ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind suspendarea contractului de munca al doamnei Busuioc Daniela

,,asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu in perioada 24.01.2007-02.05.2007 Primarul comunei Helelgu, judetul Bacau; Avand in vedere: - Referatul nr. 2638.05.2007, intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena - Prevederile art.37 , lit e din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; - Prevederile Art 49 din Legea 53/2003, Codul Muncii - In temeiul art.63(5) lit “e” si art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 , privind Administratia publica Locala DISPUNE Art. 1 Se suspenda contractul de munca al d-nei. Busuioc Daniela, asistent social in cadrul Primariei Comunei Helegiu, pe perioada 24.01.2007-02.05.2007, motivat de lipsa certificatului de incadrare in gradul de handicap, al persoanei ocrotite , pentru periaoda mentionata ; Art. 2 Primaria comunei Helegiu va proceda la recuperarea sumelor primate necuvenit de d-na Busuioc Daniela Art. 3 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuioc Daniela prin grija secretarului comunei. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.2714 Data 09.05.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.In temeiul art.04. 2716 Data 08. doamnei Busuic Daniela.se va proceda la recuperarea sumei de 914 lei . .PRIMAR DISPOZITIE Privind recuperare sume acordate necuvenit d-nei Busuic Daniela .05. judetul Bacau.Prevederile art. 2638/08.2007-30.Referatul nr.200702. lit e din Legea 448/2006.cu drept de contestatie in termen de 15 zile la judecatoria Onesti.01. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 . .37 .2007 . pentru prioada 24. prin retinere lunara.Prevederile Art 49 si art 272 din Legea 53/2003.asistent personal in primariei comunei Helegiu . intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena . din cuantumul salariului .05. cu titlul de plata salariu. Art.2007ROMANIA JUDETUL BACAU .05. Art. privind Administratia publica Locala modificata si completata DISPUNE Art. Codul Muncii. . PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.01. Art. acordata necuvenit .2007.3 Recuperarea sumei ce constituie debit se face esalonat. 1 Incepand cu 01. asistent personal in cadrul Primariei comunei Helegiu pentru perioada 24.pana la concurenta sumei de 914 lei. 2 Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu din momentul comunicarii .2007 Primarul comunei Helelgu.2007.05. Avand in vedere: . 4 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Busuic Daniela prin grija secretarului comunei.

Prevederile art. persoana cu handicap conform certificatului de incadrare in gradul cu handicap nr.05. Avand in vedere: .2007 doamna Busuic Daniela isi reia activitatea in cadrul Primariei comunei Helegiu ca asistent personal al lui Busuic Ionela .Prevederile Art 49 din Legea 53/2003. 1 Incepand cu data de 03. PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr. 2638/08. .PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre doamna Busuioc Daniela Primarul comunei Helelgu. . DISPUNE Art.63(5) lit “e” si art.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind constituirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism Primarul comunei Helelgu. 736/03. 2715 Data 09. Codul Muncii .Referatul nr. Art.2007 .052007.37 .05. Avand in vedere: . 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si doamnei Taru Mariana prin grija secretarului comunei. lit e din Legea 448/2006.In temeiul art. privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 .05. intocmit de referent superior cu atributii de asistent social Braila Magdalena. judetul Bacau. privind Administratia publica Locala . judetul Bacau.

PRIMAR SECRETAR BADIC MIHAELA SPIRIDON MARIANA Nr.. Spiridon Mariana.2007 Primarul comunei Helelgiu. DISPUNE Art.In temeiul art. Oancea Gabriela – inspector contabil – Presedinte 2.Referatul nr. Avand in vedere. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie . .05.1. 2720 Data 11. 1 Se constituie comisia de evaluarea a a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica a unui autoturism in urmatoarea componenta: 1. DISPUNE Art.G.membru 4. Neaga Neculai. 71-80 din H. 2743/11. judetul Bacau.viceprimar .39 (1) si art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de . privind Administratia publica Locala .prevederile art. Coman Constantin.membru 5.modificata si completata.115(1)lit a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala . intocmit de Oancea Gabriela inspector contrabil cu atributii in domeniul achizitiilor publice.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 31.referent superior – membru 3. Guramba Carmen Mariana – consilier juridic debutant. . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.membru Art. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si persoanelor nominalizate in art. 115 (1) lit a din Legea 215/2001 .052007.05.Prevederile art.secretar comuna.

00 .. 1 Incepand cu 25.05. Art. 3. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.initiator primarul comunei Helegiu 2. j din Legea 53/ 2003. Avand in vedere: Prevederile art.2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului local Helegiu la sustinerea persoanei cu handicap in anul 2007.31.2722 Data 24. cu urmatoarea ordine de zi: 1.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind incetarea contractului de munca al doamnei Ursu Ileana. ora 14. inceteaza de drept contractul individual de munca al . 55 lit a a si art.68(5) lit e si art. PRIMAR BADIC MIHAELA SECRETAR MARIANA SPIRIDON Nr. judetul Bacau. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2006. Proiect de hotarare privind rectificare bugetului pentru anul 2007.05.initiator primarul comunei Helegiu .initiator primarul comunei Helegiu . persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.Codul muncii .05.2007 .2007. 71(1) din legea 215/2001 . asistent personal al lui Ursu Viorel. 56 lit.In temeiul art .

judetul Bacau.05. 3178/31. 1 Incepand cu 25.2007 . ca urmare a reluarii activitatii de catre doamna Blagoi Elena care a avut contracul individual de munca suspendat pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 3 ani.20007. 71(1) din legea 215/2001 .JR MARIANA SPIRIDON Nr. persoana cu handicap gradul I.2 Prezenta dispozitie se va comunica: .68(5) lit e si art. ca asistent personal al lui Ursu Viorel.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA COMUNEI HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind reluarea activitatii de catre Blagoi Elena ca asistent personal al lui Ursu Viorel.Doamnei Ursu Ileana Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS. 51 (1) lit a din Legea 53/ 2003.Cererea nr. persoana cu handicap gradul I. Art.I./ .05. Prevederile art. persoana cu handicap Gr. persoana cu handicap gradul I Primarul comunei Helegiu.doamnei Ursu Ileana.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .In temeiul art .05. Avand in vedere: .doamna Blagoi Elena.Codul muncii .2730 Din 25. prin care Blagoi Elena doreste sa-si reia activitatea ca asistent personal a lui Ursu Viorel. isi rei activitatea . asistent personal al lui Ursu Viorel. ca urmare a incetarii situatii care a determinat suspendarea contrctului individual de munca. privind Administratia publica Locala modificata si completata: DISPUNE Art.

Refereatul intocmit de secretarul comunei Helegiu.2007 ROMANIA JUDETUL BACAU ROMANIA CONSILIUL LOCAL HELEGIU PRIMAR DISPOZITIE Privind anularea autorizatiei emise in baza Decretului Lege nr.a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala . 51/1990 Pentru AF NECHITA IONe Primarul comunei Helegiu . 1 si 2 din Odonanta de Urgenta nr. privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscalã de cãtre comercianti.. Incepand cu data 25. 51/2004 .2732 Din 25. Avand in vedere: .JR MARIANA SPIRIDON Nr.Art. judetul Bacau.Prevederile Legii 300/2004 privind privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfãsoarã activitãti economice în mod independent -In temeiul art.2007 se stabileste salariul de baza de 488 si un spor de vchime de 5 % Art.Institutiei Prefectului Judetului Bacau .10.Doamnei Blagoi Elena Avizat: PRIMAR SECRETAR COMUNA MIHAELA BADIC CONS.2 Prezenta dispozitie se va comunica: . precum si a autorizatiei de functionare de cãtre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale.115(1) lit.04.2007 se stabileste salariul de baza de 439 lei si un spor de vechime de 5% iar incepand cu data de 01. In temeiul art .05. .Dispozitiile art. .68(5) lit g si art.

2007 .2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului Bacau.JR.2007 .01. 2734 Data 25. PRIMAR MIHAELA BADIC AVIZAT SECRETAR COMUNA CONS.DISPUN Art.05. MARIANA SPIRIDON Nr.1 Se se anuleaza autorizatia nr. Oficiului registrului Comertului de pe langa tribunalul Bacau si domnului Nechita Ion. 967687/27. emisa de Consiliul judetean Bacau pentru AF Nechita Ion. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful