P. 1
carnet de cecuri

carnet de cecuri

|Views: 477|Likes:
Published by polyyna

More info:

Published by: polyyna on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

12.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] [pct. data şi numărul de înregistrare. [pct. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar. [pct.1.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii. [pct.2005] 2.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor. 380 din 15. [pct. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2.12. 380 din 15.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. 1. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei . 380 din 15. 2.1.1. 2. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.formular tipizat M-2.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata. 1. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii.2005] 2.184 din 31. 380 din 15. 2.1.07.12. aprobat prin Ordinul comun al .4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1.2005] 2. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate.2005] 2.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii.12. aplicate pe primul exemplar al facturii. Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată. prin “Delegaţie” . Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor . Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. data şi semnătura sa. întocmeşte formularul facturii de plată.

3 оn redacюia HCA. Persoana împuternicită a băncii. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr.2. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare. indicând denumirea şi codul băncii. precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii. [pct. [pct. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.07. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii.24/36 din 25 martie 1998. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei. seria.cu datele din actul de identitate.2002] 3. 2. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”._____ ).1. data remiterii.12. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie. indicată în delegaţia prezentată. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM._____ până la nr.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. nr. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.184 din 31.07. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”. 380 din 15.2002] . al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr.2005] 2.184 din 31.

3. “nr.12.01. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet.184 din 31. [pct.6 din 16. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite. contului” corespunzător următoarele date: seria. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar. 380 din 15. “până la nr…”.2003] [pct.07.3. numărul primului formular de cec din carnet. d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. 3. numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată.şef al băncii. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat .2.3.3. care se păstrează la bancă.2002] 3.184 din 31.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.2005] 3. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.07. [pct.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr. sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate.1. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2). Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2). 3. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. “de la nr…”. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul . înscrie denumirea titularului de cont bancar.2002] [pct.

Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr. 4.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar. Ziua emiterii nu se ia în calcul. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. precum şi codul băncii. 3. Pe formularul de . La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar.4.184 din 31. formularul de cec se consideră defectat. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”).3. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată. 4. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături.2002] 4. contului)”. codul şi adresa juridică. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar. 4. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii.01.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.prin linie punctată. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea. Casierul.3 din p. “(codul fiscal)”.184 din 31. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. [alin.1. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii.3. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament.6 ..07. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. codul fiscal al titularului de cont bancar. 4. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar.2002] 4. carnetele de cecuri de numerar. 4.2. [pct.07.6 din 16.5.

4. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului.14 Înscrisul “L.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”.4.8.07.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele.”(anul)”.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat. 4. 4.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului .07. [pct. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată. lunii şi anului emiterii. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou.2002] 5 4.2002] 4. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31. [pct. 380 din 15. 4. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L. urmată de cuvântul “lei”.12. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p. zilei. 4.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4. indicînd data şi aplicînd semnătura.verso).184 din 31.07. Suma în cifre se aliniază la dreapta.184 din 31. 4. 4.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.”(luna în litere)”. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate. 4.2002] [pct.2005] [Pct. 4. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”.

22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă. luna şi anul primirii cecului de la emitent. 4.”(anul)”. se completează de către mandatarul emitentului cu data.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor. Suma în cifre se aliniază la dreapta.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. 4. 4. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.184 din 31. V E R S O U L C E C U L U I: . sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”.”(luna în litere)”. 4.23 Spaţiul marcat prin linii continue.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului.184 din 31. C O T O R U L C E C U L U I: 4. se completează de către emitent cu data.2002] 4.2002] 6 4.07. [pct.verso). spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent. [pct. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă. 4. luna şi anul emiterii cecului.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.”(anul)”.17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue.07. 4.”(luna în litere)”.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. 4.

184 din 31. 4. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”.4. depozitarului fondului. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”.4. 4.”Seria”. spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate. 4. data. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. “(anul)”. anul şi locul eliberării. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.26 Pe înscrisul “L.”. numărul.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”. 4. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.” drept confirmare a primirii numerarului. “Locul eliberării”. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare. 4.2002] 7 4.2002] 4. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare.07. “Art”. [pct.Suma(lei). “Nr. cupiuri (pentru bănci)”. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului. “Eliberat de”.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi. 4.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării . seria. .28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului.07.S.184 din 31. [pct. . “(luna în litere)”. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei. luna.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”. 4.

neutilizate (defectate. 4.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar.. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere.4. 4. marcat prin trei linii continue.184 din 31. 4.40.35 Spaţiul după înscrisul “din”. 4.2002] 4.12.2002] 4. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate. 4. “(luna în litere)”. cecurile defectate şi cecurile neutelizate. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate.07. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate. curate). curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate. curate).39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului. precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. [pct. “(anul)”.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. 4. precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate. emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta .34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului. curate) cu cotoarele lor. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate. .37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct.2005] 4.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”. [pct.07. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 380 din 15.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4).184 din 31. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.

2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare. Cecul de numerar pierdut. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului.12.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului.07. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă.200] [pct. b) termenul util de valabilitate a cecului.184 din 31.07. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului.2002] 5.07.2003] [pct. [pct.2005] 8 5.1.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.01. [pct.184 din 31. 5. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului . seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar. În baza informaţiei primite.01. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.2. 5.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute.2005] 5.2002] [pct. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului. b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli. 4.184 din 31. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului. 5. [pct.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului).3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor".12. indicând numărul. 380 din 15.6 din 16.2002] 5. 5.184 din 31.banca plătitoare.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.6 din 16.2003] [pct.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre.07.4. 380 din 15. îl înregistrează într-un jurnal special.

..4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament.. [pct.2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.184 din 31. 47 din 25 februarie 2000.. Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000.... 5. 9 cu modificările şi completările ulterioare...responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului.. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul. _____________ : : | | :.01.184 din 31.5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.12.6 din 16..5.: | .. 6...07..12.07. 5. nr. aprobată prin HCA al BNM nr. _______ PÎNĂ LA NR. formular nr.5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova.. indică data când se va plăti cecul. DISPOZIŢII FINALE 6.. 5. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată... | |::| | CONTUL nr..2003] [pct. aprobat prin HCA al BNM nr. 01006/1.2005] 5._______ | || | ...2003] [pct.. 10 Anexa nr. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil".6 din 16...2002] [pct. 5. precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.2005] 6. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare. 380 din 15. [pct..01.. 5....44..5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr......4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct...2002] 5...1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR.

.: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L......|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------.... 00000000 : te -----------------------. 00000000 Suma de |LEI| (da.(luna în (aSemnăturile emiten.: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi.| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda.--...|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr....contului) Suma de |LEI| :E va.|Alin....| (semnătura) : emitentului |.---------------------------2/________________ : te...(luna în (a......| |(pentru bănci) | | | | : în casă.(luna în (a... ....| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R.| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------...|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------. |Suma în litere ....| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es...(localitatea emiterii) (da.| AA nr. (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi.....juridice) |SUMA|Art...| : cal. ..cecului) | +---+ :P la....| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------.-----------------------..: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------.| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da....|bol |tru pers.1999 ---------------------------------------.--------------..:I de....:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi.......A Imprimeria Băncii : Naţionale a României ...--____________________ :D le.: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului ....| : (denumirea insti.......| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr.|Plătiţi.Ş.

.... :din ____ : (daL.....|.. buc.. єi furt..|....|.|.| : 1/-------------..|.|TOTAL.|.(luna în (a.....____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da....: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------.....|. 376/122 din 16....12.|..|..| : de încasare autorizate |....tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------..|...|.2000 pag. Semnătura..................02......|Moneda metalică.(luna în (a..|.17-18 din 17.|..| : |.|...|..| : |Semnăturile emitentului....|.....|........|............| : dispoziţie Semnăturile |.|..|..... .... Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr.38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr....|.......: Se va plăti ____ _________ ___ : (da..... carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr...... ________ A primit suma in.:Nr......Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------...|.|..|.......|... a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr.| : (către 2/-------------........|.......|.........|.....99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr..: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr...|..|...|...|...|..| : ---------------------------------------...: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr.|................| : casierie) |....|...|......|....: 12 dicată în cec .......|...|.|...

________________.184 din 31. pînă la nr. Vă rugăm să acceptaţi . modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr.L. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr…. pînă la nr. pоnг la nr.3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….07. numele.2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr.Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere.

__________.__________până la nr.________ şi cecurile neutilizate de la nr._________.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.380 din 15.________ până la nr.07.restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr.2005] .___________ până la nr.12. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.___________ .184 din 31. cecurile defectate nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->