Structura eseului de tip argumentativ

I.

Ipoteza

Citatul lui………. pleacă de la tema ………, o noţiune fundamentală pentru întelegerea fiinţei umane. II. Cuprinsul

Un prim argument este (În primul rând…. Pe de o parte….) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. De exemplu, …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………. Un al doilea argument care poate susţine ideea este………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………. Spre exemplu, …………………………………………………………………………………………… ……………………………………….. Dacă privim tema……………….…..dintr-o altă perspectivă, se poate enunţa şi ideea că……………………………………………………(contra-argument), deoarece…………………………………………………………………………………. III. Concluzia

În concluzie, consider că Ioan Slavici are dreptate să susţină ideea lui despre……………., fiind una general-valabilă.

FIŞĂ. -de vreme ce -pentru că -deoarece.expimă certitudinea -precizează ordinea introducerii argumentelor sau îmbinarea logica a acestora . fireşte -de altfel . -în egală măsură -desigur că -fără indoială -cu siguranţă. TEXTUL ARGUMENTATIV Structura tripartită Ipoteza Conectori specifici -consider că -părerea mea este că Rolul conectorilor -exprimarea premisei (pro sau contra) -exprimarea asentimentului sau a -în opinia mea dezacordului . -exprimă justificarea . -întrucât.SINTEZĂ.(nu) sunt de acord că -(nu) este adevarat că Demonstraţiaargumentarea -în primul rând -în al doilea rând -pe de o parte -pe de altă parte -de asemenea .

însă. aşadar -exprimă concesia -exprimă obiecţia -precizează concluzia .-se ştie că. căci -în ciuda celor spuse -contrar celor afirmate -totuşi. cu toate că. dar. prin urmare. chiar dacă Concluzia -în concluzie. subliniază teza . deci.