Dominatul -Salvarea imperiului a venit din partea împăraţilor zişi “iliri”, a căror serie este deschisă de Aurelian: -ei pun

bazele unei monarhii absolute, dominatul: -a marcat începutul drumului spre o monarhie de tip oriental -Fondatorul noii forme de stat este Diocleţian (284-305), dar o contribuţie de primă importanţă la naşterea ei a avut-o Constantin cel Mare (306-337): -Diocleţian creează un sistem de cârmuire “în doi”(diarhie), apoi “în patru”(tetrarhie) -iniţial, sistemul cuprindea doi auguşti, cărora li s-au adăugat mai apoi doi cezari -toţi erau însărcinaţi cu apărarea frontierelor şi cu împiedicarea revoltelor militare -Reformele lui Diocleţian modifică şi structurile administrative ale statului: -concentrează puterea în mâinile împăratului, exercitată de “consiliul sacru” imperial -crează o administraţie ierarhică la nivel central şi provincial, prin : -înfiinţarea prefecturilor, diocezelor şi provinciilor -separarea riguroasă a puterii civile de cea militară -Vechea federaţie de cetăţi, în frunte cu Roma, este înlocuită cu un stat centralizat, în vreme ce vechile instituţii romane-senat, popor ori magistraturi-sunt golite de conţinut. -Dicleţian preia din Orient ceremonialul care face din el “stăpân şi zeu” (Dominus et Deus), căruia supuşii i se închină. De la atributul de dominus derivă şi numele noii forme de stat. În cele din urmă, creştinismul avea să devină religie unică a imperiului, graţie sprijinului acordat de Constantin şi urmaşii săi: -în virtutea noii ideologii, teoretizată de Eusebiu de Cezareea, împăratul este alesul lui Dumnezeu pe pământ-puterii unice a lui Dumnezeu în ceruri îi corespunde pe pământ autoritatea monarhică a suveranului, restabilită de Constantin în 324, prin lichidarea tetrarhiei -prin reformele lui Diocleţian şi Constantin “imperiul” lui Augustus se transformă dintr-o magistratură într-o autoritate monarhică, sub presiunea evenimentelor şi a influenţelor venite din Orient.