ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind suspendarea contractului de munca al doamnei Busuioc Daniela

,,asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu in perioada 24.01.2007-02.05.2007 Primarul comunei Helelgu, judetul Bacau; Avand in vedere: - Referatul nr. 2638.05.2007, intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena - Prevederile art.37 , lit e din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Prevederile Art 49 din Legea 53/2003, Codul Muncii - In temeiul art.63(5) lit “e” si art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 , privind Administratia publica Locala DISPUNE Art. 1 Se suspenda contractul de munca al d-nei. Busuioc Daniela, asistent social in cadrul Primariei Comunei Helegiu, pe perioada 24.01.2007-02.05.2007, motivat de lipsa certificatului de incadrare in gradul de handicap, al persoanei ocrotite , pentru periaoda mentionata ; Art. 2 Primaria comunei Helegiu va proceda la recuperarea sumelor primate necuvenit de d-na Busuioc Daniela Art. 3 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuioc Daniela prin grija secretarului comunei. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2714 Data 09.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU

se va proceda la recuperarea sumei de 914 lei .05. 2 Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu din momentul comunicarii .01. doamnei Busuic Daniela. asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu pentru perioada 24.Prevederile Art 49 si art 272 din Legea 53/2003.2007ROMANIA JUDETUL BACAU . Art. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. din cuantumul salariului .cu drept de contestatie in termen de 15 zile la judecatoria Onesti. . pentru prioada 24. Art.05. 1 Incepand cu 01.In temeiul art. Codul Muncii. cu titlul de plata salariu. judetul Bacau. 4 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuic Daniela prin grija secretarului comunei.05.01.pana la concurenta sumei de 914 lei. 2638/08.PRIMAR DISPOZITIE Privind recuperare sume acordate necuvenit d-nei Busuic Daniela .37 . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . .2007.200702.2007-30.asistent personal in primariei comunei Helegiu . lit e din Legea 448/2006. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena . . privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Avand in vedere: .Prevederile art. 2716 Data 08.2007. privind Administratia publica Locala modificata si completata DISPUNE Art. prin retinere lunara. Art.2007 .3 Recuperarea sumei ce constituie debit se face esalonat.2007 Primarul comunei Helelgu.04. acordata necuvenit .Referatul nr.05.

DISPUNE Art. 2638/08.05. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Taru Mariana prin grija secretarului comunei. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . 736/03.Prevederile Art 49 din Legea 53/2003. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. judetul Bacau.05. judetul Bacau. privind Administratia publica Locala . intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena.In temeiul art. . lit e din Legea 448/2006.Referatul nr. Art.37 .05. . Avand in vedere: .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism Primarul comunei Helelgu.Prevederile art. 1 Incepand cu data de 03. 2715 Data 09.052007.2007 .2007 doamna Busuic Daniela isi reia activitatea in cadrul Primariei comunei Helegiu ca asistent personal al lui Busuic Ionela .63(5) lit “e” si art. persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in gradul cu handicap nr. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre doamna Busuioc Daniela Primarul comunei Helelgu. Avand in vedere: . Codul Muncii .

2743/11.membru Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 .prevederile art.Referatul nr.052007.referent superior – membru 3.39 (1) si art. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.1.05. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si persoanelor nominalizate in art.viceprimar . intocmit de Oancea Gabriela inspector contrabil cu atributii in domeniul achizitiilor publice. judetul Bacau. Spiridon Mariana. .modificata si completata. 2720 Data 11.. Avand in vedere.115(1)lit a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie .2007 Primarul comunei Helelgiu.05. DISPUNE Art. 1 Se constituie comisia de evaluarea a a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism in urmatoarea componenta: 1.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 31. privind Administratia publica Locala . Coman Constantin.In temeiul art. DISPUNE Art.G.membru 4. 71-80 din H. Guramba Carmen Mariana – consilier juridic debutant. Neaga Neculai. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. Oancea Gabriela – inspector contabil – Presedinte 2.membru 5.secretar comuna.Prevederile art. .

In temeiul art ..2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.68(5) lit e si art. asistent personal al lui Ursu Viorel. PRIMAR BADIC MIHAELA SECRETAR MARIANA SPIRIDON Nr. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2006.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind incetarea contractului de munca al doamnei Ursu Ileana. Proiect de hotarare privind rectificare bugetului pentru anul 2007. inceteaza de drept contractul individual de munca al .initiator primarul comunei Helegiu 2. judetul Bacau.00 . 1 Incepand cu 25. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu. 55 lit a a si art. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului local Helegiu la sustinerea persoanei cu handicap in anul 2007.2007 . 3. Art.initiator primarul comunei Helegiu . 56 lit. ora 14.initiator primarul comunei Helegiu .05. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.05.05.2722 Data 24.31. Avand in vedere: Prevederile art.2007. j din Legea 53/ 2003. 71(1) din legea 215/2001 .Codul muncii . cu urmatoarea ordine de zi: 1.

asistent personal al lui Ursu Viorel.Doamnei Ursu Ileana Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. 3178/31. persoana cu handicap gradul I.2007 ./ .05. isi rei activitatea . persoana cu handicap gradul I. Art.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . persoana cu handicap Gr. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.Codul muncii . Avand in vedere: .Institutiei Prefectului Judetului Bacau . Prevederile art.doamnei Ursu Ileana. 51 (1) lit a din Legea 53/ 2003. ca urmare a reluarii activitatii de catre doamna Blagoi Elena care a avut contracul individual de munca suspendat pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani. ca urmare a incetarii situatii care a determinat suspendarea contrctului individual de munca. 1 Incepand cu 25.05. judetul Bacau.68(5) lit e si art.doamna Blagoi Elena.2730 Din 25.JR MARIANA SPIRIDON Nr.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre Blagoi Elena ca asistent personal al lui Ursu Viorel. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.20007. prin care Blagoi Elena doreste sa-si reia activitatea ca asistent personal a lui Ursu Viorel. ca asistent personal al lui Ursu Viorel.In temeiul art .I. 71(1) din legea 215/2001 .Cererea nr.

10.. 1 si 2 din Odonanta de Urgenta nr.Doamnei Blagoi Elena Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. judetul Bacau. Avand in vedere: .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU ROMANIA CONSILIUL LOCAL HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind anularea autorizatiei emise in baza Decretului Lege nr.Art.04.Dispozitiile art. precum si a autorizatiei de functionare de cãtre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.05.Prevederile Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã activitãti economice în mod independent -In temeiul art. .a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala .2007 se stabileste salariul de baza de 439 lei si un spor de vechime de 5% iar incepand cu data de 01.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . 51/2004 .Institutiei Prefectului Judetului Bacau .68(5) lit g si art.Refereatul intocmit de secretarul comunei Helegiu.2732 Din 25. .2007 se stabileste salariul de baza de 488 si un spor de vchime de 5 % Art.115(1) lit. Incepand cu data 25. In temeiul art .JR MARIANA SPIRIDON Nr. privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscalã de cãtre comercianti. 51/1990 Pentru AF NECHITA IONe Primarul comunei Helegiu .

2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau.2007 . Oficiului registrului Comertului de pe langa tribunalul Bacau si domnului Nechita Ion. MARIANA SPIRIDON Nr.01. 2734 Data 25.05. Art. PRIMAR MIHAELA BADIC AVIZAT SECRETAR COMUNA CONS.DISPUN Art. 967687/27.JR.2007 .1 Se se anuleaza autorizatia nr. emisa de Consiliul judetean Bacau pentru AF Nechita Ion.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful