SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

versaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR.3.DETALIERI DE CONŢINUT OB. de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . ORE: 20 .4 1. exerciţiul. -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . vitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . dialog interpreteazǎ roluri diferite . 3. viduală . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire . comunicarea dintre acestea . -jocuri de rol . versaţia . -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1.5 2. -reglarea intonaţiei .7. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală . viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei . activitate individuală . explicaţia.4 2. ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale .2 2. -exersarea unor acte de vorbire . ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog .6 3. de solicitare . -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual .2.4 2.4 2. -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual .4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext . explicaţia.1 TEST DE EVALUARE 1. a volumului . 3. exerciţiul. vitate frontală .4 2. -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor . explicaţia.4 DIALOGUL Formule de prezentare . exerciţiul. -confecţionarea unor indicatoare . vitate frontală . vitate frontală . de permisiune . ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere .

. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . 2.3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia . exerciţiul.3.3. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . explicaţia. . exerciţiul.5.identificarea titlului şi a autorului poeziei.1 3.PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O. 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . 3.1. DETALIERI DE CONŢINUT O. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . de Mihai Eminescu 2. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii .5. explicaţia. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -formularea unor propoziţii enunţiative . explicaţia. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .identificarea titlului şi a autorului textului. exerciţiul. 1. exerciţiul..1 . 2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia. -exerciţii de citire selectivǎ . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE .3 4. interogative exclamative . enunţiative sau exclamative . ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . teme pentru acasă 1.2. 2. CE TE LEGENI . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut .1. 4.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .2. -recunoaşterea personajelor . teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1.R.alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1.3 2. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . titlu şi text. titlu şi textul în versuri .5. 4. 4. 3.5 3. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4. -formularea de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . 1. 3. -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini . citire selectivă în funcţie de diferite repere .

▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă . citire selectivă . explicaţia. -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă .4 3.2 4. -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -identificarea sensului unor cuvinte . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă .2 4.CUVÂNTUL. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . -alcătuirea familiei de cuvinte . -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . VOCALE ŞI CONSOANE 2. -formarea unor cuvinte noi după model . -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -formulare de răspunsuri la întrebări . -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe. exerciţiul. -despărţirea cuvintelor în silabe .2 2.1 2. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual . -formularea de răspunsuri la întrebări . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . SILABA.B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia.1 2. exerciţiul. explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale .identificarea titlului şi a autorului textului. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. explicaţia. „ Limba românǎ – colecţia F.5 3. exerciţiul.1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1. -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens . titlu şi text. -identificarea consoanelor şi a vocalelor .formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere . DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text .2 . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -formularea unor propoziţii cu omonime . -recunoaşterea personajelor .3 2. activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .

-plasarea corectă a titlului . 3. cuvântul . activitate indi-viduală . explicaţia. titlu . 2. succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. 1. citire pe roluri . demonstraţia . de punctuaţie .2. personaje . exerciţiul.3 2. jocul didactic . 1.3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. probe orale . -aşezarea corectă a textului în pagina textului . explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări . autor . copiere . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea vocalelor şi a consoanelor . -recunoaşterea personajelor . jocul didactic . 1.5.5 3.după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare .2. -scriere după dictare . -transcriere . -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . ilustraţii . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare . . 3. a alineatelor . -formularea de răspunsuri la întrebări . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.1.2. exerciţiul. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1.1. învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. teme pentru acasă 1.3 1.5.1.2. -redactarea unor texte folosind cuvinte date . 1. -despărţirea cuvintelor în silabe . -exerciţii de scriere caligrafică .1 2.2. explicaţia. titlu şi text. -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . -test scris la limba şi literatura română .3.5. ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR. demonstraţia . 3. 4. 2.4 4. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . -ordonarea ideilor principale . citire selectivă . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . procedurale : con-versaţia .

▪ Forme de organizare : activitate frontală .7. 3. -recunoaşterea personajelor . 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 3. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3. teme pentru acasă 2. 4. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .4. titlu şi text. -delimitarea textului în fragmente logice . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . 4. -identificarea ideilor principale . identificarea ideilor principale . -recunoaşterea personajelor .FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. exerciţiul. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3.2. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea titlului şi a autorului textului. jocul didactic . citire pe roluri . activitate individuală . -transformarea dialogurilor în povestire . explicaţia.2. 2.1. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . citire pe roluri . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . 3. -delimitarea textului în fragmente logice . demonstraţia . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .6. pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . 3. exerciţiul.5. 3. -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit . citire selectivă .4. titlu şi text. jocul didactic .2 DETALIERI DE CONŢINUT OB. citire selectivă . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .4.3. 2. 4.1.

