Curs introductiv anatomie

ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA
Definitie:ştiinta care se ocupa cu studiul formei si structurilor care alcatuiesc organismul uman, studiu directionat atat evolutiv cat si functional. Obiectul de studiu al anatomiei este omul viu. Ramuri ale anatomiei : -anatomie sistematica (descriere analitica – forma, marime, consistenta, culoare, pozitia organelor, modul de functionare al partilor componente; -anatomia topografica – localizarea componentelor in diversele parti ale corpului; -anatomia clinica: suprafetele regiunilor corpului; -anatomie generala: evolutia si diversitatea morfologica in timp si spatiu; -anatomie artistica: cunoasterea morfologiei corpului uman de catre artisti si transpunerea ei in opera de arta; -anatomia dezvoltarii: totalitatea modificarilor care se produc in organismul uman de-a lungul timpului; -anatomia macroscopica: anatomie propriu-zisa

-anatomia microscopica: elementele si structurile corpului uman sunt studiate cu ajutorul microscopului
Fiziologia Fiziologie – studiul functiilor corpului uman si a tuturor componentelor care il alcatuiesc; Intre forma, structura (anatomie) si functii (fiziologie) – stransa legatura anatomica, ca atare studiul acestora se realizeaza interdisciplinar (fenomen de complementaritate);

Axele si planurile de orientare in organism descriere, rol oVERTICALIS; oHORIZONTALIS; oMEDIANUS; oCORONALIS; oSAGITALIS; oFRONTALIS oTRANSVERSALIS; oMEDIALIS; oLATERALIS; oINTERMEDIUS; oANTERIOR; oPOSTERIOR; oDORSALIS; oVENTRALIS; oINTERNUS; oEXTERNUS; oDEXTER, SINISTER; oLONGITUDINALIS; oTRANSVERSUS; oCAUDAL;

5.partile corpului uman. fiecare termen din lista oficială trebuie să fie in limba latină. Anatomia systematica o1. 9. Systema genitalia. 2. Organa sensuum. Cavitas abdominis et pelvis. termenii anatomici trebuie să aibă o valoare informatională sau descriptivă. Systema respiratorium. 3. Systema urinarium. 11. nu se recomandă folosirea numelor proprii I.Plana. dar fiecare tară are libertatea de a-i traduce in propria-i limbă in raport de necesităŃile invătămantului. 15. 3. 14. linea et regiones – planuri si axe de orientare. . fiecare structură este desemnată printr-un singur termen.Partes corporis humani . 2. Anatomia Generalis 1. Cavitas thoracica. Musculi. Systema skeletale. 10. oSUPERFICIALE. 6. Integumentum commune. Glandulae endocrinae. Systema Ossa. Systema nervosum. oPROXIMALIS ET DISTALIS. INFERIOR. Systema digestorium. 12. II. 4. Juncturae Systema Articulare. Systema cardiovasculare. Nomina generalia – denumire generala (anatomie si fiziologie umana). oRADIALIS ET ULNARIS oTIBIALIS ET FIBULARIS oPALMARIS oPLANTARIS NOMENCLATURA ANATOMICA PRINCIPII: 1. 13. 4. 7. 2. 8.oSUPERIOR. Systema musculare.PROFUNDUS. Systema lymphoideum. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful