Despre concediul de odihna – informatii utile

Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical, perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. Multumesc anticipat. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pe durata concediului medical, contractul de munca se suspenda de drept (art.50 lit.b din Codul muncii), deci, nu vi se calculeaza concediu de odihna. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului, astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1,75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna, multiplicata cu numarul de zile de concediu, si nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.: premiile). Concediul de odihna se poate acorda si in avans, doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). Insa, trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate, deci concedii medicale, concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca, va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). Referitor la concediul de odihna, Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Art. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-

2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Art. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Art. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Art. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Art. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din

147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. necesare in vederea revenirii la locul de munca. care nu se includ in durata concediului de odihna.motive obiective. Art. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. pentru motive obiective. prevazute in contractul individual de munca. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. salariatii au dreptul la zile libere platite. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Multumesc anticipat. Art. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. concediul nu poate fi efectuat. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. la cererea salariatului. multiplicata cu numarul de zile de concediu. . Art. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in . 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. (1). Art. Referitor la concediul de odihna.: premiile). nu vi se calculeaza concediu de odihna. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. deci. Art. renuntari sau limitari.b din Codul muncii). precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca. deci concedii medicale.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Concediul de odihna se poate acorda si in avans. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.Pe durata concediului medical. Insa. trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). multiplicata cu numarul de zile de concediu. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. contractul de munca se suspenda de drept (art.50 lit.

din motive obiective. pentru programarile individuale. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. . (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. Art. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. dupa caz. dupa caz. prevazute in contractul individual de munca. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. a reprezentantilor salariatilor. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.contractul colectiv de munca aplicabil. concediul nu poate fi efectuat. multiplicata cu numarul de zile de concediu. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. Art. Art. ori cu consultarea salariatului. periculoase sau vatamatoare. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. Art. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. pentru programarile colective. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. nevazatorii. pana la sfarsitul anului urmator. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau.

ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. de anul trecut mie mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care le-am luat pana la 31 martie. concediul de odihna si concediul medical. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. Codul Muncii.Art. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. utile concediu medical. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. care nu se includ in durata concediului de odihna. cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna. necesare in vederea revenirii la locul de munca.09 va fii ultima mea zi de munca la firma X. Contractul colectiv de munca. Acum cand plec. Buna ziua! am nevoie de un sfat in ceea ce priveste urmt problema: 10. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by andreea on 27/08/2010. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Art. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. salariatii au dreptul la zile libere platite.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. HR mi-a spus ca de fapt calculul ptr o luna de munca se face 9+22 (zilele de concediu pe anul acesta)/12 si am dreptul la 2. la cererea salariatului. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. se poate lua concediu de odihna in avans. avand in vedere ca plec . Contabun. pentru motive obiective.8 zi/luna. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. cum se calculeaza concediul de odihna.

concediul de odihna neefectuat se va compensa in bani. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului. asa am calculat ci eu 21/12=1. intrebarea mea este : asa se calculeaza.75 insa ei au calculat 22 (mi s-a acordat o zi pt 1 an in companie)+9 (zilele pe care le mai aveam de anul trecut)/12= 2. • Written by andreea on 30/08/2010. avand in vedere ca eu plec ies in pierdere cu acest sistem de calcul. ce pot face? exista o cale legala prin care eu imi pot recupera zilele? Andreea • Written by admin on 29/08/2010. Daca nu ati efectuat toate zilele de concediu de odihna la carea aveati dreptul.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). la incetarea contractului asa cum prevede legea.58 zi/luna. In primul rand va multumesc ptr promptitudine. Pentru a afla la cate zile de concediu de odihna aveti dreptul pana la incetarea contractului veti inmulti zilele de concediu rezultate pentru fiecare luna cu perioada lucrata din an. calculul este 22/12. Nu am inteles exact intrebarea.mai devreme. Andreea . astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. este ok? avand in vedere ca eu mi le-am luat pana la sf lui martie. Daca angajatorul refuza sa va plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. acest lucru este in defavoarea mea intrucat pierd in loc sa castig cateva zile. la incetarea contractului de munca. am crezut ca. si nu se ajunge la un numitor comun. o sa reformulez intrebarea: de anul trecut mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care conform regulilor firmei tb sa mi le efectuez pana pe 31 martie 2010 (ceea ce am si facut). puteti adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului.

Zilele de concediu neefectuate anul trecut nu intra in formula de calcul al zilelor de concediu la care aveti dreptul in 2010 ci se aduna zilelor de concediu pentru 2010 (zile pe care le-ati efectuat deja) • Written by andreea on 30/08/2010. puteti sa imi indicati unde anume pot gasi in lege raspunsul d-voastra (sa pot merge la cu o dovada la ei)? Cu stima.• Written by admin on 30/08/2010. Andreea • Written by andreea on 31/08/2010. Avand in vedere ca ei calculeaza dupa sistemul 9+22/12 (si vor sa imi ia din zile). este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. . Andreea • Written by admin on 31/08/2010. Da. apreciez foarte mult daca imi raspundeti. saptamana viit este ultima in aceasta firma si as vrea sa imi lamuresc situatia. Nu va pot indica o baza legala in acest sens ci va pot trmite la art. 140 alin.(2) din Codul muncii care prevede ca: . calculul pentru zilele de concediu aferente anului 2010=22/12*perioada lucrata din an. Multumesc din nou ptr raspuns.durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.

Prin “restul de concediu”. restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator. acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs. am sa incerc cu aceste informatii. in perioada solicitata de salariat.cand din motive neimputabile salariatului. la cate? • Written by ani on 05/10/2010. iar zilele de concediu la care ati avut dreptul anul trecut dar nu le-ati efectuat din diverse motive nu au cum sa fie bagate in calulul zilelor de concediu pentru anul in curs. va multumesc. iar in 2010 doresc sa i-au CO restant din 2009. asa cum este prevazut in articolul de mai sus. Care este baza de calcul pentru zilele de CO pentru anul trecut? In 2009 nu am efectuat nici o zi de concediu. eu ca tatic am dreptul la zile libere cu aceasta ocazie? daca da. • Written by andreea on 01/09/2010.(2): . intelegem zilele de concediu calculate deja pentru anul trecut dar neefectuate din diverse motive. am si eu o intrebare sotia mea a nascut. Ca baza de calcul se ia ultimele 3 luni din 2009? SAU ultimele luni lucrate din 2010? .60 alin. ANDREEA • Written by cristi473 on 24/09/2010. De aici se intelege clar ca zilele de concediu se calculeaza pentru ativitatea prestata intr-un an calendartic.Iar Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007-2010 prevede la art.

• Written by admin on 14/10/2010.• Written by admin on 05/10/2010. daca eu am intrat in somaj? • Written by predov on 13/10/2010. indiverent daca este efectuat concediul de odihna aferent anului trecut sau anului in curs. Potrvit art. durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). martie 2010. iar durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. feb. • Written by galatanu on 13/10/2010. dumneavoastra aveti dreptul la concediu de odihna si la indemnizatia aferenta pentru perioada lucrata din 2009 si 2010. Pentru perioada in care ati fost in concediu fara plata. nu se acorda concediu de odihna. intrebare. Astfel. daca pe anul 2010 angajatorul mi-a platit imdemnizatia de concediu de odihna pe tot anul iar incepand cu 16 septembrie 2010 mi-a incetat contractul de munca din motive ce nu tin de natura angajatului. martie2010 am fost trimiti in fara platape motiv ca iarna nu sunt comenzi. am fost angajata anul trecut 2009 in luna august si in decembrie 2009 . ce se va intampla cu aceasta indemnizatie pentru cele 3 luni si jumate ? Trebuie sa returnez suma corespunzatoare acestei perioade .mai am dreptul la concediul de odihna si la indemnizatia lui.va multumesc. Ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul de odihna.140 din Codul Muncii. fiinca nu este .15 zile si lunile ian. februarie. respectiv 15 zile din luna decembrie 2009 si lunile ianuarie.

o poate face. • Written by elisabeta on 27/12/2010. Buna seara.b din Codul muncii).vreau sa imi spune ti si mie unde este stipulat in codul muncii “Cele 23 de zile de co sunt anuale insa Codul Muncii prevede ca co se acorda doar pe perioada efectiv lucrata”. • Written by nic on 29/10/2010.am avut 2 saptamani de concediu medical pe anul 2010. pe durata concediului medical contractul de munca se suspenda de drept (art. . Insa. deci. Am o mare dumerire . nu se calculeaza concediu de odihna. daca angajatorul doreste sa va acorde zile de concediu de odihna si pentru aceasta perioada.50 lit. • Written by florin on 10/11/2010.am concediu stabilit prin contract de munca la 23 de zile pe anul 2010. De la 1 noiembrie am iesit la pensie. sunt cadru didactic.am lucrat in perioada 1 septembrie 2008 -1 aprilie 2009 .apoi am intrat in concediu medical pana la 1 noiembrie 2010 fara intrerupere (mentionez ca in certificatele medicale am inscris codul 14 -neoplazie ).perioada lucrata iar contractul de munca in perioada concediului fara plata se suspenda cu acordul partilor. Legal. Am dreptul la plata concediului de odihna neefectuat in perioada septembrie 2008-aprilie 2009 . in cazul in care am fost 1 luna in concediul medical aceasta perioada se scade din concediul cuvenit? • Written by admin on 01/11/2010.

Multumesc frumos • Written by elisabeta on 27/12/2010.141 alin. durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.140 alin.(2) din Codul Muncii. Daca in luna februarie 2011. • Written by IULIA on 04/01/2011. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. Daca pana iesiti la pensie nu efectuati zilele de concediu la care aveti dreptul. . conoform art. Potrivit art. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza.(4) din Codul Muncii. zilele neefectuate se compenseaza in bani. Art.ies la pensie. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. 140 din Codul Muncii: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Adica se i-a din concediul de odihna 2 zile avand 2 saptamani? • Written by admin on 28/12/2010.am dreptul la concediu de odihna pentru anul 2011? • Written by admin on 05/01/2011.

o. Desigur. daca am lucrat din 01 06 2010 la firma unde imi desfasor in prezent activitatea dar deducerea de impozit pt. Ce pot face acum. licitatii lucrari constructii). O parte din angajati au acceptat la sfarsitul anului 2010 sa primeasca contravaloarea acestor bani in produse de materiale de constructii de la magazinul ‘y’ impus de conducere. Beneficiez de zilele aferente concediului de odihna din anii trecuti in anul 2011 ? Si cati ani in urma? • Written by ion on 16/01/2011. In 2010 cu toate ca am facut cerere pt concediul pe 2009 mi s-au promis doar banii de concediu pentru care am complectat o cerere speciala tipizata pentru solicitarea banilor (in aceasta situatie fiind un numar foarte mare de angajati) bani pe care nu i-am primit nici pana in prezent. lucru cu care eu nu am fost de acord si nu am complectat o alta cerere tipizata special pentru aceasta optiune.• Written by Ionel on 11/01/2011. Lucrez la firma x din 2009 la un compartiment foarte activ (preg. ca sa beneficiez de drepturile legale aferente concediului pe 2009 ? Mentionez ca lucrez in continuare la aceasta firma mare care este puternica pe plan local si in nici un caz nu este in curs de lichidare sau insolventa. Am beneficiat in fiecare an de plata concediului de odihna dar nu mi-am luat zilele aferente. • Written by Oprisan Milu on 11/01/2011. Rog raspuns cat mai repede cu putinta. dificultatile financiare de moment (firma avand de incasat foarte multi bani) nu cred ca indreptatesc privarea angajatiilor de drepturile constitutionale privind acordarea drepturilor banesti aferente concediilor. in 2011. Lucrez la o firma privata . documentatiilor pt. . copil ????? • Written by admin on 16/01/2011. am dreptul la c. fiind si nou angajat. In 2009 datorita volumului f mare de munca nu am putut lua concediu.

asa cum prevede legea. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. acesta se acordata numai pentru veniturile din salarii realizate la locul de munca unde salariatul are functia de baza. sau la incetarea contractului de munca refuza sa-i plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. renuntari sau limitari. . efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Pentru mai multe detalii citi articole din Codul muncii prezentate in materialul de mai sus. (1). In conditiile in care salaritul nu si-a efectuat zilele de concediu de odihna din motive neimputabile lui si angajatorul refuza sa-i acorde acest drept pana la sfarsitul anului urmator. pana la sfarsitul anului urmator. • Written by admin on 16/01/2011. si nu se ajunge la un numitor comun. Depinde si ce prevede Regulamentului intern al societatii dar si de prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de societate (daca este cazul) in legatura cu acordarea concediului de odihna. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. Potrivit art. 141 din Codul Muncii: (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In ceea ce priveste deducerea personala.Potrivit art. Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Deci.56 din Codul Fiscal. Indemnizatia de concediu aferenta concediului de odihna neefectuat poate fi solicitata numai la incetarea raportului de munca. salariatul poate adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului. potrivit art. 139 din Codul Muncii. Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. aveti dreptul la concediu de odihna pentru perioada lucrata in 2010.

• Written by admin on 16/01/2011. La firma nu mi s-a spus nimic concret dar am auzit la diversi colegi ca daca nu le . si mi-au fost refuzate din varii motive……. nu puteti beneficia si zile de concediu. Buna ziua As dori sa stiu daca este obligatoriu sa imi iau zilele de concediu ramase din 2010 pana in martie 2011. Sunt insarcinata in 30 saptamani si din ianuarie 2011 si pana in 15 februarie am fost in concediu medical. urmand sa nasc la sfarsitul lunii aprilie? Restul de zile pana la 21 de concediu de odihna le pot luat dupa ce termin concediul de crestere a copilului de 2 ani? • Written by Criss on 22/02/2011.. 141 din Codul Muncii.el comunicandu-mi verbal cum ca de la data X sunt in concediu N zile? Ce pot sa fac……? • Written by odett on 14/02/2011. Pot beneficia de 8 zile de concediu de odihna pe anul 2011 in conditiile in care de la 1 martie 2011 intru in concediu prenatal. Daca totusi vi s-au compensat in bani zilele de concediu neefectuate. • Written by Marin on 25/01/2011. chiar daca legea nu permite acest lucru. Pot fi trimis verbal de catre angajator/patron in concediu de odihna? Am depus doua cereri de concediu de odihna partial (la indrumarea acestuia/a patronului). Potrivit art. buna ziua am si eu o intrebare. compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

avand in vedere ca. la firma unde lucrez exista un numar destul de mare de angajati care mai au zile de concediu si din 2009 si concediu integral pe 2010.multumesc • Written by Florin on 15/03/2011.75 zile de concediu pe luna).putem sa le luam in 2011?? multumesc • Written by vasilica www on 15/03/2011. de ce trebuie sa avem in vedere 12 luni ( 1. Daca durata concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pot sa am contracte de munca cu zile de concediu de odihna diferite pentru angajati ?!? (firma pana in 20 angajati) si mai exact 15 angajati cu 21 zile concediu odihna anual . nu se presteaza nicio munca? . in ce consta diferenta minim-maxim a zilelor de concediu de odihna?am 20 de ani de munca pe carnet neintrerupt?pe contractul de munca scrie 21 de zile. • Written by vasile on 17/03/2011.luam pana in martie 2011 nu mai avem dreptul sa le luam dupa aia si nici nu ni se platesc.ce se intampla cu aceste zile. Multumesc • Written by cristina on 25/02/2011.. in cele 21 zile de concediu de odihna.. a 16-a persoana sa aiba 26 zile de concediu de odihna ?!?? nu se tine cont de vechimea in munca pentru a fi diferentiat!!! Multumesc in avans.

02.cu contract de munca nedetminat.2011. Am fost in concediu fara plata. Am o nelamurire in legatura cu concediul de odihna. Dar aceste 10 zile trebuie sa fie neaparat primul concediu din an? Si apoi i se pot da si celelalte zile fractionat? va rog mult sa imi raspundeti pentru ca am divergenta de idei cu angajatorul si nu stiu cum il pot convinge pentru ca in Cod nu scrie nimic expres despre o perioada minima de concediu. In noul Cod se spune ca “In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. lucrez din 14. Pot sa’mi iau concediu in acest an?…Va multumesc • .• Written by be on 13/04/2011. As vrea sa stiu si eu va rog dupa cat timp ai dreptul la concediu de odihna.am dreptul la concediu de odihna in 2011? • Written by ANCUTA on 03/05/2011.Dupa ce perioada pot beneficia de concediu de odihna? Lucrez in sistemul sanitar.” Dar daca angajatul vrea un concediu de 5 zile? sau 7? sau are nevoie de 2-3 zile? Angajatorul nu poate sa-i dea o perioada mai mica de concediu la cererea angajatului? Bineinteles ca ii va da si restul de 10 zile lucratoare consecutive intrun an calendaristic. Va multumesc! • Written by ge0rgi on 05/05/2011. • Written by ADRIANA DITI on 26/04/2011. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Lucrez din ianuarie 2011. Buna ziua.

am si eu o nelamurire Sunt angajata din februarie 2011.dupa ce am stat cele 15 zile de preaviz pe care mai mult m-au obligat sa le stau. A dori sa stiu cate zile de concediu de odihna am dreptul pentru anul 2011 avand in vedere ca sunt insarcinata si data probabila a nasterii este 14.2010. as avea nevoie si eu de mai multe raspunsuri….deoarece pana in momentul de fata nu mi s-a .cand mi-au dat restul de banii. • Written by cosmina on 15/06/2011. atata vreme cat ai prestat deja activitate si ai dreptul la zile de concediu. Buna ziua. Deoarece contractul meu de munca nu se incheie ci doar se suspenda. am fost angajata la o firma incepand cu data de 03. adica 25 de zile atat cat am dreptul? Multumesc pentru raspuns. mi-am dat demisia conform art 79 legea 53/2003 am 15 zile de preaviz. Va multumesc! Astept raspuns! • Written by bucur oana on 19/06/2011.01. buna ziua.11. Bun ziua.Written by admin on 07/05/2011. Nu este prevazut in legislatia muncii dupa cat timp de la angajare sau dupa cat timp de la reluarea activitatii iti poti lua concediu de odihna.2011. • Written by LINCA CLAUDIA on 14/06/2011.astazi a fost ultima zi de lucru la aceasta firma. as putea beneficia de intreg concediul. Teoretic se poate lua oricand.dar contractul l-am primit semnat si inregistrat la ITM incapand cu data de 01.2011.10. Insa nu trebuie sa uitam si de regulamentul intern in care pot fi prevazute clauze specifice la nivel de angajator si nici de faptul ca un concediu se ia cu aprobarea angajatorului si dupa planificarea facuta la sfarsitul anului calndaristic pentru anul ce urmeaza.am intrebat si de plata zilelor de concediu neefectuate. as vrea sa stiu daca din zilele de preaviz am dreptul de a-mi lua concediu si de la firma mi s-a spus ca doar dupa 6 luni lucrate ai dreptul la concediu.

beneficiind si de prima de facanta de 700 lei care impozitata ramane 469 lei.diferenta de salariu intre mn si el este de 50 lei in favoarea lui si la sporul de vechime de 120 lei.spuneti’mi si mie cum este posibil ca eu cu aproape acelasi salariu sa iau toti banii pe concediu 2000 lei cu tot cu AVANS si el 2700 LEI CU TOT CU AVANS? undeva sunt sigur ca ma pacalit. multumesc. as dori sa stiu daca este normal sa se procedeze asa? Multumesc anticipat! . dar 700? • Written by Liliana on 07/07/2011. ceea ce mi se pare absurd sa va spun si dc.pe 15 iulie un coleg al meu pleaca in concediu. o intrebare am si eu daca se poate. rugamintea mes este sa-mi explice si mie cineva cate zile de concediu as fi avut dreptul sa-mi i-au si daca este corect ceea ce mi s-a spus.intelegeam sa fie de 2-300 lei chiar.dat nici o zi de concediu de odihna.toti banii pe card i’am avut 2000 lei cu tot cu avansul de 543 lei care totta lumea stie ca este suma fixa.imi pun aceasta intrebare ptr ca totusi diferenta este mult prea mare de 700 lei.iar raspunsul a fost ca nu se pot plati deoarece nu am facut nici o cerere de concediu in prealabil pentru a-mi plati zilele respective….mentionez ca nici o colega nu a facut nici o cerere de concediu si nu inteleg de ce eu ar fi trebuit sa fac una pentru a-mi primi banii cuveniti.am un salariu de 1358 lei. • Written by cossti77 on 02/07/2011. iar anul acesta cand am plecat in concediu (15feb) am plecat cu salariu cel vechi adica 1220. As dori sa stiu daca in cazul in care imi iau zile de concediu fara plata mi se scad zile si din concediul de odihna? Si in ce proportie? Daca sambetele si duminicile se calculeaza la concediul fara plata? De sx: am fost plecata in concediu fara plata 48 de zile lucratoare insa mi s-au luat 4 zile din concediul de odihna pentru aceste 48 de zile de concediu fara plata.un total de 170 lei. Buna ziua.ptr ca daca o sun si ii cer metoda si formula de calcul cu siguranta nu mi’o va da doamna contabila..va rog frumos imi puteti spune si mie cum se calculeaza remuneratia ptr CO?MENTIONEZ CA BENEFICIEZ DE 26 ZILE CO.

pt ca mi se pare logic. durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 7 alin. Ce parere aveti de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European care e prioritar Codului Muncii. Si intre timp eu inca reglez CO in functie de CM. . care prin art. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. • Written by admin on 11/07/2011. intrucat pe durata concediului fara plata salariatul nu desfasoara activitate. 1 spune ca “statele membre iau masurile necesare pentru ca orice lucrator sa beneficieze de un concediu medical anual platit de cel putin 4 saptamani” in raport cu reducerea CO in raport cu orele de CM? Sunt foarte interesata de raspuns pt ca lucrez in HR si cele doua probleme se cam lovesc cap in cap. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. • Written by admin on 11/07/2011. Dar daca nu e legal? • Written by marina on 08/07/2011. Potrivit art. Concediu fara plata pentru nevoi personale afecteaza zilele de concediu de odihna.Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. Buna ziua tuturor! Am o nelamurire si doresc sa-mi raspundeti-O persoana lucreaza ca bugetar fiind angajata cu norma intreaga si cumuleaza in aceeasi institutie inca jumatate de norma. Cat concediu de odihna primeste si daca este platit? Multumesc.• Written by Diana on 08/07/2011. 145 din Codul Muncii republicat.

multiplicata cu numarul de zile de concediu. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca.45*5 zile=282 2.45*5=277 Astfel. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. Indemnizatia de concediu de odihna calculata la salariu de baza 1220/22=45. 1. • Written by andreea on 18/07/2011. Astfel. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. prevazute in contractul individual de munca. Exemplu de calcul: Salariu de baza=1220 lei Co =5 zile in luna iunie. Buna ziua! Am si eu o nelamurire: sunt angajata la o firma din noiembrie 2010 si as vrea sa imi iau concediu de odihna in august 2011. indemnizatia lutat in calcul. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin.: premiile).Potrivit art. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. La cate zile de concediu am dreptul? Angajatorul mi-a spus ca daca am sub 1 an vechime nu am dreptul la concediu de . multiplicata cu numarul de zile de concediu. Media drepturilor salariale din ultimele 3 luni: Mai=1220 lei-22 zile Aprilie =1220 lei-20 zile Martie = 1220 lei 23 zile 3660/65=55.150 din codul muncii republicat: (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. Calcul salariu luna iunie: 1220/22*17=943 943+282=1225 din care scadem contributiile si impozitul si aven un net de 896 lei. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. intrucat este mai favorabila salariatului este cea de 282 lei. indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna.

Referitor la concediul de odihna.Mentionez ca nu am luat nici concediu fara plata nici de odihna pana acum. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1.: premiile). Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. contractul de munca se suspenda de drept (art. nu vi se calculeaza concediu de odihna.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. Multumesc anticipat. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. 139 . Insa. Pe durata concediului medical.odihna. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca. multiplicata cu numarul de zile de concediu. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit).50 lit. Concediul de odihna se poate acorda si in avans. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. deci concedii medicale.Multumesc anticipat! Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical.b din Codul muncii). deci.

(3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. a reprezentantilor salariatilor. periculoase sau vatamatoare. angajatorul este obligat sa . renuntari sau limitari. Art. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. dupa caz. ori cu consultarea salariatului. Art. pentru programarile individuale. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. nevazatorii. pana la sfarsitul anului urmator. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. pentru programarile colective. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Art. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (1). dupa caz. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin.(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. Art. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu.

care nu se includ in durata concediului de odihna. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. cum se calculeaza concediul de odihna. Codul Muncii. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. Art. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. prevazute in contractul individual de munca. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. pentru motive obiective. concediul de odihna si concediul medical. necesare in vederea revenirii la locul de munca. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. Art. Art. la cererea salariatului. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. Contabun. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. salariatii au dreptul la zile libere platite.ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. multiplicata cu numarul de zile de concediu. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. . 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. Art. concediul nu poate fi efectuat. Contractul colectiv de munca. din motive obiective.

numai cum vrea patronul : 1 zi azi.cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna.daca am avut in acest an 7zile concediu de odihna se scade din vechime ? perioada minima ptr ajutor de somaj.norocul face ca nu avem dreptul mai mult de 7 zile de concediu. pe data de 17 o8 2011 am un an la o firma particulara.astept raspuns. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna. • Written by anonima on 05/08/2011.este normal asa ceva .imi expira contractul de munca .reiese ca nu am concediu.daca fiecare din noi bagam consecutiv pt cealalta.5 peste 1 Luna.20 zile anual ? • Written by mihai on 26/07/2011.pana la intoarcerea celei din concediu.daca una isi ea concediul de odihna celelalte 2 trebuie sa lucreze in fiecare zi.pot sau am sa beneficiez de ajutor de somaj???multumesc— ps.(anonima)suntem 3 persoane facem tura de 2 zile cu 1 libera.una peste 2 saptamani.anuntat prin telefon acasa ? Cate zile trebuie sa mi se dea minim. lucrez la o firma mica. Mi se poate da CO. va multumesc • . utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by Costica on 24/07/2011.din calculele mele.si mi s-a pus in vedere ca nu mi se v-a prelungii adica voi fi dat afara….Nu mai este valabil regula : minim 15 zile odata. se poate lua concediu de odihna in avans. utile concediu medical.

cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile.Va multumesc! • Written by admin on 10/08/2011. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. unde am cartea de munca am contract pe perioada nedeterminata. potrivit Codului Muncii republicat. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.La prima institutie.De doi ani de zile . Durata minima a concediului de odihna anual. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca.La al doilea loc de munca am contract pe perioada determinata si lucrez aici de cinci ani de zile. Sunt angajata la doua institutii de cultura. ori cu consultarea salariatului.Concediul la cele doua institutii se efectueaza in luna iulie. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.As vrea sa stiu daca pot beneficia de doua concedii de odihna. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. dupa caz. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. dupa caz. Potrivit art. este de 20 de zile lucratoare. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. • Written by admin on 10/08/2011. pentru programarile individuale. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau.la cel de al doilea loc de munca mi se spune ca nu am dreptul la concediu de odihna si trebuie sa-mi iau concediu fara plata(explicatia celui de al doilea angajator este ca deja am un concediu de odihna de la primul loc de munca). . (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.Written by Daniela on 10/08/2011. pentru programarile colective. 148 din codul muncii republicat: (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. a reprezentantilor salariatilor.

renuntari sau limitari. Astfel. este de 20 de zile lucratoare. veti beneficia de concediu de odihna la ambele locuri de munca. Atentie! Daca ati lucrat un an de zile si ati beneficiat doar de 7 zile de concediu de odihna. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile.145 din Codul muncii republicat: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. • Written by mocan ramona on 17/08/2011. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Potrivit art. Daca aveti un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cereri (norma intreaga) atunci puteti intra in somaj. zilele ramase neefectuate se vor compensa in bani la data incetarii contractului de munca. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Zilele de concediu de odihna nu se scad din vechimea de munca. • Written by admin on 10/08/2011. Durata minima a concediului de odihna. • Written by admin on 10/08/2011. 144 din Codul Muncii republicat: (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. chiar daca aveti doua contracte de munca.Contractul de munca incheiat pe durata determinata incetraza de drept la data prevazuta in contract. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. chiar si pentru contractele incheiate pe duarata determinata. . Potrivit art. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

RASPUNS . citeste Codul Muncii.O.o.mai devreme de un an efectuat la locul de munca . . eu stiind ca C.O. • Written by Livia on 20/08/2011.este corect si normal?…. ce pot face mai departe? ……. ai dreptul la c. .Sunt angajata de 6 luni cu contract pe perioada nedeterminata . .intreb deoarece nu cunosc aceeasta lege . patronul imi refuza cererea de 3 zile de C. . fara plata . obligandu-ma sa imi iau CO.MULTUMIRI ANTICIPATE PT.O. este direct proportional cu lunile lucrate . insinuind ca nu am dreptul la C. pentru perioada lucrata.