ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind suspendarea contractului de munca al doamnei Busuioc Daniela

,,asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu in perioada 24.01.2007-02.05.2007 Primarul comunei Helelgu, judetul Bacau; Avand in vedere: - Referatul nr. 2638.05.2007, intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena - Prevederile art.37 , lit e din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Prevederile Art 49 din Legea 53/2003, Codul Muncii - In temeiul art.63(5) lit “e” si art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 , privind Administratia publica Locala DISPUNE Art. 1 Se suspenda contractul de munca al d-nei. Busuioc Daniela, asistent social in cadrul Primariei Comunei Helegiu, pe perioada 24.01.2007-02.05.2007, motivat de lipsa certificatului de incadrare in gradul de handicap, al persoanei ocrotite , pentru periaoda mentionata ; Art. 2 Primaria comunei Helegiu va proceda la recuperarea sumelor primate necuvenit de d-na Busuioc Daniela Art. 3 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuioc Daniela prin grija secretarului comunei. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2714 Data 09.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU

. Avand in vedere: . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . pentru prioada 24. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena . 2638/08.05.3 Recuperarea sumei ce constituie debit se face esalonat.In temeiul art. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.2007 Primarul comunei Helelgu.2007.37 .Referatul nr. 1 Incepand cu 01. prin retinere lunara.2007-30.2007.Prevederile Art 49 si art 272 din Legea 53/2003. Art.cu drept de contestatie in termen de 15 zile la judecatoria Onesti. asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu pentru perioada 24. lit e din Legea 448/2006.2007ROMANIA JUDETUL BACAU .2007 .05. judetul Bacau.se va proceda la recuperarea sumei de 914 lei . 4 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuic Daniela prin grija secretarului comunei.01.04. privind Administratia publica Locala modificata si completata DISPUNE Art.01. acordata necuvenit .Prevederile art.pana la concurenta sumei de 914 lei. cu titlul de plata salariu. Codul Muncii.05. 2 Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu din momentul comunicarii . din cuantumul salariului . doamnei Busuic Daniela.PRIMAR DISPOZITIE Privind recuperare sume acordate necuvenit d-nei Busuic Daniela . Art. 2716 Data 08. . Art.asistent personal in primariei comunei Helegiu .05. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.200702. .

052007.Prevederile Art 49 din Legea 53/2003. 1 Incepand cu data de 03. 736/03.05.05. lit e din Legea 448/2006. 2638/08. .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism Primarul comunei Helelgu. judetul Bacau. persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in gradul cu handicap nr. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Taru Mariana prin grija secretarului comunei. Avand in vedere: . DISPUNE Art. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena.PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre doamna Busuioc Daniela Primarul comunei Helelgu.2007 doamna Busuic Daniela isi reia activitatea in cadrul Primariei comunei Helegiu ca asistent personal al lui Busuic Ionela .2007 .63(5) lit “e” si art. Codul Muncii .Referatul nr. 2715 Data 09. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.37 .05. Avand in vedere: . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . judetul Bacau. Art. .In temeiul art. privind Administratia publica Locala .Prevederile art. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

prevederile art..viceprimar .membru Art.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 31.membru 5.Prevederile art.115(1)lit a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala . 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . Guramba Carmen Mariana – consilier juridic debutant. DISPUNE Art. intocmit de Oancea Gabriela inspector contrabil cu atributii in domeniul achizitiilor publice.05.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de .secretar comuna. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie .052007. . .39 (1) si art.In temeiul art. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si persoanelor nominalizate in art.1. Coman Constantin. Oancea Gabriela – inspector contabil – Presedinte 2. Neaga Neculai.modificata si completata. DISPUNE Art. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. privind Administratia publica Locala . 71-80 din H. 2743/11. 1 Se constituie comisia de evaluarea a a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism in urmatoarea componenta: 1.2007 Primarul comunei Helelgiu. Avand in vedere.Referatul nr. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. judetul Bacau.referent superior – membru 3.membru 4. Spiridon Mariana. 2720 Data 11.G.

PRIMAR BADIC MIHAELA SECRETAR MARIANA SPIRIDON Nr. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.initiator primarul comunei Helegiu . 71(1) din legea 215/2001 .In temeiul art . 56 lit.. 1 Incepand cu 25. ora 14.05. j din Legea 53/ 2003. inceteaza de drept contractul individual de munca al .2007.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind incetarea contractului de munca al doamnei Ursu Ileana. judetul Bacau.2007 . Avand in vedere: Prevederile art. Art. 3.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.initiator primarul comunei Helegiu 2.31. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2006.00 .68(5) lit e si art. cu urmatoarea ordine de zi: 1.05. Proiect de hotarare privind rectificare bugetului pentru anul 2007. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului local Helegiu la sustinerea persoanei cu handicap in anul 2007.2722 Data 24.Codul muncii . asistent personal al lui Ursu Viorel. 55 lit a a si art. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.initiator primarul comunei Helegiu .

In temeiul art .2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre Blagoi Elena ca asistent personal al lui Ursu Viorel.05.2007 .I.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .doamna Blagoi Elena.Doamnei Ursu Ileana Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. 71(1) din legea 215/2001 . isi rei activitatea . persoana cu handicap gradul I. prin care Blagoi Elena doreste sa-si reia activitatea ca asistent personal a lui Ursu Viorel. 51 (1) lit a din Legea 53/ 2003. 3178/31. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.20007.68(5) lit e si art.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . Avand in vedere: . 1 Incepand cu 25.Codul muncii .doamnei Ursu Ileana.Cererea nr. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.05.2730 Din 25. asistent personal al lui Ursu Viorel. ca urmare a reluarii activitatii de catre doamna Blagoi Elena care a avut contracul individual de munca suspendat pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani. persoana cu handicap Gr. persoana cu handicap gradul I.05. Prevederile art. judetul Bacau. ca urmare a incetarii situatii care a determinat suspendarea contrctului individual de munca.JR MARIANA SPIRIDON Nr. Art./ . ca asistent personal al lui Ursu Viorel.

JR MARIANA SPIRIDON Nr.2007 se stabileste salariul de baza de 488 si un spor de vchime de 5 % Art. precum si a autorizatiei de functionare de cãtre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.04.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU ROMANIA CONSILIUL LOCAL HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind anularea autorizatiei emise in baza Decretului Lege nr.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscalã de cãtre comercianti. judetul Bacau. 51/2004 . 51/1990 Pentru AF NECHITA IONe Primarul comunei Helegiu .a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala . Avand in vedere: .Institutiei Prefectului Judetului Bacau .Art. In temeiul art .68(5) lit g si art. . Incepand cu data 25. .2007 se stabileste salariul de baza de 439 lei si un spor de vechime de 5% iar incepand cu data de 01..2732 Din 25.115(1) lit.05.10.Dispozitiile art. 1 si 2 din Odonanta de Urgenta nr.Doamnei Blagoi Elena Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS.Refereatul intocmit de secretarul comunei Helegiu.Prevederile Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã activitãti economice în mod independent -In temeiul art.

DISPUN Art.01.JR. Oficiului registrului Comertului de pe langa tribunalul Bacau si domnului Nechita Ion.2007 . MARIANA SPIRIDON Nr.05. 2734 Data 25.1 Se se anuleaza autorizatia nr.2007 . PRIMAR MIHAELA BADIC AVIZAT SECRETAR COMUNA CONS.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau. emisa de Consiliul judetean Bacau pentru AF Nechita Ion. 967687/27. Art.