ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind suspendarea contractului de munca al doamnei Busuioc Daniela

,,asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu in perioada 24.01.2007-02.05.2007 Primarul comunei Helelgu, judetul Bacau; Avand in vedere: - Referatul nr. 2638.05.2007, intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena - Prevederile art.37 , lit e din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Prevederile Art 49 din Legea 53/2003, Codul Muncii - In temeiul art.63(5) lit “e” si art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 , privind Administratia publica Locala DISPUNE Art. 1 Se suspenda contractul de munca al d-nei. Busuioc Daniela, asistent social in cadrul Primariei Comunei Helegiu, pe perioada 24.01.2007-02.05.2007, motivat de lipsa certificatului de incadrare in gradul de handicap, al persoanei ocrotite , pentru periaoda mentionata ; Art. 2 Primaria comunei Helegiu va proceda la recuperarea sumelor primate necuvenit de d-na Busuioc Daniela Art. 3 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuioc Daniela prin grija secretarului comunei. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2714 Data 09.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU

1 Incepand cu 01. 2 Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu din momentul comunicarii .2007.se va proceda la recuperarea sumei de 914 lei .pana la concurenta sumei de 914 lei. doamnei Busuic Daniela.3 Recuperarea sumei ce constituie debit se face esalonat.04.Prevederile Art 49 si art 272 din Legea 53/2003. Art. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena .05. privind Administratia publica Locala modificata si completata DISPUNE Art. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.2007-30. 2638/08. judetul Bacau. . PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.In temeiul art.37 .PRIMAR DISPOZITIE Privind recuperare sume acordate necuvenit d-nei Busuic Daniela .Prevederile art.05.2007 . pentru prioada 24. cu titlul de plata salariu.05. 2716 Data 08.01. prin retinere lunara.2007ROMANIA JUDETUL BACAU . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . Art.05. 4 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuic Daniela prin grija secretarului comunei. Codul Muncii. asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu pentru perioada 24.2007.200702. acordata necuvenit . Art. .cu drept de contestatie in termen de 15 zile la judecatoria Onesti. lit e din Legea 448/2006.01. din cuantumul salariului .Referatul nr.2007 Primarul comunei Helelgu. . Avand in vedere: .asistent personal in primariei comunei Helegiu .

2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism Primarul comunei Helelgu. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena. privind Administratia publica Locala . PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.In temeiul art.Referatul nr.Prevederile art.05.05. Avand in vedere: .2007 doamna Busuic Daniela isi reia activitatea in cadrul Primariei comunei Helegiu ca asistent personal al lui Busuic Ionela .PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre doamna Busuioc Daniela Primarul comunei Helelgu. . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . . 1 Incepand cu data de 03. Codul Muncii .Prevederile Art 49 din Legea 53/2003. 736/03.2007 .052007. Art.63(5) lit “e” si art. judetul Bacau. 2638/08. Avand in vedere: . lit e din Legea 448/2006. DISPUNE Art. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Taru Mariana prin grija secretarului comunei.37 . 2715 Data 09. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.05. persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in gradul cu handicap nr. judetul Bacau.

Avand in vedere. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. 2743/11.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 31. Spiridon Mariana. 1 Se constituie comisia de evaluarea a a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism in urmatoarea componenta: 1. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 .modificata si completata.viceprimar . DISPUNE Art.referent superior – membru 3. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si persoanelor nominalizate in art. 71-80 din H. DISPUNE Art.39 (1) si art.In temeiul art. Oancea Gabriela – inspector contabil – Presedinte 2. 2720 Data 11. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie .prevederile art. . Coman Constantin. Neaga Neculai.052007.Referatul nr.membru 5. privind Administratia publica Locala . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de .Prevederile art.1.secretar comuna. Guramba Carmen Mariana – consilier juridic debutant.membru Art.05. intocmit de Oancea Gabriela inspector contrabil cu atributii in domeniul achizitiilor publice.membru 4.05. judetul Bacau.115(1)lit a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala .G..2007 Primarul comunei Helelgiu. .

Codul muncii . 3.In temeiul art . inceteaza de drept contractul individual de munca al .05. Proiect de hotarare privind rectificare bugetului pentru anul 2007.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind incetarea contractului de munca al doamnei Ursu Ileana. Art.initiator primarul comunei Helegiu . Avand in vedere: Prevederile art. 71(1) din legea 215/2001 .05.initiator primarul comunei Helegiu . PRIMAR BADIC MIHAELA SECRETAR MARIANA SPIRIDON Nr.00 . judetul Bacau. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului local Helegiu la sustinerea persoanei cu handicap in anul 2007. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2006.2007 .31. asistent personal al lui Ursu Viorel.initiator primarul comunei Helegiu 2. 1 Incepand cu 25.2007. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.68(5) lit e si art. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu. cu urmatoarea ordine de zi: 1. 55 lit a a si art.2722 Data 24.05.. 56 lit. j din Legea 53/ 2003. ora 14.

05.I. Art.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre Blagoi Elena ca asistent personal al lui Ursu Viorel. judetul Bacau.doamna Blagoi Elena.05. persoana cu handicap gradul I. persoana cu handicap Gr.Doamnei Ursu Ileana Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. asistent personal al lui Ursu Viorel. 71(1) din legea 215/2001 . prin care Blagoi Elena doreste sa-si reia activitatea ca asistent personal a lui Ursu Viorel. Prevederile art. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.Codul muncii .In temeiul art . 1 Incepand cu 25.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . 3178/31. isi rei activitatea . Avand in vedere: .Cererea nr. 51 (1) lit a din Legea 53/ 2003.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .doamnei Ursu Ileana.20007./ .05.2730 Din 25. ca urmare a reluarii activitatii de catre doamna Blagoi Elena care a avut contracul individual de munca suspendat pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani. ca asistent personal al lui Ursu Viorel. ca urmare a incetarii situatii care a determinat suspendarea contrctului individual de munca.JR MARIANA SPIRIDON Nr.68(5) lit e si art. persoana cu handicap gradul I.2007 .

a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala .68(5) lit g si art.Art. 51/2004 . Incepand cu data 25.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU ROMANIA CONSILIUL LOCAL HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind anularea autorizatiei emise in baza Decretului Lege nr.Refereatul intocmit de secretarul comunei Helegiu.Doamnei Blagoi Elena Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . In temeiul art .2732 Din 25.Dispozitiile art. 51/1990 Pentru AF NECHITA IONe Primarul comunei Helegiu .2007 se stabileste salariul de baza de 488 si un spor de vchime de 5 % Art.. . Avand in vedere: . .10. 1 si 2 din Odonanta de Urgenta nr.04.2007 se stabileste salariul de baza de 439 lei si un spor de vechime de 5% iar incepand cu data de 01.Prevederile Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã activitãti economice în mod independent -In temeiul art.JR MARIANA SPIRIDON Nr. precum si a autorizatiei de functionare de cãtre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.05. privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscalã de cãtre comercianti. judetul Bacau.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .115(1) lit.

2007 .05.01. Oficiului registrului Comertului de pe langa tribunalul Bacau si domnului Nechita Ion.DISPUN Art. 2734 Data 25.2007 .2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau.JR.1 Se se anuleaza autorizatia nr. PRIMAR MIHAELA BADIC AVIZAT SECRETAR COMUNA CONS. Art. emisa de Consiliul judetean Bacau pentru AF Nechita Ion. MARIANA SPIRIDON Nr. 967687/27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful