Protectia consumatorilor – fise ACTE NORMATIVE CE PROTEJEAZĂ CONSUMATORII Statul a adoptat o serie de acte normative care încearcă să protejeze

poziţia legală, atât a consumatorilor, cât şi a agentului economic, fără a permite introducerea de bariere comerciale: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare; Legea 148/2000 Publicitatea; Legea 193/2000 Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii; Legea 608/2001 Evaluarea conformităţii produselor; Legea 245/2004 Securitatea generală a produselor; Legea 282/2004 Timeshare (Protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare); Legea 240/2004 Răspunderea producătorilor pentru pagube generate de produsele cu defecte; Legea 245/2004 Securitatea generală a produselor; Legea 289/2004 Creditul pentru consum; OG106/1999 Contracte încheiate în afara spaţiilor comerciale; OG107/1999 Pachete de servicii turistice; OG 130/2000 Vânzarea contractelor la distanţă; OG 85/2004 Vânzarea la distanţă a contractelor pentru servicii financiare; HG 187/2000 Imitaţii periculoase; HG 947/2000 Indicarea preţului la produsele oferite consumatorilor; HG 409/2002 Securitatea verificărilor la produsele importate; HG 396/2003 Asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării; HG 457/2003 Asigurarea securităţii utilizatorilor de produse electrice; HG 497/2003 Compatibilitatea electromagnetică a produselor.

Fişa de lucru Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii După ce aţi studiat actele normative puse la dispoziţie de profesorul coordonator, completaţi tabelul de mai jos cu drepturile consumatorului de produse şi servicii din România. Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 Drepturile consumatorului

Pe lângă cele şapte drepturi fundamentale ale consumatorului, mai sunt cele stabilite de Codul Consumului. Pentru a identifica aceste drepturi, vă rog să răspundeţi următoarelor întrebări:

Nr.crt. Ce 1

Întrebarea presupune să corespundă

Răspunsul

descrierii ? Ce presupune să corespundă

2

scopului propus ? Ce presupune să fie adaptate pentru

3

utilizare normală ? Ce presupune să aibă o calitate

4

acceptabilă ?

Fisa de observatie Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii Modul de respectare a drepturilor consumatorului 1. Supuneţi atenţiei activităţile executate de agentul economic la care desfăşuraţi stagiul de practică. Observaţi cu atenţie modul de respectare a drepturilor consumatorului. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos. Ce drepturi ale consumatorului sunt încălcate de către agentul economic ? Ce prejudicii ar putea să aibă consumatorul?

Ce ar trebui să facă consumatorul ?

Ce ar trebui să facă agentul economic?

Fişă de lucru Fisa de lucru C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii C NUS E F E OCR D AI Ş

Expunerea motivelor: Cunoaşterea şi respectarea drepturilor consumatorilor; cauzele încălcării acestor drepturi. Activitatea: Realizaţi afişe care să reprezinte cât mai sugestiv respectarea drepturilor consumatorilor. Lucraţi pe grupe de 2-3 elevi. Timp de lucru: 1 săptămână Prezentaţi afişele realizate colegilor şi argumentaţi modul de reprezentare ales (15 min). Pentru evaluarea lucrărilor, fiecare grupă va acorda note de la 1 la 10 celorlalte grupe, pe baza următoarelor criterii de apreciere: • • • • Conţinut; Organizarea informaţiei pe spaţiul de lucru; Transmiterea mesajului; Atractivitate.

Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor pentru fiecare grupă.

Cauzele încălcării drepturilor consumatorilor 1. Pe parcursul unei săptămâni, în grupe a câte patru elevi, identificaţi pe piaţa locală de produse şi servicii care sunt cauzele încălcării drepturilor consumatorilor. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos. Care sunt produsele fără etichetă tradusă sau instrucţiunile de utilizare produse păstrate necorespunzător? Care sunt produsele falsificate sau contrafăcute ? Ce ar trebui să facă consumatorul ?

Care sunt produsele care prezintă abateri de la caracteristicile de calitate?

Fisa de observatii Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii Profesorul coordonator vă cere să faceţi o inventariere a reclamaţiilor de la agentul economic unde vă desfăşuraţi activitatea, completând tabelul de mai jos: . Nr.crt. Numele, prenumele, adresa reclamantului Obiectul reclamaţiei Documente prezentate Soluţionarea reclamaţiei Concluziile voastre cu privire la soluţionarea

reclamaţiei

______________________________________________________________________ Activitatea suplimentară Realizaţi o listă cu produse şi servicii falsificate, folosindu-vă de internet sau alte surse de informare

Studiu de caz

Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi în grupe a câte patru elevi rezolvaţi cerinţele: Drepturile consumatorului sunt încălcate în piaţă Majoritatea persoanelor care îşi cumpără produse din Piaţa Centrală Botoşani vin cu plângeri la Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului Botoşani. Produsele pe care comercianţii din pieţe le expun spre vânzare au de cele mai multe ori o calitate extrem de proastă. Fiind oferite la un preţ mic, cetăţeanul se riscă şi cumpără aceste produse. Pe lângă acest lucru, foarte rar se pot întâlni cazuri în care vânzătorul oferă informaţii despre produs. “Produsele din piaţă au o calitate foarte proastă, şi pentru că sunt ieftine, lumea se aruncă să cumpere de aici. Drept urmare apar reclamaţiile. Cu siguranţă că drepturile consumatorului sunt încălcate în astfel de împrejurări”, a declarat Elena Olaru, preşedinte la Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului Botoşani. Iată care sunt drepturile consumatorilor: de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; de a fi informat complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori; de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variate de produse şi servicii de calitate; de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor, în scopul apărării intereselor lor. Singura soluţie pe care o au cumpărătorii, în cazul în care drepturile le sunt încălcate este de a apela la serviciile Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Botoşani. (Carmen IACOB) Sursa :http://www.jurnalulbtd.ro/ Se cere: 1. Precizaţi ce drepturi ale consumatorului se încalcă.

2. Argumentaţi poziţia pe care a luat-o Oficiul de protecţie a consumatorului.

Proiect Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii În grupe a câte patru elevi realizaţi unui proiect cu tema „Modalităţi de soluţionare a reclamaţiilor la agentul economic X”, având următoarea structură: • • • • Denumire agent economic; Domeniul de activitate; Activităţi de soluţionare a reclamaţiilor; Concluzii.

Proiectul îl veţi prezenta în faţa colegilor. Timp de lucru – 1 săptămână. Se va vota cel mai bun proiect şi cea mai bună prezentare. SFAT În timpul prezentării proiectului: • Asiguraţi-vă că toată lumea vă poate vedea şi auzi; • Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup; • Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede; • Respiraţi adânc pentru ca vocea să aibă o rezonanţă mai puternică; • Dacă respiraţi adânc, vă puteţi controla mai bine emoţiile; • Fiţi atenţi la reacţiile auditoriului pentru a evalua impactul discursului; • Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi; • Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede; • Vă este de folos să aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite, astfel încât să nu vă privească tot timpul; Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi în minte; ATENŢIE!!!....este bine să verificaţi ce au scris şi colegii voştri şi să completaţi propriile fişe.

C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Fisa de observatii Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Eticheta ne oferă următoarele categorii de informaţii: 1. 2. informaţii ce ţin de identitatea producătorului, adresa acestuia, a importatorului precum şi a informaţii ce ţin de siguranţa consumatorilor. distribuitorului, denumirea produsului;

    

termen de valabilitate (data de durabilitate minimală); atenţionări speciale; contraindicaţii; ingredientele folosite; condiţii de păstrare, etc. 3. informaţii ce ţin de protecţia intereselor economice ale consumatorilor:  preţ;  cantitate;  calitate;  termen de garanţie şi condiţii de asigurare a garanţiei etc La agentul economic unde efectuaţi practica observaţi cu atenţie eticheta unui produs. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos. Informaţii ce ţin de identitatea producătorului Informaţii ce ţin de siguranţa consumatorilor Informaţii ce ţin de protecţia intereselor economice ale consumatorilor

SFAT Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa şi să formuleze în scris, pe verso, o apreciere despre felul în care v-aţi finalizat sarcina de lucru.

Denumire produs

CARACTERISTICI DE CALITATE

CONCLUZII

Nume şi prenume elev __________________________________. Data__________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Caracteristicile organoleptice ale ciocolatei cu lapte sunt în conformitate cu fişa tehnologică prezentată mai jos: Fişă tehnologică PRODUS Ciocolată cu lapte CARACTERISTICI DE CALITATE Aspectul exterior: suprafaţă netedă, lucioasă, fără brumă de zahăr, nu exudează grăsimi, se admit mici zgârieturi şi bule pe partea inferioară Aspectul în secţiune: masă omogenă, mată în spărtură, fără bule de aer, fără materii prime neomogenizate Culoarea: uniformă în toată masa, brun deschis Mirosul: caracteristic aromelor şi adaosurilor, fără urme de miros străin (rânced, mărfuri chimice, cosmetice) Gustul: caracteristic adaosurilor, dulce, fără urme de gust străin Consistenţa la 18-20 0C : tare, casantă la rupere

Activitate: Pe baza modelului prezentat, determinaţi caracteristicile de calitate ale unui sortiment de ciocolată cu lapte. Comparaţi rezultatele obţinute cu cele ale unui coleg.

Fisa de lucru Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________

C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Caracteristicile de calitate ale unui săpun de toaletă sunt prezentate în fişa tehnologică de mai jos: Fişă tehnologică PRODUS SĂPUN DE TOALETĂ CARACTERISTICI DE CALITATE Aspectul exterior: suprafaţă netedă, fără crăpături, asperităţi, picături de apă la suprafaţă, fără să exudeze grăsimi, muchii intacte bine definite, să nu prezintă fenomenul de clivaj Aspectul în secţiune: masă omogenă, fără aspect mat sau pete Consistenţa: nu se înmoaie la spălări repetate, nu se sfărâmă Mirosul: plăcut, specific adaosurilor de parfumare, fără miros străin: rânced Culoarea: specifică adaosurilor de colorare, pastel, uniformă în toată masa

Activitate : Pe baza modelului prezentat, determinaţi caracteristicile de calitate ale unui săpun, la alegere, în tabelul de mai jos. Denumire produs CARACTERISTICI DE CALITATE CONCLUZII

SFAT Puteţi realizaţi aceste activităţi, în grupe a câte 4 elevi.

Fisa de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Controlul calităţii mărfurilor în magazine şi depozite 1. La agentul economic unde efectuaţi stagiul de pregătire practică, observaţi activităţile* în care se realizează controlul calităţii mărfurilor. 2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos. Cine controlează caracteristicile de calitate ale mărfurilor primite? Când sunt controlate aceste caracteristici? Ce se controlează ?

* Atenţie: Activităţi în cadrul cărora se poate efectua observarea: recepţie produse alimentare şi nealimentare; manipulare, depozitare, desfacere produse alimentare şi nealimentare. SFAT Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi NU UITAŢI ! Citiţi cu atenţie eticheta produsului înainte de a-l achiziţiona ! Obligativitatea etichetării produselor alimentare este prevăzută atât de legislaţia românească, cât şi de cea a Uniunii Europene. Garanţia reprezintă o recunoaştere a faptului că produsele corespund unui anumit nivel calitativ. Responsabilităţi în garantarea produselor alimentare au producătorul şi comerciantul. Garantarea calităţii produselor şi serviciilor se asigură prin termenul de valabilitate şi termenul de garanţie. Termenul de valabilitate este limita de timp stabilită de producător, în care produsul poate fi consumat şi în care trebuie să-şi păstreze caracteristicile calitative prescrise, dacă au fost respectate condiţiile stabilite de transport, manipulare, depozitare şi consum. Pe etichete sau pe ambalaje, termenul de valabilitate se înscrie ca: • dată limită de consum: „expiră la data de…” “a se consuma până la data de….” “data expirării” • limită optimă de consum: “a se consuma de preferinţă înainte de…..” “a se consuma de preferinţă până la sfârşitul…..” Se înscriu: până la 3 luni 3-18 luni peste 18 luni - ziua, anul - luna, anul - anul

Fisa de lucru Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Pe eticheta unui produs trebuie să găsim toate informaţiile necesare cu privire la produs Fişa tehnologică a etichetei laptelui Dorna

Caracteristici Nr.crt 1. 2. 3. 4. Denumirea produsului Denumirea producătorului Adresa producătorului Conţinut

Constatări Dorna Dorna Lactate SA Suceava, România Proteine: min 3,1g Glucide: min 4,5g Lipide:min 3,5 Nu conţine conservanţi Condiţii de păstrare

Condiţii de păstrare Cantitatea netă Termen de valabilitate Conţinutul de grăsime

Se păstrează la temperatura mediului ambiant 2-80C după deschidere şi se consumă în 2-3 zile 1L 12.04.10 3,5%

Cantitatea netă Termen de valabilitate Conţinutul de grăsime

Activitate : a) Identificaţi termenul de valabilitate specificând şi modalitatea de înscriere. b) Dacă data la care a fost livrat lotul de produse este 04.11.2009, stabiliţi numărul de zile pentru care produsul analizat este apt de consum. c) Precizaţi ce se va întâmpla cu produsul în cauză după data de 14.04.2010.

Fisa de lucru Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Activitate : Agentul economic unde desfăşuraţi instruirea practică primeşte un lot de marfă format din 50 kg pui rotisor. După efectuarea recepţiei cantitative şi calitative, lotul este supus următoarelor operaţii de pregătire pentru vânzare: a. 10 kg sunt refrigerate, preambalate, etichetate şi expuse la vânzare în vitrine frigorifice; b. 30 kg sunt congelate, preambalate, etichetate şi expuse la vânzare în lăzi frigorifice. Cerinţe: 1) Prezentaţi menţiunile existente pe etichetele produselor preambalate (atât cele refrigerate, cât şi cele congelate). 2) Exemplificaţi modalitatea de înscriere a termenului de valabilitate şi durata acestuia în cele două cazuri, luând ca bază de calcul data zilei în care vă aflaţi.

Important

Termenul de garanţie este intervalul de timp stabilit de producător, în cadrul căruia remedierea sau înlocuirea produselor se realizează pe seama şi cheltuielile întreprinderii respective. Acest interval de timp începe să curgă de la data preluării produselor de către consumatorul final. Durata medie de utilizare reprezintă intervalul de timp stabilit prin documente tehnice normative, declarat de producător sau convenit între părţi, în care produsele trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, utilizare. Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/1995, producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată sunt obligaţi să acorde cel puţin termene de garanţie minime, stabilite pe grupe de produse. Durata termenului de garanţie nu poate fi mai mică de 10% din durata medie de utilizare a produsului sau a pieselor de schimb respective. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 cuprinde următoarele prevederi cu privire la termenul de garanţie aprobat de producători: • în cadrul termenului de garanţie, consumatorii au dreptul de a pretinde agenţilor economici remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie; • după expirarea termenului de garanţie, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, datorită unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora; • • durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a când produsele nu pot fi reparate, sau când durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute reclamat defectarea produsului, până la data repunerii lui în stare de funcţionare; depăşeşte 10% din termenul de garanţie, la cererea consumatorului produsele vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui contravaloarea actualizată a produsului respectiv.

Fisa de lucru Nume elev __________________________________.

Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Activitate: La agentul economic X avem următoarea situaţie: • • • • • la data de 11.08.2008 se vinde un prăjitor de pâine; produsul a fost verificat şi încercat în faţa cumpărătorului; produsul a fost utilizat conform instrucţiunilor de folosire; produsul se defectează în perioada de garanţie; cumpărătorul reclamă defectarea produsului şi înaintează produsul, certificatul de conformitate, certificatul de garanţie şi bonul fiscal vânzătorului în vederea reparării de către unitatea service specializată; • produsul vine după 5 zile dar defecţiunea nu este reparată. Analizaţi cazul şi precizaţi măsurile care se vor lua conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992.

Fisa de lucru Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Pentru un frigider, la alegere, completaţi următorul certificat de garanţie: Denumirea produsului:_____________________________________________ Seria de fabricaţie a produsului: _________________Nr. lotului ____________ Durata medie de utilizare ___________________________ Certificat de conformitate nr. ______________ din _____________________ Vândut prin societatea ________________________________________ din Str. _______________ nr. ____ cu factura nr. _______ din ________. Prezentul certificat emis pe propria răspundere a vânzătorului, constituie atestarea legală a îndeplinirii condiţiilor de calitate de către produsul livrat şi faptul că el corespunde scopului pentru care a fost executat, în conformitate cu documentul normativ privind calitatea produsului. Pentru a beneficia de garanţie cumpărătorul are obligaţia să respecte instrucţiunile de utilizare şi de a nu permite intervenţii asupra produsului din partea altor persoane decât cele autorizate să acorde service. Cumpărătorul are obligaţia de a prezenta Declaraţia de conformitate şi Factura (Bonul) de cumpărare la întocmirea reclamaţiei privitoare la defectarea produsului. VÂNZĂTOR ______________________ Semnătura, ___________________ Unitatea de service Cumpărător: Evidenţa activităţii de service prestate asupra produsului se completează numai de către unitatea de service abilitată: Nr. crt 1. 2. 3. 4. Data Elemente de identificare a activităţii prestate Durata de prelungire a termenului de garanţie Conformitatea unităţii de service atestată Am probat şi verificat produsul la cumpărare

Fişă de lucru Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Agentul economic poate avea următoarea situaţie: un consumator doreşte remedierea defecţiunea unui aspirator, dar termenul de garanţie este depăşit. Analizaţi cazul şi precizaţi ce întreprinde comerciantul. Discutaţi În grupe a câte 4 elevi, vizitaţi agenţi economici care comercializează mărfuri de folosinţă îndelungată. Ce părere aveţi de acele unităţi în care veţi găsi anunţuri de genul: Marfa vândută nu se schimbă Argumentaţi în scris şi prezentaţi în faţa colegilor.

Studiu de caz Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi rezolvaţi cerinţele, în grupe de câte patru elevi: „Din dorinţa de a asigura un grad ridicat de protecţie al consumatorilor, ANPC a demarat punerea în aplicare a prevederilor legii 363/2007, inclusiv prin semnarea unui protocol cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, prin care s-a stabilit modul de colaborare în cazurile de publicitate mascată sau înşelătoare din mass-media", a declarat Dan Vlaicu preşedintele Autorităţii Naţionale. Oficialul a mai ţinut să menţioneze că Autoritatea nu a luat nicio decizie în sensul interzicerii promoţiilor de tipul "3+1 gratis", fiind necesară o perioadă de tranziţie pentru a analiza aceste tehnici de promovare a produselor, urmând să se pronunţe pe fiecare caz în parte. "Legea 363/2007 transpune Directiva 29/2005, Directiva adoptată pe întreg spaţiul Uniunii Europene. Potrivit preşedintelui ANPC, noile reglementari vor permite interzicerea metodelor abuzive prin care unii comercianţi încalcă drepturile consumatorilor folosind publicitatea capcană, acea practică de a convinge consumatorul să cumpere de la o anumită societate făcând publicitate unui produs la un preţ foarte scăzut, pentru care nu există un stoc corespunzător. De asemenea, comercianţii care vor folosi îndemnuri directe adresate copiilor de a cumpăra anumite produse sau de a-si convinge părinţii să le cumpere sau vor face afirmaţii false cu privire la proprietatile curative ale produselor, vor fi sancţionaţi de ANPC.”

Se cere: 2. Precizaţi ce drepturi ale consumatorului se încalcă.

2. Argumentaţi efectele negative ale publicităţii înşelătoare.

Proiect Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor După studierea noţiunilor privind modul de utilizare a mijloacelor de informare, grupaţi-vă în echipe de lucru (câte trei) şi realizaţi un miniproiect cu tema: Promovarea drepturilor consumatorilor. Proiectul trebuie să cuprindă: • • Obiectivele programului promoţional; Planul de acţiune care va include: • • calendarul activităţilor modalităţi de realizare responsabilităţi

Bugetul; Modalităţi de evaluare a efectelor. PLAN DE ACŢIUNE AL PROIECTULUI

Nume: Descrierea activităţii care mă va ajuta să îmi dezvolt abilităţile: Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă concentrez: √ Îmbunătăţirea performanţei Lucrul în echipă Rezolvarea de probleme Comunicarea Utilizarea calculatorului Abilităţi de calcul Cum planific să realizez acest lucru:

De ce voi avea nevoie:

Cine altcineva este implicat:

Până la ce dată va fi realizat:

Unde se va realiza:

„Confirm că am planificat ce trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu”

Semnături: Elev: Profesor: Data:

SFAT În timpul prezentării proiectului: • Asiguraţi-vă că toată lumea vă poate vedea şi auzi; • Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup; • Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede; • Respiraţi adânc pentru ca vocea să aibă o rezonanţă mai puternică; • Dacă respiraţi adânc, vă puteţi controla mai bine emoţiile; • Fiţi atenţi la reacţiile auditoriului pentru a evalua impactul discursului; • Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi; • Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede; • Vă este de folos să aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite, astfel încât să nu vă privească tot timpul; Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi în minte; ATENŢIE!!!....este bine să verificaţi ce au scris şi colegii voştri şi să completaţi propriile fişe.

FIŞA DE ANALIZĂ A PROIECTULUI

Nume:

Activitatea:

Ce am făcut:

Ce a mers bine:

Ce modificări am adus planului:

Ce ar fi putut merge mai bine:

Cine m-a ajutat:

Dovezi pe care le am în mapa de lucru:

Abilităţile cheie pe care le-am folosit: √ Îmbunătăţirea performanţei Lucrul în echipă Rezolvarea de probleme Comunicarea Utilizarea calculatorului Abilităţi de calcul

“Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu”. Semnături: Elev: Profesor: Data:

5. 2.3. C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului Fişă de observaţie

Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului Organizaţi-vă în grupuri de câte patru elevi. Observaţi aspectele precizate în fişa de mai jos.

Identificaţi mărfurile cu ambalaje deteriorate

Precizaţi motivele deteriorărilor

Specificaţi frecvenţa cu care sunt înlocuite aceste mărfuri

Argumentaţi măsurile ce trebuie luate în vederea eliminării unor astfel de situaţii

Observaţii ale profesorului coordonator sau tutorelui de practică: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ SFAT Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi.

. Fişă de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului Se primeşte un lot format din 30 de ambalaje colective cu lapte ultrapasteurizat. Înscrisurile de pe ambalaj ne indică: • temperatura de păstrare înainte de deschiderea cutiei: temperatura mediului ambiant • temperatura de păstrare după deschiderea cutiei: +2….+80C • perioada de păstrare după deschiderea cutiei: 2-3 zile • data fabricaţiei: 7.06.2010 Laptele este recepţionat şi expus pe rafturi. Cerinţe: 1. Explicaţi semnificaţia termenului: “temperatura mediului ambiant”. 2. Măsuraţi, cu ajutorul unui termometru, temperatura din vitrina frigorifică a magazinului. 3. Precizaţi modificările calitative ale ambalajului de prezentare în cazul intrării în contact cu apa. Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi.

Fişă de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C1. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului Ambalajul joacă un rol important în procesul de vânzare-cumpărare, fiind denumit şi vânzătorul mut al produselor. Evaluaţi un ambalaj al unui produs, la alegere, respectând cerinţele din tabelul de mai jos.

Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Control aspectul ambalajului compatibilitate cu produsul prezentare atractivă informare cost vizibilitate posibilităţi de reciclare depozitare manevrare transport

Determinări

Concluzii

Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi.

Fişă de observaţie Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului Pe parcursul unei săptămâni de practică, observaţi ce produse pe piaţă au marca ecologică. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos. Nr.crt 1. 2. Control Denumirea produsului Tipul de ambalaj Tipul de etichetă ecologică (Blue Angel, Environmental Choice, Ecomark, Nordic logo), Eticheta ecologică europeană Determinări Concluzii

3.

Important Ecoeticheta: promovează produsele cu impact minim asupra mediului şi sănătăţii umane, pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă.

Fişă de observaţie Nume şi prenume elev __________________________________. Data __________________________ C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului În grupe de câte 4 elevi, observaţi modul de reciclare al ambalajelor. După încheierea activităţii de observare, completaţi spaţiile de mai jos. 1. Modul de reciclare al ambalajelor din lemn: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Modul de reciclare al ambalajelor din hârtie: ____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. Modul de reciclare al ambalajelor din metal: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Modul de reciclare al ambalajelor din sticlă: _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 5. Modul de reciclare al ambalajelor din plastic: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Discutaţi activitatea de observare şi cu alte grupe şi încercaţi să vă autoevaluaţi.

6. Anexe Anexa 1 Drepturi fundamentale ale consumatorului • • dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; dreptul de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori; • • • • • dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate; dreptul de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloacele prevăzute de lege; dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor, în scopul apărării intereselor lor; dreptul de a refuza încheierea contractelor care conţin clauze abuzive, în conformitate cu legislaţia în vigoare; dreptul de a nu li se interzice de către un agent economic să obţină un beneficiu prevăzut de legea în vigoare; Consumatorul are şapte drepturi fundamentale, la care se adaugă altele stabilite în Codul Consumului şi care îi sprijină interesele. Acestea sunt: • SĂ CORESPUNDĂ DESCRIERII

Dacă este dată o descriere - pe ambalaj, într-o reclamă, pe o etichetă sau orice altă descriere a agentului economic aceasta trebuie să fie reală. Dacă o haină este etichetată cu anumite informaţii, de ex. “80% lână”, ea trebuie să conţină într-adevăr 80% lână. Dacă alegi un covor dintr-o prezentare de mostre, într-un magazin, covorul livrat trebuie să corespundă mostrei. Dacă agentul economic îţi spune că rucsacul este din piele, el trebuie să fie din piele şi nu din alt material. • SĂ CORESPUNDĂ SCOPULUI PROPUS Acest lucru înseamnă că dacă soliciţi un produs pentru un scop particular - un covor pentru scări, o vopsea pentru calorifere – produsele trebuie să corespundă exact scopului propus. • • SĂ FIE ADAPTATE PENTRU UTILIZARE NORMALĂ SĂ AIBĂ O CALITATE ACCEPTABILĂ

Aceasta înseamnă că ele corespund scopului pentru care bunurile de acelaşi tip sunt în mod obişnuit utilizate. Aceasta înseamnă că bunurile trebuie să funcţioneze şi să-şi îndeplinească scopul pentru care au fost achiziţionate. Ele trebuie, în mod normal, să nu prezinte defecte, chiar şi minore, să aibă o prezentare şi o finisare rezonabile, să fie sigure şi durabile. TITLU PAGIN~

ANEXA 2 CE SPUNE LEGEA LA CUMPĂRAREA DE BUNURI? Când achiziţionezi bunuri, încheie un contract cu agentul economic. Toate bunurile trebuie să îndeplinească anumite cerinţe legale. Bunurile pe care le cumperi trebuie: SĂ CORESPUNDĂ DESCRIERII Dacă este dată o descriere - pe ambalaj,într-o reclamă, pe o etichetă sau orice altă descriere a agentului economic aceasta trebuie să fie reală. Dacă o haină este etichetată cu anumite informaţii, de ex. “80% lână”, ea trebuie să conţină într-adevăr 80% lână. Dacă alegi un covor dintr-o prezentare de mostre,într-un magazin, covorul livrat trebuie să corespundă mostrei. Dacă agentul economic îţi spune că rucsacul este din piele, el trebuie să fie din piele şi nu din alt material. SĂ CORESPUNDĂ SCOPULUI PROPUS Acest lucru înseamnă că dacă soliciţi un produs pentru un scop particular - un covor pentru scări, o vopsea pentru calorifere – produsele trebuie să corespundă exact scopului propus. SĂ FIE ADAPTATE PENTRU UTILIZARE NORMALĂ Aceasta înseamnă că ele corespund scopului pentru care bunurile de acela[i tip sunt în mod obişnuit utilizate. SĂ AIBĂ O CALITATE ACCEPTABILĂ Aceasta înseamnă că bunurile trebuie să funcţioneze şi să-şi îndeplinească scopul pentru care au fost achiziţionate. Ele trebuie, \n mod normal, să nu prezinte defecte, chiar şi minore, să aibă o Prezentare şi o finisare rezonabile, să fie sigure şi durabile. TITLU PAGIN~

ANEXA 3

CE SPUNE LEGEA CÅND CUMPERI UN SERVICIU? Dacă soliciţi unui furnizor de servicii, de exemplu, repararea unui televizor, curăţarea chimică a hainelor sau montarea unor ferestre duble - legea prevede că acest serviciu trebuie realizat: ÎNTR-O MANIERĂ SIGURĂ Aceasta înseamnă că serviciul trebuie să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor sau să nu afecteze interesele economice ale acestora. Agentul economic trebuie să folosească, de asemenea, numai produse şi metode sigure în timpul furnizării serviciului. Aceasta înseamnă că serviciile trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi igienico-sanitare care sunt în vigoare în acel moment. Trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerinţele calitative stipulate sau declarate. ÎN CONFORMITATE CU CLAUZELE DIN CONTRACT Aceasta înseamnă că furnizorul de servicii trebuie să respecte condiţiile solicitate, precum şi clauzele prevăzute în contract. FĂRĂ PREJUDICII Aceasta înseamnă că la furnizarea serviciului agentul economic nu trebuie să cauzeze nici un prejudiciu actual sau viitor. SUPLIMENTAR Consumatorul are dreptul să primească informaţii de la furnizorul de servicii privind: categoria de calitate a serviciului, termenul de finalizare al serviciului, perioada de garanţie şi post-garanţie, preţul şi orice alte tarife, riscuri previzibile sau orice alte documente stabilite prin lege.

ANEXA 4 Dacă achiziţionezi de la un agent economic un produs NOU sau un produs RECONDIŢIONAT, legea spune că aceste produse trebuie să fie: SIGURE: În condiţii normale de utilizare produsele nu trebuie să reprezinte un risc, sau cel mult un risc minim pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor şi nu trebuie să producă pagube. ORIGINALE: Bunurile trebuie să fie fabricate de producătorul declarat, să nu fie contrafăcute, falsificate sau înlocuite cu alte produse similare. TESTATE SAU CERTIFICATE: Dacă există legi specifice în vigoare, atunci anumite produse trebuie testate sau certificate înainte de a fi vândute. FĂRĂ DEFECTE: Trebuie să fie comercializate numai produsele care îndeplinesc cerinţele impuse sau declarate. GARANTATE: Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificate de garanţie. BINE AMBALATE: Aceasta înseamnă că ambalajul trebuie să asigure integritatea şi calitatea produselor. CONFORM DESCRIERII: Producătorii nu trebuie să facă declaraţii incorecte sau care nu pot fi dovedite. Publicitatea trebuie să fie făcută în mod corect şi nu trebuie să fie înşelătoare. INDICAREA PREŢULUI: Agentul economic trebuie să informeze consumatorul despre preţul produselor şi să afişeze preţurile în loc vizibil şi într-o formă lizibilă. CORECT MĂSURATE: Mijloacele de măsurare trebuie să îndeplinească cerinţele legale de standard metrologice, iar indicarea valorii măsurate trebuie să fie uşor de citit şi afişată la vedere, astfel încât să fie văzută de cumpărător. Suplimentar: CONSUMATORII AU DREPTUL DE A FI INFORMAŢI, DUPĂ CAZ, DESPRE: •Termenul de garanţie •Termenul de valabilitate/Data limită de consum •Data durabilităţii minimale •Durata medie de utilizare •Instrucţiuni de utilizare •Avertizări împotriva utilizării necorespunzătoare •Mod de instalare •Condiţii de garanţie Informaţiile trebuie să fie redactate în limba română, indiferent de ţara de origine a produsului. AGENŢII ECONOMICI TREBUIE : • Să afişeze numele societăţii comerciale • Să afişeze orarul de funcţionare • Să comercializeze produsele alimentare în condiţii igienico-sanitare prevăzute de lege • Să informeze consumatorii şi autorităţile competente asupra pericolelor de care sunt conştienţi că pot apărea după ce produsul a fost scos la vânzare. • Să retragă produsele cu defecte identificate sau care pot fi identificate. AGENŢII ECONOMICI TREBUIE: • Să nu folosească practici comerciale neloiale, ca de exemplu practici restrictive sau clauze abuzive în contracte, care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.

• Să nu condiţioneze vânzarea unui produs solicitând consumatorilor să cumpere o cantitate impusă de produse sau să cumpere alt produs. • Să nu impună consumatorului vânzarea unui produs. • Să nu comercializeze produse alimentare care prezintă un risc pentru consumatori. • Să nu modifice termenul de valabilitate sau data durabilităţii minimale imprimate pe produse, etichete sau ambalaj.

ANEXA 5 MARCAREA ECOLOGICĂ În ultima perioada de timp au crescut preocupările organismelor guvernamentale şi neguvernamentale de a institui anumite sisteme de marcare ecologică a produselor pentru a preveni deteriorarea mediului înconjurător la acţiunea unor produse ale căror caracteristici au influenţe nefaste asupra apei, solului şi aerului, fie în timpul utilizării, fie după consum, sub formă de deşeuri care nu sunt biodegradabile. În Germania s-a introdus pentru prima dată (1978) un sistem de marcare ecologică a produselor, denumit “Blue Angel”, ca urmare a presiunii exercitate de consumatori. Sistemul este patronat de Asociaţia Federală a Mediului (FEA), care decide dacă un produs îndeplineşte criteriile de protecţia mediului, putând să fie înscris în catalogul “Blue Angel” şi să i se aplice marca de produs ecologic. În Germania s-a introdus, tot pentru prima dată (1990) şi sistemul de marcare ecologică a ambalajelor, denumit “Der Grune Punkt”, care are ca scop gestionarea şi finanţarea colectării şi reciclării produselor.

Sistemul german de marcare ecologică a fost preluat şi de alte ţări europene precum: Franţa, Marea Britanie, Danemarca şi Olanda. Sisteme de marcare ecologică similare s-au introdus în Canada, denumit “Environmental Choise”, în Japonia care a instituit “Eco-Mark”, în ţările europene nordice (Norvegia, Suedia, Finlanda şi Islanda), coordonate de un consiliu. Sistemul comunitar de marcare ecologică În UE s-a înfiinţat Sistemul Post Plus, care are ca obiectiv să valorifice prin reciclare, reutilizare şi incinerare cu recuperare de energie, 80% din deşeurile de ambalaje. Prin reglementarea Consiliului UE din 1992 s-a urmărit introducerea unui sistem comunitar de marcare ecologică, care şi-a propus ca scop principal promovarea produselor care au un impact mai redus asupra mediului pe tot ciclul de viata. În acelaşi timp, sistemul are în vedere şi informarea corectă a consumatorului din ţările membre UE în legătură cu performanţele ecologice ale produselor care se comercializează pe piaţa comunitară. Sistemul comunitar se aplică tuturor produselor, inclusiv celor importate în ţările membre UE din diverse ţări. Aceste produse trebuie să fie conforme cu reglementările comunitare referitoare la protecţia vieţii, a mediului înconjurător şi a sănătăţii oamenilor şi animalelor. Sistemul comunitar de marcare ecologică este conceput ca un sistem voluntar şi descentralizat. Dreptul de aplicare a mărcii este de competenţa unui organism naţional, înfiinţat în acest scop, în toate ţările membre UE. În UE s-au adoptat mărci ecologice şi pentru produse şi ambalaje reciclabile. Astfel, pentru cele reciclabile se pun mărcile din figura de mai jos, în cazul în care produsul sau ambalajul conţine hârtie sau carton reciclat utilizat.* Simbolul grafic cel mai des folosit este bucla lui Mobius.

Marcarea ecologică europeană este cea mai importantă şi se aplică pe produsele alimentare, textile, hârtie, detergenţi, vopsele, produse electrocasnice şi electronice etc. Semnificaţia mărcii este impactul redus al produsului sau ambalajului acestuia asupra mediului, începând cu faza de proiectare şi până la faza postconsum.

Perioada pentru care este atribuită este de 3 ani, după care producătorul trebuie să îşi reînnoiască cererea. Marcarea ecologică face obiectul standardelor ISO 14.000