ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind suspendarea contractului de munca al doamnei Busuioc Daniela

,,asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu in perioada 24.01.2007-02.05.2007 Primarul comunei Helelgu, judetul Bacau; Avand in vedere: - Referatul nr. 2638.05.2007, intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena - Prevederile art.37 , lit e din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Prevederile Art 49 din Legea 53/2003, Codul Muncii - In temeiul art.63(5) lit “e” si art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 , privind Administratia publica Locala DISPUNE Art. 1 Se suspenda contractul de munca al d-nei. Busuioc Daniela, asistent social in cadrul Primariei Comunei Helegiu, pe perioada 24.01.2007-02.05.2007, motivat de lipsa certificatului de incadrare in gradul de handicap, al persoanei ocrotite , pentru periaoda mentionata ; Art. 2 Primaria comunei Helegiu va proceda la recuperarea sumelor primate necuvenit de d-na Busuioc Daniela Art. 3 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuioc Daniela prin grija secretarului comunei. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2714 Data 09.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU

3 Recuperarea sumei ce constituie debit se face esalonat.05. .05.cu drept de contestatie in termen de 15 zile la judecatoria Onesti. Codul Muncii.04.2007 . privind Administratia publica Locala modificata si completata DISPUNE Art. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena . Art. . din cuantumul salariului .Referatul nr. asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu pentru perioada 24.2007.2007 Primarul comunei Helelgu. Art. 1 Incepand cu 01. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . cu titlul de plata salariu.pana la concurenta sumei de 914 lei.01. 4 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuic Daniela prin grija secretarului comunei. doamnei Busuic Daniela. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2007-30.Prevederile art.200702. . 2 Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu din momentul comunicarii . prin retinere lunara. Art.05. acordata necuvenit . judetul Bacau.PRIMAR DISPOZITIE Privind recuperare sume acordate necuvenit d-nei Busuic Daniela .asistent personal in primariei comunei Helegiu . 2716 Data 08.In temeiul art. pentru prioada 24.37 .2007.2007ROMANIA JUDETUL BACAU .Prevederile Art 49 si art 272 din Legea 53/2003. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Avand in vedere: .se va proceda la recuperarea sumei de 914 lei . lit e din Legea 448/2006.01. 2638/08.05.

37 .05.Referatul nr. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena. Codul Muncii . 2638/08.05. 736/03. judetul Bacau.05. persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in gradul cu handicap nr. Avand in vedere: . 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Taru Mariana prin grija secretarului comunei. . privind Administratia publica Locala .In temeiul art.2007 doamna Busuic Daniela isi reia activitatea in cadrul Primariei comunei Helegiu ca asistent personal al lui Busuic Ionela . lit e din Legea 448/2006. .Prevederile Art 49 din Legea 53/2003.63(5) lit “e” si art. 2715 Data 09.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism Primarul comunei Helelgu. Avand in vedere: . judetul Bacau. Art. DISPUNE Art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 .PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre doamna Busuioc Daniela Primarul comunei Helelgu.052007.2007 . PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.Prevederile art. 1 Incepand cu data de 03.

Avand in vedere..Prevederile art.2007 Primarul comunei Helelgiu.39 (1) si art. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. DISPUNE Art. 71-80 din H.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 31. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie .membru Art. 1 Se constituie comisia de evaluarea a a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism in urmatoarea componenta: 1.In temeiul art. 2743/11.referent superior – membru 3.prevederile art.G. Guramba Carmen Mariana – consilier juridic debutant. Spiridon Mariana. Coman Constantin.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de . DISPUNE Art.Referatul nr.05. Oancea Gabriela – inspector contabil – Presedinte 2. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si persoanelor nominalizate in art. .membru 5.viceprimar . privind Administratia publica Locala .1. intocmit de Oancea Gabriela inspector contrabil cu atributii in domeniul achizitiilor publice.052007. Neaga Neculai.membru 4.05. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . .modificata si completata. judetul Bacau.secretar comuna.115(1)lit a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala . 2720 Data 11.

judetul Bacau.initiator primarul comunei Helegiu .Codul muncii .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind incetarea contractului de munca al doamnei Ursu Ileana. 71(1) din legea 215/2001 .31. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2006.initiator primarul comunei Helegiu . Art. 3. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art. 55 lit a a si art. 56 lit.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.2722 Data 24.00 .In temeiul art .05. cu urmatoarea ordine de zi: 1. PRIMAR BADIC MIHAELA SECRETAR MARIANA SPIRIDON Nr.. asistent personal al lui Ursu Viorel.05. Avand in vedere: Prevederile art. 1 Incepand cu 25. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.05. j din Legea 53/ 2003.2007 .2007. inceteaza de drept contractul individual de munca al . Proiect de hotarare privind rectificare bugetului pentru anul 2007. ora 14. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului local Helegiu la sustinerea persoanei cu handicap in anul 2007.68(5) lit e si art.initiator primarul comunei Helegiu 2.

ca asistent personal al lui Ursu Viorel. Prevederile art. isi rei activitatea .Cererea nr. 1 Incepand cu 25. 3178/31. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.2730 Din 25.Codul muncii . persoana cu handicap gradul I.20007.In temeiul art .Doamnei Ursu Ileana Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre Blagoi Elena ca asistent personal al lui Ursu Viorel. asistent personal al lui Ursu Viorel. Avand in vedere: . 71(1) din legea 215/2001 .05. 51 (1) lit a din Legea 53/ 2003./ .doamna Blagoi Elena.05. persoana cu handicap Gr. persoana cu handicap gradul I.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . ca urmare a reluarii activitatii de catre doamna Blagoi Elena care a avut contracul individual de munca suspendat pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani.68(5) lit e si art. prin care Blagoi Elena doreste sa-si reia activitatea ca asistent personal a lui Ursu Viorel.05. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.doamnei Ursu Ileana. Art.I. ca urmare a incetarii situatii care a determinat suspendarea contrctului individual de munca.2007 .JR MARIANA SPIRIDON Nr. judetul Bacau.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .

68(5) lit g si art.Refereatul intocmit de secretarul comunei Helegiu. Avand in vedere: . precum si a autorizatiei de functionare de cãtre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale. In temeiul art .Prevederile Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã activitãti economice în mod independent -In temeiul art. privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscalã de cãtre comercianti. 51/1990 Pentru AF NECHITA IONe Primarul comunei Helegiu .Doamnei Blagoi Elena Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. .Art. . 1 si 2 din Odonanta de Urgenta nr.2007 se stabileste salariul de baza de 488 si un spor de vchime de 5 % Art.2732 Din 25..a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala .2 Prezenta dispozitie se va comunica: .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU ROMANIA CONSILIUL LOCAL HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind anularea autorizatiei emise in baza Decretului Lege nr.115(1) lit. Incepand cu data 25. 51/2004 .Dispozitiile art.10.2007 se stabileste salariul de baza de 439 lei si un spor de vechime de 5% iar incepand cu data de 01. judetul Bacau.04.JR MARIANA SPIRIDON Nr.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .05.

05.1 Se se anuleaza autorizatia nr.2007 . emisa de Consiliul judetean Bacau pentru AF Nechita Ion.01. 2734 Data 25. Oficiului registrului Comertului de pe langa tribunalul Bacau si domnului Nechita Ion. Art.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau.DISPUN Art.JR. MARIANA SPIRIDON Nr. 967687/27.2007 . PRIMAR MIHAELA BADIC AVIZAT SECRETAR COMUNA CONS.