Despre concediul de odihna – informatii utile

Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical, perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. Multumesc anticipat. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pe durata concediului medical, contractul de munca se suspenda de drept (art.50 lit.b din Codul muncii), deci, nu vi se calculeaza concediu de odihna. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului, astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1,75 de zile de concediu pentru fiecare luna). Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna, multiplicata cu numarul de zile de concediu, si nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex.: premiile). Concediul de odihna se poate acorda si in avans, doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). Insa, trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate, deci concedii medicale, concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca, va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). Referitor la concediul de odihna, Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Art. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-

2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Art. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. Art. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. Art. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Art. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din

Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. necesare in vederea revenirii la locul de munca. prevazute in contractul individual de munca. Multumesc anticipat. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Art. concediul nu poate fi efectuat. multiplicata cu numarul de zile de concediu. Art. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. care nu se includ in durata concediului de odihna. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. Art. salariatii au dreptul la zile libere platite. pentru motive obiective. perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna.motive obiective. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. la cererea salariatului. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. . 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt.

140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Referitor la concediul de odihna. 139 (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.: premiile). (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.b din Codul muncii). va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). Concediul de odihna se poate acorda si in avans. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. contractul de munca se suspenda de drept (art. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in . Codul Muncii prevede urmatoarele: Art. concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca. deci concedii medicale. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru). nu vi se calculeaza concediu de odihna. multiplicata cu numarul de zile de concediu.75 de zile de concediu pentru fiecare luna).50 lit. Art. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. renuntari sau limitari. deci. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului.Pe durata concediului medical. Insa. trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. Art. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (1). precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.contractul colectiv de munca aplicabil. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. din motive obiective. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. a reprezentantilor salariatilor. pentru programarile individuale. dupa caz. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. . concediul nu poate fi efectuat. pana la sfarsitul anului urmator. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. nevazatorii. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand. Art. Art. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. prevazute in contractul individual de munca. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. Art. dupa caz. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Art. multiplicata cu numarul de zile de concediu. ori cu consultarea salariatului. pentru programarile colective. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. periculoase sau vatamatoare.

prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna. HR mi-a spus ca de fapt calculul ptr o luna de munca se face 9+22 (zilele de concediu pe anul acesta)/12 si am dreptul la 2.Art. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. Codul Muncii. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. Contractul colectiv de munca. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. avand in vedere ca plec . utile concediu medical.8 zi/luna. de anul trecut mie mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care le-am luat pana la 31 martie. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical.09 va fii ultima mea zi de munca la firma X. se poate lua concediu de odihna in avans. la cererea salariatului.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt. cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna. Buna ziua! am nevoie de un sfat in ceea ce priveste urmt problema: 10. care nu se includ in durata concediului de odihna. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by andreea on 27/08/2010. salariatii au dreptul la zile libere platite.ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. cum se calculeaza concediul de odihna. necesare in vederea revenirii la locul de munca. Art. concediul de odihna si concediul medical. Acum cand plec. Contabun. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. pentru motive obiective.

la incetarea contractului asa cum prevede legea. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului.58 zi/luna. calculul este 22/12. • Written by andreea on 30/08/2010. avand in vedere ca eu plec ies in pierdere cu acest sistem de calcul. Nu am inteles exact intrebarea. Daca angajatorul refuza sa va plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1. In primul rand va multumesc ptr promptitudine. la incetarea contractului de munca. puteti adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului. intrebarea mea este : asa se calculeaza. si nu se ajunge la un numitor comun. ce pot face? exista o cale legala prin care eu imi pot recupera zilele? Andreea • Written by admin on 29/08/2010.mai devreme. concediul de odihna neefectuat se va compensa in bani. o sa reformulez intrebarea: de anul trecut mi-au ramas 9 zile de concediu neefectuate pe care conform regulilor firmei tb sa mi le efectuez pana pe 31 martie 2010 (ceea ce am si facut). asa am calculat ci eu 21/12=1.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). acest lucru este in defavoarea mea intrucat pierd in loc sa castig cateva zile. Daca nu ati efectuat toate zilele de concediu de odihna la carea aveati dreptul. Andreea . este ok? avand in vedere ca eu mi le-am luat pana la sf lui martie. am crezut ca.75 insa ei au calculat 22 (mi s-a acordat o zi pt 1 an in companie)+9 (zilele pe care le mai aveam de anul trecut)/12= 2. Pentru a afla la cate zile de concediu de odihna aveti dreptul pana la incetarea contractului veti inmulti zilele de concediu rezultate pentru fiecare luna cu perioada lucrata din an.

este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Avand in vedere ca ei calculeaza dupa sistemul 9+22/12 (si vor sa imi ia din zile). calculul pentru zilele de concediu aferente anului 2010=22/12*perioada lucrata din an. Multumesc din nou ptr raspuns. Andreea • Written by admin on 31/08/2010.• Written by admin on 30/08/2010. saptamana viit este ultima in aceasta firma si as vrea sa imi lamuresc situatia.(2) din Codul muncii care prevede ca: . apreciez foarte mult daca imi raspundeti. 140 alin. Zilele de concediu neefectuate anul trecut nu intra in formula de calcul al zilelor de concediu la care aveti dreptul in 2010 ci se aduna zilelor de concediu pentru 2010 (zile pe care le-ati efectuat deja) • Written by andreea on 30/08/2010.durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. Andreea • Written by andreea on 31/08/2010. Nu va pot indica o baza legala in acest sens ci va pot trmite la art. . puteti sa imi indicati unde anume pot gasi in lege raspunsul d-voastra (sa pot merge la cu o dovada la ei)? Cu stima. Da.

acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs. asa cum este prevazut in articolul de mai sus. De aici se intelege clar ca zilele de concediu se calculeaza pentru ativitatea prestata intr-un an calendartic. Ca baza de calcul se ia ultimele 3 luni din 2009? SAU ultimele luni lucrate din 2010? . • Written by andreea on 01/09/2010. Care este baza de calcul pentru zilele de CO pentru anul trecut? In 2009 nu am efectuat nici o zi de concediu. va multumesc. am sa incerc cu aceste informatii. Prin “restul de concediu”. eu ca tatic am dreptul la zile libere cu aceasta ocazie? daca da.cand din motive neimputabile salariatului.Iar Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2007-2010 prevede la art. la cate? • Written by ani on 05/10/2010.(2): . ANDREEA • Written by cristi473 on 24/09/2010. am si eu o intrebare sotia mea a nascut. iar in 2010 doresc sa i-au CO restant din 2009. iar zilele de concediu la care ati avut dreptul anul trecut dar nu le-ati efectuat din diverse motive nu au cum sa fie bagate in calulul zilelor de concediu pentru anul in curs.60 alin. intelegem zilele de concediu calculate deja pentru anul trecut dar neefectuate din diverse motive. restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator. in perioada solicitata de salariat.

martie2010 am fost trimiti in fara platape motiv ca iarna nu sunt comenzi.140 din Codul Muncii. intrebare.mai am dreptul la concediul de odihna si la indemnizatia lui. am fost angajata anul trecut 2009 in luna august si in decembrie 2009 . Astfel. Potrvit art. februarie. Pentru perioada in care ati fost in concediu fara plata. • Written by admin on 14/10/2010. martie 2010. Ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul de odihna.15 zile si lunile ian. • Written by galatanu on 13/10/2010. ce se va intampla cu aceasta indemnizatie pentru cele 3 luni si jumate ? Trebuie sa returnez suma corespunzatoare acestei perioade . nu se acorda concediu de odihna.va multumesc. iar durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. fiinca nu este . daca eu am intrat in somaj? • Written by predov on 13/10/2010.• Written by admin on 05/10/2010. daca pe anul 2010 angajatorul mi-a platit imdemnizatia de concediu de odihna pe tot anul iar incepand cu 16 septembrie 2010 mi-a incetat contractul de munca din motive ce nu tin de natura angajatului. indiverent daca este efectuat concediul de odihna aferent anului trecut sau anului in curs. durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). dumneavoastra aveti dreptul la concediu de odihna si la indemnizatia aferenta pentru perioada lucrata din 2009 si 2010. feb. respectiv 15 zile din luna decembrie 2009 si lunile ianuarie.

perioada lucrata iar contractul de munca in perioada concediului fara plata se suspenda cu acordul partilor. Legal.am concediu stabilit prin contract de munca la 23 de zile pe anul 2010. pe durata concediului medical contractul de munca se suspenda de drept (art. De la 1 noiembrie am iesit la pensie. • Written by florin on 10/11/2010. o poate face.b din Codul muncii). Am o mare dumerire . • Written by elisabeta on 27/12/2010. Buna seara.apoi am intrat in concediu medical pana la 1 noiembrie 2010 fara intrerupere (mentionez ca in certificatele medicale am inscris codul 14 -neoplazie ). Insa. . • Written by nic on 29/10/2010. Am dreptul la plata concediului de odihna neefectuat in perioada septembrie 2008-aprilie 2009 .am lucrat in perioada 1 septembrie 2008 -1 aprilie 2009 .50 lit. deci. in cazul in care am fost 1 luna in concediul medical aceasta perioada se scade din concediul cuvenit? • Written by admin on 01/11/2010. sunt cadru didactic.am avut 2 saptamani de concediu medical pe anul 2010.vreau sa imi spune ti si mie unde este stipulat in codul muncii “Cele 23 de zile de co sunt anuale insa Codul Muncii prevede ca co se acorda doar pe perioada efectiv lucrata”. nu se calculeaza concediu de odihna. daca angajatorul doreste sa va acorde zile de concediu de odihna si pentru aceasta perioada.

precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Potrivit art. conoform art. Daca pana iesiti la pensie nu efectuati zilele de concediu la care aveti dreptul. durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. .(4) din Codul Muncii.140 alin.141 alin.ies la pensie. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Adica se i-a din concediul de odihna 2 zile avand 2 saptamani? • Written by admin on 28/12/2010. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.(2) din Codul Muncii.Multumesc frumos • Written by elisabeta on 27/12/2010. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. zilele neefectuate se compenseaza in bani. Daca in luna februarie 2011.am dreptul la concediu de odihna pentru anul 2011? • Written by admin on 05/01/2011. • Written by IULIA on 04/01/2011. 140 din Codul Muncii: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). Art.

Lucrez la o firma privata . fiind si nou angajat. In 2010 cu toate ca am facut cerere pt concediul pe 2009 mi s-au promis doar banii de concediu pentru care am complectat o cerere speciala tipizata pentru solicitarea banilor (in aceasta situatie fiind un numar foarte mare de angajati) bani pe care nu i-am primit nici pana in prezent. Rog raspuns cat mai repede cu putinta. daca am lucrat din 01 06 2010 la firma unde imi desfasor in prezent activitatea dar deducerea de impozit pt. In 2009 datorita volumului f mare de munca nu am putut lua concediu. Ce pot face acum. ca sa beneficiez de drepturile legale aferente concediului pe 2009 ? Mentionez ca lucrez in continuare la aceasta firma mare care este puternica pe plan local si in nici un caz nu este in curs de lichidare sau insolventa. lucru cu care eu nu am fost de acord si nu am complectat o alta cerere tipizata special pentru aceasta optiune. licitatii lucrari constructii). Desigur. . documentatiilor pt. Am beneficiat in fiecare an de plata concediului de odihna dar nu mi-am luat zilele aferente. • Written by Oprisan Milu on 11/01/2011.o. O parte din angajati au acceptat la sfarsitul anului 2010 sa primeasca contravaloarea acestor bani in produse de materiale de constructii de la magazinul ‘y’ impus de conducere. Lucrez la firma x din 2009 la un compartiment foarte activ (preg. am dreptul la c. Beneficiez de zilele aferente concediului de odihna din anii trecuti in anul 2011 ? Si cati ani in urma? • Written by ion on 16/01/2011.• Written by Ionel on 11/01/2011. in 2011. copil ????? • Written by admin on 16/01/2011. dificultatile financiare de moment (firma avand de incasat foarte multi bani) nu cred ca indreptatesc privarea angajatiilor de drepturile constitutionale privind acordarea drepturilor banesti aferente concediilor.

Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. si nu se ajunge la un numitor comun. salariatul poate adresa o actiune in instanta impotriva angajatorului. Potrivit art. In ceea ce priveste deducerea personala. Indemnizatia de concediu aferenta concediului de odihna neefectuat poate fi solicitata numai la incetarea raportului de munca. Deci. 141 din Codul Muncii: (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In conditiile in care salaritul nu si-a efectuat zilele de concediu de odihna din motive neimputabile lui si angajatorul refuza sa-i acorde acest drept pana la sfarsitul anului urmator. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu.56 din Codul Fiscal. 139 din Codul Muncii. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. asa cum prevede legea. aveti dreptul la concediu de odihna pentru perioada lucrata in 2010. Depinde si ce prevede Regulamentului intern al societatii dar si de prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de societate (daca este cazul) in legatura cu acordarea concediului de odihna.Potrivit art. potrivit art. • Written by admin on 16/01/2011. efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. . renuntari sau limitari. pana la sfarsitul anului urmator. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. acesta se acordata numai pentru veniturile din salarii realizate la locul de munca unde salariatul are functia de baza. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. sau la incetarea contractului de munca refuza sa-i plateasca indemnizatia aferenta zilelor de concediu de odihna neefectuate. Pentru mai multe detalii citi articole din Codul muncii prezentate in materialul de mai sus. dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. (1).

buna ziua am si eu o intrebare. Pot fi trimis verbal de catre angajator/patron in concediu de odihna? Am depus doua cereri de concediu de odihna partial (la indrumarea acestuia/a patronului). compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. 141 din Codul Muncii.• Written by admin on 16/01/2011. Sunt insarcinata in 30 saptamani si din ianuarie 2011 si pana in 15 februarie am fost in concediu medical. Buna ziua As dori sa stiu daca este obligatoriu sa imi iau zilele de concediu ramase din 2010 pana in martie 2011. nu puteti beneficia si zile de concediu.el comunicandu-mi verbal cum ca de la data X sunt in concediu N zile? Ce pot sa fac……? • Written by odett on 14/02/2011. • Written by Marin on 25/01/2011. Daca totusi vi s-au compensat in bani zilele de concediu neefectuate. urmand sa nasc la sfarsitul lunii aprilie? Restul de zile pana la 21 de concediu de odihna le pot luat dupa ce termin concediul de crestere a copilului de 2 ani? • Written by Criss on 22/02/2011. chiar daca legea nu permite acest lucru. La firma nu mi s-a spus nimic concret dar am auzit la diversi colegi ca daca nu le .. si mi-au fost refuzate din varii motive……. Potrivit art. Pot beneficia de 8 zile de concediu de odihna pe anul 2011 in conditiile in care de la 1 martie 2011 intru in concediu prenatal.

la firma unde lucrez exista un numar destul de mare de angajati care mai au zile de concediu si din 2009 si concediu integral pe 2010. • Written by vasile on 17/03/2011.luam pana in martie 2011 nu mai avem dreptul sa le luam dupa aia si nici nu ni se platesc. avand in vedere ca.multumesc • Written by Florin on 15/03/2011. Daca durata concediului de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Pot sa am contracte de munca cu zile de concediu de odihna diferite pentru angajati ?!? (firma pana in 20 angajati) si mai exact 15 angajati cu 21 zile concediu odihna anual . nu se presteaza nicio munca? .. in cele 21 zile de concediu de odihna.putem sa le luam in 2011?? multumesc • Written by vasilica www on 15/03/2011.75 zile de concediu pe luna). de ce trebuie sa avem in vedere 12 luni ( 1. Multumesc • Written by cristina on 25/02/2011.ce se intampla cu aceste zile. in ce consta diferenta minim-maxim a zilelor de concediu de odihna?am 20 de ani de munca pe carnet neintrerupt?pe contractul de munca scrie 21 de zile. a 16-a persoana sa aiba 26 zile de concediu de odihna ?!?? nu se tine cont de vechimea in munca pentru a fi diferentiat!!! Multumesc in avans..

Dupa ce perioada pot beneficia de concediu de odihna? Lucrez in sistemul sanitar. Lucrez din ianuarie 2011. Dar aceste 10 zile trebuie sa fie neaparat primul concediu din an? Si apoi i se pot da si celelalte zile fractionat? va rog mult sa imi raspundeti pentru ca am divergenta de idei cu angajatorul si nu stiu cum il pot convinge pentru ca in Cod nu scrie nimic expres despre o perioada minima de concediu. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. lucrez din 14. • Written by ADRIANA DITI on 26/04/2011. Pot sa’mi iau concediu in acest an?…Va multumesc • . Am o nelamurire in legatura cu concediul de odihna. Am fost in concediu fara plata.• Written by be on 13/04/2011.am dreptul la concediu de odihna in 2011? • Written by ANCUTA on 03/05/2011. In noul Cod se spune ca “In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. Buna ziua.02. Va multumesc! • Written by ge0rgi on 05/05/2011.cu contract de munca nedetminat.2011. As vrea sa stiu si eu va rog dupa cat timp ai dreptul la concediu de odihna.” Dar daca angajatul vrea un concediu de 5 zile? sau 7? sau are nevoie de 2-3 zile? Angajatorul nu poate sa-i dea o perioada mai mica de concediu la cererea angajatului? Bineinteles ca ii va da si restul de 10 zile lucratoare consecutive intrun an calendaristic.

Nu este prevazut in legislatia muncii dupa cat timp de la angajare sau dupa cat timp de la reluarea activitatii iti poti lua concediu de odihna. adica 25 de zile atat cat am dreptul? Multumesc pentru raspuns.deoarece pana in momentul de fata nu mi s-a . Teoretic se poate lua oricand. A dori sa stiu cate zile de concediu de odihna am dreptul pentru anul 2011 avand in vedere ca sunt insarcinata si data probabila a nasterii este 14. Insa nu trebuie sa uitam si de regulamentul intern in care pot fi prevazute clauze specifice la nivel de angajator si nici de faptul ca un concediu se ia cu aprobarea angajatorului si dupa planificarea facuta la sfarsitul anului calndaristic pentru anul ce urmeaza.am intrebat si de plata zilelor de concediu neefectuate. Buna ziua. am fost angajata la o firma incepand cu data de 03.cand mi-au dat restul de banii. as putea beneficia de intreg concediul. as vrea sa stiu daca din zilele de preaviz am dreptul de a-mi lua concediu si de la firma mi s-a spus ca doar dupa 6 luni lucrate ai dreptul la concediu.01.dupa ce am stat cele 15 zile de preaviz pe care mai mult m-au obligat sa le stau. am si eu o nelamurire Sunt angajata din februarie 2011. • Written by cosmina on 15/06/2011. as avea nevoie si eu de mai multe raspunsuri…. mi-am dat demisia conform art 79 legea 53/2003 am 15 zile de preaviz.2011. Va multumesc! Astept raspuns! • Written by bucur oana on 19/06/2011.astazi a fost ultima zi de lucru la aceasta firma. atata vreme cat ai prestat deja activitate si ai dreptul la zile de concediu.dar contractul l-am primit semnat si inregistrat la ITM incapand cu data de 01. • Written by LINCA CLAUDIA on 14/06/2011. Deoarece contractul meu de munca nu se incheie ci doar se suspenda.11.2011.10.Written by admin on 07/05/2011. Bun ziua.2010. buna ziua.

iar raspunsul a fost ca nu se pot plati deoarece nu am facut nici o cerere de concediu in prealabil pentru a-mi plati zilele respective….pe 15 iulie un coleg al meu pleaca in concediu.un total de 170 lei.toti banii pe card i’am avut 2000 lei cu tot cu avansul de 543 lei care totta lumea stie ca este suma fixa. multumesc.spuneti’mi si mie cum este posibil ca eu cu aproape acelasi salariu sa iau toti banii pe concediu 2000 lei cu tot cu AVANS si el 2700 LEI CU TOT CU AVANS? undeva sunt sigur ca ma pacalit.va rog frumos imi puteti spune si mie cum se calculeaza remuneratia ptr CO?MENTIONEZ CA BENEFICIEZ DE 26 ZILE CO.ptr ca daca o sun si ii cer metoda si formula de calcul cu siguranta nu mi’o va da doamna contabila. as dori sa stiu daca este normal sa se procedeze asa? Multumesc anticipat! .am un salariu de 1358 lei. rugamintea mes este sa-mi explice si mie cineva cate zile de concediu as fi avut dreptul sa-mi i-au si daca este corect ceea ce mi s-a spus.mentionez ca nici o colega nu a facut nici o cerere de concediu si nu inteleg de ce eu ar fi trebuit sa fac una pentru a-mi primi banii cuveniti. o intrebare am si eu daca se poate. beneficiind si de prima de facanta de 700 lei care impozitata ramane 469 lei. • Written by cossti77 on 02/07/2011. Buna ziua.diferenta de salariu intre mn si el este de 50 lei in favoarea lui si la sporul de vechime de 120 lei. dar 700? • Written by Liliana on 07/07/2011.dat nici o zi de concediu de odihna. iar anul acesta cand am plecat in concediu (15feb) am plecat cu salariu cel vechi adica 1220.imi pun aceasta intrebare ptr ca totusi diferenta este mult prea mare de 700 lei.. ceea ce mi se pare absurd sa va spun si dc.intelegeam sa fie de 2-300 lei chiar. As dori sa stiu daca in cazul in care imi iau zile de concediu fara plata mi se scad zile si din concediul de odihna? Si in ce proportie? Daca sambetele si duminicile se calculeaza la concediul fara plata? De sx: am fost plecata in concediu fara plata 48 de zile lucratoare insa mi s-au luat 4 zile din concediul de odihna pentru aceste 48 de zile de concediu fara plata.

cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile. intrucat pe durata concediului fara plata salariatul nu desfasoara activitate. Concediu fara plata pentru nevoi personale afecteaza zilele de concediu de odihna. Potrivit art. 7 alin.Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. . pt ca mi se pare logic. Ce parere aveti de Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European care e prioritar Codului Muncii. Dar daca nu e legal? • Written by marina on 08/07/2011. care prin art. Si intre timp eu inca reglez CO in functie de CM. Cat concediu de odihna primeste si daca este platit? Multumesc.• Written by Diana on 08/07/2011. • Written by admin on 11/07/2011. • Written by admin on 11/07/2011. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Buna ziua tuturor! Am o nelamurire si doresc sa-mi raspundeti-O persoana lucreaza ca bugetar fiind angajata cu norma intreaga si cumuleaza in aceeasi institutie inca jumatate de norma. durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. 145 din Codul Muncii republicat. 1 spune ca “statele membre iau masurile necesare pentru ca orice lucrator sa beneficieze de un concediu medical anual platit de cel putin 4 saptamani” in raport cu reducerea CO in raport cu orele de CM? Sunt foarte interesata de raspuns pt ca lucrez in HR si cele doua probleme se cam lovesc cap in cap.

indemnizatia lutat in calcul. • Written by andreea on 18/07/2011. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. multiplicata cu numarul de zile de concediu.Potrivit art. Astfel. 1. Indemnizatia de concediu de odihna calculata la salariu de baza 1220/22=45. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza.45*5=277 Astfel. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. Media drepturilor salariale din ultimele 3 luni: Mai=1220 lei-22 zile Aprilie =1220 lei-20 zile Martie = 1220 lei 23 zile 3660/65=55. prevazute in contractul individual de munca. Calcul salariu luna iunie: 1220/22*17=943 943+282=1225 din care scadem contributiile si impozitul si aven un net de 896 lei. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva. La cate zile de concediu am dreptul? Angajatorul mi-a spus ca daca am sub 1 an vechime nu am dreptul la concediu de . care nu poate fi mai mica decat salariul de baza.150 din codul muncii republicat: (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. Exemplu de calcul: Salariu de baza=1220 lei Co =5 zile in luna iunie. intrucat este mai favorabila salariatului este cea de 282 lei.: premiile). multiplicata cu numarul de zile de concediu. Buna ziua! Am si eu o nelamurire: sunt angajata la o firma din noiembrie 2010 si as vrea sa imi iau concediu de odihna in august 2011. indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca.45*5 zile=282 2.

b din Codul muncii).odihna. va trebui sa returnati angajatorului indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu efectuate in plus (necuvenit). perioada respectiva mi se scade din zilele de concediu de odihna la care am dreptul? Va rog frumos sa-mi spuneti care este baza legala si cum se calculeaza concediul de odihna. Insa. doar cu acordul angajatorului (este in drept sa refuze acest lucru).: premiile). concediu fara plata sau vi se desface contractul individual de munca. Multumesc anticipat. deci. 139 . nu vi se calculeaza concediu de odihna. Referitor la concediul de odihna. indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva prevazute in contractul individual de munca. Concediul de odihna se poate acorda si in avans. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna. Raspuns: Durata concediului de odihna este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Calculul zilelor de odihna se face proportional cu perioada lucrata de la inceputul anului.50 lit. multiplicata cu numarul de zile de concediu. Codul Muncii prevede urmatoarele: Art.Multumesc anticipat! Despre concediul de odihna – informatii utile 15/07/2010 at 10:37 admin 60 comments Intrebare: Daca in primele 2 luni ale anului am fost in concediu medical. si nu poate fi mai mica decat salariul de baza. Pe durata concediului medical. Nu sunt luate in calcul pentru stabilirea indemnizatiei pentru concediul de odihna veniturile de natura salariala nepermanente (ex. trebuie sa stiti ca in cazul in care pana la sfarsitul anului o sa mai aveti probleme de sanatate. deci concedii medicale.75 de zile de concediu pentru fiecare luna). contractul de munca se suspenda de drept (art. astfel impartim numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca (minimum 21 de zile) la 12 luni si rezulta zilele de concediu pentru fiecare luna (de exemplu: pentru un concediu de odihna anual de 21 de zile rezulta 1.Mentionez ca nu am luat nici concediu fara plata nici de odihna pana acum.

ori cu consultarea salariatului. dupa caz. perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu. pentru programarile individuale.(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. pentru programarile colective. (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. a reprezentantilor salariatilor. 141 (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. nevazatorii. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. pana la sfarsitul anului urmator. tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul. 143 (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. renuntari sau limitari. este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Art. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. Art. periculoase sau vatamatoare. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (1). efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. angajatorul este obligat sa . (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare. 142 Salariatii care lucreaza in conditii grele. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. Art. 140 (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare (minimum 21 zile lucratoare conform Contractului colectiv de munca la nivel national pe anii 20072010 – se ia in calcul valoarea mai favorabila angajatului). Art. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. dupa caz.

la cererea salariatului. 147 (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite. pentru motive obiective. cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand.ro a mai publicat: • • • • • Concediul si indemnizatia de maternitate – informatii utile Se reduce si indemnizatia de concediu de odihna in baza Legii nr. care nu poate fi mai mica decat salariul de baza. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul. Art. salariatii au dreptul la zile libere platite. cum se calculeaza concediul de odihna. Codul Muncii. (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. Resurse umane si salarizare ce venituri sunt luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu medical. Art.stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. Art. (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. din motive obiective. Contractul colectiv de munca. concediul nu poate fi efectuat. care nu se includ in durata concediului de odihna. (3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. 144 Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat. . indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva.118/2010? Munca suplimentara – informatii utile Afla aici cate zile de concediu de odihna neintrerupt trebuie sa efectueze un salariat intr-un an calendaristic Declaratia 205 – informatii utile Concediul de odihna. concediul de odihna si concediul medical. Contabun. multiplicata cu numarul de zile de concediu. 145 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu. precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. prevazute in contractul individual de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale. Art. (2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege. necesare in vederea revenirii la locul de munca. 146 (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt.

va multumesc • .reiese ca nu am concediu.norocul face ca nu avem dreptul mai mult de 7 zile de concediu.daca am avut in acest an 7zile concediu de odihna se scade din vechime ? perioada minima ptr ajutor de somaj. utile concediu odihna Comments Leave a comment Trackback • Written by Costica on 24/07/2011.20 zile anual ? • Written by mihai on 26/07/2011.imi expira contractul de munca .Nu mai este valabil regula : minim 15 zile odata.daca una isi ea concediul de odihna celelalte 2 trebuie sa lucreze in fiecare zi.astept raspuns. cum se calculeaza zilele de concediu de odihna.5 peste 1 Luna.anuntat prin telefon acasa ? Cate zile trebuie sa mi se dea minim.daca fiecare din noi bagam consecutiv pt cealalta.numai cum vrea patronul : 1 zi azi.una peste 2 saptamani. lucrez la o firma mica.este normal asa ceva . se poate lua concediu de odihna in avans.(anonima)suntem 3 persoane facem tura de 2 zile cu 1 libera.si mi s-a pus in vedere ca nu mi se v-a prelungii adica voi fi dat afara…. utile concediu medical. • Written by anonima on 05/08/2011.din calculele mele. Mi se poate da CO.pana la intoarcerea celei din concediu.pot sau am sa beneficiez de ajutor de somaj???multumesc— ps.cum se calculeaza indemnizatia de concediu de odihna. pe data de 17 o8 2011 am un an la o firma particulara.

perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau. • Written by admin on 10/08/2011. (2) si (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. .la cel de al doilea loc de munca mi se spune ca nu am dreptul la concediu de odihna si trebuie sa-mi iau concediu fara plata(explicatia celui de al doilea angajator este ca deja am un concediu de odihna de la primul loc de munca).Concediul la cele doua institutii se efectueaza in luna iulie. Potrivit art. Durata minima a concediului de odihna anual. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.Written by Daniela on 10/08/2011. perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. Sunt angajata la doua institutii de cultura. 148 din codul muncii republicat: (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. (4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin.De doi ani de zile .As vrea sa stiu daca pot beneficia de doua concedii de odihna. pentru programarile colective.La al doilea loc de munca am contract pe perioada determinata si lucrez aici de cinci ani de zile. (5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat. a reprezentantilor salariatilor. potrivit Codului Muncii republicat. este de 20 de zile lucratoare. pentru programarile individuale.Va multumesc! • Written by admin on 10/08/2011. dupa caz. dupa caz. unde am cartea de munca am contract pe perioada nedeterminata. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile.La prima institutie. ori cu consultarea salariatului.

• Written by admin on 10/08/2011.145 din Codul muncii republicat: (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. • Written by mocan ramona on 17/08/2011. Durata minima a concediului de odihna. Potrivit art. si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Zilele de concediu de odihna nu se scad din vechimea de munca. Daca aveti un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cereri (norma intreaga) atunci puteti intra in somaj. chiar si pentru contractele incheiate pe duarata determinata.Contractul de munca incheiat pe durata determinata incetraza de drept la data prevazuta in contract. veti beneficia de concediu de odihna la ambele locuri de munca. Potrivit art. (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca. chiar daca aveti doua contracte de munca. Astfel. . Atentie! Daca ati lucrat un an de zile si ati beneficiat doar de 7 zile de concediu de odihna. • Written by admin on 10/08/2011. (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza. zilele ramase neefectuate se vor compensa in bani la data incetarii contractului de munca. (2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. renuntari sau limitari. 144 din Codul Muncii republicat: (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. este de 20 de zile lucratoare. cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile.

. pentru perioada lucrata. . eu stiind ca C.O. . citeste Codul Muncii. este direct proportional cu lunile lucrate . ce pot face mai departe? ……. ai dreptul la c. patronul imi refuza cererea de 3 zile de C.este corect si normal?…. fara plata .intreb deoarece nu cunosc aceeasta lege . • Written by Livia on 20/08/2011.Sunt angajata de 6 luni cu contract pe perioada nedeterminata . obligandu-ma sa imi iau CO.mai devreme de un an efectuat la locul de munca .o. insinuind ca nu am dreptul la C. .MULTUMIRI ANTICIPATE PT.O. RASPUNS .O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful