Despre concediul de odihna – informatii utile

Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical, perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. Multumesc anticipat. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pe durata concediului medical, contractul de munca se suspenda de drept (art.50 lit.b din Codul muncii), deci, nu vi se calculeaza concediu de odihna. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului, astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1,75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna, multiplicata cu numarul de zile de concediu, si nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.: premiile). Concediul de odihna se poate acorda si in avans, doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). Insa, trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate, deci concedii medicale, concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca, va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). Referitor la concediul de odihna, Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Art. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-

2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Art. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Art. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Art. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Art. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din

Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Art. pentru motive obiective. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. concediul nu poate fi efectuat. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. Multumesc anticipat. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical. Art. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. salariatii au dreptul la zile libere platite. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva.motive obiective. la cererea salariatului. necesare in vederea revenirii la locul de munca. . (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. Art. care nu se includ in durata concediului de odihna. multiplicata cu numarul de zile de concediu. prevazute in contractul individual de munca.

: premiile). precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Concediul de odihna se poate acorda si in avans.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in . multiplicata cu numarul de zile de concediu. (2) Prin exceptie de la prevederile alin.Pe durata concediului medical. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. Insa. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. deci. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). (1). 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). contractul de munca se suspenda de drept (art. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.50 lit. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza.b din Codul muncii). concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca. Referitor la concediul de odihna. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. renuntari sau limitari. trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. deci concedii medicale. nu vi se calculeaza concediu de odihna. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. Art. Art. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului.

angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. dupa caz. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. Art. dupa caz. pana la sfarsitul anului urmator. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. Art. din motive obiective. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. Art. . pentru programarile individuale. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. nevazatorii. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. pentru programarile colective. Art. prevazute in contractul individual de munca. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. periculoase sau vatamatoare. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. a reprezentantilor salariatilor. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. concediul nu poate fi efectuat. ori cu consultarea salariatului. multiplicata cu numarul de zile de concediu.contractul colectiv de munca aplicabil. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt.Art.8 zi/luna. utile concediu medical. Buna ziua! am nevoie de un sfat in ceea ce priveste urmt problema: 10. salariatii au dreptul la zile libere platite. la cererea salariatului. de anul trecut mie mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care le-am luat pana la 31 martie. Acum cand plec. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.09 va fii ultima mea zi de munca la firma X.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. Codul Muncii. care nu se includ in durata concediului de odihna. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna. cum se calculeaza concediul de odihna.ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. Art. pentru motive obiective. Contabun. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. HR mi-a spus ca de fapt calculul ptr o luna de munca se face 9+22 (zilele de concediu pe anul acesta)/12 si am dreptul la 2. concediul de odihna si concediul medical. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by andreea on 27/08/2010. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. se poate lua concediu de odihna in avans. avand in vedere ca plec . cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna. necesare in vederea revenirii la locul de munca. Contractul colectiv de munca. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite.

asa am calculat ci eu 21/12=1. Daca angajatorul refuza sa va plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. acest lucru este in defavoarea mea intrucat pierd in loc sa castig cateva zile.mai devreme. Pentru a afla la cate zile de concediu de odihna aveti dreptul pana la incetarea contractului veti inmulti zilele de concediu rezultate pentru fiecare luna cu perioada lucrata din an. la incetarea contractului de munca. si nu se ajunge la un numitor comun. Andreea . o sa reformulez intrebarea: de anul trecut mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care conform regulilor firmei tb sa mi le efectuez pana pe 31 martie 2010 (ceea ce am si facut). avand in vedere ca eu plec ies in pierdere cu acest sistem de calcul. este ok? avand in vedere ca eu mi le-am luat pana la sf lui martie. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. puteti adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului.58 zi/luna. calculul este 22/12. In primul rand va multumesc ptr promptitudine.75 de zile de concediu pentru fiecare luna).75 insa ei au calculat 22 (mi s-a acordat o zi pt 1 an in companie)+9 (zilele pe care le mai aveam de anul trecut)/12= 2. • Written by andreea on 30/08/2010. concediul de odihna neefectuat se va compensa in bani. am crezut ca. intrebarea mea este : asa se calculeaza. ce pot face? exista o cale legala prin care eu imi pot recupera zilele? Andreea • Written by admin on 29/08/2010. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului. Nu am inteles exact intrebarea. Daca nu ati efectuat toate zilele de concediu de odihna la carea aveati dreptul. la incetarea contractului asa cum prevede legea.

(2) din Codul muncii care prevede ca: . apreciez foarte mult daca imi raspundeti. Multumesc din nou ptr raspuns. saptamana viit este ultima in aceasta firma si as vrea sa imi lamuresc situatia. calculul pentru zilele de concediu aferente anului 2010=22/12*perioada lucrata din an. Nu va pot indica o baza legala in acest sens ci va pot trmite la art.durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. Avand in vedere ca ei calculeaza dupa sistemul 9+22/12 (si vor sa imi ia din zile). Da. Andreea • Written by admin on 31/08/2010. Zilele de concediu neefectuate anul trecut nu intra in formula de calcul al zilelor de concediu la care aveti dreptul in 2010 ci se aduna zilelor de concediu pentru 2010 (zile pe care le-ati efectuat deja) • Written by andreea on 30/08/2010. . Andreea • Written by andreea on 31/08/2010. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. puteti sa imi indicati unde anume pot gasi in lege raspunsul d-voastra (sa pot merge la cu o dovada la ei)? Cu stima. 140 alin.• Written by admin on 30/08/2010.

Prin “restul de concediu”. ANDREEA • Written by cristi473 on 24/09/2010. intelegem zilele de concediu calculate deja pentru anul trecut dar neefectuate din diverse motive.Iar Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007-2010 prevede la art. in perioada solicitata de salariat. am sa incerc cu aceste informatii.cand din motive neimputabile salariatului. am si eu o intrebare sotia mea a nascut. • Written by andreea on 01/09/2010. la cate? • Written by ani on 05/10/2010. iar zilele de concediu la care ati avut dreptul anul trecut dar nu le-ati efectuat din diverse motive nu au cum sa fie bagate in calulul zilelor de concediu pentru anul in curs. Ca baza de calcul se ia ultimele 3 luni din 2009? SAU ultimele luni lucrate din 2010? . asa cum este prevazut in articolul de mai sus. De aici se intelege clar ca zilele de concediu se calculeaza pentru ativitatea prestata intr-un an calendartic. iar in 2010 doresc sa i-au CO restant din 2009. Care este baza de calcul pentru zilele de CO pentru anul trecut? In 2009 nu am efectuat nici o zi de concediu.(2): . eu ca tatic am dreptul la zile libere cu aceasta ocazie? daca da. va multumesc. restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator. acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs.60 alin.

durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). daca eu am intrat in somaj? • Written by predov on 13/10/2010.va multumesc. • Written by admin on 14/10/2010. dumneavoastra aveti dreptul la concediu de odihna si la indemnizatia aferenta pentru perioada lucrata din 2009 si 2010. Potrvit art. fiinca nu este . ce se va intampla cu aceasta indemnizatie pentru cele 3 luni si jumate ? Trebuie sa returnez suma corespunzatoare acestei perioade .mai am dreptul la concediul de odihna si la indemnizatia lui. feb. am fost angajata anul trecut 2009 in luna august si in decembrie 2009 . februarie. Pentru perioada in care ati fost in concediu fara plata. iar durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul de odihna. daca pe anul 2010 angajatorul mi-a platit imdemnizatia de concediu de odihna pe tot anul iar incepand cu 16 septembrie 2010 mi-a incetat contractul de munca din motive ce nu tin de natura angajatului. indiverent daca este efectuat concediul de odihna aferent anului trecut sau anului in curs. martie 2010. • Written by galatanu on 13/10/2010. respectiv 15 zile din luna decembrie 2009 si lunile ianuarie.15 zile si lunile ian.• Written by admin on 05/10/2010. Astfel. nu se acorda concediu de odihna. martie2010 am fost trimiti in fara platape motiv ca iarna nu sunt comenzi.140 din Codul Muncii. intrebare.

