P. 1
carnet de cecuri

carnet de cecuri

|Views: 463|Likes:
Published by polyyna

More info:

Published by: polyyna on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor .12. data şi numărul de înregistrare.12. [pct.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. 380 din 15. aplicate pe primul exemplar al facturii. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă.2005] 2. [pct.12. aprobat prin Ordinul comun al .2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii. 380 din 15. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată.1. 1.12.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 2. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2005] 2. [pct.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii. data şi semnătura sa. 380 din 15.1.formular tipizat M-2.1.2005] 2.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. prin “Delegaţie” .1.184 din 31.2005] 2.2002] [pct. [pct. Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata. 2. 2.07. 380 din 15. întocmeşte formularul facturii de plată. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei .Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii.1. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar. 1.

_____ până la nr.2002] 3.3 оn redacюia HCA. Persoana împuternicită a băncii. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. 380 din 15.1. nr. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr. [pct.184 din 31. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr. indicată în delegaţia prezentată. seria. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii. precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie.cu datele din actul de identitate. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”.24/36 din 25 martie 1998.07.2. [pct.2005] 2. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia.12. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. data remiterii. indicând denumirea şi codul băncii.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare. 2. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct.07.184 din 31. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”.2002] ._____ ).

[pct. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul .2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.şef al băncii.3. 3.07.184 din 31. d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.3. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii. “până la nr…”.184 din 31. 3. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2). numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii.6 din 16. sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet.2002] 3.2.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr. [pct.01.07. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet. care se păstrează la bancă.2005] 3. înscrie denumirea titularului de cont bancar. numărul primului formular de cec din carnet.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2003] [pct. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar. “nr.2002] [pct. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . “de la nr…”.3.1. 380 din 15.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. contului” corespunzător următoarele date: seria. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2).12. 3.

4.3.4.6 . care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.prin linie punctată. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”). Casierul.2.2002] 4. “(codul fiscal)”. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii.5. codul şi adresa juridică.3. codul fiscal al titularului de cont bancar. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar.1. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. [pct.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată. 4. 4. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar.. 3.184 din 31. [alin. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături. Pe formularul de . Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea.07.01.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn.184 din 31. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar. carnetele de cecuri de numerar. precum şi codul băncii. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. formularul de cec se consideră defectat. 4. 4. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament.6 din 16. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere.07.3 din p.2002] 4. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii. contului)”. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul.

Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] 4.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue. 4.2005] [Pct. 4. 4. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. 4. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p. Suma în cifre se aliniază la dreapta.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L.”(luna în litere)”. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.184 din 31.07. urmată de cuvântul “lei”.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. zilei.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou.2002] [pct.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului .12.184 din 31. lunii şi anului emiterii. 4.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale.07.07. [pct.4. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”. 4.8.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.”(anul)”.2002] 5 4. 4.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15. 4.184 din 31. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului. 4.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. indicînd data şi aplicînd semnătura.14 Înscrisul “L. 4. [pct.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat.verso).

”(luna în litere)”. 4. luna şi anul emiterii cecului.”(anul)”.07. Suma în cifre se aliniază la dreapta. 4. [pct. V E R S O U L C E C U L U I: . Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. se completează de către emitent cu data. [pct.”(anul)”. 4. 4. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.184 din 31.verso).19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. C O T O R U L C E C U L U I: 4. sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”. 4.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului.23 Spaţiul marcat prin linii continue. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.2002] 6 4. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.07.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.2002] 4.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue. 4. 4. se completează de către mandatarul emitentului cu data.17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul.184 din 31. luna şi anul primirii cecului de la emitent.”(luna în litere)”.

În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”. “(luna în litere)”. 4. depozitarului fondului.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”.” drept confirmare a primirii numerarului. [pct.S.2002] 4. seria. 4. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei.”Seria”.2002] 7 4.4. 4. cupiuri (pentru bănci)”. 4.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării .184 din 31.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. “Nr. .4.Suma(lei). spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul.07. . este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. “Eliberat de”.07. 4.26 Pe înscrisul “L.184 din 31. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. [pct.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec. “Locul eliberării”. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul. numărul.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”. 4. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare. 4. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue. 4.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”. anul şi locul eliberării. data. luna. “(anul)”. “Art”.”.

neutilizate (defectate. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate.40. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 4. “(luna în litere)”.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar. . precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate. 4.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului.07.2002] 4. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului.07. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate.2005] 4. marcat prin trei linii continue. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.12. [pct. precum şi toate cecurile neutilizate (defectate.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului. curate) cu cotoarele lor. “(anul)”. curate).184 din 31. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate. cecurile defectate şi cecurile neutelizate.2002] 4. 4. 4. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar.184 din 31. [pct. emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta . [pct. curate).39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar. 4.35 Spaţiul după înscrisul “din”. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4..4. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4). 380 din 15. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate.

380 din 15.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului.2002] 5.2003] [pct.2003] [pct. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului. 5.1. În baza informaţiei primite.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. b) termenul util de valabilitate a cecului.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr.01. 5.12.01.6 din 16. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct.2002] 5. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre.184 din 31.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2005] 5. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare. 5.2005] 8 5.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5.2. 5.banca plătitoare. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă. [pct. [pct.2002] [pct.07.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.07.07.6 din 16. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului . [pct.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli. Cecul de numerar pierdut.184 din 31. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului.184 din 31. 4. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului.184 din 31.200] [pct. indicând numărul.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar. 380 din 15.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor".4. îl înregistrează într-un jurnal special. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului). b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.12.07.

[pct. [pct.5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15. 10 Anexa nr... | |::| | CONTUL nr. 5. Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova. 5. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare. 380 din 15.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr..184 din 31.....01.6 din 16.12.. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil".184 din 31.. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată.. 47 din 25 februarie 2000.6 din 16... _______ PÎNĂ LA NR.07.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare..2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS.12. 9 cu modificările şi completările ulterioare.: | . 6. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul. formular nr.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.. 01006/1. 5. aprobată prin HCA al BNM nr.01.4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament...1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR. 5. 5.2002] [pct.5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr...07....2003] [pct. indică data când se va plăti cecul..5.... [pct.._______ | || | ..... DISPOZIŢII FINALE 6.1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000...... _____________ : : | | :..5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova.2005] 5.5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.2003] [pct.2002] 5.44.2005] 6. nr.responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului..... aprobat prin HCA al BNM nr.

...| |(pentru bănci) | | | | : în casă.-----------------------.cecului) | +---+ :P la..(luna în (aSemnăturile emiten. 00000000 Suma de |LEI| (da.(localitatea emiterii) (da.......|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr....| : (denumirea insti.......| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr....| AA nr.......A Imprimeria Băncii : Naţionale a României .|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------.1999 ---------------------------------------.. . (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi.....| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da..---------------------------2/________________ : te.--____________________ :D le.... 00000000 : te -----------------------.(luna în (a.contului) Suma de |LEI| :E va.|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------...: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L.| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R..| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda.....juridice) |SUMA|Art.: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului . |Suma în litere ...|Alin...|bol |tru pers..| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es.: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi.--------------...: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------...| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------..:I de..--.......|Plătiţi..:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi..| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------.| : cal....(luna în (a..| (semnătura) : emitentului |.....Ş. .

....|.....: Se va plăti ____ _________ ___ : (da.|.....|....| : 1/-------------.....| : |Semnăturile emitentului.......|Moneda metalică...|.....|....|...|.|.(luna în (a...........|..... :din ____ : (daL.|....|.|.....|.: 12 dicată în cec ....... єi furt...|.12..99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.|.....17-18 din 17...(luna în (a.|.......|...|......| : (către 2/-------------..|..|.|. carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr.|.|.38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr.......|.|..........: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr................|TOTAL......|.....|.. Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr... ________ A primit suma in..... .| : ---------------------------------------..|..| : |... Semnătura.|........ 376/122 din 16....................|..:Nr... buc.| : de încasare autorizate |...|...tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------..|......|.____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da....|.|.....|.: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------.| : casierie) |...Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------..|.|.| : dispoziţie Semnăturile |..: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr..........2000 pag..|.. a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr...|...02......

Vă rugăm să acceptaţi .Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr. pînă la nr.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….L.07.2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia.184 din 31. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr.________________. pînă la nr.3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. numele. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr…. pоnг la nr. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar.

__________până la nr.2005] .380 din 15.__________.12.___________ .restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.________ până la nr.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr. cecurile defectate nr.184 din 31.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.________ şi cecurile neutilizate de la nr._________.___________ până la nr.07.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->