Sunteți pe pagina 1din 3

Testul nr.3 Intrebarea nr.

1 Luand in considerare marimea cheltuielilor alocate de catre o firma in efortul de dezvoltare a propiului potential uman, specialistii in domeniu sugereaza urmatoarea clasificare a strategiilor din domeniul resurselor umane: 1-strategia de conciliere; 2-strategia de supravietuire; 3-strategia globala, strategia partiala; 4-strategia in salturi; 5-strategia investitionala; 6-strategia orientata valoric. Precizati care dintre combinatiile prezentate exprima cel mai mult corect strategiile resurselor umane corespunzatoare clasificarii sugerate: a)2,3,4,5 b)1,4,5,6 c)3,4,5,6 d)1,4,5,6 e)1,2,4,5 Intrebarea nr. 2 Tipurile de strategii de personal diferentiate in functie de decalajul de performanta acoperit de activitatea de training si dezvoltare se afla printre elementele de mai jos: 1-strategia,,corectiva'' 2-strategia de,,valorizare'' 3-stretegia de,,proactiva'' 4-strategia de,,conciliere'' 5-strategia ,,procesuala'' Care dintre combinatiile prezentate exprima cel mai corect tipurile de strategii de personal diferentiate in functie de decalajul de performanta acoperit de activitatea de training si dezvoltare? a)1,3,5 b)2,3,4 c)3,4,5 d)1,2,5 e)1,3,4 Intrebarea nr. 3 Strategiile de training si dezvoltare diferentiate in functie de etapele carierei individule se regasesc printre urmatoarele elemente: 1-strategia de ,,socializare"; 2-strategia de,,valorizare"; 3-strategia de,,proactiva" ; 4-strategia de,,dezvoltare". Precizati care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect tipurile de strategii de training si dezvoltare diferentiate in functie de etapele carierei individulale. a)1,2,3 b)2,3,4 c)3,4,5 d)1,2,5 e)1,3,4 1

Intrebarea nr. 4 Un instrument recomandat pentru analiza situatie existente a resurselor umane este ,,Portofoliul de resurse umane'', conform caruia personalul este incadrat intr-o matrice cu mai multe categorii de personal care se regasesc printre elementele de mai jos: 1-angajatii cu performante previzibile; 2-angajatii cu performante nesatisfacatoare; 3-angajatii-problema; 4-angajatii cu performante sub capacitatea lor; 5-asa-zisele ,,semne de intrebare''. Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect categoriile de personal incadrate in ,,matricea portofoliului de resurse umane''. a)1,2,3 b)2,3,4 c)3,4,5 d)1,3,4 e)1,3,5

Intrebarea nr. 5 Daca in cadrul strategiei globale a firmei in prim-plan se afla realizarea sau construirea unor relatii de piata/produs, atunci strategia de personal trebuie orientata spre: 1-acumularea de cunostinte si calificari prin atragerea de personal din afara; 2-planificarea pe termen scurt a personalului; 3-intensificarea promovarii interne a personalului pentru a putea folosi potentialul acestuia cat mai eficient si cat mai mult timp cu putinta; 4-dezvoltarea intensiva a personalului pentru asigurarea calificarii acestuia, precum si pentru imbunatatirea activitatii in relatiile cu clientii; 5-planificarea pe termen lung a personalului pentru a asigura si in viitor resursele umane necesare; 6-limitarea activitatilor de dezvlotare a personalului. Precizati care din combinatiile de mai jos exprima cel mai corect continutul strategiei mentionate. a)1,4,5 b)3,4,5 c)2,3,6 d)1,3,5 e)4,5,6

Intrebarea nr. 6 Pentru ca politicile din domeniul resurselor umane sa-si atinga obiectivele, sa raspunda cat mai bine scopurilor si sa poata fi aplicate cu adevarat, este necesar ca acestea sa indeplineasca o serie de cerinte care se regasesc printre elementele prezentate: 1-sa reflecte modul in care organizatia isi indeplineste responsabilitatea sa sociala; 2-sa acopere domeniile de activitate cele mai importante ale functiunii de personal; 3-sa descrie atitudinea organizatiei fata de membrii sai; 4-sa fie in concordanta cu legislatia in domeniu; 5-sa fie clar definite, iar persoanele care urmeaza sa le aplice trebuie sa participe activ la procesul de elaborare a lor; 6-sa fie in concordanta cu obiectivele,strategiile si politicile generale ale membrilor sai; 7-sa reflecte intentia ferma a organizatiei de a garanta oportunitatile egale tuturor membrilor sai; 8-sa fie redactate si comunicate de preferinta in scris. Precizati care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principalele cerinte ale politicilor din domeniul resurselor umane. a)1,3,5,6,7 b)2,3,4,5,6 c)3,4,5,6,7 d)1,3,4,5,8 Intrebarea nr.7 Precizati etapele care se parcurg, de regula, la elaborarea sau reformularea politicilor din domeniul resurselor umane si se regasesc printre elementele de mai jos: 1-garantarea tratarii corecte si echitabile a angajatilor prin raportarea la un text scris; 2-asigurarea uniformitaii necesare in interpretarea continutului diferitelor politici de personal; 3-intelegerea culturii organizatiei si a valorii acesteia; 4-analiza politicilor de personal existente, formale si informale; 5-analiza influentelor externe; 6-consultarea managerilor, culegrea si prelucrarea opiniilor acestora privind politicile de personal; 7-asigurarea transparentei si clarificarea atitudinii organizatiei fata de membrii sai; 8-obtinerea si prelucrarea opiniilor angajatilor; 9-elaborara politicilor de personal pe baza rezultatelor obtinute. Care dintre combinatiile prezentate exprima cel mai corect principalele etape care se parcurg, de regula, in elaborarea politicilor de personal? a)1,2,3,4,5,6 b)2,4,6,7,8,9 c)4,5,6,7,8,9 d)3,4,5,6,8,9 e)1,3,5,6,7,8. e) 2,4,5,6,8

S-ar putea să vă placă și