Sunteți pe pagina 1din 6

NTREBARI EXAMEN 2010-2011, sem II Tema nr. 7 1. Pluralitatea naturala .i pluralitatea constituita de infractori 2. No.iunea de participa.ie penala .i condi.

iile acesteia 3. Autorul. Concept .i caracterizare 4. Coautoratul. Concept .i caracterizare. Condi.iile coautoratului 5. Fapte penale care nu sunt susceptibile a fi comise n coautorat 6. Instigarea, concept .i caracterizare 7. Condi.iile instigarii 8. Instigarea neurmata de executare (art.29 C.p) 9. Complicele. Concept .i caracterizare (art.26 C.p) 10. Condi.iile complicita.ii 11.Modalita.ile complicita.ii 12. Conceptul de participa.ie improprie .i caracterizarea acesteia. Necesitatea reglementarii participa.iei improprii n dreptul penal 13.Modalita.ile participa.iei improprii conform art. 31 C.p 14. Pedeapsa n caz de participa.ie penala propriu-zisa art. 27 C.p 15. Efectele circumstan.elor personale .i circumstan.elor reale asupra pedepsei participan.ilor 16. mpiedicarea de catre participant a savr.irii faptei (art. 30 C.p). Condi.iile pentru aplicarea acestei cauze de impunitate. Efectele mpiedicarii .i limitele acestora 17. Pedeapsa n cazul participa.iei improprii (art. 31 C.p) Tema nr. 8 18. Raspunderea penala a persoanei fizice, concept .i caracterizare 19. Condi.iile raspunderii penale a persoanelor juridice (art. 191 C.p) 20. Enumera.i cauzele speciale care nlatura raspunderea penala 21. Amnistia. No.iune .i caracterizare. Felurile, obiectul .i efectele amnistiei 22. Prescrip.ia raspunderii penale. Natura juridica. No.iune .i caracterizare 23. Termenele de prescrip.ie a raspunderii penale pentru persoana fizica 24. Cauzele de ntrerupere a prescrip.iei raspunderii penale (art. 123 C.p) 25. Prescrip.ia speciala (art. 124 C.p) 26. Cauzele de suspendare a cursului prescrip.iei raspunderii penale (art. 128 C .p) 27. Termenele de prescrip.ie pentru minori (art. 129 C.p) 28. Prescrip.ia executarii pedepsei care a nlocuit pedeapsa deten.iunii pe via.a (art. 130 C.p) 29. Termenele de prescrip.ie a executarii pedepsei (art. 126 C.p) 30. Lipsa plngerii prealabile. No.iune, natura juridica, caracterizare 31. Condi.iile plngerii prealabile cauza care nlatura raspunderea penala 32. Retragerea plngerii prealabile (art. 131 alin 2,3,4,5 C.p) 33. mpacarea par.ilor. No.iune .i caracterizare . Condi.ii (art. 132 alin 1,2,3 C .p)

34. Care sunt condi.iile ce trebuie ndeplinite de catre o fapta prevazuta de lege a penala savr.ita de faptuitor pentru ca instan.a sa poata dispune nlocuirea raspunderii penale? 35. Care sunt condi.iile ce trebuie ndeplinite de catre un faptuitor care a savr.i t o fapta prevazuta de legea penala pentru a putea beneficia de nlocuirea raspunderii penal e? 36. nlocuirea raspunderii penale n caz de pluralitate de infractori sau de infrac. iuni (art. 98 C.p) 37. Care sunt sanc.iunile cu caracter administrativ ce se pot dispune de instan. a de judecata n cazul nlocuirii raspunderii penale (art. 91 C.p)? Tema nr. 9 38. Arata.i care sunt trasaturile specifice ale pedepsei 39. Arata.i care sunt func.iile pedepsei 40. Arata.i care sunt felurile pedepselor .i limitele generale ale acestora apli cabile persoanei fizice, prevazute de Codul penal (art. 53 C.p) 41. Arata.i care sunt regulile generale ale executarii pedepselor principale pri vative de libertate .i regimurile de executare (art. 533 C.p) 42. Deten.iunea pe via.a. Regimul deten.iunii pe via.a. Neaplicarea pedepsei det en.iunii pe via.a (art.54-55 Cp) 43. Liberarea condi.ionata n cazul condamna.ilor la deten.iunea pe via.a (art. 55 1 C.p) 44. Regimul executarii pedepsei nchisorii (art. 57 Cp) 45. Amenda penala aplicabila persoanei fizice. No.iune .i caracterizare 46.Modul de stabilire a amenzii penale (art. 63 Cp) 47. nlocuirea pedepsei amenzii (art. 631 Cp) 48. n ce consta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi (art. 64 Cp) 49. Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi (art. 65 Cp) 50. Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi (art. 66 Cp) 51. Degradarea militara (art. 67 Cp) 52. Pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice. Concept .i caracterizare. C on.inutul pedepsei accesorii (art. 71 Cp) Tema nr. 10 53. Conceptul .i necesitatea individualizarii pedepselor 54. Formele de individualizare a pedepsei 55.Mijloacele de individualizare a pedepselor 56. n ce consta individualizarea legala a pedepselor? 57. Criteriile generale de individualizare judecatoreasca a pedepselor privite n mod special 58. mprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala n sensul general al termenului ntrebuin.at de legiuitor n art. 72 Cp 59. Circumstan.ele. No.iune, caracterizare .i clasificare 60. Stari de agravare sau de atenuare a pedepsei 61. Analiza.i circumstan.a legala atenuanta a depa.irii limitelor legitimei apar ari 62. Analiza.i circumstan.a legala atenuanta a depa.irii starii de necesitate 63. Circumstan.a atenuanta legala: provocarea. No.iune .i condi.ii

64. Circumstan.ele atenuante judiciare enumerate exemplificativ n Codul penal (ar t. 74 alin 1 Cp) 65. Efectele circumstan.elor atenuante legale sau judiciare asupra pedepselor pr incipale (art. 76 alin 1 Cp) 66. Efectele circumstan.elor atenuante n cazul savr.irii unor infrac.iuni grave (a rt. 76 alin2 Cp) 67. Efectele circumstan.elor atenuante asupra pedepselor complementare (art. 76 alin 3 Cp) 68. Efectele circumstan.elor atenuante n cazul pedepsei deten.iunii pe via.a (art . 77 Cp) 69. No.iunea .i caracterizarea generala a circumstan.elor agravante legale (fara enumerarea lor) 70. Analiza.i circumstan.a legala agravanta prevazuta de art. 75 lit a Cp 71. Analiza.i circumstan.a legala agravanta prevazuta de art. 75 lit b Cp 72. Analiza.i circumstan.a legala agravanta prevazuta de art. 75 lit c Cp 73. Analiza.i circumstan.a lagala agravanta prevazuta de art. 75 lit d Cp 74. Analiza.i circumstan.a lagala agravanta prevazuta de art. 75 lit e Cp 75. Analiza.i circumstan.a lagala agravanta prevazuta de art. 75 lit f Cp 76. Efectele circumstan.elor agravante (art. 78 Cp) 77. Concursul ntre cauzele de agravare .i de atenuare (art. 80 Cp) 78. Condi.iile de aplicare a suspendarii condi.ionate a executarii pedepsei (art . 81 Cp) 79. Revocarea suspendarii condi.ionate n cazul savr.irii unei infrac.iuni (art. 83 Cp) 80. Revocarea suspendarii condi.ionate n cazul neexecutarii obliga.iilor civile ( art. 84 Cp) 81. Anularea suspendarii condi.ionate pentru infrac.iuni savr.ite anterior (art. 85 Cp) 82. Suspendarea condi.ionata a executarii pedepsei n cazuri speciale 83. Condi.iile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (a rt. 861 Cp) 84. Care sunt masurile de supraveghere la care trebuie sa se supuna condamnatul cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere n termenul de ncercare (art. 863 alin 1, 2 Cp) 85. Care sunt obliga.iile prevazute de lege ce pot fi impuse condamnatului cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere n termenul de ncercare (art. 863 alin 3 Cp 86. Cazurile de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art . 864 Cp) 87. Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art. 865 Cp) 88. Executarea pedepsei la locul de munca. Condi.ii de aplicare (art. 867 Cp) 89.Modul de executare a pedepsei la locul de munca (art. 868 Cp) 90. Revocarea executarii pedepsei la locul de munca (art 869 Cp) 91. Anularea executarii pedepsei la locul de munca (art. 8610 Cp) 92. ncetarea pedepsei la locul de munca (art. 8611 Cp) 93. Liberarea condi.ionata. No.iune .i caracterizare 94. Condi.iile n care se poate acorda liberarea condi.ionata n cazul infrac.iunilo r savr.ite cu inten.ie (art. 59 Cp) 95. Liberarea condi.ionata n cazul infrac.iunilor savr.ite din culpa (art. 591 Cp) 96. Liberarea condi.ionata n cazuri speciale (art. 60 Cp) 97. Revocarea liberarii condi.ionate (art. 61 Cp)

98. Executarea pedepsei ntr-o nchisoare militara (art 62 Cp)

Tema nr. 11 99. Explica.i masura educativa a mustrarii ce poate fi luata de instan.a de jude cata fa.a de un minor infractor (art. 102 Cp) 100. Explica.i masura educativa a liberta.ii supravegheate ce poate fi luata de instan.a de judecata fa.a de un minor infractor (art. 103 Cp) 101. Care sunt masurile prevazute de lege ca obliga.ii ce pot fi impuse minorulu i infractor pe timpul liberta.ii supravegheate (art. 103 alin 3 Cp) 102. Revocarea liberta.ii supravegheate a minorului (art. 103 alin 6 Cp) 103. Internarea minorului infractor ntr-un centru de reeducare (art. 104 Cp) 104. Internarea minorului infractor ntr-un centru medical educativ (art. 105 Cp) 105. Durata masurilor educative prevazute de art. 104 .i 105 Cp (art. 106 Cp) 106. Liberarea minorului nainte de a deveni major (art. 107 Cp) 107. Revocarea liberarii sau internarii minorului (art. 108 Cp) 108. Pedepsele ce se pot aplica minorilor infractori (art. 109 Cp) 109. Suspendarea condi.ionata a executarii pedepsei aplicate minorului (art. 110 Cp) 110. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control (art. 1101 Cp) Tema nr. 12 111. No.iunea .i natura juridica a masurilor de siguran.a (art. 111 Cp) 112. Analiza.i masura de siguran.a a ogligarii la tratament medical (art. 113 Cp ) 113. Analiza.i masura de siguran.a a internarii medicale (art. 114 Cp) 114. Analiza.i masura de siguran.a a interzicerii de a ocupa o func.ie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o alta ocupa.ie (art. 115 Cp) 115. Analiza.i masura de siguran.a a interzicerii de a se afla n anumite localita .i (art. 116 Cp) 116. Analiza.i masura de siguran.a a expulzarii (art. 117 Cp) 117. Enumera.i categoriile de bunuri supuse confiscarii speciale (art. 118 Cp) 118. Analiza.i masura de siguran.a a interdic.iei de a reveni n locuin.a familiei pe o perioada determinata (art. 1181 Cp) Tema nr. 13 119. Gra.ierea. No.iune .i caracterizare 120. Felurile gra.ierii 121. Obiectul .i efectele gra.ierii 122. Prescrip.ia executarii pedepsei. No.iune .i caracterizare 123. Cauzele de ntrerupere a prescrip.iei executarii pedepsei (art. 127 Cp) 124. Suspendarea cursului prescrip.iei executarii pedepsei (art. 128 alin 2 Cp) 125. Efectele reabilitarii (art. 133 Cp) 126. Reabilitarea de drept (art. 134 Cp) 127. Reabilitarea judecatoreasca. No.iune .i caracterizare 128. Condi.iile reabilitarii judecatore.ti (art. 137 Cp) 129. Termenele la care condamnatul poate fi reabilitat la cerere de catre instan .a judecatoreasca (art. 135 Cp) 130. Rennoirea cererii de reabilitare (art. 138 Cp) 131. Anularea reabilitarii (art. 139 Cp)