Sunteți pe pagina 1din 138
CS.91.010.30 SR EN 1993-1-8 STANDARD ROMAN lulie 2006 APROBARE CORESPONDENTA Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints Eurocode 3: Calcul des structures en acier Partie 1-8: Calcul des assemblages Aprobat de Directorul General al ASRO la 6 aprilie 2006 Standardul european EN 1993-1-8:2005 are statutul unui standard roman Acest standard este identic cu standardul european EN 1993-1-8:2005 This standard is identical with the European Standard EN 1993-1-8:2005 La présente norme est identique @ la Norme européenne EN 1993-1-8:2005 "ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Sit Mendeleev nr. 21-25, cod 010362 Bucurest Director General: Tel: +40 21 316 32.96, Fax +4021 31608 70 Ditectia Standarcizare: Tel, +40 21 310 17 30, +4021 31043 08, +4021 312 47 44, Fax +4021 315 5370 Directia Publcati- Serv. Vanzat/bonamente: Tel. 40.21 316 77 25, Fax +4021 317 25 14, +4021 312 94 88 Serviciul Redactic - Marketing, Drepturi de Autor + 4021 316:99.74 TRO Roprociceres tau uilzares integrals sau pariala @ prezonllul standard In once publcaly a) pnn once procedes leletrenie mecanic. fotocopiere, meroflmare et) este nierzsa daca ru exsta acordu sris al ASRO Ref: SR EN 1993-1-8.2006 Evitia 1 Preambul national Aces| standard reprezinta versiunea romané a textului in limba engleza a stanclardului european EN 1993-1-8:2005. Stancardul SR EN 1993-1-8:2006 a fost aprobat la data de 6 aprilie 2006 prin anunt care este inlocuit de prezenta traducere Stancardul inlocuieste SR ENV 1993-1-1:2004 pe care-I inlocuieste Corespondenta dintre standardele europene si standardele internationale la care se face referire si slandardele romane este prezentat in anexa nationala NA. STANDARD EUROPEAN EN 1993-1-8 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Mai 2005 Ic$ 91,010.30 inlocuieste ENV 1983-1-1:1895 Versiunea romana Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8: Proiectarea imbinarilor Eurocode 3: Design of ste! Eurocode 3: Calcul des Eurocode 3: Bemessung und structures = Part 1-8: Design of structures en acier - Partie 1- —_Konstruktion von Stahibauten - joints Calcul des assemblages Teil 1-8: Bemessung von Anschliissen Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 1993-1-8.2005 Standardul a fost tradus de ASRO, are acelas' statut ca gi versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 16 aprile 2005. Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN‘CENELEC care stipuleaza conditile in care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici o modificare. Listele actualizate si referintele bibliogratice reeritoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baza de cerere de la Secretariatul Central sau orice membru CEN, Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). O versiunea in oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa nationala si notificata la Secretariatul Central, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda. alia, Letonia, Lituania Luxemburg. Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cena, Slovacia Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee fur Normung European Centru de Management: rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles © 2005 CEN Toate crepturile de exploatare sub orice forma in orice mod sunt rezervate membrior CEN Ref, EN 1993-1-8:2005 RO