Sunteți pe pagina 1din 1

J.

PROBLEME2
1. Regula de trei simpla
Proportionalitatea directa

Proportionalitatea inversa

Pentru 15m de stofa se plateste 7.500.000 Pentru a transporta o cantitate de nisip, 8 basculante
lei. Cat se plateste pentru 25m de stofa.
fac 27 transporturi. Cate transporturi fac 18 basculante ?
15 m..............7.500.000 lei

8 basculante .........27 transporturi

25 m........................x lei

18 basculante........ x transporturi

De la 15 m la 25 m lungimea creste

De la 8 basculante la 18 basculante numarul creste

Daca lugimea creste pretul creste

Daca nr. de basculante creste nr. transporturi scade

Sagetile au acelasi sens

Sagetile au sensuri opuse

Proportionalitatea este directa

Proportionalitatea este inversa

15
7.500.000
25 7.500.000
= x =
25
x
15
x = 12.500.000 lei

8
x
8 27 3 24
= 18x = 827 x= ==12
18
27
18 2
2
x=12transporturi

2.Reguladetreicompusa
Ex. 8 muncitori pot termina o lucrare in 6 zile lucrand 7 ore pe zi. In cate zile vor termina lucrarea 14
muncitori care lucreaza 12 ore pe zi?
8m ................... 7h ................6zile
14m...................12h...............x zile
1.Metodareduceriilaunitate
1m ............7h............86 zile
1m.............1h............867 zile
14m ..........1h............867 : 14 zile
14 m.........12h ..........867 : (1412) zile x=2zile
2.Metodaproportiilor
8m...................7h/zi................6zile

8m...................12h/zi...............yzile

daca,crestenr.deorelucrate scadenr.zile
7y76
= y= y=3,5zile
12612
daca,crestenr.demuncitori scadenr.zile
8x83,5
= x= x=2zile
143,514

14m...................12h/zi...............xzile
*

PentrualtetipurideproblemeveziPROBLEMEREZOLVATE2