Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOANI CATEDRA DE LIMBA I LITERATURA ROMN NTOCMIT DE: DIANA SOFIAN TESTE INIIALE 2011

PROIECTARE DERIVAREA OBIECTIVELOR DE EVALUARE DIN COMPETENELE SPECIFICE PE ANI DE STUDIU CLASA a X-a C1. UTILIZAREA CORECT I ADECAVT A LIMBII ROMNE N RECEPTAREA I N PRODUCEREA MESAJELOR N DIFERITE SITUAII DE COMUNICARE

CS1. utilizarea adecvat a achiziiilor lingvistice n receptarea diverselor texte OE1: s indice sinonime/antonime contextuale OE2: s precizeze perechile omonimice OE3: s recunoasc sensul cuvintelor n context OE4: s transcrie i s valorifice n enunuri proprii cuvinte polisemantice OE5: s precizeze rolul punctuaiei n expresivitatea textului OE6: s recunoasc valorile expresive ale categoriilor morfosintactice i ale realizrilor fonetice
CS 1.2. identificarea elementelor specifice din structura i compoziia unor tipuri textuale studiate OE7: s recunoasc tipuri textuale (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ; ficional/nonficional) OE8: s recunoasc elemente de structur i compoziie pe textul liric, epic sau dramatic CS 1.3 exprimarea oral sau n scris a propriilor reacii i opinii privind textele receptate OE9: s formuleze i s motiveze opinia proprie cu privire la un fenomen, un personaj etc. CS 1.4 redactarea unor texte diverse OE10: s redacteze scurte texte narative, descriptive OE11. s redacteze rezumatul unui txt literar sau nonliterar OE12: s caracterieze un personaj din textul dat OE13. s redacteze unt ext argumentativ cu privire la genul i specia textului dat CS 1.5 utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare OE14: s utilizez corect limba romn n construirea de mesaje proprii coerente i expresive
C2: FOLOSIREA MODALITILORDE ANALIZ TEMATIC, STRUCTURAL I STILSTIC N RECEPTAREA DIFERITELOR TEXTE

CS 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu OE15: s identifice tema, ideea general a unui text literar sau nonliterar OE16: s precizeze cmpurile semantice dominante ale unui text 2.3. Identificarea i analiza elementelor de compoziie i de limbaj n textul poetic OE17: s identifice: titlul, incipitul, relaiile de opoziie i de simetrie, elemente de recuren (motiv poetic, laitmotiv); OE 18: s recunoasc i s motiveze rolul figurilor semantice (tropi); elementelorde prozodie; instanele comunicrii n textul poetic; CS 2.4 analizarea componentelor structurale i expresive ale textelor literare studiate i discutarea rolului acestora n tratarea temelor OE19: s recunoasc teme i motive lirice OE20: s identifice parametrii narativi ai textului (utiliznd conceptele operaionale specifice) OE21: s identifice elemente de construcie a personajului OE22: s recunoasc simboluri centrale, elemente de versificaie i figuri de stil, preciznd rolul lor expresiv OE23: s identifice instanele comunicrii i tipurile de perspectiv narativ OE 24: s recunoasc trsturile definitorii ale basmului, nuvelei, romanului OE25: s idenitifce stilul direct, indirect i direct liber

C3. ARGUMENTAREA UNOR OPINII N DIVERSE SITUAII DE COMUNICARE CS 3.1 identificarea structurilor argumentative ntr-un text dat OE 26: s recunoasc elementele de construcie a textului argumentativ OE 27: s motiveze rolul conectorilor n argumentare
CS 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate OE28: s utilizeze tehnica argumentrii pe un text nonliterar dat

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOANI DISCIPLINA: LIMBA I LITERATURA ROMN NTOCMIT DE: DIANA SOFIAN TEST DE EVALUARE INIIAL MATRICEA DE SPECIFICAII CLASA a X-a COMPETENE Identificare Ilustrare Clasificare Utilizarea cunotinelor n enunuri proprii
1.4. redactarea unor texte diverse

Analiz/ sintez
1.4. redactarea unor texte diverse 2.4. analizarea componentelor structurale i expresive ale textelor literare studiate i discutarea rolului acestora n tratarea temelor

Evaluare

CONINUTURI 1.2.

identificarea elementelor specifice din structura i compoziia unor tipuri textuale studiate 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu

1.2. identificarea elementelor specifice din structura i compoziia unor tipuri textuale studiate

1.5 . utilizarea corect i adecvat a formelor exprimrii orale i scrise n diverse situaii de comunicare

1.3 exprimarea oral sau n scris a propriilor reacii i opinii privind textele receptate 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

Genul epic. Componente structurale i expresive Texte nonliterare Tem, motive, viziune asupra lumii Normele limbii la toate nivelurile Tehnica argumentrii

X X X X X

X X X X X