PATRIA ROMÂNĂ. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . jocul didactic . jocul didactic . -ex. . -exerciţii de memorare şi recitare . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . explicarea unor versuri. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia .1 4. Versul ▪ Memorare.2 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -citire selectivă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . de sinonimie şi de antonimie .5 2. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -explicarea unor versuri .de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa. explicaţia.7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa.3 2.5 -plasarea corectă a datei . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă.6 4. AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. -descoperirea rimei pentru cuvinte date .3 3. exerciţiul.exerciţii de scriere caligrafică .6 3. -desprinderea mesajului fiecărei strofe . -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -discuţii despre structura unei poezii . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . -memorarea şi recitarea poeziei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . a versurilor în pagina caietului . -formulare de răspunsuri la întrebări . Recitare 2. Recitare 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -copiere . a titlului .1 2. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -ex. exerciţiul. -aşezarea corectă a strofelor . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . explicaţia. -desprinderea mesajului transmis de poezie . jocul didactic . de sinonimie şi de antonimie . Versul ▪ Memorare. -explicarea unoe expresii din poezie .

-explicarea utilizării semnelor de punctuaţie .1 2. explicaţia. Versul O. EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -transformarea dialogurilor în povestire .5 3. titlu şi text. exerciţiul. exerciţiul. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .4 2.7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -formulare de întrebări şi răspunsuri . Resurse procedurale : con-versaţia . explicaţia.3 DETALIERI DE CONŢINUT O.1 2.4 3.3 2.de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . teme pentru acasă EVALUARE 1. ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text .3 ▪ Resurse materiale: manual .DUPĂ STEAG . -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual . VINE MOŞ CRĂCIUN. ▪ Resurse materiale: manual .1 2. -identificarea ideilor principale . citire selectivă . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . jocul didactic . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . citire pe roluri . BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2. demonstraţia . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . jocul didactic .5 3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Observare sistematică : probe orale .3 2. teme pentru acasă DATA 1.

6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -citirea compunerii model din manual .5 2. -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . aşezarea corectă a strofelor .3 4. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .3 ▪ Resurse materiale: manual . -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .▪ Memorare. Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei . explicaţia.2 4. încheiere . fişe cu expresii frumoase .5 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4. fişe cu expresii frumoase .3 ▪ Observare sistematică : probe orale . -structurarea compunerii în introducere . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -structurarea compunerilor redactate în introducere . jocul didactic . -recunoaşterea personajelor . -ordonarea părţilor unei compuneri . citire pe roluri . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . explicaţia. exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 3. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . exerciţiul. vitate frontală . -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . vitate frontală . cuprins . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . vitate frontală . explicaţia. citire selectivă . a versurilor în pagina caietului . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . cuprins . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.1 4. -utilizarea corectă a ortogramelor . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . titlu şi text. exerciţiul. teme pentru acasă 4. respectând regulile de aşezare în pagină . încheiere . teme pentru acasă 2.1 4. -transcriere . -scriere după dictare . explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .3 3.

3 4. exerciţiul. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6. -scriere după dictare .1.3. -alegerea variantelor de scriere corectă .5 3. 4.3 3. teme pentru acasă . 2. -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -memorarea şi recitarea poeziei . Recitare 1. 4. 3. fişă de lucru 2. 4. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . exerciţiul. -completarea enunţurilor lacunare .2.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -formulare de răspunsuri la întrebări .3. demonstraţia . jocul didactic . -alegerea variantelor de scriere corectă . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .7 4. fişă de lucru 2. ▪ Resurse materiale: manual . COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. -utilizarea corectă a ortogramelor . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .1. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.1.3 3.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . explicarea unor versuri. Versul ▪ Memorare. 2. -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ . -formulare de întrebări şi răspunsuri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse materiale: manual .2 3. teme pentru acasă . 3.5. 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia.2.

explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -povestirea scrisă a textului . -povestirea scrisă a unui fragment .fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. cu plasarea corectă a datei şi a titlului .1 2.7 4. -plasarea corectă în pagină a textului propriu .5 3. -delimitarea textului în fragmente logice . citire selectivă . -povestirea orală a unui fragment . de citire explicativă . exerciţiul. activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . jocul didactic . de citire selectivă . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse materiale: manual . .2 3. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri .2 3. demonstraţia . teme pentru acasă .3 1. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . -povestirea orală a fragmentelor . jocul didactic .5 -exerciţii de citire explicativă . explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Observare sistematică : probe orale . locul titlului etc. -transcrierea poeziei . -recunoaşterea personajelor . respectând alineatele . ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . teme pentru acasă 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . versaţia . explicaţia.3 4. jocul didactic . Versul ▪ Memorare. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . citire pe roluri .3 3. demonstraţia . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .5 ▪ Resurse materiale: manual . Observare sistematică : probe orale .3 3.POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . exerciţiul. explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . impusă de semnele de punctuaţie . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a versurilor în pagina caietului . exerciţiul. ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. -formularea ideilor principale . -formularea ideilor principale . -povestirea orală a textului după planul de idei . aşezarea corectă a strofelor .1 4. -delimitarea textului în fragmente logice . demonstraţia . jocul didactic .3 3. -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) .

-alegerea variantelor de scriere corectă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -explicarea unor expresii din text . „ iau “ sau „ i-au“ .1 4. jocul didactic .3 3. -scriere după dictare . explicaţia. demonstraţia Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .construirea unor expresii . -utilizarea corectă a ortogramelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . jocul didactic . exerciţiul. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . citire selectivă . „ i-a“ . citire pe roluri . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -delimitarea textului în fragmente logice . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. -formularea ideilor principale . explicaţia.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ .4 4. ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . -utilizarea corectă a ortogramelor .2 4. activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. „ iau “ şi „ i-au“ 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alegerea variantelor de scriere corectă . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . „ i-a“ . exerciţiul.1 4.1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -recunoaşterea personajelor . exerciţiul. -completarea enunţurilor lacunare . folosind aceste cuvinte . explicaţia. RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . . utilizând cuvinte date .

1. 3. 2.1. exerciţiul. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . 3. -reglarea intonaţiei .6. jocul didactic .1. explicaţia.OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. citire selectivă . 4.2 2.2.1. 2.3. -scriere după dictare . a vitezei proprii de a vorbi . 3.3. -recunoaşterea personajelor . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . jocul didactic .respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . -povestirea orală şi scrisă a textului . DATA 1. . explicaţia. Recitare 2. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . -recitarea unor poezii . -alegerea variantelor de scriere corectă . fişă de lucru independent . a volumului. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 4.2. 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .2. ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie .5. 2.6 3. -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou . exerciţiul. activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . -formularea ideilor principale .3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea enunţurilor lacunare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -delimitarea textului în fragmente logice . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . -formulare de răspunsuri la întrebări . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă .

fişă de lucru independent . ▪ Observare sistematică : probe orale . -utilizarea corectă a ortogramelor . cru . IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. -scrierea corectă a substantivelor articulate . fişe de lustrofa. „Limba românǎ–colecţia F. -explicarea unor expresii din text . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. explicaţia. -explicarea cuvintelor subliniate din text . -alegerea variantelor de scriere corectă .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -utilizarea corectă a ortogramelor .5. RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . 4. fişă de lucru independent . fişă de lucru independent .cu plasarea corectă a datei şi a titlului . imagini . jocul didactic .3 4. -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. jocul didactic .3. -formulare de răspunsuri la întrebări . exerciţiul. despărţirea lor în silabe . jocul didactic . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . literare “.3 . -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. -dictare . teme pentru acasă . -completarea enunţurilor lacunare . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -dictare . „Limba românǎ–colecţia F.1 4. -transcrierea poeziei . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . impusă de semnele de punctuaţie . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . pronunţarea lor corectă . DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. -alegerea variantelor de scriere corectă . ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -scrierea corectă a substantivelor articulate . teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. aşezarea corectă a strofelor . fişă de lucru independent . a versurilor în pagina caietului . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.3 3. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual .

demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . „Limba românǎ–colecţia F. SUBSTANTIVUL 2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .3 4. exerciţiul. -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat .2 4.1 -determinarea sensului unor cuvinte . -formulare de răspunsuri la întrebări . -identificarea . strofa. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 ▪ Resurse materiale: manual . -gruparea cuvintelor în tabele . teme pentru acasă .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. exerciţiul.1 3. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . explicaţia. explicaţia. -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. exerciţiul. respectiv dintr-un text . fişă de lucru independent DATA 3. a părţilor de vorbire . fenomene ale naturii .6 4. -scrierea corectă a părţilor de vorbire . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . în funcţie de ce denumesc . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3. fără folosirea terminologiei . -explicarea unor expresii şi a unor versuri .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. teme pentru acasă . jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -gruparea substantivelor pe trei coloane . jocul didactic . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea . lucruri .5 .

exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -structurarea compunerii în introducere . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent DATA 4. exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . cuprins şi încheiere . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .1 4. Observare sistematică : probe orale .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor .3 4. scrierea caligrafică şi corectă a compunerii . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. explicaţia. „Limba românǎ–colecţia F. -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . -schimbarea numărului unor substantive date . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte . -despărţirea corectă în silabe . „Limba românǎ–colecţia F. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3. teme pentru acasă . -transformarea unor substantive după model .1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . exerciţiul.1 4. -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . „Limba românǎ–colecţia F. -plasarea corectă a alineatelor .5 . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor lacunare .6 4.3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . explicaţia. teme pentru acasă . -gruparea substantivelor după repere date .3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date .B .5 4. „ ee “ 1. -exerciţii de sinonimie şi antonimie . -definirea substantivului comun şi a celui propriu .6 4. teme pentru acasă . activitate individuală Observare sistematică : probe orale .B . jocul didactic . exerciţiul. -scrierea corectă a substantivelor .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale .

Observare sistematică : probe orale .5 3. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . explicaţia. -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . precizarea felului şi a numărului lor .3 3. fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ.5 4. -selectarea unor substantive din text . -schimbarea numărului substantivelor . activitate individuală RECAPITULARE 2. -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc . explicaţia.după I. citire pe roluri . precizarea felului şi a numărului lor .1 2.1 EVALUARE 2. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .L. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă .3 2.6 4. Caragiale OB.4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .COLŢ ALB-după Jack London 1. -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate. -formulare de răspunsuri la întrebări . „Limba românǎ–colecţia F.1 4. citire ▪ Resurse materiale: manual .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea substantivelor din enunţuri date . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2. teme pentru acasă . selectivă . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale .B . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -exerciţii de sinonimie . . -schimbarea numărului substantivelor .4 -utilizarea corectă a ortogramelor .

folosind aceste cuvinte .4 -recunoaşterea personajelor .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2.B . ▪ Resurse procedurale : con.2 3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -scriere după dictare . teme pentru jocul didactic .6 3. -formulare de enunţuri .3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor . -formularea ideilor principale . -identificarea substantivelor din enunţuri din text . -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. -schimbarea numărului substantivelor . jocul didactic .3 3. explicaţia. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . -realizarea acordului . citire pe roluri . teme pentru acasă DATA 1. -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor . -exerciţii de sinonimie . explicaţia.1 4. exerciţiul. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB.3 ADJECTIVUL 2. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .6 3. exerciţiul.6 . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -deducerea definiţiei adjectivului . -exerciţii de sinonimie . „Limba românǎ–colecţia F. -transformarea unor substantive în adjective . citire selectivă . versaţia .4 2. -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. exerciţiul.5 2. -recunoaşterea personajelor . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite . -delimitarea textului în fragmente logice . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. explicaţia.6 4.2 2.5 2. jocul didactic .6 3. -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2.6 4.1 4.pro-be orale .

PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2.5 2. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale .1 4.6 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -recunoaşterea personajelor .2 2. -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal .4 4. . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. explicaţia. citire pe roluri . „Limba românǎ–colecţia F. -identificarea pronumelor personale în texte .4 2. -povestirea în scris a unui fragment . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie .6 4. -definirea pronumelui personal . -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare .▪ Adjectivul 4. citire selectivă . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal .5 3. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .5 3. -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . -formularea ideilor principale .6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 3. după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1.4 2. exerciţiul. explicaţia.4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui . -povestirea orală a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 2.4 PRONUMELE . ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F. exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . LA MEDELENI fragment . . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. -recunoaşterea pronumelui personal .delimitarea textului în fragmente logice . -selectarea pronumelor personale din text .6 4. exerciţiul. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective . jocul didactic . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale .

„ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .1 4. jocul didactic .4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. -selectarea din text a adjectivelor . pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . „Limba românǎ–colecţia F. „Limba românǎ–colecţia F. -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .4 4. teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. -structurarea compunerilor în introducere . -povestirea în scris a fragmentului . exerciţiul. -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe . -utilizarea corectă a ortogramelor . -recunoaşterea pronumelui de politeţe .5 4. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe .1 4. explicaţia.3 4.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -scriere după dictare . explicaţia. folosind adjective şi pronume . -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe . -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . ▪ Resurse materiale: manual . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei .1 2. -plasarea corectă a alineatelor . -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .SCRIEM CORECT „ printr-o “ . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale .6 ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2.5 3. teme pentru acasă DATA 2. activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -completarea unor enunţuri .6 3. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .6 4.5 4. cuprins şi încheiere .

ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI.5 3.3 OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text .1 4. DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 3. fişe de lucru DATA 1.5 2. -pronunţarea corectă a numeralelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 .5 2. pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe. fişe de lucru DATA 2.1 4.1 2.4. individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. citire selectivă . -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite .1 4. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestire în scris a unui fragment . citire pe roluri .4 şi a pronumelor personale de politeţe. exerciţiul. -exerciţii de sinonimie /antonimie . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 EVALUARE 2. -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“.3 2.6 3.după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB. exerciţiul. jocul didactic . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . jocul didactic .4 2.6 4. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale .2 2.6 3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 4. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului . explicaţia. teme pentru acasă .6 3. -scriere după dictare . -despărţirea cuvintelor în silabe .6 4.3 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . -selectarea substantivelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă .6 4.

6 3. explicaţia.2 2. -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea cuvintelor subliniate din text . -exerciţii de sinonimie / antonimie . -formularea de enunţuri pe baza unor imagini . -recitarea poeziei .5 3.6 4. -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . -formulare de răspunsuri la întrebări .4 4. teme pentru acasă . -scrierea pluralului substantivelor date . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -formulare de răspunsuri la întrebări . jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3. exerciţiul. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -dictare .7 4. teme pentru acasă .3 . fişe de lucru DATA 1. -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . -exerciţii de sinonimie / antonimie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2. pe baza unor cuvinte de sprijin . explicaţia.6 3. jocul didactic . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor .5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .3 AJUTORUL UNOR 4.1 4.2 2. ▪ Resurse materiale: manual .COMPUNERE CU 4. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă .1 1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .2 2. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. cuprins şi încheiere . -structurarea compunerilor în introducere . teme pentru acasă . „Limba românǎ–colecţia F.1 3. -plasarea corectă a alineatelor . explicaţia. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie .1 3. -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text .2 2. fişe de lucru VERBUL 2. exerciţiul.6 ▪ Resurse materiale: manual .5 4. exerciţiul.3 3.4 CUVINTE DE SPRIJIN 4. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă .

-alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată .5 4.3 4. -redactarea compunerilor . -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite . -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2. teme pentru acasă .4 4.6 4.1 4.6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. jocul didactic .5 3. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3. explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . -realizarea unui plan al compunerii .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. exerciţiul. având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat . -aşezarea în pagină a textului . adjective . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .4 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . jocul didactic . -dezvoltarea planului compunerii .6 FELICITAREA INVITAŢIA 4.6 3. pronume . explicaţia. -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă .3 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB. explicaţia. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii .7 4. o imagine . încheiere . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cuprins . -structurarea compunerilor în introducere .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive . exerciţiul. -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . verbe ). activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .5 4. -identificarea unor urări care pot fi utilizate . -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4.

exerciţiul. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .5 2. jocul didactic .3. -explicarea unor expresii date . citire pe roluri . DETALIERI DE CONŢINUT OB. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .5 3. 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat . exerciţiul.1.6 4. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. -realizarea analizei gramaticale . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . 2. jocul didactic .6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . -transcriere .1 4. cautarea explicaţiilor în dicţionar .6.6. -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . -redactarea unor felicitări . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .5.4 4. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . -scrierea corectă a unor numerale date . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . 4.6 4. teme pentru acasă . citire selectivă .5 3. -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -povestirea pe fragmente a textului . 4. 2.RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea.3 4. scriere după dictare .3 4.1. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor . fişe de lucru DATA 1. -scrierea corectă a unor numerale . 3. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . teme pentru acasă . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR. -dictare . FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . -redactarea unor felicitări şi invitaţii . Invitaţia 2. explicaţia. 4.5 4.4.1.1 4.

RECLAMA . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . 4. exerciţiul. ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire .6. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -exerciţii de sinonimie /antonimie . explicaţia.5 2. teme pentru acasă . -formularea de propoziţii : • formate din două . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . teme pentru acasă .5 3.6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date . DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor .6. -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -povestirea pe fragmente a textului . 4. exerciţiul. jocul didactic . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2.1.2 1. citire selectivă . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .3 4.3 2. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4. 2. • folosind părţile de vorbire studiate . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor .4 OB.7 4.5 4. -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit . scriere după dictare . -recunoaşterea personajelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1.3.1 4.1 4. explicaţia.6 4. -transcriere . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5. jocul didactic . -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . jocul didactic .4 4. ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate . -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .2 3. 2. -recunoaşterea predicatelor în texte date .6 3. explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . trei sau mai multe cuvinte . explicaţia. 3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . citire pe roluri . 1.6 3. teme pentru acasă .3 2. -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . -formularea de propoziţii după scheme date . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . pe baza întrebărilor . -aşezarea corectă în pagină . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . 1. 4.1.

fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .5 1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia. exerciţiul. demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei . -recunoaşterea personajelor .3 4. -stabilirea topicii subiectului . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia .3 2.5 ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de sinonimie /antonimie . -povestirea pe fragmente a textului . ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic .4 4.3 2. activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . explicaţia. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3. fişe de lucru 27 V . -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . teme pentru acasă . jocul didactic .1 4. exerciţiul. -realizarea corespondenţei subiect-predicat .5 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Părţile principale de propoziţie 2. -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. -redactarea unor compuneri gramaticale .7 4. citire selectivă . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor . vitate frontală . -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . teme pentru acasă . jocul didactic .6 4.2 1.5 3.5 3. -identificarea propoziţiilor simple . scriere după dictare . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . simple . activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple .4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . -transcriere .2 3.6 3. -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. exerciţiul.6 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pentru obţinerea unor propoziţii . individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea numărului subiectului şi predicatului .4 2. jocul didactic .6 3. citire pe roluri . fişe de lucru Propoziţia simplă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4.

demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia.5 3. -identificarea părţilor secundare de propoziţie . pe baza unor criterii stabilite anterior . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -realizarea schemelor unor propoziţii simple . DETALIERI DE OB. teme pentru acasă .4 Propoziţia dezvoltată. -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate .4 Cartea poştală 4.2 3. exerciţiul.6 4. -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. -realizarea acordului dintre subiect şi predicat .6 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 4.2 1. explicaţia. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului . scriere după dictare . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . teme pentru acasă .3 2.3 4.1 2. citire selectivă . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru DATA 1. -povestirea pe fragmente a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. jocul didactic . exerciţiul. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .1 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . Părţi secundare de propoziţie 2. -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -recunoaşterea personajelor . -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text . -transcriere . explicaţia. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . exerciţiul.3 2. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . citire pe roluri . ▪ Observare sistematică : probe orale . -transformarea substantivelor date după model . -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date . -exerciţii de sinonimie /antonimie .DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB.5 3. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .3 3. -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . jocul didactic .2 4.

explicaţia.6 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text . exerciţiul. ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2.2 1. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .7 4.1 4.5 2.6 . pe baza unor cuvinte de sprijin . citire selectivă .5 4. -formulare de răspunsuri la întrebări . -transcriere .rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual . -povestirea orală a unui text dat .1 3. teme pentru acasă . exerciţiul. cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate . . scriere după dictare . pe baza unor imagini .2 2. explicaţia. -redactarea unor texte cu destinaţie specială . citire pe roluri . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB.6 2. Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR.5 4. fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea. cartea poştală ) . -organizarea textului în pagină .3 3.4 3. -identificarea părţilor de vorbire studiate .1 4.4 4. -redactarea unor compuneri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . -identificarea părţilor de propoziţie studiate .6 3.5 3.1 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cu început / sfârşit dat . articolul . -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie .4 2.4 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful