Încălzirea globală este o crestere a temperaturii medii la suprafata pământului.

Această modificare se produce îndeosebi prin “efectul de seră”, si anume, capacitatea atmosferei de a absorbi căldură din radiatii. Cei mai multi specialisti consideră că încălzirea globală care se înregistrează în zilele noastre este în mare parte rezultatul activitătilor umane, inclusiv schimbarea compozitiei atmosferei prin cresterea cantitătii de “gaze de seră” din atmosferă, precum dioxidul de carbon (CO2). Încălzirea si răcirea globală s-au petrecut în mod natural de-a lungul istoriei Pământului, ca rezultat al variatiei atitudinii Pământului în spatiu si al altor factori. Gazele de seră, precum dioxidul de carbon, sunt emise în aer ca urmare a activitătilor industriale si din alte surse. Gazele de seră se adaugă atmosferei, unde cresc ritmul în care atmosfera absoarbe căldura solară în două forme: mai întâi, ca radiatii de undă scurtă si în al doilea rând sub formă de radiatii de undă lungă re-transmise. A doua formă de încălzire este mult mai puternică decăt prima, dar cresterile acestora duc la o crestere a temperaturii globale. Efectul de seră este procesul în care radiatia solară de undă scurtă atinge suprafata Pământului si este re-transmisă apoi ca radiatii de undă lungă. Atmosfera absoarbe radiatiile de undă lungă mai repede decât radiatiile de undă scurtă. Vaporii de apă, dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), oxizii de nitrogen (NOX) si alte gaze absorb radiatiile de undă lungă. Această căldură circulă si rămâne în atmosferă înainte să se piardă în spatiu. Cu cât rămâne mai mult în atmosferă, cu atât se încălzeste mai tare Pământul. Încălzirea globală nu se produce în mod egal pe pământ. Drept urmare, tipurile de climă de pe glob sunt afectate în moduri diferite si neasteptate, de exemplu impactul schimbărilor climatice este mai usor de observat la marginile continentelor decât în centrul lor.

Schimbarea climei este o schimbare pe termen lung într-un climat, astfel încât un climat bine definit se transformă într-altul, de exemplu Climatul temperat cald de pe coasta de vest se poate schimba în climatul fierbinte desertic fierbinte de-a lungul multor ani de schimbări treptate. Pentru ca un climat să se schimbe, trebuie să existe schimbări pe termen lung în: cantitatea de precipitatii în ansamblu, răspândirea cantitătii de precipitatii anuale, temperatură, umiditate, directia vântului, repartitia presiunii atmosferice si asa mai departe. Asemenea schimbări trebuie să se constituie într-o tendintă clară si să fie în mod clar deosebite de variatiile infime si întâmplătoare din cadrul tuturor tipurilor de climă, care au loc din când în când. Din aceste motive, schimbările climatice pot fi determinate doar în urma unei analize amănuntite sau după decenii de observare. Clima se poate schimba într-o singură regiune, sau se poate produce un efect domino, când o schimbare survenită în clima unei zone rezultă în schimbarea unui alt climat dintro zonă apropiată. În cazuri extreme, toate tipurile de climă de pe glob pot fi afectate. De-a lungul istoriei pământului, clima s-a schimbat. Cauzele sunt multiple. Schimbarea poate fi cauzată de diferiti factori. Acestia includ: • factori naturali externi: schimbări ale căldurii primite de la soare sau schimbări lente ale orbitei pământului; • procese naturale: activitatea vulcanică, schimbări ale circulatiei atmosferice, schimbări în circulatia oceanică, schimbări în compozitia atmosferică etc • factori apăruti ca urmare a activitătii omului: activităti ale omului care schimbă compozitia atmosferei (de exemplu prin arderea combustibililor fosili); schimbările pe scară largă ale utilizării uscatului (de exemplu despăduririle, împăduririle, urbanizarea, extinderea deserturilor); etc.

Ceaţă deasă. fac obiectul unor transformari chimice. amestecată cu fum şi cu praf industrial. Din acest motiv. atunci cand emisiile de bioxid de sulf sau de oxid de azot emise in atmosfera. ploaia acida poate fi definită ca orice ploaie care are nivelul aciditatii peste cel al ploii nepoluate. SMOG s.6 este valoarea pH-ului dioxidului de carbon in echilibru cu apa distilata. o parte semnificativă a radiației va fi reflectată înapoi spre suprafață. formată în regiunile industrializate sau în marile oraşe.6. în condițiile prezenței unor gaze cu efect de seră în atmosferă.Efect de seră Efectul de seră este procesul de încălzire a unei planete din cauza radiației reflectate de aceasta. in diferite regiuni. cu efecte dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei. În cazul atmosferei Pământului. care. Ploaia acida este o forma de poluare atat a aerului cat si a apei in care acizii din aer. cad sub forma de precipitatii care au un pH mai mic decat 5. Acest fenomen a fost descoperit de Joseph Fourier în 1824.n. Termenul de „efect de seră” este folosit cel mai adesea în vorbirea curentă pentru a evidenția contribuția unor anumite gaze emise natural sau artificial la încălzirea atmosferei terestre prin modificarea permeabilității atmosferei la radiațiile solare reflectate de suprafața terestră.Precipitaţiile acide apar de obicei. . si apoi sunt absorbite de picaturile de apa din nori. Destul de interesant este faptul ca pH-ul de 5. efectul de seră a fost responsabil de încălzirea suficientă a acesteia pentru a permite dezvoltarea plantelor așa cum le cunoaștem noi azi.