Proces verbal

,

Incheiat astazi…………………. in cadrul sedintei cu parintii la clasa…………………….scoala……………………………………… Ordinea de zi cuprinde: 1.Prezenta dupa catalog si intocmirea graficului frecventei de catre parinti la sedintele cu parintii, incepand cu aceasta si pana la sfarsitul anului scolar in curs 2.Stabilirea comitetului de parinti 3. Stabilirea uniformei 4. Regulamentul de ordine interioara / Regulile clasei 5. Prezentarea documentelor necesare pt burse medicale, sociale si pt rechizite 6. Foaia de parcurs (discutie) 7. Discutarea absentelor 8. Manuale auxiliare 9. Fondul clasei 10.Discutii libere La sedinta sunt prezenti………..parinti din totalul de 27 copii, un numar de……..lipsind motivat, iar restul de……..lipsind nemotivat. Discutii: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

Drept pentru care, a fost incheiat prezentul proces verbal. Prof. Diriginte. Roșu Camelia Elena

1

23. 22. 8. 7. 9. 5. Nr.Participantii la sedinta cu parintii. 14. 20. de la grupa………. 24. 21. 10. 19. 10. 1. 6. 7. 25. 8. părinţilor Numele şi prenumele părinţilor Nr. 4.. 11. 9. 15.din data……………. de telefon 2 . 18. 3. 16. 3. 2. 17. 5. 4. Nr. crt. 11. 27. 6. 12. 2. 13. 26. Numele şi prenumele Semnătura crt. 1.

12. 13. 16. 17. 18. 24. 19. 26. 3 . 25. 23. 15. 27. 20. 14. 21. 22.