P. 1
Limba Si Literatura Romana

Limba Si Literatura Romana

|Views: 645|Likes:
Published by cosmin

More info:

Published by: cosmin on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale .7. exerciţiul. ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere . ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . -exersarea unor acte de vorbire .4 2.4 DIALOGUL Formule de prezentare . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . a volumului .4 2. de permisiune . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire . -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. 3. exerciţiul. -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . dialog interpreteazǎ roluri diferite . vitate frontală .DETALIERI DE CONŢINUT OB.3. ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. explicaţia. explicaţia. de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. activitate individuală . activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri .5 2. ORE: 20 .4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext .1 TEST DE EVALUARE 1.4 2. -jocuri de rol . explicaţia. viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . -reglarea intonaţiei . -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor . -confecţionarea unor indicatoare . -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual . comunicarea dintre acestea .6 3. exerciţiul.2. vitate frontală .2 2. versaţia . vitate frontală . de solicitare . 3. versaţia . ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog . activitate individuală . vitate frontală . viduală .4 1.4 2.

CE TE LEGENI . 1. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . interogative exclamative . 4. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . citire selectivă în funcţie de diferite repere .3 2. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .5. titlu şi textul în versuri . titlu şi text. -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini .1 . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. -exerciţii de citire selectivǎ . 1.5.1.PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O.1. 2. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3. exerciţiul.3 4. 3. -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare .2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -formularea de răspunsuri la întrebări .. 2.identificarea titlului şi a autorului poeziei. explicaţia. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .4. exerciţiul.1 3.3.5. ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .2. -formularea unor propoziţii enunţiative . teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1. explicaţia. 4. 3. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia . . citire selectivă .5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . exerciţiul. DETALIERI DE CONŢINUT O.1. de Mihai Eminescu 2. exerciţiul. 4. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii . -recunoaşterea personajelor . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut .identificarea titlului şi a autorului textului. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .2. 3. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . enunţiative sau exclamative . 3.5 3..R. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă 1. 2.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate .

-folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1.formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere .3 2. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. -formulare de răspunsuri la întrebări . . exerciţiul. exerciţiul. -alcătuirea familiei de cuvinte . -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă .4 3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .5 3. titlu şi text. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . -identificarea consoanelor şi a vocalelor . explicaţia. -formularea unor propoziţii cu omonime . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 2. .4 -identificarea sensului unor cuvinte . ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1.B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe .identificarea titlului şi a autorului textului. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă .CUVÂNTUL. -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . VOCALE ŞI CONSOANE 2. -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă .2 4. -formarea unor cuvinte noi după model . „ Limba românǎ – colecţia F. explicaţia. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text . -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles .2 . -formularea de răspunsuri la întrebări . -despărţirea cuvintelor în silabe .1 2.1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1.2 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor . SILABA. explicaţia. exerciţiul.

titlu şi text. 1. procedurale : con-versaţia . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . -transcriere . 1.2. cuvântul . -identificarea vocalelor şi a consoanelor . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .1 2. probe orale . -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . 4.2.5 3. 3. personaje . autor . jocul didactic .5. 3. -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare .3 2. explicaţia. teme pentru acasă 1. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere .3. -test scris la limba şi literatura română . 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire pe roluri .4 4.3 1. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . a alineatelor .3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . 2. -despărţirea cuvintelor în silabe .5.1.2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. demonstraţia . citire selectivă . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. demonstraţia . exerciţiul.2. 1. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . de punctuaţie . -recunoaşterea personajelor . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor . -formulare de răspunsuri la întrebări .2.5. 3. -aşezarea corectă a textului în pagina textului .1. explicaţia. -formularea de răspunsuri la întrebări . 2. exerciţiul. activitate indi-viduală . copiere . succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. explicaţia. exerciţiul. -redactarea unor texte folosind cuvinte date . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -scriere după dictare .1. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual . -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare . ilustraţii . . ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR. -ordonarea ideilor principale . -exerciţii de scriere caligrafică . -plasarea corectă a titlului . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. jocul didactic . titlu .1.

activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea titlului şi a autorului textului. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .5. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .1. -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit . 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . 4. citire pe roluri . -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . citire selectivă . 3. -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . -delimitarea textului în fragmente logice . 3.3. activitate individuală . citire pe roluri .4.4. demonstraţia . identificarea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . titlu şi text. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . exerciţiul. explicaţia.6.3 3. 4. jocul didactic . teme pentru acasă 2. citire selectivă . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1. 2. -transformarea dialogurilor în povestire .4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2.3.2. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -delimitarea textului în fragmente logice . exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . 2.7. -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor .2 DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. 4. -identificarea ideilor principale . titlu şi text. explicaţia. -recunoaşterea personajelor . 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . 3. -recunoaşterea personajelor . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .

respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa. explicaţia. -citire selectivă . -formulare de răspunsuri la întrebări .3 3. -ex. -ex. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de memorare şi recitare . a versurilor în pagina caietului .3 2. -descoperirea rimei pentru cuvinte date . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.exerciţii de scriere caligrafică . jocul didactic . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . -explicarea unor versuri . explicaţia. de sinonimie şi de antonimie . a titlului . -desprinderea mesajului transmis de poezie . Versul ▪ Memorare. jocul didactic . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. Versul ▪ Memorare. demonstraţia . -desprinderea mesajului fiecărei strofe . exerciţiul. -aşezarea corectă a strofelor . Recitare 2.2 2. exerciţiul. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -copiere .6 3. ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea unoe expresii din poezie .6 4. -discuţii despre structura unei poezii . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Recitare 1.PATRIA ROMÂNĂ. explicarea unor versuri. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2. demonstraţia . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . .5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 -plasarea corectă a datei .7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa. de sinonimie şi de antonimie . -memorarea şi recitarea poeziei . -exerciţii de citire corectă şi expresivă .1 2. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . ▪ Observare sistematică : probe orale .

ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE . -formulare de întrebări şi răspunsuri . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3 2. titlu şi text. -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . explicaţia. teme pentru acasă DATA 1.5 3. -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie .1 2.7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .DUPĂ STEAG .1 2. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . exerciţiul.1 2.4 2. -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . VINE MOŞ CRĂCIUN. jocul didactic . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . citire selectivă . -transformarea dialogurilor în povestire .de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .3 ▪ Resurse materiale: manual .3 2. Observare sistematică : probe orale . -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual . ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. citire pe roluri . demonstraţia . exerciţiul. explicaţia. BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2. teme pentru acasă EVALUARE 1. EVALUARE Observare sistematică : probe orale .4 3. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia .5 3. Versul O. Resurse procedurale : con-versaţia .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -identificarea ideilor principale . jocul didactic .3 DETALIERI DE CONŢINUT O.

exerciţiul. -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . citire selectivă . Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei . încheiere .5 2. -citirea compunerii model din manual . aşezarea corectă a strofelor . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .1 4.▪ Memorare. -scriere după dictare .2 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -utilizarea corectă a ortogramelor . -structurarea compunerilor redactate în introducere .3 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. vitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 ▪ Observare sistematică : probe orale . încheiere . cuprins .5 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. fişe cu expresii frumoase . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ .2 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . exerciţiul. jocul didactic .6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. teme pentru acasă 2. explicaţia. -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . teme pentru acasă 4. cuprins . -recunoaşterea personajelor . vitate frontală . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . vitate frontală . -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . cu plasarea corectă a datei şi a titlului .3 ▪ Resurse materiale: manual .1 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . -transcriere .3 3. fişe cu expresii frumoase . -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -structurarea compunerii în introducere . respectând regulile de aşezare în pagină . a versurilor în pagina caietului . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . titlu şi text. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4. citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. demonstraţia . -ordonarea părţilor unei compuneri .

1. -utilizarea corectă a ortogramelor .2. 4.2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare . ▪ Resurse materiale: manual .2 3. ▪ Resurse materiale: manual .3 3. 3. exerciţiul. jocul didactic . -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . 4. demonstraţia .5 3. exerciţiul. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -memorarea şi recitarea poeziei . fişă de lucru 2. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.6.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -alegerea variantelor de scriere corectă .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE .3 4. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .1. 3. teme pentru acasă . 2. -completarea enunţurilor lacunare .7 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . Recitare 1. -scriere după dictare .5. fişă de lucru 2. Versul ▪ Memorare. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . 2. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. -alegerea variantelor de scriere corectă .3. -formulare de întrebări şi răspunsuri . -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB.1. 4. -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ .3. explicaţia.3 3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicarea unor versuri. 4.

-explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. de citire explicativă . -transcrierea poeziei . citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . explicaţia. -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Versul ▪ Memorare. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale .1 2.2 3. -delimitarea textului în fragmente logice . jocul didactic . exerciţiul. explicaţia. Observare sistematică : probe orale . versaţia .3 4. ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -povestirea orală a unui fragment . exerciţiul. jocul didactic . explicaţia. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . -recunoaşterea personajelor .2 3. ▪ Resurse materiale: manual .POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -povestirea orală a fragmentelor . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . Observare sistematică : probe orale . demonstraţia . demonstraţia . teme pentru acasă 2. Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. citire selectivă .3 3. respectând alineatele . demonstraţia . aşezarea corectă a strofelor . -formularea ideilor principale . jocul didactic .3 1. demonstraţia . exerciţiul. . ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . -povestirea orală a textului după planul de idei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. impusă de semnele de punctuaţie . -povestirea scrisă a unui fragment . de citire selectivă . -formularea ideilor principale .7 4. explicaţia.5 ▪ Resurse materiale: manual . -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) .3 3. locul titlului etc.5 3. a versurilor în pagina caietului .1 4. activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestirea scrisă a textului .5 -exerciţii de citire explicativă .3 3.

▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -alegerea variantelor de scriere corectă . folosind aceste cuvinte . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul.3 3. „ iau “ şi „ i-au“ 4. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ . -formularea ideilor principale . exerciţiul. jocul didactic . citire selectivă . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6 Observare sistematică : probe orale . demonstraţia Observare sistematică : probe orale . -recunoaşterea personajelor . explicaţia.2 4. explicaţia. utilizând cuvinte date .1 4. „ iau “ sau „ i-au“ . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. teme pentru acasă . demonstraţia . exerciţiul. -utilizarea corectă a ortogramelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri .6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2.1 4. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . „ i-a“ . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . .construirea unor expresii . -utilizarea corectă a ortogramelor . -explicarea unor expresii din text . -alegerea variantelor de scriere corectă . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . -scriere după dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire pe roluri . activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea enunţurilor lacunare . explicaţia.1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . jocul didactic . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. „ i-a“ .

3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou .3.OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. -recunoaşterea personajelor . 2. -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 3. -alegerea variantelor de scriere corectă .3. 3.1.2. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . explicaţia. activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR. 4.1. 2.2. citire selectivă . -reglarea intonaţiei . 2. 3. DATA 1. -recitarea unor poezii . 4.6. jocul didactic .2 2. -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. -completarea enunţurilor lacunare . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . exerciţiul. a volumului. 1.6 3. Recitare 2. fişă de lucru independent . demonstraţia .3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a vitezei proprii de a vorbi . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -delimitarea textului în fragmente logice . -formularea ideilor principale . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .2. .5.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . teme pentru acasă .respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -scriere după dictare . exerciţiul.1. jocul didactic . -povestirea orală şi scrisă a textului .

jocul didactic . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . -alegerea variantelor de scriere corectă .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .cu plasarea corectă a datei şi a titlului . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .3 . -transcrierea poeziei . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -utilizarea corectă a ortogramelor . „Limba românǎ–colecţia F. fişă de lucru independent .3. a versurilor în pagina caietului . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. explicaţia. jocul didactic . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . pronunţarea lor corectă .1 4. „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. teme pentru acasă . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -scrierea corectă a substantivelor articulate .3 3.5. exerciţiul. ▪ Observare sistematică : probe orale . -alegerea variantelor de scriere corectă . -dictare . exerciţiul. -utilizarea corectă a ortogramelor . aşezarea corectă a strofelor . -dictare . IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lustrofa. cru . literare “. 4. explicaţia. ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual . explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. fişă de lucru independent . -scrierea corectă a substantivelor articulate . teme pentru acasă . -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia . impusă de semnele de punctuaţie . „Limba românǎ–colecţia F. -explicarea unor expresii din text . imagini . -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. teme pentru acasă . teme pentru acasă . fişă de lucru independent .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea cuvintelor subliniate din text . fişă de lucru independent . -completarea enunţurilor lacunare . despărţirea lor în silabe .3 4.

lucruri . teme pentru acasă . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. în funcţie de ce denumesc . -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . -gruparea cuvintelor în tabele . „Limba românǎ–colecţia F.5 3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea unor expresii şi a unor versuri . respectiv dintr-un text . exerciţiul. -formulare de răspunsuri la întrebări .2 4.6 ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. jocul didactic .1 -determinarea sensului unor cuvinte .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -gruparea substantivelor pe trei coloane . a părţilor de vorbire . teme pentru acasă . explicaţia. fenomene ale naturii . jocul didactic . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . fără folosirea terminologiei . jocul didactic . -scrierea corectă a părţilor de vorbire . explicaţia. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. SUBSTANTIVUL 2.5 . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . strofa. explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat . fişă de lucru independent DATA 3. -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale .3 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . exerciţiul. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite .1 3. -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea .6 4. -identificarea . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .

activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 . -definirea substantivului comun şi a celui propriu . -plasarea corectă a alineatelor . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . scrierea caligrafică şi corectă a compunerii .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.B . teme pentru acasă . explicaţia. -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. explicaţia.4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. jocul didactic . ▪ Resurse materiale: manual .B . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . explicaţia. -schimbarea numărului unor substantive date .1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . „Limba românǎ–colecţia F. teme pentru acasă . -exerciţii de sinonimie şi antonimie . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -gruparea substantivelor după repere date .5 4. cuprins şi încheiere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea .1 4.6 4.6 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3. exerciţiul.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . -despărţirea corectă în silabe . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. -structurarea compunerii în introducere .1 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişă de lucru independent DATA 4. explicaţia.3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. Observare sistematică : probe orale . -scrierea corectă a substantivelor . teme pentru acasă . -completarea enunţurilor lacunare . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte .3 2. „ ee “ 1. -transformarea unor substantive după model .

-schimbarea numărului substantivelor .1 EVALUARE 2. -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc . -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu .5 3.1 4. citire ▪ Resurse materiale: manual . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate. „Limba românǎ–colecţia F.3 3. explicaţia. -selectarea unor substantive din text .5 4. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -utilizarea corectă a ortogramelor .6 4. teme pentru acasă .1 2. -exerciţii de sinonimie . selectivă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .B . -formulare de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . explicaţia. precizarea felului şi a numărului lor . Caragiale OB. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2.L. activitate individuală RECAPITULARE 2.COLŢ ALB-după Jack London 1. Observare sistematică : probe orale . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ.după I. precizarea felului şi a numărului lor .3 2. . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea substantivelor din enunţuri date . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . citire pe roluri . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -schimbarea numărului substantivelor .

jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB.4 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . explicaţia. teme pentru acasă DATA 1. exerciţiul. explicaţia. -exerciţii de sinonimie .5 2. folosind aceste cuvinte .pro-be orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .6 . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite .6 3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . -deducerea definiţiei adjectivului . exerciţiul. -identificarea substantivelor din enunţuri din text .6 4.6 3. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie .3 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .1 4.B . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie .3 ADJECTIVUL 2. ▪ Resurse procedurale : con. -transformarea unor substantive în adjective . citire pe roluri .6 4. citire selectivă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -recunoaşterea personajelor . -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor . -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat .5 2. -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite . -schimbarea numărului substantivelor . versaţia . -delimitarea textului în fragmente logice .3 2. -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.2 3.6 3. -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor . -realizarea acordului . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2.5 2. jocul didactic . -scriere după dictare . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru jocul didactic . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . exerciţiul. exerciţiul. -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. „Limba românǎ–colecţia F. -exerciţii de sinonimie . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. -formulare de enunţuri . -recunoaşterea personajelor .2 2. -formularea ideilor principale . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .

explicaţia. citire pe roluri . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . -recunoaşterea pronumelui personal . exerciţiul. explicaţia.1 4. . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F. -completarea unor texte lacunare cu pronume personale .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui . -selectarea pronumelor personale din text .delimitarea textului în fragmente logice . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB.4 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 3. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 2.▪ Adjectivul 4. exerciţiul.6 4. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . LA MEDELENI fragment . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . RESURSE EVALUARE DATA . .5 3.5 2.6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie .4 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . -povestirea orală a textului . exerciţiul. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale . citire selectivă . -identificarea pronumelor personale în texte . jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -formularea ideilor principale . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2. „Limba românǎ–colecţia F.5 3. -recunoaşterea personajelor . -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale .4 PRONUMELE . -definirea pronumelui personal . ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -povestirea în scris a unui fragment . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . explicaţia. după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1. -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4.2 2. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective .4 2.

„ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme .SCRIEM CORECT „ printr-o “ . explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe .1 4.4 4. -scriere după dictare .3 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse materiale: manual . -structurarea compunerilor în introducere .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -completarea unor enunţuri . cuprins şi încheiere .6 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .1 2. explicaţia. pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe .6 3.6 ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. -formulare de răspunsuri la întrebări . exerciţiul. activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale .1 4. folosind adjective şi pronume . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei . -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -selectarea din text a adjectivelor . teme pentru acasă DATA 2.5 4.4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . explicaţia.4 . -povestirea în scris a fragmentului . „Limba românǎ–colecţia F. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 2. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -recunoaşterea pronumelui de politeţe . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .6 4. -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . exerciţiul. -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe .5 4. teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. -utilizarea corectă a ortogramelor .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . -plasarea corectă a alineatelor . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .

3 OB. explicaţia.6 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie /antonimie . -scriere după dictare . fişe de lucru DATA 2.după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB. a adjectivelor şi a pronumelor personale din text .6 3.2 2. fişe de lucru DATA 1. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .4.4 2. exerciţiul.5 2. -pronunţarea corectă a numeralelor .5 3. jocul didactic . DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI.6 3.2 4. -povestire în scris a unui fragment . -despărţirea cuvintelor în silabe .1 4.6 EVALUARE 2. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .1 4. -selectarea substantivelor .4 şi a pronumelor personale de politeţe. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă . -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . exerciţiul.6 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 3. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului .3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.2 3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text . citire selectivă .6 3. teme pentru acasă .6 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . citire pe roluri . -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe.4 . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor . -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite .1 2.1 4. individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR.

demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . pe baza unor cuvinte de sprijin .2 2. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . -explicarea cuvintelor subliniate din text .1 1.2 2. -plasarea corectă a alineatelor . -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă .2 2. -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie . „Limba românǎ–colecţia F. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1. fişe de lucru VERBUL 2. -exerciţii de sinonimie / antonimie .5 4. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. explicaţia.3 AJUTORUL UNOR 4.1 3. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . explicaţia. jocul didactic . -formulare de răspunsuri la întrebări . fişe de lucru DATA 1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .5 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4. exerciţiul. exerciţiul. explicaţia.3 3. teme pentru acasă . -structurarea compunerilor în introducere . -scrierea pluralului substantivelor date . -exerciţii de sinonimie / antonimie . -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . -formularea de enunţuri pe baza unor imagini .4 CUVINTE DE SPRIJIN 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .3 . cuprins şi încheiere .6 ▪ Resurse materiale: manual . -recitarea poeziei .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . exerciţiul.5 3.1 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 3.7 4.5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . teme pentru acasă . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă .5 3.4 4. teme pentru acasă . -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text .2 2. explicaţia. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . ▪ Resurse materiale: manual . -dictare . -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. exerciţiul.COMPUNERE CU 4.6 3. jocul didactic .

teme pentru acasă . -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . încheiere .1 4. având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat .5 3.3 4. explicaţia. adjective .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. -redactarea compunerilor .3 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4.5 4. -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior .6 FELICITAREA INVITAŢIA 4. -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pronume . teme pentru acasă . jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . -realizarea unui plan al compunerii . -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă .3.5 4.6 3. verbe ). explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual . o imagine . -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . -aşezarea în pagină a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite . -identificarea unor urări care pot fi utilizate . -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . jocul didactic . cuprins . -dezvoltarea planului compunerii .7 4. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -structurarea compunerilor în introducere . -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată . explicaţia. jocul didactic .4 4.5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4.

exerciţiul.5 3.3 4. -redactarea unor felicitări şi invitaţii . 4.4. -transcriere . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. jocul didactic .6 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . Invitaţia 2.1 4. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . 2. cautarea explicaţiilor în dicţionar . -explicarea unor expresii date . DETALIERI DE CONŢINUT OB. -scrierea corectă a unor numerale . 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . teme pentru acasă .5. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. -scrierea corectă a unor numerale date . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . -recunoaşterea personajelor . jocul didactic .5 2. -redactarea unor felicitări . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .6.6 4. teme pentru acasă .1.1. 4. explicaţia.3 4. citire selectivă . 2.1. -povestirea pe fragmente a textului .RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . 3. -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . ▪ Resurse materiale: manual . FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB.3. fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR.5 4. citire pe roluri . 1. fişe de lucru DATA 1. -dictare .4 4. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI .4 4. -realizarea analizei gramaticale . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat .5 3.6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . scriere după dictare .6.

3.3 2. -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit .3 2. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . 2.6 3. DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor .5 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . • folosind părţile de vorbire studiate . jocul didactic . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . 1.4 OB.RECLAMA . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . scriere după dictare . teme pentru acasă . -formularea de propoziţii după scheme date . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . teme pentru acasă .2 3.5. ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. citire pe roluri . explicaţia. -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date .4.7 4. exerciţiul. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate . -recunoaşterea personajelor .6. -formularea de propoziţii : • formate din două .1. -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2. 4.3 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . -povestirea pe fragmente a textului .6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. 1.1. jocul didactic . exerciţiul. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . 4. explicaţia. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de sinonimie /antonimie .1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . trei sau mai multe cuvinte . -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor . pe baza întrebărilor . -transcriere .4 4. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . exerciţiul. ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. 4.5 4. explicaţia. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .6 3. -recunoaşterea predicatelor în texte date . -aşezarea corectă în pagină . 2.2 1.1 4.6 4. citire selectivă .5 3. jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .

fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor .6 3.5 2. simple .1 4.REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -redactarea unor compuneri gramaticale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute .5 1. -identificarea propoziţiilor simple . -stabilirea topicii subiectului .6 4. teme pentru acasă . individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . pentru obţinerea unor propoziţii . vitate frontală . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. explicaţia. exerciţiul. explicaţia. exerciţiul.3 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3. Părţile principale de propoziţie 2. -realizarea acordului dintre predicat şi subiect .2 3.3 4. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . jocul didactic . jocul didactic .5 3.5 3. demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei .4 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia . -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . -transcriere . -povestirea pe fragmente a textului . -identificarea numărului subiectului şi predicatului . citire pe roluri . -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple .6 4. scriere după dictare . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru Propoziţia simplă . -recunoaşterea personajelor . teme pentru acasă .2 1. -exerciţii de sinonimie /antonimie . exerciţiul. ▪ Resurse materiale: manual .4 4. fişe de lucru 27 V . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date .3 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . explicaţia.7 4.1 4.4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . jocul didactic . citire selectivă .6 3. teme pentru acasă . jocul didactic . explicaţia.5 ▪ Resurse materiale: manual .6 4.

2 3. explicaţia. jocul didactic .2 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3.4 Propoziţia dezvoltată. -povestirea pe fragmente a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . scriere după dictare . -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . -transformarea substantivelor date după model .3 2. -recunoaşterea personajelor . exerciţiul.3 2. -realizarea schemelor unor propoziţii simple . -transcriere . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -realizarea acordului dintre subiect şi predicat . teme pentru acasă . -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului .5 4. pe baza unor criterii stabilite anterior .6 ▪ Resurse materiale: manual .1 3. explicaţia. fişe de lucru DATA 1.1 2. -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date .6 4. Părţi secundare de propoziţie 2. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . exerciţiul. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. citire selectivă .1 4. -identificarea părţilor secundare de propoziţie . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . -exerciţii de sinonimie /antonimie . jocul didactic .3 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 1.6 4.5 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . explicaţia. ▪ Observare sistematică : probe orale .4 Cartea poştală 4. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . DETALIERI DE OB. -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială.3 4. citire pe roluri . -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text .

activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .6 2.2 1. -identificarea părţilor de vorbire studiate . cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. exerciţiul. .4 3.4 2.4 4. ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .1 3.6 3. articolul . -redactarea unor texte cu destinaţie specială . -redactarea unor compuneri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .7 4. Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR. -formulare de răspunsuri la întrebări . pe baza unor imagini . -transcriere . jocul didactic . explicaţia.rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2. cu început / sfârşit dat .3 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 1.2 2. pe baza unor cuvinte de sprijin . -identificarea părţilor de propoziţie studiate .5 2. cartea poştală ) . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 4. scriere după dictare . -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie . exerciţiul.4 2. teme pentru acasă . citire pe roluri .6 . -povestirea orală a unui text dat .5 4. -organizarea textului în pagină .6 4.5 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB.4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text .1 4. -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate . citire selectivă . explicaţia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->