CUVINTE ÎNRUDITE (FAMILIA DE CUVINTE

)
Familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele formate prin modificarea unui cuvânt de
bază şi înrudite ca înţeles.
Este formată din cuvinte aparţinând mai multor părţi de vorbire.
Exemplu: floare→ floricică, floricea, florărie, florar, florăreasă, floarea-soarelui,
floare-de-colţ, Florescu, înflorire, înfloritură (substantive), (a) înflori(verb), înflorit,
înflorat, neînflorit (adjective).
Exerciţii aplicative
1. a) Observă familia de cuvinte care are la bază cuvântul copil. Precizează ce este fiecare
cuvânt ca parte de vorbire.
Copil → copilă ...........................
copiliţă .........................
copilărie .......................
copilăresc......................
copilări .........................
copilandru......................
b) Subliniază cu albastru partea de cuvânt care nu se modifică şi cu verde grupul de litere
adăugat în fiecare caz de mai sus.
2.

Scrie cuvinte înrudite cu:
(a) învăţa ...................................................................................................................................
(a) scrie ....................................................................................................................................
pădure .......................................................................................................................................
frunză ........................................................................................................................................

3. Alege cuvintele pentru a le grupa în familii de cuvinte: bunătate, (a)vorbi, cuvânt, scurt, bun,
vorbire, (a)cuvânta, vorbărie, scurtătură, cuvântare, bunicel, (a)îmbunătăţi, (a)scurta, vorbăreţ,
îmbunat, vorbitor, necuvântător, bunuţ, neîmbunat, nevorbitor, scurtare, cuvinţel, vorbuliţă,
cuvântător.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Scrie familiile de cuvinte pentru „tânăr”, „bătrân.”
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

...........zit în....că .......useţat reîn.....................uros ........ re........................................ eşte ne.....uţă ............................................................aş ................................................................. grupurile: -andru... -eşte..............ism ..... dez-/des-.......... stră-......................ură ............................. .......zit în....it răs..............ire re...............................it ne....................................useţa reîn..........uţ ............................... -el.... -oi................................eţ ne...........useţat ne................esc ......... în-........................ grupurile: re-..........................................zire supraîn....................... Formează cuvinte noi adăugând: a) la sfârşitul unor cuvinte... -ui........ Completează familiile de cuvinte (cu ajutorul grupurilor de litere date): român ...........zi în........işor ....................................................................................................zit neîn.... ......................zitor frumos ............ia a citi ......uşel . cald ....................uşică ......useţa în.......eţ re...............useţare 6............ ............itor ..........................................................5.......ire ....................................................................................... b) la începutul unor cuvinte................eşte ..............useţe în..............irucă în....................... ..............................................................icel ...........it ..................................................................esc ne................................... ................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful