Sunteți pe pagina 1din 28

AV.

EDUARD DRAGOMIR

AV. ROXANA PALI

DREPT CIVIL
SINTEZE PENTRU PREGTIREA EXAMENULUI DE ADMITERE I DEFINITIVARE N PROFESIA DE AVOCAT

Copyright 2009 Editura Nomina Lex Toate drepturile rezervate Editurii Nomina Lex Nici o parte din aceast lucrare nu poate fi copiat fr acordul scris al Editurii Nomina Lex!

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei


DRAGOMIR, EDUARD Drept civil : sinteze pentru pregtirea examenului de admitere i definitivare n profesia de avocat / Dragomir Eduard, Roxana Pali . - Bucureti : Nomina Lex, 2009 ISBN 978-606-92007-1-1 I. Pali , Roxana 347(079.1) Editura Nomina Lex: Bucureti, Sector 6, Bd. Timioara, nr. 19, Bl. C6, Sc. B, Ap. 38 Tel./Fax. 021/413.40.27 Website: www.nominalex.ro Departamentul difuzare carte: Tel./Fax 021/413.40.27 Tel. 0745.757.098; 0723.845.248 Program: Luni/Vineri 1000-1600 Website: www.nominalex.ro; www.ejuridice.ro

Tiprit la Tipografia OTOPRINT / Website: www.otoprint.ro Tel/Fax: 021/350.52.35; 0724.582.711 / Email: office@otoprint.ro

ABREVIERI alin. apud. art. B. Of. B.J. C. civ. C. com. Cf. C. fam. C. pen. C. proc. civ. C. proc. pen. Ed. M. Of. n.a. (n.n.) nr. O.G. O.U.G. op. cit. p. pct. S.E.E. s.n. urm. vol. U.E. U.N.B.R. Alineatul Citat dup Articolul Buletinul Oficial Buletinul Jurispruden ei Codul civil romn Codul comercial romn Conform Codul familiei Codul penal Codul de procedur civil Codul de procedur penal Editura Monitorul Oficial al Romniei Nota autorilor numrul Ordonan a Guvernului Ordonan a de Urgen a Guvernului Opera citat Pagina Punctul Spa iul Economic European Sublinierea autorilor Urmtoarele Volumul Uniunea European Uniunea Na ional a Barourilor din Romnia

Aceast lucrare este destinat persoanelor care vor s-i uureze munca de pregtire a examenului de PRIMIRE sau DEFINITIVARE n profesia de AVOCAT, ctignd timpul pe care altfel l-ar pierde cu sistematizarea subiectelor de examen. Aceste sinteze nu reprezint puncte oficiale ale nici unei institu ii publice i nu implic n nici un mod asemenea institu ii, ele fiind elaborate i redactate conform opiniei autorului (autorilor), innd cont de bibliografia recomandat de institu iile abilitate i n conformitate cu legisla ia n vigoare la momentul elaborrii. Sintezele de fa nu sunt neaprat i suficiente pentru promovarea examenelor. O bun pregtire necesit un studiu al tuturor surselor bibliografice recomandate de institu iile abilitate!

CUPRINS

01. Accesiunea imobiliar artificial 02. Actul juridic unilateral ca izvor de obliga ii 03. Ac iunea n grni uire 04. Ac iunea n revendicare imobiliar 05. Ac iunea n revendicare mobiliar 06. Ac iunile de carte funciar reglementate de Legea nr. 7/1996, republicat 07. Capacitatea de exerci iu restrns a persoanei fizice 08. Capacitatea de folosin i capacitatea de exerci iu a persoanei juridice 09. Capacitatea succesoral 10. Cauza actului juridic civil 11. Cesiunea de crean 12. Circula ia juridic a construc iilor proprietate privat 13. Circula ia juridic a terenurilor proprietate privat 14. Compara ie ntre proprietatea comun pe cote-pr i i proprietatea comun n devlmie 15. Condi iile actului juridic civil. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil. Obiectul actului juridic civil. 16. Contractul de rent viager 17. Contractul de antrepriz 18. Contractul de arendare 19. Contractul de asigurare 20. Contractul de depozit 21. Contractul de dona ie. Condi ii de validitate i efecte 22. Contractul de ntre inere 23. Contractul de loca iune 24. Contractul de mandat 25. Contractul de societate civil 26. Contractul de tranzac ie 27. Contractul de vnzare-cumprare. Obiectul contractului Obliga iile vnztorului. Obliga iile cumprtorului 28. Contractul de vnzare-cumprare. Variet i de vnzare 29. Defini ia, con inutul i caracterele dreptului de proprietate 30. Domeniul prescrip iei extinctive 31. Domiciliul i reedin a 32. Dreptul de op iune succesoral 33. Dreptul de proprietate comun pe cote pr i obinuit sau temporar (no iune, caractere, exercitare) 34. Dreptul de proprietate public.(no iune, caractere, exercitare) 5

9 11 12 13 19 23 25 28 30 33 35 40 41 44 48 53 58 63 68 73 80 89 93 106 115 121 125 140 143 147 151 156 162 164

35. Dreptul de servitute 36. Dreptul de superficie 37. Dreptul de uz i dreptul de habita ie 38. Dreptul de uzufruct 39. Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. Ac iunea revocatorie (paulian) 40. Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. Ac iunea oblic (indirect sau subrogatorie) 41. Drepturile succesorale ale so ului supravie uitor 42. Efectele actului juridic civil. Principiile efectelor actului juridic civil 43. Efectele mpr elii motenirii. Obliga ia de garan ie ntre coprtai 44. Efectele nulit ii actului juridic 45. Excep ia de neexecutare a contractelor sinalagmatice 46. Executarea direct (n natur) a obliga iilor 47. Executarea indirect a obliga iilor (executarea prin echivalent) 48. Exproprierea pentru cauz de utilitate public. No iune. Obiect. Efecte 49. Forma actului juridic civil 50. Garantarea obliga iilor. Dreptul de reten ie 51. Garantarea obliga iilor. Fidejusiunea 52. Garantarea obliga iilor. Ipoteca 53. Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane) 54. mbog irea fr just cauz 55. mpr eala de ascendent 56. mpr eala motenirii. No iune, condi ii, obiect i forme 57. mprumutul de consuma ie (propriu-zis) 58. mprumutul de folosin 59. nceputul prescrip iei extinctive 60. nceputul i con inutul capacit ii de folosin a persoanei fizice 61. ncetarea capacit ii de folosin a persoanei fizice 62. ncetarea persoanei juridice. Dizolvarea 63. nscrierile n cartea funciar, reglementate de Legea nr. 7/1996, republicat 64. ntreruperea prescrip iei extinctive (no iune, cauze, efecte) 65. Legatul. No iune i clasificare. Ineficacitatea legatelor 66. Limitele dreptului de dispozi ie asupra motenirii. Oprirea pactelor asupra unei moteniri nedeschise. Oprirea substitu iilor fideicomisare 67. Lipsa capacit ii de exerci iu a persoanei fizice 68. Modalit ile actului juridic civil. Termenul, condi ia i sarcina 69. Nulitatea absolut a actului juridic civil. Cauze i regim juridic 70. Nulitatea relativ a actului juridic civil. Cauze i regim juridic 71. Numele (no iune, caractere juridice, dobndire) 72. Obligativitatea contractului ntre pr ile contractante i principiul relativit ii efectelor contractului. Excep ii reale de la principiul relativit ii efectelor contractului 6

169 173 175 178 181 184 187 192 200 203 207 209 216 222 227 231 233 236 240 244 247 252 258 262 266 270 272 277 279 286 288 295 298 301 308 311 312 315

73. Obliga iile solidare 74. Peti ia de ereditate 75. Plata lucrului nedatorat 76. Posesia i efectele sale 77. Principiile generale ale devolu iunii legale a motenirii i excep iile de la aceste principii 78. Proprietatea comun pe cote-pr i for at i perpetu 79. Proprietatea public. Bunurile care formeaz obiectul propriet ii publice 80. Publicitatea imobiliar. Noile cr i funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicat. Principiile noilor cr i funciare 81. Raportul dona iilor 82. Rspunderea civil delictual pentru fapta proprie 83. Rspunderea comitentului pentru fapta prepusului 84. Rspunderea prin ilor pentru fapta copiilor minori 85. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 86. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general 87. Reduc iunea liberalit ilor excesive 88. Reorganizarea persoanei juridice 89. Repunerea n termenul de prescrip ie extinctiv 90. Rezerva succesoral i cotitatea disponibil. Motenitorii rezervatari 91. Rezolu iunea i rezilierea contractelor 92. Riscul contractului 93. Simula ia 94. Starea civil (no iune, reglementare, delimitare, caractere juridice) 95. Subroga ia n drepturile creditorului prin plata crean ei 96. Suspendarea prescrip iei extinctive (no iune, cauze, efecte) 97. Testamentul autentic 98. Testamentul olograf 99. Transmisiunea activului i pasivului motenirii 100. Uzucapiunea 101. Viciile de consim mnt

320 325 328 332 344 346 348 350 353 359 364 369 372 374 379 383 385 387 391 394 396 399 402 406 409 411 414 418 425

Dreptul este o tiin pentru studentul care l nva , pentru profesorul care l explic, pentru legiuitorul care mai nti s cunoasc nevoile sociale i principiile juridice nainte de a concretiza propriile sale principii n legi, i chiar pentru judectorul sau avocatul care nu-i poate ndeplini misiunea dect dac posed cunoaterea regulilor juridice i a principiilor con inute n legi C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, Vol. I. (edi ie ngrijit de D. Rdescu, Bucureti, 1998)

1. ACCESIUNEA IMOBILIAR ARTIFICIAL Accesiunea const n ncorporarea material a unui lucru mai pu in important ntr-un lucru mai important. Accesiunea imobiliar poate fi, dup obiectul principal, mobiliar imobiliar (care la rndul ei poate fi natural sau artificial). Accesiunea imobiliar artificial, spre deosebire de cea natural, presupune interven ia omului1. Accesiunea imobiliar artificial presupune ridicarea unei construc ii pe un teren aflat n proprietatea altei persoane dect proprietarul materialelor folosite. Bunul principal l reprezint terenul, iar construc ia este bunul secundar. Prin accesiunea imobiliar artificial, proprietarul terenului devine i proprietarul construc iei2. Potrivit Codului civil, orice construc ie, planta ie sau lucru fcut n pmnt sau asupra pmntului, sunt prezumate a fi fcute de ctre proprietarul acelui pmnt cu cheltuiala sa i c sunt ale lui, pn ce se dovedete contrariul. Acest text con ine dou prezum ii relative: - prima prezum ie, rezult din faptul ridicrii unei construc ii pe un anumit teren i se refer la mprejurarea c o asemenea lucrare s-a fcut de ctre nsui proprietarul terenului respectiv, precum i c lucrarea s-a fcut pe cheltuiala sa i n ceea ce privete materialele i manopera folosite. Dac se face proba contrarie constnd n faptul c ridicarea construc iei sa fcut de ctre proprietar, dar cu materiale apar innd unei alte persoane, atunci este vorba despre un caz particular de accesiune imobiliar artificial. Este ns posibil ca un ter s dovedeasc chiar mprejurarea c el nsui, iar nu proprietarul terenului este acela care a ridicat construc ia. ntr-o asemenea situa ie, se vor aplica regulile ce reglementeaz un alt caz particular de accesiune imobiliar artificial: ipoteza lucrrilor efectuate de o persoan cu materialele sale proprii, pe terenul altcuiva. - cea de-a doua prezum ie: orice construc ie, planta ie sau lucru fcut sunt prezumate c sunt ale proprietarului terenului pn ce se dovedete contrariul. Aceast prezum ie poate fi rsturnat prin ncheierea n prealabil a unui contract ntre proprietarul terenului i constructorul-proprietar al materialelor prin care s se recunoasc celui de-al doilea att dreptul de proprietate asupra construc iei respective, ct i dreptul de superficie n vederea folosirii terenului aferent construc iei. n materia analizat distingem mai multe ipoteze particulare, astfel:
Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 312 i 315. 2 V. Stoica, Accesiunea imobiliar artificial (I), n Revista Dreptul nr. 1/2006, p. 34-68; Idem, (II), n Revista Dreptul nr. 2/2006, p. 39-67.
1

a. Ipoteza ridicrii construc iei de ctre proprietarul terenului, cu materialele altcuiva Proprietarul terenului care a fcut construc ii, planta ii sau lucrri cu materiale strine, este dator s plteasc valoarea materialelor. n plus, el poate fi obligat, dup mprejurri, i la plata de daune-interese. n virtutea accesiunii, proprietarul terenului devine proprietarul construc iei, ceea ce explic de ce proprietarul materialelor nu are dreptul de a pretinde restituirea materialelor. b. Ipoteza ridicrii construc iei de ctre o alt persoan dect proprietarul terenului n acest caz, proprietarul ternului pe care s-au fcut lucrrile devine proprietarul acestora prin accesiune, cu obliga ia de a-l despgubi pe constructor. n aceast ipotez, reglementrile juridice aplicabile constructorului sunt diferite dup cum acesta a fost de rea credin sau de bun credin . Constructorul de rea-credin este persoana care edific o construc ie pe un terenul despre care tie c nu i apar ine. n acest caz, proprietarul terenului poate opta ntre a invoca accesiunea, cu consecin a re inerii construc iei, ns cu obliga ia de a plti constructorului de rea-credin valoarea materialelor i pre ul muncii. Proprietarul terenului poate ns s pretind constructorului de reacredin i ridicarea planta iilor i a construc iilor cu cheltuiala celui ce le-a fcut. Constructorul de rea-credin poate fi chiar obligat, dup mprejurri, la dauneinterese pentru prejudiciile sau vtmrile ce a putut suferi proprietarul locului. Proprietarul terenului va pierde dreptul de op iune dac l va exercita abuziv n sensul adoptrii unei atitudini pasive premeditate pn n momentul finalizrii construc iei; pierderea dreptului de op iune se va concretiza n excluderea posibilit ii de a cere constructorului de rea-credin demolarea construc iei. Pe de alt parte, chiar dac nu ar fi ntrunite condi iile unui abuz de drept din partea proprietarului terenului, solu iei vdit neeconomice a demolrii construc iei deja edificate i se va prefera, n principiu, solu ia indemnizrii constructorului prin acordarea sumei care s acopere valoarea materialelor i pre ul muncii. Convingerea instan ei de judecat potrivit creia este oportun i echitabil s se admit cererea proprietarului terenului de a se demola construc ia nu nltur necesitatea ob inerii n prealabil a unei autoriza ii de desfiin are a construc iei, eliberat de organul administrativ competent3. Constructorul de bun-credin este acea persoan care ridic o construc ie pe un teren n legtur cu care are convingerea c i apar ine4. Bunacredin a constructorului se apreciaz n raport cu momentul realizrii construc iei. n aceast situa ie, nu mai este admisibil preten ia proprietarului terenului de a obliga constructorul la demolarea edificiului. Prin urmare, proprietarul va re ine construc ia n proprietate, opernd accesiunea imobiliar
Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 317. 4 D. Chiric, Natura juridic i valorificarea drepturilor constructorului pe terenul unui ter , n Revista Romn de Drept nr. 1/1987, p. 6 i urm.
3

10

artificial. i n aceast ipotez exist un drept de op iune, dar care se refer la ntinderea indemniza iei pe care proprietarul terenului este obligat s o plteasc n favoarea constructorului de bun-credin . Astfel, proprietarul terenului va avea dreptul sau de a napoia valoarea materialelor i pre ul muncii, sau de a plti o sum de bani egal cu aceea a creterii valorii fondului. Aparent, nu exist o diferen esen ial de tratament juridic ntre constructorul de rea-credin i constructorul de bun-credin , avnd n vedere c, n cel de-al doilea caz, proprietarul terenului va opta, n mod normal, pentru acordarea unei sume mai reduse, adic aceea care acoper valoarea materialelor i pre ul muncii. Practic ns, posibilitatea proprietarului terenului de a cere constructorului de rea-credin s desfiin eze construc ia pe cheltuiala sa creeaz premisele constrngerii acestuia din urm la acceptarea unei despgubiri care, n realitate, este inferioar cuantumului compus din valoarea materialului i pre ul muncii. Att constructorul de bun-credin , ct i cel de rea-credin , atunci cnd proprietarul terenului opteaz pentru invocarea accesiunii, are un drept de crean mpotriva acestuia din urm. Termenul de prescrip ie este de 3 ani i ncepe s curg din momentul n care proprietarul terenului, invocnd accesiunea, i-a manifestat inten ia de a-i nsui construc ia. 2. ACTUL JURIDIC UNILATERAL CA IZVOR DE OBLIGA II Actul juridic civil reprezint manifestarea de voin fcut cu inten ia de a produce efecte juridice, respectiv, de a nate, modifica ori stinge un raport juridic concret5. Termenul de act juridic este folosit n dou sensuri6: ntr-un prim sens, no iunea de act juridic desemneaz ac iunea voli ional - opera iunea juridic - fcut cu inten ia de a produce efecte juridice. Pentru acest sens al no iunii de act juridic se folosete i expresia negotium juris (negotium); n al doilea sens, no iunea de act juridic desemneaz nscrisul constatator pe care pr ile l ntocmesc pentru a putea dovedi opera iunea juridic. Pentru acest sens al no iunii de act juridic se ntrebuin eaz expresia instrumentum probationis (instrumentum). Din defini ia formulat rezult elementele caracteristice ale actului juridic civil7: actul juridic civil reprezint o manifestare de voin a subiectelor de drept care pot fi att persoane fizice, ct i persoane juridice; manifestarea de voin este exprimat cu inten ia de a produce efecte
E. Chelaru, Drept civil. Partea general, edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007, p. 105 i urm. Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, edi ia a XI-a, revzut i adugit de Marian Nicolae, Petric Truc, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2007, p. 129. 7 Gabriel Boroi, Drept civil. Partea general. Persoanele, Edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p.185.
6 5

11

juridice, efecte care se concretizeaz n a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Actul juridic civil unilateral este actul care reprezint rezultatul voin ei unei singure persoane la ncheierea actului juridic civil (manifestarea de voin a unei singure pr i este suficient pentru ncheierea actului juridic civil). Fac parte din aceast categorie: testamentul, acceptarea succesiunii, renun area la o motenire, denun area unui contract, confirmarea unui act anulabil etc.8. Actele juridice civile unilaterale se clasific n: acte supuse comunicrii (de exemplu, oferta); acte nesupuse comunicrii (de exemplu, testamentul). Clasificarea actelor juridice civile n unilaterale, bilaterale i multilaterale prezint importan juridic pe urmtoarele planuri: pe planul aprecierii valabilit ii actului juridic ntruct n fiecare dintre ele se verific i se apreciaz numrul corespunztor de voin e i, pe planul regimului juridic diferit pe care l au viciile de consim mnt; n general, actele unilaterale sunt irevocabile, pe cnd actele juridice bi sau multilaterale pot fi revocate prin voin a pr ilor9. 3. AC IUNEA N GRNI UIRE Ac iunea n grni uire este ac iunea prin care titularul ei solicit instan ei de judecat s stabileasc, prin semne exterioare, linia despr itoare ntre dou fonduri vecine. Ac iunea n grni uire poate fi exercitat de ctre proprietar, uzufructuar i chiar de ctre posesor, nu ns i de ctre detentorii precari. Ac iunea poate fi introdus i mpotriva chiriaului sau arendaului, nu ns ntre coproprietarii aceluiai fond. Aadar, grni uirea este o opera iune de individualizare prin semne exterioare a limitelor a dou fonduri vecine care apar in unor titulari diferi i i ea se efectueaz fie prin conven ia pr ilor, fie prin hotrre judectoreasc. n acest sens C. civ. stabilete c: "orice proprietar poate ndatora pe vecinul su la grni uirea propriet ii lipite cu a sa; cheltuielile de grni uire se vor suporta pe jumtate"10. Ac iunea n grni uire este o ac iune real, imobiliar, petitorie i imprescriptibil:

E. Lupan, I. Sabu-Pop, Tratat de drept civil, Vol. I, Partea general, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 169 i urm. 9 Petric Truc, Drept civil. Introducere n dreptul civil, edi ia a IV-a revzut i adugit, Bucureti, 2007, 107 i urm. 10 Dreptul la ac iune, bazat pe dispozi iile art. 584 C.civ., circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoan, care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului su, prin ac iune n justi ie (sau pe cale amiabil), restabilitrea hotarului care separ fondurilor nvecinate i marcarea acestora prin semne materiale vizibile. ntr-o asemenea ac iune, judectorul nu are a se pronun a asupra existen ei i ntinderii dreptului de proprietate, ci asupra formei terenului, n partea din litigiu, al crui contur este fixat, decisiv, prin linia hotarului despr itor, determinat prin semne vizibile - .C.C.J., Sec ia civil i de proprietate intelectual, decizia nr. 2153 din 18 iunie 2005 www.scj.ro

12

izvornd din dreptul de proprietate, care este un drept real i avnd ca obiect un imobil (respectiv un teren), ac iunea n grni uire este o ac iune real; - este o ac iune petitorie deoarece are drept scop delimitarea propriet ii limitrofe; nu se confund cu ac iunea de strmutare de hotare care este o ac iune posesorie Caracterul petitoriu este urmarea faptului c ac iunea n grni uire izvorte din dreptul de proprietate, scopul ei fiind delimitarea propriet ilor limitrofe. - ntruct dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz, ac iunea n grni uire este imprescriptibil. Obiectul ac iunii n grni uire const n preten ia concret a reclamantului care, n cazul grni uirii const n cererea de a se delimita dou fonduri limitrofe apar innd unor titulari diferi i. Ac iunea n grni uire privete numai terenurile, cldirile putnd fi delimitate numai printr-o ac iune de ieire din diviziune. Principalul efect al admiterii ac iunii n grni uire este restabilirea, iar nu stabilirea adevratului hotar prin aezarea semnelor de hotar pe linia care delimiteaz terenurile pr ilor din proces. De re inut c hotrrea pronun at ntro ac iune n grni uire este declarativ de drepturi i nu constitutiv de drepturi, ntruct se tinde la reconstituirea limitelor reale ntre dou fonduri. 4. AC IUNEA N REVENDICARE IMOBILIAR Ac iunea n revendicare este principalul mijloc juridic civil de aprare a dreptului de proprietate. Ac iunea n revendicare este acea ac iune real prin care reclamantul solicit instan ei de judecat recunoaterea dreptului de proprietate asupra unui bun determinat i obligarea prtului la restituirea posesiei bunului. Sau, aa cum se arat n practica judiciar, ac iunea prin care proprietarul neposesor reclam bunul de la posesorul neproprietar11. Ac iunea n revendicare prezint urmtoarele caractere juridice12: este o ac iune real, caracter ce rezult din natura dreptului de proprietate, el nsui dreptul real cel mai complet. ntruct dreptul de proprietate este opozabil eraga omnes, ac iunea n revendicare poate fi pornit mpotriva oricui de ine bunul fr drept; este o ac iune petitorie, deoarece pune n discu ie nsi existen a
Ac iunea n revendicare, fondat pe art. 480 C.civ. este ac iunea proprietarului neposesor mpotriva posesorului neproprietar, ac iune real deci, prin care reclamantul cere instan ei de judecat s i se recunoasc dreptul de proprietate asupra unui bun determinat i, pe cale de consecin , s-l oblige pe prt la restituirea posesiei bunului - .C.C.J., sec ia civil i de proprietate intelectual, decizia nr. 2102 din 17 martie 2005 www.scj-ro 12 Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 200 i urm.
11

13

dreptului de proprietate. Reclamantul care pretinde c este proprietar trebuie s fac dovada dreptului su de proprietate. Admiterea ac iunii nseamn recunoaterea dreptului de proprietate i ca o consecin fireasc, obligarea prtului la restituirea posesiei. este o ac iune imprescriptibil. ntruct dreptul de proprietate este perpetuu, el nu se pierde prin neuz; proprietarul nu-i pierde dreptul su prin faptul c nu-l exercit13; din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate rezult i caracterul imprescriptibil al ac iunii n revendicare. Cu toate acestea, pasivitatea i lipsa de diligen a proprietarului sunt sanc ionate indirect prin efectul prescrip iei achizitive (uzucapiune). Astfel, dac o persoan dobndete dreptul de proprietate prin uzucapiune, n cazul imobilelor, sau prin posesie de bun credin n cazul bunurilor mobile, caracterul imprescriptibil sub aspect extinctiv a fost nvins pentru c nsui dreptul de proprietate s-a pierdut. este o ac iune promovat de titularul dreptului de proprietate. Reclamantul revendicant al bunului imobil trebuie s fac dovada calit ii sale de proprietar. Dac bunul se afl n coproprietate, ac iunea trebuie introdus de to i coproprietarii, ac iunea formulat numai de unul dintre ei nefiind admisibil. De asemenea, un coproprietar nu poate revendica de la un ter nici cota-parte din bunul aflat la indiviziune nainte de a se face partajul. Calitatea de reclamant o pot avea de asemenea: motenitorii, creditorii ipotecari sau creditorii chirografari pe calea ac iunii oblice. Un so nu beneficiaz de mandatul tacit al celuilalt i prin urmare nu poate promova ac iunea n revendicare dect cu acordul expres al celuilalt so . Proba dreptului de proprietate. Regula general este c proba trebuie fcut de reclamant, ntruct cel ce face o propunere naintea judec ii trebuie s o dovedeasc. n favoarea prtului opereaz, din nsui faptul posesiei, o prezum ie relativ de proprietate. Prtul poate invoca pentru respingerea ac iunii n revendicare prescrip ia achizitiv, excep ia autorit ii lucrului judecat dac a doua cerere de chemare n judecat este fcut ntre aceleai pr i, are acelai obiect i se ntemeiaz pe aceeai cauz, precum i excep ia de garan ie pentru evic iune mpotriva reclamantului din ac iunea de revendicare, care ar fi obligat personal sau n calitate de succesor al celui obligat la o astfel de garan ie. Proba dreptului de proprietate este dificil, att datorit diversit ii modurilor de dobndire a dreptului de proprietate, ct i datorit insuficien ei probatorii a actelor juridice de transmitere a propriet ii. Jurispruden a a re inut c proba deplin, absolut a dreptului de proprietate o constituie modurile originare de dobndire a propriet ii, cum ar fi
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 431.
13

14

uzucapiunea i ocupa iunea, iar nu titlurile care constituie doar mijloace relative de prob. Aceste titluri, fie translative de proprietate, fie declarative, au caracterul unei simple prezum ii ale dreptului de proprietate, deduse din nsi existen a lor i care nu mpiedic proba contrar la struin a posesorului sau din oficiu n exercitarea rolului activ al instan ei, pentru aflarea adevrului. Dificult ile juridice ale probei. Aa cum am artat, proba prin titluri este dificil, deoarece orice act translativ de proprietate face dovada deplin a dreptului numai dac reclamantul probeaz c eman de la un adevrat proprietar14. Dar pentru ca cineva s poate fi considerat adevratul proprietar trebuie s dovedeasc faptul c a dobndit bunul tot de la un adevrat proprietar. Prin urmare, revendicantul ar fi inut s dovedeasc faptul c to i transmi torii anteriori, din autor n autor, au avut calitatea de adevra i proprietari, ceea ce adesea este imposibil. O asemenea prob a fost numit probatio diabolica.. No iunea de titlu. Prin titlu n aceast materie n elegem actul juridic cu efect constitutiv, translativ sau declarativ de proprietate care genereaz o prezum ie relativ de proprietate n favoarea persoanei care l invoc. De exemplu: contractul de vnzare-cumprare, testamentul ce con ine un legat cu titlu particular (acte juridice translative), conven ia de partaj (act juridic declarativ), hotrrea judectoreasc de partaj (act jurisdic ional declarativ de drepturi) i hotrrea judectoreasc, prin care se suplinete consim mntul debitorului obliga iei de a ncheia n viitor un anumit contract (act jurisdic ional cu efect constitutiv). Dimpotriv, fa de ter i, certificatul de motenitor sau de legatar nu constituie titlu nici mcar pentru bunurile men ionate de acesta ca fcnd parte din masa succesoral. Singura func ie a certificatului de motenitor este aceea de a atesta calitatea de motenitor i ntinderea drepturilor succesorale ale persoanei ori persoanelor care au aceast calitate. Aceast no iune are meritul de a nltura dificult ile juridice tocmai datorit efectului ce i se atribuie titlului, i anume naterea unei prezum ii relative i simple n legtur cu calitatea de proprietar a persoanei care l produce. n primul rnd, relativitatea prezum iei confer de intorului titlului recunoaterea dreptului su pn la proba contrarie fcut de partea advers. ntr-adevr, cel cruia i se opune titlul poate rsturna aceast prezum ie, inclusiv prin invocarea unui titlu propriu de natur s genereze o prezum ie de proprietate mai puternic, dar, la rndul su, relativ. Situa ii posibile. Practica juridic i doctrina au conturat mai multe reguli pentru solu ionarea unor litigii privind dreptul de proprietate: reclamantul i prtul invoc titluri de proprietate asupra bunurilor provenite de la autori diferi i n practic s-a impus solu ia potrivit creia instan a, dup cercetarea i compararea titlurilor, va da ctig de cauz acelei pr i care a dobndit bunul de
Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 210 i urm.
14

15

la autorul al crui drept este mai preferabil (de exemplu, are la baz o posesie neviciat, mai veche i mai caracterizat, de bun-credin etc.). reclamantul i prtul prezint titluri ce provin de la acelai autor n acest caz se va da ctig de cauz acelei pr i care a ndeplinit prima cerin ele de publicitate imobiliar. Dac nici una din pr i nu a ndeplinit aceast cerin , va avea ctig de cauz persoana care prezint titlul cu dat cert mai veche. Dac titlul este un testament, va avea ctig partea al crei testament are data mai recent. dac numai reclamantul prezint titlu, ac iunea va fi admis n favoarea sa, dac titlul eman de la un ter i are dat cert anterioar posesiei prtului; dac prtul are titlu de proprietate, ac iunea va fi respins; dac nici una din pr i nu prezint titlu de proprietate i nici nu invoc un mod originar de dobndire a propriet ii (uzucapiune, ocupa iune) ac iunea trebuie respins ca nentemeiat. Ac iunea n revendicare pune n discu ie dreptul de proprietate i nu posesia; dac reclamantul nu poate produce dovada, prtul rmne n continuare posesor, deoarece legea ocrotete posesia. n aceast situa ie instan a va examina i compara cele dou posesii, a reclamantului i a prtului, i va da ctig de cauz aceleia din pr i care va dovedi o posesie mai bine conturat (prin posesie mai bine caracterizat se n elege posesia de bun-credin fa de posesia de reacredin , o posesie util sau o posesie care i are originea ntr-un titlu, fa de posesia care nu se trage din nici un titlu etc.). n materia dreptului de proprietate n sistemul Legii nr. 18/1991 legea fondului funciar15 i a Legii nr. 1/200016, singurul titlu cu valoare probatorie este titlul de proprietate emis n baza acestor acte normative. Vechile titluri de inute de pr i sau de autorii lor nu pot servi ca temei al ac iunii n revendicare, ci pot servi numai pentru a ob ine reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului. Adeverin ele eliberate de Consiliile jude ene nu pot constitui titluri de proprietate ntr-o ac iune n revendicare, fiind acte provizorii17. Termenul de prescrip ie. Dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz,
Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 - legea fondului funciar, publicat n Monitorul Oficial nr. 37 din data de 20 februarie 1991; ultimele modificri ale legii au intervenit prin Legea nr. 47/2007 i prin Legea nr. 340/2007. 16 Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 i ale Legii nr. 169/1997, publicat n Monitorul Oficial nr. 8 din data de 12 ianuarie 2000, cu modificrile i completrile ulterioare (ultimele modificri au intervenit prin Legea nr. 212/2008 i prin Legea 261/2008). 17 n cazul terenurilor pentru care s-a fcut reconstituirea dreptului de proprietate dup procedura instituit prin Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997 i Legea nr. 1/2000, dovada dreptului de proprietate, - obiect al ac iunii n revendicare - se face cu titlu de proprietate emis conform art. 116 din Legea nr. 18/1991. Adeverin a de proprietate, care atest doar faptul reconstituirii, fr stabilirea amplasamentului terenului atribuit, nu constituie titlu de proprietate care s poat fi examinat n cadrul solu ionrii ac iunii n revendicare .C.C.J., sec ia civil, decizia nr. 2970 din 22 aprilie 2004 www.scj.ro
15

16

ceea ce nseamn c orict ar dura pasivitatea proprietarului, acesta nu este deczut din dreptul de a revendica bunul. Astfel, ac iunea n revendicare este imprescriptibil din punct de vedere extinctiv18, putnd fi introdus eficient indiferent de timpul scurs de la ultimul act de exercitare a dreptului de proprietate efectuat de ctre reclamantul ce se pretinde proprietar. Sub aspectul prescrip iei achizitive, ac iunea n revendicare va fi respins n situa ia n care prtul va invoca dobndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Re inem c ac iunile n curs de judecat la data intrrii n vigoare a Legii nr. 10/200119, continu s fie solu ionate n baza dreptului comun pe care s-au ntemeiat, cu excep ia cazului n care persoan ndrept it renun la judecarea cauzei sau solicit suspendarea acesteia20. Pe de alt parte, de la intrarea n vigoare a Legii nr. 10/2001, restituirea imobilelor preluate n proprietatea statului n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 se realizeaz numai prin procedura special, stabilit de aceast lege i prin urmare ac iunea n revendicare de drept comun este inadmisibil. Trebuie s se observe c Legea nr. 10/2001 are aplicare imediat, fiind o lege special i derogatorie de la dreptul comun21. Aa cum am artat, Legea nr. 10/2001 prevede c persoana ndrept it se poate prevala de ac iunea legii vechi (dispozi iile Codul civil referitoare la revendicare) dar numai n cazul ac iunilor n curs de judecat la data intrrii n vigoare a legii; n acest caz, numai caracterul normei i voin a legiuitorului fac posibil supravie uirea, prin excep ie, a legii vechi. ns, odat cu intrarea n vigoare a Legii nr. 10/2001, rmn fr aplicare dispozi iile dreptului comun referitoare la imobilele ce formeaz obiectul acestei legi. Efectele ac iunii n revendicare. Admiterea ac iunii n revendicare produce o serie de efecte care se refer la restituirea lucrului, restituirea fructelor produse de bun i acoperirea cheltuielilor efectuate n legtur cu acesta. a. Restituirea bunului. Dac ac iunea n revendicare a fost admis, posesorul prt este obligat s restituie bunul adevratului proprietar. Bunul se restituie liber de orice sarcini cu care el ar fi fost grevat prin voin a posesorului neproprietar. Dac restituirea n natur nu este posibil (de exemplu, bunul a pierit ntre timp n mod fortuit sau din culpa posesorului, sau bunul a fost
18 Dei art. 1890 Cod Civil dispune c orice drept la ac iune este supus prescrip iei extinctive, iar termenul general de prescrip ie pentru ac iunile reale este de 30 ani, ac iunea n revendicare a bunurilor imobile este imprescriptibil sub aspect extinctiv. 19 Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicat n Monitorul Oficial nr. 75 din data de 14 februarie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare. Ultima modificare a intervenit prin Legea nr. 1 din 30 ianuarie 2009 pentru modificarea i completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicat n Monitorul Oficial nr. 63 din data de 3 februarie 2009. 20 .C.C.J., sec ia civil i de proprietate intelectual, decizia civil nr. 7216 din 31 octombrie 2007 www.scj.ro 21 .C.C.J., sec ia civil i de proprietate intelectual, decizia civil nr. 1774 din 17 martie 2008 www.scj.ro

17

expropriat pentru cauz de utilitate public), restituirea se va face printr-un echivalent (stabilit n considerarea valorii bunului). Prin urmare, n cazul n care bunul a pierit n mod fortuit, iar posesorul a fost de rea-credin , el va fi obligat la despgubiri, cu excep ia cazului cnd face dovada c bunul ar fi pierit i la proprietar. Dac ns posesorul bunului a fost de bun credin , atunci riscul pieirii fortuite a bunului este suportat de proprietar. Dac bunul pierit era asigurat, att posesorul de bun-credin , ct i posesorul de rea-credin , trebuie s restituie proprietarului indemniza ia de asigurare. De asemenea, dac bunul a fost expropriat pentru cauz de utilitate public, posesorul trebuie s remit proprietarului despgubirea primit de la expropriator22. b. Restituirea fructelor. O alt problem se ridic n ceea ce privete fructele produse de bun n perioada n care adevratul proprietar a fost lipsit de stpnirea bunului. n aceast materie urmeaz s deosebim situa ia posesorului de bun-credin de aceea a posesorului de rea-credin . Astfel, posesorul de bun-credin , adic acela care nu a cunoscut viciile titlului su, va putea re ine n deplin proprietate fructele percepute, cuvenite sau, dup caz, echivalentul acestora. Regula nu se aplic fructelor produse de bun dup introducerea ac iunii n revendicare, apreciindu-se c acest moment determin prin natura sa, ncetarea bunei credin e a posesorului. Posesorul de rea-credin nu se bucur de acest beneficiu; el va fi obligat, dup caz, fie la restituirea n natur a fructelor percepute, fie la restituirea echivalentului fructelor, valorificate ori nepercepute din neglijen a sa. Problema cheltuielilor fcute de posesorul neproprietar. Este vorba despre cheltuielile efectuate de ctre posesorul neproprietar n legtur cu bunul posedat nelegitim. Admiterea ac iunii n revendicare conduce la restituirea unui bun a crui valoare a fost pstrat sau chiar mrit fa de momentul ieirii sale din posesia adevratului proprietar datorit unor cheltuieli efectuate de un neproprietar de natur s i srceasc patrimoniul. n aceste condi ii se creeaz o mbog ire fr just cauz a adevratului proprietar care nate n sarcina sa o obliga ie de restituire, n limita mbog irii sale, ctre posesorul neproprietar ce a efectuat aceste cheltuieli. Temeiul acestei obliga ii, i anume mbog irea fr just cauz, explic de ce creditorul acestei obliga ii este nu numai posesorul de bun-credin , ci i posesorul de rea-credin . Proprietarul poate fi obligat s-l indemnizeze pe posesor doar pentru cheltuielile necesare i pentru cele utile efectuate de ctre acesta. Cheltuielile necesare sunt acele cheltuieli fcute pentru conservarea bunului, iar cheltuielile utile se caracterizeaz prin aceea c dei nu sunt impuse de cerin a conservrii bunului, conduc la sporirea valorii acestuia. Cheltuielile necesare se acoper integral, iar cele utile n limita sporului de valoare produs. Nu se acoper de ctre proprietar cheltuielile voluptuarii, adic acele cheltuieli pe care posesorul le-a efectuat pentru simpla lui plcere, fr a se
O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Drepturi reale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Rosetti, Bucureti, 2005, p. 297.
22

18

ajunge, pe aceast cale, la creterea valorii fondului. n msura n care lucrrile ori amenajrile aduse bunului ca urmare a unor asemenea cheltuieli se pot detaa de bun fr a produce vreun prejudiciu, posesorul are dreptul de a le ridica i de a le re ine n proprietatea sa. 5. AC IUNEA N REVENDICARE MOBILIAR Revendicarea bunurilor mobile se deosebete de revendicarea bunurilor imobile, fiind supus unor reguli care stabilesc un regim juridic diferit. Potrivit Codului civil: lucrurile mictoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fr a fi trebuin de vreo scurgere de timp. Cu toate acestea, cel ce a pierdut sau cel cruia i s-a furat un lucru, poate s-l revendice, n curs de trei ani, din ziua cnd la pierdut sau i s-a furat, de la cel care care-l gsete, rmnnd acestuia recurs n contra celui de la care-l are23. n materia bunurilor mobile posesia de bun credin valoreaz titlu de proprietate24. Drept urmare, Codul civil instituie o prezum ie absolut (juris et de jure) de proprietate, ceea ce nseamn c valoarea oricrei probe care ar fi invocat de reclamant ar fi fr rezultat de ndat ce prtul, reuete s fac dovada bunei credin e. Prezum ia absolut de proprietate instituit n favoarea posesorului de bun credin al bunului mobil, paralizeaz orice ac iune n revendicare, cu excep ia celei ndreptate mpotriva posesorului de bun credin care a dobndit bunul de la gsitor sau ho . - Revendicarea bunului mobil de la ho , gsitor sau ter ul dobnditor de rea-credin Dovedirea de ctre reclamant a dreptului su de proprietate este suficient prin ea nsi s conduc la admiterea ac iunii n revendicare, fie c bunul mobil se afl la autorul furtului sau la cel care i-a nsuit bunul gsit, fie c se afl la o alt persoan care este de rea-credin . De exemplu, ipoteza dobndirii bunului mobil de ctre posesorul actual de la o persoan despre care tie sau ar fi trebuit s tie c nu are calitatea de proprietar. Aadar, posesia ho ului sau gsitorului, precum i cea ce posesorului de rea-credin nu valoreaz titlu de proprietate. - Revendicarea bunurilor mobile de la ter ul dobnditor, posesor de bun-credin Art. 1909 alin. 1 C. civ. dispune: lucrurile mictoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fr s fie trebuin de vreo scurgere de timp. Textul este contradictoriu, ntruct pe de o parte, se evoc o dobndire prin efectul prescrip iei, n timp ce, pe de alt parte, se arat c nu este necesar scurgerea timpului, condi ie esen ial a prescrip iei. n realitate, prin aceast formulare improprie legiuitorul a urmrit s confere posesiei n materie mobiliar
A se vedea art. 1909 din Codul civil. I. Sabu-Pop, Dobndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, n Revista Curentul juridic, nr. 1/1997, p. 55-56
24 23

19

o for probatorie special, considernd simplul fapt al posesiei ca fiind un adevrat titlu de proprietate care nu poate fi contracarat. Cu alte cuvinte, dac sunt ntrunite unele condi ii privitoare la bunuri, persoane i la posesia ter ului dobnditor, posesia acestuia are valoarea unei prezum ii absolute de proprietate, cu consecin a respingerii ac iunii n revendicare intentate de ctre adevratul proprietar. Condi ii privitoare la bunuri. Bunurile n privin a crora se aplic art. 1909 alin. 1 C. civ. sunt25: bunurile mobile corporale, acestea fiind susceptibile de o posesie efectiv; prezum ia absolut de proprietate se poate nate i n privin a unui bun mobil incorporal. Este cazul titlului la purttor (de exemplu, o obliga iune, emis de stat ori de o societate comercial pe ac iuni), deoarece se intr n posesia efectiv a unui nscris ce constituie suportul material n care se corporalizeaz un bun incorporal, i anume un drept de crean ; bunul mobil trebuie s fie privit n mod individual, art. 1909 alin. 1 C. civ. nefiind incident asupra unei universalit i juridice (de exemplu, o succesiune mobiliar); bunurile mobile aflate n proprietatea public a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale nu-i pot schimba aceast situa ie juridic prin invocarea art. 1909 alin. 1 C. civ. de ctre un ter dobnditor de bun-credin al unui astfel de bun; bunul mobil s nu fac parte din categoria bunurilor supuse nmatriculrii, precum navele, aeronavele etc. Condi ii privitoare la persoane. Situa ia analizat vizeaz dobndirea bunului mobil de ctre un ter care, cu bun-credin , intr n posesia acestuia ca urmare a nstrinrii sale de ctre un detentor precar n favoarea cruia adevratul proprietar s-a desesizat n mod voluntar26. De exemplu, proprietarul bunului mobil l nchiriaz unei persoane, care avea obliga ia de restituire a bunului (obliga ie izvort din contractul de loca iune). Prin nclcarea acestei obliga ii, locatarul nstrineaz bunul ctre o ter persoan care intr n posesia bunului mobil, avnd convingerea c a dobndit bunul de la adevratul proprietar. Singura persoan ndrituit s se prevaleze de prezum ia absolut de proprietate consacrat n art. 1909 alin. 1 C. civ. este ter ul dobnditor de buncredin , care a intrat n posesia efectiv a bunului mobil. Drept urmare, ac iunea n revendicare va fi respins independent de proba pe care reclamantul ar face-o cu privire la dreptul su de proprietate. Dac ter ul a dobndit bunul chiar de la adevratul proprietar, temeiul dobndirii dreptului l va constitui conven ia translativ de proprietate nu prezum ia absolut de proprietate. Este necesar s se fi produs o desesizare voluntar din partea adevratului
Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 218. 26 L. Pop, L.M. Harosa, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 325 i urm.
25

20

proprietar. O desesizare involuntar, constnd ntr-un furt sau o pierdere a bunului va atrage inciden a art. 1909 alin. 2 C. civ. Detentorul precar nu poate invoca n beneficiul su art. 1909 alin. 1 C. civ. ntruct el este inut, n general, pe temeiul contractului ncheiat cu adevratul proprietar, s restituie bunul mobil acestuia din urm. Condi ii privitoare la posesia ter ului dobnditor. Ter ul dobnditor poate invoca art. 1909 alin. 1 C. civ. numai dac posesia sa este real, util i de bun-credin . Cele trei trsturi trebuie ntrunite n mod cumulativ. O posesie real este aceea care presupune coexisten a la un moment dat asupra aceleiai persoane a ambelor elemente ale posesiei, i anume animus i corpus. Art. 1909 alin. 1 C. civ. nu-i va gsi aplicarea atunci cnd ter ul dobnditor stpnete corpore alieno, adic nu are nc deten ia material a bunului dei a ncheiat actul juridic translativ cu detentorul precar. Posesia util este posesia continu, panic i public. Problema continuit ii nu se pune n acest context - n care dobndirea dreptului de proprietate de ctre ter este efectul aa-numitei prescrip ii instantanee, iar violen a posesiei face destul de greu de conceput ndeplinirea celei de-a treia condi ii a posesiei, condi ia bunei-credin e. Utilitatea posesiei se prezum relativ, pn la proba contrarie fcut de persoana interesat, care, n cazul de fa , este adevratul proprietar. Prin posesie de bun-credin n materia prescrip iei instantanee se n elege posesia exercitat de o persoan care are convingerea sincer c a dobndit bunul mobil nu de la un simplu detentor precar, ci de la adevratul proprietar al acestuia. Pentru a produce efectul prescrip iei instantanee, este suficient ca buna-credin s existe la momentul intrrii n posesia efectiv a bunului. Proba bunei-credin e se face printr-o prezum ie relativ legal, C. civ. artnd c buna-credin se presupune totdeauna i sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua-credin 27. O problem controversat, a fost aceea dac, distinct de buna-credin , ter ul dobnditor trebuie s aib un just titlu, adic un act juridic translativ de proprietate viciat prin faptul c nu provine de la adevratul proprietar. S-a conturat un rspuns negativ, admi ndu-se c justul titlu, ca element component al bunei-credin e, poate fi putativ, n sensul de a exista numai n imagina ia posesorului. Spre exemplu, ter ul dobnditor crede c intrarea sa n posesie are la baz un contract de vnzare-cumprare care, n realitate, nu s-a ncheiat. Ter ul dobnditor nu va fi pus n situa ia de a proba n mod distinct existen a justului titlu. - Revendicarea bunurilor mobile pierdute sau furate de la ter ul dobnditor de bun-credin Sediul materiei se afl n art. 1909 alin. 2 C. civ. Conform acestui text de lege, cel ce a pierdut sau cel cruia i s-a furat un lucru, poate s-l revendice, n
Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 221.
27

21

curs de trei ani, din ziua cnd l-a pierdut sau cnd i s-a furat, de la cel la care-l gsete, rmnnd acestuia recurs n contra celui de la care-l are. Potrivit acestei dispozi ii legale, ac iunea n revendicare va fi intentat cu succes de ctre adevratul proprietar dac va fi ndeplinit termenul men ionat, nefiind incident prescrip ia instantanee. Condi ii generale de aplicare a art. 1909 alin. 2 C. civ. i n acest caz trebuie s existe buna-credin a ter ului dobnditor, chiar dac nu mai este att de eficace nct s paralizeze ac iunea n revendicarea intentat de proprietar n trei ani de la data pierderii sau a furtului. Buna-credin a ter ului dobnditor este indispensabil pentru a-i asigura recursul mpotriva ho ului sau gsitorului de la care a dobndit bunul. Per a contrario, dac ter ul a cunoscut sau trebuia s fi cunoscut c a tratat cu un neproprietar, nu va putea, dup ce va fi fost evins de ctre adevratul proprietar, s se regreseze mpotriva ho ului sau a gsitorului28. Condi ii speciale de aplicare a art. 1909 alin. 2 C. civ. n situa ia analizat, ter ul dobndete bunul de la ho sau de la cel care i-a nsuit nelegitim bunul pierdut de ctre adevratul proprietar. Nu este vorba despre o desesizare voluntar, produs n temeiul unui contract prin care bunul se ncredin eaz temporar unui detentor precar. Pe de alt parte, bunul nu se afl la momentul introducerii ac iunii n revendicare la ho sau la gsitor, ntruct n aceste situa ii ac iunea n revendicare mobiliar se deruleaz n regimul dreptului comun, fiind imprescriptibil. Ac iunea n revendicare va fi admis numai dac introducerea acesteia va avea loc n termen de trei ani de la data furtului sau, dup caz, a pierderii. Termenului de trei ani a fost apreciat ca fiind un termen de decdere. Astfel, ac iunea n revendicare mobiliar va fi admis dac adevratul proprietar o introduce n maximum trei ani de la data pierderii sau furtului, precum i dac dovedete: dreptul de proprietate asupra bunului; ieirea, fr voia sa, a bunului din posesia sa, precum i identitatea dintre bunul revendicat i bunul pierdut ori furat. - Revendicarea bunurilor mobile pierdute sau furate de la ter ul de bun-credin care le-a dobndit n anumite condi ii Art. 1910 C. civ. precizeaz c dac posesorul actual al lucrului, furat sau pierdut l-a cumprat la blci sau la trg, sau la o vindere public, sau de la un negu tor care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar nu poate s ia napoi dect ntorcnd posesorului pre ul ce l-a costat29. Ca i n ipoteza reglementat n art. 1909 alin. 2 C. civ., ac iunea n revendicare mobiliar este admis, dar proprietarul va trebui s plteasc ter ului o sum de bani egal cu pre ul pe care acesta l-a pltit pentru a dobndi bunul respectiv. Aceast sum va putea fi recuperat de la ho sau de la gsitor pe calea

L. Pop, L.M. Harosa, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 327 i urm. 29 Art. 1910 C. civ. cuprinde n domeniul su de aplicare condi iile privitoare la bunuri, posesia ter ului dobnditor, desesizarea involuntar i termenul de trei ani.

28

22

unei ac iuni n despgubiri introduse ulterior mpotriva acestuia de ctre adevratul proprietar. Regula special instituit de art. 1910 C.civ. va fi incident atunci cnd ter ul a dobndit bunul mobil ntr-un spa iu n care se deruleaz n mod obinuit opera iuni de nstrinare a unor bunuri de aceeai natur (trguri, n cadrul unei vnzri prin licita ie public etc.). Legiuitorul a considerat c dobndirea bunului n condi ii care, prin natura lor sunt susceptibile de a ntri buna-credin a ter ului rmne insuficient pentru a justifica ac iunea unei prescrip ii instantanee, ns este apt s-l protejeze pe ter de riscul insolvabilit ii ho ului sau a gsitorului. Drept urmare, revendicarea bunului de ctre adevratul proprietar nu poate avea loc n aceast situa ie dect dac restituie dobnditorului de bun credin pre ul pe care acesta l-a pltit. n situa ia analizat, posesorul de bun credin este protejat deoarece achizi ionnd n locuri publice, se presupune c nu avea de unde s tie c vnztorul l-a furat sau gsit. Adevratul proprietar va putea s introduc ns o ac iune n despgubire mpotriva ho ului sau gsitorului.

23

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Gheorghe Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, edi ia a XI-a, revzut i adugit de Marian Nicolae, Petric Truc, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2007 Gabriel Boroi, Drept civil. Partea general. Persoanele, Edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008 Corneliu Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008 O. Cojocaru, Drept civil. Partea general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000 Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, edi ia a II-a, actualizat i completat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2002 (reeditat 2008) C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Teoria general a obliga iilor, edi ia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008 L. Pop, Tratat de drept civil. Obliga iile. Regimul juridic general, Editura All Beck, Bucureti, 2006 P. Filipescu, A. I. Filipescu, Drept civil. Teoria general a obliga iilor, edi ia revzut i completat 2007, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2007 Eugen Chelaru, Drept civil. Partea general, edi ia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007 V. Stoica, Accesiunea imobiliar artificial (I), n Revista Dreptul nr. 1/2006 V. Stoica, Accesiunea imobiliar artificial (II), n Revista Dreptul nr. 2/2006 O.Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Drepturi reale, edi ia a III-a, revzut i adugit, Editura Rosetti, Bucureti, 2005, F. Popa, Discu ii privind cauza moral i ilicit n raporturile contractuale dintre concubini, n Revista Dreptul nr. 10/2001 Liviu Pop, Ac iunea paulian, n Revista Curierul Juridic nr. 4/2006 Liviu Pop, Ac iunea paulian, n Revista Curierul Juridic nr. 5/2006 Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria general a obliga iilor, Editura tiin ific, Bucureti, 1968 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I Vnzareacumprarea. Schimbul, edi ia a IV-a actualizat de Lucian Mihai, Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006 V. Ptulea, Sintez teoretic i de practic judiciar comparat referitoare la condi iile de valabilitate a contractului. Obiectul determinat, n Revista Dreptul nr. 5/2007 M. Murean, Drept civil. Partea general, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1992 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureti, 1999, Dumitru C. Florescu, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universit ii Titu Maiorescu, Bucureti, 2001 I. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Contracte, Editura Junimea, Iai, 2004 24

M. Pivniceru, Sediul materiei privind stipula ia pentru altul n cazul contractului de rent viager, n C.J., nr. 1/2005 Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureti, 2007 I. Dogaru, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureti, 2004 Camelia Toader, Drept civil. Contracte speciale, Editura All Beck, Bucureti, 2005 Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. ncheiere. Executare. ncetare, Editura Polirom, Iai, 1999 C. Macovei, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureti, 2006 Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iai, 2000 V. Ptulea, Coordonatele situa ie juridice specifice dona iei fcute copiilor doar concepu i, dar nc nenscu i, n Revista Dreptul nr. 1/2003 C. Toader, Evic iunea n contractile civile, Editura All, Bucureti, 1997 I. Zinveliu, Contracte civile. Instrumente de satisfacere a intereselor cet enilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978 M. Pivniceru, Modalitatea obliga iei contractuale de ntre inere cu pluralitate de subiecte, n Revista Dreptul nr. 9/2005 I. Negru, Cu privire la transformarea n bani a obliga iei de a face, rezultat din contractul de ntre inere, n Revista Dreptul nr. 10/2000 M. Pivniceru, M. Gai , Principalele ac iuni n justi ie izvorte din contractul de ntre inere i prescrip ia extinctiv privitoare la acestea, n Revista Dreptul nr. 8/2003 Fr. Deak, St. Crpenau, Contracte civile i comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1993 Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Editura Oscar Print, Bucureti, 1997 R. I. Motica, F. Mo iu, Contracte civile speciale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2005, p. 97 i urm.; Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Contracte civile, Editura Oscar Print, Bucureti, 1998 C. Hamangiu, I. Rosetti Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, Vol. II, edi ie ngrijit de D. Rdescu, Editura All Beck, Bucureti, 2002 Mircea Du u, Considera ii referitoare la mandatul special, n Revista Dreptul nr. 4/2006 Doru Cosma, Teoria general a actului juridic civil, Editura tiin ific, Bucureti, 1969, S. Ghimpu, S. Grossu, Capacitatea i reprezentarea persoanelor fizice, Editura tiin ific, Bucureti, 1960 Monna-Lisa Ghinea, Unele probleme referitoare la dreptul de reten ie, n Revista Romn de Drept, nr. 11/1983 D. A. Popescu, Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996 25

E. Safta-Romano, Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civil, n Revista Dreptul nr. 2/1992 C. Ionescu, Conceptul de societate civil, Revista de Drept Public, nr. 3/2005 I. Musta , M.K. Guiu, Dac bunurile comune ale so ilor pot constitui aport la capitalul social, n Revista dreptul nr. 8/1992, Dan A. Popescu, Natura juridic i condi iile generale de valabilitate ale contractului de societate, n Revista de drept comercial nr. 5/1993 M. Toma, A. iclea, Formele de asociere n agricultur reglementate prin Legea nr. 36/1991, n Revista Dreptul nr. 7/1992, D. Vduva, Defini ia i caracterul declarativ al contractului de tranzac ie, n Revista Dreptul nr. 3/2002 M. Tbrc, Gh. Buta, Codul de procedur civil. Comentat i adnotat cu legisla ie, jurispruden i doctrin, edi ia a II-a, revzut i adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008 Radu I. Motica, Florin Mo iu, Contractul de vnzare-cumprare. Teorie i practic judiciar, Editura Lumina Lex. Bucureti, 1999 Ioan Adam, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureti, 2005 Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureti, 1998 Ion Dogaru, Teodor Smbrian, Drept civil romn. Tratat. Teoria general a drepturilor reale, Vol. II, Editura Europa, Craiova, 1996 P. M. Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obliga ii. Legisla ie, Editura All, Bucureti, 1994; C. Brsan, M. Pivniceru, M.M. Gai , Drepturile reale, Bucureti, 1997 Popa, L. Stnciulescu, M. Nicolae, Discu ii privind interdic iile legale de nstrinare a unor bunuri imobiliare, n Revista Dreptul nr. 7/2001 Dimitrie Gherasim, Teoria general a posesiei n dreptul civil romn, Editura Academiei, Bucureti, 1986 Liviu Pop, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001 Iosif R. URS, Smaranda Angheni, Drept civil. Drepturi reale. Teoria general a obliga iilor civile, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureti, 1998 Dumitru C. Florescu, Dreptul de proprietate, Editura Titu Maiorescu, Bucureti, 2002. Marian Nicolae, Prescrip ia extinctiv, Editura Rosetti, Bucureti, 2004 M.Pivniceru, C. Moldovan, Prescrip ia extinctiv i principalele ac iuni n justi ie, Editura Hamangiu, Bucureti, 2007 V. Stoica, Drept succesoral, Editas, Bucureti, 2003 D. Macovei, I.E. Cadariu, Drept civil. Succesiuni, Editura Junimea, Iai, 2005 Al. Bacaci, Gh. Comni , Drept civil. Succesiunile, Editura All Beck, Bucureti, 2003 M. Eliescu, Transmiterea i mpr eala motenirii n dreptul RSR, Editura Academiei, Bucureti, 1966 26

C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Drepturi reale, Universitatea Bucureti, 1988 Vasile Ptulea, Corneliu Turianu, Dreptul de proprietate, Vol. II, Editura Rosetti, Bucureti, 2005 Cristian Alunaru, Noi aspecte teoretice i practice ale dreptului de superficie, n Revista Dreptul nr. 5-6/1993, Valeriu Stoica, Dreptul de uzufruct, n Revista Curierul Judiciar, nr. 9/2004 D.V. Mnescu, Uzufructul, dezmembrmnt al dreptului de proprietate, n Revista Dreptul nr. 11/2001, Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea general, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007 Ovidiu Ungureanu, Drept civil. Introducere, edi ia 8, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2007, Fr. Deak (coord.), C. Toader, R. Popescu, L. Stnciulescu, V. Stoica, Motenirea testamentar. Transmisiunea i mpr eala motenirii, Editura Actami, Bucureti, 1996 S.I. Vidu, Dreptul de reten ie n cazul conexit ii juridice, form de manifestare a excep iei de neexecutare, n Revista Dreptul nr. 11/2006 I. Chelaru, Impactul revizuirii Constitu iei asupra regimului juridic al propriet ii, n Revista Dreptul nr. 2/2004 Liviu Pop, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006 Carmen Ilie Todica, Iosif R. Urs, Drepturile reale. Doctrina. Aplica ii. Practic, Bucureti, 2003 Flavius Baias, B. Dumitrache, Discu ii pe marginea Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, n Revista Dreptul nr. 4/1995 L. Giurgiu, Considera ii in legtur cu Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, n Revista Dreptul nr. 2/1995 M. L. Belu-Magdo, Exproprierea pentru utilitate public i efectele exproprierii, n Revista de Drept Comercial, nr. 4/1995, p. 90. Valeriu Stoica, Exproprierea pentru cauz de utilitate public, n Revista Dreptul nr. 5/2004 E. Chelaru, Efectele juridice ale exproprierii pentru cauz de utilitate public, n Revista Dreptul nr. 4/1998, Gh. Stancu, Considera ii referitoare la dreptul de reten ie, n Revista Dreptul nr. 6/1999, Gh. Comni , Partajul judiciar, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002. I.Urs, Obliga ia de restituire a mprumutului de consuma ie oglindit n doctrin i n practica judectoreasc, n Revista Dreptul nr. 3/2005 E. Lupan, Drept civil. Persoana fizic, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1999, I.R. Urs, C. Todic, Drept civil. Persoana fizic. Persoana juridic, Editura Universitar, Bucureti, 2007, 27

D. Gherasim, Teoria general a posesiei n dreptul civil romn, Editura Academiei, Bucureti, 1986, C.M. Crciunescu, Aplica ii ale teoriei aparen ei n drept, Juridica nr. 6/2000 Pop, L.M. Harosa, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele sale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006 Ana Boar, Uzucapiunea. Prescrip ia, posesia i publicitatea drepturilor, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1999 S. Scrieciu, Ac iunile posesorii, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1998, Ion P. Filipescu, Andrei I.Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, edi ie revzut i completat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006, R. Petrescu, Drept civil. Teoria obliga iilor. Rspunderea delictual, Editura Oscar Print, Bucureti, 1996 M. Anghel, Francisk Deak, Marin F. Popa, Rspunderea civil, Editura tiin ific, Bucureti, 1970 C. Sttescu, Rspunderea civil delictual pentru fapta altei persoane, Editura tiin ific i Enciclopedic, Bucureti, 1984 I. Lul, Garan ia, fundamentul rspunderii comitentului, n Revista Dreptul nr. 10-11/1995 E. Lipcanu, Rspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Probleme actuale privind rspunderea civil prevzut de articolul 1000 alineatul 3 Cod civil, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1999. Radu I. Motica, Ernest Lupan, Teoria general a obliga iilor civile, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2008, p. 150. R. Baciu, Rspunderea civil delictual pentru prejudiciile cauzate de fapta lucrului, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000 M. Nicolae, Repunerea n termenul de prescrip ie, n Revista Dreptul nr. 11/1999 Petric Truc, Drept civil. Introducere n dreptul civil, edi ia a IV-a revzut i adugit, Bucureti, 2007 Emil Poenaru, Cristinel Murzea, Procedura succesoral notarial, edi ia 2, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008, Iosif R. Urs, Drepturi reale. Prezentare teoretic, prezentare practicoaplicativ: doctrin, spe e, ntrebri i exerci ii, vocabular, teste gril, Editura Universitar, Bucureti, 2006 Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008 D. Chiric, Eroarea, viciu de consim mnt n materie contractual, n Revista Dreptul nr. 7/2005 I. Deleanu, Cunoaterea legii i eroarea de drept, n Revista Dreptul nr. 7/2004 Kocsis, Unele aspecte teoretice i practice privind eroarea de drept, n Revista Dreptul nr. 8/1992 www.scj.ro 28