Sunteți pe pagina 1din 72

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

PREZENTAREA GENERALA A SANTIERULUI

Denumirea proiectului : C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ, dupa cum urmeaza : Amplasarea : COLONIA TARNIA COMUNA GILU, SAT SOMEU CALD COD POTAL 407310, JUDEUL CLUJ, LA DISTAN DE 25 KM DE ORASUL CLUJ Titularul investiiei: SC HIDROELECTRICA SA Beneficiarul investiiei: S.C.HIDROELECTRICA S.A. SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ Tipul Lucrarii : Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza; Managerul de proiect : ing. Bogdan Sevciuc Coordonatorul pentru securitate si sanatate la faza de proiectare ing. Bogdan Sevciuc Coordonatorul pentru securitate si sanatate la faza de executie Data prevazuta de incepere a executiei . Durata estimata a Lucrarii . Antreprenorii Subantreprenorii..

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L. 1.1 OBIECTIVE

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Scopul proiectului este ZERO Incidente si Accidente, cu eliminarea pericolelor pentru personal, utilaje, echipamente, mediu, public. Nicio persoana nu trebuie sa efectueze atributii de serviciu care sa poata pune in pericol sau sa afecteze securitatea si sanatatea, atat a personalului propriu cat si a celorlalti oameni. In alti termeni, intregul personal, la constatarea starii de pericol grav si iminent, este abilitat sa dispuna: oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii; evacuarea personalului din zona periculoasa; anuntarea serviciilor specializate; anuntarea conducatorilor ierarhici; eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol gray si iminent Acest plan descrie exigentele de securitate si sanatate a muncii in vederea realizarii proiectului " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ ". Odata aplicate, aceste exigente vor ajuta sa protejeze personalul santierului, vizitatorii, marele pubic si mediul inconjurator de expunerea eventualelor pericole pentru securitate si sanatate. Acest Plan de Securitate si Sanatate va fi actualizat in permanenta in conformitate cu schimbarile conditiilor de lucru si situatiile pe parcursul derularii investitiei si sa fie armonizat cu planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor. Obiectivele Planului Securitatii si Sanatatii sunt urmatoarele: precizarea cerintelor de securitate si sanatate aplicabile pe santier; identificarea riscurilor fizice, fizico-chimice si biologice potentiale pe santier in timpul desfasurarii realizarii Lucrarilor; prescrierea masurilor de protectie necesare pentru intampinarea riscurilor; prescrierea masurilor specifice privind proiectul " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ ". definirea procedurilor de urgenta; Prezentul Plan de Securitate si Sanatate face parte din Proiectul " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ ". Pe masura ce se elaboreaza planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor, acestea vor fi integrate in prezentul Plan. Planul de Securitate si Sanatate trebuie sa se afle in permanent pe santier pentru a fi consultat de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii. Planul de Securitate si Sanatate trebuie sa fie pastrat de catre Managerul de proiect timp de 5 ani de la data receptiei finale a Lucrarii. Copii ale acestui Plan vor fi transmise antreprenorilor, subcontractantilor, comitetului de securitate si sanatate sau reprezentatilor lucratorilor. Planul SSM " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ " trebuie sa fie insusit prin semnatura de catre toti inginerii, maistrii, conducatorii punctelor de lucru, Lucratorii desemnati din serviciile de prevenire si protectie, toti Lucratorii din santier.

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

1.2 ZERO INCIDENT Planul SSM al proiectului " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ " este instrumentul care foloseste pentru gestionarea principiului ZERO Incident. Scopul acestui proiect este ZERO Incident ZERO Accident. Echipa SC STSDA SRL aplica filozofia ZERO Incident realizat de Construction Industry Institute prin care se identifica masurile de control specifice care sa conduca la reducerea considerabila a probabilitatii accidentelor si incidentelor. Aceste masuri de control specifice, cunoscute sub numele de "ZERO Incident Tehnice" furnizeaza echipei de executie a proiectului, instrumentul de lucru prevazut in Planul SSM al proiectului " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ", de a administra domeniile interdependentei securitatii, sanatatii mediului si gestiunea riscurilor. Filozofia "ZERO Incidente" Incidentul este orice eveniment neplanificat si neasteptat care are sau poate avea ca rezultat o vatamare corporala, avariere de bunuri sau deteriorarea mediului inconjurator. Pentru a avea succes in a atinge obiectivul "ZERO Incidente", cultura de securitate a muncii trebuie sa fie dinamica, in permanenta evolutie. Punctul de plecare este instruirea personalului in vederea crearii responsabilitatii si implicarii tuturor in procesul de management al riscurilor de securitatea muncii. Sunt identificate noua directii de actiune. Directia de actiune Participarea managementului 1. Personal specializat in domeniul securitatii si sanatatii muncii 2. CE SI DE CE ? Toate nivelurile de management vor fi angajate in procesul de management al securitatii muncii. In calitatea lor de lideri, managerii vor fi un exemplu, actiunile lor trebuie sa transmita un mesaj Fiecare antreprenor trebuie sa asigure in santier un responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, care sa urmareasca aplicarea prevederilor planului de securitate si sanatate; va avea un rol consultativ, de constientizare a angajatilor ca securitatea muncii este responsabilitatea fiecarui angajat, nu doar a serviciului de securitatea si sanatatea muncii.

Evaluarea riscurilor de accidentare si Evaluarea riscurilor este esentiala in imbolnavire profesionala vederea eliminarii incidentelor la locul de munca. Planificarea activitatilor tinand cont si de aspectele de 3. securitatea muncii este determinanta in cresterea constientizarii conducatorilor de activitati si a lucratorilor.

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Educatie si instruire de securitatea muncii 4.

Implicarea lucratorilor 5.

si

participarea

Instructajele de securitatea muncii trebuie desfasurate conform prevederilor legale in vigoare. 0 instruire speciala se va asigura pentru a furniza cunostinte despre riscurile asociate activitatilor desfasurate si masurile care trebuie aplicate pentru a evita aceste riscuri, astfel incat Lucratorii sa isi desfasoare activitatea fara aparitia de incidente. Lucratorii trebuie implicati in identificarea Riscurilor de la locul de munca, pentru a fi constientizati de importanta acestora. Cand Lucratorii identifica si au capacitatea de a corecta riscurile de la locul de munca, ei sunt mai motivati si in consecinta se diminueaza probabilitatea aparitiei de incidente. Fiecareorganizatie trebuie sa se asigure ca subcontractorii sai respecta regulile de securitatea si sanatatea muncii in conformitate cu cerintele contractuale. Un management adecvat al subcontractorilor va reduce incidentele la locurile de munca si va preveni avarierea de bunuri . imediata a incidentelor. Procesul de investigare include determinarea cauzelor si recomaridari in scopul impiedicarii reaparitiei unor incidente similare

Managementul subcontractorilor 6.

Raportarea incidentelor 7.

si

investigarea Fiecare organizatie trebuie sa asigure investigarea

Testarea cu alcool-test 8.

Personalul din santier va fi testat cu alcool test: inainte de angaj are, dupa producerea unui accident sau ocazional in caz de suspiciune.

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI " C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ "

1.2.1 Amplasamentul lucrarilor Investitia se va realiza pe Valea rului Somesul Cald n amplasamentul barajului Tarnia. - Adresa obiectivului: Colonia Tarnia Comuna GILU, Sat Someu Cald Cod Potal 407310, Judeul Cluj, la distan de 25 km de orasul Cluj
1.2.2 Descrierea Lucrarilor existente Refacere scri de acces pe baraj malul stang Se vor nlocui n ntregime balustradele de pe pasarelele de pe paramentul aval al barajului folosind profile galvanizate Inlarea parapetului aval cu o gril (balustrade) metalic pe intraga lungime a coronamentului Realizarea unei cabine pentru personalul de paz la nivelul coronamentului barajului dotat cu grup sanitar i utilitile necesare i alimentarea cu ap nepotabil din lacul de acumulare. Se vor inlocui usile la pendule baraj cu usi noi din profile de aluminium Bloc de intervenie Realizarea unei mbrcmini asfaltice pentru drumul de acces de la staia de 110 kV la blocurile de locuine Realizarea instalaiei de canalizare a apelor uzate de la blocurile de interventie pn la staia de epurare si din staie pn la emisar Sistem de supraveghere i paz Realizarea unui sistem de televiziune cu circuit nchis (TVCI) cu camere de luat vederi la nivelul coronamentului barajului, si pe drumul de acces pn la central, inclusiv n cldirea centralei, prin: camere fixe de exterior - 1 buc. pe coronament baraj - 1 buc. pe cladire central - 1 buc. pe drumul de acces staia 110 kV - central - 1 buc. la staia 110 kV - 1 buc. n curtea centralei. o camere mobile de exterior - 2 buc. coronament baraj - 1 buc. la intrarea pe drumul de acces staia 110 kV - central - 1 buc. la intrarea n central. o camere fixe de interior MARTIE 2011 5 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

- 1 buc. n hala centralei - 1 buc. la nivel turbine - 1 buc. camer de comand - 2 buc. la staiile de 10-20 kV - 1 buc. la nivel epuismente. o camere mobile de interior - 1 buc. la nivel generator. Realizarea unui sistem de control acces n curtea centralei, n central, n camera de comand i pe ua de acces n sala panourilor. Realizarea unui subsistem audio care s conin o instalaie de interfon i o instalaie de avertizare vocal la nivelul coronament baraj. Verificarea nlimii i caracteristicilor stlpilor supori pentru camerele de supraveghere video; Un control acces n curtea centralei, n camera de comand i pe ua din spre sala panourilor.

Date privind geologia si hidrogeologia Conform datelor cuprinse in Studiul de fezabilitate pentru amplasament se mentioneaza urmatoarele : Conform P100/2006 zona este caracterizata zon seismic de calcul F4, ag= 0.08g, Tc= 0.7s. Adancimea de inghet conform STAS 6054/89 este 0,90m sub C.T.A. Nivelul apei subterane este la -13,0 m fata de C.T.N. cantonat in stratul de nisip cu pietris. Se precizeaza ca la executie este obligatorie verificatarea si avizarea terenului de fundare, la toate fundatiile noi, de catre geotehnician autorizat inaintea turnarii betonului pentru a avea certitudinea fundarii numai pe teren natural sanatos, ocazie cu care se va incheia procesul verbal de receptie calitativa a naturii terenului si a cotei de fundare in conformitate cu programul de control si in conformitate cu prevederile legii nr.10/2001. Avand in vedere ca in zona, straturile de teren de fundare sunt sensibile la umezire este necesara o sistematizare corespunzatoare a pantelor de teren pentru a evacua apele pluviale si remedierea sistemului de canalizare pentru a evita infiltratii la fundatii, precum si respectarea la executie a prevederilor cuprinse in Normativul P7-2000. Studii si ridicari topografice Terenul este in panta de cca 2-6%,fiind sistematizat cu platforme betonate,alei,spatii verzi, etc.Cladirea are o forma rectangulara in plan ,cu accese pe doua din laturi si doua scari, fiind orientata fata de punctele cardinale cu fatada principala si posterioara pe directia ESTVEST.Este neadapostita si este alcatuita din sapte tronoane.Din punct de vedere al sistematizarii terenului,incinta respecta pantele de evacuare a apelor meteoritice,spre gurile de canalizare pluviala.

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

1.3 IDENTIFICAREA SI DETALIEREA LUCRARILOR Sunt propuse urmtoarele lucrri: 1.3.1 Realizarea unei cabine pentru personalul de paz la nivelul coronamentului barajului Prin lucrarile de propuse se urmareste realizarea unei cabine de paza cu zona de dispecerat/monitorizare video care sa fie amplasata la intrarea in zona barajului,in dreptul drumului de acces.S-a urmarit inaltarea zonei de observare la cca 0,90-1,00m inaltime,pentru o buna vizualizare a intregului ansamblu.Ca si conceptie, s-a optat pentru o solutie moderna cu invelitoarea rezolvata in doua ape,in racursi fata de traveea cladirii. Astfel : La cota+/-0.00m (parter) se va amenaja: Acces principal Grup sanitar cu scaun si lavoar Spatiu de paza Lucrari interioare /exterioare Pardoseli la parter(cota+/-0.00m) Finisaje interioare la pereti si tavane Compartimentari din gips-carton 10 cm grosime pe structura metalica Vopsitorii lavabile la interior Montare glafuri la ferestre cu sorturi din table de otel/aluminiu prevopsita Tamplarie interioara si exterioara din aluminiu(usi,ferstre,glazvanduri,etc) Placari exterioare caramizi ceramice de placaj culoare rosie Tencuieli exterioare din tencuieli decorative impermeabile cul alba/gri Realizare scara exterioara,din beton Realizarea platformelor betonate a trotuarelor de protective si a spatiilor verzi Realizarea imprejmuirii din gard de plasa cu montanti metalici Amplasarea unei ministatii de epurare compacte pentru epurarea apelor pluvial si menajere,pana la deversarea in lac Alimentarea cu apa si energie electrice Asigurarea retelei de telefonie si internet pentru dispozitivele de monitorizare Realizarea invelitorii din sarpanta metalica cu panouri termoizolante tip sandwich pe pane metalice faxata cu suruburi autofiletante. Date tehnice principale,ce caracterizeaza constructia: - Suprafata construita cabina =29,00mp - Suprafata desfasurata =29,00mp - Regim de inaltime cladire =Parter - Volumul cladirii =170,00 mc - Inaltimea maxima =6,00m - S teren afferent =105,00mp - POT=27,6%(nu se modifica indicatorii de bilant teritorial) - CUT=0,27(nu se modifica indicatorii de bilant teritorial) MARTIE 2011 7 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Constructia propusa va fi amplasata pe locul in care in acest moment se afla o cabina de paza realizata din suprastructura metalica cu cabina la cca 2,00m inaltime realizata din confectii metalice si scanduri imbinate nut si feder. S-a urmarit amplasarea unor ferestre pe toate fatadele noii cabine de paza, propuse pentru vizualizare la 270 grade. 1.3.2 nlocuirea n ntregime a balustradelor de pe pasarelele de pe paramentul aval al barajului folosind profile galvanizate Se debiteaz elementele balustradei conform proiectului. Fiecare element avnd lungimea de 2.40 m se asambleaz prin sudur, cordonul avnd 5 mm. Noua balustrad este proiectata din evi ptrate si evi rotunde sudate in tronsoane avnd lungimea de 2.40 m. Aceste tronsoane se transporta la o uzina care are bi de galvanizare. Se demonteaz pe tronsoane balustrada veche, se ridic pe coronament cu o macara. Se lanseaz trosonul nou, galvanizat, se sudeaz cornierele cf proiectului la cornierele existente, nglobate n beton. Acest ciclu se repet. Nu recomand demontarea complet a vechii balustrade si apoi constructia noii balustrade din motive de protectia muncii. Motarea balustradei se va face cu buloane galvanizate. Mna curent i sudurile de la corniere se vor grundui i vopsi cu vopsea alb alchidic in cte 2 straturi. Muncitorii care vor lucra la demontarea si la montarea balustradelor vor fi legati cu o coard cu carabine la capete pentru o legare rapid la centura de siguran i la puncte fixe de pe pasarel. 1.3.3 Refacerea scarilor de pe malul stang Se va inlocui scara existent cu o scara noua realizata din profile ce se vor galvaniza dupa montarea propriuzisa.Scarile vor fi asezate pe treptele existente la fata locului existand doua tipuri majore de scari: De la cota +446,00 - 477,00 scari alcatuite fiecare din cate 31 de trepte De la cota +477,00 509,00 scari alcatuite fiecare din cate 16 trepte; Toate scarile vor fi realizate din vand din table laminate 100 x 8 din tronsoane de cate 2,00m imbinate mechanic cu piese metalice cu suruburi/buloane.Balustrazile vor fi realizate din profile de teava dreptunghiulara 40 x 20 x 3mm fixate cu prindere metalica de vangurile scarilor.Intre montantii balustrazilor va fi montat parapet realizat din grilaj din platbanda 40 x 4mm fixa de acestia cu suruburi.Dupa asamblarea la fata locului, scarile vor fi demontate in tronsoane si galvanizate dupa care se vor monta la loc final.Se vor realiza podeste de odihna de 90cm si se vor respecta prescriptiile si standardele de proiectare cu privire la conformarea scarilor de exxploatare de tip industriale.Treptele folosite vor fi realizate din grilaj prefabricat sau realizat manual din platbanda de 30 x 3mm si vor avea dimensiunea de 80 x 20 x 3cm, rezultand un total de 315 trepte cu aceasta dimensiune standard. Muncitorii care vor lucra la demontarea si la montarea balustradelor si a scarilor vor fi legati cu o coard cu carabine la capete pentru o legare rapid la centura de siguran i la puncte fixe de pe pasarel.

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

1.3.4 INLAREA PARAPETULUI AVAL cu o gril (balustrade) metalic pe ntraga lungime a coronamentului Se debiteaz elementele supranlrii parapetului conform proiectului. Fiecare element al suportului pentru plasa de srm avnd dimensiunea de 3.00 x 1.50 m se asambleaz prin sudur, cordonul avnd 5 mm. Pe acest cadru precum si pe stlpii din eav se sudeaz urechilede prindere. Capetele superioare ale stlpilor se vor tia la 45 si se vor acoperi cu tabl de 3mm sudata continu. Se monteaz plasa de 1.50 m lime cu srm 2.5 mm din 10 n 10cm. Se fasoneaz elementele de fixare a stlpuluipe coronament. Toate elementele parapetului se vor trimite apoi la galvanizare. 1.3.5 BLOC DE INTERVENIE Se traseaz axul drumului i limitele umpluturilor. Se realizeaz umpluturile pna la cota din proiect cf caietului de sarcini. Se monteaz bordurile si se finiseaz taluzele. Se aplic straturile de asfafalt. Retea exterioara de canalizare menajera Statie de epurare tip ORM 25LE 1.3.6 Drum acces blocuri de intervenie Intregul drum are lungimea de 171 m. Pe o lungime de 70 m drumul are imbracaminte din macadam iar pe restul de101 m a fost asfaltat cu 35 de ani in urma.Prima portiune de drum de 70 m va fi suprainaltata si asfaltata. Se traseaz axul drumului i limitele umpluturilor. Se demonteaza bordurile existente Se realizeaz umpluturile pna la cota din proiect cf caietului de sarcini. Se aplica stratul de macadam de 8 cm. Se monteaz bordurile, se finiseaz taluzele, se executa rigola si acostamentele. Se aplic stratul de binder de 5 cm peste care se aplica stratul de uzura din beton asfaltic de 3 cm. Pe portiunea de 101 m se va aplica numai un strat de asfalt de uzura. In proiect s-a cautat sa se respecte latimea initiala a drumului.

MARTIE 2011

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 2 MASURI GENERALE DE ORGANIZARE DE SANTIER Lucrarea C.H.E. TARNIA. LUCRRI DE REPARATII SI MODERNIZRI LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE.SISTEM DE SUPRAVEGHERE I PAZ se va realiza de catre S.C.HIDROELECTRICA S.A. SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ. Stabilirea si amplasarea Lucrarilor de organizare de santier se vor face, de comun acord cu Managerul de proiect, coordonatorii de securitate si sanatate si constructorii. 2.1 INCADRAREA IN ZONA SI RACORDAREA CU INFRASTRUCTURA SI UTILITATILE EXISTENTE Cladirile sunt racordate la reteaua de utilitati existenta, care are in prezent asigurate alimentarea cu apa, energie electrica, canalizare, hidranti exteriori, gaze, curenti slabi, telefonie. Pentru cabina de poarta se va asigura alimentare cu apa din lacul de acumulare, prevazuta cu statie de pompe, alimentare cu energie electrice, canalizare in statie de epurare compacta, telefonie si curenti slabi, de la retelele existente. 2.1.3 Surse de alimentarea cu apa Aprovizionarea cu apa potabila se va face, prin racordarea la reteaua de apa existenta la CHE Tarnita precum. Perioada de canicula, prin intermediul organelor competente de la Directia de Sanatate a Judetului Cluj, se va verifica mai des calitatea apei de baut, iar la constructor sa fie si rezerve de apa de baut imbuteliata. 2.1.4 Telefonie si posta Comunicarile la distanta necesare pentru activitatile santierului se vor face mult mai comod si cu eficienta prin telefonia mobila proprie a contractorului, sub contactorului, coordonatori de securitate de sanatate, beneficiarului sau a celorlalti agenti economici interesati in lucrare. Pentru angajati exista sistemul de telefonie nationala existenta in zona. 2.1.5 Medicina muncii In judetul Cluj ca si in alte judete, supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii organizata de Directia de Sanatate Publica a judetului. Potrivit reglementarilor legale, serviciile de medicina muncii pot fi organizate si pot furniza servicii de specialitate in una dintre urmatoarele forme: 1. sectii si compartimente de medicina muncii si boli profesionale organizate in orasele resedinta de judet la propunerea directiilor de sanatate publica si aflate in subordinea spitalelor; 2. cabinete medicale organizate conform legii; 3. cabinete de medicina muncii de intreprindere, organizate de angajator cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si fimetionarea cabinetelor medicale.

MARTIE 2011

10

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

2.2 Masuri de organizare tehnologica Sediul santierului se propune la C.H.E. TARNIA. Pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii normale sunt necesare urmatoarele masuri si mijloace la fiecare punct de lucru: organizarea de spatii pentru reparatii si intretinerea utilajelor si mijloacelor de transport cu dotarea de masini unelte si scule strict necesara pentru functionarea in conditii de securitate si sanatate. Dimensionarea spatiilor si dotarea necesara se va face de contractor sau subcontractor; organizarea de spatii pentru parcarea utilajelor si mijloacelor de transport; organizarea tehnologica pentru realizarea lucrarilor prevazute ; organizarea spatiilor de depozitare a materialelor; necesarul de energie electrica se va face prin racorduri la retelele existente sau cu grupuri electrogene; organizarea pentru interventii in caz de incendii; intretinerea drumurilor pe care se executa transporturile tehnologice precum si plantarea semnelor de circulatie sa fie facuta corespunzator securitatii si sanatatii muncii. 2.3 Masuri de organizare sociala numarul maxim va fi circa 50 angajati, din care se presupune ca 60 - 70 % vor fi localnici Cazarea muncitorilor se va face in spatii puse la dispozitie de beneficiar, primariile localitatilor din zona sau in module de cazare aprovizionate de contractori. Dupa terminarea Lucrarilor de baza, se vor reigieniza acestea inainte de predarea la beneficiar. Atat la cazare cat si la locurile de munca este necesar sa se ia urmatoarele masuri: cantine, microcantine, sali de servit masa, puncte alimentare sau orice forma de desfacere a alimentelor trebuie sa corespunda normelor de igiena a alimentatiei; organizarea pentru echipele de muncitori cuprinde: puncte pentru apa de baut, baraci module tip sef echipa pentru depozitarea si intretinerea sculelor de mana, depozitarea materialelor marunte, depozitarea materialelor si echjpamentelor de protectie individuale si colective, baraci module echipate cu vestiare si spalatoare, baraci module pentru adapostul muncitorilor in timpul intemperiilor si instructajele de securitatea si sanatatea muncii, wc-uri de santier sau wc-uri ecologice mobile; organizarea aprovizionarii apei potabile se va face prin racorduri la retele existente, fantanile din comune, sau instalatii proprii. In toate cazurile se va verifica respectarea prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor, precum si standardele de calitate a apei; normativ punctele de spalare apa rece si apa calda: I Proces tehnologic ce se desfasoara in conditii de contact cu praful, partial cu degajare de substante chimice,si partial contact cu produse irtante asupra pielii: I a care produc murdarirea mainii 20 muncitori/1 lavoar; necesar total apa rece --- 40 1/zi/muncitor, din care -- 20 1 apa calda; I b care produc murdarirea mainii si corpului 20 muncitori/1 lavoar; 25 muncitori/1 dus; necesar total apa rece -- 60 l/zi/muncitor, din care --- 40 1 apa calda; MARTIE 2011 11 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

normativ pentru wc-uri si puncte de apa de baut: nr.muncitori 25 50 75 100 150 200 2.4 1 2 3 4 5 6 nr. cabin closet barbati femei 2 3 4 5 6 8 pisoare 1 2 2 3 5 5 puncte de apa de baut 1 1 2 2 3 4

Masuri pentru medicina muncii

Managerul de proiect, impreuna cu coordonatorul pentru securitate si sanatate si contractorul iau masuri de asistenta medicala conform legii prin cabinete medicale. Cabinetele de medicina muncii de intreprindere se organizeaza de angajator conform legii, adica O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, O.M.S.F. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale si O.M.S. nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora. In mod legal, angajatorul, pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin pentru asigurarea protectiei salariatilor prin servicii medicale, potrivit Codului Muncii, poate opta pentru una dintre urmatoarele forme de asigurare a acestor servicii de medicina muncii: a) fie isi organizeaza un cabinet de medicina muncii in intreprindere ca serviciu autonom, situatie in care medicul de medicina muncii are calitatea de salariat, iar raporturile de munca se nasc in baza contractului individual de munca; b) fie contracteaza furnizarea acestor servicii medicale cu un cabinet medicale de medicina muncii sau, in baza art. 36 alin. 4 lit. e) din Legea spitalelor, L. 270/2003, cu spitalul care are organizat un astfel de serviciu. In aceasta ultima forma, medicul de medicina muncii nu mai este salariat al angajatorului, ci doar un simplu furnizor de servicii medicale de medicina muncii, iar raporturile dintre acesta si angajator sunt reglementate printun contract privind furnizarea de servicii medicale de medicina muncii. Indiferent cum sunt organizate toate aceste cabinete de medicina muncii, pentru a putea furniza serviciile medicale, ele vor trebui sa indeplineasca conditiile de acreditare si de dotare minima prevazute de O.M.S. nr. 240/2004. In aceste conditii se prefera varianta cu contractarea serviciilor medicale ale unui cabinet existent in zona.

MARTIE 2011

12

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 3 PERSONALUL DIN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII 3.1 Pievederi legale Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca M.O nr.646/26.07.2006; Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin HGR nr. 1425/2006 - M.O. nr. 882 din 30/10/2006; Hotararea nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile M.O nr.252/21.03.2006; Hotararea nr.1875/2005 privind protectia sanatatii securitatii lucrdtorilor &Id de riscurile datorate expunerii la azbest M.O. nr.64 din 24.01.2006; Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii - M.O. nr. 81 din 30/01/2006; Ordin nr. 94/07.02.2006 pentru aprobarea Listei standardelor romarie care adopta standardele armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie M.O nr.169/22.02.2006; Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot - M.O.nr. 380 din 03/05/2006; Hotarare nr.971/26.07/2006 privind cernitele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca M.O nr.683/09.08.2006; Hotararea nr.1048/09.08.2006 privind cernitele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca M.O nr.722/23.08.2006; Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru Manipularea mariuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare M.O. nr. 713/21.08.2006; Hotararea Guvernului nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbundatirea securitatii si protectiei saridatii lucratorilor care pot fi expusi riscului datorat atmosferelor explozive M.O. nr. 737/29.08.2006; Hotarare nr.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca M.O nr.739/30.08.2006; Hotararea Guvernului nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor. impotriva riscurilor legate de expunerea for la agenti biologici in munca M.O. nr. 762/07.09.2006; Hotarare nr. 1093/16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigieni sau mutageni la locul de munca M.O nr.757/06.09.2006; Hotararea nr. 1136/30.08.2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice M.O nr.769/11.09.2006; Hotararea nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca M.O nr.815/03.10.2006: Hotarare nr. 1218/06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor 13 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

chimici M.O nr.845/13.10.2006; Legea 481/2004 privind Protectia Civila. Publicat in MO nr. 1.094 / 24.10. 2004; Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor M.O nr.633/21.07.2006; Ordinul nr.712/23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta M.O nr.599/12.07.2005; Ordin MAI nr. 786/19.09.2005 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinul MAI nr. 712/2005 pt. aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. Publicat in M.O. nr 844 din 19.09.2005; Ordin nr.163/28.02.2007 al MA.I. privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor; HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor; orice alte prevederi aplicabile ale dreptului romari, inclusiv cele care inlocuiesc sau modifica normele juridice mentionate mai sus.

3.2 Raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii muncii Proiectul va fi executat sub deplina conducere a Managerului de Proiect si a Coordonatorului de securitate si sanatate, care au intreaga responsabilitate pentru performanta de securitate in cadrul Proiectului. 3.2.1 Managerul de proiect In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier, Managerul de proiect are urmatoarele obligatii: sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca; sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul fazelor de proiectare si de realizare a Lucrarilor; sa is in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate consemnate in registrul de coordonare; sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, consultandu-se cu coordonatorii in materie de securitate, si sanatate; sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate. 3.2.2 Contractorul (-ii) / Subcontractorii In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier angajatorii au urmatoarele obligatii: sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE; sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti Lucratorii din santier; MARTIE 2011 14 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

sa is masurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, in conformitate cu cerintele minime stabilite in anexa nr. 4; sa tina seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate sau ale sefului de santier si sa le indeplineasca pe toata perioada executiei Lucrarilor; sa informeze Lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa puna la dispozitie acestora instructiuni adecvate; sa redacteze planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

3.2.3 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului Lucrarii are urmatoarele atributii: sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia; sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor Lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor Lucrari ulterioare; sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului; sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu; sa deschida un registru de coordonare si sa-1 completeze; sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau Managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii Lucrarii; sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de Managerul de proiect; sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau Managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului; sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului; sa organizeze coordonarea intre proiectanti; sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier. 3.2.4 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii Lucrarii are urmatoarele atributii: sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnise si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor Lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan on succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor Lucrari sau faze de lucru; sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, Lucratorii independenti respecta principiile de securitate si sanatate, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate; sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate 15 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia Lucrarilor si de eventualele modificari intervenite; sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti; sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii; sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier; sa stabileasca, in colaborare cu Managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului; sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia; sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier; sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate; sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

3.2.5 Lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitati de prevenire si protectie de catre Contractor (-i) / Subcontractori in cadrul proiectului au urmatoarele atributii: identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie al societatii; elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru din cadrul proiectului; propune atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea conducerii societatii, pentru toti Lucratorii care activeaza in cadrul proiectului; .verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti Lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului; elaboreaza tematicile pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite; elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii; verifica intocmirea planului de actiune in caz de pericol gray si iminent, si se asigura ca toti Lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui intocmeste evidenta zonelor cu risc ridicat si specific aferente proiectului; 16 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabileste tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; tine evidenta posturilor de lucru care, la recomaridarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic; face monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca; verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta; informeaza conducerea societatii, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locurile de munca si propune masuri de prevenire si protectie; verifica evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru aferente proiectului si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; urmareste intretinerea, Manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si inlocuirea for la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006; participa la cercetarea evenimentelor de SSM posibil a se produce in timpul derularii proiectului; colaboreaza cu Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii si Coordonatorul (-rii) SSM ai proiectului in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; asigura instruirea lucratorilor cu prevederile Planului de securitate si sanatate si cu Planul Propriu de securitate si sanatate.

MARTIE 2011

17

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 4 PERICOLELE GENERALE SI MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI MIJLOACE COLECTIVE DE PROTECTIE Pericolul este orice poate cauza o vatamare. Pericolele pot afecta persoane, proprietati, procese; acestea pot determina accidente si imbolnaviri, pierderi de productie, deteriorari ale echipamentelor etc. Riscul profesional se refera la probabilitatea si gravitatea unei vatamari sau imbolnaviri care apare ca rezultat al expunerii la un pericol. Ce este de facut inainte de inceperea unei Lucrari: sa se cunoasca pericolele si factorii de risc generatori de cauze immediate; sa se cunoasca factorii de risc legati direct de sarcina de munca; sa se cunoasca factorii de rise proprii executantului (cu cine lucreaza); sa se cunoasca CINE, CE, CUM poate fi vatamat; sa se cunoasca resursele materiale si organizatorice care domina sau controleaza factorii de risc; sa se faca evaluarea riscului; sa se stabileasca atitudinea manageriala fata de riscul residual; sa se ia decizia de pregatire si incepere a Lucrarii; Analiza riscurilor activitatilor se va face in3 etape: identificarea activitatilor si descompunerea in operatiuni; identificarea riscurile asociate pentru fiecare operatiuni; identificarea riscurilor specifice si masurile luate in concordanta cu ordinea de prioritate; Se prezinta cateva exemple din liata generala de control pentru identificarea riscurilor, care it ajuta pe constructor sa realizeze analiza riscurilor activitatilor. Aceasta liata nu este exhaustiva, pentru ca fiecare parte din acest proiect(adica etansarea barajului, reparatii la deversor, Lucrari de consolidare de maluri, reprofilare de alibi, etc.), are propriile cerinte, exigente, si conditii de mediu. Pentru a cuprinde mai multe aspecte in analiza riscurilor activitatilor, trebuie sa se ia mai multe imagini a zonei de lucru in vederea analizei mai in detaliu a mediului de lucru: Exista materiale pe sol sau pe planseu de care lucratorul se poate impiedeca ? Este iluminat suficient ? Exista riscuri reale de electrocutare ? Exista toate mijloacele(scule) de munca, adica echipament si masini(E.M. si E.I.P), pentru a face o reparatie ? Exista un zgomot excesiv de mare in zona de lucru care sa impiedice comuniaearea lucratorului si creasterea riscului de a pierde auzului? Exista echipament de protectie a incendiului, usor accesibil, si Lucratorii sunt instruiti sa-1 folosesca ? Exista cai de iesire in caz de pericol, marcate clar? Exista operatori la care este necesar sa aiba certificat sau licenta ? Camioanele si vehicole motorizata au siateme de franare, semnalizare,etc.? Persoanele, care conduc vehicolele sau echipamentele, sunt instruite si autorizate ? Persoanele poarta E.I.P. corespunzator cu locul for de munca ? Exista lucratori care se plang de dureri de cap, miros puterniae, sau au probleme respiratorii sau MARTIE 2011 18 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

au ameteli? Este ventilatie adacvata ? Exista locuri de munca care irnplica intrarea in spatii inchiae ? Este necesara autorizarea pentru lucru in sectoare calde, spatii inchiae, sau similare ? Lucratorii poarta imbracaminte, bijuterii, care ar putea fi prinse de masini ? Lucratorii poarta E.I.P., sunt instruiti sa le foloseasca,de ex. casti, bocanci, ochelari de protectie,protectie auditiva, etc. ? Exista obiecte fixe la fel ca si masini care au margini taiose sau ascutite care sa provoace accidente ? Pot Lucratorii sa fie prinsi de masini sau intre masini ? Exista lucratori care sa se dezechilibreze in orice moment ? Exista pozitia lucratorului in relatia cu masina sau echipamentul intru-un potential pericol? Este vreun lucrator care este nevoit sa faca miacari care sa-si accidenteze mainile sau picioarele? Poate vreun obiect sa se dezlege si sa loveasca un lucrator ? Greutatile suspendate, diapozitivele cu mecaniam cu arcuri sau hidraulice pot fi accidentati lucratori ? Sunt riscuri de mediu - praf, produse chimice, radiatii, aparate de sudura, caldura, zgomot excesiv,exercitat de lucratori sau de o activitate ? Locuri de munca, utilaje , masini, gropi sau gauri si operatiuni riscante, suficient de pazite ? Exista diapozitive de blocare pentru masini care nu sunt in functiune sau in timpul intretinerii? Exista lucru prost organizat(lucrator nevoit sa faca miacari foarte rapide) ? Cum praful sau produsele chimice se diaperseaza in aer ? Care sunt sursele de zgomot, radiatii, caldura si frig ? Este un lucrator care intra in contact cu suprafete reflectorizante ? Exista un sistem de paza pentru a impideca un lucrator sa intre in raza de actiune a unui utilaj? Cele de mai sus sunt un ghid pentru constructori sa-si analizeze activitatile cu grad mare de risc. 4.1 Manipularea materialelor, transportul cu mijloace nemecanizate a materialelor, depozitarea Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: pozitiile de munca vicioase si/sau fixe; miscarile extreme; miscarile bruste; miscarile repetitive.

MARTIE 2011

19

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Limite maxime admise pentru Manipularea marnuala a maselor (in kg) Frecventa operatiei rar frecvent f. frecvent rar Purtare frecvent f. frecvent rar Tragere frecvent rar Impingere frecvent Ridicare Barbati Varsta 19-45 55 30 25 50 30 20 15 10 16 11 Femei Varsta 19-45 15 10 9 15 10 10 10 7 11 7.5

16-19 35 25 20 30 20 15

> 45 50 25 20 40 25 15

16-19 13 9 8 13 9 8

>45 13 9 8 13 9 8

NOIA: - rar: sub 5% din durata schimbului; - frecvent: intre 6 - 10% din durata schimbului; - foarte frecvent: peste 10% din durata schimbului. 4.1.1 Manipularea materialelor La efectuarea operatiilor de mariipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai lucratori care corespund din punct de vedere fizic. Se interzice Manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale periodice; Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime admise; In timpul manipularii manuale a maselor, lucratorul sau Lucratorii trebuie sa aiba vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea; Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare; Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole sau alunecos; Manipularea si transportul prin purtare a maselor, care au margini sau suprafete taietoare, sau 20 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

care datorita naturii for pot produce leziuni ale mainilor, se va face numai cu palmare; Planurile inclinate utilizate de lucratori pentru Manipularea si transportul mariual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie; Se interzice utilizarea lucratorilor la Manipularea si transportul mariual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzator si in buna stare;

4.1.2 Transportul cu mijloace nemecanizate Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport (targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se mariipuleaza si de natura terenului; Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insiatandu-se asupa platformei pe care se aseaza sarcina; Inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor exiatente. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport mariual, vor fi reziatente, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii Panta podetelor inclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens). Podetele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai maxi de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde Exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie; Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor; Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni;

4.1.3 Depozitarea materialelor Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor; In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei; In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei; La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza; Diatanta dintre doi incarcatori mariuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 m; Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor; 21 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

La Manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aseza in asa fel Meat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate); Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii; Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat; fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru. Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stand la partea superioara. Se va mariipula cate un singur colet sau obiect; Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comarida conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas, in cadenta comandata. Lucrul la inaltime, scari , schele

4.2

Daca lucrul temporar la inaltime nu poate fi efectuat in conditii de securitate si in conditii ergonomice adecvate, de pe o suprafata convenabila, trebuie alese cele mai adecvate echipamente de munca pentru a se asigura si mentine conditii de lucru nepericuloase. Trebuie acordata prioritate masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala. Dimensionarea echipamentului munca trebuie adaptata naturii Lucrarii de executat, dificultatilor previzibile si sa permita circulatia fara pericol. Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de munca pentru lucrul temporar la inaltime trebuie ales in functie de frecventa sa de utilizare, de inaltimea ce trebuie atinsa si de durata utilizarii. Alegerea facuta trebuie sa permita evacuarea in caz de pericol iminent. Trecerea, intr-un sens sau altul, intre un mijloc de acces si platforme, plansee sau pasarele nu trebuie sa genereze riscuri suplimentare de cadere; Scarile nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la inaltime decat in conditiile in care, tinand seama de prevederile art. 412, utilizarea altor echipamente de nunca mai sigure nu este justificata din cauza nivelului redus de risc si din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale spatiului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica; Pot fi utilizate metode de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor numai in cazurile in care, in functie de aprecierea riscului, lucrarea respectiva poate fi executata in conditii de securitate si/sau nu este justificata utilizarea unui echipament de munca mai sigur. Tinand seama de aprecierea riscului si, in special, in functie de durata lucrului si de restrictiile de natura ergonomica, trebuie prevazut un scaun dotat cu accesoriile corespunzatoare; In functie de tipul de echipament de munca ales pe baza punctelor precedente, trebuie identificate masurile adecvate de reducere a riscurilor pentru angajati, riscuri inerente acestui tip de echipament. Daca este necesar, trebuie prevazuta instalarea unor mijloace de protectie impotriva caderilor. Aceste mijloace trebuie sa aiba o structura si o reziatenta corespunzatoare care sa opreasca sau sa impiedice caderile de la inaltime si sa previna, in limitele posibilului, producerea de leziuni angajatilor. Mijloacele de protectie colectiva impotriva caderilor nu trebuie sa fie intrerupte decat in dreptul punctului de acces al unei scan mobile sau fixe. MARTIE 2011 22 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

4.2.1

Atunci cand executarea unei Lucrari specifice necesita indepartarea temporara a unui mijloc de protectie colectiva impotriva caderilor, trebuie luate masuri de securitatecompensatorii, eficiente. Lucrul nu poate fi efectuat fara adoptarea prealabila a acestor masuri. Imediat dupa ce lucrarea specifica a fost terminata, definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele de protectie colectiva impotriva caderilor. Lucrul temporar la inaltime trebuie efectuat numai atunci cand conditiile meteorologice nu pericliteaza securitatea si sanatatea angajatilor. Utilizarea scarilor Scarile vor fi amplasate astfel incat sa le fie asigurata stabilitatea in timpul utilizarii. Picioarele scarilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil, reziatent, de dimensiuni corespunzatoare si imobil astfel incat treptele sa ramana in pozitie orizontala. Scarile suspendate, cu exceptia celor din franghie vor fi fixate in mod sigur, astfel incat sa nu se deplaseze si sa fie evitata orice miacare de balans; Alunecarea picioarelor scarilor portabile va fi impiedicata in timpul utilizarii, fie prin fixarea partii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin orice alt diapozitiv antiderapant sau procedeu de egala eficienta. Scarile de acces trebuie sa aiba o lungime astfel incat sa depaseasca in mod suficient nivelul de acces, cu exceptia situatiei in care au fost luate alte masuri care sa garanteze o fixate sigura. Scarile articulate sau scarile culiaante trebuie utilizate astfel incat sa fie impiedicata miacarea relativa intre subansamble. Scarile mobile trebuie imobilizate inainte de urcarea pe ele; Scarile trebuie utilizate astfel incat, in orice moment, angajatii sa aiba posibilitatea de prindere cu mana si un suport de sustinere sigur. In special, purtarea cu mana a sarcinilor pe o scara nu trebuie sa impiedice mentinerea unei prinderi sigure cu mana; Utilizarea schelelor Atunci cand nu este diaponibil breviarul de calcul al schelei alese sau nu sunt prevazute in acesta configuratiile structurale avute in vedere, trebuie efectuat un calcul de reziatenta si de stabilitate, cu exceptia cazului in care aceasta schela este asamblata prin respectarea unei configuratii tip, general recunoscute; In functie de complexitatea schelei alese, trebuie intocmit, de catre o persoana competenta, un plan de montare, utilizare si demontare. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat de planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective; Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate impotriva pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafata de sprijin, ori prin alt procedeu de egala eficienta, iar suprafata de sprijin sa aiba o capacitate portanta satiafacatoare. Trebuie asigurata stabilitatea schelei. Trebuie prevenita, cu ajutorul unor diapozitive adecvate, deplasarea neasteptata a schelelor pe roti, in timpul lucrului la inaltime; Dimensiunile, forma si dispunerea platformelor unei schele trebuie adaptate naturii Lucrarii de executat si corespunzatoare sarcinilor pe care trebuie sa le suporte si sa permita lucrul si circulatia in securitate. 23 S.C. STSDA S.R.L.

4.2.2

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Platformele schelelor trebuie montate astfel incat componentele for sa nu se deplaseze in cazul utilizarii normale. Intre componentele platformelor si mijloacele verticale de protectie colectiva impotriva caderilor nu trebuie sa exiate goluri periculoase; Atunci cand unele parti ale unei schele nu sunt gata de intrebuintare, de exemplu in timpul montarii, demontarii sau modificarilor, aceste parti trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol general, conform reglementarilor in vigoare si vor fi delimitate in mod corespunzator prin obstacole fizice care sa impiedice accesul in zona periculoasa; Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substantial decat sub supravegherea unei persoane competente si de catre angajati care au fost instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice, si insiatandu-se in special asupra: a) intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei respective; b) securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective; c) masurilor de prevenire a riscurilor de cadere a persoanelor sau a obiectelor; d) masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor meteorologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective; e) conditiilor referitoare la sarcina admiaibila; f) oricarui alt risc pe care it pot include operatiile de montare, demontare si modificare.

Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la diapozitie planul de montare si demontare, in special toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde. 4.2.3 Esafodaje Platformele de lucru vor asigura un spatiu de circulatie de cel putin 1 m latime si 1,8 inaltime libera, in acest spatiu nu se vor depozita nici un fel de materiale; Podinele schelelor si esafodajelor vor avea o suprafata neteda. Rosturile intre panouri sau dulapii podinei nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm. Podinele vor avea parapete de 1 m inaltime, alcatuite din o mina curenta neteda (geluita), o liata intermediara si o bordura de minimum 15 cm, inaltime. Podina si parapetul se vor fixa de elementele de reziatenta ale schelei. Elementele podinei si parapetului vor avea reazeme reziatente fiecare capat: este interzisa lasarea in consola a vreunui element; Podinile schelelor sau esafodajelor se vor executa din dulapi de minimum 4 cm grosime sau din grinzi, pentru a reziata la sarcinile la care sunt expuse; Imbinarea prin suprapunere la podinele schelelor si esafodajelor este admiaa numai in lungul panourilor; dulapilor sau grinzilor, care se vor consolida prin cuie sau buloane. In cazul innadirii stilpilor prin suprapunere, acestia se imbina cu ajutorul jugurilor cu buloane, iar lungimea imbinarii va fi de cel putin 50 cm.; Podina schelariei va fi diatantata de zid cu cel mult 50 mm pentru Lucrarile de zidarie si eel mult 150 mm la Lucrarile de finiaaj. Rosturile intre pereti si podinele schelei de pe care se lucreaza la Lucrarile de finiaaj trebuie acoperite cu scanduri demontabile; Stabilitatea schelelor independente trebuie asigurata prin proptele si tiranti, conform prevederilor din proiect; 24 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

La constructii cu o inaltime mai mica de 12 m se admite urcarea pe schele, pe scan independente, rezemate, care se vor aseza la fiecare nivel al schelelor, fi-xindu-se bine la partea superioara si inferioara; Utilajele pentru ridicarea materialelor, precum si a platformelor pentru primirea materialelor nu trebuie sa transmita schelelor sarcini suplimentare, care nu au fost prevazute in calcul; La adaugarea, montarea sau demontarea la inaltime a schelariei, a cofrajelor si a elementelor de constructii din lemn, pina la executarea definitiva a podinei, Lucratorii vor fi inzestrati cu centuri de siguranta legate cu fringhii solide de partile fixe si reziatente ale constructiei. Aceste operatii vor fi executate de dulgheri bine instruiti si cu experienta ; nu sint admiai tineri sub 18 ani; Stilpii, parapetele si popii schelelor trebuie sa fie aparati de eventualele loviri provocate de diferite mijloace de transport in trecere sau de materialele transportate; Montarea si demontarea schelelor, a cofrajelor, a esafodajelor sau a constructiilor din lemn trebuie executate sub supravegherea si conducerea unui tehniaeian sau a maiatrului, respectindu-se ordinea indicata in proiect; Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia for tehnica, cu intocmirea unui proces-verbal de catre persoanele desemnate; Trebuie organizat un control siatematic al starii schelelor, esafodajelor, cofrajelor si elementelor de constructii din lemn, verificindu-se imbinarile, consolidarile, podinele si elementele de protectie. Starea schelelor,- a cofrajelor si a elementelor de constructii din lemn va fi verificata zilnic, inainte de inceperea lucrului, de catre maiatrul sau tehniaeianul de executie care conduce Lucrarile; Pentru a se evita deteriorarea schelei, a esafodajelor sau a constructiilor din lemn prin lovirea de catre materialele suspendate de carligul macaralei, este interzisa rotirea bratului concomitent cu ridicarea greutatii, cind cirligul bratului macaralei este in imediata apropiere a schelei, a esafodajului etc.; Podinele, scarile si rampele de acces vor fi curatite zilnic de moloz si de deseurile materialelor de constructie, iar iarna de zapada sau gheata si se vor presara cu niaip sau cenusa pentru a se evita lunecusul.; Atit in timpul montarii si demontarii schelelor, a cofrajelor, a esafodajelor sau constructiilor din lemn, cit si in timpul perioadei de exploatare, zona in care se lucreaza va fi ingradita si inchiaa, pentru a nu permite accesul persoanelor straine. De asemenea, este interzisa stationarea sub schele suspendate; La Lucrarile in lemn si combinate, din lemn cu metal, se vor monta indicatoare de interzicere a fumatului si de avertizare a pericolului de incendiu. Pentru fumat se vor amenaja locuri speciale; Inainte de demontare sau de mutare la un nivel superior, podina schelelor sau a esafodajelor, precum si cofrajele vor fi curatite complet de materiale, ambalaje sau deseuri; Demontarea schelariei, esafodajelor, cofrajelor si elementelor de constructii din lemn se va face numai in baza unui ordin scria si numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate, ca: a) dotarea muncitorilor ce lucreaza la demontare cu fringhii si centuri de siguranta; b) sfori (fringhii), cabluri, scripeti si cirlige tip; c) scan reziatente si unelte de mina corespunzatoare; 25 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

d) este interzisa folosirea materialelor sau elementelor improvizate sau neverificate. Demontarea elementelor de Lucrari in lemn se va executa de sus in jos, pe etaje sau tronsoane. Toate materialele lemnoase si metalice se vor cobori pe masura demontarii cu ajutorul cablurilor sau al fringhiilor, prin scripete si troliu. Aceste elemente ale schelariei, ale esafodajelor si elementele de constructii din lemn se vor depozita dupa demontare in ordine, in locuri anume destinate. Scoaterea cuielor, a piroanelor, a scoabelor etc. din piesele ce le-au compus este obligatorie; Zona unde se demonteaza schelaria, esafodajele, cofrajele si elementele de constructii din lemn va fi imprejmuita pe o diatanta de 10 m de baza Lucrarii. In cazuri speciale, daca nu se va putea pastra aceasta diatanta, se vor lua masuri de protectie prin executarea copertinelor. Demontarea for se va face numai sub supravegherea unui organ tehniae de santier (maiatru sau tehniaeian insarcinat cu aceasta operatie in baza ordinului sau diapozitiei de santier). Accesul persoanelor straine la locul demontarii este oprit; In timpul demontarii schelelor, esafodajelor, cofrajelor sau elementelor de constructii din lemn, golurile usilor de la parter sau zonele de acces vor fi inchiae. De asemenea, vor fi inchiae si iesirile tuturor etajelor sau palierelor din sectorul care se demonteaza; Daca schelaria sau esafodajul (la constructiile la care unele Lucrari nu se mai executa sau se opresc provizoriu) ramin un timp oarecare nefolosite, ele trebuie intretinute in buna stare. in caz de demontare partiala a podinei de pe o astfel de schelarie, accesul va fi oprit; In timpul furtunilor sau vintului cu o intensitate mai mare de 6 grade (40 km/h), ca si odata cu venirea noptii (in cazul in care nu Exista iluminare artificiala), lucrul pe schele, esafodaje, cofraje sau elemente de constructii din lemn trebuie intrerupt. Se va intrerupe de asemenea si montarea si demontarea lor; La executarea Lucrarilor in lemn, deasupra locurilor de trecere sau circulatie a personalului sau vehiculelor se va amenaja o podina continua de protectie, a carei latime trebuie sa fie mai mare decit latimea trecerii. Cind nu se poate executa o astfel de podina, trecerea se va inchide pe tot timpul cit se, executa lucrarea si se vor planta indicatoare de avertizare; Tehnici de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor La utilizarea tehnicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor trebuie respectate urmatoarele conditii: a) sistemul trebuie sa includa cel putin doua franghii ancorate separat, una constituind mijlocul de acces, de coborare si de sustinere (franghie de lucru) si cealalta mijlocul de asigurare (franghie de securitate); a) angajatii trebuie dotati cu o centura complexa corespunzatoare, sa o utilizeze si sa fie legati prin aceasta centura la franghia de securitate; c) franghia de lucru trebuie echipata cu un diapozitiv de coborare si urcare sigur si sa includa un siatem de autoblocare care sa impiedice caderea utilizatorului in cazul in care acesta si-ar pierde controlul miacarilor. Franghia de securitate trebuie echipata cu un diapozitiv mobil de oprire a caderii care sa insoteasca angajatul in timpul deplasarii; 26 S.C. STSDA S.R.L.

4.2.4

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

MARTIE 2011

27

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

d) uneltele si celelalte accesorii pe care le utilizeaza un angajat trebuie legate de centura complexa sau de scaunul angajatului sau atasate printr-un alt mijloc corespunzator; e) lucrul trebuie organizat si supravegheat in mod corect astfel incat angajatului sa-i poata fi dat un ajutor imediat, in caz de urgenta; f) angajatii respectivi trebuie, conform art. 286 sa primeasca o instruire corespunzatoare si specifica operatiilor avute in vedere, in special asupra procedurilor de salvare. In situatiile exceptionale in care, tinand seama de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua franghii ar mari periculozitatea lucrului, poate fi permisa utilizarea unei singure franghii in conditiile in care au fost luate masuri corespunzatoare pentru asigurarea securitatii, in conformitate cu reglementarile in vigoare. 4.3 Echipamente de munca portabile si unelte de mana Echipamentele portabile actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu diapozitive care sa impiedice functionarea for necomandata; Echipamentele portabile actionate electric sau pneumatic vor fi astfel coricepute, incat la lasarea for din mana sa se intrerupa actionarea miacarii mecaniamului portscula; Tuburile flexibile pentru alimentarea cu aer comprimat a echipamentelor portabile trebuie sa corespunda presiunii de lucru. Va fi asigurata fixarea for pe racorduri; Echipamentele portabile rotative cu actionare pneumatica trebuie sa fie prevazute cu siatem de limitare automata a cresterii accidentale a turatiei arborelui peste valorile admiae; Cozile si marierele uneltelor manuale vor fi netede, bine fixate, si vor avea dimensiuni si forme ergonomice, care sa permita prinderea for sigura si comoda; Cozile si marierele din lemn se vor executa din lemn de esenta tare, cu fibrele axiale drepte, fara noduri, crapaturi si aschii desprinse. Pentru fixarea cozilor si marierelor din lemn se vor folosi pene metalice corespunzatoare; Utilizarea aceluiasi marier la mai multe unelte manuale se admite numai pentru trusele de unelte construite in mod special cu marier demontabil; Uneltele de percutie (ciocanele, daltile, dornurile, capuitoarele si toate uneltele de mana similare) vor fi executate din oteluri corespunzatoare, in asa fel incat, sub actiunea eforturilor la care sunt supuse in timpul lucrului, partea activa sa nu sufere deformari permanente, fiauri sau desprinderi de aschii; Folosirea uneltelor de percutie deformate, inflorite, stirbite sau improvizate este interzisa; Uneltele manuale folosite in mediu cu gaze, vapori sau pulberi inflamabile sau explozive, vor fi confectionate din materiale care nu produc scantei prin lovire sau frecare si care, in contact cu atmosfera respectiva, ar putea initia incendii sau explozii; Uneltele manuale prevazute cu articulatii, cu foarfeci, clesti etc., vor avea o constructie robusta si nu vor prezenta frecari mari sau jocuri in articulatii, care pot duce la eforturi suplimentare pentru actionare sau la nesiguranta in timpul lucrului. Bratele de actionare ale acestor unelte vor fi astfel coricepute incat la inchidere sa ramana un spatiu suficient intre ele, pentru a se preveni prinderea degetelor sau a altor parti ale organiamului umari. La executarea Lucrarilor la inaltime, uneltele manuale vor fi pastrate in genti reziatente si vor fi fixate corespunzator, pentru a fi asigurate impotriva caderii; 28 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L. 4.4

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

In timpul transportului, partile periculoase ale uneltelor manuale, ca taiauri, varfuri etc., vor fi acoperite cu teci sau aparatori adecvate. Uneltele manuale vor fi verificate la inceputul fiecarui schimb. Este interzisa utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezinta intr-o stare tehnica corespunzatoare. Transportul auto in santier Latimea cailor de circulatie din incinta unitatilor se va alege in functie de gabaritele mijloacelor de transport utilizate, de felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), de natura si de dimensiunile materialelor. Caile de circulatie vor fi marcate vizibil pe margini si vor fi mentinute in buna stare si libere; Amenajarea cailor de circulatie (declivitati, curbe, ramificatii etc.) se va face potrivit mijloacelor sau instalatiilor de transport utilizate; In incinta santierului, circulatia mijloacelor de transport se va reglementa prin semne de circulatie, asa cum sint prevazute in standardele de stat in vigoare. Zonele periculoase vor fi marcate prin tablite indicatoare de securitate corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare rosie; In punctele periculoase se va organiza pilotarea instalatiilor si mijloacelor de transport sau se vor crea posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei; Mijloacele de transport cu actionare mecaniaea sau electrica vor fi prevazute cu diapozitive de inchidere sau blocaj ale siatemelor de comarida, astfel ca, in caz de parasire a mijlocului de transport de catre conducator, acesta sa nu poata fi pornit de catre alti angaj ati; Mijloacele de transport cu actionare mecaniaea sau electrica vor fi inzestrate cu diapozitive de frinare, de siguranta si de semnalizare; Incarcaturile de pe mijloacele de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. incarcarea cu materiale va fi astfel facuta incit angajatul care conduce mijlocul de transport sa poata supraveghea parcursul; Incarcatura de transport nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport. in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului; Urcarea sau coborirea in timpul mersului, precum si transportul angajatilor pe mijloacele de transport uzinale destinate transportului de materiale (electrocare, basculante, platforme, remorci, vagonete, transportoare cu benzi etc.) sint interziae; Stationarea muncitorilor in timpul descarcarii sub peretele sau platforma mobila, sub cutia sau cuva vagonetului sau vagonului este interzisa. , De .asemenea, este interzisa prezenta muncitorilor in partea unde este descarcat materialul; Drumurile pe care circula mijloacele auto trebuie sa fie astfel construite si intretinute, incit sa. permita capacitatea necesara de transport si sa asigure o securitate deplina din punctul de vedere al circulatiei; Viteza de circulatie a mijloacelor de transport si a utilajelor de terasamente pe piatele de depuneri, in corpurile barajelor, digurilor, batardourilor etc, va fi de maximum 5 km pe ora. Deplasarea va fi dirijata de catre muncitori instruiti in acest sens; La incarcarea mecaniaea a mijloacelor de transport auto vor fi respectate urmatoarele 29 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L. prescriptii:

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

a) Autocamioanele goale trebuie sa-si astepte rindul la incarcare in afara razei de actiune a diapozitivului de incarcare. Autocamionul poate fi adus la incarcare numai dupa primirea semnalului de la mecaniaeul utilajului de incarcare; b) Inaintea inceperii incarcarii, autocamioanele trebuie sa fie frinate; c) Incarcarea poate fi facuta numai lateral sau din spate, iar trecerea cupei pe deasupra cabinei autocamionului este interzisa; d) Autocamioanele incarcate pot porni din locul de incarcare numai dupa primirea semnalului dat de mecaniaeul utilajului' de incarcare; Bascularea autocamioanelor se va face in locurile destinate acestui scop numai la semnalul dat de muncitorul de la locurile de basculare, sau, in lipsa acestuia, bascularea se va face numai dupa ce soferul s-a asigurat ca nu poate provoca accidente; Autobasculantele vor fi prevazute in mod obligatoriu cu: automat de pornire in buna stare, stergator de parbriz in stare de functionare, geam din fata fara crapaturi si defecte de vizibilitate, stingator de incendiu ; semnalizare acustica si luminoasa la mers inapoi; usile de la cabina autobasculantei se vor inchide perfect si vor fi asigurate impotriva deschiderii neactionate; In timpul descarcarii muncitorii nu vor stationa pe portiunea de teren care intra in zona de basculare a benei. Este oprita descarcarea cu lopata a materialului, prin urcarea muncitorilor in bena. Deplasarea autobasculantei nu trebuie facuta atunci cind bena este ridicata. Se interzice categoric conducatorilor auto sa execute orice fel de marievra a autobasculantei in timpul incarcarii- descarcarii, pina ce nu se coning ca toti muncitorii s-au indepartat de linga autobasculanta respectiva; Conducatorii auto trebuie sa respecte si sa aplice cu strictete toate regulile si instructiunile speciale referitoare la conducerea, exploatarea, intretinerea si revizia autovehiculelor stabilite conform legilor in vigoare; Autovehiculele de mare capacitate vor fi conduse de conducatori auto experimentati (cu cel putin trei ani vechime in prestarea functiei de conducere auto); La reintoarcerea in garaj sau coloana, autovehiculele trebuie sa fie verificate de catre muncitorii de revizie. Toate defectele constatate cu ocazia acestei verificari sau semnalate de conducatorul auto trebuie sa fie inscriae in foaia de parcurs si apoi indepartate in cadrul reparatiilor preventive sau curente; 4.5 Lucrari cu macarale Legarea si fixarea sarcinilor de cirligele macaralelor sau mecaniamelor de ridicat, semnalizarea macaragiului, marievrele pe care acesta trebuie sa le execute si dezlegarea sarcinilor din cirligul macaralei, dupa aducerea for la locul dorit, pot fi facute numai de muncitori instruiti si autorizati in scria in acest scop, denumiti semnalizatori-legatori de sarcini; Semnalizatorul-legator de sarcini efectueaza legarea si fixarea sarcinilor de cirligul macaralei, le urmareste in timpul transportului, semnalizind macaragiului marievrele pe care acesta trebuie sa le execute, si dezleaga sarcinile din cirligul macaralei, dupa aducerea for la locul dorit; 30 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

In exercitarea atributiilor sale, semnalizatorul-legator de sarcini are urmatoarele obligatii: a) Sa cunoasca, sa aplice si sa urmareasca aplicarea regulilor de verificare a organelor de legare, a diapozitivelor de prindere, precum si normele de exploatare a macaralei, a caror respectare depinde de el; b) Sa supravegheze zilnic, prin control, aspectul exterior at organelor de legare si al diapozitivelor de prindere cu care lucreaza, inscriind in regiatrul de supraveghere a instalatiilor de ridicat constatarile sale cu privire la starea tehnica a acestora (in condica ce se gaseste la macaragiu); c) Sa cunoasca si sa aplice codul de semnalizare la macarale, pentru a putea indica in orice moment macaragiului marievrele pe care urmeaza sa le execute; d) Sa posede doua stegulete, alb si rosu, pentru semnale; e) Sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau diapozitive care au placute indicatoare cu privire la sarcinile maxime admiae pe care le suporta si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina maxima admiaa pentru organul sau diapozitivul respectiv sau a caror greutate nu o poate stabili; f) Sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina maxima admiaa pentru macaraua sau mecaniamul de ridicat respectiv, inscriaa pe placa indicatoare a instalatiei, sau sarcini a caror greutate nu o cunoaste; g) Sa nu foloseasca organe de legare sau diapozitive care prezinta defecte; h) Sa nu prinda sarcina direct in ciocul cirligului, fara cablu sau lant de legare; i) Sa lege sarcina astfel, incit sa se asigure echilibrarea si ridicarea numai pe verticala, in echilibru stabil; j) Sa execute corect legarea sarcinii in cirlig si sa se asigure ca sarcina este echilibrata, cablurile de legare sint intinse si asezate uniform pe sarcina, fara a forma noduri si ochiuri care, la ridicare, sa produca socuri; k) Sa lege obiectele de lungime mare si rigide in eel putin doua puncte care sa asigure echilibrul stabil, pentru a evita balansarea sau alunecarea; l) Sa asigure astfel legarea, incit sarcina sa nu se poata deplasa, aluneca sau roti dupa ce este ridicata, iar legatura sa nu iasa din cirlig; m) Sa asigure capetele cablurilor de legare cu eel putin trei bride de stringere sau prin matiaare de catre muncitori autorizati; n) Sa nu semnalizeze ridicarea unor greutati care sunt prinse in teren, agatate, inghetate pe sol etc.; o) Sa interzica smulgerea din teren a unor materiale sau obiecte care sunt prinse, agatate sau inghetate; p) Sa verifice felul de asezare a mijloacelor de prindere pe sarcina de ridicat, iar in cazul cind mijloacele de prindere yin in contact cu muchii ascutite sa protejeze cablurile in aceste locuri prin aparatori de protectie (special destinate acestui scop); q) Sa semnalizeze macaragiului pentru efectuarea unei ridicari de proba, pina la inaltimea de circa 100 mm, astfel incit mijloacele -de legare sa ajunga in pozitia intinsa in mod lin, iar daca echilibrul sarcinii este stabil, fara pericol de deplasare sau alunecare, sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii sarcinii; r) Sa urmareasca transportul pe orizontala al sarcinii suspendate, supraveghind ca sarcina sa nu se loveasca de obstacole sau sa se agate si sa loveasca persoane; 31 S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

s) Sa tina seama ca transportarea sarcinilor pe orizontala, precum . si a organelor de legare si a diapozitivelor de prindere (in cazui deplasarii macaralei fara sarcina) treluie sa se faca la o inaltime si la o distanta laterala de minimum 1 m de obiectele inconjuratoare si sa semnalizeze in consecinta macaragiului marievrele necesare; t) Sa interzica in timpul ridicarii sau coborarii sarcinii circulatia si stationarea in apropiere si sub sarcina suspendata in cirligul macaralei; u) La Lucrari de montaj, transport de materiale si la betonare etc, semnalizatorullegator de sarcini trebuie sa cunoasca si procesul de lucru (succesiunea operatiilor de montaj sau schema de betonare) care se executa cu ajutorul macaralei, pentru a semnaliza miacarile corect si precia; v) Sa dirijeze plasarea sarcinii in locul unde nu impiedica circulatia oamenilor sau a utilajelor de transport etc. Cablurile de legare trebuie sa aiba ochiuri matisate la ambele capete si prinse in bride de fixare. Diametrul cablurilor vor avea diametru de 16 mm. si lungime de 4.00m. pentru sarcini de 3 tone si diametru de 26 mm. pentru sarcini de 10 tone.; Atunci cind din totalul firelor de otel sint rupte 5% din fire pe o lungime de 20 cm, cablul respectiv nu se mai utilizeaza la transporturi. Se interzice in mod categoric ca legarea sa se faca cu alte mijloace : fringhii, sirme, otel-beton, centuri, etc.; Orice material sau utilaj care se transporta prin legare cu cabluri se va lega in doua feluri: a) Piesele prevazute de fabrica constructoare cu diapozitive speciale de legare vor fi legate de aceste diapozitive; b) Toate celelalte obiecte si materiale, cherestea, fier-beton, piese metalice, panouri de cofraje, tevi etc, vor fi legate cu doua cabluri prin stringere cu lat. Legarea se va face simetric, in asa fel ca obiectele ina-; inte de a fi transportate, dupa ridicare la o inaltime de 1 m, sa fie in pozitie orizontala si legatura sa prezinte siguranta deplasarii. in caz contrar, se lasa jos incarcatura si se echilibreaza prin mutarea pozitiei cablurilor, se ridica din nou incarcatura la 1 m inaltime si semnalizatorul verifica din nou stringerea corecta a lantului, dupa care se poate da semnalul de efectuare a transportului.

MARTIE 2011

32

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 5 IDENTIFICAREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI " ELABORARE PROIECT TEHNIC SI CAIET DE SARCINI PRIVIND LUCRARILE DE REPARATII SI MODERNIZARE LA BARAJ SI BLOC DE INTERVENTIE CHE TARNITA. SISTEM DE SUPRAVEGHERE SI PAZA " Obiect Nr. sau Crt. parte de obiect Categoria de lucrare sau activitate incarcarea in auto; transportul cu auto; compactare mec.; cofrare; armare; betonare; instalatii sanitare interioare si exterioare instalatii electrice interioare si exterioare instalatii de paratrasnet incarcarea in auto; transportul cu auto; betonare; zincare elemente metalice subansamble imbinare cu buloane/suduri vopsitorii si protectii in zonele de imbinare incarcarea in auto; transportul cu auto; sapare refacerea umpluturilor asfaltare

Lucrarea Fundatii si structura de rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare interioare si exterioare, instalatii electrice interioare si exterioare si paratrasnet

Obiectul 1 Constructii 1.1 Cabina de paza 1

1.2 Confectii refacerea parapetelor metalice metalice baraj de la parapet si pasarelele 1.2.1 Suprainaltare barajului precum si refacerea parapet coronament integrala a scarii de acces la 1.2.2 Balustrade la baraj malul stang cu elemente 2 pasarelele barajului metalice galvanizate 1.2.3 Scari acces baraj 1.3 Drum acces terasamente blocuri de interventie refacerea umpluturilor asfaltare 3

MARTIE 2011

33

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Obiectul 2 Instalatii Instalatii electrice interioare electrice interioare si cabina paza exterioare, Instalatii electrice exterioare paratrasnet cabina paza Instalatii electrice de protectie 4 prin legare la pamant Instalatie de paratrasnet cabina paza Instalatii electrice exterioare blocuri de interventie Obiectul 3 Instalatii Instalatii sanitare interioare sanitare interioare si cabina paza exterioare Retele exterioare de canalizare cabina paza Retele exterioare de alimentare 5 cu apa cabina paza Retele exterioare de canalizare blocuri de interventii

incarcarea in auto; transportul cu auto; sapare montaj cabluri electrice si aparatura conform proiect probe

incarcarea in auto; transportul cu auto; compactare mec.; cofrare; betonare; montaj obiecte sanitare interioare montaj conducte de alimentare cu apa si canalizare montaj statie de epurare Montaj camere de luat vederi exterioare si interioare, si cabluri, inclusiv sistemul de sustinere Realizare control informatic al accesului Subsistem audio la cabina de paza

Obiectul 4 Sistem Subsistem supraveghere video de supraveghere si TVCI paza Subsistem control informatic al accesului Subsistem audio

7 Reabilitare echipament electric

demontare si montare echipament electric

demontare/procurarea i montare dulapuri TGD. demontare/procurarea i montare cutie alimentare si comanda vane plane CD. procurarea i montarea instalatie S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

34

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

de comanda si automatizare stavile plane cu clapeta. procurarea i montarea instalatie de comanda si automatizare grup pompare si stavile segment. demontare dulap 12DI incalzire stavile plane cu clapeta demontare dulap 37DI incalzire stavile segment procurarea i montare instalatie de monitorizare servicii generale baraj. demontare/procurare i montare instalatie de iluminat coronament baraj. demontare/Procurare si montare instalatie de punere la pamint si priza de pamint. demontare/procurarea i montarea gospodriei de cabluri 0.4KV

MARTIE 2011

35

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 6 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR RISCURI SI MASURI SPECIFICE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA OBIECTUL 1 CONSTRUCTII; OBIECTUL 2 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE, PARATRASNET; OBIECTUL 3 INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE OBIECTUL 4 SISTEM DE SUPRAVEGHERE SI PAZA, IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC SI MASURI DE PREVENIRE Componenta Factor de risc sistemului de munca Mijloace de productie Prinderea membrelor in cazul interventiei la malaxor in timpul functionarii sau la curele de transmisie sau angrenaje; Masuri de prevenire Curgeri de suspensii datorate neutilizarii pompei conform prescriptiilor tehniae; Interdictia interventiei la malaxor si pompa in timpul functionarii acestora si instruirea lucratorilor in acest sens; Intocmirea Instructiunilor proprii de SSM pentru lucru cu malaxorul si pompa de injectie,cu respectarea prescriptiilor din cartea tehnica; Instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea pompei si verificarile ce trebuiesc facute inainte de inceperea lucrului; Utilizarea echipamentului de protectie (manusi, ochelari, casca, salopeta ); Pozitionarea pompei se va realize pe platforme amenajate astfel incat sa se evite deplasarea sau alunecarea datorita trepidatiilor si se vor instrui Lucratorii in legatura cu acest aspect; Utilizarea echipamentului de protectie (manusi, ochelari, casca ); La indepartarea dopurilor de pe furtun,furtunul va fi indreptat in directie libera astfel ca la aruncarea dopului sa nu provoace accidente; S.C. STSDA S.R.L.

Alunecare pompei sub efectul trepidatiilor; Proiectarea de corpuri sau particole (dopuri de material intarit de pe furtune si particole provenite de la perierea, suflarea si slitarea rosturilor precum si in timpul perforarii ); MARTIE 2011 36

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Raniri provocate la manipularea materialelor cu contururi intepatoare, taioase, abrasive, adezive; Vibratii excesive ale pompei, bormasinei cu care se face curatarea rosturilor si la forarea gaurilor de ancorare; Flacari, flame provocate de scurt circuite de la tablourile suprasolicitate aflate in zona de lucru; Electrocutarea prin atingere directa datorita atingerii unor cabluri dezizolate, accesul la tablourile electrice neasigurate sau necarcasarea partilor actionate electric de la pompa;

Utilizarea manusilor de protectie ; Inainte de punerea in functiune a pompei se verifica mariometrul daca este in stare de functionare si daca are sigiliul de verificare metrologica,precum si supapele de siguranta montate in domul pompelor daca sunt in stare de functionare ; Alternarea perioadelor de lucru cu pauze la anumite intervale de timp; Dotarea cu stingator de incendiu; Instruirea lucratorilor cu privire la modul de actiune in acest gen de situatii; Verificarea periodica a instalatiei electrice; Verificarea permanenta a carcaselor a cablurilor electrice; Etichetarea cablurilor electrice; Pozarea cablurilor pe suporti; Utilizarea echipamentelor de protectie electroizolante; Asigurarea cu incuietori a tablourilor electrice; Instruirea lucratorilor; Folosirea tensiunilor foarte joase; Legarea la pamarit si verificarea periodica exiatentei legarilor lapamarit; Legarea la nul de protectie; Izolarea amplasamentului; Separarea de protectie; Egalizarea sau divizarea potentialelor; Deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unuicurent de defect periculos;

Electrocutare prin atingere indirecta din cauza unor defectiuni la instalatia de impamaritare si legare la nul sau lipsa unor circuite de protectie;

MARTIE 2011

37

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Afectiuni ale aparatului cardio-vascular, insolatii, deshidratari, datorate temperaturilor ridicate in anoiimpul calduros; Afectiuni ale aparatului respirator (viroze, bronsite) datorate temperaturilor scazute a aerului in anoiimpul rece; Hipoacuzie datorata functionarii pompei si a bormasinei; Mediul de munca Calamitati naturale (trasnet, inundatie, vant, grindina, seiame ); Nivel de iluminare scazut datorita lucrului in galerie (iluminat artificial); Inhalarea de pulberi pneumoconiogene rezultate de la perforare, taierea sliturilor, perierea rosturilor; Degajari de gaze acumulate in timpul executiei; Sarcina de munca Continutul necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate. Efectuarea unor operatii prin utilizarea unor reguli si procedee gresite sau absenta unor operatii;

Respectarea prevederilor OG.99/2000; Fractionarea programului de lucru; Asigurarea a cel putin 2 litri de apa minerala pentru fiecare lucrator; Efectuarea controlului medical conform prevederilor HGR . 355/2007; Dotarea lucratorilor cu echipament de protectie corespunzator anoitimpului rece(haine vatuite ,veste vatuite ,capiaoane etc); Dotarea si utilizarea antifoanelor catre lucratori; Efectuarea masuratorilor nivelului de zgomot; Intocmirea de catre conducerea santierului a Planului de interventie in cazul situatiilor de urgenta; Instruirea lucratorilor cu privire la modul de actionare in cazul situatiilor de urgenta; Utilizarea lampii portabile individuale; Asigurarea iluminatului in galerie conform proiect Efectuarea probelor respiratorii in cadrul controalelor medicale periodice in conformitate cu prevederile HGR 355/2007; Utilizarea echipamentului de protectie (masca de praf); Efectuarea de masuratori de noxe (pulberi ); Periodic (zilnic) in timpul efectuarii Lucrarilor se vor face masuratori de gaze; Se vor achizitiona detectoare de gaze; Se interzice fumatul si lucrul cu foc deschis; Intocmirea fiaelor de post pentru fiecare lucrator care sa cuprinda cerinte de securitate conform prevederilor art.13 din L319/2006 Testarea lucratorilor dupa efectuarea instruirilor de securitate a muncii; S.C. STSDA S.R.L.

MARTIE 2011

38

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Afectiuni ale membrelor si a coloanei vertebrate datorita utilizarii bonnasinii si furtunului de la pompa; Efectuarea de catre lucratori a unor operatiuni gresite, la amestecarea rasinilor, marievrarea pompei de injectie, utilizarea bormasinii sau a pompei de spalare a rosturilor; Deplasari sau stationari a lucratorilor in raza de preparare a materialului pentru injectat; Caderea la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare; Executant Caderea de la inaltime de pe platformele amenajate pentru realizarea injectiilor;

Efectuarea de comunicaari accidentogene; Neutilizarea echipamentului individual de protectie; -

Alternarea perioadelor de lucru cu cele de odihna la anumite intervale de timp; Intocmirea de catre seful punctului de lucru a "Instructiunilor proprii de securitatea muncii" pentru lucru cu echipamentul de munca folosit la realizarea Lucrarii; Supravegherea permanenta a activitatiilor de catre un cadru tehnic; Instruirea lucratorilor cu continutul Instructiunilor proprii intocmite; Ingradirea si semnalizarea riscurilor in zona in care se executa prepararea materialului si in zona de injectie; Pastrarea ordinii si a curateniei la locul de munca, mentinerea cailor de acces lipsite de obstacole; Utilizarea incaltamintei antiderapante; Verificarea dupa montaj si pe parcurs a platformelor, scarilor utilizate pentru realizarea injectiilor ,curatirii rosturilor ,executarii forajelor, etc.; Utilizarea echipamentului de protectie pentru lucru la inaltime; Platformele de lucru vor fi prevazute cu balustrazi si balustrazi intermediare; Instruirea lucratorilor cu privire la comuniaearea verbala conform anexei nr.8 din HGR 971/2006; Instruirea lucratorilor privind utilizarea si obligativitatea utilizarii ET cu care au fost dotati pentru lucru in subteran, functie de riscurile la care sunt supusi;

MARTIE 2011

39

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CAPITOLUL 7

MASURI PENTRU ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

7.1 PRINCIPIILE DE BAZA IN ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR In toate cazurile de acordare a primului ajutor, este important asigure locul accidentului; ia masurile de prevenire pentru ca starea de fapt sa nu se inrautateasca; stabileasca contactul cu persoana bolnava sau accidentata; actioneze corespunzator cand persoana accidentata sau bolnava este lipsita de cunostinta; aline durerea; stabileasca prioritatile. 7.1.1 Asigurarea locului accidentului Personalul de prim ajutor trebuie, in primul rand, sa asigure securitatea persoanei accidentate, a celor din jur, cat si a lui insusi. De fapt, aceasta inseamna scoaterea persoanei accidentate din in care a avut loc accidentul, daca Exista pericol de incendiu, explozie etc. 7.1.2 Prevenirea agravarii situatiei Pentru a preveni agravarea traumat iamelor sau a bolii, personalul de prim ajutor trebuie sa examineze accidentatul/accidentatii. Salvatorul va trebui sa evalueze situatia si sa inteleaga cauzele care au provocat-o. Tratamentul stabilit a se aplica in urma acestei evaluari nu trebuie situatiei. Urmeaza cateva exemple asupra modului in care personalul de prim ajutor trebuie sa actioneze pentru a preveni agravarea situatiei in timpul tratamentului: MARTIE 2011 40 S.C. STSDA S.R.L. sa gandeasca si sa contribuie la agravarea zona sa se:

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Pentru a preveni sufocarea, asezati persoana care si-a pierdut cunostinta in pozitie stabila;

laterala,

Hemoragia trebuie sa fie oprita rapid, pentru a preveni pierderea inutila a stangelui. In cazul simptomelor si indiciilor de oase fracturate, personalul de prim ajutor va lua

masurile necesare pentru prevenirea agravarii fracturii si a perforarii pielii de catre oasele fracturate; Cand temperatura aerului este scazuta, trebuie sa se previna scaderea inutila a temperaturii corpului. 7.1.3 Stabilirea contactului cu persoana bolnava sau accidentata

Cel ce acorda primul ajutor nu trebuie sa se lase constrans de spectatorii prezenti in a acorda asiatenta inutila sau exagerata. Totodata, niaei nu trebuie sa evite acordarea ajutorului de teams ca face ceva gresit. Prima examinare trebuie sa evidentieze posibilele traumatiame fizice ale victimei. Adeseori, aceste lucru este dificil, datorita starii psihice a accidentatului. Gandurile ii sunt haotice si se coricentreaza cu greu asupra celor spuse de personalul de prim ajutor. Purtati-va calm, hotarat si cu incredere. In situatii concrete, este recomaridabil sa actionati in urmatorul mod: in timpul examinarii, tineti in mana dumneavoastra mana accidentatului, pentru a stabili un contact fizic. Asezati mana cealalta pe pieptul sau pe abdomenul acestuia, cand intrebati daca are dureri in zona respectiva. Aceasta ii da posibilitatea sa urmareasca mai usor examinarea efectuata de personalul de prim ajutor sau sa dea raspunsuri dare; personalul de prim ajutor trebuie sa dovedeasca o atitudine optimiata si, in primul rand, sa-si exprime increderea ca detine controlul asupra situatiei, iar persoana in dificultate va beneficia in curand de ajutor; din consideratie fata de celelalte persoane afectate si pentru a apara accidentatul de incordare excesiva, in anumite situatii, este de dorit ca acesta sa fie protejat fata de mediul inconjurator. In aceasta situatie, cei mai multi accidentati au nevoie de un contact apropiat, de cineva care sa-i tina de MARTIE 2011 41 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L. mana, sa-i asculte.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

7.1.4 Interventia in cazul in care o persoana este lipsita de cunostinta In aceasta situatie, viteza cu care se actioneaza este de cea mai mare importanta. Examinarea si tratamentul trebuie sa fie efectuate rapid. Pentru ca ajutorul acordat sa fie eficient, in primul rand trebuie efectuata o evaluare a semnelor, a indiciilor Clare care demonstreaza lipsa de cunostinta. Acest lucru se realizeaza numai prin studiu si pregatire. 7.1.5 Ameliorarea durerii Durerile pot fi ameliorate prin aplicarea de bandaje, prin imobilizare si printr-o transportare corespunzatoare. 7.1.5 Prioritati In cazul in care Exista mai multe persoane accidentate, este important sa stabilim prioritatile, astfel Meat primul ajutor sa se acorde cu prioritate persoanei celei mai gray accidentate. Poate fi dificil de stabilit o linie corecta de prioritati, deoarece, cateodata, cei care prezinta cele mai evidente traumatiame nu sunt neaparat si cel mai gray accidentati. De asemenea, niaei cei care atrag cel mai tare atentia prin tipete sau plansete nu sunt intotdeauna cel mai gray afectati.

7.1.7 Evaluarea gradului afectare 1. Vorbiti cu accidentatul! Care este starea de constienta pacientul este constient, coerent, confuz, obosit, inconstient? Are accidentatul dureri? Unde? Iai poate miaca accidentatul mainile si picioarele? 2. Observati accidentatul! Exista semne de leziuni externe? Semnele externe dau vreun indiciu asupra gradului si tipului traumatiamului? Accidentatul respira? Cum este respiratia? Normala? Greoaie (cu bolboroseli si MARTIE 2011 42 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

gemete)? Care este culoarea fetei?

3. Atingeti accidentatul! Palpati pulsul la incheietura mainii sau la gat. Este accelerat? Cum este pielea? Rece? Lipicioasa si umeda? Examinati corpul accidentatului si verificati daca sunt semne de fracturi. 4. Evaluati! Sunt amenintate functiile maj ore ale vietii? starea de constienta, respiratia, circulatia stangelui? 5. Stabiliti prioritatile! Cine necesita tratament pentru salvarea vietii? Cine mai poate astepta? 7.1.8 Masuri de auto protectie Cei care acorda primul ajutor in in contact direct cu persoane ranite, intoxicate

sau care pot suferi intervine.

de o boala transmiaibila. Ca atare, sunt necesare masuri de autoprotectie pentru cel care

De aceea: La persoanele otravite cu substante toxice pulverizate: se va spala bine cu apa curata fata acestora, inainte de a executa marievrele de respiratie artificiala. La persoanele intoxicate cu gaze intr-o incapere inch iaa: inainte de a se acorda primul ajutor, vom chema personalul de specialitate, pentru a scoate victimele din mediul toxic. Prevenirea contaminari cu boli transm iaibile prin stange (ex. hepatita B si SIDA): La marievra de respiratie artificiala: teoretic, singurul risc poate sa it constituie stangele gura victimei. Se aplica un material filtrant pe fata accidentatului. La oprirea hemoragiei: teoretic, singurul risc este numai daca cel care acorda ajutor are In acest caz: iai va pansa ranile; daca accidentatul stangereaza si este inconstinet, se va apasa pe zona hemoragica, utilizand un strat gros de tesatura sau se va face compresie cu mana acoperita de un material impermeabil, pentru a se evita contactul cu stangele victimei; MARTIE 2011 43 S.C. STSDA S.R.L. rani. din

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

dupa ingrijirea unui accidentat, spalati-va cu grija mainile cu apa si

sapun!

7.2 RESUSCITAREA CARDIO-PULMONARA Resuscitarea trebuie sa fie efectuata numai pe indivizii care sunt in stare de inconstienta, nu respira si prezinta o posibila intrerupere a circulatiei stangelui (nu au puls). 0 persoana in aceasta situatie se afla in stare de coma. Scopul resuscitarii este de a scoate pacientul din aceasta situatie si de a preveni decesul. 7.2.1 Actionati rapid Este extrem de important pentru creier sa aiba un flux continuu de oxigen. Celulele creierului pot tolera numai o scurta intrerupere a fluxului de oxigen, de obicei intre 3-5 minute.

7.2.2 Examinarea si tratamentul Scuturati umarul accidentatului si strigati: Sunteti treaz?". Daca nu Exista niaei o reactie: strigati dupa ajutor; deschideti caile de acces ale aerului, vedeti daca pacientul respira (pentru aceasta, folositi numai 5 secunde!). Daca pacientul nu respira: palpati-i pulsul (pentru aceasta, folositi doar 5 secunde). Daca nu respira, dar are puls: incepeti respiratia artificiala. Daca nu respira si nure puls: incepeti marievrele de resuscitare cardio-pulmonara. Pulsul este examinat la gat, prin palparea cu degetul aratator si cel mijlociu pe partea laterala a Marului lui Adam, in scobitura dintre trahee si muschiul gatului (artera carotida).

MARTIE 2011

44

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

7.2.3 Deschiderea cailor de acces al aerului Cand persoana care acorda primul ajutor asigura deschiderea cailor de acces al aerului, unei persoane in stare de inconstienta, in primul rind trebuie sa inlature toti corpii straini vizibili, care obtureaza gura si gatul. Apoi, inclina spre spate capul accidentatului: aseaza o mana pe frunte si cu doua degete de la cealalta mana ridica maridibula, fara a inchide gura accidentatului.

7.2.4 Respiratia artificiala (metoda "gura la gura" Verificati daca pacientul are puls.

Dupa ce ati deschis caile de acces al aerului, verificati daca pacientul respira. Blocati narile pacientului intre doua degete; insuflati aer si verificati daca se ridica cutia toracica. Folositi doua secunde pentru fiecare insuflare. Lasati aerul sa iasa afara si verificati daca se decompreseaza toracele. accidentatului in aceeasi pozitie. 7.2.5 Resuscitarea cardiaca Gasiti locul de apa sare corespunzator. Localizati sternul. Punctul de apa sare va fi situat deasupra limitei inferioare a sternului, la o diatanta de 2 gete . Asezati palma mainii peste punctul de pre sare si cealalta palma peste prima. Ridicati degetele de pe cavitatea toracica. Apa sati drept in jos, de 80-100 ori/min. Apa sati de sus in jos cca. 4-5 cm la o persoana adula. Daca pacientul nu respira si nu puls, executati 15 compresiuni exteme ale pieptului la doua insuflatii (resuscitarea respiratorie). are cardiode Mentineti capul

MARTIE 2011

45

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

7.3 PLAGI SI BANDAJE Pielea este un organ cu functii importante pentru viata. necesita acordarea primului ajutor. Dupa profunzime, se diating: Dar factorii externi ii pot cauza leziuni care

taieturi simple, cu afectarea exclusiva a pielii; taieturi complexe, cand vatamarea cuprinde, dupa caz, oase, vase de
muschi sau organe interne.

stange, nervi, tendoane,

7.3.1 Diferite tipuri de plagi Sfasierea, frecarea produc plagi superficiale. Daca nu se infecteaza, ele se vindeca fara a cicatrice;

lasa obicei daca canal

Inciziile adanci, provocate de ta iauri ascutite, pot stangera din abundenta. Taietura este de
curata. Stangerarea are un efect de curatare si, astfel, pericolul infectarii este mic, obiectul care a produs rana nu a fost murdar sau ruginit;

Penetrari prin strapungere (cu un cui, cutit, geam) cu o deschizatura mica de intrare si un
ingust de-a lungul taieturii. Atingerea organelor interne este frecventa si, adeseori, patrund adanc in tesuturi, marind riscul infectarii. Toate plagile provocate pieptului sau abdomenului) trebuie tratate de medic, find pericol de perforare. examineze si sectionarea incheieturilor, pentru a se evita infectiile;

impuritatile

prin injunghiere (ale Tot mediul trebuie sa de viteza

Plagfle provocate prin impuscare pot avea aspecte diferite, in functie de calibrul armei si
glontului. Cand este lovit de un glont, osul se sfarma. Orificiul de intrare al adanc, iar cel de iesire poate fi larg si zdrentuit, tesuturile

glontului poate fi mic si

fiindrupte si instangerate. Schijele

provoaca o combinatie de rani zdrobite si rani adanci, similare celor provocate prin impuscare. 7.3.2 Complicatii ale plagilor Stangerarea: va inceta de la sine in cazul taieturilor minore. Cand pierderile de stange sunt mari, Exista pericolul intreruperii circulatiei; Infectia: pielea este un invelia protector impotriva impuritatilor care pot patrunde in corp. Cand pielea este rupta si interveniae infectia, plaga se inflameaza, temperature creste, tesutul se umfla si, dupa un timp, se formeaza o plaga purulenta; MARTIE 2011 46 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Vatamarile interne: datorita pericolului perforatiei, ca in cazul ranilor de cutit in piept si abdomen sau infectarii articulare in cazul taieturilor in articulatii, toate aceste plagi trebuie tratate de medic; Tetanos: plagile infectate, cum sunt cele zdrobite sau taiate, pot conduce la tetanos, complicatie ce poate fi observata abia dupa cateva zile de la infectare. 7.3.3 Primul ajutor in cazul plagilor prin taiere Acoperiti rana si opriti stangerarea; Tineti ridicata, pe cat posibil, zona afectata a corpului; Preveniti intreruperea circulatiei; Transportati ranitul la medic sau spital. 7.3.4 Acoperiti rana si opriti stangerarea Taieturile mici, deschise, pot fi tratate cu apa curata, cu apa si sapun. Marginile deschise ale taieturii trebuie sa fie puse cap la cap, inainte de acoperirea plagii cu un bandaj sau comprese. Daca taietura este mare si trebuie sa fie tratata de medic, persoana care acorda primul ajutor trebuie sa curete rana si apoi sa aplice un bandaj curat. De obicei, se acopera cu o compresa. Este important ca nimeni sa nu atinga interiorul compresei cu degetele. Stangele, impuritatile, fragmentele de corpi straini nu se indeparteaza, deoarece aceasta poate provoca o stangerare si mai mare, crescand pericolul infectarii. Ca bandaj, folositi fasa, care se prinde in trei puncte. Bandajele trebuie sa fie aplicate solid si sigur, dar nu prea stans, ca sa puna in pericol circulatia stangelui. Puneti bandajul compresiv sau de sustinere peste taietura, in functie de tipul ranii. Prevenirea intreruperii circulatiei. In cazul taieturilor mari si al pierderilor massive de stange, Exista pericolul unei intreruperi a circulatiei (vezi prevenirea la cap. Fracturi").

In ceea ce priveste transportul persoanei accidentate vezi cap. Transportul unui accidentat".

MARTIE 2011

47

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

7.3.5 Bandajarea Inainte de a aplica un bandaj, trebuie sa stiti care este functia lui. Multe persoane aplica bandajul numai pentru a acoperi aspectul neplacut al unei plagi. Un bandaj are urmatoarele functii:

protejarea impotriva infectiilor: bandajul pe rana; oprirea hemoragiei: bandaje compresive; protejarea taieturilor: bandaje de sustinere.
7.3.5.1 Bandajul pentru rani/taieturi Este format din 2 parti: o parte interioara si una exterioara. Bandajul interior trebuie special ca bandaje interioare. In cazuri de urgenta, se poate folosi o batiata curata. 0 fixata cu o rola de tifon, este bandajul folosit in mod obianuit. Un bandaj suport pentru bandajele interioare. La fel de bine se poate folosi o 7.3.5.2 Bandajul compresiv Se foloseste pentru o taietura adanca ce produce o hemoragie serioa sa. Acoperiti taietura cu bandaje ridicata. Apasati curate. Asezati un obiect care sa exercite presiune (piatra, o bucata de lemn) pe bandajul de deasupra ranii. Asigurati bandajul printr-o acoperire circulara. Asezati ranitul intr-o pozitie bandajul. In cazul unei hemoragii, un bandaj exterior este asezat ca un bandaj descria la cap. Hemoragii" Tratamentul in cazul hemoragiei externe). neaparat necesar sa fie steril. 7.3.5.3 Bandajul de sustinere 0 rana a mainii se bandajeaza aplicand o compre sa pe mana si o rola in palma.. Mana este prin asezarea antebratului intr-o esarfa. Bratul trebuie sa fie ridicat in pozitia diagonala. trebuie sa protejeze zona afectata de traume externe. Astfel, se vor reduce durerea banda elastica este foarte functionala ca bandaj de sustinere. 7.3.5.4 Informatii generale despre bandaje Bandajele se folosesc fie ca sa acopere ranile si sa opreasca hemoragia, fie pentru MARTIE 2011 48 sustinuta Acest bandaj si complicatiile. 0 compresiv (asa cum este sa fie curat si sa bune, in compresa simpla, acopere toata suprafata taieturii, pentru a o proteja de impuritati. Compresele sterile sunt

exterior functioneaza ca un

banda elastica sau un bandaj elastic.

Acest bandaj exterior nu este

sustinere;

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Un bandaj se aplica cu multa siguranta, dar nu a sa strans incat sa afecteze circulatia. Evitati Printr-o bandajare corecta se va evita frecarea ranii de pielea Nodul bandajului nu trebuie asezat sanatoasa. 0 astfel de frecare

folosirea snururilor pentru fixarea bandajelor; se poate produce, mai ales, la bandajarea picioarelor sau a mainilor; niaeiodata pe rana. Cand bandajul se aplica peste o articulatie, el trebuie sa aiba o pozitie inclinata. Aceasta pozitie este cea mai confortabila pentru ranit, permitandu-i o mobilitate mai mare a articulatiei. 7.4 FRACTURILE Scheletul u mari este compus din aproximativ 220 de oase, legate intre ele prin articulatii si muschi. 0 fractura sau ruptura poate fi cauzata de suprasolicitare, violenta externa sau presiune. 7.4.1 Tipuri de fracturi . Persoana care acorda primul ajutor trebuie sa fie capabila sa deosebeasca o fractura inchiaa de una deschisa. La fractura inchiaa, pielea nu este strapunsa, in timp ce la cea deschisa apare plaga. Rana poate fi cauzata de o forta externa sau de fragmentele osoase ce forteaza iesirea prin piele. Deosebim deci: fracturi inchiae fara rani deschise in zona osului rupt si fracturi deschise cu rani deschise peste fractura. SEMNE Pozitie nefireasca Miacare nenaturala Brat sau picior scurtat. COMPLICATII. Stangerarea. 0 fractura deschisa poate provoca stangerarea pielii, a muschilor sau ruperea vaselor mari de stange. Si fractura inchiaa poate provoca o stangerare, chiar majora, dar se evidentiaza numai cand apare umflarea zonei vatamate. Infectia. In cazul oricarei fracturi deschise, Exista riscul infectarii. ajutor trebuie sa actioneze corect si rapid. Afectarea nervilor. Fragmente ascutite de os pot vatama nervii adiacenti, ceea ce are ca efect MARTIE 2011 49 S.C. STSDA S.R.L. De aceea, cel ce acorda primul

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

paralizia sau pierderea sensibilitatii. Persoana care acorda primul ajutor trebuie sa se gandeasca aceasta in timpul tratamentului sau al transportului. 7.4.2 Primul ajutor

la

Opriti stangerarea si acoperiti rana. Imobilizati, pe cat posibil, partea vatamata. Preveniti intreruperea circulatiei. Transportati cu atentie accidentatul la spital.
7.4.2.1 Imobilizarea cu atele In cazul fracturilor oaselor lungi, ca cele ale gambei, coapsei, bratului si antebratului, pentru a se cat mai fixe, sunt necesare atelele. Criteriile de care trebuie sa tineti cont: mentine inferioara

Atelele trebuie sa fie suficient de lungi ca sa imobilizeze articulatiile superioara si


focarului de fractura. De exemplu, pentru fractura de antebrat, atelele trebuie sa articulatia cotului, cat si pe cea a mariii;

cuprinda atat

Pentru a evita stransoarea si frecarea, captusiti atelele; Evitati intreruperea circulatiei; Atela trebuie sa fie rigida, dar nu prea grea. Ca materiale, puteti folosi: cartonul, metalul, plasticul,
ziare, paturi (infasurate). 7.4.2.2 Imobilizarea fara atele Pentru aceasta, se vor folosi materiale textile: e sarfe, triunghiuri de panza etc. La o astfel de imobilizare, pentru fracturile membrului superior se va folosi ca atela trunchiul, iar pentru membrului inferior se va folosi ca atela membrul inferior sanatos. 7.4.2.3 Prevenirea intreruperii circulatiei In cazul aparitiei unei hemoragii, este important fracturile

sa se previna intreruperea circulatiei. Daca persoana

care acorda primul ajutor este sigura de acest pericol, atunci:

opreste hemoragia; aseaza persoana accidentata pe spate, cu picioarele ridicate si sprijinite, astfel incat o cantitate
MARTIE 2011 50 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

suplimentara de stange sa se scurga dinspre picioare spre organele vitale ale

corpului;

tine accidentatul acoperit, dar nu excesiv; calmeaza durerile; nu-i da lichide; chemarid ajutor, transporta rapid accidentatul la spital.
7.4.2.4 Fracturi ale membrului superior Pentru fracturile antebratului si ale incheieturii folosi ca esarfa de prindere, o camasa sau o bluza. 7.4.2.5 Fracturi ale membrului inferior Pentru fracturile de sold, sunt nece sare, pentru imobilizare, doua atele; una externa, de la subsuoara pana sub articulatia gleznei si una interna sau interioara, de la radacina membrului fracturat si pana sub articulatia gleznei. In cazul imobilizarii fara atele, se vor folosi materiale improvizate esarfe, baticuri, bucati de panza cu ajutorul carora membrul inferior fracturat va fi fixat de membrulinferior fara fractura. Se vor folosi pentru aceasta cca.5 bucati de panza, cu care se va asigura fixarea in puncte diferite, incepand de la coapsa si pana la articulatia gleznei. 7.4.2.6 Fracturi costale Aceste fracturi, atat cele deschise, cat si cele inchiae, pot provoca leziuni ale cutiei toracice, plamariilor si ale vaselor de stange. Desi s-ar putea ca fracturile sa nu fie vizibile, accidentatul poate insa scuipa stange si spuma de stange, usor rozata. Asezati un bandaj in jurul cutiei toracice, pentru mai multa stabilitate si pentru alinarea durerii. Fractura catorva coaste este serioasa si poate avea drept urmare oprirea respiratiei. 7.4.2.7 Fracturile coloanei vertebrale Aceste fracturi pot provoca leziuni ale maduvei spinarii, care au drept consecinta paralizii. Este foarte important ca salvatorul sa examineze pe cat posibil accidentatul la locul unde s-a produs accidentul. Posibilitatea unei fracturi de coloana se evidentiaza prin urmatoarele semne: contractura musculara in zona fracturata, asociata sau nu cu deplasari evidente ale vertebrelor. Ele pot fi insotite de urmatoarele simptome: amorteli sau lipsa de control (paralizie) a unei zone a MARTIE 2011 S.C. STSDA S.R.L. 51 mariii, este necesara o simpla esarfa. Folositi

doua esarfe in cazul fracturilor antebratului, bratului si claviculei. In caz de urgenta, se poate

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

corpului, durere ca o sfichiuire de bici la nivelul gatului. Lipsa de control sau amorteli ale corpului de la gat in jos evidentiaza o fractura a coloanei cervicale. Lipsa de control sau amorteli ale corpului de la mijloc in jos evidentiaza o fractura a coloanei lombare. absolut necesar si numai pastrand rectitudinea coloanei vertebrale. 7.4.2.8 Primul ajutor in entor sa gleznei Cea mai frecventa entor sa este cea a gleznei. Urmatoarele recomaridari sunt aplicabile pentru toate entorsele: Ridicati piciorul afectat; In situatia in care Exista suspiciuni de fractura a coloanei vertebrale, deplasarea accidentatului se va face numai daca este

Aplicati un bandaj elastic strans; Scadeti temperatura zonei afectate, prin aplicarea pachetelor cu gheata pe bandaj.
acordarea primului ajutor, este necesar un examen medical. 7.5 HEMORAGII Hemoragiile pot fi: externe si interne. Hemoragia interna nu este vizibila. HEMORAGIA EXTERNA 0 persoana poate avea hemoragie interna din cauza ruperii vaselor de stange sau a organelor interne. Dupa

Hemoragia masiva din artera: stangele se scurge in exterior in pulsatii, in ritmul pulsului
accidentatului.

Hemoragia venelor: un flux continuu de stange. Hemoragia capilara: o mica scurgere de stange care, de regula, se opreste singura. 0
pierdere stangelui este mai periculoasa decat o hemoragie lenta si continua. imediat. De asemenea, si hemoragia din venele marl poate fi periculoasa. 7.5.1 Primul ajutor arteriala, stangele se scurge in afara, in pulsatii; pune viata in pericol si trebuie sa fie oprita

rapida

In hemoragia

Exercitati presiune asupra punctului hemoragic; Folositi o compre sa sau, in cazuri urgente, orice materiale textile curate diaponibile;
zona hemoragica si, in acelasi timp, presati rana bandajata; MARTIE 2011 52

Ridicati

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Asezati persoana accidentata in a sa fel incat rana stangeranda sa fie mai sus decat planul
Stangerarea va fi, astfel, diminuata, iar in cazul stangerarilor capilare, acestea se un obiect (piatra, o bucata de lemn) deasupra compresei si bandajati trebuie sa fie aplicat stans, asa incat hemoragia sa se opreasca. Daca rana dupa aplicarea bandajului, mariti compresia printr-o curea, esarfa etc.;

corpului.

vor opri; rana.Bandajul

Aplicati un bandaj compresiv. Puneti o compre sa peste rana si strangeti apoi cu clame. Asezati
continua sa stangereze, garoul;

In cazul unei amputari, bratul sau piciorul se vor bandaja complet si se poate aplica Daca este amputat un brat sau un picior, bontul trebuie sa fie complet bandajat. Daca este
cu accidentatul, bratul sau piciorul trebuie, de asemenea, transportate la spital. Ele vor fi tinute la rece, intr-o punga de plastic pusa, la randul ei, intro alta punga cu gheata si putina apa. IMPORTANT IN CAZUL HEMORAGIEI MASIVE:

posibil, odata de plastic

datorita pericolului de intrerupere a circulatiei, asezati persoana accidentata culcata pe spate, cu picioarele ridicate. 0 persoana lipsita de cunostinta trebuie intotdeauna asezata intr-o pozitie laterala stabila; calmati durerile si imobilizati fracturile; nu dati accidentate si care prezinta o posibila niaeiodata lichide unei persoane intrerupere a circulatiei stangelui; protejati persoana

accidentata impotriva frigului. Cand accidentatul prezinta o hemoragie masiva, opriti hemorgia si asigurati imediat transportul acestuia la spital. TRATAMENTUL HEMORAGIEI NAZALE Hemoragia nazala se poate opri daca accidentatul sta in pozitie verticala, se apleaca putin inainte iai apasa cu degetele ambele nari, circa 5-10 minute. 7.6 ARSURI Cauzele cele mai frecvente ce pot provoca leziuni prin arsuri sunt: accidente cas avion; accidentele provocate prin electrocutare. niae (apa si

fierbinte, ceai, cafea, grasimi); incendiile; accidentele de munca; accidentele de masina, barca,

MARTIE 2011

53

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Gravitatea arsurilor se masoara in trei grade: arsurile de gradul I sunt leziuni superficiale; pielea este rosie, uscata si dureroa (asemanatore arsurilor obianuite provocate de soare);

sa mai

arsurile de gradul II conduc la leziuni mai profunde, dar care nu ajung la straturile cele joase ale pielii. Tegumentele afectate sunt rosii si dureroase. Pe aceste zone se stange. In cazul arsurilor prin oparire, se produce o combinatie intre arsurile de cele de gradul II; arsurile de gradul III: aici, leziunea patrunde si mai adanc, strabatand toate straturile Aceste arsuri provoaca rani sau carbonizeaza suprafata arsa. Un accident la exemplu, prin oparire cu un lichid clocotit poate produce chiar leziuni de gradul III. basici umplute cu un lichid ce contine plasma, care se scurge in afara vaselor mici de

formeaza gradul I si pielii.

bucatarie, spre

7.6.1 Primul ajutor Primul lucru ce trebuie facut este racirea imediata a zonei arse, cu apa rece, timp de jumatate de ora sau pana cand, indepartand apa de pe zona arsa, durerile nu se mai racirea locului, se previne si patrunderea mai adanca a arsurii in tesuturile Imbracamintea arsa de pe piele nu trebuie indepartata decat in cazul in care ea arde cearceafuri sau prosoape curate;

pana la o simt. Prin pielii.

inabusit;

Faza urmatoare o constituie bandajarea suprafetei arse. Folositi comprese sterile, Mai trebuie prevenita intreruperea circulatiei, care survine, de obicei, cand suprafata
este arsa in proportie mai mare de 20%. (Determinarea gradului de intindere a unei poate aprecia astfel: suprafata unei maini reprezinta cca.1% din suprafata brat 9 %; un picior 18 %; abdomenul si toracele 18 %, iar spatele asemenea, trebuie supravegheata si respiratia, caci accidentatii arsi pot gaze otravitoare. Tratamentul final pentru cei cu arsuri de spital. Deci, atentie la transport! 7.6.2 Arsuri prin electrocutare MARTIE 2011 54 S.C. STSDA S.R.L. pielii arsuri se

intregului corp; un tot cca. 18 %). De

inhala aer foarte cald sau

gradul II si III trebuie facut la

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Tipuri de arsuri: Arsuri prin contact. Sunt localizate, de obicei, pe brate si picioare (parti ale corpului ce contact direct cu firele electrice).

yin in

Arsuri in forma de arc. Sunt cauzate de o scanteie produ sa intre doua fire electrice. Este suficient ca
o persoana sa se afle in zona in care se produce scanteia, pentru ca vatamarea Intr-un spatiu deschis, scanteia este superficiala, dar intr-un spatiu inchia, iar urmarile foarte serioase. Un copil poate suferi un soc electric care-i respiratiei si a inimii sa se produca. ea va fi exploziva,

poate determina oprirea contact cu

Combinatia contact-arc. Se poate produce daca o persoana in contact cu pamaritul vine in


o alta persoana, in momentul in care aceasta sufera un soc electric. 7.6.3 Primul ajutor

1. Scoaterea victimei de sub influenta curentului electric trebuie facuta rapid. Daca accidentul a fost produs de curent de joasa tensiune, este mai usor, caci puteti scoate fara a va pune propria viata in pericol, tragand-o de haine. In cazul curentului de actiunea este periculoasa pentru persoana saivatoare. Exceptie face cazul victima inalta tensiune,

cand persoana care acorda primul ajutor poate ajunge la sur poate intrerupe.

sa principala de direct si o stinse fie

2. Stingerea incendiului. Cand persoana accidentata are hainele in flacari, acestea trebuie cu apa, fie acoperind accidentatul cu o patura. intrerupta alimentarea la curentul electric. 3. 4. 5. Reanimarea. Daca accidentatul nu are puls si nu respira, ii faceti respiratie artificiala (gura la gura) si masaj cardiac. Scaderea rapida a temperaturii corpului. trebuie sa continue circa 30 de minute. Bandaj area. Plagile din arsura prin electrocutare sunt curate si trebuie doar protej ate impotriva infectarii. Se vor aplica comprese curate, prosoape, cearceafuri. 6. Transportul la spital este absolut necesar, caci oprirea inimi poate surveni subit, chiar la cateva ore de la producerea accidentului. MARTIE 2011 55

Nu aruncati apa peste instalatiile electrice, pana nu a fost

In acest scop, se foloseste apa rece. Procedeul

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

7.7 OTRAVIRI, INTOXICATII Semne generale care ne orienteaza spre otravire: persoana fara cunostinta; crampe abdominale, greata; plante otravitoare, medicamente, cutii cu toxic langa victima; miros de gaz intr-o camera cu una sau mai multe persoane lipsite, mai mult sau mai putin, de cunostinta. Trebuie sa actionam rapid. Primul ajutor trebuie acordat corect. Transportul la spital se face rapid. Pentru a actiona corect, trebuie sa se cunoasca natura toxicului. Otrava poate patrunde in organiam pe urmatoarele cai: gura (prin inghitire); plamari (prin inhalare); piele (prin absorbtie). 7.7.1 Toxice prin inghitire Plante, ciuperci: provocati var satura, daca victima este constienta (salvatorul introduce 2 degete in gura victimei, pana la baza limbii si le miaca usor, pana cind aceasta incepe sa vomite); apoi, dati-i sa bea multa apa; asezati-o in pozitie laterala stabila; daca nu respira, nu are puls, efectuati resuscitare. Soda caustica, acizi, petrol: Apar leziuni grave in gura, gat, esofag, stomac: nu provocati varsatura; aplicati comprese reci la gat; asezati victima in pozitie laterala stabila; marievrele de

transportati-o rapid la spital, sub supraveghere. 7.7.2 Intoxicatii prin inhalare Cele mai frecvente sunt cele cu monoxidul de carbon (CO): gaze de esapament, arderea incompleta a combustibilului intr-o soba fara siatem de aeriaire, pivnite, calele vapoarelor. victima se scoate la aer;

salvatorul trebuie sa se protejeze!; se deschid caile de acces ale aerului; S.C. STSDA S.R.L.

se efectueaza marievre de resuscitare, daca este cazul; MARTIE 2011 56

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

se aseaza in pozitie laterala stabila; se transporta obligatoriu la spital. 7.7.3 Toxice care patrund prin piele Substante cum sunt cele folosite in agricultura pentru combaterea daunatorilor: parathion (Verde de Paria) etc. Primul ajutor

spalati pielea victimei cu multa apa; mentineti calmul victimei; supravegheati-i functiile vitale; daca este necesar, efectuati marievrele de resuscitare; transportati victima la spital. Atentie la autoprotectie! 7.7.4 Intepaturi de insecte si muscaturi de Primul ajutor: sarpe veninos

Semne generale: varsaturi, contractii musculare, tremuraturi, greutate in respiratie.

punga cu gheata pe locul intepaturii/muscaturii; supravegheati victima pentru a observa daca prezinta semne de intrerupere a circulatiei stangelui sau de sufocare; transportati-o de urgenta la spital. 7.7.5 Muscaturi de animale Primul ajutor: plaga muscata se bandajeaza; daca aceasta stangereaza, opriti hemoragia.

Persoana muscata se va prezenta obligatoriu si cat mai repede la medic. Acesta va stabili tratamentul. Plagile muscate prezinta riscul transmiterii turbarii (rabiei) de la animalul bolnav la om. Rabia este o boala infectioasa netratabila, mortala. Se poate evita imbolnavirea numai prin vaccinare antirabica, efectuata din timp si corect pentru plagile muscate, considerate ca posibil MARTIE 2011 57 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

infectate cu virusul rabiei. 7.8 INSOLATIA Cea mai ob ianuita forma de insolatie este cauzata de expunerea prelungita la soare. Insolatia apare mai des la militari sau la muncitorii care lucreaza in arsita soarelui sau in unitatile industriale cu temperaturi inalte si la persoanele care stau prea mult la plaj a. In cazul unei insolatii, temperatura corpului depaseste 40 grade C. Este o situatie grava, trebuie sa se actioneze rapid, altfel se poate ajunge la deces. 7.8.1 Simptome Semnele instalarii insolatiei pot aparea pe neasteptate. Ele constau in ameteala, sete, dureri de cap, dezorientare, comportament apatic, greata, contractii musculare, pierderea cunostintei, febra.

7.8.2 Primul ajutor Scaderea temperaturii corpului celui in cauza, prin aducerea lui la umbla si stropirea cu apa rece; Adminiatrarea de lichide nealcoolizate persoanelor constiente; Transportarea la spital, pentru control.

7.9 PRIMUL AJUTOR IN INEC Victima trebuie scoa sa cat mai repede din apa, dupa care se efectueaza marievre de evacuare a apei din plamarii: rasturnata cu fata in jos, victima este prinsa de salvator de abdomen, cu mainile facute chinga, ridicata de la sol, cu capul in jos si scuturata de cateva ori, pana ce apa se scurge afara. Dupa aceasta marievra, victima este culcata pe sol, pe burta, cu fata intoarsa intr-o parte si se curata gura si narile de eventuali corpi straini. Daca accidentatul nu respira, it asezam in pozitia cunoscuta (fata in sus, capul flectat pe spate) si incepem marievrele de resuscitare respiratorie; daca nu are niaei puls, efectuam si marievrele de resuscitare cardiaca. Victima trebuie transportata de urgenta la spital.

MARTIE 2011

58

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

7.10 DEGERATURI LOCALE Degeraturile pot aparea chiar la temperaturi de zero grade. 0 temperatura moderat scazuta, combinata cu umezeala si vant, este deseori mai periculoasa decat temperature scazuta fara vant, pentru ca umezeala si vantul sporesc pierderea caldurii prin piele. Degeraturile locale se impart in: degeraturi superficiale si degeraturi profunde. Degeratura superficiala se limiteaza la zona pielii. Cele mai afectate sunt degetele de la maini si picioare, urechile, nasul, obrajii. Degeratul are senzatia de furniaeaturi ale pielii, urmata de o durere moderata. Apoi, pe piele, apar pete albe. Degeratura profunda nu se limiteaza numai la piele, ci interseaza si muschii si oasele. In acest caz, pielea devine alba, tare, rece, insensibila si imobila pe planurile profunde. 7.10.1 Primul ajutor Degeraturile superficiale trebuie sa fie tratate cat se poate de rapid. Pielea degerata se poate incalzi in contact cu pielea cu temperatura normala: degetele se pun la subsuoara, barbia si urechile se aseaza in palme, iar picioarele langa abdomenul persoanei care acorda primul ajutor. Mentineti contactul cu pielea calda pana cand pielea iai recapata culoarea, sensibilitatea si consiatenta. Degeraturile profunde nu trebuie tratate pe loc. Cel afectat trebuie transportat intr-un loc unde i se poate aplica tratamentul necesar. Pana atunci, protejati portiunea degerata de traumatiame si presiuni; scoateti victima din vant si frig; nu bandajati degeratura; nu masati, infasurati-1 in haine calduroase si transportati-1 la spital. 7.11 Primul ajutor in caz de accidente electrice Accidentele datorate curentului electric apar in urma trecerii acestuia prin corpul umari sau datorita producerii unui arc electric. Tesuturile interne ale corpului, umede si sarate, sunt bune conducatoare de electricitate, bariera principala la trecerea curentului venind din partea pielii. Pielea uscata este un bun izolator si prezinta o reziatenta mai mare spre deosebire de pielea umeda. Consecintele accidentelor electrice pot fi variate: sindroame cardio-vasculare (tulburari de ritm cardiac, colaps, soc etc). De exemplu este MARTIE 2011 59 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

suficienta o descarcare cu intensitatea de 10 amperi pentru a produce tulburari de ritm cardiac; sindroame respiratorii (insuficienta respiratorie, stop respirator, pneumotorax); sindroame neurologice (convulsii, paralizii, tulburari de comportament); arsuri (la locurile de intrare/iesire ale curentului si la nivelul mucoaselor etc.) Uneori aceste sindroame specifice actiunii curentului electric asupra organiamului umari pot fi insotite si de patologie asociata de obicei traumatica (fracturi, plagi). 7.11.1 Primul ajutor in caz de electrocutare Conduita de urmat in cazul electrocutarii este dependenta de mai multi factori: Varsta si afectiunile asociate ale persoanei electrocutatg; de exemplu, copiii au reziatenta la nivelul tegumentului foarte mica si arsurile sunt mai grave, persoanele in varsta care au afectiuni cardiace sunt mult mai expuse in cazul unui accident; Timpul scurs pana cand persoana a primit asiatenta medicala; reanimarea trebuie intreprinsa cat mai rapid posibil (in primele 5 minute); Tensiunea si intensitatea curentului electric; un curent de intensitate mare produs de tensiuni inalte poate carboniza tesuturile in locurile unde reziatenta este cea mai mare; Gradul de umiditate in mediul inconjurator, acesta find un bun conducator de electricitate. Este obligatoriu ca orice marievra de prim ajutor sa fie precedata de intreruperea sursei de curent, nerespectarea acestei cerinte prezentand risc vital pentru salvator. Cand acest lucru esteimposibil, victima trebuie indepartata cu ajutorul unui lemn, avand grija sa punem sub propriile picioare un obiect uscat. Dupa aceea se urmeaza una dintre variante: Daca pacientul este constient: se pozitioneaza pe o parte, se inveleste cu o patura sau cu folia termoizolanta din trusa de prim-ajutor, se panseaza steril arsurile cutanate si se imobilizeaza fracturile dupa care se transporta la cea mai apropiata unitate spitaliceasca pentru evaluare si continuarea terapiei; Daca pacientul este inconstient si prezinta lipsa respiratiei spontane si a pulsului la carotide MARTIE 2011 60 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

se incepe resuscitarea cardio-respiratorie: masaj cardiac extern si respiratie gura la gura (5 compresii pe torace alternativ cu 2 respiratii gura la gura), care nu se va intrerupe pana la sosirea unui echipaj dotat cu echipament corespunzator pentru sustinerea functiilor vitale (ambulanta de reanimare); Daca pacientul prezinta respiratie spontana si puls, se pozitioneaza pe o parte sau in pozitia laterala de securitate si se procedeaza ca la punctul 1, adica se supravegheaza tot timpul activitatea respiratorie si cardiaca.

Important de retinut In general tensiunile mari produc arsuri iar intensitatile mari produc tulburari cardiace/neurologice; Arsurile prin arc electric se trateaza ca cele termice; Gravidele electrocutate se transporta obligatoriu la spital pentru evaluare chiar daca nu prezinta vreo tulburare oricare ar fi ea (risc de moarte fetala); Arsurile interne urmeaza in general traiectele vasculo-nervoase si nu pot fi evaluate ca si consecinte imediat; Trasnetul asociaza intotdeauna electrizare, arsura termica, traumatiam sifototraumatiam ("arsura" retinei prin intensitate luminoasa foarte mare); Este o greseala ca un pacient electrocutat sa fie lasat la locul accidentului sau lasat sa plece la domiciliu fara o evaluare completa intr-o unitate spitaliceasca. 7.12 TRANSPORTUL UNUI ACCIDENTAT Transportul inseamna oricare dintre modalitatile prin care putem deplasa o persoana traumatizata sau bolnava. Metodele de transport depind de tipul accidentarii si de mijloacele materiale de care diapunem. Inainte ca o persoana accidentata sa fie transportata, trebuie sa reflectam asupra catorva aspecte. ACCIDENTATUL TREBUIE TRANSPORTAT INAINTE DE TRATAMENT? Trebuie evitata transportarea sau miacarea inutila a victimei; cu toate acestea, o miacare minima poate fi necesara pentru a se face o evaluare corecta a situatiei, inainte de acordarea primului ajutor. Daca Exista pericolul de explozie, incendiu, gaze, avalanse, persoana accidentata trebuie scoasa din zona respectiva, intr-un loc in care sa se afle in siguranta. MARTIE 2011 61 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

CE TRAUMATIAME A SUFERIT VICTIMA? Inainte de a transporta accidentatul, el trebuie examinat pentru a i se evalua gradul si natura trumatiamelor suferite; ele vor stabili ordinea urgentelor, in raport cu transportul. Acest lucru este important mai ales in cazurile cu mai multi accidentati. MASURI IN VEDEREA TRANSPORTARII Dupa ce accidentatul a fost examinat si traumatiamele evaluate, el trebuie pregatit pentru a fi transportat. Tratarnentul necesar la locul accidentului depinde de situatie. Daca persoana si-a fracturat piciorul, iar ambulanta este pe drum, nu mai este nevoie sa punem piciorul in atela. Tratamentul se limiteaza la sprijinirea piciorului in timpul transportului la spital. Daca transportul este de durata si dificil (cum este, de exemplu, in cazul folosirii schiurilor ca targa), se actioneaza diferentiat. Fractura trebuie sa fie fixata in atela, cu mare grija, iar corpul bine si legat, in siguranta, de targa din schiuri. ALEGEREA METODEI DE TRANSPORT Daca aveti la inde mana mai multe posibilitati de transport, doua aspecte va vor ajuta sa o alegeti pe cea mai indicata. Natura accidentului. Traumatiamele grave (victimele cu tulburari circulatorii sau respiratorii) trebuie transportate rapid la spital sau, daca este prea mare diatanta, la cel mai apropiat cabinet medical. In cazul unui traumatiam al gatului, capului sau spatelui, transportarea trebuie sa se faca cu cea mai mare grija. Tratamentul in timpul transportului, Viata celor mai multe persoane accidentate depinde si de tratamentul acordat in timpul transportarii. Poate este nevoie sa se continue primul ajutor acordat anterior sau poate trebuie sa se aplice un nou tratament. Este, deci, necesara o pregatire speciala a personalului care asigura transportul si, totodata, trebuie sa se respecte norme speciale de transport. infasuat

MARTIE 2011

62

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Dosarul de intervenii ulterioare 1 Principii generale aplicabile pe durata realizarii Lucrarii

Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de securitate, precum si pentru minimizarea riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, antreprenorii si subantreprenorii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: Stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, special a materialelor sau substantelor periculoase; Alegerea ampla samentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la posturi; Intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al afect a si echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa sanatatea lucratorilor; Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva; pentru lucrul la inaltime se vor folosi schele conforme cu cerintele minime de securitate, care poseda marcajul de conformitate CE; acestea se vor inspecta zilnic, inainte de inceperea lucrului; Intreg personalul din eze securitate santier trebuie sa-si desfasoare activitatea conform procedurilor de lucru; Conditiile de deplasare si ridicare a materialelor periculoase utilizate; Conditiile de mariipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia; se vor folosi instalatii de ridicat numai cu certificate tehniae corespunzatoare si cu operatori autorizati; Limitarea mariipularii manuale a sarcinilor; Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate: materialele rezultate din demolari vor fi depozitate temporar pe o platforma betonata in afara zonei de lucru, pe categorii, in vederea reciclarii / reutilizarii sau MARTIE 2011 S.C. STSDA S.R.L. 63 aceste in

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

eliminarii; Adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de Lucrari sau faze de lucru; Cooperarea dintre angajatori si Lucratorii independenti; Masuri pentru mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare; Interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului. 2 Inspectii si raportari Inspectiile periodice sunt necesare pentiu imbunatatirea activitatii si a respectarii cerintelor de sanate si securitate pe santier. Toate insnectiile vor fi documentate in ranoarte de insnectie care se vor consemna in regiatrul de coordonare. Beneficiarul, Managerul de proiect si executantii trebuie sa tina seama de observatiile si indicatiile coordonatorului in materie de sanatate si securitate consemnate in regiatrul de coordonare. 3 Permise Pentru ca activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de siguranta calea cea mai sigura este de a a se lucra pe baza de permise.Permisul de lucru este un document pregatit de persoane responsabile si familiarizate cu procedurile de lucru si riscurile si masurile de precautie necesare desfasurarii activitatii. Permiae (in scria) ca activitatile mentionate sa inceapa si prevede ora la care se va termina acesta; Organizeaza secventele Lucrarii; Precizeaza modul in care se vor desfasura Lucrarile; Responsabilizeaza toate persoanele nominalizate; Prevede masurile de securitate luate. MARTIE 2011 64 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Metodologia de lucru cu perm iae este urmatoarea: a) Antreprenorul care solicita un anumit tip de perm ia se va prezenta la coordonatorului de securitate si sanatate in munca sau la reprezentantul beneficiarului, va si dupa aprobarea va putea sa inceapa activitatea.b) La sfarsitul de valabilitate al permisului acesta va fi returnat emitentului pentru anulare. a) Permisul va fi pastrat pe timpul desfasurarii activitatii la persoana care executa lucrarea si prezentat la cererea personalului beneficiarului/Managerului de proiect sau SSM. Modele si tipurile de formulare se stabilesc de catre beneficiar/ Managerul de proiect. va fi activitatii

completa permisul cerut

programului sau la sfarsitul perioadei

coordonatorilor

Toate documentele mai sus mentionate se pastreaza in Regiatrul de coordonare. Propuneri de tipuri permiae a se utiliza: a) Permia de excavatii; b) Permia de ridicare; c) Permia pentru Lucrari cu foc deschis; d) Permia de lucru pe timp friguros; e) Permia pentru lucru in spatii inchiae; f) Permia pentru Lucrari electrice.

MARTIE 2011

65

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

4 Raportarea accidentelor si incidentelor In cazul ranirii unei persoane sau in cazul unui accident cu urmari serioase sau fatale asupra muncitorilor sau Lucrarii, supraveghetorul responsabil pentru persoana sau operatia respectiva va informa imediat coordonatorul SSM si sefii sai ierarhici.

In cazul in care accidentul trebuie raportat la Inspectoratul Tentorial de Munca, aceasta se va face conform cerintelor legale in vigoare.

I n cid en te le periculoas e vor fi raportate in forma s criaa conform cerin telo r beneficiarului/Managerului de proiect. Coordonatorul SSM le va analiza si daca vor fi identificate noi riscuri ,se va revizui tabelul de identificare a riscurilor si vor fi luate masuri corespunzatoare de eliminare/reducere a acestora. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR DIN PERIMETRUL SANTIERULUI SI DIN AFARA ACESTUIA

Imprejmuirea amplasamentului trebuie sa fie in buna stare, pentru a nu putea patrunde in santier
persoanele neautorizate;

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai
direct posibil intr-o zona de securitate;

Intregul personal aflat in santier trebuie informat asupra riscurilor generale si masurilor
de protectie;

Semnificatia panourilor de semnalizare se va respecta in mod obligatoriu; Toti muncitorii trebuie sa poarte echipamentele individuale de protectie adecvate operatiilor
executate; MARTIE 2011 66 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Nu este permia persoanelor neautorizate sa modifice, sa mute echipamentele tehniae, utilaje, instalatii, mijloace de protectie (schele, balustrade, mijloacele de semnalizare, etc);

Utilajele si echipamentele nu trebuie mariipulate/conduse decat de o persoana; calificata si care este in posesia unui certificat de competenta curent; Lucrul la inaltime necesita masuri de protectie, utilizandu-se cu prioritate masuri colective de protectie; Doar schelele/platforme de lucru complet echipate pot fi utilizate. Toate scarile de acces trebuie legate de esafodaj. Toate platformele schelelor trebuie sa fie dotate cu balustrada, balustrada intermediara si rebord. Toate elementele platformei trebuie asigurate impotriva miacarilor accidentale si nu trebuie sa aiba goluri. Schelele trebuie montate doar de catre persoane competente si trebuie sa intruneasca standardele cerute;

Este interzia lucrul de pe cape de lemn, butoaie, caramizi sau alte improvizatii; Pentru prevenirea caderilor in gol orice zona in care Exista riscul de cadere trebuie sa fie protejata cu balustrade / bariere corespunzatoare. Lucrul la peste 2 m se considera lucru la inaltime si este obligatoriu purtarea hamurilor de siguranta fixate/asigurate corespunzator pentru a impiedica caderea; Niaei o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari sau deconectari, altele decat cele de la prizele electrice sau triplu stecher, sau sa modifice alimentarea electrica temporara;

Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire etc. nu sunt permiae; Instalatiile de diatributie a energiei care se alfla pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator; Toate incidentele, evenimentele, accidentele trebuie raportate imediat sefului de punct de lucru / sefului de santier / lucratorului desemnat;

Alcoolul si drogurile sunt interziae in totalitate pe santier. Niaei o persoana ce a consumat alcool sau
droguri si care poate sa aiba inca urme in circulatia stanguina nu va fi admiaa pe santier. Orice persoana care nu trece testul sau care refuza sa fie testata vafi data afara din santier; MARTIE 2011 S.C. STSDA S.R.L. 67

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Trebuie prevazute cabine WC separate pentru barbati si femei si trebuie mentinute in stare de curatenie; Trebuie sa exiate in santier fiaele tehniae de securitate materialelor care contin substante periculoase pentru a cunoaste masurile speciale privind utilizarea, depozitarea, neutral izarea;

Este interzisa folosirea radiourilor cu tranziatori sau casetofoanelor / walkmariurilor; Maricarea trebuie consumata numai in cabinele destinate pentru masa; Accesul vizitatorilor in santier este permia numai insotiti; Oricine umbla in mod nejustificat cu echipamentele de stingere a incendiilor
(stingatoarele de incendiu) va fi dat afara de pe santier si este posibil sa fie luate masurile legale impotriva sa;

Fumatul pe santier este permia numai in zonele special amenajate;


Permiaele de lucru stint pentru siguranta lucratorilor. Permiaele de lucru sunt necesare

pentru Lucrarile cu foc deschis, de excavatii, Lucrari de ridicat, in spatii inchiae; Fotografiatul si filmatul pe santier sunt permiae numai cu aprobarea prealabila a

Clientului / Consultantului. In caz de incendiu sau urgenta se intrerupe orice activitate si tot personalul se aduna intr--

un loc special desemnat (loc de adunare in caz de urgenta).

MASURI GENERALE PENTRU ORDINE SI CURATENIE

Informarea intregului personal asupra necesitatii mentinerii zonei de lucru in stare de

curatenie iar caile de acces trebuie sa fie in permanenta libere; Indepartarea din zona de lucru a tuturor materialelor rezultate din demolari sau din

procesul de lucru; Drumurile de acces neasfaltate trebuie stropite pentru a reduce cantitatea de praf generata

de circulatia in cadrul santierului ; MARTIE 2011 68 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Precizarea locurilor de fumat in incinta santierului, special amenaj ate si semnalizate; Se va asigura o gestiune corespunzatoare a deseurilor, care va include dar nu se va limita la
urmatoarele: stabilirea responsabilitatilor pentru tinerea sub control a deseurilor, astfel incat sa se asigure depozitarea deseurilor pe categorii in containere/spatii special amenjate si inregiatrarea cantitatilor de deseuri generate conform reglementarilor legale in vigoare; minimizarea deseurilor de productie printr-o politica de achizitii a materialelor alegerea tehnologiilor adecvate; procurarea de materiale care sa presupuna un volum de ambalaje cat mai redus; implementarea programelor de reciclare care sa incuda deseurile de lemn, metal, hartie, plastic, ulei uzat, acumulatori uzati, anvelope uzate; indepartarea si depozitarea corespunzatoare a slamurilor petroliere rezultate din curatarea separatoarelor de grasimi; eliminarea , valorificarea deseurilor prin firme specializate si autorizate.

MARTIE 2011

69

S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

REGISTRUL DE COORDONARE INTRE ANTREPRENORI SI SUBANTREPRENORI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

1. PLANURI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE Atat antreprenorul, cat si subantreprenorii trebuie sa intocmeasca planuri proprii de securitate si sanatate. Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate si sanatate in munca, care va face parte integranta din planul general de securitate. Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor. Atunci cand un antreprenor se angajeaza sa realizeze Lucrari pe santier, acesta trebuie sa puna planul propriu de securitate si sanatate la diapozitia Managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate, dupa caz. Antreprenorul trebuie sa stabileasca acest plan in cel mult 30 de zile de la data contractarii Lucrarii. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al santierului. Antreprenorul care executa cu unul on mai multi subantreprenori, in totalitate sau o parte din Lucrarile care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate, trebuie sa le transmita acestora un exemplar at planului propriu si, daca este cazul, un document care cuprinde masurile generale de securitate si sanatate pentru Lucrarile santierului care intra in responsabilitatea sa. La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului. Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile MARTIE 2011 70 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

de la data contractarii Lucrarii cu antreprenorul. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina in mod obligatoriu : numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului; numarul lucratorilor pe santier; numele persoanei desemnate sa conduca executarea Lucrarilor, daca este cazul; durata Lucrarilor, indicand data inceperii acestora; analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca pe santier; evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santierului; masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice Lucrarilor pe care

antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala. La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului. Inainte de inceperea Lucrarilor pe santier de catre antreprenor / subantreprenor, planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii Lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate sau de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat on de cate on este cazul. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in

permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor. MARTIE 2011 71 S.C. STSDA S.R.L.

Titlul lucrrii:

S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.

Elaborare proiect tehnic si caiet de sarcini privind lucrarile de reparatii si modernizare la baraj si bloc de interventie CHE Tarnita. Sistem de supraveghere si paza

Cod documentaie: CJ 12279 -10

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre antreprenor timp de 5 ani de la data receptiei finale a Lucrarii. 2. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE Coordonatorii in materia de securitate si vizitatorilor. Antreprenorii vor furniza propriul for echipament de protectie pentru personalul angajat. Personalul va fi instruit in ceea ce priveste utilizarea adecvata a echipamentului de protectie. Echipamentul de protectie va fi asociat cu potentialele riscuri. In functie de natura activitatii, echipamentul minim de protectie care se cere pentru realizarea Lucrarii este: Casca de Incaltaminte Hamuri de Oclidari de Antifiiane Manusi de protectie de protectie protectie pt protectie protectie lucru la inaltime sanatate impregna cu Managerul de proiect vor controla

exiatenta in santier a echipamente de protectie adecvate pentru uzul personalului propriu si

Fiecare persoana care are in dotare echipament de protectie este responsabila pentru pastrarea lui controlarea periodica a starii sale pentru a se asigura ca este corespunzator pentru scopul sanctionata ca atare. Intocmit de : ing. Bogdan Sevciuc Nefolosirea de catre angajati in mod necorespunzator a echipamentului de protectie din dotare va fi

si

initial.

MARTIE 2011

72

S.C. STSDA S.R.L.

S-ar putea să vă placă și