P. 1
Electrochimie

Electrochimie

|Views: 91|Likes:
Published by Sp Deni

More info:

Published by: Sp Deni on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

Cap. 4.

ELECTROCHIMIA Clasificarea conductorilor Din punct de vedere al conducţiei curentului electric, corpurile materiale se împart în conductori şi izolatori (dielectrici). Conductorii la rândul lor se clasifică în:conductori de ordinul I (conductori electronici sau metalici), în care conductibilitatea este de natură electronică, deci se datorează unui flux de electroni. De exemplu: metale, aliaje, combinaţii intermetalice.grafit etc. conductori de ordinul II (conductori ionici sau electroliţi), în care conductibilitatea este de natură ionică, deci se datorează deplasării ionilor prin electrolit. De exemplu: săruri topite, soluţii apoase de acizi, baze sau săruri minerale, amine, soluţii de acizi organici etc.Conductibilitatea electronică este de circa 105 ori mai mare decât ceaionică.conductorii micşti, care conduc simultan prin electroni şi ioni. De exemplu: yAg2S conduce 80% ionic şi 20% electronic;semiconductori, a căror conducţie este asigurată de electroni şi goluri. De exemplu: elemente monoatomice (Si, Ge, Te), halogenuri (Agi, Cui), oxizi (ZnO, CoO, CuO, NiO, Cr203, Fe203), sulfuri şi seleniuri (PbS, PbS2, Ag2Se, Ag2S, CdS).Izolatorii nu sunt străbătuţi de curentul electric. De exemplu: sticla, mica, porţelanul, lichide şi cristale organice, unii polimeri.Electrolitii fac obiectul electrochimiei, care studiază relaţiile cantitative dintre curentul electric şi reacţiile chimice care îl însoţesc. Disocierea electroliticăElectrolitii sunt conductori de ordinul II, care conduc curentul electric cu transport de materie, prin ioni pozitivi şi negativi. Procesul de desfacere sub formă de ioni a unui electrolit se numeşte disociere electrolitică. După modul cum apar ionii substanţelor, electrolitii se împart în electroliţi reali şi electroliţi potenţiali.Electrolitii reali (ionofori) în stare solidă cristalizează în reţea ionică (ex: NaCI, KCI) şi, deci, ionii preexistă în reţeaua cristalină. Legătura ionică din cristale poate fi labilizată fie prin topirea substanţei, şi, astfel, rezultă o topitură ionică conductoare, fie prin dizolvarea într-un solvent polar adecvat, când ionii trec în soluţie ca urmare a interacţiunii lor cu moleculele dipolare din solvent, prin formare de legături ion - dipol, rezultând ioni solvataţi (hidrataţi, dacă solventul are apa). De exemplu: Na*Cr < ^';0 ) Na+ +CI" cristal hidratat hidratatElectrolitii potenţiali (ionoqeni) , în stare solidă cristalizează în reţele moleculare . In nodurile reţelei cristaline sunt molecule polare, formate din atomi legaţi covalent. Ionii apar la dizolvarea electrolitului în apă sau în alt solvent polar, ca urmare a accentuării polarităţii legăturii covalente şi a ruperii ei sub acţiunea moleculelor polare de solvent. De exemplu:H+6-cr6 < "u-° >H3o*+crlegătură covalentă hidratat polară.Electroliţii ionofori se disociază complet în ioni, când sunt dizolvaţi în solvenţi polari. Cei ionogeni se disociază complet, când polaritatea legăturii covalente este mare şi parţial, când polaritatea legăturii este mică. Aprecierea cantitativă a disociaţiei electrolitice se face prin mărimea fizico - chimică introdusă de Arrhenius, numită grad de disociere, a, definit ca raportul dintre numărul de molecule

disociate şi numărul total de molecule dizolvate. Dacă g=1, electroliţii sunt practic total disociaţi în soluţii de concentraţii 0,1 - 0,01 m. Ei se numesc electroliti tari. De exemplu: majoritatea sărurilor, acizi şi baze tari (H2SO4, HNO3, NaOH, KOH etc). Disocierea se reprezintă:AB<^A+B+ (4.1)Dacă g«1, electroliţii sunt parţial disociaţi în soluţie. Ei se numesc electroliti slabi. De exemplu: acizi organici, amine, fenoli, acid carbonic, acid cianhidric, amoniac, HgCb, Hg(CN)2 etc. Disocierea electroliţilor slabi se reprezintă printro reacţie de echilibru: AB A"+B+ (4.2)caracterizată de o constantă de echilibru (constantă de ionizare sau disociere. Ki):*,=W (4.3)[ A B ] Admiţând că, prin dizolvarea electrolitului AB s-a obţinut concentraţie c moli/l, iar din aceasta s-a ionizat fracţiunea a rezultă că la echilibru, concentraţiile speciilor vor fi: [AB]=c-ac=c(1-a),[A_]=ac; [B+]=ac :Prin urmare: K = acJţc=^li (44) c(l - a) 1-a iar dacă a«1 Kj=a 2c(4.4') Relaţia (4.4) este cunoscută sub numele de legea dilutiei a lui Ostwald şi stabileşte legătura dintre constanta de ionizare, Kh şi gradul de disociere, a, a unui electrolit. Se aplică numai soluţiilor de electroliti slabi deoarece pentru electroliţii tari a creşte cu diluţia şi nu se mai obţin valori constante pentru Kj. în soluţii ideale, stare atinsă numai_ la diluţie infinită a soluţiei, ionii de semn contrar nu se influenţează reciproc. în soluţii reale, concentrate, în soluţii de electroliti tari, se înregistrează abateri de la legea diluţiei a lui Oswald, datorate interacţiilor dintre ioni. în acest caz noţiunea de concentraţie, c, a fost înlocuită cu cea de activitate termodinamică, a: a=fc, unde f - coeficientul (factor) de activitate, indică abaterea soluţiei de concentraţie c, faţă de soluţie standard de diluţie infinită. La diluţie infinită, f—>1 şi a-*c. Aşadar, electroliţii tari au Ki>1 $i a=1, iar electrolitii slabi au Ki<10"2 şi a<0,01. între aceste limite, se află electrolitii medii (intermediari) cu 10^(K<1 si 0.01<a<0,05.în funcţie de natura electrolitului, acid, bază sau sare, constanta de ionizare, Ki, se numeşte, respectiv, constantă de aciditate, Ka, constantă de bazicitate,Kh, si constantă de hidroliză, Kh. Astfel, pentru acidul HA: ha^—» hva ; „ = l" jl" j(4.5)[ H A ] pentru bază, BOH:[ B O H ] HA ^ BVHO-;K = ft'i(4.6)A J B ] iar pentru sarea AB:
K
B

H; AB ° A+B+ATt = (4.7)Apa este un electrolit foarte slab, numai o moleculă din 550.000.000 molecule apă se disociază: H20 -<"> H++HCT (4.8) Cum ionul de hidrogen din cauza câmpului electric intens pentru un volum foarte mic, se ataşează de o moleculă de apă şi există ca ion de hidroniu H30+, echilibrul (4.8) se scrie ca: 2H20 H30++HO

(4.9)Pentru simplificare se menţine notaţia H+ pentru ionul de hidrogen (hidroniul): Constanta de ionizare a apei:K = M M (4.9)H 2 0 Dar, Ki[H20] = constant = [H+][HO"]=Kw=produsul ionic al apei la 25°C, K„=10"14 mol2/l2. Pentru apa neutră, [H+]=[HO"]=10"7 mol/l. Faţă de apa neutră soluţiile pot fi acide, dacă [H+]>10"7 sau bazice, dacă [H+]<10"7 (sau [HO"]>10"7). Aciditatea unei soluţii se poate aprecia şi prin mărimea fizico - chimică pH, definit ca: pH=-lg[H+], pentru soluţii ideale (4.10) sau pH=-lgan* pentru soluţii

Conductivitatea soluţiilor de electroliti variază cu concentraţia X =f(c). în amperi. pentru a evita fenomenul de electroliză care s-ar produce în condiţiile curentului continuu. Ceea ce interesează este fracţia de cantitate de electricitate transportată de ionii de un anumit fel.(cm"') numit constanta celulei de conductivitate. în absenţa unui câmp electric exterior.14)). dacă pH>7 soluţiile au caracter bazic şi dacă pH=7 soluţiile au caracter neutru. u+= mobilitatea cationului. care străbate un cub de electrolit cu latura de 1 cm. Astfel. în cm3.1 este prezentată dependenţa de concentraţie a conductivităţii unor soluţii de KCI: Poziţia maximului depinde de natura electrolitului şi de temperatură. Trebuie precizat că în măsurătorile de conductivitate.Migrare.^ . De exemplu. ionii din soluţiile electroliţilor au o mişcare de translaţie sau vibraţie dezordonată.23.20) p RS S Deci. 0/1cm"1.22) Constanta celulei se determină experimental măsurând rezistenţa (R) sau conductanţa (G) a unei soluţii de conductivitate specifică cunoscută (soluţie standard de KCI).17) Proprietatea unui electrolit de a conduce curentul electric se numeşte conductibilitate electrică. atingând un maximum şi apoi scăzând cu creşterea în continuare a concentraţiei.Comportarea electroliţilor în câmp electric 4. ucf=7. gradient de potenţial aplicat etc. uzual.1. cu suprafeţe egale (S). Pentru măsurarea conductivităţii electrice a soluţiilor de electroliţi se folosesc celule de conductivitate.=X. U+L=1 (4. în tabelul 4. platină). notată cu u:Mobilitatea este o caracteristică pentru o specie ionică.13) rezultă: pH+pOH=14 (4.= K. Aplicând legea lui Ohm. R.20) devine: 'şi. situaţi la distanţa l unul faţă de celălalt (fig 4.12) sau pKw=-lgK„=14 (4. şi are dimensiunile O. pentru o soluţie infinit diluată.20). acestea fiind în general diferite.l. conduce la: !l=GK (4. deoarece creşte numărul unităţilor conductoare. conductivitatea molară: A. ci şi normalizarea concentraţiei în ioni. este: uH+=36.14) Valorile de pH pentru soluţii apoase. Prin analogie cu un conductor electric. La trecerea curentului electric prin electrolit.62-10-4. crescând odată cu creşterea concentraţiei. uK+=7. care conţine 1 mol de substanţă. conductivitatea. Deci. mobilitate. supuşi la o diferenţă de potenţial este: R=P^(4. conductivitatea.(4.1.19)Valoarea inversă a rezistivităţii se numeşte conductivitate specifică sau conductivitate.10) . = numărul de transport al anionului.| = G~ (4. Ele sunt formate dintr-un vas de sticlă în care sunt fixaţi doi electrozi dintr-un metal inert chimic (de exemplu.V„=l^ . iar mărimea fizică asociată fenomenului. natura solventului. Valoarea inversă a rezistenţei se numeşte conductantă. de suprafaţă. Variaţia este mai marcată pentru electroliţii tari decât pentru cei slabi. = mobilitatea anionului.) Raportul .2. a unei coloane de electrolit de lungime.18)în care p este rezistivitatea electrolitului. definită ca: t l = . având toate direcţiile de deplasare echivalente. X ."1m"1 în S. rezistentă electrică. deoarece intervine fenomenul de asociere a ionilor de sarcini opuse în compuşi neconductori. şi. Acest fenomen de transport de masă sub acţiunea unui gradient de potenţial se numeşte migrare. măsurată în cm2s"1V"1. în tabelul 4. Măsurarea se efectuează montând celula de conductivitate la aparate numite conductometre. în principiu. sunt date conductivitătile molare ale unor electroliti. numere de transportCea mai simplă teorie a transportului electricităţii în soluţie este cea hidrodinámica. iar în soluţii concentrate X scade cu concentraţia. conductanţa unui centimetrucub de electrolit. X . dacă comparăm două soluţii 1m de Na+CI". în consecinţă. I. relaţia (4. ionii din soluţie se deplasează spre electrodul de semn contrar.: t =-±. a unei soluţii de electrolit reprezintă conductanţa electrolitului cuprins între doi electrozi de suprafaţă egală cu 1 cm2. în soluţii diluate X creşte cu concentraţia. mişcându-se într-un solvent presupus mediu continuu. supus la o diferenţă de potenţial de 1V. suprafaţa şi volumul lor. introdus în relaţia (4. pentru compararea puterii conductoare a soluţiilor de electroliti nu este suficientă normalizarea geometriei ce conduce la definirea conductivităţii (electrolizi de suprafeţe de 1 cm2.13) Combinând relaţiile (4. conductivitate. care conţin ioni cu o singură încărcare. cele două soluţii vor avea cantităţi diferite de .4. care conţin ioni cu încărcare dublă.3. Pentru aceasta s-a introdus noţiunea de număr de transport al ionilor. uOH"=20. în care U reprezintă tensiunea unei porţiuni de circuit. t. mobilitatea. şi de Cu2+S042". străbătută de un curent continuu de intensitate I. S): G = —Q ' sau S (4.25-10-4. aparţin domeniului 0 -14 (pHe(0."1cm2mor1 şi reprezintă conductivitatea ionilor proveniţi dintr-un mol de electrolit dizolvat în volumul VM de soluţie. situată între doi electrozi identici. în caz contrar sarcina transportată nu este aceeaşi. care lucrează în curent alternativ. X . u4 + u_ în care : tt = numărul de transport al cationului. situaţi la distanţa de 1 cm unul faţă de altul sau. S.55-1Cr4. u."1 (ohm"1 sau siemens. La baza ei stă ideea că ionii sunt sfere rigide. Dependenţa conductivităţii specifice de concentraţie arată că acesta mărime fizico chimică nu poate fi folosită pentru a compara conductivitatea diferiţilor electroliti.(4. acţiunile electrostatice cu celelalte tipuri de ioni. R = —.unde Cm este concentraţia molară şi VM volumul. Evident. trecerea curentului eletcric nu implică desfăşurarea nici unei reacţii chimice. încărcate electric. Conductivităţile molare nu pot fi comparate între ele decât în cazul în care electroliţii dizolvaţi conţin ioni cu aceeaşi încărcare. situaţi la distanţe de 1 cm). Viteza de migrare a ionilor depinde de: natura ionilor. 4.3.reale (4.11) Analog pOH=-lg[HO"] sau pOH=lgaHO" (4. Dacă pH<7 soluţiile au caracter acid. G. X = I = 1. şi are dimensiunile Q.16) u4 + u. în consecinţă s-a definit o nouă mărime. se poate defini ca intensitatea curentului. Am are dimensiunile D. altfel spus. Viteza de migrare raportată la gradientul de potenţial de 1V/cm se numeşte mobilitate.92-1CT4 Proprietatea de conducţie electrică a unei soluţii nu poate fi caracterizată prin mobilităţile anionilor şi cationilor.

valoarea limită A0 poate constitui un criteriu de comparaţie a capacităţii electroconductoare a diferiţilor electroliţi. De aceea. Ao=A0. în metal el este efectuat de electroni. S-a făcut presupunerea că scăderea conductivităţii s-ar putea datora scăderii mobilităţii ionilor în soluţii concentrate. atinsă la diluţie infinită. de soluţie. 4.2. Procesul de electrod în cazul acestui electrod este reve <ea Mez++7e. nici efectele timpului de relaxare. viteza de deplasare a ionului. atmosfera ionică nu mai are timp să se formeze şi nu mai apare frânarea datorată efectului electroforetic şi efectului de relaxare. apare în spatele său un exces de sarcină negativă.Sistemul format dintr-un metal în contact cu o soluţie de electrolit constituie un electrod şi se notează Me/soluţie electrolit. odată cu deplasarea ionului în câmp. (efect Debye Falkenhagen).24)A are dimensiunile 0/1cm2echivalent"1 şi reprezintă conductivitatea ionilor proveniţi dintrun echivalent gram de electrolit. Efectul electroforetic frânează deplasarea ionului în soluţie prin tendinţa atmosferei ionice şi a moleculelor de solvent de a se mişca în sens contrar ionului central. se poate imagina că.29)sau Me^^->Mez++ze reacţia de ReduCere (cerere. se notează Zn/ZnSCu. în aceste condiţii valoarea lui A0 poate fi obţinută din însumarea conductivităţii ionice echivalente limită ale anionului A0i. A = W = i^(4. vr = viteza datorată efectului de relaxare. Pentru electroliţii tari. nu se produce asimetrizarea atmosferei ionice şi. Interfaţa metal soluţie de electrolit sau.30) sau 2H++2e—^H2(4. se admite că în jurul fiecărui ion. de bază sau de sare). mai simplu.soluţie de electrolit. Fenomene la limita metal . din cauza schimbării rapide a sensului curentului. ve = viteza datorată efectului electroforetic.28) în care: v0= viteza. o placă de Ni în contact cu apa de mare se notează Ni/h^O. cedare de electroni. Deci.25) conform legii miqratiei independente a ionilor dedusă de Kohlrausch. V. In noua poziţie.). o placă Zn în contact cu o soluţie ZnSCv. Procesul de electrod este un proces redox format dintr-un cuplu de reacţii. conductivitatea echivalentă a electroliţilor tari va creşte odată cu creşterea frecvenţei curentului.24) c reprezintă concentraţia normală (echivalentă) a electrolitului.Efectul de relaxare al atmosferei ionice se datorează stricării simetriei atmosferei ionice şi tendinţei de refacere a ei. Transportul de sarcini electrice diferă în faza metalică şi în electrolit. efect Wien şi efect Debve – Falkenhaqen Experimental s-a stabilit că conductivitatea echivalentă. A0. Aşadar. simetria atmosferei ionice se strică din cauza a două fenomene: efectul electroforetic şi efectul de relaxare. Valoarea lui A creşte cu diluţia (creştere a volumului soluţiei sau scăderea concentraţiei) şi tinde către o valoare maximă limită. Electroliţi tari în câmp de înaltă tensiune sau înaltă frecventă. ionul nu pleacă departe de centrul atmosferei ionice. în timpul deplasării ionului pozitiv. sunt date conductivităţile echivalente ale unor soluţii de electroliţi la diferite temperaturi şi concentraţii. de zeci şi sute de mii de volţi pe centimetru.+.şi ale cationului A0. Creşterea este cunoscută sub numele de efect Wien şi se manifestă cu atât mai evident cu cât concentraţia soluţiei este mai mare.ion sunt practic nule. conform legii lui Kohlrausch. Diferenţa dintre A şi A0 nu poate fi explicată cu ajutorul ideii disociaţiei incomplete. +e").3. deoarece electroliţii tari sunt total disociaţi la orice concentraţie. ioni) determină apariţia unui proces de transfer de sarcină între metal şi electrolit numit proces de electrod sau reacţie de electrod. Acest proces de realxare necesită un anumit timp.31)Dacă metalul este în contact cu soluţia ionilor proprii electrodul se numeşte reversibil şi se notează Me/Me2+. De aceea s-a introdus conductivitatea echivalentă. -e"). dizolvat în volumul.-+ A0i+ (4.~Me (4. Totuşi. datorită gradientului de potenţial foarte mare.32)Dacă metalul este în contact cu o soluţie de electrolit care nu conţine ionii metalului (o soluţie de acid. dar creşterea este mai puţin marcată decât în cazul efectului Wien. de exemplu: Me-ze"-^^Mez(4. în electrolit de către ioni. acceptare de electroni.26) Extrapolarea dreptei la c=0.sarcină. deşi au concentraţii molare egale. ceea ce corespunde unei formule empirice cunoscute sub numele de legea lui Kolrausch: A = A„ . Când electroliţii tari sunt supuşi unui curent de înaltă frecvenţă. scade odată cu creşterea concentraţiei soluţiei de electrolit. ce conţine un echivalent gram de electrolit. metal electrolit constituie limita dintre conductibilităţile de tip electronic şi ionic şi poate fi considerată o joncţiune electron . A. de exemplu: Mez*+ze' "* >Me (4. dar suferă tot timpul mişcări oscilatorii foarte rapide. v=v0. efectul electroforetic se păstrează şi v=v0-ve.a V c (4. ionii se deplasează cu o viteză de aproximativ 1m/s. şi volumul. în condiţii de mare diluţie. Proces de electrod. Asimetria atmosferei ionice va fi cu atât mai mare cu cât timpul de relaxare este mai lung şi viteza de deplasare a ionului mai mare. Atmosfera ionică are simetrie sferică atât timp cât nu este supusă acţiunii unui câmp exterior. Potenţial de electrod. v. aplicate electroliţilor tari.3. In expresia (4.electrolit care conţine sarcini electrice mobile (electroni. Din acest motiv A creşte la tensiuni ridicate până atinge valoarea A0. efectele interacţiilor ion . există o atmosferă ionică de sarcină medie egală şi de semn contrar cu sarcina ionului considerat. Electrod. asemănătoare cu o joncţiune n-p de la semiconductori. care se desfăşoară simultan: reacţia de OxiDare (dare. X . conduce la valoarea A0.4. în cm3. în curenţi de înaltă frecvenţă.26). o placă de Fe în contact cu o soluţie de NaCI se notează Fe/NaCI.ion (e'-i). ecuaţia (4.De exemplu. Deci. va fi dată de: V=V0-Ve-Vr (4. în absenţa atmosferei ionice. când disocierea electrolitului este completă (fig.NaCI etc. în tabelul 4. datorită atracţiei dintre ioni. care este dată de produsul dintre conductivitatea soluţiei. deci. care-l frânează în deplasare. La tensiuni înalte. Din cauza vitezei mari a ionului. numit timp de relaxare. A depinde liniar de V c . iar . De exemplu.3. V. Existenţa interfeţei metal . ionul tinde să-şi refacă norul ionic de simetrie sferică. Deoarece. electrodul se numeşte ireversibil. La deplasarea ionilor în câmp electric. Pentru aceasta.

astfel obţinut. adică: ĂG=0.Să considerăm că în reacţia de transfer de electroni (4. Ni/Ni2+ etc . o singură interfaţă nu este capabilă nici de efecte chimice şi nici de efecte electrice. câmpul electric creat de sarcina metalului în straturile de soluţie din jur. în acest caz procesul de oxidare a metalului:Me-ze ^^-Mez+ (4.4. aflat în vid. condiţia termodinamică este îndeplinită. adică potenţialul de electrod când activitatea . are implicaţii atât chimice. procesul invers. Exemplu: Cu/Cu2+.Aşadar.48) UsoFU^. Relaţia lui Nernst în secţiunea 4.48) se poate scrie: pMe=ML+RTInaMe (4.34) ar fenomenul respectiv face obiectul coroziunii electrochimice a metalelor şi aliajelor (cap. în stabilirea măsurilor de maximă eficientă în prevenirea acestor fenomene precum şi obţinerea prin electrotehnologii a unor materiale sau piese metalice în condiţii de randament si renatabilitate sporite. cât şi electrice. L. în acest caz este reversibil: Mez++ze" < l Me (4. travaliul electric (L). la interfaţa metal .40) în condiţii de echilibru.electrolit. stratul dublu electric are un caracter difuz spre interiorul soluţiei.39) Reacţiile electrochimice. procesul de electrod este un proces electrochimie. asemănător unui condensator.. Deci. procesul de electrod va fi redat ca un proces reversibil: > Me2++ze" < Me (4.4. de sinteze electrochimice de materiale etc. Pentru inginerii economişti. metalul fiind în stare standard şi deci: uMe=M!„c.procesul de electrod asociat va fi ireversibil. deoarece introducerea sa într-un circuit necesită neapărat încă o interfaţă metal . Fe/Fe2+. conform principiului reversibilităţii microscopice. Ag/Ag+i etc.1. AG. Deoarece electronul constituie o sarcină electrică. în zona dintre cele faze se va forma un strat compus din ioni metalici în fază lichidă şi electronii în fază solidă. deci producere de substanţe. care pot fi ioni simpli. s-a arătat că un electrod constituit dintr-un metal în contact cu soluţia ionilor proprii este un electrod reversibil şi se notează Me/Mez+.33) au Me—^ Mez++ze~ ste cuplat cu un proces de reducere a unei specii (particule) în soluţia de electrolit. respectiv de oxidare. se caracterizează prin entalpia liberă electrochimică (AG) care reprezintă suma dintre entalpia liberă chimică (AG) şi lucrul electric produs sau consumat (L): ĂG = AG + L (4. q.35) este dată de diferenţa de potenţial chimic: AG = UMeMsoi(4. care iniţial era neutru. relaţia (4. ionii trecând din faza cu potenţial chimic mai mare în cea cu potenţial chimic mai mic până la stabilirea echilibrului. notat cu E.51' Termenul reprezintă potenţialul normal de electrod al zFmetalului.AG+L=0(4. Procesul de electrod. Exemplu: Zn/Zn2+. Potenţial de electrod. deoarece electronii nu pot trece în soluţie odată cu ionii. efectuat de un ion pozitiv de valenţă z (Mez+) la traversarea stratului dublu până la suprafaţa electrodului metalic este dat de produsul dintre sarcina sa (zF) şi diferenţa de potenţial a stratului dublu (E).— Mez+(4. de reducere. Dar. printre altele. formând un strat dublu electric de sens contrar celui anterior. Se disting două situaţii: când uMe>uSoi (potenţialul chimic al ionilor din reţeaua cristalină metalică este mai mare decât al ionilor de metal din soluţie). în consecinţă. determină o distribuţie neuniformă spre interiorul soluţiei. E°.electrolit este un proces fundamental. rămâne încărcat cu sarcini negative.50) sau: E Me = M"" +—lna „(4. schimbul de electroni între metal şi particule din soluţia de electrolit. pentru a aduce sarcina.45) Entalpia liberă chimică.46) Ţinând cont de expresia potenţialului chimic al unei specii în funcţie de activitatea speciei (3. cinetica electrochimică oferă principii de bază în aprecierea efectelor economice ale coroziunii. relaţia (4.41) devine: AG+ZFE=0 (4. ioni complecşi sau molecule neutre. constituie o pilă sau o celulă de electroliză.când uMe<Msoi.36) sau Me—^—» Mez++ze" Dar. se soldează cu transformarea chimică a metalului şi a particulelor implicate.2. (4. Me-ze. variaţia entalpiei libere electrochimice (AG )este nulă: AG =0 (4.49) Deci. cu sursele chimice de energie electrică (pilele electrochimice). metalul. adică un strat dublu electric. transferul de electron în fază eterogenă.între metal şi electrolit apare un transfer spontan de sarcină care se datorează diferenţei dintre potenţialul chimic al ionilor din soluţie (uSOi) şi cel al ionilor din metal (uMe). procesului spontan (oxidare în primul caz şi reducere în cel de-al doilea) i se opune.+RTIna^. de la infinit în punctul x: Analog. viteza reacţiei de reducere este egală cu viteza reacţiei de oxidare: Vred=V0x (4.44) Deci. potenţialul electrostatic Vx în punctul x. Ionii metalici pozitivi din soluţie sunt atraşi de suprafaţa negativă a metalului.35) Interfaţa atinge echilibrul când: din punct de vedere cinetic. adică generarea curentului electric.5). în cele două situaţii.35)unde Vred şi vox sunt vitezele de reacţie ale celor două procese simultane. cationii din soluţie trec pe metal şi acceptând e" de la acesta. îl încarcă pozitiv: Mez++ ze" —Me(4. transferulelectronilor prin interfaţă reprezintă un curent electric. unul din cele mai dinamice capitole ale electrochimiei. pentru reacţia de electrod (4. Ansamblul. L=ZFE (4. format dintr-o reacţie chimică redox însoţită de curent electric. Prin urmare. ce stă la baza unor transformări de importanţă esenţială pentru activitatea practică omenească şi constituie obiectul de studiu al cineticii electrochimice. notată cu D: +ze' rti >Dze' 4.41)Reamintim că în electrostatică. (4.37) Anionii din soluţie sunt atraşi de suprafaţa pozitivă.35) la interfaţa Me/Mez+. fiind reacţii chimice însoţite de generare sau consum de energie electrică. ionii metalici vor trece din metal în soluţie.45) devine: uL-Ml--RTInaMe„+zFE=0 (4. de coroziune şi de imensa activitate depusă pentru prevenirea ei.38) din punct de vedere termodinamic. după cum sistemul generează sau consumă energie electrică. este numeric egal cu travaliul.electrolit. în ambele cazuri. deci. stratului dublu electric îi corespunde o diferenţă de potenţial electrostatic ca o consecinţă a segregării de sarcină în zona stratului dublu numit potential de electrod. 4. de generarea biocurenţilor. Deci. Cinetica electrochimică se ocupă.Traversarea de către sarcinile electrice a interfatei metal . Existenţa curentului electric presupune o diferenţă e potenţial electric.47) dar aMe=1.

53) Cum potenţialul standard al hidrogenului este nul. electrodul de iod.3.4. cu procesul de electrod: I/2O2+H2O+2 e" <> 2HO"(4.Electrozii de specia a ll-a sunt formaţi dintr-un metal în contact cu o sare greu solubilă a sa.(4. alcătuiţi dintr-un electrod de Pt în contact cu un nemetal şi o sare solubilă a acestuia.Celule galvanice . 02. electrodul de argint. la rândul său în contact cu o soluţie concentrată de sare solubilă cu anion comun. dacă reacţia directă este de oxidare.surse electrochimice de energie 4. adică va indica cu cât potenţialul unui metal este mai mare sau mai mic decât al celuilalt electrod. deoarece nu se poate lega un voltmetru cu soluţia fără a cufunda un alt electrod în soluţie. Valorile potenţialelor standard de reducere ale elementelor chimice măsurate în raport cu electrodul standard de hidrogen constituie aşa numita serie electrochimică. a ll-a.ionilor metalici din soluţie este egală cu unitatea (aMez+=1). 4. deci. Formula generală: Pt. stare redusă/stare oxidată. Se disting mai multe tipuri de electrozi de specia l-a: electrozi metal . Fiecare metal sau hidrogenul sub presiune poate să scoată din combinaţii (prin reducere) metale cu potenţial mai pozitiv decât el. Generalităţi Celulele galvanice (pilele galvanice.58) iar potenţialul de electrod este: e = e " + — l n ^ .51) devine:n RT .3. care se absoarbe pe placă. Electrozii de specia a lll-a sau electrozii redox care conţin ionii aceluiaşi metal sau compus chimic în două stări de oxidare diferite. măsurând diferenţa de potenţial a unei pile alcătuite din electrodul de potenţial necunoscut şi electrodul de hidrogen standard se obţine practic valoarea potenţialului electrodului de potenţial necunoscut.(Po 2 =1 atm) (4.5. considerat convenţional ca având potenţialul egal cu zero la 25°C. Procesul de electrod este: 1/212+6"^=^ I" (4.Potenţialul normal la temperatura de 25°C se numeşte potenţial standard de electrod. Cu/Cuz+ etc. iar dacă electroliţii ce alcătuiesc celulele sunt separaţi prin diafragmare sau punte de sare . nu-i pot deplasa ionii din soluţie (nu-l pot scoate din combinaţiile lui).60) şi potenţialul de electrod: RT P"2 E = E°+—ln-^-. iar constanta R=8. cu formula Pt. 4. în lucrarea de faţă se va opera cu potenţialele de reducere conform Convenţiei Europene de Semn Algebric pentru Potenţialul de electrod adoptată de IUPAC din anul 1953. cu formula Hg/Hg2CI2/KCI sat Procesul de electrod este: Hg2CI2+2e" < > 2Hg+2CI" (4.64) Aceşti electrozi au potenţialul reproductibil şi invariabil în timp. Observaţie: Convenţional. saturând-o. şi activitatea ionilor metalici din soluţia de electrolit (aMez+). Deci.soluţie cu formula : Me/Me2+.55) electrozi de gaze formaţi din gaze (H2. deplasează hidrogenul din combinaţiile lui (acizi. (vezi anexe) Metalele situate înaintea hidrogenului în seria electrochimică au o tendinţă de oxidare (deci de a trece în soluţie sub formă de ioni pozitivi) mai mare decât hidrogenul şi.52')Exemplu: electrodul de fier. potenţialul asociat reacţiei se numeşte potenţial de reducere.65)Potenţialul de electrod este: RT aŁ = Ł°+ ln-^-(4. Electrozii de specia l-a sunt formaţi dintr-un conductor în contact cu o soluţie de sare solubilă. mai greu de manipulat. Reacţia de electrod este:H+ +e 1/2H2 (4. Cu cât valoarea potenţialului de electrod este mai negativă._. (4. cu atât metalele sunt mai reactive.1.059 lgaH0.sarcina ionului. (4. cu formula Ag/AgCI/KCI sat Procesul de electrod este:AgCI+e"<=± Ag+CI" (4. „4. Potenţialul de electrod nu se poate măsura direct. Prin soluţie trece un curent de hidrogen la presiunea de 1 atm.35) iar potenţialul de electrod este: RT.61)iar potenţialul de electrod este:RT E = E°lna„..52')^ forma redusa numită relaţia lui Nernst. Voltmetru va măsura. Ni/Niz+.„ Mez++ ze" K > Me(4.e = E H zF electrozi metaloid .2. Procesul de electrod este: v. 4. a lll-a. cu formula 02(Pt)/HO".61) sau E=E°0.. o valoare relativă a potenţialului de electrod.Potenţialele normale de electrod ale electrozilor de specia a lll-a se mai numesc potenţiale redox şi exprimă cantitativ puterea de oxidare sau reducere a unui sistem redox.66)şi potenţialul de electrod: RT.b/KI. apă etc). este format dintr-o plăcuţă de platină platinată în contact cu o soluţie de HCI IN sau H2S04 IN. ca urmare. potenţialul respectiv se numeşte potenţial de oxidare. formula Pt. care arată dependenţa potenţialului de electrod (E) de natura electrodului (E°). dacă reacţia de electrod este scrisă în sens direct ca un proces de reducere.62)electrodul de calomel.(4. ei pot fi utilizaţi ca electrozi de referinţă în locul electrodului de hidrogen gaz. în contact cu un electrod inert. Placa saturată cu hidrogen se comportă ca şi cum electrodul ar fi alcătuit din hidrogen. Procesul de electrod: forma oxidată+ ze"formă redusă (4.31jmol"1K_1. Invers. Ca electrod etalon. temperatura (T) în Kelvin.61')Electrodul de hidrogen a fost tratat la cap. Clasificarea electrozilor în funcţie de formula electrodului şi de expresia procesului de electrod există trei tipuri de electrozi: electrozi de specia l-a. Exemple: electrodul de clor.52RT a sau.soluţie. Acest electrod prezentat în fig. Exemple: Zn/Znz+: Fe/Fez+. Cl2 etc) absorbite pe suprafaţa unui conductor inert (care nu reacţionează cu mediul. E = E +—lna. care serveşte ca suport pentru transferul de electroni. de exemplu platină platinată) în contact cu ionii gazului.59) Electrodul de oxigen. z. ca urmare. De aceea. Metalele situate după hidrogen în seria electrochimică (metale mai nobile) au tendinţa de oxidare mai mică decât hidrogenul şi.Fe2+/Fe3+. şi cu procesul de electrod: Fe3++e"<=> Fe2+(4. De exemplu. se foloseşte electrodul normal de hidrogen EHN.63) iar potenţialul de electrod este: RT Ł = E° lnarl. pile electrice) sunt dispozitive electrochimice de conversie a energiei chimice în energie electrică şi sunt formate dintr-un ansamblu de doi electrozi de potenţiale diferite. în general:E = E° + — In fom" °xid"a . cu formula CI2(Pt)/KCI Procesul de electrodeste: 1/2CI2+e"^^ CI"(4. realţia (4. O celulă galvanică se reprezintă printr-un lanţ electrochimie (formula pilei) în care electrozii sunt separaţi de electrolit prin linii drepte sau oblice. deoarece aci" din soluţia de KCI saturat. a„. practic nu variază în timpul funcţionării electrozilor. deci. diferenţa de potenţial între cei doi electrozi. faţă de care se determină potenţialul altor electrozi. (4. Cele două potenţiale sunt numeric egale şi de semn contrar..5.

100) dacă ld este constant. reacţii de reducere (acceptare de electroni). Rezistenta internă de descărcare. Ed. în caz contrar sunt ireversibile.e.83.98) dacă ld este constant. energia electrică produsă de pilă (zFE) va fi mai mare decât energia chimică cheltuită. iar la catod (polul pozitiv).89) sau: \ ^ \ =-S Introducând relaţia (4. curent de descărcare.73) Când această celulă produce un faraday de electricitate. Formula pilei este: (-)Zn/ZnS04iiCuS04/Cu(+)(4. Caracteristicile pilelor galvanice a)Tensiunea electromotoare.aceasta se reprezintă prin linii duble:(-) anod II catod (+) (4. în acest caz. la creşterea temperaturii. Qd.69) baterie cu n elemente va avea tensiunea egală cu suma tensiunilor electromotoare ale elementelor componente. curentul de sens invers nu a adus celula la condiţiile iniţiale. alături de travaliul electric maxim.81) Anod(+) Cu—Cu2+ +2e"(oxidare) (4. E. şi: Qd=ldt (4.5.78 . În timpul funcţionării. reprezintă pierderea inutilă a capacităţii pilei .81 . Wd. reacţiile elctrochimice vor fi:Catod(-) 2H++2e-. condiţie care nu poate fi realizată practic. Pe aceasta se bazează măsurarea practică a tensiunii electromotoare a pilei. pila absoarbe izoterm o cantitate de căldură ZFT[ — | şi se ST. rezultă: G = H + if—S Ut sau: AG = AH + TJ^pj (4.77) Reacţiile generatoare de curent în pilă sunt: Anod(-) Zn-. 4.87)La P=t: <9GP=3QT3S-S<9T (4.80 cu 4. f)Puterea pilei este energia debitată de pilă în unitatea de timp.Zn2++2e" (oxidare) (4. datorată electrozilor. atât reacţiile parţiale.(4. iar în membrul drept.16) Diferentiid: <9G=3H-T<9S-S<9T(4. e)Energia pilei. reprezintă diferenţa de potenţial dintre cei doi electrozi în circuit deschis: E=E+-E. pila Danieli . E. de această dată este o celulă de electroliză. Tensiunea de descărcare (tensiunea la borne). în condiţii reversibile de funcţionare. Această mărime nu este accesibilă experimental. Termodinamica pilelor reversibileCelulele galvanice se caracterizează din punct de vedere termodinamicprin travaliul maxim (zFE) efectuat de reacţia din pilă priN producerea zF coulombi de electricitate. prin reducerea unui echivalent gram de zinc. va trece în soluţie un echivalent gram de zinc şi se degajă pe electrodul de cupru un echivalent gram de hidrogen. este rezistenţa opusă de pilă la trecerea curentului electric. tensiune de descărcare: t Qd=jlddt dacă ld nu este constant în timp. electrolitului şi fenomenelor de polarizare. atunci la anod se dizolvă un echivalent gram de zinc. respectiv oxidarea unui echivalent gram de cupru.70)Ea este alcătuită dintr-o lamă de cupru în contact cu o soluţie de sulfat de cupru şi o lamă de zinc scufundată într-o soluţie de sulfat de zinc. fie cu un voltmetru cu rezistenţă internă foarte mare care satisface condiţia ld—»0.78) Catod(+) 2H++2e"^H2î (reducere)(4. (4. precum şi reacţia totală la electroliză sunt opuse celor ce se desfăşoară în pilă.92) se obţine:în membrul stâng al ecuaţiei (4.5.3. este cantitatea de electricitate ce poate fi obţinută de la o pilă în condiţii date de timp.68) La electrozi au loc reacţii electrochimice generatoare de curent: astfel. La trecerea prin celula de electroliză a aceleiaşi cantităţi de electricitate. Ea se poate evalua prin măsurarea coeficientului de temperatură (<9E/dT)p al t. deci.74) 2+ 2+ Anod(+) Cu^Cu +2e"(oxidare)(4.99) dacă ldnu este constant.Pila Volta este o pilă ireversibilă. 4..71) Catod(+) Cu2+ +2e"^Cu(reducere)(4.2. este tensiunea corespunzătoare circuitului exterior închis: Ed=E-rdld (4. Formula ei este: (-)Zn/H2S04/Cu(+) (4.90) în (3. sau dacă ld=0.lacobi este o pilă reversibilă.82) 2H++Cu—H2+Cu2+ (reacţie totală la electroliză) (4.e. au loc reacţii de oxidare (cedare de electroni). rd. va trece în soluţie un echivalent gram de cupru şi se degajă pe zinc un echivalent gram de hidrogen. egal cu variaţia entalpiei libere ce însoţeşte reacţia generatoare de curent: AG=zFE(4. Cele două soluţii sunt separate de o membrană poroasă.84)Dar: G=H-TS(3. Celula galvanică este caracterizată de t. răceşte.96) unde Id este intensitatea de descărcare. Deci. la anod (polul negativ). sau: Wd=ldEdt (4.E=Ł+-Ł . d) Capacitatea de descărcare.S d T (4.4.84) în (4.86) şi deci: aG = 5U + PdV + V5P-T5S-S5T(4. La trecerea unei cantităţi de 1F de electricitate celula revine la starea iniţială.92) înlocuind AG din relaţia (4. Rezultă că E=Ed dacă rd=0. Reacţiile generatoare de curent din pilă sunt: Anod(-) Zn^Zn2++2e"(oxidare)(4.m.72)Zn+Cu2+—>Zn2++Cu (reacţie totală generatoare de curent) (4. dacă monatate ca şi celule de electrolizăreacţiileelectrochimice sunt opuse celor din pilă. debitată în circuitul exterior de descărcare este dată de relaţia: W^jl^dt (4.83)La producerea unui faraday de electricitate în pila Volta.80) Dacă se montează ca şi celulă de electroliză.75)Zn +Cu—>Cu2+ +Zn (reacţie totală la electroliză) Se observă că. fie folosind montajul de compensaţie Poggendorf. De exemplu.m. pila Volta este o pilă ireversibilă.94) figurează scăderea de entalpie a reacţiei generatoare de curent.88)Din principiul al ll-lea a termodinamicii dQ=T<9S şi deci: d G P = . zFE>(-AH). -AH. anodice şi catodice.16). sunt: Catod(-) Zn2++2 e —Zn (reducere) (4. adică în condiţii de circuit deschis. aşa cum se observă şi prin compararea reacţiilor 4. un termen care reprezintă energia pe care o degajă pila sub formă de căldură. deoarece un schimb de sarcină finit nu se poate realiza în condiţii de reversibilitate. Reacţiile elecrochimice.85) Dar: <3H=(9U+p<9V+V3P(4.H2î (reducere) (4. care.79)Zn+2H+ —>Zn +H2î (reacţie totală generatoare de curent) (4. c.4. iar la catod se depune un echivalent gram de cupru. sub o cădere de potenţial maximă. Pentru a verifica reversibilitatea se inversează curentul şi se trece aceeaşi cantitate de electricitate prin celulă.69)Celulele galvanice sunt reversibile. (E) definită ca diferenţ dintre potenţialul electrodului pozitiv (catodul) şi cel al electrodului negativ (anodul). Dacă E creşte. g)Autodescărcarea pilei.

structura şi forma lor. care trebuie să fie stabil în contact cu electrozii şi să aibă o bună conductivitate electrică. E" = e" . separatorii electrozilor trebuie să reziste la acţiunea electroliţilor. standard. calitatea materialelor din care sunt confecţionaţi electrozii. unde se descarcă prin reacţii electrochimice de transfer de sarcină. rezistenţă chimică etc).Z M3z^=2618i^dAM(4.3441-' .m. Aceste reacţii se caracterizează prin variaţia entalpiei libere pozitivă (AG>0).).5.110)Astfel la electroliza topiturii de NaCI.m. z numărul de electroni schimbaţi în reacţia de electrod. Catozii sunt din oxizi de plumb.014 =-4681 i c a l I m o l 4. pilele primare sunt celule galvanice ireversibile. şi t. De asemenea.reacţie de r e d u c e r e se calculează t. plasată într-un montaj de electroliză (fig 4. 4.A(+)Anionii electrolitului (ionii negativi) migrează al anod. Pilele primare pot fi uscate. F . Pilele neconventionale implică temperaturi şi presiuni ridicate de funcţionare.densitatea sa.. cu electrolit imobilizat.m.:r = A G = A * . Practic. argint.106) unde: M masa atomică sau moleculară a materialului catodic sau anodic. de exemplu: Xz"-ze"-»X sau X2"—X+ze" (4. elaborate în 1883.z F E " = -2. se folosesc soluţii apoase de săruri.în orice descompunere electrolitică.029 = 1. t. sau capacitatea volumică. 0. înainte de aplicarea curentului. temperatura.numărul lui Faraday = 26. Viata calenadristică reprezintă numărul de ani de exploatare.10-. cadmiu şi mai rar. litiu. r. re. Lv. fie prin viata ciclică. utilizându-se cele cu supratensiune ridicată de hidrogen. în urma electrolizei topiturii de NaCI rezultă substanţe noi: Cl2 şi Na. dacă TAS=0. aluminiu.2= capacitatea după timpul. Viata ciclică reprezină numărul total de cicluri încărcare -descărcare ce poate fi suportat de un acumulator în anumite limite de capacitate şi randament energetic. rezistenţa lor mecanică şi electrică. altă clasificare a pilelor se face după criteriul reversibilităţii reacţiei generatoare de curent din pilă.Celulele de electroliză se mai numesc şi reactori electrochimici deoarece folosesc la obţinerea de substanţe noi prin conversia energiei electrice în energie a reacţiilor chimice. Această caracteristică este influenţată în primul rând de modul de exploatare al acumulatorului: gradul şi viteza de descărcare. aşadar masa activă (electrozi.18. sau umede în care electrolitul se adaugă în formula pilei şi reacţiile la anod şi la catod.e.01. cupru etc.e. respectiv catod.Celule de electroliză . datorită interacţiunilor dintre electrozi şi electrolit: c= Ql ~Q: -100 (4. în Ah/l pentru materialele catodice şi anodice se calculează cu relaţiile: L = 1 0 3 Ł=26. h)Randamentul pilelor se poate exprima ca: -randament intrinsec maxim (randament termodinamic)..reactori electrochimici 4. evitarea fenomenelor de polarizare a electrozilor. în kg/l. fier. . k) Anduranţa acumulatorilor Durata de utilizare a acumulatorilor se exprimă fie prin viata calendaristică.014 + 0. La catod a loc reacţii de reduCere (+e"). în Ah/kg. rE = —r = tensiunea electromotoare a pilei E Capacitatea masică. ci numai cu consum de energie electrică. să se calculeze t. deci entalpia de reacţie se transformă integral în lucru electric. suprafaţă specifică. magneziu.2(reacţie secundară) 2NaCltop "cc""":" > 2Na+CI2(reacţie totală)Deci. iar cationii electrolitului (ionii pozitivi) migrează la catod. d .101)Q.358-0. Eficienţa tehnică şi economică a surselor chimice de energie electrică sunt determinate de următorii factori: electrolitul. reacţia de descărcare are loc în electrolit apos.5. care se produc în principal ca urmare a unor reacţii secundare apărute la electrozi şi care determină scăderea tensiunii debitate de pilă.Relaţiile cantitative dintre mărimea curentului electric consumat şi masa de produs de electroliză format sunt exprimate prin legile lui Faraday. iar indicii a şi c se referă la anod. O celulă de electroliză este alcătuită dintr-un electrod pozitiv (anodul).344 = 1. Legile lui FaradayElectroliza este procesul de descompunere a unui electrolit la trecerea curentului electric continuu prin soluţia sau topitura sa. n:1 debitai depda calculai din consumul de reaclanti la electrozi randament de voltaj.t în care Qi= capacitatea înainte de descărcare. Ca anozi se folosesc: plumb.014V Şi E = E" ż' = 1. electrozi gazoşi. electrolit) odată consumată în reacţia de descărcare nu se mai poate regenera. a = 1. de aceea ele nu se pot desfăşura spontan. de exemplu:Me2++ze~—>Meiar la anod au loc reacţii de oxiDare (-e"). Legile se enunţă astfel: 1. se produce disocierea electrolitului: NaCIţpp <-> Na*+CI'La trecerea curentului prin celula de electroliză au loc reacţiile:Catod(-) Na+ +e—>Na (reacţie de reducere) Anod(+) Cl"-e— >CI(reacţie de oxidare) 2CI —>C.când circuitul exterior este deschis. nichel.8 Ah.Se cunosc potenţialele standard e ° C u % t l C u = 0. nu se pot încărca.L V c (4. j) Densitatea de energie masică sau de volum a unei pile se calculează după reacţiile: WE = ] Ej ] Wh/kg 1.reacţie de oxidare Reacţia la catod (+) Cl2(g) + 2e" 2CI" .6. + I. -randament de curent. electrolit solid sau topitură. materiale de construcţie cu preţ ridicat etc.0431' P c se calculează entalpia libera AG° . Cei mai utilizaţi electroliţi sunt soluţiile apoase de H2SO4 şi KOH. Astfel.Wv = ] E<l ] Wh/I Lv. în condiţii normale de temperatură şi presiune. Aceşti electroliţi prezintă inconvenientul descompunerii apei în H2 şi O2. tensiunea de descărcare a pilei E. zinc. calitatea electrozilor (stabilitate mecanică. electroliza se realizează întrun dispozitiv electrochimie numit celulă de electroliză. un electrod negativ (catodul) şi o soluţie (sau topitură) de electrolit. e ° C h . a temperaturii şi să asigure conducţia ionică.r M 7M AH AH AH Rezultă ca rp1. Reacţii electrochimice la electroliză. cantitatea de .1.108) în care Ed = tensiunea la borne.358F Rezolvare: pila galvanică este (-)Cu/Cu2+ (a=1)//CI"(a=1)/CI2(g) (+) Reacţia la anod (-) Cu <-> Cu2+ +2e" .e. Lg. electrozi cu preţ de cost accesibil şi eficienţi. ceea ce determină restrângerea metalelor folosite. să se calculeze variaţia de entalpie liberă standard.4 Pile electrice utilizate în practică Sursele chimice de energie electrică utilizate în practică se clasifică în pile convenţionale şi pile neconvenţionale Pilele convenţionale nu implică construcţii speciale.s " = 1.8.

anodul instalaţiei). Reacţiile electrochimice de electrod nu sunt reacţii simple. ci reacţii complexe. fluorarea electrochimică.Epilă=Ecatod-Eanod. Tensiunea rămâne constantă atât timp cât unul din ioni se depune. Zn2+. pierderi de curent prin rezistenţe sau scurtcircuite etc. Măsura cantitativă a polarizării este supratensiunea sau polarizaţia: n=Ep-Er în care E este potenţialul electrodului polarizat.6. care presupun studii complexe ale cineticii proceselor de electrod corespunzătoare. în realitate. de substanţă necesită cantitatea de electricitate de 1 Faraday (F). deci.masa atomică.intensitatea curentui . z valenţa ionului) iar Q=l t.2. iar electrodul devine polarizat. E.Cum Edpractic este o diferenţă dintre potenţialele de descărcare ale anionului şi cationului. sunt potenţialele de descărcare (depunere) ale anionului (ionul negativ care se descarcă la polul pozitiv. Co2+. şi tensiunea de descompunere practică (Ed practic) este mai mare decât cea teoretică (Ed):EdPract. şi cu randament bun. Fiecare etapă elementară are o anumită viteză de reacţie (vezi cap. fiecare specie se descarcă la electrod atunci când se atinge potenţialul său de descărcare (depunere).4.Ordinea desfăşurării reacţiilor la electrozi are drept criteriu potenţialul standard de electrod şi seria potenţialelor standard (seria Volta).111) şi (4. numită tensiune de decompunere (EdL Această tensiune trebuie să fie cel puţin egală cu t. a fenomenelor de polarizare implicate.electrolit şi. Ordinea desfăşurării reacţiilor la electrozii celulelor de electroliză. tehnologiile mecanice neconvenţionale bazate pe electroliză. Ansamblul de fenomene care determină modificarea potenţialului unui electrod în timpul funcţionării unui dispozitiv electrochimie se numeşte polarizare.114)zF Raportul— = K zF unde K se numeşte echivalent electrochimie şi reprezintă cantitatea de substanţă descompusă de unitatea de electricitate (1 coulomb).Rezultatul practic al electrolizei este inferior celui teoretic.e. pentru un ion.desolvatarea ionilor sau descompunerea ionilor complecşi în zona de reacţie a electrodului. densitate de curent . Cd2+ etc) sunt egale cu potenţialele de electrod reversibil prezentate în Anexe. natura şi concentraţia electrolitului. EdPract.Fenomenul de polarizare în celulele de electroliză are consecinţe economice negative. m se exprimă în grame.112).=F . iar z . De aceea. electrocataliza. Pentru alţi ioni (Fe2+. I în amperi. înseamnă că aceste potenţiale îşi schimbă valoarea de la valoarea lor de echilibru.2). Deoarece obţinerea (transformarea) prin electroliză a unui echivalent gram. rafinarea electrolitică a metalelor. separată de electrolit. cu formare de atomi şi radicali liberi.5 j-100 (4. viteza unor reacţii nedorite poate fi mult încetinită. prin urmare. organizarea atomilor şi radicalilor într-o stare stabiă (atomii gazoşi se unesc în molecule. adică va condiţiona viteza procesului global (total) de electroliză şi. datorită unor reacţii secundare. etapa cea mai lentă din cele menţionate este determinată de viteză. se poate scrie:f = ŞEF . în timpul desfăşurării procesului de electroliză. E = — (A .Dar. prin polarizare intenţionată a electrozilor.116)sau randamentul de masă prin raportul dintre masa practică (mp) şi masa calculată teoretic (mt): R ="^100 este subunitar. t în secunde iar F=96. în consecinţă. Procesul de electrod este un proces redox eterogen. transportată. a pilei electrice (Epnă) care corespunde reacţiei inverse de electroliză. Supratensiune Pentru a efectua electroliza unui electrolit continuu. cei metalici se unesc în reţele cristaline etc). în expresia (4. este proporţională cu sarcina electrică. Pentru reacţiile ce au loc la catod cu cât potenţialul standard al metalului este mai pozitiv cu atât ionul său metalic se reduce mai uşor la . este necesar să se aplice celulei de electroliză o anumită tensiune electrică minimă. p este potenţialul său de electrod reversibil. în principiu. catodul instalaţiei). supratensiunea va depinde de: natura şi forma electrozilor. temperatură. deoarece determină un consum sporit de energie electrică.Masele diferitelor substanţe separate la electrozi de către aceeaşi cantitate de electricitate se găsesc între ele în aceeaşi proporţie ca echivalenţii lor chimici.Dacă în electrolitul supus electrolizei se găsesc mai multe specii ionice şi se efectuează electroliză mărind treptat tensiunea aplicată. Polarizare. Q. m. Această etapă este obligatorie în cinetica proceselor de electrod.c-Ed=n . Ed=E+an<xK-catod (anioni) (cationi) în expresia (4.500C.câEd=Epi Diferenţa între valoarea practică şi cea teoretică a tensiunii de descompunere se numeşte supratensiune n. rezultă:const. procesul decurge prin următoarele etape:transportul ionilor prin difuzie sau migrare din interiorul soluţiei la suprafaţa electrodului.m. care se desfăşoară la interfaţa metal .114). rezultat din legile lui Faraday. Cu2+. Tensiune de descompunere. electrodepunerea vopselelor etc sunt aplicaţii importante ale electrolizei. în scopul alegerii condiţiilor optime din punct de vedere economic pentru obţinerea cu randamente maxime şi cu calităţile cerute a produsului finit.Comparând relaţiile (4. Electrometalurgia care se ocupă cu extragerea metalelor din compuşii lor prin electroliză. Cauza supratensiunii este complexitatea proceselor de electrod. Ni2+ etc) aceste potenţiale au valori mai mari decât cele corespunzătoare electrodului reversibil. etc. apoi creşte brusc până ajunge la valoarea caracteristică ionului următor prezent în electrolit. randamentul de curent exprimat prin raportul dintre cantitatea de electricitate teoretic necesară (Qt) şi cantitatea de electricitate practic folosită (Qp): R = . metale.).substanţă. respectiv al cationului (ionul pozitiv care se descarcă la polul negativ. Potenţialele de descărcare pentru cei mai mulţi ioni (Ag+.119) Ł+ şi E. în cele mai multe cazuri. valoarea supratensiunii. m=const. natura produşilor primari şi S suprafaţa electrodului secundari obţinuţi la electrozi (gaze. descărcarea ionilor la suprafaţa electrodului. şi z deci: m = -It = K I t(4. în schimb favorizând formarea unor produşi cu importanţă economică. formate din mai multe reacţii elementare (simple) Pentru descărcarea unui ion. Pentru procesul global (total) de electroliză.reacţia de transfer de sarcină. oxidare la anod sau reducere la catod. suprafaţa lor.Q 2. Totuşi.

I" şi S2' având potenţialele standard E° = 1. rămân neschimbate.catod.%»100%.3.a: Me—Mez++ze' (5. Cu cât potenţialul standard al elementului chimic este mai negativ cu atât ionul său se oxidează mai uşor. oxigenul molecular dizolvat în mediul coroziv şi unii ioni metalici în stări superioare de valenţă.359V.POj' nu se oxidează la anod. iar în soluţie concentraţiile CuS04 şi H2S04 teoretic. Dar. dar mai mare decât cel al aluminiului. Deci procesul de coroziune electrochimică este un proces chimic redox însoţit de curent electric.66V. nu se reduc la catod.electrolit reprezintă un curent electric (vezi cap 4). Cunoscând valorile e° =-0. ionii metalici. D. în locul lor se oxidează moleculele de apă:2H20->02+4H++4e" Electroliza cu anozi solubili conduce la dizolvarea anozilor în timpul electrolizei. pentru e° <-l. în prezenta apei şi oxigenului. aur (Au) etc. deci.Disociere NaCI —> Na++cr H2O-H+ +HO(practic nedisociat) (-) catod 2H20+2e— H2+2HO"(reducere)(+) anod Cl'—CI+e" (oxidare) 2CI— >CI2 (reacţie secundară) 2NaCI+2H20 "car"":" > H2î+CI2î+2Na+OH(reacţie totală) Electroliza apei acidulate sau alcalinizate.„Me <e"ril) conform următoarelor reacţii: M+ze—>M(Zn+++2e —Zn) zH20+ze"— .: 2H20-<-02+4H++4e" (oxidare) 2H20+H2S04 " " " > 2H2+02+H2S04(reacţie totală) apă alcalinizată: H20 <"> H++HO" (practic nedisociat) NaOH <77t Na+ +HO" catod (-) 2H20+2e-+ H2+2HO" (reducere) anod . +e") a unui agent din mediul coroziv. Br".şi E°. care se reduc cu randament mare n.Electroliza soluţiei de CuSQ4. Reacţia anodică în coroziunea electrochimică este o reacţie de oxidare (cedare de electroni. Au. hidroxizi. metodă de obţinere a hidroxidufui de sodiu . care are proprietatea de a accepta electroni eliberaţi de metal în urma reacţiei anodice:r.12) De exemplu: Zn—Zn2++2e" Fe—Fe2++2e" Al—Al3++3e" Produşii de coroziune. +H2fl pentru un metal (Me) divalent Me+2HCI—Me2+2Cr+H2 J iar în medii neutre. fie NaOH. cupru şi fier se vor reduce cationii de Ag+.NO. în anumite situaţii. coroziunea în soluţii de electroliţi reprezintă reacţia unui metal cu mediul în care se găseşte în conact. numai depolarizant. De aceea. Anionii acizilor ce conţin oxigen cum sunt S O ] . H . transferul de electroni la interfaţa metal .48V. în timpul electrolizei are loc reacţia de oxidare a anionilor sau a moleculelor de apă. coroziunea este un proces redox.. Apa este un electrolit foarte slab. Ag— Ag++eîn continuare se exemplifică reacţiile care au loc la electroliza unor substanţe: Electroliza NaCI soluţie. acidulată cu H?SQ4.44V. Deci. a)Anionii acizilor ce nu conţin oxigen ex: S2". Cauza coroziunii electrochimice o constituie instabilitatea termodinamică a metalelor şi aliajelor în mediul coroziv.H2+20H") Dacă o soluţie apoasă conţine cationii mai multor metale. este posibil să se divizeze procesul de oxido . E ° . Reacţia catodică în coroziunea electrochimică este o reacţie de reducere (acceptare de electroni. pentru mărirea conductivităţii soluţiei se adaugă fie H2S04. e°rn i c | =+0. cu anod de cupru (anod solubil) CuS04 2 + Cu2++ S042" H2S04 ^> 2H+ + S04 " H20 H +HO"(practic nedisociat) catod (-) Cu2+ +2e->Cu (reducere) anod (+) Cuanod—>Cu2++2e (oxidare) Cupru dizolvat la anod se depune pe catod. Interpretarea fenomenului de coroziune electrochimică Coroziunea electrochimică se produce la contactul metalelor şi aliajelor cu soluţii bune conductoare de electricitate (soluţii de electroliţi). Ag.02+2H20+4e" (oxidare) 2H20+NaCI "eclm"!a > 2H2+02+NaOH (reacţie totală) . săruri greu solubile care se depun pe metal._ s = -0. ţinând cont de natura metalului. = 1. aşadar este un proces electrochimie. Cationii elementelor chimice având potenţiale standard mai mici decât cel al hidrogenului. Ł n > Ł° Mc"<Mc H'/H.c: D+ze— Dze" Depolarizanţii frecvenţi în coroziunea + electrochimică sunt ionii de hidrogen. Coroziunea electrochimică 5. în care reacţia începe cu ionii S2" şi se va încheia cu ionii CI". Ex: Cu. -e"). în urma căreia metalul se ionizează:r. de aceea. iridiul (Ir). Ordinea desfăşurării reacţiilor la anod depinde de prezenţa moleculelor de apă şi de natura anodului. oxidarea anodică va R B R (+) 4HO"-.în timpul electrolizei se reduc la catod ionii în ordinea micşorării potenţialului standard.„ = +0. Pentru anozi insolubili (inerţi) cum ar fi grafitul (C). în soluţii de electroliţi. frânând coroziunea lui. care au loc cuplat la interfaţa metal -mediu coroziv. CI". există trei tipuri de coroziune electrochimică: coroziune cu depolarizare de hidrogen. randamentul tinde spre 0: q%—»0. aceşti ioni conduc la formare de oxizi. E° . în funcţie de reacţia catodică.344Vşi e° =+0. apă acidulată: + H20H++HO"(practic nedisociat)H2S04^r^:2H +S0^ catod (-) H++e~—>H (reducere) 2H—>H2(reacţie secundară) anod (+) e clr l.1. Br" se oxidează uşor.087V. care implică transferul de sarcină electrică. pot avea loc reacţiile:2Me+2H20+02—2Me(0H)2 (pentru un metal (Me) divalent)Şi 4Me+6H20+302-+4Me(0H)3 (pentru un metal (Me) trivalent) în aceste reacţii. a mediului coroziv şi de condiţiile de desfăşurare a procesului. Cationii elementelor chimice având potenţiale standard foarte negative de la Li+ până la Al3+ inclusiv. într-un amestec de ioni de CI". Ca proces chimic. Ex: Cu—Cu+++2e". 5. Generalităţi.Există trei cazuri caracteristice pentru reducerea ionilor la catod: a)Cationii elementelor chimice ce se găsesc la dreapta hidrogenului având potenţiale standard mai pozitive decât potenţialul standard al hidrogenului. dintr-o soluţie 1 1 apoasă Fez 7Fe Cu /Cu 5 Ag /Ag 'conţinând ioni de argint.536V.3. deoarece trec în soluţia de electrolit sub formă hidratată (Mez+mH20).77V. apoi cei de Cu+ + şi cel din urmă se vor reduce ionii de Fe++. nu prezintă acţiune protectoare. De exemplu.reducere (redox) de coroziune în reacţii anodice (de oxidare) şi reacţii catodice (de reducere). metalele se pot dizolva conform reacţiilor: Me+H2S04—Me2+SOr. atât metalul cât şi mediul coroziv îşi modifică numărul de oxidare. în medii acide. platina (Pt). se reduc la catod simultan cu moleculele de apă (e°r)/A1 <e'M.H2+zOH" (2H20+2e"-.

deformaţii sau tensiuni interne ale reţelei cristaline metalice (eterogenitate fizică) sau eventualele neomogenităţi ale condiţiilor fizice de desfăşurare a procesului de coroziune (diferenţieri de temperatură. Drept surse de eterogenitate electrochimică pe lângă impurităţile electrochimice (eterogenitate chimică). de dizolvare a metalului se găseşte cuplat cu unul catodic de depolarizare. când formarea micropilelor nu se poate concepe.303RT/F = 0. reacţia anodică de dizolvare a metalului are loc pe microzona anodică. în acest mod. poetnţialul reversibil al metalului se calculează folosind relaţia lui Nernst (4. procesul de coroziune a metalelor în soluţii de electrolit se produce prin două reacţii electrochimice distincte. Termodinamica coroziunii electrochimice Reacţiile de coroziune electrochimică sunt reacţii spontane caracterizate . 2.AG=zF(ŁDŁMe)(5.18) unde E = este T. pe diferite porţiuni ale instalaţiei). de reducere al depolarizantului. Exemple: coroziunea Na în apă: reacţia anodică: 2Na—2Na++2e" reacţia catodică: 2H++2e -H2 reacţia globală: 2Na+2H20— 2NaOH+H2 coroziunea Cd în soluţie de acid sulfuric: reacţia anodică: Cd—Cd2++2e" reacţia catodică: 2H++2e"—H2 reacţia globală: Cd+H2S04—CdS04+H2 coroziunea Zn în soluţie de NaOH: reacţia anodică: Zn—Zn2++2e" reacţia catodică: 2H+ +2e"—H2 reacţia globală: Zn+2NaOH—Na2Zn02+H2 coroziunea cu depolarizare de oxigen. în care reacţia catodică este: Cz++e'-C(z-1. rolul de a facilita procesul catodic. indiferent de puritatea şi omogenitatea suprafeţelor metalice coroziunea electrochimică se datorează unui cuplu de reacţii redox: reacţia anodică de ionizare a metalului: Me—Me^+ze reacţia catodică. L=zFE (4. pot fi şi unele dezordini structurale. localizate precis pe suprafaţa neomogenă a metalului sau aliajului.16) Exemplu: coroziunea fierului în soluţie de Fe2(S04)3 reacţia anodică: Fe —>Fe2++2 e" reacţia catodică: 2Fe3++2 e~—2Fe2+ reacţia globală: Fe+Fe2(S04)3—3FeS04 Interpretarea fenomenului de coroziune electrochimică se poate face ţinând seama de puritatea şi omogenitatea suprafeţei metalice. de exemplu. cercetările mai recente au arătat că coroziunea lor se explică prin instabilitatea termodinamică a metalului în raport cu forma sa oxidată. în care reacţia catodică este reducerea oxigenului molecular dizolvat în apă:02+2H20+4e— 40H Se produce în medii neutre (soluţii de săruri neutre). Aşadar. Pentru ca aprecierea posibilităţii termodinamice de coroziune să fie cât mai corectă.44) unde zF = este sarcina ionului de valenţă z deci-AG=L(5.AG=zFE(5. pentru a se reface echilibrul în stratul dublu electric.2.17) . este constituită din impurităţile metalice de caracter electrochimie mai nobil existente la suprafaţa metalului. a lui De La Rive aşa numita teorie a „micropilelor de coroziune". iar reacţia catodică de reducere a unui depolarizant are loc pe microzona catodică care. la suprafaţa metalului formânduse un strat dublu în care metalul se încarcă negativ Armătura dinspre soluţie a stratului dublu constă în primul moment din ioni de Mez+ . Teoria lui De La Rive este în măsură să explice coroziunea pe suprafeţe neomogene.059) iar cel al reacţiei cu depolarizare de E . Conform unei teorii mai vechi. Astfel.19) unde ED = potenţialul de echilibru al reacţiei catodice. potenţialele se calculează ţinând cont de condiţiile concrete în care se desfăşoară coroziunea.3.18) este valabilă dacă: ŁMe < ŁD (5. ele desfăşurându-se pe o fază unică şi la acelaşi potenţial Mecanismul ar fi următorul: prin contactul nemijlocit al metalului cu soluţia de electrolit o parte a ionilor din reţeaua metalică trece în soluţie.20) Reacţiile de coroziune fiind spontane. amalgame).„. cu soluţii de acizi sau baze.catodică este reacţia de reducere a ionilor de hidrogen: 2H++2e—H2 Acest tip de coroziune se produce la contactul unor metale cu apa.52): R T Ł = Ł " + — In a(4. în medii bazice.13) 5. ei se vor descărca.22) ceea ce reprezintă condiţia termodinamică a coroziunii electrochimice şi anume: coroziunea este posibilă dacă potenţialul de echilibru al metalului în soluţia dată este mai mic decât potenţialul de echilibru al depolarizantului din mediul coroziv. T=298K. de energie radiantă.52) Potenţialul reversibil al reacţei de descărcare a hidrogenului se calculează după relaţia (4.21) Relaţia (5.(5. Descărcarea este însoţită inevitabil de o dizolvare a unei noi porţiuni de metal. de depolarizare. în cazul suprafeţelor electrochimie omogene (monocristale metalice de înaltă puritate. EM = potenţialul de echilibru al metalului supus coroziunii rezultă: . Dacă potenţialul lor de electrod este mai pozitiv decât al ionilor de Mez+. Astfel.e. Din cauza interacţiunii cinetice dintre soluţie şi pătura de ioni de Mez* din stratul dublu. mercur. E=ŁDŁMe(5.54) (vezi capitolul „Electrochimie"): Pa. prin mişcarea supratensiunii hidrogenului pe ele. sau eHj =-0. o parte a acesteia se poate schimba cu alţi cationi din soluţie .059 pH (/. Exemple: coroziunea nichelului în apa de mare: reacţia anodică: Ni—►Ni2++2e" reacţia catodică: 02+2H20+4e~—4HO" reacţia globală: 2Ni+2H20+02+NaCI->2Ni(OH)2+NaCI rugiunea fierului în atmosferă umedă: reacţia anodică: Fe —»Fe2++2e" reacţia catodică: 02+4H20+4e~— 4HO~ reacţia globală: 2Fe+02+2H20->2Fe(OH)21/20 ^"=° >2Fe(OH)3 _lU0 > FeO(OH) rugina (oxid bazic de fier) coroziune cu depolarizare de cationi cu valenţă superioară (Fe3+: Ce4+). în apă sau în atmosferă umedă. a pilei unde se realizează reacţia anodică şi cea catodică a procesului de coroziune. din punct de vedere termodinamic. AG<0 şi deci: ' -zF(ŁD-ŁMe) <0 (5. dar este necorespunzătoare în cazul suprafeţelor electrochimie omogene. de reducere a depolarizantului: 'D+ze-—De(5. decât cel de a forma pile locale. variaţia entalpiei libere este echivalentă cu lucrul electric efectuat de un echivalent gram de substanţă. etc. de obicei. prin variaţia entalpiei libere negativă: AG<0 în procesele electrochimice. =1atm. Procesul anodic.m. impurităţile au mai degrabă.

Ionii de CI" tind să suprime starea pasivă. de ionizare a metalului. metalul nu se va mai coroda. dar nu se referă şi la mersul procesului. dacă nu imposibilă în prezenţa lor. Fe(OH)2). Relaţiile de mai sus arată că stabilitatea termodinamică a metalului este dependentă de potenţialul de electrod şi de pH-ul soluţiei. cât şi ioni de hidrogen: 2Fe2++3H20 <± Fe203+6H++2e(d)3Fe2+ +4H20<^ Fe304+8H++2e(e) De aceea. Datele termodinamice dau indicii privind posibilitatea producerii coroziunii.Fenomenul de pasivare se poate studia trasând curba de polarizare anodică (dependenţa densităţii de curent anodic în funcţie de potenţial).izobare. unde se produce dizolvarea metalului şi domeniul de pasivitate.ro = pOH . pasivarea chimică se datorează unui film de oxid semiconductor. Diagrama Pourbaix simplificată pentru sistemul fier apă la 25°C Fe. deci nu va depinde de potenţial.apă la 25°C în fig (5. caracterizate prin orbitali d incompleţi. formarea filmului pasiv fiind extrem de dificilă. a0x şi ared = activitatea speciei oxidante respectiv reduse. Astfel. pH-ul soluţiei creşte (9<pH<13). Se consideră că un metal este rezistent la acţiunea agenţilor corozivi. ionizabil. iar pOH = 14 – pH în cazul când depolarizantul este un cation în stare superioară de valenţă.pH. echilibrele (d) şi (e) vor fi dependente şi de potenţial şi de pH. Distincţia între cele două tipuri de pasivizare nu este netă. domeniul de coroziune. va fi dependent de pH. Suprafaţa diagramei este împărţită în trei domenii: domeniul de imunitate. cromul.401 V. care pozitivează potenţialul de la interfaţa metal . deşi este posibil termodinamic. Deoarece ionii de FT nu participă la aceste reacţii. Fe2+. Insă.electrolit de către ionii de Fe2+fiind împiedicată de concentraţia mare de electroni de la suprafaţa metalului. de obicei neconducător. pasivarea mecanică se datorează formării la suprafaţa metalului a unui strat gros de sare greu solubilă mai mult sau mai puţin poros. La valori mai mari de pH şi la potenţiale negative starea pasivă poate să dispară. Fe203.44V).66V<-0. unde reacţia de ionizare a metalului nu este termodinamic posibilă. metalul prezintă. de asemenea. oxidul dizolvându-se sub formă de ferat. pot fi considerate de asemenea exemplu de pasivizare mecanică straturile superficiale apărute la fosfatare sau depunerea carbonatului de calciu pe suprafaţa oţelului. titanul şi zirconiul. Deasupra acestei linii. Potenţialul de electrod nu se deplasează spre valori pozitive. Acest gen de pasivizare îl manifestă plumbul în contact cu H2S04.-lg[Fe2' ](b) Ambele implică transfer de sarcină şi se desfăşoară la un potenţial definit de relaţia lui Nernst. totuşi. dar nu se produce din cauza formării de pelicule protectoare pe suprafaţa metalului. în urma coroziunii naturale electrolitul sărăceşte puternic în ioni de H+. în care este implicat ionul de H+. sub dreapta (b) fierul este termodinamic imun. rezistenţă la coroziune. metalele tranziţionale în medii puternic oxidate ca K2Cr207sau KMnCU. sare sau oxigen chemisorbit. în care metalul este .mediu coroziv cu 0. titanul şi tantalul se pasivează în contact cu oxigenul atmosferic. logfl. constituie aşa numitele diagrame de tip Pourbaix. Spre exemplu. Practic se realizează într-o instalaţie de polarizare anodică. iar suprafeţele delimitate de ele indică domeniul de stabilitate termodinamică a speciilor. deci se corodează. Reprezentarea. Fenomenul este pus pe seama acoperirii suprafeţei metalului cu un strat de oxid. format pe suprafaţa metalului. cum ar fi aluminiul. este: unde: s° = potenţialul redox standard. Linia verticală (c) corespunde echilibrului: Fe2++2H20 <± Fe(OH)2+2H+ (c) El nu implică nici un transfer de sarcină şi deci nu se caracterizează printr-o valoare determinată a potenţialului. dacă procesul de coroziune. a platinei. vor fi. ci dimpotrivă uneori spre extrema negativă. un caz la limita de separare. Un metal se consideră în stare pasivă dacă aflându-se în contact cu un mediu coroziv în care procesul de coroziune este termodinamic posibil. atunci când produsul de solubilitate al sării este mic. care protejează aproape total conductele de apă. molibdenul şi wolframul. dependente de potenţial. Liniile oblice (d) şi (e) simbolizează echilibre în care sunt implicaţi simultan atât electroni. argintul în soluţii de cloruri. aluminiul. magneziul în apă sau soluţii de fluoruri. Se disting două tipuri de pasivare: chimică şi mecanică. deşi potenţialul de electrod al aluminiului este mai negativ decât al fierului (-1. cu acid azotic concentrat. Fiind însă un echilibru. liniile orizontale (a) şi (b) corespund următoarelor echilibre: FeJ" şi Fe <^ Fe2++2e_ cu potenţialul e = E°Fdţti. Astfel.oxigen după relaţia: (pentru că s°: = +0. dar dens şi continuu. wolframul şi magneziul. datorită filmului de hidroxid Fe(OH)2 sau oxid Fe203 ce se formează la suprafaţa lui. a echilibrelor dintre metal şi diversele sale specii de oxidare în condiţii izoterm . e. potenţialul reacţiei catodice. etc. 5. cum sunt metalele grupei fierului. după valoarea potenţialului de electrod. Exemple: cromul. se pot extinde prin oxidare anodică (eloxare) pentru a forma filme cu proprietăţi protectoare îmbunătăţite: filmul de cromaţi de pe zinc şi metalele argintate constituie. fierul. Dacă. ele vor fi independente de pH ceea ce explică orizontalitatea liniilor (a) şi (b) pe care le simbolizează. dar şi alte metale netranzaţionale ca aluminiul. unde distrugerea metalului este termodinamic posibilă.3 până la 2V Pasivarea chimică se întâlneşte în principal la unele metale tranzaţionale. deoarece straturile naturale şi invizibile de pe suprafaţa unor metale. fierul trece în soluţie sub formă de ioni feroşi sau ferici. ca urmare a deplasării potenţialului de electrod spre valori mai electropozitive. exemplificate pentru sistemul fier . se desfăşoară cu viteză foarte mică. aluminiul este mai rezistent la coroziune în condiţii atmosferice şi acesta rezistenţă se explică prin particularităţile cinetice ale procesului.3): Fe imunitate pHFia. Starea pasivă se datorează micşorării vitezei procesului anodic.3. în coordonatele potenţial .Liniile trasate pe diagramă reprezintă echilibrul dintre două specii chimice diferite (Fe. aderent şi compact (lipsit de pori) care izolează metalul de mediul coroziv. traversarea stratului dublu electrochimie de la interfaţa metal .

-CONH2.pasiv. domeniul pasiv (CD) în care. boraţi. etc în consecinţă. inhibitorii pot fi anorganici şi organici. alumină activată (Al203) şi silicagelul (Si02 .Acţiunea de protejare a stratului pasiv este redusă şi din cauza intensităţii mari a câmpului electric. dicromaţi. pentru extragerea umidităţii (sub 50%) din lăzi sau cutii se folosesc substanţe care absorb vaporii de apă (substanţe higroscopice). zona BC arată o scădere bruscă a curentului de dizolvare anodică aşa încât în punctul C.Inhibitorii anodici frânează reacţia anodică a coroziunii: Me —Mez++ze_(5.3. metalul este protejat de o peliculă de oxid sau oxigen adsorbit. în fig. Mecanismul coroziunii este electrochimie. catodici şi micşti. în capitolul 5.3. prin ecranarea suprafeţei şi izolarea metalului de mediul coroziv. silicaţi. mărind continuu potenţialul său şi măsurând densitatea de curent corespunzătoare. Domeniul BC se numeşte domeniul de tranziţie activ . care se absorb pe suprafaţa metalului şi frânează ambele procese. însă cu o eficienţă mai scăzută şi nu sunt periculoşi Inhibitori micşti (inhibitori organici sau de adsorbţie) sunt substanţe organice cu grupe puternic polare. percloraţi). reduc sau chiar opresc coroziunea metalelor. metalul devine pasiv. viteza de coroziune poate fi de mii de ori mai mică faţă de viteza iniţială de coroziune.electrolit se stabileşte spontan potenţialul mixt. Sb. coroziunea încetează. C02.-domeniul transpasiv (DE) starea pasivă se menţine până la atingerea potenţialului reversibil al oxigenului ^(străpungere). Mărind potenţialul se intensifică dizolvarea metalului. apoi intensitatea curentului începe să crească din nou. unde reacţia de ionizare a metalului nu este termodinamic posibilă şi domeniul de pasivitate. Pasivitatea metalului este provocată în primul rând de chemisorbtia oxigenului. în prezenţa unui curent de aer uscat sau folosirea unor inhibitori volatili care. fie prin adsorţie fizică (legături de natură electrostatică) fie prin adsorţie chimică (chemosorbţie). se fixează pe suprafaţa metalică.2. amide. -COOH. în acesta stare. iar apoi de formarea stratului de oxid (Fe203). în acest domeniu reacţia de oxidare nu este suficient de puternică pentru a produce oxizi solizi stabili. clorura de calciu (CaCI2).Ei acţionează fie pasivând chimic suprafaţa metalică.4.8. este prezentată simplificat curba de pasivare anodică a fierului în soluţie de H2S04.Caracteristica inhibitorilor anodici este aceea că adăugaţi în cantităţi insuficiente favorizează atacul coroziv localizat (excepţie face benzoatul de sodiu). lăzi de transport piese. motiv. depolarizant fiind oxigenul dizolvat. agentul principal de coroziune este umiditatea ce se depune pe materiale metalice.2. 5.conectat la polul pozitiv al unei surse de curent continuu. în domeniul transpasiv metalul trece din nou în soluţie. -SH. prin acoperirea ei cu pelicule de oxid protectoare (de ex: cromaţi. ŁCOr. şi Hg fiind mai electropozitive au o supratensiune mare pentru reacţia de descărcare a hidrogenului).Inhibitorii de coroziune sunt substanţe care adăugate în cantităţi foarte mici în mediul coroziv. -CH2OH.2. depunându-se pe suprafaţa metalică. anodic şi catodic. Moleculele acestor inhibitori sunt formate dintr-un rest hidrocarbonat şi o grupare funcţionară polară: -NH2I -CHO. deşi coroziunea este termodinamic posibilă.4. maşini. fie prin formarea în zonele catodice a unor combinaţii greu solubile care izolează catodul de soluţia de electrolit (de exemplu adausul în soluţiile corozive de fosfaţi care se absorb preferenţial în zonele catodice duce la formarea unei pelicule stabile de fosfat de calciu şi fier care inhibă coroziunea fierului). Pentru prevenirea depunerii umidităţii pe suprafeţele metalice în camere ermetic închise se utilizează procedeul încălzirii cu maximum 10°C a camerei faţă de exterior. curentul anodic rămâne constant (curent de pasivitate). deşi potenţialul creşte puternic. Condiţionarea atmosferei în spaţii închise (depozite. -COOR. Atingerea stării de imunitate se obţine electrochimie prin . iar curentul înregistrează o creştere până în punctul B.Inhibitori catodici frânează reacţia catodică de reducere a depolarizantului: D+e — De-fie prin mărirea supratensiunii procesului catodic (de exemplu: compuşi As.Inhibitorii catodici reduc viteza procesului de coroziune. de exemplu: pentoxid de fosfor (P2Os). 5. inhibitorii se împart în trei categorii: anodici.Astfel.3.1/202+H20+2e.gel). fie pasivând-o mecanic. Grupa funcţională numită funcţie ancoră. 5. dispozitive metalice) în coroziunea atmosferică. studiul diagramelor Pourbaix a relevat existenţa a două domenii în care metalul poate fi protejat: domeniul de imunitate. pentru care mai sunt numiţi şi inhibitori periculoşi.12)mărind supratensiunea procesului anodic şi deplasând potenţialul de electrod spre valori mai electropozitive. deaorece este posibilă reacţia: 2HO"-. Hg se reduc pe zonele catodice până la metal (As. de exemplu aminele acizilor graşi simple sau etoxilate. nitraţi. unde. cutii. formează un film care o separă de mediul umed. fosfaţi.5 Factori care influenţează coroziunea electrochimică 5. iar potenţialul corespunzător punctului C se numeşte potenţial de pasivare sau potenţial Flade (EF). Sb. iar restul hidrocarbonat este îndreptat spre mediul coroziv formând un film monomolecular care constituie o barieră în calea mediului coroziv Aceşti inhibitori sunt eficienţi numai în mediul acid şi neutru nu şi în cel alcalin. H2S. oxidul de calciu (CaO). la interfaţa metal . viteza de dizolvare a metalului este practic nulă. Metode electrochimice de protecţie Protecţia electrochimică constă în reducerea vitezei de coroziune a construcţiilor metalice prin polarizarea lor (anodică sau catodică). Se disting următoarele zone: domeniul activ (AB): la introducerea metalului în mediul coroziv.După modul lor de acţiune asupra procesului de coroziune. obţinută prin metoda potenţiostatică. prin formare de săruri greu solubile cu ioni de Mez+ (de exemplu: hidroxizi. procedeele de condiţionare a atmosferei constau în îndepărtarea umidităţii de pe suprafeţele metalice. săruri de metale grele. în absenţa curentului în circuitul exterior. benzoaţi). După natura chimică. Coroziunea este accelerată de prezenţa agenţilor poluanţi proveniţi din gaze industriale: S02.

Având în vedere că metalele îşi modifică potenţialele de electrod în funcţie de temperatură şi de pH-ul mediului.potenţialul metalului de bază este mai electropozitiv (de exemplu: acoperirile cu Zn şi Cd pe fier sau oţel).în acoperirile catodice. prin dizolvare. etc). emulsii. . prin pulverizare. la instalaţia de protejat. la temperaturi mai mari de 70° acoperirile anodice de Zn nu mai protejează oţelul. prin cufundarea piesei într-o baie de metal topit (cufundare la cald). chituri).în funcţie de natura chimică a stratului se disting straturi de acoperire anorganice (metalice sau nemetalice) şi organice (unsori. Se realizează practic prin conectarea structurii de protejat la polul pozitiv (anodul) unei surse exterioare de curent continuu. aderent. deci prin polarizarea catodică a instalaţiei de unde şi denumirea de protecţie catodică. Metoda se aplică pentru protecţia utilajelor din oţeluri inoxidabile în medii de acid sulfuric. lacuri. a aerului comprimat. iar un anod auxiliar închide circuitul electric prin mediul coroziv (fig.4. Dezavantajul acestor acoperiri este că. stratul de Sn pe oţel este o acoperire catodică.După valorile relative ale potenţialelor de electrod ale metalului de acoperire şi ale metalului de bază există două tipuri de acoperiri metalice: anodice şi catodice. deci pe deplasarea potenţialului staţionar din domeniul activ în domeniul pasiv.1. De exemplu. De exemplu în cazul protecţiei catodice a unei conducte de fier cu anozi reactivi de Zn sau Al au loc reacţii conform schemei din figura 5. devenind rezistentă la coroziune.deplasarea potenţialului de coroziune spre valori mai electronegative sau cel puţin egale cu potenţialul de echilibru al zonelor anodice. alcalii. Aceste straturi au calităţi protectoare numai dacă sunt continue.3. la polul negativ fiind conectat un catod auxiliar (figura 5. Se formează o macropilă în care metalul activ (anodul) se ionizează (Me—Mez++ze"). periere. efectuată cu solvenţi organici sau soluţii alcaline pentru îndepărtarea materialelor grase de pe suprafaţa metalică.13). de orice natură. O discontinuitate în strat. caracterul anodic sau catodic al acoperirii metalice va fi influenţat de mediu şi de condiţiile de exploatare.4. vapoarelor. până la valoarea potenţialului de formare a filmului protector. dar în medii de acizi organici devine anodică. în cazul existenţei unor discontinuităţi în stratul depus (zgârieturi. prin operaţiuni de sablare. Straturile metalice protectoare pot fi realizate prin electrodepunere sau galvanizare. care devine catod şi este polarizată până la valoarea necesară de potenţial. Metalul protector fiind mai electronegativ. a apei precum şi rezervoarelor metalice. rectificare (şlefuire)şi suprafinisare (lustruire) necesară îndepărtării incluziunilor. pori. fisuri. Protecţie împotriva coroziunii prin aplicare de straturi protectoare Un strat de bună calitate trebuie să fie continuu. metalul de bază continuă să fie protejat pentru că în pilele locale care se formează. în timp. iar pe construcţia metalică (catodul pilei) se va desfăşura reacţia de reducere a depolarizantului (D+e►De-). exfolieri). Curentul circulă de la sursă la anod şi de aici prin mediul coroziv. Se bazează pe polarizarea anodică a construcţiei metalice. Se poate face şi o decapare electrochimică bazată pe dizolvarea anodică a metalului. prin legarea instalaţiei de protejat cu un metal mai electronegativ. compact. 5. deci prin polarizare anodică (protecţie anodică). aspectul lor se înrăutăţeşte.piesa (D+e"—►De-).in acoperirile anodice . oxizilor şiasperităţilor superficiale. iar zona catodică .Zn— Zn2*+2e~ sau Al—Al3+ +3e_în cazul anodului de aluminiu . decaparea. etc. înainte de a aplica stratul protector suprafaţa metalică este prelucrată preliminar prin: prelucrare mecanică. uniform ca grosime. Cu.degresare. Ag. a saramurii. în acest mod instalaţia se pasivează. 5. Protecţia catodică Se bazează pe polarizarea catodică a instalaţiei care se realizează practic prin două procedee: Protecţia catodică cu sursă exterioară de curent constă în conectarea structurii ce trebuie protejată la polul negativ (catod) al unei surse de curent continuu.4. zincul treacând la un potenţial mai electropozitiv.D+e—De. Protecţia catodică cu anozi activi (de sacrificiu) constă în realizarea unei pile Volta. schimbătoarelor de căldură. a aburului. fiind mai electronegativ va funcţiona drept anod şi se dizolvă (Mepiesă>Mez+ +ze" ) iar metalul stratului protector va fi catod (D+e -— ►De-). conduce la formarea micropilelor în care metalul piesei.Protecţia catodică se aplică conductelor subterane pentru transportul produselor petroliere. vopsele. grunduri. efectuată cu soluţii de acizi în scopul îndepărtării stratului superficial de oxizi. prin difuzie temică (cementarea) sau placare. acid fosforic. Obţinerea stării de pasivitate se realizează prin deplasarea potenţialului de coroziune spre valori mai electropozitive.14. zona anodică este metalul protector (Meprotector—*Mez++ze-). potenţialul metalului de bază este mai electronegativ (de exemplu: acoperirile fierului cu Sn. Ni. 5.15). să prezinte stabilitate chimică în condiţiile de lucru ale construcţiei metalice şi să aibă rezistenţă mecanică. emulsionare şi saponificare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->