P. 1
computere cuantice

computere cuantice

|Views: 482|Likes:
Published by nicolaisemion

More info:

Published by: nicolaisemion on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE FIZICĂ

Catedra Fizică Teoretică

Viorel Nicolae ENACHI

C O M P U T E R E   C U A N T I C E    
Partea I. Introducere teoretică

Aprobat de Consiliul Facultăţii de Fizică

Chişinău-2010 CEP USM

CZU 004.38(075.8) E 52

Recomandat de catedra Fizica Teoretică Recenzent: Nicolae ENACHE, dr. hab., prof. univ., IFA AŞM

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII Enachi, Viorel Nicolae Computere cuantice / Viorel Nicolae Enachi; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizică Teoretică. – Chişinău: CEP USM, 2010. - ISBN 978-9975-70-969-9. Pt.1. Introducere teoretică. – 2010. – 95 p. – Bibliogr.: p.93 (13 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-70-999-6. 004.38(075.8) E 52

 

ISBN 978-9975-70-999-6

© Viorel Nicolae Enachi, 2010 © USM, 2010

  2

Prefaţă
În ultimii 20 de ani, procesarea cuantică a informaţiei a fost cercetată atât teoretic, cât şi experimental. Au fost obţinute rezultate remarcabile de către fizicieni, matematicieni şi informaticieni în parte, dar şi de colective comune de cercetare, create „ad hoc” în dependenţă de problema abordată. Au fost obţinute realizări experimentale în ramura computerului cuantic specializat în factorizarea numerelor întregi, căutarea informaţiei în baze de date extrem de voluminoase. S-au obţinut rezultate noi în teleportarea informaţiei. În anul 2010, a fost realizată simularea moleculei de hidrogen, calculele fiind realizate pe un computer cuantic fotonic (realizarea ideii renumitului fizician-teoretician Feynman de a utiliza computerul cuantic în scopul simulării eficiente a fenomenelor cuantice). Toate aceste realizări impun introducerea în cursurile universitare de mecanică cuantică şi cursuri specializate în domeniu a ideilor fundamentale noi, ce ţin de informatica cuantică, ceea ce ar contribui esenţial la pregătirea specialiştilor fizicieni şi informaticieni (a se vedea Recomandări speciale bibliografice, p.94), care vor putea activa în domeniul de cercetări nanotehnologice ce ţin de computerele cuantice. Prezentul studiu este contribuţia minimă a autorului în atingerea scopului propus. Conţinutul acestuia reflectă cursul de prelegeri „Computere cuantice” ţinut studenţilor de la catedra „Fizică Teoretică” începând cu anul 2002. Aşadar, cartea este dedicată studenţilor şi masteranzilor care îşi fac studiile la Facultatea de Fizică, dar poate fi utilizată şi de studenţii de la specialităţile „Informatica” şi „Tehnologii informaţionale” având o pregătire fundamentală minimă în fizica cuantică. Independent de specialităţile sus-numite, studenţii respectivi ar trebui să audieze un curs dedicat teoriei informaţiei clasice, care este necesar pentru pregătirea fundamentală modernă la specialităţile vizate. Nu sunt expuse realizările fizice ale computerelor cuantice şi metodele de corectare a erorilor în etapa de procesare şi transmitere a informaţiei. Toate aceste aspecte vor fi introduse în partea a II-a a studiului, iar actuala ediţie, partea I-a, poate fi utilă ca introducere teoretică scurtă în domeniu. În sfârşit, vreau să aduc sincere mulţumiri colegilor de catedră, care m-au susţinut şi masterandei la specialitatea „Fizică Teoretică şi
3

Conferenţiar doctor Viorel ENACHI e-mail:enachi@usm.Matematică” Silvia Andronic.md 4 . de care am ţinut cont. dar şi pentru observaţii asupra unor procedee metodice. care a efectuat culegerea textului la computer.

ori echivalent sau . de la stânga la dreapta ”Conductor” prin care se deplasează un bit clasic 0 sau 1.Utilizarea unor simboluri grafice Operaţia Pauli Operaţia Pauli Operaţia Pauli Hadamard Operaţia de fază Operaţia de fază Control-NOT Control-Control-NOT Control-U Măsurare Qubit Bit Clasic Proiecţia pe sau ”Conductor” prin care se deplasează un qubit în timp. 5 .

Grover anunţă elaborarea algoritmului cuantic de căutare în baze de date voluminoase.Broglie introduce dualismul particulă-undă.Roger demonstrează experimental violarea inegalităţii Bell. Informaticianul Turing introduce maşina universală Turing. 6 . L. Benioff introduce ideea maşinii Turing Cuantice.Einstein a explicat efectul fotoelectric. Von Neuman introduce ideea de memorizare a programelor în computer. Executarea experimentală a algoritmului Shor în baza computerului cuantic realizat în spectroscopia nuclear-magnetică de rezonanţă (NMR). Bennet/Brassard începe cercetarea criptografiei cuantice. Landauer afirmă că informaţia este o noţiune fizică. Born. A. Simularea moleculei pe computerul cuantic fotonic.Aspect. Feynman introduce ideea Computerului cuantic. Bennet cercetează porţile logice reversibile. Heisenberg formulează mecanica cuantică matriceală.Grangier. Dirac formulează teoria relativistă a mecanicii cuantice. ENIAC este primul computer universal. N. Deutsch descrie primul computer cuantic universal. Ph. Heisenberg elaborează varianta integrată a mecanicii cuantice. G. Schrodinger. ceea ce demonstrează că teoria cuantică este nelocală. Descoperirea experimentală a posibilităţilor teleportării cuantice. Shor descrie primul algoritm cuantic de factorizare a unui număr întreg mare în produsul a două numere prime (RSA). A fost generată perechea de fotoni inseparabili (entanglaţi). Shor/Steane elaborează codificarea cuantică. A. Dirac.Bohr a explicat liniile spectrale ale atomului de hidrogen.Câteva date istorice semnificative Anul 1900 1905 1913 1922 1923 1925 1926 1928 1936 1945 1946 1948 1949 1961 1973 1981 1982 1984 1985 1993 1994 1996 1996 1997 2001 2010 Evenimentul Max Planck a cercetat radiaţia corpului negru. Experienţa Stern-Gerlach. Jordan. Confirmarea experimentală a teleportării cuantice. Shanon dezvoltă teoria informaţiei în canale electrice de comunicare.

care au aptitudini inovative tangibile cu nanotehnologiile din acest domeniu. care au conceptual arhitectura maşinii virtuale. Aceste computere. după care un procesor induce modificări ale stării de pe registrul de intrare până se termină algoritmul de calcul. care au un set de elemente fizice bistabile (magnetice sau optice etc. este necesar a lua în consideraţie procesele cuantice fundamentale din interiorul componentelor. Trebuie de menţionat faptul că computerele clasice moderne sunt ireversibile atât fizic. de exemplu. INTRODUCERE 1. consumă. Computarea este un proces fizic Din punct de vedere teoretic. Intrarea iniţială este codificată şi înregistrată pe un registru de memorie de intrare.) care pot stoca unităţi binare (biţi) de informaţii: "0" sau "1". pentru a înţelege cu adevărat funcţionarea componentelor calculatoarelor clasice moderne. apoi pot fi efectuate pe computerele fizice. cât şi logic. din natura şi implementarea lor fizică. dar însăşi ideea a rămas în atenţia savanţilor şi inginerilor. Calculatoarele clasice conţin registre de memorie. Folosind acest punct de vedere. calculele pot fi descrise iniţial în limbajul matematic (algoritmic) formal (limbajul boolean).1. energie relativ mare pentru procesarea unui bit de informaţie în comparaţie cu sistemele biologice. 7 . implementate ca o reţea de celule logice şi registre de memorie. bazându-se pe conceptul computerului virtual Turing. se pot compara abilităţile computaţionale ale computerelor clasice şi cuantice. pentru a funcţiona. Procesorul forţează o tranziţie de la starea iniţială a registrului de intrare la starea finală care se memorizează pe registrul de ieşire. iar rezultatul codificat se fixează pe un registru de memorie de ieşire după care urmează decodificarea informaţiei finale. evident. care nu a fost materializată. Desigur.1. computerul este un dispozitiv fizic care ne ajută să procesăm informaţia prin executarea algoritmilor selectaţi pentru a rezolva o anumită problemă. Pentru a diminua această parte negativă a computerelor. Deci. care rezultă. ceea ce este util pentru inginerii fizicieni sau electronişti. a fost propusă varianta reversibilă a computerului clasic. în conformitate cu legile fizicii clasice.

molecula. de fapt. qubitul (provine de la cuvântul englez quantum bit. iar procesarea informaţiei se efectuează cu un singur procesor. qubitul elementar. care se realizează prin două stări ortogonale de polarizare a fotonului. particule elementare cu spinul 1/2. care de fapt pot fi numiţi qubiţi staţionari. relativ stabile. Anume această idee stă la baza arhitecturii supercomputerelor moderne clasice. el conţine. fiecare fiind compusă din L biţi. Numărul de stări ale registrului este egal cu 2^L şi acest registru poate să se afle în momentul dat numai într-o singură stare. (Fig. puncte cuantice etc. este realizarea computerului reversibil. care în traducere este bitul cuantic) este unitatea de măsură a informaţiei în computerele cuantice şi poate lua valori separate |0> şi |1> (varianta cuantică a bitului clasic). Realizarea fizică a qubitului se efectuează prin sisteme cuantice.1). realizarea cuantică a qubitului (centru) prin utilizarea sistemului cuantic cu două stări distincte. În computerele cuantice. spre deosebire de qubiţii flotanţi. registre de memorie de L-biţi. Procesarea tuturor stărilor în mod simultan necesită L procesoare paralele. dar poate fi şi o superpoziţie între |0> şi |1>. Apropo. arhitectura căreia conţine celulele logice cuantice reversibile. Fig1. Această stare generală poate fi concepută şi ca o singură stare de L qubiţi elementari. realizarea qubitului (dreapta) prin particule cu spinul s=1/2 în câmp magnetic Procesorul cuantic este o reţea. cum ar fi atomul. ultimii se folosesc şi în procesul de transmitere cuantică a informaţiei. În aşa mod. sau mai simplu. Acest procesor preia informaţia iniţială din registrul cuantic şi o forţează către algoritmul cuantic spre finalizarea calculelor specificate în algoritm. Într-adevăr. care posedă cel puţin două stări distincte. starea (funcţia de undă !) generală a registrului poate fi realizată ca o superpoziţie simultană a 2^L stări de bază posibile. după cum s-a mai spus. ceea ce.Indiferent de varianta de realizare a computerului clasic. se efectuează procesarea paralelă 8 . Realizarea clasică a bitului (stânga) prin utilizarea diferenţei de potenţial electric.

cu atât mai eficient este computerul cuantic. Însă paradoxal este cazul factorizării numerelor întregi mici utilizând algoritmi clasici. chiar dacă s-ar rezolva aceleaşi probleme pe supercomputerul clasic. Pentru o conlucrare eficientă.2. 4]. 9 . Este demonstrat că unele probleme pot fi rezolvate mult mai eficient pe computerul cuantic. Actualmente. Deci. Ceea ce este important de menţionat. cu cât numărul întreg este mai mare. funcţionarea lui este asistată de interfeţe şi computere clasice. 1. iar informaticienii trebuie să cunoască bazele fizicii cuantice (în context informaţional) pentru a elabora algoritmi cuantici eficienţi. Aceasta este.10]. Noţiuni Recapitularea scurtă a algebrei liniare. pe când computerele cuantice necesită control şi intervenţie permanentă din partea programatorului. programatorul forte de azi şi cel de mâine îndeosebi trebuie să cunoască bine fizica cuantică şi matematica cel puţin în context informaţional. Totodată.Algebra liniară în spaţiul complex Hilbert. supercomputerul clasic este mai eficient decât computerul cuantic care utilizează algoritmi cuantici. În acest caz. obligatoriu din cauza necesităţii de extragere a informaţiei cuantice (rezultatul calculelor !) şi obţinerea informaţiei clasice în urma măsurărilor efectuate. din punct de vedere ingineresc. în prezent este recunoscută teza: fizicienii trebuie să cunoască teoria informaţiei şi aspectul ei fizic. că computerul cuantic dispune de dimensiuni moleculare sau nanometrice. Exemplul clasic este problema factorizării numerelor întregi foarte mari. sunt următoarele: computerul clasic nu necesită control şi intervenţie permanentă asupra procesului de calcul.va fi utilizată în expunerea noţiunilor de bază ale computerelor cuantice şi informatica cuantică [2. trebuie de remarcat.simultană a informaţiei cuantice de către un singur procesor reversibil cuantic [1. asupra procesului de calcul. în acest domeniu se întreprind eforturi foarte mari în cercetare de către fizicieni şi informaticieni. Altfel spus. de fapt.

şi în spaţiul se notează ..1) Fie conjugat – aparţine spaţiului complex va conţine . 2) Vectorul „ket” este matricea coloană iar . = = .. – numere reale sau complexe. . atunci spaţiul complex Dacă = = . atunci sau complexe. unde a şi b sunt numere reale .. este matricea rând Vectorul „bra” 3) Produsul scalar al vectorului prin De exemplu: fie atunci = = . 4) Produsul direct sau tensorial al vectorilor însemna prin De exemplu: = = = sau uneori prin şi se va .. sau prin 10 .

iar – matrice complex conjugată. De exemplu: Prin = = .5) Fie este operator sau matrice. Vom însemna prin = . şi 7) Vectorii de bază ai spaţiului complex se numesc mulţimea vectorilor { } care permit a reprezenta oricare vector ce aparţine spaţiului în formă de combinaţie liniară (superpoziţie) = a vectorilor de bază. în spaţiul complex. ceea ce este echivalent. se va însemna prin / . = . – matricea Hermitică conjugată. Atunci vom însemna matricea transpusă matricei . atunci = . . Atunci Este uşor de demonstrat proprietatea 6) Norma vectorului iar vectorul normalizat va fi Vom însemna prin sau produsul scalar al lui = . atunci oricare vector în spaţiul . De exemplu dacă determinăm reprezentaţi prin matricele şi vectorii de bază în spaţiul . produsul scalar al lui şi . se va reprezenta prin 11 .

a) Pentru oricare scalar şi vectorii . . sunt unitare: . . 8) Matricea se numeşte unitară dacă dacă . 9) Unele proprietăţi ale produsului tensorial dintre stări şi operatori (matrice). în spaţiul vectorial pot fi folosiţi poate fi reprezentat ca o combinaţie De la vectorii de bază se cere independenţa liniară. În caz general.Se spune. . are loc relaţia: . Acestea satisfac anumite reguli de comutare între ele. care sunt utilizate în calcule teoretice ale informaticii cuantice (a se vedea manuale standarde de mecanică cuantică). că vectorii vectorial complex şi alţi vectori generatori ai spaţiului . generează spaţiul . de exemplu . – operator Hermitic. . . în acest caz. care se utilizează în informatica cuantică. Atunci vectorul liniară a vectorilor şi : şi . Exemplu: Matricele Pauli. . are loc egalitatea: b) Pentru oricare vectori 12 . sau Exemplu: .

care acţionează în spaţiul în felul următor: . se va defini în acelaşi mod: . Folosind această formulă. dacă este matricea de dimensiune şi este de dimensiunea . vom defini acţiunea operatorului în spaţiul şi a operatorului în acelaşi spaţiu . Se obţin următoarele relaţii: – operator extins. atunci obţinem: e) Exemple: Produsul tensorial a matricelor Pauli şi : 13 şi . Adică. are loc relaţia: d) Fie V şi W. atunci în loc de produs tensorial al operatorilor se foloseşte şi produsul Kroneker. care acţionează în spaţiul Operatorul extins . şi . atunci poate fi definit operatorul liniar .c) Pentru oricare vectori . Operatorii extinşi pot fi utilizaţi la scrierea operatorului Hamilton al sistemelor cuantice compozite şi Dacă se utilizează reprezentarea matriceală a operatorilor. . care este altă denumire a produsului direct bine cunoscut în teoria matricelor. iar şi operatori liniari care acţionează în spaţiul şi respectiv.

De aici obţinem că – adică nu avem comutarea matricelor şi în produsul tensorial. Atunci . Fie operatorul este reprezentat prin descompunerea spectrală – unde funcţii proprii. 11) Funcţii de operatori sau matrice. Această procedură poate fi utilizată.. şi a – valori proprii ale matricei funcţia . . 14 . pentru calculul rădăcinii pătrate. se utilizează . de exemplu. Poate fi demonstrat că repetat de este definită univoc. . 10) Deseori în literatura de specialitate se utilizează simbolul stării . logaritmului şi exponentei operatorului. deci avem produs tensorial al operatorului A repetat de k ori. ceea ce înseamnă produsul tensorial al stării ori: Pentru operatori la fel.

3. atunci . s-au publicat lucrări ştiinţifice şi manuale în care Postulatul 4 este ridicat la rang de Postulat. Comentarii. Într-adevăr. Postulatul 3: Se definesc măsurările în sistemele cuantice. Odată cu apariţia ideii despre computere cuantice (~25 ani în urmă). Comentarii. din punct de vedere matematic. un spaţiu liniar vectorial complex (numit spaţiul Hilbert). Postulatele mecanicii cuantice Există patru postulate ale mecanicii cuantice care sunt expuse în forma adaptată din punctul de vedere al limbajului spre utilizare în informatica cuantică [1]: Postulatul 1: Se dă definiţia bitului cuantic sau qubitului. Aici numerele 15 de bază prin superpoziţia: şi pot . Postulatul 4: Se defineşte descrierea sistemelor de multiqubiţi în sisteme cuantice compozite. În manualele mai vechi. dar nu se spune că el joacă rol de postulat. N. Comentarii. Postulatul 4 se utilizează. care posedă produsul scalar al vectorilor şi care se numeşte spaţiul stărilor sistemului fizic.3. oricare qubit poate fi reprezentat ca o combinaţie liniară a vectorilor . iar func- 1. Postulatul 2: Se defineşte evoluţia (transformarea) qubitului. mecanica cuantică se bazează pe 3 (trei) postulate: 1. Postulatul 1: Bitul cuantic Fiecărui sistem fizic izolat i se pune în evidenţă. Comentarii. 2.Exemplu: Operatorul Pauli ţiile proprii respective şi are valori proprii .B. Deci un sistem simplu cuantic poate fi qubitul descris în spaţiul Hilbert bidimensional având vectorii de bază şi .

N. În spaţiul Hilbert există operatori care pot fi utilizaţi în ecuaţia Schrodinger. unde starea iniţială în momentul este dată. de fapt. 16 . Însă. care acţionează în spaţiul Hilbert şi este un operator Hermitian .fi reale sau complexe şi trebuie să satisfacă relaţia: şi din setul degenerat.B. pentru a descrie computerele cuantice şi informaţia cuantică. . În cazul nostru şi . Postulatul 2': Evoluţia qubitului (forma integrală) Evoluţia în timp a stărilor unui sistem cuantic izolat este realizată de transformarea unitară U: . N. unde – constanta Plank. se foloseşte tradiţional Postulatul 2'.B. iar nu trebuie să facă parte Postulatul 2: Evoluţia qubitului (forma diferenţială) Evoluţia în timp a stărilor unui sistem cuantic izolat este descrisă de ecuaţia Schrodinger: . dacă se rezolvă ecuaţia diferenţială Schrodinger având în vedere condiţia iniţială . dar poate să nu aibă realizare fizică. – operatorul lui Hamilton pentru sistemul cuantic. Un exemplu de operator unitar (care se aplică la transformarea unitară din Postulatul 2') este operatorul Hadamard: care se obţine dintr-un operator Hamilton specific. nu depinde de timp. De fapt Postulatul 2' este o consecinţă a Postulatului 2.

La fel pentru starea iniţială obţinem . Însă din contextul textului. 17 .Aplicăm H la starea iniţială şi obţinem . atunci Postulatul 3: Măsurări cuantice Măsurările cuantice sunt descrise de setul de operatori de măsurare { } numiţi şi proiectori. este: . 2) Matricea este unitară dacă unde Exemple: . atunci probabilitatea de a obţine rezultatul în cazul unei singure măsurări pentru starea este dată de definiţia: . Iar după măsurare sistemul se va afla deja în altă stare care. Dacă înaintea măsurărilor sistemul cuantic se află în starea . . aceşti operatori pot fi uşor distinşi. Indicele m indică starea care poate fi obţinută prin măsurare.B. 1) Operatorul Hadamard H nu este operatorul Hamilton din Postulatul 2. fiind normată. Aceşti operatori acţionează în spaţiul stărilor cuantice ale sistemului supus măsurărilor. N. În literatură se foloseşte una şi aceeaşi literă H pentru operatorul Hadamard şi operatorul Hamilton.

Postulatul 4: Stările sistemelor cuantice compozite. Deci probabilitatea de a observa sistemul în starea de amplitudinea de probabilitate probabilitatea pentru starea starea . adică are loc proprietatea şi deci . prin expresia este legată . . Multiqubiţi Spaţiul stărilor sistemelor cuantice compozite reprezintă în sine produsul tensorial (diadic) al stărilor elementelor care 18 . După măsurare sistemul se va afla în .Operatorii măsurărilor satisfac relaţia de plinătate Din proprietatea de plinătate reiese că: N. La fel se obţine .B. Fie avem qubitul . Pentru a obţine probabilităţile experimentale. măsurările se efectuează pe un ansamblu de sisteme cuantice. Exemplu: Fie că operatorii de măsurare în baza computaţională sunt . Se observă uşor că de plinătate.

cât şi teleportarea informaţiei la distanţe. adică nu există două stări a câte un qubit şi . 1) şi stările legate (entangled) a qubiţilor (Post. fie starea neseparabilă a sistemului alcătuit din doi qubiţi: . atunci starea sistemului compozit este . spinului. Cu ajutorul matricei densitate este comod a descrie sistemele cuantice stările cărora nu sunt cunoscute complet. Realizarea fizică a n-qubitului (multiqubit) are loc prin n-atomi. N. moleculei. } 19 .alcătuiesc sistemul compozit din fie elemente. n-molecule.1.B. Registrele de memorie pot fi realizate fizic dacă qubiţii interacţionează în sistemul compozit de n-qubiţi. care este echivalentă cu prima. n-fotoni etc. Superpoziţia stărilor cuantice (Post. Formalismul operatorului densitate Cele 4 postulate de mai sus au fost formulate în limbajul vectorilor de stări ale sistemelor cuantice.3. fotonului etc. 4) joacă un rol fundamental în informatica cuantică asigurând atât paralelismul instantaneu al procesării cuantice a informaţiei. Aceste resurse informaţionale lipsesc totalmente în informatica clasică. însă e bazată pe noţiunea de operator sau matrice a densităţii. Această stare posedă anumite proprietăţi extraordinare. 1. n-spini. Qubitul se realizează fizic prin două stări ortogonale ale atomului. încât . Postulatul 4 permite determinarea unor stări deosebite numite stări neseparabile sau stări legate sau în original – entanglement. Însă există o formulare de alternativă. Ultima alternativă oferă posibilitatea de a trata unele probleme ale mecanicii cuantice în cazul lipsei de informaţie veridică asupra unor stări cuantice ale sistemului. De exemplu. Starea sistemului . Vom numi mulţimea { . Fie că sistemul cuantic se află în starea a cărei probabilitate este .

Această teoremă oferă posibilitatea de a reformula postulatele mecanicii cuantice în limbajul operatorilor densitate. t. care sunt operatori de densitate se defineşte conform teoremei: Teoremă: Operatorul este operator de densitate. Demonstraţie: Fie 20 . }. Fie este oricare vector în spaţiul de stări. Exemplu: Pentru ansamblul statistic a cărei temperatură T este cunoscută. atunci (superpoziţia stărilor ). care satisface teorema despre proprietăţile generale. Dacă sistemul cuantic se află în starea cu probabilitatea . Postulatul 1 Cu fiecare sistem fizic izolat este legat spaţiul vectorial complex cu produs scalar (spaţiul Hilbert). Clasa operatorilor. atunci c. atunci şi numai atunci când se îndeplinesc urmăeste egală cu 1.ansamblul stărilor cuantice. toarele condiţii: 1)Urma ( sau ) operatorului 2) este operator nenegativ. probabilitatea de populare a stării este . unde Z este suma statistică. . este definită pentru ansamblu. Sistemul este descris complet de către operatorul de densitate al său. Operatorul densitate pentru întregul ansamblu se defineşte astfel: . atunci . legat de ansamblul { . care se numeşte spaţiu de stări. d.

b) Este necesar a descrie starea componentelor sistemului compozit dacă se cunoaşte starea întregului sistem. atunci probabilitatea . Indicele indică rezultatul măsurării stărilor (ex. Dacă .). conform indicelui următoarea: . înainte de măsurări starea sistemului este de măsurare se obţine conform formulei: în . Operatorii de măsurare { plinătate Postulatul 4 Spaţiul de stări ale sistemului fizic compozit se reprezintă prin produsul tensorial al stărilor elementelor sistemului compozit. } trebuie să satisfacă condiţia de . Aceste postulate sunt utilizate la rezolvarea problemelor mai ales atunci când: a) Starea sistemelor cuantice nu este complet cunoscută. Dacă elementele sistemului compozit le vom numerota de la 1 la şi elementul se află în starea . Aceşti operatori acţionează în spaţiul de stări ale sistemului în care se efectuează măsurători. iar starea sistemului după măsurare va fi.Postulatul 2 Evoluţia în timp a sistemului cuantic izolat este descrisă de operatorul unitar . forma integrală). Postulatul 3 Măsurările cuantice se descriu de setul de operatori de măsurare { }. etc. 21 . atunci starea sistemului compozit este . (Aici se reformulează de fapt postulatul 2’.

. Fie şi . indică urma parţială după sistemul . În caz contrar (are loc inegalitatea). Operatorul redus al densităţii elementului unde este definit prin relaţia: . deci vom stabili următoarele criterii: 1. Operatorul 22 . – operatorii de densitate vectori ortonormaţi oricare ai stării elementului pentru elementul Utilizăm Exemplu: Fie pentru . adică starea sistemului nu este bine cunoscută (determinată). Se obţine . Pentru descrierea elementelor sistemelor compozite se utilizează operatorul redus al densităţii în cazul când se cunoaşte operatorul densitate pentru întreg sistemul compozit. respectiv. trebuie stabilite anumite criterii. starea sistemului este „amestecată”. Fie că avem o stare „entanglată” (una din stările lui Bell) care este compozită densităţii stării compozite este: . unde şi şi respectiv.Pentru sistemele compozite de tipul a). Criteriul stărilor pure Fie – operatorul densitate a sistemului.3. şi sunt doi – respectiv . . Însă pentru stările „entanglate” rezultatul nu este deloc trivial. atunci   iar egalitatea este satisfăcută numai atunci când descrie starea pură. şi. Atunci de aşteptat în mod intuitiv. iar starea întregului sistem compozit este descrisă de operatorul . Fie că sistemul compozit este alcătuit din două elemente (subsisteme) şi . . ceea ce trebuia .2.

deci bine determinată.Folosind acest operator densitate. 3]: 1) Semnificaţia fizică a unui produs tensorial al stărilor Pentru a vedea reprezentarea fizică a unei stări produs pentru sistemul compozit şi vom presupune că înainte de măsurare starea globală este tatului pentru sistemul şi probabilitatea obţinerii rezulde exemplu va fi: . De aici se vede că nu depinde de : . 23 . pe care o cunoaştem că este pură. deci primul qubit se află în starea de „amestec”. Vom obţine formulă analogă şi pentru sistemul . ceea ce înseamnă că cunoştinţele despre starea primului qubit sunt incomplete. şi anume existenţa unei astfel de stări a sistemului întreg. Concluzia este: pentru întreg sistemul compozit alcă- tuit din doi qubiţi (două particule !). Deci rezultatul măsurărilor pentru şi nu corelează. sau stări corelate (a se vedea remarca). Această proprietate este stranie. starea cărora este „amestec”. Am obţinut deci ceea ce-i caracteristic stărilor „entanglate” sau stări inseparabile. calculând traseul după qubitul 2: . conţine însă elemente ale sistemului. altfel spus avem o stare compozită pură. este că şi nu interacţionează. Concluzia. în cazul densităţii reduse se obţine . vom calcula operatorul densitate redus pentru qubitul 1. din punct de vedere fizic. Remarcă [2.

în acest caz. iar teoria cuantică este locală şi trebuie de introdus variabilele ascunse. efectuând măsurările cuantice respective. însă dacă inegalitatea este violată. Savantul Bell a propus verificarea acestei ipoteze prin efectuarea măsurărilor clasice şi cuantice asupra stărilor entanglate [4. care este produs tensorial . atunci Einstein are dreptate. O astfel de situaţie indică corelarea între sistemele A şi B şi. pornind de la ipoteza lui Einstein. atunci variabilele ascunse nu există. precum că pentru a înţelege stările entanglate. starea globală a cărora nu poate fi reprezentată ca produs tensorial. care ar lămuri paradoxul EPR. iar confirmarea experimentului ar demonstra că mecanica cuantică nu descrie corect fenomenele naturale.Aspect şi colaboratorii au demonstrat experimental violarea inegalităţii lui Bell pentru starea entanglată a doi fotoni [3. Asemenea stări au fost studiate de către Bell (1964) în contextul stabilirii caracterului local sau nelocal al interacţiunilor în mecanica cuantică.2) Semnificaţia fizică a unei stări globale care nu poate fi reprezentată prin produs tensorial Fie avem două sisteme cuantice şi .5].1935) prin experimentul inventat de ei (numit ulterior paradoxul EPR). În aşa fel are loc transformarea stării iniţiale. Rozen (EPR). Într-adevăr. Podolsky. e necesar de a introduce în teoria cuantică a variabilelor locale ascunse. iar teoria cuantică. în acest caz. adică Previziunea rezultatelor măsurărilor asupra sistemelor poate fi exprimată prin funcţiile trebuie folosită funcţia globală sau şi . pentru obţinerea probabilităţilor respective. într-o stare finală.54]. p. dacă inegalitatea lui Bell se respectă. este nelocală. prin urmare. 24 . sistemele interacţionează între ele. Anume Bell a stabilit criteriile (inegalitatea lui Bell la baza căreia se află o relaţie cunoscută în teoria numerelor – a se vedea exerciţiul de mai jos) prin care se poate verifica ipoteza EPR. În anul 1981 A. nu mai . Verificarea ipotezei a fost propusă chiar de către EPR (a. care nu poate fi reprezentată ca produs tensorial.

