P. 1
turism_ atestat

turism_ atestat

|Views: 1,010|Likes:
Published by lauranist

More info:

Published by: lauranist on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Cuprins

Argument B. Capitole
A. I.

Turismul în România 1. Evoluția turismului în România 2. Turismul 2.1. Potențialul turistic al României, 2.2. Provinciile turistice din România 2.3. Formele de turism 2.4.Obiective turistice din România Zona Bucovina 1.Cadrul natural și istoric al zonei 2. Zona Bucovina-forme și tipuri de turism 3. Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă Studiu de caz “ Mănăstirile Bucovinei“ Mănăstirile bucovinene-scurtă prezentare Perspective de dezvoltare a turismului religios în Bucovina 3.Baza de cazare specifică edificiilor religioase 4.Trasee 5. Concluzie
2.

II.

III. 1.

Bibliografie D. Anexe
C.

A. Argument

România deţine atât elemente care au însemnătate pentru turism cât şi o multitu -dine de mijloace care pot facilita activităţile specifice acestui domeniu. Răspândirea acestora în teritoriu este diferită existând pe de-o parte aglomerări de obiective ce au condiţionat şi concentrări de modalităţi şi resurse de punere în valoare a acestora, iar pe de alta spaţii largi în care toate acestea sunt dispiate. Mai mult în prima categorie evoluţia locală, regională este variată în contextul impunerii unora spre anumite tipuri de activităţi turistice, unele re -cunoscute pe plan naţional şi internaţional în raport de altele care dispun de obiective la fel de însemnate dar puţin cunoscute şi unde mijloacele de valorificare sunt reduse. Pentru a avea o bază într-un program complex de organizare şi dezvoltare turistică a ţării şi a oricărui teritoriu trebuie să se plece de la inventarierea corectă a tot ceea ce există şi la diferenţierea de unităţi care să se poată înscrie într-un sistem ierarhic. Componentele de ordine diferite vor abvea o anumită alcătuire şi funcţionalitate dar şi legături care să asi- gure intercondiţionarea şi prin aceasta unitatea sistemului.Pentru turism importanţă are sta- bilirea de unităţi taxonomice precise care pe deo parte fiecare reflectă un anumit nivel de resurse potenţiale iar pe de altă parte un minim de dotare (mijloacele) posibile la un mo- ment dat, pentru valorificarea acestora. Dacă prima componentă poate fi privită ca relativ fixă (mai ales în cazul elementelor specifice cadrului natural), cea de a doua are un caracter dinamic în sensul unei evoluţii sau involuţii în funcţie de politicile economice aplicate. Scara ierarhică normală, cel puţin pentru evaluarea potenţialului turistic o constituie: punctul turistic, localitate (cu valenţe turistice), centru turistic, axă turistică, zonă turistică, regiune turistică la care în cazul României se poate adăuga provincia turistică. Studierea turismului în România servește întregirii imaginii fenomenului turistic cu particularizarea pentru România. Se urmareşte cunoaşterea etapelor de dezvoltare, pentru ca în comparaţie cu fenomenul turistic european şi global să poată fi apreciat obiectiv facându-se abstracţie de perioadele de regres legate de factori de natură social-economică sau politică. Obiectivele esenţiale ale studiului de față constă tocmai în cunoaşterea patrimoniului turistic, a materiei prime neprocesate, sau parţial amenajate care se constitue ca factor fundamental, făara de care turismul ca fenomen şi mai ale3s activitate ec onomică majoră nici nu poate fi conceput. Un alt obiectiv este cel de a surprinde tendinţele aparent aleatoare stimulate de noile orientări, de impactul cu procesul de privatizare şi legislaţie, dar mai ales cele legate de iniţiativele particular-familiare, mai ales în mediul rural care dă consistenţa şi spaţialitate şi aferă noi posibilităţi şi direcţii de expansiune. Analiza dezvoltării in timp a bazei materiale şi legatura cu infrastructura general aparţinând altor domenii de activitate evidenţiază o altă caracteristică a turismului, aceea de ramură de sinteză şi cu sprijinire logistică reciprocă. Cunoaşterea amenajărilor turistice, ca şi volum şi dimensiune, tipologie şi repartiţie spaţială reflectă gradul de utilizare turistică şi raportarea la intensitatea, caracteristicile, regimul şi provenienţa fluxurilor turistice.

Toate acestea se vor constitui ca argumente în evidenţierea corelaţiei între diversitatea potenţialului şi amenajărilor turistice, calitatea serviciilor şi gradul de eficienţa a acestora reflectată atăt în volumul cererii, stimulate de ofertă a pieţei turistice şi mai ales în categoriile de turism ( a tipurilor şi formelor de turism practicate şi practicabile). La nivel regional spaţial sunt surprinse caracteristici care individualizează entităţi ce permit emiterea de prognoze şi tendinţe de dezvoltare. În perioada actuală, turismul este de mare importanţă atât pe plan naţional cât şi internaţional, reprezentând unul dintre cele mai complexe fenomene ale civilizaţiei contemporane nu numai prin proporţiile impresionante ale populaţiei globului care-l practică, dar mai ales prin implicaţiile sale. Denumirea de “turism” a căpătat în zilele noastre sensuri ce realizează o mare complexitate de situaţii, de la necesitatea firească de a cunoaşte, de a vedea sau de a descoperi, până la cerinţele reconfortării fizice sau intelectuale. Termenul generic de “turism” înmănunchiază gusturile şi însuşirile de a călători, pedestru, ciclist, cu automobilul, trenul, vaporul sau avionul, de placere sau pentru îngrijirea sănătăţii. Obiectul imediat al oricărei forme de turism îl constituie aspectele mai mult sau mai puţin “artistice” ale naturii locurilor, natura cu toate însuşirile aerul, pământul, vegetaţia sau apa. Dar oricât de spectaculoase vor fi asemenea însuşiri, ele pot da deplinătate numai în măsura asocierii lor “civilizaţiei”, componentelor realităţilor sociale, istorice, economice privite ca atare, dar mai ales pe firul metamorfozelor lor în timp şi spaţiu. Vom atinge idealul turistic ori de câte ori, călătorind, vom avea prilejul să ne bucurăm de “natură”, aşa cum este ea, dar mai ales în manifestarea armonioasă cu munca şi inteligenţa omenească. Din punct de vedere etimologic, conform dicţionarului Larousse, termenul “turism” ar proveni din latinescul “turnus”-“voiaj în circuit”, care a fost preluat de limba franceză “tour” – călătorie, plimbare. Pe de altă parte, unele dicţionare susţin originea engleză a cuvântului, provenit din “tour” şi “to tour” –“călătorie în circuit” (Swizewscki, 1977). Există o serie de definiţii ale turismului care sau remarcat de-a lungul timpului. Definiţie elaborată de Swizewschi şi Oancea (1977) consideră turismul un fenomen socialeconomic de masă, caracteristic civilizaţiei industrial-urbane ce se deplasează in cadrul relaţiilor interdependente dintre mediul geografic şi societate. El constă în consumarea produsului turistic pe diferite arii geografice şi unităţi de timp, ca urmare a deplasărilor banale ale indivizilor în afara activităţilor productive sau a obligaţiilor de serviciu, având ca rezultat regenerarea forţei de muncă, refacerea sănătăţii îmbogăţirea orizontului cultural (inclusiv satisfacţii spirituale).

Capitolul I Turismul în România
B.

1.Evoluția turismului în România

Organizația Mondială a Turismului (O.M.T. – ce își are sediul la Madrid) definește tu- rismul ca fiind “ activitățile realizate de persoane sau grupuri de persoane pe durata călătorii -lor și șederii acestora în locații diferite de spațiul obișnuit traiului cotidian1. Conform determi- nărilor turismul este „activitatea cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unei regiuni pitoreşti dintr-un anumit punct de vedere". Activitatea turistică poate fi considerată una din cele mai vechi ocupaţii ale omului încă pe timpurile când nomadismul era modul de viaţă al unei colectivităţi umane. Pe parcursul evoluției societății umane, omul în permanenţă a avut şi activităţi turistice, care au fost impuse de anumite situaţii, nevoi, necesităţi şi poate nu în ultimul rînd pentru ceea ce numim noi astăzi agrement. Turiştii care se deplasau dintr-un loc în altul au fost în de- cursul timpului printre primii şi cei mai dinamici purtători de informaţii. În condiţiile lipsei telecomunicaţiilor succesele de dezvoltare în toate activităţile umane erau difuzate şi prin tu- rişti. Cu certitudine se poate afirma că turismul a existat în toate epocile istorice, ceea ce s-a nodificat în timp a fost doar formele de deplasare a turiştilor, scopurile acestora.2 Pentru unii turismul este o distracţie sau o formă de menţinere sau de refacere a sănătăţii, iar pentru alţii o activitate profesională, o necesitate vitală. România, cu o experienţă de peste 2000 de ani în activităţile turistice, în prezent îşi perfecţionează formele de practicare a turismului, infrastructura turismului şi se află în faţa adop- tării unei strategii al activităţilor turistice, prin luarea în considerare a experienţei ţărilor avan- sate, a elaborărilor ştiinţifice din marile centre universitare şi academice.3 România are posibi- lităţi universale, specifice, unice în dezvoltarea turismului. România nu poate (şi nici nu trebuie) să preia un model elaborat şi folosit în alte ţăr ale lumii. România are propriul său po-tenţial ştiinţific şi practic care să fundamenteze strategia sa proprie, cu totul originală, pe care să o aplice prin metode, de asemenea, întrutotul specifice. O asemenea orientare nu poate fi explicată doar prin experienţa istorică sau prin originalitatea condiţiilor geografice, climatrice, tradiţiilor, obiceiurilor, artei, culturii etc. În ultimii ani, România a devenit o destinație preferată pentru mulți europeni (mai mult de 60% dintre turiștii străini provin din țările membre UE), rivalizând și fiind la concurență cu țări precum Bulgaria, Grecia, Italia sau Spania.
4

Stațiuni precum Mangalia, Saturn, Venus, Neptun, Olimp și Mamaia (numite uneori și Riviera Română) sunt printre principale atracții turistice pe timp de vară. În timpul iernii, stațiunile de schi de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov sunt destinațiile preferate ale turiștilor străini. Pentru atmosfera lor medievală și pentru castelele aflate acolo, numeroase orașe transilvănene precum Sibiu, Brașov, Sighișoara, Cluj-Napoca sau Târgu Mureș au devenit niște importante puncte de atracție pentru turiști. De curând s-a dezvoltat și turismul rural ce se concentrează asupra promovării folclorului și tradițiilor. Principalele puncte de atracție le reprezintă Castelul
1

Glăvan, V.(2000),Turismul în România, Edit. Economică Bucureşti,

2

Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara (2001),România. Potenţial turistic şi turism, Edit.Univ. Bucureşti,
3

Cocean., P.(1997),Geografia turismului românbesc.Editura Focul Viu, Cluj Napoca, Biblioteca Facultăţii de Geografie,
4

Stănculescu G. – „Tehnologia turismului”, Editura Oscar Print, București 2003

Bran, mânăstirile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Transilvania ori Cimitirul Vesel din Săpânța. Alte atracții turistice importante din România sunt cele naturale precum Delta Dunării,Porțile de Fier, Peștera Scărișoara și încă alte câteva peșteri din Munții Apuseni. Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale și a istoriei sale bogate, având de asemenea o contribuție importantă la economia țării. În 2006, turismul intern și internațional a asigurat 4,8% din PIB și aproximativ jumătate de milion de locuri de muncă (5,8% din totalul locurilor de muncă).5 După comerț, turismul este cea de-a doua ramură importantă din sectorul de servicii. Dintre sectoarele economice ale României, turismul este unul dinamic și în curs rapid de dezvoltare, fiind de asemenea caracterizat de un mare potențial de extindere. După estimările World Travel and Tourism Council,6 România ocupă locul 4 în topul țărilor care cunosc o dezvoltare rapidă a turismului, cu o creștere anuală a potențialului turistic de 8% din 2007 până în 2016.[19] Numărul turiștilor a crescut de la 4,8 milioane în 2002, la 6,6 milioane în 2004. De asemenea, în 2005, turismul românesc a atras investiții de 400 milioane de euro.7

DESTINAŢII TURISTICE ÎN ROMÂNIA

DESTINAŢII TURISTICE MONTANE
5 6

DESTINAŢII TURISTICE BALNEARE

Dinu Mihaela (2002), Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

MONTANE) Biblioteca Facultăţii de Geografie.
7

(STAŢIUNI TURISTICE Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara (2001),România. Potenţial turistic şi turism, Edit.Univ. Bucureşti, (STAŢIUNI TURISTICE BALNEARE)
Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara (2001),România. Potenţial turistic şi turism, Edit.Univ. Bucureşti,

Biblioteca Facultăţii de Geografie

DESTINAŢII TURISTICE DE LITORAL (STAŢIUNI TURISTICE DE LITORAL) DESTINAŢII TURISTICE URBANE . trasee turistice ARII PROTEJATE PARCURI NAŢIONALE PARCURI NATURALE • REZERVAŢII ALE BIOSFEREI SPECIALE • vânătoare sportivă • pescuit sportiv • cazinouri • Parcuri tematice .localităţi turistice urbane DESTINAŢII TURISTICE ÎN SPAŢIUL RURAL (sate turistice) LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE localităţi urbane şi rurale.centre turistice .

speoturismului cât și în suport pentru alte elemente de potențial (hidrografic. Scopul lucrării este de a prezenta potențialul turistic al României respectând următoarele criterii: . odihnei și recreerii. . Turismul 2. Principalele atracții ale reliefului sunt generate de: . Prin dimensiunile și diversitatea elementelor sale.descrierea formelor de turism. vulcanic). 8 George Cristea și Mihai Dăncuș – „Maramureș un muzeu viu în Centrul Europei”.treptele și formele de relief (relieful glaciar.brizele montane și marine. floră. alpinismului. . Atracția turistică este moti -vul fundamental și imboldul inițial al deplasării către o anumită destinație turistică. b) Clima – contribuie la crearea ambianței favorabile călătoriei prin: . . . . Din această perspectivă.2. analiza posibilităților de valorificare eficientă a acestora presupune elaborarea unui sistem național și categorial adecvat care să permită conturarea unei strategii coerente a dezvoltării activității turistice. stimulând practicarea drumeției.temperatura și umiditatea aerului.1. potențialul turistic al unui teritoriu poate fi definit la modul general. Relieful se constituie atât ca atracție turistică de sine stătătoare. carstic.identificarea componentelor patrimoniului natural. Evaluarea corectă a componentelor sale. O zonă sau un teritoriu prezintă interes în măsura în care dispune de elemente de atracție a căror amenajare poate determina o activitate de turism. .nebulozitatea atmosferei. prin ansamblul elementelor ce se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitarea și primirea călătorilor. el reprezintă motivația principală a circulației turistice. . prin valoarea și originalitatea acestora.stâncile cu formă bizară.regimul pricipitaților.Potențialul turistic al României Potențialul turistic constituie o componentă esențială a ofertei turistice și o condiție indispensabilă a dezvoltării turismului.identificarea componentelor patrimoniului antropic. faună).fenomenele geologice. . a) Relieful – este cel mai variat și important element de potențial turistic atât prin valoarea peisagistică cât și prin posibilitățile largi de practicare a turismului pe care le oferă. prezentarea itinerarilor specifice Maramureșului istoric8.

cinegetică și piscicolă . care se evidențiază prin atractivitatea și valoarea lor. științific.sub aspect estetic – ca element de atractivitate. e) Fauna . ape minerale și termominerale și favorizează practicarea turismului de sfârșit de săptămână. de cunoaștere. Edit. rezervații științifice.Clima constituie o condiție de bază pentru practicarea unor forme de turism: • sporturile de iarnă prin prezența. se grupează în9: • Potențialul cultural – istoric: • Vestigii arheologice și monumente istorice și de artă. delte și estuare. f) Rezervațiile naturale – prezintă importanță: ..estetică – contribuind astfel la creșterea atractivității zonelor vizitate. parcuri dendrologice.științifică – datorită existenței unor specii rare sau pe cale de dispariție protejate în rezervații ți parcuri zoologice și constituie o motivație pentru practicarea turismului de vânătoare și pescuit sportiv. agrement. mări. Biblioteca Facultăţii de Geografie.România.prezintă din punct de vedere turistic o importanță: . . recreere. cognitiv – științific ca bază a turismului profesional și de cunoaștere. consistența și menținerea stratului de zăpadă. . • cura heliomarină. •Potențialul tehnico – economic •Potențialul socio – demografic 9 Cândea Melinda.un element care sporește atractivitatea celorlalte componente ale potențialului turistic. . lacuri naturale și antropice. de tratament balnear.datorită bogăției și variații speciilor. Potenţial turistic şi turism. • Elemente de etnografie și folclor. Simon Tamara (2001). arborete prezintă: . d) Vegetația – reprezentată prin păduri. pajiște. fluvii. Bucureşti. Erdeli G. rezultat al existenței și istoriei de peste două milenii a poporului român în acest spațiu geografic.o atracție turistică în sine: parcuri naturale ca destinații de vacantă.râuri. Ea prezintă un interes deosebit pentru turismul de odihnă.Univ. România dispune de un bogat și valoros potențial antropic. de cură heliomarină. • climatoterapia. . c) Hidrografia – contribuie la sporirea atractivității unei zone turistice prin prezența următoarelor elemente de potențial turistic: . Componentele potențialului turistic antropic. de practicarea a sporturilor nautice. de pescuit. • Instituții și evenimente cultural – artistice.

arhitectura si tehnica populara specifica. unde se afla si ruinele podului Traian. .Sucevița. Dornelor. cojocaritul. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Bod. . Cozia. Suceava. Putna. Bucureşti. Dintre acestea pot fi enumerate10: . Neamț – Agapia. . -centrele de prelucrare a lemnului.România. Peles. . Targoviște.. Potenţial turistic şi turism. Dragomirna. .obiceiuri. Monumentele istorice si de artă de o mare varietate reflectă evaluarea culturii și civilizației autohtone. de la Costești si Blidaru din munții Orăștiei. Neamț. . de mare valoare atât pentru istoria. Cotroceni.cetăți țărănești fortificate: Depresiunea Brașovului. . cat si pentru cele universale. Maramureș. Acestea includ: .mănăstirile Bucovina. Mogoșoaia. Alba Iulia. Neamț.creație artistică. tradiții populare exemplu: Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Teliu Maierus. Dierna Orsova. Govora. .bisericile din lemn din Maramureș.cetățile daco – romane: Monumentul triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi. 10 Cândea Melinda. Corund. reprezintă o atracție inedita a țării noastre. Voroneț. Edit. Rozavlea. Curtea Veche – Palatul Voievodal din București. Prejmer.castele și palate ca: Bran. Potaissa (Turda). „Tara Bârsei” Rășnov. . Napoca (Cluj Napoca). bogăție si varietate. . Elementele etnografice si folclorice: caracterizate prin originalitate. „Biserica Trei Ierarhi” din Iași. Drobeta. Horezu. Festivalul datinilor si obiceiurilor de iarna de la Sighetu Marmatiei. țesutul covoarelor. Corvineștilor – Hunedoara. Oboga. Arbore.Patrimoniul cultural – istoric Vestigii arheologice si monumente istorice si de arta. Marginea si altele. Feldioara. Tarii Moților.Univ. Humor. dar și influentele diferitelor culturi ale lumii cu care a intrat în contract intre cele mai reprezentative se număra: . Oltenia – Tismana. Erdeli G. Vestigiile arheologice existente pe teritoriul României sunt numeroase. producția mestesugarească și artizanul se remarcă prin centrele de ceramica de la Horezu.cetățile medievale: Sighișoara. Varatec.cetățile dacice: Sarmizegetusa. cultura si civilizația poporului nostru. Dragomiresti. Simon Tamara (2001). încondeierea ouălor.monumentele de artă: Ansamblul Sculptural al lui Brâncuși de la Mărășești. cele din zonele Bucovinei. Moldovița.bisericile: Biserica Neagra din Brașov. Turnul Chindiei de la Târgoviște si altele.

Bistrița. . . El este alcătuit mai întâi dintr-o varietate de forme de relief.poduri: Podul de la Cernavoda. Alba Iulia. Prislop. Vidra. Transilvania. Timișoara. Iași. prin valorile de arta pe care le adăpostesc sau evenimentele pe care le găzduiesc: București. litoral şi Delta Dunării. Alba Iulia. Vidraru. Mircești. ale teatrului. . istorice. Bran. . Potențialul socio – demografic cuprinde: . Cluj. expoziții si târguri. Porțile de Fier. serbări (Serbările Marii. Cerbul de Aur. Bibliotecile din Oradea. Cluj Napoca. • Instituțiile si evenimentele cultural – artistice reflecta intensitatea vieții spirituale. Casa Sfatului din Brașov. localităţi şi obiective turistice fiecare reflectând un 11 Stănculescu G. ale filmului. . Muscel. Potențialul tehnico – economic include11: . Muzeul „Antipa” Suceava. un valoros fond cinegetic concentrat în păduri de foioase şi conifere. . Oltenia. . Certeze.Sate cu tradiții folclorice: Huda.edificiile unor instituții culturale ca: Ateneul roman. Editura Oscar Print. . Sighișoara. Bogdan – Vodă. Moldova. Gruparea pe teritoriul României a acestor elemente este rezultatul conexiunilor stabilite între om şi natură de-a lungul timpului. Palatul Culturii din Iași. nataţie şi pescuit sportiv. .Transfagarasanul si alte elemente tehnico – economice care pot constitui atracții. Operele din București.muzeele si casele memoriale cu profile diverse: științele naturii.orașele care sunt atractive prin arhitectura specifica.Biblioteci: biblioteca Bathyaneum – Alba Iulia. știința și tehnica etnografica si arta. fapt ce a condus la conturarea de provincii turistice şi zone turistice (în cadrul acestora sunt centre. tradiția si modernismul in cultura.. Fundata. Timișoara.Sate turistice: Rucar.Muzee: Muzeul Brukinthal – Sibiu. peisaje diverse de la cel al crestelor montane dezvoltate la peste 2000 m la cele de câmpie.baraje de acumulare: Izvorul Muntelui. Serbările Zăpezii). . izvoare cu apă minerală şi termală. lacuri folosite pentru agrement. București 2003 .costumele populare din zonele Argeș. .Palate: Palatul Culturii – Iași. Oradea.Case memoriale Ipotești. – Tehnologia turismului. .localitățile rurale care pe lângă aceste valori oferă si condiții naturale deosebit de atractive pentru petrecerea timpului liber. România dispune de un bogat şi complex potenţial turistic. Stupca.evenimente culturale de tipul festivalurilor muzicale: George Enescu.

Mult mai extinse sunt zonele turistice complexe care includ depresiuni.Univ. 2. M. Provinciile turistice din România Provincia turistică Carpatică este cea mai extinsă spaţial.Bucegi. În cadrul ei se separă două mari categorii de zone turistice. istorice.România.Călimani. se impun mai multe centre turistice cu dotări variate pentru turism din care se organizează excursii. În cadrul lor sunt diferite tipuri de obiective antropice (culturale.Rodnei. aici sunt cabane. Ciuc-Gheorghieni. faună cinegetică valoroasă etc.Buzăului.12 Astfel în cadrul României se deosebesc mai multe provincii cu caracteristici distincte date de asocierea elementelor naturale şi a celor antropice. formele de turism importante sunt: recreerea şi odihna. areale pentru pescuit sau vânat. M. M. unele rezervaţii naturale etc.Piatra Craiului. Retezat. Bucovina. odihnă. vârfuri ascuţite. . M. M. M. mase de grohotişuri.anumit grad de complexitate atât ca potenţial turistic şi infrastructură cât şi ca mod de desfăşurare a activităţilor turistice).Harghita. vânătoare.. o infrastructură diferită care valorică corespunzător sau nu elementele existente. Potenţial turistic şi turism. M. văi importante cu numeroase aşezări precum şi porţiuni din munţii vecini.Făgăraş. M. M. Braşov.Căpăţânii. amenajări pentru sporturi de iarnă. M.Iezer.) • concentrarea elementelor istorice şi de cultură ca şi a celei mai mari părţi din infrastructură în depresiuni şi în lungul văilor mari. excursii în circuit etc.Ceahlău. Erdeli G. Banat. pajişti alpine şi subalpine. M. Edit. chei şi defilee. alpinism. Cele mai însemnate zone sunt: Oaş. izvoare minerale. M. Buzău. sociale etc. platouri. Simon Tamara (2001).Apuseni ) în care există multe atracţii turistice dominant cu caracter natural ce sunt cuprinse în sisteme de poteci cu marcaje turistice.Hăşmaş.Godeanu. tratamente în staţiuni balneare şi climaterice. M. creste. aflate în apropiere). Parâng. carstic.Şureanu.2. Maramureş. caracteristicile ei fiind date de: • predominarea elementelor naturale (relief glaciar. 12 Cândea Melinda.Cozia. vulcanic. M. Bistriţa.Rarău-Giumalău. • activităţi turistice specifice–drumeţii pe trasee montane cu durată şi grade diferite de dificultate. aici găsindu-se şi centrele turistice care polarizează dinamica turistică. M.Ţarcu.Vrancea. M. numeroase izvoare şi lacuri. M.) concentrate în localităţi dar şi obiective naturale (îndeosebi lacuri. M. M. explorări carstice. M. Bucureşti. drumeţia constituie forma principală de turism.Braşovului. excursii în circuite care reunesc principalele localităţii etc. M. intense păduri de conifere şi foioase. Prima include masivele muntoase(M Gutâi. Biblioteca Facultăţii de Geografie.Ciucaş.

Constanţa şi Mangalia sunt cele mai însemnate centre turistice. lacuri. • Provincia Dealurilor Transilvaniei include partea centrală a României desfăşurată între ramurile Carpaţilor. rezervaţii naturale floristice. Medgidia. Măcin.). peisaje inedite etc. elemente turistice naturale se îmbină cu cele antropice.) şi două axe turistice: axa Carasu (Cernavoda-Medgidia-Constanţa) şi axa dunăreană (Ostrov-Cernavoda-TopaluHârşova-Măcin-Issacea) care se caracterizează prin mnumeroase urme de civilizaţie materială încă din cele mai vechi timpuri. o infrastructură bine dezvoltată. în jurul oraşului Bistriţa zona Someşul Mare. Alba Iulia zona sud transilvană). centre viticole renumite ca Ostrov) Delta Dunării (grinduri pe care se află sate mici pescăreşti. fapt dovedit de clasarea pe locul I pe ţară a judeţului Constanţa în ceea ce priveşte numărul de locuri de cazare. Sighişoara şi Medias zona Mureşului transilvan. cetăţi ţărăneşti. localităţi turistice cu importanţă istorică Adamclisi. Depresiunea Maramureş. Sibiu. Sulina singurul oraş din Deltă şi Tulcea – centrul turistic din nordul Dobrogei din care se pătrunde în inima Deltei). recreere. Această provincie are caracter complex. castele şi palate. renascentist etc. Editura Oscar Print.. clădiri din sec. canale braţele Dunării pe care se face navigaţie. biserici în stil gotic. poteci marcate sau nemarcate. Se adaugă elemente ale cadrului natural (lacuri sărate rezultate prin prăbuşirea exploatărilor de sare pe seama cărora s-au dezvoltat staţiuni balneare. Se impun două zone turistice • Dobrogea de Sud inclusiv litoralul (condiţii optime pentru odihnă. biserici din lemn. Babadag etc. Ţara Oaşului.). în apropierea oraşelor Făgăraş. în jurul oraşelor Târgu Mureş. XVIII-XIX etc. București 2003 . provincia Dealurilor Transilvane se caracterizează printr-o dotare corespunzătoare mai ales în oraşe.balneoterapie. În restul Dobrogei se adaugă mai multe centre turistice cu importanţă mai mică (Cernavodă. baroc. În cadrul acestei provincii se disting câteva zone turistice cu caracter complex în jurul unor mari centre turistice (în jurul oraşului Cluj-Napoca • • • • zona Someşul Mic. cabane sau refugii a fost completată în ultimul timp prin apariţia mai ales în cadrul depresiunilor şi în lungul culoarelor de vale a numeroase aşezări în care s-a dezvoltat agroturismul (Depresiunea Dornelor. iar infrastructura şi dotările sunt variate dar cu o distribuţie diferită. geomorfologice.Infrastructura tradiţională 13formată din drumuri forestiere. Munţii Apuseni) Provincia turistică Dobrogea cuprinde spaţiul dintre Dunăre şi Marea Neagră. Precumpănesc obiectivele istorice şi cultural tradiţionale (cetăţi şi ruine de cetăţi antice şi medievale nu numai în oraşe dar şi în sate. dar apariţia unor centre de turism rural în cadrul depresiunilor Sibiu şi Făgăraş sau în arealul BistriţaCluj. – Tehnologia turismului. 13 Stănculescu G.

biserici vechi din sec. Piteşti. regiuni cu un poteţial turistic natural variat dar doar parţial valorificat. edificii din sec. Băile 1 Mai şi Băile Tinca de importanţă naţională sau locală. Băile Felix. Prahova) şi în staţiunile balneare sau climaterice situate aici. Activităţile turistice se desfăşoară în oraşele mari (Timişoara. Se separă câteva zone (Buzău. podiş şi depresiuni în care specificul este dat de elementele istorice şi de cultură (ruine de cetăţi medievale. Se pot adăuga axele turistice ale văilor Teleajen şi Doftana. obiectivele de interes turistic ca şi cea mai mare parte din amenajările destinate odihnei şi agrementului sunt concentrate în oraşe (Craiova. Această provincie este relativ aproape de Bucureşti şi de alte oraşe din câmpia Română care se constituie şi principalele zone emiţătoare de turişti. În partea de sud a Podişului Moldovei se poate delimita o altă zonă turistică – zona Bârlad. Lugoj. Provincia dealurilor şi câmpiilor din vestul ţării reprezintă o provincie turistică de mare importanţă care are în compunere Dealurile şi Câmpia de Vest. alături de oraşele mari situate în interiorul acestei zone. • • zona turistică Bucovina şi Iaşi zona turistică Jijia. Oltenia de Nord). Argeş.) şi prin peisajele caracteristice anumitor regiuni (podgorii şi livezi renumite). un bogat fond etnofolcloric tradiţional. biserici aparţinând diferitelor epoci şi stiluri. Se impune zona Bucureştiului care include oraşul dar şi o parte din câmpia limitrofă. . numeroase muzee etc.Provincia turistică a Podişului Moldovei se desfăşoară în estul României cuprinzând regiuni de dealuri. lacuri sărate şi izvoare minerale. pe seama cărora s-au dezvoltat multe staţiuni balneoclimaterice–Slănic Prahova. Importante sunt şi staţiunile balneoclimaterice care s-au dezvoltat aici pe seama izvoarelor termale şi minerale de la Buziaş. Oradea. Baia Mare) în care sunt concentrate obiective îndeosebi social-culturale şi istorice şi o infrastructură bine reprezentată. Celelalte oraşe constituie centre turistice însemnate care polarizează activităţile turistice pe spaţii mai mici fiind în acelaşi timp localităţile din care pornesc fluxuri spre zonele vecine din Subcarpaţi şi Carpaţi. O axă însemnată în perspectivă va fi Dunărea. Ploieşti). Călimăneşti. XIV-XVIII. Provincia Câmpia Română are o extindere mare. un echipament turistic variat etc. Provincia dealurilor din sudul României include Subcarpaţii şi Podişul Getic. dotările turistice sunt slabe şi sunt reprezentate doar de câteva hoteluri situate în oraşe. Elementele cu importanţă turistică sunt – un relief fragmentat cu multe forme deosebit de pitoreşti. Cu excepţia părţii nordice a provinciei turistice. ruinele palatului şi curţii domneşti din sec.Vrancea. Se conturează două zone turistice complexe ce au ca centre polarizatoare oraşele Suceava . şi cu un potenţial antropic diversificat şi bine valorificat. Satu Mare. o salbă de lacuri şi păduri de agrement. XVII-XIX. Jiu. Aici sunt cele mai multe muzee de importanţă naţională. Olăneşti. Govora. Arad. biserici şi mănăstiri din sec. XVXVI. Prahova-Argeş. XVIII-XIX.Bahlui. Săcelu). cele mai însemnate instituţii cultural-artistice. palate şi edificii reprezentative din sec. Zalău. Ele constituie şi centre din care pornesc fluxuri de turişti spre localităţi turistice mai mici din câmpie (pentru odihnă şi agrement la sfârşit de săptămână) sau din staţiunile din Carpaţii Occidentali. vulcani noroioşi şi carst pe sare. XIX-XX. Infrastructura este relativ bună fiind localizată cu precădere în lungul văilor principale (Olt.

Aeroionizarea Existenta acestora a favorizat dezvoltarea turismului balneo climateric si valorificarea lor pentru tratarea unor game largi de afecțiuni. Editura Oscar Print. Slanic Prahova.2. termic. –Tehnologia turismului. Ocna Dej. 3.3. iodurate sau suflatate.. Apele minerale din tara noastră au un conținut deosebit de variat in elemente chimice si de aceea prezintă o mare complexitate si diversitate sub aspect fizico-chimic. Baile Herculane. Nămolurile terapeutice 4. Ocna Murea. de care se leagă o parte importanta din activitatea balneoturistica a României. varietatea conținutului lor. Factorii naturali de cură în turismul balnear14: 1. Nămolurile terapeutice. minerologic. datorează calităților fizico – chimice ale apelor lor si ale unor particulelor ca fenomenul de heliotermie si salinitate ridicata. acestea reprezintă principalul factor natural de cura din tara noastră. calitățile terapeutice. Salinele 6. Lacurile cele mai folosite in balneoturism: . Apele minerale și termominerale 2. . prezintă un deosebit interes terapeutic.din masivele de sare din zonele dealurilor sub carpatice sau de podiș (de la Sovata. Vatra Dorna) 2. 1. București 2003 . România dispune de importante rezerve de nămoluri terapeutice care după originea si calitățile lor fizico –chimice. Factorii climatici de cura 8.de pe litoral marin – Techerghiol. Ele sunt localizate in principal intre zona de contact intre dealuri si podișuri cu arealul montan (stațiunile Covasna. Tușnad. Lacurile terapeutice 3. Lacul Sărat. Mangalia.). Apele minerale si termominerale volumul rezervelor. Ocna Sugatag. Lacurile terapeutice.din Câmpia Română – Balta Alba. Emanații de gaze terapeutice 5. Formele de turism România dispune de un excepțional potențial balnear care concentrează o varietate de factori morali de cură. Plantele medicinale 7. Ocna Sibiului. Lacul Amara. Calimanesti. . se împart in trei categorii: 14 Stănculescu G. apele acestor lacuri sunt clorurate sodice.

obiectul si domeniul de activitate si de desfășurare a sa. Baile Herculane). Harghita Bai. influenta climatului aeroelectric cu o aeroinizarea bogata. Ocna Sibiului. Plantele medicinale ca factori naturali de cura. Baile Felix. comunicații. .sonora . Astfel ea se constituie intr-un important factor de cura pentru multiple afecțiuni.Emanațiile naturale de dioxid de carbon. Sovata. Ocnele Mari si Marii Negre. Slanic Moldova. Moneasa. specific munților vulcanici Oaș – Caliman – harghita. 5. .apa Popularea . Praid si Cacica. Borsec.bioclimat tehnico stimulant specific altitudinilor de peste 800 m si pana la circa 2000 m. sunt utilizate ca mofete la Baile Tusnad. exploatări intensive a resurselor naturale. baze de tratament. aceasta reprezentând „materia sa prima”.bioclinat excitant de câmpie si litoral: . creșterii considerabile si intr-un ritm rapid înregistrate in industrii. Covasna. Buziaș. Vatra Dornei. 4.Nămoluri minerale de izvor de la Sanghiorzi Bai. Sangiori Bai. In afara noastră aeronizarea prezintă valori moderate. Emanații naturale de gaze termice.Emanațiile naturale de hidrogen sulfurat. Mangalia. a expansiunii orașelor. purtătorul resurselor sale. sunt din ce in ce mai solicitate balneomedic. 7.Bai si Santimbru Oas fiind unice in Europa. Dezvoltarea societății presupune mediul înconjurător la doua tipuri de de gradări: • Unul ca urmare directa a exploziei demografice. sulfuroase.peisajul . nămoluri negre. cat si in cura externa ca bai de plante. sunt intalnite la: Sugag. In urma cercetărilor de bioclimatologie medicala sau evidențiat mai multe bioclimate cu calități terapeutice: . Salinele constituie un important factor de cura. Factori climatici de cura pot fi utilizați in menținerea sau ameliorarea stării de sănătate a organismului uman prin climatoterapic. sporind astfel valoarea balneo. Amara.. este dependent de mediul înconjurător. Slanic.sapropelice. acestea includ: .bioclimat sedativ indiferent din câmpia de vest. Prahova. dealurile si podișurile pana la 600 -1000 m.medio a unei stațiuni. Lacul Sarat. dar sunt zone unde acestea sunt mult mai ridicate (Baile Felix. atât in prepararea unor medicamente. . agricultura si alte domenii de activitate amplificării sistemelor de transport. predominant negativa are efecte benefice asupra organismului uman în principal de sedare.Turbe descompuse chimic la: Poiana Stampu. 9. se afla la Targul Ocna.solul . . Aceasta implica: aerul . Borsec. Turismul mai mult ca oricare domeniu de activitate. Tusnad. 6. Acest valoros fond balnear al tarii noastre este dublat dea servi de particularități. Aeruconizarea. Borsec. specifice lacurilor: Techerghiol.

In ceea ce privește protecția si conservarea mediului. puncte sau obiecte turistice. o o Acțiuni de orientare turistica. . drumeții pe trasee montane. care vizează asigurarea si încurajarea dezvoltării turismului. situează România printre tarile cele mai favorizate. Când turismul și mediul înconjurător coexistă în armonie. . Tusnad.pădurilor Degradarea . o alpinism in munții Bucegi. Zonele si stațiunile turistice beneficiază de priorități pentru ameliorarea si protecția mediului înconjurător prin măsura si programe speciale. 1 Mai. precum si răspunderile ce revin societăților. Aceasta este rezultatul: a) concepție greșita de valorificare a unor resurse turistice. mediul beneficiază de pe urma turismului. „pe urmele lui Dracula”. Sinaia . anul Nou. majoritatea intrând în unul din cele două tipuri:conservarea și reabilitarea mediului. faunei sau a altor obiective turistice pe care le poate deteriora total sau parțial. o Sejur scurt pentru sfârșit de săptămâna sau cu ocazia diferitelor sărbători: Crăciun. Există multe exemple de acest gen. Harghita. specifice diferitelor zone ale tarii. Ceahlău. diversitatea obiectivelor turistice naturale si antropice. Munții Mehedinți. caracterizata prin varietatea si armonia formelor de relief. in munții Bucegi. hotărâri si alte acte normative care stabilesc principiul. Complexitatea si atractivitate potențialulului turistic al Carpaților Romanești se poate materializa in organizarea unor programe turistice specifice ca: o excursii. Retezat.turism rurali în culoarul Rucar – Bran.. marcate. cure de teren in Muntii Bucegi. . florei. Piatra Craiului. Punerea in valoare a acestuia presupune conceperea unor programe turistice originale si atractive.rezervațiilor si monumentelor naturale . b) presiuni directe a turiștilor asupra peisajului.produse tematice ca de exemplu: circuite situate in zone montane: Turul mănăstirilor din Bucovina. Făgăraș.obiectivelor antropice • Altul mai puțin agresiv cu caracter sezonier care decurge din folosirea mediului înconjurător pentru activități de turism si agrement. Oltenia de Nord. Candel.sejur de 6-12 zile pentru odihna si tratament in Sinaia. Bucovina. in Maramureș. Munții Bucegi. Azuga. Retezat. . „Maramureșul – ținut de legenda”. Valoarea potențialului turistic al României. persoanelor fizice si chiar organelor centrale si de control in acest domeniu. Piatra Craiului. Predeal Poiana Brașov. precum si existenta unor resurse cu caracter de unicat. normele generale si speciale. având posibilități de practicarea a unui „turism total”. Postăvarul.sejurul de 6-12 zile pentru practicarea sporturilor de iarna in munții Postăvarul. Apuseni. zone. pe interese cat mai variate. Parâng. in tara noastră este creat un cadru juridic solid. reflectat in sistemul de legi. Cernei. Munții Sejurul care poate fi: .Speoturism in Munții Apuseni.

• sejur de 12 -21 de zile pentru tratament balnear. Erdeli G. artă populară. • București – Sinaia – Bușteni – Predeal – Brașov Victoria – Podragu – Bâlea Lac – Băile Cascada – Lacul Vidraru – Curtea de Argeș – București. Edit. Bucureşti.. o importantă destinație artistică. Dintre itinerarile turistice care pot fi practicate in Delta Dunării exemplificăm: o București – Tulcea – Murighiol – Babadag – Enisală – Histria – Mamaia – Constanța – București. • agrement nautic. Structurile turistice ale alimentației și tratament sunt bine reprezentate în comparație cu cele de agrement și prestări servicii. folclor. • programe speciale de pescărit și vânătoare. care nu sunt suficient de bine dotate din punct 15 Cândea Melinda.degustări de vinuri de la Mulfatlar. . . • Oradea – Beius – Stana de Vale – Cabana Lasu – Cabana Valea Draganului – Alesd – Oradea. Bogăția si varietatea potențialului turistic din Delta Dunării o individualizează. Între programele turistice ce pot fi organizate evidențiem: . stațiuni balneoclimaterice precum și fondul cinegetic Romanesc. astfel are în vedere construirea unor structuri noi.sejururi de 6 – 12 zile pentru odihnă și pentru cură helio – marină. Biblioteca Facultăţii de Geografie .programe oferite naturaliștilor.România.programele gastronomice cu specialitățile pescărești.Dintre numeroasele trasee si itinerarii turistice specifice zonei montane amintim15: • Bușteni – Cabana Gura Diham – Poiana Izvoarelor. rezervațiile naturale .Univ. Simon Tamara (2001). . Potenţial turistic şi turism. Litoralul românesc al Mării Negre reprezintă prin valoarea și diversitatea atracțiilor. • București – Pitești – Curtea de Argeș – Bâlea Lac – Cartisoara – Avrig – Sibiu – Ramnicu Valcea – Pitești – București. • Cluj Napoca .echitație la Mangalia. . generând o multitudine de programe turistice. Diham – Predeal – București: • București – Sinaia – Predeal – Paraul Rece – Rasnov – Bran – Rucar . Itinerarii turistice specifice litoralului românesc al Mării Negre este: • București – Constanța – Eforia Nord – Mangalia – Adamclisi – Mulfatlar – Constanța – București. o București – Tulcea – Chilia Veche – Sulina – Crișan – Maliuc – București. hidrobuzul sau bărcile pe canalele Deltei și pe lacurile interioare.tururi de litoral. În ceea ce privește structurile de primire România are o imagine destul de bună pentru viitor. dar și modernizarea celor existente. Din punct de vedere al resurselor naturale și al resurselor turistice antropice. . dar totuși ar fi loc și pentru mai bine. România este foarte bine reprezentată. principalele atracții turistice o reprezintă elementele de etnografie. Între acestea se evidențiază: • plimbări cu vaporul.Cheile Turzii – Câmpeni Albac – Huedin – Cluj Napoca.Targoviste – București.

Polovragi. Cormaia) -formele de relief carstic (peşteri.prin fizionomie şi pitoresc aparte sunt între cele mai căutate pentru drumeţie.Cele mai reprezentative peşteri din România sunt: Peştera Vântului şi Meziad din Munţii Pădurea Craiului. Vânturariţa -Buila) sau masive (Hăşmaşul Mare). V. cheile Bicazului. multe sunt şi rezervaţii naturale. Sf. Ravniştea. cascada Iadolina. Acestea din urmă necesită modernizări masive. Munţii Locvei (Cărbunari. care joacă un rol hotărâtor în cadrul diferitelor segmente de turism. Gheţarul Scărişoara şi Peştera Urşilor din Munţii Bihor. a progresului și a civilizației. turismul generează efecte economice și sociale care duc la creșterea eficienței economice. Colonovăţ). lapiezuri. Biblioteca Facultăţii de Geografie. se aseamănă cu formele de relief carstice şi se impun în peisaj în Subcarpaţi (Meledic pe valea Slănicului de Buzău. Câteva din peşterile României prezintă picturi rupestre şi urme de viaţă materială din pleistocen cum ar fi cele de la Pescari (Defileul Dunării). gips şi brecia sării. internet. Munţii Pădurea Craiului (Damiş-Zece Hotare) unele creste sau bare calcaroase (Piatra Craiului. Topolniţa din Podişul Mehedinţi. Cuciulat (Podişul Someşan). Oltului sau Dunării. Prin valorificarea resurselor naturale. polii etc.) 16 Glăvan. Creasta Cocoşului. Ialomiţei. Pentru o dezvoltare complexă a turismului potențialii clienți ar trebui să fie mai bine informați prin intermediul mass – media.) se impun prin spectaculos şi inedit.Turismul în România. Ocna Mureş. între ele instituindu-se o relație de interdependență.(2000). Edit. Turismul este foarte strâns legat de civilizație și cultură. Peştera de la Gura Dobrogei (Podişul Casimcea). Peştera Muierii din Munţii Căpăţânii. alpinism (ex. prin vederea panoramică Vârful Omu din munţii Bucegi sau Vârful Moldoveanu din Masivul Făgăraş. Depresiunea Între Râmnice.de vedere al bazei tehnico – materiale. doline. vf. Cloşani din Podişul Mehedinţi. . Putnei. Ocna Dej etc. Economică Bucureşti. psihologici. Urlătoarea. defileele şi cascadele .4 Obiective turistice din România Obiective turistice naturale reprezintă acele elemente ale cadrului fizico-geografic dintr-un loc ce au vocaţie pentru turism.  Obiective turistice oferite de relief sunt numeroase şi frecvent asociate.Ouşoru din sudul Munţilor Suhard) -cheile. Manifestarea cererii turistice și dinamica acestuia în România sunt determinate de o serie de factori demografici. organizatorici. dar și introducerea unor noi forme de agrement și extinderea rețelei de servicii. prin înălţime (cele 11 vârfuri carpatice româneşti care depăşesc 2500m). Ocna Sibiu. TV 2. mai importante sunt16: -vârfurile principale din masivele montane sau deluroase care constituie o atracţie prin fizionomie(Detunatele. avene. Pietrele Doamnei). umane și financiare puse la dispoziția sa. Renumite prin marea densitate şi varietate a formelor carstice sunt: platourile din Munţii Aninei (Iabalcea.Elena). -forme de relief pseudocarstic sunt dezvoltate pe sare. Istriţa. Defileele Jiului.

cenuşă etc. Parâng. -formele de relief rezultate în urma proceselor de meteorizare şi gravitaţionale (abrupturi cu blocuri prăbuşite la bază. Obiective turistice de natură geologică18. Piatra Craiului. se pot separa: -creste. Siretului. văile. -formele de relief create de vânt (dunele de nisip în Franţa. Se pot menţiona în acest sens: Detunatele din Munţii Metaliferi cu coloane de bazalt. -forme de relief rezidual. La noi în ţară se impun câmpurile de dune din Delta Dunării. zidurile de andezit bazaltoid de pe Firiza. doar de cei care şiau făcut din acestea un hobby (ex. ziduri. Făgăraş. -stânci cu forme deosebite rezultate din eroziunea diferenţială şi acţiunea mai multor agenţi externi. La noi în ţara forme de relief vulcanic bine păstrate se întâlnesc în Munţii Călimani şi Harghita.Turismul în România. aglomerate. Creasta Făgăraşului etc. calcare etc.). Canada etc. Alpii Scandinaviei. alunecări de mari proporţii. V. sunt dezvoltate îndeosebi pe conglomerate şi calcare în munţii Ciucaş. Haşag pe valea Visei. Retezat.). craterele. puncte fosilifere). eruptiv. turnuri. ţărmul românesc înalt cu faleză şi cel cu plaje şi delte). prezente la nivelul interfluviilor alpine. Bucegi. Pot fi şi unele fenomene inedite care stârnesc interes sau care sunt folosite într-un anumit scop.-formele de relief vulcanic (conurile. Etna sau Vezuviu în Italia. Bucureşti. morenele. la Carei sau în sudul Olteniei. Geografia turismului. Economică Bucureşti. Pe ansamblu sunt mai puţin căutate. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Creasta Cocoşului din Gutâi. din Carpaţi. . platourile vulcanice. Edit. Pâclele Mici. martori de eroziune impuse de existenţa locală a unui anumit tip de rocă (cristalin. blocurile eratice etc. ravenări de mari dimensiuni cum ar fi cele de la Râpa Roşie de lângă Sebeş sau Groapa Ruginoasa din Munţii Apuseni )17. -vulcanii noroioşi-forme de relief create prin acumularea şi solidificarea noroiului argilos scos la zi de gazele din adânc (Pâclele Mari. Se impune peisajul glaciar carpatin complex din munţii Rodnei. Dunării.).). -formele de relief din lungul ţărmurilor îndeosebi falezele (Bretagne). -formele de relief glaciare create de gheţarii pleistoceni (circurile. Băile Homorod ) -platourile şi conurile vulcanice rezultate în urma proceselor de acumulare şi consolidare a diverselor produse vulcanice (lave.). Editura Didactică şi Pedagogică. Tipice sunt în vestul masivelor Călimani-Harghita.creste zimţate.ex. În acest sens. plajele. 17 Dinu Mihaela (2002). măgurile aparţinând neckurilor etc. hrube şi văi de sufoziune dezvoltate în loessurile dobrogene sau din lungul Prutului. coloane şi blocuri rotunjite din culmea Pricopan. . coloanele de bazalt de la Racoş. creasta de granite şi cuarţite din Culmea Pricopan. abrupturi cu baza acoperită de grohotişuri -ex. Hanu Conachi. Andreiaşu din judeţul Buzău. insulele legate prin cordoane de nisip. kumurile din Asia Centrală etc. câmpurile de nisip -ergurile sahariene. hornuri.(2000). Ceahlău. 18 Glăvan. deltele etc.

-pădurile parc se află în unele sectoare ale oraşelor mari şi au rezultat fie. uneori cu arbori aduşi din diferite locuri din ţară sau străinătate (Dumbrava Sibiului). Copou la Iaşi). Cele mai însemnate sunt19: .). Gura Humorului. (ex. plante specifice mediului acvatic sau celui alpin etc.fenomen rezultat din autoaprinderea gazelor naturale din adânc care ies la suprafaţă în lungul faliilor. Moacşa lângă Curtici. marmura de Ruşchiţa. Băneasa pentru Bucureşti. în unele locuri. -parcurile dendrologice sunt suprafeţe în limitele unei localităţi în care după un anumit plan au fost plantate specii de arbori.pădurile din marginea localităţilor sunt căutate mai ales pentru pentru recreere la sfârşit de săptămână.).Cerna Obiective turistice cu caracter biogeografic-sunt numeroase. Vaşcău. parcul din faţa cetăţii Suceava). arbuşti. fisurilor etc. uneori sunt şi sere cu specii tropicale. rolul recreativ este dominant. Simeria. Tuşnad. Geografia Umană şi Economică. -mofetele. Suslăneşti pentru impresiunile fosile de peşti şi plante din oligocen etc. folosite în tratamentul anumitor boli (circulaţia periferică) în puncte amenajate (ex. -vechi ocne de sare sau saline care au fost amenajate pentru diferite activităţi turistice (balnear-Tg.).. recreeative. antrenamente şi concursuri sportive –Slănic Prahova). 19 xxx (1984). emanaţii de CO2. -puncte fosilifere. suprafaţa este parcelată iar gruparea speciilor în acestea se face după o tematică care îmbină mai multe criterii ştiinţifice (arbori şi arbuşti subtropicali. II. decorative. se adaugă pentru grupuri restrânse şi pentru alte activităţi cum ar fi vânatul şi culesul fructelor de pădure. chihlimbarul de la Colţi). Strunga din Bucegi pentru fauna cretacică. dar ele ar putea reprezenta obiective importante pentru activităţile cu elevii la unele teme geografice. fie prin plantaţii. plante perene din diferite părţi ale Globului (multe cu carcter exotic). mijloace de recreere –ex. Edit. pentru turism. -regiuni puternic accidentate tectonic care stârnesc curiozitatea cunoaşterii (ex. Moneasa. -cariere cu un anumit tip de rocă. necunoaşterea efectelor nocive pentru respiraţie a condus frecvent la moartea animalelor şi accidental a oamenilor. Pădurile au atât funcţie economică (mai ales pădurile situate la marginea marilor oraşe cu activitate industrială intensă) cât şi funcţie de recreere. Geografia României. mai rară sau care prin frumuseţe stârneşte interes (ex.. spre ele conducând alei. dar la noi sunt într-o anumită măsură cunoscute şi necontrolat valorificate. de unde renumele căpătat şi numeroasele legende ţesute asupra acestora -ex. puncte de alimentaţia. Ocna. Între parcele sunt alei iar denumirile plantelor importante sunt indicate prin panouri sau tăbliţe (ex. granitul de Greci. falia San Andreea din California. Vatra Dornei. prin amenajări speciale în pădurea iniţială ( alei. Slănic Prahova. rezervaţii geologice şi paleontologice (ex.Unele au şi grupuri de cercetători. Ocna Dej. culoarul tectonic Timiş .-focurile vii. Peştera Ucigaşă de la Balvanyos. Săvărşin. la Terca în bazinul Slănicului de Buzău şi Andreiaşu pe valea Milcovului). Academiei . biologice. Covasna etc. Praid etc.

peşti (lostriţa pe Bistriţa. de deal şi podiş care sunt străbătute pe anumite trasee turistice (ex. -rezervaţii botanice. au spaţii cu amenajări speciale pentru odihnă. forestiere sunt în mai mică măsură introduse în literatura turistică şi ca atare sunt frecventate doar de specialişti sau de cei care doresc să le cunoască cu un scop didactic sau ca hobby.-grădinile botanice sunt parcuri amenajate în conformitate cu un plan strict ştiinţific. În România cele mai importante sunt la Bucureşti. iar în câmpie stejari cu înălţime şi diametre foarte mari şi care au o vârstă care depăşeşte 150 ani. Herăstrău. (ex. -locuri unde există specii de plante endemice sau animale strict protejate fără a fi rezervaţii naturale (îndeosebi cu liliac sălabtic. Mai mult la anumite date calendaristice în acele locuri se organizează sărbători folclorice care atrag numeroşi turişti (ex.Bucegi pe versantul prahovean.). -parcuri pentru recreere şi odihnă . bălţile Dunării sau în munţii înalţi. -grădini şi puncte zoologice sunt spaţii amenajate care cuprind specii de animale captive din ţara noastră iar cele mai mari şi din afară Constituie locuri de vizită. animale ce au însemnătate distinctă fiind protejate. egrete. arbuşti. -rezervaţii faunistice . etc. Vişeu. joaca copiilor. -păduri cu arbori seculari (Slătioara din estul munţilor Rarău. se adaugă valoarea peisajului. -rezervaţii naturale complexe în care alături de specii rare de plante. el constituind chiar un simbol pentru localitatea în moşia căruia se află. cele mai multe sunt concentrate în Delta Dunării.). Sărbătoarea narciselor la Vad în Depresiunea Făgăraş. colectiv de cercetare. Sărbătoarea înfloririi liliacului sălbatic de la Ponoare. păsări (pelicani. Cluj-Napoca. Sărbătoarea castanului de la Tismana. Jibou. Galaţi etc. Există însă şi rezervaţii în care se impune un anumit component floristic. păduri cu folosinţă pentru campare aflate în grade diferite de amenajare. Borsec. Călimani). Munţii Baiu). Tuşnad. în M. conţin specii de arbori. ierbare etc. Comana etc. bujor). stârci etc.) . Călăraşi. activităţi cultural-sportive etc. Buzăului la Harţagu şi Viforâta. Poiana Stampei etc. sere.în care sunt protejate anumite specii de mamifere (capra neagră.există în toate oraşele numărul fiind în funcţie de mărimea acestuia. plante de parter din diferite locuri de pe Glob. gradul de dotare este diferit. în M. îndeosebi pentru copii dar şi de studiu (Grădina Zoologică Băneasa. În această grupare intră mai multe categorii cum ar fi: păduri de interes cinegetic. lalea pestriţă. Tecuci. (ex. frecvent constituie rezervaţii naturale (la vest de Buzău pădurile Spătaru şi Crâng.). aspretele pe Vâlsan). frecvent sunt suprafeţe mai mari în care există pâlcuri de molizi sau fagi. turbăriile de la Mohoş. cele mai mari sunt organizate în jurul unor lacuri (frecvent antropice). bujorul sălbatic de la Zaul de Câmpie). la Snagov. pădurea Valea Putnei din estul munţilor Giumalău. Cişmigiu. unele elemente inedite ale reliefului sau alcătuirea geologică (dominant în masivele carpatice). -păduri în regiunile montane. colecţii de plante rare. Iaşi. Titan în Bucureşti). păduri de tip turistic străbătute de trasee turistice. ursul carpatic).

mai multe sate cu activităţi agricole etc. Geografia turismului.). Editura Didactică şi Pedagogică.20 -rezervaţie a biosferei reprezintă o regiune naturală care a căpătat un regim de protecţie şi folosinţă specială.) -locuri unde se pot practica vânătoare sportivă şi pescuitul sportiv. . etc) se asociază cu cele de natură economică ( se exclud formele care conduc la diferite poluări). BucşaniDâmboviţa. Subcarapaţii Gorjului etc. tratamente balneare. Mehedinţi. Parcul naţional Retezat. dar în ultima vreme au fost create şi în unele localităţi din regiunile colinare (Pod. Parcul naţional Rodna etc.parcurile naţionale sunt spaţii delimitate în majoritatea situaţiilor în regiunile muntoase. terenuri cu diverse culturi) unde activităţile turistice (îndeosebi cele legate de agroturism. . Obiective turistice legate de ape.).) şi unde se practică un turism ecologic sunt şi suprafeţe (vatra satelor. Primul a fost cel din Munţii Retezat care are acest statut din 1935. După 1990 au mai primit acest statut încă 10 regiuni. fiind încadrată ca "sit natural" cu valoare de patrimoniu mondial. în cadrul lor sunt rezervaţii ştiinţifice în care nu se pătrunde decât cu autorizaţie specială şi spaţii în care sunt trasee turistice şi unele amenajări necesare practicării acestuia (ex. miniere. în cuprinsul lor intrând şi localităţi rurale. aflate sub protecţie în care sunt colonizate anumite grupuri de animale în scop ştiinţific dar şi pentru vizite turistice (Vânători Neamţ.Cele mai multe sunt pe văile carpatice. La noi. Haţeg) -păstrăvăriile-sunt spaţii amenajate pentru înmulţirea şi creşterea salmonidelor şi valorificarea lor economică. multe din ele rarităţi au impus protejarea totală faţă de activităţi economice (exploatări forestiere. Spre exemplu toamna se practică pescuit sportiv de rang naţional şi internaţional îndeosebi pentru ştiucă şi crap pe marile bălţi sau vânat de raţe sălbatice şi iepuri în Delta Dunării. Ele constituie o regiune în care valoarea deosebită a componentelor naturale. 20 Dinu Mihaela (2002). Din 1979 el este în acelaşi timp şi rezervaţie a biosferei. în cadrul ei există 15 rezervaţii naturale strict delimitate între care sunt spaţii pentru turism. Au suprafeţe mari dar variabile de la caz la caz.-parcurile zoologice reprezintă areale de pădure îngrădite. Fiind localizate atât în munţi cât şi în regiunile deluroase (Munţii Măcin) şi chiar de câmpie (Balta Mică a Brăilei). elemente de geologie sau de relief protejate etc. pescuit. există perioade în care aceste acţiuni se realizează organizat sau individual. În cadrul lor există areale strict ocrotite care au caracter ştiinţific şi spaţii limitrofe protejate dar în care activităţile turistice sunt permise doar sub control ecologic ( ex: cele 2 areale din Munţii Retezat). Ele sunt în număr de 6. specii de plante şi animale rare. Bucureşti. acest regim îl are Delta Dunării împreună cu Câmpia lagunară Razelm-Sinoie şi o fâşie de pe platforma litorală. Ca urmare în afara spaţiilor ocrotite (rezervaţii. -parcurile naturale constituie o categorie aparte stabilită după anul 2003. agricole etc.

Siret) în ultimii ani au fost reînviate “expediţiile nautice” ale plutaşilor de odinioară dar prin folosirea unor ambarcaţiuni sportive moderne. salmastră care dispun de nămol sapropelic există amenajări pentru tratamente balneare (Lacul Sărat de la sud de Brăila. Vaţa de Jos (35-38°C). în afara faptului că în vecinătatea lor sunt obiective turistice de altă natură. • calităţile tonifiante ale apei pentru înot şi terapie. ele însele se pot încadra în această direcţie. plimbări cu şalupe. intermitente. Costineşti) dar şi în cele două municipii (Constanţa şi Mangalia). sunt valorificate şi pentru folosinţa apei în consumul turiştilor. Răbăgani(23°C) etc. II. diferite sporturi. la cele mari şi adânci se adaugă navigaţia de plăcere şi instrucţie. Bucura. în perimetrul Vadu Oii–Topalu. Bucureşti-Foradex). sunt solicitate în diverse forme de practicare a turismului (odihnă. Terchirghiol. (temperaturi peste 50°C).5°C). iodurate. Amara. • navigaţia care facilitează turism local şi internaţional (Constanţa. fie ca mijloc balnear (Cozia. Băile Olăneşti(32. alcalino-feroase. Eforie.. Zănoaga. Cele mai importante izvoare termale de la noi din ţară sunt la Moneasa (23-32°C). clorurate sodice. au valenţe turistice multiple. Timişoara (20. tratament. fie termale şi mezotermale etc. Călimăneşti-Căciulata. Geografia Umană şi Economică. constituie locuri de agrement. staţiuni care sunt valorificate diferit (recreere.Pişota. feruginoase. cele din ocnele prăbuşite-Slănic etc. Capra. Mangalia Nord. indiferent de forma sub care există. Ţicleni. Zăton) . Amenajările hidrotehnice şi hidroenegetice (pe Bistriţa. Lunca Bradului-Topliţa (22. Tuşnad. odihnă frecvent folosite la sfârşit de săptămână. Academiei . -lacurile. 1 Mai.2°C). sunt baze pentru pescuit. Băile Felix(48-69°C). ) atât prin consum dar mai ales pentru asigurarea unor tratamente specifice. Ighiu. Mangalia).. 1995). recreere. Olt) au ca element de atractivitate distinct lacurile de acumulare (Dunărea. Băile Herculane. Băile Tinca (25°C).). geisere. carbogazoase. Bega.5°C). izvoarele carbogazoase şi cu apă plată. înot). arsenicale. Ca urmare. Borsec. -râurile atât în localităţile pe care le străbat. au constituit şi reprezintă mediul necesar omului şi activităţilor sale inclusiv pentru turism.  21 Obiectivele turistice de natură antropică xxx (1984). au impus amenajări balneare sau pentru turism. dar şi în afara lor. Băile Herculane) dar şi apele termale extrase prin foraje utilizate în ştranduri (Oradea. Olt. carstice) reprezintă obiective însemnate pe traseele turistice (Bâlea. Timişoara). Pe râurile mari din ţară (Mureş.) folosite şi pentru canotaj. Apele minerale de pe teritoriul României se pot grupa în 11 categorii (oligominerale. alcaline. (I. În acest sens sunt21: --izvoarele fie că sunt minerale.5°C). sulfatate. Mangalia (21. Geografia României. Argeş. Băile Tuşnad (21°C).Apele. odihnă. Arad (21. Cozia-Bivolari. la unele lacuri cu apă sărată.2°C). -marea sub raportul importanţei turistice trebuie privită în mai multe sensuri: • litoralul cu peisaje puternic antropizate şi unde există obiective turistice variate izolate sau grupate. Băile Herculane (62°C în cazul apelor din foraje). pescuit etc. înot etc. pentru (Năvodari. etc.).Vatra Dornei. Edit. Geoagiu (34°C). Mureş. instrucţie etc. alte lacuri din regiunile montane (glaciare. Gâlcescu. radioactive) şi reprezintă o valoroasă resursă turistică (tabel nr. arteziene.Alături de acestea sunt pe de-o parte izvoarele termale cu grad de mineralizare variat care au o largă căutare în tratamentele terapeutice (Felix. Tinca. sulfuroase. canotaj.

Costeşti. Sunt concentrate îndeosebi în spaţiul aşezărilor. se includ palate (în marile oraşe). uneori sate. Timişoara. renascentist. gotic. ele relevând atât curente artistice naţionale cât şi influenţa unora de rang internaţional care au fost adaptate. Mărăşti. sculptură. monumente. În această grupă se includ22: Obiective turistice de natură istorică care în majoritate sunt urme de cultură materială şi vestigii de aşezări şi cetăţi din epoci diferite. Calatis). secession. Soveja. Renaştere. Şelimbăr. eclectic şi al academismului francez. Alba Iulia. Oituz. castele(Transilvania. cetăţi ţărăneşti (Prejmer. Iaşi. construcţii şi plăci comemorative. • locuri de bătălii însemnate pentru istorie indicate prin mausolee. Mediaş. Monumente. În acest sens. Geografia României. • • • Edificii civile (îndeosebi din sec. clasic şi neoclasic. Cucuteni). Podul Înalt. Bucureşti. modern). Axiopolis. Timişoara. Iacobeni.). Constanţa. la nivelul României. baroc etc. cimitire ale eroilor (Călugăreni. II. Alma Vii. artă populară. Deva etc. Muzee. construcţii în stil clasic în sec. Moşna în Podişul Hârtibaciu). cule (Oltenia). Mărăşeşti. troiţe.). Cluj-Napoca. dar există şi disparat în afara acestora. apoi peste tot biserici de lemn ortodoxe. • ruinele unor cetăţi medievale (la Suceava. Sibiu. Oradea. Oradea. care au fost construite şi refăcute în secole diferite. mai multe tipuri de edificii realizate în stilurile arhitectoniceromanic. Cetatea Neamţului. acestea sunt construite în diferite stiluri arhitectonice (romanic. gotic şi neogotic. statui şi busturi ale unor personalităţi. Noviodunum). expoziţii şi case memoriale constituie o categorie largă cu profil extrem de variat (istorie. ştiinţele naturii. vestigii ale unor aşezări dacice (Sarmisegetuza dacică. case boiereşti.). Sighişoara. Alba Iulia. conace. Apulum. Lozna. moschee. Majoritatea sunt situate în oraşe sau în localităţile natale ale personalităţilor respective. biserici din piatră şi zidărie în stil bizantin dar transpus diferit de la o epocă la alta (mai însemnate fiind cel muşatin în Moldova. Saschiz. Hărman. daco-romane (Sarmisegetuza Ulpia Traiana. Mateiaş). Academiei 22 . Peleş) etc. colecţii inedite de obiecte etc. Tomis.Constituie rezultatul gândirii şi activităţilor multiple ale oamenilor de-a lungul mileniilor. Se includ: . sinagogi etc. se pot separa. (modern în ultimele decenii). Hunedoara dar şi altele din localităţi mai mici. Brad –Zargidava. Craiova. XIX şi în cea mai mare parte a sec. Napoca sau cele din lungul Dunării şi din Dobrogea.  Obiective turistice cu însemnătate arhitectonică şi artistică • • urme de aşezări şi culturi din paleolitic (Ştefăneşti pe Prut). biserici întărite (în Transilvania) etc. Aegysus. brâncovenesc în Ţara Românească etc. Geografia Umană şi Economică. baroc.Dierna. empire. mănăstiri. XX. Cluj-Napoca.Biserici. Biertan. Carsium. Edit. Sibiu. Blidaru. Între acestea remarcabile prin dimensiuni şi valoare artistică sunt cele din oraşele mari: Braşov. neolitic (cultura Înglobează elemente ale creaţiei umane rezultate de-a lungul secolelor. greceşti (Histria. XVII-XX) care poartă pecetea influenţelor artistice naţionale a celor exterioare sau o îmbinare a acestora. se găsesc în xxx (1984). pictură. brâncovenesc. se identifică în Transilvania şi Banat.

Prin construcţii şi obiecte se redă specificul satului românesc din diferite zone etnofolclorice. ceramică roşie lustruită la Săcel (Maramureş). continuitatea toate acestea împletindu-se cu ingeniozitatea şi inventivitatea reflectate în creaţii de civilizaţie materială. Goleşti-Argeş. Simon Tamara (2001). în datini. Lotru etc. Covasna. Gorj. Geografia României. Ceramica populară se lucrează încă în aproape 200 de centre din toată ţara. Saligny la Feteşti-Cernavodă. XVI-XVII în Moldova pe râul Bărlad. Geografia Umană şi Economică. Sunt mai puţine ele reflectând un anumit stil de construcţie sau mod de exploatare economică specifice unor perioade istorice. târgurile-concurs ale olarilor etc. Suceava lângă cetate. în creaţia literară orală. Porţile de Fier sau de pe Bistriţa. Huta Certeze. de ciclurile vegetative ale diferitelor plante. Dumbrava Sibiului. Sărbătorile populare. târgurile şi nedeile legate de păstorit. festivaluri artistice populare. Negreşti-Oaş. Bujoreni-Vâlcea. Vlădeşti (Vâlcea). Edit. linguri realizate de creatori populari talentaţi din mai multe sate din judeţele Vâlcea. din Culoarul Bran-Rucăr. porţi. în cântecul şi dansul popular. Academiei . Între cele păstrate sunt unele poduri din piatră din sec. cusături. planul înclinat de la Covasna. calea ferată cu cremalieră de la Oraviţa-Anina.oraşe (diferite ca număr şi tematică) dar şi în unele aşezări rurale (aici au caracter de colecţii dominant cu tematică istorică. muzeul locomotivelor (Reşiţa). Edit.  Obiective cu caracter economic24. barajele de la Vidraru. Andreiaşu. Harghita. ceramică albă smălţuită la Horezu. obiective ale creaţiei populare. furculiţe. II. ştiinţele naturii etc. înfiinţat de Dimitrie Gusti în 1936). dintre care o parte însemnată sunt legate de redarea artistică şi tradiţională. Alba. Vâlcea.. Someşul Cald. Sighetul Marmaţiei.  Obiective turistice cu caracter etno-folcloric23 care pun în evidenţă obiceiuri străbune. Vaideeni.România. originalitatea. Renumite sunt: Muzeul Satului din Bucureşti (primul din ţară.). Oboga (Olt). instalaţii tehnice care datează din secolele XVII-XVIII. Lopătari. vechi exploatări de aur 23 Cândea Melinda. acareturi ţărăneşti. Sebeş. din satele din Mărginimea Sibiului. se adaugă piese de mobilier în judeţele Bihor (Budureasa). Curţisoara-Gorj. Ateliere şi colecţii de linguri. Biblioteca Facultăţii de Geografie 24 xxx (1984). biseici) aflate în diverse sate care au devenit renumite prin acestea. artă populară. Olt. Importante sunt cele de la Novaci. obiceiuri. Prislop. farul genovez de la Constanţa. Bucureşti. Construcţii de lemn (case. furnale vechi în Banat din sec. XVIII. stâne. unitatea în varietate a fenomenelor. mori din piatră sau de vânt. Aici sunt porţile masive cu bogate decoraţii în judeţele Marmureş. podurile peste Dunăre realizate de A. ţesături. Hunedoara. ceramică neagră lustruită cu pietre albe de râu la Marginea (Suceava) şi Poiana Deleni (Iaşi). Se impun obiectele din ceramică artistică. Argeş. Gura Teghii. Cele mai însemnate au caracter complex incluzând case. obiecte de uz gospodăresc etc. Maramureş. Potenţial turistic şi turism. Erdeli G. Se pot separa: • • • • • Muzee cu profil de artă şi arhitectură populară. Trăsăturile fundamentale ale culturii populare româneşti sunt autenticitatea.Univ. furci de tors.

cărbune. intrate în patrimoniul turistic mondial.). sare (Cacica. datorată în primul rând mânăstirilor. Turda etc. Babadag. În această grupare se includ toate festivalurile artistice (îndeosebi muzicale). piatră. cimitire ale eroilor (1916-1918. Târgu Ocna. Hobiţa. în nord-vestul Moldovei. ardezie. Bucovina se remarcă printr-o activitate turistică dinamică. .). Capitolul II Zona Bucovinei 1. locurile în aer liber unde sunt concentrate rezultate ale creaţiei artistice populare (sculpturi în lemn. cu tradiții etnografice ce dăinuie nealterate. Cele cinci mânăstiri cu pictură exterioară. petrol (Sărata Monteoru)  Alte obiective artistice sau comemorative. își păstreaza frumusetea după mai bine de 450 de ani. Cadrul natural și istoric al zonei Bucovina este situată în partea de nord a României. piatră . revoluţiei din 1989). Galaţi.(Roşia Montană). Lăzarea etc.Măgura. fier-Galaţi. Regiune montană pitorească. Slănic. Cimitirul Vesel de la Săpânţa) sau culte (taberele de sculpturi în lemn. 1941-1944.

care vorbesc de la sine și bucura nespus ochiul și sufletul trecatorului. Geografia Umană şi Economică. Bucovina este o regiune de un pitoresc unic. vestită astăzi în întreaga lume.25 25 xxx (1984). iar temeiul lui il constituie tradiția creștină. religios. a fost distinsă în anul 1975 cu premiul internațional “Pomme d’Or” de către Federația Internațională a Ziariștilor și Scriitorilor de Turism.Bucovina este printre cele mai atractive si frecventate zone turistice de pe harta României. această zonă. ca si cel al întregii culturi medievale. Academiei . II. Nu intamplator de altfel. Caracterul acestui limbaj este. iar multisecularele monumente de arhitectură cu fresce interioare și exterioare din acest colț de țară au fost trecute de UNESCO in lista monumentelor de artă universal. conservate cu grijă. Spațiu încărcat de istorie și trăiri însemnate de-a lungul timpului pentru toți românii.Cele mai reprezentative monumente din perioada medievală sunt concentrate în Bucovina. Geografia României. un limbaj de imagini. fiind de la un capăt la altul o succesiune de peisaje patriarhale. Aceste monumente în ansamblul lor constituie un limbaj specific. Edit.

şi prietenesc. în România. şi-a păstrat aerul tonic al tinereţii cultu-rale. olărit. Puţine sunt locurile din România unde cultura. cu porţi lucrate manual. însă fără a fi monoton. unele ocrotite de lege. armonios. el dispune de o serie de obiective de mare interes turistic şi ştiinţific. costume tradiționale. mobilier. Măști. la un nivel din ce în ce mai înalt. Bisericile şi mănăstirile sunt fascinante. dacă încetineşti. cu elemente folclorice de o valoare deosebită. unele dintre ele fiind unice. fără inhibiţii. din destin periferic. respiri o gură de aer curat. o promisiune de excelenţă a culturii române. Puţini sunt cei care nu au auzit măcar de albastrul de Voroneţ. Gospodăriile ţărăneşti au case mari. există posibilitatea găzduirii turiştilor. obiecte din lemn sculptate. nu doar o manastire! Dar există încă atâtea locuri minunate. pajiştile pline de verdeaţă. În viziunea de marketing turistic. Meșterșugarii continuă tradițiile moștenite din generație în generație. potenţialul turistic face parte integrantă din oferta turistică. istoria şi religia se împletesc mai bine şi mai frumos decît aici. Bucovina poate aduce. Când spui Bucovina. Întregul cadru natural al Bucovinei constituie un adevărat monument al naturii. una din cele două laturi. broderii și covoare care sunt încă elemente al vieții cotidiene. o adevarată cetate. ouă vopsite. din inima Moldovei. Aici. O altă caracteristică a turismului rural din Bucovina este valorificarea în întregime a produselor realizate în gospodarie. satele pitoreşti. Bucovina este un spaţiu cultural tânăr şi nealterat. anvergura şi excelenţa unui spaţiu care. sau de Suceviţa. dar ochiul şi sufletul obosesc repede şi caută altceva. mireasma pădurilor de brad. este proiectată ca un model dinamic de dezvoltare şi se înscrie în procesul de înnoire calitativă prin preocuparea de punere în valoare. care au dus faima locurilor până departe. te gândeşti fără să vrei la manastirile pictate. fără „eroi civilizatori”. cu acoperişuri colorate. de Putna. agricultura tradiţională. Poţi experimenta esenţa României. Buchenwald este ţinutul în care basmele sunt înca aievea. care respiră numai prin nările trecutului. satele autentice şi oamenii prietenoşi. altele prin bunul simţ al oricărui turist adevărat. costume. fără „modele” culturale autoritariste. costumele populare. ale pieţei turistice. toate fac parte din mozaicul Bucovinei. pe jos.Bucovina este cunoscută pentru folclor. Odihnitor. un spaţiu cu vocaţie culturală europeană. în orice perioadă a anului. Zona Bucovina. Sunt. Cultura istorică şi tradiţiile. obiceiurile şi meşteşugurile. a bogatelor resurse de care dispune. ca unitate turistică. ce îndeamnă la odihnă şi drumeţie. Bucovina. Mulţi turişti se reântorc pe aceste meleaguri tocmai pentru a se reântâlni cu aceste mâncăruri delicioase. şi mergi. . pe drumurile spre mănăstirile pictate. atâtea alte atracţii care merită luate în seamă. stânele izolate şi turmele de oi. unde se află mormântul lui Ştefan cel Mare. Aici. cultura română respiră tânăr şi liber. la masa culturii române. artizanatul. Turistul are posibilitatea să guste din preparatele culinare şi băuturile specifice zonei. Care nu mai pot aduce nimic nou în cultură. cu faţade sculptate în lemn sau piatră. spaţii culturale care au obosit. Demn de reţinut este faptul că turiştii au ocazia să fie serviţi cu produse alimentare naturale. Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas. Bukowina. Pădurile adînci şi apele cristaline sub cerul de un albastru pur fac din această zona o poartă spre Rai. frumuseţea naturii. Bucovina nu a avut vreme să fie macerată de malaxorul care destramă eroi şi tradiţii. tapițerii și covoare. acestora oferindu-li-se camere aranjate şi mobilate în stil bucovineantradiţional. alături de cererea turistică.

1086 m) şi cu profil transversal asimetric. Culoarul depresionar al Moldoviţei). Potențialul turistic al zonei Bucovina Situarea geografică face ca în limitele acestui teritoriu să-şi dea întâlnire elemente biomorfologice specifice centrului. care rar depăşesc 1200 m. separate între ele prin culoare adânci şi arii depresionare: masivele Suhard şi Căliman. De la vest la est. Mestecăniş. toate acestea reeditează principalele particularităţi ale cadrului natural al ţării. Suhardu (1709 m). paralele între ele. fiind alcătuit din platouri structurale. 2 . ce reprezintă 2/3 din suprafaţa totală şi regiunea de podiş. Raportat la marile unităţi geografice ale ţării. Ouşoru (1639 m). martori de . Obcinele Bucovinei. Regiunea de podiş este mai coborâtă în medie cu 200 m faţă de cele mai estice culmi muntoase. teritoriul cuprinde două importante unităţi de relief: regiunea muntoasă.1291 m.Gura Humorului. etajarea formelor naturale pe verticală.Câmpulung Moldovenesc. Cu excepţia caracterului concentric.2102 m) din ţara noastră şi oferă aspecte de relief aparte. În ansamblu. forme reziduale curioase. Vf. definirea lui ca sinteză a geografiei pământului românesc. versanţi cu microrelief de alunecare. în proporţie de 1/3. Vârfurile cele mai înalte cunosc condiţiile mediului subalpin. orientate NV-SE pe direcţia generală a grupei nordice a Carpaţilor Orientali.1588 m. constând din vârfuri ascuţite. format din numeroase culmi prelungi. Este alcătuită din masive. Lucina. Pietrosu. tipurile de forme orientându-se în fâşii cu direcţia nord-sud şi în general.Proporţionalitatea. paralele între ele. teritoriul se suprapune parţial Carpaţilor Orientali şi Podişului Sucevei. relieful înregistrează o scădere treptată în altitudine. situat la vest de Bistriţa Aurie şi dominat de mai multe vârfuri care depăşesc altitudinea de 1600 m: Omu (1931 m). Obcina Mare la est de valea largă a Moldoviţei. Masivul Căliman este cel mai înalt şi cel mai impunător munte vulcanic (Vf. culoarul depresionar Vatra Dornei. Munţii Stânişoarei. Popasul Mestecăniş. cu dispunere radiară faţă de conul vulcanic principal. armonia peisagistică a teritoriului justifică până la un punct. cu consecinţe însemnate asupra tuturor elementelor fizico-geografice. Regiunea muntoasă se include Carpaţilor Orientali. masivele Giumalău-Rarău. caracterizându-se printr-un relief neted (Depresiunea Dornelor) şi câmpuri de lunci şi terase desfăşurate în lungul văilor (culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc. dintre care cea mai înaltă este vârful Paşcanu (1479 m). Obcina Feredeu. grupe de masive şi complexe de culmi. câmpuri întinse de grohotişuri. Depresiunea Dornelor. Obcinile Bucovinei reprezintă un sistem de culmi muntoase. Obcina Mestecănişului se desfăşoară ca o culme prelungă cu altitudini din ce în ce mai scăzute spre SE (Vf. estului şi nordului continentului european.Gura Humorului. tipologia ecosistemelor. platouri structurale. care începe din vest seria unităţilor muntoase alcătuite din fliş poartă pe spinarea sa câteva „ cocoaşe “ . Sistemul de depresiuni din zona muntoasă constituie importante arii de discontinuitate morfologică faţă de regiunile înconjurătoare înalte. Munţii care alcătuiesc masivul Suhard se desfăşoară sub forma unui triunghi prelung.

Ea corespunde treptei celei mai coborâte a Podişului Sucevei. Cacica. om. Ea a fost creată în primul rând de numeroasele monumente ctitorite cu mai bine de 500 ani în urmă. Ei au reuşit ca alături de „stilul moldovenesc” din arhitectură. dar de dimensiuni mai mari. aici se întâlnesc interesante sisteme ecosisteme depresionare. cu turbării şi ape subterane mineralizate (Depresiunea Dornelor). regiunea Bucovina se caracterizează printr-un inedit indiscutabil: aici se desfăşoară unul dintre cele mai spectaculoase sisteme de culmi muntoase paralele între ele (Obcinile Bucovinei). Teişoara). Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă Bucovina. care îl străbate prin mijloc) a fost studiat cu interes de mai mulţi geografi. Depresiunea Liteni este situată în NE Podişului Fălticeni. subunitate înaltă a podişului Ssucevei. este de formă asemănătoare cu masivul deluros Dragomirna. cu alunecări de teren şi forme structurale. Compartiment al Podişului Moldovei.denumit astfel după apa Sucevei. culoare morfologice de vale. Podişul Suceava-Fălticeni. 1973) 3. în bazinul superior al Şomuzului Mare. aici se află cele mai pitoreşti depesiuni de contact dintre unităţile muntoase şi cele deluroase (Depresiunea Rădăuţi. . cota maximă este 528 m (Vf. Este cuprins între culoarele văilor Suceava şi Siret. Solca) (N. cu o altitudine medie de 360 m. depresiuni erozivo-denudaţionale. ca urmare a apropierii de munte şi a adâncirii reţelei hidrografice. văi asimetrice. Bărcăuanu în lucrarea sa Podişul Moldovei. iar în zona de confluenţă cu râul Suceava ia aspectul unei câmpii aluvionare intracolinare cu o lăţime de peste 12 km. Este partea de podiş cea mai fragmentată şi cea mai erodată. înălţimea medie 450 m.eroziune şi denudaţie. Depresiunea Rădăuţi este aşezată între râurile Suceava şi Suceviţa. Câmpia piemontană Baia. în epoca lui Ştefan Voievod (căruia chiar contemporanii i-au spus „ cel Mare”) şi a urmaşilor săi care sau străduit să-i continue opera.natură. Se întinde între culoarele văilor Moldova şi Suceava-Siret. Podişul Dragomirna este cea mai tipică parte a podişului Sucevei prin toate caracteristicile geomorfologice proprii Podişului Moldovenesc: monoclin cu forme structurale (cueste şi platforme). Depresiunea Rădăuţi reprezintă forme de relief neted. în timp ce culoarul Văii Siretului. Are o altitudine de 320 m. uneori terasat şi cu altitudinile cele mai coborâte. El consideră că cele mai importante subunităţi de relief din această regiune sunt: Dealurile piemontane Marginea-Ciungi se întind la poalele Obcinelor spre est. până în albia majoră a Sucevei. printre care şi V. Câmpia piemontană Baia este situată în lungul văii extramontane a Moldovei. Cea mai înaltă dar şi cea mai fragmentată subunitate de relief o constituie dealurile piemontane Marginea-Ciungi. Cota maximă este în dealul Ciungi (692 m). văi largi cu fund mlăştinos. are o faimă turistică pe care doar litoralul românesc o întrece. economie. Analizând modul cum se îmbină componentele mediului. în faţa Obcinelor. Podişul Sucevei (460 m. Pop. Culoarul Văii Siretului are în ţinutul Sucevei 6-8 km lăţime. are altitudine de 528 m.

Componentele patrimoniului turistic antropic au intrat în aria de interes turistic pe măsura manifestării tendinţei omului modern de a se cunoaşte pe sine prin cunoaşterea celor mai reprezentative realizări ale umanităţii. rezultat din potenţial şi amenajarea acestuia. unde „consuma” într-o maniera aparte. atâta bogăţie de istorie romaneasca. prin simbolistică determinând impactul emoţional pentru realizări ale trecutului . mănăstiri fortificate. cuprinde totalitatea factorilor de atracţie aparţinând cadrului natural şi antropic. În acest sens. Ele rezulta fie din soluţiile de edificare sau prezentare fie din modul de amplasare intr-un context natural sau antropic care le evidenţiază valenţele. Intrarea în aria de interes şi apoi în circuitele turistice consacrate este marcată în România încă din a doua parte a secolului al XIX-lea. a unor noi destinaţii şi obiective. deoarece este ştiuta o alta trăsătura a omului modern. Potenţialul turistic. strălucit reprezentat de frescele exterioare ale unor biserici. Fenomenul se accentuează în perioada interbelica şi mai ales in ultima jumătate a secolului trecut. instituţii de cultură şi artă) şi implicarea unui număr tot mai mare de persoane. Este un reflex firesc care marchează grupuri tot mai mari de persoane si care determină astfel intrarea în circuitul cunoaşterii.închegat în ultimii ani de domnie a lui Ştefan cel Mare. valorificaţi prin intermediul angajărilor turistice. Un atribut deloc neglijabil este şi acela al vechimii. În Bucovina. culoarea. care afirmă că „nicăieri pe tot pământul romanesc nu se afla pe un spaţiu atât de mic. biserici cu valoare artistică. În primul rând. merită amintită remarca istoricului D. atâta bogăţie de amintiri scumpe ale trecutului”. prin turism. din cele mai vechi timpuri si până astăzi. Doar aici. Ei generează fluxuri turistice cu arii de provenienţa interne sau internaţionale. la adăpostul munţilor şi codrilor s-au aflat primele capitale ale statului feudal Moldova) Suceava). care nu reprezintă decât jaloane în formarea civilizaţiei româneşti actuale. forma. În al doilea rând . muzee. ornamentele le atribuie calităţi cum ar fi unicitatea sau originalitatea. Aceasta componentă importantă a potenţialului turistic si-a adus astfel o contribuţie esenţială la individualizarea turismului de masă. obiectivele în sine reprezintă realizări efective cărora. o altă caracteristică a timpurilor actuale. aici s-au înălţat cele mai multe din ctitoriile Moldovei. conform teoriei lui N. Potenţialul turistic antropic. case memoriale. ineditul. să creeze „ un stil moldovenesc” şi in pictura murală. Ea constă în faptul de a găsi adeseori suport . ce se deplasează către arii de destinaţie. Acestora li se adaugă şi calitatea de atractivitate turistică. aici sunt ruinele celor mai vestite şi puternice cetăţi (Cetatea de Scaun a Sucevei). produsul turistic. aparţinând la categorii umane variate. al apartenenţei la o anumită epocă social istorică. când aşezăminte şi unele localităţi devin puncte de interes pentru turismul elitist. caracteristicile lor structurale precum dimensiunea şi materialul de construcţie utilizat. Onciul. stilul. aproape fiecare loc are o amintire istorică. monumente comemorative . cu un dublu impact: intrarea în aria de interes a tot mai multor categorii de obiective antropice (cetăţi feudale. ca de altfel şi cel natural se constituie ca un factor fundamental de dezvoltare a turismului. se impune mai ales prin componentele aparţinând timpurilor istorice. turistică. Atractivitatea turistică a obiectivelor de natură antropică are o conotaţie complexă. care deşi complementară sau derivată (faţă de funcţia sau destinaţia iniţială) poate deveni dominantă şi cu efecte benefice multiple. Ceangă.

scene care descriu scene importante din religie sau care oglindesc momente din istoria Europei (Cucerirea Constantinopolului la Humor. . Mănăstirile au fost ridicate aproape toate în secolele XV – XVI în timpul domniei voievozilor Ștefan cel Mare și Petru Rareș.ecoturism A.rural. .balnear. realizate în mod treptat în condiţii social istorice diferite. toate dând adevărata măsură a valorilor autentice ale societăţii. „verde de Sucevița” etc. Zona este presărată pe toată întinderea ei cu biserici și mănăstiri renumite pentru picturile exteriore și interioare. monumente unice și mesteșuguri specifice. odihnă și agrement. desimii rețelei hidrografice.de tranzit. de esenţă spirituală. . în mod diferenţiat.de congrese și reuniuni. gradului mare de împădurire a suprafeței județului.pentru sporturi extreme.pentru sporturi de iarnă.) și prezintă scene unice prin compoziția lor grafică. de cultură. . A. B. tradiții și obiceiuri străvechi. . . Geneza la Voroneț.moral în evadarea cunoaştere. ca intensitate sau modalitate. .pentru vânătoare și pescuit. . cultural (religios). ctitorii medievale care atestă o permanență spirituală și istorică a locuitorilor acestor meleaguri. .de recreere. Fiecare dintre acestea are o culoare dominantă („albastrul de Voroneț”. . datorită varietatii formelor de relief. edificii unice în lume (au primit în 1975 premiul „Mărul de Aur” acordate de Uniunea Internațională a Jurnalistilor și Scriitorilor din Turism). Turismul și pelerinajul religios Ținuturile Bucovinei înglobează pagini de istorie. într-un trecut considerat ca ideal sau sursa de inspiraţie de creaţie sau Întregul ansamblu al obiectivelor de natură antropică alcătuieşte un potenţial valorificabil din punct de vedere turistic.pentru echitație. El ţine de civilizaţia materială. Vânătoarea și pescuitul Vânătoarea și pescuitul și-au găsit din totdeauna condiții. .

Putna. Craciun. cu elemente folclorice de o valoare deosebită.Călimanul. Turismul cultural Turismul cultural in România este in general de natura religioasă.Rarăul. D. mai ales a vestitelor izvoare cu apă minerală. practicat în majoritatea cazurilor de turisti români. . . aceasta trasatură fiind definitorie pentru bucovineni. Aceasta forma de turism comportă o latură informațională. iepurele și în ultima vreme fazanul (Patrauți). practicat în cea mai mare masură de turiștii străini.Munții Bistritei.Giumalăul. Acesta este concentrat în jurul zonelor Vatra Dornei. . La acestea se adaugă calitatea aerului și a apelor. gradului mare de împădurire a suprafeței judetului.Călimanul. datorită varietății formelor de relief.Suhardul. . . fără aditivi. se vânează (pe lângă unele răpitoare). biserici.Munții Bistritei. . Acestia sunt motivati de considerente spirituale si se manifesta mai ales cu ocazia sarbatorilor religioase traditionale (Pasti.Turismul de pelerinaj. etc. . atrași de frumusețea și de încărcătura cultural-istorică a obiectivelor turistice (manastiri. desimii rețelei hidrografice. Turismul sportiv Vânătoarea și pescuitul și-au gasit din totdeauna condiții. Agroturismul Turismul rural(agroturismul) detine o pondere considerabilă. E. Un element cheie este ospitalitatea oamenilor. muzee. Gura Humorului și în general în localitațile învecinate mănăstirilor. Turismul rural din județul Suceava se caracterizează prin mai multi factori determinanți: dintre cei mai importanti factori am putea aminti: Calitatea peisajului natural și numeroasele obiective turistice de factură religioase. conservanți sau compusi chimici sintetici.Suceava detine cel mai mare fond de vânatoare din țară: .Suhardul. Datorită unui exces de spatiu în gospodăriile țărănesti (mai ales în zona de munte a județului) există posibilitatea gazduirii turiștilor în gospodărie. hramuri bisericesti). În podis. Județul participă cu peste 18% la planul de carne de vânat pe țară. turiști fiind motivați de ideea de învața și de a cunoaște lucruri noi despre aceste locuri.). . . Demn de reținut este faptul că în cadrul gospodăriilor agroturistice sucevene. Suceava detine cel mai mare fond de vânatoare din tara: .Rarăul. Câmpulung Moldovenesc. acestora oferindu-se camere aranjate și mobilate în stil bucovinean tradițional.Giumalăul. C. turiștii au ocazia să servească produse alimentare 100% naturale.

Dârmova. pentru nămol și cu secții de hidroterapie. F. Dorna Candrenilor. ele adăpostesc sanatoriul balnear și clubul statiunii. Se mai cunosc surse de ape minerale la Poiana Stampei. Poiana Negrii. situată pe strada Bogdan Vodă. Izvoarele minerale din zonă erau cunoscute încă din anul 1790. Stațiunea dispune de doua baze de tratament. dar in special in statiunea balneoclimaterica Vatra Dornei. orașul Vatra Dornei s-a dezvoltat pe multiple planuri. dispune si de pârtii de schi si săniuțe amenajate (pe pantele muntilor Dealu Negru. Călăria se practică la herghelia din localitatea Rădăuți.100 de locuri în vile si complex. În stațiune se poate face și cură de teren. zăcămintele de ape carbogazoase constau într-un numar de 37 izvoare. nămolul de turbă și izvoarele minerale carbogazoase. Sporturile de iarnă se practica pe tot cuprinsul zonei. Județul participă cu peste 18% la planul de carne de vânat pe țară. iepurele și în ultima vreme fazanul (Pătrăuți). principalele instituții utilizate de cei veniti la tratament. cât și pentru avansați. Un factor natural care a contribuit si contribuie din plin la dezvoltarea orașului Vatra Dornei și a tinutului înconjurător îl constituie patrimoniul forestier. O .În podiș. avatul și știuca. se poate face și cură internă. Turismul terapeutic Turismul în scop terapeutic este practicat în special în depresiunea Dornelor și Câmpulungului. Glodu. Râurile județului oferă condiții deosebit de favorabile pentru pescuit. Dornișoara. care numai în zona orașului acoperă peste 10. Stațiunea Vatra Dornei funcționează în regim permanent și este renumită pentru climatul ozonat. se vânează (pe lângă unele răpitoare). Astfel. Vizitatorii pot încerca valoarea cailor de rasa în manejul amenajat în incintă. sodice și bicarbonate utilizate în tratarea unor afecțiuni ale aparatului locomotor. datorită izvoarelor minerale. urmând ca pe parcursul timpului acest număr să se dubleze. cu căzi pentru băi carbogazoase. Stațiunea dispunea de o capacitate de 1. iar în cele de podiș cleanul. “Parcul orașului” situat la poalele Dealului Negru este principala zonă de concentrare a izvoarelor minerale precum și a instituțiilor balneare si turistice. Farmecului natural al locurilor i s-a adaugat si o plăcuta ambianță urbanistică: pe lânga vilele și construcțiile balneare din trecut s-au ridicat noi edificii balneare și cartiere de blocuri.000 ha. construite în 1895. Chiar la intrarea în parc. Pe lângă cura externă. Panaci. crapul. cardiovascular si ale sistemului nervos periferic. vizitatorul întâlnește două clădiri. Runc si Bârnarel). Vatra Dornei. locul principal îl ocupă păstrăvul și lipanul. După al doilea razboi mondial. Broșteni. impun o notă specifică acestei zone. care fiind avantajata de pozitia sa (la o altitudine de 802 m ). Saru Dornei. pe aleile parcului. Neagra Sarului si Drăgoiasa. mreana. Aici se găsesc pârtii atât pentru începători. Pe hipodromul de lângă crescătorie se organizează concursuri hipice. Spre sfârșitul secolului al XIX lea au început sa fie folosite băile de namol care utilizau nămolul extras din tinovul de la Poiana Stampei. Ortoaia. În apele de munte. impunătoare prin dimensiuni si prin stilul baroc în care au fost concepute. dar primele amenajări în scop terapeutic au avut loc abia în 1845. care apar pe teritoriul localităților: Poiana Cosnei. Prezența izvoarelor minerale.

Cacica. 15 august este o dată care trebuie reținută. Mănăstirile bucovinene-scurtă prezentare Originalitatea Bucovinei o formează locaşurile sfinte. Orașul Vatra Dornei. localitatea cu cea mai semnificativa comunitate poloneză din Bucovina oferă gazduire și „Muzeului Minorităților”. Barbara. peștera piticilor și imensa sală de dans. având teritoriul foarte bogat în ape bicarbonate-ferginoase. pentru că atunci este sărbătorită cu mare fast Sf. Ascunse de lumina zilei se află lacul sărat. refugii ale credinţei. Sarea de la Cacica Existența comunei Cacica este strâns legată de munca ce se desfasoară de la 27 și până la chiar 48 de metri adâncime în interiorul salinei. sfânta ocrotitoare a lucrătorilor în adâncuri.nouă bază de tratament și odihnă a orașului o constituie cea a Hotelului Intus. ca și altarul Sf. Capitolul III Studiul de caz Mănăstirile din Bucovina 1. alese drept locuri de veşnica odihnă de domnitorii Moldovei. Aici jos domnește constant o temperatura de 4 grade C. este considerat ca fiind unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute stațiuni balneare din Carpații Orientali. reprezentând în acelaşi timp autentice opere de artă în care cunoscătorii au găsit o sinteză a inspiraţiei de origine bizantină cu influenţa Renaşterii . Maria.

Ctitoria boierilor Movileşti.occidentale din secolele XV-lea şi al XVI-lea. Putna lui Ştefan cel Mare(1466) Slatina a lui Alexandru Lăpusneanu(1561) Solca lui Ştefan Tomşa . Mănăstirea Moldoviţa (1532). Biserica Arbore(1503)-hatmanul Luca Arbore. La o analiza comparativă din punctul de vedere al vechimii. la Şcoala de pictori moldoveni ce luase fiinţă la Voroneţ. Acesta a îndreptăţit pe George Vâlsan (1965) să afirme că :”numai un popor de păstori munteni[…] a putut născoci o astfel de minune artistică. al cărei teritoriu se întinde astăzi peste zona din apropierea oraşelor Suceava. Mitropolitul Grigore Roşca. Alexandru Lăpuşneanu. socotită azi ca una dintre cele mai alese realizări artistice populare ale Europei. Ctitoria logofătului Teodor Bubuiog. Campulung Moldovenesc si Rădăuţi din Romania și zona Cernăuţi din Republica Ucraina. Mănăstirea Suceviţa. monumente de importanţă universală. împreună cu nordul Moldovei a fost denumită şi ”Tara de Sus”. Ctitoria lui Petru Rareş. fiind situată de istoricii de artă înaintea bisericilor din Athos şi Pisa. galbenul de Moldoviţa şi verdele de Suceviţa – culorile de fond ale frescelor) a rămas încă necunoscută iar prospeţimea picturilor este nealterat. piese de îmbrăcăminte brodate. modul de funcţionare. ca valoare artistică cu picturile murale de la San Marco din Veneţia. Familia Movileştilor ) fiecare cu culoarea sa specifică . Această zonă oferă privelişti de o rară frumuseţe. Regiunea istorică BUCOVINA. Voroneţul este cea mai valoroasă prin picturile sale monumentale. Raşca. .” Alte mănăstiri vizitate şi apreciate de turişti sunt Mănăstirea Dragomirna (1609) a lui Anastasie Crimca. Leonard da Vinci sau Michelangelo. Geneza şi Judecata de apoi la Voroneţ. Frescele exterioare.Ştefan cel Mare. Suceviţa (verde). Mănăstirea Humor (1530) . obiecte religioase de mare preţ aduse de la Muntele Athos) din vremurile cele mai înfloritoare ale voievo zilor moldoveni. la care se adaugă un şirag de mănăstiri ctitorite de foşti mari domnitori şi boieri moldoveni de-a lungul timpului (Muşatinii . prin amploarea şi efectul lor decorativ. Voroneţ (albastru) . Opera artiştilor moldoveni anonimi este comparată cu operele lui Giotto. Probota(1530). Moldoviţa (galben) şi Arbore (combinaţie de culori). Acestea sunt singurele biserici pictate. la iniţiativa vărului său. dar mai ales a stilurilor in care au fost realizate . conservate ca atare. giuvaeruri. „de o mirifică exuberanţă cromatică” sunt comparate. După rangul ecleziastic şi după. Demne de amintit sunt : Mănăstirea Voroneţ (1488). a funcţiilor. Aceste monumente au fost incluse de UNESCO printre capodoperele de artă ale lumii şi de asemenea Federaţia Internaţională de Turism a Jurnaliştilor şi Scriitorilor (FIJET) le-a decernat Premiul internaţional „Pomme d’ or” (1975). Ctitoria lui Ştefan cel Mare. Ele au fost pictate în epoca lui Petru Rareş. Humor (roşu) . roşul de Humor. Alexandru cel Bun . Compoziţia culorilor (albastru de Voroneţ . Petru Rareş. Scara virtuţilor la Humor). se poate face o diferenţiere în mai multe categorii de aşezăminte religioase. Aceste mănăstiri prezintă scene unice prin compoziţia lor grafică scene care descriu scene importante din religie sau care oglindesc momente din istoria Europei (Cucerirea Constantinopolului la Humor. Ştefan Tomşa. mănăstiri şi schituri. Ele pot fi considerate şi deţinătoarele multor relicve de artă (manuscrise cu miniaturi strălucite. încheie seria marilor monumente din epoca formării şi apogeului stilului moldovenesc. acestea pot fi catedrale. Suceviţa. care prin fresce continua tradiţia lui Petru Rareş. biserici.

oraş reşedinţă de judeţ este un oraş vechi. devenit astăzi un important centru turistic şi recunoscut datorită obiectivelor sale de mare atractivitate turistică. vizitat de numeroşi turişti români şi străini este Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. conform Fondului Religionar din Bucovina (1865). boieri şi de întreg poporul. oraşul Suceava. unde se găsesc moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava aduse de la Biserica de la Mirăuţi. ce adăpostesc un număr redus de călugări. iar la nord trecătoarea Prutului cu drumurile lor de comerţ şi propaganda între Apus şi Răsărit. O alta forma de aşezări monahale o reprezintă schiturile. Bucovina înseamnă pentru fiecare turist în parte o experienţă extraordinară şi în acelaşi timp o călătorie obositoare. La Suceava în cadrul celor câteva zeci de biserici se remarcă bisericile Mirăuţi. Zamca.Dintre acestea o atenţie deosebită a fost acordată mănăstirilor. preoţi. care se recomandă a fi făcută în timp. Primul care a cercetat numărul mănăstirilor şi schiturilor în Bucovina a fost Aaron Pumnul. situate în poziţii greu accesibile în special în zona de munte. şi Necropola Domnească. apărând la apus trecătoarea Bistritei. Cel mai însemnat edificiu religios. Multe dintre ele prezintă atractivitate datorita literaturii populare care circula pe baza lor. considerată cea mai veche construcţie medievală de zid din Moldova. edificii de mici dimensiuni.” Astfel caracteriza Enciclopedia României din 1938. a ajuns un fel de târg de interes mai mult local care păstrează din trecut numai bisericile şi ruinele cetăţii. Bisericile în Bucovina că de altfel şi în Ţara Româneasca. Ele au avut un rol important după secolul al XV-lea atât pe plan cultural cât şi istoric. Acest lucru se explică prin faptul că biserica ortodoxă. Mănăstirile şi schiturile adiacente lor sunt presărate mai ales din partea de vest şi de nord a Moldovei. „Această bătrâna cetate de scaun. dar şi datorită binecunoscutei ospitalităţi bucovinene. ca de exemplu Chilia lui Daniil Sihastru. Sfântul Dumitru. negustori. este scoaterea sfintelor moaşte pe 24 iunie. sprijinită de voievozi. Hramul bisericii este „Sfântul Gheorghe” (23 aprilie). Se impune biserica Bogdana. după ce a cunoscut strălucirea. El a ajuns la concluzia că în acest ţinut şi-ar duce existenţa 23 de mănăstiri şi schituri. . dar sărbătoarea propriu-zisă care atrage mii de turişti. Acest circuit nu poate începe decât din oraşul Suceava. Multe dintre ele sunt ctitorii voievodale şi în perioada lui Ştefan cel Mare au reprezentat tot atâtea marcări ale războaielor şi victoriilor sale. mândru de trecutul său. prin armonia intre dimensiuni. a picturilor realizate şi a unei vieţi monahale ascetice. Oraşul Suceava. dovezi ale evlaviei românilor căci toate au fost întemeiate de voievozi. Bucovina cuprinde „ un sobor de locaşuri sfinte”. caracterizată de post priveghere şi rugăciune. a aşezat mai cu seamă spre hotarul de Apus şi Miaza-noapte a ţării fortăreţe naturale de apărare a credinţei (mănăstiri pentru stăvilirea primejdiei romano-catolice şi pentru întărirea ortodoxismului). Ctitoria Muşatinilor. precum şi prin pictura murală interioară sau exterioara. sau răzeşi români. influentele bizantine. Sfântu Gheorghe. se remarcă nu atât prin dimensiuni cât mai ales prin unitatea compoziţiei.

naos şi altar. Prima construcţie a fost ridicată probabil în secolul al XIV-lea de Petru Muşat. Clădirea este impunătoare. repetând cu mici deosebiri forma şi stilul bisericii lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Neamţ. suferind de pe urma spălării şi fiind pe alocuri repictate. Bogdan al III-lea cel Orb şi terminată de Ştefăniţă. În interiorul bisericii se află racla moaştelor Sfântului Ioan cel Nou. Deosebit de valoros este tabloul votiv şi în special portretul lui Ştefăniţă Vodă. în interior se păstrează pictura originală. iar la sfârşitul secolului al XIX-lea ea a fost restaurată de K. Are însa o formă mai greoaie şi este realizată cu materiale inferioare. dreptunghiular. Biserica Sfântul Dimitrie (26 octombrie ziua în care se sărbătoreşte hramul). realizat prin cărămizi şi discuri smălţuite. numită astfel fiindcă aici erau unşi „mireuţi” voievozii Moldovei. (Sfântul Ioan din Piatra Neamţ). Catapeteasma a fost lucrată în foiţă de aur. Ea este ridicată pe un plan simplu. Sunt remarcabile frescele din altar şi naos. Ea este o copie a bisericilor orăşeneşti cu plan mixt din epoca lui Ştefan cel Mare. o prima clădire dărâmându-se din motive necunoscute. însă apar şi decorul prin frescă. împărţirea tradiţionala în pronaos. doar că la Suceava pridvorul este închis. Picturile din pronaos şi din pridvor sunt mai puţin valoroase. Gravurile înfăţişează. se află Biserica Domniţelor cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie). biserica existând în 1401. când a fost folosit ca foişor de foc. înconjurată doar de construcţii noi. În Spatele parcului central al oraşului. Tot în centrul oraşului. se află Biserica Învierii. fiind mai mult simbolică. Moldoviţa. zidită în 1551. chiar pe locul unde s-au aflat curţile domneşti din Suceava. dar armonioase fiind încoronată de o turlă zveltă. Acum se află şi el într-un program naţional de restaurare iniţiat de Ministerul Culturii şi Cultelor. dăunează aspectului general al monumentului. În schimb. Ea a fost zidită în 1643 de Vasile Lupu ca paraclis a palatului domnesc. când s-au adus la Suceava moaştele Sfântului Ioan cel Nou.A. Ea a fost reconstruită în totalitate în secolul al XVII-lea. scene din viaţa Sfântului Ioan cel Nou. El a fost construit în 1561 de Alexandru Lăpuşneanu şi înălţat cu un etaj în secolul al XIX-lea. . Clopotniţa. Nu lipsesc decorul policrom.Mănăstirea se află chiar în centrul oraşului. Momentan se afla în lucrări de restaurare în ceea ce priveşte pictura interioară. împodobită cu 12 plăci de argint gravate. Pe o străduţa care se îndreaptă din centrul oraşului spre Cetate se află Biserica Mirăuţi. Are un plan triconic şi seamănă cu o alta clădire a lui Petru Rareş. Deşi podoaba picturală a exteriorului (realizată în 1534) s-au păstrat urme doar pe peretele sudic. care au fost curăţate fără a fi refăcute. Faţadele au fost acoperite în întregime cu fresce dar nu s-au păstrat decât parţial pe turlă. aşezate pe lemn de chiparos din secolul al XV-lea. Romstorfer. Zidirea ei a durat opt ani fiind începută în 1514 de către fiul lui Ştefan cel Mare. lipită pe partea nordică. Construcţia are proporţii mici. interiorul este tratat unitar. Mai spre vest nu departe de locul Curţii Domneşti se afla Ctitoria lui Petru Rareş. (1522). de Elena Rareş. În partea de răsărit a bisericii se află un masiv turn de clopotniţa. Biserica are o construcţie monumentală: 36 metri lungime şi 16 metri lăţime. ca şi frescele mai noi din pridvor. care actualmente se află în lucrări de restaurare. Construcţia a durat doi ani (1534-1536).

cu o aşa de înaltă calitate a frescelor exterioare. deşfăşurat cu ocazia împlinirii în 2004 a 500 ani ce la moartea marelui voievod Ştefan. dar nu au turnuri la colţuri. Pe latura răsăriteană se află turnul intrării.000 pentru realizarea acestui program. cât şi didactice: pentru a promova ortodoxismul şi pentru a educa oamenii de rand. În majoritatea cazurilor. apoi extinse către pereţii exteriori.500 “ dedicate integral obiectivelor istorice şi religioase din judeţul Suceava. atât pentru sezonul cald cât şi pentru cel rece. orice turist îşi poate desfăşura periplul spre obiectivele turistice din Bucovina. După trecerea pasarelei peste calea ferată. Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă de aproximativ două milioane de Euro din partea Uniunii Europene. scenele au fost pictate pe pereţii interiori. Meridiane. Zidurile sunt întărite cu contraforturi spre exterior şi interior. acordate prin programul PHARE 2000. bisericile au fost întemeiate ca loc al familiilor nobile pentru îngropare. Prima dată. pictorii (majoritatea necunoscuţi) au descris poveştile biblice ale pământului şi ale raiului. Construcţiile actuale datează de la începutul secolului al XVII-lea . fiecare pictor a interpretat scenele în feluri uşor diferite. Într-adevăr. Sunt pregătite mari manifestări în toate ctitoriile lui Ştefan cel Mare şi mai ales la Mănăstirea Putna. toate incluse în programul “ Bucovina de aur “ iniţiat de Ministerul Turismului din anul 2000. Bogatul şi variatul potenţial al Bucovinei impune măsuri de dotare şi organizare din ce în ce mai ample la nivelul 26 Epuran.800. În anul 2003 a fost propus proiectul “ Ştefan cel Mare.. nu există alt loc pe pământ în care se afla un astfel de grup de biserici.26 Toate acestea programe au în comun o serie de obiective. “Circuit în Moldova de Nord”. scene din viaţa Sfintei Fecioare şi a lui Iisus Hristos. iar pe cea apuseană o construcţie combinată ingenios cu rol dublu: turn de apărare şi paraclis. Părăsind oraşul prin cartierul Iţcani şi urmând drumul E 85.000.Mănăstirea-cetate Zamca se situează în zona armenească a oraşului dincolo de piaţa comerciala a oraşului. 2. povestiri despre începuturile omenirii şi viaţa după moarte. Ed. în acest caz se asistă la o devansare a amenajărilor turistice de către fluxul de turişti. Un alt proiect “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în Bucovina” vine în întâmpinarea nevoii unei infrastructuri mai perfecţionate. Deşi urmând programul iconografic canonic. Folosind culori precum Albastrul de Voroneţ. Statul român a acordat suma de 1. Bucureşti . Biserica ridicată pe plan dreptunghiular se află în mijlocul unor incinte de forma unui patrulater neregulat . Pentru Bucovina există o serie de proiecte ce privesc dezvoltarea turismului. Gh. Roşul de Humor sau Verdele de Arbore. la dreapta se desprinde o şosea asfaltată care conduce la Mănăstirea Dragomirna.vocabular al limbii romane. manifestări ce vor antrena” valuri ” de sute de mii de turişti. Perspective de dezvoltare a turismului religios în Bucovina Potenţialul turistic al Bucovinei nu aste suficient valorificat şi nici serviciile turistice nu sunt diversificate. Motivele pentru astfel de scene vaste erau atât religioase. 1968. o inscripţie pe turnul intrării indicând anul 1606.

Turismul cultural din România este în general de natură religioasă. Unul dintre elementele cele mai importante în exploatarea turistică îl constituie reţeaua de drumuri care leagă între ele diferite obiective. Arbore. Glăvan V. Ştefan cel Mare. toate aceste obiective incluse în programele referitoare la dezvoltarea turismului cu precădere cel religios trebuie să fie susţinute de o eficientă campanie publicitară. (2006). Humor sau Probota nu încetează să uimească cu frescele exterioare ce datează de aproape 500 de ani.27 Bucovina cu aşezările în care au existat reşedinţe sau domenii voievodale a devenit demult destinaţie de pelerinaj. Pentru turismul rural se manifestă încă o cerere relativ scăzută. chilii. care să asigure servicii de cazare şi masă în conformitate cu bine cunoscuta ospitalitate bucovineană. Potenţialul turistic şi valorificarea sa. La fel de importante sunt şi lucrările de întreţinere şi restaurare a monumentelor culturale şi de artă. schituri. În patrimoniul turistic al ţării ea se impune ca o zonă cu un potenţial turistic de o deosebită importanţă în care se remarcă în primul rând fondul turistic cultural cu momente istorice şi artă feudală. elevi) motivaţi de ideea de a învăţa şi de cunoaşte lucruri noi despre locurile vizitate. mănăstirile Voroneţ. Între ei întotdeauna pomenit primul este Ştefan cel Mare ziditor aproape a 50 de biserici. ocazionate de împlinirea a 500 de ani de la moartea ctitorului Mănăstirii Putna. Ele înseamnă povestea unor voievozi care au vrut să-i mulţumească lui Dumnezeu. Cea mai vizitată dintre mănăstiri este Mănăstirea Voroneţ. Salba de mănăstiri din Bucovina reprezintă a doua zonă turistică a României după litoralul Mării Negre. Editura Fundaţiei România de Mâine. Extraordinarele lăcaşe aflate în patrimoniul UNESCO.cerinţelor turismului modern. Bucureşti 27 . Această formă de turism comportă şi o latură spirituală pentru turiştii români . atât la nivel de judeţ. E a se pregăteşte pentru manifestările din 2004. cat şi în întreaga ţară şi străinătate. Putna. De aceea se propune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport. în general oameni simplii şi una informaţională mai ales în cazul turiştilor străini şi al turiştilor români (intelectuali. Moldoviţa. Eforturi considerabile se depun şi pentru încurajarea agroturismului prin amenajarea de case în reţeaua agroturistică din Voroneţ. De altfel. Suceviţa. biserici. muzee). studenţi. această situaţie fiind deteriorată de lipsa mijloacelor financiare în cazul turiştilor români si de insuficienta promovare în rândul turiştilor străini. practicat de turişti români şi stăini atraşi de frumuseţea şi de încărcătura cultural istorică a obiectivelor turistice (mănăstiri. Mănăstirea Humorului. Vatra Moldoviţei. Mănăstirea Putna se remarcă prin cea mai importantă bază de cazare care se află în lucrări de extindere.

mai ales în cazul turiştilor români.În perioada de după revoluţia din decembrie 1989. În codiţiile unei valorificări juste agroturismul ar constitui o adevărată investiţie profitabilă. au apărut (fie în curţile mănăstirilor fie construcţii destinate cazării turiştilor. albume.000 de turişti. Aceste baze apar ca o rezultantă strictă a cererii sensibilitate la variaţiile acesteia. Aşadar. Acest număr poate să crească dacă se vor lua măsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea şi diversificarea bazei de cazare. pliante în vederea promovării obiectivelor turistice de natură religioasă. bazelor de cazare există un turistice. se remarcă relaţii de strânsă dependenţă între mărimea cererii turistice şi gradul de dezvoltare al infrastructurii fiecare dintre cei doi parametri stimulându-se reciproc. Aşa se explică de ce în ultimii promovare a Bucovinei. Pe de o parte este vorba de lipsa mijloacelor financiare. Pentru pensiunile turistice şi fermele agroturistice se înregistrează o cerere mult mai mică raportat la oferta turistică (potenţialul turistic şi capacitatea de cazare existentă). Cifrele utilizate au fost culese de la maicile stareţe sau de maicile-ghizi. iar pe de altă parte un aspect negativ esenţial îl reprezintă promovarea insuficientă în străinătate a obiectivelor turistice religioas. dar şi a programelor de promovare ele turismului. dar încă intr-un ritm şi un volum nesatisfăcător. care s-au orientat după numărul de bilete vândute sau după însemnările din cartea de impresii. a luat fiinţă agroturismul (turismul rural). În general media anuală a turiştilor care vizitează mănăstirile din Bucovina este de 100. mai ales în incinta mănăstirilor. datorită programului de în satele din jurul acestora) . Infrastructura în turismul religios. a liberei circulaţii. care implică un număr din ce în ce mai mare de persoane. 3. aflat încă în studiu incipient. Acestea sunt motivele principale pentru care asistăm la o devansare a amenajărilor turistice de către fluxul de turişti. manifestând o mare ani . Valorificarea superioară a potenţialului turistic şi stimularea activităţii turistice sunt condiţionate de dezvoltarea. În cazul turismului religios nu se poate vorbi despre o evidenţă strictă a turiştilor pentru că nu există o statistică exactă a acestor date. Baza de cazare specifică edificiilor religioase În cazul turismului religios baza de cazare existentă este în continuă dezvoltare şi modernizare. modernizarea căilor de acces la obiectivele turistice şi a mijloacelor de transport. perfecţionarea şi diversificarea infrastructurii turistice care are rolul de a satisface cererea turistică prin dotări şi servicii specifice. numărul turiştilor români şi străini a crescut de la un an la altul. Potenţialul turistic al Bucovinei nu este suficient pus în valoare. De altfel. precum şi organizarea mai bună a reţelei ce oferă ghiduri. Ca urmare a intensificării acestor forme de turism. turismul religios s-a dezvoltat mai mult ca urmare a afirmării credinţei. Între introducerea în circuitul turistic a unor obiective şi construirea paralelism evident. iar serviciile turistice nu sunt foarte diversificate. ponderea turiştilor români fiind mereu mai mare.

această bază de cazare este destul de extinsă. Comparativi cu celelalte mănăstiri. Mai recent. veniţi îndeosebi din Maramureş. în cazul turismului religios se detaşează casele de oaspeţi din incinta mănăstirilor. au început să se remarce şi bazele de cazare secundare. Balada. toate de două stele. Meridiane. ca de exemplu Mănăstirea Suceviţa care nu deţin spaţii de cazare. Actul turistic se materializează. actualmente aflată în curs de dezvoltare. În acelaşi an. precum şi cabanele şi vilele turistice ce au în program vizite sau excursii la mănăstiri. Orice turist primeşte din partea mănăstirii adăpost şi mâncare pentru maxim trei zile. că în urmă cu câţiva ani a existat aici o bază de cazare de câteva zeci de locuri. Camerele sunt cu mai multe paturi. înnoptează sub cerul liber. Ed. cu baie proprie. Pimen. S. “Circuit în Moldova de Nord”. Arcaşul. în definirea tipurilor ţinându-se seama de mărime.Tipologia bazelor de cazare are la origine criterii diverse. Mănăstirea Putna este ansamblul mănăstiresc cu cea mai complexă bază de cazare. ceea ce reprezintă doar 3% din capacitatea naţională. Pentru o perioadă îndelungată. iar altele bărbaţilor. construit după revoluţie în afara incintei mănăstireşti. funcţionalitate. Astfel. unele fiind rezervate femeilor. Ioan cel Nou. 28 Epuran. turiştii putând fi cazaţi în hotelurile din oraş: Bucovina. 1968. perioadă de utilizare. tipul de turism pe care-l deservesc. limitarea turismului doar la simpla vizitare a mănăstirilor este sinonimă cu realizarea componentei culturale. nu mai există decât chiliile celor 20 de călugări şi casa P. integrate domeniului turistic temporar şi la un nivel modest de funcţionalitate. din punct de vedere economic numai o dată cu funcţionarea acestor baze de cazare pe anumite tarife. Există mănăstiri. aceasta este redusă. Momentan. Gloria. capacitatea de cazare turistică din incinta mănăstirilor este de circa 400-450 locuri. fără nici o eficienţă pe planul încasărilor. Mănăstirile şi bisericile din oraşul Suceava nu deţin baza de cazare proprie. În timpul sezonului sunt date în folosinţă câteva căsuţe din lemn. în curtea mănăstirii. La hramul mănăstirii (24 iunie) cei mai mulţi turişti. în acest caz. Bucureşti . turistul trebuie să plătească o suma de 200 000 lei. pe partea dreaptă. în Bucovina la nivelul anului 2001 existau 71 de structuri de cazare folosite de către turiştii veniţi să viziteze mănăstirile din acest ţinut dintr-un total de 96. pentru că astfel. Cu această medie Bucovina rămâne în urma unor regiuni turistice de prim ordin ca litoralul Mării Negre sau Valea Prahovei. Suceava. baza de cazare se constituie din Arhondaric ce dispune de 80 de locuri şi din hotelul mănăstirii.28 În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică a mănăstirilor. După afirmaţiile părintelui Nicolae. Este o clădire modestă cu două niveluri. ghidul muzeului mănăstirii. În urma cercetărilor de teren. confort. care poate adăposti 210 turişti. După afirmaţiile preotului-călugăr Nicodim. Astfel. Casa de oaspeţi este destinată personalităţilor. Zamca. cum ar fi pensiunile urbane şi rurale fermele agroturistice.. ghidul Mănăstirii Sf. Gh. capacitatea de cazare turistică existentă era de 5534 locuri.

în timpul vizitei lor în incinta mănăstirii ei fiind interesaţi în mod deosebit de tradiţiile şi obiceiurile religioase româneşti. Ele nu au decât o masă. motiv pentru care este necesară rezervarea prin telefon. Ea are 14 camere cu câte două sau 3 paturi. altele aflându-se în zone unde este dezvoltat agroturismul. acestea fiind compensate de gospodăriile ţărăneşti dornice de a caza turişti dar şi de apropierea oraşului Gura Humorului. În Mănăstirea Dragomirna baza de cazare este aproape inexistentă existând totuşi câteva amenajări pentru turişti. Peste 60% din turiştii străini doresc să fie cazaţi. se pregăteşte mâncarea. Momentan mănăstirea a rămas fără sursă de apă. Maica Tatiana afirmă că aceste construcţii au obţinut cu greu permisiunea de a fi construite deoarece lângă un monument istoric precum Moldoviţa nu se poate construi decât la o distanţă minima de 200 metri. Această capacitate de cazare se dovedeşte a fi foarte mică în comparaţie cu cererea turistică. Mănăstirea Râşca oferă turiştilor cazare într-o clădire situată în faţa bisericii mănăstirii. 29 Epuran. datorită secării lacului Dragomirna. în afara chiliilor celor 60 de călugăriţe nu deţine alte structuri de cazare. cum a fost cazul vizitei recente din luna mai 2003 a Prinţului Charles al Marii Britanii. neexistând o statistică propriu-zisă a capacităţii de cazare.Deşi dotarea este foarte simplă. Celelalte mănăstiri au bază de cazare cu o capacitate foarte redusă. Lângă această gospodărie există o vilă cu doua etaje destinată vizitatorilor de seamă. În aceeaşi gospodărie există „Casa pentru închinători” ce se reduce la doua camere cu câte 12 paturi. aspectul camerelor este plăcut şi primitor. Ed. câteva paturi. Meridiane. iar pereţii sunt împodobiţi de icoane. Rădăuţi) unde există hoteluri pentru cazare. După afirmaţiile Maicii Ştefania majoritatea turiştilor care vor să înnopteze aici au la dispoziţie hanul turistic Suceviţa din vecinătatea mănăstirii cu o capacitate de 124 locuri. Suceava-Dragomirna-Rădăuţi-Putna-Marginea-Suceviţa-Vatra-Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-Stupca-Suceava (262 km). se cresc animale.. Mănăstirea Probota are o capacitate de cazare de 30 de locuri rezervarea făcându-se tot prin telefon. Trasee turistice Pentru vizitarea mănăstirilor din Bucovina se recomandă câteva trasee29 1. Datele obţinute de la mănăstiri sunt pur orientative. Gh. 1968. “Circuit în Moldova de Nord”. Pentru Mănăstirea Moldoviţa după 1990 s-a permis construirea unei gospodării a mănăstirii în care vieţuiesc maicile mai tinere. Mănăstirea Suceviţa spre deosebire de Mănăstirea Putna. Bucureşti . şi scoarţe specifice Bucovinei. 4. Bazele de cazare din Mănăstirile Voroneţ şi Umor sunt minime. Unele sunt situate în oraşe (Siret.

Fălticeni-Râşca-Baia-Mălini-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-Suceava-Fălticeni (200 km). Suceva-Fălticeni-Baia-Mălin-GuraHumorului-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-Stupca-Suceava (161 km) 5. 6. 11. Gura Humorului-Mănăstirea Humorului-Cacica-Solca-Arbore-Rădăuţi-Putna-MargineaSuceviţa-Vatra Moldovitei-Vama-Voroneţ-Gura Humorului (200 km). 12. Vatra Dornei-Pasul Mestecăniş-Câmpulung Moldovenesc-Slătioara-Mănăstirea HumoruluiCornul Luncii ( Mălini-Slatina-Baia )-Fălticeni-Suceava-Dragomirna Gura Humorului-Voroneţ-OstraBroşteni-Zugreni-Vatra Dornei (330 km). Suceava-Dragomirna-Rădăuţi-Putna-Marginea-Suceviţa-Vatra Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei-Zugreni-Broşteni-Pasul Tarniţa-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-StupcaSuceava (380 km). Câmpulung Moldovenesc-Lucina-Vatra Dornei-Zugreni-Rarău-Câmpulung Moldovenesc (175 10. Humorului-Mălini-Baia-Fălticeni- 4.2. Moldoviţei-Vama-Voroneţ-Mănstirea Humorului- 7. modernizarea mijloacelor de . Suceava-Stupca-Mănăstirea Humorului-Voroneţ-Câmpulung Moldovenesc-Rarău-ZugreniVatra Dornei-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Moldoviţei-Suceviţa-Marginea-Putna-Rădăuţi-ArboreCacica-Dragomirna-Suceava (400 km). Rădăuţi-Putna-Marginea-Suceviţa-Vatra Cacica-Solca-Arbore-Rădăuţi (234 km). 13. Câmpulung Moldovenesc-Voroneţ-Gura Humorului-Cacica-Solca-Arbore-Rădăuţi-PutnaMarginea-Suceviţa-Vatra Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc (235 km). folosirea ciberneticii şi tehnicii de calcul în diverse sectoare de activitate. conturarea ştiinţei ca ramura de producţie. 5. industrializarea agriculturii. Concluzie În noianul de transformări produse în viaţa social-economică după al II-lea război mondial introducerea automatizării. 3. 8. 9. Suceava-Stupca-MănăstireaHumorului-Voroneţ-Gura Probota-Suceava (280 km). km). Câmpulung Moldovenesc-Vatra Moldoviţei-Suceviţa-Marginea-Putna-Rădăuţi-Arbore-SolcaCacica-Mănăstirea Humorului-Voroneţ-Slătioara-Câmpulung Moldovenesc (230 km). Vatra Dornei-Zugreni-Rarău-Câmpulung Moldovenesc-Vama-VatraMoldoviţei-SuceviţaMarginea-Putna-Rădăuţi-Arbore-Cacica-Mănăstirea Humorului-Voroneţ-Slătioara-Câmpulung Moldovenesc-Pasul Mestecăniş-Vatra Dornei (335 km).

posibilităţi nelimitate de creştere a productivităţii muncii. Însă. prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii. de sistemul social-politic existent. prin reducerea zilei şi a săptămânii de lucru. societatea omenească. mai mult sau mai puţin dezvoltate. Turismul prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de activitate constituindu-se. indiferent de forma relaţiilor de producţie. literatura de specialitate evidențiază faptul că el are "un impact considerabil asupra economiilor.31 30 Cocean. căutând sau visând la colţuri liniştite din natura. în acelaşi timp. Societatea industrializată oferă. dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor de informare. într-o ramură a economiei naţionale. prin tehnologia modernă şi concentrarea întreprinderilor producătoare. prin mărirea concediilor. P. (2006). s-a industrializat la scara planetară. pe suprafeţe restrânse. Editura Fundaţiei România de Mâine. şi ca atare. Şi cum numărul populaţiei a crescut considerabil în majoritatea ţărilor. Bucureşti . asupra relaţiilor internaţionale. sau pentru a-şi îngrijii sănătatea. ale familiilor în blocuri de locuinţe.Geografia turismului românbesc. precum şi a celor de ordin nervos (stresul psihic. între care: creșterea veniturilor şi a puterii de cumpărare. constituind una din cele mai remarcabile trăsături ale epocii contemporane. Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne. constrângerile din viaţa socială şi profesională)30. şi nu numai. cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii. iar influenţa factorilor distanţa-timp a fost diminuata simţitor prin modernizarea mijloacelor de transport. ramură.. societăţilor şi culturilor diferitelor ţări de referinţă". Potenţialul turistic şi valorificarea sa. sporirea duratei timpului liber. 31 Glăvan V. creşterea speranţei de viaţă. prin specificul sau. societatea industrializată are şi efecte negative asupra membrilor ei. lipsa de mişcare). au ca trăsătura definitorie o importanta concentrare a populaţiei în centre urbane. în cadrul cărora. turismul antrenează un vast potenţial material şi uman. dorinţa şi tendinţa oamenilor societăţii contemporane de a-şi petrece timpul liber călătorind. influenţat de evoluţia ei. cu multiple efecte pozitive asupra membrilor societăţii. De aici. ale căilor şi mijloacelor de transport. Societăţile industrializate. Referitor la rolul turismului în cadrul economiei naţionale. aşa cum apreciază unii autori. se integrează în sectorul terţiar. care. Cluj Napoca. Biblioteca Facultăţii de Geografie.transport. se înregistrează aglomerări ale locuitorilor de şcolarizare şi de munca. Prin caracterul sau de masa şi conţinutul complet. turismul ca modalitate de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber a cunoscut o "explozie" fără precedent.Editura Focul Viu. puternic ancorat în viaţa societăţii. acestea manifestându-se sub forma agresivităţilor biologice (poluare.(1997). vizitând oraşe şi sate pentru a cunoaşte oameni şi locuri.

Univ. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Pompei Cocean – Geografia turismului.(1997). Edit. 6.Turismul în România. Economică Bucureşti. Bucureşti 5. . în plan economic sintetizează rezultatele unui mare număr de activităţi.. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Biblioteca Facultăţii de Geografie Ciangă N. Cluj Napoca.(2000). București 2003 Cândea Melinda. în plan psiho-social. Editura Focul Viu.România. 8. Edit. 2. Potenţial turistic şi turism. 7.Turismul joacă un rol important în viaţa economică şi socială. Bucureşti. 2001. Simon Tamara (2001). (2005). Cluj Napoca. Glăvan V. Biblioteca Facultăţii de Geografie. ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale sau un mijloc activ de educare. Editura Fundaţiei România de Mâine. cultură şi civilizaţie al oamenilor. Glăvan. ca un mijloc de diversificare a structurii economice.. Erdeli G. P. 2004 Stănculescu G. Geografia turismului.Geografia turismului românbesc. 4. BIBLIOGRAFIE George Cristea și Mihai Dăncuș – „Maramureș un muzeu viu în Centrul Europei”.2002). – „Tehnologia turismului”. Cocean. C. de ridicare a nivelului de instruire. 3.România. 9. acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global.Editura Focul Viu. 1. Turismul prezintă o complexitate în continuă creştere. Editura Oscar Print. se constituie ca o modalitate superioara de organizare a timpului liber. V.Geografia Turismului(partea întâi)Presa Universitară Clujeană.

11. Bucureşti Mihaela (2002). Ed... Suceava. Anexe .1979. M. D. Ionesei L. 1979 Ghid turistic al judeţului Suceava. Academiei RSR. Ed. 16. D.2002.. Iacobescu. 1968.. Epuran. 15. 14. Bojoi I. I.Judeţul Suceava. Presa Universitară. Bucureşti Monoranu. “Circuit în Moldova de Nord”.. Ed. “Monumente istorice din România”.Iosep. Edit. Bucureşti. Paulencu.Ed. xxx (1984). mic îndreptar touristic.10. Bucureşti Ciangă. 18.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Geografia României. Sport Turism. 1998. N. Bucureşti.. Geografia Umană şi Economică. Opriş. Meridiane. . I. Dinu 12. Ed.. II. 19. Bucureşti. Gh. Ed. Bucureşti. Sport Turism. Sport Turism. Editura Didactică şi Pedagogică. O.. 17. Şi colaboratorii. Bucureşti Popp. (2006). 13. “Turismul în Carpaţii Orientali –studiu de geografie umană”. Paulencu. Glăvan V. Potenţialul turistic şi valorificarea sa. N. Geografia turismului. 1987 Obcinele Bucovinei. D. N.1973. Academiei Barbu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->