Sunteți pe pagina 1din 37

................................... .....................

e E

1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA e ŞI SUBLINIAZĂ LITERA E ÎN TEXTUL


URMĂTOR:
,,E ! Vezi grebla lui răruie ?
Urcă-ncet pe cărăruie,
Prin lumină şi cuvânt,
Pieptene cu sunet blând,
Să ne-nsenineze zarea...
Pasărea lui E, prin stele,
Zboară lin şi prin lalele.
Tu o chemi copilăreşte...
Când zici E , faţa zâmbeşte !,,
( Petre Ghelmez –Alfabetul vesel )

2.CITEŞTE CUVINTELE DE MAI JOS ŞI ALCĂTUIEŞTE ORAL CÂTE O


PROPOZIŢIE PENTRU FIECARE :

Nae urme ramura


Aura mare amare

3. COMPLETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE POTRIVITE :


me-____ ___ - re E- ____

ma- ____ ___-ra ____ - ____- re

4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE :

Ema are ______________ .

___________ are mure .

___________ e ___________ .

5. PUNE ÎN ORDINE ŞI SCRIE PROPOZIŢIILE :

• mare , rama , e __________________________________________________

• mure, are , nu , Nanu ________________________________________________

• e , mea , marama , a ________________________________________________


....................................... ..............

Fişă de lucru

1. REALIZEAZĂ CORESPONDENŢA ÎNTRE LITERELE DE TIPAR ŞI


CELE DE MÂNĂ :

n E a N M e R u m U r A

_____________________________________________________________

2. SILABELE S-AU AMESTECAT ! FORMEAZĂ CÂT MAI MULTE CUVINTE


ŞI SCRIE-LE PE RÂNDUL DE MAI JOS .
ra Na ma

a nu E re

ne me Ma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. ÎNCERCUIEŞTE CUVINTELE PE CARE LE POŢI CITI :

nene , mare, urme, nai, inima, Ana, Emil, renume, eu , Manea , Rica,

nuc, nor, Ema

4. COMPLETEAZĂ PROPOZIŢIILE :

• Nana e ____________ .

• Ene are ______________ .

• ____________ e a mea .
................................. ....................

1.Colorează obiectele în a căror denumire se aude sunetul l .

2. Încercuieşte cuvintele scrise cu literele învăţate .

lac carte Emil volan


luna melc Elena macul
lulea alune soare lalele

3. Scrie numele obiectelor desenate .

................................................................................................................................................

4.Pune în ordine cuvintele pentru a forma propoziţii si apoi scrie-le.


• iunie, luna, acum, e .
................................................................................

• animal, renul, mare, e, un .


..........................................................................
....................................... .....................

a → O

1. Citeşte textul cu atenţie :


Moara

Nenea Marcu e morar. E un morar cu renume. Moara lui e mare.


Oamenii cu care mari urcau la moara lui . El mai are un cal cu coama ca arama.
2. Adresează-i colegului de grup câteva întrebări, în legătură cu textul citit.

3. Ordonează cuvintele următoare pentru a obţine câte o propoziţie :

 e , la , Ionel , lucru .

 au, alune , Ele , amare .

 un , are , ou , Miron , moale .

4. Uneşte corect : mere rumene


cornuri acre
carne amare
coama moale
alune aurie

5. Înlătură prima silabă a fiecărui cuvânt, apoi aplică eticheta cu cuvântul


obţinut:
colac ....................... arac ................................ aluna ....................

marama .................. comoara.......................... nenea .....................

marea .................... morar ............................. renume ...................

6. Înlocuieşte cifrele cu litere şi citeşte propoziţia obţinută :

2 1 3 4 1
1 3 8
7 1 3 1 2 8 5 8
2 6 4
1=A 5=L
2=M 6=O
3=R 7=C
4=I 8=E

etichete
luna lac rac rea rama moara rar nea nume
a → O

1. Citeşte şi potriveşte :

moara cana lalele miel melc cal inima

2. Citeşte cuvintele , desparte-le în silabe prin linii oblice şi scrie numărul de silabe
corespunzător fiecărui cuvânt :

co/lac/→ 2 nor→ erou→ camion→


culoare→ arc→ oier→ caramele→

3.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :

 Ancaarelalele .
 Manoleiaalune .
 Canaecumiereaurie .

5. Uneşte corect :

Crinul e un animal mic .


Mielul e un animal mare .
Renul nu e un animal .

4. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”


Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul care
denumeşte mai multe obiecte :

morar.............................. con................................... olar...............................

cal.................................. canar.................................... leu.....................................

miner............................. clama................................... animal...............................

morari canari conuri olari cai mineri animale clame lei


p

1. Citeşte şi potriveşte :

pepene copac perie para pelican cupa porc

2. Citeşte cuvintele, apoi separă silabele cuvintelor prin linii oblice :

a/pa/ papuc peron copilul


capac popor pompa lup

3. Ordonează cuvintele în propoziţii :

 un , are , Elena , penar .

 Ramona , un , planta , pom .

 parca, camionul , Nicu .

4.Înlocuieşte cu alte litere , pe rând , prima literă a cuvântului pai pentru a obţine
noi cuvinte .

pai → ..ai, ...ai, ...ai , ...ai

5. Înlocuieşte cu alte litere , pe rând , ultima literă a cuvântului cap pentru a


obţine noi cuvinte .

cap → ca... , ca... , ca... , ca...


P

1. Subliniază cuvintele pe care le poţi citi :

apa par copac Paul


apoi pat popor Paulina
parte parc peron Pavel

2. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :

 AparePaul.

 Paulaareunpenar .

 Plapumaemoale .

3. Scrie câte un nume de copil care să înceapă cu literele de mai jos. :

A..............., M....................., R..................., I........................, O......................

E................, N......................, C...................., L........................, P.......................

4.Aplică, în dreptul fiecărei imagini, eticheta cu cuvântul potrivit :

crin mere canar cal


mac pere pui porc
t

1. Citeşte şi potriveşte :

carte termometru lacăt tractor cort mătură tort

2. Citeşte cuvintele, apoi separă silabele cuvintelor prin linii oblice :

tata caiet omăt munte topor


port trei călător luminat motoretă

3. Ordonează cuvintele în propoziţii :

 ani , trei , Cătălin , are →...................................................................................

 noi , trenul , cu , călătorim →........................................................................................

 o, carte, Antonio, are, animale, cu →.......................................................................

4. Completează propoziţiile cu cuvinte care să conţină litera t :

 Catrinel e cu ..............................
 Cati caută ................................
 Petrică ară cu ...........................
 ........................taie mărul în .........................

5. „ Eu scriu una, tu scrii multe ! ”


Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul
care denumeşte mai multe obiecte :
tractor................................. tren................................... temă.............................

tort....................................... cataramă ............................. picătură........................

caiet.................................... turmă................................... motor...........................

turme motoare caiete


torturi catarame picături
teme trenuri tractoare
T

1.Subliniază cuvintele pe care le poţi citi . Desparte-le în silabe şi scrie în căsuţă


numărul corespunzător :

motan □ sat □ metrou □ cetate □


Costel □ toc □ Toma □ unt □
tocător □ Otilia □ matematică □ castel □

2. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte :

 net , car →........................................ tor , că , lă → .....................................

 cor , nă , ti → .................................. mă , ră , tu → ......................................

 ră ,na , tu → ................................... ne , tro , ti , tă → ..............................

3. Scrie cuvinte care încep mereu cu T :

T :
............................................................................................................................................

4. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :

 Toraareunmotan .

 Tonielamunte.

 CartealuiTraianenouă .

5. Citeşte şi potriveşte ! Aplică eticheta cu cuvântul potrivit .

 Teo a lucrat toată ...................................

 Timotei caută ........................................

 Tata repară o ..............................................

 ..................... a trecut ca o nălucă .

 Antonio e cu .........................................

 ......................... e un motan .
Tanu Traian Trenul cartea tema antenă

a →T

1. Încercuieşte cuvintele care denumesc mijloace de transport :

miner trotinetă cocor metrou


motoretă marinar tunel pelican
tractor camion elicopter tren

2. Uneşte cuvintele cu înţeles opus :

mare tare
neatent mic
moale atent

3. Completează cu silaba potrivită :

te - ___ mi- ___ că- ___-___

___- tor ___- na pe - ___-___

4. „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”


Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul
care denumeşte un singur obiect :

păuni .............................. topoare ......................... note .........................

portrete ......................... pete .............................. croitori ....................

5. Aplică în tabel etichetele cu numele cerute de fiecare rubrică :

copii animale meserii

păun portret croitor notă topor pată

Tania miner leu


marinar Aurel căprioară
mecanic cămilă Matei
a →T

1. Citeşte şi potriveşte :

antenă oaie clopot elicopter lama căprioară

2. Încercuieşte cuvintele care denumesc obiectele şcolarului :

alune carte trotinetă caiete cretă arc

linie peron creioane cămilă tort acuarele

penar manual pălărie călimară cal punte

3.Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles :

iată cărare
potecă omăt
nea moment
clipă uite

4. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare :

 Petreareomotoretă .

 Pepotecăaparelupul .

 Mateiiacutiacucreioane .

5. Scrie cuvinte care să înceapă cu fiecare literă de mai jos:

T : .................. o : .........................; C : ........................; p : ..................;

R : .................; t :...........................; i : ..........................; L : ....................


a→V

1. Scrie, cu litere, de tipar, denumirile vieţuitoarelor , apoi citeşte cuvântul de


pe verticală .

2. Citeşte textul cu atenţie .


Iepurele Elvirei
Elvira are un iepure mic, maroniu. El vrea mereu morcovi.
Acum ar vrea salată proaspătă.
─ Vai, e un iepure tare lacom ! spune Elvira supărată .

3.Bifează răspunsul corect.


Elvira are : Iepurele este : Iepurele vrea :
□ o pisică ; □ mare; □ salată ;
□ un iepure ; □ mic ; □ vinete ;
□ un cal . □ maroniu . □ morcovi .

4. Încercuieşte cuvintele ce denumesc animale .


 vulpe, creion, miel , camion, oaie , prune, motan , lăcrămioare, urs ,
sanie, lup , cărare, capră , viorele, căprioară, porc .

5. Joc : „Ce le place să mănânce ?”


Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce denumeşte mâncarea preferată a
animalului .

iepurele →..................... ursul →......................... lupul → ................

vulpea → ........................ pisica → ..........................


6. Joc : „Cum poate fi ? ”
Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce arată o însuşire corespunzătoare
animalului respectiv .

miel → ....................... cal → ............................. lup → ............................

pisică → .............................. vulpe → ...............................

7. Citeşte cuvintele în ordinea indicată . Scrie propoziţiile obţinute .

11 - Vali 6- Pisoiul 3 – Voicu 1- are


2- Cameliei 4- vrea 7-are 8- miel
10- lăptic 12- trei 9- capre 5 - un

11 , 1 , 5, 8 → ........................................................................................................................

6, 2 , 4, 10 →..........................................................................................................................

3 , 7, 12 , 9 →..........................................................................................................................

8. Colorează animalele sălbatice .

...............................................................................................................................
lapte morcovi pui oi mure

rău mic maro vicleană somnoroasă


a→V

1. Citeşte textul cu atenţie .


Turma
Viorel e păstor. El are o turmă cu nouă oi , opt miei , patru capre .
Sunt sus la munte. Pe seară sau noaptea lupul se apropie. Păstorul ascultă.
Nu o să lase lupul să ia vreo oaie !

2.Bifează răspunsul corect.


Viorel este : El are : Se apropie :
□ miner ; □ trei oi ; □ leul ;
□ păstor ; □ patru oi; □ lupul ;
□ morar . □ nouă oi . □ calul .

3. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Leuleunanimalputernic .
→..............................................................................................................................

 Iepurelevreasalată.
→..............................................................................................................................

 Calulmeuemaroniu.
→..............................................................................................................................

4. Joc : „Găseşte intrusul ! ”


Taie, din fiecare şir de cuvinte , cuvântul nepotrivit .
 porc , leoaică , mierlă , ren .

 vinete, morcovi, castravete, prune .

 lalele , pelicani , crini, violete .

5. Uneşte cuvintele cu sens asemănător :


oier potecă
cărare păstor
lucrăm pornim
plecăm construim

6. Completează propoziţiile :
Mielul lui Luca este ............................. .
..........................e un animal viclean .
......................... călărea ........................... .
Mierla este o .................................. .
d

1.Citeşte şi potriveşte :
doctor dinte cadou dovleac medalie cadă

2. Aplică în tabel etichetele cu cuvinte potrivit cerinţelor :

1 silabă 2 silabe 3 silabe

3. Joc :„ Să rostim corect ! ” Taie cuvintele scrise greşit :

deal - dial perde – pierde ied – ed


doamnă – duamnă doarme – duarme duare – doare

4. Joc :„ Să vorbim politicos ! ” . Uneşte corespunzător :


tu dumneaei
el dumneata
ea dumnealui
ei dumneavoastră
voi dumnealor
5. Adaugă litera d în faţa cuvintelor următoare şi apoi aplică etichetele pe care sunt
scrise cuvintele obţinute :
ai →............... oare →............... ramă →...............
oi →............... ar →............... udă →...............

6. Joc :„ T şi d în competiţie ! ”
Înlocuieşte litera t din cuvânt cu litera d . Scrie cuvântul nou obţinut .

tată →............... toc →............... toamnă →...............


treaptă →............... toi →............... tac →...............

dud medic durere


dinte cald pădure
stradă doi candelă

doare dai doi dramă dar dudă


D

1. Priveşte imaginea şi apoi completează propoziţiile de mai jos :

Daniela← → David

Delia
 Tatăl este ......................... .
 Mama este ........................ .
 Copilul este ...................... .
2. Uneşte corect :
Doctorul este aplaudat .
Didi vindecă oamenii .
Dresorul e cariat .
Dintele ascultă o melodie .

3. Aplică în dreptul imaginii fiecărui copil eticheta pe care este scris un nume
corespunzător cerinţei :

....................... .......................... ........................ ......................... ..................


2 silabe 3 silabe 1 silabă 2 silabe 3 silabe

4. Uneşte cuvintele cu înţeles opus :


cade apare
căldură se ridică
dispare răcoare
vinde vesel
trist cumpără
5. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Doruaredoiani . → .......................................................................................................

 Dumitruestemedic . → .................................................................................................

 Dorelaprimitundar. →...................................................................................................

Dora Dan Delia Dumitrel Dorel


SCRIEREA CU ...............................................

1. Scrie, cu litere, de tipar, denumirile obiectelor, apoi citeşte cuvintele de pe verticală


şi completează titlul .

2. Descoperă numele de persoane , de animale , de localităţi , apoi scrie-le :

M A R I N C ................................................................
O PA R I L ................................................................
A R D T N E ................................................................
N S I R A O ...............................................................
A R E L U T ................................................................
S I N A I A ................................................................
3. Colorează cu roşu casetele cu nume de persoane, cu verde casetele cu nume
de localităţi, cu galben casetele cu nume de animale .

Valentin Tanu Coco


Arad Dorina Ursei
Paul Oradea Vaslui
Riri Mamaia Cosmin
4. Subliniază numele de cărţi . Încercuieşte litera iniţială .
 caiet , Ursul păcălit de vulpe , carte, Amintiri din copilărie , culori , Iedul cu
trei capre .

5. Completează cuvintele cu litera potrivită :

c, C r,R n,N v,V a,A m,M t,T


...omoară ...odica ...asture ...iorica ...vion ...artinel ...om
...orina ...oată ...icu ...ulpe ...urelia ...ure ...opor

6. Completează propoziţiile cu cuvinte ce se scriu mereu cu literă mare la


început :

 Am ascultat povestea ........................................... .


 .............................. are un penar nou .
 .............................. roade un os .
 ........................ pleacă la ...................... cu părinţii .
 .................... vine de la ....................... .
 ............... are pene colorate .

7.Transformă numele de băieţi în nume de fete . Aplică etichetele


corespunzătoare .

Cosmin .................. ; Andrei ....................... ; Alin ................... ;


Iulian ................... ; Cătălin ........................ ; Paul ................. ;
Sorin ................... ; Mădălin ........................ ; Daniel .................. .

8. Dă nume fiinţelor !

.................................................................................................................................................

Cătălina Paula Sorina


Daniela Cosmina Alina
Iuliana Mădălina Andreea

a→Î
1. Citeşte şi potriveşte !

detectiv pompier apicultor ospătar pictor veterinar actor

2. Descoperă alte nume de meserii !

M E D I C T P _________________________
O I E R T S U _________________________
R E O L A R V _________________________
A V I A T O R _________________________
R A C T O R E _________________________
C R O I T O R _________________________
M E C A N I C

3. Joc : „Cu ce lucrează fiecare ? ”.


Aplică eticheta pe care este scris un cuvânt ce denumeşte obiectul folosit în fiecare
meserie .

pictorul - croitorul - doctorul -

olarul - tractoristul - scriitorul -

sculptorul - pompierul - vopsitorul -

4.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Încurteameasuntnouăstupi.
..............................................................................................
 NeneaIonevopsitor .
...........................................................................................
 Amcunoscutunpictorrenumit.
.....................................................................................
5. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte .
 nic , crai → ...............................................
 ra , o , tor →.............................................
 tor, păs →................................................
 ri , ma ,nar →..........................................

acul pensula lutul


stetoscopul tractorul dalta
apa vopseaua stiloul
FIŞĂ DE LUCRU

1. Taie cuvintele ce nu corespund cu imaginea :

cadouri liliac oaie pepeni creion


cadou lalea cămilă prune carte
caiet lalele capră pepene cort

2. Citeşte şi potriveşte :

1 2 3
□ Copiii sunt în clasă .
□ Eleva se uită la microscop .
□ Doamna pune cartea în cutie .
□ Elevii scriu .
□ Pe masă sunt două cutii .
□ Ea stă pe scaun .

4. Ordonează cuvintele în propoziţii şi scrie propoziţiile obţinute :


 minunat, teiul , miroase
........................................................................................................................................

 Cristina , la , este , dentist


...........................................................................................................................................

 aeroport, plecăm, noi , spre


..........................................................................................................................................

5. Joc : „Găseşte intrusul ! ”.Taie, din fiecare şir de cuvinte , cuvântul nepotrivit .
 pian , trompetă, vioară , stilou .

 casă , tren, metrou , camion .

 violete, morcovi , lalele, lăcrămioare .

 miner , pompier , topor , actor .


â/î

1. Citeşte şi potriveşte :

cântar mână înotători pâine câine vânător

2. Joc :„ Să scriem corect ! ”. Taie cuvintele scrise greşit .

cântec vînt mâncare âncă înoată mâine lînă împacă


cîntec vânt mîncare înapoi ânoată mîine lână âmpacă

3. Citeşte cuvintele în ordinea indicată . Scrie propoziţiile obţinute .


2 Pârvu 8 Eu 1 român
3 înoată 5 este 6 Costel
7 sunt 9 repede 4 tâmplar

2 , 5 , 4 → ...................................................................................................................

8 , 7 , 1 → ...................................................................................................................

6 , 3 , 9 → ...................................................................................................................

4. Joc :„Găseşte cuvintele surori ! ”.Colorează cuvintele înrudite, folosind aceeaşi


culoare .

român împărat româneşte împărătesc


împărăteasă România împărăteşte românaş

5. Joc: „ Eu scriu multe, tu scrii una! ”


Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul
care denumeşte un singur obiect :
rânduri îndemnuri întâlniri
români câini râme
împărătese pâini câmpii
vânturi rândunele mâini

rând îndemn întâlnire român


câine râmă împărăteasă pâine
câmpie vânt rândunică mână
b

1. Taie cuvintele ce nu corespund cu imaginea :

scaun becuri roabă om cub


bidon bec masă tobă cutie
bancă barcă scară robot cuburi

2.Completează propoziţia . Aplică eticheta cu cuvântul potrivit .


 Iacob se plimbă cu ................................. .
 În borcan e miere ................................. .
 Nenea Nicu poartă .................................... .
 Andrei bate ......................................... .
 Tata stă pe ........................................... .
 Doctorul vindecă .................................... .

3. Joc :„ p şi b în competiţie ! ”
Înlocuieşte litera p din cuvânt cu litera b . Aplică eticheta cu cuvântul nou obţinut.

pilă →................. pere →................. par →.................


pară →................. parcă →................. pune →.................

4. Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte . Scrie cuvintele .


 boc , bo →.....................................
 bec , ber →.....................................
 nic, bu →.....................................
 nă , bă , trâ →.....................................
 cu , ri , bu ,e →.....................................

5. Taie ultimele două litere din fiecare cuvânt. Scrie cuvintele noi obţinute .

bunic → baton → barcă →

bilete → bancă → balon →

bască bună barca bolnavii toba bancă

bilă bar bere


bune barcă bară
B

1. Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor .

2. Află cum se numesc prietenii mei şi unde locuiesc . Aplică etichetele


corespunzătoare.

numele .................. ..................... .................


3 silabe 3 silabe 2 silabe

localitatea .................. ..................... .................


2 silabe 2 silabe 3 silabe

3.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie
propoziţiile obţinute :
 Bunicularebarbăalbă .→................................................................................................
 Şerbanasositlacabană . →..............................................................................................
 Amoumbrelăalbastră . →.............................................................................................

4. Joc : „Găseşte intrusul ! ”


Taie, din fiecare şir de cuvinte , cuvântul nepotrivit .
 Barbu , Marin, Teodor, Carmen
 Vaslui, Arad, Bucur, Oradea
 Ionel, Bianca, Alina, Simona
Bianca Tiberiu Bucur Bianca Tiberiu Bucur
Braşov Bucureşti Sibiu Braşov Bucureşti Sibiu
FIŞĂ DE LUCRU
1. Scrie denumirea fiecărui obiect :

……………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................

2. Citeşte cuvintele, apoi separă silabele cuvintelor prin linii verticale :

antenă termometru acvariu plapumă


tunel curat evantai voinic
lopată pelerină morcovi teme
savarină stilou cadou peşte
cântec mâncare încredere învins

3. Transcrie propoziţiile :
 Pârvu mănâncă pâine caldă .
 La stână mâncăm smântână .
 Câinele mârâie .
 Aurel are mâna scrântită .
 În pământ sunt râme multe.
 Mâine am o întâlnire la patiserie .
 Vântul bate cu putere.
 Noi suntem în clasa întâi .
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ce/CE
1. Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor .
C E
C E
C E
C E
C E

C E

2. Joc : „Cum poate fi ? ” . Bifează răspunsurile corecte.


cerul senin □ cear adâncă □ gândăcelul înalt □ spicele aurii □
a
cuminte □ moale □ mic □ albastre □
noros □ galbenă □ negru □ coapte □

3. Completează propoziţia . Aplică eticheta cu cuvântul potrivit .


 Mircea bea ceai ....................
 Mama ........................ vinete .
 Nenea Cernat e .........................
 Stiloul nu mai are ...........................
 Marcela a pierdut un ...............................
 Bunica .......................... lână .

4. Joc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ,
eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte :
ocean – ceaşcă - spic -
ceas – gândăcel - cercel -
cerb – cerc - ac -

5.Citeşte cuvintele în ordinea indicată . Scrie propoziţiile obţinute .


14 duce 5 Mircea 6 scenă 12 la 10 ceaşcă
15 pe 4 în 7 sacul 8 intrat 1 rece
3 actorii 11 este 2 au 13 lapte 9 moară

5, 14, 7, 12, 9 → ...................................................................................................................

15 , 6 , 2 , 8 , 3 → ...................................................................................................................

4, 10 , 11, 13 , 1 → .................................................................................................................
ceşti oceane spice
gândăcei ceasuri cercei
cercuri cerbi ace
coace rece măcelar cercel toarce cerneală

1. Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii :

farfurie pantofi fructe garoafă cartofi fluturi fluier elice


fasole prune flori gutuie cofetar albină nasturi elefant
farfurii pantof fulg garoafe cafea fluture nufăr felinar

2. Găseşte familia cuvântului floare. Încercuieşte cuvintele găsite .

florărie , felinar , florăreasă , furcă , sifon , floricea , florar , forme ,


înflorite , fricos, înflorată

3. Joc : „Găseşte intrusul ! ”Taie cuvântul nepotrivit din fiecare şir de cuvinte.

 fes , fustă , farfurie , fular , palton ;

 garoafă , cafea , trandafir, nufăr , lalea ;

 fluier , flaut , semafor , violoncel , pian ;

 vrabie , furnică , albină , fluture .

4. Uneşte corect .

şoferul tipăreşte cartea


tipograful face fursecuri
fotograful conduce maşina
cofetarul face fotografii

5. Joc : „Literele s-au amestecat ! ”. Ordonează literele din fiecare şir , pentru a obţine
cuvinte . Scrie cuvintele obţinute.

 o , f , i → …………………………

 c , o , f → …………………………
 u , r , e , f → ……………………..

 ă , f , a , t → ……………………..

6. Înlocuieşte litera v din fiecare cuvânt cu litera f .Scrie cuvântul nou obţinut .

var - voi - vise -

vine - vile - vrac -

7. Ordonează cuvintele cu acelaşi semn pentru a forma propoziţii .

☼ Sofia ◘ va ☼ cafea ♥ Ştefania


♥ cules ☼ bea ◘ Cosmin ◘ aprinde
◘ focul ♥ flori ☼ o ♥ a

1...............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................

8. Colorează fluturii :
F

1.Citeşte textul cu atenţie , pentru a putea completa numele persoanelor din imagini şi
numele localităţii în care aceştia locuiesc .

Familia Florea

Familia Florea are trei copii : doi fii şi o fiică . Ei locuiesc


în oraşul Feteşti. Flavius este fiul cel mare. Florentin este al doilea
fiu . Flori este fiica cea mică .Tatăl lor , Florin , e profesor . Mama lor ,
Florina , este fotograf .

Familia .......................

tata mama
....................... .......................

fiul cel mare al doilea fiu fiica


......................... ...................... .........................

Ei locuiesc în oraşul ................................

3. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii :

Funda fetei fotograf .


Fănel e la cară boabe mari.
Fratele meu e ca o floare .
Fetele au are un fes cafeniu .
Furnica măruntă au înflorit .
Florile din grădină cumpărat fructe .

3.Uneşte cuvintele cu sens opus :

flămând urât
frumos înăuntru
afară sătul
dificil nefolositor
folositor uşor

4. Scrie cuvintele în tabel după numărul de silabe :

fată , fir, înfloreşte, fluturaş , parfumate, foc, faptă , fiu , frunte, tufă ,
far, trandafir , profesoară , fântână , fermecător , fotbalist .

1 silabă 2 silabe 3 silabe 4 silabe

5. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie propoziţiile
obţinute :

 Ceaiulestefierbinte .

.............................................................................................................................

 Bunicafacefursecuri .

.............................................................................................................................

 Filmulafostfoartefrumos .

............................................................................................................................

 Fiecaremeserieestefolositoare .

.............................................................................................................................
CI/ ci

1. Citeşte cu atenţie textul şi subliniază cuvintele care conţin grupul de litere ci :


Ciprian citeşte o carte . La el vine Cecilia .
- Ce carte citeşti , Ciprian ?
- O carte despre animale . Am primit-o de la
vecinul meu , Cicerone .

2. Bifează răspunsurile corecte :


Ciprian : citeşte □ La el vine: Cornelia □
scrie □ Cecilia □
cântă □ Cristi □

Cartea a primit-o de la : un coleg □


un prieten □
un vecin □

3. Scrie cu litere de tipar denumirile obiectelor :

C I
C I
C I

C I
C I

4. Joc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”.Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos ,
eticheta pe care este scris cuvântul care denumeşte mai multe obiecte :

sac – vacă - voce -


rac – nucă - rocă -
melc – furnică - mac

5.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie propoziţiile
obţinute :
 Ceimiciciteautare
.→.....................................................................................................

 Cipriancumpărăciuperci.
→...........................................................................................

 Lucianareotricicletă .
→.................................................................................................
 Lucicăarecinciani .
→.....................................................................................................

ge / Ge

1. Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii :

geantă gem agendă degete rege geam minge


sânge săgeată geacă general înger hamster vergea
sacoşă bloc mărgele haină halva fulger hârtie

2. Uneşte printr-o linie cuvintele care au acelaşi număr de silabe .

gem geamandură
urgent gel
gestionar lege
geamantan legendă

3. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii :

Georgeta geroasă a trecut .


Iarna citeşte o legendă .
Leul este dulce .
Gemul este regele animalelor .

4.Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie în casetă
numărul cuvintelor :
 Angelamănâncăclătitecugem. □
 Geamantanulestegata . □
 Getamergelaşcoală . □
 Eugeniaculegefloridingrădină . □

5. Joc: „ Eu scriu una, tu scrii multe! ”


Aplică în dreptul fiecărui cuvânt scris mai jos , eticheta pe care este scris cuvântul care
denumeşte mai multe obiecte .

geam fulger agendă


legendă vergea înger
geană deget general

6. Ce sau ge ? Înlocuieşte grupul de litere ce cu grupul de litere ge . Aplică eticheta cu


cuvântul nou obţinut .
cerul rece cel

ge / Ge

1. Citeşte textul cu atenţie, apoi bifează răspunsurile corecte :

Degetarul
Bunica e croitoreasă . Când coase,
pune degetarul pe deget .
- De ce , bunico , pui degetarul ?
- Ca să nu mă înţep !

Bunica este : croitoreasă □ Când coase, pune pe deget : inelul □


profesoară □ degetarul □

Foloseşte degetarul pentru : a face găuri □


a nu se înţepa □

2. Completează cuvintele cu unul din grupurile de litere : ce, ci , ge .

.....ta .... mul re ..... ......neva de.....te


..... tire condu..... ....roasă min .... ....reşe

3. Uneşte cuvântul cu cifra care corespunde numărului de silabe :

ajunge 1 geam
tragem 2 înţelegere
gem 3 legende
cataloage 4 îngeraşul
geamantan 5 şterge

4. Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit :

Ce ai în geantă ? Angelica culege flori .


Unde merge Geta ? În geantă am o agendă .
Ce culege Angelica ? Georgeta poartă la gât mărgele .
Ce poartă la gât Georgeta? Geta merge la şcoală .

5. Adevărat sau fals ?


Gemul este acru . □ Furnica culege polen . □
Iarna este ger . □ La o mână avem cinci degete . □
Ostaşul trage cu arma . □ Degeţica era mică , cât un deget . □
Vara ninge . □ Câinele este regele animalelor . □

1. Citeşte textul cu atenţie, apoi bifează răspunsurile corecte :

Ajutorul
Bujorel se joacă în camera sa. Pe jos sunt multe jucării. Una dintre ele
vâjâie tare . La el intră Alina . Ea are un cojocel nou .
- Bujorel , să te ajut să aduni jucăriile !

Bujorel se joacă : în grădină □ Pe jos sunt : caiete □


în cameră □ jucării □

Una din jucării : vâjâie □ Alina are : un caiet nou □


cântă □ un cojocel nou □

2. Colorează cu aceeaşi culoare casetele ce conţin cuvinte cu acelaşi număr de silabe :

jar jucăuş jos înconjurat bandaj


jucător etaj lenjerie pijamale curaj

3.Înlocuieşte prima literă din fiecare cuvânt cu litera j. Aplică eticheta cu cuvântul nou
obţinut .

sur coc par cos şir şură

4. Completează propoziţiile , aplicând eticheta cu cuvântul corespunzător .

 Andrei se ........................ pe calculator .


 Mama a ........................... acasă mai devreme .
 Bunica taie mărul în ................................. .
 Tata citeşte un ........................... .
 Este ............. seara .

5. Separă prin linii verticale cuvintele din propoziţiile următoare , apoi scrie în casetă
numărul cuvintelor :

 Oanacereajutor . □
 Emilareobrajiicajarul . □
 Radumergelapatinaj. □
 Peplajăestemultălume. □

jură jir joc jar joc jur


joi jurnal jumătate ajuns joacă

1. Citeşte textul cu atenţie, apoi bifează răspunsurile corecte :


La patinoar
Este joi . Jenică şi Jianu au bilete la concursul de patinaj . Pe drum se
întâlnesc cu Jana .
Ajunşi acolo , îşi caută locurile . În jur e multă lume .
O patinatoare curajoasă începe un şir de piruete .
- Oare noi vom putea patina aşa ?

Este :
luni □
miercuri □
joi □
Jenică şi Jianu merg la : teatru □ Ei se întâlnesc cu : Adina □
cinema □ Jana □
patinoar □ Corina □

2. Află cum se numesc copiii . Aplică etichetele corespunzătoare.

........................ .................. ................... .....................


3 silabe 1 silabă 2 silabe 3 silabe

3. Uneşte corect pentru a obţine propoziţii :


Joi este nouă .
Jucăria mergem la bunici .
Joiana scrie tema la citire .
Janeta este o ţară frumoasă .
Japonia este o junincă.
4. Adevărat sau fals ?
 Prăjiturile sunt preferate de copii . ......
 Joi este a treia zi din săptămână . .....
 Fructul fagului se numeşte jir . ......
 Iarna facem plajă . .....
 Patinajul este un sport . ......
 Stejarul este un animal . .....

5. Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit .


Când vine Jianu la noi ? Bunicul lui Jean este cojocar .
Ce este bunicul lui Jean ? Jenică este curajos .
Cine este curajos ? Jianu vine la noi mâine .

Jean Jenică Janeta Jana

che / Che
1. Colorează caseta cu cuvântul corespunzător imaginii :

ridiche rachetă colet jachetă cheie rachetă nas ochelari


râmă rachete pachet fustă chei avion ureche orar
2. Desparte în silabe , prin linii oblice , cuvintele care conţin grupul de litere che :
etichetă , Enache , cercuri , veche , pereche , Costache , ciupercă , parchet ,
voce , mochetă , cerneală , buchet, Tache , cercei , Marcela , culege , regină

3. Scrie câte sunete şi câte litere conţine fiecare cuvânt :


machetă □ sunete chelner □ sunete chenar □ sunete
□ litere □ litere □ litere
orchestră □ sunete chemare □ sunete
□ litere □ litere
4. Uneşte cuvintele cu sens opus :
chemare desperecheat
nouă despachetează
împerecheat izgonire
împachetează veche
5. Uneşte răspunsul cu întrebarea potrivită :
Bunica poartă o jachetă verde . ` Unde zboară racheta ?
Mocheta este curată . Ce poartă bunica ?
Racheta zboară spre planete îndepărtate . Cum este mocheta ?
6. Completează fiecare propoziţie cu un cuvânt care conţine grupul che :
 Tache descuie uşa cu .......................... .
 Carmen a dăruit mamei un ............................ de zambile .
 Iulian a primit la aniversare o ....................... de tenis .
 Rodica păşeşte uşor pe ....................... .
 Pe Marcel îl doare ........................ .
7. Descoperă grupul de litere care lipseşte din următoarele cuvinte . Colorează casetele
care conţin cuvinte cu grupul de litere che .
....as ....rafă ....nuşiu ....upercă ....nar
....reaşă
....ngăşie ma....e ....mare par....t cole.... pere....
ure.... ridi.... ....rb o....lari fra... ....fră

Ţ
1.Completează cu litera Ţ .
B R Ă A R Ă
C Ă E L
A Ă
U A
V I E L
A M E I T Ă
2.Găseşte cuvintele cu înţeles opus .
atenţie _________ tinereţe _________

curăţenie _________ puţin _________

fetiţă _________ subţire _________

3.Uneşte corect .

raţă harnic
ţăran domestică
ţurţur stâncos
ţărm transparent
băieţel credincios
căţel ascultător
4. Câte cuvinte sunt în fiecare propoziţie ?

 Mihăiţăareciuboţeleroşii . □
 Searaneplimbămpeţărmulmării . □
 Marţiplecămlaţară . □
5.Adevărat sau fals ?
 Ţara noastră se numeşte România . □
 Ţânţarul este o floare . □
 Veveriţa mănâncă mere . □
 Ţapul are coarne . □
 Dimineaţa se serveşte cina . □
 Ţambalul este un instrument muzical . □