Am o mare dumerire .am concediu stabilit prin contract de munca la 23 de zile pe anul 2010. daca angajatorul doreste sa va acorde zile de concediu de odihna si pentru aceasta perioada.perioada lucrata iar contractul de munca in perioada concediului fara plata se suspenda cu acordul partilor.am avut 2 saptamani de concediu medical pe anul 2010. pe durata concediului medical contractul de munca se suspenda de drept (art. nu se calculeaza concediu de odihna. • Written by elisabeta on 27/12/2010.vreau sa imi spune ti si mie unde este stipulat in codul muncii “Cele 23 de zile de co sunt anuale insa Codul Muncii prevede ca co se acorda doar pe perioada efectiv lucrata”. De la 1 noiembrie am iesit la pensie.b din Codul muncii). o poate face. in cazul in care am fost 1 luna in concediul medical aceasta perioada se scade din concediul cuvenit? • Written by admin on 01/11/2010. Am dreptul la plata concediului de odihna neefectuat in perioada septembrie 2008-aprilie 2009 .apoi am intrat in concediu medical pana la 1 noiembrie 2010 fara intrerupere (mentionez ca in certificatele medicale am inscris codul 14 -neoplazie ). Insa. • Written by florin on 10/11/2010.am lucrat in perioada 1 septembrie 2008 -1 aprilie 2009 . Legal. • Written by nic on 29/10/2010. .50 lit. Buna seara. deci. sunt cadru didactic.

conoform art. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.(4) din Codul Muncii. Daca in luna februarie 2011. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. 140 din Codul Muncii: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului).Multumesc frumos • Written by elisabeta on 27/12/2010. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Potrivit art.140 alin. Daca pana iesiti la pensie nu efectuati zilele de concediu la care aveti dreptul. Art. zilele neefectuate se compenseaza in bani.(2) din Codul Muncii. Adica se i-a din concediul de odihna 2 zile avand 2 saptamani? • Written by admin on 28/12/2010.ies la pensie.am dreptul la concediu de odihna pentru anul 2011? • Written by admin on 05/01/2011.141 alin. . durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. • Written by IULIA on 04/01/2011.

lucru cu care eu nu am fost de acord si nu am complectat o alta cerere tipizata special pentru aceasta optiune. in 2011. licitatii lucrari constructii). Lucrez la firma x din 2009 la un compartiment foarte activ (preg. documentatiilor pt.• Written by Ionel on 11/01/2011. dificultatile financiare de moment (firma avand de incasat foarte multi bani) nu cred ca indreptatesc privarea angajatiilor de drepturile constitutionale privind acordarea drepturilor banesti aferente concediilor. Beneficiez de zilele aferente concediului de odihna din anii trecuti in anul 2011 ? Si cati ani in urma? • Written by ion on 16/01/2011. am dreptul la c. Am beneficiat in fiecare an de plata concediului de odihna dar nu mi-am luat zilele aferente. . Rog raspuns cat mai repede cu putinta. In 2009 datorita volumului f mare de munca nu am putut lua concediu. In 2010 cu toate ca am facut cerere pt concediul pe 2009 mi s-au promis doar banii de concediu pentru care am complectat o cerere speciala tipizata pentru solicitarea banilor (in aceasta situatie fiind un numar foarte mare de angajati) bani pe care nu i-am primit nici pana in prezent.o. daca am lucrat din 01 06 2010 la firma unde imi desfasor in prezent activitatea dar deducerea de impozit pt. Lucrez la o firma privata . Ce pot face acum. fiind si nou angajat. • Written by Oprisan Milu on 11/01/2011. copil ????? • Written by admin on 16/01/2011. Desigur. O parte din angajati au acceptat la sfarsitul anului 2010 sa primeasca contravaloarea acestor bani in produse de materiale de constructii de la magazinul ‘y’ impus de conducere. ca sa beneficiez de drepturile legale aferente concediului pe 2009 ? Mentionez ca lucrez in continuare la aceasta firma mare care este puternica pe plan local si in nici un caz nu este in curs de lichidare sau insolventa.

potrivit art. acesta se acordata numai pentru veniturile din salarii realizate la locul de munca unde salariatul are functia de baza. Pentru mai multe detalii citi articole din Codul muncii prezentate in materialul de mai sus. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. salariatul poate adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. renuntari sau limitari. aveti dreptul la concediu de odihna pentru perioada lucrata in 2010. sau la incetarea contractului de munca refuza sa-i plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. si nu se ajunge la un numitor comun. dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. Potrivit art.Potrivit art. Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. Indemnizatia de concediu aferenta concediului de odihna neefectuat poate fi solicitata numai la incetarea raportului de munca. asa cum prevede legea. . efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. In conditiile in care salaritul nu si-a efectuat zilele de concediu de odihna din motive neimputabile lui si angajatorul refuza sa-i acorde acest drept pana la sfarsitul anului urmator. Depinde si ce prevede Regulamentului intern al societatii dar si de prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de societate (daca este cazul) in legatura cu acordarea concediului de odihna. 141 din Codul Muncii: (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. • Written by admin on 16/01/2011. pana la sfarsitul anului urmator. 139 din Codul Muncii. In ceea ce priveste deducerea personala. (1). Deci. (2) Prin exceptie de la prevederile alin.56 din Codul Fiscal.

Daca totusi vi s-au compensat in bani zilele de concediu neefectuate.. Sunt insarcinata in 30 saptamani si din ianuarie 2011 si pana in 15 februarie am fost in concediu medical. buna ziua am si eu o intrebare. nu puteti beneficia si zile de concediu. Buna ziua As dori sa stiu daca este obligatoriu sa imi iau zilele de concediu ramase din 2010 pana in martie 2011. Pot beneficia de 8 zile de concediu de odihna pe anul 2011 in conditiile in care de la 1 martie 2011 intru in concediu prenatal. La firma nu mi s-a spus nimic concret dar am auzit la diversi colegi ca daca nu le .el comunicandu-mi verbal cum ca de la data X sunt in concediu N zile? Ce pot sa fac……? • Written by odett on 14/02/2011. chiar daca legea nu permite acest lucru. 141 din Codul Muncii. si mi-au fost refuzate din varii motive……. urmand sa nasc la sfarsitul lunii aprilie? Restul de zile pana la 21 de concediu de odihna le pot luat dupa ce termin concediul de crestere a copilului de 2 ani? • Written by Criss on 22/02/2011.• Written by admin on 16/01/2011. compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Potrivit art. Pot fi trimis verbal de catre angajator/patron in concediu de odihna? Am depus doua cereri de concediu de odihna partial (la indrumarea acestuia/a patronului). • Written by Marin on 25/01/2011.

la firma unde lucrez exista un numar destul de mare de angajati care mai au zile de concediu si din 2009 si concediu integral pe 2010. • Written by vasile on 17/03/2011. in cele 21 zile de concediu de odihna. Multumesc • Written by cristina on 25/02/2011. in ce consta diferenta minim-maxim a zilelor de concediu de odihna?am 20 de ani de munca pe carnet neintrerupt?pe contractul de munca scrie 21 de zile.75 zile de concediu pe luna).. avand in vedere ca. nu se presteaza nicio munca? .ce se intampla cu aceste zile.putem sa le luam in 2011?? multumesc • Written by vasilica www on 15/03/2011. a 16-a persoana sa aiba 26 zile de concediu de odihna ?!?? nu se tine cont de vechimea in munca pentru a fi diferentiat!!! Multumesc in avans. Daca durata concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.luam pana in martie 2011 nu mai avem dreptul sa le luam dupa aia si nici nu ni se platesc. Pot sa am contracte de munca cu zile de concediu de odihna diferite pentru angajati ?!? (firma pana in 20 angajati) si mai exact 15 angajati cu 21 zile concediu odihna anual . de ce trebuie sa avem in vedere 12 luni ( 1..multumesc • Written by Florin on 15/03/2011.

lucrez din 14. Va multumesc! • Written by ge0rgi on 05/05/2011. Lucrez din ianuarie 2011. As vrea sa stiu si eu va rog dupa cat timp ai dreptul la concediu de odihna.Dupa ce perioada pot beneficia de concediu de odihna? Lucrez in sistemul sanitar. • Written by ADRIANA DITI on 26/04/2011. Am o nelamurire in legatura cu concediul de odihna.cu contract de munca nedetminat. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Pot sa’mi iau concediu in acest an?…Va multumesc • .am dreptul la concediu de odihna in 2011? • Written by ANCUTA on 03/05/2011.” Dar daca angajatul vrea un concediu de 5 zile? sau 7? sau are nevoie de 2-3 zile? Angajatorul nu poate sa-i dea o perioada mai mica de concediu la cererea angajatului? Bineinteles ca ii va da si restul de 10 zile lucratoare consecutive intrun an calendaristic.2011. Dar aceste 10 zile trebuie sa fie neaparat primul concediu din an? Si apoi i se pot da si celelalte zile fractionat? va rog mult sa imi raspundeti pentru ca am divergenta de idei cu angajatorul si nu stiu cum il pot convinge pentru ca in Cod nu scrie nimic expres despre o perioada minima de concediu. Am fost in concediu fara plata. Buna ziua.• Written by be on 13/04/2011.02. In noul Cod se spune ca “In cazul in care programarea concediilor se face fractionat.

11.10. atata vreme cat ai prestat deja activitate si ai dreptul la zile de concediu. adica 25 de zile atat cat am dreptul? Multumesc pentru raspuns. as avea nevoie si eu de mai multe raspunsuri….Written by admin on 07/05/2011. • Written by LINCA CLAUDIA on 14/06/2011.dar contractul l-am primit semnat si inregistrat la ITM incapand cu data de 01.cand mi-au dat restul de banii. Insa nu trebuie sa uitam si de regulamentul intern in care pot fi prevazute clauze specifice la nivel de angajator si nici de faptul ca un concediu se ia cu aprobarea angajatorului si dupa planificarea facuta la sfarsitul anului calndaristic pentru anul ce urmeaza. am fost angajata la o firma incepand cu data de 03. Bun ziua. buna ziua. Buna ziua. Deoarece contractul meu de munca nu se incheie ci doar se suspenda. Nu este prevazut in legislatia muncii dupa cat timp de la angajare sau dupa cat timp de la reluarea activitatii iti poti lua concediu de odihna.am intrebat si de plata zilelor de concediu neefectuate. as vrea sa stiu daca din zilele de preaviz am dreptul de a-mi lua concediu si de la firma mi s-a spus ca doar dupa 6 luni lucrate ai dreptul la concediu.2010. • Written by cosmina on 15/06/2011. mi-am dat demisia conform art 79 legea 53/2003 am 15 zile de preaviz. Va multumesc! Astept raspuns! • Written by bucur oana on 19/06/2011.deoarece pana in momentul de fata nu mi s-a .astazi a fost ultima zi de lucru la aceasta firma.2011. Teoretic se poate lua oricand. as putea beneficia de intreg concediul. am si eu o nelamurire Sunt angajata din februarie 2011.dupa ce am stat cele 15 zile de preaviz pe care mai mult m-au obligat sa le stau.2011.01. A dori sa stiu cate zile de concediu de odihna am dreptul pentru anul 2011 avand in vedere ca sunt insarcinata si data probabila a nasterii este 14.

spuneti’mi si mie cum este posibil ca eu cu aproape acelasi salariu sa iau toti banii pe concediu 2000 lei cu tot cu AVANS si el 2700 LEI CU TOT CU AVANS? undeva sunt sigur ca ma pacalit. rugamintea mes este sa-mi explice si mie cineva cate zile de concediu as fi avut dreptul sa-mi i-au si daca este corect ceea ce mi s-a spus. As dori sa stiu daca in cazul in care imi iau zile de concediu fara plata mi se scad zile si din concediul de odihna? Si in ce proportie? Daca sambetele si duminicile se calculeaza la concediul fara plata? De sx: am fost plecata in concediu fara plata 48 de zile lucratoare insa mi s-au luat 4 zile din concediul de odihna pentru aceste 48 de zile de concediu fara plata. iar anul acesta cand am plecat in concediu (15feb) am plecat cu salariu cel vechi adica 1220. ceea ce mi se pare absurd sa va spun si dc.toti banii pe card i’am avut 2000 lei cu tot cu avansul de 543 lei care totta lumea stie ca este suma fixa.diferenta de salariu intre mn si el este de 50 lei in favoarea lui si la sporul de vechime de 120 lei.. • Written by cossti77 on 02/07/2011.intelegeam sa fie de 2-300 lei chiar. o intrebare am si eu daca se poate.va rog frumos imi puteti spune si mie cum se calculeaza remuneratia ptr CO?MENTIONEZ CA BENEFICIEZ DE 26 ZILE CO. Buna ziua. beneficiind si de prima de facanta de 700 lei care impozitata ramane 469 lei.imi pun aceasta intrebare ptr ca totusi diferenta este mult prea mare de 700 lei. as dori sa stiu daca este normal sa se procedeze asa? Multumesc anticipat! .dat nici o zi de concediu de odihna.iar raspunsul a fost ca nu se pot plati deoarece nu am facut nici o cerere de concediu in prealabil pentru a-mi plati zilele respective….pe 15 iulie un coleg al meu pleaca in concediu.am un salariu de 1358 lei.un total de 170 lei. dar 700? • Written by Liliana on 07/07/2011.ptr ca daca o sun si ii cer metoda si formula de calcul cu siguranta nu mi’o va da doamna contabila.mentionez ca nici o colega nu a facut nici o cerere de concediu si nu inteleg de ce eu ar fi trebuit sa fac una pentru a-mi primi banii cuveniti. multumesc.

care prin art. pt ca mi se pare logic. • Written by admin on 11/07/2011. Potrivit art. • Written by admin on 11/07/2011. Buna ziua tuturor! Am o nelamurire si doresc sa-mi raspundeti-O persoana lucreaza ca bugetar fiind angajata cu norma intreaga si cumuleaza in aceeasi institutie inca jumatate de norma. intrucat pe durata concediului fara plata salariatul nu desfasoara activitate. Ce parere aveti de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European care e prioritar Codului Muncii. Concediu fara plata pentru nevoi personale afecteaza zilele de concediu de odihna. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. Si intre timp eu inca reglez CO in functie de CM. 7 alin. Dar daca nu e legal? • Written by marina on 08/07/2011. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. Cat concediu de odihna primeste si daca este platit? Multumesc. 1 spune ca “statele membre iau masurile necesare pentru ca orice lucrator sa beneficieze de un concediu medical anual platit de cel putin 4 saptamani” in raport cu reducerea CO in raport cu orele de CM? Sunt foarte interesata de raspuns pt ca lucrez in HR si cele doua probleme se cam lovesc cap in cap. . durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 145 din Codul Muncii republicat.• Written by Diana on 08/07/2011.

care nu poate fi mai mica decat salariul de baza.45*5 zile=282 2. indemnizatia lutat in calcul.45*5=277 Astfel. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. Indemnizatia de concediu de odihna calculata la salariu de baza 1220/22=45. Media drepturilor salariale din ultimele 3 luni: Mai=1220 lei-22 zile Aprilie =1220 lei-20 zile Martie = 1220 lei 23 zile 3660/65=55. prevazute in contractul individual de munca. intrucat este mai favorabila salariatului este cea de 282 lei.: premiile). Calcul salariu luna iunie: 1220/22*17=943 943+282=1225 din care scadem contributiile si impozitul si aven un net de 896 lei. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Astfel. multiplicata cu numarul de zile de concediu. La cate zile de concediu am dreptul? Angajatorul mi-a spus ca daca am sub 1 an vechime nu am dreptul la concediu de . Exemplu de calcul: Salariu de baza=1220 lei Co =5 zile in luna iunie. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin.150 din codul muncii republicat: (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. 1. • Written by andreea on 18/07/2011. multiplicata cu numarul de zile de concediu. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. Buna ziua! Am si eu o nelamurire: sunt angajata la o firma din noiembrie 2010 si as vrea sa imi iau concediu de odihna in august 2011. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.Potrivit art.

concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. 139 . Concediul de odihna se poate acorda si in avans.50 lit. Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Pe durata concediului medical. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Referitor la concediul de odihna. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului.: premiile). trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. contractul de munca se suspenda de drept (art. Insa. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.Multumesc anticipat! Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. deci. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru).odihna. Multumesc anticipat.Mentionez ca nu am luat nici concediu fara plata nici de odihna pana acum. nu vi se calculeaza concediu de odihna. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. deci concedii medicale. multiplicata cu numarul de zile de concediu. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit).b din Codul muncii).

renuntari sau limitari. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. pana la sfarsitul anului urmator. dupa caz. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. a reprezentantilor salariatilor. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. Art. periculoase sau vatamatoare. Art. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. ori cu consultarea salariatului. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Art. (1). 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. pentru programarile colective. Art. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. pentru programarile individuale. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. angajatorul este obligat sa . nevazatorii. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. dupa caz. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat.

Art. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. Codul Muncii. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. la cererea salariatului. multiplicata cu numarul de zile de concediu. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. necesare in vederea revenirii la locul de munca. pentru motive obiective. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite.ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr.stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. concediul nu poate fi efectuat. Art. prevazute in contractul individual de munca. care nu se includ in durata concediului de odihna. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. cum se calculeaza concediul de odihna. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. din motive obiective. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. . precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. Art. Art. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. concediul de odihna si concediul medical. Contractul colectiv de munca. Contabun. salariatii au dreptul la zile libere platite. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat.

anuntat prin telefon acasa ? Cate zile trebuie sa mi se dea minim.daca am avut in acest an 7zile concediu de odihna se scade din vechime ? perioada minima ptr ajutor de somaj. • Written by anonima on 05/08/2011.astept raspuns.numai cum vrea patronul : 1 zi azi.cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna.din calculele mele.daca fiecare din noi bagam consecutiv pt cealalta. utile concediu medical. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna.Nu mai este valabil regula : minim 15 zile odata.este normal asa ceva .20 zile anual ? • Written by mihai on 26/07/2011.pot sau am sa beneficiez de ajutor de somaj???multumesc— ps.(anonima)suntem 3 persoane facem tura de 2 zile cu 1 libera. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by Costica on 24/07/2011. pe data de 17 o8 2011 am un an la o firma particulara.si mi s-a pus in vedere ca nu mi se v-a prelungii adica voi fi dat afara….reiese ca nu am concediu.daca una isi ea concediul de odihna celelalte 2 trebuie sa lucreze in fiecare zi.una peste 2 saptamani. Mi se poate da CO.5 peste 1 Luna.norocul face ca nu avem dreptul mai mult de 7 zile de concediu.imi expira contractul de munca .pana la intoarcerea celei din concediu. se poate lua concediu de odihna in avans. lucrez la o firma mica. va multumesc • .

perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. dupa caz.la cel de al doilea loc de munca mi se spune ca nu am dreptul la concediu de odihna si trebuie sa-mi iau concediu fara plata(explicatia celui de al doilea angajator este ca deja am un concediu de odihna de la primul loc de munca). dupa caz. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. Potrivit art.Concediul la cele doua institutii se efectueaza in luna iulie. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. • Written by admin on 10/08/2011. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau.La al doilea loc de munca am contract pe perioada determinata si lucrez aici de cinci ani de zile. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. unde am cartea de munca am contract pe perioada nedeterminata.Written by Daniela on 10/08/2011. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca.La prima institutie.As vrea sa stiu daca pot beneficia de doua concedii de odihna. a reprezentantilor salariatilor. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. este de 20 de zile lucratoare. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.Va multumesc! • Written by admin on 10/08/2011. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. ori cu consultarea salariatului. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. pentru programarile individuale.De doi ani de zile . Sunt angajata la doua institutii de cultura. . Durata minima a concediului de odihna anual. potrivit Codului Muncii republicat. pentru programarile colective. 148 din codul muncii republicat: (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau.

zilele ramase neefectuate se vor compensa in bani la data incetarii contractului de munca. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. veti beneficia de concediu de odihna la ambele locuri de munca. Zilele de concediu de odihna nu se scad din vechimea de munca. 144 din Codul Muncii republicat: (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. chiar si pentru contractele incheiate pe duarata determinata. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. renuntari sau limitari. Daca aveti un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cereri (norma intreaga) atunci puteti intra in somaj. Potrivit art. Durata minima a concediului de odihna. • Written by mocan ramona on 17/08/2011.145 din Codul muncii republicat: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. este de 20 de zile lucratoare. Astfel. • Written by admin on 10/08/2011.Contractul de munca incheiat pe durata determinata incetraza de drept la data prevazuta in contract. Potrivit art. • Written by admin on 10/08/2011. . precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. chiar daca aveti doua contracte de munca. Atentie! Daca ati lucrat un an de zile si ati beneficiat doar de 7 zile de concediu de odihna.

mai devreme de un an efectuat la locul de munca . pentru perioada lucrata. insinuind ca nu am dreptul la C.intreb deoarece nu cunosc aceeasta lege . . ce pot face mai departe? …….este corect si normal?…. eu stiind ca C. ai dreptul la c.O.MULTUMIRI ANTICIPATE PT. . . RASPUNS .O. fara plata . este direct proportional cu lunile lucrate .o.O. . • Written by Livia on 20/08/2011. citeste Codul Muncii. obligandu-ma sa imi iau CO.Sunt angajata de 6 luni cu contract pe perioada nedeterminata . patronul imi refuza cererea de 3 zile de C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful