Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluarea iniial

ncepnd cu anul colar 2011/ 2012, pentru punerea n aplicare a prevederilor Legii Educa iei Na ionale nr 1/ 2011 evalurile nr. ini iale devin reper pentru adaptarea procesului de nv are la particularit ile beneficiarului direct - elevul elevul. Testele vor avea o structur unitar pornind de la un model elaborat la nivel na ional i adaptat, n fi fiecare institu i de t func i d i tit ie d nv mnt, n f ie de contextul social i de condi iile specifice colii.

Demersurile ntreprinse la nivel de institu ie de nv mnt


institu iei de nv mnt monitorizeaz organizarea activit ilor specifice evalurii ini iale a elevilor catedrele/ comisiile metodice stabilesc reperele de p ntocmire a planurilor de recapitulare i de elaborare a testelor ini iale; monitorizeaz desf urarea recapitulrilor; cadrele didactice ntocmesc i aplic planul de recapitulare i elaboreaz testele de evaluare; catedrele/ comisiile metodice organizeaz grupuri t d l / i iil t di i i de lucru pentru validarea/ optimizarea con inutului testelor de evaluare.
conducerea

Demersurile ntreprinse la nivel de institu ie de nv mnt


cadrele didactice administreaz testele iniiale, le evalueaz i stabilesc programul individualizat de formare a elevilor; -catedrele/ comisiile metodice analizeaz rezultatele globale ale claselor, problemele tipice i modul de aciune didactic ce trebuie aplicat n timpul anului colar; ntreaga abordare metodologic este dezbtut la nivelul catedrelor/ comisiilor metodice; i iil t di -Consiliul profesoral al unitii de nvmnt analizeaz rezultatele testelor i stabilete planul de aciune care conduce la ameliorarea rezultatelor colare; documentul se colare; transmite spre informare Consiliului de Administraie al unitii de nvmnt.

Demersurile ntreprinse la nivel de inspectorat colar


- realizeaz planurile opera ionale jude ene/ ale municipiului Bucure ti; - proiecteaz i aplic planurile de ac iune, mpreun cu casele corpului didactic i cu CJRAE/ CMBRAE, pentru a sprijini cadrele didactice n consolidarea metodelor eficiente de evaluare, prin formare continu; f ti - efectueaz inspec ii colare orientate ctre parcurgerea programei colare n mod adecvat situa iei de la clas/ institu ia de nv mnt, respectiv ctre evaluarea obiectiv a elevilor.

Demersurile ntreprinse la nivel de inspectorat colar


- monitorizarea procesului de administrare a evalurilor p iniiale; - dezbaterea cu catedrele/ comisiile metodice a coninutului testelor de evaluare elaborate la nivel de unitate de nvmnt; t - selectarea unor teste iniiale reprezentative n vederea constituirii unei baze de date la nivel judeean/ local i naional; i l - monitorizarea procesului de elaborare la nivel de unitate de nvmnt a planului de aciune pentru ameliorarea rezultatelor colare; colare; - transmiterea la CNEE a bazei de date cu testele iniiale selectate la nivel judeean/ la nivelul municipiului Bucureti.

n proiectarea unui test de evaluare iniial, sunt avute n vedere urmtoarele etape:
stabilirea structurii t t l i concordan cu t bili t t ii testului, n d coninuturile nvrii i cu nivelul de studiu; proiectarea matricei de specificaii; stabilirea cunotinelor, capacitilor, deprinderilor, atitudinilor i competenelor de evaluat; construirea itemilor; elaborarea baremului de evaluare i de notare notare.