DREPT FINANCIAR- FISCAL

Curs I (3 Martie 2011)

Capitolul I. FINANTELE PUBLICE

1.1 Evolutia istorica a finantelor publice
Cuvantul finante isi are originea in limba latina unde cuvantul ”finis”=scadenta, termen de plata. Termenul de finante a evoluat a capatat pe parcurs sensuri diferite mai ales in ceea ce privestecontinutul acestuia.
Termenul de„finante”reprezinta : o relatii sociale de natura economica ce apar pe parcursul constituirii resurselor banesti necesare satisfacerii intereselor generale ale societatii. o mijloace de interventie ale statului in coordonarea sau influentarea activitatii economice. o fonduri banesti ce se pun la dispozitia statului in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor sale. o acte juridice prin care se preia la dispozitia statului o partea din PIB.

Moneda- marfa ce reprez contravaloarea gen a tuturor celorlalte marfuri. Finantele publice s-au manifestat ca relatii sociale de natura economica. Acestea sunt impartite in doua categorii:
1.

2.

Finante publice-au ca scop satisfacerea nevoilor generale ale societatii, veniturile se obtin din impozite, taxe, contributii cu caracte obligatoriu si nerambursabil, statul poate lua anumite masuri in ceea ce priveste moneda nationala, sunt supuse dreptului public. Sunt acele relatii sociale referitoare a intrebuintarea fondurilor banesti care se acumuleaza in bugetul public si se utilizeaza pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. Contribuie la acoperirea cheltuielilor publice, permit statului sa intrevina in viata economica sa o dirijeze, sa o conduca spre o anumita directie in conformitatea cu strategia adoptata in planul de guvernare. Finante private- au ca scop obtinrea de profit, venituri se obtin din vanzarea de bunuri prestarea de servicii, nu pot influenta direct moneda pe care si ele o folosesc, sunt supuse dreptului privat(comercial).

1.2 Notiunea de finante publice
Pot fi definite: • Din perspectiva institutionala-finantele publice reprezinta cadrul de manifestrare a puterii politice in societate. • Din punct de vedere material pot fi definite in functie de continutul lor concret strans legate de notiunea de activitatea finantelor publice= activitatea de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice ale statului, unitatilor administrativ teritoriale si ale institutiilor publice ale acestora implicate in procesul bugetar. Pornind de la cele doua criterii rezulta ca finantele publice sunt un ansamblu coerent de acte si operatiuni financiare care confera prin specificul lor raporturilor sociale pe care le reglementeaza specificul lor in legatura cu constituirea, repartizarea si utilizarea resurselor financiare publice necesare asigurarii functionarii si dezvoltarii generale a societatii.
1

Trasaturile finantelor publice: • Sunt relatii sociale cu un preponderent caracter si continut economic. • Se prezinta sub forma baneasca • Sunt relatii fara echivalent- nu presupun o contraprestatie. • Mijloacele banesti nu se ramburseaza, alocarea se face cu titlu definitiv si nu are caracterul unui imprumut.

1.3 Structura finantelor publice
Finantele publice sunt formate in principal din: venituri publice + cheltuieli publice. La aceste elemente pot fi adaugate si altele: bugetul de stat, finantele locale, bugetul unitatilor administrativ-teritoriale, imprumuturi de stat sau creditul public, finantele organizatiilor internationale. Elementele prezentate mai sus, componente ale structurii finantelor publice formeaza bugetul public national denumit si sistemul bugetar. Curs II (10 Martie 2011)
1.4

Functiile finantelor publice
In procesul formari repartizarii si utilizari mij banesti finantele publice: Functia de repartitie – se realizeaza in procesul de formare si repartizarea a mijloacelor banesti si se realizeaza in doua momente distincte: o Momentul formarii resusrselor prin constituirea fondurilor banesti-se realizeaza prin mobilizarea unei parti din sumele rezultate in urma repartitiei primare a venitului national. o Momentul repartizarii adica distribuiri fondurilor banesti-se realizeaza in cadrul repartitie secundare a venitului national pe categorii de beneficiari, pe baza dimensionarii volumului chelutuielilor publice • Functia de control-se concretizeaza in activitatea de verificare a legalitatii si cresterii eficientei printr-o mai buna administrare a banului public. Aceasta presupune verificarea criteriilor pe baza carora se determina necesitatea si oportunitatea cheltuielilor publice respectarea oblig fata de buget, a oblig contractuale etc. Controlul exercitat de organele abilitate contribuie la mentinerea si realizarea echilibrului monetar, valutar si financiar in economie.

1.5 Organele financiare ale statului
Constituirea repartizarea si utilizarea fondurilor banesti publice destinate utilizarii si consumului social presupune actiuni si activitati desfasurate de diferite organe ale statului de agenti economici persoane juridice sau fizice. Activitatea financiara a statului o intalnim atat sub forma unei activitati legislativnormative, a unei activitati executive, efectiv de executare a actelor normative respectiv de organizare a cadrului necesar unei astfel de executari. Totalitatea organelor care desfasoara activitati in sfera finantelor publice formeaza aparatul financiar al statului. Aceste organe financiare pot fi impartite dupa o competenta speciala respectiv constituind asa numite ”organe de specialitate„- cu atributii doar in domeniul finantelor
2

publice (Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF, Garda Financiara, Departamentul de control al Guvernului etc.) Exista insa si organe care desi nu au o competenta numai anume in domeniul financiar exercita anumite atributii legate de acest domeniu (Parlament, Guvern, Banca Nationala a Romaniei, Consiliile locale-aproba bugetele, Ministerele si alte organe centrale si locale.) Aceste organe au atributii generale care privesc administrarea finantelor publice, (mentinerea echilibrului financiar, monetare) dar au si sarcini de specialitate efectuand studii, prognoze cu privire la activitatea financiara a statului, urmaresc incasarea veniturilor, controleaza legalitatea cheltuielilor publice. 1. Ministerul Finantelor Publice Este un organ de specialitate al adm pub centrale care functionaeaza in subordinea Guvernului aplicand strategia acestuia, aprobata prin votul de incredere al parlamentului in domeniul economiei si finantelor publice. 2. Comisia Centrala Fiscala Functioneaza in subordinea Ministerul Finantelor Publice. Este o comisie ce asigura aplicarea unitara a normelor dreptului finantelor publice in materia sa de activitate. 3. ANAF Este un organ de specialitate a adm pub centrale cu rang de institutie pub cu si cu personalitate juridica si cu buget propriu in subordinea Min. Finantelor Publice Obiectivele si atributiile acestui organ de specialitate se regasesc in ordinul Ministrului Fin. Pub nr.182/2 feb.2010 publicat in M.Of 99/12 feb.2010. 4. Comisia de proceduri fiscale Aflata in subordinea ANAF infintata prin ordinul ANAF nr.1995/2007 publicat in M.Of nr. 725/26.10.2007 5. Trezoreria publica(trezoreria statului) Reprezinta un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si palti din fonduri publice insclusiv cele privind datoria publica si a altor operatiuni ale statului in conformitate cu dispozitiile legale. Prin trezoreria statului se realizeaza operatiunile de incasari si plati ce privesc fondurile publice. Fara insa a se limita doar la acestea. Nu presupune dobanzi.
1.6

Dreptul finantelor publice- ramura a sistemului roman de drept public
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza domeniul finantelor publice formeaza legislatia finantelor publice sau dreptul finantelor publice. Dreptul finantelor publice = ansamblul de norme si reguli care reglementeaza complet si unitar relatiile sau raporturile care se stabilesc pentru sau in legatura cu constituirea repartizarea si utilizarea fondurilor banesti ale statului si ale colectivitatilor publice locale in vederea satisfacerii trebuintelor generale cu caracter preponderent social economic ale societatii. Dreptul finantelor publice cuprinde: o Dreptul financiar o Dreptul bugetar o Dreptul fiscal o Dreptul vamal o Dreptul asigurarilor sociale publice.

3

Capitolul II. DREPTUL FINANCIAR 2.1 Notiunea si obiectul de reglementare al dr. financiar
Dreptul financiar e definit ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice destinate satisfacerii nevoilor social-economice ale societatii. De asemenea el cuprinde normele juridice prin care e asigurat cadrul legal al altor institutii importante in domeniu precum: creditul public (imprumutul de stat) si controlul financiar. Normele dreptului financiar sunt norme de drept public ce au in general un caracter imperativ.

2.2 Izvoarele dreptului financiar
Prin izvor de drept se intelege forma , sursa de exprimare a normelor juridice. Izvoarele dr. financiar sunt acele acte normative ce reglem raporturile juridice incidente in domeniu in legatura cu relatiile de constituire, repartizare si utilzare a fondurilor publice si din activitatiile privind creditul public si controlul financiar. Izvoarele mai importante ale dr financiar sunt: o ConstitutiaRomaniei o Legea Finanteleo Publice nr.500/2002 o Legea privind finantele pub.locale nr.273/2006. o Legea 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare o Codul fiscal adoptat prin L.571/2003 o Codul de procedura fiscala adoptat prin ordonanta Guv. Nr.92/2003. o Actele autoritatilor administrative locale.

2.3 Raporturile juridice de drept financiar
Prin raport juridic se intelege acea relatie sociala reglementata prin norme juridice. Raporturile juridice financiare sunt formate de relatiile sociale care iau nastere se modifica si se sting in procesul constituirii repartizarii si utilizarii fondurilor banesti ale statului si care sunt reglementate de normele juridice financiare. Elementele constitutive: subiect, obiect si continut Subiectele rap juridic financiar - pe de o parte intotdeauna statul reprezentat de un organ specializat iar pe de alta parte persoana juridica sau persoana fizica. Continutul raporturilor juridice financiare e format din drepturile si obligatiile subiectelor de drept ale raportului. Obiectul raporturilor juridice este format din conduita specifica subiectelor participante in cadrul acestor raporturi.

Curs drept financiar si fiscal 4

24 martie 2011

bugetul fondurilor speciale precum si bugetele locale. Este un act decizional privind veniturile si cheltuielile actuale ale statului si un procedeu de corelare a acestora.1952. gestionarea. Conceptul si evolutia istorica a bugetului Bugetul trebuie privit ca un element distinct si important in domeniul finantelor publice. termen preluat in Constitutia Romaniei din 1866 si asezat cu reglementarile privind bugetul cheltuielilor si al recentelor ce trebuia a fi elaborat de executiv anual si supus aprobarii Adunarii legislative. Dreptul bugetar 1. notiunea a fost preluata pentru prima data in Regulamentul Organic al Moldovei dupa care in 1860 a aparut ca institutie in Regulamentul de finante promulgat de Alexandru Ioan Cuza in Principatele Romane. Institutia bugetului de stat o intalnim in toate constitutiile ulterioare ale Romaniei 1923. bugetul asigurarilor sociale de stat. sorgintea este in limba franceza unde termenul de „buget” insemna o punga mica din ele cu bani. Etimologic.1948. Conceptul de buget a fost definit in diferite feluri dupa cum urmeaza: unii au vazut in buget planul financiar al statului prin care sunt prevazute veniturile si cheltuielile publice pentru o perioada determinata de timp. altii au vazut un program prin care se prevad si se aproba veniturile si cheltuielile unui corp public pentru o perioada determinata adoptat printr-un act normativ care ii confera forta juridica necesara punerii lui in aplicare. atunci cand vorbim despre un sistem bugetar respectiv de sistemul de buget public national intelegem sa vorbim de totalitatea bugetelor care se intocmesc si se infaptuiesc intr-un an financiar la nivelul unui stat.Capitolul III.1965. utilizarea si controlul folosirii acestora Este un instrument de politica a statului in domeniul fiscalitatii reflectand politica financiara a acestuia 5 . Putem desprinde caracterele/trasaturile bugetului.1938. Astfel: • • • • Caracter previzional Caracter anual Este un sistem de fluxuri financiare privind formarea resurselor banesti. practic s-a introdus conceptul de sistem bugetar ceea ce presupune cuprinderea tuturor bugetelor prevazute in legislatia romana adica a bugetului de stat.500 din anul 2000 privind finantele publice. publice. Prin actele normative amintite. Istoric. Prin urmare. Noile reglementari constitutionale din 1991 se refera la un sistem bugetar national complinit in detaliu prin Legea nr.

Potrivit unei prime teorii bugetul public este privit ca un act administrativ respectiv bugetul de stat nu este altceva decat un act conditie pus la dispozitia agentilor administrativi de legiuitor pentru ca prin intermediul lui sa se poata realiza actele juridice prin care se obtin creante de la si in favoarea tezaurului public si prin care urmeaza a se efectua plata acestor creante.2. O a cincea teorie considera bugetul public un program ce imbraca forma unui act normativ care ii confera forta juridica necesara punerii in aplicare. partea privind cheltuielile publice reprezinta un act administrativ deoarece prin acte individuale si concrete dau nastere la efecte juridice. O varianta ce deriva din aceasta teorie considera bugetul un act de planificare financiara care dupa ce a fost adoptat de legislativ prin lege dobandeste natura juridica specifica de lege. O a doua teorie priveste bugetul public ca un plan financiar respectiv principalul plan financiar cu caracter executoriu al statului. Odata cu adoptarea puterii. cu caracter anual si operativ. Potrivit unei a treia teorii bugetul public este o lege propriu-zisa elaborat si emis de catre puterea legislativa a statului. Continutul bugetului public 6 . s-au formulat mai multe teorii. acest plan dobandeste trasaturi specifice normelor juridice astfel ca in final natura sa juridica este fie aceea de lege fie cel putin aceea a unui document public care a capatat forta juridica a unei legi. O a patra teorie priveste bugetul public atat ca o lege cat si ca un act administrativ. 3. Astfel daca partea privind veniturile constituie o lege deoarece este creatoare de norme generale. Natura juridica a bugetului statului In privinta naturii juridice a bugetului. O a sasea teorie care practic are in vedere aproape toate elementele infatisate priveste bugetul public ca principalul plan financiar al statului ce cuprinde indicatorii financiari privind modul de realizare a veniturilor publice si de efectuare a cheltuielilor publice.

fie in sume fixe pe unitatea de masura. cladiri. Veniturile publice extraordinare sunt venituri pe care le realizeaza statul in cazuri exceptionale atunci cand veniturile curente nu sunt suficiente. instrainarea unor bunuri din proprietatea privata sau chiar din rezervele de aur ale statului. regiile sale. Veniturile publice reprezinta totalitatea resurselor banesti ale statului si unitatilor administrativ-teritoriale care alimenteaza bugetele publice. In literatura juridica aceasta categorie de venituri s-a aratat ca presupune incasarea cu regularitate la buget constituind o sursa permanenta a acestuia. Aceste cote de impozit sunt percepute fie procentual. adica provin din impozite si taxe si veniturile nefiscale. In functie de sursa lor.Bugetul public este format din doua mari parti: • veniturile publice • cheltuielile publice. Sunt venituri obtinute de stat de la intreprinderi. activitati economice. venitul persoanelor fizice. Veniturile publice se impart in doua mari categorii: Venituri ordinare sau curente Venituri extraordinare Veniturile publice curente sau ordinare cuprind: impozite si taxe. Impozitele directe se stabilesc pe baza unor criterii exterioare si au ca obiect terenuri. miscarea capitalului banesc. de pe domeniile sale in care statul se manifesta ca proprietar si organizator al propriei sale activitati. Cheltuielile publice. • • Cheltuielile bugetare se impart in: 7 . veniturile curente pot fi impartite in venituri fiscale. Veniturile nefiscale sunt acelea care se realizeaza in procesul de acumulare de venituri dar prin care nu se produce o schimbare a titularului dreptului de proprietate. profitul. Reprezinta 25-30% din totalul veniturilor curente. Reprezinta cam 4% din totalul veniturilor bugetului de stat. Impozitele indirecte se realizeaza sub forma impozitelor pe consum la vanzarea diferitelor marfuri sau la prestarea anumitor servicii de exemplu taxa pe valoare adaugata. accizele. in raport de valoarea marfurilor vandute sau a serviciilor prestate. Aceste venituri extraordinare sunt:imprumuturile de stat. taxele vamale si taxele de timbru. In doctrina se spune ca sunt modalitati de repartizare si utilizare a fondurilor banesti bugetare in vederea desfasurarii activitatilor necesare satisfacerii intereselor publice ale societatii constand intr-o suma de bani alocata de la un buget public conform destinatiei stabilita. Impozitele pot sa fie: • directe • indirecte.

intretinere si gospodarire. 5. obiecte de inventar Cheltuielile de capital se impart in: • • cheltuieli de investitii cheltuieli pentru rezerva de stat Cheltuielile mai pot fi impartite: • • • • • • • cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli pentru aparare nationala pentru intretinerea aparatului de stat pentru plata datoriei publice privind acordarea de subventii pentru diferite actiuni sau activitati economice pentru acoperirea nevoilor cultural-sociale pentru cercetare. Elementele componente ale bugetului general consolidat adica acest ansamblu de bugete 8 . subcapitole. Cheltuielile de regula trebuie sa aiba o destinatie precisa si limitata. articole. Clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor publice Clasificatia reprezinta operatiunea de grupare a veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare. materiale si prestari de servicii. Componentele sistemului bugetar national Este un sistem unitar de bugete specific unui stat de tip unitar. dezvoltare stiintifica 4. nefiscale si diverse. contributii cheltuieli materiale. impozite. alineate dupa caz.• • cheltuieli curente cheltuieli de capital Cheltuielile curente se impart in: • • cheltuieli de personal. capitole. Cheltuielile sunt structurate dupa o clasificatie mai complexa pe parti. asigurari sociale. Astfel veniturile publice sunt structurate pe capitole si subcapitole de venituri curente si venituri de capital.salarii.servicii. de venituri fiscale. titluri.

unele dobandind chiar o reglementare legislativa. Bugetul se prezinta sub forma unui ansamblu coerent de bugete care alcatuiesc sistemul bugetar. bugetul asigurarilor sociale de stat. Dreptul bugetar are la baza o serie de principii fundamentale. bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat. dezbaterea publica a conturilor generale. Aplicarea acestui principiu presupune doua reguli de baza: a) Regula necompensarii cheltuielilor proprii cu veniturile proprii b) Regula neafectarii unor venituri pentru cheltuielile necesare intretinerii institutiilor publice sau pentru desfasurarea unor activitati care se finanteaza de la bugetul de stat. Senatului.veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an care corespunde exercitiului bugetar. veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte. Guvernului si ale altor institutii guvernamentale ale statului. in cadrul bugetului de stat sunt prevazute distinct bugetele Camerei Deputatilor. in buget veniturile si cheltuielile se scriu in totalitate in sume brute in fiecare an bugetar. executare si incheierea fiecarui buget anual. 6. Toate operatiunile de incasari si plati efectuate 9 • . publicarea in Monitorul Oficial a actelor normative de aprobare. la baza constituirii bugetului stau urmatoarele principii sau reguli: Principiul universalitatii. bugetele fondurilor sociale. bugetul fondurilor externe nerambursabile. Administratiei prezidentiale. bugetul trezoreriei statului. Mai mult. Conform Legii 500/2000 privind finantele publice. • Principiul anualitatii.conform acestui principiu. anuale de exectuei de a bugetelor. Este de retinut ca separat. bugetele institutiilor publice autonome. • Principiul unitatii.sistemul bugetar este deschis si transparent ceea ce presupune dezbaterea publica a proiectelor de buget.veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intrun singur document pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice. Bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. aprobare. Dreptul bugetar si principiile (CONTINUARE 31 MARTIE CURS 4) aplicarii lui Dreptul bugetar. utilizarea mijloacelor de informare in masa.sunt: bugetul de stat. bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat. parte componenta a dreptului finantelor publice reprezinta ansamblul de norme juridice care reglementeaza cuprinsul bugetului public national precum si procedura bugetara respectiv elaborare. altele fiind rezultatul practicii sau al doctrinei de specialitate. La aceste bugete se adauga bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica. • Principiul publicitatii.

aprobarea acestuia. veniturile si cheltuielile sa fie corelate cu preconizarea fie a unei excedent pt venituri in fata cheltuielilor.bugetul trebuie conceput in asa fel incat cele doua parti.presupune regula potrivit careia la intocmirea bugetului trebuie sa se aiba in vedere varianta cea mai apropiata de realitate. executarea bugetului. • Principiul echilibrului.in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv. a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pt care s-a elaborat bugetul 7. • Principiul unitatii monetare. • Reguli privind cheltuielile bugetare: a) Au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale b) Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si efectuata daca nu exista baza legala pentru acea cheltuiala c) Nicio cheltuiala din fondurile publice nu poate fi angajata. Din aceasta definitie procedura bugetara presupune parcurgerea a mai multor etape. • Principiul realitatii monetare. ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si la baza ei nu sunt prevederi bugetare • Reguli si limite privind micsorarea veniturilor si cresterea cheltuielilor bugetare: a) In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte. manifestandu-se prudenta atat in ceea ce priveste veniturile. incheierea si aprobarea contului general de executie bugetara precum si controlul executiei bugetare. Deoarece principiul anualitatii este expres reglementat prin legislatie previziunile si programile plurianuale pot fi facute dar numai cu titlu de exceptie de la regula. • Principiul specializarii bugetare.toate operatiunile bugetare ca atare se exprima in moneda nationala. in conditiile legii asupra creditelor bugetare in 10 .veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si respectiv pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora potrivit clasificatiei bugetare. In derularea procesului bugetar un rol important va reveni ordonatorilor de credite. Procedura bugetara Se intelege un ansamblu de acte si operatiuni privind realizarea proiectului de buget. cat si cheltuielile. de acte normative a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget initiatorii au obligatia sa prevada si mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau cresterea cheltuielilor b) Dupa depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative numai in conditiile de mai sus dar cu precizarea surselor veniturilor. Ordonatorii de credite sunt acele persoane fizice investite cu dreptul de a dispune.

Ordonatorii secundari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica si buget propriu. creditelor externe. fondurilor externe nerambursabile se aprobla prin lege ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. fondurilor sociale. Bugetul trezoreriei statului se 11 . Bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat. bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul de stat. bugetul asigurarilor sociale de stat. bugetul asigurarilor sociale de stat se aproba de catre ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora. Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc.virtutea functiei pe care o detin in conducerea unei institutii publice sau a unui organ de stat. Ordonatorii principali repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetele institutiilor ierarhic inferioare care au drept conducatori ordonatori secundari sau tertiari de credite. bugetele fondurilor speciale creditelor externe. Categorii de ordonatori: • Principali • Secundari • tertiari Ordonatorii principali de credite sunt ministrii. fondurilor externe nerambursabile se aproba prin lege. asigurarilor sociale de stat. conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Bugetele institutiilor publice autonome se aproba prin legi speciale. aflate in raport de subordonare ierarhica fata de ordonatorii principali de credite. Bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri proprii se aproba de catre organul de conducere al institutiei publice si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. Ordonatorii tertiari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica si buget propriu din subordinea ordonatorilor principali sau secundari si care au numai dreptul de a aproba efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare pe care le primesc dupa caz fie de la ordonatorii principali. conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome. Ordonatorii de credite au obligatia de angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate strict pentru cheltuieli legate de activitatea institutiilor publice si cu respectarea dispozitiilor legale. fie de la ordonatorii secundari. Bugetul de stat. Acestia repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pt bugetele institutiilor publice subordonate conduse de ordonatori tertiari de credite.

Pana la data de 1 iunie a fiecarui an Ministerul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru in care va 12 • . Pana la data de 1 mai a anului curent Ministerul finantelor publice va inainta Guvernului obiectivele politicii economice si fiscale impreuna cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite urmand ca Guvernul sa le aprobe pana la data de 15 mai. Curs 5 drept financiar si fiscal 07 aprilie 2011 Procedura bugetară 1.aproba prin hotarare a Guvernului.legea 500/2002 prevede imprejurarea ca proiectele legilor bugetare se elaboreaza de catre Guvern prin Ministerul finantelor publice pe baza indicatorilor macro-economici si sociali. pe baza prioritatilor stabilite in formularea propunerilor de buget de catre ordonatorii principali de credite. pe baza posibilitatilor de finantare a deficitului bugetar. Etapa elaborarii proiectului de buget. Fazele elaborarii bugetului de stat: • • Pana la data de 31 martie a anului curent vor fii elaborati indicatorii economici si sociali pentru anul bugetar pt care se elaboreaza proiectul de buget de catre organele competente. Bugetele locale se aproba prin hotarare de catre Consiliile Locale. pe baza politicilor fiscale si bugetare.

Etapa executiei bugetare. trebuie sa fie aprobate prin legea bugetara anuala 13 . Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare. Aceasta aprobare are loc pana cel mai tarziu cu 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar in curs.autoritatea competenta sa aprobe bugetele este Parlamentul Romaniei. Si executia bugetara presupune o succesiune de faze. consta in realizarea integrala si la termen a veniturilor prevazute si efectuarea cheltuielilor bugetare.• • • • specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fii intocmite proiectele de buget precum si metodologiile de elaborare ale acestora. Aprobarea bugetului si a legii bugetare anuale. Pana la data de 1 august al fiecarui an proiectele de buget se depun la Ministerul finantelor publice. Cea de-a treia faza. realizarea veniturilor bugetare sunt avute in vedere o serie de principii: a) niciun impozit. acesta le supune spre aprobare Parlamentului. cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie a fiecarui an. Pana la data de 30 septembrie a fiecarui an. iar bugetele se aproba de Parlament in sedinta comuna pe ansamblu. Executarea de casa a bugetului care reprezinta o serie de operatiuni de incasare a veniturilor si plata a cheltuielilor ce se desfasoara prin Trezoreria publica ce reprezinta contul curent al statului. Executia bugetara se desfasoara pe toata durata unui an financiar incepand cu 1 ianuarie si termina cu 31 decembrie. capitole. 3. ordonatorii principali de credite au obligatia sa depuna la Ministerul finantelor publice propunerile pentru buget.executia bugetara este cea de-a treia si cea mai ampla etapa. titluri si alineate si nu in ultimul rand pe ordonatori principali de credite. In cazul in care legile bugetare depuse in termen legal nu au fost adoptate de catre Parlament pana cel mai tarziu la data de 15 decembrie a anului la care se refera proiectul de buget. In timpul dezbaterilor pentru aprobare. Ministerul finantelor publice depune la Guvern proiectul legilor intocmite pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite. pe parti. subcapitole. pot fii efectuate amendamente la legile bugetare insa amendamente care sa nu duca la majorarea deficitului bugetar. Fazele executiei bugetare: • • • prima. Pana la data de 15 iulie a fiecarui an. taxa sau obligatie nu pot fi incasate daca nu au fost stabilite de lege b) lista tuturor impozitelor si taxelor precum si a cotelor acestora. Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta. 2. in limitele si incadrat in cheltuielile propuse de catre Guvern. repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare care se face in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.

Finantarea de la bugetul statului.c) este inadmisibil. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar. prin intermediul creditelor bugetare prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice: beneficiarii de credite bugetare pot fi numai institutiile publice scopul pentru care au fost alocate creditele bugetare trebuie sa fie bine precizat prin lege • se acorda beneficiarilor cu titlu gratuit. aceste mijloace reprezentand exceptii de la principiul afectatiunii speciale. fara echivalent • aceste credite bugetare nu se ramburseaza Aceasta procedura de acordare a creditelor presupune si o succesiune de faze specifice (parcurgerea a mai multor etape): Prima faza. Plata reprezinta si modalitatea de stingere a obligatiei statului. in practica executiei bugetare se utilizeaza si unele mijloace speciale de modificare a destinatiei creditelor.contributii in afara celor stabilite de puterea legislativa. Insa. • A cincea etapa. constatarea lichiditatii creditelor bugetare ce presupune verificarea cuantumului banesc al fiecarei cheltuieli pentru a se stabili cu certitudine daca aceasta este reala. certa si exigibila. in raport cu subiectul de drept care este beneficiar care este de fapt titular de drept al obligatiei bugetare. A patra faza efectuarea cheltuielilor bugetare: prin intermediul creditului bugetar. Creditul bugetar reprezinta suma de bani aprobata prin buget. Exceptiile: • • • • virarile de credite bugetare transferarea creditelor bugetare suplimentarea creditelor bugetare anticiparea creditelor bugetare 14 • • • . cea a deschiderii creditelor bugetare. • Cea de-a treia faza. angajarea creditelor bugetare care se poate face numai in limita creditelor bugetare aprobate. Aceasta utilizare a creditelor bugetare este subordonata principiului afectatiunii speciale. deschiderea apartinand Ministerului finantelor publice care la inceputul exercitiului bugetar dispune transmiterea prin unitatile de trezorerie a sumelor de bani corespunzatoare creditelor bugetare cuvenite ordonatorilor principali de credite. • A patra faza ordonantarea creditelor bugetare actul administrativ prin care se dispune plata sumei de bani catre beneficiarul fiecarei cheltuieli. • A doua faza. utilizarea sau plata creditelor bugetare care consta in remiterea sumelor de bani in folosul beneficiarului legal al alocatiei bugetare.

In cazul bugetelor locale. Procedura bugetara care se urmeaza in adoptarea acestui buget este cea a procedurii generale cu unele particularitati in sensul ca elaborarea proiectului se face de catre Guvern insa prin intermediul Ministerului Muncii. Proiectele bugetelor locale trebuie definitivate in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii bugetului de stat tinand cont de veniturile provenite din bugetul de stat. Dupa ce trece acest temen. 5. Aspectele particulare privind bugetul asigurarilor sociale de stat. art/ 10 din Codul Fiscal.executia bugetului public national se realizeaza sub controlul unor organe de stat carora la revin prin lege raspunderi specifice in legatura cu activitatea bugetara. Bugetele locale sunt definite ca fiind documentele in care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile autoritatilor administrativ teritoriale. Acest cont presupune practic. au calitatea de ordonatori principali de credite. bugetul proiectului local se supune dezbaterii Consiliului Local. 7. Controlul exercitiului bugetar. cel in care se aproba contul general anual de executie. atunci cand se aproba bugetul si se adopta legea bugetara anuala iar cel de-al doilea moment. Acestia au la dispozitie un termen de 15 zile pentru a formula contestatii. Orice venit neincasat sau orice cheltuiala neplatita pana la aceasta data se va plati in contul bugetului de pe anul urmator iar creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept. se aproba prin lege dupa verificarea de catre Curtea de Conturi a operatiunilor ce le indica executia bugetara. Aspectele particulare privind bugetele locale. Familiei si Protectiei Sociale iar propunerile de buget vin de la Casa Nationala de Pensii. Aceste organe. presedintii Consiliilor judetene si primarii in cazul celorlalte autoritati adm-teritoriale. Proiectele locale astfel intocmite se aduc la cunostiinta locuitorilor unitatilor administrativ teritoriale. Veniturile asigurarilor sociale de stat sunt formate din contributiile sociale obligatorii astfel cum acestea sunt definite de pct. Incheierea exercitiului bugetar anual presupune in esenta elaborarea si aprobarea contului general anual de executie bugetara. Curtea de Conturi. Ministerul finantelor publice care exercita un control administrativ specializat.• • blocarea creditelor bugetare anularea creditelor bugetare 4.care exercita un control de specialitate financiar iar Parlamentul exercita un control politic in doua momente: prima data. Procedura bugetara presupune ca pe baza scrisorii-cadru a Ministerului finantelor publice ordonatorii principali de credite de la nivel local sa intocmeasca proiectele bugetelor locale si sa le transmita Directiilor Generale ale Finantelor publice. Incheierea exercitiului financiar care se produce la 31 decembrie a fiecarui an. 15 . sau Judetean dupa caz si se aproba prin hotarare.

incearca sa diminueze legal baza impozabila (legala). Controlul reprezinta o necesitate dar si o conditie pt orice domeniu de activitate mai ales pt domeniul financiar. Controlul financiar si auditul financiar 1.poate fi ca o modalitate de perfectionare a activitatii si procesului de conducere a acestora. Veniturile si cheltuielile locale sunt prevazute in Legea nr. In conditiile economiei de piata. controlul are in vedere in principal 3 categorii de interese: • Interesele agentilor economici • Interesele tertilor 16 . de catre ordonatorii de credite a normelor privind stabilirea veniturilor bugetare si conditiile de efectuare a cheltuielilor publice -raspundere disciplinara care intervine in cazul savarsirii unor abateri de la disciplina muncii -raspundere penala ce intervine in situatia in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.Bugetele autoritatilor administrativ teritoriale se supun controlului efectuat de catre Directiile Generale judetene. Evaziunea fiscala frauduloasa consta in disimularea obiectului impozabil. 273/2006 privind finantele publice locale. de catre Camerele de Conturi judetene si de catre Consiliile local judetene. in subevaluarea cuantumului sau folosirea altor cai de sustragere de la plata impozitului datorat. Definitia controlului financiar. Incalcarea disciplinei bugetare atrage raspunderea juridica care poate fi: -raspundere administrativa contraventionala fiind reglementata prin incalcarea de regula. Evaziunea fiscala poate fi: • legala • frauduloasa Evaziunea fiscala legala este modalitatea prin care contribuabilul incearca sa se plaseze intr-o pozitie cat mai favorabila pentru a putea beneficia intr-o cat mai mare masura de avantajele oferite de reglementarile fiscale in vigoare. Evaziunea fiscala.sustragerea in tot sau in parte de la impunere a materiei impozabile. Contribuabilul. Procedura bugetara trebuie sa se desfasoare conform unui set de reguli si principii stabilite de legislatie cunoscute sub numele de disciplina bugetara. Raspunderea juridica antrenata de nerespectarea regulii procedurii bugetare.

Ex: curtea de conturi. judeca procesele cu privire la stabilirea darilor. ministerul finantelor publice 2. sarcinile de control reveneau vistiernicului. Pentru o lunga perioada de timp. administrare si intrebuintare a banului public ce apartin atat statului cat si unitatilor administrativ-teritoriale in scopul realizarii unei rentabilizari a vietii economico-sociale si a restabilirii ordinii de drept acolo unde este cazul. Propriul control efectuat de controlul agentilor economici sau alte structuri organizatorice 3. 24 ian 1864. constituirea si evaluarea capitalului social si a patrimoniului. domnitorul fiind lipsit complet in acest domeniu.scurt istoric Controlul financiar are o traditie in Romania in primele atestari documentare fiind localizate in 1652 cand la dispozitia domnitorului Matei Basarab s-au intocmit “samile visteriei”. consultative si administrative. fixarea impozitelor si veniturilor tineau de competenta obisnuitei adunari obstesti care aproba si bugetul.visteria a fost separata de camara statului. Controlul efectuat la cererea clientului de catre specialisti (auditorul financiar din cadrul cabinetului de audit financiar) 4. financiar continutul si formele controlului a. Secolul XVIII. Obiectivele. Controlul financiar poate fi definit ca fiind acea activitate de verificare a actelor si operatiunilor referitoare la modul de formare. Controlul financiar contabil efectuat de catre institutiile speciale create de stat. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile stabilite si indeplinite obligatiile financiare si 17 . L. Obiectivele controlului financiar vizeaza conducerea corecta si la zi a contabilitatii intocmite de documente justificative. Astazi. pastra catastifele visteriei. Controlul financiar in Romania.domnitorul Alexandru Ioan Cuza a infiintat Inalta Curte de Conturi a Romaniei. garda financiara. Dupa stabilirea otomana strangea tributul. A functionat pana in 1948 incluzand in diferite perioade atributii de control ulterior atributii juridice. Au aparut Regulamentele Organice privind domeniul organelor publice.• Interesele statului Forme concrete de manifestare ale controlului pot fi urmarite pe 3 planuri: 1. controlul costurilor de executie bugetara. 2. Functiile controlului financiar sunt: • • • • • Functia Functia Functia Functia Functia de evaluare preventiva educativa de documentare de recuperare (represiva) 3.atributii legate de strangerea darilor. In 1948 a fost desfiintata Inalta Curte de Conturi In 1973 s-a infiintat Curtea Superioara de Control financiar 4.

18 . Dupa criteriul intereselor economico-financiar. Controlul financiar preventiv se exercita prin acordarea sau nu a vizei de control financiar preventiv. Dupa volumul lucrarilor controlate: control complet/ partial 4. Viza presupune semnatura si sigiliul persoanei investite cu aceasta calitate aplicata pe documentele controlate. Dupa sfera de actiune avem: control financiar intern/extern 2.controlul documentelor prin continut urmareste legalitatea.fiscale fata de stat. Dupa modul de concretizare: control direct/ indirect. Controlul financiar preventiv se exercita sub 2 forme: -control financiar preventiv propriu -control financiar preventiv delegat (se exercita de Ministerul Finantelor Publice prin intermediul controlorilor delegati) De regula. Controlul financiar preventiv urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube. regularitate si incadrarea in limitele creditelor bugetare sau a creditelor de angajament pt acele operatiuni pt care se cere viza de efectuare a controlului financiar propriu. Continutul. Actul de numire stabileste si limitele competentilor controlori delegati. control de drept/ de fapt 8. Controlul financiar preventiv consta in activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public activitatilor desfasurate inainte de aprobarea operatiunilor respective. In functie de organele care exercita controlul: control ierarhic/ de gestiune/ de executie 6. Ministerul Finantelor Publice numind unul sau mai multi controlori delegati pt fiecare autoritatea publica in care se exercita functia de controlator principal de eredite. c. Formele controlului financiar: 1. b. profitul si pierderile respectiv intocmirea balantelor de verificare. a bilantului contabil.au calitatea de functionari publici in structura Ministerului Finantelor Publice. realitatea si eficienta. Dupa procedurile de control utilizate: prin sondaj/ incrucisat/ inopinat 9. Dupa termenul care se efectueaza controlul: permanent/ periodic 3. controlul financiar se imparte in: propriu al institutiilor si agentilor economici / al statului exercitat pe linia ministerului finantelor publice/ suprem exercitat de Curtea de Conturi 7. Calitatea de controlor financiar propriu presupune exercitarea controlului pt legalitate. Dupa felul activitatii controlului: de casa/ de magazie/ controlul documentelor/ controlul de operatiuni financiare 5. Dupa criteriul cronologic: preventiv (anticipat) / operativ (concomitent)/ posoperativ (ulterior).

consta in ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice inclusiv auditul intern stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale in vederea asigurarii. patrimoniului public. eficient si eficace. aprobarea. a reglementarilor metodologice. asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie. Controlul financiar intern pretinde indeplinirea unor cerinte generale cum ar fi: evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel acceptabil a riscurilor asociagte structurilor.04.4.2. stabilirea obiectivelor specifice precum si a unor cerinte specifice cum ar fi: reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern. coordoneaa si supravegheaza utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public. 19 . aprobarea operatiunilor de persoanele imputernicite. Prin audit financiar se intelege activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera auditorilor financiari din Romania. a procedurilor si criteriilor de evaluare lunare.Curs 7 Drept financiar si fiscal 21. proiectelor sau operatiunilor. Conducatorul unitatii are obligatia de a asigura elaborarea. a gestiunii financiare prin asigurarea legalitatii. Controlul financiar intern poate fi concomitent sau ulterior si se exercita de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil. aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice. obligatie ce revine atat institutiilor publice cat si entitatilor private. Obiectivele si formele controlului financiar 4. acest control financiar intern urmareste gestionarea fondurilor publice. De regula. programelor. administrarii fondurilor in mod economic. Controlul financiar intern se realizeaza in cadrul oferit de organizarea activitatii de contabilitate proprie. Elaborarea si implementarea politicii in domeniul gestiunii financiare apartine Ministerului Finantelor Publice care indruma metodologic. asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie. eficacitatii in utilizarea si administrarea acestora. Controlul financiar intern este parte componenta a controlului financiar propriu institutiilor publice. accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane imputernicite.2011 4. economicitatii. inregistrarea operatiunilor si evenimentelor. Auditul financiar si auditul public intern reprezinta o astfel de formula de control. Controlul financiar intern.4.

auditul public intern este organizat pe 3 nivele: 1. de a asigura o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente. auditul public intern face parte din controlul intern.Auditorii financiari sunt persoane fizice sau juridice care isi desfasoara activitatea liber pe baza principiilor de independenta. controlului si proceselor de conducere a acestuia. de a asigura o mai buna administrare si o pastrare a patrimoniului.De asigurare a managementului financiar-contabil . Auditul de regularitate. adica este o parte a acestuia. Prin sfera sa de activitate. Compartimentele de audit public intern din cadrul entitatilor publice Comitetul pentru audit public intern. Auditorii financiari pot desfasura urmatoarele activitati: . regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile.De reorganizare judiciara si lichidare Camera auditorilor financiari din Romania isi desfasoara activitatea sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice.Consultanta financiar-contabila si fiscala . a indeplinirii criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii si a conformitatii cu aceste criterii a rezultatelor obtinute. de a gestiona riscurile.De evaluare . Obiectivele auditului intern sunt de a ajuta entitatea economica prin opinii si recomandari.consta in examinarea actiunilor privind fondurile publice sub aspectul respectarii principiilor.Audit financiar . Tipurile de audit public: Auditul de sistem – reprezinta o evaluare a sistemelor de conducere si control intern. Unitatea Centrala de armonizare pentru auditul public intern 3.CAPI 2. obiectivitatea si integritatea lor profesionala fiind mai presus de orice indoiala.functioneaza pe langa Unitatea Centrala de armonizare pentru auditul public intern si este un organism cu caracter 20 .De expertiza contabila . Comitetul pentru audit public intern.Audit intern .consta intr-o verificare a criteriilor. Entitatile economice supuse anual auditului financiar sunt obligate prin lege sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatilor profesionale de audit intern. Auditul intern consta in examinarea obiectiva a ansamblului activitatilor desfasurate de catre o entitate economica in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului.De pregatire profesionala de specialitate in domeniu . Pt identificarea deficientelor si formularea de recomandari Auditul performantei. - In Romania.

consultativ. elaborarea raportului anual. Auditorii care nu au statut de functionari publici sunt numiti sau revocati. analizarea acordurilor de cooperare intre auditul public intern si auditul extern. coordonarea sistemului de recrutare si pregatire profesionala. Auditorii interni sunt fie functionari public sau sunt persoane care nu au aceasta calitate. Pe langa o serie de drepturi si obligatii. nu pot efectua misiuni la o alta structura sau entitate daca sunt soti. au drepturi si obligatii potrivit regulamentelor proprii de functionare ale entitatilor din care fac parte. notificarea structurii ce urmeaza a fii auditata. rude pana la gradul IV cu conducatorul entitatii publice. verificarea respectarii normelor si instructiunilor. examinarea legalitatii. privind planurile strategice de dezvoltare. certificarea trimestriala sau anuala. dezvoltarea de metodologii. Compartimentele de audit public intern din cadrul entitatilor publice se organizeaza in subordinea directa a conducerii entitatii publice. Auditul public intern presupune o adevarata procedura ce cuprinde un ansamblu de acte si operatiuni intr-o desfasurare cronologica. Compartimentele de audit public intern auditeaza cel putin o data la 3 ani. identificarea gestiunii defectuoase si a fraudelor. Cei care sunt functionari publici a caror cariera selectie drepturi si obligatii sunt reglementate de statutul functionarului public sunt numiti sau destituiti de catre conducatorul autoritatii publice cu avizul conducatorului compartimentului de audit intern. plecand de la elaborarea proiectului. Este format din 11 membri care nu pot face parte din structurile Ministerului Finantelor Publice avand drept atributii principale privind dezbaterea si elaborarea de opinii.a. rude sau afini pana la gradul IV cu conducatorul acelei entitati sau cu alte persoane din 21 . desfasurarea efectiva a activitatii de auditare. Compartimentul de audit public intern are printre atributii: elaborarea de norme metodologice. avizarea raportului anual privind auditul public intern. elaborarea si ordinelor de serviciu. Este condusa de un director general numit de ministrul finantelor publice cu avizul Comitetului pt audit public intern. auditorii publici au si o serie de incompatibilitati din care rezulta ca nu pot fi soti. elaboararea unui proiect de raport.m. dezvoltarea cadrului normativ. receptarea punctelor de vedere ale entitatii verificate s. Unitatea Centrala de armonizare pentru auditul public intern se constituie ca o structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice formata din compartimente de specialitate in subordinea directa a ministrului. Printre atributiile acestei structuri se mentioneaza elaborarea.d. regularitatii si conformitatii operatiunilor. planului de audit public intern. comunicarea acestui proiect. Conducatorul compartimentului este numit sau destituit din functie de catre conducatorul entitatii publice cu avizul unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern. coordonarea unei strategii unitare in domeniul auditului public intern.

4. a contraventiilor. de obicei prin sondaj de catre Consiliul de Administratie. trebuie sa suprinda procesele economice si financiare pentru a permite o interventie operativa. cenzori. analiza situatiei pagubelor. Se stie ca Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul economiei si finantelor publice.d.controlarea fondurilor acordate de stat.Curs 8 Controlul financiar post operativ (ulterior) 05. zi de zi. Este considerat cel mai eficient control si chiar daca este ulterior el are un profund caracter preventiv. inspectori sau alte categorii de persoane. Controlul financiar postoperativ sau ulterior Drept financiar. Se exercita inopinat prin verificari faptice pe baza de documente.m. Aparatul de control din cadrul Ministerului actioneaza pentru prevenirea si combaterea fraudelor. Nu pot efectua activitati de audit in proiecte si programe finantate de UE daca au avut responsabilitati in aceste proiecte sau programe s.controlul financiar de stat are drept obiective: Colectarea resurselor financiare ale statului Administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget Realizarea investitiilor de interes general Subventionarea unor activitati si produse Folosirea mijloacelor si fondurilor din dotare Respectarea reglementarilor financiar-contabile Exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele si actele agentilor economici Respectarea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat Prevenirea si combaterea fraudelor. Controlul financiar operativ sau concomitent asigura cunoasterea operativa a modului in care se desfasoara activitatea si se gestioneaza patrimoniul. Aparatul de control financiar din cadrul Ministerului este format din 2 componente: • Directia Generala de control financiar si unitatile subordonate apartinand acestor directii precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul agentiei de administrare fiscala.4. 4. vamal si de preturi putand dispune luarea unor masuri in conditiile legii.3. 22 . 4. - Directia Generala a controlului financiar de stat: .a. respectarea legislatiei cu caracter financiar.conducere.2011 Este controlul desfasurat dupa efectuarea actelor sau operatiunilor economicofinanciare si urmareste existenta si utilizarea rationala a patrimoniului si a resurselor financiare. Se exercita sistematic. Un astfel de control este exercitat de controlul financiar de stat organizat si efectuat de Ministerul Finantelor Publice. efectuarea cheltuielilor si realizarea veniturilor.05. • Garda Financiara. contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal.4.

Tipul de control efectuat de GF este un control financiar ulterior extern. control financiar ulterior. bilanturile contabile. aplicarea de masuri pentru respectarea prevederilor legale in domeniul preturilor si tarifelor. intr-un an controlului financiar cu exceptia situatiilor in care controlul are ca obiect documentarea. Control financiar preventiv.operatiuni de control tematic: care se executa pe baza ordinului emis de Ministrul Finantelor Publice. organul de control are dreptul de a dispune luarea de masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate. GF executa doua tipuri de control: . GF este organizata si functioneaza dupa o structura reglementata prin lege. Activitatea este reglementata de Constitutie si L 94/1992. darile de seama.- subventionarea unor activitati si produse verificarea mijloacelor si fondurilor din dotare si respectarea reglementarii financiarcontabile verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor si raportarilor in evidentele si actele agentilor economici indeplineste atributiile de control stabilite in sarcina Ministerului Finantelor Publice In urma efectuarii controlului. Este autoritate administrativa autonoma. sa asigure sprijin si conditiile necesare unei bune desfasurari ale controlului. se poate face contestatie care se va solutiona conform procedurii prevazute in Codul de procedura fiscala. analiza si urmarirea implementarii unor reglementari care se pot efectua numai dupa notificarea si obtinerea acordului agentului economic sau cand este vorba de verificarea reclamatiilor privind incalcarea legilor financiare si fiscale care se efectueaza ori de cate ori este cazul. In exercitarea atributiilor. Curtea de Conturi a Romaniei. C C exercita controlul asupra modului de formare.operatiuni de control curent: se executa operativ si inopinat doar pe baza legitimatiei de control a insignei de imputernicire si a ordinului de serviciu si . perioada asupra careia se efectueaza. durata controlului. financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala. Nerespectarea acestor obligatii constituie contraventii. Actele de control sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunica fie directiilor generale ale finantelor publice pentru luarea masurilor fiscale fie organelor de urmarire penala. Cei supusi controlului financiar sunt obligati prin lege sa puna la dispozitia organelor de control registrele. Un agent economic poate fi supus o singura data. sa ofere informatii si explicatii verbale sau scrise. Este institutia suprema de control financiar ulterior extern. Garda Financiara a Romaniei– este o institutie de control cu personalitate juridica organizata in subordinea Agentiei nationale de administrare fiscala. Sa prezinte pt verficare valorile de orice fel pe care le au in gestiune.rol: de a verifica cheltuirea banului public. suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor. Se stabilesc obiectivele de verificat. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public precum si asupra gestionarii patrimoniului 23 . descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic. Impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere. entitatile supuse controlului. corespondenta. comisarii GF pot incheia si procese verbale de stabilire si sanctionare a contraventiilor. in pastrare. are un comisariat general condus de un comisar general inalt functionar public numit in functie de Ministrul Finantelor Publice si are sectii judetene adica unitati teritoriale ale GF cu personalitate juridica conduse de comisarii sefi ai sectiilor judetene.exercita un control inopinat si operativ privind prevenirea. presedintele Agentiei Nationale a Finantelor Publice sau de comisarul general. si varsarea la buget a impozitelor si a altor venituri legale. sa elibereze documente in original sau copii. control jurisdictional. actele justificative. documentele necesare controlului.

regiile autonome.in literatura de specialitate.public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Curs financiar. A formularii obiectivelor 2.t. Sunt supuse controlului entitati cum ar fi statul. organisme autonome de asigurari sociale sau de alta natura. A stabilirii surselor de informatii necesare controlului – documente primare 4. Modalitatile de finalizare ale actiunii de control 8. la perfectionarea si eficientizarea activitatii economico-financiare. Este compusa din sectia de control financiar ulterior si din camerele de conturi judetene. detin mai multe de jumatate din capitalul social. Procedura de control financiar. Poate impune luarea de masuri. Si procedura de control presupune parcurgerea mai multor etape: 1. contracte de concesiune sau de inchiriere de bunuri de domeniu public sau privat. A constatarii abaterilor 6. societati comerciale la care statul sau u.2011 Metodologia si eficienta controlului financiar Metodologia de control este un ansamblu de instrunmente metodologice organic structurate utilizate selectiv diferentiat in functie de natura activitatilor supuse controlului financiar si a formelor de control aplicate. pregatirea echipei de control financiar 24 . repararea prejudiciilor cauzate si pot sesiza instantele judecatoresti. procedura de control financiar a fost definita ca fiind un ansamblu de acte si operatiuni privind organizarea. societati de investitii financiare. cea a selectarii entitatii ce urmeaza a fi controlata si selectarea activitatii ce urmeaza a fi supusa controlului 2. constatari 7. alte categorii de persoane juridice care beneficiaza de garantii guvernamentale. Intocmirea actelor de control.a. A aplicarii procedeelor si tehnicilor de control 5.curs 9 12. Banca Nationala.05. Aceasta metodologie se desfasoara pe mai multe etape: 1. Constatarea eficientei controlului Instrumentele metodologice de efectuare a controlului financiar: • studiul general prealabil • controlul documentelor contabile • controlul faptic • analiza economico-financiara • control total • valorificarea constatarilor controlului Eficienta controlului financiar este determinata de masura in care un astfel de control contribuie la remedierea si prevenirea ulterioara a abaterilor. A stabilirii formelor de control si a organelor competente 3. desfasurarea si valorificarea actiunii de control. unitatile adm-teritoriale.

3. control electronic.3. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor– se incheie pt acele acte si fapte care sunt stabilite prin lege in competenta organului de control financiar si urmeaza regimul juridic al contraventiilor stabilit in OUG 2/2001.pr.starea de fapt Dreptul fiscal Este ramura a dreptului public. Art.aceasta se intocmeste atunci cand in cursul efectuarii controlului se fac constatari a caror reconstituire nu mai este posibila ulterior sau in alte situatii apreciate de organul de control financiar. control inopinat-activitatatea de verificare faptica si documentara in principal ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei financiar-fiscale 2. Nota unilaterala. Este o anexa a procesului verbal de control. fiscala-----tipuri de control: 1. In realizarea acestor forme de control se pot aplica urmatoarele 2 metode de control: 1.act bilateral care se semneaza de catre organul de control financiar si reprezentantul legal al societatii si vizeaza aspectele financiare ale unitatilor subordonate entitatii verificate. taxelor.consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor pe care organul de control le considera semnificative 2.principiile dreptului fiscal 25 . Este semnat tot de catre reprezentatul legal al entitatii verificate. evaluare si testare asistate de instrumente informative specializate. 97 C. Actele de control financiare 1.consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia prelucrate in mediu electronic utilizand metode de analiza.este documentul care se intocmeste atunci cand in urma desfasurarii controlului financiar nu s-a constatat nicio abatere de la legislatia financiara. Nota de constatare. persoanele care sunt responsabile de abateri. contributiilor si a altor prelevari. 6. prezentarea echipei la entitatea supusa controlului si organizarea activitatii de control desfasurarea propriu-zisa a activitatii de control financiar redactarea si intocmirea actelor de control financiar valorificarea rezultatelor controlului Art. 4. 5. Procesul verbal de control financiar. control prin sondaj. Procesul verbal de control se comunica entitatii supuse controlului si contine si termenul in care acest act financiar poate fi contestat. In procesul verbal se vor consemna neregulile constatate cu precizarea concreta a actelor normative incalcate si cu determinarea exacta a consecintelor produse. 6.vizavi de un bun al societatii 7. 5. 3 din Codul Fiscal.este act bilateral intre organele de control financiar si de reprezentantul legal al entitatii verificate. definita ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile juridice de drept fiscal respectiv cele privind modalitatile de realizare la buget a veniturilor publice prin intermediul impozitelor. 2. 4. Procesul verbal interimar. Nota de prezentare. control incrucisat. Raportul de inspectiefiscala. masurile luate in timpul acestui control precum si termenul de indeplinire a masurilor luate.verificarea documentelor si operatiunilor unei entitati in corelatie cu actele si documentele altei entitati La finalizarea acestor tipuri de control se va incheia un proces-verbal.

echitatea fiscala este asigurata la nivelul persoanelor fizice prin impunerea diferita a veniturilor in functie de marimea acestora. Legea finantelor publice 500/2002 5. Fiscalitatea-reprezinta totalitatea taxelor. Codul Fiscal adoptat prin legea 571/2003 3.1. alocarea cheltuielilor bugetare. contributiilor si a altor varsaminte obligatorii. 3. Constitutia 2. Codul de procedura fiscala 4. Asigurarea echilibrului financiar 26 . Principiul certitudinii impunerii conform caruia fiscalitatea se bazeaza pe norme juridice clare care sa nu conduca la interpretari arbitrare. Politica fiscala este definita ca fiind ansamblul instrumentelor de interventie a statului generate de procese specific financiar-fiscale si anume formarea prin impozite si taxe a veniturilor fiscale. Toate acestea provenite de la persoane fizice si juridice. Principiul neutralitatii impunerii-vizeaza neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de contribuabili asigurand practic conditii egale intre acestia 2. De drept procesual fiscal. Statul si contribuabilul (subiect) 2. taxelor si contributiilor respectiv obligatia de plata (obiect) 3.sunt cele nascute pe baza actiunilor contencioase administrative Elementele specifice ale raportului de drept fiscal sunt cele ale oricarui raport juridic: 1. (Continutul) drepturile si obligatiile specifice fiecarui subiect al raportului. Izvoarele dreptului fiscal 1. modalitatea si sumele de plata sa fie certe. impozitelor. Actiunile si prestatiile concrete ale subiectelor respectiv stabilirea si incasarea la buget a impozitelor. Legea finantelor publice locale 273/2006 Raporturile juridice de drept fiscal sunt de doua tipuri: 1. De drept material fiscal. iar termenele. 4. Principiul eficientei impunerii.presupune asigurarea stabilitatii pe termen lung a legislatiei fiscale astfel incat aceste prevederi fiscale sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile. precis stabilite pt fiecare platitor.sunt cele nascute din stabilirea si pereceperea veniturilor 2. Principiul echitatii fiscale.

Teoria sacrificiului. necesare sustinerii activitatilor de interes general. In asemenea conditii.Curs 10 drept financiar si fiscal 19 mai 2011 Dreptul statului de a impune Dreptul statului de a impune obligatii fiscale este corespunzator indeplinirii functiilor sale. Teoria sociologica. necesitatea recunoasterii unei organizari statale determina si recunoasterea dreptului la impunere. 27 .statul este stapanul absolut care emana vointa suveranului ce determina normele de conduita sociala. Pentru exercitarea puterii in interesul intregii societati este necesara instituirea unui sistem de impunere care sa asigure mijloacele banesti acoperitoare ale nevoilor de functionare si intretinere a aparatului de stat. dreptul statului de a stabili si incasa impozite deriva din obligatia sa de a-si implini functiile si atributiile sale. comun.sustine ca statul s-a nascut in baza unui contract incheiat intre oameni si autoritatea statala. Prin urmare. Pe cale de consecinta. dreptul de a institui un sistem de impunere la nivelul societatii reprezinta rezultatul intelegerii dintre stat si contribuabil. Teoria contractului social.dreptul de impunere se justifica prin necesitatea organizarii vietii de stat care presupune constituirea fondurilor banesti. drept ce a fost fundamentat in decursul timpului prin prisma mai multor teorii. scopul acestei intelegeri fiind acela de a asigura si apara interesele individuale. Astfel: Teoria organica.justifica dreptul de impunere al statului prin realizarea unei echivalente intre serviciile realizate si garantate de stat si cotele de impunere stabilite.sustine ca ratiunea impozitului este justificata de insasi natura statului in sensul ca acesta este un produs necesar al dezvoltarii istorice. Teoria echivalentei impozitelor.

Adica realizeaza venituri.Principiile impunerii sunt: a) maxima justitie.conform careia obligatia fiecarui cetatean trebuie sa fie corect stabilita si nu arbitrata. Contribuabilii Subiect platitor se intelege persoana fizica sau juridica care datoreaza in temeiul legii sume de bani la buget. Persoane juridice straine. presteaza servicii sau executa lucrari. d) Maxima economiei. Contribuabilii persoane juridice. Contribuabilul persoana juridica romana.sunt cele care desfasurand activitati economice sau economico-sociale pe teritoriul tarii noastre intra sub incidenta legii fiscale. c) Maxima comoditatii. Entitatile din prima subcategorie (pers jur propriu-zise) pot fi persoane juridice cu activitate economica sau persoane juridice fara scop lucrativ iar entitatile din cea de-a doua subcategorie pot fi unitati economice apartinand unor persoane juridice propriu-zise.orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si conform legislatiei intra sub incidenta Codului Fiscal. detin ori tranzactioneaza valori. asociatii in participatiune sau societati civile.care impune ca toate contributiile sa fie pretinse si incasate la termene urmandu-se procedeul care este mai convenabil contribuabilului.cetatenii fiecarui stat trebuie sa contribuie la cheltuielile publice atat cat le permite facultatile proprii.sunt entitati individuale sau colective legal constituite care actionand in nume propriu sau in numele altor persoane intra sub incidenta legii fiscale devenind debitori ai bugetului. Contribuabilii pot fi grupati in 2 mari categorii: contribuabili persoane fizice/ contribuabili persoane juridice. Contribuabilii persoane juridice pot fi grupati in persoane juridice romane care se subimpart in persoane juridice propriu-zise si unitati economice fara personalitate juridica. toate din categoria celor impuse.orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania.pretinde ca toate contributiile sa fie stabilite de o maniera care sa determine cetateanul sa plateasca cat mai putin posibil fata de ceea ce urmeaza sa intre in trezoreria statului. detin sau dobandesc bunuri. Contribuabil persoana juridica straina. 28 . b) Maxima certitudinii.

detine si tranzactioneaza bunuri sau valori din categoria celor impuse pe teritoriul tarii noastre. Cazierul fiscal este organizat de Ministerul Finantelor Publice fiind gestionat la nivel central de cazierul fiscal national iar la nivelul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene de cazierul local. la solicitarea inscrierii in registrul special a asociatiilor si fundatiilor precum si exercitarea unor activitati 29 . in timp ce nerezidentii sunt obligati a plati impozite numai pt veniturile obtinute pe teritoriul statului a carui suveranitate fiscala se exercita. masuri de executare silita aplicate contribuabililor in legatura cu faptele pagubitoare comise ramase definitive si irevocabile. dobandeste calitatea de contribuabil din momentul in care si pe perioada de timp in care realizeaza venituri. In cazierul fiscal se tine evidenta tuturor contribuabililor persoane fizice. Sistemul de evidenta cuprinde date privind sanctiuni aplicate contribuabililor.orice persoana fizica care nu indeplineste conditiile de a fi considerata persoana fizica rezidenta. Cazierul fiscal. Certificatul de cazier fiscal. Procedura de rectificare este in mod special reglementata de lege. Datele cuprinse in cazierul fiscal pot fi prezentate sintetic intr-un certificat de cazier fiscal. actionari.Contribuabilii persoane fizice. inregistrat in Romania.pt administrarea eficienta a impozitelor si taxelor. pt intarirea masurilor combaterii evaziunilor fiscale s-a constituit sistemul de evidenta si urmarire a contribuabilor numit cazierul fiscal. cetateanul strain cu statut diplomatic sau consular in Romania. Daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea ei nu s-a facut cu respectarea prevederilor legale. administratori care au savarsit fapte sanctionate prin legislatia financiar-fiscala.orice persoana fizica rezidenta sau nerezidenta in Romania. rezidentii datoreaza impozite pentru toate veniturile realizate intr-un an fiscal oricare ar fi locul de provenienta a acestora. Prin exceptie nu este considerata persoana fizica rezidenta. cetateanul strain care este functionar ori angajat al unui organism international sau interguvernamental.la cererea contribuabililor pot fi rectificate.este orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) are domiciliul in Romania b) centrul intereselor viitoare ale persoanei este amplasat in Romania c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depaseste in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate ca functionar sau angajat al Romaniei Persoana fizica nerezidenta. Certificatul de cazier fiscal se prezinta in mod obligatoriu la infiintarea societatilor comerciale. persoane juridice. Cetateanul strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora. In principiu. Persoana fizica rezidenta.

Impozite directe/ indirecte Veniturile bugetare realizate de la persoanele juridice si persoanele fizice se grupeaza in doua categorii: a) Venituri fiscale b) Venituri nefiscale Veniturile fiscale se compun din impozite directe cum ar fi de exemplu: impozitul pe profit. taxe de timbru. impozite pe veniturile liber profesioniste si din impozite indirecte: asupra productiei si circulatiei marfurilor. taxe de brevete. este valabil numai 15 zile de la data emiterii si numai in scopul pentru care a fost solicitat. Curs 11 drept financiar si fiscal 2011 26 mai Veniturile bugetare 1. este scutit de plata unei taxe de timbru. Veniturile nefiscale se prezinta sub o diversitate de forme cum ar fi varsaminte din veniturile institutiilor publice sau din profitul net al regiilor autonome. pe salarii.independente. Certificatul de cazier fiscal se elibereaza la cerere. dividende pentru participarea statului la capitolul social al societatilor comerciale. taxe pentru folosirea drumurilor. de inventii. taxe pt folosirea terenurilor publice. taxe in legatura cu protectia mediului. Elementele componente comune si definitorii ale veniturilor bugetare Veniturile bugetare fiecarui venit bugetar ii este atribuita pe de o parte o denumire generica in raport cu natura sa economico-financiara si juridica si o denumire specifica 30 .

proportionala sau regresiva fie prin aplicarea ambelor. fie intr-o cota procentuala care poate sa fie progresiva. Calificarea veniturilor bugetare Reprezinta stabilitatea caracterului central al venitului precum si atributiile lui prin lege spre partile bugetului public national. Bunurile impozabile (taxabile): terenuri. Ea presupune identificarea subiectului si materiei impozabile. esalonari. Asieta Reprezinta modalitatea de asezare a veniturilor bugetare dupa obiectul sau materia impozabila. mijloace de transport.proprie prin care se inidividualizeaza fiecare venit. Ex: leul in cazul veniturilor. Inlesniri reduceri.. taxa de timbru. Sunt elemente prev. metoda indirecta. aria in cazul terenurilor. Evaluarea acesteria si stabilirea cuantumului de plata. Este acea persoana fizica/ juridica care datoreaza potrivit legii un impozit. Unitatea de evaluare reprezinta elementul care exprima cuantumul unitar al venitului bugetar in raport cu baza sa de calcul. administrativa. Subiectul impunerii. metoda asezarii pe baze forfetare a venitului bugetar. Acest cuantum unitar se poate stabili sub mai multe forme. Unitatea de impunere reprezinta unitatea in care se exprima obiectul sau materia impozabila.debitorul. prin actele normative care instituie venituri bugetare de care se tine seama la evaluarea bazei de calcul in determinarea cuantumului venitului bugetar precum si la incasarea acestuia.. metoda retinerii si varsarii. cladiri. Perceperea venitului bugetar Reprezinta realizarea efectiva a sumei de bani pe care acesta o reprezinta. Obiectul sau materia impozabila reprezinta veniturile sau bunurile impozabile sau taxabile.. penala. scutiri. mp2 in cazul edificatelor. Evitarea dublei impuneri 31 . Ex: impozit pe profit. Termenul de plata Reprezinta data la care sau pana la care un anumit venit trebuie varsat la buget. metoda administrativa. venitul persoanei fizice. In functie de caracterele tehnice determinante si alte elemente. Cuantumul unitar al venitului se stabileste fie intr-o cota fixa. Venit impozabil poate sa fie profitul agentului economic.. Obligatia platitorului se naste in momentul in care acesta a intrat in posesia obiectului impozabile iar stingerea are loc la termenul de plata. Raspunderea debitorilor daca nu isi indeplinesc obligatiile care le revin potrivit legii este antrenata raspunderea juridica civila. solutionarii litigiilor de catre instantele judecatoresti. Serviciile pot constitui obiect al impunerii. metoda aplicarii de timbre fiscale. taxa vamala. o taxa. Pentru o incasare a venitului bugetar in principal se folosesc urmatoarele metode: metoda platii directe. Inlesnirile/ drepturile si obligatiile debitorului. In practica financiar bugetara se folosesc mai multe metode de asezare a venitului bugetar: metoda directa.

scutind de impuneri veniturile realizabile si impozabile in statul de origine. Pe cale de consecinta s-au stabilit anumite principii ce urmaresc evitarea dublei impuneri. Pentru a se evita o evitare excesiva dubla statele au incheiat conventii bilaterale prin care au reglat principiile de aplicabilitate fata de contribuabilii in materia stabilirii si perceparii impozitelor. respectiv acestor venituri se impun conform prevederilor fiscale nationale. Din impozitul astfel stabilit se deduce suma care a fost platita in celalalt stat. Certificatul din care trebuie sa rezulte ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei in situatia in care Ro nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri cu statele ai caror resortisanti(?) obtin venit in tara noastra. Principiul impunerii. Venitul este considerat ca fiind obtinut in Ro daca locul de provenienta a veniturilor persoanei fizice sau al exercitarii activitatii ori locul de unde aceasta obtin venit se afla pe teritoriul Romaniei.statul de resedinta va impozita numai acele venituri care sunt obtinute si impozabile in acel stat. B. impozitul pe venit al societatilor comerciale. A. pt bunurile pe care le poseda respectiv pt marfurile pe care le produc sau distribuie ori pt serviciile si lucrarile pe care le presteaza sau executa. opere literare si stintifiice. Clasificarea impozitelor: 32 . Este o contributie obligatorie 3. dispozitiile normative mai grele decat cele aplicabile propriei contributii. Principiul scutirii de impozite. Beneficiarul unei astfel de conventii este obligat sa prezinte organelor fiscale certificatul de rezistenta fiscala in original eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta. Definitii si trasaturi caracteristici ale impozitului Impozitul reprezinta acea contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil care este datorata in temeiul legii la buget de catre persoana fizica/ juridica pentru veniturile care le obtine. Este de principiu o contributie baneasca 2. Este datorat in conformitate cu dispozitiile legale 5. Se datoreaza numai pt veniturile realizate si bunurile detinute pt marfurile produse si distribuite.un stat se angajeaza sa nu aplice fata de rezidentii celuilalt stat in materie de impozite. Conventiile pentru evitarea dublei impuneri privesc si impozitele din venitul salarial. Principiul nediscriminarii fiscale. Este o prevalare cu titlu nerambursabil 4.Activitatea diferita a persoanei fizice/ juridice presupune unele acte sau fapte pe teritoriul mai multor tari. C. Diferenta reprezinta obligatia de plata a contribuabilului fata de statul al carui resortisant (?) este.statele de origine calculeaza impozitele pornind de la suma totala a veniturilor subiectului impozabil inclusiv asupra celor care provin din statul de resedinta si care potrivit conventiei sunt impozabile in acest din urma stat. Trasaturi caracteristice 1.

taxele vamale. Impozitele directe pot fi: • Pe venit Impozit pe venit este impozitul pe profit.Pe cheltuieli (pe fapte de consum) 3. acizele. pot exista: -centrale -locale Din punct de vedere juridic si practic si juridic-fiscal cea mai importanta clasificare a impozitelor este: impozite. Dupa modul de percepere: impozite directe. colectate in mod direct si in raport cu marimea veniturilor realizate si a bunurilor sau valorilor detinute intr-o perioada determinata de timp de catre contribuabili determinati si desemnati prin legislatia fiscala. taxele de timbru.directe si indirecte. • Persoanle juridice starine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania • Persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati in Romanaia in baza unei asocieri care nu da nastere unei persoane juridice. Baza de impunere respectiv suma asupra careia urmeaza a se aplica cota legala in vederea stabilirii impozitului datorat o reprezinta profitul anual impozabil.Pe venit . Contribuabili impozitului pe profit sunt: • Persoanele juridice romane pentru profitul obtinut din orice sursa atat in Romania cat si in strainatate. Dupa locul sau nivelul la care se acumuleaza.1. Curs 12 drept financiar si fiscal 2 iunie 2011 Codul de procedura fiscala-procedura contencioasa Impozitele directe Impozitarea directa reprezinta forma legala de prelevare de Guvern a unor sume de bani.Pe avere . Impozitele directe sunt: reale sau obiective personale sau subiecte Impozite indirecte pot imbraca diferite forme: consumatii.Profitul reprezinta beneficiul rezultat ca urmare a unei investitii respectiv diferenta dintre veniturile obltinute si cheltuielile efectuate. 2.se stabilesc si se perecep in mod nemijlocit de la contribuabilii care realizeaza venituri sau detin bunuri impozabile. Dupa obiectul sau materia impozabila: . monopolurile fiscale. 33 .

• Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice Romane pentru veniturile realizate atat in Roamnaia cat si in strainatate.Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere asupra bazei impozabile iar sarcina calcularii retinerii si varsarii sumei de bani revine contribuabilului care il datoreaza. Cota de impunere pe profit e de 16%. Care opteaza pentru impozit pe venit.000Euro inclusiv. In situatia in care aceste conditii sunt intrunite cumulativ tariful de impunere va fi alcatuit dintr-o cota procentuala de 3% din suma veniturilor realizate de acea societate intr-un anumit an fiscal. o Microintrep. Impozitul pe dividende Dividendul se intelege ca fiind cota parte din beneficiul real care se va plati fiecarui asociat a unei societati comerciale in raport direct proportional cu participarea sa la constituirea capitalului social. • Sa nu realizeze venituri care sa depaseasca echivalentul in lei a sumei de 100. Cota de impozitare 16% din valoarea dividendendelor. Impozitul pe veniturile microintreprinderi Intreprinderile Mici si mijloci se clasifica in: • Microintreprinderi-acele entitati colective care au un nr de angajati/salariati de la 1-9. Conditii: • Sa aiba ca obiect de activitate productia de bunuri materiale sau prestarea de servicii.. Sunt si execptii de la aceasta cota. 34 . o Culte religioasa o Asociatii de proprietari si locatari pentru veniturile obtinute si folosite in scopul repararii proprietatii comune. Plata impozitului se face trimestrial pana la data de 25 a primei luni din trimesctruli urmator a celuia pt care se face plata. • Capitatul social sa apartina unei alte persoane fizice sau juridice alta decat statul. Daca dividendele se exprima in natura legea stabileste ca evealuarea produselor se va face la pretul de vanzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie sau la pretul de achizitie pentru alte produse iar in cazul serviciilor pe baza tarifelor stabilite pentru aceste servicii. • Intreprinderile mici sunt cele care au un nr de angajati intre 10-49. • Intreprinderile mijlocii sunt acele entitati colective care au intre 50 si 249 de salariati.art 38 cod fiscal.• Persoane juridice starine care realizeaza venituri din proprietati imobiliare situate in Romania. Sunt scutiti de impozit pe profit: o Organizatii nonguvernamentale o Banca nationala a Romaniei o Trezoreria statului o Institutiile publice.

Cat si din strainatate o Celelalte persoane fizice rezidente pentru veniturile obtinute din romania. Sunt asimilate salariilor si vor fi supuse impozitarii indemnizatiile celor care exercita o demnitate pub. indemnizatia administratorilor societatilor comerciale. sumele primite de membrii fondatori ai societatiilor comerciale constituite prin subscriptie publica.f rezidente romane cu docmiciliul in Romania pt veniturile obtinute din orice sursa atat din Rom. Platitori de salarii de asemenea au oblig de a calcula si de a retine imp aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii veniturilor respective si au oblig de a-l vira la bug de stat pana la data de 25 inclusiv a luni pt care se platesc ven respective. Categorii de venituri care sunt impuse: • Venitui din activitatile dependente • Veniturile din salarii • Veniturile din cedarea folosintei unor bunuri • Veniturile din investitii • Venituri din pensii • Venituri din activitatii agricole • Venituri din premii si jocuri de noroc • Venituri din alte surse.Impunerea veniturilor realizate de persoanele publice Codul fiscal prevede ca au calitatea de contribuabili urmatoarele categorii de prsoanele publice: • Persoanele fizice rezidente care sunt impuse in mod diferentiat si anume: o P. Acesta se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calzul stabilita ca diferenta intre venitul brut lunar si contributiile obligatorii pentru fiecare angajat in parte. Reguli speciale privind impozitarea veniturilor din salarii: Se includ toate veniturile in bani obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza uni contract de munca. Art 42 din Codul fiscal prevede exceptiile. Determinarea impozitului pe venitul din salarii se face respectandu-se urmatoarele regului: Impozitul pe ven salariale se datoreaza lunar fiind calculat si retinut la sursa de catre platitorii de venituri. • Persoane fizice nerezidente care obtin alte venituri determinate pe fiecare sursa. • Pf. 35 . drepturile de solda lunara primita de personalul militar. Nerezidente care desfasoara o activitate printr-un sediu permanent in Romania • Pf nerezidente care desfasoara activitati dependente . Platitorul salariilor e oblig sa determine acest impozit pt fiecare contribuabil in parte.

36 .Curs 13 drept financiar si fiscal 9 iunie 2011 Impozitarea indirecta Vizeaza in mod exclusiv consumul de bunuri si servicii. impozitele indirecte se prezinta sub dirverse forme astfel ele pot fi taxe de consumatie generale.accizele. Impozitle indirecte se datoreaza si se platesc de catre o persoana dar se suporta de catre o alta persoana. Taxele vamale-la bugetul de stat Reprezinta acea categorie de impozite indirecte inclusa in categoria taxelor speciale de consumatie care se percep asupra marfurilor care trec frontiera vamala a unui stat. Reprezentand un sistem de impozitare generalizat. averea sau situatia persoana a celor care le suporta. 1. monopolurile fiscale). taxele vamale. Impozitele indirecte sunt acele surse ale veniturilor bugetare care se realizaeaza asupra …….cele care cuprind toate marfurile indiferent daca aceste sunt bunuri de consum sau mijloace de productie(TVA. Ele sunt suportate de consumatorul final si se impune a fi subliniat caracterul real al acestora intrucat stabilirea cunantumului lor se face fara a se tine seama de veniturile. Respectiv al executarii unor lucrari. taxele de consumatie speciale-adica acelea care se ataseaza numai asupra unor marfuri sau serv speciale.percepandu-se in momentul vanzarii unor bunuri al prestarii anumitor serv.

obiecte de cristal. cazarea in sistem hotelier. Reprezinta cote fixe sau procentuale prestabilite prin lege care se adauga si se cuprind in preturile de livrare de vanzare sau de import ale anumitor bunuri precedand taxa pe valoarea adaugata si sunt cuprinse in baza de impozitare pt tva. Cote de impunere actuale ale tva: • Cota standar 24% care se aplica asupra bazei de impozitare pt orice bun sau serviciu care nu e scutit de TVA sau care nu e supus unei cote de impozitare reduse.Sunt impozite indirecte deoarece sunt platite de persoane fizice sau persoane juridice care in cadrul tranzactiilor comerciale importa sau exporta bunuri sau tranzitaeaza cu acestea frontiera vamala a unui stat. bijuteri din aur. Din taxa colectata de la cumparatori producatorul scade intreaga TVA aferenta materialelor aprovizionate si serviciilor furnizate iar soldul reprezinta TVA de achitat catre bugetului de stat. • Cota 9% se aplica asupra bazei de impozitare a manualelor scolare. Mecanismul acestei taxe Pe parcursul intregului proces de fabricatie si distributie fiecare ag economic achita TVA furnizorilor sai pentru materiile prime si pentru serviciile cu care se aprovizioneaza pt realizarea productiei de bunuri. Operatiunii scutite de tva: • Taxa de invatamant din institutiile • Spitalizarea si ingrijirile medicale • Anumite activitati culturale Impozitele si taxele locale 37 . • Cota de tva aplicabila e in principiu cea in vigoare la momentul cand intervine facul generator al tva. livrarilor de produse mediacale si medicamente de uz uman si veterinar. tutun. Aceste impozite sunt suportate de consumatorul final. arme de vanatoare. TVA E definita ca fiind acel impozit indirect care se aplica pe fiecare stadiu al ciclului de fabricatie si distributie al unui produs finit asupra valorii adaugate realizate in fiecare etapa de toti cei care contribuie la producerea si desfacerea acelui produs pana cand el ajunge la consumatorul final. Accizele Sunt taxe speciale de consum care sunt datorate bugetului pt produse si importul pt desfacerea anumitor categorii de produse: bauturi alcoolice. TVA este in esenta un impozit care afecteaza deci consumul fiind suportat de catre cel care achizitioneaza si foloseste pt sine bunul sau serviciul in pretul caruia e incorporat. Mai apoi acel producator incaseaza TVA de la cumparatorii bunurilor sale care plateste taxa odata cu pretul. Platitori de accize sunt de regula agentii economici care produc sau importa bunuri din categoria celor impuse. Accizele la produsele fabricate in tara se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei care acciza devine exigibila iar pt bunurile provenite din import plata se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import. 3. cuantumul lor regasindu-se in pretul de piata al produsului care constituie sau contin bunuri pt care s-au platit taxele vamale. 2.

Se plateste anual in contul bugetului local unde se afla amplasata cladirea pentru care se achita acel impozit. o Terenurile ocupate de cai de comunicatii. Pentru cladirile care fac parte din proprietatea publica sau privata a statului nu se datoreaza impozite in masaura in care sunt destinate unei activ publice. o Cladirile unit sanitare de interes national. Devine venit la bugetul autoritatii teritoriale in care se desfasoara activitatea respectiva Taxele locale Taxele sunt palti achitate de catre persoanele fizice sau persoanele juridice pentru anumite acte sau servicii indeplinite sau prestate la cererea si in folosul acestora de catre anumite organe ale statului Trasaturi: • Subiectulplatitor al taxei va fi intotdeauna precis determinat doar la momentul la care acesta solicita indeplinirea actului sau a serviciului. Situatii in care imp pe cladiri nu sunt datorate: o Cladirile destinate unei activitati de invatamant o Cladirile clasate ca monumente istorice. Exista si categorii de terenuri scutite de impozite: o Terenuri apartinand cultelor religioase sau avand destinatii speciale(cimitire). Sunt scutite: o Vehiculele apartinand persoanelor cu handiicap locomotor. Anumite constructii speciale: sonde de titei si gaze. • Impozitul pe spectacol-este datorat de catre orice persoana care organizeaza o manifestare artistica o competitie sportiva sau orice alta activ distractiva in rom. o Navele fluviale de pasageri si barcile utilizate pt tarnsportul persoanelor fizice. termoelectrice sau nucleare. Cand aceste cladiri sunt concesionate. o Terenurile parcurilor industriale. o Cladirile care constituie locasuri de cult. Acest impozit se plateste tot anual in 4 rate egale pana la mijlocul ultimei luni din fiecare trimestru. autostrazi. Obiectul impozabil il constituie fie sumele de bani incasate din vanzarea biletelor de intrare fie suprafata incintelor unde se desfasoara anumite activitati. Imp e anual si se plateste la bug local al unit adm terit in raza careia se afla amplasat terenul • Pe autorurisme(taxa asupra mijloacele de tarnsport)-orice persoana fizica sau juridica ce detine in proprpietate un mijloc de transport inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala care se plateste la bug local al unitatii teritoriale unde contribuabilul isi are domiciliul. La terenurile publice la fel ca la cladiri. La calculul acestor imp e avut in vedere tipul mijlocului de tarnsport. o Mijloacele de transport ale instutiilor publice si cele ale persoanelor juridice daca sunt folosite pt tarnsport in comun. inchiriate data in folosinta unor persoane fizice sau juridice impozitul se plateste de persoanele care au efectiv posesia acelor cladiri.galeri subterane. drumuri.Impozitele locale: • Pe cladiri-e datorat de orice persoana fizica sau juridica care detine in proprietate cladiri situate in Romania. centrale hidroelectrice. couri de fum • Pe terenuri-e datorat de orice persoana fizica sau juridica care are in proprietate teren situat in Romania. 38 . o Terenuri apartinand institutiilor de invatamant specializate.

• Taxa reprezinta o plata neechivalenta pentru actele serviciile sau lucrarile efectuate de organul respectiv. • Taxa e anticipativa-se achita la mometul la care se furnizeaza serviciul sau actul respectiv. intocmesc. Clasificarea taxelor: In functie de scopul lor: • pt elaborarea unor acte • pt • pt utilizarea unor drumuri ntionale in functie de caracterul lor: • judiciare • extrajudiciare in functie de crieriultteritorialit: • centrale sau generale • locale sau specifice Taxe pentru eliberarea certificatelor avizelor si autorizatiilor Se stabileste in cote fixe sau procentuale diferentiat in functie de valoarea constructiilor sau instalatiilor de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate. Se incaseaza de persoana juridica ce asigura cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varasa la bugetul local in raza caruia se afla unitatea de cazare. • Actele sau servicile care nu au fost legal taxate sunt lovite de nulitate • Raspunderea pentru neindeplinirea obligatiei de plata a taxeleor revine primoridial persoanei incadrate la organul de stat sau institutia publica prestatoare a serv sau lucrarii si nu contribuabilului. 39 . Se stabileste de consiliile locale in limitele prevaziute de lege pe baza declaratiei solicitantului formulata in cererea pt eliberarea autorizatiei. Aceasta taxa se plateste lunar de catre cel care realizeaza reclama sau pub si se plateste la bug aut adm terit in raza careia se realizeaza serv. • Taxa reprezinta o contributie stabilita in sarcina contibuabilul cu scopul de a se asigura macara in parte cheltuielile efectuate de organul de stat. presteaza diferite servicii ori rezolva anumite interese legitime ale partii solicitante. • Taxa trebuie sa fie unica-ptacelasi act sau pentru acelasi serviciu se datoreaza taxa o singura data. elibereaza diferite acte. Taxa hoteliera E stabilita de catre autoritatea publice locala si se plateste pt sederea intr-o unitate de cazare dintr-o localitate. Taxele de timbru Reprezinta plata serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate de diferite institutii de stat care primesc. Se va varsa in contul bugtului local Taxa pt folosirea mijl de reclama si publicitate Se stabileste prin hotarare a CL si poate fi cuprinsa intre 1-3% din valoarea serviciului de reclama si publicitate.

• taxele de timbru extrajudiciare . • timbrul judiciar. creriilor adresate Ministerului JUstitiei si Ministerului Public precum si actelor notariale.se aplica actiunilor adresata instantelor judecatoresti. • taxe de timbru pt activ notariala-se platesc de persoanele fizice si juridice care solicita indeplinirea unor acte sau servicii notariale .Cuprind 4 categorii de taxe: • taxe judiciare de timbru-reprezinta acea categori de venituri ale bugetelor locale care se percep cu ocazia introducerii unor actiuni la instantele judecatoresti ori sunt adresate cereri Ministerului Justitiei sau Ministerului Public. examinarea candidatiilor care urmeaza sa sustina examenul pt carentul de sofer. eliberarea sau preschimbarea permiselor de vanatoare sau pescuit.se datoreaza pt eliberarea certificatelor de orice fel altele decat cele eliberate de ministerul just sau min pub cum ar fi de ex sit in care se elibereaza sau se preschimba acte de identitate. insa sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei. Procedura contencioasa anularea actelor fiscale!!! 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful