P. 1
Limba Si Literatura Romana

Limba Si Literatura Romana

|Views: 672|Likes:
Published by cosmin

More info:

Published by: cosmin on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

explicaţia.4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext .4 2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog . COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. versaţia . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . versaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -exersarea unor acte de vorbire . exerciţiul. ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale .4 1. ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei . dialog interpreteazǎ roluri diferite . a volumului . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . 3. ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere .1 TEST DE EVALUARE 1.2 2. 3.4 2. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . vitate frontală . vitate frontală . -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. explicaţia. de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. vitate frontală . activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . viduală . -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor . viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . activitate individuală . exerciţiul. vitate frontală . -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare .3. comunicarea dintre acestea .7.DETALIERI DE CONŢINUT OB. activitate individuală .4 2. -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual .5 2.2. -reglarea intonaţiei . de permisiune . -jocuri de rol .6 3. ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire .4 2. ORE: 20 .4 DIALOGUL Formule de prezentare . -confecţionarea unor indicatoare . a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. de solicitare . ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.

1.3 4.5 3. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1. exerciţiul. exerciţiul. 2.3. 3. -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare .5. 4.3. 2.. 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia . DETALIERI DE CONŢINUT O. interogative exclamative . 4. explicaţia. 3. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii . -exerciţii de citire selectivǎ . titlu şi textul în versuri .5. 4. -recunoaşterea personajelor . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut .2.3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . enunţiative sau exclamative .2. explicaţia. -formularea unor propoziţii enunţiative . exerciţiul. 1.alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . titlu şi text. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -formularea de răspunsuri la întrebări . citire selectivă . exerciţiul. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. CE TE LEGENI . citire selectivă în funcţie de diferite repere . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4. 3.5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative .R. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini .1 3. .PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .identificarea titlului şi a autorului textului.1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . de Mihai Eminescu 2. teme pentru acasă 1.identificarea titlului şi a autorului poeziei. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1..5.2. 3. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .3 2.1.1 . explicaţia.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Observare sistematică : probe orale .

DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări . DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA.1 2. -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . explicaţia.B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea familiei de cuvinte . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale .4 3. activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 4.1 2. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă . VOCALE ŞI CONSOANE 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. explicaţia.2 2. -formularea de răspunsuri la întrebări . -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă . -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . exerciţiul. ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1.identificarea titlului şi a autorului textului. -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . citire selectivă . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -formularea unor propoziţii cu omonime .2 . -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . -despărţirea cuvintelor în silabe . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1.5 3.1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1. „ Limba românǎ – colecţia F. -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . -identificarea consoanelor şi a vocalelor . . exerciţiul. -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . titlu şi text.CUVÂNTUL. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles . explicaţia.4 -identificarea sensului unor cuvinte . -formarea unor cuvinte noi după model . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text .3 2. -recunoaşterea personajelor . SILABA. explicaţia.formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere . -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual .2 4. -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens . .

2.după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . explicaţia. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .2. 1.3 1. de punctuaţie . succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. explicaţia. -scriere după dictare . 3. -exerciţii de scriere caligrafică . ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR. demonstraţia . -despărţirea cuvintelor în silabe .5.1. -plasarea corectă a titlului . exerciţiul. ilustraţii . -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare .5 3. titlu . -transcriere . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. exerciţiul. cuvântul . teme pentru acasă 1. -formularea de răspunsuri la întrebări . -test scris la limba şi literatura română . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . jocul didactic .3 2. -identificarea vocalelor şi a consoanelor . 1.1. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual . 3.1. -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . explicaţia. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor . citire selectivă . procedurale : con-versaţia .2.5. -recunoaşterea personajelor .5.2. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere .3. autor . . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .1 2. 4. -redactarea unor texte folosind cuvinte date . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . 3. copiere . -aşezarea corectă a textului în pagina textului . 2. titlu şi text. activitate indi-viduală . -ordonarea ideilor principale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. demonstraţia .4 4.3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . citire pe roluri . 2.1. învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. 1.2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 1. personaje . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -formulare de răspunsuri la întrebări . a alineatelor . probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic .

identificarea ideilor principale . jocul didactic . titlu şi text. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 3. -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -delimitarea textului în fragmente logice . -delimitarea textului în fragmente logice .4. -transformarea dialogurilor în povestire . demonstraţia . 3. -recunoaşterea personajelor . -identificarea titlului şi a autorului textului. 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . -recunoaşterea personajelor . citire selectivă . -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit . 2. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . 3. explicaţia.1.4.2.FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. activitate individuală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic .6. titlu şi text.2 DETALIERI DE CONŢINUT OB.7.3 3. demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 3.2. exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pe echipe ▪ Resurse materiale: manual .3. explicaţia. 4.3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . citire pe roluri . citire pe roluri . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -identificarea ideilor principale . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă 2. 4. citire selectivă .5. 4. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . 3. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .1. 2. -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului .

Versul ▪ Memorare. jocul didactic . -memorarea şi recitarea poeziei . -exerciţii de citire corectă şi expresivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă.de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa. explicaţia. -discuţii despre structura unei poezii . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . -aşezarea corectă a strofelor .5 -plasarea corectă a datei . ▪ Resurse materiale: manual . de sinonimie şi de antonimie . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . -desprinderea mesajului fiecărei strofe .3 2. -explicarea unor versuri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -citire selectivă . -ex.exerciţii de scriere caligrafică . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . a titlului .5 2. jocul didactic . -formulare de răspunsuri la întrebări .2 2. de sinonimie şi de antonimie . -exerciţii de memorare şi recitare . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .PATRIA ROMÂNĂ. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . Versul ▪ Memorare. exerciţiul.5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -ex. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . explicarea unor versuri. demonstraţia . ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . a versurilor în pagina caietului .6 3. -descoperirea rimei pentru cuvinte date .1 4. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual .7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa. AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4.1 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. .6 4. Recitare 2. -desprinderea mesajului transmis de poezie . Recitare 1. -copiere . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -explicarea unoe expresii din poezie .3 3.

▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. EVALUARE Observare sistematică : probe orale .3 2. Observare sistematică : probe orale .DUPĂ STEAG . ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE .1 2. Versul O. -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . VINE MOŞ CRĂCIUN.7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . demonstraţia . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 3. -identificarea ideilor principale . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . teme pentru acasă DATA 1. -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . jocul didactic . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor .1 2.3 DETALIERI DE CONŢINUT O. Resurse procedurale : con-versaţia . citire pe roluri . exerciţiul. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .5 3.4 2. -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual . titlu şi text. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . citire selectivă .5 3.3 2. teme pentru acasă EVALUARE 1. -formulare de întrebări şi răspunsuri . jocul didactic . -transformarea dialogurilor în povestire . BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2.de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. explicaţia.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .3 ▪ Resurse materiale: manual .1 2.

teme pentru acasă 2. încheiere .▪ Memorare. încheiere . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . -structurarea compunerilor redactate în introducere . -ordonarea părţilor unei compuneri . Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei . exerciţiul. -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii .6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.3 ▪ Resurse materiale: manual . fişe cu expresii frumoase . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . citire selectivă . explicaţia. cu plasarea corectă a datei şi a titlului . cuprins . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .5 2. -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . respectând regulile de aşezare în pagină . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 3. -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4. -utilizarea corectă a ortogramelor . vitate frontală . explicaţia. titlu şi text. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cuprins . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . exerciţiul. -scriere după dictare . vitate frontală . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . a versurilor în pagina caietului . -recunoaşterea personajelor . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . -citirea compunerii model din manual . demonstraţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . jocul didactic . explicaţia. -structurarea compunerii în introducere . citire pe roluri .1 4. -transcriere . explicaţia.3 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .5 4. exerciţiul. fişe cu expresii frumoase .1 4. vitate frontală . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .2 3. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă 4.3 ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . aşezarea corectă a strofelor .2 4.

-alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ .1. -utilizarea corectă a ortogramelor . 4.7 4. explicarea unor versuri. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . explicaţia. 2.3 4. teme pentru acasă .1. Versul ▪ Memorare.2.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări . -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . -alegerea variantelor de scriere corectă . fişă de lucru 2. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .1. -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . Recitare 1. 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . 4.3. teme pentru acasă .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . exerciţiul. 3. fişă de lucru 2. -scriere după dictare . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 3. -alegerea variantelor de scriere corectă . -completarea enunţurilor lacunare . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5. -memorarea şi recitarea poeziei . -formulare de întrebări şi răspunsuri . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă.5 3.2 3. 3.3. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. 2.2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 4.6. exerciţiul. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare . demonstraţia .3 3.

5 -exerciţii de citire explicativă . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . impusă de semnele de punctuaţie . citire selectivă . .fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. cu plasarea corectă a datei şi a titlului . -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) . demonstraţia .POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .3 3. exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . ▪ Resurse materiale: manual .3 4.2 3. citire pe roluri .1 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 1. a versurilor în pagina caietului .3 3. -povestirea scrisă a textului . aşezarea corectă a strofelor . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . de citire selectivă . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă 2. -povestirea scrisă a unui fragment . locul titlului etc. -formularea ideilor principale . exerciţiul. explicaţia. explicaţia. demonstraţia . -formularea ideilor principale . -povestirea orală a fragmentelor . -recunoaşterea personajelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic .2 3. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. jocul didactic . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . versaţia . demonstraţia .5 3. -povestirea orală a unui fragment . de citire explicativă .3 3. -transcrierea poeziei . -delimitarea textului în fragmente logice . jocul didactic . -delimitarea textului în fragmente logice . explicaţia. Observare sistematică : probe orale . Versul ▪ Memorare.7 4. respectând alineatele . exerciţiul. activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă .5 ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. teme pentru acasă . ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -povestirea orală a textului după planul de idei . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . -delimitarea textului în fragmente logice . demonstraţia .1 2.

▪ Resurse materiale: manual .2 4. jocul didactic . -delimitarea textului în fragmente logice . explicaţia. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -alegerea variantelor de scriere corectă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . folosind aceste cuvinte . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. „ iau “ sau „ i-au“ . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ .6 Observare sistematică : probe orale . -scriere după dictare .4 4. demonstraţia . -recunoaşterea personajelor .1 4. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -utilizarea corectă a ortogramelor . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. „ iau “ şi „ i-au“ 4. demonstraţia Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul. -formularea ideilor principale . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . utilizând cuvinte date . -alegerea variantelor de scriere corectă . „ i-a“ . „ i-a“ . explicaţia.3 3. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire selectivă .1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . .1 4.6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. -explicarea unor expresii din text . jocul didactic . citire pe roluri .construirea unor expresii . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -utilizarea corectă a ortogramelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . -completarea enunţurilor lacunare . jocul didactic .

-recitarea unor poezii . 4. 2.1. Recitare 2. -reglarea intonaţiei . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă .2. -povestirea orală şi scrisă a textului . -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .6 3. citire selectivă . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . a vitezei proprii de a vorbi .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . DATA 1. -alegerea variantelor de scriere corectă . 4. teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR. jocul didactic . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie .3. 3. a volumului. 3.5. 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3. -formulare de răspunsuri la întrebări .2. -completarea enunţurilor lacunare . explicaţia. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .1. fişă de lucru independent . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe .2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . .3. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .6. ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. 3. -delimitarea textului în fragmente logice . 1. jocul didactic . -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou .2 2. -scriere după dictare . 2. demonstraţia .OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. -recunoaşterea personajelor . exerciţiul.1.respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -formularea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 3.

cru . exerciţiul. exerciţiul. impusă de semnele de punctuaţie .3 4. fişă de lucru independent . „Limba românǎ–colecţia F. 4. fişă de lucru independent .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . imagini . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F. -scrierea corectă a substantivelor articulate . -scrierea corectă a substantivelor articulate . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . explicaţia. aşezarea corectă a strofelor . teme pentru acasă .3 . -alegerea variantelor de scriere corectă . literare “. -utilizarea corectă a ortogramelor .3. demonstraţia .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. fişă de lucru independent . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. pronunţarea lor corectă . jocul didactic .1 4. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual . -explicarea cuvintelor subliniate din text . -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. jocul didactic . exerciţiul. -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5. -explicarea unor expresii din text . teme pentru acasă . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -transcrierea poeziei . -formulare de răspunsuri la întrebări . -utilizarea corectă a ortogramelor . fişe de lustrofa. despărţirea lor în silabe . -completarea enunţurilor lacunare . DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . fişă de lucru independent . -alegerea variantelor de scriere corectă . -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. jocul didactic . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -dictare .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . explicaţia. -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. ▪ Resurse materiale: manual . „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. -dictare . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .cu plasarea corectă a datei şi a titlului .3 3. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . a versurilor în pagina caietului . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .

6 4. activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F.5 . -formulare de răspunsuri la întrebări . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . exerciţiul. -gruparea cuvintelor în tabele .5 3. în funcţie de ce denumesc . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . -gruparea substantivelor pe trei coloane . strofa. explicaţia. jocul didactic .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .2 4. explicaţia.1 3. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . fără folosirea terminologiei . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. „Limba românǎ–colecţia F. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea unor expresii şi a unor versuri . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . a părţilor de vorbire . lucruri . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat . SUBSTANTIVUL 2. explicaţia.6 ▪ Resurse materiale: manual . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă .3 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent DATA 3. -identificarea . fenomene ale naturii . exerciţiul. fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . -scrierea corectă a părţilor de vorbire . jocul didactic . respectiv dintr-un text .1 -determinarea sensului unor cuvinte . jocul didactic .

fişă de lucru independent DATA 4.4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . „Limba românǎ–colecţia F.1 4.3 4.6 4. -scrierea corectă a substantivelor .1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat .B . scrierea caligrafică şi corectă a compunerii . „ ee “ 1. fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3.3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 4. -plasarea corectă a alineatelor . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .B . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.6 4. -definirea substantivului comun şi a celui propriu . -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii .1 4. -transformarea unor substantive după model . exerciţiul. explicaţia. explicaţia. explicaţia.5 . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. „Limba românǎ–colecţia F.3 2. teme pentru acasă . explicaţia. „Limba românǎ–colecţia F. cuprins şi încheiere . -despărţirea corectă în silabe . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . teme pentru acasă . -exerciţii de sinonimie şi antonimie . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -gruparea substantivelor după repere date . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . -structurarea compunerii în introducere . -schimbarea numărului unor substantive date . exerciţiul. -completarea enunţurilor lacunare . teme pentru acasă .

citire pe roluri . -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate.4 -utilizarea corectă a ortogramelor . selectivă . explicaţia.4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .B .1 4.3 3.5 3.COLŢ ALB-după Jack London 1.1 EVALUARE 2.1 2. -exerciţii de sinonimie .după I. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -schimbarea numărului substantivelor . teme pentru acasă . -schimbarea numărului substantivelor . -identificarea substantivelor din enunţuri date .5 4. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . . Observare sistematică : probe orale . precizarea felului şi a numărului lor .L.6 4. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ. fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc . „Limba românǎ–colecţia F. citire ▪ Resurse materiale: manual .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . Caragiale OB. fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR. precizarea felului şi a numărului lor . -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2. -selectarea unor substantive din text . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formulare de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă . activitate individuală RECAPITULARE 2.3 2. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . explicaţia.

explicaţia.pro-be orale . -recunoaşterea personajelor . -identificarea substantivelor din enunţuri din text . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .4 -recunoaşterea personajelor . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.6 3. -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor .3 2. explicaţia. teme pentru jocul didactic .3 ADJECTIVUL 2. -deducerea definiţiei adjectivului . explicaţia.6 . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -formulare de enunţuri . ▪ Resurse procedurale : con. citire selectivă . citire pe roluri . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3.5 2. -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat . exerciţiul. -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . -transformarea unor substantive în adjective . -formularea ideilor principale . -delimitarea textului în fragmente logice . explicaţia.2 3. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. versaţia . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -scriere după dictare .2 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de sinonimie . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de sinonimie . teme pentru acasă DATA 1.6 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. jocul didactic . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite .6 3. jocul didactic .6 4. -realizarea acordului . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . „Limba românǎ–colecţia F. -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular .5 2. folosind aceste cuvinte . -schimbarea numărului substantivelor . exerciţiul. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 3.B . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2.1 4.6 4. exerciţiul.5 2.1 4. demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .6 3.

-înlocuirea unor substantive cu pronume personale . explicaţia.4 2. PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui .4 4. „Limba românǎ–colecţia F. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv .delimitarea textului în fragmente logice . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale .6 4.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia.1 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie . LA MEDELENI fragment . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal .5 2. explicaţia. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare .6 4. jocul didactic . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -recunoaşterea pronumelui personal . RESURSE EVALUARE DATA . exerciţiul. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire pe roluri . ▪ Resurse materiale: manual . -povestirea orală a textului . -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale . . -definirea pronumelui personal . -formularea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3. . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . exerciţiul.▪ Adjectivul 4. -selectarea pronumelor personale din text .4 PRONUMELE . -identificarea pronumelor personale în texte .1 4. -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . -povestirea în scris a unui fragment .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor .6 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3.6 4.3 2. după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective .2 2. citire selectivă . -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal .

6 ▪ Observare sistematică : probe orale .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. exerciţiul. exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .5 4. exerciţiul. -utilizarea corectă a ortogramelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2.4 4. explicaţia. explicaţia. -scriere după dictare . -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe .6 4.4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . -completarea unor enunţuri .1 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestirea în scris a fragmentului . -recunoaşterea pronumelui de politeţe . cuprins şi încheiere . jocul didactic .SCRIEM CORECT „ printr-o “ . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. -formulare de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă DATA 2. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme . -structurarea compunerilor în introducere . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . „Limba românǎ–colecţia F. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4.3 4.1 4.5 3. -plasarea corectă a alineatelor . „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor .4 . „Limba românǎ–colecţia F. folosind adjective şi pronume . -selectarea din text a adjectivelor . -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei .5 4. explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual .1 4. -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe .

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text . -pronunţarea corectă a numeralelor . individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. exerciţiul. -selectarea substantivelor . -povestire în scris a unui fragment .1 4.6 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3. -despărţirea cuvintelor în silabe . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 4.1 2.5 2. -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse .6 EVALUARE 2.6 4. DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe.5 2. fişe de lucru DATA 2. citire pe roluri . teme pentru acasă .3 3. jocul didactic .2 2. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .4 .după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB.6 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului . a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de sinonimie /antonimie . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. jocul didactic .4 2.1 4. ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI.6 3. -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite . citire selectivă .4 şi a pronumelor personale de politeţe.3 OB. explicaţia. -scriere după dictare . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4.6 3. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor .2 3. exerciţiul.3 2.1 4. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale . fişe de lucru DATA 1. explicaţia.6 3.

-exerciţii de sinonimie / antonimie .5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . fişe de lucru DATA 1. explicaţia. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . pe baza unor cuvinte de sprijin . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cuprins şi încheiere . -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat .1 1. explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. exerciţiul. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .1 3.5 4. -plasarea corectă a alineatelor .5 3.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie / antonimie . -recitarea poeziei .3 .6 3. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . jocul didactic . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .COMPUNERE CU 4. teme pentru acasă . teme pentru acasă . ▪ Resurse materiale: manual .1 4. jocul didactic . exerciţiul.5 2. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB.2 2.3 AJUTORUL UNOR 4. -scrierea pluralului substantivelor date .1 3. -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . fişe de lucru VERBUL 2. -dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 2. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă .4 4. -explicarea cuvintelor subliniate din text .2 2. -formulare de răspunsuri la întrebări . -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 2.6 4.3 3. -formulare de răspunsuri la întrebări . exerciţiul. -structurarea compunerilor în introducere . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1. explicaţia.5 3.6 ▪ Resurse materiale: manual .4 CUVINTE DE SPRIJIN 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .7 4. -formularea de enunţuri pe baza unor imagini . teme pentru acasă . -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie .1 1.6 3. -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . „Limba românǎ–colecţia F. -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . jocul didactic .

teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -dezvoltarea planului compunerii . -realizarea unui plan al compunerii . teme pentru acasă . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior . -aşezarea în pagină a textului . -structurarea compunerilor în introducere . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cuprins . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4.6 FELICITAREA INVITAŢIA 4. -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă .6 3. exerciţiul. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Resurse materiale: manual . verbe ).5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive . o imagine .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4.4 4. explicaţia.7 4. adjective . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat .5 3. jocul didactic . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea unor urări care pot fi utilizate . jocul didactic . -redactarea compunerilor . având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat . teme pentru acasă . încheiere .1 4.4 4.5 4. explicaţia. jocul didactic . -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile .4 4. explicaţia.3 4. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . pronume . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată . -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2.3 4.5 4. -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . exerciţiul.3. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii .

6 4.RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat .4 4.5. 2.6. 3. -scrierea corectă a unor numerale .1 4. -redactarea unor felicitări . citire pe roluri . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul.6. -redactarea unor felicitări şi invitaţii .1. 4.1. -dictare . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . fişe de lucru DATA 1. -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . jocul didactic .5 4. explicaţia.3 4. exerciţiul. teme pentru acasă . cautarea explicaţiilor în dicţionar . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . DETALIERI DE CONŢINUT OB. -realizarea analizei gramaticale .3 4. FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB. -scrierea corectă a unor numerale date .6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . scriere după dictare . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI .5 3. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .1 4.4 4. -explicarea unor expresii date .1. citire selectivă . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 2. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . jocul didactic . -transcriere .3. -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . Invitaţia 2. -povestirea pe fragmente a textului . 4. -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat . -recunoaşterea personajelor . fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR.5 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .4. 1. explicaţia. 4.

