ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind suspendarea contractului de munca al doamnei Busuioc Daniela

,,asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu in perioada 24.01.2007-02.05.2007 Primarul comunei Helelgu, judetul Bacau; Avand in vedere: - Referatul nr. 2638.05.2007, intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena - Prevederile art.37 , lit e din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Prevederile Art 49 din Legea 53/2003, Codul Muncii - In temeiul art.63(5) lit “e” si art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 , privind Administratia publica Locala DISPUNE Art. 1 Se suspenda contractul de munca al d-nei. Busuioc Daniela, asistent social in cadrul Primariei Comunei Helegiu, pe perioada 24.01.2007-02.05.2007, motivat de lipsa certificatului de incadrare in gradul de handicap, al persoanei ocrotite , pentru periaoda mentionata ; Art. 2 Primaria comunei Helegiu va proceda la recuperarea sumelor primate necuvenit de d-na Busuioc Daniela Art. 3 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuioc Daniela prin grija secretarului comunei. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2714 Data 09.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU

2716 Data 08. . cu titlul de plata salariu.se va proceda la recuperarea sumei de 914 lei .04.05.200702. prin retinere lunara. asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu pentru perioada 24.Referatul nr. 2638/08. 1 Incepand cu 01.05.PRIMAR DISPOZITIE Privind recuperare sume acordate necuvenit d-nei Busuic Daniela . 4 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuic Daniela prin grija secretarului comunei. Art.05. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2007-30.3 Recuperarea sumei ce constituie debit se face esalonat. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 .asistent personal in primariei comunei Helegiu . Art.2007 Primarul comunei Helelgu.Prevederile Art 49 si art 272 din Legea 53/2003.2007ROMANIA JUDETUL BACAU .01. 2 Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu din momentul comunicarii .2007.01.Prevederile art.2007 .pana la concurenta sumei de 914 lei.In temeiul art. Art. doamnei Busuic Daniela. acordata necuvenit . . Avand in vedere: .2007. din cuantumul salariului . pentru prioada 24. privind Administratia publica Locala modificata si completata DISPUNE Art. . intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena . judetul Bacau. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.cu drept de contestatie in termen de 15 zile la judecatoria Onesti. Codul Muncii. lit e din Legea 448/2006.37 .05.

PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre doamna Busuioc Daniela Primarul comunei Helelgu.Prevederile art. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Taru Mariana prin grija secretarului comunei. 1 Incepand cu data de 03. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena. Avand in vedere: .Prevederile Art 49 din Legea 53/2003. DISPUNE Art. 2715 Data 09.Referatul nr.052007. lit e din Legea 448/2006. privind Administratia publica Locala .05. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . . 2638/08. judetul Bacau.05. Art. Codul Muncii . judetul Bacau. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.2007 .37 . persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in gradul cu handicap nr.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism Primarul comunei Helelgu. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.05.2007 doamna Busuic Daniela isi reia activitatea in cadrul Primariei comunei Helegiu ca asistent personal al lui Busuic Ionela . Avand in vedere: .In temeiul art. .63(5) lit “e” si art. 736/03.

Spiridon Mariana. Neaga Neculai. Avand in vedere. Oancea Gabriela – inspector contabil – Presedinte 2.115(1)lit a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala .G. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . 2743/11.. judetul Bacau. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.In temeiul art. 2720 Data 11. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si persoanelor nominalizate in art.modificata si completata.05.2007 Primarul comunei Helelgiu.05. privind Administratia publica Locala . Coman Constantin.052007.Referatul nr.membru 4.prevederile art. .Prevederile art. . Guramba Carmen Mariana – consilier juridic debutant.1. 71-80 din H. DISPUNE Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de .secretar comuna.membru 5. intocmit de Oancea Gabriela inspector contrabil cu atributii in domeniul achizitiilor publice.referent superior – membru 3.viceprimar .39 (1) si art.membru Art. 1 Se constituie comisia de evaluarea a a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism in urmatoarea componenta: 1. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 31. DISPUNE Art.

privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art. inceteaza de drept contractul individual de munca al . Art. asistent personal al lui Ursu Viorel.initiator primarul comunei Helegiu 2.05. 55 lit a a si art. 3. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului local Helegiu la sustinerea persoanei cu handicap in anul 2007.05. Proiect de hotarare privind rectificare bugetului pentru anul 2007.. cu urmatoarea ordine de zi: 1. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.68(5) lit e si art.initiator primarul comunei Helegiu .In temeiul art .05. 71(1) din legea 215/2001 . j din Legea 53/ 2003. 56 lit. ora 14.2007.initiator primarul comunei Helegiu .2007 .31. Avand in vedere: Prevederile art.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei. 1 Incepand cu 25.00 . Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2006.2722 Data 24. judetul Bacau.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind incetarea contractului de munca al doamnei Ursu Ileana.Codul muncii . PRIMAR BADIC MIHAELA SECRETAR MARIANA SPIRIDON Nr.

Art. 71(1) din legea 215/2001 .05. asistent personal al lui Ursu Viorel.Codul muncii . isi rei activitatea .JR MARIANA SPIRIDON Nr. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.2 Prezenta dispozitie se va comunica: .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre Blagoi Elena ca asistent personal al lui Ursu Viorel. ca urmare a reluarii activitatii de catre doamna Blagoi Elena care a avut contracul individual de munca suspendat pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani.Cererea nr.68(5) lit e si art. judetul Bacau.doamna Blagoi Elena./ .05.I.20007.In temeiul art .Institutiei Prefectului Judetului Bacau . Avand in vedere: . persoana cu handicap gradul I. Prevederile art. persoana cu handicap gradul I.05. ca urmare a incetarii situatii care a determinat suspendarea contrctului individual de munca. 51 (1) lit a din Legea 53/ 2003. ca asistent personal al lui Ursu Viorel. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.doamnei Ursu Ileana.2007 .Doamnei Ursu Ileana Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. 1 Incepand cu 25. prin care Blagoi Elena doreste sa-si reia activitatea ca asistent personal a lui Ursu Viorel. 3178/31.2730 Din 25. persoana cu handicap Gr.

Institutiei Prefectului Judetului Bacau . In temeiul art .Dispozitiile art. precum si a autorizatiei de functionare de cãtre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.Art. 1 si 2 din Odonanta de Urgenta nr. 51/2004 .2007 se stabileste salariul de baza de 439 lei si un spor de vechime de 5% iar incepand cu data de 01.2007 se stabileste salariul de baza de 488 si un spor de vchime de 5 % Art. privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscalã de cãtre comercianti.04.68(5) lit g si art.Prevederile Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã activitãti economice în mod independent -In temeiul art.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU ROMANIA CONSILIUL LOCAL HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind anularea autorizatiei emise in baza Decretului Lege nr.a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala . . judetul Bacau. Avand in vedere: .10. Incepand cu data 25. 51/1990 Pentru AF NECHITA IONe Primarul comunei Helegiu .Doamnei Blagoi Elena Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS.2732 Din 25.2 Prezenta dispozitie se va comunica: ..Refereatul intocmit de secretarul comunei Helegiu. .115(1) lit.JR MARIANA SPIRIDON Nr.05.

DISPUN Art. MARIANA SPIRIDON Nr.2007 . 967687/27.05.1 Se se anuleaza autorizatia nr.01.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau. 2734 Data 25.JR. PRIMAR MIHAELA BADIC AVIZAT SECRETAR COMUNA CONS. Art. Oficiului registrului Comertului de pe langa tribunalul Bacau si domnului Nechita Ion. emisa de Consiliul judetean Bacau pentru AF Nechita Ion.2007 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful