...................................

.....................
e E

1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA e ŞI SUBLINIAZĂ LITERA E ÎN TEXTUL
URMĂTOR:
,,E ! Vezi grebla lui răruie ?
Urcă-ncet pe cărăruie,
Prin lumină şi cuvânt,
Pieptene cu sunet blând,
Să ne-nsenineze zarea...
Pasărea lui E, prin stele,
Zboară lin şi prin lalele.
Tu o chemi copilăreşte...
Când zici E , faţa zâmbeşte !,,
( Petre Ghelmez –Alfabetul vesel )
2.CITEŞTE CUVINTELE DE MAI JOS ŞI ALCĂTUIEŞTE ORAL CÂTE O
PROPOZIŢIE PENTRU FIECARE :
Nae
Aura

urme
mare

ramura
amare

3. COMPLETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE POTRIVITE :
me-____
___ - re
E- ____
ma- ____

___-ra

____ - ____- re

4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE :
Ema are ______________ .
___________

are mure .

___________ e ___________ .
5. PUNE ÎN ORDINE ŞI SCRIE PROPOZIŢIILE :

mare , rama , e

__________________________________________________

• mure, are , nu , Nanu ________________________________________________
• e , mea , marama , a ________________________________________________

.......................................

..............
Fişă de lucru

1. REALIZEAZĂ CORESPONDENŢA
CELE DE MÂNĂ :
n

E

a

N

M

e

ÎNTRE

LITERELE

R

m

u

U

r

DE TIPAR ŞI
A

_____________________________________________________________
2. SILABELE S-AU AMESTECAT ! FORMEAZĂ CÂT MAI MULTE CUVINTE
ŞI SCRIE-LE PE RÂNDUL DE MAI JOS .
ra Na
ma
a

nu

E

re

ne me Ma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. ÎNCERCUIEŞTE CUVINTELE PE CARE LE POŢI CITI :
nene , mare, urme, nai, inima, Ana, Emil, renume, eu , Manea , Rica,
nuc, nor, Ema
4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE :

Nana e ____________ .

• Ene are ______________ .

____________

e a mea .

.................................

....................
l

1.Colorează obiectele în a căror denumire se aude sunetul l .

2. Încercuieşte cuvintele scrise cu literele învăţate .
lac
luna
lulea

carte
melc
alune

Emil
Elena
soare

volan
macul
lalele

3. Scrie numele obiectelor desenate .

................................................................................................................................................
4.Pune în ordine cuvintele pentru a forma propoziţii si apoi scrie-le.
• iunie, luna, acum, e .
................................................................................
• animal, renul, mare, e, un .
..........................................................................

.......................................

.....................
a → O

1. Citeşte textul cu atenţie :
Moara
Nenea Marcu e morar. E un morar cu renume. Moara lui e mare.
Oamenii cu care mari urcau la moara lui . El mai are un cal cu coama ca arama.
2. Adresează-i colegului de grup câteva întrebări, în legătură cu textul citit.
3. Ordonează cuvintele următoare pentru a obţine câte o propoziţie :
 e , la , Ionel , lucru .

au, alune , Ele , amare .
un , are , ou , Miron , moale .

4. Uneşte corect :

mere
cornuri
carne
coama
alune

rumene
acre
amare
moale
aurie

5. Înlătură prima silabă a fiecărui cuvânt, apoi aplică eticheta cu cuvântul
obţinut:
colac .......................
arac ................................
aluna ....................
marama ..................

comoara..........................

nenea .....................

marea ....................

morar .............................

renume ...................

6. Înlocuieşte cifrele cu litere şi citeşte propoziţia obţinută :
2 1
1
7 1 3 1
2
1=A
2=M
3=R
4=I
etichete
luna

lac

3
3
2
6

4 1
8
8 5 8
4
5=L
6=O
7=C
8=E
rac

rea

rama

moara

rar

nea

nume

a → O
1. Citeşte şi potriveşte :
moara

cana

lalele

miel

melc

cal

inima

2. Citeşte cuvintele , desparte-le în silabe prin linii oblice şi scrie numărul de silabe
corespunzător fiecărui cuvânt :
co/lac/→ 2
culoare→

nor→
arc→

erou→
oier→

camion→
caramele→

3.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :
 Ancaarelalele .
 Manoleiaalune .
 Canaecumiereaurie .
5. Uneşte corect :
Crinul
Mielul
Renul

e un animal mic .
e un animal mare .
nu e un animal .

4. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”
Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul care
denumeşte mai multe obiecte :
morar.............................. con...................................

olar...............................

cal..................................

canar....................................

leu.....................................

miner.............................

clama...................................

animal...............................

morari

canari

conuri

olari

cai

mineri

animale

clame

lei

p
1. Citeşte şi potriveşte :
pepene

copac

perie

para

pelican

cupa

porc

2. Citeşte cuvintele, apoi separă silabele cuvintelor prin linii oblice :
a/pa/
capac

papuc
popor

peron
pompa

copilul
lup

3. Ordonează cuvintele în propoziţii :
 un , are , Elena , penar .
 Ramona , un , planta , pom .
 parca, camionul , Nicu .
4.Înlocuieşte cu alte litere , pe rând , prima literă a cuvântului pai pentru a obţine
noi cuvinte .
pai

..ai,

...ai,

...ai ,

...ai

5. Înlocuieşte cu alte litere , pe rând , ultima literă a cuvântului cap pentru a
obţine noi cuvinte .
cap

ca... ,

ca... ,

ca... ,

ca...

P
1. Subliniază cuvintele pe care le poţi citi :
apa
apoi
parte

par
pat
parc

copac
popor
peron

Paul
Paulina
Pavel

2. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :
 AparePaul.
 Paulaareunpenar .
 Plapumaemoale .
3. Scrie câte un nume de copil care să înceapă cu literele de mai jos. :
A...............,

M.....................,

R...................,

I........................,

O......................

E................,

N......................,

C....................,

L........................, P.......................

4.Aplică, în dreptul fiecărei imagini, eticheta cu cuvântul potrivit :

crin
mac

mere
pere

canar
pui

cal
porc

t
1. Citeşte şi potriveşte :
carte

termometru

lacăt

tractor

cort

mătură

tort

2. Citeşte cuvintele, apoi separă silabele cuvintelor prin linii oblice :
tata
port

caiet
trei

omăt
călător

munte
luminat

topor
motoretă

3. Ordonează cuvintele în propoziţii :

ani , trei , Cătălin , are →...................................................................................

noi , trenul , cu , călătorim →........................................................................................

o, carte, Antonio, are, animale, cu →.......................................................................

4. Completează propoziţiile cu cuvinte care să conţină litera t :
 Catrinel e cu ..............................
 Cati caută ................................
 Petrică ară cu ...........................
 ........................taie mărul în .........................
5. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”
Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul
care denumeşte mai multe obiecte :
tractor.................................
tren...................................
temă.............................
tort.......................................

cataramă .............................

picătură........................

caiet....................................

turmă...................................

motor...........................

turme
torturi
teme

motoare
catarame
trenuri

caiete
picături
tractoare

T
1.Subliniază cuvintele pe care le poţi citi . Desparte-le în silabe şi scrie în căsuţă
numărul corespunzător :
motan □
Costel □
tocător □

sat

toc

Otilia □

metrou □
Toma □
matematică □

cetate □
unt □
castel □

2. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte :
net , car →........................................

tor , că , lă → .....................................

 cor , nă , ti → ..................................

mă , ră , tu → ......................................

ră ,na , tu → ...................................

ne , tro , ti , tă → ..............................

3. Scrie cuvinte care încep mereu cu T :
T
............................................................................................................................................
4. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :
 Toraareunmotan .
 Tonielamunte.
 CartealuiTraianenouă .
5. Citeşte şi potriveşte ! Aplică eticheta cu cuvântul potrivit .
 Teo a lucrat toată ...................................

Timotei caută

Tata repară o ..............................................

 .....................

........................................

a trecut ca o nălucă .

 Antonio e cu .........................................
 ......................... e un motan .

:

Tanu

Traian

Trenul

cartea

tema

antenă

a →T
1. Încercuieşte cuvintele care denumesc mijloace de transport :
miner
motoretă
tractor

trotinetă
marinar
camion

cocor
tunel
elicopter

metrou
pelican
tren

2. Uneşte cuvintele cu înţeles opus :
mare
neatent
moale

tare
mic
atent

3. Completează cu silaba potrivită :
te - ___

mi- ___

că- ___-___

___- tor

___- na

pe - ___-___

4. „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”
Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul
care denumeşte un singur obiect :
păuni ..............................

topoare .........................

note .........................

portrete .........................

pete ..............................

croitori ....................

5. Aplică în tabel etichetele cu numele cerute de fiecare rubrică :
copii

păun
Tania
marinar
mecanic

portret

animale

croitor
miner
Aurel
cămilă

notă

meserii

topor
leu
căprioară
Matei

pată

a →T
1. Citeşte şi potriveşte :
antenă

oaie

clopot

elicopter

lama

căprioară

2. Încercuieşte cuvintele care denumesc obiectele şcolarului :
alune

carte

trotinetă

caiete

cretă

arc

linie

peron

creioane

cămilă

tort

acuarele

penar

manual

pălărie

călimară

cal

punte

3.Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles :
iată
potecă
nea
clipă

cărare
omăt
moment
uite

4. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :

Petreareomotoretă .

 Pepotecăaparelupul .
 Mateiiacutiacucreioane .

5. Scrie cuvinte care să înceapă cu fiecare literă de mai jos:
T : ..................

o : .........................;

C : ........................;

p : ..................;

R : .................; t :...........................;

i : ..........................;

L : ....................

a→V
1. Scrie, cu litere, de tipar, denumirile vieţuitoarelor , apoi citeşte cuvântul de
pe verticală .

2. Citeşte textul cu atenţie .
Iepurele Elvirei
Elvira are un iepure mic, maroniu. El vrea mereu morcovi.
Acum ar vrea salată proaspătă.
─ Vai, e un iepure tare lacom ! spune Elvira supărată .
3.Bifează răspunsul corect.
Elvira are :
Iepurele este :
□ o pisică ;
□ mare;
□ un iepure ;
□ mic ;
□ un cal .
□ maroniu .

Iepurele vrea :
□ salată ;
□ vinete ;
□ morcovi .

4. Încercuieşte cuvintele ce denumesc animale .
 vulpe, creion, miel , camion, oaie , prune, motan , lăcrămioare,
sanie, lup , cărare, capră , viorele, căprioară, porc .

urs ,

5. Joc : „Ce le place să mănânce ?”
Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce denumeşte mâncarea preferată a
animalului .
iepurele →.....................

ursul →.........................

vulpea → ........................

lupul → ................

pisica → ..........................

6. Joc : „Cum poate fi ? ”
Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce arată o însuşire corespunzătoare
animalului respectiv .
miel → .......................

cal → ............................. lup → ............................

pisică → ..............................

vulpe → ...............................

7. Citeşte cuvintele în ordinea indicată . Scrie propoziţiile obţinute .
11 - Vali
2- Cameliei
10- lăptic

6- Pisoiul
4- vrea
12- trei

3 – Voicu
7-are
9- capre

1- are
8- miel
5 - un

11 , 1 , 5, 8 → ........................................................................................................................
6, 2 , 4, 10 →..........................................................................................................................
3 , 7, 12 , 9 →..........................................................................................................................
8. Colorează animalele sălbatice .

...............................................................................................................................
lapte
morcovi
pui
oi
mure
rău

mic

maro

vicleană

somnoroasă

a→V
1. Citeşte textul cu atenţie .
Turma
Viorel e păstor. El are o turmă cu nouă oi , opt miei , patru capre .
Sunt sus la munte. Pe seară sau noaptea lupul se apropie. Păstorul ascultă.
Nu o să lase lupul să ia vreo oaie !
2.Bifează răspunsul corect.
Viorel este :
El are :
□ miner ;
□ trei oi ;
□ păstor ;
□ patru oi;
□ morar .
□ nouă oi .

Se apropie :
□ leul ;
□ lupul ;
□ calul .

3. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Leuleunanimalputernic .
→..............................................................................................................................
 Iepurelevreasalată.
→..............................................................................................................................
Calulmeuemaroniu.
→..............................................................................................................................

4. Joc : „Găseşte intrusul ! ”
Taie, din fiecare şir de cuvinte , cuvântul nepotrivit .
 porc , leoaică , mierlă , ren .

vinete, morcovi, castravete, prune .

lalele , pelicani , crini, violete .

5. Uneşte cuvintele cu sens asemănător :
oier
potecă
cărare
păstor
lucrăm
pornim
plecăm
construim
6. Completează propoziţiile :
Mielul lui Luca este ............................. .
..........................e un animal viclean .
......................... călărea ........................... .
Mierla este o .................................. .

d
1.Citeşte şi potriveşte :
doctor
dinte

cadou

dovleac

medalie

cadă

2. Aplică în tabel etichetele cu cuvinte potrivit cerinţelor :
1 silabă

2 silabe

3 silabe

3. Joc :„ Să rostim corect ! ” Taie cuvintele scrise greşit :
deal - dial
doamnă – duamnă

perde – pierde
doarme – duarme

ied – ed
duare – doare

4. Joc :„ Să vorbim politicos ! ” . Uneşte corespunzător :
tu
dumneaei
el
dumneata
ea
dumnealui
ei
dumneavoastră
voi
dumnealor
5. Adaugă litera d în faţa cuvintelor următoare şi apoi aplică etichetele pe care sunt
scrise cuvintele obţinute :
ai →...............
oare →...............
ramă →...............
oi →...............
ar →...............
udă →...............
6. Joc :„ T şi d în competiţie ! ”
Înlocuieşte litera t din cuvânt cu litera d . Scrie cuvântul nou obţinut .
tată →...............
treaptă →...............
dud
dinte
stradă
doare

toc →...............
toi →...............
medic
cald
doi

dai

doi

toamnă →...............
tac →...............
durere
pădure
candelă

dramă

dar

dudă

D
1. Priveşte imaginea şi apoi completează propoziţiile de mai jos :

Daniela←

David


Delia
 Tatăl este ......................... .
 Mama este ........................ .
 Copilul este ...................... .
2. Uneşte corect :
Doctorul
Didi
Dresorul
Dintele

este aplaudat .
vindecă oamenii .
e cariat .
ascultă o melodie .

