Sunteți pe pagina 1din 1

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1-1 se aplica la drum local DE scara 1:200

LIMITA DE PROPRIETATE GARD Rigola 2.5% 2.5% Rigola

LIMITA DE PROPRIETATE GARD

12.00 1.50 1.00 6.00 ALINIAMENT CONSTRUCTII TROTUAR PIETONAL 6.00 ZONA CAROSABILA 3.50 3.50 1.00 1.50 12.00 6.00

TROTUAR ALINIAMENT PIETONAL CONSTRUCTII

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2-2 se aplica la drum principal scara 1:200

LIMITA DE PROPRIETATE GARD 2.5% 2.5% 10.00 6.00 ALINIAMENT CONSTRUCTII 2.00 13.00 1.50 3.50 ZONA CAROSABILA 3.50 1.50

LIMITA DE PROPRIETATE GARD

2.00 13.00

6.00 ALINIAMENT CONSTRUCTII

ZONA TROTUAR VERDE PIETONAL

TROTUAR ZONA PIETONAL VERDE

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3-3 se aplica la drum de acces scara 1:200

LIMITA DE PROPRIETATE GARD 2.5% 8.50 6.00 ALINIAMENT CONSTRUCTII 2.00 13.00 1.50 3.50 ZONA CAROSABILA 3.50 2.5%

LIMITA DE PROPRIETATE GARD

ZONA TROTUAR VERDE PIETONAL

S.C. ACTUAL S.R.L.


Aut. Nr. J/08/1877/1991 Str. C. Brancoveanu nr. 6, Brasov tel. 0268-413.111 Sef Proiect Proiectat Desenat

Denumire proiect:

ANSAMBLU DE LOCUINTE
Extravilan Municipiul. Sacele, jud. Brasov

Faza: P.U.Z.
Proiect nr.

Beneficiar:

SC ISR MARY SRL


Titlul plansei:

290/08
Plansa:

Arh. M. Macovei Arh. M. Macovei Ing. F. Dobrescu

Scara : 1:200 11/2008

PROFILE DRUMURI

A-06