Sunteți pe pagina 1din 109

OUG NR. 86/2006 privind organizarea activit ii practicienilor n insolven 1.

. Practicienii n insolven conduc: a) numai procedurile de insolven b) procedurile de insolven , procedurile de lichidare voluntar sau amiabil, procedurile de preven ie a insolven ei, inclusiv msurile de supraveghere financiar sau administrare special c) procedurile de divizare R: b (art. 1 OUG 86/2006) 2. n cadrul procedurii insolven ei, n perioada de observa ie i pe durata procedurii de reorganizare, practicianul n insolven desemnat s exercite atribu iile prevzute de lege sau de judectorul sindic este: a) lichidatorul b) administratorul judiciar c) lichidatorul sau administratorul judiciar R: b (art. 2 OUG 86/2006) 3. Activitatea debitorului n faliment, att n procedura general, ct i n cea simplificat este condus de: a) lichidator b) administratorul judiciar c) lichidator sau de administratorul judiciar, dup cum dispune judectorul-sindic R: a (art. 3 OUG 86/2006) 4. Practicienii n insolven i pot exercita profesia: a) numai n cabinete individuale b) cabinete individuale, cabinete asociate sau societ i civile profesionale c) numai n cabinete individuale i societ i civile profesionale R: b (art. 4 alin. (1) OUG 86/2006) 5. Un practician n insolven : a) i poate exercita activitatea n calitate de asociat n mai multe societ i civile profesionale, n acelai timp b) are obliga ia de a fi asociat cel pu in ntr-o societate civil profesional pentru a-i desfura activitatea c) i poate desfura activitatea fr a avea calitatea de asociat ntr-o societate civil profesional R: c (art. 4 alin. (2) OUG 86/2006) 6. Un practician n insolven : 1

a) poate exercita o singur profesie, cea de practician n insolven b) poate exercita profesia de practician n insolven ntr-o singur form de organizare a profesiei c) poate avea calitatea de asociat n mai multe societ i profesionale sau ntreprinderi unipersonale R: b (art. 4 i art. 28 alin. (2) OUG 86/2006) 7. Cabinetul individual se constituie: a) pe baza deciziei instan ei b) pe baza deciziei UNPIR c) pe baza deciziei practicianului n insolven , nregistrat la UNPIR R: c (art. 5 alin. (1) OUG 86/2006) 8. Bunurile constituite de practicianul n insolven ca aport la cabinetul su: a) se supun regulilor patrimoniului profesional de afecta iune b) sunt calificate, n mod expres de ctre OUG nr. 86/2006, ca avnd natura juridic a unui bun imobil, dac ntre aceste bunuri este inclus si sediul cabinetului c) se supun regulilor generale referitoare la patrimoniu, neexistnd reglementri speciale n acest sens R: a (art. 5 alin. (2) OUG 86/2006) 9. Cabinetele individuale ale practicienilor n insolven : a) nu se pot asocia b) se pot asocia, asocierea fundamentndu-se exclusiv pe decizia UNPIR c) se pot asocia prin contract, n scopul exercitrii n comun a profesiei R: c (art. 5 alin (3) OUG 86/2006) 10. Drepturile i obliga iile practicienilor n insolven , titulari ai unor cabinete asociate: a) i pstreaz caracterul personal i independent b) pot fi cedate c) nu au un caracter intuitu personae R: a (art. 5 alin. (3) OUG 86/2006) 11. Un cabinet individual se poate asocia: a) numai cu un alt cabinet individual b) numai cu societ ile civile profesionale, n cazul n care s-ar asocia cu un cabinet individual acestea devenind societ i civile profesionale c) cu o societate civil profesional R: c (art. 5 alin. (3) OUG 86/2006)

12. Patrimoniul ini ial al cabinetului individual: a) este afectat exclusiv activit ii profesionale a practicianului n insolven i are regimul patrimoniului profesional de afecta iune b) este constituit din aporturile titularului i ale celorlal i asocia i c) reprezint totalitatea bunurilor persoanei avnd calitatea de practician n insolven R: a (art. 7 alin. (2) OUG 86/2006) 13. Creditorii ale cror crean e sunt nscute din activitatea profesional a practicianului n insolven care are ca form de exercitare a profesiei cabinetul individual: a) vor putea urmri numai bunurile aflate n patrimoniul de afecta iune b) vor putea urmri bunurile aflate n patrimoniul de afecta iune, iar dac acestea nu sunt suficiente, crean ele lor se vor stinge de drept c) vor putea urmri bunurile aflate n patrimoniul de afecta iune, iar dac acestea nu sunt suficiente, vor putea urmri i celelalte bunuri aflate n proprietatea persoanei avnd calitatea de practician n insolven R: c (art. 7 alin. (3) OUG 86/2006) 14. In cazul practicianului n insolven avnd ca form de organizare cabinetul individual, patrimoniul profesional de afecta iune include: a) numai drepturi b) att drepturi, ct i obliga ii c) numai bunuri i drepturi R: b (art. 7 alin. (3) OUG 86/2006) 15. Societatea civil profesional cu rspundere limitat se constituie: a) prin contract de societate b) prin asocierea practicienilor n insolven , persoane fizice sau juridice c) numai prin subscrierea aportului social al asocia ilor n numerar sau n natur R: a (art. 9 alin. (1) i (2) OUG 86/2006) 16. Potrivit OUG nr. 86/2006, aportul social al asocia ilor n cadrul unei societ i civile cu rspundere limitat poate fi: a) n numerar b) numai n numerar sau n natur, alte categorii de aporturi fiind excluse c) numai n numerar sau n industrie, alte categorii de aporturi fiind excluse R: a (art. 9 alin. (2) OUG 86/2006) 17. Contractul de societate prin care se constituie societatea civil profesional cu rspundere limitat este supus: a) nregistrrii n registrul comer ului b) nregistrrii n Registrul societ ilor profesionale de practicieni n insolven 3

c) nregistrrii n registrul comer ului i publicrii n Buletinul Practicienilor n insolven R: b (art. 9 alin. (4) OUG 86/2006) 18. Potrivit prevederilor exprese ale OUG nr. 86/2006, societatea civil profesional cu rspundere limitat: a) nu are un patrimoniu propriu b) de ine co-proprietatea bunurilor constituite ca aport de ctre asocia i c) are un patrimoniu propriu de afecta iune R: c (art. 9 alin. (5) OUG 86/2006) 19. Societatea civil profesional cu rspundere limitat : a) poate avea ca obiect de activitate numai exercitarea profesiei de practician n insolven b) trebuie sa aib ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de practician n insolven , putnd avea i alte obiecte secundare de activitate c) poate avea mai multe obiecte de activitate, dar toate conexe insolven ei R: a (art. 10 OUG 86/2006) 20. Contractul de societate al societ ii civile profesionale cu rspundere limitat: a) trebuie ncheiat ntotdeauna n form scris, n anumite situa ii forma cerut fiind cea a nscrisului autentic b) trebuie ncheiat n form scris numai dac printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl i un teren c) nu implic respectarea vreunei condi ii de form R: a (art. 12 alin. (1) OUG 86/2006) 21. Orice modificare a unui contract de societate al unei societ ii civile profesionale cu rspundere limitat: a) trebuie s fie fcut ntotdeauna n scris, n anumite situa ii forma cerut fiind cea a nscrisului autentic b) trebuie s fie fcut ntotdeauna n form autentic c) poate fi fcut n orice fel doresc pr ile R: a (art. 12 alin. (3) OUG 86/2006) 22. Pot de ine calitatea de asocia i ntr-o societate civil profesional cu rspundere limitat: a) 1 practician n insolven definitiv i 1 sau mai mul i practicieni n insolven stagiari b) 2 sau mai mul i practicieni n insolven definitivi c) 3 practicieni n insolven stagiari i 1 practician n insolven definitiv R: b (art. 14 OUG 86/2006)

23. Pentru constituirea unei societ i civile profesionale cu rspundere limitat, OUG nr. 86/2006: a) nu impune un capital social, forma de organizare profesional putndu-se constitui fr capital social b) nu impune un capital social minim, forma de organizare profesional neputndu-se constitui ns fr un capital social c) impune un capital social minim R: c (art. 15 alin (1) OUG 86/2006) 24. Pentru a constitui valabil o societate civil profesional cu rspundere limitat: a) este suficient s se subscrie capitalul social b) trebuie s se verse ntotdeauna capitalul social subscris, la momentul constituirii c) este suficient s se subscrie capitalul social i s fie vrsat n numerar jumtate din subscrieri R: b (art. 15 alin. (1) OUG 86/2006) 25. n cazul transmiterii pr ilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societ ii civile profesionale cu rspundere limitat, aportul social: a) rmne n proprietatea societ ii numai dac prin lege nu se prevede altfel b) nu poate rmne n proprietatea societ ii n niciun caz c) rmne n proprietatea societ ii dac prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel R: c (art. 15 alin. (2) OUG 86/2006) 26. Societatea civil profesional cu rspundere limitat este condus de: a) un administrator, care este unul din practicienii n insolven asocia i b) adunarea asocia ilor c) asociatul coordonator R: b (art. 16 OUG 86/2006) 27. Pentru hotrrile avnd ca obiect modificarea contractului de societate este necesar: a) votul asocia ilor reprezentnd majoritatea pr ilor sociale b) acordul unanim al asocia ilor c) votul majorit ii asocia ilor R: b (art. 17 alin. (2) OUG 86/2006) 28. Societatea civil profesional cu rspundere limitat, n raporturile cu ter ii, este reprezentat de: a) oricare dintre asocia i b) de asociatul ce de ine majoritatea pr ilor sociale c) de asocia ii coordonatori 5

R: c (art. 18 alin. (2) OUG 86/2006) 29. Asociatul care inten ioneaz s transmit pr ile sociale pe care le de ine ntr-o societate civil profesional cu rspundere limitat: a) este obligat s notifice aceast inten ie cu minimum 30 zile anterior transmiterii, ctre to i ceilal i asocia i, indicnd persoana sau persoanele ctre care dorete s transmit respectivele pr i sociale i pre ul b) este obligat s notifice aceast inten ie cu minimum 30 zile anterior transmiterii, ctre to i ceilal i asocia i, alte informa ii nefiind necesare c) nu este obligat s informeze ceilal i asocia i cu minimum 30 zile anterior transmiterii R: a (art. 20 alin. (1) OUG 86/2006) 30. Transmiterea pr ilor sociale pe care un asociat le de ine ntr-o societate civil profesional cu rspundere limitat: a) se poate face dup ce to i ceilal i asocia i i dau acordul b) se poate face dup ce majoritatea celorlal i asocia i i d acordul c) se poate face dup ce to i ceilal i asocia i sunt informa i R: a (art. 20 alin. (2) OUG 86/2006) 31. Dac, din orice motive, n societate rmne cu un singur asociat o perioad mai mare de 3 luni, acesta: a) o poate transforma numai n cabinet individual b) o poate transforma n cabinet individual sau n ntreprindere profesional unipersonal cu rspundere limitat c) nu mai poate face nimic, societatea fiind radiat din oficiu. R: b (art. 22 OUG 86/2006) 32. O ntreprindere profesional unipersonal cu rspundere limitat: a) se poate nate numai din decesul, incompatibilitatea, retragerea sau excluderea unuia ori mai multor asocia i dintr-o societate civil profesional cu rspundere limitat b) poate avea ca asociat unic un practician n insolven sau o alt ntreprindere profesional unipersonal cu rspundere limitat c) este reglementat, n principiu, de acelai regim juridic ca societatea civil profesional cu rspundere limitat R: c (art. 23 OUG 86/2006) 33. In msura n care celelalte condi ii sunt ndeplinite, poate dobndi calitatea de practician n insolven persoana care: a) de ine o diplom de studii de nv mnt superior, indiferent de specializare b) are o experien n domeniul juridic sau economic de cel pu in 3 ani, indiferent de studii

c) de ine diplom de studii de nv mnt superior de lung durat n drept, tiin e economice sau inginerie R: c (art. 25 lit. a) OUG 86/2006) 34. In Romnia, persoanele fizice avnd cet enia unui stat membru al Uniunii Europene: a) pot dobndi calitatea de practician n insolven , potrivit prevederilor legisla iei europene, n condi iile stabilite de statul membru a crui na ionalitate o au b) nu pot dobndi calitatea de practician n insolven c) pot dobndi calitatea de practician n insolven , potrivit OUG nr, 86/2006, n aceleai condi ii ca cet enii romni R: c (art. 26 alin. (2) OUG 86/2006) 35. Este nedemn de a fi practician n insolven : a) persoana condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil pentru svrirea unei infrac iuni b) persoana condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil cu o pedeaps complementar c) persoana condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil pentru infrac iunile prevzute n Legea nr. 31/1990 care determin incapacitatea legal de a dobndi sau de ine calitatea de fondator, administrator, membru n consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societ i comerciale R: c (art. 27 alin. (1) lit. a) i b) OUG 86/2006) 36. Dac a survenit dup dobndirea calit ii de practician n insolven , nedemnitatea atrage: a) suspendarea calit ii de practician n insolven b) ncetarea calit ii de practician n insolven c) suspendarea calit ii de practician n insolven pe o perioad de 1 la 5 ani, n func ie de gravitatea faptei svrite R: b (art. 27 alin. (2) OUG 86/2006) 37. Exercitarea profesiei de practician n insolven este incompatibil cu: a) activitatea salariat n cadrul altor profesii, fr excep ii b) limitarea capacit ii de exerci iu, n cazul persoanei fizice c) ocupa iile care lezeaz independen a profesiei R: b (art. 28 alin. (1) lit. a), b) i c) OUG 86/2006) 38. Exercitarea profesiei de practician n insolven : a) este compatibil cu activit i i func ii didactice din nv mntul superior economic b) nu este compatibil cu calitatea de consilier juridic c) nu este compatibil cu calitatea de avocat 7

R: a (art. 28 alin. (2) lit. a) i b) OUG 86/2006) 39. Practicianul n insolven care anterior a ndeplinit func ia de judector sindic: a) nu mai poate fi numit n calitate de administrator n raza instan ei n care a func ionat, dar poate fi numit n func ia de lichidator b) nu mai poate fi numit n calitate de lichidator n raza instan ei n care a func ionat, dar poate fi numit n func ia de administrator c) nu poate fi numit n calitate de administrator sau de lichidator n raza instan ei n care a func ionat, dect dup trecerea unei anumite perioade de timp R: c (art. 29 alin. (1) OUG 86/2006) 40. Profesia de practician n insolven nu poate fi exercitat: a) la tribunalele sau cur ile de apel la care so ul practicianului n insolven ndeplinete func ii administrative b) la parchetele de pe lng tribunale, tribunale specializate, cur i de apel la care afinul pn la gradul al IV-lea inclusiv ndeplinete func ia de procuror c) la cur ile de apel la care ruda pn la gradul al III-lea inclusiv ndeplinete func ia de judector R: c (art. 29 alin. (2) OUG 86/2006) 41. Dac o rud de gradul al II-lea a ndeplinit func ia de judector-sindic acum 4 ani, practicianul n insolven : a) nu poate profesa la acel tribunal b) poate profesa la acel tribunal pentru c interdic ia se refer numai la rudele de gradul I c) poate profesa la acel tribunal pentru c interdic ia se refer numai la o perioad de maxim 3 ani R: a (art. 29 alin. (4) OUG 86/2006) 42. Dac n urm cu 7 ani, un practician n insolven a de inut o func ie n cadrul Cur ii de Conturi: a) el nu poate exercita profesia de practician n insolven b) el nu poate exercita profesia de practician n insolven n raza teritorial a cur ii de apel unde func ioneaz c) aceasta nu d natere vreunei interdic ii de a exercita func ia de practician n insolven R: c (art. 29 alin. (5) OUG 86/2006) 43. Practicianul n insolven : a) poate fi concomitent administrator judiciar al unui debitor i al creditorului acestuia b) poate fi concomitent lichidator al unui debitor i al creditorului acestuia c) nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor i al creditorului acestuia 8

R: c (art. 30 alin. (3) OUG 86/2006) 44. Practicianul n insolven trebuie s se ab in: a) numai dac se afl in conflict de interese b) dac se afl n unul din cazurile prevzute la art. 27 C. proc. civ, fr excep ii c) dac este tutorele sau curatorul uneia dintre pr i R: c (art. 31 OUG 86/2006) 45. Admiterea n profesia de practician n insolven : a) se face numai prin examen b) se face cu scutire de examen pentru orice persoan care are o vechime n profesia practicat de minim 5 ani c) se face, la cerere, cu scutire de examen, pentru persoanele care au exercitat cel pu in 5 ani func ia de judector, procuror, notar sau avocat R: c (art. 32 alin. (2) OUG 86/2006) 46. Stagiul de pregtire profesional de la nceputul exercitrii profesiei de practician n insolven : a) este obligatoriu pentru orice persoan care promoveaz examenul de admitere n profesie b) este obligatoriu numai pentru persoanele care au fost admise n profesie cu scutire de examen c) nu trebuie ndeplinit n cazul persoanelor care au exercitat timp de 10 ani func ia de consilier juridic, economist sau inginer R: c (art. 33 alin. (1) OUG 86/2006) 47. Dup efectuarea stagiului de pregtire profesional, practicianul n insolven stagiar: a) devine, de drept, practician n insolven definitiv b) pentru a deveni practician n insolven definitiv, trebuie s sus in i s promoveze examenul de definitivare, n cel mult 5 ani de la primirea n profesie c) pentru a deveni practician n insolven definitiv, trebuie s sus in i s promoveze examenul de definitivare, n cel mult 5 ani de la primirea n profesie R: b (art. 33 alin. (7) OUG 86/2006) 48. Calitatea de practician n insolven se suspend: a) n caz de incompatibilitate, pe durata existen ei acestei stri b) pe perioada n care persoana a fost supus interdic iei de a profesa, la care se adaug perioada de reabilitare de 1 an c) numai n cazul n care practicianul n insolven a solicitat acest lucru R: a (art. 35 OUG 86/2006)

49. Calitatea de practician n insolven nceteaz: a) numai prin deces b) n cazul survenirii unei cauze de nedemnitate c) numai prin renun area la exerci iul profesiei R: b (art. 36 OUG 86/2006) 50. Pentru activitatea desfurat, practicienii n insolven au dreptul la : a) o remunera ie fix, denumit indemniza ie b) onorarii fixe, de succes sau combina ii ale acestora c) un salariu lunar, stabilit prin decizie a UNPIR R: b (art. 37 alin. (1) OUG 86/2006) 51. Pentru perioada de observa ie, onorariul provizoriu cuvenit practicianului n insolven va fi stabilit de: a) judectorul-sindic b) creditorul care a solicitat deschiderea procedurii c) lichidatorul judiciar R: a (art. 37 alin. (3) OUG 86/2006) 52. Practicianul n insolven poate fi ajutat la ndeplinirea efectiv a atribu iilor sale: a) de judectorul-sindic b) de organele de poli ie c) de lichidatorul judiciar R: b (art. 38 alin. (1) OUG 86/2006) 53. Expertizele dispuse de instan a de judecat n cazurile de reorganizare judiciar sau lichidare se efectueaz de practicieni n insolven : a) special desemna i de UNPIR b) stagiari c) definitivi i compatibili R: c (art. 38 alin. (2) OUG 86/2006) 54. Practicianul n insolven nu are obliga ia: a) de a se ab ine de la orice practic anticoncuren ial b) de a anun a Consiliul Concuren ei n legtur cu orice practic anticoncuren ial de care ia cunotin c) de a se ab ine de la orice fapt de concuren neloial R: b (art. 39 OUG 86/2006) 55. Atribu iile legale, cu caracter exclusiv, ale practicianului n insolven : 10

a) pot fi exercitate prin reprezentare b) trebuie exercitate personal c) pot fi exercitate doar cu acordul prealabil al judectorului-sindic R: b (art. 40 alin. (1) i (3) OUG 86/2006) 56. Atribu iile practicianului n insolven , stabilite exclusiv n sarcina sa de judectorulsindic n procedurile de insolven : a) pot fi exercitate prin reprezentare b) trebuie exercitate personal c) pot fi exercitate prin mandatar, doar dac acesta are procur special autentificat R: b (art. 40 alin. (1) OUG 86/2006) 57. Societatea profesional cu rspundere limitat, form de asociere a practicienilor n insolven , poate fi reprezentat: a) doar de persoane avnd calitatea de practician n insolven compatibil b) de orice persoan avnd calitatea de practician n insolven c) doar de persoane avnd calitatea de practician n insolven stagiar R: a (art. 40 alin. (2) OUG 86/2006) 58. Pentru ncheierea unor acte juridice care nu presupun exerci iul atribu iilor sale exclusive, practicianul n insolven : a) poate da mandat de reprezentare unui avocat b) nu poate da mandat de reprezentare c) poate da mandat de reprezentare doar anumitor categorii de persoane, stabilite prin hotrre de guvern R: a (art. 40 alin. (2) OUG 86/2006) 59. Asistarea de ctre avocat a practicianului n insolven : a) nu este permis b) este permis n raport cu toate atribu iile sale c) este permis doar n raport cu atribu iile sale neexclusive R: b (art. 40 alin. (3) OUG 86/2006) 60. Potrivit OUG nr. 86/2006, obliga ia de asigurare de rspundere profesional n vederea acoperirii prejudiciilor cauzate n ndeplinirea atribu iilor sale revine: a) judectorului-sindic b) avocatului specializat n insolven c) practicianului n insolven R: c (art. 41 alin. (2) OUG 86/2006)

11

61. Diminuarea, de ctre practicianul n insolven , a valorii sumei asigurate prin contractul de asigurare de rspundere profesional este interzis sub sanc iunea: a) suspendrii din func ie pe termen de un an i a reparrii eventualelor prejudicii cauzate b) suspendrii din func ie pe termen de 3 ani i a reparrii eventualelor prejudicii cauzate c) revocrii din func ie i a reparrii eventualelor prejudicii cauzate R: c (art. 41 alin. (3) OUG 86/2006) 62. Nerespectarea, n termenul prevzut de lege, a obliga iei de rspundere profesional de ctre practicianul n insolven : a) duce la suspendarea calit ii de membru UNPIR b) duce la revocarea din func ie c) nu conduce la aplicarea nici unei sanc iuni R: a (art. 41 alin. (6) OUG 86/2006) 63. Neplata cotiza iei anuale de ctre un membru UNPIR: a) atrage suspendarea acestuia pentru o perioad de trei luni b) atrage revocarea acestuia din func ie c) constituie infrac iune R: a (art. 42 alin. (2) OUG 86/2006) 64. Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) este: a) o persoan juridic autonom i fr scop lucrativ b) o structur guvernamental c) o persoan juridic cu scop lucrativ R: a (art. 44 OUG 86/2006) 65. Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) este o: a) persoan juridic de utilitate public b) asocia ie particular c) funda ie R: a (art. 44 OUG 86/2006) 66. Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR): a) numete, prin ordonan de urgen , practicienii n insolven din Romnia admii n profesie fr examen b) controleaz i supravegheaz activitatea practicienilor n insolven din Romnia c) revoc, prin ordonan de urgen , practicienii n insolven din Romnia deveni i nedemni R: b (art. 45 alin. (1) OUG 86/2006)

12

67. Autoritatea Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR): a) se ntinde pe ntreg teritoriul rii b) se manifest doar la nivel local c) se ntinde doar la nivelul municipiului Bucureti R: a (art. 45 alin. (2) OUG 86/2006) 68. Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR): a) poate emite regulamente, avnd competen e de autoreglementare b) poate emite ordonan e de urgen , avnd competen e de autoreglementare c) nu poate emite Codul de etic al profesiei, neavnd competen e de autoreglementare R: a (art. 46 OUG 86/2006) 69. Asigurarea concuren ei loiale ntre practicienii n insolven atribu ie apar innd : a) Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) b) numai Consiliului Concuren ei c) Ministerului Economiei i Comer ului R: a (art. 47 lit. c) OUG 86/2006) 70. Dreptul la consultare prealabil apar innd Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR): a) se manifest n chestiuni cu inciden asupra activit ii practicienilor n insolven b) nu este reglementat legal, fiind consacrat ns la nivel cutumiar c) se nate n mod valabil numai la momentul ncheierii unor protocoale de colaborare R: a (art. 48 lit. b) OUG 86/2006) 71. Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) emite interpretri ale propriilor reglementri: a) la cerere sau din oficiu b) numai la cerere c) numai din oficiu R: a (art. 48 lit. d) OUG 86/2006) 72. Colaborarea cu asocia ii profesionale din ar i din strintate: a) este o latur a dreptului la consultare prealabil al UNPIR b) se face doar cu aprobarea prealabil a Preedintelui UNPIR c) este o atribu ie principal a UNPIR R: c (art. 48 lit. h) OUG 86/2006) este o

13

73. Printre organele de conducere centrale ale Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) se numr: a) Comitetul de Direc ie b) Adunarea reprezentan ilor permanen i c) Consiliul de Administra ie R: b (art. 49 OUG 86/2006) 74. Activitatea curent a Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) este coordonat de: a) Consiliul Na ional de conducere b) secretariatul general c) Congres R: b (art. 50 OUG 86/2006) 75. Hotrrile Congresului Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) sunt valabil adoptate: a) cu votul unei ptrimi din majoritatea membrilor prezen i b) cu votul majorit ii membrilor prezen i sau reprezenta i c) numai cu votul majorit ii membrilor Congresului R: b (art. 51 alin. (2) OUG 86/2006) 76. Printre atribu iile Congresului Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) se numr: a) stabilirea coordonatelor pentru asigurarea bunei desfurri a activit ii practicienilor n insolven b) organizarea examenelor de dobndire a calit ii de practician n insolven c) concilierea i arbitrarea litigiilor profesionale dintre membrii UNPIR R: a (art. 52 alin. (1) lit. a) i art. 53 lit. a) i g) OUG 86/2006) 77. Congresul Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) poate s delege: a) o parte din atribu iile sale, Preedintelui UNPIR b) toate atribu iile sale, Adunrii Reprezentan ilor Permanen i c) o parte din atribu iile sale, Adunrii Reprezentan ilor Permanen i R: c (art. 52 alin. (4) OUG 86/2006) 78. Adunarea Reprezentan ilor Permanen i adopt hotrri : a) supuse ratificrii urmtorului Congres al UNPIR b) supuse ratificrii Parlamentului i publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a c) supuse aprobrii prealabile a Consiliului na ional de conducere al UNPIR 14

R: a (art. 52-1 OUG 86/2006) 79. Consiliul na ional de conducere al Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR): a) nu are nici o atribu ie conex examenelor de dobndire a calit ii de practician n insolven b) nu poate interveni n litigii, chiar dac acestea pun n discu ie interesele UNPIR c) apr interesele legitime ale membrilor UNPIR n fa a instan elor judectoreti R: c (art. 53 lit. a) i c) OUG 86/2006) 80. Constituirea filialelor Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) este aprobat de: a) Congres b) Consiliul na ional de conducere al UNPIR c) Preedintele UNPIR R: b (art. 53 lit. o) OUG 86/2006) 81. Preedintele Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) este ales: a) dintre membrii UNPIR, pentru un mandat de 7 ani b) din afara UNPIR c) dintre membrii UNPIR, pentru un mandat de 4 ani R: c (art. 54 alin. (1) OUG 86/2006) 82. Preedintele Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) este ales de: a) Consiliul Na ional de conducere UNPIR b) Congresul UNPIR c) Biroul executiv al UNPIR R: b (art. 54 alin. (1) OUG 86/2006) 83. Membrii Comisiei superioare de disciplin sunt desemna i dintre: a) fotii preedin i ai Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia b) practicienii n insolven afla i n eviden a Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) c) membrii Baroului Bucureti R: b (art. 55 alin. (2) OUG 86/2006) 84. Organele de conducere ale filialelor Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) sunt: 15

a) adunarea general i consiliul de conducere b) adunarea general i consiliul de administra ie c) congresul i consiliul de conducere R: a (art. 56 OUG 86/2006) 85. Hotrrile Adunrii generale a filialei sunt valabil adoptate: a) cu majoritatea membrilor care o compun b) cu majoritatea membrilor prezen i c) cu majoritatea membrilor UNPIR R: b (art. 57 alin. (2) OUG 86/2006) 86. Filialele Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR): a) nu au personalitate juridic b) dobndesc personalitate juridic de la data nregistrrii legale la UNPIR c) dobndesc personalitate juridic la 30 de zile de la nregistrarea legal la UNPIR R: b (art. 57 alin. (4) OUG 86/2006) 87. Adunarea general a filialei are urmtoarele atribu ii: a) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia b) propune, dintre membrii si, candida i pentru Consiliul Na ional de Conducere al UNPIR c) asigur buna desfurare a activit ii profesionale pe plan na ional R: b (art. 58 lit. a), b) i d) OUG 86/2006) 88. Membrii consiliului de conducere al filialei sunt alei de : a) Congresul Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) b) Consiliul na ional de conducere a UNPIR c) Adunarea general a filialei R: c (art. 59 alin. (1) OUG 86/2006) 89. Tabloul practicienilor n insolven din Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) se ntocmete: a) anual b) trimestrial c) semestrial R: a (art. 62 alin. (1) OUG 86/2006) 90. Tabloul practicienilor n insolven din Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) cuprinde: a) numai membrii UNPIR, persoane fizice 16

b) to i membrii UNPIR, persoane fizice, precum i societ ile civile profesionale de profil c) numai membrii UNPIR, societ i civile profesionale de profil R: b (art. 62 alin. (1) OUG 86/2006) 91. Tabloul practicienilor n insolven din Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) se public: a) n Buletinul Procedurilor de Insolven b) n Monitorul Oficial al Romniei, partea I bis c) ntr-un ziar de larg rspndire R: b (art. 62 alin. (4) OUG 86/2006) 92. nregistrarea unei societ i civile profesionale cu nume asemntor unei alte societ i civile profesionale care beneficiaz de anterioritate n Tabloul practicienilor n insolven din UNPIR: a) este posibil b) este permis doar dup ob inerea aprobrii prealabile a Oficiului de Stat pentru Inven ii i Mrci (OSIM) c) este interzis R: c (art. 63 OUG 86/2006) 93. nscrierea n Tabloul practicienilor n insolven se face: a) la cererea persoanei interesate b) din oficiu c) la cererea Preedintelui UNPIR R: a (art. 64 alin. (1) OUG 86/2006) 94. nscrierea n Tabloul practicienilor n insolven va fi precedat de: a) transmiterea cererii de nscriere spre aprobare ctre Consiliul na ional de conducere al UNPIR b) transmiterea cererii de nscriere spre consultare prealabil ctre preedintele UNPIR c) transmiterea cererii de nscriere spre avizare la Comisia Superioar de Disciplin R: a (art. 64 alin. (1) OUG 86/2006) 95. Nedepunerea cererii de nscriere n Tabloul practicienilor n insolven n termenul prevzut de lege conduce la: a) anularea cererii depuse tardiv b) pierderea calit ii de practician n insolven c) pierderea dreptului de nscriere n Tabloul UNPIR R: c (art. 64 alin. (2) OUG 86/2006)

17

96. Decizia de respingere a cererii de nscriere n Tabloul practicienilor n insolven al UNPIR: a) nu este supus niciunei ci de atac b) poate fi contestat la Consiliul Na ional de Conducere al UNPIR c) poate fi atacat doar la instan a de contencios administrativ R: b (art. 64 alin. (3) OUG 86/2006) 97. Contesta ia mpotriva deciziei de respingere a cererii de nscriere n Tabloul practicienilor n insolven poate fi fcut n termen de: a) 30 de zile de la data primirii comunicrii deciziei b) 30 de zile de la data la care a fost luat decizia c) 90 de zile de la data publicrii deciziei n Monitorul Oficial al Romniei, partea I R: a (art. 64 alin. (3) OUG 86/2006) 98. Deciziile Consiliului na ional de conducere al UNPIR solu ionnd contesta ia fcut mpotriva deciziei de respingere a cererii de nscriere n Tabloul practicienilor n insolven : a) sunt definitive i irevocabile b) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureti c) pot fi atacate la Judectoria competent potrivit Legii contenciosului administrativ R: b (art. 64 alin. (3) OUG 86/2006) 99. Eviden a centralizat a societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven se ine de: a) Congresul Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) b) Consiliul Na ional al UNPIR c) Secretariatul general al UNPIR, prin registrul societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven R: c (art. 65 alin. (1) i (2) OUG 86/2006) 100. Men iunile nregistrate n registrul societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven sunt opozabile ter ilor: a) de la data confirmrii lor de Preedintele UNPIR b) de la data efecturii lor n registrul societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven c) de la data publicrii lor n Buletinul procedurilor de Insolven

R: b (art. 66 alin. (2) din OUG 86/2006) 101. Actele sau faptele nenregistrate n registrul societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven : a) nu pot fi opuse ter ilor de persoana care avea obliga ia nregistrrii lor 18

b) pot fi opuse ter ilor doar de persoana care avea obliga ia nregistrrii lor c) pot fi opuse ter ilor dac au fost publicate ntr-un cotidian R: a (art. 66 alin. (3) OUG 86/2006) 102. Obliga ia de eliberare a copiilor certificate de pe nregistrrile efectuate n registrul societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven incumb: a) Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) b) Judectoriei n raza creia se afl societatea civil profesional de practicieni n insolven c) Tribunalului Bucureti

R: a (art. 67 alin. (1) OUG 86/2006) 103. Eliberarea copiilor certificate de pe nregistrrile efectuate n registrul societ ilor civile profesionale de practicieni n insolven : a) se face pe cheltuiala Uniunii Na ionale a Practicienilor n Insolven din Romnia (UNPIR) b) se face pe cheltuiala persoanei solicitante c) se face pe cheltuiala statului

R: b (art. 67 alin. (1) OUG 86/2006) 104. ndeplinirea, de ctre practicianul n insolven , de activit i specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare: a) constituie contraven ie b) constituie infrac iune c) constituie abatere disciplinar

R: c (art. 68 lit. a) OUG 86/2006) 105. Nerespectarea obliga iei de asigurare de rspundere profesional de ctre practicianul n insolven : a) constituie abatere disciplinar b) constituie contraven ie c) constituie infrac iune

R: a (art. 68 lit. c) OUG 86/2006) 106. Neplata primei de asigurare de ctre practicianul n insolven : a) constituie contraven ie b) constituie delict, pedepsit n condi iile legii penale c) constituie abatere disciplinar

R: c (art. 68 lit. d) OUG 86/2006)

19

107.

nclcarea principiilor de etic profesional de ctre practicianul n insolven : a) constituie contraven ie b) constituie abatere disciplinar c) constituie infrac iune

R: b (art. 68 lit. e) OUG 86/2006) 108. Constituie abatere disciplinar : a) exercitarea activit ilor specifice procedurilor de insolven , fr a de ine calitatea de practician n insolven b) desfurarea de activit i sociale cu ocazia manifestrilor organizate de UNPIR c) neplata cotiza iei anuale i a contribu iei pe trane de venituri

R: c (art. 68 lit. i) i art. 70 OUG 86/2006) 109. Sunt sanc iuni disciplinare aplicabile practicienilor n insolven : a) avertismentul oral b) avertismentul scris c) suspendarea calit ii de practician n insolven pe o durat de 10 ani

R: b (art. 69 alin. (1) lit. a) i b) OUG 86/2006) 110. Sunt sanc iuni disciplinare aplicabile practicienilor n insolven : a) excluderea temporar din UNPIR, pe o perioad de 3 ani b) excluderea definitiv din UNPIR, nso it de pierderea calit ii de practician n insolven c) nchisoarea de la 6 luni la 5 ani

R: b (art. 69 alin. (1) lit. d) OUG 86/2006) 111. Abaterile disciplinare svrite de membrii unei filiale se judec n prim instan : a) de comisia de disciplin a filialei b) de comisia superioar de disciplin c) de judectoria sectorului 1 Bucureti

R: a (art. 69 alin. (3) OUG 86/2006) 112. Hotrrile comisiei de disciplin a filialei, pronun ate n materie disciplinar: a) pot fi contestate la Comisia superioar de disciplin b) sunt definitive i irevocabile c) pot fi contestate numai la Judectoria competent

R: a (art. 69 art. (4) O.U.G. 86/2006) 113. Exercitarea fr a de ine calitatea de practician n insolven a unor activit i n legtur cu procedurile de insolven : 20

a) constituie abatere disciplinar b) constituie infrac iune c) constituie contraven ie R: b (art. 70 OUG 86/2006) LEGEA NR. 85/2006 privind procedura insolven ei 114. Stabili i care dintre urmtoarele afirma ii este adevrat: a) societ ilor comerciale nu li se poate aplica dect procedura general b) comercian ilor persoane fizice ac ionnd individual nu li se poate aplica dect procedura simplificat c) societ ilor agricole nu li se poate aplica nici procedura general, nici procedura simplificat

R: b (art. 1 alin. (1) pct. 1 i 4, art. 1 alin. (1) lit. a), c), d) i e) L 85/06) 115. Unei persoane juridice de drept public: a) nu i este aplicabil procedura insolven ei reglementat de Legea nr. 85/2006 b) i aplicabil procedura general reglementat de Legea nr. 85/2006 c) i pot fi aplicabile att procedura general, ct i procedura simplificat reglementate de Legea nr. 85/2006

R: a (art. 1 alin. (1) pct. 6 L 85/06) 116. Procedura simplificat: a) este o form a procedurii generale, aplicabil anumitor categorii de debitori b) este o procedur de insolven c) este o faz a procedurii generale

R: b (art. 1 alin. (1) i (2) L 85/06) 117. Domeniul de aplicabilitate al Legii nr. 85/2006: a) acoper integral sfera persoanelor juridice b) acoper exclusiv sfera persoanelor juridice organizate sub forma societ ilor comerciale c) nu acoper anumite categorii de persoane juridice de drept privat

R: c (art. 1 alin. (1) pct. 6 L 85/06) 118. Unei societ i comerciale dizolvate anterior introducerii cererii de deschidere a procedurii insolven ei: a) nu i se mai poate aplica Legea nr. 85/2006 b) i se aplic de drept Legea nr. 85/2006 c) i se poate aplica Legea nr. 85/2006

21

R: c (art. 1 alin. (2) lit. e) L 85/06) 119. In cazul n care, prin cererea introductiv, o societate comercial i declar inten ia de a intra n faliment: a) aceasta poate fi supus exclusiv procedurii generale b) aceasta nu va fi supus procedurii insolven ei c) aceasta va putea fi supus exclusiv procedurii simplificate

R: c (art. 1 alin. (2) lit. f) L 85/06) 120. In cazul n care o societate comercial nu mai este ndrept it s fie supus procedurii reorganizrii judiciare, atunci: a) acesteia nu i se poate aplica procedura insolven ei b) acesteia nu i se mai poate aplica procedura simplificat c) acesteia nu i se poate aplica procura general

R: c (art. 1 alin. (2) lit. f) L 85/06) 121. Scopul Legii nr. 85/2006 este: a) acoperirea activului debitorului aflat n insolven b) acoperirea pasivului creditorilor afla i n insolven c) acoperirea pasivului debitorului aflat n insolven

R: c (art. 2 L 85/06) 122. Procedura insolven ei: a) este ntotdeauna o procedur colectiv b) este o procedur colectiv doar dac la masa credal se nscriu mai mul i creditori c) este o procedur colectiv doar dac deschiderea ei este cerut de mai mul i creditori

R: a (art. 2 L 85/06) 123. Insolven a este o stare a patrimoniului debitorului care: a) apare numai n situa ia n care activul patrimonial este mai mic dect pasivul patrimonial b) apare numai n situa ia n care pasivul patrimonial este mai mic dect activul patrimonial c) poate s apar n situa ia n care activul patrimonial este mai mare dect pasivul patrimonial

R: c (art. 3 pct. 1 L 85/06) 124. Dup trecerea unui termen de 30 de zile de la scaden , situa ia n care debitorul nu i execut obliga ia: a) deschide de drept procedura insolven ei fa de debitor b) face ca starea de insolven a debitorului s fie considerat iminent 22

c) face ca starea de insolven a debitorului s fie prezumat a fi vdit R: c (art. 3 pct. 1 lit. a) i b) L 85/06) 125. Insolven a este iminent cnd se dovedete faptul c: a) debitorul va avea pierderi la sfritul exerci iului financiar b) debitorul nu a avut, timp de 3 zile consecutive, fonduri bneti disponibile n contul bancar c) debitorul nu va putea achita la scaden datoriile exigibile cu fondurile bneti disponibile la acel moment

R: c (art. 3 pct. 1 lit. b) L 85/06) 126. Averea debitorului, aa cum este definit de Legea nr. 85/2006: a) coincide cu patrimoniul debitorului b) coincide cu ansamblul drepturilor debitorului c) include drepturile patrimoniale ce pot face obiectul executrii silite

R: c (art. 3 pct. 2 L 85/06) 127. Un bun susceptibil de executare silit potrivit C.pr.civ., aflat n proprietatea debitorului face parte din averea acestuia, aa cum este definit de Legea nr. 85/2006: a) n toate situa iile b) numai dac a fost dobndit anterior deschiderii procedurii insolven ei asupra debitorului c) numai dac a fost dobndit ulterior deschiderii procedurii insolven ei asupra debitorului

R: a (art. 3 pct. 2 L 85/06) 128. In procedura insolven ei, urmrirea ncasrii crean elor: a) se face de ctre fiecare creditor n parte b) se poate face de ctre administratorii judiciari sau de lichidatori c) se face de ctre creditori ac ionnd pe categorii de crean e

R: b (art. 3 pct. 3, art. 20 alin. (1) lit. I), art. 25 lit. g) L 85/06) 129. In cazul unei cererii de deschidere a procedurii insolven ei - procedura simplificat formulat de debitor, data deschiderii acesteia este: a) data pronun rii ncheierii de deschidere a procedurii simplificate b) data comunicrii ctre debitor a ncheierii de deschidere a procedurii simplificate c) data solu ionrii opozi iilor creditorilor

R: a (art. 3 pct. 4 lit. a) L 85/06)

23

130.

Terminologia special prin care se desemneaz persoana care solicit deschiderea procedurii insolven ei i persoana cu privire la care se solicit aceast deschidere, cnd acestea sunt diferite, este: a) creditor i debitor b) reclamant i prt c) reclamant i debitor

R: a (art. 3 pct. 5 i 6 L 85/06) 131. Stabili i care dintre urmtoarele afirma ii este adevrat: a) orice titular al unui drept de crean este un creditor ndrept it s solicite deschiderea procedurii insolven ei asupra debitorului su b) numai persoanele avnd crean e salariale pot s solicite deschiderea procedurii insolven ei asupra debitorului lor c) persoanele avnd o crean cert, lichid i exigibil nu pot cere deschiderea procedurii asupra debitorului lor n ziua urmtoare scaden ei

R: c (art. 3 pct. 6 L 85/06) 132. Admiterea par ial a cererii de nregistrarea a unei crean e n tabelul definitiv de crean e are ca efect: a) dobndirea calit ii de creditor ndrept it s solicite deschiderea procedurii insolven ei b) dobndirea calit ii de creditor ndrept it s participe la procedura insolven ei c) eliminarea din rndul creditorilor ndrept i i s participe la procedura insolven ei

R: b (art. 3 pct. 6 i 8 L 85/06) 133. Au calitatea de creditori n procedura insolven ei, fr a depune declara iile de crean : a) salaria ii debitorului b) creditorii chirografari ai debitorului c) creditorii avnd crean e garantate

R: a (art. 3 pct. 7 L 85/06) 134. Orice persoan fizic sau juridic de innd un drept de crean (altul dect o crean salarial) asupra averii debitorului: a) este de drept creditor n sensul procedurii insolven ei b) este creditor n sensul procedurii insolven ei, dac a solicitat expres instan ei nscrierea n tabelul definitiv de crean e, fcnd dovada existen ei crean ei c) este creditor n sensul procedurii insolven ei, doar dac a solicitat expres instan ei i i s-a admis n tot nscrierea n tabelul definitiv de crean e

R: b (art. 3 pct. 7 L 85/06)

24

135.

In procedura insolven ei, are o crean garantat asupra patrimoniului debitorului: a) o persoan care beneficiaz de o garan ie real asupra bunurilor debitorului b) o persoan care beneficiaz de garan ia personal a debitorului pentru o crean asupra altei persoane c) o persoan care i-a nscris crean a n tabelul definitiv consolidat

R: a (art. 3 pct. 9 L 85/06) 136. Crean ele salariale: a) includ numai crean ele izvornd din raporturile juridice de munc existente ntre debitor i titularul dreptului de crean b) includ att crean ele izvornd din raporturile juridice de munc, dar i din raporturile juridice de mandat existente ntre debitor i titularii dreptului de crean c) includ toate crean ele avute mpotriva debitorului de ctre o persoan avnd calitatea de salariat al acesteia, indiferent de izvorul crean ei

R: a (art. 3 pct. 10 L 85/06) 137. In procedura insolven ei, crean a statului avnd ca obiect plata unui impozit se denumete prin termenul: a) crean bugetar b) crean comercial c) crean fiscal

R: a (art. 3 pct. 11 L 85/06) 138. Cuantumul minim al crean ei, pentru a putea fi introdus cererea de deschidere a procedurii insolven ei de ctre creditor, este de: a) 10.000 lei (RON), pentru orice crean b) 10.000 euro, pentru orice crean , mai pu in crean ele salariale c) 30.000 lei (RON), n cuantum fix, pentru orice crean , mai pu in crean ele salariale

R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 139. Cnd toate celelalte condi ii sunt ndeplinite, un creditor avnd o crean comercial, poate introduce o cerere de deschidere a procedurii insolven ei, dac: a) debitorul nu i-a achitat datoriile scadente, indiferent de valoarea acestora b) debitorul nu i-a achitat datoriile scadente, n valoare de cel pu in 10.000 Euro c) debitorul nu i-a achitat datoriile scadente, n valoare de cel pu in 30.000 RON

R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 140. Un creditor avnd o crean mai mic de 30.000 RON: a) nu ar putea niciodat s introduc o cerere de deschidere a procedurii insolven ei b) ar putea s introduc o cerere de deschidere a procedurii insolven ei dac este un creditor privilegiat 25

c) ar putea s introduc o cerere de deschidere a procedurii insolven ei, dac are o crean salarial, n valoare de 10 medii pe economie R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 141. Pentru ca titularul unei crean e s poat solicita deschiderea procedurii insolven ei: a) crean a trebuie s fie constatat printr-un titlu executoriu b) crean a trebuie s aib cel pu in cuantumul minim legal c) crean a trebuie s fie crean garantat

R: b (art. 3 pct. 12 L 85/06) 142. In categoria crean e chirografare pot fi ncadrate: a) numai crean ele nscute anterior deschiderii procedurii b) numai crean ele ajunse la scaden anterior deschiderii procedurii c) crean ele nscute anterior deschiderii procedurii

R: c (art. 3 pct. 13 L 85/06) 143. In perioada de observa ie, efectuarea de pl i aferente contractelor ncheiate, conform obiectului de activitate, anterior deschiderii procedurii insolven ei: a) se ncadreaz n limitele Legii nr. 85/2006, putnd fi considerate opera iuni curente b) nu se ncadreaz n limitele Legii nr. 85/2006, fiind depit sfera opera iunilor curente c) nu se ncadreaz n limitele Legii nr. 85/2006, pe data deschiderii procedurii insolven ei activitatea debitorului ncetnd

R: a (art. 3 pct. 14 L 85/06) 144. Dup deschiderea procedurii insolven ei: a) poate ncepe perioada de observa ie b) intervine, n toate cazurile, reorganizarea judiciar c) intervine, n toate cazurile, falimentul

R: a (art. 3 pct. 15 L 85/06) 145. In tabelul preliminar de crean e, dac nu s-a deschis procedura simplificat: a) nu se nscriu crean ele sub condi ie b) nu se nscriu crean ele n litigiu c) nu se nscriu crean ele nscute dup deschiderea procedurii

R: c (art. 3 pct. 16 L 85/06) 146. Crean ele admise n urma solu ionrii contesta iilor formulate la crean ele nscrise n tabelul preliminar: a) vor fi trecute direct n tabelul definitiv consolidat 26

b) vor fi trecute n tabelul suplimentar c) vor fi trecute n tabelul definitiv de crean e R: c (art. 3 pct. 17 L 85/06) 147. Crean ele nscute dup data deschiderii procedurii generale i pn la data nceperii procedurii falimentului, acceptate de lichidator, sunt eviden iate n: a) tabelul preliminar de crean e b) tabelul suplimentar c) tabelul suplimentar consolidat

R: b (art. 3 pct. 18 L 85/06) 148. Procedura reorganizrii judiciare, spre deosebire de procedura falimentului: a) presupune adoptarea unui plan de reorganizare b) presupune ntocmirea tabelului suplimentar c) presupune ntocmirea tabelului suplimentar consolidat

R: a (art. 3 pct. 18, 20, 23 L 85/06) 149. Procedura de reorganizare judiciar: a) se poate aplica exclusiv persoanelor juridice b) se poate aplica exclusiv persoanelor fizice c) se poate aplica att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice

R: a (art. 3 pct. 20 L 85/06) 150. Are n vedere lichidarea averii debitorului : a) procedura falimentului b) procedura reorganizrii judiciare c) procedura executrii silite

R: a (art. 3 pct. 20 i 23 L 85/06) 151. Se prezum a fi defavorizate: a) toate crean ele chirografare b) toate crean ele nscute n perioada de observa ie c) toate crean ele cu privire la care planul de reorganizare prevede reducerea cuantumului crean ei

R: c (art. 3 pct. 21 L 85/06) 152. Programul de plat a crean elor (cuantum i termene) este eviden iat prin: a) tabelul definitiv consolidat b) tabelul definitiv de crean e c) tabelul de crean e men ionat n planul de reorganizare 27

R: c (art. 3 pct. 22 L 85/06) 153. Procedura falimentului poate s intervin dup o perioad de observa ie: a) numai n procedura general b) numai n procedura simplificat c) att n procedura general, ct i n procedura simplificat

R: c (art. 3 pct. 24 i 25 L 85/06) 154. Administratorul special: a) este desemnat de judectorul sindic, prin hotrrea de deschidere a procedurii insolven ei b) este desemnat de administratorul pe care debitorul l avea anterior deschiderii procedurii insolven ei c) este desemnat de adunarea general a ac ionarilor/asocia ilor debitorului persoan juridic

R: c (art. 3 pct. 26 L 85/06) 155. Administratorul special: a) este desemnat exclusiv n cazul debitorului cruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare b) este desemnat exclusiv n cazul debitorului cruia i s-a ridicat dreptul de administrare c) poate fi desemnat att n cazul debitorului cruia i s-a ridicat dreptul de administrare, ct i n cazul celui cruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare

R: c (art. 3 pct. 26 L 85/06) 156. Conducerea activit ii debitorului n procedura falimentului este realizat de: a) administratorul special b) administratorul judiciar c) lichidator

R: c (art. 3 pct. 28 L 85/06) 157. Buletinul procedurilor de insolven este publica ia editat de Oficiul Na ional al Registrului Comer ului: a) n care se public hotrrile judectoreti de deschidere a procedurii insolven ei, acestea nemaifiind comunicate debitorului b) n care se public numele persoanelor avnd calitatea de practicieni n insolven c) prin care se realizeaz procedura de citare dup deschiderea procedurii insolven ei

R: c (art. 3 pct. 29 L 85/06) 158. La data desemnrii administratorului special: 28

a) mandatul administratorului statutar nceteaz, n toate cazurile b) mandatul administratorului statutar nceteaz, numai dac a fost ridicat dreptul de administrare al debitorului c) mandatul administratorului statutar se suspend, n toate cazurile R: a (art. 3 pct. 30 L 85/06) 159. Cheltuielile aferente procedurii insolven ei: a) sunt suportate, ca regul, direct din averea debitorului b) sunt suportate ntotdeauna de ctre stat, prin fondul de lichidare c) sunt suportate de camerele de comer i industrie

R: a (art. 4 alin. (1) i (4) L 85/06) 160. Se ncadreaz n categoria organelor care aplic procedura insolven ei: a) cur ile de apel b) adunrile creditorilor c) adunrile generale ale ac ionarilor/asocia ilor

R: a (art. 5 alin. (1) i art. 8 L 85/06) 161. In ceea ce privete insolven a, competen a material apar ine n prim instan : a) tribunalului b) cur ii de apel c) judectoriei

R: a (art. 6 alin. (1) L 85/06) 162. In prim instan , competen a de judecat n materia de insolven se exercit de ctre: a) un complet specializat de 2 judectori b) un complet specializat de 3 judectori c) judectorul sindic

R: c (art. 6 alin. (1) L 85/06) 163. Competen a teritorial n procedura insolven ei apar ine: a) instan ei de la sediul debitorului b) instan ei de la sediul creditorului c) instan ei de la locul unde trebuia executat obliga ia a crei neexecutare a determinat solicitarea deschiderii procedurii insolven ei

R: a (art. 6 alin. (1) L 85/06) 164. Ca regul, citarea n procedura insolven ei: a) se realizeaz prin Buletinul procedurilor de insolven 29

b) se realizeaz prin agent procedural c) se realizeaz prin scrisoare recomandat R: a (art. 7 alin. (1) L 85/06) 165. Hotrrile judectorului-sindic: a) sunt executorii de la pronun are b) sunt executorii de la comunicare c) sunt executorii de la publicarea pe site-ul instan elor de judecat

R: a (art. 8 i art. 3 pct. 4 L 85/06) 166. Instan a de recurs n materia insolven ei este: a) curtea de apel b) nalta curte de casa ie i justi ie c) tribunalul

R: a (art. 8 alin. (1) L 85/06) 167. In procedura insolven ei, n absen a unor reglementri speciale, termenul de recurs este: a) de 10 zile de la pronun area hotrrii b) de 10 zile de la comunicarea hotrrii c) de 15 zile de la comunicarea hotrrii

R: b (art. 8 alin. (2) L 85/06) 168. Recursul mpotriva hotrrii judectoreti prin care se deschide procedura insolven ei se judec de: a) judectorul-sindic b) judectorul delegat c) un complet specializat

R: c (art. 8 alin. (3) L 85/06) 169. In procedura insolven ei: a) toate hotrrile judectorului-sindic pot fi suspendate de instan a de recurs b) numai sentin a de respingere a contesta iei debitorului referitoare la existen a strii sale de insolven poate fi suspendat de instan a de recurs c) sentin a prin care se decide intrarea n procedura simplificat poate fi suspendat de instan a de recurs

R: c (art. 8 alin. (4) i (5) L 85/06) 170. Repartizarea cauzelor n procedura insolven ei: a) se face aleatoriu 30

b) se face inndu-se cont de alegerea pr ilor c) se face de ctre preedintele instan ei R: a (art. 9 L 85/06) 171. Atribu iile judectorului-sindic: a) sunt nelimitate b) sunt limitate la controlul judectoresc al activit ii administratorului judiciar i al procedurii c) sunt atribu ii manageriale

R: b (art. 11 alin. (2) L 85/06) 172. Atribu iile care in de managementul debitorului aflat n insolven : a) apar in, n toate situa iile, exclusiv administratorului judiciar b) pot apar ine i debitorului, dac acestuia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare c) apar in exclusiv creditorului care a cerut deschiderea procedurii

R: b (art. 11 alin. (2) L 85/06) 173. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar: a) pot fi controlate de creditori numai sub aspectul legalit ii b) nu pot fi controlate de creditorii sub nici un aspect c) pot fi controlate de creditori sub aspectul oportunit ii

R: c (art. 11 alin. (2) L 85/06) 174. Hotrrile judectorului sindic: a) nu sunt susceptibile de ci de atac b) sunt supuse apelului c) sunt supuse recursului

R: c (art. 12 L 85/06) 175. Hotrrile judectorului-sindic: a) sunt executorii b) nu sunt definitive c) sunt atacabile cu apel

R: a (art. 12 alin. (1) L 85/06) 176. In procedura reorganizrii judiciare, convocarea adunrilor creditorilor se face, ca regul: a) de administratorul judiciar b) de administratorul special c) de consiliul de administra ie 31

R: a (art. 13 alin. (1) L 85/06) 177. Hotrrile adunrilor creditorilor luate cu privire la aspecte necuprinse n ordinea de zi a edin ei prevzut n convocare: a) sunt lovite de nulitate b) nu sunt lovite de nulitate dac la edin au participat titularii tuturor crean elor c) sunt inopozabile

R: b (art. 14 alin. (2) L 85/06) 178. Hotrrile adunrii creditorilor: a) sunt supuse controlului de legalitate al judectorului-sindic b) sunt supuse controlului de oportunitate al judectorului sindic c) nu sunt supuse controlului

R: a (art. 14 alin. (7) L 85/06) 179. Pot ataca hotrrile adunrii creditorilor: a) exclusiv creditorii care au participat la edin a n care a fost adoptat hotrrea atacat b) creditorii care au votat mpotriva hotrrii, indiferent dac votul lor a fost sau nu consemnat n procesul-verbal c) creditorii ndrept i i s participe la procedura insolven ei, dac au lipsit motivat la edin a n care s-a luat hotrrea

R: c (art. 14 alin. (7) L 85/06) 180. Pentru adunrile creditorilor, cvorumul este calculat: a) exclusiv pe baza valorii crean elor b) exclusiv pe baza numrului de membri c) pe baza valorii crean elor i a numrului de membri

R: a (art. 15 alin. (1) L 85/06) 181. Majoritatea de luare a deciziilor n adunarea creditorilor: a) este majoritatea numrului de membrii b) este majoritatea valorii crean elor prezente c) dubla majoritate, a numrului de membrii i a valorii crean elor

R: b (art. 15 alin. (1) L 85/06) 182. Primul comitet al creditorilor este desemnat: a) de judectorul-sindic b) de adunarea creditorilor c) de creditorul care ara cea mai mare crean

32

R: a (art. 16 alin. (1) L 85/06) 183. In msura n care este desemnat, comitetul creditorilor: a) nu are un numr de membrii reglementat legal b) trebuie s cuprind un numr minim de 3 membrii c) nu poate avea mai mult de 3 membrii

R: b (art. 16 alin. (1) L 85/06) 184. Comitetul creditorilor este desemnat: a) prin ncheierea judectorului-sindic, pronun at dup ntocmirea tabelului preliminar de crean e b) prin hotrrea judectorului-sindic prin care este deschis procedura insolven ei c) prin decizia administratorului judiciar prin care au fost admise crean ele la masa credal

R: a (art. 16 alin. (2) L 85/06) 185. Creditorii: a) sunt obliga i s men in comitetul creditorilor desemnat de judectorul-sindic b) pot alege un nou comitet al creditorilor care l va nlocui pe cel desemnat de judectorul-sindic c) pot desemna un nou comitet al creditorilor care se va altura celui desemnat de judectorul-sindic

R: b (art. 16 alin. (4) L 85/06) 186. Ridicarea dreptului de administrare a debitorului: a) poate fi solicitat exclusiv de administratorul judiciar b) poate fi solicitat exclusiv de administratorul special c) poate fi solicitat de comitetul creditorilor

R: c (art. 17 alin. (1) lit. e) L 85/06) 187. Anularea unor transferuri patrimoniale ale debitorului: a) poate fi solicitat exclusiv de administratorul judiciar b) poate fi solicitat exclusiv de adunarea creditorilor c) poate fi solicitat de comitetul creditorilor

R: c (art. 17 alin. (1) lit. f) L 85/06) 188. Comitetul creditorilor: a) se ntrunete zilnic b) se ntrunete exclusiv la solicitarea administratorului judiciar c) se ntrunete lunar, n anumite situa ii, putndu-se ntruni i cu o alt regularitate

33

R: c (art. 17 alin. (2) L 85/06) 189. La deliberrile comitetului creditorilor particip: a) numai membrii comitetului creditorilor b) membrii comitetului creditorilor i administratorul judiciar/lichidatorul c) membrii comitetului creditorilor i judectorul-sindic

R: b (art. 17 alin. (3) L 85/06) 190. Deciziile comitetului creditorilor: a) se iau cu majoritatea simpl din totalul numrului de membri b) se iau cu majoritatea simpl a crean elor c) se iau cu dubla majoritate simpl a membrilor i a crean elor

R: a (art. 17 alin. (4) L 85/06) 191. Deciziile comitetului creditorilor: a) se contest direct la adunarea creditorilor b) se contest direct la administratorul judiciar c) se contest numai la judectorul sindic

R: a (art. 17 alin. (6) L 85/06) 192. Debitorul cruia i s-a ridicat dreptul de administrare: a) este reprezentat de administratorul special b) este reprezentat de administratorul existent anterior deschiderii procedurii c) este reprezentat de administratorul judiciar sau lichidator, dup caz

R: c (art. 18 alin. (1) L 85/06) 193. Administratorul special are un mandat redus la reprezentarea ac ionarilor sau asocia ilor (dup caz): a) n cazul debitorului cruia i s-a ridicat dreptul de administrare b) in cazul debitorului cruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare c) in cazul oricrui debitor supus procedurii insolven ei

R: a (art. 18 alin. (1) L 85/06) 194. Administratorul special: a) este desemnat de adunarea general a ac ionarilor/asocia ilor debitorului b) este desemnat de judectorul sindic c) este desemnat de administratorul debitorului

R: a (art. 18 alin. (1) L 85/06) 195. Pot fi desemnate administrator special: 34

a) numai persoanele fizice b) numai o persoanele juridice c) att persoanele fizice, ct i persoanele juridice R: c (art. 18 alin. (1) L 85/06) 196. Poate propune un plan de reorganizare: a) debitorul cruia i s-a admis contesta ia aviznd existen a strii de insolven b) judectorul sindic c) administratorul special

R: c (art. 18 alin. (2) lit. d) L 85/06) 197. La desemnarea administratorului judiciar, judectorul sindic va avea n vedere: a) ofertele depuse la dosar de practicienii n insolven b) exclusiv tabelul UNPIR, de unde va alege aleatoriu c) exclusiv membrii consiliului de administra ie al debitorului

R: a (art. 19 alin. (1) L 85/06) 198. Pentru a fi desemna i ca administratori judiciari, practicienii n insolven : a) trebuie s fac dovada existen ei asigurrii pentru rspundere profesional b) trebuie s fac exclusiv dovada existen ei calit ii de practicieni n insolven c) trebuie s fac exclusiv dovada existen ei unei experien e generale n materie

R: a (art. 19 alin. (1) i (8) L 85/06) 199. Pentru a putea fi numit administrator judiciar, o persoan fizic: a) trebuie s aib calitatea de practician n insolven b) trebuie s aib calitatea de avocat c) trebuie s aib calitatea de judector-sindic

R: a (art. 19 alin. (1) i art. 3 pct. 27 L 85/06) 200. Administratorul judiciar desemnat provizoriu de judectorul-sindic: a) poate fi schimbat ca urmare a hotrrii adunrii creditorilor b) nu poate fi confirmat de creditori c) poate fi schimbat de administratorul special

R: a (art. 19 alin. (2) L 85/06) 201. Schimbarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judectorul-sindic: a) poate fi decis exclusiv la prima edin a adunrii creditorilor b) poate fi decis la prima edin a adunrii creditorilor sau ulterior c) poate fi decis exclusiv la termenul urmtor celui n care s-a decis desemnarea provizorie 35

R: b (art. 19 alin. (2) L 85/06) 202. Desemnarea unui alt administrator judiciar, care s l nlocuiasc pe cel numit provizoriu de judectorul sindic: a) se realizeaz cu majoritatea valoric a crean elor din adunarea creditorilor b) se realizeaz cu majoritatea numeric a creditorilor din adunarea creditorilor c) se realizeaz cu dubla majoritate a valorii crean elor i a numrului de creditorilor din adunarea creditorilor

R: a (art. 19 alin. (2) L 85/06) 203. Hotrrea adunrii creditorilor de modificare a administratorului judiciar provizoriu desemnat de judectorul sindic: a) poate fi contestat pe motiv de nelegalitate de creditori b) poate fi contestat pe motiv de oportunitate de creditori c) nu poate fi contestat de creditori

R: a (art. 19 alin. (3) L 85/06) 204. Atribu iile administratorului judiciar numit provizoriu de judectorul-sindic: a) nceteaz ca efect al lurii hotrrii adunrii creditorilor de schimbare a administratorului judiciar provizoriu b) nceteaz ca efect al desemnrii unui nou administrator judiciar prin ncheierea judectorului sindic c) nceteaz ntotdeauna ca efect al ncheierii procedurii

R: b (art. 19 alin. (4) L 85/06) 205. Administratorul judiciar ales de adunarea creditorilor s nlocuiasc administratorul judiciar provizoriu: a) va fi desemnat ca administrator judiciar de judectorul-delegat de la registrul comer ului b) va fi desemnat ca administrator judiciar de judectorul-sindic c) va fi desemnat ca administrator judiciar de administratorul special al debitorului

R: b (art. 19 alin. (4) L 85/06) 206. Pot fi desemnate administratori judiciari: a) numai persoanele fizice b) numai peroanele juridice c) att persoanele fizice, ct i persoanele juridice

R: c (art. 19 alin. (5) i art. 3 pct. 27 L 85/06) 207. Administratorul judiciar: 36

a) nu poate denun a contracte ncheiate de debitor b) poate introduce ac iuni pentru anularea actelor frauduloase ncheiate de debitor n dauna creditorilor c) nu poate hotr men inerea unor contracte ncheiate de debitor R: b (art. 20 alin. (1) lit. j) i h) L 85/06) 208. In cazul n care administratorul judiciar constat c n averea debitorului nu sunt suficiente bunuri pentru acoperirea cheltuielilor administrative, acesta: a) trebuie s sesizeze de urgen judectorul sindic b) trebuie s nchid de urgen procedura c) trebuie s refuze confirmarea sa ca administrator judiciar

R: a (art. 20 alin. (1) lit. i) L 85/06) 209. Administratorul judiciar: a) asigur ntotdeauna conducerea integral a activit ii debitorului b) asigur conducerea n tot sau n parte a activit ii debitorului c) nu are niciodat atribu ii de conducere a debitorului

R: b (art. 20 alin. (1) lit. f) L 85/06) 210. Judectorul-sindic: a) nu poate s stabileasc n sarcina administratorului judiciar alte atribu ii n afara celor enumerate n Legea nr. 85/2006 (art. 20 alin. (1)) b) poate s stabileasc n sarcina administratorului judiciar orice atribu ii c) nu poate s stabileasc n sarcina administratorului judiciar atribu ii dintre cele prevzute de lege ca fiind n competen a exclusiv a judectorului sindic

R: c (art. 20 alin. (2) L 85/06) 211. Raportul administratorului judiciar cuprinznd descrierea activit ilor sale i justificarea cheltuielilor: a) se depune la instan n fiecare lun b) se depune la instan la fiecare termen de continuare a procedurii c) se depune la instan exclusiv la momentul nchiderii procedurii

R: a (art. 21 alin. (1) L 85/06) 212. Msurile luate de administratorul judiciar: a) nu pot face obiectul unei contesta ii b) pot fi contestate de administratorul special al debitorului persoan juridic c) pot fi contestate exclusiv de ctre creditori

R: b (art. 21 alin. (2) L 85/06)

37

213.

Pe parcursul derulrii procedurii: a) administratorul judiciar nu poate fi nlocuit niciodat din oficiu de judectorul-sindic b) administratorul judiciar poate fi nlocuit de judectorul-sindic exclusiv la cererea comitetului creditorilor c) administratorul judiciar poate fi nlocuit de judectorul sindic, din oficiu, pentru motive temeinice

R: c (art. 22 alin. (2) L 85/06) 214. Contesta ia mpotriva msurilor luate de administratorului judiciar trebuie nregistrat n termen de: a) 5 zile de la depunerea e ctre administrator a raportului de activitate b) 10 zile de la depunerea de ctre administrator a raportului de activitate c) 15 zile de la depunerea de ctre administrator a raportului de activitate

R: a (art. 21 alin. (3) L 85/06) 215. Un practician n insolven : a) nu poate s refuze numirea sa ca administrator judiciar b) va fi sanc ionat ntotdeauna cu amend, n cazul n care comunic refuzul de a fi administrator judiciar c) poate refuza numirea ca administrator judiciar, n termen de 5 zile de la comunicarea sentin ei de numire

R: c (art. 22 alin. (1) L 85/06) 216. Nendeplinirea culpabil a unei atribu ii stabilite administratorului judiciar: a) este sanc ionat de lege cu pedeapsa amenzii judiciare b) nu poate fi temei pentru aplicarea vreunei sanc iuni c) este sanc ionat de lege cu pedeapsa suspendrii activit ii de lege n sarcina

R: a (art. 22 alin. (3) L 85/06) 217. Folosirea serviciilor unui specialist n vederea ndeplinirii atribu iilor administratorului judiciar: a) nu este supus nici unei aprobri b) este supus aprobrii comitetului creditorilor, n cazul n care remunera ia acestuia va fi achitat din averea debitorului c) este supus aprobrii administratorului special, n cazul n care remunera ia acestuia va fi achitat din averea debitorului

R: b (art. 23 L 85/06) 218. Lichidatorul este desemnat: a) atunci cnd administratorul judiciar refuz numirea 38

b) atunci cnd judectorul dispune trecerea la faliment c) atunci cnd nu s-au depus oferte de preluare a pozi iei de administrator judiciar R: b (art. 24 alin. (1) L 85/06) 219. Lichidatorul: a) este ntotdeauna o persoan distinct de cea care a fost administrator judiciar al debitorului b) poate fi persoana care a ndeplinit func ia de administrator judiciar al debitorului c) este ntotdeauna persoana care a ndeplinit func ia de administrator special al debitorului

R: b (art. 24 alin. (3) L 85/06) 220. Raportul asupra cauzelor care au dus la insolven a debitorului asupra cruia s-a ini iat procedura simplificat: a) este o atribu ie exclusiv a administratorului special al debitorului b) este o atribu ie a administratorului judiciar al debitorului c) este o atribu ie a lichidatorului

R: c (art. 25 lit. a) L 85/06) 221. O cerere de deschidere a procedurii insolven ei poate fi introdus de: a) numai de debitor b) numai de creditor c) att de debitor, ct i de creditor

R: c (art. 26 L 85/06) 222. Dup trecerea unui termen de 30 zile de la apari ia strii de insolven : a) debitorul nu are nicio obliga ie legal decurgnd din aceast situa ie b) debitorul aflat n insolven este obligat s cear deschiderea procedurii c) debitorul mai are la dispozi ie 30 de zile pentru a se redresa financiar, termenul pentru naterea obliga iei de a solicita deschiderea procedurii insolven ei fiind de 60 de zile

R: b (art. 27 alin. (1) L 85/06) 223. Debitorul cu privire la care apari ia strii de insolven este iminent: a) are obliga ia de a solicita deschiderea procedurii insolven ei b) are dreptul de a solicita deschiderea procedurii insolven ei c) are obliga ia de a notifica acest fapt registrului comer ului

R: b (art. 27 alin. (1) i (2) L 85/06) 39

224.

Cererea societ ii comerciale de a fi supus dispozi iilor legii insolven ei va fi semnat de: a) persoanele care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de a o reprezenta b) fondatorii societ ii, ac ionnd n aceast calitate c) to i ac ionarii societ ii, ac ionnd n aceast calitate

R: a (art. 27 alin. (3) L 85/06) 225. Prin cererea de deschidere a procedurii insolven ei, debitorul: a) nu-i poate manifesta inten ia de intrare n procedura simplificat sau de reorganizare, aceast decizie apar innd n exclusivitate instan ei b) este obligat s depun o declara ie de ini iere a procedurii simplificate sau de reorganizare, n caz contrar intrnd n procedura general c) i poate arta inten ia de intrare n procedura simplificat sau de reorganizare, n caz contrar prezumndu-se c debitorul este de acord cu ini ierea procedurii simplificate

R: c (art. 28 alin. (1) lit. h) L 85/06) 226. Cererea debitorului de deschidere a procedurii insolven ei: a) nu trebuie s fie nso it de niciun act b) trebuie s fie nso it numai de bilan ul certificat de ctre administrator i de cenzor/auditor i de balan a de verificare pentru luna precedent datei nregistrrii cererii de deschidere a procedurii c) trebuie s fie nso it de actele prevzute de legea insolven ei, unele dintre acestea putnd fi depuse ulterior nregistrrii cererii

R: c (art. 28 alin. (1) i (2) L 85/06) 227. Debitorii, persoane juridice, care n ultimii 5 ani, preceden i hotrrii de deschidere a procedurii insolven ei, au fost supui unei proceduri de reorganizare judiciar: a) nu pot formula cerere de reorganizare judiciar b) nu pot formula cerere de ini iere a procedurii simplificate c) nu pot formula cerere de deschidere a procedurii generale

R: a (art. 30 L 85/06) 228. Un creditor ndrept it s solicite deschiderea procedurii mpotriva unui debitor prezumat a fi n insolven poate preciza n cererea introductiv: a) numai cuantumul i temeiul crean ei

40

b) existen a unei garan ii reale, dar nu i existen a unor msuri asigurtorii asupra bunurilor debitorului c) inten ia de a participa la reorganizarea debitorului R: c (art. 31 alin. (1) L 85/06) 229. Dac exist o cerere de deschidere a procedurii insolven ei formulat de ctre debitor i una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesolu ionate nc: a) toate cererile se conexeaz la cererea formulat de creditorul care are crean a cea mai mare b) toate cererile se conexeaz la prima cerere formulat c) toate cererile se conexeaz la cererea formulat de debitor

R: c (art. 31 alin. (4) L 85/06) 230. Dac cererea debitorului corespunde condi iilor prevzute de lege, judectorulsindic: a) va putea pronun a numai o ncheiere de deschidere a procedurii generale b) va pronun a o ncheiere de deschidere a procedurii generale sau, dup caz, a procedurii simplificate c) va putea pronun a numai o ncheiere de deschidere a procedurii simplificate

R: b (art. 32 alin. (1) L 85/06) 231. Admi nd opozi ia creditorilor la deschiderea procedurii insolven ei, judectorul sindic: a) va putea pstra deschis procedura insolven ei b) va putea revoca ncheierea de deschidere a procedurii c) va revoca ntotdeauna ncheierea de deschidere a procedurii

R: c (art. 32 alin. (2) L 85/06) 232. La judecarea opozi iei creditorilor la deschiderea procedurii se citeaz: a) numai creditorii care au formulat opozi ia b) to i creditorii debitorului c) administratorul judiciar, debitorul i creditorii care se opun deschiderii procedurii

R: c (art. 32 alin. (2) L 85/06) 233. Procedura insolven ei se deschide: a) prin notificarea debitorului de ctre creditor 41

b) prin formularea unei cereri entit ilor reglementate care supravegheaz activitatea debitorului c) prin hotrrea pronun at, n acest sens, de ctre judectorul sindic R: c (art. 32 i 33 L 85/06) 234. n termen de 48 ore de la nregistrarea cererii creditorului ndrept it s solicite deschiderea procedurii insolven ei, judectorul-sindic: a) va comunica cererea, n copie, debitorului b) l va cita pe debitor la sediul instan ei pentru a-i prezenta cuprinsul cererii c) va comunica cererea tuturor creditorilor debitorului

R: a (art. 33 alin. (1) L 85/06) 235. n termen de 10 zile de la primirea copiei cererii creditorului de deschidere a procedurii insolven ei, debitorul: a) poate numai s conteste existen a strii de insolven b) poate s recunoasc existen a strii de insolven sau s se ab in c) trebuie fie s conteste, fie s recunoasc starea de insolven

R: c (art. 33 alin. (2) L 85/06) 236. Dac debitorul contest starea de insolven , iar contesta ia sa este ulterior respins: a) debitorul va intra de drept n procedur simplificat b) debitorul nu va mai avea dreptul s solicite reorganizarea judiciar c) debitorul va putea introduce oricnd nou contesta ie avnd acelai obiect

R: b (art. 33 alin. (2) L 85/06) 237. Dac cererea creditorilor de deschidere a procedurii insolven ei a fost admis, cau iunea depus de acetia la cererea debitorului: a) va fi folosit pentru a acoperi pagubele suferite de debitor b) va fi remis debitorului c) va fi restituit creditorilor

R: c (art. 33 alin. (3) L 85/06) 238. Dac cererea creditorilor de deschidere a procedurii insolven ei a fost respins, cau iunea depus de acetia la cererea debitorului: a) va fi folosit pentru a acoperi pagubele suferite de debitor b) va fi remis, de drept, integral debitorului 42

c) va fi restituit creditorilor R: a (art. 33 alin. (3) L 85/06) 239. Nedepunerea, de ctre creditorii care au solicitat deschiderea procedurii, a cau iunii la care au fost obliga i de ctre judectorul-sindic la solicitarea debitorului: a) nu atrage nicio sanc iune b) conduce la respingerea cererii introductive c) conduce la suspendarea solu ionrii cererii introductive

R: b (art. 33 alin. (3) L 85/06) 240. Dac judectorul-sindic stabilete c un debitor, care nu ndeplinete condi iile de deschidere a procedurii simplificate, este n stare de insolven , i va respinge contesta ia i va deschide: a) procedura general b) procedura reorganizrii c) procedura de faliment

R: a (art. 33 alin. (4) L 85/06) 241. Dac judectorul sindic stabilete c debitorul nu este n stare de insolven , respinge cererea creditorilor de deschidere a procedurii insolven ei, aceasta fiind considerat ca lipsit de orice efect: a) de la data respingerii ei b) de la data nregistrrii ei c) de la data comunicrii ctre debitor

R: b (art. 33 alin. (5) L 85/06) 242. In cazul n care debitorul nu contest c ar fi n stare de insolven : a) judectorul-sindic va da o sentin de deschidere a procedurii generale, ntotdeauna b) judectorul-sindic va da o sentin de deschidere a procedurii simplificate, ntotdeauna c) judectorul-sindic va da o sentin de deschidere a procedurii simplificate, n situa ia n care debitorul a mai beneficiat de reorganizare n ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii

R: c (art. 33 alin. (6) L 85/06) 243. a) b) c) Prin sentin a de deschidere a procedurii generale, judectorul-sindic va desemna: lichidatorul lichidatorul provizoriu administratorul judiciar 43

R: c (art. 34 L 85/06) 244. Prin sentin a de deschidere a procedurii simplificate, judectorul-sindic va desemna: a) administratorul judiciar provizoriu b) lichidatorul provizoriu c) administratorul judiciar

R: b (art. 34 L 85/06) 245. Ac iunile judiciare pentru realizarea crean elor asupra debitorului: a) se suspend de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, neexintnd nicio excep ie b) se suspend de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, cu excep ia cilor de atac declanate de debitor c) se suspend de drept, de la data introducerii cererii de deschidere a procedurii insolven ei

R: b (art. 36 L 85/06) 246. Msurile de executare silit asupra bunurilor debitorului: a) se suspend de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, neexintnd nicio excep ie b) se suspend de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, cu excep ia cilor de atac declanate de debitor c) se continu, nefiind influen ate de deschiderea procedurii insolven ei asupra debitorului

R: b (art. 36 L 85/06) 247. Ac iunile judiciare pentru realizarea crean elor debitorului aflat n insolven : a) se suspend de drept, de la data deschiderii procedurii, neexintnd nicio excep ie b) se suspend de drept, de la data deschiderii procedurii, cu excep ia cilor de atac declanate de debitor c) nu se suspend de drept ca efect al deschiderii procedurii

R: c (art. 36 per a contrario L 85/06) 248. Un furnizor de electricitate nu are dreptul s ntrerup furnizarea de energie electric debitorului, n cazul n care acesta are calitatea de consumator captiv: a) numai n perioada de observa ie b) n perioada de reorganizare c) n faliment

R: b (art. 38 L 85/06) 44

249.

n ceea ce privete ac iunile judiciare pentru realizarea crean elor asupra debitorului aflat n insolven : a) deschiderea procedurii insolven ei suspend orice termene de prescrip ie b) deschiderea procedurii insolven ei ntrerupe orice termene de prescrip ie c) deschiderea procedurii insolven ei nu suspend orice termene de prescrip ie, ci numai anumite termene speciale

R: a (art. 40 L 85/06) 250. n ceea ce privete msurile de executare silit asupra bunurilor debitorului aflat n insolven : a) deschiderea procedurii insolven ei suspend orice termene de prescrip ie b) deschiderea procedurii insolven ei ntrerupe orice termene de prescrip ie c) deschiderea procedurii insolven ei nu are niciun efect

R: a (art. 40 L 85/06) 251. Crean elor negarantate nscute anterior datei deschiderii procedurii insolven ei: a) nu li se pot aduga dobnzi, majorri, penalit i de orice fel sau cheltuieli b) nu li se pot aduga dobnzi sau majorri, dar li se pot aduga alte categorii de cheltuieli accesorii c) li se pot aduga penalit i

R: a (art. 41 alin. (1) L 85/06) 252. n cazul n care se confirm un plan de reorganizare, dobnzile, majorrile ori penalit ile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obliga iile nscute ulterior datei deschiderii procedurii generale: a) nu se mai achit b) se achit n conformitate cu actele din care rezult, indiferent de prevederile programului de pl i c) se achit n conformitate cu actele din care rezult i cu prevederile programului de pl i

R: c (art. 41 alin. (3) L 85/06) 253. n cazul deschiderii unei proceduri simplificate: a) legea nu permite calcularea de accesorii, pentru crean ele nscute ulterior deschiderii acestei proceduri b) legea permite exclusiv calcularea dobnzii legale, pentru crean ele nscute ulterior deschiderii acestei proceduri c) legea permite att calcularea dobnzii legale, ct i a celei conven ionale, pentru crean ele nscute ulterior deschiderii acestei proceduri

R: a (art. 41 alin. (4) L 85/06) 45

254.

n cazul deschiderii procedurii generale, dac niciun plan de reorganizare nu este confirmat: a) legea permite exclusiv calcularea dobnzii legale, pentru crean ele nscute ulterior deschiderii acestei proceduri b) legea nu permite calcularea dobnzii legale, ci numai a celei conven ionale, pentru crean ele nscute ulterior deschiderii acestei proceduri c) legea nu permite calcularea de accesorii, pentru crean ele nscute ulterior deschiderii acestei proceduri

R: c (art. 41 alin. (4) L 85/06) 255. Ac iunile societ ilor emitente, n sensul Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital, se suspend de la tranzac ionare, ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei: a) cu ncepere de la data primirii comunicrii referitoare la deschiderea procedurii insolven ei, de ctre Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare b) cu ncepere de la data confirmrii planului de reorganizare c) cu ncepere de la data deschiderii procedurii insolven ei

R: a (art. 43 alin. (1) L 85/06) 256. Ac iunile societ ilor emitente, n sensul Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital, cu privire la care a fost deschis procedura falimentului: a) se suspend de la tranzac ionare, de la data primirii comunicrii referitoare la deschiderea procedurii falimentului, de ctre Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare b) se retrag de pe pia a reglementat pe care se tranzac ioneaz, de la data primirii comunicrii referitoare la deschiderea procedurii falimentului, de ctre Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare c) se anuleaz, de la data primirii comunicrii referitoare la deschiderea procedurii falimentului, de ctre Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare

R: b (art. 43 alin. (1) L 85/06) 257. Ulterior deschiderii procedurii insolven ei: a) toate actele, opera iunile i pl ile efectuate de debitor sunt nule, neexistnd nicio excep ie b) debitorul va putea efectua pl i ctre creditorii cunoscu i, pl i care se ncadreaz n condi iile obinuite de exercitare a activit ii curente c) debitorul nu poate ncheia acte noi, dar poate face orice pl i care s-au nscut din acte anterioare deschiderii procedurii

R: b (art. 46 alin. (1) i art. 49 alin. (1) L 85/06) 258. Dreptul de administrare al debitorului poate include: a) exclusiv dreptul de a-i conduce activitatea b) exclusiv dreptul de a-i administra bunurile din avere 46

c) dreptul de a dispune de bunurile sale R: c (art. 47 alin. (1) L 85/06) 259. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului, ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei: a) vizeaz numai bunurile dobndite anterior deschiderii procedurii insolven ei b) vizeaz bunurilor dobndite anterior, ct i pe cele dobndite ulterior deschiderii procedurii, cu excep ia cazurilor prevzute expres de lege c) vizeaz numai bunurile imobile

R: b (art. 47 alin. (1) i (2) L 85/06) 260. Dreptul de administrare al debitorului : a) nceteaz de drept la data la care se dispune nceperea falimentului b) nu nceteaz niciodat de drept c) poate fi ridicat i de administratorul judiciar dac observ pierderi continue din averea debitorului

R: a (art. 47 alin. (4) L 85/06) 261. Poate adresa judectorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare: a) un creditor sau administratorul judiciar, fr a fi nevoie s motiveze n vreun fel cererea b) comitetul creditorilor, n situa ia n care eviden iaz pierderi continue din averea debitorului c) numai administratorul judiciar

R: b (art. 47 alin. (5) L 85/06) 262. De la data intrrii n faliment, debitorul: a) va putea s i desfoare activitatea n continuare, numai dac dreptul de administrare nu a fost ridicat b) va putea desfura numai acele activit i ce sunt necesare opera iunilor lichidrii c) nu va mai putea desfura niciun fel de activitate

R: b (art. 47 alin. (7) L 85/06) 263. Prin sentin a/ncheierea ce are ca efect ridicarea dreptului de administrare al debitorului-societate comercial, judectorul-sindic: a) va da dispozi ii tuturor creditorilor s nu retrag disponibilul pe care debitorul l are n conturi b) va da ordin tuturor bncilor, la care debitorul are sume n conturi, s nu dispun de acestea fr acordul comitetului creditorilor i al administratorului statutar al debitorului 47

c) va da dispozi ii tuturor bncilor la care debitorul are disponibil n conturi s nu dispun de acestea fr un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului R: c (art. 48 alin. (1) L 85/06) 264. In cazul n care nu se respect dispozi ia judectorului-sindic dat bncilor la care debitorul are disponibil n conturi, de a nu dispune de acestea fr un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului: a) bncile sunt rspunztoare pentru prejudiciul creat b) bncile sunt amendate, dar nu sunt considerate niciodat rspunztoare pentru prejudiciul creat creditorilor, singurul responsabil de aceasta fiind debitorul c) administratorul judiciar/lichidatorul i bncile sunt sanc ionate i considerate rspunztoare de eventualele prejudicii create

R: a (art. 48 alin. alin. (1) i (2) L 85/06) 265. In perioada de observa ie: a) debitorul va putea continua desfurarea activit ilor curente sub conducerea administratorului judiciar, dac acestuia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare b) debitorul va putea continua desfurarea activit ilor curente sub conducerea administratorului judiciar, dac acestuia i-a fost ridicat dreptul de administrare c) debitorul nu va putea continua desfurarea activit ilor curente nici sub conducerea, nici sub supravegherea administratorului judiciar

R: b (art. 49 alin. (1) L 85/06) 266. Pe perioada de observa ie, debitorul va putea: a) s continue desfurarea activit ilor curente, neputnd sub nicio form s nstrineze bunuri din averea sa grevate de garan ii b) efectua orice pl i ctre creditorii cunoscu i, indiferent dac administratorul judiciar este de acord sau nu cu aceste opera iuni c) efectua pl i ctre creditorii cunoscu i, care se ncadreaz n condi iile obinuite de exercitare a activit ii curente, sub supravegherea sau, dup caz, sub conducerea administratorului judiciar

R: c (art. 49 alin. (1) i (3) L 85/06) 267. Orice transfer, ndeplinire a unei obliga ii, exercitare a unui drept, act sau fapt realizat n temeiul unor contracte financiare calificate sau orice acord de compensare bilateral: a) este valabil, poate fi executat i/sau opus unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant b) este valabil, poate fi executat i/sau opus unui cocontractant insolvent, dar niciodat unui garant insolvent al unui cocontractant

48

c) este valabil, poate fi executat i/sau opus unui cocontractant insolvent, nefiind recunoscut ca baz de nscriere a crean ei n procedurile prevzute de legea insolven ei R: a (art. 51 alin. (1) L 85/06) 268. Deschiderea procedurii insolven ei : a) stinge ntotdeauna dreptul unui creditor de a invoca compensarea legal a crean ei sale cu cea a debitorului b) suspend exercitarea dreptului unui creditor de a invoca compensarea crean ei sale cu cea a debitorului asupra sa c) nu afecteaz dreptul unui creditor de a invoca compensarea crean ei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cnd sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege n materie de compensare legal la data deschiderii procedurii

R: c (art. 52 L 85/06) 269. Bunurile nstrinate de administratorul judiciar sau de lichidator, n exerci iul atribu iilor sale reglementate prin legea insolven ei, sunt dobndite: a) cu garan iile reale mobiliare constituite de debitor asupra lor b) cu ipotecile constituite de debitor asupra lor c) libere de orice sarcini

R: c (art. 53 L 85/06) 270. Raportul administratorului judiciar, ntocmit n maximum 30 zile de la desemnarea sa, trebuie s propun: a) intrarea n procedura simplificat sau intrarea n faliment b) continuarea perioadei de observa ie din procedura general sau intrarea n procedura simplificat c) reorganizarea sau intrarea n procedura simplificat

R: b (art. 54 alin. (1) L 85/06) 271. Pentru celeritatea procedurii insolven ei, n anumite situa ii, instan a poate stabili ndatoriri n ceea ce privete prezentarea probelor cu nscrisuri: a) n sarcina oricrui creditor, dar nu i a administratorului judiciar b) n sarcina creditorului care a solicitat deschiderea procedurii de insolven sau a administratorului judiciar c) numai n sarcina debitorului i a administratorului judiciar

R: b (art. 56 L 85/06) 272. Dac debitorul nu mai desfoar activitate la sediul nregistrat n registrul comer ului, iar creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu cunoate un alt sediu sau punct de lucru, iar n raportul su, administratorul 49

judiciar constat c debitorul se gsete n una din categoriile ce atrag deschiderea procedurii simplificate: a) comunicarea oricrui act de procedur fa de debitor se va face numai prin Buletinul procedurilor de insolven b) comunicarea actelor de procedur se va face prin Buletinul procedurilor de insolven , cu excep ia celor privind deschiderea procedurii, care se afieaz la instan a n a crei raz teritorial i au domiciliul asocia ii c) comunicarea actelor de procedur se va face la domiciliul fondatorilor R: a (art. 57 L 85/06) 273. Propunerea administratorului judiciar privind intrarea n faliment a debitorului, n procedura general, va fi supus aprobrii: a) judectorului-sindic, n ziua redactrii raportului administratorului judiciar b) adunrii generale a creditorilor, la prima edin a acesteia c) judectorului-sindic, dup publicarea n Buletinul procedurilor de insolven

R: b (art. 59 alin. (4) L 85/06) 274. n cadrul primei edin e a adunrii generale a creditorilor, propunerea administratorului judiciar privind intrarea n faliment a debitorului este aprobat dac: a) voteaz pentru cel 1/2 din titularii crean elor prezente la vot, n orice situa ie b) voteaz pentru cel pu in 2/3 din titularii crean elor prezente la vot, chiar dac unul sau mai mul i creditori, de innd mpreun peste 20% din crean ele cuprinse n tabelul preliminar, i anun inten ia de a depune, n termenul legal, un plan de reorganizare c) voteaz pentru 2/3 din titularii crean elor prezente la vot, cu excep ia cazului n care unul sau mai mul i creditori, de innd mpreun peste 20% din crean ele cuprinse n tabelul preliminar, i anun inten ia de a depune, n termenul legal, un plan de reorganizare

R: c (art. 60 alin. (2) L 85/06) 275. Ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei asupra unui debitor supus exclusiv nregistrrii n registrul comer ului, administratorul judiciar: a) va trimite o notificare numai creditorilor men iona i n lista depus de debitor i debitorului b) va trimite o notificare creditorilor, debitorului i oficiului registrului comer ului unde este nmatriculat, nemaifiind nevoie s se ndeplineasc i alte formalit i c) va trimite o notificare creditorilor men iona i n lista depus de debitor potrivit legii insolven ei, debitorului i oficiului registrului comer ului unde este nmatriculat, notificarea publicndu-se totodat ntr-un ziar de larg circula ie i n Buletinul procedurilor de insolven

R: c (art. 61 alin. (1) i (3) L 85/06)

50

276.

Notificarea trimis creditorilor ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei, trebuie s cuprind: a) numai termenul limit de depunere a opozi iilor la sentin a de deschidere a procedurii i termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere a crean elor asupra averii debitorului b) termenul de definitivare a tabelului crean elor c) numai locul, data i ora primei edin e a adunrii generale a creditorilor

R: b (art. 62 alin. (1) L 85/06) 277. Trebuie s depun cereri de admitere a crean elor anterioare deschiderii procedurii insolven ei: a) to i creditorii debitorului b) numai salaria ii debitorului c) to i creditorii debitorului, cu excep ia salaria ilor acestuia

R: c (art. 64 alin. (1) L 85/06) 278. Cererile de crean e depuse de creditori n procedura insolven ei: a) sunt nregistrate ntr-un registru pstrat la grefa tribunalului b) sunt nregistrate ntr-un registru pstrat la grefa cur ii de apel Bucureti c) sunt nregistrate ntr-un registru pstrat la sediul lichidatorului

R: a (art. 64 alin. (1) L 85/06) 279. In procedura falimentului, crean ele nscute dup data deschiderii procedurii: a) vor fi pltite conform documentelor din care rezult, dup nscrierea la masa credal b) nu vor mai fi pltite c) vor fi pltite conform documentelor din care rezult, fr a fi necesar nscrierea la masa credal

R: c (art. 64 alin. (6) L 85/06) 280. In procedura insolven ei, cererea de admitere a crean ei : a) trebuie s cuprind numai numele creditorului i cuantumul crean ei b) trebuie s cuprind numai temeiul crean ei, orice alte men iuni fiind inutile c) trebuie s fie nso it de documentele justificative ale crean ei si ale actelor de constituire de garan ii

R: c (art. 65 alin. (1) i (2) L 85/06) 281. In procedura insolven ei, titlul de valoare la purttor, depus ca anex la cererea de admitere a crean ei: a) poate fi restituit de administratorul judiciar, contra unei copii certificate b) poate fi restituit de administratorul judiciar, contra unei copii simple c) nu poate fi restituit 51

R: a (art. 65 alin. (3) L 85/06) 282. In procedura insolven ei, o crean nebugetar: a) este supus procedurii de verificare, n toate cazurile b) nu este supus procedurii de verificare, dac este constatat printr-un titlu executoriu c) este supus procedurii de verificare, dac este constatat printr-un titlu executoriu, altul dect o hotrre judectoreasc

R: b (art. 66 alin. (1) i (2) L 85/06) 283. Toate crean ele prezentate pentru a fi admise i nregistrate la grefa tribunalului vor fi: a) prezumate valabile i corecte numai dac nu sunt contestate de ctre lichidator b) prezumate valabile i corecte numai dac nu sunt contestate de ctre debitor c) prezumate valabile i corecte dac nu sunt contestate de ctre debitor, administrator judiciar sau de creditori

R: c (art. 66 alin. (3) L 85/06) 284. In procedura insolven ei, crean ele negarantate i pr ile negarantate ale crean elor garantate care nu sunt scadente la data nregistrrii cererii de admitere: a) nu vor putea fi nscrise n tabelul de crean e b) vor fi nscrise n tabelul de crean e, doar la jumtate din valoarea acestora c) vor fi nscrise n tabelul de crean e cu ntreaga lor valoare, ns, n cursul falimentului, orice distribuire de sum pentru astfel de crean e se va face cu respectarea ierarhiei crean elor

R: c (art. 68 L 85/06) 285. In procedura insolven ei, crean ele constnd n obliga ii care nu au fost calculate n valoare monetar sau a cror valoare este supus modificrii: a) vor fi calculate de ctre administratorul judiciar/lichidator i nscrise n tabelul de crean e cu valoarea nominal pe care o aveau la data deschiderii procedurii b) vor fi calculate de ctre administratorul judiciar/lichidator i nscrise n tabelul de crean e cu valoarea de pia pe care o aveau la momentul naterii lor c) vor fi calculate de ctre administratorul judiciar/lichidator i nscrise n tabelul de crean e cu valoarea de pia pe care o aveau la momentul nscrierii, urmnd a fi actualizate lunar

R: a (art. 69 alin. (1) L 85/06) 286. O crean a unui creditor cu mai mul i debitori solidari afla i n insolven : a) va fi nscris n tabelul debitorului care a intrat primul n insolven b) va fi nscris n toate tabelele de crean e ale debitorilor, redus propor ional cu numrul de tabele n care este nscris 52

c) va fi nscris n toate tabelele de crean e ale debitorilor cu valoarea nominal, pn va fi complet acoperit R: c (art. 70 L 85/06) 287. Un creditor care, nainte de nregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plat par ial pentru crean a sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului : a) poate avea crean a nscris n tabelul de crean e numai pentru partea pe care nu a ncasat-o nc b) va avea crean a nscris n tabelul de crean e n ntregime, urmnd s-i fie pltit numai partea pe care nu a ncasat-o nc c) nu-i va putea nregistra crean a n tabelul de crean e, urmnd a se ndrepta mpotriva codebitorului sau a fidejusorului debitorului pentru restul de sum

R: a (art. 71 alin. (1) L 85/06) 288. Tabelul preliminar de crean e: a) poate fi ntocmit de judectorul-sindic b) poate fi ntocmit de creditorul cu cea mai mare crean c) poate fi ntocmit de administratorul judiciar sau de lichidator, dup caz

R: c (art. 72 alin. (1) L 85/06) 289. Ca rezultat al verificrilor fcute, administratorul judiciar/lichidatorul va ntocmi i va nregistra la tribunal un tabel preliminar, incluznd: a) crean ele mpotriva averii debitorului i tipul acestora b) men iuni referitoare la afacerile debitorului i la persoana acestuia c) numai suma global pe care debitorul o are de pltit creditorilor si

R: a (art. 72 alin. (1) L 85/06) 290. Pot formula contesta ii la tabelul preliminar de crean e : a) numai debitorii b) debitorul i creditorii c) debitorul, creditorii i orice alt parte interesat

R: c (art. 73 alin. (1) L 85/06) 291. Contesta iile trebuie depuse la tribunal cu cel pu in 10 zile nainte de data stabilit, prin hotrrea de deschidere a procedurii insolven ei, pentru definitivarea tabelului de crean e: a) numai n procedura general b) numai n procedura simplificat, n procedura general termenul fiind de 30 zile c) att n procedura general, ct i n cea simplificat

R: c (art. 73 alin. (2) L 85/06) 53

292.

La termenul stabilit prin sentin a de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de crean e, judectorul-sindic: a) va solu iona deodat, printr-o singur ncheiere toate contesta iile, numai dac pentru solu ionarea acestora e nevoie s se administreze probe b) va solu iona deodat, printr-o singur sentin toate contesta iile, chiar dac pentru solu ionarea acestora e nevoie s se administreze probe c) va solu iona deodat, printr-o singur sentin toate contesta iile pentru solu ionarea crora nu e nevoie s se administreze probe, urmnd a da termen pentru solu ionarea celorlalte

R: b (art. 73 alin. (3) L 85/06) 293. Dup ce toate contesta iile la crean e au fost solu ionate, administratorul judiciar/lichidatorul va nregistra de ndat la tribunal: a) planul de reorganizare b) tabelul definitiv c) planul de distribuire

R: b (art. 74 alin. (1) L 85/06) 294. Dup nregistrarea tabelului definitiv, pot s participe la votul asupra planului de reorganizare: a) to i creditorii debitorului b) numai titularii crean elor nregistrate n tabelul preliminar c) numai titularii crean elor nregistrate n tabelul definitiv

R: c (art. 74 alin. (2) L 85/06) 295. Dup expirarea termenului de depunere a contesta iilor i pn la nchiderea procedurii insolven ei: a) nicio persoan care nu este nscris n tabelul definitiv de crean e nu mai poate face niciun fel de contesta ie b) orice parte interesat poate face contesta ie mpotriva trecerii unei crean e sau a unui drept de preferin n tabelul definitiv de crean e, n cazul descoperirii existen ei unui fals care a determinat admiterea crean ei sau a dreptului de preferin c) numai creditorii nscrii cu crean e n tabelul definitiv pot face contesta ie mpotriva trecerii unei crean e sau a unui drept de preferin n tabel definitiv de crean e

R: b (art. 75 alin. (1) L 85/06) 296. Dac notificarea deschiderii procedurii insolven ei s-a fcut conform legii, titularul unei crean e anterioare deschiderii procedurii, care nu a depus cererea de admitere a crean elor n termen: a) este deczut din dreptul de a fi nscris n tabelul creditorilor, dar va dobndi calitatea de creditor ndrept it s participe la procedur 54

b) nu este deczut din dreptul de a fi nscris n tabelul creditorilor i va dobndi calitatea de creditor ndrept it s participe la procedur c) este deczut din dreptul de a fi nscris n tabelul creditorilor i nu va dobndi calitatea de creditor ndrept it s participe la procedur R: c (art. 76 alin. (1) L 85/06) 297. Ac iunile viznd recuperarea crean elor debitorului, introduse de administratorul judiciar pe parcursul desfurrii procedurii insolven ei: a) sunt scutite de taxa pe valoarea adugat b) sunt scutite de taxe de timbru c) se taxeaz potrivit legii

R: b (art. 77 alin. (1) L 85/2006) 298. Ac iunea n anulare reglementat de Legea insolven ei privete actele frauduloase ale: a) asociatului b) ac ionarului c) debitorului

R: c (art. 79 L 85/2006) 299. Potrivit Legii insolven ei, ac iunea n anularea actelor frauduloase ncheiate de debitor n dauna drepturilor creditorilor poate fi introdus: a) de judectorul-sindic b) de administratorul statutar al societ ii comerciale aflate n faliment c) de administratorul judiciar sau de lichidator

R: c (art. 79 L 85/2006) 300. Actele frauduloase ale debitorului pot fi atacate cu ac iune n anulare: a) dac au fost ncheiate n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolven ei b) dac au fost ncheiate n cei cinci ani, anteriori deschiderii procedurii insolven ei c) indiferent de momentul ncheierii

R: a (art. 79 L 85/2006) 301. Ac iunea n anularea transferurilor de drepturi patrimoniale ctre ter i poate fi introdus dac transferul s-a realizat prin: a) acte cu titlu gratuit, efectuate n cei zece ani anteriori deschiderii procedurii b) acte cu titlu oneros, indiferent de momentul ncheierii acestora c) acte constnd n opera iuni comerciale n care presta ia debitorului depete vdit pe cea primit, efectuate n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii

R: c (art. 80 alin. (1) lit. a) i b) L 85/2006) 55

302.

Actele ncheiate n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii cu inten ia tuturor pr ilor implicate n acestea de a sustrage bunuri de la urmrirea de ctre creditori: a) pot fi atacate cu ac iune n anulare de ctre administrator judiciar, potrivit Legii insolven ei b) sunt nule de drept, de la data deschiderii procedurii c) sunt inopozabile creditorilor, dac acetia sunt de bun credin

R: a (art. 80 alin. (1) lit. c) L 85/2006) 303. n cazul n care debitorul a efectuat pl i anticipate ale datoriilor n cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dei acestea ar fi devenit scadente la un moment ulterior: a) acestea pot fi oricnd revocate de persoana interesat b) acestea pot fi anulate la cererea administratorului judiciar sau lichidatorului c) acestea sunt lovite de nulitate absolut

R: b (art. 80 alin. (1) lit. f) L 85/2006) 304. Sponsorizrile n scop umanitar: a) pot fi anulate pe calea unei ac iuni n anulare, introdus potrivit Legii insolven ei b) pot fi anulate la cererea judectorului-sindic c) reprezint acte ale debitorului care exced sfera de cuprindere a ac iunii n anulare reglementat de Legea insolven ei

R: c (art. 80 alin. (1) lit. a) L 85/2006) 305. Ca regul, constituirea ori transferul de drepturi patrimoniale ctre ter i, realizate de debitor prin acte de transfer cu titlu gratuit n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii: a) sunt supuse ac iunii n anulare, potrivit Legii insolven ei b) sunt supuse ac iunii n revocare, potrivit prevederilor exprese ale Legii insolven ei c) exced sferei de aplicare a Legii insolven ei

R: a (art. 80 alin. (1) lit. a) L 85/2006) 306. Opera iunile ncheiate de debitor cu un membru, n dauna creditorilor, pot fi anulate potrivit Legii insolven ei: a) cnd debitorul este un grup de interes economic b) doar cnd debitorul este o societate comercial c) cnd debitorul este o persoan fizic autorizat

R: a (art. 80 alin. (2) lit. b) L 85/2006) 307. Opera iunile ncheiate n dauna creditorilor cu un ac ionar de innd cel pu in 20% din ac iunile debitorului pot fi anulate potrivit Legii insolven ei: 56

a) cnd debitorul este o societate pe ac iuni b) cnd debitorul este o societate civil c) cnd debitorul este o societate n participa iune R: a (art. 80 alin. (2) lit. r) L 85/2006) 308. Ac iunile pentru anularea actelor frauduloase ncheiate de debitor, n dauna creditorilor, pot fi introduse: a) n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii b) oricnd, pn la nchiderea procedurii c) dup deschiderea procedurii, dar nu mai trziu de 18 luni de la data deschiderii

R: c (art. 81 alin. (1) L 85/2006) 309. n cazul n care administratorul judiciar sau lichidatorul nu promoveaz ac iunea pentru anularea actelor ncheiate de debitor n frauda creditorilor, aceasta poate fi introdus i de: a) judectorul-sindic b) comitetul creditorilor c) procuror

R: b (art. 81 alin. (2) L 85/2006) 310. Anularea poate fi cerut potrivit dispozi iilor Legii insolven ei: a) n legtur cu orice transfer cu caracter patrimonial fcut de ctre debitor b) n legtur cu acele transferuri patrimoniale care au fost fcute de debitor n afara cursului desfurrii normale a activit ii sale curente c) n legtur cu orice act al debitorului, doar dup avizul conform al administratorului societ ii debitoare

R: b (art. 82 L 85/2006) 311. Ter ul dobnditor n cadrul unui transfer patrimonial cu titlu oneros, anulat ca efect al admiterii ac iunii n anulare introduse de ctre administratorul judiciar sau lichidator, va restitui averii debitorului: a) ntotdeauna valoarea bunului de la data transferului efectuat de ctre debitor b) n cazul n care bunul transferat nu mai exist, un bun cu aceleai caracteristici i de aceeai valoare c) bunul transferat, iar dac acesta nu mai exist, valoarea sa de la data transferului efectuat de ctre debitor

R: c (art. 83 alin. (1) L 85/2006) 312. Ac iunea pentru recuperarea de la subdobnditor a bunului transferat de debitor poate fi introdus: a) de comitetul creditorilor 57

b) de judectorul-sindic c) numai de ctre administratorul judiciar sau lichidator R: a (art. 84 alin. (1) L 85/2006) 313. Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota: a) din oficiu, n registrele de publicitate aferente, n func ie de transferul anulat b) la cererea creditorilor, n Cartea Funciar c) din oficiu, n Buletinul Procedurilor de Insolven

R: a (art. 85 alin. (1) L 85/2006) 314. n vederea creterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar poate s denun e: a) orice contract, chiar executat b) orice contract pe termen lung c) orice contract, care nu a fost executat n totalitate sau n mod substan ial de toate pr ile implicate

R: c (art. 86 alin. (1) L 85/2006) 315. n cazul denun rii unui contract al debitorului de ctre administratorul judiciar sau lichidator: a) contractantul suport pagubele care i-au fost cauzate b) contractantul poate cere despgubiri de la administratorul judiciar c) contractantul poate cere despgubiri de la debitor

R: c (art. 86 alin. (2) L 85/2006) 316. Administratorul judiciar sau lichidatorul poate s denun e un contract de munc: a) numai cu respectarea termenului legal de preaviz b) chiar i fr respectarea termenului legal de preaviz c) chiar i fr respectarea termenului legal de preaviz, n cazul procedurii simplificate

R: a (art. 86 alin. (5) L 85/2006) 317. Contractul de nchiriere ncheiat de un proprietar devenit debitor n procedura insolven ei: a) va fi desfiin at automat, ca efect al deschiderii procedurii b) va fi desfiin at, doar dac n contract exist o clauz n acest sens c) va fi desfiin at, dac chiria este inferioar chiriei practicate pe pia

R: c (art. 91 L 85/2006) 318. Poate propune un plan de reorganizare: a) debitorul, n condi iile Legii insolven ei 58

b) orice creditor, indiferent de valoarea crean ei sale c) numai administratorul judiciar R: a (art. 94 alin. (1) L 85/2006) 319. n condi iile legii, debitorul poate propune un plan de reorganizare: a) cu aprobarea comitetului creditorilor, n termen de 30 de zile de la afiarea tabelului definitiv de crean e b) cu aprobarea consiliului de administra ie, n termen de 30 de zile de la momentul constatrii strii de insolven a debitorului c) cu aprobarea adunrii generale a ac ionarilor/asocia ilor, n termen de 30 de zile de la afiarea tabelului definitiv de crean e

R: c (art. 94 alin. (1) lit. a) L 85/2006) 320. n condi iile legii, un plan de reorganizare poate fi propus de: a) cel pu in trei creditori, de innd fiecare cel pu in 20% din valoarea total crean elor cuprinse n tabelul definitiv de crean e b) unul sau mai mul i creditori, doar dac de in mpreun cel pu in 51% din valoarea total crean elor cuprinse n tabelul definitiv de crean e c) administratorul judiciar

R: c (art. 94 alin. (1) lit. b) i c) L 85/2006) 321. Stabili i care dintre urmtoarele afirma ii este corect: a) planul de reorganizare nu poate cuprinde msuri privind lichidarea unor bunuri din averea debitorului b) planul de reorganizare nu poate cuprinde msuri privind lichidarea tuturor bunurilor din averea debitorului c) planul de reorganizare va preciza categoriile de crean e care nu sunt defavorizate

R: c (art. 95 alin. (5) lit. a) i alin. (6) lit. E L 85/2006) 322. Nerespectarea termenelor legale de propunere a unui plan de reorganizare atrage sanc iunea: a) decderii pr ilor din dreptul de a depune un plan b) anulrii planului depus ulterior c) inopozabilit ii planului depus ulterior

R: a (art. 94 alin. (5) L 85/2006) 323. Planul de reorganizare trebuie s cuprind, n mod obligatoriu: a) fuziunea debitorului b) programul de plat a crean elor c) divizarea debitorului

59

R: b (art. 95 alin. (2) L 85/2006) 324. Principiul egalit ii de tratament pentru toate crean ele din aceeai categorie distinct: a) este un principiu absolut, fr excep ii b) este un principiu care primete excep ii, n cazul n care creditorul consimte un tratament mai pu in favorabil pentru crean a sa c) nu este integrat n Legea insolven ei

R: b (art. 96 L 85/2006) 325. Judectorul-sindic va admite planul de reorganizare propus: a) dac aceasta con ine toate informa iile prevzute de lege b) doar, dac exist avizul pozitiv al unui practician n insolven c) doar n situa ia n care propunerea a fost formulat de comitetul creditorilor

R: a (art. 98 alin. (3) L 85/2006) 326. Dup admiterea planului, judectorul-sindic va dispune administratorului judiciar: a) convocarea consiliului de administra ie al debitorului b) publicarea unui anun privind propunerea planului n Buletinul Procedurilor de Insolven cu indicarea men iunilor prevzute de lege c) publicarea unui anun ntr-un ziar local

R: b (art. 99 alin. (2) L 85/2006) 327. n cazul n care planul a fost respins de mai multe categorii defavorizate de crean e, acesta poate primi confirmarea din partea judectorului-sindic, dac toate celelalte condi ii prevzute de lege sunt ndeplinite i fiecare categorie defavorizat de crean e care a respins planul : a) va acorda aviz favorabil confirmrii b) va fi tratat preferen ial fa de ceilal i creditori care nu au crean e defavorizate c) va fi supus unui tratament corect i echitabil prin plan

R: c (art. 101 alin. (1) lit. c) L 85/2006) 328. Confirmarea judectorul-sindic poate interveni n legtur cu: a) un singur plan de reorganizare, fr excep ii b) unul sau mai multe planuri de reorganizare, dac nu au aceleai obiective c) planuri avnd aceleai obiective, dac se ghideaz dup principii comune

R: a (art. 101 alin. (3) L 85/2006) 329. Ca urmare a intrrii n vigoare a sentin ei de confirmare a unui plan de reorganizare: a) crean ele creditorilor sunt modificate aa cum se prevede n plan 60

b) crean ele tuturor creditorilor se sting c) crean ele creditorilor urmeaz a fi modificate, dac exist acordul prealabil al administratorului judiciar R: a (art. 102 alin. (1) L 85/2006) 330. n cazul intrrii debitorului n faliment ca urmare a eurii planului: a) planul confirmat poate fi atacat separat cu recurs b) planul confirmat va fi considerat o hotrre definitiv i irevocabil mpotriva debitorului c) planul confirmat va fi considerat o ncheiere executorie mpotriva creditorului insolvabil

R: b (art. 102 alin. (1) L 85/2006) 331. Sentin a de confirmare a planului poate fi considerat titlu executoriu pentru: a) executarea silit a crean elor creditorilor, n cazul intrrii n faliment ca urmare a eecului planului b) executarea silit a tuturor crean elor, chiar naintea intrrii n faliment c) executarea silit a crean elor creditorilor, chiar neajunse la scaden

R: a (art. 102 alin. (1) L 85/2006) 332. n urma confirmrii unui plan de reorganizare, debitorul: a) nu va mai putea fi supus procedurii falimentului b) i va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar c) nu i mai poate conduce activitatea, fiind condus de un director numit de comitetul creditorilor

R: b (art. 103 alin. (1) L 85/2006) 333. La realizarea deplin a planului, judectorul-sindic va dispune motivat: a) intrarea n faliment b) operarea schimbrilor de structur prevzute n planul de reorganizare c) nchiderea procedurii insolven ei

R: c (art. 103 alin. (1) L 85/2006) 334. Nu poate solicita judectorului-sindic s aprobe intrarea n faliment: a) administratorul special b) procurorul c) oricare dintre creditori

R: b (art. 105 alin. (1) L 85/2006) 335. nregistrarea unei cereri de aprobare a intrrii n faliment: 61

a) suspend continuarea activit ii debitorului, dac a fost formulat de comitetul creditorilor b) suspend continuarea activit ii debitorului, dac a fost formulat de administratorul special c) nu suspend continuarea activit ii debitorului R: c (art. 105 alin. (2) L 85/2006) 336. Judectorul-sindic nu va putea decide intrarea n faliment dac: a) debitorul i-a declarat inten ia de a intra n procedura simplificat b) debitorul i-a declarat inten ia de reorganizare, propunnd un plan de reorganizare care a fost admis i confirmat c) desfurarea activit ii debitorului, n decursul reorganizrii, aduce pierderi averii acestuia

R: b (art. 107 alin. (1) lit. A a), B, C L 85/2006) 337. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului se dispune de: a) judectorul-sindic b) lichidatorul provizoriu c) comitetul creditorilor

R: a (art. 107 alin. (2) lit. a) L 85/2006) 338. Notificarea intrrii n faliment se va dispune prin: a) proces-verbal al lichidatorului provizoriu, dat ulterior hotrrii de intrare n faliment b) rezolu ie a judectorului-sindic, dat n camera de consiliu c) hotrrea prin care se decide intrarea n faliment

R: c (art. 107 alin. (2) lit. f) L 85/2006) 339. Lichidatorul nu este obligat s trimit o notificare n cazul intrrii n faliment n procedura general urmtoarelor persoane: a) debitorului b) judectorului-sindic competent c) oficiului registrului comer ului sau registrului societ ilor agricole unde destinatarul este nmatriculat

R: b (art. 108 alin. (1) L 85/2006) 340. Stabili i care dintre urmtoarele afirma ii este adevrat: a) n cazul intrrii n faliment, n procedur general, sunt supuse verificrii crean ele nscute dup data deschiderii procedurii b) n cazul intrrii n faliment, n procedur general, sunt supuse verificrii numai crean ele bugetare

62

c) n cazul intrrii n faliment, n procedur general, nu sunt supuse verificrii crean ele bugetare R: a (art. 108 alin. (3) L 85/2006) 341. Notificarea intrrii n procedura simplificat: a) se realizeaz de ctre lichidator b) se realizeaz de ctre judectorul-sindic c) se realizeaz de ctre administratorul judiciar

R: a (art. 109 alin. (1) L 85/2006) 342. n cazul n care, dup confirmarea unui plan de reorganizare, se dispune intrarea n faliment: a) titularii crean elor particip la distribuiri cu valoarea acestora, aa cum a fost prezentat n planul confirmat, mai pu in sumele ncasate n timpul reorganizrii b) titularii crean elor i pierd dreptul de a-i mai recupera crean ele pe care le au fa de debitor c) titularii crean elor i vor putea recupera i sumele ncasate pe parcursul reorganizrii

R: a (art. 110 L 85/2006) 343. La momentul intrrii n faliment, garan iile reale i personale constituite n vederea ndeplinirii obliga iilor asumate prin planul de reorganizare: a) se radiaz de drept b) se radiaz la cererea debitorului c) rmn valabile

R: c (art. 111 L 85/2006) 344. La momentul intrrii n faliment, sumele ncasate de creditori n cursul reorganizrii: a) trebuie restituite b) nu trebuie restituite c) trebuie restituite dac debitorul solicit acest lucru

R: b (art. 112 alin. (1) L 85/2006) 345. Actele cu titlu gratuit, efectuate ntre data confirmrii planului de reorganizare i intrarea n faliment: a) sunt prezumate ca fiind n frauda creditorilor, putnd fi anulate dac cocontractantul nu dovedete buna sa credin la ncheierea actului b) sunt nule, indiferent de buna sau reaua credin a cocontractantului c) sunt valabile i vor produce efecte, n temeiul for ei obligatorii a contractului

R: b (art. 112 alin. (2) L 85/2006) 63

346.

Punerea sub sigilii, ca msur premergtoare lichidrii: a) vizeaz toate bunurile debitorului, fr excep ie b) vizeaz exclusiv registrele de contabilitate c) nu vizeaz numerarul depus la banc n contul averii debitorului, de ctre lichidator

R: c (art. 113 alin. (1) i (3) L 85/2006) 347. Obiectele care trebuie valorificate de urgen pentru a se evita deteriorarea lor material: a) nu vor fi puse sub sigiliu b) vor fi puse sub sigiliu doar temporar c) vor fi puse sub sigiliu, urmnd a fi scoase de sub sigiliu cnd deteriorarea lor este iminent

R: a (art. 113 alin. (3) lit. a) L 85/2006) 348. Nu este necesar aplicarea sigiliilor: a) atunci cnd bunurile debitorului sunt situate n alte jude e b) dac debitorul depune o cau iune stabilit prin rezolu ie de administratorul judiciar c) dac averea debitorului poate fi inventariat complet ntr-o singur zi

R: c (art. 114 alin. (1) L 85/2006) 349. Este depozitar judiciar al bunurilor debitorului: a) lichidatorul care ia bunurile n posesie pe msura desfurrii inventarierii b) judectorul-sindic desemnat cu depozitarea acestora c) organul de poli ie nsrcinat cu depozitarea acestora

R: a (art. 114 alin. (2) L 85/2006) 350. Potrivit legii, actul de inventar nu trebuie semnat n nici o situa ie de : a) lichidatorul judiciar b) debitor c) creditor

R: c (art. 115 alin. (2) L 85/2006) 351. Lichidarea va ncepe: a) dup finalizarea inventarierii de ctre lichidator a bunurilor debitorului b) dup finalizarea inventarierii de ctre judectorul-sindic a bunurilor debitorului c) simultan cu nceperea inventarierii bunurilor debitorului

R: a (art. 116 alin. (2) L 85/2006) 352. Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate: 64

a) de un evaluator angajat de lichidator b) de un evaluator angajat de comitetul creditorilor c) de lichidator, simultan cu opera iunea de inventariere R: a (art. 116 alin. (3) L. 85/2006) 353. Raportul lichidatorului cu privire la evaluarea bunurilor i metoda de valorificare a acestora se prezint: a) judectorului-sindic b) adunrii creditorilor c) comitetului creditorilor

R: c (art. 117 alin. (1) L 85/2006) 354. Vnzarea direct a bunurilor imobile este posibil: a) numai n urma propunerii lichidatorului, aprobat de judectorul-sindic b) n urma propunerii judectorului-sindic, aprobat de comitetul creditorilor c) n urma propunerii lichidatorului, aprobat de adunarea general a creditorilor

R: c (art. 118 alin. (1) L 85/2006) 355. n cazul vnzrii activelor debitorului prin licita ie public, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie: a) titlu de proprietate b) n toate situa iile, antecontract de vnzare-cumprare c) titlu de proprietate, ns doar n cazul n care licita ia a avut ca obiect valori mobiliare

R: a (art. 120 alin. (2) L 85/2006) 356. Sumele de bani ob inute din vnzarea bunurilor din averea debitorului grevate de o garan ie real n favoarea creditorului vor fi distribuite cu ntietate pentru acoperirea: a) cheltuielilor pentru taxe, timbre i alte cheltuieli aferente vnzrii bunurilor respective b) crean elor creditorilor garanta i, inclusiv penalit ile c) crean elor izvorte din raporturile de munc dintre debitor i salaria ii si

R: a (art. 121 alin. (1) pct. 1 L 85/2006) 357. Un creditor avnd o crean garantat: a) este obligat s atepte vnzarea bunului asupra cruia poart garan ia sa b) poate participa la orice distribuire de sum fcut chiar i nainte de vnzarea bunului garantat c) nu este obligat s atepte valorificarea bunului asupra cruia poart garan ia sa dac a primit ncuviin are n acest sens din partea judectorului-sindic

R: b (art. 121 alin. (3) L 85/2006) 65

358.

Raportul asupra fondurilor ob inute din lichidare i din ncasarea de crean e: a) va fi prezentat de lichidator comitetului creditorilor b) va fi nmnat comitetului creditorilor de judectorul-sindic c) va fi prezentat de lichidator adunrii generale

R: a (art. 122 alin. (1) L 85/2006) 359. Potrivit Legii insolven ei, n cazul procedurii falimentului, primele crean e achitate sunt: a) taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin Legea insolven ei b) crean ele bugetare c) crean ele reprezentnd credite bancare

R: a (art. 123 alin. (1) pct. 1 L 85/2006) 360. n cazul falimentului: a) plata crean elor izvornd din raporturi de munc este prioritar prin raportare la plata crean elor izvornd din acte cu titlu gratuit b) plata crean elor bugetare este prioritar prin raportare la crean ele izvornd din raporturi de munc c) plata crean elor izvornd din contractele de credite bancare este prioritar prin raportare la crean ele izvornd din raporturi de munc

R: a (art. 123 pct. 2, 3, 4, 9 lit. b) L 85/2006) 361. Titularilor de crean e dintr-o categorie ierarhic inferioar li se vor putea distribui fonduri rezultate din lichidare: a) dup deplina ndestulare a creditorilor din categoria ierarhic superioar b) chiar i naintea ndestulrii titularilor de crean e dintr-o categorie ierarhic superioar, dac crean ele izvorsc din acte cu titlu gratuit c) nainte de ndestularea creditorilor din categoria ierarhic superioar

R: a (art. 125 alin. (1) L 85/2006) 362. Potrivit Legii insolven ei, cota falimentar reprezint: a) o sum bonus acordat titularilor de crean e dintr-o categorie de crean e care au depus cu ntietate declara ia de crean b) o sum propor ional cu procentul pe care o crean l de ine n categoria crean elor din care face parte c) un calificativ acordat de judectorul-sindic, marcnd celeritatea cu care lichidatorul i-a ndeplinit obliga iile legale

R: b (art. 125 alin. (2) L 85/2006)

66

363.

Cota falimentar va fi distribuit titularilor de crean e cu acelai rang de prioritate: a) doar n cazul n care to i acetia au crean e izvornd din raporturi de munc b) ca bonus pentru creditorii care au depus declara ia de crean mai nainte, dac judectorul-sindic va decide acest lucru c) n cazul n care sumele necesare acoperirii valorii integrale a crean elor cu acelai rang de prioritate nu pot fi asigurate n urma lichidrii

R: c (art. 125 alin. (2) L 85/2006) 364. Pe parcursul lichidrii, vor putea fi provizionate sume de bani : a) nainte de a se efectua orice distribuire b) dup ce toate distribuirile s-au efectuat c) cu ocazia distribuirilor par iale

R: c (art. 127 L 85/2006) 365. Sumele cuvenite creditorilor cu crean e sub condi ie suspensiv care au luat parte la distribuire: a) vor fi pstrate ntr-un cont special de depozit b) vor fi pstrate la sediul lichidatorului c) vor fi pstrate la sediul instan ei n raza creia se afl, ntr-o cas de valori special

R: a (art. 128 L 85/2006) 366. Dup ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul: a) se va deznvesti de drept b) va supune judectorului-sindic un raport final nso it de situa iile financiare finale c) va cere descrcare de gestiune de la debitor

R: b (art. 129 alin. (1) L 85/2006) 367. Judectorul-sindic trebuie s convoace adunarea creditorilor: a) n ziua primirii raportului final al lichidatorului b) dup aprobarea raportului final al lichidatorului, oricnd, pn la nchiderea procedurii c) n termen de maximum 30 de zile de la momentul afirii raportului final al lichidatorului

R: c (art. 129 alin. (1) L 85/2006) 368. Obiec iunile la raportul final al lichidatorului vor fi solu ionate: a) de lichidator, prin rezolu ie motivat b) de judectorul-sindic, prin ncheiere c) de judectorul-sindic, prin sentin

R: b (art. 129 alin. (2) L 85/2006) 67

369.

Distribuirea final din cadrul procedurii de lichidare: a) se realizeaz de ctre lichidator, dup aprobarea de ctre judectorul sindic a raportului final b) se realizeaz de ctre lichidator, nainte de aprobarea de ctre judectorul sindic a raportului final c) se realizeaz direct de ctre judectorul-sindic

R: a (art. 130 L 85/2006) 370. In situa ia distribuirii finale, fondurile nereclamate n termenul legal de ctre cei ndrept i i: a) se depun n contul lichidatorului b) se depun n fondul de lichidare c) nu au un regim juridic reglementat

R: b (art. 130 L 85/2006) 371. Dac se constat c nu exist bunuri n averea debitorului ori c acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative i niciun creditor nu se ofer s avanseze sumele corespunztoare, judectorul-sindic: a) va da o sentin de nchidere a procedurii, fr a dispune ns radierea debitorului din registrul n care este nmatriculat b) va da o sentin de suspendare a procedurii c) va da o sentin de nchidere a procedurii, prin care se dispune i radierea debitorului din registrul n care este nmatriculat

R: c (art. 131 alin. (1) L 85/06) 372. O procedur de faliment va fi nchis: a) atunci cnd judectorul-sindic a aprobat raportul final, cnd toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite i cnd fondurile nereclamate au fost depuse la banc b) atunci cnd toate obliga iile de plat asumate n planul confirmat de reorganizare au fost ndeplinite c) atunci cnd administratorul judiciar face o cerere n acest sens

R: a (art. 132 alin, (2) L 85/06) 373. In cazul n care crean ele au fost complet acoperite prin distribuirile fcute, procedura falimentului se nchide: a) numai dup lichidarea complet a activului b) numai dup lichidarea complet a activului i deschiderea unui cont pus la dispozi ia asocia ilor pentru eventualele sume reziduale c) chiar i nainte ca bunurile din averea debitorului s fi fost lichidate n ntregime

68

R: c (art. 133 L 85/06) 374. n cazul procedurii deschise n urma formulrii cererii introductive de ctre debitor, dac judectorul-sindic constat, la expirarea termenului pentru nregistrarea cererilor de admitere a crean elor, c nu s-a depus nicio cerere: a) va pronun a o hotrre de respingere a cererii de deschidere a procedurii b) va pronun a o sentin de nchidere a procedurii i de revocare a hotrrii de deschidere a procedurii c) va pronun a o sentin de suspendare a procedurii

R: b (art. 134 alin. (1) L 85/06) 375. Sentin a de nchidere a procedurii insolven ei va fi notificat, pentru efectuarea de men iuni, direc iei teritoriale a finan elor publice i oficiului registrului comer ului sau, dup caz, registrului societ ilor agricole unde debitorul este nmatriculat, de ctre: a) judectorul-sindic b) lichidator c) administratorul judiciar/lichidator

R: a (art. 135 L 85/06) 376. In materie de insolven : a) sunt aplicabile att acte normative adoptate la nivel na ional, ct i la nivel comunitar b) nu sunt aplicabile acte normative adoptate la nivel comunitar c) sunt aplicabile exclusiv acte normative adoptate la nivel comunitar

R: a (art. 149 L 85/06) 377. In prezent, n Romnia, n materie de insolven reglementarea cadru este: a) Legea nr. 85/2006 b) Legea nr. 64/1995 c) Legea nr. 31/1990

R: a (art. 156 alin. (1) i (3) L 85/06) LEGEA NR. 31/1990 privind societ ile comerciale 378. Trecerea timpului stabilit pentru durata societ ii: a) este o cauz de dizolvare b) este o cauz de nulitate a societ ii comerciale c) atrage prelungirea pe termen nedeterminat a societ ii comerciale, n absen a unei hotrri a adunrii generale a asocia ilor/ac ionarilor care s prevad altceva

R: a (art. 227 lit. a) L31/90) 69

379.

Dac n obiectul de activitate al unei societ i comerciale au fost incluse multe activit i, nerealizarea unuia dintre ele : a) conduce la dizolvarea de drept societ ii b) atrage direct lichidarea societ ii c) nu conduce automat la dizolvarea societ ii

R: c (art. 227 lit. b) L 31/90) 380. O societate comercial se poate dizolva : a) prin nerealizarea temporar a unui obiect de activitate al acesteia b) numai prin hotrrea adunrii generale c) prin declararea nulit ii societ ii

R: c (art. 227 lit. c) i d) L 31/90) 381. Sunt cauze generale de dizolvare a societ ii comerciale: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societ ii; imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societ ii sau realizarea acestuia; hotrrea tribunalului, la cererea oricrei persoane, pentru orice motiv b) imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societ ii sau realizarea acestuia, declararea nulit ii societ ii, hotrrea adunrii generale, trecerea timpului stabilit pentru durata societ ii c) exclusiv trecerea timpului stabilit pentru durata societ ii, imposibilitatea realizrii obiectului de activitate al societ ii sau realizarea acestuia

R: b (art. 227 lit. a), b), c), d), e) L 31/90) 382. n cazul societ ilor comerciale constituite pentru o durat limitat, trebuie s fie consulta i de ctre consiliul de administra ie de directorat : a) administratorii societ ii b) asocia ii c) lichidatorii societ ii

R: b (art. 227 alin. (2) L 31/90) 383. In cazul unei societ i comerciale constituit pentru o durat determinat: a) la trecerea termenului stabilit pentru durata acesteia, societatea comercial este dizolvat de drept, asocia ii neavnd nicio posibilitate de a prelungi durata societ ii b) asocia ii trebuie s fie consulta i de ctre consiliul de administra ie/directorat la momentul expirrii duratei societ ii , cu privire la eventuala prelungire a acesteia c) asocia ii trebuie s fie consulta i de ctre consiliul de administra ie/directorat cu cel pu in 3 luni nainte de expirarea duratei societ ii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia

R: c (art. 227 alin. (2) L 31/90)

70

384.

n cazul n care consiliul de administra ie/directoratul nu i consult pe asocia i cu privire la prelungirea timpului stabilit pentru durata societ ii: a) societatea este dizolvat de drept, asocia ii nemaiputnd face nimic b) la cererea oricrui asociat, tribunalul poate dispune, prin ncheiere, efectuarea consultrii c) numai la cererea asociatului majoritar, tribunalul poate dispune, prin ncheiere, efectuarea consultrii

R: b (art. 227 alin. (2) L 31/90) 385. In cazul unei societ i comerciale constituite pentru o durat determinat, la expirarea acestei durate, dac nu a survenit o prelungire, poate solicita constatarea dizolvrii societ ii: a) orice persoan, indiferent dac are interes sau nu b) orice persoan interesat sau Oficiul Na ional al Registrului Comer ului c) numai orice persoan interesat

R: b (art. 227 alin. (3) L 31/90) 386. In situa ia societ ilor comerciale constituite pentru o perioad determinat, dac termenul stabilit pentru durata societ ii a expirat i nu a fost prelungit, dizolvarea: a) este urmat direct de radierea societ ii din registrul comer ului b) este urmat de lichidarea i radierea societ ii din registrul comer ului c) este urmat de intrarea n procedura simplificat de faliment

R: b (art. 227 alin. (4) L 31/90) 387. Se dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asocia i, cnd, datorit acestor cauze, numrul asocia ilor s-a redus la unul singur: a) numai societ ile n nume colectiv b) numai societ ile cu rspundere limitat c) societ ile n nume colectiv i societ ile cu rspundere limitat

R: c (art. 229 alin. (1) L 31/90) 388. Societ ile n nume colectiv sau societ ile cu rspundere limitat nu se dizolv, n cazul n care, ca urmare a decesului unuia dintre asocia i, s-a redus numrului acestora la unul singur: a) dac exist n actul constitutiv o clauz de continuare cu motenitorii b) numai dac asociatul rmas hotrte continuarea existen ei societ ii sub forma societ ii cu rspundere limitat c) n nicio situa ie

R: a (art. 229 alin. (2) L 31/90)

71

389.

Societ ile n nume colectiv sau societ ile cu rspundere limitat nu se dizolv, n cazul n care, ca urmare a retragerii unuia dintre asocia i, s-a redus numrului acestora la unul singur: a) numai dac exist n actul constitutiv o clauz de continuare b) indiferent de situa ie c) dac asociatul rmas hotrte continuarea existen ei societ ii sub forma societ ii cu rspundere limitat cu asociat unic

R: c (art. 229 alin. (2) L 31/90) 390. n societ ile n nume colectiv, dac un asociat decedeaz: a) societatea este dizolvat de drept b) nu se poate dispune prin conven ie asupra cilor de urmat c) motenitorii ar putea consim i s continue asocierea

R: c (art. 230 alin. (1) L 31/90) 391. n societ ile n nume colectiv, dac un asociat decedeaz, societatea: a) trebuie s plteasc, ntotdeauna, partea ce se cuvine motenitorilor b) trebuie s plteasc partea ce se cuvine motenitorilor, indiferent dac asocia ii rmai prefer sau nu s continue societatea cu motenitorii c) n anumite situa ii, nu trebuie s plteasc partea ce se cuvine motenitorilor

R: c (art. 230 alin. (1) L 31/90) 392. Dac n societ ile n nume colectiv un asociat decedeaz: a) motenitorii rmn rspunztori pn la publicarea schimbrilor intervenite b) motenitorii rmn rspunztori pe termen nelimitat c) motenitorii nu sunt rspunztori

R: a (art. 230 alin. (3) L 31/90) 393. Dizolvarea societ ii prin hotrrea asocia ilor: a) este imposibil b) este irevocabil c) este revocabil

R: c (art. 231 alin. (1) L 31/90) 394. n caz de dizolvare a societ ii prin hotrre a asocia ilor, acetia vor putea reveni, cu majoritatea cerut pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotrrii luate: a) oricnd b) n termen de 6 luni de la luarea deciziei c) ct timp nu s-a fcut nicio reparti ie din activ

R: c (art. 231 alin. (1) L 31/90) 72

395.

n caz de dizolvare a societ ii prin hotrre a asocia ilor, acetia vor putea reveni asupra hotrrii luate: a) prin unanimitate, n toate cazurile b) cu majoritatea cerut pentru modificarea actului constitutiv c) prin hotrrea oricrui asociat

R: b (art. 231 alin. (1) L 31/90) 396. Hotrrea asocia ilor prin care se revine asupra dizolvrii societ ii: a) se men ioneaz n registrul comer ului b) se public de ctre asocia i n Monitorul Oficial, Partea I c) se men ioneaz n registrele societ ii

R: a (art. 231 alin. (2) L 31/90) 397. Ca regul, dizolvarea societ ii: a) implic numai nscrierea n registrul comer ului b) implic numai publicarea n Monitorul Oficial c) implic att nscrierea n registrul comer ului, ct i publicarea n Monitorul Oficial

R: c (art. 232 alin. (1) L 31/90) 398. Dizolvarea societ ii ca efect al trecerii timpului stabilit pentru durata societ ii: a) este supus obligativit ii nscrierii n registrul comer ului b) este supus obligativit ii publicrii n Monitorul Oficial c) este o excep ie de la obligativitatea nscrierii n registrul comer ului i publicrii n Monitorul Oficial

R: c (art. 232 alin. (1) L 31/90) 399. Dizolvarea unei societ i comerciale poate avea loc: a) numai n baza unei hotrri a adunrii generale b) numai n baza unei hotrri judectoreti prin care se constat existen a unor nen elegeri grave ntre asocia i c) n baza hotrrii judectoreti prin care se deschide procedura falimentului

R: c (art. 232 alin. (3) i art. 227 d) i e) L 31/90) 400. Pentru situa ia n care dizolvarea intervine ca efect al falimentului societ ii: a) dizolvarea se pronun de tribunalul nvestit cu procedura falimentului b) dizolvarea are loc n baza unei hotrri a adunrii generale c) orice asociat poate pronun a dizolvarea

R: a (art. 232 alin. (3) L 31/90)

73

401.

De regul, efectul dizolvrii societ ii este: a) deschiderea procedurii falimentului b) deschiderea procedurii lichidrii c) nulitatea societ ii

R: b (art. 233 alin. (1) L 31/90) 402. Dizolvarea: a) nu poate avea loc niciodat fr lichidare b) are loc fr lichidare numai n cazul divizrii totale a societ ii c) are loc fr lichidare i n cazul fuziunii societ ii comerciale

R: c (art. 233 alin. (1) L 31/90) 403. Dizolvarea are loc fr lichidare: a) numai n cazul fuziunii b) numai n cazul divizrii totale c) att n cazul fuziunii, ct i al divizrii totale

R: c (art. 233 alin. (1) L 31/90) 404. Din momentul dizolvrii: a) directorii, administratorii, respectiv directoratul pot ntreprinde, dac este necesar, orice opera iuni b) directorii, administratorii, respectiv directoratul nu mai pot ntreprinde nicio opera iune n nume propriu, ci doar n contul societ ii c) directorii, administratorii, respectiv directoratul nu mai pot ntreprinde nicio nou opera iune, n caz contrar, fiind rspunztori personal i solidar pentru ac iunile ntreprinse

R: c (art. 233 alin. (2) L 31/90) 405. Din momentul dizolvrii nu mai pot ntreprinde noi opera iuni pentru societatea comercial dizolvat: a) asocia ii b) administratorii c) lichidatorii

R: b (art. 233 alin. (2) L 31/90) 406. Dac administratorii ntreprind noi opera iuni, n aceast calitate, dup momentul dizolvrii: a) acetia sunt rspunztori disciplinar pentru ac iunile ntreprinse b) acetia sunt rspunztori solidar pentru ac iunile ntreprinse c) acetia sunt rspunztori divizibil (conjunct)

74

R: b (art. 233 alin. (2) L 31/90) 407. Dac administratorii ntreprind noi opera iuni, n aceast calitate, dup finalizarea duratei pentru care o societate comercial a fost constituit: a) acetia sunt rspunztori personal i solidar pentru ac iunile ntreprinse b) acetia sunt rspunztori personal i divizibil pentru ac iunile ntreprinse c) acetia sunt rspunztori personal i conjunct pentru ac iunile ntreprinse

R: a (art. 233 alin. (2) L 31/90) 408. Directorii, administratorii/directoratul nu mai pot ntreprinde noi opera iuni din momentul n care: a) dizolvarea a fost hotrt de directorat b) dizolvarea a fost hotrt de adunarea general c) dizolvarea a fost declarat de lichidator

R: b (art. 233 alin. (3) L 31/90) 409. n cazul dizolvrii, personalitatea juridic a societ ii: a) nceteaz, n toate cazurile, la data adoptrii hotrrii adunrii generale prin care s-a hotrt dizolvarea b) nceteaz, n toate cazurile, la data pronun rii hotrrii judectoreti prin care s-a stabilit c societatea comercial intr n dizolvare c) se pstreaz pn la terminarea lichidrii

R: c (art. 233 alin. (4) L 31/90) 410. Dizolvarea unei societ i nainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, fa de ter i: a) nu produce niciun efect b) produce efecte de la publicarea n Monitorul Oficial, partea I c) produce efecte dup 30 zile de la publicarea n Monitorul Oficial, partea a IV-a

R: c (art. 234 L 31/90) 411. Asocia ii pot hotr, o dat cu dizolvarea, cu cvorumul i cu majoritatea prevzut de lege pentru modificarea actului constitutiv, i modul de lichidare a societ ii, atunci cnd sunt de acord cu privire la repartizarea i lichidarea patrimoniului societ ii i cnd asigur stingerea pasivului sau regularizarea lui n acord cu creditorii, n cazul: a) societ ii pe ac iuni b) societ ii n comandit pe ac iuni c) societ ii cu rspundere limitat

R: c (art. 235 alin. (1) L 31/90)

75

412.

In cazul unei societ i cu rspundere limitat aflat n dizolvare, se poate hotr asupra modului n care activele rmase dup plata creditorilor vor fi mpr ite ntre asocia i: a) prin votul unanim al asocia ilor b) prin votul majoritar al asocia ilor c) prin decizia administratorilor

R: a (art. 235 alin. (2) L 31/90) 413. Lipsa acordului unanim al asocia ilor privind mpr irea bunurilor n cazul dizolvrii societ ii cu rspundere limitat: a) nu are niciun efect, fiind necesar i suficient votul majoritar al asocia ilor b) conduce la aplicarea procedurii lichidrii prevzut de legea nr. 31/1990 c) blocheaz orice activitate

R: b (art. 235 alin. (2) L 31/90) 414. In cazul unei societ i cu rspundere limitat aflat n dizolvare, transmiterea ctre asocia i a dreptului de proprietate asupra bunurilor rmase dup plata creditorilor: a) are loc n momentul deschiderii procedurii lichidrii b) are loc n momentul dizolvrii societ ii c) are loc n momentul radierii societ ii din registrul comer ului

R: c (art. 235 alin. (3) L 31/90) 415. Tribunalul poate pronun a dizolvarea societ ii: a) la cererea oricrei persoane, independent de existen a unui interes b) numai la cererea asocia ilor c) la cererea Oficiului Na ional al Registrului Comer ului

R: c (art. 237 L 31/90) 416. Tribunalul va putea pronun a dizolvarea unei societ i comerciale, dac: a) societatea nu mai are organe statutare b) societatea nu i mai desfoar activitatea, n toate cazurile c) societatea i-a njumt it activitatea

R: a (art. 237 alin. (1) lit. a) i c) i alin. (2) L 31/90) 417. Tribunalul va putea pronun a dizolvarea dac: a) asocia ii i-au mutat domiciliul b) societatea i-a mutat sediul c) asocia ii au disprut sau nu au domiciliul ori reedin a cunoscut

R: c (art. 237 alin. (1) lit. c) L 31/90)

76

418.

Dac societatea nu i-a completat capitalul social n condi iile legii: a) tribunalul nu va putea pronun a dizolvarea societ ii dect dup trecerea unui termen de 1 an de la data cnd ar fi trebuit s-i ndeplineasc aceast obliga ie b) tribunalul nu va putea pronun a dizolvarea societ ii dect dup trecerea unui termen de 6 luni de la data cnd ar fi trebuit s-i ndeplineasc aceast obliga ie c) tribunalul va putea pronun a dizolvarea societ ii la cererea oricrei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului

R: c (art. 237 alin. (1) lit. d) L 31/90) 419. Dac societatea i-a ncetat activitatea: a) n toate cazurile, tribunalul va pronun a dizolvarea b) tribunalul nu va pronun a dizolvarea, dac inactivitatea a fost anun at organelor fiscale c) tribunalul va pronun a dizolvarea dac, n concret, durata inactivit ii temporare anun ate organelor fiscale i nscris n registrul comer ului, depete 3 ani

R: c (art. 237 alin. (1) i (2) L 31/90) 420. Hotrrea tribunalului prin care se pronun dizolvarea la cererea oricrei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului, este supus: a) numai nregistrrii la registrul comer ului b) nregistrrii la registrul comer ului, comunicrii direc iei generale a finan elor publice jude ene, respectiv a municipiului Bucureti i publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a c) nregistrrii la registrul comer ului i publicrii n Monitorul Oficial al Romniei

R: b (art. 237 alin. (3) L 31/90) 421. Recursul mpotriva hotrrii de dizolvare pronun ate la cererea oricrei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului: a) apar ine numai administratorilor i asocia ilor b) poate fi fcut n termen de 3 luni de la efectuarea publicit ii c) trebuie depus, n copie, la oficiul registrului comer ului n care este nregistrat societatea comercial a crei dizolvare a fost pronun at

R: c (art. 237 alin. (5) L 31/90) 422. La data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de dizolvare: a) societatea comercial este radiat b) societatea comercial intr n lichidare c) societatea comercial i pierde complet personalitatea juridic

R: b (art. 237 alin. (6) L 31/90)

77

423.

Dac n termen de 3 luni de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de dizolvare, pronun ate la cererea oricrei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului, nu se procedeaz la numirea lichidatorului, la cererea oricrei persoane interesate: a) judectorul-delegat numete un lichidator de pe lista practicienilor n insolven b) judectorul delegat suspend dizolvarea societ ii pn la numirea unui lichidator c) judectorul delegat ndeplinete func ia de lichidator

R: a (art. 237 alin. (7) L 31/90) 424. De regul, remunerarea lichidatorului se face din: a) fondurile statului b) averea societ ii dizolvate c) fondurile persoanei care a cerut dizolvarea

R: b (art. 237 alin. (7) L 31/90) 425. n cazul lipsei averii societ ii dizolvate, costurile lichidatorului, vor fi suportate de: a) fondurile Registrului Comer ului b) fondurile Ministerului de Finan e c) fondul de lichidare constituit n temeiul legii insolven ei pentru remunerarea

R: c (art. 237 alin. (7) L 31/90) 426. Dac judectorul delegat nu a fost sesizat, n termenul legal, cu nicio cerere de numire a lichidatorului pentru o societate comercial aflat n dizolvare: a) persoana juridic intr n lichidare b) persoana juridic este supus radierii din oficiu din registrul comer ului c) persoana juridic este reorganizat

R: b (art. 237 alin. (8) L 31/90) 427. Atunci cnd un asociat rspunde nelimitat pentru obliga iile societ ii pe durata func ionrii acesteia, rspunderea sa pentru aceste obliga ii va fi: a) nelimitat i n faza dizolvrii i, dac este cazul, a lichidrii societ ii b) limitat n faza dizolvrii c) limitat n faza lichidrii societ ii

R: a (art.237-1 alin. (1) L 31/90) 428. Rspunderea asocia ilor unui SRL este: a) nelimitat n faza dizolvrii i, dac este cazul, n faza lichidrii societ ii b) limitat la aportul lor c) nelimitat n faza dizolvrii i limitat la aportul lor n faza lichidrii societ ii

78

R: b (art. 237-1 alin. (2) L 31/90) 429. Asociatul care n frauda creditorilor abuzeaz de caracterul limitat al rspunderii sale i de personalitatea juridic distinct a societ ii: a) va rspunde nelimitat numai pentru obliga iile contractate n condi ii abuzive, n perioada dizolvrii societ ii b) va rspunde nelimitat pentru toate obliga iile neachitate ale societ ii dizolvate c) va rspunde n limita aportului su, alturi de ceilal i asocia i

R: b (art. 237-1 alin (3) L 31/90) 430. Rspunderea asociatului pentru obliga iile societ ii devine nelimitat atunci cnd: a) diminueaz activul societ ii n beneficiul personal fr a putea prevedea c prin ac iunile sale societatea nu va mai fi n msur s i execute obliga iile b) dispune de bunurile proprii ca i cum ar fi bunurile societ ii c) diminueaz activul societ ii n beneficiul unui ter , cunoscnd faptul c n acest mod societatea nu va mai fi n msur s i execute obliga iile

R: c (art. 237-1 alin. (4) L 31/90) 431. Legea nr. 31/1990: a) nu cuprinde reglementri n materia lichidrii societ ilor comerciale b) cuprinde doar reglementri generale n materia lichidrii societ ilor comerciale c) cuprinde reglementri speciale n materia lichidrii societ ilor comerciale

R: c (art. 252 i urm. L 31/1990) 432. In materie de lichidare i repartizare a patrimoniului social, Legea nr. 31/1990: a) prevede numai reguli de la care se poate deroga prin actul constitutiv b) nu prevede reguli, acestea fiind incluse numai n legea insolven ei c) prevede reguli de la care nu se poate deroga prin actul constitutiv

R: c (art. 252 alin. (1) L 31/90) 433. In situa ia lichidrii societ ilor comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990, actul de numire a lichidatorilor: a) trebuie s men ioneze, sub sanc iunea nulit ii, puterile conferite lichidatorilor, numele acestora, experien a profesional, domiciliul i cet enia acestora b) trebuie depus, prin grija instan ei, la oficiul registrului comer ului pentru a fi nscris c) se public n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a

R: c (art. 252 alin. (1) lit. b) L 31/90) 434. Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii vor depune semntura lor n registrul comer ului i vor exercita aceast func ie: 79

a) numai dup ndeplinirea formalit ilor legale referitoare la nscrierea actului de numire n registrul comer ului i publicarea lui n Monitorul Oficial, partea a IV-a b) din ziua pronun rii hotrrii judectoreti de numire, fr a mai fi necesare alte formalit i c) din ziua n care sunt numi i de ctre asocia i, fr a mai fi necesare alte formalit i R: a (art. 252 alin. (1) i (2) L 31/90) 435. Societ ilor n lichidare li se aplic: a) numai dispozi iile din Legea nr. 31/1990, prevederile actului constitutiv nefiind niciodat aplicabile b) numai prevederile din actul constitutiv c) att dispozi iile din Legea nr. 31/1990, ct i din actul constitutiv, dac acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea

R: c (art. 252 alin. (4) L 31/90) 436. Trebuie s arate c societatea este n lichidare: a) numai actele care eman de la directorii societ ii b) toate actele care eman de la societate c) numai actele pe care le ncheie asocia ii n numele societ ii

R: b (art. 252 alin. (5) L 31/90) 437. Lichidatorii pot fi: a) numai persoane fizice b) numai persoane juridice c) persoane fizice sau persoane juridice

R: c (art. 253 alin. (1) L 31/90) 438. Rspunderea lichidatorilor este : a) identic, prin raportarea la cea a asocia ilor b) identic, prin raportare la cea a membrilor directoratului c) mai pu in sever dect cea a administratorilor

R: b (art. 253 alin. (2) L 31/90) 439. Obliga ia lichidatorilor de a ntocmi un inventar i de a ncheia un bilan care s constate situa ia exact a activului i a pasivului societ ii: a) trebuie ndeplinit n decurs de 3 luni de la numire b) trebuie ndeplinit de ndat dup preluarea func iei c) trebuie ndeplinit ntr-un termen de 30 zile de la preluarea func iei

R: b (art. 253 alin. (3) L 31/90)

80

440.

Lichidatorii i ndeplinesc mandatul, n cazul societ ilor pe ac iuni organizate potrivit sistemului dualist, sub controlul: a) cenzorilor b) consiliului de supraveghere c) directorilor

R: b (art. 253 alin. (5) L 31/90) 441. In cazul societ ilor comerciale administrate n sistem unitar, aflate n lichidare: a) lichidatorii i ndeplinesc mandatul sub controlul exclusiv al adunrii generale b) lichidatorii i ndepliniesc mandatul sub controlul exclusiv a consilului de supraveghere c) lichidatorii i ndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor

R: c (art. 253 alin. (5) L 31/1990) 442. n cazul societ ilor comerciale a cror activitate s-a desfurat n baza autoriza iei de mediu, prevzute de legea protec iei mediului, lichidatorii: a) nu au obliga ii speciale, prin raportare la alte societ i comerciale b) sunt obliga i s ia msuri pentru efectuarea bilan ului de mediu, care s constate situa ia exact a activului i a pasivului societ ii c) sunt obliga i s ia msuri pentru efectuarea bilan ului de mediu i s comunice rezultatele acestuia agen iei teritoriale pentru protec ia mediului

R: c (art. 254 L 31/90) 443. Lichidatorii: a) nu pot s stea n judecat n numele societ ii b) pot s vnd, prin licita ie public, imobilele sau orice avere mobiliar a societ ii c) nu pot s fac mprumuturi neipotecare

R: b (art. 255 alin. (1) lit. a), c) i f) L 31/90) 444. n afar de puterile conferite de asocia i, cu aceeai majoritate cerut pentru numirea lor, lichidatorii: a) vor putea s fac numai mprumuturi ipotecare b) vor putea s fac mprumuturi neipotecare c) nu vor putea s fac mprumuturi n numele societ ii

R: b (art. 255 alin. (1) lit. f) i alin. (2) L 31/90) 445. Lichidatorii care ntreprind noi opera iuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidrii, sunt rspunztori: a) solidar de executarea lor b) personal i conjunct de executarea lor c) numai dac asocia ii nu au tiut de noile opera iuni 81

R: a (art. 255 alin. (3) L 31/90) 446. Sumele de bani ce li s-ar cuveni din lichidare asocia ilor: a) nu pot fi pltite de lichidatori naintea achitrii creditorilor societ ii b) se pot plti oricnd c) se pltesc cu prioritate, naintea achitrii oricrui creditor

R: a (art. 256 alin. (1) L 31/90) 447. Lichidatorii care probeaz c fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente pentru a acoperi pasivul exigibil : a) trebuie s cear sumele necesare asocia ilor, indiferent dac acetia rspund limitat sau nelimitat b) trebuie s cear ntotdeauna sumele necesare asocia ilor care nu au efectuat integral vrsmintele, cu excluderea altor persoane c) trebuie s cear sumele necesare asocia ilor care rspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vrsmintele, dac acetia sunt obliga i, potrivit formei societ ii, s le procure sau, dac sunt debitori fa de societate, pentru vrsmintele neefectuate

R: c (art. 257 L 31/90) 448. Lichidatorilor: a) le este interzis s achite datoriile societ ii cu proprii lor bani b) le este permis s achite cu proprii lor bani, exclusiv datoriile societ ii aflate sub valoarea-prag c) dac au achitat datoriile societ ii cu proprii lor bani, nu le este permis s exercite mpotriva societ ii drepturi mai mari dect acelea ce apar ineau creditorilor plti i

R: c (art. 258 L 31/90) 449. Creditorii societ ii aflate n lichidare: a) au dreptul de a se ndrepta mai nti mpotriva asocia ilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea ac iunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social b) au dreptul de a exercita contra lichidatorilor ac iunile care decurg din crean ele ajunse la termen, pn la concuren a bunurilor existente n patrimoniul societ ii c) au dreptul de a se ndrepta mai nti mpotriva lichidatorilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea ac iunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social

R: b (art. 259 L 31/90) 450. Lichidarea societ ii trebuie terminat: a) n maxim 1 an de la data dizolvrii b) n maxim 3 ani de la data dizolvrii, acest termen neputnd fi prelungit c) n maxim 3 ani de la data dizolvrii, tribunalul putnd prelungi acest termen pentru motive temeinice 82

R: c (art. 260 alin. (1) L 31/90) 451. Dup terminarea lichidrii: a) lichidatorii vor cere dizolvarea societ ii b) lichidatorii vor cere radierea societ ii din registrele primriei de la sediul societ ii c) lichidatorii vor cere radierea societ ii din registrul comer ului

R: c (art. 260 alin. (2) L 31/90) 452. Dac lichidatorul nu cere radierea societ ii din registrul comer ului n termen de 10 zile de la terminarea lichidrii: a) sanc iunea este de 200 lei pentru fiecare zi de ntrziere, amenda judiciar fiind aplicat de judectorul delegat, prin ncheiere, n urma sesizrii oricrei pr i interesate b) sanc iunea este de 200 lei pentru fiecare zi de ntrziere, amenda judiciar fiind aplicat de judectorul delegat, prin ncheiere, n urma sesizrii din oficiu a instan ei, c) nu este incident nicio sanc iune

R: c (art. 260 alin. (2) L 31/90) 453. Radierea societ ii comerciale din registrul comer ului, dup finalizarea lichidrii: a) are loc numai la cererea lichidatorului b) are loc numai la cererea administratorilor c) poate avea loc i din oficiu

R: c (art. 260 alin. (3) L 31/90) 454. Lichidarea unei societ i comerciale: a) mpiedic deschiderea procedurii falimentului societ ii pn la efectuarea bilan ului care s constate situa ia exact a activului i a pasivului societ ii b) mpiedic deschiderea procedurii falimentului societ ii pn la liberarea asocia ilor c) nu mpiedic deschiderea procedurii falimentului societ ii

R: c (art. 260 alin. (4) L 31/90) 455. Dup aprobarea socotelilor i terminarea reparti iei, registrele i actele societ ii cu rspundere limitat ce a fost supus lichidrii, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asocia i: a) se vor depune la registrul comer ului b) se vor depune la asociatul desemnat de majoritate c) se vor depune la lichidator

R: b (art. 261 alin. (1) L 31/90) 456. Dup lichidare, n cazul societ ilor pe ac iuni, registrul ac ionarilor va fi depus la: 83

a) ac ionarul majoritar b) Arhivele Na ionale c) registrul comer ului R: c (art. 261 alin. (2) L 31/90) 457. Registrele societ ilor comerciale lichidate: a) sunt pstrate pentru o perioad de 5 ani b) sunt pstrate nelimitat c) nu sunt pstrate

R: a (art. 261 alin. (3) L 31/1990) 458. Numirea lichidatorilor n societ ile cu rspundere limitat: a) este fcut de to i asocia ii, n toate cazurile b) este fcut de adunarea general, care hotrte lichidarea dac, prin actul constitutiv, nu se prevede astfel c) este fcut de to i asocia ii, dac n contractul de societate nu se prevede altfel

R: c (art. 262 alin. (1) L 31/90) 459. Sentin a prin care a fost desemnat lichidatorul, la o societate cu rspundere limitat, la care nu s-a ntrunit unanimitatea voturilor pentru desemnarea acestuia: a) este supus cii de atac a apelului b) este supus cii de atac a apelului, putnd declara apel asocia ii sau de administratorii c) este supus cii de atac a recursului, putnd declara recurs asocia ii sau de administratorii

R: c (art. 262 alin. (3) L 31/90) 460. n cazul societ ii cu rspundere limitat, dac nu se va putea ntruni unanimitatea voturilor pentru numirea lichidatorilor, aceasta va fi fcut de instan , la cererea oricrui asociat ori administrator: a) cu ascultarea asocia ilor i a administratorilor prezen i la primul termen de judecat b) cu ascultarea tuturor asocia ilor i a administratorilor c) fr ascultarea asocia ilor i a administratorilor

R: b (art. 262 alin. (2) L 31/90) 461. Dup terminarea lichidrii unei societ i cu rspundere limitat lichidatorii trebuie: a) s propun repartizarea activului ntre creditori b) s propun repartizarea activului ntre asocia i i s ntocmeasc situa ia financiar c) numai s ntocmeasc situa ia financiar

R: b (art. 263 alin. (1) L 31/90) 84

462.

Situa ia financiar semnat de ctre lichidatorii unei societ i cu rspundere limitat se nainteaz spre a fi nregistrat i publicat: a) n Monitorul Oficial al Romniei b) pe pagina de internet a oficiului registrului comer ului c) la instan

R: b (art. 263 alin (1-1) L 31/90) 463. n cazul n care un asociat al unei societ i cu rspundere limitat este nemul umit de repartizarea activului ntre asocia i ca urmare a lichidrii: a) poate face opozi ie b) poate face recurs c) nu mai poate face nimic

R: a (art. 263 alin. (2) L 31/90) 464. Lichidatorii unei societ i cu rspundere limitat sunt considera i libera i : a) la momentul publicrii pe pagina de internet a oficiului registrului comer ului a situa iei financiare de lichidare b) la momentul pronun rii judectorului asupra opozi iei la situa ia financiar de lichidare c) dup ce a trecut termenul de introducere a opozi iei la situa ia financiar de lichidare sau dup ce sentin a asupra opozi iei la situa ia financiar de lichidare a rmas irevocabil

R: c (art. 263 alin. (4) L 31/90) 465. Numirea lichidatorilor n societ ile pe ac iuni : a) este fcut de to i asocia ii, n toate cazurile b) este fcut de adunarea general, care hotrte lichidarea dac, prin actul constitutiv, nu se prevede astfel c) este fcut de to i administratori, dac n contractul de societate nu se prevede altfel

R: b (art. 264 alin. (1) L 31/90) 466. Adunarea general care numete lichidatorii unei societ i pe ac iuni hotrte: a) cu majoritatea prevzut pentru modificarea actului constitutiv b) cu unanimitate, potrivit prevederilor exprese ale Legii nr. 31/1990 c) ntotdeauna cu jumtate plus unu din numrul ac ionarilor

R: a (art. 264 alin. (2) L 31/90) 467. mpotriva sentin ei tribunalului de a numi un lichidator la o societate pe ac iuni la care acesta nu a putut fi desemnat de adunarea general: a) nu se poate exercita nicio cale de atac b) se poate exercita numai calea de atac a apelului 85

c) se poate exercita numai calea de atac a recursului R: c (art. 264 alin (3) L 31/90) 468. Administratorii, respectiv membrii directoratului unei societ i pe ac iuni aflat n lichidare, vor prezenta lichidatorilor o dare de seam asupra gestiunii: a) pentru timpul trecut de la ultima situa ie financiar aprobat, pn la nceperea lichidrii b) pentru toat durata de func ionare a societ ii, de la nfiin are i pn la intervenirea lichidrii c) pentru perioada pe care o solicit lichidatorul, oricare ar fi aceasta

R: a (art. 265 alin. (1) L 31/90) 469. Darea de seam asupra gestiunii prezentat de administratorii unei societ i pe ac iuni aflat n lichidare, lichidatorilor: a) poate face obiectul unor contesta ii din partea lichidatorilor b) nu este niciodat supus aprobrii din partea lichidatorilor c) nu poate fi contestat dect de membrii directoratului

R: a (art. 265 alin. (2) L 31/1990) 470. Pot fi numi i ca lichidatori ai unei societ i pe ac iuni: a) numai administratorii societ ii supuse lichidrii, pentru societ ile administrate n sistem dualist b) numai membrii directoratului societ ii supuse lichidrii, pentru societ ile administrate n sistem dualist c) membri ai directoratului unei societ i administrate n sistem dualist, dac ndeplinesc i celelalte condi ii legale

R: c (art. 266 alin (1) L 31/90) 471. n cazul n care unul sau mai mul i administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numi i lichidatori, darea de seam asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, pentru a ndeplini toate cerin ele legale: a) trebuie depus la oficiul registrului comer ului, fr a fi necesare alte formalit i b) trebuie publicat n Monitorul Oficial, fr a fi necesare alte formalit i c) trebuie depus oficiul registrului comer ului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a, mpreun cu bilan ul final de lichidare

R: c (art. 266 alin. (1) L 31/90) 472. In situa ia n care mai mul i ac ionari intervin n instan , ntr-o opozi ie la darea de seam a administratorilor unei societ i pe ac iuni aflat n lichidare: a) hotrrea pronun at de instan le este opozabil numai ac ionarilor intervenien i 86

b) hotrrea pronun at de instan nu este opozabil ac ionarilor intervenien i c) hotrrea pronun at de instan este opozabil i ac ionarilor neintervenien i R: c (art. 266 alin. (5) L 31/90) 473. In cazul formulrii mai multor opozi ii la darea de seam a administratorilor unei societ i pe ac iuni aflat n lichidare: a) acestea se vor judeca separate b) acestea vor fi judecate mpreun, dar solu ionarea se va face prin mai multe sentin e c) acestea se vor judeca mpreun, solu ionndu-se printr-o singur sentin

R: c (art. 266 alin. (5) L 31/1990) 474. n cazul unei societ i pe ac iuni, dup terminarea lichidrii, lichidatorii: a) ntocmesc situa ia financiar final, cu acelai con inut ca i darea de seam a administratorilor b) ntocmesc situa ia financiar intermediar, cu acelai con inut ca i darea de seam a directorilor c) ntocmesc situa ia financiar final, artnd partea ce se cuvine fiecrei ac iuni din repartizarea activului societ ii, nso it de raportul auditorilor financiari sau al cenzorilor

R: c (art. 268 alin. (1) L 31/90) 475. Dup terminarea lichidrii unei societ i pe ac iuni: a) lichidatorii ntocmesc un document denumit dare de seam final b) lichidatorii ntocmesc un document denumit situa ie financiar final c) lichidatorii nu ntocmesc nici un document

R: b (art. 268 alin. (1) L 31/1990) 476. Situa ia financiar final, semnat de lichidatorii unei societ i pe ac iuni: a) se depune exclusive la oficiul registrului comer ului spre a fi men ionat b) se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a, cu excluderea altor formalit i c) se va men iona n registrul comer ului i se va publica n Monitorul Oficial al Romnei, partea a IV-a

R: c (art. 268 alin. (2) L 31/1990) 477. Sumele cuvenite ac ionarilor ca urmare a lichidrii, nencasate n termen de 2 luni de la publicarea situa iei financiare: a) se vor redistribui celorlal i ac ionari b) se vor depune la o banc c) se vor depune la instan 87

R: b (art. 270 alin. (1) L 31/90) 478. n cazul n care societatea pe ac iuni aflat n lichidare este n stare de insolven : a) lichidatorul poate cere deschiderea procedurii insolven ei b) lichidatorul este obligat s cear deschiderea procedurii insolven ei c) aceast stare nu afecteaz cu nimic activitatea lichidatorului, el neavnd nicio obliga ie n legtur cu deschiderea procedurii insolven ei

R: b (art. 270-1 L 31/90) 479. O societate pe ac iuni aflat n lichidare: a) nu poate fi supus procedurii insolven ei b) poate fi supus procedurii insolven ei, exclusive la cererea creditorilor c) poate fi supus procedurii insolven ei, lichidatorul fiind obligat s cear deschiderea acestei proceduri

R: c (art. 270-1 L 31/1990) 480. n cazul n care societatea pe ac iuni aflat n lichidare este n stare de insolven : a) judectorul sindic va dispune deschiderea procedurii insolven ei, ca procedur general b) judectorul sindic va dispune deschiderea procedurii falimentului, n procedura general c) judectorul sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolven ei

R: c (art. 270-2 L 31/90) CODUL DE PROCEDURA SILITA - Executarea silit 481. Executarea silit poate fi pornit: a) indiferent dac debitorul a ndeplinit sau nu obliga ia sa b) dac debitorul nu execut obliga ia sa de bunvoie c) numai dac debitorul este insolvabil

R: b (art. 371-1 alin. (2) CPC) 482. Executarea silit are loc: a) pn la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, fr a se lua n calcul eventualele cheltuieli de executare b) pn la momentul n care debitorul se opune s execute obliga ia sa de bunvoie c) pn la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobnzilor, penalizrilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin acesta, precum i a cheltuielilor prilejuite de executare

R: c (art. 371-1 alin. (3) CPC) 88

483.

Obiectul executrii silite: a) poate purta asupra obliga iilor rezultnd din luarea unei msuri admise de lege b) n cazul executrii silite indirecte (prin echivalent) se identific cu obiectul obliga iei rezultnd din titlul executoriu c) poart asupra bunurilor mobile insesizabile apar innd debitorului

R: a (art. 371-2 alin. (1) CPC) 484. Pot fi supuse urmririi silite: a) bunurile debitorului admise de lege b) bunurile de inute de debitor cu orice titlu c) bunurile creditorului

R: a (art. 371-3 alin. (1) CPC) 485. Bunurile supuse unui regim special de circula ie: a) pot fi urmrite dac exist acordul creditorului b) nu pot fi urmrite dac nu exist acordul debitorului c) pot fi urmrite, cu respectarea condi iilor prevzute de lege

R: c (art. 371-3 alin. (2) CPC) 486. ncetarea urmririi silite are loc: a) numai dac s-au achitat cheltuielile de executare b) n momentul n care executorul depune titlul executoriu la instan a de judecat c) la momentul realizrii integrale a obliga iei prevzute n titlul executoriu, al achitrii cheltuielilor de executare i al altor sume datorate potrivit legii

R: c (art. 371-5 lit. a) CPC) 487. n cazul n care creditorul renun la executare, executarea silit: a) continu dac executorul decide acest lucru b) nceteaz c) i urmeaz cursul, creditorul neputnd face un asemenea act

R: b (art. 371-5 lit. c) CPC) 488. Nu constituie cazuri de ncetare a executrii silite: a) imposibilitatea de valorificare a bunurilor urmribile b) realizarea integral a obliga iei prevzute n titlul executoriu c) desfiin area total a titlului executoriu, prin proces-verbal, de ctre executorul judectoresc

R: c (art. 371-5 CPC)

89

489.

Reluarea executrii silite poate fi solicitat: a) n cazul n care s-a realizat integral obliga ia prevzut n titlul executoriu b) n cazul n care aceasta nu a mai putut fi efectuat sau continuat din lips de bunuri urmribile sau datorit imposibilit ii de valorificare a acestora c) chiar dac a expirat termenul de prescrip ie a dreptului de a cere executarea silit

R: b (art. 371-5 i 6 CPC) 490. n cazul lipsei de bunuri urmribile, executarea silit: a) nceteaz, putnd fi oricnd reluat b) nceteaz, nemaiputnd fi reluat n nicio situa ie c) nceteaz, putnd fi reluat n termenul de prescrip ie

R: c (art. 371- 6 CPC) 491. n cazul executrii silite, atunci cnd se solicit ndeplinirea unui act sau a altei activit i, cheltuielile necesare n acest scop: a) sunt avansate de ctre debitor b) sunt avansate de ctre stat, n toate cazurile c) sunt avansate, de regul, de partea care solicit ndeplinirea actului sau activit ii care intereseaz executarea silit

R: c (art. 371-7 CPC) 492. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executrii: a) n principiu, sunt n sarcina debitorului urmrit b) sunt n sarcina creditorului, n toate cazurile c) sunt suportate ntotdeauna de ctre partea care le-a avansat

R: a (art. 371-7 alin. (2) CPC) 493. n cazul n care creditorul renun la executare: a) cheltuielile executrii sunt n sarcina debitorului b) cheltuielile executrii cad n sarcina creditorului c) cheltuielile executrii revin ntotdeauna debitorului fiindc creditorul nu poate renun a la executare

R: b (art. 371-7 alin. (2) CPC) 494. Executarea silit poate fi efectuat: a) n temeiul oricrui contract ajuns la scaden b) doar n temeiul unei hotrri judectoreti irevocabile c) n temeiul unei hotrri judectoreti ori al unui nscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu

R: c (art. 372 CPC) 90

495.

n cazul urmririi bunurilor n temeiul unui titlu executoriu, este competent: a) orice executor judectoresc b) executorul judectoresc din raza judectoriei n circumscrip ia creia se afl bunurile c) executorul judectoresc n circumscrip ia cruia se afl imobilul, dac printre bunuri se numr si un imobil

R: b (art. 373 CPC) 496. Indiferent de forma de executare silit, executorul: a) poate cere debitorului s dea declara ii scrise cu privire la veniturile sale b) este obligat s cear debitorului o declara ie cu privire la veniturile sale c) este obligat s cear debitorului o declara ie scris cu privire la locul siturii bunurilor sale

R: a (art. 373-1 CPC) 497. Institu iile i bncile sunt obligate s comunice executorului, la solicitarea acestuia, date i informa ii necesare executrii silite: a) n toate cazurile b) dac alte reglementri speciale nu prevd contrariul c) niciodat, bncile fiind obligate s respecte secretul bancar

R: a (art. 373-2 alin. (3) CPC) 498. ncheierea prin care preedintele instan ei respinge cererea de nvestire cu formul executorie a unei hotrri judectoreti: a) nu poate fi supus niciunei ci de atac b) poate fi atacat cu apel c) poate fi atacat cu recurs

R: c (art. 373-3 alin. (1) CPC) 499. Termenul n care poate fi atacat ncheierea prin care preedintele instan ei respinge cererea de nvestire cu formul executorie este: a) de 5 zile b) de 15 zile c) de 30 zile

R: a (art. 373-3 alin. (1) CPC) 500. Termenul de recurs mpotriva ncheierii prin care preedintele instan ei respinge cererea de nvestire cu formul executorie curge: a) de la pronun are, pentru creditorul care a lipsit de la judecat b) de la comunicare, n toate cazurile c) de la pronun are, dac creditorul a participat la judecat 91

R: c (art. 373-3 alin. (1) CPC) 501. Incheierea de respingere a cererii de nvestire cu formul executorie poate fi atacat: a) cu recurs, de ctre creditor b) cu apel, de ctre creditor c) cu recurs, de orice parte interesat

R: a (art. 373-3 alin. (1) CPC) 502. Cererea prin care se solicit nvestirea cu formul executorie a unei hotrri judectoreti: a) se solu ioneaz prin ncheiere de preedintele instan ei de executare b) se solu ioneaz prin sentin irevocabil n complet de doi judectori c) se solu ioneaz de ctre executorul judectoresc competent potrivit legii

R: a (art. 373-3 alin. (1) i (1-1) CPC) 503. ncheierea de admitere a cererii de nvestire cu formul executorie a unei hotrri judectoreti: a) este supus cii de atac a apelului b) nu este supus niciunei ci de atac c) este supus cilor extraordinare de atac, n conformitate cu dispozi iile legii

R: b (art. 373-3 CPC) 504. n cazul n care se efectueaz mai multe executri silite cu privire la aceleai bunuri: a) instan a de executare n circumscrip ia creia a nceput prima executare va putea s le reuneasc b) executrile concurente nu pot fi reunite c) conexarea se face numai la cererea executorului judectoresc

R: a (art. 373-4 alin. (1) CPC) 505. n caz de reunire a mai multor executri cu privire la aceleai bunuri, n legtur cu cheltuielile de executare efectuate pn la momentul conexrii: a) va decide executorul judectoresc la care se trimit dosarele conexate b) se va pronun a instan a de executare, care a dispus conexarea, prin ncheiere c) se va pronun a instan a de executare, care a dispus conexarea, prin sentin irevocabil

R: b (art. 373-4 alin. (2) CPC) 506. Pentru a putea fi executate, se nvestesc cu formula executorie prevzut de lege: a) ncheierile executorii 92

b) hotrrile executorii provizoriu c) toate hotrrile judectoreti, cu excep iile prevzute de lege R: c (art. 374 alin. (1) CPC) 507. nvestirea cu formul executorie a hotrrilor judectoreti se face: a) de Judectoria sectorului 3 Bucureti, n toate cazurile b) de prima instan c) de executorul judectoresc, dup executarea integral a obliga iei cuprinse n titlul executoriu

R: b (art. 374 alin. (2) CPC) 508. O crean este cert: a) doar cnd existen a sa rezult din acte emanate de la creditor, chiar neautentice b) atunci cnd existen a sa rezult din acte neautentice, recunoscute de debitor sau creditor c) atunci cnd existen a sa rezult din actul de crean sau, n anumite condi ii, din alte acte, chiar neautentice

R: c (art. 379 CPC) 509. n legtur cu o crean care nu este cert, lichid sau exigibil: a) poate fi declanat doar o urmrire provizorie b) nu poate avea loc nicio urmrire c) poate fi declanat urmrirea silit, acestea fiind doar condi ii de existen a crean ei, iar nu de declanare a urmririi silite

R: b (art. 379 alin. (1) CPC) 510. O crean este lichid: a) doar atunci cnd ctimea ei este determinat prin actul de crean b) n situa ia n care ctimea ei este determinabil cu ajutorul altor acte autentice, emannd de la creditor c) n situa ia n care ctimea ei este determinat sau cnd este determinabil cu ajutorul actului de crean

R: c (art. 379 alin. (4) CPC) 511. Actele de executare efectuate n temeiul unui titlu executoriu desfiin at: a) pot fi desfiin ate, dac executorul judectoresc hotrte acest lucru b) pot fi desfiin ate de ctre instan a de judecat c) sunt desfiin ate de drept, iar cel interesat are dreptul la ntoarcerea executrii

R: c (art. 379-1 CPC)

93

512.

O hotrre judectoreasc poate fi valorificat pe calea executrii silite: a) dup ob inerea titlului executoriu de ctre debitor b) doar pn la expirarea termenului de gra ie acordat debitorului c) dup expirarea termenului de gra ie, la cererea creditorului

R: c (art. 381 CPC) 513. Dac prin hotrrea judectoreasc s-a dat un termen de gra ie, ca regul, executarea nu se poate face: a) pn la sosirea acestui termen b) dup sosirea acestui termen c) niciodat

R: a (art. 381 CPC) 514. Dac debitorul a fugit: a) se va putea cere executarea hotrrii i naintea mplinirii termenului de plat, acordat debitorului b) nu se mai poate cere executarea hotrrii c) executarea silit va porni la cererea expres a executorului judectoresc

R: a (art. 382 CPC) 515. Dac debitorul i risipete averea, partea care a ctigat: a) nu va mai putea cere executarea silit b) se va afla n imposibilitate obiectiv de mai pune n executare hotrrea c) va putea cere executarea hotrrii i nainte de mplinirea termenului de plat acordat debitorului

R: c (art. 382 CPC) 516. Partea care a ctigat va putea cere executarea hotrrii i naintea mplinirii termenului de gra ie: a) dac averea debitorului permit efectuarea executrii silite b) dac al i creditori au declanat urmrirea silit asupra averii debitorului c) dac exist acordul expres al executorului judectoresc

R: b (art. 382 CPC) 517. Starea de insolvabilitate ndeobte cunoscut: a) permite pr ii care a ctigat s cear executarea hotrrii nainte de mplinirea termenului de gra ie b) permite executorului judectoresc s cear instan ei competente executarea silit c) este o mprejurare care permite declanarea executrii silite din oficiu

R: a (art. 382 CPC) 94

518.

n situa ia n care debitorul cruia i se acordase prin hotrre un termen de gra ie micoreaz asigurrile date creditorului su, instan a competent va hotr asupra cererii de executare silit: a) de urgen , fr citarea pr ilor b) n camera de consiliu c) de urgen , cu citarea pr ilor

R: c (art. 383 CPC) 519. Este competent s ncuviin eze executarea hotrrii nainte de mplinirea termenului de gra ie, atunci cnd exist una dintre mprejurrile limitativ prevzute de lege: a) instan a de la ultimul domiciliu al debitorului, n cazul n care acesta a fugit b) instan a de la domiciliul creditorului, n cazul n care debitorul este insolvabil c) instan a care a nvestit hotrrea cu formul executorie

R: c (art. 383 alin. (1) CPC) 520. Hotrrile executorii provizoriu cu dare de cau iune pot fi puse n executare: a) chiar mai nainte de a se da cau iunea b) numai dup ce se va da cau iunea c) doar dup ce au fost nvestite cu formula executorie prevzut de lege

R: b (art. 384 CPC) 521. n cazul n care debitorul a fugit, acesta va fi citat de instan a competent s hotrasc asupra executrii silite nainte de mplinirea termenului de gra ie: a) la ultimul su domiciliu b) la sediul instan ei c) la executorul judectoresc n raza cruia se afl ultimul domiciliu al debitorului

R: a (art. 383 alin. (2) CPC) 522. n vederea executrii unei hotrri judectoreti, executorul judectoresc: a) poate ptrunde n domiciliul unei persoane doar dac exist consim mntul acesteia b) poate ptrunde n ncperile ce reprezint reedin a unei persoane folosindu-se de for a public, n cazul n care i se refuz accesul c) poate ptrunde n domiciliul unei persoane dac a ob inut, n prealabil, mandat de perchezi ie din partea unui judector

R: b (art. 384-1 alin. (1) CPC) 523. n cazul punerii n executare a altor titluri executorii dect hotrrile judectoreti: a) executorul judectoresc poate ptrunde n domiciliul unei persoane utiliznd for a public, dac aceasta i refuz accesul 95

b) executorul judectoresc poate ptrunde n ncperile ce reprezint domiciliul unei persoane, dac exist autorizarea prealabil a instan ei de executare c) executorul judectoresc nu poate ptrunde n domiciliul unei persoane R: b (art. 384-1 alin. (2) CPC) 524. n cazul punerii n executare a altor titluri dect hotrrile judectoreti, autorizarea executorului judectoresc de a ptrunde n reedin a unei persoane se face: a) de ctre instan a de executare, prin ncheiere b) de ctre instan a de executare, prin hotrre irevocabil i executorie c) de ctre procurorul competent potrivit legii

R: b (art. 384-1 alin. (2) CPC) 525. Hotrrea prin care instan a de executare admite cererea executorului judectoresc de a ptrunde n domiciliul unei persoane n vederea efecturii executrii silite: a) poate fi atacat cu apel b) poate fi atacat cu recurs c) nu poate fi atacat nici cu apel, nici cu recurs

R: c (art. 384-1 alin. (2) CPC) 526. n legtur cu cererea executorului judectoresc de a ptrunde n domiciliul unei persoane n vederea efecturii executrii silite: a) instan a se pronun , de urgen , n camera de consiliu b) instan a se pronun n edin public c) procurorul decide prin rezolu ie motivat

R: a (art. 384-1 alin. (2) CPC) 527. Hotrrea prin care instan a de executare admite cererea executorului judectoresc de a ptrunde n domiciliul unei persoane n vederea efecturii executrii silite se ia: a) n edin public, fr citarea pr ilor b) n camera de consiliu, cu citarea pr ilor c) n camera de consiliu, fr citarea pr ilor

R: c (art. 384-1 alin. (2) CPC) 528. Executarea silit se poate face i n zilele nelucrtoare: a) ntotdeauna b) n cazurile urgente i doar cu ncuviin area preedintelui instan ei de executare c) niciodat

R: b (art. 386 CPC)

96

529.

Executarea silit poate ncepe: a) dup ce debitorului i s-a comunicat o soma ie, cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel b) fr a se comunica debitorului o soma ie, n toate cazurile c) dup ce i s-a comunicat debitorului o soma ie, n toate cazurile

R: a (art. 387 alin. (1) CPC) 530. Anexarea titlului executoriu n baza cruia se efectueaz executarea silit este obligatorie: a) la soma ia comunicat debitorului nainte de nceperea executrii silite b) la procesul-verbal de consemnare a unor acte de executare c) la sentin a de nvestire cu formul executorie

R: a (art. 387 alin. (1) CPC) 531. Termenul prevzut n soma ie reprezint pentru debitor: a) momentul de la care ncep s curg mpotriva lui daune moratorii b) momentul ncepnd cu care executorul judectoresc poate proceda la executare silit c) momentul ncepnd cu care acesta poate s i execute benevol obliga ia prevzut n titlul executoriu

R: b (art. 387 alin. (2) CPC) 532. Consemnarea actelor de executare efectuate de executor este: a) obligatorie n cazul n care se execut bunuri imobile b) facultativ, n toate cazurile c) obligatorie, n toate cazurile

R: c (art. 388 CPC) 533. Actele de executare efectuate de executor vor fi consemnate: a) ntr-un proces-verbal b) ntr-o rezolu ie c) ntr-o not semnat de executor

R: a (art. 388 alin. (1) CPC) 534. Absen a urmtoarelor men iuni din procesului-verbal de consemnare a actelor de executare efectuate de executor este sanc ionat de lege cu nulitatea: a) titlul executoriu n temeiul cruia se efectueaz actul de executare b) men ionarea numrului de exemplare n care s-a ntocmit procesul-verbal c) sediul organului de executare

R: a (art. 388 alin. (1) CPC)

97

535.

Perimarea executrii intervine: a) la solicitarea executorului judectoresc b) de drept c) la solicitarea creditorului

R: b (art. 389 alin. (1) CPC) 536. In cazul n care creditorul a lsat s treac 6 luni de la data ndeplinirii oricrui act de executare, fr a fi urmat de alte acte de urmrire, executarea: a) se suspend la cererea pr ii interesate b) se perim de drept c) se perim dac executorul judectoresc solicit aceasta

R: b (art. 389 alin. (1) CPC) 537. Desfiin area actelor de executare ndeplinite pn la momentul intervenirii perimrii poate fi cerut: a) de orice parte interesat b) numai de debitor c) numai de creditor

R: a (art. 389 alin. (1) CPC) 538. Executarea se perim de drept: a) dac debitorul a lsat s treac 6 luni de la data ndeplinirii oricrui act de executare b) dac creditorul a stat n inac iune timp de 12 luni de la data ndeplinirii oricrui act de executare c) dac creditorul a lsat s treac 6 luni de la data ndeplinirii oricrui act de executare, fr s fi urmat alte acte de executare

R: c (art. 389 alin. (1) CPC) 539. n caz de suspendare a executrii, termenul de perimare: a) curge de la ncetarea suspendrii b) curge de la momentul suspendrii c) nu este influen at n nici un fel

R: a (art. 389 alin. (2) CPC) 540. n cazul n care, dup intervenirea perimrii executrii anterior nceput, se face o nou cerere de executare: a) este obligatorie o nou soma ie, la care se anexeaz titlul executoriu b) este obligatorie o nou soma ie, la care nu se va mai anexa titlul ce se execut c) nu mai este necesar o nou soma ia, fcndu-se aplica ia principiului echipolen ei

R: b (art. 389 alin. (3) CPC) 98

541.

Anularea executrii intervine: a) dac nu se altur titlul executoriu la noua cererea de executare fcut dup perimare b) dac nu se respect dispozi iile referitoare cuprinsul soma iei de executare c) dac debitorului aflat n stare de insolvabilitate recunoscut nu i se comunic soma ia de executare

R: b (art. 391, 389 alin. (3), 390 alin. (2) CPC) 542. Dac debitorul risipete averea sa: a) debitorului nu i va fi comunicat soma ia de executare b) soma ia este obligatorie, iar nclcarea dispozi iilor referitoare la cuprinsul acesteia atrage anularea executrii c) comunicarea soma iei este facultativ

R: a (art. 391 alin. (2) CPC) 543. Nu este sanc ionat cu nulitatea nclcarea dispozi iilor procedurale referitoare la: a) achitarea prealabil a cau iunii n cazul hotrrilor ce se execut provizoriu cu dare de cau iune b) intervalul orar n care se face executarea c) consemnarea de ctre executorul judectoresc, n procesul-verbal, a explica iilor i obiec iunilor participan ilor la executare

R: c (art. 391 CPC) 544. Nerespectarea dispozi iilor privitoare la obligativitatea ncunotin rii debitorului prin soma ie atrage: a) anularea executrii, cu excep ia cazurilor prevzute de lege b) inopozabilitatea actelor ntocmite n timpul executrii c) sanc ionarea contraven ional a creditorului

R: a (art. 391 CPC) 545. Cererea privind darea unei cau iuni se judec: a) n edin public b) n camera de consiliu c) ntotdeauna de Judectoria Sector 3 Bucureti

R: a (art. art. 393 alin. (1) CPC) 546. Hotrrea prin care s-a ncuviin at darea unei cau iuni: a) este irevocabil b) este supus numai cii de atac a recursului c) este supus apelului

99

R: c (art. 395 CPC) 547. Contesta ia la executare se poate face: a) de ctre persoanele interesate sau vtmate prin executare b) de orice persoan, chiar neafirmnd un interes c) numai de ctre persoanele vtmate de refuzul executorului judectoresc de a efectua un act de executare

R: a (art. 399 alin. (1) CPC) 548. Nu pot fi atacate pe calea contesta iei la executare: a) ncheierile prin care s-a dispus nvestirea cu formul executorie b) actele efectuate n timpul executrii silite cu nerespectarea dispozi iilor legale c) hotrrile judectoreti definitive i irevocabile cu privire la care nu a fost declanat executarea silit

R: c (art. 399 alin. (2), (2-1) i (3) CPC) 549. Contesta ia mpotriva refuzului organului de executare de a ncepe executarea silit trebuie introdus la: a) instan a care a pronun at hotrrea ce se execut b) instan a de executare c) Judectoria Sector 3 Bucureti

R: b (art. 400 alin. (1) CPC) 550. n cazul n care contesta ia la executare are ca obiect refuzul organului de executare de a ndeplini un act de executare, aceasta poate fi introdus: a) n termen de 15 zile de la data cnd contestatorul a luat cunotin de refuz b) n termen de 10 zile de la primirea soma iei de ctre debitor c) n termen de 15 zile de la data cnd contestatorul a solicitat ndeplinirea actului

R: a (art. 401 alin. (1) lit. a) CPC) 551. Contesta ia prin care o ter persoan pretinde c are un drept real asupra bunului urmrit: a) este inadmisibil b) poate fi introdus n termen de 15 zile de la efectuarea vnzrii sau de la data predrii silite a bunului c) poate fi introdus n termen de 10 zile de la efectuarea vnzrii sau de la data predrii silite a bunului

R: b (art. 401 alin. (2) CPC) 552. Judecata contesta iei la executare se face: a) cu citarea pr ilor 100

b) fr citarea pr ilor c) cu citarea pr ilor n termen scurt R: c (art. 402 alin. (1) CPC) 553. Pn la solu ionarea contesta iei la executare, instan a: a) este obligat s suspende executarea b) poate suspenda executarea, dac se depune cau iunea fixat c) poate suspenda executarea, dac bunurile urmrite sunt supuse pieirii

R: b (art. 403 alin. (1) CPC) 554. ncheierea prin care se suspend executarea pn la solu ionarea contesta iei: a) este irevocabil b) poate fi atacat separat cu recurs c) poate fi atacat cu recurs, odat cu fondul

R: b (art. 403 alin. (3) CPC) 555. Dreptul de a cere executarea silit se prescrie n termen de: a) 10 ani, dac legea nu prevede altfel b) 3 ani, dac legea nu prevede altfel c) 3 ani, n cazul titlurilor emise n materia ac iunilor reale imobiliare

R: b (art. 405 alin. (1) CPC) 556. Bunurile care servesc la exercitarea ocupa iei debitorului: a) pot fi supuse urmririi n orice situa ie b) pot fi supuse urmririi necondi ionat de existen a altor bunuri urmribile c) pot fi supuse executrii silite numai n lips de alte bunuri urmribile ale acestuia i numai pentru obliga ii de ntre inere, chirii, arenzi sau alte crean e privilegiate asupra mobilelor

R: c (art. 407 alin. (1) CPC) 557. Sechestrarea bunurilor mobile urmribile ale debitorului se face dac debitorul nu pltete suma datorat: a) n termen de o zi de la primirea soma iei b) n termen de 2 zile de la primirea soma iei c) n termen de 3 zile de la primirea soma iei

R: a (art. 411 alin. (1) CPC) 558. Ridicarea bunurilor mobile sechestrate de ctre executor se va face: a) n toate cazurile

101

b) dac exist pericolul ca debitorul s nstrineze, s substituie sau s deterioreze bunurile sechestrate c) dac debitorul refuz s primeasc bunurile n custodie R: b (art. 419 alin. (2) CPC) 559. Custodele avnd n pstrare bunurile mobile sechestrate supuse urmririi este rspunztor: a) pentru orice pagub cauzat din cauza neglijen ei sale b) doar pentru pagubele cauzate prin svrirea infrac iunii de abuz de ncredere c) pentru orice pagub cauzat cu inten ie

R: a (art. 422 CPC) 560. Executorul judectoresc poate s ncuviin eze valorificarea bunurilor mobile sechestrate i de: a) creditor, chiar n lipsa acordului debitorului b) debitor, cu acordul creditorului c) debitor, cu informarea prealabil a creditorului

R: b (art. 431 alin. (2) CPC) 561. Publica ia de vnzare a bunurilor mobile: a) va fi ntocmit i afiat de executorul judectoresc cu cel pu in 3 zile nainte de inerea licita iei b) va fi publicat ntr-un ziar de larg circula ie, cnd debitorul apreciaz c este necesar c) va fi ntocmit i afiat de instan a de executare cu cel pu in 3 zile nainte de inerea licita iei

R: a (art. 437 alin. (1) CPC) 562. n cazul vnzrii la licita ie a unui bun mobil, dac nu se ob ine pre ul de ncepere a licita iei: a) bunul va fi vndut la cel mai mare pre oferit b) va fi organizat o nou licita ie c) bunul va fi declarat insesizabil

R: a (art. 443 alin. (2) CPC) 563. Dac dup adjudecarea bunului mobil, adjudecatarul nu depune pre ul: a) se va relua licita ia sau, dup caz, o alt modalitate de valorificare a bunului b) se va anula licita ia, urmnd a se organiza, n toate cazurile, o vnzare direct a bunului c) se va acorda, de ctre executorul judectoresc, un termen de depunere a pre ului de maxim 30 de zile

102

R: a (art. 444 alin. (2) CPC) 564. Dup nchiderea licita iei, executorul judectoresc: a) ntocmete un proces-verbal care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vndute b) elibereaz o dovad care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vndute c) d rezolu ie de nchidere a licita iei

R: b (art. 447 alin. (2) CPC) 565. Executarea silit prin poprire are ca obiect: a) sume de bani urmribile, datorate debitorului de o ter persoan b) sume de bani urmribile, ce vor fi datorate debitorului, de ctre o ter persoan, n virtutea unor raporturi juridice viitoare c) sume de bani neurmribile

R: a (art. 452 alin. (1) CPC) 566. Nu sunt supuse executrii silite prin poprire: a) sume datorate debitorului de o banc comercial n virtutea unor raporturi juridice existente b) sume reprezentnd credite nerambursabile sau finan ri primite de la institu ii sau organiza ii interna ionale, pentru derularea unor programe sau proiecte c) sume necesare pl ii drepturilor salariale pentru o perioad de 5 ani de la data nfiin rii popririi

R: b (art. 452 alin. (2) lit. b) CPC) 567. Executorul judectoresc nfiin eaz poprirea: a) prin adres, fr soma ie b) prin adres, cu soma ie c) prin rezolu ie motivat

R: a (art. 453 i art. 454 CPC) 568. Persoana care datoreaz sume de bani urmribile debitorului devine, dup primirea adresei de poprire: a) debitor poprit b) ter popritor c) ter poprit

R: c (art. 454 alin. (2) CPC) 569. Validarea popririi intervine: a) dac ter ul poprit pltete creditorului suma de bani re inut i cuvenit acestuia b) de drept 103

c) dac ter ul poprit libereaz suma urmribil debitorului poprit R: c (art. 460 alin. (1) CPC) 570. Hotrrea de validare a popririi: a) poate reprezenta temei numai pentru executarea silit a debitorului poprit b) constituie titlu executoriu, putnd duce la executarea silit a ter ului poprit c) nu constituie titlu executoriu

R: b (art. 460 alin. (4) CPC) 571. Dreptul de superficie: a) poate fi urmrit silit doar mpreun cu fondul dominant cruia i profit b) nu poate forma obiectul urmririi silite imobiliare c) poate forma, necondi ionat, obiectul urmririi silite imobiliare

R: c (art. 488 alin. (3) CPC) 572. Imobilul unui minor: a) nu poate fi urmrit silit n nicio situa ie b) de regul, nu poate fi urmrit silit naintea urmririi mobilelor sale c) poate fi urmrit silit fr restric ii

R: b (art. 491 alin. (1) CPC) 573. Un imobil ipotecat nstrinat unei persoane care nu este personal obligat pentru crean a ipotecar: a) nu poate fi urmrit silit b) poate fi urmrit silit, dac exist acordul persoanei respective c) poate fi urmrit silit, dac persoana respectiv nu solicit s fie urmrite cu prioritate celelalte imobile ipotecate pentru aceeai obliga ie

R: c (art. 492 alin. (2) CPC) 574. Creditorii personali ai unui debitor coproprietar vor putea s urmreasc partea acestuia din imobilele aflate n proprietate comun: a) n orice situa ie b) n nicio situa ie c) doar dup ce s-a fcut mpr eala bunurilor respective

R: c (art. 493 alin. (1) CPC) 575. n cazul n care debitorul are mai multe bunuri imobile urmribile, procedura de licita ie public: a) se va ndeplini pentru toate bunurile deodat b) se va suspenda 104

c) se va ndeplini pentru fiecare bun n parte R: c (art. 495 CPC) 576. Procesul-verbal de situa ie: a) este ncheiat de executorul judectoresc b) este ncheiat de instan a de executare c) este ncheiat de adjudecatar, cnd intr n posesia bunului

R: a (art. 496 CPC) 577. Dup ntocmirea procesului-verbal de situa ie, executorul judectoresc: a) va soma pe debitor s plteasc datoria b) va soma pe debitor s prseasc bunul asupra cruia se efectueaz urmrirea silit imobiliar c) va trece direct la executare, fr nicio alt soma ie

R: a (art. 497 alin. (1) CPC) 578. Procedura de vnzare la licita ie a bunurilor imobile va ncepe dac debitorul nu pltete: a) n termen de 15 zile de la data comunicrii soma iei de ctre executorul judectoresc b) n termen de 15 zile de la data ntocmirii procesului-verbal de situa ie c) n termen de 15 zile de la data ob inerii de ctre creditor a titlului executoriu

R: a (art. 500 alin. (1) CPC) 579. Pentru a-i fi comunicate drepturile reale i celelalte sarcini reale care greveaz imobilul urmrit, executorul judectoresc poate adresa: a) numai debitorului, fiind excluse alte persoane b) biroului de carte funciar c) instan ei de executare

R: b (art. 500 alin. (3) CPC) 580. Administratorul-sechestru va putea fi numit de executorul judectoresc: a) dup emiterea soma iei i n tot cursul executrii silite b) la momentul ajungerii crean ei la scaden c) la momentul ncheierii procesului-verbal de situa ie

R: a (art. 501 alin. (1) CPC) 581. Poate fi numit administrator-sechestru: a) doar debitorul sau executorul judectoresc b) doar o persoan juridic c) orice persoan fizic sau juridic, inclusiv creditorul i debitorul 105

R: c (art. 501 alin. (2) CPC) 582. Administratorul-sechestru nu va fi remunerat cnd n aceast pozi ie a fost numit: a) debitorul b) creditorul c) orice alt persoan dect debitorul

R: a (art. 501 alin. (4) CPC) 583. Administratorul-sechestru care nu i ndeplinete obliga iile stabilite n sarcina sa: a) poate fi obligat la despgubiri de instan a de executare b) poate fi obligat la despgubiri de executorul judectoresc c) nu poate fi obligat la despgubiri n nicio situa ie

R: a (art. 502 alin. (2) CPC) 584. Publica ia de vnzare a imobilului scos la licita ie va fi afiat n termen de 5 zile: a) de la ntocmirea procesului-verbal de situa ie b) de la stabilirea pre ului imobilului c) de la data la care crean a a devenit scadent

R: b (art. 504 alin. (1) CPC) 585. Dac se urmrete imobilul unui minor sau interzis, parchetului de pe lng instan a de executare i se va comunica: a) publica ia de vnzare n original b) o copie de pe ziarul n care a fost anun at vnzarea la licita ie c) o copie de pe publica ia de vnzare

R: c (art. 505 CPC) 586. n cazul vnzrii la licita ie a unui imobil apar innd debitorului, acesta: a) nu poate licita dect prin alte persoane b) nu poate licita dect personal c) nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane

R: c (art. 507 alin. (2) CPC) 587. Actul de adjudecare ntocmit conform legii de executorul judectoresc: a) constituie titlu de proprietate, dar nu poate fi nscris n cartea funciar b) constituie titlu executoriu mpotriva debitorului, dac imobilul se afl n posesiunea acestuia din urm c) constituie titlu de proprietate dup ce se legalizeaz de un notar public

R: b (art. 516 pct. 8 CPC) 106

588.

Prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului care a fcut obiectul urmririi silite: a) se transmite de la debitor la adjudecatar b) se transmite de la debitor la creditor c) se transmite de la debitor la executor, care urmeaz s l transmit adjudecatarului prin act notarial

R: a (art. 518 alin. (1) CPC) 589. Dreptul de a dispune de imobilul adjudecat de ctre adjudecatar se dobndete: a) de la data ntocmirii actului de adjudecare, conform legii b) de la data nscrierii imobilului n cartea funciar c) dup trecerea unui termen de 30 de zile de a data ntocmirii actului de adjudecare

R: b (art. 518 alin. (2) CPC) 590. n cazul n care obliga ia debitorului, prevzut n titlul executoriu const n predarea unui bun i exist pericolul ca debitorul s se sustrag de la urmrire, preedintele instan ei de executare va dispune ca executarea silit s se fac fr soma ie: a) prin ncheiere irevocabil b) prin sentin c) prin hotrre

R: a (art. 573 CPC) 591. n cazul imposibilit ii predrii bunului prevzut n titlul executoriu, suma ce urmeaz a fi pltit ca echivalent al valorii sale va fi stabilit de instan a de executare prin: a) hotrre irevocabil b) hotrre, supus apelului i recursului c) hotrre, supus doar recursului

R: c (art. 574 alin. (2) CPC) 592. Soma ia de predare a unui bun mobil va acorda un termen de executare de: a) 1 zi de la primirea acesteia, dup care se va trece la executare silit b) 10 zile de la primirea acesteia, dup care se va mai emite o soma ie c) 6 luni de la primirea acesteia, dup care se va trece la executare silit

R: a (art. 575 CPC) 593. n vederea executrii silite a obliga iei de predare a unui bun mobil, executorul judectoresc: a) va scoate bunul la licita ie, urmnd s distribuie pre ul ob inut celui ndrept it 107

b) va vinde bunul, urmnd s vireze banii n contul celui ndrept it c) va ridica bunul urmrit de la cel asupra cruia acesta se afl, punnd pe creditor n drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu R: c (art. 576 CPC) 594. Soma ia de predare a unui bun imobil va acorda un termen de executare de: a) 5 zile de la primirea soma iei, dup care imobilul va fi predat celui ndrept it b) 5 zile de la nvestirea hotrrii judectoreti de predare cu formul executorie c) 1 an de la primirea soma iei

R: a (art. 578 CPC) 595. Eliberarea imobilului cu ajutorul for ei publice: a) este permis ntotdeauna b) este permis dac debitorul nu se conformeaz soma iei de a prsi de ndat imobilul c) este permis doar dac exist mandat de perchezi ie emis de un magistrat

R: b (art. 579 CPC) 596. Dac executarea privete un bun imobil n care se gsesc bunuri mobile care nu formeaz obiectul executrii: a) acestea vor fi confiscate de executorul judectoresc b) acestea vor fi executate silit, deoarece formeaz un tot indivizibil cu imobilul c) acestea vor fi ncredin ate de executorul judectoresc unui custode

R: c (art. 580 CPC) 597. Dac debitorul refuz s ndeplineasc o obliga ie de a face cuprins ntr-un titlu executoriu, instan a de executare: a) poate autoriza creditorul s o ndeplineasc el nsui sau prin alte persoane b) poate mputernici executorul judectoresc s o ndeplineasc pentru creditor c) poate dispune ncetarea executrii silite

R: a (art. 580-2 CPC) 598. Debitorul poate fi constrns la ndeplinirea unei obliga ii de a face prin aplicarea unei amenzi civile: a) n toate cazurile b) n cazul n care aceast obliga ie nu poate fi ndeplinit prin alt persoan dect debitorul c) n cazul n care executorul judectoresc consider acest lucru necesar

R: b (art. 580-3 alin. (1) CPC)

108

599.

Instan a de executare poate obliga pe debitorul unei obliga ii de a face, care nu poate fi executat dect de ctre acesta, la plata unei amenzi civile: a) la cererea creditorului, prin ncheiere irevocabil b) la cererea executorului judectoresc, prin sentin c) la cererea creditorului, prin decizie

R: a (art. 580-3 alin. (1) CPC) 600. Dac debitorul efectueaz lucrri cu nerespectarea obliga iei de a nu face, instan a de executare: a) poate mputernici executorul judectoresc s desfiin eze lucrrile pentru creditor b) poate autoriza creditorul s desfiin eze el nsui sau prin alte persoane lucrrile fcute cu nerespectarea obliga iei c) poate dispune ncetarea executrii silite

R: b (art. 580-4 CPC)

109