CUVINTE ÎNRUDITE (FAMILIA DE CUVINTE

)
Familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele formate prin modificarea unui cuvânt de
bază şi înrudite ca înţeles.
Este formată din cuvinte aparţinând mai multor părţi de vorbire.
Exemplu: floare→ floricică, floricea, florărie, florar, florăreasă, floarea-soarelui,
floare-de-colţ, Florescu, înflorire, înfloritură (substantive), (a) înflori(verb), înflorit,
înflorat, neînflorit (adjective).
Exerciţii aplicative
1. a) Observă familia de cuvinte care are la bază cuvântul copil. Precizează ce este fiecare
cuvânt ca parte de vorbire.
Copil → copilă ...........................
copiliţă .........................
copilărie .......................
copilăresc......................
copilări .........................
copilandru......................
b) Subliniază cu albastru partea de cuvânt care nu se modifică şi cu verde grupul de litere
adăugat în fiecare caz de mai sus.
2.

Scrie cuvinte înrudite cu:
(a) învăţa ...................................................................................................................................
(a) scrie ....................................................................................................................................
pădure .......................................................................................................................................
frunză ........................................................................................................................................

3. Alege cuvintele pentru a le grupa în familii de cuvinte: bunătate, (a)vorbi, cuvânt, scurt, bun,
vorbire, (a)cuvânta, vorbărie, scurtătură, cuvântare, bunicel, (a)îmbunătăţi, (a)scurta, vorbăreţ,
îmbunat, vorbitor, necuvântător, bunuţ, neîmbunat, nevorbitor, scurtare, cuvinţel, vorbuliţă,
cuvântător.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Scrie familiile de cuvinte pentru „tânăr”, „bătrân.”
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

...................itor ..că ..... b) la începutul unor cuvinte................................. Formează cuvinte noi adăugând: a) la sfârşitul unor cuvinte..........................................................ire re...........................ism .......ură .....eşte ...................................... cald .......................ia a citi ........... -oi...........zire supraîn.................................................................uţă ......................................................................................useţa în................................. -ui...............useţe în..................it ne.................... -eşte.... în-.................................. ..................irucă în.................. stră-..............uşică .....uşel .........................................it ................. Completează familiile de cuvinte (cu ajutorul grupurilor de litere date): român ........ire ...........................uţ .........esc ne................ ..............icel ..............................................eţ re.........useţat reîn................esc ........................aş ...useţare 6.zit în.zi în....................... eşte ne....................useţat ne...................................................................................useţa reîn........................... re................................................it răs..................................................................... dez-/des-........ grupurile: -andru...........................5..... ......... -el...............................uros ........... grupurile: re-.. ...............işor ..............zit în..............................eţ ne...... .......................zitor frumos ............................zit neîn......