P. 1
Fise Limba Romana Clasa i

Fise Limba Romana Clasa i

4.8

|Views: 136,072|Likes:
Published by anon-785570

More info:

Published by: anon-785570 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2015

pdf

text

original

................................... .....................

e E
1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA e ŞI SUBLINIAZĂ LITERA E ÎN TEXTUL
URMĂTOR:
,,E ! Vezi greb! "i r#r"ie $
Ur%#&'%e( )e %#r#r"ie,
*ri' "+i'# ,i %"-.'(,
*ie)(e'e %" /"'e( b.'0,
S# 'e&'/e'i'eze z!re!...
*!/#re! "i E, )ri' /(ee,
Zb1!r# i' ,i )ri' !ee.
T" 1 %2e+i %1)i#re,(e...
C.'0 zi%i E , 3!4! z.+be,(e !,,
5 *e(re 62e+ez 7Alfabetul vesel 8
9.CITEŞTE CUVINTELE :E MAI ;OS ŞI ALCĂTUIEŞTE ORAL C<TE O
*RO*OZI=IE *ENTRU >IECARE :
N!e "r+e r!+"r!
A"r! +!re !+!re
?. COM*LETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE *OTRIVITE :
+e&@@@@ @@@ & re E& @@@@
+!& @@@@ @@@&r! @@@@ & @@@@& re
A. COM*LETEAZĂ *RO*OZI=IILE :
E+! !re @@@@@@@@@@@@@@ .
@@@@@@@@@@@ !re +"re .
@@@@@@@@@@@ e @@@@@@@@@@@ .
B. *UNE ÎN OR:INE ŞI SCRIE *RO*OZI=IILE :
• +!re , r!+! , e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
• +"re, !re , '" , N!'" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
• e , +e! , +!r!+! , ! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


....................................... ..............
>i,# 0e "%r"
1. REALIZEAZĂ CORES*ON:EN=A ÎNTRE LITERELE :E TI*AR ŞI
CELE :E M<NĂ :
' E ! N M e R " + U r A
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
9. SILABELE S&AU AMESTECAT ! >ORMEAZĂ C<T MAI MULTE CUVINTE
ŞI SCRIE&LE *E R<N:UL :E MAI ;OS .
r! N! +!
! '" E re
'e +e M!
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
?. ÎNCERCUIEŞTE CUVINTELE *E CARE LE *O=I CITI :
'e'e , +!re, "r+e, '!i, i'i+!, A'!, E+i, re'"+e, e" , M!'e! , Ri%!,
'"%, '1r, E+!
A. COM*LETEAZĂ *RO*OZI=IILE :
• N!'! e @@@@@@@@@@@@ .
• E'e !re @@@@@@@@@@@@@@ .
• @@@@@@@@@@@@ e ! +e! .
................................. ....................

1.Colorează obiectele în a căror denumire se aude sunetul l .


2. Încercuieşte cuvintele scrise cu literele învăţate .
lac carte Emil volan
luna melc Elena macul
lulea alune soare lalele
3. Scrie numele obiectelor desenate .

................................................................................................................................................
4.Pune în ordine cuvintele entru a !orma rooziţii si aoi scrie"le.
• iunie# luna# acum# e .
................................................................................
• animal# renul# mare# e# un .
..........................................................................
....................................... .....................
! C O
1. Ci(e,(e (eD(" %" !(e'4ie :
M1!r!
$enea %arcu e morar. E un morar cu renume. %oara lui e mare.
&amenii cu care mari urcau la moara lui . El mai are un cal cu coama ca arama.
9. A0re/e!z#&i %1eg""i 0e gr") %.(e-! E'(reb#ri, E' eg#("r# %" (eD(" %i(i(.
?. Or01'e!z# %"-i'(ee "r+#(1!re )e'(r" ! 1b4i'e %.(e 1 )r1)1zi4ie :
 e # la # 'onel # lucru .
 au# alune # Ele # amare .
 un # are # ou # %iron # moale .
A. U'e,(e %1re%( : mere rumene
cornuri acre
carne amare
coama moale
alune aurie
B. Î'#("r# )ri+! /i!b# ! 3ie%#r"i %"-.'(, !)1i !)i%# e(i%2e(! %" %"-.'("
1b4i'"(:
colac ....................... arac ................................ aluna ....................
marama .................. comoara.......................... nenea .....................
marea .................... morar ............................. renume ...................
F. Î'1%"ie,(e %i3ree %" i(ere ,i %i(e,(e )r1)1zi4i! 1b4i'"(# :
2 1 3 4 1
1 3 (
) 1 3 1 2 ( * (
2 + 4
1 , - * , .
2 , % + , &
3 , / ) , C
4 , ' ( , E
etic0ete
luna lac rac rea rama moara rar nea nume
! C O
1. Citeşte şi otriveşte 1
moara cana lalele miel melc cal inima


2. Citeşte cuvintele # desarte"le în silabe rin linii oblice şi scrie numărul de silabe
coresunzător !iecărui cuv2nt 1
%1G!%GC 9 norC erouC camionC
culoareC arcC oierC carameleC
3.Seară rin linii verticale cuvintele din rooziţiile următoare 1
 -ncaarelalele .
 %anoleiaalune .
 Canaecumiereaurie .
*. 3neşte corect 1
Crinul e un animal mic .
%ielul e un animal mare .
/enul nu e un animal .
4. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”
-lică în dretul !iecărui cuv2nt scris mai 4os # etic0eta e care este scris cuv2ntul care
denumeşte mai multe obiecte 1
morar.............................. con................................... olar...............................
cal.................................. canar.................................... leu.....................................
miner............................. clama................................... animal...............................
morari canari conuri olari cai mineri animale clame lei
)
1. Citeşte şi otriveşte 1
eene coac erie ara elican cua orc

2. Citeşte cuvintele# aoi seară silabele cuvintelor rin linii oblice 1
a5a5 auc eron coilul
caac oor oma lu
3. &rdonează cuvintele în rooziţii 1
 un # are # Elena # enar .
 /amona # un # lanta # om .
 arca# camionul # $icu .
4.Înlocuieşte cu alte litere # e r2nd # rima literă a cuv2ntului )!i entru a obţine
noi cuvinte .
)!i 6 ..ai# ...ai# ...ai # ...ai
*. Înlocuieşte cu alte litere # e r2nd # ultima literă a cuv2ntului %!) entru a
obţine noi cuvinte .
%!) 6 ca... # ca... # ca... # ca...
*
1. Subliniază cuvintele e care le oţi citi 1
aa ar coac Paul
aoi at oor Paulina
arte arc eron Pavel
2. Seară rin linii verticale cuvintele din rooziţiile următoare 1
 -arePaul.
 Paulaareunenar .
 Plaumaemoale .
3. Scrie c2te un nume de coil care să înceaă cu literele de mai 4os. 1
-...............# %.....................# /...................# '........................# &......................
E................# $......................# C....................# .........................# P.......................
4.-lică# în dretul !iecărei ima7ini# etic0eta cu cuv2ntul otrivit 1

crin mere canar cal
mac ere ui orc
(
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
carte termometru lacăt tractor cort mătură tort

9. Ci(e,(e %"-i'(ee, !)1i /e)!r# /i!bee %"-i'(e1r )ri' i'ii 1bi%e :
tata caiet omăt munte toor
ort trei călător luminat motoretă
?. Or01'e!z# %"-i'(ee E' )r1)1zi4ii :
 ani # trei # Cătălin # are 6...................................................................................
 noi # trenul # cu # călătorim 6........................................................................................
 o# carte# -ntonio# are# animale# cu 6.......................................................................
A. C1+)e(e!z# )r1)1zi4iie %" %"-i'(e %!re /# %1'4i'# i(er! ( :
 Catrinel e cu ..............................
 Cati caută ................................
 Petrică ară cu ...........................
 ........................taie mărul în .........................
B. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”
A)i%# E' 0re)(" 3ie%#r"i %"-.'( /%ri/ +!i H1/ , e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ %"-.'("
%!re 0e'"+e,(e +!i +"(e 1bie%(e :
tractor................................. tren................................... temă.............................
tort....................................... cataramă ............................. icătură........................
caiet.................................... turmă................................... motor...........................
turme motoare caiete
torturi catarame icături
teme trenuri tractoare
T
1.S"bi'i!z# %"-i'(ee )e %!re e )14i %i(i . :e/)!r(e&e E' /i!be ,i /%rie E' %#/"4#
'"+#r" %1re/)"'z#(1r :
motan 8 sat 8 metrou 8 cetate 8
Costel 8 toc 8 9oma 8 unt 8
tocător 8 &tilia 8 matematică 8 castel 8
9. Or01'e!z# /i!bee )e'(r" ! 1b4i'e %"-i'(e :
 net # car 6........................................ tor # că # lă 6 .....................................
 cor # nă # ti 6 .................................. mă # ră # tu 6 ......................................
 ră #na # tu 6 ................................... ne # tro # ti # tă 6 ..............................
?. S%rie %"-i'(e %!re E'%e) +ere" %" T :
T :
............................................................................................................................................
A. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re :
 9oraareunmotan .
 9onielamunte.
 Cartealui9raianenouă .
B. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e ! A)i%# e(i%2e(! %" %"-.'(" )1(ri-i( .
 9eo a lucrat toată ...................................
 9imotei caută ........................................
 9ata reară o ..............................................
 ..................... a trecut ca o nălucă .
 -ntonio e cu .........................................
 ......................... e un motan .
9anu 9raian 9renul cartea tema antenă
! C T
1. Î'%er%"ie,(e %"-i'(ee %!re 0e'"+e/% +iH1!%e 0e (r!'/)1r( :
miner trotinetă cocor metrou
motoretă marinar tunel elican
tractor camion elicoter tren
9. U'e,(e %"-i'(ee %" E'4ee/ 1)"/ :
mare tare
neatent mic
moale atent
?. C1+)e(e!z# %" /i!b! )1(ri-i(# :
te " ::: mi" ::: că" :::":::
:::" tor :::" na e " :::":::
A. „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”
A)i%# E' 0re)(" 3ie%#r"i %"-.'( /%ri/ +!i H1/ , e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ %"-.'("
%!re 0e'"+e,(e "' /i'g"r 1bie%( :
ăuni .............................. tooare ......................... note .........................
ortrete ......................... ete .............................. croitori ....................
B. A)i%# E' (!be e(i%2e(ee %" '"+ee %er"(e 0e 3ie%!re r"bri%# :
%1)ii !'i+!e +e/erii
ăun ortret croitor notă toor ată
9ania miner leu
marinar -urel cărioară
mecanic cămilă %atei
! C T
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
!'(e'# 1!ie %1)1( ei%1)(er !+! %#)ri1!r#

9. Î'%er%"ie,(e %"-i'(ee %!re 0e'"+e/% 1bie%(ee ,%1!r""i :
alune carte trotinetă caiete cretă arc
linie eron creioane cămilă tort acuarele
enar manual ălărie călimară cal unte
?.U'e,(e %"-i'(ee %" !%e!,i E'4ee/ :
iată cărare
otecă omăt
nea moment
cliă uite
A. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re :
 *e(re!re1+1(1re(# .
 *e)1(e%#!)!re")" .
 M!(eii!%"(i!%"%rei1!'e .
B. S%rie %"-i'(e %!re /# E'%e!)# %" 3ie%!re i(er# 0e +!i H1/:
T 1 .................. 1 1 .........................; C 1 ........................; ) 1 ..................;
R 1 .................; ( 1...........................; i 1 ..........................; L 1 ....................
! C V
1. S%rie, %" i(ere, 0e (i)!r, 0e'"+irie -ie4"i(1!re1r , !)1i %i(e,(e %"-.'(" 0e
)e -er(i%!# .
9. Ci(e,(e (eD(" %" !(e'4ie .
Ie)"ree E-irei
Elvira are un ieure mic# maroniu. El vrea mereu morcovi.
-cum ar vrea salată roasătă.
< =ai# e un ieure tare lacom > sune Elvira suărată .

?.Bi3e!z# r#/)"'/" %1re%(.
Elvira are 1 'eurele este 1 'eurele vrea 1
8 o isică ; 8 mare; 8 salată ;
8 un ieure ; 8 mic ; 8 vinete ;
8 un cal . 8 maroniu . 8 morcovi .
A. Î'%er%"ie,(e %"-i'(ee %e 0e'"+e/% !'i+!e .
 vule# creion# miel # camion# oaie # rune# motan # lăcrămioare# urs #
sanie# lu # cărare# cară # viorele# cărioară# orc .
B. ;1% : ICe e )!%e /# +#'.'%e $J
A)i%# e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' %"-.'( %e 0e'"+e,(e +.'%!re! )re3er!(# !
!'i+!""i .
ieurele 6..................... ursul 6......................... luul 6 ................
vulea 6 ........................ isica 6 ..........................
F. ;1% : IC"+ )1!(e 3i $ J
A)i%# e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' %"-.'( %e !r!(# 1 E'/",ire %1re/)"'z#(1!re
!'i+!""i re/)e%(i- .
miel 6 ....................... cal 6 ............................. lu 6 ............................
isică 6 .............................. vule 6 ...............................
K. Ci(e,(e %"-i'(ee E' 1r0i'e! i'0i%!(# . S%rie )r1)1zi4iie 1b4i'"(e .
11 " =ali +" Pisoiul 3 ? =oicu 1" are
2" Cameliei 4" vrea )"are (" miel
1@" lătic 12" trei A" care * " un
11 # 1 # *# ( 6 ........................................................................................................................
+# 2 # 4# 1@ 6..........................................................................................................................
3 # )# 12 # A 6..........................................................................................................................
L. C11re!z# !'i+!ee /#b!(i%e .


...............................................................................................................................
late morcovi ui oi mure
rău mic maro vicleană somnoroasă
! C V
1. Ci(e,(e (eD(" %" !(e'4ie .
9urma
=iorel e ăstor. El are o turmă cu nouă oi # ot miei # atru care .
Sunt sus la munte. Pe seară sau noatea luul se aroie. Păstorul ascultă.
$u o să lase luul să ia vreo oaie >
9.Bi3e!z# r#/)"'/" %1re%(.
=iorel este 1 El are 1 Se aroie 1
8 miner ; 8 trei oi ; 8 leul ;
8 ăstor ; 8 atru oi; 8 luul ;
8 morar . 8 nouă oi . 8 calul .
?. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 .euleunanimaluternic .
C..............................................................................................................................
 'eurelevreasalată.
C..............................................................................................................................
 Calulmeuemaroniu.
C..............................................................................................................................
A. ;1% : I6#/e,(e i'(r"/" ! J
T!ie, 0i' 3ie%!re ,ir 0e %"-i'(e , %"-.'(" 'e)1(ri-i( .
 orc # leoaică # mierlă # ren .
 vinete# morcovi# castravete# rune .
 lalele # elicani # crini# violete .
B. U'e,(e %"-i'(ee %" /e'/ !/e+#'#(1r :
oier otecă
cărare ăstor
lucrăm ornim
lecăm construim
F. C1+)e(e!z# )r1)1zi4iie :
%ielul lui .uca este ............................. .
..........................e un animal viclean .
......................... călărea ........................... .
%ierla este o .................................. .
0
1.Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
doctor dinte cadou dovleac medalie cadă


9. A)i%# E' (!be e(i%2e(ee %" %"-i'(e )1(ri-i( %eri'4e1r :
1 /i!b# 9 /i!be ? /i!be
?. ;1% :I S# r1/(i+ %1re%( ! J T!ie %"-i'(ee /%ri/e gre,i( :
deal " dial erde ? ierde ied ? ed
doamnă ? duamnă doarme ? duarme duare ? doare
A. ;1% :I S# -1rbi+ )1i(i%1/ ! J . U'e,(e %1re/)"'z#(1r :
tu dumneaei
el dumneata
ea dumnealui
ei dumneavoastră
voi dumnealor
B. A0!"g# i(er! 0 E' 3!4! %"-i'(e1r "r+#(1!re ,i !)1i !)i%# e(i%2e(ee )e %!re /"'(
/%ri/e %"-i'(ee 1b4i'"(e :
ai 6............... oare 6............... ramă 6...............
oi 6............... ar 6............... udă 6...............
F. ;1% :I T ,i 0 E' %1+)e(i4ie ! J
Î'1%"ie,(e i(er! ( 0i' %"-.'( %" i(er! 0 . S%rie %"-.'(" '1" 1b4i'"( .
tată 6............... toc 6............... toamnă 6...............
treată 6............... toi 6............... tac 6...............
dud medic durere
dinte cald ădure
stradă doi candelă
doare dai doi dramă dar dudă
:
1. *ri-e,(e i+!gi'e! ,i !)1i %1+)e(e!z# )r1)1zi4iie 0e +!i H1/ :
:!'ie!B 6 :!-i0
C
:ei!
 9atăl este ......................... .
 %ama este ........................ .
 Coilul este ...................... .
9. U'e,(e %1re%( :
Doctorul este alaudat .
Didi vindecă oamenii .
Dresorul e cariat .
Dintele ascultă o melodie .
?. A)i%# E' 0re)(" i+!gi'ii 3ie%#r"i %1)i e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' '"+e
%1re/)"'z#(1r %eri'4ei :

....................... .......................... ........................ ......................... ..................
2 silabe 3 silabe 1 silabă 2 silabe 3 silabe
A. U'e,(e %"-i'(ee %" E'4ee/ 1)"/ :
cade aare
căldură se ridică
disare răcoare
vinde vesel
trist cumără
B. Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 Doruaredoiani . 6 .......................................................................................................
 Dumitruestemedic . 6 .................................................................................................
 Dorelarimitundar. 6...................................................................................................
Dora Dan Delia Dumitrel Dorel
SCRIEREA CU ...............................................
1. S%rie, %" i(ere, 0e (i)!r, 0e'"+irie 1bie%(e1r, !)1i %i(e,(e %"-i'(ee 0e )e -er(i%!#
,i %1+)e(e!z# (i(" .
9. :e/%1)er# '"+ee 0e )er/1!'e , 0e !'i+!e , 0e 1%!i(#4i , !)1i /%rie&e :
M A R I N C ................................................................
O * A R I L ................................................................
A R : T N E ................................................................
N S I R A O ...............................................................
A R E L U T ................................................................
S I N A I A ................................................................
?. C11re!z# %" r1," %!/e(ee %" '"+e 0e )er/1!'e, %" -er0e %!/e(ee %" '"+e
0e 1%!i(#4i, %" g!be' %!/e(ee %" '"+e 0e !'i+!e .
=alentin 9anu Coco
-rad Dorina 3rsei
Paul &radea =aslui
/iri %amaia Cosmin
A. S"bi'i!z# '"+ee 0e %#r4i . Î'%er%"ie,(e i(er! i'i4i!# .
 caiet # 3rsul ăcălit de vule # carte# -mintiri din coilărie # culori # 'edul cu
trei care .
B. C1+)e(e!z# %"-i'(ee %" i(er! )1(ri-i(# :
%, C r , R ' , N - , V ! , A + , M ( , T
...omoară ...odica ...asture ...iorica ...vion ...artinel ...om
...orina ...oată ...icu ...ule ...urelia ...ure ...oor
F. C1+)e(e!z# )r1)1zi4iie %" %"-i'(e %e /e /%ri" +ere" %" i(er# +!re !
E'%e)"( :
 -m ascultat ovestea ........................................... .
 .............................. are un enar nou .
 .............................. roade un os .
 ........................ leacă la ...................... cu ărinţii .
 .................... vine de la ....................... .
 ............... are ene colorate .
K.Tr!'/31r+# '"+ee 0e b#ie4i E' '"+e 0e 3e(e . A)i%# e(i%2e(ee
%1re/)"'z#(1!re .
Cosmin .................. ; -ndrei ....................... ; -lin ................... ;
'ulian ................... ; Cătălin ........................ ; Paul ................. ;
Sorin ................... ; %ădălin ........................ ; Daniel .................. .
L. :# '"+e 3ii'4e1r !

.................................................................................................................................................
C#(#i'! *!"! S1ri'!
:!'ie! C1/+i'! Ai'!
I"i!'! M#0#i'! A'0ree!
! C Î
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e !

detectiv omier aicultor osătar ictor veterinar actor
9. :e/%1)er# !(e '"+e 0e +e/erii !
M E : I C T * @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O I E R T S U @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
R E O L A R V @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A V I A T O R @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
R A C T O R E @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
C R O I T O R @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
M E C A N I C
?. ;1% : IC" %e "%re!z# 3ie%!re $ J.
A)i%# e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ "' %"-.'( %e 0e'"+e,(e 1bie%(" 311/i( E' 3ie%!re
+e/erie .
ictorul " croitorul " doctorul "
olarul " tractoristul " scriitorul "
scultorul " omierul " vositorul "

A.Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 Încurteameasuntnouăstui.
..............................................................................................
 $enea'onevositor .
...........................................................................................
 -mcunoscutunictorrenumit.
.....................................................................................
B. Or01'e!z# /i!bee )e'(r" ! 1b4i'e %"-i'(e .
 nic # crai 6 ...............................................
 ra # o # tor 6.............................................
 tor# ăs 6................................................
 ri # ma #nar 6..........................................
acul ensula lutul
stetoscoul tractorul dalta
aa voseaua stiloul
>IŞĂ :E LUCRU

1. T!ie %"-i'(ee %e '" %1re/)"'0 %" i+!gi'e! :
cadouri liliac oaie eeni creion
cadou lalea cămilă rune carte
caiet lalele cară eene cort
9. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :
1 9 ?
8 Coiii sunt în clasă .
8 Eleva se uită la microsco .
8 Doamna une cartea în cutie .
8 Elevii scriu .
8 Pe masă sunt două cutii .
8 Ea stă e scaun .
A. Or01'e!z# %"-i'(ee E' )r1)1zi4ii ,i /%rie )r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 minunat# teiul # miroase
........................................................................................................................................
 Cristina # la # este # dentist
...........................................................................................................................................
 aeroort# lecăm# noi # sre
..........................................................................................................................................
B. ;1% : I6#/e,(e i'(r"/" ! J.T!ie, 0i' 3ie%!re ,ir 0e %"-i'(e , %"-.'(" 'e)1(ri-i( .
 ian # trometă# vioară # stilou .
 casă # tren# metrou # camion .
 violete# morcovi # lalele# lăcrămioare .
 miner # omier # toor # actor .
. G E
1. Ci(e,(e ,i )1(ri-e,(e :

%.'(!r +.'# E'1(#(1ri ).i'e %.i'e -.'#(1r
9. ;1% :I S# /%rie+ %1re%( ! J. T!ie %"-i'(ee /%ri/e gre,i( .
c2ntec vînt m2ncare 2ncă înoată m2ine lînă îmacă
cîntec v2nt mîncare înaoi 2noată mîine l2nă 2macă
?. Ci(e,(e %"-i'(ee E' 1r0i'e! i'0i%!(# . S%rie )r1)1zi4iie 1b4i'"(e .
9 *.r-" L E" 1 r1+.'
? E'1!(# B e/(e F C1/(e
K /"'( M re)e0e A (.+)!r
2 # * # 4 6 ...................................................................................................................
( # ) # 1 6 ...................................................................................................................
+ # 3 # A 6 ...................................................................................................................
A. ;1% :„Găseşte cuvintele surori ! ”.C11re!z# %"-i'(ee E'r"0i(e, 311/i'0 !%ee!,i
%"1!re .
rom2n îmărat rom2neşte îmărătesc
îmărăteasă /om2nia îmărăteşte rom2naş
B. ;1%: „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”
A)i%# E' 0re)(" 3ie%#r"i %"-.'( /%ri/ +!i H1/ , e(i%2e(! )e %!re e/(e /%ri/ %"-.'("
%!re 0e'"+e,(e "' /i'g"r 1bie%( :
r2nduri îndemnuri înt2lniri
rom2ni c2ini r2me
îmărătese 2ini c2mii
v2nturi r2ndunele m2ini
r2nd îndemn înt2lnire rom2n
c2ine r2mă îmărăteasă 2ine
c2mie v2nt r2ndunică m2nă
b
1. T!ie %"-i'(ee %e '" %1re/)"'0 %" i+!gi'e! :
scaun becuri roabă om cub
bidon bec masă tobă cutie
bancă barcă scară robot cuburi
9.C1+)e(e!z# )r1)1zi4i! . A)i%# e(i%2e(! %" %"-.'(" )1(ri-i( .
 'acob se limbă cu ................................. .
 În borcan e miere ................................. .
 $enea $icu oartă .................................... .
 -ndrei bate ......................................... .
 9ata stă e ........................................... .
 Doctorul vindecă .................................... .
?. ;1% :I ) ,i b E' %1+)e(i4ie ! J
Î'1%"ie,(e i(er! ) 0i' %"-.'( %" i(er! b . A)i%# e(i%2e(! %" %"-.'(" '1" 1b4i'"(.
ilă 6................. ere 6................. ar 6.................
ară 6................. arcă 6................. une 6.................

A. Or01'e!z# /i!bee )e'(r" ! 1b4i'e %"-i'(e . S%rie %"-i'(ee .
 boc # bo 6.....................................
 bec # ber 6.....................................
 nic# bu 6.....................................
 nă # bă # tr2 6.....................................
 cu # ri # bu #e 6.....................................
B. T!ie "(i+ee 01"# i(ere 0i' 3ie%!re %"-.'(. S%rie %"-i'(ee '1i 1b4i'"(e .
bunic 6 baton 6 barcă 6
bilete 6 bancă 6 balon 6

bască bună barca bolnavii toba bancă

bilă bar bere
bune barcă bară
B
1. S%rie %" i(ere 0e (i)!r 0e'"+irie 1bie%(e1r .
B
B
B
B
B
B
9. A3# %"+ /e '"+e/% )rie(e'ii +ei ,i "'0e 1%"ie/% . A)i%# e(i%2e(ee
%1re/)"'z#(1!re.

numele .................. ..................... .................
3 silabe 3 silabe 2 silabe
localitatea .................. ..................... .................
2 silabe 2 silabe 3 silabe
?.Se)!r# )ri' i'ii -er(i%!e %"-i'(ee 0i' )r1)1zi4iie "r+#(1!re , !)1i /%rie
)r1)1zi4iie 1b4i'"(e :
 Eunicularebarbăalbă .6................................................................................................
 Ferbanasositlacabană . 6..............................................................................................
 -moumbrelăalbastră . 6.............................................................................................
A. ;1% : I6#/e,(e i'(r"/" ! J
T!ie, 0i' 3ie%!re ,ir 0e %"-i'(e , %"-.'(" 'e)1(ri-i( .
 Earbu # %arin# 9eodor# Carmen
 =aslui# -rad# Eucur# &radea
 'onel# Eianca# -lina# Simona
Eianca 9iberiu Eucur Eianca 9iberiu Eucur
Eraşov Eucureşti Sibiu Eraşov Eucureşti Sibiu
>IŞĂ :E LUCRU
1. S%rie 0e'"+ire! 3ie%#r"i 1bie%( :

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

.................................................................................................................................................
9. Ci(e,(e %"-i'(ee, !)1i /e)!r# /i!bee %"-i'(e1r )ri' i'ii -er(i%!e :

!'(e'# (er+1+e(r" !%-!ri" )!)"+#
("'e %"r!( e-!'(!i -1i'i%
1)!(# )eeri'# +1r%1-i (e+e
/!-!ri'# /(i1" %!01" )e,(e
%.'(e% +.'%!re E'%re0ere E'-i'/
?. Tr!'/%rie )r1)1zi4iie :
 *.r-" +#'.'%# ).i'e %!0# .
 L! /(.'# +.'%#+ /+.'(.'# .
 C.i'ee +.r.ie .
 A"re !re +.'! /%r.'(i(# .
 Î' )#+.'( /"'( r.+e +"(e.
 M.i'e !+ 1 E'(.'ire ! )!(i/erie .
 V.'(" b!(e %" )"(ere.
 N1i /"'(e+ E' %!/! E'(.i .
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
%eGCE
1. Scrie cu litere de tiar denumirile obiectelor .
C E
C E
C E
C E
C E
C E
2. Goc 1 HCum oate !i I J . Ei!ează răsunsurile corecte.
%er" /e'i' O %e!r
!
!0.'%# O g.'0#%e" E'!( O /)i%ee !"rii O
%"+i'(e O +1!e O +i% O !b!/(re O
'1r1/ O g!be'# O 'egr" O %1!)(e O
3. Comletează rooziţia . -lică etic0eta cu cuv2ntul otrivit .
 Mir%e! be! %e!i ....................
 M!+! ........................ -i'e(e .
 Ne'e! Cer'!( e .........................
 S(i1" '" +!i !re ...........................
 M!r%e! ! )ier0"( "' ...............................
 B"'i%! .......................... .'# .
4. Goc1 „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.-lică în dretul !iecărui cuv2nt scris mai 4os #
etic0eta e care este scris cuv2ntul care denumeşte mai multe obiecte 1
1%e!' 7 %e!,%# & /)i% &
%e!/ 7 g.'0#%e & %er%e &
%erb 7 %er% & !% &

*.Citeşte cuvintele în ordinea indicată . Scrie rooziţiile obţinute .
1A 0"%e B Mir%e! F /%e'# 19 ! 1P %e!,%#
1B )e A E' K /!%" L i'(r!( 1 re%e
? !%(1rii 11 e/(e 9 !" 1? !)(e M +1!r#
B, 1A, K, 19, M C ...................................................................................................................
1B , F , 9 , L , ? C ...................................................................................................................
A, 1P , 11, 1? , 1 C .................................................................................................................
%e,(i 1%e!'e /)i%e
g.'0#%ei %e!/"ri %er%ei
%er%"ri %erbi !%e
%1!%e re%e +#%e!r %er%e (1!r%e %er'e!#
3

1. Colorează caseta cu cuv2ntul coresunzător ima7inii 1
3!r3"rie )!'(13i 3r"%(e g!r1!3# %!r(13i 3"("ri 3"ier ei%e
3!/1e )r"'e 31ri g"("ie %13e(!r !bi'# '!/("ri ee3!'(
3!r3"rii )!'(13 3"g g!r1!3e %!3e! 3"("re '"3#r 3ei'!r
2. Kăseşte !amilia cuv2ntului 31!re. Încercuieşte cuvintele 7ăsite .
31r#rie , 3ei'!r , 31r#re!/# , 3"r%# , /i31' , 31ri%e! , 31r!r , 31r+e ,
E'31ri(e , 3ri%1/, E'31r!(#

3. Goc 1 HKăseşte intrusul > J9aie cuv2ntul neotrivit din !iecare şir de cuvinte.
 3e/ , 3"/(# , 3!r3"rie , 3"!r , )!(1' Q
 g!r1!3# , %!3e! , (r!'0!3ir, '"3#r , !e! Q
 3"ier , 3!"( , /e+!31r , -i11'%e , )i!' Q
 -r!bie , 3"r'i%# , !bi'# , 3"("re .
4. 3neşte corect .
,13er" (i)#re,(e %!r(e!
(i)1gr!3" 3!%e 3"r/e%"ri
31(1gr!3" %1'0"%e +!,i'!
%13e(!r" 3!%e 31(1gr!3ii
*. Goc 1 H.iterele s"au amestecat > J. &rdonează literele din !iecare şir # entru a obţine
cuvinte . Scrie cuvintele obţinute.
 1 , 3 , i C NNNNNNNNNN
 % , 1 , 3 C NNNNNNNNNN
 " , r , e , 3 C NNNNNNNN..
 # , 3 , ! , ( C NNNNNNNN..
+. Înlocuieşte litera - din !iecare cuv2nt cu litera 3 .Scrie cuv2ntul nou obţinut .
-!r & -1i & -i/e &
-i'e & -ie & -r!% &
). &rdonează cuvintele cu acelaşi semn entru a !orma rooziţii .

R S13i! S -! R %!3e! T Ş(e3!'i!
T %"e/ R be! S C1/+i' S !)ri'0e
S 31%" T 31ri R 1 T !
1...............................................................................................................................................
9..............................................................................................................................................
?...............................................................................................................................................
(. Colorează !luturii 1

>
1.Citeşte teLtul cu atenţie # entru a utea comleta numele ersoanelor din ima7ini şi
numele localităţii în care aceştia locuiesc .
>!+ii! >1re!
>!+ii! >1re! !re (rei %1)ii : 01i 3ii ,i 1 3ii%# . Ei 1%"ie/%
E' 1r!," >e(e,(i. >!-i"/ e/(e 3i" %e +!re. >1re'(i' e/(e ! 01ie!
3i" . >1ri e/(e 3ii%! %e! +i%# .T!(# 1r , >1ri' , e )r13e/1r . M!+! 1r ,
>1ri'! , e/(e 31(1gr!3 .
>!+ii! .......................
(!(!
.......................
+!+!
.......................
3i" %e +!re
.........................
! 01ie! 3i"
......................
3ii%!
.........................
Ei 1%"ie/% E' 1r!," ................................
3. 3neşte corect entru a obţine rooziţii 1
>"'0! 3e(ei 31(1gr!3 .
>#'e e ! %!r# b1!be +!ri.
>r!(ee +e" e %! 1 31!re .
>e(ee !" !re "' 3e/ %!3e'i" .
>"r'i%! +#r"'(# !" E'31ri( .
>1rie 0i' gr#0i'# %"+)#r!( 3r"%(e .
3.3neşte cuvintele cu sens ous 1
3#+.'0 "r.(
3r"+1/ E'#"'(r"
!3!r# /#("
0i3i%i 'e311/i(1r
311/i(1r ",1r
4. Scrie cuvintele în tabel duă numărul de silabe 1
3!(# , 3ir, E'31re,(e, 3"("r!, , )!r3"+!(e, 31%, 3!)(# , 3i" , 3r"'(e, ("3# ,
3!r, (r!'0!3ir , )r13e/1!r# , 3.'(.'# , 3er+e%#(1r , 31(b!i/( .
1 /i!b# 9 /i!be ? /i!be A /i!be

*. Seară rin linii verticale cuvintele din rooziţiile următoare # aoi scrie rooziţiile
obţinute 1
 Ce!i"e/(e3ierbi'(e .
.............................................................................................................................
 B"'i%!3!%e3"r/e%"ri .
.............................................................................................................................
 >i+"!31/(31!r(e3r"+1/ .
............................................................................................................................
 >ie%!re+e/eriee/(e311/i(1!re .
.............................................................................................................................

CIG %i
1. Citeşte cu atenţie teLtul şi subliniază cuvintele care conţin 7ruul de litere %i 1
Ci)ri!' %i(e,(e 1 %!r(e . L! e -i'e Ce%ii! .
& Ce %!r(e %i(e,(i , Ci)ri!' $
& O %!r(e 0e/)re !'i+!e . A+ )ri+i(&1 0e !
-e%i'" +e" , Ci%er1'e .
2. Ei!ează răsunsurile corecte 1
Ci)ri!' : %i(e,(e O L! e -i'e: C1r'ei! 8
/%rie O Ce%ii! 8
%.'(# O Cri/(i 8
C!r(e! ! )ri+i(&1 0e ! : "' %1eg 8
"' )rie(e' 8
"' -e%i' 8
3. Scrie cu litere de tiar denumirile obiectelor 1
C I
C I
C I
C I
C I
4. Goc1 „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.-lică în dretul !iecărui cuv2nt scris mai 4os #
etic0eta e care este scris cuv2ntul care denumeşte mai multe obiecte 1
/!% 7 -!%# & -1%e &
r!% 7 '"%# & r1%# &
+e% 7 3"r'i%# & +!%
*.Seară rin linii verticale cuvintele din rooziţiile următoare # aoi scrie rooziţiile
obţinute 1
 Cei+i%i%i(e!"(!re
.C.....................................................................................................
 Ci)ri!'%"+)#r#%i")er%i.
C...........................................................................................
 L"%i!'!re1(ri%i%e(# .
C.................................................................................................
 L"%i%#!re%i'%i!'i .
C.....................................................................................................
ge G 6e
1. Colorează caseta cu cuv2ntul coresunzător ima7inii 1
ge!'(# ge+ !ge'0# 0ege(e rege ge!+ +i'ge
/.'ge /#ge!(# ge!%# ge'er! E'ger 2!+/(er -erge!
/!%1,# b1% +#rgee 2!i'# 2!-! 3"ger 2.r(ie
2. 3neşte rintr"o linie cuvintele care au acelaşi număr de silabe .
ge+ ge!+!'0"r#
"rge'( ge
ge/(i1'!r ege
ge!+!'(!' ege'0#
3. 3neşte corect entru a obţine rooziţii 1
6e1rge(! ger1!/# ! (re%"( .
I!r'! %i(e,(e 1 ege'0# .
Le" e/(e 0"%e .
6e+" e/(e regee !'i+!e1r .
4.Seară rin linii verticale cuvintele din rooziţiile următoare # aoi scrie în casetă
numărul cuvintelor 1
 A'ge!+#'.'%#%#(i(e%"ge+. O
 6e!+!'(!'"e/(eg!(! . O
 6e(!+erge!,%1!# . O
 E"ge'i!%"ege31ri0i'gr#0i'# . O
*. Goc1 „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”
-lică în dretul !iecărui cuv2nt scris mai 4os # etic0eta e care este scris cuv2ntul care
denumeşte mai multe obiecte .
ge!+ 3"ger !ge'0#
ege'0# -erge! E'ger
ge!'# 0ege( ge'er!
+. Ce /!" ge $ Înlocuieşte 7ruul de litere %e cu 7ruul de litere ge . -lică etic0eta cu
cuv2ntul nou obţinut .
%er" re%e %e
ge G 6e
1. Citeşte teLtul cu atenţie# aoi bi!ează răsunsurile corecte 1
:ege(!r"
B"'i%! e %r1i(1re!/# . C.'0 %1!/e,
)"'e 0ege(!r" )e 0ege( .
& :e %e , b"'i%1 , )"i 0ege(!r" $
& C! /# '" +# E'4e) !
B"'i%! e/(e : %r1i(1re!/# O C.'0 %1!/e, )"'e )e 0ege( : i'e" O
)r13e/1!r# O 0ege(!r" O
>11/e,(e 0ege(!r" )e'(r" : ! 3!%e g#"ri O
! '" /e E'4e)! O
2. Comletează cuvintele cu unul din 7ruurile de litere 1 %e, %i , ge .
.....(! .... +" re ..... ......'e-! 0e.....(e
..... (ire %1'0"..... ....r1!/# +i' .... ....re,e
3. 3neşte cuv2ntul cu ci!ra care coresunde numărului de silabe 1
!H"'ge 1 ge!+
(r!ge+ 9 E'4eegere
ge+ ? ege'0e
%!(!1!ge A E'ger!,"
ge!+!'(!' B ,(erge
4. 3neşte întrebarea cu răsunsul otrivit 1
Ce !i E' ge!'(# $ A'gei%! %"ege 31ri .
U'0e +erge 6e(! $ Î' ge!'(# !+ 1 !ge'0# .
Ce %"ege A'gei%! $ 6e1rge(! )1!r(# ! g.( +#rgee .
Ce )1!r(# ! g.( 6e1rge(!$ 6e(! +erge ! ,%1!# .
*. -devărat sau !als I
6e+" e/(e !%r" . O >"r'i%! %"ege )1e' . O
I!r'! e/(e ger . O L! 1 +.'# !-e+ %i'%i 0ege(e . O
O/(!," (r!ge %" !r+! . O :ege4i%! er! +i%# , %.( "' 0ege( . O
V!r! 'i'ge . O C.i'ee e/(e regee !'i+!e1r . O
H
1. Citeşte teLtul cu atenţie# aoi bi!ează răsunsurile corecte 1
AH"(1r"
B"H1re /e H1!%# E' %!+er! /!. *e H1/ /"'( +"(e H"%#rii. U'! 0i'(re ee
-.H.ie (!re . L! e i'(r# Ai'! . E! !re "' %1H1%e '1" .
& B"H1re , /# (e !H"( /# !0"'i H"%#riie !
B"H1re /e H1!%# : E' gr#0i'# O *e H1/ /"'( : %!ie(e O
E' %!+er# O H"%#rii O
U'! 0i' H"%#rii : -.H.ie O Ai'! !re : "' %!ie( '1" O
%.'(# O "' %1H1%e '1" O
2. Colorează cu aceeaşi culoare casetele ce conţin cuvinte cu acelaşi număr de silabe 1
H!r H"%#", H1/ E'%1'H"r!( b!'0!H
H"%#(1r e(!H e'Herie )iH!+!e %"r!H
3.Înlocuieşte rima literă din !iecare cuv2nt cu litera H. -lică etic0eta cu cuv2ntul nou
obţinut .
/"r %1% )!r %1/ ,ir ,"r#

4. Comletează rooziţiile # alic2nd etic0eta cu cuv2ntul coresunzător .
 A'0rei /e ........................ )e %!%"!(1r .
 M!+! ! ........................... !%!/# +!i 0e-re+e .
 B"'i%! (!ie +#r" E' ................................. .
 T!(! %i(e,(e "' ........................... .
 E/(e ............. /e!r! .
*. Seară rin linii verticale cuvintele din rooziţiile următoare # aoi scrie în casetă
numărul cuvintelor 1
 O!'!%ere!H"(1r . O
 E+i!re1br!Hii%!H!r" . O
 R!0"+erge!)!(i'!H. O
 *e)!H#e/(e+"(#"+e. O
H"r# Hir H1% H!r H1% H"r
H1i H"r'! H"+#(!(e !H"'/ H1!%#
;
1. Citeşte teLtul cu atenţie# aoi bi!ează răsunsurile corecte 1
L! )!(i'1!r
E/(e H1i . ;e'i%# ,i ;i!'" !" bie(e ! %1'%"r/" 0e )!(i'!H . *e 0r"+ /e
E'(.'e/% %" ;!'! .
AH"',i !%11 , E,i %!"(# 1%"rie . Î' H"r e +"(# "+e .
O )!(i'!(1!re %"r!H1!/# E'%e)e "' ,ir 0e )ir"e(e .
& O!re '1i -1+ )"(e! )!(i'! !,! $
E/(e : "'i O
+ier%"ri O
H1i O
;e'i%# ,i ;i!'" +erg ! : (e!(r" O Ei /e E'(.'e/% %" : A0i'! O
%i'e+! O ;!'! O
)!(i'1!r O C1ri'! O
2. -!lă cum se numesc coiii . -lică etic0etele coresunzătoare.

........................ .................. ................... .....................
? /i!be 1 /i!b# 9 /i!be ? /i!be
3. 3neşte corect entru a obţine rooziţii 1
;1i e/(e '1"# .
;"%#ri! +erge+ ! b"'i%i .
;1i!'! /%rie (e+! ! %i(ire .
;!'e(! e/(e 1 4!r# 3r"+1!/# .
;!)1'i! e/(e 1 H"'i'%#.
4. -devărat sau !als I
 *r#Hi("rie /"'( )re3er!(e 0e %1)ii . ......
 ;1i e/(e ! (rei! zi 0i' /#)(#+.'# . .....
 >r"%(" 3!g""i /e '"+e,(e Hir . ......
 I!r'! 3!%e+ )!H# . .....
 *!(i'!H" e/(e "' /)1r( . ......
 S(eH!r" e/(e "' !'i+! . .....
*. 3neşte întrebarea cu răsunsul otrivit .
C.'0 -i'e ;i!'" ! '1i $ B"'i%" "i ;e!' e/(e %1H1%!r .
Ce e/(e b"'i%" "i ;e!' $ ;e'i%# e/(e %"r!H1/ .
Ci'e e/(e %"r!H1/ $ ;i!'" -i'e ! '1i +.i'e .
;e!' ;e'i%# ;!'e(! ;!'!
%2e G C2e
1. Colorează caseta cu cuv2ntul coresunzător ima7inii 1
ri0i%2e r!%2e(# %1e( H!%2e(# %2eie r!%2e(# '!/ 1%2e!ri
r.+# r!%2e(e )!%2e( 3"/(# %2ei !-i1' "re%2e 1r!r
2. Desarte în silabe # rin linii oblice # cuvintele care conţin 7ruul de litere c0e 1
e(i%2e(# , E'!%2e , %er%"ri , -e%2e , )ere%2e , C1/(!%2e , %i")er%# , )!r%2e( ,
-1%e , +1%2e(# , %er'e!# , b"%2e(, T!%2e , %er%ei , M!r%e! , %"ege , regi'#
3. Scrie c2te sunete şi c2te litere conţine !iecare cuv2nt 1
+!%2e(# O /"'e(e %2e'er O /"'e(e %2e'!r O /"'e(e
O i(ere O i(ere O i(ere
1r%2e/(r# O /"'e(e %2e+!re O /"'e(e
O i(ere O i(ere
4. 3neşte cuvintele cu sens ous 1
%2e+!re 0e/)ere%2e!(
'1"# 0e/)!%2e(e!z#
E+)ere%2e!( izg1'ire
E+)!%2e(e!z# -e%2e
*. 3neşte răsunsul cu întrebarea otrivită 1
B"'i%! )1!r(# 1 H!%2e(# -er0e . U U'0e zb1!r# r!%2e(! $
M1%2e(! e/(e %"r!(# . Ce )1!r(# b"'i%! $
R!%2e(! zb1!r# /)re )!'e(e E'0e)#r(!(e . C"+ e/(e +1%2e(! $
+. Comletează !iecare rooziţie cu un cuv2nt care conţine 7ruul c0e 1
 T!%2e 0e/%"ie ",! %" .......................... .
 C!r+e' ! 0#r"i( +!+ei "' ............................ 0e z!+bie .
 I"i!' ! )ri+i( ! !'i-er/!re 1 ....................... 0e (e'i/ .
 R10i%! )#,e,(e ",1r )e ....................... .
 *e M!r%e E 01!re ........................ .
). Descoeră 7ruul de litere care liseşte din următoarele cuvinte . Colorează casetele
care conţin cuvinte cu 7ruul de litere c0e .
....!/ ....r!3# ....'",i" ....")er%# ....'!r
....re!,#
....'g#,ie +!....e ....+!re )!r....( %1e.... )ere....
"re.... ri0i.... ....rb 1....!ri 3r!... ....3r#
=
1.C1+)e(e!z# %" i(er! = .
B R Ă A R Ă
C Ă E L
A Ă
U A
V I E L
A M E I T Ă
9.6#/e,(e %"-i'(ee %" E'4ee/ 1)"/ .
!(e'4ie @@@@@@@@@ (i'ere4e @@@@@@@@@
%"r#4e'ie @@@@@@@@@ )"4i' @@@@@@@@@
3e(i4# @@@@@@@@@ /"b4ire @@@@@@@@@
?.U'e,(e %1re%( .
r!4# 2!r'i%
4#r!' 01+e/(i%#
4"r4"r /(.'%1/
4#r+ (r!'/)!re'(
b#ie4e %re0i'%i1/
%#4e !/%"(#(1r
A. C.(e %"-i'(e /"'( E' 3ie%!re )r1)1zi4ie $
 Mi2#i4#!re%i"b14eer1,ii . O
 Se!r!'e)i+b#+)e4#r+"+#rii . O
 M!r4i)e%#+!4!r# . O
B.A0e-#r!( /!" 3!/ $
 =!r! '1!/(r# /e '"+e,(e R1+.'i! . O
 =.'4!r" e/(e 1 31!re . O
 Ve-eri4! +#'.'%# +ere . O
 =!)" !re %1!r'e . O
 :i+i'e!4! /e /er-e,(e %i'! . O
 =!+b!" e/(e "' i'/(r"+e'( +"zi%! . O

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->