CUVINTE ÎNRUDITE (FAMILIA DE CUVINTE

)
Familia de cuvinte cuprinde toate cuvintele formate prin modificarea unui cuvânt de
bază şi înrudite ca înţeles.
Este formată din cuvinte aparţinând mai multor părţi de vorbire.
Exemplu: floare→ floricică, floricea, florărie, florar, florăreasă, floarea-soarelui,
floare-de-colţ, Florescu, înflorire, înfloritură (substantive), (a) înflori(verb), înflorit,
înflorat, neînflorit (adjective).
Exerciţii aplicative
1. a) Observă familia de cuvinte care are la bază cuvântul copil. Precizează ce este fiecare
cuvânt ca parte de vorbire.
Copil → copilă ...........................
copiliţă .........................
copilărie .......................
copilăresc......................
copilări .........................
copilandru......................
b) Subliniază cu albastru partea de cuvânt care nu se modifică şi cu verde grupul de litere
adăugat în fiecare caz de mai sus.
2.

Scrie cuvinte înrudite cu:
(a) învăţa ...................................................................................................................................
(a) scrie ....................................................................................................................................
pădure .......................................................................................................................................
frunză ........................................................................................................................................

3. Alege cuvintele pentru a le grupa în familii de cuvinte: bunătate, (a)vorbi, cuvânt, scurt, bun,
vorbire, (a)cuvânta, vorbărie, scurtătură, cuvântare, bunicel, (a)îmbunătăţi, (a)scurta, vorbăreţ,
îmbunat, vorbitor, necuvântător, bunuţ, neîmbunat, nevorbitor, scurtare, cuvinţel, vorbuliţă,
cuvântător.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Scrie familiile de cuvinte pentru „tânăr”, „bătrân.”
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................zi în................................................ire re.zit în................5..................................................................it răs.... .. stră-............... dez-/des-........................................ -eşte..........................ia a citi ..............................irucă în......ism ........ ........... -ui......................................it ne................................esc ..........ură ........işor ........că ................................................ ................ b) la începutul unor cuvinte.......................ire ....................zit în............. eşte ne..........................useţe în....... Formează cuvinte noi adăugând: a) la sfârşitul unor cuvinte.................................uţă .........................................................itor ............................................icel .............zire supraîn........................................................uşel ...... Completează familiile de cuvinte (cu ajutorul grupurilor de litere date): român .........................uţ ...........zit neîn............eţ ne...............esc ne...............................................useţare 6........................................it ...... grupurile: re-..............uros ...eşte ................. în-.......................... -oi............. re........uşică .useţa reîn.....................useţa în. -el........................................... ............zitor frumos .......useţat reîn................... .....................aş ...............useţat ne............................................. cald ................eţ re........................ grupurile: -andru...................................