Sunteți pe pagina 1din 2

Colindiţa

Allegretto Emil Monţia

¿ EEE fV V V V V V $ Vú V V $
f ð € € V V V V V V V
€ € € € € € € € Å € € €
1. Co lin di ţa nu-i mai mul tă, Să tră ias că ci ne-as cul tă.
2. Sus mai sus v-am î năl ţat, Ce-am şti ut tot v-am cân tat.
f$ $ $ $ $ $
EEE $ $ $ ; $ $ $ $
f ð V V V V V V V V Vú V V V V V V V
V
1. Co lin di ţa nu-i mai mul tă, Să tră ias că ci ne-as cul tă.
2. Sus mai sus v-am î năl ţat, Ce-am şti ut tot v-am cân tat.
EEE fV V $ $ V V Vú $ $ $ $
f ð € V V V V V V V V V V V V V
€ € € € € € Å
8
1. Co lin di ţa nu-i mai mul tă, Să tră ias că ci ne-as cul tă.
2. Sus mai sus v-am î năl ţat, Ce-am şti ut tot v-am cân tat.

8 EEE ð V
f V V V V $ $ V V V V $
€ € € € € V V V V V V € V € V
Ö € € € € €

¿3 EEE V V V V V V V Vú V V
f € € € € € V V € V V
€ € € Å € €
Sus la ce ruri o năl ţăm Şi la gaz dă o-n chi năm.

EEE $ $ $ $ $ $ $ $
Să ră mâ neţi să nă toşi, Să nă toşi şi bu cu roşi,
$ $ $ $ $ $
f V V V V V V V V V V V V V V V
Sus la ce ruri o năl ţăm Şi la gaz dă o-n chi năm.

EE $ $
Să ră mâ neţi să nă toşi, Să nă toşi şi bu cu roşi,

f E V€ V V V V V V V V V V Vú V V V V
€ € € € € € Å
8
Sus la ce ruri o năl ţăm Şi la gaz dă o-n chi năm.

$
Să ră mâ neţi să nă toşi, Să nă toşi şi bu cu roşi,
8E E V V V V V V V V V V V V
Ö E € € € € V
€ V V
€ € € € € V

¿5 EEE ppp $ Vú V V $
f V V V V V V V V V V V V V
€ € € € € € € € € € Å € € €
O-n chi năm cu ve se li e Şi cu ma re bu cu ri e
C-am a juns zi ua cea sfân tă Când co lin de le se cân tă.
EEE ppp$ $ $ $ $ $ $ $ $ ; $ $ $ $ $ $
f V V V V V V V V Vú V V V V V V V
O-n chi năm cu ve se li e Şi cu ma re bu cu ri e
C-am a juns zi ua cea sfân tă Când co lin de le se cân tă.
EEE ppp$ $ $ $ $ $ $ $ V V Vú $ $ $ $
f V V V V V V V V V V €
V V V V V
8
Å
O-n chi năm cu ve se li e Şi cu ma re bu cu ri e

$ $
C-am a juns zi ua cea sfân tă Când co lin de le se cân tă.
8 EEE V
ppp
V V V $ $ V V V V V V V $
V V V V € V V
Ö € € € € € € € € €
¿7 EEE $ Vú V rall.
f V V V V V V V V V V V V úú
€ € € € € € € € Å € €
C-am a juns sea ra de-A jun Şi-a bă trâ nu lui Cră ciun.

EE $ $ $ $
Săr bă toa rea lui Hris tos Să vă fi e de fo los.
$ $ $ $ $ $ $
f E V V V V V V V V V V V V V V V
úú
C-am a juns sea ra de-A jun Şi-a bă trâ nu lui Cră ciun.

EE $ $ $ $ $ $ $
Săr bă toa rea lui Hris tos Să vă fi e de fo los.

f E V V V V V V
$
V V V V V V VÅ V V V úú
€ €
8
C-am a juns sea ra de-A jun Şi-a bă trâ nu lui Cră ciun.
Săr bă toa rea lui Hris tos Să vă fi e de fo los.
8 EEE V V V V V V V V V V $ V V V V úú
V € € V V
Ö € € € € € € € € €