Sunteți pe pagina 1din 1

Praznic luminos

Timotei Popovici
Încetinel

Ÿ      
 66
S.
F  42 66 66 66 66̀ 66 66 66 66 ÚÚ ² 66 66 66 66
A.
` ` ` `
` ` ` ` ` ` `
   
1. Praz nic lu mi nos, Stră lu cind fru mos, As tăzi ne-a so
 6 6 6 6 6Ú

F 4 6 6 6 6 ² 6 6 6 6
` ` ` `
T. 2
8

  6 6 6
1. Praz nic lu mi nos, Stră lu cind fru mos, As tăzi ne-a so
 2 6 6 „
¶ 4 ` ` 6 6 6` 6 6 „ 6 ` ` ` 6 „
`
B.

1. Praz nic Praz nic lu mi nos, Stră lu cind fru mos,

Ÿ6     
6
F  66 6 66 66 66 ÚÚ ² 66 6 66 66 66 ÚÚ 66
` ` ` ` ` ` ` ` `
 6 6 6
sit Şi ne-a-n ve se lit Că Mân tu i to rul

F 6
`
6
`
6
`
6
`
6Ú ² 6 6
`
6 6
`
6
8
`
  6 6 6 6 6 6 
sit Şi ne-a-n ve se lit Că Mân tu i to rul

6 „ 6 ` ` 6` 6Ú 6 6 6 6 6
¶ ` ` ` ` `
As tăzi ne-a so sit Şi ne-a-n ve se lit Că Mân tu i

Ÿ11     6 p 
6
F  6 % 66 66 j 66 6 66 66 ÚÚ
66 ÚÚ 66 6` `
66 66 66 6 66 66 66 66 66
` ` ` ` ` ` ` `
Şi iz bă vi to rul Cu trup s-a năs cut, Cu trup s-a năs cut.

F  6 6` 6` 6` 6Ú 6 6 6 6 6 6 6 6 ÚÚ
p
6 6 6
8
` ` ` ` ` `
Şi iz bă vi to rul Cu trup
6
s-a năs cut, Cu trup s-a năs cut.
 6  6 6 6 6 6
` ` ` `
6 6 6
6 `
6p 6  6
6 6 ÚÚ
¶  6 6
to rul Şi iz bă vi to rul Cu trup s-a năs cut, Cu trup s-a năs cut.

2. Raiul cel închis, azi iar s-a deschis 3. Îngerii cântau, păstori fluierau,
Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit Magii se-nchinau, toţi se bucurau,
Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară Dar Irod era că se tulbura
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit. De naşterea Sa, de naşterea Sa

4. El Îl căuta, voind morţii-a-L da


Dar pruncul Iisus din ţară s-a dus
Fie lăudat, binecuvântat
De-a pururi, amin, de-a pururi, amin.

S-ar putea să vă placă și