SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

3. viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor .4 2.4 1. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -jocuri de rol .4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext .2 2.4 2. -reglarea intonaţiei . vitate frontală . explicaţia.DETALIERI DE CONŢINUT OB. versaţia . -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. ORE: 20 . ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire .7. teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . 3. exerciţiul. viduală . de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. vitate frontală . ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere . explicaţia. vitate frontală . a volumului .6 3. ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog . exerciţiul.5 2. ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. -confecţionarea unor indicatoare . de permisiune . ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . versaţia .4 2. ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei . activitate individuală . -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual .2. a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe .4 2.3. dialog interpreteazǎ roluri diferite . exerciţiul. -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . vitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . de solicitare .4 DIALOGUL Formule de prezentare . comunicarea dintre acestea . explicaţia.1 TEST DE EVALUARE 1. -exersarea unor acte de vorbire .

-formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini . 2. exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea personajelor .1. teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1. exerciţiul.identificarea titlului şi a autorului textului. titlu şi textul în versuri . explicaţia. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . de Mihai Eminescu 2.3.5 3. enunţiative sau exclamative . explicaţia.. DETALIERI DE CONŢINUT O.1.3 2. explicaţia. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . -formularea de răspunsuri la întrebări . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . 2. titlu şi text. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie .PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O.3 4. 3. citire selectivă în funcţie de diferite repere . 1.R.identificarea titlului şi a autorului poeziei.5.3. -exerciţii de citire selectivǎ .5.. teme pentru acasă 1. ▪ Observare sistematică : probe orale .2. interogative exclamative .4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .2. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . . 4. 2. 3. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . citire selectivă . explicaţia. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . CE TE LEGENI . -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare . 3. exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia . 4.1. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . exerciţiul. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate . 4. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut .1 .2. -formularea unor propoziţii enunţiative . exerciţiul.3.1 3. 1. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . 3.5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .

-gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe.4 -identificarea sensului unor cuvinte . -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles . exerciţiul. . -formulare de răspunsuri la întrebări . -alcătuirea familiei de cuvinte .formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere .2 4. -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. „ Limba românǎ – colecţia F.identificarea titlului şi a autorului textului. DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA.1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1.1 2.4 3. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .2 . -formarea unor cuvinte noi după model . explicaţia. citire selectivă . activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. VOCALE ŞI CONSOANE 2. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual .2 2. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens . -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie .5 3. -recunoaşterea personajelor .3 2. -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles .CUVÂNTUL. explicaţia.1 2. SILABA. -formularea unor propoziţii cu omonime .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1. . titlu şi text. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text . exerciţiul. -formularea de răspunsuri la întrebări . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 4. ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă . -despărţirea cuvintelor în silabe . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . -identificarea consoanelor şi a vocalelor . -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . exerciţiul.B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .

-rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare . 2.1. demonstraţia .1.5. jocul didactic . activitate indi-viduală . -transcriere . jocul didactic . copiere . 3.5 3. cuvântul . ilustraţii . procedurale : con-versaţia .1. învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1.2.3 2. -plasarea corectă a titlului .2. -redactarea unor texte folosind cuvinte date . -ordonarea ideilor principale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -aşezarea corectă a textului în pagina textului . autor .1 2. -recunoaşterea personajelor . -scriere după dictare . teme pentru acasă 1.după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare . ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. 1. explicaţia. 1. exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. explicaţia. succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor . -exerciţii de scriere caligrafică . 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -despărţirea cuvintelor în silabe .3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . probe orale .2. citire pe roluri . demonstraţia . exerciţiul.2. de punctuaţie . ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR. -formularea de răspunsuri la întrebări . titlu . 4.5. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . -test scris la limba şi literatura română . 1. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .2.3.5. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual .4 4. titlu şi text. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut . 1. 3. exerciţiul. 3. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . personaje . explicaţia. -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . a alineatelor .1. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3 1. -identificarea vocalelor şi a consoanelor . . citire selectivă . -formulare de răspunsuri la întrebări .

teme pentru acasă 2. -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit .1.3.4. identificarea ideilor principale . -delimitarea textului în fragmente logice .FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. jocul didactic . 3. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire pe roluri . -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . -transformarea dialogurilor în povestire . pe echipe ▪ Resurse materiale: manual . 4. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut .6. -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului .3. -recunoaşterea personajelor .2. exerciţiul. -identificarea titlului şi a autorului textului. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . 4. citire selectivă .4. 3. demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea ideilor principale . demonstraţia . -recunoaşterea personajelor .2 DETALIERI DE CONŢINUT OB. explicaţia. explicaţia. jocul didactic . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . 4.4.2. -delimitarea textului în fragmente logice . citire selectivă .1. titlu şi text. exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .7.5. citire pe roluri . 3. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .3 3. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . 4. 3. 2. activitate individuală . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . titlu şi text. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .

explicaţia. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . a titlului . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . ▪ Observare sistematică : probe orale . de sinonimie şi de antonimie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . -exerciţii de memorare şi recitare . explicarea unor versuri.exerciţii de scriere caligrafică .5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . de sinonimie şi de antonimie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. -copiere . AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. -explicarea unor versuri . exerciţiul. Recitare 1.de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa.5 -plasarea corectă a datei . explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -memorarea şi recitarea poeziei .1 4. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . exerciţiul. jocul didactic . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale .7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa.3 2. a versurilor în pagina caietului . -exerciţii de citire corectă şi expresivă .1 2. -desprinderea mesajului transmis de poezie . demonstraţia . jocul didactic . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -discuţii despre structura unei poezii . jocul didactic . ▪ Resurse materiale: manual .PATRIA ROMÂNĂ. explicaţia. -ex. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . -ex. -citire selectivă . -formulare de răspunsuri la întrebări . -explicarea unoe expresii din poezie . Recitare 2. -desprinderea mesajului fiecărei strofe .5 2.2 2. -aşezarea corectă a strofelor .6 4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Versul ▪ Memorare. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 3. Versul ▪ Memorare. -descoperirea rimei pentru cuvinte date . .

R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . VINE MOŞ CRĂCIUN. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text .3 2. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . exerciţiul.4 2. BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2.7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . titlu şi text. -formulare de întrebări şi răspunsuri .1 2. Versul O.DUPĂ STEAG . -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual .4 3.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . teme pentru acasă DATA 1. -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . citire pe roluri . -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .3 2. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 2. jocul didactic . citire selectivă . ▪ Resurse materiale: manual .5 3. Observare sistematică : probe orale .de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .5 3. ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . teme pentru acasă EVALUARE 1. explicaţia. Resurse procedurale : con-versaţia . demonstraţia . jocul didactic . ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE . -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . -transformarea dialogurilor în povestire . explicaţia. exerciţiul. EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -identificarea ideilor principale .3 ▪ Resurse materiale: manual .1 2. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 DETALIERI DE CONŢINUT O.

vitate frontală . -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4.2 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . -transcriere . vitate frontală . fişe cu expresii frumoase . teme pentru acasă 4. titlu şi text. cu plasarea corectă a datei şi a titlului .2 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -ordonarea părţilor unei compuneri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .▪ Memorare. exerciţiul. explicaţia. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea personajelor . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei .5 2. citire selectivă . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . aşezarea corectă a strofelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă 2. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. explicaţia. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .3 ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. exerciţiul. demonstraţia . exerciţiul. respectând regulile de aşezare în pagină .3 ▪ Observare sistematică : probe orale . -citirea compunerii model din manual .3 4. -utilizarea corectă a ortogramelor . -structurarea compunerilor redactate în introducere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. citire pe roluri . cuprins . încheiere . -scriere după dictare . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . a versurilor în pagina caietului . vitate frontală .1 4. -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor .5 4. activitate individuală Observare sistematică : probe orale .1 4.6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . cuprins . încheiere . -structurarea compunerii în introducere . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 3. fişe cu expresii frumoase .

▪ Resurse materiale: manual . 2. 3. explicarea unor versuri.5.3 4. -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ . -scriere după dictare . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . 2. 4.6. 4. -formulare de întrebări şi răspunsuri . -memorarea şi recitarea poeziei . Versul ▪ Memorare. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . ▪ Resurse materiale: manual . -formulare de răspunsuri la întrebări . -alegerea variantelor de scriere corectă .2.1. fişă de lucru 2. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa.3. demonstraţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .7 4. Recitare 1. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .3.1. -completarea enunţurilor lacunare . 4.2 3. exerciţiul. -utilizarea corectă a ortogramelor . exerciţiul.1.5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . teme pentru acasă .3 3. -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.3 3. -alegerea variantelor de scriere corectă . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . 3. 4.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3. explicaţia.2. fişă de lucru 2. explicaţia.

jocul didactic . locul titlului etc.3 4. demonstraţia . impusă de semnele de punctuaţie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 2. jocul didactic . -povestirea orală a fragmentelor .3 3. exerciţiul. -povestirea orală a textului după planul de idei . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . -formularea ideilor principale . -formularea ideilor principale . -delimitarea textului în fragmente logice . aşezarea corectă a strofelor .5 ▪ Resurse materiale: manual . .3 3. Versul ▪ Memorare. -povestirea scrisă a unui fragment .2 3. versaţia . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .2 3. explicaţia. exerciţiul. teme pentru acasă 2. demonstraţia . citire selectivă . exerciţiul. demonstraţia .7 4. -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) . -delimitarea textului în fragmente logice . -transcrierea poeziei . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale .5 3. teme pentru acasă . -povestirea orală a unui fragment . exerciţiul. Observare sistematică : probe orale . Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. citire pe roluri .3 3. jocul didactic . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse materiale: manual . de citire explicativă . explicaţia. respectând alineatele . demonstraţia . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 1. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. -povestirea scrisă a textului . jocul didactic . de citire selectivă .fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -recunoaşterea personajelor . a versurilor în pagina caietului .POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă .5 -exerciţii de citire explicativă . explicaţia.

-explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .2 4. . exerciţiul.6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ .1 4. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . „ i-a“ . ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire selectivă . „ iau “ sau „ i-au“ . explicaţia. -utilizarea corectă a ortogramelor . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -alegerea variantelor de scriere corectă . demonstraţia Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . demonstraţia . -recunoaşterea personajelor . activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2.1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -completarea enunţurilor lacunare . jocul didactic . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . -alegerea variantelor de scriere corectă . -delimitarea textului în fragmente logice . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . utilizând cuvinte date . exerciţiul. jocul didactic . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . -utilizarea corectă a ortogramelor . -scriere după dictare . -explicarea unor expresii din text .6 Observare sistematică : probe orale .1 4. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . citire pe roluri .4 4. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . folosind aceste cuvinte . „ iau “ şi „ i-au“ 4. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. „ i-a“ .3 3. explicaţia.construirea unor expresii . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . -formularea ideilor principale .

-povestirea orală şi scrisă a textului . teme pentru acasă . -explicarea unor expresii şi enunţuri din text . 2.6 3. 3. -alegerea variantelor de scriere corectă . . -reglarea intonaţiei . 4. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie .3. -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . a volumului. -formulare de răspunsuri la întrebări . -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou .1. a vitezei proprii de a vorbi . 4.2 2. explicaţia.2. jocul didactic . activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 3.OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare. citire selectivă .3. -delimitarea textului în fragmente logice . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul.6. 1. Recitare 2. -scriere după dictare . 3.2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recitarea unor poezii . -recunoaşterea personajelor . demonstraţia .2.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 2. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR. -completarea enunţurilor lacunare . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . 3. DATA 1. explicaţia.5. -formularea ideilor principale . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .1. jocul didactic . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . 2. fişă de lucru independent . exerciţiul.respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .

-scrierea corectă a substantivelor articulate . impusă de semnele de punctuaţie . fişă de lucru independent . -utilizarea corectă a ortogramelor . teme pentru acasă .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. pronunţarea lor corectă . „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -transcrierea poeziei . -formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. exerciţiul.cu plasarea corectă a datei şi a titlului . 4. teme pentru acasă . ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -dictare . „Limba românǎ–colecţia F. despărţirea lor în silabe . exerciţiul.1 4. -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. literare “. -dictare . exerciţiul.3 . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.3 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent . -completarea enunţurilor lacunare . teme pentru acasă .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . cru . DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4. ▪ Observare sistematică : probe orale . -alegerea variantelor de scriere corectă . -explicarea cuvintelor subliniate din text .3. a versurilor în pagina caietului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . explicaţia. jocul didactic . aşezarea corectă a strofelor . -utilizarea corectă a ortogramelor . „Limba românǎ–colecţia F. fişe de lustrofa. explicaţia. IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual . fişă de lucru independent . -scrierea corectă a substantivelor articulate . ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă .5. jocul didactic . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . imagini .3 4. -explicarea unor expresii din text . -formulare de răspunsuri la întrebări . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare . jocul didactic . respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. -alegerea variantelor de scriere corectă . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .

-scrierea corectă a părţilor de vorbire .1 3. exerciţiul. fără folosirea terminologiei . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . exerciţiul.2 4.5 .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . lucruri .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . explicaţia. fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. teme pentru acasă . -gruparea cuvintelor în tabele . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. în funcţie de ce denumesc .5 3. fenomene ale naturii . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 4. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .6 ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -identificarea . jocul didactic . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . -gruparea substantivelor pe trei coloane .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . strofa. a părţilor de vorbire . explicaţia. fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. explicaţia. -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date . teme pentru acasă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . fişă de lucru independent DATA 3. SUBSTANTIVUL 2.1 -determinarea sensului unor cuvinte . -formulare de răspunsuri la întrebări . „Limba românǎ–colecţia F. -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . respectiv dintr-un text . jocul didactic . -explicarea unor expresii şi a unor versuri . -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul.3 4. teme pentru acasă .

▪ Resurse procedurale : conversaţia . -plasarea corectă a alineatelor . teme pentru acasă . -gruparea substantivelor după repere date . -schimbarea numărului unor substantive date . teme pentru acasă .3 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . -structurarea compunerii în introducere . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişă de lucru independent DATA 4.B .6 4. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . „ ee “ 1. -transformarea unor substantive după model . -definirea substantivului comun şi a celui propriu . cuprins şi încheiere . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -scrierea corectă a substantivelor .1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. -completarea enunţurilor lacunare . „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia. -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . „Limba românǎ–colecţia F.B . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte .3 4.1 4. explicaţia.6 4.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ .1 4. -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. activitate individuală Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . „Limba românǎ–colecţia F. fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3.5 4. exerciţiul.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. Observare sistematică : probe orale . scrierea caligrafică şi corectă a compunerii .5 . -exerciţii de sinonimie şi antonimie .4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . -despărţirea corectă în silabe . explicaţia.

activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate. -exerciţii de sinonimie . -schimbarea numărului substantivelor .L. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ. citire pe roluri . precizarea felului şi a numărului lor .1 4. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -schimbarea numărului substantivelor . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia.COLŢ ALB-după Jack London 1. citire ▪ Resurse materiale: manual .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3.5 4.după I. -selectarea unor substantive din text . activitate individuală RECAPITULARE 2.3 2. explicaţia.6 4. selectivă . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . -formulare de răspunsuri la întrebări .B . .1 EVALUARE 2. teme pentru acasă . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . precizarea felului şi a numărului lor . -identificarea substantivelor din enunţuri date .4 -utilizarea corectă a ortogramelor . Observare sistematică : probe orale . Caragiale OB. fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2.1 2.3 3.

demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . folosind aceste cuvinte . -identificarea substantivelor din enunţuri din text . exerciţiul.6 4. -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite . -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor .3 ADJECTIVUL 2. modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat .pro-be orale .B . identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . versaţia . citire pe roluri . -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 4. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. -transformarea unor substantive în adjective . -exerciţii de sinonimie . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. exerciţiul. teme pentru acasă DATA 1.4 -recunoaşterea personajelor . explicaţia.2 2. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .6 3.4 2. -delimitarea textului în fragmente logice .3 3.5 2. ▪ Resurse procedurale : con. -recunoaşterea personajelor . -exerciţii de sinonimie . -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . exerciţiul. -schimbarea numărului substantivelor . -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . -formulare de enunţuri . -deducerea definiţiei adjectivului .6 . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -realizarea acordului . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB.5 2.2 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. teme pentru jocul didactic . jocul didactic .6 4. -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite . -scriere după dictare .5 2.▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. exerciţiul. explicaţia. -formularea ideilor principale . -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie .6 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. „Limba românǎ–colecţia F.6 3. jocul didactic .6 4. -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire selectivă .3 2.

activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F. -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire .2 2.4 2. -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . citire selectivă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 2. . exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie .4 PRONUMELE . citire pe roluri .6 4.delimitarea textului în fragmente logice .5 3. -recunoaşterea pronumelui personal . jocul didactic . jocul didactic .5 3. exerciţiul.1 4. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal . . explicaţia. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -povestirea în scris a unui fragment . -povestirea orală a textului .4 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2. explicaţia.6 3. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6 4. -formularea ideilor principale . LA MEDELENI fragment .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui . după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1.1 4. explicaţia. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . RESURSE EVALUARE DATA . -identificarea pronumelor personale în texte . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -completarea unor texte lacunare cu pronume personale .6 4. -definirea pronumelui personal . -selectarea pronumelor personale din text . „Limba românǎ–colecţia F.▪ Adjectivul 4. ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .4 4. -recunoaşterea personajelor . -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare . -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale .

-evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . exerciţiul. „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia.6 4. -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . -structurarea compunerilor în introducere . folosind adjective şi pronume . -utilizarea corectă a ortogramelor . -povestirea în scris a fragmentului .1 4. -completarea unor enunţuri .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale .6 4. „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2. teme pentru acasă DATA 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . jocul didactic .5 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .3 4.1 2.6 3. -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -plasarea corectă a alineatelor . -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ . -selectarea din text a adjectivelor .5 3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei . „Limba românǎ–colecţia F.4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe .1 4. cuprins şi încheiere . pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. -redactarea compunerilor pe baza planului de idei .4 4.SCRIEM CORECT „ printr-o “ . -scriere după dictare . exerciţiul. -recunoaşterea pronumelui de politeţe .5 4.6 ▪ Observare sistematică : probe orale .4 .5 4. teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB.

DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .2 4.1 2.4. -despărţirea cuvintelor în silabe . exerciţiul.6 4. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text . -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“.1 4. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .2 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI.5 2. fişe de lucru DATA 2. -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . explicaţia. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse .2 2.5 2. -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale . -povestire în scris a unui fragment .3 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2.5 3.6 3. exerciţiul. teme pentru acasă . fişe de lucru DATA 1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4. citire selectivă . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă .6 4.4 şi a pronumelor personale de politeţe. explicaţia. individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR.6 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .6 EVALUARE 2. jocul didactic . citire pe roluri .1 4. -exerciţii de sinonimie /antonimie . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor . -scriere după dictare .4 .după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB.1 4.3 2.3 OB. -selectarea substantivelor . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -pronunţarea corectă a numeralelor .6 3. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului .

3 . teme pentru acasă .1 4. explicaţia. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 AJUTORUL UNOR 4.6 4.4 CUVINTE DE SPRIJIN 4. -plasarea corectă a alineatelor .2 2. exerciţiul. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. -explicarea cuvintelor subliniate din text . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă .COMPUNERE CU 4. -dictare . pe baza unor cuvinte de sprijin . -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text .6 ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -scrierea pluralului substantivelor date . -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . „Limba românǎ–colecţia F. exerciţiul. -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări .7 4. -formularea de enunţuri pe baza unor imagini . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 2. explicaţia.1 3. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .6 3.1 1.2 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .2 2. teme pentru acasă . teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă .1 1. fişe de lucru VERBUL 2. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .4 4.6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1. -formulare de răspunsuri la întrebări . -recitarea poeziei . -exerciţii de sinonimie / antonimie . exerciţiul.5 3. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . ▪ Resurse materiale: manual . -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie . cuprins şi încheiere . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .2 2. -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . fişe de lucru DATA 1.5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei .5 3. -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă .5 4. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -structurarea compunerilor în introducere . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .3 3. -exerciţii de sinonimie / antonimie .6 3. jocul didactic .

1 4. -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB. -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile . având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat .4 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . cuprins .6 FELICITAREA INVITAŢIA 4. exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 3.6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . exerciţiul. jocul didactic . teme pentru acasă .5 4. exerciţiul. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . adjective . explicaţia. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată . o imagine . verbe ). explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . -structurarea compunerilor în introducere . explicaţia. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic .6 4. -identificarea unor urări care pot fi utilizate . -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ .5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . -redactarea compunerilor .3. -realizarea unui plan al compunerii .5 3. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive .3 4. teme pentru acasă . pronume . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2.3 4. încheiere . -dezvoltarea planului compunerii .4 4. -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite .4 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -aşezarea în pagină a textului . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior .5 4.7 4.

4.1. exerciţiul. -povestirea pe fragmente a textului . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale .4.RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . ▪ Resurse materiale: manual .3. 4.1 4.3 4.5 3.4 4. 2.5 2.4 4. teme pentru acasă .1 4.5. explicaţia. 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 3.1. -explicarea unor expresii date .6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă .6. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .5 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . Invitaţia 2. 2. citire selectivă . cautarea explicaţiilor în dicţionar . explicaţia. -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . 1. -scrierea corectă a unor numerale date .3 4. DETALIERI DE CONŢINUT OB. jocul didactic . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . scriere după dictare . -dictare . FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB. citire pe roluri . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -scrierea corectă a unor numerale .6 4. -recunoaşterea personajelor . fişe de lucru DATA 1. -transcriere . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3. -redactarea unor felicitări şi invitaţii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat .6. exerciţiul. -redactarea unor felicitări . jocul didactic .1. -realizarea analizei gramaticale . -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6 4.

explicaţia.RECLAMA . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -transcriere . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit . exerciţiul. jocul didactic . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date .6. DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .3 2. -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul .4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2. teme pentru acasă . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date .2 1. -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . 3.1 4. explicaţia. explicaţia. -formularea de propoziţii : • formate din două . pe baza întrebărilor .5. teme pentru acasă .6. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4. -formularea de propoziţii după scheme date .5 3. exerciţiul. exerciţiul. 2.4 4. exerciţiul. 1.1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă .4 OB. teme pentru acasă . jocul didactic . -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic .7 4.5 2. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate . 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 3.6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .3. -exerciţii de sinonimie /antonimie .3 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4.6 3.1. -recunoaşterea predicatelor în texte date .1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. trei sau mai multe cuvinte . -recunoaşterea personajelor . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -aşezarea corectă în pagină .5 4. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . scriere după dictare .4. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . citire pe roluri .6 3. 1. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . citire selectivă . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4.3 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . • folosind părţile de vorbire studiate . 4. -povestirea pe fragmente a textului . 4. -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor . ▪ Resurse materiale: manual .

citire pe roluri . Părţile principale de propoziţie 2. -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor .5 3.6 3. jocul didactic . fişe de lucru Propoziţia simplă . -exerciţii de sinonimie /antonimie . explicaţia.6 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 3.3 4.7 4. -stabilirea topicii subiectului .5 1. teme pentru acasă . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .6 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3. -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . exerciţiul.1 4. ▪ Resurse materiale: manual . -povestirea pe fragmente a textului . vitate frontală . -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date .4 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4.4 2. -redactarea unor compuneri gramaticale . fişe de lucru 27 V . ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . explicaţia.5 2. individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date . exerciţiul.4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat . teme pentru acasă . -recunoaşterea personajelor . citire selectivă . teme pentru acasă . jocul didactic . pentru obţinerea unor propoziţii .5 ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea numărului subiectului şi predicatului .2 3.6 4. ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . exerciţiul. activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple .1 4. demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei . -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . jocul didactic . explicaţia. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 1.3 2. -identificarea propoziţiilor simple .3 2. teme pentru acasă . activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . scriere după dictare .4 4. -transcriere . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . simple . exerciţiul.

exerciţiul. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia. Părţi secundare de propoziţie 2.6 4.1 3. -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .4 Cartea poştală 4. -transformarea substantivelor date după model . fişe de lucru DATA 1.5 3. -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date . -transcriere . -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date .2 3.5 4.1 2. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. scriere după dictare . -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pe baza unor criterii stabilite anterior . -recunoaşterea personajelor . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -identificarea părţilor secundare de propoziţie .DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. teme pentru acasă . -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text .1 4.3 4. -exerciţii de sinonimie /antonimie . -realizarea schemelor unor propoziţii simple . citire selectivă . exerciţiul. ▪ Observare sistematică : probe orale . -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -realizarea acordului dintre subiect şi predicat . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2.5 3.6 4.2 1. citire pe roluri . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului . -povestirea pe fragmente a textului . DETALIERI DE OB.3 2. -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite .2 4.3 3. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . explicaţia.6 ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 Propoziţia dezvoltată. explicaţia. jocul didactic .

-identificarea părţilor de propoziţie studiate . articolul . scriere după dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pe baza unor cuvinte de sprijin .1 4. exerciţiul.6 2.5 3. pe baza unor imagini .1 1. explicaţia.7 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text . ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB. explicaţia. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .4 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . cartea poştală ) .3 3. -redactarea unor compuneri . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . citire pe roluri .CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2.2 2.1 4. .4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . -transcriere . Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR.5 4.1 3. -identificarea părţilor de vorbire studiate . jocul didactic .5 4. -formulare de răspunsuri la întrebări .4 2. -organizarea textului în pagină .6 4. cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. cu început / sfârşit dat . citire selectivă . -povestirea orală a unui text dat .5 2. fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea.rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual . -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate .6 3.2 1. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă .4 3. -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie .4 4. exerciţiul. -redactarea unor texte cu destinaţie specială .