DREPT FINANCIAR- FISCAL

Curs I (3 Martie 2011)

Capitolul I. FINANTELE PUBLICE

1.1 Evolutia istorica a finantelor publice
Cuvantul finante isi are originea in limba latina unde cuvantul ”finis”=scadenta, termen de plata. Termenul de finante a evoluat a capatat pe parcurs sensuri diferite mai ales in ceea ce privestecontinutul acestuia.
Termenul de„finante”reprezinta : o relatii sociale de natura economica ce apar pe parcursul constituirii resurselor banesti necesare satisfacerii intereselor generale ale societatii. o mijloace de interventie ale statului in coordonarea sau influentarea activitatii economice. o fonduri banesti ce se pun la dispozitia statului in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor sale. o acte juridice prin care se preia la dispozitia statului o partea din PIB.

Moneda- marfa ce reprez contravaloarea gen a tuturor celorlalte marfuri. Finantele publice s-au manifestat ca relatii sociale de natura economica. Acestea sunt impartite in doua categorii:
1.

2.

Finante publice-au ca scop satisfacerea nevoilor generale ale societatii, veniturile se obtin din impozite, taxe, contributii cu caracte obligatoriu si nerambursabil, statul poate lua anumite masuri in ceea ce priveste moneda nationala, sunt supuse dreptului public. Sunt acele relatii sociale referitoare a intrebuintarea fondurilor banesti care se acumuleaza in bugetul public si se utilizeaza pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. Contribuie la acoperirea cheltuielilor publice, permit statului sa intrevina in viata economica sa o dirijeze, sa o conduca spre o anumita directie in conformitatea cu strategia adoptata in planul de guvernare. Finante private- au ca scop obtinrea de profit, venituri se obtin din vanzarea de bunuri prestarea de servicii, nu pot influenta direct moneda pe care si ele o folosesc, sunt supuse dreptului privat(comercial).

1.2 Notiunea de finante publice
Pot fi definite: • Din perspectiva institutionala-finantele publice reprezinta cadrul de manifestrare a puterii politice in societate. • Din punct de vedere material pot fi definite in functie de continutul lor concret strans legate de notiunea de activitatea finantelor publice= activitatea de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice ale statului, unitatilor administrativ teritoriale si ale institutiilor publice ale acestora implicate in procesul bugetar. Pornind de la cele doua criterii rezulta ca finantele publice sunt un ansamblu coerent de acte si operatiuni financiare care confera prin specificul lor raporturilor sociale pe care le reglementeaza specificul lor in legatura cu constituirea, repartizarea si utilizarea resurselor financiare publice necesare asigurarii functionarii si dezvoltarii generale a societatii.
1

Trasaturile finantelor publice: • Sunt relatii sociale cu un preponderent caracter si continut economic. • Se prezinta sub forma baneasca • Sunt relatii fara echivalent- nu presupun o contraprestatie. • Mijloacele banesti nu se ramburseaza, alocarea se face cu titlu definitiv si nu are caracterul unui imprumut.

1.3 Structura finantelor publice
Finantele publice sunt formate in principal din: venituri publice + cheltuieli publice. La aceste elemente pot fi adaugate si altele: bugetul de stat, finantele locale, bugetul unitatilor administrativ-teritoriale, imprumuturi de stat sau creditul public, finantele organizatiilor internationale. Elementele prezentate mai sus, componente ale structurii finantelor publice formeaza bugetul public national denumit si sistemul bugetar. Curs II (10 Martie 2011)
1.4

Functiile finantelor publice
In procesul formari repartizarii si utilizari mij banesti finantele publice: Functia de repartitie – se realizeaza in procesul de formare si repartizarea a mijloacelor banesti si se realizeaza in doua momente distincte: o Momentul formarii resusrselor prin constituirea fondurilor banesti-se realizeaza prin mobilizarea unei parti din sumele rezultate in urma repartitiei primare a venitului national. o Momentul repartizarii adica distribuiri fondurilor banesti-se realizeaza in cadrul repartitie secundare a venitului national pe categorii de beneficiari, pe baza dimensionarii volumului chelutuielilor publice • Functia de control-se concretizeaza in activitatea de verificare a legalitatii si cresterii eficientei printr-o mai buna administrare a banului public. Aceasta presupune verificarea criteriilor pe baza carora se determina necesitatea si oportunitatea cheltuielilor publice respectarea oblig fata de buget, a oblig contractuale etc. Controlul exercitat de organele abilitate contribuie la mentinerea si realizarea echilibrului monetar, valutar si financiar in economie.

1.5 Organele financiare ale statului
Constituirea repartizarea si utilizarea fondurilor banesti publice destinate utilizarii si consumului social presupune actiuni si activitati desfasurate de diferite organe ale statului de agenti economici persoane juridice sau fizice. Activitatea financiara a statului o intalnim atat sub forma unei activitati legislativnormative, a unei activitati executive, efectiv de executare a actelor normative respectiv de organizare a cadrului necesar unei astfel de executari. Totalitatea organelor care desfasoara activitati in sfera finantelor publice formeaza aparatul financiar al statului. Aceste organe financiare pot fi impartite dupa o competenta speciala respectiv constituind asa numite ”organe de specialitate„- cu atributii doar in domeniul finantelor
2

publice (Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF, Garda Financiara, Departamentul de control al Guvernului etc.) Exista insa si organe care desi nu au o competenta numai anume in domeniul financiar exercita anumite atributii legate de acest domeniu (Parlament, Guvern, Banca Nationala a Romaniei, Consiliile locale-aproba bugetele, Ministerele si alte organe centrale si locale.) Aceste organe au atributii generale care privesc administrarea finantelor publice, (mentinerea echilibrului financiar, monetare) dar au si sarcini de specialitate efectuand studii, prognoze cu privire la activitatea financiara a statului, urmaresc incasarea veniturilor, controleaza legalitatea cheltuielilor publice. 1. Ministerul Finantelor Publice Este un organ de specialitate al adm pub centrale care functionaeaza in subordinea Guvernului aplicand strategia acestuia, aprobata prin votul de incredere al parlamentului in domeniul economiei si finantelor publice. 2. Comisia Centrala Fiscala Functioneaza in subordinea Ministerul Finantelor Publice. Este o comisie ce asigura aplicarea unitara a normelor dreptului finantelor publice in materia sa de activitate. 3. ANAF Este un organ de specialitate a adm pub centrale cu rang de institutie pub cu si cu personalitate juridica si cu buget propriu in subordinea Min. Finantelor Publice Obiectivele si atributiile acestui organ de specialitate se regasesc in ordinul Ministrului Fin. Pub nr.182/2 feb.2010 publicat in M.Of 99/12 feb.2010. 4. Comisia de proceduri fiscale Aflata in subordinea ANAF infintata prin ordinul ANAF nr.1995/2007 publicat in M.Of nr. 725/26.10.2007 5. Trezoreria publica(trezoreria statului) Reprezinta un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si palti din fonduri publice insclusiv cele privind datoria publica si a altor operatiuni ale statului in conformitate cu dispozitiile legale. Prin trezoreria statului se realizeaza operatiunile de incasari si plati ce privesc fondurile publice. Fara insa a se limita doar la acestea. Nu presupune dobanzi.
1.6

Dreptul finantelor publice- ramura a sistemului roman de drept public
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza domeniul finantelor publice formeaza legislatia finantelor publice sau dreptul finantelor publice. Dreptul finantelor publice = ansamblul de norme si reguli care reglementeaza complet si unitar relatiile sau raporturile care se stabilesc pentru sau in legatura cu constituirea repartizarea si utilizarea fondurilor banesti ale statului si ale colectivitatilor publice locale in vederea satisfacerii trebuintelor generale cu caracter preponderent social economic ale societatii. Dreptul finantelor publice cuprinde: o Dreptul financiar o Dreptul bugetar o Dreptul fiscal o Dreptul vamal o Dreptul asigurarilor sociale publice.

3

Capitolul II. DREPTUL FINANCIAR 2.1 Notiunea si obiectul de reglementare al dr. financiar
Dreptul financiar e definit ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice destinate satisfacerii nevoilor social-economice ale societatii. De asemenea el cuprinde normele juridice prin care e asigurat cadrul legal al altor institutii importante in domeniu precum: creditul public (imprumutul de stat) si controlul financiar. Normele dreptului financiar sunt norme de drept public ce au in general un caracter imperativ.

2.2 Izvoarele dreptului financiar
Prin izvor de drept se intelege forma , sursa de exprimare a normelor juridice. Izvoarele dr. financiar sunt acele acte normative ce reglem raporturile juridice incidente in domeniu in legatura cu relatiile de constituire, repartizare si utilzare a fondurilor publice si din activitatiile privind creditul public si controlul financiar. Izvoarele mai importante ale dr financiar sunt: o ConstitutiaRomaniei o Legea Finanteleo Publice nr.500/2002 o Legea privind finantele pub.locale nr.273/2006. o Legea 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare o Codul fiscal adoptat prin L.571/2003 o Codul de procedura fiscala adoptat prin ordonanta Guv. Nr.92/2003. o Actele autoritatilor administrative locale.

2.3 Raporturile juridice de drept financiar
Prin raport juridic se intelege acea relatie sociala reglementata prin norme juridice. Raporturile juridice financiare sunt formate de relatiile sociale care iau nastere se modifica si se sting in procesul constituirii repartizarii si utilizarii fondurilor banesti ale statului si care sunt reglementate de normele juridice financiare. Elementele constitutive: subiect, obiect si continut Subiectele rap juridic financiar - pe de o parte intotdeauna statul reprezentat de un organ specializat iar pe de alta parte persoana juridica sau persoana fizica. Continutul raporturilor juridice financiare e format din drepturile si obligatiile subiectelor de drept ale raportului. Obiectul raporturilor juridice este format din conduita specifica subiectelor participante in cadrul acestor raporturi.

Curs drept financiar si fiscal 4

24 martie 2011

1938. termen preluat in Constitutia Romaniei din 1866 si asezat cu reglementarile privind bugetul cheltuielilor si al recentelor ce trebuia a fi elaborat de executiv anual si supus aprobarii Adunarii legislative. Prin actele normative amintite.1948.Capitolul III. Putem desprinde caracterele/trasaturile bugetului. Noile reglementari constitutionale din 1991 se refera la un sistem bugetar national complinit in detaliu prin Legea nr. practic s-a introdus conceptul de sistem bugetar ceea ce presupune cuprinderea tuturor bugetelor prevazute in legislatia romana adica a bugetului de stat. Dreptul bugetar 1. Istoric. Prin urmare. Conceptul si evolutia istorica a bugetului Bugetul trebuie privit ca un element distinct si important in domeniul finantelor publice. bugetul fondurilor speciale precum si bugetele locale. bugetul asigurarilor sociale de stat. Institutia bugetului de stat o intalnim in toate constitutiile ulterioare ale Romaniei 1923. Conceptul de buget a fost definit in diferite feluri dupa cum urmeaza: unii au vazut in buget planul financiar al statului prin care sunt prevazute veniturile si cheltuielile publice pentru o perioada determinata de timp. Astfel: • • • • Caracter previzional Caracter anual Este un sistem de fluxuri financiare privind formarea resurselor banesti. Etimologic. sorgintea este in limba franceza unde termenul de „buget” insemna o punga mica din ele cu bani. atunci cand vorbim despre un sistem bugetar respectiv de sistemul de buget public national intelegem sa vorbim de totalitatea bugetelor care se intocmesc si se infaptuiesc intr-un an financiar la nivelul unui stat.1965. notiunea a fost preluata pentru prima data in Regulamentul Organic al Moldovei dupa care in 1860 a aparut ca institutie in Regulamentul de finante promulgat de Alexandru Ioan Cuza in Principatele Romane. altii au vazut un program prin care se prevad si se aproba veniturile si cheltuielile unui corp public pentru o perioada determinata adoptat printr-un act normativ care ii confera forta juridica necesara punerii lui in aplicare.1952. utilizarea si controlul folosirii acestora Este un instrument de politica a statului in domeniul fiscalitatii reflectand politica financiara a acestuia 5 . publice.500 din anul 2000 privind finantele publice. Este un act decizional privind veniturile si cheltuielile actuale ale statului si un procedeu de corelare a acestora. gestionarea.

Natura juridica a bugetului statului In privinta naturii juridice a bugetului. Potrivit unei a treia teorii bugetul public este o lege propriu-zisa elaborat si emis de catre puterea legislativa a statului. Odata cu adoptarea puterii. O a doua teorie priveste bugetul public ca un plan financiar respectiv principalul plan financiar cu caracter executoriu al statului. O varianta ce deriva din aceasta teorie considera bugetul un act de planificare financiara care dupa ce a fost adoptat de legislativ prin lege dobandeste natura juridica specifica de lege. O a patra teorie priveste bugetul public atat ca o lege cat si ca un act administrativ. O a sasea teorie care practic are in vedere aproape toate elementele infatisate priveste bugetul public ca principalul plan financiar al statului ce cuprinde indicatorii financiari privind modul de realizare a veniturilor publice si de efectuare a cheltuielilor publice. Astfel daca partea privind veniturile constituie o lege deoarece este creatoare de norme generale. s-au formulat mai multe teorii. acest plan dobandeste trasaturi specifice normelor juridice astfel ca in final natura sa juridica este fie aceea de lege fie cel putin aceea a unui document public care a capatat forta juridica a unei legi. 3.2. O a cincea teorie considera bugetul public un program ce imbraca forma unui act normativ care ii confera forta juridica necesara punerii in aplicare. Potrivit unei prime teorii bugetul public este privit ca un act administrativ respectiv bugetul de stat nu este altceva decat un act conditie pus la dispozitia agentilor administrativi de legiuitor pentru ca prin intermediul lui sa se poata realiza actele juridice prin care se obtin creante de la si in favoarea tezaurului public si prin care urmeaza a se efectua plata acestor creante. cu caracter anual si operativ. partea privind cheltuielile publice reprezinta un act administrativ deoarece prin acte individuale si concrete dau nastere la efecte juridice. Continutul bugetului public 6 .

accizele. Veniturile publice se impart in doua mari categorii: Venituri ordinare sau curente Venituri extraordinare Veniturile publice curente sau ordinare cuprind: impozite si taxe. Veniturile nefiscale sunt acelea care se realizeaza in procesul de acumulare de venituri dar prin care nu se produce o schimbare a titularului dreptului de proprietate. cladiri. adica provin din impozite si taxe si veniturile nefiscale. fie in sume fixe pe unitatea de masura. In literatura juridica aceasta categorie de venituri s-a aratat ca presupune incasarea cu regularitate la buget constituind o sursa permanenta a acestuia. in raport de valoarea marfurilor vandute sau a serviciilor prestate. Aceste venituri extraordinare sunt:imprumuturile de stat. profitul. Aceste cote de impozit sunt percepute fie procentual. In functie de sursa lor. Reprezinta cam 4% din totalul veniturilor bugetului de stat. • • Cheltuielile bugetare se impart in: 7 .Bugetul public este format din doua mari parti: • veniturile publice • cheltuielile publice. Impozitele indirecte se realizeaza sub forma impozitelor pe consum la vanzarea diferitelor marfuri sau la prestarea anumitor servicii de exemplu taxa pe valoare adaugata. de pe domeniile sale in care statul se manifesta ca proprietar si organizator al propriei sale activitati. veniturile curente pot fi impartite in venituri fiscale. venitul persoanelor fizice. Impozitele pot sa fie: • directe • indirecte. instrainarea unor bunuri din proprietatea privata sau chiar din rezervele de aur ale statului. Cheltuielile publice. Reprezinta 25-30% din totalul veniturilor curente. taxele vamale si taxele de timbru. Veniturile publice extraordinare sunt venituri pe care le realizeaza statul in cazuri exceptionale atunci cand veniturile curente nu sunt suficiente. regiile sale. miscarea capitalului banesc. In doctrina se spune ca sunt modalitati de repartizare si utilizare a fondurilor banesti bugetare in vederea desfasurarii activitatilor necesare satisfacerii intereselor publice ale societatii constand intr-o suma de bani alocata de la un buget public conform destinatiei stabilita. Sunt venituri obtinute de stat de la intreprinderi. Impozitele directe se stabilesc pe baza unor criterii exterioare si au ca obiect terenuri. activitati economice. Veniturile publice reprezinta totalitatea resurselor banesti ale statului si unitatilor administrativ-teritoriale care alimenteaza bugetele publice.

titluri. asigurari sociale. nefiscale si diverse. impozite. Astfel veniturile publice sunt structurate pe capitole si subcapitole de venituri curente si venituri de capital. articole. contributii cheltuieli materiale. obiecte de inventar Cheltuielile de capital se impart in: • • cheltuieli de investitii cheltuieli pentru rezerva de stat Cheltuielile mai pot fi impartite: • • • • • • • cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli pentru aparare nationala pentru intretinerea aparatului de stat pentru plata datoriei publice privind acordarea de subventii pentru diferite actiuni sau activitati economice pentru acoperirea nevoilor cultural-sociale pentru cercetare. capitole.• • cheltuieli curente cheltuieli de capital Cheltuielile curente se impart in: • • cheltuieli de personal. Elementele componente ale bugetului general consolidat adica acest ansamblu de bugete 8 . Cheltuielile de regula trebuie sa aiba o destinatie precisa si limitata.salarii. de venituri fiscale. 5. Clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor publice Clasificatia reprezinta operatiunea de grupare a veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare. alineate dupa caz. subcapitole. Componentele sistemului bugetar national Este un sistem unitar de bugete specific unui stat de tip unitar.servicii. dezvoltare stiintifica 4. materiale si prestari de servicii. intretinere si gospodarire. Cheltuielile sunt structurate dupa o clasificatie mai complexa pe parti.

in buget veniturile si cheltuielile se scriu in totalitate in sume brute in fiecare an bugetar. bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat. bugetul trezoreriei statului. veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte. • Principiul unitatii. dezbaterea publica a conturilor generale. bugetele fondurilor sociale.sistemul bugetar este deschis si transparent ceea ce presupune dezbaterea publica a proiectelor de buget. Conform Legii 500/2000 privind finantele publice. Senatului. Guvernului si ale altor institutii guvernamentale ale statului.veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an care corespunde exercitiului bugetar. La aceste bugete se adauga bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica. Mai mult. • Principiul publicitatii. Aplicarea acestui principiu presupune doua reguli de baza: a) Regula necompensarii cheltuielilor proprii cu veniturile proprii b) Regula neafectarii unor venituri pentru cheltuielile necesare intretinerii institutiilor publice sau pentru desfasurarea unor activitati care se finanteaza de la bugetul de stat. bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat. • Principiul anualitatii. Dreptul bugetar si principiile (CONTINUARE 31 MARTIE CURS 4) aplicarii lui Dreptul bugetar.sunt: bugetul de stat. aprobare. Toate operatiunile de incasari si plati efectuate 9 • . parte componenta a dreptului finantelor publice reprezinta ansamblul de norme juridice care reglementeaza cuprinsul bugetului public national precum si procedura bugetara respectiv elaborare. altele fiind rezultatul practicii sau al doctrinei de specialitate. Este de retinut ca separat. in cadrul bugetului de stat sunt prevazute distinct bugetele Camerei Deputatilor. bugetul asigurarilor sociale de stat. bugetul fondurilor externe nerambursabile. bugetele institutiilor publice autonome. anuale de exectuei de a bugetelor.conform acestui principiu. Bugetul se prezinta sub forma unui ansamblu coerent de bugete care alcatuiesc sistemul bugetar. publicarea in Monitorul Oficial a actelor normative de aprobare. unele dobandind chiar o reglementare legislativa. Bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. 6.veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intrun singur document pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice. Administratiei prezidentiale. la baza constituirii bugetului stau urmatoarele principii sau reguli: Principiul universalitatii. Dreptul bugetar are la baza o serie de principii fundamentale. utilizarea mijloacelor de informare in masa. executare si incheierea fiecarui buget anual.

Procedura bugetara Se intelege un ansamblu de acte si operatiuni privind realizarea proiectului de buget.veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si respectiv pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora potrivit clasificatiei bugetare. incheierea si aprobarea contului general de executie bugetara precum si controlul executiei bugetare. cat si cheltuielile. executarea bugetului. ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si la baza ei nu sunt prevederi bugetare • Reguli si limite privind micsorarea veniturilor si cresterea cheltuielilor bugetare: a) In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte. manifestandu-se prudenta atat in ceea ce priveste veniturile. in conditiile legii asupra creditelor bugetare in 10 . a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pt care s-a elaborat bugetul 7.presupune regula potrivit careia la intocmirea bugetului trebuie sa se aiba in vedere varianta cea mai apropiata de realitate. Deoarece principiul anualitatii este expres reglementat prin legislatie previziunile si programile plurianuale pot fi facute dar numai cu titlu de exceptie de la regula.in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv. • Principiul unitatii monetare. • Principiul specializarii bugetare. • Principiul echilibrului. veniturile si cheltuielile sa fie corelate cu preconizarea fie a unei excedent pt venituri in fata cheltuielilor.toate operatiunile bugetare ca atare se exprima in moneda nationala. In derularea procesului bugetar un rol important va reveni ordonatorilor de credite. Ordonatorii de credite sunt acele persoane fizice investite cu dreptul de a dispune.bugetul trebuie conceput in asa fel incat cele doua parti. de acte normative a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget initiatorii au obligatia sa prevada si mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau cresterea cheltuielilor b) Dupa depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative numai in conditiile de mai sus dar cu precizarea surselor veniturilor. • Reguli privind cheltuielile bugetare: a) Au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale b) Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si efectuata daca nu exista baza legala pentru acea cheltuiala c) Nicio cheltuiala din fondurile publice nu poate fi angajata. aprobarea acestuia. • Principiul realitatii monetare. Din aceasta definitie procedura bugetara presupune parcurgerea a mai multor etape.

Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc. Ordonatorii principali repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetele institutiilor ierarhic inferioare care au drept conducatori ordonatori secundari sau tertiari de credite. Ordonatorii secundari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica si buget propriu. Ordonatorii tertiari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica si buget propriu din subordinea ordonatorilor principali sau secundari si care au numai dreptul de a aproba efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare pe care le primesc dupa caz fie de la ordonatorii principali. fondurilor externe nerambursabile se aproba prin lege. conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat. creditelor externe. conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome. asigurarilor sociale de stat. aflate in raport de subordonare ierarhica fata de ordonatorii principali de credite. Categorii de ordonatori: • Principali • Secundari • tertiari Ordonatorii principali de credite sunt ministrii. Bugetul trezoreriei statului se 11 . Bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri proprii se aproba de catre organul de conducere al institutiei publice si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. Bugetele institutiilor publice autonome se aproba prin legi speciale. fondurilor sociale. fie de la ordonatorii secundari. Ordonatorii de credite au obligatia de angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate strict pentru cheltuieli legate de activitatea institutiilor publice si cu respectarea dispozitiilor legale. bugetul asigurarilor sociale de stat se aproba de catre ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora. bugetul asigurarilor sociale de stat. fondurilor externe nerambursabile se aprobla prin lege ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul de stat.virtutea functiei pe care o detin in conducerea unei institutii publice sau a unui organ de stat. bugetele fondurilor speciale creditelor externe. Acestia repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pt bugetele institutiilor publice subordonate conduse de ordonatori tertiari de credite. Bugetul de stat.

Pana la data de 1 iunie a fiecarui an Ministerul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru in care va 12 • . pe baza politicilor fiscale si bugetare. Etapa elaborarii proiectului de buget. pe baza prioritatilor stabilite in formularea propunerilor de buget de catre ordonatorii principali de credite. Pana la data de 1 mai a anului curent Ministerul finantelor publice va inainta Guvernului obiectivele politicii economice si fiscale impreuna cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite urmand ca Guvernul sa le aprobe pana la data de 15 mai.aproba prin hotarare a Guvernului. pe baza posibilitatilor de finantare a deficitului bugetar. Fazele elaborarii bugetului de stat: • • Pana la data de 31 martie a anului curent vor fii elaborati indicatorii economici si sociali pentru anul bugetar pt care se elaboreaza proiectul de buget de catre organele competente. Curs 5 drept financiar si fiscal 07 aprilie 2011 Procedura bugetară 1.legea 500/2002 prevede imprejurarea ca proiectele legilor bugetare se elaboreaza de catre Guvern prin Ministerul finantelor publice pe baza indicatorilor macro-economici si sociali. Bugetele locale se aproba prin hotarare de catre Consiliile Locale.

subcapitole. Si executia bugetara presupune o succesiune de faze. Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare. 3. Etapa executiei bugetare. pe parti. titluri si alineate si nu in ultimul rand pe ordonatori principali de credite. Aceasta aprobare are loc pana cel mai tarziu cu 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar in curs. taxa sau obligatie nu pot fi incasate daca nu au fost stabilite de lege b) lista tuturor impozitelor si taxelor precum si a cotelor acestora. iar bugetele se aproba de Parlament in sedinta comuna pe ansamblu.• • • • specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fii intocmite proiectele de buget precum si metodologiile de elaborare ale acestora. Ministerul finantelor publice depune la Guvern proiectul legilor intocmite pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite. In timpul dezbaterilor pentru aprobare. realizarea veniturilor bugetare sunt avute in vedere o serie de principii: a) niciun impozit. In cazul in care legile bugetare depuse in termen legal nu au fost adoptate de catre Parlament pana cel mai tarziu la data de 15 decembrie a anului la care se refera proiectul de buget.autoritatea competenta sa aprobe bugetele este Parlamentul Romaniei.executia bugetara este cea de-a treia si cea mai ampla etapa. trebuie sa fie aprobate prin legea bugetara anuala 13 . cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie a fiecarui an. Aprobarea bugetului si a legii bugetare anuale. in limitele si incadrat in cheltuielile propuse de catre Guvern. capitole. ordonatorii principali de credite au obligatia sa depuna la Ministerul finantelor publice propunerile pentru buget. consta in realizarea integrala si la termen a veniturilor prevazute si efectuarea cheltuielilor bugetare. Executarea de casa a bugetului care reprezinta o serie de operatiuni de incasare a veniturilor si plata a cheltuielilor ce se desfasoara prin Trezoreria publica ce reprezinta contul curent al statului. Fazele executiei bugetare: • • • prima. acesta le supune spre aprobare Parlamentului. Cea de-a treia faza. Executia bugetara se desfasoara pe toata durata unui an financiar incepand cu 1 ianuarie si termina cu 31 decembrie. Pana la data de 30 septembrie a fiecarui an. Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta. repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare care se face in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor. Pana la data de 15 iulie a fiecarui an. Pana la data de 1 august al fiecarui an proiectele de buget se depun la Ministerul finantelor publice. pot fii efectuate amendamente la legile bugetare insa amendamente care sa nu duca la majorarea deficitului bugetar. 2.

certa si exigibila. in practica executiei bugetare se utilizeaza si unele mijloace speciale de modificare a destinatiei creditelor.contributii in afara celor stabilite de puterea legislativa. Insa. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar. prin intermediul creditelor bugetare prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice: beneficiarii de credite bugetare pot fi numai institutiile publice scopul pentru care au fost alocate creditele bugetare trebuie sa fie bine precizat prin lege • se acorda beneficiarilor cu titlu gratuit. • A cincea etapa. utilizarea sau plata creditelor bugetare care consta in remiterea sumelor de bani in folosul beneficiarului legal al alocatiei bugetare. Finantarea de la bugetul statului. angajarea creditelor bugetare care se poate face numai in limita creditelor bugetare aprobate. Creditul bugetar reprezinta suma de bani aprobata prin buget. Exceptiile: • • • • virarile de credite bugetare transferarea creditelor bugetare suplimentarea creditelor bugetare anticiparea creditelor bugetare 14 • • • . • Cea de-a treia faza. aceste mijloace reprezentand exceptii de la principiul afectatiunii speciale.c) este inadmisibil. constatarea lichiditatii creditelor bugetare ce presupune verificarea cuantumului banesc al fiecarei cheltuieli pentru a se stabili cu certitudine daca aceasta este reala. cea a deschiderii creditelor bugetare. fara echivalent • aceste credite bugetare nu se ramburseaza Aceasta procedura de acordare a creditelor presupune si o succesiune de faze specifice (parcurgerea a mai multor etape): Prima faza. Plata reprezinta si modalitatea de stingere a obligatiei statului. • A doua faza. • A patra faza ordonantarea creditelor bugetare actul administrativ prin care se dispune plata sumei de bani catre beneficiarul fiecarei cheltuieli. Aceasta utilizare a creditelor bugetare este subordonata principiului afectatiunii speciale. A patra faza efectuarea cheltuielilor bugetare: prin intermediul creditului bugetar. deschiderea apartinand Ministerului finantelor publice care la inceputul exercitiului bugetar dispune transmiterea prin unitatile de trezorerie a sumelor de bani corespunzatoare creditelor bugetare cuvenite ordonatorilor principali de credite. in raport cu subiectul de drept care este beneficiar care este de fapt titular de drept al obligatiei bugetare.

atunci cand se aproba bugetul si se adopta legea bugetara anuala iar cel de-al doilea moment. au calitatea de ordonatori principali de credite. 7. Curtea de Conturi. Procedura bugetara presupune ca pe baza scrisorii-cadru a Ministerului finantelor publice ordonatorii principali de credite de la nivel local sa intocmeasca proiectele bugetelor locale si sa le transmita Directiilor Generale ale Finantelor publice. Familiei si Protectiei Sociale iar propunerile de buget vin de la Casa Nationala de Pensii. se aproba prin lege dupa verificarea de catre Curtea de Conturi a operatiunilor ce le indica executia bugetara. Bugetele locale sunt definite ca fiind documentele in care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile autoritatilor administrativ teritoriale. Acest cont presupune practic. art/ 10 din Codul Fiscal. Veniturile asigurarilor sociale de stat sunt formate din contributiile sociale obligatorii astfel cum acestea sunt definite de pct. Procedura bugetara care se urmeaza in adoptarea acestui buget este cea a procedurii generale cu unele particularitati in sensul ca elaborarea proiectului se face de catre Guvern insa prin intermediul Ministerului Muncii. cel in care se aproba contul general anual de executie.• • blocarea creditelor bugetare anularea creditelor bugetare 4. Acestia au la dispozitie un termen de 15 zile pentru a formula contestatii. Dupa ce trece acest temen. Orice venit neincasat sau orice cheltuiala neplatita pana la aceasta data se va plati in contul bugetului de pe anul urmator iar creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept. 15 .care exercita un control de specialitate financiar iar Parlamentul exercita un control politic in doua momente: prima data. Proiectele bugetelor locale trebuie definitivate in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii bugetului de stat tinand cont de veniturile provenite din bugetul de stat. sau Judetean dupa caz si se aproba prin hotarare. Aspectele particulare privind bugetele locale. presedintii Consiliilor judetene si primarii in cazul celorlalte autoritati adm-teritoriale. Ministerul finantelor publice care exercita un control administrativ specializat. Controlul exercitiului bugetar. bugetul proiectului local se supune dezbaterii Consiliului Local. Incheierea exercitiului bugetar anual presupune in esenta elaborarea si aprobarea contului general anual de executie bugetara. Incheierea exercitiului financiar care se produce la 31 decembrie a fiecarui an. Aspectele particulare privind bugetul asigurarilor sociale de stat. Proiectele locale astfel intocmite se aduc la cunostiinta locuitorilor unitatilor administrativ teritoriale. Aceste organe.executia bugetului public national se realizeaza sub controlul unor organe de stat carora la revin prin lege raspunderi specifice in legatura cu activitatea bugetara. 5. In cazul bugetelor locale.

Contribuabilul. Evaziunea fiscala frauduloasa consta in disimularea obiectului impozabil. Evaziunea fiscala poate fi: • legala • frauduloasa Evaziunea fiscala legala este modalitatea prin care contribuabilul incearca sa se plaseze intr-o pozitie cat mai favorabila pentru a putea beneficia intr-o cat mai mare masura de avantajele oferite de reglementarile fiscale in vigoare. incearca sa diminueze legal baza impozabila (legala). 273/2006 privind finantele publice locale.poate fi ca o modalitate de perfectionare a activitatii si procesului de conducere a acestora. de catre ordonatorii de credite a normelor privind stabilirea veniturilor bugetare si conditiile de efectuare a cheltuielilor publice -raspundere disciplinara care intervine in cazul savarsirii unor abateri de la disciplina muncii -raspundere penala ce intervine in situatia in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni. controlul are in vedere in principal 3 categorii de interese: • Interesele agentilor economici • Interesele tertilor 16 . Procedura bugetara trebuie sa se desfasoare conform unui set de reguli si principii stabilite de legislatie cunoscute sub numele de disciplina bugetara. In conditiile economiei de piata. in subevaluarea cuantumului sau folosirea altor cai de sustragere de la plata impozitului datorat. Evaziunea fiscala.sustragerea in tot sau in parte de la impunere a materiei impozabile. de catre Camerele de Conturi judetene si de catre Consiliile local judetene.Bugetele autoritatilor administrativ teritoriale se supun controlului efectuat de catre Directiile Generale judetene. Raspunderea juridica antrenata de nerespectarea regulii procedurii bugetare. Incalcarea disciplinei bugetare atrage raspunderea juridica care poate fi: -raspundere administrativa contraventionala fiind reglementata prin incalcarea de regula. Controlul reprezinta o necesitate dar si o conditie pt orice domeniu de activitate mai ales pt domeniul financiar. Definitia controlului financiar. Controlul financiar si auditul financiar 1. Veniturile si cheltuielile locale sunt prevazute in Legea nr.

Controlul financiar in Romania.• Interesele statului Forme concrete de manifestare ale controlului pot fi urmarite pe 3 planuri: 1. garda financiara. domnitorul fiind lipsit complet in acest domeniu. fixarea impozitelor si veniturilor tineau de competenta obisnuitei adunari obstesti care aproba si bugetul. administrare si intrebuintare a banului public ce apartin atat statului cat si unitatilor administrativ-teritoriale in scopul realizarii unei rentabilizari a vietii economico-sociale si a restabilirii ordinii de drept acolo unde este cazul. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile stabilite si indeplinite obligatiile financiare si 17 . In 1948 a fost desfiintata Inalta Curte de Conturi In 1973 s-a infiintat Curtea Superioara de Control financiar 4. 24 ian 1864. Secolul XVIII. sarcinile de control reveneau vistiernicului.domnitorul Alexandru Ioan Cuza a infiintat Inalta Curte de Conturi a Romaniei. Obiectivele.scurt istoric Controlul financiar are o traditie in Romania in primele atestari documentare fiind localizate in 1652 cand la dispozitia domnitorului Matei Basarab s-au intocmit “samile visteriei”. L. 2.visteria a fost separata de camara statului. financiar continutul si formele controlului a. pastra catastifele visteriei. Obiectivele controlului financiar vizeaza conducerea corecta si la zi a contabilitatii intocmite de documente justificative. constituirea si evaluarea capitalului social si a patrimoniului. judeca procesele cu privire la stabilirea darilor. Dupa stabilirea otomana strangea tributul. Controlul efectuat la cererea clientului de catre specialisti (auditorul financiar din cadrul cabinetului de audit financiar) 4. Controlul financiar poate fi definit ca fiind acea activitate de verificare a actelor si operatiunilor referitoare la modul de formare. Propriul control efectuat de controlul agentilor economici sau alte structuri organizatorice 3. Pentru o lunga perioada de timp. ministerul finantelor publice 2. Ex: curtea de conturi. Au aparut Regulamentele Organice privind domeniul organelor publice.atributii legate de strangerea darilor. Astazi. A functionat pana in 1948 incluzand in diferite perioade atributii de control ulterior atributii juridice. consultative si administrative. Functiile controlului financiar sunt: • • • • • Functia Functia Functia Functia Functia de evaluare preventiva educativa de documentare de recuperare (represiva) 3. controlul costurilor de executie bugetara. Controlul financiar contabil efectuat de catre institutiile speciale create de stat.

c. Dupa felul activitatii controlului: de casa/ de magazie/ controlul documentelor/ controlul de operatiuni financiare 5. Controlul financiar preventiv consta in activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public activitatilor desfasurate inainte de aprobarea operatiunilor respective. Dupa sfera de actiune avem: control financiar intern/extern 2. 18 . Continutul. Controlul financiar preventiv se exercita prin acordarea sau nu a vizei de control financiar preventiv. Controlul financiar preventiv urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube.controlul documentelor prin continut urmareste legalitatea. Formele controlului financiar: 1. Ministerul Finantelor Publice numind unul sau mai multi controlori delegati pt fiecare autoritatea publica in care se exercita functia de controlator principal de eredite. Dupa termenul care se efectueaza controlul: permanent/ periodic 3. a bilantului contabil.au calitatea de functionari publici in structura Ministerului Finantelor Publice. control de drept/ de fapt 8. Actul de numire stabileste si limitele competentilor controlori delegati. Controlul financiar preventiv se exercita sub 2 forme: -control financiar preventiv propriu -control financiar preventiv delegat (se exercita de Ministerul Finantelor Publice prin intermediul controlorilor delegati) De regula. realitatea si eficienta. profitul si pierderile respectiv intocmirea balantelor de verificare. regularitate si incadrarea in limitele creditelor bugetare sau a creditelor de angajament pt acele operatiuni pt care se cere viza de efectuare a controlului financiar propriu. Dupa criteriul intereselor economico-financiar.fiscale fata de stat. Viza presupune semnatura si sigiliul persoanei investite cu aceasta calitate aplicata pe documentele controlate. In functie de organele care exercita controlul: control ierarhic/ de gestiune/ de executie 6. controlul financiar se imparte in: propriu al institutiilor si agentilor economici / al statului exercitat pe linia ministerului finantelor publice/ suprem exercitat de Curtea de Conturi 7. Dupa volumul lucrarilor controlate: control complet/ partial 4. b. Dupa modul de concretizare: control direct/ indirect. Dupa procedurile de control utilizate: prin sondaj/ incrucisat/ inopinat 9. Dupa criteriul cronologic: preventiv (anticipat) / operativ (concomitent)/ posoperativ (ulterior). Calitatea de controlor financiar propriu presupune exercitarea controlului pt legalitate.

acest control financiar intern urmareste gestionarea fondurilor publice.04. eficient si eficace.2011 4. 19 .Curs 7 Drept financiar si fiscal 21. Controlul financiar intern.4. aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice. Elaborarea si implementarea politicii in domeniul gestiunii financiare apartine Ministerului Finantelor Publice care indruma metodologic. patrimoniului public.4. Controlul financiar intern poate fi concomitent sau ulterior si se exercita de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil. Controlul financiar intern pretinde indeplinirea unor cerinte generale cum ar fi: evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel acceptabil a riscurilor asociagte structurilor. administrarii fondurilor in mod economic. Prin audit financiar se intelege activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera auditorilor financiari din Romania. a gestiunii financiare prin asigurarea legalitatii. aprobarea. aprobarea operatiunilor de persoanele imputernicite. accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane imputernicite. obligatie ce revine atat institutiilor publice cat si entitatilor private. De regula.2. Obiectivele si formele controlului financiar 4. asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie. eficacitatii in utilizarea si administrarea acestora. stabilirea obiectivelor specifice precum si a unor cerinte specifice cum ar fi: reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern. asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie.consta in ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice inclusiv auditul intern stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale in vederea asigurarii. Controlul financiar intern se realizeaza in cadrul oferit de organizarea activitatii de contabilitate proprie. inregistrarea operatiunilor si evenimentelor. Controlul financiar intern este parte componenta a controlului financiar propriu institutiilor publice. Conducatorul unitatii are obligatia de a asigura elaborarea. proiectelor sau operatiunilor. a reglementarilor metodologice. Auditul financiar si auditul public intern reprezinta o astfel de formula de control. coordoneaa si supravegheaza utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public. a procedurilor si criteriilor de evaluare lunare. economicitatii. programelor.

consta intr-o verificare a criteriilor. de a asigura o mai buna administrare si o pastrare a patrimoniului. Prin sfera sa de activitate.Consultanta financiar-contabila si fiscala .Audit financiar . obiectivitatea si integritatea lor profesionala fiind mai presus de orice indoiala.De expertiza contabila . Pt identificarea deficientelor si formularea de recomandari Auditul performantei. Auditul intern consta in examinarea obiectiva a ansamblului activitatilor desfasurate de catre o entitate economica in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului. Tipurile de audit public: Auditul de sistem – reprezinta o evaluare a sistemelor de conducere si control intern.Auditorii financiari sunt persoane fizice sau juridice care isi desfasoara activitatea liber pe baza principiilor de independenta. Auditul de regularitate. Entitatile economice supuse anual auditului financiar sunt obligate prin lege sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatilor profesionale de audit intern. Unitatea Centrala de armonizare pentru auditul public intern 3. adica este o parte a acestuia. de a gestiona riscurile. Auditorii financiari pot desfasura urmatoarele activitati: . auditul public intern este organizat pe 3 nivele: 1.consta in examinarea actiunilor privind fondurile publice sub aspectul respectarii principiilor. Obiectivele auditului intern sunt de a ajuta entitatea economica prin opinii si recomandari.De asigurare a managementului financiar-contabil . auditul public intern face parte din controlul intern. - In Romania. a indeplinirii criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii si a conformitatii cu aceste criterii a rezultatelor obtinute.De reorganizare judiciara si lichidare Camera auditorilor financiari din Romania isi desfasoara activitatea sub supravegherea Ministerului Finantelor Publice. Comitetul pentru audit public intern.De pregatire profesionala de specialitate in domeniu . de a asigura o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente.Audit intern .De evaluare .functioneaza pe langa Unitatea Centrala de armonizare pentru auditul public intern si este un organism cu caracter 20 .CAPI 2. regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile. Compartimentele de audit public intern din cadrul entitatilor publice Comitetul pentru audit public intern. controlului si proceselor de conducere a acestuia.

elaborarea raportului anual. Compartimentul de audit public intern are printre atributii: elaborarea de norme metodologice. Este format din 11 membri care nu pot face parte din structurile Ministerului Finantelor Publice avand drept atributii principale privind dezbaterea si elaborarea de opinii. Compartimentele de audit public intern din cadrul entitatilor publice se organizeaza in subordinea directa a conducerii entitatii publice. Auditul public intern presupune o adevarata procedura ce cuprinde un ansamblu de acte si operatiuni intr-o desfasurare cronologica. rude pana la gradul IV cu conducatorul entitatii publice. Conducatorul compartimentului este numit sau destituit din functie de catre conducatorul entitatii publice cu avizul unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern. dezvoltarea cadrului normativ. Compartimentele de audit public intern auditeaza cel putin o data la 3 ani. identificarea gestiunii defectuoase si a fraudelor. elaborarea si ordinelor de serviciu. receptarea punctelor de vedere ale entitatii verificate s. privind planurile strategice de dezvoltare. comunicarea acestui proiect. Este condusa de un director general numit de ministrul finantelor publice cu avizul Comitetului pt audit public intern. examinarea legalitatii. regularitatii si conformitatii operatiunilor.m. dezvoltarea de metodologii. rude sau afini pana la gradul IV cu conducatorul acelei entitati sau cu alte persoane din 21 .consultativ. Unitatea Centrala de armonizare pentru auditul public intern se constituie ca o structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice formata din compartimente de specialitate in subordinea directa a ministrului. certificarea trimestriala sau anuala. Auditorii care nu au statut de functionari publici sunt numiti sau revocati. Cei care sunt functionari publici a caror cariera selectie drepturi si obligatii sunt reglementate de statutul functionarului public sunt numiti sau destituiti de catre conducatorul autoritatii publice cu avizul conducatorului compartimentului de audit intern. notificarea structurii ce urmeaza a fii auditata. auditorii publici au si o serie de incompatibilitati din care rezulta ca nu pot fi soti. Pe langa o serie de drepturi si obligatii.a. Printre atributiile acestei structuri se mentioneaza elaborarea. coordonarea sistemului de recrutare si pregatire profesionala. planului de audit public intern.d. verificarea respectarii normelor si instructiunilor. desfasurarea efectiva a activitatii de auditare. elaboararea unui proiect de raport. coordonarea unei strategii unitare in domeniul auditului public intern. analizarea acordurilor de cooperare intre auditul public intern si auditul extern. avizarea raportului anual privind auditul public intern. au drepturi si obligatii potrivit regulamentelor proprii de functionare ale entitatilor din care fac parte. plecand de la elaborarea proiectului. nu pot efectua misiuni la o alta structura sau entitate daca sunt soti. Auditorii interni sunt fie functionari public sau sunt persoane care nu au aceasta calitate.

4. Nu pot efectua activitati de audit in proiecte si programe finantate de UE daca au avut responsabilitati in aceste proiecte sau programe s.m.4.controlarea fondurilor acordate de stat.2011 Este controlul desfasurat dupa efectuarea actelor sau operatiunilor economicofinanciare si urmareste existenta si utilizarea rationala a patrimoniului si a resurselor financiare. Se exercita sistematic.05.3. Controlul financiar operativ sau concomitent asigura cunoasterea operativa a modului in care se desfasoara activitatea si se gestioneaza patrimoniul.a. vamal si de preturi putand dispune luarea unor masuri in conditiile legii.Curs 8 Controlul financiar post operativ (ulterior) 05. Un astfel de control este exercitat de controlul financiar de stat organizat si efectuat de Ministerul Finantelor Publice. trebuie sa suprinda procesele economice si financiare pentru a permite o interventie operativa.controlul financiar de stat are drept obiective: Colectarea resurselor financiare ale statului Administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget Realizarea investitiilor de interes general Subventionarea unor activitati si produse Folosirea mijloacelor si fondurilor din dotare Respectarea reglementarilor financiar-contabile Exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele si actele agentilor economici Respectarea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat Prevenirea si combaterea fraudelor. inspectori sau alte categorii de persoane.4. - Directia Generala a controlului financiar de stat: . 4. cenzori.4. Se stie ca Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul economiei si finantelor publice. zi de zi. contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal. Aparatul de control din cadrul Ministerului actioneaza pentru prevenirea si combaterea fraudelor. Controlul financiar postoperativ sau ulterior Drept financiar. de obicei prin sondaj de catre Consiliul de Administratie. Aparatul de control financiar din cadrul Ministerului este format din 2 componente: • Directia Generala de control financiar si unitatile subordonate apartinand acestor directii precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul agentiei de administrare fiscala. 22 . efectuarea cheltuielilor si realizarea veniturilor.d. analiza situatiei pagubelor.conducere. respectarea legislatiei cu caracter financiar. • Garda Financiara. Este considerat cel mai eficient control si chiar daca este ulterior el are un profund caracter preventiv. Se exercita inopinat prin verificari faptice pe baza de documente. a contraventiilor.

sa asigure sprijin si conditiile necesare unei bune desfasurari ale controlului.- subventionarea unor activitati si produse verificarea mijloacelor si fondurilor din dotare si respectarea reglementarii financiarcontabile verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor si raportarilor in evidentele si actele agentilor economici indeplineste atributiile de control stabilite in sarcina Ministerului Finantelor Publice In urma efectuarii controlului. se poate face contestatie care se va solutiona conform procedurii prevazute in Codul de procedura fiscala. Tipul de control efectuat de GF este un control financiar ulterior extern. are un comisariat general condus de un comisar general inalt functionar public numit in functie de Ministrul Finantelor Publice si are sectii judetene adica unitati teritoriale ale GF cu personalitate juridica conduse de comisarii sefi ai sectiilor judetene. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public precum si asupra gestionarii patrimoniului 23 . descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic. corespondenta. In exercitarea atributiilor. GF este organizata si functioneaza dupa o structura reglementata prin lege.exercita un control inopinat si operativ privind prevenirea. financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscala. Sa prezinte pt verficare valorile de orice fel pe care le au in gestiune. Garda Financiara a Romaniei– este o institutie de control cu personalitate juridica organizata in subordinea Agentiei nationale de administrare fiscala. entitatile supuse controlului. presedintele Agentiei Nationale a Finantelor Publice sau de comisarul general. Impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere.operatiuni de control tematic: care se executa pe baza ordinului emis de Ministrul Finantelor Publice. bilanturile contabile. sa ofere informatii si explicatii verbale sau scrise. aplicarea de masuri pentru respectarea prevederilor legale in domeniul preturilor si tarifelor. Este institutia suprema de control financiar ulterior extern. intr-un an controlului financiar cu exceptia situatiilor in care controlul are ca obiect documentarea. C C exercita controlul asupra modului de formare. Este autoritate administrativa autonoma. GF executa doua tipuri de control: . perioada asupra careia se efectueaza. Cei supusi controlului financiar sunt obligati prin lege sa puna la dispozitia organelor de control registrele. documentele necesare controlului. Curtea de Conturi a Romaniei. Actele de control sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunica fie directiilor generale ale finantelor publice pentru luarea masurilor fiscale fie organelor de urmarire penala. Nerespectarea acestor obligatii constituie contraventii. in pastrare. Control financiar preventiv. si varsarea la buget a impozitelor si a altor venituri legale. darile de seama. control financiar ulterior. durata controlului. Un agent economic poate fi supus o singura data. comisarii GF pot incheia si procese verbale de stabilire si sanctionare a contraventiilor.rol: de a verifica cheltuirea banului public. organul de control are dreptul de a dispune luarea de masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate. Activitatea este reglementata de Constitutie si L 94/1992. analiza si urmarirea implementarii unor reglementari care se pot efectua numai dupa notificarea si obtinerea acordului agentului economic sau cand este vorba de verificarea reclamatiilor privind incalcarea legilor financiare si fiscale care se efectueaza ori de cate ori este cazul.operatiuni de control curent: se executa operativ si inopinat doar pe baza legitimatiei de control a insignei de imputernicire si a ordinului de serviciu si . control jurisdictional. sa elibereze documente in original sau copii. suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor. actele justificative. Se stabilesc obiectivele de verificat.

Modalitatile de finalizare ale actiunii de control 8. A formularii obiectivelor 2.2011 Metodologia si eficienta controlului financiar Metodologia de control este un ansamblu de instrunmente metodologice organic structurate utilizate selectiv diferentiat in functie de natura activitatilor supuse controlului financiar si a formelor de control aplicate. societati de investitii financiare. regiile autonome.curs 9 12. repararea prejudiciilor cauzate si pot sesiza instantele judecatoresti. constatari 7.in literatura de specialitate. organisme autonome de asigurari sociale sau de alta natura. Procedura de control financiar. unitatile adm-teritoriale. A aplicarii procedeelor si tehnicilor de control 5. desfasurarea si valorificarea actiunii de control. pregatirea echipei de control financiar 24 . contracte de concesiune sau de inchiriere de bunuri de domeniu public sau privat. cea a selectarii entitatii ce urmeaza a fi controlata si selectarea activitatii ce urmeaza a fi supusa controlului 2.t. Curs financiar. societati comerciale la care statul sau u.public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.a. A stabilirii surselor de informatii necesare controlului – documente primare 4. Constatarea eficientei controlului Instrumentele metodologice de efectuare a controlului financiar: • studiul general prealabil • controlul documentelor contabile • controlul faptic • analiza economico-financiara • control total • valorificarea constatarilor controlului Eficienta controlului financiar este determinata de masura in care un astfel de control contribuie la remedierea si prevenirea ulterioara a abaterilor.05. Este compusa din sectia de control financiar ulterior si din camerele de conturi judetene. Si procedura de control presupune parcurgerea mai multor etape: 1. la perfectionarea si eficientizarea activitatii economico-financiare. Intocmirea actelor de control. Sunt supuse controlului entitati cum ar fi statul. Poate impune luarea de masuri. detin mai multe de jumatate din capitalul social. Banca Nationala. alte categorii de persoane juridice care beneficiaza de garantii guvernamentale. Aceasta metodologie se desfasoara pe mai multe etape: 1. procedura de control financiar a fost definita ca fiind un ansamblu de acte si operatiuni privind organizarea. A constatarii abaterilor 6. A stabilirii formelor de control si a organelor competente 3.

este documentul care se intocmeste atunci cand in urma desfasurarii controlului financiar nu s-a constatat nicio abatere de la legislatia financiara. Procesul verbal de control financiar.verificarea documentelor si operatiunilor unei entitati in corelatie cu actele si documentele altei entitati La finalizarea acestor tipuri de control se va incheia un proces-verbal. control prin sondaj.act bilateral care se semneaza de catre organul de control financiar si reprezentantul legal al societatii si vizeaza aspectele financiare ale unitatilor subordonate entitatii verificate. Nota unilaterala. taxelor. Procesul verbal interimar. contributiilor si a altor prelevari. persoanele care sunt responsabile de abateri. control electronic.este act bilateral intre organele de control financiar si de reprezentantul legal al entitatii verificate. 4. masurile luate in timpul acestui control precum si termenul de indeplinire a masurilor luate. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor– se incheie pt acele acte si fapte care sunt stabilite prin lege in competenta organului de control financiar si urmeaza regimul juridic al contraventiilor stabilit in OUG 2/2001. Art.3.principiile dreptului fiscal 25 . 3. Nota de constatare. evaluare si testare asistate de instrumente informative specializate. In realizarea acestor forme de control se pot aplica urmatoarele 2 metode de control: 1.pr. 6. In procesul verbal se vor consemna neregulile constatate cu precizarea concreta a actelor normative incalcate si cu determinarea exacta a consecintelor produse. Nota de prezentare.aceasta se intocmeste atunci cand in cursul efectuarii controlului se fac constatari a caror reconstituire nu mai este posibila ulterior sau in alte situatii apreciate de organul de control financiar. prezentarea echipei la entitatea supusa controlului si organizarea activitatii de control desfasurarea propriu-zisa a activitatii de control financiar redactarea si intocmirea actelor de control financiar valorificarea rezultatelor controlului Art. control incrucisat. 5. Este o anexa a procesului verbal de control.consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor pe care organul de control le considera semnificative 2. 6. definita ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile juridice de drept fiscal respectiv cele privind modalitatile de realizare la buget a veniturilor publice prin intermediul impozitelor. 97 C. Procesul verbal de control se comunica entitatii supuse controlului si contine si termenul in care acest act financiar poate fi contestat. 4. 5. fiscala-----tipuri de control: 1. control inopinat-activitatatea de verificare faptica si documentara in principal ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei financiar-fiscale 2. Raportul de inspectiefiscala. 2. Este semnat tot de catre reprezentatul legal al entitatii verificate.starea de fapt Dreptul fiscal Este ramura a dreptului public.vizavi de un bun al societatii 7.consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia prelucrate in mediu electronic utilizand metode de analiza. Actele de control financiare 1. 3 din Codul Fiscal.

echitatea fiscala este asigurata la nivelul persoanelor fizice prin impunerea diferita a veniturilor in functie de marimea acestora.sunt cele nascute din stabilirea si pereceperea veniturilor 2. Actiunile si prestatiile concrete ale subiectelor respectiv stabilirea si incasarea la buget a impozitelor. Codul Fiscal adoptat prin legea 571/2003 3. Toate acestea provenite de la persoane fizice si juridice. Politica fiscala este definita ca fiind ansamblul instrumentelor de interventie a statului generate de procese specific financiar-fiscale si anume formarea prin impozite si taxe a veniturilor fiscale.sunt cele nascute pe baza actiunilor contencioase administrative Elementele specifice ale raportului de drept fiscal sunt cele ale oricarui raport juridic: 1. Constitutia 2. Codul de procedura fiscala 4. modalitatea si sumele de plata sa fie certe. Fiscalitatea-reprezinta totalitatea taxelor. Izvoarele dreptului fiscal 1.presupune asigurarea stabilitatii pe termen lung a legislatiei fiscale astfel incat aceste prevederi fiscale sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile. Principiul eficientei impunerii. (Continutul) drepturile si obligatiile specifice fiecarui subiect al raportului. contributiilor si a altor varsaminte obligatorii. De drept procesual fiscal. 4. Principiul certitudinii impunerii conform caruia fiscalitatea se bazeaza pe norme juridice clare care sa nu conduca la interpretari arbitrare. Principiul neutralitatii impunerii-vizeaza neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de contribuabili asigurand practic conditii egale intre acestia 2. Principiul echitatii fiscale. impozitelor. De drept material fiscal. precis stabilite pt fiecare platitor. Statul si contribuabilul (subiect) 2. alocarea cheltuielilor bugetare. Asigurarea echilibrului financiar 26 . Legea finantelor publice locale 273/2006 Raporturile juridice de drept fiscal sunt de doua tipuri: 1. 3. Legea finantelor publice 500/2002 5.1. taxelor si contributiilor respectiv obligatia de plata (obiect) 3. iar termenele.

Prin urmare. Teoria sacrificiului. dreptul de a institui un sistem de impunere la nivelul societatii reprezinta rezultatul intelegerii dintre stat si contribuabil.sustine ca statul s-a nascut in baza unui contract incheiat intre oameni si autoritatea statala. necesitatea recunoasterii unei organizari statale determina si recunoasterea dreptului la impunere. necesare sustinerii activitatilor de interes general. Pe cale de consecinta. Pentru exercitarea puterii in interesul intregii societati este necesara instituirea unui sistem de impunere care sa asigure mijloacele banesti acoperitoare ale nevoilor de functionare si intretinere a aparatului de stat. drept ce a fost fundamentat in decursul timpului prin prisma mai multor teorii. scopul acestei intelegeri fiind acela de a asigura si apara interesele individuale. Astfel: Teoria organica. Teoria echivalentei impozitelor. In asemenea conditii.justifica dreptul de impunere al statului prin realizarea unei echivalente intre serviciile realizate si garantate de stat si cotele de impunere stabilite. dreptul statului de a stabili si incasa impozite deriva din obligatia sa de a-si implini functiile si atributiile sale.statul este stapanul absolut care emana vointa suveranului ce determina normele de conduita sociala. comun.dreptul de impunere se justifica prin necesitatea organizarii vietii de stat care presupune constituirea fondurilor banesti. Teoria sociologica. 27 . Teoria contractului social.Curs 10 drept financiar si fiscal 19 mai 2011 Dreptul statului de a impune Dreptul statului de a impune obligatii fiscale este corespunzator indeplinirii functiilor sale.sustine ca ratiunea impozitului este justificata de insasi natura statului in sensul ca acesta este un produs necesar al dezvoltarii istorice.

Contribuabilii Subiect platitor se intelege persoana fizica sau juridica care datoreaza in temeiul legii sume de bani la buget. Entitatile din prima subcategorie (pers jur propriu-zise) pot fi persoane juridice cu activitate economica sau persoane juridice fara scop lucrativ iar entitatile din cea de-a doua subcategorie pot fi unitati economice apartinand unor persoane juridice propriu-zise.sunt entitati individuale sau colective legal constituite care actionand in nume propriu sau in numele altor persoane intra sub incidenta legii fiscale devenind debitori ai bugetului. Contribuabil persoana juridica straina.orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania. Contribuabilul persoana juridica romana.conform careia obligatia fiecarui cetatean trebuie sa fie corect stabilita si nu arbitrata. d) Maxima economiei. asociatii in participatiune sau societati civile. Contribuabilii persoane juridice pot fi grupati in persoane juridice romane care se subimpart in persoane juridice propriu-zise si unitati economice fara personalitate juridica. b) Maxima certitudinii.care impune ca toate contributiile sa fie pretinse si incasate la termene urmandu-se procedeul care este mai convenabil contribuabilului. toate din categoria celor impuse. detin sau dobandesc bunuri. Persoane juridice straine.orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si conform legislatiei intra sub incidenta Codului Fiscal. 28 .pretinde ca toate contributiile sa fie stabilite de o maniera care sa determine cetateanul sa plateasca cat mai putin posibil fata de ceea ce urmeaza sa intre in trezoreria statului. presteaza servicii sau executa lucrari. detin ori tranzactioneaza valori. Contribuabilii pot fi grupati in 2 mari categorii: contribuabili persoane fizice/ contribuabili persoane juridice.Principiile impunerii sunt: a) maxima justitie. Contribuabilii persoane juridice. Adica realizeaza venituri.cetatenii fiecarui stat trebuie sa contribuie la cheltuielile publice atat cat le permite facultatile proprii.sunt cele care desfasurand activitati economice sau economico-sociale pe teritoriul tarii noastre intra sub incidenta legii fiscale. c) Maxima comoditatii.

Cazierul fiscal este organizat de Ministerul Finantelor Publice fiind gestionat la nivel central de cazierul fiscal national iar la nivelul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene de cazierul local. In cazierul fiscal se tine evidenta tuturor contribuabililor persoane fizice.pt administrarea eficienta a impozitelor si taxelor.la cererea contribuabililor pot fi rectificate.este orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) are domiciliul in Romania b) centrul intereselor viitoare ale persoanei este amplasat in Romania c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depaseste in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate ca functionar sau angajat al Romaniei Persoana fizica nerezidenta. masuri de executare silita aplicate contribuabililor in legatura cu faptele pagubitoare comise ramase definitive si irevocabile. Cazierul fiscal.Contribuabilii persoane fizice. cetateanul strain care este functionar ori angajat al unui organism international sau interguvernamental. Certificatul de cazier fiscal. rezidentii datoreaza impozite pentru toate veniturile realizate intr-un an fiscal oricare ar fi locul de provenienta a acestora. inregistrat in Romania. Prin exceptie nu este considerata persoana fizica rezidenta. Certificatul de cazier fiscal se prezinta in mod obligatoriu la infiintarea societatilor comerciale. Sistemul de evidenta cuprinde date privind sanctiuni aplicate contribuabililor. In principiu. cetateanul strain cu statut diplomatic sau consular in Romania. actionari.orice persoana fizica care nu indeplineste conditiile de a fi considerata persoana fizica rezidenta.orice persoana fizica rezidenta sau nerezidenta in Romania. Persoana fizica rezidenta. Daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea ei nu s-a facut cu respectarea prevederilor legale. pt intarirea masurilor combaterii evaziunilor fiscale s-a constituit sistemul de evidenta si urmarire a contribuabilor numit cazierul fiscal. detine si tranzactioneaza bunuri sau valori din categoria celor impuse pe teritoriul tarii noastre. Procedura de rectificare este in mod special reglementata de lege. administratori care au savarsit fapte sanctionate prin legislatia financiar-fiscala. Datele cuprinse in cazierul fiscal pot fi prezentate sintetic intr-un certificat de cazier fiscal. Cetateanul strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora. la solicitarea inscrierii in registrul special a asociatiilor si fundatiilor precum si exercitarea unor activitati 29 . in timp ce nerezidentii sunt obligati a plati impozite numai pt veniturile obtinute pe teritoriul statului a carui suveranitate fiscala se exercita. dobandeste calitatea de contribuabil din momentul in care si pe perioada de timp in care realizeaza venituri. persoane juridice.

Impozite directe/ indirecte Veniturile bugetare realizate de la persoanele juridice si persoanele fizice se grupeaza in doua categorii: a) Venituri fiscale b) Venituri nefiscale Veniturile fiscale se compun din impozite directe cum ar fi de exemplu: impozitul pe profit.independente. este valabil numai 15 zile de la data emiterii si numai in scopul pentru care a fost solicitat. Veniturile nefiscale se prezinta sub o diversitate de forme cum ar fi varsaminte din veniturile institutiilor publice sau din profitul net al regiilor autonome. de inventii. taxe pentru folosirea drumurilor. impozite pe veniturile liber profesioniste si din impozite indirecte: asupra productiei si circulatiei marfurilor. taxe in legatura cu protectia mediului. taxe de timbru. taxe pt folosirea terenurilor publice. Curs 11 drept financiar si fiscal 2011 26 mai Veniturile bugetare 1. pe salarii. taxe de brevete. dividende pentru participarea statului la capitolul social al societatilor comerciale. este scutit de plata unei taxe de timbru. Certificatul de cazier fiscal se elibereaza la cerere. Elementele componente comune si definitorii ale veniturilor bugetare Veniturile bugetare fiecarui venit bugetar ii este atribuita pe de o parte o denumire generica in raport cu natura sa economico-financiara si juridica si o denumire specifica 30 .

metoda indirecta. proportionala sau regresiva fie prin aplicarea ambelor. esalonari. Ex: impozit pe profit. solutionarii litigiilor de catre instantele judecatoresti. Subiectul impunerii. Asieta Reprezinta modalitatea de asezare a veniturilor bugetare dupa obiectul sau materia impozabila. Evaluarea acesteria si stabilirea cuantumului de plata.. Unitatea de impunere reprezinta unitatea in care se exprima obiectul sau materia impozabila.. metoda retinerii si varsarii. In practica financiar bugetara se folosesc mai multe metode de asezare a venitului bugetar: metoda directa. metoda aplicarii de timbre fiscale. Serviciile pot constitui obiect al impunerii. venitul persoanei fizice. Venit impozabil poate sa fie profitul agentului economic. scutiri. mijloace de transport. taxa de timbru. Pentru o incasare a venitului bugetar in principal se folosesc urmatoarele metode: metoda platii directe. Obligatia platitorului se naste in momentul in care acesta a intrat in posesia obiectului impozabile iar stingerea are loc la termenul de plata. Evitarea dublei impuneri 31 . Este acea persoana fizica/ juridica care datoreaza potrivit legii un impozit. Calificarea veniturilor bugetare Reprezinta stabilitatea caracterului central al venitului precum si atributiile lui prin lege spre partile bugetului public national.debitorul. Sunt elemente prev.. Inlesnirile/ drepturile si obligatiile debitorului.proprie prin care se inidividualizeaza fiecare venit. Termenul de plata Reprezinta data la care sau pana la care un anumit venit trebuie varsat la buget. metoda asezarii pe baze forfetare a venitului bugetar. Cuantumul unitar al venitului se stabileste fie intr-o cota fixa. Inlesniri reduceri. Raspunderea debitorilor daca nu isi indeplinesc obligatiile care le revin potrivit legii este antrenata raspunderea juridica civila. o taxa. metoda administrativa. taxa vamala. fie intr-o cota procentuala care poate sa fie progresiva. Ea presupune identificarea subiectului si materiei impozabile. Unitatea de evaluare reprezinta elementul care exprima cuantumul unitar al venitului bugetar in raport cu baza sa de calcul. Ex: leul in cazul veniturilor. Bunurile impozabile (taxabile): terenuri.. Acest cuantum unitar se poate stabili sub mai multe forme. mp2 in cazul edificatelor. Perceperea venitului bugetar Reprezinta realizarea efectiva a sumei de bani pe care acesta o reprezinta. cladiri. aria in cazul terenurilor. Obiectul sau materia impozabila reprezinta veniturile sau bunurile impozabile sau taxabile. administrativa. penala. prin actele normative care instituie venituri bugetare de care se tine seama la evaluarea bazei de calcul in determinarea cuantumului venitului bugetar precum si la incasarea acestuia. In functie de caracterele tehnice determinante si alte elemente.

Beneficiarul unei astfel de conventii este obligat sa prezinte organelor fiscale certificatul de rezistenta fiscala in original eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta. Principiul nediscriminarii fiscale. Din impozitul astfel stabilit se deduce suma care a fost platita in celalalt stat. Diferenta reprezinta obligatia de plata a contribuabilului fata de statul al carui resortisant (?) este. opere literare si stintifiice. Certificatul din care trebuie sa rezulte ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei in situatia in care Ro nu are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri cu statele ai caror resortisanti(?) obtin venit in tara noastra.Activitatea diferita a persoanei fizice/ juridice presupune unele acte sau fapte pe teritoriul mai multor tari. Conventiile pentru evitarea dublei impuneri privesc si impozitele din venitul salarial. Venitul este considerat ca fiind obtinut in Ro daca locul de provenienta a veniturilor persoanei fizice sau al exercitarii activitatii ori locul de unde aceasta obtin venit se afla pe teritoriul Romaniei. Definitii si trasaturi caracteristici ale impozitului Impozitul reprezinta acea contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil care este datorata in temeiul legii la buget de catre persoana fizica/ juridica pentru veniturile care le obtine. respectiv acestor venituri se impun conform prevederilor fiscale nationale. Trasaturi caracteristice 1. pt bunurile pe care le poseda respectiv pt marfurile pe care le produc sau distribuie ori pt serviciile si lucrarile pe care le presteaza sau executa. impozitul pe venit al societatilor comerciale. Principiul scutirii de impozite. A. Este de principiu o contributie baneasca 2. Este datorat in conformitate cu dispozitiile legale 5. C. Pe cale de consecinta s-au stabilit anumite principii ce urmaresc evitarea dublei impuneri.statul de resedinta va impozita numai acele venituri care sunt obtinute si impozabile in acel stat.statele de origine calculeaza impozitele pornind de la suma totala a veniturilor subiectului impozabil inclusiv asupra celor care provin din statul de resedinta si care potrivit conventiei sunt impozabile in acest din urma stat. Clasificarea impozitelor: 32 . Este o prevalare cu titlu nerambursabil 4. Principiul impunerii. Este o contributie obligatorie 3. Se datoreaza numai pt veniturile realizate si bunurile detinute pt marfurile produse si distribuite. B. scutind de impuneri veniturile realizabile si impozabile in statul de origine.un stat se angajeaza sa nu aplice fata de rezidentii celuilalt stat in materie de impozite. Pentru a se evita o evitare excesiva dubla statele au incheiat conventii bilaterale prin care au reglat principiile de aplicabilitate fata de contribuabilii in materia stabilirii si perceparii impozitelor. dispozitiile normative mai grele decat cele aplicabile propriei contributii.

Dupa obiectul sau materia impozabila: . Impozitele directe sunt: reale sau obiective personale sau subiecte Impozite indirecte pot imbraca diferite forme: consumatii. Dupa modul de percepere: impozite directe. 2.directe si indirecte. • Persoanle juridice starine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania • Persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati in Romanaia in baza unei asocieri care nu da nastere unei persoane juridice.Pe avere .se stabilesc si se perecep in mod nemijlocit de la contribuabilii care realizeaza venituri sau detin bunuri impozabile. Baza de impunere respectiv suma asupra careia urmeaza a se aplica cota legala in vederea stabilirii impozitului datorat o reprezinta profitul anual impozabil. taxele de timbru. Contribuabili impozitului pe profit sunt: • Persoanele juridice romane pentru profitul obtinut din orice sursa atat in Romania cat si in strainatate. monopolurile fiscale. pot exista: -centrale -locale Din punct de vedere juridic si practic si juridic-fiscal cea mai importanta clasificare a impozitelor este: impozite.Pe cheltuieli (pe fapte de consum) 3. Dupa locul sau nivelul la care se acumuleaza. 33 . taxele vamale.Pe venit . colectate in mod direct si in raport cu marimea veniturilor realizate si a bunurilor sau valorilor detinute intr-o perioada determinata de timp de catre contribuabili determinati si desemnati prin legislatia fiscala. Curs 12 drept financiar si fiscal 2 iunie 2011 Codul de procedura fiscala-procedura contencioasa Impozitele directe Impozitarea directa reprezinta forma legala de prelevare de Guvern a unor sume de bani.1.Profitul reprezinta beneficiul rezultat ca urmare a unei investitii respectiv diferenta dintre veniturile obltinute si cheltuielile efectuate. Impozitele directe pot fi: • Pe venit Impozit pe venit este impozitul pe profit. acizele.

• Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice Romane pentru veniturile realizate atat in Roamnaia cat si in strainatate. Conditii: • Sa aiba ca obiect de activitate productia de bunuri materiale sau prestarea de servicii. • Intreprinderile mici sunt cele care au un nr de angajati intre 10-49.• Persoane juridice starine care realizeaza venituri din proprietati imobiliare situate in Romania. Daca dividendele se exprima in natura legea stabileste ca evealuarea produselor se va face la pretul de vanzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie sau la pretul de achizitie pentru alte produse iar in cazul serviciilor pe baza tarifelor stabilite pentru aceste servicii. o Culte religioasa o Asociatii de proprietari si locatari pentru veniturile obtinute si folosite in scopul repararii proprietatii comune. • Sa nu realizeze venituri care sa depaseasca echivalentul in lei a sumei de 100. In situatia in care aceste conditii sunt intrunite cumulativ tariful de impunere va fi alcatuit dintr-o cota procentuala de 3% din suma veniturilor realizate de acea societate intr-un anumit an fiscal.000Euro inclusiv. Sunt si execptii de la aceasta cota. Care opteaza pentru impozit pe venit. Cota de impozitare 16% din valoarea dividendendelor.Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere asupra bazei impozabile iar sarcina calcularii retinerii si varsarii sumei de bani revine contribuabilului care il datoreaza. Cota de impunere pe profit e de 16%.art 38 cod fiscal. Impozitul pe veniturile microintreprinderi Intreprinderile Mici si mijloci se clasifica in: • Microintreprinderi-acele entitati colective care au un nr de angajati/salariati de la 1-9. 34 . Impozitul pe dividende Dividendul se intelege ca fiind cota parte din beneficiul real care se va plati fiecarui asociat a unei societati comerciale in raport direct proportional cu participarea sa la constituirea capitalului social. • Intreprinderile mijlocii sunt acele entitati colective care au intre 50 si 249 de salariati. • Capitatul social sa apartina unei alte persoane fizice sau juridice alta decat statul.. o Microintrep. Plata impozitului se face trimestrial pana la data de 25 a primei luni din trimesctruli urmator a celuia pt care se face plata. Sunt scutiti de impozit pe profit: o Organizatii nonguvernamentale o Banca nationala a Romaniei o Trezoreria statului o Institutiile publice.

35 . • Persoane fizice nerezidente care obtin alte venituri determinate pe fiecare sursa. Art 42 din Codul fiscal prevede exceptiile. • Pf. Acesta se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calzul stabilita ca diferenta intre venitul brut lunar si contributiile obligatorii pentru fiecare angajat in parte. Categorii de venituri care sunt impuse: • Venitui din activitatile dependente • Veniturile din salarii • Veniturile din cedarea folosintei unor bunuri • Veniturile din investitii • Venituri din pensii • Venituri din activitatii agricole • Venituri din premii si jocuri de noroc • Venituri din alte surse. Platitori de salarii de asemenea au oblig de a calcula si de a retine imp aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii veniturilor respective si au oblig de a-l vira la bug de stat pana la data de 25 inclusiv a luni pt care se platesc ven respective. Determinarea impozitului pe venitul din salarii se face respectandu-se urmatoarele regului: Impozitul pe ven salariale se datoreaza lunar fiind calculat si retinut la sursa de catre platitorii de venituri.f rezidente romane cu docmiciliul in Romania pt veniturile obtinute din orice sursa atat din Rom. Sunt asimilate salariilor si vor fi supuse impozitarii indemnizatiile celor care exercita o demnitate pub.Impunerea veniturilor realizate de persoanele publice Codul fiscal prevede ca au calitatea de contribuabili urmatoarele categorii de prsoanele publice: • Persoanele fizice rezidente care sunt impuse in mod diferentiat si anume: o P. Platitorul salariilor e oblig sa determine acest impozit pt fiecare contribuabil in parte. Reguli speciale privind impozitarea veniturilor din salarii: Se includ toate veniturile in bani obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza uni contract de munca. Nerezidente care desfasoara o activitate printr-un sediu permanent in Romania • Pf nerezidente care desfasoara activitati dependente . drepturile de solda lunara primita de personalul militar. sumele primite de membrii fondatori ai societatiilor comerciale constituite prin subscriptie publica. indemnizatia administratorilor societatilor comerciale. Cat si din strainatate o Celelalte persoane fizice rezidente pentru veniturile obtinute din romania.

accizele. Respectiv al executarii unor lucrari. monopolurile fiscale). Reprezentand un sistem de impozitare generalizat. Impozitele indirecte sunt acele surse ale veniturilor bugetare care se realizaeaza asupra ……. Ele sunt suportate de consumatorul final si se impune a fi subliniat caracterul real al acestora intrucat stabilirea cunantumului lor se face fara a se tine seama de veniturile. 36 .percepandu-se in momentul vanzarii unor bunuri al prestarii anumitor serv. Impozitle indirecte se datoreaza si se platesc de catre o persoana dar se suporta de catre o alta persoana. impozitele indirecte se prezinta sub dirverse forme astfel ele pot fi taxe de consumatie generale. Taxele vamale-la bugetul de stat Reprezinta acea categorie de impozite indirecte inclusa in categoria taxelor speciale de consumatie care se percep asupra marfurilor care trec frontiera vamala a unui stat. taxele vamale. averea sau situatia persoana a celor care le suporta.cele care cuprind toate marfurile indiferent daca aceste sunt bunuri de consum sau mijloace de productie(TVA.Curs 13 drept financiar si fiscal 9 iunie 2011 Impozitarea indirecta Vizeaza in mod exclusiv consumul de bunuri si servicii. 1. taxele de consumatie speciale-adica acelea care se ataseaza numai asupra unor marfuri sau serv speciale.

Din taxa colectata de la cumparatori producatorul scade intreaga TVA aferenta materialelor aprovizionate si serviciilor furnizate iar soldul reprezinta TVA de achitat catre bugetului de stat.Sunt impozite indirecte deoarece sunt platite de persoane fizice sau persoane juridice care in cadrul tranzactiilor comerciale importa sau exporta bunuri sau tranzitaeaza cu acestea frontiera vamala a unui stat. obiecte de cristal. 3. Operatiunii scutite de tva: • Taxa de invatamant din institutiile • Spitalizarea si ingrijirile medicale • Anumite activitati culturale Impozitele si taxele locale 37 . Reprezinta cote fixe sau procentuale prestabilite prin lege care se adauga si se cuprind in preturile de livrare de vanzare sau de import ale anumitor bunuri precedand taxa pe valoarea adaugata si sunt cuprinse in baza de impozitare pt tva. Aceste impozite sunt suportate de consumatorul final. Mecanismul acestei taxe Pe parcursul intregului proces de fabricatie si distributie fiecare ag economic achita TVA furnizorilor sai pentru materiile prime si pentru serviciile cu care se aprovizioneaza pt realizarea productiei de bunuri. arme de vanatoare. 2. livrarilor de produse mediacale si medicamente de uz uman si veterinar. Accizele la produsele fabricate in tara se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei care acciza devine exigibila iar pt bunurile provenite din import plata se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import. • Cota 9% se aplica asupra bazei de impozitare a manualelor scolare. TVA E definita ca fiind acel impozit indirect care se aplica pe fiecare stadiu al ciclului de fabricatie si distributie al unui produs finit asupra valorii adaugate realizate in fiecare etapa de toti cei care contribuie la producerea si desfacerea acelui produs pana cand el ajunge la consumatorul final. TVA este in esenta un impozit care afecteaza deci consumul fiind suportat de catre cel care achizitioneaza si foloseste pt sine bunul sau serviciul in pretul caruia e incorporat. tutun. cuantumul lor regasindu-se in pretul de piata al produsului care constituie sau contin bunuri pt care s-au platit taxele vamale. Cote de impunere actuale ale tva: • Cota standar 24% care se aplica asupra bazei de impozitare pt orice bun sau serviciu care nu e scutit de TVA sau care nu e supus unei cote de impozitare reduse. Mai apoi acel producator incaseaza TVA de la cumparatorii bunurilor sale care plateste taxa odata cu pretul. Accizele Sunt taxe speciale de consum care sunt datorate bugetului pt produse si importul pt desfacerea anumitor categorii de produse: bauturi alcoolice. Platitori de accize sunt de regula agentii economici care produc sau importa bunuri din categoria celor impuse. bijuteri din aur. • Cota de tva aplicabila e in principiu cea in vigoare la momentul cand intervine facul generator al tva. cazarea in sistem hotelier.

Obiectul impozabil il constituie fie sumele de bani incasate din vanzarea biletelor de intrare fie suprafata incintelor unde se desfasoara anumite activitati. Cand aceste cladiri sunt concesionate. Sunt scutite: o Vehiculele apartinand persoanelor cu handiicap locomotor. 38 . drumuri. Imp e anual si se plateste la bug local al unit adm terit in raza careia se afla amplasat terenul • Pe autorurisme(taxa asupra mijloacele de tarnsport)-orice persoana fizica sau juridica ce detine in proprpietate un mijloc de transport inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala care se plateste la bug local al unitatii teritoriale unde contribuabilul isi are domiciliul. autostrazi. Exista si categorii de terenuri scutite de impozite: o Terenuri apartinand cultelor religioase sau avand destinatii speciale(cimitire). o Terenuri apartinand institutiilor de invatamant specializate. termoelectrice sau nucleare. o Terenurile parcurilor industriale. • Impozitul pe spectacol-este datorat de catre orice persoana care organizeaza o manifestare artistica o competitie sportiva sau orice alta activ distractiva in rom. centrale hidroelectrice. o Navele fluviale de pasageri si barcile utilizate pt tarnsportul persoanelor fizice. Situatii in care imp pe cladiri nu sunt datorate: o Cladirile destinate unei activitati de invatamant o Cladirile clasate ca monumente istorice. Acest impozit se plateste tot anual in 4 rate egale pana la mijlocul ultimei luni din fiecare trimestru. Se plateste anual in contul bugetului local unde se afla amplasata cladirea pentru care se achita acel impozit. Pentru cladirile care fac parte din proprietatea publica sau privata a statului nu se datoreaza impozite in masaura in care sunt destinate unei activ publice. o Mijloacele de transport ale instutiilor publice si cele ale persoanelor juridice daca sunt folosite pt tarnsport in comun. inchiriate data in folosinta unor persoane fizice sau juridice impozitul se plateste de persoanele care au efectiv posesia acelor cladiri. La terenurile publice la fel ca la cladiri. o Terenurile ocupate de cai de comunicatii. Devine venit la bugetul autoritatii teritoriale in care se desfasoara activitatea respectiva Taxele locale Taxele sunt palti achitate de catre persoanele fizice sau persoanele juridice pentru anumite acte sau servicii indeplinite sau prestate la cererea si in folosul acestora de catre anumite organe ale statului Trasaturi: • Subiectulplatitor al taxei va fi intotdeauna precis determinat doar la momentul la care acesta solicita indeplinirea actului sau a serviciului. o Cladirile care constituie locasuri de cult. La calculul acestor imp e avut in vedere tipul mijlocului de tarnsport. Anumite constructii speciale: sonde de titei si gaze.galeri subterane.Impozitele locale: • Pe cladiri-e datorat de orice persoana fizica sau juridica care detine in proprietate cladiri situate in Romania. o Cladirile unit sanitare de interes national. couri de fum • Pe terenuri-e datorat de orice persoana fizica sau juridica care are in proprietate teren situat in Romania.

• Actele sau servicile care nu au fost legal taxate sunt lovite de nulitate • Raspunderea pentru neindeplinirea obligatiei de plata a taxeleor revine primoridial persoanei incadrate la organul de stat sau institutia publica prestatoare a serv sau lucrarii si nu contribuabilului. presteaza diferite servicii ori rezolva anumite interese legitime ale partii solicitante. • Taxa e anticipativa-se achita la mometul la care se furnizeaza serviciul sau actul respectiv. elibereaza diferite acte. Se stabileste de consiliile locale in limitele prevaziute de lege pe baza declaratiei solicitantului formulata in cererea pt eliberarea autorizatiei.• Taxa reprezinta o plata neechivalenta pentru actele serviciile sau lucrarile efectuate de organul respectiv. Se va varsa in contul bugtului local Taxa pt folosirea mijl de reclama si publicitate Se stabileste prin hotarare a CL si poate fi cuprinsa intre 1-3% din valoarea serviciului de reclama si publicitate. intocmesc. Clasificarea taxelor: In functie de scopul lor: • pt elaborarea unor acte • pt • pt utilizarea unor drumuri ntionale in functie de caracterul lor: • judiciare • extrajudiciare in functie de crieriultteritorialit: • centrale sau generale • locale sau specifice Taxe pentru eliberarea certificatelor avizelor si autorizatiilor Se stabileste in cote fixe sau procentuale diferentiat in functie de valoarea constructiilor sau instalatiilor de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate. Aceasta taxa se plateste lunar de catre cel care realizeaza reclama sau pub si se plateste la bug aut adm terit in raza careia se realizeaza serv. Taxa hoteliera E stabilita de catre autoritatea publice locala si se plateste pt sederea intr-o unitate de cazare dintr-o localitate. • Taxa trebuie sa fie unica-ptacelasi act sau pentru acelasi serviciu se datoreaza taxa o singura data. Se incaseaza de persoana juridica ce asigura cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varasa la bugetul local in raza caruia se afla unitatea de cazare. • Taxa reprezinta o contributie stabilita in sarcina contibuabilul cu scopul de a se asigura macara in parte cheltuielile efectuate de organul de stat. 39 . Taxele de timbru Reprezinta plata serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate de diferite institutii de stat care primesc.

creriilor adresate Ministerului JUstitiei si Ministerului Public precum si actelor notariale.Cuprind 4 categorii de taxe: • taxe judiciare de timbru-reprezinta acea categori de venituri ale bugetelor locale care se percep cu ocazia introducerii unor actiuni la instantele judecatoresti ori sunt adresate cereri Ministerului Justitiei sau Ministerului Public. examinarea candidatiilor care urmeaza sa sustina examenul pt carentul de sofer.se datoreaza pt eliberarea certificatelor de orice fel altele decat cele eliberate de ministerul just sau min pub cum ar fi de ex sit in care se elibereaza sau se preschimba acte de identitate. eliberarea sau preschimbarea permiselor de vanatoare sau pescuit. • taxele de timbru extrajudiciare . • taxe de timbru pt activ notariala-se platesc de persoanele fizice si juridice care solicita indeplinirea unor acte sau servicii notariale .se aplica actiunilor adresata instantelor judecatoresti. • timbrul judiciar. insa sumele incasate din vanzarea timbrului judiciar se constituie si se utilizeaza ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei. Procedura contencioasa anularea actelor fiscale!!! 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful