Sunteți pe pagina 1din 1

6k4llcuL 45l51N1LOk P 5M51kuL l si ll

Ar
crt
Perioada 1ema asistentei Obiectivele urmarite Educatoare
/grupa
1 Septembrie/
Octombrie
Calitatea mediului
educajional
*crearea unui mediu educational
stimulativ pentru actul de invatare
* stabilirea regulilor clasei i
urmarirea respectarii lor
* promovarea unor relatii de
cooperare
1oate
grupele
2 Aoiembrie/
Decembrie
Calitatea proiectarii
activitatii
*corelatii inter i intradisciplinare in
re:olvarea obiectivelor
* asigurarea caracterului
stiintific,transpunerea in viata a
cunotintelor, priceperilor i
deprinderilor insusite
1oate
grupele
3 Ianuarie/
Februarie
Aplicarea adecvata a
metodelor active
participative yi a
metodelor interactive de
grup
*centrarea pe achi:itiile copilului
*Stimularea i valorificarea
capacitatilor intelectuale
*valorificarea valentelor formative ale
activitatii de grup
1oate
grupele
4 Martie/
Aprilie
Identificarea yi
diferentierea sarcinilor
de invatare
*integrarea mifloacelor de
invatamant in activitate de invatare
*utili:area fudicioasa a timpului de
instruire
*identificarea diferitelor forme de
activitate (frontala, de grup,
individuala)
*gradul de coparicipare in etapele de
predare a continutului
1oate
grupele
5 Mai /
Iunie
Strategiile didactice yi
rolul lor in motivarea
invatarii
*gradul de coparticipare in etapa de
invatare active constienta i logica
*mentinerea interesului in actul
educational
*satisfacerea trebuintelor cognitive
1oate
grupele

DIRECTOR
STOIAN BEATRICE