Sunteți pe pagina 1din 2

:3.

9,83:8

1. Sinusul lui unotat 83 este ordonata punctului M
u
.
2.Functia sinus este Iunctia deIinita pe R cu valori in R prin care o
apartine lui R I se asociaza un numar y
o
notat sinu.

PROPRIETATI :
1. 1sinu1
2.Formula Iundamentala a trigonometriei :
sin
2
o+cos
2
o1 - -
2
cos 1 sin I
3.Functia sinus este o Iunctie periodica de perioada 2ka unde k apartine
lui sin (u2ka) sinx
4.Functia sinus este o Iunctie impara adica sin(-x) -sin(x)
5. Semnul Iunctiei sinus
Caranul I II III IV
Functia sinus - -

6. Monotonia Iunctiei sinus
Cadranul I II III IV
Functia sinus

:3.9,.483:8

1. Cosinusul lui u notat cosu este abscisa punctului M
u
.
2.Functia cosinus este Iunctia deIinita pe R cu valori in R prin care o
apartine lui R I se asociaza un numar x
o
notat cosu.

PROPRIETATI :
1. 1cosu1
2.Formula Iundamentala a trigonometriei :
sin
2
o+cos
2
o1 - -
2
sin 1 cos I
3.Functia cosinus este o Iunctie periodica de perioada 2ka unde k
apartine lui cos(u2ka) cosx

4. Functia cosinus este o Iunctie para adica cos (-x) cos(x)

5. Semnul Iunctiei cosinus
Caranul I II III IV
Functia
cosinus
- -

6. Monotonia Iunctiei sinus
Cadranul I II III IV
Functia
cosinus


:3.9,9,3039,

1. Tangenta unui unghi u notata tgu este raportul dintre sinusul unghiului u si
cosinusul acestuia.

Z T Z
2
) 1 2 (
6
-
PROPRIETATI :

1. Functia tangenta este o Iunctie periodica de perioada ka tg(uka) tgu
pt. oricare u apartine lui R din care scadem

Z
2
) 1 2 (
6

2. Functia tangenta este o Iunctie impara tg(-x)-tg(x)
3. Semnul Iunctiei tangenta
Cadranul I II III IV
Functia
tangenta
- -
4. Functia tangenta este strict crescatoare pe intervale de Iorma

2
;
2
6 6

:3.9,.49,3039,

1. Cotangenta unui unghi u notata ctgu este raportul dintre cosinusul unghiului
u si sinusul acestuia.

-
-
-
sin
cos
.9 = S Z Z 6 -
PROPRIETATI :

1. Functia cotangenta este o Iunctie periodica de perioada ka ctg(uka)ctgu
unde oricare u apartine lui Rka k apartine lui }

2. Functia cotangenta este o Iunctie impara ctg(-x)-ctg(x)
3. Semnul Iunctiei cotangenta
Cadranul I II III IV
Functia
cotangenta
- -

4. Functia cotangenta este strict descrescatoare pe intervale de Iorma (o;a)


-
-
-
cos
sin
9