Despre concediul de odihna – informatii utile

Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical, perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. Multumesc anticipat. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pe durata concediului medical, contractul de munca se suspenda de drept (art.50 lit.b din Codul muncii), deci, nu vi se calculeaza concediu de odihna. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului, astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1,75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna, multiplicata cu numarul de zile de concediu, si nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.: premiile). Concediul de odihna se poate acorda si in avans, doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). Insa, trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate, deci concedii medicale, concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca, va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). Referitor la concediul de odihna, Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Art. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-

2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Art. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Art. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Art. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Art. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din

. necesare in vederea revenirii la locul de munca. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical.motive obiective. Art. Multumesc anticipat. care nu se includ in durata concediului de odihna. Art. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. multiplicata cu numarul de zile de concediu. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. concediul nu poate fi efectuat. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. pentru motive obiective. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. salariatii au dreptul la zile libere platite. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. la cererea salariatului. Art. prevazute in contractul individual de munca. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna.

concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca.Pe durata concediului medical.b din Codul muncii). contractul de munca se suspenda de drept (art. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). (2) Prin exceptie de la prevederile alin. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. deci. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Insa. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. renuntari sau limitari. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. Art. nu vi se calculeaza concediu de odihna. Art. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului.: premiile). (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. Concediul de odihna se poate acorda si in avans. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in . Referitor la concediul de odihna. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). deci concedii medicale. trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. multiplicata cu numarul de zile de concediu. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.50 lit. (1).75 de zile de concediu pentru fiecare luna).

indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. . dupa caz. Art. Art. prevazute in contractul individual de munca. a reprezentantilor salariatilor. multiplicata cu numarul de zile de concediu. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. concediul nu poate fi efectuat. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. nevazatorii. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. pana la sfarsitul anului urmator. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. dupa caz. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. ori cu consultarea salariatului. pentru programarile individuale. periculoase sau vatamatoare. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.contractul colectiv de munca aplicabil. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. Art. Art. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand. pentru programarile colective. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. din motive obiective.

Contabun. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. cum se calculeaza concediul de odihna. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by andreea on 27/08/2010. utile concediu medical. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.8 zi/luna.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. Acum cand plec. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. avand in vedere ca plec .ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. la cererea salariatului. de anul trecut mie mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care le-am luat pana la 31 martie. Art. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. salariatii au dreptul la zile libere platite. Contractul colectiv de munca. Buna ziua! am nevoie de un sfat in ceea ce priveste urmt problema: 10. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. Codul Muncii.Art. concediul de odihna si concediul medical. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. pentru motive obiective.09 va fii ultima mea zi de munca la firma X. care nu se includ in durata concediului de odihna. HR mi-a spus ca de fapt calculul ptr o luna de munca se face 9+22 (zilele de concediu pe anul acesta)/12 si am dreptul la 2. cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna. se poate lua concediu de odihna in avans. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna. necesare in vederea revenirii la locul de munca.

• Written by andreea on 30/08/2010. Daca nu ati efectuat toate zilele de concediu de odihna la carea aveati dreptul. Nu am inteles exact intrebarea. puteti adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului.58 zi/luna. o sa reformulez intrebarea: de anul trecut mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care conform regulilor firmei tb sa mi le efectuez pana pe 31 martie 2010 (ceea ce am si facut). Andreea . concediul de odihna neefectuat se va compensa in bani. la incetarea contractului asa cum prevede legea. In primul rand va multumesc ptr promptitudine. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului. si nu se ajunge la un numitor comun.mai devreme. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. avand in vedere ca eu plec ies in pierdere cu acest sistem de calcul. la incetarea contractului de munca. intrebarea mea este : asa se calculeaza.75 insa ei au calculat 22 (mi s-a acordat o zi pt 1 an in companie)+9 (zilele pe care le mai aveam de anul trecut)/12= 2. ce pot face? exista o cale legala prin care eu imi pot recupera zilele? Andreea • Written by admin on 29/08/2010. este ok? avand in vedere ca eu mi le-am luat pana la sf lui martie. am crezut ca.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Daca angajatorul refuza sa va plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. asa am calculat ci eu 21/12=1. calculul este 22/12. Pentru a afla la cate zile de concediu de odihna aveti dreptul pana la incetarea contractului veti inmulti zilele de concediu rezultate pentru fiecare luna cu perioada lucrata din an. acest lucru este in defavoarea mea intrucat pierd in loc sa castig cateva zile.

este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Andreea • Written by andreea on 31/08/2010. . Multumesc din nou ptr raspuns. 140 alin. Andreea • Written by admin on 31/08/2010. puteti sa imi indicati unde anume pot gasi in lege raspunsul d-voastra (sa pot merge la cu o dovada la ei)? Cu stima. saptamana viit este ultima in aceasta firma si as vrea sa imi lamuresc situatia.durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.• Written by admin on 30/08/2010. apreciez foarte mult daca imi raspundeti.(2) din Codul muncii care prevede ca: . Da. calculul pentru zilele de concediu aferente anului 2010=22/12*perioada lucrata din an. Avand in vedere ca ei calculeaza dupa sistemul 9+22/12 (si vor sa imi ia din zile). Zilele de concediu neefectuate anul trecut nu intra in formula de calcul al zilelor de concediu la care aveti dreptul in 2010 ci se aduna zilelor de concediu pentru 2010 (zile pe care le-ati efectuat deja) • Written by andreea on 30/08/2010. Nu va pot indica o baza legala in acest sens ci va pot trmite la art.

De aici se intelege clar ca zilele de concediu se calculeaza pentru ativitatea prestata intr-un an calendartic. am si eu o intrebare sotia mea a nascut. iar in 2010 doresc sa i-au CO restant din 2009.(2): . am sa incerc cu aceste informatii. eu ca tatic am dreptul la zile libere cu aceasta ocazie? daca da. iar zilele de concediu la care ati avut dreptul anul trecut dar nu le-ati efectuat din diverse motive nu au cum sa fie bagate in calulul zilelor de concediu pentru anul in curs. intelegem zilele de concediu calculate deja pentru anul trecut dar neefectuate din diverse motive.Iar Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007-2010 prevede la art. Care este baza de calcul pentru zilele de CO pentru anul trecut? In 2009 nu am efectuat nici o zi de concediu. Prin “restul de concediu”. asa cum este prevazut in articolul de mai sus. va multumesc. acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs. • Written by andreea on 01/09/2010. in perioada solicitata de salariat. restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator. ANDREEA • Written by cristi473 on 24/09/2010. Ca baza de calcul se ia ultimele 3 luni din 2009? SAU ultimele luni lucrate din 2010? . la cate? • Written by ani on 05/10/2010.cand din motive neimputabile salariatului.60 alin.

140 din Codul Muncii. daca eu am intrat in somaj? • Written by predov on 13/10/2010.va multumesc. • Written by admin on 14/10/2010. Astfel. intrebare. Pentru perioada in care ati fost in concediu fara plata. ce se va intampla cu aceasta indemnizatie pentru cele 3 luni si jumate ? Trebuie sa returnez suma corespunzatoare acestei perioade . martie 2010. durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). dumneavoastra aveti dreptul la concediu de odihna si la indemnizatia aferenta pentru perioada lucrata din 2009 si 2010. fiinca nu este .15 zile si lunile ian. Ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul de odihna. Potrvit art. februarie. iar durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. indiverent daca este efectuat concediul de odihna aferent anului trecut sau anului in curs. martie2010 am fost trimiti in fara platape motiv ca iarna nu sunt comenzi. nu se acorda concediu de odihna.mai am dreptul la concediul de odihna si la indemnizatia lui. am fost angajata anul trecut 2009 in luna august si in decembrie 2009 . respectiv 15 zile din luna decembrie 2009 si lunile ianuarie. daca pe anul 2010 angajatorul mi-a platit imdemnizatia de concediu de odihna pe tot anul iar incepand cu 16 septembrie 2010 mi-a incetat contractul de munca din motive ce nu tin de natura angajatului. feb.• Written by admin on 05/10/2010. • Written by galatanu on 13/10/2010.

perioada lucrata iar contractul de munca in perioada concediului fara plata se suspenda cu acordul partilor. Legal. Am o mare dumerire .am avut 2 saptamani de concediu medical pe anul 2010.50 lit. o poate face. deci. De la 1 noiembrie am iesit la pensie. in cazul in care am fost 1 luna in concediul medical aceasta perioada se scade din concediul cuvenit? • Written by admin on 01/11/2010.am concediu stabilit prin contract de munca la 23 de zile pe anul 2010.apoi am intrat in concediu medical pana la 1 noiembrie 2010 fara intrerupere (mentionez ca in certificatele medicale am inscris codul 14 -neoplazie ). Buna seara. • Written by nic on 29/10/2010. daca angajatorul doreste sa va acorde zile de concediu de odihna si pentru aceasta perioada. • Written by elisabeta on 27/12/2010.vreau sa imi spune ti si mie unde este stipulat in codul muncii “Cele 23 de zile de co sunt anuale insa Codul Muncii prevede ca co se acorda doar pe perioada efectiv lucrata”. Am dreptul la plata concediului de odihna neefectuat in perioada septembrie 2008-aprilie 2009 . nu se calculeaza concediu de odihna.am lucrat in perioada 1 septembrie 2008 -1 aprilie 2009 . pe durata concediului medical contractul de munca se suspenda de drept (art.b din Codul muncii). . Insa. sunt cadru didactic. • Written by florin on 10/11/2010.

• Written by IULIA on 04/01/2011. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.am dreptul la concediu de odihna pentru anul 2011? • Written by admin on 05/01/2011.140 alin. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Daca in luna februarie 2011.141 alin. Daca pana iesiti la pensie nu efectuati zilele de concediu la care aveti dreptul.(4) din Codul Muncii.(2) din Codul Muncii. Potrivit art. 140 din Codul Muncii: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. conoform art. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.Multumesc frumos • Written by elisabeta on 27/12/2010. .ies la pensie. durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Adica se i-a din concediul de odihna 2 zile avand 2 saptamani? • Written by admin on 28/12/2010. zilele neefectuate se compenseaza in bani. Art.

Lucrez la o firma privata . In 2009 datorita volumului f mare de munca nu am putut lua concediu. copil ????? • Written by admin on 16/01/2011. O parte din angajati au acceptat la sfarsitul anului 2010 sa primeasca contravaloarea acestor bani in produse de materiale de constructii de la magazinul ‘y’ impus de conducere. Beneficiez de zilele aferente concediului de odihna din anii trecuti in anul 2011 ? Si cati ani in urma? • Written by ion on 16/01/2011. licitatii lucrari constructii).o. In 2010 cu toate ca am facut cerere pt concediul pe 2009 mi s-au promis doar banii de concediu pentru care am complectat o cerere speciala tipizata pentru solicitarea banilor (in aceasta situatie fiind un numar foarte mare de angajati) bani pe care nu i-am primit nici pana in prezent. in 2011.• Written by Ionel on 11/01/2011. daca am lucrat din 01 06 2010 la firma unde imi desfasor in prezent activitatea dar deducerea de impozit pt. documentatiilor pt. Rog raspuns cat mai repede cu putinta. Lucrez la firma x din 2009 la un compartiment foarte activ (preg. lucru cu care eu nu am fost de acord si nu am complectat o alta cerere tipizata special pentru aceasta optiune. Desigur. dificultatile financiare de moment (firma avand de incasat foarte multi bani) nu cred ca indreptatesc privarea angajatiilor de drepturile constitutionale privind acordarea drepturilor banesti aferente concediilor. ca sa beneficiez de drepturile legale aferente concediului pe 2009 ? Mentionez ca lucrez in continuare la aceasta firma mare care este puternica pe plan local si in nici un caz nu este in curs de lichidare sau insolventa. fiind si nou angajat. Am beneficiat in fiecare an de plata concediului de odihna dar nu mi-am luat zilele aferente. Ce pot face acum. . am dreptul la c. • Written by Oprisan Milu on 11/01/2011.

(3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. si nu se ajunge la un numitor comun. Depinde si ce prevede Regulamentului intern al societatii dar si de prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de societate (daca este cazul) in legatura cu acordarea concediului de odihna. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. In ceea ce priveste deducerea personala. salariatul poate adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului. In conditiile in care salaritul nu si-a efectuat zilele de concediu de odihna din motive neimputabile lui si angajatorul refuza sa-i acorde acest drept pana la sfarsitul anului urmator. potrivit art. (1). Deci. acesta se acordata numai pentru veniturile din salarii realizate la locul de munca unde salariatul are functia de baza. asa cum prevede legea. renuntari sau limitari.56 din Codul Fiscal. 139 din Codul Muncii.Potrivit art. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 141 din Codul Muncii: (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. Indemnizatia de concediu aferenta concediului de odihna neefectuat poate fi solicitata numai la incetarea raportului de munca. • Written by admin on 16/01/2011. aveti dreptul la concediu de odihna pentru perioada lucrata in 2010. Potrivit art. sau la incetarea contractului de munca refuza sa-i plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. pana la sfarsitul anului urmator. dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. Pentru mai multe detalii citi articole din Codul muncii prezentate in materialul de mai sus. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. .

Pot beneficia de 8 zile de concediu de odihna pe anul 2011 in conditiile in care de la 1 martie 2011 intru in concediu prenatal. Daca totusi vi s-au compensat in bani zilele de concediu neefectuate. Potrivit art. compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.• Written by admin on 16/01/2011. buna ziua am si eu o intrebare. nu puteti beneficia si zile de concediu. 141 din Codul Muncii.. Sunt insarcinata in 30 saptamani si din ianuarie 2011 si pana in 15 februarie am fost in concediu medical. • Written by Marin on 25/01/2011. chiar daca legea nu permite acest lucru. La firma nu mi s-a spus nimic concret dar am auzit la diversi colegi ca daca nu le . Buna ziua As dori sa stiu daca este obligatoriu sa imi iau zilele de concediu ramase din 2010 pana in martie 2011.el comunicandu-mi verbal cum ca de la data X sunt in concediu N zile? Ce pot sa fac……? • Written by odett on 14/02/2011. urmand sa nasc la sfarsitul lunii aprilie? Restul de zile pana la 21 de concediu de odihna le pot luat dupa ce termin concediul de crestere a copilului de 2 ani? • Written by Criss on 22/02/2011. Pot fi trimis verbal de catre angajator/patron in concediu de odihna? Am depus doua cereri de concediu de odihna partial (la indrumarea acestuia/a patronului). si mi-au fost refuzate din varii motive…….

Daca durata concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.putem sa le luam in 2011?? multumesc • Written by vasilica www on 15/03/2011. avand in vedere ca. de ce trebuie sa avem in vedere 12 luni ( 1.multumesc • Written by Florin on 15/03/2011. a 16-a persoana sa aiba 26 zile de concediu de odihna ?!?? nu se tine cont de vechimea in munca pentru a fi diferentiat!!! Multumesc in avans. la firma unde lucrez exista un numar destul de mare de angajati care mai au zile de concediu si din 2009 si concediu integral pe 2010. Pot sa am contracte de munca cu zile de concediu de odihna diferite pentru angajati ?!? (firma pana in 20 angajati) si mai exact 15 angajati cu 21 zile concediu odihna anual . in cele 21 zile de concediu de odihna. • Written by vasile on 17/03/2011...75 zile de concediu pe luna).ce se intampla cu aceste zile. Multumesc • Written by cristina on 25/02/2011. in ce consta diferenta minim-maxim a zilelor de concediu de odihna?am 20 de ani de munca pe carnet neintrerupt?pe contractul de munca scrie 21 de zile.luam pana in martie 2011 nu mai avem dreptul sa le luam dupa aia si nici nu ni se platesc. nu se presteaza nicio munca? .

Lucrez din ianuarie 2011. • Written by ADRIANA DITI on 26/04/2011.2011.am dreptul la concediu de odihna in 2011? • Written by ANCUTA on 03/05/2011. Buna ziua. Dar aceste 10 zile trebuie sa fie neaparat primul concediu din an? Si apoi i se pot da si celelalte zile fractionat? va rog mult sa imi raspundeti pentru ca am divergenta de idei cu angajatorul si nu stiu cum il pot convinge pentru ca in Cod nu scrie nimic expres despre o perioada minima de concediu.Dupa ce perioada pot beneficia de concediu de odihna? Lucrez in sistemul sanitar. Va multumesc! • Written by ge0rgi on 05/05/2011. Pot sa’mi iau concediu in acest an?…Va multumesc • . lucrez din 14. In noul Cod se spune ca “In cazul in care programarea concediilor se face fractionat.” Dar daca angajatul vrea un concediu de 5 zile? sau 7? sau are nevoie de 2-3 zile? Angajatorul nu poate sa-i dea o perioada mai mica de concediu la cererea angajatului? Bineinteles ca ii va da si restul de 10 zile lucratoare consecutive intrun an calendaristic.cu contract de munca nedetminat. Am o nelamurire in legatura cu concediul de odihna. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.02. Am fost in concediu fara plata.• Written by be on 13/04/2011. As vrea sa stiu si eu va rog dupa cat timp ai dreptul la concediu de odihna.

Va multumesc! Astept raspuns! • Written by bucur oana on 19/06/2011. Buna ziua. • Written by cosmina on 15/06/2011. as avea nevoie si eu de mai multe raspunsuri….Written by admin on 07/05/2011. Nu este prevazut in legislatia muncii dupa cat timp de la angajare sau dupa cat timp de la reluarea activitatii iti poti lua concediu de odihna. Bun ziua. buna ziua.deoarece pana in momentul de fata nu mi s-a . mi-am dat demisia conform art 79 legea 53/2003 am 15 zile de preaviz. Deoarece contractul meu de munca nu se incheie ci doar se suspenda. am fost angajata la o firma incepand cu data de 03.astazi a fost ultima zi de lucru la aceasta firma.10.2011. am si eu o nelamurire Sunt angajata din februarie 2011.2011.2010.dar contractul l-am primit semnat si inregistrat la ITM incapand cu data de 01. adica 25 de zile atat cat am dreptul? Multumesc pentru raspuns.cand mi-au dat restul de banii. atata vreme cat ai prestat deja activitate si ai dreptul la zile de concediu.am intrebat si de plata zilelor de concediu neefectuate. Insa nu trebuie sa uitam si de regulamentul intern in care pot fi prevazute clauze specifice la nivel de angajator si nici de faptul ca un concediu se ia cu aprobarea angajatorului si dupa planificarea facuta la sfarsitul anului calndaristic pentru anul ce urmeaza. A dori sa stiu cate zile de concediu de odihna am dreptul pentru anul 2011 avand in vedere ca sunt insarcinata si data probabila a nasterii este 14. • Written by LINCA CLAUDIA on 14/06/2011. as putea beneficia de intreg concediul. as vrea sa stiu daca din zilele de preaviz am dreptul de a-mi lua concediu si de la firma mi s-a spus ca doar dupa 6 luni lucrate ai dreptul la concediu.01.11.dupa ce am stat cele 15 zile de preaviz pe care mai mult m-au obligat sa le stau. Teoretic se poate lua oricand.

pe 15 iulie un coleg al meu pleaca in concediu. rugamintea mes este sa-mi explice si mie cineva cate zile de concediu as fi avut dreptul sa-mi i-au si daca este corect ceea ce mi s-a spus.intelegeam sa fie de 2-300 lei chiar. as dori sa stiu daca este normal sa se procedeze asa? Multumesc anticipat! . • Written by cossti77 on 02/07/2011.mentionez ca nici o colega nu a facut nici o cerere de concediu si nu inteleg de ce eu ar fi trebuit sa fac una pentru a-mi primi banii cuveniti.spuneti’mi si mie cum este posibil ca eu cu aproape acelasi salariu sa iau toti banii pe concediu 2000 lei cu tot cu AVANS si el 2700 LEI CU TOT CU AVANS? undeva sunt sigur ca ma pacalit. Buna ziua. beneficiind si de prima de facanta de 700 lei care impozitata ramane 469 lei. iar anul acesta cand am plecat in concediu (15feb) am plecat cu salariu cel vechi adica 1220.dat nici o zi de concediu de odihna.iar raspunsul a fost ca nu se pot plati deoarece nu am facut nici o cerere de concediu in prealabil pentru a-mi plati zilele respective….diferenta de salariu intre mn si el este de 50 lei in favoarea lui si la sporul de vechime de 120 lei..toti banii pe card i’am avut 2000 lei cu tot cu avansul de 543 lei care totta lumea stie ca este suma fixa. As dori sa stiu daca in cazul in care imi iau zile de concediu fara plata mi se scad zile si din concediul de odihna? Si in ce proportie? Daca sambetele si duminicile se calculeaza la concediul fara plata? De sx: am fost plecata in concediu fara plata 48 de zile lucratoare insa mi s-au luat 4 zile din concediul de odihna pentru aceste 48 de zile de concediu fara plata. dar 700? • Written by Liliana on 07/07/2011.un total de 170 lei.ptr ca daca o sun si ii cer metoda si formula de calcul cu siguranta nu mi’o va da doamna contabila.imi pun aceasta intrebare ptr ca totusi diferenta este mult prea mare de 700 lei.va rog frumos imi puteti spune si mie cum se calculeaza remuneratia ptr CO?MENTIONEZ CA BENEFICIEZ DE 26 ZILE CO.am un salariu de 1358 lei. multumesc. ceea ce mi se pare absurd sa va spun si dc. o intrebare am si eu daca se poate.

• Written by admin on 11/07/2011. durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Dar daca nu e legal? • Written by marina on 08/07/2011. pt ca mi se pare logic. Ce parere aveti de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European care e prioritar Codului Muncii. 7 alin. intrucat pe durata concediului fara plata salariatul nu desfasoara activitate. Cat concediu de odihna primeste si daca este platit? Multumesc. 1 spune ca “statele membre iau masurile necesare pentru ca orice lucrator sa beneficieze de un concediu medical anual platit de cel putin 4 saptamani” in raport cu reducerea CO in raport cu orele de CM? Sunt foarte interesata de raspuns pt ca lucrez in HR si cele doua probleme se cam lovesc cap in cap. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. .Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. • Written by admin on 11/07/2011. Buna ziua tuturor! Am o nelamurire si doresc sa-mi raspundeti-O persoana lucreaza ca bugetar fiind angajata cu norma intreaga si cumuleaza in aceeasi institutie inca jumatate de norma. Concediu fara plata pentru nevoi personale afecteaza zilele de concediu de odihna. Potrivit art. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.• Written by Diana on 08/07/2011. care prin art. Si intre timp eu inca reglez CO in functie de CM. 145 din Codul Muncii republicat.

indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. Indemnizatia de concediu de odihna calculata la salariu de baza 1220/22=45. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul.150 din codul muncii republicat: (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. Astfel. indemnizatia lutat in calcul. 1. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva.Potrivit art. Exemplu de calcul: Salariu de baza=1220 lei Co =5 zile in luna iunie. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. prevazute in contractul individual de munca. multiplicata cu numarul de zile de concediu. multiplicata cu numarul de zile de concediu. intrucat este mai favorabila salariatului este cea de 282 lei. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Media drepturilor salariale din ultimele 3 luni: Mai=1220 lei-22 zile Aprilie =1220 lei-20 zile Martie = 1220 lei 23 zile 3660/65=55. • Written by andreea on 18/07/2011. La cate zile de concediu am dreptul? Angajatorul mi-a spus ca daca am sub 1 an vechime nu am dreptul la concediu de . si nu poate fi mai mica decat salariul de baza.45*5=277 Astfel. Calcul salariu luna iunie: 1220/22*17=943 943+282=1225 din care scadem contributiile si impozitul si aven un net de 896 lei. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.: premiile). Buna ziua! Am si eu o nelamurire: sunt angajata la o firma din noiembrie 2010 si as vrea sa imi iau concediu de odihna in august 2011.45*5 zile=282 2.

Codul Muncii prevede urmatoarele: Art.b din Codul muncii). indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. deci concedii medicale. nu vi se calculeaza concediu de odihna. Multumesc anticipat. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Referitor la concediul de odihna. Insa.Multumesc anticipat! Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical.Mentionez ca nu am luat nici concediu fara plata nici de odihna pana acum. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. contractul de munca se suspenda de drept (art. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1.50 lit.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. Concediul de odihna se poate acorda si in avans. concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca.: premiile).odihna. 139 . doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). deci. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. Pe durata concediului medical. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. multiplicata cu numarul de zile de concediu. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit).

Art. renuntari sau limitari. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. angajatorul este obligat sa . Art. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. periculoase sau vatamatoare. (1). este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. a reprezentantilor salariatilor. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. nevazatorii. Art. pentru programarile individuale. dupa caz. dupa caz. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. pentru programarile colective. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. Art.(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. ori cu consultarea salariatului. pana la sfarsitul anului urmator. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.

ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. Contractul colectiv de munca. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. din motive obiective. la cererea salariatului. prevazute in contractul individual de munca. pentru motive obiective. Art. concediul nu poate fi efectuat. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. multiplicata cu numarul de zile de concediu. cum se calculeaza concediul de odihna. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. Codul Muncii.stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. concediul de odihna si concediul medical. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand. care nu se includ in durata concediului de odihna. salariatii au dreptul la zile libere platite. . Art. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. Art. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. Art. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Contabun. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. necesare in vederea revenirii la locul de munca. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale.

pe data de 17 o8 2011 am un an la o firma particulara.reiese ca nu am concediu. se poate lua concediu de odihna in avans.daca fiecare din noi bagam consecutiv pt cealalta.(anonima)suntem 3 persoane facem tura de 2 zile cu 1 libera.norocul face ca nu avem dreptul mai mult de 7 zile de concediu.Nu mai este valabil regula : minim 15 zile odata. Mi se poate da CO.imi expira contractul de munca .anuntat prin telefon acasa ? Cate zile trebuie sa mi se dea minim.daca am avut in acest an 7zile concediu de odihna se scade din vechime ? perioada minima ptr ajutor de somaj. • Written by anonima on 05/08/2011.astept raspuns. lucrez la o firma mica.din calculele mele. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna.pot sau am sa beneficiez de ajutor de somaj???multumesc— ps.este normal asa ceva .una peste 2 saptamani.20 zile anual ? • Written by mihai on 26/07/2011.cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna.si mi s-a pus in vedere ca nu mi se v-a prelungii adica voi fi dat afara….daca una isi ea concediul de odihna celelalte 2 trebuie sa lucreze in fiecare zi. va multumesc • .5 peste 1 Luna. utile concediu medical. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by Costica on 24/07/2011.pana la intoarcerea celei din concediu.numai cum vrea patronul : 1 zi azi.

(2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. este de 20 de zile lucratoare. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. Sunt angajata la doua institutii de cultura.Concediul la cele doua institutii se efectueaza in luna iulie. dupa caz. Potrivit art. potrivit Codului Muncii republicat. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. a reprezentantilor salariatilor.Written by Daniela on 10/08/2011. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. dupa caz. ori cu consultarea salariatului.la cel de al doilea loc de munca mi se spune ca nu am dreptul la concediu de odihna si trebuie sa-mi iau concediu fara plata(explicatia celui de al doilea angajator este ca deja am un concediu de odihna de la primul loc de munca). 148 din codul muncii republicat: (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. pentru programarile colective. • Written by admin on 10/08/2011. unde am cartea de munca am contract pe perioada nedeterminata. .La al doilea loc de munca am contract pe perioada determinata si lucrez aici de cinci ani de zile.La prima institutie. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat.De doi ani de zile . si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. pentru programarile individuale.As vrea sa stiu daca pot beneficia de doua concedii de odihna. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. Durata minima a concediului de odihna anual.Va multumesc! • Written by admin on 10/08/2011. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Atentie! Daca ati lucrat un an de zile si ati beneficiat doar de 7 zile de concediu de odihna. chiar si pentru contractele incheiate pe duarata determinata. • Written by admin on 10/08/2011. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. • Written by admin on 10/08/2011. veti beneficia de concediu de odihna la ambele locuri de munca. zilele ramase neefectuate se vor compensa in bani la data incetarii contractului de munca.Contractul de munca incheiat pe durata determinata incetraza de drept la data prevazuta in contract. Daca aveti un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cereri (norma intreaga) atunci puteti intra in somaj. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. Astfel. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza.145 din Codul muncii republicat: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Potrivit art. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. Zilele de concediu de odihna nu se scad din vechimea de munca. . si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. este de 20 de zile lucratoare. • Written by mocan ramona on 17/08/2011. chiar daca aveti doua contracte de munca. renuntari sau limitari. 144 din Codul Muncii republicat: (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. Durata minima a concediului de odihna. Potrivit art.

insinuind ca nu am dreptul la C. citeste Codul Muncii. obligandu-ma sa imi iau CO. .MULTUMIRI ANTICIPATE PT. patronul imi refuza cererea de 3 zile de C.intreb deoarece nu cunosc aceeasta lege . . eu stiind ca C.Sunt angajata de 6 luni cu contract pe perioada nedeterminata .O.O. ce pot face mai departe? ……. ai dreptul la c. pentru perioada lucrata. fara plata .O.mai devreme de un an efectuat la locul de munca .o.este corect si normal?…. • Written by Livia on 20/08/2011. . RASPUNS . este direct proportional cu lunile lucrate . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful