SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

activitate individuală . -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . comunicarea dintre acestea .5 2.7. -exersarea unor acte de vorbire . versaţia . ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere . de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual . activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . de solicitare . -confecţionarea unor indicatoare . ORE: 20 . a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . vitate frontală . vitate frontală .4 2. de permisiune . 3. ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire . vitate frontală .2 2.4 2. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. exerciţiul. -jocuri de rol . dialog interpreteazǎ roluri diferite . 3.4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext . viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . versaţia . explicaţia. exerciţiul. -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor .2. -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . -reglarea intonaţiei . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. a volumului . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . explicaţia.4 2. ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog .DETALIERI DE CONŢINUT OB.4 2. ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei .3.4 DIALOGUL Formule de prezentare .6 3. vitate frontală .4 1. -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3.1 TEST DE EVALUARE 1. viduală . explicaţia. activitate individuală .

2.alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . 2. CE TE LEGENI . teme pentru acasă 1. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 2. 4.3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . explicaţia. exerciţiul. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .1. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1.5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . explicaţia. . exerciţiul. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii . -recunoaşterea personajelor .identificarea titlului şi a autorului poeziei.2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .. -exerciţii de citire selectivǎ .PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O. interogative exclamative . enunţiative sau exclamative .1 3. citire selectivă în funcţie de diferite repere . exerciţiul. exerciţiul. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE .5.1.5. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . 1.R. 1. 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia .3 2..1.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -formularea de răspunsuri la întrebări . -formularea unor propoziţii enunţiative . de Mihai Eminescu 2. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DETALIERI DE CONŢINUT O. 4. titlu şi textul în versuri .3 4.5. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .2.5 3. citire selectivă .1 . 3. 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . titlu şi text. ▪ Observare sistematică : probe orale .identificarea titlului şi a autorului textului. -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3.4.3. 3. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . explicaţia.3.2. explicaţia.

-formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă . -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă . DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles .identificarea titlului şi a autorului textului. -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe. „ Limba românǎ – colecţia F. VOCALE ŞI CONSOANE 2. exerciţiul. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . -formularea unor propoziţii cu omonime . -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1. titlu şi text. -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor .2 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale .4 -identificarea sensului unor cuvinte . -alcătuirea familiei de cuvinte . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor .2 4. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text .2 . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual .1 2. -formularea de răspunsuri la întrebări . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . . explicaţia. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . SILABA. -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme .B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . .3 2.1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1. -formulare de răspunsuri la întrebări . citire selectivă . -formarea unor cuvinte noi după model .4 3. -identificarea consoanelor şi a vocalelor . -recunoaşterea personajelor . explicaţia. -despărţirea cuvintelor în silabe .formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere .2 4.5 3. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1.1 2.CUVÂNTUL. exerciţiul. explicaţia. exerciţiul.

-redactarea unor texte folosind cuvinte date .5 3.1 2. autor . 1. demonstraţia . teme pentru acasă 1. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . -aşezarea corectă a textului în pagina textului . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . 2. probe orale . jocul didactic . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor . ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR.2. 4. -recunoaşterea personajelor . demonstraţia .2. 2. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -despărţirea cuvintelor în silabe . învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1.2. -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii .1. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia .3.3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . jocul didactic .5. citire pe roluri . -ordonarea ideilor principale . exerciţiul. activitate indi-viduală . -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . 3.5. de punctuaţie . 1. 3. -scriere după dictare . -test scris la limba şi literatura română . -exerciţii de scriere caligrafică . -formularea de răspunsuri la întrebări . a alineatelor . explicaţia. -identificarea vocalelor şi a consoanelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. -transcriere . . citire selectivă . 3. titlu . ilustraţii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 1. -formulare de răspunsuri la întrebări . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. titlu şi text. -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare .4 4. 1.după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.2.2.3 2. copiere .1. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . personaje .5. 1. exerciţiul. -plasarea corectă a titlului .1. procedurale : con-versaţia . cuvântul . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB.

-delimitarea textului în fragmente logice . teme pentru acasă 2.4. demonstraţia . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . 3. 3. exerciţiul. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . citire pe roluri . -identificarea titlului şi a autorului textului. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . identificarea ideilor principale . explicaţia. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -recunoaşterea personajelor . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 3.1.4. 2. 4. citire selectivă . titlu şi text. -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit .3. activitate individuală . -delimitarea textului în fragmente logice . jocul didactic . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 4.7. 4.4. -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . 2. -identificarea ideilor principale . citire pe roluri .2.FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. 3.2.5. demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . citire selectivă . -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . jocul didactic .3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .6.2 DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . titlu şi text. -recunoaşterea personajelor . 3. 4.1. pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . -transformarea dialogurilor în povestire . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . 3.

. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .exerciţii de scriere caligrafică .6 3. -copiere . demonstraţia . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . de sinonimie şi de antonimie . Versul ▪ Memorare.1 2. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor .7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa.2 2.1 4. -ex. jocul didactic . explicaţia.PATRIA ROMÂNĂ. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . explicaţia.5 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -exerciţii de citire corectă şi expresivă . a titlului .5 -plasarea corectă a datei . Recitare 1. a versurilor în pagina caietului . Versul ▪ Memorare. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. -desprinderea mesajului fiecărei strofe . jocul didactic .de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . ▪ Resurse materiale: manual . Recitare 2. explicarea unor versuri. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -aşezarea corectă a strofelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -discuţii despre structura unei poezii . explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .3 2. de sinonimie şi de antonimie . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -ex. -citire selectivă . -explicarea unor versuri . -memorarea şi recitarea poeziei . -desprinderea mesajului transmis de poezie .6 4. AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. exerciţiul. exerciţiul. jocul didactic . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de memorare şi recitare .5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -explicarea unoe expresii din poezie . ▪ Observare sistematică : probe orale .3 3. -descoperirea rimei pentru cuvinte date . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale .

▪ Resurse procedurale : con-versaţia . jocul didactic .4 2. citire pe roluri . ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .3 DETALIERI DE CONŢINUT O.7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . jocul didactic . Versul O. explicaţia. -formulare de întrebări şi răspunsuri . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .1 2.3 2. EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 3.de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual . -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . exerciţiul. ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE .5 3. demonstraţia . -identificarea ideilor principale . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . ▪ Resurse materiale: manual .5 3.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .1 2. citire selectivă .1 2.DUPĂ STEAG . explicaţia.3 2. teme pentru acasă DATA 1. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 ▪ Resurse materiale: manual . titlu şi text. exerciţiul. -transformarea dialogurilor în povestire . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . Observare sistematică : probe orale . VINE MOŞ CRĂCIUN. -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . teme pentru acasă EVALUARE 1. BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2. Resurse procedurale : con-versaţia .

-utilizarea corectă a ortogramelor . -ordonarea părţilor unei compuneri .1 4.3 ▪ Observare sistematică : probe orale . vitate frontală .2 3. -transcriere . -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . explicaţia. teme pentru acasă 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul. a versurilor în pagina caietului . respectând regulile de aşezare în pagină . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . încheiere . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . cuprins .5 2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . titlu şi text. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .1 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . aşezarea corectă a strofelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -citirea compunerii model din manual . -scriere după dictare . -structurarea compunerilor redactate în introducere . Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei .▪ Memorare. vitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii .3 ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia .5 4. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . fişe cu expresii frumoase .2 4. exerciţiul.3 4. -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4.3 3. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . cuprins . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . fişe cu expresii frumoase . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . jocul didactic . explicaţia. vitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -structurarea compunerii în introducere . -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . exerciţiul.6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. citire pe roluri . teme pentru acasă 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . încheiere .

explicaţia. -completarea enunţurilor lacunare . exerciţiul.3 3. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. -formulare de răspunsuri la întrebări . -alegerea variantelor de scriere corectă .5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . Recitare 1.1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă.3.3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare .1.1.3 3. teme pentru acasă . 4.5 3.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . 2. fişă de lucru 2. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ .5.7 4. 4. -utilizarea corectă a ortogramelor . Versul ▪ Memorare.3 4. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -memorarea şi recitarea poeziei . demonstraţia .3.6. -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . explicaţia.2. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . 3. -formulare de întrebări şi răspunsuri . -scriere după dictare . ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . 4. exerciţiul. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . 2.2. 3.2 3. -alegerea variantelor de scriere corectă . explicarea unor versuri. teme pentru acasă . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . 4.

Observare sistematică : probe orale . demonstraţia . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . -transcrierea poeziei . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 1. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . -povestirea orală a fragmentelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. cu plasarea corectă a datei şi a titlului . aşezarea corectă a strofelor . citire pe roluri .2 3. -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .1 2. -recunoaşterea personajelor . ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. jocul didactic .7 4. locul titlului etc. jocul didactic . -formularea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . impusă de semnele de punctuaţie . -povestirea scrisă a unui fragment .3 3. explicaţia. de citire selectivă . -povestirea scrisă a textului . -povestirea orală a textului după planul de idei .3 3. teme pentru acasă 2.fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. Observare sistematică : probe orale .5 ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. jocul didactic . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . explicaţia. versaţia . respectând alineatele . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . ▪ Resurse materiale: manual .3 3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă . .1 4. demonstraţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 4.2 3. -povestirea orală a unui fragment .5 3. -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) . de citire explicativă . citire selectivă . -delimitarea textului în fragmente logice . -formularea ideilor principale . exerciţiul.POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . Versul ▪ Memorare. demonstraţia .5 -exerciţii de citire explicativă . a versurilor în pagina caietului . exerciţiul. explicaţia.

-exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. teme pentru acasă . -delimitarea textului în fragmente logice . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . „ iau “ şi „ i-au“ 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor . exerciţiul. explicaţia. -formularea ideilor principale . activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale .1 4. jocul didactic . „ i-a“ . „ iau “ sau „ i-au“ . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .construirea unor expresii . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .6 Observare sistematică : probe orale . demonstraţia Observare sistematică : probe orale . . demonstraţia . ▪ Resurse materiale: manual . citire pe roluri . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . explicaţia.1 4. exerciţiul. citire selectivă . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor lacunare . -utilizarea corectă a ortogramelor . jocul didactic .1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. explicaţia. -explicarea unor expresii din text .4 4. -utilizarea corectă a ortogramelor . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -alegerea variantelor de scriere corectă . folosind aceste cuvinte . -scriere după dictare . -alegerea variantelor de scriere corectă . utilizând cuvinte date . „ i-a“ .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ .2 4. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .

-scriere după dictare . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . . citire selectivă . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR. a vitezei proprii de a vorbi . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . fişă de lucru independent . Recitare 2. explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea personajelor . 2.5. explicaţia. 4.1. -povestirea orală şi scrisă a textului . 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă .6 3. -alegerea variantelor de scriere corectă .2. jocul didactic . 1.respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .3. jocul didactic . 2.OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.2.2.1.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . -completarea enunţurilor lacunare . -formularea ideilor principale . -recitarea unor poezii . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . 4. -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . -delimitarea textului în fragmente logice . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3. 3. -reglarea intonaţiei . a volumului.6. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie .1. -formulare de răspunsuri la întrebări .3.2 2. demonstraţia . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . 2.3. 3. -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou . exerciţiul. DATA 1.

învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. fişă de lucru independent . -scrierea corectă a substantivelor articulate .3. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . aşezarea corectă a strofelor . imagini . despărţirea lor în silabe .3 3. explicaţia.1 4.cu plasarea corectă a datei şi a titlului . -utilizarea corectă a ortogramelor . explicaţia. -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia. impusă de semnele de punctuaţie . -scrierea corectă a substantivelor articulate .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „Limba românǎ–colecţia F. exerciţiul. DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. jocul didactic . -utilizarea corectă a ortogramelor . fişă de lucru independent . -transcrierea poeziei . cru . -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. -explicarea cuvintelor subliniate din text . exerciţiul. demonstraţia . -dictare .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . pronunţarea lor corectă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. 4. literare “. teme pentru acasă . -alegerea variantelor de scriere corectă . jocul didactic . exerciţiul. demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Observare sistematică : probe orale . -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . a versurilor în pagina caietului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . fişă de lucru independent . -dictare . fişă de lucru independent . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -completarea enunţurilor lacunare .3 4. „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.3 . -alegerea variantelor de scriere corectă . -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual .5. -formulare de răspunsuri la întrebări . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . fişe de lustrofa. teme pentru acasă .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. -explicarea unor expresii din text . teme pentru acasă .

„Limba românǎ–colecţia F.1 3. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . „Limba românǎ–colecţia F. -identificarea . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . fişă de lucru independent DATA 3. explicaţia. -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date .1 -determinarea sensului unor cuvinte . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 4. -gruparea substantivelor pe trei coloane . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .5 3. fenomene ale naturii . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . jocul didactic . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . a părţilor de vorbire . exerciţiul. -gruparea cuvintelor în tabele . strofa. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .5 . exerciţiul. -explicarea unor expresii şi a unor versuri . -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . lucruri . fără folosirea terminologiei .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.6 ▪ Resurse materiale: manual . SUBSTANTIVUL 2. -scrierea corectă a părţilor de vorbire .6 4. în funcţie de ce denumesc . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. explicaţia. explicaţia. teme pentru acasă . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea . jocul didactic . respectiv dintr-un text . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.2 4. teme pentru acasă .

3 2. „Limba românǎ–colecţia F. teme pentru acasă . exerciţiul.6 4. cuprins şi încheiere . -plasarea corectă a alineatelor . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB.1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. -scrierea corectă a substantivelor .B . explicaţia.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .5 . teme pentru acasă . „ ee “ 1. -structurarea compunerii în introducere . -despărţirea corectă în silabe . fişă de lucru independent DATA 4.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . explicaţia.5 4. activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte .4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . scrierea caligrafică şi corectă a compunerii .1 4. „Limba românǎ–colecţia F. ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . -exerciţii de sinonimie şi antonimie .3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3.B . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă .1 4. Observare sistematică : probe orale . -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . -transformarea unor substantive după model . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -gruparea substantivelor după repere date . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -schimbarea numărului unor substantive date . -definirea substantivului comun şi a celui propriu . jocul didactic . exerciţiul.3 4. -completarea enunţurilor lacunare . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3.

1 EVALUARE 2. -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate. Observare sistematică : probe orale .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . teme pentru acasă . „Limba românǎ–colecţia F. -selectarea unor substantive din text .5 4. fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR. precizarea felului şi a numărului lor .după I. teme pentru acasă . Caragiale OB.3 3. -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . -schimbarea numărului substantivelor .1 4. .5 3. -formulare de răspunsuri la întrebări . -identificarea substantivelor din enunţuri date .6 4.4 -utilizarea corectă a ortogramelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2.1 2. explicaţia. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .L.3 2. -schimbarea numărului substantivelor . citire pe roluri . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie . citire ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală RECAPITULARE 2. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . explicaţia. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv .COLŢ ALB-după Jack London 1.B . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . precizarea felului şi a numărului lor . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ. selectivă . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc .

▪ Resurse procedurale : con. -schimbarea numărului substantivelor . demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 ADJECTIVUL 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 3. -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie . -exerciţii de sinonimie .B . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB. folosind aceste cuvinte . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor .6 3. exerciţiul. explicaţia. jocul didactic .6 .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite .6 4. -realizarea acordului . teme pentru jocul didactic . -scriere după dictare . -identificarea substantivelor din enunţuri din text . -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv .6 4. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . -formularea ideilor principale .3 2. -transformarea unor substantive în adjective . citire selectivă . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină .5 2.4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. exerciţiul. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1 4. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .5 2. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -formulare de enunţuri .2 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor . jocul didactic .2 2. exerciţiul. -deducerea definiţiei adjectivului . explicaţia.1 4.pro-be orale . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4. explicaţia. -recunoaşterea personajelor . -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat .3 3. teme pentru acasă DATA 1. -delimitarea textului în fragmente logice . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite .5 2. exerciţiul. versaţia . -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular .4 2.4 -recunoaşterea personajelor . -exerciţii de sinonimie . jocul didactic .

-identificarea pronumelor personale în texte . explicaţia. -definirea pronumelui personal . jocul didactic . explicaţia. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective .5 3.▪ Adjectivul 4.delimitarea textului în fragmente logice . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -povestirea în scris a unui fragment . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare . exerciţiul. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -formularea ideilor principale .1 4. -selectarea pronumelor personale din text .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor . citire pe roluri . explicaţia.4 2. „Limba românǎ–colecţia F.4 PRONUMELE . citire selectivă .4 4. exerciţiul. -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . RESURSE EVALUARE DATA . -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3.2 2.6 4. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui . -povestirea orală a textului . după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1.1 4.6 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale .4 2.5 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. .6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2. exerciţiul. -recunoaşterea pronumelui personal . LA MEDELENI fragment . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 2. „Limba românǎ–colecţia F.

6 ▪ Observare sistematică : probe orale .1 2.5 4.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -utilizarea corectă a ortogramelor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor .5 4.6 4.3 4. cuprins şi încheiere . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme .4 4. -plasarea corectă a alineatelor .6 4. ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . explicaţia. -completarea unor enunţuri . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.4 .5 3.SCRIEM CORECT „ printr-o “ . -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe . teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. -recunoaşterea pronumelui de politeţe . jocul didactic . „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea din text a adjectivelor . -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . teme pentru acasă DATA 2. exerciţiul. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei . -povestirea în scris a fragmentului . pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -scriere după dictare . explicaţia.1 4. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe . folosind adjective şi pronume . -structurarea compunerilor în introducere . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. -formulare de răspunsuri la întrebări .5 2. „Limba românǎ–colecţia F.1 4. -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ . exerciţiul.

4. pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe. explicaţia.1 2.6 3. -selectarea substantivelor . fişe de lucru DATA 1. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 OB.3 3.1 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .4 .2 2. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text . fişe de lucru DATA 2.4 şi a pronumelor personale de politeţe.4 2. jocul didactic . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -scriere după dictare . individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite . teme pentru acasă .6 4. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului .6 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. -povestire în scris a unui fragment .3 2.5 2. -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. citire selectivă .6 3.după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB. citire pe roluri . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .2 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -despărţirea cuvintelor în silabe .6 3.6 EVALUARE 2.1 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor . -exerciţii de sinonimie /antonimie .5 3.5 2. DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 4. teme pentru acasă . -pronunţarea corectă a numeralelor . a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI. -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale . exerciţiul.

5 2. exerciţiul.1 4. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . exerciţiul.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formularea de enunţuri pe baza unor imagini .4 4. jocul didactic . teme pentru acasă . -dictare . -scrierea pluralului substantivelor date . exerciţiul.2 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -plasarea corectă a alineatelor . -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 3.1 1. „Limba românǎ–colecţia F. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 1.6 3. -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1.5 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat .1 3. pe baza unor cuvinte de sprijin .2 2. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv .4 CUVINTE DE SPRIJIN 4. fişe de lucru VERBUL 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 2. -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă .6 ▪ Resurse materiale: manual . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .5 3.3 .5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.6 3.2 2.6 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . cuprins şi încheiere . explicaţia.5 4. explicaţia. -structurarea compunerilor în introducere . teme pentru acasă .COMPUNERE CU 4. teme pentru acasă . explicaţia. jocul didactic .3 AJUTORUL UNOR 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .1 3. -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text . fişe de lucru DATA 1. -formulare de răspunsuri la întrebări . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de sinonimie / antonimie .7 4. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . -recitarea poeziei . -formulare de răspunsuri la întrebări . -exerciţii de sinonimie / antonimie . -explicarea cuvintelor subliniate din text . jocul didactic . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă .

-redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . -identificarea unor urări care pot fi utilizate . jocul didactic . -aşezarea în pagină a textului .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive .6 4. explicaţia.3 4. -redactarea compunerilor . verbe ). cuprins . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite . ▪ Resurse materiale: manual . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB.3 4. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3.4 4. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . încheiere . -realizarea unui plan al compunerii . jocul didactic . jocul didactic . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia.6 FELICITAREA INVITAŢIA 4. o imagine . -structurarea compunerilor în introducere . -dezvoltarea planului compunerii . -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată .6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . pronume . -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . teme pentru acasă .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. teme pentru acasă . -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 4.4 4. -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . exerciţiul. -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ .1 4. având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .6 3.3.7 4. teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . adjective . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 4. -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior . exerciţiul. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2.

scriere după dictare .1. 4.6. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . 2. -scrierea corectă a unor numerale date . 2. FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB.6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . 1. citire selectivă . teme pentru acasă .4 4. ▪ Resurse materiale: manual . 4. 4.RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea.4 4. fişe de lucru DATA 1. -scrierea corectă a unor numerale .5 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3 4. -explicarea unor expresii date .1. Invitaţia 2.1 4.3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .6 4. -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . explicaţia. -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . -redactarea unor felicitări şi invitaţii .4.1.5 4. exerciţiul. -transcriere . citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .5. -povestirea pe fragmente a textului . explicaţia. teme pentru acasă . -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat .5 2. jocul didactic . DETALIERI DE CONŢINUT OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -redactarea unor felicitări . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6 4. 3.3 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .5 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . cautarea explicaţiilor în dicţionar .1 4.6. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -realizarea analizei gramaticale . -dictare . -recunoaşterea personajelor . exerciţiul. fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR. -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată .

-completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . ▪ Resurse materiale: manual . scriere după dictare . -formularea de propoziţii : • formate din două .2 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . pe baza întrebărilor .6 4.3 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire .1.5 2. trei sau mai multe cuvinte . 3. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . jocul didactic . 2.4. -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii .1 4.1.4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2. -recunoaşterea personajelor . 1. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate . jocul didactic . jocul didactic . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit .6. -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. exerciţiul. 1. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . exerciţiul.4 OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. -transcriere . DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor . exerciţiul.5 4.1. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de sinonimie /antonimie . explicaţia. -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor . 2. • folosind părţile de vorbire studiate . citire selectivă . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date . citire pe roluri .5 3. teme pentru acasă .3 2. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .RECLAMA . -aşezarea corectă în pagină . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.6 3.5. -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . exerciţiul. explicaţia. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4.7 4. -povestirea pe fragmente a textului . -formularea de propoziţii după scheme date . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . 4.6.3 2. teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . 4. -recunoaşterea predicatelor în texte date .2 1.4 4. 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .

activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple .6 4. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . jocul didactic . fişe de lucru 27 V . citire pe roluri . jocul didactic . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă .6 3. -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . exerciţiul.2 1.3 2. exerciţiul. -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . teme pentru acasă . -exerciţii de sinonimie /antonimie . pentru obţinerea unor propoziţii . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -povestirea pe fragmente a textului .2 3.4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei . ▪ Resurse materiale: manual .4 4. activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia . explicaţia. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . Părţile principale de propoziţie 2.1 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . simple . -identificarea numărului subiectului şi predicatului . teme pentru acasă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic .1 4.5 3. exerciţiul. vitate frontală .7 4. teme pentru acasă . exerciţiul. citire selectivă .3 2. -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2.4 2.6 3. -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor . -recunoaşterea personajelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3.6 4. explicaţia. scriere după dictare . -redactarea unor compuneri gramaticale . -stabilirea topicii subiectului . jocul didactic .5 ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -transcriere . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual .5 3. fişe de lucru Propoziţia simplă . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 1.4 4.6 4.5 2. explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea propoziţiilor simple . -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite .3 4.

-transformarea substantivelor date după model . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea părţilor secundare de propoziţie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -exerciţii de sinonimie /antonimie . scriere după dictare . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . jocul didactic . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 3.6 4. -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea personajelor . explicaţia.3 2.1 2. -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . explicaţia. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . fişe de lucru DATA 1. -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . exerciţiul. teme pentru acasă .3 2. DETALIERI DE OB.DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB.1 4. -povestirea pe fragmente a textului . pe baza unor criterii stabilite anterior .2 3. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . citire selectivă . -transcriere . -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date . -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului .4 Cartea poştală 4. citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date .1 3. -realizarea schemelor unor propoziţii simple . jocul didactic . exerciţiul.5 4. Părţi secundare de propoziţie 2. -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială.3 4.5 3.4 Propoziţia dezvoltată. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . teme pentru acasă . -realizarea acordului dintre subiect şi predicat .2 1.5 3. ▪ Observare sistematică : probe orale .2 4. explicaţia. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .6 ▪ Resurse materiale: manual .6 4.

▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.3 3. jocul didactic .1 4. exerciţiul. explicaţia. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .4 2. ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .7 4. ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB.6 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . -redactarea unor compuneri .2 1. exerciţiul.6 3. -redactarea unor texte cu destinaţie specială .6 .5 2. -identificarea părţilor de propoziţie studiate .2 2. cu început / sfârşit dat . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 4.rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual . . pe baza unor imagini . citire pe roluri . articolul .CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2. -formulare de răspunsuri la întrebări .5 4.1 1.5 3. -transcriere .1 4. citire selectivă . teme pentru acasă . Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR.1 3.6 2. -identificarea părţilor de vorbire studiate . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cartea poştală ) . -organizarea textului în pagină . -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie . scriere după dictare . -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate . cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. pe baza unor cuvinte de sprijin .4 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text .5 4. -povestirea orală a unui text dat . fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful