Sunteți pe pagina 1din 8

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind organizarea i funcionarea sistemului statistic de comer internaional cu bunuri Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaz cadrul legal pentru organizarea i funcionarea sistemului statistic de comer internaional cu bunuri avnd ca obiectiv producerea statisticilor privind schimburile de bunuri ntre Romnia i celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum i schimburile de bunuri ale Romniei cu statele nemembre ale Uniunii Europene, conform Regulamentului Parlamentului i Consiliului nr.638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la schimbul de bunuri ntre Statele Membre, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L102/7 aprilie 2004, respectiv Regulamentul Consiliului nr.1172/1995 privind statisticile referitoare la schimbul de bunuri ntre Comunitate i Statele Membre, pe de o parte, i statele tere, pe de alt parte, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L118/25 mai 1995. (2) Sistemul statistic de comer intracomunitar cu bunuri este denumit n continuare sistemul statistic Intrastat, iar sistemul statistic de comer cu statele nemembre ale Uniunii Europene este denumit n continuare sistemul statistic Extrastat.

2 (3) Valoarea total a comerului internaional cu bunuri este stabilit prin nsumarea valorilor comerului realizat n sistemele Intrastat i Extrastat. CAPITOLUL II Atribuii i organizare Art. 2. Statisticile de comer internaional cu bunuri se elaboreaz de ctre Institutul Naional de Statistic. Pentru realizarea acestora, Institutul Naional de Statistic colaboreaz cu Ministerul Finanelor Publice. Art. 3. Institutul Naional de Statistic are urmtoarele atribuii n realizarea statisticilor de comer internaional cu bunuri: a) aplic legislaia naional i legislaia Uniunii Europene n domeniul statisticii comerului internaional cu bunuri; b) proiecteaz sistemul naional de indicatori i elaboreaz metodologiile i normele n domeniul statisticilor de comer internaional cu bunuri, care se aprob prin ordin al preedintelui Institutului Naional de Statistic; c) armonizeaz conceptele, definiiile i metodologia de calcul a indicatorilor sistemelor Intrastat i Extrastat cu cele utilizate n Sistemul Statistic European; d) elaboreaz i actualizeaz modelul i coninutul declaraiei statistice Intrastat i metodele de colectare a informaiilor privind comerul intracomunitar cu bunuri; e) elaboreaz normele de completare a declaraiei Intrastat i le actualizeaz ori de cte ori este necesar; f) public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, normele de completare a declaraiei Intrastat aprobate prin ordin al preedintelui Institutului Naional de Statistic; g) organizeaz cercetarea statistic Intrastat pentru obinerea informaiilor privind comerul intracomunitar cu bunuri; h) creeaz sistemul de gestiune a Registrului Statistic Intrastat al operatorilor economici care sunt nregistrai n scopuri de tax pe valoarea adugat i care au activitate de comer intracomunitar cu bunuri i asigur actualizarea permanent a acestuia pe baza informaiilor furnizate de Ministerul Finanelor Publice;

3 i) stabilete pragurile valorice pentru fiecare flux, introduceri i respectiv, expedieri de bunuri n vederea colectrii informaiilor de la operatorii economici n cadrul sistemului statistic Intrastat, n conformitate cu cerinele Uniunii Europene n domeniu; j) public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i transmite la Eurostat pragurile valorice pentru cercetarea statistic Intrastat stabilite pe cele dou fluxuri, introduceri i respectiv, expedieri de bunuri; k) asigur asisten tehnic i metodologic operatorilor economici n completarea i transmiterea la Institutul Naional de Statistic a declaraiei statistice Intrastat; l) recepioneaz lunar declaraiile statistice Intrastat de la furnizorii de date; m) verific, prelucreaz i valideaz lunar informaiile din declaraiile statistice Intrastat; n) preia lunar de la Ministerul Finanelor Publice, prelucreaz i gestioneaz datele din declaraiile vamale pentru sistemul Extrastat; o) preia lunar, prelucreaz i gestioneaz informaiile furnizate de Ministerul Finanelor Publice, la nivel de operator economic cu activitate de comer intracomunitar cu bunuri, din formularul Decont de tax pe valoarea adugat i trimestrial, din Declaraia recapitulativ privind sistemul de schimb de informaii cu privire la taxa pe valoarea adugat; p) efectueaz periodic revizuiri ale datelor de comer internaional cu bunuri n conformitate cu cerinele regulamentelor Uniunii Europene n domeniu; q) produce lunar i disemineaz date statistice de comer internaional cu bunuri; r) transmite la Eurostat datele de comer internaional cu bunuri n structura i la termenele stabilite, conform regulamentelor europene n vigoare; s) asigur calitatea datelor statistice de comer internaional cu bunuri n conformitate cu regulamentele europene n domeniu. Art. 4. Ministerul Finanelor Publice are urmtoarele atribuii n realizarea statisticilor de comer internaional cu bunuri:

4 a) asigur cadrul necesar pentru colectarea informaiilor fiscale conform cerinelor legislaiei Uniunii Europene n domeniul comerului intracomunitar cu bunuri; b) informeaz operatorii economici nregistrai n scopuri de tax pe valoarea adugat privind obligaiile pe care acetia le au ca pri responsabile n ceea ce privete furnizarea informaiilor Intrastat; c) transmite lunar Institutului Naional de Statistic informaii din formularul Decont de tax pe valoarea adugat pentru fiecare operator economic, care declar c n timpul perioadei de referin a efectuat schimburi intracomunitare de bunuri; d) transmite lunar Institutului Naional de Statistic date detaliate pe bunuri i ri privind statistica sistemului Extrastat i informaii din declaraiile vamale pentru fiecare operator economic care realizeaz n luna de referin exporturi i/sau importuri n alte ri dect statele membre ale Uniunii Europene, precum i date revizuite pentru lunile anterioare; e) transmite trimestrial Institutului Naional de Statistic informaii din Declaraia recapitulativ pentru fiecare operator economic, care realizeaz schimburi intracomunitare de bunuri n trimestrul de referin; f) informeaz Institutul Naional de Statistic cu privire la orice modificare pe care intenioneaz s o opereze n legislaia fiscal n vigoare care se refer la schimburile intracomunitare de bunuri; g) asigur resursele financiare necesare pentru realizarea statisticilor de comer internaional cu bunuri. Art. 5. (1) Modalitile de comunicare a informaiilor ntre Institutul Naional de Statistic i Ministerul Finanelor Publice se stabilesc prin protocoale. (2) Informaiile comunicate de ctre Ministerul Finanelor Publice sunt utilizate de ctre Institutul Naional de Statistic n conformitate cu regulile de confidenialitate stabilite potrivit prevederilor legale.

5 CAPITOLUL III Obligaiile operatorilor economici pentru furnizarea informaiilor statistice Intrastat Art. 6. (1) Operatorii economici nregistrai n Romnia n scopuri de tax pe valoarea adugat care expediaz bunuri ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt responsabili, conform regulamentelor Uniunii Europene, cu furnizarea informaiilor statistice Intrastat. (2) Obligaia furnizrii informaiilor statistice Intrastat revine operatorilor economici nregistrai n Romnia n scopuri de tax pe valoarea adugat care efectueaz comer intracomunitar cu bunuri i realizeaz o valoare a acestuia ce depete pragul valoric stabilit anual de ctre Institutul Naional de Statistic, separat pentru cele dou fluxuri, introduceri i respectiv, expedieri de bunuri. (3) Operatorii economici nregistrai n Romnia n scopuri de tax pe valoarea adugat care realizeaz schimburi intracomunitare cu bunuri au obligaia de a cunoate pragurile valorice stabilite anual de ctre Institutul Naional de Statistic pentru furnizarea informaiilor statistice Intrastat pe cele dou fluxuri, introduceri i respectiv, expedieri de bunuri. (4) Operatorii economici, furnizori de informaii statistice Intrastat, declar separat introducerile i expedierile de bunuri conform prevederilor din regulamentele Uniunii Europene referitoare la statisticile de comer intracomunitar pe baza declaraiei statistice Intrastat elaborat de ctre Institutul Naional de Statistic. (5) Declaraia statistic Intrastat completat se transmite lunar la Institutul Naional de Statistic la termenul stabilit prin normele de completare. (6) Perioada de referin luat n considerare pentru completarea declaraiei statistice Intrastat este luna calendaristic n care sunt realizate operaiunile de comer intracomunitar cu bunuri. (7) Declaraia statistic Intrastat se depune n format electronic utiliznd aplicaiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispoziia operatorilor economici cu titlu gratuit de Institutul Naional de Statistic, sau fiiere cu date a cror structur trebuie s respecte specificaiile Institutului Naional de Statistic.

6 CAPITOLUL IV Confidenialitatea statistic Art. 7. Datele statistice de comer internaional cu bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai n scopuri statistice i nu pot constitui probe n instan sau pentru determinarea obligaiilor privind plata taxei pe valoarea adugat. Art. 8. Datele statistice privind comerul internaional al Romniei, detaliate pe bunuri i ri se disemineaz aplicnd prevederile regulamentelor Uniunii Europene n domeniul statisticii comerului internaional cu bunuri. Art. 9. (1) Operatorii economici, care furnizeaz date privind comerul internaional cu bunuri, pot solicita Institutului Naional de Statistic s asigure ca datele care permit identificarea lor direct sau indirect s fie diseminate, cu respectarea principiilor confidenialitii statistice. (2) Solicitarea operatorilor economici trebuie s specifice perioada de timp de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se solicit asigurarea confidenialitii, fluxurile aferente tranzaciilor cu bunuri care solicit asigurarea confidenialitii. CAPITOLUL V Sanciuni pentru nerespectarea obligaiilor privind furnizarea informaiilor statistice Intrastat Art. 10. (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte svrite de ctre furnizorii de informaii statistice Intrastat: a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate; b) ntrzieri n transmiterea datelor; c) comunicarea de date incorecte i incomplete; d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de ctre conducerea Institutului Naional de Statistic documentele i evidenele necesare verificrii datelor statistice;

7 e) neaplicarea msurilor dispuse de ctre Institutul Naional de Statistic prin atenionri sau procese-verbale de constatare a contraveniei. (2) Contraveniile prevzute la alin.(1) se sancioneaz cu amend de la 7.500 lei la 15.000 lei. (3) Amenzile prevzute la alin.(2) se aplic i persoanelor juridice. (4) Constatarea contraveniilor prevzute la alin.(1) i aplicarea sanciunilor se fac de ctre personalul anume mputernicit pentru aceasta, prin ordin al preedintelui Institutului Naional de Statistic. Art. 11. Prevederile art.10 se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. CAPITOLUL VI Dispoziii finale Art. 12. Prezenta lege intr n vigoare la data aderrii Romniei la Uniunea European. Art. 13. Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Hotrrea Guvernului nr.669/2004 privind pregtirea i implementarea sistemului statistic de comer exterior Intrastat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.429 din 13 mai 2004, se abrog.

8 Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 i ale articolului 76 alineatul (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Bogdan Olteanu PREEDINTELE SENATULUI Nicolae Vcroiu

Bucureti, Nr.