Sunteți pe pagina 1din 82

Acte normative ce reglementeaza taxa pe valoarea adaugata incepand cu 1 ianuarie 2007

Legea nr. 343/2006 MO 662/1 august

2006 Hotararea Guvernului nr. 1861/2006 MO 1044/29 dec.2006 Ordine ale ministrului finantelor publice

Ordine

- continuare

1. Ordinul nr. 2215/2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de tax pe valoarea adugat pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii prevzute la art. 143 alin. (1) lit. j) i k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat in MO nr. 1040 din 28 decembrie 2006 (misiuni diplomatice); 2. Ordinul nr. 2216/2006 pentru aprobarea Instruciunilor pentru aplicarea msurilor de simplificare cu privire la transferuri i achiziii intracomunitare asimilate prevzute la art.128 alin. (10) i art. 130 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat in MO nr. 1040 din 28 decembrie 2006 (consignatia, stocuri la dispozitia clinetului, testare, verificarea conformitatii); 3. Ordinul nr. 2217/2006 privind organizarea evidenei n scopul taxei pe valoarea adugat, conform art. 156 alin. (1) (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile ulterioare, publicat in MO nr. 1041 din 28 decembrie 2006 ( jurnale de cumparare si vanzare, registrul nontransferurilor, registrul bunurilor primite) ;
3

Ordine

- continuare

4. Ordinul nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de tax pe valoarea adaugat pentru traficul internaional de bunuri, prevzute la art. 144 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile ulterioare, publicat in MO nr. 1046 din 29 decembrie 2006 (regimuri vamale suspensive, antrepozit TVA);
5. Ordinul nr. 2219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii i a condiiilor de autorizare a antrepozitului de tax pe valoarea adugat, prevzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat in MO nr. 1040 din 28 decembrie 2006; 6. Ordinul nr. 2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adugat i a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevzut la art. 142 alin. (1) lit. d) i art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in MO din 28 decembrie 2006 (fosta Ordonanta 59/2003);
4

Ordine

- continuare

7. Ordinul nr. 2221/2006 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a msurilor de simplificare cu privire la transferuri i achiziii intracomunitare asimilate prevzute la art.128 alin. (10) i art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n ceea ce privete operaiunile pluripartite din Comunitate legate de lucrri asupra bunurilor mobile corporale, publicat in MO nr. 1045 din 29 decembrie 2006 (fosta perfectionare activa);

8. Ordinul nr. 2222/2006 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a scutirii de tax pe valoarea adugat pentru operaiunile prevzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completarile ulterioare, publicat in MO nr. 1043 din 29 decembrie 2006 (export, transport international, livrari intracomunitare etc.);
9. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, publicat in MO nr. 1056 din 30 decembrie 2006.
5

Operatiuni in sfera de aplicare a TVA


Livrarea de bunuri (inclusiv livrarea intracomunitara de

bunuri, de la 1 ian. 2007)- art. 128 cf Prestarea de servicii- art.129 cf Importul de bunuri- art. 131 cf Achizitia intracomunitara de bunuri (de la 1 ian. 2007) art. 1301 cf

Operatiuni cu bunuri
Inainte de Data Aderarii Exporturi catre Statele Membre Exporturi catre tari terte
Importuri din Statele Membre Importuri din teritorii terte Regimuri vamale suspensive (Operatiuni de perfectionare activa/pasiva,admitere temporara) Livrari care au locul in alt stat decat cel din care incepe transportul Dupa data aderarii Livrari intracomunitare, transferuri Export Achizitii intracomunitare Import

Non transfer in SM de origine Regimuri vamale suspensive in relatia cu tari terte


Non transfer

OPERATIUNI INTRACOMUNITARE CU BUNURI

Locul livrarii de bunuri (art. 132 CF) reguli valabile pentru toate livrarile

Livrarea de bunuri cu transport: locul in care sunt

situate bunurile la momentul inceperii transportului. Livrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a unui import: Statul Membru prin care se face importul de bunuri -art.132 (1) a)

Aceasta livrare include si livrarea intracomunitara de bunuri!

Livrarea de bunuri care necesita instalare sau asamblare:


locul in care bunurile sunt instalate/asamblate, daca aceste operatiuni sunt realizate de furnizor sau alta persoana in contul sau- 132 (1) b)
9

Locul livrarii de bunuri (continuare)


Livrarea de bunuri fara transport: locul in care sunt
situate bunurile in momentul in care sunt puse la dispozitia clientului art. 132 (1)(c) cf.

Livrarea la bordul aeronavelor, navelor si trenurilor, pe


parcursul efectuarii unui transport de pasageri in Comunitate: locul de plecare a transportului de pasageri-art.132(1)(d)

10

Locul livrarii de bunuri (continuare)


NOU de la data aderarii:
Livrarea de gaze naturale, prin reteaua de distributie, si livrarea de electricitate catre un comerciant persoana impozabila: locul unde este stabilit acest intermediar persoana impozabila-art.132(1)(e)
Livrarea de gaze naturale, prin reteaua de distributie, si livrarea de electricitate catre alte persoane: locul utilizarii/consumului efectiv (sau se considera ca locul consumului este acolo unde este stabilit clientul)-art.132(1)(f); Atentie! - Livrarea de gaze naturale/electricitate din SM nu constituie LIC/AIC - Livrarea de gaze naturale/electricitate din teritorii terte import scutit, taxare inversa sau inregistrare in SM de consum
11

Locul livrarii de bunuri (continuare)


Vanzarile la distanta art. 132 (2) ( 8)
Alt SM Romania
Romania Alt SM

Exceptiile pentru vanzarile la distanta de produse accizabile si mijloace de transport noi


Vor fi detaliate ulterior
12

Atentie!

Livrarea intracomunitara - definitie


Livrarea de bunuri TRANSPORTATE de catre sau in numele furnizorului sau al cumparatorului din Romania intr-un alt Stat Membru (SM)
Livrare intracomunitara scutita in RO, daca: - se dovedeste efectuarea transportului - clientul comunica codul sau de TVA furnizorului art. 143 alin.(2) lit.a) si art. 10 alin.(1) din Instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006

13

Achizitia intracomunitara - definitie


Achizitie intracomunitara de bunuri - achizitia

dreptului de a dispune in calitate de proprietar de bunurile expediate sau transportate din alt SM
catre cumparatorul din Romania, de catre sau in numele furnizorului sau al cumparatorului art. 1301 alin.(1) cf

14

Locul achizitiei intracomunitare (AIC) de bunuri (art. 1321 CF)


Locul este intotdeauna in SM in care se incheie
transportul- art. 132(1)

Prin exceptie se aplica si reteaua de siguranta daca

se furnizeaza un cod TVA din alt SM decat cel in care se incheie transportul: locul este SM care a emis codul de platitor TVA sub care se efectueaza achizitia intracomunitara, conform art 132(2), dar si in SM in care se incheie transportul conform art. 132(1).

15

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri (continuare)


Daca se face dovada ca AIC a fost supusa TVA in ambele
SM, baza TVA se reduce corespunzator in SM care a atribuit cod TVA ( in care nu s-a incheiat transportul)art. 132(3)

Operatiuni triunghiulare, masuri de simplificare: nu se

aplica reteaua de siguranta si se considera ca AIC a fost supusa taxei numai in SM in care se incheie transportul in conditiile prevazute la art. 132(5); Vor fi detaliate ulterior.
16

Transferul: definitie
Bunurile vor fi considerate ca transferate de catre o persoana impozabila catre alt Stat Membru, daca sunt transportate de aceasta sau in numele acesteia din Romania in alt SM, in scopul desfasurarii activitatii sale economice. Transferul efectuat de catre o persoana impozabila, a unor bunuri ce fac parte din activitatea sa economica, din Romania catre alt SM, va fi considerat livrare IC de bunuri cu plata (este asimilat unei livrari intracomunitare cu plata). art. 128 alin.(10) si (11) cf

17

Achizitia intracomunitara asimilata


Definitia in oglinda a transferului
- utilizarea n Romnia, de ctre o persoan impozabil, n scopul desfurrii activitii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alt persoan, n numele acesteia, din statul membru pe teritoriul cruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achiziionate, dobndite ori importate de ctre aceasta, n scopul desfurrii activitii economice proprii, dac transportul sau expedierea acestor bunuri, n cazul n care ar fi fost efectuat din Romnia n alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri n alt stat membru
art. 130 alin.(2) lit. a)
18

Livrarea intracomunitara - fapt generator si exigibilitate art. 1343 cf


Faptul generator are loc la data livrarii bunurilor

intracomunitare) Exceptie: nu intervine exigibilitate de taxa daca livrarea nu a avut loc, dar se emite o factura de avans partial.

Taxa devine exigibila la : Data la care se emite o factura (pentru intreaga valoare) pentru respectiva livrare (chiar daca livrarea efectiva nu s-a realizat), dar Nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare datei la care are loc faptul generator (a se compara cu achizitiile

19

Achizitia intracomunitara - fapt generator si exigibilitate art. 135 cf


Faptul generator al AIC intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri similare, n statul membru n care se face achiziia. Taxa devine exigibila la data emiterii facturii (pentru intreaga valoare) pentru bunurile livrate catre persoana ce efectueaza achizitia, dar Nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare faptului generator de taxa (a se compara cu livrarile

intracomunitare scutite de TVA)

20

Faptul generator si exigibilitatea TVA (exemplul 1)


SM ale UE Romania Livrare IC scutita de TVA Achizitie IC supusa TVA si taxabila Data livrarii: 29/06/2007 Data achizitiei IC: 29/06/2007 Data facturii: 20/07/2007 Fapt generator LIC: 29/06/2007 Fapt generatorAIC: 29/06/2007 Data exigibilitii LIC: 15/07/07 Data exigibilitatii AIC:15/07/2007 Declaratia recapitulativa LIC Declaratia recapitulativa AIC scutita de TVA trimestrul 3 2007 trimestrul 3 2007

21

Faptul generator si exigibilitatea TVA (exemplul 2)


Alt SM ale UE Livrare IC scutita de TVA Data livrarii: 29/06/2007 Data facturii: 29/06/2007 Fapt generator: 29/06/2007 Data la care taxa devine exigibila: 29/06/07 Declaratia recapitulativa de livrarii intra- comunitare de bunuri scutita de TVA: trimestrul 2- 2007 Romania Achizitie IC supusa TVA si taxabila Data achizitiei IC: 29/06/2007 Fapt generator: 29/06/2007 Data la care taxa devine exigibila: 29/06/2007 Declaratia recapitulativa de achizitii trimestrul 2- 2007

22

Obligatii de evidenta, declarare si plata livrarea intracomunitara


Inscrierea operatiunii in facturi/ sau autofacturi in

cazul transferului In factura se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului din alt SM (Codul ISO)/ sau codul aceleiasi persoane impozabile din celalat SM in cazul transferului Inscrierea operatiunii in rubrica de LIC din decontul de TVA Inscrierea operatiunii in declaratia recapitulativa ce se va depune pentru fiecare trimestru calendaristic pe parcursul caruia au loc livrari IC ( inclusiv transferuri)

23

Obligatii de evidenta, declarare si plata achizitia intracomunitara


Taxare inversa pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA
conform art. 153. Autofactura se intocmeste numai in cazuri speciale, cand factura nu a fost emisa de furnizor in termen de 15 zile lucratoare de la finele lunii in care a avut loc livrarea. calculeaza si se inscrie in jurnalul de cumparari decont (4426=4427)

Factura primita de la furnizorul extern este fara TVA, taxa se

TVA se inscrie ca taxa colectata si ca taxa deductibila in acelasi


Declaratia recapitulativa pentru Achizitii IC

24

Nontransferul art. 128 alin.(12) cf


1. Operatiuni fara tranzactie- Transportul bunurilor din Romania in alt SM, in scopul desfasurarii anumitor operatiuni (in vederea prelucrarii, prestarii de servicii, fosta admitere temporara cu exonerare totala - sub termenul limita de 24 de luni etc.) Operatiune neasimilata achizitiei intracomunitare in celalalt SM Conditie: - bunurile se vor intoarce in Romania Daca nu se respecta conditia, nontransferul devine transfer

25

Nontransferul - continuare
2. Operatiuni cu tranzactie: livrare cu instalare,
livrari de gaz si energie electrica, vanzare la distanta taxabila in alt SM operatiune supusa TVA ci un nontransfer o AIC Locul livrarii este in SM de destinatie

In SM de unde incepe transportul nu are loc o In SM in care se incheie transportul, nu are loc

26

Obligatii legale - nontransfer


Registrul nontransferurilor numai pentru operatiunile fara
tranzactie Acest registru trebuie sa contina urmatoarele elemente:
descrierea bunurilor; cantitatea bunurilor; valoarea bunurilor; circulaia bunurilor; descrierea bunurilor, care nu sunt returnate, cantitatea acestora i o meniune referitoare la documentele emise in legatur cu aceste operaiuni, dup caz, precum i data emiterii acestor documente.

Pct. 79(1)f) NM
27

Obligatii legale - nontransfer


Nu trebuie completat acest registru pentru urmtoarele bunuri: 1. mijloacele de transport nmatriculate n Romnia; 2. palei, containere i alte ambalaje care circul fr facturare; 3. bunurile necesare desfurrii activitii de pres, radiodifuziune i televiziune; 4. bunurile necesare exercitrii unei profesii sau meserii dac: - preul sau valoarea normal pe fiecare bun n parte nu depete nivelul de 1250 EURO la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat n alt stat membru, i cu condiia ca bunul s nu fie utilizat mai mult de 7 zile n afara Romniei;sau - preul sau valoarea normal pe fiecare bun n parte nu depete nivelul de 250 EURO la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat n alt stat membru, i cu condiia ca bunul s nu fie utilizat mai mult de 24 de luni n afara Romniei; 5. computerele portabile i alt material profesional similar care este transportat n afara Romniei n cadrul unei deplasri de afaceri de ctre personalul unei entiti economice sau de o persoan fizic autorizat;

Pct. 79(1)f) NM si Ordinul 2217/2006


28

Operatiuni neasimilate achizitiilor IC

Obligatii legale registrul bunurilor primite numai pentru bunurile care sunt primite in vederea prelucrarii/repararii

29

Registrul bunurilor primiteRegistrul bunurilor primite va cuprinde: 1. un numr de ordine; 2. data primirii bunurilor; 3. numele i adresa primitorului; 4. codul de nregistrare n scopuri de TVA al primitorului; 5. cantitatea bunurilor primite; 6. descrierea bunurilor primite; 7. data transportului bunurilor supuse expertizrii sau prelucrate transmise clientului; 8. cantitatea i descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului; 9. cantitatea i descrierea bunurilor care sunt returnate clientului dup prelucrare; 10. o meniune referitoare la documentele emise n legatur cu serviciile prestate, precum i data emiterii acestor documente.

Pct. 79(1)g) NM si Ordinul 2217/2006


30

Operatiuni triunghiulare

31

Operatiuni triunghiulare intre trei SM

SM 2 B

SM 1 A

Transport direct din SM1 in SM3

SM 3 C

3 persoane impozabile in trei SM diferite:A- furnizor, B- cumparator revanzator, C- beneficiar final 2 vanzari: A B si B C 1 transport efectiv direct din SM1 in SM3 Dar relatia contractuala de transport poate fi ori in relatia A-B ori in relatia B-C

32

Operatiuni triunghiulare Transport intre B si C Nu sunt aplicabile masuri de simplificare


SM 2 B

SM 1 A

Transport efectiv din SM1 in SM3

SM 3 C

Livrare A-B (fara transport): locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B (SM1): livrare locala + TVA ( atentie, la LIC este obligatoriu transportul, A nu poate face dovada transportului) Livrare B-C (cu transport): locul unde incepe transportul (SM1) = livrare IC efectuata de catre B in SM1, scutita de TVA (B trebuie sa se inregistreze in SM1 pentru scopuri de TVA) C efectueaza o achizitie IC in SM3
33

Operatiuni triunghiulare (1)Relatia contractuala de transport intre A si B, fara aplicarea masurilor de simplificare
SM 2 B
SM 1 A

Transport efectiv din SM1 in SM3

SM 3 C

Livrare AB (cu transport): locul unde incepe transportul (SM1) = livrare IC efectuata de A in SM1, scutita de TVA; Livrare BC (fara transport): locul in care bunurile sunt puse la dispozitia C (SM3) B efectueaza o achizitie IC in SM3 (astfel incat este necesara inregistrarea lui B in SM3 pentru scopuri de TVA), urmata de o livrare locala catre C in SM 3
34

Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B - Simplificare


SM 2 B ROMANIA A
Transport efectiv din SM1 in SM3

SM 3 C

Livrarea IC efectuata de A in Romania este scutita de TVA daca se indeplinesc conditiile: - Bunurile sunt transportate din Romania in alt SM (SM3) de catre A sau B - B comunica lui A un cod valid de TVA din celalalt SM (SM 2) - B este mentionat, in calitate de cumparator al bunurilor, in declaratia recapitulativa depusa de A, tinand cont de codul de TVA al lui B din SM 2
35

Operatiuni triunghiulare (2)Relatia contractuala de transport intre A si B - Simplificare


ROMANIA B SM 1 A
Transport efectiv din SM1 in SM3

SM 3 C

-B(cumparatorul-revanzator) comunica furnizorului A codul de TVA din Romania: aplicarea retelei de siguranta -In mod normal, o achizitie IC efectuata de B in Romania,dar prin aplicarea masurilor de simplificare AIC nu este impozabila in Romania (art.126(8)(b) daca B face dovada ca achizitia sa IC a fost supusa TVA in SM3, unde se incheie transportul si
36

Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare (continuare, RO SM2)


Cumparatorul revanzator indeplineste urmatoarele obligatii: a) sa nu inscrie achizitia efectuata din SM1 in rubrica Achizitii intracomunitare a decontului de taxa si nici in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare; b) sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii in rubrica Livrari intracomunitare scutite a decontului de taxa ; c) sa inscrie in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare scutite de taxa urmatoarele date: 1. codul de inregistrare in scopuri de TVA din SM3, al beneficiarului livrarii ; 2. codul T in rubrica corespunzatoare; 3. valoarea livrarii efectuate;...si

Pct. 2 (15) NM
37

Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare(continuare, RO SM2)

d) sa emita factura prevazuta la art. 155 (5) din Codul fiscal, in

care se vor inscrie: 1. la rubrica prevazuta la art. 155 alin.(5) lit. c) codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania; 2.la rubrica prevazuta la art. 155 alin.(5) lit. e) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA in SM3 al beneficiarului livrarii ; 3. mentionarea in cuprinsul facturii ca beneficiarul livrarii din SM3 este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarea de bunuri efectuata in celalalt stat membru si. o referire la art. 28 c (E) (3) din Directiva a 6-a.

38

Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare RO este SM3


Pct. 2 (16) NM Vanzarea 1 SM 1 A

SM 2 B
Transport intre A - B

Vanzarea 2 ROMANIA C

Achizitia IC efectuata de B in Romania nu este supusa TVA daca se indeplinesc conditiile: - a) cumparatorul revanzator (B) nu este stabilit in Romania ci in SM2; b) achizitia intracomunitara de bunuri este efectuata de cumparatorul revanzator in vederea efectuarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri in Romania;..si
39

Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare RO este SM3(continuare)


c) beneficiarul livrarii (C ) este o persoana impozabila sau o
persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 in Romania; d) beneficiarul livrarii este obligat, conform art. 150 alin (1) lit. e) din Codul fiscal, la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator (B) care nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania; e) beneficiarul livrarii (C) inscrie achizitia efectuata in rubrica Achizitii intracomunitare din decontul de taxa , precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

40

Grupului celor 4
Grupul celor 4 este alcatuit din: 1. Persoanele juridice neimpozabile (in principal autoritati publice ce actioneaza in aceasta calitate si care nu desfasoara activitati supuse TVA, precum si unele holding-uri) 2. Intreprinderile mici (neinregistrate) 3. Celelalte persoane impozabile (neinregistrate) ce desfasoara exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA (cum ar fi bancile, societatile de asigurari, organizatiile non-profit, spitalele) 4. Fermierii supusi regimului ratei fixe (nu in toate Statele Membre, nici in Romania)
41

AIC realizate de grupul celor 4

AIC realizate de grupul celor 4 au un

regim special prevazut de art. 126(4) CF, in sensul ca aceste AIC sunt impozabile in RO daca: -se depaseste plafonul de 10.000EU/an, sau -daca beneficiarul opteaza pentru plata TVA in RO
42

Plafonul si inregistrarea in Romania


Dupa depasirea plafonului de 10.000EURO achizitiile IC efectuate de un membru al Grupului celor 4 devin impozabile si acestea trebuie sa se inregistrezein scopuri de TVA conform art. 153, o inregistrare speciala numai pentru AIC si numai pentru membrii grupului celor 4. Persoana fizica nu se inregistreaza sub acest articol pentru AIC. Atentie: codul de inregistare pt AIC, atribuit conf. art. 153, nu poate fi utilizat pentru livrari/prestari efectuate. Acest cod este valabil o perioada limitata, conform prevederilor din norme.

43

Vanzarile la distanta din alt SM in Romania


Vanzare la distanta- art. 1251 (1) pct. 32 = livrare de bunuri care
sunt transportate dintr-un SM in alt SM de catre furnizor, sau de alta persoana in contul sau ( niciodata de cumparator)
cod valabil de TVA: Pana la plafonul de vanzari la distant stabilit de Romania (35.000 Euro/an), se aplica regula generala de la art. 132(1)(a) SM de unde incepe transportul, furnizorul factureaza cu TVA din alt SM, cel in care a inceput transportul,

Au un tratament fiscal diferit daca beneficiarul livrarii nu comunica un

44

Vanzarile la distanta din alt SM in Romania


Dupa depasirea plafonului de 35.000 EURO/an, locul livrarii este acolo
unde se incheie transportul art. 132(2), furnizorul nestabilit in RO este obligat sa se inregistreze in Romania si sa factureze cu TVA catre cumparatorii din Romania.
Exceptiile pentru vanzarile la distanta de produse accizabile si mijloace de transport noi Vanzarea la distanta are locul in SM unde se incheie transportul , iar in SM de unde incepe transportul este un nontransfer( pentru bunuri accizabile)

Atentie!

45

Vanzarile la distanta din Romania in alt SM


VD catre beneficiari care nu comunica coduri valabile de TVA:

- Fiecare SM are propriul plafon de vanzari la distanta care este fixat pe


an calendaristic, - Pana in plafon se factureaza cu TVA romanesc orice livrare de bunuri care sunt transportate din RO in alt SM conf. regulii generale art. 132(1) a)- SM din care incepe transportul - Dupa depasirea plafonului fiecarui SM, vanzarea la distanta devine non-transfer in RO ( neimpozabila), pentru ca se impoziteaza in SM in care se incheie transportul si in care s-a depasit plafonul, unde furnizorul trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA ( art. 132(5) Atentie! Exceptiile pentru vanzarile la distanta de produse accizabile si mijloace de transport noi Vanzarea la distanta are locul in SM unde se incheie transportul , iar in SM de unde incepe transportul este un non transfer (pentru bunuri accizabile)

46

Mijloace de transport noi - art. 1251


alin.(3)
Livrarea intracomunitara Intotdeauna scutita de TVA daca se face dovada transportului dintr-un SM in alt SM, conform art. 143 alin.(2) lit.b) din Cf si art. 10 alin.(2) din Instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006 Indiferent de calitatea cumparatorului (persoana impozabila, persoana juridica neimpozabila, persoana fizica)- deci nu este necesar ca beneficiarul sa comunice un numar valabil de TVA din alt SM
47

Mijloace de transport noi


Achizitia intracomunitara Intotdeauna supusa TVA in SM de destinatie : Indiferent de calitatea furnizorului (niciodata tratata ca bun second-hand ) Indiferent de calitatea cumparatorului (persoana impozabila, persoana juridica neimpozabila, persoana fizica) Chiar daca nu se efectueaza nici o tranzactie Fara aplicarea nici unui plafon Nu se aplica niciodata regimul vanzarilor la distanta

Art. 126 (3) b) CF


48

Produse accizabile
Definitia din Directiva (privind Accizele) 92/12/CEE art. 1251 alin.(1) pct. 7
Uleiurile minerale (din categoria produse energetice) Alcoolul si bauturile alcoolice Tutunul prelucrat

49

Produse accizabile
Livrarea intracomunitara catre persoane impozabile sau
persoane juridice neimpozabile scutita conform art. 143 alin.(2) lit.c) din Cf si art. 10 alin.(2) din

Instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006

Livrarea catre persoane fizice - Vanzarea la distanta are loc in SM de destinatie - Transportul efectuat de cumparator SM de origine

50

IMPORTUL DE BUNURI

51

Importul de bunuri (art. 131 CF)


Importul este definit numai in legislatia care
reglementeaza TVA si reprezinta orice intrare de bunuri in Comunitate din teritoriile terte (chiar si bunurile plasate in regimuri suspensive)

Din punct de vedere vamal, importul reprezinta


punerea marfurilor in libera circulatie

52

Locul importului de bunuri (art. 1322 CF)


Locul = Statul Membru prin care bunurile intra in
Comunitate

Sau

Locul = Statul Membru in care bunurile provenind din

teritorii terte inceteaza a mai fi plasate in regimuri vamale suspensive

53

Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri (art. 136 CF)


Exigibilitatea intervine cand se genereaza
sau s-ar genera drepturi de import

Atentie! Drepturile de import nu includ


TVA si accize

54

PRESTARI DE SERVICII

55

Regula generala
Locul prestarii de servicii este considerat
a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate
Art. 133 (1) CF

Persoana obligata la plata TVA - prestatorul


Art. 150 (1) (a) CF
56

SERVICII LEGATE DE BUNURI IMOBILE

57

Servicii legate de bunuri imobile


a) lucrrile de construcii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparaii,
ntreinere, curare i demolare efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum i orice operaiune ce se efectueaz n legtur cu livrarea de bunuri mobile i ncorporarea acestora ntr-un bun imobil astfel nct bunurile mobile devin bunuri imobile prin natura lor; b) studiile i activitile de supervizare, care fac parte n mod obinuit din ocupaia arhitecilor, supervizorilor sau inginerilor i care au ca obiectiv pregtirea i coordonarea unei activiti prevzute la lit. a); c) activitaile de evaluare a unui bun imobil; d) punerea la dispoziie de spaii de parcare; e) punerea la dispoziie de spaii de depozitare a bunurilor; f) serviciile de cazare i punerea la dispoziie de spaii de camping; g) nchirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin natura lor; h) operaiunile de nchiriere, arendare, concesionare sau leasing a bunurilor imobile; i) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin natura lor; j) acordarea accesului i drepturilor de folosin pentru ci rutiere i structuri care fac parte din acestea, ca de exemplu poduri i tuneluri.

Pct. 13 alin.(4) NM
58

Servicii legate de bunuri imobile

Locul prestarii locul unde este


situat bunul imobil
Art. 133 (2) a) CF

59

Servicii legate de bunuri imobile


PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TVA IN ROMANIA Principiu: prestatorul (atentie, daca beneficiarul este o persoana fizica sau orice alta persoana neimpozabila, prestatorul nestabilit in Romania va fi obligat sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA)

Art. 150 (1) (a) CF Exceptie: beneficiarul (taxare inversa sau decont special), in urmatoarele
conditii: Serviciul este prestat de un prestator care nu este stabilit in Romania si nu este inregistrat conform prevederilor art. 153 CF; Beneficiarul, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care este stabilit in Romania, SAU nu este stabilit in Romania dar este inregistrat in Romania prin intermediul unui reprezentant fiscal.

Art. 150 (1) (g) CF 60

SERVICII DE TRANSPORT, ALTELE DECAT CELE DE TRANSPORT INTRACOMUNITAR DE BUNURI

61

Servicii de transport, altele decat cele de transport intracomunitar de bunuri


Locul prestarii locul unde se efectueaza
PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TVA IN ROMANIA Principiu: prestatorul

transportul, in functie de distantele parcurse

Art. 150 (1) (a) CF

Exceptie: beneficiarul, in urmatoarele conditii: Prestatorul nu este stabilit in Romania si nu este inregistrat conform art. 153 CF Beneficiarul este stabilit in Romania si este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila SAU nu este stabilit in Romania dar este inregistrat in Romania prin intermediul unui reprezentant fiscal:

Art. 150 (1) (g) CF

62

TRANSPORTUL INTRACOMUNITAR DE BUNURI (TIC)

63

Transportul intracomunitar de bunuri (TIC)


Definitie: Un transport intracomunitar de bunuri reprezinta orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire sunt situate in doua state membre diferite ale Uniunii Europene Atentie! Notiunea de transport intracomunitar este specifica numai pentru transportul bunurilor, nu si pentru persoane Traversarea teritoriului unei tari din afara Uniunii Europene nu afecteaza clasificarea acestui transport ca transport IC de bunuri

Art. 133 (2) (c) CF si pct. 15 NM


64

Transportul intracomunitar de bunuri (TIC)


Un transport local de bunuri (respectiv un transport de bunuri pentru care atat locul de plecare cat si locul de sosire se situeaza in acelasi stat membru al UE) se considera a fi un transport IC de bunuri daca este direct legat de un transport IC de bunuri

Acest transport local asimilat transportului IC de bunuri poate fi efectuat inainte sau dupa transportul IC de bunuri de care este direct legat, precum si intre doua transporturi IC de bunuri de care este direct legat

65

Transportul intracomunitar de bunuri (TIC) si intermediere TIC

Locul prestarii
Principiu: locul de plecare a transportului IC de bunuri
Exceptie: in cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt SM decat cel de plecare a transportului IC de bunuri, se considera ce serviciul are loc in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului

66

Transportul IC de bunuri si intermediere TIC


PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TVA IN ROMANIA Principiu: prestatorul

Art. 150 (1) (a) CF

Exceptie: beneficiarul, in urmatoarele conditii: Prestatorul nu este stabilit in Romania (chiar daca acesta este inregistrat in Romania conform art. 153 (4) CF); Beneficiarul este inregistrat pentru scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 CF, indiferent daca comunica sau nu codul sau de TVA prestatorului.

Art. 150 (1) (c) CF

67

SERVICII ACCESORII UNUI TRANSPORT DE BUNURI

68

Servicii accesorii unui transport de bunuri


DEFINITIE SI EXEMPLE

Serviciile accesorii transportului de bunuri sunt serviciile ce


constau in incarcarea, descarcarea, manipularea, cantarirea, sortarea, depozitarea bunurilor Definitia este valabila si pentru transportul IC (TIC) de bunuri si pentru alte transporturi de bunuri

69

Servicii accesorii unui transport de bunuri si intermediere servicii accesorii


LOCUL PRESTARII

Principiu: locul unde serviciile sunt


efectiv prestate , valabil pentru
transportul de bunuri si pentru TIC de bunuri
Art. 133 (2) (d) CF

70

Servicii accesorii unui transport IC de bunuri si intermediere servicii accesorii


Exceptie valabila pentru locul prestarii serviciilor accesorii unui transport intracomunitar de bunuri

In cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care

comunica un cod valid de TVA (cu prefix) din alt SM din UE decat cel in care serviciile sunt efectiv prestate, serviciul accesoriu se considera ca are loc in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului

Art. 133 (2) (d) CF

71

Servicii accesorii unui transport de bunuri , inclusiv TIC


SCUTIRI CU DREPT DE DEDUCERE Prestarile de servicii aferente transportului unor bunuri ce sunt plasate in regimuri vamale suspensive si care constau in incarcarea, descarcarea, transbordarea, manipularea, stivuirea, cantarirea, masurarea, controlul, evaluarea, depozitarea, supervizarea sau livrarea bunurilor Serviciile accesorii unui transport IC de bunuri efectuat catre sau din insulele ce formeaza regiunile autonome din Azore sau Madeira Nave maritime: servicii legate direct de nave sau de incarcatura acestora Aeronave pt. transport international: servicii legate direct de aeronave sau de incarcatura acestora

72

Servicii accesorii unui transport (altul decat TIC)


PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TVA IN ROMANIA Principiu: prestatorul

Art. 150 (1) (a) CF

Exceptie: beneficiarul (taxare inversa sau decont special), in

urmatoarele conditii: Serviciul este prestat de un prestator care nu este stabilit in Romania si nu este inregistrat conform prevederilor art. 153 CF; Beneficiarul, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care este stabilit in Romania, SAU nu este stabilit in Romania dar este inregistrat in Romania prin intermediul unui reprezentant fiscal.

Art. 150 (1) (g) CF


73

Servicii accesorii unui transport de bunuri IC si intermediere in servicii accesorii


PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TVA IN ROMANIA Principiu: prestatorul Art. 150 (1) (a) CF

Exceptie: beneficiarul, in urmatoarele conditii:


Prestatorul nu este stabilit in Romania (chiar daca acesta este inregistrat in Romania conform art. 153 (4) CF) si Beneficiarul este inregistrat pentru scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 CF

Art. 150 (1) (c) CF

74

SERVICII INTANGIBILE

75

Servicii intangibile
Inchirierea sau leasingul de bunuri corporale mobile, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport, pentru care se aplica regula de baza, locul prestatorului - Transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si al altor drepturi similare; serviciile de publicitate si marketing;( prin norme se va face diferentierea intre softul imprimat pe CD care reprezinta prestare de servicii ( softul specific) si softul general, care va reprezenta livrare de bun) - Serviciile de consultanta, de inginerie, juridice si de avocatura, serviciile contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare; prelucrarea de date si furnizarea de informatii

Art. 133 (2) (g) CF


76

Servicii intangibile
Operatiunile bancare, financiare si de asigurari; punerea la dispozitie de personal - NOU Furnizarea accesului la sistemele de distributie a gazului natural si energiei electrice, inclusive serviciile de transport si transmisie prin intermediul acestor retele, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea - Obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept mentionat la art. 133 (2) (g) CF

Art. 133 (2) (g) CF


77

Servicii intangibile

- Serviciile unui intermediar care actioneaza

in numele si pe seama altuia (ex. un agent), cand acesta procura pentru mandantul sau oricare din serviciile intangibile mentionate anterior

78

Servicii intangibile locul prestarii (inclusiv pentru serviciile intermediarilor acestor servicii)
Principiu: locul in care este stabilit prestatorul sau in care are un sediu fix de la care este prestat serviciul Prin exceptie: locul in care este stabilit beneficiarul sau in care are sediul fix daca: Beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in afara UE fara conditii suplimentare; sau Beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in UE si Este o persoana impozabila; si Este stabilit sau are sediul fix in alta tara decat cea a prestatorului

Art. 133 (1) si 133 (2) (g) CF

79

Servicii intangibile
SCUTIRI (FARA DREPT DE DEDUCERE conf. ART141) Servicii de asigurari Servicii de creditare, bancare si alte servicii de acest gen

80

Servicii intangibile
PERSOANA OBLIGATA LA PLATA TVA IN ROMANIA Principiu: art.150(1)(a)CF prestatorul (atentie, daca prestatorul nu este stabilit in RO iar beneficiarul este o persoana fizica din RO, o persoana juridica neimpozabila sau orice alta persoana neimpozabila, locul prestarii este la locul prestatorului si se va factura cu TVA din SM al prestatorului)

Prin exceptie beneficiarul este platitorul taxei, in urmatoarele conditii:


Prestatorul nu este stabilit in Romania (chiar daca acesta este inregistrat in Romania conform art. 153 (4) CF) si Beneficiarul este o persoana impozabila ce actioneaza ca atare

Art. 150 (1) (b) CF


81

Alte prevederi Masuri de simplificare

Masurile de simplificare constituie cai de combatere a evaziunii fiscale Se aplica masuri de simplificare pentru urmatoarele operatiuni: Vanzarea de cladiri si terenuri Vanzarea de deseuri si materii prime secundare Lucrari de constructii/montaj (dupa aderare) Bunuri si/sau servicii prestate de sau catre persoane aflate in stare de faliment (dupa aderare) Material lemnos Masurile de simplificare se aplica atunci cand atat furnizorul cat si beneficiarul sunt inregistrati ca platitori de TVA Beneficiarul tranzactiilor de mai sus va inregistra concomitent TVA aferenta tranzactiei atat ca TVA deductibila cat si ca TVA colectata
82