Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZAT, Inspector de specialitate

FISA DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMA PENTRU OPTIONAL


A. Avizul scolii: Denumirea optionalului: MATEMATICA DISTRACTIVA Timpul: OPTIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI Clasa: a Vl-a Durata: 1 an Numar de ore pe saptamana: 1 Autorul: Prof. Colbea Ionel Abilitarea pentru sustinerea cursului: Institutia de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Poieni- Udesti B. Avizul scolii: CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE DA NU
I. Respectarea structurii standard a programei Argument Competente Activitati de invatare (cel putin una pentru fiecare obiectiv) Continuturi Modalitati de evaluare II. Existenta unei bibliografii III. Elemente de calitate Respectarea particularitatilor de varsta ale elevilor Concordanta cu etosul scolii, cu interesele elevilor si cu nevoile comunitatii Continutul argumentului -oportunitatea optionalului -realismul in raport cu resursele disponibile Corelarea obiectivelor cu activitatile de invatare Corelarea obiectivelor cu unitatile de continut Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

DA, cu recomandare

NOT A: Pentru a fi acceptat proiectul de programa trebuie sa intruneasca "DA" la punctele I si II si cel putin 5 "DA/DA cu recomandari" la punctul III.

SCOALA CU CLASELE I-VIII POIENI, UDESTI ANUL SCOLAR 2011-2012

PROGRAMA LA OPTIONAL
CLASA AVI-A

MATEMATICA DISTRACTIVA

ARIA CURRICULARA: MATEMATICA SI STIINTELE NATURII

PROFESOR:

Colbea Ionel

Disciplina: MATEMATICA

Model de programa pentru disciplina optionala ,,MATEMATICA DISTRACTIVA"


Durata: un an scolar Clasa: a Vl-a Profesor propunator: Colbea Ionel Scoala cu clasele I-VIII Poieni, Udesti

ARGUMENT
Optionalul raspunde nevoilor de dezvoltare a personalitatii elevilor prin formarea de capacitati, competence si aptitudini bazate pe gandirea critica, logica, divergenta si creativa. In alegerea optionalului au fast implicati si parintii, iar continuturile invatarii au fost stabilite in functie de aptitudinile si interesele elevilor. Strategia didactica are ca dominanta lucrul in echipa care favorizeaza comunicarea si asumarea de catre elevi a diverselor roluri in cadrul unui grup. Abordarea optionalului ca activitate de rezolvare a unor contexte problematice variate asigura alternative in invatare si evaluare, ducand la o destindere sanatoasa in urma unor lectii dificile sau pot face obiectul unui studiu individual pentru elevii dotati. Optionalul ii pregateste pe elevi pentru rezolvarea unor situatii problematice din viata cotidiana prin cultivarea perseverentei, increderii in sine, vointei de a duce la bun sfarsit un lucru inceput.

,,Nu indraznim, nu pentru ca problemele sunt dificile, ci, fiindca nu indraznim ele sunt dificile" Seneca

I.
1. 2. 3. 4.

COMPETENTE GENERALE
Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii. Dezvoltarea capacitatii de exploatare /investigate si rezolvare de probleme. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii.

II. COMPETENTE SPECIFICE


1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

Competente specifice sa determine numere naturale care indeplinesc conditii date; sa gaseasca numere pe baza unor rationamente algoritmice; Activitati de invatare exercitii de determinare a unor numere naturale formate din mai multe cifre;

substituirea numerelor cu litere si invers; ghicirea unei cifre sterse;

2. Dezvoltarea capacitatii de exploatare / investigare si rezolvare de problemeCompetente specifice sa gaseasca mai multe soluti pentru un exercifiu sau o problema; sa dobandeasca antrenament in rezolvarea problemelor. Activitati de invatare idenuficarea si aplicarea unor reguli si scheme pentru efectuarea operafiilor; recrutarea unei situatii concrete si intelegerea corecta a mesajelor; sintetizarea datelor intr-o reprezentare grafica sugestiva pentru intocmirea planului de rezolvare.

3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematicCompetente specifice sa creeze, in scris sau oral, scurte enunturi / mesaje pe baza unui suport verbal; sa-sii dezvolte capacitatea de a selecta o informatie si de a lua decizii. Activitati de invatare exercitii de compunere, prin analogie, a unor glume, a unor variante de joc matematic;

exercitii de identificare in literatura pentru copii a unor enunturi / mesaje ce pot constitui suport in alcatuirea textelor matematice.