SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

exerciţiul. -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual . a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1.3. -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . de solicitare . ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei . versaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .4 1.6 3. COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. vitate frontală .4 2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3.4 2. explicaţia. -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor . ORE: 20 . vitate frontală . comunicarea dintre acestea .2. teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. exerciţiul. vitate frontală . -reglarea intonaţiei . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -jocuri de rol . -exersarea unor acte de vorbire . viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri.1 TEST DE EVALUARE 1.4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext . 3. explicaţia.DETALIERI DE CONŢINUT OB. explicaţia.7.4 DIALOGUL Formule de prezentare . ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles .2 2. a volumului . ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog . ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire . activitate individuală . -confecţionarea unor indicatoare . 3. activitate individuală .4 2. vitate frontală . de permisiune .5 2. -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . versaţia . activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale . dialog interpreteazǎ roluri diferite . ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere .4 2. viduală .

-stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire selectivă . 3. titlu şi text. explicaţia.alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .1.1 3.1. 4. teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1..3.5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative .identificarea titlului şi a autorului textului. 1. 3. -formularea de răspunsuri la întrebări . . exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii .3 4.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia .1 .5. 4. explicaţia.R. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . CE TE LEGENI .identificarea titlului şi a autorului poeziei. -formularea unor propoziţii enunţiative . exerciţiul.3.5. 4.5 3. explicaţia. de Mihai Eminescu 2. DETALIERI DE CONŢINUT O. 3. -recunoaşterea personajelor . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . exerciţiul. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .3 2.2. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini . citire selectivă în funcţie de diferite repere . exerciţiul.2. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . teme pentru acasă 1.. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie .2. 1. -exerciţii de citire selectivǎ .4. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 3.5. titlu şi textul în versuri .3. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . enunţiative sau exclamative . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O. explicaţia. 2. interogative exclamative .1. 2. -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare . 2. exerciţiul.

. ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1. citire selectivă . activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . SILABA. exerciţiul.2 4.2 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . titlu şi text. explicaţia. exerciţiul. DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. „ Limba românǎ – colecţia F. -formulare de răspunsuri la întrebări .1 2. -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe. -despărţirea cuvintelor în silabe .B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formarea unor cuvinte noi după model .identificarea titlului şi a autorului textului. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă .1 2. explicaţia. explicaţia. -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . -formularea unor propoziţii cu omonime .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual . VOCALE ŞI CONSOANE 2. -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . . -identificarea consoanelor şi a vocalelor .2 4. -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -formularea de răspunsuri la întrebări .CUVÂNTUL.5 3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB.4 -identificarea sensului unor cuvinte . -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă .formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles . exerciţiul. -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens .1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1.2 . -alcătuirea familiei de cuvinte .4 3. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 2. -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . -recunoaşterea personajelor .

-exerciţii de scriere caligrafică . cuvântul . procedurale : con-versaţia . explicaţia. citire selectivă . -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare .1. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor .3. -plasarea corectă a titlului .3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . -recunoaşterea personajelor . -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR.2. titlu .5. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. -aşezarea corectă a textului în pagina textului . -transcriere . . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .2. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . titlu şi text. -despărţirea cuvintelor în silabe .1. 3. exerciţiul. -ordonarea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2. explicaţia. a alineatelor . copiere . 1. 4.2. exerciţiul. exerciţiul. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) .2. -identificarea vocalelor şi a consoanelor . 2. 1. -scriere după dictare .1. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. -test scris la limba şi literatura română .3 1. 2. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . jocul didactic . explicaţia. 1. 1. 3.după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare .5 3. -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . ilustraţii . 3.1 2. jocul didactic . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ.2.1.5. autor . -redactarea unor texte folosind cuvinte date . personaje . -formularea de răspunsuri la întrebări . probe orale . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . de punctuaţie . teme pentru acasă 1. citire pe roluri .5.4 4. succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. activitate indi-viduală .

-analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . identificarea ideilor principale . -identificarea titlului şi a autorului textului. citire selectivă . exerciţiul. demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .7. citire pe roluri .3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . 4. -delimitarea textului în fragmente logice . 2. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . 3. explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală . -recunoaşterea personajelor .4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .5. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . titlu şi text. teme pentru acasă 2.2.6.4.1. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -delimitarea textului în fragmente logice . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . 2. -recunoaşterea personajelor . 4.2. demonstraţia . -identificarea ideilor principale . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . 3. explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 3. exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .4.3 3. 4. citire pe roluri .3. jocul didactic . 3.1. citire selectivă . titlu şi text. -transformarea dialogurilor în povestire . 3. 4.FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 DETALIERI DE CONŢINUT OB.

demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . explicaţia.de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa.6 3.1 4.3 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Recitare 2. -desprinderea mesajului fiecărei strofe . jocul didactic . -explicarea unoe expresii din poezie . -discuţii despre structura unei poezii . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . -descoperirea rimei pentru cuvinte date . Versul ▪ Memorare. explicaţia. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite .5 2.7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa. de sinonimie şi de antonimie . -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia . . -desprinderea mesajului transmis de poezie . Versul ▪ Memorare.2 2. -explicarea unor versuri .5 -plasarea corectă a datei . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -citire selectivă . a titlului . -ex. -exerciţii de memorare şi recitare . demonstraţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a versurilor în pagina caietului . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. Recitare 1.exerciţii de scriere caligrafică . ▪ Observare sistematică : probe orale . -copiere . -exerciţii de citire corectă şi expresivă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. jocul didactic .3 3.6 4. explicaţia.5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. -aşezarea corectă a strofelor . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .PATRIA ROMÂNĂ. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -ex. explicarea unor versuri. exerciţiul. de sinonimie şi de antonimie .1 2. exerciţiul. -memorarea şi recitarea poeziei . jocul didactic .

BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2.3 ▪ Resurse materiale: manual .3 2. demonstraţia .1 2. -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -transformarea dialogurilor în povestire . -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . jocul didactic .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .5 3. teme pentru acasă DATA 1. -identificarea ideilor principale .4 3.1 2. -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual .de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. VINE MOŞ CRĂCIUN. Versul O. teme pentru acasă EVALUARE 1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . Resurse procedurale : con-versaţia . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .5 3. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia .7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .DUPĂ STEAG . exerciţiul.3 2. titlu şi text. jocul didactic . exerciţiul. citire pe roluri . explicaţia. EVALUARE Observare sistematică : probe orale .4 2. ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE .3 DETALIERI DE CONŢINUT O. ▪ Resurse materiale: manual . citire selectivă . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . Observare sistematică : probe orale . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. explicaţia.1 2. -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . -formulare de întrebări şi răspunsuri .

vitate frontală . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . exerciţiul. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. explicaţia. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . -scriere după dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 ▪ Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . teme pentru acasă 2. -utilizarea corectă a ortogramelor . demonstraţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia.1 4. -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor .2 4. -citirea compunerii model din manual .1 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. vitate frontală .2 3. -structurarea compunerilor redactate în introducere . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . titlu şi text.3 3.3 4. -transcriere . cuprins . vitate frontală . încheiere . aşezarea corectă a strofelor . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a versurilor în pagina caietului . încheiere . -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . cuprins . -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . cu plasarea corectă a datei şi a titlului .▪ Memorare. -ordonarea părţilor unei compuneri . citire pe roluri .5 2. fişe cu expresii frumoase . jocul didactic . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . teme pentru acasă 4. respectând regulile de aşezare în pagină . -recunoaşterea personajelor .5 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . fişe cu expresii frumoase . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . -structurarea compunerii în introducere . exerciţiul. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB.

3. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . -alegerea variantelor de scriere corectă . 4.3.3. explicaţia. -utilizarea corectă a ortogramelor . -scriere după dictare .7 4. -memorarea şi recitarea poeziei .2 3. Versul ▪ Memorare. Recitare 1. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ . -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . fişă de lucru 2. -alegerea variantelor de scriere corectă .3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare .1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. teme pentru acasă . jocul didactic .3 3. demonstraţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . explicarea unor versuri. -completarea enunţurilor lacunare . 4.1.2. 4. -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ .6. exerciţiul.5. ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru 2. 3. explicaţia. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. 2. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -formulare de răspunsuri la întrebări . 4.2.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . 2. exerciţiul.5 3. -formulare de întrebări şi răspunsuri . ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 4.3 3.