526.D. care satisfac relaţia 0<= x1.Rev. M.Clauser. Demonstraţi această inegalitate (a se vedea J. x2.v. y2.(1974)) 25 . y1.y1.10.y2 <=1. atunci are loc inegalitatea: -1<=x1 y1 – x1y2+x2y1+x2y2-x2-y1<=0.x2.Horne. Phys.Exerciţiu Fie avem patru numere pozitive x1.

c) Electronul. informaţia este cuantizată prin biţi (cazul clasic) sau qubiţi (cazul cuantic). care în spaţiul Hilbert bidimensional este reprezentat prin matrice. 4] În sistemele digitale cuantice. QUBIŢI. În această bază un qubit de superpoziţie. componentele căreia pot fi şi numere complexe. Bit cuantic (qubit) [1. Aceste matrice alcătuiesc baza standardă sau baza computaţională. b) Fotonul în stările de polarizare verticală şi orizontală. care are spinul . la fel ca şi în sistemele clasice digitale. pot fi reprezentaţi prin matrice: . numite qubiţi de bază. Această relaţie este o condiţie tisfacă relaţia de normare impusă pentru a facilita procesul de măsurări asupra qubitului şi reiese 26 . qubitul este un vector. Într-adevăr. Definiţie. Qubitul poate fi preparat în starea iniţială asupra căreia se efectuează o operaţie unitară. Qubitul este un sistem cuantic descris de vectorul în spaţiul Hilbert bidimensional . iar rezultatul poate fi obţinut efectuând măsurări pentru a obţine valorile logice. sau simplu qubit. ci este şi una care are şi un suport fizic.2. Spre deosebire de bitul clasic care este reprezentat matematic prin numere reale scalare 0 şi 1. REGISTRE CUANTICE ŞI PORŢI LOGICE 2. orientat în „sus” sau „jos” faţă de direcţia câmpului magnetic. dacă trecem convenţional de la valorile logice scalare 0 şi 1 la stările şi . De exemplu suportul fizic poate fi: a) Atomul în una din două stări: fundamentală şi starea excitată. atunci şi . Qubitul nu este o concepţie numai pur matematică.1. Coeficienţii şi pot fi şi numere complexe care trebuie să sa. poate fi scris în forma: .

care poate lua valori consecutive în timp. pot depinde de timp) se efectuează cu ajutorul sferei Bloch cu raza Fig. respectiv. anume este probabi- litatea de a obţine ca rezultat al măsurărilor valoarea logică „0” şi pentru valoarea „1” .2. (coeficienţii Vizualizarea spaţială şi temporală a qubitului egală cu 1 ( ). pentru „1”.din interpretarea probabilistică a stărilor . 2) Spre deosebire de bitul clasic „0” şi „1”. şi . 3) Qubitul poate fi reprezentat folosind coordonatele sferice reale. Anume această proprietate este una care deosebeşte informatica clasică de cea cuantică. Dar mai sunt şi alţi indicatori. Acest fenomen de schimbare bruscă a stărilor după măsurare se mai numeşte „colaps” al stărilor şi este unul din indicatorii „nelocalităţii” mecanicii cuantice. atunci starea după măsurare va fi şi. şi : . qubitul superpoziţie poate lua valori „0” şi „1” instantaneu. Sfera Bloch 27 . Remarcă: Trebuie de menţionat următoarele momente esenţiale: 1) Dacă se măsoară „0” în starea .

asupra qubitului acţio- nează fenomene fizice care induc „decoerenţa” qubitului caracterizată 28 . Graficul dependenţei de timp a Prob(1) va fi (Fig. Punctele de pe grafic sunt puncte experimentale simulate La fel se obţine şi graficul pentru Prob (0).Oscilaţii Rabi „amortizate”. . Prob (1)= pot depinde de timp . de exemplu. Punctele de pe grafic sunt puncte experimentale simulate În afară de fenomenul de „relaxare”. Aceste grafice corespund cazului ideal. acest timp de „viaţă” T1 este relativ mic (~10 -5 sec) şi se mai numeşte timp de relaxare longitudinală a stării excitate. În realitate însă. . atunci probabilităţile de obţinere a valorilor logice „0” şi „1” vor fi: Prob (0)= În caz general. 4. Descreşterea probabilităţii în timp este caracterizată de timpul de viaţă T1. şi . adică timpul mediu de „viaţă” este infinit.3) Fig. poate arăta în felul următor: Fig. În acest caz graficul dependenţei Prob (1) de timp. Oscilaţii Rabi a probabilităţii. 3.4) Dacă qubitul este măsurat în baza computaţională.

Operaţii Pauli Definiţie 2: (Matrice Pauli). sau . Exerciţii: 1. 2. care este un fenomen „negativ” ce împiedică realizarea fizică eficientă a sistemelor digitale cuantice.1. . 2. adică . . . Matricele (operatorii) Pauli se definesc în felul următor: . ceea ce limitează drastic numărul de operaţii logice. Verificaţi următoarele proprietăţi ale matricelor Pauli: 1) Matricele Pauli sunt unitare şi hermitiene.2. . 29 . care pot fi efectuate în timpul T2. sunt ortogonali. Operaţii unitare pe un qubit În acest compartiment vom introduce noţiunea de porţi logice pe un qubit reprezentate prin matrice unitare .de timpul de viaţă transversal T2. . Exerciţiu: Demonstraţi că doi vectori şi localizaţi în direcţii diametral opuse pe sfera Bloch . Timpul T2 <<T1. 2) Operatorii rotesc qubitul cu un unghi în jurul axelor pe sfera Bloch. Cauza fizică a apariţiei timpului caracteristic T2 este fluctuaţia relativă a stărilor qubitului ca rezultat al interacţiunii necontrolabile cu mediul exterior. . .2.

. operatorii pot fi 4) În baza computaţională 5) 6) 7) 8) 9){ } { . Demonstraţie: 1) Oricare operator din spaţiul poate fi scris ca o combinaţie liniară a : . .} denotă anticomutatorul. . şi . } { } . iar sunt numere reale care satisfac condiţia: .3) reprezentaţi: au valori proprii 1 şi -1. . unde – matrice Pauli. Atunci: 1) Operatorul densitate a ansamblului este: . Teorema 1: Fie avem un ansamblu mixt pentru qubiţi puri. . 30 . Aplicând condiţia se obţin . . . {. 2) Operatorul densitate este pur atunci şi numai atunci când .

atunci Altfel spus. atunci 31 . . . trebuie să calculăm mai întâi . . Remarca 2: (poarta X). c. Remarca 3: (poarta Y). atunci Remarca 4: (poarta Z). .d. care acţionează pe un qubit . Fie . sau 2) Notăm că este pur. Din condiţia . iar se nu- . Fie . . unde . şi care posedă proprietăţile meşte matricea Hadamard. dacă şi numai dacă . unde . Însă atunci şi numai atunci când Remarca 1: Există trei matrice unitare. Fie .t.Pentru a aplica condiţia : . .unde . obţinem: . matricea Pauli X acţionează ca poarta logică NOT.

Fie . atunci În aşa fel poarta S creează o deplasare de fază a qubitului Remarca 7: (poarta T). . Fie . Fie unde . poarta H transformă baza computaţională într-o bază nouă ortonormată în spaţiul Hilbert . dacă Remarca 5: (poarta H). atunci Altfel spus.Adică Z schimbă faza. unde . 32 . Remarca 6: (poarta S). atunci cu . unde .

1) 2) . şi .2. sunt operatorii de rotaţie în jurul axei cu unghiul în sfera Bloch: Remarca 1: (Unele proprietăţi ale operatorilor de rotaţie). Operatori de rotaţie O altă clasă de operatori unitari.2. asupra qubitului este deplasarea fazei 2.Deci efectul acţiunii cu . care acţionează asupra unui qubit. 3) Pentru oricare unghiuri este foarte utilă teorema de descompunere. 33 .

Un qubit (quantum bit) stochează.2. Atunci există numerele reale astfel încât: . reprezentaţi prin 000. 2.. Definiţie: Un registru cuantic de memorie de n qubiţi este un sistem cuantic (fizic) a cărui spaţiu de stare este .. Aducem un exemplu simplu: în 3 qubiţi clasici se poate scrie în momentul de timp dat numai un număr de la 0 la 7.Teoremă: (descompunerea Y-Z). Vom da definiţia matematică a registrului de memorie. În acest fel. În 8 biţi. Alegând baza computaţională obţinem registrul: 34 pentru spaţiul Hilbert bidimensional . Registre cuantice de memorie După cum se ştie. Fie U este un operator unitar pe un singur qubit. un computer cuantic manipulează informaţia sub formă de qubiţi.001.. 3 qubiţi pot reprezenta toate cele 8 numere simultan. În schimb. 4 qubiţi – 16 numere şi în general.3.. ca şi un bit clasic. unde şi – numere complexe şi . în acest sens. N qubiţi – numere. Fie vectorul unitate pe sfera Bloch şi fie vectorul operatorul de rotaţie cu unghiul în direcţia . dar şi o superpoziţie între şi : . Definiţie: (Rotirea generală). o valoare sau . un număr mai mic decât 256 şi tot aşa în N biţi se pot reprezenta până la numere. Atunci putem defini : . semnificativ mai puternică decât memoria oricărui computer clasic.111. poate fi stocată mult mai multă informaţie. Memoria unui computer cuantic este.

. Baza computaţională standardă în spaţiul . Acum vom da definiţia generală a porţii cuantice. putem scrie starea generală a registrului. . NOR. OR. obţinem: . unde – numere în caz general complexe. este: . 35 . putem stabili univoc intrarea). Porţi logice de 2 şi 3 qubiţi Spaţiul Hilbert pentru 2 qubiţi este produsul direct al spaţiului bidimensional este: .2. spre deosebire de porţile logice clasice AND. . atunci oricare poartă logică cuantică este reversibilă (cunoscând ieşirea. sau altfel scris . Remarcă: Deoarece oricare operaţie unitară este inversabilă. Aceasta va fi: . 2.B. Dacă trecem în baza zecimală. care transformă starea iniţială a registrului de memorie a n-qubiţi (intrare) în starea finală (ieşire) a registrului de n-qubiţi. deoarece sunt necesari 7 parametri (grade de libertate).4. Operaţia clasică NOT este reversibilă. Qubitul – superpoziţie în spaţiul . doi qubiţi nu pot fi reprezentaţi pe sfera Bloch. Spre deosebire de un qubit. Conform principiului de superpoziţie. . Definiţie: O poartă cuantică este reprezentată printr-un operator unitar definit în spaţiul Hilbert n-dimensional. NAND. . XOR. N.

atunci se rămâne intact (cazul 1).1. orice operator . atunci: .Însă ideea generală rămâne aceeaşi.4. oricare operator liniar în este o matrice în general complexă şi poate fi exprimat ca combinaţie liniară a operatorilor din . De aici se vede că dacă primul qubit este aplică la al doilea qubit (cazul 2). atunci: Cazul 2.2. unde şi sunt operatori liniari în .Operaţia Control-U Fie că este un operator unitar în . 2. pot servi operatorii Pauli. Ca exemplu. . . O transformare unitară a doi qubiţi nu este altceva decât o rotaţie a vectorului de stare în spaţiul . Vom defini operatorul Control-U în : poate fi scris ca o combinaţie liniară din : Acest operator este inseparabil (nu poate fi exprimat ca produs direct a doi operatori) şi deci reprezintă interacţiunea dintre doi qubiţi. Deci . 36 . este un oarecare qubit. Fie . atunci al doilea qubit . iar dacă primul qubit este . Fie . Remarcă: În baza standardă. Vom considera două cazuri: Cazul 1.

În mod grafic (convenţional). această poartă se reprezintă: Fig 5. Reprezentarea matriceală în baza standardă este [11]: . Poarta CNOT Tabela logică pentru CNOT este: c d x y 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 O altă operaţie importantă pe doi qubiţi este operaţia (poarta) SWAP. 37 . Dacă atunci putem realiza poarta CNOT [11]: ori în baza se obţine matricea unitară . Această proprietate este foarte importantă în implementarea computerului cuantic. Această operaţie schimbă cu locurile qubiţii.În acest fel dă posibilitatea de a controla un qubit de către altul.

Poarta CCNOT Tabela logică pentru CCNOT este: x y z b c d 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 38 . 2) Utilizaţi CNOT pentru a reprezenta grafic operaţia SWAP. În reprezentarea grafică poarta CCNOT obţinem: Fig 6. sau în baza computaţională a 3-qubiţi obţine matricea: se . unde în loc de U se introduce şi se obţine ControlControl-Not (CCNOT) [11]: .Exerciţiu: 1) Demonstraţi că . Se poate de realizat o poartă pentru 3-qubiţi dacă folosim ControlU.

pentru oricare qubit . Exerciţii: 1) Verificaţi dacă matricele CNOT şi CCNOT sunt unitare. care la rândul său rămâne intact. fiind operator (matrice) liniar.N. 2) Verificaţi matriceal operaţiile CNOT şi CCNOT. atunci şi . în mod cert.Teorema neclonării informaţiei cuantice Proprietatea de reversibilitate a porţilor logice implică reversibilitatea oricărei reţele cuantice şi în consecinţă respectiva reţea poate fi reprezentată printr-o matrice unitară care efectuează transformări unitare. obţinem: . iar pe al doilea loc se află qubitul clonat (copiat). 3) Demonstraţi că CNOT poate servi ca „conductor” al unui qubit superpoziţie. obţinem: .2.5) se menţine în starea c=|0>. Prin urmare. Fie şi sunt două stări ortogonale. iar d=a|0>+b|1>.B. Vom considera qubitul superpoziţie . Succesiunea de porţi CNOT poate servi ca „conductor” pentru a transfera un qubit (bit) sau şi un qubit superpoziţie dintr-un loc în altul. Pe de altă parte. unde pe primul loc se află qubitul original. nu există o transformare unitară care.2. care performează clonarea. şi care nu este egal cu . Prin urmare. dacă linia de control (c). Prin clonare se subînţelege copierea originalului. ar clona starea cuantică de superpoziţie. (fig. Datorită proprietăţii de linearitate. Fie am implementat o matrice unitară care posedă proprietatea de a clona (copia) informaţia cuantică necunoscută [4].4. 2. spre deosebire de 39 .

. 3) Măsurarea stării finale în baza computaţională. 40 . care coincid cu biţi clasici realizaţi la nivel cuantic şi care pot fi clonate. Definiţia computerului cuantic Definiţie: Pentru procesarea informaţiei de către procesorul cuantic e necesar să se utilizeze următoarele proceduri [4. deoarece. Drept exemplu vom utiliza operatorul . problema clonării stărilor superpoziţie nici nu se pune.stările ortogonale sau etc. Simularea computerului cuantic descris de operatorul unitar M va fi descrisă detailat în capitolul 4. în acest caz.2. 2.6]: 1) Prepararea registrului cuantic în starea iniţială bine definită . spre deosebire de realizarea cuantică a qubiţilor.4. În cazul clasic.3. . 2) Manipularea stării iniţiale a registrului prin consecutivitatea operaţiunilor unitare pentru a obţine starea finală a registrului de n-qubiţi. nu există stări de superpoziţie.

Vom examina generarea stărilor EPR utilizând reţeaua: Fig. vom examina crearea şi distrugerea stărilor Bell (EPR-Einstein. teleportarea informaţiei cuantice etc. Podolski. . şi obţinem: .7. Fie Atunci este: .1. Pentru a explica aceste stări. Aceste stări se întâlnesc în descrierea sistemelor cuantice compozite şi servesc ca resursă suplimentară în arhitectura computerelor cuantice.3. care reprezintă principii fundamentale şi metode universale utilizate în procesarea cuantică a informaţiei [1]. Reprezentarea grafică a entanglerului Fie După celula . 3. sau stări entanglate Stările corelate sunt unice în descrierea fenomenelor cuantice. Stări corelate. : Acum aplicăm operaţia CNOT la ambii qubiţi 41 . Rozen). . vom analiza numai câţiva algoritmi cuantici. ALGORITMI CUANTICI În acest capitol cuantic. pentru exemplificare.

.

Conform definiţiei stărilor entanglate, obţinem: . Pentru a ilustra diferenţa dintre stările produs tensorial şi stările entanglate, vom efectua anumite măsurări pentru a obţine stările şi . Operatorii de măsurare a qubitului 2 se vor scrie: a stării

şi

;

;

. Probabilitatea de a obţine starea şi este:

=

;

;
42

După măsurare obţinem starea:

; Se observă că măsurarea nu afectează primul qubit măsura starea după operaţia CNOT, adică starea: . Probabilitatea obţinerii qubitului 2 (*qubitul doi poate fi *) este: sau . Acum vom

=

=

;

; Starea după măsurare va fi:

.

43

Adică starea obţinută în urma măsurării qubitului 2 se modifică (*starea pentru qubitul 2

din

parţial se distruge*) . În mod similar, obţinem , dacă se aplică ; ;

Starea după măsurarea qubitului 2

în starea

va fi

.

Exercitiu: Folosind reţeaua din figura 7, obţineţi cele patru stări Bell, folosind ; .
3.1.1. Concurenţa stării de entanglare

Pentru a caracteriza starea de entanglare, există mai multe caracteristici. Una este concurenţa C, care se defineşte pentru qubitul (starea) general [4] : , unde iar este matricea Pauli şi – numărul de

particule (qubiţi), care participă în starea de entanglement. Fie (cazul sistemului compozit alcătuit din 2 spini 1/2). Starea generală va fi: iar starea complexă conjugată este: , atunci:

.

Deci, în baza computaţională, obţinem: ,
44

atunci concurenţa este: . Dacă este normată la . Vom analiza câteva cazuri particulare: . atunci starea poate fi reprezentată ca produs . deoarece concurenţa este mai numesc stările lui Bell şi formează o bază în spaţiul a „doi qubiţi” în spaţiul Hilbert.Produsul scalar este: . adică 1) Dacă 2) Dacă: a) b) c) d) Stările şi . atunci . atunci . . Verificaţi pentru cazul (corelare). . Concurenţa şi 1. atunci au cel mai mare grad de entanglare . Stările obţinute se . depinde de timp şi poate lua valori între 0 . Stările Bell demonstrează cum poate fi ascunsă informaţia 45 . atunci . direct a doi qubiţi.

dacă aceste particule interacţionează. dacă măsurările se efectuează asupra unui qubit. Această transformare se utilizează. În metoda discretizării se utilizează diferenţele etc. la rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ale fenomenelor fizice. dacă se efectuează măsurarea numai asupra unui qubit. Deci aceste stări nu pot fi distinse (probabilistic).2. la care se aplică transformarea discretă Fourier.. 46 . se obţin rezultate în medie complet randomizate (probabilitatea este 1/2). care se calculează după formula: . Transformarea cuantică Fourier rapidă Este bine cunoscut din matematică existenţa transformării discrete Fourier. Deci fiecare coordonată poate fi reprezentată prin seria discretă Fourier. din oricare cei doi. În oricare din stările Bell. care se mai numeşte metoda undelor plane. Aici baza este reprezentată pentru comoditate în formă zecimală în loc de cea binară. Transformarea Fourier cuantică [4] este un operator care asigură relaţia de corespondenţă în interiorul spaţiului Hilbert asupra bazei . Entanglarea fizică între particule (qubiţi) poate fi obţinută. când mărimile discretizate se reprezintă prin transformarea discretă Fourier. Punctele de împărţire le vom nota prin . 3.în momentul măsurărilor locale asupra unui qubit din cei doi prezenţi în aceste stări. de exemplu. Deci: . Fie axa spaţială este împărţită în părţi egale. . unde sunt coeficienţii seriei Fourier.

are loc relaţia de corespondenţă = . . cât şi în contextul cuantic. sunt amplitudinile. După cum am mai spus. la notarea stărilor cuantice de bază poate fi folosită varianta zecimală sau binară. deoarece are loc legătura între aceste două reprezentări conform formulei: . se spune că avem transformarea Fourier rapidă (TFR) sau în engleză (FFT). deoarece ea conservă norma stării cuantice: . deci şi baza va fi Fie acum alegem în aşa fel ca -qubiţi. iar pentru numere fracţionale avem: 47 . pentru numere întregi.Trebuie de menţionat că are loc identitatea: valabilă atât în contextul clasic. A fost demonstrat că în cazul utilizării transformării discrete Fourier rezultatul este atins după efectuarea a paşi. Pentru această stare. Această transformare este unitară. unde sunt amplitudinile imagine (sau coeficienţii Fourier) a transformării Fourier. în caz general. valori com- plexe. valabilă pentru În acest caz. care pot lua. Fie avem o stare cuantică arbitrară de superpoziţie unde . ceea ce este foarte convenabil în procesele de calcul. pe când varianta rapidă îşi atinge scopul după paşi.

în cazul . Procesarea transformării cuantice Fourier poate fi exprimată prin poarta deplasării de fază . . în forma fracţionar . având în vedere. Deci.. unde . În aşa . etc. relaţia de corespondenţă va fi: . Vom considera starea de intrare în formă binară Acţionăm cu poarta Hadamard asupra qubitului 48 . unde este număr întreg. Dacă în această relaţie introducem reprezentarea binară a numerelor zecimale . vom obţine următoarea relaţie: = În această expresie vom reprezenta binară. că fel obţinem: . şi obţinem .

sau .. Repetând de raţia până la . vom obţine: .8. dacă se foloseşte poarta SWAP aplicată de ori. Acesta este rezultatul obţinut. Al doilea qubit va fi tratat în mod similar şi se obţine: . Numărul de paşi pentru pe când paşi. şi obţinem: . Continuând acest proces. unde s-a folosit . vom obţine starea finală: . cu excepţia ordinii termenilor din produsul direct. -ori ope- Acum acţionăm cu poarta Control - transformarea cuantică rapidă Fourier este de ordinul transformarea rapidă clasică Fourier necesită Reprezentarea grafică a transformării cuantice Fourier pentru cazul este reprezentată în figura 8: Fig.Transformarea cuantică rapidă Fourier pentru 3 qubiţi 49 . dar care poate fi schimbat la cel normal.

Acest proces de teleportare poate fi asigurat de una din cele patru stări entanglement Bell (stări EPR). fie că alegem starea EPR . 50 . Fiind corelate. Teleportarea informaţiei cuantice Teleportarea punctul spaţial punctele şi Einstein) [1]. Vom alege una din aceste patru stări. care descrie parti- culele 2 şi 3 corelate. iar în punctul avem acelaşi sistem fizic. şi anume.3. aceste particule se împart de observatorii din şi . chiar dacă evenimentele din au intervale spaţiale (în sensul teoriei relativităţii lui că avem un qubit necunoscut al particulei 1 ( şi nu sunt cunoscute) plasat în sistemul fizic situat în punctul . Această deplasare a informaţiei ţine de fenomenul de teleportare. iar particula 3 în .3. Starea aleasă este cunoscută atât pentru observatorul din cât şi pentru cel din Anume această stare aleasă asigură canalul cuantic de transmitere a informaţiei din punctul spre . Dorim ca starea să fie plasată pe sistemul identic din punctul B. Fie este procesul de transmitere a informaţiei de la în punctul spaţial . În punctul starea generală obţinută prin produsul tensorial este: = . anume particula 2 se trimite în .

Primul termen conţine qubiţii ai observatorului din şi qubitul obser51 . obţinem: . Transformând starea .Aplicăm operaţia CNOT asupra qubiţilor 1 şi 2 şi obţinem: . obţinem starea: . Aplicăm acum asupra primului qubit din această stare operaţia Hadamard. adică operaţia şi având în vedere că . Această stare indică că avem o sumă alcătuită din patru termeni. .

telefon. În aşa fel se qubiţii 1 şi 2. Este evident că pentru a afla în ce stare se află qubitul lui . observatorul poate (ştie cum!) să corecteze starea teleportată pe qubitul 3 în aşa fel ca să obţină starea iniţială . . Operatorii de rotaţie. ca rezultat al teleportării instantanee stările qubitului 3 vor fi: Dacă: .vatorului servatorul . el trebuie să cunoască exact care combinaţie din doi biţi a fost măsurată de Anume această situaţie nu permite a utiliza teleportaţia pentru a transmite informaţia cu viteză mai mare decât viteza luminii. Deci în dependenţă de măsurările lui qubitul 3 a lui se va afla în una din aceste patru stări. . TV. Dacă ob– pentru . Altfel spus. Aceasta este datorată faptului că informaţia despre măsurările efectuate de poate fi transmisă numai prin canalul clasic de comunicare (ex. radio. având în vedere cele patru stări teleportate vor fi: 52 . Internet etc). care este starea qubitului efectuează măsurări şi obţine rezultatul va fi în starea . . care aparţin lui după ce observatorul a efectuat măsurările. atunci sistemul lui pot obţine stările qubitului 3. Imediat după obţinerea informaţiei de la .

cât şi pentru operatorii de măsurare . se utilizează principiul de extindere atât pentru celulele logice. poate fi demonstrat că fără canalul clasic de transmitere a informaţiei despre măsurările efectuate de procesul de teleportare nu poate transmite nici o informaţie.: 1) Cu ajutorul noţiunii de matrice densitate.B.Aici. dar şi în computere cuantice. 53 . utilizând produsul tensorial al operatorilor cu operatorul identitate. iar liniile duble reprezintă informaţia clasică 4) Pentru descrierea matematică a măsurărilor. 2) În genere pot fi teleportaţi mai mulţi qubiţi simultan. 3) Teleportarea poate fi utilizată nu numai în telecomunicaţii. N. poate fi reprezentată conform figurii: Fig. schematic. sunt operatorii lui Pauli. Reţeaua care asigură teleportarea. În această diagramă liniile reprezintă datele (qubiţii) cuantice. Pentru aceasta este necesar a utiliza celule logice cuantice (operaţii cuantice) pentru implementarea procesului de teleportare.9.

2^2 şi. această doleanţă poate fi îndeplinită folosind Hamiltonianul 54 . Simularea computerului cuantic la computerul clasic are o eficienţă exponenţială în timp faţă de numărul de qubiţi utilizaţi şi deci simularea este ineficientă. respectiv. pur şi simplu. Însă în scopuri didactice şi ştiinţifice se poate simula un computer cuantic constituit dintr-un număr relativ mic de celule logice cuantice reversibile. Aceşti extraqubiţi se folosesc. pentru a monitoriza procesul calculelor. 2^3.. Simularea computerului cuantic la computerul clasic Modelul de maşină cuantică Turing este un mod de a descrie un calculator abstract. Aceasta este întrebarea la care Feynman a găsit un răspuns general. Fiecare poartă este reprezentată matematic printr-o matrice unitară A de dimensiunile 2^1. SIMULAREA CUANTICĂ 4. întrebarea este ce Hamiltonian în expresia va da naştere la o evoluţie dinamică care pune în aplicare circuitul Ak Ak-1 .. iar Ak finalizează calculele. numit reţea. ei servesc ca un fel de contor de parcurgere a programului. fiecare acţionând consecutiv în timp asupra a m qubiţi.A1. Un alt model este construit ca un circuit. În caz general. poate fi efectuat de către un circuit cuantic şi viceversa. care este o descriere a circuitului la nivelul calculatorului care urmează să fie implementat. care serveşte ca intrare. de asemenea.4. Matematic. Modelul de calculator cuantic al lui Feynman [6] este mai degrabă o versiune cuantică a unui circuit de logică combinaţională. A1. Cele două abordări sunt echivalente: orice calcul care poate fi operat în mod eficient cu o maşină cuantică Turing. Procesarea informaţiei iniţiale de intrare se realizează de către circuitul descris de matricea unitară – produs Ak Ak-1. Prin urmare. putem privi circuitul ca fiind compus din k celule logice. unde A1 este operatorul (matrice unitară). Prin urmare. El a făcut acest lucru prin lărgirea setului de m qubiţi (folosit pentru a reprezenta intrările şi ieşirile circuitului) cu un set de k+1 extraqubiţi.1. 2 qubiţi şi 3 qubiţi. Circuitul este constituit din porţi cuantice reversibile de 1 qubit. constituit dintr-un set de celule logice primitive.

ceea ce va facilita înţelegerea principiilor de calcul cuantic. se poate de apelat la computerul clasic. este descrisă de probabilitatea de tranziţie care va depinde în mod periodic de timp (este o analogie cu tranziţiile Rabi de rezonanţă în sistemele cu două stări distincte). după cum urmează: 1. des întâlniţi în teoria cuantică a câmpului. în prezent nu cunoaştem o cale eficientă de a simula calculatorul cuantic în mod eficient pe baza unui calculator clasic. În acest sens.1.unde c şi a sunt operatori de creare şi anihilare. 55 . Simularea unui calculator cuantic simplu Desigur. În această formă. Tranziţia de la starea iniţială a registrului de memorie la starea finală a registrului. deoarece poate fi specificat. 4. dimensional finite din Hamiltonianul expus mai sus. Însă pentru simularea calculatoarelor cuantice care conţin un număr rezonabil de celule logice reversibile unite în circuit (reţea). inclusiv a stărilor de cursor. care conţine rezultatul. Doar un singur qubit al contorului numit ”cursor” este întotdeauna ocupat. intervenţia exterioară (observarea) necesară pentru a obţine probabilitatea de tranziţie va fi descrisă prin fixarea timpului de evoluţie a computerului care ar asigura obţinerea probabilităţii maxime. Prin urmare. cum a arătat Richard Feynman [6]. Alege calculul care vrei să-l efectueze calculatorul. pentru orice arhitectură a circuitului. În caz general. care au loc în computerul cuantic real. Hamiltonianul va forţa calculatorul într-o suprapunere de stări reprezentate prin toate stările posibile a n qubiţi. deoarece această problemă are un caracter de eficienţă exponenţială (aceleaşi greutăţi se întâlnesc la factorizarea numerelor întregi mari). În aşa fel. folosind matricele unitare. modelul computerului cuantic al lui Feynman este cel mai simplu de a-l simula. simularea necesită respectarea anumitelor reguli (paşi). De îndată ce vom găsi cursorul în pozitia k.2. Informaţia procesată se va înscrie pe un registru de n qubiţi ce va conţine un răspuns valabil pentru calculele încorporate în circuitul ales. putem determina când au fost aplicate toate operaţiile k. măsurând periodic cursorul. vom şti că tot circuitul a fost utilizat la procesarea informaţiei iniţiale.

Determină mărimea registrului de memorie pentru prezentarea qubiţilor de intrare şi de cursor. Totuşi este de folos să vizualizăm un circuit cuantic ca un circuit logic combinatoriu clasic. 3. Astfel. 56 . deoarece. Reprezintă calculul ca un circuit construit din porţi logice cuantice. un set de porţi cuantice şi diagramele lor de legătură asociate definesc un circuit cuantic.2. Matematic. 4. Evoluează calculatorul pentru o perioadă de timp. Unirea într-un circuit cuantic este doar o specificare ce semnale de ieşire (qubiţi logici) dintr-o mulţime de porţi pot servi ca semnale de intrare pentru altă mulţime de porţi. pentru un circuit ipotetic. unitaritatea implică reversibilitate.3. trebuie de pus în aplicaţie o transformare unitară totală pentru întreg circuitul. ca să poată fi realizabil. Pentru a asigura unitaritatea peste tot. următoarea întrebare este cum se poate de creat un circuit cuantic care va produce calculul?! Pentru acest lucru trebuie de specificat ce porţi cuantice trebuie de folosit şi cum pot fi ele unite. pentru a fi cuantic realizabil. 6. Dacă-i aşa. circuitul trebuie să cauzeze starea cuantică care este intrarea la circuit spre a evolua în concordanţă cu ecuaţia Schrodinger. 9. unic. Iniţializează registrul de memorie de intrare în circuit. Acest lucru înseamnă că “ieşirile” oricărei porţi cuantice pot fi deduse. porţile pot comunica între ele prin schimbul aceluiaşi qubit fizic sau prin intermediul interacţiunilor de câmp. porţile cuantice pe care le conţine circuitul trebuie să fie unitare. Oricum.1. Din punct de vedere fizic. Testează dacă se face calculul (citeşte qubiţii-cursor). extrage răspunsul prin citirea registrului qubiţilorrăspuns. 5. 8. Transformarea semnalelor de intrare în cele de ieşire poate fi unitară în astfel de circuite. şi invers. din intrări. aceste porţi sunt descrise de matrice unitare. 4. ecuaţia lui Schrodinger tot timpul prezice că un sistem izolat cuantic va trece printr-o evoluţie unitară. 7. Calculează Hamiltonianul H care realizează acest circuit. din punctul de vedere al mecanicii cuantice. Oricum. Reprezentarea calculului ca fiind un circuit Odată ce avem în vedere o anumită evaluare particulară. Calculează operatorul unitar de evoluţie pentru H. Prin urmare.

O mulţime de qubiţi este folosită pentru a înregistra poziţia cursorului (care indică câţi paşi de calcul au fost efectuaţi). Poate fi construit orice circuit cuantic din orice mulţime de porţi cuantice. 9. poarta CCNOT de 3-qubiţi. atunci vom avea nevoie de n+k+1 qubiţi pentru a simula un computer (reţea sau circuit). aşa cum este prezentat în fig. Dacă circuitul nostru constă din k porţi aplicate la o totalitate de n-qubiţi de intrare. 57 . de asemenea. şi cealaltă mulţime de qubiţi este folosită pentru a înregistra răspunsul. Oricum.1. Circuitul nostru cuantic va conţine porţile CCNOT şi CNOT unite consecutiv. sunt şi alte porţi cuantice. iar poarta CNOT de ieşire. Fig. Prin urmare. Poarta CCNOT joacă rolul de intrare. Registrul de memorie a unui computer cuantic (de tip Feynman) este divizat în două mulţimi distincte. se pot de ales diferite mulţimi de porţi cuantice într-un circuit cuantic pentru o evaluare cuantică.Aşa cum pot fi alese diferite mulţimi de porţi logice clasice. de exemplu.9. 4. iar timpul va creşte pe aceste linii de la stânga la dreapta. Se ştie că sunt multe posibilităţi de alegere pentru porţi logice cuantice. Dacă calculul necesită aplicaţia a k operaţii logice (k porţi) şi n de intrare. care chiar dacă nu formează o mulţime universală. atunci vor fi k+1 qubiţi dedicaţi să monitorizeze poziţia cursorului şi n qubiţi dedicaţi să reprezinte răspunsul. Circuitul pentru sumarea a doi qubiţi a şi b Aici liniile orizontale reprezintă convenţional “Conductorii de qubiţi”. pentru implementarea unui circuit clasic. trebuie să calculăm de câţi qubiţi este nevoie pentru a simula operaţiile acestui circuit. oricum asigură o transformare (unitară) utilă pentru evaluări specifice. cunoaştem evaluarea pe care dorim să o obţinem şi circuitul care o va efectua. Determinarea dimensiunii registrelor de memorie Până la acest moment.4. dacă se folosesc porţile universale de 1-qubit. Vom implementa un circuit cuantic care efectuează sumarea a doi qubiţi. 2-qubiţi.

p. trebuie de extins matricele CNOT (CN) şi CCNOT (CCN) în spaţiul Hilbert 6dimensional. care va reprezenta 6 qubiţi şi deci 6 linii. atunci putem fi siguri de faptul că în acel moment. Acest circuit mai conţine elementele logice CNOT şi CCNOT aşa cum este arătat în figura 10: Fig. 6. ne folosim de funcţia adevărurilor 58 . ei vor dezvălui o soluţie garantată probabilistic. Aici ultima cifră indică numărul liniilor (6). 6. iar numerele (4. 5) şi (4. 5. matricele CNOT şi CCNOT pot fi exprimate prin matricele operatorilor de creare şi anihilare.Stările qubiţilor-cursor şi qubiţilor-răspuns sunt cuplate în sensul că dacă observăm poziţia cursorului şi îl găsim în poziţia terminală (k+1). Pentru a verifica adevărurile logice ale porţilor extinse CNGate [4. noi putem reprezenta starea completă a registrului de intrare şi ieşire (qubiţii-cursor şi qubiţii-răspuns) ca un vector (matrice coloniţă) de dimensiunea 26×1.10. două porţi cuantice (k = 2) şi deci n + k + 1 = 6. dacă se măsoară qubiţii-răspuns. 6] şi CCNGate{4. după cum este indicat pe desen) Din considerente practice. se obţin matricele extinse CNGate[4. 5. 6]. În aşa fel. este nevoie de 3 qubiţi de intrare (n = 3. corectă a evaluării. 6] şi CCNGate{4. 5. 5. Extinderea lor se efectuează prin extinderea operatorilor de creare şi anihilare (a se vedea anexa II). a se vedea Feynman [6. 5. 6) indică liniile pe care se cuplează CN şi CCN. Deci care ar fi numărul necesar de qubiţi-cursor şi qubiţi-răspuns pentru circuitul-sumator (a se vedea fig. Sumator în care sunt incluşi qubiţii pentru cursor (numerotarea condiţionată a liniilor s-a efectuat de sus în jos. 6].9). Pentru circuitul-sumator. În aşa fel.678] Pentru ca celulele logice să opereze corect pe 6 linii. care vor reprezenta circuitul.

5.5. în cazul nostru. Formal vorbind. Evoluţia în timp a unui sistem cuantic este descrisă de ecuaţia Schrodinger: unde descrie starea unui sistem fizic sau. starea registrului de memorie a unui calculator cuantic la momentul de timp t. 6. este necesar să cunoaştem Hamiltonianul H al circuitului. ecuaţia Schrodinger poate fi privită şi ca o ecuaţie formală de evoluţie a informaţiei.TruthTable[ ] descrisă în anexa I executând următoarele instrucţiuni: TruthTable[CNGate[4. Rezultatul executării acestor instrucţiuni va conţine 26 = 64 reguli de dependenţă logică a qubiţilor de ieşire şi intrare. soluţia ecuaţiei Schrodinger se exprimă prin operatorul unitar de evoluţie: Aşadar. ce ţine de cercetările din viitorul apropiat. Remarcă: Calculele necesare se efectuează în limbajul „Mathematica” [9]. a operatorului Hamilton real sau formal unic. 6] ] şi TruthTable[CCNGate{4. Existenţa. Evaluarea operatorului Hamilton Un calculator cuantic real este un sistem fizic a cărui evoluţie în timp poate fi interpretată ca îndeplinind unele evaluări particulare. ştiind starea în momentul iniţial. care nu corespund unui sistem cuantic real.1. în acest sens. fiind în ambele cazuri operator hermitic din spatiul Hilbert este o problemă. în spatiul Hilbert există o infinitate de operatori „hermitici” independenţi de timp. Astfel. pentru ca un sistem cuantic să execute un circuit cuantic particular. dar care ar asigura evoluţia formală a informaţiei prin ecuaţia Schrodinger temporală. separat pentru fiecare poartă. împărţită la 2π şi egală cu 1. atunci 59 . În acest sens. 6] ] .0545*10 J * s. 4. 5. i = şi este constanta lui -34 Planck. În cazul când operatorul Hamilton nu depinde de timp. dacă reprezintă qubiţii de intrare pentru circuitul reprezintă qubiţii de pe care noi încercăm să-l simulăm.

Hamiltonianul. este obligatoriu ca operatorul de evoluţie să cauzeze evaluarea stării în aşa mod. M2 este a doua poartă etc. iar calculele s-au terminat efectiv pentru intervalul de timp (t . Această mişcare a cursorului trebuie cuplată cu poarta corespunzătoare. unde operatorii M. Deci circuitul.. în primul rând trebuie să anihilăm cursorul în poziţia şi apoi să-l recreăm la poziţia ( +1). aplicate succesiv în circuit.M1 Operatorii de creare şi anihilare sunt folosiţi pentru a schimba cursorul înainte şi înapoi. care a găsit un aşa Hamiltonian. În general. Dacă cursorul este găsit în locul (k+1). Trebuie de menţionat că acest operator nu este unicul găsit.. 60 . atunci registrul de memorie (din n qubiţi conţine garantat un răspuns valid. Desigur. M1 este prima poartă. De exemplu. va fi descris de matricea unitară M.Mj . Dacă circuitul. atunci conform lui Feynman se mai adaugă suplimentar o mulţime de k+1 qubiţi pentru cursor. M2 . Cursorul serveşte ca un contor de program ce numără paşii efectuaţi. Efectul său total poate fi descris de produsul scalar al operatorilor extinşi Mk pentru fiecare poartă aplicată în ordine temporară succesivă. care constă din m intrări şi n ieşiri este compus din k operaţii logice (k porţi). Este meritul fizicianului Richard Feynman. c si a sunt extinşi.. este dat de suma unui produs scalar al operatorilor de creare şi anihilare cu fiecare operator poartă. ce ar genera operatorul unitar de evoluţie dorit.ieşire la momentul de timp t. care conţine k porţi unite consecutiv. un circuit va consta dintr-o mulţime de k porţi. Pentru a schimba cursorul din locul în ( +1). care este produsul scalar al matricelor Mj unitare extinse: M = Mk . Ideea a venit de la cercetările pe care le-a făcut Feynman în dinamica undelor spinului într-un lanţ de particule cuplate..0).Mk-1 . Deci termenul care descrie mişcarea cursorului din poziţia în poziţia ( +1) a portii Mi+1 este descris de termenul din Hamiltonianul H. care asigură efectuarea operaţiilor logice în oricare circuit. încât ar simula acţiunea circuitului dorit.

În mod similar. Oricum. 6. 6] . CNGate[4. efectul net al unui asemenea Hamiltonian este de a plasa calculatorul cuantic într-o superpoziţie (suma de evaluări) în care sunt aplicaţi diferiţi operatori de poartă. În acest fel. operatorul de anihilare (sau coborâre) converteşte starea 1 în starea 0 şi converteşte starea 0 în starea nulă şi este definit de matricea: Versiunile operatorilor extinşi de creare şi anihilare din Hamiltonianul H pot fi obţinute în aşa mod ca ele să acţioneze asupra qubitului (linia a cursorului) din setul de k+1+n linii. Matricea operatorului H pentru oricare circuit are dimensiunea 2k+1+n x 2k+i+n .1. vom defini circuitul prin variabila sumator prin Listă. se obţine matricea 64   64. în felul următor: sumator = {CCNGate[4.Operatorii de creare şi anihilare Operatorul de creare (sau de ridicare c ) este definit prin matricea Rolul acestui operator este de a converti o stare 0 într-o stare 1 şi de a converti starea 1 în starea nulă. 5.6. folosind produsul direct a k+1+n matrice identitate cu excepţia ca matricea identitate de pe locul să fie înlocuită cu matricea operatorului de creare sau anihilare după necesitate. Deci Hamiltonianul extins pentru oricare circuit se va scrie: unde cruciuliţa denotă transpusa conjugată. 6] }. Acest lucru poate fi vizualizat cu ajutorul funcţiei Hamiltonian [ ] (a se vedea anexa).4. Pentru aceasta. Trebuie de menţionat că această definiţie foloseşte operatorii de creare şi anihilare pentru a mişca cursorul înainte şi înapoi şi pentru a aplica operatorul porţii în mod corespunzător. atunci şi numai atunci când cursorul este într-o poziţie corectă. Pentru circitul sumator. 61 . 5. poziţiile cursorului şi numărul de porţi sunt perfect corelate între ele.

Dacă asupra circuitului nu se efectuează măsurări. Această situaţie demonstrează diferenţa dintre computerele cuantice şi cele clasice. t] . Fiind dat Hamiltonianul. 62 . Combaterea erorilor este o problemă importantă pentru computerele cuantice. evident. Evoluţia computerului cuantic pentru o perioadă de timp fixată Pentru circuitul sumator. aceste erori trebuie corectate în timpul procesării.1. care se va scrie: ]Psi(0)> = |100110> = ket[1.7. la computerele clasice în timpul procesării informaţiei) şi. Actualmente există o sumedenie de algoritmi pentru a corecta erorile în computerele (circuitele) cuantice.. noi putem estima evoluţia operatorului unitar din cu ajutorul funcţiei EvolutionOP[ ] din anexa II. una dintre stările iniţiale poate fi adunarea qubiţilor |1> şi |1>. la procesarea informaţiei cuantice se nasc erori (ceea ce nu se observă. în acest interval de timp. unde prin ket[ ] se înseamnă vectorul ket exprimat prin simbolul |. În aşa fel. în mod regulat. 2. La intervenţia măsurărilor.0. 2.0]. în intervalul de timp (0 . t) atunci circuitul evaluează conform operatorului unitar de evoluţie.0. iar aceşti algoritmi fac parte din ştiinţa „Informaţia cuantică” – analogul ştiinţei „Informaţia clasică”. Însă mediul înconjurător poate să genereze interacţiuni parazitare necontrolate cu circuitul cuantic şi ele pot fi calificate ca intervenţii de măsurări asupra circuitului. starea în momentul intervenţiei se va schimba şi poate deveni controlabilă.1.> (a se vedea anexa I) .iar matricea Hamiltonianului va fi Hamiltonian [3. sumator. prin instrucţiunea: EvolutionOP [3. deoarece este necesar de menţinut memoria registrului în stare de suprapunere coerentă destul de mult timp pentru ca calculul să aibă loc. 4. însă aleatorii. sumator].1.

După cum se poate uşor de verificat.0. Pentru sumator această funcţie este: SchrodingerEvolution[ket[1. 6.1.5. Dacă vom lua alt interval de timp. În modelul de calculator cuantic al lui Feynman. Pentru simplitate vom stabili h=1 şi evaluăm calculatorul pentru intervalul (t-0 )=t= 0.5 unităţi. Functia SchrodingerEvolution returnează starea calculatorului pentru timpul de 0. probabilităţile de obţinere a unui răspuns corect cresc sau scad în timp. Comportarea periodică se observă la fenomenul de rezonanţă în sistemul cuantic cu două nivele distincte.8.0] a registrului de memorie. Asemenea oscilaţii ale probabilităţii se mai numesc oscilaţii Rabi.1].În lipsa erorilor.0.0] şi starea finală ket[0. t ]. După cum poate fi verificat. sumator. înseamnă că trebuie să observăm perio63 . În practică.1.1.0.0]. faptul că nu putem anticipa cu certitudine timpul în care calculele vor fi complete. evoluţia circuitului (conservativ – analogul sistemului cuantic conservativ) este asigurată de ecuaţia Schrodinger prin funcţia SchrodingerEvolution[ ] (a se vedea anexa II). 3.ShowEigenstates->True ] . probabilitatea găsirii registrului de memorie (biţii cursorului şi bitul programului) în fiecare configuraţie logică posibilă este dată de funcţia Probabilities[ ] (a se vedea anexa). Oricum.5 unităţi.1. La acest moment de timp. de exemplu t=0. primul argument în funcţia SchrodingerEvolution este starea iniţială ket[1.0.1.0. probabilităţile vor oscila în timp între starea iniţială ket[1.0. al treilea termen este n+k+1 = 6. există incertitudinea când va fi finisat calculul.1. atunci se obţin alte probabilităţi. când asupra sistemului acţionează o perturbaţie de o frecvenţă fixată. Pentru sumator această funcţie se va scrie: Probabilities[evoln1. cu o anumită perioadă.1.0. Aici variabila evoln1 conţine superpoziţia stărilor logice posibile obţinută ca rezultat al calculelor în intervalul t=0.1. răspunsul în registrul de memorie este întotdeauna corect.0. al doilea termen este m = 3. Opţiunea ShowEigenstates->True afişează stările logice posibile şi probabilităţile respective. considerăm că ori de câte ori cursorul este observat la poziţia k+1.

Deşi nu putem observa direct starea biţilor de răspuns în timpul a astfel de observaţii asupra biţilor cursorului. aceste observaţii vor afecta starea întregului registru de memorie (biţii cursorului şi biţii de răspuns). Această funcţie returnează poziţia cursorului şi noua stare în care este proiectat registrul de memorie ca rezultat al măsurării simulat de această funcţie. starea registrului complet este proiectată într-o suprapunere de stări în care poziţia cursorului este . 0.0. care indică poziţia cursorului. Odată ce am găsit cursorul la o poziţie particulară.state1] Acum putem vedea valorile variabilelor: state1 projected1 cursor1 Aici variabila state1 a sistemului în mometul t=1.projected1}=ReadCursor[3. variabila projected1 poate conţine şi o anumită superpoziţie de stări care au una şi aceeaşi poziţie a cursorului. 1. 2. Să aducem exemplu pentru timpul de executare t=1 în funcţia SchrodingerEvolution: state1=SchrodingerEvolution[ket[1 . trebuie să măsurăm numai qubiţii folosiţi pentru a codifica cursorul în registrul de memorie. 3. Dacă cursorul încă nu este la poziţia (k+1). 0].dic poziţia cursorului pentru a vedea dacă calculele au fost finisate. folosim funcţia ReadCursorBits[ ] utilizat pentru a urmări poziţia cursorului şi superpoziţia stărilor logice. 64 . adică fie în poziţia a cursorului. Dacă cursorul este găsit la poziţia (k+1). Pentru a simula actul de citire a biţior cursorului registrului de memorie. Pentru a testa finalizarea calculelor. 1. Astfel. sumator. projected1 indică stările proiectate în dependenţă de valoarea variabilei cursor1. care reprezintă starea completă a registrului de memorie la un moment dat. întreg calculatorul evoluează într-un mod „step by step” până atunci când poziţia cursorului va fi (k+1) şi probabilitatea stării finale va fi maximă. atunci evoluţia ulterioară este împiedicată şi este măsurată starea registrului de memorie completat (biţii cursorului plus biţii de răspuns). Pentru poziţia dată a cursorului. 1]: {cursor1. funcţia SchrodingerEvolution este reluată luând noua stare proiectată ca stare iniţială.

deşi nu s-a demonstrat. Aceasta înseamnă că un calculator cuantic poate procesa un număr mare de intrări clasice într-o singură rulare. Însă. Unul dintre algoritmii cuantici a fost propus de Peter Shor [3] în anul 1994 şi el rezolvă eficient problema descompunerii în factori primi: dat fiind un număr N compus. Dar problema mai dificilă o constituie extragerea informaţiei utile din starea de ieşire (finală).Pentru citirea (sau extragerea rezultatului calculelor) din registrul de memorie. Autorii acestui sistem asigură securitatea bazată pe faptul că nu există algoritmi clasici eficienţi pentru rezolvarea problemei descompunerii în factori primi prin intermediul cărora pot fi generate cheile secrete. să se găsească factorii primi în care el poate fi descompus. capacitatea unui calculator cuantic este datorată unui paralelism cuantic asociat cu principiul de superpoziţie. Algoritmul lui Shor rezolvă eficient problema factorizării unui număr întreg prin creşterea considerabilă a vitezei de calcul. Aceasta este o problemă centrală în ştiinţa calculatoarelor şi se afirmă. În prezent. ascunsă. Această informaţie este. într-un anumit sens. dacă N conţine mai mult de 300 biţi. care funcţionează în baza logaritmului Shor.2. dar există şi doritori de a sparge acest cod. poate fi aplicată funcţia (a se vedea anexa II): ReadMemoryRegister[state1]. există totuşi algoritmi cuantici eficienţi care permit extragerea informaţiei utile. 4. că folosind un calculator clasic este dificil să se găsească factorii primi pentru un număr N dat. cum ar fi RSA. Însă există o nuanţă. Simularea cuantică pe computere cuantice După cum s-a văzut. atunci computerul clasic (folosind cel mai eficient algoritm clasic) este mai eficient decât computerul cuantic. dacă numărul N se reprezintă în biţi şi conţine mai puţini biţi decât 300. atunci mai eficient este computerul cuantic. şi anume. 65 . întreg şi pozitiv. Trebuie menţionat că există în prezent un sistem de codificare. pornind numai de la cunoaşterea numărului N. Rezultatul unui proces de măsurători este inerent probabilistic şi probabilităţile diferitelor stări de ieşire posibile sunt determinate de postulatele de bază ale mecanicii cuantice.

O altă clasă de probleme importante. pentru un lanţ unidimensional compus din n particule cu spinul 1/2. Ca urmare. cum ar fi atomi. această afirmaţie este adevarată numai dacă se pot realiza algoritmi cuantici eficienţi pentru extragerea informaţiei utile din calculatorul cuantic. dar şi pentru determinarea dinamicii sistemelor cuantice complexe. privind algoritmii cuantici. o constituie cea a simulării sistemelor fizice cuantice. De exemplu. se ştie că simularea unui sistem cuantic compus din mai multe particule aflate în interacţiune pe un calculator clasic este foarte dificilă. Desigur. Astfel. poate depăşi în performanţă orice calculator clasic actual. la un calculator cuantic creşterea volumului de memorie necesară este proporţională cu numărul n de qubiţi.B. Grover a demonstrat că folosind calculatorul cuantic se poate rezolva uşor problema găsirii informaţiei într-o bază de date care conţine un numar mare de N informaţii nestructurizate. deoarece dimensiunea spaţiului Hilbert al stărilor acestui sistem creşte exponenţial cu numărul de particule. Lanyon [7] au simulat reuşit molecula de hidrogen-H2 pe un computer cuantic fotonic. informaţia se găseşte dupa N ½ paşi. Deci. Anglia în frunte cu dr. L. Au fost realizaţi şi alţi algoritmi cuantici care prezintă avantaje faţă de cei clasici. un calculator cuantic. poate fi afirmat că prevederile savantului fizician-teoretician R. informaticieni şi chimişti din Australia. operând pe un registru compus din câteva zeci de qubiţi. utilizarea algoritmului Shor implementat pe un calculator cuantic va oferi posibilitatea de a putea sparge codul actualului sistem de codificare RSA.Feynman [6] în privinţa simulării eficiente a sistemelor cuantice pe computerul cuantic s-au adeverit. În cazul utilizării algoritmului Grover. recent (în 2010) un grup de fizicieni. Este foarte interesant de observat că un calculator cuantic poate fi folosit nu numai pentru studiul proprietăţilor sistemelor multiparticule. atunci e nevoie de N paşi.. dimensiunea acestui spaţiu este 2n şi deci o stare posibilă a sistemului respectiv este determinată de 2n numere complexe.care este un număr public. Astfel. Dacă se folosesc algoritmi clasici de căutare. 66 . molecule etc. SUA.P.P. În acest context. În schimb. Într-adevăr.

computerele bazate pe rezonanţa nuclear magnetică (RNM) în lichide. există mai multe posibilităţi de a realiza computerul cuantic. Cele mai competitive sunt: computerele fotonice [7]. dar cu privire la durata necesară. 67 . dar şi problema scalabilităţii. indiferent de modul de implementare a qubiţilor fizici ne sugerează ideea necesităţii primordiale de a identifica şi elabora algoritmi cuantici eficienţi necesari pentru simularea pe computerele cuantice.13]. Având în vedere teza lui Feynman. care se află în continuă competitivitate [1. La fel se cercetează varianta realizării qubiţilor utilizând materiale supraconductoare şi impurităţi Pamânt-Rar în cristale laser. semiconductori şi cristale dopate. trebuie să menţionăm că există dificultăţi în realizarea lui. Cea mai importantă problemă este decoerenţa cuantică care distruge qubitul superpoziţie într-un timp foarte scurt. sper. Actualmente. precum că orice fenomen cuantic poate fi simulat pe oricare computer cuantic. computere pe atomi neutri în reţele fotonice. vor fi publicate în partea II a manualului. Se cercetează intensiv varianta computerelor bazate pe fulereni dopaţi [12. Toate aceste probleme vor fi analizate în măsura de a înţelege mecanismele de implementare fizică a variantelor computerelor cuantice şi.4]. computere pe ioni captaţi în capcane electromagnetice.Postfaţă Se pune întrebarea dacă nanotehnologia de astăzi ar putea să implementeze un calculator cuantic performant şi peste cât timp? Răspunsul este afirmativ privind posibilitatea de implementare.

RandomSuperposition. evaluarea lor în KERNEL marcând paranteza a doua din dreapta. Probabilities. generarea randomizată (test) a superpoziţiei vectorilor bra şi ket. extragerea amplitudinilor şi probabilităţilor. ExpectationValue. mai întâi de toate. SymbolicSuperposition. NormalizedKetQ. activaţi funcţiile de mai jos: KetToColumnVector. După efectuarea acestei operaţiuni. KetToBra. RowVectorToBra. REMARCA 1: Pentru a lucra cu funcţiile de mai sus. introduceţi. puteţi lucra cu funcţiile date pe oricare foaie de lucru. sau efectuaţi prin apăsare de două ori click pe mouse. apoi apăsaţi Shift+Enter simultan. BraToRowVector. chiar dacă treceţi de pe o foaie 68 . NormalizeKet. Veţi găsi instrumentele necesare pentru vectorii bra şi ket. ColumnVectorToKet. BraToKet.ANEXA I Instrumente algebrice de operare în spaţiul HILBERT Cum utilizaţi instrumentarul? Aici se află instrumentarul (Operaţii algebrice în spaţiul Hilbert !!!) necesar în simularea computerului cuantic. normalizarea vectorilor ket etc. Pentru a utiliza instrumentarul. TruthTable. Amplitudes. BasisEigenstates. UnitaryQ. HermitianQ. Direct. mai întâi. SymbolicCoefficients.

Map[KetToColumnVector[ket[#]]&. Ieşirea de facto are loc atunci când este abandonat Kernel-ul. {bits}]] KetToColumnVector[a_ ket_ket]:= a KetToColumnVector[ket] KetToColumnVector[Plus[ket_. Însă dacă nu abandonaţi complet MMA şi doriţi să lucraţi în continuare. Map[KetToColumnVector.{0}} (* spin sus = 0 *) KetToColumnVector[ket[1]]:={{0}. Această posibilitate se menţine până nu ieşiţi din pachetul (numit şi aplicatie !!) MATHEMATICA (alias MMA). kets___]]:= Apply[Plus. Convertirea vectorului Ket în matrice Ket cu o coloniţă KetToColumnVector[ket[0]]:={{1}. Abandonarea Kernelului se efectuează prin două metode: a) Automată. iar abandonarea Automată se face atunci.pe alta. 1]] 4) KetToColumnVector[a* ket[1]] 5) KetToColumnVector[ket[1] + ket[0]] 6) KetToColumnVector[a*ket[0] + b*ket[1]] 69 . Abandonarea manuală se face prin alegerea opţiunii "Evaluation" din meniul MMA. {ket. REMARCA 2: Fiecare funcţie este urmată de exemple concrete. kets}]] KetToColumnVector[superposition_]:= KetToColumnVector[ Expand[superposition] ] Exemple: 1) KetToColumnVector[ket[0]] 2) KetToColumnVector[ket[1. b) Manual. atunci din opţiunea "Evaluation" accesaţi "Start Kernel". SETUL DE PROGRAME (funcţii) 1. 1. 0]] 3) KetToColumnVector[ket[0. când ieşiţi complet din aplicaţia MMA.{1}} (* spin jos = 1 *) KetToColumnVector[ket[bits__]]:= Apply[Direct. apoi selectaţi "Quit Kernel".

Map[BraToRowVector[bra[#]]&.0}} BraToRowVector[bra[1]]:={{0. {{wi}. MapThread[(#1[[1]] #2)&. 0}}] 70 .1}} BraToRowVector[w_. {0}}] 5. Convertirea vectorului Bra în matrice Bra cu un rând BraToRowVector[bra[0]]:={{1. eigenBras}]] ] Exemplu: 1) RowVectorToBra[{{0. 1. EigenKets[ Length[amplitudes] ] } ] ] Exemplu: ColumnVectorToKet[{{1}. 1}}] 3) RowVectorToBra[{{1. MapThread[(#1 #2)&. {bits}]] BraToRowVector[w_.Convertirea matricei Bra în vectorul Bra RowVectorToBra[{{wi__}}]:= Module[{eigenBras}. Convertirea matricei Ket în vectorul Ket ColumnVectorToKet[amplitudes_]:= Apply[Plus. 1}}] 2) RowVectorToBra[{{1.2. Apply[Plus. eigenBras = EigenKets[Length[{wi}]] /.]:= BraToRowVector[w * bra[bits]] + BraToRowVector[bras] BraToRowVector[superposition_]:= BraToRowVector[Expand[superposition]] 3. ket->bra. bra[bits__] + bras_. bra[bits__]]:= w * Apply[Direct. {amplitudes.

0]] 6.". observable . {{1. {0. Exemplu: 1) ExpectationValue[ ket[1] .1]] (* scalar = a 1 x 1 matrix *) ) ExpectationValue[superposition_. Valoarea medie a observabilelor ExpectationValue[w_. -1}}] 71 . observable_]:= (If[!HermitianQ[observable]. KetToColumnVector[w * ket[bits] + kets] )[[1. ket[bits__] + kets_.5. ExpectationValue::incompatible = "Dimensiunea vectorului de stare nu coincide cu dimensiunea matricei observabilei. Convertirea vectorilor Bra în Ket KetToBra[ket_]:= RowVectorToBra[Conjugate[Transpose[KetToColumnVector[ket]]]] BraToKet[bra_]:= ColumnVectorToKet[Conjugate[Transpose[BraToRowVector[bra]]]] Exemplu: 1) KetToBra[ket[1]] 2) KetToBra[ket[1. observable_]:= ExpectationValue[Expand[superposition]. Abort[]). (Message[ExpectationValue::incompatible]. (BraToRowVector[KetToBra[w * ket[bits] + kets]].". 0}. (Message[ExpectationValue::notHermitian].. observable] ExpectationValue::notHermitian = "Matricea observabilei nu este Hermitica. Abort[])]]. If[Length[observable] != 2^Length[{bits}].

{i. Accesarea Amplitudinilor în starea de superpoziţie şi calcularea probabilităţilor Options[Amplitudes] = {ShowEigenstates->False}. bits] ] PadTo[nDigits_. bits = Table[Apply[ket. digits] Exemplu: 1) BasisEigenstates[1] ( * stările posibile ale unui qubit *) 2) BasisEigenstates[2] ( * stările posibile a 2 qubiţi *) 3) BasisEigenstates[3] ( * stările posibile a 3 qubiţi *) 8. 72 . IntegerDigits[i. dacă doriţi afisarea listei amplitudinilor sau a listei. care va conţine vectorii de stare şi amplitudinile. #]&. digits_]:= Join[Apply[ket. -1}}] 7.{nDigits . 0. 0}.(* Calculează valoarea medie (elementul diagonal) a operat.{0.-1}}Matricea Pauli Sigma_ Z *) 2) ExpectationValue[ ket[0] .". Table[0.0}.2]]. {{1. ShowEigenstates::usage = "ShowEigenstates este o opţiune pentru Amplitudes care \ determină. Determinarea vectorilor de bază (baza computaţională |0> .Length[digits]}]].".|1>) în spaţiul Hilbert BasisEigenstates[m_Integer]:= EigenKets[2^m] BasisEigenstates::usage = "BasisEigenstates[m] întoarce toţi vectorii de bază posibili ai registrului de memorie cuantic .{{1. EigenKets[n_]:= Module[{bits}. {0. n-1}]. Map[PadTo[Length[Last[bits]].

. Coefficient[w ket[bits] + kets. Probabilities[w_. ket[bits__] + kets_. ket[bits__] + kets_. (* renormalizează amplitudes dacă este necesar*) amplitudes/Sqrt[sumOfSquares]. amplitudes = If[sumOfSquares=!=1. care corespund vectorilor de bază în superpoziţie. Options[Amplitudes]. ket[bits__] + kets_.)]:= Amplitudes[ Expand[c (w ket[bits] + kets)] ] Amplitudes::usage = "Amplitudes[superposition] afişează amplitudinile. showeigen == False. BasisEigenstates[ Length[{bits}] ] ]. amplitudes]. Options[Probabilities] = {ShowEigenstates->False}. amplitudes = Amplitudes[w ket[bits] + kets].. amplitudes]]]. Map[Coefficient[w ket[bits] + kets. opts___]:= Module[{showeigen. BasisEigenstates[ Length[{bits}] ] ] ] ] (* Această clauză captează cazurile de tipul 1/Sqrt[2] (ket[0] + ket[1]) etc *) Amplitudes[c_ (w_. showeigen = ShowEigenstates /. amplitudes. showeigen = ShowEigenstates /.Amplitudes[w_. Options[Probabilities]. 73 . symbols = SymbolicCoefficients[amplitudes]. Map[{#. {opts} /. symbols]&. #]}&. {opts} /. Map[ComplexExpand[Abs[#]^2. #]&. sumOfSquares}.". opts___]:= Module[{showeigen}. symbols. Which[showeigen == True. (*vezi mai jos*) sumOfSquares = Simplify[ Apply[Plus.

z_ Conjugate[z_] :> Abs[z]^2 ] 74 . Plus ] == {{1}} // N ) /. {BasisEigenstates[Length[{bits}]]. probabilitate}". ComplexExpand[Abs[#2]^2. showeigen == False. Map[ComplexExpand[Abs[#]^2. ] se foloseşte opţiunea ShowEigenstates->True \ atunci funcţia afişează lista {vector de bază. NormalizedKetQ[ket_]:= Module[{columnVector}. columnVector = KetToColumnVector[ket]. Not[MatchQ[#. symbols]}&. MapThread[{#1. amplitudes] ] ] Probabilities[c_ (w_.23* ket[0] + 0. columnVector. amplitudes} ]. Testarea normalizării vectorului Ket Needs["Algebra`ReIm`"]. (Inner[Times.)]:= Probabilities[ Expand[c (w ket[bits] + kets)] ] Probabilities::usage = "Probabilities[superposition] afişează probabilităţile de observare a vectorilor de bază din superpoziţie.\ Dacă în Probabilities[…. amplitudes]]]. SymbolicCoefficients[amplitudes_List]:= Select[Union[Flatten[Map[Variables. Conjugate[Transpose[columnVector]].5*ket[1]] 9. Abs[_]]]&] Exemplu: 1) Amplitudes[a* ket[0] + b*ket[1]] 2) Probabilities[0.Which[showeigen == True. symbols]&. ket[bits__] + kets_.

Map[Abs[#]^2&. Exemplu: 1) NormalizedKetQ[0. op2_]:= BlockMatrix[Outer[Times. Direct[op1_.".23* ket[0] + 0.5*ket[1]] 11.23* ket[0] + 0. atunci norma nu este determinată. NormalizedKetQ[superposition] NormalizeKet[superposition_]:= Expand[superposition / Sqrt[Apply[Plus. op2]] /. Amplitudes[superposition. op1. Produsul Direct (Kronneker) a vectorilor şi matricelor în spaţiul Hilbert Needs["LinearAlgebra`MatrixManipulation`"]. MatrixQ[op1] && MatrixQ[op2] Direct[ket_. Exemplu: 1) NormalizeKet[0.5*ket[1]] 10.NormalizedKetQ::usage = "NormalizedKetQ[ket] Afişează True dacă suma patratelor amplitudinilor este egală cu 1. ShowEigenstates->False] ] ] ] ] NormalizeKet::usage = "NormalizeKet[superposition] afişează superpoziţia normalizată.". bra_]:= 75 . Dacă amplitudinile nu sunt numere ci simboluri. Normalizarea vectorului Ket NormalizeKet[superposition_]:= superposition /.

IsKetQ[ket1] && IsKetQ[ket2] Direct[bra1_. IsBraQ[bra] && IsKetQ[ket] Direct[bra_. Direct[KetToColumnVector[ket]. KetToColumnVector[ket]]) /. bra2_]:= RowVectorToBra[ Direct[BraToRowVector[bra1]. IsBraQ[bra] && MatrixQ[op] Direct[op_. BraToRowVector[bra]]) /. IsKetQ[ket] && IsBraQ[ bra] Direct[ket1_. Direct[BraToRowVector[bra].Direct[KetToColumnVector[ket]. Direct[op. op]) /. bra_]:= (Message[Direct::opbra]. op_]:= (Message[Direct::braop]. ket_]:= (Message[Direct::braket]. Direct[op. Direct[BraToRowVector[bra]. BraToRowVector[bra]] /. ket2_]:= ColumnVectorToKet[ Direct[KetToColumnVector[ket1]. op]) /. MatrixQ[op] && IsKetQ[ket] 76 . KetToColumnVector[ket]]) /. ket_]:= (Message[Direct::opket]. op_]:= (Message[Direct::ketop]. BraToRowVector[bra2]] ] /. MatrixQ[op] && IsBraQ[bra] Direct[ket_. IsBraQ[bra1] && IsBraQ[bra2] Direct[bra_. KetToColumnVector[ket2]] ]/. IsKetQ[ket] && MatrixQ[op] Direct[op_.

First[{matrices}]. 1/Sqrt[2]*{{1. {1. {1.m} = Dimensions[gate]. Direct::opket = "Atenţie nu există produs direct între matrice şi ket. bra[1]] (* matricea densitate*) 12.".".". 1}. 1}. 1/Sqrt[2]*{{1. 0}}.Direct[matrices__]:= Fold[Direct.]:= True IsKetQ[_]:=False IsBraQ[w_.]:= True IsBraQ[_]:=False Exemple: 1) Direct[{{0. ket[__] + kets_. bra[__] + bras_. Rest[{matrices}]] Direct::braket = "Atenţie – nu există produs direct între bra < | şi ket | >. Direct::braop = "Atenţie –nu există produs direct între vectorul bra şi matrice. -1}}] 2) Direct[{{0. {1. {1. Testarea tabelului adevărurilor pentru celulele Logice TruthTable[gate_]:= Module[{n. Există numai produsul scalar (Dot ). “ Direct::ketop = " – Atenţie-nu există produs direct între ket şi matrice.". 77 . 1}.m}. 1}. Direct::opbra = "Atenţie. IsKetQ[w_.nu există produsul direct între matrice şi vectorul bra. ket[0]] 4) Direct[ket[0]. -1}}] // MatrixForm 3) Direct[ket[1]. 0}}. {n. dar există numai produs scalar (DOT ).

Message[UnitaryQ::notsquarematrix]]. Map[(# -> ColumnVectorToKet[gate . If[Not[IntegerQ[rows]] || Not[IntegerQ[cols]] || rows != cols. Abort[]. cols} = Dimensions[matrix]. {rows. Message[TruthTable::notsquare].".". şi nu poate reprezenta poarta. n]]]. {1. Message[TruthTable::powerof2]. cols}. Exemplu: 1) NOT = {{0. Chop[Simplify[ComplexExpand[Conjugate[Transpose[matrix]]] ComplexExpand[Inverse[matrix]] ] ] == ZeroMatrix[rows. KetToColumnVector[#]])&. Testarea tipului Operatorilor (Matricelor) (Hermitian. TruthTable::powerof2 = "Matricea nu este (2^m) x (2^m) şi nu poate reprezenta poarta logică ireversibilă.Unitar) HermitianQ[matrix_]:= matrix == Conjugate[Transpose[matrix]] UnitaryQ[matrix_]:= Module[{rows. Not[IntegerQ[Log[2. TruthTable[NOT] 2) UnitaryQ[NOT] 13.Which[Not[n==m && IntegerQ[n] && IntegerQ[m]]. EigenKets[n] ] // ColumnForm ] TruthTable::notsquare = "Matricea nu este patrata şi unitară. 0}}. Abort[] ]. 1}. cols] ] 78 .

amplitudinele fiind numere. superposition ] ] RandomSuperposition::usage = "RandomSuperposition[m] afiseza superozitia aleatorie .1}]] ) Options[RandomSuperposition] = {Normalized->True}. normalized = Normalized /. Table[i.0. {cols}] 14. {-1-I.2^m . 1+I}]. in general complexe. superposition = Apply[Plus.UnitaryQ::notsquarematrix = "Matricea nu este patrată. {SymbolicAmplitudes[m]. NormalizeKet[superposition].". MapThread[(#1 #2)&. opts___]:= Module[{normalized}. Map[ToExpression["w"<>ToString[#]]&. RandomSuperposition[m_.” RandomAmplitudes[m_]:= Table[Random[Complex.". {RandomAmplitudes[m]. normalized==False. cols_]:= Table[0. ZeroMatrix[rows_. Which[normalized==True. {opts} /. {rows}. BasisEigenstates[m]} ] ].{i. SymbolicAmplitudes[m_]:= (Clear[w]. BasisEigenstates[m]}] ] SymbolicSuperposition::usage = "SymbolicSuperposition[m] afisea superpozitia arbitrara. Instrumente pentru testarea Superpoziţiilor de stări SymbolicSuperposition[m_]:= Apply[Plus. {2^m}] 79 . Options[Random Superposition]. MapThread[(#1 #2)&.

Exemple: Comentaţi rezultatele obţinute la activizarea următoarelor funcţii: 1) SymbolicSuperposition[2] (* superpoziţie a tuturor stărilor posibile pentru 2 qubiţi *) 2) SymbolicSuperposition[3] 3) SymbolicSuperposition[4] 4) RandomSuperposition[2] 5) RandomSuperposition[2] 6) RandomSuperposition[2. Normalized -> True] 7) RandomSuperposition[2. Normalized -> False]. 80 .

1}. CNGate. decât sumatorul.0. 0}}. Pentru exemplificare.0}. vom simula sumatorul.0}.0.0.0.0. Oricare altă reţea.0. doi şi trei qubiţi de bază reversibili: de exemplu. care necesită nu prea mult timp pentru calcule.0. Celule logice şi prezentarea lor prin matrice unitare NOT = {{0. {0.0}. De îndată ce reţeaua a fost proiectată. CONTROLLED-NOT. NOT. folosind funcţia SchrodingerEvolution. sau altfel spus.0. CCNGate. de unu. 81 .0}}.0. Simularea sumatorului simplu este suficient pentru a ilustra câteva particularităţi importante ale calculelor cuantice.0. {0. {0.0.0.0. NOTGate.0}. ca instrumentar.0. poate fi asamblată din urmatoarele trei tipuri de celule (porţi) logice. {0.1. care utilizează reţeaua respectivă în procesul de calcul.0.ANEXA II Simularea computerului cuantic Feynman Această anexă conţine codul de simulare a calculatorului cuantic Feynman în limbajul “Mathematica”. se poate trece la simularea calculatorului cuantic Feynman.1. CCN = {{1. SchrodingerEvolution impune calculatorul cuantic să evalueze pentru un segment de timp fixat de către utilizator.0. CONTROLLEDCONTROLLED-NOT respectiv. {1. CNGate. poate fi realizată o anumită reţea cuantică. (* pentru sumator. reţelelor de celule cuantice.0.1. CCNGate. această celulă nu se utilizează în mod direct *) CN = {{1. care apoi sunt utilizate în calculatorul cuantic. de aceea se simulează cu reţele rezonabile. Ce fel de calcule vor fi simulate? Folosind celulele logice cuantice NOTGate.1}. În anexă se utilizează utilitele necesare ( a se vedea Anexa I ) pentru a crea prezentarea matematică a celulelor cuantice. Modelarea clasică a calculatorului cuantic este foarte costisitoare din punctul de vedere al calculelor.

0.0}.0.0. care acţionează asupra unui singur bit *) (*Definim funcţia annihilationOP *) annihilationOP[i_.0}}.0.0.0.0.1. care acţionează asupra unui singur bit *) (*Definim funcţia creationOP *) creationOP[i_.0. De exemplu. j.0. care conţine linii multiple de calcul.1}.1. {0. Putem include celulele extinse în reţeaua creată.0. i] ] Descrierea celulelor utilizând operatorii de creare şi anihilare şi principiul extinderii în spaţiul HILBERT Putem prezenta celulele logice NOT.0. Feynman).0.1.1. care este K. Operatori de Creare şi Anihilare extinşi aOP = {{0. {0. {m}].0. m_]:= Apply[Direct. NOTGate [i.0.0. cOP.0.0}.0. şi sunt definite ca elemente consecutive ale listei reţelei (circuitului). m_]:= Apply[Direct.0. m] este celula extinsă NOT ce acţionează pe linia i a reţelei cu m intrări.{0.0. 82 .0. Numărul liniilor din reţea depinde de numărul celulelor din reţea.0}.0.0.0}. CONTROLLED-NOT(CN) şi CONTROLLED-CONTROLLED-NOT (CCN) ca suma produselor operatorilor de creare şi anihilare (a se vedea art. ReplacePart[Table[IdentityMatrix[2].1}.0.0}. {0. {0. {1.0.0. aOP.0. i] ] cOP = {{0. (* operatorul de creare.0.0. {m}].0.0}}. CNGate[i.0.{0. {0. ReplacePart[Table[IdentityMatrix[2].1.(* operatorul de anihilare.0}}.0. m] este celula extinsă CONTROLLED-NOT care acţionează pe liniile i şi j ale reţelei cu m intrări etc.

CN-2 qubiţi.m] . m_]:= (creationOP[i.m] . CCN-3 qubiţi.m] . Vom utiliza anumiţi operatori unitari (matrice unitare) în conformitate cu acţiunea 83 . şi un rând complementar de "qubiti-programabili". annihilationOP[i. 22 . k_. m_]:= creationOP[i.m] IdentityMatrix[2^m]) ) Reprezentarea computerului prin reţea de celule În general.m] ) CCNGate[i_.m]) + annihilationOP[i.m] CNGate[i_. cât şi de ieşire. Numerotarea liniilor reţelei se efectuează în modul DOWN CRESCENDO. creationOP[i. j_. Dimensiunea spaţiului Hilbert este 2m . registrul cuantic de memorie.m] .Numărul liniilor "cursorului" este K+1. 23. Pentru ca celulele să funcţioneze corect în spatiul 2m. Dimensiunea spaţiului Hilbert depinde de numărul de qubiţi de intrare pentru celula respectivă: NOT-1 qubit. iar numărul liniilor lucrătoare N. NOTGate[i_. (annihilationOP[k.m] .m] + annihilationOP[i. începând cu prima linie (1) de sus a cursorului. j_. Deci dimensiunea spaţiilor Hilbert în care acţionează aceste celule va fi respectiv 21. m_]:= (IdentityMatrix[2^m] + creationOP[i. pentru calculatorul cuantic Feynman. annihilationOP[j. (annihilationOP[j. atât de intrare.m] . va fi compus dintr-un rând parţial de "qubiţi-cursor" (care ţin de urmărirea procesului calculelor).m] + creationOP[k. creationOP[j.m] . trebuie utilizat principiul de extindere pentru matricele celulelor logice. numărul de linii este m=K+1+N.m] + creationOP[j. În total. annihilationOP[i.

Sumator. 6] etc.5. sumator = { CCNGate[4. care GENEREAZĂ Hamiltonianul este următoarea: 84 . 5. k marchează liniile la care sunt unite celulele. CONTROLLED-NOT (CNGate[i. În aşa fel. j. trebuie să determinăm asupra cărui qubit operatorul dat acţionează. 5 într-o reţea cu 5 linii ar fi CNGate [4. m]) şi celula CONTROLLEDCONTROLLED-NOT (CCNGate[i. Hamiltonianul nu depinde de timp şi reprezintă suma TERMENILOR (A SE VEDEA ARTICOLUL FEYNMAN !!) ce descriu procesul şi regresul calculelor. m]). Conţine lista celulelor logice cuplate la liniile de lucru. Ca rezultat se obţine circuitul sumatorului. Argumenţii i. m]) sunt definite prin matrice unitare extinse. iar în dreapta este indicat ket-ul de ieşire la momentul t2 m=6.6. celula controlled-NOT care operează pe liniile 4. Funcţia. celulele NOT (NOTGate[i. j. Prin urmare.11. N=3 şi deci m= K+N+1=6 . Calcularea Hamiltonianului REŢELEI În computerul cuantic Feynman. care funcţionează în timp de la momentul t1 până la t2: Fig. În caz general. k. Efectul rezultant al acţiunii Hamiltonianului trebuie să fie permutarea registrului de memorie în superpoziţia de stări care reprezintă calculele la diferite etape de calcul. În stânga este indicat ket-ul de intrare la momentul t1 . K=2.5. În cazul sumatorului asamblat prin CCNGate şi CNGate. j.CNGate[4.m]}. pentru orice reţea.m].celulelor logice în rândul qubiţilor programabili. iar m indică numărul total de linii în reţea.

k. circuit[[i]]]. În termenii respectivi vom defini U(t). Circuitul constă din k celule cuantice şi n linii lucrătoare"". k. gate_]:= creationOP[i+1. circuit] întoarce matricea Hamilton independentă de timp ce corespunde acestui circuit. terms = Table[term[i. n+k+1. Să reamintim că U(t) şi H sunt matrice pătrate. prin funcţia EvolutionOP[n. i este radăcina pătrată din -1. adică | psi(t) > = U(t) | psi(0) > . k.Hamiltonian *) "Hamiltonian[n. Apply[Plus. Circuitul constă din k celule cuantice şi cu 85 . se consideră că hBar=1.t]: ?EvolutionOP EvolutionOP [n. iar H – operator hermitian independent de timp (a se vedea teorema respectivă). pentru circuitul şi timpul specific dat. circuit. 1. l] . Circuitul constă din k celule cuantice şi n linii lucrătoare. terms]] ] Hamiltonian::usage = ""Hamiltonian[n. k_. k. annihilationOP[i. CARE DEFINESTE fun. terms + Map[Conjugate[Transpose[#]]&. k}]. unde U(t) = e^(-i H t / hBar) este operator unitar. Codul Hamiltonian[n_. {i. t] descrie evoluţia temporală a operatorului unitar pentru circuitul dat. l] .circuit. gate Calcularea operatorului unitar al evoluţiei Operatorul unitar al evoluţiei temporale este obţinut din soluţionarea ecuaţiei lui Schrodinger cu condiţia iniţială |psi(0)>.?Hamiltonian (*Aşa se apelează instrucţiunea HELP. l_. circuit] întoarce matricea hamilton independentă de timp ce corespunde acestui circuit. hBar – constanta Plank înmulţită cu 2 Pi şi t este timpul. term[i_. circuit_]:= Module[{terms}. Pentru simplitate.

lista circuitului şi timpul de evoluţie. adică numărul de n qubiţi lucrători. care implementează circuitul dat. t] asigură evoluţia dependentă de timp \ a operatorului pentru circuitul dat. foloseşte funcţia SchrodingerEvolution. circuit. t]. unde expH este matricea exponenţială pentru H. n_. definit de utilizator. t_]:= ColumnVectorToKet[Chop[EvolutionOP[n.". circuit_. circuit_. Această funcţie conţine 5 argumente: starea iniţială a registrului de memorie.e.t] . t] EvolutionOP::usage = "EvolutionOP[n. Rezultatul este o stare posibilă a registrului de memorie după ce a trecut timpul t. t] evoluează circuitul dat pentru timpul t începând cu starea iniţială initKet . Operarea cu computerul cuantic pe o porţiune de timp fixat Modelarea computerului cuantic. circuit. k.k. Codul SchrodingerEvolution[ket_. Codul EvolutionOP[n_. Trebuie de specificat câte k celule sunt în circuit (astfel se obţin k+1 qubiţi pentru cursor) şi numărul de qubiţi utilizaţi pentru programare. ?SchrodingerEvolution "SchrodingerEvolution[initKet. circuit]]]. n. k_.circuit. k. numărul de intrări/ieşiri lucrătoare în circuit. numărul de celule în circuit. U = MatrixPower[expH. 86 . U este reprezentat ca puterea t pentru expH i. pe parcursul unei perioade de timp concret. k_. t_ ]:= MatrixPower[N[MatrixExp[ -I Hamiltonian[n. k. Circuitul constă din k celule cuantice în total şi cu n linii lucrătoare.n linii de intrare lucrătoare.

5. 3. SchrodingerEvolution[ket[1. sumator.m].1.6. circuit.5.0.0].0.5] Controlăm dacă rezultatul obţinut e normalizat? (*Atenţie!! variabila % conţine rezultatul obţinut anterior *) Exemplificare NormalizedKetQ[%] True Exemplificare sumator = {CCNGate[4. t] evoluează circuitul dat pentru timpul t începând cu starea iniţială initKet . 2.0.m]. n. 3. SchrodingerEvolution[ket[1. Aceasta nu înseamnă că doar trei astfel de operaţii au fost apli87 . atunci e clar că registrul de memorie va conţine rezultatul aplicării primilor trei operaţii ale celulelor în starea iniţială.m]}. sumator.1. 2.1.5] Evoluţia computerului cuantic până se termină calculele În computerul cuantic Feynman poziţia cursorului se deplasează datorită evoluării calculelor de la celulă la celulă. 0. adică numărul de n qubiţi lucrători ".CNGate[4.0. 2. Astfel dacă se măsoară poziţia cursorului şi el se găseşte în regiunea a treia. k.m]}. Trebuie de specificat câte k celule sunt în circuit (astfel se obţin k+1 qubiţi pentru cursor) şi numărul de qubiţi utilizaţi pentru programare. Exemplificare sumator = { CCNGate[4.CNGate[4.0].5.6.5. Cursorul contorizează câte operaţii logice au fost aplicate asupra biţilor programului la momentul actual de timp.1.KetToColumnVector[ ket ] ] ] SchrodingerEvolution::usage = ""SchrodingerEvolution[initKet.

cate. În computerul Feynman, odată cu progresarea timpului, probabilitatea de a găsi cursorul în regiunea (k+1) se măreşte. Dacă este totuşi posibil de a măsura poziţia cursorului, atunci când probabilitatea de aflare a cursorului în sectorul dat e înaltă, atunci este şi şansa de a afla rezultatul calculelor. Operativ, periodic se măsoară poziţia cursorului. Aceasta distruge superpoziţia stărilor, care reprezintă poziţia cursorului, dar lasă intactă superpoziţia qubiţilor în program. Dacă cursorul nu este în sectorul (k+1), atunci calculatorul va evolua totul de la început, iar imediat ce cursorul este găsit în sectorul (k+1), calculele sunt oprite şi starea generală a registrului de memorie este modificată. De fiecare dată când cursorul se află în sectorul (k+1), măsurarea stării qubiţilor programului are loc în momentul când se întoarce un răspuns asupra calculelor pentru care computerul cuantic este programat. Astfel în modelul Feynman al computerului cuantic e clar că rezultatul va fi corect pentru perioada de timp predefinită. Pentru a administra computerul cuantic până la sfirşit trebuie periodic de verificat poziţia cursorului pentru a verifica dacă toate operaţiile celulelor logice au fost aplicate. De cum cursorul este găsit în situaţia lui critică, se poate de verificat dacă raspunsul corect este posibil de obţinut prin funcţia ReadCursorBits. ?ReadCursorBits ReadCursorBits[numCursorBits, superposition] citeşte starea din biţii cursorului calculatorului cuantic Feynman. Dacă calculele pot fi obţinute la k+1 operaţiune cursorul va fi compus dintr-un lanţ din k+1 poziţii una dintre care poate fi vreodată în starea |1>. Codul
Options[ReadCursorBits] = {TraceProgress->False}; ReadCursorBits[numBitsToRead_, w_. ket[bits__] + kets_., opts___]:= Module[{nBits, superposition, resultsPerStep, traceQ}, traceQ = TraceProgress /. {opts} /. Options[ReadCursorBits]; nBits = Length[{bits}]; (* numărul figurilor de memorie a biţilor din memorie *) 88

superposition = {"BeforeAnyMeasurements", w ket[bits] + kets}; resultsPerStep = FoldList[MeasureIthBit[#2,#1,nBits]&, superposition, Range[numBitsToRead] ]; Which[traceQ===False, {Rest[Map[#[[1]]&, resultsPerStep]], (* rezultatul biţilor *) Last[resultsPerStep][[2]] proiectată *) }, traceQ===True, ColumnForm[resultsPerStep] ] ]/;(numBitsToRead <= Length[{bits}]) ReadCursorBits::usage = "ReadCursorBits[numCursorBits, superposition] citeşte starea din biţii cursorului calculatorului cuantic Feynman. Dacă calculele pot fi obţinute la a k+1 opearaţiune cursorul va fi compus dintr-un lanţ din k+1 poziţii una dintre care poate fi vre-odată în starea |1>. "; (* starea

Exemplificare
sumator = {CCNGate[4,5,6,6],CNGate[4,5,6]}; SchrodingerEvolution[ket[1,0,0,1,1,0], 3, 2, sumator , 0.5] {cursor1, projected1} = ReadCursorBits[3, state1] Rezultatul este format din lista {poziţia cursorului şi starea proiectată}, care arată poziţia cursorului şi starea întregului registru de memorie după ce poziţia cursorului a fost măsurată.

Citirea registrului de memorie De îndată ce cursorul este găsit în poziţia (k+1), care arată că toate operaţiile celulelor au fost aplicate, atunci poate fi obţinut răspunsul din computer, citind întreaga stare din registrul de memorie.
89

?ReadMemoryRegister ReadMemoryRegister[superposition] citeşte starea fiecărui bit din registrul de memorie. Codul
(* ReadMemoryRegister *) (*====================*) (* Luând în consideraţie superpoziţia care reprezintă starea memoriei computerului cuantic se va returna rezultatul din memoria modificată*) Options[ReadMemoryRegister] = {TraceProgress->False}; ReadMemoryRegister[w_. ket[bits__] + kets_., opts___]:= Module[{nBits, superposition, resultsPerStep, traceQ}, traceQ = TraceProgress /. {opts} /. Options[ReadMemoryRegister]; nBits = Length[{bits}]; (* figure out number of bits in memory *) superposition = {"BeforeAnyMeasurements", w ket[bits] + kets}; resultsPerStep = FoldList[MeasureIthBit[#2,#1,nBits]&, superposition, Range[nBits] ]; Which[traceQ===False, {Rest[Map[#[[1]]&, resultsPerStep]], (* results for bits *) Last[resultsPerStep][[2]] (* projected state *) }, traceQ===True, ColumnForm[resultsPerStep] (*list of {results,projectedStates}*) ] ] ReadMemoryRegister::usage =""ReadMemoryRegister[superposition] citeşte starea fiecărui bit din registrul de memorie. "; MeasureIthBit[i_, {_, superposition_}, nBits_]:= 90

)]:= ProbabilityIthBitIs1[i. {1-p1.nBits]]&]. _. Map[Abs[#]^2&. terms}.]:= Module[{nBits. zeroOrOne. zeroOrOne.nBits] ]& ] ] ProbabilityIthBitIs1[i_. projectedState = SuperpositionWithIthBitFixed[i. _. MatchQ[#. ket[bits__]]:= If[ket[bits][[i]] == 1. ket[bits__] + kets_. Map[Abs[#]^2&. Amplitudes[terms]]]/ Apply[Plus. zeroOrOne = BiasedSelect[{0.zeroOrOne. p1}]. zeroOrOne_. Table[_. KetWithIthBitZeroOrOne[i. i] SuperpositionWithIthBitFixed[_. ket[bits__] + kets_. zeroOrOne_. {zeroOrOne. p1 = ProbabilityIthBitIs1[i. MatchQ[#. _. c_. KetWithIthBit1[i.1}. nBits = Length[{bits}]. projectedState} ] KetWithIthBitZeroOrOne[i_. _. Expand[c (w ket[bits] + kets)]] 91 . nBits_]:= ReplacePart[Apply[ket. superposition_]:= NormalizeKet[Select[superposition. projectedState}. superposition]. w_. nBits. 1-Abs[w]^2] (* Abs[w]^2 == 1 or 0 only *) ProbabilityIthBitIs1[i_. w_. Abs[w]^2. w_. zeroOrOne. Amplitudes[w ket[bits] + kets]]] ] ] ProbabilityIthBitIs1[i_. terms = Select[w ket[bits] + kets. (w_. N[Apply[Plus. superposition].{nBits}]].Module[{p1. nBits_. ket[bits__]]:= NormalizeKet[w ket[bits]] SuperpositionWithIthBitFixed[i_.

2. 1}]:= lb <= n <= 1 InRangeQ[n_. {lb_. Message[BiasedSelect::probabilityLeak]. psum>1. True ] ] InRangeQ[n_. Partition[FoldList[Plus.KetWithIthBit1[i_. Message[BiasedSelect::excess]. psum==1. random = Random[].0. i] BiasedSelect[list_. #]&. 1. Apply[Part[list.{nBits}]]. ub_}]:= lb <= n < ub 92 .probabilities]. probabilities_]:= Module[{random}. Which[psum<1. True ] ] ] ] (* /. Flatten[ Position[Map[InRangeQ[random. Table[_.1] ].CheckProbabilitiesQ[probabilities] *) CheckProbabilitiesQ[probabilities_]:= Module[{psum = Apply[Plus. #]&. {lb_. nBits_]:= ReplacePart[Apply[ket. probabilities]}.

2001. Enachi V. Rev.C. Steeb Willi-Hans. тoм 149..307.1493. Ciobu V. vol. 2006.. CEP. p.460-463.. 9. et all. 2. Benjamin S. Chuang I. №4. 93 .P. 2000. 1997. Cond. p. Utilizarea pachetului de programe «Mathematica» cu exemple de aplicare în fizică şi informatică.106-108. 4. january.47.. seria „Ştiinţe fizico-matematice”. în УФН.com ->Search-> quantum computing. 12. 1973. Quantum Computation and Quantum Information. Ardavan A.Bibliografie* 1.wolfram. 7. vol.. 3. Hardy Yorick.676. S. 10. World Scientific Publishing Co. Phys. 1995. Editura Tehnică. Joachain C.631. et al. 11... Enachi Viorel. p. Towards a fullerene-based quantum computer. Cohen-Tannoudji C.P.H.J. 6. 2008. 13.18. în Phys. http://demonstrations..130.. Williams C. în J. p. Aspect A. Kвaнтoвoмехaничeские ЭВM. Mecanique Quantique. Exploration in Quantum Computing. 8. Lanyon B... Chişinău. 5. Curlicovschi Alisa. Bransden B. USM.. Laloe F. Toward quantum chemistry on a quantum computer. p. Springer. Фейнман Р. 2004.1-2. Celule logice CNOT a computerului cuantic bazate pe molecule fulerenice activate şi dopate. Wiley-VCH. Lett. Paris. Diu B. 1986. Quantum Computing. Clearwater.. p. Stolze J. în Anale ştiinţifice ale USM.1-6. p. Problems and Solutions in Quantum Computing and Information.265. 2010. (1981). Roger G... Mat. Suter D. Bucureşti. p 5867-5883. Experimental test of realistic local theories via Bell's theorem.. Nielsen M. 2008. Brigs D.. A short Course from theory to Experiment. Introducere în Mecanica Cuantică... vol. Hermann. Nature Chemistry.. Chişinău. H. Girangie Ph.. p. Cambridge University Press. p.. 10.

Noson S. The Temple of Quantum Computing. 2008.toqc. dar posedă cunoştinţe temeinice în algebra liniară şi anumite cunoştinţe în domeniul arhitecturii computerelor clasice tradiţionale.Perry.* Recomandări speciale bilbiografice Cititorii.Mannucci. Cambridge University Press. 2. p. 2006.Yanofsky. p.368. Quantum Computing for Computer Scientists. http://www. Riley T. Micro A.pdf 94 .com/TOQCv1_1. care nu sunt informaţi iniţial în fizica cuantică modernă. le pot recomanda insistent să lectureze paralel literatura: 1.235.

4.2.Operaţia Control-U -----------------------------------------.Cuprins Prefaţă --------------------------------------------------------------------------------------.2.2.1. Noţiuni ---------------------. Introducere -----------------------------------------------------------------------------.93 95 . Computarea este un proces fizic ---------------------------------------------.54 4.22 2.Teleportarea informaţiei cuantice -----------------------------------------.40 3.15 1.1.1. Qubiţi.1.41 3.67 Anexa I.4.7 1.62 4.4. Registre cuantice de memorie --------------------------------------. Determinarea dimensiunii registrelor de memorie ------------.65 Postfaţă ----------------------------------------------------------------------------------.46 3.39 2.3.7. Simularea computerului cuantic Feynman --------------------------.1. Operatori de rotaţie --------------------------------------------------.3.1.2.1. Postulatele mecanicii cuantice ----------------------------------------------.68 Anexa II.34 2.41 3.56 4.7 1.1.4.29 2.3. Reprezentarea calculului ca fiind un circuit --------------------.2.1. Stări corelate. Definiţia computerului cuantic -------------------------.19 1.2.9 1.44 3.1.57 4.2.26 2.2.2. registre cuantice şi porţi logice ----------------------------------------. Transformarea cuantică Fourier rapidă --------------------------------.81 Bibliografie -----------------------------------------------------------------------------. Concurenţa stării de entanglare -----------------------------------.4. Instrumente algebrice de operare în spaţiul HILBERT ---------. Porţi logice de 2 şi 3 qubiţi ------------------------------------------.Operatorii de creare şi anihilare -----------------------------------.Bit cuantic (qubit) -------------------------------------------------------------. Criteriul stărilor pure ------------------------------------------------.33 2. Formalismul operatorului densitate -------------------------------. Simularea cuantică ----------------------------------------------------------------.1.59 4.Teorema neclonării informatiei cuantice ---------------.29 2. Operaţii unitare pe un qubit -----------------------------------------------.5. sau stări entanglate ----------------------------------------.2. Algebra liniară în spaţiul complex Hilbert.6.1. Simularea computerului cuantic la computerul clasic ----------------.55 4. Simularea unui calculator cuantic simplu -----------------------.3.2.1.6 1.26 2.2.3.5 Câteva date istorice semnificative ----------------------------------------------------.3.3. Operaţii Pauli ----------------------------------------------------------.3 Utilizarea unor simboluri grafice -----------------------------------------------------.61 4.2. Simularea cuantică pe computere cuantice ----------------------------.2.36 2. Evaluarea operatorului Hamilton --------------------------------.2.50 4 .1.54 4. Algoritmi cuantici ------------------------------------------------------------------.1.35 2. Evoluţia computerului cuantic pentru o perioadă de timp fixată .

Centrul Editorial-Poligrafic al USM str. Introducere teoretică. Redactor literar: Antonina Dembiţchi Machetare computerizată: Viorel Moraru Bun de tipar 04. Formatul 60×841/16 Coli de tipar 6. MD 2009 96 .2010. 60.   Viorel Nicolae ENACHI COMPUTERE CUANTICE Partea I.Mateevici. Comanda 71. Al.0. Tirajul 50 ex.11. Chişinău. Coli editoriale 6.0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->