3. Aplică în dreptul imaginii fiecărui copil eticheta pe care este scris un nume
corespunzător cerinţei :

.......................
2 silabe

..........................
3 silabe

........................
1 silabă

.........................
2 silabe

..................
3 silabe

4. Uneşte cuvintele cu înţeles opus :
cade
apare
căldură
se ridică
dispare
răcoare
vinde
vesel
trist
cumpără
5. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Doruaredoiani . → .......................................................................................................

Dumitruestemedic . → .................................................................................................

Dorelaprimitundar. →...................................................................................................
Dora

Dan

Delia

Dumitrel

Dorel

SCRIEREA CU

...............................................

1. Scrie, cu litere, de tipar, denumirile obiectelor, apoi citeşte cuvintele de pe verticală
şi completează titlul .

2. Descoperă numele de persoane , de animale , de localităţi , apoi scrie-le :
M A R I N C
................................................................
O PA R I L
................................................................
A R D T N E
................................................................
N S I R A O
...............................................................
A R E L U T
................................................................
S I N A I A
................................................................
3. Colorează cu roşu casetele cu nume de persoane, cu verde casetele cu nume
de localităţi, cu galben casetele cu nume de animale .
Valentin
Arad
Paul
Riri

Tanu
Dorina
Oradea
Mamaia

Coco
Ursei
Vaslui
Cosmin

4. Subliniază numele de cărţi . Încercuieşte litera iniţială .
 caiet , Ursul păcălit de vulpe , carte, Amintiri din copilărie , culori ,
trei capre .

Iedul cu

5. Completează cuvintele cu litera potrivită :
c, C
...omoară
...orina

r,R
...odica
...oată

n,N
...asture
...icu

v,V
...iorica
...ulpe

a,A
...vion
...urelia

m,M
...artinel
...ure

t,T
...om
...opor

6. Completează propoziţiile cu cuvinte ce se scriu mereu cu literă mare la
început :
 Am ascultat povestea ........................................... .
 .............................. are un penar nou .
 .............................. roade un os .
 ........................ pleacă la
...................... cu părinţii .
 .................... vine de la
....................... .
 ...............
are pene colorate .
7.Transformă numele
corespunzătoare .
Cosmin
Iulian
Sorin

de

.................. ;
................... ;
................... ;

băieţi

în nume

Andrei
Cătălin
Mădălin

de

fete . Aplică

etichetele

....................... ;
Alin ................... ;
........................ ;
Paul ................. ;
........................ ; Daniel .................. .

8. Dă nume fiinţelor !

.................................................................................................................................................
Cătălina
Daniela
Iuliana

Paula
Cosmina
Mădălina

a→Î

Sorina
Alina
Andreea

1. Citeşte şi potriveşte !

detectiv

pompier

apicultor

ospătar

pictor

veterinar

actor

2. Descoperă alte nume de meserii !
M
O
R
A
R
C
M

E
I
E
V
A
R
E

D
E
O
I
C
O
C

I
R
L
A
T
I
A

C
T
A
T
O
T
N

T
S
R
O
R
O
I

P
U
V
R
E
R
C

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3. Joc : „Cu ce lucrează fiecare ? ”.
Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce denumeşte obiectul folosit în fiecare
meserie .
pictorul -

croitorul -

doctorul -

olarul -

tractoristul -

scriitorul -

sculptorul -

pompierul -

vopsitorul -

4.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Încurteameasuntnouăstupi.
..............................................................................................
 NeneaIonevopsitor .
...........................................................................................
 Amcunoscutunpictorrenumit.
.....................................................................................
5. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte .
 nic , crai → ...............................................
 ra , o , tor →.............................................
 tor, păs →................................................
 ri , ma ,nar →..........................................
acul
stetoscopul
apa

pensula
tractorul
vopseaua

lutul
dalta
stiloul

FIŞĂ DE LUCRU
1. Taie cuvintele ce nu corespund cu imaginea :

cadouri
cadou
caiet

liliac
lalea
lalele

oaie
cămilă
capră

pepeni
prune
pepene

creion
carte
cort

2. Citeşte şi potriveşte :

1

2
□ Copiii sunt în clasă .
□ Eleva se uită la microscop .
□ Doamna pune cartea în cutie .
□ Elevii scriu .
□ Pe masă sunt două cutii .
□ Ea stă pe scaun .

3

4. Ordonează cuvintele în propoziţii şi scrie propoziţiile obţinute :
 minunat, teiul , miroase
........................................................................................................................................
 Cristina , la , este , dentist
...........................................................................................................................................
 aeroport, plecăm, noi , spre
..........................................................................................................................................
5. Joc : „Găseşte intrusul ! ”.Taie, din fiecare şir de cuvinte , cuvântul nepotrivit .
 pian , trompetă, vioară , stilou .
 casă , tren, metrou , camion .
 violete, morcovi , lalele, lăcrămioare .
 miner , pompier , topor , actor .

â/î
1. Citeşte şi potriveşte :

cântar

mână

înotători

pâine

câine

vânător

2. Joc :„ Să scriem corect ! ”. Taie cuvintele scrise greşit .
cântec
cîntec

vînt
vânt

mâncare
mîncare

âncă
înapoi

înoată
ânoată

mâine
mîine

lînă
lână

împacă
âmpacă

3. Citeşte cuvintele în ordinea indicată . Scrie propoziţiile obţinute .
2 Pârvu
8 Eu
1 român
3 înoată
5 este
6 Costel
7 sunt
9 repede
4 tâmplar
2 , 5 , 4 → ...................................................................................................................
8 , 7 , 1 → ...................................................................................................................
6 , 3 , 9 → ...................................................................................................................
4. Joc :„Găseşte cuvintele surori ! ”.Colorează cuvintele înrudite, folosind aceeaşi
culoare .
român
împărăteasă

împărat
România

româneşte
împărăteşte

împărătesc
românaş

5. Joc: „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”
Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul
care denumeşte un singur obiect :
rânduri
îndemnuri
întâlniri
români
câini
râme
împărătese
pâini
câmpii
vânturi
rândunele
mâini
rând
câine
câmpie

îndemn
râmă
vânt

întâlnire
împărăteasă
rândunică

român
pâine
mână

b
1. Taie cuvintele ce nu corespund cu imaginea :

scaun
bidon
bancă

becuri
bec
barcă

roabă
masă
scară

om
tobă
robot

cub
cutie
cuburi

2.Completează propoziţia . Aplică eticheta cu cuvântul potrivit .
 Iacob se plimbă cu ................................. .
 În borcan e miere ................................. .
 Nenea Nicu poartă .................................... .
 Andrei bate
......................................... .
 Tata stă pe
........................................... .
 Doctorul vindecă .................................... .
3. Joc :„ p şi b în competiţie ! ”
Înlocuieşte litera p din cuvânt cu litera b . Aplică eticheta cu cuvântul nou obţinut.
pilă →.................
pară →.................

pere →.................
parcă →.................

par →.................
pune →.................

4. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte . Scrie cuvintele .
 boc , bo →.....................................
 bec , ber →.....................................
 nic, bu →.....................................
 nă , bă , trâ →.....................................
 cu , ri , bu ,e →.....................................
5. Taie ultimele două litere din fiecare cuvânt. Scrie cuvintele noi obţinute .
bunic →

baton →

barcă →

bilete →

bancă →

balon →

bască
bilă
bune

bună

barca
bar
barcă

bolnavii

toba
bere
bară

bancă

B
1. Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor .
B

B
B
B
B
B

2. Află cum se numesc prietenii mei şi unde locuiesc . Aplică etichetele
corespunzătoare.

numele

..................
3 silabe

.....................
3 silabe

.................
2 silabe

localitatea

..................
2 silabe

.....................
2 silabe

.................
3 silabe

3.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Bunicularebarbăalbă .→................................................................................................
 Şerbanasositlacabană . →..............................................................................................
 Amoumbrelăalbastră . →.............................................................................................
4. Joc : „Găseşte intrusul ! ”
Taie, din fiecare şir de cuvinte , cuvântul nepotrivit .
 Barbu , Marin, Teodor, Carmen
 Vaslui, Arad, Bucur, Oradea
 Ionel, Bianca, Alina, Simona
Bianca
Tiberiu
Bucur
Bianca
Braşov
Bucureşti Sibiu
Braşov
FIŞĂ DE LUCRU

Tiberiu
Bucureşti

Bucur
Sibiu

1. Scrie denumirea fiecărui obiect :

……………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................
2. Citeşte cuvintele, apoi separă silabele cuvintelor prin linii verticale :
antenă
tunel
lopată
savarină
cântec

termometru
curat
pelerină
stilou
mâncare

acvariu
evantai
morcovi
cadou
încredere

plapumă
voinic
teme
peşte
învins

3. Transcrie propoziţiile :
 Pârvu mănâncă pâine caldă .
 La stână mâncăm smântână .
 Câinele mârâie .
 Aurel are mâna scrântită .
 În pământ sunt râme multe.
 Mâine am o întâlnire la patiserie .
 Vântul bate cu putere.
 Noi suntem în clasa întâi .
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ce/CE
1. Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor .
C

E

C

E

C

E

C

E

C

E

C

E

2. Joc : „Cum poate fi ? ” . Bifează răspunsurile corecte.
cerul senin □ cear adâncă □ gândăcelul înalt □
a
cuminte □
moale □
mic □
noros □
galbenă □
negru □

spicele

aurii

albastre □
coapte

3. Completează propoziţia . Aplică eticheta cu cuvântul potrivit .
 Mircea bea ceai ....................
 Mama ........................ vinete .
 Nenea Cernat e .........................
 Stiloul nu mai are ...........................
 Marcela a pierdut un ...............................
 Bunica .......................... lână .
4. Joc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ,
eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte :
ocean –
ceaşcă spic ceas –
gândăcel cercel cerb –
cerc ac 5.Citeşte cuvintele
14 duce
15 pe
3 actorii

în ordinea indicată . Scrie propoziţiile obţinute .
5 Mircea
6 scenă
12 la
4 în
7 sacul
8
intrat
11 este
2 au
13 lapte

10
1
9

ceaşcă
rece
moară

5, 14, 7, 12, 9 → ...................................................................................................................
15 , 6 , 2 , 8 , 3 → ...................................................................................................................
4, 10 , 11, 13 , 1 → .................................................................................................................
ceşti
oceane
spice
gândăcei
ceasuri
cercei
cercuri
cerbi
ace

coace

rece

măcelar

cercel

toarce

cerneală

f
1. Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii :

farfurie
fasole
farfurii

pantofi
prune
pantof

fructe
flori
fulg

garoafă
gutuie
garoafe

cartofi
cofetar
cafea

fluturi
albină
fluture

fluier
elice
nasturi elefant
nufăr
felinar

2. Găseşte familia cuvântului floare. Încercuieşte cuvintele găsite .
florărie , felinar , florăreasă , furcă , sifon , floricea , florar , forme ,
înflorite , fricos, înflorată
3. Joc : „Găseşte intrusul ! ”Taie cuvântul nepotrivit din fiecare şir de cuvinte.
 fes , fustă , farfurie , fular , palton ;
 garoafă , cafea , trandafir, nufăr , lalea ;
 fluier , flaut , semafor , violoncel , pian ;
 vrabie , furnică , albină , fluture .
4. Uneşte corect .
şoferul
tipograful
fotograful
cofetarul

tipăreşte cartea
face fursecuri
conduce maşina
face fotografii

5. Joc : „Literele s-au amestecat ! ”. Ordonează literele din fiecare şir , pentru a obţine
cuvinte . Scrie cuvintele obţinute.
 o , f , i → …………………………
 c , o , f → …………………………

 u , r , e , f → ……………………..
 ă , f , a , t → ……………………..
6. Înlocuieşte litera v din fiecare cuvânt cu litera f .Scrie cuvântul nou obţinut .
var -

voi -

vise -

vine -

vile -

vrac -

7. Ordonează cuvintele cu acelaşi semn pentru a forma propoziţii .


Sofia
cules
foculva
bea
flori

☼ cafea
◘ Cosmin
☼ oŞtefania
aprinde
a

1...............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
8. Colorează fluturii :

F
1.Citeşte textul cu atenţie , pentru a putea completa numele persoanelor din imagini şi
numele localităţii în care aceştia locuiesc .
Familia Florea
Familia Florea are trei copii : doi fii şi o fiică . Ei locuiesc
în oraşul Feteşti. Flavius este fiul cel mare. Florentin este al doilea
fiu . Flori este fiica cea mică .Tatăl lor , Florin , e profesor . Mama lor ,
Florina , este fotograf .
Familia .......................

tata
.......................

mama
.......................

fiul cel mare
.........................

al doilea fiu
......................

fiica
.........................

Ei locuiesc în oraşul ................................
3. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii :
Funda fetei
Fănel e la
Fratele meu
Fetele au
Furnica măruntă
Florile din grădină

fotograf .
cară boabe mari.
e ca o floare .
are un fes cafeniu .
au înflorit .
cumpărat fructe .

3.Uneşte cuvintele cu sens opus :
flămând
frumos
afară

urât
înăuntru
sătul

dificil
folositor

nefolositor
uşor

4. Scrie cuvintele în tabel după numărul de silabe :
fată , fir, înfloreşte, fluturaş , parfumate, foc, faptă , fiu , frunte, tufă ,
far, trandafir , profesoară , fântână , fermecător , fotbalist .
1 silabă

2 silabe

3 silabe

4 silabe

5. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie propoziţiile
obţinute :
 Ceaiulestefierbinte .
.............................................................................................................................
 Bunicafacefursecuri .
.............................................................................................................................
 Filmulafostfoartefrumos .
............................................................................................................................
 Fiecaremeserieestefolositoare .
.............................................................................................................................

CI/ ci
1. Citeşte cu atenţie textul şi subliniază cuvintele care conţin grupul de litere ci :
Ciprian citeşte o carte . La el vine Cecilia .
- Ce carte citeşti , Ciprian ?
- O carte despre animale . Am primit-o de la
vecinul meu , Cicerone .
2. Bifează răspunsurile corecte :
Ciprian : citeşte

scrie

cântă

La el vine:

Cartea a primit-o de la :

un coleg
un prieten
un vecin

Cornelia
Cecilia
Cristi

3. Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor :
C

I

C
C

I
I

C

I

C

I

4. Joc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ,
eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte :
sac –
rac –
melc –

vacă nucă furnică -

voce rocă mac

5.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie propoziţiile
obţinute :
 Ceimiciciteautare
.→.....................................................................................................
 Cipriancumpărăciuperci.
→...........................................................................................
 Lucianareotricicletă
→.................................................................................................

.

 Lucicăarecinciani
→.....................................................................................................

.

ge / Ge
1. Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii :

geantă
sânge
sacoşă

gem
săgeată
bloc

agendă
geacă
mărgele

degete
general
haină

rege
înger
halva

geam
hamster
fulger

minge
vergea
hârtie

2. Uneşte printr-o linie cuvintele care au acelaşi număr de silabe .
gem
urgent
gestionar
geamantan

geamandură
gel
lege
legendă

3. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii :
Georgeta
Iarna
Leul
Gemul

geroasă a trecut .
citeşte o legendă .
este dulce .
este regele animalelor .

4.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie în casetă
numărul cuvintelor :
 Angelamănâncăclătitecugem.

 Geamantanulestegata .

 Getamergelaşcoală .

 Eugeniaculegefloridingrădină .

5. Joc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”
Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul care
denumeşte mai multe obiecte .
geam
legendă
geană

fulger
vergea
deget

agendă
înger
general

6. Ce sau ge ? Înlocuieşte grupul de litere ce cu grupul de litere ge . Aplică eticheta cu
cuvântul nou obţinut .

cerul

rece

cel

ge / Ge
1. Citeşte textul cu atenţie, apoi bifează răspunsurile corecte :
Degetarul
Bunica e croitoreasă . Când coase,
pune degetarul pe deget .
- De ce , bunico , pui degetarul ?
- Ca să nu mă înţep !
Bunica este :

croitoreasă □
profesoară □

Când coase, pune pe deget :

inelul

degetarul □

Foloseşte degetarul pentru : a face găuri □
a nu se înţepa □
2. Completează cuvintele cu unul din grupurile de litere : ce, ci , ge .
.....ta
..... tire

.... mul
condu.....

re .....
....roasă

......neva
min ....

de.....te
....reşe

3. Uneşte cuvântul cu cifra care corespunde numărului de silabe :
ajunge
tragem
gem
cataloage
geamantan

1
2
3
4
5

geam
înţelegere
legende
îngeraşul
şterge

4. Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit :
Ce ai în geantă ?
Unde merge Geta ?
Ce culege Angelica ?
Ce poartă la gât Georgeta?
5. Adevărat sau fals ?
Gemul este acru .
Iarna este ger .

Angelica culege flori .
În geantă am o agendă .
Georgeta poartă la gât mărgele .
Geta merge la şcoală .


Furnica culege polen .

La o mână avem cinci degete .

Ostaşul trage cu arma . □
Vara ninge .

Degeţica era mică , cât un deget . □
Câinele este regele animalelor .

j
1. Citeşte textul cu atenţie, apoi bifează răspunsurile corecte :
Ajutorul
Bujorel se joacă în camera sa. Pe jos sunt multe jucării. Una dintre ele
vâjâie tare . La el intră Alina . Ea are un cojocel nou .
- Bujorel , să te ajut să aduni jucăriile !
Bujorel se joacă : în grădină □
în cameră □
Una din jucării :

vâjâie
cântă

Pe jos sunt : caiete
jucării

Alina are :


un caiet nou

un cojocel nou □

2. Colorează cu aceeaşi culoare casetele ce conţin cuvinte cu acelaşi număr de silabe :
jar
jucător

jucăuş
etaj

jos
lenjerie

înconjurat
pijamale

bandaj
curaj

3.Înlocuieşte prima literă din fiecare cuvânt cu litera j. Aplică eticheta cu cuvântul nou
obţinut .
sur

coc

par

cos

şir

şură

4. Completează propoziţiile , aplicând eticheta cu cuvântul corespunzător .
 Andrei se ........................ pe calculator .
 Mama a ........................... acasă mai devreme .
 Bunica taie mărul în ................................. .
 Tata citeşte un ........................... .
 Este ............. seara .
5. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie în casetă
numărul cuvintelor :jură

Oanacereajutor .
Emilareobrajiicajarul .
Radumergelapatinaj.
Peplajăestemultălume.
jir

joc

jar

joc

jur

joi

jurnal

jumătate

ajuns

joacă

J
1. Citeşte textul cu atenţie, apoi bifează răspunsurile corecte :
La patinoar
Este joi . Jenică şi Jianu au bilete la concursul de patinaj . Pe drum se
întâlnesc cu Jana .
Ajunşi acolo , îşi caută locurile . În jur e multă lume .
O patinatoare curajoasă începe un şir de piruete .
- Oare noi vom putea patina aşa ?
Este :

luni
miercuri
joi
Jenică şi Jianu merg la : teatru □
cinema □
patinoar □
Ei se întâlnesc cu : Adina
Jana
Corina2. Află cum se numesc copiii . Aplică etichetele corespunzătoare.

........................
3 silabe

..................
1 silabă

3. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii :
Joi
Jucăria
Joiana
Janeta
Japonia
4. Adevărat sau fals ?
 Prăjiturile sunt preferate de copii .
 Joi este a treia zi din săptămână .
 Fructul fagului se numeşte jir .
 Iarna facem plajă .
 Patinajul este un sport .
 Stejarul este un animal .
5. Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit .
Când vine Jianu la noi ?
Ce este bunicul lui Jean ?

...................
2 silabe

.....................
3 silabe

este nouă .
mergem la bunici .
scrie tema la citire .
este o ţară frumoasă .
este o junincă.
......
.....
......
.....
......
.....
Bunicul lui Jean este cojocar .
Jenică este curajos .

Cine este curajos ?
Jean

Jianu vine la noi mâine .

Jenică

Janeta

Jana

che / Che
1. Colorează caseta cu

ridiche
râmă

rachetă
rachete

cuvântul corespunzător

colet
pachet

jachetă
fustă

imaginii :

cheie
chei

rachetă
avion

nas
ureche

ochelari
orar

2. Desparte în silabe , prin linii oblice , cuvintele care conţin grupul de litere che :
etichetă , Enache , cercuri , veche , pereche , Costache , ciupercă , parchet ,
voce , mochetă , cerneală , buchet, Tache , cercei , Marcela , culege , regină
3. Scrie câte sunete şi câte litere conţine fiecare cuvânt :
machetă

□ sunete
□ litere
orchestră

chelner

□ sunete
□ litere

□ sunete
□ litere

4. Uneşte cuvintele cu sens opus :
chemare
nouă
împerecheat
împachetează

chenar

chemare

□ sunete
□ litere

□ sunete
□ litere

desperecheat
despachetează
izgonire
veche

5. Uneşte răspunsul cu întrebarea potrivită :
Bunica poartă o jachetă verde .
Mocheta este curată .
Racheta zboară spre planete îndepărtate .

`

Unde zboară racheta ?
Ce poartă bunica ?
Cum este mocheta ?

6. Completează fiecare propoziţie cu un cuvânt care conţine grupul che :
Tache descuie uşa cu .......................... .
Carmen a dăruit mamei un ............................ de zambile .
Iulian a primit la aniversare o ....................... de tenis .
Rodica păşeşte uşor pe ....................... .
Pe Marcel îl doare ........................ .

7. Descoperă grupul de litere care lipseşte din următoarele cuvinte . Colorează casetele
care conţin cuvinte cu grupul de litere che .
....as

....rafă

....nuşiu

....upercă

....nar

....reaşă
....ngăşie

ma....e

....mare

par....t

cole....

pere....

ure....

ridi....

....rb

o....lari

fra...

....fră

Ţ
1.Completează cu litera Ţ .
B
R
Ă
C
Ă
A
U
V
I
A
M
E
2.Găseşte cuvintele cu înţeles opus .
atenţie
_________

A
E
Ă
A
E
I

R
L
L
T

Ă

Ă

tinereţe

_________

curăţenie _________

puţin

_________

fetiţă

subţire

_________

_________

3.Uneşte corect .
raţă
harnic
ţăran
domestică
ţurţur
stâncos
ţărm
transparent
băieţel
credincios
căţel
ascultător
4. Câte cuvinte sunt în fiecare propoziţie ?

Mihăiţăareciuboţeleroşii .

Searaneplimbămpeţărmulmării .

Marţiplecămlaţară .5.Adevărat sau fals ?

Ţara noastră se numeşte România .

Ţânţarul este o floare .

Veveriţa mănâncă mere .


Dimineaţa se serveşte cina .

Ţambalul este un instrument muzical . □
Ţapul are coarne .