Sunteți pe pagina 1din 17

MANAGEMENTUL AFACERILOR A 7) Afacerea prezinta urmatoarele trasaturi: Identificati varianta incorecta. - 4.

urmareste incheierea unor tranzactii neprofitabile ; 35) Adoptarea deciziei este o etapa specifica procesului managerial sub aspect : Identificati varianta corecta. - 2. metodologic ; 52) Actiunile principale pe care le presupune functia de control-evaluare in managementul afacerilor au in vedere : Identificati varianta incorecta - 5. tratarea sistemica a elementelor organizationale ale firmei. 66) Avantajul comunicarii scrise este: Identificati varianta corecta. - 3. mesajul poate fi pregtit cu mult atenie i cu luarea n considerare a procedurilor de relaii i aciune specifice culturii manageriale ale partenerilor; 67) Avantajul comunicarii orale este: Identificati varianta corecta - 2. se realizeaz pe timpul ntlnirii directe a partenerilor de afaceri; 68) Avantajul comunicarii nonverbale este: Identificati varianta corecta. - 4. mesajele pariale i adiionale completeaz coninutul mesajelor verbale; 80) Aspectul tehnic al procesului de comunicare ia in considerare : Identificati raspunsul correct - 2. precizia si rapiditatea cu care pot fi transmise mesajele ; 120) Avantajele economice obtinute in urma derularii afacerilor n lohn sunt urmatoarele : Combinatiile de raspuns sunt : (A.posibilitatea pentru exportator de a-si utiliza surplusul de capacitati de productie ; C.mentinerea unui nivel ridicat al ocuparii fortei de munca ;D.cresterea ratei profitului pentru importator prin explorarea diferentei care exista intre nivelul salariului din propria tara si tara executantului ; E.cresterea competitivitatii fortei de munca , ca urmare a cunostintelor tehnice dobandite de la cel care lanseaza comanda : Alegeti combinatia corecta de raspuns . - 4. A+C+D+E 129) Avantajele pe care licentierea le presupune din perspectiva licentiarului au in vedere: Combinatiile de raspuns sunt urmatoarele: ( A.ocolirea barierelor vamale ; C.valorificarea maxima a rezultatelor cercetarii ; D.recuperarea mai rapida a cheltuielilor de contractare ; F.repartizarea intre parteneri a zonelor de desfacere .) Identificati combinatia corecta. 2.A+C+D+F 130) Avantajele licentiatului in cadrul tranzactiei de licentiere sunt urmatoarele : Una dintre variante nu reprezint un avantaj al liceniatului. Care este aceasta? 2. recuperarea mai rapida a cheltuielilor de contractare
1

135) Apelarea la licentiere in cazul in care costurile de transport al unor produse de mica valoare voluminoase fac exportul prohibitiv, are o motivatie in plan: Identificati varianta corecta. - 3. tehnic; 142)Avantajele asocierii sub forma societatilor mixte constau in urmatoarele (B.penetrarea rapida a pietelor externe ; C.posibilitatea sporirii resurselor valutare ; D.partajarea riscurilor si costurilor; E.avantaj concurential ;) Identificati combinatia corecta de raspuns dintre urmatoarele : 1. B+C+D+E 165) Analiza fortelor exterioare care pot influenta situatia de risc este o modalitate de: Identificati varianta corecta. - 1. reducere sau inlaturare a riscurilor; 168)Analiza completa si temeinic fundamentata a riscurilor presupune: Una dintre variantele prezentate nu este corect. Care este aceasta? 4. masuri care permit valorificarea optima a potentialului uman al firmei ; 177) Atitudinea managerului fata de riscul in afaceri poate fi: Identificati varianta incorecta. 5. de provocare C 28) Cu referire directa la notiunea de afacere se pot evidentia urmatoarele trasaturi: Una dintre variante este incorecta. Identificati-o. 1. reprezinta un tip de activitati sociale proprii sistemului centralizat; 30) Continutul procesului managerial poate fi abordat sub urmatoarele aspecte : Identificati varianta incorecta. - 3. actional ; 33) Care varianta nu reprezinta o componenta definiionala a firmei de afaceri : 3. implic trsturi speciale care se adaug la obligaiile firmei de afaceri fa de grupurile oligarhice; 69) Comunicarea n managementul afacerilor prezinta urmatoarele caracteristici: Identificati varianta incorecta - 2. lipsa de flexibilitate a sistemului de comunicare ; 74) Comunicarea verticala ascedenta : Identificati raspunsul correct - 1. se realizeaza dinspre managementul firmei catre subordonati ; 81) Comunicarea manageriala performanta presupune : Identificati raspunsul incorrect - 5. supradimensionarea mesajului. 82) Conduita corecta in comunicarea manageriala presupune : Identificati raspunsul correct 2. crearea unui climat de control riguros ;

91) Componentele pregtiirii negocierii contau n urmtoarele: Identificati varianta incorecta. 4. solutionarea obiectiunilor partenerilor; 93) Componentele pregtiirii negocierii contau n urmtoarele: Identificati varianta incorecta. 3. contactul prin coresponden; 94) Contactele cu partenerii in vederea declansarii negocierii se poate realiza prin urmatoarele forme : Identificati varianta incorecta. - 3. contactul partial ; 97) Care dintre variantele de mai jos nu se regaseste in planul de negociere: - 5. sistematizarea calculelor de analiza financiara. 100) Contactelor prin comisionari apartine genului de : Identificati varianta corecta. - 2. contact prin intermediari; 118) Componentele etice care se au n vedere n procesul de formare a colectivului firmei pot fi sintetizate astfel: Identificati varianta corecta. - 5. determinarea interrelaiei dintre etic i scopurile colectivului 121) Care dintre notiunile de mai jos definesc in mod corect productia in lohn : - 3. intelegerea contractuala intre doua firme , prin care una se angajeaza sa puna la dispozitia celeilalte diverse materii prime in scopul de a fi prelucrate corespunzator cu documentatia si prescriptiile tehnice ale firmei care lanseaza comanda , contra unei retributii in bani ; 132) Contractul de licenta pentru tehnologia curenta presupune : Identificati varianta corecta de raspuns. - 2. accesul licentiatului la tehnologia pe care o poseda licentiarul in momentul incheierii contractului 134) Contractul de licenta pentru tehnologia curenta si cea viitoare da licentiatului acces la: Identificati varianta corecta. - 3. tehnologia creata de licentiar intr-un domeniu de produs specificat, pe toata perioada derularii contractului; 138) Costurile mai reduse de cercetare-dezvoltare reprezinta, in conditiile unui contract de licentiere:Identificati varianta corecta. - 2. un avantaj pentru licentiat; 161) Continutul managementului riscurilor consta in urmatoarele aspecte : Una dintre variantele prezentate nu este corect. Care este aceasta? 2. renuntarea la masuri preventive ; 181) Clauza de indexare presupune ; Identificati varianta corecta. - 1. legarea sumelor stabilite in contract de un anumit etalon ; 185) Cultura organizationala: Identificati varianta corecta. - 5. reflecta valorile si practicile culturale impartasite de membrii unei organizatii.
3

187) Cultura organizationala prezinta urmatoarele trasaturi: Identificati varianta incorecta. - 3. este usor de modificat; 191) Cutura puterii : Identificati varianta corecta. - 2. este specifica companiilor antreprenoriale de mici dimensiuni ; 192) Cultura de proiect are urmatoarele trasaturi : Identificati varianta corecta. - 3. canalizeaza eforturile colective spre realizarea unui obiectiv comun ; 193) Cultura de tip piramidal : Identificati varianta corecta. - 3. este caracterizata prin orientare spre scop si relatii ierarhice impersonale 194) Cultura muncii intense si a influentei se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi : Identificati varianta incorecta. - 5. este specifica organizatiilor in care competitia interna este accentuata. 195) Cultura procedurilor se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi : Identificati varianta corecta. - 2. este specifica organizatiilor cu un nivel ridicat de birocratie ; 196) Cultura pariaza pe companie : Identificati varianta incorecta. - 3. este proprie organizatiilor cu un consum mare de resurse ; 197) Cultura manageriala vizeaza ; Identificati varianta incorecta - 5. comportamentul salariatilor. 199) Cultura profesional-individualista ; Identificati varianta incorecta - 1. este specifica organizatiilor de dimensiuni mai mici ; 200) Cultura paternalist-colectivista are urmatoarele trasaturi : Identificati varianta corecta. 2. preferinta pentru un management autoritar ; 201. Cultura modern-participativa are urmatoarele trasaturi : Identificati varianta corecta - 2. este specifica organizatiilor centrate pe respectarea procedurilor ; 202) Cultura de tip colectivist : Identificati varianta incorecta. - 5. are un grad redus de formalizare. 203) Cultura birocratica se caracterizeaza prin urmatoarele trsaturi : Identificati varianta incorecta. - 2. managementul este consultativ-participativ ; 204) Cultura antreprenoriala se caracterizeaza prin urmatoarele trsaturi : Identificati varianta incorecta. - 4. structura organizatorica este rigida ;
4

D 2) Din punct de vedere conceptual, afacerea este definita ca fiind: Identificati varianta corecta si completa de raspuns. - 3. initiativa unui intreprinzator concretizata intr-o relatie contractuala si avand o finalitate economico-financiara precizata, corespunzatoare unui scop; 36) Din punct de vedere functional, procesul managerial se contureaza in urmatoarele etape : Identificati varianta incorecta. - 2. determinarea problemei ; 39) Din punct de vedere informational, procesul managerial se contureaza in urmatoarele etape . Identificati varianta incorecta. - 4. repartizarea resurselor ; 108) Dimensiunile prin care se operaionalizeaz participarea n managementul afacerilor sunt urmtoarele: Identificati varianta incorecta. - 5. realizarea unei viziuni globale asupra problematicii analizate 112) Demersurile de natura culturala privind sistemul managerial participativ : Identificati varianta corecta. - 4. implica apelarea la valori si practici organizationale care sustin participarea angajatilor la procesul decizional ; 113) Demersurile de natura economica privind sistemul managerial participativ : Identificati varianta corecta. - 1. asigura autonomia operationala si decizionala a firmei ; 123)Dezavantajele pentru executantul productiei in lohn pot fi urmatoarele : Care variant nu este corect? 3.dificultati in comunicare si luarea deciziilor 127) Din punct de vedere tehnic , motivatia pentru care firmele opteaza pentru licentiere este determinata de urmatoarele situatii : Identificati varianta corecta de raspuns 1. in cazul in care costurile de transport al unor produse de mica valoare dar voluminoase fac exportul prohibitiv ; 143)Dezavantajele caracteristice asocierii sub forma societatilor mixte sunt , in esenta , urmatoarele: Care dintre variante nu este corect? - 1. consecinte nefavorabile datorita pasivitatii manifestate in promovarea si comercializarea in nume si pe cont propriu ; 147) Dezvoltarea franchisingului ca tehnica de afaceri este motivata de urmatoarele aspecte manifestate intens in ultimele decenii : Una dintre variante nu reprezint o motivaie a dezvoltrii franchisingului. Care este aceast variant? - 2. dezvoltarea afacerilor sub forma investitiilor directe ; 157)Domeniile cheie ale politicii de personal includ: Una dintre variante este eronata. Identificati-o. 3. resursele atrase; 159)Descrierea postului contine urmatoarele informatii: Alegeti varianta incorecta. 3. numarul de zile de concediu aferente postului ;
5

171) Dupa natura si continutul lor, riscurile se divid in : Identificati varianta corecta. - 1. riscuri cu un continut neeconomic ; 173) Dupa localizare, riscurile se clasifica in : Identificati varianta corecta. - 4. riscuri externe ; 188) Din categoria factorilor endogeni care influenteaza cultura organizationala fac parte: Identificati varianta incorecta. - 4. cultura nationala in care activeaza firme; 189) Din categoria factorilor exogeni care influenteaza cultura organizationala fac parte: Identificati varianta incorecta. - 3. marimea organizatiei; 206) Din perspectiva etica, managerul are obligatii fata de : Identificati varianta incorecta - 5. fata de modul de administrare a comunitatii locale E 1) Etapele drularii unei afaceri sunt urmatoarele :: Identificati varianta incorecta. - 4 .etapa comunicarii ; 3.Etapa prospectarii unei afaceri urmareste : Identificati varianta corecta. 2. identificarea clientului ; 4. Elaborarea planului de afaceri este o actiune specifica etapei : Identificati varianta corecta 2. de studiu ; 8. Etapa prospectarii unei afaceri presupune : Identificati varianta incorecta. - 2. consultarea clientului ; 9. Etape de studiu a unei afaceri presupune : Identificati varianta corecta. - 1. identificarea nevoilor clientului ; 10) Etapele parcurse n procesul de planificare pot fi structurate astfel:: Identificati varianta incorecta. - 5. analiza atuurilor i deficienelor firmei fa de concuren 12. Etape de negocierii unei afaceri presupune urmatoarele actiuni : Identificati varianta corecta. - 3. stabilirea acordului privind interesele partenerilor ; 14) Etapele parcurse n procesul de planificare pot fi structurate astfel: Identificati varianta incorecta. - 2. stabilirea obiectivelor i strategiilor generale ale afacerii; 15) Evidenierea punctelor slabe i a punctelor tari ale firmei se determina prin: Identificati varianta corecta. - 4. analiza diagnostic a activitatii firmei;
6

17. Etapa de realizare a contractului presupune ; Identificati varianta corecta. - 3. obtinerea acordului definitiv al clientului pentru intrarea comenzii in executie ; 50) Esenta managementului in afaceri consta in urmatoarele principii: Identificati varianta incorecta. - 5. a deregla procesele economice. 56) Elaborarea unui sistem eficient de control-evaluare este caracterizat prin : Identificati varianta incorecta - 5. cursivitate. 71) Etapele specifice procesului de comunicare sse delimiteaza astfel : Identificati varianta eronata. - 3. generalizarea ; 155) Extinderea rapida a sistemului de distributie in operatiunile specifice franchisingului, reprezinta: Identificati varianta corecta. - 3. un avantaj al cedentului ( franchisorului); 163) Evenimentele exterioare, imprevizibile si care nu pot fi imputate managerilor -decidenti reprezinta: Identificati varianta corecta. - 1. cauze obiective de generare a riscului in afaceri; 186) Elementele constitutive ale culturii organizationale au in vedere: Identificati varianta incorecta. - 3. tipurile de decizii manageriale; 205) Etica in managementul afacerilor are urmatoarele trasaturi : Identificati varianta incorecta. - 4. se distinge de cultura organizationala a firmei ; F 41) Functiile managementului afacerilor sunt : Identificati varianta incorecta. - 3. functia informationala ; 42) Functia de organizare in managementul afacerilor desemneaza ansamblul proceselor prin care : Identificati varianta incorecta. - 4. se determina oiectivele firmei ; 43) Functia de coordonare in manage mentul afacerilor : Identificati varianta corecta. - 1. consta in ansamblul proceselor prin care se asigura armonizarea deciziilor si actiunilor personalului firmei ; 44) Firma de afaceri are urmatoarele tipuri de relatii : Identificati varianta incorecta. - 1. relatii cu celelalte sisteme economice ; 45) Firma de afaceri este : Identificati varianta corecta si completa. - 5. o unitate economica producatoare caracterizata printr-un gen specific de activitate, prin functionalitate si organizare tehnologica, prin capacitatea de a produce bunuri , de a conduce si gestiona rational, precum si prin autonomia sa financiara.

46) Functia de antrenare in managementul afacerilor : Identificati varianta corecta - 2. incorporeaza ansamblul actiunilor prin care personalul este stimulat sa contribuie la realizarea obiectivelor firmei ; 47) Functia de control-evaluare in managementul afacerilor : Identificati varianta corecta - 3. finalizeza cilclu procesului managerial ; 49.Functia de control-evaluare in managementul afacerilor consta in ansamblul proceselor prin care se realizeaza urmatoarele actiuni : Identificati varianta incorecta - 4. incurajarea initiativei salariatilor ; 78) Functiile comunicarii manageriale sunt : Identificati raspunsul incorrect - 4. gestionarea resurselor materiale ; 110) Factorii care determina natura si gradul de participare a angajatilor la procesul decizional se refera la : Identificati varianta incorecta. - 2. rigiditatea structurilor organizatorice ; 136) Faptul ca venitul din contractul de licenta este profit pur, reprezinta o motivatie a productiei sub licenta in plan: Alegeti varianta corecta. - 4. financiar; 140) Forma evolutiva de internationalizare a afacerilor , societatea mixta prezinta trasaturi definitorii care pot fi structurate astfel : Una dintre variante nu reprezint o trstur a societilor mixte. Care este aceast variant? - 4. determina evitarea unor situatii conjuncturale in cazul partenerilor de nivel tehnologic egal , care isi acorda reciproc dreptul de exploatare a unuia sau mai multor brevete de inventie asupra carora sunt titulare ; 14 1)Forma de asociere mixta ,strategiei panza de pianjenii sunt proprii urmatoarele caracteristici: Alegeti varianta corecta de raspuns . 3. evitarea absorbirii prin asociere mixta cu altii in retea ; 144 ) Forma evolutiva de internationalizare a afacerilor, societatea mixta reprezinta: Care varianta reflecta corect si complet, din punct de vedere definitional, societatea mixta? - 3. o asociere intre doi sau mai multi parteneri ce desfasoara in comun activitati, in cadrul unei noi entitati juridice, prin partajarea beneficiilor si riscurilor afacerii; 145) Form de asociere mixt, strategiei integrarii successive i sunt proprii urmatoarele caracteristici:Identificati varianta corecta. - 1. finalizarea prin preluare si fuziune; 150)Franchisingul prezinta urmatoarele avantaje pentru cedent (franchisor ): Care variant nu reprezint un avantaj pentru cedent (franchisor)? 4. instruirea fortei de munca si cresterea gradului de ocupare a acesteia ;

154) Franchisingul se defineste ca: Alegeti varianta care defineste corect tehnica de afaceri franchising. - 1. o tehnica de afaceri prin care o firma cedeaza unei alte firme dreptul de a face afaceri intr-un anumit mod, pe o anumita perioada de timp si intr-un loc determinat; 184) Factorii de care depinde cultura manageriala a unei firme sunt: Identificati varianta corecta. - 5. caracteristicile personalitii managerului, valorile si practicile comportamentale ale managerului, cultura organizationala. I 5. Identificarea concurentei este o actiune proprie etapei : Identificati varianta corecta. - 4. de prospectare a afacerii ; 11) In cadrul procesului de planificare se regasesc urmatoarele actiuni : Identificati varianta incorecta. - 1. rezumarea tuturor factorilor interni care au afectat activitatea firmei ntr-o perioad viitoare; 13) Identificarea misiunii firmei este o etapa specifica : Identificati varianta corecta. - 2. procesului de planificare; 16) In ntregul su, procesul de planificare a afacerilor depinde de : Identificati varianta incorecta - 5. nu depinde de nici unul dintre factorii mai sus amintiti. 48.In cadrul firmei de afaceri exista urmatoarele functiuni : Identificati varianta incorecta. - 5. nici una dintre variantele de mai sus 72) In cadrul procesului de comunicare, operationalizarea : Identificati raspunsul correct - 1. presupune materializarea mesajului intr-o forma fizica si transmiterea sa ; 73) In cadrul procesului de comunicare, organizarea : Identificati raspunsul correct - 5. reprezinta procesul prin care sunt ordonate in timp si spatiu informatiile. 79) Influentarea receptorului, ca functie a comunicarii manageriale presupune : Identificati raspunsul corect - 3. obtinerrea feedbach-ului din partea receptorului ; 99) In procesul de negociere partenerii se pot contacta : Identificati varianta incorecta. - 5. gradual 103.In procesul de negociere argumentatia pentru convingerea partenerilor de negociere trebuie sa respecte urmatoarele principii : - 4. amplificarea starii de tensiune intre partenerii de negociere; 104) Institutul Britanic de management defineste participarea in managementul afacerilor ca : Identificati varianta corecta si completa. - 3. practica prin care angajaii iau parte la deciziile manageriale i care pornete de la premisa unei comuniti de interese ntre angajat i angajator,
9

n susinerea perspectivelor pe termen lung ale firmei i ale persoanelor care lucreaz n cadrul ei; 106) Implicarea, ca actiune specifica participarii in managementul afacerii prezinta urmatoarele trasaturi: - 3. presupune neimplicarea salariatilor in sustinerea obiectivelor pe termen lung; 107) Integrarea, ca actiune specifica participarii in managementul afacerii prezinta urmatoarele trasaturi: - 4. surprinde latura subiectiva a participarii; 160) In cadrul interviului se urmaresc: Alegeti varianta incorecta. - 2. aspectele fizice; 162) In plan definitional, riscul in afaceri este privit ca: O singura varianta defineste corect riscul in afaceri. Identificati-o. - 3. posibilitatea aparitiei unei pierderi in cadrul unei tranzactii economice, ca rezultat al producerii unor evenimente imprevizibile; 164) Incompetenta sau reaua credinta a decidentilor este o cauzacare genereaza riscul in afaceri. Identificati termenul lipsa in una dintre variantele urmatoare: - 3. subiectiva; 169)In practica manageriala ,modalitatile de reducere sau inlaturare a riscurilor se refera , in special , la urmatoarele actiuni : ( A. elaborarea si utilizarea unor clauze contractuale de acoperire a riscurilor ; B. diminuarea influentei factorului timp asupra riscului de pret si valutar ; D. conceperea unui program de reducere a riscurilor ; E. asigurarea unui raport avantajos intre cheltuielile pentru prevenirea riscurilor si pierderile posibile ;) Alegeti dintre combinatiile prezentate mai jos pe aceea care reprezinta raspunsul corect : - 5. A+B+D+E 172) In functie de cauzele care le-au generat, riscurile pot fi : Identificati varianta corecta. - 2. riscuri de pret ; L 70) La nivelul firmei comunicarea este eficienta atunci cand se caracterizeaza prin: Identificati varianta eronata 2. tensiune ; 133) Licentierea reprezinta: Alegeti varianta care defineste corect si complet licentierea. - 2. operatiunea prin care titularul unui drept de proprietate industriala transmite prin contract unei alte firme dreptul de a utiliza partial sau total cunostinte tehnice brevetate, contra platii unui pret; M 18) Metodele analitice sintetice de rezolvare a problemelor manageriale sunt: Identificati varianta incorecta - 5. metoda brainstorming 21) Metodele analitice sintetice de rezolvare a problemelor manageriale sunt: Identificati varianta incorecta - 3. stimularea ideilor originale cu ajutorul metodelor de nstrinare;
10

22) Metodele de stimulare a intuiiei sunt: Identificati varianta incorecta. - 3. metoda fundamental; 25) Metodele de stimulare a intuiiei sunt: Identificati varianta incorecta. - 4. elaborarea de arbori de rezolvare a problemei; 51) Managementul afacerilor economice prezinta urmatoarele trasaturi : Identificati varianta incorecta. - 5. nu dispune de un ansamblu coerent de cunostinte stiintifice. 54) Managementul afacerilor economice este conceput ca : Identificati varianta corecta si comlepta de rasouns. - 5. un ansamblu al activitilor, disciplinelor, metodelor i tehnicilor care nglobeaz sarcinile conducerii, gestiunii, administrrii i organizrii firmelor 57) Managementul participativ are in vedere : Identificati varianta corecta - 4. actiunile de implicare a salariatilor in procesul decizional ; 58) Managementul crizelor : Identificati varianta corecta - 2. are in vedere actiuni manageriale destinate rezolvarii situatiilor tensionate 62) Mutatiile produse in aplicarea principiului motivarii vizeaza : Identificati varianta incorecta - 4. abordarea integratoare a firmei ; 125) Mentinerea unui nivel ridicat al ocuparii fortei de munca si al competitivitatii acesteia, ca urmare a cunostintelor tehnice dobandite, reprezinta in prelucrarea in lohn: Identificati varianta corecta. - 1. un avantaj pentru executant; 128) Motivatia pentru care firmele opteaza pentru licentiere privita in plan strategic si financiar are in vedere urmatoarele aspecte: Care dintre variante nu este corect? - 3. in cazul in care costurile de transport al unor produse de mica valoare, voluminoase fac exportul prohibitiv; 131) Modalitatea de plata in cazul productiei sub licenta presupune o combinare a urmatoarelor elemente : ( A.plati intermediare pana in momentul autorizarii produselor ; B.redeventa minima ; C.un acont platit in momentul eliberarii partii scrise din documentatia tehnologiei ; D. redeventa curenta ;) Combinatiile de raspuns sunt urmatoarele : Identificati combinatia corecta de raspuns - 1.A+B+C+D

11

148) Mecanismul tranzactiei de franchising implica urmatoarele aspecte : ( C.existenta unei persoane fizice sau juridice care a pus la punct un anumit proces de productie sau o anumita metoda de realizare a unor afaceri ; D.prezenta unor intreprinzatori independenti , competenti sa promoveze procese sau metode ale franchisorului ;E.realizarea unor colaborari permanente intre franchisor si franchiser ; F. punerea la dispozitia partenerului de afaceri a documentatiei si a sistemului tehnologic , a retelelor de aprovizionare si dispersie . Combinatiile de raspuns sunt urmatoarele ) Identificati combinatia corecta de raspuns . 3. C+D+E+F 179) Masurile de diminuare a riscurilor presupun urmatoarele operatiuni : Identificati varianta incorecta. - 5. restrangerea actiunilor de gestionare a riscurilor . N 83) Negocierea afacerilor reprezint: Identificati varianta incorecta - 3. un mod de viata; 84) Negocierea n afaceri : Identificati varianta incorecta. - 5. reprezinta un proces de armonizare a intereselor sociale ale participanilor. 85) Negocierea poate fi clasificata n funcie de mai multe criterii: Identificati varianta incorecta. - 2. dupa tipul de parteneriat; 86) Negocierile clasificate in funtie de obiect sunt negocieri de: Identificati varianta incorecta. - 3. bilaterale; 87) Negocierile clasificate in funtie de modul in care se desfasoara sunt negocieri de: Identificati varianta corecta. - 5. directe. 88) Negocierile clasificate in functie de numarul participantilor sunt negocieri de : Identificati varianta corecta. - 2. bilaterale; 89) Negocierile clasificate in funtie de nivelul juridico-politic al prilor sunt negocieri de : Identificati varianta corecta - 4. neguvernamentale ; 90) Negocierile clasificate in funtie de obiectul negocierii sunt negocieri : Identificati varianta corecta. - 5. de vanzare-cumparare. O 117) Obligatiile de natura etica a managerilor se manifesta astfel: Identificati raspunsul correct - 5. fata de actionari, angajati, clienti si comunitatea locala. 126)Obiectul transferului contractului de licenta consta in : Identificati combinatia corecta de raspuns dintre urmatoarele : ( A.brevete , marci de fabrica/comert , drepturi de autor ; B.specificatii de produs si proces tehnologic ;D.proceduri de control a calitatii ; E.programe de pregatire tehnica si profesionala ;) 4. A+B+D+E
12

153) Operatiunea de franchising poate genera pentru cesionar (franchiser )urmatoarele dezavantaje:. Alegeti varianta corecta de rspuns. 2. limitarea independentei de actiune ; P 6) Planificarea afacerilor trebuie s conin: Identificati varianta corecta. - 5. varianta 1, 2 si 3 19) Printre metodele analitice sintetice de rezolvare a problemelor manageriale nu se regaseste: 1. metoda colaborrii creatoare; 23) Printre metodele de stimulare a intuiiei nu se regaseste: - 1. ancheta; 27) Printre metodele de stimulare a intuiiei nu se regaseste una dintre urmatoarele metode: 4. abstractizarea ealonat progresiv; 29) Principalele componente definiionale ale firmei de afaceri pot fi redate astfel: Identificati varianta incorecta. - 4. n esen, presupune o form de autocontrol, mai mult dect una de constrngere, a unor tipuri de comportament; 55) Printre trasaturile managementului afacerii se numara urmatoarele: Identificati varianta incorecta. - 4. nu este interesat de pastrarea clientelei ; 59) Principiile generale in managementul afacerilor sunt urmatoarele : Identificati varianta incorecta - 2. principiul compatibilitatii obiectivelor strategice ; 60) Principiul managementului participativ : Identificati varianta corecta - 1. consta in implicarea salariatilor in exercitarea actului decizional ; 61) Principiul motivarii : Identificati varianta corecta - 1. exprima necesitatea identificarii stimulentelor morale si materiale necesare stimularii participarii salariatilor la realizarea obiectivelor firmei ; 63) Principiul cresterii continue a eficientei : Identificati varianta corecta - 1. are in vedere minimizarea cheltuielilor firmei ; 64) Printre principiile specifice managementului afacerilor se numara : Identificati varianta incorecta - 3. principiul cresterii continue a eficientei ; 75) Pentru atingerea obiectivelor comunicarii trebuie sa se parcurga cumulativ urmatoarele faze : Identificati raspunsul incorrect - 2. pregatirea mesajului ; 76) Printre caracteristicile ce conditioneaza buna desfasurare a procesului de comunicare se numara : Identificati raspunsul incorrect - 4. fluxul intr-un singur sens ;
13

77) Printre factorii care provoaca deficiente in comunicare se numara : Identificati raspunsul correct - 1. decongestionarea liniilor de comunicare ; 95) Planul de negociere cuprinde: Identificati varianta incorecta. - 2. selectarea dosarelor; 101) Printre metodele de combatere a obieciunilor in negociere distingem: Identificati varianta incorecta. - 2. formularea variantelor de ofert; 105) Participarea la managementul afacerilor implica urmatoarele motivatii: Identificati varianta corecta. - 1. motivatii reactive; 109.Promovarea managementului participativ in afaceri se explica prin urmatoarele avantaje : Identificati varianta incorecta. - 5. angajatii nu se implica in deciziile firmei. 114) Printre factorii care solicita dezvoltarea managementului participativ se numara : Identificati varianta incorecta. - 2 .simplificarea operatiunilor de afaceri ; 115) Printre avantajele aplicarii managementului participastiv se numara : Identificati varianta incorecta. - 2. diminuarea operativitii n adoptarea deciziilor ; 116) Printre limitele aplicarii managementului participastiv se numara : Identificati varianta incorecta. - 4. realizarea unei viziuni globale asupra problematicii analizate; 124) Pasivitatea in promovarea si comercializarea in nume si pe cont propriu a produselor, manifestata in prelucrarea prin lohn, reprezinta: Identificati varianta corecta. - 2. un dezavantaj pentru executant; 146) Partajarea riscurilor si costurilor este pentru partenerii unei afaceri: Identificati varianta corecta de raspuns. - 4. un avantaj al asocierii prin societate mixta; 151) Pentru cesionar (franchiser ) operatiunea de tip franchising prezinta avantaje care pot fi structurate astfel : (A. utilizarea cunostintelor si pozitiei comerciale a cedentului ; B. reducerea riscului in afaceri ; C. expansiunea rapida a afacerii prin utilizarea unei marci sau nume comercial recunoscute ; D. beneficierea de asistenta tehnica si manageriala din partea cedentului ; E. ocolirea barierelor vamale ;) Identificati combinatia corecta de raspuns dintre cele prezentate mai jos : 1 - A+B+C+D 152) Pentru cedent (franchisor ) dezavantajele pe care le presupune operatiunea de franchising pot fi urmatoarele : Care variant nu este corect? - 3. restrangerea initiativei si a creativitatii proprii ; 158)Politicile de recrutare constituie: Identificati varianta corecta. 2. codul de conduita pe care o organizatie se angajeaza sa-l respecte in cautarea de posibili recruti pe piata muncii;
14

166) Printre clauzele contractuale de acoperire a riscurilor se numara: este eronata.. Identificati-o. - 5. clauza de previziune.

Una dintre variante

180) Printre clauzele destinate acoperirii riscurilor in afaceri se numara: Identificati varianta incorecta - 2. clauza de control; 182) Problema calitii trebuie abordat din urmtoarele perspective: Identificati varianta incorecta - 1. autonomia decizionala a firmei; 183) Procesul de ameliorare a calitii, implic potrivit recomandrilor lui J. M. Juran, respectarea urmtoarelor condiii: Identificati varianta eronata. - 5. renuntarea la sistemul de perfecionare continu a calitatii dupa atingerea obiectivelor. 190) Printre tipurile de cultura organizationala se numara : Identificati varianta incorecta. - 3. cultura planului ; R 32. Redactarea ofertei este o activitate specifica : Identificati varianta corecta - 2. etapei de studiu ; 122) Riscurile pe care le presupune prelucrarea in lohn sunt: Una dintre variante nu reprezint un risc al prelucrrii n lohn. Care este aceast variant? 5. riscul nerepatrierii profitului 139) Redeventa minima reprezinta un element component al modalitatii de plata in cazul: Alegeti varianta corecta. - 1. productiei sub licenta; 156) Restrangerea initiativei si a creativitatii proprii, in operatiunea de franchising, este: Identificati varianta corecta. - 5. un dezavantaj pentru cesionar (franchiser). 167) Reducerea totala/partiala a consecintelor riscurilor, in conditii de crestere pronuntata a costurilor, este rezultatul: Identificati varianta corecta. - 3. transferului efectelor riscurilor catre unitati specializate in gestiunea riscurilor; 170) Responsabilitatile managerului de resurse umane sunt: Identificati varianta incorecta. 4. analiza riscurilor financiare; 174) Riscurile speculative fac parte din categoria riscurilor: Identificati varianta corecta. 4. dupa raportarea la procesul decizional 175. Riscul economic: Identificati varianta corecta. - 1. este privit ca o consecinta a lipsei de adaptare a firmei la variatiile de mediu;

15

176) Riscul financiar : Identificati varianta corecta. - 1. este apreciat in functie de capitalul detinut si de evolutiile pietei financiare; S 34) Sub aspect metodologic, procesul managerial presupune urmatoarele etape : Identificati varianta incorecta. - 2. alegerea obiectivelor ; 37) Sub aspect economic, procesul managerial in afaceri poate fi exprimat in urmatoarele etape : Identificati varianta incorecta. - 1. planificarea ; 38) Sub aspect organizational, procesul managerial iclude : Identificati varianta incorecta - 3. identificarea problemelor ; 98) Stabilirea contactelor cu partenerii se realizeaza prin: - 3. contactul direct; 111) Sistemul participativ in managementul afacerilor trebuie sustinut de anumite demersuri organizationale, printre care : Identificati varianta incorecta. - 3. demersuri de natura sistemica ; T 40) Trasaturile caracteristice procesului managerial sunt ; Identificati varianta incorecta. - 2. functionalitatea ; 149) Trasaturile definitorii ale contractului de franchising sunt , n esent, urmatoarele: (B.prezinta aspecte comune cu contractul de concesiune comerciala , contractul de vanzare , de licenta si reprezentanta ;C.nu exista contracte tip , fiecare companie elaborandu-si propriile tipuri de contracte ; D.producatorul are posibilitatea de a-si procura o clientela constanta , cu posibili tatile si riscul comercial al cesionarului ;F.combina concesiunea unei marci de produse sau servicii cu concesiunea metodelor si mijloacelor care sa asigure exploatarea canalelor de desfacere) Identificatia combinatia corecta de raspuns dintre urmatoarele: - 2. B+C+D+F 198) Tipurile dominante de culturi organizationale in Romania sunt : Identificati varianta incorecta. - 5. cultura operatorului. U 20) Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o metoda analitica sintetica de rezolvare a problemelor manageriale. Care este acesta? - 2. brainwriting; 24) Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o metoda de stimulare a intuiiei. Identificati-o. - 2. analiza funciunii; 26) Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o metoda de stimulare a intuiiei. Identificati-o. - 5. cercetarea unor liste de control corespunztoare.
16

31) Una dintre variante nu reprezinta o componenta definiionala a firmei de afaceri : - 2. reprezint o form de autonomie care, spre deosebire de formele alternative de control (piaa,reglementri guvernamentale, activiti sindicale, presiunile grupurilor de interese), implic anumite restricii privind comportarea firmei, dublat de imperative morale i etice; 53) Un sistem eficient de control- evaluare se caracterizeaza prin : Identificati varianta incorecta - 1. diversificarea si extinderea metodelor manageriale ; 65) Una dintre variante nu reprezinta o trasatura a managementului afacerii: Identificati varianta incorecta. - 2. nu urmareste motivarea resursele umane; 92) Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o componenta a pregtirii procesului de negocierii: Identificati varianta incorecta - 2. amanarea solutionarii negocierii; 96) Una dintre variante nu este cuprinsa in planul de negociere: - 1. prelucrarea dosarelor de negociere; 102) Una dintre variantele de mai jos nu reprezinta o metoda de combatere a obieciunilor in practica negocierii : - 1. delimitarea obiectivelor negocierii; 119) Una dintre variante nu reprezinta o trstura eseniala a conceptului de responsabilitate social a firmei: - 1. se manifest ca un sistem organizatoric, cu o sum de elemente componente: personal, echipamente, servicii i birouri, i de relaii ntre acestea, pe vertical i pe orizontal; 178) Un sistem efficient de managementul riscului trebuie: Identificati varianta incorecta. - 3. sa limiteze controlul riscurlor; V 137) Valorificarea maxima a rezultatelor cercetarii, in cazul licentierii, reprezinta: Identificati varianta corecta. - 5. un avantaj pentru licentiar.

17

S-ar putea să vă placă și