Sunteți pe pagina 1din 584

a (=area) arie, suprafa AAE (American Association of Engi-neers) Asociaia American a Inginerilor abandon abandonare, prsire; a abandona, a prsi,

a renuna abandonment (nav) abandon abate (met) a (se) calma; a reveni, a face o revenire; (termo) a slbi, a micora (focul, arderea); (TH) a risipi (fumul), a abate, a reduce, a slbi abatement slbire, reducere; (chim, met) calmare; (ec) rabat, bonificaie; (met) revenire; (termo) slbirea focului / arderii; risipirea (fumului) abbreviate a prescurta abbreviation abreviere abeam (nav) (la) travers Abel closed tester (chim, T) aparat Abel-Pensky nchis aberration aberaie, abatere, deviaie, deviere ability capacitate, aptitudine, proprie-tate; putere; trie; (ec) solvabilitate ability test examen de aptitudine ability to flow (T, TH) fluiditate, capacitate de a curge / de curgere ability to maintain cutting power (mas-un) durabilitate a sculei / a tiului ability of supply capacitate de aprovizionare ABMTM (Associated British Machine-Tool Markers) Societatea Britanic a Productorilor de Maini-Unelte ablation scoatere / ndeprtare de material de pe suprafaa unui corp (prin vaporizare, topire, achiere, etc.) ablative material material special pentru acoperiri asigurnd protecie termic able to work gata / apt / capabil de lucru / de munc abnormal anormal, neregulat; (TH) ne-corespunztor (calitativ, dimensional) abnormality anormalitate, anomalie, neregularitate abnormal steel (met) oel necorespunztor aboard (ship) (nav) la bord abolish a desfiina, a anula abort a renuna la o comand / aciune, a ntrerupe (brusc) o activitate / o procedur about circa, aproximativ, cam; despre, de; cu privire la about length lungime aproximativ about-sledge hammer (met) baros above-critical supercritic, supracritic above-freezing peste punctul de congelare above-grade de calitate excepional above-ground de suprafa; (de) pe sol; la suprafa, suprateran, aerian above-mentioned mai sus-menionat above par de calitate excepional; peste nivelul obinuit above the level deasupra nivelului abr. (=abridged) prescurtat abradability abrazivitate abradability index (TH) indice de abrazivitate abradant abraziv (rar) abrade a pregti o suprafa n sensul mririi rugozitii, a coji (semifabri-cate metalice), a lefui, a cura cu material abraziv abrader (T) main de ncercat la abraziune

abrading curire cu abraziv, lefuire abraser abraziv, material abraziv abrasion abraziune, lefuire, (mec) rzuire; (T) uzur abraziv abrasion hardness duritate / rezisten la abraziune abrasion proof rezistent la abraziune abrasion resistance rezisten la abraziune abrasion resistant / resisting rezistent la abraziune / la uzur abraziv abrasion test (T) test de rezisten la abraziune abrasion tester (T) aparat de ncercare la abraziune abrasion testing ncercare / testare la uzur (abraziv) abrasive abraziv; (met) nisip de sablare, material de lefuit; material abraziv abrasive belt (mas-un) band abraziv abrasive belt grinding machine main de rectificat cu band abraziv abrasive blade disc abraziv abrasive blasting (met) mprocare / curare cu material abraziv abrasive brick (mas-un) pil abraziv abrasive cleaning (met) curire prin sablare, sablare abrasive cloth pnz de mirghel / abraziv abrasive cutting(-off) machine (mas-un) main de debitat cu disc abraziv abrasive cutting(-off) wheel (mas-un) disc abraziv pentru debitare abrasive disc / disk disc abraziv, piatr abraziv / de polizor abrasive dust (mas-un) praf de lefuit, pulbere abraziv abrasive hardness (T) duritate la striere / la uzur prin frecare abrasive material material abraziv abrasive paper hrtie abraziv / de mirghel abrasive paste past abraziv / de rodaj abrasive power pulbere abraziv, mirghel abrasive resistance (T) rezisten la uzur abraziv abrasive surface suprafa abraziv abrasive water ap corosiv / cu impuriti mecanice abrasive wear (T) uzur abraziv abrasive wheel (mas-un) piatr de rectificat, disc abraziv / de polizor abridge a prescurta, a reduce, a abrevia abridgement prescurtare; rezumat; conspect abrupt abrupt, brusc abruption (met) rupere, sprtur, ntrerupere (la sudur) ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) polimer acriconitril-butadien-striren abscissa abscis absence absen, lips absence of air (TH) lips de aer; nchidere ermetic absence of diffusion absena difuziei absence of twist (OM) fr / lips de torsiune absinth wine (alim) vin-pelin absolute absolut; complet, perfect absolute accuracy precizie / exactitate absolut absolute accuracy error eroare absolut, abatere de la valoarea teoretic absolute calibration (metr) etalonare / calibrare absolut absolute error eroare absolut absolute feedback (mas-un) alocarea unei valori unice pentru orice poziie posibil a mainii sau a unui dispozitiv absolute heating effect putere caloric absolut absolute humidity (TH) umiditate absolut absolute insensitivity (metr) insensibilitate absolut absolute level nivel absolut absolutely dry absolut uscat

absolute measurement valoare msu-rat n uniti fundamentale de msur absolutely dry absolut uscat absolute permeability (el) permeabilitate absolut absolute permitivity (el) permitivitate absolut absolute pressure (hidr, metr) presiune absolut absolute sealing etanare total / perfect absolute temperature (fiz) temperatur absolut absolute zero zero absolut (= -273,16C, = 0K, = -459, 69F) absorb a absorbi, a aspira, a suge, a prelua, a consuma absorbability capacitate de absorbie absorbable absorbabil; aspirabil absorbance absorban absorbed heat (met, termo) cldur absorbit, cldur util absorbed power (TH) putere absorbit absorbent (chim) absorbitor, absorbant, filtru; (met) material absorbant; defectoscopie cu raze X absorbent carbon carbon activ absorbent filter filtru absorbant absorbent paper sugativ absorber (mediu / agent) absorbant absorber cooler (ind chim) rcitor cu absorbie absorber washer (ind chim) absorbitor absorbing capacity (chim) capacitate de absorbie absorbing effect efect de absorbie absorbing fiter filtru de absorbie / absorbant absorbing medium (TH) absorbant, mediu absorbant, agent de absorbie absorbing power putere de absorbie absorptance coeficient de absorbie absorptiometer (metr, chim) aparat de msurat absorbia absorption absorbie, consumare, tragere (rar); amortizare (a sunetelor, a unui oc) absorption bulb (chim) pipet absorption capacity putere absorbant / de absorbie, capacitate de absorbie absorption cooling rcire prin evaporarea unui lichid absorption dynamometer (auto) dinamometru pentru frn absorption factor / coefficient coeficient / factor de absorbie absorption heat (met, termo, fiz) cldur de absorbie absorption of heat (met, termo, fiz) absorbia cldurii absorption of light absorbia luminii absorption of power (el) absorbie / preluare de putere; (chim) capacitate / putere de absorbie absorption of vibrations amortizarea vibraiilor absorption oil (T, chim) ulei de absorbie absorption pipette pipet absorption power capacitate / putere de absorbie absorption refrigerating machine(termo) instalaie frigorific cu absorbie absorption-type refrigerating machine (termo) main / instalaie frigorific cu absorbie absorptive care absoarbe, absorbant absorptive form lining (cstr) cofraj absorbant absorptive height (hidr) nlime de aspiraie a pompei absorptive power putere absorbant / de absorbie absorptivity putere de absorbie / absorbant abs.t. (absolute temperature) temperatur absolut abstract extras; rezumat, adnotaie; (mat) abstract, abstract, abstracie; a separa, a rezuma, a extrage, a scoate; (chim) a distila; a evacua; doctrin, teorem abstracted heat (met, termo) cldur degajat / evacuat abstraction abstracie; (TH) ndeprtare, extragere, scoatere, eliminare, evacuare

abstraction of heat (met, termo) eliminare / evacuare a cldurii abstract theorem (mat) teorem, lege abundance abunden; surplus abundant abundent, din belug, excedentar abut (OM) parte frontal, capt, aezare a dou piese cap la cap; a (se) mrgini, a se nvecina abutment (cstr) fundaie, contrafort, zid de sprijin, limit, grani; (OM) reazem lateral, suport, reazem, sprijin, punct de reazem / sprijin, contralagr, umr de arbore, capt de arbore abutment hinge (cstr) articulaie pe reazem (la poduri) abutment joint (OM) mbinare cap-la-cap abutment line (mec) latur de nchidere a poligonului de fore abutment tool-block (mas-un) plac articulat de suport a port-cuitului; plac rabatabil abutment wall zid / perete de sprijin abutting adiacent, alturat; (met, OM) mbinat cap-la-cap abutting beam (mec) grind n consol abutting end (met, OM) suprafa a piesei de prelucrat / de mbinare abutting joint (met) mbinare frontal / cap-la-cap ac (acre) msur de suprafa 1 ac = 0,4047 ha a.c. (alternating current) (el) curent alternativ acacia gum (chim) gum arabic accelerate (mec) a (se) accelera, a-i mri viteza; a (se) ambala accelerated ageing (met, plast) mbtrnire accelerat accelerated ageing test (T, met, plast) test de mbtrnire accelerat accelerated combustion (termo) ardere accelerat accelerated corrosion test (T, met, plast) test de coroziune accelerat accelerated motion (mec) micare accelerat accelerated weathering test (chim, plast, cstr) test accelerat de rezisten la intemperii accelerating accelerator, care accelereaz accelerating force (mec) for de acceleraie acceleration (mec) accelerare, acceleraie acceleration due to gravity (mec) acceleraie gravitaional acceleration from dead rest / stop (mec, auto) accelerare cu vitez iniial nul / de pe loc acceleration from steady speed (mec, auto) accelerare cu vitez iniial acceleration gap (fiz) interstiiu / fant de accelerare acceleration jet (auto) jiclor de acceleraie acceleration lever (auto) manet de acceleraie acceleration meter (metr) accelerometru acceleration nozzle (mas) ajutaj accelerator (la turbine) acceleration of gravity (mec) accelerator gravitaional acceleration of upgrade velocity (cf) acceleraie n ramp acceleration pump (mas) pomp de repriz acceleration transducer (metr) traductor de acceleraie accelerative force (mec) for de acceleraie accelerator (fiz, cstr) accelerator de priz; (mas) pedal de reglare; (chim, met) accelerator, catalizator accelerator control pedal (auto) pedal de accelerator accelerator pedal spindle (auto) axul pedalei de acceleraie accelerator pump (auto) pomp de acceleraie accelerator pump jet (auto) jiclorul pompei de acceleraie accelerator pump piston (auto) pistonul pompei de acceleraie acceleration spring (OM) arc de accelerare accelerometer (metr) accelerometru accent accent, accentuare, subliniere; intensitate accentuate a accentua, a evidenia

accept a accepta; a recepiona; (ec) a accepta o poli acceptability calitate acceptabil, caracter acceptabil acceptance (ec) accept (TH) acceptare, recepie (livrare de marf) acceptance certificate (ec, TH) certificat de recepie acceptance delivery test (TH) prob de recepie-predare acceptance gange (metr) calibru de recepie acceptance report (TH) proces verbal de recepie acceptance run (auto) prob de recepie acceptance stamp (TH) poanson de recepie acceptance test (TH) prob de recepie acceptance testing (TH) verificare de recepie acceptance trial (TH) proba de recepie access (c, inf) intrare a informaiei; (TH) acces sau deschidere pentru reglare sau reparaie access door u de acces accessibility of the valves (mas) accesibilitate la supape accessories furnituri, accesorii, armturi accessory (OM) accesoriu, pies auxiliar accessory drive (mas) acionare auxiliar accessory equipment echipament auxiliar accessory material material auxiliar access ramp (cstr, auto) ramp de acces accident (TH) avarie, deteriorare, acci-dent, pan, ntrerupere n funcionare accidental accidental, ntmpltor, aleator; (mat) stocastic accidental error eroare accidental / ocazional accident prevention prevenirea accidentelor; protecie; tehnica securitii muncii accident sensitive (TH) predispus la accidente sau la perturbaii acclimatization aclimatizare acclive (cstr) nclinat, oblic, n pant acclitivity (cstr) urcu, pant, taluz accommodate (TH, mec) a se acomoda, a se conforma (despre materiale), a se adapta accommodation (TH, T) adaptare, acomodare, conformitate, conformabilitate (despre materiale) accommodation ladder (nav) scar de bord accompanying document (ec) foaie de nsoire accompanying metal / element (met) metal / element nsoitor, impuritate metalic accomplish a efectua, a executa, a ndeplini, a realiza accomplishment realizare; execuie; completare, randament (rar) accord acord, concordan; convenie; contract accordance conformitate, acord; coresponden according to law conform legii according to plane (ec) conform planului according to a rule conform unei (anumite) reguli accordion tube (OM) tub ondulat / cutat / tip acordeon, siflon account (ec, mat) cont, socoteal, calcul, raport, referat, recenzie, apreciere, evaluare, acont, semnificaie; avantaj; a considera; a justifica accountancy form (ec) formular contabil account book (ec) registru contabil accounting (ec) calcul, calculare accretions (met) crust aderent / solidificat accumulate a (se) acumula, a colecta, a depozita, a nmagazina, a ngrmdi, a (se) stoca accumulated error eroare acumulat accumulating chamber (termo, chim) camer de acumulare accumulation acumulare, depozitare, ngrmdire, nmagazinare accumulation funds (ec) fonduri din acumulri accumulation of energy acumulare de energie

accumulation of gaz (termo) acumulare de gaze accumulative process proces cumulativ / de acumulare accumulator acumulator, dispozitiv de acumulare accumulator acid (auto) acid pentru acumulator accumulator box (auto) cuv de acumulator accumulator can (auto) vas de acumulator accumulator capacity (auto) capacitatea acumulatorului accumulator car (auto) vehicul electric pe baz de acumulatoare, electrocar accumulator case (auto) cuv acumulatorului accumulator cell (el, auto) celul / element de acumulator accumulator drive (auto) antrenare / traciune pe baz de acumulatoare accumulator jar (auto) vas de acumulator accumulator metal (met) aliaj pentru acumulatoare (cu mult plumb) accumulator plant (el) staie de ncrcat acumulatoare accumulator plate (el) separator ntre plcile acumulatorului accumulator switch (el) ntreruptor al acumulatorului accumulator tank rezervor de colectare, bazin colector accumulator terminal (auto) borne de acumulator accumulator tester (auto) dispozitiv de testat acumulatori accumulator traction (auto) traciune prin acumulatoare accuracy acuratee, exactitate, precizie; (metr) precizie (expresie global a aparatului sau metodei) accuracy in measurement precizie n msurare accuracy of alignment precizia alinierii (arborilor sau a dou piese, etc.) accuracy of measurement precizie de msurare accuracy of shape precizia formei accuracy of size exactitate / precizie dimensional, stabilitate / constan a dimensiunilor accurate exact, precis, corect accurate adjustment (OM) ajustaj precis; reglare precis / fin / exact a unui aparat sau a unui montaj accurate to gange (metr) cu dimensiuni conforme calibrului a.c.-d.c. comparator (metr) comparator de curent alternativ - curent continuu acetylene (chim) acetilen acetylene bottle (TH) tub de acetilen acetylene burner (met) arzator pentru acetilen; bec de sudur cu acetilen acetylene cutting (met) tiere cu acetilen / cu flacr acetylene generator (met) generator de cu acetilen acetylene-oxyhydrogen cutting torch (TH) suflai pentru tiere oxiacetilenic acetylene welding sudare oxiacetilenic / autogen acetyl silk (plast) mtase acetat / artificial acicular (met) acicular, columnar acicular gray cast iron (met) font cenuie cu structur acicular acicular martensite (met) martensit acicular acicular troostite (met) troostit acicular acid (chim) acid acid and basic hearth-converting process (met) proces de convertizor acid-base reaction (chim) reacie ntre acizi i baze acid bath (met, ind chim) baie acid acid beach (ind chim) splare cu acizi acid Bessemer converter (met) convertizor Bessemer acid Bessemer pig iron (met) font n blocuri pentru convertizor Bessemer acid Bessemer process (met) procedeu Bessemer acid Bessemer steel (met) oel Bessemer acid bottom / hearth (met) vatr acid acid brick (met) crmid antiacid / rezistent la acizi

acid brittleness (met) fragilitate acid acid concentration concentraia acidului acid converter (met) convertizor acid / Bessemer acid converter process (met) procedeu Bessemer acid converter steel (met) oel Bessemer acid-core solder (met) fludor (pentru lipituri) acid cure (plast) vulcanizare n mediu acid acid fermentation (chim) fermentaie acid acid flux (met) zgur / flux acid acid free fr acid acid-free grease (T) unsoare cu cifr de neutralizare aproape 0 / unsoare neutr acid fumes vapori de acid acidification (alim, chim) acidulare, acrire acidified acidulat acidify a acidula, a (se) oxida acidifying (chim) acidulare acidity aciditate acidity index (chim) indice de aciditate acid iron (chim) anion acidizing acidizare acidless (chim) fr acizi acid lining (met) cptueal acid acid-melting process (met) procedeu acid (n cuptor Martin) acid number (T, chim) indice de aciditate (la asoluii / unsori) acid oil ulei acid acid open-hearth furnace (met) cuptor Martin acid / Siemens-Martin acid acid open-hearth process (met) procedeu Martin acid acid open-hearth steel (met) oel Martin acid acid pickling (met) decapare (n soluie acid) acid pig (met) font acid acid process (met) procedeu acid acid-proof (chim) rezistent la acid (met) anticorosiv, antiacid acid-proof brick (chim, met) crmid antiacid / rezistent la acizi acid-proof cast iron (met) font antiacid acid-proof cement ciment antiacid acid-proof cloth estur rezistent la acizi acid-proof lining (ind chim, met) cptu-eal / acoperire antiacid / rezistent la acizi acid-proof material / metal material / metal antiacid / rezistent la acizi acid protection (ind chim, met) protecie antiacid acid pump pomp pentru acizi / rezistent la acizi acid radical (chim) radical acid acid rain ploaie acid acid reaction (chim) reacie acid acid residue (chim) reziduu acid acid resistance rezisten / stabilitate la acizi acid-resistant / -resisting rezistent la acizi, antiacid, anticorosiv acid-resistant / -resisting castings (met) piese turnate rezistente la acizi acid-resistant / -resisting cast iron (met) font rezistent la acizi / antiacid acid-resistant / -resisting steel (met) oel rezistent la acizi / antiacid acid-resisting material material rezistent la acizi acid-resisting paint vopsea antiacid acid-resisting steel (met) oel (inoxidabil) rezistent la acizi acid salt (met) sare acid (la tratamente) acid seal paint vopsea de protecie contra acizilor acid slag (met) zgur acid

acid sludge nmol acid; (chim) rin acid acid solution soluie acid acid steel (met) oel acid acid strength concentraie / trie a acidului acid tar gudron acid acid test (auto, metr) ncercare cu acid acid treating rafinare, tratare cu acizi acid treatment acidizare, tratare cu acid, afinare cu acid acidulate a acidula acidulating agent agent de acidulare acidulation (alim, chim) acrire, acidulare acid value indice / cifr de aciditate acid vapour vapori de acid acid wash (met) splare cu soluie acid (i de acid fosforic) acid waste reziduuri / deeuri acide; gudron acid acid water ap rezidual acid water ap acid acierage (met) acoperire / recondiionare / placare cu oel, oelire ackey (met) soluie pentru decapare acknowledge a confirma; a recunoate acme culme, vrf, punct culminant, apogeu acme thread (OM) filet trapezoidal acnode (mat) punct izolat acorn nut (OM) piuli-capac acoustic (fiz) acustic acoustic board (fiz) plac de fibr acustic / fonoabsorbant acoustic chamber (fiz) camer acustic acoustic energy dissipation ratio (fiz) vitez de disipare a energiei acustice acoustic field cmp acustic acoustic filter filtru acustic acoustic frequency frecven acustic acoustic intensity intensitate acustic acoustic responsiveness sensibilitate acustic acoustics (fiz) acustic; efect(e) acustic(e) acoustic signal (autom) semnal acustic, sonerie acoustic sounder (nav) sond sonor acoustic wave und sonor acoustimeter (metr) msurtor pentru nivel de zgomot acquire (ec) a achiziiona, a cpta, a obine acquisition achiziionare, colectare, strngere (a datelor) acre acru (= 4046,856m2) acrid (TH) ascuit, caustic, corosiv acrilan (plast) fibr polinil-acrilic across the line starter (el, autom) demaror direct cu tensiune total, starter direct across the line starting (el) demaraj cu tensiune total / n plin tensiune acrylate acrilat acrylic glass (plast) sticl acrilic, plexi, polimetilmetacrilat acrylonitrile (plast) nitril acrilic, acrilonitril acrylonitrile butadiene styrene (plast) acrilonitrilbutadien-stiren acryl resin (plast) rin acrilic act act; fenomen, proces; a aciona, a funciona actinium (chim) actiniu action aciune, activitate; influen; (TH) mecanism action of blast (met) aciunea / efectul insuflrii / la furnale, cuptoare) act of dispatching aciune de coordonare action of rust (met) aciunea / efectul ruginirii, ruginire acting manager ef de exploatare actinide (chim) actinid actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate action aciune, activitate

action at a distance (autom) acionare de la distan, telecomand action of blast (met) efect al aerului suflat / n furnal action of force (mec) efect al forei action of light aciune / efect a(l) luminii action of rust (met) efect / aciune a coroziunii; ruginire action signal (autom) semnal de acionare activate a pune n micare / n funciune, a aciona; (chim) a activa; (el) a iniia un arc electric activated activat, stimulat activated carbon crbune activ activated stock (plast) amestec (de cauciuc) cu acceleratori activating agent agent de activare activation (chim, met) activare activation energy (chim, met) energie de activare activation heat cldur de activare activator (chim) activator, activant; (cstr) aditiv, adeziv active activ; dinamic active account (ec) cont activ de operaiuni active carbon carbon activ active chlorine (chim) clor activ active coils (OM) spirele active ale unui arc elicoidal active component (el) component activ active component of the voltage (el) component a tensiunii alternative n faz cu curentul active cooling surface suprafa efectiv de rcire active filler (plast) agent de ntrire active flank (OM) flanc activ (la dinte) active hot-metal mixer (met) melanjor de pre-afinare active lime (ind chim) var activ active load sarcin activ / efectiv active maintenance time timp de men-tenan (pentru depistarea defectelor, reparare, reglare, ntreinere) active transducer (metr) traductor activ activity activitate, aciune, grad de ocupaie, ocupaie, profesie, serviciu, exploatare, funcionare (a unei maini) actual adevrat, real; concret; existent; efectiv, util actual axial load (OM) sarcin axial real actual cut (mas-un) partea util a cursei cuitului actual efficiency (TH) randament efectiv actual error (mat) eroare real / efectiv actual grain size (met) mrimea real a gruntelui actual horsepower (mas) putere efectiv actual load sarcin real / util actual measurement msurare exact actual output (mas, mec) producie / putere efectiv / real; debit real actual radial load (OM) sarcin radial real actual range gam efectiv / de utilizare actual size dimensiune / mrime real / efectiv actual stress (mec) tensiune efectiv / real actual value valoare real actuate (TH) a aciona, a pune n mica-re / n funciune; (el) a iniia un arc electric actuating acionare, punere n micare, care acioneaz actuating lever (OM) prghie de acionare / de comand / de pornire actuating mechanism mecanism de acionare actuating quantity (autom) mrime / cantitate de acionare actuating range domeniu de acionare / de influen actuating roll (OM) rol (activ) (de ghidare) la un transportor, etc. actuating signal (el) semnal de acionare / de comand actuation (TH) acionare, comand, punere n funciune (a unei maini) actuator (autom) element / servo-motor de acionare; (mas) prghie de pornire, mecanism de acionare

acurrent rectifier (el) redresor de curent alternativ acute ascuit; acut acute angle (mat) unghi ascuit acute angled cu unghi ascuit acute bisectrix bisectoarea unghiului ascuit acute fatigue (mec, OM) oboseal acut (a unui material, a unui operator) acute triangle triunghi ascuitunghic a.d. (average depth) adncime medie adamantine spar (chim) corindon adapt a adapta; a ajusta adaptability adaptabilitate adaptation adaptare, ajustare, acomodare adapted for cross-country driving (auto) adaptat s circule pe orice teren adapter (met) port-electrod, corp al arz-torului, suport de electrod (la sudur); transformator; (mas-un, OM) adaptor, manon de reducie, reducie, pies de ghidare, pies suplimentar de adaptare la form, distanier, buc pe care se monteaz un rulment; racord intermediar; dispozitiv de cuplare adapter coupling (OM) manon de reducie, reducie adapter plug (el) fi intermediar adapter sleever (OM) buc interme-diar ntre arbore i rulment, buc de strngere adapter-type bearing (OM) rulment cu buc de fixare adapting piece pies de adaptare / de racordare, eav de racord, fiting, pies de legtur adapting pipe (OM) fiting, racord de evi, pies tubular de asamblare a conductelor adaptive metallurgy (met) metalurgie fizic adative tunning (metr) reglare n funcie de condiii (de lucru, etc.) adapt themselves (T) a se adapta add a aduga, a completa, (mat) a aduna added material / metal (met) material / metal de adaos / de aport (i la sudur) addend (mat) termen al adunrii addenda completri addend(um) (ec) completare, act adiio-nal; (OM) nlimea capului dintelui (la angrenaje dinate) addendum angle (OM) unghiul de angrenare pe vrful dintelui addendum circle (OM) cercul exterior (al roii dinate) addendum flank (OM) flancul capului dintelui addendum line of the tooth (OM) dreapta de vrf a cremalierei addendum modification (OM) deplasare de profil addendum modification coefficient (OM) coeficient de deplasare de profil addition adaos, adugare, adunare, nsumare; (chim, met, plast) corp strin, impuritate, element de aliere addition agent (met) element de aliere, aditiv (la lubrifiani), material de adaos (la compozite) additional adiional, suplimentar, complementar additional air (termo) aer suplimentar additional breaker (mas) concasor de mrunire additional building cldire anex additional charge (el) ncrcare suplimentar, (mas) admisie dup punctul mort superior additional equipment echipament auxiliar additional load suprasarcin additional pressure (mec) suprapresiune additional voltage (el) tensiune suplimentar addition charge (met) ncrcare / ncrctur suplimentar (la furnal) addition constant constant aditiv

addition of reducing agents (met) adaos de (ageni) dezoxidani addition polymer polimer de adiie addition polymerization (chim, plast) polimerizare prin adiie additions (met) adaosuri, fluxuri, fondani additive (T) aditiv, agent de adiie additive action aciune cumulativ add-on adaos prin ncleiere; plus de greutate datorat ncleierii; a aduga address adresare; (inf, c) mesaj, apel, adres; direcie addressable (autom) accesibil addressee adresant adduct (chim) compus chimic cu legturi slabe (de exemplu Van der Waals) add-up a aduna, a nsuma; a completa, a aduga, a anexa, a altura; (mas) a cupla adept (TH) specialist, expert adequate adecvat; suficient, potrivit, corespunztor adequation of stress (met, mec) detensionare adhere (met) a (se) lipi, a adera adherence (met) aderen, aderare, adeziune, legtur strns; capacitate de aderen, adezivitate, coeziune adherent aderent adherent moulding material (met) material aderent de formare adhesion adeziune, lipire, aderen, capacitate de aderen, adezivitate adhesion-deformational theory (of friction) (T) teoria adeziunii i deformrii (pentru / la frecare) adhesion force for de adeziune / de aderen / de coeziune adhesion heat (termo) cldur de aderen adhesion promotor agent de promovare / mbuntire a adeziunii adhesion of slag (met) aderena zgurii adhesion strenght for de adeziune adhesive (material) adeziv, aderent, cleios, clei adhesive bonding legtur / asamblare prin lipire / prin aderen adhesive capacity capacitate de legtur / de asamblare prin lipire / prin aderen adhesive force for adeziv adhesive insulating tape (el) band izolant adhesive material material de lipit adhesiveness aderen, adezivitate adhesive power putere adeziv / de lipire / de coeziune adhesive strength (mec) rezisten de aderen (la lipituri) adhesive substance substan adeziv adhesive tape band adeziv / izolant / de lipit adhesive water (hidr) ap pelicular adhesive weight (cf) greutate aderent adiabat adiabat, curb adiabatic adiabatic (termo) adiabatic adiabatic (baffle) plate (termo) perete / plac adiabatic adiabatic compression (termo) compresiune adiabatic adiabatic curve / line curb adiabatic adiabatic dryer (ind chim) usctor adiabatic adiabatic partition (termo) perete adiabatic adiabatic process (termo) proces adiabatic adiabatic transformation (termo) transformare adiabatic adiabatic wall (termo) perete adiabatic adipose adipos, gras adjacent (mat) adiacent; alturat, vecin, nvecinat; lng custur (la sudur) adjacent angle unghi adiacent adjacent to adiacent la adjoining nvecinat, adiacent

adjoining angle unghi adiacent adjoint adjunct; (mat) asociat, conjugat adjournment amnare; suspendare, retragere adjunction (mat) completare, asociere adjust (TH) a ajusta, a regla, a aranja, a adopta, a calibra, a pune la punct, a acorda, a conforma, a potrivi adjustability (TH) capacitate / posibilitate de reglare adjustable reglabil, ajustabil, adaptabil adjustable baze (mas, OM) postament reglabil (cu uruburi) adjustable bearing (OM) lagr reglabil adjustable blade lam reglabil (la buldozer, etc.); pal (de elice / de ventilator) cu pas reglabil adjustable caliper gange (metr) calibru-vergea reglabil adjustable cam (OM) cam reglabil adjustable current control (autom) reglare a intensitii adjustable drill (mas-un) burghiu reglabil adjustable eccentric excentric reglabil adjustable feed stop (mas-un) opritor reglabil pentru limitarea avansului adjustable gange ablon reglabil adjustable index (metr) ac indicator reglabil (la aparate) adjustable jib (mas-un) bra reglabil (cu diferite poziii de tiere) (la strung, maini n industria lemnului) adjustable lever (OM) prghie / levier cu bra de lungime variabil / fixator de poziie adjustable marker (auto) reper de distribuie; (mas) reper de reglare / de potrivire (la montaj) adjustable-(milling) cutter (mas-un) frez reglabil adjustable (multiple) spimdle drill machine (mas-un) main de gurit cu reglarea poziiilor axelor (multiple) principale adjustable nozzle (OM) ajutaj / duz reglabil adjustable pin (OM) fus / bol reglabil adjustable pitch (mas) pas variabil / reglabil adjustable potential system (el) sistem generator - motor adjustable pulley (OM) roat reglabil pentru curele trapezoidale adjustable racke angle (mas-un) unghi de atac reglabil adjustable reamer (mas-un) alezor reglabil adjustable resistance (el) reostat, rezisten reglabil adjustable ring (OM) inel de fixare / de reglare adjustable seat (OM) scaun reglabil (la ventil, etc.); suport reglabil adjustable shock absorber (OM, auto) amortizor reglabil adjustable spanner (mas-un) cheie reglabil / universal adjustable speed motor (mas) motor electric de turaie reglabil adjustable starter (el) demaror reglabil adjustable stop (mas-un) limitator / opritor reglabil adjustable strap hunger (cstr) brid reglabil de suspensie adjustable tap (mas-un) tarod reglabil adjustable tap wrench (mas-un) cheie universal pentru tarozi adjustable transformer (el) transformator reglabil adjustable valve (OM) supap reglabil adjustable voltage control (autom) reglare de tensiune adjustable voltage divider (autom, el) poteniometru / divizor de tensiune reglabil adjustable voltage rectifier (autom, el) redresor cu tensiune reglabil adjustable wrench (TH) cheie francez / reglabil adjust by measuring a msura, a regla, a dimensiona adjusted reglat, ajustat, corectat, cu corecie adjusted life rating factor factor de corecie pentru raportul C/P adjuster reglor, dispozitiv de reglare (fin); dispozitiv de ajustare; (OM) tij / urub de reglare; montator, instalator,

cel care face reglarea; (met) dispozitiv pentru fixarea benzii la laminare adjuster bolt (OM) urub / bol de reglare adjuster cotter (OM) pan de reglare adjust for wear (mas) a ajusta (din cauza uzurii); ajustare pentru compensarea uzurii adjusting (TH) reglare, ajustare, care (se) regleaz; reglabil, ajustabil adjusting clip (el, OM) plac de strngere / clem reglabil adjsting collar (OM) inel de reglare / inel reglabil de montare adjusting control (autom, mec) reglare adjusting device (mas, autom) dispozitiv de reglare / ajustare adjusting ear (OM) ureche de ntindere adjusting gear (OM) mecanism de reglare (posibil cu roi dinate) adjusting gauge (mas, metr) calibru / ablon de reglare adjusting hand wheel (auto) volan reglabil adjusting key (OM) pan de reglare; cheie cu deschidere reglabil adjusting lever (mas-un) manet de reglare adjusting nut (OM) piuli de reglare / piuli de blocare a inelului interior al rulmentului adjusting piece (OM) pies de reglare / care regleaz (i o poziie) adjusting pin (OM) tift de centrare / cui de reglare adjusting plate (mas) lir; plac de ndreptare adjusting ring (OM) inel de reglare adjusting screw (OM) urub de reglare adjusting shim (auto) adaos de reglare adjusting slider (el) contact alunector adjusting spring (OM) arc de reglare adjusting strip (TH) pies / fie de adaos adjusting washer (OM) aib de reglare adjusting wedge (OM) pan de reglare adjustment (TH) ajustare, reglare, potri-vire; compensare; (OM) ajustaj, psuire; acordare; asamblare; corectare, corecie, ndreptare; netezire, rectificare; regularizare adjustment curve curb de racordare adjustment factor factor de corecie adjustment for length of stroke (mas-un) reglare a lungimii cursei adjustment for position of stroke (mas-un) reglare a cursei n raport cu piesa de prelucrat adjustment for wear (mas-un, T) reglare pentru compensarea uzurii adjustment function (OM, mat) funcie de reglare adjustment mark reper de reglare adjustment matching (TH) ajustaj adjustment of rolls (met) reglare a cilindrilor (de laminor) adjustment of stroke (mas-un) reglare a cursei adjustment of tappet (auto) reglare a tacheilor adjustment of timing (auto) reglare a distribuiei adjustment pin (OM) tift de reglare adjustment plate (mas-un) plac / platou de ndreptare adjustment ring (OM) inel de reglare adjustment screw (OM) urub de reglare adjustment work reglare adjust to zero (metr) reglare la zero a indicatorului unui aparat admeasurement (metr) msurare administration administraie administration building cldire administrativ admiralty brass / bronze (nav, met) alam / bronz naval() admiralty law (nav) drept maritim admiration mark semn de exclamare

admissible admisibil, permis, tolerabil admissible error eroare admisibil admissible load (TH) sarcin admisibil admissible load per axle (cf) sarcin admisibil pe osie admissible pressure presiune admisibil admissible stress (mec) solicitare admisibil / efort admisibil admission (hidr) sosire, intrare; (mas) admisie, admisiune; (TH) intrare admission aperture (hidr, mas) fant / deschidere de admisie / de intrare admission cam (mas) cam supapei de admisie admission chamber (termo) camer de admisie admission gear (OM, termo) mecanism pentru deschiderea i nchiderea supapei de admisie admission opening orificiu de admisie admission pipe (auto) eav de admisie admission port (auto) canal / orificiu de admisie admission potential (el) tensiune de intrare; (termo) presiunea aerului la admisie admission pressure (termo) presiune de intrare / de admisie admission stroke (mas) curs de admisie admission valve (mas) supap / ventil / robinet de admisie admit (TH) a deschide admisia, a admite admittance (el) admitan (inversul impedanei) admix (chim) a amesteca, a aduga, a impurifica admixture amestec(are), adaos, adugare, impuritate; (met) fondant, impuritate admixture heat (chim) cldura amestecului adnation (chim) adeziune adopt a adopta; a accepta adoption (TH) adoptare, primire, recepie, recepionare, acceptare adrift (nav) n deriv adsorb a adsorbi adsorbate (fiz, T) adsorbit adsorbed layer strat absorbit (de aer, de ap, de alte substane) adsorbent adsorbant adsorbent bed strat adsorbant adsorber adsorbant, care adsoarbe adsorbing capacity (chim, T) capacitate de adsorbie adsorbing material material adsorbant adsorbing power (chim) putere de adsorbie adsorption adsorbie adsorption capacity capacitate de adsorbie adsorption effect efect de adsorbie adsorption film pelicul adsorbant adsorption layer (T, chim) strat de adsorbie / adsorbant adsorption property (TH) proprietate adsorbant adsorptive capacity capacitate de adsorbie adsorptive property proprietate de adsorbie adsorptivity putere de adsorbtie, adsorbtivitate adulterate (TH) a falsifica, a contraface; a denatura adustion inflamabilitate, combustibilitate advance naintare, ntrecere, depire, avans; avansare; anticipare; decalaj; penetrare; progres; perfecionare; (nav) naintare (curb de giraie) advance angle (el, mas) unghi de avans advance borehole gaur de prob (la tmplrie) advanced ignition (auto, termo) aprindere prematur / timpurie advance of tool (mas-un) avansul sculei advance payment (ec) acont, avans advance sparkling (auto) avans la aprindere advance time (mas-un) timp de avans advance winding (autom) bobinaj de comand

advancing avansare, naintare, care avanseaz advantage avantaj, profit, folos, (ec) profit, (mat) preferin, superioritate advaresim (plast) rin sintetic / poliesteric adverse advers, contrar; neprielnic, nefavorabil adverse gradient / slope pant invers adverse wind (nav) vnt contrar advertise a face reclam, a anuna advertisment reclam, anun advertising publicitate, reclam, activitatea de publicitate advisable recomandabil, oportun, potrivit, adecvat advise a sftui, a consulta, a anuna adze tesl, bard (la tmplrie) aelotropie crystal (chim) cristal anizotrop aerate a aera, a aerisi, a ventila aerated aerat, cu aer la interior aerated ancret beton aerat aerated nappe (hidr) curent de ap aerat aerated water ap aerat aeration aerisire, ventilaie, afnare, (met) aerare a formelor; (hidr) aerare a apei aeration filter (hidr) aerofiltru aeration of moulding sand (met) aera-rea amestecului / nisipului de formare aerator (ind chim) saturator, aerator aerial de suprafa; aerian, suspendat aerial cable cablu aerian aerial cable pole (el) stlp de cablu aerian aerial cableway (cstr) macara-funicular (de antier) aerial conductor (cf) srm de contact la locomotivele electrice aerial contamination contaminare a aerului / pe calea aerului erial crossing (el) traversare / ncruciare aerian (linii electrice) aerial feeder (el) linie de transport a energiei electrice aerial leading (el) racord de fir aerian aerial line (el) linie aerian aerial ropeway teleferic, funicular aerial wire (el) conductor aerian aerify a gazeifica, a carbura; a vaporiza; a umple cu aer aeroconcrete (cstr) beton-spum aerodynamic(al) (el) aerodinamic aerodynamic drag rezisten a aerului aerodynamic shape form aerodinamic aeroginous (met) coclit aero-mixture indicator (metr) aparat pentru determinarea compoziiei aerului sau a altui amestec de gaze aeroplane oil ulei de avion aerose (met) de alam AESC(American Engineering Standards Committee) Comitetul American pentru Standarde Tehnice affect a afecta, a influena, a prejudicia, a duna, a vtma affective state stare emoional (la un operator / muncitor) affinage (met) afinare affinated sugar (alim) zahr rafinat affining quality (met) grad de afinare affinition sugar (alim) zahr rafinat affinitive afin affinity afinitate, asemnare, nrudire affinity constant (chim) constant de echilibru a reaciei affinity for oxigen (met) afinitate fa de oxigen affirmation afirmaie, confirmare afflux (a)flux; afluen, curgere, admisie afford a (-i putea) permite affreight (nav) a navlosi afloat (nav) pe mare, pe ap, la bord, pe linia de plutire

afloat service (nav) serviciu de bord afore (nav) spre prora afds (aforesaid) sus-menionat aft (nav) pupa, la / spre pupa, la crm after (nav) la pupa after-acceptance service service (ntre-inere) dup acceptarea produsului afteradmission (mas, termo) admisiune, admisie ulterioar / dup punctul mort superior afterbake (chim) ntrire ulterioar after-blow (met) suflare suplimentar (la cuptor Bessemer) / prelungit afterbody (nav) pupa after-burning (met) ardere / prjire suplimentar, supraardere after-contraction (plast, met) contracie suplimentar / remanent / rezidual after cooler (chim, termo) rcitor secundar / final after deck (nav) punte de la pupa after-effect remanen, persisten; (mec) deformaie ulterioar, efect ulterior after end (met) captul din spate after-expansion (termo) dilatare remanent afterflow (plast) curgere / deformare plastic (ulterioar) aftergeneration (met) ieire ntrziat a gazelor din soluie after hardening (plast) ntrire ulterioar after-heat nclzire dup sudare after part (nav) pupa after post (nav) etambou after-pour (met) a turna suplimentar after-pouring (met, plast) turnare suplimentar afterproduct (ec, TH) produs secundar aftersails (nav) far de la pupa after-sale(s) service service dup vnzare after-shrinkage (met, plast) contracie remanent / rezidual after-teeming (met, plast) turnare suplimentar after-treatment tratament suplimentar / de completare / dup sudare afterward(s) (nav) spre pupa; n pupa afterworking (met) efect ulterior aftmost (nav) cel mai din pupa, la extrema pupa against the sun (TH) n sens invers acelor de ceasornic agaric mineral (chim) lapte de var age vrst, epoc, perioad; (TH) durat de funcionare; a mbtrni (i artificial), a matura age-control control al mbtrnirii age hardening (met, plast) durificare prin mbtrnire / precipitare / afinare / mbogire age of cathodes (met) durata de lucru a catozilor age resister (plast) inhibitor de mbtrnire aged (plast) mbtrnit, supus mbtrnirii age-sensitive sensibil la mbtrnire ageing (met, plast) mbtrnire ageing apparatus (plast) aparat de ncercat la mbtrnire ageing of alloy / metal (met) mbtrnire a aliajului / a metalului ageing of rubber mbtrnire a cauciucului ageing process proces / procedeu de mbtrnire / de maturizare ageing property (plast) comportare la mbtrnire, proprietate de mbtrnire ageing rezistance (met) rezisten la mbtrnire ageing test test de mbtrnire agency (ec) agenie; (TH) aciune, factor agent (TH) agent, mediu, substan, factor, compus chimic, reactiv

agent of fusion (met) fondant (la cuptoare), flux (la sudur) age of cathodes (met, el) durata de serviciu / de lucru al catozilor age sensitive (met, plast) (material) sensibil la mbtrnire agglomerant (met) aglomerant agglomerate (met) a aglomera, aglomerat agglomerated cake (met) material aglomerat / sinterizat agglomerating (met) aglomerare agglomerating plant (met) uzin / instalaie de aglomerare agglomeration (met) aglomerare, sinterizare, prjire de aglomerare agglutinant (chim) aglutinant agglutinate (met) a aglutina agglutination (met) aglutinare, sinterizare agglutinative cleios, lipicios aggravate a agrava, a nruti aggravation agravare, nrutire aggregate agregat, amestec natural de nisip i pietri (pentru beton); (mat) mulime, component; a aglomera, a ngrmdi aggregation (met) aglomerare agressive agresiv agressive slag (met) zgur agresiv agitate a agita, a amesteca agitating agitare, amestecare, care se amestec agitation agitare agitator (apparatus / device) agitator, amestector, dispozitiv de agitare / amestecare; (met) melanjor; malaxor agitator screen ciur agitator (de separare / sortare) agraphitic (met) agrafitic agraphitic carbon (met) carbon agrafitic / legat agreement nelegere, acord; aprobare aid ajutor; a ajuta air aer air bind buzunar de aer (mpiedic trecerea unui fluid peste el) air blast (met) aer insuflat, vnt (la furnal) air blast connection pipe (met) conduc-t aer (insuflat) / de vnt (la furnal) air blasting (met) insuflare de aer, vnt (la furnal) air blast nozzle (met) ajutaj pentru aer insuflat / pentru vnt (la furnal) air blower (met) suflant air blowing (met) afinare cu aer insuflat, insuflare cu aer (la convertizor) air box (met) cutie de vnt (la convertizor) air bubble (met) bul de aer air case (met) cma de aer (la cuptor) air chamber (met) canal de aer (la cuptoare) air channel (met) camer de aer (la cuptoare, la furnal) air chest (met) cutie de vnt (la convertizor) air chill (met) clire n aer air circulation (met) circulaia aerului air classification sortare n curent de aer air cleaner epurator / filtru de aer, dispozitiv de curat aerul air cock (OM) robinet de aer air compression comprimarea aerului air compressor compresor de aer air conditioner instalaie de aer condiionat air conditioning climatizare, condiionare a aerului air conditioning plant instalaie de climatizare / de condiionare a aerului air cooler rcitor cu aer air cooling (met, termo) rcire cu / n aer air current (n) curent de aer

air cushion pern de aer air cylinder (OM) cilindru pneumatic sau numai partea lui cilindric air damper amortizor pneumatic air damping amortizare pneumatic air deficiency deficien / lips (i parial) de aer (la ardere) air desintegration plant (met) instalaie de descompunere a aerului air draft / draught (met, termo) curent de aer, tiraj air drain gur de rsuflare, rsufltoare air dry uscare / uscat n aer; a usca n aer air drying (proces de uscare n aer air duct conduct de aer (i sub presiune) air entrainment antrenare (a unui lichid, a unei pulberi) n (jet de) aer air exhaust eliminare / evacuare de aer air exhauster (met, termo) exhaustor air filter filtru de aer air flap (valve) (OM) clapet / supap de aer air flow curent de aer air flue (met) conduct / aducie de aer (i la cuptoare) air for combustion (termo, met) aer de ardere / de combustie air forging hammer (met) ciocan pneumatic de forjat air free (ind chim, alim) fr aer, cu aerul scos air hardening (met) clire / clibil n aer air heater (met) caupr, cowper, prenclzitor de aer air hole (met, plast) gur de rsuflare, rsufltoare (i la turnare) air humidity umezeala / umiditatea aerului airing aerisire air ingress (met, termo) admisia aerului air input debit de aer (la intrare) air intake admisia / (pre)luarea aerului air jarring moulding machine (met) main de format prin scuturare pneumatic air jet jet / curent (dirijat) de aer air-locked etan la aer air main conduct principal de aer air-operated ram (met) berbec acionat pneumatic (i la forj) air output eliminare / evacuare a aerului, (debit de) aer la ieire air patenting (met) patentare n aer air pipeline conduct de aer air pocket (met) gol de aer, suflur air pollution poluare a aerului air polluting care polueaz aerul air port (met) canal de aer la cuptorul Siemens-Martin air preheater (met) caupr, cowper, prenclzitor de aer air pressure presiunea aerului, presiune atmosferic air-puff blower (termo) dispozitiv de insuflare intermitent cu aer (i pentru nlturat impuriti de pe suprafee) air pruging purjare cu aer air quenching (met) clire n aer air refined steel (met) oel dezoxidat / afinat n convertizor (cu insuflare de aer) air refining (met) afinare cu aer insuflat (n convertizor) air resistance rezistena aerului air sand blower (met) main de sablat (cu nisip n jet de aer) air scrubbler (ind chim) epurator de aer air seal (OM) etanare-nchidere ermetic air seasoned (termo) aer cu umiditate specific mediului / anotimpului air separation separare a aerului

air shaft canal de aerisire-ventilare air shrinkage (plast) contracie la aer air silencer amortizor de zgomot (la vehicularea aerului) air slide (OM) suprafa pneumatic air sluice (OM) obturator de aer air space in grate (termo) gol pentru ptrunderea aerului air spade ciocan pneumatic (mai larg) air sparger distribuitor de aer air spring arc pneumatic air squeezer (met) main pneumatic de formare air squeezing core machine (met) main pneumatic de miezuri air-steam mixture amestec aer-abur air strainer filtru de aer air stream curent de aer air suction (TH) sorb, ventuz air supply alimentare cu aer, debit de aer, producerea aerului comprimat air suspension (auto) suspensie pneumatic air tank rezervor de aer air tap (OM) robinet de aer air throttle (OM) clapet de aer air tight nchis, ermetic, etan (la aer) air tighting packing (OM) etanare pentru aer air tint (met) culoare de revenire air tool (mas-un) scul pneumatic air tower post de distribuie a aerului comprimat air tube tub / conduct de aerisire / de aer / de ventilatie; (auto) anvelop, camer air tube radiator (termo) rcitor tubular de aer air turn over moulding machine (met) main pneumatic rotativ de formare air-type die casting (met, plast) main pneumatic de turnat prin injecie air upstake (termo) surs / aducie / priz de aer air valve (OM) supap pneumatic, ventil / robinet (cu sertar) / obturator de aer air vane palet (la ventilator) air volume volum de aer; (met) debit de / de aer vnt air washer dispozitiv de splare a aerului, filtru aisle (cstr) deschidere, arip, palet aix gold leaf folie de aur ajar ntredeschis alarm alarm, avertizor; a alarma alarm device dispozitiv de alarmare alarm fuse siguran fuzibil cu semnalizare alarm gange manometru cu semnalizare alarm relay (auto) releu de alarm alarm signal semnal de alarm / alarmare / avertizare albronze (met) bronz cu aluminiu albumen (alim) albumin alcohol alcool alcohol factory (alim) fabric de spirt alcoholization (of the wine) (alim) alcoolizarea (vinului) alcohometer (metr) alcoolmetru aleatory ntmpltor, aleator alfa iron (met) fier alfa algorithm algoritm aliquot eation al unei suspensii pentru aparate de msur alien strin, disjunct; necorespunztor alienate a nstrina; a denatura alight a descinde align (OM) a alinia, a centra alignment (mat) regularizare; rectificare, aliniere; (metr) reetalonare, reevaluare (TH) aliniere, centrare, ndreptare, orientare, direcie, nivelare

aligning operaia de centrare, aliniere, etc.; care (se) centreaz aligning bar (OM) dorn de centrare aligning reamer (mas-un) alezor lung pentru prelucrat dou guri simultan align reaming (mas-un) alezare concomitent a dou sau mai multe guri coaxiale aligning seat hearing (OM) rulment axial cu aib sferic de aliniere aligning seat washer (OM) suport pentru aiba de aliniere a rulmentului axial alignment error eroare de reglare / de aliniere alignment stake (OM)tij de ghidare aliment aliment aliquation (met) stratificare, clivaj, desprindere, exfoliere alist (nav) canarisit aliting (met) alitare alive (el) ncrcat; n funciune; sub tensiune alkali (chim) alcali(u), baz alkali fastness (chim) rezisten la alcali alkali free fr alcalii, nealcalin alkaline (chim, met) alcalin, bazic alkaline cleaner soluie alcalin de curat alkaline solution (met, chim) leie, soluie alcalin alkali neutralisation number (T, ind chim) cifr de saponificare alakalinity (chim) alcalinitate, bazicitate alkali proof rezistent la alcali alkali-resistant / -resisting rezistent la alcali alkali-resistant / -resisting cast iron (met) font rezistent la alcali alkali salt (chim) sare alcalin / de metal alcalin alkali-soluble (chim) solubil n alcali alkali tyre reclaim (plast) (cauciuc i de anvelope) regenerat cu alcalii alkalies (chim) alcalii alkaline alcalin alkaline blaskening (met) brunare allay (met, chim) a liniti, a calma, a tempera allayer linititor, calmant all cotton bumbac 100% allege a pretinde, a pretexta Allen screw (OM) urub cu loca hexagonal alleviate fitting (OM) ajustaj uor alleviation alinare, uurare alliance alian allied (met) aliat alligation (met, ind chim) malaxare, amestecare, aliere (rar) alligator pres-aligator, concasor cu flci alligatoring proces de deteriorare a stratului (de vopsea / de acoperire) caracterizat prin crpturi adnci, extinse pe unul sau mai multe straturi, n adncime, creterea rugozitii unei suprafee metalice pe durata formrii alligator clip (OM) clam crocodil alligator grab (OM) clete aligator alligator shears foarfece cu prghii alligator squeeze (met) pres aligator alligator wrench cheie pentru evi aligator all-in tariff tarif universal all insulated izolat (electric) complet all level sample (T) prob medie all-metal complet metalic allocate (autom) a aloca allocation (mat) repartiie, distribuie all-or-none response (autom) rspuns tot sau nimic allot a repartiza, a distribui alloted means (ec) mijloace alocate

allotment (ec) repartizare, repartiie, distribuie, contingent, lot allotropic alotrop, alotropic allotropic change / transformation (chim, met) transformare alotropic allotropy (chim, met) alotropie all-weather oil ulei pentru orice vreme / multigrad allowable admis, admisibil, permis allowable defect(s) toleran de rebuturi (n selecie); defect admisibil allowable error eroare admisibil allowable limit limit admisibil allowable load sarcin admisibil allowable misalignment dezaxare (nealiniere) permis (la arbori) allowable stress tensiune / solicitare admisibil allowable working pressure / load presiune / sarcin admisibil de lucru allowance ncuviinare, permisiune; (ec) bonificaie, alocaie, rabat; (TH) adaos de prelucrare, toleran, surplus de material; admitere allowance for contraction (met, plast) adaos pentru contracie (la model) allowed permis, admis alloy (met, plast) aliaj; a alia alloyage (chim, met) aliere alloy cast iron (met) font aliat alloy cast steel (met) oel aliat turnat alloy deposition depunere de aliaj (la acoperiri) alloyed (met) aliat alloyed ferrite (met) ferit aliat alloy element (met) element de aliere alloying (met, plast) aliere alloying addition adaos de aliere alloying element / component / cons-tituent / metal (met, plast) element / component / compus / metal de aliere alloy metal metal aliat, aliaj metalic, metal de aliere alloy pig iron (met, plast) font aliat brut / n blocuri alloying property (met, plast) capacitate de aliere alloy steel (met) oel aliat alloy-steel castings (met) piese turnate din oel aliat alloy strip (met) band din oel aliat alloy tool steel (met) oel aliat de scule all-position (met) (sudare) n orice poziie all-welded (met, OM) sudat n ntregime / complet all-weld-metal (executat) din metal depus (prin sudur, la recondiionri) along de-a lungul, n lungul Alnico aliaj feros cu nichel i cobalt, folosit pentru magnei permaneni alpax (met) silumin, alpax alpha iron (met) fier alpha 2 structure (met) structur alfa 2 ce se gsete n structuri stabile alfa (detectabil cu difracie cu radiaie X i nu metalografic) alphabet alfabet alphabetic order ordine alfabetic alphabetic word cuvnt format din literele aceluiai alfabet alpha-beta structure (met) structur compus din faz alfa i faz beta alpha double prime (orphoto-rhombic martensite) (met) martensit ortorom-bic (obinut la viteze mari de rcire) alpha prime (met) martensit alfa alpha-ray spectrometer spectometru cu radiaie alfa alpha stabilizer (met) stabilizator pentru structur / faz alfa

alpha-transus (met) temperatura de gra-ni ntre faza alfa i faza alfa + beta alsifer (met) alsifer, (fero-aliaj) silico-aluminiu altar (met) altar (de cuptor) alter a schimba, a altera, a modifica alteration alterare, schimbare alteration of form deformare, schimbare a formei altered structure structur modificat alternate immersion (corrosion) test test de rezisten la coroziune prin imersare alternativ alternating bend(ing) (T, OM) ncovoiere alternant alternating current (AC) (el) curent alternativ alternating current motor (el) motor de curent alternativ alternating impact test / ncercare la oc repetat alternating stress (mec, OM) efort / tensiune alternant() alternating stress test (mec, OM) test cu solicitare alternant alternative current shunt motor (el) motor pentru curent alternativ n derivaie (untat) alternating current (el) curent alternativ alternating current welding (el) sudare cu curent alternativ alternating force for alternativ alternating joint (cstr) rost alternant alternating load (mec) sarcin alternant alternating motion (mec) micare alternativ alternating strain (mec) deformaie alternant alternating stress (mec) tensiune / efort alternant alternating stress number numr de cicluri (rar) alternator (el) generator de curent alternativ altitude altitudine alumina oxid de aluminiu, alumin (Al2O3) aluminizing (met) tratament termo-chimic pe baz de aluminiu, alumini-zare, acoperire de protecie prin depunere de aluminiu sau compui ai lui alumina fire brick (met) crmid refractar din alumin / aluminoas alumina-silica brick (met) crmid refractar silicoaluminoas aluminiferous (met) cu coninut de alumin aluminium (chim) aluminiu (Al) aluminium alloy cage (OM) colivie din aliaj de aluminiu aluminium-base alloy (OM) aliaj (pe baz) de aluminiu aluminum boron composites compozite pe baz de (aliaje de) aluminiu i fibre de bor aluminum brass (met) alam cu aluminiu, aliaj Cu-Zn-Al aluminum bronze (met) bronz cu aluminiu, alij Cu-Sn-Al aluminum dross (met) zgur cu Al aluminum dust (met) praf de aluminiu aluminum graphite composite compo-zit de aluminiu cu ranforsare de grafit aluminum hydroxide (chim, met) hidroxid de aluminiu aluminum impregnation (met) alitare, calorizare, aluminizare aluminum nitride (met) nitrur de aluminiu aluminum oxide (met) oxid de aluminiu aluminum pig (met) bloc de aluminiu aluminum plating (met) placare / acoperire cu aluminiu aluminum shot (met) alice / achie / granul de aluminiu aluminum silicate (met) silicat de aluminiu aluminum solder (met) aliaj pentru lipirea aluminiului aluminise (met) alitare, aluminizare, acoperire cu aluminiu, calorizare alumino-thermic process (met) aluminotermie alumino-thermic welding (met) sudare aluminotermic aluminous slag (met) zgur aluminoas amalgamate a amalgama amalgamating barrel (ind chim, met) amalgamator

amalgamation amalgamare, formarea unui aliaj cu mercur amalgam coating acoperire prin amalgamare amalgam squeezer pres de amalgamare ambience of air (n) prezena aerului ambient aer (n) aer obinuit / ambiant ambient conditions condiii normale (de camer) ambient temperature temperatura mediului ambiant ambiguous ambiguu American National Standards Institute (ANSI) Institutul Naional de Standardizare SUA America standard screw thread (OM) filet standardizat n SUA, filet Briggs (pentru evi) amidship (nav) centru al navei; zero crma; mijloc crma; la mijlocul navei aminoplast (plast) aminoplast ammeter (a.c.) (el) ampermetru de curent alternativ ammonia (chim) amoniac, hidroxid de anomiu, NH3 amonia pump pomp de amoniac amonia water ap amoniacal amonium (chim) amoniu amorphous amorf, fr structur, necrsitalizat amorphous deposit depunere / depozit amorf() amorphous body corp amorf amourphous carbon carbon amorf amorphous state stare amorf amortizate (ec) a amortiza amount cantitate, mrime, sum, valoare; grad, stare; stoc; numr; mulime; volum amount of crown sfericitate, convexitate amount of deflection (mec) sgeat de ncovoiere amount of helm (nav) unghi de crm amount of rudder (nav) unghi de crm amperage (el) intensitatea curentului ampere (el) amper ampere hour (metr) amper-or ampere hour meter (metr) aparat de msurat n amperi-or ampere turn (el) amper-spir amphoteric metal (met) metal amfoter amplification mrire, amplificare amplification coefficient / factor coeficient / factor de amplificare amplification figure cifr de amplificare amplifier amplificator amplify a amplifica amplifying vibrograph vibrograf cu amplificare amplifying winding (autom) bobinaj de amplificare amplitude amplitudine; (mat) unghi polar, argument amplitude increase cretere a amplitudinii amplitude of a complex number (mat) argumentul unui numr complex amplitude of roll (nav) unghi de ruliu analog analog, analogic analog input (autom) semnal analogic de intrare analogic(al) analogic analogous analog, similar, asemntor analog signal semnal analogic analog-to-digital (converter) dispozitiv sau subsistem ce transform datele reale (de la traductori) n date digitale (binare) analogy analogie, asemnare, potrivire (cu) analyser analizator analysis analiz, descompunere, msurare, identificare analytic(al) analitic analytic(al) expression (mat) expresie analitic analytical gap spaiul dintre electrozii unui spectrograf analytic(al) solution (mat) soluie analitic analytic(al) weights set de greuti pentru balana analitic

analyzation analizare analyze a analiza, a cerceta analysing analiz, care (se) analizeaz anatomical alloy / metal aliaj folosit n chirurgie anchor (nav) ancor; (OM) urub / bulon de ancorare / de prindere anchor agitator (ind chim) amestector cu ancor anchor bearing berth (nav) spaiu de evitare anchor blade (nav) unghie de ancor anchor bolt (OM) buton / urub de fundaie / de ancorare anchor buoy (nav) geamandur de ancor anchor cable (cstr, nav) cablu de ancorare anchor capstan (nav) cabestan (de ancor) anchor chain (nav) lan de ancor anchor gear (nav) instalaie de ancorare anchor ground (nav) ancoraj anchor book (nav) crlig de ancor anchor hoy (nav) aland pentru manevrat ancore grele anchor light (nav) lumin de ancor anchor loop (nav) bucl de ancoraj anchor mixer (ind chim, alim) amestector cu ancor anchor nut (nav) bil de ancor anchor plate (cstr, OM) aib / rondea / plac de ancorare / de fixare anchor pocket (nav) buzunar de ancor anchor pole (el) stlp de ancorare / de ntindere / de fixare anchor ring (mat) tor; (nav) inel / ochi de ancor anchor rode (nav) cablu de ancor anchor shackle (nav) cheie / belciug de ancor anchor shank (nav) fus de ancor anchor stake (cstr) stlp de ancorare / de fixare anchor steel sheeting (cstr) plan metalic ancorat anchor tower (cstr) stlp de ancorare anchor trend (nav) gt de ancor anchor tripper (nav) ancorator anchor windlass (nav) vinci de ancor anchor yoke brar de prindere / de ancorare anchoring (nav) ancorare anchoring bolt (cstr, OM) bol de ancorare anchoring place (nav) ancoraj, loc de ancorare anchoring rod (cstr) tirant de ancorare anchoring strength (plast) capacitate / putere de lipire anchorage (nav) ancorare; cablu de ancorare, ancoraj; (cstr) fixare, consolidare, ancorare anchorage dues (nav) tax de ancorare and i; iar; precum i and circuit circuit i and-not circuit circuit i-nu anechoid chamber camer anecoid / izolat fonic aneroid care nu conine / care nu folosete fluid angle undi; (OM) eav cotit, col; (mat) vrf, unghi; (met) cornier angle bar (met) cornier angle bracket (cstr, OM) guseu, colar (de fixare) angle centrifuge centrifug nclinat angle cock (OM) robinet de col angle cutter (mas-un) frez unghiular angle-cutting (mas-un) achierea unei teituri, teire, teitur angle dozer (cstr) buldozer cu lam orientabil angle drive (OM) transmisie n unghi angle deflection (OM, mec) unghi de deformare (a arborelui n reazem), rotire n punctul de reazem angle gauge ablon de unghiuri angle iron (met) cornier angle iron with equal sides (met) cornier L cu aripi egale

angle joint (met, OM) mbinare de col (cu un unghi oarecare ntre piese) angle lever shear foarfece cu prghie / cotit angle moulding press pres nclinat angle of action (OM) unghi de angrenare angle of adjustment (mas-un) unghi de atac angle of advance (mas-un) unghi de avans angle of approach (mas-un) unghi de atac angle of backing unghi ntre tiuri (la foarfece) angle of bend unghi de ndoire / de ncovoiere angle of bite / contact (met) unghi de deschidere / de prindere (a cilindrilor de laminare), unghi de contact (semifabricat-cilindru) angle of countersink unghi de teire angle of entrance (nav) unghi al tangentelor la bordaj, la etrav angle off a tei angle of fall unghi de cdere / de pant angle of flange unghi de lrgire / de evazare angle of friction (T) unghi de frecare angle of glid (T) unghi de alunecare angle of hearth slope (met) unghi de nclinare al vetrei (cuptorului) angle of impact unghi de impact angle of lead unghi de vizare / de avans angle of lock (mas) toleran unghiular la paralelism angle of mesh (OM) unghi de angrenare angle of nip (met) unghi de contact (al semifabricatului cu cilindrul), unghi de atac (la cilindrii de laminare); un-ghi de ndoire al unei srme (i pentru ncercri) angle of nonslip point (met) unghi neutru / critic angle of opening unghi de deschidere / de nclinare angle of phase difference (el) unghi de defazaj angle of ricochet unghi de ricoare angle of rolling (met) unghi de atac / de contact / de prindere (ntre semifabricat i cilindrii de laminare) angle of shock (mec, met) unghi de cicnire / de impact angle of sliding (mec, T) unghi de alunecare angle of torsion / torque / twist (mec, OM) unghi de rsucire angle steel (met) oel-cornier angle valve (OM, hidr) supap la care direcia de intrare i cea de ieire a fluidului formeaz un anumit unghi ngstrom (metr) unitate de msur 1 = 1/6438,4696 din lungimea de und a luminii roii din spectrul cadmiului (~10-10m) angular unghiular angular acceleration acceleraie unghiular angular contact ball (roller) bearing (OM) rulment radialaxial sau axial-radial cu bile (role) angular momentum produsul dintre momentul de inerie i viteza unghiular a unui corp angular pitch (OM) pas unghiular (la dantur, roi de lan) angular tool (mas-un) cuit cotit angular velocity (mec) vitez unghiular anharmonic anarmonic, nearmonic anhydride (chim) anhidrid anhydrous anhidru anhydrous lime (chim) var nestins aniline (phenylamine) anilin anilinie test test pentru determinarea coninutului de anilin la arderea unui ulei / unsori, etc. animal fat (alim) grsime animal anion anion anionic anionic anion polymerization (chim, plast) polimerizare anionic anisotropic (mec) anizotrop

anisotropy (mec, met) anizotropie anisotropy factor (mec, met, OM) factor / coeficient de anizotropie ankle joint articulaie de glezn / tip glezn anneal (met) a reveni, a modera, a arde, a prji, a calcina, a recoace, a tempera, a normaliza, a decli, a maleabiliza anneled (met) recopt, revenit annealed cast iron (met) font recoapt / maleabil (dup tratament) / maleabilizat annealed copper (met) cupru recopt; aliaj de cupru recopt annealed steel (met) oel recopt annealed wire (met) srm recoapt/ moale annealer (met) cuptor de recoacere / de revenire annealing (met) recoacere, coacere, rege-nerare, refacere, revenire, temperare, normalizare, declire, maleabilizare annealing bell (met) cuptor tip clopot de recoacere (a rulourilor de tabl) annealing box (met) cutie de recoacere annealing carbon (met) carbon / grafit de recoacere annealing colour (met) culoare de revenire annealing condition (met) regim de recoacere annealing crack (met) fisur / crptur de recoacere annealing cycle (met) durat / ciclu de recoacere annealing furnace (met) cuptor de recoacere / de revenire / de maleabilizare annealing hood (met) clopot de recoacere (pentru rulouri de tabl) annealing lacquier (plast) lac cu uscare n cuptor annealing oven (met) cuptor de revenire / de recoacere / de maleabilizare annealing pot (met) creuzet sau oal de revenire / recoacere / maleabilizare annealing temperature (met) temperatur de recoacere / revenire annealing time (met) timp / durat de recoacere annex adaos; anex, supliment; a anexa; a ataa annihilate a anihila announce a anuna; a semnala announcement anun(are), ntiinare annual anual annual output (ec) producie anual annuity (ec) rent annul a anula annular inelar, circular, rotund annular ball bearing (OM) rulment radial cu bile annular borer (mas-un) burghiu pentru gurire inelar annular crucible (met) creuzet inelar / circular annular cutter / drill (mas-un) burghiu inelar annular furnace (met) cuptor inelar / circular annular gear (OM) roat dinat cu dantur interioar annular groove (OM) canal / an inelar annular holder (OM) suport inelar annular kiln (met, sticl) cuptor circular annular magnet (el) electro-magnet cu miez toroidal annular nozzle (mas) ajustaj inelar; (auto) jiclor inelar annular shape (de) form inelar annular stiffener (OM) inel de rigidizare annular type burner (met) arztor inelar annular wave (hidr, mec) und inelar annulus fant inelar, spaiu / rost inelar, cavitate sau deschidere n form inelar anode (el) anod; plac anodic anode bar bar anodic anode butt (met) anod parial consumat anode copper (met) cupru anodic anode effect efect anodic anode feedback reacie anodic

anode mould (met) form pentru turnarea anodului anode mud / slime (met) nmol / precipitat anodic anode strips (met) benzi anodice anodic cleaning curare anodic anodic coating acoperire anodic anodic effect efect anodic (la acoperiri) anodic etching corodare / gravare anodic anodic oxidation oxidare anodic anodic oxide coating acoperire anodic anodic pickling (met) depanare anodic anodic stripping ndeprtarea prin efect anodic a unei acoperiri anodise a forma prin efect anodic o acoperire anodising (met) acoperire anodic, anodizare (de protecie) anolyte anolit (la acoperiri) anomalous anormal anomaly anomalie anorganic anorganic anormalous (TH) contrar normei answer rspuns; (mat) soluie answer the helm (nav) a asculta crma antagonism antagonism antagonistic couple (mec) cuplu antagonist antecedent antecedent antiacid antiacid, resistent la acizi antiager (plast) inhibitor de mbtrnire antichamber compression ignition en-gine (mas) motor diesel cu antecamer anticipation anticipare, anticipaie anticipated anticipat anticoagulant (chim) anticoagulant anticorrosive (met) anticorosiv anticorrosive agent (met) agent / mediu anticorosiv anticorrosive coating (met) acoperire anticorosiv anticorrosive paint (nav) vopsea anticorosiv anticorrosive plating (met) acoperire anticorosiv anticorrosive protection protecie anticorosiv anticreep device (autom) dispozitiv de frnare (la mers n gol); dispozitiv de blocare antidegradant (plast) inhibitor de mbtrnire antifatigue (plast) (material) ce mbuntete rezistena la oboseal antifoam (T) antispumant antifoam additive (T) aditiv antispumant antifoam agent (T) agent antispumant antifouling prevenirea coroziunii (i or-ganice) (cu referire la piese imersate) antifreeze (chim) anticongelant; antigel antifreezing (termo) rezistent la frig antifreezing agent (T) aditiv anticongelant antifreezing compound (auto, T) antigel antifreezing quality (termo) rezisten la frig antifreezing solution (auto, T) antigel antifriction (T) antifriciune Anti-Friction Bearing Manufactures (AFBMA) Productori de Lagre de Antifriciune antifriction alloy (met) aliaj de antifriciune antifriction brass (met) alam de antifriciune antifriction insert (T) inserie antifriciune antifriction lining (T) acoperire antifriciune antifriction material (T, met) material de antifriciune antifriction metal (T, met) aliaj metalic de antifriciune, babbit (n sens larg) antifriction state (T) stare de antifriciune antifrictional (T) de antifriciune antifriction alloy (T) aliaj de antifric-iune / de cuzinet / de lagr

antifrictional bearing (T) lagr de antifriciune antifrictional cast iron (T, met) font antifriciune antifrictional grease (T) unsoare antifriciune antifrictional metal (T, met) aliaj (rar metal) de antifriciune antifrother (plast, chim) (aditiv) antispumant antigravity filtration (ind chim) filtrare sub vid antihunt circuit (autom) circuit stabilizator / autobasculant anti-icing device (termo) dispozitiv de protecie contra gheii antiknock antidetonant antimagnetic antimagnetic, nemagnetic antimonial lead (met) plumb dur, aliaj Pb + Sb antimony (chim) stibiu (Sb) antimony bronze (met) bronz cu stibiu antinode (mec) nod (la unde, vibraii) antinoise antizgomot antioxidant antioxidant antiparallelogram (mat) trapez isoscel antipiping compound (met) pulbere / substan de protecie mpotriva retasurilor anti-oxident antioxidant antipodal (mat) diametral opus antipoison antidot antipyretic (termo, ind chim) antitermic, antipiretic antirolling tank (nav) tanc de ruliu antirust coating (met) acoperire anticorosiv / anti-rugin antirust grease (T) unsoare anticorosiv antirust paint (ind chim) vopsea anticorosiv antiscuff property (T) proprietate anti-uzur (la alunecare) antiscoring behaviour (T) comportare bun la abraziune antiskid (material) (material, suprafa sau acoperire) cu coeficient mare de frecare / care mpiedic alunecarea antisludge additive (T) aditiv detergent antisoftner (plast) antiplastifiant, mpotriva nmuierii antitheft door handle (auto) mner de u cu antifurt antithetic(al) (mat) contrar, antitetic antithrowing agent agent adeziv antitrigonometric function (mat) funcie trigonometric invers antivibrating antivibrator antivibrating spring (el, OM, metr) resort / arc antivibrator (de reinere) antivibrator (autom) amortizor antizymotic (chim) care mpiedic fermentaia antivil (met) nicoval, contact inferior antivil bed (met) pern de oc a nicovalei antivil block (met) butuc / sabot al nicovalei antivil cutter dalt lat antivil face (met) suprafaa nicovalei antivils stock (met) sabot al ciocanului antivil tool (met) matri de forjat antivil vise (mas-un) menghin cu picior i nicoval anvil (met) nicoval (la forj), plac de absorbie a ocului mecanic / de presiune; (metr) zona staionar de contact, la micrometru any direction orice direcie, direcie arbitrar aperiodic aperiodic, neperiodic aperiodically damped amortizat fr oscilaii aperiodic motion (mec) micare neperiodic aperiodic network (autom) circuit aperiodic / de relaxare aperiodic regime (autom) regim aperiodic aperiodic stop difragma vibration (el) vibraie aperiodic apertual de deschidere aperture (OM) orificiu, deschidere, vizor, gur (de vizitare); mrimea ochiului la o estur de srm aperture angle (mas) unghi de deschidere

apex vrf, cretet, coam, creast, punct culminant apical angle (mat) unghi la vrf apolar (mat) apolar apothem (mat) apotem apparatus aparat, instrument, dispozitiv apparatus for direct drying by means of furnace gases (met) usctor cu gaze de ardere apparent aparent, vizibil, imaginar, virtual apparent area of contact (T) aria aparent a contactului apparent density densitate aparent apparent output (mec) putere / productivitate aparent apparent powder density densitate aparent a pulberii apparent resistance (el) impendan apparent time (nav) timp adevrat / real appearance aspect, caracter appearance of fracture aspectul / caracterul ruperii appliance aparat, instrument applicable aplicabil applicable temperature range interval admisibil de temperatur application aplicaie, aplicare, folosire, ntrebuinare, utilizare appraisal apreciere, estimare, evaluare appreciate a aprecia, a evalua, a estima appreciation apreciere, evaluare, estimare apprentice ucenic approach acces, cale de acces, apropiere, aproximaie; a (se) apropia; a sesiza; a ataca; a converge spre approach between surfaces (T) apropierea suprafeelor n contact approach contact (OM) contact de intrare n angrenare (angrenare antepolar) approach roller table (met) transportor cu role pentru alimentare appropriate potrivit, adecvat, propriu, specific, deosebit approval test test / ncercare / prob de recepie apron sor (la sudur); capac de aprtoare aquafortis (chim) ap tare, acid azotic concentrat aqua regia (chim) ap regal aqueous apos aqueous corrosion coroziune din cauza apei / umezelii aquiculture acvacultur arbitration bar (met) bar de testare, obinut odat cu piesele turnate arbor arbore, pies cilindric (n rotaie), arbore principal; (met) bar metalic, cilindric necesar fixrii miezului la turnare arborescent (met) dendritic arc (el, met) arc (electric / de sudur) arc cutting (met) tiere cu arc electric arc cutting machine (met) main de tiat cu arc electric arc discharge (el) descrcare n aer arc duration (el) durat a arcului arc extinguisher (el) stingtor de arc arc flame (el) flacar de arc (electric / de sudur) arc furnace (met) cuptor cu arc electric arch (met) bolt / boltire a cuptorului; (cstr) cupol, pod, punte; curbur, ndoire, sgeat, arc, arcad arch abutment (cstr) zid de sprijin, zon de reazem a bolii arch bearing (cstr) reazem al arcului arch brick (met) crmid pentru bolt (a unui cuptor); (cstr) crmid-pan; bolar arched arcuit, curbat arched ginder (cstr) ferm / grind principal n arc arched roof (met) bolt de cuptor arched roof of hearth (met) bolt de focar (la un cuptor) arc heating (termo, el, met) nclzire prin arc electric

Archimedean conveyor transportor elicoidal arc ignition (el) amorsarea arcului electric arch rib (cstr) nervur arch truss (cstr) ferm n arc arch with fixed ends (cstr) arc ncastrat n ambele pri arcing (met) arderea arcului (la sudur), topirea marginilor de sudat, scnteiere arc line curb; segment de curb; florar arc of contact (met) arc de contact; arc rezemat arc of roll contact (met) arcul de contact al cilindrului cu semifabricatul arcogen (met) sudare electric cu gaz arc-striking (el, met) iniierea / aprinderea arcului arc through (el) pierdere a blocrii arcului arc welder main / dispozitiv de sudat cu arc electric arc welding sudare cu arc (electric) arc-welding bimetallization depunere de strat bimetalic prin sudare cu arc arc-welding depozition depunere prin sudare cu arc arc-welding transformer (el) transformator pentru sudare cu arc ardometer (metr) aparat pentru msu-rarea temperaturii suprafeei metalice nclzite, pirometru optic cu radiaie total area (mat) arie, suprafa; areal; zon; domeniu, spaiu; gam; sector; perimetru area of ball imprimt / of cup suprafaa amprentei (la ncercri de duritate, cu bil) area of contact (met, OM, T) arie de contact area of heating (termo, met) suprafa de nclzire area of identation suprafaa amprentei (la determinarea duritii) area of section suprafaa / aria seciunii area reduction gtuire (i la rupere) argentan (met) aliaj Cu-Ni-Zn, alpaca, argentan argilaceous argilos argon (chim) argon (Ar) argon-arc (el, met) arc (electric) n (mediu de) argon (la sudur) argue a argumenta; a deduce, a dovedi, a arta, a atesta argument (mat) argument, variabil independent, unghi polar arid arid, uscat, secetos aris (OM) piedic, opritor arise a lua natere, a se ivi; a se produce, a rezulta arithmetic mean medie aritmetic arithmetic mean deviation of the pro-file (OM, metr) deviaia medie arit-metic a profilului, rugozitate medie arithmetics aritmetic arithlog diagram diagram cu scar logaritmic pe o ax arm (OM) bra, umr, prghie, mner, jug, travers, consol, spi, ramur; (nav) bra de ancor / a arma, a pune armatur armament (cstr, mas) armare armature (T) contact cu alunecare; cursor, glisant, rotor; (el) indus, corp de iluminat, armtur (la magnet); (OM) garnitur armature bar (el) bar de indus armature bearing (OM) lagr de rotor armature bore (OM) alezaj al rotorului armature circuit (el) circuit al indusului armature coil (el) bobin de indus armature core (el) miez al indusului armature core disk (el) tob de rotor / indus armature cross (el) stea de indus armature current (el) curent de indus armature drum (el) tambur al indusului

armature duct (el) cresttur / canal de rcire a indusului armature end-connection (el) born de indus armature end plate (el) plac frontal a indusului confecionat din tole; cap al indusului armature field (el) cmp al indusului armature flux (el) flux al indusului armature head flange (el) flan fix a indusului armature iron (el) corp de indus din oel armature lamination (el) tole de indus armature leakage (el) dispersie magnetic a indusului armature line of force (el) linie de for a indusului armature pinion (el) pinion de / pe rotor armature quill (el) suport de indus armature reaction (el) reacie a indusului armature reaction machine (el) main cu reacie de indus armature resistance (el) rezisten a indusului armatures armturi, accesorii, garnituri armature shaft (el, OM) arbore de rotor armature slip (el) alunecare a indusului armature slot (el) canal / cresttur de indus armature spider (el) buc a indusului armature stray flux (el) dispersie magnetic a indusului armature stroke (el) joc al indusului armature tooth (el) dinte de indus armature voltage (el) tensiune de indus armature winding (el) bobinaj de indus arm braces (mas-un) contrasuport / reazem-suport arm bracket (s) (OM) contrasuport arm clip (OM, el) brar armco iron (met) fier pur, fier armco Armenian stone corindon arm file pil ptrat aspr arming (TH) armtur armlet (el) brar arm mixer (OM) malaxor, agitator, amestector cu brae sau palete arm of couple (mec) bra al cuplului (de fore) arm of mixer bra al amestectorului arm of wheel (OM) spi de roat armour construcie de protecie, armur, blindaj, cuiras armoured blindat, armat armoured cable cablu blindat / armat / protejat armoured glass geam armat armoured steel (met) oel pentru blindaje armour plate (met) plac pentru blindaj arrangement dispunere, amplasare (a unei maini), montaj (i pentru sudare) arrester (mas-un, met) limitator (i de curs), dispozitiv de siguran / de oprire / de prindere arresting device (mas-un, met) limitator (i de curs), dispozitiv de siguran / de oprire arrest point (mas-un, met) punct de oprire / de transformare arsenic (chim) arsen (As); arsenic articulated (mec, OM) articulat() artificial ageing (met) mbtrnire artificial artificial gas (TH, met) gaz industrial artificial ventilation (met) ventilaie / aeraj artificial() as annealed tensile strength (met, mec) rezisten (la traciune) n stare recoapt / dup recoacere asbestos azbest sau amestec de azbest asbestos board plac de azbest asbestos cement corrugated sheet plac de azbociment asbestos tress nur de azbest as cast (met) n stare turnat ascending / ascensional ascendent, cresctor

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) cod standardizat american pentru schimbul de informaii as delivered n stare de livrare as drawn (met) n stare tras as-fabricated (o pies sau un an-samblu) terminat dar fr condiii de tratament (de detensionare, specific sudurii, lipirii, prelucrrii prin achiere, etc.) as forged (met) n stare brut forjat ash cenu ash box (termo, met) cenuar, cutie de cenu ash content coninut de cenu (la uleiuri minerale, etc.) ash free fr cenu ash inclusion incluziune de cenu ash removal evacuarea / eliminarea cenuii ash pit (termo) cavitate de acumulare a cenuii ash residue reziduu de cenu ASME (American Society for Mechanical Engineering) Asociaia American a Inginerilor Mecanici asperities asperiti, rugozitate asphalt mixing plant fabric / agregat de asfalt aspiration aspiraie asperity asperitate as quenched (met) n stare clit as rolled (met) n stare laminat assay ncercare; a ncerca, a analiza assay office laborator assemblage asamblare, montaj assemble a asambla, a monta assembling asamblare, care se asambleaz assembling shop atelier / hal de asamblare / de montaj assembly asamblare, montaj, montare, instalare; ansamblu assembly drawing desen de asamblare / de montaj / de ansamblu assembly line linie de asamblare / de montaj assembly load sarcin total pe ansamblu assembly mark semn de montaj assembly time timp de asamblare / de meninere a amestecului de lipit nainte de presare assembly tool scul de asamblare asses (ec) a evalua, a taxa; a impune, a stabili, a aprecia assessment (ec) impunere, taxare; apreciere assorting (met) sortare (a tablelor) assumption ipotez, presupunere assurance factor factor / coeficientde siguran assign a desemna, a atribui association (chim, ec) asociere astatic independent de polaritatea Pmntului as tempered (met) n stare revenit as tempered hardness (met) duritate dup revenire as tempered tensile strength (met) rezisten la rupere la traciune n stare revenit ASTM (American Sosiety for Testing and Materials) Asociaia American pentru Testri i Materiale as welded (met) n stare sudat asymptotic property proprietatea de a fi asimptotic / de a avea o asimptot asynchonous asincron atmosphere atmosfer atmosphere air aer atmosferic atmospheric corrosion coroziune atmosferic atmospheric pollution poluare atmosfe-ric; coninut de parf (n atmosfer) atmospheric pressure presiune atmosferic atmospheric pressure feeding (met, plast, alim) alimentare sub presiune atmosferic

atmospheric pressure head (met) maselot atmosferic / deschis atmospheric pressure riser (met) maselot atmosferic / deschis atom atom atomic (arc) welding (met) sudare cu hidrogen atomic atomic dislocation (fiz, met) deplasare / dislocare a unui atom atomic mass / weight mas atomic atomic number numr atomic atomisation atomizare, procedeu de producere a picturilor fine atomised atomizat, pulverizat atomiser atomizor, pulverizator, injector, dispozitiv de mprocare atrament process (met) parkerizare (la fosfatare) at rest n repaus attach a ataa, a lega, a aduga, a anexa, a fixa, a prinde attached coupon (met) bar turnat (apendice) pentru probe attachment aderen, ataare, adeziune, lipire, prindere attack atac (chimic); corodare, distrugere attain a atinge (o limit) attendance comand, conducere; (de)ser-vire, ntreinere; mnuire, reglare attraction / attractive force (mec) for de atracie attrition frecare, friciune, roadere auction sale (ec) vnzare prin licitaie audiofrequency audiofrecven audit (ec) a revizui auditing (ec) revizie, control auditive / auditory sensation senzaie auditiv auger (cstr) distribuitor elicoidal de materiale; (OM) pas al melcului; (mas-un) burghiu elicoidal / lat / lingur; melc; perforator auger bit burghiu pentru lemn; (mas-un) burghiu elicoidal / cilindric, ti al burghiului auger drill (mas-un) burghiu-melc, perforator tip melc auger-nose shell raclet, rzuitor augment a mri, a amplifica, a crete; a aduga, a completa, a multiplica augmentation distance distan / lungi-me de explorare (i pentru microscop) auriform file (mas-un) pil triunghiular mic, cu faa principal semirotund austempering (met) clire izotermic, mbuntire n trepte austenite (met) austenit austenitic (met) austenitic austenitic cast iron (met) font austenitic austenitic grain size (met) mrimea gruntelui de austenit austenitic manganese steel (met) oel austenitic manganos austenitic Ni-Cr steel (met) oel (inoxidabil) Ni-Cr austenitic austenictic stainless steel (met) oel inoxidabil austenitic austenitic steel (met) oel austenitic austenising (met) austenitizare austenising temperature (met) temperatur de austenitizare austenitisation (met) austenitizare authenticity autenticitate authority autoritate, putere authorisation autorizaie, mputernicire, permisiune authors certificate brevet de autor auto carrier remorc pentru transportat automobile autocationic plating depunere prin reducere autocatalitic autoclave press (plast) pres cu autoclav autoclaving tratare n autoclav autocrane automacara autofeed (TH) alimentare / alimentator automat()

autogenous gazos, autogen (i la sudur) autogenous cutting / fusing (met) tiere autogen a materialelor metalice autogenous cutting-machine (met) main / instalaie de tiat autogen autogenous cutting shop (met) atelier / loc pentru tiat autogen autogenous ignition (termo) autoaprindere autogenous welder (met) aparat de sudur autogen autogenous welding sudare autogen autogenous welding by fusion sudur / sudare prin topire / autogen prin topire autogenous welding by pressure sudur / sudare prin presare auto-hoist elevator pentru automobile auto-ignition autoaprindere autoignition temperature temperatur de autoaprindere auto-jack (OM, auto) cric pentru automobile, cric automat / acionat auto-man automat auto-lathe (mas-un) strung automat automate a automatiza automated machine main automat automatic advanced ignition (auto) avans automat la aprindere automatically operated cu comand automat, acionat automat automatic arc welder main automat de sudat cu arc electric automatic balancer dispozitiv de echilibrare automat automatic blocking blocare automat automatic block system sistem de blocare automat automatic boiler control (termo) control automat al boilerului / cazanului automatic brake frn automat automatic-brake actuator organ de acionare a frnei automate automatic casting machine main automat de turnat automatic changing switch ntreruptor / comutator automat de schimbare automatic check control / verificare automat() automatic check sorter sortator automat (cu verificare) automatic chuck lathe strung automat, cu mandrin universal automatic circuit breaker ntreruptor automat, disjunctor de protecie automatic clutch (OM) prindere automat, cuplaj automat automatic control control automat / reglare / comand automat automatic control circuit circuit de control automat automatic controller dispozitiv de control automat, regulator automat automatic control system sistem cu control automat automatic control valve ventil / supap cu control automat automatic cross feed avans transversal automat automatic cut-out ntreruptor / disjunctor automat automatic cutting-out deconectare automat automatic cycle ciclu automat automatic discharge hopper car (met) vagon autodescrctor / cu descrcare automat automatic disconnector ntreruptor automat automatic distribution distribuie automatizat automatic error correction corectarea automat a erorii automatic feed alimentare automat automatic feeder alimentator automat automatic feeder equipment echipament de alimentare automat

automatic feeding alimentator automat automatic feeding device / machine dispozitiv / main de / pentru alimentare automat automatic filling machine main automat de umplere automatic fire alarm alarm autosesizabil de foc automatic following urmarire automat automatic gate lock dispozitiv de nchidere automata a uii automatic gearbox transmisie automat (cu roi dinate) automatic governor regulator automat automatic inspection control / inspecie automat() automatic interlock dispozitiv de blocare automat automatic interlocking blocare / zvorre automat automatic interruption ntrerupere automat automatic lathe (mas-un) strung automat automatic load indication indicare automat a sarcinii / greutii automatic load limitation limitare automat a sarcinii / greutii automatic lubrication ungere automat automatic machine main automat automatic measurer aparat de msur, automat automatic milling machine main (semi)automat de frezat automatic mix(ture) control controlul automat al amestecului automatic opening / tripping deschidere / declanare automat automatic packaging etanare automat automatic peak limiter limitator automat de vrf (de valoare maxim) automatic phase control control automat al fazei automatic powder measuring machine main automat pentru dozarea pulberilor automatic power traverse avans automat automatic process control control automat al procesului automatic proportioning dozare automat automatic reclosing renchidere / reanclanare automat automatic recorder nregistrator automat automatic recording nregistrare automat automatic regulation reglare automat automatic regulator regulator automat / dispozitiv de reglare automat automatic remote control reglare / control / comand automat() / de la distan automatic roll loader dispozitiv de ncrcat automat cu cilindru / cu rol automatic sampling luare / eantionare automat a probelor automatic screw machine main / strung automat() de filetat automatic sequence manufacture fabricaie automat, n serie automatic servo-drive servo-mecanism automatic soap cutter dispozitiv de tiat automat spunul automatic spark advance avans automat la scnteie automatic speed control control / reglaj automat al vitezei automatic spot welding sudare automat, n puncte automatic stabilization system sistem de stabilizare automat automatic starter starter automat / dispozitiv automat de pornire automatic starting device dispozitiv automat de pornire automatic star-up pornire automat automatic steel (met, mas-un) oel pentru automate (pentru prelucrare pe maini automate) automatic stock feed alimentare automat automatic stop arrangement mecanism pentru decuplare automata a avansului

automatic stop device zvor / dispozitiv automat de oprire automatic switch ntreruptor automat automatic switching ntrerupere / comutare automat automatic temperature controller (autom, metr) dispozitiv automat de control / reglare a temperaturii automatic testing testare automat automatic time switch temporizator automat automatic titrating apparatus aparat automat de titrare automatic tracking (following) ghidare / reperare / urmrire automat automatic transmission transmisie automat automatic tripping declanare automat automatic tube filling machine main automat pentru umplerea tuburilor automatic turret lathe (mas-un) strung automat cu cap revolver automatic voltage regulation (el) reglare automat a tensiunii automatic weigher cntar automat automatic weighing cntrire automat automatic weighing machine main de cntrit automat automatic weld sudur automat automatic welding sudare automat automatic winch (OM) vinci automat automating balancing echilibrare automat automating coupling cuplare, conectare (mecanic) automat automating welding sudur automat (i proces de sudare automat) automation automatizare automation control gear echipament de reglare automat automation plan plan de automatizare automatization automatizare automaton model matematic abstract; sistem automat automobile automobil automobile accessories accesorii pentru automobile automobile body caroserie de automobil automobile-body sheet (iron) (auto, met) tabl de caroserie / de ambutisat caroserii automobile chassis asiu de automobil automobile engine motor de automobil automobile engineer inginer pentru construcia de automobile automobile engineering construcie de automobile automobile expert expert n automobile automobile factory fabric / uzin de automobile automobile gasoline benzin de autoturisme automobile industry industria automobilelor automobile mechanic mecanic auto automobile motor motor pentru automobile automobile oil ulei pentru automobile automobile plant uzin de automobile automobile radiator radiator auto automobile trade comer cu automobile automobile trailer trailer (de transportat automobile) automobile tyre cauciuc (roat) auto automobile works lucrri (i de reparare, reglare) la automobile automotive engine motor de automobil automotive engineer inginer specializat n construcia de automobile automotive engineering construcia de automobile automotive excavator excavator autopropulsat automotive fuel combustibil pentru automobile automotive industry industria automobilelor automotive truck autocamion autonomous autonom

auto-oiled (T) auto-lubrifiat (cu ulei) auto-oscillations oscilaii ntreinute auto-oxidation auto-oxidare autopunch-impact hardness tester aparat de determinare a durittii prin impact autoreduction autoreducere autorepair shop atelier de reparaii auto auto-repeater generator de semnal repetabil auto self-excitation autoexcitaie autotimer ceas automat pentru conectarea sistemelor de ungere (la laminoare) auto transformer transformator auto autotransformer starter starter pentru auto-transformator auto-truck autocamion auto-truck scale bascul de camion auto tyre anvelop de automobil auto-tyre casing (auto) anvelop de automobil (partea metalic) autovulcanisation stock amestec autovulcanizator auxiliaries produse ajuttoare / auxiliare; servicii auxiliare (interne ale unei ntreprinderi) auxiliary auxiliar auxiliary air intake admisie suplimentar de aer auxiliarz anode (met) anod auxiliar / suplimentar auxiliary apparatus aparat auxiliar auxiliary carrier grind auxiliar, suport auxiliar auxiliary circuit circuit auxiliar auxiliary condenser condensator auxiliar auxiliary connecting-rod (OM) biel secundar, bielet auxiliary contact contact auxiliar auxiliary department departament auxiliar / secundar auxiliary device dispozitiv auxiliar auxiliary drain canal / drenaj auxiliar auxiliary force for auxiliar; personal auxiliar auxiliary fuel tank rezervor / tanc suplimentar / auxiliar de combustibil auxiliary furnace for finishing glass-ware cuptor de uscare (a sticlriei) auxiliary gearbox transmisie (cu roi dinate) auxiliar auxiliary grate (termo) focar / grilaj auxiliar auxiliary hoist elevator auxiliar auxiliary ignition aprindere suplimentar auxiliary implement dispozitiv auxiliar auxiliary jack (OM) cric / vinci auxiliar auxiliary jet jiglor de rezerv auxiliary machine main auxiliar / secundar auxiliary material material auxiliar auxiliary means mijloace auxiliare auxiliary phase winding nfurare suplimentar auxiliary plane plan auxiliar auxiliary products produse secundare / auxiliare auxiliary quantity cantitate auxiliar / suplimentar auxiliary relay releu auxiliar auxiliary reservoir rezervor auxiliar / suplimentar auxiliary service serviciu auxiliar auxiliary shaft (OM) arbore auxiliar / suplimentar auxiliary slide valve (termo) sertar / supap auxiliar() / de expansiune auxiliary spar (OM) prghie / bar / travers auxiliar auxiliary spark gap distan auxiliar dintre electrozi; eclator auxiliar auxiliary spring (OM) arc auxiliar / suplimentar; contraarc auxiliary switch ntreruptor auxiliar auxiliary (testing) electrode electrod suplimentar / auxiliar auxiliary theorem teorem ajuttoare auxiliary transmission transmisie / cutie de viteze suplimentar / auxiliar

auxiliary valve van / supap de avarie / de reparaie auxiliary variable variabil secundar av. (average) medie avail a dispune de availability acces; posibiliti de obine-re; probabilitatea ca un sistem infor-maional s fie operaional; disponibilitate (la maini i emulsii) available utilizabil, disponibil, existent, care poate fi gsit / procurat available chorine (chim) clor activ available electric energy energie electric disponibil available energy energie disponibil / liber available heating value cldur specific util available power putere disponibil available storage volum util (de nmagazinare / de depozitare) avalent (chim) avalent; (mat) de valoare nul avenue strad, arter de circulaie average medie, medie aritmetic; a calcula media aritmetic; mediu, mijlociu, mediat average agreement compromis de avarie average boiling point temperatur medie de fierbere average bond (ec) nscris pentru caz de avarii average calculating operation (autom) calculare a mediei average capacity putere medie average depth adncime medie average deviation (TH) deviaie / abatere medie average grain size (met) mrimea medie a gruntelui (cristalin) average local velocity vitez medie local average life / life-time (fiz) via medie, durat medie de via average output producie / putere medie; debit mediu average performance putere / performan medie average piston speed (auto) vitez medie a pistonului average pitch pas mediu (de nfurare) average rate of creep (met) vitez medie de fluaj average sample prob medie / omogenizat average speed vitez medie; (cf) vitez comercial / de mar average speed between stops (mec) vitez medie ntre opriri average value valoare medie average velocity (mec) vitez medie averaging operaie de mediere a valorilor aversion aversiune avidity aviditate Avogadros number (fiz) numrul lui Avogadro avoid a evita, a preveni avoidance evitare, ocolire, anulare avometer volt-ohmampermetru awash la suprafaa apei, la nivelul apei aweigh (nav) smuls (despre ancor) A.W.G (= American Wire Gauge) (mas) calibru american pentru srm awl (TH) sul awning cort; tend awu (atomic weight nunit) unitate atomic de greutate / de mas ax(e) topor; cpuitor, ciocan de nituit axes of strain (mec) axele principale de deformaie ax handle coad de topor axial axial axial ball bearing (OM) rulment axial cu bile axial bearing (OM) lagr axial, crapodin axial circular pitch (OM) pas axial (la dantura nclinat) axial clearance (OM) joc axial

axial component (mec) component axial axial compression (mec) compresiune axial; solicitare la flambaj axial displacement deplasare axial axial extension alungire axial axial extension test ncercare de alungire axial axial flow compressor compresor axial axial flow turbine turbin axial axial force for / tensiune axial axial hydraulic thrust for pe direcia axial (i la pompe) axial load sarcin axial axial load factor (OM) factorul ncrcrii axiale (la rulmeni) axial magnification mrire axial; grosisment axial axial modes (mec) vibraii pe direcie axial axial module (OM) modul axial axial pitch (OM) pas axial axial plane plan axial / de simetrie axial play joc axial / longitudinal axial porosity (met) porozitate central / axial (la un lingou) axial pressure presiune axial axial profile (OM) profil axial (i la roi dinate, uruburi, etc.) axial pump pomp axial / elicoidal axial ratio raport al axelor axial runout abatere pe direcie axial la rotaia unei piese axial spring (OM) arc axial / longitudinal axial stress tensiune / efort axial() axial symmetrical flow curgere axial simetric axial tension tensiune / efort axial() axial thrust (mec, OM) apsare / presiune / for / ncrcare axial axial tube tub axial axial turbine turbin axial axiom axiom axis ax axis intercept segment de ax axis of abscise axa absciselor axis of buoyancy (nav) ax de caren axis of cone ax a conului axis of curvature ax de curbur axis of incidence ax normal (de inciden) axis of instantaneous rotation (mec) ax de rotaie instantanee axis of ordinates ax a ordonatelor axis of oscillation ax a oscilatiei axis of pressure linie piezometric (a energiei poteniale) axis of reference ax de coordonate axis of revolution ax de revoluie axis of rolling ax de rostogolire; (met, plast) direcie de laminare axis of rotation ax de rotaie axis of symmetry ax de simetrie axis of weld ax a sudurii axis parallel cu axe paralele axis through center of gravity linie a centrelor de greutate axle (mas, OM) ax, arbore, osie axle base (auto) distan dintre roi / dintre axe axle bearing (auto, OM) lagr al axului; (cf) lagr al osiei axle bed (OM) suport de osie axle box (cf) cutie de unsoare; lagr de osie; buc de lagr, cuzinet axle box adjustment wedge (cf) pana de reglare a cuzinetului de osie axle box bearing (cf) cuzinet pentru cutia de unsoare

axle box cover (mas) capac de lagar; capac al cutiei de unsoare axle box guide (cf) plac de gard, furc de osie, ghidaj al cutiei de unsoare axle box-keep (cf) contra-cutie de unsoare axle bracket (OM) suport / scoab de prindere a axului axle breakage (auto, OM) rupere a axului / a osiei axle camber (auto) unghi de cdere a roilor; (OM) sgeata arborelui axle cap (mas) capac de lagr, capac al osiei / al butucului axle casing (auto) carter / carcas a(l) osiei axle center (cf) osie de mijloc axle collar (OM) umr de osie axle dip (auto) unghi de cdere a roilor axle disk (mas) disc de roat, roat monobloc axle drive (mas, OM) acionarea osiei, mecanismul de acionare a osiei axle drive bevel gear (auto, OM) coroa-n / roat dinat conic (de antrenare) a diferenialului axle drive bevel pinion (auto, OM) pinion de atac al diferenialului; pinion conic de diferenial axle drive shaft housing (OM) loca de ghidare a axului planetar axle end (OM) capt de osie axle friction (OM, T) frecarea osiei (n reazeme) axle grease (T) lubrifiant / unsoare de osie axle guard (cf) placa de garda; reazem de osie axle guide stay (cf) legtur a plcii de gard axle head (OM) cap de osie axle journal (OM) fus; fus de osie axle lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea osiilor axle load (cf, OM) presiune / sarcin pe osie axle lubrication pipe (OM, T) eav de ungere a axului axle neck (OM) fus de osie; pivotul axului axle pin (OM) fus; fuzet, ax de fuzet axle pivot steering (auto) direcie cu fuzete axle pressure (mas) presiune pe osie axle shaft (auto, OM) semiosie; arbore de planetar / de diferenial axle shaft bearing (OM) lagr / rulment de arbore planetar axle shaft casing (auto, OM) loca de ax planetar / de semiax axle shaft housing (auto, OM) sistem (loca) de prindere a axului; tromp a semiaxei axle sleeve (auto, OM) arbore tubular de diferenial / de planetar, buc de protecie arborelui axle slide (OM) furc de osie; plac de gard axle spring/ springing (mas, OM) suspensie a osiei / a axului; arc de suspensie axle stub (auto, OM) capt de arbore axle swivel (OM) capt de arbore axletree (OM) ax, osie axle washer (OM) disc / garnitur de osie axle weight sarcin axial axle-weight limit (auto, OM) sarcin admisibil pe ax axoid (OM) axoid axonometric chart stereogram axonometric perspective perspectiv / vedere axonometric azolate (chim) azotat azote azot ( N ) azotic acid (chim) acid azotic azotize (ind chim, met) nitrurare azure azuriu

babbit (met, T) compoziie / cptueal pentru lagre, babbit, aliaj de antifric-iune (numit i alb, pe baz de Sn Pb) babbit alloy / metal (T, met) aliaj de lagre de tip babbit babbit bearing (OM, T) lagr cu aliaj antifriciune babbit-line(d) bearing (met, OM) lagr cu acoperire / cuzinet din aliaj antifriciune (tip babbit) babbit-lining (met, OM) (procedeu) de acoperire cu aliaj moale tip babbit (i prin turnare) babbiting jib (met) dispozitiv de centrat dornul la turnarea compoziiei de lagr baby (mas, TH) de dimensiuni mici, miniatural bacciferous structure (met) structur granular back (mas-un) dos / spate al tiului; napoi, n spate; a sprijini, a da napoi, (mas) suport, spate backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cup ntoars backacting excavator / shovel (cstr, mec) excavator cu cup ntoars back action aciune invers, reaciune back-acting excavator / shovel excavator cu cup ntoars back and fill (nav) a masca i a umple back and forth motion (autom, mas-un) micare alternativ / nainte-i-napoi back and front pitch of a winding (el) pas parial al unei nfurri n tob back angle unghi de aezare backacter (shovel) (cstr, mec) excavator cu cup ntoars back axle (OM, auto) ax / osie / punte din spate backbone type of frame (auto) cadru cu tub central back bridge wall (met) prag de focar back center (mas-un) vrf al ppuii mobile (la strung) backcoating acoperire pe partea opus (i ornamental) back cone (mas) con suplimentar back-connected switch (el) ntreruptor cu contacte posterioare back cone of level gear (mas, mat) con complementar / frontal (la angrenaje conice) back-connected switch (el) ntreruptor cu contacte posterioare back digger (cstr) excavator cu cup ntoars back discharge (met) descrcare invers back draft (termo) tiraj invers; (met) pies cu conicitate sau nclinare in-vers pentru a fixa model (la turnare) back edge (met, mas-un) suprafa / fa de aezare backed off (milling) cutter (mas-un) frez cu dini detalonai backed type of mill (met) laminor cu cilindri de susinere back electromotive force (el) tensiune contraelectromotoare back end plate plac / perete din spate / terminal back face (OM) aib la rulmentul axial; suprafa de aezare (i la rulment axial) back fall (OM) prag, treapt back fall slope panta pragului backfill (cstr) rambleu (met) metal ncrcat prin sudur back fire ntoarcerea flcrii (n becul de sudare) backfill compactor (cstr) utilaj pentru compactarea rambleelor

background fundal, suport (i pentru o acoperire), fond, material de baz background noise zgomot de fond backhand welding sudur peste mn / incomod / cu flacra dirijat spre custur / napoi / spre dreapta backing (T) spate, suport, material de ba-z, plac de baz; mers napoi / invers backing anchor (nav) ancor de mperechere backing bead weld custur pe dos, executat nainte de sudura principal backing block cptueal, plac-suport backing cloth pnz-suport, estur de ntrire backing electrode contra-electrod (i la sudur) backing flange (OM) flan de susinere backing frame (cstr, mas) cadru suport backing memory / storage / store (c) memorie suplimentar; alimentator auxiliar / de rezerv backing metal (T) aliaj de turnat pe spate, metal de dublare, material pentru suport de cuzinei turnai backing-off (OM) nurubare; (met) ndeprtare (i a aliajului moale din lagr); detalonare backing-off clearance (mas-un) detalonare prin rectificare backing-off current curent compensator backing-off device (mas-un) dispozitiv de detalonat backing-off lathe (mas-un) strung de detalonat backing-out punch perforator cu coad backing pass executare prealabil a custurii pe dosul mbinrii, sudare prealabil rdcinii backing plate plac intermediar / de presiune (la pre-); plac de baz / de fixare la matri; (el) plac de sprijin la acumulator, contraplac; (hidr, OM) manet de piele, garnitur (plat) backing pump prima pomp de vid (legat la atmosfer, ntr-un montaj cu dou pompe) backing ring (OM) inel interior / de adaos / pentru a ntri sudura la evi backing roll (OM) rol / val / cilindru de susinere backing run sudur de adaos (aplicat n sens invers primei suduri), retrosudur backing strip plac / eclis (din material neinflamabil) pentru mrirea calitii sudurii backing-up (met) turnare a aliajului pe spatele piesei, ntrirea (de obicei prin turnare / placare) a unei piese din material mai moale (i la lagre) backing-up screw (OM, mas-un) urub opritor backing welding electrode contra-electrod de sudur back interest (ec) dobnd neachitat / n restan back-kick (TH) ntoarcere / descrcare invers, lovire la ntoarcere; rateu backlash (TH) mers n gol, joc, curs moart, alunecare, patinare, rost de dilataie backlash of the control joc al comenzilor backlash on pitch circle (OM) joc la / ntre flancuri (pe cercul de divizare) backlog restan; rezerv, rmi, rest backlog of orders portofoliu de comenzi back mill table (met) cale invers cu role (plasat sub cilindrul de laminare) back motion (met) micare n sens invers; (nav, mas-un) micare napoi back-moving spring (OM) arc de rapel / de ntoarcere back nut (OM) contrapiuli back of arch (cstr) extrados (al arcului) back of blade (mas-un, ind chim) extrados al paletei / lamei / tiului back of seat rezemtor de spate; (OM) suprafaa de aezare a scaunului (supapei)

back of weld dos al custurii de sudur, suprafa exterioar a rdcinii sudurii back off a deuruba; (mas-un) a detalona back panel wiring (el) cablaj pe spatele unui panou back payment (ec) restan back-pedaling brake frn de biciclet, cu torpedo back pin (OM, mas-un) tift de blocare (i la discul divizor) back plane vedere din spate back plate (mas-un) disc al mandrinei back play mers n gol / napoi back poppet (mas-un) ppu mobil backpost (nav) etambou (i al crmei) back pouring (met) turnare a lingotierelor (pn la maselot) back pressure (TH, hidr) contrapresiune, recul, presiune invers / dinamic back-pressure gauge (metr) manometru de aspiraie back-pressure regulation valve (hidr) supap de reglare a contrapresiunii back-pressure regulator regulator al presiunii de aspiraie back-pressure turbine turbin cu contrapresiune back-pressure valve (OM, hidr) clapet de reinere, supap / ventil de reinere back pull (met) trefilare n sens invers back rabbet (nav) margine exterioar a baturei back rake (mas-un) unghi de angajare / de ascuire back reaction reacie invers / reversibil / de recombinare back rest travers de spate; (mas-un) lunet mobil; speteaz, sptar back ring (OM) inel de fund / de rechemare / de rapel back reflection (fiz) radiaie invers / reflectat, reflexie back roller (met) cilindru alimentator back running mers napoi backshaft (OM) travers / arbore de / din spate back shift schimb de dup-amiaz back side (TH) latur din spate, revers; pagin cu so, verso back slope (mas-un) unghi de nclinare al tiului principal (la scule achietoare) back-slope angle (of cutting tool) unghi de detalonare (la scule achietoare) backspace () (c) tast de tergere a caracterului din stnga cursorului back-spacer key clap / buton de rspuns backstay (auto) tirant, cablu de ancoraj; cal / bloc de sprijin; reazem de pant; piedic la roat backstay rope cablu portant / de ancorare back steam (termo) contra-abur, abur de contrapresiune back-step pass rnd depus la sudare, n pas de pelerin back-step welding sudare n pas de pelerin back stop (mas-un, met) prag, limitator de curs back stroke mers / curs napoi, recul, contralovitur, reaciune back tension bridle (met) dispozitiv pentru ntinderea benzii (la laminoare) back to back (OM) spate n spate, montaj n O la rulmeni back tool-holder slide (mas-un) sanie port-scul pe spate back twist (mec) contratorsiune; rotire n sens invers, moment contrar de rotire backup (TH) pies de schimb back-up (met, T) a turna un aliaj pe spate; a tipri pe verso back-up block bloc de umplutur, suport (metalic) backup copy (inf, c) copie (de rezerv) a unui fiier back-up equipment echipament de rezerv back-up movement micare de recul back-up protection protecie de rezerv back-up roll (met) cilindru de presiune sau de susinere (la laminor)

back-up safety device aparat / mecanism / dispozitiv auxiliar de siguran backup seal (OM) etanare exterioar, auxiliar (a unui rezervor) (montat pe partea uscat) back-up valve (hidr) ventil / supap de siguran (la partea de nalt presiune) backward napoiat; retrograd; n sens nvers; napoi backward-and-forward bending test prob / ncercare de ndoire alternativ backward-and-forward motion / movement micare de du-te-vino / alternativ backward-bladed fan ventilator cu aripile curbate napoi backward creep / slip (met) ntrziere de faz la laminare (ntre viteza metalului i cea a cilindrului) backward curved impeller (alim, ind chim) rotor cu palete curbate napoi backward dumping cu descrcare n spate backward eccentric excentric cu mersul napoi backward flow contracurent backwardly inclined centrifugal machi-ne centrifug cu aripile nclinate napoi backward movement micare de recul backward offset tool (mas-un) cuit cotit napoi backward push (mec) reaciune, reacie; (TH) contralovitur backward recovery time timp de ntrziere a blocrii backward running mers napoi backward stop dog (mas-un) limitator pentru schimbarea sensului de micare a mesei backward welding sudare napoi / spre dreapta backwash splare n contracurent backwash effect efect de decalaj (i economic) backwater (nav) siaj; remuu; refulare backwater curve (nav) curb de remuu ascendent backwater envelope curve nfurtoare a curbelor de remuu backwater pump pomp pentru ap de recirculaie back weld custur de completare (la rdcin) / pe spatele rostului back welding (aciunea de) sudare (i de completare) la rdcin back-wheel brake (auto) frn pe roile din spate bacteria bed biofiltru, pat bacterian, filtru biologic bactericide bactericid, agent de ucidere a bacteriilor bad ru; nefavorabil; alterat, putred; periculos; defect bad debts reserve (ec) rezerve pentru creane nerecuperabile badge document de identitate codificat, semn distinctiv bad husbandry (ec) administrare incompetent, risip bad reinforcement angle (OM) defect de racordare (i la sudare) baffle (TH, OM) ecran, deflector, prag, ican, taler; (c) plac / ecran de refle-xie, plac (i perforat) de regularizare a curgerii; (TH) a filtra, a trangula baffle blanket (fiz, metr) ecran absor-bant de sunet, membran absorbant baffle board perete despritor, ecran deflector baffle chamber camer / recipient cu icane baffle cloth prelat de pnz (i la platforma unui autocamion) baffle collar (OM) inel opritor / de reinere baffle column (alim, ind chim) coloan cu icane baffle column mixer (alim, ind chim) coloan de amestecare cu icane baffle deflector (OM) ecran deflector baffle-nozzle amplifier amplificator pneumatic (cu ajutaj) baffle pan (OM) deflector, ican, taler

baffle piston (OM) piston cu deflector baffle plate (TH) deflector; (OM) perete al labirintului de etanare, plac de deviaie, plac mobil pentru reducerea volumului de trecere printr-un tub, taler, ican, ecran de deviere baffle-plate column mixer amestector tip coloan, cu icane baffle-plate furnace (met, termo) focar cu icane baffler (auto, hidr) deflector, regulator al circulaiei de ulei, tob de eapament, regulator de debit baffle separation separare n aparate cu icane baffle-type collector colector de praf cu icane (n instalaie de gaze) baffle washer scrubber / spltor cu icane bag sac, pung; a ambala n saci / pungi bag dust filter filtru de praf cu sac(i) bag filter / hose filtru de praf, cu saci bag filtering / filtration separare / filtrare cu saci bagged goods marf n saci bagging ncrcare / ambalare n saci, ambalaj (saci), estur pentru saci / ambalaje bagging machine main de ambalat n saci bagging-up machine pres de formare a anvelopelor bag house / room camer de filtru (cu sac) bag house fume praf din gazele de ardere, depus pe / n filtru cu saci bag-making machine main de confecionat saci / pungi bag mould matri cu sac de cauciuc bag moulding formare cu sac de cauciuc bag-packing machine main de ambalat n saci bag scraper mecanism de curare a filtrului cu saci bag sealing machine main de nchis pungi bag-type collector filtru / colector cu sac bail (cstr) colier; (ec) garanie, zlog; (OM) mner, toart, ureche, bucl bailing wire srm lcuit bail out a excava, a evacua (i fluide) bainite (met) bainit bainitizing wire (met) srm cu structur bainitic bake (met, ind chim, alim) a arde, a prji, a coace, a calcina, a etuva, a sinteriza, a usca bake on a se lipi, a se prinde prin ardere bake out a coace (i pine) baked carbon electrod de crbune baked core (met) miez uscat (la turnare) baked permeability (met) permeabilitate n stare uscat (la turnare, dup sinterizare) baked strength (met) rezisten n stare uscat (a formei) bakelite (plast, el) bachelit baker (alim) brutrie, fabric de pine, usctor, cuptor de uscare bakery hop-yeast (alim) drojdie de panificaie bakery products (alim) produse de panificaie bakery yeast (alim) drojdie de panificaie baking (alim, ind chim) coacere, uscare, calcinare (mai rar) baking anchor (met) ancor pentru model de turnare (necesar la uscare); (nav) ancor de napoi / de spate baking apparatus (alim, ind chim) aparatur de ardere / de coacere (i de laborator) baking coal (met) crbune cocsificabil / aglomerat baking coating acoperire cu uscare n cuptor (i pentru vopsea)baking loss pierdere la copt / la ardere / la uscare baking of resin ntrire (i termic) a rinii baking of varnish uscare a lacului n cuptor baking oven cuptor / camer de uscare / de coacere, usctorie baking powder (alim) praf de copt

baking process (alim, met) proces de tratare termic / uscare / coacere baking soda (alim) bicarbonat de sodiu baking together during burning lipire la ardere balance (TH) balan, cntar, echilibru, contragreutate; (el) circuit de echilibra-re; (ec) bilan, balan, rest, sold; (TH) a (se) echilibra, a balansa, a egaliza, a compensa, a cntri balance arm (OM, metr) bra al balanei / al balansierului balance attenuation (autom) atenuare de echilibrare / de compensare balance beam prghie (articulat la mijloc), balansier compensator, bra de balan balance blade (OM, metr) cuit (ca) de balan, lagr ascuit balance-blast cupola (met) cubilou cu aer condiionat / controlat, cubilou cu atmosfer controlat balance bridge circuit (el) circuit n punte echilibrat balance bridge (met) pod basculant balance check controlul reglajului zero balance cock consol a balanei balanced (TH) echilibrat, compensat, nivelat, aplanat, ponderat balanced-blast cupola (met) cubilou cu vnt echilibrat balanced block brake (OM) frn echilibrat / compensat (i cu saboi) balanced brake frn echilibrat balanced crane (mas) macara cu contragreutate balanced crank (OM) manivel echilibrat balanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat balanced error eroare echilibrat balanced feeder (el) linie de alimentare bifilar balanced filter filtru compensator (i n fotografiere) balanced forces (mec) fore echilibrate balanced guard (met) ghidaj suspendat (la laminoare) balanced method (metr) metod de compensare, metod de zero balanced mixer amestector echilibrat balanced peel (alim, met) bra de dozat / de arjat (i cu dispozitiv de echilibrare) balanced pressure blowpipe (met) suflai fr injector, cu presiuni egale (ale gazelor); (hidr) conduct pentru echilibrarea (supra)presiunii balanced pressure principle (mec) principiul presiunilor egale balanced pressure regulator supap de egalizare a presiunii gazelor balanced reaction (chim, met) reacie de echilibru / reversibil balanced rudder (nav) crm compensat / echilibrat balanced running (TH) mers uniform / echilibrat balanced sample (mat) selecie ponderat balanced state (mec, met, termo) stare de echilibru balanced steel (met) oel semi-calmat balanced to ground / (with respect) to earth raportat la sol / la pmnt; (el) echilibrat fa de pmnt (mas) balanced twist torsiune echilibrat balance due (ec) sold debitor; datorat echilibrrii / echilibrului balance gate (OM) nchiztor / dispozitiv de nchidere cu contragreutate (i la maini-unelte) balance gear (OM) transmisie diferenial, diferenial balance indicator (metr) indicator de zero / de echilibru / de compensare balance in hand (ec) sold creditor balance lever prghie de echilibrare, balansier balance load (metr, mec) ncrcare la echilibru, sarcin de echilibrare balance meter (metr) balan, aparat de / cu zero

balance method (autom, metr) metoda a punctului de zero balance needle (metr) ac indicator al balanei balance of accounts (ec) bilan de decontare balance of heat (termo) bilan termic balance sheeet of materials (TH, ec) bi-lan de materiale (n producie, la reparaii) balance out a echilibra, a balansa, a neu-traliza, a cntri, a egaliza, a compensa balance pan co / platan de balan balance point indicator (metr) indicator de poziie de echilibru balancer (mas) balansier, egalizator, stabilizator, dispozitiv de echilibrare balancer booster regulator / amplificator de compensare / de corecie balance rope funie de echilibrare, contracablu, cablu de compensare balance screw (metr, OM) urub de echilibrare balance-sheet (ec) bilan balance-sheet item (ec) post / articol de bilan balance spring (OM, metr) arc spiral, dinamometru cu arc balance staff (OM) ax de balansier balance tab suprafa de balansare / de compensare balance tank (alim, hidr) rezervor de echilibru / de egalizare balance weight (met, OM) contragreutate balance wheel volant (i de motor) balance with dial (metr) balan cu cadran balancing balansare, echilibrare, compensare, simetrizare, neutralizare balancing apparatus (metr) aparat de zero balancing battery (el) baterie de echilibrare balancing chamber camer de echilibrare / de compensare balancing coil (el) divizor de tensiune (cu spire) balancing equipment echipament de echilibrare (i a rotorilor) balancing fault defect / greeal de echilibrare / de compensare balancing indicator (metr) indicator de echilibru / de compensare balancing lever balansier compensator balancing machine main de echili-brare (a lagrelor, a rotorilor, etc.) balancing matching (el) echilibrare balancing method metod de compensare / de egalare balancing of the masses (mec) echilibru de mase, compensare a maselor balancing piston (in steam turbine) (termo) piston de echilibrare (la turbine cu abur) balancing reservoir (hidr, alim) rezervor de compensare balancing ring (TH) inel de manevr balancing speed vitez de regim / de echilibru balancing surface suprafa de compensare balancing tester aparat de ncercare / de testare a echilibrrii, aparat de echilibrat prin ncercri bald tyre anvelop cu band de rulare uzat bale balot; marf; fascicul; grup; mnunchi; a face pachete (baloturi) , a mpacheta; (met) a bricheta pan baled scrap (met) deeuri metalice (i fier vechi) n pachet / n balot bale-out furnace (met) cuptor fix bale store magazie de baloturi bale ties (met) srm de mpachetare / de ambalare, legturi de ambalare baling ambalare n pachete / baloturi, mpachetare, ambalaj, balot baling band / loop (met) (plat)band (de oel) de mpachetat

baling machine / press (met, alim) mai-n / pres de mpachetat (semifabricate, pachete, etc.) baling wire srm de mpachetat balk piedic; (mec) lonjeron, grind lon-gitudinal; a (se) mpiedica, a (se) opri ball bil, minge, sfer; (OM) rulment, bil, flotor; glob, ghem; a se aglomera, a forma sfere ball-and-line float flotor compus / de adncime ball-and-roller bearing (OM) rulment combinat cu bile i role ball-and-socket (OM) fus / cuzinet sferic, articulaie sferic ball-and-socket gear control / shifting (auto) manet de viteze, cu cap sferic / cu articulaie sferic ball-and-socket joint / hinge (OM) articulaie sferic / cu nuc ballast lest, balast; pietri; a lesta, a balasta ballast dragger (nav) aland de drag ballast pigs (mas) blocuri de font folosite ca balast ballast trip (nav) cltorie cu / n balast ball attachment (metr) vrf / capt sferic de msurare, capt sferic (eventual deta-abil), bil prins n tija palpatoru-lui sau identorului ball bearing (OM) rulment cu bile ball-bearing (-bracket) drop hanger (OM) lagr oscilant (cu rulmeni cu suprafa exterioar sferic), suspendat n consol ball-bearing extractor / puller (OM) extractor de rulmeni (prin tragere sau mpingere) ball-bearing grease (OM, T) unsoare pentru rulmeni ball-bearing lead screw (OM, mas-un) urub conductor cu bile ball-bearing race / ring (OM) inel de rulare / de rulment ball-bearing spindle (OM) fus / arbore pe rulmeni ball-bearing steel (met, OM) oel de rulmeni ball-bearing torque test of greases (T) determinare a calitii unsorii de rulmeni prin msurarea cuplului motor ball-bearing wallbracket hanger (OM) lagr oscilant cu bile, n consol ball burnishing (TH) superfinisarea bilelor ball cage (OM) colivie a rulmentului (cu bile) ball cock (OM) robinet cu bil ball check valve (OM) supap / opturator / robinet cu bil ball clay argil pentru olrit, argil pentru tuburi ball closure (OM) opturator cu bil ball condenser (termo) refrigerent / condensator cu bule ball crusher moar cu bile ball cup (OM, T) cuzinet / loca / lagr sferic ball cutter (mas-un) frez sferic ball end (OM) cap / fus / pivot sferic ball-ended mill (mas-un) frez-deget cu cap sferic ball-ended pin (OM) fus / tift cu cap semisferic ball float (auto) flotor sferic ball float (steam) trap oal de condensare cu plutitor ball-forming rest (mas-un) sanie port-cuit pentru prelucrarea suprafeelor sferice ball-forming test test de duritate cu bil / Brinell ball gate (met) rsufltoare circular ball gauge (metr) calibru cu bile ball-gauge cock (OM) robinet cu bil ball governor (hidr) regulator cu bil / bile ball groove (OM) cale de rulare (la rulmeni cu bile) ball handle mner sferic ball hardness duritate Brinell ball-hardness number valoare a duritii Brinell ball-hardness test ncercare de duritate Brinell ball head (OM) cap sferic

ball-headed bolt (OM) urub / bol cu cap semisferic / semirotund ball holder (OM) colivie a rulmentului cu bile ball-impact hardness tester (met) aparat Shore pentru determinarea duritii sclereoscopice ball impression urm a bilei, amprent la msurarea duritii Brinell, calot imprimat ball-impression test (met) ncercare Brinell pentru determinarea duritii ball-indentation test (met) ncercare Brinell pentru determinarea duritii ball indentation test ncercare Brinell (cu bil) balling formare de bulgri, aglutinare; (chim, fiz) coalescen balling furnace (met) cuptor cu reverberaie balling machine main de prelucrat bile de rulment balling press pres de brichetat ball iron (met) fier pudlat ball joint (OM) articulaie sferic, racord / cuplaj tip nuc / bil / rotul ball journal (OM) fus sferic ball lead screw (OM, mas-un) urub conductor cu bile ball lever (OM) levier cu mner sferic ball-like similar cu o bil, sferoidal, n form de bil ball mill (mas) moar cu bile ball mill pulverizer moar cu bile pentru mcinare fin ball milling mcinare n moar cu bile ball nut (OM) piuli cu cap sferic balloon balon balloon flask balon de sticl balloon tyre (auto) anvelop balon, pneu de joas presiune ball packing (met) umplutur cu /de bile; (plast) presarea bilelor / granulelor ball-pane iron (met) fier / semifabricat lat ball-peen hammer ciocan cu cap sferic ball pin (OM, hidr) ac cu cap sferic (la ventile, supape) ball plug gauge calibru tampon sferic ball plug valve (OM, hidr) robinet / supa-p / ventil cu obturator sferic / cu bil ball point (OM, metr) vrf bombat / sferic ball point set screw (OM) urub de reglare cu vrf bombat / sferic ball press (met) ciocan de forjat lupe ball-pressure (met) presiunea exercitat de bil (la teste Brinell) ball-pressure hardness ncercare Brinell, cu bil ball race (OM) colivie a rulmentului, cale de rulare a bilelor (la rulmeni), inel de rulment cu bile ball race (thrust) (OM) aib / cale de rulare la rulmeni axiali cu bile ball race of bearing (OM) inel de rulare (i la rulmeni) ball reamer (mas-un) alezor sferic ball regulator (OM) regulator cu bile (n special la acionri hidro-pneumatice) ball retainer (OM) colivie de rulment ball retainer ring (OM) colivie inelar a rulmentului ball retaining valve (OM) supap de reinere cu bil ball screw (OM) urub cu bile ball seat (OM) scaun sferic (la supape, robinete); (metr) reazemul bilei ball seat coupling (OM, hidr, metr) arti-culaie cu bil intermediar, cuplare cu racord cu bile / bil (pe o suprafa plan sau conic), racord cu bile / bil ball-shaped de form sferic, sferic ball sizing (mas-un) finisare a bilelor la o dimensiune dat ball slide (OM, mas-un) ghidaj cu bile, sanie cu bile

ball socket (OM, metr) contra-pies / suport / suprafa de aezare / suport pentru bila unei supape / unui robinet, cuzinet pentru fus sferic ball steel (met) oel de rulmeni ball-step / ball-thrust bearing (OM) rulment axial cu bile ball structure (met) structur globular / globoidal / sferic ball stud (OM) bol cu bil (i la articulaii de tip cardanic) ball test (met, metr) ncercare a duritii, test de clire ball tester sclereoscop, dispozitiv de testare a duritii cu bil ball-thrust hardness duritate Brinell ball-turning lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea capetelor sferice ball-up manonare ball valve (OM) supap / obturator / robinet sferic() ball viscometer / viscometer (metr) vscozimetru cu bil balustrade balustrad, parapet banana pin / plug (el) fi banan Banbury mixer (ind chim) amestector (i de cauciuc) cu dou axe ce se rotesc n sens contrar band banderol; band; ching; fie; brar; sfoar de legat; platband bandage pansament, fa, bandaj (i de roat de rulare) bandage crown (cf, met) coroana bandajului roii bandage rib (cf, met) talon de bandaj band between cut-off points (OM) distana dintre guri band brake (OM) frn cu band / cu panglic band broadening (fiz, metr) lrgire / etalare / ntindere a benzii band carrier transportor cu band band charging device dispozitiv de ncrcare cu band band coagulation (alim) coagulare pe band band conveyer transportor cu band band coupling (OM) cuplaj cu benzi / cu band elastic (i metalic) band drier (alim) usctor cu band band drive (OM) antrenare / transmisie cu band (metalic sau nemetalic) banded (fiz, T) stratiform, n benzi, n straturi, stratificat banded absorbtion absorbie n band / preferenial pe un anumit interval banded arrangement / structure (met) structur lamelar / n benzi (i la compozite) band edge (in spectral analysis) (fiz) cap de band (n analiza spectral) band edge muchie / margine de band (la semifabricate, n transport, n fizic) band elevator elevator cu band band expansion clutch (OM) ambreiaj cu benzi band feeder (mas-un, alim) alimentator cu band band head (fiz, OM) cap de band band heater (for extruder) element de nclzire inelar (la dispozitive de extrudare) banding (met) formare a structurii lamelare / n straturi succesive, care se prezint n benzi / stratificat banding steel (met) oel pentru bandaje (de roi de rulare), oel-band (de legat) band iron ferstru-panglic; (met) fier-balot band-knife splitting machine main de pltuit / de tiat cu cuit-band band limiting (fiz) limitare a benzii (spectrale, audio, etc.) band magnet lam magnetizat band marking band cu semne pentru a contoriza lungimi (i la conductoare) band of frequency (mec, fiz) band / interval / gam de frecven

band-pass band de trecere (ntr-o hal), distan ntre guri band pillar (cstr) stlp fretat band ply primul strat de reea de cord (i la compozite) band pulley (OM) roat de curea (lat) / pentru band band ring (OM) band / panglic nchi-s, inel aplatizat / format din band band rope (met) cablu lat de oel bands rnduri, iruri, linii; benzi (la microstructuri, la compozite) band saw (mas-un) ferstru tip band band-saw file pil pentru ferstru band-saw steel (met) oel pentru benzi de ferstru band spring sfoar de legat band steel (met) oel-band, platband de oel band switching (fiz) comutare de scri / de benzi band turning (mas-un) retezare de inele band tyre (auto) bandaj plin de cauciuc bandwidth (fiz, metr) lrgime de band bang the market (ec) a provoca o scdere a preurilor / a cursului bang-bang servo regulator / servomecanism tot sau nimic banister (cstr) coloan, stlp / baston al balustradei / al parapetului banjo (OM) cutie, carter banjo axle (auto) osie-banjo (puntea din spate presat, din 2 buci de tabl i sudate) banjo lubrication (OM, T) ungere centrifug, ungere prin tub radial bank mal, dig, rm; (TH) baterie, grup de maini, cale de rulare; taluz (de cale ferat); (ec) banc; rnd de evideniat (n text); (met) prenclzitor )la cuptor Siemmens-Martin), a frna mersul unui furnal, a bttori (la forme de turnare) bank chain (OM) lan articulat bank / banking charges (ec) speze bancare bank commission (ec) comision bancar banked blast furnace (met) furnal oprit (din mers) banked together montat n paralel, grup de ... bank(ed) winding nfurare n serie / cu prize multiple banking engine (cf, met) locomotiv mpingtoare; motor de mers n gol (rar) / de oprire banking file (mas-un) pil triunghiular cu vrf teit banking loss (met, termo) pierdere de cldur la mers n gol banking period of a furnace (met) oprire de durat la furnal banking pin (OM) tift opritor / de limitare banking screw (OM) urub de oprire banking support (ec) sprijin / suport bancar, intervenie bancar (pentru stabilizarea preurilor) banking syndicate (ec) consoriu bancar bank note (BN, B /N) (ec) bancnot, hrtie-moned bank of boilers (termo) baterie de cazane bank of cake-ovens (met) baterie de cocsificare bank of capacitors (ind chim, alim) baterie de condensatoare bank of coils (ind chim, alim) baterie / grup de serpentine bank of contacts (el) panou de contacte, cmp de selecie bank of deposit (ec) banc de depuneri bank of keys (c) claviatur, tastatur bank of lamps (el) panou cu lmpi de semnalizare bank of machines grup de maini bank of ovens (met) baterie de cuptoare bank of tubes (met, termo) fascicul de evi, fascicul tubular bank pass distan ntre cilindrii de alimentare bank rate (ec) scont oficial bankruptcy (ec) bancrut, faliment banks (met) perei laterali (la cuptoare) banksman bancher

bar rang, baret, travers, bloc, manet, prag, bar, obstacol, tij, drug; (mat) diagram sub form de coloane; (met) (semifabricat) laminat (cu profil plin sau fasonat), lingou; (metr) bar, lamel, epruvet tip bar; (TH) a nchide (cu gratii), a zvor, a bara, a opri, a exclude, a interzice barb (met) bavur, crlig barbed nail (OM) cui cu tij striat barbed needle ac cu crlig barbed stud (OM) bol cu epi, obinut prin imprimare, pentru fixarea maselor plastice barbed wire (met) srm ghimpat barbed wire machine (met) main de produs srm ghimpat bar bending machine (met) main de ndoit bare / evi barbotage (OM, T) barbotare, barbotaj; agitare / amestecare (a unui lichid) datorit micrii unor piese (i pentru a realiza ungerea) bar capacity (mas-un) diametrul maxim al barei de prelucrat (care trece prin axul principal al strungului) bar code (ec) cod n bare, ataat unui produs pentru identificare bar copper (met) cupru n bar bar cutting machine / shears (met) main / foarfece de tiat bare / evi bar drawing banch (met) banc de tras bare bare gol; simplu; neacoperit; fr nveli; a descoperi; (met) a coji (semifabrica-te) (mai rar) bare cable (el) cablu neizolat bare duck belt (OM) curea de transmisie cu strat textil exterior bare electrode electrod nenvelit (la sudur) bar feed (mas-un) avans al barei de prelucrat barefooted netubat bare pipe (OM) eav fr filet bare shaft (OM) ax de fixare, fr filet bare welding sudare cu electrod-bar bare welding rod electrod nenvelit (de sudur) bare wire electrode / rod electrod tip bar / vergea bare wiring (el) cuplaj cu fir neizolat / blanc bargain (ec) tranzacie, convenie, nelegere, ctig bargain by job / lump (ec) acord global bargain prices (ec) preuri de sold bargain sale (ec) vnzri de solduri, sold, vnzare avantajoas bargaining (ec) tocmeal, negociere, tratative barge (nav) barj, barc, lep, aland barge carrier nav port-alande barge tank (nav) (tanc) petrolier bar grate grtar cu zbrele bar grizzly (cstr) grtar bar heating furnace (met) cuptor de nclzit platine (semifabricate tip bare) baric step (TH) treapt baric / de presiune bar iron rolling train (met) laminor pregtitor pentru profile barium (chim) bariu (Ba) barium-base gease (T) unsoare pe baz de bariu bark (nav) barc mare, aland; a coji lemn bar keel (nav) chil masiv bark chopper / crusher / cutter scul de achiat, dispozitiv de cioplit (i lemn) bark dryer (alim) usctor de coji bark peeling / stripping machine agregat / main de cojit, cojitoare barked prop (cstr) stlp cojit (de lemn) barked timber / wood lemn / butean cojit

barker (machine) main de cojit (lemn i semifabricate metalice) barking cojire (a lemnului sau a unui semifabricat metalic) barking drum (alim) tambur de cojire, cojitor cu tambur barking machine main de cojit (lemn sau semifabricate metalice) bark peeling / stripping machine (alim) agregat / main de cojit, cojitoare; (met) main pentru stripare / cojire bar lathe (mas-un) strung pentru piese confecionate din bare barley (alim) orz; (met) antracit (2,5...6 mm) barley malt (alim) mal de orz bar-linear shrinkage (met, plast) contracie liniar bar link (OM, mas-un) culis cu prghie oscilant, za cu punte, culis cu dou tije barm (alim) drojdie de bere / de hamei bar mill (met) laminor pregtitor pentru profile laminate bar mould (met, plast) matri cu mai multe caviti (cilindrice), form de presare cilindric bar-moulding machine pres de prelucrat din bar (i spun) bar none nebarat, fr nici o bar bar of fraction (mat) linie de fracie bar of rectangular section tij / bar de seciune dreptunghiular bar of soap calup de spun bar of turn (lathe) tij de antrenare la strung barometer (gauge) (metr) barometru barometer height nlime / altitudine barometric barometer pressure presiune barometric barometer stock (ec) aciuni-barometru (la bursa de valori) barometric column (metr, hidr) coloan barometric / de mercur barometric pressure presiune barometric barometric tube tub barometric barometric vacuum vid barometric bar one cu excepia unuia sau uneia barotermograph barometru cu nregistrare bar pointing machine main de ascuit capete bar pressure presiune barometric barrack (cstr) barac barred prescris barred box (met) ram de formare cu nervuri de rigidizare barrel (OM) butoi, eav, butoia, tambur, tob, bobin, cap cilindric (la butoi, pomp, etc.), tambur de troliu, buc de lagr (i cu perei subiri), rezervor cilindric (mic, deschis); (met) tblia cilindrului de laminor; (metr) baril, 1baril = 163,65 litri (Marea Britanie), 1baril = 119 litri (SUA), 1baril = 159 litri (domeniu petrolier) barrel amalgamation (process) (met) proces de amalgamare n tob barrel arbor (OM) arbore al unui tambur barrel boiler (termo) cazan orizontal barrel bung (OM, alim) cep de butoi barrel casing (OM, termo) cu manta cilindric barrel cleaning machine main pentru curarea butoaielor / a recipientelor cilindrice barrel cooling (termo) rcire tubular barrel crankcase (auto) carter tubular / n form de tunel / nedemontabil barrel electroplating (met) depunere n tambur / pe suprafa cilindric barrel elevator elevator pentru butoaie barrel exhausting pump pomp de transvazare barrel file (mas-un) pil subire cu seciune dreptunghiular i vrf teit barrel filler instalaie de umplut butoaie

barrel filling machine instalaie / main de umplut butoaie barrel fine borer (mas-un) burghiu pentru evi de arme barrel hoist elevator / troliu pentru butoaie barrel hoop cerc de butoi barrel jacket (termo) cptueal / mbr-cminte a tubului, manta din eav barrel key (OM) cheie tubular barrel length (met) lungime a tbliei cilindrului de laminor barrel liner (OM) cptueal de butoi / de cilindru, de tambur barrelling umplere a butoaielor; (met) formare a tbliei cilindrilor de laminor barrel mixer amestector cu tambur barrel muzzle (OM, hidr) gura evii barrel-nut (OM) piuli-tambur barrel plating acoperire (i galvanic) n tobe / n butoi barrel of gun eav a armei barrel of micrometer (metr) manon gradat al micrometrului barrel of pump (OM, hidr) corp (cilindric) de pomp barrel of tail-stock (mas-un) buc a pinolei barrel ring (OM) inel de rulare barrel roll (met) tblie a cilindrului de laminare barrel rolling rostogolire a unui butoi / a unei piese cilindrice; (met) curare n tob (rotitoare) barrel shell (met, OM) manta de tambur barrel-shaped (OM) n form de butoi / de butoia barrel-shaped mixer (met) amestector / melanjor rotativ barrel-shaped roller (OM) rol butoi (i la rulmeni) barrel-shaped roller bearing (OM) rulment (oscilant) cu role butoi barrel-shaped mixer (alim, met) melanjor / amestector tip butoi, rotativ barrel support (OM, hidr) sprijin de eav barrel tumbling (met) curare n tob (rotativ) barrel-type converter (met) convertizor cilindric barrel-type crankcase (termo, OM) carter dintr-o singur pies / nedemontabil barrel-type pulley (OM) roat de curea, tip tambur barren steril; neproductiv; arid barren solution (met) soluie rezidual barricade baricad, obstacol, piedic barrier barier; baraj, barare; ngrdire; balustrad barrier diffusion difuziune prin barier / prin perete poros barring pornire (i la turbine) barring engine motor de pornire barring gear mecanism de demarare; (auto) mecanism pentru ntoarcerea volanului (la pornire) barring sets (OM) inel(e) de susinere bar rolling mill (met) laminor pentru bare bar screen ciur / grtar cu bare bar shears (met) foarfece pentru tierea barelor bar soap calup de spun bar solder (met) ciocan / vergea de lipit bar steadier (met) crapodina / lagrul barei-dorn (la laminor de evi bar steel (met) oel n bare (i semifabricat) bar stock (met) stoc de semifabricate rotunde / bare bar strip (met) semifabricat, agl bar support (mas-un) suport al barei (la strung automat sau revolver) bar tension (OM, mec) tensiune n bar bar-tension nut (OM) piuli de tensionat o bar barter (ec) troc barter back-to-back (ec) contract-cadru interschimb dup principiul compensrii valorice a mrfurilor barter economy economie de tip barter / de schimb / de troc

bar tin (met) staniu n bar bar turning (peeling) plant (met) utilaj pentru cojire prin rotirea barelor bar voltage (el) tensiune ntre lamele bar welding sudare cu electrod-bar bar work (mas-un) prelucrare a unui semifabricat bar barycentre (mec) centru de greutate, centru de mas, baricentru barycentric(al) co-ordinates (mec) coordonate baricentrice (n raport cu centrul de greutate) barye (metr) bar basal cleavage (met) clivaj principal basal mass mas / substan / material de baz basal plane (mas-un) suprafa de sprijin / de baz / de bazare basalt basalt basalt melting furnace cuptor de topit bazalt bascule (OM) pies basculant; bascul (i n metrologie) base (TH) baz, suport, postament, pat, talp, sol, teren, fundament, soclu, temelie, fundaie base address (c) adres de baz / de referin base angle unghi de (la) baz / adiacent la baz base bearing (OM) lagr / cuzinet palier; lagr principal baseboard (cstr) scndur de podea, platform base bullion (met) metal nerafinat base bushing (OM) buc interioar base circle (OM) cerc de baz (i la roi dinate) base course (cstr) strat de legtur base data date de baz / principale base electrode (el) electrod-baz base exchanger (chim) schimbtor de ioni base iron (met) font iniial / de baz base lacquer coat lac de grund base language (c) limbaj de baz base (lead) bullion (met) plumb impur (nerafinat) base length lungime de baz base level (mas-un, OM) nivel de baz / de referin base line (mec) linie de baz / de referin, linie neutr base load of production sarcin de baz (i n producie) base machine main de baz; (c) echipa-mente care execut instruciunile-main base material (TH) material de baz (la un compozit / aliaj), materie prim base measuring (metr) msurare de baz / de referin / important basement fundament, temelie, soclu, subsol, demisol, pivni base metal (met) metal de baz, component de baz al aliajului base mix amestec de baz base molding tipar, matri, form de baz base of frame (mec, cstr) baza cadrului / schelei / batiului base of hearth (met) vatr a cuptorului base of nozzle alezaj / orificiu al ajutajului base of structure (cstr) fundaie; (met) structur de baz base of the girder talpa grinzii base plate (cstr, met) plac de pardoseal / de baz / de fundaie / de reazem, pies de fund, postament base-plate socket (OM, el) cuzinet / loca / suport plan base point punct de baz / de plecare base projection (OM) proiecie de baz / principal base rate / pay (ec) salariu de baz base ring inel de fundaie; (OM) cerc de baz (i la roi dinate conice) base saponification number (T) cifr de saponificare (la unsori) base shoe (cstr) plac de ancorare

base size mrime de baz / de referin; (met, mas-un) dimensiunea piesei brute base slab (cstr, met) plac de baz; (nav) postament base space spaiu de baz / de bazare base strength (chim) concentraie / putere a bazei base tin (met) aliaj pe baz de staniu base unit of measurement (metr) unitate de msur de baz base with pins soclu cu tifturi / cu piciorue basic de baz, fundamental; (chim) alcalin basic dynamic load rating (C /P) raport capacitate dinamic / portan (la rulmeni) basic Bessemer process (met) procedeu Bessemer, cu cptuual bazic, procedeu Thomas basic Bessemer steel (met) oel Bessemer bazic / Thomas basic Bessemer steel converter (met) convertizor Bessemer bazic basic Bessemer steel works / plant (met) oelrie Bessemer bazic / Thomas basic bottom (met) vatr bazic (la cuptoare) basic brick (met) crmid bazic basic capacity (chim) capacitate de baz, bazicitate basic cinder / clinker (met) zgur bazic basic concept concept de baz / fundamental basic converter (met) convertizor bazic / cu cptueal bazic basic converter process (met) procedeu n / cu convertizor bazic basic converter steel (met) oel de convertizor bazic, oel Thomas basic data date de baz / fundamentale basic diagram diagram de baz basic dynamic load (OM) capacitatea dinamic a rulmentului (notat cu C) basic dynamic rated load (C/P) capa-citate dinamic a rulmentului raportat la sarcina dinamic echivalent basic electric melting (met) topire electric (bazic) basic electrode furnace (met) cuptor electric i bazic basic electrode melting (met) procedeu de topire cu electrod n mediu bazic basic element (chim, met) element de baz basic flux (met) fondant / flux bazic basic form line linie de zero / de referin basic furnace (met) cuptor cu cptueal bazic basic hearth (met) vatr bazic basic hole (OM) alezaj unitar basic industry industrie grea basic ion (chim) cation basicity (chim) bazicitate basicity of slag (chim) bazicitate a zgurii basicity ratio (chim) indice de bazicitate basic level nivel de baz / de referin basic-lined Bessemer converter (met) convertizor bazic (Bessemer) basic lining (met) cptueal bazic basic load rating sarcin de baz, ncrcare nominal basic material material de baz (la un aliaj / compozit), materii prime basic member (OM) pies unitar / elementar / de baz basic metal (met) metal de baz (i n aliaje) basic noise zgomot de baz basic number code (OM) simbolul de baz al rulmentului basic open-hearth furnace (met) cuptor bazic tip Martens basic open-hearth steel oel (elaborat n cuptor) Martens bazic basic operating system (BOS) (c) program utilitar de gestiune a programelor sistemului basic ore (met) minereu bazic

basic oxygen steel (met) oel de conver-tizor (sau LD), obinut cu insuflare de oxigen basic patent brevet de baz / iniial / de referin basic pig (iron) (met) font pentru conver-tizor Thomas / (n blocuri) de afinare basic programming support (BPS) (c) program de regrupare a programelor utilitare bassic process (met) procedeu bazic basic rack tooth profile (OM) profilul cremalierei de referin basic rack-type cutter (OM, mas-un) scul tip cremalier basic rated file durabilitatea de baz pentru rulmeni (L10=106 rotaii) basic refractories (met) materiale refractare bazice basic set baz basic shaft (OM) arbore unitar (pentru sistem de tolerane) basic size mrime / dimensiune de baz / nominal basic slag (met) zgur bazic basic slag grinding plant (met) instalaie / moar de mrunit zgur bazic basic static rated load (OM) sarcin static de baz pe un element de rulare (a rulmentului), notat de obicei C0 basic steel (met) oel (elaborat prin procedeu) bazic basic steelworks (met) oelrie cu convertizoare Thomas basic time timp de baz / de referin basic wage(s) (ec) salariu tarifar basin bazin, rezervor, vas; rad, doc portuar; lac de acumulare basis (ec) baz basis metal (met) metal de baz al unui aliaj basis of design (OM) ipotez / ipoteze de calcul / de proiectare, baze / principii de proiectare basis soap spun de baz basis vector vector de baz basket cup; co; (met) co al mainii de decapare; umbrel; sorb; lingur basket centrifuge (alim, OM) centrifug cu tambur perforat basket charge (met) ncrcare cu ben basket dryer (alim, ind chim) centrifug de stors, usctor cu tambur perforat basket strainer sorb al pompei bass notes (fiz) sunete joase / de frecven mic bast liber bastard cut(ing) (mas-un) dinare / achiere / pilire grosier / de degroare bat sist argilos; bttor, palet, meli batch (ec) partid, lot, grup, serie, set; (met) arj, grup, ncrcare, ncrctur, amestec, dozare, strat batch centrifuge centrifug cu funcionare discontinu batch charging (alim, met) alimentare / ncrcare discontinu / periodic (i la cuptoare) batch cooling / digesting fierbere discontinu batch digester fierbtor (cu ciclu) discontinuu batch dryer usctor discontinuu batcher dozator batch freezer (termo, alim) congelator cu intermiten / discontinuu / cu introducerea succesiv a arjelor batch grinding (cstr) mcinare discontinu / n arje batch-handle switch (el, mec) ntreruptor basculant batching dozare (i discontinu) batching device dispozitiv de dozare batching oil ulei de emulsionat batching roller (OM) aib / rol de nfurare batchmeter dozator batch mill amestector cu aciune discontinu batch mixer amestector cu acionare discontinu, tambur de amestecare

batch(-mix) plant instalaie de amestec discontinuu batch-off mill val / cilindru / moar de amestecare (i discontinuu) batch operation funcionare / operare discontinu sau n arje batch patenting (met) patentare prin imersiune batch process (fiz) proces intermitent; proces (tehnologic) intermitent, discontinuu, periodic batch production producie de serie mic, discontinu batch rectification rectificare discontinu batch sampling luare a probelor pe loturi batch(-type drying stove (alim, met) etuv / usctor cu ciclu periodic / discontinuu batch(-type heating) furnace (met) cuptor cu nclzire cu camer batch-type mixer amestector discontinuu batch wage(s) (ec) salariu n acord batchwise (autom) tratament discontinuu bate (met, ind chim) mordant; bai; soluie de decapat bath cad, baie, cuv, splare; a imersa, a spla bat handle switch (el) ntreruptor basculant bath carburizing (met) baie de cementare bath cyaniding (met) cianurare n baie bath cover-type furnace (met) cuptoare pentru rulouri, tip baie bath furnace (met) cuptor cu baie bath lubrication (T) ungere n baie bath nitriding (met) nitrurare n baie bath patenting (met) patentare (prin imersiune) n baie bath plate (met) plac a vetrei (de cuptor); plac de fund (ntr-o baie, rezervor, etc.) batten of body (auto) nervur / stinghie de caroserie batten plate (cstr) travers de legtur battening down (nav) nchidere a bocaportului battening iron (nav) in de bocaport batter nclinare, convexitate, ieitur, relief, pant; (alim) aluat nefermentat; (cstr) taluz, nclinare; (met) bombare / umflare / lrgire a cuvei cuptorului; a lovi, a izbi, a turti battering of a wall (cstr) ajustare la vertical battery (el) baterie; (met) baterie de cocs battery accumulator (el) acumulator battery carrying strap (auto) ching de transportat acumulatoare battery cell (el) element de baterie / de acumulator battery charging equipment echipament de ncrcat acumulatoare battery compound past de acumulatoare / de baterie battery-driven vehicle electromobil, (auto)vehicul electric / antrenat cu / de acumulatoare battery ignition (el) aprindere prin acumulator battery jack (el) conector de baterie, prghie de conectare a bateriei battery of boilers (termo) grup de cazane / de boilere battery of coke ovens (met) baterie de cuptoare de cocsificare battery of stills (alim, ind chim) baterie de cazane de distilare battery-powered instrument instrument acionat cu baterii battery shoe (cstr, OM) sabot de conca-sor; (el) contactor de baterie, papuc battery spot welding machine main de sudare prin puncte cu energie acumulat / cu baterie battery-terminal connection / clip clem de born de baterie / de acumulator battery vent valve ventil / buon de aerisire / de degazare a acumulatorului

Baudelot cooler rcitor (pn n apropie-rea punctului de nghe) prin irigaie / prin stropire / prin scurgere / prin ploaie bauxite (met) bauxit bay (cstr) travee, deschidere, arcad; (TH) secie, hal, sector; (OM) jug, platform, panou, ni, stativ, celul bayonet (OM) baionet, tift la mbinare n baionet bayonet base / cap (el) dulie / soclu (tip) baionet bayonet catch / clutch / coupling (OM) cuplare / asamblare tip baionet bayonet joint (OM, cstr) mbinare tip baionet bayonet union (OM) nchiztor tip baionet beached (nav) tras pe uscat bead (OM) talon, umr, guler, bordur; cordon de sudur, depunere prin sudur / de completare, ngroare (i prin su-dur); (met) pictur rece (defect de turnare); a flui, a fasona bead bend test ncercare la ndoire / la ncovoiere pe epruvete sudate bead blasting curare cu bile bead chafing desprindere a anvelopei de pe geant bead core miez /armtur metalic() (i de talon) bead cover nvelitoare de talon beaded edge muchie cu bordur / bordurat / fluit beaded flats (met) oel cu bulb plat beaded pearlite (met) perlit globular beader knife (mas-un) cuit de rabotat (i profilat) beading bordurare; ncrcarea / depune-rea unei custuri nguste de sudur, sudare fr oscilaii ale elctrodului beading die (met) tan de bordurat beading machine main de bordurat / de rsfrnt margini beading press main / pres de fluit beadless tyre (auto) cauciuc fr margine rsfrnt be a drug on the market (ec) a fi (un produs) nevandabil bead in welding sudur n solzi bead of tyre talon de anvelop bead over a bordura bead rotation (auto) rotaie a anvelopei n raport cu janta pe care este montat bead winding machine main de nivelat inele de talon bead wire extruder dispozitiv de extrudare / extruder pentru gumarea srmelor de talon be after (ec) a fi (un produs) nevandabil beak (nav) nas; (OM) tift, proeminen, cioc, dinte, corn, gur beak iron (met) nicoval de banc beaker cup (la transportoare); pahar de laborator beam (cstr) grind, ax, arbore, brn, travers profilat, in, raz, jug, stlp, lonjeron, ferm; (fiz) raz, fascicul de raze; (met) grind profilat; (nav) travers (osatur), travers, lime a navei; (OM) balansier beam and rail bender (met, mas-un) pres de ndoit bare i ine beam balance balan cu prghie beam blank (met) semifabricat (mai mult lung) pentru obinerea de profile beam cantilever (mec) consol a grinzii beam drill (mas-un) main de gurit, radial beam fixed at both ends (mec) grind ncastrat la ambele capete beam girder grind, bar, travers, brn beam head capt de grind beam knee (nav) guseu al traversei de punte beam-deflection test ncercare la ncovoiere (a unei grinzi) beam light (fiz) fascicul de raze beam mill (met) laminor de bare / semifabricate tip grinzi (i profilate) (cu seciune mic fa de lungime)

beam of light (fiz) fascicul de lumin / raze luminoase beam of ship (nav) grind de rezisten, coast beam packet (cstr) pachet de grinzi beam pivot (OM) fus al balansierului beam pump pomp de adncime, acionat cu balansier beam pumping pompaj de adncime beam rolling mill (met) laminor pentru / de profile beam rotating fatigue test ncercare la oboseal la ncovoiere rotativ beam scale (metr) balan simpl; (TH) bascul beam sea (nav) mare / valuri de travers beam steel (met) oel de grinzi / pentru construcii metalice beam support (cstr) grind de planeu; (nav) grind de punte beam valve supap cu lamel beam welding sudur cu radiaii bean duz, bob (de soia) bean-oil (alim) ulei de soia bean ore (met) limonit beans (alim) fasole (boabe); (met) crbune mrunt bear (met) urs (la cuptoare), bloc; a presa, a susine, a rezema bear axle (OM) osie purttoare / portant, ax purttor beard (OM) crlig bear down (nav) a se apropia bearer (cstr) subgrind, port-arnier, reazem, pies portant, purttor bearer bar (cstr) bar de suport bearer cheque (ec) cec la purttor bearer share aciune / titlu la purttor bearing (cstr) reazem; (OM) lagr, reazem, punct de rezemare / sprijinire, loca de lagr, cuzinet, palier, pivot, lagr de alunecare, apsare, care suport; (mat) direcie, sens, tendin bearing adjustment (OM, T) reglarea lagrului bearing alloy (T, met) aliaj / compoziie pentru lagre (de alunecare) bearing area (curve) (T) aria (curba) portant a profilului lagrului bearing arrangement (OM) aranjarea rulmenilor, tipul de montaj al rulmenilor bearing axle (OM) axa lagrului / cuzinetului bearing backing (OM, T) cuzinet / suport de lagr bearing ball (OM, metr) bil de rulment bearing beam / carrier (cstr, mec) grind de reazem bearing block (OM) postament / talp de lagr, piatrcuzinet bearing bore (OM, T) alezajul lagrului bearing boss (OM) bosaj de lagr bearing box (OM) lagr, cutie de unsoare, cuzinet bearing bracket (OM) suport al lagrului / scut, consol de lagr bearing brass (met, T) alam pentru cuzinei bearing bush (T, OM) buca lagrului, cuzinet bearing capacity (OM, T) capacitatea portant a lagrului bearing cast iron (met, T) font (turnat) pentru lagre bearing clearance (OM, T) joc n lagr bearing construction / design (OM) construcia / proiectul lagrului bearing cover (OM) capac de lagr bearing damage deteriorarea / defectarea rulmentului / lagrului bearing depth (OM, T) lime a lagrului bearing design (OM) proiectare, soluie, proiect (pentru lagr) bearing edge (mec) punct de ncastrare; (OM, T) muchia / marginea lagrului

bearing extractor (OM) dispozitiv pentru extragerea rulmentului / bucei bearing face suprafaa de lucru a lag-rului, suprafaa de sprijin / de aezare bearing fit (OM) ajustajul lagrului / rulmentului bearing force (OM, T) capacitate portant a lagrului, fora pe lagr bearing frame (met, cstr) cadru portant bearing grease (T) unsoare de rulment bearing hinge (OM) articulaie de reazem bearing internal clearance (OM) jocul intern al rulmentului bearing life (OM) durata de via a rulmentului; durabilitate bearing liner / lining (bushing) (OM, T) cuzinet / acoperirea (antifriciune) a lagrului bearing lining (met, T) acoperirea cuzinetului / lagrului (procedeu tehnologic dar i strat de cuzinet) bearing load (OM) sarcin pe lagr / pe rulment bearing load capacity (OM) capacitate dinamic a rulmentului (notat cu C) bearing lock (cstr, OM) consolidare / blocare / fixare a reazemelor / lagrelor bearing metal (met) aliaj pentru lagre bearing mounting location (point) (OM) localizarea (punctul, locul) de montare pentru rulmeni bearing neck (OM) guler de cuzinet, fus intermediar bearing needle (OM) ac de rulment bearing number (OM) simbolul rulmentului bearing numbering system (OM) siste-mul de codificare / simbolizare a rulmenilor bearing oil (T) ulei pentru lagre bearing packing (OM) etanarea / garnitura rulmentului / lagrului bearing pile (cstr) stlp portant bearing pivot (OM) pivot de rezemare bearing plate (cstr) plac de rezemare; (OM) port-cuzinet, scut, suport de lagr bearing power (OM, T) sarcina admisibil a unui lagr, portan bearing preload (OM) sarcin de pretensionare a rulmentului bearing pressure (OM, T) presiune pe lagr bearing property (OM, T) capacitate portant bearing puller / remover (OM) dispo-zitiv de demontare a rulmentului (prin mpingere sau scoatere) bearing pulley (OM) roat de trans-misie, rol de susinere (a curelei) bearing race (OM) cale de rulare (i la rulmeni) bearing reaction (OM) reaciune pe lagr / n reazem bearing rigidity (OM) rigiditatea lagrului bearing ring (OM) inel de fixare a rulmentului bearing roller (OM) rol de rulment (cilindric sau butoi) bearing seat / sleeve (OM) cuzinet (de lagr) bearing separator (OM) colivie a rulmentului bearing shell (OM) carcas / aprtoare a lagrului bearing size (OM) mrimea lagrului / rulmentului bearing speed (OM) viteza (turaia) lagrului / rulmentului bearing spring (OM) arc de suspensie / de tensionare a rulmentului; (met) ca-pr de lagr pentru cilindri de laminor bearings rated load capacity (OM) portana rulmentului, caracteristica unui element de rostogolire bearing strength (OM, T) capacitate portant a lagrului bearing support (OM) suport de lagr bearing surface (OM, T) suprafa portant / de reazem / de sprijin / de rulare / de ncrcare a lagrului

bearing temperature (T, OM) temperatura lagrului / rulmentului bearing test (T) ncercare a lagrului / a rulmentului bearing tolerance (OM) tolerana lagrului / rulmentului bearing value (OM) valoare portant / a sarcinii (dinamice sau statice) a unui rulment / lagr bearing with oil holes (OM) lagr / rulment cu guri de ungere bear market (ec) pia n scdere bear sale vnzare fr acoperire n marf beat lovire, lovitur, pulsaie, oc, izbitur; (el, fiz) interferen, btaie, pulsaie, oscilaie; (met) forjare, batere / ndesare a formei; (chim, alim) a agita, a mcina; a izgoni be at a dead end a fi n impas / la un punct mort / nfundat, a bate pasul pe loc (n munc, cercetare) beat down (cstr) a nfige / a bate (piloni) beaten aluminium (met) tabl de aluminiu beaten-staff tester (metr) aparat pentru msurarea gradului de mcinare beater (met) bttor-ndestor (la formare); (alim) ciocan de moar beater bar (alim, met) bara / axul btto-rului, bara de prindere a ciocnelului (la mori) beater chamber spaiu de frmiare al concasorului cu ciocane beater charging ncrcare a holendrului beater colloid mill moar coloidal acionnd prin lovire beater engine holendru beater mill moar cu ciocane / ciocnele beater roll tambur al holendrului beater-drum deflector deflector tip tob beat in (a nail) a bate (un cui) beating batere, mcinare beating under pressure mcinare sub presiune beating-up ndesare beat off (mec) a despri prin lovire beat out a ndrepta (prin lovire), a egaliza beat-up lever prghie de ridicare beaumontage chit be bad money (ec) a fi neproductiv / nerentabil (i despre o investiie) be behind a fi / a se plasa n urm (n producie, ntr-o competiie, pe pia) be behind the times a fi depit / nvechit, a nu fi actual be bellow somebody a fi subordonat ierarhic (cuiva) becket (nav) sbir, ochi be clapped out a fi complet defectat / scos din uz become coated (met) a se acoperi, a fi placat, a fi cptuit, a fi capitonat become darkner (TH) a se nchide la culoare (i despre lubrifiani, plastice) become effective a intra n vigoare, a opera, a avea efect / repercursiuni become perceptible a se vedea, a se simi, a se percepe become rusty (met) a rugini be consumed by fire a fi ars / consumat n foc bed (mas-un) batiu, suport fix; (met, ind chim) pat, pardoseal (cu diverse aco-periri, perforat sau nu, pentru stocare, rcire, etc.), strat, pat, cadru; caroserie, culcu, banc, temelie, fundament; depunere; a rezema, a sprijini, a culca (o pies mare), a fixa bed bearers ci de rulare (la maini de hrtie i poligrafice) bed box (mas-un) picior al patului / al postamentului bed charge (met) ncrctur oarb / de umplutur / fr minereu (la furnal) bed coke (met) cocs pentru pat / de aprindere, pat de cocs

bed covers (mas-un) plac pentru protec-ia ghidajelor patului (i la strung) bedded (met) stratificat, cu pat (de cocs) bed deflection sgeat de ncovoiere a patului / batiului (la maini-unelte) bed die (met) partea inferioar a matriei bedding executare a fundaiei, stratifi-care, strat; (met) pat (de cocs) bedding in layers (met) stratificare n straturi suprapuse bedding of engine in rubber cushions (auto) instalarea motorului pe tampoane de cauciuc bedding of pipes montare a evilor bed frame (cstr, mas-un) batiu, schelet, cadru-suport bed pig (met) form (din font) pentru turnare bed plate butuc, balast, plac de baz, postament, fundaie (la o main), cadru, soclu, talp bedway (mas-un) glisier / ghidaj a(l) patului / batiului bed with gap pat cotit, pat / batiu cu degajare beechwood lemn de fag beef (alim) carne de vit beef fat (alim) grsime de vit beehive coke oven (met) cuptor celular de cocs beekeeping apicultur be equal to a fi egal cu beer (alim) bere beer brewery (alim) fabric de bere beer filter (alim) filtru de bere beer still (alim) coloan pentru distilarea mustului (de bere) beer yeast (alim) drojdie de bere beerwort (alim) must de bere beeswax (alim) cear de albine beet sfecl de zahr beet chips pump (alim) pomp pentru tiei de sfecl beet sugar (alim) zahr de sfecl beetroot molasses distillery (alim) fabric de alcool din melas beet pulp (alim) borhot de sfecl beetroot shredding machine (alim) main de tiat sfecl beetroot spirit (alim) alcool din melas (de sfecl) be fool-proof a fi simplu de mnuit be frozen a fi ngheat be good money (ec) a fi rentabil / productiv beg the question a considera adevrat ceea ce trebuie n prealabil demonstrat, a face petitio principii beginning nceput beginning mark marcaj / semnal / semn de nceput / de plecare behaviour comportare behaviour in service comportare, regim behind n spate, n ntrziere de faz be in charge (of) a avea responsabilitate (pentru), a conduce be in contact a fi / a veni n contact, a atinge be in for a cuta, a solicita (un post, un serviciu) being a function of (pressure) (mec, OM, T) dependent de (presiune) be in synchronism a fi n sincronism, a fi n concordan de faz be jammed tight (OM) a fixa strns cu pene belay (cstr) a acoperi, a pardosi (cu scnduri); (nav) a amara belching (alim, ind chim) debordare la distilare bell (OM) calot, clopot, sonerie, man-on, plnie; met) clopot / con de furnal bell and hopper (arrangement) (met) dispozitv de nchidere autoamat, la gura furnalului bell-and-spigot connection (OM) racord cu manon / cu cep i muf

bell-and-spigot joint (OM) mbinare cu cep i muf / cu muf bell-and-spigot pipe (OM, hidr) conduc-t mbinat cu cep i muf, eav cu muf bell book jurnal de maini; (met) registru de furnal bell-center punch punctator autocentrant bell crank (lever) (OM) prghie cotit / cu articulaie / cu genunchi bell hoist (met) troliu de ncrcare (la gura furnalului) bell insulator (el) izolator tip clopot bell jar clopot bell lifting rod (met) tij de ridicat clopotul furnalului bell metal (met) bronz pentru clopotul de furnal / pentru clopote bell mouth (chim, met) evazare, difuzor, capt lrgit al unei evi, gur de alimentare (i la furnal), etc. bell-mouth center plate (mas-un) lunet cu orificiu conic bell-mouth intake (hidr) tromp de admisie la priza de ap sub presiune, tip turn bell-mouthed n form de clopot bell-mouthed elbow (OM) cot cu manon bell-mouthed tee (OM) teu cu manon bell-mouthing (OM) capt lrgit / tronconic al unei evi bell punch poanson de centrare bell push buton de apel / de sonerie bell-operator (operating) gear (met) troliu de ncrcare la furnal bell seam (OM) custur de sudur n U bell-shaped n form de clopot / de con bell-shaped curve curb n form de clopot / tip Gauss bell-type distribution gear (met) mecanism / transmisie la conul de nchidere a furnalului bell-type annealing furnace (met) cuptor cu clopot / cu hot ( pentru recoacere sau revenire) bell-tyre autoclave press autoclav cu clopot bell-tyre low pressure manometer (metr) manometru diferenial pentru presiuni mici bellchuck (mas-un) mandrin belled file pil convex belled pipe (OM) eav cu muf / manonat belleville spring (OM) arc ncapsulat / cu loca bellhoist (met) troliu de ncrcare (la furnale) bellied (cstr) bombat, convex bellows foale, membran, tub ondulat, suflant, burduf bellow device dispozitiv tip membran sau burduf bellows seal (auto, OM) etanare prin burduf de cauciuc belly corp, trunchi, umfltur; (nav) cal; a se umfla, a se bomba; (met) partea central a convertozorului, pntec de furnal, a ngroa, a lrgi (i la laminare) belly band (nav) ntritur a mijlocului, curea, centur de siguran belly brace coarb, burghiu de mn, main manual de gurit belly helve (met) ciocan cu prghie acionat la mijloc belly out a (se) bomba bellying umfltur, burt (i la curele sau lanuri), convexitate belly pipe (met) conduct de aer (la furnal sau convertizor) belongings accesorii below freezing sub zero grade, sub punctul de ngheare below ground subteran below par calitate inferioar / slab belt (OM) curea (de transmisie); centur, ching, bru, zon, cordon, band; (met) centur / bandaj de armare (la furnal) belt adjustment (OM) reglare a tensiunii n curea belt band (OM) curea, band, centur, cordon belt brake (OM) frn cu band

belt brush unit agregat de debavurare cu band abraziv belt capacity (met) capacitate de transport pentru o band belt clamp (OM) dispozitiv de prindere a curelei belt composition (OM) compoziia / materialul curelei belt connector (OM) agraf de curea belt conveyor transportor cu band belt-conveyor tail pulley (OM) roat de ntindere la transportoare cu band belt coupling (auto) ambreiaj cu benzi belt drive (OM) transmisie / acionare cu band / curea belt drum tambur pentru band belt dryer usctor cu band belted cable cablu cu izolaie nfurat belt elevator elevator cu band belt fastener (OM) fixator de cablu, agraf de curea belt fastener screw (OM) urub pentru prinderea curelelor belt feeder alimentator cu band belt-fork furc de conducere a curelei de transmisie belt freezing (alim) congelare pe band transportoare belt gearing (OM) transmisie cu curea / cu curele belt guard (OM) aprtoare / protecie a curelelor belt guide (OM) ghidaj pentru curea / band belt-guide pulley (OM) rol de ghidare pentru curele de transmisie belt hoist elevator cu band belt hook (OM) agraf de curea belt idler (OM) rol de ntindere belting estur tehnic pentru curele de transmisie, transmisie cu curele, curea de transmisie belting bolt (OM) bol / tift pentru benzi transportoare belting duck estur pentru curele belting oil ulei / unsoare pentru curele de transmisie belting press pres pentru curele de transmisie (i trapezoidale) belt joint (OM) mpreunare / asamblare a curelei prin agrafare, lipire sau coasere belt-knife (for) spitting machine main de pltuit cu cuit-band belt lace curelu de legat belt lacer (OM) agraf de curea belt lacing coaserea unei curele / benzi belt load (OM) sarcin pe curea belt loader utilaj de ncrcat / transportat materiale pe benzi belt lubricant (OM, T) lubrifiant pentru curele de transmisii belt mounter (OM) prghie pentru aezat cureaua / banda pe roat belt ply inserii de pnz la o curea / band belt pulley (OM) roat de curea belt-pulley lathe (mas-un) strung pentru roi de curele belt rivet (OM) nit / tift (i tubular) pentru asamblarea curelei / benzii belt roller (OM) rol de susinere a covorului benzii transportoare belt sander / sanding machine maina de lefuit cu band belt screen sit cu band belt screw (OM) urub pentru benzi belt separator sortator cu band belt shifter (OM) dispozitiv de cuplare i decuplare a curelei belt sliping / sliding (OM) alunecarea curelei belt slope plan nclinat cu band transportoare belt speed (OM) viteza benzii transpor-toare / a curelei belt speeder (OM) transmisie / multipli-cator (de turaie) cu conuri de curea belt strap (OM) curea / band esut, ching belt strecher dispozitiv de tensionare a curelei / a curelelor de transmisie

belt tail section (OM) cap de ntindere a unei benzi de cauciuc belt tension arrangement dispozitiv de tensionare a benzilor transportoare belt tension drum tob de tensionare a benzii belt-tensioning / tightening pulley (OM) roat de tensionare / de ntindere a curelei belt tightener (OM) ntinztor de curea, dispozitiv de tensionare a benzii belt transmission (OM) transmisie cu band / cu curele belt truck loader transportor cu band mobil belt (-type) carrier band transportoare belt-type dehydrator usctor cu transportor cu band belt vulcanising press pres pentru vulcanizarea curelelor belt rapper (met) nfurtor (acionat cu curele) belt wiper raclet (a unei benzi transportoare) bench banc de lucru / de tragere, treapt, banchet, ferm, banc, pat / batiu al mainii, reper, punct de referin bench (adjustable) clamp (OM) clem ajustabil de fixare benchboard desk pupitru bench centering device (mas-un) aparat / dispozitiv pentru prindere ntre vrfuri bench chisel dalt de mn benched fall cdere / variaie n trepte (a turaiei, a formei, etc.) benched transition (hidr) racordare n trepte bench drill (machine) (mas-un) main de gurit de banc / de mas / portabil (dar cu fixare cnd lucreaz) bench for cleaning castings (met) mas pentru curat piese turnate bench grinder (mas-un) main de rectificat montat pe banc bench level nivel cu bul de aer, nivelare dup repere bench-mark reper, cote nivel, punct fix / de reper bench molding (met) formare pe banc de lucru bench oiler (T) can de uns bench plate (mas-un) plac de trasare bench screw menghin cu picior / de lctu bench vices parallel menghin paralel bench work prelucrare pe banc / cu fixare n menghin bend cotitur, ntoarcere, ondulaie, nco-voiere, ramificaie, derivaie, curbur, sinuozitate; (mas) ndoitur, cot; (mat) curbur, arc, punct unghiular; (nav) nod, legtur; (OM) cot de eav, ndoitur; (mec, met) a ncovoia, a ndoi, a curba, a nclina bendable flexibil, care se poate ndoi bend angle unghi de ndoire (la ncercri de ndoire sau ncovoiere bended tube / pipe (OM, hidr) cot / eav ndoit() bender (cstr, met, mas-un) main / pres de ndoit bend in a ndoi, a vira, a frnge bending (mec) (solicitare la) ncovoiere, flexiune, curbur, ndoitur, curbare, strmbare, defor-mare; (fiz) difracie bending angle unghi de ncovoiere bending-back point (mat) punct de ntoarcere (al unei curbe) bending crack fisur cauzat de ncovoiere / ndoire (i la evi) bending cycles (OM) (numr de) cicluri de ncovoiere / ndoiri bending-deflection sgeat de ncovoiere bending device dispozitiv de ndoit bending die (met) tan / poanson de ndoit, ablon de curbat bending force for de ncovoiere bending-impact test ncercare / test de rezilien bending jaw (met) falc de ndoire

bending load sarcin de ncovoiere bending machine (met) val / main de ndoit bending measuring device flexometru bending modulus (mec) modul (de elasticitate) la ncovoiere bending moment (b.m.) (mec) moment ncovoietor bending of a fold ndoitur a unei cute bending-off press main / pres de ndoit margini bending of light (fiz) difracie a luminii bending pliers (mas-un, OM) clete de ndoit (pentru table, tuburi, evi) bending point (mat) punct de extrem al unei curbe bending press pres de ndoit margini bending pressure efort de ncovoiere bending property rezisten la ncovoiere bending radius raz de ncovoiere bending resistance rezisten la ncovoiere bending roll (met) rol / cilindru de ndoire / de ndreptare bending shackle (nav) cheie de ancor bending spring (OM) arc solicitat la ncovoiere bending stiffness rigiditate la flexiune bending strain deformare / deformaie la ncovoiere bending strain load sarcin la ncovoire (pentru o anumit deformaie) bending streghth rezisten la ncovoiere / la ndoire bending stress (mec) tensiune / efort de ncovoiere bending tensile stress (mec) efort de traciune generat prin ncovoiere bending test test / ncercare de ncovoiere / la ndoire bending test on build-up welded joints prob / test de ncovoiere a sudurii (pe epruvete sudate) bending tongs clete de ndoit bending tool matri de ndoit bending value numr de ndoituri / ndoiri bending vibrations (OM) oscilaii / vibraii transversale, de ncovoiere bending-back point (mat) punct de ntoarcere (al unei curbe) bending-deflection sgeat de ncovoiere bending-impact test ncercare / test de rezilien bending-stress durability durabilitate (limitat) la ncovoiere (la solicitari variabile) bend of lever (OM) cot al prghiei bend out a ndoi, a ncovoia bend over a plia, a cuta, a plisa, a ndoi bend pipe (OM) eav curb / ndoit bend sharp a coti (i brusc) bending-stress durability durabilitate (limitat) la ncovoiere (la solicitari variabile) bend test prob de ncovoiere beneficiation (met) mbogire bent (cstr) capr, ferm uoar de construcie bent axle (OM) osie cotit bent crank levier cotit / arcuit bent down ndoit, cotit bent frame (nav) coast deviat bent lever (OM) prghie articulat, cotit, cu genunchi bentone grease (T) unsoare consistent pe baza de bentonit bent pipe (OM, termo, hidr) eav curbata, racord curbat, cot bent-tail dog antrenor cu coad ndoit benzine-resisting hose furtun (de cauciuc) rezistent la benzin be off ones beat a nu intra n competena / a nu fi de resortul cuiva be on the air a transmite, a emite, a fi prezent n emisiune

be on the bargain counter (ec) a se vinde la un pre sczut / sub valoare be on the dole a primi ajutor de omaj be on the stocks a fi pe antier / n curs de execuie be out of action a fi scos / a iei din funciune, a nu mai funciona be out of operation a nu fi n funciune be out of phase (el, mec) a nu fi n faz, a fi defazat be out of service a fi omer, a nu avea serviciu be out of work a fi desfiinat, a fi retras din serviciu / exploatare be out on strike a fi n grev berth (nav) dan, adapost, cal de construcie / de lansare, ancoraj, cuet berthage tax (nav) tax de amarare berthing (nav) legare la chei, adpostire, cazare, bordaj exterior deasupra centurii berthing hawser (nav) legtur, parm de legare berthing impact (nav) impact / oc la amarare (ntre nav i chei) beryllium (Be) beriliu beryllium bronze (met) bronz cu beriliu Bessemer charge (met) ncrctur pentru convertizor Bessemer Bessemer converter (met) convertizor Bessemer Bessemer ingot iron (met) lingouri de convertizor Bessemer bessemerising (met) convertizare, prelucrare n convertizor Bessemer low-carbon steel (met) oel Bessemer / de convertizor, cu coninut de carbon redus Bessemer mill / plant (met) instalaie / oelrie Bessemer Bessemer pig iron (met) font pentru convertizor Bessemer be supported a fi sprijinit best cel mai bun; (ec) valoare optim, optim best bower (nav) ancor de rezerv, cea mai grea ancor a bordului best estimator estimaie optim beta brass / iron (met) alam / fier beta bethanising (met) zincare electrolitic between decks (nav) ntrepuni between-contact space (T) spaiul ntre suprafeele (rugoase) n contact between wind and water (nav) la linia de plutire be up a stump a da faliment bevel oblicitate, nclinaie, teitur, muchie (teit); (met) con (la furnal), a tia oblic, a tei, a faeta, a anfrena, a nclina bevel (cone friction) clutch (OM) ambreiaj conic bevel angle raportor bevel cant muchie teit bevel cut tietur oblic, rost n V sau jumtate V la sudur bevel differential (OM) diferenial cu pinioane conice bevel drive transmisie prin angrenaj conic bevel edge margine teit bevel friction wheel (OM) roat de friciune conic bevel gear (OM) angrenaj cu roi dinate conice bevel gear concentricity bevel gear drive (OM) transmisie cu roi dinate conice bevel gear hobbing attachment (mas-un) dispozitiv pentru frezarea dinilor la roi dinate conice bevel gear pair (OM) angrenaj conic, pereche de roi dinate conice bevel gear planer (mas-un) main de mortezat roi dinate conice bevel-gear-tooth system (OM) (angrenaj cu) dantur conic bevel-gear wheel (OM) roat dinat conic

bevel gear with conical pinion (OM) diferenial cu roi conice bevel geared motor (OM, el) motor cu reductor cu roi conice bevel gearing (OM) angrenaj conic bevel grinding attachment (mas-un) dis-pozitiv pentru rectificarea suprafeelor conice bevel joint (OM) racord / cuplare a dou piese teite invers bevelled (OM) teit, cu marginea teit (la sudare), conic() (despre o roat, un angrenaj) bevelled lip of the pulley (mas-un) buza teit a unei molete bevelled retaining ring (OM) inel de reinere conic bevelled wheel (OM) roat conic bevelling pregtirea teirea marginilor (pentru sudare); prelucrare conic bevelling-and cutting machine main de executat canturi i teituri bevelling of the edge teirea muchiei bevel pinion (OM) pinion conic bevel rule echer reglabil, rigl cu o muchie teit bevel-seated valve (OM) supap cu scaun conic bevel spur gear (OM) roat dinat conic, pinion conic bevel tool (mas-un) cuit de teit bevel washer (OM) aib profilat (i conic) bevel wheel (OM) roata conica (i dinat) beverage dispenser be within the range (of) a fi n intervalul bezel teitur, faet, loca; (mas-un) line-t pentru strung mic; ram a geamului bias nclinaie, (autom) confuzie, pola-rizare, eroare sistematic, a influena bias current curent de deplasare (n instalaiile de vid) bias cut tietur n diagonal / cu salt bias cutter dispozitiv de tiat n diagonal biased (autom, OM) cu prag, cu salt biased error distorsiune biased estimator estimaie deplasat biasing off blocare bias point punct de prag, punct de lucru / de funcionare biaxial biaxial bib cock (OM) robinet, ventil de golire bibliographic information search sortare a informaiei de documentare bicoil silver band cu dubl depunere biconcave biconcav bicorn cu dou vrfuri bicurved cu curbur dubl, dublu curbat bicyclic biciclic, n doi timpi bid (ec) ofert, licitare, a licita, a oferi (un pre) bid bond (ec) garanie bancar de participare la licitaie bidder (ec) ofertant bi-directional drive transmisie reversibil bi-directional motor motor reversibil / inversabil bifilar bifilar bifurcate bifurcat bifurcated launder (met) canal / jgheab bifurcat (la cuptoare) big inch line / pipe conduct de diametru mare big-end (of connecting-rod) (OM) cap de biel big-end bearing (OM) lagr al capului de biel big-end-up mould (met) lingotier cu maselot bight (TH) bucl, lan big rolling mill (met) laminor degrosisor bijection (mat) bijecie bikern / bick iron nicoval de banc bilateral hole (OM) alezaj cu dimensiune nominal ntre dimensiunea maxim i cea minim

bilge (alim) burt de butoi, a scoate fundul unui butoi; (nav) santin, fund de cal, gurn bilge and bilge(nav) stivuire burt pe burt bilge bracket (nav) guseu al gurnei bilge keel(nav) chil de ruliu bilge keelson (nav) carling lateral bilge main (nav) tubulatur principal de santin bilge pump (nav) pomp de santin bilge water (nav) ap de santin bill topor, secure, col, cuit, vrf; (ec) calcul al cheltuielilor, factur, not de plat; (nav) vrf / ghear de ancor bill of costs not de plat bill of exchange (ec) cambie, poli bill of materials specificaie / list de materiale bill of quantities deviz estimativ bill of sale(b.s., BS) act / contract de vnzare, factur billet (met) lingou, bol, bloc billet end (met) capete de agle, deseuri billet mill (met) cilindru de laminor pentru agle billet roll (met) cilindru de laminor pentru agle billet roll stand (met) caj de laminor de agle billet shears (met) foarfec pentru agle billet-reheating furnace (met) cuptor pentru re-nclzirea aglelor billet-rolling train (met) laminor de agle billhook cosor billiard-ball collision (mec) ciocnire elastic billing facturare billion miliard bimetal (met) band bimetalic, oel placat bimetallic bimetalic bimetallic band band / platband bimetalic bimetallic bearing (T) lagr cu strat bimetalic bimetallic conductor (el) conductor bimetalic bimetallic release / strip (OM) declanator bimetalic bimetallic strip / band (T, OM, metr) foaie / platband bimetalic, fixare, adezivitate, legtur, legare; (chim) valen, liant bimetallic strip compensator compen-sator bimetalic (de dilatare termic) bin (agr) hambar, siloz; (cstr, met) recipient, cup, plnie de ncrcare, buncr, lad de alimentare, camere amestec, rezervor, buzunar de laminate; (ec) depozit bin card fi de identificare (pentru coninut i calitate) binary binar binary alloy (met) aliaj binar binary bronze (met) bronz binar binary cell (c) element binar de memorie binary compound compus binar binary diagram (met) diagram unui amestec binar binary mixture equilibrium echilibru al unui amestec binar binary number numr binar binary variable (c) variabil binar binaxial crystal cristal biax bind (OM) pies de legtur, cerc de bandaj (la roi de rulare); a lega, a fixa, a (se) ntri, a se solidifica, a intra n angrenare; (cstr) a face priz binder liant, material (i metalic) de lipire / de ntrire; (cstr) liant, mortar, grind / strat de legtur; (OM) prghie de strngere, clem, legtor, main / dispozitiv de legat / de capsat binder beam travers de legtur binder board carton pentru legtorie binder film pelicul de liant binder plug (OM) bol de strngere binder twine sfoar bindery legtorie (de cri)

binding pansament, fa, bandaj (medi-cal); (cstr, fiz) legtur; (OM) gripare, fretare, nepenire, nndire, legare; (met) legtur, balot, colac, aglomerare binding agent substan de legtur, liant binding band centur, bandaj binding brass (met) alam de lipit binding beam (cstr) coard binding capacity putere / capacitate de lipire / de legtur binding clip clem de racordare binding cloth estur de legtur binding coal (met) crbune cocsificabil binding department / office legtorie binding handle (OM) manet de blocare; mner de fixare binding hoop fret binding joist (cstr) coard binding material material liant / de legtur, aglomerant binding matter liant binding nut (OM) piuli de strngere / de fixare binding property / quality capacitate adeziv / de lipit / de priz, proprietate / capacitate de legare / de lipire binding recess scobitur / adncitur pentru fret binding rivet (met) nit pentru montaj binding screw (OM) urub de strngere binding substance substan-motrice; (plast) matrice / material de baz binding-off legtur de margine binding-post voltage (el) tensiune la borne bin feed (mas-un) banc de alimentare / de ncrcare bin gate (cstr, met) gur de descrcare din buncr bin stock materie prim n depozit bin tag fi de eviden a intrrilor i ieirilor bing minereu de plumb bogat, hald binocular microscope microscop binocular binomial binom binomial expansion (mat) dezvoltare dup formula binomului lui Newton binomial formula (mat) formula binomului lui Newton biodegradable biodegradabil biological treatment tratament biologic bipartite (OM) din dou piese biphase (el) bifazat; cu dou faze biplug (el ) fi dubl bipolar (el) bipolar, cu doi poli bipolar electrode electrod bipolar birdbath (cstr) teitur birds mouth (OM) mbinare n furculi / n coad de rndunic birectangular cu dou unghiuri drepte birth natere, creare birth and death process proces de creare i distrugere a aceluiai lucru biscuit (alim) biscuit, pesmet bisecant (mat) bisecant bisect bisect; (mat) a mpri n dou, a njumti bisecting line, bisector of an angle, bisetrix (mat) bisectoare a unui unghi bisection (mat) njumtire bisection algorithm (mat) altgoritm de bisectare (prin njumtirea sistematic a intervalului de calcul) bismuth bismut (Bi) bistable bistabil bit (c) bit, cifra binar; (mas-un) dinte aplicat / demontabil la frez, bavur, bac, ti de scul achietoare (i de burghiu), margine tietoare (de scul) falc de menghin; letcon (pentru lipit) bit cutting angle (mas-un) unghi de atac al sculei achietoare

bit edge (mas-un) ti al sculei bite (met) deschidere a cilindrilor de lami-nare; a coroda, a ataca (chimic, mecanic), a muca dintr-o pies bite-in a muca, a ciupi (spre interior) bit end (OM) cap al bielei bit face angle unghi de ascuire bit gauge ablon pentru ascuirea unei scule bit grinder polizor pentru scule achietoare bit leg falc bit of turning cutter (mas-un) cap de cuit de strung bit resharpening (mas-un) reascuirea sculei / muchiei bit seizure (mas-un) nepenire a sculei (i la burghiere) bit shank (mas-un) cep conic de fixare a sculei bitronconic ball mill moar bitronconic cu bile bits flci de menghin bitt (nav) baba (de lemn), bint de lan, suport de lan / de parm bitterness of the wine (alim) amreala vinului bitting proces de amrre a vinului bitts (nav) baba, suport de ancor bitumen bitum natural, asfalt biunique (mat) biunivoc bivalent (chim) bivalent bivariate bidimensional black negru; (chim) negru de fum; (mas) calamin, depuneri crbunoase; (termo) funingime black-annealed wire (met) srm neagr recoapt black annealing (met) recoacere primar black-ash revolver (ind chim) cuptor rotativ pentru soda calcinat blackboard tabl neagr black bolt (OM) urub brut / grosolan black box (fiz) cutie neagr black carbon grafit, negru de fum black chromium crom negru black-edged plate (met) tabl cu margini negre blacken a nnegri, a ntuneca blackening (met) nnegrirea formelor (la turnare) black finish (met) brunare, a bruna black flange (OM, hidr) flan oarb black-heart malleable cast iron (met) font maleabil cu miez negru black-hot (met) nclzit pn la rou-nchis blacking (met) vopsea de grafit (pentru forme de turnare) black lead (met) grafit black lead crucible (met) creuzet de grafit black-lead lubrication (T) ungere cu lubrifiant grafitat, unsoare consistent cu grafit black-lead powder praf de grafit black-lead wash (met) vopsea de grafit (pentru forme) back lift mrire a contrastului black light lumin ultraviolet black-mould dressing (met) (vopsire cu) vopsea de grafit (la forme de turnare) blackness ntunecare, negreal black nickel coating nichel negru (la acoperiri) black oil pcur, reziduuri petroliere grele blackon aplicare de substane anticorozive pe suprafee metalice de sub caroserie black patch (met) pete de arsur (la laminare la cald) black pickling (met) decapare primar black plate / sheet (met) tabl neagr black products produse (petroliere) negre black rope (nav) parm ctrnit black screen filtru optic black screw (OM) urub brut / grosier black sheet (met) tabl neagr

black shortness (met) sprtur neagr black slag (met) zgur neagr blacksmith fierar, forjor, potcovar blacksmiths chisel (met) dalt lat blacksmiths forge (met) forj (de obicei mai mic) blacksmiths shop (met) forj blacksmiths tongs (met) clete de forj blacksmiths tool (met) unealt de forj blacksmith coal (met) crbune de forj blacksmith welding sudare prin forjare manual blackwash a nnegri; (met) vopsea de grafit (la forme de turnare) blade lam, lam de ras, ti de cuit; (auto, cf) arc lamelar, foaie de arc; (el) lam a contactorului; (hidr) palet (de pomp, turbin); (OM) pal, palet, aripioar (mas-un) ti, bac, pnz de ferstru, dinte achietor, cuit demontabil; (nav) pan (ram), pal a elicei, pan (la crm) blade angle unghi al muchiei / al plcii / al aripii blade bearing reazem prismatic blade beater volant cu lineale blade clearance (OM) spaiu liber ntre periferia aripilor unui ventilator / rotor i carcasa lui blade crusher valuri cu cuite tietoare bladed (OM) cu palete, cu lame(le) blade disk of the diaphragm disc de diafragm, cu palete blade flutter vibraie a paletei blade grader main de nivelat terenul, greder blade holder (mas-un) port-cuit blade maintainer (cstr) main de nivelat pentru drumuri blade mixer amestector cu palete blade oar (TH) foie, lam blade of knife / cutter / shears (met, mas-un) lam de cuit / de foarfece blade of shovel lam a lopeii blade-paddle mixer amestector cu palete blade pitch pas al palelor blade rim bandaj de roat (ci ferate, macarale, etc.) blade switch (el ) ntreruptor cu lam / cu cuit blade wheel roat cu palete blading nivelare (a unui drum), paletare Blake stopper bo de lan tip Blake blanch a albi, a nlbi, a vrui; (met) a cositori, a stana blank orb, gol, nefinisat, alb; (c, autom) blanc, gol, neutilizat; (cstr) luft, inter-stiiu, crptur, fisur; (ec) formular, tabel de completat; (met, mas-un) semifabricat, steril, ebo, pies brut, agl, lingou, bloc blank assay prob-martor blank bending (met) ndoirea bramei (la turnarea continu) blank bolt (OM) urub brut blank cheque (ec) cec n alb, formular de cec blank cover capac orb blanked-off pipe (hidr) eav blindat / nfundat / cu capac orb / cu flan oarb blanket (fiz) nveli; (cstr, TH) ap, mbrcminte rutier, acoperire, strat, ptur, depozit; a coperi blanket drying machine main de uscat cu band transportoare blanketing suprapunere a semnalelor, acoperire a unui semnal cu altul perturbator blanketing gas (ptur de) gaz de protecie blanket of nitrogen strat / pern de azot blanket price (ec) pre global blanket-type insulation izolaie n covor flexibil blank for blasting caps (met) cup / epruvet pentru ncercare la ambutisare adnc blank form formular blanking (plast) tanare, matriare, tipar

blanking press pres de decupare / de tanare blanking tool (mas-un) scul / poanson de decupare / de tanare blank key (c) clap / tast de blanc / de spaiu gol blankness gol, vid, vacuum blank off (hidr) a blinda o conduct blank out a tana, a decupa blank pipe (hidr) eav neperforat / fr filtru blank(s) reglete (de lemn) blank stock (ind chim) amestec de control blank store (met) loc de depozitare (i la laminoare), pat de rcire blank test proba martor blast suflare, insuflare; (met) insuflare de aer (n cuptor), suflant, a sabla; (termo) aer insuflat, a sufla puternic, a insufla blast air insuflare a aerului, aer suflat / comprimat; (met) vnt blast apparatus aparat cu aer / gaze comprimat(e) / de suflare / de suflat blast box (met) camer de aer, cutie de vnt blast cabinet carcas suflantei, camer de sablare blast characteristic amestector / agitator cu palete blast cleaning machine main de curat cu aer comprimat / prin sablare blast coil assembly rcitor cu aer blast cold (met) vnt / insuflare rece blast-control valve supap pneumatic blast cooling rcire brusc / intens blast cylinder suflant de cilindru blast drying uscare n curent de aer blast engine (met, mas) suflant blaster explozor; (met) main de curat cu alice sau nisip blast-furnace (met) cuptor, furnal, cuptor de topit / cu aer suflat / cu cuv blast-furnace blower (met) suflant de furnal blast-furnace blowing engine (met) su-flante de furnal (inclusiv acionarea ei) blast-furnace blowout (met) stingere a furnalului blast-furnace bosh (met) etalaj al unui furnal blast-furnace bottom (met) fund vatr a creuzetului de furnal blast-furnace brick (met) crmid pentru furnal blast-furnace brickwork (met) zidrie de furnal blast-furnace burden (met) ncrctur / arj a unui furnal blast-furnace casting (met) descrcare a furnalului blast-furnace cement (met, cstr) ciment de furnal / de zgur blast-furnace charge / charging (met) ncrcare / ncrctur a furnalului blast-furnace cinder (met) zgur de furnal blast-furnace coal (met) crbune de furnal blast-furnace coal tar (met) gudron de furnal blast-furnace coke (met) cocs metalurgic / pentru furnal blast-furnace crucible (met) creuzet al furnalului blast-furnace elevator (met) dispozitiv nclinat de alimentare la furnal blast-furnace ferromanganase (met) feromangan de furnal blast-furnace fittings (met) armtur de furnal blast-furnace flue dust (met) praf de furnal blast-furnace foamed slag (met) zgur spongioas de furnal blast-furnace frame(work) (met) schelet (metalic) de furnal blast-furnace gas (met) gaz de furnal blast-furnace gas cleaner (met) epurator pentru gazul de furnal

blast-furnace gas-driven blowing (met) suflant cu motor cu gaz de furnal blast-furnace gas main (met) conduct pentru gazul de furnal blast-furnace gas valve (met) robinet / van (i tip sertar) pentru gaz de furnal blast-furnace gun (met) main de astu-pat orificiul de scurgere de la furnal blast-furnace hearth (met) creuzet al furnalului blast-furnace hearth bottom (met) vatr (la furnale) blast-furnace hearth casting (met) blindaj al etalajului la furnale blast-furnace hoist (met) ascensor nclinat de alimentare a furnalului blast-furnace jacket (met) blindaj al furnalului blast-furnace lines (met) profilul furnalului blast-furnace lining (met) cptueal a furnalului blast-furnace lump slag (met) zgur de furnal n bulgri blast-furnace man (met) metalurg(ist), furnalist blast-furnace mansory (met) zidrie a furnalului blast-furnace melting operation / practice (met) conducere a furnalului blast-furnace mixer (met) melanjor de font blast-furnace mouth / throat / top (met) gur de ncrcare a furnalului blast-furnace of medium height (met) furnal cu cuv scurt blast-furnace operator (met) furnalist blast-furnace operation (met) mersul / funcionarea furnalului blast-furnace output (met) producie / productivitate a furnalului blast-furnace pitch (met) blast-furnace plant (met) secia de furnale blast-furnace process (met) procedeu de producere a fontei prin topire reductoare n furnal blast-furnace pumice-stone slag (met) zgur spongioas de furnal blast-furnace ring (met) inel de susinere la furnal blast-furnace salamander / bear / sow (met) font rcit n creuzetul furnalului, urs blast-furnace settler (met) antebazin pentru colectarea fontei topite blast-furnace shaft (met) cuv de furnal blast-furnace slag (met) zgur de furnal blast-furnace slag cement (met) ciment de furnal din / de zgur blast-furnace smelting (met) fuziune / topire n furnal blast-furnace stack (met) cuva de furnal blast-furnace stack casing (met) mantaua cuvei de furnal blast-furnace steel jacket (met) blindaj (metalic / de oel) al furnalului blast-furnace steel structure (met) schelet metalic al furnalului blast-furnace steam blower (met) suflant cu abur pentru furnal blast-furnace tar (met) gudron de furnal blast-furnace throat (met) gur de ncrcare a furnalului blast-furnace top closing device (met) dispozitivul / instalaia de nchidere automat a gurii furnalului blast-furnace tuyere (met) gur vnt a furnalului blast-furnace well (met) creuzet al furnalului blast gate (met) uber / gur de aer (la cuptoare i la furnal) blast-heating (termo) nclzirea aerului / vntului (la furnal) blast-heating apparatus (termo) recuperator (de cldur) blast hole gaur pentru explozivi blast in (met) a sufla, a insufla

blast indicator aparat de msurat tirajul blasting (met) insuflare de aer n cuptor; mprocare blasting agent (met) agent de insuflare / mprocare blasting oil ulei de mprocare, nitroglicerin blasting powder (met) pulbere exploziv blasting sand (met) nisip de sablare blast inlet (met) gur de vnt (la furnal) blast-lamp sufltor, arztor blast main (met) conduct principal de vnt blast opening (met) gur de vnt blast pipe (met) conduct de (insuflat) aer, conduct a suflantei blast preheater (met) caupr, cowper, prenclzitor de aer blast pressure (met) presiune a aerului / a vntului blast-pressure tank cazan de presiune, rezervor de aer comprimat blast regulator / controller dispozitiv de control / reglare a aerului insuflat blast-spout (agr) exhaustor al batozei blast volume debit de aer suflat blast tuyere (met) gur de vnt / de aer blast wave (fiz) und expansiv, suflu blast whistle explozie, suflu blaze luminozitate, lumin intens, flacr; (fiz) plan de incizie; a marca, a lumina, a deschide, a ncepe, a iniia bleach (chim, text) (procedeu de) albire; lichid decolorant, clorur var; a nlbi, a decolora, a albi bleary confuz, splcit bled ingot (met) lingou cu miez nesolidificat bleed a sngera; (mas) ajutaj; (mas, termo) a purja; a desfunda, a evacua, a goli, a (se) scurge ncet (dintr-o conduct / rezervor fr etanare bun) bleed chock / bleeder (OM) ventil de purjare, robinet de golire, supap de siguran bleeder chock bobin de oc, inductan de scurgere bleeder heater prenclzitor cu abur uzat bleeder resistor (el) rezisten de fug / de drenare bleeder turbine turbin cu priz de aer bleeder-type condenser condensator cu prelevare / sustragere de fluid frigorific bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal; (OM) robinet de epurare / de golire / de evacuare a aerului bleed-off (priz de) golire a fluidului excedentar, evacuare de fluid frigorific bleed screw (OM) urub tubular (i cu substan de marcare pentru siguran) bleeder valve (met) ventil pentru gaz de furnal, robinet de epurare / de golire / de evacuare a aerului bleeding sngerare; (hidr) picurare a apei din infiltraie; golire, evacuare, descr-care, exudaie, purjare, transpiraie, decolorare (i local); eflorescen bleeding coil bobin de descrcare / de fug la pmnt bleeding flange flan de priz bleeding illustration ilustraie / figur ce ocup ntregul format al unei pagini bleeding of paint exsudare a vopselei bleeding tap robinet de golire bleeding test of greases determinare a rezistenei la sinerez a unsorilor consistente bleed-off (priz de) golire a fluidului exce-dentar, evacuare a fluidului frigorific bleed screw (OM) urub tubular blemish defect, viciu blend (alim, ind chim, met) amestec, mixtur, melanj, a amesteca, a elabora amestecul / reeta, a melanja blendability miscibilitate blend composition compoziie a amestecului

blendable miscibil blended oil (T) ulei aditivat blender malaxor, amestector, agitator blending (T) aditivare; amestec, mixtu-r, amestecare, dozare, alctuire a amestecului blending and mixing device amestec-tor, agitator, dispozitiv de amestecare blending bin (met) siloz / depozit de amestecare blending chest bazin / cuv de amestec blending feeder lad amestecatoare, alimentator pentru amestec blending hopper lad alimentatoare / amestectoare; buncr amestector blending machine main / instalaie de amestecat blending room camer de amestec blending stock componente ale amestecului, produse de amestecat blending tank rezervor de amestec blewing umflare (la refractare) blind (cstr) stor, jaluzea; (foto) diafrag-m; (OM) orb, nfundat, flan oarb, (capt) orb, linie moart; (fiz) a orbi, a obtura (cu diafragm) blind core (met) miez pentru obinerea unei guri cu fund n piesa turnat blind end (cf, OM) linie moart, cap nfundat blind-end bore (OM) gaur nfundat blind-end cylinder (auto) cilindru fr chiulas blind feeder (met) maselot oarb blind flange (OM) disc orb, flan oarb blind frame ram oarb / mascat blind hinge balama ngropat blind hole (OM) gaur nfundat blinding colmatare (i a unei site) blind nut (OM) piuli oarb / nfundat, capac orb blind off a line a blinda / a nchide o conduct (i cu flan oarb) blind opening deschidere oarb / nchis / obturat, canal orb blind pass fundtur; (met) calibru de laminare orb, trecere goal / n gol blind plug dop, flan oarb blind riser (met) maselot nchis / oarb blind tuyeres (met) guri de vnt nchise blind tyre bandaj de roat fr buz blinker (cstr) ram oarb / mascat; care clipete; semnalizator cu lumin intermitent blister bic; (met) bul de aer, gol, suflur, retasur, pelicul (ca defect) blister copper (met) cupru brut blister(ed) steel (met) oel cementat blistering (met, plast) formare de bici / bule / sufluri / goluri, eflorescen blisters bici de ardere (i la sticl) bloat a se umfla, a face spum bloating umflare block (autom) bloc, schem, diagram; a face obstrucie, a mpiedica, a asigura, a bloca; (cstr) bloc, cldire; (OM) sabot, scripete, palan, culis, pies-bloc; (met) bloc de oel, blum, semifabricat, tambur (de tratament); (nav) macara block address (autom) adres n bloc blockage blocare, nfundare, formare de dopuri block a line (cf) a bloca o linie block and block macara la macara (despre un palan care s-a blocat) block-and-interlocking arrangement (cf) instalaie de centralizare i de blocare a acelor i semnalelor

block-and-tackle scripete multiplu pentru ridicarea greutilor, palan block bearing (OM) lagr (radial), lagr monobloc block brake (OM) frn cu saboi block chain lan articulat / pentru maini de ridicat block clutch ambreiaj cu saboi exteriori (cu volum variabil) block coefficient coeficient de umplere block cutter (mas-un) cap de frezat, frez frontal cu dini demontabili block diagram schem-bloc blocked blocat, nchis forat blocked grid keying manipulare pe gril block engine bloc (de) motor blocker (TH) dispozitiv de blocare; (met) ebo, matri de preforjare block file (mas-un) pil mare cu seciune dreptunghiular block gauge (mas-un) cal plan-paralel block gauge holder (mas-un) suport pentru calibre prismatice block grease unsoare n brichete blocking blocare, asamblare prin blocare, oprire, mpiedicare; (c) asamblare / combinare n blocuri / module, blocare, care blocheaz; (met) afinarea arjei, preforjare, corectarea arjei prin adugare de font (la furnal / cuptoare); (plast) lipirea foilor de plastic blocking gear dispozitiv de fixare / de blocare blocking of the saw blocarea ferstrului blocking screw (OM) urub de blocare / de fixare blocking-up (hidr) colmatare block motor bloc motor block of puchase (met) bloc, lingou blockout (cstr) ni, scobitur, firid block press (plast) pres pentru blocuri block roller culis cu role block shears (met) foarfece pentru lingouri sau blocuri de oel block sheave (nav) rai de macara block slag (met) zgur n blocuri block soap spun n brichete / calupuri block sort (c) clasificare / sortare n bloc block terminal cutie de distribuie / de derivaie block tool (mas-un) scul-bloc block transfer (c) transfer n bloc block type insulant izolant rigid (sau semirigid) n blocuri sau plci block-tyre bandaj plin de cauciuc block up a bloca, a zvor blondin macara funicular bloom strlucire, nflorire, luciu; (chim) eflorescen, fluorescen n lumina reflectat a produselor; (met) blum, lup, bloc de oel, lingou (degroat), agl, a lamina brut, a forja (etapa iniial, brut); a strluci, a nflori bloom-and-slab yard (met) hal / magazie de depozitat blumuri, sleburi bloom butts (met) capete care se taie nainte de laminare bloom conditioning yard (met) curtorie de blumuri bloom crop end (met) capt de lingou bloom shears (met) foarfece de lingouri bloomer (met) cilindru de laminor pentru blumuri bloomery (met) cuptor de pudlat bloomery furnace (met) cuptor de reducere direct bloomery hearth (met) vatra cuptorului de pudlat bloomery iron (met) oel de fuziune bloomery process (met) procedeu de reducere direct blooming (mill) (met) bluming, laminor de profiluri grele / de blumuri blooming pass (met, metr) calibru degrosisor (la laminoare)

blooming roll (met) cilindru de laminor pentru blumuri blooming rolling mill (met) bluming, laminor de profiluri grele / de blumuri blooming(-roll) train (met) linie de laminor de lingouri / blumuri blooming(-mill) stand (met) caj de laminor pentru blumuri blooper pres de lipit blot pat (i pe esturi), a pta, a terge, a estompa blot out a anula, a elimina, a nltura, a terge, a estompa blotted ptat blotter (el) stingtor de scnteie blow (auto) explozie de pneu; (mec) oc, lovitur, lovire, percuie; (termo) pur-jare; (el) a arde (o siguran fuzibil); (met) (in)suflare, vnt (la furnal), aer insuflat, cantitate de metal prelucrat odat (prin procedeu Bessemer), a (in)sufla (aer, etc.), a afina; a mpinge, a arunca, a umple, a umfla blow-back (auto) rateu n carburator; (fiz) presiunea gazului; (met, termo) ntoarcerea flcrii blow bending ncovoiere cu oc blow bending test ncercare / test de ncovoiere cu oc blow by (termo) a purja blow cold a insufla aer rece blow down (met) a stinge / a opri furnalul blow-down line / pipe conduct de purjare / de evacuare blow-down valve (termo) robinet de purjare / de evacuare blower suflant, ventilator, exhaustor blower (bearing) lubrication (T) ungere (a lagrului) prin mprocare blower-cooled rcit prin suflare (i cu aer) blower fan ventilator suflant blower-fed engine motor cu compresor / cu supraalimentare blower house (met) camera / casa / incinta suflantei blower set grup de ventilator cu motor de acionare blow(-)hole bic; (met) suflur (sferoi-dal mare), bul / pori de gaz(e), gol de aer, retasur, gur de vnt, tub de suflare blow hot (met) a (in)sufla cu aer cald blow in / into (met) a sufla, a insufla (ntr-o incint) blow-in burden (met) ncrctur de pornire a furnalului blowing (el) arderea fuzibilului unei sigu-rane; (met) afinare (n convertizor), (in)suflare, suflant, aer suflat blowing agent (plast) agent porofor / spumant / de umflare / de expandare blowing cylinder cilindru de suflant blowing engine suflant blowing fan ventilator cu refulare blowing furnace (met) furnal, cuptor cu insuflare de aer blowing hot (met) suflare cu aer cald (la furnale) blowing in (met) aprindere / punere n funciune a furnalului blowing iron eav de suflat sticl blowing operation (met) (in)suflare blowing out (met) suflare (nspre afar), oprirea cuptorului / furnalului blowing period (met) perioad / timp de (in)suflare (la furnal, convertizor, etc.) blow into (met) a (in)sufla (spre interior, n creuzet, etc.) blow lamp lamp / dispozitiv de lipit / de sudat blow molder main de formare prin suflare blown poros blown device dispozitiv rcit cu aer blown fuse siguran ars blown metal (met) metal pre-afinat blow nozzle duz de suflare blown oils uleiuri uzate / oxidate blown-out tyre (auto) pneu dezumflat

blowpipe conduct de aer; (met) arztor, aparat de sudur (i autogen) blow off (termo) a purja, a evacua (aburul) blow-off cock robinet de purjare / de nmol, supap pneumatic blow-off (termo) a evacua aburul, a da drumul la abur blow-off puncture (auto) pan de pneu blow-off valve robinet / ventil de purjare (la cazan), robinet / ventil de siguran / de descrcare blow-out suflare; (auto) explozie de pneu; (el) stingerea scnteilor; explozie, eva-cuare, a erupe, a evacua (forat); (met) a stinge / a opri furnalul, a sufla (spre exterior); (termo) a purja, a evacua prin suflare blow out a furnace (met) a opri / a scoa-te din funciune un furnal / un cuptor blow-out valve (termo) robinet de purjare / de evacuare blowpipe conduct de aer; (met) arztor, aparat de sudur (i autogen) blow-pipe flame (met) flacr de lipit / de suflai (i la sudur) blowpipe nozzle bec al arztorului, cioc al suflaiului blowpipe size (termo) mrime / putere a arztorului blowpipe test prob la sufltor / la suflai blowpipe tube tij a arztorului / suflaiului de sudur blow room bataj, secie de destrmare-batere blow stress (mec) tensiune dinamic blow-through valve robinet de purjare / de evacuare / de siguran / de gaze arse blow torch lamp de lipit / de sudat (cu flacr), suflai blow-up (ind chim) descrcare, golire; explozie, mpucare, umflare, a umfla, a exploda blow-up tyre (auto) pneu umplut cu aer blowtorch lamp de lipit blow valve supap de aerisire blow wash splare cu jet de ap blowtorch lamp de lipit blue (met) albastru (culoare de revenire), a bruna oelul blue annealing (met) revenire / nclzire / recoacere la albastru blue brittleness (met) fragilitate la albastru / la revenire blue(d) edges (met) margini oxidate (defect) blue dip (met) baie de clorur de mercur blued plate (met) tabl brunat blue flame flacr albastr / oxidant blue heat of iron (met) temperatur de revenire la albastru blueing (met) brunare, albstrire, acoperire prin oxidare blueing salts (met) sruri de brunare / de acoperire prin oxidare blue metal (met) mat de cupru blue powder (met) pulbere de zinc blue shotness (met) fragilitate la albastru / la revenire blue steel (met) oel brunat blue tempering (met) revenire la albastru bluff body (fiz, hidr) corp cu contur nehidrodinamic blunder (mat) eroare grosolan blunge a amesteca blunger malaxor (i de argil) blunt file (OM) pil lat cu vrf teit i cu lime egal pe toat lungimea blunting tocire; (ind chim) neutralizarea acizilor blunt mill file pil fin cu o fa lateral fr tietur blunt round file pil rotund cu vrf teit blunt square file pil ptrat paralel blur a estompa, a nceoa, a face neclar (i un ecran) blurred neclar, nceoat, estompat board tabl, tablou, planet, panou; (cstr) pardoseal, cofraj; (ec) departament, minister, conducere, comisie,

juriu, consiliu, colegiu, comitet; carton, mu-cava, scndur, blan, dulap (de lemn) board arbor (mas-un) bra / prghie pentru fixarea ablonului rotativ board drop hammer (met) ciocan de matriat cu scndur boarded cptuit, blindat boarding cptueal, lambriu, mbrcminte de scnduri boat (nav) barc, ambarcaiune mic, corabie, nav, vapor boat hook cange, crlig boat oar (nav) ram boat-building workings (nav) antier naval (pentru ambarcaiuni mai mici) bob (mas-un) disc de piele / psl; zdruncintur bobbin (el) bobin; (OM) tambur de tro-liu, mosor, bobin (de fir / sfoar, etc.), eav bobbin target disc rabatabil bobby hatch (nav) tambuchi bob weight (mas) contragreutate bodied oil ulei polimerizat body corp, trup, mas, parte principal, consisten, trunchi, baz, suport; (auto) caroserie; (ec) poli de asigurare a corpului navei; (mas, OM) batiu, corp, carcas, cup, ben, balot; (met) tblie a cilindrului de laminare (nav) caren, corp de nav; a concentra, a ngroa body back panel (auto) panoul din spate al caroseriei body bottom (auto) planeul caroseriei body brack (met) ruptur / fisur pe tblia cilindrului de laminare body cement (auto) chit de caroserie body-centered cubic lattice reea cubic cu volum centrat body-centered grating reea centrat intern body-centered structure structur centrat, structur cu volum centrat body contact terminal (auto) born de contact de mas a caroseriei body counterbore (mas-un) adncitor pentru lcaul capetelor de urub, lrgitor body creaking noise zgomot al carose-riei / datorat componentelor metalice body designer proiectant de form (i a carcasei auto) body drill burghiu cu caneluri scurte body (drying) oils uleiuri care se ngroa / se usuc body finish (auto) vopsea de caroserie body framework scheletul unei cutii / carcase / caroserii body heat (termo) cldur proprie / animal body icing rcire prin stratificare / prin amestecare cu ghea body-in-black caroserie grunduit preg-tit pentru vopsirea final / de finisare bodying ngroare / concentrare a unui ulei, a unei vopsele bodying agent agent de ngroare (pentru ulei, vopsea, unsoare) bodying up ngroare body integral with frame (auto) caroserie autoportant body-in-white caroserie (n tabl brut) pregtit pentru grunduire body length (met) lungime a tbliei (cilindrului de laminare) body of air mas de aer body of oil vscozitate, consistena uleiului, component principal al uleiului body of pump cilindru / carcas de pomp body of revolution corp de revoluie body overhang beyond rear axle (auto) consol din spate a caroseriei body plan (nav) planul cuplelor, plan de forme

body resistance rezistena corpului; (nav) rezisten hidrodinamic de form body shape forma carcasei / caroseriei / corpului body shell caroserie autoportan, monococ body ventilation (auto) ventilarea caroseriei / carcasei body with concealed hood (auto) caroserie cu capot escamotabil bodywork construcie de caroserie boemite boemit (mineral) bogie (cf) boghiu, crucior bogie hearth furnace (met) cuptor cu crucior / cu vatr mobil bogie frame cadrul boghiului bogie pin (cf) fus oscilant (i de boghiu) bogie pivot (cf) suport de boghiu bogie truck (cf) vagon de cale ferat, pe boghiuri bogie(-type) reheating furnace (met) cuptor de recoacere cu crucior / cu vatr mobil bogie wheel (cf) roat alergtoare / de osie bogus cheque (ec) cec fals boil (met) perioad de prim afinare; a fierbe, a clocoti, a vaporiza boil blank (alim) a fierbe sucul de zahr (n vid) fr cristalizare boil down a fierbe, a concentra prin fierbere, a ngroa, a nmuia, a reduce boil dry a concentra prin fierbere pn la uscare boiler cazan de fierbere / de distilare; (termo) boiler, cazan de abur, fierbtor, acumulator de ap supranclzit boiler back ecran de evi boiler bedding soclu de cazan boiler blow-down / purging evacuare / purjare a cazanului boiler brace ancorare a cazanului boiler casing manta de cazan / recipient boiler coal crbune pentru cazane / industrial boiler-cleansing compound (chim, termo) dezincrustant boiler drum (termo) partea cilindric / virol a cazanului sau a recipientului boiler end fund de cazan boiler feed (termo) alimentarea (cu ap) a cazanului boiler feeder alimentator / pomp pentru cazane boiler fireman (termo) fochist boiler firing instalaia de ardere a unui cazan de aburi boiler flue (pass) (termo) canalul de fum al cazanului, tirajul cazanului boiler fluid dezincrustant boiler forge cazangerie boiler fur piatr de cazan, crust boiler furnace (termo) focar de cazan boiler gas (termo) gaze arse / de evacuare boiler grate (termo) grtar cu bare boiler head (termo) vatr / fund de cazan boiler house (termo) sala cazanelor boiler immuration / jacket / masonry (termo) nzidirea / mantaua / cptueala cazanului (i de abur) boiler mountings (termo) armtur de cazan boiler plate / steel (met) tabl de reci-piente (la temperatur ridicat) / cazane boiler-plate planer (mas-un) main de rabotat marginile tablelor pentru cazane i recipiente boiler scale (termo) piatr de cazan, crust boiler scaling hammer (met) ciocan de curat piatra de pe cazan boiler shell ring / belt (termo) manta, tambur de cazan / recipient boiler shop cazangerie boiler slag (termo) zgur de cazan

boiler steam feed pump (termo) pomp de alimentare cu ap a cazanului boiler supplies accesorii / armturi de cazan boiler tube (termo) eav de cazan boiler with corrugated flues (termo) cazan cu tub de flacr ondulat boiling (alim, fiz) fierbere boiling bed (ind chim, met) strat fluidizat boiling bulb (alim) cazan de distilare, alambic boiling capillary capilar de fierbere boiling down concentrare prin fierbere boiling fastness (alim, plast) rezisten la fierbere boiling fermentation (alim) fermentare prin fierbere / pe durata fierberii boiling flask balon de distilare boiling heat cldur de vaporizare boiling limits limite de fierbere (pentru amestecuri) boiling liquor soluie de fierbere boiling-off fierbere (i n autoclav) boiling out (the dye) decolorare (i la vopsea) (i prin fierbere) boiling out pan vas de recoacere boiling over distilare, debordare boiling pan fierbtor, autoclav de fierbere boiling plate (el) plit electric, reou boiling point temperatur / punct de fierbere boiling-point depression scderea punctului de fierbere boiling-point lowring scderea punctului de fierbere boiling-point rising ridicarea punctului de fierbere boiling range / spread interval de distilare, limite de fierbere boiling speed vitez de fierbere boiling stage (met) perioad de prim afinare boiling station staie de evaporare boiling surface suprafa de fierbere boiling tank (alim) fierbtor, cuv / recipient de fierbere boiling temperature temperatur de fierbere boiling test proba de (la) fierbere boiling tube eav de fierbere boiling vessel (alim) fierbtor, vas de fierbere boil off (chim, alim) a concentra / a extrage prin fierbere / prin vaporizare, a vaporiza, a elimina boil-off gas gaz (i lichefiat) pierdut prin evaporare (pe durata stocrii) boil over transvazarea lichidelor la fierbere, debordare prin fierbere; (termo) a distila boilproof stabil / rezistent la fierbere boils fierbere, micarea dezordonat a particulelor n fluide boil-up rate (ind chim, alim) vitez de concentrare prin fierbere / vaporizare bollard (cstr) born, opritor; (nav) baba de chei / de amarare, bolard bolster (OM) crapodin / buca fusului, cuzinet, suport, guler, aprtoare (i la frecare) bolster plate (OM, met) placa de presiune / de reazem, suport de matri bolster up a sprijini, a susine bolt (cstr) mbinare n gt-de-lup, broas-c, lact, zvor; (OM) bol, pivot, dorn, deget, ax scurt, plint, urub, zvor, buton, bulon; (mil) percutor; a cerne, a cerceta, a examina, a fixa cu bolturi, a mbina / a asambla cu boluri, a scutura bolt and joint balama bolt and nut (OM) urub cu / i piuli bolt bearing pressure (T, OM) presiune de strivire pe lagr bolt cam cam cu bol bolt chisel dalt n cruce

bolt core (OM) tija bolului bolt croppers foarfece pentru tierea / retezarea buloanelor bolt cutter (mas-un) main / dispozitiv de filetare a bolurilor bolted (OM) asamblat cu bol(uri) / urub(uri) bolted connection / joint (OM) asamblare cu boluri / uruburi bolted pipe joint (OM) mbinare cu evi filetate bolted union legtur /mbinare / asamblare prin buloane, cu cep bolter sit bolter cloth estur pentru site bolt head (OM) (OM) cap de bol / de urub bolt(-hole) circle, bolt-pitch circle (OM) cercul centrelor gurilor la o flan bolt hook (OM) urub cu ghear / cu cap ciocan (de strngere), crampon bolting (OM) aciunea de asamblare cu boluri / uruburi, ancorare bolting cloth estur pentru site bolting lug (OM, mas) bosaj pentru bulon / urub bolt nab / staple (OM) crlig de blocare / de nchidere bolt nut (OM) piuli bolt of flange (OM) bol / urub de flan bolt stock (met) oel pentru uruburi bolt tooth (mas-un) fus al angrenajului n lantern bomb bomb bomb oxidation oxidare accelerat a com-bustibilului, oxidare n recipient nchis bond fixare, adezivitate, legtur, legare, lipitur; (chim) valen, liant; (ec) garanie, cauiune, obligatie, a ipoteca; a (se) ntri, a (se) fixa, a adera, a (se) lipi, a mbina / a asambla prin lipire bonded legat combinat bonded form of abrazive scul abraziv din pulberi aglomerate bonded seal garnitur de etanare din material compozit bonded sealing plate plac de etanare din material compozit bonded strain gauge traductor / marc tensiometric lipit() bonder legtur la mas / la pmnt, urub de legare la pmnt; (met) crmid de legtur bonderising (met) fosfatare bonding legatura, mbinare (de obicei prin aderen, lipire) bonding additive adaos adeziv, aditiv pentru realizarea legturii, lipirii bonding agent agent de lipire, agent care mareste adezivitatea bonding capacity capacitate de legtur / de aderen, putere de priz bonding clay (cstr, met) argil plastic bonding defect lips de legtur, defect de lipire bonding energy energie de lipire / de legatura bonding material substan de legtur, liant, material de lipire bonding power putere de aderen / de lipire / de legare, capacitate de priz bonding / capacity property proprietate de aderen / de lipire bonding ribbon band adeziv bonding strength rezistena lipiturii, rezisten la smulgere bond strength (OM) rezisten la ncleie-re / la lipire / la smulgere / la mpslire, rezistena lipiturii bond stress tensiune / efort de aderen bone-dry absolut / complet uscat bone-dust / flour / meal (alim) fain de oase bone glue clei de oase

bone oil (alim) ulei de oase bone processing plant instalaie de prelucrat oase bone tallow (alim) grsime de oase bonnet (auto) capot, hus; (cstr) bolt, acoperi; (nav) capac de ochi de pu; (TH) manta, capac, calot bonnet catch / fastening-clip (auto) nchiztorul capotei motorului bonnet louvre (auto) fante de ventilatie la capota motorului bonneted cab cabin retras (plasat n spatele motorului, la autovehicule) bonus (ec) prima book carte; (ec) registru, a nregistra (contabil), a angaja, a reine, a solicita booking nregistrare, reinere, angajare, cumprare, solicitare bookkeeper (ec) contabil boom (cstr) talpa fermei / grinzii; (ec) avnt, prosperitate; (mas) flea unei macarale; (mec) fle, sgeat, bra: (nav) bra de macara, estacad; a bubui, a zumzi, (ec) a face reclam / publicitate, a prospera boom bracing (cstr, mec) ntritur a tlpii grinzii boom member (cstr, mec) bar a unei tlpi de ferm boom of a girder (cstr, mec) talpa grinzii boom stress (cstr, mec) efort n talpa grinzii / fermei metalice boost sporire; a sprijini, a intensifica, a ntri; (met) a comprima, a concentra, a ndesi booster (auto) servomotor, motor auxiliar, servo-mecanism booster brake servo-frn booster compressor compresor auxiliar /ajutator booster pump pomp auxiliar / de suprapresiune boosting charge sarcin parial boosting station statie de repompare / auxiliar boost pressure suprapresiune, presiune suplimentar / de admisie boost pressure controller regulator de suprapresiune boost (quick) charge ncrcare rapid boost voltage (el) tensiune auxiliar / suplimentar booth (met) cabin de / pentru sudare borating (met) borurare borazon wheel disc abraziv cu borazon border tivitur, bord, chenar, bordur, cadru, cant, muchie, margine, frontier, grani; (cstr) ncadrare, nrmare, ncastrare, mprejmuire; a mprejmui, a mrgini; a rsfrnge / a ndoi (margini), a bordura, a ncadra, a tivi, a nrma border set frontier, a stabili o frontier border-line case (fiz) caz limit border-line curve curb limit bordering aproape de, care se mrginete cu, limitrof cu; bordare, ncadrare, mrginire bore (OM, mas-un) gaur, alezaj, alezare, diametru interior, calibru, a gauri, a perfora, a aleza, a sapa bored cock (OM) dop gurit bore diameter (OM) diametru interior / al alezajului, (i pentru un rulment) bore diameter face (OM) suprafaa alezajului interior (la rulment) bored spindle (OM) arbore, ax tubular / gurit bored tube pump pomp cu alezaj / cu ax tubular bore gauge (met, mas-un) calibru inelar bore hole (OM, mas-un) orificiu alezat / gurit; gaur, alezaj bore of boss / of hub (OM, mas-un) alezajul butucului bore out a aleza, a guri din nou bore-hole reaming (mas-un) corectare(i prin achiere) a alezajului

borer (mas-un) burghiu, main de gurit, perforator boride borur boring gurire, alezaj; (mas-un) (aciunea de) gurire, alezare, perforare, gaur boring-and-turning lathe (mas-un) strung de alezat, main de alezat (i orizontal) boring-and-turning mill (mas-un) strung carusel / vertical boring apparatus perforator (de mn) boring bar (mas-un) bar / port-cuit de gurit / de alezat / de strunjit interior, bortang, arborele mainii de alezat boring cutter (mas-un) cuit de strunjit interior boring depth (mas-un) adncime de strunjire / de alezare (si prin strunjire) boring diameter (mas-un) diametrul gaurii de alezat / de strunjit boring dust (mas-un) span boring fixture (mas-un) dispozitiv de alezat / de gurit boring head (mas-un) cap de gurire / de alezare, portburghiu, ppu port-scul (la main orizontal de alezat) boring kernel carot boring lathe (mas-un) strung de alezat; main de alezat (i orizontal) boring machine (mas-un) main de alezat boring mill (mas-un) main de gurit / de alezat / de frezat boring-milling machine main orizontal de alezat boring operation (mas-un) operaie de lrgire / de alezare / de gurire boring rod (mas-un) bara port-cuit (pentru strunjit interior) borings (mas-un) span ( de la gurit) boring saddle (mas-un) cap de gurit boring sample carot boring socket (mas-un) mandrina de gurit boring spindle (mas-un) ax de gurit boring template (mas-un, metr) calibru interior / tampon boring tool for corner work cuit de strung interior, scul de gurit borizing (mas-un) strunjire cu cuit cu diamant / cu plcu din aliaj dur born nitride nitrur de bor boron (chim) bor (B) boron steel (met) oel cu bor borrowing (ec) mprumut (de la ...) bort, bortz (mas-un) diamant negru / tehnic mrunt cu incluziuni bosh (mas-un) rezervor cu ap pentru rcirea sculelor; (met) baie de decapare, etalaj (la furnal) bosh angle (met) unghi al etalajului (la furnal) bosh cooling box / plate (met) cutia de rcire a etalajului bosh envelope / jacket (met) manta a etalajului (la furnal) bosh gases (met) gaze din zona etalajului (la furnal) bosh of a blast-furnace (met) etalajul unui furnal bosh parallels (met) pntecele furnalului bosh plate (met) mantaua etalajului bosh wells (met) perei ai etalajului furnalului boss patron, maistru; bosaj; (met) ieind, convexitate, butuc, ngroare, adaos turnat, umfltur bossed cam / wheel (mas, OM) pinion de distribuie boss roller (met) maistru laminorist botter rod (met) tija dopului de la oala de turnare bottle (recipient de) sticl (n sens larg); (met) balon cu oxigen (la sudur) bottle cap capsul pentru sticl bottle-capping capsularea sticlelor bottle capping machine main de aplicat dopuri la sticle bottle casting machine main de turnat sticle bottle charging machine main de umplut sticle bottle closing machine main de capsulat sticle

bottle-corking (ind chim, alim) mbutelierea sticlelor bottled gas gaz lichefiat (n recipiente) bottle draining scurgerea sticlelor splate bottle drying apparatus (alim) aparat de uscat sticle bottle-filling umplerea sticlelor bottle glass sticl pentru ambalaje (i alimentare) bottleneck (cf) umr de in; (ec, TH) gtuire a produciei, loc ngust; gt de sticl; seciune minim / trangulat / ngustat bottle rinser main pentru splarea sticlelor bottle sampling luarea probelor n sticl bottle sterilizer instalatie pentru sterilizarea sticlelor bottle tilter dispozitiv pentru bascularea sticlelor bottle top mould (met) lingotier invers conic bottle washer main pentru splarea sticlelor bottling mbuteliere / umplere a sticlelor bottom sol, fund, teren, baz, fundament, fundaie, talp, temelie; (met) vatr de furnalul / de cuptor; (nav) fund de mare, fund de nav bottom-articulated joint articulaie de fund (la ui de instalaii metalurgice, chimice, baraje) bottom belt (OM) curea inferioar (de ntoarcere / nencrcat) a unei benzi transportoare bottom blade (mas-un, met) lam inferioar (la foarfece) bottom bowing converter (met) conver-tizor cu insuflare pe jos / la baz bottom blow valve (OM) robinet de fund bottom board (met) plac (inferioar / de jos) de model la turntorie; (nav) panou de barc; (cstr) pardoseal, duumea, podea, plac de presiune inferioar bottom boom talp inferioar bottom carriage asiu bottom casing nchiderea capacului de fund bottom casting (met) turnare / prin n sifon bottom-charging machine (met) main de tampat vatra bottom chord (cstr, mec) talp inferioar bottom clamp plate plac inferioar (a presei) pentru fixarea matriei bottom clearance (el) rezerva de deplasare n jos botttom contact (met) legtur electric la vatra de cuptor, contact de fund bottom contraction (hidr) contracia de fund a curentului; (met) contracie la baza unui semifabricat (turnat, rcit) bottom current curent de fund bottom dead centre (auto, termo) punct mort inferior /la motoare cu ardere intern / cu piston) bottom die matri bottom discharge descrcare pe la partea inferioar, golire de fund bottom discharge centrifuge centrifug cu descrcare la partea inferioar bottom-discharge conduit conduct pentru golirea de fund bottom-discharge hopper siloz / depozit cu descrcare pe la fund bottom-discharge skip (met) schip cu descrcare pe la fund bottom door usa de fund a unui depo-zit de materiale n vrac, a unui siloz bottom draw reziduu de fund bottom dump (auto) descrcare de fund bottom-dump bucket gleat / cup cu descrcare pe la fund bottom end (met) captul piciorului de lingou bottom fin (met) bavura de la piciorul lingoului bottom fermentation (alim) fermentaie inferioar / la baza recipientului bottom flange (cstr) tabl de centur, flan inferioar / de sprijin

bottom floor (nav) varang-cadru bottom gear (auto) viteza nti (la cutii de viteze) bottom half mold matri inferioar bottom heating (met) nclzirea vetrei, nclzire pe la partea inferioar bottom hole groap de fundaie bottom-hole chocke / floe bean (hidr) diuza de fund bottom-hole pressure (BHP) (hidr) presiune de fund / la talp bottom-hole pressure gauge manometru de fund bottom-hole pressure recorder (metr) manometru de fund cu nregistrare bottom-hole pump pomp de fund / de adncime bottom-hole sample probde fund bottom-hole sample(r) taker aparat / dispozitiv de luat probe de fund bottom house (met) pat de turnare bottoming die matri / form pentru finisarea filetului la capt / partea inferioar a piesei bottoming material (met) material refractar de tampat vatra (unui cuptor) bottoming reamer (mas-un) alezor pentru trecerea de finisare bottoming tap (mas-un) tarod de finisare bottoming voltage tensiune rezidual / remanent bottom loading ncrcare pe la fund bottom-loading belt band transportoare cu transport pe banda de ntoarcere bottom nippers falca de jos a cletelui bottom note not de subsol / n josul paginii bottom of furnace (met) vatr de cuptor bottom packing etanare de fund bottom plate (cstr) plac / dal de pardoseal / de baz / de fundaie / de fund, cadru de susinere; (met) plac de turnare / de fund bottom plating (nav) nveliul / bordajul fundului navei bottom pouring (met) turnare n sifon bottom pouring plate (met) plac de turnare n / prin sifon bottom-pour ladle (met) oal de turnare cu dop / cu sertar bottom-pressure casting (met) turnare sub presiune pe la partea inferioar bottom product produs rezidual / de fund bottom rake (mas-un) unghi de aezare bottom ramming machine (met) main de tampat bottom ring inel de etansare / de plafon / de punte bottom roll (met) cilindrul inferior (la laminare) bottom rule linie de nchidere la tabele bottom runner (auto) lonjeron inferior al caroseriei bottoms depuneri de fund, reziduuri, sedimente bottom sediments reziduuri / sedimente / depuneri de fund bottom slide (mas-un) sanie inferioar bottom splash (met) suprapunere de material (la laminare) bottom tap laddle (met) oal de turnare cu descrcare pe la fund bottom unloading descrcare pe la fund bottom valve robinet / supap de fund bottom yeast (alim) drojdie de fund bouchon (OM, T) lagr (mic) din alam bought scrap (met) fier vechi / deeuri din comer / din afara uzinei bounce lovitur puternic, mpingere bouncing efect de dans (la un ecran, display, etc.), instabilitate vertical bouncing of contacts (el) vibraie a contactelor bound margine, limit, grani; carte legat; (nav) n curs de plecare spre...; a delimita

boundary grani, hotar; (fiz, T) frontier, limit / suprafa de separaie; (mat) frontier; (met) profil (al calibrului de laminare) boundary angle (fiz0 unghi marginal boundary angle bar (nav) cornier de contur boundary behavior comportare la frontier / la grani / la limit boundary condition condiii-limit / de grani boundary dimensions of bearing (OM) dimensiuni exterioare de montaj ale rulmentului / lagrului boundary film (T) pelicul limit (minim) boundary friction (T) frecare limit (semi-uscat sau semifluid) boundary layer (fiz) strat / ptur(-) limit, strat de separare boundary-layer motion curgere n strat laminar boundary line (metr) gabarit; linie de delimitare / de separare boundary lubrication (T) ungere-limit boundary marker (mas-un) limitator, opritor boundary member (mas-un) limitator boundary of grain (met) limita gruntelui (cristalin) boundary resistance (fiz) rezisten marginal / de bord boundary stress field cmp de tensiuni n suprafaa de baraj (la semiconduc-toare); cmp de tensiuni la margine / la muchie boundary value valoare limit boundary-value problem (mat, fiz, mec) problem la limit, problem la frontier bounded limitat; delimitat boundedness (mat) mrginire bound energy energie latent bounding surface (fiz, mec, T) suprafa limit / de separare boundless nemrginit, nelimitat, infinit bound level nivel staionar bound state stare staionar bound water ap de constituie / legat bounty (ec) bonificaie, gratificatie, prima, premiu bouquet (alim) buchet (la vin) bow (cstr)arc; (el) arc de traciune electri-c; (mas-un) ram / cadru de ferstru pentru metale; (TH) arc, florar de desen, a (se) nclina, a se ncovoia, a (se) curba bow archor / bower (nav) ancor de prova / de post bow girder of a non-circular shape (cstr, mec) grind n form de arc necircular, grind curb bowing curbare, arcuire, bombare, ndoire bowing warp arcuire (i a lemnului) bowl cup, ceac, castrona, bol, tigaie; (hidr) cup, chiuvet, bazin, rezervor; (mas) ben, lam, co (i de centrifug), rulou, rol (goal la interior), container, recipient, bazin bowl feeder alimentator cu cup / cu ben bowl gedgeon (OM) fus sferic bow opening-and-closing plier clete pentru inele bow saw ferstru cu coard, joagr bow-shaped connection conexiune / legatura n form de arc bowstring girder (mec) grind cu talp superioar curb box cutie, caset, etui, lad, geamantan, valiz, nveli, loca; (cstr) box; (mas-un, OM) arbore port-scul, buc, man-on, bac, cuzinet; (met) ram / cutie de formare, cuv, creuzet; subansamblu de main, mecanism, a acoperi, a cptui box and pin (OM) mbinare cu muf box-annealed (met) recopt n cutie box-annealed sheet (met) tabl recoapt n cutii box annealing (met) recoacere n cutie

box annealing furnace (met) cuptor recoacere n cutie / n lzi box beam grind-dulap, grind-cheson box bed (mas-un) batiu chesonat / n form de cutie, pat cu seciune n U box bottoming file pil-disc fin box casting (met) turnare n cutii de formare box charging machine alimentator (cu cutii) box chuck (mas-un) mandrina cu dou flci box clamp (mas-un) menghin box column coloan-cheson box compound (mas, OM) material de etanat mufe / manoane de evi box cover capac de cutie box dam (hidr) batardou boxed catch (OM) capac de nchidere boxed heart check debitare din miez / inim box (end) wrench (OM) cheie tubular boxer engine motor orizontal, cu cilindrii opui box filter filtru cu camere boxfoot pipe oven cuptor tubular box for casting (met) rama de formare box frame schelet de caroserie auto box-furnace boiler cazan cu cutie de focar box groove (met) calibru nchis (de laminare) box hardening (met) cementare / durificare n cutii box head cap de cutie box header camer de distribuie (a apei) box heating furnace cuptor cu camere / camer de nclzire box hole / pass (met) calibru nchis box keel (nav) chil-cheson box key cheie tubular box mould (met) form de turnare n ram box moulding (met) formare n cutii box nut (OM) piuli-capac / nfundat / oarb box of fire door (termo) cadrul cutiei de focar box part (met) parte a ramei de formare box pass (met) calibru nchis box pattern frame (mas-un) cadru cu seciune chesonat / ntrit box piston (OM) piston gol la interior box relay (el) releu n cutie de protecie box respirator masc de protecie / respiratoare box scraper (mas-un) rzuitor lat, cu dou mnere box section girder (mec) grind-cheson / goal pe dinuntru box-shaped n form de cutie box-sliding feeder dozator cu sertar box spar lonjeron-cheson box staple (mas) capac de nchidere, plac de nchidere de form sferic box stud (met) suport / susintor de miez (la turntorie) box switch (el) ntreruptor capsulat box table (met) mas de formare box timber schelet de lemn box turbine wheel (OM) roat cu cupe box-type column (cstr, mec) montant cu seciune n U box-type design n form de cutie box-type impeller (mas) rotor de compre-sor de supraalimentare, rotorul supraalimnetatorului box-type leg picior n construcie nchis box-type pattern (met) model pentru formarea n ram brace scoab, clam, suport, proptea, a-blon; (cstr) contrafi, ancoraj, tirant, a lega; (met) ablon (la turnare), suport montant; a fixa cu scoab, a ntri, a rigidiza, a propti, a mbina braced beam construction construcie cu zbrele braced girder grind cu zbrele

brace drill burghiu pentru clame / inele brace joint (cstr) mbinare n clete brace tap (mas-un) tarod pentru cleme bracing sprijinire, fixare, ntrire, consolidare bracing of a still schelet de cuptor tubular bracing rib (OM) nervur de rigidizare bracket (OM) consol, bra, brar (i de evi), furc, suport (i n consol), scoa-b, guseu; parantez, acolad (n text) bracket (jib) crane macara cu consol bracket bearing lagr n consol bracket milling machine (mas-un) main de frezat cu consol bracket mounted (OM) montat / fixat cu brar bracket pin consol bracket plate plac de fixare bracket pole stlp cu consol bracket support suport n consol bracket suspension suspendare pe suport n consol bracket water ap slcie, srturat / nepotabil bradenhead (hidr, termo) cap de coloan / de eav brad nail (OM) cui fr cap braid nur, panglic mpletit, mpleti-tur, toron, iret, coad; (el) a mpleti (cablul), a bobina braided huse (OM) furtun / tub cu inserie mpletit / de mpletitur braided packing (OM) garnitur de etanare din snur mpletit braided wire srm mpletit / nfura-t, fir, iret mpletit; (el) li braiding (el) mpletitur de cabluri; (met) toron; mpletire, mpletitur braiding meshes ochiuri de mpletitur brain creation creaie intelectual (tehnic, tiinific sau artistic) brain drain acaparare a inteligenei (i prin emigrare) brain storming dezlnuire / explozie / asalt de idei; discuie ntre specialiti pentru rezolvarea unei teme brain thrust (BT) consiliu / grup de experi brake dispozitiv de frnare, frn; (met) main de ndoit tabl; a frna brake action aciune a frnei / de frnare brake actuating care este acionat prin frn, acionarea frnei brake actuator acionarea frnei brake adjuster / adjusting gear mecanism pentru reglarea frnei brake anchor pin (auto, OM) suport al frnei brake anchor plate (OM) plac / banc de frn brake apparatus dispozitiv de frnare brake arm (OM) prghie / bra de frn brake arrangement sistem de frnare brake assembly instalaie / sistem de frnare brake backing plate (OM) disc pentru fixarea saboilor de frn brake-band (lining) (auto, OM) band de frn (acoperire tip ferodo) brake bar (OM) bar a sabotului de frn, tij / tirant de frnare brake block (OM) sabot de frn brake body corp de frnare brake booster servofrn brake box (OM) banc de frn, carcasa frnei brake cam (OM, auto) galet de acionare a frnei, cam de frnare brake check / clutch (OM) sabot de frn brake circuit (hidr) circuit de frnare

brake cock (cf) robinet de frn brake collar (OM) band (inelar) de frn brake-compensating egalizare / compensare a frnrii brake connecting hose (cf) acuplare de frn (cu conduct flexibil) brake control device (el) releu de frnare brake coupling (OM) ambreiaj cu friciune brake crank (OM) manivel de frn brake cross lever (OM) levier transversal al sistemului de frnare brake cylinder (auto, OM) cilindru de frn brake disk (OM) disc de frnare / de frn brake drag (OM) sabot de frn, tachet opritor brake dressing (T) unsoare de frn brake drum (OM) tambur / roat / tob de frn brake drum retarder ncetinitor cu frn pe o tob brake dynamo (el) frn de ncercare cu dinam etalonat brake dynamometer (OM) frn dinamometric brake energy energie / lucru mecanic de frnare brake equalizer (auto) distribuitor de frn brake equalizer shaft arbore pentru echilibrarea frnrii / pentru frnare uniform brake-field (fiz) cmp de frnare brake flange (OM) flan a tobei de frnare brake fluid fluid pentru frn brake friction area suprafa de frnare (prin frecare) brake gear mecanism de frnare brake hanger (OM) sabot de frn brake head portsabot, sabot de frn brake horse-power (b.h.p., BHP) putere efectiv / util / de frnare (n cai putere) brake hose (auto, OM) furtun de legtur pentru lichidul de frn brake key (OM) cam de frnare brake lever (OM) prghie / levier, mner de frn brake-lever connecting rod (OM) bar / prghie a sabotului de frn brake lever sector (OM) sector dinat al prghiei de frn brake line (auto, OM) conduct pentru lichid de frn brake liner / lining garnitur de frn / de ferodo brake looosening slbire a frnelor brake lug adaos turnat pentru fixarea mecanismului de frnare brake meter aparat pentru msurarea distanei de frnare brake operation (operaie de) frnare brake plunger (auto, OM) piston al sistemului de frnare brake power (mec) putere de frnare brake-pressure disk / plate (OM) disc de frn brake-pressure lead (auto) conduct pentru lichid de frn brake pull rod bar a sabotului de frn brake pulley (OM) disc / roat / tambur de frn brake relaxing slbire a frnei brake (release) spring (OM) arc de frn brake rigging sistem al prghiilor de frn brake rim tob / tambur / roat de frn brake rod (auto) tija de traciune a frnei; (cf) bar de sabot brake servo servofrn brake(s) fade scdere a eficacitii frnrii / sistemului de frnare brake shaft arbore de frn brake sheave (OM) disc de frn brake shoe (OM) sabot de frn brake-shoe lever (auto) levier pentru desfacerea / acionarea saboilor brake slipper sabot (de frn) brake solenoid frn cu magnet, electro-frn, solenoid pentru acionarea frnei

brake spring (OM) arc de rapel al sabotului de frn, arc de frn brake stop limitator al frnei brake strap (OM) band de frn brake triangle / truss bar (cf) bar triunghiular de frn brake wheel (OM) roat frnat / de frn brake wire cablu de frn brake with graduate brake action frn cu aciune / frnare treptat / gradat braking (action) (aciune / efect de) frnare braking area (OM, T) suprafa de frecare (la frn, ambreiaj, etc.) braking axle (OM) osie frnat / de frn braking bar / club (auto) tij /mner de frn braking couple (mec) cuplu de frnare braking device dispozitiv de frnare braking fan (fiz) ecran de protecie / de frnare braking force for de frnare braking gear mecanism de frnare braking moment moment de frnare braking preparation length (cf) lungi-me de pregtire a frnrii braking resistance (of friction) rezisten- la frnare (prin frecare) braking surface suprafa (activ) de frnare (i prin frecare) braking torque (el, mec) moment / cuplu de frnare braking weight greutate de frnare braking work (mec) lucru mecanic de frnare bran (alim) tre branch (TH) ramificaie, bifurcaie, deri-vaie, ramur, bra, branament, conduc-tor secundar, ramificat; (ec) sucursal, domeniu, filial, sector, specialitate; faz; a deriva, a devia, a (se) ramifica, a (se) bifurca branch box (el) cutie de derivaie / de bransament branch chuck (el) circuit / derivat de ramificare branch duct (hidr) conduct secundar / de ramificaie branched ramificat branched chain (chim) caten lan molecular ramificat() branched chute jgheab-pantalon branched polymer polimer ramificat branched structure structur ramificat branch flange (OM) flan de priz branch haulageway cale de transport ce deverseaz produsul n calea principal branching bifurcaie, ramificaie, derivaie branching crack fisur ramificat branching crack in parent metal fisur ramificat n materialul de baz (i la sudur) branching off bifurcaie, derivaie branching trough jgheab de deviere branch joint punct de ramificaie / de derivaie branch line (el) circuit derivat; (cf) linie deviata, cale ferata secundara branch of knowledge ramur de cunotinte, disciplin branch of manufacture ramur / domeniu (i de producie) branch office (ec) filial, sucursal branch piece (OM) pies / flan de derivaie branch pipe (hidr) branament, eav de derivaie; (OM, hidr) teu, ramificaie a conductei principale branch point punct de ramificaie, nod de reea; priz branch resistance (el) rezisten n derivaie branch rod (OM) biel motoare, tij de piston branch statement (autom, inf) instruciune de salt branch terminal (el) clem / born de derivaie, branament branch-point stream line (hidr) linie de curent la ramificaie

branch-T (el) cutie de conexiuni / derivaie n T brand (TH) marc de fabricaie; calitate, sortiment, tip; a marca, a nsemna branded goods mrfuri care poart o marc de fabric branded oil (T) ulei de calitate brand manager director nsrcinat cu promovarea i comercializarea unui produs brand new perfect nou brand rating apreciere a unei mrci de fabric brand share pondere a unei mrci de fabric brands in the running (ec) mrci curente pe pia brandy (alim) rachiu, coniac, brandy branning machine main de polizat tabl alb brass (met) alam, aliaj Cu-Zn brass band band de alam brass bearing (OM, T) lagr / cuzinet din alam brass billet (met) semifabricat din alam (de obicei turnat) brass brazing lipire tare cu alam brass brazing alloy (met) aliaj / alam pentru lipire tare brass bushing (OM,T) lagr de alam, cu-zinet / buc din alam (pentru lagre) brass castings piese turnate din alam brass foundry (met) turntorie pentru alam brass knuckles (fiz) inel de percuie / de impact / de protecie; cap de baterie brass latten (met) tabl de alam brass plate (met) plac almit, a almi brass plating (met) almire brass scraper perie de alam brass screw urub de alam brass sheet tabl, platband de alam brass tip socket set screw brass tool (mas-un) cuit pentru prelucrarea pieselor din alam brass tube / tubing (alim, OM) eav / tevrie din alam brass varnish lac pentru alam brass wire srm de alam brass workers lathe (mas-un) strung rapid pentru prelucrat aliaje neferoase brassy similar cu alama, tare ca alama brattice drying machine main de uscat cu band transportoare brayer val ungtor / frector braze (met) loc al lipiturii, a lipi tare, a face o lipitur tare (de obicei cu aliaj metalic, alam) brazed (met) lipit cu alam brazed joint (OM, met) mbinare / rost / asamblare prin lipire tare, lipitur tare brazed-type carbide tool cuit / scul cu plcu / plcue de carburi metalice lipit(e) brazier co pentru jar brazing (met) (procedeu de) lipire tare (cu alam tare), loc al lipiturii, lipire cu material greu fuzibil; sudur tare brazing alloy aliaj pentru lipire tare brazing tongs clete de lipit brazing mixture (met) aliaj pentru lipit (i alam) brazing seam shrinking subiere (la lipire sau sudare) breach (cstr, met) bre, sprtur, deschiztur (ntr-un zid, la zidrie) breach of thrust abuz de ncredere bread (alim) pine breadboard setup (el) legtur provizorie bread factory (alim) fabric de pine bread manufacture (alim) fabricarea pinii, panificaie breadth lime, lrgime, ntindere breadthbreak ngustare

breadth of roll material (met) lime a semifabricatului / materialului laminat break spargere, rupere, evadare, erupie, ruptur, sprtur, crptur, nruire, pauz; (inf) cheie de ntrerupere, sfrit de paragraf; (el) a ntrerupe un circuit, a strpunge; (TH) a rupe, a sparge, a sfrma, a concasa, a degrada, a opri breakage (TH) concasare, mrunire, fracionare, frmiare, zdrobire, mcinare, rupere, ruptur, crptur (mai mare), distrugere breakage load (OM) sarcin de rupere breakage rate numr de ruperi (i n unitatea de timp) break-and-make switch (el) ntreruptor pentru nchideredeschidere breakaway pornire, punere n micare breakaway torque cuplu / moment la pornire / iniial break bulk (nav) a ncepe descrcarea break circuit circuit de ruptur, schem de deconectare breakdown (el, TH) pan n funcionare, deranjament, defectare, avarie, ruptur, accident, strpungere (a izolaiei); (TH) plastifiere, vluire, disturgere; (met) a lamina lingoul pn la agl; (TH) a strpunge, a descompune, a separa, a dispersa, a (se) prbui, a (se) surpa breakdown crane (cf) vagon-macara breakdown field strength (el) intensitate a cmpului electric de strpungere, rigiditate dielectric breakdown fluid fluid de fisurare (i ca marcator) break down group of working stands deranjamente simultane la maini breakdown impulse voltage (el) oc al tensiunii de strpungere breakdown in the main supply (el) ntrerupere a tensiunii de reea, pan n reea breakdown lorry camion de depanare, automacara breakdown mill (met) laminor degrosisor breakdown of an emulsion (T) spargere a emulsiei breakdown of line (el) demontarea unei linii breakdown of oil (T) limpezirea uleiului breakdown of prices (ec) scdere a preurilor breakdown pass (met) calibru degrosisor / ntinztor breakdown point (met) limit de (rezisten la) rupere, punct / moment de ntrerupere / de cdere a unui utilaj breakdown roll (met) cilindru degrosisor / ntinztor breakdown service depanare breakdown signal (el, TH) semnal de avarie / de pan breakdown site / spot (mec, el) loc de strpungere breakdown test ncercare (pn) la rupere / distrugere / avarie breakdown temperature (chim, met) temperatur de descompunere breakdown torque (el) moment de rsturnare (la motoare de inducie) breakdown train (met) linie de laminor degrosisor / ntinztor break draft (met, plast) laminare preli-minar, prima laminare (parial) break emulsion a sparge emulsia breaker (TH) ruptor, concasor, ntreruptor, moar; (alim) zdrobitor breaker arm (auto) bra de ruptor breaker bar bar a zdrobitorului breaker block (TH) sprgtor de blocuri breaker cam (auto) cam a ruptorului breaker card main de frecat breaker contact-point (auto) platin a ruptorului breaker down (met) laminor degrosisor

breaker drawing (met) prima trecere la laminor, prima laminare breaker drum (TH) tambur de destrmare breaker impulse (el, autom) impuls de pornire / de deblocare breaker jaw falc de concasor breakerless ignition (auto) bloc electro-nic (la sistemul de aprindere fr ruptor) breaker mouth gur de concasor breaker plate (auto) platou al ruptorului; (of a hammer mill) (mec) suprafa de ciocnire (i la forj) breaker platinum-contact (auto) platin a ruptorului breaker point punct de rupere breaker roll val de concasor breakers (nav) valuri deferlate, brizani breakeven (ec) prag de rentabilitate, punct critic (al rentabilitii), a atinge pragul de rentabilitate / punctul critic al rentabilitii breakeven performance (ec) nivel de performan de la care ncepe plata primei break ground a disloca pmntul, a defria; (nav) a smulge ancora break impulse (autom, el) impuls de deblocare / de ntrerupere / de deschidere / de separare break in a curve (mat) punct unghiular / de inflexiune break in a irumpe, a rupe, a fora break in an axle (OM) rupere de osie breaking ruptur, ntrerupere, tiere, rupere, sprtur, refracie, rupere, concasare; flambaj; deconectare; ndoitur; separare breaking by overload (el, OM) rupere din cauza suprasarcinii breaking capacity (el) putere / capacitate de rupere breaking cone concasor conic breaking delay (el) ntrziere de acionare (la relee) breaking-down mill train (met) linie de laminare pentru profile grele breaking-down pass (met) calibru de degroare rapid / degrosisor / ntinztor breaking-down point (TH)limit de rupere; valoarea unui parametru al uni utilaj peste care apare distrugere / rupere / avariere breaking-down pressure tensiune de strpungere / disruptiv breaking-down roll (met) cilindru degrosisor / ntinztor breaking-down stand (met) caj de bluming / de blumuri breaking down temperature temperatu-r de rupere / de ntrerupere / de cdere (a unui utilaj) breaking drum tambur de concasare breaking elongation / extension alungire la rupere breaking length lungime de rupere (i la epruvete) breaking limit (mec, OM) rezisten de / la rupere, parametru-limit peste care utilajul cedeaz breaking load (mec, OM) sarcin de rupere / de flambaj breaking machine concasor, dezintegrator, berbec breaking mill (met) laminor pregtitor breaking of an emulsion (T) spargere a unei emulsii breaking of arc ntreruperea arcului (electric, la sudur) breaking-off tiere cu nlturarea restului (de material) breaking of vacuum scderea vidului breaking of viscosity (T) reducerea vscozitii breaking out desprindere forat, rupere breaking plant instalaie de concasare breaking point (T) punct de spargere a emulsiei; (mec) rezisten limit / la rupere, punct de rupere / de ntrerupere breaking safety siguran la ntrerupere

breaking shaft (OM) bar de siguran breaking strain (mec) deformaie la rupere / la flambaj breaking stress (mec, plast) rezisten la rupere, efort / tensiune la rupere breaking stress in tension (in shear; in compression) rezisten la rupere la traciune (la forfecare, la compresiune) breaking switch contactor cu contacte normal nchise breaking tenacity (mec) tenacitate la rupere, rezisten specific la rupere breaking tension (mec) tensiune / efort la rupere breaking test (mec) ncercare la rupere / la flambaj breaking up desfacere forat, rupere breaking weight sarcin / greutate de rupere break into (OM, T) a (se) infiltra n, a ptrunde, a roda break length (OM) lungimea ruperii break line rnd final break off (met) strpungere (la furnal); a-bandonare; rupere; desprire, separare break out (OM) deurubare, smulgere a ancorei, rbufnire, izbucnire; a desface, a sparge, a irumpe, a izbucni break-out tongs clete pentru tuburi break part way a rupe n dou break point (T, alim) punct de stratifi-care a unei emulsii, punct de limpezire a unei soluii tulburi; punct de control / de rupere, prag de absorbie break shot proces de ntrerupere / de declanare break spark (el) scnteie de ruptur break the joint a rupe legtura break the joint (OM) a deuruba break(-)through (chim, T) punct de ruptur, prag de absorbie, punct critic al ciclului de absorbie; (el, OM) bre, strpungere, rbufnire break-up (chim, T) descompunere, diso-ciere, dezagregare, dispersie, fraciona-re, a deschide, a descompune, a frmi-a, a dezmembra, a sfrma, a demonta, a separa breast beam (mas) travers frontal breast box (mas-un) cutie de alimentare / de distribuie breast drill burghiu de mn, main de gurit portabil breast fast (nav) travers (parm) brast pan (met) antecreuzet (la cubilou) breast plate (met) plac / cuiras fronta-l, blindaj frontal, lam de buldozer breast shore (nav) pontil lateral breast wall (cstr) zid de sprijin breast (water) wheel roat de ap breastwork (nav) fronton de dunet; (TH) parapet, balustrad breather (OM) supap de respiraie / de aerisire / pneumatic, rsufltor, masc de gaze, ventuz breather losses pierderi prin evaporare / aerisire / respiraie breather plug (met, OM, termo) rsufl-toare, canal de aerisire, orificiu de evacuare breather valve (OM) supap de aerisire breathing respiraie, aerisire breathing a mold (met, plast) deschidere a formei de presare pentru ndeprtarea gazelor i a vaporilor breathing respiraie, aerisire beathing a mould (met, plast) descidere a formei de presare pentru evacuarea gazelor i vaporilor breech canal de fum; (nav) tietur de macara breech bore gauge (metr, met) calibru inelar breech door clap de fund breech lock (OM) clap de deschidere / de ncrcare breech plate (OM) nervur / pies de fund, plac a lactului / broatei breech recess gur a rindelei

breechblock (OM) capac de nchidere breechblock handle mner de nchidere breechblock mechanism nchidere cu blocare (i la vagoane) breeches piece (OM) pies de legtur n form de furc breeches pipe racord n (form de) furc breeching(s) (termo, met, alim) canal(e) de fum breechlocking crank (OM) manivel de nchidere / de blocare breed ras, specie, a nate, a crete, a spori, a (se) nmuli, a seleciona breeding regenerare, reproducere, selecie breeze (met) zgur (de crbune), crbuni sau cocs n buci mici breeze coke (met) cocs mrunt brewery (alim) fabric de bere brewery mash (alim) borhot de bere brewery yeast (alim) drojdie (de bere) brewing (alim) fabricare a berii brewing cup / tun (alim) cuve de brasaj brew kettle (alim) fabricare a berii brewers copper cazan / cuv (de cupru) pentru brasaj brewers grain (alim) borhot de bere brewers malt (alim) mal de bere brewers wort (alim) must de bere brick crmid, igl, ceramic brick furnace cuptor pentru arderea crmizilor brick grease unsoare consistent n brichete brick inclusions (met) incluziuni din materiale refractare / crmizi bricking (cstr, met) lucrare de zidrie, zidire brick lined (cstr, met) cptuit cu crmid brick-lined masonry (cstr, met) zidrie de placare brick lining (cstr, met) mbrcminte / cptueal de crmid brick molding machine main pentru fasonarea crmizilor brick oil ulei pentru ungerea preselor de crmizi brick press pres de crmizi brickworc (cstr, met) zidrie, cptuire cu crmid brick up (cstr) a ridica un zid, a umple cu zidrie (de crmid), a suprazidi, a nzidi brickworks fabric de crmid bridge pod, punte; (metr) punte de msurare; (nav) punte, covert; (el) a unta, a deriva (un circuit) bridge across (el) a unta bridge capacity sarcin util maxim (pentru pod, drum, pod rulant) bridge circuit / arrangement (el) circuit / montaj n punte bridge cock (OM) robinet de trecere (ntre conducte altfel separate) bridge crane (met) pod rulant bridge deck (nav) punte a pasarelei / a comenzii bridge driving voltage (el) tensiune de alimentare / de acionare a unei puni bridge floor(ing) tablier de pod bridge for supporting pipe pod pentru conducte tubulare bridge fuse (el) siguran a punii bridge girder grind a podului (i rulant) bridge girder system sistem portant al podului (i rulant) bridge joint joant ntre traverse, joant de ine la poduri bridge launching (cstr, met) lansare a podului bridge load sarcina podului (i rulant) bridge null detection (el, metr) detecta-rea nulului punii, aducere la zero a unei puni bridge of a ship (nav) covert, punte bridge of boiler furnace (termo) altar de focar

bridge pile (cstr) pil-culee bridge railing balustrad de pod (i rulant) bridge reamer (mas-un) alezor pentru guri de nit bridge relay (el) releu de punte bridge resistance (el) rezisten a punii bridges (tank-furnace) (met) baraje (la cuptor-van) bridge spot weld sudare n puncte cu eclise bridge stockade estacad bridge wall corp al podului (i rulant); (met) prag al cuptorului bridge wire (el) fir de rezisten calibrat (al unei puni) bridging tablier de pod (i rulant); prop-tea, antretoaz, planeu; (met) blocare a arjei n furnal, lips de ptrundere (la sudare); (el) untare bridging over of stock (met) agarea arjei bridging plug (el) fi / buon de scurcircuitare bridging work construcie de poduri bridle (OM) brid, colier bridle chain lan pentru ghidare / de siguran la colivii bridle joint mbinare n grind brief scurt, concis brief acceleration acceleraie momentan / de scurt durat Briggs(ian) logarithm (mat) logaritm zecimal / comun / ordinar bright strlucitor, luminos, lucios, de culoare deschis; (met) curat, decapat bright annealing (met) recoacere la alb n atmosfer controlat bright annealing furnace (met) cuptor de recoacere la alb (n atmosfer controlat) bright blue (met) albastru deschis (culoare de revenire) bright deposit depunere lucioas bright-drawn (met) tras la rece (pn la luciu) bright-drawning (met) tragere la rece (pn la luciu) bright-drawn steel bar (met) bar de oel tras lucioas (blank) bright dross (met) zgur sticloas brighten a face s strluceasc, a polei, a lustrui, a deschide la culoare brightener (chim, met) vas de decapare / de limpezire, decantor brightening (T) limpezire a uleiului; (met) lustruire, obinere a luciului bright-field illumination (fiz) ilumi-narea cmpului-obiect (la microscop) bright finish finisare lucioas / pn la luciu (metalic) bright finished lustruit, polizat, superfinisat bright-finished sheet / table (met) tabl polizat la / cu luciu bright hardening (met) clire la alb bright light lumin strlucitoare; (auto) faz mare bright luster luciu intens / puternic bright-luster sheet (met) tabl lucioas bright metal (met) metal curat / cu luciu / decapat brightness luminozitate, strlucire, puritate, iluminare, claritate (optic) brightnessmeter exponometru brightness reversion nglbenire (i la mase plastice) brightness temperature temperatur de incandescen brightness values indice de luminozitate bright pickle a decapa (met) a decapa pentru lustruire bright polished sheet (met) tabl lustruit bright nut (OM) piuli prelucrat / de precizie bright-orange (met) galben-portocaliu bright parts (Om, mas-un) pies avnd toate suprafeele prelucrate bright plating depunere galvanic cu luciu / decorativ

bright plating range (met) depunere cu luciu bright red rou strlucitor / aprins bright steel (met) oel tras la rece (cu luciu metalic) brightstock ulei dezasfaltat rafinat bright washer aib prelucrat bright wire fir incandescent, srm alb bright work (mas-un) piese (i din alam) lustruite / prelucrate pn la luciu brilliance strlucire, sclipire, luminozitate, claritate brilliance display ndicare / reprezentare cu mare luminozitate (i pe ecran / pe display) brilliant strlucitor (despre o culoare), briliant, scnteietor brilliant polish (mas-un) lustruire fin brim margine, bordur (mai ales pentru esturi) brimstone (chim, met) sulf, pucioas brine (alim, chim) ap srat, saramur, soluie de sare brine chilling rcire cu saramur brine drum (alim, termo) acumulator de saramur, tub de diametru mare umplut cu saramur rcit constituind un acumulator de frig brine gauge (alim, chim) salinometru brine header (alim) colector de saramur Brinells machine durimetru Brinell Brinel point unitate Brinell Brinell (ball-) hardness duritate Brinell Brinell (hardness) number numrul / valoarea duritii Brinell brinelling indentation (OM) brinelare (defect la rulmeni) brine pump pomp pentru saramur brine refrigerating plant instalaie de rcire cu saramur brine refrigeration (alim, ind chim) rcire cu saramur brine tank (alim) rezervor de saramur bring back a readuce, a completa, a recupera (i ntrziere) bring home / in a apropia, a explica, a aduce pe locul de montaj, a introduce un rnd (de text) bringing back damper spring (OM) resort reductor i amortizor bringing out extragere, tragere n afar bringing together a aduce aproape, a apropia, a altura bring into fashion / vogue a moderniza, a face ceva conform tendinei / modei n domeniu bring into service a pune n funciune, a da n exploatare bring out a ndeprta, a scoate (n afar), a produce bring to a standstill a face s se opreasc (un mijloc de transport); (ec) a face s stagneze / s nceteze (producia, comerul, etc.) bring to an anchor (nav) a staiona bring to boiling a aduce la fierbere bring to speed a aduce la viteza normal bring up (nav) a opri nava, a prezenta, a trage cablul bring up to standard / scratch / the mark a aduce la nivelul / la standardul cerut bring up-to-date a actualiza, a moderniza brining (alim) srare, saramurare briny water ap srat / slcie briquette crmid, agl, olan, brichet (i de crbune), pachet, a bricheta, a mpacheta briquetted coal (met) crbune n brichete briquetting brichetare briquetting machine / press / plant main / pres / instalaie de brichetat (i span) bristle fibr uscat, pr de porc Britannia joint (el) jonciune sudat fr manon British mile mil englez brittle casant, friabil, fragil brittle destruction distrugere / rupere de tip casant brittle failure ruptur casant

brittle lacquer (mec, OM) lac pentru identificarea prin fisurare a tensiunilor brittleness casan, fragilitate, friabilitate brittleness point / temperature (met) temperatur / punct de fragilizare brittle when red-hot (met) casant la rou / la cald broach (mas-un) bro, alezor, a broa, a aleza broach burnishing finisare prin broare broaching (mas-un) broare broach(ing) press main / pres de broat broach reamer (mas-un) alezor conic broach slide / ram (mas-un) sanie / crucior a(l) broei broad larg, vast, lat broadband band larg broadcasting range gam de unde (radio, aparate de msur cu unde) broaden a lrgi, a extinde, a mri, a dezvolta, a amplifica broadening lrgire, extindere broad-faced steel gear (met) cilindru dinat / de antrenare (la laminor) broad flange girder grind cu tlpi late broad flange I beam grind lat n form de I broad-gauge railway (cf) cale ferat cu ecartament larg broad iron wedge pan / rang de despicat broad nose clete cu flci late broad-nose tool (mas-un) cuit lat de degroare broad rib (knitting) patent lat boardside (nav) bord, flanc, bordee broadside sea (nav) mare / valuri de travers broad strip (met) tabl / band lat broad-strip (rolling) mill (met) laminor pentru tabl / band lat broad welt manet / bordur lat (i la textile, curele) broke rebut, deeuri broken (TH, alim) brizur, rupt, sfarmat broken-bladed conveyer / mixer amestector elicoidal broken castings (met) sprturi de turntorie broken corner (mas-un, met) margine / muchie rabotat / rupt (la laminare) broken down rubber cauciuc plastifiat broken end rupere, fir rupt, band rupt broken glass ciob de sticl broken ground pmnt dislocat / spat broken hardening (met) clire n trepte / ntrerupt broken iron (met) font veche spart broken line linie punctat / ntrerupt broken number (mat) fracie broken oxide (met) incluziune / ncrustaie de oxizi (la laminare) broken stone criblur, piatr broken stowage (nav) spaiu pierdut la stivuire broken wire conductor / fir rupt brokerage (ec) comision, intermediere, brocheraj bromide (chim) bromur, bromine (chim) brom (Br) bronze (met) bronz bronze bushed bearing (OM) buc de bronz bronze brazing (OM, met) lipire / lipitur (tare) cu bronz bronze casting (OM, met) pies din bronz turnat bronze foundry (met) turntorie de bronz bronze-leaf foi de bronz bronze welding sudarea bronzului bronzing (met, T) acoperire cu bronz (procedeul nu este precizat) broom mtur, perie brooming maturare (de curare) brow margine a unei pante, schel

brown brun, ocru, maro (deschis); (met) a bruna brown coal crbune brun, lignit browning (met) brunare, acoperire prin oxidare brown paper hrtie de ambalaj brown petroleum iei degradat browns hrtii cafenii de ambalaj brown soap spun lichid brown sugar (alim) zahr nerafinat bruise a strivi, a mcina brush perie, pensul, a peria, a netezi brush carrier (OM, el) ax port-perie brush collar (el, OM) inel port-perie brush damper umidificator cu perii brush deburrer main / dispozitiv de curat cu perie brush gear / holder (dispozitiv) port-perie brushing maturare, periere, lrgire brushing attachment dispozitiv de periere / de curat cu perie brushing paint vopsea de / pentru pensul brushing worm melc transportor cu perii, perie elicoidal brush lead (el) deplasare a periei fa de punctul neutru brush on a aplica cu pensula brush plating (met) depunere electroli-tic cu perie / prin tamponare brush polishing lustruire cu tamponul (la acoperiri i la pregtirea probelor metalografice) brush ring (el) (inel) port-perie brush roller cilindru-perie (la curat) brush shaft (el) arbore port-perie brush sparking scnteiere a crbunilor brush spreader main de cauciucare / de gumare cu perii brush yoke jug pentru perii (la maini electrice) brush-rocker ring (el) inel al periilor (la maini electrice) bubble (met) suflur, nivel, bul (de gaz), cumpn, a barbota, a clocoti, a fierbe bubble aeration suflare cu aer bubble boiling fierbere violent bubble flask barbotor bubble formation formare a bulelor (la emulsii); (met) formare a suflurilor bubble gauge contor de bule, debitmetru cu bule de gaz bubble level nivel cu bul bubble point punct iniial de fiebere bubble-free fr bule de aer (i la emulsii) bubble-point pressure presiune de saturaie / de nceput de fierbere bubbler dispozitiv de barbotare / barbotor bubbling (fiz, T, met, alim) formare de bule / de sufluri, barbotare, fierbere buck (chim) leie, a umezi, a umecta; (cstr) capr, a sprijini cu o capr bucker concasor bucket (alim) gleat; (cstr, hidr) racord, rotunjire; (mas) ben, cup de excava-tor, graifr, palet de rotor; (nav) cup de drag bucket arm (OM) bra al cupei (i de excavator) bucket car (met) schip (la furnale) bucket carrier (met) vagonet de ncrcare bucket chain lan cu cupe bucket-chain dredger /excavator excavator cu lan portcupe / cu elind bucket charging (met) ncrcare a cuptorului cu ben bucket conveyor elevator / transportor cu cupe bucket crane excavator bucket door clapet de cup (la un excavator, transportor) bucket dredge drag cu lingur / cu cupe / cu godeuri bucket elevator elevator cu cupe / cu bene

bucket excavator excavator cu cupe bucket filling (met) ncrcare a cuptorului cu ben bucket grab cup cu graifar bucket-handling crane (met) macara de arjare cu cup / cu ben bucket-ladder excavator excavator cu elind bucket loader autoncrctor cu cupe (i cu elevator) bucket nose muchie de lucru a cupei bucket slide clap de cup (la excavator) bucket-tipping device dispozitiv pentru rsturnarea cupei bucket-type elevator elevator cu cupe bucket wheel roat cu cupe (i la turbine) bucket-wheel excavator excavator cu roat port-cupe bucket-wheel tyre loader ncrctor cu roat port-cupe buckle cataram; ndoitur, cut; a (se) ndoi, a (se) cuta, a (se) flamba, a (se) curba, a (se) bomba buckle out a egaliza, a ndrepta buckle up a se turti buckled ndoit, flambat, cotit buckled plate sheet piling perete / ecran de plane de tabl ambutisat buckled plate plac bombat de oel buckler scut buckles (met, plast) cute, ondulaii (la laminare) buckling (cstr, mec) flambare, flambaj, curbare (i la plci de acumulator); (fiz) curbur; (met, plast) ndoire, deforma-re, gofrare, ondulare (table i plci) buckling coefficient (OM) coeficient de flambaj buckling criteria criterii de flambaj buckling load (mec) sarcin de flambaj, solicitare la flambaj, for de flambaj buckling resistance rezisten la flambaj buckling stain deformaie la flambaj buckling strength rezisten la flambaj / la ondulare / la ndoire buckling stress (mec) efort de / la flambaj buckling test ncercare / test la flambaj / la ndoire (a tablelor / plcilor, etc.) buckling vector vector laplacian buck saw fierstru cu arc / cu coad buck scraper screpr cu roi buckstay stlp de reazem buck up in front a rsturna, a bascula buckwheat coal (met, termo) crbune mrunt budget (ec) buget budgetary allocation / allotment (ec) alocaie bugetar buff disc din piele, pentru polizat; a lustrui; a amortiza (o lovitur) buff stick in leather disc subire din piele, pentru lustruit buffer (auto) bar de protecie, circuit-tampon; (autom) circuit tampon; (OM) amortizor, tampon, frn, pern de amortizare, opritor, limitator; (chim) soluie / substan tampon; (c) memorie intermediar; (fiz) amortizor de oscilaii; (mas-un) main de lustruit buffer accumulator (el) acumulator-tampon separator buffer action (chim) aciune de tampona-re (cu soluie); aciune de amortizare buffer base plate (cf) plac de tampon buffer brake tampon, amortizor buffer capacitor (el) condensator capacitiv buffer coating strat intermediar (de vopsea) buffer drilling perforare / gurire cu amortizor buffer fluid lichid de frn, fluid pentru amortizor hidraulic sau pneumatic buffer function (autom) funcie intermediar / tampon buffer gear ansamblu-amortizor buffer head (cf) disc tampon

buffer memory (c) memorie tampon / intermediar buffer piston piston de echilibru buffer plunger (cf) tij tampon buffer reservoir rezervor-tampon buffer screw urub tampon buffer spring (cf, OM) arc de tampon / de amortizor buffer stock stoc tampon buffer stop (cf) opritor de linie fix; (cstr) grind de sprijin buffer store (c) memorie intermediar buffer tank rezervor tampon buffer tube tub separator buffer zone zon intermediar / de tranziie buffing polizare, lefuire, lustruire (mecanic i electromecanic) buffing cone (mas-un) con / dorn de polizare buffing machine (mas-un) main de polizat / de lefuit buffing powder pulbere de lefuit buffing wheel (mas-un) disc de lefuit / de lustruit buff wheel disc de lustruit bug (c) indicator de poziie / de deranjament / de eroare, perturbare bug defect imperfeciune, eroare bug dust praf rezultat la perforare sau tiere buggy ladle (met) oal de turnare, mon-tat pe crucior / pe vagonet-platform buggy casting (met) turnare pe vagonet-platform build (cstr) construcie, form, a construi, a cldi build-up a crea, a genera, a construi, a ri-dica; (TH) a forma, a alctui, a se nche-ga, a se aduna; (el) amorsare a unui ge-nerator autoexcitat; (met) creterea ru-loului, ncrcare / depunere prin sudur build-up a connection a face o legtur build-up factor factor de corecie / de formare build-up metal (met) metal / aliaj pentru depunere / ncrcare (prin sudur) build-up of pressure crearea presiunii build-up welding sudur cu metal de adaos, depunere / ncrcare prin sudur builder constructor, component builders diary jurnal de antier builders hoist troliu de construcie building construire, cldire, construcie, edificiu, cas, bloc building block subansamblu, element de construcie, modul (ntr-o instalaie sau ntr-un ansamblu) building boards carton gudronat building brick crmid building contractor antrepenor, constructor building crane macara de antier building drum tob de confecionat anvelope building engineering plant utilaje de construcii / de antier building glass sticl de construcie building in series fabricaie n serie building limit (cstr) limit de gabarit / de construcie building lumber lemn fasonat / de construcii building material material de construcie building mortar mortar building of rubber compound elabo-rarea reetei de amestec pentru cauciuc building paper carton gudronat building pit (cstr) sptur, excavaie building site antier de construcii building slip (nav) cal de construcie building stone piatr de construcie building system (cstr) regim de construcie building timber (cstr) lemn de construcie building yard (cstr) antier de construcii building-in nzidire

building-up current (el) curent tranzitoriu building-up process (chim) proces sintetic; (el) proces tranzitoriu building-up reaction (chim) reacie de polimerizare building-up refacere, formare, cretere; (TH) montaj, asamblaj, acumulare, ngrdire building-up process (chim) proces de condensare / de precipitare; (el) proces / fenomen tranzitoriu building-up rise time timp de tranzit, timp de cretere building-up time timp / durat de stabilire, perioad tranzitorie, timp de amorsare a oscilaiilor building-up transient process fenomen tranzitoriu built beam with keys (cstr) grind mbinat cu buloane built-in beam (cstr) grind ncastrat built-in burner (termo, met) arztor nzidit / ncastrat / ncorporat built-in cab (auto) cabin nchis pentru ofer built-in check (autom) verificare automat built-in crankshaft (OM) arbore cotit dintr-o singur bucat built-in feedback holding brake frn de blocare cu reacie integrat / la servoelemente de acionare built-in hydraulic jack (OM) cric hi-draulic montat permanent / incorporat built-in magnet magnet ncorporat / ncastrat built-in reliability fiabilitate intrinsec / intern built-on piece (OM) pies ajustat (suplimentar) built-on pump / built-together pump motopomp built soap spun cu mai muli componeni built-up barrel (fiz) camer toroidal, toroid built-up casing (cstr) cofraj prefabricat built-up concrete (cstr) beton prefabricat built-up crankshaft (OM) arbore cotit executat din buci / demontabil built-up factor (fiz) factor de corecie, factor de formare built-up girder (cstr) grind compus built-up member (cstr) bar compus din mai multe elemente built-up molding box ram / cutie de formare demontabil built-up propaganda reclam pentru un produs built-up sequence consecutivitate a depunerii (la sudare n mai multe straturi) built-up tyre of face mill with inserted teeth (mas-un) frez frontal cu dini aplicai built-up weld(ing) (depunere / ncrcare) prin sudur / sudare cu metal de adaos bulb bulb, bic; (chim) balon, rezervor (i de termometru); (el) bec electric; (met) ngroare, cap de profil bulb angle (nav) cornier cu bulb bulb angle iron fier cornier cu bulb bulb-iron angle bar (nav) cornier cu bulb bulb plate (met) oel lat cu bulb bulb rail iron profil cu bulb bulb steel (met) oel cu bulb bulb stopper dop sferic bulge umflare, umfltur, burt, convexi-tate, ieitur, lrgire, bombare; (ec) ur-care / ridicare a preurilor; (met) ngro-are, proeminen; a lrgi, a bomba, a ngroa, a rotunji, a iei n afar, a (se) umfla; (met) a evaza, a mandrina bulge profile profil (de laminare) cu nervur bulging bombare, umflare, lrgire, ieire n afar, rotunjire; (cstr) deviere a axei unei bare, strmbare bulging lathe (mas-un) strung de presat / de planat bulging out (met) bombare

bulk mulime, mas, mrime, majoritate, gros; (ec) grmad, marf n vrac, ncrctur, volum; (fiz) gros, cantitate principal; (nav) ncrctur a vasului; a umple, a vrsa, a turna bulkage (cstr) nfoiere din cauza umiditii bulk analysis analiz general bulk cargo (nav) marf / ncrctur n vrac bulk carrier (nav) cargo pentru marf n vrac bulk conductivity conductivitate n miez bulk container container pentru materiale n vrac bulk density densitate specific aparent, densitate specific n vrac bulk elasticity elasticitate de volum bulk factor factor de compresibilitate bulk freight (cf) marf voluminoas bulkfreighter (nav) nav cistern bulk good material n vrac bulkhead (cstr) perete de dulapi / despritor, batardou; (nav) perete etan; (termo) fund de cazan bulkhead deck (nav) punte a pereilor etani bulking (plast) (aciune de) nfoiere (la umiditate), umflare, expandare bulking agent (plast) agent de expandare / de cretere a volumului bulk liquid storage depozitare a lichidelor n rezervoare bulk lorry cistern auto bulk manufacturing producie de serie / n mas bulk material (ec) material n vrac / afnat / n gramad; (TH) material de baz, miez bulk memory / store memorie de mare capacitate bulk motion micare a sistemului / a ntregului n ansamblu bulk oil ulei vrsat / neambalat bulk plant depozit de produse petroliere bulk polymerization polimerizare n bloc bulk specific gravity greutate specific aparent / n grmad bulk storage depozitare n vrac / n grmad bulk temperature temperatur (n miez) a materialului (medie a masei de substan bulk test prob de volum bulk transportation transport al produselor n vrac / neambalate bulk up a crete n volum, a se umfla bulk volume volum total / aparent bulk weight mas specifica n vrac, densitate n grmad bulky masiv, voluminos, pufos bulky goods marf voluminoas bullate poros bull bit (mas-un) burghiu lat bull block (mas-un) main de trefilat, filier de trefilare bulldozer buldozer, excavator de nivelat teren, pres de ndoit bulldozer shovel autoncrctor cu cupe bullet glon bulletin buletin, fascicul bullhead (met) primul calibru (la laminare) bullhead rail (met, cf) in cu dou coroane bullion reserve rezerv metalic bull landle (met) oal de macara pentru turnare bull market (ec) pia n urcare bull-nose tool (mas-un) cuit normal / de strunjit exterior longitudinal bull plate gt al balonului / retortei (de sticl) bull purchase (ec) cumprare fr acoperire bull ring (el) inel de ntindere (la cablu) bull screen (mas-un) prinztor de achii bulls-foot file pil-disc mic

bull wheel roat de transmisie / de ntoarcere; (mas-un) roat dinat de antrenare a mesei (la raboteze) bull wheel brake band band de frn (ce acioneaz pe o roat) bull wheel brake lever prghie de frn cu tambur bulwark (cstr) zid, val; (nav) parapet, sparge-val bump curbur, convexitate, proeminen (de pies, de teren, etc.), ieitur; (auto) oc, hop, lovitur, izbitur, umfltur, a lovi, a izbi bumped head calot sferic a rezervorului / recipientului bumper (auto, OM) bar / stlp de protecie, amortizor, tampon bumping clocotire bumping collision ciocnire elastic bumping table mas vibratoare / oscilant bumpless transfer comutare / transfer fr ocuri buna (plast) marc de cauciuc sintetic bunch mnunchi, grup, grmad; (el) mnunchi / manon de cabluri; (fiz) grup, cuib, nor, roi; (met) colac de srm, balot bunched cable (el) cablu torsadat buncher main de format i transportat baloi de paie sau cpie bunch together a nmnunchia, a lega mpreun bundle ghem, colac (i de srm), bucl, legtur, fascicul, mnunchi, snop, ba-lot, legtur; (fiz) fascicul, grup, a lega, a nmnunchia, a focaliza, a concentra, a face balot bundled scrap (met) deeuri de fier vechi presate n pachete / baloturi bundle holder (OM) inel de susinere bundling legare, balotare; (fiz) concentrare, focalizare bundle of planes (mat) fascicul de plane bundle of stampings (el) pachete de tole bundle of tubes (termo) fascicul / mnunchi de evi bundle press pres de legat pachete (i pentru deeuri de fier vechi) bung (OM) obturator, dop, cep, van bunker buncr, rezervor, recipient, siloz, rezervor de colectare, a umple un rezervor, a alimenta cu combustibil bunker fuel / oil (termo) combustibil pentru cazane buoy (nav) geamandur, baliz, a baliza buoyage (nav) balizare buoyancy for ascensional / arhimedic / portant; (nav) flotabilitate, plutire, emersiune, volum de caren buoyancy (buoyant) box cheson etan de barc / plutitor buoyancy level indicator (OM) indicator de nivel cu flotor buoyancy tank (nav) cheson etan de barc buoyant force for ascensional, portan; (hidr, nav) for de plutire / de imersiune buoyant lift for ascensional buoyant suit (nav) costum de salvare burble point punct de separaie / de tranziie burden (el, metr) sarcin; (mec) sarcin, greutate, ncrcare; (met) arj, ncrctur, material de ncrcare, pat de fuziune, a umple, a ncrca, a alimenta, a ngreuna, a ncrca furnalul burden calculation (met) calculare a compoziiei ncrcturii la furnal burdening (auto, cf) ncrcare, ngreuna-re; (met) alctuirea / dozarea arjei, ncrcare a furnalului burden of an instrument (el) sarcin total a unui instrument (volt-amperi consumai n condiii normale de lucru / tensiune i intensitate a curentului) burden of proof obligaie de a face dovada burden preparation (met) dozare a arjei burden removing (met) ndeprtare a sarcinii sau a rocii nefolositoare

burden yield (met) font rezultat din furnal, la o arj (n procente) burglar alarm automat de alarm burgy (met) crbune mrunt buried ngropat (i n pmnt), cufundat, necat buried line / pipework conduct ngropat buried tank rezervor ngropat / subteran buried wiring (el) instalaie sub tencuial burl excrescen, nod (textile); a alege, a tria, a scoate defecte burlap pnz groas de sac / de ambalaj burless cut tietur neted burn (met) a arde, a prji, a calcina burnable (met, termo) inflamabil, care poate arde burned (met) ars, supranclzit burned fire clay (met) amot burner (met, termo) arztor (i la sudur), duz de injecie, muncitor de la cuptor burner brick crmid pentru arztoare burner head / mouth duz / ajutaj de ardere / pentru arztor burner jet ajutaj pentru arztor, jiclor al arztorului de injecie burner nozzle (met) bec de sudur, su-flai; (termo) ajutaj / duz de arztor burner orifice orificiu al becului de sudur burner pliers (met) clete de arztor burner tip (met) bec / cap de sudur (cu flacr) burner tube (met) tij a arzatorului de sudur burner with nonvariable head (met) arztor simplu de sudur burning incendiu; (met, chim) ardere, calcinare, prjire, supratopire (la laminare), arsur (la sudare) burning at sharp fire ardere cu foc n plin burning atmosphere (met) atmosfer ce favorizeaz arderea burning crevices (met) crpturi de ardere burning cycle (met, termo) ciclu de ardere burning gases (met) gaze arse burning hour timp de ardere burning kiln (met, chim) cuptor de calcinare / de ardere / de prjire burning of rubber arderea cauciucului burning of the surface arsur de suprafa (la sudur) burning of the vale (auto) arderea supapelor burning oil pcur, petrol lampant burning-out (met) ardere, calcinare; (el) ardere (a unui transformator) burning oven (met) cuptor de ardere / de calcinare / de prjire burning point temperatur de aprindere / de inflamabilitate; focar (i de incendiu) burning range (met) interval de ardere / de calcinare burning rate (met) vitez de ardere burning schedule (termo) diagram de ardere burning shrinkage (met) contracie la foc burning space (met) spaiu de ardere / de calcinare burning temperature (met) temperatur de ardere / de calcinare burning test (chim, met) determinare a timpului de ardere / de calcinare burning time (met) timp de ardere / de calcinare burning zone zon de ardere burnish (met) a bruna (oelul), a poliza, a finisa (prin lefuire), a lefui, a lustrui burnished steel (met) oel brunat burnisher pil extrafin pentru suprafee din oel

burnishing (TH) poleire, acoperire bine finisat, superfinisare, lustruire, lefuire burnishing by rigid adjustable ball-type trols finisare prin roluire cu dispozitive rigide i reglabile cu bile burnishing by rigid run-adjustable with cylindrical roller finisare prin roluire cu role cilindrice rigide, nereglabile burnishing by spring action single (or multi) ball action finisare prin roluire cu bil (bile) acionat(e) prin arc(uri) burnishing by vibrating spring action trols finisare prin dispozitive vibratorii cu arc burnishing powder (mas-un) pulbere de lefuit / de lustruit burnishing tool (mas-un) scul de polizat burnishing wheel disc de lustruit burn off a calcina, a prji (i minereu) burn out a (se) arde; (el) a arde, a strpunge burnt deposit (met) depunere / depozit ars() burn through strpungere, a strpunge burn together (chim, met) a cocsifica, a aglutina burnt iron (met) fier ars / supranclzit burnt plaster ipsos burnt products produse arse burntout strpungere (la sudur) burnt rubber cauciuc ars burnt steel (met) oel ars burnt-trough from one side punct de sudur parial strpuns burnt-trough weld punct de sudur strpuns burn-up factor factor de consum burr (mas-un) bavur de la gurit sau alt operaie de achiere; (met) prob de perforare, bavur de laminare; (met) a bordura, a debavura burr gauge (mas-un) calibru-plac pentru msurat burghie mici burring (met) debavurare burring chisel dalt pentru debavurare burring reamer (mas-un) alezor cu debavurare, alezor pentru prelucrarea final a gurilor, frez tubular burr removing machine (met) main de debavurat burrow (met) hald; a scobi, a fora burst rupere, ruptur, spargere, aruncare n aer, tensionare; (chim) explozie, deflagra-ie; a rupe, a izbucni, a exploda, a crpa, a plesni bursting explozie, plesnire, crpare, rupere bursting plate membran de explozie, plac de siguran bursting pressure presiune de plesnire, presiune interioar / intern de rupere / de explodare bursting resistance rezisten la plesnire / la presiune interioar (i la recipiente) bursting strain deformare la plesnire (i despre recipiente) bursting strength rezisten la plesnire bursting strength test test / analiz / prob a rezistenei la plesnire bursting surface suprafa de spargere bursting test ncercare cu presiune static interioar burst off a se cocovi, a se coji, a se scoroji burst open a deschide brusc, a face s sar (broasca uii, un capac etc.), a plesni, a se deschide brusc bus autobuz bus-bar (el) bar colectoare bus-bar coupling / tie cuplaj transversal ntre colectoare bush (el) buc izolatoare; (OM, T) buc, cuzinet, muf, cutie, tu de eav; (mas) a trefila, a aplica o buc sau un cuzinet bush a bearing (OM, T) a aplica un mate-rial de cuzinet, a buca un lagr (prin diferite tehnologii: turnare, presare, etc.)

bush-bearing (OM, T) lagr monobloc / tip buc masiv bushed bearing (OM) lagr cu cuzinet (de obicei din alt material comparativ cu suportul) bushel (metr) 1 busel = 36,36 litri (Marea Britanie); 1 busel = 35,24 litri (SUA) bushing (OM) buc, lagr, cuzinet, manon, muf; (masun) buc de gurit; (el) buc izolatoare, izolator de intrare / de trecere bushing chain (OM) lan cu plcue articulate i buce bushing guide (OM) buc de ghidare bushing / lead-in insulator (el) izolator de intrare bushing metal (met, T) metal, aliaj pentru cuzinei (i tip babbit) bushing stone piatr cuzinet bushing terminal strip reglet de buce / de borne bush neck (OM) buc fix pentru strngerea garniturii busiest hour or de ncrcare maxim / supraaglomerat business (ec) ocupaie, afacere, firm, ntreprindere, activitate comercial business at issue chestiune n discuie business computer calculator comercial / pentru firm business data processing (ec) informatic de gestiune business end of tool (mas-un) capt de lucru al cuitului / al sculei business executives (ec) personal de conducere business expansion (ec) dezvoltare a unei afaceri / activiti economice business failure (ec) eec comercial, faliment business forecasting (ec) prognoz comercial / economic business logistics (ec) logistic de ntre-prindere, aplicare a metodelor matema-tice i statistice tuturor activitilor din ntreprindere business manager (ec) director comercial business plan (ec) schem de organizare a unei activiti de producie, servicii, desfacere, plan de afaceri business premises (ec) premise de afaceri business prospects (ec) perspective n comer business quarters (ec) sediu comercial / de faceri bustle pipe (termo) conduct inelar busy ocupat, prins cu; activat; agitat busy-back tone semnal de ocupat (i la telefon) busy-flash signal semnal optic ocupat busying (ec) angajare de personal butadiene rubber (plast) polimer / cauciuc butadienic butene (chim) butan butt (cstr) band metalic de nchidere a uilor sau a ferestrelor prin culisare, -n, balama; (metr) butoi cu o capaci-tate de 490,96 litri; (met) captul de jos / picior al lingoului, a mbina cap-la-cap (prin sudare) butt and lap joint mbinare lipit n trepte butted (OM) mbinat cap-la-cap (i prin sudur) butter-beating / churning (alim) batere a untului butterfly fluture, clapet (n special la robinete, piulie) butterfly bolt (OM) urub cu cap fluture butterfly cock (OM) robinet fluture / cu clap butterfly damper (termo) clapet de fum butterfly gate (OM) nchiztor cu clapet butterfly nut (OM) piuli-fluture butterfly screw (OM) urub cu piuli-fluture butterfly throttle (OM) robinet / clapet -fluture butterfly valve (OM) robinet / supap / ventil -fluture buttering ncrcare a marginilor de sudat cu metal intermediar butter kneading machine (alim) malaxor pentru unt buttering (met) ncrcarea marginilor cu metal intermediar (diferit de cel de baz i cel de adaos) buttermilk (alim) zer

butting (OM) mbinare cap-la-cap (i prin sudare) butt ingot (met) capt de lingou, lingou scurt butting ring (el, mas) inel de pornire butt joining mbinare / nndire cap-la-cap butt joint mbinare / asamblare cap-la-cap (i prin sudare) butt-joint riveting (OM) nituire cu eclise butt-jointed seam custur / sudur cap-la-cap butt-muff coupling (OM) cuplaj cu manon button (OM) buton, pastil; (met) relief (la custura de sudur) button-control comand prin butoane button filter filtru cu butoane button press (mas, OM) buton button rope conveyor transportor cu cabluri i discuri button spot weld sudare electric prin puncte prin rezisten button welding sudare prin / n puncte butt pocket ni buttress (cstr) sprijin, contrafort buttress-(type) thread (OM) filet trapezoidal sau ferstru butts reziduuri butt seam weld sudur cap-la-cap butt strap (OM) eclis de mbinare (i cap-la-cap) butt weld sudur / custur cap-la-cap butt-welded sudat cap-la-cap butt-welded joint mbinare sudat cap-la-cap butt-welded tube eav cu sudur cap-la-cap butt-welder / welding machine main de sudat cap-la-cap butt-welding sudare cap-la-cap butt welding with cover plates sudare cap-la-cap cu eclis / eclise butyracious uleios, onctuos, untos, unsuros buy back (ec) cumprare de produse rezultate, operaie comercial care oblig pe exportatorul de chipamente s importe de la beneficiar produse realizate cu echipamentul respectiv buy by auction (ec) a cumpra la licitaie buy for future delivery (ec) a cumpra la termen buy in bulk (ec) a cumpra n cantiti mari buy on the installment plan (ec) a cumpra cu plata n rate buy outright / for cash (ec) a cumpra cu bani ghea, a cumpra cu plata n numerar buy-up (ec) a acapara, a cumpra masiv buy wholesale (ec) a cumpra cu ridicata / en gros buzzer vibrator ntreruptor periodic buzzing noise zgomot de fond / de reea by-computation prin calcul by-groups pe grup, n grupuri by-jerks (TH) prin ocuri by-pass ocolire, canal de scurgere; (el) unt, derivaie, ramificaie; (hidr) tron-son secundar de conduct, sector de ocolire n acionri hidraulice, canal de scpare, canal de transvazare, supap de branare, derivaie (de evi); a ocoli, a nconjura; (el) a unta; (hidr) a tranzita debitul by-pass carry transmisie ocolit / de untare / cu bucl by-pass clack valve (OM) robinet cu clapet n conduct de ocolire by-pass cock (OM) robinet / supap / conduct de ocolire, de reglare by-pass conduct / conduit conduct de golire by-pass connection (el) montaj de untare by-pass damper regulator de curgere / de debit a(l) aerului (montat pe o conduct de scurtcircuitare) by-pass discharge path (el) traiect de descrcare n derivaie by-pass factor raport / factor / raport de scurtcircuitare (i n condiionarea aerului)

by-passing ocolire, nconjurare; (hidr) derivaie, by-pass, ocolire by-pass line eav n derivaie, conduct de trecere by-pass pipe eav / conduct de ocolire / de scpare, bypass by-pass stop valve robinet / supap de rezerv ntr-un sistem de ocolire by-pass switch ntreruptor / comutator pentru ocolire / pentru untare by-pass system (el) sistem ocolitor / cu ci ocolitoare, sistem inelar by-pass valve (OM) supap de derivaie, robinet, supap de circulaie / de deviere by-path derivaie, unt, utilizare de linii secundare / indirecte by-product circuit circuit suprapus / virtual by-product coke-oven gas (met) gaz de cocserie by-product oven (coking) cuptor (de nclzire) cu camer by-product reziduu, produs secundar / auxiliar by-production producie anex / auxiliar by-stages n etape, n trepte, discontinuu by-steps discontinuu, n trepte byte (character) (c, inf) octet /secven de bii, considerat unitate, vector binar cu opt componente by the head (nav) aprovat by the stern apupat (despre nav); cu pupa by-voltage tensiune ntr-un circuit de derivaie

CA atmosfer controlat cab (auto) taxi, cabin (a oferului) cabbage a comprima (deeuri) i pentru retopire cabbaging press pres pentru comprimat deeuri cab floor sfrit de curs la ascensoare cab guard (auto) protecie de cabin cab-switch (el) releu de etaj cabin (cstr) barac, gheret, cabin; (nav) cabin cabinet cabinet, camer, birou; caset cabinet base (mas-un) picior / dulpior al batiului cabinet dryer (TH) etuv, camer de uscare cabinet file (mas-un) pil semirotund cu vrf ascuit cabinet shell cabinet / incint separat de restul spaiului prin perei, perete despritor al unui cabinet cabinet work birou / camer de lucru; tmplrie de mobil fin cabin room interior al cabinei (ascensor, macara) cable (nav) lan / cablu de ancor, cablu subire (i submarin); (TH) cablu, frnghie, odgon, parm, cablu de oel; a cabla, a rsuci mai multe fire cable amplifier (el) amplificator de cablu cable armature (el) armtur de cablu cable armouring machine (el) main de armat cabluri cable assembly un cablu (de racordare / de legtur) complet, inclusiv piese / componente terminale cable bearer / bracket (el) suport / consol pentru cablu(ri), port-cablu cable bent sgeat a cablului cable bond legtur de cabluri cable box (el) cutie / muf de cablu cable bracket (el) suport / consol pentru cabluri, poli de susinere cable braiding (el) mpletire a nveliului cablului cable break (el) rupere a cablului cable buoy (nav) geamandur de cablu submarin cable car crucior pe cablu cable cellar (el, met) subsol pentru cabluri cable channel canal de cabluri cable chute (el, met) pu de cablu / de cabluri cable clamp / clamping (el) clem / brar / arnier de cablu, clem de legturi electrice la conductoare; (OM) clem de strngere (a unui cablu) cable clamping (el) clem de cablu, aciunea de prindere a cablului cable clench (nav) crlig de pu cable climp (el) born de cablu cable clip (el) papuc / clem / brar de cablu cable compound (el) (mas) compozit pentru cablu cable conductor (el) conductor de cablu cable conduit (el, hidr, met) canal / galerie pentru cabluri cable-connecting (el) jonciune de cablu cable conveyor transportor cu cablu cable core inim / conductor de cablu cable core binder (el) reea sau nveliuri pentru un cablu cu mai muli conductori (diferit de cel exterior) cable covering manta (de etanare / de izolare) a cablului cable crane macara funicular cable-cord fabrics estur cord (pentru cabluri) cable-distribution pillar dulap distribuitor de cabluri

cable drag scraper raclor / screper acionat prin cablu cable drawing-in tragerea cablurilor / conductoarelor cable draw pit (met) cmin / pu de vizi-tare pentru canale de cabluri electrice cable dreger excavator cu cablu, draglin cable drive transmisie prin cablu cable-driven car (met) crucior cu acionare prin cablu cable drum tambur / tob de troliu cu cablu cable duct conduct de cabluri, canalizare pentru tragerea cablurilor cable-end connector manon terminal de cablu cable eye papuc / ochi de cablu cable fan cap de cablu cu fire rsfrnte cable filler material pentru umplerea cablului / a golurilor la cabluri cu mai muli conductori cable filling yarn inim de cablu cable flake colac de cablu cable gland garnitur de etanare a unui cablu cable-hauled bucket screper cu cablu cable hoist troliu cable hut (el, met) cmin de vizitare a cablurilor cable-jacket / -sheathing alloy (met) aliaj pentru mantaua de protecie a cablului cable joint jonciune de cablu, loc de lipire a cablului cable laying (el) ntindere / instalare / pozare a cablului cable lay-up cablaj, torsiune a cablului, pas al elicei de cablaj cable lead-in intrare n cablu cable loop bucl de cablu cable lug (el) papuc / born de cablu cable marking marcare a cablului / a lanului de ancor cable network (el) fascicul de cabluri la instalaiile electrice, reea de cabluri cable of bead inserie de cablu de srm / metalic (la pneuri) cable-operated (mec) acionat cu / prin cablu cable-protecting tube tub / manon de protecie a cablului cable reel tambur de cablu cable ring inel-suport al cablului cable scraper screper cu cablu cable shaft (el, met) cmin / gur de vizitare pentru cabluri cable shielding clamp (el) accesoriu / su-port de cablu pentru ecranarea cmpu-lui electric al conductorului, la conector cable sheathing mantaua cablului cable shoe / socket papuc de cablu cable sleeve manon de cablu cables length cheie de lan; lungime de cablu (0,1 din mila marin sau 185 m) cable splice (nav) matiseal de parm; (TH) nndire / mbinare / matisare a cablului cable stopper (nav) bo al lanului de ancor, bo de parm cable strand toron de cablu cable-stranding machine main / dispozitiv de cablat / de torsadat / de mpletit izolaia pe cabluri cable strap (el, OM) colier pentru cabluri cable transmission (OM) transmisie cu / prin cabluri cable twist (rsucire de) cablare cableway (cstr) macara-funicular; (el) galerie / canal pentru cabluri cable wheel tob de nfurare pentru cablu cable works fabric de frnghii / cabluri cabling cablare, rsucire a mai multor fire cabling diagram schem de cablaj / de montaj cabtyre cable cablu flexibil izolat n cauciuc cacao (alim) cacao cacao butter (alim) unt de cacao

cacao oil (alim) ulei de cacao cache depozit (secret); arhiv de date cache memory (c) memorie rapid, pla-sat ntre memoria principal i procesor CAD (computer aided design) (OM, inf, c) proiectare asistat de calculator cadence caden; ritm; modulaie cade oil ulei de ienupr cadmia (met) crust solidificat de zinc, cadamie cadmiated steel (met) oel cadmiat / aliat cu cadmiu cadmium (chim) cadmiu (Cd) cadmium plating electro-depunere cu cadmiu, cadmiere, acoperire cu cadmiu cadwelding sudare cu termit (folosind oxidul de cupru n loc de oxid de fier) caesium / cesium cesiu (Cs) caffeine cofein, 1-3-7-trimetilxantin cage (OM) colivie (i de rulment), cuc, carcas, corp, tambur perforat (la centrifug); (met) caj cage bore (OM) alezaj al carcasei cage coil (el) bobin scurtcircuitat / n colivie cage guide (OM, mas) ghidaj al coliviei / al ascensorului cage guidance (OM) ghidarea coliviei (la rulmeni) cage material (OM) materialul coliviei (la rulmeni) cage rest (OM) tachet cage screen (cstr) grtar-co, tambur perforat cage valve (hidr, OM) supap ncasetat caisson (nav) cheson (i de reparaii la caren), poart de doc uscat, caset caisson blade cuit / muchie a(l) chesonului caisson foundation fundaie cu cheson caisson pile pilot-cheson cake (alim) cozonac, prjitur, tort, a se aglutina; (met) agl, a arde, a prji, a calcina, a sinteriza; (TH) bulgre, ca-lup, turt (de filtrare), material sinteri-zat, material aglomerat, brichet, turt, crust; a (se) aglomera, a (se) concen-tra, a (se) ngroa, a (se) vitrifia, a se arde (i despre sticl) cake cutter main de tiat n calupuri (i spun) caker mixer (alim, ind chim) frmnttor, amestector (de past) cake soap spun n calupuri cake upon a se prinde prin ardere de ceva caking aglutinare; sinterizare; tasare; (met) cocsificare, aglomerare; prelucra-re n brichete; sedimentare, formare de sediment (la filtrare / evaporare) caking capacity capacitate aglutinant caking property / quality capacitate de coacere calcareous / calciferous (met, chim) calcaros calcareous earth piatr de var calcinat, oxid de calciu, var nestins calcic (chim) de calciu calcination (met) prjire, calcinare calcinator cuptor de calcinare / prjire calcine a calcina, a arde, a prji, a oxida calcin(at)ed bone-meal (alim) fin de oase (calcinate) calcin(at)ed gypsum ipsos calciner cuptor de calcinare, calcinator calcining calcinare, incandescen calcining drum tob de prjit / calcinat calcining furnace / kiln (met, ind chim) cuptor de calcinat / de prjire calcining plant instalaie de prjit minereu / de calcinat calcining stall cuptor de prjit minereu calcining zone zon de decarbonatare calcium (chim) calciu (Ca) calcium carbide (chim) carbur de calciu, carbid

calcium lime var nestins, oxid de calciu calcium oxide (chim) oxid de calciu calcium soap grease (T) unsoare cu spun de calciu calculability (mat, inf) calculabilitate, proprietatea unei funcii de a i se putea calcula valoarea sau a unei proceduri de a fi executat calculable calculabil, care se poate supune unui algoritm, algoritmizabil calculate a calcula calculated value valoare teoretic / calculat calculating capacity / power capacitate de calcul calculating / calculation statement (c, inf) instruciune de calcul n limbaj surs calculation of mixture (met) calculare a compoziiei ncrcturii calculation of prospective profits (ec) calcul al rentabilitii calculation table tabel de calcul calculator calculator; persoan care calculeaz calculus of differences calcul al diferenelor finite caldron / cauldron (termo) cazan calefaction proces de nclzire calender (plast) calandru; a netezi, a apreta (esturi), a clca, a trece prin cilindri (hrtie, cauciuc, etc.) calender bowl val de calandru calender coating acoperire pentru calandrare calender grease unsoare pentru calandre calendering calandrare calender line linie de calandrare calender roll val de calandru (i la prelucrarea hrtiei) calender water doctor (val) umezitor calf (alim) viel, pulp, gamb calfdozer buldozer mic calf(-)wheel (OM) tob / roat de manevr calibrate (metr) a calibra, a etalona, a grada, a regla, a verifica calibrated dial (metr) cadran gradat, disc calibrat / etalonat calibrated flask balon cotat / cu gradaii calibrated nozzle ajutaj de msurat calibrated pipette pipet gradat / cotat calibrating tarare, calibrare, etalonare calibrating device calibru, etalon, dispozitiv de etalonare calibrating machine main de calibrat calibrating plot curb de etalonare calibrating procedure metod de verificare (i a etalonrii) calibration (metr) etalonare, calibrare; (autom) control al scrii calibration boring roll tool scule de calibrare pentru rularea interioar a gurilor calibration card / chart cartel / tabel de calibrare / de corecie / de deviaie / de etalonare calibration cycle (metr) ciclu de calibra-re, durat ntre dou calibrri succesive calibration graph curb de etalonare calibration roll borer (mas-un) burghiu de calibrare prin rulare calibre (metr) calibru, spion, ablon, ubler; calibrul unei arme calibre gauge calibru (i potcoav) calk oxid de calciu, var nestins; (TH) a copia pe hrtie de calc, a etana, a temui, a clftui calked joint rost / custur temuit calking (cstr) temuire, mbinare cu prag; (nav) etanare a unui vas de lemn, clftuire calk weld (OM) sudur de etanare / etan calk welding (aciunea / procesul de) sudur de etanare

call (c) apelare (i a unui subprogram); convorbire, apel; (nav) escal, a face escal call by adress (inf) apelare prin adres call by value (inf) apelare prin valoare (a unui parametru) call-in apel, chemare a unui subprogram, a chema un program calling apel(are); chemare calliper / (beam) / rule (metr) ubler calliper gauge spion, ubler calliper hook foarfece (crlig) callipering (operaia de) verificare, control callipers calibru, ubler, compas de guri / de grosime call loan (ec) mprumut rambursabil la cerere call off a deal (ec) a renuna la o tranzacie callon strat superficial / de finisare call word (inf) cuvnt de apel / de instruciune / coninut n instruciunea de salt calm linite, acalmie, repaus, a calma, a potoli calming basin bazin de decantare / de limpezire / de linitire calodorant odorizant calomel (chim) calomel, clorur de mercur caloric / calorific caloric, termic caloric balance bilan termic / caloric caloric content putere caloric caloric factor factor caloric / termic caloricity putere caloric caloric power capacitate / putere caloric caloric radiation radiaie termic caloric unit calorie, unitate de msur pentru cldur caloric value putere caloric calorie / calory (termo, metr) calorie calorification degajare de cldur calorific effect efect termic calorific efficiency putere / eficien caloric, randament termic / caloric calorific intensity intensitate de ardere calorific loss (termo) pierdere de cldur calorific power (tremo) putere caloric calorific radiation radiaie termic calorific value valoare calorific (a unui combustibil) (cantitatea de cldur degajat de unitatea de mas a unui combustibil, n condiii standard) calorifics termotehnic calorifier calorifer calorimeter calorimetru calorimeter coefficient coeficient calorimetric calorimetric detection detector pe baza msurrii cantitii de cldur absorbite calorimetry calorimetrie calorization (met, chim) calorizare, alitare calorizator (termo) schimbtor de cldur tubular calorize a produce o acoperire protectoare mpotriva cldur (n general din folii de aluminiu sau aliaje ale lui) calorized steel (met) oel alitat calorizing calorizare, alitare calorstat termostat calory calorie calotte calot CALS Computer-Aided Acquisition and Logistic Support sistem logistic bazat pe achiziionarea datelor (pe computer) cam (OM) cam, excentric, pieptene, pinten, nas, cioc cam (action) press pres cu cam / came cam action throw (OM) curs / excentricitate a camei cam actuated cu comand / acionat prin came cam adapter (OM) buc pentru fixarea camei pe un arbore

cam-and-lever steering gear mecanism de direcie cu urub i levier cam-and-roller steering gear mecanism de direcie cu melc i rol camber (auto) unghi de cdere (al roilor); (met) ambutisare, bombare, umflare, form de secer (a benzii); (nav) convexitate a punii; (TH) curbur, sgea-t la ncovoiere, ncovoiere, bombare, bombament, unghi de cdere, a ncovoia, a bomba, a curba camber angle (auto) unghi de bracaj / de stabilitate / de cdere al roilor cambered girder (mec) grind curb / curbat cambered inwards concav cambered outwards convex, bombat cambered roll sferic, bombat, convex, noduros; (met) cilindru profilat cambering attachment (mas-un) dispo-zitiv pentru rectificarea suprafeelor sferice; (met) profilare (a tbliei cilindrului de laminare) cambering machine main de ndreptat / ncovoiat ine i profile camber of an arch (OM) sgeata arcului camber of sheet (met) convexitatea tablei cam bit btaie a camei cam bolt (OM) bol (de blocare) cu cam cam bowl (mas-un, OM) rol a mecanis-mului cu cam, rol a camei cam brake (OM) frn cu comand prin cam cam contact (OM, T) contact cu cam / al camei cam controller (mas-un) controlor cu came, dispozitiv de reglare prin came cam cutter (mas-un) frez pentru prelucrarea camelor i a abloanelor / cu cam de urmrire a ablonului cam-cutting lathe / machine (mas-un) strung / main de prelucrat came (prin achiere) cam design / profile (OM, mas-un) profil al camei cam drawing press pres de tras, cu excentric cam drive (OM, mas-un) acionare cu cam camelback band de rulare pentru reapare cam follower (OM) tachet de cam cam (follower) roller (OM) rol de tachet cam follower (stam) guide (OM) ghidaj de tachet cam gear distribuie prin came, mecanism cu cam (came) cam groove canal de ghidare a camei cam incline (OM) nclinaie a profilului de lucru al camei cam lever (OM) tachet, prghie de acionare cu / prin cam cam milling attachment (mas-un) dis-pozitiv (i detaabil) pentru frezarea camelor cam nose curb de lucru a camei cam-operated controller controlor cu came campaign (met) campanie / durat de funcionare a cuptorului cam path (OM) canelur curb pentru cam cam plate (OM, mas-un) disc cu came, plac a camelor cam press pres cu excentric / cu cam cam profile grinding machine (mas-un) main de rectificat prin copiere camp site loc de depozitare cam regulator regulator cu excentric / cu cam cam ring inel cu came cam roll(er) follower (OM) tachet / de cam) cu rol camshaft (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuie / de excentric camshaft bearing (OM, mas-un) lagr de arbore cu came, cuzinet-palier al arborelui cu came camshaft chain lan de distribuie (i cu came) camshaft controller regulator cu came

camshaft gear (OM, mas-un) pinion de distribuie cu cam camshaft gear wheel (OM, mas-un) pinion al arborelui / al axului cu came camshaft / cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuie camshaft thrust pin (OM, mas-un) bol de oprire / de reazem al arborelui cu came camshaft timing gear (OM, mas-un) pinion al axului cu came cam spindle (OM, mas-un) arbore cu came / de distribuie cam spring (OM, mas-un) arc pentru cam cam steering (OM, mas-un) distribuie cu came cam turning lathe (mas-un) strung de copiat / de prelucrat came can cutie (i de conserv); canistr, bidon, oal; (el) bac, pahar, ecran metalic; cilindru, tob de uscat; (TH) a conser-va, a nmagazina, a pune n cutie, a nchide, a ecrana, a capsula canal (hidr) canal artificial; (OM) canelur, canal canal dredge(r) drag pentru canale can carrier (alim, ind chim) transportor de canistre / cutii, etc. cancel (inf) a terge (o memorie), a anu-la (coninutul unui registru / o funcie comandat anterior); a readuce n repaus, a suprima, a condamna; (mat) a simplifica (o fracie), a reduce (termenii asemenea) cancellated structure structur reticular cancellation (c) tergere a unei impri-mri pe band / pe caset / pe dische-t; (TH) anulare, reducere, contramandare, denunare, suprimare, extincie; (mat) simplificare, reducere cancellation law principiul reducerii canceling key buton (cheie) de repunere n poziie cancel out a (se) anula, a (se) terge cancel / cancellation request cerere de anulare candela / candle (metr) candel (unitate n sistem metric pentru intensitate luminoas) candied fruits (alim) fructe zaharisite candle / cannel coal (met) crbune gras / bituminos can dryer tambur usctor can dump culbutor / basculator de forme / cutii / ambalaje candy (alim) zahr candel, a fierbe n zahr, a (se) zaharisi, a glasa candy-makers wax (alim) parafin pentru cofetrie cane sugar (alim) zahr de trestie can filler main / dispozitv pentru um-plerea bidoanelor / formelor / conser-velor, etc. can filling mbidonare, umplere a bidoa-nelor / formelor / conservelor, etc. can immersion cooling (alim) rcire a bidoanelor (de lapte) prin imersiune canister canistr, bidon canned ambalat (n cutie de tabl), conservat, nchis canned food / products (alim) conserve, alimente conservate cannery fabric de conserve cannibalize a demonta (o pies / un modul) n scopul reutilizrii cannulart tubular canopy (auto) aprtoare de cabin; (el) armtur a unei lmpi can sprinkling milk cooler (alim) rcitor de lapte prin pulverizare cant (cstr) supraelevaie (la curbele dru-murilor); (nav) coast deviat; (TH) a tia piezi, a anfrena, a tei (muchii-le), a fasona, a nclina, a rsturna caned coil spring (OM) arc cu spire teite

canted nozzle ajutaj curbat / teit canteen bidon, canistr cant frame (nav) coast deviat cantilever (mec, OM) (grind n) conso-l, brar, suportconsol, braul unui stlp cantilever beam (mec, OM) grind n consol cantilevered (mec, OM) n consol cantilever (gantry) crane macara cantilever / n consol cantilever spring (OM) arc cantilever / n consol cantilever truss ferm n consol cantilever / flapper valve (OM) supap (cu acionare) cu prghie, clapet canting (l) debitare pe prisme; (TH) rsturnare, nclinare can tipper (alim) rsturntor de bidoane (de lapte) / de ambalaje cant(saw) file pil triunghiular cant scraper rzuitor cu seciune triunghiular cant up (mas-un) a tei muchiile, a rsturna pe muchii canvas bag sac de iut canvas belt (OM) curea de transmisie din bumbac canvas conveyor transportor cu band canvas tank ambalaj pliant / din prelat caoutchouc cauciuc cap cciul, bonet; (alim) capsul pentru sticle; (cstr) capitel, ap, coronament (superior) din schelet de grinzi; (el) soclu; (met) dom, bolt, capacul balo-nului de gaz (la sudare); (mat) calot (sferic), simbol (al interseciei); (OM) cap, capac de protecie al unui mecanism, garnitur de etanare la remontare, duz; liter majuscul; a pune un capac / un soclu capability capabilitate, posibilitate a unui sistem de a realiza toate perfor-manele la nivelul obiectivelor sale; (ec) productivitate capability of being cupped capacitate de ambutisare adnc capability of being kneaded plasticitate capable of being cast (met) apt pentru turnare, care poate fi turnat capable of being cemented / hardened (met) cementabil, clibil; (plast) care se poate ntri / durifica capable of being swung open / rised basculant, rabatabil capable of being thrown out of gear decuplabil, care poate fi decuplat capable of being wrought (met) forjabil capable of dripping / forming drops care poate picura capacitance (el) capacitan capacitive storage welding sudare prin acumulare / prin ncrcare capacitiv capacitive traducer captor / traductor capacitiv capacitor condensator electric capacitor bank baterie de condensatoare capacity (TH) capacitate, aptitudine, pro-prietate, nsuire; debit, volum, mri-me, productivitate, putere, sarcin, consum; (hidr) capacitate (a rezervorului, de scurgere, de evacuare); (inf) capaci-tate (i de memorare), lungime a cu-vntului (la calculator); (mat) numr maxim de cifre capacity chart schem a unei maini-unelte privind dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat capacity control reglare / variaie a pu-terii frigorifice / a unui compresor capacity for decomposition (chim, met) capacitate / putere de descompunere capacity for hardening (met) clibilitate capacity-head curve curb de presiune-randament capacity motor (el) motor asincron cu condensator capacity of pump(ing) debit al pompei cap chisel dalt lat cap for a casing cap de coloan

cap head (OM) cap de eav capillarity capilaritate capillary (tub) capilar, capilar capillary crack (met) fisur capilar capillary drying uscare (a unui solid poros) prin efect capilar capillary feed alimentare prin capilari-tate / prin efect capilar; (T) ungere cu fitil capillary filling pressure presiune capilar de umplere capillary fitting mbinare sudat / lipit prin capilaritate capillary flask balon cu capilar capillary force for capilar capillary regulator dispozitiv capilar de reglare, regulator capilar (la frigidere de tip comercial mai mici) capillary tension tensiune capilar capillary tube tub capilar, capilar capillary viscometer (T) vscozimetru capilar capital capital; (cstr) capitel / coronament; (ec) capital, fond; (n text) majuscul, liter de titlu capital assets (ec) fonduri fixe capital costs (ec) cheltuieli de investiie capital cut-off point (ec) punct pn la care se poate dobndi capital n mod rentabil capital depreciation (ec) amortizare capital equipment utilaj greu, utilaj de baz capital expenditure (ec) cheltuieli de investiii capital goods mijloace de producie (maini, echipament), fonduri fixe capital intensive industry (ec) industrie cu investiii mari pe unitate de produs capital investment (ec) investiii, plasamente, fonduri fixe capitalise a transforma n capital, a valorifica, a profita de un avantaj capitalise on (ec) a face capital din..., a valorifica, a beneficia de pe urma..., a profita de... capital market (ec) pia de capital, pia financiar capital outlay (ec) investiii capitale capital output ratio (ec) raport dintre investiie i producie capital scrap (met) fier vechi, deeuri masive capital stock (ec) aciuni dnd drept de proprietate asupra unei societi cap key (OM) cheie tubular capless tyre valve (auto, OM) ventil fr capac pentru anvelope cap nut (OM) piuli nfundat / oarb / olandez cap of connecting-rod big end (OM) capac al capului de biel capped end extremitate izolat capper (mas, alim) main de capsulat / de nchis sticle cap piece (OM) capac capping (met) formare de crust cap screw (OM) dop / capac filetat, urub cu cap / cu dop capsize a (se) rsturna, a bascula, a avira capsizing (nav) basculare / rsturnare a navei, trecere a fluxului n reflux capsizing gradient pant critic capstan (nav) cabestan, vinci; (TH) rol, mosor fix, vrtej, troliu, vinci, tambur, rapel capstan drive acionare cu cabestan / cu rol de transport al benzii capstan drum (OM) tambur de cabestan capstan head (hidr) plrie de cabestan; (mas-un) cap revolver / cilindric cu guri radiale / gurit n cruce capstan lathe (mas-un) strung revolver (cu crucior dublu al capului-revolver) capstan motor motor de antrenare capstan nut (OM) piuli rotund cu guri pentru cheie

capstan rest (mas-un) sanie dubl a capului-revolver capstan saddle (mas-un) crucior / sanie inferioar a(l) capului revolver capstan screw (OM) urub cu cap cilindric gurit n cruce capstan-turned (mas-un) prelucrat() la strung-revolver capstan wheel (OM) roat de mn cu brae / cu spie capsule capsul, caps detonant, carcas mic captivate a capta (i atenia) captive device dispozitiv ce nu se deta-eaz chiar dac unele elemente de a-samblare (filete) se desfac / ce nu cade / nu-i modific poziia / captiv captive device fastener (OM) o asam-blare la care, prin desfacere, elemen-tele componenete (urub, piuli, etc.) nu cad / rmn captive captive float flotor captiv, legat de un corp plutitor captive foundry (met) turntorie pentru producia de baz a uzinei captive screw (OM) urub prizonier capture (fiz) captare, captur; (inf) captare a datelor (de pe un document); a capta, aprinde, a captura capture area plan de absorbie car (auto) automobil, crucior; (cf, met) vagon(et), boghiu; cabin de ascensor caramel (alim) zahr ars, caramel carat carat, unitate de msur a proporiei de aur din aliaje, egal cu 24-a parte din masa total a aliajului; unitate de greutate pentru pietre preioase, egal cu 0,2053 gf; (nav, ec) a 24-a parte din proprietatea unei nave; (ec) cot de participare la o societate comercial carbenes (chim) radical organic ce conine carbon bivalent carbide (chim, met) carbur, carbid carbide basket retort a generatorului de acetilen carbide capacity umplutur de carbid (a generatorului de acetilen) carbide carbon (met) carbon de carbid, carbon de cementare carbide container caset pentru ncrctura de carbur de calciu carbide cutter (mas-un) scul de achiere cu carbur / cu carburi carbide die filier din aliaj dur / din carburi carbide drill (mas-un) burghiu cu plcu-e din aliaj dur / din carburi metalice carbide milling cutter (mas-un) frez cu plcue din aliaj dur / din carburi metalice carbide of iron (met) carbur de fier carbide planing (mas-un) rabotare cu cuite cu plcue din aliaj dur / din carburi metalice carbide-shank boring tool (mas-un) cuit de strunjit interior, cu corp activ din carbur carbide slag (met) zgur carbidic carbide tip plac / plcu de aliaj dur / de carburi metalice carbide(-tipped) tool (mas-un) cuit armat cu plcu de aliaj dur carbide-tool sharpening machine main de ascuit scule / cuite cu plcue din carburi carbiding (chim, met) carburare car body caroserie de automobil carboloy (met) carboloy, aliaj dur pentru scule achietoare carbon (chim) carbon (C); crbune pur, electrod, diamant negru, negru de fum, calamin carbonaceous material (chim, met) agent de carburare; substan / material con-innd carbon sau compui de carbon carbon-arc electrode electrod de crbune carbon-arc welding sudare cu arc electric, cu electrod de crbune

carbon-base material material pe baz de carbon carbon-bearing care conine carbon carbon black negru de fum, calamin, funingine carbon-black stock amestec (de cauciuc) arjat cu negru de fum carbon bridge (auto) ancrasare a bujiei; (chim) punte de carbon carbon carburisation steel (met) oel-carbon de cementare carbon content (met) coninut de carbon carbon concentration saturare cu carbon carbon dioxide (chim) dioxid de carbon carbon drop (met) afinare, eliminare (parial) / scdere a coninutului de carbon (din oel) carbon engineering steel (met) oel-carbon de construcie carbon electrode (el, met) electrod de crbune carbon elimination (met) eliminare (par-ial) a carbonului, afinare (la oel) carbon equivalent (met) carbon echivalent (la aprecierea sudabilitii) carbon feed (TH) aprovizionare cu crbuni; (el) avans al crbunelui carbonify a carboniza carbonitriding (met) (procesul de) carbonitrurare carbonisation (chim, met) carbonizare, cocsificare, cementare, crbune carbonisation at low temperature carbonizare la temperatur joas, semicarbonizare carbonisation plant (met) cocserie carbonise a carbura, a carboniza carbonised residue crbune rezidual, reziduu carbonizat carbonising (chim, met) carbonizare, cocsificare carbonising agent (met) agent de carburare; (chim) agent de carbonizare carbonising flame flacr reductoare carbonising period (met) durat de afinare carbon loss (termo) pierderi de energie termic, din cauza neoxidrii complete a combustibilului carbon-molybdenum steel (met) oel- carbon (cu) molibden carbon monoxide (chim) oxid de carbon carbon monoxide poisoning intoxicare / otrvire cu monooxid de carbon carbon penetration (met) penetraie a carbonului, cementare carbon period (met) perioad / interval de carburare carbon pickup (chim) saturare de / n carbon; (met) mrire a coninutului de carbon (i la turnare) carbon-pile pressure transducer tra-ductor de presiune pe baza modificrii rezistenei plcilor de carbon, presate carbon potential (met) proprietatea me-diului de a altera coninutul de carbon din stratul superficial al aliajelor (feroase) expuse carbon-producing (met) cocsificare, cocsare carbon-residue test (met) determinare a cifrei de cocs carbon-resistance thermometer termometru cu rezisten de carbon carbon restoration (met) recarburare carbon rod (el, met) tij / perie de crbu-ne, bar-electrod (la oelrii electrice) carbon steel (met) oel-carbon carbon-steel roll (met) cilindru din oel-carbon carbon tool steel (met) oel-carbon pentru scule carbon sufphide (chim) sulfur de carbon carbon steel (met) oel carbon / nealiat carbonyl (chim) carbonil carborundum clorur de siliciu, carborund car-bottom furnace (met) cuptor cu vatr mobil

car-bottom hearth (met) cu vatr mobil car building construcie de automobile / de vagoane carburation (auto, mas) carburaie; (met) carburare, cementare carburetted mixture (auto, termo) amestec combustibil carburetting process (met) (procesul de) cementare / carburare carburettor barrel (auto) tob a carburatorului carburettor bowl (auto) camer a flotorului / plutitorului din carburator carburettor choke (auto) clapet de aer a carburatorului carburettor control (auto) tija de comand a carburatorului carburettor engine (auto) motor cu carburator carburettor flange (auto) brid / flan de racord a carburatorului carburettor float (auto) plutitor al carburatorului carburettor link / linkage / rod (auto) tij de comand a carburatorului carburettor setting / turning (auto) reglare a carburatorului carburettor throttle (auto) trangulator al carburatorului, difuzor carburettor ventury (auto) difuzor de carburator, trangulare a carburatorului carburisation carburare carburize (met) a carbura, a cementa carburize partially / slightly / superfi-cially (met) a carbura / a cementa parial / superficial carburizer (met) material (de adaos) de cementare; (TH) agent de carburare carburizing (met) cementare, carburare carburizing agent (met) agent de carburare, sare de clire carburizing bath (met) baie de cementare carburizing box (met) cutie de cementare carburizing by gas(es) (met) cementare n mediu gazos carburizing by salts (met) cementare n baie de sruri carburizing steel (met) oel de cementare / cementabil car carrier (auto) remorc special pentru transportat automobile carcass carcas, carter, schelet; (auto) carcasa anvelopei; (TH) asiu, ram carcass building construcie de schelet carcass chilling process (alim) refrige-rare primar, zvntare / uscare prin refrigerare car-casting (met) turnare pe vagonet car coupler (cf, OM) cupl de vagoane card (TH) fi, diafragm; (el) suport de nfurare; (inf) cartel (i perforat) cardan axle / shaft (OM) arbore cardanic / articulat cardan drive / transmission (OM) transmisie cardanic cardan joint (OM) articulaie / cuplaj cardanic cardan wave (OM) arbore cardanic / articulat, ax n cruce cardboard box teac, cartonaj, cutie de carton / de mucava card-boxes embossing machine main de presat cutii card-boxes gluing machine main de lipit cutii pliante card catalogue cartotec, fiier card dumper (cf, met) culbutor (de vagoane) cardinal point punct cardinal car driver ofer, conductor auto care ntreinere; atenie careen (nav) a abate n caren, a carena car elevator / lift elevator auto, lift; (pentru lucrri de ntreinere) car engine motor de automobil care of (auto) ntreinere; (ec) prin grija / bunvoina... car feeder alimentator (ncrctor) n vagonete car frame (cf) cadru de osie / de rulare; (mas) suport al cii de rulare (la macarale); asiu de automobil

car-hearth furnace (met) cuptor cu vatr mobil cargo ncrctur, marf, cargou cargo block (nav) macara de big cargo boat / vessel / ship cargou, cargobot cargo body caroserie de autocamion cargo boom (nav) big de ncrcare cargo capacity capacitate de ncrcare cargo-carrier cargou, cargobot cargo deadweight capacitate net / util de ncrcare cargo door poart de ncrcare; (nav) sabord de ncrcare cargo fall cablu al palancului de ncrcare cargo gear instalaie de ncrcare cargo handling appliances utilaj(e) de manipulare a mrfurilor cargo hatchway (nav) gur de magazie cargo hook crlig de ncrcare cargo in bulk marf n vrac cargo liner cargobot de linie cargo net (cstr) plas de ncrcare cargo oil pump pomp de ulei, naval cargo reefer space (alim, termo) magazie / spaiu frigorific() cargo train tren de marf cargo truck / vehicle autocamion cargo winch (nav) vinci de marf cargo headlight / lamp far al unui auto-vehicul, lumin de semnalizare (n fa) car levelling device (cf) dispozitiv automat de nivelare carload vagon-cistern, cistern Carnot cycle (termo) ciclu Carnot carpenters glue clei de oase carpet covor, strat superficial / de protecie car retarder (cf) frn de cale; (el) limitator de vitez a cabinei (la ascensor) car revision revizie a vagoanelor carriage cru, car, crucior, vehicul, sanie, transport, cruie; (auto) asiu; (ec) cost al transportului; (mas-un) sanie a unei maini-unelte, crucior de macara; (inf) car al unei imprimante; (met) perna cajei (de laminor) carriage apron plac de zvorre, sor (la strung) carriage body caroserie de automobil carriage bolt (OM) urub / bol cu umr ptrat sub cap, pentru a evita rotirea lui la strngerea piuliei carriage delivery dispozitiv de eliminare / de evacuare cu crucior carriage forward transport de pltit carriage free (ec) franco, pltit, francat; transport gratuit carriage gain ntindere cu cruciorul carriage gauge gabarit de ncrcare carriage guide-bar (mas-un) glisier a saniei, in de ghidare a saniei carriage handle (mas-un) manet pen-tru deplasare manual a cruciorului / saniei carriage rack (mas-un) cremalier a saniei / a crusiorului carriage return (c) readucere a carului / a cartuului unei imprimante la stnga carriage return mechanism (met) mecanism de ntoarcere a cruciorului (i pentru rulouri) carriage saddle (mas-un) crucior (suport) carriage slide (mas-un) sanie / ghidaj a(l) cruciorului carriage stop (mas-un) dispozitiv (i de strung) de poziionare (precis) carrier (chim) solvent, accelerator (pen-tru lacuri); (inf) purttor de date; (ec) societate de transport; (mat) reprezentant, suport, mulime-suport; (nav) na-v de transport, portavion; antrenor (la strung de precizie); (el) frecven purttoare; sarcin liber; purttor (la un

semiconductor); (OM) colier, roat din-at de transmisie; (termo) agent termic / caloric; (TH) suport, purttor, vehicul, brid, crucior, transportor, conveier carrier bag sac de hrtie de mare capacitate carrier bar bar de suport / de susinere carrier bolt (mas-un, OM) bol de antrenare, bol conductor carrier compound compus intermediar carrier (idle) (OM) rol purttoare / de susinere carrier of water acvifer carrier pin (OM) bol de antrenare carrier pinion (OM) pinion intermediar carrier plate (OM) flan de antrenare carrier ring (OM) inel de reazem carrier roll (alim, ind chim) val de conducere carrier roller (OM) roat purttoare (pe enile) carrier set (met) grup de role purttoare / de susinere carrier slot (OM) an al flanei de antrenare carrier vehicle mijloc de transport auto carrot tool (mas-un) carotier, scul achietoare pentru decupare cu miez carus(s)el (el) comutator-adaptor de tensiune; (TH) transportor circular / cu band fr sfrit / continu carry a suporta, a susine (inf) report, transfer; a purta, a cra, a duce, a con-duce, a comanda, a transporta; a prelungi, a continua; (ec) a reporta, a aduce venit / dobnd carry along a antrena; a lua, a duce; a trage cu sine carry away a ndeprta, a se rupe, a pierde (i la transportare) carry flip-flop circuit basculant de transfer / de report carry further a continua, a duce mai departe carry in a introduce (date n calculator); a aduce (nuntru / n interior) carrying purttor, susintor carrying agent agent / mediu purttor / de antrenare carrying area (mec, OM, T) suprafa portant / util (la transportoare) carrying away antrenare carrying area (mec, T) suprafa portant / care susine sarcina carrying capacity (el) intensitate admi-sibil; capacitate de trafic; (TH) capaci-tate portant / de ncrcare / de ridicare, for ascensional, sarcin admisibil carrying costs (ec) cheltuieli de transport carrying frame schelet purttor, cadru de susinere carrying ring (OM) inel de reazem / de sprijin carrying rope cablu portant carrying scraper screper pe roi carrying sling clem / bucl de suspen-sie / de prindere / de suspendare carrying strap (met, OM) band suport / de suspensie, curea purttoare carrying tongs clete de transportat evi carry off a antrena, a ndeprta, a evacua, a elimina carry on a continua carry out a ndeplini, a executa, a efec-tua, a exercita, a scoate, a elimina, a realiza carryover (termo) particule solide i fluide antrenate odat cu aburul carry rudder a avea tendina de abatere, a avea deriv carry through a ndeplini, a efectua, a realiza carry to account (ec) a trece n cont cart camion, crucior (i cu dou roi), vagon(et) cartage transport cu traciune animal, camionaj; (ec) cost al transportului

Cartesian coordinates coordonate carte-ziene / ortogonale (n plan sau spaiu) carton (cstr) carton asfaltat; mucava cartouche cartu (i ornament), celul; legend (la desene) cartridge case (c) tub / caset a(l) cartuului cartridge cylinder (revolver) (mas-un) tambur port-scule la un strung-revolver cartridge / cellular filter filtru celular / cu alveole / cu celule / cu site filtrante demontabile cartridge fuse (el) siguran fuzibil tubular, buon fuzibil cartridge heater (termo) cartu de nclzire, nclzitor / element tubular cartridge plug fi cu siguran cartridge powder tool pistol pentru fixarea buloanelor prin explozie car trunk porbagaj car-type cooling conveyer (met) trans-portor cu rcire pe crucioare (pentru rulouri calde) car tyre anvelop auto / de automobil car unloader descrcator de vagoane carve a scobi, a grava, a ciopli, a spa, a scoate, a decupa, a tia, a excava carving scobire, scobitur, tiere carving knife cuit de sculptat n lemn car wash pump pomp pentru (instalaie de) splat automobile car wheel boring machine (mas-un) strung-carusel pentru strunjirea interioar a bandajelor roilor cascade cascad, jerb de cascad; (cf) zon de rapiduri; (el) grtar de palete fixe n coroana statorului, legare n cascad / n serie; (met) dispunere / am-plasare n cascad a bilor (de trata-ment / de decapare, etc.) cascade circuit legare / legtur n cascad / n serie cascade connection montaj / cuplaj n cascad / n serie cascade control reglare (a vitezei) prin cuplare n cascad (a dou asincrone); sistem de control cu dou bucle, una fiind subordonat celeilalte cascade cooler (termo) rcitor n trepte cascaded carry transport serie / succesiv / n cascad cascaded (legat) n serie (despre maini) cascaded connection conexiune n cascad, descompunere a unei scheme complexe ntr-un set de scheme mai simple, conectate n serie cascade milk cooler (alim) rcitor de lapte prin aspersiune cascade oiling (OM, T) ungere cu inele / gravitaional / prin cdere cascade sequence (met) sudare continu, cu mai multe treceri case lad, dulap, sac, nveli, corp, car-cas, camer, vitrin, carter, toc, teac, cutie, etui, hus, sertar, schelet de cldire, trus, situaie, caz; (met) strat ce-mentat, cutie pentru cementare; (metr) carcasa (de aparat); a nveli, a acoperi, a pune ntr-o cutie / n lad, a cptui, a tuba, a aeza, a amplasa, a plasa case board scndur subire case carburizing (met) carburare, cementare case-chilled (met) clit (albit) cased turbat(), ncasetat cased beam grind mbrcat n beton, grind-cheson cased-butt coupling (OM) cuplaj cu manon cased catch capac de nchidere case depth (met) adncime a cementrii / a stratului cementat case drain flow (hidr) circulaie (supli-mentar) de rcire a fluidului / a pom-pei (realizat printr-un modul ataat) case girder grind mbrcat n beton cased glass sticl / geam compus() in mai multe straturi

case-harden (met) a cementa (n cutii), a cli (prin cementare) case-hardened crossing / frog inim de ncruciare la oel turnat case hardened steel (met) oel cementat case hardener (met) agent de cementare case hardening (met) clire / durificare (superficial) prin cementare case hardening box (met) cutie de cementare case hardening carburizer / compound (met) amestec de cementare case hardening furnace (met) cuptor de cementare case-hardening material / powder (met) material / praf de cementare case hardening steel (met) oel durifi-cabil prin cementare / de cementare cast iron piston ring (OM) segment de piston din font case-making drum tob de confecionat anvelope casement window fereastr batant, oberlicht case of cock (OM) corpul robinetului case of emergency / of need accident, calamitate, situaie special, caz de urgen / de necesitate / de for major case of loading caz de ncrcare, ipotez de ncrcare case redressing tool dispozitiv de nchidere a carcaselor cash (ec) numerar, bani lichizi, fonduri de cas; a ncasa, a plti (n numerar), a schimba n bani (un cec) cash and carry (ec) vnzare / livrare direct n depozit (transportul fiind n sarcina cumprtorului) cash assets (ec) capital n numerar cash balance (ec) sold de cas cash before delivery (CBD) (ec) plat nainte de livrare cash a check (ec) a ncasa un cec cash flow (ec) flux al numerarului (zilnic / sptmnal), dare de seam asupra ncasrilor i plilor n numerar pe o anumit perioad, total compus din profitul net i amortizri, disponibil de lichiditi, balan a disponibilitilor cashiers office (ec) casierie cash in hand (ec) bani disponibili cash joint (OM) mbinare / racord cu muf din corp cash on delivery (COD) (ec) plat de livrare, livrare contra plat casing cofraj, acoperire, nvelitoare, co-loan de burlane, tubaj, tubare, arm-tur, blindaj, nveli metalic, cptuire, carcas, carter, cptueal, anve-lop, cma, teac, manta, nveli casing cover (OM) capac al carcasei casing cutter / knife (mas-un) cuit / aparat de tiat evi casing-head flange (OM) flan de etanare a coloanei / a recipientului casing joint mbinare tubular, pasul burlanelor, burlan casing machine main de ambalat / de mpachetat casing-off tubare, nchidere casing test prob de etaneitate cask butoi, baril cassette caset (i pentru filme / benzi, aparate mici de msur ) cast mulaj; (mat) calcul; ln groas; (met, plast) matri, form, pies turnat; (met, plast) a turna, a arunca, a forma, a topi castability (met) fluiditate, turnabilitate, proprietatea de a putea fi turnat castable (met) apt pentru turnare, turnabil cast alloy (met) aliaj de turntorie / turnabil cast aluminium (met) piese turnate din aluminiu cast brass (met) piese turnate din alam, alam turnat cast bronze (met) bronz turnat

cast chaplet (met) suport de font dubluconic pentru miezuri cast cold (met) a turna n cochil castellated / castle nut (OM) piuli crenelat / moletat castellated socket-headed cap screw (OM) urub cu cap crenelat cu loca hexagonal (pentru cheie frontal) castellated / castle washer (OM) aib crenelat caster (auto) unghi de fug a roilor; (met) turntor, aparat de turnat; (sc) turntor (n ceramic) caster action on steering (auto) efect al unghiului de fug asupra direciei cast glass sticl turnat cast house (met) hal de turnare, turntorie casting (cstr) turnare n cofraj a betonu-lui; (met) font, turnare, pies turnat, mulare, cofrare casting alloys (met) aliaje de turntorie / turnabile casting bay / house (met) turntorie, hal de turnare casting bed (met) pat / plac de turnare casting bogie / car (met) crucior / vagonet de turnare casting box (met) vas de turnat, cutie de formare casting brush (met) perie de curat fonta casting core (met) miez de turnare casting characteristics (met) proprieti de turnare casting crane (met) macara de turnare casting defect (met) defect de turnare casting die (met) form metalic pentru turnare sub presiune casting equipment (met) dispozitiv de turnare casting form (met) form de turnare (a metalelor), cochil casting furnace (met) cuptor de topit casting gate (met) plnie de turnare casting gutter (met) jgheab de turnare casting house (met) atelier de turntorie casting in chills (met) turnare n cochilie casting in crucibles (met) turnare n creuzet casting in flasks (met) turnare n cutii de formare casting ladle (met) oal de turnare casting loam (met) argil de formare casting machine (met) main de turnat (i continuu) casting metal (met) metal / aliaj turnat casting method (met) procedeu / metod / tehnologie de turnare casting mould (met) form / cutie / matri de turnat casting moulded in flask (met) turnare n cutii de formare casting nozzle (met) oal de turnare casting on flat (met) turnare n poziie orizontal cast ingot (met) lingou (turnat) casting paste (met) past de turnare casting pattern (met) model de turnare / de turntorie casting pig iron (met) font de turntorie casting pit (met) loc / groap de turnare casting polymerization polimerizare n bloc / n mas casting process (met) procedeu / proces / metod de turnare casting properties (met) capacitate de turnare (a unui metal, a unui aliaj) castings (met) piese turnate castings for general engineering (met) piese turnate pentru construcia de maini casting skin (met) crust de turnare casting slip barbotin, substan pentru ungerea formelor ceramice de turnare casting strain / stress (met) tensiune de turnare casting temperature (met) temperatur de turnare casting wheel (met) dispozitiv de turnare rotativ, cu modelele dispuse pe un cerc casting yard antier de cofrare / de turnare a prefabricatelor din beton cast integral (met) a turna integral

cast into the sea a arunca n mare cast iron (met) font de turntorie cast-iron cylinder (met, OM) cilindru turnat n / din font cast-iron founder (met) turntor de font cast-iron ingot mould (met) lingotier de font cast-iron malleableizing (met) maleabilizarea fontei cast-iron mould (met) lingotier cast-iron pipe (OM) tub / eav de font cast-iron roll (met) cilindru turnat de font cast-iron scrap (met) sprturi de turntorie, font veche / spart cast-iron splinters (met) achii de font cast-iron welding sudarea fontei cast-iron with euthectic matrix (met) font eutectic cast-iron with lamellar graphite matrix (met) font cu grafit lamelar castle castel; (TH) crenelat castle / castellated nut (OM) piuli crenelat / moletat castle / castellated washer (OM) aib crenelat cast loose a elibera, a declana, a desfura, a mola cast metal (met) pies turnat de metal, turnare de metal cast-metal case (met, OM) carcas de font cast molding (met) formare prin turnare, obiect / pies turnat cast on (met) a completa prin turnare, turnat cast-on test bar (met) epruvet din ace-lai aliaj / din aceeai arj de turnare CA storage room camer (frigorific) cu atmosfer controlat castor oil ulei de ricin cast piece (met) pies turnat cast plate (met) plac turnat cast seam (met) bavur de turnare cast shell process (met) tragere la rece a evilor turnate fr sudur cast slab (met) bram, sleb cast steel (met) oel turnat cast-steel ingot (met) lingou de oel turnat cast-steel gate mbrcminte / tablier de oel turnat cast-steel manufacture (met) elaborarea oelului cast-steel plate (met, OM) tabl / plac de oel turnat cast-steel products (met) piese turnate din oel cast-steel wire srm de oel de fuziune cast structure (met) structur a fontei / rezultat dup turnare caste tape / film (plast) pelicul turnat cast tooth dinte turnat (fr prelucrare la o main-unealt) cast up a aduna (o coloan), a calcula, a numra, a socoti cast uphill (met) a turna prin sifon cast weld / welding (met) sudur / sudare prin turnare / prin topire cat (mas) pisic, crucior de macara; (nav) palanc, ghear de pisic, ancorot catalogue catalog (i de prezentare a produselor), cartotec, fiier, list, map, brour cataloguing catalogare, nregistrare a unui fiier (pe un suport extern de informaie) catalyst (chim) catalizator catalysis (chim) cataliz catalytic agent / catalyzer catalizator cataphoresis micarea particulelor solide n mediu lichid, sub influena cmpului electromagnetic cataract cylinder (auto, OM) cilindru de frn catastrophic failure (T, mas) avarie, cdere catastrofal (a unui utilaj) catch (OM) opritor, prghie / tift de opri-re, crlig, tachet, nas; clete de prinde-re / de angrenare, dispozitiv de

prinde-re, fixator, zvor, clichet, clem, clan-; (OM) a prinde, a apuca, a zvori, a observa o eroare, a capta, a lua catcher (met) laminorist din spatele ca-jei; (OM) opritor, curitor, prinztor; (TH) capcan, limitator de curs, dispozitiv de prindere, clichet de blocare; (fiz) cavitate rezonant, rezonator catcher mark(s) (met) urme de prindere (i la rolouri) catchers side (met) partea de ieire a laminorului catch handler manivel de antrenare catch hook crlig de prindere catching captare; (met) transmiterea benzii din laminor, prinderea ei n dispozitivul de nfurat rulouri catching piece (OM) clem / pies de prindere catching member (OM) prinztor, pies de prindere catchment of water captarea / colectarea apei catch pan recipient colector de noroi (n camera de cabluri) catch pawl (OM) clichet de blocare catch pin (OM) bol, tift, plint, tift de oprire / de prindere catch ring (OM) inel de antrenare / de prindere catch wrench furc de prindere category categorie, clas catenary (chim) caten, lan; (el) fir de cale; (mat) lnior (funcie), caten; (OM) lan, lnior, arc n form de co, cablu de suport, n (form de) lan, catenar catenary equation ecuaie a lniorului caperpillar main pe enile, senil caterpillar chain enil caterpillar conveyer / conveyor transportor cu enile caterpillar (friction)-clutch (OM) ambreiaj lateral caterpillar guide plac de ghidare a enilei caterpillar shovel excavator pe enile cu lingur / cu cup caterpillar transmission transmisie lateral caterpillar trunk autocamion pe enile cathead (mas-un) mandrin cu uruburi de strngere cathode-base circuit montaj cu catodul comun cathode beam (fiz) raz catodic, fascicul catodic / de electroni cathode bearing a layer of oxide catod stratificat / acoperit cu oxizi metalici cathode cleaning degresare catodic cathode copper cupru electrolitic cathode-ray oscillograph (CRO) oscilograf catodic cathode sputtering pulverizare a catodului cathodic bombardment oc / inciden a(l) electronilor, bombardament catodic cathodic cleaning curire / degresare / purificare catodic cathodic coating acoperire catodic cathodic deposit (met, el) depunere catodic / la catod cathodic protection protecie catodic (mpotriva coroziunii electrochimice) cathodic pickling (met) decapare catodic / cu / la catod cation (fiz, chim) cation, ion pozitiv cattle bovine cattle suet (alim) seu de vit catwalk (auto) mers foarte ncet; (cstr) pasarel, pode; (nav) culoar, trecere / pasarel ngust; scara rezervorului caulk past (de cauciuc, cu agent de vulcanizare) de etanare caulking (met) etanarea custurii de sudur prin forjare caulking iron dorn de gurit, dalt de clftuit caulking machine for pipes main de mandrinat evi caulking strips (met) benzi de etanare causality cauzalitate causality condition condiii de cauzalitate cause beyond control for major caustic (chim, met) caustic, corosiv

caustic dip (chim, met) soluie puternic alcalin, folosit i la decapare, baie de hidroxid de sodiu caustic embrittlement (fiz) coroziune intercristalin (a oelurilor i aliajelor Fe-Cr-Ni) din cauza expunerii la solu-ii caustice; (ind chim, met) fragilitate / fisurare caustic caustic soda (chim) hidroxid de sodiu (coninnd 76...78% oxid de sodiu) caustic wash(ing) splare cu soluii de alcalii cauterize a biui, a decapa, a cauteriza cave (cstr) pivni; (fiz) celul; (cstr) a excava, a spa, a scobi caveat avertisment, prevenire, opoziie (mpotriva unui brevet de invenie), cerere pentru un brevet provizoriu cavitation (fiz, hidr, el, T) cavitaie; (met) formare a suflurilor cavitation erosion (T) uzur de cavitaie cavitation damage (T) distrugere prin uzur de cavitaie cavitation flow (hidr) curgere a unui fluid, cu formare de bule cavity scobitur; groap; adncitur; (met) gol, retasur (ntro pies turna-t); excavaie, cavitate (i ntr-o pies), cavern cavity brick (cstr, met) crmid cu goluri cavity of mold (met) cavitate a formei / a matriei cavity side part (met) parte fix a matriei cavity wall zid cu goluri / cu perei dubli c-clamp pres de mn cu urub, clem cu urub cease germination a nceta germinarea ceiling duct conducta de trecere prin acoperi (prin tavan) ceiling joist grind inferioar, subgrind ceiling lamp plafonier cell (TH) camer, colivie, secie, element, celul, canal n crmizile cu goluri; (el) pil / celul electric, element galvanic; (inf) celul de memorie; (met) celul de cuptor adnc cellastic tyre pneu blindat (contra gloanelor) cell concrete beton celular cell filter filtru celular cellotape band adeziv cell-pit furnace (met) cuptor adnc cu celule / celular cell-type n form de fagure, celular cellular (plast) celular, poros, spongios cellular / cartridge filter filtru celular / cu alveole / cu celule / cu site filtrante demontabile cellular insulant izolant spongios / spumos / poros / celular / expandat cellular structure structur celular cellular wheel roat cu cupe (pentru ridicat apa) cellule celula, schelet cellulosic coating acoperire celulozic (la electrozi) Celsius degree grad Celsius celtium hafniu, celiu cement (cstr) ciment, mastic, liant; (ind chim) adeziv, clei; (cstr) a cementa, a cimenta, a face priz, a lega cement-asbestos azbociment cementation (cstr) cimentare, chituire; (met) (adaos de) carburare / cemen-tare, clire cementation equipment echipament de cimentare cementation furnace (met) cuptor de cementare cementation power capacitate de legare cementation steel (met) oel de cementare cement carbon (met) carbon pentru cementare / pentru clire cemented armour cuiras, blindaj de oel cemented belt curea de piele lipit

cemented carbide (met) carbur (ntr-un oel) obinut dup cementare cemented-carbide alloy (met) aliaj dur din carburi metalice sinterizate cemented-carbide (alloy) bit (mas-un) plcu din carburi metalice cemented-lap joint (OM) mbinare prin lipirea capetelor suprapuse (la curele) cemented zone (met) zon / strat cementat() / carburat() cementing (cstr) cimentare; (met) cementare, carburare cementing agent (cstr) substan de cimentare, ciment de legtur; (met) agent ce favorizeaz cementarea cementing bath (met) baie de cementare cementing box / pot (met) cutie de cementare / de carburare cementing carbon (met) carbon de clire / de cementare cementing machine main de cauciu-care / de aplicat soluie de cauciuc cementing material ciment de legtur, material liant, substan liant cementing medium (met) mediu (gazos, de sruri) de cementare / de carburare cementing powder (met) praf / pulbere de cementare / de carburare cementite (met) cementit, carbur de fier cementite breakdown (met) descompunerea cementitei cement mixer (cstr, ind chim) amestec-tor de ciment, mixer, malaxor de clei / de soluie de cauciuc cement steel (met) oel de convertizor censored distribution repartiie / distribuie controlat censored sample selecie controlat cent interval ntre dou sunete ale cror frecvene se afl ntr-un raport egal cu radical de ordinul 1200 din 2, a suta parte dintr-un dolar (cent) centigrade heat / thermal unit (metr) centigrad termic (unitate englez de energie) centigrade scale scal centigrad / Celsius centimetre centimetru centimetre-gram-second sistem de uni-ti bazat pe centimetru-gram-secund centner chintal (=100 kg) central angle (mat) unghi la centru central back pressure valve (hidr) obturator hidraulic central central brick (cstr, met) crmid centra-l / de nchidere / de ncheiere a bolii central field of vision (drum, mec) cmp la deschiderile din mijloc; (TH) cmp de mijloc / intermediar central force (mec) for central / centric central gate (met) plnie central / principal de turnare central girder grind principal / central central heating calorifer, nclzire central central heating and power plant central electric de termoficare centralised centralizat, sub un singur control centralised greasing (T) ungere centralizat cu unsoare centralised lubrication (OM, T) ungere / lubrifiere central / centralizat centralised maintenance shop (met) atelier centralizat de mentenan centraliser centrator, ghidaj(e) de centrare, centralizator centraliser bearing (OM) rulment / lagr de centrare centralising casing (OM) ghidaj de centrare central motion micare central central processing unit (CPU) unitate central de prelucrare a datelor, parte principal a unui calculator central roll (met) cilindru intermediar central wheel (OM) roat intermediar / mijlocie

centre centru, punct central, mijloc; me-dian, central, mediu; vrf; (fiz) nucleu; (mas-un) vrf de strung; a centra, a centrui, a regla la centru; (met) miez, inim centre bearing (OM) lagr de mijloc / intermediar centre bit (mas-un) burghiu de centrare centre cut-end mill (mas-un) frez cu coad, cu dini drepi centre disk-wheel (OM) roat (cu) disc centre distance (OM, mas-un) distan ntre vrfuri / ntre centre / ntre axe centre drill (mas-un) burghiu de centrare centre gauge ablon pentru verificarea vrfurilor / centrrii centre girder (mas-un) main de rectificat ntre vrfuri centre grinding attachment (mas-un) dispozitiv de rectificare ntre vrfuri centre hole (mas-un, OM) gaur de centrare centre irons (OM) lagr principal al balansierului centre journal bearing (OM) lagr intermediar centre lathe (mas-un) strung (paralel) pentru prelucrat piese aezate ntre vrfuri centre line (cstr) linie central / ax de drum; (mat) linie de centru / median, linie central, ax; (TH) ax a gurii centre-line weakness (met) porozitate central centre of attack (mec) centru de aplicaie centre of bore (TH) axa gurii / alezajului centre of bridging strip centru fals centre of crystallisation (met) germen / nucleu de cristalizare centre of curvature (auto) centru de viraj; (mat) centru de curbur centre of displacement (nav) centru de caren / de deplasament centre of gravity centru de greutate (centru de mas) centre of gyration centru de rotaie / de giraie centre of inertia system (mec) sistem (de coordonate) al centrului de inerie centre of lift punct de aplicaie a forei portante, centru de sustentaie centre of mass (mec) centru de mas / de inerie centre of mass motion micare a centrului de mas centre of moments (mec) punct neutru al momentelor centre of projection centru de proiecie centre of rotation centru de rotaie centre of support centru al reazemului centre of symmetry centru de simetrie centre of tooth linie central / centru a(l) dintelui centre piece (OM) cruce cardanic centre pin (OM) pivot centre plug extractor de pan centre point centru; (el) punct median; (mas-un) vrf al burghiului de centrare centre of porosity (met) porozitate central (la piese turnate) centre punch (mas-un) punctator de centrare, dorn de perforat; a puncta centre ram stlp central centre reamer (mas-un) alezor de centrare centre rest (mas-un) lunet fix centre riser (met) maselot central centre roll (met) cilindru intermediar pentru laminor centre runner (met) plnie central / principal de turnare centres vrfuri (i de centrare a piese-lor); distan maxim dintre vrfuri centre-slung centrifugal centrifug acionat de la partea inferioar centre spine frame cadru al coloanei centrale (a automobilului) centre through plate centrul unei plci

centre-to-centre distance distan ntre centre / ntre axe centre tubular chassis asiu cu tub central / cu grind central tubular centre(-web) wheel (OM) roat cu disc, roat-disc, roat central / de centru centring (opreraia de) centrare (la prelucrare sau montaj) centrifugal centrifug, centrifug(al) centrifugal acceleration (mec) acceleraie centrifug centrifugal action centrifugare centrifugal air blower / pump suflant centrifug de aer centrifugal air compressor compresor centrifugal de aer centrifugal atomizer atomizor centrifugal centrifugal basket tob / tambur de centrifug centrifugal basket drier centrifug cu tob perforat (pentru stors) centrifugal blender amestector centrifugal centrifugal blower ventilator centrifugal, suflant centrifug centrifugal box (plast) main de filare; (TH) centrifug centrifugal breaker moar centrifug centrifugal casting (met) turnare centrifugal centrifugal casting mould (met) cochil pentru turnare centrifugal centrifugal casting process (met) proce-deu / metod de turnare centrifugal centrifugal crushing-mill dezintegrator, concasor centrifugal centrifugal discharge descrcare centrifugal centrifugal drum tob de centrifug centrifugal drying uscare prin centrifugare centrifugal fan ventilator centrifugal centrifugal filter centrifug filtrant centrifugal force for centrifug centrifugal gas scrubber scruber centrifugal centrifugal governor regulator centrifugal centrifugal growth cretere a dimen-siunii pe direcia forei centrifuge centrifugal hydro-extracting centrifugare (pentru eliminarea apei) centrifugal impeller mixer amestector cu bra centrifugal centrifugally cast concrete beton centrifugat / turnat prin centrifugare centrifugally cast (iron) (met) turnare centrifug centrifugal machine centrifug centrifugal moment moment centrifugal centrifugal molding formare centrifug centrifugal oil cleaner filtru centrifugal de ulei centrifugal (pressure) casting (met) turnare centrifug (i sub presiune) centrifugal pump pomp centrifug centrifugal roll mill moar centrifug cu role centrifugal screen sortator / ciur / sit centrifugal() centrifugal scrubber scruber centrifugal centrifugal separator centrifug de separare centrifugal single-inlet fan ventilator centrifugal cu o singur intrare de aer centrifugal speedometer (metr) tahometru centrifugal centrifugal spinning filare centrifug centrifugal spraying pulverizare centrifugal centrifugal spray tower coloana centrifug cu stropire centrifugal starting switch ntreruptor-demaror centrifugal centrifugal stress tensiune cauzat de fore centrifuge centrifugal supercharger turbocom-presor centrifugal; compresor centrifugal de supraalimentare centrifugal tachometer (metr) tahometru centrifugal centrifugal tendency for centrifug

centrifugal tray taler centrifugal centrifugal-tyre compressor compresor centrifugal centrifugal weight greutate centrifug (acionat de for centrifug) centrifugal whirler centrifug centrifugal with non-perforated basket centrifug fr sit centrifugated milk (alim) lapte degresat centrifuge (mas) centrifug, a centrifuga centrifuge reclaiming regenerare prin centrifugare centrifuge refining (alim, ind chim) rafinare prin centrifugare centrifuge test determinare a sedimentelor prin centrifugare centrifuging centrifugare centring centrare; (cstr) calibru, centrare; (inf) centrare a semnelor centring and facing tool (mas-un) cuit pentru centrare i strunjire frontal centring attachment (mas-un) dispozitiv de centrare centring chuck (mas-un) mandrin de autocentrare / cu centrare automat centring cone (mas-un, OM) con de prindere centric centring control regulator de centrare centring device (mas-un, OM) dispozi-tiv de centrare centring error excentritate, eroare de centrare centring guides ghidaje de centrare centring machine main de centruit / de dat guri pentru centrare centring pivot (OM) fus / cep de centrare centring rib nervur de centrat (i anvelope) centring square echer de centrare centring (twist) drill (mas-un) burghiu spiral pentru guri de centrare centripetal force (mec) for centripet centroid centroid, centru de greutate (al unei suprafee) centroidal (mec) ax a centrelor de greutate centroidal axle (mec) axa centroid / prin centrul de greutate, linia centrelor de greutate centuple nsutit, centuplu century secol, veac, sut, o sut de ceramic (de) ceramic, ceramic ceramic based circuit circuit imprimat cu substrat ceramic ceramic bond liant ceramic ceramic coating acoperire ceramic ceramic composition amestec ceramic ceramic fibbers fibre ceramice ceramic filter filtru ceramic ceramic industry industrie ceramic ceramic insert inserie de material ceramic (la scule achietoare, lagre) ceramic kiln cuptor de ardere a ceramicii ceramic matrix matrice ceramic (la compozite) ceramic matrix composite compozit cu matrice ceramic ceramic products produse ceramice ceramics ceramic, produse ceramice ceramic tool scule sau plcue ceramice (de obicei sinterizate) ceramic transducer traductor electro-strictiv cu ceramic cereal crops graminee, cultur de cereale cereal harvesting recoltare a cerealelor cereals (alim) cereale cerecloth muama, pnz ceruit / cerat cerium ceriu (Ce) cermet (TH) material metalo-ceramic, cermet; (met) metalurgia pulberilor certain sigur, precis, fixat, definit, determinat certainty siguran, precizie, determi-nare, fixare, definire certificate (ec) certificat, titlu (de aciuni)

certificate measurement (ec) situaie de plat certificate of acceptance proces-verbal / certificat de recepie (a unei lucrri) certificate of addition brevet pentru investiie certificate of correction brevet pentru invenie complementar certificate of origin (ec) certificat de origine / de provenien (a mrfurilor de export) certificate of registry certificat de naionalitate (a unei nave) certificate of utility certificat de utilitate, titlu de protecie similar brevetului de invenie eliberat fr aviz de documentare certification certificare, atestare certification pressure impunerea unor teste de ctre persoane sau instituii autorizate certified cheque (ec) cec vizat certified electrical engine (el) motor electric antigrizuros caesium (chim) cesiu (Cs) chafe (T) uzur prin frecare; a uza prin frecare, a freca chaff (alim) pleav, paie tocate, toctoare de nutre chaff cutter toctoare staionar chaffing (T, plast) frecare a firelor, uzura prin frecare a firelor chafing fatigue (T) uzur tip fretting chain (OM) lan chain-and-ducking dog mechanism (met) transportor cu lan i ghear pentru semifabricate chain and flight (OM) lan i raclet chain and sprocket transmission (OM) transmisie prin lan (i roi de lan) chain bar (OM) bra al lanului de tiere (industria lemnului) chain belt (OM) curea articulat / din fiii de piele / din eclise chain block palan cu lan chain box (OM) carter / cutie pentru lan chain brake (OM) frn cu lan chain breaking (ntre)rupere a lanului chain bridging (chim) formare a punilor (ntre catene) chain-bucket loader ncrctor / elevator cu cupe chain cable (nav) lan de ancor chain case (OM, mas-un) aprtoare de lan chain catalytic polymerization (ind chim) polimerizare catalic n lan chain company (ec) societate / magazin cu sucursale multiple, grup de agenii de publicitate chain connecting link (OM) za de nndire / de legtur chain control comand prin lan chain conveyor transportor cu lan chain-cooling bed (met) pat de rcire cu lan(uri) chain coupler (OM) bol al captului de lan chain-coupler link (OM) za de nchidere a lanului chain coupling (OM) cuplaj prin / cu lan chain cutting machine main cu lan-tietor (industria lemnului) chain drive (OM) transmisie / acionare prin / cu lan(uri) chain drum (OM) tambur pentru lan chain elevator for boxes elevator cu lan (cu platforme) pentru grinzi chain ending (chim, OM) ntrerupere a lanului, capt de lan chain gearing (OM) transmisie / antrenare prin / cu lan chain girth (nav) contur al seciunii transversale a navei chain grabbing bucket excavator cu enile, cu graifr chain grate (ind chim, met) grtar rulant cu lan chain-grate stoker (termo, met) focar cu grtar-lan

chain growth (chim) cretere a lanului chain guard / housing (OM) aprtoare de lan chain guide pulley (OM) rol de ghidare pentru lan chain haulage transport prin lan-tractor chain hawse (nav) nar pentru lan chain hoist (mas) troliu (de macara); (TH) macara / palan cu lan chain hook (nav) crlig de lan chain hydrocarbons (chim) hidrocarburi cu caten chaining nlnuire; (inf) specificare a informaiei de structur; deducie n lant (n luarea deciziilor) chain initiation (chim) iniiere / formare a lanului

chain iron (OM) za / verig de lan chain jack (OM) vinci cu lan chain joint (OM) verig de legtur a lanului chain leader (OM) dispozitiv pentru ntinderea lanului / a ruletei chain link (OM) copc / za / verig de lan; (chim, plast) unitate structural chain-link pin (OM) bolul lanului, fus de lan chain lock cheie pentru nndirea lanurilor chain man (OM) dispozitiv pentru ntinderea lanului / a ruletei chain mortizer (mas-un) main de frezat cu lan chain of command lan de conducere, ierarhic, scar ierarhic chain path (OM) mersul / calea lanului chain pick box (OM) cutie susintoare a unui lan tietor (la combin, n industria lemnului) chain pin (OM) bol de lan chain pipe-cutter clete cu lan, de tiat evi chain-pipe tongs clete cu lan pentru (prins / transportat) evi chain-pipe wrench (met, mas-un) cheie pentru evi, clete cu lan chain pitch (OM) pasul lanului chain polymerization (chim) polimeri-zare n lan chain process (chim) reacie / proces n lan chain pull palan cu lan chain pump pomp cu lan port-cupe chain reel tambur cu lan chain reveting (OM) nituire n rnduri paralele chain road (met, OM) cale de traciune cu lan chain roller (OM) rol / buc de lan chain roller bearing (OM) lagrul scripetelui / roii de lan chains lanuri chain saw ferestru cu lan chain saw support in port-lan (n industria lemnului) chain slotter main de mortezat cu lan chain splice matiseal pe lan chain sprocket (OM) pinion de lan chain starting (chim) iniiere a lanului chain steel (met) oel pentru lanuri chain strand (OM) ramur de lan chain-stretching device (OM) dispo-zitiv de ntindere a lanului, ntinztor de lan chain stud (OM) bol de lan chain suspension bridge pod (suspendat) cu lanuri chain swivel cheie-vrtej, cheie de afurcare chain tackle-block (met) macara / palan cu lan chain tension-adjuster / tightener (OM) ntinztor de lan chain termination (chim) ntrerupere / terminaie a lanului (molecular) chain timber hoist transportor cu lan pentru buteni chain toggle lan de ancoraj chain tongs (met) clete cu lan chain track enil chain tractor tractor cu enile chain tramway transportor cu lan chain transfer (met) sleper (la laminare), dispozitiv cu lan, pentru transfer de semifabricate chain transmission (OM) transmisie prin / cu lan chain tub pusher (met) mpingtor cu lan (i la cuptoare) chain-type traveling grate grtar rulant cu lan (i la cuptoare) chain wheel (OM) roat / rol / scripete / nuc de lan; (nav) barbotin chain winch (OM) troliu cu lan chair (OM) cuzinet, plac de reazem; (cf) sabot de in

chairman of the board preedinte al consiliului de administraie chair rail (met, cf) in cu cap dublu / cu dou coroane chalk cret, calcar, carbonat de calciu chalking (met) defect de acoperire (for-marea de straturi sau zone cu pulberi), pulverizare chalkstone cret, calcar, piatr de var chalk test prob de etaneitate cu cret chamber (foto, mas, OM) camer chamber dryer usctor de camer chamber drying oven usctor comparti-mentat / cu camere / vertical chamber envelope manta a cazanului chamber filter-press pres-filtru cu camere chamber(-heating) furnace (met) cuptor (de nclzire) cu camer chambering shot (OM) virol de cazan chambering tool (mas-un) cuit pentru strunjirea suprafeelor interioare / pentru guri nfundate chamber kiln cuptor cu camer chamber of gun orificiu de ncrcare chamber of a pump cilindru de pomp chamber press pres-filtru cu camere chamber-type dryer usctorie cu camere chamber welding sudare n incint chamfer (hidr) teirea muchiilor vii ale intrrii ntr-un canal / ntr-o conduct (pentru mrirea coeficientului de debit); (OM,TH) jgheab, an, teitur, faet, lungime a conului de atac / tiere; a taluza, a tei, a anfrena, a canela, a nutui, a moleta, a riftui chamfered caisson cheson teit chamfered edge muchie teit chamfer dimension (mas-un, OM) dimensiunea anfrenului chamfer groove (OM) canal / canelur cu seciune triunghiular chamfer key (OM) pan cu coluri teite chamfered nail (OM) cui cu vrf ascuit / conic chamfering (aciunea de) teire, anfre-nare, teitur, anfren; taluz, faet chamfering bit teitor chamfering cutting (mas-un, OM) an-frenare (i cu rotunjire) pe diametrul exterior chamfering hob (mas-un) frez-melc pentru rotunjit capetele frontale ale dinilor chamfer on edge of die (mas-un) parte conic de atac a filierei chamotte (met) amot (refractar) chamotte brick (met) crmid din amot champagne (alim) ampanie chance cause cauz aleatoare chance coincidence coinciden accidental chance-cone agitator agitator conic Chance chance move mutare aleatoare change schimbare, modificare, transfor-mare, comutare, ciclu, operaie; a schimba, a transforma, a modifica, a comuta, a preface, a converti, a varia changeable schimbtor, variabil change down a trece la o vitez mai mic change gear (OM) roat de schimb; (mas-un) cutie de viteze; a schimba viteza change in charge transfer / schimb / modificare de sarcin change in direction schimbare de direcie change in structure (met, fiz) schimbare de structur, transformare de faz / structural change intervals interval (n kilometri) ntre dou revizii (la autovehicule)

change into a trece la o alt treapt de vitez, a se transforma n change lever prghie a unui comutator / ntreruptor change-of-scale theorem teorem de similitudine change of state schimbare de stare change of volume modificarea / variaia volumului change on gas (met) inversarea / schimbarea gazului (la caupr) change over (TH) reconstrucie, trans-formare; (mas, OM) comutare, mutare, schimbtor de vitez; a schimba viteza change-over contact (unit) contact de comutare; contact inversor change-over gear schimbtor de vitez change-over into... a (se) transforma n..., a (se) converti n... change-over relay (el) releu comutator change-over / selector switch ntreru-ptor-comutator, reversor, inversor change point punct de oprire / de ncetinire (a unui proces); punt critic, punct de schimbare (i ntr-un proces) changer transformator, schimbtor; mecanism de nlocuire change-speed gear (OM) schimbtor de vitez change-speed motor motor cu mai multe trepte de vitez change stand (met) caj de schimb change up a schimba changing the fraction to higher terms (mat) amplificare a unei fracii change the rolls (met) a schimba cilindrii de laminare changing-over comutare channel (autom, inf) pist, canal / cale de transmisie; (hidr) jgheab / canal de scurgere; canal, rigol, albie; (OM) canal, canelur, cresttur, riz; (nav) enal; (cstr, mas-un) a cresta, a scobi, a canela, a stria, a moleta; (hidr) a canaliza, a riftui channel bar profil U channel beam grind cu profil U channel iron oel / profil U channelled plate (met) tabl striat channelled roll (OM, met) val / cilindru striat / canelat; (alim) cilindru tvlug rifluit channelling producere a canalizrii, alu-necare (a gazelor); canalizare (a fluidu-lui); (OM) canelur; (mas-un) canelare, formare de canale channel lining cptueal / mbrcmin-te a canalului channel rail (met) in cu an / de tramvai channel steel (met) grind cu profil U channel-type induction furnace (met) cuptor electric de inducie, cu canal inelar chap crptur, fisur fin; falc de menghin; a crpa, a fisura, a spinteca, a cresta chaplet (met) suport / susintor de miez (de turntorie); bro chapped crpat; (plast) cu tendin de crpare a feei; cu fa fragil (i despre ambalaje) chapping knife cuit pentru montarea cablurilor chapter (inf) capitol / secven a(l) unui program; capitol al unei lucrri chapter heading / title titlu de capitol char (chim) crbune de lemn, mangal; (alim) a prji (la foc mic), a frige; (chim, met) a carboniza, a arde character (inf, mat) caracter, simbol, semn, succesiune de cifre binare cores-punztoare unui simbol al alfabetului utilizat, caracter de liter (liter, cifr, simbol sau semn de punctuaie) character-at-a-time printer imprimant care tiprete caracter dup caracter character font set de caractere

characteristic caracteristic, curb, funcie caracteristic, particularitate, caracteristic, semnificativ characteristic angular momentum mo-ment cinetic propriu / intrinsec, spin characteristic curve curb caracteristic characteristic curve tracer trasor / trasator de curbe, plotter characteristic factor indice caracteristic characteristic frequency frecven proprie / caracteristic / acustic characteristic function funcie proprie / fundamental / caracteristic characteristic noise parameters parametri / caracteriostici de zgomot characteristic number (fiz) valoare proprie / caracteristic; (mat) numr caracteristic, valoare caracteristic characteristic property caracteristic, proprietate caracteristic / specific characteristic quantity mrime caracteristic, parametru characterisation factor factor de caracterizare character of service regim de lucru / de funcionare character wheel roat de imprimare / de caractere charcoal crbune de lemn, mangal charcoal brazier cuptor de lipit (cu mangal) charcoal-hearth steel (met) oel produs prin afinare cu mangal, oel Martin charcoal iron / pig (met) font (brut) topit cu mangal chare a ciopli cu dalta charge (cf) ncrctur, greutate; (ec) pre, tax, speze, cheltuial; (el, fiz) sarcin, ncrcare; (met) gur de ncrcare a furnalului, alctuirea / dozarea arjei, debit (al cuptorului), ncrc-tur (de explozive); a ncrca, a arja, a ngreuna, a umple, a alimenta chargeable (ec) impozabil, supus la tax, taxat chargeable cell acumulator charge account (ec) cont personal charge column (met) coloana ncrc-turii (de materiale) (i la furnal) charge efficiency (el, met) eficiena de rencrcare a unei baterii charge level indicator (el, met) indica-tor de nivel al ncrcturii / arjei (la furnal) charge of pig iron (el, met) ncrctur / de font, ncrcarea fontei charged particle particul ncrcat charged rubber amestec de cauciuc cu ingrediente / cu aditivi charge equalization compensare de sarcin / a sarcinii charge an expense on / to an account (ec) a trece o cheltuial n cont charge the furnace (met) a ncrca cuptorul charge hand ajutor de maistru charge hole (met) gura de ncrcare a furnalului charge independent independent de sarcin charge pump pomp de alimentare charger (met, alim, ind chim) ncrctor, alimentator, dozator charger forward (ec) speze care se achit de destinatar charge stock materie prim charge to an account (ec) a pune la socoteal, a trece ntrun cont charge with water a satura cu ap charging ncrcare, ncrctur, alimentare; taxare charging appliance (cstr, met, ind chim) dispozitiv de ncrcare / de arjare charging basket / bucket (met, alim, ind chim) ben de ncrcare charging bin / bucket (met) oal / ben de ncrcare

charging box plnie de ncrcare / alimentare; (met) troac charging by aerila ropeway (met) ncrcare cu ben suspendat charging car / carriage recipient / vagonet de transport / de ncrcare charging cone (met) plnie de ncrcare / de arjare charging conveyer (met) transportor de ncrcare / de alimentare charging crane (met) macara de arjat, pod rulant de ncrcare charging device (met) dispozitiv de ncrcare / de arjare charging door (met) gur / u de ncrcare / de arjare charging equipment (TH) dispozitiv de alimentare / de ncrcare charging flap (met) u / trap de umplere charging floor (met) platform de ncrcare a furnalului charging gantry crane macara / pod rulant de ncrcare charging gear (met) instalaie de ncrcare a furnalului charging hole (met, alim, ind chim) gur de ncrcare / de alimentare charging hopper plnie de turnare, buncr de ncrcare charging installation (met) instalaie de ncrcare a furnalului charging lorry (met) vagonet / crucior de ncrcare charging machine (met) main de ncrcare / de alimentare (cu rulouri) charging material material de ncrcare charging mechanism dispozitiv de ncrcare charging opening (met) gur de ncrcare / de arjare charging pan ben / oal de ncrcare charging period (curs de) admisie charging pipe eav / conduct de alimentare / de ncrcare charging platform (met) platform / ramp de ncrcare / de arjare charging pot (met) oal de ncrcare charging pump pomp de alimentare / de ncrcare / de refulare charging rate regim de ncrcare charging scales cntar de amestecuri charging tank rezervor de alimentare charging tipping bucket cup basculant de ncrcare charging tower (met) turn de alimentare (la furnal) charging truck (auto, met) autocamion / buncr / vagonet / crucior de alimentare / de ncrcare charging tundish repartitor / distribuitor de ncrcare (la turnarea continu, echipat cu cuptor electric) charging unit (met, TH) instalaie / utilaj de ncrcare (i la furnal) charging valve (hidr) ventil / robinet de umplere chariot (mas) crucior de macara, pisic charm price (ec) pre atractiv (cu reducere, pentru a atrage cumprtori) Charpy impact machine pendul Charpy charred coal (met) cocs charring carbonizare charry carbonizat chart hart, diagram chart drive mecanism de antrenare a hrtiei de nregistrare chartered accountant (ec) expert contabil chartered company societate autorizat de stat chartered vessel (nav) nav navlosit charterer (nav) navlositor chartering (nav) navlosire chart scale scar a diagramei /a hrii chase canal vertical pentru conducte (de ap, de ventilaie, etc.); (met) corpul central al matriei cu una sau mai mul-

te caviti; (mas-un) achieri succesive (la formarea filetului), curarea filetului chaser (mas) moar chilian / cu tvlug; pres, moar de frmiare; (mas-un) pieptene de filetare; (nav) vas de excort chaser grinding machine (mas-un) main de rectificat filete, cu pieptene chaser type of die (mas-un) cap de filetat cu piepteni amovibili chasing hammer baros, ciocan de ambutisat chasing jig (mas-un) dispozitiv de ghidare folosit la filetare chasing lathe (mas-un) main de filetat cu uruburi amovibile / cu pieptene chasing tool (mas-un) pieptene de filetat chassis asiu, suport, batiu chassis ground (el) legtur / conexiune la mas chassisless body (auto) caroserie fr asiu / autoportant chattels avere; bunuri; patrimoniu chatter a clicheta, a ciocni, a vibra, a trepida; vibraie chatter free fr vibraii chatter mark (mas-un) urm de vibraie de la acheiere check control, verificare; a verifica; a viza; a controla check analysis analiz de control / de verificare check-back (c, inf, autom) supraveghere (a informaiei nregistrate) check ball (OM) clapet de reinere check bar epruvet de control check bit (inf) bit de control / de paritate check the calibration (metr) a recalibra, a (re)verifica un calibru, a reetalona check chain lan de siguran check crack (met) fisur de contracie check determination / test contraprob checker verificator, dispozitiv de verifi-care; (termo) grtar (la regenerator) checker-brick (met) crmid refractar pentru camere regeneratoare; (mas-un) piatr / disc abraziv cu nervuri checker-brick superheater (met) supranclzitor de amot checker brickwork (met, termo) umplutur (de zidrie) cu grtare checker chamber (met, termo) camer a grtarului la generator / recuperator checker crack (met) fisur capilar, microfisur checkered brickwork (met) grtar n camere regeneratoare checkered (iron) plate / sheet (met) tabl striat (de oel) checkered wire srm ondulat / rifluit checker fire-brick (met) crmid refractar pentru grtar (la generator) checker heating surface (met) suprafaa de nclzire a grtarului (la generator) checkers (met) grtar (la generator) checker work (cstr) structur / construc-ie celular; (met) aranjare special a crmizilor n furnal, cu deschideri pentru aer i gaze check gauge msur, etalon check indicator instruction instruciune pentru conectarea unui aparat indicator de erori checking verificare, control, frnare, trangulare, (re)etalonare; (plast) fisuri mici pe suprafaa unui furtun de elas-tomer, cauzate de mediu; (met) reea de fisuri mici pe suprafee metalice (cauzate de prelucrare, mediu i ocuri termice), fisurare superficial fin checking case trus de msurare / de verificare checking device dispozitiv / instalaie de control, de ncercare checking implement dispozitiv / aparat de control checking of dimensions (metr) verificarea dimensiunilor

checking pin (mas-un, OM) tift opritor checking station staie de control / de verificare checking strip roll rol cu band de control checking table plan / mas de control checking the calibration (el) reetalonare a calibrului, recalibrare check instrument aparat / instrument de verificare, monitor check list tabel / list de control check localization program(me) (inf, c) program pentru depistarea erorilor check nut (OM) contrapiuli check of shears (mas-un, met) lam de forfecare / de foarfece checkout (TH) verificare, inspecie, control; (inf) a ncerca / a verifica un program check piece limitator al cursei, opritor check plate plac de siguran checkpoint punct de reluare / de verifi-care / de control a(l) unui program check rail (cf) contrain, lab de iepure check reading citire a indicaiilor aparatelor de control check rod (OM) sond, tij / joj (i de verificare a nivelului unui fluid) check sampling (TH) luare a probelor de control check screw (mas-un, OM) urub de oprire / de fixare check shatter crack (met) fisur capilar, microfisur check stop valve (OM) ventil / supap / clapet de reinere / de oprire / de nchidere, ventil de reglare / control (eventual cu nchidere) check test contraprob, verificare de control check totaling control prin totalizare check-up verificare, control, a verifica, a controla check valve (autom, hidr) supap de control; (OM) ventil / supap / clapet de reinere / de nchidere check washer (OM) aib / rondel elastic / de siguran check word cuvnt / cheie control cheek (TH) fa (de macara); (OM) bra de manivel la arbore cotit cheek block macara deschis (cu o fa) cheek brake (OM) frn cu saboi cheese (alim) brnz; (met) semifabricat pentru bandaje cheese head (OM) cap cilindric, crestat cheesing (el) bobinare, nfurare chemical chimic chemical affinity afinitate chimic chemical agent (chim) reactiv chemical attack atac chimic chemical balance (chim) echilibru chimic chemical bond (chim) legtur chimic chemical change reacie chimic chemical cleaning (met, ind chim) curare chimic, decapare chemical content compoziie chimic chemical conversion coating acoperire (decorativ) prin reacie chimic chemical corrosion (met, chim) coroziune chimic chemical defense protecie chimic / mpotriva unor ageni chimici chemical engineering tehnologie chimic chemical feed pipe conduct / eav central ntr-un vas / recipient pentru introducere / alimentare cu substane chemical glass sticl pentru aparatur chimic chemically resistant steel (met) oel rezistent la ageni chimici / inoxidabil chemical passivation pasivare chimic chemical pickling (chim, met) decapare chimic chemical plant fabric de produse chimice

chemical preservative (chim) substan conservant chemical processing (ind chim, met) prelucrare / tratare chimic chemical properties proprieti chimice chemisorption (chim) chemisorbie cheque to bearer (ec) cec la purttor chequed plate (met) tabl striat chequer (met) grtar (la regenator) charring (mas-un) frezare sferic / profilat cherry (alim) viin(), cire, cirea; (mat-un) frez profilat cu coad cherry coal (met) crbune gras / moale neaglutinant cherry-red heat / incandescence (met) incandescen pn la rou viiniu cherty silicios chest lad, dulap, scrin, sertar, cutie chest freezer (alim, termo) congelator orizontal / -lad (cu capac n balamale) chestnut coal (met) crbune brun chief ef, conductor; principal; fundamental, de baz chief constituent (chim, OM, met) pies component principal, component / constituent principal chief designer constructor / proiectant ef chief frame (nav) cuplu maestru chief operator maistru, operator-ef chief operators desk pupitru de comand child safety item (auto) dispozitiv de siguran al portierelor din spate chile bar (met) bar de cupru brut chill (met) rcitor pentru forme, plac de rcire la turnare, lingotier, cochil, clire, a cli; rcire brusc; (TH) a rci, a nghea, a congela chillator rcitor chill block (met) prob / epruvet de clire chill casting (met) pies (de font) turnat n cochil, turnare n cochil chill cast ingot (met) lingou turnat n cochil chill crack (met) crptur de clire (la rcire) chill crystal (met, fiz, alim) strat de cristale din rcire rapid chill depth (met) adncime de clire chilled (met) clit; rcit (brusc / repede) chilled castings (met) piese turnate clite / cu crust dur chilled cast iron (met) font clit / dur chilled core (met) miez pentru turnare n cochilie (i cu rcire) chilling device dispozitiv de rcire chilled glass sticl clit chilled goods material de rcit, produse / mrfuri / bunuri rcite chilled iron (met) font dur / clit chilled roll (met) cilindru cu coaj dur, turnat n cochilie chiller (alim, termo) cristalizor, aparat frigorific chilling (met) clire; rcire brusc chilling layer (met) strat clit / durificat prin clire chilling method metod care folosete congelarea, metod de congelare chill(ing) mould (met) cochil / form metalic pentru rcire rapid chill(ing) point temperatur de nghe-are / de congelare, punt de ngheare chilling roll cilindru de rcire chilling temperature temperatur de cristalizare / congelare / ngheare chill inserted in mould (met) rcitor exterior / introdus n form chill pass roll (met) cilindru cu calibru dur / clit

chill proofing (alim) stabilizare (a lichi-delor alimentare) cu ajutorul frigului artificial chill ring (OM) inel interior / de adaos (la sudarea evilor) chill roll (met) cilindru dur / cu crust dur chill rubber cauciuc congelat chill shot bit (mas-un) coroan / frez / cuit pentru alice chill test (met) ncercare / test de clire chill test piece / sample (met) epruvet de clire chimney (met, termo) cmin, co (de fum / de tiraj), tub de crmid / de metal / sau de beton chimney base soclu al coului chimney cooler (met) turn de rcire chimney core tub interior (la un tub sau co cu perei dubli) chimney cowl capac de co chimney damper (met, termo) registru de fum chimney draught / effect tiraj al coului chimney fan ventilator de activare a tirajului unui co chimney flue canal pentru conducerea gazelor spre co chimney hood hot chimney stack co, horn, trunchi al coului de fum chimney valve clap de fum china porelan, articole de porelan china clay caolin brut china-ink tu (de desen) chink (met) crptur, sprtur; (cstr) a cala cu piatr spart chip (el) pastil, substrat al unui circuit integrat, achie de siliciu microelectro-nic; (inf, autom) deeu rezultat din perforarea unei benzi de hrtie; (TH) achie, fragment, surcic, ipc, drani, indril; (mas-un) a achia, a tia; a dltui, a ciopli, a rindelui chip away (mas-un) a achia (cu ndeprtare de material) chip bearing surface (mas-un) fa de degajare chipboard plac aglomerat chip breaker (mas-un) dispozitiv frmi-area achiilor, sfrmtor de achii / de pan chip breaker (deflecting) shoulder (mas-un) prag / umr pentru frmiarea achiilor chip curl (mas-un) spiral de achiere, achie spiralat chip flow / escape (mas-un) eliminare / evacuare a achiilor chip former (mas-un) rsucitor / nfurtor / formator de achii chip guard (mas-un) aprtoare contra achiilor chip / chipped ice (alim, termo) ghea-achii; ghea sub form de solzi / de achii / de cioburi chipless fr achii, (prelucrare) fr achiere chiless shaping prelucrare fr achii chip packer (alim) distribuitor de toctur (n fierbtor) chip pan (mas-un) tav pentru achii chipped glass fibber (plast) fibr de sticl scurt chipper (met) dltuitor (la laminate), dalt (i pneumatic), debavurator; main de debitat achii prin zdrobire; aparat pentru mprtierea pietriului; (alim) toctor, main de mrunit; ciocan de detartrare / de dizincrustare chipping detaare, tiere, achiere, despicare, dltuire; (met) curare cu dalta a defectelor superficiale chipping chisel dalt (lat) chipping hammer ciocan-dalt chipping machine main de debitat achii prin zdrobire (ind lemnului) chipping mark urm de dltuire chippings (cstr, TH) ndri, piatr conca-sat / spart mrunt; criblur;sfrm-turi; (met) sfrmtur mrunt de fier chipping shop (met) atelier / hal de curat lingouri chip production (mas-un) capacitate / productivitate de achiere chip removing process prelucrare prin achiere

chip room / space spaiu pentru achii chip screen sortator / sit (de achii, de produse obinute prin tiere sau mrunire) chips cutting machine main de debitat achii prin tiere chip upset (mas-un, met) comprimarea / presarea panului / achiilor chisel dalt, cuit (i de tip percutant); a dltui, a percuta chisel bit ti al unei dli chisel edge (mas-un) muchie transversal (a burghiului) chiseling spiuire, dltuire, scobire chisel marking out marcare cu dalta chisel off a ciopli, a dltui chisel pick trncop cu ti-dalt chisel point ascui / vrf al unei dli chisel pointed nail cui cu vrf lat chisel pointing file pil semirotund cu margini teite chisel shank (mas-un) coad conic a burghiului chisel-shaped n form de dalt chisel steel (met, mas-un) oel de scule / pentru dli chi-square statistic (mat) statistic / repartiie x2 chloric acid (chim) acid clorhidric chloride (chim) clorur chloridization clorurare chlorinating roasting prjire clorurant chlorine (chim) clor (Cl) chlorocarbons compui ce includ clor i carbon, cu sau fr alte elemente chock (auto) clapet de pornire, starter, oc, (el) bobin, reactan; (TH) duz, drosel, trangulare, clapet de aer; (cstr) a umple cu piatr; (TH) a trangula, a sufoca, a nbui, a gtui choke a nfunda, a sufoca, a colmata; trangulare a unei conducte n care vscozitatea joac un rol important n reducerea / cderea presiunii choker valve (hidr) robinet de trangulare chokes efecte ale decompresiei choke the pipe (hidr, T) a nfunda / a ngusta / a trangula conducta din cauza depunerilor choke rod tij a clapetei de aer choker valve robinet de trangulare choking (TH, hidr) colmatare, nfundare, astupare, obstrucie sufocare choice (of material) alegerea materialului Cholesky factorization (mat) metod numeric de rezolvare a sistemelor liniare de ecuaii chop lovitur cu securea, despictur; a tia, a ciopli chop off a reteza, a ciopli, a toca chopped meat (alim) toctur chopped strands fire scurte de sticl chopper (alim) main de tocat; (autom) modulator, vibrator, ntreruptor periodic; (met) dalt de debavuare choppy (text, TH) buclat, ncreit, ondu-lat; (nav) (mare) agitat, cu hul chop up a toca chord coard (la un cerc) chordal / circular pitch (mas-un, OM) pas al dinrii, pas pe cercul primitiv / de baz (la dantur evolventic) chordal tooth thickness (OM) grosime a dintelui msurat pe coarda cercului primitiv / de baz chord bracing ntritur a unei tlpi de grind chord member bar a tlpii unei grinzi chord plate platband a tlpii unei grinzi chromatizing (met) tratament cu acid cromic a suprafeelor de aluminiu (sau aliaje ale lui) pentru mbuntirea aderenei vopselei chromate (met, chim) cromat, sare a acidului cromic / de crom

cromatography cromatografie chromatometer colorimetru chrome / chromium (chim) crom (Cr) chrome / chromium brick (met) crmid de cromit / cromitic chrome / chromium carbide (chim, met) carbur de chrome /chromium / coating / plating (met, plast) acoperire cu crom, cromare (prin electro-depunere sau tratament termo-chimic) chrome magnesite brick (chim, met) crmid refractar de cromo-magnezit chrome-manganese steel (met) oel Cr-Mn chrome-molybdenum steel (met) oel Cr-Mo chrome-nickel steel (met) oel Cr-Ni chrome- / chromium-plated cromat chrome oxide (chim) oxid de Cr chrome-plate (met) a croma, a acoperi cu crom chrome sole leather talp de azbest chrome- / chromium-(alloyed) steel (met) oel (aliat) cu crom chrome-tungsten steel (met) oel Cr-W chrome-vadadium steel (met) oel Cr-V chromic care conine crom, cromic chromic carbide (chim, met) carbur de crom chromic iron (met) fero-crom chromiferous (chim, met) cu coninut de crom, cromic chromize (met) a croma chromometer colorimetru chronograph dispozitiv de msurare a timpului sau a unui interval de timp chronometer cronometru chuck (mas-un, OM) mandrin de strn-gere / prindere; patron; planaib, pla-c de fixare, manon, suport, dorn; a prinde, a fixa, a strnge (n mandrin) chuck arbor coad a mandrinei chuck collet (OM) buc elastic chucked work pies prins n mandrin chucking strngere / prindere n mandrin; dispozitiv pentru prinderea piesei de prelucrat; mandrin chucking capacity (mas-un) diametru maxim al piesei ce poate fi fixat n mandrin chucking grinding machine (mas-un) main de rectificat cu fixarea pieselor n mandrin chuck(ing) lathe (mas-un) strung cu fixarea pieselor n mandrin / fr ppu mobil / frontal chucking reamer (mas-un) alezor mecanic / de main chucking rose reamer (mas-un) alezor de finisare cu poriune de achiere scurt chucking table (mas-un) mas de lucru (cu prinderea mecanic / prin strngere a pieselor chucking turret lathe (mas-un) strung-revolver cu fixarea pieselor n mandrin chucking work (mas-un) prelucrare a pieselor strnse n mandrin chuck key (mas-un) cheie pentru acionarea flcilor universalului chuck lever (mas-un) manet de comand a mandrinei chuck plate (mas-un) platou, planaib, disc al mandrinei cu flci chuck-rib (alim) garf (la carne) chuck vise menghin de main chuck work (mas-un) prelucrare a piesei strnse n mandrin chuck wrench cheie pentru universal chump butuc, bloc, bulgre churn (alim) putinei, agitator, ameste-ctor, main / aparat de btut untul

churning machine (alim) main / aparat / dispozitiv de btut untul chute (TH) jgheab, plan nclinat, scoc, tobogan; (hidr) cdere (de ap); (mas) band rulant, buncr de alimentare; a aluneca (pe tobogan, pe jgheab, etc.) chute blade lamel de sortare chute feeder alimentator cu jgheab cider (alim) cidru cinder (met, termo) zgur, cenu, arsur, under cinder box (met) camer de zgur cinder car (met) vagonet pentru zgur cinder collector / pocket (met) colector / oal de zgur cinder cone con format din cenu cinder frame (grtar) parascntei cinder hair / wool (ind chim, met) psl / ln / vat mineral / de zgur cinder inclusion (met) incluziune n / de zgur / de under (la laminare) cinder iron (met) rang de spart zgur cinder notch (met) orificiu / gur pentru evacuarea zgurii cinder pit (met) groap de zgur cinder pot (met) oal / pentru de zgur cinders (met) zgur cinder spout (met) jgheab pentru evacuarea zgurii cinder tap (met) orificiu (conic) pentru evacuarea zgurii cindery (met) cu coninut de zgur cinder yard (met) hald de zgur cipher (inf) cifr, cifru, cod; (mat) zero, nul; a cifra, a codifica ciphering cifrare, codificare cipher key cod circadian rhytm ritm / ciclu circadian / zilnic circle (mec) micare de rotaie; (mat) cerc, circumferin; (TH) platou de mare diametru; a nconjura, a ncercui circle-cutting machine (mas-un) foar-fece circular / cu cuite-disc; main circular de tiat (carton, tabl) circle / circular shears (mas-un) foarfece circular circle vision cab(in) cabin cu vedere total (fr unghiuri moarte), pentru mecanicul care deservete un agregat circling machine (met, mas-un) main circular de tiat tabl (cu cuite-disc) circlip (OM) aib arcuit / elastic, inel / rondel elastic(a) (i de siguran) circuit (el) circuit, schem, linie; ciclu, contur; (mat) pseudovarietate circuit angle (el) unghi de faz (al cuplrii convertizorului) circuit arrangement schem a circuitelor, schem de montaj circuit break (el) ntrerupere / deschidere a circuitului circuit breaker (CB) (el) ntreruptor, disjunctor circuit design structur / construcie, proiectare a schemei circuit fault / failure (el, autom) eroare de conectare / de circuit circuit noise meter aparat pentru msurat zgomotul circular (mat, OM) circular, cilindric circular apperture (OM) orificiu / diafragm circular() circular arc (mat) arc de cerc circular axix (mat) cerc axial (la un tor, la o centroid, etc.) circular bore (OM) alezaj circular circular chaser (mas-un) cuit (cu corp) rotund, cuit-disc circular continuous milling machine (mas-un) main pentru frezare conti-nu, cu aezarea pieselor pe o mas rotativ circular conveyer transportor circular circular cotter pin (OM) bol spintecat, asigurat cu plint circular curve arc de cerc circular cut file pil cu dini circulari

circular distributor distributor circular circular face grinding machine (mas-un) main de rectificat plan pentru suprafee frontale circular feed (mas-un) avans circular circular file pil-disc, rapel circular flanging press (mas-un) pres de bordurat / de rsfrnt marginile (i pentru evi) circular forming tool (mas-un) cuit-disc profilat circular function funcie periodic / circular, trigonometric circular-grooving saw (mas-un) ferstrau circular de canelat circular helix curb elicoidal (pe un cilindru circular); elice cilindric circularity (metr, OM) circularitate circular jig (mas-un) dispozitiv de ghi-dare cu guri la periferie (la gurire) circular key (OM) pan Woodruff / segment (de cerc), pan disc circular kiln (met) cuptor circular / inelar circular knife (mas-un) cuit circular / disc circular line cerc (linie); circumferin circular measure (msur n) radiani circular milling (mas-un) frezare a suprafeelor cilindrice circular motion (mec) micare circular circular nut (OM) piuli rotund / inel circular permutation permutare ciclic / circular circular pipestill cuptor circular circular / chordal pitch (OM) pas al danturii (cercul primitiv / de baz) circular planing (mas-un) rabotare a suprafeelor cilindrice circular recess (mas-un, OM) degajare inelar circular saw (mas-un) ferstru circular circular-saw bench (mas-un) ferstru circular cu mas circular sawing machine (mas-un, met) main de tiat cu disc circular circular sector (mat) sector circular / de cerc circular shape (TH) profil circular, form circular circular shaping (mas-un) prelucrare a suprafeelor cilindrice la eping (rar) circular shear blade (mas-un) (muchie de) disc de foarfece circular circular shears (mas-un) foarfece circular / cu discuri circular-slitting saw ferstru circular de canelat circular slot (T) scobitur circular circular slotting (mas-un) mortezare a suprafeelor cilindrice circular stiffener (OM) inel de rigidizare circular tool (mas-un) cuit disc / rotund circulate a rula, a se roti, a funciona, a merge, a circula circulate through a strbate, a circula (prin...) circulating circulant, periodic circulating air aer recirculat circulating / floating assets (ec) capital circulant, fond de rulment / de rulare circulating decimal / fraction (mat) fracie zecimal periodic circulating fan ventilator de recirculare circulating forced lubrication (OM, T) ungere forat n circuit nchis circulating load sarcin de circuit (la morile n circuit nchis) circulating lubrication / oiling system (T) ungere prin circulaie de ulei circulating mixer amestector cu recirculare / cu pomp de circulaie circulating pipe (hidr) conduct de recirculare

circulating scrap (met) deeuri metalice interne, fier vechi din circuitul de fabricaie circulating water ap de circulaie / de splare / circulant circulation (el) tensiune magneto-mo-toare; (mas) circulaie, rotaie; (mat) integral pe contur circulation head cap de splare circulation lubrication (T) ungere n circuit circulation oven (met) cuptor cu circulaie de gaze de ardere circulation pump pomp de (re)circulaie circulation system lubrication (T) ungere prin circulaie / n sistem nchis (cu pomp, filtre, drosele, etc.) circulator (termo) conduct de legtur (i la boilere sau generatoare de abur) circumcentre / circumcenter (mat) cen-tru de cerc circumscris unui triunghi circumcicle / circumscribed circle (mat) cerc circumscris circumference circumferin, perimetru circumference gauge ubler cu gradaii pentru piese cilindrice circumference of a sphere cerc mare al sferei circumferential force for periferic / tangenial circumferential groove (OM) canal circular circumferential joint (OM) inel de etanare, garnitur inelar circumferential pitch (OM) pas frontal / aparent (pe cerc de divizare, la danturi nclinate) circumferential pressure (mec, T) presiune periferic circumferential rotor (alim) rotor inelar (la pompe pentru buturi) circumferential seam custur circular / inelar de sudur circumferential speed vitez periferic / circumferenial / de rotaie circumferential stress tensiune inelar / periferic circumscribe a circumscrie, a delimita circumsphere (mat) sfer circumscris cistern cistern, bazin, rezervor civil engineer inginer constructor civil engineering construcii civile, lucrri de construcii clack seat (OM, hidr) scaun de supap, clapet clack valve (OM, hidr) supap rabata-bil / cu clapet, clapet (de reinere) clad (met) acoperit, placat cladding acoperire metalic / prin placa-re / metalizare, acoperire cu strat rela-tiv mai gros, cu legturi obinute prin temperatur, presiune, etc.); armtur, blindaj, protecie cladding by brazing acoperire / placare prin lipire cladding by rolling (met, plast) acoperire / placare prin laminare cladding by welding placare / acoperire prin sudare cladding stripper dispozitiv de nlturare a acoperirii cladding rolling mill (met, plast) laminor pentru placare clad material / metal material / metal placat clad sheet steel (met) tabl (de oel) placat claim pretenie, revendicare, drept, reclamaie, aciune, cerere, afirmaie, aseriune; revendicare a prioritii unei soluii tehnice; a solicita, a revendica, a cere, a pretinde clam (TH) a ncleia, a lipi; umed, lipicios; clete cu arc clamp (OM) clam, brar, a prinde, a fixa (cu cleme / brri, etc.) clamp arm bra de opritor / de clem clamp bucket graifr clamp collar (OM) inel de strngere / de fixare, colier clamp connection (OM) racordare / asamblare / legare cu colier / prin jug clamp coupling (OM) cuplaj cu manon (din dou buci)

clamp dog (mas-un, OM) bloc / falc de fixare lateral clamped length lungime de prindere clamp frog ntinztor de srm clamp-hook (for cranes) crlig-clete pentru macarale clamping (met) prinderea ramelor dup nchiderea formei; (OM) strngere, fixare, prindere, ncastrare clamping band (OM) band elastic de apsare / de prindere clamping bolt (OM) bol / urub de fixare / de strngere / de consolidare clamping bush (OM) buc de strngere / de asamblare clamping by screwing up (OM) strngere (prin nurubare) clamping chuck (OM, mas-un) mandri-n de strngere, ghear de prindere clamping claw clete de prins clamping collar (OM) brar / colier pentru evi clamping device (OM, alim, plast) dispozitiv de prindere (cu cleme, agrafe, etc. i pentru curele late) clamping dies (mas-un) bacuri / plci de strngere clamping force (OM) for de strngere (i pentru colier) clamping head (met) cap de prindere (i la turnare continu) clamping-in (OM) prindere, fixare clamping jaw (el) clem; (l) falc de strns pnze de ferstru; (mas-un) falc de strngere; (OM) sabot de strngere / de fixare clamp(ing) nut (OM) piuli de presare / de strngere clamping plate mandrin, plac de fixa-re / de strngere / de presiune / de legtur a unei matrie (i la mase plastice) clamping pressure for / presiune de nchidere (a matriei, a colierului) / de meninere a matriei n timpul turnrii clamping ring (OM) inel de strngere / de fixare, buon de brid clamping ring stop opritor (limitator) inelar, inel de strngere al opritorului clamping spring (OM) clam elastic, colier elastic clamping tool scul de prindere / de fixare clamp-on vice menghin de banc clamp stop motion micare de oprire cu urub / cu clem clamp up a prinde, a strnge, a fixa clamshell ben, (macara cu) graifr clamshell bucket (nav) graifr clamshell dredger (nav) drag cu graifr clamshell excavator excavator cu graifr clap a lovi, a bate; a izbi; a vr; a ndesa clapper armtur cu balama clapper block pin (mas-un) tift conic al plcii rabatabile de suport a port-cuitului (la rabotez) clapper box (OM) reazem rabatabil clarify (chim, alim) a limpezi, a decanta, a cura; a clarifica (o problem) clarifying (alim) cleiere a vinului, claritate; (ind chim) limpezire, decnatare; curare (a unui lichid) clarifying basin bazin de limpezire clarifying tank (alim, ind chim) bazin de limpezire / de decantare, decantor clashing of gears (auto, OM) zgomot / scrnet / hrit fcut de dini la schimbarea vitezelor clasp (cstr) scoab, trncop; (OM) crlig, clem, element de asamblare fr filet dar cu crlig / cioc, cataram; agraf (i pentru hrtii); copc; (TH) ncuietoare, crlig; a fixa cu scoab, a strnge clasp handle mner cu fixator de arc clasp headed nail cui cu cap rombic clasp nut (OM) piuli divizat / spintecat

class clas, grup, sortiment; calitate, specie; soi; categoric, mulime; a clasifica, a sorta classification clasificare, clasare, mprire n clase, sortare, gradaie classification mill instalaie de sortare classifier sortator, clasor (de minereuri, de bumbac etc.) classifier overflow refuz (de la sortator) classify a clasifica, a sorta, a clasa classifying clasificare, sortare, clasare classifying cone clasor / sortator conic classifying drum cilindru de sortare, ciur rotativ classifying jigging screen ciur vibrator / sit vibratoare de sortare classifying screen ciur / sit de sortare class of fabricated products serie de fabricaie class of pig iron (met) grup / sortiment de font clatter zgomot, btaie (la maini); zornit, zngnit, huruit; a zorni, a zngni, a zurui, a hurui, a pcni clattering zgomotos, cu huruit, care bate (despre maini sau organe de maini) claw (OM) clichet, ghear, dinte, clete de scos cuie, foarfec (rar) claw bar (OM) prghie / crlig claw beam stlp cu talp claw belt fastener (OM) agraf de curea claw bit (l) dalt-lingur claw elutch (OM) cuplaj / prindere cu gheare claw coupling (OM) cuplaj cu gheare claw hammer ciocan cu clichet / cu talp claw off (cstr) a ciopli claw wrench clete de scos cuie clay (met) argil clayed argilos clay gun (met) main pentru astuparea orificiului de descrcare (la cuptoarele metalurgice) clay plug (met) dop de argil clay stopper (met) dop de argil clay work (met) zidrie refractar clean curat, pur; (met) neted, decapat; a cura, a epura, a terge, a spla, a limpezi clean air aer pur / curat cleaned gas gaze epurate cleaner (el) aspirator electric; (ind chim) epurator; (met) dltuitor (la laminate), debavurator, curitor clean flow (hidr) curgere fr vrtejuri (liniar / laminar) clean fuel combustibil / surs de energie fr poluani sau impuriti cleaning curare, epurare, purjare, purificare; (alim) decantare, limpezire cleaning barrel (met) tob de curat cleaning bench (met) mas de debavurare cleaning brush perie curitoare cleaning cloth bumbac de ters cleaning disk disc de curare cleaning drum (met) tob de curare cleaning knife cuit de finisare cleaning mixture amestec oxidant / pentru curire cleaning needle ac de deburare cleaning of blast-furnace gas (met) epurare a gazelor din furnal cleaning out purificare, rafinare cleaning power capacitate de curire cleaning-room equipment (met) instalaie / echipament de curat piese turnate cleaning solvent solvent pentru curare chimic cleaning strainer filtru cleanliness puritate

cleanliness factor coeficient de puritate cleanliness of the environment puritatea mediului(cu referire la praf, ageni agresivi, etc.) clean of burr a debavura clean oil (ind chim, T) ulei pur / fr aditiv / neaditivat clean out a cura clean-out door / hole (met) u / gur / orificiu de curare (a unui cuptor) clean-out valve (OM) supap / ventil de purjare clean room camer (cu atmosfer) controlat cleanse a cura, a limpezi, a rafina, a spla cleanser epurator, raclet, arztor, detergent, praf de curat cleanser drum (met) tob pentru curarea pieselor turnate cleansing agent (chim) agent / substan de curat (i detergent) cleanup curare / finisare a suprafeei dup o prelucrare mai nengrijit clear (TH) clar, limpede; neechivoc, lu-minos, curat, liber, transparent; (nav) degajat, ferit, a evita (un banc, etc.); a limpezi, a draga; a debloca, a clarifica, a descoperi, a redeschide / a rencepe (o lucrare); a face formalitile de sosire i plecare, a descrca; (autom) a repune / a aduce la zero; (inf) a goli (memoria), a terge (ecranul, registrul), a cura (i de virui); (el) a separa, a deparazita, a ntrerupe clearance gabarit de navigaie (la po-duri); (ec) cliring; (OM) joc, spaiu li-ber ntre dou piese, interstiiu; (nav) autorizaie de plecare a navei; (TH) spaiu interval, distan clearance angle (mas-un) unghi de detalonare la rectificare / la aezare / la prelucrarea profilurilor clearance between collars (met, plast) deschidere a calibrului de laminare clearance between rolls (met, plast) deschiderea cilindrilor de laminare clearance fit (OM) ajustaj cu joc clearance for insertion (OM) joc de / pentru asamblare, joc de montare clearance gauge spion, ablon de profil; gabarit de izolare clearance hole(s) (inf) grup de guri coaxiale (la circuite imprimate); (OM) diametrul cercului de trecere clearance-loading gauge gabarit (dimensional) de ncrcare clearance of piston (auto, OM) joc al pistonului clearance papers certificat de vam clearance sale (ec) lichidare a stocului (de mrfuri), sold, vnzare pentru a termina stocurile rmase clearance space camer de compresie clearance volume (OM) spaiu vtm-tor / de siguran dar i reglabil, spaiu rezidual ntre piston i capul cilindru-lui la sfritul cursei de compresie clearer roller cilindru curitor clear glass sticl transparent clearing (alim) defecare; (cf) deblocare; (chim) limpezire, purificare, curire; (el) eliberare, deconectare; defriare; (inf) tergere; (ec) cliring, decontare clearing agent (alim, ind chim) agent de limpezire / de afinat clearing cylinder ciur rotativ clearing device (autom) instalaie / aparat de verificat; (inf) dispozitiv de golire (de aducere la zero) clearing key buton de readucere n stare de repaos clearing of a fault nlturare a unui deranjament / a unei greeli clearness limpezime; (fiz) strlucire; luminozitate; (inf, c) inteligibilitate (a vorbirii), claritate (a recepiei); (TH) capacitate de funcionare, transparen-, claritate, acuitate clear of strays fr zgomote parazite

clear opening (OM) spaiu liber, distan ntre dou reazeme vecine clear out a curi, a goli, a evacua clear valve opening seciune liber la o supap complet deschis clear varnish lac transparent clear water ap disponibila / excedentar cleat (cstr) sfert de butean; (el) izolator cu clem; (OM) pan, clem, tachet, eclis; scoab, ipc cleavage clivaj, despicare, desfacere (la minerale); divizibilitate natural; scindare, spintecare; (met) exfoliere cleavage angle unghi de clivaj cleavage brittleness (met) fragilitate intercristalin, tendin de rupere prin clivaj cleavage plane plan de clivaj / de rupere cleave a despica, a scinda, a crpa cleaved head (OM) cap crestat / cu caneluri cleaver dispozitiv de tiat (fibre optice) cleaving despicare, crpare; clivaj cleaving ax(e) topor / pan de despicat cleft fisur, despictur, plesnitur, crptur, li, fant clench (OM) clem, nit; a strnge, a ncleta, a nchide ermetic, a (se) aga clench / clinch a contract (ec) a ncheia / a finaliza un contract clevis (OM) toart, inel, brar, capt de furc clevis bolt (OM) urub cu gaur pentru cui spintecat clevis pin (OM) tift cu cap i gaur pentru cui spintecat click pocnet, cnit; (OM) clichet; prituri, pocnituri; (TH) clan, zvor; a pocni, a cni clicker press pres de tantat click spring (OM) resort / arc de nclichetare, arc de clichet climate maintenance climatizare, ntreinerea / meninerea climatului climatic chamber / room camer climatic / cu aer condiionat climatizer instalaie de climatizare (i a aerului) climax punct culminant / de vrf climbing motion micare ascensional climb milling (mas-un) frezare n sensul avansului clinch nutuire; (nav) mbinare n baionet; (TH) a nitui, a intui clincher (ec) argument decisiv; (OM) clam, nit, bulon, scoab clincher rim geant auto cu talon clincher tyre pneu cu talon cling a se lipi, a adera clinging power of fibres putere de aderen a fibrelor clingy lipicios, vscos, cleios, aderent clink clam, brar clinker (met) clincher, bulgre de zgur; a arde, a coace, a sintetiza clinkered dolomite (met) clincher de dolomit, dolomit clincherizat clinker cooler (met) rcitor de clincher / de zgur clinkering (met) clincherizare, aglome-rare, sintetizare; aglutinare; zgurifi-care, formare a clincherului, ardere a cimentului / a crmizilor clinkery (met) cu coninut de zgur clinking (met) fisurare, fracturare (la turnare) clip agraf (pentru hrtie); (cstr) scoab; (el) papuc, clem, brar (pentru cabluri); (OM) brid, colier, eclis, cerc, brar, arnier; (TH) a taia, a forfeca, a scurta, a reteza, a perfora, a decupa; (mas-un) dispozitiv mecanic de prindere; (met) a debavura clip bolt (OM) urub cu ghear / cu cap-ciocan / de strngere; crampon

clip lock nchidere cu prghie (la buteliile cu dop mecanic) clip match hook crlig foarfece clip nut (OM) piuli cu clem (de autoblocare) clipped wire (met) alice obinute prin tierea srmei trase clipper (TH) clete, foarfece, main de tuns clippers clete de tiat clipping (met) debavurare clipping bed (met) plac de tiere (la presa de debavurare) clipping press (met) pres de debavurare clipping punch (met) poanson de debavurare) clippings (met) deeuri de tabl; tieturi din ziare clipping tool (met, plast) scul / tan de debavurare (dup turnare) cloak a acoperi clock ceas; baz de timp; generator de ritm, sincronizator; semnal regulat utilizat pentru controlul sistemelor operative (digitale) clocking error eroare de sincronizare / de ritm clockwise (CW) n sensul acelor de ceasornic clockwise direction (n) sensul deplasrii acelor de ceasornic clockwise rifling (OM) ghint / filet pe dreapta clod bulgre, cocolo clod coal (met) crbune-buci / bulgri clog (l) sabot; (TH) a obtura, a nfunda, a ancrasa, a mpovra, a colmata, a mbcsi clogged (TH) mpiedicat, frnat, nfundat, mbcsit, astupat clogged strainer sorb nfundat (la pompe de aspiraie) clogged up colmatat, nfundat, blocat clogging colmatare, nfundare, mbcsire, murdrire, ancrasare clog-nosed vice menghin (special) cu flci nguste clog up a colmata, a nfunda, a bloca close ncheiere, nchidere, sfrit; precis, exact, strns (cmp de toleran), apro-piat; a nchide, a aduna, a concluziona close an account (ec) a lichida un cont close-annealed (met) recopt n cutie / n lzi close-annealed sheet (met) tabl recoapt n cutii close annealing (met) recoacere n cutie / n lzi close annealing furnace (met) cuptor de recoacere n cutii close-burning care arde nbuit close-burning coal (met) crbune cocsificabil close company (ec) societate nchis (controlat de cel mult cinci asociai) close coupling (OM) cuplaj strns close-cut fraction fraciune ngust closed centre distance (OM) distan dintre axe micorat (la angrenaje deplasate) closed chain ciclu, nucleu closed-circuit arrangement legtur n bucl, circuit nchis closed-circuit crushing sfrmare / mcinare n circuit nchis closed-circuit grinding macinare / maruntire n circuit nchis closed-circuit installation / system instalaie / sistem n circuit nchis closed contact contact normal nchis / de repaus closed crankcase machine main capsulat / cu carter nchis closed-cycle turbine turbin cu gaze n circuit nchis closed entry (el, c) intrare /suport cu goluri sau proeminene de anumite mrimi, pentru evitarea introducerii altor elemente closed die (met, plast) matri nchis closed frame cadru nchis / cu seciune chesonat closed graph curb nchis closed groove (met) calibru nchis (la laminare)

closed hole (OM) gaur cu fund / nfundat closed-impeller pump pomp cu rotor nchis closed-in presuure presiune static n incint nchis closed interval segment, interval nchis closed linkage contact prin for / forat closed-loop control reglaj (n circuit nchis), comand continu cu bucl de reacie closed-loop servosystem sistem de reglare cu bucl nchis / cu circuit nchis / cu reacie closed mould (met, plast) matri (de presare) nchis closed pass (met) calibru nchis closed position poziie de cuplare closed ring ciclu nchis closed rivet (OM) nit montat closed single-V butt weld custur (de sudur) cap la cap n V, custur n V fr rost ntre margini closed square pressure gas welding sudare cu gaze sub presiune, fr rost ntre piese closed stand (met) caj nchis closed system sistem nchis closed-tolerance (OM) (cu) toleran mic / strns closed-tolerance forging (met) forjare (la cald) de precizie closed weld (OM) mbinare prin sudur, fr distan ntre piese close fit (OM) ajustaj cu strngere / strns / forat close fractionation (mas-un) rectificare precis close-grained cu granulaie mic, microgranular; (plast) microporos close-grained pig / steel (met) font / oel cu granulaie fin close-grained structure structur dens close-grained texture structur cu granulaie mic / fin, microstructur close in a se apropia closeness exactitate, precizie closeness of contact nchidere ferm a contractului close nipple (OM) racord drept, niplu cu filet pe toat lungimea close-out (ec) lichidare de mrfuri close packed lattice reea cristalin compact close-packed structure structur compact close packing ambalare compact, rambleiaj dens closer roll (met) cilindru superior de laminat profiluri close running fit (OM) ajustaj semiliber / intermediar (dar cu tendi de joc) close setting reglaj fin close spaceing amplasare la intervale mici; (mas-un) densitate mare a ampla-srii granulelor (la disc de rectificat) close stowing anchor ancor cu brae articulate i travers n acelai plan close tolerance forging (met) forjare de precizie / la tolerane strnse close up a rivet (OM) a nitui, a mbina prin nituire close-up shot / view fotografie de aproape, prim-plan, detaliu closing nchidere; (el) conectare, anclanare closing cock (hidr, OM) robinet de nchidere closing device dispozitiv de blocare / de nchidere closing flap clapet / clap de nchidere closing head dispozitiv / cap de blocare / de nchidere / de strngere closing of accounts (ec) ncheiere a contururilor closing price (ec) pre / curs la nchiderea bursei closing switch contactor, conector closing time (el, mas) timp / durat de nchidere; (plast) durat de nchidere a formei / de coborre a poansonului closing travel (mas-un) curs de nchidere (a presei)

closure nchidere, ncheiere; (cst, hidr) bre (de nchidere); aderen; (met, mas) nchiztor, obturator closure component component / element de nchidere (i la supape) cloth (text) postav, stof, estur, pnz; (TH) mbrcminte, cptueal clothe (TH, met) a mbrca, a acoperi, a proteja, a cptui cloth filter candle filtru-lumnare (din pnz) cloth filter dust collector filtru de praf, cu saci cloth impregnating machine main de mpregnat esturi clothing acoperire, protejare, cptuire, mbrcare; (OM) cma (de cilindru),garnitur; (met) manta, nveli, cptueal cloth laminate stratificat pe pnz (ca suport) (i la curele pentru transmisii) clotting coagulare; floculare cloud nor; (el) efect de umbr, pri clare i pri nchise; a marmora cloudbursting / cloudburst treatment (met) curare (n jet) cu alice cloud(ed) glass sticl mat cloudiness (ind chim) tulbureal, tulburare; (fiz) turbulen, turbiditate cloud point (fiz) punct de turbiditate (nceput de cristalizare), temperatur de tulburare clowhole (met) retasur club (mas, OM) piston; (met) agl; (el) lob (de radiaie al unei antenei) clue indicaie, cod, cifru clue word cheie a cifrului, cuvnt-cheie / titlu clump bulgre, cocolo; (nav) ancor de beton / de font clunch argil refractar clusec unitate de putere (la pompe de vid) (=~1,33.10-6 watt) cluster (cstr, hidr) grup de piloi; (fiz) aglomerat (complex) de molecule, grup (cuib, roi, nor); (mat) fascicul; proiector de magazie; (TH) aglomerare pensul, fascicul, mnunchi, ciorchine, acumulare; (autom, inf) grup; (el) ti-ristor (din mai multe discuri); a grupa clustered dirijat, strns / reunit n fascicul clustered flux inclusions incluziuni de flux mprtiate (la sudur) clustered slag inclusions incluziuni de zgur mprtiate (la sudur) cluster gear (OM) mai multe roi dinate montate pe o buc cluster joint (OM) mbinare a mai multor piese ntr-un nod cluster lattice reea compact cluster of plane surfaces fascicul de plane cluster point punct limit / de acumulare cluster rolling mill (met) laminor cu ase cilindri cluster sampling prelevare de mostre pe grupuri cluster set mulime derivat, mulimea punctelor limit clutch (auto, OM) cuplaj, ambreiaj, manon, muf nedecuplabil, crlig; a ambreia, a cupla clutch barrel (OM) tambur de ambreiaj clutch casing / case (OM) carcas / carter a(l) ambreiajului clutch collar (OM) manon de cuplare clutch cone (OM) con de ambreiaj clutch-coupling sleeve (OM) muf de legtur / de cuplare / de mbinare clutch cover (OM) capac de ambreiaj, capac al carterului de ambreiaj clutch disengaging spring (OM) arc de debreiere clutch disk (OM) disc de frecare (la un ambreiaj) clutch disk facing (OM) garnitur a discului de ambreiaj clutch dogs (OM) gheare de cuplare

clutch electrohydraulic control valve (OM) supap electrohidraulic de co-mand a debreierii (vehicule amfibii) clutch engagement ambreiere clutch facing(s) (OM) lame / garnitur / cptueal de ambreiaj clutch fluid flywheel (OM) ambreiaj hidrodinamic / hidraulic clutch gear (OM) mecanism de cuplare, pinion de arbore primar clutch housing carcas / cutie carter a(l) ambreiajului clutch lever (auto, mas-un, mas) levier al schimbtorului de vitez, prghie de cuplare / de decuplare clutch magnet (el) (electro)magnet de cuplare clutch operator (OM) schimbtor de cuplu, dispozitiv de operare asupra unui cuplaj / a unui ambreiaj clutch out a debraia clutch pedal clearance (auto) joc al pedalei ambreiajului clutch pin (OM) ghear a cuplajului clutch plate (OM) disc de ambreiaj clutch pressure plate (OM) disc al ambreiajului de friciune clutch release debreiere clutch release fork (OM) furc a prghiei de debreiere clutch ring (OM) inel de cuplare clutch shaft (OM) ax / arbore de ambreiaj, arbore de antrenare / primar clutch spindle (OM) arbore de cuplare (i pentru ambreiaje) clutch stop (OM) frn de cuplaj / de ambreiaj clutch throwout debreiere clutch wheel (OM) roat de cuplare clutch with multiple laminated disks (OM) ambreiaj multidisc clutter ecouri parazite pe un ecran CO2 (-shielded) metal-arc welding sudare cu arc, n atmosfer de CO2 co-acting force (mec) for ce acioneaz n acelai sens coagulable coagulabil, congelabil coagulant coagulant coagulate a (se) nchega, a (se) coagula coagulating agent (agent) coagulant coagulating bath baie de coagulare coagulation (alim) brnzire; (chim) coagulare, nchegare coagulation point punct / temperatur de coagulare coagulator (agent) coagulant coal crbune (huil); a carboniza; (termo) a face plinul de crbuni coal ash (met) cenu de crbune coal blending (met) amestec de crbune coal brick / briquette brichet de crbune coal by-products subproduse de la cocsificarea crbunelui coal cake brichet (de crbune) coal carbonization (met) cocsificare a crbunelui coal-carbonizing plant (met) cocserie coal-carbonizing practice (met) tehnica cocsificrii coal charger (met) vagon de ncrcare a cuptorului de cocsificare coal chemicals produse obinute iniial ca sub-produse la transformarea crbunelui n cocs metalurgic coal derived gases / fluids gaze / fluide de crbune / de la procesarea crbunelui coal-dust praf / pulbere de crbune coal-dust firing (termo) focar pentru crbune pulverizat coal-dust furnace installation instalaie de ardere cu crbune pulverizat coalescence legtur ntre materiale, cu sau fr topire (la sudur sau lipire prin difuzie) coal-fired nclzit cu crbune

coal firing focar pentru crbuni coal gas gaz de huil / de la distilarea crbunelui / de iluminat coal-gas tar gudron de gaze coal hatch (nav) bocaport de buncr coal hopper aland de crbuni coalification carbonizare coaling door (met, termo) u de focar coalite (met) semicocs, coalit coal mist (met) vapori / gaz de crbuni coal mud lam de crbuni coal oil gudron / ulei de huil, petrol lampant coal output extracie / transport / producie de crbuni coal paste (mixture of coal and oil) past de crbuni (amestec de crbune i ulei) coal slack deeu de crbune, crbune mrunt coal slurry crbune fin, cu mult ap coal-tar pitch smoal (de gudron) de huil coaming (nav) ram (de bocaport) coarch bogie (cf) boghiu de vagon coarch screw (OM) urub cu cap ptrat coarch wrench cheie francez / reglabil coarse rugos, grosier, aspru, brut, neregulat, cu asperiti mari coarse adjustment (mas, el, metr) potrivire / ajustare / reglare grosolan, brut / aproximativ, acord brut coarse aggregate piatr spart (sub 6mm) coarse breaking / crushing sfrmare / concasare grosier / primar coarse break-up dispersie grosier coarse ceramics ceramic brut coarse clearance fit (OM) ajustaj foarte larg / cu joc foarte mare coarse cloth estur groas coarse control potrivire / ajustare / re-glare grosolan / brut / aproximativ coarse crushing (cstr, ind chim, met) concasare / sfrmare grosier coarse-crystalline (met) cu cristale / gruni cristalini mari coarse cut dinare aspr / la pile, achiere grosolan coase-drafting (met) banc de trefilat srm groas coarse-filamentous cu fire groase coarse file pil aspr / bastard coarse filter (hidr) filtru cu pietri; (mas) prefiltru, filtru brut coarse-fine relay releu de reglaj brut-fin coarse finish finisare, prelucrare grosier coarse grain granul / grunte mare / grosolan (i n metalografie) coarse-grained macrogranular, cu gra-nulaie mare, cu fire groase; mrime de grunte (n metale) de ~5 (ASTM) coarse-grained cast iron (met) font cu structur macrogranular coarse-(grained) sand nisip cu granu-laie mare / grosier / macrogranular coarse-grained sandstone gresie grosier / macrogranular coarse-grained structure structur macro-granular coarse-grain iron (met) font cu granule mari / macrogranular coarse grind (mas-un) degroare, lefuire pentru degroare coarse grinding mcinare grosolan coarse-ground grist (alim) rot / mcini grosier coarse indicator indicator brut coarselly crystalline macrocristalin, macrogranular coarse material material grosier coarse meshed sleve sit cu ochiuri mari coarse mesh wire sit (din srm) cu ochiuri mari

coarse metal (met) mat coarse movement ajustaj / calaj brut, micare grosolan coarseness granulaie / granulare brut, macro-granulaie coarse pitch cutter (mas-un) frez cu dini mari / rari coarse pitch tap (mas-un) tarod cu filet cu pas mare oarse powder (met, plast) pulbere cu granule mari coarse sieve sit cu ochiuri rare / mari coarse-sized carbide carbid n buci mari coarse slurry noroi gros coarse staple fibr groas coarse structure (met) structur cu granule mari / grosolan coarse thread (OM) filet cu pas mare, filet grosolan; fir gros coarse-tooth cutter (mas-un) frez cu dini rari / cu dini mari coarse tuning reglare / acordare / ajus-tare grosolan / brut / aproximativ coarse vacuum vacuum caracterizat prin 1...760 torri coarse yarn fir gros coaster brake frn de roata liber coat (chim) strat (de vopsea); (cstr) liant hidrocarbonat; (el) armatur (de con-densator); (TH) manta, mbrcminte, cuvertur, strat depus / de acoperire, cptuire, nveli, sediment, precipitat; a aplica un strat, a turna un strat de legtur, a placa, a metaliza, a mbrca, a cptui, a vopsi, a zugrvi, a unge, a acoperi (cu ceva) coated abrasive hrtie / pnz abraziv (obinut prin depunerea / lipirea abrazivului) coated electrode electrod acoperit / nvelit / cu nveli coated film (plast) film / pelicul cu strat aplicat coated hard-metal tip (met, mas-un) plcu cu acoperire din aliaj dur (pe ti) coated rod vergea de metal / electrod de adaos cu nveli coated with rubber cauciucat, acoperit cu cauciuc coating (cstr) tencuial, nvelitoare; (met, TH) acoperire, nveli protector, man-ta, strat, depunere, nveli, protecie; (el) izolaie coating constituent (met) constituent al acoperirii / depunerii, component al nveliului electrodului (de sudare) coating gun pistol de vopsit coating knife raclet, rzuitor coating material (met, alim, plast) material de / pentru acoperire coating resin rin de acoperire coating rolls (met, plast) cilindrii pentru aplicarea unei acoperire coatings acoperire, strat de protecie, placare, izolaie coating varnish email / lac de finisare / de mpregnare coat with steel a placa cu oel coaxial coaxial, cu axe suprapuse (ca direcie); cablu coaxial coaxial transmission (OM) transmisie coaxial cobalt (chim) cobalt (Co) cobalt steel (met) oel (aliat) cu cobalt cobble (cstr) bolovan (de pavaj), a pava, a pietrui; (met) frmtur, crbuni n blocuri rotunjite, laminare defectuoas, rebut de laminare, lipitur (material lipit ntre cilindrii de laminare) cobbling (met) lipirea materialului ntre / pe cilindrii de laminare) cock (OM) robinet, ventil cockbill a atrna (despre o ancor) cock handle cheie de robinet cocking (OM) mbinare cu prag (i la flane) cockled effect efect de gofrare / creponare cockles (met) cute, gofraj, ncreire (defect la laminare)

cockpit starter (auto) demaror de bord (pentru pornirea motorului) cock plug (OM) cep de robinet cock system baterie cu robinet / de amestec (la bi i duuri) cock wrench (OM) cheie de robinet code (autom) cod, cifru, semnal; (inf) cod, succesiune de cifre ale unui sistem de numeraie, corespunztoare simbolu-rilor unui alfabet; a codifica, a cifra code digit cifr de cod coder codificator, dispozitiv de codifi-care, traductor de cod, programator, prelucrtor de programe code wheel disc codificator / de codificare code word cuvnt de cod / cheie, succesiune de cifre corespunztoare unui simbol al alfabetului codificat coding (inf) codificare, secven de instruciuni codificate codliver oil (alim) untur de pete coefferdam val de pmnt, ridictur pentru a nu lsa apa s ptrund ntr-o excavaie coefficient coeficient, indice, factor coefficient field corp / cmp al coeficienilor coefficient of adhesion coeficient de aderen / de adeziune coefficient of admission coeficient de umplere coefficient of compressive strain (mec) coeficient de stabilitate de flambaj coefficient of contraction (met, plast) cifr / coeficient de contracie coefficient of cubic(al) expansion coeficient de dilatare cubic / n volum coefficient of discharge coeficient de debit, factor de descrcare coefficient of drag coeficient de frnare / de traciune / de antrenare coefficient of dry friction (T) coeficientul de frecare uscat coefficient of efficiency / of perfor-mance coeficient / factor de randament / de performan / eficien coefficient of elasticity (mec, OM) modul de elasticitate coefficient of expansion (met, termo) coeficient de dilatare / de expansiune / de destindere / de dilataie coefficient of expansion by heat (met, termo) coeficient de dilatare termic coefficient of friction (T) coeficient de frecare coefficient of hardness cifr de duritate (Brinell) coefficient of heat passage (termo) coeficient de conductivitate termic coefficient of heat transfer / transmi-ssion (met, termo) coeficient de trans-mitere a cldurii / de transfer termic coefficient of hyraulic conductivity coeficient de filtraie coefficient of hysteresis loss (fiz, mec, T) coeficientul pierderii prin histerezis coefficient of impact coeficient dinamic / de impact coefficient of lengthening coeficient / factor de (a)lungire coefficient of linear expansion (met, termo) coeficient de dilatare liniar coefficient of load(ing) factor de sarcin coefficient of mass transfer coeficient de transfer de mas coefficient of resistance modul de rezisten coefficient of roughness coeficient de rugozitate coefficient of skew coeficient de asimetrie coefficient of sliding friction (T) coeficientul de frecare de alunecare coefficient of thermal efficiency randament termic coefficient of thermal expansion (termo) coeficient de dilatare termic coefficient of transfer constant constant de propagare coefficient of utilization coeficient de utilizare

coefficient of variation diferena ntre mrimea celor mai mici i celor mai mari particule ntr-un amestec, exprimat funcie de valoarea nomominal coefficient of variation in speed coefici-ent de neuniformitate (a mersului) coefficient of velocity (hidr) coeficient de vitez (caracterizeaz neuniformi-tatea vitezei curentului) coefficient of wear (T) coeficient / factor de uzur (foarte general) coefficient region domeniul coeficienilor coerce a constrnge, a impune condiii / restricii coercimeter (metr) aparat pentru msura-rea intensitii magnetice coercive force (fiz, mec) for coercitiv coesite (chim) dioxid de siliciu polimorf Coffin-Mawson law relaie pentru estimarea durabilitii funcie de deformarea plastic periodic coflexure sgeat cog (OM) dinte, zim, proeminen, cam, nas, prag, rebord; a bloca; (mas-un) a dina, a zimui, a eboa, a degroa; (met) blum, ebo, a reduce cog belt (OM) curea trapezoidal dinat cog down (met) a preforja, a reduce a lamina lingoul la agl; (mas-un) a eboa, a degroa cogent concludent, incontestabil cogent reason motiv valabil cogged (OM) dinat, zimat cogged belt (OM) curea trapezoidal cogging (cstr) prag (la mbinri), mbi-nare cu crestturi; (el) vitez unghiula-r fluctuant / neuniform a rotorului unui motor electric; (OM) angrenaj cu fusuri; (met, masun) degroare, eboare, prelaminare, preforjare cogging-down mill (met) laminor pregtiror / degrosisor, bluming cogging-down pass (met) calibru de degroare rapid, trecere de degroare cogging-down roll (met) cilindru degrosisor cogging-down stand (met) caj degrosisoare cogging mill (met) laminor degrosisor, laminor bluming cogging(-mill) stand (met) caj degrosisoare cogging(-mill) train (met) linie de laminor degrosisor / de bluming cogging pass (met) calibru degrosisor (la laminoare) cogging roll (met) cilindru de degroare / de laminor bluming cogging-roll train (met) linie de cilindri de degroare / de laminor bluming cognitive skil competen pe baz de cunotine cog rack (OM, mas-un) cremalier (i de degroare) cog wheel (el) rotor cu poli apareni; (OM) roat cu cepuri / cu fusuri / de lan / cu boluri coherence (fiz) coeren, legtur, raport, (mat) totalitate a punctelor de acumulare ale unei mulimi ce aparin mulimii respective coherence range plaj / interval de sincronizare coherent sheaf / stack (fiz) fascicul coerent cohesion coeziune, aderen, atracie molecular cohesion / cohesive strength rezisten de coeziune / de aderen (la lipituri) cohesionless incoerent, fr coeziune cohesionless material material necoeziv cohesive coeziv, aderent cohesive force for de coeziune cohesive material material coeziv cohesiveness capacitate adeziv / de lipit

coil (TH) bobin, spiral, inel, serpentin, ghem, colac, spir, (el) bobin, nfu-rare; (inf, met) rol / rulou (de band); a (se) nfura, a (se) bobina, a rula coil banding machine (met) main pentru legat rulouri coil breaks (met) mici nervuri pe table, paralele cu direcia de laminare (defect de grosime), ndoituri transversale ale benzii (la desfurarea ruloului coil conveyer (met) transportor de rulouri coil cooling conveyer (met) transportor cu rol de rcire a rulourilor / colacilor (de srm) coil downending machine (met) main de rsturnat / de ntors a rulouri coil clutch (OM) ambreiaj cu arc coil condenser serpentin de rcire coil cooler B (alim, termo) refrigerent / rcitor cu serpentin coiled electrode sirma de sudura / de electrozi coiled filament spiral de nclzire coiled pipe serpentin coiled spring (OM) arc elicoidal cilindric coiled steel (met) (laminate de) oel n rulouri coiled strip (met) band n rulouri coiler (device) (mas) main de nfu-rat; (ind chim, termo) serpentin; (met) nfurtor de rulouri coiler drum (met) tambur / tob de nfurare coiler gear (met) antrenarea / transmisia nfurtorului (de rulouri) coiler stand (met) batiu / suport al nfurtorului (de rulouri) coil heat-exchanger (termo) schimbtor de cldur cu serpentin coil-ignition system aprindere cu acumulator coiling nfurare (i la rulouri de laminate, srme), bobinaj, spir coiling drum (met, plast) tob de nfurare coil (of) pipe serpentin coil opening machine (met) main de desfacere / de slbire a ruloului (nainte de recoacere) coil pitch (el) pas al nfurrii coil spring (OM) arc elicoidal coil transfer car (met) crucior de transfer / de deplasare al ruloului coil-type exchanger (termo) schimbtor de cldur cu serpentin coil up (el, met, plast) a nfura / a forma un rulou, o bobin coil winding lathe / machine main de bobinat coin moned; a bate moned; (met, plast) a imprima n relief, a tana, a presa, a comprima coincide (el) a se afla n concordan; (TH) a coincide coincidence coinciden, suprapunere coincide with... a coincide cu... coining tanare, imprimare (pe ambele fee, de obicei la rece), comprimare la forma final, la sinterizare cokability (met) capacitate de cocsare / de aglutinare coke (met) cocs, calamin, crbune bituminos; a cocsifica, a afina coke ash (met) cenu de cocs coke bed (met) pat de cocs, ncrctur (de cocs) de pornire coke blast furnace (met) furnal de cocs coke breeze / cinder (met) praf de cocs, cocs mrunt coke bunker (met) siloz / buncr de cocs coke burden / charge (met) ncrctur de cocs (la furnal) coke by-product (met) subprodus de cocs coke-cement concrete beton de zgur coke-charging (met) vagonet pentru dozarea cocsului coke-chemical (ind chim, met) cocsochimic coke chemistry cocsochimie

coke consumption (met) consum de cocs coke cooling chamber (met) camer pentru distilarea uscat a cocsului coke-discharging / drawing machine (met) mpingtor de cocs coked residue (ind chim, met) reziduu de cocs coke dross / fines (met) cocs mrunt coke dust (met) praf de cocs coke extinguisher (met) stingtor de cocs coke firing focar cu cocs coke for / per charge (met) cocs n ncrctur, pat de cocs coke furnace / oven (met) cuptor de / cu cocs coke furnace block (met) baterie de cocsificare coke gas (met) gaz de cocserie coke grading plant (met) instalaie pentru sortarea cocsului coke guide (met) plac de ghidare a cocsului la ieirea din cuptor coke knocker (termo) ciocan pentru ndeprtarea pietrei de cazan coke lump (met) sfrmtur de cocs coke number cifr de cocs coke oven (met) cuptor de cocs / de cocserie coke-oven coal tar (ind chim, met) gudron de cocserie coke-oven gas (met) gaz de cocserie coke-oven plat (met) baterie de cocsificare, cocserie coke packing (met) arj de cocsificare coke per charge (met) cocs de ncrctur (la cubilou) coke pig iron (met) font de cocs coke plant / cokery (met) cocserie coke producer (met) gazogen cu cocs coke pusher / coke pushing ram (met) mpingtor de cocs coke-quenching car (met) stingtor de cocs coke-quenching tower / station (met) turn de stins cocs coke rate (met) modul de distribuire a ncrcturii de cocs coke screening plant (met) instalaie de ciuruit cocs coke scrubber (met) spltor de gaz cu umplutur de cocs coke split (met) cocs de ncrctur (la cubilou) coke-storage bin (met) siloz / depozit de cocs coke tar (ind chim, met) gudron de cocs coke test determinare a cifrei de cocs coke-to-metal ratio (met) raport cocs-metal coke tower (met) coloan cu umplutur de cocs coke value cifr de cocs coke-watering car (met) stingtor de cocs coke wharf (met) ramp pentru descrcarea cocsului coking (met) cocsificare coking capacity (met) capacitate de cocsificare coking chamber (met) camer de cocsificare coking coal crbune cocsificabil coking index capacitate de coacere; (met) indice de cocsificare coking mass (met) pilot de cocs coking oven (met) cuptor de cocsificare coking plant (chim) cocserie; (met) uzin de cocsificare coking power putere de aglutinare a unui crbune, capacitate de cocsificare coking time (met) perioad / timp de cocsificare cold frig, rece, fr (radio)activitate cold-age hardening (met) durificare prin ecruisare / prin prelucrare la rece (i la aliaje neferoase) cold air aer rece cold(-air) blast (met) (in)suflare cu aer rece (la cuptoare) cold air inlet (met) admisie / intrare de / pentru aer rece cold application (OM, met) montaj / asamblare la rece cold bend test ncercare de ndoire la rece cold-blast (met) a (in)sufla cu aer la rece (la cuptoare) cold-blast furnace (met) cuptor cu aer la rece

cold-blast sliding valve (met, OM) van-sertar pentru aer rece cold blocking matriare la rece cold blowing (met) (in)suflare cu aer rece cold bonderizing (met) procedeu de fosfatare / bonderizare la rece cold breakdown plastifiere la rece cold-brittleness (met, plast) fragilitate la rece cold-brittle steel (met) oel fragil la rece cold carrier agent frigorific cold-cast (met) turnat la temperatur joas; a turna la temperatura joas cold-cathode (el) catod rece / a crui funcionare nu depinde de temperatur cold charge (met) ncrctur rece (i la furnal, la cuptoare) cold chisel dalt pentru tierea capetelor de bar la forj, dalt de canelat cold circular saw (mas-un, met) fiers-tru circular pentru tiere la rece cold coating mbrcminte din mixturi asfaltice, executat la rece cold composition compoziie (i nemetalic) la rece / n stare rcit cold compressing / compacting presare / compactare la rece cold crak / cracking (met) fisur / fisurare la rece (cauzat de tensiuni) cold crushing strength rezisten la compresiune la temperatur sczut cold cure ntrire la rece, conservare / preparare / tratare la rece (a alimen-telor); (plast) vulcanizare la rece cold cutting (met) tiere la rece cold deformation deformare / fasonare / formare / profilare la rece cold draw a trage / a trefila la rece cold drawing (met, plast) laminare / trefilare la rece cold-drawing bench (met, plast) banc de trefilat / de tras la rece cold-drawing die (met, plast) calibru de tras la rece, filier de trefilat la rece cold drawn (chim, alim) extras la rece prin presare (uleiuri); (met, plast) tras la rece, trefilat cold-drawn pipe eav tras la rece cold-drawn steel (met) oel tras la rece cold dressing ndreptare la rece cold drying uscare cu ajutorul deshidratanilor cold end lipitur rece cold extrusion extrudare la rece (mase plastice i materiale metalice) cold-finish a finisa la rece cold-finished prelucrat / tras (metale) / finisat la rece cold-finishing finisare la rece cold-finishing rolling mill (met) laminor finisor la rece cold-finishing stand (met) caj finisoare la rece cold flow capacitate de curgere / de deformare plastic la rece; contracie remanent cold-forge (met) a forja la rece cold-forging (met) forjare la rece cold form (met, plast) a forma / a deforma / a profila la rece cold forming (met, plast) formare / fasonare / deformare / profilare la rece cold galvanising (met) galvanizare / zincare la rece, acoperire cu zinc prin vopsire cu o suspensie cu solvent cold glue clei rece de tmplrie cold-ground (pulp) past mecanic obinut la rece cold hammer a ecruisa prin forjare cold hammering ecruisaj

cold-hardened steel (met) oel ecruisat cold hardening durcisare, ecruisare cold-heading (met) refulare / nituire / cpuire la rece cold-heading die matri de refulat / de cpuit la rece cold-heading tool scul de cpuit la rece cold impact forging (met) matriare prin extrudare la rece cold iron (met) font rece, oel forjat la rece could joint asamblare la rece; defect de lipire (nclzire neadecvat, adezivul neavnd suficient capacitate de umectare) cold junction lipitur / sudur (la) rece / de referin (la termocuplu) cold mass mas (de aer) rece cold metal (met) ncrctur / arj rece cold mill (met, plast) laminor pentru laminare la rece cold moulding formare (prin presare) coldness frig, rcoare, rceal cold piercing (met) perforare la rece cold pilger rolling (met) laminare la rece n pas de pelerin cold plasticity (met, plast) plasticitate la rece cold plate plac cu circuit de rcire, disipator de cldur la circuite electrice cu degajare mare de cldur cold polymerisation (ind chim, plast) polimerizare la rece cold-press a matria la rece cold-pressing (met, plast) matriare / extrudare la rece cold pressure extrusion welding sudare la rece prin extrudare cold pressure welding sudare la rece prin presare cold pressure upset welding sudare la rece prin refulare cold quenching (met) clire la rece cold reduction (met) deformare / reducere / fasonare la rece cold reduction mill (met) laminor pentru laminare la rece cold reserve echipament de rezerv nealimentat cold reservoir / source (termo) surs rece / de frig, surs de cldur cu temperatura cea mai joas cold resistance rezisten la nghe cold reveting nituire la rece cold-roll (met, plast) a lamina la rece, cilindru pentru laminare la rece cold-rolled (met, plast) laminat la rece cold rolled sheet steel (met) oel (tabl) laminat() la rece cold-rolled steel (met) oel laminat la rece cold-rolled strip (met) band laminat la rece cold-rolling (met, plast) laminare la rece cold-rolling department (met, plast) secia / uzina de laminare la rece cold-rolling mill (met) uzin de laminat / laminor la rece, dresare, ndreptare (prin laminare la rece) cold-rolling stand (met) caj a unui laminor de laminare / dresare / ndreptare la rece cold saw ferstru de tiat la rece cold sawing tiere la rece cold setting ntrire la rece cold settling decantare la rece cold shears foarfece pentru tiere la rece cold-short / brittle fragil la rece / la temperatur joas cold-shotness rupere / fragilitate la rece cold shrink / expansion fitting asam-blare prin contracie la frig, calare / mbinare prin rcire cold shut (met) loc de sudur rece (la piese turnate cu temperatur prea joas sau turnare prea lent), lipitur / pictur rece (defect la sudare) cold solder joint lipitur cu umectare proast, cu porozitate din cauza ncl-zirii insuficiente i necurrii suprafeei cold spruing (met) decapare la rece cold stamping matriare la rece cold-start(ing) ability capacitate de pornire la rece

cold start temperature (hidr) tempera-tura la care sistemul hidraulic ncepe s funcioneze (nu neaprat la capacitate) cold storage antrepozit frigorific cold-storage meat (alim) carne ngheat / congelat cold storage room camer frigorific cold-storage truck autocamion frigorific cold strengthening (met) ndreptare / netezire la rece cold strain a deforma / a ntinde la rece cold-straining (chim, met, plast) ntrire ecruisare, deformare / ntindere la rece cold streching etirare la rece cold strip (met) band laminat la rece cold-tempering durificare prin ecruisare cold test ncrcare la rece; determinare a temperaturii de congelare; test la temperatur joas cold thickening (alim, T) ngroare la rece (i despre lubrifiani) cold trap (termo) tubulatur care prin rcire forat permite captarea vaporilor condensabili cold treatment (met) tratament al metalelor i aliajelor, sub 0C cold-upsetting (met) refulare la rece cold-upsetting die matri de refulat la rece cold vulcanization vulcanizare la rece cold-water retting topire n ap rece cold welding sudare la rece / fr prenclzire cold wide strip (met) band lat laminat la rece cold wide strip mill (met) laminor la rece pentru band lat cold work (met) prelucrare la rece, a prelucra la rece cold workability (met) prelucrabilitate / deformabilitate la rece cold-work hardening (met) durificare prin ecruisare, durcisare cold-work hardened steel / metal (met) oel /metal / aliaj (neferos) durificat / ecruisat la rece cold-working (met) prelucrare / fasonare / deformare la rece; ecruisare cold working of blast-furnace (met) mers rece al furnalului cold-work steel (met) oel pentru prelucrare la rece Cole pump pomp Cole / cu palete fixate pe suprafaa unui tambur rotativ collapse strength rezisten la presiunea exterioar (la un recipient) collapsible mould matri articulat collapsible prop stlp metalic telescopic collapsible reamer (mas-un) lrgitor cu bacuri articulate collapsible steel form form metalic demontabil collapsing turtire, strivire, flambaj, prbuire, deformare, decapotare collapsing force (OM) efort / for de rupere (la compresiune sau flambaj) collapsing length (mec, OM) lungime critic la care ncepe flambajul collapsing load efort / sarcin critic() de flambaj de / de rupere la flambaj collapsing of bobbles (T) spargere a bicilor (la emulsii) collapsing pressure presiune de turtire collapsing tap (mas-un) tarod reglabil / expansibil collar (el) manon de cablu, mnunchi; (OM) brid, aib, colier; etrier, flan, manon, brar, inel, guler, balot, colac, lagr cu inel de ungere; (met) umr la calibrul de laminare, topirea metalului n zona influenat termic (la sudur); a curba, a ndoi, a (se) ondula collar beam grind de carpen, rigl collar bearing / bushing (OM, T) cuzinet cu umr collar buster scul de instrumentaie collar clamp (OM) brar, colier

collared drill pipe conduct / eav cu muf collared nut (OM) piuli cu guler collared pin (met) tij de ghidare a ramei de formare collar end bearing (OM, T) lagr cu umar collargol (chim) colargol; argint coloidal collaring (met) nfurare (de rulou) collar journal (OM) fus cu umeri collard marks (met) urme inelare / imprimri de la cilindrii de laminare collar nut (OM) piuli cu guler / cu umr collar of shaft (OM) coroan / umr a(l) arborelui collar pin (OM) urub prizonier cu guler collar pipe eav de suprafa / de ancoraj collar plate (OM) colier, etrier, jug collar screw (OM) urub cu brid / cu guler (la cap) collar sleeve coloan de ghidaj collar step (OM) cuzinet inelar collar step bearing crapodin / lagr n pieptene / n trepte collar stud (cstr, OM) bulon de legtur / de mbinare collar thrust bearing (OM) lagr axial canelat / pieptene; palier canelat, cu umr axial collate a compara, a colaiona, a interpola collateral (security) (ec) garanie / cauiune suplimentar collating interclasare, colaionare, interpolare collator dispozitiv de sortare sau aranjare (i la birotic); (inf) subrutin de transformare mai multor fiiere ntrunul singur collect a colecta (date, impuriti, etc.) collection sequence secven de selectare / de sortare collecting channel canal colector collecting drain dren(aj) colector collecting electrode electrod de precipitare / colector collecting funnel (TH) plnie colectoare, canal colector collecting like terms (mat) reducere a termenilor asemenea collecting main canal colector / de drenaj collecting pipe eav / conduct colec-toare; linie general de conexiune, conduct comun collecting sand nisip colector collecting tank bazin colector / de colectare collection (TH) colecie, culegere collection of samples colectare de probe collector (TH) colector, bazin de ap, rezervor de reinere; (el) comutator; (hidr) colector / galerie de drenaj; (mas) camer colectoare de supranclzitor, eav colectoare, agent colector; (el) colector (la transistor), electrod de captare collector bar (el) lamel de colector; in colectoare (la baterie de cocsificare) collector ditch canal / an colector collector line conduct de preaplin collector plate anod / plac colector(oare) collector-shoe gear cursor, pies alunectoare collet (OM) manon conic, inel / man-drin / de strngere / de prindere / de fixare, manon de prindere, buc elastic; guler, jug, cadru collet chuck (mas-un) mandrin cu buc elastic; inel de mandrin, dispozitiv de strngere collet lathe (mas-un) strung cu (prinderea piesei n) buc elastic collide a intra n coliziune, a se ciocni collimate a colimata, a strnge n fasci-cul paralel; a vizualiza, a face paralel collimating cone con colimator collimating cylinder cilindru colimator collimation colimatare, concentrare, focalizare collimation line linie de vizare collinear coliniar, cu o dreapt comun

collinear load sarcin liniar / coliniar collinear planes plane cu o dreapt comun collision (cf) ciocnire (de trenuri), tamponare; (fiz) ciocnire, oc; (mat) coliziune; (nav) abordaj, coliziune collision activation probability probabilitate de dezactivare prin oc collisional heating nclzire la coliziune collision bulkhead (nav) perete de coliziune-prova collision coefficient (mec) coeficient de oc / de restituire collision damping amortizare prin ciocniri / prin oc collision density densitate de ciocniri collision excitation excitare prin oc / prin ciocnire collision loss pierderi prin ciocniri collision of the first kind oc de ordinul / spea I collision rate (fiz) numrul mediu de ciocniri ale unei molecule ntr-un gaz collision station (nav) post de gaur de ap collision theory teoria ciocnirilor colloid dispersie de particule mici, n care fenomenele superficiale joac un rol dominant colloidal coal crbune mrunt colloidal solution (chim) soluie coloidal colloid mill moar coloidal colloid osmotic pressure presiune osmotic coloidal colmonoy (met, T) aliaj bogat n nichel, pentru acoperiri rezistente la uzur colonial spirit (chim) alcool metilic colophony (chim) sacz, colofoniu colorimeter (metr) colorimetru colorimetric purity puritate colorimetric colorimetry colorimetrie colour culoare, colorit, cerneal, a vopsi, a colora; cromatic, colorat, n culori colour after burning culoare dup ardere colourant colorant colouration vopsire, colorare colour break-up (fiz) descompunere a culorilor colour changing schimbare a culorii, schimbtor de culoare colour depth intensitate a culorii coloured filter filtru de culori coloured tracer thread (el) fir indicator colorat (pentru marcarea conductoarelor unui cablu) colour fastness stabilitate / rezisten a culorii colour filter filtru cromatic colour grinder moar de mcinat vopsea colouring colorare, vopsire colouring body colorant artificial colouring pan cad de vopsire colour insensible emulsion emulsie insensibil (la culori) colourless incolor, fr culoare, acromatic colour like metal culoare metalic colour measurement colorimetrie colour response sensibilitate spectral / de culoare colour reversion nglbenire colour-sensitive sensibil la culoare colour shade nuan de culoare colours in oil pigmeni n ulei colour stability stabilitate a culorii colour test determinare a culorii colour tone nuan de culoare colour velocity gauging msurare a debitului prin metoda colorimetric columbium (chim) niobiu (Nb) column (cstr, TH) coloan, stlp; ir; (ind chim) turn de distilare; coloan, palt, rubric columnar crystal (met) cristal columnar column clamp dispozitiv pentru blocarea coloanei

column evaporation concentrare / evaporare n coloan column evaporator coloan de concentrare column filling (alim, ind chim) umplutur / umplere a coloanei column mixer coloan de amestec column loading (alim, ind chim) ncrcare a coloanei column packing umplutur a coloanei column pitch distan / interval ntre coloane column scrubber (ind chim, met) coloan pentru spalarea gazelor column sleeve (mas-un) manon (i alunector) al coloanei (la maini radiale de gurit) column still coloan de distilare column-type drilling machine (mas-un) main de gurit cu coloan column washer scruber cu coloan column ways ghidaje verticale (de batiu) colza oil ulei de rapi comb (cstr) creast / coam de acoperi; (TH) pieptene combination combinaie combinational tone (fiz) sunet combinat combination atmospheric-vacuum rerun unit instalaie combinat de distilare secundar la presiune atmosferic i n vid combination cistern and siphon barometru cu sifon combination cracking cracare combinat / mixt combination dies stan combinat (pentru executarea concomitent a mai multor operaii) combunation drill (mas-un) burghiu combinat (pentru guri de centrare) combination firing (termo) nclzire combinat combination gas gaze umede / bogate combination heat (chim) cldur de formare / de reacie combination lever bar de avans a sertarului la motoarele cu abur combination lock broasc, lact cu cifru secret combination of water gas and distillation gas gaz de ap, gaz srac combination pliers clete patent / universal combination rubber tape band izolant din cauciuc combinations schimbri simple combination seal (OM) etanare combinat (mai multe tipuri la un loc) combinations of n things r at a time (mat) combinri a n obiecte luate cte r combination standard gauge calibru tampon universal combination string coloan combinat / telescopic combination suit salopet, halat, combinezon (de lucru) combination turbine turbin mixt cu aciune i reaciune combine combin; (TH) a lega, a combi-na, a amesteca, a unifica, a compune, a fuziona combined action aciune combinat combined carbon (chim, met) carbon legat (chimic) combined cooling rcire mixt / combinat combined compressed-air hydraulic brake (OM) frn hidropneumatic combined coupling cuplaj mixt combined diagram diagram nsumat combined fuse and switch ntreruptor cu siguran combined gear pair (OM) angrenaj mixt / cu mai multe perechi de roi (co-nico-cilindrice, cilindro-melcate, etc.) combined mill moar (cu bile) compartimentat combined mixer and sifter agregat de amestecare i ciuruire combined nitrogen (chim, met) azot legat (chimic) combined rack-and adhesion railway cale ferat mixt (cu aderen i cu cremalier)

combined strength rezisten la deformare complex / compus combined stress (mec, OM) tensiune complex / compus combining heat cldur de formare / de combinare combining nozzle ajutaj de amestec comb-type gauge for screw threads (mas-un) calibru, pieptene pentru filetul uruburilor comburent comburant combustibility inflamabilitate combustible inflamabil, combustibil, carburant combustible composition amestec combustibil combustible gas combustibil gazos, gaz inflamabil combustion ardere, combustie; (chim) reacie chimic exoterm combustion chamber camer de ardere / de fum / de combustie, focar combustion conditions (met, termo) condiii de ardere combustion control (termo) controlul parametrilor ce influeneaz arderea combustion cut-off sfrit / ntrerupere a combustiei combustion degree grad / eficien a(l) combustiei combustion engine motor cu combustie intern combustion flue (met, termo) canal al focarului combustion furnace cuptor de ardere / pentru analize combustion gases gaze de ardere combustion heat (termo) cldur de ardere / de combustie combustion limits limite de aprindere / de ardere combustion mist combustibil pulverizat combustion rate (termo) vitez de ardere / de combustie combustion temperature temperatur de combustie / de ardere combustion test stand instalaie pentru controlul / verificarea combustiei combustion value putere caloric combustor (termo) camer de ardere come down a se precipita, a se prbui come in a se mpri, a se clasifica, a pune n producie, a ncepe (o exploa-tare), a intra (ntr-o incint) come in / on plan / scheme a lua parte / a participa la un plan / la un proiect come into contact a veni (a intra) n contact come off a (se) degaja come out to (the) wrong side (ec) a iei n pierdere (financiar) come over a veni peste, a se suprapune come to a stand still a nceta, a stagna (producia, comerul, activitatea) come up for auction (sale) (ec) a fi scos / vndut la licitaie comma virgul command (TH) (mrime de) comand; (inf) instruciune, ordin; a comanda, a ghida command resolution (el, autom) tole-rana valorii unui semnal de comand command language (inf, autom) limbaj al instruciunilor command word (inf) cuvnt de comand / al unei instruciuni (de intrare / ieire) commencement of production punere n producie, ncepere a produciei comment (c, inf) comentariu (al unui program-surs) commerce comer, circulaie (de mrfuri) commercial aluminium aluminiu de calitate comercial commercial casting (met) font / pies turnat de calitate comercial commercial grade / quality calitate comercial commercial iron fier tehnic / de calitate comercial commercial run proces industrial / la scar industrial commercial steel (met, ec) fier / oel de calitate comercial

commercial value (ec) valoare la preul pieei, valoare negociabil commingler amestector comminute a sfrma, a frmia, a mruni, a pulveriza comminution frmiare, sfrmare, pulverizare commission autorizaie, brevet; comisi-on; comisie, nsrcinare; mputernicire; efectuare; aplicare; (nav) a arma o nav; (TH) a da n funciune, a nsrcina, a inaugura commit a comite, a svri, a ncredina; a angaja commitment angajament; obligaie (i ntzr-un contract) commodity (ec) marf (bun de larg consum) commodity exchange (ec) burs de mrfuri commodity market (ec) pia a materiilor prime common (TH) simplu, obinuit, comun, frecvent, grosolan, ieftin; (el, c) punct de conectare comun n receptoare, calculatoare, etc. common bit (mas-un) burghiu plat cu faet de ghidare common brass (met) alam comercial / nealiat / aliaj simplu Cu-Zn common carriage bolt (OM) urub de fixare / de blocare common denominator (mat) (cel mai mare) numitor comun common difference (mat) raie (la progresii aritmetice) common fraction (mat) fracie simpl / ordinar common logarithm (mat) logaritm zecimal / uzual common main (hidr) conduct colectoa-re; (el) linie principal, conductor comun common measure (mat) divizor comun common ratio (mat) raie (la serii i la progresii geometrice) common resin smoal de rin, colofoniu, sacz common salt (alim, chim) sare de buctrie, clorur de sodiu common size dimensiune brut common slide valve (OM) (supap cu) sertar plan / simplu common windlass troliu cu manivel common year an obinuit (365 zile) communicating vessels vase comunicante communication comunicare, comunica-ie, transfer de informaii; dialog ntre operator i calculator; legtur; ntiinare, raport commutation (autom, el) comutare, comutaie; (mat) permutare commutator (el, mec) comutator commutator bar / combar lamel de colector commutator brush (el) perie colectoare / de colector commute a comuta, a schimba compact construction / design sistem constructiv / soluie (de proiectare) compact() compact disk (c) compact-disc, sistem de nregistrare i redare prin metode digitale compact / solid fuel combustibil solid compact grained cu granulaie compact compacting (c) recompactare, obinere a unei singure zone libere n memoria intern compacting equipment utilaj de tasare compacting pressure presiune de apsa-re / de compactare (i la sinterizare) compaction roller cilindru compresor compactor cilindru compresor / compactor compact with roller (met, plast) a lamina, a mandrina (cu role) companion hatch (nav) capac de tambuchi companion keyboard tastatur / clavia-tur la distan conectat n paralel companion way (nav) scar ntre dou puni, tambuchi company ntreprindere, societate

company-ownedoutlet (ec) pia de desfacere a unei companii comparative quality coeficient de calitate comparative / comparison test ncercare / verificare comparativ comparator (metr) comparator; schem logic combinaional; (OM) amplificator diferenial comparing rule rigl gradat comparison measurer aparat comparator comparison spectrum spectru / interval de comparaie compartment compartiment, cabin compartment dryer (alim, ind chim) usctor cu camere compartment furnace cuptor cu camere compartment kiln cuptor cu camere succesive (tip Mendheim) compartment mill moar tubular, compartimentat compass (TH) raz, cuprins, ntindere; (metr) busol, compas magnetic compasses compas de mn compass gimbals suspensie cardanic de compas compatibility compatibilitate compatible compatibil compatibleness miscibilitate compendium compendiu, conspect, rezumat compensate a compensa, a echilibra, a aduce la zero compensate for a compensa, a neutraliza, a egaliza compensated shoe brake (OM) frn echilibrat / compensat cu saboi compensating beam (cf) balansier compensator; (OM) prghie de compensare compensating device compensator compensating dog (mas-un) antrenor special pentru compensarea erorilor la divizare compensating gear (OM) angrenaj / mecanism de compensare / diferenial compensating lead conduct de compensare / de egalizare compensating lead wire (el) conductor de compensaie / de egalizare compensating lever prghie de echilibrare, compensator compensating network egalizator; reea de compensare; dispozitiv de stabilizare compensating pipe (termo, hidr) compensator de dilataie compensating stuffing box (OM) presetup de dilatare / de compensare compensating tank vas, rezervor de compensare / de egalizare compesation compensare, compensaie, indemnizaie, despgubire; (autom, el, mec) compensare, egalizare, corectare a erorilor datorite componentelor compensation brake gear (OM) tij a distribuitorului / mecanismului de frn compensation for damages compensare a daunelor compensation joint mbinare / articula-ie (compensatoare) de dilataie / de dilatare compensation method metod de compensare / de zero compensation of errors compensare a erorilor compensator (el) compensator, egaliza-tor, compensator de faz; corector, regulator; (OM) cilindru / element / organ compensator compensatory element element de com-pensare (pentru anularea unui efectu-lui temperaturii / dilatrii / deformrii) compile a compila, a ntocmi, a redacta compiled compilat, calculat, redactat, ntocmit compiler (inf, c) compilator, autoprogra-mator, procesor specializat pentru translatarea programelor-surs n

programe-obiect; program de traducere pentru limbajele simbolice, program de compilare compiling (inf, c) compilare, traducere / translatare a unui program surs ntr-un program obiect complaint reclamaie complanar coplanar complement (mat) complement (al unui numr reprezentat ntr-un sistem de numeraie); complementar (i pentru un unghi); a complementa, a forma complementul unui numr complementary complementar complete circle cerc total / complet complete combustion ardere complet completely defined function (mat) funcie definit peste tot completely elastic (mec) complet / perfect / ideal elastic completely miscible complet miscibil completely sealed housing (OM) carcas complet etanat completely soluble complet solubil complete orthogonal set sistem ortogonal complet complete overhaul (mas, met) reparaie general / capital complete oxidation (chim, met) oxidare complet completing circuit circuit de nchidere completion completare, mplinire, nde-plinire,extindere, prelungire, terminare completion bond garanie (la executarea unei lucrri) completion date termen (de predare a unei lucrri) completion period / time termen / durat de execuie a unei lucrri complex ore (met) minereu complex complex combination combinaie complex (i de materiale / substane) complex valued complex, cu valori complexe compliance ncuviinare, acord; (mec) capacitate de cedare; (rezisten la) arcuire; suspensie / capacitate elastic compliance coefficient (OM) coeficient de arcuire, factor de cedare / de rezisten la arcuire compliant elastomer pad (OM, T) cuzinet (i de lagr axial) din compoziie polimeric / elastomeric comply with a corespunde (la...), a face fa (la...), a ndeplini, a satisface component component(), termen, reper, pies, organ al unui ansamblu component analysis analiz factorial component family familie de piese (n tehnologia de grup) compose a culege (un text); (TH) a compune composite (chim) amestec, compoziie; montaj foto(grafic); compus, compozit, combinat, mixt; complex composite beam grind compus sau din material compozit composite bearing (OM, T) lagr din material compozit composite body caroserie mixt (din oel i material plastic) composite cargo ncrctur mixt (i de mrfuri) composite electrode electrod dublu / cu dou vergele composite float flotor de adncime composite force for rezultant composite function funcie compus / de funcie composite gear (OM) angrenaj executat din compozit, roat dinat combinat (din metal i fibre, metal i compozit, numai din material compozit, etc.), roat melcat bimetalic composite joint (OM) mbinare combi-nat (de exemplu, nituit i sudat) composite material material compozit composite-metal rod / strip bar / ban-d de bimetal / de compozit metalic composite mould (met, plast) matri cu mai multe cuiburi composite nozzle ajutaj / duz demontabil() composite number numr compus / natural neprim

composite roughness rugozitate compus / echivalent composite square linked chain (OM) lan (de traciune) cu articulaie cardanic composite strength rezisten compus / echivalent composite steel (met) oel placat composition alctuire; (chim) compozi-ie, amestec, mixtur; (mat) produs; (met) aliaj, compoziie chimic (a unui aliaj); culegere (de text); (TH) constituie, structur, caracter compound compus, compozit, amestec, mas izolant, mixtur, substan (omogen), component, legare, legtur; a compune, a combina, a amesteca, a compounda compound action aciune compus compound arrangement dispoziie n tandem compound bending dies matri de ndoit combinat (acionnd att n plan vertical, ct i n plan orizontal) compound body compus chimic, corp compus / complex compound casting (met) turnare prin amestecarea a mai multor topituri compound coking battery (met) cuptoare combinate de cocs compound compression comprimare dubl / n dou trepte / n dou etaje compound compressor compresor polietajat compound curvature (mat) curbur spaial (a curbei) compound department secie de cntrire i dozare (a amestecurilor) compound die matri de calibrri / cu prelucrri succesive compound firing (termo, met) nclzire combinat compound gauge (metr) mano-vacuum-metru, manometru de vid i de presiune compound indexing (mas-un) divizare / indexare combinat compound lever dispozitiv cu o combinaie de prghii compound load(ing) ncrcare compus compound microscope microscop compus compound motion micare complex / compus compound movement micare comple-x; (mas-un) avans longitudinal i transversal, concomitent compound rest (mas-un) port-cuit cu sa-nie n cruce, sanie port-cuit turnant compound-rest bottom (mas-un) sanie inferioar a portcuitului cu sanie n cruce compound-rest swivel (mas-un) plac turnant a cruciorului compound-rest top (mas-un) sanie superioar a portcuitului cu sanie n cruce compuond screw (OM) urub cu capete filetate diferit (ca sens sau pas) compound slide assembly / rest (mas-un) ansamblu al sniilor reciproc perpendiculare compound state stare intermediar / compus / nestaionar compound steam pump pomp cu abur de expansiune fracionat compound steel (met) oel placat compound table (mas-un) mas deplasabil longitudinal i transversal compound toggle lever stone breaker concasor cu flci, cu micare compus a flcii mobile compound train of gears (OM) tren de angrenaje combinate (conico-cilindrice, etc.) compreg plci aglomerate din lemn impregnat cu rin compress a culege compact, fr interlinii (un text); (TH) a comprima, a presa, a gtui, a trangula compressed-air (cu / de) aer comprimat, pneumatic compressed-air container rezervor (cu / de) aer comprimat

compressed-air drill main de foraj, pneumatic, perforator pneumatic compressed-air drive transmisie pneumatic compressed-air equilibrator compensator pneumatic compressed-air hammer ciocan pneumatic compressed-air hose furtun de aer comprimat compressed-air jet jet de aer comprimat compressed-air main conduct principal de aer comprimat compressed-air-operated rod puller elevator pneumatic de prjit compressed-air painting apparatus pistol de vopsit cu aer comprimat compressed-air pipe / pipe line conduct de aer comprimat compressed-air plant staie de compresoare compressed-air service instalaie pneumatic compressed-air shock absorber amortizor pneumatic compressed-air spike tongs (cf) clete de scos crampoane (cu aer comprimat) compressed-air tool (mas-un) scul pne-umatic / acionat de aer comprimat compressed-air tunnel tunel aerodinamic de mare presiune compressed fuel combustibil presat compressed yeast (alim) drojdie de panificaie compressibility compresibilitate compressibility factor factor de compresibilitate compressibility of gases (fiz) compresibilitate a gazelor compressibility test (met, plast, hidr) ncercare de / la compresibilitate compressible aerodynamics aerodinamica mediilor compresibile compressing compresie, care solicit la compresiune compressing ring segment de compresie (la motoare) compressing strain deformare de compresie / compresiune / comprimare compression compresiune, compresie comprimare; (inf, c) condensare a datelor; (TH) compresie, strngere compressional bar bar comprimat compresional wave und de presiune compression boom / chord / flange talp comprimat (n construcii) compression chamber camer / galerie de compresie compression coefficient coeficient de compresie compression condenser condensator ajustabil (cu urub) compression coupling (OM) cuplaj-manon, cuplaj cu manon compression failure rupere prin compresie / prin comprimare / la flambaj, lips de rezisten la presiune compression grease cup (OM, T) ung-tor cu capac pentru unsoare consistent ompression ignition (termo) aprindere prin compresie compression ignition engine motor cu aprindere prin compresie / cu autoaprindere compression joint (OM) mbinare cu strngere / cu efect de pan compressionless fr compresor compression limit (mec) limit de / la compresiune compression load (mec) sarcin / solicitare de compresiune compression member bar comprimat / sub sarcin de compresiune, element comprimat, epruvet de ncercat la compresiune compression modulus (mec) modul de elasticitate la compresiune compression mould matri de presare compression moulded blank (plast) semifabricat obinut prin comprimare compression moulding formare prin presare / prin comprimare

compression plant instalaie pentru comprimare (gaze, lichide) compression plate plac de presiune compression pressure presiune / sarcin de comprimare compression pump pomp de ncrcare / de refulare / de presiune / de compresiune compression ratio (fiz, met) raport / indice / procentaj / coeficient de compresie / de comprimare; (hidr) raport al presiunilor compression refrigerating machine (termo) main frigorific cu compresor compression-release valve (OM, termo) supap de decompresie compression resistance rezisten la compresie compression ring (auto, OM) segment de compresie (la motoare, la etanri) compression set determinare a contrac-iei la compresie / la comprimare (ca procente) (i la elastomeri) compression shock (und de) oc (la compresiune) compression space camer de compre-sie, volum al spaiului de compresie compression specimen prob de presiune / de comprimare compression spring (OM) arc de presiune / de comprimare compression strain deformaie prin / la compresie / compresiune / comprimare compression strength rezisten la compresie / la compresiune / la comprimare compression stress (mec) sarcin de compresie, solicitare la compresie, tensiune / efort de compresiune compression stroke (auto, termo) curs / timp de compresie compression tap (OM) robinet de compresie cu cep compression test prob de refulare, n-cercare / test la compresie / la compre-siune, determinare a compresabilitii compression tester compresometru, apa-rat de determinare a compresabilitii compression test piece epruvet pentru ncercare la compresie / la compresiune compression trajectory curb a presiunii compression-type refrigerator (termo) frigider / rcitor cu compresie compression valve supap de compresie / de compresiune compression volume spaiu de compresie / de compresiune cpression yield point (mec, OM) limit de curgere la compresiune compression zone zon comprimat / de compresiune compressive buckling (mec, OM) flam-baj prin compresie / prin comprimare compressive force for de compresie / de comprimare compressive load sarcin de compresie / de comprimare compressive strength (mec, OM) rezisten la compresie / compresiune compressive stress tensiune / efort de compresie compressive yield point (mec, OM) limit de curgere la compresiune compressive zone zon comprimat compressor (mas) compresor; (el, fiz) compresor de semnal compressor blade pale de compresor compressorless injection injecie fr aer comprimat compressor pump (OM) pomp cu compresor compressor unit agregat de compresie, grup compresor cu motor, (ansamblu) motocompresor compulsory licence licen obligatorie (asupra unui brevet de invenie) compulsory sale (ec) vnzare forat computable calculabil

computation calcul, calculaie, estimaie, evaluare, numrare, operaie aritmetic computation / computational ability (inf, c) capacitate / putere de calcul computational numeric, de calcul compute a calcula computed calculat computed address (inf, c) adres calcu-lat (obinut prin modificarea cmpu-lui de adrese al unei instruciuni n curs de execuie) computer (inf, c) calculator, socotitor, main de calculat (sistem fizic de prelucrare a datelor) computer aided / assisted asistat() de calculator, excutat() cu ajutorul calculatorului computer aided design (c, OM) proiectare asistat de calculator computer-aided manufacturing prelucrare / proces tehnologic (a unei piese) pe maini asistate de calculator computer backed / based asistat / ajutat de calculator computer-compatible data aquisition / collection (c) culegere de date compa-tibil cu prelucrarea pe calculator computer control comand / control prin calculator computer data transmission (inf, c) transmitere a datelor pentru calculator computer-dependent language (inf, c) limbaj propriu unui calculator computer expert (inf, c) informatician, specialist n prelucrarea datelor cu ajutorul calculatoarelor computer field informatic, domeniu al calculatoarelor computer file (c) fiier de calculator computer generation generaie de calculatoare (clasificate dup tipul componentelor cu care sunt echipate) computer graphics (inf, c) sistem de calcul grafic, pentru prelucrarea ima-ginilor grafice; infografie, prezentare sub form grafic a datelor culese computer independent language (c) limbaj (de programare) independent de tipul calculatorului computer information security (c) sistem de securitate mpotriva distru-gerii sau utilizrii neautorizate a computerului computer instruction (inf, c) instruci-une-main / care poate fi recunoscut de calculator pentru care este conceput, instruciune de calculator computerized data (c) date obinute la calculator computer language (inf, c) limbaj (cu-prinznd numai instruciuni-main) computer-limited (timp, precizie) limitat() de computer computer man informatician computer master program(me) (inf, c) program principal al calculatorului computer network reea de calculatoare computer program(me) (inf, c) program-main computer readable (inf, c) lizibil / citibil de ctre calculator computer routine (inf, c) program intern (al unui calculator) computer scientist informatician computer simulation (inf, c, mec) simulare pe calculator computer systems performance eficiena i fiabilitatea unui computer computing (c, mat) calcul (i pe calculator), operaie / proces matematic() computing equipment aparat / echipament de calculat, calculator computing store (c) memorie de lucru (a unui calculator) concave (cstr) bolt, cupol; (fiz) concav concave angle (mat) unghi cuprins ntre 0 i 180

concave bit (mas-un) ti de sfredel / de burghiu cu centrul concav concave camber (met) form concav a tbliei cilindrului de laminare concave face (OM) scobitur, suprafa concav concave fillet weld (met, OM) sudur de col, concav / scobit concave milling cutter (mas-un) frez concav / inelar concave mould (OM, met) / form (de turnare) racordare concav concave planing attachment (mas-un) dispozitiv pentru rabotarea suprafeelor concave concave roll straightener (met) main de ndreptat cu role / cu cilindru epilsoidal(e) concave weld custur de sudur, concav concavity concavitate (i a cilindrului de laminare) conceal a ascunde, a masca, a acoperi concentrate (met) minereu preparat; (TH, met) produs concentrat, a concentra, a aglomera; a limita, a ngusta; a restrn-ge; a satura; a ngroa; (fiz) a focaliza concentrated acid acid concentrat concentrated grape juice (alim) must concentrat / fiert concentrated matte mat concentrat concentrated wine drawn off after congelation (alim) vin tras dup nghe, inim de vin concentrate freezing (met) congelare a concentratelor (tratament la metale neferoase) concentrate (s)melting extragere din concentrate (i prin topire); (met) topirea concentratelor concentrating (fiz) concentrare, focali-zare; (met) concentrare / mbogire a minereurilor concentration (chim, hidr) concentraie, concentrare, aglomerare; (fiz, el) con-centrare, focalizare; (met) mbogire, saturaie, saturare, concentrare concentration by boiling concentrare prin fierbere concentration ratio raport al concentraiei concentration tank cuv de concentrare concentrator (chim) coloan de concen-trare, ngrotor, concentrator, agent de ngroare / de concentrare; (inf) (pro-gram) concentrator; (OM) concentrator (de tensiuni) la calcul la oboseal concentrator bowl tob a centrifugii concentric concentric concentricity (OM) concentricitate concentric (jaw) chuck (mas-un) universal concentric orifice plate (metr) debitmetru cu plac cu orifiu coaxial cu axa conductei concentric piston ring (OM) segment de piston concentric concentric squirrel cage mill dezinte-grator cu colivieveveri concentric concept(tion) noiune, concept conceptual phase faz de concepie a proiectrii, faz zero, faz de studiu care precede proiectarea concern (ec) concern / societate (comer-cial); interes, participare la o afacere conchoidal fracture (met) rupere / ruptur concoidal concoction fierbere, amestecare, amestec concrete (TH) concret, practic, real; (cstr) ciment, beton, a betona, a cimenta, a ndesa, a se solidifica concrete casting plant instalaie pentru turnarea betonului concrete filled in bags (cstr) beton / ciment n saci concrete form (cstr) cofraj (de beton) concrete forming cofraj, cofrare concrete foundation (cstr) fundaie de beton concrete fracture (cstr) beton spart, sprtur de beton concrete grouter (cstr) torcretor, main pentru injectarea betonului

concrete-gun main / aparat de injectat ciment de torcretat concrete hardcore (cstr) sfrmturi de beton concrete hardener / hardening agent (cstr) agent de ntrire a betonului concrete iron (cstr, met) fier- / oel- beton concrete mixer betonier concrete pipe (cstr) tub de beton concrete plug (cstr) dop de beton concrete pressure grouting machine (cstr) main de torcretat / pentru injectarea betonului concrete testing (cstr) ncercarea betonului concrete waterproofing (cstr) zidrie din blocuri de beton concurrency (c) concuren (a mai mul-tor activiti ntr-un sistem de calcul) concurrent cu un punct comun, concurent, coincident, convergent concurrent forces (mec) fore concurente concurrent jobs (c, inf) rulri / activiti desfurate n paralel concurrent reactions reacie paralel / secundar concussionn spring (OM) amortizor cu arc, arc de amortizare concussion test ncercare la oc concyclic points (mat) puncte situate pe acelai cerc, puncte conciclice condensability capacitate de condensare condensable condensabil condensate (termo) condensat; (fiz, chim) condensat, produs de condensare condensate pump pomp de condensat condensation (chim, termo) condensare; condensaie, condensat condensation by contact condensare prin contact / pe suprafa condensation by mixing condensare prin amestec condensation centre (ind chim, termo) centru / germen de condensare condensation coefficient (alim, ind chim) coeficient de condensare condensation curve (ind chim, termo) curb de condensare condensation heat (ind chim, termo) cldur de condensare condensation level nivel de condensare condensation nucleus nucleu de condensare condensation point punct de condensare / de rou, temperatur de condensare condensation polymer (ind chim) polimer de condensare condensation polymerization (ind chim) polimerizare prin condensare condensation product (ind chim) produs de condensare, condensat condensation resin rin de condensare condensation vacuum pump pomp de vid de condensare / de difuzie condensation water ap de condensare, condens condense a condensa, a comprima; a concentra date condensed gas gaz lichefiat condensed milk (alim) lapte condensat condensed water ap de condensare, condens condenser (el) condensator, capacitor; (fiz) condensor; (termo) condensator, aparat frigorific, dispozitiv de conden-sare; (alim, ind chim) tambur perforat, tambur-sit condenser boiler (termo) cazan / boiler de formare a aburului prin condensarea de vapori condenser coil (termo) serpentin de condensator condenser-discharge arc stud welding sudare a bolurilor cu arc electric amorsat printr-un vrf fuzibil

condenser duty / heat (termo) cldur cedat / preluat de condensator condenser plant / system instalaie de condensare condenser tube (termo) eav de rcire condenser water ap de condensare, condens (n instalaiile termice) condensing care (se) condenseaz, condensndu-se condensing coil serpentin de rcire condensing gas drive mpingere cu gaze condensabile condensing jacket (met) manta de rcire condensing lens lentil condensoare condensing pipe eav de condensare condensing point temperatur de condensare condensing pot / vessel oal / separator de condens(at) condensing programme (inf) program de nregistrare condensat a datelor condensing rolls cilindri de presare condensing steam trap (termo) separa-tor cu icane pentru condensarea aburului condensing surface suprafa de condensare condensing temperature temperatur de condensare condensing turbine turbin de condensare condensing unit agregat frigorific, grup compresorcondensator condensing unit capacity (termo) capacitate brut a agregatului frigorific condensing water ap de condensare condiment condiment condistillation distilare a lichidelor nemiscibile conditional condiionat, condiional, dependent conditional acceptance acceptare cu rezerve conditional assembly asamblare condiionat conditional breakpoint instruction (inf, autom) comand de oprire condiionat conditional stability stabilitate condiionat conditional transfer (inf) transfer con-diionat (de ndeplinirea unei cerine) condition as forging (met) n stare forjat condition as rolled (met) n stare laminat conditioned air aer condiionat condition billet / sheet (met) semifa-bricat / tabl cu defectele de suprafa nlturate conditioning (alim) odihn, fermentare final / secundar, temperare; (inf) instruciune condiionat, umidificare, aclimatizare; (TH) condiionare, reglare, care poate fi reglat conditioning burner (termo) arztor reglabil conditioning chamber camer de umezire (a aerului condiionat) conditioning department (met) secie / / atelier / hal de curare conditioning of delivery (TH) condiii de livrare, condiionare a livrrii conditioning oven (alim, ind chim) apa-rat / etuv / cuptor de condiionare / de umidificare conditioning room camer de condiionare / de umidificare condition monitoring monitorizarea condiiilor (de lucru, de exploatare), fr a interveni sau regla ceva condition of material stare a materialului condition of practice regim / condiii de exploatare / de lucru condition of service n ordinea de plecare conditions of contract caiet de sarcini, condiii tehnice / contractuale condition(s) of delivery (ec, TH) condiii de recepie / de livrare

xconducive favorabil pentru...; care favo-rizeaz ceva, care ajut la...; (to be conducive to a aduce, a determina) conduct conduct; a conduce, a purta, a transmite, a dirija, a ndeplini; a se comporta; a fi bun conductor (de electricitate sau de cldur) conductance / conductibility (el, termo) conductan, conductibilitate conduct in a introduce conducting conduc()tor, care conduce la... conducting coupling (OM) racord; cutie de jonciune conducting cylinder / roller (OM) ax / cilindru conductor, val de ghidare conducting flux flux granulat pentru sudare (semi)automat conducting-hearth furnace (met) cuptor cu vatr conducting media mediu / medii conductoare (de electricitate) conducting polymer mas plastic / polimer cu conductivitate electric (apropiat de cea a metalelor) conducting rod (OM) bar de ghidare conducting tube eav de conduct conducting wheel (mas, OM) roat conductoare (mai rar) conducting wire conductor (electric) conduction (TH) conducere, transmitere, transport de fluid; (el) conducie conduction band (fiz) band de electroni (la metale) conduction of heat (fiz, termo) conduc-ie / transmitere de cldur, conducti-bilitate termic conduction resistance / pressure welding sudare (electric) prin presiune prin conducie conductive (el, termo) conductiv, conductibil, (bun) conductor conductive elastomer elastomer (obinut i prin amestecare cu pulberi metalice nainte de vulcanizare) cu conductivitate electric conductivity conductivitate (electric sau termic) conductivity type moisture sensor senzor / aparat de determinat umezeala (fibrelor, hrtiei, etc.) prin modificarea conductivitii conductivity zone zon de conductivitate conductor (el) conductor, conduct; (mas-un) dispozitiv de ghidare, coloan de ghidare conductor for moist places conduct rezistent la umezeal conductor string coloan de ghidaj / de ghidare conduct over a transmite, a transfera conduct research a conduce / a coordona cercetri / studii conduit (el) conductor, tub protector; (hidr, OM) canal, tub, eav, conduct, aducie, burlan; (el) canalizare, canal pentru cabluri conduit coupling (OM) manon / muf de legtur conduit duct canal de scurgere conduit elbow (hidr, OM) cot / curb pentru conduct, cot de eav conduit for ventilation canal de ventilaie conduit lock nut (hidr, OM) piuli de nchidere a unei conducte cone crater (rar); (OM) pivot, con, pl-nie, fus; (mat) con, conic(); (textile, el) bobin conic cone bearing (OM) lagr conic cone belt (OM) curea trapezoidal cone bottom (OM) fund conic cone brake (OM) frn cu con de friciune cone breaker malaxor, concasor cone clamp (mas-un, OM) con de prindere, prindere pe con cone classifier clasor / sortator conic cone clutch (OM) ambreiaj cu con de friciune cone core (OM) manon conic, (cu) miez / alezaj conic cone crusher concasor conic

cone grinding wheel (mas-un) disc / piatr de rectificare conic() coned milling cutter (mas-un) frez conic / tronconic cone fire (termo) con de dispersare / de foc cone-friction brake (OM) frn cu con de friciune cone-friction clutch (OM) ambreiaj cu con de friciune cone gear (OM) roat dinat conic, angrenaj conic cone head (OM) cap tronconic cone-headed nail (OM) cui cu cap conic cone headstock (mas-un) ppu fix cu con n trepte cone impression / imprint (mas-un, met, metr) amprent / impresiune / urm conic (i la msurarea duritii) cone mill moar conic / cu clopot cone nut (OM) piuli conic cone of dispersion (fiz) con de dispersie cone of revolution (mat) con de revoluie, con circular cone-plate for lathes (mas-un) lunet (cu bacuri / suprafee conice) pentru strung cone-plate viscosimeter (metr, T) vscozimetru cu plac i con cone-point set screw (OM) urub de reglare cu vrf conic cone pulley (OM) disc conic, roat de curea / de friciune conic / n trepte cone-screw point (OM) vrf conic al urubului cone separator separator conic cone-shaped conic, de form conic, n form de con cone speaker difuzor cu plnie cone tank (OM) rezervor cu fund conic cone-thrust test (metr, met) ncercare de duritate Rockwell (cu con) cone-up (hidr) formare de conuri de ap cone valve (OM) ventil cu scaun conic cone worm (OM) melc / urub globoidal confection confecie, confecionare conference conferin; (ec) cartel, sistem de fixare a preurilor confidence ncredere, siguran confidence interval limit de ncredere (a rezultatului msurrii), interval de ncredere confidence level nivel de ncredere confidence limits limitele intervalului de ncredere configuration configuraie; form configure (c, inf) procedura de instalare a soft-ului pentru a funciona pe un anumit calculator sau imprimant confine a confina, a nchide, a delimita confined flow curgere cu curent continuu confinement captivitate, confinare, delimitare, nchidere confining liquid lichid de etanare confirmation confirmare confirm a confirma, a dovedi; a ntri; a autentifica, a sanciona confirmed confirmat, stabilit confirming house (ec) firm de intermediari conflagration ardere, aprindere, incendiu, inflamare; conflagraie conflict conflict; a fi n conflict / opozi-ie, a diferi, a se bate cap-n-cap (idei) conflicting motion (mec, mas) micri incompatibile / ce nu pot s aib loc n acelai timp confluence convergen conformance conformare (la anumite cerine, specificaii) conformation conformaie, form, structur conformity (TH) concordan, conformi-tate (i proprietate a materialelor la cuplul fus-cuzinet); (ec) nelegere confusion confuzie congeal a (se) congela, a nghea, a (se) solidifica, a (se) ngroa, a (se) concentra, a (se) coagula

congeable congelabil congealing congelare congealing point punct / temperatur de congelare congelation congelare, solidificare; coagulare congelation temperature temperatur de congelare congeniality afinitate, conformitate, potrivire congest a (se) aglomera conglobate aglomerat (n bulgri) conglobe (chim, met) a aglomera (a lua o form sferic) conglomerate conglomerat conglomeration conglomerare, aglomerare, transformare ntr-o mas compact, conglomerat congruence / congruency egalitate, congruen, coinciden congruent / congruous congruent, asemenea conic(al) (mat, OM) conic, n form conic, n form de con conical adapter (mas-un) adaptor conic (pentru scule); (OM) buc conic (i pentru rulmeni) conical breaker concasor conic / cu conuri conical crown wheel (OM) coroan de diferenial conic conical drum (OM) tambur conic, tob conic conical-drum hoist main de extracie cu tobe conice conical fit (OM) ajustaj conic / pe con, asamblare conic neted conical helix (mat, OM) curb / elice conic / de pant constant conical-identation hardness duritate Ludwik / determinat cu identor conic conical journal (OM, T) fus conic conical mill moar conic conicalness conicitate conical perspective perspectiv axonometric conical orifice (OM, hidr) orificiu conic conical roller-bearing (OM) rulment cu role conice (nu se specific dac este radial-axial sau axial-radial) conical screen sit conic conical screw (OM) urub / filet conic conical thread (OM) filet conic conical wheel (OM) roat dinat / pinion conic() conical-wing valve (OM) ventil cu scaun conic coning (mat) formare de conuri conjecture ipotez, presupunere, conjectur conjoint polymer (chim) copolimer conjugate angle (mat) unghiuri a cror sum este de 360 conjugate depth (hidr) adncime conjugat (n saltul hidraulic) conjugation conjugare, cuplare, racordare, jonciune conn (nav) a da comenzi la crm connate water ap interstiial connect a uni, a lega, a angrena, a cupla, a conecta, a conexa, a anexa connected conex, cu conexiune, legat connect in a conecta, a anclana connecting care se conecteaz / se leag connecting angle (met, OM) cornier de asamblare (pies sau profil) connecting bolt (OM) urub / bulon / bol de asamblare sau de legtur connecting chain (OM) lan de legtur connecting device organ / dispozitiv de cuplare / de legtur connecting diagram schem de conexiuni connecting duct manon / muf de legtur (pentru cabluri) connecting flange (OM) flan de cuplare / de legtur connecting frame cadru de legtur connecting gear (OM) angrenaj de transmisie / intermediar connecting hose (OM, hidr) furtun de cuplare / de racord connecting line (cf) linie ferat de jonc-iune / de legtur; (TH) branament / conduct de legtur

connecting link (OM) culis, colier, platband de legtur connecting link chain (OM) za de nchidere a lanului connecting member of link (OM) pies / organ / element de legtur, verig connecting nut (OM) piuli de cuplare / de asamblare / olandez connecting passage canal / pasaj de legtur connecting piece (OM) (tu de) racord, pies de legtur connecting pipe (hidr, OM) racord, branament, conduct de legtur connecting plug (el) fi de contact / de legtur connecting rod (auto) bar de direcie / de conexiune; (cf, OM) tij / bar de conducere, biel connecting-rod bearing (OM) lagr de biel connecting-rod bearing cap (OM) capac al capului de biel connecting-rod big end (OM) cap al bielei connecting-rod blade / body (OM) corp al bielei connecting-rod bushing (OM) buc / cuzinet / lagr al bielei connecting-rod dipper (OM, T) lingur de barbotaj a bielei connecting-rod eye (OM) orificiu de picior de biel connecting-rod small end (OM) picior al bielei connecting shackle cheie de mpreunare / de legare (n navigaie) connecting shaft (OM) arbore de transmisie / de legtur / intermediar connecting sleeve cuplaj (mai simplu); racord, manon de legtur / de cuplare, pies de cuplare connecting strap baret de conexiune / de acumulator connecting-through extension legtur direct, nchidere succesiv a contactelor (sau circuitelor) connecting-tie rod (auto) bar de legtur / transversal de direcie connecting-up (el, mec) stabilire / efectuare a contactului connection (el) conexiune, racordare, legtur, circuit; (OM) cuplaj, cuplare, mbinare connection angle (OM) colar de fixare, cornier de legtur connection at / to the mains (el, hidr) conectare / racordare la reea connection hose (OM, hidr) furtun de legtur, tu, racord connection level (OM, hidr) palier de racordare / de legtur connection link (OM) inel de suspendare connection of brazing / soldered joint racordare a custurii lipite connection of corners (cstr, OM) mbinare / legtur de col connection piece (OM) tubulatur, armtur, pies de legtur connection pipe (OM) conduct de legtur / de conectare connection plate (OM) guseu, plac de legtur / intermediar connector (el) conector, racord, fi; (OM) pies de legtur; (c) selector de linii conoid (mat) conoid, paraboloid / hiper-boloid / elipsoid de rotaie; paraboloid / hiperboloid general conoidal mill moar conic / parabolic / hiperbolodal conoidal surface suprafa conoidal consecutive consecutiv, succesiv, rezultant, ca efect consecutive index (mas-un) divizare consecutiv / din mai multe reglaje consecutively consecutiv, succesiv consecutive number numr curent / de ordine consecutive series load (mec, OM) sarcin variabil periodic / n serii consent acord, ncuviinare; permisiune; a fi de acord, a se nvoi, a ncuviina consequence consecin, urmare, efect

consequent (mat) al doilea termen (al unui raport), succesor (al unui numr ntreg), consecvent conservation (alim, TH) conservare, pstrare, ntreinere, meninere conservation of energy conservarea energiei consevation of energy law (fiz) legea conservrii energiei conservative amplu, larg, estimat; care se conserv considerable load variation oc / variaie mare de sarcin (rar), suprasarcin consideration considerare, observare consideration of similitude criteriu de similitudine consign (ec) a expedia / (mrfuri), a trimite (mrfuri) n consignaie consignee destinatar consistency / consistence (T) consisten- (la unsori); (fiz) consisten, densi-tate, compactitate, caracter necontradictoriu; (mat) compatibilitate (n logica matematic); (TH) consecven, stare, grosime, rezisten, continuitate consistency factor coeficient / factor de rezisten consistent consistent; ntemeiat, valabil, compatibil (n logica matematic) consistent grease (T) unsoare consistent consistently complet, fr lacun console (TH) pupitru (de comand), con-sol (prin care un operator comunic direct cu un sistem de calcul); (OM, mec) consol console desk pupitru de comand consoleer operator de consol console support (mec) susinere / suport cu grind n consol consolidate a lega, a ntri, a consolida, a aeza, a etana consolidated balance sheet (ec) situaie financiar de ansamblu consolidation consolidare; ntrire, etanare; tasare, compactare consolute lichid miscibil constancy stabilitate, durabilitate, permanen, persisten, constant xconstancy of performance siguran de funcionare, constan n funcionare constant constant, coeficient, constant, fix, durabil, permanent, stabil, invariabil constantan (met) aliaj 55% Cu + 45% Ni, folosit la termocuple constant boiling (tremo) constant ebulioscopic / de fierbere constant boiling mixture amestecuri cu punct de fierbere constant constant boiling point punct de fierbere constant constant-circulation oiling (T) ungere prin circulaie continu constant-delivery pump pomp cu debit constant constant-deviation prism (fiz) prism cu deviaie constant constant-enthalpy / isoenthalpic process (termo, fiz) proces izo-entalpic constant-entropy process (termo) proces izo-entropic constant field (el) cmp uniform (n spaiu) /constant (n timp); (mat) corp al constantelor constant level lubrication (T) ungere prin mprocare / blcire / n baie (cu nivel constant) constant-mesh gear (OM) pinion n angrenare continu / fr ntreruperi constant-mesh gear-box (OM) cutie de viteze cu angrenaje n angrenare continu constant of proportionality coeficient de proporionalitate constant per unit length constant liniar constant pool grup / set de constante

constant pressure presiune constant constant-pressure combustion (termo) ardere izobar / la presiune constant constant-pressure cycle transformare izobar / la presiune constant constant-pressure expansion valve supap de presiune constant, reductor automat de presiune, ventil automat de destindere / cu presiune constant constant-presurre line (termo) izobar constant-pressure valve (OM) ventil / robinet de presiune (minim) constan-t; (termo) regulator al presiunii de evaporare constant-speed propeller elice cu vitez unghiular constant (i prin variaia pasului) constant speed universal joint (OM) articulaie dubl (cardanic, asigurnd vitez sau turaie constant) constant stress tensiune / efort constant() constant use folosire continu constant-volume gas thermometer (metr) termometru cu tub Bourdon constant / absolute term termen liber constituent (TH) (parte) component(), pies component, constituent constituent of structure (met) consti-tuent structural constitution (fiz) structur, compoziie, componen constitution(al) diagram (chim, met) diagram de echilibru / a fazelor constitutive properties proprieti structurale constrained supus la condiii, cu restricii, forat constrained motion micare constrns constrained oscillation oscilaie impus / forat constraining ncastrare constraint (mec, OM) ncastrare, calare, fixare, restricie, legtur, condiie, limitare, constrngere constrict a strge, a contracta, a comprima, a presa constricted arc welding sudare cu plasm constricted passage canal ngustat constricting nozzle ajutaj / duz de trangulare, duz-anod constriction trangulare, gtuire, contracie, constricie, contractare construct a construi, a cldi, a proiecta construction construcie, cldire, edificiu, construire, execuie, alctuire constructional constructiv, construibil constructional drawing desen de construcie constructional element element / component de montaj constructional steel (met) oel de cons-trucie / pentru construcii metalice construction diagram schem de montaj construction element element de construcie construction equipment / machinery / plant (mas) echipament de construcii construction line of groove (met) ax a calibrului de laminare construction material(s) material / scu-le / unelte / echipament de construcie construction time termen / durat de execuie (a unei lucrri) construe a interpreta, a deduce, a analiza consulting engineer inginer consultant consumable consumabil (i pentru birotic) consumable electrode electrod fuzibil / consumabil (pe durata sudrii) consumer consumator consumer goods bunuri de consum consumers risk probabilitatea de a accepta un echipament cu un anumit timp mediu estimat ntre avarii

consuming consum, care se consum consumption (ec) consum, cerere, consumare; (TH) uzur total, consum consumption graph / curve diagram de consum contact atingere; (mat) tangent; (mec, T) contact; a contacta, a intra n legtur / contact contact angle unghi de racord / de contact contact arc (el, met) arc cu contact (la sudur) contact area (mec, T) arie de contact contact back wipe contactor cu supra-fa de curare (aciune repetabil la fiecare ciclu) contact block pies de contact contact bounce ntreruperi accidentale ale contactelor contact breaker ruptor, ntreruptor contact-breaker cam / shoulder (auto) cam a ruptorului; (el) cam de contact contact chatter (el) vibraie a contactelor contact clearance distana ntre contacte contact corrosion (chim, T) coroziune prin contact contact distillation distilare cu adsorbant / prin contact contact filtration filtrare prin strat adsorbant / prin contactare / prin contact (direct) contact follow parcurs / traiectorie de urmrire contact icing (alim) refrigerare prin con-tact (aplicnd ghea direct pe produse) contacting contractare, contactare, care intr n contact cu... contacting peaks (T) vrfurile (asperitilor) n contact contact jaw (OM) clem de contact / de prindere contact laminate (ind chim, plast) material stratificat cu rin de contact contact lamination contact lamelar, lamel de contact contact line linie de contact contact maker contactor contact making conectare, nchidere a contactelor contact making clock temporizator pro-gramat pentru nchiderea unui circuit contactor contactor, conector contactor starter demaror (cu contactoare) contact panel panou de contacte; cmp de jacuri (n automatizri) contact pin (OM, el) tift de contact (la fie); picioru de contact (la tuburi electronice i circuite integrate) contact pick(-)off (metr, fiz) captor, traductor de / cu contact contact plane (mat, mec) plan tangent / de contact contact plate plot, plac de contact contact plug (el) buon de contact, fi de legtur / de contact, conector contact point (TH, T) vrf de contact (i la asperiti), vrf de electrod contact-point electrode electrod punctiform contact pressure presiune de contact contact process proces de contactare, procedeu de contact contact-potential (el, met) potenial de contact (la acoperiri galvanice) contact ratio (OM) grad de acoperire (la angrenaje) contact resistance (el) rezistena contactului contact retainer dispozitiv de meninere a contactului contact roller (el, OM) rol de contact; (OM) rol de ghidare contact safety device protecie contra atingerii contact seal (OM) etanare cu contact contact screen sit de contact contact screw (OM) urub de contact / micrometric contact separation interval de contact contact side of the belt (OM) suprafa activ (a curelei de transmisie)

contact slag welding sudare cap-la-cap n baie de zgur contact slider contact alunector, culis contact slipper / shoe inserie de contact a troliului contact spacing distana dintre contacte contact spot (T) punct de contact contact spring (OM) resort / arc de con-tact; (el) suport arcuit al contactului contact stud (OM, el) pies / buton / plot de contact contact surface suprafa de contact; (mat) plan tangent / de contact contact thermography termografie de contact prin studiul stratului luminescent depus pe piesa studiat contact thermometer termometru de contact contact tube (met) tub care asigur contactul electric ntre maina de sudat i electrodul sub form de srm contact wear allowance (T) grosimea pierdut prin uzur, a unui contact, peste care funcionarea nu se face corect contact welding sudare prin contact (direct) / prin presare contact wipe distana pe care se depla-seaz contactul la separare / angajare contain a conine, a include, a cuprinde, a fi divizibil cu... container (TH) recipient, container, vas, rezervor, canistr, cutie containing iron (met) feruginos, cu coninut de fier containing oil (alim, chim, T) cu coninut de ulei, care conine ulei containment vessel recipient / container de siguran contaminant contaminant, impuritate contaminate a contamina, a impurifica contamination contaminare, impurifi-care, murdrie, poluare content coninut, volum, capacitate, compoziie content-addressable memory / store (c, inf) memorie cu coninut adresabil / asociativ content by volume capacitate, volum, concentraie content by volatile matter coninut de materii volatile contents coninut, tabl de materii, cuprins contiguity atingere, apropriere, proximitate, contingen, contiguitate contiguous adiacent, limitrof, n contact cu... continental climite climat continental contingence / contingency (mat) atin-gere, contact, tangent, contingen; (ec) mprejurare neprevzut contingencies (cheltuieli) neprevzute (ntr-un deviz, ntr-o evaluare) contingent (TH) accidental, ntmpltor, posibil, eventual, condiionat, conju-gat, incidental, fortuit; contingent, lot continual frecvent, repetat; (mat) cuntinuu continue a dura, a continua, a prelungi continued equality (mat) ir / lan de egaliti continued load (mec, OM) sarcin permanent continued product (mat) produs infinit continued proportion (mat) ir de rapoarte egale continuity continuitate, permanen, durabilitate continuous nentrerupt, continuu, permanent, durabil, constant, stabil continuous annealing furnace (met) cuptor continuu de recoacere continuous beam grind continu continuous-belt conveyer transportor cu band rulant continuous blow-down (termo) evacu-are continu a apei dintr-un boiler / cazan pentru controlul concentraiei de particule solide continuous bucket elevator elevator contiunuu cu cupe continuous casting plant (met) (instala-ie de) turnare continu

continuous charge furnace (met) cuptor cu ncrcare continu continuous chip (mas-un) achie continu continuous circulation splare / circulaie continu (i a unui fluid) continuous cooker (alim, ind chim) autoclav continu, sterilizator-rcitor continuu continuous coring carotaj continuu continuous data date independente de timp continuous discharge heating furnace (met) cuptor cu propulsie / mpingere continuous drawing (met) trefilare continu continuous dryer usctor continuu continuous duty regim continuu / de lung durat continuous-duty rating putere nominal continu / de durat continuous-dyeing range linie de vopsire continu continuous electrode (met) electrod continuu (din srm, platband) continuous feed (TH, mas-un) avans con-tinuu, alimentare / ncrcare continu continuous fillet weld custur continu cu sudur n / de col continuous filter filtru continuu continuous flow continuu, cu funcionare continu, flux continuu, erupie / curgere continu continuous footing / foundation (cstr) fundaie continu continuous frame cadru nedemontabil / monobloc (dintr-o singur pies) continuous furnace (ind chim, met) cuptor-tunel, cuptor cu canale / cu nclzire direct / cu trecere continu continuous girder grind continu continuous-heating furnace (alim, met) cuptor cu trecere / nclzire continu continuous impact test ncercare la ocuri repetate continuous joint rost continuu / nentre-rupt, mbinare continu (la sudur) continuous-line production producie pe band / n flux continuu continuous load solicitare / sarcin de durat continuously running duty serviciu nentrerupt continuous mill (met) laminor continuu continuous mixer (ind chim, alim) mixer / amestector cu flux continuu continuous monitoring supraveghere continu (cu instalaii de msurare), control continuu continuous motion micare continu continuous normalising furnace (met) cuptor continuu de normalizare continuous note (fiz) ton / sunet continuu continuous operating funcionare continu continuous operation operaie / funcionare continue, producie n flux continuu, funcionare continu continuous oscillation oscilaie ntreinut continuous output (auto, autom, mas) debit continuu / de durat; (mec) pro-ductivitate continu, putere constant la ieire, parametru de ieire constant continuous pickling line (met) instalaie de decapare continu continuous process proces continuu continuous production producie / funcionare n flux continuu continuous pusher-type furnace (met) cuptor cu propulsie / cu mpingere continu continuous rating sarcin nominal n regim nentrerupt continuous-recording gauge (metr) manometru cu nregistrare continu

continuous rope drive transmisie prin cablu fr sfrit (considerat o curb nchis) continuous rolling mill (met) laminor continuu duo continuous running mers regulat, (regim de) funcionare continu; trecere continu continuous running duty regim conti-nuu de funcionare, exploatare continu a unui utilaj continous sampling control prin eantionare continu continuous seam custur continu / nentrerupt (i la sudur) continuous series of lines mnunchi / fascicul de linii continuous service funcionare / deser-vire / service (de ntreinere) continu continuous shearing (mec, OM) forfecare lent continuous spectrum spectru continuu, continuum; domeniu / mediu continuu continuous-speed cone (OM) tambur conic al transmisiei pentru reglarea vitezelor continuous strand furnace (met) cuptor continuu pentru benzi continuous stress (mec, OM) solicitare de durat, constant, efort constant continuous strip galvanising (met) zincare continu pentru benzi continuous test ncercare la oboseal (rar i nu este o formulare clar), test continuu (fr ntreruperi) continuous through dryer usctorie cu transport (intern) continuous-tooth formation / generation (mas-un, OM) tiere / generare a dinilor prin rulare continuous-type furnace (alim, ind chim, met) cuptor continuu / cu propulsie / tip tunel continuous vacuum brake (OM) frn cu vid, continu continuous washer (alim, ind chim, text) main continu de splat continuous weld / welded joint (OM) custur (sudat) continu continuous welding (OM, met) sudare continu continuous welding process (OM, met) proces / procedeu de sudare continu continuous working (OM, met) lucru continuu, funcionare continu continuum-wise accessibility accesibilitate continual contort a distorsiona, a contorsiona contour contur, curb de nivel, limit, hotar; contur (pe un desen); (TH) contur, perimetru, profil contour area of contact (T) conturul ariei de contact contour grinder (mas-un) main de rectificat prin copiere contouring control system (mas-un) comand numeric contour(ing) follower (T, metr) profilometru contour integral (mat) integral curbilinie contour line curb de nivel; (mat, fiz) dreapt / curb de nivel, orizontal, contur, linie de contur contour lines equidistance echidistana curbelor de nivel contour lines map hart cu curbe / linii de nivel contour of cam compensator (OM, mas) profil al camei de ghidare contour of form of groove (met) profil al calibrului de laminare contour of a groove (OM) profil al canalului / al canelurii contour of patern (met) form a mode-lului; (mas-un) (contur de) ablon contour pressure (T) presiune pe contur contour tracing apparatus profilograf contract (ec) nelegere, contract; a ncheia un contract; (mec, met, OM) a (se) contracta, a comprima, a freta contract award (ec) acordare a comenzii

contracted cross-section (hidr) seciune transversal contractat / trangulat (a curentului) contractile force for de contracie contraction contracie contraction allowance (met, plast) adaos de contracie contraction cavity (met) gol (ntr-o pies turnat), retasur contraction coefficient (met, plast) cifr / coeficient de contracie contraction crack (met, plast) fisur / crptur de contracie contraction in length (met, mec) contracie longitudinal contraction in width (met, mec) contracie pe lime contraction joint (met, mec) rost de dilataie, mbinare / unire din cauza contraciei contraction joints (met, mec) mbinri / atingeri datorite contraciei contraction measure msur de contractare / a contraciei contraction of area (hidr) ngustare, contracie; (mec) gtuire contraction of volum (met, plast) contracie / micorare de volum contraction ratio raport / coeficient / factor de contracie contraction shrinkage (met, plast) ngustare prin contracie contraction strain tensiune / deformaie de contracie contractor antreprenor; contractant, furnizor, constructor contract contract, a contracta contract maintenance mentenan reali-zat de firm sau atelier specializat (din afara seciei / uzinei) / specificat n / prin contract; firm de mentenan contract penality penalizare contractual contract price (ec) pre contractual, valoare contractual contract work (ec) munc n acord contradiction contradicie, negare, opoziie contraflow / connterflow (mec, hidr) contracurent contraflow condenser (el) condensator cu contracurent contrapropeller elice opus, contra-elice contraries (ind chim, met) impuriti (vizibile) contrarotating (mat) n sens contrar (involuie); (mec) care se rotete / se deplaseaz n sens contrar contrasted opus, invers, contrar, contrastant contrivance invenie, idee nou, conce-pere, concepie, plan, dispozitiv, mecanism, aparat contrive a concepe control (inf) control, verificare, rulare, comand; (OM) mecanism de ghidare / de conducere; (TH) control, verifica-re, supraveghere, examinare; coman-d, influenare, reglaj, reglare, regula-tor, manipulare, mnuire; (fiz) modula-ie; (TH) a controla, a verifica, a exa-mina, a supraveghea, a comanda, a regla, a manipula, a modula control apparatus aparatur de control / de reglare control appliance aparat / dispozitiv automat de control control arm prghie de comand control assembly bloc / de control / de comand / de reglare control bench mark reper de control control board (CB) tablou / pupitru / mas de comand control card (autom, inf) cartel de control, cartelparametru (coninnd informaii destinate sistemului de operare); (TH) fi de control control casing-head (ind chim) van a capului de coloan control characteristic (autom) caracteristic de reglare / de comand (de obicei caracteristica tensiune de griltensiune anodic) control chart grafic de control control cock (OM) robinet de reglare control crank (OM) prghie / manet / manivel de comand

control criterion criteriu de calitate pentru sistemul de reglare control cylinder epruvet cilindric control design sinteza / proiectul sistemelor de comand control device aparat de control, organ / dispozitiv de comand / de deservire / de mnuire / de reglaj / de reglare control drive acionare a reglajului control eccentric excentric al mecanismului de distribuie control engineering automatic control experiment contraprob, experiment / test de control control gate (OM) van de reglare; (inf, autom) poart / circuit de comand control gauge (metr) calibru-etalon, contracalibru control gear (mas) mecanism de reglare / de comand / de ajustare; (el) insta-laie / dispozitiv de control / de supraveghere (parial cu acionare mecanic, inclusiv angrenaj) control handle bar conductoare control hardware (autom, c) echipament / aparatur de reglare / de comand control information (inf) informaie de control / de verificare a operaiilor de prelucrare sau transmitere a datelor control input mrime / parametru de intrare / de comand / de referin / prescris control instruction (inf) instruciune de direcionare / de control controllability dirijabilitate, proprietate de a fi controlabil / dirijabil controllable(-pitch) propeller (nav) elice cu pas variabil controlled reglabil, reglat controlled atmosphere (ind chim, met) mediu de gaz de protecie, atmosfer controlat controlled atmosphere furnace (alim, ind chim, met) cuptor cu atmosfer controlat controlled chilling (alim, met, termo) rcire reglabil / controlabil controlled condition mrime (parametru) reglat() controlled cooling (met) rcire controlat / direcionat controlled crystallisation (met) cristalizare controlat / orientat controlled element element / sistem / obiect reglat, mrime reglat controlled medium mediu ce conine agent de control / de reacie controlled member obiect / pies comandat() / sub control controlled reset (metr) reducere la zero, comandat; (inf) resetare controlat controlled / manipulated variable para-metru / mrime / variabil de referin / de reglare controlled-volume pump pomp cu debit reglabil controller (autom) combinator, contro-ler; (el) aparat de comand / de con-trol, controler, regulator, reostat de pornire; (inf) dispozitiv necesar funcionrii unei uniti periferice controller action mod de reglare controller construction diagram schem / plan de montaj controller cylinder / drum cilindru de contacte / de controler controller output mrime de reglaj control lever manet / prghie de comand / de deservire control limit dispozitiv de control cu limitare (a nivelului / presiunii, etc.) controil limits limite pentru intervalul de acceptabilitate (la controlul statistic al calitii)

control limit switch (autom, mas-un) co-mutator terminal, ntreruptor acionat de o valoare limit (curs, sarcin, etc.) control line conductor de curent de comand controlling supraveghere, control, reglare, comand, care controleaz controlling couple cuplu de reglare / antagonist controlling depth adncime limitatoare / de control controlling device regulator controlling force (cf) for conductoare / de ghidare; (mec) for de dirijare / de restabilire controlling gear mecanism / dispozitiv de reglaj (eventual cu angrenaje) controlling magnet (el) (electro-) magnet de readucere n poziia iniial controlling mechanism mecanism de conectare / de comutare / de reglare controlling rod (mas) tij / biel de comand / de reglare controlling size(s) (metr, mas-un) control dimensional / al dimensiunilor, msurtori de control controlling spring (OM) arc de readucere / de rapel / arc de reglare controlling torque cuplu director, moment de torsiune care regleaz... control loop (inf, autom) bucl de control control memory (c, inf) memorie de instruciuni / de comand control object sistem / obiect / mrime reglat() control of operation control de exploatare / al operaiei (tehnologice) control of sizing process control dimensional (i pe durata prelucrrii) control panel tablou de comand / de control control parameter / variable parametru / mrime de reglare control point post / punct de manevr / de control; valoare prescris (a mri-mii de reglare); valoare asimptomatic reglat; punct de orientare / de reper control plant instalaie de control (n producie de serie mare) control platform (met) platform de control / de comand control pressure (hidr) presiune de acionare a unui subsistem hidraulic, presiune de reglare / care declaneaz o schimbare control program(me) (inf) program (scris ntr-un limbaj) de comand / de gestiune / de control (pentru preciza-rea funciilor oferite de programul de sistem) control pulse (autom, fiz) impuls de comand / de excitaie control range band / gam / domeniu / zon / plaj de reglare control register registru de instruciuni / de comand control resolution prag / finee de amorsare / de reglare control rod bar de reglare / de control / de comand (la reactoare nucleare) control room (autom, TH) camer / sal de comand / de control control routine (inf) subprogram de gestiune / de comand controls comenzi; (cstr, OM) organe de comand control sample prob-martor / de control control sequence interruption (inf) ntrerupere a unui program control shaft (auto, OM) arbore secun-dar din cutia de viteze / de comand / cu came / de ajustare / de reglare control sluice (OM) van de control control specimen etalon de control, prob etalon / martor control spring (OM) arc de control al micrii; (metr) arc de reglare a indicatorului n limitele scalei

control stand pupitru de comand control station post de comand / de control / de reglaj / de manevr control surface (nav) suprafa de comand aerohidrodinamic (la crm) control survey expertiz contradictorie, supra-expertiz control switch ntreruptor de comand control switch gear / mechanism meca-nism de conectare / de control cu co-nector, controler (i cu acionare mecanic sau combinat, electro-mecanic control tag fi tehnologic control test ncercare, prob de control control unit (inf, c) unitate / dispozitiv / bloc de comand (unitate central a unui echipament numeric, ce furnizeaz semnale de comand); (autom) ansamblu / unitate / aparat / element de reglare control valve (autom) ventil de reglare / de comand; (hidr, mec, OM) supap de reglaj / de comand / de distribuie; (mas-un) supap / robinet / registru de distribuie / de reglaj control variable / parameter parametru / mrime de reglare control wheel (OM, metr) roat / roti a mecanismului de comand control window gur / fereastr de vizitare control with fixed set point reglare cu valoare fix de referin control word (inf) instruciune / cuvnt de control / de comand (decodificat i executat de canalul de intrare / ieire) convection (chim) conducie electroliti-c; (el, termo) (curent de) convecie; transmitere convection circuit breaker disjunctor cu rcire prin convecie convection cooling (termo) rcire prin convecie convection efficiency (fiz, termo) coefi-cient de transmitere a cldurii prin convecie convection factor (termo) factor de convecie convection heating (termo, met) ncl-zire prin convecie convection section seciune de convecie convection tubular furnace cuptor tubular de tip convecie convective convectiv, prin convecie convenience outlet priz electric (obiniut / convenional) convention convenie, condiie, regul, element de condiionare conventional convenional conventional aerodynamics (fiz) aerodinamica vitezelor mici conventional milling (mas-un) frezare contra avansului conventional spiral drill (mas-un) burghiu spiral cu unghi normal de nclinare a canalelor elicoidale conventional twist drill (mas-un) burghiu spiral normal / de tip standard conventional welding current curent nominal de sudur conventional welding duty regim nominal de funcionare la sudare convention date dat de prioritate, prioritate convenional a unei invenii converge a converge, a se apropia convergence (mat, TH) convergen convergence angle unghi de convergen convergence contour (tremo, fiz) izocor convergent currents (hidr) cureni convergeni convergent-divergent nozzle (OM, hidr) ajutaj convergentdivergent

converse (mat) afirmaie / teorem reciproc; reciproc, invers, opus converse effect efect invers / contrar conversion conversie, transformare, schimbare conversion capacity (of a saw) (mas-un, met) capacitate de debitare (a unui ferstru) conversion constant (mec, termo) echivalent mecanic al cldurii conversion motion transformare a micrii conversion / converter routine / pro-gram(me) (inf) program de conversie / de traducere / de transformare (a datelor) conversion table for sieves tabel de coresponden a sitelor conversion value (ec) pre de producie, inclusiv profitul aferent convert a transforma, a modifica, a schimba (i structura), a muta, a pre-schimba, a converti (o mrime n alta) converted convertit, transformat; (met) tratat (prin transformare structural) converted steel (met) oel de convertizor converter / convertor (met) convertizor, convertor; (el) convertizor, etaj de conversie, reactor convertizor / de conversie, transformator converter air box (met) cutie de vnt a convertizorului converter bar dispozitiv de stivuire; (met) lance de convertizor converter bottom (met) fund de convertizor converter charge (met) arj de convertizor converter (charging) platform (met) platform de lucru / de ncrcare a convertizorului converter drying plant (met) instalaie de uscare a convertizorului converter hood (met) cupol / capac de convertizor converter iron (met) oel de fuziune / obinut n convertizor converter lining (met) cptueal de convertizor converter mouth / nose (met) gur de convertizor converter nose (met) gt de convertizor converter plant (met) (instalaie de) convertizor converter platform (met) platform de lucru / de ncrcare a convertizorului converter process (met) procedeu de elaborare n convertizor converter reactor (met) reactor convertizor converter-ring trunnion (met) fus de basculare a convertizorului converter set / shop / plant (met) grup / secie cu / de convertizoare, oelrie cu grup de convertizoare converter sliver band de fibre obinut prin transformare chimic converter stage etaj de conversie / amestector / de transformare converter steel (met) oel de convertizor converter trunnion ring (met) centur / inel de convertizor converter unit (met) grup-convertizor (la oelrie) convertible convertibil, transformabil, (pre)schimbabil convertible excavator / shovel-crane excavator universal converting (met) afinare cu aer suflat / n convertizor converting process (met) procedeu de afinare / de elaborare n convertizor convex convex, boltit convex camber (met) form convex ( a tbliei de cilindru) convex / reflex angle (mat) unghi cuprins ntre 180 i 360 convex butt weld (OM) sudur cap la cap, convex conves fillet weld (OM) sudur n / de col, convex / bombat convex fracture fractur / rupere convex convex hull nfurtoare convex

convexity convexitate convex milling cutter (mas-un) frez convex convex weld (met, OM) custur ngroat / convex convey (el) a transmite, a comunica, a propaga;(TH) a transporta, a (con)duce conveyance (auto, cf, TH) transport, deplasare; expediie, livrare, transfer, transportor, conveier; (el) conduct; (fiz) propagare, transmisie conveyer / conveyor (conveier) transportor; de transport, transportor conveyer-belt drying machine main de uscat cu band transportoare conveyer bucket ben / cup de transport conveyer chain lan pentru transportor cu raclete, transportor cu lan conveyer drive-head (OM) cap de acionare la transportor conveyer drying-machine usctor cu transportor conveyer furnace (alim, met) cuptor continuu conveyer idler (cstr) rol (de transportor cu band); (OM) rol de susinere a covorului unei benzi transportoare conveyer incline plan nclinat cu transportor conveyerised turn-table mas rotativ cu band de transport conveyer line linie de montaj / de asamblare / de transport conveyer-line production producie n flux / pe band conveyer pipe-line conduct de transport conveyer csaffold bridge ramp / estacad de transport conveyer screw / worm (OM) melc de transport, transportor elicoidal / cu melc / cu urub conveyer through jgheab de transport conveying transport, transportor, de transport conveying agent mijloc de transport conveying appliance / device dispozitiv / mijloc de deplasare, instalaie de transport conveying belt (OM) band / curea de transportat / transportoare conveying implement utilaj / instalaie de transport conveying load ncrctur de lucru / deplasat / transportat conveying machinery chain (OM) lan de transport / de transportor conveying main conduct principal de transport conveying spiral (OM, alim) transportor elicoidal, melc transportor conveying plant (OM, alim) instalaie de transportat conveying through jgheab transportor (i de lemn) convey through... a tranzita, a trece prin... convolute nfurat, rsucit convolution convoluie convoy convoi, transport cook the books (ec) a falsifica registrele cooker (alim) main de gtit, vas de buctrie; (termo) fierbtor cooking oil (alim) ulei comestibil cooking plate plit electric cooking stove main de gtit cooking ustensils vese de buctrie cooking vat cazan de fiert / de distilare / de topit cook-off a (se) arde, a (se) prji, a (se) distruge prin explozie, nclzire excesiv sau ardere coolant (met, termo) agent rcitor / fri-gorific, lichid / fluid de rcire, mediu refrigerent coolant activity (radio) activitate a agentului de rcire coolant make-up (termo) regenerare a agentului frigorific coolant pump pomp la sistemul de rci-re / pentru lichidul de ungere i rcire

coolant reservoir and chip tray (mas-un) tav pentru colectat i rcit achii coolant system sistem de rcire coolant temperature temperatura agentului / mediului de rcire cool (down) a rci cooler (auto) radiator; (temo) frigorifer, rcitor; refrigerent, camer de rcire / de refrigerare cooler condenser condensator frigorific cooler housing dulap de rcitor cool hammer (met) a ecruisa prin forjare cool-hammered iron (met) oel forjat la rece cooling rcire, refrigerare, extragere a cldurii, coborre a temperaturii, frigorific, care rcete, refrigerent cooling air aer de / pentru rcire cooling apparatus aparat frigorific, frigorifer cooling baffle (met) tabl / deflector pentru ghidarea aerului de rcire cooling bank banc de rcire cooling bed (met) pat de rcire cooling block bloc radiator cooling box dulap frigorific cooling brine soluie / saramur de rcire cooling by gills (OM) rcire prin nervuri (prevzute pe suprafaa de rcire) cooling by outspread surface rcire superficial, rcire prin degajarea cldurii pe / prin o suprafa cooling capacity capacitate de rcire cooling chamber (alim) camer de rcire / refrigerent cooling circuit circuit / ciclu de rcire, circuit al agentului de rcire cooling column turn / coloan de rcire cooling condition condiie de rcire cooling crack (met, plast) fisur de contracie cooling crevices (met) crpturi de rcire cooling curve (met) curb de rcire cooling cylinder cilindru rcitor cooling down (faz de) rcire treptat cooling-down period (met) durat / perioad de rcire cooling drum rcitor tubular, rcitor tambur cooling effect efect de rcire cooling fan ventilator cooling fin / flange / rib (met, OM) aripioar / nervur de rcire cooling fluid lichid / fluid de rcire cooling grate (met) grtar de rcire cooling jacket hus a radiatorului cooling joint alipire / atingere din cauza rcirii cooling medium agent / mediu de rcire, refrigerent cooling pipe (fiz, termo, T) eav / conduct de rcire, tub de rcire cooling plant instalaie de rcire / de ventilare cooling plate (met) plac de rcire cooling pond bazin de rcire cooling press pres cu rcire cooling rib (OM, termo) nervur de rcire cooling ring (OM, termo) inel de rcire cooling rate (alim, met) vitez de rcire cooling space rost lrgit de rcire (n beton) cooling strain deformare la / de rcire cooling stress efort / tensiune cauzat() de rcire cooling system sistem de rcire, instalaie frigorific cooling system fan valve supap de ventilator de rcire a sistemului (la autovehicule amfibii) cooling table (ind chim, met) pat / mas de rcire cooling tank (auto, mas) manta / vas de rcire; (nav) nav frigorific; (termo) vas / rezervor de rcire

cooling tower (met) turn de rcire cooling trough (met) jgheab de rcire (la cristalizator) cooling tube (ind chim, termo, OM) cuv / recipient / eav / tub / cma de rcire cooling vane arip / aripioar de rcire cooling-water feed pipe (met, termo) conduct de intrare a apei de rcire cooling-water pipe (met, termo) conduc-t de ap de rcire cooling worm (alim) rcitor spiralat (n serpentin), melc (amestector) pentru rcire coolness grad de rcire cool off a se rci cool running of an engine funcionare a motorului la temperatur joas de regim co-ordinate coordonat; a coordona co-ordinate geometry geometrie analitic co-ordinate reading scale scal de citire a coordonatelor co-ordinate scheme reea de coordonare co-ordinate system sistem de coordonate co-ordinate table mas de coordonare (la mainile-unelte automate) co-ordinating staff departament central de coordonare co-ordination of fuse circuit serie de sigurane cope (TH) a seciona, a decupa, a aco-peri; (met) parte superioar a formei cope box (met) ram superioar de formare cope chisel dalt de canelat cope flask (met) parte superioar a ramei de formare co-phasal (state) n concordan de faz, sinfazic, sincron coping dalt de acoperire, piatr de coronament, creast (de zid, de baraj etc.), deflector, coam coping attachment (OM) dispozitiv de nclichetare coping piece (cstr) grind de centur, cosoroab, coard coplasticizer (chim) coplastifiant copolyamide (chim) copoliamid copolymer (chim) copolimer copolymerisation copolimerizare copper cupru (Cu); (termo) cazan copper alloy (met) aliaj (pe baz) de cupru copper asbestos azbest cu cupru (amestec, compozit) copper-asbestos gasket garnitur metalo-plastic (azbestaliaj de cupru) copper assay prob de cupru copper bar (met) lingou de cupru copper bath (met) baie de cuprare copper-bearing (met) cu coninut de cupru; (T) lagr pe baz de aliaj de Cu copper billet (met) lingou / bar de cupru copper bit ciocan de lipit copper blast furnace (met) cuptor cu cuv pentru cupru copper block (met) bloc de cupru copper-clad armit, placat cu cupru copper-clad connecting wire conexiune de continuitate cu fir de oel-cupru copper coat(ing) armire, cuprare, pla-care / acoperire cu aram / cu cupru copper corrosion test prob de coroziune pe placa de cupru coppered armit, cuprat, acoperit cu Cu coppered wire srm armit copper extraction (met) extragerea / producerea cuprului copper filings (met) pilitur de cupru copper furnace (met) cuptor pentru afinarea cuprului copper gauze sit de cupru copper granules granule de cupru coppering (met) cuprare, acoperire cu cupru (sau cu aliaje de cupru) copperizing armire

copper jaw socket falc de protecie de cupru (la menghin) copper loss pierderi electrice n cupru copper matte (met) mat cuproas copper mill (met) laminor de cupru copper-nickel (met) aliaj Cu-Ni, nichelin copper wire (el) conductor de cupru; (met) srm de cupru coppery armit, cuprat, de cupru copper oxide (chim, met) oxid de cupru / cupric / cupros copper plating (met) (procedeu de) cuprare copper powder (met) pulbere de cupru copper refing (met) afinarea cuprului copper scale (met) arsur de cupru (defect) copper steel (met) oel placat cu cupru, bimetal oel-cupru, oel cu (mult) cupru copper sulphate test ncercare cu sulfat de cupru coppery (met) cuprat coprocessor coprocesor, dispozitiv ataat unui computer pentru mbuntirea anumitor funcii sau performane cop skewer suport de evi copunctual cu un punct comun copy copie, exemplar, model, imitaie, machet, manuscris, duplicat, reprodu-cere; a copia, a reproduce, a imita, a lua ca model copy given to the author exemplar de autor copying multiplicare, copiere, care (se ) copie copying apparatus aparat de fotocopii copying paper hrtie copiativ / indigo / carbon copying press pres de copiat, apirograf copying roller (mas-un) rol a dispo-zitivului de copiere (la freze, etc.) copy milling-machine (mas-un) main de frezat prin copiere copy paper hrtie indigo / carbon copy protection (c) protejare la copiere / mpotriva copierii copyright drept de autor, drept exclusiv de publicare, reproducere, reprezen-tare, adaptare sau traducere a unei creaii tiintifice, literare sau artistice copyright reserved drept de reproducere i difuzare, drept legal exclusiv rezer-vat autorului sau editorului de a repro-duce i a vinde o publicaie n alte ri copy spindle toate drepturile (de publicare) rezervate corbel (OM) consol, ni, centur, bru, rigl, prag, pinten, proeminen, rebord; a iei n consol corbel beam (mec) grind n consol corbel piece (OM) suport, consol, bra cord (el) cordon prelungitor / conector / de alimentare; (l) stnjen; cord, cablu / funie din mai multe fire, nur, sfoar, cordon, iret, frnghie cordage (nav) parme; parmrie, cabluri, tachelaj; reea de cord cord carcass carcas de cord (la pneuri) corded legat cu funii cordon (cstr) bru; (el, TH) cordon, li cord packing (OM) nur de garnitur de etanare, etanare cu nur core (el) miez (magnetic / de ferit) / al bobinei, tor, miez toroidal / de cablu; (fiz) miez de reactor (zona activ); (met) miez de turnare; (TH) con, miez, umfltur, protuberan, nod, smbu-re, nucleu, inim; electrod (partea din mijloc la cei nvelii); (c) memoria central / principal a unui computer core-baking oven (met) camer / cuptor de uscat miezuri core bar tij / bar plin core barrel (met) armtur central de miez; tub carotier, carotier core-barrel head (mas-un, met) cap de carotier core binder (met) liant pentru miezuri de turntorie

core bit (drum) (sap) carotier, burghiu de centrare; (masun) burghiu pentru gurire inelar, burghiu centruit core blower (met) main de suflat miezuri core-boring crown (mas-un) floare de sfredel / de burghiu, burghiu carotier (partea activ, eventual cu plcue) core box (met) cutie de miez / pentru carote; tub carotier core burning (met) ardere a carotei core cast (met) miez de turnare core catcher (met) reintor de prob; prinztor de prob; ciupitor core circuit (el) circuit primar cored casting / work (met) pies turnat cu miezuri cored hole (mas-un) gur / gaur de cen-trare; (met) gaur / cavitate n piesa turnat (prin folosirea miezurilor) core diameter (fiz) diametru al miezului / al nucleului; (OM) diametru interior (la filet) core diameter of screw thread (OM) diametru interior al unui filet exterior core die tub carotier; (met) plac pentru formarea miezului, patron de miez; (mas-un) plac pentru filier core drill (mas-un) carotier, cap carotier core drilling gurire cu extragere de carote core dump program(me) / routine (inf, c) subprogram de golire a memoriei core solder srm de lipire / electrod cu cavitate umplut cu flux core-end plate plac de presare (a unui pachet de tole) core-extractor extractor de carote, carotier core extrusion machine (met) main de miezuit prin mpingere cu melc core filler wire srm tubular core flushing splare a carotei core-frame (met, plast) carcas pentru miezuri core grinding sfrmare / finisare a carotei / a miezului core-hole plug (met) dop filetat pentru guri n golul pieselor turnate core iron (met) oel moale pentru miezuri core iron / grid (met) carcas pentru miezuri core-jarring machine (met) main vibratoare pentru miezuri core jolter (met) vibrator de miezuri core lathe (met, mas-un) strung pentru prelucrarea miezurilor (n turntorii) coreless (met) fr miez coreless induction furnace (met) cuptor cu inducie, fr miez core loss (el) pierderi n miez / n fier; pierdere a carotei core machine (met) main de confeci-onat miezuri de turntorie / de miezuit core-maker (met) miezuitor core-making department (met) atelier de confecionat miezuri core-making machine (met) main de format miezuri / de miezuit (n turntorie) core mark (met) marc a miezului (la turnare) core mixture (met) amestec pentru miez core mould (fiz) form a nucleului; (met) form de turntorie, din miezuri core moulding (met) formarea miezului core-moulding machine (met) main de format miezuri / de miezuit core nail (met) bro de turntor, cui pentru susinerea miezului core of roll (met) miez / inim de cilindru (la laminare) core oil (met, chim) ulei pentru miezuri core oven (met) cuptor de uscat miezuri core plate (met) plac pentru formarea miezului

core print (met) marc a miezului (la turnare) core pusher (met) extractor de carote, pomp pentru extragerea carotelor corer reintor de prob core refining (met) recristalizarea mie-zului prin tratament termic (i la cementare) core run extragere a carotei core-sample prob din carot core sand (met) amestec de nisip pentru miezuri core sheet strat interior (la materiale stratificate) core shooter (met) main de miezuit prin mprocare core shop (met) atelier de confecionat miezuri (n turntorii) core spindle (met) armtur central de miez core splitter divizor de carot, ruptor core spring reintor de prob core structure (met) structur n miez core tank cuv / recipient / corp al reactorului core template (met) ablon de miez core wire un cablu bimetalic, la care miezul este nvelit n alt aliaj coring carotaj, luare / executare a unei carote; (TH) segregare; (met) execu-tare / formare a miezului, segregare intercristalin (i n miez) coring up (met) confecionare a miezului Coriolis acceleration (fiz, mec) acceleraie Coriolis Coriolis force (fiz, mec) for Coriolis Coriolis-type mass flowmeter (fiz, metr) debitmetru masic pe baza efectului Coriolis cork (OM, alim) dop (de plut), plut, buon; a astupa, a nfunda cork flour fin de plut corking (OM) (mbinare cu) prag cork packing (OM) garnitur de plut cork press (alim) pres pentru dopuri corkscrew tirbuon cork slab plac de plut cork stopper (alim) dop de plut corn (agricultur, alim) grune, gru, cereale, grne, porumb, ovz; (chim) a pulveriza; a granula; (mas-un) a puncta corn and grain milling (alim) mcini / mcinare de cereale corn cob tiulete de porumb corner col, vrf, punct unghiular; (ec) a acapara (marf pentru specul) corner angle cornier de unghi, guseu corner bracing ntritur (i pentru col) corner bracket (met, OM) cot (pies fasonat), colar corner condition (mat) condiie n punctul unghiular corner connection (OM) asamblare n unghi / n col corner crack (met) crptur / fisur marginal / de col corner cramp colar / cornier metalic pentru protecia muchiilor corner-cube prism (mat) prism dreapt corner cutter (mas-un) frez de prelucrat coluri interioare corner cutting tiere a colurilor; umbrire, nuanare corner drill (mas-un) main de gurit n coluri greu accesibile corner(ing) tool (mas-un) cuit pentru teit corner iron (met, OM) cornier; vinclu corner joint (OM) sudur (de mbinare) / asamblare n col corner on a tei corner-rounding milling-cutter (mas-un) frez de rotunjit muchii corners rounding rotunjire a colurilor (pieselor) corn-flower blue (met) albastru de cicoare (culoare de revenire)

corn harnester secertoare, main de secerat corn husker main de dezghiocat porumb cornice (cstr) corni, coronament cornification cornificare (a pielii) corning (alim) granulare corn-lift (alim) magazie de cereale, siloz corn tongs penset pentru pietre preioa-se i mecanic fin (cu vrfuri aplicate) cornue retort Cornwall boiler (termo) cazan Cornwall, cazan cu o eav de flacr corporate body persoan juridic corporate image (ec) emblem / imagine-simbol a unei firme corporation (ec) corporaie, societate (anonim) nregistrat / pe aciuni, ntreprindere, administraie public corporeal corporal, material, fizic corpuscular corpuscular corpuscule (fiz) corpuscul correct corect, exact, adevrat, potrivit, cuvenit; a corecta, a ndrepta, a neutraliza, a rectifica, a compensa corrected tooth (OM) dinte cu profil deplasat / corijat (n sens neprecizat: dinte modificat) corrected volume volum real correcting condition mrime de comand correcting element element final, organ de reglare / de comand correcting wheel roat corectoare (la aparate de msur) / de corecie correction (chim, mat) rectificare; retu (la desene, imagini); (TH) corectare, corecie, ndreptare, punere la punct correction device corector de distorsiuni correction factor factor / coefficient de corecie correction time timp de corectare corrective action aciune de corectare / de ndreptare (a unui parametru) corrective equalization egalizare de corecie (a caracteristicii de frecven) corrective error eroare de echilibru / de compensare corrective maintenance depanare, ansamblu al operaiilor efectuate dup detectarea unei defeciuni, ntreinere din mers (i de corectare sau reglare) corrective measure msur de corectare corrective multiplier factor de corecie correct matching adaptare corect correlation corelaie corelare, coresponden correlation factor / coefficient factor / coeficient de corelaie correlative corelat, n corelaie, corelativ correspondence coresponden, conformitate, analogie correspondent corespondent, omolog corresponding side (mat) latur omoloag / corespondent corridor coridor, pasaj, pasarel corrode a coroda, a oxida, a rugini, a ataca, a decapa, a se dezintegra Corrodekote test test de coroziune accelerat (prin acoperire cu material coroziv i expunere n mediu umed) corrodent corosiv, care corodeaz; agent / factor corosiv corrodibility (chim, met) tendin / sensibilitate la coroziune corrodible (chim, met) sensibil la ruginire / la coroziune, corodabil corroding (chim, met) coroziune, aciunea de corodare, care (se) corodeaz corroding agent (chim, met) substan corosiv, agent corosiv

corroding medium / media mediu / medii corosiv(e), ageni corosivi corrosion (OM, T) gripare (rar); (met) coroziune, corodare, ruginire, atacare corrosion accelerator accelerator de coroziune corrosion allowance adaos pentru corodare corrosion at contact (met, chim, T) coroziune de contact ntre materiale metalice diferite corrosion cell (chim, T) pil / element de coroziune corrosion coating acoperire de protecie la / mpotriva coroziunii corrosion control combaterea coroziunii corrosion fatigue (chim, T) oboseal la coroziune; (mec) slbire prin coroziu-ne, distrugere / oboseal a materialului prin acionare combinat a sarcinii ciclice i a mediului corosiv corrosion-fatigue strength (OM) rezisten de durat n mediu corosiv corrosion inhibitor (chim, T) inhibitor de coroziune, substan anticoroziv (i ca aditiv n uleiuri) corrosion losses pierderi prin coroziune corrosion pit (met, T) punct / loc corodat, ciupitur de coroziune corrosion preventive substan de protecie contra coroziunii corrosion-preventing anticorosiv corrosion-prevention protecie / prevenire mpotriva coroziunii corrosion-proof rezistent la coroziune, inoxidabil (i despre oel) corrosion-proofing treatment tratament anticorosiv corrosion protection protecie contra coroziunii corrosion rate (chim, T) vitez de coroziune corrosion resistance rezisten la coroziune corrosion-resisting anticorosiv, rezistent la coroziune corrosion-resisting serving manta rezistent la coroziune corrosion-resisting steel (met) oel rezistent la coroziune / inoxidabil corrosion spots pete de coroziune corrosion test ncercare de / la coroziune corrosion testing method metod / procedeu de ncercare la coroziune corrosive corosiv, caustic; soluie de biuit / de decapat corrosive agent (chim, met) agent corosiv corrosive brittleness / shotness fragilitate corosiv corrosive flux flux corosiv, de curare a suprafeei nainte de lipire corrosiveness corozivitate corrugated (OM) ondulat, zimuit, striat, ncreit, gofrat, canelat corrugated board carton ondulat; (met) margine ondulat (la tabl) corrugated fire-tube boiler cazan cu eav / cu tub de flacr, ondulat() corrugated hose (OM, termo) eav flexibil / ondulat / (tip) burduf corrugated iron (met) tabl ondulat corrugated pipe (OM) eav ondulat corrugated roll (plast) val canelat corrugated sheet iron / metal / plate (met) tabl ondulat / striat corrugated sheet rolling mill (met) laminor pentru tabl ondulat / striat corrugated steel sheet (met) tabl de oel, ondulat corrugated surface (met) suprafa on-dulat (la tabl / band) (i defcet)

corrugated transformer tank cuv de transformator din tabl ondulat corrugating machine (met) main de ondulat tabl corrugating roll (met) cilindru pentru obinerea tablei ondulate corrugating stand (met) caj pentru obinerea tablei ondulate corrugation (mas-un) striere; (mec) rifluire, crestare, canelare, ondulare, gofrare corrugator main / dispozitiv de ondulat corundum corindon corrupt (c, inf) a introduce erori n programe sau date cosine curve (mat) cosinusoid coslettize (met) a fosfata, a acoperi cu un strat anticoroziv (i la rulmeni) cosmetic defect (TH) defect uor / nesemnificativ pentru funcionare / estetic cosmolene vaselin cost (ec) cost, pre (rar, n sens de cheltuieli); cheltuieli cost-benefit analysis (CBA) (ec) analiza a costului i a beneficiului (compara-ie ntre cost de producie i beneficii) cost estimate (ec) evaluare, deviz estimativ cost estimator calculator (ca persoan) costing (ec) calcul al costurilor / cheltuielilor necesare cost a job (ec) a evalua costul unei activiti / lucrri cost of erection cost al montrii sau instalrii cost of expending (ec) cheltuieli de accelerare de extindere a produciei cost of goods (ec) costuri directe, sum a cheltuielilor efectuate pentru un produs / serviciu (ec) cheltuieli de investiii / de instalaie / de instalare cost of operation (ec) cheltuieli de exploatare cost of set-up (ec) cheltuieli de pregtire a muncii cost price (ec) cost / pre de fabricaie cost standards (ec) nivel de cheltuieli prevzute cost value (ec) cost, valoare a cheltuielilor de producie cost variance (ec) discrepan ntre costurile estimate i cele efective coterminal angles unghiuri care difer cu 360 cottage cheese (alim) brnz de vaci cottage industry lucru la domiciliu, industrie artizanal cotter / cottar (OM) pan (i nclinat), cui spintecat, tift, dorn, ic, plint, cep, zvor, dorn cotter blunt file pil ngustat cu vrf teit pentru prelucrat canale de pan cotter bolt (OM) bulon / bol cu cui spintecat, bulon cu gaur pentru plint cotter driver extractor de cui spintecat cottered asigurat prin cui spintecat cottered pin (OM) bol asigurat cu cui spintecat cotter file pil pentru prelucrarea canalelor (de pan) cotter joint (OM) mbinare prin pan (nclinat transversal) cotterless pin (OM) bol neasigurat cu cui spintecat / plint cotter pin (OM) cui spintecat cotter-pin extractor extractor / clete de scos cuie spintecate cotter slot gura rindelei cotter-taper file pil ngust cu vrf ascuit pentru prelucrat canale de pan cotton bumbac cotton belt(ing) (OM) curea de transmisie din bumbac cotton hard-waste-breaker tenter des-trmtor de resturi de fire de bumbac cotton liners deeu de bumbac cotton percentage coninut procentual de bumbac (n fir sau estur)

cotton(seed) oil ulei din semine de bumbac cotton texture estur din bumbac cotton wadding vat de bumbac coulisse culis; (OM) cresttur, nut coulomb (el) unitate pentru cantitatea de electricitate, coulomb coulOMb friction load frecare de tip Coulomb CoulOMbs law (fiz) legea lui Columb count (metr) impuls / indicaie a(l) unui contor; (mat) calcul, numrare, nregistrare; a calcula, a numra countable numrabil count down (el) mod de lucru al unui sistem digital count-down counter contor regresiv counter (TH) contrar, opus; (el) contor; (inf) calculator / dispozitiv de msu-rare; (nav) bolt (pupa); dispozitiv pentru numrare (a ciclurilor, etc.) counteracting force for de reaciune counterbalance (mas) balansier cu contragreutate, contrabalansare, mort / mas de contrabalansare, contragreu-tate; (mec) a (contra)balansa, a echilibra, a compensa counter arm (met) sgeata indicatorului (de reducere / de grosime) counterbalance (TH) contragreutate,; a echilibra (cu greuti / mase) counterbalanced crank (OM) manivel echilibrat / cu contragreutate counterbalanced crankshaft (OM) arbore cotit echilibrat counter-balance moment moment de echilibrare counter-balance weight (OM) contragreutate (i de echilibrare) counterblow contralovitur counterblow hammer (met) ciocan (de forj) cu contralovitur counter body corp / catod al contorului counterbore (mas-un) adncitor pentru locaul capetelor uruburilor, lrgitor, zencuitor counterbore facer (mas-un) zencuitor frontal, lamator counterbore with straight shank (mas-un) adncitor cu coad cilindric counterboring (mas-un) zencuire, adncire (a gurii) counterbrake contrafrn counter circuit circuit al contorului counter clockwise (direction) n sens contrar acelor de ceas(ornic) counter clockwise rifling torsiune stnga / invers counter connection montaj n opoziie counter current (el, hidr) (n / cu) con-tracurent; (n) sens contrar, involuie counter-current distillation distilare n contracurent counter-current extraction extracie n contracurent counter-current flow (hidr) curgere n contracurent (i a dou fluide) counter-current mixer amestector n contracurent counter-electrod (met) contraelectrod (la sudur) counterfeit fals, contrafcut, falsificat; a contraface, a imita, a plastrografia, a falsifica, a simula counter-flow (hidr) contracurent counter-flow dryer usctor n contracurent counter-flowing injection / process injecie / proces n contracurent counter heat exchanger (termo) schimbtor de cldur cu contracurent counter housing corp al contorului countering numrare, numerotare, care numr counterknife (mas-un) contracuit counter motion micare n sens retrograd

countermove micare n sens opus; micare de control (la msurare) countermovement micare invers counter nut (OM) contrapiuli counter offer (ec) cotraofert counter part (OM) parte conjugat, contrapies, pies pereche; pereche a unui lucru, obiect -pereche counter piston (termo, OM) contrapiston counterpoise (el) priz de pmnt a antenei; (TH) contragreutate counter-poison antidot counter pressure contrapresiune counter-pressure steam (termo) contraabur, abur de contrapresiune counter propeller elice opus / orientat invers (la amestectoare) counter punch (mas-un) plac suport (la tanare), contrapoanson counter reaction reacie invers / reversibil counter recoil spring (OM) arc de recul counter-rotation micare / rotaie n sens opus counter sample (test) contraprob counter shaft (OM) arbore auxiliar / de transmisie intermediar countershaft axle (cf) osie fals / oarb; (OM) ax liber, osie liber, arbore intermediar countershaft cone (OM) con n trepte al transmisiei intermediare countershaft for ceiling suspension transmisie intermediar suspendat countershaft pulley (OM) con antrenat etajat / n trepte (de friciune / de curele) countershaft wheel (OM) roat a transmisiei intermediare countersink (mas-un) zencuitor, teitor, frez conic, adncitor, a adnci (prin achiere), a ncresta, a freza, a puncta, a zencui countersink bit / reamer / tool (mas-un) zencuitor, teitor, adncitor countersinking (mas-un) zencuire, teire, adncire (prin achiere) countersinking bit (mas-un) burghiu de centrare countersinking fixture (mas-un, met) dispozitiv de teire (i pentru table folosite la evi sudate) counter-slope contrapant counterspring (OM) contraarc countersteam brake frnare cu contraabur counter-step contratreapt counterstream contracurent countersunk (OM) necat (despre capul unei piese / a unui urub / a unui nit) countersunk rivet head (OM) cap necat de nit countersunk rivet with shallow button head (OM) nit cu cap semirotund necat countersunk screw (OM) urub cu cap ngropat / necat countersunk serrated toothed lock washer (OM) aib conic cu crestturi n exterior counter test contra-prob counterthrust contraoc (i axial) counter tray serie / ir de contoare counter tube tub contor / numrtor counterwedge (OM) contra-pan, pan de siguran counterweight contragreutate counting device dispozitiv / mecanism de calculat counting rate vitez de numrare counting sorter main de sortat cu numrtor / cu contor counting strain gauge tensometru cu numrare countless nenumrabil

count off a numra country press pres plan-cilindric cu o singur turaie couple (ind chim) cuplu electrochimic; (TH) pereche, cuplu; (auto) a cupla, a ambreia, a lega, a conecta; (el) a cupla couple action coroziune electrochimic couple back a introduce / a conecta un circuit de reacie / de rspuns coupled wheel (OM) roat cuplat couple out power a decupla / a ntrerupe alimentarea cu energie coupler (auto, OM) ambreiaj, cuplaj, cu-plare, agraf pentru curea; (cf, met) aparat de cuplare / de legare, manipu-lant care cupleaz vagoane; (el) ele-ment / bobin de cuplaj / de conectare coupler jaw (OM) ghear / crlig de cuplare coupling (cf) aparat de legare; (OM) (a)cuplare, cuplaj, manon de legtur,muf, ghear, cupl, care cupleaz / leag (mecanic); mbinare, legare, legtur coupling axle (OM) osie cuplat coupling bar tirant coupling bolt (OM) urub de cuplaj coupling chain (mas, OM) lan de remorcat / de cuplare coupling clutch (OM) ambreiaj cu con de friciune coupling component (OM) organ / component de legtur / de cuplare coupling constant (OM) constant de cuplaj coupling dimension (OM) dimensiune de asamblare coupling-disk block (OM) manon al discului (de ambreiaj) coupling hook crlig de cuplare / de traciune coupling key pan de cuplare (la pompe submersibile); comutator de poziie coupling lever (auto) prghie a ambreia-jului; (OM) prghie / levier de cuplare coupling lining (OM) garnitur / cptu-eal / acoperire de ambreiaj coupling link (OM) cheie / eclis pentru nndirea lanului coupling loop bucl de cuplaj magnetic, sond inductiv coupling member (OM) organ de fixare coupling muff (OM) manon de cuplaj coupling nut (OM) piuli de fixare / de ntindere coupling pin (OM) bol de legtur (i al lanului) coupling pipe (OM, hidr) racord / eav de legtur coupling reaction reacie de cuplare coupling rod (OM) biel cuplat coupling screw (OM) urub de strngere coupling sleeve muf de cuplare coupling tappet cam de declanare coupling through pin (OM) tift / cui de antrenare coupon cupon; prob, epruvet (pentru ncercare) course (TH) direcie, curs, curs, drum, cale, albie, procedeu, tendin; (cstr) rnd de zidrie, asiz, strat; (nav) cap, curs, rut; (el, fiz) traiectorie; (inf) derulare / rulare (a unui program) course of the beam traiectorie a fasciculului course of the program(me) (inf) (de)rulare a programului course of a ship curs a unei nave, drum urmat de nav course of thread (OM) spir de filet cover (cstr) nvelitoare, acoperire, plafon, tavan, (fiz) nveli, ptur, anve-lop; (hidr) clopot (la van cilindric, etc.); (OM) manta, nveli, teac, ca-pot, cma, pelicul, acoperire, nve-lire, clopot, capac, nveli, toc, ecran, teac, manta; (mat) congruen; (met) pojghi, coaj; copert plic; ngustare; (fiz, el) a ecrana; a mbrca, a tapia, a proteja, a capitona; (TH) a acoperi, a nveli, a proteja, a vopsi, a zugrvi, a unge, a nnegri, a mbrca, a suprapune, a explora, a lumina

coverage putere de acoperire; (el, c) regiune explorat; (TH) domeniu, acoperire, zon de aciune, cuprins coverage analysis (ec) analiz a stocu-rilor, analiz a sferei publicului cruia i se adreseaz un suport publicitar coverall(s) hain de protecie / de lucru, salopet cover bolt (OM) urub / bulon / bol pentru fixarea capacului covered dented joint (OM) mbinare n dini ascuni covered electrod (met) electrod nvelit / cu nveli covered-in terminal connection (el) borne protejate / acoperite covered joint (cstr, met) rost ascuns / acoperit (i la sudur) covered tenon (OM) cep nfundat covered wire (el, met) srm izolat / protejat (prin tratament sau acoperiri) covered enamel email de acoperire covering (met) acoperire, placare, meta-lizare, vopsire; (fiz, el) anvelop, nf-urtoare; (TH) strat acoperitor / de protecie, protejare, nveli, nvelire, acoperi, acoperire; izolaie, hus, cp-tuire, cptueal, care acoper / protejeaz; mbrcminte, cuvertur, teac, toc covering ability / capacity / power capacitate / putere de acoperire, grad de opacitate covering letter (ec) scrisoare de nsoire covering machine main de copertat / de executat acoperiri / placri covering material material pentru nvelitori / de acoperire; (plast, ind chim) agent de ngroare / de acoperire covering plate plac de acoperire covering power putere / capacitate de acoperire (la vopsire, lipire, etc.) covering strip (met, alim) band metalic de protecie / de acoperire (a unei zone active de la maini) covering surface suprafa de suprapunere / care se acoper cover joint (OM) mbinarea capacului cover mould parte fix a matriei de injecie cover nut (OM) piuli nfundat cover plate (cstr, OM) eclis de mbina-re, plac / dal de acoperire, piatr de coronament; (mas-un) plac de presiune / de strngere / de acoperire coversed sine / coversine (mat) funcie convers x=1- sinx cover sheet (met) tabl de acoperire cover slide (OM, termo) clap de fund cover strip tabl de acoperire, talp covibrate a rezona covibration vibraie de rezonan CO2-shielded metal-arc welding sudare protejat n bioxid de carbon CO2-welding sudare n bioxid de carbon cowl (auto) torpedo (parte fix ntre ca-pota motorului i parbriz), capot; (nav) tromb (de aerisire); glug; (TH) capac, deflector, aprtoare de co cowl support bracket (auto) suport al torpedoului cowl vent (auto) clap de aer la torpedo cowl ventilator (auto) ventilaie a torpedoului coworker colaborator; asistent cowper (met) cowper, caupr, prenclzitor de aer C-plus (+) pol pizitiv al bateriei de gril crab (mas) crucior de macara, pisic, troliu, autolift, main de ridicat, palan electric cu crucior, elevator; (nav) cabestan mic manual crack (cstr) sprtur, casur, fisur; (mat) frntur, frngere, curbur; (met) ndoitur, fisur; (plast) riz; (TH) cot, pocnet, pocnitur, crptur, ruptur, fisur; (chim) a craca; (TH) a (se) crpa, a sfrma, a deteriora, a rupe, a trosni, a pocni, a sparge, a (se) fisura

crack at the edge of the nugget fisur la marginea nucleului (la sudur) crack closure nchiderea fisurii (de exemplu, la solicitare de oboseal) crack detector (metr, met) detector de fisuri, substan pentru detectarea fisurilor cracked plesnit, fisurat, cu crpturi, crpat cracked edges (met) muchii rupte / crpate / fisurate (i la laminare) cracked gas gaze de cracare cracker (roll-mill) val / cilindru concasor crack from contraction rost / fisur de contracie crack geometry (met, T) forma fisurii cracking (ind chim) crpare, cracare / distilare (a petrolului, a hidrocarbu-rilor), care se sparge, spargere; (TH) fisurare; exfoliere (n general) cracking pressure (hidr) presiune de deschidere a supapei (normal nchise) crack in the joining plane fisur n planul de separare crack in the heat affected zone fisur n zona afectat termic (la sudur) crack in the parent metal crptur / fisur n materialul de baz (la sudur) crackle a pri, a sfrma, a trosni, a pocni crackling pritur, pocnitur crack off a se cocovi, a se coji, a se scoroji crack opening deschidere a fisurii crack pattern (met) configuraie tipic a fisurilor / de fisurare crack process proces de fisurare / de formare a fisurii crack resistance / strength rezisten la fisurare crack tip (met, T) marginea / buza fisurii crack-up sprtur, ruptur, a sparge, a fisura (pn la separare) cracky fragil, casant cradle (cf, OM) cuzinet de reazem, patul sabotului; (el) reea de protecie legat la pmnt; (hidr) jgheab; cap de cuit (la cupa excavatorului); (nav) utilaj de lansare, crucior de cal; leagn; plat-form suspendat, cadru, ram, batiu, stelaj, cadru; (met) buzunar (al cruciorului de lingouri) cradle feet (OM) reazem, lagr (i cu picior) cradle frame cadru pendular (ci ferate) craft labour (ec) munc calificat, mn de lucru calificat cramp (cstr) agraf, scoab, a prinde / a fixa cu scoabe; (mas-un, OM) clam, clem, a strnge cramped construction construcie compact cramping table mas pentru fixarea pieselor (de prelucrat) cramp iron (cf) crampon; (cstr, TH) scoab, clam, braar cramp joint (mas) macara, pod rulant; (nav) macara de chei, macara de bord crane (mas) macara, pod rulant; (nav) big de ncrcare, macara de bord crane bail ladle (met) oal de turnare cu travers pentru macara, oal de macara pentru turnare crane balks cale a podului rulant crane beam grind a podului rulant crane boom bra de macara crane brake frn de macara crane bridge (drum) pod ridictor; (mas) pod al macaralei, macara-portal crane carriage / trolley crucior de macara, pisic a macaralei crane carrier asiu al macaralei rulante crane centre shaft (OM, mas) arbore central la macara crane crab (OM, mas) crucior de macara crane driver (met) macaragiu

crane jib (mas, nav) bra de macara / de gruie elevatoare crane hoist macara mobil crane ladle (met) oal de macara pentru turnare, oal de turnare cu travers pentru macara crane load sarcina (maxim) a macaralei crane operator macaragiu crane rail / runway / track (met) cale / ina de rulare a macaralei crane rope cablu de macara crane ship macara plutitoare crane skip ben / cup de macara crane stripper strip(p)er crane traveling on rails (cf) macara de cale ferat crank (OM, TH) manivel, cot, prghie cotit, vinci, cric; (cstr) a coti, a ncovoia; (met) a ndoi, a refula crank and connecting-rod assembly mecanism bielmanivel crank angle unghi de ntoarcere / de rotire a manivelei crank arm (auto) manivel de pornire; (OM) bra / cot de manivel crank axle (OM) ax / arbore cotit crank bearing (OM) lagr principal (al unui arbore cotit) crank brace burghiu cu coarb / de mn crankcase (OM, mas, auto) carter (al motorului) crankcase bottOM cuv inferioar de carter (de manivel) crankcase breather rsufltor pentru gazele din carter crankcase heater radiator pentru ncl-zit uleiul din carterul unui compresor crankcase oil-pan (auto, OM) baie a carterului crankcase peephole (auto, OM) fereastr de control a carterului crankcase pressure regulator regulator al presiunii de aspiraie crank cheek (OM) bra de manivel crank circle cerc descris de butonul (de un punct al) manivelei crank disk (OM) disc cu bol de manivel / cu excentric crank displacement (OM) unghi de fixare a manivelei cranked axle (OM) arbore / ax cotit crank(ed) handle manivel (de pornire) cranked lever prghie cotit cranked tool (mas-un) cuit elastic / gt de lebd / nconvoiat, pentru prelucrarea fundului unei caviti crank effect diagram diagram a variaiei momentului pe arborele cotit crank end of the connecting-rod (OM) cap de biel crank gear mecanism / transmisie biel-manivel, roat dinat a culisei crank guide mecanism cu manivel i culis crank guide-way culis, an al culisei cranking (cstr) pies cotit; (mas) pornire a motorului cu manivela cranking bar (OM) manivel (pentru rotirea unui arbore) cranking jaw (OM) ghear de punere n funciune cranking speed rotaie / vitez necesar pentru pornire cranking torque cuplu de demarare crankled (OM) cotit (despre piese, arbori, conducte etc.) crank mechanism (mas) mecanism cu (biel-) manivel crankpin (OM) buton / motor de manivel, fus de biel / de manivel, maneton crankpin journal (OM) fus al butonului manivelei crankpin lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea arborilor cotii crank plate (OM) disc al manivelei crank press (mas-un) pres cu manivel / cu prghie articulat crank roller platou / cilindru de siguran cu un dinte

crankshaft (OM) ac / arbore cotit (i cu manivel); vilbrochen crankshaft balancer / counterweight (OM) contragreutate de echilibrare a arborelui cotit crankshaft bearing (OM) lagr palier (i pentru arbore cotit) crankshaft-bearing liner (OM, T) cuzinet de lagr palier (la arbore cotit) crankshaft grinder (mas-un) main de rectificat manetoane / fusuri de arbori cotii crankshaft journal (OM) fus al arborelui cotit crankshaft lathe (mas-un) strung pentru prelucrarea fusurilor de sprijin ale arborilor cotii crankshaft press pres cu excentric crankshaft-timing pinion / gear (OM) pinion pe arborele cotit crank(shaft) web (auto, OM) bra de manivel al arborelui cotit crank shaper (mas-un) eping cu mecanism de acionare cu culis crank ship (nav) nav cu stabilitate iniial redus crank slotting machine (mas-un) main de mortezat cu mecanism de acionare cu culis crank starting pornire cu manivel crank(-) throw (OM) raz a manivelei, cot al arborelui crank turning moment moment de rotaie al manivelei crank web (OM) legtura dintre o manivel / un bra i arborele cotit crash (TH) sfrmtur, distrugere, rup-tur, sprtur, accident, prbuire; (ec) faliment, crah; (OM, T, met) crptu-r, fisur; a sfrma, a distruge, a se prbui crashes pocnituri (zgomot), parazii atmosferici (radio) crash program of work program de lucru n asalt crash truck camion (cu macara) pentru depanare crate (met) lad, co, mpletitur, cuc crater co mare; (cstr) mbrcminte cu ipci; cutie (i din hrtie), (l) lad (din ipci); crater (defect la sudur), micro-crater pe suprafaa sculei, cauzat de achii crater cavity (met) retasur de crater crater eliminator / filter (el) dispozitiv automat pentru stingerea treptat a arcului crater pipe retasur n form de crater (i la sudur) crawl a (se) tr, a merge greoi; trt crawler (auto) (camion / tractor pe) enile; pe enile crawler belt enil, lan de enil crawler drive propulsie / acionare cu / pe enile crawler machine vehicul / main pe enile crawler mounted montat pe enile crawler-scraper rig screper remorcat de tractor pe enile crawler shoe plac de enil, sabot de enil crawler track enil crawler transmission transmisie lateral / pentru acionarea enilei crawler unit asiu pe enile crawling trre, intrare n sincronizare, acroare crawl / guard space spaiu auxiliar, spatiu gol, tampon / vid sanitar craze (met) fisur capilar, microfisur crazing microfisurare, reea de microfisuri (mai ales la elastomeri) cream (alim) crem, caimac, smntn cream off (alim) ndeprtare a stratului decantat crease (cstr, met) fractur, cut, surpare; (textile, plast) cut, pliu, ncreitur, dung; (TH) ruptur, sprtur, ndoitur, fal; a cuta, a ncrei, a ifona; (TH) a ndoi, a flui creasing machine (met) main de zincuit / de cutat tabl creasing tool scul de cutare / de fluire

create (c) a deschide, a scrie, a nchide un fiier pentru prima oar, a crea un fiier (nou) credentials scrisori de acreditare credit account (ec) cont n credit creel (ec) uzin furnizoare, ram; rastel; (TH) co, paner creep (OM) alunecare relativ (a inelu-lui rulmentului n carcas): (met) fluaj, deformare, alungire, a se alungi, a curge, a se deforma (despre materiale) creep behaviour comportare la fluaj / la curgere (mai rar) creep crack rupere / crpare cauzat de fluaj creeper (nav) ghear de pisic; (TH) c-rucior, boghiu, drag, band-transportor creeping (cstr) cedare lent; (met) fluaj creeping resistance limit rezisten sta-tic de durat, rezisten / limit la fluaj creep limit (met, OM) limit de fluaj; (el) limit / rezisten la conturare creep rate (met, OM) factor de fluaj, vitez de alungire / de fluaj creep resistance limit (met, OM) rezisten static de durat creep strain (met, OM) deformaie de fluaj creep strength (met, OM) limit de fluaj creep stress (met, OM) tensiune de fluaj creep test (met, OM) test de fluaj cremaillere (OM, mas-un) cremalier crenellate a crenela, a fasona cu dini crenellation crenelare crenelle / crenate crenel creping creponare crepitate a trosni, a pri, a pocni crescent pump pomp cu sertra / cu organ de distribuie n form de secer crescent wrench cheie francez / reglabil crest (T) vrf (de filet), creast (de aspe-ritate); (el) limit, de vrf; (hidr) prag crest of thread (OM) vrf al filetului / dintelui crest voltage (el) tensiune de vrf / maxim crevasse (met) strpungere (la furnale) crevice crptur tip crevas, fisur crevice corrosion (T) fisurare coroziv, coroziune n form de crevas crevice corrosion at contact (T) corozi-une i fisurare n form de crevas la contact crew echipaj, armare; (TH) echip (de muncitori) cribble grtar-ciur crib ring (OM) coroan crimp ncreire la fibre; contracie, ondu-lare, ruptur; a ncrei, a forma cute crimped fibre fibr ncreit crimped metal band (met) platband metalic contractat (ondulat, cutat) crimping press pres de ondulat / de cutat (i tabl) crimp over a flui crinkle a ncrei, a mpturi, a plia crinkle-resistent rezistent la ifonare, neifonabil;(OM) flambaj; (met) rezistent() la ndoitur / la ondulare (i despre tabl laminat) crinkling test test la flambaj cripple a se deforma, a ciunti, a smulge buci mici, a deteriora (parial) crippling deformare, deformaie, ndoire, inflexiune, ncreire, ondulare, care (se) deformeaz crippling load (OM) sarcin ce provoac o deformaie remanent / ce provoac flambaj crippling of frame deformare a cadrului crippling strain deformaie la ndoire

crippling stress (OM) tensiune la ndo-ire / la flambaj; tensiune ce provoac o deformaie remanent crisping criss-cross ncruciat, n zig-zag criss-cross structure (met, plast) structur ncruciat (i la compozite) criterion criteriu, caracteristic, condiie, lege, principiu criterion of failure criteriu de rupere criterion of non-interaction criteriu de autonomie criterion plot (inf) plot de criterii (n proiectare asistat de calculator, folosind metoda elementelor finite) critical critic, hotrtor, decisiv critical build-up speed vitez critic de demarare critical case caz critic / limit critical compression ratio raport critic de compresie critical cooling rate (ind chim, met) vitez critic de rcire critical coupling (OM) cuplaj critic / optim critical cross section seciune critic critical damping amortizare critic, aducere la poziia iniial fr oscilaii critical defect defect major / critic, avarie critical flow (mec, hidr) curgere critic critical frequency frecven critic / limit critical grain growth (met) cretere critic a gruntelui cristalin critical heat cldur critic critical holding value (ind chim, met) valoare critic de meninere critical humidity umiditate critic critical interval / range timp de reinere / de oprire (a unei instalaii); (met) durat de meninere la punctul critic (a unui aliaj); (termo) domeniu critic de temperatur critical item pies / ansamblu ce afec-teaz n mod critic sigurana sistemu-lui, pies / ansamblu cu condiii foarte restrictive de transport / depozitare / exploatare criticality stare critic critical limit limit critic critical load (mec) sarcin limit critical operating value valoare critic de funcionare critical path method metoda drumului critic critical point (fiz) temperatur critic; (mat) punct critic, punct de maxim / de minim / de inflexiune al unei curbe, punct singular; (termo) temperatura maxim la care coexist n echilibru faza lichid cu cea gazoas; (met) punct critic / de transformare critical pressure presiune critic critical range (met) domeniu critic critical rate valoare / raport critic() critical Reynolds number (fiz, hidr) numr Reynolds critic critical section (mec, OM) seciune critic critical shear stress (mec, OM) rezisten la forfecare critical stress (mec, OM) tensiune critic, efort critic critical thermal point (chim, met) punct critic de transformare critical value valoare critic / la limita de acceptabilitate critical velocity vitez critic criticise a critica crizzly (fiz, plast) netransparent crock ciob, bucat din sprtur crocodile (met) despicarea captului frontal al laminatului crocodile skin (met) piele de crocodil, aspect solzos (defect de suprafa, la laminare) crocodile spanner (met) cheie-furc crocodile squeezer (alim) pres- / storctor-aligator crook (mec) ndoitur, ndoire, strmba-re, crlig; a ndoi, a curba, a ncovoia crooked curbat, deviat, ndoit, ncovoiat, strmb; (mec) deformat, curb

crop recolt, cultur, recoltare (n agricul-tur); descoperire, tundere, tuns; (met) cap / picior / extremitate de lingou, a uta (la lingou), a separa (la laminare), a ndeprta, a tia crop conveyer (met) transportor de deeuri (de tabl) crop end (met) maselot, cap utat crop end (scrap) (met) capete de agle, deeuri crop(ping) shears (met, mas-un) foarfe-ce pentru utare / pentru tiet capete crop out a iei la suprafa, a se denuda cross ncruciare, intersecie, trecere; (OM) cruce, transversal, fiting (i ramificat), piese de legtur; (el) atingere; (mat) perpendicular, ncruciat, intersecie; a ncrucia, a clca (cu un vehicul), a depi, a trece peste, a (se) intersecta, a strpunge, a trece (peste ceva), a traversa cross / transversal axis ax transversal cross(-)bar, crossbeam (cstr, met) bar / grind / nervur transversal, traver-s; diagonal; (nav) travers (punte); (c) selector (ortogonal) de coordonate cross bearer (met, termo) bar de susinere a grtarului cross bedding stratificare ncruciat (la compozite) cross bending strength (mec) rezisten la ncovoiere / ndoire (alternant) cross bit (mas-un) ti n cruce; (nav) bab / bint n cruce cross bond legtur ncruciat cross break (met) ruptur / rupere transversal / perpendicular pe direcia de laminare cross carriage cutting machine (met, mas-un) main de tiere (i cu flacr) cu crucior transversal cross-country rolling mill (met) laminor cu caje (aezate) n zig-zag cross coupling (OM) cuplaj parazit cross crack (met) fisur / crptur transversal / perpendicular pe direcia de laminare cross cut seciune transversal; (mas-un) retezare; (mat) tietur, intersecie (met) tiere transversal / perpendicular pe direcia de laminare cross-cut end (OM, mas-un) suprafa frontal cross-cut saw (mas-un) ferstru de retezat / de tiat transversal cross-cut sheras (met) (foarfece) ghilotin cross-cutter (OM, mas-un) dispozitiv de tiat transversal (benzi nguste, hrtie) cross-cutting (mat) secant; curmare, ncetare cross direction (TH) direcie transversal crossed (OM) ncruciat, n form de cruce crossed out wheel (OM) roat cu pie crossed speed (mas-un, mec) vitez transversal crossed threads (metr, c) reticul, vizor cross drum (termo) boiler / cazan cu axa perpendicular pe direcia tubulaturii cross feed (mas-un) (mecanism de) avans transversal cross feed system (mas-un) mecanism /sistem de alimentare reciproc cross-flow / tangential fan (termo) ventilator tangenial cross-flow heat exchanger (termo) schimbtor de cldur cu cureni de ncruciare cross force (mec) for tietoare / transversal cross grating (TH) reea (de fire / fibre) cross-hatching haurare ncruciat cross-hatching structure structur reticular cross head (OM) cap-n-cruce, cruce cardanic, element ce permite transformarea micrii alternative n micare de rotaie; (met) travers superioar (la prese mari) cross-head bearing / bushing / guide (OM) lagr / cuzinet / buc / glisier a capului-n-cruce cross-head end of connecting rod (OM) picior de biel cross-hole nut (OM) piuli gurit n cruce

crossing ncruciare, intersecie, ntret-iere, care se ncrucieaz / se intersecteaz crossing angle unghi de intersectare crossing of the rolls ncruciare / pier-dere a paralelismului axelor cilindrilor de laminare cross line (mat) linie de fracie crosslines (metr) reticul; (c) selector (ortogonal) de coordonate cross-linked structure structur reticular cross linking legturi chimice stabilite ntre lanurile moleculare ale polime-rilor pe durata procesului de fabricare cross-member bar transversal, travers crossover (cf) macaz; (cstr, met) bar / grind transversal, travers, punct de intersecie / nod (de grinzi)

cross link (OM) articulaie cardanic; (chim) legtur ntre catene / lanuri moleculare

cross point (mas-un) ti n cruce (la burghie); (mat) punct critic / staionar (al unei funcii), punct de intersecie

cross product (mat) produs vectorial cross-rail tool-head (mas-un) suport / cap de rabotat (pe traversa rabotezei), suport central (la rabotez) cross ribs (OM, termo) nervuri ncruciate / transversale cross roll (met) a lamina ntre cilindri nclinai (n dou sensuri) cross rolling mill (met) laminor cu cilindri oblici cross roll straighteneing machine / mill (met) main / laminor de ndreptat cu cilindri oblici cross roll tube-mill (met)laminor cu cilindri oblici (i pentru evi) cross seam (OM) custur n cruce (la sudur) cross screen grtar (din bare ncruciate) cross section seciune transversal cross-sectional area aria seciunii transversale cross section of a girder (mec) profil / seciune transversal a unei grinzi cross-section of passage (met) seciune de trecere (la laminare) cross section paper (metr) hrtie milimetric / caroiat cross shaft (OM) arbore / ax transversal cross shafts (OM) arbori cu axe ncruciate (la transmisii) cross-shaped (OM) n form de cruce, cruciform cross sleeve (OM, hidr) muf n cruce, fiting cu mai multe orificii cross slide (mas-un) sanie transversal, crucior cu dou snii, una perpendi-cular pe cealalt, urub al mecanismului de avans transversal cross-slide clamping motor (mas-un) motor al mecanismului de blocare a traversei (i la rabotez) cross-slide raising and lowering motor motor al mecanismului de deplasare vertical a traversei (i la rabotez) cross-slide rest (mas-un) sanie transversal (i la strung) cross-sliding coupling (Oldham coupling) (OM) cuplaj Oldham, disc intermediar (i de la cuplajul Oldham) ce permite preluarea excentricitii radiale a arborilor cross-sliding head (mas-un) ppu port-scul cu deplasare transversal cross slope pant transversal cross spring (OM) arc transversal cross-staff head plac de ncruciare cross stop (mas-un) limitator pentru decuplarea avansului transversal cross stratification stratificare ncruciat (i la compozite, esturi) cross-stratified sand nisip cu stratificare ncruciat

cross stud (cstr) diagonal (la construcii metalice, ferme); (OM) bar transversal cross-tie tirant, etrier, travers cross-tie rod tirant transversal cross-tool carriage (mas-un) crucior al saniei port-cuit (pe traversa rabotezei) cross tool-holder slide (mas-un) sanie port-scul transversal cross transom travers de distanare cross travel deplasare transversal; (mas-un) avans transversal cross-tube boiler (termo) cazan cu evi fierbtoare transversale cross wall perete despritor, ican cross-wire welding sudare prin rezisten- electric, folosit la obinerea sitelor sau plaselor de srm crosswise n cruce, ncruciat crosswise direction direcie transversal crotchet parantez dreapt; (TH) crlig crotchet file pil lat subire cu vrf ascuit i cu faele laterale rotunjite crow (OM) ghear de prindere crowbar (alim, ind chim) agitator, amestector; (met) vtrai, rang cu gheare, drug crown (cstr) coronament, cheie de bolt; coroan, creast, culme, vrf, cretet; cap (de macara);(OM) coroan dinat; (mas-un) a achia sferic, a tia o coroa-n, partea tiului de burghiu, acoperi-t cu praf de diamant sau carburi; (met) parte superioar / bolt de cuptor, bombare la mijlocul tablei sau benzii (la laminare), convexitate a cilindrului crown bit (mas-un) ti n form de coroan / de inel crown burner (termo) arztor inelar crown cam cam inelar dinat crowned sferic, bombat, convex, n form de coroan crown gear (OM) coroan dinat (i f-r butuc, ce se monteaz prin sudur, uruburi, etc.), roat dinat frontal crown-grinding wheel (mas-un) disc pentru rectificare, n form de oal crown-head piston (OM) piston cu cap bombat crowning (OM) bombare (i a dinilor la angrenaje); (met) bombare / convexita-te la mijlocul tablei sau al benzii crowning machine (alim, ind chim) main de capsulat sticle / butelii crown line / circle (in a gear / toothed wheel) (OM) cerc exterior / de cap al roii dinate crown metal (met) aliaj Cu-Ni-Zn crown nut (OM) piuli crenelat crown of a furnace (termo, met) bolt a focarului / a cuptorului crown of piston (OM) cap al pistonului crown pulley (OM) roat de curea cu obad bombat crown saw (mas-un) ferstru cilindric crown sheet (met) plac superioar a unui cuptor crown wheel (auto, OM) coroan de diferenial, roat conic dinat mare de la puntea din spate crucible (met) creuzet crucible cast steel (met) oel de creuzet crucible charge (met) arj de creuzet crucible coking-test (met) prob de cocsificare n creuzet crucible furnace (met) cuptor cu creuzet crucible fusion (met) topire n creuzet crucible graphite (met) grafit pentru creuzet crucible melting furnace (met) cuptor cu creuzet de topire crucible melting plant (met) topitorie cu creuzete crucible (process) practice (met) (procedeu de) topire n creuzet

crucible shank (met) furc a oalei de turnare crucible steel (met) oel de creuzet crucible tongs (met) clete pentru creuzete (i de laborator) crucible triangle (suport-) triunghi pentru creuzete cruciform curve (mat) curba x2y2 - a2x2 - a2y2 = 0 cruciform member travers n X crud (fiz) infectare, impuritate crude (ind chim) iei brut; (TH) crud, necopt; nefiert, neprelucrat, neterminat, nefinisat, brut, necurat crude analogy asemnare aproximativ crude compound amestec (de cauciuc) nevulcanizat crude copper (met) cupru brut crude error eroare grosolan crude-gas cleaning (met) epurare a gazelor de furnal crude-gas machine motor cu gaze de furnal crude-gas main (met) conduct pentru gazul de furnal crude guess presupunere / evaluare grosolan crude iron (met) font (brut) crude metal (met) metal / aliaj brut crude method metod grosier / neprecis crude mix amestec (de cauciuc) nevulcanizat crude model model grosolan (brut) crude moment (mec) moment necentrat crude naphtha iei brut crude-oil petrol brut, iei, combustibil greu crude-oil line / pipe-line conduct de iei crude-oil pump pomp de iei crude-oil still distilarea ieiului crude ore (met) minereu brut crude rubber (plast) cauciuc natural / nevulcanizat crude sampling selecie neprelucrat crude sewage ap brut, de canal crude sludge nmol crud, noroi crude state (met) stare brut (la forme) crude steel (met) oel brut / n lingouri crude water ap neepurat cruising power putere de durat / conti-nu / n mers de croazier (la nave) cruising speed (nav) vitez de mers / de croazier / economic crumbling (alim, cstr, ind chim, met) mrunire, frmiare, dezagregare crumbly (fiz) (s)frmicios, friabil, fragil, casant crumple a (se) ifona / mototoli, a se boi, a se cuta (esturi i table subiri) crumpling mototolire, ifonare, boire, ncreire crunode (mat) punct dublu (al unei curbe) crush a zdrobi, a sfrma, a frmia, a sparge, a concasa, a zdrobi, a mcina, a strivi, a ndesa crushed aggregates (cstr, ind chim, met) agregate de / rezultate din concasare crushed coke (met) praf de cocs crushed oven coke (met) cocs sfrmat, deseu / sfrmtur de cocs crushed rock agregat, piatr concasat crushed sugar (alim) zahr mcinat / concasat crusher (mas) concasor, mecanism de sfrmare / de concasare, moar, zdrobitor crusher-ball (cstr, met, ind chim) corp / bil de mcinat crusher-roll mill moar de frmiare crusher rolls valuri de concasor crusher-stemmer with pump (alim) zdrobitor-dezdrobitor cu pomp crushing mcinare; (mec) strivire, turtire (TH) concasare, sfrmare, rupere, spargere, crpare crushing cone con concasor crushing cylinder tambur / val de concasare

crushing jaw falc concasoare crushing load sarcin / ncrcare de rupere / de zdrobire / de mcinare crushing-mill (alim) instalaie de mci-nat / de morrit; (mas) concasor cu val-uri /centrifugal, valuri zdrobitoare, moa-r de concasare, instalaie de zdrobit crushing plant instalaie de concasare / de sfrmare crushing room camer / incint /spaiu de concasare crushing roll(er) val concasor crushing-screening plant concasor-criblor (sortator cu sit / cu ciur) crushing strain tensiune de compresie / de strivire crushing strength rezisten la strivire / la sfrmare, tensiune de compresiune crushing test ncercare la strivire / la compresiune / la turtire / la sfrmare / la mcinare / la aplatizare crushing worm concasor cu urub / cu melc crushing yield point / limit (mec) limit de curgere la compresiune, limit de strivire / de rupere crust (TH) coaj, scoar, crust, strat superficial; strat dur (de uzur); (met) crust aderent solidificat; (termo) piatr de cazan; a se acoperi cu crust crusted cu crust cryochemistry chimia temperaturilor joase, criochimie cryogen (alim, termo) amestec frigorific cryogenic fluid fluid criogenic cryogenics studiul metodelor de produ-cere a temperaturilor joase i a comportrii materialelor n acest domeniu de temperaturi, criogenie cryogenic system sistem criogenic cryometer (metr) aparat de msurat temperaturi joase i foarte joase cryosorption absorbie la temperaturi joase cryostat criostat, termostat / regulator de temperaturi foarte sczute crypto gear (OM) angrenaj planetar / epicicloidal crystal (el, fiz) cristal piezoelectric; cristal, (cristal de) cuar crystal axis (fiz, met) ax cristalografic crystal body (fiz) corp cristalin crystal boundary (met) limita dintre grunii cristalini crystal block cristal monobloc, bloc de cristal crystal centre (fiz, met) germen / nucleu de cristalizare crystal cut seciune / tietura a unui cristal crystal edge muchie / col de cristal crystal dislocations dislocri n reeaua cristalin crystal face fa a cristalului crystal-forming polymer (plast) polimer cristalizabil crystal germ germene de cristalizare crystal grain (met) grunte cristalin crystal growth (met) creterea cristalu-lui / gruntelui cristalin crystal lattice (fiz, chim, met) reea cristalin crystalliform / crystal-like cristalin, cu structur / cu form ca de cristal crystalline cristalin crystalline force / capacity (met, chim) capacitate / posibilitate de cristalizare crystalline fracture (chim, met) rupere / ruptur cristalin crystalline grain cristalit crystalline group formaie cristalin crystalline growth (chim) formare a cristalelor; (met) cretere a granulelor cristaline crystalline modification (fiz, met) recristalizare crystalline refinement (met) finisare a granulaiei (prin tratament termic) crystalline state stare cristalin crystalline structure structur cristalin

crystalline transformation (met) recristalizare crystallite (chim, fiz, met) cristalit, schelet cristalin, cristaloid crystallite aggregation conglomerat de cristale crystallisation cristalizare crystallised sugar (alim) zahr tos crystallising vessel cristalizor crystallographic axes (met) axe cristalografice crystallography cristalografie crystal metallic lattice reea (cristalin) metalic crystal nucleus (chim, met) germen / centru de cristalizare, cristal de priz crystal orientation orientarea cristalelor crystal parameters parametri ai cristalului crystal plane plan cristalografic, suprafa a cristalului crystal seed (fiz, chim, met) cristal de priz, germene de cristalizare crystal slab (chim, met) bloc cristalin crystal spectometer spectrometru cu cristal crystal structure structur cristalin crystal systems sisteme cristaline crystal water ap de cristalizare cubage cubaj, cubatur, calcul al volumului cube (mat) cub, puterea a treia, cub (mod de reprezentare a produselor logice); a ridica la cub / la puterea a treia cube face (mat) fa a cubului cube root (mat) radcin cubic, radical de ordin trei cube sugar (alim) zahr cubic cube test ncercare pe cub / pe epruvet cubic cube-test specimen cub de ncercare, epruvet cubic cubic (mat) (ecuaie) cubic, curb de gradul al treilea cubical (fiz, mat) volumetric, spaial, cubic, de gradul al treilea cubic body-centred lattice (fiz) reea cubic centrat / cu volum centrat cubic capacity (mas) cilindree, capacitate cilindric; (TH) cubaj cubic contents cubaj cubic dilatation (OM, termo) dilataie cubic / de volum / volumetric cubic expansion dilataie cubic / volumic cubicle spaiu, carsac pentru echipa-ment de tensiune nalt cubic measure unitate volumetric cubic space lattice (fiz) reea spaial cubic cubic system sistem cubic de cristalizare cuboid (mat) paralelipiped dreptunghic, cuboid cuff (OM) garnitur a presetupei; (TH) manet (de etanare) cull (TH) deeu, rebut; (TH) a alege, a seleciona, a tria, a scoate (defecte) cullet cioburi de sticl culling board (alim) mas de sortat pete cultured crystal cristal sintetic / artificial cumulation cumulare, acumulare, ngrmdire (de particule, defecte etc.) cumulative cumulativ cumulative / chronic fatigue oboseal cumulativ cunial (Cu-Ni-Al) (met) cunial (aliaj pe baz de Cu, Ni i Al) cunico (Cu-Ni-Co) (met) cunico (aliaj pe baz de Cu, Ni i Co) cup (chim) capsul; (cstr, mat) calot; simbolul U al reuniunii; (TH, OM) cup, taler; platan; adncitur (produs prin lovire), manet, inel, segment, garnitur de etanare, gresor, ungtor cup-and-cone arrangement (in fur-nace) (met) con de nchidere la furnal

cup-and-cone fracture rupere cu una din buci concav i cealalt convex cup core (met, plast) miez-oal cupel cupel (creuzet special pentru a separa aurul i argintul din aliaje), creuzet de cupelare; a face cupelaie, a cupela cupellate (met) a cupela cupelling furnace cuptor de cupelaie / cu creuzete cup fracture rupere la care una din buci este concav i cealalt convex cup grease unsoare consistent cup-grinding wheel (mas-un) disc de rectificare n form de oal cup-headed nail (OM) cui cu cap (semi)sferic cup-leather packing (OM) maneta de etanare din piele cupola (cstr) cupol; (mat) calot; (met) cubilou; (nav) turel cupola blower (met) suflanta cubiloului cupola cast iron (met) font de cubilou cupola charge (met) ncrctur de cubilou cupola charging (met) ncrcarea cubiloului cupola furnace (met) cubilou; cuptor de cupelaie / cu creuzete / cu cupol cupola gas (met) gaze de cubilou cupola hearth (met) creuzetul cubiloului cupola leg (met) coloana de susinere a cubiloului cupola lining (met) cptueala cubiloului cupola malleable iron (met) font maleabil turnat din cubilou cupola mantle (met) manta de cubilou cupola melting (met) topire n cubilou cupola mixture (met) ncrctur de cubilou, compoziia ncrcturii cubiloului cupola operation (met) funcionarea cubiloului cupola receiver (met) bazin anterior pentru colectarea fontei la cubilou; antecreuzet cupola shaft / stack (met) cuva cubiloului cupola slag (met) zgur de cubilou cupola tender (met) topitor de cubilou cup packing (OM) manon, manet de etanare; etanare cu manet, manon-colier cupping ambutisare (i adnc); curbare transver-sal, prima etap la ambutisare adnc cupping die(s) stan de tras / de ntins cupping-ductility value indice de ambutisare-ductilitate cupping machine aparat de ncercat (tabla) la ambutisare cupping of tape curbare transversal (a benzii) cupping process procedeu / operaia de ambutisare adnc cupping test prob / test de ambutisare adnc cupping value indice de ambutisare cup point vrf cu con interior cupriferous (met) de cupru, ce conine cupru cup screw (OM) urub cu suprafaa frontal concav cup-shaped hammer ciocan cpuitor, buterol cup spring (OM) arc-disc, arc-taler cup test (met) test turnat / luat cu lingura cup valve (OM, hidr) supap cu clopot cup wheel (mas-un) piatr-oal, disc abraziv n form de oal curb piatr de bordur; ngrdire a unei gropi de fundaie; (mas-un) limitator, opritor, fixator curb-ring crane macara cu plac nvrtitoare / rotitoare curd (alim) coagul, lapte btut curdle (alim) a se coagula, a se covsi (despre lapte); a se nchega (despre snge) curdling brnzire, covsire curds (alim) brnz de vaci

cure tratament, remediu; (plast) vulca-nizare, ntrire; condensare, tratare termic; a condiiona, a vulcaniza, a trata termic, a ntri, a usca, a zvnta; (alim) a conserva, a sra, a afuma cured (alim) maturat; (TH) protejat, conservat, vulcanizat cured meat (alim) carne srat / conser-vat prin saramur, carne afumat cured-on solid tyre bandaj masiv fixat pe jant, prin vulcanizare cure rate (plast) vitez de ntrire cured resin rain ntrit cure time timp de vulcanizare / de ntrire Curie (Ci) curie, unitate pentru msurarea radioactivitii Curie point / temperature (fiz, met) punct Curie curing (alim) maturare; (TH) protejare (a betonului pn la ntrire); vulca-nizare, conservare, pstrare, tratare curing agent (alim, ind chim) agent de vulcanizare / de ntrire, conservant curing autoclave autoclav de vulcanizare curing bag camer de vulcanizare curing by drying conservare prin uscare curing cellar (alim) camer de srat / de saramur curing drum tambur de vulcanizare curing mold matri de vulcanizare curing press pres de vulcanizare curing-type sealings materiale de etan-are, ce polimerizeaz (ireversibil) prin amestecare, prin expunere la ap / aer curium curiu (Cm) curl bucl; (hidr) vrtej; (mat) rotor (al unui cmp vectorial); (textile, plast) ondulare; a bucla, a rsuci, a ondula, curled buclat, ondulat curl field (mat, fiz) cmp rotaional (turbionar) curling ncreire, ondulare, rsucire, bu-clare (despre esturi i semifabricate metalice sau nemetalice subiri) curling die(s) stan de bordurat / de bercluit tabla curly ondulat, buclat, vlurit; fibros currant (alim) stafid, coacz, agri currency (ec) moned a unei ri, etalon monetar, valut, devize de valabilitate, devize current (TH, fiz) curent, curgere, flux; (el) curent (electric); (nav) curent marin / curent, n curs; (ec) circulant, uzual, curent current conductor (el) conductor electric current efficiency randament curent current examination revizie curent current instruction (c, inf) instruciune curent / n curs de execuie current meter (metr, el) aparat de msurat mrimi electrice current production producie curent current ratio (metr, el) raport / factor de amplificare de curent; (ec) indice contabil curent current rating (el) intensitate recoman-dat pentru un anumit conductor sau configuraie electric current repair reparaie curent current-responsive element (el) element / siguran fuzibil current revision revizie curent current sensitivity sensibilitate curent / momentan current shock (el) oc de curent current shunt derivaie de curent, unt current-steered (el) comandat prin curent current strength intensitate a curentului current transformer (el) transformator de curent current velocity (hidr) vitez a curentului currycomb file pil rombic

cursor (c) cursor (de localizare a elemen-telor unei imagini); (TH) glisor, cursor cursory trector; accidental cursory test teste n condiii de accelerare curtail a tia, a scurta, a restrnge, a reduce curtain (hidr) diafragm; (fiz) ecran (subire); (textile) perdea, draperie, cortin; (c, el) folie de ecranare curtaining (met) (formare de) crust de lingou, suprapunere / cutare de material (defect la laminare) curtain net reea de protecie curtain wall sheet (met, auto) tabl de carposerie curtate cycloid (mat) cicloid scurtat curvature curbur; (auto) viraj; (TH) arc, curb, cot curvature radius of wave crests (T) ra-z de curbur a vrfurilor asperitilor curve (autom, fiz, mec) grafic, curb caracteristic; viraj; (mat) curb, curbur, arc (linie n desen); (alim) a bomba (cutii de conserve); (met) a ambutisa, a curba, a (se) bomba, a ndoi; (TH) a (se) arcui, a (se) bolti curve cut tietur curb / dup profil curved ncovoiat, ndoit, curbat, strmb, arcuit curved arm (OM) spi curb / curbat, bra curb curved cutfile pil cu dinare n arc de cerc curved cutting (mas-un) prelucrare a suprafeelor curbe (prin achiere) curved form form curb / curbat curved frame coast radial curved link culis n arc de cerc curved spring washer (OM) aib elastic curved trash-rack (termo) grtar-co curved vane (OM, hidr) palet curb (la pompe cu limitare a debitului) curve-fit (mat) determinare a coeficieni-lor unei curbe (polinomiale de ordin n) curve fitting ajustare a unei curbe empirice curve-forming rest (mas-un) sanie port-cuit pentru prelucrat suprafee profilate curve gauge ablon profilat curve of displacement curb a deplasamentului curve of equal pressure (fiz, hidr, termo) izobar, linie de egal presiune curve of flotation curb de plutire / de flotare curve of fullness curb de umplere curvilinear curbiliniu, neliniar, arcuit curvilinear coordinates (mat, fiz, mec) coordonate sferice curvilinear motion micare curbilinie curving deformaie, ncovoiere, curbur, ndoitur cushion saltea, pern, tampon, amorti-zor; a amortiza, a cptui, a capitona cushioned amortizat, suspendat prin arcuri cushioned clamp (OM) colier (metalic) cu cptueal de amortizare cushioned motion micare a unui subansamblu suspendat prin arcuri cushioned socket (c) suport antivibrator (de componente electronice) cushion effect efect de amortizare cushion feeder alimentator vibrator cushion frame ram a pernei cushioning (OM) garnitur elastic, pern; (TH) ciocnire, tamponare, lovire, amortizare cushioning cylinder (OM) cilindru de aer / de amortizare / din material elastic cushioning device dispozitiv amortizor cushioning spring (OM) arc de amortizare / de prindere cushion rubber cauciuc spongios pentru amortizoare

cushion-tyre equipment anvelop elastic cusp vrf, pisc; (mat) punct de ntoarcere cusp of second kind (mat) punct de ntoarcere de spea a doua custom (ec) clientel, uzan (a unui port) customary clause (ec) clauz a uzului (comercial) custom-built construit dup comand special custom designed de proiectare / de comand / de construcie special, proiectat la comand customer (ec, TH) utilizator, consumator, beneficiar, client, cumprator, abonat custom-house (ec) vam custom of port (ec) vam / uzan a unui port customs (ec) vam, taxe vamale cut (ind chim) fraciune (de distilare); (cf) debleu, tranee, intersecie; sptur; (mas-un) achiere, rectificare, lefuire, ascuire, tiere, retezare, debitare, a a-chia, a freza, a reteza, a decupa, a scur-ta; (mat) tietur, seciune (i printr-o pies, ntr-un desen); tietur, fga, excavaie; clieu, gravur, form de ilustraii, eliminare / scurtare a unui text; croial; (met) tiere (cu flacr), decupare de tabl (dup contur); (fiz, el) a obtura; (el) a opri, a scoate din funciune; (inf) a anula, a suprima, a terge; (TH) a tia, a reteza, a debita, a croi, a grava, a ciopli, a fasona, a n-trerupe, a seciona (i n desen tehnic) cutability (mas-un) capacitate de a fi prelucrat / prin achiere, achiabilitate cut across a intersecta, a ntretia cut away tiat, retezat (cu detaare) cut-away model model n seciune cutaway stern pup dreapt (la brci) cut back a dilua, a dizolva, a fluidiza cut-back a product produs diluat cut by degrees (mas-un) a tia n trepte cut a core a carota cut down a tia, a separa (i definitiv) cut-down milling (mas-un) frezare n sensul avansului cut down to (a price) (ec) a determina reducerea preului cerut cut edge muchia tieturii (la table, benzi); (mas-un) muchie tietoare cut edge overhang ceast a muchiei (i la sudur, lipire) cut-in (mas-un) cuplat; a nsera (ntr-un text); (TH) a cupla, a anclana cut-in loop punere n circuit a frnrii automate cut-in relay releu de anclanare cut-in speed vitez de cuplare cut length lungimea tieturii cutlery tacmuri, cuite cutlery steel (met, mas-un) oel pentru cuite (tacmuri) cutless fr custur, fr ntrerupere, fr tietur cut-meter aparat pentru msurarea vitezei de achiere cut nipper clete ascuit cut(-)off (TH) deconectare, separare, n-trerupere; (TH) a seciona, a separa, a tia, a decupa, a debita; a reteza, a opri, a ciopli, a decupla, a deconecta, a rupe, a bloca, a ntrerupe cut-off adjustment (met) reglare a punc-tului de tiere / a nivelului de limitare cut of file dantura / tietura a pilei cut-off point punct de frontier, piatr de hotar cut-off point of steam (termo) sfrit al admisiei aburului cut-off region (T, met) zon de rupere cut-off relay (el) releu de tiere / de separare / de ntrerupere cut-off rest (mas-un) sanie transversal, sanie port-cuit (la un strung revolver)

cut-off slide (mas-un) sanie a port-cuitului de retezare, sanie transversal cut-off stand (met) dispozitiv de retezare cut-off tool (mas-un) cuit de detaare / de retezare (a piesei din bara din care a fost prelucrat) cut-off trench tranee de drenare (la fundaie); vatr cut-off valve (OM) ventil de nchidere cut-off velocity (fiz) viteza limit cut-off voltage (el) tensiune anodic critic / de blocare (a unui component electronic), tensiune de nchidere a descrcrii, tensiune limit de descrcare (a unui acumulator) cut-off wheel diafragm de etanare; disc abraziv subire (de debitare) cut oil (chim, T) iei / ulei emulsionat, iei / ulei murdar cut open a spinteca, a tia cut-out (el) ntreruptor, disjunctor, siguran cu material fuzibil; (TH) profil, contur, scobitur, decupare; (el) a scoate din circuit, a deconecta, a ntrerupe (curentul) cut-out board (el) tablou de sigurane cut-out by autogenous method (met) a tia prin procedeul autogen cut-out cock (OM) robinet de nchidere / de oprire cut-out exhaust (met, hidr) supap / zon de evacuare cut-out the feeding bridge a ntrerupe circuitul de alimentare cut-out hole orificiu decupat (spre deo-sebire de orificiul obinut la turnare) cut-out loop scoatere din circuit a frnarii automate cut-out relay releu disjunctor cut-out switcher ntreruptor acionat de o anunit valoare a vitezei cut-out valve (met, OM, hidr) van / ventil / supap de nchidere cut-over tranziie cut per tooth on broach radius (OM) supranlare pe latura dintelui cuts (met, plast) ngustri, resturi de tiere cut smaller a tia, a micora cutter fisur transversal; tambur de dezagregare (a bulgrilor, etc.); (mas-un) cuit (de achiat / de tiat), scul achietoare, frez, frezor, foarfece, fili-er; (met) matri cu plac de ghidare; filier, clete, dispozitiv de tiere (i cu flacr) / de debitare (de decupare; (nav) cuter, alup de vam; (inf) cuit (pentru tierea continu a hrtiei); (el) cap / dispozitiv de nregistrare electromagnetic a sunetului; (TH) tietor, care ntrerupe cutter arbor (mas-un) dorn / arbore port-frez cutter bar (mas-un) dorn port-frez, arbore port-burghiu, bar port-cuit cutter bit (mas-un) vrf / ti de scul achietoare / de burghiu cutter blades dalt, lam tietoare cutter block (mas-un, met) cap de frezat / de tiat; (alim) cilindru de / cu cuite cutter-clearance gauge (mas-un) ablon de ascuit freze cutter disk (mas-un) cuit-disc, disc de tiere (la foarfece cu discuri) cutter for milling half circles (mas-un) frez profilat semirotund cutter for peripheral milling (mas-un) frez radial, main de frezat radial cutter-grinding machine (mas-un) main de ascuit freze cutter head (mas-un) cap port-cuit, cap de frezat, cap portburghiu cutter holder (mas-un) port-cuit, corp de frez (la freze cu cuite demontabile)

cutter-holder support (mas-un) cap port-cuite cutter jib bra cu lan tietor cutter mill (mas-un) frez (i de finisat) cutter of the borer (mas-un) ti al burghiului cutter oil solvent petrolier cutter plate (mas-un, met) cuit tietor, plac tietoare cutter setting (mas-un) aezare a frezei n faa piesei de prelucrat cutter shaft (mas-un) corp al cuitului (i fr element activ / plcu) cutter slide (mas-un) sanie a capului de frezat / a capului port-frez cutter spindle (mas-un) arbore port-cuit cutter stock solvent petrolier cutter tooth (mas-un) dinte de achiere / achietor (i la freze cu dini demon-tabili), dinte de scul achietoare cutter with stem frez cu coad cut through (chim) a coroda; (mec, mas-un) a guri, a perfora, a strpunge; (el) a nchide succesiv contactele sau circuitele, a conecta direct cutting (cstr) excavare, spare, debleie-re, debleu, material rezultat din spr-turi; (hidr) tiere prin dragaj; (mas-un) achiere, filetare, tiere, achiere, fre-zare, fasonare, decupare, debitare; (c, el) schimbare brusc a secvenelor; (TH) lam (de cuit), ascuit, tios, care taie / achiaz cutting ability / action (mas-un) capacitate de achiere cutting and bending reinforcement fasonare a armturii cutting-and-loading conveyer transportor cu lan exterior, pentru tierea i ncrcarea crbunelui cutting angle (mas-un) unghi de achiere; unghi de tiere cutting attachment dispozitiv (ataabil) de tiere cutting bed (met) pat de tiere cutting bit (mas-un) ti / floare de burghiu cutting blowpipe / torch arztor / suflai de tiat, aparat de tiat oxiacetilenic cutting by generation (mas-un) proce-deu de achiere prin rulare (la prelu-crarea roilor dinate, cicloidale, etc.) cutting capacity / property (mas-un) ca-pacitate de achiere / de tiere, produc-tivitate a unei scule achietoare cutting chain lan tietor cutting chip (mas-un) achie cutting compound (mas-un) lichid emulsionat de ungere i rcire la tiere cutting die (mas-un) stan de decupat cutting edge (mas-un) muchie achie-toare, unghi de achiere, ti, element activ (la tiere, achiere etc.), vrf tietor, lam (de cuit n general) cutting edge of bit (mas-un) ti al cuitului / al sculei, vrf de burghiu / de sfredel cutting edge of hard metal (mas-un) ti / muchie din material dur (carburi metalice) la cuit / scul achietoare / la vrf de burghiu (i sub form de acoperiri) cutting-edge temperature (mas-un) temperatur a tiului / pe muchia achietoare a sculei cutting electrode (met) electrod pentru tiere cu arc cutting face lam / ti, suprafa de tiere / de achiere cutting feed (mas-un, met) (vitez de) avans cutting flame (met) flacr de tiat cutting fluid (mas-un) lichid de tiere / de rcire (la achiere) cutting force (mas-un) for de achiere / de tiere cutting height nlime de aciune a braului excavatorului cutting-in cuplare, achiere interioar cutting into pieces curmare, secionare / tiere n buci cutting iron dalt tietoare cutting knife cuit de croit / de debitat

cutting line (mat) linie de intersecie; li-nie de tiere, linie de sfrit (de rnd) cutting machine main de tiat band de hrtie; main de tiat / de debitat cutting motion (mas-un) micare de aschiere / de lucru cutting-off (TH) nchidere, separare (prin tiere), retezare, debitare cutting-off the beam (fiz, metr) suprimare a unui fascicul / a unui spot cutting-off the steam (termo) nchidere / oprire a aburului cutting oil (mas-un, T) lichid pentru rcire i ungere cutting-on croire cutting-out decupare cutting-out machine (mas-un, met) main de croit / de debitat dup contur cutting-out press (mas-un) pres de decupat cutting plier(s) clete ascuit / de tiat cutting point (cstr) antier de excavaii; (mas-un) vrf tietor, element activ, ti cutting power (mas-un) putere consumat / necesar pentru achiere cutting pressure (mas-un) efort / presiune / apsare de achiere, rezisten la achiere cutting resistance (mas-un) efort / pre-siune de achiere, rezisten la achiere cutting ring (mas-un) poanson inelar cuttings (mas-un, met) pan, achii cuttings chute / pit / shoot (mas-un) (jgheab) colector de achii cutting section seciune tietoare (la scule) cutting speed (mas-un) vitez de achiere / de tiere cuttings tray (mas-un) tav de (colectare) a achiilor cutting strength (mas-un) rezisten la tiere / la achiere; apsare de achiere cutting tip bec de tiat cutting tool (mas-un) cuit (achietor), scul achietoare cutting tool durability / life / endurance (mas-un) durabilitatea tiului (i ntre dou ascuiri / acoperiri) cutting torch (met) flacr de tiere, aparat de tiat oxiacetilenic, arztor / suflai de tiere cutting-up decupare cutting wheel (mas-un) cuit-roat pentru mortezarea roilor dinate cut to length retezare / tiere a bucii / a semifabricatului de o anumit lungime cut-through resistance rezisten la achiere / la penetrare cu o muchie ascuit cut up a separa prin tiere, a debita, a seciona cut-up milling (mas-un) frezare n contra avansului cut(-)water (hidr) cumpna apelor; sparge-ghea; cap amonte al pilei; (nav) muchie a chilei / a etravei C-washer (OM) aib n C, aib secionat (pentru nlocuire rapid) cyanide (chim) cianur cyanide hardening (met) clire n baie de cianur cyaniding (met) tratament termo-chimic de carbo-nitrurare prin imersare n sruri topite sau gazoase de cianur cycle (TH) biciclet, ciclu (i la oboseal), perioad, proces ciclic; (inf) grup de instruciuni; ciclic; a itera, a repeta (periodic) cycle count (autom, el) progresie a unui contor; (inf) numrare a ciclurilor cycle index numrtor / numrul de cicluri cycle of annealing (met) ciclu / durat de recoacere cycle of charges (met) ciclu de ncrcri cycle of operations ciclu de operaii / de lucru (i de prelucrare prin achiere)

cycle of stress alternan de sarcin; (OM) ciclu de solicitare / de variaie a efortului / tensiunii (la solicitare variabil / la oboseal) cycle(s) per second (c /s) (Hz) perioad / cicluri pe secund, frecven cycle progress derulare / desfurare a ciclului cycle (rate) counter contor de cicluri, frecventmetru cycle reset readucere la zero a indicatorului de cicluri cycle stress alternation (OM) ciclu altervativ, (mod de) alternare ciclic a tensiunii cycle through a trece printr-un ciclu, a reveni la un ciclu / la o bucl cycle tyre anvelop de biciclet cyclic(al) periodic, ciclic cyclic course ciclu, parcursul unui ciclu cyclic fatigue loading solicitare ciclic (la oboseal) cyclic motion micare periodic / ciclic cyclic load (T, OM) sarcin periodic / ciclic cyclic loading sarcin / ncrcare periodic / ciclic cyclic shift decalaj ciclic, deplasare ciclic cyclic stress (mec, OM) efort / tensiune (cu evoluie) ciclic / periodic (i la oboseal) cyclic timer (autom, metr) programator / temporizator ciclic cyclide (mat) ciclic (despre curbe) cycling prelucrare ciclic / n bucl, iterare, pendulare, care este ciclic cycling of gas recirculare a gazelor cyclogram ciclogram, nregistrarea unui ciclu (de sarcin / frecven, etc.) cycloid (mat) cicloid cycloid check cam cicloidal cycloid gear(ing) (OM) angrenaj cicloidal cyclone ciclon cyclone collector ciclon de colectare (i la desprfuire) cyclone dust catcher ciclon pentru acumularea / colectarea prafului cyclone dust separator ciclon pentru separarea prafului cyclone gas washer ciclon pentru splarea / curarea gazelor cyclonic flame flacr turbionar / n spiral cyclonic motion micare ciclonic / n spiral cyclotomy diviziunea cercului cylinder (auto) cuzinet, cma de cilin-dru; (mat) cilindru; (TH) tvlug, cilindru, tambur; (c) cilindru al unui disc magnetic cylinder bearing (OM, T) lagr cilindric cylinder body (OM, hidr) partea ciclindric a unei butelii / a unui recipient / a unei pompe / a unui cilindru hidraulic cylinder bore (OM) alezaj al cilindrului cylinder boring machine (mas-un) main (i specializat) de alezat cilindri, main de gurit cilindric cylinder-brushing machine main de periat cu cilindri cylinder cap capac al buteliei (i de pro-tecie), capac al cilindrului hidraulic cylinder capacity / displacement capacitate cilindric, cilindree cylinder casing manta de rcire (i cu ap) a cilindrului / a recipientului cylinder cover (OM) chiulas, capac al cilindrului cylinder covering mbrcare cu garnitur / acoperire de protecie a unui cilindru, manta (cilindric) cylinder cushion amortizor (de ocuri) al cilindrului (i pneumatic) cylinder dryer usctor cilindric / cu valuri / cu tambur cylinder duster desprfuitor cu tambur cylinder furnace (met) cuptor cilindric / tubular (i la laminoare)

cylinder gap (OM) gol / degajare a(l) cilindrului (i pentru garnituri de etanare, inele, etc.) cylinder gas gas comprimat / sub presiune / mbuteliat cylinder grinder (mas-un) dispozitiv de rectificat cilindri / cilindric cylinder grinding wheel (mas-un) disc de rectificat cilindric / inelar cylinder head (mas, auto) chiulas / capac al cilindrului; (termo) fund de recipient / cazan cylinder head bolt (OM) urub prizonier n chiulas cylinder hone (mas-un) disc de honuit cilindri / cilindric cylinder honing machine (mas-un) main de honuit cilindri / suprafee cilindrice cylinder lever prghie a cilindrului cylinder liner (OM, termo) cptueal / cma de cilindru cylinder mill moar cu valuri / cu tvlugi / cu cilindri / cilindric cylinder planer (mas-un) main de rabotat suprafee cilindrice cylinder plug (OM) tampon de cilindru cylinder port fereastr a cilindrului cylinder ring inel / segment de cilindru cylinder saver dispozitiv antioc al cilindrului cylinder saving protejarea cilindrului (hidraulic) cylinder set-up (termo, hidr, OM) grupare / poziionare a cilindrilor cylinder shoulder (OM) parte superioa-r a unei butelii / a unui cilindru cylinder stand (OM) picior / suport de butelie / de cilindru (i hidraulic) cylinder surface (OM) suprafaa cilindrului (de obicei cea de lucru) cylinder valve robinet de butelie cylinder volume (OM, hidr) cilindree, volumul interior al cilindrului cylinder wheels gauge calibru-roat pentru cilindru cylinder with cooling flanges cilindru cu nervuri / aripioare de rcire cylindrical cilindric cylindrical ball mill moar cilindric cu bile cylindrical bearing (cstr) reazem cilindric; (OM) cuzinet cilindric cylindrical bloom (met) lingou rotund cylindrical boiler-shell (termo) cazan orizontal cylinder bore (OM, hidr) alezaj de cilindru cylindrical brush perie de curat evi cylindrical bushel grindstone (mas-un) piatr de polizor cylindrical bushing (OM, T) cuzinet cilindric, buc cilindric cylindrical caisson cheson cilindric cylindrical cam cam cilindric cylindrical cutter (mas-un) frez cilindric cylindrical die sinking cutter (mas-un) frez cilindrofrontal pentru prelucrarea locaurilor de matrie cylindrical drill (mas-un) burghiu cilindric cylindrical drum tambur cylindrical-drum hoist (met) main de extracie cu tobe cilindrice cylindrical fit (OM) asamblare / ajustaj a(l) corpurilor cilindrice netede cylindrical grinder / grinding machine (mas-un) main de rectificat suprafee cilindrice cylindrical grinding (mas-un) rectificare cilindric cylindrical harmonic (mat) funcie cilindric cylindrical hinge articulaie cilindric cylindrical liner (OM) cuzinet cilindric, buc (cu perei subtiri)

cylindrical mill moar cilindric cylindrical pin (OM) pivot cilindric cylindrical plug gauge (metr) calibru tampon cylindrical roller (OM) rol cilindric cylindrical roller bearing (OM) rulment (radial sau axial) cu role cilindrice cylindrical rotary kiln (alim, met) cuptor tubular rotativ cylindrical screw (OM) urub cu cap cilindric cylindrical slide valve (hidr, OM) sertar / plunjer tubular cylindrical spring (OM) arc elicoidal (cilindric) cylindrical tank rezervor cilindric cylindrical valve van cilindric cylindrical washer cilindru spltor cylindrical waves (fiz) unde cu fronturi cilindrice coaxiale cylindrical wheel (OM) roat dinat cilindric cylindrical winding nfurare concentric / n straturi suprapuse uniform (i la transformator) cylindro-conical-drum hoist (met) main de extracie cu tob cilindro-conic cylindroid (mat) cilindroid, cilindru eliptic drept

D
D/A digital-analog dab atingere, murdrire; pictur; a atinge, a lovi uor; a tampona; a ntinde, a aplica dabbed spout (met) gur cptuit (la cuptoare) dabber tampon; (met) cui de turntorie dabbering / dabbing tamponare dabble a stropi dag pulbere de grafit dagger funcion funcie logica NU-SAU (NOR), funcie Pierce daily average production producie medie zilnic daily chart diagram zilnic daily consumption consum zilnic daily delivery capacity capacitate de producie zilnic daily report raport zilnic, jurnal daily flow producie zilnic (n flux continuu) daily mean medie zilnic daily output producie zilnic daily paper ziar, cotidian daily production producie zilnic daily returns cstig pe zi daily storage nmagazinare / acumulare zilnic dairy ferm de lapte, laptrie dairy factory / plant (alim) fabric de prelucrare a laptelui / de produse lactate dairy products produse lactate dam baraj, dig, stavil cu clapete, stavilar, batardou, ndiguire, prag (de bazin); a stvili, a zgzui, a ndigui, a mpiedica, a frna, a nchide, a bara, a opri, a reine damage (cstr) degradare (a construciei); (ec) pierdere, daun, pagub, lezare; (TH) avarie, defect(are), deteriorare, pan, stricciune; (TH) a deteriora, a defecta, a avaria damage assessement (ec, met) estimare a pierderilor, a cheltuielilor de reparaie sau/i nlocuire damage control (nav) control de avarie, serviciu de siguran a navei damage effect leziune damage repairs depanare, repararea stricciunilor / avariei

damage report raport de avarie damage survey expertiz a avariei damage tolerance capacitatea de a rezista la distrugere o anumit perioad de timp damage threshold prag de deteriorare damaging action / effect leziune Damascus / damask steel (met) oel de Damasc (i ca reet) damascene steel oel de Damasc damp (el, autom) atenuare; (TH) amortizare, ud, umed, jilav; (hidr) a umezi, a umecta, a stropi, a uda, a nmuia; (met) a frna / a atenua / a reduce mersul unui furnal damp air aer umed damp and dust proof rezistent la umiditate i etan la praf damp course hidroizolator damped (autom) amortizat, aperiodic; umezit, nbuit (i un foc), amortizat damped oscillation oscilaie amortizat / atenuat dampener amortizor; dispozitiv de umezire dampening umezire dampening stretch alungire la umezire dampening unit aparat de umezit damper (auto) amortizor; (cstr) amortizor de zgomot; (el) atenuator; (OM) amortizor, clapet; (met) registru de co, uber; (el, c) surdin; (TH) amortizor, umezitor, van de aer (de combustie); (met) registru de ventilaie / de co; dispozitiv de climatizare damper device dispozitiv de atenuare dampering reglare a traciunii damper loss (OM, hidr) pierdere de presiune static ntr-un fluid curgnd printr-un amortizor damper plate (OM) uber, clapet damper rod (OM) tij de ridicare damper ventilation (OM) robinet de ventilatie damper weight contragreutate damp heat test ncercare n cldur umed damping (autom, mec) amortizare, atenuare; umezire, umectare, nmuiere, umectare; (fiz) evaporare, volatilizare, aburire damping action efect de trangulare damping area suprafa de amortizare damping behaviour comportare tip amortizor damping capacity capacitate de amortizare damping chuck (mas-un) mandrin de strngere damping coefficient factor / constant de atenuare / de amortizare damping down tower (met) turn de stingere a cocsului damping effect efect de amortizare damping element atenuator damping factor (autom) factor balistic; (el, metr) factor / coeficient de amortizare damping friction (OM, T) frecare ce are ca efect amortizarea damping gyro regulator atenuator damping period / time perioad / timp de linitire (a indicatorului unui aparat de msurat); timp de stingere (a unei oscilaii) damping ratio raport / decrement de amortizare damping resistance (el) rezisten de amortizare; (mas) rezisten de frnare damping rolls cilindri de umezire damping spring (el) arc / resort de amortizare; (mec) amortizor damping test prob / ncercare la tenacitate / la amortizare dampness umiditate dampness of walls igrasie

damp-proof (OM) etan la ptrunderea umiditii; (TH) rezistent la umiditate damp-proofing etanare la umiditate / la igrasie dam stone (met) prag (de furnal) dampy umed, jilav; (met) necopt, brut dancer roll(s) (met) role de reglare (la agregatele de decapare), regulator de ntindere a benzii dander (met) zgur danger alarm instalaie de alarm / de semnalizare a pericolului danger arrow sgeat avertizoare pentru nalt tensiune / paratrsnet danger dose doz periculoas danger light semnal optic de pericol danger of breaking pericol de spargere / de rupere danger of slagging (met) pericol de formare a zgurii dangerous goods mrfuri periculoase dangerous oils produse uor inflamabile dangerous section (mec, OM) seciune periculoas dank umed i rece dant (met) crbune de calitate inferioar dapping die blocks cub cu calote pentru ambutisare (la matrie) dark obscuritate, umbr, negru, ntuneric dark adaptation adaptare a irisului i retinei pentru vizibilitate dark annealing (met) recoacerea neagr darkening of glass opacizare a sticlei dark heat cldur iradiat de regiunea invizibil a spectrului, partea infraroie a spectrului dark petroleum oils produse petroliere negre / nchise la culoare dark purple violet nchis dark-red heat incandescen la rou nchis dark-red heating (met) nclzire pn la incandescen la rou nchis dark yellow galben nchis dash izbucnire, nire; pictur; (auto) separaie ntre motor i locul de conducere, tblie de motor; (cstr) grind; (met) ciocnire, oc, izbire, lovitur, mner, coad de ciocan; (met) aerisire a locului de munc n subteran sau n hale cu praf i noxe; linie (de dialog, n text); a arunca, a scoate, a ni dashboard tablou de bord dash control comand prin butoane dashed striat, punctat dashed-spring washer (OM) rondel elastic, de oel dashing rule regul de haurare dashpot (auto) amortizor pneumatic sau hidraulic; (el) atenuator; (OM) cilindru de frn, amortizor, pern de aer, amortizor / tampon cu aer, orificiu de evacuare a fluidului la capt de curs (la cilindri hidraulici) dashpot action amortizare hidraulic dashpot piston (OM) piston de amortizor dashpot-type shock absorber amortizor hidraulic dash shield (auto, termo) tblie de motor dash to a spray pulverizare / barbotaj sub presiune data date, informaii (primare), indicii, indicaii; caracteristici tehnice; valori caracteristice; parametri; documente de baz data acquisition / capture colectare / achiziie (culegere, prelucrare parial i nregistrare) de date data acquisition system (inf, metr) sistem de colectare / achiziie de date data address adres cu date data analysis analiz / procesare a datelor

data bank banc / mulime de date dintr-un domeniu definit, stocate organizat, ansamblu de fiiere nrudite coninnd date dintr-un anumit domeniu data base baz / mulime de date, organizat, referitoare la un set anumit de aplicaii, ansamblu de date organizate pentru utilizare n aplicaii distincte data base management system (c) sistem de gestiune a bazelor de date data block (c) bloc de date, zon a unui program care concentreaz datele utilizate n cadrul acestuia data capture colectare sistematic a datelor data carrier suport de informaii data collection colectare a datelor (ntr-un punct central) data comparator (c) bloc de comparare a datelor data compression (c) comprimare a datelor, codificare a informaiei pe baza frecvenei de apariie a simbolurilor unui alfabet data consistency (mat, c) consisten / corectitudine a datelor data conversion (c) conversie / transformare a formei de reprezentare a datelor data dictionary (c) dicionar / tabel de coresponden i descriere a datelor data display / presentation (c) afiare a datelor data dump (c) pierdere la transferul informaiilor (ntre memorii) data file fiier de date, mulime de date utilizate ntr-o anumit aplicaie data gathering colectare a datelor data handling prelucrare / procesare a datelor / informaiilor data hold reinere / memorare / stocare a datelor data input / output unit dispozitiv de colectare i transmitere a datelor data integration comasarea datelor din mai multe surse ntr-un singur fiier data integrity (c) integritate a datelor, protejare a datelor fa de defectarea echipamentelor sau programelor data link system (c) sistem de transmitere a datelor data logging colectare / achiziie / nregistrare de date n timp real datamation prelucrare automat a datelor data name nume al datei, caracter(e) de identificare a(le) unei date data of welding (met) regim de sudare data plate tbli / plcu cu date tehnice principale; plac de timbru data preparation pregtire / nregistrare pe un suport de informaii, a datelor data processing prelucrare a datelor / informaiilor data processor (c) unitate central a unui calculator, instalaie pentru prelucrarea informaiei, procesor data recorder nregistrator de informaii data recovery (c) nregistrare / recuperare a datelor data separation triere de informaii data sheet scurt autobiografie; (inf) caiet de sarcini, foaie de date data simulation simulare comportrii unor modele pe baza datelor statistice data smoothing procedur matematic de transformare a unei mulimi de puncte disperse ntr-o curb data storage nmagazinare de informaii, memorare de date data transfer (c) transfer de date (sub program specializat) data transmission chain linie de comunicaie, lan de transmisie data transmitter terminal pentru transmiterea datelor, transmitor de date

data type (inf) tip de date, mulime de date unitare din punctul de vedere al informaiei reprezentate date dat (calendaristic), perioad, termen date of delivery dat / termen de livrare date of grant / of patent dat a brevetrii / a publicrii unei invenii (brevetare) date stamp tampil cu dat, compostor dating datare, determinare a vrstei (rocilor) datum punct de referin (autom) dat, informaie; (hidr) cot / nivel iniial() / convenional(); (mat) punct de origi-ne al unui sistem de coordonate; (metr) informaie de msurare, rezultat al msurrii; (TH) baz de referin (pentru tolerane) datum deck (nav) punte de compartimentare / la nivelul liniei de plutire datum dimensioning (OM, mas-un) cotare cu baze de referin datum error (autom) eroare iniial (a unui aparat de msurat; (metr) eroare a rezultatului msurrii, eroare a informaiei de msurare datum level plan de comparaie / de baz / de referin, nivel convenional; (hidr) nivel de referin / iniial; (TH) suprafa de baz / de referin datum line linie de referin, nivel convenional, axa neutr datum plane orizont absolut, plan de baz / de referin, nivel de baz / de referin datum point punct de referin / de reper datum surface suprafa de referin daub (met) material pentru vatra cuptorului, cptuire a vetrei cuptorului; (cstr) a tencui, a unge, a mnji daubing (met) acoperire cu material refractar dawsonite mineral din carbonat de aluminiu i sodiu daylight (fiz) lumina zilei / natural; (met, mas-un) trecere sub pres, nlime util maxim ntre masa i cursorul unei prese hidraulice day-night effect efect diurn day off zi de repaus, zi de odihn day output (ec) producie zilnic day rate (ec) salariu zilnic / pltit cu ziua day shift schimb de zi day work lucru cu ziua / n regie daywork rate (ec) pre de regie deactivation (chim) dezactivare dezactivator dezactivant, dezactivator dead (el) fr curent / tensiune, nencrcat dead abutment suport / reazem fix dead angle unghi mort dead-annealing (met) recoacere complet / total dead axle (mas, OM) osie fix / alergtoare / legat rigid de sasiu; (TH) ax purttor dead band intervalul de variaie a unei mrimi pentru care aparatul (de msur sau control) nu reacioneaz dead-beat aperiodic dead-beat oscillations (mec) oscilaii amortizate dead-bold (OM, mas-un) opritor, dispozitiv de oprire dead-burn (met, chim) a arde total dead-burning ardere excesiv, prjire total (a minereurilor) dead-centre (DC) (auto, mas) punct mort; (mas-un) vrf fix / imobil / al ppuii mobile (la strung) dead-centre / (hand tool) lathe strung de banc cu ambele vrfuri fixe dead-centre position poziie n punctul mort dead-centre puller (mas-un) roat pentru rotirea piesei de rectificat aezate ntre vrfuri dead-cold chilling (met) clire dead-drawn wire srm trefilata

dead drum toba / tambur inactiv() dead-earth legtur la pmnt perfect deaden (met) a mtui, a pasiva; (TH) a deconecta, a stabili, a amortiza, a astupa dead-end (cf) linie moart / nchis; (el, mas) capt orb / mort, capt fix al cablului dead-end anchor / clamp (OM; el) clam de ancorare dead-end shut-off (hidr, termo) scurgere la valva de control (la nchidere) dead-end tie (cstr, nav) legtur / capt de ancorare; (el) legtur de capt / terminal dead-end trap separator de lichid la aspiraie dead-end winding (OM, el) spir n gol / moart / de capt deadeners surdin dead-engine motor oprit / stins dead-enginestart start / pornire cu motorul oprit deadening matisare dead finish suprafa mat dead-flat (nav) cuplu maestru, coast de maestru; neted, plan, plat dead flow curgere staionar dead-full annealing (met) recoacere complet dead-ground (el) legtur la pmnt perfect dead-hard steel (met) oel foarte dur dead-head (auto) curs fr pasageri; (met) maselot / adaos de turnare; (nav) baba' (i de lemn), bolard, geamandur de lemn, cpn de ancor deadhead pressure presiune blocat, presiune de ieire corespunztoare unui debit de ieire nul dead-joint mbinare fix dead-level (mas) nivel constant; (TH) nivel de baz dead-line (el) linie neutr; (ec) termen final dead load (cstr, hidr) greutate proprie, sarcin permanent; (mec) sarcin static / constant; (TH) ncrcare / ngreunare prin greutate proprie / moart dead-load stress tensiune cauzat de greutatea proprie deadlock blocare definitiv, situaie n care un proces ateapt un eveniment care nu se va produce niciodat deadman (nav) stlp de ancorare deadmans brake (auto, mas-un) dispozitiv de siguran / de frn ce oprete un vehicul sau o pres dac piciorul operatorului nu este pe pedal deadmans handle buton / prghie pe care operatorul trebuie s in apsat pentru ca utilajul s funcioneze dead-melt arj / topitur calmat dead-melted steel (met) oel calmat dead-melting (met) arj / topitur calmat dead-mild steel (met) oel moale dead-mould (met) form pierdut dead-mould casting (met) piese turnate dead-oil volume cantitate / volum de ulei rezidual, cantitate de ulei din carterul unui compresor ermetic, al crui nivel este prea sczut pentru circulaia normal a uleiului i lubrifierea compresorului n funcionare dead-point / position punct mort dead-pulley (OM) roat de curea liber (pe arbore), roat alergtoare dead roasted (met) ars / prjit complet / total dead roasting (met) recoacere total, ardere complet dead room camer anecoid (fr vibraii) deads steril dead slow foarte ncet (la maini) dead smooth cut (mas-un) dinare dublu fin dead smooth file pila dublu fin dead-soaking pit (met) cuptor adnc nenclzit / nepregtit de lucru dead-soft (met) foarte moale

dead-soft annealing (met) recoacere (de nmuiere) complet dead-soft-mild steel (met) oel foarte moale / cu coninut redus de carbon dead-soft temper (met) recoacere final (la table de oel), recoacere total deadspace (mas) spaiu vtmtor / toxic; (mas-un) spaiu mort dead steel (met) oel calmat dead stroke (mas-un) curs moart / n gol dead( )time timp mort, timp de rspuns (ntre momentul efecturii comenzii i realizarea ei), timp separator dead true foarte precis dead twist torsiune echilibrat dead-weight (auto, cf) greutate moart / proprie / net / fr ncrctur; (metr) tar; (nav) capacitate brut / total de transport / de ncrcare dead-weight brake frn cu contragreutate dead-weight safety valve (hidr, OM) supap de siguran cu contragreutate, aplicat direct dead-work (cf) roc steril (pentru rambleu); (nav) oper moart dead zero punct zero perfect dead zone (autom, metr) zon moart / de insensibilitate; (el) unghi mort, zon moart; (mas) zon moart / de stagnare, pung de aer de stagnare, deaerator-rsuflator al motorului, ventil de aerisire deaering dezaerare / scoatere a gazului (aer, oxigen, bioxid de carbon, etc.) dintr-un lichid sau dintr-un solid (de exemplu, din apa din boiler sau din mncare) deaering auger pres cu vid deafener amortizor deal (cstr) pardoseal, duumea; (ec) afacere, tranzacie dealer (delivering materials) furnizor, negustor dealer's brand (ec) marca comercial (a distribuitorului) deallocate a dezafecta de-ashing evacuare a cenuii debris (chim) reziduuri de substane organice; (hidr) materiale / particule solide purtate de curent, grohoti; (met) sfrmturi, sprturi, deeuri; (T) particul de uzur debts (ec) datorii, debite debug (TH) a corija, a pune la punct, a corecta, a depana; (c, inf) a localiza i corecta erori de programare debugging corecie, punere la punct, depanare; proces de detectare i remediere a inadvertenelor n soft debunching (fiz) degrupare, defocalizare, deconcentrare deburr a elimina bavuri, muchii ascuite, achii (i din alezaje) (de obicei cu scule abrazive); (met) a debavura deburring debavurare deburring machine main de debavurat i de montat decade deceniu; (autom) decad decadent oscillation oscilaie atenuat decade scaler dispozitiv ce reduce semnalele de intrare n raport de 10 la 1 decalescence (met) nnegrirea / ntunecarea unui aliaj dup o transformare de faz, decalescen decalibration modificare a limitelor de presiune admise, decalibrarea (unui aparat de msur) decane decan decant a (se) depune, a (se) decanta, a turna ncet, a filtra, a strecura, a transvaza, a clarifica decantation decantare decantation basin bazin de decantare decantation tank cuv de decantare decanter decantor, aparat de distilat decanting decantare decanting bottle flacon de decantare

decanting cylinder cilindru decantor decanting flask flacon de decantare decanting jar pahar de decantare decarbonisation (chim) decarburare; (met) decarburare decarbonise (auto) decarbonizare, decalaminare; (met) a decarbura decarburation, decarburisation (met) decarburare decarburation / decarburisation at the edges (met) decarburare superficial / pe margini decarburisation depth (met) adncime de decarburare decarburise (chim) a decarburiza; (met) a decarbura decarburiser (chim) agent / substan de decarburare decarburising (effect) (met) proces / efect de decarburare decay (cstr, hidr) descompunere / degradare / distrugere a materialelor prin coroziune / a construciei; (alim) a se altera, a putrezi, a se descompune, a mucegi; (cstr, hidr) a decade, a descompune, a se strica decay back to zero cdere pe zero decay constant constant de atenuare / de amortizare decayedwood lemn putred decaying (TH) putrefacie, descompunere, dezagregare; (cstr) distrus, ruinat, ubred, drpnat, insalubru decay time (el) timp n care tensiunea se reduce la o zecime din valoarea iniial decelerate (mec) a ncetini, a avea acceleraie negativ, a frna, a micora viteza, a ntrzia decelerated motion micare ncetinit / ntrziat deceleration (auto) ncetinire, decelerare; (el, mec) frnare, acceleraie negativ, ncetinire, ntrziere deceleration curve curb de inerie / de oprire / de ncetinire decelerometer decelerometru, aparat care msoar starea de glisare / gradul de frnare al unei piste decentralized descentralizat decentralized maintenance (met) mentenan descentralizat decentration descentrare decentring descentrare, scoatere a centrelor decentring decive dispozitiv de descentrare decibel (metr) decibel decibelmeter decibelmetru, hipsometru, sonometru decimal fracie zecimal, numa zecimal; zecimal decimal base sistem / baz zecimal() decimal digit numr / cifra zecimal() decimal measure (metr) msur metric / zecimal decimal / decadic (number) system sistem zecimal de numeraie / de msuri / de uniti de msur decimal place (cifr) zecimal decimal point virgul (zecimal), punct care desparte ntregul de fracie (n texte de limb englez) decimal point alignment alinierea virgulei zecimale decipher a descifra, a decodifica decision (TH) decizie, decret, ncheiere, hotrre, terminare; (mat) admitere a ipotezei decision element circuit logic, element / circuit de decizie decision making luare a unei decizii, competen de decizie decision-making under certainty (DMUC) luare de decizii n condiii de certitudine decision-making under risk (DMUC) luare de decizii n condiii de risc deck (auto) platforma superioar a unui autobuz; (el) plan al ntreruptorului, platform / punte pentru sertare, mecanism de rulare; (cstr) tablier (de pod); (nav) punte deck auxiliaries (nav) maini auxiliare / mecanisme de punte decke ariaj decken structure structur ariat

decker (nav) ambarcaie / nav puntat deck erection suprastructur (de nav) deckering ngroare deck flange guler de nav (de punte) deckhead platform (la nave) deck pipe (nav) nar de punte (pentru trecerea lanului de ancor n pu) deckplanking (nav) bordaj al punii de lemn deck plating (nav) bordaj al punii metalice deckplug (nav) dop al bordajului punii deck prism (nav) ochi de punte (cu prism) deck screen ciur cu mai multe site deck spillway plac deversant deck stopper bo al lanului de ancor deckstringer bar (nav) cornier lacrimar de contur deck superstructure (nav) suprastructur pe punte declared value (ec) valoare declarat, valoare pentru care se stabilete asigurarea (mrfurilor) decline (TH) declin, scdere, micorare; (OM) a (se) slbi, a (se) micora, a ceda (un arc, o piuli) declivity declivitate, pant, nclinare decluth (autom, auto, mas) a debreia; (cf) a decupla decoct (alim) a extrage prin fierbere decoction (alim) fierbere, fiertur; (chim) decocie, decoct decode a decodifica, a descifra decoiler (met) desfurtor de rulou (la laminoare), dispozitiv de derulare decoiling (met, plast) desfurare / derulare a ruloului de tabl / de folie decolo(u) rize a decolora decommissioning scoatere din uz / dezactivare a unui utilaj / echipament ale crui performane au sczut att de mult nct nu mai ndeplinete scopul iniial decompose a (se) descompune, a separa, a dezagrega decomposing descompunere, separare decomposition descompunere, dezagregare, dezintegrare decomposition point / temperature (chim, alim, met) punct / temperatur de descompunere decomposition to partial fractions (mat) descompunerea unei fracii n fracii pariale decompress (mec, hidr) a reduce tensiunea / presiunea decompression reducere / scdere a presiunii / a tensiunii decompression valve supap de decompresie decontaminate a decontamina, a dezinfecta, a degazifica decontamination decontaminare, dezinfectare, curare, purificare decorative vencer furnir decoring (met) demieziure decorticate a decortica decorticated rice (alim) orez decorticat decortication (alim) decorticare decorticator, decorticating machine (alim) main de decorticat decouple a decupla decoupling, discoupling (OM) decuplare, deconectare decrease micorare, descretere, diminuare, reducere, scdere; declin; a micora, a descrete, a diminua, a scdea, a reduce (o valoare) decrease in weight scdere n greutate, recepie dup greutate decrease of energy (mec) scdere de energie decreasing motion micare ntrziat / cu vitez n descretere decrement decrement, descretere, scdere, reducere, pierdere, amortizare, atenuare, raport de atenuare, parametru de decrementare / de descretere decremental hardening (met) clire parial

decrement curve curb de scdere / de amortizare decrement of damping decrement de amortizare / de atenuare decremeter aparat de msurat amortizarea / decrementul logaritmic decrepitation (chim) calcinare, ardere, prajire (fiz) decrepitare decryptation (c, inf) traducerea datelor ntr-un format care poate fi citit dedendum (OM) nlime a piciorului dintelui dedendum angle (OM) unghi al conului interior (la roi dinate conice) dedendum circle / line (OM) cerc interior / de fund (la roi dinate), generatoarea de picior al dintelui (la dantura conic), linia de fund a cremalierei dedendum flanc (OM) flanc al piciorului dintelui (la roi dinate) dedendum profile (OM) profil al piciorului dintelui (la roi dinate) deducibility deductibilitate deduct a scdea, a deduce deduction (TH) scdere, sczmnt; (ec) rabat, reducere, bonificaie / reinere (din plat), remiz; (mat) deducie, concluzie, scdere, scztor dedusted coal (met) crbune desprfuit dedusting desprfuire deed act contract deed of conveyance act de vnzare-cumprare deeds atribuii de-electronating agent oxidant de-electronation oxidare deemulsification dezemulsionare deemulsified oil iei / ulei dezemulsionat deep adncime; (nav) adncime (a mrii), adnc; ntunecat, saturat deep cementing (met) cementare adnc / profund deep corrosion coroziune ptruns / perforat deep drawing ambutisare adnc, tragere cu raport mare de reducere deep drawing grade calitate a ambutisrii adnci deep drawing ability / property / capacity capacitate de ambutisare adnc deep drawing steel / sheet / strip (met) oel / tabl / band pentru ambutisare adnc deepen a adnci; (met) a adnci, a ambutisa deep etching (met) atac adnc cu acizi (n metalografie) deep-etch test (met) prob metalografic cu atac adnc cu acizi deep frame coast ntrit (construcii navale) deep-freezer instalaie de congelare, congelator deep freezing subrcire (sub 0C) deep-groove ball bearing (OM) rulment (radial) cu bile, cu cale de rulare adnc deep hardening (met) clire ptruns (adnc) deep penetrating electrode (met) electrod cu ptrundere adnc (la sudare) deep pump pomp de adncime deep pump cup garnitur a pompei de adncime deep-row bearing (OM) rulment radial-axial (cu bile) cu cale de rulare adnc deep-well(piston) pump pomp submersibil / de adncime / de fund defalcation (ec) deficit de cas, deturnare de fonduri default (inf, c) valoarea (implicit) a unui argument dac nu se face o specificare anume de ctre utilizator defecate a limpezi, a cura (de sedimente), a rafina, a purifica, a defeca

defecator cldare de defecare / de limpezire / de purificare defect (el) defect, eroare, deranjament, avarie, refuz; (fiz, met) defect (n cristalografie); (mat) defect (algebr, analiz); (met, plast) cicatrice, pete defect detecting device (metr, met) dispozitiv / aparat de detectare a defectelor defective defect, deficient, incomplet, lacunar, defectuos, defectiv, deteriorat defective casting (met) defect de turnare, turnare defectuoas deferment amnare, suspendare deferred action aciune amnat / ntrziat deferred-action alarm alarm temporizat / ntrziat deferred examination examinare amnat (a unei cereri de brevet de invenie) deferred payment (ec) plat ealonat deferred results rezultate de lung durat defibrator defibrator deficiency (TH) deficien, lips; (ec) manco, deficit; (fiz) deficit, deficien deficiency of gas (TH) lips de gaz deficient defectuos, insuficient, srac deficient for welding (met) material greu sudabil deficit (ec) manco, deficit definable care poate fi definit, definibil, determinabil define a defini, a preciza, a determina, a fixa defining equation ecuaie de definiie definite integral integral definit (n analiza matematic) definiteness determinare, definire, fixare definite-purpose motor motor special / cu destinaie special definite time delay / lag ntrziere / temporizare independenta prestabilit definition (TH) descriere, definire, definiie, precizare a nelesului; (mat) definiie, determinare a noiunilor definition of image claritate (i a imaginii) deflagrability inflamabilitate, combustie violent deflagrate a deflagra deflagration deflagraie, ardere cu explozie deflashing (plast) nlturarea defectelor de pe linia despritoare a unei matrie modulate deflate (TH) a goli, a dezumfla; (mat) a reduce gradul / ordinul, a reduce dimensiunile deflation (ec) oprire a inflaiei deflect (fiz) reflectare; (mec, met) ndoire, curbare, strmbare; (fiz) a refracta; (mas-un, met) a ndoi, a curba, a devia, a strmba, a ncovoia; (mat) a devia (de la o dreapt) deflecting bar (OM) tij pentru mutarea curelei deflecting force (mec) for de deviere / de ncovoiere deflecting from true path deviaie / deviere / abatere de la drumul bun / corect deflecting tool deflector, genunchi, scul / aparat de deviere deflecting torque cuplu activ / motor deflection, deflexion (auto) ndoire a arcului; (cstr, mec) sgeat de ncovoiere; (el, fiz) baleiaj, deviaie, deflexie deflection at mid-span sgeat la mijlocul deschiderii deflection indicator flexometru, aparat pentru msurarea sgeii de ncovoiere deflection of a girder sgeat (de ncovoiere) a unei grinzi deflection of the oscillation amplitudine a oscilaiei deflection of the rolls (met) ncovoiere / valoare a sgeii cilindrului de laminor deflection of the vibration amplitudine a vibraiei deflection spring ndoire / deviere / ncovoiere / curbare a arcului deflection test prob de ncovoiere

deflectivity capacitate de a rezista la ncovoiere fr defectare deflectometer (mec, metr) aparat pentru msurarea sgeii, flexometru; (met) deflectometru deflector (auto) deflector al pistonului, deflector de aer; (hidr) nas de amorsare (al sifonului deversor); deflector; (mas, termo, TH) deflector deflector bar bar de protecie deflector piston (OM, hidr) piston cu deflector deflector plate (mas) deflector deflocculate a coagula, a flocula, a (se) face fulgi deflocculatedgraphite grafit coloidal defluxer demagnetizator defloamer (chim, T) produs chimic / aditiv antispumant defoaming spargere / distrugere a spumei defocus (fiz) a defocaliza (un fascicul) defocusing lens lentil divergent deform a deforma deformability deformabilitate, plasticitate deformation (mec, plast) deformare, deformaie, deformabilitate; (mat) deformare, curbare (pentru suprafee) deformation at low / ambient temperature (mec, plast) deformare / profilare la rece, ecruisare deformation constant constant / factor de deformaie deformation due to hardening (met) deformare / deformaie (determinat) de clire deformation energy energie / lucru mecanic de deformare deformation-free continuum (mec) continuu nedeformabil deformation inextension modificarea lungimii deformation potentials poteniale de deformare deformation rate (mec, plast) vitez de deformare deformation resistance (met, plast) rezisten la deformare deformation / permanent set deformaie permanent / remanent / rezidual (n mecanica solidelor) deformation work (mec) lucru mecanic de deformare deformed beam lead thickness (OM) grosimea medie a adezivului (ntr-o mbinare prin lipire) deformed (concrete reinforcing) bars armturi profilate, oel-beton profilat deformeter aparat pentru msurarea deformaiilor deforming deformare, deformaie defragilisation (met) defragilizare, dehidrogenare defroster aparat de dejivrare a parbrizului defrost nlturare a gheii (prin topire sau sublimare); a nltura gheaa defroster control / reglare a dezgherii / decongelrii defrosting decongelare, dejivraj, curirea chiciurii defrosting room camer de decongelare defrost pan bac de dejivrare, colector / cuv pentru picturile rezultate din dezgheare defrost timer cronometru de reglare a decongelrii defrother antispumant deg abreviere pentru grad hexagesimal degas(ify) a degaza, a degazifica, a degaja gazul, a dezaera degasification (met) degazificare degasifier degazeificator degassing / degassifying degazificare, extracie / eliminare / ndeprtare a gazului degassing anneal (met) recoacere de degazificare degassing flux (met, chim) agent de degazificare, degazificator degauss a demagnetiza degaussing, demagnetization demagnetizare degeneracy degenerare, degenerescen, denaturare degenerate a degenera, degenerat

degenerative feed-back (autom) feed-back negativ (nedorit) degeneration (mat) degenerare, degenerescen, descompunere, descompunere degradation degradare degradation energy energie de disipare / de degradare degradation failure deteriorare a parametrilor de lucru nct nu mai corespunde scopului iniial degrease a degresa degreasing (chim) degresare, care degreseaz degreasing agent (chim, met) agent de degresare, detergent degreasing bath baie de degresare degreasing line (alim, met, chim) linie instalaie / de degresare degree (deg) (chim, fiz) grad, treapt; (el) proporie; gradaie, prag / nivel al unei mrimi; (mat) grad (unitate de unghi); (mat) grad (al unei ecuaii), ordin, rang, perioad (a unei fracii); (metr) msur, grad; (TH) calitate, dimensiune, marc (de material) degree centigrade grad Celsius degree Clarc grad Clarc, unitate de msur pentru duritatea apei reprezentnd 1 gram de calciu ntr-un galon imperial (4, 54 litri) de ap degree form (OM) unghi de angrenare degree of accuracy (OM, mas-un) clas / grad de precizie degree of admission grad de umplere / de admisie degree of beating finee / grad de macinare degree of compaction (cstr) stare de compactare / de ndesare, grad de compactitate degree of compression raport / grad de compresie degree of confidence nivel / grad de ncredere, coeficient de siguran degree of dip mrimea nclinrii degree of dissociation (chim, fiz) grad de disociere degree of dust extraction / removal (TH) grad de desprfuire degree of distribution grad de dispersie / de repartiie degree of fineness grad de puritate / de finee degree of freedom grad de libertate degree of fullness grad de umplere degree of hardness grad de duritate degree of homogenity (met) grad de omogenizare (la brame, la turnarea continu i n lingotiere) degree of oxidation (OM, met, chim) grad de oxidare degree of polymerization grad de polimerizare degree of porosity grad de porozitate degree of purity (met) clas / grad de puritate degree of ramming (met, plast) grad de ndesare / compactare (i la materiale poroase) degree of reading accuracy precizie de citire (la aparatele de msurat) degree of reduction (met, plast) grad de reducere (la laminare, forjare) degree of reliability (OM, met) nivel de ncredere / fiabilitate degree of resilience grad de elasticitate / de recul / de rezilien degree of settling grad de tasare, factor de compactare degree of shrinkage (met, plast) grad de contracie / de contractare degree of sizing grad de ncleiere / de mbinare / de lipire degree of slope grad de nclinare degree of smoothness coeficient / grad de finee degree of temperature precizie a temperaturii degree of unsolvability grad de nerezolubilitate / insolvabilitate degree of wetness grad de umiditate

degree rise cretere a temperaturii degumming (ind chim) rafinare (uleiuri) degustation degustare dehumidification reducerea umezelii, scoaterea apei dehumidifier (alim, met) uscator dehumidify a usca, a elibera de umiditate dehumidifyng effect putere de dezumidificare, putere frigorific latent a unui rcitor de aer dehydrate a deshidrata dehydrated alcohol alcool absolut / deshidratat dehydrated fruits (alim) fructe uscate dehydrated meat carne deshidratat / uscat dehydrated vegetables (alim) legume uscate / deshidratate dehydrating deshidratare dehydrating catalyst catalizator de deshidratare dehydration deshidratare, eliminarea apei dehydration box / tank decantor, bazin de decantare dehydrator deshidrator, evaporator, desicator, exsicator dehydrogenate a dehidrogena dehydrogenation (alim, chim) dehidrogenare deice (auto, av) a dejivra; (termo) a dezghea deicer instalaie de jivraj deicer-switch ntreruptor al dejivrorului de parbriz deicing dejivrare, dezgheare deionisation (chim) deionizare deionised water ap demineralizat / deionizat del (mat) (operator) nabla delamination exfoliere delay temporizare, ntrziere, a ntrzia delay action (aciune de) temporizare, acionare ntrziat delayed action (autom) comand temporizat; (mec) ncetinire, efect de inerie; (plast) aciune ntrziata delayed firing / ignition (auto, termo) aprindere ntrziat delayed pulse tripping cam cam de ntrziere / cu mers n gol delayed radiation effect efect ntrziat al iradierii delayed response (TH) rspuns ntrziat delayer (chim, plast) inhibitor delay in boiling coborre a temperaturii de fierbere delay-interval timer temporizator de ntrziere deleading (met, chim) eliminare a plumbului delete (TH, c) a anula, a terge, a elimina, comand / tast de tergere (i a caracterului de pe poziia curent a cursorului deleterious vatmtor, nociv delf (met) strat subire de carbon delicacy finee, grad de finee delimit a determina frontierele, a delimita delimiter (inf) caracter ce separ o propoziie, o linie ntr-un program delineate (mat, mec) a stabili frontiere / dimensiuni; (TH) a schia, a desena deliquesce a se topi, a se lichefia deliquescent dryer (alim, ind chim) dehidrator / usctor cu higroscopie mecanic / cu produs higroscopic deliver (autom) a debita; (ec) a distribui, a livra, a furniza, a preda mrfuri delivered free (ec) livrare franco / la domiciliu delivered power (mas) putere debitat / de ieire delivering live-roller table (met) cale / transportor cu role pentru evacuare (dup caja de laminare) delivering under pressure refulare deliver subsequently (ec) a livra suplimentar delivery (auto) alimentare; (ec) livrare, transmitere, predare de mrfuri; (hidr) debit al canalului de legtur ntre dou rezervoare cu niveluri variabile, debit de ap / de curent;

(TH) debit (de pompare) debitare, livrare, producie, predare delivery air aer insuflat, aer introdus n spaiul condiionat delivery and receiving document (ec) proces verbal de predare-primire delivery bill (ec) foaie de livrare delivery calender cilindru / calandru de debitare delivery cock robinet de alimentare / de golire / de scurgere delivery connection racord de evacuare delivery date (ec) data a livrrii delivery end (TH, ind chim) cap de descrcare al mainii / al instalaiei; cap de livrare / de debitare / de ieire delivery / discharge gauge (metr) manometru de refulare delivery hole gur de refulare delivery hose furtun de golire / de refulare delivery jet pipe (OM, hidr) ajutaj / duz de scurgere delivery lattice pnz transportoare / debitoare delivery mark semn care indic volumul de lichid preluat delivery mechanism mecanism de alimentare delivery meter (metr) contor de trecere, debitmetru delivery motion (mas-un) micare de debitare / de aducere a unui semifabricat n poziia de lucru delivery nozzle ajutaj de refulare delivery of current (el) furnizare / livrare de curent delivery of gas alimentare cu gaze deliveryorder (ec) not de livrare delivery pipe (cstr) eav / tub / canal de evacuare; (hidr) conduct de ieire / de debitare / de refulare sub presiune, eav de admisie / de debitare, eav de presiune; (TH) conduct, burlan de scurgere / de golire / de evacuare delivery point of a conveyer punct de deversare al unui conveier / al unui transportor delivery pressure presiune de refulare delivery promise (ec) termen de livrare delivery pump pomp de refulare / de debitare delivery rate vitez de pompare / de livrare delivery reel (met, plast) dispozitiv de debitare / de derulare (a unui rulou) demineralizat / deionizat delivery requirement condiie de livrare delivery roller cilindru debitor (i n industria textil) delivery roller table (met) cale / transportor cu role pentru evacuare (dup caja de laminare) delivery rolls (mas-un) cilindri de debitare delivery side (mec) fa de apsare; (TH) parte de ieire / de refulare delivery side of a pump gur de refulare a unei pompe delivery specification condiii delivrare delivery table mas strngtoare / de eliminare; (text, alim) masa de sortare delivery valve (mas, hidr) supap de presiune / de refulare; (TH) ventil de golire / de scurgere dell teitur, dolin, vlcea delta (autom) delta; (el) triunghi delta-brass (met) alam / aliaj Cu-Zn delta delta bridge punte (electric) n triunghi, delta delta connection conexiune n triunghi delta-delta connection conexiune triunghi-triunghi delta iron (met) fier (delta) delta metal (brass alloy) (met) metal delta (aliaj de alam) delta-star switch (el) comutator stea-triunghi delta voltage (el) tensiune de linie / ntre faze delta-wire connection (el) conexiune stea-triunghi deltoid (mat) deltoid, romboid, triunghiular delustred lefuit mat / fr luciu demagnetisation, degaussing demagnetizare demand (ec) cerere, necesar, comand

demand factor coeficient de ncrcare, factor de cerere, coeficient de solicitare demand power putere calculat / nominal / teoretic / cerut demandpull inflation (ec) inflaie provocat de cerere demand security a cere garanie demarcation hotrnicire, marcare, demarcare, delimitare, bornare, parcelare demeanour comportare de merit-deficien (a unui produs) demijohn damigean demister separator de picturi / de cea demister screen geam cu dispozitiv contra aburirii demixing stratificare, separare n straturi demolishing demolare, darmare, distrugere demolition demolare, darmare demonstrate a demonstra, a dovedi, a justifica, a prezenta demonstration demonstrare; prezentare (a unui produs) demount (cstr) a demola, a sparge un zid; (mas, TH) a demonta demountable amovibil, demontabil demounting (chim) descompunere, depolimerizare; (mas, TH) demontare demulsibility capacitate de dezemulsionare demulsification dezemulsionare demulsifier dezelmusionant demulsify a dezemulsiona demultiplier demultiplicator, reductor (de orice fel) denary zecimal denaturation denaturare denature a denatura denatured alcohol spirt denaturat dendrite (met) dendrit, structur dendritic dendritic markings (met) dendrite dendritic structure (met) structur dendritic dendroid(al) dendritic dendrometric increment cretere dendrometric denial negatie denicotinize a denicotiniza, a elimina nicotina denominate a denumi, concret denominate number numr concret denominator (mat) numitor al unei fracii denote a denota, a indica, a denumi, a nsemna, a nota, a marca dense dens, etan, compact, fr bule de aer, fr pori densener (met) rcitor (metalic) n form (pentru grbirea rcirii) denseness caracter compact / dens, proprietate de a fi dens, densitate dense smoke fum gros / dens densimeter, densometer densimetru, areometru densimetry densimetrie, determinare a densitii density (TH) densitate, impermeabilitate, desime, concentraie; (fiz, mat) densitate; (mas) densitate, etaneitate density as pressed (TH) densitate n stare presat / nainte de sinterizare / la crud density as sintered (TH) densitate n dup sinterizare density bottle picnometru density function (mat) densitate de repartiie (n teoria probabilitilor) density of dislocation densitate de dislocaie (n cristalografie) density of energy densitate de energie density ratio (TH) densitate relativ density temperature coefficient coeficient al densitii de temperatur

dent (met) urm de lovitur, adncitur, striu; a tia, a imprima, a dantura dental alloy (met) aliaje dentare dentate (mas-un) a tia n zigzag, a tia dini (nu neaprat evolventici), a zima, a randalina denticulate (OM) dinat (nu pentru angrenaje), zimat, danturat dentifrice past de dini denting (mas-un) dinare, randalinare; (met) crestare, cresttur denuding desorbie denumerability, countability numrabilitate denumerable numrabil denunciation denunare (de exemplu, a unui contract) deodorant dezodorant, dezinfectant deodorization dezodorizare, dezinfectare deodorize a dezodoriza deodorizing dezodorizare deoiling (ind chim) dezuleiere, scoaterea uleiului deoxidant dezoxidant deoxidation / deoxidisation dezoxidare deoxidation alloy (met) aliaj dezoxidant deoxidise a dezoxida deoxidised copper (met) cupru dezoxidat deoxidiser dezoxidant deoxidising agent / element (met) agent / element dezoxidant deoxidising flux (met) fondant dezoxidant deoxidising slag (met) zgur reductoare / de dezoxidare department departament, sector, secie, serviciu, secie / atelier de fabric department head ef de serviciu department manager (met, ec) ef de secie, conductor tehnic department store mare magazin, antrepozit, depozit, magazin universal departure plecare; (TH) pornire, desprire, deviere, deviaie, abatere; (hidr, mat) abatere (de la valoarea medie); (nav) plecare (a navei), deplasare est-vest departure track linie de ieire (la ci ferate) dependability (fiz) securitate; (ec) dependabilitate, fiabilitate dependable in service sigur n exploatare dependence dependin dependency funcie dependent de control / reglaj prin urmrire dependent variable (autom) mrime dependent; (mat) variabil dependent dephased defazat dephlegmation condensare parial, deflegmare dephlegmator deflegmator dephosphorisation defosforare dephosphorise (met) a defosfora depict a picta, a descrie depiling magazine / table (met) mas de ncrcare (la laminare) depinker antidetonant deplating ndeprtare a stratului de zinc deplete (met) extragere a metalului din minereu; (TH) a goli, a epuiza, a slei, a srci depletion (el, fiz) epuizare, srcire, golire, nlocuire; (hidr) secare, epuizare deploy a desfura depolariser depolarizant depolarisation (fiz) depolarizare depolish a mtui depolymerisation (chim) depolimerizare

depose depunere, sedimentare; a depune deposit (TH) depozit, depunere, strat; (chim) sediment, precipitat, condensat depozit; (el) depunere / depozit de noroi la acumulator; (hidr) depunere, sediment, zcmnt; (ec) avans garanie, depozit, bani depui (n banc); (met) depunere (i de recondiionare), strat acoperitor, placare, izolaie; (chim) a (se) depune, a (se) precipita; (hidr) a sedimenta; (ec) a depune, a depozita deposit account (DA, D/A) (ec) cont de depuneri cu termen deposit at call (ec) depunere rambursabil la cerere deposit by thermal decomposition (met) depunere prin descompunere termic deposited metal (met) metal de adaos / depus n custur / pentru ncrcare (la recondiionare) deposition rate vitez de depunere (la sudur) deposition sequence ordinea de depunere a materialului de adaos la suduri cu treceri multiple deposit welding (met) sudare de ncrcare, depunere / ncrcare prin sudur (la recondiionri) depression of freezing point coborre / depresiune a punctului de ngheare / de congelare (i la lubrifiani) depth adncime, grosime, nlime (raportat la o suprafa convenional) depth at quay (nav) adncime de cheu depth contour izobat (linie de egal adncime) depth effect efect de adncime depth feed (mas-un) avans de ptrundere / vertical (n achiere) depth filter filtru cu reinerea impuritilor pe diferite mrimi, funcie de natura mediului filtrant depth gage (mas-un, metr) ubler de adncime depth hardening (met) clire ptruns depth of engagement (OM) distana radial de contact (i la filete conjugate) depth of beam nlime a unei grinzi depth of bore / boring (OM, mas-un) adncime a gurii / de gurire depth of bore hole (mas-un) adncime a gurii depth of case (met) adncime a stratului cementat / de cementare depth of chill (met) adncime a stratului clit / de clire depth of cut(ting) (met) nlime / grosime de tiere / tieturii (la tierea termic a metalelor); (mas-un) adncime de achiere depth of drag lines adncimea rizurilor (la tierea termic a metalelor) depth of engagement (OM) nlime util (la filete) depth of engagement of gears nlime de ntreptrundere (la angrenaje) depth of foundation (cstr) adncime a fundaiei depth of fusion adncime a sudurii / de topire, adncimea zonei topite n materialul de baz (pe durata sudurii) depth of groove (met) adncimea calibrului (la laminare) depth of hardening zone (met) adncime a zonei de clire depth of hearth (met) adncime a vetrei depth of the hold (nav) nlime a magaziei / a calei depth of impression / of indentation adncime de ptrundere a unui penetrator (la ncercarea de duritate Brinell) depth of keyway (OM) adncime a canalului (i de pan) / a crestturii / a canelurii depth of nitrationcase (met) adncime a stratului nitrurat / de nitrurare depth of packing space (OM) nlime a locaului garniturii de etanare depth of page nlime a paginii

depth of penetration (cstr, TH) adncime de ptrundere; (met) adncime a penetraiei / a sudurii / de ptrundere depth of profile profunzime / adncime a profilului c (met) adncime de clire, adncime a stratului albit depth of roughness (T) adncime a asperitii / a asperitilor depth of slide (mas-un) grosime a ghidajului / a glisierei depth of thread (OM) nlime a filetului depth of throat (OM, mas-un) lungime a braului n consol, distana maxim ntre axa burghiului i punctul cel mai apropiat pe suprafaa coloanei (la maini de gurit radiale) depth of tooth (OM) nlime a dintelui (la roi dinate) depth of welding penetration adncime de sudare (ptrundere) depth-tool (metr) compas de angrenare (pentru verificarea roilor dinate) derangement dereglare, deranjare, dezorganizare derating reducere a sarcinii de funcionare, funcionare n condiii deprtate de cele limit, subregim derivation derivaie, branament, bifurcare (de cabluri electrice, de conducte) derivate (autom) derivativ; (chim) derivat, produs derivat; (mat) derivat, numr derivat derivative produs secundar / derivat derive a deriva, a deduce, a trage concluzii, a decurge din..., a obine, a proveni derived equation ecuaie obinut prin transformarea unei ecuaii date, ecuaie obinut prin derivare derived input / output flow debit de intrare / de ieire ideal, raport ntre cilindree i frecvena de rotaie derrick blocks scripete derrick jib (nav) bra de big / de macara derust a ndeprta / a cura rugina, a decapa derusting agent (met) agent substan de ndeprtarea ruginii, decapant desaccharification (alim) dezaharisire desactivation dezactivare desalter instalaie de desalinare desalting desalinare desand a deznisipa, a nltura nisipul descale (alim) a coji, a decortica; (met) a decapa, a ndeprta zgura / arsura / underul, a cura (un cazan) de piatra depus; a descuama descaler rolls (met) sprgtor de zgur descaling (met) ndeprtare a zgurii / a underului / a arsurii / a pietrei de cazan, detartrare, desunderizare descaling mill (met) laminor sprgtor de arsur / de under descaling plant (met) instalaie de desunderizare / de ndeprtare a arsurii descaling roll (met) cilindru sprgtor de arsur / de under descending coborre; (TH) tasare; descendent descent coborre, afundare; (met) golire, gur de golire, pant descent of charge (met) coborrea ncrcturii / arjei (la furnal) descuming (TH, met) ndeprtarea defectelor de suprafa; descuamare desiccant agent deshidratant desiccant dryer desicator, dehidrator (de aer) cu absorbie / cu material absorbant desiccate (alim, fiz, termo) a usca artificial, a deshidrata desiccated eggs (alim) praf de ou desiccated milk (alim) lapte praf desiccating (aciunea de) uscare, desicare, deshidratare desiccation deshidratare, uscare, secare, contracie desiccation fissure crptur de contracie

desiccative desicativ desiccator exsicator, desicator desiccator cabinet etuv design (TH) plan, proiect, design (i industrial), desen, schi, schem, proiectare, construcie, sintez, concepie, tip, model, calcul; (TH) a proiecta, a executa un proiect / un plan, a desena, a calcula; (met) calibrare design assumption ipotez de calcul (mai ales n proiectare) designate a desemna, a indica, a denumi, a marca, a nota, a arta, a semna designation (ec) desemnare (a cuiva), marcare, indicare, etichetare, notare, destinaie; (mat) simbol, denumire designation of weld geometrie a sudurii design capacity capacitatea rezultat din proiectare design development test verificare a unui proiect (care nu a mai fost realizat practic) designed displacemen deplasament de construcie proiectat (la o nav) designed draught (nav) pescaj de construcie / proiectat design equation (mat) ecuaie de calcul (pentru proiectare) designfactor coeficient de siguran design features detalii de construcie design head nlime de sarcin pentru proiectare design in full size desen / plan / schi n mrime natural designing proiectare; (met) calibrare, proiectarea calibrelor (la laminare) designing engineer inginer proiectant / constructor design load sarcin de proiectare / de calcul design of development phase faz de concepie industrial / n detaliu designing of section proiectare a formei design load (cstr) sarcin de proiect, ipotez de ncrcare; (TH) sarcin teoretic / nominal design of grooves (met) proiectare a calibrelor de laminare design of pass(es) profil al cablului de laminare design of rolls (met) calibrarea cilindrilor (la laminare) design power putere calculat / nominal / teoretic / cerut design pressure presiune nominal, presiune maxim de serviciu (la temperatura nominal / cerut / prescris (ntrun spaiu dat) design stage stadiu de proiectare / de elaborare a desenului design stress tensiune maxim admisibil (de proiectare) design thickness grosime stabilit prin proiectare design to cost proiectare dup criteriu de cost / de pre / de cheltuieli (pentru o durabilitate impus) design value parametru constructiv / de proiectare, valoare proiectat, desemnat design variables variabile de proiectare design version variant de proiectare desiliconise (met) ndeprtare a siliciului, (chim) a desilicifia desired value (autom) valoare prescris / de referin; (fiz) valoare de consemn / de reper; (metr) valoare nominal / de referin desk pupitru / mas de comand deslag (met) a evacua / a ndeprta zgura deslagging (met) evacuare / ndeprtare a zgurii desoxidised-steel (met) oel dezoxidat desquamation eliminare a cojilor, exfoliere, descuamare destroy a distruge, a elimina destroy bacteria a steriliza destruction distrugere destruction / destructive test ncercare distructiv / cu distrugerea epruvetei desguarise (alim) a extrage substanele zaharoase, a dezaharisi desguarizing (alim) dezaharisire

desorbtion (alim, chim) proces de eliminare a gazelor absorbite desulphurisation (met) desulfurare desulphurisation plant (met) instalaie de desulfurare desulphurise (met, chim) a desulfura desulphurising (met, chim) desulfurare desuperheat a rci dup supranclzire desuperheating coil (termo, alim) serpentin de prercire / de rcire a supranclzirii, element de prercire desynchronisation desincronizare detach (mas) a decupla; (TH) a detaa, a desprinde, a separa detachable (auto, mas) detaabil, mobil, separabil, schimbabil, demontabil, amovibil; (chim) solubil, detaabil detachable back perete din spate, detaabil (la cuptoare, incinte cu volum variabil, maini-unelte) detachable ball journal bearing (OM) rulment radial-axial cu bile, detaabil detachable bottom (OM) fund demontabil / detaabil (la oal, la convertizor) detachable joint (OM) mbinare demontabil detachable top (OM) parte superioar detaabil detachable valve seat (OM, hidr) scaun de supap, amovibil detached liber, izolant, independent detaching detaare, separare, declanare, decuplare detaching hook crlig de declanare detachment (TH) detaare, separare, desprindere detail (TH) reper, detaliu, a mnunt; a detalia detail drawing detaliu (ntr-un desen tehnic), schi de detaliu, desen (i de execuie) detain a reine, a mpiedica, a opri, a deine, a frna detainer dispozitiv de oprire detarring plant (ind chim) instalaie de degudronare detect (TH) a identifica, a observa, a descoperi, a constata detectability capacitate de detectare / de msurare, sensibilitate (a unui aparat) detectable detectabil, decelabil detecting detectare detecting action efect de detecie / de redresare detecting element (autom) element primar, circuit / element de detectare, detector, element sensibil; (metr) traductor de intrare, detector / traductor / palpator (de msurare), detector, captor, sesizor detection (TH) descoperire, identificare, observare, (autom) detectare; (chim) identificare detector detector, senzor de detectare detent (TH) detent, declanare; (OM, mas-un) limitator de curs, dispozitiv de decuplare, mecanism de oprire, clichet de blocare, opritor detent lever bar de dilataie, prghie de declanare detergency capacitate de splare a unui detergent detergent detergent, produs de curat, produs de dizolvat detergent additive (T) aditiv dispersant, produs incorporat ntr-un lubrifiant pentru a mpiedica depunerea reziduurilor de ardere pe piesele motorului detergent power putere / capacitate de splare a unui detergent deteriorate a (se) deteriora, a (se) strica, a (se) nruti deterioration deteriorare determinable determinabil, sesizabil determinantal equation ecuaie cu determinani determination stabilire, definire, determinare, calcul, dozare, msurare determination of hardness determinare a duritii apei potabile determination of output determinarea puterii

determination of size dimensionare, determinare a dimensiunii (i prin calcule de proiectare) determination of the tension determinare a tensiunii determine (TH) a determina, a fixa, a constata, a stabili, a preciza; (mat) a evalua determined determinat, fixat, precizat, stabilit, constatat determining factor factor determinant detin ndeprtare a staniului, a decositori, a ndeprta cositorul detinning (met) ndeprtare a staniului, decositorire detonate (TH) a detona, a exploda, a crpa, a plesni detonation detonaie, explozie detouring ocolire, nconjurare detoxicate a dezintoxica detrimental nociv, vtmtor detrition uzur prin frecare detrusion forfecare, lunecare (de material), deformaie la forfecare detuning dezacordare, dereglare deuterium (chim) deuteriu (D) devaporation condensare a vaporilor develop (TH) a dezvolta, a desfura; (mat) a desfura (n serie, n produse), a explicita; (mat) a dezvolta n serie developable desfurabil, dezvoltabil developed length / surface (mat) lungime / suprafa desfurat (i la calculul semifabricatelor pentru ambutisare) developed projection proiecie desfurat development (TH) dezvoltare, desfurare, rulare, rostogolire, formare, perfecionare, extindere, progres; (chim) degajare; (cstr) antier, proiect, construcie, ansamblu, lucrare; (mat) desfurare a unei suprafee / a unui corp; (met) degajare / formare / generare de gaze development map plan de amenajare / de dezvoltare development of microstructure (TH) evidenierea microstructurii development program (met) program de amenajare / de dezvoltare development system sistem hard i soft (care poate ndeplini anumite funcii) deviance (mat) abatere medie ptratic de selecie deviate abatere de la valoarea medie (n statistic matematic), a devia, a se abate deviated hole (OM, mas-un) gaur deviat deviating force for deviatoare deviating (fiz) decalaj; (mat) deviaie, care deviaz deviation deviaie, deviere, abatere deviation controller (metr, autom) dispozitiv automat de reglare care acioneaz cnd un parametru deviaz de la o valoare impus deviation roller (OM) rol de ghidare / de deviere device (mas) dispozitiv, aparat, mecanism, deviz, instrument, plan, schem, proiect, bloc constructiv device for adjusting / arresting / loching / setting / stopping (mas, OM) dispozitiv de oprire (prin clichet), opritor; (TH) frn, obstacol device for counterbending rolls (met) dispozitiv / suport pentru contra-cilindri (la laminoare) devils claw (nav) ghear de drac (pentru boturile lanurilor de ancor) devils fork / pitch clete prinztor devise a concepe, a proiecta, a inventa, a imagina devitrification devitrifiere, devitrificare devitrify a devitrifica devolatilization pierderi prin volatilizare dew rou, cea, aburire dewars containere pentru gaze lichefiate

dewater a deshidrata dewaterer aparat de deshidratare dewatering (cstr, hidr) epuizare / nlturare / scoatere a apei (fr a specifica dac este prin centrifugare, filtrare, etc.); deshidratare dewatering conduit conduct de golire, golire de fund dewatering conveyer filtru continuu / cu band dewetting neumectare, fr umectare (i la sudare); curgerea adezivului la renclzire dew-point / temperature (fiz) temperatur / punct de rou / de condensare a vaporilor de ap dew-point curve curb de condensare dew-point temperature temperatur de condensare, punct de rou dextrorotation (chim) rotaia spre dreapta (a planului de polarizare; (mas) rotire la dreapta dextrorse cu torsiune pozitiv / la dreapta dezinc (met) ndeprtarea zincului, a dezinca, a ndeprta zincul diagnose a detecta erori / defeciuni, a diagnostica diagnostic diagnosticare, stabilire a erorilor / a defeciunilor diagnostic routine (c) program de diagnosticare / de detectare a erorilor / a defectelor diagnostic sensivity sensibilitate de detectare a defeciunilor diagnostic test funcionare sau rulare a unui program n scopul descoperirii potenialului de defectare diagonal (mat) diagonal, seciune diagonal diagonally-cut piston ring segment de piston cu fant diagonal / oblic diagonal member (TH) (bar) diagonal; (cstr) contrafi (n diagonal); contravntuire, contrafort n diagonal diagonal pitch pas pe diagonala (nituirii) diagonal rod bar / baghet diagonal sau oblic diagonal rolling (met) laminare cu cilindri oblici diagram diagram, schem, grafic, organigram, schem de calcul, figur, curb, ilustraie, desen explicativ diagram of component forces (mec) poligonul forelor diagram of forces diagram a forelor dial (TH) limb, cadran, scal, ecran circular cu cifre, scal circular, disc gradat / selector; (OM) rondel / aib de potrivire / de ajustare / de reglare; (mas-un) limb; (metr) busol, scal, diviziune dial error (metr) eroare de citire dial extensometer (metr) comparator cu cadran; (TH) ceas comparator dial feed cerc gradat al cutiei de avansuri, magazie cu disc de alimentare (la maini-unelte automate) dial feed press pres-revolver cu magazie rotativ pentru alimentarea cu piese brute dial indicating the length of stroke (mas-un) scal pentru reglarea cursei dial indicator indicator cu scar i/sau citire circular diamagnetic material material amagnetic (cu permeabilitate specific mai mic de 1,00) dial micrometer micrometru cu comparator dialpointer (metr) ac indicator dia lreading indicaie / valoare citit pe scar dial scale scar inelar / n arc de cerc (la aparatele de msurat) dialwasher (OM) rondea elastic diameter drilled (mas-un) diametru maxim al burghiului diameter of bore (OM) alezaj, diametru al gurii diameter of furnace throat (met) diametru al gurii furnalului diameter radial interference strngere radial diameter stop (mas-un) limitator pentru prelucrare pn la obinerea diametrului cerut

diametral line diametru diamond (mat) rombic, romboidal; diamant diamond boring (mas-un) alezare cu (cuit cu) diamant diamond burnishing (mas-un) distrugerea diamantului din cauza temperaturii ridicate (la rectificare, polizare) diamond cone vrf de diamant, con de diamant diamond die filier cu diamant diamond drill (mas-un, met) gurire cu carotier cu diamant; burghiu cu diamant diamond drilling bit floare de burghiu cu diamant diamond dust (mas-un, T) praf de diamant (i ca aditiv n lubrifiani) diamond hand tool (mas-un) diamant pentru ndreptarea / reascuirea manual a pietrei de rectificat diamond impregnater carboloy (met) aliaj dur "carboloy" / cu pulbere de diamant diamond-knurl zimuire n cruce prin rulare, striuri ncruciate, moletare diamond knurling tool (mas-un) rol / molet de zimuit cu dini nclinai diamond nose vrf ascuit / fr racordare (la maini-unelte) diamond penetrator / pyramid (met, metr) penetrator piramidal de diamant (pentru duritate Vickers) diamond penetrator / pyramid hardness (met, metr) duritate Vickers (cu penetrator piramidal de diamant) diamond pass (met) calibru romboidal de laminare diamond plate (OM) eclis romboidal diamond point engraving cutter (mas-un) frez-deget pentru prelucrarea canalelor cu seciune triunghiular diamond-point tool (mas-un) cuit cu vrf ascuit / fr rotunjire diamond-pyramid hardness duritate Vickers diamond-shaped rombic diamondspar corindon diamond(-tipped) tool (mas-un) cuit cu diamant (fixat la poriunea de lucru a tiului), diamant pentru ndreptarea discului de rectificat diamond(tool) holder (mas-un) montur / port-scul pentru fixarea diamantului diamond tool lathe (mas-un) strung rapid pentru prelucrare, cu folosirea cuitelor cu diamant / cu plci de aliaj dur) diamond wheel (mas-un) disc abraziv cu praf de diamant sintetic diaphane, diaphanous diafan, transparent diaphragm (fiz, OM) membran, diafragm; (hidr) diafragm pentru orificiul de scurgere; (TH) perete despritor diaphragm actuator / drive acionare cu membran diaphragm adjustment ring inel de reglare a diafragmei diaphragm cap capac de membran diaphragm clutch (OM) ambreiaj cu diafragm / cu disc ondulat / cu disc elastic diaphragm gas meter contor (i de gaz) cu diafragm diaphragm leaf lamel a diafragmei diaphragm pressure control valve regulator de presiune, cu membran diaphragm (pressure) gauge manometru cu membran diaphragm pump pomp cu diafragm / cu membran diaphragm seal (OM) etanare cu diafragm diaphragm spring (OM) resort / arc cu / de diafragm, disc cu resort, utilizat n ambreiaje diaphragm unloading valve regulator de presiune, cu membran diaphragm valve (OM, hidr) supap-disc, ventil-disc, supap cu membran / cu taler / cu disc / cu ciuperc, supap plat diary agend, jurnal zilnic / de nsemnri

dichromate bicromat dichromate treatment (met) tratament de acoperire rezistent la coroziune (la piese din aliaje de magneziu), prin fierbere n soluie de dicromat de sodiu) die (mas-un, met) stan, matri, clup, filier, poanson, cochilie, form permanent metalic de turnare die adapter (mas-un) suport de filier die approach canal de curgere die-away curve curb de scdere / de amortizare die bed (met) plac de baz / pat a(l) matriei die-blank (met, plast) semifabricat pentru matri / filier die-body (met, plast) corp principal / carcasa matriei / filierei die-block matri die-bolster (met, plast) suport pentru matri / filier die bolt cutter main de filetat buloane(cu cap de filetat) die case (met, plast) inel pentru fixarea filierei, armtur de filier die cast / casting formare prin injecie (i la mase plastice); (met) turnare sub presiune (n cochil) die-casting machine (met, plast) main de turnare sub presiune / de format prin presare n matri die chaser (mas-un) bac de filetat, filier die clamp dispozitiv de nchidere la pres / la form / la matri die clearance jocul dintre prile active ale matriei die coating (met) vopsea de lingotiere die cushion perna a matriei die forged chain lan forjat n matrie die forging (met) matriare (i la cald), forjare n matri die-formed part (met) pies matriat / format n matri die guide falc de ghidare (a matriei), ghidaj (de matri) die hammer ciocan de matriare diehead cap de filetat, filier die hob for cutting open dies (mas-un) tarod pentru bacuri de filier die holder (mas-un) clup de filetat, suport al matriei de perforat; (met) portmatri die hole orificiu al filierei die impression (mas-un) prelucrare matriei (negativului piesei n matri) dielectric dielectric dielectric breakdown (voltage) (el) tensiune de strpungere a unei izolaii dielectric heating nclzire dielectric / prin pierderi dielectrice / prin cureni de nalt frecven dielectric loss (el) puterea pierdut prin transformare n cldur ntr-un dielectric supus un cmp electric variabil dielectric property proprietate dielectric dielectrics materiale dielectric dielectric strength (el) tensiunea nainte de strpungere a unui dielectric die-maker (met) matrier; (TH) lctu-sculer die making machine main de frezat prin copiere, main de copiat prin frezare die mark (met, plast) urm / semn / striu dup prelucrare n matri sau tragere die of tubing machine filier a mainii de extrudare die plate (mas-un) filier, matri fix; (met) plac de filetat diepot matri die pressing (met, plast) presare n matri die scalping (met) cojire (a semifabricatelor metalice) die scar / scratch (met, plast) striu / urm / zgriere la matriare sau tragere Diesel engine (auto) motor Diesel Diesel (cf) locomotiv cu motor Diesel Diesel(-engine) motor motor Diesel

Diesel-engine with airless injection / with solid injection motor Diesel cu injecie mecanic, fr compresor pentru injecie Diesel fuel gazolin, motorin, combustibil pentru motoare Diesel Diesel-fuel index / number indice Diesel la motorin Diesel-liner cma de cilindru a unui motor Diesel Diesel oil motorin die set (mas-un) garnitur complet / modulat de matri (matri i poanson); (met, plast) inel de reglaj al matriei, set de matrie / de filiere pentru matriare / tragere n etape succesive die shaper main de mortezat prin copiere die sinking cutter frez pentru matrie die sinking milling machine main de frezat prin copiere, pentru prelucrarea suprafeelor cu relief complicat die spinning nozzle filier n vrtej die-stamping press pres de tanare n matri die steel (met) oel pentru matrie die-stock (mas-un) plac de filetat, clup de lctuerie / de filetat evi de gaz; (met) filier diestock die (mas-un, met) filier die tap (mas-un) tarod pentru filiere die trap (met) groap / rzuitor / separator / captator de zgur die wear (mas-un, T) uzura matriei / filierei die welding sudare prin forjare n matri die work (met, plast) forjare n matri, matriare, tragere (prin filier) differ a diferi, a abate, a devia, a se deosebi difference diferen, cretere, rest difference equation (mat) ecuaie cu diferene finite difference gauge calibru limitativ difference in temperature diferen de temperatur difference interval pas (n analiza numeric) difference method metod diferenial difference of gravity diferen de densitate / dintre greuti specifice difference of phase decalaj de faz, defazaj differentiable difereniabil, derivabil differential (mas) diferenial; (mat) diferenial differential amplifier amplificator diferenial / ce amplific diferena dintre dou semnalele succesive de intrare differential attachment mecanism de diferenial differential bevel drivegear (OM) transmisie diferenial cu pinion conic de atac differential case caset / carter a(l) diferenialului differential casing carter / caset / tromp a(l) diferenialului differential coefficient derivat differential control reglaj de urmrire differential cross pin (OM) fus / bol al crucii sateliilor (i la maini-unelte) differential flotation (met, chim, alim) flotaie diferenial / selectiv differential gauge manometru diferenial differential gear (OM) mecanism / angrenaj de diferenial differential gear box (OM) carter de diferenial differential gearing (OM) diferenial, transmisie diferenial differential gearsetting mechanism (OM) mecanism de ajustare / de blocare a diferenialului differential gear shaft (OM) arbore al diferenialului differential gear train (OM) diferenial cu mai multe trepte differential head (hidr) cdere relativ de presiune, presiune dinamic

differential hoist (mas) palan diferenial; (nav) palanc diferenial differential housing (OM) carter / caset / tromp a(l) diferenialului differential indexing (mas-un) metod diferenial de divizare (la cap divizior) differential jack (OM) cric / vinci diferenial differential loch blocare a diferenialului differential master gear (OM) coroan principal a diferenialului differential motion micare diferenial (micare relativ suplimentar) differential pinion (OM) satelit / pinion de atac al diferenialului differential planet gear (OM) satelit al diferenialului differential pressure (OM; hidr) diferen / cdere de presiune, presiune diferenial differential pressure controller regulator de presiune diferenial differential pressure gauge (metr) manometru diferenial differential pulley / sheave (OM) rol / roat diferenial differential quantity (mat, metr) diferenial, variaia unei mrimi (fr referire la valoarea absolut) differential quotient derivat differential ring gear (OM) coroan de diferenial differential screw (OM) urub diferenial format din dou transmisii urub-piuli differential shaft (OM) arbore planetar differential sidegear (auto, OM) roat planetar la osia din spate, pinion planetar differential spider (OM) cruce a sateliilor differential spider pinion (OM) pinion satelit, satelit al diferenialului differential sun gear (OM) roata central de diferenial differential temperature expansion valve ventil termostatic de reducere a presiunii (utilizat n sistemele frigorifice de joas temperatur) differentiate (with respect to) a deriva, a diferenia, a se deosebi (n raport cu...) differentiating action aciune de difereniere / diferenial / derivativ differentiating solvent solvent selectiv differentiation (mat) derivate, difereniere; (ec) indice de difereniere a sortimentului differentiator dispozitiv care are funcia de ieire dependent de derivata funciei de intrare differ in phase a nu fi n faz, a fi defazat difficultly fusibleglass sticl greu fuzibil difficultly meltable (met, chim) refractar (i despre aliaje) difficult to dissolve greu solubil difficult-to-machine job pies greu de prelucrat la mainiunelte difficult to volatilize puin / greu volatil difficulty dificultate diffraction (fiz) difracie (a luminii) diffraction analysis analiz structural (prin difracia radiaiei X) diffraction angle unghi de difracie diffraction beam (fiz) fascicul (mprtiat) dup difracie, fascicul folosit n analiz difractometric diffraction frange (fiz) franje de difracie diffraction grating reea de difracie diffraction spectrum spectru de difracie diffraction X-ray pattern (fiz, metr) rentgenogram obinut prin difracia razelor X diffraction X-ray machine difractometru pentru radiaii X diffuse a difuza, a rspndi

diffuser (auto) difuzor, pulverizator; (el) dispozitiv / refractiv pentru iluminat difuz; (hidr) difuzor (de lichid); (mas, termo) difuzor al compresorului; (met) plnie de aer diffusion (chim, met) difuzie diffusion pump pomp de vid cu efect de difuzie (prin antrenarea gazelor ntr-un mediu de particule grele, de exemplu mercur) diffusion zone (met) zon de difuzie diffusion welding sudare prin difuzie diffusive saturation saturaie prin difuzie diffusivity (hidr, termo) coeficient / capacitate de difuzie; (fiz) difuzivitate dig (cstr) a spa, a excava; (mas-un) a gripa digest (alim) a digera, a asimila; (chim) a digera, a concentra prin evaporare; (TH) a rezuma, a clasifica, a sistematiza, a fierbe, a trata cu abur digester (ind chim) autoclav, cazan fierbtor, devulcanizator, bazin de fermentare; (termo) fierbtor; (plast) autoclav de devulcanizarea digestion digestie, asimilare digestion of emulsion maturaie a unei emulsii digest with water a nmuia cu ap digger (mas) excavator cu linguri digging (cstr) sptur, excavare, debleiere; (hidr) groap, an, canal digging machine main de spat / de excavat digging / hand shovel lopat digging / cutting wheel roat cu cupe digit cifr, unitate binar, digit, poziie digital digital, numeric, cifric, binar digital coding cifrare digital data (mat, inf) date numerice digital data processor dispozitiv de prelucrare a datelor codificate numeric digital measuring instrument aparat de msurat cu afiare / semnal de ieire sub form numeric digital position read out vizualizare numeric a poziiei (unui organ mobil) digital position servo servomecanism numeric de modificare a poziiei digital program(me) control comand dup program numeric (a mainilor-unelte) digital tachometer tahometru digital digital valve supap cu debite variabile n ir binar (2, 4, 8, 16, ..) digitise a transforma o mrime fizic ntr-o valoare numeric digitizer dispozitiv de convertire a n form digital a msurtorii analogice digitkey tast / clap / cheie cu cifr digit switch comutator de poziie digs achii mici, particule detaate de pe suprafee polizate / rectificate dilatability dilatabilitate, extensibilitate dilatable dilatabil, extensibil dilatation dilatare, alungire, dilatare fracional dilatation hinge articulaie de dilataie dilatation of length alungire (prin dilatare) dilate a dilata dilatometer (metr) dilatometru diluent diluant, solvent dilute (T) fluid (cu vscozitate redus); a dilua, a dizolva, a topi diluting diluare diluting medium diluant diluting / water pump pomp de ap dilution diluare, diluie

dimension (mat, metr) msur, dimensiune; (TH) dimensionare, msurare, (metr) a calibra; (TH) a msura, a dimensiona dimensional accuracy (OM, mas-un, metr) precizie dimensional dimensional (as regards size / quantity) dimensional (cu privire la mrime / cantitate) dimensional data (autom, mas-un) date / informaii dimensionale / ce definesc poziia unui organ mobil n raport cu una sau mai multe axe dimensional discrepancy / difference abatere de la dimensiune dimensional variation (metr, mas-un, OM) abatere la dimensiune, toleran dimension error eroare / abatere dimensional dimensional stability stabilitate dimensional dimension cutting croire / tiere / prelu-crare (prin achiere) la dimensiuni dimension figure cot de desen dimensioning dimensionare, care afecteaz / determin dimensiunea dimensionless adimensional dimernsionless coefficient / parameter mrime redus, coeficient de reducere, coeficient / parametru adimensional dimension limit system sistem de tolerane dimension of mating part, coupling dimension dimensiune de asamblare / pereche / conjugat dimensions chart desen schematic al unei maini cu dimensiunile de gabarit dimension stability stabilitate dimensional dimetcote (met, chim) acoperire pe baz de zinc (de obicei din dou substane ce reacioneaz cu oelul) dimethyl (chim) etan dimethylketone (chim) aceton dimetric (proiecie) dimetric, proiecie axonometric, cu dou unghiuri egale diminish (TH) a diminua, a slbi, a micora, a scdea, a reduce, a atenua diminishing of the gradient reducere a pantei dimple (OM, met) adncitur, ondulaie, ncreitur dimpling (OM) guler mic al unei piese mecanice dim red heat (met) incandescen la rou nchis DIN abreviere pentru standarde germane (dup care urmeaz un numr) dinas (met) crmid dinas / silica dingot (met) pictur rece (defect de turnare) dint proeminen, ieitur; (met) adncitur produs prin lovire dioxide (chim) dioxid, bioxid dip (el) sgeat (la linii electrice); (fiz) declinaie magnetic; (mat) nclinare, oblicitate, pant; (nav) nclinaie magnetic; (TH) lumnare de seu, nmuiere (ntr-un lichid), a scufunda, a imersa; (nav) a atrna o ancor; (met) decapant dip angle unghi de nclinare dip at high angles nclinare mare dip at low angles nclinare mic dip brazing (soldering) lipire n baie de sruri (prin imersiune) dip-coated electrode (met) electrod de sudur cu nveli depus prin imersare / prin cufundare dip coating (met, plast) acoperire prin imersare n baie diphase bifazat; (met) bifazic diphase degreasing (alim, chim, met) degresare bifazic diphase equilibrum (el, met) echilibru pe / de dou faze dipped imersat, cufundat, cobort n baie

dipper (TH) oal, cup, ben; (cstr) cancioc; (met) oal de turntorie dipper arm / stick bra / sgeat de excavator dipper bucket cup-dipper de excavator dipping (alim, met, chim) cufundare, imersare, coborre n baie dredger (hidr, nav) drag cu lingur; (mas) excavator cu roat port-cupe dipper (stick) shovel excavator cu cup dreapt dipper tooth dinte de cup de excavator dipping (chim, plast) imersiune, nmuiere, impregnare (prin cufundare); (met) cufundare (n baie de tratament / de decapare) dip pipe eav cufundat, tub de imersiune / de prelevare dip rod (auto) tij de nivel al uleiului; (mas-un) tang de msurat, indicator de nivel (pentru lichide), spion dip shift deplasare n jos dip soldering lipire moale prin cufundare dipstick (auto, mas-un) tij de nivel al uleiului direct (TH) direct, nemijlocit; (autom) proporional; a dirija, a comanda, a conduce, a ndrepta direct access acces direct, localizare direct a informaiei ntr-o adres direct acting cu aciune direct direct-acting shockabsorber amortizor telescopic direct arc-furnace (met) cuptor cu arc electric direct / pentru nclzire direct, cuptor Heroult direct butt joining (OM) mbinare dreapt, cap-la-cap direct casting (met, plast) turnare direct direct compression compresie pur direct-connected legat (mecanic sau electric) direct (fr elemente sau transmisii intermediare) direct connection racordare / legtur direct direct control reglare (cu aciune) direct direct-cooling boiling water reactor reactor cu ap fiart, cu rcire direct direct coupling (d.c., DC) (el) cuplaj direct / galvanic; (mas) cuplare direct / mecanic a arborilor a dou maini direct current (d.c. / DC) (el) curent continuu direct drive (auto) priz direct (cnd viteza arborelui de intrare n cutia de viteze este egal cu cea a arborelui de ieire); (autom) cu comand direct; (mas) acionare direct directed oriental direct expansion refrigeration (termo) rcire prin detent direct, sistem direct de rcire direct extraction (with iron) (met) reducere direct (cu fier) direct feed evaporator evaporator cu injecie direct, evaporator alimentat cu refrigerent lichid provenind direct de la ventilul de destindere directfire heating nclzire cu foc direct direct foundation fundaie direct direct fusion topire direct direct-heating arc furnace (met) cuptor electric cu arc, cu nclzire direct direct heating steam abur direct direct hit lovitur direct direct indexing divizare direct directing force (cf) for conductoare / de ghidare; (el) for directoare; (mec) for de dirijare / de restabilire directional property proprietate (mecanic, fizic, etc.) dependent de direcia de msurare / testare directional solidification (met, plast) solidificare dirijat / orientat directional stability stabilitate a traiectoriei unui vehicul n linie dreapt

direction finder (mec) indicator de direcie; (nav) busol radiogonimetric direction of burning (termo) conducere a arderii direction of cut (mas-un) direcie a cursei de achiere / a cursei utile direction of feed motion (mas-un) direcie de avans direction of fire conducere a focului direction of flame path (termo) conducere a flcrii direction of a force (mec) direcie / sens a(l) unei fore direction of gas flow (TH) conducere / distribuire a gazului direction of grain (met, plast) orientare a fibrelor / a grunilor direction of hand sens / direcie a elicei (la maini-unelte, la filete) direction of primary motion (mas-un) direcie de tiere direction of propagation direcie de propagare direction of rolling (met) direcie a laminrii direction of rotation sens de rotaie direction of slip direcie de lunecare (n cristalografie) direction of the fibre (met, plast) direcia de laminare / fibrelor (ntr-un compozit sau material fibros) directions instruciuni / prescripii de funcionare directions for use / application instruciuni / regulament de utilizare directive directiv, comand recunoscut de soft directive force (cf) for conductoare / de ghidare; (mec) for de dirijare / de restabilire directly coupled (OM) cuplat direct, calat pe acelai arbore (cu alt pies) directly operated unloading valve regulator de presiune acionat direct (de diferena dintre forele la care este supus() pistonul / membrana) direct maintenancr man hours timp total oameni-ore necesar reparaiei sau operaiilor de mentenen directness orientare direct operated / operating cu aciune direct director (TH) director, administrator, conductor; (autom) aparat de comand direct power generation producere direct de energie electric direct process proces (tehnologic) de obinere direct a unui material (metalic) din materia prim directorate direcie, conducere directory carte de adrese, anuar, ghid, carte de telefon direct printer (inf) imprimant direct direct process(with iron) (met) reducere direct (cu fier) direct-procesmalleable iron (met) fier produs prin reducere direct direct product produs direct, produs scalar a doi vectori direct quotation cotare direct / cert / n metoda naional direct-reading cu citire direct (la aparate de msurat) direct-reading instrument (autom, metr) aparat cu citire direct; (mas-un) instru-ment de msurat cu scal / cadran direct-reading thermometer (metr) termometru nregistrator direct speeds (OM) viteze ale axului / arborelui, cu angrenajul intermediar decuplat direct spot welding sudare n puncte, direct direct stress tensiune / solicitare normal direct trade (ec) comer en gros dirt (TH) noroi, murdrie, gunoi; (cstr) sol, teren; (hidr) pmnt; (termo) piatr de cazan dirt coefficient coeficient de murdrie dirt pits (met) pete (defect al tablei de oel) dirt removal ndeprtarea murdriei dire-resistent rezistent la murdrie dirt trap separator de impuriti

dirty steel (met) oel impur / cu incluziuni disable (c) a scoate sau a inhiba o caracteristic a hard-ului sau soft-ului, a face inoperat disacidify (chim) a neutraliza acizii disadjust a deregla disaggregating dezagregare, mcinare, mrunire disagio (ec) rabat disalignment (mas-un, OM) abatere de la coaxialitate; (met) deplasare, deviaie disappearing filament (optical) pyro-meter (metr) pirometru cu dispariia filamentului / cu fir incandescent disassemble a dezasambla, a demonta (n piese separate), a descompune desassembling (chim) descompunere; (TH) dezasamblare, demontare disassembly demontare, demontaj disaster dezastru, avarie la scar mare disc, disk (mas, OM) aib, rondel, disc, roat de curea; (met) disc (TH) disc, taler, lamel discard (TH) defect, viciu, rebut, deeu, a rebuta; (met) utaj disc auger wheel (OM) roat cu disc disc-bowl centrifuge separator centri-fugal / cu taler, centrifug cu disc disc crank manivel cu disc disccutter (mas-un) cuit rotund, cuit-disc, frez-disc disc filter filtru cu discuri disc flywheel disc plin de volant, volant-disc discharge (cf, el, fiz, nav) descrcare, capacitate de descrcare; (hidr) debit, scurgere / evacuare (din rezervor), de-versare; (mas, auto) eapament; (TH) debit, consum, ieire, descrcare, eli-minare, golire; (el, cf, nav) a descrca; (hidr) a se vrsa (despre ruri, peste marginea recipientului), a deversa; (ec) a concedia, a licenia din serviciu, a rebuta; (TH) a goli, a elimina, a debita discharge cock (OM, hidr) robinet de scurgere / de golire / de evacuare discharge connection (TH) racord de evacuare discharged descrcat discharge end (TH) capt de livrare / de debitare / de descrcare / de deversare discharge funnel plnie de scurgere discharge / delivery gauge manometru de refulare discharge head (ind chim) nlime / presiune de refulare (a pompei); presiune util: ct dintre volumul scurgerii i suprafaa de colectare; (TH) nlime manometric / de pompare / piezometric discharge hole (met) orificiu de descr-care / de evacuare (la oal / cuptor) discharge hopper (chim) plnie de descrcare discharge manifold cot de refulare al compresorului dischargement debarcare, descrcare, golire discharge-meter debitmetru discharge nipple (OM) tu de evacuare discharge nozzle (auto) injector; (mas) ajutaj de evacuare / de injecie / de refulare dischargeof pump debit al pompei discharge of water scurgere / evacuare a apei discharge pan (alim, ind chim, met) jgheab / co de descrcare discharge partition distribuie a debitului de ap discharge pipe (cf) conduct de refulare / sub presiune / forat; (cstr) tub de refulare; (hidr) eav de preaplin; (mas, auto) eav de eapament / de presiune; (TH) eav de scurgere, conduct de golire discharge pressure presiune de evacuare / de refulare discharge (pressure) nozzle ajutaj de refulare

discharge pump pomp de evacuare discharger (el) eclator, interval disrup-tiv, excitator de descrcare; (mas) descrcator discharge rate capacitate / vitez de descrcare; (el) intensitate a curentului de descrcare discharge spout (met) canal / jgheab de scurgere, de evacuare, buz de deversare a lichidului dintr-un vas discharge stroke curs de comprimare / de refulare discharge time timp de scurgere discharge valve (OM) supap de presiu-ne / de refulare, robinet / supap / valv de evacuare, de descrcare / de golire discharge velocity vitez de descrcare / de scurgere discharging (el) descrcare (a unei baterii); descrcare / golire (a unui cuptor / rezervor / vagon, etc.) discharging agent (chim) agent de corodare discharging device (cstr, mas) dispozitiv de evacuare / de golire / de descrcare / de scurgere discharging end of furnace (met) vatr mobil discharging funnel plnie de golire discharging gear instalaie de descrcare discharging hole orificiu de golire / de ieire / de descrcare discharging spout jgheab de scurgere discharging platform (met) platform de descrcare disc in oil clutch ambreiaj cu mai multe discuri n baia de ulei disclosure deschidere discolored decolorat disconnect (auto, mas) a debreia; (cf) a decupla; (el) a deconecta, a ntrerupe, a deschide disconnectable deconectabil, decuplabil disconnecting (auto, mas) debreiere; (cf) decuplare; (el) deconectare, ntrerupere disconnecting hook crlig de dezagare disconnecting key chei de separare / de deconectare disconnection (auto, mas) debreiere; (cf) decuplare; (el) deconectare, ntrerupere, deschidere discontinuance discontinuitate discontinuity discontinuitate; ntrerupere, gaur; separare discontinuity surface suprafa de discontinuitate discontinuous discontinuu, intermitent, cu ntreruperi discontinuous load sarcin intermitent discontinuously discontinuu, ntrerupt, din cnd n cnd discontinuous operation / running (auto) funcionare intermitent; (TH) funcionare discontinu / periodic, mers neuniform / cu pauze discontinuous phase faz dispers (la emulsii) discontinuous rectifying plant (mas-un) instalaie de rectificare discontinu discord (el, metr) dezacord, disonan, neacordare discount prices (ec) preuri reduse discoupling, decoupling decuplare, deconectare discover a gsi, a descoperi, a revela, a afla, a constata, a stabili discovery descoperire, deschidere, explorare discovery shaft groap de fundaie discourage a descuraja , a combate, a mpiedica, a respinge, a icana discrepancy divergen, discordan, nepotrivire, deosebire, discrepan, contradicie, abatere, inexactitate, lips de precizie discrepancy in weight (alim, TH) abatere (mare) la / de mas discrete discret, discontinuu, individual, separat discreteness distribuie discret discrete structure (met) structur fin

discriminate a discrimina, a distinge, a deosebi, a diferenia, a face diferena (ntre dou lucruri / procese) discriminating seeking ntrerupere ntr-o singur direcie discrimination (autom) discriminare, demodulare de frecven; (metr) salt condiional, mobilitate, capacitate a unui aparat de msurat de a rspunde la variaii mici ale semnului de intrare discriminator (el, autom) circuit / dispozitiv la care ieirea depinde de diferena ntre un semnal de intrare i o valoare impus disembark a debarca, a descrca disemulsifyng dezemulsionare disengage (auto, OM) a debreia, a decu-pla, a dezangrena, a scoate din angre-nare; (cf) a decupla; (el) a deconecta, a separa; (mas-un) a ntrerupe (intenio-nat), a decupla, a deconecta, a debreia disengageable (OM) decuplabil, debre-iabil, care poate fi decuplat / desprins / decuplat disengage (a clutch) (OM) a decupla (un ambreiaj) disengaged position (OM, mas-un) poziie de decuplare disengagement, disengaging (auto, OM) debreiere, dezangrenare, scoatere din angrenare, ntreruperea contactului; (cf) decuplare disengaging clutch (auto, mas) ambreiaj intermitent; (cf) cuplaj debreiabil disengaging coupling (OM) muf decuplabil, cuplaj intermitent / automat de ntrerupere a micrii disengaging device / gear mecanism de dezangrenare / de debreiere / de dezanclanare disengaging lever (auto) cel de ambreiaj; (OM) prghie de decuplare / de debreiere; (mas-un) levier / prghie a(l) mecanismului de decuplare disengaging surface (termo) suprafaa de separare (ntre ap i vapori / abur) disentangle a descurca disequilibrium dezechilibru dish farfurie; (ind chim) cuv, chiuvet; (mas-un, met) a ambutisa; (TH) a da forma concav (unui lucru) dished n form de ceac / de cup / concav dished bottom fund bombat dish-ended bombat (la partea terminal) dishing bombare, ambutisare de adncime mic i form relativ simpl dishing press (mas-un) pres de ambutisare puin adnc / de ndoit dish of wheels unghi de cdere (i al roilor de autovehicule) dish-shaped n form de cup / ceac / farfurie dishing (mas-un) ambutisare puin adnc (ca la farfurie) disinfectant dezinfectant, bai, decapant disinfected sterilizat, fr germeni disintegrate (fiz, chim) a (se) dezinte-gra, a (se) descompuse, a (se) disocia disintegrated descompus disintegrating slag (met) zgur sfrmicioas / friabil disintegration dezintegrare, dezagregare, descompunere; frmiare desintegration chain (chim) serie / lan de dezintegrri disintegrator (mas) dezintegrator, conca-sor, main de mrunit / de pulverizat / de sfrmat, moar cu ciocane; (TH) epurator de gaze, scrubber disk, disc (OM) aib, rondel, disc, roat de curea; (TH) disc taler, lamel disk brake (OM) frn cu disc(uri) diskbrake motor motor de frnare, cu frn pe discuri disk chuck (mas-un) platou de strung disk clutch / coupling (OM) cuplaj cu lamele / cu disc(uri), cuplaj-disc, ambreiaj cu lamele / cu disc

disk crusher moar / concasor cu discuri disk drive (c) mecanismul de introducere a discului / dischetei diskette disc magnetic, dischet disk formating (c) formatare (a discului / dischetei) disk grinder (mas-un) main de rectificat cu discuri de oel cptuite cu pnz abraziv disk grinding (mas-un) rectificare fin, cu folosirea pnzei abrazive lipite pe un disc de metal disk operating system (DOS) (c) program de stocare / gestionare a fiierelor disk piston (auto) piston cu cap drept; (OM) piston-disc diskplate (OM) rondel, disc (plat), aib (simpl) disk sander / sanding machine (mas-un) main de lefuit cu disc abraziv disk skimmer (alim, ind chim, T) separator de spum cu discuri disk spring (OM) arc-disc, arc-taler disk type of milling cutter (mas-un) frez-disc, frez ferstru disk valve (OM, hidr) supap plat / disc / cu taler / cu ciuperc disk weeder (mas-un) cuit-disc diskwheel (auto) roat cu plac / cu disc; (OM) roat-disc; (mas-un) disc abraziv cu profil drept, piatr cilindric plan dislocation networks (met, fiz) reele de dislocaie (n cristalografie) dislodge a disloca dislodger decantor dismantle (cstr) a decofra, a demola, a sparge (un zid); (TH) a demonta (n piese separate) dismantling (cstr) demontare, demolare; (mas, TH) demontare, dezmembrare; (nav) dezarmare (a unei nave) dismantling point loc de separare / de desfacere dismember a dezmembra dismemberment dezmembrare dismiss a concedia dismissal concediere dismount a demonta (n piese separate) dismountable demontabil, separabil dismounting demontare dismounting tools scule de demontare (de exemplu, la rulmeni) disorder (fiz, met) dislocaie, defect de structur; dezordine dispatch expediere, trimitere, coordona-re, conducere, a dispeceriza, a coordona, a conduce dispel a difuza, a dispersa dispenser dozator dispense with a se dispensa de... dispergation peptizare, defloculare, dispersare dispersal dispersie, mprtiere dispersal effect efect de evacuare disperse a (se) mprtia, a (se) dispersa, a (se) descompune (referitor la lumin) dispersed shrinkage (met) microporozi-tate, contracie dispersat disperse phase (fiz, chim, met) faz dispers dispersing dispersare dispersing additive aditiv detergent dispersing agent dispersant, agent de dispersie dispersing machine (alim) afntor; (ind chim) main pentru dispersare dispersion (chim) dispersie, peptizare; (fiz) difuziune, dispersie; rspndire dispersion coefficient coeficient de dispersie

dispersion hardening (met) clire / durificare prin precipitare dispersion medium dispersant, agent de dispersie dispersion of hardness value mprtierea valorilor duritii dispersion of load repartizarea ncrcrilor dispersion of rotation dispersie de rotaie dispersion prism prism de dispersie (a luminii) displaceable mobil, transportabil, portabil, portativ displace a deplasa; a decala; a substitui displaceable deplasabil, mobil displaced in phase defazat displacement (TH) nlocuire, mpingere, eliminare, translaie, deplasare, decala-re; (cstr) dezlipire / desfacere a liantu-lui bituminos de pe suprafaa agregatu-lui, n general sub aciunea apei; (mas) cilindree, debit; (nav) deplasament displacement blower compresor cu piston displacement compressor compresor volumetric displacement law lege de deplasare displacement of cylinder capacitate cilindric displacement of foile deplasare a benzilor / tablelor (i la sudare) displacement of phase defazare, decalare displacement of soil mpingere a pmntului (n mecanica solidului) displacement pump pomp cu piston plonjor displacement volume cilindree displacing deplasare, nlocuire, epuizare display (TH) reproducere, indicator, indi-caie; (autom, c) afiare, ecran, vizuali-zare (a datelor); (mat) reprezentare, expunere display area suprafa de prezentare / de afiare displaycase vitrin frigorific displayed expus, aranjat pe un rnd sepa-rat (de exemplu, titluri, formule etc.) display error eroare de afiare (a rezultatelor msurrii) display image imagine reprezentat / afiat displaying afiare / prezentarea informa-iei ntr-o form direct interpretabil display refrigeration frigotehnic de tip comercial disposable load ncrctur / sarcin util disposable waste deeuri recuperabile disposal (hidr, TH) evacuare, dispunere, ndeprtare; strngere; (ec) dispoziie, rezolvare, cedare de bunuri disposal of slag (met) utilizare a zgurii disposal of waste water evacuare a apei reziduale disposal value valoare real dispose of a dispune de... disrupt a rupe n buci, a sfia, a disloca disruption (T) rupere disruptive oxidation oxidare distructiv disseminate (TH) a semna, a rspndi, a disemina dissemination diseminare, rspndire dissimilar diferit, neasemenea dissimilarity diferen, deosebire dissipation (TH) cheltuial, risip, pier-dere; (ec) risip; (el) disipare, disipaie; (met) scpare, dispersie dissipation of energy (hidr) disipare / disipaie de energie; (TH) dispersie / pierdere de energie dissipative system sistem disipativ dissociate (met) a (se) separa din amestec, a (se) despri dissociation disociere, disociaie, separare dissolubility solubilitate dissolution (chim, met) dizolvare, descompunere dissolve (chim) a dizolva, a se topi dissolved gasses gaze dizolvate dissolved solid solid dizolvat

dissolvent, dissolver solvent, dizolvant dissymetrical transducer traductor cu mai multe terminale: la acelai semnal de intrare, semnalul de ieire va fi diferit, funcie de terminalul ales dissymmetry asimetrie, disimetrie, grad de dezechilibru al unui sistem trifazat dissymmetry factor coeficient de anizotropie distance between centres (mas-un, OM) distan ntre vrfuri distance between clamps lungime de ncastrare distance between tracks distan dintre linii distance / distant control (autom) telecomand, reglaj / comand la distan, telereglaj distance-controlled telecomandat distance gauge distanier, telemetru distance link (OM) tij de legtur ce menine o distan constant ntre dou piese distance piece (cstr) pies intermediar / antretoaz de distanare; (OM, TH) distanier, adaos distance plate (OM) aib / rondel de disanare distance ring (OM) inel de etanare / de distanare distance rod (OM) bar de distanare distend a (se) umfla, a (se) dilata distension / distention dilatare, extindere distil a distila distillate (alim, chim) distilat, produs al distilrii distillate cooler refrigerent, condensator / rcitor de distilat distillation, distillating distilare distillation apparatus aparat de distilare, alambic distillation curve curb de distilare distillation film suprafa de fierbere distillation looss pierdere prin distilare distillation range limite de distilare, interval de fierbere distillation residue reziduu de la distilare distillation still fierbtor, alambic distillation tube eav de distilare, deflegmator distillation with steam distilare cu abur distillatory vessel (alim) alambic, vas de distilare distilled distilat distilled oil ulei distilat distilled vinegar (alim) oet de fermentaie distilled water ap distilat distiller (alim, chim) distilator, alambic distillery (alim, chim) distilerie distinctive mark semn distinctiv, reper distort (TH) a deforma, a distorsiona, a strmba, a desfigura; (mec) a torsada, a deforma prin torsiune (i un model) distorted deformat, distorsionat distortion deformare, distorsiune, deformaie distortion due to hardening (met) deformare de clire distortion of grain (met) modificare / deformare a formei gruntelui distraction neatenie, distragerea ateniei distrees in concrete fisurare a betonului distribute (TH) a distribui, a difuza, a diviza, a repartiza distributed load sarcin distribuit distributing bell (met) clopot / con de distribuie (la furnal) distributing box (el) cutie de distribuie; (mas) camer de distribuie distributing device mecanism distribuitor distributing gutter / trough (met) jgheab distribuitor distributing nozzle ajutaj de aducie distributing-valve sertar de distribuie distributing-valve motion micarea supapei de distribuie distribution board cutie / tablou de distribuie

distribution coefficient factor / coefici-ent de distribuie / de repartizare a unei nfurri la periferia statorului unei maini electrice distribution conveyer distribuitor / transportor cu band (cu funcie de distribuie) distribution-free method metod neparametric distribution law legea distribuiei distribution number raport / coeficient de distribuie distribution of sizes compoziie granulometric distribution of stresses in the place distribuie a tensiunii n plan distribution of weight repartizarea greutii distribution ratio raport / coeficient de distribuie distribution tab robinet de evacuare distributivity (mat) distributivitate; distributor (auto, mas, TH) distribuitor, orientator, repartitor; (ec) unitate de repartizare a mrfurilor distributor body carcas a distribuitorului / a ruptorului; (OM) pinion de distribuie distributor cap / head capac al (cutiei) distribuitorului de aprindere distributor device / mechanism mecanism de mprire / de distribuie distributor gear (OM, mas) cutie de distribuie distributor timing control comand a avansului de aprindere distributor vacuum brake regulator de avans automat prin depresiune (la automobile) districtheating termoficare disturbance (TH) anomalie, perturbaie, dislocare, deranjament, ngreunare, deranjare, tulburare, defectare, dezordine; (hidr) perturbare de straturi / de cureni, remaniere; (mas-un) deranjament, deranjare a funcionrii normale, defeciune, pan disturbance upset aciune perturbatoare disturbed deranjat, perturbat, bruiat disturbing force for perturbatoare disturbing moment (mec) moment de rsturnare ditch (cstr) jgheab; (hidr) canal, rigol, tub de drenaj, tranee; groap ditcher (cstr) excavator cu cup ntoars / de spat anuri / cu lingur de adncime ditto mark simbol pentru idem diurnal rhyithm ritm diurn / circadian dive key (OM) pan alunectoare divergence criterion criteriu de divergen divergence loss pierdere prin divergen diversion (hidr) deviere / deviaie a curentului divide (hidr) cumpna apelor, linie de separaie a apelor; (TH) a separa, a grada, a mruni, a seciona, a divide divided divizat, mprit, gradat, secionat divided axle ax secionat / divizat divided cell celul cu diafragm (la acoperiri) divided circle (mas-un, OM) cerc de divizare divided eccentric excentric demontabil divided table planer (mas-un) rabotez cu dou mese alergtoare divided wheel disc abraziv cu periferie discontinu dividend (ec) divident divider (el) tablou de distribuie; (mas) dispozitiv / mecanism de divizare; (TH) pies de ramificaie dividers (mas-un) compas de divizare; (met) compas de trasat / de grosime; (TH) compas de mn / diferenial dividing (el) derivaie; (TH) debitare, separare (n buci egale) dividing engine / machine main de divizat / de divizare dividing head (mas-un) cap divizor

dividing rule rigl cu gradaii, scar etalon dividing screw urub de divizare dividing shears foarfece de debitat dividing splindle (mas-un) fus divizor dividing worm melc al capului divizor dividing worm wheel roat melcat pentru divizat diving (nav) imersiune division (TH) diviziune, divergena, divizie, divizare, separare, mprire, defalcare, sector, compartiment, raion, seciune, ngrdire, barier, secie; (mas-un) diviziune, gradaie; (metr) diviziune a unei scale (la aparate de msurat); (mat) mprire, divizare, diviziune division of load repartiie / distribuie a sarcinii division plane (mas-un) plan de separaie; (mat, TH) plan de separare / de secionare divisor divizor, mpritor divorced cementite (met) cementit globular / liber do-all tractor tractor universal dock (cf) platform de ncrcare; (hidr, nav) bazin portuar, doc, a intra n bazin, a (se) ancora docket etichet (la) mrfuri, fi, list a problemelor de discutat ntr-o edin, chitan de plat a taxelor vamale, permis de a cumpra mrfuri sub control sau mrfuri insuficiente pe pia, andosare pe scrisoare sau document indicnd coninutul docking (nav) intrare n bazin, andocare dock pier (met) ramp / platform de ncrcare doctor (el) electrod-burete / macrocelular; (mas) mecanism auxiliar, adaptor, rzuitor; (mas-un, OM) tift pentru fixarea piesei pe un arbore, mecanism auxiliar, garnitur pentru ajustarea pieselor (la asamblare); (alim) a falsifica / a preface vinul etc. doctor blade (mas-un) lam de rzuire / a rzuitorului doctor holder suport al rzuitorului doctoring (alim) falsificare; (el) acoperire galvanic cu electrod-burete (macrocelular) doctor's degree doctorat (titlu tiinific) document (inf) formular pentru introducerea direct a datelor; (ec) document dodecahedron dodecaedru, poliedru cu 12 fee dodged-up mecanizat, motorizat, ajustat, adaptat, psuit (i despre uruburi), potrivit Dodge jaw crusher concasor cu flci tip Dodge dog (cstr) prghie, crlig, scoab, crampon; (OM) antrenor, clem, clichet, ghear, dinte, cam, falc, piedic, opritor, excentric; (mas-un) limitator (de curs), antrenor, falca mandrinei; (met) menghin de mn; (nav) mner / zvor de poart etan; (TH) deget, piedic, declic, etrier, jug, trgaci dog block opritor al saniei principale (la strung) dog chuck mandrin cu flci dog clutch (auto) ambreiaj cu gheare; (OM) cuplaj cu dini dog gearbox (OM) cutie de viteze cu craboi dogging prindere, apucare dogging crane (met) macara cu clete / cu dispozitiv de apucare / de prindere dog headed spike piron, crampon dog hook scoab, crlig de prindere dog house (met) cap de ardere (la cuptor Martin) dogma teorie, doctrin, nvtur dog nose plier clete cu captul ciocului rotund dog plate (OM) disc cu came dog point (OM) cep la vrful urubului dogs clete dog screw (OM) urub de fixare (a unui mecanism n carcas) dog spike crampon

dog stopper (nav) bo de lan cu ghear de drac (pentru lanul de ancor) doit obiect fr importan / fr valoare dolly (auto, cstr) ax cu dou roi i o platform pentru rezemarea barei de remorcare a unei remorci, mic asiu rulant; (met) crucior pentru piese grele; (cf) boghiu, locomotiv de ci ferate nguste; (el) ppu (de past depolarizant) la pile electrice; (mas) troliu; (OM) contracpuitor, contrabuterol dolly bar (cstr) prghie de fier, crlig de fier, prghie de susinere a contrabuterolei; (met, OM) cpuitor, buterol doloma (met) dolomit ars dolomite brick (met) crmid dolomitic dolomite lime(stone) (met) calcar dolomitic dolotite dolotit (aliaj dur) dome (cstr, met) acoperi, dom, cupol, bolt, copertin (pe un zid); (auto, mas) capac, dom, calot, capot domed (met) cu bolt sferic domed cap nut (OM) piuli nfundat nalt dome(d) nut (OM) piuli olandez dome-head piston (OM) piston cu cap bombat domestic appliance aparat electric de uz casnic / electrocasnic domestic fuel combustibil domestic / menajer (crbuni fr praf) domestic industry industrie casnic domestic refrigerator rcitor / frigider de uz casnic dome temperature (met) temperatura bolii dominant (mat) dominant, majorant dominate a majora, a domina donkey (cstr) troliu cu tambur dublu montat pe tractor; (mas) motor auxiliar; (nav) main auxiliar (de putere mic); (hidr) pomp de mn portabil / auxiliar / de alimentare; (termo) cazan auxiliar donkey pump pomp auxiliar (mic) / pentru alimentarea cazanelor / de mn, portabil door check amortizorul uii door glass regulator (auto) ridictor de geam de u door handle (auto) mner de u; (cstr) clan de u door latch clan, zvor door lining (met) cptueala refractar a uii (cuptorului), nzidirea uii door width (met) lrgimea / limea / deschiderea uii (cuptorului) dope (cstr) produs adeziv, lac de pensul (i pe baz de ester celulozic); (TH) lcuire, emailare doped oil (chim, T) ulei aditivat doping dopare (i la semiconductori), dotare, aditivare (pentru lubrifiani) doping material (met) inhibitor pentru creterea grunilor dosage grid grtar de dozare dose doz dose meter dozimetru dosimeter (metr) dozimetru; (chim) dozator dot (TH) punct, a puncta; pictur, a pune punct dot curve curb ce trece printr-un punct dat dot-dash line linie punct-linie dots puncte de suspensie dotted trasat prin puncte (cu punctatorul), punctat dotted rule linie ntrerupt / punctat double dublu; (hidr) cotitur, meandr (de ru); (met) a dubla, a placa; (nav) a dubla, a trece (un cap); (mec) dublu, jumelat, cuplat double-acting cu dublu efect, cu dubl aciune double-acting barring gear dispozitiv cu dublu efect pentru scoaterea mainii din punctul mort

double-acting compressor compresor cu dublu efect / n dou trepte / n care compresia se produce de dou ori la fiecare rotaie a arborelui double-acting duplex pump pomp cu dou pistoane cu dublu efect double action dublu efect, dubl aciune double action forming ambutisare cu dou operaii la o curs a presei double action press (mas-un) pres cu dublu efect / cu dubl aciune double arm kneader malaxor cu dou brae double-armed lever prghie cu dou brae double arm press pres cu doi montani double back geared lathe (mas-un) strung cu angrenaj intermediar dublu double band saw (mas-un) ferstru-panglic dublu double-bar link (OM) culis cu dou ghidaje double bend cot dublu double-bevel (OM) margine / rost dublu teit() double-bevel butt joint (OM) mbinare cap-la-cap / cu margini dublu teite (i la sudur) double-bevel tee joint (OM) mbinare n dublu T double-bladed cutter (mas-un) cuit cu dou tiuri double block palan dublu double-block brake (OM) frn cu doi saboi double bottom (cf) planeu dublu; (nav) dublu fund, spaiu de dublu fund double-bottom ceiling (nav) puncte de dublu fund double box (OM) racord / manon dublu double-butt strap joint (OM) mbinare cu eclise double callipers compas dublu (pentru exterior i interior) double-casing machine main cu manta de rcire double-charging bell (met) clopot dublu de ncrcare (la furnal) double-check control dublu double circular saw ferstru circular dublu double click (c) dubl apsare (a aceluiai buton al mouseului) asupra unui obiect selectat n prealabil (la calculator) double column (mas-un) coloan cu manta, coloan dubl double column milling machine (mas-un) main de frezat, tip normal (cu coloan dubl) double column / standard planer rabotez cu doi montani double-cone pulley (OM) roat de curea n dou trepte double contact freezer congelator cu dublu contact (produs supus congelrii prin presare ntre dou suprafee reci) double cooling bed (met) pat dublu cu rcire double corner rounding cutter (mas-un) frez disc, cu dou fee (de achiere) pentru rotunjire double / cross cut (mas-un) tietur / achiere ncruciat double cut file pil cu dinare dubl double cutting drill (mas-un) burghiu plat cu dou sensuri de achiere double-decker panou de afie, dublu (montat unul deasupra celuilalt); (nav) nav cu dou puni double-deck screen (cstr) ciur cu dou site; (ind chim) sit dubl double-deck vibrating screen ciur oscilant cu dou site double detent (OM) clichet dublu double diameter piston (OM, hidr) piston diferenial double-disk parallel gate valve (OM, hidr) robinet cu sertar planparalel double dog (OM) clichet de blocare, dublu double driver chuck (mas-un) antrenor cu dou cozi double-duo (roll-stand) (met) laminor dublu-duo double-duty cu funciune dubl double edger fierstru circular dublu

double-effect evaporator (alim, ind chim) evaporator cu efect dublu, evaporator cu dou corpuri double elbow (pipe) (OM, hidr) cot dublu (de eav / conduct) double-end control comand reversibil double-ended bolt (OM) prezon double-ended calliper (mas-un, auto) dispozitiv de centrare a roilor double-ended dog (mas-un) antrenor cu dou cozi double-ended mill (mas-un) frez-deget cu dou capete double-ended spanner / wrench cheie fixa dubl double fillet weld (OM) sudur n T double-flanged (OM) cu dou flane double-flanged butt joint (OM) mbinare cap-la-cap cu dubl rsfrngere double-flanged butt weld (OM) sudare a bordurii / a flanei double-flash evaporation evaporare dubl / n dou trepte double-floor kiln cuptor de uscare / usctor cu dou grtare double force mould matri cu dou poansoane double groove weld sudur cu pregtirea rosturilor pe ambele fee double halfroundfile pil oval double-handled (cross cut) saw joagr (bechie) double hardening (met) clire dubl double head box-end wrench cheie inelar dubl double-head wrench cheie dubl, pentru uruburi double helical gear (OM) roat dinat cu dini n V double helical mixer (alim, ind chim) amestector cu elice dubl double helical tooth (OM) dinte n V double-holed capstan head (OM) cap gurit n cruce double horizontal milling machine (mas-un) main de frezat orizontal cu doi arbori principali double-humped curve (mat) curb n a / cu dou cocoae double indexing centres (mas-un) cap divizor dublu / cu dou axe double-inlet fan ventilator cu dou intrri ale aerului aspirat double I-T welded joint (OM) custur (sudat) cu completare la rdcin double-jawed (OM) cu doi saboi; (mas-un) cu dou flci double jet carburettor carburator cu dou jicloare double-lap joint (OM, met) mbinare prin dubl suprapunere double lathe (mas-un) strung dublu, strung cu doi arbori principali double-layer belt (OM) curea dubl double-layer film film cu strat dublu double-lazer nickel coating nichel duplex (la acoperiri) double-lever shears (mas-un) foarfece dublu cu prghie / cu prghie dubl double-motion paddle mixer amestector cu agitator planetar double pack furnace (met) cuptor cu camer dubl de nclzit tabla double-pass dryer usctor cu dou treceri ale gazului de nclzire double-pipe condenser condensator de tipul ''eav n eav'' double-pipe head exchanger schimbator de caldura de tipul ''eav n eav'' double-piston engine motor cu dou pistoane double pointed ascuit la ambele capete double press pres dubl double puddle frunace (met) cuptor pentru pudlare dubl double pump pomp cu doi cilindri double-purpose cu destinatie dubl double quenching (met) clire dubl

double ram press (mas-un) pres cu piston dublu double ram vertical broaching machine (mas-un) main vertical de broat exterior, cu dou crucioare double range (metr) (cu) scar dubl, (cu) dou domenii de msurare double-range instrument (metr) aparat cu dou game / scri de msurare double recessed wheel (mas-un) piatr de rectificat plan cu degajare pe ambele fee laterale double-reduction gear (OM) reductor n dou trepte double-refined iron (met) fier dublu rafinat double-refined steel (met) oel dublu rafinat double reversing mill (met) laminor duo reversibil double riveting (OM) nituire cu / pe dou rnduri double rivet(t) ed joint (OM) custur n dou rnduri de nituri double-roll crusher concasor / moar cu dou valuri double-rolling (met) laminare dubl double-rolling mill (met) laminor duo double-row ball-bearing (OM) rulment cu dou rnduri de bile double-row bearing (OM) rulment cu dou rnduri de corpuri de rostogolire double-row cross riveting nituire alternat, dubl / cu dou rnduri de nituri n zigzag double-row riveting (OM) nituire cu dou rnduri de nituri double screw pump (OM) pomp cu melci double-shaft pugmill amestector biax double shaping machine (mas-un) eping cu dou snii principale double-sharpened drill (mas-un) burghiu cu ascuire dubl double-shielded bearing (OM) rulment cu aibe de protecie double shift munc n dou schimburi, schimb dublu (cu numr dublu de muncitori) double-shoe brake (OM) frn cu doi saboi double-shoulder screw (OM) urub cu tij n trepte double-sided cu dou fee, bilateral double-sided press pres cu cadru dublu / compus din doi montani double skin (met) suprapunere de oxizi (la laminare double spot welding sudare n puncte duble double-stage cu dou etaje, cu dou trepte double standard cu doi montani, cu dou coloane double-stand rolling-mill (met) laminor cu caj dubl de lucru double-strand chain (OM) lant dublu double-strand roller chain (OM) lan cu dou rnduri de zale double-strap butt joint (OM) mbinare cap-la-cap cu rsfrngere bilateral double-strap joint (OM) mbinare cu dou eclise double strip band bimetalic double-tapered muff (OM) cuplaj cu con dublu double-tapered / compression / Sellers coupling (OM) cuplaj cu con dublu, cuplaj Sellers double tee (T) joint (OM, met) sudur n (dublu) T double tee (T) iron fier / oel I, semifabricat I din oel double thread(ed) (OM) (filet) cu dou nceputuri double-thread screw (OM) urub cu dou nceputuri / cu filet dublu double-throwcrank-shaft (OM) arbore cotit cu cot dublu double-throw single-pole switch comutator cu came double thrust bearing (OM) rulment axial dublu / cu dublu efect double-T iron profit T (din fier / oel)

double toolholder (mas-un) port-cuit dublu / pentru dou cuite xdouble triangulated system of bracing (mec) construcie / grind cu zbrele format din triunghiuri double T(tee) joint (OM) mbinare n dublu T (sudur) double-tube heat exchanger (termo) schimbtor de cldur de tipul "eav n eav" double tunnel furnace (met) cuptor-tunel dublu double two-high finishing mill (met) laminor dublu-duo finisor double two-high mill (met) laminor dublu-duo double two-high stand mill (met) caj de laminor dubluduo double U-leather packing (OM) etanare cu dou manete de piele double universal propeller shaft (OM) arbore cardanic cu dou articulaii double-V engine motor cu cilindri n dublu V double-walled cu perei dubli double welded joint mbinare prin sudare pe ambele fee double wheel (OM) roat dinat (cu coroan) dubl double-wire bifilar doubling (plast) dublare, placare; (met) cutare, pliere, ndoire; (nav) ntritur, dublaj de lemn; (TH) dedublare doubling test ncercare prin ndoire la 180 de grade doubtful operation funcionare incert / ndoielnic dough (alim) coc, aluat; (plast) adeziv de cauciuc, past dough fermentation (alim) dospire dough-kneading machine / trough (alim) frmntator de aluat dough machine (alim) main de mprit aluatul dough machine portioning (alim) mprirea / porionarea aluatului cu main specializat doughnut shape form toroidal dough-raising (alim) cretere a aluatului dough roller / -rolling machine (alim) main de ntins / de rulat aluat doughy de consistena unui aluat pstos / cleios dovetail (cstr, mas, OM) pies n form de coad de rndunic; (l, TH) a mbina n coad de rndunic dovetailed (OM) cu canal n coad de rndunic dovetailed joint (OM) mbinare cu cep, n coad de rndunic dovetail forming tool (mas-un) cuit cu tija n form de coad de rndunic pentru fixarea n port-cuit dovetailing / dovetail joint (OM, mas-un) mbinare n coad de rndunic dovetail milling cutter (mas-un) frez pentru prelucrarea canalelor n form de coad de rndunic dovetail plane prghie arcuit dowel (cf) scoab de traverse; (cstr) diblu, pan de fixare; (OM) pivot, tift, cep dowel bolt (OM) bulon de centrare dowelled joint (OM) mbinare cu tifturi, mbinare cu uruburi prizoniere dowelling jig unealt pentru montat i extras pene dowel pin (cf) scoab de traverse; (cstr, OM) pan de fixare, diblu, prezon, tift de fixare / de ajustare / de centrare, cep, urub de fundaie / de fixare dowel screw (OM) urub de lemn cu ambele capete filetate, prezon down jos; orice echipament ce nu funcioneaz / nu lucreaz down comer (met) conduct pentru evacuarea gazului (la furnal) downcutting and upcutting (mas-un) tiere att la cursa de coborre, ct i la cea ascendent

down cutting tool (mas-un) cuit de mortezat suprafeele verticale down draft / draught (met, termo) tiraj pe / de jos, tiraj invers(at) downdraft boiler (termo) cazan cu tuburi curbate / n care gazele de ardere se ntorc n jos downdraft carburettor carburator inversat / n care aerul trece prin difuzor vertical descendent downdraft furnace (termo) focar cu ardere / cu flacr invers, focar cu tiraj inversat dow-draft / -draught sintering (met, termo) aglomerare / sinterizare cu aspirare de aer / de gaze downdraft-type furnace (termo, met) cuptor cu flacr descendent downender (met, plast) dispozitiv de ntoarcere a rulourilor down feed (mas-un) avans vertical la coborrea sculei, avans vertical n jos / descendent downflow (mas, hidr) conduct deversoare downflow evaporator vaporizator cu pelicul descendent down(flow) pipe (OM, hidr) eav de preaplin downgate (met) canal / plnie / reea de turnare downgrade pant downgraded (produs, organ de main) la care s-a cobort cu o clas de rugozitate, toleran, precizie, calitate, etc. downgrading scderea cu o clas de rugozitate / precizie, etc. downhand position (OM) n poziie de jos downhand position / welding (OM) sudare orizontal downhand welding sudare normal (cu electrodul deasupra custurii) down-heart furnace cuptor cu ardere n partea inferioar downhill teem (met, plast) a turna pe sus / direct download (c) transfer de programe / date de la un computer mai mare la un PC downpull force for de coborre downright (met) canal vertical de turnare, picior de plnie downslide motion alunecare descendent downspout (met, hidr) scurgere, descrcare, deversare downspout conductor eav de preaplin, deversor downstroke (auto, mec) curs descendent downtake colector down(-)time (autom) timp de ntrerupere, pauz; (ec) gol de producie, oprire, cdere, staionare neproductiv; (fiz) timp de inactivitate; oprire, ntrerupere; (TH) timp de oprire / de ntrerupere a funcionrii / de imobilizare / mort downward n jos, descendent, descresctor downward motion / movement micare descendent downwarping sgeat de ncovoiere, submergen, scufundare dozer (auto, cstr) buldozer, autoncrctor cu cup (montat pe un tractor) dozzle adaos, nnditur; (met) maselot dozzle metal (met) gtul maselotei (de la lingou) draff (alim) borhot draff-press (alim) teasc pentru borhot draft (ec) cambie, tratat, ordin de plat; (mat) conicitate; (TH) proiect, plan, schi, desen, crochiu, concept, ciorn, redactare; (met) reducere (la laminare), tragere; (termo) canal de fum al cazanului, tiraj al cazanului, suflare; a elabora, a concepe, a redacta, a schia, a proiecta draftchange gear roat de schimb a laminajului draft chimney (met, termo) co de tiraj draft constant (met) constant de laminare / de tragere draft differential (hidr) diferena de presiune static ntre dou puncte ale unui sistem draft fan (met) exhaustor, ventilator de tiraj

draft gauge (metr) dispozitiv de msurat diferena de presiune static / tirajul draft hole (met) rsufltoare, orificiu de ventilare drafting (ec) elaborare de rapoarte; (TH) desen tehnic drafting convention convenie, regul (n desenul tehnic) drafting paper hrtie milimetric draft loss (hidr, met) pierdere de presiune static din cauza rezistenei la curgere (n cazane sau cuptoare) draft of drawings desen, proiect, plan, schi draft of schip (nav) pescaj draft preventer (auto) garnitur de etanare a ferestrei draftsman (met) modelator; (TH) desenator tehnic, proiectant draft stage etaj de presiune (la turbine cu abur) drafttube (auto) eav / conduct de admisie; (OM) eav de aspiraie drag (hidr) lucrare de dragare, a cura fundul unei ape, a draga; (mas, OM) drag, ntindere, frn, rezisten la naintare, sabot de frn; (mas-un) faet de racordare; (met) form inferioar de turnare; (nav) rezisten a crmei, ancor de mare, nclinare a chilei, a trage, a tr, a grpa drag acceleration ncetinire, acceleraie negativ drag along a antrena drag anchor (nav) ancor-santinel drag belt (OM) band de transport cu raclete drag (box) (met) partea inferioar a formei drag brake (OM) frn de ncetinire drag bridle (met) dispozitiv de ntindere a benzii drag bucket cup de excavator, excavator cu cup ntoars drag chain lan de remorcare / de traciune drag(chain) conveyer transport(or) cu lan drag classifier (ind chim) clasor cu raclete drag coefficient coeficient / modul de rezisten / de tragere, coeficient ce indic rezistena ntmpinat de un corp care se mic ntr-un fluid dragcowling sorb, crepin dragee drajeu drag effect e rezisten efect de atracie / de tragere drag force for de antrenare / de tractare / de tragere drag form rezisten aerodinamic dragging micare n urma unei decuplri incomplete a ambreiajului dragging device (met) dispozitiv de tragere (a bramei la turnarea continu) draghalf of mould (met) jumtatea inferioar a formei (la turnare, matriare) dragline excavator cu cablu de traciune, draglin drag-in soluie aderent dragline bucket cup de draglin dragline excavator (cstr, drum) draglin; (mas) excavator cu cablu purttor i cup (cutie) drag lines brazde / urme pe suprafaa tieturii, rizuri (la tierea metalelor) draglink bar de comand a direciei drag loading for de antrenare drag of a cra, a remorca drag of flame cut, lag rmnere n urm (la tierea oxiacetilenic) drag-out soluie antrenat drag-over rolling mill (met) laminor duo ireversibil drag roll (met) cilindru liber / de presiune (la laminare) drag rope (nav) cablu de remorcare; (TH) cablu de traciune drag screen ciur / sit cu raclete drag shoe (OM) sabot de frn, tachet opritor dragshovel (cstr) excavator cu cup ntoars drag soldering lipire prin tragere

drag the anchor (nav) a derapa pe ancor drag-type tachometer tahometru de inducie / cu cureni Foucault drain (el) priz (de curent); (termo) purjare, a drena, a purja; (s)curgere, golire, descrcare drainage (TH) drenaj, canalizare drainage hose furtun de golire drainage pan (termo, T) eav pentru lichid de rcire drainage pipeline conduct pentru drenaj drainage pump pomp de evacuare drain arrangement instalaie de santin (la nave) drain box (met) cutie de turnare drain cock (OM, hidr) robinet de golire / de descrcare / de evacuare / de drenaj drain connection conduct de scurgere drain cup instalaie / bazin de decantare, decantor drainer rezervor de decantare / de drenare drain hole gaur sau orificiu de golire / de evacuare / de scurgere draining drenaj, secare, desecare, canal de scurgere / colector, golire draining chest rezervor / cuv de decantare draining off desecare, asanare, drenare draining out evacuare, ndeprtare draining pipe tub de drenaj / de scurgere draining plant instalaie de drenare drainline conduct de recuperarea pierderilor (dintr-un rezervor) drain nipple (OM, hidr) tu de scurgere drain off a drena drain (off) the cooling a goli apa de rcire drain off the slag (met) a ndeprta / a evacua zgura drain the oil a goli uleiul drain outlet racord de golire drain pipe (cstr) canal, rigol, tub / conduct de drenaj; (mas) eav de evacuare; (TH) eav de scurgere / de drenare drain plug (auto) buon / dop de golire; (OM) dop al orificiului de scurgere / de golire / de descrcare; (met) dop de astupare drain sleeve (OM, hidr) tu de scurgere drain table (alim, ind chim) mas de zvntare / de uscare (i parial) drain tap (OM, hidr) robinet de golire / de evacuare drain trough band sudat pe caroserie pentru drenarea apei de ploaie drain valve (OM, hidr) robinet de golire / de evacuare; (termo) ventil de drenaj / de purjare drape forming formare pe matri pozitiv draping machine main de ambalat n folie draught (TH) schi, proiect; (met, termo) titaj draught bar bar de traciune draught cup board hot / ni de tiraj draught gauge (nav) indicator de pescaj draught marks (nav) scar de pescaj draught of ship pescaj draught register registru de tiraj (la co de fum) draw (hidr) a antrena (de / n curent); (met) microretasur (de turnare), a recoace, a trata prin revenire, a reveni, a supune unui tratament de revenire a decli, a trefila, a trage srma; (TH) a desena, a schia, a redacta un concept drawability capacitatea unui material (i metalic) de a fi tras, ductilitate drawback (ec) deficien, neajuns, prim / bonificaie de export; (met) revenire draw-back motion micare de tragere napoi / de retragere draw bar tij, bar, bar de traciune

draw bead band (de margine) pentru control (la laminare), o band riglat folosit la controlul curgerii materialului la extrudare sau ambutisare adnc draw bench banc de trefilare, banc de tras draw box (met) tren de laminare draw crack (mec, met) crptur cauzat de tensiune / de tragere / la traciune draw die (met) matri de trefilare drawdown (hidr) scdere a nivelului apei; (mas-un, met) micorarea seciunii transversale, alungire prin tragere drawer sertar, lad, cutie draw filing prelucrare fin cu pila draw-frame (met) laminor draw-frame sliver (met) band de laminor draw-gear aparat de traciune draw glass sticl tras draw head (met, mas-un) dispozitiv de susinere / fixare a filierei; dispozitiv cu role pentru formarea suprafeelor conice la tuburi sau a suprafeelor plane nclinate draw hole (met) orificiu al filierei de tragere / de trefilare draw hook crlig de remorcare / de traciune draw-hook pin bulonul cuplei (la ci ferate) draw-hook tractive effort for / efort de traciune la crlig draw in (TH) a trage nuntru, a absorbi, a scurge draw in attachment dispozitiv de detonare draw-in collet chuck mandrin cu buc elastic acionat prin tragere spre interior drawing desen; (met) ambutisare, tragere, trefilare, revenire, declire drawing back (met) revenire (termen popular) (i pentru reducerea duritii) drawing bench (wires) banc de trefilat (srm) drawing board planet de desen drawing box (met) tren de laminare, laminor (i finisor, pentru textile, folii) drawing chalk cret de desenat drawing compasses compas de desen drawing compounds (met, T) emulsii i amestecuri folosite la trefilare / la tragere drawing device dispozitiv de trefilare drawing die (mas-un) filier / matri de trefilare / de ambutisare drawing documentation documentaie continnd desenele unui proiect (desene de ansamblu i de execuie) drawing downd (met) reducerea seciunii (prin tragere) drawing effect efect al trefilrii / al ntinderii drawing field (met) cmp de tragere / laminare drawing frame settings (met) ecartamente ale trenului de laminare drawing furnace cuptor de revenire drawing grease (met, T) unsoare pentru tragere / extrudare drawing hank (met) numr al benzii de laminor drawing mark urm / defect de tragere (zgriere, ciupituri, urme de la matri drawing model crochiu, proiect, schi dup care se face desenul la scar drawing nozzle (met, mas-un) orificiu activ de tragere drawing off of steam prelevare / priz de aburi drawing off wine (alim) pritocire a vinului drawing-out device (met, mas-un) dispozitiv de evacuare (prin tragere) drawing over mandrel (met, mas-un) tragere pe mandrin / pe dorn drawing pen (TH) trgtor, peni de desen drawing pin piunez drawing point ac de trasat drawing press pres de tras / de ntins / de ambutisat

drawing pump pomp de aspiraie drawing ring inel de trefilare drawing speed (met) vitez de laminare drawing stress (met)efort / tensiune de tragere / de traciune / de ntindere drawing table mas de desen / de trasare drawing the dimensiones cotare drawing tool scul de tras drawing tongs clete de tras srm drawing tower echipament de tragere / de formare pentru obinerea fibrelor optice drawingwaste (met) retururi / deeuri de la laminor draw in steam a absorbi aburul draw key (OM) pan alunectoare drawn desenat, tras, tensionat, ambutisat drawn arc stud welding sudarea bolurilor cu arc electric amorsat prin ridicare drawn fibre (mec) fibr tensionat drawn glass sticl tras drawn head (met) cap de tragere drawn-in scale (met) arsur / under rezidual() (defect) drawn steel bar (met) bar tras din oel drawn pipe / tube eav tras draw off (hidr) a prelua apa din acumulare, a decanta; (masun) a extrage, a aspira, a evacua, a scoate draw off clinker (met) a evacua zgura draw-off cock robinet de scurgere / de descrcare / de priz draw-off pan / tray taler de evacuare draw off slag (met) a scoate zgura draw out a scoate (afar), a extrage, a evacua, a trage afar, a demonta, a ridica, a desena, a schia draw-out (endways) trefilare a metalului, ntindere draw piston (OM, hidr) piston de ridicare / de tragere draw-plate (met) filier de trefilat draw radius raza de curbur a muchiei cavitii matriei la ambutisare adnc draw ring inel de tras (evi) draw / tension spring (OM) arc / resort de traciune draw stroke slotter main de mortezat cu curs de achiere / de lucru ascendent draw-type broaching machine main de broat canale draw up (TH) a elabora, a proiecta draw with back pull / with back tension (met) trefilare n sens contrar draw works (mas-un) coard de gurit; (mas) mecanism de ridicat dray (TH) tlpi de sanie (i la maini-unelte), platform de ncrcare; (auto, alim) camion de bere, cru; (cstr) a excava, a draga dream up a inventa dredge (nav) drag plutitoare, a draga dredged material (nav) material de dragare / dragat dredge piping evrie de refulare a unei drgi aspirante dredge pump pomp de nmol / de noroi / de dragaj dredger drag, dragor, excavator dredger bucket cup de drag / de excavator dredger drum rulou-tambur dredger for clearing dry earth excavator de pmnt dredger pump pomp de dragare dredger shovel lingur / lopat a excavatorului dredging dragare dredging depth adncime de dragare dredging roll / tumbler rulou-tambur dress (TH) a rotunji, a ndrepta, a finisa, a prelucra, a mbrca, a decora, a aranja, a prepara, a netezi; (ind chim, met) a netezi, a biui, a finisa, a cura, a decapa; (cstr) a tia piatra, a prepara minereuri; (el) a aeza corect

conductoarele i elementele componente ntr-o schem; (mas-un) a prelucra, a lefui, a poliza, a ajusta, a rotunji, a rectifica (i un disc abraziv), a rabota, a mbogi, a ameliora, a ascui (scule), a reface conturul unei scule; (nav) a pavoaza un vas; (met) a ajusta, a netezi, a ndrepta, a fasona dress a bit (mas-un) a ascui un ti de burghiu (dar i alt scul achietoare) dressed coal crbune preparat dresser debavurator dressing (cstr) mbrcare (a unei cldiri); (mas-un) ndreptare, prelucrare, ascuire a sculei; (met) mbogire, preparare, concentrare (i a minereurilor), nnegrire a formelor de turnare; (TH) ndreptare dressing by flotation / screening / washing (met) mbogire / concentrare prin flotaie / cernere / splare dressing frame (met) caj de ecruisare dressing machine (mas-un) main de ndreptat dressing of steel ingots scoaterea lingourilor din lingotiere dressing tool (cstr) buciarda; (mas-un) cuit de strunjit plan dribble a picura dribbling scurgere, pierdere dried eggs (alim) praf de ou dried fruits (alim) fructe uscate dried milk (alim) lapte praf drier v. dryer drift (TH) deriv, abatere, deplasare, tendin, curgere; (el) abatere rezidual, deriv / curgere de electroni; (mas-un) mandrin, poanson / dorn / pres / matri de perforat, pil de lrgit guri, alezor; (metr) variaie a valorii msurate, deplasarea indicatorului; (nav, hidr) deriv de curent, curent la suprafa, viteza unui curent, plas mare de pescuit, a fi n deriv; (met) a perfora, a nfige, a guri, a lrgi drift angle (nav) unghi de deriv, deriv drift correction corecie a derivei / a indicaiei aparatului de msurat drift hole (mas-un) gaur / canal pentru pan folosit la scoaterea sculei din locaul arborelui / axului principal, a lrgi o gaur drift pin (OM) tift (i conic) de centrare / de aliniere a dou pri / piese asamblate drift rate variaia unei mrimi n unitatea de timp; viteza de variaie a unei mrimi drift test ncercare de lrgire a evilor drift time timp de punere n serviciu drill (TH) formare, instruire, calificare; (l) burghiu cu coad conic; (mas-un) burghiu (i spiral), main de gurit, perforator; (mas-un) a perfora, a guri drill adapter buc de reducie drill bit (cstr) floare de burghiu; (mas-un) burghiu lat, vrf al burghiului drill bow dispozitiv de gurit, cu arc drill carriage (mas-un) suport / bra al axului principal (la maini de gurit), ppu a axului principal drill chuck (mas-un) mandrin (pentru maini de gurit), cap port-burghiu drill chuck jaw (mas-un) menghin de prindere a capului burghiului drill chub ciocan perforator drill drift (mas-un) pies conic / nclinat pentru scoaterea cozii unei scule (burghiu, frez, etc.) drilled gurit, perforat drilled bore / hole gaur executat cu burghiul driller jig calibru interior, calibru-tampon driller (mas-un) main de gurit

dressing shop atelier de finisaj; curtorie

drill finish operaie final de gurire, gurire de finisare drill grinder / grinding machine main de ascuit burghie elicoidale drill gun main de gurit portabil drill hammer ciocan perforator drill hand guritor, dispozitiv (simplu) de gurire drill head cap (mas-un) port-burghiu drill holder (mas-un) mandrin special pentru burghie (la strunguri automate) drill hose furtun de alimentare a unui perforator drilling (cstr) foraj, forare; (mas-un) proces de gurire drilling bit (cstr) floare / vrf de burghiu drilling capacity diametru maxim al burghiului care poate fi folosit la o main de gurit drilling depth (mas-un) adncime de gurire drilling device (mas-un) dispozitiv de gurit drilling jib (mas-un) ablon de gurit drill(ing) jig (mas-un) dispozitiv de ghidare (folosit la gurire) drill(ing) lathe main orizontal de gurit, strung rapid folosit la gurire drilling load (mas-un) for de avans la gurire drilling machine (mas-un) main de gurit drilling machine spindle (mas-un) arbore port-burghiu drilling mill main de gurit drillings (mas-un) achii provenite de la gurire / achiere / strunjire drilling shaft (mas-un) arbore port-burghiu / principal al mainii de gurit drill-jig bush buc de gurit drill out (mas-un) a guri, a sfredeli, a burghia drill pad (mas-un) plac de apsare folosit pentru gurire la strung drill-pipe coupling racord special al mainilor de foraj drill point (mas-un) vrf al burghiului drill press main de gurit (cu moment constant la burghiu), bormain drill pressure (mas-un) presiune / efort de gurire drill rocker ax principal (la maini de gurit) drill rod (mas-un) bar port-cuit drill sets (mas-un) set de burghie drill shank (mas-un) coad a burghiului drill sleeve / socket (mas-un) buc de ghidare (a cozii sculei), mandrin pentru main de gurit drill speender (mas-un) dispozitiv de gurire rapid, cap de gurit cu mecanism pentru mrirea vitezei de rotaie a burghiului drill spindle carriage (mas-un) sanie a mainii de gurit drill stack (mas-un) mandrin (care ine burghiul) drill steel (met) oel pentru burghie drill-steel shank (mas-un) coad a burghiului drill stem (mas-un) corp al cuitului drillstock mandrin a mainii de gurit drill tang (mas-un) trunchi / antrenor al burghiului drill test (met, metr) prob de gurire drill thrust (mas-un) presiune / avans al burghiului, fora pe direcia axial a burghiului / frezei drill with the first bit a guri preliminar drinking water ap potabil drinking water supply alimentare cu ap potabil drip pictur; (met) infiltraie, transfer de metal prin picturi; (termo) exsudat; (chim) a picura drip cock robinet de picurare drip condenser condensator cu ap pulverizat drip cooler (ind chim) rcitor cu ap pulverizat / cu ploaie de ap drip cup colector de picturi de ulei

drip / drop-feed (T) alimentare prin picturi / prin picurare drip / drop-feed lubrication (T) ungere cu picturi de lubrifiant drip / drop(-feed) oiler / lubricator (T) gresor cu picurare drip / dropinjector injector cu picurare drip / drop lubrication (T) ungere prin picurare drip moulding jgheab al acoperiului, corni de ploaie drip nozzle ajutaj de picturi drip off a se scurge n picturi, a picura drip pan (auto) recuperator de ulei; (chim) percolator; (mas) tav pentru captarea picturilor; (mas-un) tav pentru colectarea lichidului de ungere i rcire dripping edge muchie de picurat dripping moisture ap de condensare drippings (met) stropituri, tnituri (n producerea aluminiului), stropi de metal (i la sudur) drip point punct de exsudare, temperatur de ncepere a fierberii drip-proof adpostit, acoperit / protejat contra picturilor sau jeturilor de ap driptank rezervor pentru colectarea uleiului sau a lichidului de rcire drip tray tav pentru capturarea picturilor drive (TH) propulsie, acionare, mers, (mecanism de) antrenare, regim; (autom) comand, antrenare; (el) circuit electronic care comand un alt circuit de putere mai mare; (OM) acionare, transmisie, a aciona, a pune n micare; (auto) a conduce, a transmite (putere, for, moment); (c) dispozitiv de manipulare a discului / dischetei drive ability motricitate, posibilitate de utilizare a cuplului maxim al motorului n condiii normale de aderen a pneurilor, manevrabilitate, capacitate a unui vehicul de a urma exact traiectoria impus drive away a demara drive assembly mecanism de rulare drive belt (OM) curea de transmisie drive bevel wheel of differential (OM) coroan conic de diferenial drive by compressed air acionare pneumatic drive chain (OM) lan de transmisie / de acionare drive current (el) curent de comand drivedisk disc conductor / motor (fixat pe arborele de intrare al unui ambreiaj) drive fit (mas-un, OM) ajustaj forat; (TH) ajustaj blocat drive free-wheel (OM) roat liber drive gear (OM) roat dinat conductoare / a mecanismului de acionare drive in a nail a bate un cui drive line transmisie (la autovehicule) drive link organ mecanic de transmitere a micrii drive mechanism mecanism motor / de antrenare driven acionat, antrenat driven disk disc condus / receptor (fixat pe arborele de ieire al unui ambreiaj) drivengear / geared wheel (OM) roat dinat antrenat / condus driven head cap ornat / btut (la nituri) driven-in pin (OM) tift montat / introdus n gaur driven pinion (OM) pinion / roat antrenat() driven pulley (OM) roat de curea condus / antrenat driven rivet (OM) nit cu cap ciocnit driven shaft (auto) arbore secundar; (OM) arbore condus / antrenat / acionat driven sprocket (wheel) (OM) roat de lan condus driven wheel (OM) roat condus drive out (auto) a pleca, a iei cu maina; (TH) a scoate, a extrage

drive pinion (OM) pinion de antrenare / de atac drive puller (cstr, TH) tambur de acionare (a unui transportor cu band); (OM) roat de curea conductoare drive pulley force for mecanic (a unui tractor) pentru antrenarea unei maini agricole drive / control pulse impuls de comand / de excitaie driver (auto) conductor auto, ofer; (OM) roat dinat cu un numr mic de dini, pinion, element de acionare, roat motrice, flan de antrenare; (mas-un) platou de antrenare; (nav) rand; (TH) conductor, ef de punct, mecanic, mainist, pies de antrenare, antrenor, motor, unealt de mn pentru asamblare sau demontare drive range plaj / domeniu de modulaie drive roll (OM, termo) roat motrice (a unui cilindru compresor) drive shaft (auto, OM) arbore cardanic / articulat / de transmisie; arbore motor, osie motoare drive shoe sabot / papuc condus / acionat drive / driving signal semnal de comand / excitator / activant drive through a perfora, a nfige, a conduce prin... drive tube tij tubular drive up a porni drive voltage tensiune a unui semnal de comand drive wheel (OM) roat motoare / conductoare / de acionare drive winch troliu acionat mecanic driving (cstr, hidr) baterea unui pilot; (mas, TH) acionare, comand, motor, conductor (i despre un element cinematic), conducere, avansare, naintare, transmisie, punere n micare, de acionare, motor driving aids mijloace de conducere, aparate / accesorii care permit optimizarea conducerii automobilului driving anchor (nav) ancor plutitoare / de furtun driving axle (cf) osie motoare; (OM) ax motor / conductor driving band (TH) band alimentatoare / rulant driving belt (cstr) curea de acionare; (OM) curea de antrenare / de transmisie driving blade (mas-un) cuit, scul cu partea tietoare prismatic driving bogie boghiu motor, buster (la calea ferat) driving bull gear pinion (OM, mas-un) pinion al mecanismului de acionare a culisei (la eping) driving chain (OM) lant de avansare / de transmisie / de acionare driving circuit circuit de comand / de acionare driving crank manivel motoare driving disk disc conductor / de antrenare driving fit ajustaj forat / strans driving force for motoare / motrice / de antrenare driving gear / gearing mecanism de antrenare / de acionare driving-gear (wheel) (OM) roat dinat conductoare driving jet jet propulsiv driving licence / license permis de conducere driving link belt (OM) curea de transmisie articulat driving magnet electromagnet driving mechanism (mec) mecanism motor / de antrenare / de acionare; (nav) propulsor driving member organ motor / conductor driving mirror (auto) oglind retrovizoare driving moment (OM) moment de rotaie, moment pe elementul de antrenare al unei transmisii (sau a mecanismului de acionare) driving motor motor de acionare driving part element al mecanismului de acionare, element conductor

driving pawl (OM) clichet ce antreneaz o roat dinat, prin apsri periodice driving pin (OM) bulon de legtur, bol / cui / tift de antrenare driving pinion (OM) roat dinat conductoare driving piston piston-motor driving plate platou, flan de antrenare, disc conductor driving plate pin bra de antrenare a platoului driving power (autom, el) putere de acionare / de antrenare / de excitaie, putere consemnat n circuitul operativ; (mec) for motrice, putere de acionare driving pulley (OM) roat de curea conductoare / motoare, volant-disc driving rate (met) vitez de trecere (la furnal) driving rod (OM) biel motoare driving roller (mas) scripete mobil driving shaft (OM) arbore conductor / motor / de acionare / de comand / de antrenare / de transmisie driving sheave (OM) roat de antrenare, aib de antrenare driving signal semnal (care activeaz un punct) de comand / de excitaie / de acionare driving spring (OM) arc motor / de acionare driving-sprocket (wheel) (OM) roat de lan conductoare, roat care acioneaz enila driving stud (OM) bol de antrenare driving system sistem de acionare / de antrenare driving tape (OM) band / curelu de antrenare driving torque (el, mas) cuplu activ / motor, cuplu motor; (metr) cuplu activ (al aparatului de msurat) driving weight of a piledriver greutatea berbecului driving wheel (OM) roat motoare / conductoare / de acionare drogue (nav) ancor plutitoare / de furtun / de deriv droop abatere proporional / rezidual permanent (a unui regulator), a face sgeat / fle drop (TH) cdere, pant, distan pe vertical, reducere, coborre, pierdere, pictur; (el, fiz) cdere / coborre (de potenial, a temperaturii); (hidr) nlime de cdere; (met) incluziune de nisip (defect), deeu, utaj, berbec (de forj); a picura drop-away tensiune de cdere / de acionare drop axle osie din fa, curbat drop bottle sticl cu dispozitiv de picurat drop bottom (met) fund al vetrei (la cubilou), clap de fund drop-counter contor de picturi drop down a rsturna drop / drip-feed lubrication (T) ungere cu picturi de lubrifiant drop / drip(-feed) oiler / lubricator (T) gresor cu picurare drop forge atelier de forjat n matri drop-forged matriat, forjat n matri drop-forge die (met) matri de forjat drop forging (met) matriare la cald, forjare n matri, pies forjat n matri drop forging press (met) pres pentru matriare la cald / forjare n matri drop frame (auto) ram curbat / cobort a asiului drop glass geam glisant, cobortor (la automobile) drop hammer (cstr) sonet drop-hammer ram (met) berbec (la forj) drop hanger (OM) lagr suspendat drop hanger bearing lagr montat pe un suport suspendat drop hardness test ncercare a duritii, prob de duritate (cu sclereoscop) drop height nlime de cdere drop-in (TH) a picura, a turna n picturi drop / drip injector injector cu picurare

drop-in pin (OM, mas-un) tift de oprire drop in pressure cdere / pierdere de presiune drop in temperature cdere / gradient de temperatur drop in tension / voltage (el) cdere de tensiune / de potenial drop in yield strength (mec, met) scdere / descretere a limitei de curgere drop keel derivor (construcii navale) droplet (fiz, T) pictur mic / fin drop / drip lubrication (T) ungere prin picurare dropmeter pipet (i gradat) drop of potential cdere de potenial / de tensiune drop of temperature / pressure (s)cdere de temperatur / de presiune, etc. drop / drip oiler (T) gresor cu picurare drop out (el) cdere a releului, trecere n repaus; (TH) a trece / a da rebut drop-out line linie de siguran / de evacuare drop out of step a iei din sincronism / din faz dropped axle (auto) osie curbat dropped frame (auto) ram curbat / cobort a asiului dropped nose vrf basculant dropper (el) cavaler, calre; (ind chim) instilator, pipet; (OM, T) ungtor / gresor cu picurare, picurtor (de lubrifiere) dropping (TH) scdere, nclinare, cdere, reducere, coborre dropping bottle picurtor dropping cock robinet de picurare dropping flank (hidr) diagram de scurgere; (mas-un) curb / cam de ghidare dropping funnel plnie de picurare dropping glass pipet, picurtor dropping height nlime de lansare dropping leading edge vrf basculant dropping out a scurge, a strecura dropping point (T, metr) punct / temperatur de picurare dropping point test (T, metr) determinare a punctului de picurare (la unsori) dropping vessel picurtor dropping worm melc cu cdere, urub fr sfrit drop pipette pipet de picurare drop-plate-type moulding machine (met) main de format prin presare drop-point (mas-un) ac de trasat, nsemntor drop press pres pentru matriare (i cu element n cdere liber) drop pressure (OM hidr) cdere de presiune drop shape (streamline) form n pictur, form aerodinamic drop shipment (ec) expediere direct de la uzin la detailist drop shipper (ec) intermediar angrosist drop shop (met) forj drop shutter (TH) trap, clap de semnalizare drop-side body (auto) caroserie cu pri laterale rabatabile drop stamper (met) ciocan de forjat, cu cdere liber drop stamping (met) ebo, pastil, pies brut-forjat, matriare (grosolan) la cald drop test (mec, metr, plast) ncercare la oc prin cdere / de rezisten la oc drop tester dispozitv de testare la oc drop-type sprag (auto) reazem de pant drop-valve engine main cu abur, cu distribuie prin supape drop-weight test ncercare la oc prin cdere drop window fereastr-ghilotin dropwise n form de pictur

dropwise addition (alim, ind chim) adugare pictur cu pictur dropwise condensation condensare n picturi dross (chim) a ndeprta barbotina; (met) spum, zgur dross coal slac (corpuri straine eliminate la topirea unui metal) drossed surface (met) suprafa ars (i la tierea termic a metalelor) dross filter (met) filtru de zgur (la cuptoare, la turnare) dross fines (met) mruni obinut prin ciuruirea zgurii (la producerea aluminiului) dross hole (met) orificiu de zgur (la cuptoare) drossing (met) ndeprtarea zgurii dross kettle (met) cldare pentru zgur dross metallics (met) particule metalice n zgur (la producerea aluminiului) dross of coal / coke (met) crbune praf / sfrmat dross of liquation (met) zgur din lipitura de cuptor dross operation (met) prelucrare a zgurii dross run (met) prelucrare a scoriei / zgurii (la neferoase) drossy (met) impur, care conine zgur drown a inunda, a (se) neca drug medicament druggistrubber sundries obiecte sanitare igienice drum (TH) tambur, tob, rotor; (auto) butoi, canistr, bidon, butoia; (OM) tambur, cilindru, val, tob; (nav) cilindru de semnalizare drum brake (OM) frn cu tambur drum baffle deflector (ntr-un tambur / rotor / cazan) drum cell filter filtru celular cu tambur drum cleaning (met) curare n tob drum cooler (OM) tambur de rcire drumfeeder alimentator cu tambur drum filter filtru cilindric / rotativ drumhead (nav) plrie de cabestan, tambur de vinci drum heater (alim) pasteurizator cu tob rotativ drum hoist mecanism de ridicat drum ladle (met) oal-tambur de turnare drummill moar-tambur drum miller / milling machine main de frezat circular cu tambur drum pulley (OM) roat de curea tip tambur (construcie uoar, goal la interior) drum pump pomp rotativ drum read-out meter aparat de citit / de msurat cu tambur indicator drum recorder aparat de nregistrare cu tambur drum sander / sanding machine main de lefuit cu cilindri drum screen (ind chim) sit cu tambur / rotativ; (cstr) ciur rotativ drum-shaped (OM) n form de butoi / de tambur drum shedder excavator cu roat port-cupe drum sieve sit / ciur cu tambur drum sifter sit cilindric drum-type furnace (met) cuptor tubular rotativ drum-type miling machine main de frezat circular cu tambur drum-type retort furnace (met) cuptor cu retorte turnante drum washer (alim, ind chim) splator cilindric, tambur de splare drum wheel tambur pentru cablu drum winch troliu cu tambur dry (TH) uscat; (el) fr curent, a usca dry-air blast insuflare de aer uscat dry-air cure vulcanizare cu aer cald dry-air pump pomp cu aer uscat

dry analysis analiz pe cale uscat dry assay prob uscat; determinare fr folosirea lichidelor de dizolvare sau separare, a coninutului unui element dintr-un aliaj / material dry basis raportat la greutatea n stare uscat dry binder liant uscat dry blasting cleaning (met) sablare uscat /pentru curare) dry (breaking) strength (plast) rezisten la rupere uscat drybulb (thermometer) termometru (cu rezervor) uscat dry bulk density densitate natural / n vrac i fr umiditate dry cargo ncrctur nerefrigerent (ce nu necesit rcire n timpul transportului) dry-cargo ship (nav) cargou de mrfuri uscate dry cleaner scruber pentru epurare uscat dry cleaning (ind chim) curare chimic dry compression (termo) compresie uscat / n regim de supranclzire, funcionare a compresorului n regim uscat dry contact contact fals / greit dry cooling (met) stingere uscat (a cocsului) dry cooling coil baterie uscat, rcitor de aer la care temperatura de suprafa este deasupra punctului de rou dry corrosion coroziune n aer uscat (cu temperatua peste punctul de rou) dry crankcase carter uscat / cu ungere forat dry crushing sfrmare / mcinare uscat dry cylinder liner cma de cilindru, uscat dry disk joint (OM, T) articulaie fr ungere dry distillation distilare uscat dry dock doc uscat, bazin de rad, cal uscat, a (se) andoca dry-dock andlocks (nav) ecluz de doc uscat dry drawning trefilare uscat dry dust separator desprfuitor uscat dry elongation alungire n stare uscat dry alutriation clasare / separare n curent de aer dry binder liant uscat dry burning coal (met) huil srac dry cooling (met) stingere uscat (a cocsului) dry cyaniding (met) cianurare uscat dry enamelling emailare la cald dryer, drier sicativ, main de uscat dry drawing tragere / trefilare uscat dryer drum tob de uscare dryer / drying furnace cuptor de uscat dry filter filtru uscat dry friction (T) frecare uscat dry gas gaz fr vapori / uscat dry (gas) cleaning (met, TH) epurare / curate uscat (a gazelor de furnal) dry gas filter filtru pentru gaz fr vapori / uscat dry grind rectificare uscat (fr lichide de rcire) dry grinding macinare uscata dry heat cure vulcanizare cu aer cald dryhouse usctorie dry ice zpad / ghea carbonic dry ice bunker compartiment cu ghea carbonic (al unui vehicul frigorific) drying uscare, deshidratare drying agent agent sicativ / de uscare drying bottle turn de uscare drying by reagents uscare pe cale chimic, cu reactivi drying cabinet etuv drying capacity capacitate de uscare drying chamber etuv, camer de uscare drying channel canal de uscare drying closet dulap de uscare drying crevices crpturi (fisuri) de uscare

drying curve curb de uscare drying cylinder cilindru usctor drying drum tambur de uscare drying filter scruber uscat drying furnace (met, alim) cuptor de uscare drying house (alim, met) camer de uscare, etuv drying hurdle (alim, met) usctor cu rafturi drying installation /alim, ind chim) instalaie de uscat drying kiln cuptor de uscat drying machine main de uscat drying medium agent usctor / sicativ drying oven (alim, ind chim) cuptor de uscare (pentru eliminarea umezelii) drying place pod, loc de uscare drying plant instalaie de uscat; (termo) usctorie drying press / rolls main / pres de stors drying room camer de uscat / de uscare drying schedule diagram de uscare drying shelf raft de uscare drying shrinkage contracie la uscare drying stove (met) cuptor de uscat / de uscare drying substance substan de uscare / care usuc drying tower turn de uscare drying tunnel tunel de uscare drying up asanare drying zone zon de uscare drykiln etuv, cuptor de uscat dry lapping rodare pe cale uscat dry method granulation granulare cu aer dry mix amestec uscat dry natural gas gaze naturale uscate, gaze de sond, srace dryness ariditate, uscciune dryness ratio grad de deshidratare / de uscciune, raport de uscare dry out a (se) usca dry permeability permeabilitate n stare uscat dry piston compressor compresor cu piston uscat / fr ulei n cilindru i cu piston avnd segmente speciale, cu frecare mic drypoint punct final de fierbere dry powder extinguisher stingtor cu praf dry puddling (met) pudlare n stare pstoas dry quenching (met) stingere uscat (a cocsului) dry residue reziduu / deeu uscat dry run (el) ncercare de mers n gol; (mec, T) funcionare fr lubrifiant dry sand nisip uscat dry-sand mould (met) form de turnare uscat dry separation separare uscat dry slag (met) zgur vscoas dry sludge nmol deshidratat dry steam (termo) abur uscat / supranclzit dry strenght rezisten n stare uscat dry substance substan uscat dry sump baie / carter de ulei, uscat() dry sump lubrication ungere sub presiune cu carter dry test ncercare n condiii uscate / fr ungere dry tons necesar de frig pentru compensarea aportului de cldur dry weight greutate proprie / fr ncrctur / fr combustibil dual dual, dublu dual control dubl comand, comand din dou poziii dual effect compressor compresor cu dubl aspiraie / cu aspirarea fluidului frigorific la dou presiuni diferite duality dualitate dual meter aparat de msurat cu scar dubl

dualpressure controller / switch (hidr) presostat combinat de nalt i joas presiune dual-purpose boiler (termo) cazan mixt (pentru nclzire central i ap cald menajer) dual shaker sit vibratoare jumelat / dubl dual temperature process procedeu cu dou temperaturi duckbill drill (mas-un) burghiu-lingur ducking cufundare n ap, imersiune duct (cstr) canalizare, eav; (el) conductor; (termo) aducie de aer; (TH) conduct, traversare, eav, tub duct-cleaning tool perie de curat evi ducted fan ventilator nchis ntr-o conduct ducted radiator rcitor cu ajutaj / prin destindere ductile ductil, elastc, flexibil, maleabil; (met) forjabil ductile (cast) iron (met) font cu grafit nodular (maleabil) (termen folosit mai ales n USA) ductile shaft arbore flexibil ductility ductilitate, maleabilitate, extensibilitate; (met) deformabilitate / maleabilitate la rece ductility at elevated temperature (met) ductilitate / plasticitate la cald / la temperaturi ridicate ductility limit limit de curgere ductility test determinare a ductilitii duct keel chil-cheson, chil-tunel (la nave) duct work reea / sistem de conducte dues cotizaii dug iron (met) fier moale dull (mas-un) obtuz, tocit, teit, neascuit; (el) ntunecat, mat, fr contrast; (mas-un) a toci, a tesi, a nltura vrful; (met) a mtui dull bit (mas-un) ti tocit de burghiu dull depozit depunere / acoperire mat dulled tocit; mat dull edge (OM, mas-un) teitur dull finish mtuire dull-finish sheet (met) tabl de oel, mat / neagr dulling mtuire dull red (met) rou nchis dull red heat (met) incandescen la rou nchis dull white alb mat dumb barge (nav) aland / slep nepropulsat() Dumet wire srm din Fe + 42%Ni, acoperit cu cupru pentru izolarea tuburilor electronice dummy (inf) adres fictiv; (TH) machet, fals, fictiv, artificial, provizoriu; catod de epurare (la acoperiri) dummy bar (met) bram fals, de nceput (la turnarea continu) dummy block plac groas pentru a minimaliza nclzirea prilor active ale sculei, la aextrudare dummy joint rost de dilatare dummy load sarcin fictiv / artificial; (el) impedan dummy pass (met) trecere n gol, calibru gol dummy pin ax fals, arbore fix dummy piston piston de echilibrare (la turbine cu abur) dummy plug (mas-un,OM) cpcel / plac de nchidere, dop, flan oarb dummy rivet (OM) nit pentru montaj / provizoriu dummy roll (met) cilindru liber / de transmisie (la laminor) dummy sheet (met, OM) plac / tabl de reazem / de sprijin / de suport dummy stage etaj inert / fr mijloace de propulsie (care simuleaz caracteristicile unui etaj propulsor) dummy strain-gauge marc tensometric inactiv dummy variable (mat) variabil de integrare (n integrala definit) dummy window fereastr oarb

dump (autom) disjuncie, ntrerupere de alimentare; (cstr, hidr) spaiu de descrcare; (TH) declanare de avarie (de urgen); (inf) transcriere a coninutului unei memorii interne pe un suport extern; (TH) depozit, a descrca, a rsturna, a bascula; (met) loc de descrcare, hald dump barge aland basculant / cu clapei de fund dump body cup basculant dump bucket (cstr) cup de autoncrctor; (met) schip dump car (auto) camion cu bar basculant, autodescrctor; (cf) vagonet basculant dump cinder car (met) vagon cu oal basculant pentru zgur dumped bale balot presat dumper (auto) autobasculant; (cf, cstr) vagonet basculant dumper friction clutch (met, OM) ambreiaj cu friciune la o main de haldat dumping drmare, rsturnare dumping mechanism dispozitiv de basculare / basculant dumping radius raz de descrcare a unui excavator / a unui transbordor dumping site (met) teren destinat unei halde dump out a goli, a rsturna, a vrsa, a rambleia dump test (met, plast) prob de refulare dump trailer remorc cu ben basculant dump-type lift truck vagon basculant de ridicat dump valve robinet / supap de fund / de golire rapid dunkle-dull red rou incandescent nchis duodecimal notation notaie duodecimal / n baza 12 duo mill (met) laminor duo duplex; (mas-un) dublu, cu dou axe principale duplex dublu (i stratificat) duplex cable cablu dublu duplex compressor compresor cu dublu efect duplexed system sistem cu dou module distincte (care pot fi i identice) i separate, unul funcionnd i cellalt fiind n ateptare duplex gear cutters (mas-un) ansamblu de freze pentru prelucrarea roilor dinate duplex horizontal miller (mas-un) main de frezat orizontal, cu dou axe principale duplex pump pomp duplex (cu membran sau diafragm) duplex(ing) process (TH) procedeu combinat; (met) procedeu de obinere a oelului n cuptor Bessemer urmat de turnarea n lingouri duplex region (met) faz de soluie solid duplex roller chain (OM) lan dublu, cu role duplex spot welder main de sudat prin puncte duble duplex spot welding sudare prin puncte duble duplex star connection conexiune stea-stea duplicate (mas) pies de schimb / amovibil, a copia ntocmai, a duplica, a dubla, a reproduce duplicate, pies de rezerv / de schimb duplicate sample prob-martor duplicate work producie de mas a pieselor interschimbabile, copiere (pe o main-unealt) duplicating (mas-un) copiere automat, care copiaz duplicating attachment dispozitiv de copiere (la mainiunelte) duplicating milling machine main de frezat prin copiere duplicating paper hrtie de multiplicat duplication dublare duplication check verificare a unei copii duplication punch perforator de copiere duplicator (mas-un) dispozitiv de copiere durability (TH) durabilitate, permanen, rezisten, constan, viabilitate, stabilitate; (mec, T) durabilitate, timp de folosire, rezisten de durat / la uzur

durable (TH) durabil, permanent, rezistent, constant, stabil; (mas) rezistent la uzur durables mrfuri de folosin ndelungat duralumin / duraluminium (met) duraluminiu duran duran sticl rezistent la variaiile brute de temperatur duration stare, durat (n timp), perioad (de timp) duration of blast (met) durat / perioad de (in)suflare duration of blow durat a ocului duration of exposure timp de expunere duration of heat (met) durat de elaborare a unei arje duration of holding time durat de angajare / de ocupare duration of load application durat a sarcinii / a solicitrii duration of (s)melting (met) durat / perioad de topire durometer aparat de ncercat duritatea, durometru Durville pouring (met) turnare linitit dust praf, a acoperi cu praf, a cura de praf dust allaying / alleviation eliminare a prafului dust apron dispozitiv de protecie contra prafului dust arrest ndeprtarea prafului dust arrester (met) pulvocaptor; (TH) obturator de praf dust bag / catcher (met) desprfuitor, sac / captator de praf dust boot (auto, mas-un, met) burduf de protecie mpotriva prafului dust-cart autocamion pentru colectat gunoiul menajer dust catcher (mas) desprfuitor; (TH) filtru / receptor de praf dust chamber (met) separator de praf; (TH) camer de desprfuire dust-coated electrode electrod cu nveli subire dust coke praf de cocs dust collecting bag sac colector de praf dust collecting room camer de praf dust collecting system sistem de desprfuire dust collection desprfuire dust collector colector de praf, desprfuitor; (TH) captator / colector de praf, filtru / receptor / aspirator de praf dust concentration concentraie de praf n aer dust content coninut de praf dust control eliminare a prafului dust core miez mulat / din pulbere de fier sinterizat dust counter (metr) analizor al particulelor de praf dust cover capac de protecie contra ptrunderii prafului, hus dust deposit depunere de praf dust disease silicoz duster aspirator de praf dust exhaust desprfuire dust extraction desprfuire / eliminare a prafului dustfall depunere / cdere de praf dust hood aprtoare de praf dustiness grad de prfuire dusting pudrare, formare a prafului; (met) pudrare (cu talc) dusting loss pierderi prin praf dusting machine main de pudrare dust-laden plin de praf dust layer strat / depunere de praf dustless neprfuit, lipsit de / fr praf dustless carbon black negru de fum granulat dustless screenings material ciuruit, fr praf dust loading cantitatea de praf dintr-un gaz (exprimat i n particule pe unitatea de volum) dust off a nltura praful dust particle particul de praf dust pipe garnitur de etanare; conduct de evacuare a prafului (la cicloane) dust pocket (met) desprfuitor, separator / sac de praf

dust precipitation precipitarea prafului dust precipitator filtru (de praf) dust-proof rezistent / etan la praf, protejat contra prafului dust(protecting) cap capac aprtor contra prafului dust removal desprfuire dust removing attachment / plant (met, mas-un) dispozitiv / instalaie de aspirare a prafului / de desprfuire dust sampler dispozitiv pentru luarea probelor de praf dustseal izolare contra prafului dust separation separare a prafului dust separator desprfuire dust-separator instalaie de desprfuire dust sludging (met) umezire a prafului de crbune dust suppression eliminare a prafului dust-tigh etan la praf dust trap obturator de praf dust trunk conducte de praf dust wettinng umezire a prafului de crbune dust wettinng plant umidificator de praf dusty prfuit, plin de praf, prfos, n / sub form de praf Dutch / shovel nose tool cuit lat (la maini-unelte) Dutch tongs ntinztor de srm dutiable price (ec) pre impozabil duties atribuii, ndatoriri duty regim, funcionare; (mec) solicitare, sarcin; (TH) schimb, debit, serviciu, sarcin, regim de lucru, ciclu de lucru, productivitate, putere util duty cycle raport ciclic; (inf) perioad / ciclu de lucru, joc; (mas) ciclu de funcionare / de serviciu duty cycle rating regim nominal de exploatare dutyfactor factor / coeficient de utilizare / de umplere duty-free neimpozabil (despre mrfuri), scutit de taxe vamale / fr vam / impozit, scutit de taxe / de vam duty programme program de serviciu dwell (chim) durat ct matria este nchis; (mas-un) oprire temporizat; (TH) temporizare, a rmne, a se opri; (OM) contur de cam pentru meninerea tachetului la nlime maxim dwell angle unghi de nchidere, unghi de rotaie a camerei unui distribuitor de prindere n timpul parcurgerii cruia contactul ruptorului este nchis dwelling locuin, cldire / cas de locuit dwellphase faz inactiv, perioad de ntrerupere, pe timp prestabilit, a unei aciuni n curs dwell time timp de ateptare / de oprire; ntr-un proces tehnologic, timp de meninere a unor parametri constani dwindling dispariie dye (chim) vopsea, colorant dyed gasoline benzin etilat dyeing colorare, coloratie dyeing formula reet de vopsire dyeinghouse vopsitorie, atelier de vopsitorie dye marker pitura / vopsea pentru colaci de salvare dye number indice de culoare dye penetrant lichid cu vscozitate redus pentru control nedistructiv dyestuff colorant, materie colorant, vopsea dying-downtime perioada tranzitorie final / de stingere, durat de amortizare dying out (fiz) descompunere, dezintegrare, amortizare; (mec) amortizare a oscilaiilor dying(-out) oscillation oscilaie amortizat dying out time durat de dispariie / de amortizare dying -out time (sound) timp / durat de amortizare / de revenire la zero / de decontaminare / de relaxare / de atenuare (sunet) dyke, dike dig epiu, baraj, obstacol, barier

dyna dina, unitate de for n sistemul CGS dynamic(al) (sistem) dinamic dynamic balance echilibru dinamic dynamic balancer dispozitiv pentru echilibrare dinamic dynamic balancing echilibrare dinamic dynamic ball-impact test method metoda de ncercare dinamic a betonului, cu bil dynamic ball-indentation hardness duritate Shore / scleroscopic dynamic ball-indentation test ncercare de duritate Shore / scleroscopic dynamic braking frnare dinamic / cu curent efectiv dynamic calibration calibrare dinamic (de exemplu, la debitmetre ce pot msura n timpul curgerii fluidului) dynamic capacitance electrometer electrometrucondensator / cu condensator oscilant / vibrant dynamic compression compresie dinamic dynamiccompressor turbocompresor dynamic cooling (fiz) rcire prin expansiune dynamic deflection ncovoiere sub aciunea unei forte dinamice dynamic design calcul dinamic dynamic electrode potential potenial dinamic al electrodului (la acoperiri) dynamic endurance test ncercare de rezisten la oboseal sub aciunea sarcinilor dinamice dynamic equilibrium echilibru dinamic dynamic error eroare dinamic / de reglaj dynamic hardness duritate dup Martel dynamic-hardness testing machine aparat pentru ncercarea duritii dynamic head presiune dinamic dynamic indentation test ncercare de duritate, cu aplicarea efortului dinamic dynamic limit of yield point limita de curgere convenional la sarcin dinamic dynamic load (OM, mec) sarcin dinamic dynamic loading solicitare dinamic dynamic measurement msurare n regim dinamic dynamic model model la care variabilele sunt funcii i de timp dynamic modulus modul dinamic dynamic modulus of elasticity (mec, plast) modul dinamic de elasticitate dynamic pressure (hidr, mec) presiune dinamic / cinetic, presiune la care sunt supuse corpurile dintr-un fluid aflat n micare relativ fa de acesta dynamic range gam dinamic, raportul ntre cea mai mic i cea mai mare valoare a unei mrimi msurabile cu un anumit aparat dynamic reaction (mec) reaciune dinamic dynamic responce comportare n regim tranzitoriu, caracteristic dinamic dynamics dinamic dynamics analyzer (DYANA) limbaj de simulare DIANA (bazat pe limbajul FORTRAN) dynamic shear modulus modul dinamic de forfecare dynamic stability stabilitate la sarcin dinamic dynamic storage / store (c) memorie dinamic / ce necesit remprosptarea informaiei dynamic strain recording equipment instalaie pentru nregistrarea deformaiilor de o sarcin dinamic dynamic strength rezisten la vibraii / la eforturi dinamice dynamic stress tensiune dinamic / la solicitare dinamic dynamic tensile test ncercare dinamic la traciune / la rupere dynamic test (metr) ncercare dinamic / la oc

dynamic vibration reducer (OM, mec) amortizor dinamic de vibraii / acordat / ce reduce vibraiile unui sistem primar prin transfer de energie ctre un sistem auxiliar dynamic viscosity (T) vscozitate dinamic dynamite dinamit dynamo dinam, generator de curent continuu dynamomagneto dinam-magnetou dynamometer dinamometru, aparat pentru determinat rezisten la traciune dynamometer test stand stand de ncercare a unei frne / cu dinamometru dynamometer-type wattmeter wattmetru electrodinamic dynamometric dynamo frn de ncercare cu dinam etalon dynamo sheet iron tol de dinam dynamo steelsheets tabl de oel pentru dinam dynastart main electric reversibil folosit la autovehicule dysprosium (chim) disprosiu (Dy)

ear (agr) spic; (TH) ureche, toart, inel, mner, clem de suspendare; (met) orificiu, pung (rar) early concrete volume charge modificare iniial de volum a betonului early ignition (auto, termo) aprindere prematur early opening of valve (termo, hidr) avans la deschiderea supapei early slag (met) zgur primar early spark (auto) avans la aprindere (nedorit) early strength cement ciment cu ntrire rapid earmark (ec) a aloca, a distribui, a repartiza (fonduri) earnest (money) acont, arvun earning venit, ctig earning capacity (ec) rentabilitate earth (TH) pmnt, sol, teren; (el) legtur / punere la pmnt (linii electrice), a lega la pmnt / la mas earth anchor mort, pilot de ancoraj earth brace (cstr) eclis inferioar; (el) scoab subteran la cabluri earth bus (el) bar pentru legtur la pmnt earth capacity (el) capacitate fa de pmnt earth circuit (el) circuit de legare la pmnt, bucl de nchidere prin pmnt earth clip (el) born de legare la pmnt earth connection (el) legtur la pmnt / la mas, conduct de legare la pmnt earthed (el) legat intenionat la pmnt, mpmntat earthenware ceramic, faian earth fault (el) (deranjament prin) punere la pmnt earth flax azbest earth free (el) fr legtur la pmnt earth ground(ing) (el) priz de pmnt earthing (el) legare la pmnt, mpmntare earthing lead (el) conductor de legare la pmnt earthing terminal (el) born de legare la pmnt earth interior subsol earth lead / line (el) legtur la pmnt, conductor de legare la pmnt earth leakage (el) pierdere / scurgere de curent prin pmnt earth load mpingere / presiune a pmntului / a solului earth location (el) localizare a unei puneri la pmnt (i accidental) earth metal (chim) metal pmntos earthmover utilaj pentru terasamente earth moving (lucrri de) terasamente, deplasare de teren / de pmnt earth-nut (alim) ulei de arahide earth oil (ind chim) iei, petrol earth pressure presiune / mpingere a pmntului earthquake-resistant rezistent la solicitri seismice earth rammer mai, compactor pentru pmnt earth silicon (chim) bioxid de siliciu earth tester (el, metr) aparat pentru msurarea rezistenei electrice a pmntului, aparat de ncercat mpmntarea earthy pmntos earthy brown coal turb, crbune brun earthy calcium carbonate lapte de var ease (TH) a uura, a descrca, a elibera, a calma, a potoli ease the engine a reduce viteza (i la nave)

ease the gas (termo, met) a micora debitul de gaz (la cuptoare) easement curve (hidr) curb de racordare ease off (nav) a fila (lanul de ancor, remorca), a reduce viteza navei ease of mounting montaj simplu, construcie simpl, simplu / uor de montat ease speed to... a reduce viteza la ... easing (met) deschiderea formei de turnare easily catching fire / easily set on fire inflamabil easily cleaning uor de curat (i manual) easily fusible / meltable (met, plast) uor fuzibil easely removable (OM) uor de nlocuit / de scos / de demontat easily to machine / easily machined uor de prelucrat (i prin achiere) east est easy-change transmission transmisie cu schimbare uoar a vitezelor easy control (autom, metr) comand simpl / uoar (a unui aparat) easy curve curb lin / cu raz mare de racordare easy-machining steel (met) oel uor prelucrabil prin achiere, oel pentru automate easy push fit (OM) ajustaj alunector easy running fit (OM) ajustaj cu joc larg easy slide fit (OM) ajustaj semi-liber eat away a coroda eater corosiv, substan corosiv eating away (chim, met) (aciunea / procesul de) coroziune eating through (chim) coroziune ptruns eat through a coroda eaves (cstr) jgheab de acoperi, streain, corni E bend curb / cot E, profil E ebonite (chim) ebonit ebonite compound (ind chim) amestec de cauciuc pentru ebonit ebonise a nnegri, a vopsi n negru ebony abanos, lemn de abanos ebullience efervescen ebullient care fierbe, n fierbere ebbuliometer ebuliometru ebullioscope ebulioscop ebullioscopic constant constant ebulioscopic ebullioscopy ebulioscopie ebullition (chim, fiz, alim) fierbere, clocotire, ebuliie, efervescen, barbotare eccentric excentric (ca organ de main sau ca poziie) eccentric / off-centre (OM, mas-un) excentric eccentric-action clamp dispozitiv cu excentric pentru strngere / fixare a pieselor eccentrical(ly) (n mod) excentric eccentric angle (of an ellipse) cercuri excentrice (descrise din centrul elipsei, avnd razele egale cu semiaxa mic i cu semiaxa mare) eccentric clamp(ing) (OM, mas-un) dispozitiv de strngere cu excentric, strngere cu excentric eccentric disk (OM) disc excentric eccentric distribution distribuie excentric eccentric drive / gear / gearing (OM) mecanism / transmisie cu excentric, acionare prin excentric, transmisie cu excentric eccentric-gear press (mas-un) pres cu angrenaj montat pe un excentric eccentric housing (OM, mas-un) carcas / manon al excentricului eccentricity excentricitate

eccentricity error (OM, mas-un) eroare de excentricitate, abatere / eroare pe direcie radial, msurat fa de un centru de rotaie fictiv / teoretic / ideal eccentric lathe strung pentru prelucrat suprafee excentrice / necilindrice eccentric lever (OM) prghie excentric eccentric motion (mec, OM) micare excentric / planetar eccentric orifice (hidr, OM) orificiu excentric (fa de axa conductei / rezervorului, etc.) eccentric press (mas-un) pres cu excentric eccentric reducer reducie excentric (la pompe cu surs de alimentare n amonte) eccentric ring (OM) inel / colier excentric eccentric rod (OM) bar de excentric / de comand a culisei, biel a excentricului eccentric shaft (OM) arbore (de) excentric eccentric-shaft press pres cu arbore excentric eccentric sheave (OM) disc de ridicare, excentric, disc cu cam eccentric sleeve (OM) manon al excentricului eccentric tension traciune / efort excentric() / asimetric() eccentric transmission transmisie cu excentric echelle grating reea n trepte echelon (cstr, met) scar metalic la couri echo ecou, reverberaie; imagine dubl / dublat (pe ecran) echo box cavitate rezonant echo check(ing) testare tip ecou echo depth sounding sondaj acustic echo-diagram / -graph ecogram echography ecografie echometer (metr) ecometru, sonolog, dispozitiv ecometric echo sound(er) / sounding device sond acustic, sond ecou, ecometru, sond cu ultrasunete eclipse eclips; a eclipsa ecology ecologie econometrics econometrie, economie matematic economical load of a unit sarcin / putere electric ce corespunde unui consum specific minim economic alloy (met) aliaj economic economical running regim economic de lucru economic downturn criz economic economic exploitability exploatabilitate economic economic efficiency (ec) eficien economic, rentabilitate economic impact impact economic economic lot size (ec) mrime a lotului de produse care menine cheltuielile de producie minime un anumit timp economics aspecte economice, economie politic, tiine economice economic self-sufficiency independen economic economics of scale economie de producie n mas / de serie mare economic survey expertiz / anchet / cercetare economic economic zinc alloy (met) aliaj economic de zinc economise a economisi economiser (termo, met) prenclzitor, economizor, prenclzitor de ap / de gaze / de aer, cu gaze de ardere, recuperator de cldur economiser tube (termo) eav a economizorului economy economie econostat (auto) economizor de combustibil eddy vrtej (de praf); (fiz, hidr) vrtej, curgere turbulen, turbion, micare turbionar, anafor eddy current (el) curent turbionar / Foucault eddy-current braking (el) frnare cu cureni turbionari eddy-current flaw detector (metr) defectoscop cu cureni turbionari / Foucault

eddy-current loss (el) pierdere prin cureni turbionari / Foucault eddy current tachometer (metr) tahometru cu cureni Foucault eddy diffusity of heat (termo) coeficient de transfer termic turbulent eddy field (mat, fiz) cmp turbionar eddy / eddying flow curgere turbulent, curent turbionar eddy flux (hidr, el) curent turbionar eddying / eddy motion (hidr) micare turbulent / turbionar / cu vrtejuri eddy mill moar / concasor cu turbionare / cu organe de oc rotative eddy viscosity (T, fiz) vscozitate n curgere turbionar edge frontier, cant, tiv; (OM) bordur, fal, margine, muchie, ti, muchie achietoare / tietoare, lam (de cuit), tran, ascui; a bordura, a tei, a rotunji (muchii), a ascui, a flui, a tivi, a mrgini, a nconjura, a mprejmui, a ncadra, a nrma edge abrasion (mas-un, T) uzura / abraziunea muchiei tietoare / achietoare edge beam grind marginal edge bending curbare a unei benzi (n plan longitudinal); (mas-un) curbare / ncovoiere a muchiei sculei edge bond (OM) mbinare / legtur de col edge break (met) fisurarea muchiilor (defect i la prelucrare la rece profilelor) edged ascuit, cu muchie ascuit edged tool scul achietoare / cu muchie tietoare edge endurance (mas-un) durabilitate a tiului sculeiedge fin zgrietur edge forming formarea muchiei active a unei scule, formare / profilare cu ndoirea marginilor edge fracture fisurare a muchiei (i la scule achietoare) edge joint mbinare / legtur lateral / de col / pe muchie edge mill moar chilian / cu tvlug; (met) moar de frmiare, concasor cu cilindri edge molding rigl fasonat marginal edge of regression muchie de ntoarcere, linie de regresie edge of rim margine, bordur edge part of an ingot (met) crust a lingoului edge planer (mas-un) rabotez pentru muchii edge preparation teire a marginilor / muchiilor (i la pregtirea tablelor pentru sudur) edge protection (mas-un, met) protecia marginilor / a tiului edger main de rabotat / de ndoit marginile tablelor; (met) laminor cu cilindri verticali, matri de rotunjit i secionat, caj de refulare edge runner (mill) moar de frmiare, tvlug de moar chilian; (met) cale / transportor cu role edges chipping srire muchiei (la ceramice, scule, etc.) edge strength (met) rezistena marginilor (tablei, profilului, etc.) edge stress tensiune marginal, tensiune /efort pe muchie / la margine edge-strip scanning equipment (met) dispozitiv de control al marginii benzii edge trimming (met) tierea / ajustarea marginilor edge welding sudarea muchiilor fr teirea lor edgewise aezat pe muchie edging (met) ndoire / pregtire a marginii, eboare lateral, tiere edging circular saw fierstru circular edging machine main de ndoit margini / de bordurat edging pass (mas-un) trecere de finisare edging saw fierstru pentru margini

edging mill stand (met) caj de refulare edible fat / oil (alim) grsime / ulei comestibil() edifice edificu, cldire, construcie Edison lamp / screw holder (OM, el) dulie Edison edit a edita, a stiliza editing (inf) editare (a unui program, a unor date), redactare / pregtire a datelor; (mas-un) prelucrare edition ediie, editare, tiraj editor editor; (inf) editor, program de editare education for computer instruire n tehnica computerelor educt substan degajat / eliminat, emanaie eduction evacuare, golire eduction pipe conduct de evacuare eductor injector edulcorant (alim) (agent) edulcorat, ndulcitor edulcorate (alim, chim) a ndulci, a purifica, a spla, a desra, a dezacidula edulcoration edulcorare, ndulcire efface a terge effaceable element element neglijabil effect efect, rezultat, aciune, influen, fenomen; a efectua, a realiza, a ndeplini, a provoca, a cauza effective eficace, eficient, efectiv, real effective address (inf) adres real / efectiv / rezultat prin modificarea unei instruciuni n curs de executare effective area (mec, OM) suprafa / arie de lucru util a seciunii unui element, arie real effective capacity capacitate efectiv / real, putere util effective depth adncime / nlime util / efectiv effective diameter (OM) diametru mediu al filetului effective discharge debit efectiv / real effective equivalent echivalent de transmisie effective flux flux / debit util / real effective head presiune hidrostatic / util effective heat (termo, met) cldur util effective horsepower putere efectiv (exprimat n caiputere) effective instruction instruciune efectiv / operatorie effective length (OM) lungime efectiv / real, lungime de flambaj effective length of strut (OM) lungime efectiv de flambaj effective line differential (OM) decalajul liniei / ramurii active (la transmisii cu curele) effective load sarcin / ncrcare efectiv / real, ncrctur util / net effective output putere efectiv / util / la ieire; (ec) productivitate real effective part of scale domeniu efectiv de msurare al scalei / scrii effective permeability permeabilitate efectiv effective pitch progress (OM, mas-un) pas efectiv effective porosity (met, ind chim) porozitate efectiv / real effective power putere efectiv / util effective pressure presiune efectiv effective rake unghi de degajare real / efectiv (la scule) effective range domeniu efectiv de msurare, gam / interval efectiv / real de lucru effective section suprafa util a seciunii unui organ de main effective stroke (mas-un, termo) curs util effective weight ncrctur / greutate / sarcin util effective work (mec) lucru mecanic util effector efectuator, mn de robot effectual contract (ec) contract valabil effervesce a fi n stare de efervescen effervescence efervescen, fierbere, nspumare effervescent beverages (alim) buturi efervescente

effervescent steel (met) oel necalmat efficacious eficace efficiency randament, eficien, eficacitate, debit, productivitate, bun funcionare, beneficiu, grad de valorificare, factor de utilizare efficiency factor / ratio factor / coeficient / indice de eficien / de calitate efficiency of utilization randament efficiency test ncercare / test pentru determinarea randamentului / eficienei efficient eficient, cu randament bun, productiv efficient file treatment (inf) prelucrare raional a fiierului efficient volume volum util efflorescence eflorescen effluence scurgere, pierdere, eflux effluent efluent, ap uzat pluvial / rezidual / de scurgere, scurgere de fluid effluent conduit / drain / line conduct / canal de evacuare / de surgere effluent pump pomp pentru ape uzate effluents ape reziduale / uzate, lichide uzate evacuate, eflueni effluvium (alim, ind chim) produse secundare (deeuri) efflux scurgere, izvor, eflux, ejecie, revrsare efflux coefficient coeficient de scurgere / de evacuare effort (mec) efort, tensiune E format (inf, c) tip de scriere a datelor (exemplu 543,2=0.5432E+03) egg ou; (met) brichete mici de minereu sau crbune (de mrimea unui ou) egg / outside (firm-joint) / leg calippers compas de exterior, compas simplu de grosime egg coke (met) cocs sfrmat, deeu mrunt de cocs egg-powder (alim) pudr / praf de ou egg-shaped de forma unui ou, oval, ovoidal egg-white (alim) albu de ou E glass fibre de sticl (din borosilicai i alcali), folosite la compozite egress ieire, pierdere, cedare, scpare egress of heat (termo, met) pierdere / scpare / cedare de cldur xeigenfunction funcie proprie eigenrotation rotaie proprie eigenstate stare proprie eigentone oscilaie proprie eigenvalue valoare proprie; (mat) numr caracteristic (la matrici), soluie (complex) eight-bit / byte (character) (inf) octet, cuvnt de 8 bii, bait, vector binar cu 8 componente eightfold twisting(cable) cablu rsucit din 8 fire eight-in-line engine (termo) motor cu 8 cilindri n linie einsteinium (chim) einsteiniu (Es) EITHER-OR (autom, inf) operator logic de disjuncie, SAU-SAU eject a ejecta, a emite, a arunca, a scoate (fum sau o pies, etc.), a extrage, a rebuta, a respinge ejecting piston piston arunctor / ejector ejection aruncare, nire, evacuare ejection control comand a ejectrii (unei piese) / a emiterii ejection half (met, plast) partea mobil a unei matrie ejection key clap / tast / buton de ejectare / de aruncare ejection pin / rod (plast) tift / bar de scoatere a piesei matriate ejection plate plac de desprindere / de aruncare ejection plug tij arunctoare ejection press (mas-un) pres cu arunctor ejection ram piston arunctor

ejection seat scaun catapultabil ejection tie-bar bar de legtur a arunctorului (la maini de injectat mase plastice) ejector (mas-un) ejector, arunctor, extractor ejector condenser condensator cu ejector ejector cooler (termo) main frigorific cu ejector ejector cycle refrigeration system sistem frigorific cu ejecie de abur ejector device (mas-un) dispozitiv cu ejector / cu arunctor eject dryer usctor cu ejector eject frame ram / travers de arunctor eject frame guide ghidaj pentru rama arunctorului ejector (jet pump) pomp cu jet ejector nozzle (OM, mas-un) ejector, ajutaj / duz a ejectorului ejector pin tij arunctoare ejector ram piston arunctor ejector spring arc de ejector eka-cesium (chim) franciu (Fr) eka-iodine (chim) astatiniu (At) eka-tantalum (chim) protactiniu (Pa) elaboration elaborare, ntocmire (cu grij), prelucrare, punere la punct elastance (el) elastan, capacitate reciproc, inversul capacitii elastic elastic, ductil, flexibil elastic after-effect (mec) histerezis elastic, aciune / deformaie elastic ulterioar; efect elastic ntrziat / ulterior elastically mounted (OM) montat / suspendat pe suport elastic (i cu arcuri) elastically supported bearing (OM, T) lagr montat pe un suport elastic elastic band (OM) band elastic, curea de transmisie (fr a specifica materialul) elastic bearing (OM) reazem / lagr elastic / deformabil / pe suport elastic elastic behaviour (mec, OM) comportare elastic elastic belt (OM) curea elastic, curea de transmisie din cauciuc elastic chamber (metr) camer / spaiu cu perei elastici n care intr presiunea de msurat elastic chuck (mas-un) mandrin de prindere cu element(e) elastic(e) elastic collision (mec) ciocnire elastic elastic come-back of the metal (met, mec) cedare elastic a materialului elastic constant constant de elasticitate elastic cord (OM) sfoar / nur de cauciuc / elastic elastic curve curb cu raz mare, curb lin elastic deflection (mec, OM) sgeat elastic elastic deformation (mec, met, OM) deformare / deformaie elastic elastic drift (mec, met) deformaie remanent a materialului supus tensiunilor din domeniul de elasticitate elastic elongation alungire elastic elastic expansion destindere / expansiune elastic elastic fabrics pnzeturi / esturi elastice / cauciucate elastic failure rupere n urma depirii limitei de elasticitate elastic force (mec, OM) for elastic de rapel / de elasticitate / de restabilire elastic impact oc elastic elasticity of compression elasticitate la compresiune elasticity of demand (ec) elasticitate a cererii elasticity of extension elasticitate la ntindere / la traciune elasticity of flexure elasticitate la ncovoiere elasticity of form elasticitate / stabilitate a formei

elasticity of shearing elasticitate la forfecare elasticity of torsion (mec) elasticitate la torsiune / la rsucire elasticity test test / prob de elasticitate elastic limit (mec, OM) limit de elasticitate elastic limit under shear (mec, OM) limit de elasticitate la forfecare elastic modulus modul de elasticitate elastic range zon / domeniu / interval de elasticitate elastic ratio grad de elasticitate elastic recovery revenire / relaxare elastic elastic stability stabilitate elastic elastic stop nut (OM) piuli elastic de siguran / cu canelur pentru inel de cauciuc elastic strain deformare elastic elastic stress (mec) tensiune elastic / sub limita de elasticitate elastic support suport / reazem elastic elastic wheel (mas-un) disc abraziv / de rectificat elastic elastomechanics elastomecanic elastomer (plast) elastomer elasto-plastic beam grind elasto-plastic elasto-plastic medium (mec) mediu elasto-plastic elbow (OM) cotitur, cot (i de eav), tub cotit, curb; a coti, a face o cotitur elbow bend (OM) cot (i de eav), cotitur, ndoitur (la 90) elbowed cotit elbow joint (OM, hidr) articulaie tip nuc, mbinare de col, racord T sau n unghi, pentru evi elbow lever (auto, OM) levier curbat, prghie cu articulaie / cu genunchi / cotit elbow meter debitmetru cu cot elbow piece (OM) cot (pies de legtur i la evi), col de chenar, colar elbow with flange bellmouth (OM) cot cu picior / cu manon / cu flan electric electric (n general) electrical electric (referitor la echipamente) electrical discharge machining prelucrare cu arc electric / prin electroeroziune electrical engineering inginerie electric, electrotehnic electrical field strength (el) intensitate a cmpului electric electrical fitter instalator / montator electrician electrical furnace (met) cuptor electric electrical fuse (el) siguran electric electrical industrial truck crucior acionat electric, electrocar electrical insulating oil (el) ulei electroizolant electrically actuated / operated (el) acionat electric electrical porcelain porelan electroizolant electrical resistivity (el) rezistivitate electric electrical saw fierstru (acionat) electric electrical soldering bit / iron ciocan electric de lipit electrical sheet (met) tabl pentru elctrotehnic electrical spot welding sudur (procedeu i rezultat) electric n puncte electrical steel (el, met) oel electrotehnic (oel cu puin carbon i 0,5...5% Si cu proprieti electromagnetice ) electrical thermometer termometru electric / cu termocuplu electric arc (el) arc electric electric-arc furnace (met) cuptor cu arc electric electric-arc welding sudur cu arc electric electric-arc welding machine main / utilaj pentru sudur cu arc electric electric boiler (termo, el) cazan / boiler cu rezisten electric

electric blast furnace (met) furnal electric electric brake switching frnare reostatic electric brazing (met, el) lipire electric / cu arc electric electric control (el) comand / acionare / reglare electric electric controller (el) servomotor de reglaj electric coupling (el) cuplaj electric (capacitiv) electric crane macara electric electric cylinder cilindru acionat electric, de poziionare (integrat n maini-unelte) electric discharge descrcare / scnteie electric electric displacement (el) densitate de flux electric electric drill burghiu electric, main de gurit portabil (cu motor electric) electric drive acionare electric electric eye celul (foto)electric electric field cmp electric electric field strength (el) intensitatea cmpului electric electric fitting aparataj electric electric freight truck crucior electric de marf / pentru piese electric-furnace (met) cuptor / oelrie electric electric-furnace annealing (met) recoacere n cuptor electric electric-furnace iron (met) font obinut n cuptoare electrice electric-furnace steel (met) oel obinut n cuptoare / la oelrii electrice (numit i oel electric) electric hardening (met) clire electric (fr specificarea metodei) electric hearth (met) cuptor electric electric heater radiator / nclzitor electric electric heating (termo, el) nclzire electric electric hoist palan electric electric hygrometer higrometru cu surs electric de acionare electric induction furnace (met) cuptor (electric) cu inducie electric influence (el) influen electric, inducie electrostatic electric insulating material material electroizolant electric instrument (el, metr) aparat pentru msurarea caracteristicilor curentului electric electricity electricitate electricity of rolling mill (met, el) echipamentul electric al laminorului electric load(ing) sarcin / ncrcare electric electric main reea / linie electric principal electric melting furnace (met) cuptor electric de topit electric meter aparat ce indic o integral de timp a unei mrimi electrice electric pig iron (met) font elaborat n cuptor electric electric-power-supply network (el) reea de alimentare cu curent electric electric potential (fiz, el) potenial electric electric resistance furnace (met) cuptor cu rezisten electric electric resistance pyrometer termometru cu rezisten electric electric resistance welding sudur prin rezisten de contact electric rock drill-hammer (cstr, met) perforator electric electric rocking arc furnace (met) cuptor basculant cu arc electric electric separator filtru / separator electrostatic electric shaft furnace (met) furnal / cuptor electric cu cuv electric sheet (el, met) oel (tabl) pentru transformatoare electric shock oc electric, electrocutare electric smelting (met) topire n cuptor electric

electric smelting furnace (met) furnal / cuptor electric pentru topire electric soldering lipire electric electric steel (el, met) oel elaborat n cuptoare / oelrii electrice electric steel making process (met) procedeu electric de elaborare a oelului electric steel plant / works (met) oelrie / turntorie electric, pentru oel electric strength (el) rigiditate dielectric, intensitate a cmpului electric (la strpungere) electric stroboscope stroboscop electric electric supply alimentare cu / surs de energie electric electric tachometer tahometru electric electric tempering (met) revenire n cuptor electric electric transducer traductor la care semnalele de intrare, intermediare i de ieire sunt de natur electric electric turbo-blower (met) (modul) turbosuflant cu motor electric electric vibrating shears foarfece electric vibrator electric welder sudor electric electric welding sudur electric (procedeu sau rezultat) electric welding plant grup electrogen pentru sudur electrochemical cleaning curare electro-chimic electrochemical coating / deposition depunere / acoperire electrochimic electrochemical corrosion (met, chim) coroziune electrochimic electrochemical equivalent echivalent electrochimic electrochemical machining prelucrare electrochimic / prin electroliz electrochemical passivity (chim, met) pasivitate electrochimic electrochemical potential potenial electrochimic electrochemical protection protecie / acoperire electrochimic electro-chilled iron foundry (met) turntorie electric de font dur electrochromism fenomen de schimbare a culorii la trecerea curentului electric electrocoating acoperire galvanic electrocrystallisation electrocristalizare electrode electrod electrod arm bra de susinere pentru electrod, port-electrod electrod bundle pachet / fascicul de electrozi electrode clamp clete pentru electrod electrode collar suport (inelar) de electrod electrode consumption consum de electrozi / de electrod electrode control ghidaj pentru electrod electrode dissipation disipare a electrodului electrode feed mechanism (met) mecanism de alimentare cu electrod-srm electrode force for de electrod / ce tinde s preseze electrodul de pies (la sudura n puncte) electrode gap distan ntre electrozi electrode hearth furnace (met) cuptor cu vatr cu electrozi electrode holder / support port-electrod, suport de electrod electrode jib suport pentru electrod electrode lead conductor / fir de conexiune a(l) electrodului electrode metal electrod de metal, aliaj metalic pentru electrozi electrode mixer malaxor / amestector pentru prepararea nveliului electrodului electrode nipple (met, OM) racord pentru electrozi, pies filetat ce permite asamblarea cap-la-cap a doi electrozi de acelai tip la un cuptor electric electrodeposition depunere cu ajutorul unui electrod

electrode paste nveli / past / compoziie a electrodului de sudur electro-deposit precipitat galvanic, depunere electrochimic; a depune prin electroliz electrodeposition depunere n cmp electric / pe electrod electrodeposition of tin (met) stanare electroextraction (met) extragere / separare electrolitic electrod potential potenial de electrod / ntre electrod i soluie electrode process proces de electrod electrode shell nveli al electrodului de sudur electrode short circuit scurtcircuit ntre electrozi electrode spacing (met) distan ntre electrozi (i la oelria electric) electrode terminal born de electrod electrode voltage (el) tensiune la electrode / ntre electrod i catod electrode waste consum de electrod electrodynamic instrument (metr) aparat electric cu pri mobile pentru msurarea tuturor sau a unor caracteristici de curent electrodynamometer dinamometru electric electroemissive machining prelucrare prin electroeroziune electroepitaxy (fiz) creterea unui cristal i datorit trecerii unui curent electric prin soluie electro-erosion metal working process procedeu de prelucrare prin electro-eroziune electro-forming electrodepunere n strat gros, electroformare (a unei acoperiri), galvanoplastie electrogalvanising electrogalvanizare (mai ales cu zinc) electrogas gaz de protecie (la sudur) electrogas welding sudur n atmosfer controlat electrograph (metr) nregistrator cu hrtie sensibil la trecerea curentului electric electrohydraulic actuator (hidr) sistem motor electric + pomp, motopomp electrohydraulic clutch valve (hidr, nav) supap electrohidraulic de debreiere (la vehicule amfibii) electroless chrom / nickel / tin (met) cromare / nichelare / stanare chimic electroless deposition / plating (chim) depunere / acoperire prin metoda reducerii catalitice controlate electrolysis / electrolyse electroliz electrolyte electrolit electrolytic(al) electrolitic electrolytic cell celul electrolitic electrolytic cleaning curare electrochimic n soluie alcalin electrolytic copper (met) cupru electrolitic electrolytic corrosion (chim, T) coroziune electrolitic electrolytic degreasing (met) degresare electrochimic electrolytic deposition depunere electrolitic electrolytic grinding prelucrare combinat de rectificare i electrolitic (roata de rectificat poate fi catod) electrolytic hygrometer higrometru electrolitic electrolytic iron (met, chim) fier depus electrolitic electrolytic machining prelucrare (i rectificare) electrolitic electrolytic parting separare (pe cale) electrolitic electrolytic polishing lustruire electrolitic electrolytic powder pulbere obinut direct sau indirect prin electrodepunere electrolytic reduction (met) reducere electrolitic electrolytic refining (met) rafinare electrolitic electrolytic slime lam / nmol electrolitic electrolytic tinning (met) stanare / cositorire electrolitic electromagnet electromagnet

electromagnetic clutch (OM, auto) ambreiaj electromagnetic electromagnetic coupling (OM, el) ambreiaj electromagnetic, cuplaj inductiv electromagnetic gauge traductor / captator (de semnal) electromagnetic electromagnetic linkage cuplare / conectare electromagnetic electromagnetic (ore) separation (met, ind chim) separare electromagnetic (a minereurilor) electromagnetic separator (met) separator electromagnetic electromechanical electromecanic electromechanical actuator sistem de acionare electromecanic (motor electric i transmisie mecanic) electromechanical transducer (metr) traductor electromecanic electrometallurgy (met) metalurgie prin metode electrice sau electrolitice electromotive force (el) for electromotoare electron (fiz) electron electron beam (fiz) fascicul de electroni electron beam welding (fiz) sudare cu fascicul de electroni electronic magnification amplificare electronic electronics engineer inginer electronist electronic engineering electronic electron metallography metalografie cu microscop electronic electronmicroprobe analysis analiz chimic cu ajutorul bombardrii cu electroni electron microscope microscop electronic electron microscopy microscopie electronic electron runaway (plasma physics) plasm n cmp electric / dirijat electron spectroscopy spectroscopie bazat pe emisia de radiaii X a substanelor la bombardarea cu electroni electronvolt (eV , EV) (metr, fiz) electronvolt electropainting, electrophoretic painting vopsire n cmp electric (piesa este anod) electro-plate a acoperi cu strat depus galvanic, galvanizat electro-plated acoperit cu strat depus galvanic, galvanizat electroplating (met) acoperire electrochimic electropneumatic valve supap electro-pneumatic electropolishing lustruire electrochimic electroslag welding (met) sudare n baie de zgur electrospark machining prelucrare prin electroeroziune electrostatic(al) electrostatic electrostatic bond (fiz, chim) legtur electrostatic electrostatic field strength (el) intensitate a cmpului electrostatic electrostatic painting vopsire cu material ncrcat electrostatic electrostatic precipitator agent / dispozitiv de precipitare pe principiu electrostatic electrostatic screen (el, met) cuc Faraday, ecran electrostatic electrostatic separation separare electrostatic / n cmp electrostatic electrostatic spray(ing) painting vopsire electrostatic prin pulverizare electrostriction elcetrostriciune electrostriction transducer (metr) traductor ce exploateaz procese de elcetrostriciune electrothermal process (termo, el) proces de producere a cldurii cu ajutorul curentului electric electrothermic instrument aparat ce funcioneaz pe baza proceselor termo-electrice electrowining extracie electrolitic

element element (substan sau organ de main) elementary body corp simplu, substan simpl elementary charge (el) ncrctur elementar elementary gas gaz elementar / primar elementary level nivel elementar / de baz element melt time timp de topire (al unei sigurane / conductor) elementary probability law densitate de repartiie element of area element de arie, arie elementar element of cone / cylinder (mat) generatoare de con / de cilindru elements of industrial process measurement and control systems elemente / module (eventual specializate pe funcii) din aparate de msur i control element of integration (mat) expresia de sub semnul integrrii, element al integralei / de integrare element of set (mat) element al mulimii elements elemente; (mat) baze elevated tank rezervor suprateran elevating belt (OM) band elevatoare elevating capacity capacitate de ridicare elevating force for ascensional / de ridicare elevating grader / belt loader elevator, greder elevating mechanism mecanism / dispozitiv de ridicare elevating plant main de ridicat elevating-platform truck (met, TH) crucior-stivuitor / cu platform de ridicare elevating rack (OM, mas-un) sector de cremalier pentru ridicare elevating rest (mas-un) lunet cu reglarea nlimii elevating screw (ind chim, alim, OM) elevator elicoidal, arbore filetat pentru ridicat (la vinci), urub de curs vertical, urub al mecanismului de ridicat i cobort (la maini-unelte) elevating shaft (OM) bar / arbore al mecanismului / dispozitivului de ridicat elevating spindle (OM) arbore filetat al mecanismului de ridicat, urubul vinciului elevating stops (mas-un) limitatori de curs vertical elevation nlime, profil, seciune vertical, nivel, ridicare, taluz, altitudine, proiecie vertical elevation adjustment avans / reglare / deplasare (pe) vertical elevational angle unghi de elevaie / de altitudine elevetion error eroare de ridicare a fluidului (la aparate care folosesc vase capilare) elevation handwheel roat de reglare (de mn) elevation height setting reglare pe / n nlime elevation mark cot de nivel elevation motor (mas-un) electromotor pentru cursa vertical elevator elevator, ascensor, lift, dispozitiv de ridicat elevator belt (OM) band / curea de elevator elevator gear mecanismul de acionare (eventual cu roi dinate) la elevator elevator slide sanie / ghidaj a elevatorului eliminant rezultant eliminate a distortion a elimina o distorsiune, a compensa, a egaliza, a efectua o corecie eliminator filtru, eliminator; (termo) separator / eliminator de stropi, etc. elinvar (met) aliaj Fe-Ni-Cr (eventual Mn i W) cu coeficient de dilatare foarte mic i modul de elasticitate practic invariabil eliquation licuaie, segregare ellipse (mat) elips ellipsis semnul minus, semn de lips; puncte se suspensie

ellipsoidal harmonic (mat) funcie armonic Lam ellipsoid shaving (mas-un) prelucrare cu ever a dinilor n form de butoi, everuire pentru bombarea flancurilor elliptical eliptic elliptical bogie spring (cf, OM) arc dublu eliptic pentru boghiu elipticity (mat) raport ntre semiaxele unei elipse elongate (met) a (a)lungi, a ntinde, a prelungi elongated alungit, ntins elongated alpha (met) faz alfa alungit elongated cavity (met) suflur alungit (la turnare sau sudare) elongated hole gaur oval elongating mill (met) laminor elongator elongation elongaie, ntindere, dilataie, alungire relativ (la rupere), alungire longitudinal elongation at / on break / fracture / rupture alungire la rupere elongation per unit length alungire relativ / specific / pe unitate de lungime elongation speed vitez de alungire elongation test ncercare la ntindere / la traciune elongation ultimate alungire la rupere elongator (met) laminor de ntindere; dispozitiv de tragere / de ntindere eloxation eloxare elucidate a elucida, a lmuri elucidation elucidare, lmurire, explicaie elutriate a elutria, a decanta, a limpezi elutriation separare particulelor prin cureni ascendeni, levigare, decantare, splare emanate a emana emanation emanaie, exalaie, radiaie embankment rambleu, dig de aprare, taluz, umplutur; (nav) cheu, debarcader embark a (se) mbarca embarkation / embankment mbarcare, ncrcare (de mrfuri) embed a nchide, a ngloba, a introduce, a ntipri, a incorpora, a nzidi, a ncastra; a insera, a intercala (despre texte, paragrafe) embedded (cstr) nzidit; (mec) ncastrat, (s)cufundat; inclus, inserat embedded temperature detector (metr) termoelement / termometru / temocuplu incorporat embedded top gate seat (met, cstr) grind superioar de rezemare embedding incluziune; (cstr, met) nzidire; (mec) ncastrare; (T) aciunea de nglobare a unei particule ntr-un alt material (la cuzinei din aliaje moi) embedding material material pentru inserii / de umplut / de nzidit embedment nglobare, ncorporare, mpachetare, ncastrare, mascare embezzle funds (ec) a deturna fonduri embodiment aplicare (a unei invenii) embossed n relief embossed plate plac / tabl convex embossed plate evaporator evaporator cu plci ondulate / gofrate / profilate embossing profilare, matriare, gofrare (i despre mase plastice), formare de bosaje embossing die (met, plast) matri pentru presarea figurilor n relief embossing iron dalt de gravat / de achiat / de cioplit embossing (met, plast) profilare, gofrare, matriare emboosing die (met) matri de tanare

embossing press / machine pres / main de tanat (i monede) embossing press for hot process pres de tanat / de matriat la cald embossment deformaie (umfltur sau adncitur) pe suprafaa unei piese embosso process matriare / tanare la cald embrittle (met) a face s fie fragil, a fragiliza, a contribui la / a produce / a provoca fragilitate embrittlement fragilitate embrittlement cracking rupere fragil embryo (met) nucleu de cristalizare emerge a aprea, a iei n eviden emergence (fiz) emergen; ridicare, ieire, apariie emergency urgen; pericol, stare de excepie; de rezerv, de alarm; (inf) eveniment neprevzut; avarie, alarm emergency brake frn de siguran; (cf) frn / semnal de alarm emergency cut-out ntreruptor de avarie / de siguran emergency gate overhead traveling crane pod rulant (al batardoului) / de reparaie emergency maintenance mentenan / reparaie n regim de urgen emergency outlet / opening golire / evacuator pentru caz de avarie emergency power unit unitate de putere n caz de urgen emergency repair reparaie de urgen / improvizat, depanare emergency set grup / agregat de avarie / de rezerv emergency shut-down oprire / ntrerupere de urgen, oprire de avarie emergency squad echip de avarie emergency push stop buton de ntrerupere n caz de avarie / de pericol emergency valve van / robinet / supap de rezerv a dispozitivului de ocolire (la turbine) emergency ventilation (met) ventilaie de avarie emery (met) mirghel, corindon granular emery belt band abraziv emery cloth hrtie abraziv / cu mirghel, pnz abraziv emery cutter (mas-un) disc abraziv subire (de retezat) emery file bar / pil abraziv emery grinding wheel (mas-un) disc abraziv emery paper hrtie abraziv / mirghel emery powder praf de lefuit emery stand polizor (cu piatr abraziv) emery wheel (mas-un) disc abraziv / de rectificat, piatr de polizor emission emisie (de raze, de particule, de semnale), radiaie, expulzare, emanaie, emisiune, program emission spectra (fiz) spectru de emisie emissivity / emmitance (fiz) viteza de emisie a electronilor emitted emis empennage (mas-un) asamblare / montare a cozii (unei scule) empiric(al) empiric empirical formula formul empiric emplacement amplasare, aezare, punere n poziie (despre utilaje) employ a folosi, a ntrebuina, a utiliza, a ncrca (un utilaj); (ec) a angaja, a da de lucru employees echip, efectiv, personal employer patron, antreprenor, beneficiar employment serviciu, ocupaie, folosire, ntrebuinare, utilizare empower a mputernici, a autoriza emptiness gol, vid

empty gol, vid; a goli, a evacua, a (se) vrsa empty haul parcurs gol (fr ncrctur) emptying golire, dezvelire; (met) descrcare (la cuptor / convertizor) emptying device dispozitiv de golire / de descrcare empty running parcurs gol (fr ncrctur); mers n gol empty seed (alim) smn seac empty set (mat) mulime vid empty a shell (met) a goli o cochilie (de turnare) empty trip curs n gol empty truss (cstr) ferm fals emulate a imita; (inf) a permite funcionarea unui echipament cu programe destinate altuia emulation emulare, proprietate a unui sitem de calcul de a executa programe destinate altuia emulating agent emulsor, agent de emulsionare emulgator (T) agent emulsificator / de emulsionare, emulgator emulsification emulsionare emulsified oil ulei emulsionat emulsifier (alim, met, T) agent de emulsionare emulsify a emulsiona; (met, plast) a acoperi cu un strat protector emulsifying emulsificator, care face o emulsie emulsifying agent (alim, met, T) agent de emulsionare emulsifying power / efficiency putere de emulsionare emulsion emulsie emulsion breaker dezemulsionant emulsion breaking repere / spargere a emulsiei, dezemulsionare emulsion degeasing (met) degresare prin emulsionare emulsion corrosion test test de determinare a coroziunii emulsiei emulsion inhibitor inhibitor contra formrii emulsiei emulsion reversal (ind chim, T) inversare a emulsiei emulsion stabilizer (ind chim, alim, T) (agent) stabilizator al emulsiei emulsor aparat / dispozitiv de obinere a unei emulsii enable a valida, a face posibil / capabil, a permite, a da posibilitatea; a repune n funciune, a permite continuarea funcionrii enamel vopsea de email, email, smal, glazur; a emaila, a smlui enamelled sheet (met) tabl emailat enamelling emailare enamelling kiln / oven cuptor de emailare enamel lining emailare enamelling sheet (met) tabl (din oel) pentru emailare encapsulated capsulat, blindat encapsulation capsulare, ncasetare, ecranare encase (cstr) a cofra; a nveli, a nconjura, a nchide, a ncaseta, a capsula, a capsa, a aplica capse / capsule; (el) panou, tablou encased amplasat n caset / n carcas, capsulat encased propeller shaft (OM) arbore cardanic mbrcat / ncasetat / protejat encasing (met) manta de cuptor, aciunea de montare a mantalei, mbrcare, cptuire, nchidere, nvelire; cofraj, carter, carcas encipher a cifra, a codifica en clair (mesaj) necifrat / necodificat enclose (ec) a anexa / a altura un act, o scrisoare; a nchide, a ngrdi, a ngloba, a include, a cuprinde, a ncadra, a mprejmui, a nconjura, a capsula, a ncaseta enclosed protejat, nchis, capsulat enclosed blower suflant capsulat / tip modul

enclosed RDL compressor compresor rotativ, capsulat, cu zon de lucru uscat enclosed slag (met) incluziune de zgur, (cu) zgur n incluziuni enclosed type (de) tip nchis / capsulat enclosure (cstr) gard, mprejmuire, ngrditur, loc ngrdit; (ec) anex a unui document; (fiz) incint, spaiu nchis / izolat; inserie, bordur, tivire, ram, ncastrare, montur, armtur, blindaj, acoperitoare, cutie, manta; (met) incluziune (defect) encode a cifra, a codifica encounter ciocnire, oc encroch upon a vtma, a duna, a prejudicia, a pgubi encrustation ncrustare (de zgur, produse de uzur / coroziune / biologice) encumbrance obstacol, povar, greutate; (ec) ipotec, datorie, sarcin encryptation codificare end capt, sfrit, cap, margine, limit, nchidere, ncheiere, terminare; (met) capt (de lipit la brame la turnarea continu, etc.) END (inf) tast ce execut saltul cursorului la sfrit de linie / pagin / document end and means scop i mijloace end-around shift deplasare ciclic / circular end block (metr) cal plan-paralel, plac pentru calibrare end boiling point temperatur final a fierberii end clearance (auto, termo) distan ntre capetele segmentului de piston end cleat clivaj secundar / perpendicular end conditions condiii la capete / la grani / la margini / la limite end divice dispozitiv ultim / final ntr-un lan de msurare end-dumping truck (met) vagonet basculant cu descrcare lateral end face parte / seciune / suprafa frontal end gauge calibru vergea end(-grained) cut seciune transversal; retezare end(ing) capt, terminaie, aciune de ncheiere end journal bearing (OM) lagr frontal / de capt end lap weld custur / sudur frontal / transversal end lathe (mas-un) strung pentru prelucrat piese prin prindere n mandrin end lauching (nav) lansare la ap longitudinal endless fr sfrit, infinit endless belt (OM) curea / band (care se livreaz) cu contur nchis endless chain (OM) lan (care se livreaz) cu contur nchis endless-chain trench excavator excavator de tranee / anuri, cu enile / cu lan endless conveyer transportor cu band endless gilled pipe (termo, hidr, OM) eav cu aripioare circulare endlessness infinitate, infinit endless saw (mas-un) fierstru circular endless screw (OM) urub tip melc, urub fr sfrit endless track enil, lan de enil end link legtur terminal; (OM) za de lan, eclis de nchidere a lanului, cheie terminal endlong movement micare n direcie axial end measuring block (metr) cal plan-paralel, plac de calibrare end measuring rod (metr) micrometru de interior, calibru vergea end-mill(ing) cutter (mas-un) frez deget / frontal, frez cilindro-frontal end moment (mec, OM) moment de ncastrare

end motion deplasare n direcie axial end of the file (inf) sfritul fiierului end-of-file statement (inf) propoziie / instruciune de sfrit de fiier end-of-message signal (inf) semnal de terminare a mesajului end of nozzle (auto, OM) gur a jiclorului, orificiu de ieire al unui ajutaj end of tape (inf) sfritul benzii; (mas-un) instruciune ce oprete prelucrarea end of a vector extremitate a unui vector endogenous slag inclusion (met) incluziune de zgur de provenien endogen (defect) end on perpendicular pe clivaj, n sens longitudinal endorser (ec) girant endothermic reaction (chim, met) reacie endoterm endow a dota, a nzestra. a investi, a furniza endowment dotare, nzestrare, alocare, talent end piece (OM) pies de capt / terminal end pin (OM) bol de legtur / de capt end plate (el) plac extrem / de capt (la acumulator); (OM) capac frontal / al orificiului frontal, perete / palc de nchidere / terminal(); (met) fund de vas / de oal end play / shake (OM) joc axial end pressure (hidr, mec) presiune de / la capt / final; presare pe muchie / a marginilor end quench (hardenability) test (met) test de duritate prin clire frontal end reaction (mec, OM) reaciune n reazem; (plast, ind chim) reacie de ncetare a creterii catenei end resistance rezisten rezidual / de capt / la sfritului unui proces end scale value valoarea maxim a scalei (unui aparat) end restraint (mec) ncastrare endrestraint moment (mec) moment de ncastrare end ring (OM) inel cu umr, etrier inelar, inel de legtur / de nchidere / de capt end shears (me