Sunteți pe pagina 1din 6
C U P R I N S PROTEC Ţ IA MAGIC Ă Christian & Miriam

C U P R I N S

PROTECŢIA MAGICĂ

Christian & Miriam Dikol

Protecţia Magică - în acest manual găsiţi toate ceremonialurile şi ritualurile benefice de magie albă pentru exorcisme şi purificări, pentru protecţia antimalefică a persoanei şi a bunurilor sale mobile şi imobile, refacerea stării de sănătate şi a sporului casei, influenţarea benefică a viitorului, karmei, soartei şi destinului, iubirii, căsătoriei, afacerilor. Am adunat într-o singură carte ritualurile benefice de magie albă, metodele şi tehnicile ascunse până acum publicului, şi vi le oferim ca să învăţaţi singuri cum să vă protejaţi împotriva răului malefic.

Preţul cărţii: 43,6 lei cu TVA inclus.

Introducere

3

Atacurile psihice şi energiile malefice

6

Formele gând negative

8

Puterea atacurilor psihice

9

Unii atrag singuri energiile negative şi entităţile malefice

10

Simptomele atacurilor spiritist-malefice

12

Protecţia magică

16

Ce este protecţia magică

16

De ce avem nevoie de protecţie

16

Respectarea legilor divine aduce fericire

19

Texte originale despre practicile protecţiei magice

21

Comunicat din Astral

21

Legile Meudului pentru spiritele întrupate

21

Legea echilibrului şi a minţii

22

Pătrimea şi cercul

22

Legea treimii

22

Legea 7 (şapte) lumini

22

Legea responsabilităţii spiritului întrupat

22

Moram lii. Vibraţie şi capacitare

23

Locul şi fapta

23

1

Legea speranţei şi a destinului. Nomir imon

23

Legea sacrului. Nomine sacrum lii

23

Legea amplificării. Moloni - ra

23

Sacrificiul şi incantaţiile

24

Legea inimii şi a purităţii. Erit - Porit

24

Legea faptei, cauzei şi restanţiei. Lomi - eon - re

24

Tabula Smaragdina lui Hermes Trismegistus

25

Legile Hermetice Universale

26

Legea mentalismului

27

Legea corespondenţei

27

Legea vibraţiei

27

Legea polarităţii

28

Legea ritmului

28

Legea cauzei şi a efectului

29

Legea genului

29

Obligaţiile Magicianului

30

Magicianul are anumite obligaţii pe care nu le poate încălca

32

Protecţia magică prin iubire

33

Iubirea este un act de divinaţie

33

Formele protecţiei magice

41

Protecţia magică non-fizică

41

Căi duhovniceşti de protecţie

42

Meditaţia

45

Meditaţia pasivă

46

Meditaţia activă

46

Cum se procedează în cazul meditaţiei active

48

Poziţia corpului pe timpul invocaţiei Luminii

71

Protecţia magică cu sfera de lumină

73

Canalul de lumină

75

Scutul energetic de protecţie şi canalul de lumină

76

Culorile scutului energetic

77

Extensia aurică

78

Suprafaţa reflectivă

79

Câmpurile de forţă

79

Înveliş din plasă

79

Nu sunt aici

80

Zidul de piatră

80

Absorbţia

80

Împrejmuirea (înconjurarea)

80

Atributele activ - defensive

81

Bariera din lame

81

Lame de ras şi sticlă spartă

81

Bariera de săbii

82

Focul

82

Frigul

82

Scuturile - Ziduri de piatră

83

Ajutorul Astral

84

Protecţia magică fizică

85

Cercul protector de lumină, sare şi cărbune

85

Apa sfinţită

85

Ierburile magice

86

2

Sarea consacrată

87

Tămâia

87

Tipurile de tămâie

87

Tămâia de Arabia

88

Tămâia de Lourdes

88

Tămâia de Bethleem

88

Tămâia de Nazaret

88

Tămâia celor trei magi

89

Tămâia de Ierusalim

89

Smirna

90

Tămâia pontificală

91

Lacrimile

91

Mirul

91

Tămâia de Oliban

92

Simbolurile instrumentelor magice

93

Cercul magic de protecţie antimalefică

94

Pentagrama

95

Hexagrama

97

Crucea

98

Bagheta magică

98

Athame

99

Cupa

99

Lumânările

100

Banul (moneda)

100

Oglinda magică

101

Crucea Ankh

101

Ritualurile ceremoniale magice

102

Operele magice

104

Literatura Magiei

107

Protocoalele proceselor vrăjitoreşti

108

Grimoarele

110

Distincţia dintre Magia Albă şi Magia Neagră

114

Magia Elementalilor

116

Protecţia magică pentru contracararea influenţelor nefaste ale astrelor asupra stării de sănătate

121

Cum acţionează magnetismul planetelor asupra biocâmpului şi organismului omului

125

Influenţele magnetice ale planetelor asupra stării de sănătate a omului

127

Protecţia magică şi metodele de tratament a organelor afectate

129

Fazele Lunii şi cauzele unor boli

130

Luna în creştere

131

Luna plină

132

Luna nouă

132

Magia lumânărilor

133

Culorile lumânărilor şi semnificaţia lor

136

Culorile spiritelor în Astralul Superior

137

Culorile lumânărilor zilelor săptămânii

138

Cristalele în Magia Ritualurilor Cristalele şi rolul lor în ritualurile de influenţare

139

3

benefică a temei de viaţă şi a destinului

143

Ritualurile magice de exorcizare şi protecţie antimalefică

149

Ritualul consacrării cercului magic de protecţie antimalefică

153

Pregătirea spaţiului pentru lucru

156

Materialele necesare desfăşurării ritualului

156

Instrumente magice şi obiecte de cult

158

Consacrarea cercului magic de protecţie antimalefică

159

Ritualul ceremonial de consacrare a instumentelor şi obiectelor magice

164

Semnificaţiile şi influenţa geniilor zilelor în magia albă

168

Pentagrama

169

Hexagrama

169

Materiale necesare pentru desfăşurarea ritualului

171

O cameră specială

171

Ordinea operaţiilor

171

Consacrarea robei şi a cingătoarei

171

Formula generală de exorcism

171

Formula generală de consacrare

171

Exorcizarea sării

171

Consacrarea (sfinţirea) sării

172

Oraţia focului

172

Consacrarea (sfinţirea) tămâiei

172

Consacrarea camerei rituale (paraclisului)

172

Consacrarea instrumentelor magice principale

174

Bagheta magică

174

Formula de consacrare (sfinţire)

174

Cupa pentru apă

174

Formula de consacrare (sfinţire)

174

Pumnalul Aerului

175

Formula de consacrare (sfinţire)

175

Craniul de Pământ (moneda)

176

Formula de consacrare (sfinţire)

176

Consacrarea altarului

176

Materiale, instrumente şi obiecte de cult

177

Succesiunea activităţilor ceremonialului magic

177

Exorcismul Aerului

179

Oraţia silfilor

180

Consacrarea sării, cenuşii şi a miresmelor

180

Oraţia sării

180

Sarea

181

Oraţia cenuşii

181

Exorcismul focului şi al tămâiei

181

Exorcismul Focului

182

Oraţia salamandrelor

182

Exorcismul Apei

183

Oraţia ondinelor

183

Apa sfinţită

184

Exorcismul Pământului

185

Oraţia gnomilor

186

4

Conjuraţia celor patru Lampa magică Exorcismul lămpii, focului şi a tămâiei Exorcismul Focului

Consacrarea cenuşii Oglinda magică Consacrarea instrumentelor magice şi obiectelor de cult Formula generală de conscrare Conjuraţia celor şapte Ritualuri de magie albă pentru influenţarea benefică

a karmei, soartei şi destinului, căsătoriei, sporului casei, afacerilor, călătoriilor O cameră specială

O masă pentru ritual Culorile lumânărilor folosite în zilele de ritual Îngerii zilelor, planetele şi puterile folosite în ritualurile de influenţare benefică a stării de sănătate Culorile Geniilor Astralului Superior şi semnificaţiile lor Obiecte ce se pun pe masa ritualului Pregătirea camerei pentru lucru Succesiunea desfăşurării ritualului Ritualul de exorcizare şi protecţie magică antimalefică

a locuinţelor şi sediilor de firme, clădirilor şi terenurilor, animalelor de casă şi celor din gospodăriile rurale Activitatea magicianului pentru exorcizarea locuinţelor, sediilor de firmă, clădirilor, terenurilor, Activitatea magicianului la propriul domiciliu Pregătirea spaţiului pentru ritualul magic Materiale necesare desfăşurării ritualului magic Succesiunea activităţilor ritualului magic Activitatea magicianului la domiciliul solicitantului Ritualul magic pentru exorcizarea şi protecţia bunurilor mobile ale persoanelor Ritualul de constituire şi lansare a unei sferei magice de exorcizare şi protecţie antimalefică Pregătirea camerei pentru lucru Materiale necesare Succesiunea activităţilor ritualului Sfera de protecţie magică antimalefică Ritualul de constituire şi lansare a unei sfere magice pentru vindecare Ritualul pentru dezlegarea de vrăji, descântece, deochi, farmece şi blesteme Activitatea magicianului pentru dezlegări şi desfaceri de vrăji, descântece, blesteme Pregătirea spaţiului (camerei) pentru ritual Materiale necesare Succesiunea desfăşurării activităţilor ritualului magic Protecţia magică a unei şedinţe de pendulism Algoritmizarea programului operatorului Protecţia magică a unei şedinţe de bioterapii

5

186

187

187

188

188

189

191

191

192

195

196

196

197

197

198

198

199

200

203

212

212

212

212

214

220

226

232

235

235

237

241

243

253

256

257

257

259

266

271

275

Pregătirea spaţiului (camerei, cabinetului) pentru lucru

275

Activitatea biomagicianului la venirea pacientului

279

Etapele unei şedinţe de tratament bioenergetic

280

Protecţia magică a unei şedinţe de Tarot

282

Materiale necesare

283

Succesiunea activităţilor

283

Algoritmizarea programului desfăşurării şedinţei

288

Puterea magică a descântecului

291

Protecţia celor care fac lucrări vrăjitoreşti

295

Arderile speciale de ierburi magice

297

Arderile pentru invocarea spiritelor

297

Descântece pentru desfacerea, dezlegarea şi alungarea tuturor farmecelor

299

Descântec pentru alungarea tuturor farmecelor

303

Descântec contra magiei negre

305

Descântec pentru scoaterea unui blestem

306

Dezlegare cu foc viu

307

Descântec de apucătură şi întâlnitură

310

Dezlegare de ceas rău

310

Dezlegarea de bube

311

Descântece de deochi

312

Descântece şi vrăji cu mătrăgună

314

Vrăjile pentru luatul manei la grâu

317

Vrăjile pentru luatul manei la vaci

320

Împiedicarea luării manei de la vaci

325

Bibliografie

353

6