1. teme pentru acasă .3 4. • folosind părţile de vorbire studiate .6. ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. citire selectivă . 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date .1. -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . -povestirea pe fragmente a textului . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . 3. pe baza întrebărilor . trei sau mai multe cuvinte . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 2. -transcriere .6 3. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate .1.5 4.6 3.RECLAMA . scriere după dictare .5. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -recunoaşterea personajelor .5 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 4.1 4. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . exerciţiul.3. jocul didactic .5 2.1. DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor . ▪ Resurse materiale: manual .3 2. -exerciţii de sinonimie /antonimie .2 1. citire pe roluri . teme pentru acasă . explicaţia. -formularea de propoziţii : • formate din două .7 4. 4.3 2. explicaţia. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . jocul didactic . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . exerciţiul. explicaţia. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 2. -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor .4 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. -recunoaşterea predicatelor în texte date .4.4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. explicaţia. -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . -formularea de propoziţii după scheme date .1 4.6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. -aşezarea corectă în pagină . -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .4 OB. jocul didactic . -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 3. -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .

-scrierea corectă a ortogramelor cunoscute . exerciţiul.4 2.1 4. citire selectivă . jocul didactic . -redactarea unor compuneri gramaticale .2 1.4 4. -recunoaşterea personajelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire pe roluri .3 4. jocul didactic . -transcriere . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .5 1. simple .6 3. activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple . -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . explicaţia. -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . teme pentru acasă .4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .5 2. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia.1 4. fişe de lucru 27 V .5 3. ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea propoziţiilor simple . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4. -stabilirea topicii subiectului .3 2. fişe de lucru Propoziţia simplă . vitate frontală . -exerciţii de sinonimie /antonimie . exerciţiul.2 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea numărului subiectului şi predicatului . -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.4 4.5 ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 2.7 4.6 4. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei .6 3. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Părţile principale de propoziţie 2.5 3. pentru obţinerea unor propoziţii .5 3. teme pentru acasă . explicaţia. -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor . individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4. explicaţia. -povestirea pe fragmente a textului . -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . scriere după dictare . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .

5 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . pe baza unor criterii stabilite anterior . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date .6 4. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . -identificarea părţilor secundare de propoziţie .3 2. explicaţia. citire selectivă . jocul didactic .3 3. exerciţiul. -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.3 4. -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text .5 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .2 1.6 4.6 ▪ Resurse materiale: manual . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -realizarea schemelor unor propoziţii simple .3 2. -exerciţii de sinonimie /antonimie .1 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 Propoziţia dezvoltată. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date .1 2. -recunoaşterea personajelor . -transcriere . Părţi secundare de propoziţie 2. -realizarea acordului dintre subiect şi predicat . -povestirea pe fragmente a textului . DETALIERI DE OB. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia.2 3. citire pe roluri .1 4. -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . ▪ Observare sistematică : probe orale . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .5 4.DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . exerciţiul. fişe de lucru DATA 1.4 Cartea poştală 4. scriere după dictare . teme pentru acasă . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple .2 4. -transformarea substantivelor date după model . teme pentru acasă . jocul didactic . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .

activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB. scriere după dictare . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text . -identificarea părţilor de propoziţie studiate .5 2.5 4.6 3. -identificarea părţilor de vorbire studiate .6 .7 4. exerciţiul.1 3. pe baza unor cuvinte de sprijin . exerciţiul. pe baza unor imagini .rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual .6 4. teme pentru acasă . cartea poştală ) . -transcriere .1 4. citire selectivă . citire pe roluri . jocul didactic .4 2. -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2.1 4. ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .1 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 1.4 3. cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. -redactarea unor compuneri . Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR. fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea. -redactarea unor texte cu destinaţie specială .5 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 2. -organizarea textului în pagină . explicaţia.CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2.4 4. explicaţia. cu început / sfârşit dat . -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie .3 3.6 2.5 3.4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . . articolul . -formulare de răspunsuri la întrebări . -povestirea orală a unui text dat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->