VALORI MORFOLOGICE A: 1.ARTICOL POSESIV-GENITIVAL: Ex: Această carte este a Ioanei. 2.

ARTICOL DEMONSTRATIV ( ADJECTIVAL): Fata a mai mică ( a=cea) 3. VERB AUXILIAR: Ex: A ştiut. (a= vb. a avea); A veni el. (a= a vrea = va) 4.PREPOZIŢIE: a) de acuzativ: Miroase a crini. b)de genitiv: Tată a doi copii. Sinteza a ceea ce s-a spus…( Când a însoţeşte un numeral, un pronume invariabil,cum sunt: ce, ceea ce, tot, nimic,pentru a crea cazul genitiv, nu avem altă posibilitate decât cu prepoziţia a ,nu cu articolul genitival.). c) de infinitiv: a avea, a spune etc. 5. INTERJECŢIE: A, te văd! I: 1. VERB PREDICATIV ( A FI): Nu- i acasă. ( i = se află); 2. VERB COPULATIV ( A FI): Nu – i frumos. 3. VERB AUXILIAR ( A FI –în diateza pasivă): Nu –i ajutat de nimeni. 4. VERB AUXILIAR ( A VREA – în viitor popular): De – i vedea locul... ( i = vei) 5. INTERJECŢIE : Iii, ce văd? 6. PRONUME PERSONAL ( formă neaccentuată de dativ şi acuzativ): I – am văzut. ( i = pe ei / acuzativ) ; I – am spus. ( i = lui, ei / dativ); Ai: 1.ARTICOL POSESIV ( GENITIVAL): a) însoţeşte forme genitivale ( substantive, pronume, numerale): Doi colegi ai fratelui ... b) intră în alcătuirea pronumelui posesiv : ai mei, tăi, săi, noştri, voştri; 2. VERB PREDICATIV ( A AVEA): Ai un creion? 3. VERB AUXILIAR ( A AVEA – în perfectul compus sau viitor popular): Ai scris? Ai să vezi rezultatul. 4. SUBSTANTIV: ( REGIONALISM: AI = USTUROI); LUI: 1. ARTICOL HOTĂRÂT ENCLITIC ŞI PROCLITIC: I-am spus colegului. (enclitic) Lui Mihai nu-i spun. ( proclitic) 2. PRONUME PERSONAL : Lui nu-i spun. UN: 1. ARTICOL NEHOTĂRÂT(proclitic): Un băiat a lipsit. 2. NUMERAL CARDINAL ( când este însoţit de adverbele doar, numai ; de adjectivul singur sau când apare în opoziţie cu mai multe numerale: Am luat doar (numai) un caiet. Am luat un singur caiet. Am luat un caiet, două plicuri şi cinci timbre. 3. ADJECTIV PRONOMINAL NEHOTĂRÂT ( când i se opune altul ): Un copil desenează, altul se joacă. O: 1, 2, 3 – idem un ( doar în exemple în care să însoţească substantive feminine de singular): O fată a lipsit. Am luat doar (numai) o carte... etc. 4. PRONUME PERSONAL (formă neaccentuată de acuativ): O cunosc. ( o = pe ea) 5. PRONUME PERSONAL CU VALOARE NEUTRĂ ( intră în locuţiuni , expresii verbale şi nu are funcţie sintactică): Când l-a văzut, a luat-o la fugă. 6. VERB AUXILIAR ( A VREA – în viitor popular): O veni el. ( o = va); 7. INTERJECŢIE: O, frate!

1

pronume. Mă doare. Cel de-al doilea a fugit. Dorinţa de a reuşi. fiindcă. De mi-ai da luna. PRONUME INTEROGATIV: Care este scopul tău? 2.au venit/ sunt colegii mei. ceea ce ): A mâncat tot. PRONUME NEHOTĂRÂT ( = totul sau când este urmat de ce. 5. ( = încă). de-mi vine să urlu. 3. ADJECTIV PRONOMINAL DEMONSTRATIV. ( = care). (= să. 4.. unii./ Pe cel colnic. PRONUME RELATIV ( echivalent cu care): Cei/ de.3. 2.. urmat de un substantiv pe care-l determină): Nu am aflat / care problemă este mai dificilă./ Trece-o mândră / Şi-un voinic. 2.. 2. De vrei. ( relativ). dar şi verbe la infinitiv. Cel al Primăriei arată ora fixă. 5. CONJUNCŢIE SUBORDONATOARE ( echivalentă cu: dacă.( = fiecare. îndată se duse la el. SUBSTANTIV: Acestea formează un tot unitar. PREPOZIŢIE : ( însoţeşte substantive. CE IDEM CARE ( 1.supin sau adverbe): Rochie de seară. Mă tem de cei doi.alţii.( când însoţesc un substantiv): Pe cel deal...CELE: 1. ADJECTIV PRONOMINAL INTEROGATIV ( însoţeşte substantivul într-o propoziţie interogativă): Care problemă este mai dificilă? 4. ( = dacă).CEA. chiar dacă. ARTICOL DEMONSTRATIV ( ADJECTIVAL) – ( când însoţesc un adjectiv sau un numeral): Cel mai mic puişor s-a strecurat repede. încât. Ce bine-mi pare! ( = cât de) ŞI 2 . care pe bănci. Du-te de ia o pâine. ( = oricine). 4. (= când). Tot / ce ( ceea ce) faci / mă deranjează. Nu ştiu / cine a lipsit. dacă nu asculţi! TOT: 1. ADJECTIV PRONOMINAL NEHOTĂRÂT ( însoţeşte un substantiv): Tot textul este plin de greşeli. INTERJECŢIE: De. ADVERB DE ÎNTĂRIRE: (= încă. alţii ): S-a aşezat care pe unde a găsit: care pe scaune.) CINE: 1. (= chiar dacă). PRONUME NEHOTĂRÂT ( echivalent cu : fiecare. De-l văzu. sau este corelator pentru o subordonată concesivă): Tot mai sper./ tot nu mă convingi. (=încât). să. PRONUME INTEROGATIV ( în propoziţii interogative) ŞI RELATIV ( în frază): Cine a lipsit? ( interogativ). CARE : 1. Orice-ai face. 3. PRONUME NEHOTĂRÂT ( echivalent cu oricine): Poate să zică cine ce-o vrea. tot nu mă îndupleci. ( = fiindcă). de care sau de o formă genitivală): Cea din colţ m-a văzut.4).când): În toate aceste cazuri. Mă tem de ei.. ( = totul). unii. PRONUME RELATIV: Nu ştiu / care este scopul tău. De n-ai învăţat. va fi însoţită de un predicat. n-ai reuşit.2. ADJECTIV PRONOMINAL RELATIV ( folosit în frază. 3. ADVERB DE ÎNTĂRIRE ( INTRĂ ÎN SUPERLATIVUL ABSOLUT AL ADJECTIVULUI ŞI ADVERBULUI echivalează cu cât de ): Ce frumos este cerul! ( = cât de).CEI.. numerale în acuzativ.. ca să). PRONUME DEMONSTRATIV ( când sunt urmate de prepoziţii. DE: 1. reuşeşti. Cele /care mă cunosc/ nu mă ocolesc. 3. Maşina de cusut.CEL. 2. Casa de acolo.

3 . 3. IAR: 1. M. ADJECTIV: Aşa fapte nu rămân nepedepsite. ÎŢI. deci cu verbul): Mă cunoşti bine. -MI. -ŢI. ADVERB DE TIMP = DIN NOU: „Iar te-ai cufundat în stele. Decât acestea au lipsit. 2. CONJUNCŢIE COORDONATOARE ADVERSATIVĂ: Eu citesc. MĂ. s-a şi dus la el. 2. îndată.(Tu mă cunoşti. mă = pe mine) M.. 3..” ( iar= din nou). însuşi): Şi voi aţi fost acolo. M – am recunoscut. ( s = să). COPULATIV ŞI AUXILIAR ( A FI) . 2. ( Eu –subiectul = persoana I. 2. VĂ. Nu – s cuminţi. mă. mă ? S: 1. ADJECTIV: Asemenea lucruri nu plac. ADVERB DE MOD: Şi eu îţi doresc asemenea.aceeaşi persoană întâi). TE. PREPOZIŢIE DE ACUZATIV: Este mai rău decât tine. etc. ADVERB DE MOD ( = DOAR): Nu-s decât ei acolo. DECÂT : 1. ( = sunt) – verb copulativ.1. VERB PREDICATIV.poate fi şi interjecţie folosită ca apelativ: Ce mai spui tu. În acest caz. înşivă ). DREPT: 1.. ADVERB DE MOD ( însoţeşte un verb): Spune drept ! 3. V-: 1. 3. iar voi mă deranjaţi. ( s = sunt = se află) – verb predicativ „ a fi”. 2. PREPOZIŢIE DE DATIV: Şi vi procedaţi asemenea lor. ADVERB DE MOD: Mi-a spus aşa. ( = îşi) 3. m = pe mine – persoana I) etc. AŞA: 1. pe loc etc. Eu – subiect.au recunoscut ( Ei – subiectul.ADJECTIV ( însoţeşte un substantiv): Drum drept . 2. ( îmi = mie). PRONUME PERSONALE ( când nu au aceeaşi persoană cu subiectul. PREPOZIŢIE DE ACUZATIV ( = ca): L-a luat drept fratele lui. ÎMI. m = pe mine) Îmi propuneţi ( voi) un joc. 2.în diateza pasivă: Nu – s acasă. CONJUNCŢIE SUBORDONATOARE = SĂ: Mă duc s – o aştept. Mă .) . PRONUME REFLEXIV ( când au aceeaşi persoană cu subiectul şi verbul): Mă cunosc bine. ( şi = imediat. S –au uitat lung la mine. ( s = sunt) – verb auxiliar în diateza pasivă. ASEMENEA: 1. NE. 2. CONJUNCŢIE COORDONATOARE COPULATIVĂ: Mihai şi Victor au plecat. Au venit / şi au văzut. ( = chiar. PRONUME REFLEXIV DE ACUZATIV ( FORMĂ NEACCENTUATĂ de persoana a III-a singular şi plural = SE ): S – a uitat lung la mine. Nu – s ajutaţi de nimeni. PRONUME REFLEXIV: ( = îşi) : Au venit să-şi ia lucrurile. nu are funcţie sintactică. ADVERB DE ÎNTĂRIRE ( = chiar. ADVERB CORELATIV DE TIMP cu funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp: Cum l-a văzut. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful