Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEABABESBOLYAI FACULTATEADEISTORIESIFILOSOFIE SPECIALIZAREA:FILOSOFIELICEN I.Informatiigeneraledesprecurssiseminar Titluldisciplinei:Propedeuticfilosofic Codul:HFR0511 Regimuldisciplinei:Obligatorie(Semestrul1) Numruldeore:2orecurs+2oreseminarx14sptmni Nr.credite:5 II.Informatiidespretitularuldecurssiseminar MAFTEISTEFAN,Asist.dr. Informatiidecontact:stmaftei@yahoo.com Tematicacursului: 14.CEESTEFILOSOFIA?.Definiii,diviziuni.Cronologie. 56.CUNOATEREA.Rolulcunoateriinfilosofie.Teoriacunoaterii.Raionalismul.Empirismul.Scepticismul.Tipuridescepticism.

sm.Fundaionalismul 78.METAFIZICA.Teoriaformelor.Idealismul.Realismul.Fenomenalismul 910FILOSOFIAMORAL.Diviziuni.Cetrebuiesfac?.Utilitarismul.Datoria.Moralitateiraiune.Eticaplicat.Fapteivalori.Relativismulmoral. 1112.FILOSOFIARELIGIEI.ExistDumnezeu?Problemarului.Crediniraiune.Argumentulontologic,cosmologiciteleologic.Dumnezeuimoralitatea. 13.FILOSOFIAPOLITIC.Idealulliberal.Binelecomun.Drepturile.Justificareastatului.Legileinclcarealegilor.Justificripentrupedepse. 14.FILOSOFIAARTEI.Ceestefilosofiaartei?Artireprezentare.Artimoralitate. Bibliografiaobligatorie: ARISTOTEL,Eticanicomahic,Ed.tiinificiEnciclopedic,1988 DESCARTES,Ren,Regulidendrumareaminii.Meditaiidesprefilozofiaprim,Humanitas,1994 EPICTET.MARCUSAURELIUS,Manualul.Ctresine,Bibliotecapentrutoi,Minerva,1977 FLEW,Anthony,Dicionardefilozofieilogic,Humanitas,1996 HEGEL,G.W.F.,Prelegerideestetic,vol.1,Ed.Academiei,1966 HOBBES,Thomas,Elementeledreptuluinaturalipolitic,Humanitas,2005 HUME,David,Cercetareasupraintelectuluiomenesc,Ed.tiinificiEnciclopedic,1987 JAMES,William,Voinadeacrede,n:Filosofiaamericanvol.1,ALL,2000 JAMES,William,Introducerenfilosofie,Dacia,2001 KANT,Immanuel,ntemeiereametafiziciimoravurilor,n:Criticaraiuniipractice,Ed.tiinific,1972 KANT,Immanuel,Prolegomene,ALL,1998 KIERKEGAARD,Sren,Fricicutremur,Humanitas,2005 MILL,J.S.,Utilitarismul,n:MUREANValentin,UtilitarismulluiJ.S.Mill,Paideia,2003 MILL,J.S.,Desprelibertate,Ed.Eminescu,1996 NIETZSCHE,Friedrich,Dincolodebineideru,Humanitas,1991 PASCAL,Blaise,Cugetri,Aion,1999 PLATON,Republica,n:OpereV,Ed.tiinificiEnciclopedic,1986 PLATON,Euthyphron.AprarealuiSocrate.Criton,Humanitas,1997 RUSSELL,Bertrand,Decenusntcretin,Bibliotecapentrutoi,Minerva,1980 RUSSELL,Bertrand,Problemelefilosofiei,ALL,1995 SCHELLING,F.W.,Filozofiaartei,Meridiane,1992 SCHOPENHAUER,Arthur,Scrieridesprefilozofieireligie,Humanitas,1995 SENECA,Scrierifilozoficealese,Bibliotecapentrutoi,Minerva,1981 WITTGENSTEIN,Ludwig,Desprecertitudine,Humanitas,2005 WITTGENSTEIN,Ludwig,Leciiiconvorbiridespreestetic,psihologieicredinareligioas,Humanitas,2005 Bibliografiasuplimentar: ***Enciclopediedefilosofieitiineumane,ALLEDUCAIONAL,2004 BAGGINI,Julian,Philosophy.KeyThemes,Palgrave,2002 BLACKBURN,Simon,Dictionardefilosofie,UniversEnciclopedic,1999 BLAGA,Lucian,Desprecontiinafilozofic,Humanitas,2003 BORCHERT,Donald(ed.inchief),EncyclopediaofPhilosophy,2nded.,vol.110,MacmillanReference,2006 DILTHEY,Wilhelm,Esenafilozofiei,Humanitas,2002 ILIESCU,A.P.,ILIESCU,V.,Raiuneanepocaclasic(antologie),Punct,2001 LAW,Stephen,Philosophy(EyewitnessCompanions),DorlingKindersleyLimited,2007 MUREANValentin(coord.),Axiologieimoralitate(antologie),Punct,2001 MUREANValentin(coord.),Cevorfilosofii?(antologie),Punct,2000 MUREANValentin(coord.),Despresensulvieii(antologie),Punct,2002 POP,Mihaela,Manualdeestetic,Punct,2001 TEFNESCU,D.O.,MIROIU,A.,Manualdefilozofie,HumanitasEducational,2003 WARBURTON,Nigel,Filosofia.Noiunifundamentale,Punct,2000 WARBURTON,Nigel,Philosophy.BasicReadings,2nded.,Routledge,2005 WILLIAMS,Bernard,Moralitatea,Punct,2002

Moduldeevaluare Evaluareasevafaceattpeparcursulsemestruluictintimpulexaminriifinale,astfel: Verificareoralpeparcursulsemestrului(activitateseminarprezen,participareladezbateri,prezentarereferat):33%dinnotafinal Examenscrislasfritulsemestrului(sesiune):66%dinnotafinal Criteriileutilizatenevaluarealucrriiscrise:nsuireacunotinelorpredatelacurs/seminaricapacitateadeaoperanmodcorectiadecvatcuacestea;asumarea unei cercetri documentare (bibliografice) proprii n domeniul Filosofiei culturii; nsuirea i aplicarea metodelor de cercetare i de redactare specifice filosofiei (analizdetext,referat/eseuacademic). Planificareantlnirilorsiaverificrilorintermediarepentruseminar Seminarspt.1234Tematica:CEESTEFILOSOFIA? Bibliografie: BertrandRussell,Problemelefilosofiei,cap.15,Valoareafilosofiei; Platon,ApologialuiSocrate17a42a; Platon,Euthyphron,2a16a; Platon,Criton,43a54e; Epictet,Manualul,177; ArthurSchopenhauer,Scrieridesprefilozofieireligie,Desprefilozofieimetodaei,Desprenevoiametafizicaomului,pp.73146; WilliamJames,Introducerenfilosofie,cap.1; ImmanuelKant,Prolegomene,Cuvntnainte; DavidHume,Cercetareasupraintelectuluiomenesc,SeciuneaI; Seneca,Deconstantiasapientis,Debrevitatevitae,Detranquilitateanimi,n:Scrierifilozoficealese,pp.33109; FriedrichNietzsche,Dincolodebineideru,Prefa,Despreprejudecilefilozofilor,pp.533. Seminarspt.456.Tematica:CUNOATEREA Bibliografie: RenDescartes,Meditaiidesprefilozofiaprim,MeditaiaIIII,MeditaiaVI; DavidHume,Cercetareasupraintelectuluiomenesc,SeciuneaIVVII; ImmanuelKant,Prolegomene,13; LudwigWittgenstein,Desprecertitudine,pp.47190; WilliamJames,Introducerenfilosofie,cap.46; ThomasHobbes,Elementeledreptuluinaturalipolitic,cap.V,VI,XIII. Seminarspt.78.Tematica:METAFIZICA Bibliografie: ImmanuelKant,Prolegomene,45;4060; Platon,Republica,473b541b; WilliamJames,Introducerenfilosofie,cap.23. Seminarspt.910Tematica:FILOSOFIAMORAL Bibliografie: J.S.Mill,Utilitarismul ImmanuelKant,ntemeiereametafiziciimoravurilor; Aristotel,Eticanicomahic,CarteaICarteaaIVa; FriedrichNietzsche,Dincolodebineideru,Contribuielaistorianaturalamoralei,Virtuilenoastre,pp.96119;141168; ThomasHobbes,Elementeledreptuluinaturalipolitic,cap.VII,XII. Seminarspt.1112Tematica:FILOSOFIARELIGIEI Bibliografie: BertrandRussell,Decenusntcretin,Bibliotecapentrutoi,1980; Pascal,Cugetri,SeciuneaaIIaTicloiaomuluifrDumnezeu;SeciuneaaIIIaDesprenecesitateapariului; DavidHume,Cercetareasupraintelectuluiomenesc,SeciuneaVIII,X,XI; WilliamJames,Voinadeacrede; SrenKierkegaard,Fricicutremur,Cuvntnainte,Preludiu; SrenKierkegaard,Fricicutremur,PanegiricncinstealuiAvraam,Efuziunepreliminar; SrenKierkegaard,Fricicutremur,ProblemaI,ProblemaaIIa; FriedrichNietzsche,Dincolodebineideru,Fenomenulreligios,pp.5674; ThomasHobbes,Elementeledreptuluinaturalipolitic,cap.XI. Seminarspt.13Tematica:FILOSOFIAPOLITIC Bibliografie: J.S.Mill,Desprelibertate,Cap.IIV; ThomasHobbes,Elementeledreptuluinaturalipolitic,cap.XIV,XV,XIX. Seminarspt.14Tematica:FILOSOFIAARTEI Bibliografie: G.W.F.Hegel,Prelegerideestetic,Introducere,pp.731,6275; F.W.Schelling,Filozofiaartei,Introducere,pp.4662; LudwigWittgenstein,Leciiiconvorbiridespreestetic,psihologieicredinareligioas,pp.2599.