Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE

A BISERICII / FILIALEI ............................................................................


Adunarea General a credincioilor penticostali din Localitatea............................
Comuna..........................Strada....................................., Nr........., Cod potal.................,
Judeul..................................., ntrunit n data de................................, n prezena
pastorului / pastorilor........................................................................................................,
a

hotrt

nfiinarea

bisericii

filialei ............................................................................... .
Au fost prezeni un numr de ............ credincioi din care au votat:
- pentru..............,
- mpotriva.........,
- abineri............ .
Conductorul bisericii/filialei a fost ales / numit .............................................................
cu un numr de ............ voturi (dac e cazul).
Secretarul bisericii / filiei a fost ales / numit .................................................................. .
Casierul bisericii / filiei a fost ales / numit .................................................................... .
Membrii

comitet

(dac

cazul)

au

fost

alei

numii: ............................................. .................................................................................


..........................................................
Biserica / filiala ............................................... se afl n Sectorul de biserici condus de
pastorul .......................................................... .

Pastor
Conductor

Secretar