SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog . vitate frontală .4 2. -reglarea intonaţiei . vitate frontală .4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext . activitate individuală . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor . de solicitare . -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ORE: 20 . -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . 3. exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei .4 2. de permisiune . versaţia .4 DIALOGUL Formule de prezentare . explicaţia.4 2. a volumului . activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . vitate frontală . activitate individuală . exerciţiul. dialog interpreteazǎ roluri diferite . 3.4 1. -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual .1 TEST DE EVALUARE 1. de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. vitate frontală .3. versaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -jocuri de rol . -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia.2 2.4 2. ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere . viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . -confecţionarea unor indicatoare .7. comunicarea dintre acestea . explicaţia. -exersarea unor acte de vorbire .2.DETALIERI DE CONŢINUT OB.5 2. ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire .6 3. teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. exerciţiul. viduală .

explicaţia.. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. .1.3.5. 1. -recunoaşterea personajelor . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . titlu şi text. -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini .3. 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia . 3.alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . CE TE LEGENI . 4. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .R.3 4. teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii .1 3. 4. 3. enunţiative sau exclamative .4.PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O. 3. -formularea unor propoziţii enunţiative .. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. 3. exerciţiul.identificarea titlului şi a autorului textului.5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . titlu şi textul în versuri . 2. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare .5. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Observare sistematică : probe orale . DETALIERI DE CONŢINUT O. exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 2. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles .identificarea titlului şi a autorului poeziei.2. explicaţia. exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . interogative exclamative . explicaţia. 4. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de citire selectivǎ .1.1. citire selectivă .1 .5 3.3. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .2.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .5. -formularea de răspunsuri la întrebări . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . citire selectivă în funcţie de diferite repere . de Mihai Eminescu 2.3 2. 1. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă 1.2.

4 -identificarea sensului unor cuvinte . -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe.3 2. -recunoaşterea personajelor . -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. explicaţia. ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1. explicaţia. -identificarea consoanelor şi a vocalelor . -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă . -formularea de răspunsuri la întrebări .1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1. -despărţirea cuvintelor în silabe .2 4. . titlu şi text.2 4. .5 3. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . explicaţia. -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe .2 2. citire selectivă . VOCALE ŞI CONSOANE 2. activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text .2 .identificarea titlului şi a autorului textului. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 2. -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens .B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . exerciţiul.4 3.3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1.formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -formarea unor cuvinte noi după model . SILABA. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -formularea unor propoziţii cu omonime . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. -alcătuirea familiei de cuvinte . -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles .CUVÂNTUL. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 2. -formulare de răspunsuri la întrebări . explicaţia. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . „ Limba românǎ – colecţia F. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .

4. succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB.3 2. exerciţiul.2. teme pentru acasă 1.2. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual .3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . autor . ilustraţii . explicaţia. ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR. 3. 3. -aşezarea corectă a textului în pagina textului . copiere .5 3. personaje .3 1. -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. 2. exerciţiul. -formulare de răspunsuri la întrebări . -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . demonstraţia . -plasarea corectă a titlului .1 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. -transcriere . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ.1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a alineatelor .5. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . de punctuaţie . -despărţirea cuvintelor în silabe . -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) .după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare .2. jocul didactic . procedurale : con-versaţia . -test scris la limba şi literatura română . explicaţia. titlu . activitate indi-viduală . -formularea de răspunsuri la întrebări . .2. -ordonarea ideilor principale . 1. probe orale . 3. -redactarea unor texte folosind cuvinte date . citire selectivă .1.2. exerciţiul. 1. cuvântul .1. titlu şi text.5. -identificarea vocalelor şi a consoanelor .1. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor .5. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. citire pe roluri . -exerciţii de scriere caligrafică . demonstraţia . 2. jocul didactic . 1. -scriere după dictare . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .3. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . -recunoaşterea personajelor .4 4. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . 1. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .

7. activitate individuală . demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 4. 3. jocul didactic .3. exerciţiul. citire selectivă . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor .3.4.2. 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . titlu şi text. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . -transformarea dialogurilor în povestire . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . citire selectivă . 4. -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . -recunoaşterea personajelor . -recunoaşterea personajelor . 3. demonstraţia . identificarea ideilor principale . explicaţia. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -identificarea ideilor principale . 2. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .1. titlu şi text. -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea titlului şi a autorului textului. teme pentru acasă 2. exerciţiul.2 DETALIERI DE CONŢINUT OB.FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. 2.6. -delimitarea textului în fragmente logice .1.5. 4.4.4. 4. -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire pe roluri . -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit . explicaţia.3 3.2. 3. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . citire pe roluri .

-formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă.exerciţii de scriere caligrafică .6 3. de sinonimie şi de antonimie . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite .5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -ex.5 2. demonstraţia .5 -plasarea corectă a datei . -citire selectivă . -copiere . -desprinderea mesajului fiecărei strofe . Recitare 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 2. -explicarea unor versuri . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . de sinonimie şi de antonimie . explicaţia.3 2. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . Versul ▪ Memorare. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -descoperirea rimei pentru cuvinte date . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -aşezarea corectă a strofelor . a titlului . -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -exerciţii de memorare şi recitare . exerciţiul. activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic .7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. explicaţia. jocul didactic .3 3.de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa. jocul didactic .PATRIA ROMÂNĂ. -ex. exerciţiul. explicaţia. Versul ▪ Memorare. Recitare 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formulare de răspunsuri la întrebări . explicarea unor versuri. ▪ Resurse materiale: manual . -memorarea şi recitarea poeziei . -explicarea unoe expresii din poezie . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . -desprinderea mesajului transmis de poezie .2 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . . a versurilor în pagina caietului . -discuţii despre structura unei poezii .

jocul didactic . VINE MOŞ CRĂCIUN. Observare sistematică : probe orale .1 2. Resurse procedurale : con-versaţia .4 3.5 3. citire selectivă .7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .3 DETALIERI DE CONŢINUT O. jocul didactic .3 2. citire pe roluri . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . titlu şi text. explicaţia. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .4 2. teme pentru acasă EVALUARE 1. Versul O. teme pentru acasă DATA 1.5 3. -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -identificarea ideilor principale . BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2. ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . -formulare de întrebări şi răspunsuri .1 2. EVALUARE Observare sistematică : probe orale .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă .DUPĂ STEAG . -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia .3 2. ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. exerciţiul.1 2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 ▪ Resurse materiale: manual .de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. -transformarea dialogurilor în povestire . ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE . exerciţiul. explicaţia.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .

vitate frontală . cuprins . -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . vitate frontală . -scriere după dictare . explicaţia.6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . demonstraţia . încheiere .3 ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. fişe cu expresii frumoase . respectând regulile de aşezare în pagină . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . -utilizarea corectă a ortogramelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . titlu şi text. exerciţiul. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4.2 4. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . -citirea compunerii model din manual . -structurarea compunerilor redactate în introducere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . a versurilor în pagina caietului . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă 4. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia.5 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. cuprins . exerciţiul. -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . citire pe roluri . explicaţia.2 3. -transcriere . teme pentru acasă 2. -recunoaşterea personajelor . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . vitate frontală .▪ Memorare. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . aşezarea corectă a strofelor . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -structurarea compunerii în introducere .3 3. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . fişe cu expresii frumoase .5 2.1 4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . încheiere . Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei . activitate individuală Observare sistematică : probe orale .3 4. -ordonarea părţilor unei compuneri . -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . citire selectivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .

▪ Resurse materiale: manual . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.6. jocul didactic . -scriere după dictare .7 4. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicarea unor versuri. Versul ▪ Memorare. demonstraţia .3. -completarea enunţurilor lacunare .1.3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alegerea variantelor de scriere corectă .3 3. 4. teme pentru acasă .1.3 3. -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. -alegerea variantelor de scriere corectă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . 4. 4.3 4.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . Recitare 1. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru 2. 3. 2. -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . exerciţiul.2. 4.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . -formulare de întrebări şi răspunsuri .2. 3. teme pentru acasă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . ▪ Resurse materiale: manual . COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. exerciţiul.3. -utilizarea corectă a ortogramelor .5. 2. -memorarea şi recitarea poeziei . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 3. explicaţia.5 3. fişă de lucru 2.1. explicaţia.

-povestirea orală a textului după planul de idei . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestirea orală a fragmentelor . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. locul titlului etc. -formularea ideilor principale . citire pe roluri .7 4. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . . de citire explicativă .3 3. -delimitarea textului în fragmente logice . activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . aşezarea corectă a strofelor . teme pentru acasă 2. explicaţia. demonstraţia . jocul didactic . demonstraţia . exerciţiul. explicaţia.3 3.fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. -recunoaşterea personajelor . -povestirea scrisă a unui fragment .3 1. impusă de semnele de punctuaţie . Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. a versurilor în pagina caietului . respectând alineatele .1 2.POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -delimitarea textului în fragmente logice . de citire selectivă . jocul didactic . exerciţiul.5 ▪ Resurse materiale: manual . -transcrierea poeziei .5 3.3 4.2 3. ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE.3 3. ▪ Resurse materiale: manual . versaţia . explicaţia. Versul ▪ Memorare. teme pentru acasă . citire selectivă . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -povestirea orală a unui fragment . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. demonstraţia . jocul didactic . Observare sistematică : probe orale . explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . demonstraţia .5 -exerciţii de citire explicativă . ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . jocul didactic . -povestirea scrisă a textului .2 3. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) . -delimitarea textului în fragmente logice . -formularea ideilor principale . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .

6 Observare sistematică : probe orale . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . explicaţia. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 4. exerciţiul. demonstraţia .2 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor lacunare . citire selectivă . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . citire pe roluri .1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -scriere după dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse materiale: manual .3 3.6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2.1 4. „ iau “ şi „ i-au“ 4. activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . utilizând cuvinte date . „ i-a“ . -utilizarea corectă a ortogramelor . -recunoaşterea personajelor .construirea unor expresii . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . „ i-a“ . „ iau “ sau „ i-au“ . folosind aceste cuvinte . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . -formularea ideilor principale . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -delimitarea textului în fragmente logice . explicaţia. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -explicarea unor expresii din text . -alegerea variantelor de scriere corectă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ . . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia Observare sistematică : probe orale . -utilizarea corectă a ortogramelor .1 4. exerciţiul. exerciţiul. explicaţia. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -alegerea variantelor de scriere corectă .

-recunoaşterea personajelor . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 3. demonstraţia .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 1. DATA 1. 2. . -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou .2.1.2. -completarea enunţurilor lacunare . exerciţiul. jocul didactic . Recitare 2. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . 3. -reglarea intonaţiei . a vitezei proprii de a vorbi . 4. -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . a volumului. activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale .3. -recitarea unor poezii .3. 2.6.1.6 3. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie .3. -povestirea orală şi scrisă a textului . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . fişă de lucru independent . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . 4. jocul didactic .OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. -formulare de răspunsuri la întrebări . ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR.2. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . citire selectivă . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . 2. 3. -delimitarea textului în fragmente logice .1. -alegerea variantelor de scriere corectă .5. explicaţia. explicaţia. 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -scriere după dictare . -formularea ideilor principale . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 2.

învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. „Limba românǎ–colecţia F. -dictare . -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. -formulare de răspunsuri la întrebări . -dictare . -utilizarea corectă a ortogramelor . -scrierea corectă a substantivelor articulate . -completarea enunţurilor lacunare .3 .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . fişe de lustrofa. fişă de lucru independent .cu plasarea corectă a datei şi a titlului . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă .3 3. teme pentru acasă . -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. imagini . -utilizarea corectă a ortogramelor . -transcrierea poeziei . fişă de lucru independent . explicaţia. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. jocul didactic . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.3. -alegerea variantelor de scriere corectă . 4. -explicarea unor expresii din text .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „Limba românǎ–colecţia F. „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.1 4. -explicarea cuvintelor subliniate din text . jocul didactic . demonstraţia . IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. ▪ Observare sistematică : probe orale . -alegerea variantelor de scriere corectă . ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. fişă de lucru independent . exerciţiul. cru .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.3 4. teme pentru acasă .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . impusă de semnele de punctuaţie . despărţirea lor în silabe . aşezarea corectă a strofelor . a versurilor în pagina caietului . exerciţiul. jocul didactic . fişă de lucru independent . literare “. pronunţarea lor corectă . -scrierea corectă a substantivelor articulate . explicaţia. teme pentru acasă .5. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .

a părţilor de vorbire . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formulare de răspunsuri la întrebări . strofa. activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -identificarea .5 3.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 . explicaţia. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . în funcţie de ce denumesc . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 4. teme pentru acasă . -gruparea substantivelor pe trei coloane . jocul didactic . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat .6 4. exerciţiul. SUBSTANTIVUL 2.6 ▪ Resurse materiale: manual . respectiv dintr-un text .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fără folosirea terminologiei . fişă de lucru independent DATA 3. „Limba românǎ–colecţia F.1 3. -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . jocul didactic . teme pentru acasă . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.3 4. teme pentru acasă .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . fenomene ale naturii . exerciţiul. -gruparea cuvintelor în tabele . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . explicaţia. -scrierea corectă a părţilor de vorbire . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „Limba românǎ–colecţia F. jocul didactic .1 -determinarea sensului unor cuvinte . exerciţiul. -explicarea unor expresii şi a unor versuri . lucruri .

6 4.3 2.5 4. -plasarea corectă a alineatelor . teme pentru acasă . exerciţiul. exerciţiul. „ ee “ 1.1 4. -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .B . explicaţia. teme pentru acasă .1 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -definirea substantivului comun şi a celui propriu . fişă de lucru independent DATA 4.B . Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de sinonimie şi antonimie .5 . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte .3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . explicaţia. exerciţiul. ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . explicaţia.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale .3 4. -completarea enunţurilor lacunare . cuprins şi încheiere . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -schimbarea numărului unor substantive date . -transformarea unor substantive după model . -despărţirea corectă în silabe . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . teme pentru acasă . „Limba românǎ–colecţia F.1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea . jocul didactic . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -gruparea substantivelor după repere date . „Limba românǎ–colecţia F. -scrierea corectă a substantivelor . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F. -structurarea compunerii în introducere . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3. scrierea caligrafică şi corectă a compunerii .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .

L. -identificarea substantivelor din enunţuri date . selectivă .1 EVALUARE 2.3 2. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. teme pentru acasă .5 4.COLŢ ALB-după Jack London 1. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . Caragiale OB. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . citire pe roluri .1 4. .B . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc .3 3. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ. -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate. -exerciţii de sinonimie . -formulare de răspunsuri la întrebări .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2. precizarea felului şi a numărului lor . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -selectarea unor substantive din text .1 2.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . teme pentru acasă . explicaţia. -schimbarea numărului substantivelor . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „Limba românǎ–colecţia F.după I.4 -utilizarea corectă a ortogramelor .5 3. -schimbarea numărului substantivelor . citire ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR. Observare sistematică : probe orale . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . activitate individuală RECAPITULARE 2. precizarea felului şi a numărului lor . -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite .6 4.

-delimitarea textului în fragmente logice . citire selectivă . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor .6 4. -exerciţii de sinonimie . versaţia . teme pentru acasă DATA 1. explicaţia.6 3. folosind aceste cuvinte . -formulare de enunţuri . -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie .3 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -deducerea definiţiei adjectivului .6 4.1 4.2 2. citire pe roluri . -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular . exerciţiul.2 3. -scriere după dictare .5 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .B . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea personajelor . ▪ Resurse procedurale : con. -transformarea unor substantive în adjective .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. -formularea ideilor principale . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru jocul didactic .4 2. -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite . -realizarea acordului . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. „Limba românǎ–colecţia F. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3.6 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . jocul didactic . -identificarea substantivelor din enunţuri din text . -schimbarea numărului substantivelor . explicaţia.6 4. jocul didactic .5 2.5 2.6 . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4.4 -recunoaşterea personajelor .pro-be orale . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . explicaţia. explicaţia. demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB.3 2. -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor .3 ADJECTIVUL 2. jocul didactic . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date.6 3. exerciţiul.

exerciţiul. jocul didactic .4 2. .6 4. -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul. „Limba românǎ–colecţia F.6 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea ideilor principale . -identificarea pronumelor personale în texte .▪ Adjectivul 4. „Limba românǎ–colecţia F. -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale .5 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . RESURSE EVALUARE DATA . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6 4. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale . jocul didactic .6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2. -recunoaşterea pronumelui personal . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.4 2. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale . -povestirea orală a textului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie .4 PRONUMELE . explicaţia.4 4. citire selectivă .1 4. citire pe roluri . LA MEDELENI fragment . -selectarea pronumelor personale din text . explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual .5 3. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare . -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . explicaţia. .5 3. -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal .1 4.6 3. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective .delimitarea textului în fragmente logice . -definirea pronumelui personal .2 2. -recunoaşterea personajelor . după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -povestirea în scris a unui fragment .3 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui .

explicaţia. -structurarea compunerilor în introducere . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe . -recunoaşterea pronumelui de politeţe .5 4. explicaţia.1 4.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse materiale: manual .5 3. -completarea unor enunţuri .6 4. „Limba românǎ–colecţia F. -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte .6 4.1 2. „Limba românǎ–colecţia F.SCRIEM CORECT „ printr-o “ .4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. -plasarea corectă a alineatelor . jocul didactic . -redactarea compunerilor pe baza planului de idei .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.1 4.4 . folosind adjective şi pronume .5 4. -povestirea în scris a fragmentului . -selectarea din text a adjectivelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . -utilizarea corectă a ortogramelor . „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2. cuprins şi încheiere .5 2.6 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. -scriere după dictare . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei . pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă DATA 2.3 4.4 4.

2 2. teme pentru acasă . -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale .3 2. DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -povestire în scris a unui fragment . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor . -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . exerciţiul.6 3. a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text .1 2.2 3. fişe de lucru DATA 1.4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI. explicaţia. teme pentru acasă .1 4.6 EVALUARE 2.3 3.6 4.3 OB. -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite .6 3. exerciţiul.6 3.4 2. -exerciţii de sinonimie /antonimie . -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB.2 4. citire pe roluri . -pronunţarea corectă a numeralelor .5 3.5 2. jocul didactic . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .4 . fişe de lucru DATA 2. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -selectarea substantivelor . citire selectivă .5 2. pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe. -despărţirea cuvintelor în silabe .6 4. individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. -scriere după dictare .4 şi a pronumelor personale de politeţe.1 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. jocul didactic .

4 4. explicaţia. „Limba românǎ–colecţia F. jocul didactic . -plasarea corectă a alineatelor . -recitarea poeziei .6 3. -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . -selectarea părţilor de vorbire studiate din text .7 4.COMPUNERE CU 4. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . ▪ Resurse materiale: manual .2 2. exerciţiul.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 3. exerciţiul.6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1. teme pentru acasă .3 AJUTORUL UNOR 4. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . pe baza unor cuvinte de sprijin . -exerciţii de sinonimie / antonimie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 1.6 3.2 2. -explicarea cuvintelor subliniate din text . -scrierea pluralului substantivelor date . -formularea de enunţuri pe baza unor imagini . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă .3 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări . -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă .2 2.1 3. jocul didactic . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . -exerciţii de sinonimie / antonimie . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 .4 CUVINTE DE SPRIJIN 4.1 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .5 3. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . explicaţia. cuprins şi încheiere . -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .2 2. -dictare . -structurarea compunerilor în introducere .1 3.6 4. jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişe de lucru VERBUL 2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .5 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text .5 4.5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . exerciţiul. -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie . -formulare de răspunsuri la întrebări . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru DATA 1. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . explicaţia.1 1. -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . exerciţiul.6 ▪ Resurse materiale: manual .

▪ Resurse procedurale : conversaţia . -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive .7 4. exerciţiul. pronume . -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . încheiere . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .3 4. adjective . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual .6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 4. ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 4.5 4. explicaţia. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -dezvoltarea planului compunerii . explicaţia. teme pentru acasă .3 4. teme pentru acasă . -aşezarea în pagină a textului .5 3.5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat .6 3. -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă . -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB.4 4.3. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.6 FELICITAREA INVITAŢIA 4.1 4. exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . -realizarea unui plan al compunerii . cuprins . -structurarea compunerilor în introducere . explicaţia. -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2. verbe ). -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată .4 4. -redactarea compunerilor . jocul didactic . -identificarea unor urări care pot fi utilizate . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . o imagine . -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători .

-identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . cautarea explicaţiilor în dicţionar . citire pe roluri . -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . exerciţiul. explicaţia. 2. Invitaţia 2. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . DETALIERI DE CONŢINUT OB. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .1. activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .1. 3. jocul didactic .6 4. -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat .6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . ▪ Resurse materiale: manual . -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 4.1 4.6. explicaţia. scriere după dictare . -scrierea corectă a unor numerale .5. -dictare .1 4. exerciţiul. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .5 4. 4. -transcriere . fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR. -explicarea unor expresii date .3 4.5 2.5 3.5 3. -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . -realizarea analizei gramaticale . teme pentru acasă . 2. FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB. -scrierea corectă a unor numerale date .6. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3 4. fişe de lucru DATA 1.RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. -recunoaşterea personajelor .3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestirea pe fragmente a textului .1. 4.4. -redactarea unor felicitări . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .4 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -redactarea unor felicitări şi invitaţii . teme pentru acasă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . citire selectivă .4 4.

3.5 4.1 4. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate . -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor .3 2. ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. -recunoaşterea predicatelor în texte date .1. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire .1.7 4. exerciţiul. -formularea de propoziţii : • formate din două . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . scriere după dictare . teme pentru acasă .4 4.4.6. 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1. teme pentru acasă . -povestirea pe fragmente a textului . teme pentru acasă . citire selectivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. explicaţia. fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -transcriere . ▪ Resurse materiale: manual .3 2. jocul didactic .5. jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . • folosind părţile de vorbire studiate . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA .4 OB.6 3. citire pe roluri .5 2.6. -recunoaşterea personajelor . jocul didactic . DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 1. trei sau mai multe cuvinte .RECLAMA . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date . -aşezarea corectă în pagină . -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . 2. 4. 1. jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formularea de propoziţii după scheme date . pe baza întrebărilor . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . -exerciţii de sinonimie /antonimie . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . exerciţiul.3 4. 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 4. -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit .2 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. explicaţia.5 3. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual .6 3.4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2.2 1. -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . explicaţia. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 4. 2. exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1.

explicaţia. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. teme pentru acasă .3 4.3 2.4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . -realizarea corespondenţei subiect-predicat . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea numărului subiectului şi predicatului .7 4. jocul didactic . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -exerciţii de sinonimie /antonimie .6 3.5 ▪ Resurse materiale: manual .4 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 3. exerciţiul.REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. jocul didactic .1 4. -transcriere .4 4.4 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple .6 4.2 3. -recunoaşterea personajelor . jocul didactic .5 1. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . simple .2 1.5 3. ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia . citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2. explicaţia. scriere după dictare . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei . Părţile principale de propoziţie 2.5 3. -identificarea propoziţiilor simple . ▪ Resurse materiale: manual . vitate frontală . -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor . explicaţia. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .6 4. pentru obţinerea unor propoziţii . exerciţiul. -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . -stabilirea topicii subiectului .1 4. exerciţiul. fişe de lucru 27 V . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2. teme pentru acasă . fişe de lucru Propoziţia simplă . individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3. teme pentru acasă . -povestirea pe fragmente a textului . -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . explicaţia. -redactarea unor compuneri gramaticale . teme pentru acasă . jocul didactic . -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire selectivă .

-scrierea unor adjective potrivite substantivelor date .3 4. -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . -identificarea părţilor secundare de propoziţie .6 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DETALIERI DE OB. -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului . -transcriere .6 ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. Părţi secundare de propoziţie 2. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -realizarea schemelor unor propoziţii simple .4 Propoziţia dezvoltată. explicaţia.3 3. exerciţiul.1 3.2 3. jocul didactic . -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. pe baza unor criterii stabilite anterior .5 4.5 3.1 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . scriere după dictare . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru DATA 1.3 2.2 4. -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . -realizarea acordului dintre subiect şi predicat .4 Cartea poştală 4. teme pentru acasă . exerciţiul.3 2. -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date . -transformarea substantivelor date după model . teme pentru acasă .5 3. -povestirea pe fragmente a textului .DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . -recunoaşterea personajelor . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.2 1. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . citire pe roluri . -exerciţii de sinonimie /antonimie . citire selectivă . exerciţiul.1 2.

▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea părţilor de vorbire studiate . exerciţiul.rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual .2 1. explicaţia.5 4.5 2. cu început / sfârşit dat .1 4. fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea. pe baza unor imagini . ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB.6 4. cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR.4 3.CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2. -formulare de răspunsuri la întrebări . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .1 3.4 2. citire selectivă . -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . cartea poştală ) . jocul didactic . scriere după dictare .6 2.6 . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă .1 4. citire pe roluri .5 4.6 3. -redactarea unor texte cu destinaţie specială . exerciţiul.3 3.5 3. -transcriere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -organizarea textului în pagină .4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama .2 2. -povestirea orală a unui text dat . articolul .4 4. -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate .1 1. -identificarea părţilor de propoziţie studiate . -redactarea unor compuneri .7 4. explicaţia. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text . . pe baza unor cuvinte de sprijin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful