Sunteți pe pagina 1din 1

Plecarea magilor

Dimitrie G. Kiriac
Allegro

Ÿ % 6 %6
mf
F 42 ã ã ÚÚ 6 6 6 6 6 6 6 
1. Da că Ma gii au ple cat
2. Pâ n-a fost o pri tă sus
% 2 p ²  ² 6 ² ÚÚ ² 6 ² ² 6 ² ² 6 ² ² 6 ²
F 4 6 6 ² 6 6 6 6 6
La la la la la la la la la la la la
% 6p 6 ² 6 ² ÚÚ 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ²
F 42 ` ² 6 ² ` ` ` ` `
8
` ` ` ` ` `
La la la la la la la la la la la la
% 2 6 ² 6 ² 6 ² 6` ² ÚÚ 6 ² 6` ² 6 ² 6` ² 6 ² 6` ² 6 ² 6` ²
p
¶ 4 ` ` ` ` ` ` `
La la la la la la la la la la la la

Ÿ7 % ã ã 6 6 %6 ÚÚ 6 6 6 j 6
F 6 6 6 6 6 6
De la Cra iul fer me cat, Stea ua

 ² 6 ² ² 6 ² ² 6 ² ² 6 ² ² 6 ²
Un de s-a năs cut Ii sus Ma gii
% ÚÚ 6
F ² 6 ² 6
6 6 6 6 6 6
la la la la la la la la la la la la Stea ua
Ma gii
% 6 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² 6 ² ÚÚ 6 6
F ² 6 ²
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
8
la la la la la la la la la la la la Stea ua
Ma gii
% 6 ² 6 ² 6 ² 6` ² 6 ² 6` ² 6 ² 6` ² 6 ² 6` ² 6 ² 6` ² ÚÚ 6 6
¶ ` ` ` ` ` ` `
la la la la la la la la la la la la Stea ua
Ma gii
Ÿ14 % 6 6 6 6 
F 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ² ÚÚ
iar le-a ră să rit, Dru mul ei l-au ur mă rit.
dorm vi sând şi-aş teap tă Răs plă ti rea lor cea dreap tă.
% ² ÚÚ
F 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6
iar le-a ră să rit, Dru mul ei l-au ur mă rit.
dorm vi sând şi-aş teap tă Răs plă ti rea lor cea dreap tă.
% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 6 6 ² ÚÚ
8
`
iar le-a ră să rit, Dru mul ei l-au ur mă rit.
dorm vi
6 6
sând şi-aş teap tă Răs plă ti rea
6
lor
6 cea dreap tă.
% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ² ÚÚ
¶ `
iar le-a ră să rit, Dru mul ei l-au ur mă rit.
dorm vi sând şi-aş teap tă Răs plă ti rea lor cea dreap tă.

S-ar putea să vă placă și