRILĂ. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică.Parohia – Activitatea Pastorală a preotului. 1972 şi 1998.O. Bucureşti.VINTILESCU. 2004. Binecuvântările Învierii glas. . Editura Episcopiei Dunării de Jos. Drd. glas VIII.. corectura potrivit normelor ortografice actuale şi notele: Pr. Nicolae. Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. în „Mitropolia Olteniei”. 1996.NECULA. . I. Parohia ca teren de activitate pastorală a preotului.Preot Victor MANOLACHE. Vasile cel Mare. C. Petre. h. Lumina lină. 3. 270 p. Fericit bărbatul.CÂNDEA. Heruvic glas V şi VIII. Apărătoare Doamna. Dr. V (practic) c. Pr.BRIA. Catavasiile Bunei . BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Prof. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Prof. 4. nr. II. I-VIII. 492 p. Pr. 2. 58-75. Să stăm bine să stăm cu frică. glas VIII.B. 346 p. e. vol.. CÂNTĂRILE UTRENIEI a. 1. b. Pr. Galaţi.I. d.

4. .M. Editura Sofia. 2008. .Sfântul Sinod. Sibiu. Editura Cuvântul Vieţii. . Ediţia a II-a. 5. Stările bisericeşti (clericii şi laicii).R. Activitatea învăţătorească a Bisericii. JOANTĂ Sorin. Drept canonic ortodox. . Dr. 2002. Editura Deisis. 2008. Membrii Bisericii. E. Sibiu. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.Sinodul Permanent.Chiriarhul. De Pr.Adunarea Parohială.Comitetul Parohial. legislaţie şi administraţie bisericească.O. Bucureşti.I.R.Eparhia.. Ioan N. . Dr. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica pastorală.TIMIADIS. locul şi rolul lor în Biserică.Administraţie Bisericească BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Organizarea locală: . . Însuşirile sau atributele Bisericii.Parohul. I. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române: 1. Activitatea jurisdicţională. 2. trad. Mitropolitul Emilianos.FLOCA. Raporturile Bisericii cu Statul. Organele de judecată bisericească. 6. Bucureşti. 3. . Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 8. Drept Canonic şi Administraţie: 1. D. Preot.M. preoţie. 199. Organele centrale deliberative: . 2004.Protopopul.M. vol. E.O. 2001.R. înnoire. II..Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Clerul.Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române. 7. . Prof. Mirenii sau laicii. .Parohia. Ioan I.B.B.B. 2009. Gheorghios.B.. I. . Activitatea sfinţitoare a Bisericii. protoprezbiter prof. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: .FLOCA.Îndrumător Administrativ Bisericesc. de Paul BRUSANOWSKI. trad.Disciplina Clerului: delicte şi pedepsele aplicabile.Protopopiatul.Consiliul Parohial. Bucureşti. Bucureşti. locul şi importanţa în Biserică.B. . Registrele parohiale. . . starea clericală sau preoţia. Prof. . dr.I. Ică.Adunarea Naţională Bisericească.METALLINOS. 9. E. Arhid.B.O. 11.. .I. 2. II. Administraţie Bisericească Parohială şi Legislaţie. 10. . Bucureşti. Parohia – Hristos în mijlocul nostru.

Omiletica. Pr. Euharistie. 3. 1977. din Metodologie.1. 2.Predică la Adormirea Maicii Domnului.11-32) 13.Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului. 1978. cap. 11. 15.Predică la Botezul Domnului. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: . Cateheza despre Sf. Dr. Predică şi Cateheză Predică: 1. 12. Pr. Sorin. Bucureşti. Cruci. 8.COSMA. .R. Caransebeş. Despre Rugăciune. 8. Botez şi Mirungere. Predică la Duminica Tomii. cu 2 săptămâni înainte de susţinerea examenului. Despre Taina Sf. Cateheza despre Sf. Luca 18.Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr. Prof. Predică la Schimbarea la Faţă. Maslu.Predică la Înălţarea Sf. Scriptură.Vestire. In. vol.M.34-38) 14.Predică la Pogorârea Sfântului Duh. Despre cinstirea Sf. 6.Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim. Cateheza despre Sf. 12. Cruci. 4. 4.Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.B. Marcu 8.Idem. 10. Luca 15. 5. Editura. Cateheza despre Sf. Despre Post. Taxa pentru înscrierea la Examenul de Capacitate Preoţească este de 100 Ron şi se va achita la casieria Episcopiei şi Călăraşilor. Cruci.PETRESCU. I şi II. . Manual pentru Seminariile Teologice. 4. 7. Catehetica.. 13. „Debutant” (studii medii şi studii superioare). Despre cinstirea Sfinţilor. 10. Cateheza despre Spovedanie. Icoane şi a Sf. Nicolae. Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.Bisericesc.1931) 9.Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor. Luca 16.Predică la Înălţarea Domnului. E. Cateheze.Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului. 15. Despre Sărbători.O. Despre Preacinstirea Maicii Domnului. 2. 5. 7. Despre cinstirea Sf. potrivit procedurii prevăzute la pct. Manual pentru Seminariile Teologice.B. Tradiţie. 14. 2001.-15) 3. .Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. 9. Banatica.10-14). Despre Hramul Bisericii. Moaşte. Cateheză: 1.I.Predică la Buna . 11. Bucureşti. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ . 6.E. 5.

studii superioare”. respectiv pct. master. • Chitanţa din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen. Eliberarea certificatelor de capacitate preoţească se va face (potrivit pct. • Adeverinţă medicală din care să rezulte – Clinic Sănătos. doctorat şi foile Matricole).Acte necesare pentru examenul de capacitate: • Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti. de către Sectorul Administrativ . • Copie BI/CI. 12 din cap. 11 din cap.Bisericesc. „Debutant .studii medii”. „Debutant . • Curriculum Vitae. • Copii legalizate după actele de studii (Diploma de licenţiat în teologie. din Metodologie). • Certificat de Cazier judiciar. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->