Sunteți pe pagina 1din 12

APLICAII ALE TRIGONOMETRIEI N GEOMETRIE

Fie ABC un triunghi oarecare n care:


1.
, , a b c
sunt lungimile laturilor triunghiului ABC (
, , a BC b AC c AB
);
2.
, , A B C
sunt msurile (exprimate n radiani) ale unghiurilor triunghiului ABC ;
3.
2
a b c
p
+ +
este semiperimetrul triunghiului;
4.
, ,
a b c
m m m
sunt lungimile medianelor corespunztoare laturilor
, , a b c
;
5.
, ,
a b c
h h h
sunt lungimile nlimilor coborte din vrfurile
, , A B C
;
6.
, ,
a b c
i i i
sunt lungimile bisectoarelor interioare ale unghiurilor
, , A B C
;
7. S este aria triunghiului ABC ;
8. R este lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ;
9.
r
este lungimea razei cercului nscris n triunghiul ABC .
Atunci aria triunghiului ABC poate fi calculat astfel :
2 2 2
a b c
a h b h c h
S


4
a b c
S
R

sin sin sin


2 2 2
b c A c a B a b C
S


S p r
( ) ( ) ( ) S p p a p b p c
(Heron)
2
2 sin sin sin S R A B C
1
2
S
, unde
1
1
1
A A
B B
C C
x y
x y
x y

,
( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y
fiind vrfurile triunghiului.
2 2 2
1 2 3
1
2
S ++
, unde
1
1
1
1
A A
B B
C C
x y
x y
x y

, 2
1
1
1
A A
B B
C C
y z
y z
y z

, 3
1
1
1
A A
B B
C C
z x
z x
z x

,
( ) , ,
A A A
A x y z
,
( ) , ,
B B B
B x y z
,
( ) , ,
C C C
C x y z
fiind vrfurile
triunghiului.
TEOREMA SINUSURILOR :
2
sin sin sin
a b c
R
A B C

TEOREMA COSINUSULUI :
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 cos
2 cos
2 cos
a b c bc A
b c a ca B
c a b ab C
+
+
+
PETRESCU LUCIAN 1
Lungimile medianelor:
( )
( )
( )
2 2 2
2
2 2 2
2
2 2 2
2
2
4
2
4
2
4
a
b
c
b c a
m
c a b
m
a b c
m
+

; Lungimile bisectoarelor:
2
2
2
2
cos
2
2
cos
2
2
cos
2
a
b
c
bc A
i
b c
ca B
i
c a
ab C
i
a b

+
Formulele lui Neper:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
sin
2
sin
2
sin
2
p b p c A
bc
p c p a B
ca
p a p b C
ab

;
( )
( )
( )
cos
2
cos
2
cos
2
p p a A
bc
p p b B
ca
p p c C
ab

FORMULE TRIGONOMETRICE.
I. FUNCII TRIGONOMETRICE DIRECTE
1) REDUCEREA LA PRIMUL CADRAN
Cadranul
I
C
II
C
III
C
IV
C
Unghiul / funcia
trigonometric
x x x +
2 x
sin x sin x sin x sin x sin x
cos x cos x cos x cos x cos x
tg x tg x tg x tg x tg x
ctg x ctg x ctg x ctg x ctg x
2) PARITATE / IMPARITATE, MONOTONIE, SEMN
Cadranul /
funcia
trigonometric
I
C
II
C
III
C
IV
C
Paritate /
imparitate
sin x
Z + ] + ] Z
IMPAR
( ) sin sin x x
cos x ] + ] Z Z +
PAR
( ) cos cos x x
tg x Z + Z Z + Z
IMPAR
( ) tg tg x x
ctg x ] + ] ] + ]
IMPAR
( ) ctg ctg x x
3) FORMULE TRIGONOMETRICE IMEDIATE
PETRESCU LUCIAN 2
FORMULA FUNDAMENTAL:
2 2
sin cos 1, . x x x +
sin
cos
x
tg x
x

1
tg
ctg x
x

cos
sin
x
ctg x
x

FORMULE PENTRU COMPLEMENTUL


UNUI UNGHI
sin cos
2
x x
_


,
cos sin
2
x x
_


,
tg ctg
2
x x
_


,
ctg tg
2
x x
_


,
4) FORMULE DE LEGTUR NTRE FUNCIILE TRIGONOMETRICE
DIRECTE ALE ACELUIAI UNGHI
sin x
cos x tg x ctg x
sin x
sin x
2
1 cos x t
2
tg
1+tg
x
x
t
2
1
1+ctg x
t
cos x
2
1 sin x t
cos x
2
1
1+tg x
t
2
ctg
1+ctg
x
x
t
tg x
2
sin
1 sin
x
x
t

2
1 cos
cos
x
x

t
tg x
1
ctg x
ctg x
2
1 sin
sin
x
x

t
2
cos
1 cos
x
x
t

1
tg x
ctg x
5) FORMULE PENTRU FUNCIILE TRIGONOMETRICE
DIRECTE ALE SUMEI / DIFERENEI DE UNGHIURI
( ) sin sin cos sin cos a b a b b a t t

( )
tg tg
tg
1 tg tg
a b
a b
a b
t
t
m

( ) cos cos cos sin sin a b a b a b t m
6) CONSECINE: FORMULE PENTRU
FUNCIILE TRIGONOMETRICE DIRECTE ALE UNGHIULUI DUBLU / TRIPLU
sin2 2sin cos x x x
2
2tg
tg2
1 tg
x
x
x


2 2 2 2
cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin x x x x x
3
sin3 3sin 4sin x x x

3
2
3tg tg
tg3
1 3tg
x x
x
x


3
cos3 4cos 3cos x x x
7) FORMULE DE TRECERE DE LA UN UNGHI LA UNGHIUL DUBLU
1 cos
cos
2 2
x x +
t

sin 1 cos
tg
2 1 cos sin
x x x
x x


+

1 cos
sin
2 2
x x
t
8) FORMULE DE TRECERE DE LA SINUSUL / COSINUSUL UNUI UNGHI LA
TANGENTA UNGHIULUI PE JUMTATE
PETRESCU LUCIAN 3
2
2tg
2
sin
1 tg
2
x
x
x

+

2
2
1 tg
2
cos
1 tg
2
x
x
x

+
9) FORMULE DE TRANSFORMARE N PRODUS A SUMEI / DIFERENEI DE FUNCII
TRIGONOMETRICE DIRECTE
cos cos 2cos cos
2 2
a b a b
a b
+
+ sin sin 2sin cos
2 2
a b a b
a b
t
t
m
cos cos 2sin sin
2 2
a b a b
a b
+

( ) sin
tg tg
cos cos
a b
a b
a b
t
t

10) FORMULE DE TRANSFORMARE A PRODUSULUI N SUM / DIFEREN


DE FUNCII TRIGONOMETRICE DIRECTE
( ) ( ) cos cos
sin sin
2
a b a b
a b
+

( ) ( ) sin sin
sin cos
2
a b a b
a b
+ +

( ) ( ) cos cos
cos cos
2
a b a b
a b
+ +

11) VALORILE FUNCIILOR TRIGONOMETRICE DIRECTE PENTRU PRINCIPALELE
UNGHIURI DIN INTERVALUL [ ) 0, 2
I
C
II
C
III
C
IV
C
( ) m S
0
o
30
o
45
o
60
o
90
o
120
o
135
o
150
o
180
o
210
o
225
o
240
o
270
o
300
o
315
o
330
o
( ) S
0
6

2
2
3
3
4
5
6

7
6
5
4
4
3
3
2
5
3
7
4

11
6

sin x
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
3
2
2
2
1
2
0
2
1
2

2
2

3
2

4
2

3
2

2
2

1
2

cos x
4
2
3
2
2
2
1
2
0
2
1
2

2
2

3
2

4
2

3
2

2
2

1
2

0
2
1
2
2
2
3
2
tg x
0
1
3
1 3
nu
exist
3
1
1
3

0
1
3
1 3
nu
exist
3
1
1
3

ctg x
nu
exist
3 1
1
3
0
1
3

1 3
nu
exist
3 1
1
3
0
1
3

1 3
II. FUNCII TRIGONOMETRICE INVERSE
1) FORMULE FUNDAMENTALE:
[ ] arcsin arccos , 1,1.
2
x x x

+

arctg arcctg , .
2
x x x

+
PETRESCU LUCIAN 4
2) VALORILE FUNCIILOR TRIGONOMETRICE INVERSE
x
1
3
2

2
2

1
2
0
1
2
2
2
3
2
1
arcsin x
2

0
6

arccos x
5
6
3
4
2
3

0
x

3 1
1
3

0
1
3
1 3

arctg x
2

0
6

arcctg x
5
6
3
4
2
3

0
3) FORMULE DE LEGTUR NTRE
FUNCIILE TRIGONOMETRICE INVERSE
arcsin x arccos x arctg x arcctg x
arcsin x
arcsin x
2
arccos 1 x
,
dac [ ] 0,1 x
2
arccos 1 x
,
dac [ ] 1, 0 x
2
arctg
1
x
x
( ) 1,1 x
2
1
arcctg
x
x

,
dac ( ] 0,1 x
2
1
+arcctg
x
x

,
dac [ ) 1, 0 x
arccos x
2
arcsin 1 x
,
dac [ ] 0,1 x
2
arcsin 1 x
,
dac [ ] 1, 0 x
arccos x
2
1
arctg
x
x

,
dac ( ] 0,1 x
2
1
+arctg
x
x


dac [ ) 1, 0 x
2
arcctg
1
x
x
( ) 1,1 x
arctg x
2
arcsin
1
x
x +
2
1
arccos
1 x +
dac [ ) 0, x +
2
1
arccos
1 x

+
dac ( ] , 0 x
arctg x
1
arcctg
x
dac ( ) 0, x +
1
+arcctg
x

dac ( ) , 0 x
PETRESCU LUCIAN 5
arcctg x
2
1
arcsin
1 x +
[ ) 0, x +
2
1
arcsin
1 x

+
( ] , 0 x
2
arccos
1
x
x +
1
arctg
x
( ) 0, x +
1
+arctg
x

( ) , 0 x
arcctg x
4) PARITATE / IMPARITATE, MONOTONIE, SEMN
x
[ ] 1, 0 [ ] 0,1
Paritate / imparitate
arcsin x
Z Z +
IMPAR
( ) arcsin arcsin x x
arccos x ] + ] +
NICI PAR, NICI IMPAR
( ) arccos arccos x x
x
( ] , 0 [ ) 0, +
Paritate / imparitate
arctg x Z Z +
IMPAR
( ) arctg arctg x x
arcctg x ] + ] +
NICI PAR, NICI IMPAR
( ) arcctg arcctg x x
5) FORMULE DE TRANSFORMARE A SUMEI / DIFERENEI DE
FUNCII TRIGONOMETRICE INVERSE
( )
2 2
arcsin arcsin arcsin 1 1 , 0 , 1 a b a b b a ab t t < <
( )
2 2
arccos arccos arccos 1 1 , 0 , 1 a b ab a b ab t < < m
arctg arctg arctg , , 0
1
a b
a b a b
ab
t _
t >

,
m

1
arcctg arcctg arcctg , , 0
ab
a b a b
b a
_
t >

t ,
m
VECTORI N PLAN
AB
uuur
vector legat ( A este origine sau punct de aplicaie, iar B este extremitate sau vrf );
AB
uuur
caracterizat prin
( )
direcie: dreapta suport mpreun cu toate dreptele paralele cu ea
modul, norm sau lungime: ,
sens
AB AB AB d A B


'

uuur uuur
AB CD
uuur uuur
: ( vectori legai echipoleni): cei doi vectori au aceeai direcie, modul i sens
{ }
def
AB XY XY AB
uuur uuur uuur
: (vector liber).
PETRESCU LUCIAN 6
REGULA TRIUNGHIULUI:
, , , AB BC AC ABC +
uuur uuur uuur
P
REGULA PARALELOGRAMULUI:
paralelogram AB AC AD ABDC +
uuur uuur uuur
RELAII VECTORIALE IMPORTANTE
TEOREMA MEDIANEI: ( )
( )
1
este mijlocul segmentului
2
AM AB AC M BC +
uuur uuur uuur
PROPRIETI:
1. Dac i 1 AM AB AC + +
uuur uuur uuur
, atunci M BC
2. Dac ( ) M BC
i 0
MB
k
MC
> , atunci
1
AB k AC
AM
k
+

+
uuur uuur
uuur
PROPRIETATE: Vectorii , , i u v w pot forma un triunghi 0 u v w + +
1. Cele trei mediane ale unui triunghi pot forma la rndul lor un triunghi : dac
, i M N P
sunt mijloacele
laturilor ( ) ( ) ( ) , i respectiv BC AC AB
, atunci
0 AM BN CP ++
uuur uuur uur r
.
2.
0 estecentrul degreutateal GA GB GC G ABC ++
uur uuur uuur r
.
3. este centrul de greutate al , iar , arb itrar
3
MA MB MC
MG G ABC M
+ +

uuur uuur uuur
uuur
P .
4.
OH OA OB OC ++
uuur uur uuur uuur
(Relaia lui Sylvester).
5.
3 OH OG
uuur uuur
.
GEOMETRIE ANALITIC N PLAN / N SPAIU
PLAN SPAIU
Distana dintre dou puncte (lungimea, modulul, norma unui vector)
( ) ( ) ( )
2 2
,
B A B A
AB d AB x x y y + ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
,
B A B A B A
AB d AB x x y y z z + +
Coordonatele mijlocului unui segment
Dac
( ) ,
M M
M x y
este mijlocul segmentului
( ) AB
, Dac
( ) , ,
M M M
M x y z
este mijlocul segmentului
PETRESCU LUCIAN 7
unde
( ) ,
A A
A x y
i
( ) ,
B B
B x y
, atunci
2
2
A B
M
A B
M
x x
x
y y
y
+

'
+

( ) AB
, unde
( ) , ,
A A A
A x y z
i
( ) , ,
B B B
B x y z
, atunci
2
2
2
A B
M
A B
M
A B
M
x x
x
y y
y
z z
z
+

'

Coordonatele punctului care mparte un segment ntr-un raport d at


Dac
( ) ( ) ,
M M
M x y AB
, unde
( ) ,
A A
A x y
,
( ) ,
B B
B x y
i
MA
k
MB

, atunci
1
1
A B
M
A B
M
x kx
x
k
y ky
y
k
+

+
'
+

+
.
Dac
( ) ( ) , ,
M M M
M x y z AB
, unde
( ) , ,
A A A
A x y z
,
( ) , ,
B B B
B x y z
i
MA
k
MB

, atunci
1
1
1
A B
M
A B
M
A B
M
x kx
x
k
y ky
y
k
z kz
z
k
+

'
+

.
Coordonatele centrului de greutate al unui triunghi
Dac
( ) ,
G G
G x y
este centrul de greutate al
ABC

de vrfuri ( ) ,
A A
A x y
, ( ) ,
B B
B x y
, ( ) ,
C C
C x y
, atunci
3
3
A B C
G
A B C
G
x x x
x
y y y
y
+ +

'
+ +

Dac
( ) , ,
G G G
G x y z
este centrul de greutate
al
ABC
de vrfuri ( ) , ,
A A A
A x y z
, ( ) , ,
B B B
B x y z
,
( ) , ,
C C C
C x y z
, atunci
3
3
3
A B C
G
A B C
G
A B C
G
x x x
x
y y y
y
z z z
z
+ +

+ +

'

+ +

PANTA UNEI DREPTE. PROPRIETI.


Dac d este o dreapt nevertical
d POY
, atunci panta dreptei d este definit prin
def
d
m tg , unde


este unghiul format de dreapta d cu axa OX i msurat n sens trigonometric.
Panta dreptei determinat de 2 puncte
( ) ( ) , , ,
A A B B
A x y B x y
, astfel ca
A B
x x
B A
AB
B A
y y
m
x x

Condiia de paralelism a dou drepte 1 2


1 2 d d
d d m m P
Condiia de perpendicularitate a dou drepte 1 2
1 2
1
d d
d d m m
Condiia ca o dreapt s fie paralel cu axa OX
0
d
d OX m P
ECUAIA DREPTEI N PLAN
PETRESCU LUCIAN 8
ECUAIA DREPTEI
PRINTR-UN PUNCT DAT
I PANT CUNOSCUT
se cunosc ( ) ,
A A
A x y d
i
d
m
( ) :
A d A
d y y m x x
ECUAIA DREPTEI
PRIN DOU PUNCTE
se cunosc
( ) ( ) , , ,
A A B B
A x y B x y d
,
unde A B
x x
i A B
y y
:
A A
B A B A
x x y y
d
x x y y

1
: 1 0
1
A A
B B
x y
d x y
x y

CONDIIA DE
COLINIARITATE A
TREI PUNCTE
se cunosc ( ) ,
A A
A x y
,
( ) ,
B B
B x y
,
( ) ,
C C
C x y
, , A B C
coliniare
1
1 0
1
A A
B B
C C
x y
x y
x y

ECUAIA DREPTEI
PRIN TIETURI
se cunosc tieturile
( ) , 0 A a d OX
i
( ) 0, B b d OY
: 1
x y
d
a b
+
ECUAIA DREPTEI
DETERMINAT DE UN
PUNCT I O DIRECIE
DAT (ECUAII
PARAMETRICE)
se cunosc ( ) ,
A A
A x y d
i
( ) , v a b v ai b j +
r r r r

( ) , 0 a b
astfel nct v d
r
P
:
A A
x x y y
d
a b


,
A
A
x x at
t
y y bt
+

'
+

ECUAIA CARTEZIAN
IMPLICIT A DREPTEI
se cunosc: panta
m
i
n
- ordonata la origine
( ) 0, A n d OY
: d y mx n +
ECUAIA GENERAL A
DREPTEI
-
: 0 dax by c ++
ECUAIA DREPTEI N SPAIU
ECUAIA DREPTEI
PRIN DOU
PUNCTE
se cunosc ( ) , ,
A A A
A x y z
,
( ) , ,
B B B
B x y z d
, unde
A B
x x
,
A B
y y

i A B
z z
:
A A A
B A B A B A
x x y y z z
d
x x y y z z
ECUAIA DREPTEI
DETERMINAT DE
UN PUNCT I O
DIRECIE DAT
(ECUAII
PARAMETRICE)
se cunosc ( ) , ,
A A A
A x y z d
i
( ) , , v a b c v ai b j ck + +
r r r r r

( ) , , 0 a b c

astfel nct v d
r
P
:
A A A
x x y y x z
d
a b c,
A
A
A
x x at
y y bt t
z z ct
+

+
'

ECUAIA PLANULUI N SPAIU


PETRESCU LUCIAN 9
ECUAIA PLANULUI
DETERMINAT DE UN
PUNCT I O
NORMAL LA PLAN
se cunosc ( ) , ,
A A A
A x y z
i ( ) , , n a b c
r
astfel nct
n
r

(normal la plan)
( ) ( ) ( ) : 0
A A A
ax x by y cz z ++


: 0 ax by cz d +++
, unde
A B C
d ax by cz
ECUAIA PLANULUI
PRIN TIETURI
se cunosc tieturile
( ) , 0, 0 A a OX
,
( ) 0, , 0 B b OY
i
( ) 0, 0, C c OZ

: 1
x y z
a b c
+ +
ECUAIA PLANULUI
DETERMINAT DE
TREI PUNCTE
NECOLINIARE
se cunosc ( ) , ,
A A A
A x y z
,
( ) , ,
B B B
B x y z
,
( ) , ,
C C C
C x y z
,
necoliniare

1
1
: 0
1
1
A A A
B B B
C C C
x y z
x y z
x y z
x y z

VOLUMUL
TETRAEDRULUI
se cunosc ( ) , ,
A A A
A x y z
,
( ) , ,
B B B
B x y z
,
( ) , ,
C C C
C x y z
i
( ) , ,
D D D
D x y z
1
6
V
, unde

1
1
1
1
A A A
B B B
C C C
D D D
x y z
x y z
x y z
x y z

CONDIIA DE
COPLANARITATE A
PATRU PUNCTE N
SPAIU
se cunosc ( ) , ,
A A A
A x y z
,
( ) , ,
B B B
B x y z
,
( ) , ,
C C C
C x y z
i
( ) , ,
D D D
D x y z
, , , A B C D
sunt coplanare


1
1
0
1
1
A A A
B B B
C C C
D D D
x y z
x y z
x y z
x y z

VECTORI N PLAN / SPAIU


N REPERUL ( )
, , O i j
r r
/ ( )
, , , O i j k
r ur r
FORMA GENERAL A
VECTORILOR N
REPERUL
( )
, , O i j
r r
/
( )
, , , O i j k
r ur r

( )
1 1 1 1
, u xi y j u x y +
r r r r

( )
2 2 2 2
, v x i y j v x y +
r r r r

( )
1 1 1 1 1 1
, , u xi y j zk u x y z ++
r r r r r

( )
2 2 2 2 2 2
, , v xi y j z k v x y z ++
r r r r r
MODULUL, NORMA SAU
LUNGIMEA
VECTORILOR
2 2
1 1
u u u x y +
r r
2 2 2
1 1 1
u u u x y z + +
r r
2 2
2 2
v v v x y +
r r
2 2 2
2 2 2
v v v x y z + +
r r
PETRESCU LUCIAN 10
EGALITATEA
VECTORILOR
1 2
1 2
x x
u v
y y


'

r r
1 2
1 2
1 2
x x
u v y y
z z


'

r r
VECTORI PARALELI
(COLINIARI)
1 1
2 2
x y
u v
x y

r r
P
, pentru
2 2
, 0 x y

sau


astfel nct
u v
r r
1 1 1
2 2 2
x y z
u v
x y z

r r
P
, pentru
2 2 2
, , 0 x y z

sau


astfel nct
u v
r r
VECTORI NECOLINIARI
u
r
P
1 1
2 2
x y
v
x y

r
u
r
Pv
r

nu are loc
1 1 1
2 2 2
x y z
x y z

PRODUS SCALAR
( ) ( )
def.
cos , u v u v u v
r r r r r r
S
1 2 1 2
u v xx yy +
r r
1 2 1 2 1 2
u v xx yy zz + +
r r
VECTORI ORTOGONALI
(PERPENDICULARI)
1 2 1 2
0 0 u v xx yy +
r r
1 2 1 2 1 2
0 0 u v xx yy zz ++
r r
COSINUSUL UNGHIULUI
DINTRE DOI VECTORI
( ) ( )
1 2 1 2
2 2 2 2
1 1 2 2
cos ,
x x y y
u v
x y x y
+

+ +
r r
S
( ) ( )
1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2
cos ,
x x y y z z
u v
x y z x y z
+ +

+ + + +
r r
S
VECTORI
DETERMINAI DE
DOU PUNCTE DATE
( ) ( )
B A B A
AB x x i y y j +
uuur r r
( ) ( ) ( )
B A B A B A
AB x x i y y j z z k ++
uuur r r r
POZIII RELATIVE A DOU DREPTE N PLAN,
RESPECTIV A DOU PLANE N SPAIU
ECUAIA GENERAL
A DREPTELOR /
PLANELOR

1 1 1 1
: 0 d ax by c ++

2 2 2 2
: 0 d ax by c ++

1 1 1 1
: 0 ax by cz d +++

2 2 2 2
: 0 ax by cz d +++
DREPTE / PLANE
EGALE
(COINCIDENTE)
1 1 1
1 2
2 2 2
a b c
d d
a b c

1 1 1 1
2 2 2 2
a b c d
a b c d

DREPTE / PLANE
PARALELE
1 1 1
1 2
2 2 2
a b c
d d
a b c
P
1 1 1 1
2 2 2 2
a b c d
a b c d
P
PETRESCU LUCIAN 11
DREPTE / PLANE
SECANTE
1 1
1 2
2 2
a b
d d
a b

1 1 1
2 2 2
nu are loc egalitatea:

a b c
a b c


DREPTE / PLANE
ORTOGONALE
(PERPENDICULARE)
1 2 12 12
0 d d aa bb +
12 12 12
0 aa bb cc ++
COSINUSUL
UNGHIULUI DINTRE
DOU DREPTE /
PLANE
( ) ( )
1 2 1 2
1 2
2 2 2 2
1 1 2 2
cos ,
a a bb
d d
a b a b
+

+ +
S
( ) ( )
1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2
cos ,
a a bb c c
a b c a b c

+ +

+ + + +
S
PETRESCU LUCIAN 12