Sunteți pe pagina 1din 1

Bună dimineaţa la Moş Ajun

(Melodie de A. Podoleanu)
Ioan D. Chirescu

Ü mf
Moderato

Ÿ 2   6â Ú  
6 6 6 6 6 6
p

F 4 6 6 6 6 6 6 6 ² 6
¥ ¥ ` `
S.

Bu nă di mi nea ţa la Moş A jun! Ne daţi ori nu ne

 2 mf     
6â Ú ² 
p

F 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
A.
6 6 6
Bu nă di mi nea ţa la Moş A jun! Ne daţi ori nu ne

 2 6 6 6 6 6 â 6
mf
6 6 6 6` 6 6 6 6 6
p
F 4 ` 6 6 ² 6
T.
` ` ` ` ` ` `
8
Bu nă di mi nea ţa la Moş A jun! Ne daţi ori nu ne
mfâ â â 6â 6â â â 6â

 2 ã ã ² 6 6` 6` ` ` 6 6 ² 6
B.
¶  4 ` ` `
la Moş A jun, la Moş A jun! Ne

Ÿ6    6
6 6 É 6 6 É 6 ÚÚ
mf ff
S. F  6 ² 6 6 6 6 „
Fine

` ` ` ¥ ` ¥
daţi? Ne daţi ori nu ne daţi? Ne daţi, ne daţi?

   
²  É 6 6 ÚÚ
mf ff
F 6 6 6 6 6 6 6
É 6 6 „
¥
A.

daţi? Ne daţi ori nu ne daţi? Ne daţi, ne daţi?


 ff
 mf
6 6 6 6 6 6 66 6
É 6¥ 66 ÚÚ
F 6 ² 6
` ` `
6 É
¥ ` „
` `
T.
8
daţi? Ne daţi ori nu ne daţi? Ne daţi, ne daţi?

6â 6â
â
6â 6 6 ff 6
  6â 6 É ¥ 6 É 6 ÚÚ
mf
² „
B.
¶  ` ` `
6 ` ` ` ¥
daţi ori nu ne daţi? Ne daţi, ne daţi, ne daţi?

Ÿ11  mf 6 6 
S. F 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Più vivo

` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Am ve nit şi noi o da tă, La un an cu să nă ta te,

       
mf
A. F 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
¶ ` `
Am ve nit şi noi o da tă, La un an cu să nă ta te,

Ü al Fine
D'al
Ÿ15  6 6  
S. F 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6̀
poco rit.

` 6 ` 6 6
` ` ` ` ` ` ` ` ` `
 6 6     
Dom nul sfânt să ne a ju te La co vrigi şi la nuci mul te.

  
A. F
¶ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 j6
` `
Dom nul sfânt să ne a ju te La co vrigi şi la nuci mul te.