1 4. -recunoaşterea personajelor . de citire selectivă . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .5 -exerciţii de citire explicativă . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă .fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. explicaţia. -formularea ideilor principale . citire selectivă . -delimitarea textului în fragmente logice . jocul didactic .1 2. impusă de semnele de punctuaţie . -povestirea orală a fragmentelor . . jocul didactic . -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) . exerciţiul. explicaţia. exerciţiul. Versul ▪ Memorare. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 3. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale .5 ▪ Resurse materiale: manual .3 3.7 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -povestirea orală a unui fragment .3 3. versaţia . activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . Observare sistematică : probe orale .POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3. locul titlului etc. -povestirea scrisă a textului . -povestirea orală a textului după planul de idei . demonstraţia . a versurilor în pagina caietului . explicaţia. -transcrierea poeziei . de citire explicativă . demonstraţia .3 1.3 4. ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . ▪ Resurse materiale: manual . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . -formularea ideilor principale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual .2 3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 3. -povestirea scrisă a unui fragment . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă 2. demonstraţia . respectând alineatele . demonstraţia . citire pe roluri . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . -delimitarea textului în fragmente logice . exerciţiul. -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . explicaţia. Observare sistematică : probe orale . aşezarea corectă a strofelor .

citire pe roluri . -scriere după dictare . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . „ i-a“ . citire selectivă . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -alegerea variantelor de scriere corectă .1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -explicarea unor expresii din text .construirea unor expresii . -utilizarea corectă a ortogramelor . -utilizarea corectă a ortogramelor .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ . jocul didactic . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -completarea enunţurilor lacunare . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . „ i-a“ . „ iau “ sau „ i-au“ . . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 3. folosind aceste cuvinte . demonstraţia Observare sistematică : probe orale . explicaţia. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . explicaţia.6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .1 4. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . -formularea ideilor principale . utilizând cuvinte date . exerciţiul. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. ▪ Resurse materiale: manual . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia . explicaţia.1 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor .2 4.4 4. jocul didactic . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -delimitarea textului în fragmente logice . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul. activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . „ iau “ şi „ i-au“ 4. -alegerea variantelor de scriere corectă . exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ .

3.2. Recitare 2. jocul didactic . 4. 2. -alegerea variantelor de scriere corectă . teme pentru acasă . -recunoaşterea personajelor .3.6 3.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . 2.1. -delimitarea textului în fragmente logice . -povestirea orală şi scrisă a textului . 3. ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. demonstraţia . -explicarea unor expresii şi enunţuri din text .1. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1. 1. 3. -completarea enunţurilor lacunare . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . DATA 1. -scriere după dictare . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . a volumului. . exerciţiul. -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -reglarea intonaţiei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a vitezei proprii de a vorbi . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -formulare de răspunsuri la întrebări . explicaţia. 2. 4.OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare.3. explicaţia. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR. -recitarea unor poezii .3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . -formularea ideilor principale .5. fişă de lucru independent . 3.6. jocul didactic .2.2 2.

cu plasarea corectă a datei şi a titlului .3. IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. fişă de lucru independent . -scrierea corectă a substantivelor articulate .3 3. pronunţarea lor corectă . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . fişă de lucru independent . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse materiale: manual .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . despărţirea lor în silabe . exerciţiul. teme pentru acasă . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. 4. -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “.3 4. teme pentru acasă . fişe de lustrofa. ▪ Observare sistematică : probe orale .5. explicaţia. fişă de lucru independent . -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. -transcrierea poeziei . teme pentru acasă . a versurilor în pagina caietului . aşezarea corectă a strofelor . imagini . -formulare de răspunsuri la întrebări . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . impusă de semnele de punctuaţie . cru . exerciţiul. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. literare “.3 . -dictare . -utilizarea corectă a ortogramelor . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent . jocul didactic . „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia. explicaţia. demonstraţia . -alegerea variantelor de scriere corectă . „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -dictare . jocul didactic . teme pentru acasă .1 4. -explicarea unor expresii din text . -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. -scrierea corectă a substantivelor articulate . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -completarea enunţurilor lacunare . -utilizarea corectă a ortogramelor . -explicarea cuvintelor subliniate din text . -alegerea variantelor de scriere corectă .

-identificarea . -gruparea cuvintelor în tabele . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. -scrierea corectă a părţilor de vorbire . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -gruparea substantivelor pe trei coloane . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .2 4.CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. strofa. a părţilor de vorbire . respectiv dintr-un text . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .1 -determinarea sensului unor cuvinte . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . fără folosirea terminologiei . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . în funcţie de ce denumesc . SUBSTANTIVUL 2. în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat . fişă de lucru independent DATA 3. -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.3 4. fenomene ale naturii . -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . jocul didactic . exerciţiul. „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia. fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3. teme pentru acasă .6 4. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . explicaţia.1 3. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .5 . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .6 ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea unor expresii şi a unor versuri . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F. lucruri . explicaţia. teme pentru acasă .

-scrierea corectă a substantivelor . explicaţia. jocul didactic .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. fişă de lucru independent DATA 4. -exerciţii de sinonimie şi antonimie . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -structurarea compunerii în introducere . -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . teme pentru acasă . cuprins şi încheiere .1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . -definirea substantivului comun şi a celui propriu . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. teme pentru acasă .3 2.6 4.5 . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea . „ ee “ 1. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . -gruparea substantivelor după repere date . -completarea enunţurilor lacunare . explicaţia. -transformarea unor substantive după model .6 4. -schimbarea numărului unor substantive date . ▪ Resurse materiale: manual . scrierea caligrafică şi corectă a compunerii . „Limba românǎ–colecţia F.1 4.3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -plasarea corectă a alineatelor . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . Observare sistematică : probe orale .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . explicaţia. -despărţirea corectă în silabe . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. explicaţia.B . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.1 4. teme pentru acasă .3 4. exerciţiul. „Limba românǎ–colecţia F. -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3.5 4. teme pentru acasă . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .B .

selectivă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . citire pe roluri .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -selectarea unor substantive din text .1 4. -identificarea substantivelor din enunţuri date .1 2.3 3. -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . explicaţia. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .COLŢ ALB-după Jack London 1.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . precizarea felului şi a numărului lor . -schimbarea numărului substantivelor . explicaţia.1 EVALUARE 2. activitate individuală RECAPITULARE 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate. -schimbarea numărului substantivelor .5 4. -formulare de răspunsuri la întrebări .6 4. citire ▪ Resurse materiale: manual . Caragiale OB. -exerciţii de sinonimie . Observare sistematică : probe orale . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ.după I.L. teme pentru acasă . fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . .5 3.3 2. „Limba românǎ–colecţia F.B . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc .4 -utilizarea corectă a ortogramelor . precizarea felului şi a numărului lor .

teme pentru acasă DATA 1.6 4.5 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite . -formulare de enunţuri .1 4. versaţia . jocul didactic . -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular . explicaţia.▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . teme pentru jocul didactic .B .3 ADJECTIVUL 2. jocul didactic . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date.2 2. -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor .pro-be orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. exerciţiul.6 3. -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor .5 2. explicaţia. -exerciţii de sinonimie . -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -transformarea unor substantive în adjective . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . explicaţia. -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat . exerciţiul. folosind aceste cuvinte . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .3 3. -schimbarea numărului substantivelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB.6 4. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Resurse procedurale : con. citire pe roluri . -identificarea substantivelor din enunţuri din text .4 2. explicaţia. -exerciţii de sinonimie . -realizarea acordului . -recunoaşterea personajelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire selectivă .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. „Limba românǎ–colecţia F.6 3. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic .2 3.6 3.3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -scriere după dictare .4 -recunoaşterea personajelor . -deducerea definiţiei adjectivului . -formularea ideilor principale .6 4. -delimitarea textului în fragmente logice . exerciţiul.5 2.6 . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .

citire pe roluri . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F.6 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie . RESURSE EVALUARE DATA .5 2. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective .6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . explicaţia. -recunoaşterea personajelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F.5 3.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . .▪ Adjectivul 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 3. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . explicaţia. -recunoaşterea pronumelui personal . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . -definirea pronumelui personal .6 4.4 PRONUMELE .delimitarea textului în fragmente logice . exerciţiul.4 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -selectarea pronumelor personale din text . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal .1 4. jocul didactic . .6 4. -identificarea pronumelor personale în texte . exerciţiul.4 2.4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2. -formularea ideilor principale . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare . -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . LA MEDELENI fragment .3 2. exerciţiul.1 4.5 3. -povestirea în scris a unui fragment . jocul didactic . ▪ Resurse materiale: manual . -povestirea orală a textului . explicaţia.4 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal .2 2.

exerciţiul.4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . „Limba românǎ–colecţia F. -plasarea corectă a alineatelor . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . -utilizarea corectă a ortogramelor . teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4.4 . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe . exerciţiul. -redactarea compunerilor pe baza planului de idei .1 4. -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei .5 2. -recunoaşterea pronumelui de politeţe . -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ .6 3. -selectarea din text a adjectivelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -scriere după dictare . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .SCRIEM CORECT „ printr-o “ .6 ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. folosind adjective şi pronume . pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe . explicaţia. -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -structurarea compunerilor în introducere . explicaţia. explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări .5 4.3 4. -povestirea în scris a fragmentului .5 3. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . exerciţiul. cuprins şi încheiere . jocul didactic . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .6 4. -completarea unor enunţuri .4 4.1 4. ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme .6 4. teme pentru acasă DATA 2.1 2. „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2.

pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe.5 3. -despărţirea cuvintelor în silabe .6 EVALUARE 2. a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor . teme pentru acasă . explicaţia.4 . citire selectivă . -pronunţarea corectă a numeralelor .după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB.6 4. citire pe roluri . ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI. fişe de lucru DATA 1. fişe de lucru DATA 2.6 4. teme pentru acasă . individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. exerciţiul. -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .5 2. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale . -scriere după dictare . -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite .6 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 4. explicaţia.3 OB.6 3. -povestire în scris a unui fragment .5 2. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2.1 4. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text . -exerciţii de sinonimie /antonimie . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3.4 şi a pronumelor personale de politeţe.4 2. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului .1 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 2. jocul didactic . jocul didactic .1 4.4. exerciţiul. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 4.1 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . -selectarea substantivelor .3 3.2 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .

fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .7 4. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . -exerciţii de sinonimie / antonimie .6 3. „Limba românǎ–colecţia F.5 3.5 4. teme pentru acasă . -exerciţii de sinonimie / antonimie .4 4.1 3. explicaţia.1 1.3 AJUTORUL UNOR 4.2 2.6 4.3 . -plasarea corectă a alineatelor . -formularea de enunţuri pe baza unor imagini . exerciţiul. -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . -explicarea cuvintelor subliniate din text . -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie . teme pentru acasă . -formulare de răspunsuri la întrebări .2 2. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . ▪ Resurse materiale: manual .2 2.5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual .5 3. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . exerciţiul. -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . jocul didactic .2 2. exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru VERBUL 2. explicaţia. -dictare . -scrierea pluralului substantivelor date . exerciţiul.3 3. fişe de lucru DATA 1. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -structurarea compunerilor în introducere . explicaţia. cuprins şi încheiere . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . jocul didactic .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1.1 3. explicaţia.5 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. pe baza unor cuvinte de sprijin .4 CUVINTE DE SPRIJIN 4.6 3.1 1. -recitarea poeziei .COMPUNERE CU 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .

o imagine . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă .3 4. -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite .6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . explicaţia.3. având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat .1 4. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .6 4. teme pentru acasă .3 4. -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . -aşezarea în pagină a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 4. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -dezvoltarea planului compunerii . explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior .5 4.5 3. cuprins . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -structurarea compunerilor în introducere . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive . -identificarea unor urări care pot fi utilizate . jocul didactic . exerciţiul. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . explicaţia. -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2. -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual .6 FELICITAREA INVITAŢIA 4. exerciţiul. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . verbe ). jocul didactic .4 4. pronume . -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . -realizarea unui plan al compunerii . -redactarea compunerilor . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB.7 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . încheiere .4 4.6 3. ▪ Resurse materiale: manual . adjective .4 4. exerciţiul. -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4.

5 3. cautarea explicaţiilor în dicţionar . -transcriere . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 4. fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR. jocul didactic . citire pe roluri . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . citire selectivă . 2. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .6. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1. -povestirea pe fragmente a textului . explicaţia. -dictare . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ .5 2.3 4. explicaţia. -redactarea unor felicitări . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . exerciţiul. -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . teme pentru acasă .6.4 4. 3.1.1. 1. -recunoaşterea personajelor .5. Invitaţia 2.3 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4. -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . jocul didactic . -explicarea unor expresii date .5 4.3. -realizarea analizei gramaticale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . scriere după dictare . DETALIERI DE CONŢINUT OB.1 4.6 4. -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date .RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .1 4. 2. fişe de lucru DATA 1.5 3. 4. exerciţiul.4 4.6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . -scrierea corectă a unor numerale date . -scrierea corectă a unor numerale . -redactarea unor felicitări şi invitaţii . teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB.6 4.

6. explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -aşezarea corectă în pagină . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . • folosind părţile de vorbire studiate .5 3. teme pentru acasă . jocul didactic . trei sau mai multe cuvinte .5 4. 4. -recunoaşterea personajelor . -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate .3 2. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . citire selectivă . citire pe roluri . -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire .3 2.RECLAMA . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 3. teme pentru acasă . pe baza întrebărilor . 1. DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor .2 3. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă .7 4. -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . jocul didactic . -transcriere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3.6 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 2. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . explicaţia.4.5 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . scriere după dictare . ▪ Resurse materiale: manual . -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor . ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. exerciţiul.6 3. jocul didactic . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1 4.6.6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. -formularea de propoziţii : • formate din două . teme pentru acasă . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . 4.1. exerciţiul. exerciţiul. -recunoaşterea predicatelor în texte date . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 OB. -povestirea pe fragmente a textului . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date . -formularea de propoziţii după scheme date .1. 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . explicaţia. jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . 1.2 1. 2.3 4. explicaţia.1 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .4 4. -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii .5. -exerciţii de sinonimie /antonimie . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.1.4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2.

▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . simple . -recunoaşterea personajelor . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .5 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4.3 2. explicaţia. -redactarea unor compuneri gramaticale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. -exerciţii de sinonimie /antonimie . fişe de lucru 27 V . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -transcriere . citire pe roluri . -povestirea pe fragmente a textului . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . fişe de lucru Propoziţia simplă . exerciţiul.1 4.6 4. -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . jocul didactic . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .4 4. exerciţiul.4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . ▪ Resurse materiale: manual . scriere după dictare .2 1. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . pentru obţinerea unor propoziţii .5 ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -realizarea acordului dintre predicat şi subiect .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. -stabilirea topicii subiectului .5 3.5 1. -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia . explicaţia.3 4. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 2. individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .4 4. Părţile principale de propoziţie 2.6 4.4 2. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor . -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute .5 3. teme pentru acasă .1 4. exerciţiul. activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . teme pentru acasă . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . vitate frontală . explicaţia. teme pentru acasă . demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei .2 3. jocul didactic . exerciţiul.7 4. -identificarea propoziţiilor simple . citire selectivă . teme pentru acasă .6 3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea numărului subiectului şi predicatului .5 3.

jocul didactic . -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate .4 Propoziţia dezvoltată. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Observare sistematică : probe orale .5 4. -identificarea părţilor secundare de propoziţie . -realizarea schemelor unor propoziţii simple . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . exerciţiul. fişe de lucru DATA 1. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1 4.6 4. citire pe roluri . -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text . pe baza unor criterii stabilite anterior . citire selectivă . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -recunoaşterea personajelor . jocul didactic . Părţi secundare de propoziţie 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DETALIERI DE OB.6 4.3 2. -povestirea pe fragmente a textului .DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. explicaţia. -exerciţii de sinonimie /antonimie . scriere după dictare . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .2 3. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -transcriere . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3 2. explicaţia. teme pentru acasă . -transformarea substantivelor date după model .1 3. explicaţia. -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . -realizarea acordului dintre subiect şi predicat . -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .5 3.1 2.3 3. -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date .5 3. exerciţiul.3 4.2 1. exerciţiul.4 Cartea poştală 4.6 ▪ Resurse materiale: manual .

7 4.5 2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text .5 4.CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual .4 2. -organizarea textului în pagină . Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . -povestirea orală a unui text dat . -redactarea unor compuneri .1 1.5 4.6 2. articolul . fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea. -identificarea părţilor de propoziţie studiate .5 3. pe baza unor cuvinte de sprijin . -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie .4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . cartea poştală ) .6 . -transcriere . ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . -redactarea unor texte cu destinaţie specială .6 3. exerciţiul. pe baza unor imagini .4 2. -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate . .2 2. exerciţiul.3 3.1 3.6 4. scriere după dictare .1 4. explicaţia. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . citire selectivă . ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB.1 4. explicaţia. citire pe roluri . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea părţilor de vorbire studiate .2 1. -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . cu început / sfârşit dat .4 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful