P. 1
Comunicare Si Relatii Publice

Comunicare Si Relatii Publice

|Views: 80|Likes:
Published by Luciana Mitica

More info:

Published by: Luciana Mitica on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

Corina Rădulescu

Comunicare şi relaţii publice

Μοττο: "Ρε λ α ] ι συ ν τ µ α µεν τ υ λ νιχ© ρ ι ι τρε ο ρ γ α] ι ε [ ι πυβ λ ι χ υ σα λ ε "
ϑ.Ε .

ι λ ε π υ β λ ν α γ ε χ ο µ υ δ ι ν α ν ι ζ ρ ι λ ε
[ ι Τ

Γ ρ υ ν ι γ

Corina Rădulescu

Comunicare şi relaţii publice
Suport de curs

editura universităţii din bucureşti

4

Corina Rădulescu

~ 2005 ~

editura.23. univ. dr. Mihaela Pop © Editura Universităţii din Bucureşti Şos. dr.unibuc. CORINA Comunicare şi relaţii publice / Corina Rădulescu.84 E-mail: editura_unibuc@yahoo.77(075.com Internet: www. Tel. Vasile Morar Conf./Fax: 410. -Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.8) . Bucureşti – 050663. univ. 2005 Bibliogr.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României RĂDULESCU. Panduri 90-92. ISBN 973-737-109-7 316.Referenţi ştiinţifici: Prof.

6 Corina Rădulescu Tehnoredactare computerizată: Constanţa TITU .

la simplul salut dintre doi oameni. punerea în comun (a comunica provine din latinescul communis=a pune în comun. În aceeaşi măsură în care constituie substanţa oricărei manifestări umane. iar condiţia sine qua non a existenţei unui anume bine public (de pildă. Numai înţelegând exact natura şi virtuţiile.Argument 1. la oglindirea în privirile unei fiinţe dragi. comunicarea în relaţiile publice este omniprezentă. mărirea cantităţii de informaţie cu privire la biblioteca dintr-o anumită zonă. relaţii publice şi protocol. Prezenta lucrare stă sub semnul conexiunilor care există între comunicare. Ne-am fi putut oare numi oameni în absenţa oricărui schimb de mesaje cu alte făpturi asemeni nouă? Întrebarea e. mai precis apropierea. de la metafizică la un surâs. a se împărtăşi întru ceva) şi dacă e posibil egalitatea totală dintre cele două coduri proprii . devenim conştienţi de cât de mult depindem de ea. fireşte. structura comunicării. şi strângerea de fonduri pentru a diversifica serviciile ei) este bineînţeles comunicarea eficientă. Cum ar putea fi altfel din moment ce expresia „relaţii publice” a fost utilizată pentru prima dată cu sensul de preocupare pentru binele public. Comunicarea –un cuvânt aflat astăzi pe buzele tuturora – îl defineşte pe om în diferenţa sa specifică. retorică.

Dificultatea – şi sperăm. caracteristicile comunicării în cadrul relaţiilor publice. În prima parte a cursului. Astfel. ne propunem să insistăm tocmai asupra acestor „întâlniri” naturale şi benefice dintre comunicare. provine din faptul că. pentru ca ulterior – în capitolul III – să reliefez deplasările de accent. dar. În acest suport de curs. domenii altfel separate în unele programe analitice. 2. Această lucrare sintetică şi sistematică adresată studenţilor expune. relaţii publice şi protocol. gândurile şi convingerile considerate de mine esenţiale în domeniul relaţiilor publice – privite în conexiunea lor intrinsecă cu comunicarea şi protocolul. ne . Relaţiile publice se ocupă de schimbarea atitudinilor şi a acţiunilor astfel încât să fie îndeplinite nişte obiective sociale. am pornit de la definiţia consacrată de James Grunig pentru această disciplină: „managementul comunicării dintre organizaţie şi publicurile sale”. atât în domeniul relaţiilor publice. în ceea ce priveşte întrepătrunderile fireşti dintre disciplinele amintite. cum am amintit.8 Corina Rădulescu emiţătorului şi receptorului. m-am oprit asupra elementelor de vocabular şi gramatică specifice domeniului cercetat (relaţiile publice în capitolul I şi comunicarea în capitolul II). nu ne mai „confruntăm” cu aceeaşi „problemă”. ca instrument de comunicare. respectiv organizaţia şi publicurile sale. Ultimul capitol vizează protocolul (principalele activităţi ale sale). cât şi în comunicare există de sine stătător o imensă bibliografie. reuşita – demersului de faţă. paradoxal. iar aceasta se realizează printr-o colaborare firească dintre management şi comunicare.

Prin urmare. prin prisma efectului lor comun. Calea inversă este şi ea posibilă: într-o expunere laconică se verifică mai uşor demersul preconizat. această lucrare se întemeiază atât pe notele de curs ţinut cu studenţii de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri. cât şi pe discuţiile avute cu ei în timpul seminariilor. datorită lor şi pentru ei s-a născut acest suport de curs. în ceea ce le uneşte. Ca întotdeauna într-o încercare fără precedente defrişate de alţii sunt conştientă de imperfecţiunile inerente oricărui pionierat. pe care ulterior să-l rezume cu oarecare variaţii. Pe de altă parte.Comunicare şi relaţii publice 9 propunem să ştergem graniţele dintre ele şi să le definim în primul rând. . Unii autori preferă să se concentreze de la început asupra elaborării unui tratat de amploare.

1. Manifestarea disponibilităţii de a asculta şi de a comunica eficient în circumstanţele actuale se dovedeşte a fi una dintre axiomele supravieţuirii. în bibliografia de relaţii publice există mai mult de 16. Ce sunt relaţiile publice? Pe la începutul secolului XX. este vorba de „Crystalizing Public Opinion” („Cristalizarea opiniei publice”). în 1923 a scris prima carte consacrată acestui domeniu.Capitolul I Capitolu Relaţiile publice: cadru general I. considerat alături de Ivy Lee (=părintele relaţiilor publice moderne). în prezent. Bernays. sau dintre marketing şi relaţii . a credibilităţii şi a respectării instituţiei în diferitele segmente societale se reflectă în intensitatea cu care sunt aduse în discuţie.ooo de titluri. Astăzi. „relaţiile publice” au început să fie o ocupaţie şi o disciplină academică. Conştientizarea contribuţiei consistente pe care relaţiile publice o au în construirea reputaţiei. Astăzi. În mod frecvent. apare confuzia dintre relaţii cu publicul şi relaţii publice – ele fiind activităţi total diferite. Edward L. relaţiile publice. expansiunea relaţiilor publice a devenit tot mai evidentă pe măsură ce instituţiile au început să înţeleagă din ce în ce mai clar forţele schimbării şi necesitatea adaptării activităţilor la noile presiuni şi aspiraţii. unul dintre întemeietorii relaţiilor publice mărturisea că.

şi anume: organizaţia. manipulare şi relaţii publice ş.. planifică şi execută un program de acţiune pentru a câştiga înţelegerea şi acceptarea publicului”. termenii de referinţă în definirea relaţiilor publice sunt în număr de patru. cum ar fi: marketingul. în lucrările de specialitate. Numeroase definiţii se concentrează asupra a ceea ce fac specialiştii de relaţii publice. definiţii bazate pe efectele relaţiilor publice. apropie politicile şi procedurile unui individ sau ale unei organizaţii de interesele publicului. Dincolo de numărul mare de definiţii pentru acest domeniu şi de varietatea acestora.Comunicare şi relaţii publice 11 publice. cu alte tipuri de activitate. şi o vom dezvolta de-a lungul lui). întâlnim frecvent definiţia dată de James E.) funcţie de conducere care evaluează atitudinile publicului.. Relaţiile publice sunt practicate în instituţiile guvernamentale.d.. în asociaţii civice. fund-raising-ul etc. lobbyul. în firme. reclama.”. cunosc forme de lucruri variate şi implică obiective greu de conciliat (de la sprijinirea funcţionării democratice a unei societăţi. publicitatea.) relaţiile publice reprezintă o funcţie managerială. Numărul mare de definiţii sau numărul mare de elemente care sunt incluse în corpul acestora se datorează varietăţii modurilor de înţelegere a acestui domeniu. Dintre acestea. . Considerăm că cea mai importantă definiţie în acest sens. Cutlip şi a colaboratorilor săi: „(.m. ele interferează.. Activităţile de relaţii publice se desfăşoară în organizaţii extrem de diverse. prin unele tehnici. până la promovarea intereselor unei firme sau personalităţi). este aceea propusă de revista profesională Public Relations News: „(. publicitate şi relaţii publice.a. care stabileşte şi menţine legături reciproc benefice între o organizaţie şi publicul de care depinde succesul sau falimentul său.. în instituţii bancare. M. Există de asemenea. În plus. culturale etc. afacerile publice. precum şi în organizaţii non-guvernamentale. precum şi pe cea a lui S. Grunig şi T Hunt (pe care o considerăm motto-ul cursului de faţă. în instituţii educaţionale.

care include diverse tipuri de instituţii. fiind mediatori între aceasta şi publicurile interne şi externe. poate fi orice grup ai cărui membrii au un interes comun.12 Corina Rădulescu publicul. adică a acelor atitudini şi valori care ar putea influenţa. acest termen „cheie” vizează orice grup sau individ care este implicat în vreun fel anume în viaţa unei organizaţii. poliţia. specialiştii în relaţii publice acţionează în calitate de consilieri ai conducerii. adoptată în 1982 de către Public Relation Society of America (cea mai mare asociaţie profesională de profil) defineşte funcţia managerială a relaţiilor publice prin următoarele tipuri de activităţi: a. în bine sau în rău. La rândul său. guvern. activitatea organizaţiei. până la instituţii culturale şi sportive. funcţia managerială şi comunicarea. consilierea conducerii organizaţiei (la toate nivelele ei) în ceea ce priveşte deciziile. instituţii administrative. b. Ele se nasc atunci când anumite grupuri vor să atingă anumite obiective la care nu pot ajunge prin acţiunea lor izolată. Din punctul de vedere al relaţiilor publice. Se observă că ele au scopuri diferite şi evoluează în medii deosebit de variate. Cu privire la funcţia managerială. conducerea şi evaluarea permanentă a programelor de acţiune şi de comunicare. ordonate şi ierarhizate în vederea cooperării şi coordonării membrilor lor în anumite scopuri”. interpretarea şi anticiparea opiniei publice. armata. Organizaţia – este un termen generic. ministere. membrii unei organizaţii se ghidează după un sistem de valori şi după nişte norme unanim acceptate. studierea. firme comerciale. într-o anumită situaţie. puterile locale). publicul (îl vom descrie într-un subpunct de sine stătător al acestui capitol). sau împărtăşesc valori comune. pentru a . întreprinderi. Official Statement of Public Relation. instituţii din sfera educaţiei. analizarea. c. Sociologul Raymond Boudon defineşte organizaţia în felul următor: „ansambluri umane. de la structuri ale puterii (preşedinţia.

planificarea şi implementarea acţiunilor organizaţiei referitoare la influenţarea sau schimbarea politicilor publice. Rinehatr and Winston. organizaţiile şi publicul.Comunicare şi relaţii publice 13 informa publicul şi de a-i permite înţelegerea obiectivelor organizaţiei. în concluzie. – gândirea strategică. că acest cadru se desfăşoară la interfaţa dintre organizaţie şi mediul acesteia (intern şi extern) şi urmăreşte stabilirea legăturilor pe orizontală. Managing Public Relations. cât şi în ceea ce înseamnă înţelegerea şi acceptarea nivelurilor manageriale. nu de puţine ori. James E. Grunig şi Todd Hunt. atitudini şi opinii sunt apreciate empiric. cantitativ şi. mai precis noţiunea de eficacitate este elementul comun care leagă relaţiile publice. – dezvoltarea unor soluţii inovative în problemele organizaţionale. cu precizarea. 1 James E. în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei. specialistul în comunicare trebuie să cunoască misiunea. specialiştii în comunicare acţionează în diferite medii organizaţionale ale căror percepţii. gestionarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor de mai sus. obiectivele şi strategiile organizaţiei. New York. atât în ceea ce priveşte comunicarea soluţiilor. Relaţiile publice şi-au dezvoltat propriul cadru teoretic după modelul sistemelor manageriale. 1984. p. a legăturilor dintre unităţile de management şi staful operaţional şi a eventualelor conflicte care le separă. Grunig şi Todd Hunt1 consideră că realizarea acestor obiective presupune: – luarea în considerare a relaţiilor organizaţiei cu mediul. Holt. 89-97 . managementul comunicării trebuie orientat spre inovare. d. e. Funcţia de management. considerate ca aparţinând altor domenii manageriale.

Realizarea acestei legături biunivoce implică atenţie. al cunoaşterii şi înţelegerii diferitelor tipuri de coduri ale acestora). interpretarea de către public a managementului presupune cunoaşterea percepţiei pe care publicul o are despre organizaţie şi transmiterea acestor informaţii managementului. programele şi practicile managementului. Aşadar. relaţiile publice nu pot fi practicate în spaţiul strict limitat al Departamentului de Relaţii Publice. Pe de altă parte.14 – Corina Rădulescu – rezultatele procesului de comunicare trebuie măsurate prin aceleaşi tehnici comune tuturor sistemelor de management: managementul prin obiective (MBO). managementul prin obiective şi rezultate (MOR) şi prin tehnici de evaluare şi cercetare (PERT). şi mai ales focalizarea către public (în sensul subliniat pe parcursul textului de faţă. Cum precizam anterior. Abilităţile şi tehnicile (descrise în cursul de faţă. în capitolele II şi III) în comunicarea cu publicul îşi pierd relevanţa în cazul în care politicile şi obiectivele organizaţiei nu sunt bine înţelese şi – apoi – comunicate cu sinceritate publicului ţintă. ei trebuie să interpreteze publicului politicile. în principal. practicienii în relaţii publice sunt. Astfel. dezvoltarea unui proces de comunicare eficient este determinată de cunoaşterea funcţiilor organizaţiei şi a structurilor ierarhice. a regulilor de luare a deciziei şi a procedurilor organizaţiei. Credibilitatea liderilor organizaţiilor poate fi drastic afectată în cazurile în care . a proceselor. Atingerea obiectivelor se bazează pe disponibilitatea managementului de a permite depăşirea acestor graniţe şi de a accepta ca specialiştii în relaţiile publice să cunoască raţionamentele care au stat la baza deciziilor manageriale. iar pe de altă parte. interpreţi. practicienii trebuie să transfere atitudinile publicului către management. a feedback-ului şi a mecanismelor formale şi informale de evaluare. înţelegere. acceptare. pe de o parte.

dar şi pe orizontală. consideră că publicul este reprezentat de un grup de oameni care: 1. Defining Publics in Public Relations: The Case of a Suburban Hospital. Grunig. Grunig2 în Defining Publics in Public Relations: The Case of a Suburban Hospital. public conştient – grupul care recunoaşte problema. Journalism Quartely. Journalism Quartely. Fiecare individ sau segment de indivizi are propriile nevoi şi un mod diferit de a (şi) le comunica. recunoaşte că se află într-o situaţie delicată. nu recunoaşte dificultatea acesteia ca problemă. cursul de faţă) au contribuit la creşterea interdependenţei dintre oameni şi organizaţii. Grunig deduce următoarele etape de evoluţie ale publicului: 1. furnizori. 2. sindicate. Luând ca reper această definiţie. 3. paginile dedicate publicurilor şi opiniei publice) legate de acest aspect. vom face în continuare câteva precizări suplimentare (vezi capitolul I. deşi este într-o situaţie fără soluţie. În mediul intern. se confruntă cu o situaţie fără soluţie. În mediul extern. Publicul care intră în contact cu organizaţia este deosebit de divers. managerii comunică direct cu diferite niveluri de subordonare. public latent – grupul care. Dat fiind faptul că. Schimbările tehnologice (a se vedea subcapitolul Moduri şi mijloace de comunicare. se organizează pentru a rezolva problema. p. 109 . 1978. paginile 145-157. 2 James E. comunicarea dintre manageri şi public este integrată într-un sistem care include agenţii guvernamentale de reglementare. James E. în mod special. grupuri de consumatori şi alte organizaţii independente. Definirea noţiunii de public comportă anumite diferenţieri. 2. James E. în relaţia biunivocă dintre organizaţie (=politici şi programe manageriale) şi publicuri (=atitudini) cel mai important lucru este – cum spuneam – focalizarea către public.Comunicare şi relaţii publice 15 aceştia sunt departe de interpretarea corectă a mesajelor şi sentimentelor publicului. cunoaşterea valorilor şi atitudinilor acestora.

la rândul ei. angajaţii şi cetăţenii actuali constituie publicul tradiţional. funcţionari.  public tradiţional şi viitor. acele categorii care nu sunt direct conectate la organizaţie. şefi de birouri. de cele mai multe ori. agenţiile etc. suportul oferit de masa celor neimplicaţi este determinant. iar publicul extern este reprezentat de presă.  public oponent. încercând să acţioneze pentru rezolvarea acelei probleme. neimplicat şi susţinător. ca suport în elaborarea strategiilor de comunicare este următoarea:  public intern şi extern. acţionari. guvern. compartimente. cum sunt ministerele. secundar şi marginal. pentru susţinători. celelalte două categorii sunt mai puţin. comunitatea locală. manageri. tânăra generaţie reprezintă publicul viitor. . comunicarea trebuie să întărească credinţa în susţinerea oferită. publicul primar poate susţine foarte mult (sau din contră) eforturile organizaţiei. sau chiar deloc implicate în susţinerea organizaţiei. în schimb. bordul de directori (constituie publicul intern al organizaţiei). acestea să răspundă fiecărui nivel al procesului de evoluţie a publicului. comunicarea trebuie să capete accente de persuasiune. Această clasificare nu este reprezentativă decât pentru anumite tipuri de instituţii publice. ambele categorii pot fi deosebit de importante în succesul organizaţiei.  public primar. astfel încât. O altă clasificare a publicului utilizată. adică. public activ – grupul care se organizează.16 Corina Rădulescu 3. în faţa oponenţilor. Această clasificare a publicului se dovedeşte deosebit de utilă ca suport în elaborarea strategiilor de comunicare. clienţi. o organizaţie (şi în special cea publică) vine în contact cu reprezentanţi ai celor trei categorii menţionate anterior.

receptorul. utilizează cercetarea şi tehnicile de comunicare ca instrumente principale de lucru. relaţiile publice sunt (cum am amintit deja)o funcţie managerială distinctă care ajută la stabilirea şi menţinerea unei linii de comunicare reciproce. cu elementele sale majore (sursa. Deşi nu există o definiţie unanim acceptată pentru relaţiile publice. s-au parcurs paşi importanţi în direcţia clarificării conţinutului acestui concept. contextul. e subliniat faptul că ele apar ca o modalitate de comunicare între o organizaţie şi publicurile acesteia ajutându-i pe manageri să cunoască atitudinile publicului şi să poată lua decizii corecte. J. defineşte şi accentuează responsabilităţile managementului cu privire la satisfacerea interesului public. Mai exact. de opinia publică.Comunicare şi relaţii publice 17 Cel de-al patrulea termen „cheie” – comunicarea –. codul. pentru ca ulterior. oferă managementului suportul necesar informării şi formulării răspunsurilor cerute. Astfel. implică managementul de criză. canalul. Hunt ne oferă cea mai concisă şi în acelaşi timp completă definiţie a domeniului analizat: „relaţiile publice sunt managementul comunicării dintre organizaţie şi publicurile sale”. feedback-ul. totodată relaţiile publice ajută publicul să înţeleagă specificul organizaţiei şi să aibă încredere în aceasta. explicit sau implicit. E. Astfel. Sintetizând toate aceste funcţii. îl vom analiza pe larg în cadrul celei de-al doilea capitol al cursului de faţă. de înţelegere. de acceptare şi de cooperare între organizaţie şi publicul acesteia. avertizarea conducerii în legătură cu . zgomotul). relaţiile publice presupun cercetarea tuturor publicurilor: primirea de informaţii de la acestea. să ne oprim asupra diferenţei sale specifice în cadrul relaţiilor publice. mesajul. în capitolul al treilea. Grunig (profesor de relaţii publice la Universitatea din Maryland) şi T. anticipează viitoarele evoluţii ale mediului susţinând managementul în promovarea schimbărilor.

şi faţă de diferitele ei publicuri. În concluzie.18 Corina Rădulescu atitudinile şi reacţiile lor. Practicianul de relaţii publice serveşte drept intermediar între organizaţia pe care el o reprezintă şi toate publicurile acelei organizaţii. în definirea responsabilităţilor asumate în servirea interesului public. în adoptarea schimbărilor ce se impun prin anticiparea viitoarelor orientări. pentru atingerea celor mai nobile interese ale organizaţiei şi ale publicurilor ei. instruire în ştiinţe sociale şi în mecanismele relaţiilor publice. un simţ al raţiunii şi al logicii. ei trebuie să fie creativi. Drept urmare. practicianul de relaţii publice are responsabilităţi şi faţă de instituţie. capabili să se . Relaţiile publice ridică o multitudine de probleme manageriale. În general. abilitatea de a gândi creativ şi imaginativ. intuiţie. un interes profund pentru soluţionarea problemelor. relaţiile publice înseamnă responsabilitate şi înţelegere în stabilirea de politici şi de informare. relaţiile publice: (1) ajută organizaţia şi publicul să se adapteze reciproc. Dintre caracteristicile personale necesare în practicarea acestei profesii amintim: caracter şi integritate. Acest rol implicit include toate activităţile legate de constatarea şi influenţarea opiniilor unui grup de persoane şi constituie numai aspectul comunicaţional. El sau ea distribuie informaţii care dau posibilitatea publicurilor instituţiei să-i înţeleagă politicile. curiozitate intelectuală. obiectivitate. Ca funcţie de management. flexibili. simpatiei şi sprijinului acelor cercuri cu care au sau presupun că vor avea legături. o cultură generală bogată. ajutorul în stabilirea de politici care demonstrează atenţia crescută faţă de publicuri şi evaluarea constantă a eficienţei tuturor programelor de relaţii publice. totodată un suport pentru management în direcţionarea circulaţiei fluxului informaţional. şi (2) reprezintă efortul susţinut şi sistematic al conducerii organizaţiilor private şi publice prin care încearcă obţinerea înţelegerii. o putere de analiză şi de sinteză eficientă. o înclinaţie pentru adevăr şi discreţie. reprezentând.

Prima întâlnire mondială a asociaţiilor de relaţii publice. de pildă. O altă organizaţie a dat o definiţie consensuală a relaţiilor publice mult mai devreme decât a făcut-o PRSA. (8) relaţiile cu industria. (3) afacerile publice. nu există o singură facultate al cărei unic scop să fie pregătirea specialistului în relaţii publice. munca se desfăşoară – de cele mai multe ori – în echipă. (11) activităţile agentului de presă. şi din acest motiv.Comunicare şi relaţii publice 19 folosească de diverse aptitudini. Nu există o uniformitate a instrucţiei în acest domeniu. de a le . (5) relaţiile guvernamentale. în august 1978. (12) activităţile de promovare. Complexitatea rolului relaţiilor publice a făcut ca Societatea Relaţiilor Publice din SUA (PRSA) să definească paisprezece activităţi ce se asociază în general cu relaţiile publice: (1) informarea publică. să posede integritate şi să aibă curaj în a-şi susţine propriile convingeri. (13) relaţiile cu presa. (14) propaganda. (6) relaţiile publice financiare. (10) publicitatea. (9) relaţiile cu minorităţile. Practicianul de relaţii publice poate să fie angajat în departamentul unei organizaţii sau al unei agenţii de relaţii publice. în calitate de consilier de relaţii publice. care a avut loc în oraşul Mexico. Datorită complexităţii acestei activităţi sunt necesare cunoştinţe interdisciplinare. (2) comunicarea. Există însă şi cazuri când el poate lucra independent. (4) managementul problemelor. (7) relaţiile comunitare. defineşte practica de relaţii publice ca fiind „arta şi ştiinţa socială de a analiza tendinţele.

” O altă accepţie a relaţiilor publice ca „reputaţie a managementului” are popularitate în Marea Britanie.. Institutul Britanic de Relaţii Publice (IPR) oferă următoarea definiţie: „. Credibilitatea în faţa acestuia se câştigă mult mai greu decât prin afişarea sau plătirea unor anunţuri publicitare sau reclame. cu scopul câştigării înţelegerii şi a sprijinului şi al influenţării opiniei şi a comportamentului. relaţiile publice făcute bine presupun confruntarea deschisă şi onestă cu o problemă şi rezolvarea acestei probleme. a ceea ce spui şi a ceea ce alţii spun despre tine. Într-o abordare pragmatică. de a sfătui liderii organizaţiilor şi de a implementa programe de acţiune planificate. cele mai bune relaţii publice sunt proba unei conştiinţe sociale active –în consens cu faptul că.20 Corina Rădulescu prezice consecinţele. cât şi interesul public. ea înseamna preocuparea pentru binele public. acest concept trebuie să graviteze în jurul interesului publicului. În realitate.relaţiile publice se concentrează pe reputaţie – rezultatul a ceea ce faci.. în 1882. atunci când a fost utilizată pentru prima dată expresia „relaţii publice”. Practica Relaţiilor Publice este disciplina care pune accent pe reputaţie.” Această accepţie a relaţiilor publice considerăm că este cu atât mai importantă cu cât este menită să contracareze concepţia destul de răspândită astăzi potrivit căreia ele reprezintă „fardul” cu care se acoperă toate tipurile de imperfecţiuni şi de erori. Pe termen lung. . care să servească atât organizaţia.

ne vom referi pe larg. adică o serie de acţiuni care conduc la atingerea unui obiectiv. comunicarea. Relaţiile publice – ca proces Relaţiile publice pot fi definite ca un proces. numai prin aceste pârghii se poate înţelege specificitatea publicurilor şi a problemelor cu care organizaţia se confruntă. . Dacă ar trebui să rezumăm caracteristicile unui proces de o asemenea complexitate. cercetarea pentru stabilirea cadrului de acţiune şi planificare. la cercetarea de relaţii publice (publicurile şi opinia publică.Comunicare şi relaţii publice 21 I. în acest context. b. acţiunile de comunicare urmează un calendar şi o sumă de strategii conforme cu obiectivele şi valorile organizaţiei. procesul de relaţii publice cuprinde o succesiune de activităţi – grupate de teoreticieni în diverse formule: cercetarea. Astfel. c. relaţiile publice sunt o activitate planificată. misiunea specialiştilor (manageri) în relaţii publice este de a concepe şi implementa programe referitoare la momentul şi formele în care trebuie desfăşurate acţiunile de comunicare. relaţiile publice sunt o funcţie a conducerii organizaţiei (reprezentând un factor esenţial în succesul unei organizaţii. atunci am sublinia următoarele aspecte: a. evaluarea. În acest prim capitol. ele trebuie să fie o preocupare a conducerii acesteia). proceduri şi tehnici de cercetare). acţiunea. urmând ca în capitolul II şi III să ne îndreptăm atenţia asupra celorlalte activităţi implicate într-un proces de relaţii publice (în mod special asupra comunicării = substanţa tuturor acţiunilor). 2. ele nu pot fi eficiente fără apelul la cercetarea publicului şi la teoriile şi metodele din ştiinţele sociale (motiv pentru care în cele ce urmează le vom analiza în amănunt).

ci să identifici mesajele publicului şi să le faci influente în sânul organizaţiei). descriere. publicurile şi opinia publică. I 2. a mass-media şi a tendinţelor. cercetarea este utilizată – de-a lungul procesului de relaţii publice – pentru explorare. dimensiunea etică fiind foarte importantă în practicarea acestei profesii. testarea mesajelor şi monitorizarea. un rol constructiv în viaţa socială. Ea este un proces care nu se termină niciodată. ar trebui să luăm în considerare răspunsurile la următoarele întrebări: – Cum urmează să fie înţeleasă activitatea de către toţi cei pe care încercăm să îi informăm sau persuadăm? – Ce vor spune sau vor face ei ca urmare a eforturilor noastre? – Ce simt ei faţă de noi şi faţă de ceea ce spunem sau facem? În concluzie. Ea se concentrează pe găsirea răspunsului la următoarele întrebări: – Care ne sunt publicurile? – Care este acţiunea/mesajul nostru? – Ce canale de comunicare ne ajută să ajungem la aceste publicuri? – Care este reacţia la eforturile noastre? – Ce ar trebui să facem pentru a păstra legătura cu publicurile? La fiecare activitate de relaţii publice. Cercetarea de relaţii publice. explicare şi predicţie. Cercetarea în relaţiile publice include analizarea publicurilor. previziunile şi evaluarea problemelor. e. care include cercetarea formativă. relaţiile publice se bazează pe comunicarea bilaterală (respectiv. ele implică o responsabilitate socială.a.22 Corina Rădulescu d. în scopul de a aduna . comunicarea nu înseamnă numai să transmiţi publicului mesaje referitoare la organizaţie.

Termenul de public a însemnat. ce au consecinţe asupra organizaţiei. prin interese şi preocupări comune (împărtăşesc o identitate instituţională). ca individ (a se vedea reprezentarea grafică de la pag. tradiţional (cum am precizat anterior). clienţii. angajaţii organizaţiei. orice grup (sau individ) care are vreo implicare într-o organizaţie. în scopul de a determina succesul campaniilor respective şi modul în care trebuie făcute planificările în viitor. Publicurile şi opinia publică În nici o situaţie întâlnită în relaţiile publice. un mesaj. În literatura de specialitate a relaţiilor publice. putem să ne gândim la diferitele publicuri din care putem face parte. chiar dacă destul de slab. astfel. Pentru a înţelege mai bine distincţia dintre audienţă activă şi grup de persoane care pur şi simplu recepţionează ceva. al comunicării. Publicul ar include. cercetarea de monitorizare a programelor şi campaniilor şi cercetarea evaluativă. nu se poate lucra fără identificarea publicurilor. nu sunt în mod direct şi nici oficial parte a . Nu există o formulă simplă.Comunicare şi relaţii publice 23 datele factuale. de aplicat în toate cazurile şi de urmat pentru realizarea cercetării. Acesta din urmă cuprinde orice grup de oameni care sunt legaţi. 21 cu publicurile unei persoane). instituţiile guvernamentale cu rol de reglementare dar şi vecinii. o performanţă) şi termenul de public (= audienţa activă). fie că este la nivelul managementului. firmele concurente. Publicurile externe – după cum le spune numele – există în afara unei instituţii. foarte importantă este distincţia dintre audienţă (= un grup de oameni care sunt receptorii – pasivi – a ceva. fie la nivelul tactic. publicurile sunt împărţite în două categorii: cele interne şi cele externe. Din perspectiva relaţiilor publice.

Publicurile unei persoane U n c e tă ţ ean Un unc hi ca re jo a Un că ve go lf ci n r U n şo fe Ce “es te O per soan Un om ” a ces to m ă ă car e m er g e la b is e r ic U n o m c ă ru ia îi p la c e b o w lin g u l is t o b il u to m a Un nar U n a c ţio r U n pesca ic a ia c ite ş ]i p lă Un ce ti de to r U n o m că ru ia îi p la c e să jo a c e c ă r ţi on U nc su m a to r mu z ta x e Un an lu i l-u ha se ba al fa n ană ă un Un iin ţ O f ga ja t p la te n te U n p ă ri ru Un om că Sursa: Don Fabun. dar au o relaţie cu aceasta. Orice public particular. angajaţii şi mai multe tipuri de suporteri (de pildă.24 Corina Rădulescu organizaţiei. cum ar fi instituţiile guvernamentale cu putere de reglementare. au un impact substanţial asupra organizaţiei. indiferent de categoria mai largă în care s-ar putea încadra. Publicurile interne împărtăşesc aceeaşi identitate instituţională. investitorii). Anumite publicuri externe. Comunications: The Transfer of Meaning. poate deveni un punct principal de interes Un om ca re . Ele includ conducerea.

astfel. Când apare această situaţie. a afla cu exactitate din ce persoane sunt compuse aceste publicuri şi ce cred ele cu adevărat. reprezentanţi de vânzări) şi publicuri primare externe (clienţi. au redus numărul angajaţilor şi au crescut cantitatea de muncă la 47 de ore pe săptămână. femeile şi minorităţile. Anumite publicuri prioritare sunt stabile (de pildă. cu acea înţelegere specială căpătată prin experienţa şi informaţiile adunate din interior – fiind. Ei constituie „linia întâi” a oricărui birou de relaţii publice. . credibili pentru celelalte publicuri. pe măsură ce se dezvoltă unele probleme sau situaţii. agenţii guvernamentale cu rol de reglementare. Cheia în identificarea şi ierarhizarea corectă a publicurilor prioritare o constituie cercetarea – respectiv. unul sau mai multe dintre aceste publicuri primare pot deveni public-ţintă. Dacă nu se face o cercetare şi doar se presupune care sunt aceste publicuri. angajaţii).Comunicare şi relaţii publice 25 din perspectiva eforturilor relaţiilor publice. pentru o plată mai mică. are publicuri primare interne (acţionari. comunitatea financiară. Locul de muncă a devenit din ce în ce mai solicitant. Potenţialul P al unui public + vulnerabilitatea V a unei organizaţii la acţiunea acelui public = importanţa I a publicului respectiv pentru organizaţie şi pentru programele sale de relaţii publice. pe măsură ce organizaţiile. publicul identificat astfel este numit „public-ţintă” sau „public prioritar”. comercianţi. orientate spre profit sau nonprofit. Fiecare instituţie are propriile sale publicuri primare. În orice moment. în funcţie de problemă sau situaţie. pericolul este foarte mare. angajaţi. dintre care pot fi prioritare toate sau doar câteva. Identificarea publicurilor prioritare Indicele PVI (= importanţa vulnerabilităţii unui anume public) a fost dezvoltat pentru a ajuta organizaţiile să-şi identifice publicurile ţintă. de exemplu. precum şi comunitatea locală). furnizori. Angajaţii sunt văzuţi ca deţinând multe informaţii despre organizaţie. O afacere. Publicuri importante sunt angajaţii. dar altele – cum spuneam – se pot schimba.

pe măsură ce diversitatea publicurilor creşte. informaţia demografică şi psihografică trebuie să fie combinată cu alte statistici. social şi politic.26 Corina Rădulescu Angajaţii rămaşi se tem şi ei să nu îşi piardă locurile de muncă. Femeile şi minorităţile pot fi o parte a publicului constituit din angajaţi. de exemplu. Aceste descrieri devin din ce în ce mai importante. Sensibilitatea faţă de cultura unei minorităţi este la fel de importantă precum conştientizarea existenţei ei şi folosirea efectivă a limbii minorităţii respective. Minorităţile pot fi etnice sau religioase. femeile constituie majoritatea populaţiei lumii şi reprezintă aproape jumătate din forţa de muncă. . o greşeală. acţionarii). însă nu trebuie să presupunem că ele ar reprezenta vreun tip de omogenitate. de asemenea. în plus.) şi psihografic (examinează caracteristicile definitorii din punct de vedere emoţional şi comportamental). Ele pot crea probleme pentru reputaţia unei instituţii dacă sunt victimele hărţuirii sau discriminării şi fac public acest lucru. în toate tipurile de relaţii. înainte ca decizia finală să fie luată. sexul. cât şi de statut. Eşecul în a recunoaşte că ele există în respectiva naţiune sau că sunt reprezentate de grupuri de susţinători în străinătate este. nivelul de educaţie etc. dintr-o perspectivă mai largă. cât şi înspre stilul de viaţă. a dus atât la pierderi materiale. cum ar fi vârsta. în mediul economic. îndreptându-şi atenţia atât înspre atitudini. Abordări mai sofisticate examinează trăsăturile importante ale personalităţii. venitul. cum ar fi valorile. demografic (implică luarea în calcul a caracteristicilor statistice ale publicului. mai puţin de 10% dintre ele se află într-o poziţie de autoritate. majoritatea se găsesc într-o poziţie minoritară din punctul de vedere al puterii. în cadrul firmelor. Pentru a îmbunătăţii presupunerile bazate pe studii. În pofida acestui fapt. Lipsa de sensibilitate faţă de femei şi minorităţi. Se ştie faptul că. Publicurile pot fi descrise în trei feluri: nominal (constă mai ales în a da publicului un nume. constituie publicuri semnificative care pot distruge reputaţia unei organizaţii. dar.

însă care duc la articularea unui sentiment sau a unui punct de vedere. „Reducerea la tăcere” a media tradiţionale. adolescenţii. Atitudinile reprezintă tendinţele sau orientările spre ceva sau spre cineva – o stare de spirit. persoanele în vârstă. lucru care duce la o segmentare şi mai mare a publicurilor. ceva nu atât de puternic precum convingerile.Comunicare şi relaţii publice 27 Studierea audienţelor este folosită de către mass-media pentru a vinde spaţiu/timp publicitar şi de către cei care cumpără spaţiu/timp publicitar. Opinia publică reprezintă modul în care gândesc cei mai mulţi oameni dintr-un anumit public. oferă anonimat şi permite dezvoltarea de „comunităţi”. alegătorii etc. Imaginea descrie felul în care este percepută o organizaţie sau un individ. Ea a apărut ca . în societatea noastră globală compusă din publicuri fragmentate). Opiniile reprezintă expresia unei estimări sau a unor raţionamente – în general. Credinţele sunt convingeri ferm fixate în temelia sistemului de valori al persoanei. Internetul atrage pentru că este participativ. pentru a determina felul în care îşi vor maximiza bugetele în scopul atingerii cât mai eficiente a publicurilor. Organizaţiile încearcă să atingă unele comunităţi segmentate folosind reţele de tip intranet şi listserv pentru a beneficia de participare interactivă. dificultăţi în a le descrie. de masă şi specializate este parţial şi rezultatul saturării. întruchipând ideea acesteia despre adevăr. Ea reprezintă percepţiile colective despre o organizaţie ale tuturor publicurilor sale. cu alte cuvinte. este opinia colectivă a ceea ce cred. o dispoziţie sau o poziţie. prin urmare. incluzând aici şi mesajele percepute ca violare a spaţiului privat. bazate pe ce face sau spune aceasta (percepţii care constituie „imaginea” sa). O nouă problemă de natură să creeze confuzii pentru cei care realizează studii despre utilizările de mass-media o reprezintă interpretarea „audienţelor” de pe Internet (cine sunt cei care accesează efectiv şi răspund la informaţia din paginile web devine un lucru din ce în ce mai important de ştiut. politicienii. pe o problemă anume. Se observă că oamenii renunţă tot mai mult la media tradiţionale. o manieră.

Specialiştii în relaţii publice încearcă totuşi să măsoare rezultatele sondajelor. termenul de opinie publică (numind ceea ce este comun în gândirea şi acţiunile unei colectivităţi închegate. direcţionate spre poziţionarea viabilă – adică credibilă şi admisibilă – a unei organizaţii (sau persoane) faţă de competiţie. De la acest termen se trece la cel de conştiinţă publică. atitudine şi . de asemenea. Iniţial. Opinia publică este. persoane. Caracterul capricios al opiniei publice se datorează fragilei sale fundamentări în percepţie. în campanie (credibilitatea opiniei publice ca măsurătoare seamănă cu temperatura corpului).28 Corina Rădulescu fenomen social o dată cu primele forme de organizare socială. ci mai degrabă pe percepţiile sau evaluările unor evenimente. ea poate fi folosită greşit sau chiar manipulată. schimbările de opinie. dar termenul de opinie publică apare mult mai târziu. ai cărei membrii sunt legaţi prin interese comune. Opinia publică exprimă credinţe bazate nu neapărat pe fapte. vizibil instabilă (= ţintă în mişcare). când mulţi americani au aplaudat eforturile lui Mussolini de a-i „disciplina pe italieni” (traducere pentru turişti: a face ca trenurile să ajungă la timp). în timp ce majoritatea italienilor începuseră să trăiască cu frica miliţiilor fasciste cu cămăşi negre. determinate de condiţiile lor de viaţă). Din această cauză „scadenţa” strategiilor politice este însăşi ziua alegerilor. se folosea termenul de spirit public pentru a defini starea de spirit generală. cum s-a întâmplat în perioada de dinainte de cel de-al doilea război mondial. se foloseşte des în Anglia. A o influenţa necesită eforturi constante. Evident. iar către sfârşitul secolului al XIX-lea. când sunt socotite voturile efective – şi nu sondajele de opinie publică realizate mai devreme. îndeosebi în perioada de înfăptuire a revoluţiilor moderne în Europa. Şi poate fi bazată pe lipsa informaţiilor corecte. Deoarece opinia publică se schimbă aşa de repede şi poate fi influenţată aşa de uşor. instituţii sau produse. a o măsura este o problemă serioasă.

New York. ele trebuie să se asigure că aceste publicuri primesc informaţii 3 Charles Roll şi Albert Cantril. la o proastă înţelegere a adevăratei stări a opiniei publice. înţelegerea şi cunoaşterea diferă şi a avea grijă care dintre acestea va fi folosită în procesul de luare a deciziilor. observare. Diferitele publicuri pot împărtăşi anumite interese şi valori. din sondaje sunt deduse frecvent inferenţe care determină schimbarea proporţiilor răspunsurilor. lucru care conduce. Cu toate acestea. Basic Books. Ei se bazează pe tehnici precum: sondajele de tip înainte-şi-după. ceea ce oferă un sondaj este o imagine a viziunilor publicului la un anumit moment în timp şi numai referitor la problema care le-a fost supusă atenţiei. a realiza diferenţa înseamnă a recunoaşte faptul că. Problema care se pune în înţelegerea publică a oricărui sondaj. Their Use and Misuse in Politics. Credibilitatea sondajelor de opinie a fost pusă. Felul în care sondajele de opinie sunt tratate de către presă şi de către politicieni ar putea conduce însă la părerea că lucrurile ar sta altfel. conceperea de cercetări experimentale. analiza factorilor şi analiza de tip cluster şi audituri complexe ale comunicării. Organizaţiile depind de opiniile publicurilor lor. dar nu se poate afirma că există destulă omogenitate într-un public pentru a face şi alte presupuneri despre cât de mult sunt împărtăşite aceste valori. Cu toate acestea. din timp în timp.” 3 Autorii ne atrag într-un fel atenţia asupra faptului că. p 117. Prin urmare. „Nu este nimic imuabil în rezultatele unui sondaj. Totuşi. nu există studii continue asupra stării de spirit a publicului. a fost consemnată succint de către cercetătorii Charles Roll şi Albert Cantril. cartografierea percepţiilor. . sub semnul întrebării. interpretare de roluri. dar în special a sondajelor politice. analize psihografice. 1972.Comunicare şi relaţii publice 29 comportament pentru a determina eficienţa eforturilor de persuadare. din capul locului. informaţia şi opinia pot fi fundamental diferite. de aceea. participare. uneori.

în special în ceea ce priveşte deciziile care pot avea un impact asupra lor. libertatea de a concura pentru opinia publică este inerentă concepţiei pe care o dau ei noţiunii de democraţie). în ceea ce priveşte informaţia. O persoană mai sofisticată se va întreba: „Ce mi se cere să gândesc? Ce mi se cere să fac? De către cine? De ce?” În democraţie. De asemenea. de multe ori. Ei reprezintă de obicei partea care corespunde propriilor lor credinţe. Atunci când cineva creează un eveniment ce devine ştire – după un calendar foarte atent planificat şi detaliat – el se va numi gestionar al fluxurilor informaţionale. aceste întrebări sunt ridicate de membrii unei opoziţii. ducând o luptă pentru o opinie publică favorabilă (de pildă. De exemplu. politicile. cu loialitate oricărui client. ca şi avocaţii. au reprezentat esenţa guvernării Statelor Unite încă de la începuturi. în limitele eticii. care posedă o informaţie specializată: cei care controlează informaţia controlează şi diseminarea ei. Următoarea listă identifică unele mecanisme propagandistice utilizate în mod obişnuit pentru a induce publicurile în eroare: .30 Corina Rădulescu corecte şi pot să comunice cu organizaţia. servesc. indiferent dacă ei sunt personal de acord cu poziţia adoptată de client. educaţie sau de oriunde. Singura apărare a publicului rezidă în faptul că este conştient că mereu cineva încearcă să-i influenţeze opinia. cât şi de economie. Studierea opiniei publice leagă cercetările din relaţii publice atât de psihologia comportamentală. deşi unii practicieni. Tot aşa s-ar putea numi şi o persoană care concentrează atenţia mass-media asupra unui eveniment care altfel ar putea fi trecut cu vederea. practicienii de relaţii publice atunci când vor să influenţeze opinia publică utilizează o varietate de apeluri persuasive – dar nu toate sunt oneste. ştiinţă. la americani. Ceea ce se spune despre gestionarea informaţiilor de către guvern este adevărat pentru oricare alt grup din afaceri. Practicienii de relaţii publice se implică în aceste lupte pentru că fiecare parte a unei controverse îi poate utiliza ca purtători de cuvânt sau consilieri profesionişti.

5. „grupuri de admiratori”). O persoană poate fi numită „înţeleaptă şi conştiincioasă” sau „un mincinos şi un escroc”. etc. 2. oricât de mică ar fi diferenţa numerică între majoritate şi minoritate. politicienii sunt încă „de-ai noştri”. Generalităţile răsunătoare: Multe cuvinte nebuloase pot fi folosite astfel (de pildă. opusă astfel mecanismului de transfer. cu rezultatul că aura acestei persoane faimoase se va transfera asupra politicianului sau produsului mai puţin cunoscut. Transferul: Acesta apare când o vedetă de cinema sau vreo altă celebritate face campanie pentru un politician sau un produs. 7. 8. 6. lăsându-le pe celelalte în afară. astfel expuse: „un bun român”. Rezultatul: distorsiuni şi proastă reprezentare. . Etichetarea: Caracterizarea poate fi pozitivă sau negativă. „casnică”. în ciuda birourilor lor impozante sau a aspiraţiilor către acestea. Oameni simpli: Favorita politicienilor. O tehnică obişnuită în publicitate. Curentul de opinie la modă: Acest mecanism de convingere este utilizat pentru a-i influenţa pe cei indecişi să meargă în aceeaşi direcţie cu majoritatea. „străin”. Stereotipuri emoţionale: Se evocă mai multe tipuri de imagini. 3. prin faptul că afirmă că ei îl cumpără. Măsluirea cărţilor: A spune doar o „parte a adevărului” presupune selectarea faptelor astfel încât să prezinte un punct de vedere. această tehnică implică utilizarea unui limbaj casnic sau apeluri la grijile cotidiene pentru a convinge publicul că. ea presupune a pune nişte sportivi profesionişti sau alte celebrităţi să încurajeze consumatorii să cumpere un produs.Comunicare şi relaţii publice 31 1. 4. Mărturia: Aceasta reprezintă o garanţie efectivă.

Subliniem faptul că. schimbările opiniei publice pe care le resimt şi asupra cărora lucrează (apoi) politicienii. 10. toate. se întâmplă uneori să spună presei: „Ştiu. în interesul clientului lor. sugestiile sau presupunerile. ceea ce-l diferenţiază pe practicianul profesionist de un gestionar neprofesionist al fluxurilor informaţionale este aderarea strictă la un cod etic care susţine o imagine puternică a responsabilităţii sociale globale. impozitele pe venituri. asistenţa medicală. Tăcerea ilicită: Acest mecanism reprezintă o formă subtilă de propagandă. o asemenea opinie publică reprezintă un răspuns emoţional la informaţii sau evenimente. Deşi cuprinde şi tehnici care sunt utilizate pentru a induce în eroare. Orice persoană care comunică poate utiliza mecanisme de propagandă – orală.32 Corina Rădulescu 9. dar nu vă pot spune. În general. în ceea ce priveşte efectele asupra opiniei . scrisă. Ne referim la faptul că utilizarea ei poate să schimbe atitudini şi comportamente într-un mod constructiv. de asemenea. Propaganda a fost. Legislaţia socială. Profesioniştii relaţiilor publice nu mint niciodată presa de informare.” Succesul celor care controlează anumite zone de informaţie. prin imagini etc. dar istoria ne oferă numeroase exemple de persoane abile în a le manevra cu mare subtilitate şi eficienţă. deşi. Retorica subversivă: O variantă a măsluirii cărţilor o reprezintă şi acest mecanism de discreditare a motivaţiilor unei persoane pentru a discredita o idee care poate fi bună şi utilă. cuvântul „propagandă” nu ar trebui văzut ca fiind total negativ (cel puţin în contextul relaţiilor publice). Implică şi ascunderea unor informaţii care ar corecta o impresie falsă. precum insinuările. utilizată pentru a face apel la emoţii umane fundamentale în scopul efectuării unor schimbări de opinie în interesul publicului. drepturile civile precum şi alte iniţiative referitoare la politicile publice reflectă. Formele evidente ale acestor dispozitive de propagandă sunt uşor de recunoscut.

Comunicare şi relaţii publice 33 publice. Să nu uităm că – până şi în situaţia când folosim persuasiunea pentru a creşte eficienţa comunicării. Datorită utilizării tehnicilor de persuasiune mulţi cred – în mod greşit – că relaţiile publice se ocupă de construirea imaginii. a ceea ce spui. 1994. Comunicarea eficientă economic nu înseamnă (cum putem crede la prima vedere) manevre subtile şi manipulări ale opiniei (ce pot deveni în afaceri. 10 oct. un articol care a apărut în New York Times despre un curs de relaţii publice cu presa predat în şcolile de management a fost intitulat „101 de metode pentru manipularea presei”. De exemplu. înlocuitori ai moralităţii adevărate şi ai simţului etic). iar instruirea celor dezinformaţi cu privire la ceea ce sunt relaţiile publice cu adevărat este destul de dificilă (sperăm că. Institutul Britanic de Relaţii Publice (I. Din nefericire. ci presupune unitatea dialectică a definiţiei consacrată de James Grunig în domeniu: „managementul 4 P R News. Acesta este principalul motiv. această percepţie greşită a relaţiilor publice este reîntărită de rapoarte periodice referitoare la un comportament de agest gen din partea unor (aşa zişi) specialiştii în relaţii publice. Credibilitatea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate avea un practician de relaţii publice. nu este neobişnuit ca sintagma „relaţii publice” să fie folosită în sens peiorativ. şi a ceea ce alţii spun despre tine. în virtutea căruia. în sensul creării unui paravan fals. p. şi în politică. este la fel de puternic precum este credibilitatea lor. apare problema credibilităţii. o dată ce aceasta din urmă atinge nivelul de acceptare. . cu scopul câştigării înţelegerii şi a sprijinului şi al influenţării opiniei şi a comportamentului”4. nu înseamnă crearea de „măşti” pentru adevărul ce nu-i destul de bun. De aceea. Practica Relaţiilor publice este disciplina care pune accent pe reputaţie.P.) ne oferă următoarea definiţie (amintită anterior) a domeniului: „Relaţiile publice se concentrează pe reputaţie – rezultatul a ceea ce faci.R. prin cursul de faţă contribuim la o propedeutică a acestei discipline). 3.

de Institutul Britanic de Relaţii Publice. Cei dintâi gestionează fluxul actual de informaţii generate de organizaţie. mass-media şi analizarea tendinţelor. Acest subpunct se ocupă de cercetarea secundară (de cercetarea informală). a regăsirii şi utilizării rapoartelor existente şi a utilizării cercetării în planificarea. adesea. Unele organizaţii mai mari au angajaţi însărcinaţi cu gestionarea fluxului de informaţii interne şi bibliotecari pentru aceste informaţii. cercetarea în relaţii publice sprijină analizele despre audienţe. despre personalul ei şi activităţile sale curente. cu accepţia de „reputaţie a managementului” oferită. cum spuneam anterior. Instituţiile universitare şi cadrele . chestionarea oamenilor) şi primare (a aduna date). informaţii esenţiale pentru prezentarea eficientă a datelor. planificarea şi evaluarea problemelor. Bibliotecarii (sau arhiviştii) menţin înregistrări şi arhive din trecut. Arhivele de date pe care trebuie să le acumuleze specialiştii în relaţii publice includ informaţii despre organizaţie. Ea furnizează. iar următorul subpunct al capitolului vizează cercetarea primară (cercetarea formală. I. A porni într-o nouă activitate de relaţii publice presupune foarte multe cercetări preliminare şi punerea la punct a unui sistem de acumulare şi accesare a informaţiilor. testarea mesajelor.2 b Cercetarea pentru stabilirea cadrului de acţiune şi pentru planificare Cele două categorii de metode de cercetare în relaţiile publice sunt secundare (lecturarea materialelor disponibile. Reamintim faptul că. Subpunctul de faţă discută importanţa stocării informaţiilor şi datelor.34 Corina Rădulescu comunicării între o organizaţie şi publicurile ei”. precum şi monitorizarea. cum ar fi fişierele şi documentele. monitorizarea şi evaluarea programelor de relaţii publice. calitativă şi cantitativă). Cele două mari categorii de surse ale cercetării sunt cele academice şi cele comerciale.

anticiparea problemelor şi stabilirea priorităţilor. Multe cercetări sunt disponibile în băncile de date electronice. Principalele etape ale fazei de planificare în cercetare sunt: prevederea problemelor. trebuie să începem să explorăm publicurile implicate (aşa cum am precizat deja în cadrul subpunctului anterior. identificarea publicurilor/liderilor de opinie care pot dezvolta acea poziţie a organizaţiei. iar unele sunt accesibile utilizatorilor de PC-uri prin intermediul CD-ROM-urilor şi al Internetului. vezi paginile 20-31). fiind făcute astfel publice. o organizaţie foloseşte informaţia colectată pentru a determina modul în care ea şi publicurile sale trebuie să reacţioneze la un eveniment. identificarea comportamentelor dorite de la publicuri/ lideri de opinie. 3. de publicitate şi relaţii publice şi de către alte companii legate într-un fel de marketing. câteodată finanţate de la guvern. planificarea utilizării mass-media şi evaluarea posibilelor rezultate. După ce acumulăm toate informaţiile de care avem nevoie referitoare la o problemă sau situaţie dată. 5. Reexaminăm . În această activitate. Un plan în cinci etape pentru a consacra un sistem al managementului problemelor ar include: 1. prin fundaţii sau de către asociaţiile profesionale. 2. recomandarea unei poziţii a organizaţiei cu privire la respectiva problemă. 4. dobândirea cunoştinţelor despre publicuri. A prevedea problemele reprezintă latura de cercetare din gestionarea problemelor şi scanarea mediului de afaceri al organizaţiei.Comunicare şi relaţii publice 35 didactice efectuează cercetări academice. Rezultatele cercetărilor realizate de către instituţiile academice sau de asociaţiile profesionale sunt publicate de obicei în revistele de specialitate academice sau profesionale. Cercetarea comercială este realizată de firmele sau agenţiile de cercetare. o tendinţă sau o controversă viitoare. analizarea problemelor prin dezvoltarea unei analize formale a situaţiei sau un issue brief (scurtă şedinţă pe o temă punctuală).

O campanie trebuie monitorizată pe măsură ce se desfăşoară.36 Corina Rădulescu profilurile acestora pentru a vedea cum este afectat fiecare dintre ele de către situaţie. uneori este nevoie să regândim ierarhizarea generală a publicurilor. fiind ierarhizat foarte sus. În mod ocazional. Dar o companie particulară deţinută de persoane private care produce echipamente pentru o anumită ramură industrială nu va considera presa de informare pe un loc atât de important pe lista publicurilor. trebuie să includem în plan şi monitorizarea. vom dori să ştim cum utilizează oamenii mass-media. pentru aceasta. În dezvoltarea scopurilor. În plus. Cele două mari sarcini implicate în explorarea publicurilor constau în ierarhizarea acestora în funcţie de probleme şi interpretarea comportamentelor lor. dar nu îi poate asigura acestuia succesul. pentru a se determina gradul său de succes sau de eşec. putem consulta rapoartele Biroului de Audit al Tirajelor. Ca practician de relaţii publice. După lansarea unui plan. Când vrem să aflăm ceva despre un mijloc de comunicare anume. un canal de comunicare va furniza propriile sale date din cercetări pentru a vinde spaţiu/timp publicitar sau pentru a oferi sfaturi legate de utilizarea presei scrise. comerciale şi academice. Planificarea atentă poate preceda un program de relaţii publice. iar cercetarea evaluativă trebuie dusă la îndeplinire până la terminarea campaniei. rapoartele cercetărilor de sondare a opiniei publice apar şi în presa populară. trebuie să decidem care sunt publicurile majore şi care sunt cele minore. De exemplu. Cercetările care arată care sunt mass-media utilizate de diferitele publicuri sunt disponibile sub forma publicaţiilor profesionale. Monitorizarea poate releva . pe probleme specifice. mijlocul de informare ar deveni dintr-o dată foarte important pe lista publicurilor. ce mass-media utilizează şi cine sunt ei. trebuie să folosim o procedură „operaţională” care să ne permită să măsurăm mai târziu dacă am atins aceste scopuri. Dacă acea companie deţinută particular ar fi acuzată de a fi poluat o sursă majoră de apă potabilă. unele organizaţii nonprofit care depind de activităţile de strângere de fonduri sunt foarte sensibile la acoperirea mediatică de care beneficiază. este important să dăm posibilitatea unui feedback. Pe de altă parte însă. În fiecare situaţie a planificării.

utilizarea de cercetări îl ajută pe specialistul în relaţii publice să anticipeze problemele. o dată terminate. În concluzie. să evalueze programele care sunt în desfăşurare. .m e d i m e s a j e i a * Doug Newson. p e n t r u c e n f o r m i c e n u F o i p o r e ( d a 2 uă ld a b ş r m u l a r e a u n e i t e z e . Dean Kruckeberg. Judy VanSlyke Turk.Comunicare şi relaţii publice 37 zonele cu probleme înainte ca simpla problemă să se transforme în criză. la final. să realizeze profilul publicurilor şi atitudinilor sale. t e s t a r e a ş i v i z u i r e a e i c ă e s t e n e v o i e ) 4 M o n i t o r i z a r e a t u tC a s p e c t e l o r u n u i pa ş i “ a c o r d u l 3 f i n p” u a l a c e s t o r a d e d a t e r ou rt a r e i nţ i o n a l e d e s p r e l i c u r i . Polirom. Ceea ce rezultă este un ciclu al activităţii de cercetare. pentru a vedea dacă a fost îndeplinit. 2003. programul şi-a îndeplinit toate scopurile specifice. care ne permite să determinăm dacă. să acumuleze informaţii despre utilizarea eficientă a mass-media şi să evalueze programele şi campaniile. trebuie să luăm în considerare fiecare dintre scopuri. „Totul despre relaţii publice. care poate fi descris şi prezentat (a se vedea schema de mai jos)* în felul următor: Ciclul continuu al cercetării Pă s t r a r a c t i v i t s t r â n g e f a c t u a p l a n e a a t e r e a l e i f i c a t e l o r c e r u t i n d e i n f o î n s c o p u ă r i i1 d d ă a ş i a ţ i i r m l 5 E a l u a r e a v e d e a a m e r s c o p l a n u l u i ş v a . cu câte eforturi. Monitorizarea este diferită de evaluarea finală. Ed. În evaluarea finală. şi dacă da. m a s s .

datele adunate din cercetări sunt folosite pentru a formula o ipoteză. După ce obiectivele de relaţii publice sunt determinate. care furnizează informaţii în scopul de ajuta planificarea ulterioară. publicuri sau mass-media de utilizat. După aceasta. ciclul (dar şi luându-l de la capăt) 1. fie în mod specific. căutarea unor fapte adiţionale poate fi necesară pentru a determina ceea ce este nevoie să se ştie despre situaţie. întâlniri. dacă ipoteza este respinsă. de asemenea. a testa ipoteza şi a face revizuirile necesare. discursuri. Ar mai trebui. să creăm metode pentru a ajunge la audienţă şi să decidem ce tip de mesaj este probabil să fie cel mai eficient – publicitate. Pentru a ne asigura că planul funcţionează perfect. Cercetarea este începută fie ca o păstrare de rutină a datelor. continuă cu testarea şi revizuirea opotezelor. 4. afişaj. ca adunare de fapte în scopul planificării. trebuie să luăm în considerare cel mai bun calendar pentru aceste activităţi şi mesaje.38 Corina Rădulescu Cercetarea începe ca un studiu de rutină pentru a asista planificarea în relaţiile publice. astfel. 3. Aici vom lua în considerare cum este mai bine să prezentăm obiectivele de relaţii publice unui anume public. Trebuie să evaluăm imaginea pe care o are publicul şi să stabilim dacă vom păstra sau modifica identitatea actuală. Această evaluare poate ajuta la clarificarea profilului unui public sau la sugerarea unui anume tip de utilizare a unor media anume sau poate fi folosită ca sursă de informare pentru dezvoltarea unor planuri de viitor. completând. pagini web sau reclame. . O dată ce obiectivele de relaţii publice sunt dezvoltate. ce a deviat şi de ce. 5. 2. trebuie condusă o evaluare pentru a vedea ce a mers după plan. se mută înspre monitorizarea programelor de lucru şi se termină cu o evaluare a planului de relaţii publice. vom efectua monitorizări. necesită o căutare ulterioară de date şi evaluarea metodologiei. În plus.

. sunt utile. trebuie dezvoltat un program continuu de cercetare pentru fiecare situaţie de relaţii publice. Precizăm şi faptul că. dar care nu se reduce la cifre). Alegerea unui anume tip de cercetare se bazează pe scopul cercetării şi pe gradul de acurateţe pe care îl cere clientul.Comunicare şi relaţii publice 39 Astfel. Cu cât este mai mare continuitatea proiectului de cercetare. însă avem nevoie de ea şi o cumpărăm. o luăm de la o sursă. Cercetarea formală poate fi împărţită – la rândul său – în două categorii: calitativă şi cantitativă (cercetarea cantitativă vine de la cantitate. ea nu este măsurabilă. pentru a evalua cât de credibilă este respectiva cercetare şi dacă merită banii pe care îi investim în ea sau nu. Cercetarea calitativă este descriptivă şi informativă. Specialiştii în relaţii publice se folosesc de ambele tipuri (ele se completează reciproc). cea calitativă de la calitate. cât şi informală. Cercetarea cantitativă poate fi cercetare experimentală. adaugă o dimensiune nouă. ea permite o analiză statistică. deoarece produce rezultate măsurabile şi oferă o mai mare predictibilitate. de multe ori. de aceea trebuie să ştim când sunt adecvate metodele informale şi când este nevoie de metode ceva mai formale. însă ambele presupun limitări. totuşi. cu atât cresc validitatea şi credibilitatea sa potenţială. Cele două se completează reciproc. Prin urmare. există destul loc pentru fiecare tip de cercetare. realizată în laborator. trebuie să ştim destule lucruri despre ea. I 2 c. Proceduri şi tehnici de cercetare Cercetarea poate fi atât formală . nu ajungem să facem cercetarea formală noi înşine. sau anchetă de teren.

40 Corina Rădulescu Din ce în ce mai mult. iar aspectelor etice trebuie să li se dea importanţa cuvenită de-a lungul întregii cercetări. nu şi în scopuri predictive. cât şi asupra publicurilor interne. literalmente. Internetul ca unealtă de cercetare poate fi util şi rapid. Practic. dar poate să nu fie chiar precis. Dintre acestea. Intuiţia şi experienţa joacă. uneltele de navigare prin Internet sau programele de computer care permit cercetarea peste tot în lume şi regăsirea unor date din cercetări. Rezultatele unor asemenea cercetări pot fi folosite doar pentru descriere. specialiştii în relaţii publice trebuie să fie familiarizaţi cu formele electronice de regăsire a informaţiei. la vârful degetelor noastre. Internetul este mai uşor de folosit decât o bibliotecă tradiţională deoarece se găseşte. de asemenea. Cercetarea informală este condusă fără existenţa unor reguli şi proceduri asupra cărora să se fi căzut de acord în mod general şi care să permită altora să realizeze din nou acelaşi studiu. Ambele tipuri pot fi realizate atât asupra publicurilor din afara unei organizaţii. de exemplu. sunt utilizate pe scară largă auditurile de opinie şi de comunicare. Astfel. Cercetarea informală presupune anumite riscuri şi responsabilităţi. o bună parte a cercetării informale este condusă pentru a confirma sau nega validitatea conceptelor bazate pe intuiţie sau experienţă. un rol important. cercetarea jurnalistică. Putem conta pe credibilitatea generală a datelor disponibile pe anumite site-uri. Printre categoriile de tehnici folosite frecvent în cercetarea informală se numără: măsurătorile discrete. auditurile de opinie şi analiza informării publice. aceasta devenind o problemă atunci când nu poate fi adus site-ul la zi. Există riscul de utilizare a informaţiilor care .

Ele permit cercetătorilor să studieze ceva sau pe cineva fără să interfereze cu acesta sau să întrerupă procesul care se derulează. Afirmam anterior că. Ed. să le organizeze într-o secvenţă logică. Dean Kruckeberg. . * Doug Newson. însă nu dau şi dovada reală a acestor lucruri. oferind-o e cea mai uşoară pentru început. Judy VanSlyke Turk. Ascultarea şi observarea sunt foarte importante – atât pentru reporter. biblioteci) şi primare (în special interviuri). cercetarea informală utilizează. cât şi pentru cercetătorul în relaţii publice. 2003. dosare de presă. Principala responsabilitate implicată în colectarea informală a informaţiei de la oameni este legată de protejarea anonimatului acestora. care pot să nu fie valide sau sunt dificil de verificat. astfel încât încrucişarea surselor devine esenţială. Măsurătorile discrete dau cercetătorului o noţiune generală asupra lucrurilor care s-au întâmplat. Cercetarea informală utilizează în special măsurători discrete pentru a aduna informaţii. Experienţele de teren sunt adesea desemnate pentru a încorpora aceste tehnici. „Totul despre relaţii publice. Jurnalistul este învăţat să adune informaţii din două mari surse posibile: sursele secundare (statistici oficiale. Cercetarea jurnalistică este o altă tehnică informală. Auditurile de opinie pot fi sociale.Comunicare şi relaţii publice 41 provin de la surse secundare. pe scară largă. Polirom. Procedura tipică a fiecărui tip de audit este identică (vezi schema de mai jos)*. auditurile de opinie şi auditurile comunicării. economice sau politice. Uneltele reporterului sunt uneltele oricărei alte forme de cercetare primară. ei învaţă să redacteze întrebările într-un mod neutru.

209. aC f i i n d c e l e m a i a d e c v a t e e t o d o l o g i e i s e l e c t a t e . m I tn e r v i e v a r e a a n a g e r i l o r c o r p o r a ţ i e i ( c e i m a i p o t r i v i ţ i D e t e r m i n a r e i e c t i v e l o r a d o b e c v a t e P p P u m e r e a d e a c o r d a s u e t o d o l o g i i l o r e n t r u f i e c a r e g r u p g r a m a r e a n p r a r o a c t i v i t ă ţ i l o r P e n t r u f i e c a r e g r u p c a r e t r e b u i e a u d i t : C o i n f d r e s l e c t o r m i n c p e c a r e a ş a ţ i i l o e r c e t ă t i v e l o s t u r e z r i a l r a u i d i e r e a u l t a t eC e d i e n ţ e r o n d u c e r e a i n t e r v i u s e t i p f o c u s g r u p * r i l o r C o l e c t a r e a ş i s t u d i e r e a p o l i t i c i l o r ş i p l a n u r i l o r d e c o m u n i c a r e A C u d d e i t a r e a p r o c e d c o m u n i c a r e u r i l o P r u c e r e a r e g ă t i r e a ş i c o n d c e r c e t ă r i i f o r a l e l e c t a r e a ş i a n a l i z a r e a d e t i p *a n c h e t ă m a t e r i a l e l o r r e z u l t a t e d i n c o m u n i c a r e o C o l e c s t ta u r ed ai e şr ie a d a t e l o r e x i s t e n t e e f i c i e n ţ e i c o m u n C P r e l u c r aă r e a f o r m a l ă a d a t e l o r a s u p r şa i c a n t i t a t i v d i n a n c h e t ă * i c ă r i i o b ţ i n u t e o m p i l a r e a . a n a l i z a r e a ş i i n t e r p r e t a r e a d a t e l o r a u d i t u l u i P r e g ă t i r e a r a p o r t u l u d e s p r e d a t e l e r e z u l t a t e d i n a u d i t * m i * Ibidem. cât şi auditurilor comunicării. .42 Corina Rădulescu Auditurile comunicării tipică de auditare Procedura încearcă să evalueze răspunsurile Această procedură de auditare se aplică atât auditurilor de opinie. p. Ea utilizează tehnici de cercetare formală şi informală.

Diferenţa practică între .Comunicare şi relaţii publice 43 Auditarea comunicării Un audit al comunicării dintr-o organizaţie presupune căutarea diferenţelor de opinie despre organizaţie ale diferitelor publicuri. ce face ea şi ce ar trebui ea să fie. cum ar fi începerea unei campanii. I n ţt ei a n C e c r e d e m C “ o n mo iu” n i c a C r ee c r e d “ e i ” d E v a l u a r e a i s p a r i t ă ţ i l o r i i r e R e c o ă mr a n d d îe m b u ă n ă tţ Auditurile de opinie şi auditurile comunicării pot fi realizate atât asupra publicurilor dintr-o organizaţie. Analiza mediatizării unei organizaţii ca urmare a informării publice reprezintă un alt instrument de cercetare informală des utilizat. astfel încât publicurile să aibă aceleaşi idei despre ceea ce este organizaţia. pentru a le aduce la un punct comun. pentru a stabili cota de nivel sau baza în raport cu care vor fi măsurate rezultatele ulterioare. Tăieturile din ziare şi transcrierile materialelor care au apărut în audiovizual despre organizaţie pot fi analizate pentru a determina cantitatea şi calitatea acoperirii mediatice de care a beneficiat organizaţia. fiecare poate fi utilizat înainte de o schimbare. Cele două tipuri fundamentale de cercetare formală sunt cea calitativă şi cea cantitativă. cât şi asupra publicurilor externe. Mai mult decât atât.

de vreme ce intervievatul poate interpreta răspunsul în lumina propriilor lui opinii. desemnate să producă răspunsuri libere pe care să le interpreteze cercetătorul. În tehnica de tip „focus-grup”. ultima oferă – prin natura sa – o mai mare predictibilitate. interviurile de profunzime şi focus-grupurile. apoi.44 Corina Rădulescu cercetarea calitativă (bazată în principal pe descriere) şi cercetarea cantitativă (bazată în principal pe măsurători) constă în faptul că. reviste etc). Utilizarea greşită a acestei tehnici apare atunci când rezultatele date publicităţii sunt folosite pentru a face judecăţi doar pe baza acestora. Această tehnică este utilizată extensiv în cercetarea motivaţională – în studiul emoţiilor. studenţii. Studiile de caz utilizează datele factuale disponibile pentru a examina anumite probleme. aceste fapte. cât şi primare (oamenii care au fost implicaţi într-un fel sau altul). în general sunt folosite trei tehnici distincte în munca de cercetare calitativă: istoriografia (incluzând studii de caz şi jurnale). Interviurile de profunzime sunt conduse cu o audienţă aleasă special. întrebările sunt prestate. articole. părinţii studenţilor etc). deoarece grupurile omogene conversează mai uşor de obicei. personalul administrativ. evenimente sau instituţii dintr-o perspectivă sistematică. motivelor inconştiente care stau la baza proceselor de luare a deciziilor. Un focus-grup constă din 12 până la 15 intervievaţi. Erorile apar adesea în evaluarea acestor întrebări. fără a beneficia şi de . Oamenii care scriu biografii sau povestiri istorice despre lucruri din realitate trebuie mai întâi să colecteze date de la sursele informate – atât surse secundare (cărţi. Cercetătorii organizează. Deşi o bună parte a cercetărilor formale poate fi clasificată ca fiind calitativă. care trebuie să fie un intervievator experimentat. intervievaţii aleşi reprezintă în general un public specific (în cadrul unei universităţi: corpul profesoral. jurnalele furnizează rapoarte detaliate ale experienţelor sau acţiunilor personale. pentru a asigura fundalul pentru înţelegerea problemei pe care o examinează. Cheia în succesul acestei tehnici o reprezintă moderatorul.

Un specialist în relaţii publice trebuie să stăpânească cel puţin informaţia de bază referitoare la cercetarea cantitativă. însă presupun şi a şti cum se pun 5 Bernard Berelson. a II-a.5 Cercetarea de tip anchetă încearcă să măsoare practicile şi preferinţele unui public anume. a probabilităţilor. în ceea ce priveşte această tehnică. Definiţia clasică a analizei de conţinut a fost dată de către Bernard Berelson. sistematice şi cantitative a conţinutului manifest al comunicării”. în Mernard Berelson şi morris Janowicz (eds.). Reader in Public Opinion and Comunication. Principala dificultate. Cercetarea cantitativă oferă – cum spuneam – un grad mai ridicat de predictibilitate. Glencoe. Focus-grupurile ar trebui utilizate doar ca tehnică preliminară sau de ghidare.Comunicare şi relaţii publice 45 cercetări ceva mai precise. o constituie stabilirea unui model care să permită o analiză neviciată de prejudecăţi sau stereotipuri. cum ar fi noile propuneri legislative. prin codificarea răspunsurilor membrilor acelui public la o serie standartizată de întrebări. . analiza de conţinut poate fi utilizată pentru a se afla ce se spune despre scopurile pe care şi le-a propus o organizaţie şi despre aria sa specială de interese. Statisticile inferenţiale ne permit să utilizăm ceea ce am aflat ca fiind adevărat referitor la un eşantion. ed. Transcrierea discuţiilor de tip focus-grup sau a interviurilor de profunzime ajung adesea subiectul analizelor de conţinut. Aceste fundamente ale cercetării includ o înţelegere practică a eşantionării. care a denumit-o ca o tehnică de cercetare în scopul „descrierii obiective. la fel ca transcrierile după emisiunile radio sau de televiziune sau tăieturile din ziare. Ca tehnică de colectare a informaţiilor. În anchetă sunt folosite două tipuri de statistici: cele descriptive şi cele inferenţiale. Statisticile descriptive constau în a prezenta datele în aşa manieră încât să fie înţelese. „Content Analysis in Communication Research”. pentru a trage concluzii despre o populaţie în ansamblul ei. Free Press. Măsurătorile cantitative includ analiza de conţinut şi ancheta bazată pe statistici descriptive şi inferenţiale.

psihografice etc). în care intervievatorul pune întrebările şi notează răspunsurile intervievatului pe un formular. distorsionărilor sau erorilor substanţiale. Un eşantion aleatoriu este de obicei nesupus prejudecăţilor. al publicului-ţintă. Într-un eşantion probabilist. Când contactul fizic nu este posibil. sunt studiate zonele geografice. Un chestionar este adesea administrat sub forma unor interviuri personale. oamenii sunt aleşi la întâmplare. de obicei. următoarea alegere este. într-un eşantion pe cote. În viitor . într-un eşantion pe zone. telefonul sau chestionarele sunt trimise direct prin poştă. Eşantionul ales nu trebuie neapărat să fie mare (eşantioanele mari costă mult şi nu îmbunătăţesc acurateţea investigaţiei).46 Corina Rădulescu întrebările într-o cercetare. ne vom canaliza asupra a trei componente majore: – publicurile implicate (ierarhizate în ordinea priorităţilor şi descrise în termenii caracteristicilor demografice. atunci când vrem să planificăm un program pentru a rezolva o problemă. redus cantitativ. pe care cercetătorul îl foloseşte pentru a reprezenta grupul mai mare. definind relaţiile publice ca proces şi situându-ne în planul cercetării. . Trei tipuri majore de eşantioane neprobabiliste sau nonaleatorii sunt cele accidentale. În concluzie. Computerele sunt folosite pe scară largă în zilele noastre în scopul administrării electronice a chestionarelor. populaţia este analizată după caracteristicile sale cunoscute. faţă în faţă. Cel mai familiar instrument de colectare a datelor în anchete este chestionarul. cele intenţionate sau cele pe cote. tehnologia ar putea înlocui interviurile faţă în faţă. Majoritatea eşantionărilor se sprijină pe un subgrup. Eşantionarea se bazează pe probabilitate. Distorsionarea subiectivă reprezintă tendinţa unei estimări de a devia de la valoarea adevărată.

scopurile trebuie stabilite pentru fiecare dintre aceste etape.economică şi rapidă).Comunicare şi relaţii publice 47 – discursurile pentru fiecare dintre aceste publicuri (dar care trebuie să conţină. totuşi. dar şi pe ceea ce arată cercetarea că se întâmplă în astfel de cazuri. Programul trebuie planificat pe etape. în esenţă. Orice plan trebuie să fie destul de flexibil pentru a permite unele schimbări pe măsură ce el se derulează. Scopul monitorizării realizărilor – pe măsură ce mergem înainte – este acela de a „acorda” planul. Ele trebuie să fie anticipate şi bazate pe răspunsurile trecute. anticipând astfel. A decide care sunt informaţiile relevante din cercetare şi care sunt cele irelevante este o activitate esenţială pentru o gândire obiectivă. Trebuie încorporate în plan tehnici de cercetare. . La un anume punct. – media alese pentru a ajunge la fiecare dintre publicuri (ele sunt evaluate din perspectiva eficienţei lor în a transmite mesajul într-o manieră adecvată. astfel încât instituţia să vorbească cu aceeaşi voce corporativă). acelaşi mesaj. cineva va trebui să ia decizii esenţiale – poate fi oricine din grupul managerial sau persoana care se ocupă de relaţiile publice. Această decizie însă trebuie să se bazeze pe descoperirile făcute cu ajutorul cercetării. Aceste efecte potenţiale nu trebuie lăsate pe seama ghicitului. eliminând ceea ce nu funcţionează bine. Problema poate fi diminuată dacă planurile sunt realizate mai degrabă de către un grup decât de un singur individ. astfel încât să putem măsura cât de bine funcţionează planul. în situaţii similare. efectele pozitive sau negative asupra publicurilor.

să aibă termene specifice de execuţie. un scop pe termen lung. responsabilităţile ei. care are la bază un anumit scop. Declaraţia de principii este un text scurt în care sunt prezentate valorile majore ale unei organizaţii. modificând o lege sau o opinie. de tipul campaniilor de relaţii publice. în viitor. Ele ating aceste scopuri schimbând un comportament. scopuri sau declaraţie de principii. cu scopul de a atinge anumite obiective (determinate în urma unor cercetări). Ele sunt eforturi coordonate. dar contestate de ceilalţi. pentru a rezolva o problemă sau pentru a corecta sau îmbunătăţi o situaţie. sau – dimpotrivă – întărind un comportament. Campaniile de relaţii publice Interacţiunea organizaţiilor cu publicurile lor oferă cadrul desfăşurării unor eforturi specifice. exprimat sub forma unei declaraţii de principii. efort bazat pe aplicarea unor strategii de comunicare şi evaluarea rezultatelor obţinute. În definiţiile campaniei de relaţii publice întâlnim frecvent referiri la concepte precum: obiective.3. ele trebuie să fie foarte concrete şi să se poată măsura. O declaraţie de principii trebuie să răspundă la întrebări majore. O campanie trebuie construită în jurul unei declaraţii de poziţionare: o declaraţie a organizaţiei. În cea mai sintetică definiţie. şi anume: . ample şi orientate spre atingerea unui anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate care vor permite organizaţiei să atingă. Obiectivele sunt acele acţiuni şi rezultate specifice care măsoară progresul făcut în atingerea scopurilor.48 Corina Rădulescu I. Scopurile sunt rezultatele globale pe care o organizaţie speră să le obţină prin activitatea ei. scopurile pe care le are. o lege sau o opinie dezirabile. Campaniile sunt construite şi elaborate pentru a aborda o temă. campania de relaţii publice este un efort susţinut al unei organizaţii pentru a construi relaţii sociale demne de încredere.

precizăm că există anumite diferenţe între ea şi programul de relaţii publice. organizarea de evenimente. 6 luni. Cui îi aparţine organizaţia? 8. pot fi folosite de marketing pentru a se obţine sprijinul publicului într-o anumită campanie de reclame. şi anume. tehnicile reclamei şi tehnicile promoţiunii. elemente de relaţii publice apar ca instrumente de lucru într-o campanie de marketing sau de publicitate şi. Către cine avem obligaţii? 9. Care va fi rolul nostru în comunitate şi în domeniul specific de activitate? 7. Ce trebuie să aştepte publicurile noastre de la organizaţie? 4. are un început şi un sfârşit clar. greu de redus la o schemă simplă.Comunicare şi relaţii publice 49 1. Frecvent. în relaţiile publice se pot aplica tehnicile de marketing pentru crearea de relaţii bune cu consumatorii şi satisfacerea nevoilor acestora. Dacă ne referim strict la sfera campaniilor de relaţii publice. precizăm că relaţiile dintre acestea şi alte tipuri de campanii sunt complexe. dosare de presă etc. 1 an). conferinţe de presă. De asemenea. tehnicile de relaţii publice – comunicate. fapt care permite evaluarea mai exactă a efectelor ei. De ce ar putea cineva dori să lucreze pentru organizaţia noastră? Tot în cadrul acestor consideraţii introductive vis-a-vis de campania de relaţii publice. Cele două nu se exclud reciproc: un program se poate desfăşura simultan cu o campanie. cu cine vrem să colaborăm în acest traseu? 6. De ce există? 2. în prezent şi în viitor. organizaţia noastră? 3. invers. Programul are un aspect continuu şi însoţeşte viaţa unei organizaţii pe mari durate de timp. Unde vrem să ajungem. Astfel. Care sunt priorităţile noastre? 5. Pentru ce vrem să fie cunoscută. . iar campania este concepută pentru o anumită perioadă (1 lună.

P. reciproc avantajoase. bine definit (de pildă. monitorizarea şi evaluarea continuă a campaniei. care nu au legături importante cu declaraţia de principii a respectivei organizaţii.50 Corina Rădulescu O campanie este una de relaţii publice. Primele au ca obiective crearea de relaţii pozitive între o organizaţie şi publicurile ei. luarea în considerare a rolurilor complementare ale comunicării interpersonale cu mass-media. campaniile de relaţii publice (C.R. atunci când ea are drept obiectiv clădirea unor relaţii de înţelegere. sunt urmărite obiective limitate. Campaniile de comunicare publică au un scop imediat.P. Campaniile de relaţii publice care au succes posedă anumite caracteristici de bază. 4. campaniile de marketing urmăresc crearea unei corespondenţe între ofertă şi cerere. 3. obiectivelor şi resurselor publicurilor-ţintă. între o organizaţie şi publicul ei. limitarea fumatului) şi folosesc exclusiv mass-media. pentru a se vedea ce funcţionează şi unde trebuie făcute eforturi suplimentare. identificarea nevoilor. planificarea sistematică a campaniilor (o planificare bună reprezintă o schemă care arată unde vrei să ajungi şi prin ce mijloace poţi realiza respectivele obiective). în acest scop ele folosesc un spectru larg de mijloace de comunicare (ce urmează a fi analizate în capitolul următor).C. 5. . persoană. cele de publicitate sensibilizează publicul faţă de un produs. selectarea unor media adecvate pentru fiecare public prioritar. şi anume: 1. De asemenea. serviciu.) trebuie distinse de campaniile de comunicare publică (C. între nevoile consumatorilor şi produsele sau serviciile unei firme. iar cele de promoţiune încearcă să obţină sprijinul publicului pentru vânzări. 2. acţiuni sociale sau iniţiative politice. practic.).

Principii şi strategii. atingerea unui obiectiv unic şi bine definit. stabilirea procedurilor de evaluare. 5. 8. identificarea şi definirea problemei – poate să survină ca răspuns la următoarele întrebări: – Care este sursa acelei preocupări? – Unde se află problema respectivă? – Când este o problemă? – Cine este implicat şi afectat? – Cum este implicat sau afectat? – De ce este acea preocupare o problemă pentru organizaţie şi pentru publicul ei? În cel de-al doilea moment al campaniei – analiza situaţiei – sunt acumulate în detaliu (istoricul ei. 9. analiza situaţiei. Analiza detaliată a factorilor interni şi externi permite efectuarea unor evaluări de tip SWOT. stabilirea obiectivelor. care cuprinde două secţiuni: analiza factorilor interni şi analiza factorilor externi. Primul moment al campaniei de relaţii publice. stabilirea bugetului. 6. părţile implicate sau afectate. ale împrejurărilor . fixarea calendarului de lucru.” planul unei campanii de relaţii publice trebuie să cuprinde următoarele puncte: 1. 7. Analiza situaţiei se poate materializa într-un dosar de lucru. identificarea diferitelor categorii de public. 2. În general. a punctelor tari şi slabe ale organizaţiei. menţinerea sau ameliorarea unei situaţii pozitive deja existente. definirea problemei. autoarea lucrării „Relaţiile publice. Stabilirea tacticilor. 4. efectele ei etc. 3.) toate datele cunoscute referitoare la problema în cauză. există trei mari tipuri de probleme: corectarea unei situaţii date. Problemele cu care se confruntă o organizaţie sunt variate şi numeroase. stabilirea strategiilor.Comunicare şi relaţii publice 51 După Cristina Coman.

pornind de la categorii largi de public. pagina 20. care apoi se vor fixa prin documente scrise. atunci când este cazul. care sunt . În cel de-al patrulea moment al campaniei. – duc la definirea mai precisă şi la segmentarea riguroasă a acestor categorii de public. Obiectivele campaniei trebuie să fie în consens cu obiectivele generale ale organizaţiei. precum şi a ameninţărilor cu care se confruntă. altfel apar inadvertenţe. Repetăm. ne putem adresa publicului. cercetarea constituie temelia pe care se clădeşte practicarea eficientă a activităţilor de relaţii publice. Pentru ca analiza să fie corectă şi pentru ca rezultatele acesteia să fie cât mai aproape de realitate. aşteptărilor. de asemenea.52 Corina Rădulescu favorabile. Practicienii din relaţii publice vor putea defini corect problema şi vor putea stabili în mod realist obiectivele campaniei numai după ce situaţia a fost analizată complet. idealurilor. cu caracteristici specifice = publicul-ţintă (a se vedea identificarea publicurilor prioritare. în funcţie de obiectivul pe care ni-l propunem. normelor de comportament. întrebarea cea mai importantă în cazul unei campanii de relaţii publice este: „Ce dorim să realizăm?”. Întrebări precum: În ce fel sunt aceste publicuri vizate sau implicate în acea situaţie?. de la acest cadru general trebuie să coborâm la întrebări specifice. gradului de implicare al lor în viaţa organizaţiei. Cum am spus deja. specialiştii vor utiliza metodele de cercetare (specifice ştiinţelor sociale) informale şi formale – discutate pe larg în subcapitolul anterior. aceste segmente de public vor fi atinse de mesajele campaniei simultan sau pe rând. În cadrul momentului de stabilire a obiectivelor. În funcţie de importanţa pe care o au. Unde trăiesc?. obiective precise. identificarea diferitelor categorii de public presupune cunoaşterea valorilor. se va arăta. cursul de faţă). până la segmente foarte bine definite. Ce activităţi au?. Din ce organizaţii fac parte sau cu ce organizaţii au legături? Etc. a comunităţii sau în situaţia respectivă. În cadrul planului de campanie trebuie să se precizeze că toate grupurile care sunt vizate vor fi atinse.

precum şi precizarea timpului necesar pentru pregătirea şi desfăşurarea acesteia). media controlate şi media necontrolate). Fixarea calendarului vizează stabilirea momentului de începere şi încheiere a campaniei. pe diferite canale (evenimentele speciale. Pentru aceasta se va alcătui o listă cu posibile strategii: 1. 3. Activităţi organizaţionale etc. Activitatea de diseminare a informaţiei. Activităţi promoţionale. 4. ora la care va avea loc acţiunea respectivă. Inactivitatea strategică. Ea este un instrument în procesul de comunicare folosit cu scopul de a transmite.Comunicare şi relaţii publice 53 segmentele cele mai importante (publicul-ţintă) către care se difuzează în mod privilegiat mesajele. 5. precum şi intervalul de timp necesar organizării acestora. Acesta trebuie să fie uşor de consultat şi să prezinte în mod clar momentul în care se vor desfăşura diferitele activităţi. . mesaje pentru categoriile de public vizat. Cel de-al cincilea moment – stabilirea strategiilor – constă într-un plan de acţiune care prevede liniile directoare şi temele majore ale unei campanii. a datelor la care va avea loc fiecare acţiune (data. la descrierea pe scurt a acţiunilor prevăzute în cadrul strategiilor. Trebuie să ţinem seama de întârzierile care pot apărea pe parcursul derulării unei activităţi şi să le menţionăm în calendar. Organizarea de evenimente. Din totalitatea strategiilor prezente pe listă se va alege strategia/strategii(le) optimă pentru campania respectivă. 2. Stabilirea tacticilor – al şaselea moment – se referă la prezentarea tacticilor alese. Tactica este acea acţiune de relaţii publice proiectată să aibă un efect specific asupra relaţiei dintre o organizaţie şi o anumită categorie de public. În alcătuirea unui plan de campanie de relaţii publice trebuie aleasă cea mai bună strategie/strategii. ziua.

de obicei există mai multe motive şi mai multe persoane responsabile. mese. închirieri de spaţiu.54 Corina Rădulescu Stabilirea bugetului este desigur un moment indispensabil în economia unei campanii. de realocarea surselor sau de redefinirea priorităţilor pentru a ne atinge obiectivul. efectul asupra atitudinilor . Într-o campanie trebuie să apară două tipuri de evaluare: monitorizare şi evaluare finală (post-mortem). Prin urmare. Ce a mers. poştă. materiale. să constatăm dacă am făcut progrese şi. Atunci când costurile unei campanii depăşesc valoarea obiectivelor propuse. telefoane etc. campaniile de fund-raising de multe ori sunt mai costisitoare decât sumele colectate. Definirea procedurilor de evaluare sau analiza sistematică a desfăşurării campaniei şi a rezultatelor sale –ne permite să învăţăm din ceea ce am făcut bine. trebuie să păstrăm toate analizele la un nivel profesionist. Dacă nu a mers ceva. Trebuie să descoperim ce nu a atins nivelul planificat şi cu cât. trebuie să evaluăm mai multe rezultate. hoteluri. ce nu a mers şi de ce? Ce s-a transformat într-un succes din greşeală? Ce putea fi făcut mai bine? Este nevoie de cercetare formală. În buget se includ toate costurile: tipărituri. De exemplu. Este nevoie de un sistem continuu de monitorizare pentru toate activităţile principale . echipamente. de care depinde bunul mers sau nu al ei. din ceea ce am greşit. Pentru a face o evaluare finală de succes. motiv pentru care din echipă trebuie să facă parte şi un contabil specializat. Fiecare campanie de relaţii publice merită o autopsie completă şi onestă. efectul asupra obiectivelor şi asupra misiunii organizaţiei. rezultatul campaniei nu poate fi considerat un succes. deplasări. şi anume: impactul asupra publicurilor. într-o campanie s-ar putea să fie nevoie de schimbarea direcţiei. să înţelegem cum putem face mai bine data viitoare. Trebuie să descoperim nişte dovezi clare că scopurile au fost sau nu atinse. Calculul pentru bugetul global al unei campanii este o activitate complexă.

oferirea suporturilor şi stimulentelor materiale. putem să uităm de ea”. asupra atitudinii etice şi asupra responsabilităţii sociale. de la echipa respectivă şi de la publicuri. efectul asupra statutului financiar al organizaţiei.Comunicare şi relaţii publice 55 publicurilor faţă de organizaţie şi asupra percepţiei lor despre organizaţie. cercetarea anuală a ceea ce place şi a ceea ce nu place publicurilor. Vom măsura impactul financiar. . impactul etic şi modul în care a fost percepută organizaţia ca responsabilă din punct de vedere social. constrângerea. în loc să creem un program continuu de evaluare. În concluzie. cercetarea atitudinilor angajaţilor şi măsurarea atitudinii consumatorilor. Cele cinci elemente pentru o campanie de succes sunt educarea. Evaluările pot fi făcute şi citind scrisorile şi răspunzând la telefoanele primite de la publicurile încântate sau dezamăgite ori vorbind cu diverse publicuri pentru a descoperi care sunt atitudinile lor. de a schimba sau de a modifica anumite comportamente. după finalizarea programului. Dacă spunem după o campanie: „S-a terminat. Campaniile de relaţii publice sunt de obicei construite în jurul dorinţei de a stabili. în final evaluăm rezultatele eficienţei programului prin cercetare formală. şi prin metode mai puţin formale de răspuns. Acestea ne oferă cote faţă de care să putem măsura efectele campaniei noastre. susţinerea şi evaluarea. ne vom plasa în poziţia „reinventării continue a roţii”. Cele mai eficiente evaluări sunt programele continue: de exemplu.

de a transmite sau afla de la semenii noştri idei. pentru antropologul Claude Lévi-Strauss. Datează de aproximativ jumătate de secol. acelaşi teoretician francez afirmă că „schimbul de informaţii. informaţii.Capitolul II Introducere în teoria comunicării II. ca să comunice. Dacă Pascal îl definea pe om drept „trestie cugetătoare”.1. Teoria comunicării este însă o ştiinţă relativ nouă. sentimente este o trăsătură fundamentală a omului. fiinţă care fabrică unelte şi inventează tehnici. omul este. Nevoia de a comunica. natura nu creează nimic fără un anume scop (telos). omului (=zoon politikon) ia fost dat graiul articulat (=semnul distinctiv al speciei noastre) ca să intre în legătură cu semenii săi. prin urmare. Aflat . Pe drept cuvânt. şi mai fundamental decât un constructor de maşini. un locutor. Definirea obiectului. iar aparenta claritate a denumirii noii discipline ascunde o capcană. Cum bine ştim de la Aristotel. devenind o necesitate vitală. iar Bergson ca homo faber. intercomprehensiunea sunt pentru societate tot aşa de importante ca şi respiraţia pentru organism”. de idei. întrucât aduce cu sine întreaga încărcătură de ambiguităţi şi conotaţii acumulate de-a lungul vremii de cel de-al doilea termen al sintagmei. o fiinţă care vorbeşte. înainte de orice. a conceptului de comunicare „A trăi în societate înseamnă a comunica” spune Bernard Voyenne.

comunicarea este orice transfer de informaţie. aflată nu o dată în divergenţă cu sensul încetăţenit în alte sectoare ale cunoaşterii. comunicarea între generaţii). există două repere extreme: 1. Dance şi Carl E. în urmă cu aproape 20 de ani. Mai exact. X. Paradoxal. specializată. telecomunicaţii etc). Irving I.. Wilson. în semiotică (=ştiinţă a semnelor) comunicarea nu poate fi definită. să adune într-o carte definiţiile comunicării propuse de diferiţi autori. termenul este utilizat într-o accepţiune particulară. nu se petrece un act de comunicare. limitându-se la cele mai reprezentative 126 de formulări. Hovland. 2. S-a observat cu acest prilej faptul că. Aceasta întrucât un proces de comunicare are loc atunci când cele două instanţe – emiţătorul şi . Însă un sociolog sau un psiholog – care nu concep comunicarea în absenţa unui subiect dotat cu conştiinţă – ar fi înclinaţi să accepte. George Mounin în „Istoria lingvisticii” spune că într-o sală de teatru.Comunicare şi relaţii publice 57 într-o spectaculoasă creştere de popularitate. Janis şi Harold H. pentru un biolog ca Edward O. mai degrabă. în sensul larg. într-o manieră adaptativă pentru unul sau pentru ambii participanţi”. atât în limbajul uzual cât şi în terminologia unor tot mai diverse domenii ale ştiinţelor sociale (şi nu numai) conceptul de comunicare derutează prin multitudinea ipostazelor sale şi tinde să se constituie într-o permanentă sursă de controverse. de exemplu. Prin aceasta se depăşesc mult limitele semioticii (de pildă. Larson au încercat. cercetătorii americani Frank E. sociologiei sau ştiinţelor informaţiei (cibernetică. definiţia dată de Carl I. În dorinţa de a înţelege acest proces de proliferare semantică. Kelley: „Comunicarea este un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei verbali) cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditorul)”. „comunicarea este o acţiune a unui organism sau a unei celule care alterează modelele probabile de comportament ale altui organism sau ale altei celule. în aproape fiecare subdomeniu al biologiei. De exemplu.

. Într-o sală de teatru. nu putem disocia comunicarea de procesele conexe precum contaminarea. dincolo de procesele comunicaţionale. şi comuniunea care este o stare de vibrare la unison a doi sau mai mulţi subiecţi semiotici. Decodajul amplificator. Decodajul reductiv.58 Corina Rădulescu destinatarul – îşi schimbă rolurile şi fluxul de semnificaţii inversat se realizează prin acelaşi tip de semne. Este un caz limită. Vom întâlni diferite situaţii: Semnificaţii intenţionale / semnificaţii finale E R I. Intenţiile emiţătorului de comunicare sunt semnificaţii intenţionale. o fac prin aplauze. plâns etc. dar nu prin acelaşi tip de semne ca şi actorii. în care III. râsete. Ceea ce rezultă din decodaj constituie semnificaţii finale. care se foloseşte în special pentru procese de transfer prin agenţi. II. Aici este vorba de o contaminare. contact nemijlocit. în . etc. un reper. o comuniune şi nu despre comunicare. De fapt. Decodajul exact (egalitate totală între cele 2 Emiţător şi Receptor). Comunicarea se poate verifica prin compararea a ceea ce a intenţionat emiţătorul cu ceea ce a înţeles destinatarul. Mounin e filolog şi nu acceptă decât comunicarea grefată pe limbajul verbalizat. chiar dacă şi spectatorii comunică cu cei de pe scenă.

în care cele două sfere sunt exterioare. în care se citeşte mai mult. poate contribui la luminarea sensului de bază al cuvântului. Decodajul aproximativ. dar se şi pierde. până la urmă. Decodajul aberant. de-a lungul mai mult decât milenarei sale existenţe a acumulat progresiv conotaţii ce îngreunează mult misiunea celui care încearcă astăzi să-i expliciteze conţinutul.Comunicare şi relaţii publice 59 tot ceea ce a vrut să spună emiţătorul a fost înţeles. de care. printr-o situaţie fizică a stimulilor (sub pragul minim de receptare). încât depăşeşte total capacitatea de receptare a destinatarului. În concluzie. . printr-un demers de natură etimologică. care. Dificultăţile legate de formularea unei definiţii convenabile a comunicării se datoresc în mare măsură vechimii termenului. care destinatarul înţelege doar o parte din ceea ce a vrut să spună emiţătorul. care nu-l satisface decât pe specialistul dintr-un domeniu de cercetare strict circumscris. profesorul britanic de telecomunicaţii Colin Cherry afirmă: „comunicarea este ceea ce leagă organismele între ele”). şi cea cu caracter general. dar restrictivă (de pildă cea oferită de filologul George Mounin). dar vagă (de exemplu. uşurând distincţia dintre ceea ce reprezintă substratul peren al conceptului şi notele conjuncturale. efemere. adăugate de un context istoric sau altul. nu e nimeni mulţumit. Apreciem că restituirea semnificaţiei iniţiale. se observă că justa cumpănă dintre definiţia precisă. dar destinatarul înţelege mult mai mult. rămâne dificil de realizat. Decodajul aberant poate fi şi rezultatul faptului că textul are o încărcătură informaţională atât de mare. E R IV. V.

a se împărtăşi întru ceva). -e. să educăm sau să 6 Wilbur Schramm. Ştiinţă şi Tehnică. prin mijlocirea derivatului său communicus îl poate explica pe communicare. al cărui înţeles era „care îşi face datoria. În acest sens. Acesta din urmă. serviabil”. p. de unde şi sensul actual „exceptat de la contractarea unei boli”. filosoful român scrie: „Comunicarea nu e totul. să explicăm.” 6 Cu privire la obiectivele mai largi ale comunicării. 1995. încercăm să stabilim o comuniune cu cineva. o idee sau o atitudine. „ce aparţine mai multora sau tuturora”. termen însemnând la început punerea în comun a unor lucruri de indiferent ce natură. Ed. cuminecarea e de subînţelesuri. comunicarea e de date. s-a conturat sensul sacramental. Ed. îndatoritor. 1. „communis=”care îşi împarte sarcinile cu altcineva”. Acest din urmă cuvânt a dat naştere unei familii lexicale bogate. Procesul comunicării. exceptat de îndeplinirea unei datorii” (la Titus Liviu immunis militia figurează cu înţelesul de „scutit de serviciul militar”). în epoca clasică. . cuvântul desemnând împărtăşirea credincioşilor în cadrul agapelor ce s-au aflat la originea serviciului liturgic de mai târziu. banal”).60 Corina Rădulescu Se presupune că la temelia formării verbului latin communico. iar mai târziu. Adică încercăm să împărtăşim o informaţie. Constantin Noica în „Cuvânt împreună despre rostirea românească” reliefează faptul că românii nu au reţinut decât înţelesul cultual. – are ar sta adjectivul munis. se referă la acelaşi înţeles al termenului: „Când comunicăm. moştenit sub formă de cuminecare (=a se împărtăşi de la. din care reţinem adjectivele immunis=”scutit de sarcini. o dată cu răspândirea creştinismului. Comunicarea p. (sursă a sensului derivat „obişnuit. Bucureşti. 7 Nicki Stanton. 1987. să influenţăm. 190. încercând să convingem. ecleziastic. al latinescului communicare. de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri. euharistic. Nicki Stanton7 afirmă: „Ori de câte ori scriem sau vorbim. Eminescu. Apoi . în studiul său „Procesul comunicării”.” Wilbur Schramm.

dar angajează totodată şi aspiraţiile lor „verticale”. reprezentat de neologismul comunicare. pe lângă înţelesul comun. el capătă o nouă semnificaţie: aceea de a transmite. radio. – să fim înţeleşi. începând cu secolul al XVI-lea. în secolele XIX şi XX. a condus la apariţia unui dublet etimologic ce dă seama de ambivalenţa procesului de comunicare. p. Preluarea recentă. – să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine).Comunicare şi relaţii publice 61 îndeplinim orice alt obiectiv. 2000. conceptul de comunicare se confundă cu limbajul. comunicarea să însemne. coagulând şi controlând raporturile „orizontale” dintre oameni. Nu putem să nu observăm paralela semnificativă cu dublul statut al cuvântului. 15. şi a sensului laic al cuvântului. care. pentru ca mai târziu. avion. apropriat prin cuminecare. automobil. situat în sfera semantică a comunicării. Algos. pe cale savantă. o dată cu apariţia şi dezvoltarea mijloacelor moderne de comunicaţie (tren. Atunci când nu reuşim să atingem nici unul din aceste obiective. o dată cu dezvoltarea şi modernizarea căilor de comunicaţie (poşta. Comunicarea. prin intermediul procesului de comunicare. – să fim acceptaţi. Verb divin. . comunitară şi sacră. Bucureşti. telefon. urmărim întotdeauna patru scopuri principale: – să fim receptaţi (auziţi. cinema. drumurile). de fapt. adică mijlocul de transmitere a ideilor (unul din cele şase componente intrinseci comunicării). Ed. Cu privire la „axa orizontală” a comunicării atragem atenţia asupra faptului că. de obicei. telegraf. citiţi). îl are şi pe acela de Logos. înseamnă că am dat greş în procesul de comunicare. termenul de comunicare era folosit cu sensul precizat anterior. Dacă în secolul al XIVlea. într-o mişcare ascensională către planurile superioare ale realităţii”8. 8 Mihai Dinu. „Comunicarea stă la baza organizării sociale. televiziune). de dubla sa dimensiune.

telefonul. Nu există nici o îndoială că trebuie să se înscrie în această categorie radiodifuziunea şi televiziunea (. în general.).. Cinematograful se înscrie în aceeaşi categorie (. Se poate considera. vasta lor rază de acţiune. presa-ziarul. telegraful.. în principiu procesele de mediere. mass-media = mijloace de comunicare pentru un mare public. În toate epocile anterioare. nu numai de „bunuri şi persoane”. care presupune obligatoriu prezenţa fizică în acelaşi timp a emiţătorului şi a receptorului de mesaje. Presa. transplantat într-un ansamblu anglo-saxon.).).. radioul. Se modifică. benzile.. De asemenea. pentru aceleaşi motive. putere. mijloacele de comunicare şi se traduce.. de asemenea. Chiar dacă ele .). în epocile moderne. Conceptul de comunicare de masă Conceptul de mass-media este mai nou şi este necesară o definire a lui: „Termenul medium (la plural media) este un cuvânt de origine latină. Deci: media = mijloace de comunicare. să fie încadrate în categoria mass-media. că şi cuvântul. o dată cu aceasta. presupunea deplasarea obligatorie a sursei. aşa cum pe bună dreptate procedează Marshall McLuhan. afişul publicitar.62 Corina Rădulescu transmitere. mediată (scrisul.. comunicarea. este considerată ca fiind unul dintre principalele mass-media (. scrisul sunt mijloace de comunicare (. adică difuzare. un public de masă... discursurile. De la comunicarea directă.).. inventate şi utilizate în civilizaţiile moderne şi având drept caracteristică esenţială marea lor forţă. casetele sau videocasetele pot.. nu numai sensurile conceptului de comunicare. El desemnează în general. Cartea (. ci şi modurile şi mijloacele comunicării. intrarea în relaţie cu cineva aflat la distanţă. comunicarea înseamnă un transport (transfer) de „gânduri şi mesaje”.). cu expresia comunicaţiilor de masă (.. se ajunge la comunicarea indirectă. televiziunea)..

comunicarea se socializează. ci a întregului grup. Expresia massmedia nu trebuie să înlocuiască noţiunea de comunicare de masă. Între comunicare de masă. Însăşi expresia mass-media conţine mai mult decât pe aceea de mijloace. 1972. înţeleasă ca mesaje şi procese de comunicare. a elitelor sociale şi cultura de masă. ca o simultaneitate a receptării pe o arie largă. Cum 9 Jean Cazeneuve. conceptul de comunicare de masă este definit în sens unilateral. Conceptul de mass înseamnă un public numeros. ca un nivel scăzut de receptivitate. care trebuie avute în vedere. În acest fel. ci grupuri formate din indivizi. În definirea conceptului de comunicare de masă trebuie să avem în vedere faptul că este vorba despre un ansamblu de fenomene socio-culturale strâns legate de civilizaţia tehnicistă. creându-se în mod artificial o ruptură între cultura înaltă.”9 Între noţiunile de mass-media şi comunicare de masă. receptarea de masă. Denoël Gonthier. mijloacele tehnice de transmitere a mesajelor – există diferenţe clare. în acelaşi timp. ca o standardizare a consumului cultural şi. La société de l’ubiquité. colectivităţi umane.Comunicare şi relaţii publice 63 servesc mai curând la stabilirea de relaţii interpersonale decât ca emiţători către marele public. Emiţătorii de mesaje nu mai sunt indivizi. producţia de masă. .televiziunea). mijloace ale comunicării de masă nu există o sinonimie perfectă. devine colectivă. iar mesajele. Paris. destinatarii comunicării formează grupuri vaste. şi mijloace de comunicare – instrumentele comunicării. ceea ce implică unele trăsături specifice: – În cazul comunicării de masă. La rândul lor. care nu mai reflectă doar părerea unui singur individ. ceea ce constituie socializarea audienţei. 9. dar poate fi înţeles şi ca o amplitudine socială a mesajului. radioul. p. trec printr-un mijloc de informare (ziarul.

propunând o clasificare ce are în vedere şi alte elemente ale procesului. Când ea se produce. II. După cel de-al doilea război mondial. receptorii devin. astăzi consacraţi. – De asemenea. el operează distincţia dintre forma şi conţinutul mesajului. De asemenea. Karl Bühler defineşte actul comunicării lingvistice prin analogie cu transmisia radiofonică. ceea ce îl determină să adopte. mesaj şi receptor. Funcţiile comunicării În cunoscuta sa „Teorie a limbii”. ataşând funcţii distincte acestor două componente. specifice „erei electronice”. chiar de indiferenţă. Astfel. el distinge funcţiile expresivă. cum ar fi codul şi canalul de transmisie. purtători ai unor noi mesaje. iar informaţiile se transmit prin intermediul unei tehnologii moderne.64 Corina Rădulescu afirmă cercetătorul francez Bernard Voyenne: „presa de masă reprezintă conversaţia tuturor cu toţi şi a fiecăruia cu celălalt. apelativă.2. Emiţătorii şi receptorii de mesaje sunt separaţi spaţial şi temporal. de emiţător. reprezentativă.” – O altă trăsătură a comunicării de masă se referă la caracterul unidirecţional şi mediat al comunicării. termenii. În general formaliştii ruşi (şi în particular Roman Jakobson) pornesc de la principiul că fiecare funcţie a limbajului se grefează pe un . Bühler constată că vorbirea poate fi concepută ca expresie în raport cu emiţătorul. profitând şi de achiziţiile conceptuale ale teoriei informaţiei. lingvistul Roman Jakobson (şcoala formală rusă) completează tabloul funcţiilor comunicării. pentru prima dată. ca reprezentare în raport cu mesajul şi ca apel în raport cu destinatarul. la rândul lor. reacţia grupului receptor de mesaje faţă de grupul emiţător este lentă. din 1934.

mesajul (textul). contextul. Funcţia poetică constă în autoreflexivitatea textului. vom avea un emiţător. ceea ce duce la faptul că textul nu mai poate fi ignorat în procesul de receptare. codul. Langer vorbeşte de simboluri prezentative faţă de simboluri reprezentative – cuvinte folosite în mod obişnuit. El precizează că: „ceea ce am numit un set de elemente de percepţie încărcat cu o anumită semnificaţie şi limbaj de o anumită organizare trebuie numit text. iar în italiană – câine negru. După Roman Jakobson structura comunicării cuprinde: emiţătorul. un mesaj (text). centrarea textului asupra lui însuşi. Funcţia emotivă constă în autoproiectarea emiţătorului în text şi mai precis prezenţa identificabilă a emiţătorului în text (de pildă. lor le corespund cele şase funcţii ale limbajului. De exemplu. că e văzut şi ca text. iar mesajul e rezultatul aplicării codului pe un anumit text”. am fost bucuros că am văzut expoziţia „Lumini şi umbre – patru secole de pictură franceză”). canalul. 2. cane nero – în latină înseamnă cântă Nero. Se ştie . receptorul. Aceeaşi formă lingvistică poate fi decodificată diferit.Comunicare şi relaţii publice 65 constituent al situaţiei de comunicare. Astfel. Într-o poezie lirică ponderea funcţiei emotive e mai mare decât într-o poezie etică sau într-un tratat de istorie. S. Acelaşi text poate avea semnificaţii diferite în funcţie de împrejurare. 1. Roman Jakobson opune mesajul codului (între cele două componente raportul e de autonomie): Cod Limbă Structură Abstract Esenţă Normă Sistem | | | | | | | Mesaj Vorbire Eveniment Concret Fenomen Utilizarea normei Proces Abraham Moles afirmă: mesajul este orice set de elemente de percepţie încărcat cu o anumită semnificaţie.

Cel dintâi privilegiază semnificatul. la altceva decât la sine. O funcţie similară o au gesturile sau formulele de salut. Îndărătul cuvintelor dintr-un text ştiinţific se văd înţelesurile pe care ele ni le dezvăluie. De cele mai multe ori indicaţiile sunt implicite. gesturile sau tonul ce indică receptorului cheia în care trebuie decodificat mesajul aparţin sferei metalingvisticului. Funcţia fatică sau de contact are în vedere caracteristicile canalului de comunicare şi controlul bunei funcţionări a acestuia. marchează deschiderea canalului. dat fiind caracterul internaţional al acestui cuvânt. căci. ele reţinând atenţia cititorului asupra aspectului lor concret. cel de-al doilea semnificantul. fraza: semnul – în accepţia lui Ferdinand de Saussure – este conexiunea intrinsecă dintre semnificant şi semnificat. 3. Foarte multe semnale fatice însoţesc comunicarea interpersonală: jocul privirilor prin care se . 5. pentru care ceea ce contează cu precădere este despre ce se vorbeşte.66 Corina Rădulescu că. la interlocutorul nostru. în mare măsură. Ele orientează decodajul. la mesajul pe care dorim să-l transmitem şi nici măcar la cod. spre deosebire de limbajul ştiinţific. câteodată aceste indicaţii sunt explicite. cel care îl recepţionează nu se poate baza pe el pentru a deduce în ce limbă dorim să-i vorbim. opace. Funcţia metaligvistică constă în faptul că textul conţine în el indicaţii de cod. pe când cuvintele unui poem sunt. 4. De exemplu. „Alo”-ul cu care începem o convorbire telefonică nu exprimă nimic privitor la noi. Perifrazele explicative care precizează accepţiunea în care trebuie înţeles un termen. ceea ce face ca orice încercare de a le înlocui cu sinonime să distrugă poeticitatea textului. limbajul poetic pune accentul pe cum se spune. Funcţia referenţială se referă la faptul că limbajul trimite la o realitate exterioară. De pildă. În schimb el ne ajută să stabilim contactul. mă duc la librărie ca să cumpăr ultimul roman scris de Umberto Eco.

. Este prezentă în mecanismele persuasive. retorica avea în vedere tocmai valorificarea potenţelor conative ale comunicării interumane. Lingvistică şi poetică. în aceeaşi măsură. de la importanţa persuasiunii în relaţia unei organizaţii cu publicurile sale – relaţiile publice sunt definite nu numai ca ştiinţă ci. Pornind în mod special de la această funcţie a limbajului. ci în ordinea ierarhică diferită a funcţiilor. mişcări ale capului. noncoincidenţa funcţiei estetice cu poezia impune concluzia că distincţia dintre estetic şi extraestetic este graduală. Potrivit concepţiei lui Jakobson. cele şase funcţii pe care el le-a definit coexistă practic în orice comunicare. de funcţia predominantă10. Forma verbală conativă prin excelenţă este modul imperativ. provine din verbul latin conor. în primul rând.a. Bucureşti. conari. stratificarea rezultată constituind un criteriu de clasificare a evenimentelor verbale. 353. în poezie există această funcţie pe lângă alte funcţii ale limbajului.d. preocuparea capitală a artei este de a convinge dincolo de argumente (Roman Jakobson consideră că poezia nu coincide cu funcţia poetică. Diversitatea constă nu în monopolul uneia dintre aceste câteva funcţii. Structura verbală a unui mesaj depinde. În calitatea sa de artă a construirii discursurilor persuasive. conatus sum = a se sforţa) e orientarea către destinatar şi se observă în reacţiile comportamentale imediate ale acestuia. Funcţia conativă (nu are legătură cu conotaţia. am putea totuşi cu greu să găsim mesaje verbale care să îndeplinească numai o funcţie. confirmări verbale. în elementele de retorică. 1964. În acest sens el subliniază că: „Deşi distingem şase aspecte fundamentale ale limbii. ş.m. iar funcţia poetică se poate găsi şi în alte enunţuri ce nu sunt ale unor finalităţi poetice. De exemplu. Diferită de la caz la caz este numai ierarhia lor de importanţă. p.Comunicare şi relaţii publice 67 reconfirmă mereu păstrarea contactului. Ştiinţifică. nu comportă graniţe precise). Ed. 6.” 10 Roman Jakobson. ca artă.

coloraţia obrazului. deşi ea a fost elaborată pentru a explica fapte de limbă. „Comunicarea se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi relaţional. întemeiat în 1959. de către psihiatrii Paul Watzlawick şi Don D. au câştigat în însemnătate o dată cu aprofundarea studiului nonverbalităţii de către cercetătorii ce gravitau în jurul celebrului Institute of Mental Researche. Vorbitorii acordă planului relaţional o importanţă decisivă şi dacă neînţelegerile de ordin . orientarea privirii. dar totuşi percepute subliminal. Paloaltiştii porneau de la ideea că. „Non-comunicarea este imposibilă”. În urma cercetărilor de ordin medical. numite de la început axiome ale comunicării: 1. Poziţia corpului. semiologic şi terapeutic ei au formulat câteva importante principii ale comunicării interumane. 2. Se spune că „tonul face muzica”. vom putea accepta uşor această „axiomă”. Aspectele scăpate din vedere de Bühler. ci şi absenţa lor este elocventă. că nu doar mimica şi gesturile. expresia gurii şi alte numeroase indicii. „Comunicarea este inevitabilă” sau. Este suficient să ne gândim la cazul de „non-comunicare” al omului care tace. trebuie să studiezi situaţiile în care acestea suferă dereglări sau blocaje. şi anume cele legate de controlul canalului şi de recursul la metalimbaj. unele aproape insesizabile. se dovedeşte perfect extrapolabilă la toate modalităţile de comunicare. Dacă acceptăm că orice comportament are o anumită valoare comunicativă.68 Corina Rădulescu Unul dintre marile merite ale clasificării propuse de Jakobson este acela că. pentru a cunoaşte în adâncime mecanismele proceselor de comunicare. ne oferă indicaţiile metacomunicaţionale necesare pentru a descifra semnificaţia reală a tăcerii sale. lângă San Francisco. cel de al doilea oferind indicaţii de interpretare al celui dintâi”. într-o formulare mai apropiată de cea a autorilor. Jackson în localitatea Palo Alto.

acumulările încetează de a mai fi discrete. argumentând că altfel aceştia comit greşeli.Comunicare şi relaţii publice 69 informaţional pot fi aplanate prin apelul surse – cărţi. persoane competente. „Comunicarea e un proces continuu. inclusiv cu zestrea sufletească originară. dar cu întregul nostru trecut. în toate cazurile. Una din descoperirile cercetătorilor de la Palo Alto e tocmai aceea că atenţia acordată comunicării distruge comunicarea. ce nu poate fi tratat în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns. Doi oameni între care lucrurile nu mai merg ca înainte îşi vânează reciproc indiciile nonverbale de natură să demonstreze că celălalt e de vină. în timp ce ei se plâng că greşesc tocmai pentru că sunt prea mult supravegheaţi. prin contribuţia greu discernabilă a tuturor participanţilor). iar mesajele se intercondiţionează într-o manieră complexă. un patron îşi supraveghează excesiv salariaţii. Indiciul cel mai evident că o relaţie este în curs de destrămare e chiar grija cu care participanţii urmăresc simptomele relaţiei. Există tendinţa de a considera lanţul comunicării drept segmentabil în acte bine delimitate. dicţionare – cele ce privesc relaţia generează adesea conflicte ireconciliabile. căci dacă Henri Bergson afirma că: „gândim numai cu o mică parte din trecutul nostru. dorim şi . În realitate. edificiul comunicării înălţându-se continuu. procesul comunicării urmează principiul spiralei (=în comunicarea interpersonală. o segmentare obiectivă în cauze şi efecte este principial imposibilă. comunicarea e continuă. conflictul întemeindu-se pe faptul că ceea ce unii considerau cauză era pentru alţii efect.” De exemplu. interpretate arbitrar drept cauze sau efecte. Concluzia este că mecanismele înţelegerii reciproce funcţionează bine exact atunci când nu le percepem. 3.

rostită. L’evolution creatrice. ea poate fi percepută aproape ca o mângâiere. pe care nici chiar totalitatea resurselor noastre lingvistice nu reuşeşte să o acopere. De exemplu. faptul rămâne perfect valabil şi în ceea ce priveşte actele comunicative. ea te pune pe gânduri sau e primită ca afront. de cineva care înjură mai tot timpul. în vreme ce modalitatea 11 Henri Bergson. cuvintele vor fi întotdeauna numărabile. când o expresie nepoliticoasă vine din partea cuiva care a fost foarte amabil şi atent cu tine. ar trebui să dispunem de o mulţime deopotrivă infinită şi nenumărabilă de cuvinte distincte. p. „Comunicarea îmbracă fie o formă digitală. De exemplu. Cu atât mai mult cu cât există şi o intertextualitate a comunicărilor. Paris. de unde concluzia că modalitatea lingvistică de comunicare este una digitală. ne confruntăm cu o infinitate de posibilităţi. deoarece. ceea ce e principial imposibil. Alcan. 1914. cu efecte asemănătoare celor dintr-o experienţă fizică şcolară: apa călduţă pare rece pentru mâna ţinută anterior în apă fierbinte. când suntem întrebaţi dacă pâinea e proaspătă e greu să răspundem numai prin da şi nu. Pentru a descrie exact gradul de prospeţime a pâinii.70 Corina Rădulescu acţionăm”11. 4. La fel. . în schimb. Comunicăm cu întregul nostru trecut şi ar fi inutil să căutăm o cauză unică pentru fiecare replică pe care o dăm celorlalţi. Termenii provin din cibernetică. unde un sistem este considerat digital atunci când operează cu o logică binară şi analogic atunci când se utilizează logica cu o infinitate continuă de valori. fie una analogică”. efectul unei comunicări depinde de conţinutul comunicărilor anterioare. prin însuşi modul în care sunt alcătuite. 5. Intonaţia cu care sunt pronunţate poate însă varia continuu.

Există două tipuri principale de interacţiuni: tranzacţionale şi personale. un efect oarecare (intens sau mai slab. „Comunicarea este ireversibilă”. Tot preponderent analogice sunt şi gesturile. realizarea unei egalităţi veritabile rămâne un deziderat aproape imposibil de atins. efectul spuselor noastre s-a produs.) asupra celui care a primit-o. audiţii) – cu semenii o parte însemnată din ceea ce numim personalitatea noastră. În principiu.m. Profesorul şi studentul la cursuri. Datorăm comunicării – nemijlocite sau mediate (de lecturi. mimica. pe când cea relaţională prin mijloace analogice. 5. el declanşează un mecanism ce nu mai poate fi dat înapoi. prompt sau manifestat cu întârziere. „Comunicarea presupune raporturi de forţă şi ea implică tranzacţii simetrice sau complementare”. Pe de altă parte. efemer sau de lungă durată. După ce l-am jignit pe un interlocutor. o dată produs. Există o strânsă legătură între „axiomele” 2 şi 4: componenta informaţională a comunicării e transmisă cu precădere pe cale digitală. Privirea. egalitatea deplină a participanţilor la interacţiune constituie una din condiţiile unanim recunoscute ale comunicării eficiente. În cele dintâi. neacordarea dreptului la replică minează procesul de comunicare.Comunicare şi relaţii publice 71 paralingvistică are caracter analogic. s.d. o dată receptată. 6. tonul sunt parametrii de care depinde bunul mers al relaţiei.a. Această afirmaţie trebuie pusă în legătură cu proprietatea oricărei comunicări de a produce. gestul. Căinţa uşurează sufletul dar nu anulează natura ireversibilă a comunicării. efectul există întotdeauna. Orice act de comunicare este ireversibil tocmai în sensul că. Snobismul comunicaţional. vizionări. iar scuzele sunt tardive. medicul şi . rolurile participanţilor rămân neschimbate pe parcursul comunicării.

7. Nu ne putem ameliora comunicarea dacă nu ţinem seama de inevitabilele diferenţe dintre oameni şi dacă nu încercăm să ne acomodăm cu codurile de exprimare ale celuilalt. Modele ale comunicării .3. iar semnificantul sonor – nefiind un cărăuş al semnificatului.72 Corina Rădulescu pacientul pe timpul consultaţiei se menţin unul faţă de celălalt în raporturi fixe. soţi – nu presupune dispariţia rolurilor. cu deprinderile sale lingvistice. „Comunicarea presupune procese de ajustare şi acomodare”. Unicitatea experienţei de viaţă şi lingvistice a fiecăruia dintre noi atrage după sine necoincidenţa sensurilor pe care locutori diferiţi le acordă aceloraşi cuvinte. ce elimină din start posibilitatea realizării egalităţii în comunicare. II. Structura comunicării a. colegi. El este cu atât mai dificil de obţinut cu cât interlocutorul (în cazul relaţiilor publice e vorba de publicurile unei organizaţii) ne este mai puţin cunoscut. este necesară o „negociere” a sensurilor. Pentru ca. mai precis cu ideolectul său. totuşi. Interacţiunea personală – cea dintre prieteni. cu cât între „câmpurile” noastre de experienţă subzistă deosebiri mai importante. Ajustarea la care se referă această „axiomă” reprezintă tocmai acest acordaj indispensabil unei comunicări adevărate. ci doar un simplu stimul senzorial (caracterul arbitrar al semnului) – îl poate evoca receptorului numai în măsura în care acesta îl posedă deja. ci numai fluidizarea lor. înţelegerea să se realizeze. Înţelesul cuvântului nu există nicăieri altundeva decât în mintea vorbitorului.

V. Cursul de „Introducere în teoria comunicării”. L. aplicabilă şi în alte situaţii de transfer informaţional decât cele amintite.m. modele lingvistice. este codificat de un transmiţător sub * Marian Petcu. modelul propus de cei doi are următoarea structură*: Schema Shannon – Weaver prezintă traseul unui mesaj care. angajaţi ai laboratoarelor Bell Telephone din New York au căutat să maximizeze eficienţa transmiterii semnalelor prin telefon şi unde radio. Weaver. Ioan Drăgan operează cu clasificarea modelelor matematice (modelul teoriei informaţiei. elaborat de o sursă. modelul cibernetic). Universitatea din Bucureşti. Demersul lor a dus la crearea unei teorii matematice a comunicării. De pildă. Modelul Shannon şi Weaver (1949) Inginerii C.Comunicare şi relaţii publice 73 În studiul proceselor de comunicare cercetătorii au elaborat diferite modele. structuri cu grad mai ridicat de viabilitate pentru domeniul relaţiilor publice.a. În cele ce urmează ne vom opri asupra câtorva dintre cele mai reprezentative modele de comunicare. În linii mari. Hartley. Alţi autori le clasifică în modele lineare. Shannon şi W.). cel care a utilizat pentru prima dată cuvântul „informaţie” în sensul său matematic (1927). ce pot fi grupate în funcţie de sensul schimbului de informaţii. de interacţiunile rezultate etc. punctul de plecare fiind lucrările lui R. modele sociologice (modelul Scharamm. modelul Gerbner ş. ţinut la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Rieffel). . E.d. circulare şi interactive (R.

emoţii. idei. De aceea. Shannon ne oferă o unealtă pentru măsurarea informaţiei (incertitudinea depinde de doi factori – numărul de evenimente posibile. muzical sau cinematografic. trăiri. nu pot fi vehiculate. Nici una din manifestările menţionate ale psihicului uman nu poate fi sesizată direct de un dispozitiv material. prin însăşi natura lor. ce parcurg un canal. în general. Măsurând incertitudinea. de la transmiterea ereditară a caracterelor biologice. şi probabilitatea de producere a fiecăruia dintre evenimente). până la discursul poetic. după care parvin la receptorul ce le decodifică. cu cât sunt mai numeroase cu atât incertitudinea celui care se va produce este mai mare. Ne confruntăm aici cu principalul paradox al comunicării. perceptibile senzorial. C. Meritul fundamental al schemei este că. fie acesta chiar atât de complex ca foarte sofisticatele noastre organe de simţ. sentimente. Sursa produce mesajul. dar. ea nu dispune şi de mijloacele necesare pentru a-l face să ajungă la destinaţie. Termenul global mesaj acoperă o mare varietate de realităţi. entitatea emiţătoare se vede obligată să procedeze prin substituţie: ea încredinţează unor semnale materiale. Cantitatea de informaţie pe care o obţinem când se produce un eveniment este egală cu cantitatea de incertitudine care este asociată înaintea acestui eveniment. stări de conştiinţă. pe care le desemnăm în limbaj curent prin cuvinte ca: gânduri. care. ea ne îngăduie să înţelegem mai bine esenţa oricărei comunicări. Shannon a avut ideea de a stabili o relaţie între informaţie şi incertitudine.74 Corina Rădulescu forma unor semnale. restituind mesajului forma iniţială şi încredinţându-l astfel destinatarului. deşi concepută în vederea explicării unor aspecte specifice sferei telecomunicaţiilor (cum am precizat mai sus). în sensul că informaţia reduce incertitudinea. proces a cărui raţiune de-a fi este vehicularea de înţelesuri. misiunea de a reprezenta . pe traseul căruia se confruntă cu primejdia distorsionării lor ca urmare a intervenţiei unei surse de zgomot. O primă distincţie importantă pe care o pune în evidenţă schema amintită este cea dintre sursă şi transmiţător.

idei. mesajele prin prisma originalităţii lor.Comunicare şi relaţii publice 75 indirect. În genere oricine preia. stau în fond. de vorbă. unidirecţional. cum bine ştim. comunicarea este văzută ca proces linear. iar sursa – în lumina „dreptului de autor” asupra celor enunţate. comunicarea sonoră e posibilă numai dacă mediul fizic interpus între cei doi comunicatori permite propagarea undelor din spectrul audibil. aşadar. O condiţie sine-qua-non pentru ca semnalele să ajungă la receptor este ca ele să posede o natură compatibilă cu cea a canalului de transmisie. În modelul propus de Shannon şi Weaver observăm că actul de comunicare este identificat cu informaţia. Conceptul de sursă reclamă la rândul său anumite clarificări. prin procură. prin gura sa vorbesc alţii: familia. vom fi nevoiţi să concluzionăm că nu există decât surse colective şi că prin intermediul oricărui cuplu de comunicatori. Transmiţătorul poate fi şi el multiplu. Aspectul cel mai spinos al comunicării. mari mulţimi de indivizi. prietenii. educatorii. Pe de altă parte. expresii ori citate enunţate anterior de altcineva nu poate fi privit drept enunţătorul exclusiv şi unic al mesajelor transmise. Astfel. dar în cu totul alt sens decât sursa. grupul de apartenenţă socială sau profesională. spiritul epocii. cu transmisia de semnale. Dacă judecăm. conştient sau nu. Or tocmai aici se află principală limită a modelului – nu există feed-back (cel ce modifică atât . iar informaţia. opinia generală. Există numeroase situaţii în care emiţătorul nu face decât să repete cuvintele unei terţe persoane. De fapt. produsele impalpabile ale conştiinţei şi afectivităţii. Înlocuirea nu înseamnă însă transport. paradoxul ei rezidă tocmai în această contradicţie dintre nevoia interlocutorilor de a-şi transmite mesaje şi imposibilitatea practică în care se află ei de a emite şi recepţiona altceva decât semnale. etc. cunoscuţi sau necunoscuţi. aşa încât acestea din urmă rămân şi pe urmă principial netransmisibile.

nici o referire la importanţa contextului în care are loc comunicarea şi care o poate influenţa. deci „experienţa cumulată” a celor ce comunică. Al doilea model Schramm demonstrează natura interactivă a procesului de comunicare. cu atât comunicarea este mai eficientă. 74). a unei opinii. În desenul de mai jos observăm o zonă de suprapunere a celor două câmpuri de experienţă. cu privire la un mesaj”. al cărui principal merit rămâne acela de a fi subliniat natura interactivă a procesului de comunicare (vezi pag. accesibilă şi transmisibilă semnalele şi simbolurile. Schramm afirmă că în esenţă. adică transformarea unei idei. procesul de comunicare constă în „punerea în acord a receptorului cu emiţătorul. de asemenea. Codificarea constă în faptul de a traduce mesajul într-un limbaj adecvat atât canalului de transmitere. ceea ce presupune existenţa unui „câmp de experienţă” atât la nivelul emiţătorului.m. Wilbur Schramm a elaborat propriul model. Pe baza modelului Schannon şi Weaver. în mesaj. Cu cât această suprafaţă este mai mare. constituit din semnale organizate după convenţiile unuia sau mai multor coduri (vom reveni mai pe larg asupra noţiunii de cod). .76 Corina Rădulescu mesajul cât şi relaţia comunicaţională în sine). Cu toate minusurile lui. adică înţelegerea şi interpretarea semnelor codificate ce compun mesajul. Decodificarea se referă la „retraducerea” mesajului de către receptor. Altfel spus. a codifica înseamnă a pune într-o formă inteligibilă. cât şi la cel al receptorului.d. ş.a. la extragerea semnificaţiilor necesare. Nu există. ceea ce implică două momente importante –codificarea şi decodificarea mesajului. ca o condiţie absolut necesară „armonizării” celor doi. cât şi receptorului. acestui model îi datorăm debutul a ceea ce avea să devină „studiile comunicării”.

Schramm C o d i f i c a r e D e c o d i f i c a r e A treia schemă generală a comunicării – W. W. Al treilea model Schramm aduce elementul fundamental al comunicării – feed-back-ul (retroacţiunea). Schramm D e c o d i f i c a tI o n r t e r p r e t C o d i f i c a t o r * Ibidem. reacţia de răspuns la un mesaj în scopul elaborării altui mesaj. Schramm * A doua schemă generală a comunicării – W. Schramm relevă calitatea de interpret a individului aflat în relaţie comunicaţională: el este în acelaşi timp atât codificator cât şi decodificator de mesaj. ceea ce confirmă circularitatea procesului comunicaţional. Modelul lui W. . Schramm (1954) Prima schemă generală a comunicării – W.Comunicare şi relaţii publice 77 În completarea modelului său.

care implică în realitate o negociere sau o tranzacţie continuă între emiţător şi receptor (ceea ce justifică reprezentarea într-o formă dinamică). aparţine unui grup de cercetători format din Ray Hiebert.m. Donald Ungarait şi Thomas Bohn. că procesul de comunicare nu urmează o schemă simplă. El este inspirat de ideea din ce în ce mai răspândită în anii 1970.d. Vom observa un ansamblu de elemente concentrice şi o serie de acţiuni şi retroacţiuni continue. a interpreta şi a reinterpreta mesajele. ale comunicării. în spirală. ş. ci că legăturile dintre emiţător şi receptor sunt mult mai complexe şi mai variate decât s-a crezut până atunci. s-au propus modele concentrice. lineară. Modelul de faţă (vezi pag. toate insistând asupra capacităţii receptorului de a selecţiona. 76) este aplicabil în cazul comunicării de masă (mediatizată).a. . cum mai este numit în literatura de specialitate. Prin urmare. în elice.78 Corina Rădulescu M C o d i f i c a t o r I n t e r p r e t D e c o d i f i c a t o M e s a j D e c o d i f i c a t o I n t e r p r e t C o d i f i c a t o r e s a j r r Modelul circular al comunicării sau modelul concentric.

În fine. ce pot fi grupuri de presiune. retroacţiunile (răspunsul receptorilor . instituţii (asociaţii) ce pot exercita o anumită influenţă asupra media. sub forma informaţiilor scrise sau audiovizuale. În fine. mesajele ating audienţa şi provoacă anumite efecte. cum ar fi utilizarea unui limbaj greu accesibil). Într-o a doua etapă intervin „regulatorii”. Anterior difuzării. ori semantice. televiziune). prin urmare pot afecta conţinutul şi eficienţa mesajului. comunicatorii (redacţia unui ziar sau a unei televiziuni) produc mesaje ce trec mai întâi prin diferite stadii de comunicare (coduri).Comunicare şi relaţii publice 79 Într-o primă etapă. acestea sunt filtrate de controlor. de pildă) sau psihologic (centrul de interes al receptorului). Urmează filtrele informaţionale de ordin fizic (oboseala receptorului. mesajele sunt emise prin media (ziar. Modelul integrează în schemă „zgomotele” (acestea pot fi specifice canalului de transmitere-imagine sau sunet de o slabă calitate. adică de profesioniştii ce decid asupra procesului de selecţie. adică acele elemente care afectează calitatea comunicării (şi eficienţa ei).

Roman Jakobson i-a adăugat încă trei componente: C. procesul comunicării presupune.– Cod. Mesajul e constituit din elementele unui cod care trebuie să fie comun celor doi parteneri aflaţi în contact. Die Sprachtheorie: M m e s a j E MŢ ĂI T O R F f e e d . mesaj. Bucureşti. un transmiţător (emiţător. Canal. care trimite un mesaj unui destinatar (receptor. în cartea sa din 1934. deci. Probleme de stilistică. C o n t e x / ţ mi n e u s t a /j / c o n E S c o p C o d a r e / C d o n t a c t / l i m b a j e c o d a r e R c o d / Această relaţie de comunicare se realizează în felul următor: emiţătorul lansează un mesaj.b R E C E P T O R a c k Ulterior. precum şi amplificarea (acordarea unei mai mari importanţe unei anumite informaţii sau personalităţi prin raport cu celelalte). . Cea mai simplă structură a comunicării – e vorba de cunoscuta relaţie din cadrul triadei: emiţător. ne-o propune pentru prima dată Karl Bühler. Ştiinţifică. Structura comunicării la Roman Jakobson Indiferent de modelul asupra căruia ne îndreptăm atenţia. vorbitor). ascultător).C. receptor –. care va fi înscris într-un cod 12 Roman Jakobson.80 Corina Rădulescu spre comunicatori ori controlori). b. 1964.C. Context12. mesajul se raportează la un context. Ed.

în timp ce codul scris e mult mai sărac. Destinatarul (receptorul) va realiza o acţiune de decodare. Transferul realizează elementul comun al informaţiei. cel lingvistic. cu ajutorul cărora se formează cuvintele.a. Mesajul este mai bogat decât codul verbal. ş. codul. codul.d. lupta pentru adecvarea codului la mesaj este una din trăsăturile comunicării. în cele ce urmează. Codul verbal dispune de mijloace diverse de comunicare. Înscrierea mesajului într-un cod se numeşte codare. ne vom ocupa pe rând de fiecare dintre ele. respectiv codificarea. mimica. Transferul are loc între două entităţi orientate către un scop: E are scopul de a oferi. Prin urmare. şi anume. atunci când avem în vedere codul scris. de descifrare a mesajului transmis. iar acesta decât cel scris. în timp ce codul. având un număr redus de semne.m. Din schema de mai sus. de pildă. observăm că Roman Jakobson consideră că orice proces de comunicare presupune şase elemente constitutive. Vom începe cu veriga indispensabilă oricărui act de comunicare (cel mai important din cele şase elemente constitutive). Informaţia pleacă de la E şi devine informaţie pentru R.Comunicare şi relaţii publice 81 (limbaj). de starea psihologică a emiţătorului. conţine numai 28 de semne. cum ar fi: vorbirea. pot apărea mesaje întâmplătoare – mesajele sunt discontinue. 1. are la dispoziţie unele semne de punctuaţie şi unele categorii gramaticale. privirea. determinat de loc. În anumite situaţii. e o axă „in absentia” şi dă seama de principiul selecţiei în constituirea . Codul este acea convenţie tacită sau explicită în virtutea căreia se recunoaşte existenţa unei relaţii de tip funcţional între ceea ce semnifică ceva şi ceea ce este semnificat. gestul. nuanţat. dimpotrivă. de timp. De aceea. R trebuie să fie predispus să recepteze. Codul poate fi o relaţie între semn şi ceea ce e desemnat în cadrul axei paradigmatice (=priveşte relaţia dintre semnul pe care îl utilizez într-un enunţ şi setul de semne de care el a fost prelevat. Între mesaj şi cod există o anumită discrepanţă: mesajul este totdeauna foarte concret.. Mesajul e realitatea infinită în timp şi spaţiu. e abstract.

Orice codaj este într-un anumit sens un transcodaj (nu există semnificaţii în sine). decodaj sau decodificare. Preţul frumosului cal a fost plătit de x – în a doua propoziţie e întărită aura ce înconjoară subiectul). De exemplu. ritmul. Dacă sistemul este preluat de alţii. etc. se realizează socializarea codului. semnificaţia e strict relaţională. când citesc un text prin anumite semne. Codajul este actul prin care o serie de semnificaţii sunt transpuse prin intermediul regulilor într-un anumit text care foloseşte un limbaj anumit.Vasile îl bate pe Gheorghe.82 Corina Rădulescu textului). enunţul „Toate corpurile au greutate” are . prevalează principiul combinării) – unele mai evidente (de pildă. De exemplu: „toate corpurile au întindere”. Decodajul sau transcodajul se referă la trecerea unui text dintr-un cod în altul (ex: din telegraf în cod normal). Semantica unui text nu e o simplă însumare a semnificaţiilor tuturor elementelor textului – se adaugă tonul vocii cu care vorbim. altele mai ascunse şi generatoare de conotaţii (exemplu: Preţul calului frumos a fost plătit de x. Într-un sens. În schimb. ideea de cod cade exact pe ideea de semn şi pe cea de limbaj. repetiţia (prin care se fixează o anumită relaţie între semnul vehicul şi semnificaţie). Subcodurile sunt acele elemente de cod care ţin de semnificaţii conotative. Judecăţile sintetice după Immanuel Kant sunt acelea în care predicatul nu aduce nimic nou faţă de subiect. îmi formez spontan un mod special de marcare în funcţie de ceea ce vreau să arăt prin acel marcaj. Predicatul e inclus în subiect. Umberto Eco în „Tratatul de semiotică” reexaminează distincţia kantiană între judecăţi sintetice şi judecăţi analitice. Ca noţiuni conexe ale codului avem: codaj sau codificare. Gheorghe îl bate pe Vasile). dar elemente de cod există şi în plan sintagmatic (axa sintagmatică priveşte relaţia existentă între semnele coprezente în text. Cu privire la geneza codurilor precizăm că procesul de constituire a unui semn presupune două tipuri de acţiuni: a.

vrând să spun că. 1992 – aceasta este o judecată factuală deoarece termenul Mussolini trimite la o noţiune ce nu are în componenţa ei această marcă semantică. dar sesizez ceva prietenesc. ea va deveni o judecată semantică.Comunicare şi relaţii publice 83 relevanţă. însă. E o judecată analitică. fără să ştiu despre ce e vorba. Dacă. sigur se va petrece acest lucru. eu nu înţeleg. Acest mecanism îl folosim foarte des. pentru că deja cuvântul Mussolini trimite la conţinutul semantic Mussolini care este un semem. Judecăţile factuale sunt acelea care aduc ceva nou. când vorbim de informaţie nu ne referim doar la informaţia gnoseologică. sigur mâine Juventus Torino va învinge pe Internaţionale Milano. În general. Hipocodificarea este un deficit de coduri. O frază de tipul: „Mussolini a băut o cafea la patru ore după ce a intrat în Roma” nu are nici o şansă de a deveni o judecată semiotică. Trebuie să luăm omnilateralitatea informaţiei. element suplimentar pe care îl introduc în procesul de semioză ca să semnific ceva. Un caz (fapt) ce se va petrece în viitor îl enunţ la prezent. astfel înţelegem noţiunea de cod. Umberto Eco contestă această distincţie între judecăţile sintetice şi cele analitice şi propune înlocuirea lor prin judecăţi factuale şi judecăţi semiotice. Prin urmare. Exemplul oferit de Umberto Eco în „Tratatul de semiotică” este următorul: Mâine Juventus Torino joacă cu Internaţionale Milano. b. Dacă spun: Benito Mussolini a intrat în Roma la data de 28 oct. Mâine Juventus învinge pe Internaţionale Milano – în engleză will delation. Hipercodificarea este un fel de pluscod. . În sistemul nostru semantic plasăm într-o anumită zonă ceea ce ne spune cineva. Când cineva îmi spune în limba engleză „I like you”. această frază este spusă după zece ani. textele centrate pe expresivitatea estetică conţin hipocodificarea. În realitate se depozitează şi stările afective.

Dar este oare îndeplinită această condiţie în cazul limbilor naturale? Evident nu. într-un mare număr de cazuri. codul va trebui să fie conceput astfel încât traducerile pe care el le mijloceşte să aibă un caracter univoc. Pentru a asigura reversibilitatea transformării mesajsemnal. Numai o simetrie perfectă între codificare şi decodificare garantează fidelitatea transmisiei. Făcând abstracţie de unele abateri. această condiţie indispensabilă nu e nici pe departe îndeplinită. În plus. pe de altă parte. explicită şi unanim acceptată a echivalenţelor convenite dintre cuvinte şi înţelesurile lor? Existenţa dicţionarelor explicative ar părea să pledeze pentru un răspuns afirmativ. măcar şi numai dacă luăm în considerare fenomene ca sinonimia sau omonimia (un acelaşi mesaj poate fi exprimat în două feluri diferite). Dar nu acesta este obstacolul cel mai redutabil de care se loveşte dorinţa noastră de comunicare cu semenii. La prima vedere. posibilitatea ca o aceeaşi secvenţă de semnale să reprezinte două mesaje diferite. Definiţia acceptată a codului condiţionează comunicarea de existenţa unui repertoriu de semnale împărtăşite atât de emiţător cât şi de receptor. lipsit de orice ambiguitate. adică existenţa omonimiei. creează la decodificare dileme semantice incompatibile cu ideea de cod. ceea ce ar presupune consensul asupra mesajelor elementare pe care aceste semnale le codifică. pe de o parte. Decodificarea ar trebui să se prezinte ca imaginea în oglindă a codificării. restituind cu fidelitate intenţiile emiţătorului. de pildă. şi receptorul. „alfabetul Morse” ne dezvăluie modul în care literele şi cuvintele alcătuite din ele sunt codificate în sistemul binar al punctelor şi linioarelor. Or. chiar dacă multe dintre ele pot fi rezolvate cu ajutorul contextului.84 Corina Rădulescu Foarte grave şi mai greu de combătut sunt neînţelegerile intervenite ca urmare a non-identităţii codurilor cu care operează transmiţătorul. dicţionarul se prezintă într-adevăr ca o listă de corespondenţe care ne oferă cheia codificării lexicale a noţiunilor. Există însă o listă completă. am putea vedea în dicţionar expresia unui cod şi în limbă modalitatea . în acelaşi fel în care.

el nu evoluează în mod natural ca limba. Ele pot într-adevăr deştepta în conştiinţa receptorului un înţeles. în schimb. codul este dat a priori. de altfel. Dar nesfârşitele nuanţe în care se colorează cuvintele ca urmare a şirului irepetabil de întâlniri cu ele ale fiecărui vorbitor în parte constituie un patrimoniu netransmisibil. dicţionarele nu fac decât să consemneze un uz lingvistic. adică să joace efectiv rolul de instrument de codificare a gândurilor vorbitorilor.Comunicare şi relaţii publice 85 practică de utilizare a acestuia în comunicarea interumană. la rândul său. acesta se limitează la sfera denotaţiei. dar aceasta numai dacă înţelesul se află deja acolo. sistematic atunci când încearcă să îl impună. c înseamnă. singura. Cuvintele constituie simple semnale fizice (=semnificanţi) care nu transportă sensuri. o proprietate exclusivă. care face ca în orice moment imaginea pe care ne-o oferă despre ea dicţionarele să fie depăşită (limba de astăzi diferă suficient de cea consemnată de Haşdeu sau Philippide). În cazul din urmă. Însă pentru cel ce primeşte mesajul. pe care mijloacele noastre de comunicare nu ne îngăduie s-o transferăm minţii şi sensibilităţii interlocutorilor. În concluzie. Dacă există un oarecare acord asupra conţinutului noţiunilor pe care le exprimă unităţile lexicale. În general. eşuând. altceva. mai mult sau mai puţin. prin cuvântul c. care constituie. Aşa cum observă Pierre Guiraud: „codul nu se transformă decât în virtutea unui acord explicit al utilizatorilor”. el se asociază în mintea receptorului cu un înţeles s2. pe care încearcă să o circumscrie definiţiile din dicţionar. aflată într-o dinamică necontenită. De fapt însă. Idiolectul – despre care ne vorbesc sociolingviştii – nu constă atât în repertoriul mijloacelor lingvistice de care dispune un locutor particular într-un moment . potrivit experienţei sale lingvistice personale. raporturile dicţionarului cu limba vorbită sau scrisă sunt de o cu totul altă natură decât cele ale „alfabetului Morse”. cunoscut şi respectat cu sfinţenie de cei doi comunicatori. o rezultantă a unor vectori semantici absolut individuali ce vin din trecutul biograficcomunicaţional al persoanei respective. lucrurile se desfăşoară în felul următor: emiţătorul doreşte să comunice un sens s1 pe care îl codifică.

86

Corina Rădulescu

determinat al vieţii sale, cât în înţelesurile pe care le atribuie acesta cuvintelor în acel moment. De pildă, înţelegem sensul cuvântului dragoste în moduri diferite la 10, 20, 40 sau 60 de ani, din cauza acumulării în timp a experienţelor, reale sau simbolice, legate de acest sentiment complex. Altfel formulat, comunicarea e minată de faptul că transmiţătorul şi receptorul nu operează cu un acelaşi cod. Din acest punct de vedere, comunicarea verbală deţine totuşi o poziţie privilegiată. În ciuda dificultăţilor menţionate mai sus, există aici convenţii acceptate (un pact semantic minimal), ce limitează marja de incomprehensiune la valori cu mult mai mici decât în cazul comunicării non-verbale. O carte ne spune tuturor lucruri cât de cât asemănătoare. Dar o sonată de Beethoven (fie ea şi cu nume – de pildă, Sonata Lunii – deci ţinând de muzica programatică)? Dar o piesă pentru pian preparat de John Cage? Există oare vreun dicţionar de înţelesuri muzicale la care să facem apel pentru a afla care e semnificaţia unui anumit acord, al unui motiv ritmic sau melodic, ş.a.m.d.? Caracterul neexplicit al codului îngreunează foarte mult decodificarea discursului muzical în raport cu cea a limbii vorbite. Aproape fiecare mare compozitor inovează în domeniul limbajului, ceea ce îl obligă de fiecare dată pe ascultător să deprindă un cod nou, la a cărui descifrare cunoştinţele anterioare îi sunt de prea puţin folos. Artiştii (în general) neînţeleşi au fost şi vor fi întotdeauna suspectaţi sau de nepricepere sau de impostură, până în momentul în care limbajul lor va ajunge suficient de cunoscut pentru ca intenţiile artistice să le fie traduse corect şi emiterea judecăţilor de valoare să devină posibilă. E nevoie de timp pentru ca publicul, fie el mai cultivat, ori mai frust, să se familiarizeze cu noul limbaj. Asemenea copilului care pătrunde treptat sensurile vorbelor pe care le aude, deducându-le din frazele rostite de persoanele cu care vine în contact, auditoriul unei creaţii muzicale sau vizitatorul unei expoziţii de avangardă vor avea nevoie de un interval de timp, mai lung sau mai scurt, în care să se familiarizeze cu noul limbaj. A refuza de la început şi categoric oferta artistului – fie că e vorba

Comunicare şi relaţii publice

87

de o operă muzicală sau plastică – e ca şi cum ai declara lipsită de orice valoare o carte numai pentru că e scrisă într-o limbă pe care nu o înţelegi. Revenind la problema de bază a procesului de comunicare – legată de cod – subliniem încă o dată faptul că necoincidenţa dintre codul transmiţătorului şi cel al receptorului limitează drastic posibilităţile comunicării. Omniprezenţa zgomotului este cel de-al doilea motiv care duce la acelaşi efect în comunicare. În ciuda credinţei potrivit căreia cuvintele au un înţeles, ele sunt, de fapt, lipsite de vreo semnificaţie intrinsecă. Mai exact, ele sunt semne, iar acestea au un caracter arbitrar. Ferdinand de Saussure în „Curs de lingvistică generală”, publicat în 1916, arată în mod expres că natura semnului este arbitrară. Între semnul lingvistic (semnificant) şi conceptul pe care îl reprezintă (semnificat), nu există relaţie intrinsecă. Nu există o legătură internă între cutare semnificat: soră, de exemplu, şi lanţul fonic pe care îl reprezintă (s-o-r-ă). „Ideea de soră nu este legată prin nici un raport interior cu şirul de sunete care îi serveşte drept semnificat”13 De pildă, secvenţa de sunete „cor” înseamnă pentru român o formaţie vocală, pentru francez – un instrument muzical, pentru latin – inimă şi aşa mai departe. Nici unul din aceste sensuri nu e conţinut în cuvânt, deşi atât vorbitorii obişnuiţi cât şi lingviştii apelează curent la formule de genul „conţinutul cuvântului” sau „semnificaţia termenului”. De fapt, cuvintele, ca şi petele de culoare dintr-un tablou sau acordurile muzicale, nu sunt altceva decât simple semnale fizice (=semnificanţi), menite să reactualizeze în mintea receptorului concepte preexistente, idei conturate şi fixate în trecut, pe baza generalizării experienţei personale, atât lingvistice cât şi extralingvistice. Am enunţat – la începutul discuţiei despre cod (ca fiind elementul cel mai important din structura comunicării) – faptul că, ideea de cod cade exact pe ideea de semn şi pe cea de limbaj. Ne vom opri în continuare la altă componentă a comunicării, şi anume la limbaj, la mijlocul de transmitere a ideilor, şi facem
13

F. de Saussure, Cours de linguistique generale, Payot, reeditare, 1986, p. 100.

88

Corina Rădulescu

precizarea că de cele mai multe ori comunicarea este confundată cu limbajul. Cum spuneam la început, pentru antropologul LéviStrauss, omul este înainte de orice, un locutor, o fiinţă care vorbeşte. De ce să reţinem, printre toate semnele distinctive ale speciei umane, limbajul mai degrabă decât vreo altă trăsătură caracteristică? Într-un fel, limbajul nu este decât unul din elementele care caracterizează ceea ce se cheamă cultura umană, adică ceea ce omul „adaugă naturii”, ceea ce nu primeşte de la ascendenţii săi prin ereditate biologică, ci în care fiecare generaţie trebuie să se iniţieze prin învăţare. Învăţăm să vorbim limba noastră la fel cum suntem iniţiaţi în tehnica, ştiinţa şi religia noastră. Este clar însă că limbajul joacă aici un rol cu totul privilegiat: el nu este numai un element al culturii printre altele, ci şi vehiculul tuturor celorlalte deprinderi culturale. Dacă copilul învaţă să cunoască obiceiurile, regulile morale, credinţele civilizaţiei în care s-a născut, etc este mai întâi pentru că i se vorbeşte şi pentru că în prealabil a învăţat să înţeleagă şi să vorbească limba sa maternă. Vorbirea este – cum sublinia în antichitate Aristotel – semnul distinctiv al omului considerat ca animal social (zoon politikon). Într-adevăr, funcţia primordială a limbajului este comunicarea între indivizi.14 Roman Jakobson scrie pe bună dreptate, că „orice act de vorbire reuneşte un mesaj şi patru elemente legate de acesta: emiţătorul, receptorul, tema mesajului şi codul utilizat”. Mesajul este propriu-zis obiectul comunicării, iar codul – instrumentul lingvistic al mesajului. Se înţelege, această comunicare care defineşte specia umană în ceea ce îi este propriu nu este numai comunicarea verticală prin care, de sus în jos, tatăl de familie, profesorul sau preotul iniţiază copilul cu regulile, riturile colectivităţii; este şi comunicarea orizontală prin care primim de la altul şi îi oferim la rândul nostru informaţii. Este important să reamintim aici că orice societate umană se
14

Roman Jakobson Cours de lingvistique generale, p. 28.

Comunicare şi relaţii publice

89

bazează pe schimburi; cele mai vizibile sunt schimburile economice: trocul pur şi simplu din anumite societăţi arhaice sau procedeele prin care munca este schimbată pe bani (salariu, beneficii) şi banii pe bunuri de consum. Dar toate aspectele vieţii umane stau sub semnul schimbului. Interdicţia incestului, de exemplu, aşa cum a arătat antropologul Claude Lévi-Strauss, constituie reversul unei obligaţii de schimb: tu îţi vei oferi sora ca soţie prietenului tău şi te vei căsători cu sora acestuia. Nu trebuie să uităm că toate contractele care întemeiază societatea umană (după principiul ofertă-contraofertă: eu contractez obligaţii şi beneficiez în schimb de drepturi) presupun ca o condiţie sine qua non, ca o condiţie transcendentală, în limbaj kantian, acest schimb primordial care este schimbul de cuvinte: locutorul începe prin a schimba lucrurile pe cuvinte, mai uşor de mânuit, care le reprezintă. După aceea el schimbă cuvintele sale cu cele ale auditoriului. Schimbul lingvistic are chiar privilegiul de a-i îmbogăţii pe cei doi parteneri. Dacă suntem doi, fiecare cu câte o bancnotă de zece lei, şi dacă le schimbăm, după schimb fiecare nu va avea decât o bancnotă. Dar dacă avem fiecare câte o idee (reprezentată prin cuvinte) şi o schimbăm, fiecare va avea, după schimb, două idei. Ni se va putea reproşa poate că reducem aici limbajul la ceea ce constituie doar una din funcţiile sale, comunicarea. Ni se va atrage atenţia că alături de rolul său de comunicare, de informare, limbajul are şi o funcţie expresivă. Maurice Merleau-Ponty observă că, înainte de a fi în serviciul comunicării, limbajul este „un fel al corpului omenesc de a trăi şi celebra lumea”. Gaston Bachelard ne propune excelente ilustrări ale puterii expresive a limbajului. El scrie de exemplu: „Există cuvinte anti-respiratorii, cuvinte care ne sufocă (.....). Ele înscriu pe faţa noastră voinţa de a le respinge. Dacă filosoful ar binevoi să întoarcă cuvintele la aparatul nostru articular în loc să facă din ele prea devreme gânduri, ar descoperi că un cuvânt pronunţat, sau chiar un cuvânt a cărui pronunţare doar o imaginăm, este o actualizare a întregii noastre fiinţe. Observaţi de exemplu cu câtă sinceritate este pronunţat

este. izvorul creator al lumii. funcţia sa de comunicare. vorbirea. Cel ce posedă cuvântul posedă lucrul sau fiinţa desemnată. „vrăji”.m.. un beţivan.) – căci. Şi. a-l guverna. De aceea poporul ironizează pe seama omului care vorbeşte singur (un bătrân ramolit. Oraşul Roma avea un nume secret (Roma este un nume grecesc care înseamnă „forţă”. Nu constituie el un fel de onomatopee (. . după etimologia greacă. o faci întotdeauna pentru un auditor. Nu s-a păstrat în poezie puterea de incantaţie a limbajului? Cânturile poetului sunt în latină carmina. Jose Corti. Acestei funcţii expresive i se asociază funcţia magică a limbajului. după care gura se închide energic. poate că adevăratul nume al Romei era Valentia al cărui echivalent este cuvântul grec Roma). cuvântul însuşi.) a dezgustului? Este evacuată o gură de aer impur. mytohos. Detaşându-se de lucru.. De funcţia magică a limbajului ar mai putea fi legată şi funcţia sa estetică. p 96.d. Dacă te exprimi. „funcţia esenţială a limbii ca instrument este aceea de comunicare”. magică. Les Reveries du repos. cum spune Andre Martinet în lucrarea sa „Elemente de lingvistică generală”. estetică ale limbajului presupun ele însele. El spune ceea ce nu există încă şi reînvie ceea ce a dispărut. dacă mimezi lucrurile.a. pentru ca oraşul însuşi să rămână la adăpost de vrăjile duşmanilor săi.90 Corina Rădulescu cuvântul miasme ( în franceză se pronunţă miasm). Sub toate formele sale şi întotdeauna limbajul este strâns legat de viaţa socială a oamenilor. cuvântul pare a-l domina cu uşurinţă. Dar funcţiile expresivă. cum spune Roman Jakobson: „nu există proprietate privată în domeniul 15 Gaston Bachelard. Multe mitologii au făcut din acest suveran impalpabil.”15 Prin urmare. păzit cu gelozie de către Pontifi. Mitul. Charmes. ş. ca o condiţie fundamentală. pentru un spectator – în cazul relaţiilor publice pentru anumite categorii de publicuri. Acesta este sensul care trebuie dat titlului unei culegeri de versuri de Paul Valery. un nebun delirant. cuvântul joacă şi mimează lumea în aceeaşi măsură în care o semnifică.

Dubla articulare în limbajul verbalizat –de realizare a proceselor de comunicare şi semnificare – se referă la faptul că în limbile europene sunt circa 35 de semne cu care. existenţa unor reguli de combinare a semnelor (gramatica). stingerea foarte rapidă (dacă e vorba de exprimarea orală). Ion merge pe cal. Termenul de limbaj are două accepţii: a. gestual. În limbile nelatine apare confuzia între langue =semioză şi organ al vorbirii. Exemplu: I. b. subordonat termenului de limbă. p. dialect. linearitatea.16 Limbajul ne apare deci înainte de toate ca transmitere de informaţii. capacitate maximă în exprimarea nuanţată a unor semnificaţii. . ele trebuie să emită un sunet pentru fiecare împrejurare). evitându-se confuzia amintită anterior. 33. de a exprima lucruri abstracte. se poate crea o cantitate nemăsurabilă de enunţuri – lege a maximului de randament sau a minimului efort (animalele nu au acest sistem. etc. limbă) el are semnificaţii diferite: limbaj. Semioticienii consideră că nu există o definiţie general acceptată a limbajului. Combinarea semnelor cu semnificaţie autonomă în enunţuri: 16 Roman Jakobson. supraordonat termenului de limbă (limbaj verbalizat). în engleză numai language.Comunicare şi relaţii publice 91 limbajului. limba apare ca principala formă a limbajului. dublă articulare. cinematografic. Cours de linguistique generale. stoca informaţiile. prin combinări. limbă. alături de limbajul pictural. şi anume: existenţa unui repertoriu de semne (dicţionarul). în semiotică domneau lingviştii. Ei au manifestat tendinţa de a contesta funcţia de limbaj a altor mijloace de comunicare ce nu au toate caracteristicile limbajului verbalizat. În diverse idiomuri (tip de limbaj verbalizat – grai. În limba română limbaj şi limbă sunt folosite cu sensurile corespunzătoare. aici totul este socializat”. Până la apariţia „Tratatului de semiotică” a lui Umberto Eco (1975). capacitatea de a fixa.

toate celelalte forme sunt sisteme de modelare secunde. ne modelează pe noi. nu este aşa –acesta e un logocentrism care pune artele în stare de minorat gnoseologic. Semnele sunt alcătuite din unităţi care nu au semnificaţie autonomă. fetişismul mărfii. 2. Iuri Lotman (semiotica culturii) are o idee care privilegiază excesiv limbajul verbalizat. Ion merge pe c/al pe v/al pe m/al Combinarea acestor semne cu semne diferite în semne cu semnificaţie referenţială. nu pentru consum propriu. Karl Marx a analizat forma cea mai evoluată a societăţii – capitalismul. 1. Enunţurile sunt alcătuite cu semne cu semnificaţii autonome. etc. rostul limbajului e acela că prin el se realizează procesele de semnificare şi comunicare. Cum spuneam. Marfa e aici un produs realizat în vederea schimbului. Progresul cunoaşterii se realizează nu pornind de la simplu la complex ci de la complex la simplu. Evident. pentru că poartă pecetea limbajului verbalizat. e mai uşor să captăm sensurile operelor de artă prin cuvinte (fără să le epuizăm însă caracterul inefabil) dar contestăm o pecete. Tot astfel. Exemplu: anatomia omului dă cheia anatomiei maimuţei. Dar în capitalism există anumite caracteristici ale economiei – jocul liber al preţurilor. la limbaj. lingviştii contestă calitatea de limbaj celorlalte arte. Considerăm că este vorba de o eroare logică. El crede că limbajul verbalizat modelează lumea. şi anume: extrapolarea necontrolată a unor caracteristici ale unei forme mai complexe la forme mai puţin complexe. „Avantajul” (ce se transformă însă uneori în dezavantaj) codului verbalizat – urmează să ne referim la el pe larg în cele ce . pentru că în cele mai evoluate forme ale unui domeniu noi găsim ideea pură – elementele ei constitutive apar mult mai distincte. pentru a înţelege ideea de marfă. E adevărat.92 Corina Rădulescu II. o hiperbolizare a limbajului verbalizat.

sensul acestor termeni este . Saussure întrebuinţează expresia „semn”. ci în virtutea unei hotărâri şi a unei deprinderi. Nu există legătură internă între un anume semnificat: mamă. pe care o preferă simbolului. nu există relaţie intrinsecă. sarcina de a preciza şi adânci această idee veche şi de a trage din ea toate consecinţele. Limbajul omenesc este convenţional În Cuvânt înainte la „Elemente de lingvistică generală”.” Aristotel reia acest punct de vedere: semnul funcţionează graţie unei convenţii între oameni (thesei). nu graţie naturii (physei). I-a revenit însă unui lingvist contemporan. lăuda în faţa compatrioţilor frumuseţea acestei ţări. În „Curs de lingvistică generală”. dar adăuga că locuitorii ei sunt de bună seamă nebuni de vreme ce se încăpăţânează să numească cavallo ceea ce orice om cu judecată ştie că este un Pferd. Andre Martinet evocă anecdota nostimă a tirolezului care.Comunicare şi relaţii publice 93 urmează – constă în caracterul arbitrar al semnului verbal. În felul acesta eficienţa procesului de comunicare este maximă. şi lanţul fonic care îl reprezintă (m-a-m-ă). Hermogenes declara deja că „de la natură şi în chip originar nici un nume nu aparţine vreunui lucru în particular. „întorcându-se din Italia. c. Între semnul lingvistic (pe care semiotica îl numeşte semnificant) şi conceptul pe care îl reprezintă (semnificat). pentru a desemna elementele limbajului şi a sublinia caracterul lor arbitrar. Fără îndoială. Saussure arată în mod expres că natura semnului este arbitrară. Şi este foarte adevărat că copiii sunt atât de obişnuiţi să identifice cuvintele din limba lor maternă cu lucrurile pe care le desemnează. Ferdinand de Saussure. publicat în 1916. emiţătorul şi receptorul. de exemplu. încât le este destul de greu la început să înţeleagă însăşi existenţa limbilor străine. Dar multiplicitatea limbilor ne arată în mod evident transcendenţa gândirii în raport cu cuvintele. În dialogul lui Platon intitulat Cratylos. contingenţa cuvintelor în raport cu gândirea. caracter ce oferă şanse mari existenţei unui numitor comun (unei coincidenţe în cazul cel mai bun) între cei doi poli ai comunicării.

Simbolul este deci. Surdul congenital rămâne mut dacă nu este educat (neauzind sunetele. trebuie precizat că raportul simbolului cu ceea ce simbolizează el nu este de obicei pur extrinsec precum raportul dintre semn şi semnificat. Însăşi etimologia cuvântului simbol evocă bine funcţia de comunicare proprie limbajului. o instituţie. Darwin aprecia că populaţiile primitive au eliminat foarte repede limbajul prin gesturi pentru că pe de o parte el mobilizează întregul corp. Totuşi. termenii semn şi simbol se deosebesc: dacă. Simbolul seamănă cu ceea ce simbolizează. un semnificant care trimite la un semnificat. Folosirea vorbirii este ea însăşi instituţională. iar pe de altă parte este impracticabil în condiţii de întuneric. Cele două părţi reunite permiteau posesorilor lor să se recunoască şi să continue relaţiile amicale anterioare. Şi „simbolurile” algebrice sunt perfect convenţionale şi arbitrare ca şi semnele saussuriene. Astfel balanţa este în sens propriu simbolul justiţiei al cărei ideal de precizie şi de imparţialitate matematică îl evocă. el nu poate fi înlocuit cu orice. doi prieteni păstrează fiecare o jumătate pe care o transmit copiilor lor. iniţial. mai degrabă decât un fapt natural. Faptul universal al vorbirii (practicate de toate popoarele actuale) indică fără îndoială că funcţia simbolică este naturală omului. în limba greacă. Simbolul nu este arbitrar. într-un fel. cuvintele au fost preferate gesturilor din motive practice. orice simbol este un semn. în general. Dar pluralitatea limbilor vădeşte caracterul instituţional al fiecărui cod lingvistic. el nu se limitează să reprezinte într-un mod cu totul convenţional şi arbitrar realitatea simbolizată. ea trăieşte în el. Se poate merge mai departe pentru a sublinia că funcţia simbolică nu era de drept supusă vorbirii.94 Corina Rădulescu cam fluctuant. adică un lucru care ţine locul altui lucru. un gaj de recunoaştere reciprocă. simbol este la început un obiect din lemn tăiat în două. Ideea esenţială care trebuie reţinută plecând de la analizele saussuriene este aceea că limbajul constituie. el nu are . Oamenii s-ar fi putut exprima prin gesturi. în vreme ce pot substitui fără inconvenient cuvântul (semnul) sister cuvântului „soră”. ci o încarnează.

” Vorbirea este mai curând o instituţie socială decât un instinct biologic. Să reţinem în această privinţă calificativul de arbitrar (fapt ce poate avea repercusiuni în practicarea relaţiilor publice). artificială. sunt impuşi de comunitatea lingvistică de care ţin. care se exercită prin intermediul unor organe angajate iniţial în activităţi de alt ordin.U. Nu va fi niciodată de prisos să insistăm asupra naturii sociale a limbajului. Dar noi găsim gata făcute semnele din limba noastră maternă şi nu depinde de noi faptul de a le schimba în mod arbitrar! Semnificanţii. pp.Comunicare şi relaţii publice 95 înclinaţia de a le produce în mod spontan). dar ele nu sunt 17 Ombredane.F.) Limbajul este o activitate simbolică. Ar fi poate mai bine (mai blând) să spunem că semnul este nemotivat. codurile lingvistice sunt convenţionale. că vorbirea „nu are organe proprii ci numai organe de împrumut”. limba sunt. E adevărat că bolile limbajului au permis localizarea centrilor cerebrali ai vorbirii. „la origine organe de respiraţie şi alimentaţie şi se menţin ca atare atunci când vorbirea se constituie şi se esercită”. P. Centrii cerebrali care participă la activităţile noastre de vorbire şi de recunoaştere a semnelor nu sunt decât specializări ale unor centrii motori şi senzoriali care există dinainte.. un semn arbitrar este un semn pe care îl aleg în mod liber. vălul palatului. spune foarte bine Saussure. Fără să abandonăm astfel teoria saussuriană a caracterului arbitrar al semnului. Ombredane are dreptate. s-ar cuveni poate în această privinţă să o nuanţăm. Putem pune aici în evidenţă dimensiunea sociologică a limbajului. echivoc. 282-283. . ale căror leziuni îi alterează exerciţiul... are centrii săi cerebrali. împreună cu Ombredane. fără îndoială. Întradevăr. Se poate chiar afirma.17 Laringele. să spună că „limbajul este o funcţie în definitiv indiferentă faţă de organele senzoriale şi motorii pe care le împrumută pentru folosinţele sale (. L’Aphasie et l’élaboration de la pensée explicite. de care se serveşte Saussure pentru a caracteriza semnul lingvistic. Desigur. cum declară însuşi marele lingvist. Matematicianul poate inventa semne noi pentru a exprima funcţii pe care le-a descoperit.. El este. Dar şi scrierea vădit instituţională.

n-ar exista de la o limbă la alta nici un cuvânt echivalent şi orice traducere. ştim că raportul dintre cuvinte şi lucruri este mai complex. dar supunând-o organizării sale proprii”. potrivit lui Worf. domeniul acoperit de fiecare cuvânt. obiecte distincte în lume. Se poate afirma. recomandăm o carte scrisă de George Mounin. iar limbajul se mulţumeşte să o reflecte în mod pasiv. aici totul este socializat”. precum Cassirer. Adam dă câte un nume fiecăruia dintre animalele şi lucrurile care îl înconjoară. în sine. Începând cu lucrările lui von Humboldt (1820). mentalităţile.18 Se poate arăta pe baza unor exemple speciale că în fapt practica socială a fiecărui popor este aceea care decupează. Fiecare popor. cu obiecte distincte. Cum spune Ullmann: „Orice sistem lingvistic conţine o analiză a lumii exterioare care îi este proprie şi care diferă de analiza altor limbi”. întrucât nu există. Comunicarea nu are sens fără informaţie. îşi modelează o lume originală. împreună cu Benveniste. La limită. în sens strict. Gallimard). există mai întâi lumea. Originalitatea fiecărei limbi este mult mai mare decât se crede de obicei. din realitatea non-lingvistică. 25.96 Corina Rădulescu oarecare. În fiecare limbă se reflectă ideile. Probleme de lingvistică generală. În Biblie. p. cum crede realismul naiv. cărora fiecare limbă le-ar da o denumire. că „limbajul reproduce lumea. reluate de neokantieni. limbajul ne apare înainte de toate ca transmitere de informaţii. prin limba sa. După această poveste despre origini. . Vocea omenească are resurse nenumărate şi fiecare limbă reţine doar un număr restrâns de sunete semnificative care sfârşesc prin a deveni obişnuite în interiorul fiecărei comunităţii lingvistice. Les problèmes théoriques de la traduction. viziunea asupra lumii proprie comunităţii care o întrebuinţează. Concluzionăm afirmând că limba reflectă practica socială şi – cum remarcam la începutul acestui subiect – cu cuvintele lui Roman Jakobson: „nu există proprietate privată în domeniul limbajului. Cu alte cuvinte. Studiul argoului arată foarte clar legăturile limbajului cu practica socială. ar fi imposibilă (în legătură cu această dificultate şi cu soluţiile posibile. 18 Benveniste.

ceea ce. Aceasta este o „buclă”. Şi. Încă din 1868. Dimpotrivă. Pentru fizician. Dacă maşina se ambalează. prin transmisii intermediare. entropia este o . a unei organizări calificate care vine să „informeze” o materie iniţial omogenă: sculptorul „informează” un bloc de marmură omogen.invers. cuvântul informaţie are două sensuri tradiţionale. atunci când maşina. Unul – sensul aristotelic – vrea să spună comunicare a unei forme. Am spus că informaţia este trecerea de la informal la formă. regulatorul este „informat” despre acest lucru în felul următor: forţa centrifugă ridică bilele. Plecând de aici putem sesiza. Maşinile cele mai caracteristice ale secolului nostru sunt într-adevăr maşini informaţionale. o „structură specifică circulară”. entropia dezordine). este informat de noua viteză şi aşa mai departe. o reduce.Comunicare şi relaţii publice 97 d. Teoria informaţiei Reamintim mai întâi că. a unei structuri specifice. are drept efect diminuarea admisiei. bunăoară mai încărcată. îi dă de exemplu forma de statuie a lui Hermes. un „feed-back”. Pentru cel care practică relaţiile publice ambele sensuri ale informaţiei sunt importante. de la omogenitate nediferenţiată la o structură specifică. cu un accent evident însă (dacă vrea să convingă anumite publicuri) pe sensul aristotelic al informaţiei. al doilea sens al informaţiei se asociază cu primul: o maşină informaţională transmite o formă. Informaţia se traduce astfel în orice moment printr-o reacţie adecvată. Celălalt sens aparţine limbii curente: transmitere a unui mesaj. bilele coboară şi măresc admisia. încetineşte. cel puţin aproximativ unul din principiile fundamentale ale teoriei informaţiei: informaţia este contrariul entropiei (respectiv informaţia creează ordine. James Clerk Maxwel întreprindea studiul unei maşini capabile de „autoinformare”: regulatorul cu bile graţie căruia maşina cu vapori funcţionează cu o viteză constantă. informaţia constă aşadar în comunicarea eficace a unei structuri. Regulatorul „informat” de creşterea vitezei. În esenţă.

în sensul că o entropie scăzută corespunde unui nivel de predictibilitate ridicat şi viceversa. în acelaşi timp. entropia este unul din conceptele de bază ale termodinamicii. suflul vântului va distruge rapid această structură. Dacă îmi scriu numele pe nisip. care rămâne constantă în cazul unei transformări reversibile şi creşte pentru orice transformare ireversibilă. fie prin 0 care semnifică jumătate stânga. Acest proces care distruge informaţia este destul de asemănător cu entropia. Ruyer scrie în legătură cu aceasta: „Informaţia elementară este alternativa „da-nu” sau orice altă decizie „binară” 1 sau 0.98 Corina Rădulescu distrugere. fie prin 1 care semnifică jumătate dreapta. dreapta sau stânga etc. El a fost introdus de Clausius în 1865 ca o funcţie de stare a unui sistem închis. va şterge informaţia. Entropia termodinamică constituie o măsură a nedeterminării sistemului. o dezorganizare. Suntem informaţi după aceea. Faptul cel mai remarcabil este că aceste legi pot fi exprimate într-o formă matematică riguroasă. de întoarcere la informal) este atunci la maxim. Într-un mod absolut similar. dau acelui nisip o formă. Bineînţeles. Diferenţa de temperatură între segmentul ab şi restul lui AB scade până când temperatura devine omogenă în toată bara. o structură. Entropia (care a crescut pe tot parcursul acestui proces de destructurare. Evoluţia viitoare a acestuia este cu atât mai previzibilă cu cât entropia sa este mai mică. După cum se ştie. căci comportarea elementelor ce compun un sistem mai entropic este mai dezordonată decât a acelora aparţinând unuia caracterizat printr-o valoare mai mică a entropiei. nisipul redevine omogen. Să presupunem că o parte ab a unei bare AB este adusă la o temperatură superioară restului barei. comunic o informaţie (în sens curent) şi. că este situat în . Fie un punct P despre care ştim doar că este situat pe o linie între A şi B. o întoarcere la omogen. de mărimea entropiei informaţionale a unui proces depind şansele noastre de a-i prevedea desfăşurarea. Al doilea principiu al termodinamicii implică faptul că în mod progresiv temperaturile diverselor regiuni ale barei se egalizează.

dar cu semnul contrar. desigur. şi ea e logaritmul unei probabilităţi.care exprimă informaţia noastră nu poate fi niciodată o serie indefinită de 1 şi 0. singurul posesor al acelei „funcţii simbolice” care îi permite să comunice şi să informeze.Comunicare şi relaţii publice 99 jumătatea stângă apoi în jumătatea dreaptă a acestei jumătăţi stângi etc. Departe de a-l deposeda pe om de monopolul său de fiinţă gânditoare şi vorbitoare. Tot Ruyer afirmă: „Comunicarea mecanică a informaţiei nu poate da seama de informaţia însăşi. decât o zonă de probabilitate ab între A şi B. problema originii informaţiei. rotativele imprimeriei pot trage un ziar în mii de exemplare. ea presupune un utilizator conştient şi eventual un reparator. cit. o anumită uzură a maşinii.. Dar filosoful îşi păstrează aici dreptul de a pune. pp. Teoria informaţiei se interesează deci nu de originea radicală a gândirii simbolice. ci de instrumentele ei. 139.010101. Informaţia este o entropie negativă.. p. Formula care o exprimă este exact formula entropiei. Ibidem. La Cybernetique et l’origine de l’information. Maşinile. Numărul în numeraţia binară de forma 0. op. O maşină nu este niciodată decât „un ansamblu de legături auxiliare montate de această improvizatoare de legături care este conştiinţa”21. din ce în ce 19 20 21 Raymond Ruyer.”19 Azi am spune”negentropie”. poate cel mult conserva şi transmite informaţia. 137-138.”20 Maşina presupune totdeauna un inginer a cărui conştiinţă a inventat ruajele şi a prevăzut efectele. maşinile constituie dovada strălucită a privilegiului inventatorului lor. sunt totdeauna „încadrate de o activitate conştientă şi semnificantă”. Ea nu oferă niciodată. dar nu vor corija greşelile de tipar. în final. .. O maşină oricât de perfecţionată ar fi. şi încă există întotdeauna o anumită pierdere (paraziţii la telefon şi la radio). Cantitatea de informaţie câştigată prin trecerea de la AB la ab este deci logaritmul unei probabilităţi.. Informaţia are o precizie limitată. Raymond Ruyer. Maşina nu poate crea nici spori cantitatea de informaţie. împreună cu Ruyer. spune Ruyer.

Pe de altă parte. în zilele noastre. Un principiu fundamental al comunicării se referă tocmai la acest fapt: numai mesajele care conţin o anumită doză de noutate posedă valoare informaţională. de incertitudine. dar şi în schimbarea de culoare a semaforului sau a obrazului unui prieten. Or. infinit de variate. în mai multe limbi de circulaţie substantivul ştire (nouvelle. noi să îl cunoaştem deja. la evenimente. faptul că între informaţie şi noutate există o legătură strânsă. news) provine din adjectivul care înseamnă „nou”. nu întâmplător. fie în urma unei deducţii logice.100 Corina Rădulescu mai eficace. Noutatea unei veşti e cu atât mai mare cu cât datele de care dispuneam nu ne îngăduiau să prevedem desfăşurarea evenimentelor. Cum s-ar putea însă măsura informaţia? Înfăţişările ei sunt.a. fie în urma experienţei. Numai existenţa mai multor variante de desfăşurare a evenimentelor conferă caracter informaţional producerii acestor evenimente. acelea care transmit maximum de informaţie cu cele mai mici cheltuieli. 32 a lui Beethoven. De obicei. căci se poate întâmpla ca. iar aducerea la . Prin urmare. în memoria computerului dar şi în Sonata nr. nu întotdeauna aflarea rezultatului unui atare proces ne surprinde. Ea este înainte de toate. precum am arătat mai sus. o cercetate a celor mai economice coduri de informaţie. la ceva ce s-a petrecut sau se petrece în momentul de faţă. informaţia se referă la întâmplări.m. Chiar în natura verbului a informa se cuprinde implicit presupoziţia caracterului inedit al lucrului adus la cunoştinţă.d. desigur. de asemenea. A informa înseamnă „a da de ştire”şi. oricât de importante sunt acestea. e limpede că pe măsură ce numărul de variante creşte. ş. Există informaţie într-un articol de ziar. încă înainte de a surveni deznodământul. să facă abstracţie de toate trăsăturile lor particulare. informaţia este cu atât mai bogată cu cât elimină o cantitate mai mare de ignoranţă. posibilitatea noastră de a o ghici pe cea care se va realiza efectiv se reduce. la un proces al cărui rezultat nu ne este încă cunoscut înainte de primirea ştirii. O unitate de măsură comună a unor fenomene atât de variate va trebui. Trebuie să subliniem.

dobândim cunoaşterea integrală a datelor care ne interesează.Comunicare şi relaţii publice 101 cunoştinţă a deznodământului ne va elibera de o incertitudine mai mare. Formula de mai sus exprimă sintetic faptul că precizarea rezultatului unui experiment anume furnizează o cantitate de informaţie cu atât mai mare cu cât repertoriul de rezultate diferite este mai bogat. Să mai precizăm şi faptul că logaritmul în baza 2 al lui n reprezintă puterea la care trebuie ridicată cifra 2 pentru a se obţine valoarea n. iar Ho notează cantitatea de informaţie furnizată prin precizarea uneia dintre ele. Adeseori informaţia ne parvine în tranşe: punem o întrebare. În afara unor situaţii create artificial. solicităm completări şi numai după un anumit număr de cereri şi obţineri de elemente lămuritoare. Tocmai această inegalitate a şanselor conferă caracter de surpriză unor evenimente şi face din ştirile de senzaţie mesaje mai „informaţionale” decât banalităţile. El a propus drept măsură a informaţiei parametrul următor: Ho = log 2 n Unde n este numărul variantelor echibrobabile între care e posibilă opţiunea. probabilităţile rezultatelor unui experiment sunt diferite unele în raport cu altele. ni se dă un răspuns parţial. . furnizându-ne ca atare mai multă informaţie. Prima formulă mai prezintă o calitate preţioasă: ea ne permite să calculăm informaţia furnizată şi de evenimente ce nu mai prezintă şanse de realizare egale. Suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm de ce a mai fost necesară introducerea în relaţie a logaritmului şi dacă nu ar fi fost posibil să se aprecieze cantitatea de informaţie chiar prin numărul de variante. de regulă. Această idee de a evalua cantitatea de informaţie cu ajutorul numărului total de deznodăminte posibile ale procesului la care se referă o anume ştire – a fost lansată din 1928 (cu vreo două decenii înainte de cristalizarea teoriei informaţiei). adică cu ajutorul formulei mai simple: H=n Răspunsul e legat de cerinţa asigurării aditivităţii cantităţii de informaţie. de către inginerul american Hartley.

iar cunoaşterea anticipată cu certitudine a deznodământului anulează entropia procesului. ci numai în măsura în care constituie într-un anumit context. producerea unui eveniment furnizează cu atât mai multă informaţie cu cât acesta este mai puţin probabil. După cum reiese din cele spuse mai sus. evenimentesurpriză. într-un moment în care nimeni nu se mai aşteaptă. Dificultatea maximă de a ghici ce urmează să se întâmple se asociază valorii celei mai mari a entropiei. aşa cum îl şi defineşte Umberto Eco în „Tratatul de semiotică generală”: informaţia „semnifică o . Aceasta fiindcă pacea sau războiul sunt demne de atenţie nu în virtutea unor caracteristici intrinseci. publicul se obişnuieşte cu prezenţa zilnică a informaţiilor legate de acesta şi ştirile de pe front ocupă un spaţiu tot mai modest în economia tehnoredactării ziarului. vestea aceasta va figura din nou pe prima pagină a cotidianelor de mare tiraj. banalitatea mesajelor transmise în procesul de comunicare. a căror producere era puţin probabilă. Definiţia hazlie. Într-un climat de pace. în timp ce faptul că un preot a muşcat un câine este una) confirmă întocmai cele spuse mai sus. Dacă însă. Pe măsură ce războiul se prelungeşte. Nu există întâmplări intrinsec informaţionale. conceptul de informaţie e luat sub aspectul de cantitate de informaţie. în teoria comunicării.102 Corina Rădulescu În concluzie. dar banalizată prin citare excesivă pe care ziariştii o dau ştirii de presă (faptul că un câine a muşcat un preot nu e o ştire. dimpotrivă. Ziariştii ştiu foarte bine acest lucru. În general. entropia informaţională rămâne parametrul esenţial prin intermediul căruia putem estima cantitativ caracterul de noutate sau. iar specialiştii în relaţii publice trebuie la rândul lor să ţină cont de el. părţile beligerante cad de acord asupra încheierii păcii. declanşarea bruscă şi total neaşteptată a unui război va fi în mod cert un subiect de ştire pentru prima pagină a ziarelor.

informaţia pe care o deţine o sursă de autoritate. Abilitatea de a comunica experienţa sa anterioară. ale receptorului. Valabilitatea informaţiei e dată de verosimilitatea ei (dacă e plauzibilă sau absurdă) şi de autoritatea sursei. profundă / superficială. explicată (pedagogică) / comentată. Motivaţia de transmitere a mesajului (de ce vrea să comunice). 4. imediată / târzie. 2. care trebuie să se bazeze pe argumente. 5. dovezi. Relaţia personală şi situaţională cu receptorul. 5. Obiectivele. De aici rezultă anumite caracteristici ale emiţătorului. Relaţia personală cu emiţătorul. directă / indirectă. Ed. şi anume desemnează cantitatea de informaţie ce poate fi transmisă. judecăţi. atitudinile şi motivaţia de primire a mesajului. p. 57. Caracteristicile receptorului: 1. Pregătirea socială. 1982. Experienţa anterioară în situaţii similare. Bucureşti. Competenţa informaţională presupune o abilitate de a comunica. 4. .Comunicare şi relaţii publice 103 proprietate statistică a sursei. Atributele psihologice şi fiziologice. 3. originală / reprodusă. 2. Tratatul de semiotică generală. informaţia simbolizată etc. Ştiinţifică şi Enciclopedică. durabilă / trecătoare. 3. condensată (articolul ştiinţific) / rarefiată (articolul de popularizare).” 22 Există mai multe tipuri de informaţie: actuală / potenţială. specifică atât emiţătorului cât şi receptorului. Diferenţa de pregătire socială. Atributele psihologice şi fiziologice. de a o primi şi reţine. educaţională şi culturală. pe care le vom enumera succint: Caracteristicile emiţătorului: 1. educaţională şi culturală între emiţător şi receptor. 22 Umberto Eco. utilă / inutilă. dar şi ale medierii. veche / nouă.

comportamentul. de menţinere a identităţii de sine în acest proces. economic în momentul comunicării. politic. comunicarea este o necesitate vitală a omului. canalul nu rămâne neutru. Deci. de reconstrucţie din partea subiectului receptiv. de sentimente) presupune o relaţie complexă între un emiţător (E) şi un receptor (R). a culturii şi a civilizaţiei omenirii. a progresului. Cum am amintit. de afirmare a exigenţelor umane prezente permanent în actul informaţional. opiniile. dar. ci îşi exercită o influenţă modelatoare asupra receptorului. Marshall McLuhan afirmă că „mediul reprezintă mesajul” (the medium is the message). deci. Componentă fundamentală a vieţii. . 1967. ea are o valoare modelatoare şi datorită mijlocului prin care este trasmis: the medium is the message („mediul este mesaj”)23. în sensul că medierea are un rol deosebit de important în ceea ce priveşte modul de receptare a mesajului. New York. o formă a subiectivităţii. 3. Caracteristicile mediului: 1. Schimbări previzibile ale acestui mediu. Mediul ambiant total de ordin social. 2. modificându-i atitudinile. Mediul total în trecutul în care au fost plasaţi emiţătorul şi receptorul. flexibil şi se manifestă atât în medierea tehnică (universul calculatorului). Diferenţa în bogăţia de informaţii între emiţător şi receptor. The Medium is the Message. cu implicaţii profunde în modelarea umană. Medierea din perspectiva subiectului uman este o formă de refuz al rolului pasiv în comunicare. de atitudini. cât şi în medierea umană. mai precis o manifestare a 23 Marshall McLuhan. Procesul contemporan de comunicare este unul complex. un mecanism dinamic al medierii. Fără ea existenţa este de neconceput. comunicarea (=schimbul de idei. Pe drept cuvânt. în acelaşi timp.104 Corina Rădulescu 6.

în felul acesta el poate verifica dacă mesajul a fost primit şi înţeles corect. imediat (la un discurs politic vezi reacţia imediată) sau amânat (mass-media tradiţionale: cartea. 24 Ion Haineş. El poate fi pozitiv (încurajează sursa să emită similar) sau negativ (descurajează). Impactul mesajului se schimbă o dată cu canalul folosit. Bucureşti. miros. Fundaţiei România de mâine. Unele canale sunt mai eficiente şi au un mai mare impact asupra receptorului. La rândul lui. procesat. dimpotrivă. cărţi. reduce abilitatea receptării şi decodificării unui mesaj. implicit sau explicit. 3. intenţionat sau accidental. Ea diferă de la persoană la persoană şi amplifică sau. Ed. în raport cu mesajul respectiv.Anvergura transferului. evaluat. ci şi pentru receptor.Comunicare şi relaţii publice 105 intenţionalităţii (=depăşirea de sine însăşi a intenţiei în actul gândirii). p. imagine. el este o formă sui-generis de comportament în comunicare. Canalele de transmitere a unui mesaj sunt variate: sunet. 2. alţii pentru lectură (ziare.Urgenţa efectuării transferului comunicaţional. Natura canalului afectează modalităţile în care mesajul e primit. gust etc. Feed-back-ul e folositor nu numai pentru emiţător. În receptarea şi descifrarea unui mesaj. Introducere în teoria comunicării. etc). acceptat. mesajul (conţinutul actului comunicării) este privat sau public.Perturbaţia existentă în sistem. Majoritatea receptorilor au preferinţă pentru anumite canale: unii pentru imagine (prin televiziune). 22. . 1998. ca proprietate fundamentală a conştiinţei umane. Etapele feed-back-ului 24 1. articolul). intern (provine din percepţia subiectivă a emiţătorului) sau extern (provine de la altcineva). Feed-back-ul aduce emiţătorului informaţii despre mesaj. un rol deosebit îl are experienţa de viaţă personală a fiecăruia.

în timp. 25 vezi Maria Cornelia Bârliba. Foarte important în procesul comunicării este contextul. e. care să facă impresie. Efectul procesului comunicaţional este unul imediat şi uşor perceptibil (în cazul comunicării directe). bariere gnoseologice (insuficienţe ale experienţei. 5. 6.Lipsa educaţiei necesare pentru interpretarea informaţiei transferate. bariere fizice (distanţa.106 Corina Rădulescu 4. . vom insista. bariere sociale (concepţii diferite despre viaţă. Weltanschaung diferit). Lansarea unui mesaj depinde foarte mult de pregătirea contextului social (pentru a fi receptat e necesar ca publicul să dorească acest mesaj). El poate fi natural sau spectacular. spaţiul). 62. în comunicare. sau amânat. asupra celor mai importante obstacole ce pot să apară în cadrul comunicării dintre cei doi poli.Lipsa de pregătire sau abilitate de a stabili calea transferului. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti. c. într-un subcapitol de sine stătător. intervin diverse obstacole25 şi anume: a. volum precar de cunoaştere. p. Ed.Controlul informaţiei (emiţătorul verifică dacă şi în ce măsură mesajul/informaţia a ajuns la receptor. Aşadar. 1987. nici emiţătorul nici receptorul nu-l sesizează (cazul comunicării indirecte de cele mai multe ori). Orice comunicare are loc într-un anume context. iar acesta îi oferă emiţătorului oportunităţi de a exercita influenţă asupra lui). Fiecare context impune anumite norme de comportament şi de comunicare. uneori. unei compatibilităţii – în cadrul procesului de relaţii publice – între codul unei anumite organizaţii şi codurile diverselor publicuri. dezvoltarea redusă a gândirii). b. Paradigmele comunicării. efect pe care . Barierele comunicării Având în vedere importanţa realizării unui acord.

bariere psihologice (particularităţile percepţiei. nu intră în „rezonanţă” cu acestea). dificultăţile de exprimare. e. ocupaţie. 1995. bariere statalo-politice (în funcţie de regimul politic care nu permite circulaţia informaţiei pe o scară mai largă). bariere lingvistice (slaba cunoaştere a limbilor străine). lipsa de încredere. Ed. Prin această afirmaţie. Nicki Stanton consideră că „individualitatea noastră este principala barieră în calea comunicării”. temperamente etc. . după o altă clasificare: a. educaţie. personalitatea puternică a emiţătorului şi a 26 Nicki Stanton. tradiţii. bariere de rezonanţă (informaţia nu corespunde întotdeauna nevoilor individului. d. doar rădăcina altor bariere de comunicare: „Modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele noastre anterioare. de asemenea. c. El crede. bariere istorice (informaţia este invers proporţională cu timpul care desparte un anumit eveniment de comunicarea despre el). după opinia lui Stanton. Se observă că există o multitudine de factori care pot să se transforme în „bariere” în calea comunicării. Ştiinţă şi Tehnică. b. g. vor avea alte percepţii şi vor recepta situaţiile în mod diferit”26. bariere geografice (distanţa în spaţiu). pp. considerăm că autorul se referă în primul rând. h. precum şi a celorlalte caracteristici ce ţin de personalitate). la faptul că adultul – spre deosebire de copil – se „osifică” în prejudecăţile (angoasele) sale. bariere socio-psihologice (obiceiuri. culturi. sex. astfel că persoane de diferite vârste. emotivitatea. Diferenţele de percepţie sunt. Comunicarea. naţionalităţi. bariere economice (lipsa mijloacelor financiare). 3-4. prejudecăţi). lipsa de interes. Sau. bariere tehnice (lipsa tehnicii care să accelereze circulaţia informaţiei). memoriei.Comunicare şi relaţii publice 107 d. convingerilor. că lipsa de cunoaştere (cunoştinţe reduse). f.

Comunicarea devine incompletă sau la limită. Comunicarea va fi. trebuie să existe un limbaj / cod comun. rasismul) sau datorită convingerilor că actuala diversitate economico-politică. Prin urmare. a concepţiilor despre lume (=Weltashaung). Pe de altă parte. nefiind conştientizată diferenţa dintre limbaj şi vocabular. de nedepăşit. fie depăşibilă prin strategii de tip imperialist. condiţiile de comunicare pot constitui bariere în calea comunicării. Comunicarea se realizează foarte rar sau nu se realizează niciodată atunci când există convingerea că alte orizonturi culturale sunt nesemnificative sau chiar inferioare (elitismul. precum şi de locul acesteia în cadrul civilizaţiei umane. dar un limbaj comun. pp. socioprofesională. este imposibil. panslavismul. imposibilă sau este întreţinută iluzia comunicării. practic. Criza ideii de obiectivitate în cunoaştere determină o îndoială cu privire la posibilitatea comunicării. ceea ce. Conţinutul semantic al limbajului ţine. 27 a se vedea în acest sens subpunctul tratat anterior. dar limbajul – după cum am reliefat mai sus (la structura comunicării) – nu înseamnă vocabular. Pentru a se realiza o comunicare. panamericanismul. în acest caz. dificultatea comunicării ţine de marea diversitate a limbajelor27. . incompletă sau imposibilă. sistem determinat de locul individului sau grupului în structura grupată a societăţii. 90-94. dar limbajul este diferit. eurocentrismul. putem întâlni un vocabular diferit. Prin orizont de viaţă înţelegem totalitatea experienţelor unui individ (grup uman) circumscrise sistemului de trebuinţe şi mijloacelor de satisfacere a acestuia. actul comunicării diferă de la un individ la altul. Să ne îndreptăm atenţia asupra câtorva dintre ele. Pentru ca această îndoială să dispară. de orizontul cultural al vorbitorului. Sunt situaţii când există un vocabular comun.108 Corina Rădulescu receptorului („ciocnirea personalităţilor”). În funcţie de natura limbajului. a orizontului cultural sau orizontului de viaţă. ar trebui să existe un limbaj universal neutru care să mijlocească traducerea unor limbaje în altele. la rândul său. iar acesta de orizontul său de viaţă. etnico culturală a lumii este fie o stare eternă a lumii.

coordonata de comunicare va bloca cealaltă coordonată importantă. în lipsa unui limbaj neutru? . ceea ce determină continuitatea şi omogenitatea orizontului cultural. în ciuda credinţei inoculate de şcoală. în procesul de relaţii publice. El va însemna un prilej de conflict în planul pragmaticii (de exemplu. precum şi de clivajele culturale. în comunităţile închise. Situaţia ideală a comunicării presupune aceleaşi tehnici de problematizare şi aceeaşi organizare mentală. socioprofesionale. generaţii etc. 70 şi necoincidenţa dintre codul transmiţătorului şi cel al receptorului. unde orizontul vieţii are o mare continuitate în timp. de natura cunoaşterii. lipsite de vreo semnificaţie intrinsecă (a se vedea caracterul arbitrar al semnului lingvistic comentat anterior. Bineînţeles cele două cauze de bază ce duc la eşec în comunicare (le-am dezvoltat anterior) sunt: omniprezenţa zgomotului (a se vedea modelul comunicării de la Shannon şi Weaver. de fapt. etnice. de aceea de multe ori dialogul dintre doi interlocutori se realizează ca un „dialog al surzilor” în planul semanticii. nu există un limbaj comun. pag. paradigme diferite. care duc la relativism în comunicare. în această situaţie.Comunicare şi relaţii publice 109 Accidentele de comunicare ţin de competenţa lingvistică a vorbitorilor sau – în cazuri mai grave – de stările patologice. sexe. ci şi de o cauză mai adâncă. clase sociale. şi anume. pe cea de management) şi un prilej de disconfort în plan psihologic. potrivit căreia cuvintele au un înţeles. Repetăm. la structura comunicării. partide politice. Cum este posibilă comunicarea când există limbi diferite. În ciuda existenţei unui vocabular comun. ele sunt. pag. 90-94). Relativitatea comunicării nu ţine numai de incompetenţa lingvistică. Limitele comunicării se manifestă şi în comunicarea dintre orice grupuri umane. Astfel de situaţii poate pot fi întâlnite în laboratoarele ştiinţifice din cadrul aceloraşi şcoli de gândire (unde instrucţia este relativ identică).

cel ce se instruieşte învaţă să formuleze şi să rezolve probleme noi. aproape întotdeauna. De pildă. inutile? Evident. prin trecerea de la o paradigmă la alta a cel puţin unuia dintre interlocutori. prin familiarizarea cu modul de a comunica al interlocutorului. Un plus de redundanţă asigură un plus de siguranţă în transmiterea întocmai a mesajului. Totuşi practica istorică. Subliniam mai sus că eşecul în comunicare e determinat în principal de două cauze: necoincidenţa codurilor folosite şi intervenţia zgomotului. convertire (cum precizam anterior). în psihologie. şansele de-a o anihila total sunt minime. Cât priveşte cea de-a doua piedică. deci. Procesul de comunicare este. Pe baza lor. Altfel spus. unul complex. printr-un efort de acomodare. ne sugerează o modalitate relativ simplă de a contracara efectele neplăcute ale „zgomotului”. din ale căror iniţiale se compune acesta. Prima deficienţă poate fi înlăturată (cel puţin parţial). sociologie. . dar şi cea personală a fiecăruia dintre noi.110 Corina Rădulescu Prin convertire. redundanţa este omniprezentă şi se observă că un nivel mai ridicat al ei se asociază. Toate aceste substantive (ajutătoare) sunt redundante. redundanţa contribuie la detectarea şi corectarea erorilor de transmisie. nu sunt inutile din moment ce procedeul îl ajută pe interlocutorul nostru să recepţioneze mesajul exact în forma dorită de noi. adică parazitare. ce supravieţuieşte chiar şi în condiţiile în care toate celelalte riscuri de perturbare fizică a semnalelor au fost înlăturate). Paradigmele sunt modele de practică ştiinţifică. dată fiind omniprezenţa bruiajului (măcar şi numai a celui psihologic. Conceptul de paradigmă a fost impus în filosofia ştiinţei de către Th. În limbă. când avem de transmis cuiva la telefon un nume important. antropologie. cu o posibilitate sporită de detectare şi înlăturate a erorilor. iar pentru o înţelegere mai profundă a lui este necesară o sumară trecere în revistă a modurilor şi mijloacelor de comunicare. însoţim rostirea cuvântului în cauză de enumerarea câtorva substantive proprii. Kuhn şi el a intrat în ultimii douăzeci de ani în filosofia socială. nume de persoane foarte cunoscute.

mitică. sincronic şi imploziv. Cultura orală. tribală. o reîntoarcere la instantaneitate. Este etapa ce corespunde „gândirii sălbatice” a lui Lévi-Strauss şi „mentalităţii primitive” a lui LéviBrühl. era tiparului (1500-1900). ca simţ. consideră că istoria omenirii se împarte în patru mari etape. Omenirea revine . criteriul de clasificare fiind mijloacele de comunicare. Aceste patru etape sunt: a. cele patru etape se reduc în fond la trei tipuri fundamentale de cultură (în funcţie de tehnicile de comunicare utilizate). Vederea devine anestezic în raport cu celelalte simţuri. c. era electronică. Cultura vizuală. care este legată de imprimat şi care privilegiază ochiul ca organ de simţ. 2. de tribalism. Aceasta pentru că e o etapă mitică. Cultura electronică. iar nu factorii social-economici. 3. era scrisului.Comunicare şi relaţii publice 111 II. urechea.4. d. Moduri şi mijloace de comunicare Marshall McLuhan. centralismul şi raţionalismul. audiovizuală (era Marconi) este un nou tip de arhaism. Ca şi LéviBrühl. globală. McLuhan insistă asupra separării nivelurilor afectiv-obiectiv. în „Galaxia Gutenberg” (1962). Ea este o cultură mecanică. Consecinţele societăţii alfabetizate sunt individualismul. care au – după cum se ştie – un rol determinant în societate. b. al cărei început McLuhan îl situează în Grecia antică după Homer. După alţi cercetători. fragmentară. şi anume: 1. al cărei mijloc de comunicare este vorbirea şi care privilegiază. era tribalismului prealfabetic (faza culturii orale). specializată. specifică epocii moderne şi aflată în plină desfăşurare.

pp. op. 27. Paris. „lumea tinde să devină o mare familie. Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă. La presse dans la société contemporaine. c. comunicarea multiplă. 3 Bernard Voyenne. 1962. Bucureşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. intercomprehensiunea sunt pentru societate tot aşa de importante ca şi respiraţia pentru organism”3.. Bernard Voyenne. „marfa centrală este informaţia şi bunurile tangibile sunt pure accesorii ale mişcării informaţiilor”1. p. în Collection U. 31-32. . d. deşi se manifestă o predominanţă a urechii. Ed. în opinia lui McLuhan. Simţurile restabilesc între ele o coexistenţă raţională.2 Un alt cercetător de prestigiu al mijloacelor de comunicare. comunicarea indirectă. legată îndeosebi de utilizarea televiziunii. consideră că există patru moduri de comunicare (în esenţă aceleaşi ca la McLuhan): a. comunicarea colectivă. vom încerca să le caracterizăm succint pe fiecare dintre ele: 1.. În continuare. b. Gina Stoiciu. Comunicarea directă Cum am precizat la început „a trăi în societate înseamnă a comunica”. Această cultură este. 11. de data aceasta sub formă de informaţii. ca mijloc de comunicare. cit. o cultură superioară. un sat global”. comunicarea directă. 1 2 Ion Haineş. de idei. p. iar Bernard Voyenne preciza în continuare că „schimbul de informaţii. 1981. Librairie Armand Colin.112 Corina Rădulescu acum la stadiul de culegătoare de bunuri. Se manifestă o distanţare de individualism şi de cosmopolitism şi o revenire la „tribalism”.

de asemenea. Toate celelalte tipuri de comunicare nu reprezintă decât substitute ale acesteia. fără a putea asigura continuitatea relaţiilor dintre ei. cu un număr dintre aceştia din urmă. un schimb permanent de idei. dar şi reciproc. primul devenind receptor. a dezinformării. orală şi precizăm că. sistem imediat reversibil.Comunicare şi relaţii publice 113 Actul comunicării se realizează prin mijloace de transmitere a informaţiilor de către o persoană spre o altă persoană. Ea este. Se realizează astfel conexiunea inversă. În cazul comunicării directe. prin intermediul unui sistem de transmitere fizic. de către o persoană spre un grup de persoane sau de către un grup de persoane către alt grup de persoane. a devenit o . al unuia simbolic (limbajul) cu condiţia ca această cheie să fie cunoscută de ambele părţi care comunică” Comunicarea are loc imediat. iar receptorul emiţător. de-a lungul mileniilor şi chiar astăzi. între parteneri se stabileşte un anume tip de relaţii. Comunicarea directă este o formă completă de comunicare. Evident. eventual. prin care raporturile dintre emiţător şi receptor se modifică. acest gen de comunicare poate sărăci sau deforma mesajul. feed-back-ul. E vorba de transmiterea în lanţ a unui mesaj. forma principală de comunicare între oameni este comunicarea directă. fără nici un intermediar. prin mijloacele comunicării colective specifice „erei electronice”. o comunicare directă. Ca un remediu al discontinuităţii au apărut (în societăţile mai puţin avansate din punct de vedere tehnic) anumite procedee empirice prin care se încearcă prelungirea comunicării directe prin retransmiterea mesajelor de-a lungul unui şir de indivizi. Iată cum descrie Bernard Voyenne procesul comunicării directe: „O persoană – emiţător – intră în contact direct cu o altă persoană – receptor – sau. Are loc un dialog. Este comunicarea interpersonală. care duce la apariţia zvonului. ceea ce pentru epoca modernă. fiind condiţionată de obligativitatea existenţei unui sistem fizic de legătură între cei doi parteneri. adică a deformării mesajului. Ea este limitată în spaţiu şi în timp. pe care sociologia le numeşte relaţii primare.

Comunicarea directă înseamnă: a. Z v o R R R ’ R R 3 n ’ ’ R R ’ R ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ M E mţ ă it o e s a j r R e c e p t o R 2r R R ’ ’ ’ R ’ R 4 Schema comunicării directe (după Bernard Voyenne) – Apropierea fizică între emiţător şi receptor. privire (comunicarea umană nonverbală). sistemul e imediat reversibil. comunicare prin cuvânt (comunicarea verbală – de care ne-am ocupat în mod special în capitolul anterior). b. a bătăliei pentru putere. fie sub forma referirilor directe (este vorba de capitolul rezervat structurii comunicării). prin abaterea voită a atenţiei opiniei publice de la marile probleme ale contemporaneităţii la zone periferice sau cu caracter senzaţional. comunicare prin gest. – Transmitere în lanţ. realizându-se ceea ce se cheamă „manipulare”. a. Calitatea de cod a limbii a fost analizată (în . ca termen de comparaţie şi reper teoretic pentru analiza altor forme ale comunicării (ce urmează să le descriem în cadrul comunicării umane non-verbale).114 Corina Rădulescu modalitate esenţială a luptei politice. fie în arierplan. Comunicarea verbală: oralitatea Comunicarea verbală a fost (şi va fi) aproape continuu prezentă în discuţie.

toastul şi discursul. după cum se ştie. prilejuită de un eveniment festiv. cu mare încărcătură afectivă. ocazionale. alocuţiunea. în cinstea cuiva. într-o discuţie liberă. o problemă. arbitrar / motivat. Intervenţia este exprimarea unui punct de vedere personal. Există mai multe tipuri de comunicare orală. ştiinţifice. o idee. prin care se exprimă urări (cu prilejul unei mese festive). ce constituie latura concretă. sincronic / diacronic. culturale. Discursurile pot fi: politice. lecţia publică sau prelegerea. Alocuţiunea este o comunicare scurtă. sintagmatic /paradigmatic etc). căreia i se subordonează toate celelalte opoziţii evidenţiate de lingvistica structurală (formă / substanţă. ocazie cu care s-a insistat şi asupra arbitrariului semnului lingvistic şi asupra faptului – cu consecinţe deosebit de importante pentru procesul comunicării – că înţelesurile cuvintelor nu se află decât în mintea vorbitorilor şi nicăieri altundeva. Pentru lingvistul Ferdinand de Saussure (1857–1913). Vorbirea este o paradigmă a tuturor celorlalte forme de comunicare. în faţa unui auditoriu. Din categoria cuvântărilor cu caracter academic fac parte conferinţa. prin ridicarea paharului. 77-94). Cel . dihotomia saussuriană fundamentală. care le permite acestora exercitarea facultăţilor limbajului. de manifestare practică a posibilităţilor lingvistice ale indivizilor. argumentat. Dihotomia astfel stabilită ar trebui să poată servi la trasarea graniţelor dintre domeniile lingvisticii şi teoriei comunicării. spontană. fiecare cu trăsăturile sale caracteristice: intervenţia. limba constituie un sistem existent în mod virtual în conştiinţa unei comunităţi umane determinate sub forma unui ansamblu de reguli şi convenţii acceptate tacit de membrii corpului social. având o formulă de început şi de sfârşit. Discursul sau cuvântarea este comunicarea prin care se susţine. cu argumente. Distincţia dintre limbă şi vorbire constituie. pag. Toastul este un discurs foarte scurt. Actualizarea limbii se realizează sub forma vorbirii. solemne.Comunicare şi relaţii publice 115 subcapitolele anterioare.

atunci când definea omul ca zoon politikon pornind tocmai de la graiul articulat (pe care animalele nu îl au). şi formule prefabricate pe care le reproducem în situaţii fixe. comunicarea dintre oameni nu va fi niciodată totală. „graiul” animalelor este lipsit de detaşarea necesară pentru instituirea unui sistem convenţional de semne arbitrare. Expresie directă a reacţiei la schimbări concrete din mediul exterior sau din propriul organism. de felul celui pe care se bazează vorbirea umană. Omul este zoon politikon.dar. cu care are multe puncte comune.116 Corina Rădulescu dintâi s-ar limita la studiul limbii ca atare (=anatomia şi fiziologia sistemelor de semne lingvistice. pe când cel de-al doilea ar avea în vedere tocmai acest ultim aspect. omul când vorbeşte nu repetă întocmai. pragmatica însăşi întâmpină dificultăţi în a-şi preciza locul în raport cu sociolingvistica şi cu psiholingvistica. în general. în 1938). ci construieşte de fiecare dată secvenţe a căror paternitate îi aparţine. Dacă vom alătura definiţiile celor trei discipline vom observa suprapunerile de preocupări. Paradoxal. obiective şi metode de cercetare din momentul definirii sale de către Charles Morris. subliniem caracterul ei simbolic. ce o deosebeşte net de toate sistemele de semnalizare sonoră întâlnite în lumea animală. Revenind la comunicarea verbală. La acest fapt se referea Aristotel în antichitate. Există. O altă trăsătură ce caracterizează comunicarea verbală este productivitatea (se foloseşte şi termenul de creativitate când e vorba de scriitorii de excepţie). desigur. propice obiectivării emiţătorului. fără referire la rolul jucat de acestea în procesele de interacţiune concretă dintre locutori). Dar. adică acel animal social înclinat către sociabilitate şi comunicare. Faptul că această trăsătură îi oferă utilizatorului posibilitatea de a construi orice fel de enunţuri . lingvistica actuală se arată tot mai interesată de teritoriul şi problematica pragmaticii (semiotica a evoluat considerabil ca arie de interes. Conceptul se referă la capacitatea oricărui vorbitor de a enunţa fraze alcătuite de el însuşi în chiar clipa rostirii lor. dar fără comunicare nu poate exista omenire.

şi anume: minciuna şi zvonul. ocupându-se de elementele ce conferă unitate limbii. N. De altfel. O dată ce între aspectul cuvântului şi înţelesul său nu există o legătură naturală. lingvistica e de mai puţin folos. la urma urmei. atâta vreme cât există zvonuri care se confirmă. cu condiţia ca el să se afle deja acolo. sau pentru a forţa pătrunderea într-un mediu social dorit. Minciuna răspunde şi ea unor necesităţi de ordin personal sau social.Comunicare şi relaţii publice 117 doreşte. deoarece. creează câmp liber pentru manifestarea unor produse neplăcute ale comunicării umane. Kapferer despre zvon). Kapferer observă că zvonul devine supărător tocmai pentru că se poate adeveri. cea mai importantă „axiomă” a comunicării recomandă familiarizarea şi apoi acomodarea cu codul partenerului de dialog. forma sonoră sau grafică nu poate transmite sensul dorit. Consecinţe importante asupra comunicării verbale are caracterul arbitrar al semnului lingvistic (analizat în amănunt în cadrul structurii comunicării. de neatins. dar către care trebuie să se tindă prin eforturi conştiente. atragem atenţia încă o dată asupra faptului că. În acest sens. ci îl poate doar deştepta în mintea interlocutorului. în procesul relaţiilor publice. Înţelegerea dintre vorbitori depinde prin urmare de măsura în care ei acordă aceleaşi semnificaţii cuvintelor. Ambele au făcut obiectul studiilor de specialitate (este vorba despre lucrările de referinţă ale Sisselei Bok despre minciună şi ale lui J. Din acest punct de vedere. Se poate minţii în vederea obţinerii unor avantaje materiale. pentru a avea succes în ceea ce-şi propun. deziderat. norma academică abstractă în defavoarea varietăţii modurilor de exprimare . cât şi pe cea de a relata despre evenimente şi situaţii in absentia. 90-94). cele două nu se suprapun. pentru a prelungi o relaţie etc. acesta este şi primul pas ce trebuie obligatoriu făcut de ambele părţi (organizaţie şi publicuri). dovedit de însuşi faptul că un acelaşi semnificat este redat în limbi diferite prin semnificanţi diferiţi. pag. privilegiază denotaţia în detrimentul conotaţiei.

întrucât „scrisul implică formulări definitive. Desigur. dacă ne gândim că cea dintâi este incomparabil mai eficace ca liant social decât cea de a doua. hipnoza reală. All. înzestrat cu puteri neasemuit mai mari decât ale celui dintâi. se realizează aproape fără excepţie prin intermediul canalului verbal. În realitate.4 Există prejudecata că oralitatea ar constitui o abatere de la norma lingvistică. Oralitatea prezintă. Domeniul predilect de analiză al lingvisticii îl reprezintă textele scrise. ci al cuvântului rostit. Conversaţia – structuri şi strategii. iar toţi ceilalţi stimuli să reprezinte „zgomotul de fond”). datorită intervenţiei factorilor extra – şi paralingvistici şi a influenţei decisive a cadrului situaţional. Ed. nu mai puţin decât scripturalul. Iisus Hristos. 8.118 Corina Rădulescu individuală. în asemenea cazuri (repetăm. Hipnoterapeuţii se bazează în primul rând pe acţiunea sugestivă a cuvintelor (cuvintele hipnotizatorului trebuie să devină singurele semnale de comunicare. un sistem propriu de reguli şi norme. 1995. indusă în condiţii de laborator scrupulos controlate. Mahomed). doar că sensibil mai bogat şi mai complex. Să ne gândim numai câţi oameni se convertesc la o credinţă nouă citind o carte şi câţi ascultând cuvintele unui om. nu avem nici un motiv să plasăm comunicarea orală pe o poziţie inferioară în raport cu cea scrisă. . în general. Dincolo de nivelul metaforic. dimpotrivă. ba chiar. p. precum şi filosofi 4 Ionescu-Ruxăndoiu Liliana. generator nu o dată de efecte hipnotice (magnetism util în persuasiunea publicurilor – dacă e vorba de relaţiile publice). Cuvântul rostit acţionează incomparabil mai puternic. pe când oralul este domeniul retuşabilului şi al sensurilor negociabile între parteneri coprezenţi. pe care numai comunicarea scrisă e îndreptăţită să o reprezinte. care exclud negocierea sensurilor între emiţător şi receptor (aceştia putând fi separaţi prin mari distanţe spaţiale şi/sau temporale). Dacă atâţia mari întemeietori de religii (Buddha. posedă un magnetism. utile – într-o anumită doză – în persuasiunea publicurilor) nu este vorba de efectul cuvântului. Bucureşti.

dacă lingvistica pune accentul pe unitatea limbii. Folosirea lor. tăcerile. cât şi de contextul în care se . cu precădere. deprecaţia etc. dar nu numai de acesta. Cum precizam mai sus. vorbitorul trebuie să respecte regulile logicii formale (logica aristotelică). asupra diversităţii. reticenţa. mimica. Pentru aceasta. ambiguitatea etc. Tocmai pentru că erau conştienţi de importanţa pentru comunicare a elementelor paraverbale. replicile în suspensie. repetiţiile. exclamaţia. modulaţiile tonului. Primele semne de punctuaţie au fost introduse încă din secolul al III-lea î. se va generaliza însă de-abia după apariţia tiparului (vom discuta acest fapt pe larg. multă vreme aleatorie. marcate de apariţia tiparului).).Comunicare şi relaţii publice 119 (Socrate) nu ne-au lăsat nici un rând scris este şi pentru că ştiau că lucrurile stau exact invers decât par la prima vedere: fixarea grafică a învăţăturii este cea care o sărăceşte şi simplifică prin pierderea multitudinii de conotaţii şi nuanţe pe care numai oralitatea e capabilă să le transmită. distanţa ce le desparte rămâne considerabilă. accentele. suspensia. aluzia.Hr de Aristofan din Bizanţ (cca 260–181). sex. debitul verbal. enunţuri incomplete. sociolingvistica (ce prezintă interes maxim pentru relaţiile publice) insistă. părintele alexandrin al criticii de text şi exegetul eminent al lui Homer. precum şi procedeele stilistice. apostrofa. În pofida unor astfel de inovaţii. nivel cultural. profesiune. Trăsăturile lor sunt dependente de caracterul canalului de comunicare. menite să reducă falia dintre cele două forme ale comunicării verbale. prin care se realizează expresivitatea comunicării: interogaţia şi invocaţia retorică. pauzele. etc. dubitaţia. În discursul oral intervin elemente ale comunicării non-verbale. determinate atât de varietatea statutelor locutorilor (vârstă. autorii şi copiştii de manuscrise au simţit nevoia unor semne grafice destinate marcării intonaţiei. în cadrul comunicării indirecte şi a celei multiple. cum ar fi: gesturile. Scopul unui discurs verbal este acela de a convinge şi de a emoţiona.

ce corespund rolurilor pe care vorbitorii le joacă într-un context dat. Desigur. variaţiile de exprimare verbală de la un vorbitor la altul sunt reflectate prin intermediul conceptului de idiolect. Diversitatea situaţiilor de comunicare dă naştere unor distincţii între modurile de adresare orală. Sociologia limbii – o ştiinţă interdisciplinară pentru studiul limbii în societate.120 Corina Rădulescu desfăşoară interacţiunea.5 Fenomenul nu poate fi trecut cu vederea. conceptul de rol ocupă o poziţie aparte în sociologia 5 Apud. p. echivalentul idiolectului este sociolectul. sociolectele – varietăţi sociale şi dialectale – varietăţi regionale. 6 Joshua Fishman. obiect al geografiei lingvistice (deşi în concepţia lingviştilor americani noţiunea de dialect cuprinde. definit drept: „inventarul deprinderilor verbale ale unui individ într-o anumită perioadă a vieţii sale”. În cadrul unui nivel determinat al piramidei stilurilor. deşi un lingvist de talia lui Roman Jakobson a pus la îndoială utilitatea noţiunii de idiolect. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu şi Dumitru Chiţoran. 284. pe lângă varietăţile regionale ale unei limbi şi pe cele sociale. 147. 1975. 1975. p. Provenit din teatru. în Liliana Ionescu-Ruxăndoiu şi Dumitru Chiţoran. . atunci când afirma (citat enunţat şi în capitole anterioare): „în limbă nu există proprietate privată: totul este socializat”. Din această categorie fac parte registrele de exprimare. În concluzie. Bucureşti. Sociolingvistică – orientări actuale. definit de Joshua Fishman6 ca o varietate a limbii semnificativă pentru grupul considerat şi care integrează trăsăturile comune ale idiolectelor membrilor acestuia. de genul argoului sau al limbajelor profesionale). Un al treilea termen din aceeaşi serie este dialectul. Didactică şi Pedagogică. La nivel de grup. Sociolingvistică – orientări actuale. Ed. el încearcă în felul acesta să sublinieze o dată în plus caracterul arbitrar al semnului lingvistic. Did. Ed. şi Ped. dacă denumim varietate orice ipostază concretă a limbii comune. idiolectele desemnează varietăţi individuale.

solicitarea unui serviciu etc. unde democratizarea relaţiilor sociale a antrenat şi o fluiditate mai mare a acestora. de cumpărători. Primul tip se asociază situaţiilor în care obiectivele urmărite de participanţi sunt precis delimitate. drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecăreia dintre persoanele . de subalterni (în raport cu şefii).) deduse din practica interacţiunii sociale. în relaţiile publice. pe care îl selectează din multitudinea modurilor de exprimare diferite învăţate de individ pe parcursul vieţii. adică a registrului comunicării. pe care le alternează după împrejurări. Se observă că. pericol cu atât mai mare atunci când abordăm o limbă străină. are de suferit. Rolul este deci factorul determinant în stabilirea registrului. alegerea varietăţii lingvistice adecvate întâlnirii. caracterul stabil sau variabil al rolurilor depinde. De pildă. de prieteni. de spectatori. el stând la temelia unei viziuni dramaturgice asupra comportamentului social. deci al importanţei codului în structura comunicării). într-o măsură hotărâtoare. în contrast cu cele moderne. de pietoni (constituind în felul acesta tot atâtea categorii de publicuri. pe rând. Fără precizarea relaţiei de rol dintre persoanele care interacţionează. comportarea comunicaţională se conformează întru totul statutului social. indivizii adoptă atitudini şi comportamente (îmbrăcăminte. de-a lungul unei singure zile. de pacienţi. vis-à-vis de conceptul de rol. cumpărarea unui obiect. În acest caz. gesturi. în care pentru a se ajunge la stăpânirea tuturor registrelor este necesară o practică îndelungată (din acelaşi motiv ar arbitrariului semnului lingvistic. discurs verbal etc. Confundarea sau amestecul registrelor poate constitui o sursă de neplăceri. rolul de fii (în raport cu părinţii noştri). putem juca. de discipoli. societăţile tradiţionale sunt caracterizate printr-o strictă compartimentare a rolurilor. este subliniată importanţa cunoaşterii corecte a segmentului de public căruia urmează să i te adresezi. de natura tranzacţională sau personală a interacţiunii. dacă ne plasăm în contextul relaţiilor publice) etc. De fapt. de părinţi (în raport cu copiii).Comunicare şi relaţii publice 121 contemporană. Acţionând într-un cadru cu caracteristici date.

cu caracteristici deosebite atât în plan lexical. într-un alt context. extrem de codificată e numită diglosie.. oricât de apropiate ar fi relaţiile personale dintre un funcţionar şi ministrul său. regulile de alternanţă exclud. În unele limbi are loc o polarizare a acestor variante sub forma opoziţiei dintre un idiom oficial şi unul colocvial. Ansamblul alcătuit din relaţiile de rol. De pildă. Între aceşti trei parametri este necesar să subziste o anumită compatibilitate. pentru a putea „interpreta” mai multe roluri distincte. cu infime excepţii.122 Corina Rădulescu implicate în negociere. Utilizarea unei variante „înalte” a limbii naţionale. folosirea termenilor de argou şi a regionalismelor. cursuri universitare. Alegerea corectă a registrelor presupune respectarea unor reguli pe care cercetătorii le numesc reguli de alternanţă şi care predictează selecţia dintre mai multe forme de exprimare în funcţie de specificul situaţiei de comunicare. cât şi sub aspect fonologic. emisiuni de ştiri de la Radio şi T. Important este să se salveze congruenţa situaţiei printr-un comportament verbal deopotrivă adecvat contextului şi înzestrat cu o anumită coerenţă interioară. morfologic şi sintactic. dar şi corespondenţei dintre oamenii culţi. În schimb. interacţiunea personală presupune manifestări comportamentale mult mai libere. un acelaşi vorbitor (în particular. ceea ce nu îl va împiedica însă ca. cel dintâi va fi obligat să se adreseze celui de-al doilea în conformitate cu relaţia de rol dintre subaltern şi şef.V. ea este rezervată manifestărilor publice de tipul discursuri politice. altminteri situaţia este incongruentă. În concluzie. Astfel. să adopte un cu totul alt registru. Aceste reguli stabilesc compatibilitatea dintre un registru lexical dat şi un anumit tip de discurs. cu schimbări frecvente ale raportului de forţe dintre participanţi. o dată plasaţi într-un cadru oficial. Varianta „joasă” a . într-un discurs de recepţie la Academie. cadrul şi momentul interacţiunii poartă numele de situaţie de comunicare. specialistul în relaţii publice) trebuie să stăpânească mai multe coduri şi subcoduri lingvistice diferite.

cât şi structural.) au fost cristalizate şi ele se pot grupa în câteva direcţii. de la semnal la semn. Ea se caracterizează printr-o dominantă a expresiei orale şi a percepţiei auditive. Situaţiile de diglosie cele mai cunoscute se întâlnesc în limba arabă. de la necesităţi expresive la necesităţi comunicative. În cartea sa din 1973 – „Sisteme de comunicare umană”. fără a se trage.a. ci ca un proces de lungă durată.” La rândul său. de la global la diferenţiere. Lucia Wald concluzionează cu privire la acest aspect: „originea vorbirii nu poate fi privită ca un act unic. În toate aceste limbi. în cursul cărora s-a trecut de la predominarea afectului la predominarea raţiunii. teoria originii convenţionale a limbajului. Această primă fază a comunicării sociale . de la sunete nearticulate la sunete articulate. fără scriere. variantele „înaltă” şi „joasă” sunt puternic divergente şi clar delimitate atât din punct de vedere funcţional. Având de tratat comunicarea prin cuvânt. teorii psihologiste. McLuhan porneşte de la ideea că omul foloseşte în mod spontan cele cinci simţuri ale sale. care a parcurs mai multe faze. ş. teoriile sociologice. teoria priorităţii limbajului gestual. nu putem trece cu vederea faptul că. de la imitarea realităţii la simbolizarea ei. faza culturii orale. nici astăzi. teoria darwinistă a evoluţiei speciilor. în emisiunile de teatru popular etc. Astfel. problema originii vorbirii a reprezentat în timp (şi reprezintă încă) obiectul unor numeroase cercetări. în conversaţiile cu persoane de rang social inferior. profesorul canadian Marshall McLuhan defineşte (cum am enunţat deja) prima fază din istoria civilizaţiilor umane ca faza civilizaţiei arhaice. dintre toate.m. auzul fiind.d. în germana elveţiană. în greaca modernă. diversele teorii pe această temă (teoria revelaţiei. el se integrează direct şi spontan în cadrul său natural şi în grupul său social (în tribul său).Comunicare şi relaţii publice 123 limbii naţionale este utilizată în familie. în producţiile folclorice. acela care corespunde în modul cel mai natural comunicării cu semenii săi prin limbajul vorbit. în caricaturile din ziare. Cu toate acestea. concluzii definitive.

nu răspund la întrebări. În această fază. omul este rob al gurii. dialogul. specifică numai omului. prin meditaţie. Henri Wald7 afirmă în legătură cu cele spuse mai sus: „Afectivitate şi inteligenţă au şi celelalte fiinţe. p. echilibrul dintre individual şi social. Marshall McLuhan consideră că putem vorbi despre o condiţie ideală a omului. Dialogul realizează cel mai bine feedback-ul şi. Ele comunică între ele. Ed. El 7 8 Henri Wald. dar nu dialoghează. iar acestea determină. omul primitiv trăia într-un univers acustic. este singurul mijloc de comunicare capabil să păstreze un oarecare echilibru între sensibilitate şi intelect”. gândirea înfloreşte liber şi rămâne apropiată de concret. Introducere în teoria comunicării. care presupune o armonie ideală a simţurilor. Astfel.124 Corina Rădulescu este denumită şi faza culturii tribale. teoreticianul deosebeşte o trăsătură fundamentală. 12. prin intonaţie. atacă. totodată. la rândul lor. o dilatare a unuia dintre ele: auzul.8 „Desfăşurându-se atât în prezenţa vorbitorului cât şi a ascultătorului. dar omul se schimbă în funcţie de mijloacele de comunicare. . Ideea vine vorbind. În faza culturii orale. martor al vorbirii sale. Cartea Românească. în cartea sa Galaxia Gutenberg. Prin urmare. capacitatea de a dialoga: „Animalele reacţionează la semnale. prin conversaţie. cu sine însuşi. deoarece numai el a reuşit să vorbească”. Saltul din lumea auditivului în lumea vizualului este saltul cel mare care se produce. Numai omul este capabil să dialogheze cu ceilalţi. pândesc. predominanţa unui anume organ de simţ al omului. mimică şi gesturi. Omul este însă prin esenţa sa o fiinţă dialogală. ceea ce a provocat o rupere a echilibrului dintre simţuri. nu contrazic. 1983. accent. pp. 26-27. nu se întreabă. iar cuvintele capătă o forţă magică prin care universul este sacralizat – afirmă autorul. mijloacele de comunicare apar ca prelungiri ale simţurilor fiinţei umane. mijloc şi scop. intelect are însă numai omul. al rostirii. Pe această linie a deosebirilor dintre om şi animal. afectiv şi raţional. Ion Haineş.” Dialogul reprezintă esenţa limbajului.

de asemenea. riguros organizată. În toate tipurile de dialog. de influenţare (intenţia de a schimba opinia interlocutorului). capacitatea de a pune întrebări şi de a primi răspunsuri. Prin forţa . reprezintă vocaţia constituţional umană a comunicării interpersonale reciproc îmbogăţitoare. de informare reciprocă (atunci când poziţiile partenerilor coincid). ca artă producătoare de persuasiune.a. adecvarea la subiect ş. o concluzie a întregului discurs. b. pentru ca în recapitulatio să realizeze o peroraţie. o naratio (o expunere. Trebuie. de comunicare (asumarea reciprocă a unei soluţii). auditoriul (gradul lui de cultură). şi încă pe scară largă. Aşa cum reiese din cursul lui Ion Haineş „Introducere în teoria comunicării”. b. Structura oricărui discurs presupune – conform elocinţei clasice – un exordium (prin care se urmăreşte captarea atenţiei şi a bunăvoinţei). mijloacele non-verbale.Comunicare şi relaţii publice 125 presupune o confruntare liberă de păreri. c. talonată uneori de o contratemă. în cartea sa „Omul dialogal” (unde aduce un omagiu lingvistic fiinţei vorbitoare). în care se enunţă o temă.d. starea sufletească. contextul.m. Comunicarea umană non-verbală Faptul că şi-a creat un mod de comunicare ce îi aparţine în exclusivitate – limbajul articulat – nu l-a împiedicat pe om să utilizeze. există mai multe tipuri de dialog: a. urmată de laitmotive şi de argumentatio) prin care oratorul îşi desfăşoară forţa cuvântării. care intră în sfera retoricii. deosebit de importante sunt condiţiile desfăşurării lui: intenţia. un schimb dialectic de argumente. Discursul este comunicarea orală a unui mesaj într-o formă unitară. să facem distincţia între dialog (schimb dialectic de argumente) şi discurs. o demonstraţie a caracterului democratic al relaţiilor dintre parteneri. Dialogul – cum bine îl defineşte filosoful român Vasile Tonoiu.

Lucia Wald ne oferă o definiţie a gestului. de gradul de cultură şi civilizaţie (sunt mai numeroase la populaţiile tribale decât la cele civilizate). 128. capabil de a se substitui vorbirii sonore. în ceea ce priveşte. autoarea distinge gesturile propriu-zise – mişcări ale extremităţilor corpului (cap. imaginând dispozitive artificiale pentru care necuvântătoarele ar avea motive să ne invidieze). Ed Ştiinţifică. de pildă. în sens larg. purtătoare a unei semnificaţii de natură comunicativă sau afectivă”. Limbajul gesturilor9 În cartea sa „Sisteme de comunicare umană”. ţine mai mult de simbol şi mai puţin de semn). comunicarea luminoasă. Bucureşti. de gradul de afectivitate al comunicării. p. şi pentru motivul că organismul uman nu dispunea de posibilităţi fizice comparabile cu cele ale unor animale. prin faptul că posedă un grad mare de universalitate (=are un caracter arbitrar mai mic. dar compensează acest lucru. braţe. involuntară sau voluntară.126 Corina Rădulescu împrejurărilor nu toate s-au putut bucura de o dezvoltare egală. Pentru Quintilian. limbajul gesturilor are un randament mai redus. Faţă de limbajul sonor. Sisteme de comunicare umană. şi anume: „orice mişcare corporală. de spaţiul geografic (mai frecvente la meridionali decât la cele nordice). . gesturile reprezentau o limbă internaţională. de exemplu. în special ca acţiune dramatică”. cromatică sau electrică (dar în toate aceste domenii ingeniozitatea umană a compensat zgârcenia naturii. Gesturile constituie un mijloc auxiliar. În cadrul acestui limbaj. 1973. Comunicarea umană non-verbală se realizează pe următoarele căi: 1. degete) şi mimica – mişcări ale muşchilor feţei. de subliniere sau evidenţiere a expresiilor sonore. Pantomima reprezintă „un sistem organizat de gesturi şi mimică. Gradul de folosire a gesturilor diferă în funcţie de vârstă (ele sunt mai frecvente la copiii decât la adulţi). Din cercetările întreprinse de 9 Lucia Wald.

În antichitate exista arta oratorică. poate şi pentru că de cele mai multe ori codul respectiv este cunoscut de ambele părţi.Comunicare şi relaţii publice 127 specialişti. Se vorbeşte în ultimul timp tot mai mult despre regulile de politeţe. bulgarii.când gesturile. vârstă şi temperament. despre etichetă despre „limbajul trupului”. de mare intensitate. dinamica corporală. ca şi expresia feţei. care contribuia la impresionarea şi convingerea afectivă a receptorului. gestul capătă un rol fundamental. În genere. alături de cuvânt. există şi în cazul lor un caracter convenţional al comunicării (cum de altfel am precizat mai sus). într-un limbaj specific. E adevărat. iar scuturarea lui da. Lucia Wald dă şi exemple în acelaşi sens: scoaterea limbii înseamnă în multe părţi ale globului batjocură. o multitudine de semnificaţii. pentru arta pantomimei. ca manifestări gestuale care diferenţiază oamenii în funcţie de aria geografică şi gradul de cultură. dar mult mai mic. reprezintă – temporar sau permanent – unicul mijloc de comunicare. . De exemplu. Alături de kinezică (kinetică) – ştiinţa care studiază limbajul trupului. salut. s-a ajuns la concluzia caracterului convenţional al gesturilor (mai redus însă decât în cazul limbajului verbal). în timp ce în Tibet este semn de respect. gestul avea o extraordinară funcţie estetică şi expresivă. mimica „comunică”. datorită faptului că aceeaşi mişcare poate avea semnificaţii diferite sau chiar opuse la diferite popoare. cum ar fi grecii. cum ar fi oratoria. la unele popoare. din motive sociale sau patologice. şi anume: . cinematografia (filmul mut). unde „limbajul trupului”.când gesturile reprezintă un auxiliar al limbajului sonor. în cadrul căreia. teatrul (pantomima). balet. deci invers decât la noi. există două situaţii tipice de folosire a gesturilor. Pentru anumite domenii de activitate. baletul). tragedia greacă. muzica (dirijatul. Acelaşi lucru e valabil şi pentru arta spectacolului. etc. pentru teatrul romantic. indienii. înclinarea capului înseamnă nu. turcii. al .

vecinătate). Din acest punct de vedere. ci mult mai 10 Hall E. pe care îl consideră inviolabil. vom observa că cea dintâi familie sosită în zori la plajă are libertatea de a se aşeza absolut oriunde doreşte. după prejudecăţile indivizilor. la mare. până la partidele politice. Trăsăturile teritoriului familial sunt perceptibile atât în modul de organizare a locuinţei. Doubleday& Co. The Hidden Dimension. că instinctul teritorial – atât de important în viaţa animalelor – e departe de a fi dispărut la om. Edward Hall observă că aceste distanţe de interacţiune variază după distanţele sociale. socială şi publică precum şi maniera în care îşi construieşte şi organizează microspaţiul. . asociaţiile de orice fel simt nevoia de a-şi delimita zona de acţiune. manifestările sale s-au diversificat şi nuanţat. marcându-şi teritoriul şi apărându-l prin mijloace specifice. cât şi în manifestările familiei atunci când ea se află în deplasare. În ceea ce priveşte teritoriul tribal.10 Proxemica afirmă.. la munte. Următorii veniţi nu se vor aşeza niciodată în imediata vecinătate. în concordanţă cu evoluţia raporturilor sociale. distanţele de interacţiune personală. îşi stabileşte distanţele faţă de ceilalţi oameni în cadrul vieţii cotidiene. 1966. Dimpotrivă. Desmond Morris distinge trei tipuri principale de teritoriu: tribal. Antropologul american Edward Hall înţelege prin proxemică modul în care omul percepe şi îşi structurează spaţiul. dar prima grijă a membrilor ei este aceea de a-şi delimita şi marca un teritoriu. de genul intonării unor cântece de luptă. Dacă urmărim comportarea pe plajă.128 Corina Rădulescu comunicării prin gest şi mimică – a apărut o nouă ştiinţă. T. de la bandele de răufăcători. dar mai ales după cultura de apartenenţă. familial şi personal. întrun mod nu mult diferit de cel al haitelor de lupi în căutare de pradă. toate grupurile. proxemica (proxemia – din englezescul proximity = apropiere. Caracterul tribal al teritoriilor colective se observă şi în apariţia în spaţiul acestora a unor manifestări „primitive”. New York. în esenţă.

casa tradiţională japoneză. în care. cel personal s-a bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor. slab. Subzona apropiată se întinde între 0–15 cm. după Hall. Comunicarea tactilă şi cea olfactivă ocupă aici un loc privilegiat. ochiul adaptându-se cu dificultate apropierii excesive. Acesta constă în alegerea. pe măsura aglomerării plajei. Relaţia sexuală şi lupta sunt singurele . Zona intimă. Se întinde de la suprafaţa epidermei noastre până la o distanţă de cca 45 cm de aceasta. distanţele dintre „proprietăţile” familiale scăzând treptat. şi anume. în general. Hall vede în locuinţa europeană din secolele XIII–XX paradigma a ceea ce el numeşte „spaţiile cu organizare fixă”. de către persoana venită mai târziu a poziţiei mediane între locurile deja ocupate. şi ipostaza imobilă – casa de locuit. fiecare dintre ele fiind subîmpărţită la rândul ei în câte două subzone.T. prin simpla deplasare a unor panouri mobile se modifică distribuţia încăperilor şi unde. ca un veritabil cuib. după cum urmează: d.Comunicare şi relaţii publice 129 departe. E. ipostaza mobilă a lui – constând în învelişul invizibil al automobilului în care se deplasează familia aflată în week-end. Rolul vorbirii este mult diminuat. contactul ocular este. de preferinţă. La polul opus se plasează. exemplu tipic de „spaţiu cu organizare variabilă”. funcţionează aici aşa numitul principiu al „locului central”. zona cea mai intimă. cât un spaţiu a cărui străbatere îl obişnuieşte pe vizitator cu gândul că a pătruns pe un teritoriu în care libertatea sa de acţiune este îngrădită. ea fiind protejată de câteva linii de fortificaţii succesive. Dintre toate tipurile de spaţii menţionate. Teritoriul familial e reprezentat prin două ipostaze. Aceştia au delimitat patru zone caracteristice. îţi poţi schimba tipul de activitate. cea a dormitoarelor este amplasată la etaj. În distribuţia încăperilor acestui tip de cămin familial. Grădina din faţa casei constituie nu atât un obstacol. rămânând practic locului. Ca şi în cazul relaţiilor interpersonale.

Subzona apropiată (1. în funcţie de parametrii psihologici. Ea corespunde distanţei obişnuite dintre doi oameni ce conversează pe stradă. f. Mesajele transmise sunt aproape în exclusivitate afective sau puternic colorate afectiv. presupune un grad ridicat de familiaritate între comunicatori. obligaţi să trăiască în spaţii mai aglomerate.20 m) presupune comunicarea verbală cu o voce plină şi clar decupată pe fondul eventualelor zgomote de fond. socio-culturali. Cea dintâi. Ea se adresează unei colectivităţi. temperamentali. Zona socială (1. e. Subzona îndepărtată (2. Mesajul olfactiv al interlocutorului rămâne perceptibil şi atingerea oricând posibilă. al relaţiilor de serviciu din care elementul de intimitate a fost total înlăturat.25–3. Zona personală (45–125 cm). dar ponderea comunicării verbale creşte şi contactul ocular devine mai bun.130 Corina Rădulescu raporturi interumane compatibile cu această distanţă minimală. Zona publică (peste 3. Transgresarea limitelor stabilite se încarcă întotdeauna cu o anumită semnificaţie.20–3. la rândul ei. distanţa personală este mai mare în cazul locuitorilor de la ţară decât în cel al orăşenilor. o subzonă apropiată (45–75 cm) şi una îndepărtată (75– 125 cm). În cadrul ei comunicarea îşi pierde aproape total caracterul interpersonal. iar . Frontiera interioară a teritoriului social este marcată prin amplasarea de obiecte tampon: ghişeul. societăţile şi culturile. În subzona îndepărtată ne simţim mult mai în largul nostru.60 m) adaugă două conotaţii noi: sublinierea distanţei ierarhice şi nevoia de linişte. Cuprinde. De exemplu. Este spaţiul negocierilor impersonale. Desigur.60 m). biroul. limitele menţionate ale zonei personale nu sunt aceleaşi în toate mediile. ci ele variază în limite destul de largi. demografici.25–2.60 m). taraba etc. g. Toate trăsăturile comunicaţionale menţionate sunt împinse aici la limită.

p. 1. dintre toate distanţele. Tocmai amploarea acestui feedback distinge subzona apropiată (3. Limbajul trupului. Astfel. Ed. Bucureşti. Volumul glasului creşte. Bucureşti. prietenii şi rudele apropiate”. 11 12 Allan Pease. zona aceasta este cea mai importantă. socială şi publică. în cadrul limbajelor non-verbale. Allan Pease defineşte patru zone posibile de distanţe interpersonale. soţul sau soţia. vorbitorul nu mai poate păstra contactul ocular cu fiecare ascultător în parte. indivizi de culturi diferite nu au numai limbi şi teritorii diferite. discursuri politice în faţa unor mari mulţimi). şi limbajul non-verbal poate fi diferit în diferite culturi”. Allan Pease. Din această categorie fac parte îndrăgostiţii. geografice sau temperamentale. o distanţă sau un spaţiu necesar securităţii sale personale. părinţii.Comunicare şi relaţii publice 131 discursul este mai formalizat. „Tot aşa cum limbajul verbal diferă de la o cultură la alta. ceremonii sociale şi întâlniri prieteneşti. După părerea autorului. personală. legătura funcţionând bine în primul caz (de pildă. dar mai ales au lumi diferite.11 Autorul demonstrează la rândul său faptul că. şi anume: intimă. relaţia profesor – elevi în timpul orelor de curs) şi la un nivel foarte scăzut în cel de al doilea (de exemplu. deşi continuă să poată urmări reacţiile publicului şi să îşi ajusteze comunicarea în funcţie de acestea. Prin urmare. 17.22 m. „Omul îşi apără această zona ca o proprietate a sa.12 2. Zona intimă este cuprinsă între 15–46 cm. Limbajul trupului. Aceasta este distanţa pe care o păstrăm faţă de alţii la întâlniri oficiale. distanţă care variază în funcţie de variabilele culturale.60–7. Polimark. 1995. copiii. Doar celor apropiaţi emoţional le este permis să pătrundă în ea. 1995. Polimark.50 m) de cea îndepărtată. p. Zona personală – între 46 cm şi 1. . fiecare individ are o arie personală de securitate. Ed. 33.

132

Corina Rădulescu

3. Zona socială – între 1,22 m şi 3,60 m. Această distanţă o păstrăm faţă de necunoscuţi, faţă de factorul poştal sau cei care ne repară ceva în casă, faţă de vânzătorii din magazine, faţă de noul angajat şi faţă de toţi cei pe care nu-i cunoaştem prea bine. 4. Zona publică – peste 3,60 m. Aceasta este distanţa corespunzătoare de fiecare dată când ne adresăm unui grup mare de oameni.
Allan Pease subliniază faptul că aceste distanţe sunt determinate cultural. „În timp ce unele culturi, ca de pildă cea japoneză, s-au obişnuit cu aglomeraţia, altele preferă spaţiile larg deschise şi le place să menţină distanţa.”13 De asemenea, distanţa personală diferă de la o cultură la alta. Englezii au tendinţa de a se plasa la aproximativ 60 cm unul de celălalt, iar cei din culturile meridionale se simt bine la distanţa de 30 cm. În concluzie, perceperea spaţiului se realizează în mod diferit de fiecare dintre noi, în funcţie de educaţie, de cultură, de apartenenţa socială şi naţională, de timp, de vârstă, sex, temperament, etc. Marcajul cultural pe care îl reclamă proxemica este stimulator şi ne îndeamnă la redefinirea unor concepte legate de comunicare şi de raporturile dintre oameni. Allan Pease ne convinge că „limbajul trupului” este fascinant, că acesta poate comunica un mesaj mult mai convingător decât cuvintele, pentru că este mai autentic, sincer, mai deschis şi încărcat de o anume emotivitate, care i se transmite şi receptorului. De multe ori, atunci când sensul mesajului non-verbal intră în conflict cu cel verbal, suntem înclinaţi să dăm crezare mesajului non-verbal. Poziţia corpului, a picioarelor, mişcarea mâinilor, a capului, a ochilor pot comunica starea socială, cultura, educaţia, emoţia, timiditatea, superioritatea sau inferioritatea, modestia, supărarea, furia, mândria etc. Concluzia autorului sus menţionat este următoarea: „Cercetările referitoare la comunicările non-verbale
13

Ibidem, p. 32

Comunicare şi relaţii publice

133

au evidenţiat existenţa unei corelaţii între disponibilitatea de vorbire (bagajul de cuvinte deţinut) al unei persoane şi numărul de gesturi pe care îl utilizează pentru a transmite mesajul său. Aceasta înseamnă că rangul social, instruirea şi prestigiul unei persoane au influenţă directă asupra numărului de gesturi sau de mişcări ale trupului utilizate. Mai precis, persoana aflată pe treapta cea mai de sus a ierarhiei sociale sau de conducere se bazează, în principal, pe vocabularul său bogat, în timp ce una mai puţin educată sau necalificată se va sprijini, pentru transmiterea intenţiilor sale, mai mult pe gesturi decât pe cuvinte.”14 La aceleaşi concluzii ajunge şi Ray Birdwhistell – fondatorul kinezicii (=comunicarea prin intermediul gesturilor şi al mimicii), cercetător la Universitatea din Toronto. Teza principală a lucrărilor sale de kinezică este că gestualitatea reprezintă un fel de instanţă intermediară între cultură (în accepţiunea antropologică a termenului) şi personalitatea umană. Pornind de la o taxinomie socială simplă, în conformitate cu care societatea americană contemporană lui era alcătuită din trei straturi principale (lower, middle, higher class), subîmpărţite, la rândul lor, în câte două subclase (upper şi lower), Birdwhistell susţinea că apartenenţa la una sau alta dintre aceste categorii determină un comportament non-verbal specific, şi că, prin urmare, un observator avizat poate să deducă din mimica şi gesturile unei persoane din care strat, respectiv substrat face parte acesta. O primă problemă ce se cere clarificată este aceea privind caracterul arbitrar sau motivat al semnului gestual. Se ştie că, în ceea ce priveşte semnul lingvistic, Ferdinand de Saussure a statuat arbitrariul acestuia (a se vedea structura comunicării, pag. 77-94), principiu în favoarea căruia pledează însăşi diversitatea limbilor. Care este, din acest punct de vedere, situaţia semnelor gestuale.
14

Allan Pease, op. cit., p. 25.

134

Corina Rădulescu

Pe de o parte, interpretarea diferită dată aceluiaşi gest în zone geografice diferite (desenarea unui cerculeţ cu degetele mare şi arătător unite la vârf înseamnă „O.K.” în America, „zero” în Franţa, „bani” în Japonia) şi posibilitatea exprimării aceleiaşi idei prin gesturi neasemănătoare (în locul semnului de „O.K.”, rusul ridică degetul mare în poziţie verticală, brazilianul îşi strânge între degete lobul urechii) – pledează pentru prezenţa arbitrariului şi în acest domeniu. Pe de altă parte însă, existenţa unor gesturi universale nu poate fi negată. Pe toate meridianele, nedumerirea se exprimă prin ridicarea din umeri, tristeţea sau veselia sunt semnalate prin modificări fizionomice asemănătoare. Considerăm că, în comparaţie cu semnul verbal, cel gestual are în măsură mai mică un caracter arbitrar, el plasându-se mai aproape de simbol şi mai departe de semn (concluzie enunţată şi în capitolul anterior). O altă problemă îndelung dezbătută este cea a clasificării gesturilor. Majoritatea cercetătorilor iau drept punct de pornire raporturile gestului cu cuvântul. Ei apreciază că în relaţia cu planul lingvistic, comunicarea non-verbală poate îndeplini funcţii de accentuare, completare, de contrazicere, de reglaj, de repetare sau de substituire. O clasificare mult citată este cea datorată cercetătorilor americani Paul Ekman şi Wallace V. Friesen, potrivit căreia gesturile pot fi: embleme, ilustratori, manifestări afective, gesturi de reglaj şi adaptori. Emblemele – de exemplu – ţin loc de cuvinte şi pot, la nevoie, să se constituie într-un limbaj de sine stătător. Aşa se întâmplă în cazul surdo-muţilor, dar şi în diverse alte situaţii – în care distanţa prea mare dintre emiţător şi destinatar, suprapunerea unui bruiaj foarte puternic, un tabu religios etc. – împiedică recurgerea la cuvânt. Cât priveşte abolirea din considerente artistice a comunicării verbale, ea a îmbrăcat forma pantomimei, specie dramatică cu o lungă istorie. Se ştie că, spre deosebire de vechii greci, care nu apreciau acest gen de spectacol, romanii îl agreau în aşa măsură încât, în vremea imperiului, pantomima a

Comunicare şi relaţii publice

135

început să înlocuiască treptat, în preferinţele publicului, teatrul vorbit. Ilustratorii din clasificarea lui Ekman şi Friesen îndeplinesc deopotrivă funcţia de însoţire şi de completare a comunicării verbale. Prezintă un caracter mult mai puţin arbitrar decât emblemele, o parte dintre ei fiind chiar reacţii gestuale înnăscute, ca atare, universale. Există opt tipuri principale de ilustratori: bastoanele (mişcări verticale ale mâinii menite să accentueze anumite cuvinte şi să atragă atenţia ascultătorului asupra elementelor esenţiale ale discursului), pictografele (desenează în aer forma unor obiecte despre care se vorbeşte), kinetografele (descriu o acţiune sau o mişcare corporală pe care emiţătorul socoteşte insuficient să o redea numai prin cuvinte), ideografele (descriu şi ele o mişcare, dar, de data aceasta, una abstractă, traiectoria unui raţionament), mişcările deictice (indică obiecte, locuri, persoane; recurgerea la ele este limitată de reguli de politeţe, de asemenea, mişcarea deictică e preluată de alte componente corporale sau fizionomice, care o rafinează, dându-i o aparenţă mai puţin agresivă), mişcările spaţiale (descriu raporturile de poziţie dintre obiectele sau persoanele despre care se vorbeşte), mişcările ritmice (reproduc cadenţa unei acţiuni) şi ilustratorii emblematici (embleme utilizate în prezenţa cuvântului căruia ele i se substituie în mod normal; de exemplu degetele arătător şi mijlociu dispuse în formă de V reprezintă semnul victoriei). Gesturile de reglaj dirijează, controlează şi întreţin comunicarea. Funcţia lor este expresivă şi fatică (a se vedea funcţiile limbajului, pag. 61). Confirmarea „din cap” cu care îi sunt întâmpinate spusele îl încurajează pe vorbitor să „o ţină tot aşa”, în timp ce o grimasă exprimând nemulţumirea sau îndoiala, îl poate determina să îşi reconsidere total strategia discursivă.

Inhibarea reacţiei constituie. Acestea îmbracă. necontrafăcută. dar şi teama de autodemascare pot sta la baza iniţiativelor individuale de falsificare a informaţiei afective. inhibarea reacţiei. Cel ale cărui buze tac.02 secunde. mimarea reacţiei contrare. Anumite tehnici cinematografice au pus în evidenţă faptul că persoanele confruntate cu situaţii neaşteptate au expresii ce reprezintă reacţia sinceră. dimpotrivă. în acelaşi timp. ci. dar aceste expresii (micromomentane) nu durează decât circa 0. pălăvrăgesc cu vârful degetelor. se trădează prin toţi porii”. De asemenea. cu atât gradele de libertate ale manifestării publice a sentimentelor sunt mai reduse. probabil.136 Corina Rădulescu Mişcările afective comunică stările sufleteşti prin care trece emiţătorul. Exteriorizarea liberă a emoţiilor este însă adeseori îngrădită de o dublă cenzură. să ne dăm în vileag sentimentele prin indicatori corporali rămaşi nesupravegheaţi tocmai din pricina importanţei acordate celor dintâi. Sigmund Freud afirma: „Cel care are ochi de văzut şi urechi de auzit constată că muritorii nu pot ascunde nici un secret. c. Ne putem controla muşchii feţei şi. Funcţia lor este emotivă şi ele se prezintă mai ales sub formă de indicii şi numai în subsidiar ca semnale. Exagerarea reacţiei mimico-gestuale constituie cel de-al doilea mod de a falsifica . i-a învăţat să se abţină de la toate acele expresii ale suferinţei proprii care i-ar putea deranja pe ceilalţi. socială şi personală. modalitatea cea mai răspândită de ascundere a reacţiilor emoţionale. b. nici controlul facial nu poate fi perfect. trei forme diferite: a. Cu privire la acest fapt. exagerarea reacţiei. Grija faţă de aproapele nostru. Nu toţi parametrii fizici sunt însă uşor de stăpânit. la evenimentele respective. de regulă. Nici o societate din lume nu şi-a încurajat vreodată membrii să-şi manifeste durerile în public prin plâns sau gesturi de disperare. după care subiecţii respectivi îşi inhibă brusc manifestarea afectivă spontană din primul moment. Cu cât o cultură e mai veche şi guvernată de reguli mai stricte.

în sfera şantajului sentimental (ne prefacem mai supăraţi decât suntem. societatea stabilind reguli nescrise de restrângere . pentru a impresiona persoane care ţin la noi) sau aparţine panopliei clasice a mijloacelor de seducţie. Efectul urmărit se înscrie. în majoritatea cazurilor. şi anume. Cât priveşte auto-adaptorii. ori de manifestările de mândrie ale celui ce nu suportă să fie compătimit. Atât calitatea de dezvăluitori ai stărilor interioare. manifestarea lor în public (de pildă. măturatul şi toate acele mişcări pe care le presupune îndeplinirea unei munci manuale. cât şi puterea de influenţare a sentimentelor şi voinţei (cazul hipnozei) asigură ochilor o poziţie privilegiată. deopotrivă ca emiţători şi ca receptori de semnale interpersonale. după cum e vorba de o încercare de a-i menaja pe ceilalţi. Altminteri. ele pot transmite informaţii despre cel care le săvârşeşte numai în calitate de indicii. Sub numele de alter-adaptori sunt cunoscute gesturile de manipulare a obiectelor într-un scop practic: cusutul. Gesturile din familia alter-adaptorilor dobândesc valoare comunicativă atunci când sunt efectuate în scop didactic. simularea stării contrare poate avea la bază delicateţea sau orgoliul. ne suflăm nasul mai discret decât în singurătate). Auto-adaptorii se referă la nevoile propriului nostru trup şi ei pot satisface trebuinţe de curăţenie. Cel de-al treilea mod de a falsifica informaţia afectivă. etc. regulile vieţii sociale limitează drastic. în cazul în care nu interzic cu totul. nu şi de semnale. Forţa recunoscută a privirii limitează dreptul de a o folosi oricum şi oricât.Comunicare şi relaţii publice 137 informaţia afectivă. în prezenţa unor persoane străine. Adaptorii constituie clasa de gesturi cea mai puţin legată de comunicare. îngrijire sau orice alte necesităţi trupeşti. Ea include mişcările ce răspund unor necesităţi umane şi pot fi efectuate atât în prezenţa cât şi în absenţa observatorilor. Cercetătorii sunt unanimi în a-i recunoaşte privirii statutul de cel mai important mijloc de transmitere a mesajelor nonverbale. ascunzându-le un fapt ce i-ar putea afecta.

În acest sens. de asemenea. Privirea joacă un rol determinant în realizarea feedback-ului. Într-o convorbire oficială. După Mark Knapp (Nonverbal Communication in Human Interaction. Există. New York. cu dragostea sau ura. Cercetătorii au pus în evidenţă faptul că durata medie a privirii adresate unei persoane necunoscute trebuie să fie de 1. s-a observat că femeia realizează un contact vizual mai intens.138 Corina Rădulescu a libertăţii privitorului. Am menţionat deja modul în care sentimentele pozitive sau negative sunt transmise prin intermediul privirii. evită să-i urmărească cu privirea când aceştia iau cuvântul. Ele pot semnala şi existenţa unui raport social de un tip anume: cazul şefilor care caută să îşi domine subalternii privindu-i insistent în timp ce le vorbesc şi. 2. 3. ea constituind principalul mijloc de reglare a interacţiunii. un criteriu obiectiv pentru distingerea între privirea insistentă încărcată de simpatie sau dragoste şi cea care denotă ostilitate: evoluţia dimensiunilor pupilei. se vizează. Adversarilor care se înfruntă li se contractă pupilele. Într-o comunicare de grup. De natura relaţiei depinde şi amplasamentul punctului către care ne aţintim privirea. pentru a sublinia că nu acordă prea mare importanţă opiniilor lor. Indicarea naturii relaţiei. 1978) funcţiile mai importante ale comunicării vizuale sunt în număr de patru: 1. un loc situat în mijlocul . Dar orientarea şi durata acesteia se pot asocia nu numai cu interesul sau ostilitatea. pofta pot produce creşteri spectaculoase ale mărimii pupilelor. dimpotrivă. Informarea altor persoane că pot vorbi. interesul. Cererea de informaţie. în timp ce atracţia. indiferent de sexul interlocutorului. în cea mai mare parte a timpului.18 secunde pentru a nu fi interpretată ca un act de agresiune. selectarea vorbitorului următor poate fi făcută pe căi lingvistice sau prin orientarea deictică a privirii.

râsul. la kinezică sau kinetică. Prin limbaj tactil înţelegem atingerea.a. într-un loc aglomerat. În paralel cu proxemica corporală. exclusiv prin mijlocirea privirii. În cadrul comunicării umane non-verbale intră. Comunicarea umană nearticulată este o altă modalitate a comunicării umane non-verbale.m. ş. 4. sărutul. Compensarea distanţei fizice. de coordonare a unor acţiuni colective. Femeile. O conversaţie amicală coboară acest punct undeva între ochi şi gură. pentru ca un grad mai mare de intimitate să îl aducă mai jos. protecţie.Comunicare şi relaţii publice 139 frunţii interlocutorului. bătaia pe umăr –ca forme vechi ale comunicării prin care se stabileşte o relaţie de intimitate. într-o regiune situată între bărbie şi zona coapselor. practică pe scară largă privirea laterală. care beneficiază şi de o vedere periferică mai bună decât bărbaţii.d. de satisfacţie şi bucurie. de dezaprobare (tusea). strâns legat de spaţiul personal amintit anterior. de dragoste. Atunci când suntem înconjuraţi de oameni mai mult sau mai puţin indiferenţi. rămânem departe unul de altul. Interceptarea privirii cuiva aflat la distanţă. ce poate (uneori) intra în contradicţie cu cea dintâi. oftatul. tusea. pentru manifestarea unui sentiment de compasiune. ne face să ne simţim mai apropiaţi de el. privirea instaurează şi o proxemică vizuală. de durere (oftatul). putem întreţine o relaţie strânsă cu o persoană aflată în celălalt colţ al sălii. Scopul acestuia este de apel sau de avertizare a unor parteneri aflaţi la distanţe mari. simpatie. şi limbajul tactil. la care ne-am referit anterior. fluieratul etc. practic. . este una dintre cele mai vechi forme de comunicare şi cunoaşte o mare diversitate de manifestări: strigătul. de asemenea. îmbrăţişarea. chiar dacă.

devine evident faptul că sensul muzicii trebuie căutat în ea însăşi (şi nu în pretextele literare sau în comentariile ce uneori o însoţesc). ferită în mai mare măsură ca oricare alta. transmite ideea unei puternice emoţii. limbajul muzical nu lasă loc pentru minciună. Spre deosebire de limbă. de pericolul imposturii. în bună măsură înţelesurile unităţilor de limbaj cu care operează – sunete. Aceasta din simplul motiv că. motive. toate trei fiind modalităţi specifice de comunicare. perioade. Numai ştiind ce înseamnă alb şi negru. manifestată prin modificarea culorii obrazului. pag. Or. fraze. pentru a induce în eroare receptorul. Ignorând. în acest caz. Desigur. compozitorul nu se află în situaţia de a stăpâni semantica discursului său în felul în care o stăpâneşte. limbajul plastic. Comunicarea muzicală fiind fundamental diferită de cea verbală. instanţa pe care schema Shannon – Weaver (a se vedea structura comunicării. limbajul cinematografic. el îşi vede blocată eventuala intenţie de înşelare a auditoriului. de exemplu. nu ca o opţiune morală. muzica. scriitorul. despre care s-a spus (pornind de la caracterul arbitrar al semnului lingvistic) că a fost născocită pentru a disimula gândurile oamenilor. Sinceritatea apare. în primul rând din cauza caracterului atât de diferit al semanticii muzicale în raport cu semantica limbilor naturale. pe care o simt funciarmente onestă. de durere sau de bucurie. Asemenea lichidului ce ia forma . comunicarea umană non-verbală implică şi limbajul muzical.140 Corina Rădulescu Comunicarea cromatică. celule melodice etc. fără îndoială. putem numi albul negru şi negrul alb. deosebit de importante – ce fac în primul rând obiectul de studiu al esteticii şi al artelor respective. 70) o numeşte transmiţător trebuie să cunoască înţelesurile exacte ale semnalelor cu ajutorul cărora se codifică mesajul. Analiza conţinutului comunicării muzicale nu e deloc uşoară.. cel mai complex rămâne. Dintre sistemele de comunicare non-verbală elaborate de om. De aici şi marea încredere a melomanilor în autenticitatea artei sunetelor. ci ca o consecinţă inevitabilă a însăşi naturii intime a comunicării muzicale.

. la prima vedere. lumina ce alcătuiesc alfabetul limbajului pictural îşi datoresc prezenţa în operă nu subordonării în raport cu un model exterior. pictura şi sculptura. teatrul (jocul actorilor). 7. Factorii care guvernează compoziţia cadrului de film sunt unii inexistenţi în pictură. În această perspectivă. O examinare mai atentă spulberă această impresie superficială. Mişcarea subiectului. ci exigenţelor reciproce rezultate din economia internă a lucrării. Amplasarea şi mişcarea camerei în raport cu subiectul. 57) dintre creator şi publicul său. iar nu în criterii sau reguli preexistente. şi anume: 5. 6. cinematograful nu pare. tânjesc după puritatea şi autonomia muzicii. Arhitectura. exterioare acesteia. mai puternic ancorate în materialitate. culorile. formele. să dispună de un mijloc de exprimare specific. Artă sincretică. Imaginea cinematografică prezintă anumite trăsături care o disting net de imaginea picturală.1. muzica (coloana sonoră) şi chiar literatura (scenariul). obiectele reprezentate devin figurisemne pe care artistul le coordonează în funcţie de un imperativ ce-şi are sorgintea şi justificarea în însăşi opera de artă. codul – indisociabil de acesta – devenind astfel un agent al comuniunii (a se vedea sensul de adâncime al termenului de comunicare precizat în subcapitolul II. Liniile. pag. prezentând elemente comune cu pictura (imaginea). Variaţiile de direcţie şi intensitate a iluminării subiectului. Plăcerea estetică încercată de receptorul comunicării plastice se datoreşte tocmai faptului că unitatea mijloacelor de expresie folosite este resimţită ca o garanţie a autenticităţii mesajului. numai al său.Comunicare şi relaţii publice 141 vasului în care e păstrat. opera muzicală conservă şi transmite configuraţia reală a profilului interior al compozitorului. iar valoarea ei este cu atât mai ridicată cu cât omul e mai complex şi personalitatea sa mai puternică.

Apreciem că. comunicarea umană non-verbală au o importanţă cu mult mai mare decât se consideră la prima vedere. în procesul relaţiilor publice. mai ales. care pot.142 Corina Rădulescu Toate acestea contribuie efectiv la dramaturgia filmului – prin crearea unei ambianţe propice trezirii anumitor sentimente în raport cu acţiunea şi personajele. atunci când o organizaţie doreşte să convingă şi să atragă un anumit segment de public ea trebuie să facă apel şi la nivelul inconştient (cu tot ce presupune acesta) al publicului. acest tip de comunicare se realizează şi printr-o transmitere în lanţ a unui mesaj. Ea se realizează – cum am văzut – prin intermediul privirii. Pentru aceasta. concepţiilor. viciindu-l însă – voit sau nevoit –. După cum reiese din cele prezentate mai sus. al cuvântului. prin adaos sau. dimpotrivă. combinarea comunicării verbale cu cea non-verbală. Rolul pe care ea îl are în viaţa cotidiană este imens. în cadrul relaţiilor publice. nu numai la nivelul conştient. prin omisiune a unor elemente ale informaţiei. În concluzie. După cum se observă în schema după Bernard Voyenne (vezi pag. plastică şi cinematografică. deci o limită spaţială. comunicarea directă este o formă completă de comunicare. folositoare sunt tipurile de comunicare amintite (pe scurt) mai sus. la rândul lor. conform intereselor. comunicarea muzicală. de la un emiţător la un număr (teoretic infinit) de receptori. 112). deosebit de percutante. să retransmită imediat mesajul. al gestului şi. comunicarea non-verbală în ansamblul ei. opţiunilor personale sau de grup ale diverselor categorii sociale. Este vorba despre . Comunicarea directă presupune însă o apropiere fizică între emiţător şi receptor. ca şi una temporală. şi în genere. deformându-l. Să nu pierdem din vedere faptul că. diversitatea şi complexitatea stimulilor constituie – după noi – una din cheile succesului în persuadarea publicurilor.

apropierea dintre partenerii de dialog şi se creează posibilitatea transmiterii unei informaţii nedeformate. p. prin care se suprimă condiţionarea materială. Bucureşti. – răspunsul este mult mai lent decât în comunicarea directă. Ed. Prin urmare. 52. – transmitere în lanţ cu posibilitatea declanşării de ecouri asupra indivizilor sau grupurilor. autentice. Cum spune Marshall McLuhan trecerea a provocat o adevărată „ruptură între lumea magică a auzului şi lumea indiferentă a văzului”15. R R R R E R R Schema comunicării indirecte (prin scriere) (după Bernard Voyenne) R R – lipsa de apropiere fizică. prin intermediul scrierii (faza culturii vizuale) a provocat o schimbare radicală a tipului de mesaj. 2.Comunicare şi relaţii publice 143 zvon (amintit deja) care are o importanţă mare în comunicare. ca şi a relaţiilor care se stabilesc între emiţător şi receptor. în comunicarea de masă. 1975. în mod deosebit. scrierea inaugurează un nou tip de comunicare. fizică. . Politică. Comunicarea indirectă Trecerea de la comunicarea directă (faza culturii orale) la comunicare indirectă. obiective în timp şi în spaţiu. 15 Marshall McLuhan. Galaxia Gutenberg.

Ed. Singura scriere ideografică păstrată până astăzi este scrierea chineză. de comunicare). La originea scrisului se află. pentru că nu reproduce ideile în succesiunea lor. Folosirea pictogramelor a constituit prima încercare de a fixa vorbirea. întocmirea unor liste.144 Corina Rădulescu Istoria scrierii ne trimite în urmă cu zeci de mii de ani. dar ea era prea limitată pentru că putea reprezenta obiecte concrete. O etapă care precede apariţia scrierii este pictografia. . Bucureşti. Ea este un sistem primitiv de scriere care constă în exprimarea ideilor prin desene figurative (pictograme) cu valoare reală sau simbolică. 259. dar nu e o scriere propriu-zisă. folosit în scrierea hieroglifică egipteană (hieroglife = imagini sacre) şi chineză pentru a nota o idee sau un cuvânt. pictogramele vor începe să fie dispuse linear.Hr. motive economice: nevoia „contabilizării” unor produse agricole ce erau puse în circulaţie. la reprezentările de oameni şi animale de pe pereţii peşterilor ale omului primitiv. spirale – care reprezintă o transpunere grafică a unor semne specifice gândirii mitice). ceea ce va constitui o treaptă fundamentală în transformarea lor în scriere. Este un început de scriere pentru că îşi propune să comunice ceva. linii.”16 Iniţial. Ideograma este un semn grafic. adică la un sistem de notare a ideilor prin semne care reprezintă obiecte. şi mai înainte. şi că ele reprezintă „linii gravate în os sau în piatră. Treptat. mici incizii echidistante ce aduc mărturia despărţirii reprezentării prin figuri de imaginile figurative concrete şi dovezile celei mai vechi exprimări a manifestărilor ritmice. Gestul şi cuvântul.000 de ani î. dar nu putea reda articularea frazei. De la pictografie se trece la ideografie. desenele au avut o funcţie multiplă (magică. (cam acum 20000 de ani sau. Antropologul André Leroi-Gourhan consideră că cele mai îndepărtate vestigii ale scrierii datează de acum 35. 1973. când se înregistrează o serie de trăsături – puncte. cam acum 50000 de ani. 16 Andre Leroi-Gourhan. Meridiane. inventare de bunuri etc. artistică. p. de asemenea. până la desenele rupestre din epoca preistorică.

cunoscuseră o civilizaţie înfloritoare şi cărora le este atribuită inventarea scrierii. durată – o desprindere de prezent. şi nu idei sau silabe (e imposibil să cunoşti toate cele 80. 24 sau 26 de semne). Scrierea alfabetică este astăzi folosită de popoarele civilizate în toată lumea.. este greu să stăpâneşti chiar cele 9. cuneo. Hr). o comunicare cu trecutul şi chiar cu viitorul. a disciplinării ei. Ultima fază a scrierii o reprezintă scrierea alfabetică – este cel mai evoluat. Hr. iar vocalele erau suplinite de cititor (ulterior. până când semnele au cunoscut aspectul de cui. Câştigurile generate de descoperirea scrierii alfabetice sunt imense. a creativităţii. a capacităţii de aprofundare prin lectură.000 de simboluri folosite practic de intelectualii chinezi şi e infinit mai simplu să foloseşti numai 22. cel mai comod şi cel mai uşor adaptabil. Scrierea cuneiformă s-a răspândit în Orientul Apropiat şi a continuat să fie scrierea de circulaţie pentru multe secole. de unde denumirea de scriere cuneiformă. Scrierea înseamnă precizie. în regiunea corespunzătoare actualului Irak de Sud. care între 5000 şi 4000 î. apoi cu linii drepte. perenitate. Scrierea cuneiformă a fost folosită de sumerieni. logică. ele au fost adăugate de greci). Marshall McLuhan . a activităţii intelectuale. Hr. se răspândeşte în secolele al VI-lea şi al VII-lea în Asia. Marea realizare a acestei invenţii constă – cum spuneam – în reprezentarea fiecărui sunet printr-un singur semn. acesta a devenit strămoşul tuturor alfabetelor occidentale. Hârtia apare în secolul al II-lea d. iar în secolele al XI-lea şi al XII-lea în Europa. în China. Prin adoptarea alfabetului fenician de către greci (în jurul anului 775 î. Trecerea de la canalul auditiv la cel vizual înseamnă de fapt:stimularea gândirii abstracte.Comunicare şi relaţii publice 145 Ideogramele au fost notate la început cu linii curbe. are avantajul de a folosi litere ce reprezintă sunete izolate. O formă de tranziţie între scrierea fonetică (silabică) şi alfabet este scrierea feniciană – un sistem de 22 de semne. Simplificarea alfabetului a contribuit la marea răspândire a scrierii. care notau doar consoanele.000 de simboluri ale scrierii chineze.

Platon îşi exprimă scepticismul cu privire la capacitatea scrierii de a fi un leac împotriva uitării: „Căci scrisul va aduce cu sine uitarea în sufletele celor care-l vor deprinde. începe „Galaxia Gutenberg”. El vorbeşte despre scindarea culturii şi civilizaţiei greceşti. între inimă şi minte. despre faptul că schizofrenia (dedublarea personalităţii umane) este o consecinţă inevitabilă a alfabetizării. între raţiune şi sensibilitate – sunt cele două tendinţe care caracterizează lumea Greciei antice şi care ar duce. Concomitent. Ştiinţifică şi Enciclopedică. şi nu dinăuntru. la retribalizare. idee perfect posibilă datorită cuceririlor erei electronice: radioul şi televiziunea. ci în viitor prin constituirea unei culturi oralo-vizuale. punându-şi credinţa în scris. Prin intermediul mitului lui Theuth. raţionalismului şi naţionalismului. la dezvoltarea unilaterală a individualismului. de impersonalitate faţă de oralitatea exprimării.17 Ca o soluţie la scindarea de care s-a vorbit. cu ajutorul unor icoane străine. Bucureşti. p. 466. mai expresivă. . care a adus atâtea beneficii lumii. Leacul pe care tu l-ai găsit nu e făcut să învârtoşeze ţinerea de minte. 3. oamenii îşi vor aminti din afară. la instaurarea unui „sat” global. autentică. Opere vol IV.146 Corina Rădulescu consideră că o dată cu inventarea scrierii. Platon considera şi el că scrisul prezintă un mare neajuns prin caracterul de indiferenţă. În antichitate. lenevindu-le ţinerea de minte. socotit inventatorul scrisului. Comunicarea multiplă 17 Platon – dialogul Phaidros. dar nu prin printr-o proiecţie în trecut. ci doar readucerea aminte”. prin caznă proprie. de impasibilitate. Despărţirea între lumea orală şi cea vizuală. autorul atrage atenţia şi asupra pericolelor pe care le prezintă scrisul pentru omenire. Ed. omogene. 1983. între inteligenţă şi pasiune. McLuhan propune reîntoarcerea la lumea oral-auditivă. mult mai vie.

Inventarea tiparului a însemnat începutul unei noi ere în istoria comunicării prin posibilitatea multiplicării mesajelor într-un număr teoretic infinit de exemplare. tiparul de lemn era cunoscut încă din secolul al XI-lea. În secolul al XV-lea. Descoperirea tiparului a impus civilizaţia vizuală. caracterul multidirecţional al difuzării. care în cursul aceluiaşi secol s-a răspândit în toată Europa. în Germania.Comunicare şi relaţii publice 147 Un rol important în simplificarea semnelor şi în difuzarea scrierii l-a avut apariţia tiparului. dintre autor şi public. prin propagare. cu caractere mobile. provocând o schimbare radicală a raporturilor dintre emiţător şi receptor. asigurându-se astfel fidelitatea informaţiei scrise. Johanes Gutenberg (1400– 1468) a inventat tiparul cu litere de metal. R R 1 R R R 4 3 R 3 3 3 E R 2 R 3 Schema comunicării multiple (prin imprimate) (după Bernard Voyenne) Aceleaşi caracteristici ca şi în cazul comunicării indirecte (prin scriere). Comunicarea multiplă are un caracter puternic socializat. Tipografia a făcut din cultură un . la Mainz. În China. dar mesajele sunt multiple şi transmise razant. propagarea ei în lanţ. în jurul anului 1450.

considerată primul periodic din lume. logocentrismul. care finalizează procesul de comunicare prin tipărirea cărţii. „detribalizarea” individului prin izolarea vizualităţii. Ed. se stabileşte o anumită relaţie între emiţător şi receptor. a provocat o ruptură între spirit şi inimă. Galaxia Gutenberg. cartea a reprezentat o lectură accesibilă unui public foarte larg. Politică. informaţie de actualitate. ci şi o formă materială concretă. editorul. o marfă uniformă şi repetabilă. p. preţuri accesibile. prin caracterul portabil. Cartea a însemnat o creştere extraordinară a vitezei de citire a textului tipărit. a apărut în Europa 17 mai 1605 la Anvers. o marfă. continuitate. prin multiplicarea ei. în 1777 primul 18 Marshall McLuhan. Ziarul. de difuzare. În acelaşi timp. 258. impusă de lectura textului. iar între ei intervine un al treilea personaj. Este vorba de publicaţia săptămânală Die Niewe Tidjingles (Noutăţile din Anvers). a spiritului. o gândire mai rapidă şi mai profundă. nevoia informării rapide şi exacte. Această marfă. dar. favorizând egocentrismul. . între public şi autor. se materializează în două produse ce ţin de civilizaţia omului modern. Bucureşti. 1975. ea are nevoie de pieţe de desfacere. în secolul imediat următor se vor dezvolta în primul rând cotidianele (în 1702 ziarul londonez „The Daily Courant”.148 Corina Rădulescu bun de consum. difuzare. caracter comercial. caracterul dominant îl reprezintă presa periodică. Prin omogenitatea şi liniaritatea ei. cartea nu este numai o expresie a culturii. ci şi modul de gândire şi de comportament. care alimentează setea de cunoaştere. în Ţările de Jos. o posibilitate de adâncire în semnificaţia textului prin revenire şi meditare asupra lui. public larg. şi anume: cartea şi presa. prin puterea de a-l instala pe cititor „într-un univers subiectiv de libertate şi spontaneitate fără margini”. Tiparul revoluţionează nu numai tehnica editării. Dacă în secolul al XVII-lea. în acelaşi timp. În acest context. după cum afirmă McLuhan18. Tiparul este „tehnologia individualismului”. în sensul actual al cuvântului. ceea ce înseamnă periodicitate.

). Prin urmare. editat la Bucureşti de Ion Eliade Rădulescu. Comunicarea indirectă. În ţara noastră primele ziare au apărut în 1829: Curierul românesc.Comunicare şi relaţii publice 149 cotidian francez „Journal de Paris” etc. presa va cunoaşte o dezvoltare vertiginoasă. b. În secolul al XIX-lea. de către Gheorghe Asachi. Impresia de oralitate este atât de profundă încât nu avem nici un moment senzaţia că ne aflăm în faţa unui text. concurenţei. cere un efort de înţelegere. Dar. la 8 aprilie. editată la Braşov. o capacitate maximă de analiză şi sinteză. Acesta este cazul multor scriitori care urmează îndeaproape limba vorbită. c. Atât în cazul cărţii. editată la Iaşi. a. datorată şi dezvoltării industriei. uneori. perfecţionării căilor de difuzare. de către George Bariţ. documentară şi iconică. Între cele două există asemănări şi deosebiri. el are o funcţie iconică. înseamnă transformarea discursului oral în text. adresându-se unui public larg – care nu mai receptează pasiv mesajele şi care se constituie într-o opinie publică. ordine şi structură logică a ideilor. Funcţia documentară a textului presupune o eliberare totală de redundanţa oralităţii. la 1 iunie. şi mai ales în cazul ziarului. când presa devine o modalitate modernă de comunicare. realizată prin intermediul scrisului. a agenţiilor de presă instituţionalizată. Expresia valorică supremă a funcţiei documentare a textului este cartea. instaurându-se astfel o nouă relaţie între emiţător şi receptor şi canalul de difuzare a informaţiilor. un caracter informativ şi reflexiv. Este etapa marilor cotidiene. Punerea în . Albina românească. pentru a fi descifrat. claritate. care . cât şi în cel al ziarului putem vorbi de funcţiile textului: discursivă. atât în cazul cărţii. a comunicării de masă. textul poate reproduce discursul. caracterul scriptic fiind aproape imperceptibil. Gazeta de Transilvania. Textul este imagine. discursului oral îi este specifică redundanţa. Astfel. spiritului comercial. ceea ce înseamnă înscrierea sa într-un cod. a apariţiei presei moderne. în timp ce textul se caracterizează prin precizie.

Modalitatea de comunicare este mai complexă: ea este indirectă. – are un rol important asupra impactului cu cititorul. rubrici speciale. la care se adaugă fotografii. Alcătuirea unei pagini de ziar cu titluri subtitluri. caricaturi etc. al cărţii) are o importanţă deosebită pentru cititor. indirectă şi multiplă emiţătorul de mesaje este unul singur. şi anume: cei care constituie antreprenorii de presă şi personalul lor. radioului şi televiziunii – atât emiţătorul cât şi receptorul devin două grupuri: cei care scriu şi tipăresc ziarul sau realizează o emisiune de radio şi cei care-l citesc sau audiază. revoluţia industrială. devine colectivă.150 Corina Rădulescu pagină (în cazul ziarului. comunicarea se socializează. invenţiile specifice erei electronice –vor duce la apariţia unor noi modalităţi de comunicare şi a unor noi relaţii între oameni. dezvoltarea oraşelor. cu consecinţe în plan social şi psihologic. Dacă în comunicarea directă. Mesajul însuşi se socializează. şcolarizarea masivă. Altfel formulat. pentru atragerea sau respingerea lui. desene. Procesul comunicării colective se realizează prin intermediul unor grupuri sociale specializate. . a poştei şi mijloacelor moderne de comunicaţie. în cazul comunicării colective – prin intermediul ziarului. 4. Comunicarea colectivă Efectele apariţiei tiparului. pentru comunicarea cu el. multiplă şi colectivă.

pentru că nu cunoaşte nici o întrerupere şi jalonează istoria în continuitatea ei. b. Libraire Armand Colin. caracterul instantaneu. c. Paris. acestea însuşi fiind compuse fie din indivizi. – Mesajele trebuie în mod obligatoriu. p. – Mesajele multiple sunt foarte numeroase. Bernard Voyenne vorbeşte în cartea sa „La presse dans la société contemporaine” despre trei caracteristici ale comunicării sociale prin intermediul presei19. La presse dans la société contemporaine. Receptarea lor periodică tinde către permanenţă. caracterul universal. şi anume: a. pentru că aduce veşti aproape în acelaşi timp cu desfăşurarea lui sau cu un decalaj foarte mic. pentru că este prezentă peste tot şi în orice moment. ci grupuri. permanenţa. 19 Bernard Voyenne.Comunicare şi relaţii publice 151 R R R R R R R R R R R R R R E E E E E E E E E E E E E E E R M e s a j e p i e r d u t e Schema comunicării colective (după Bernard Voyenne) – Emiţătorul şi receptorul nu sunt indivizi. care o diferenţiază de toate celelalte forme de comunicare. 1962. fie din grupuri mai mici.. . 25. să treacă printr-un organ de informare. în Collection U.

lingvistica. magnetofonul. Ed. Mai exact. cibernetica. informare colectivă. În definirea conceptului mass-media. la care se pot adăuga şi telefonul. . vorbim despre comunicare de masă. mesaje de difuzare socială.152 Corina Rădulescu În cazul comunicării colective se vorbeşte despre comunicarea de masă şi. Între comunicare de masă şi massmedia nu există o suprapunere totală de sensuri. mijloacele tehnice de creare. 16. Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă. colective sau de masă. psihologia socială. cum ar fi: sociologia mass-media. 20 Gina Stoiciu. publicitatea etc. casetofonul. trebuie să avem în vedere două aspecte esenţiale: a. cinematograful. mass-media). marea presă. ansamblul de mesaje culturale difuzate pe scară de masă în condiţiile civilizaţiei tehniciste (drept conţinut). în engleză. discul. difuzare masivă (în engleză. despre mass-media (mijloace de comunicare de masă). cartea. mai nou. colectivă sau de masă. televiziunea. când avem în vedere instrumentele. iar mesajele folosite sunt valori culturale preluate şi adaptate la limbajele de comunicare de masă. când avem în vedere obiectul comunicării. Tehnicile moderne sunt cele amintite mai sus. semiotica etc. mass communication). adică. elaborare şi difuzare de mesaje (ca instrumente de comunicare de masă). b. teoria informaţiei. Componentele mass-media (radioul. masivă sau de masă (în engleză. înţelegem tehnicile. p. În sfârşit. mass communications. mijloacele de difuzare. Ştiinţifică.) se impun cercetării20 din cel puţin două puncte de vedere: din punctul de vedere al conţinutului (a ceea ce se transmite) şi din punctul de vedere al modelării conţinutului (cum se transmite). când avem în vedere produsele – ansamblul mesajelor destinate unui mare public – vorbim despre comunicaţiile sociale. Fenomenul complex al mass-media face obiectul diverselor ştiinţe.

). cine? vizează studiul emiţătorului. între anii 1860–1870 în Statele Unite ale Americii. D. televiziune. Inventarea rotativei. cinematograful. cinema. de exemplu. Mijloacele de comunicare de masă au o istorie destul de recentă.A. El consideră că: „Societăţile se deosebesc între ele mai mult prin natura mijloacelor prin care comunică oamenii decât prin conţinutul comunicării”. Marshall McLuhan reduce paradigma lui Lasswell la doi termeni: ce se spune? (mesaj şi mijloc de comunicare) şi cine? (producător şi receptor).U. trebuie să avem în vedere cele cinci întrebări fundamentale: cine spune? Ce spune? Prin ce canal? Cui? Cu ce efect? Astfel. Cel mai vechi mijloc de comunicare de masă este presa (e vorba de presa modernă. Cercetătorii consideră că vârsta de aur a marilor cotidiene este aceea a anilor 1890–1920. ce? vizează analiza de conţinut a comunicării. dar şi pe apariţia unor organizaţii comerciale interesate atât în producţia de masă. deoarece se bazează pe o tehnologie modernă (tiparul. a determinat direcţiile majore ale cercetării comunicării de masă. pe o revoluţie industrială. cu ce efect? are în vedere analiza scopului. radio. în lucrarea sa „Structura şi funcţia comunicării în societate” (1948).8 milioane de exemplare. iar în S. pornind de la ideea că. În Franţa se tipăreau 9 milioane de exemplare în 1914. telegrafia.000 de exemplare pe oră. în Franţa.Comunicare şi relaţii publice 153 Cercetătorul american H. marcată de apariţia unui mare număr de ziare şi în tiraje impresionante. cui? vizează analiza publicului. prin ce canal? vizează analiza canalelor de comunicaţie. aducătoare de profit. Lasswell. a mediului (presa scrisă. video etc. în orice acţiune de comunicare. . avea să însemne imprimarea a 12.000–18.. a modului de receptare a mesajelor. care posedă toate posibilităţile pentru apariţia unor ziare de mare tiraj şi la preţuri accesibile unui public de masă). telefonul. cât şi în difuzarea de masă. a eficacităţii comunicării. televiziunea). în 1920 – 27. radioul. în Anglia.

Cuvântul. a unui mare număr de ziare şi reviste (la sfârşitul anului 1991. brevetat în 1840). La toate acestea se adaugă o nouă cucerire a epocii moderne: calculatorul. a unei prese literar-artistice etc. cât şi în cel al calităţii ziarelor. a telefonului (în 1876. pentru copii. Anglia în 1929. informaţiile pot fi păstrate . prin apariţia unor posturi locale de radio şi televiziune.B. inventat de fizicianul italian Guglielmo Marconi). prin reînfiinţarea unor ziare din perioada interbelică (Universul. În acest sens. Dreptatea. a unei prese specializate. a unei prese a elitelor intelectuale. Dimineaţa etc. numărul lor atingea 2000 de titluri). Germania realizează primele experienţe publice de televiziune în 1928. într-un timp foarte scurt (după 1989). Morse a realizat un aparat electromagnetic pentru telegrafie. fonografului (Thomas Edison. în 1877 şia patentat fonograful). cinematografului. Adevărul. deci a unui canal audio-video. televiziunea este prezentă în majoritatea ţărilor lumii. cauza fundamentală fiind inegalităţile dintre ţările dezvoltate. Cu ajutorul lui. al comercializării şi difuzării lor. a unei prese pentru femei. Ideea „satului global” – de care vorbeşte McLuhan – este totuşi departe de a se înfăptui.F. şi ţările în curs de dezvoltare. O etapă importantă în dezvoltarea comunicaţiilor moderne a fost determinată de tehnologia electronică. televiziunii. radioului (brevetat în 1896. în România putem vorbi de o adevărată revoluţie a comunicării. Ea marchează apariţia telegrafului (inventatorul american S. secolul al XX-lea aduce o extraordinară diversificare a presei. care deţin 95% din staţiile de emisie de televiziune.154 Corina Rădulescu Evident. Franţa în 1932. precum şi prin înfiinţarea unor posturi independente de televiziune. atât în planul tehnicii de imprimare. manifestată prin apariţia. care deţin doar 5%. Constatăm existenţa unei prese politice. Astăzi. chiar şi în ţările „lumii a treia”. desigur rezultatul unui lung şir de invenţii în domeniul electricităţii. al radiofoniei şi cinematografiei.). omul de ştiinţă american Alexander Graham Bell a inventat telefonul). Apariţia televiziunii este.

ceea ce provoacă o anumită inegalitate în procesul comunicării. Calculatorul posedă un mare potenţial comunicativ. că „noul sistem mass-media este un accelerator de powershift” (putere în mişcare). destinat doar cunoscătorilor. cu multiplele sale posibilităţi de comunicare. În lucrarea lui Alvin Töffler21. mai ales. poate nu va formula concluzii şi va păstra cu grijă frumuseţea şi bogăţia limbii naturale. Prin codurile şi limbajele sale. Dacă adăugăm la toate acestea tehnologia mai nouă a Internetului. Antet. a presei. ci şi un mod modern de editare. ceea ce înseamnă integrarea comunicării într-o industrie a comunicării. adică de asigurare a accesibilităţii ei. La fel ca Dialogurile platoniciene. în esenţa ei. punerea lor în pagină etc. Ed. Totul este 21 Alvin Töffler. în special. Prin capacitatea sa excepţională de a memora cantităţi imense de date. ci şi la participarea la procesul mai larg al democratizării vieţii sociale”.Comunicare şi relaţii publice 155 şi prelucrate în diverse moduri cu o maximă rapiditate. este comunicaţională. Tehnologia informaţională va da fiinţă unei noi realităţi. Powershift / Puterea în mişcare. Se modifică mediul de comunicare. p. calculatorul căpătând un rol fundamental în evoluţia societăţii în general. . În acelaşi timp. Procesul informatizării produce transformări substanţiale în sfera comunicării. e pusă următoarea întrebare: „Va fi computerul eroul comunicării?” Răspunsul este fără echivoc: „Computerul va universaliza nevoia de dialog a fiinţei umane într-o formă contemporană. aşa cum opera filosofului antic devenea idealul limbii clasice greceşti. se modifică profund modalitatea de comunicare. Calculatorul devine nu numai o bancă importantă de date pentru ziare. prin prelucrarea ştirilor. vom fi de acord. care devine unul specializat. 1995. prin introducerea tehnologiei informatice care. împreună cu Alvin Töffler. se observă tendinţa de mondializare a contextului comunicării. 349. în forme ale viitorului comunicaţional. existenţa artificială. ea va aspira nu numai la siguranţa şi destinderea sensurilor univoce. dar.

Raţiunea apariţiei presei aceasta a fost: de a informa. comportamente. informaţie. consideră că lupta pentru putere va înseamnă lupta pentru stăpânirea informaţiilor (natura puterii se schimbă în funcţie de cunoaştere. b. „The medium is the message”. este aceea de a informa. de a contribui la ridicarea nivelului general de cunoaştere şi de educaţie a populaţiei în domeniile culturii şi civilizaţiei. pe diverse planuri. Cea mai importantă funcţie a presei. de a înregistra. de a exprima şi forma opinii. Vom încheia discuţia prezentă despre modurile şi mijloacele de comunicare trecând în revistă funcţiile mass-media în societatea contemporană – dat fiind importanţa sporită a acesteia astăzi: a. deci. dar tot el adăuga: „the medium is the massage”. mentalităţi. Sociologul american Alvin Töffler. cele trei principale surse ale puterii sunt. A doua funcţie fundamentală a mass-media este cea formativă. mijlocul reprezintă mesajul. Altfel spus. Informaţia este sângele viu al unui ziar. în „Puterea în mişcare”. Avuţia înseamnă. în sensul cel mai democratic. modelatoare. de a comunica (=schimb de informaţii) ce se întâmplă în lume. a mass-media. În opinia sa. violenţa. afirma Marshall McLuhan. Drama omenirii ia naştere ca urmare a faptului că descoperirea se face mult mai repede decât informarea.156 Corina Rădulescu ca între mijloacele moderne de comunicare să existe o conlucrare complexă. Faptele evoluează prea repede pentru ca omul să poată lua cunoştinţă clară de ele. averea şi cunoaşterea. mijlocul influenţează modul de receptare a mesajului. Societatea viitorului va fi. iar cunoaşterea devine resursa centrală a economiei avansate.o societate a informaţiei sau nu va fi deloc. „Mijlocul are . în general. şi are loc o „alchimie a informaţiei”). Între cele trei surse ale puterii intervine o dinamică a schimbării în favoarea celei din urmă. el nu rămâne neutru.

rupându-l de natură. subiective sau obiective. Într-o societate democratică. variaţia aspectului anunţurilor. A patra funcţie a mass-media este cea recreativă. Marea masă . ele vând şi cumpără informaţii aducătoare de profit. Marile agenţii de presă au transformat informaţia în marfă. de trebuinţele sale fundamentale fireşti. grupul acţionar. dar când nu există această identitate.) ştiri. de etica lor profesională. obiectivă. abaterea voită de la informaţia exactă. accesul liber la informaţie sunt necesare ca aerul pentru organism. ştirile sunt acelea care vând ziarul. de gradul general de cultură al ziariştilor. falsificându-i opiniile. valori şi atunci funcţia formativă a presei are un rol benefic. După cum se ştie.Comunicare şi relaţii publice 157 valoare de mesaj formativ” este o idee fundamentală a întregii opere a lui McLuhan. Omul modern trăieşte sub o continuă stare de stres. ca şi metoda imaginilor comparative.. Arta de a convinge presupune afirmaţia şi repetiţia. Dar sunt ştiri şi (.. supus zilnic bombardamentului informaţional care-i artificializează viaţa. A treia funcţie importantă a mass-media este cea comercială. a unui filtru (gazetarul. personale sau de grup. de receptorii acestor ştiri. d. Cele două mijloace consacrate de manipulare a maselor sunt publicitatea şi propaganda. funcţia amintită se transformă în manipulare. Imensele cheltuieli ce se fac în lume pentru publicitate au drept scop formarea la clienţi a unei convingeri capabile să-i transforme în cumpărători. care are drept scop (mascat) denaturarea adevărului. c. de divertisment. schimbul liber de informaţii. Un mare rol în publicitate îl are ilustraţia. Între emiţătorul şi receptorul de informaţii poate să existe o identitate de interese. Modul în care sunt selectate şi comentate ştirile depinde de diverse criterii. a unei opţiuni. redacţia). O informaţie este rezultatul unei selecţii (subiective). de diverse interese.

au tot un rol formativ (pozitiv sau negativ după caz). . dar şi despre conţinutul neintenţionat. pentru a vedea – în cele ce urmează – cum se manifestă acestea în cadrul relaţiilor publice. Alvin Töffler observă rolul imens al televiziunii (o numeşte piaţă de imagerie în extindere) şi puterea ei extraordinară de influenţare.158 Corina Rădulescu de oameni mediatizaţi. de cele mai multe ori. sentimentul de obiect şi nu de subiect. ultimele două funcţii mass-media. a unei opţiuni. pentru că reprezintă în ultimă instanţă.divertismentul nu mai este un simplu divertisment. ce accente capătă ele pentru a putea vorbi – în final – de managementul comunicării. tot o formă (mascată) a unei atitudini. dar care adesea zugrăveşte o imagine falsă a realităţii. Nimic din toate acestea nu este ignorat sau uitat de către spectator. Totul se îndosariază în minte. Astăzi însă. de asistenţă pasivă la evenimentele care o afectează. De aici. de divertisment. caricaturi. prezent în toate programele şi reclamele de televiziune. Încheiem aici discuţia noastră despre principalele probleme ce fac obiectul de studiu al teoriei comunicării. Din acest motiv. simpla distracţie nu mai este simplă. El vorbeşte despre substratul intenţionat al acestui spectacol. confuze are. radioul şi televiziunea au emisiuni speciale de umor. iradiaţi cu informaţii contradictorii. răspunzând la această nevoie. de relaxare. care se datorează caracterului de spectacol. nevoia de apărare. mai toate ziarele publică glume. cea comercială şi cea recreativă.formând o parte din banca generală de cunoştinţe despre lume a persoanei respective. În fond. Prin urmare.

care este diferenţa specifică a „productivităţii” atunci când avem în vedere comunicarea dintre o organizaţie şi publicurile acesteia.d. Managementul organizaţiei. unităţi de învăţământ etc.) în ansamblul lor. . de care dispun”. administra în mod eficient. Diferenţa specifică a comunicării în cadrul relaţiilor publice În lucrările de relaţii publice e evocată des definiţia dată de James Grunig acestora: „managementul comunicării dintre o organizaţie şi publicurile ei”. Ioan Mihăilescu. 2003. şi sensul actual de a conduce.m. Sica Stanciu. Ed.22 Ce formă îmbracă modelul comunicării pentru a deveni eficient economic? 22 Viorel Cornescu. ca acţiune practică reprezintă: „(. Dacă termenul cunoscut nouă astăzi sub denumirea de management provine din latinescul manus (mână).. El are ca scop atingerea obiectivelor organizaţiei.) un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura funcţionarea normală.Capitolul III COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE III 1.. All Beck. cât şi a fiecărei verigi structurale componente. organizaţii politice. umane. sugerând chiar prin rădăcina sa ideea de „a ţine în mână”. ne putem întreba (urmând să răspundem în capitolul de faţă). Cu alte cuvinte. eficientă a colectivităţilor umane organizate (întreprinderi economice. în condiţiile utilizării cât mai judicioase a resurselor materiale. managementul.a. dacă. financiare ş.

Managementul se aplică la toate tipurile de organizaţii. de dialogul eficient dintre organizaţie şi public. Prin urmare. Managementul este corelat cu productivitarea. de planificare. Informaţia pleacă de la emiţător şi devine informaţie pentru receptor. vom face apel la modelul comunicării propus de lingvistul Roman Jakobson. În anumite situaţii (când scopul nu este acelaşi pentru ambii poli) pot apărea mesaje întâmplătoare. emiţătorul (organizaţia în cauză) lansează un mesaj. şi anume: mesajul este întotdeauna concret. iar codul. Transferul acesta are loc între două entităţi orientate către un scop (emiţătorul oferă şi publicul receptează). ceea ce înseamnă eficienţă. Între mesaj şi cod există o anumită discrepanţă. determinat de loc. El se aplică la toate nivelurile organizaţiei. Am ales acest model din totalitatea celor prezentate (la modele ale comunicării. precum şi mesajului. model analizat pe larg în cursul de faţă (în cadrul structurii comunicării. Pentru a caracteriza managementul comunicării dintre o organizaţie şi publicurile acesteia. 70-77) întrucât –având în vedere importanţa pe care Roman Jakobson o acordă codului (deci. 4. caracterului arbitrar al semnului lingvistic). Scopul principal este crearea profitului. pag. 2. şi anume: 1. de organizare. în ansamblul celorlalte componente ale comunicării – considerăm această paradigmă. 5. dimpotrivă e abstract. iar receptorul (diversele categorii de publicuri) va realiza o acţiune de decodare. Înscrierea mesajului întrun cod – reamintim – se numeşte codare. de antrenare şi de control. descifrare a mesajului transmis. 3. 77-94).160 Corina Rădulescu Autorii unei cărţi-reper în domeniu concluzionează atrăgând atenţia asupra celor cinci principii cu care se identifică managementul. . la pag. timp. care va fi înscris într-un cod. oamenii îndeplinesc funcţii de conducere. deosebit de utilă vis-à-vis de procesul relaţiilor publice. în 1960. Ca manageri.

motivaţiilor. din perspectiva relaţiilor publice. respectiv. comunicarea eficientă depinde în primul rând de precizarea exactă a diferitelor categorii de . precum şi caracterul arbitrar al semnului lingvistic. credibil şi relevant pentru publicul vizat (de exemplu. intereselor. valorilor şi atitudinilor acestora). Să ne aducem aminte de cuvintele lui Marshall McLuhan: „the medium is the message”. iar codul (ansamblul de valori. a organizaţiei respective. telefonul nu este un suport adecvat pentru prezentarea bilanţului unei întreprinderi). credibilitatea şi autoritatea devin cele mai importante caracteristice ale sursei. Calitatea mesajului. 143. a conţinutului actului de comunicare depinde atât de cunoaşterea scopului (clar definit) urmărit de organizaţie (E). Canalul trebuie să fie. capătă nu atât o nouă identitate cât anumite accente noi. iar feedback-ul va da măsura eficienţei sau noneficienţei mesajului. Apreciem că. norme. cât şi a intenţiilor publicului ţintă (R). pentru practicienii în relaţii publice alegerea canalului (a mijloacelor de comunicare) adecvat pentru anumite mesaje este o decizie vitală. respectiv capitolul referitor la structura comunicării). elementele majore de mai sus (şi – repetăm – descrise pe larg în capitolul „Structura comunicării”). specialiştii în relaţii publice trebuie să se adapteze la diferitele coduri specifice diferitelor tipuri de public (de aici. Mai precis. cu identificarea nevoilor. Astfel. mijlocul are valoare de mesaj formativ. Insistăm asupra faptului că. la rândul său. necesitatea începerii procesului de relaţii publice cu identificarea publicurilor. vis-à-vis de managementul comunicării presupus de procesul relaţiilor publice.Comunicare şi relaţii publice 161 având un număr redus de semne (a se vedea istoria apariţiei alfabetului de la pag. De asemenea. convenţii comune ce garantează înţelegerea normală a mesajului) trebuie să fie pe cât posibil comun celor doi parteneri de dialog (am văzut deja că aceasta este o axiomă a comunicării). Canalul ales dictează într-o anumită măsură tipurile de „texturi” ale mesajelor.

că aceia care au o opinie au fost convinşi cumva să creadă că o au. A privi publicurile doar în mod colectiv (ca un singur răspuns. de identificarea publicurilor-ţintă şi de adecvarea mesajelor la specificul acestora. Dar. Acest fapt trebuie să fie în atenţia managementului comunicării. la rândul său. De asemenea. cursul de faţă). poate contribui. de masă) poate crea o serie de dificultăţi pentru practicienii de relaţii publice. ca bază teoretică de sprijin în relaţiile publice (vezi modelul behaviorist de mai jos). dacă să aplaude sau nu etc. . 70. la fel cum se întâmplă şi dacă luăm în considerare doar ceea ce spun publicurile. de o mare importanţă pentru cercetătorii relaţionişti este ce fac aceste publicuri. După cum am precizat în primul capitol (vezi pagina 23. fără explicaţii legate de ceea ce fac ele. a se vedea modelul Shannon Weaver de la pag. Este important să nu uităm că răspunsurile sunt întotdeauna individuale înainte de a deveni colective. în al doilea rând. Fiecare persoană decide – în ultimă instanţă – în mod individual dacă să cumpere un anumit produs sau nu. vom înţelege şi (contura mai bine) scopul mesajului nostru şi care apel persuasiv are cele mai mari şanse să dea rezultate. Putem conta pe două lucruri cu privire la opinia publică: în primul rând. O dată ce ştim la ce nevoi şi valori vom face apel. limitarea – pe cât posibil – a zgomotului (acele elemente care înconjoară comunicarea. În SUA. deşi oamenii au reacţii colective. opinia publică reprezintă opinia colectivă a unui grup de oameni. că se va schimba mereu (=ţintă în mişcare). motiv pentru care au înlocuit modelul comunicării prin modelul comportamental. la creşterea eficienţei comunicării. cursul de faţă). ei îşi iniţiază întotdeauna răspunsurile în mod individual.162 Corina Rădulescu receptori.

Comunicare şi relaţii publice 163 .

valorile şi credinţele existente sau la oricare alte resurse. cheia pentru atragerea atenţiei o reprezintă relevanţa stimulului pentru individ. poate presupune crearea conştientizării. – însă. o dată cu el. apar unele . Etapa a doua. În această etapă. îndepărtându-l de la accentul pe care îl plasa modelul tradiţional asupra creării sau reţinerii atenţiei. consimţământul latent. într-un fel sau altul. schimbarea nivelurilor de conştientizare sau menţinerea acesteia. În etapa a treia.164 Corina Rădulescu Modele teoretice care se află la baza practicării relaţiilor publice* M E m i ţ ă c o d i f m e s a o d u e l u d l c o d m u n i c ă r i i s Mt o er ud l i a A i c ă j u l D e c o i e n ţ a b a c k i f i c a r e R ă s p u n F f e e d M C şo t n i e n o dc oe lm u lp o r t a m e n t a l i s t ( b e h n e t a ţ ă m D â ne tc l a n ş C a m or e p a o r t a m t i zC a so r i en m l a t e n t e v e n i m e n t u l u i Modelul comportamentalist (behaviorist) schimbă. precedă acţiunea şi implică referirea la experienţele. fie negativ la următoarea etapă. obiectivul şi. punctul de interes al gândirii. procesul de comunicare văzut ca difuzare de informaţie. în principiu. Primul pas. Computerul mental al fiecărui membru al publicului-ţintă verifică şi potriveşte. fiind apoi trecută înspre indivizii care au . în orice caz. Cu alte cuvinte. contact cu liderul de opinie. informaţia porneşte de la mass-media înspre liderii de opinie. conştientizarea. atitudinile. informaţiile. contribuie fie pozitiv. strategiilor şi planificării. confirmă sau respinge. declanşarea evenimentului.

vizează faptul că nu permite apariţia unui tip de acţiune reciprocă. protecţia şi persuasiunea . Toate aceste practici servesc fie creării. Persuasiunea şi schimbarea – mijloace de schimbare a comportamentului Când cineva are o opinie contrară puternică. De asemenea. va trebui să ne concentrăm eforturile asupra conservării opiniilor favorabile care există şi asupra câştigării de partea punctului nostru (ca organizaţie) de vedere a indivizilor nedecişi. Într-o asemenea situaţie. aşa cum este ea imaginată în modelul simetric al relaţiilor publice. reclamele plătite şi evenimentele speciale care atrag atenţia. Acţiunea iniţială poate fi doar preliminară acţiunii finale – comportamentul ultim şi cel dorit. comunicarea ar trebui să se concentreze mai puţin pe atragerea „maselor” şi mai mult pe impactul personal asupra membrilor unui public definit. accidental sau intenţionat. care cauzează acţiunea. comportamentul. III. Minusul modelului comportamental expus aici. toate accentuează mesajele destinate să afecteze atitudinile sau opiniile. în relaţiile publice. că. Prin urmare. însă. Există trei moduri de bază în care îi putem determina pe oameni să facă ce dorim noi: puterea. tot ce putem spera este să limităm întru câtva efectele pe care acea persoană le poate avea asupra celorlalţi. publicaţiile. trebuie să ţinem cont că – în cele din urmă – există o mare diferenţă între atitudine şi comportament. pentru a fi util. de asemenea. un model al comunicării trebuie să cuprindă acoperirea mediatică. care sunt fie indecişi. Etapa a patra. Modelul comportamental explicat anterior. fie neangajaţi. este cea a acţiunii. sugerează.2.Comunicare şi relaţii publice 165 circumstanţe. fie menţinerii unui anumit nivel de conştientizare. organizaţia şi-ar pierde vremea încercând să-l atragă de partea ei într-o problemă.

sugerată sau făţişă. şase paşi de urmat în procesul de persuadare (precizăm însă că. Putem face o prezentare care să fie ignorată totuşi. Formele de protecţie utilizate ca mijloc de schimbare a comportamentului oamenilor pot fi brutale. Alte surse de putere pot fi ceva mai subtile. receptorul trebuie să-l înţeleagă. angajaţii pot să nu fie obligaţi legal să urmeze sugestiile şefului. adică atât accesibil fizic.care înseamnă că receptorul trebuie să fie atent la mesajul în cauză. însă pot obliga în egală măsură. grupurile de oameni cu acelaşi statut (ex: şeful) reprezintă întotdeauna o sursă de putere. O sursă evidentă de putere o reprezintă sistemul juridic. Pentru a satisface această cerinţă. în special dacă se caută crearea unei opinii favorabile. O persoană trebuie să se afle într-o poziţie în care să primească mesajul persuasiv. îşi vor căuta în scurt timp alte slujbe. Indiferent de scopurile persuasiunii. pentru a ajuta la promovarea imboldului de a dona sânge –şi se bazează pe tactica de a cere patronilor să îşi ia angajamentul pentru salariaţii lor. precum mita. dacă nu o vor face. mesajul . Protecţia poate să presupună a plăti bani unei celebrităţi ca să apară în reclame sau să aibă apariţii în public în beneficiul unei companii. Puterea presupune utilizarea autorităţii şi ameninţarea cu obligativitatea. dar pot fi şi delicate. al treilea pas îl reprezintă comprehensiunea. Primul pas este prezentarea. aşa încât cel de-al doilea pas în persuadare îl reprezintă participarea. Cerinţa respectivă este pentru o cauză nobilă. În afară de a fi atent la mesaj. De aceea. nu neapărat fiecare act de persuadare urmăreşte această secvenţialitate). ea presupunând. Deoarece grupurile pot exercita o presiune internă substanţială. de pildă. Specialiştii în relaţii publice utilizează puterea. în principiu. De exemplu.166 Corina Rădulescu (=utilizarea comunicării pentru a-i câştiga pe oameni pentru o cauză). există. totuşi utilizarea puterii. Persuasiunea presupune utilizarea comunicării pentru a-i câştiga pe oameni pentru o cauză. cât şi receptiv mental. având legi care cer supunerea. însă.

felul în care această informaţie este prezentată sau ţinută secretă. astfel încât receptorul să înţeleagă. în general. în care receptorul ajunge să fie de acord cu punctul de vedere exprimat. Herbert I. Al şaselea. Strategiile persuasive ale relaţiilor publice sunt planificate – în mod special – în jurul a trei elemente (din cele . Accesul acestora din urmă la informaţie. afacerilor şi educaţiei. şi cel din urmă pas este acţiunea. A patra etapă este acceptarea. factorul esenţial referitor la schimbarea opiniei îl reprezintă informaţia sau lipsa ei şi. În ciuda protestelor unor practicieni cum că lucrurile nu ar sta aşa. prin aceasta. Informaţia reprezintă putere (a se vedea analiza făcută de Alvin Töffler în cartea sa „Puterea în mişcare”). Exemple ar fi campaniile de relaţii publice sau de publicitate. Strategiile de persuadare trebuie planificate şi monitorizate pentru a lămuri dacă se obţine efectul dorit la fiecare etapă şi. Următorul pas. de ce. extrem de vizibile datorită acoperirii mediatice de care au parte. specialiştii în relaţii publice relaţionişti utilizează frecvent tehnici de persuasiune pentru a articula un punct de vedere care diferă de cel al membrilor unui public. prin intermediul specialiştilor în relaţii publice care au puterea de a controla fluxurile informative. precum şi modul selectiv în care ei o utilizează combină uneltele puterii cu persuasiunea. Specialistul în persuasiune trebuie să fie capabil să observe rezultatele persuasiunii în comportamentul receptorului. al cincilea. care sunt.Comunicare şi relaţii publice 167 trebuie prezentat (trebuie codat) sub formă de simboluri. îl reprezintă reţinerea informaţiei transmise. dacă nu. Schiller se ridică împotriva unor asemenea „manageri ai minţilor”. În persuasiune. Cercetătorul în ştiinţe sociale. lucru care explică de ce repetiţia este un fapt atât de important în procesul de persuasiune. iar ea se află în sursele controlabile –în eşaloanele superioare ale guvernării. Există tendinţa de a face informaţia disponibilă oamenilor.

mesajul şi sursa. trebuie să evaluăm mesajul în sine. aptă să ajungă la publicurile prioritare şi capabilă. mesajul lor trebuie să prezinte o anumită valoare pentru publicul-ţintă. Pentru a fi eficiente. În primul rând. Alegerea canalului – repetăm – este esenţială. Noi nu acţionăm întotdeauna ca fiinţe raţionale. Modul în care oamenii utilizează mass-media pentru a obţine anumite satisfacţii poate să se schimbe pe măsură ce se schimbă ei. mass-media tipărite sunt mai bune la explicat detaliile. cum să o faci şi cu ajutorul cărui canal mediatic să comunici. Trebuie să fie o sursă de încredere. apelurile persuasive trebuie să combine latura raţională cu cea emoţională. el trebuie să fie compatibil cu motivele publicului. pentru că ne place. relaţii publice înseamnă a decide ce să spui. Conform măsurătorilor unor cercetători americani. Un post de televiziune poate să-i avizeze pe oameni despre o anumită schimbare şi să le spună unde vor găsi informaţia. circumstanţele sau relaţiile lor cu ceilalţi.168 Corina Rădulescu şase constitutive structurii comunicării): mass-media. oamenii utilizează mass-media pentru a vedea ce se întâmplă şi i-ar putea interesa şi pe ei. cui să spui. oamenii apelează la media diferite pentru diferite tipuri de satisfacţii şi recompense. Ştim că prea multă cafea nu este bună pentru noi. însă uneori bem şi câte cinci ceşti pe zi. persoana de persuadat . Interesul individual pentru media specializate poate să nu reziste mai mult decât entuziasmul pentru o relaţie umană care se derulează în acelaşi timp. un tânăr poate începe să se aboneze la revistele despre computere dacă se va împrieteni cu o tânără studentă la cibernetică. De exemplu. pentru divertisment sau pentru a se pregăti pentru conversaţiile sau interacţiunile cu ceilalţi. De asemenea. putem acţiona cu prudenţă atunci când ne decidem să cumpărăm un automobil. În selectarea unei strategii persuasive. să poarte mesajul. Într-o societate liberă în care comunicarea este deschisă. televiziunea are o credibilitate înaltă şi o penetrare de masă. De exemplu. De asemenea. pe care le anticipează astfel. tehnologic vorbind. Totuşi.

deşi poate fi dificil să convingi adulţi americani albi să adopte copii americani. mai puţin adevărat atunci când publicurile sunt scindate. în mare măsură.Comunicare şi relaţii publice 169 alege ce mesaj vrea să asculte. de altă rasă – aşa cum s-a întâmplat în Vietnam –. Sursa de informare are un efect atât de mare în ceea ce priveşte persuasiunea încât producătorii de reclame comerciale fac demersuri pentru a afla ce calităţi trebuie să aibă persoana sau persoanele care apar în reclame. trebuie furnizat – prin acel mesaj – oamenilor o apărare pentru ego-ul lor. datorită unui apel emoţional la sentimentul de vinovăţie sau la conştiinţă. raţionalizându-ne comportamentele şi modificându-ne opiniile. pe încredere. însă de altă rasă. Dacă mesajul în cauză atentează la simţul securităţii sau la imaginea de sine a publicului. O parte a acceptării unei autorităţi o reprezintă – cum am mai spus – credibilitatea. Oamenii tind să dea crezare surselor care le seamănă lor ca persoane. din perspectiva sprijinului acordat). Însă pot fi influenţaţi emoţional să accepte sfatul unei alte persoane. noi rezolvăm acest conflict justificându-ne acţiunile. în special pe timp de criză. Ei obişnuiesc să considere sursele de informare ca fiind autorităţi. care este bazată. Când un lucru pe care suntem persuadaţi să-l facem intră în coliziune cu ceea ce credem că ar trebui să facem. probabil. Cercetările sugerează că informarea publică poate fi esenţială pe parcursul ciclului de viaţă al unei probleme (deşi acest lucru este. apărându-şi instinctiv ego-urile. în contextul relaţiilor publice sunt credibilitatea şi autoritatea). . membrii publicului respectiv vor respinge mesajul. Organizaţiile au tot atâta grijă (am subliniat la început că. De exemplu. trăsăturile de bază ale emiţătorului. pentru a selecta cei mai potriviţi purtători de cuvânt pentru efectele căutate. altfel. care sunt aşa cum ei şiar dori să fie sau cum îşi închipuie că sunt. Dacă organizaţia le cere să accepte un lucru pe care ei l-au respins anterior ca fiind un tabu social. va trebui să le furnizeze o valoare pe care să o accepte pentru a înlocui acest tabu sau pentru a-l raţionaliza. îi poţi convinge să adopte copii din străinătate.

strategia apelului social se referă la atragerea atenţiei asupra condiţiilor sociale. presupune că audienţele pot fi condiţionate să răspundă automat la anumiţi stimuli. pentru a avea succes. în contextul unui mesaj. Unele dintre apelurile împotriva fumatului sau în favoarea fumatului se bazează pe personalităţi. cât plauzibilitatea mesajului şi calitatea acestuia. strategia motivaţională (presupune crearea unei nevoi sau stimularea unei dorinţe. poate persuada dacă informaţia este reţinută). Unele cercetări sugerează că nu contează atât credibilitatea sursei. Multe apeluri privind uşurarea situaţiei celor săraci utilizează această strategie. strategia apelului iniţiat de către o personalitate este destinată oamenilor care sunt mai degrabă direcţionaţi spre activităţi în afara căminului decât spre casă. O teorie a disonanţei cognitive (creată de sociologul Leon Festinger). descrie ce fac oamenii când acţionează inconsecvent cu propriile lor credinţe – ca rezultat al presiunilor din partea puterii. a patronilor . în iniţierea de apeluri persuasive care ţintesc spre anumite motive umane. cum ar fi a răspunde la telefon atunci când sună). cât şi datorită faptului că globalizarea şi comunicarea electronică au tins să erodeze ierarhiile instituţionale. În fine. strategia cognitivă (presupune că învăţarea unor informaţii factuale. Specialiştii în persuasiune utilizează una sau mai multe dintre cele cinci strategii specifice pentru a asigura supunerea: strategia stimul-răspuns (împrumutată din cercetarea behavioristă. Privitor la eficienţa persuasiunii. cel puţin atunci când receptorul nu este adânc implicat în problemă. la fel ca şi apelurile destinate să corecteze comportamente.170 Corina Rădulescu Oamenii au încredere aproape întotdeauna mai degrabă în cineva apropiat decât într-o figură autoritară. această strategie trebuie să ofere o recompensă reală sau măcar uşor de perceput). Unii analişti susţin că influenţa autorităţii tradiţionale este în declin –atât datorită schimbărilor culturale experimentate de generaţia născută în SUA după război. ar trebui să luăm în considerare două posibilităţi: că ar putea apărea disonanţa cognitivă şi că adevărul poate fi o chestiune personală.

Philip Zimbardo. Este oare manipularea opiniei publice doar o chestiune de aptitudini şi cunoştinţe legate de comunicare? Nu întotdeauna. Însă. există multe conflicte evidente între doctrinele şi denumirile diferitelor secte.000 de materiale scrise care aveau ca scop convingerea cititorilor că Naţiunile Unite trebuie văzute în termeni pozitivi.Comunicare şi relaţii publice 171 sau a persuasiunii. specialistul în relaţii publice trebuie să ţină cont de ele. cum ar fi copiii mici. consideră că. trebuie mai întâi să schimbăm opiniile. când sunt persuadaţi subtil. subtilitatea. De exemplu. unii fumători se lasă de fumat. dacă ai bani suficienţi pentru tipărituri. Campania a distribuit 59. Practicianul de relaţii publice Earl Newsom a indicat un exemplu referitor la eşecul major al unui efort de şase luni de „persuasiune profesionistă”. cel mai bun specialist în persuasiune este. publicitate şi „propagandă”. Anumite adevăruri obiective sunt general acceptate (cum ar fi cele de tipul „fotbalul este un sport de contact”). câteodată. Pentru a obţine eficienţă în comunicare. în timpul campaniei. Se consideră că. Profesorul în psihologie. să o înţeleagă. poţi schimba ce se află în minţile oamenilor. este nevoie doar să privim spre religiile lumii. O bună parte a teoriilor despre comunicare utilizate în relaţiile publice se sprijină pe ideea lui Carl Hovland că. există şi multe adevăruri personale mai puţin definitive (acestea sunt adesea circumstanţiale) – şi. Newson afirmă că nu este adevărat că. din Ohio. Pentru a înţelege că adevărul este o chestiune personală şi orientată spre valori. obiectul efortului de comunicare trebuie să acorde atenţie comunicării. acţiunea a eşuat deoarece. uneori se poate produce o mai mare schimbare atitudinală printr-o persuasiune socială mai scăzută. pentru a schimba atitudinile. alături de acestea. că fumatul afectează sănătatea celor din jurul lor. totuşi. dacă urmăreşte eficienţa mesajului său. iar încercarea de a face acest lucru se bazează pe comunicare. Naţiunile Unite erau extrem de ineficiente. să o accepte . dar. Toate cultele pretind că religia lor reprezintă adevărul.

înainte de a-i influenţa pe oameni să aibă încredere în noi. Earl Newson făcea următoarele comentarii cu privire la credibilitate: „Pare a fi adevărat că atitudinile oamenilor sunt formate cu ajutorul lucrurilor pe care ei văd că le facem sau spunem noi –şi nu de insistentele noastre încercări de a le spune totul despre noi şi de-ai persuada că le merităm încrederea. Se pare că. Câte din cercetările redactate în termeni de audienţe atinse ne spun ceva despre receptare? Dacă . Dacă sursa este un practician de relaţii publice. Lasswell vis-a-vis de eficienţa comunicării. Altfel spus. acea persoană vorbeşte pentru o întreagă instituţie a cărei credibilitate depinde de percepţia publicului despre puterea. cine este publicul şi care sunt efectele pe care le are comunicarea asupra acestuia? Vom examina aceste întrebări în următoarele subcapitole. ori un canal de comunicare. în practică. credibilitatea. acest mecanism funcţionează doar dacă. Partea finală a întrebării lui Laswell este esenţială pentru oamenii din relaţiile publice: „cui şi cu ce efect?”. Astfel. şi cu ce efect?” Partea legată de „cine” reprezintă. cum . O dată ce această comunicare atinge nivelul de acceptare.” H.172 Corina Rădulescu şi să şi-o amintească. sursa comunicării. D. competenţa. fie emoţională. Ce face publicul cu un mesaj defineşte efectele acestui mesaj. O sursă poate fi ori o persoană. o întrebare relevantă se referă la credibilitatea unui mediu de comunicare. Canalul mediatic utilizat pentru comunicare poartă informaţia în sine – fie factuală. părem a rezolva problemele pe care ei îşi doresc să le vadă rezolvate –să ne îndreptăm încotro se îndreaptă şi ei. apare problema credibilităţii. care are ca scop producerea unei schimbări de opinie în public. pune următoarea întrebare: „Cine ce spune. presupune a convinge o persoană să abandoneze un mod de a privi lumea în schimbul altuia. Dar să nu uităm nici o clipă că a încerca să schimbăm atitudinile este un lucru complicat. buna credinţă. idealismul şi dinamismul acesteia.

Revistele specializate. Prin urmare. va trebui. Posibilele motive ale acestui fapt ar fi credinţa larg răspândită că „a vedea înseamnă a crede”. Mediatizarea unei organizaţii este mult mai dificil de măsurat din cauză că utilizarea materialelor trimise către mass-media de o instituţie şi publicate (informarea publică) sunt imposibil de evaluat.Comunicare şi relaţii publice 173 trimitem un comunicat înspre mass-media. Cotidienele au o mai mare credibilitate şi un impact persuasiv mai puternic decât admit editorii şi redactorii. nu toate instituţiile de presă îl vor publica. Studiile realizate confirmă aceste generalităţi. Posturile radio.3. În ceea ce priveşte mass media (ca opuse mijloacelor de comunicare specializate). În partea de jos a acestui top al credibilităţii se află publicaţiile companiilor. televiziunea domină. datorând mult mediului de comunicare în ceea ce priveşte modul specializat în care îşi atrag audienţele şi impactul emoţional asupra acestora. iar. Se presupune că informarea publică are un grad mai mare de credibilitate decât reclamele deoarece pare a reprezenta o sursă de „ştiri” nedistorsionată (una denumită adesea credibilitatea părţii neutre). publicaţiile industriei. cele profesionale sunt bine cotate de către audienţele lor. III. Cum să alegem mesajul potrivit . precum şi capacitatea televiziunii de a dezangaja spiritul critic al audienţelor. cele comerciale. mai întâi. să vorbim în termenii mai largi ai informării publice şi publicităţii. dintre cei care îl vor citi nu mulţi îi vor da atenţie. îşi afectează semnificativ audienţele loiale. pentru a vorbi despre receptarea de către public a mass-media.

precum şi absolvenţi de Litere). Scopul unui mesaj depinde de obiectivitatea comunicării. Trebuie să luăm în calcul scopul mesajului –dar şi forma. trebuie să pregătim un mesaj care să fie adecvat acestui canal. cum ar fi îmbunătăţirea imaginii unei organizaţii). Scopul nostru (ca organizaţie) trebuie să fie ceva măsurabil. Psihologul Abraham H.174 Corina Rădulescu Teoriile comunicării ne spun că. Specialistul în relaţii publice Edward L. culorile şi limbajul (precizam în primul capitol al cursului că activitatea de relaţii publice este o muncă de echipă. precum şi credibilitatea sa. Scopul unui mesaj. în realitate. după ce am evaluat gradul în care un canal mediatic este receptat. când. Bernays spunea că acest cuvânt sugerează că relaţiile publice s-ar ocupa de umbre şi iluzii. cum ar fi creşterea nivelului înscrierilor la universitate (nu ceva nebulos. din aceasta trebuie să facă parte şi persoane specializate în arte plastice. de ceea ce ne dorim să obţinem. se ocupă de schimbarea atitudinilor şi a acţiunilor astfel încât să fie îndeplinite nişte obiective sociale. Maslow a imaginat o ierarhie a motivaţiilor umane. Bernays era de neclintit în a utiliza cuvântul „imagine” în contextul relaţiilor publice. deciziile privind motivaţia şi inspiraţia sunt uşor de luat. Ierarhia nevoilor umane a lui Maslow . O dată ce scopul unui mesaj a fost clar definit.

Unele principii se potrivesc acestor nevoi.m. În ceea . cum ar fi faptul că ne mulţumim mai degrabă cu o denumire mai interesantă a slujbei decât cu o mărire de salariu. Ea cuprinde nevoia de a aparţine unui grup şi dorinţa de a trăi într-un mediu social prietenos. Unul dintre ele este homeostaza (oamenii fac constant eforturi de menţinere a statu-quo-ului). – Siguranţa reprezintă nevoia de protecţie împotriva violenţei. de băut. odihnă ş. sex. – Dragostea reprezintă mai mult decât nevoia de afecţiune. a riscurilor economice şi a realităţii impredictibile.d. – Stima de sine include nevoile de realizare şi de recunoaştere a realizării de către ceilalţi. – reprezintă motivaţiile fundamentale.Comunicare şi relaţii publice 175 Nevoi fizice Nevoi legate de siguranţă Nevoia de dragoste Acceptare Apartenenţă Apartenenţa la grup Dragoste Afecţiune Nevoi legate Nevoie de de stima de sine auto-actualizare Recunoaştere Prestigiu Încredere Calităţile de lider Succes Cunoaştere Auto-împlinire Provocări legate de creativitate Realitatea Curiozitatea intelectuală Hran ă Siguranţă Somn Securitate Sănătate Protecţie Nevoi fizice Confort Exerciţiu Pace Odihnă Ordine i → Sex anizaţ ie iva org rspect Din pe Muncă de secretariat M e nţine r e a / într e ţine r e a orga niza ţie i Servicii Programe Promovarea unei cauze – Nevoile fizice – nevoia de hrană. la nevoia de a şti şi de a înţelege. Puterea acestei nevoi motivaţionale îi atrage pe tineri. să facă parte din grupuri.a. – Actualizarea de sine reprezintă nevoia de dezvoltare individuală şi de utilizare constructivă a abilităţilor personale. Aceasta se extinde şi la creativitate şi apreciere estetică. de asemenea. compromisurile de păstrare a imaginii de sine în care ne angajăm. Ea cuprinde. Un altul îl reprezintă principiul privării. în special pe adolescenţi.

. el va continua să caute această împlinire. asta în condiţiile în care bariera nu se va dovedi prea puternică. „Textura” mesajului. În cazul tiparului. vom înţelege şi scopul mesajului nostru şi care apel persuasiv are cele mai mari şanse să dea rezultate. Când privarea se referă la scopurile sociale. într-o anumită măsură. Imaginile şi sunetele obţinute cu ajutorul computerului nu sunt. îşi pierde intensitatea. dar şi pe străduinţa de a îndeplini ceva. canalul ales dictează. Scopurile noastre sunt strâns legate de ceea ce vrem noi să fim. controlul interactiv. însă pare a nu avea nici un efect asupra emoţiilor. O barieră care este plasată între oameni şi îndeplinirea scopului lor va duce la încercarea de îndeplinire a scopului respectiv. O dată ce ştim la ce nevoi şi valori vom face apel. Principiul saturaţiei slăbeşte nevoile fiziologice şi poate duce la slăbirea motivelor sociale. se pot resemna cu apartenenţa la o clasă socială sau cu un anumit statut. forma unui obiect şi senzaţia produsă de el pot fi factori determinanţi în ceea ce priveşte alegerea unei broşuri (ca să nu mai vorbim de citirea ei). mişcarea şi sunetul. care are toate aceste elemente. iar oamenii abandonează scopul respectiv – de exemplu. Cum spuneam anterior. caz în care oamenii. Televiziunea presupune cea mai largă gamă – designul culorii. totuşi. apoi putem alege „textura” mesajului în vederea atingerii efectului persuasiv. tipurile de texturi. şi care presupune. în plus. eficienţa asupra motivării ulterioare merge până la un punct. la fel de bune precum sunt cele oferite de televiziune. Un competitor de luat în seamă îl reprezintă computerul.176 Corina Rădulescu ce priveşte nevoile fiziologice. mărimea. îşi vor schimba scopurile. Ceea ce considerăm noi a fi de valoare probabil că reprezintă cheia personalităţii noastre. ele nu descresc niciodată în intensitate. Dacă un om este privat de împlinirea unei nevoi fiziologice (cum ar fi hrana). cel mai probabil. Principiul evaluării scopurilor se bazează pe tensiune. După acest punct.

semanticii. mai . cu consecinţe imediate în planul comunicării. sensibile din punct de vedere cultural. dialogului dintre două persoane. Limbajul mesajului Problemele de comunicare se datorează. parte a texturii mesajului. Am atras atenţia asupra faptului că. de-a lungul capitolului anterior al cursului de faţă. cum ar fi cea a unei femei care stă în picioare lângă un bărbat aşezat la un birou. cursul de faţă) comunică lucruri pe care cuvintele nu le spun. Trebuie să ne asigurăm asupra faptului că simbolismul ascuns în proiectele mesajului se potriveşte cu intenţiile noastre (indiciile non-verbale bine alese pot să se lege cu succes de mesajul comunicat prin cuvinte. organizaţie şi publicuri. se vor grăbi să le observe. Nu contează dacă cele alese de noi pentru a spune un lucru sunt cele despre care noi credem că ar suna cel mai bine sau ar fi cele mai autoritare. Respectiv. dintre partea carnală a cuvântului şi partea lui conceptuală). iar diferite audienţe de astăzi. trebuie să însemne pentru receptor acelaşi lucru ca şi pentru noi.Comunicare şi relaţii publice 177 a unui ambalaj de pe rafturile unui supermarket sau atragerea atenţiei oamenilor cu ajutorul unei reclame. În ceea ce priveşte culoarea. asupra caracterului convenţional al semnului lingvistic (caracterul arbitrar al relaţiei dintre semnificant şi semnificat. în calitate de emiţător. de asemenea. efortul în comunicare trebuie să se axeze. adesea. Indiciile non-verbale (a se vedea pag. Trebuie să le eliminăm în special pe cele care sugerează prejudecăţile. cuvintele pe care le folosim. Simbolurile non-verbale sunt. focalizeze pe apropierea codurilor dintre cei doi poli: emiţător şi receptor. persoanele care lucrează în relaţii publice trebuie să ştie ce culori atrag o anumită audienţă şi cât de bine se reproduc acele culori în canalul de comunicare ales pentru a comunica ceva acelei audienţe. Am insistat mult. iar indiciile alese fără atenţie pot distruge complet mesajul ales). 124-141. asupra importanţei codului în cadrul celorlalte elemente componente structurii comunicării.

trebuie să ne concentrăm asupra cuvintelor care au cel mai puternic şi dezirabil impact asupra ascultătorului sau privitorului.178 Corina Rădulescu degrabă. Claritatea. Nu există o modalitate uşoară de . Impactul emoţional. în guvern. Emotivitatea reprezintă măsura în care un icon duce la creşterea nivelului emoţiilor. Mesajul nostru trebuie să ajungă la receptor. adecvând cuvântul în sine la respectivul mesaj. cursul de faţă) abundă în sistemul educaţional. intuind imaginile pe care cuvintele le evocă. în presă. Contextul. Contextul mesajului – circumstanţele verbale – este de asemenea important. evenimentele sau metaforele verbale care stârnesc emoţii – constituie un mecanism important de atingere a opiniei publice. imagini bazate de obicei pe stereotipurile pe care le are receptorul. şi. intuind asociaţiile de idei pe care le-ar putea face receptorul. 90. Cuvintele trebuie alese cu responsabilitate. Factori importanţi în alegerea limbajului sunt claritatea. analist al comunicării strategice din Marea Britanie. impactul emoţional şi contextul. prin urmare codul acestuia trebuie să conteze pentru noi. rezonanţa –gradul în care se realizează acordul cu credinţele şi anxietăţile existente. pur şi simplu. Robert Blood. Impactul emoţional al iconilor – imaginile. El reprezintă. rezonanţa şi caracterul lor benign. ele se reproduc prin comunicare şi reprezintă viruşii prin care se împrăştie persuasiunea”. Confuziile lingvistice (vezi caracterul arbitrar al semnului lingvistic. bineînţeles. o armă semnificativă în toate bătăliile purtate de propagandă. pag. asociaţii bazate pe cadrele sale individuale de referinţă. afirmă: „Iconii infectează credinţele oamenilor. caracterul benign – lipsa efectelor directe asupra indivizilor expuşi la ele. Studiile sale arată că există trei factori care influenţează rata cu care imaginile iconice se împrăştie în conştiinţele oamenilor: emotivitatea. Se pot utiliza programe computerizate pentru a verifica claritatea şi nivelul de accesibilitate al mesajului nostru. peste tot.

Comunicare şi relaţii publice 179 alegere a cuvintelor. înspre publicul larg. O bună parte a scriiturilor neclare rezultă din utilizarea prea multor cuvinte generale. începând cu . cu cât sunt mai precise. Foarte apreciată a fost odinioară teoria fluxului în doi paşi. cu atât mai palidă este imaginea pe care o creează. exercitat de către membrii generaţiilor electronice. Receptarea şi acceptarea mesajelor. a acelora care au prea multe semnificaţii. evită mesajele. care susţinea că ideile curg într-un flux. prea largi. altfel ne-am îneca în zgomote. dinspre cei care creează opinia. Repetiţia şi consecvenţa. ca semnificaţie. Teoria sugera că liderii de opinie care consumă media specializate sau de masă sunt cei care adoptă ideile noi. Să lăsăm ca semnificaţiile să ducă la selectarea cuvintelor. Primul nostru scop – în calitate de specialişti în relaţii publice –. Ele nu trebuie să fie atât de generale. ridică provocări specifice specialiştilor în relaţii publice care încearcă să îi ajungă cu mesaje. iar aici ne ajută consecvenţa. Deoarece oamenii caută şi. în acelaşi timp. Următorul scop al nostru este să ne asigurăm că mesajul este crezut. încât să includă gânduri care nu au fost intenţionate. iar repetiţia creşte şansele de îndeplinire a acestui scop. astfel încât nu este clară o idee anume. cu atât această imagine devine mai strălucitoare – în contextul relaţiilor publice. Repetiţia creşte şansele ca oamenii să fie expuşi la mesaje. Există dovezi care sugerează că oamenii care au crescut urmărind intens emisiuni de televiziune au învăţat să evite mesajele pe care nu doresc să le recepteze. este important să luăm în considerare importanţa repetiţiei şi a consecvenţei în mesajele de relaţii publice. este să ne asigurăm că mesajul ajunge la audienţa propusă. Într-o oarecare măsură toţi facem asta (intervine selectivitatea percepţiei noastre). Aceştia îi influenţează pe ceilalţi. Însă gradul înalt al selectivităţii noastre inconştiente. Consecvenţa ajută la creşterea credibilităţii. Cu cât cuvintele sunt mai generale. dar nici aşa de limitate încât să elimine o parte din semnificaţiile intenţionate.

în viaţa socială. adică să traducă informaţia în ceva care să aibă o semnificaţie personală pentru receptorul dorit (apropierea codurilor dintre cele două instanţe ale comunicării: emiţător şi receptor). Această credibilitate pe care o acordăm surselor „umane” fluctuează (sondajele ne arată că educatorii. perturbările în ceea ce priveşte credibilitatea şi interferenţa datorată selectivităţii din partea receptorului. este de mirare că până la urmă ajunge vreo comunicare la noi. imprecisă la limită. ci şi mass-media care ne reflectă astfel. tindem să uităm atracţia şi interferenţele create de mesajele concurente. iar informaţia pe care o aflăm astfel are o mai mare credibilitate decât oricare altele. Oricine recunoaşte că un emiţător trebuie să codifice mesajele. el trebuie să-l decodeze. În consecinţă. doctorii. religioasă etc.180 Corina Rădulescu oamenii care le seamănă lor (cei cu aceleaşi ocupaţii sau din aceeaşi clasă socială). Dacă luăm în considerare mediul plin de distorsiuni existent în viaţa noastră de familie. O sursă eficientă sunt oamenii. Totuşi. mesajele pe care le intenţionăm noi sunt contraindicate de către regulile gramaticale ale limbii sau din alte cauze. în funcţie de atitudinea pe care o avem faţă de vorbitor. în utilizarea simbolurilor. majoritatea mesajelor nu ajung la noi. Dacă avem de-a face cu un public-ţintă clar definit şi cunoaştem bine stereotipurile pe care le . după care poate fi codificat răspunsul la mesaj. Acestea sunt ceva personal şi pot chiar să distorsioneze realitatea. educaţională. Tindem să căutăm drept surse nu doar oamenii care ne reflectă propriile opinii şi atitudini. În alte cazuri. Sursele unui mesaj Modurile în care publicurile percep sursa unui mesaj reprezintă un factor semnificativ în direcţia acceptării sau respingerii mesajului de către ele. îşi va asuma un risc şi mai mare atunci când va utiliza stereotipuri. Şi. recurgem adesea la stereotipuri (=imaginile din minţile noastre). Noi ne găsim constant în conversaţie cu alţii. Dacă receptorul acceptă mesajul. comunicarea. De exemplu. clerul se bucură de o credibilitate mai mare decât alţii). bineînţeles.

Comunicare şi relaţii publice 181 putem utiliza eficient. cui şi cu ce efect) şi a identificat sursa. similaritatea (cu audienţa) şi dinamismul. indicând efectele separate pe care le au acestea asupra impactului mesajului. McGuire a redus etapele modelului Yale la două – receptarea conţinutului mesajului şi ajungerea la înţelegerea lui – argumentând că. pentru a face . imaginile respective se confundă cu realitatea. audienţa şi reacţia audienţei ca reprezentând elementele ciclului de procesare a informaţiei. Principala critică adusă utilizării stereotipurilor pentru a reprezenta rolurile pe care le joacă oamenii sau pentru a desemna unele grupuri de oameni este că. similaritatea) şi autoritatea (puterea. Modificările aduse de el clarifică relaţia dintre înţelegerea şi acceptarea mesajului. William McGuire a observat un defect în teoriile procesării informaţiei de la Yale. competenţa. El consideră că Hovland şi colegii săi au ignorat relaţia dintre înţelegere şi acceptare. bonitatea. El a accentuat faptul că o comunicare eficientă presupune atenţia. buna-credinţă. Sursa trebuie să-şi dovedească puterea. În loc să se ocupe de sursă. Trăsăturile de personalitate ale receptorului mesajului afectează înţelegerea. acceptarea mesajului şi persuasiunea. idealismul. Cum am spus deja. Reacţiile la un mesaj Procesarea informaţiei este esenţială în evaluarea impactului (potenţial) al comunicării. Credibilitatea (încrederea. competenţa. înţelegerea. altfel riscul este deosebit de mare. Hovland a utilizat modelul lui Lasswell (cine ce spune. mesajul. în general. dinamismul) sursei reprezintă factorii conceptuali majori ai modelului Yale. iar acest lucru a devenit cunoscut drept abordarea Yale a persuasiunii. acceptarea şi reţinerea mesajului. pentru mulţi. adecvat asupra respectivei audienţe. idealismul. buna-credinţă. McGuire s-a concentrat asupra receptorului. Carl Hovland a consacrat ideea că pentru a schimba opiniile trebuie schimbate atitudinile. putem porni la drum cu ceva încredere.

teoria învăţării sociale) pe care să le aplice în planificarea strategiilor referitoare la mesaje. Dinamica grupului este importantă în acest proces pentru că indivizii încearcă să-şi ajusteze opiniile şi percepţiile ca răspuns la normele de grup şi la presiunile acestuia în direcţia uniformizării. şi invers. o persoană trebuie să primească efectiv un mesaj şi apoi să ajungă la esenţa acestuia. a presupus că noua informaţie cognitivă este aflată din conţinutul mesajului. cu atât este resimţită mai profund disonanţa. îşi creează mesajele lor idiosincratice ascunse. la fel ca Hovland şi colegii săi. McGuire. teoria disonanţei cognitive a lui Leon Festinger. Cu cât este mai mare raportul consonanţă-disonanţă. şi anume: cauzele situaţionale (externe) şi cauzele dispoziţionale (interne). Dacă oamenii fac adesea lucruri .182 Corina Rădulescu posibilă o schimbare de atitudine sau de opinie. Teoria disonanţei cognitive afirmă că oamenii se străduiesc să reducă discrepanţele care există în interiorul propriului lor sistem cognitiv. care afirma că oamenii nu află conţinutul unor mesaje. teoria atribuirii a lui Fritz Heider. Explicarea eforturilor oamenilor de a înţelege comportamentele altora poartă numele de teoria atribuirii. ci. Sociopsihologul Kurt Lewin a observat că oamenii procesează informaţia şi îşi calculează atitudinile pentru a crea combinaţii logice. pentru îndeplinirea unor scopuri. Practicienii de relaţii publice au de ales între mai multe teorii (teoria motivaţiei ca problemă socială a lui Kurt Lewin. După Fritz Heider există două tipuri de cauze utilizate în explicarea comportamentelor. De exemplu. existând mai mult de o variantă. Experienţele oamenilor pot fi consonante (compatibile cu valorile). o persoană onestă va fi mai afectată de minciună decât sunt hoţii. disonante (într-o poziţie conflictuală cu valorile proprii) sau irelevante. mai degrabă. Suprapunerea cognitivă apare atunci când trebuie făcută o alegere. Alegerea cea mai apropiată de compatibilitate creează cea mai mică disonanţă. ca răspuns la mesajul original. Această presupoziţie a fost pusă în discuţie de către Anthony Greenwald.

Teoria învăţării sociale susţine că interacţiunea reciprocă şi feedback-ul continuu apar între cogniţia internă a unei persoane şi o situaţie. spune teoria.Comunicare şi relaţii publice 183 neobişnuite în diferite situaţii. practicienii de relaţii publice trebuie să cunoască (şi să aleagă) toate aceste teorii atunci când planifică strategiile referitoare la mesaj. se opreşte asupra unor elemente ale autopersuadării. ei sunt ceva mai înclinaţi să se supună. oamenii sunt ceva mai înclinaţi să aibă comportamente consecvente cu acea poziţie. altminteri. Poate fi utilizată pentru a evita ca un mesaj să intre în conflict cu valorile sau – dacă oamenii se află deja într-o stare de disonanţă cognitivă – să îi ajute pe oameni să reconcilieze conflictul valorilor cu ajutorul raţionalizării (Festinger). pentru motive pe care nu le putem înţelege. am putea să le atribuim comportamentele unor cauze interne sau dispoziţionale. ar fi refuzat aceeaşi cerere sau dacă ceea ce au fost de acord să facă este mai semnificativ decât ceea ce au primit anterior. Autopersuasiunea. Când oamenii se decid să se supună unei cerinţe. chiar într-un mod superficial. Ceea ce aflăm din experienţă. ei verifică dacă au mai făcut ceva în trecut care să fi fost în aceeaşi direcţie cu această cerinţă. Reciprocitatea: O întrebare pe care şi-o pun oamenii înainte de a fi de acord cu o cerinţă formulată de cineva este: „Îi datorez ceva acestui om?”. Profesorul de psihologie Robert Cialdini. 3. modurile de aplicare sunt diferite pentru persoane diferite. ne învaţă să ne aşteptăm la consecinţe diferite. reprezintă cea mai de succes formă a persuasiunii. adesea chiar dacă. Dacă răspunsul este da. Validarea socială: Oamenii sunt mai influenţaţi să performeze unele acţiuni sau să creadă ceva când îi văd pe ceilalţi . în situaţii diferite. 2. ascultare sau lectură etc. de la acelaşi comportament. Cum spuneam. depinzând de factori precum sistemele de valori. În plus. observaţie. pe care le putem identifica într-o anumită strategie de persuasiune socială: 1 Consecvenţa: După ce s-au angajat într-o direcţie. Opţiunea selectată poate să fie aceea de a-i încuraja pe oameni să simtă că aparţin unor grupuri (Lewin).

Familiaritatea şi încrederea: Oamenii nu sunt dornici să accepte idei de la surse în care nu au încredere. Autoritatea: Oamenii sunt mai dornici să urmeze sugestiile cuiva pe care-l consideră o autoritate legitimă în termeni de cunoaştere şi credibilitate. A consacra credibilitatea cuiva poate fi o treabă înşelătoare. Sugerarea acţiunii: Oamenii vor susţine nişte idei doar dacă acele idei sunt acompaniate de o acţiune propusă de promotorul lor sau dacă receptorul însuşi le propune –în special o acţiune avantajoasă. sugerând acţiuni pe care oamenii le vor întreprinde la un apel personal: 1. aspiraţii. Un element important pe care îl cercetează oamenii înainte de a decide care este comportamentul adecvat pentru ei într-o situaţie îl reprezintă modul în care acţionează ceilalţi. temeri. pentru a-şi descrie produsele. o opinie sau un punct de vedere doar dacă văd că acestea ar avea un efect direct asupra propriilor lor speranţe. ceea ce pare o dovadă suficientă. Identificarea: Oamenii se vor raporta la o idee. Din această cauză. dorinţe. Caracterul limitat: Oamenii tind să dorească lucruri care sunt disponibile în număr mic sau a căror cantitate scade. Cele patru principii despre persuasiune ale lui Earl Newsom sunt clădite pe conceptul de identificare personală cu o idee sau cu o problemă. celor care realizează mesajele publicitare le place să includă în mesaje expresii de tipul „cele mai mari vânzări” sau „cea mai rapidă creştere”. e nevoie doar să spună că alţii cred acest lucru. 4. nevoi. Cercetările arată că oamenii îşi doresc foarte mult unele obiecte rare atunci când sunt în competiţie cu alţii pentru a le dobândi sau atunci când cred că ei au vreun fel de exclusivitate. 5. indiferent . Acest lucru explică succesul tacticilor de vânzare de tipul „termenlimită” sau „nu are rost să veniţi mai târziu”.184 Corina Rădulescu că fac acelaşi lucru. 2. Ei nu trebuie să spună direct că produsul este bun. 3.

4. de asemenea. în SUA. Claritatea: Înţelesul unei idei dintr-un eveniment. chiar dacă tinerii nu şi-ar fi iubit sau respectat părinţii. importante în schimbarea opiniei. Ceea ce spun grupurile cu care ne identificăm ne sugerează anumite direcţii de acţiune pentru noi. observatorii au prezis toate tiparele de vot ale tinerilor în vârstă de 18 ani. Cât despre identificare. 1946. 1 extrase din discursurile publicate de Earl Newsom: Element of a Good Public Relations Program. Aceste asocieri au o putere potenţială deoarece. lăsând în urmă un reziduu de informaţii acceptate ca fapte certe. din 3 dec. încă dinainte de a li se acorda dreptul de vot.Comunicare şi relaţii publice 185 dacă aceste surse sunt persoane sau instituţii. Totuşi. poate să fie uitată după o perioadă lungă de timp. Una din teoriile comunicării – numită „funcţia de narcotizare” – sugerează că sursa unui mesaj persuasiv. prezentat la Conferinţa pe tema Relaţiilor Publice a Companiei Standard Oil (New Jersey). Identificarea şi sugerarea unei acţiuni sunt. un scop al activităţilor de relaţii publice este acela de a se asigura că o instituţie merită şi obţine o astfel de încredere şi că păstrează încrederea celor pe care îi consideră prieteni. profesie. Ce s-a întâmplat la vot? Cei mai mulţi dintre tineri au votat precum părinţii lor – probabil din cauză că îi iubesc şi au încredere în ei. Fiecare dintre noi este mai înclinat să îşi asume atitudini şi să accepte fără critici idei de la persoanele pe care le iubeşte sau în care crede. efectul e acelaşi). chiar dacă e vorba de o sursă căreia nu i se acordă încredere. statut socioeconomic sau altă categorie. mulţi dintre noi simt o asociere cu ceilalţi – prin educaţie. De exemplu. Astfel. atunci când evenimentele o cer. ei au primit informaţii de la aceştia pe termen lung (prin urmare. opinia poate fi mobilizată pe direcţia intereselor proprii. . o situaţie sau un mesaj trebuie să fie clar pentru a fi persuasiv. religie.1 Elementul „încredere” este foarte strâns legat de schimbarea opiniei.

mass-media şi publicul general furnizează un input liderilor cu putere. datorită propriilor noastre credinţe. 1. Ei au capacitatea de a face ca lucrurile să se întâmple. atât în mass-media. atitudinile şi acţiunile oamenilor sunt. 2. nr. . 2 Philip Lesly. Liderii de opinie. Opiniile. afectate de familie. cât şi în plan individual – însă lideri pentru întreaga societate. 1974. cu toţii. putem totuşi. prieteni. să sprijinim un grup de presiune care pretinde a ne reprezenta. Activiştii. Influenţa şi presiunile din partea grupului devin evidente în special în timpul controverselor. judecătorii şi instituţiile de reglementare care au puterea de a întreprinde acţiuni ce vor afecta organizaţiile şi societatea.2 o asemenea mobilizare poate fi activată cu ajutorul unor lideri foarte vizibili. însă ei. toate. oficialii guvernamentali. Mobilizarea opiniei de către un lider creează un grup de presiune. grupul de maxim interes pentru persuasiune îl reprezintă liderii de opinie. acea treime dispare. indivizi şi grupuri influente. presiunea grupului influenţează doar o treime din membrii săi. 3. Lesly distinge cel puţin trei grupuri diferite în categoria „lider”. „Guidelines on Public Relations and Public Affairs”. Dacă apare chiar şi o mică voce care să contraatace.186 Corina Rădulescu După Philip Lesly. Din ce în ce mai mult. grupuri informale sau grupuri formale – cum ar fi cluburile sau organizaţiile. Liderii cu putere – legislatorii. au putere mică. Illinois. 24. Managing the Human Climates. Chiar dacă noi nu suntem implicaţi direct într-o controversă anume. care se devotează promovării vizibile a unei cauze. după cum ne arată rezultatele cercetărilor. Când problemele sunt clare. Acest input care ajunge la liderii cu putere este mult mai mare din partea activiştilor şi a liderilor de opinie decât din partea publicului sau a majorităţii organizaţiilor private. Activiştii.

însă suprautilizarea. fără apariţia unei recompense. Compararea conţinutului manifest cu intenţia poate fi realizată în cadrul examinării unor campanii de propagandă organizată (cum ar fi cele direcţionate de către un guvern înspre un altul. Un lucru este sigur despre comunicare: nu vom putea spune niciodată că am făcut . că orice mesaj preliminar poate slăbi impactul unui atac persuasiv care ar putea veni din partea opusă. O idee populară este că ascultătorii nu vor mai avea încredere în vocea opoziţiei dacă li se inoculează încă din mesajul puterii nişte argumente opuse. Anumite tipuri de limbaj persuasiv pot diminua capacitatea de gândire critică a oamenilor. nu dorim să creadă. Hovland a mai aflat că repetarea unui mesaj până la de trei-patru ori duce. pentru a creşte reţinerea lor poate avea efect de bumerang. În ceea ce priveşte reţinerea (memorarea) informaţiei. plictiseală sau chiar la desconsiderarea informaţiei. ca în războiul psihologic). de obicei. în timpul unei perioade iniţiale.Comunicare şi relaţii publice 187 A-i face pe oameni să creadă un lucru este mai uşor decât a-i împiedica să accepte ceva în care noi. totuşi. mai degrabă putem afirma că limbajul persuasiv declanşează procesele mentale legate de memorie. la creşterea atenţiei din partea oamenilor. cu atât mai mult îşi vor aduce aminte din el. cel mai probabil la lipsa atenţiei. deşi limbajul nu poate elimina total această capacitate. devenind evident abia după o examinare atentă. Mai mult decât atât. imaginaţie şi emoţii ceva mai mult decât pe cele legate de gândirea critică. El a mai descoperit că oamenii reţin mai degrabă materialele cu înţeles decât pe cele obscure. va duce. chiar şi a materialelor bune. această uitare descreşte gradual. oamenii uită repede informaţiile prezentate verbal. Scopul comunicării persuasive este adesea ascuns. ca organizaţie. Alte dovezi sugerează. însă o repetare de prea multe ori. până când se observă o pierdere nesemnificativă.cu cât oamenii vor învăţa un material mai complet. cercetătorul Carl Hovland a descoperit că.

81. dacă nu îi furnizăm un mod de a ne răspunde.188 Corina Rădulescu astfel încât publicul să ne înţeleagă mesajul. Modelul lui Grunig3 încearcă să ilustreze importanţa potenţialului unei audienţe în ceea ce priveşte comunicarea eficientă economic.comunicăr iei maţiei ii (1-10). Deoarece procesarea informaţiei reprezintă un factor esenţial în comunicare. Grunig. martie 1963. cu maxim Nivel Nivel 5 ridicat ridicat Nivel ridicat Nivel ridicat Nivel moderat Nivel ridicat Nivel scăzut Nivel ridicat Nivel ridicat Nivel ridicat Nivel scăzut Nivel ridicat Nivel scăzut Nivel ridicat 4 7 6 3 Publicuri Comportamente De confruntare cu problema De confruntare cu problema Constrâns Constrâns De rutină Variabile Activ Activ Activ Activ Activ în aderarea la un comportament Latent Conştient Conştient Recunoaşterea Criteriul de Implicare problemei referinţă mare Recunoaşterea problemei Recunoaştere constrânsă Recunoaştere constrânsă Implicare mare Criteriul de Implicare referinţă mare Implicare mare Criteriul de Implicare referinţă mare De rutină De confruntare cu problema De Recunoaşterea confruntare problemei cu problema Implicare mare Recunoaşterea Criteriul de Implicare problemei referinţă mare Implicare mare 8 10 9 Nivel Nivel moderat ridicat 3 James E. „Communication Behaviors and Attitudes of Environmental Publics: Two Studies”. modelele care prezic cu succes comportamentele sunt importante pentru planificarea unei campanii de comunicare. Probabilităţile condiţionale pentru procesarea informaţiei şi pentru căutarea informaţiei Scala Căutare Proce. .eficienţei a sarea costurilor informaţ infor. Teoria lui Grunig privind receptivitatea la mesaj. Journalism Monograph.

Publicurile primare care vor avea de câştigat vor fi cele latente sau conştiente sau cele şi latente. Cea de-a patra variabilă este variabila de control. comportamentul constrâns.Comunicare şi relaţii publice Latent / conştient Latent / conştient Inactiv / latent Inactiv / latent Latent Latent Inactiv Inactiv Constrâns Constrâns De rutină De rutină Fatalist Fatalist Fatalist Fatalist Recunoaştere constrânsă Recunoaştere constrânsă Criteriul de Implicare referinţă scăzută Implicare scăzută Criteriul de Implicare referinţă scăzută Implicare scăzută Criteriul de Implicare referinţă mare Criteriul de Implicare referinţă mare Criteriul de Implicare referinţă scăzută Criteriul de Implicare referinţă scăzută Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel moderat Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel ridicat Nivel ridicat Nivel ridicat Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel scăzut Nivel scăzut 2 1 189 Dintre cele patru variabile independente pe care le identifică Grunig. publicurile active constituie o a doua audienţă-ţintă. Rezultatele anticipează că. va duce fie la procesarea informaţiei (nivel scăzut). fie la căutarea de informaţie (nivel ridicat de implicare). comportamentul de rutină şi comportamentul fatalist. care arată când şi cum va comunica o persoană. în eforturile de comunicare. deoarece un public activ trebuie să-şi organizeze comunicarea. recunoaşterea constrângerii şi prezenţa unui criteriu de referinţă. recunoaşterea unei probleme şi conştientizarea unor constrângeri duc la apariţia a patru tipuri de situaţii percepute: confruntarea cu problema. În afară de acestea. comportamentul de rutină şi comportamentul fatalist. aici. şi conştiente. nivelul de implicare. . Douăsprezece dintre ele sunt destul de eficiente din perspectiva costurilor. iar eforturile active pentru obţinerea efectelor dorite necesită menţinerea comunicării. trei ne explică momentul în care va comunica o persoană: recunoaşterea problemei. patru dintre cele 16 posibilităţi vor fi atât de puţin eficiente din perspectiva costurilor încât nu vor merita investiţiile: acelea care combină nivelul scăzut (adică procesarea informaţiei). Printre acestea.

O bună parte a răspunsurilor publicului la informaţia persuasivă. Cercetarea arată că indivizii vor căuta şi vor procesa informaţia cel mai probabil dacă ei anticipează că aceasta îi va ajuta să rezolve o problemă şi dacă sunt implicaţi personal în încercarea de a rezolva problema. este experimentată. Informaţia (denumită şi participare. însă nu ştie detalii. Publicul afişează un angajament continuu. 3. 2. Ciclul difuzării are şase faze: 1. Adoptarea (tratată ca un aspect al reţinerii). 4. Totuşi. Testarea. cel mai probabil. Discuţiile referitoare la felul cum poate fi afectat comportamentul oamenilor prin intermediul persuasiunii ne fac pe mulţi dintre noi să ne simţim inconfortabil. au de-a face cu locul pe care îl ocupă informaţia în ciclul difuzării. Adeziunea (tratată. deşi această relaţie a fost explicată pe larg prin intermediul altor variabile. Conştientizarea (denumită şi prezentare). Evaluarea (denumită şi înţelegere). Publicul află despre o idee sau o practică. de asemenea. constând în atragerea atenţiei cuiva). vede oportunităţile. dacă ar avea una) nu vor căuta sau procesa informaţii. cu toţii am exercitat asupra celorlalţi un tip de persuasiune pentru a ne . Cercetarea mai sprijină. dezvoltă un interes. de asemenea. Informaţia îşi capătă acceptarea socială. 5. presupunerea că oamenii care sunt constrânşi (care nu ar fi liberi să implementeze o soluţie. Publicul primeşte informaţii. Publicul adoptă informaţia pentru a o utiliza din plin. Opunânduse modelului lui Grunig. într-o situaţie care necesită o schimbare de comportament. fidel. Publicul gândeşte situaţia. cântăreşte alternativele.190 Corina Rădulescu Cercetările recente sprijină două aspecte din modelul lui Grunig. cunoaşterea soluţiei la o problemă de către un individ (sau „criteriul de referinţă” din terminologia lui Grunig) este corelată în mod negativ cu căutarea şi procesarea informaţiei. ca fiind un aspect al reţinerii). 6.

pentru transmiterea de mesaje. din cauza accesului global la mesaje prin intermediul tehnologiilor . Canalele publice sunt dominate de media de masă sau specializate.Comunicare şi relaţii publice 191 satisface propriile dorinţe. Este important de reţinut că un mijloc de comunicare poate fi şi o persoană. către şi de la diferite publicuri. declarat sau nu. există o anumită garanţie că mesajul creat pentru acel mijloc va fi trimis către audienţă în forma în care a fost creat. Dar. Să nu pierdem însă din vedere faptul că. În acest proces de negociere am pus la bătaie ceva. în fapt. îi persuadăm pe ceilalţi să meargă cu noi la un concert pe care nu vor să-l vadă. III. Media sunt mijloacele de transmitere a mesajelor prin aceste canale. din momentul în care copiii fiind. Ca adulţi. dacă nu apar neajunsuri tehnice sau erori umane. să vină să ne ia din locul în care ne-a lăsat maşina în pană etc. fără modificări. primim o sticluţă cu lapte. pentru schimbarea atitudinilor şi acţiunilor astfel încât să fie îndeplinite nişte obiective sociale. dar media în general sunt ori tipărite ori electronice (a se vedea subcapitolul 4 – Moduri şi mijloace de comunicare. am observat că. al capitolului II). O altă distincţie făcută în relaţiile publice în legătură cu media este între tipurile controlate şi cele necontrolate. Canalele private sunt folosite de obicei de media direcţionate către un individ sau grup ales anume. obiective cu efecte pozitive în viaţa noastră. nişte negocieri. Deşi câteodată acestea sunt considerate dovezi ale prieteniei. dacă plângem. disponibile oricui vrea să plătească o taxă. a tuturora.4 Canale şi media de comunicare Canalele de comunicare sunt căi publice sau private. specialiştii în relaţii publice se folosesc de diferite strategii de persuasiune. Când se spune despre un mijloc de comunicare anume că este controlat. ele sunt.

Când trebuie să atingi acea audienţă şi până la ce dată trebuie să primească un mesaj pentru a răspunde la el? 3. Informarea publică. este vorba despre un mixaj de media controlate şi necontrolate (un panou este un exemplu de media controlate. trebuie să punem alte patru întrebări suplimentare: 1. cu mesajul în sine. Ce audienţă vrem să atingem şi care este cota de credibilitate dată de acea audienţă fiecărui mijloc de comunicare? 2. Principala distincţie este de ordin economic. Trebuie să luăm în considerare trei întrebări atunci când selectăm media potrivite pentru mesajul nostru: 1. Cât trebuie să cheltuieşti şi cât îţi permiţi să cheltuieşti? După ce răspundem la aceste întrebări şi evaluăm răspunsurile. televiziunea face parte dintre media necontrolate). Confuzia dintre ce este publicitatea şi ce este informarea publică este naturală pentru că nu există limite clare între cele două. Pe care media poţi să te bazezi că vor livra mesajul în limitele de timp necesare pentru ca mesajul să fie eficient? 4. publicitatea are un timp sau un spaţiu pentru care se plăteşte. este . ar trebui să conducă spre alegerea unor media potrivite. cu timpul disponibil şi cu bugetul. împreună cu audienţa. În general. Care are cea mai mare credibilitate şi care este costul? 3. pe de altă parte. ce media putem folosi pentru a se completa unele pe altele? Cele două tipuri principale de comunicare de relaţii publice sunt publicitatea şi informarea publică şi amândouă pot fi folosite cu mai multe tipuri de media. Acel scop. şi anume. în timp ce. Toate eforturile de relaţii publice trebuie făcute într-un scop anume. Care media ating cel mai mare segment al publicului-ţintă vizat la cel mai mic preţ? 2. Ar trebui folosit un singur canal mediatic? Dacă este dezirabil un mixaj de media.192 Corina Rădulescu electronice. multe mesaje ajung acum la audienţe pentru care nu au fost niciodată intenţionate.

. iar evaluările eficienţei sunt limitate. În general. care sunt elaborate la fel ca reclamele de către organizaţii. un ziar care face parte dintr-un trust de media tipărite şi audiovizuale poate promova o ofertă specială pentru abonamente sau poate anunţa o nouă secţiune „Stiluri de viaţă” printr-o reclamă sau un promo la staţiile de televiziune ale trustului. dar pot apărea: obiecte promoţionale. Când subiectul afectează organizaţia direct. trei tipuri de publicitate: promo. pentru susţinerea unei poziţii sau de identitate. Nu este plătită nici o sumă. către sfârşitul revistelor şi câteodată în ziare.Comunicare şi relaţii publice 193 reprezentată de relatările despre un client. Alte trei tipuri de publicitate sunt folosite mai rar. Cele mai multe programe nu sunt plătite în întregime pentru că publicitatea este vândută în preajma programelor. deşi alocările de spaţiu sau „bugetele” sunt stabilite. AIP-urile au intrat şi în sistemele de cablu. Crearea celor mai multe mesaje publicitare de orice fel – anunţuri de interes public sau mesaje comerciale – este un proces costisitor. publicitate în cooperare şi publicitate profesională. relatări sau editoriale – sau pentru „programe” în audiovizual. un produs sau un serviciu care apar în timpul sau în spaţiul rezervat pentru „conţinut editorial” – ştiri. Publicitatea de corporaţie tematică este folosită de o organizaţie ca forum pentru părerile sale despre un subiect sau despre o problemă. În practica de relaţii publice sunt folosite de obicei. Anunţurile de interes public (AIP) sunt materiale de promovare a unui produs sau a unei idei (nu ştiri) în forma unor anunţuri. televiziunile păstrează spaţiu de reclamă nevândut pentru AIP-uri. anunţurile de interes public şi publicitate de corporaţie tematică. Promo reprezintă ceea ce organizaţia pregăteşte pentru a folosi prin intermediul propriilor media sau prin intermediul altor media controlate de acelaşi proprietar. De exemplu. AIP-urile tipărite sunt plasate în general. Practicienii de relaţii publice trebuie să ştie cum să elaboreze. să plaseze şi să evalueze textele de publicitate.

Un instrument similar cu reclamele de imagine este reclama de identitate. Prin urmare. la fel cum poate rezolva probleme. Câteodată. cât şi pentru cele neintenţionate care ar putea fi expuse la mesaj. O companie îşi poate lega imaginea de un produs.194 Corina Rădulescu reclama respectivă devine aproape o declaraţie „de poziţie” direcţionată către public. publicitatea pentru imagine seamănă cu publicitatea pentru produs. atât pentru audienţele intenţionate. Organizaţiile nonprofit. pot folosi publicitatea pentru imagine. folosită adesea de companiile care nu fac produse pentru consumatorul final sau de către companiile orientate către consumatorii finali. Pe plan global mai ales. care funcţionează mai puţin ca un mesaj persuasiv şi mai mult ca un memento. publicitatea poate crea probleme. Din cauza tonului şi conţinutului unei reclame de imagini. Publicitatea poate să facă uneori mai mult rău decât bine. în mintea publicului. ci cer şi susţinerea unei poziţii în beneficiul anume al organizaţiei). Reclamele de imagine sunt adesea folosite de companiile care vor să-şi schimbe imaginea publică. Un alt tip de publicitate de corporaţie. De fapt. mai ales organizaţiile legate de o anumită ramură industrială sau de o anumită profesie. este tipul pe care unele companii îl numesc reclame de imagine sau de susţinere. lipsa cercetării osândeşte cele mai multe reclame de imagine. atunci când rezultatele neintenţionate au estompat recunoaşterea publică. cu un anumit produs. Ele sunt atât de „lipsite de informaţie” încât nu reuşesc să convingă. dacă este important pentru reputaţia unei companii ca numele ei să fie asociat. reclamele ar trebui să fie analizate în legătură cu limba şi cultura. Ele sunt o formă de lobby pentru influenţarea opiniei publice (nu oferă numai un comentariu general pe o anumită temă. Ele pot prezenta un logo refăcut sau o schimbare de politică. De exemplu. poate fi confundată cu o acţiune de informare publică. şi invers. o reclamă la televiziunea din Peru arată mai mulţi africani gata să devoreze nişte turişti albi înainte să le fie oferită în schimb Budinca Regală făcută de .

trebuie să existe reguli.Comunicare şi relaţii publice 195 Nabisco. În cele din urmă. care indică cine va primi mesajul şi cât de des va fi expusă audienţa la el. Copywriterul trebuie să ştie scopul anunţului sau al reclamei. Este esenţială adaptarea ofertelor de vânzări la pieţele străine. cel care face publicitate ştie aproximativ când va primi mesajul o anumită audienţă. Numai organizaţiile nonprofit pot obţine timpii de antenă gratis. Deşi multe companii depind de agenţii locale pentru a face apel la acea piaţă. Mesajul este controlat. formă. O persoană care scrie texte de publicitate are nevoie de mai multe lucruri decât de o simplă listă de detalii de la marketing şi de la vânzări care descrie ce ar trebui atins. dar când ea a fost atacată în SUA. În general. Practicianul pur şi simplu învaţă şi aplică cerinţele impuse de postul respectiv. cercetarea de media va forma o idee despre impactul tipic pe care planificarea reclamelor îl va avea asupra comportamentului audienţei-ţintă. În plus. dar momentul în care va fi difuzat nu este. asupra contextului în care apare (mărime. Şi. i se oferă acces la cercetarea de media despre audienţa pe care o are canalul mediatic respectiv. Nabisco a zis că reclama nu reprezintă valorile companiei şi a fost o „greşeală”. Publicitatea necontrolată este compusă din anunţuri de interes public (AIP) pregătite pentru posturile de radio şi de televiziune. desigur. Copywriterii trebuie să . iar diversele media pot fi împărţite în media controlate şi media necontrolate. Peruvienii au considerat-o plină de fantezie şi de amuzament. este folosit un mixaj de media. culoare) şi asupra acelor media în care apare. Un avantaj semnificativ al folosirii publicităţii plătite este că persoana care face publicitate are aproape întotdeauna control total asupra mesajului în sine. Politicile posturilor de televiziune în privinţa AIPurilor sunt atât de diverse încât nu pot fi încadrate într-o descriere generală. fără ofensarea publicurilor din interiorul graniţelor. canalul pe care va fi difuzată şi tipul de audienţă intenţionat.

dar bine plătită. cele mai multe organizaţii apelează la un grup de redactori şi de artişti profesionişti pentru a elabora anunţul în sine. Trebuie să-i ajutăm să folosească tonul potrivit în reclame şi trebuie să oferim informaţii foarte corecte celor care vor face anunţul. aşa că modul în care materialul poate fi interpretat pentru diverse media (tipărite sau audiovizuale) este important în elaborarea textelor şi în planificarea imaginilor.196 Corina Rădulescu definească clar scopul unui anunţ. După ce a fost hotărât scopul unui anunţ. Chiar dacă angajăm pe altcineva pentru a scrie şi a produce reclamele. următorul lucru este alegerea acelor media care vor fi folosite. Cei care fac publicitate au elaborat tehnica aceasta ca metodă de a găsi un loc pe piaţă. reclama sau AIP-ul. pentru a atrage o nouă piaţă. Este făcut în scopul informării? Este făcut pentru a introduce un nou produs. pentru a sugera o nouă utilizare pentru un produs obişnuit? Este făcut în scopul persuadării? Următorul anunţ pentru o curăţătorie a apărut într-un ziar britanic – scopul lui este destul de clar: „Angajăm pentru muncă grea.” Câteodată. Problemele care nu pot fi controlate în legătură cu publicitatea includ plasarea nefericită. imitarea ideilor bune de publicitate şi efectele proaste ale publicităţii negative. scopul unui anunţ este „poziţionarea”. femei puternice şi grase care vor să slăbească. O atenţie specială în evaluarea reclamelor înainte ca acestea să primească aprobarea pentru a fi distribuite este reexaminarea reclamei care a fost produsă în funcţie de scopul hotărât mai înainte (interesele clientului ne obligă să punem accent pe scop). pentru ca reclamele să fie potrivite pentru audienţa fiecărui canal mediatic în parte. Pentru că publicitatea este atât de costisitoare. trebuie să ştim foarte multe lucruri despre media care vor fi folosite. iar cei care elaborează strategiile de informare publică au început să o împrumute. Miturile sunt sursele altor două probleme pe care le are de înfruntat . Pentru cele mai multe reclame este folosit un mixaj de media. aceşti oameni nu cunosc organizaţia şi publicurile la fel de bine ca o persoană care lucrează cu ele tot timpul. Totuşi.

de la televizor? Este un material de o coloană într-un ziar local? Raportul anual? O publicaţie internă? Apariţii pe o pagină de Web? Este toate acestea. Prin urmare. Ce este informarea publică? Este cel mai important material dintr-o revistă naţională? Sunt treizeci de secunde la ştirile din prime time. Adesea este vorba despre ştiri. şi mai mult decât atât. Al doilea mit este că o singură imagine sau un concept de publicitate va funcţiona într-o cultură. Una este ideea că o singură campanie de publicitate poate fi eficientă în mai multe ţări şi pentru mai multe culturi. pot fi strict . Scopurile campaniilor.Comunicare şi relaţii publice 197 publicitatea. 3. dar poate fi şi un mesaj legat de vânzări sau un mesaj promoţional. O a doua categorie importantă de mesaje plasate în diferitele media de practicienii de relaţii publice aparţine informării publice. Fie că formatul este o reclamă filmată sau coperta unui volum broşat. trebuie folosite mai multe abordări pentru a vinde exact acelaşi produs mai multor publicuri. Consumatorii au aceleaşi dorinţe şi nevoi în întreaga lume. este important să adaptăm reclama la public. 2. Cercetările psihografice indică nevoia diferitelor abordări (care nu reies numai din rezultatele cercetărilor demografice). O campanie globală nu va funcţiona decât dacă sunt îndeplinite toate condiţiile. O campanie globală funcţionează atunci când sunt îndeplinite trei condiţii: 1. legate de consumatori. Candidaţii pentru posturile publice care ţin adesea discursuri şi se aşteaptă ca acestea să apară la ştiri vând două lucruri: pe ei înşişi şi ideile lor. Piaţa s-a dezvoltat în acelaşi mod de la o ţară la alta. Informarea publică este reprezentată de informaţiile despre o organizaţie care apar sub forma materialelor de presă (nu sub forma publicităţii) într-o publicaţie sau în orice alte media informative. sunt similare. Alte feluri de informare publică. desigur. în multe cazuri.

Pe măsură ce audienţele sunt din ce în ce mai orientate către prezentări grafice şi audiovizuale. Deşi o mare parte din datele de informare publică pe care practicienii de relaţii publice le oferă presei sunt prezentate ca buletine de informare sau sub formă de comunicat de presă. Acestea includ publicaţii. practicienii de relaţii publice nu îşi pot permite să ignore filmele şi casetele video ca instrumente de transmitere a informaţiei şi de informare publică. Cele mai multe filme şi casete video sunt produse de specialişti din afara organizaţiei dacă organizaţia nu este destul de mare pentru a putea susţine o unitate internă. practicienii de relaţii publice funcţionează ca nişte reporteri. Una din principalele publicaţii pentru angajaţi care este produsă de departamentul de relaţii publice este manualul angajatului. Audienţele obişnuite pentru filmele sponsorizate sunt şcolile. care are funcţia de lucrare de referinţă şi de instrument eficient de orientare. Trei categorii mari de publicaţii duc materialele de informare publică direct la audienţe: publicaţiile organizaţionale. Cea mai mare parte din paginile de afaceri ale ziarelor este umplută cu comunicate de presă şi cu materiale care se bazează pe comunicate de presă. Publicaţiile pot fi produse în interiorul organizaţiilor sau în afara lor. filme şi producţii video. teletextul şi Intranetu. pagini de Web şi alte media speciale. posturile de televiziune. Alte forme de mesaje electronice sunt videotextul. În acest caz. publicaţiile ramurii industriale şi cele ale profesiei sau ale asociaţiei.198 Corina Rădulescu informaţionale. discursuri. Discursurile sunt şi ele o formă de informare publică. organizaţiile comunităţilor. multe alte instrumente de informare publică sunt folosite pentru a atinge publicurile nonmedia. diferite media legate de angajaţi. iar ceea ce scriu despre organizaţia sau despre clientul lor sunt ştiri de impact. Atunci când preşedintele unei organizaţii vorbeşte clubului . Unul dintre tipurile de film de luat în considerare este cel de lungmetraj sau filmul sponsorizat.

cărţile. De asemenea. dar aceasta se întâmplă de obicei dacă este anunţată o ştire nouă. În plus. de la creare la distribuire. prin faxuri.Comunicare şi relaţii publice 199 Dinamo. Pentru a fi bine primite. invitaţiile pentru a participa la un eveniment pot fi folosite pentru . rezultatul este informarea publică. Dacă nu suntem redactorul-şef. Comunicatele mai pot fi luate şi de pe pagina de Internet a organizaţiei. timbrele comemorative şi chiar benzile desenate. Redactorii-şefi primesc comunicatele de presă de la sursele de distribuţie de relaţii publice care funcţionează ca agenţie de presă. Întâlnirile în grupuri mici sunt văzute ca un instrument eficient de management şi adesea generează materiale de informare publică în publicaţiile interne. Această modalitate măreşte folosirea lor ca instrumente de informare publică. nici ca ştiri în presă. identificarea unor personaje cu organizaţia. întâlnirile generează adesea informare publică. Un practician de relaţii publice primeşte de obicei sarcina de a face documentarea pentru discursuri şi de a scrie discursuri. Altă persoană decide dacă va fi folosit şi cum va fi folosit materialul nostru. prin poşta electronică şi prin poşta obişnuită. fie că presa locală preia discursul sau nu: o persoană este tot un canal mediatic. fie că sunt pentru publicurile interne sau externe. trebuie să avem o imagine obiectivă a ceea ce se poate întâmpla cu ele. întâlnirile sunt folosite pentru a da posibilitatea conducerii să interacţioneze cu angajaţii şi să primească feedback. O altă categorie de mesaje de relaţii publice folosite pentru promovarea organizaţiilor şi a indivizilor nu apare nici sub formă de conţinut editorial. Intern. Este vorba de mesaje promoţionale ce includ: târgurile. Pentru a ne hotărî unde să plasăm mesajele de informare publică. Acest lucru înseamnă să ne gândim care este gradul de control pe care îl avem asupra distribuirii mesajului de către un anumit canal mediatic. frazele trebuie să fie create pentru acel grup anume. televiziunea cu circuit închis. prezentările multimedia. diversele media specializate intră în categoria celor necontrolate. Discursurile sunt adesea publicate sub formă de broşuri şi sunt trimise publicurilor speciale.

Rapoartele anuale sunt încă făcute intern de unele companii. Spre deosebire şi de publicitate. Newsletter-urile şi revistele sunt în mod obişnuit elaborate de practicienii de relaţii publice. Dintre toate publicaţiile produse de o companie. sub formă de publicaţii. A doua problemă este tendinţa conducerii de a considera publicaţia un organ de propagandă prin care se poate spune cititorilor ce i-ar plăcea conducerii să creadă aceştia. un produs sau o persoană care apare în ştirile dintr-un ziar sau dintr-o revistă ori la radio sau la televiziune sunt folosite în modul pe care îl consideră de cuviinţă redactorii şefi. nu ce le-ar plăcea cititorilor să afle. Unele companii nu au aproape deloc publicaţii pe hârtie. pentru a avea materie primă pentru publicaţie. şi în ceea ce priveşte distribuţia. în timp ce majoritatea producţiilor video sunt făcute în afara organizaţiei. şi de informarea publică elaborată pentru a fi difuzată direct publicului. sub formă electronică sau video. Prima problemă este să afli ce se întâmplă în organizaţie. raportul anual este văzut ca piesa care reprezintă semnătura companiei. Informaţia ajunge în massmedia pe multe căi. dar există trei căi principale: comunicatele de presă. informarea publică elaborată pentru mass-media este în general necontrolată în totalitate. Informaţiile despre o instituţie.200 Corina Rădulescu a câştiga interesul presei pentru evenimentele de relaţii publice. Practicienii de relaţii publice se confruntă mai ales cu două probleme în producerea publicaţiilor de corporaţie. informarea publică în mass-media şi în media specializate din afara organizaţiei este necontrolată şi cere o pregătire atentă pentru a îndeplini cerinţele respectivului canal mediatic. şi în ceea ce priveşte mesajul. Strângerea informaţiilor în interiorul unei organizaţii este asemănătoare cu munca reporterilor de ştiri prin găsirea şi cultivarea surselor. Pentru a . aproape toată comunicarea este în formă electronică şi. de obicei. Prin urmare. Birourile de relaţii publice pregătesc adesea materiale care sunt transmise direct publicurilor. prezenţa presei la un eveniment şi interviurile. prin Intranet.

Dar lipsa materialelor de informare publică este. nu cu agrafe de hârtie). Pentru evitarea informării publice negative şi a noninformării publice. şi. Pentru a răspunde la orice întrebare care ar putea apărea. probabil. vina specialistului în informare publică. pentru că sunt inutilizabile. ar trebui respectate întotdeauna următoarele şase reguli: 1 Asigură-te că informaţia pe care o oferi este adecvată pentru canalul mediatic respectiv prin conţinut şi stil şi că ajunge în timp util. cel mai important. ştampilate sau scrise cu pixul pe margine. în sarcina specialistului de relaţii publice intră şi pregătirea directorului general ca purtător de cuvânt eficient şi util. un comunicat de presă trebuie scris în stilul utilizat de un canal mediatic anume şi trebuie prezentat într-o formă potrivită cu tehnologia acestuia. ataşează legendele cu lipici cauciucat (nu cu lipici. asigură-te că legendele sunt la locul lor.Comunicare şi relaţii publice 201 fi acceptabil. dă numele şi numărul de telefon al persoanei pe care presa ar trebui să o contacteze. 2. 4. Reporterii spun că aruncă între 80 şi 90% dintre comunicatele de presă pe care le primesc. Cunoaşterea cerinţelor tehnologice ale media este importantă şi dacă vrem să atragem presa la un eveniment. Prin urmare. comunicare puţin eficientă sau politici proaste. astfel încât cerneala să nu fie suptă de hârtie. dar un interviu nu este. . Un discurs poate constitui un eveniment. O mare parte din informarea publică negativă pe care o are o organizaţie poate fi atribuită erorilor de management: planificare defectuoasă. şi cu siguranţă o conferinţă de presă este un eveniment. Include pe fotografii numele furnizorului. adresa şi numărul lui de telefon. Din ce în ce mai mult. 3. interviurile cu presa sunt oferite de către directorul general cu ajutorul practicianului de relaţii publice. Verifică exactitatea tuturor faptelor cu atenţie şi uită-te de două ori după informaţiile care lipsesc.

în cooperare. Practicienii de relaţii publice au posibilităţi nelimitate să ajungă la publicurile lor dacă gândesc „micro”. atunci când trimiţi un material. dar mult mai rar. şi nu întreba niciodată. când va apărea. Materialele de informare publică nu înlocuiesc niciodată ştirile de eveniment – . dacă acestea nu conţin reclame. Nu trimite o dată cu comunicatele de presă o însemnare prin care ceri articolele care apar în ziar. mai ales dacă trebuie să ajungă la activişti şi la grupurile de interes. Ziarele nu au birouri comerciale care să se ocupe de dosarele cu revista presei. Nu suna niciodată să afli de ce o poveste sau o fotografie nu a apărut. şi la fel fac şi televiziunile comerciale.202 Corina Rădulescu 5. împart costurile de producţie şi de distribuţie şi pot avea ca rezultat un film cu un interes mai larg. pentru că nu sunt adaptate publicaţiei. şi pot fi transmise prin satelit. Unele organizaţii ar trebui să dea mai multă atenţie unui alt tip de media specializate. nu reportaje. Aceste comunicate de presă video. O altă greşeală făcute de cei care scriu comunicate de presă este neluarea în considerare a audienţei unui anumit canal mediatic. Publicaţiile profesionale primesc adesea mai multe comunicate pentru mass-media în general decât pot să folosească. CPV-urile şi casetele cu imagini suplimentare (trimise împreună. 6. aşa numitele media alternative. ei folosesc acum din ce în ce mai mult casetele video de informare publică. în ceea ce priveşte informarea publică. Comunicatele de presă video (CPV) sunt de obicei ştiri de impact. pentru ca directorii să poată crea versiuni diferite ale materialului) sunt atât de folosite acum încât industria distribuţiei video a crescut. Deşi directorii de ştiri de televiziune preferă să folosească materialele făcute de proprii lor angajaţi sau materialele de la o altă sursă de ştiri. Televiziunile educaţionale folosesc adesea casete video şi filme cu reportaje produse de practicienii de relaţii publice. şi dacă elaborează comunicate în mod special pentru audienţa respectivelor media selectate. Un mod de a suporta costurile este parteneriatul cu altă companie. nu „macro”.

practicianul de relaţii publice trebuie să se asigure de trei lucruri: 1. Putem să facem cercetare academică on-line. la fel.Comunicare şi relaţii publice 203 ştirile înregistrate în momentul în care un eveniment este în desfăşurare (de obicei de către jurnalişti) –. Deşi nu este o tehnologie nouă. Cea mai mare parte a impactului materialelor de la faţa locului. Expunerea TV este atât de trecătoare. Tehnologia digitală a creat noi metode de a transmite informaţia şi de a interacţiona cu publicurile. făcute de jurnalişti. că purtătorul de cuvânt este bine antrenat sau are calităţile necesare unei apariţii la televiziune. O formă de informare publică televizată care nu poate fi trecută cu vederea este talk-show-ul. Nu este adevărat. Pentru asemenea evenimente. Talk-show-urile din timpul zilei şi de seară prezintă oameni care îşi promovează ultima carte. s-ar putea să nu fie folosite deloc. Este cu siguranţă vorba de o zona care scapă controlului –aproape la fel de incontrolabilă ca relatările jurnaliştilor de la faţa locului. Unul dintre miturile care îi bântuie pe practicienii de relaţii publice este acela că expunerea TV este extrem de importantă. din ce . Totuşi. dacă informaţia nu este folosită de toate reţelele. cum ar fi găsirea celor mai ieftine bilete pentru o călătorie şi cumpărarea lor on-line. S-ar putea să folosiţi un CD-ROM în acest curs. iar audienţa este atât de fragmentată încât. ultimul film sau propria persoană. este datorată documentarelor şi reportajelor. 2. la fel cum sunt supuse comunicatele de presă scrise. că emisiunea se potriveşte cu obiectivul de relaţii publice. dar este cel mai bun mod de a spune o poveste în avans (o informare primară a jurnalistului). la fel cum căutăm informaţiile care ne privesc personal. că organizaţia sau sponsorul are o reputaţie bună în urma emisiunii. o asemenea casetă sau un asemenea film sunt şi ele supuse editării. care sunt rezultatul chemării unei echipe de televiziune la un eveniment. ultimul cântec. 3. sau. impactul va fi minim.

Putem să folosim un CD-ROM sau Internetul pentru a distribui un CPV. nu numai presa. sunt un instrument foarte bun pentru informare publică şi promovare şi un loc de care depind reporterii pentru informaţii. Este mai mult spaţiu pentru informaţii. este posibil să găsim şi publicitate şi mesaje editoriale. înlesnirea folosirii lui. Acestea includ: oferirea unui conţinut substanţial. actualizarea lui în timp util. Internetul se dovedeşte o sursă de încredere şi pentru ştirile video. paginile de web sunt unul dintre hibrizii noi cei mai adaptabili. Datorită flexibilităţii lor. iar presa are propriile site-uri unde utilizatorii se aşteaptă să găsească ultimele informaţii furnizate de instituţiile mediatice.204 Corina Rădulescu în ce mai mulţi practicieni de relaţii publice folosesc acum CDROM-uri în locul broşurilor sau chiar în locul materialelor de prezentare. comunicare de criză şi vânzări on-line. prezentarea tuturor informaţiilor „de bază” pe care te-ai aştepta să le găseşti şi în „foi volante cu informaţii” ale organizaţiei. Există mai multe îndatoriri permanente care sunt importante pentru menţinerea interesului pentru un site de Internet. ne-am putea gândi la micro-site-uri pentru anumite funcţiuni. alături de informaţiile cu valoare de ştire care ar atrage toate publicurile organizaţiei. profit şi non-profit (inclusiv cele guvernamentale). cum ar fi dosarele cu revista presei. . Toate tipurile de consumatori de informaţie folosesc site-urile de Internet. au pagini de Internet. De aceea. iar atunci când accesăm acele pagini. Organizaţiile de toate tipurile. mai ales în cazul paginilor organizaţiilor comerciale. Deşi nu este. Ca acest lucru să se întâmple. Internetul oferă site-uri care asigură 24 de ore pe zi surse la nivel global pentru presă. cum ar fi campanii noi. iar acel site oferă apoi o legătură către pagina principală a organizaţiei. oferirea unei prezentări bune în cuvinte pentru cei care renunţă la grafică pentru a reduce timpul în care se încarcă o pagină. iar calitatea filmelor este extraordinară. Micro-site-urile nu sunt de obicei menţinute foarte mult. oferte speciale. Oamenii intră pe site-urile speciale la propriile lor adrese.

pot fi simpliste şi plictisitoare şi nu oferă în realitate nici o informaţie despre utilizator. Internetul a schimbat radical practica de relaţii publice. Eficienţa tuturor formelor de comunicare depinde de folosirea adecvată şi inventivă a canalelor existente de comunicare şi a diverselor media. Dacă aceste acţiuni nu sunt bine gândite. Unele site-uri web sunt pur şi simplu prea complexe pentru a fi folosite eficient. aruncând o imagine negativă asupra organizaţiei. iar oamenii nu se întorc la ele dacă nu consideră că tehnologia folosită este uimitoare. Aspectul interactiv în două sensuri este ceea ce face Internetul atât de atractiv ca nou canal de comunicare. cel mai bun mod de a distribui CPV-urile. filmele online nu sunt interesante numai pentru jurnalişti. Organizaţiile pot să fie atacate direct prin site-uri înşelătoare care le imită propriile site-uri.Comunicare şi relaţii publice 205 probabil. iar e-mail-ul şi grupurile de discuţii pot răspândi zvonuri chiar sub pretextul că acele informaţii vin din partea organizaţiilor. Mai mult. Partea negativă a acestei schimbări este că ştirile proaste pot deveni instantaneu globale. Noile tehnologii. natura interactivă a Internetului permite o monitorizare şi o evaluare pe care te poţi baza mai mult. par foarte promiţătoare pentru relaţiile publice. cum ar fi realitatea virtuală. . pentru că publicurile pot fi definite mai clar şi pot fi ţintite mai precis. Site-urile web sunt adesea create şi apoi abandonate.

Evoluţia istorică a demonstrat că regulile de politeţe şi de protocol sunt influenţate de mai mulţi factori: a. juridice şi politice ale vremii. de evoluţia generaţiilor. Regulile de protocol şi politeţe sunt impregnate nu doar de trecerea timpului. b. ci şi de concepţiile politice şi juridice specifice fiecărui stadiu de dezvoltare al societăţii. că ele reflectă de fapt. uzanţele practicate în societate şi în lume sunt în continuă evoluţie. în ansamblul său.1. Fundamentarea noţiunilor de bază. elemente de vocabular şi gramatică proprii protocolului Pe frontispiciul clădirii de la New College din Oxford se află scris „Manners make mane” respectiv comportamentul îl face pe om. de concepţiile filosofice. de influenţa mass-mediei. de gradul de dezvoltare al societăţii. respectiv republicană sau monarhică. de dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei. de forma de guvernământ. caracterul naţional şi starea moravurilor.Capitolul IV Protocolul – instrument de comunicare IV. c. pot să apară reguli noi care să le înlocuiască pe cele vechi. Fenomenul de „primenire” a generaţiilor atrage după sine şi „primenirea” regulilor de comportament. Se poate observa că. Pentru .

Astfel. Napoleon este ales prin plebiscit. pe care se menţiona. se resimt în planul normelor de comportament de această stare de căutări. Pe de altă parte. care să întărească faptul că s-a răsturnat un sistem de valori care a fost înlocuit cu altul. oamenii se transformă. una apusă doar pe jumătate. Napoleon Împărat. din punct de vedere al calificării şi chiar al apelării lor în „cetăţeni”. toate acestea pentru a sluji principiul egalităţii. Edificator este şi modul în care se prezentau documentele oficiale ale administraţiei napoleoniene. un cuvânt greu de spus în normele de comportare îl are tradiţia. în planul ideatic. Fenomenul de respingere a trecutului se manifestă. însă la fel ca un Bourbon este miruit cu uleiul sfânt cuvenit regilor. Astfel. ca stat. Mai mult chiar. Întreaga perioadă napoleoniană reprezintă o perioadă de „tranziţie haotică”. apelativul „dumneavoastră” este înlocuit cu „tu”. de la un regim politic la altul.Comunicare şi relaţii publice 207 secolul al XVIII-lea. Cel mai grăitor moment istoric de acest gen l-a reprezentat sfârşitul secolului al XVIII-lea rămas în istorie sub pecetea lui Napoleon. la fel cum se întâmplase şi cu Carol cel Mare. Istoria a demonstrat că şi în ceea ce priveşte normele de comportament. Republica Franceză. cât şi în cel al formalismului protocolar. de compromis în sensul de încercare de a împăca două epoci istorice. Confucius (551–479) observa – cu . ca şi în celelalte domenii. care uneori duce la compromis (şi în cazuri limită la proliferarea Kisch-ului). care a produs mutaţii fundamentale – şi în ceea ce priveşte formele de protocol. regăsim fenomenul modei. Mai mult chiar. Abolirea privilegiilor nobiliare a avut ca fundament servirea principiului egalităţii între oameni. alta în curs de a se naşte. al mentalităţilor. al concepţiilor. Inclusiv perioadele de trecere de la un sistem la altul. deşi devine Împărat prin Constituţia Republicii. în egală măsură. sacru pentru revoluţia franceză. se simte nevoia până şi a adoptării unei cronologii diferite. iar drept conducător al statului. cel mai edificator exemplu îl reprezintă Comuna din Paris. el este încoronat de papă. titlurile regale şi nobiliare sunt abolite. de la o etapă de evoluţie a societăţii la alta (ceea ce numim tranziţie). de aşezare a concepţiilor.

este mediteraneană. monopolul în ceea ce priveşte regulile de educaţie şi de comportament a fost deţinut de curtea 1 după Toma Georgescu şi Gheorghe Caravani. Ed. Regulile de curtoazie occidentală sunt urmate în ţările în care civilizaţia este de origine europeană. care nu se regăseşte în alt tip de civilizaţie. Ele sunt. în acelaşi timp. acordându-i un statut deosebit. prin originea acestuia şi formele de ordonare. supleţea formelor de manifestare şi ritmul proporţiilor vin de la civilizaţia greacă. se resimte influenţa succesivă a Evului Mediu şi a Renaşterii. la curtea regilor franci. apoi în secolul al XVIII-lea salonul doamnei de Deffaud. în secolele XVIIXVIII. în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea fiind celebre următoarele saloane: în 1726 doamna de Tercin. pentru că modul de a fi concepută. adoptate şi de protocolul diplomatic. ceea ce dă un ton particular spiritului său de libertate. deoarece curtoazia occidentală a căpătat contururi precise. Există1 anumite trăsături care particularizează curtoazia occidentală faţă de cea practicată pe alte continente. 2002. este europeană şi atlantică în acelaşi timp. datorită îmbinării dintre Europa occidentală şi Statele Unite ale Americii.). . al domnişoarei de Lespinase etc. care au plasat femeia în centrul vieţii mondene. 4. este romană prin cadrul juridic. apropiate formei actuale. şi anume: 1. fraternitate. Uzanţe diplomatice şi protocol în relaţiile internaţionale. este puternic îmbibată de spiritul francez. care au servit ca model întregii Europe (curtoazia europeană s-a format în saloanele franceze.208 Corina Rădulescu multă înţelepciune – faptul că virtutea nu este nimic dacă nu se naşte din curtoazie adevărată. 2. 6. egalitate. 209. 3. p. al doamnei de Geoffrin. Este recunoscut faptul că după întunecatul Ev mediu şi chiar după perioada renascentistă. Sylvi. generată în special de deplasările de o parte şi de alta a celor înstăriţi. este creştină. 5.

pentru a înţelege mai bine – în ultimă instanţă – 2 Vasile Isdrăilă. pentru a le putea înţelege mai bine şi a şti să le utilizăm nestingheriţi. De-a lungul evoluţiei gândirii etice universale. Mai întâi. Versailles-ul însemnând: „un moment de înflorire a eleganţei şi distincţiei. etică şi estetică”2 . – explicativ. datorită veridicităţii formulei (discutate în capitolul al doilea. Etica. care se aplică foarte bine protocolului ca mediu purtător de mesaje. politeţea a tins să devină o comportare naturală. Timişoara. 3 Vasile Morar. În acest capitol. lectorul este invitat să cunoască principalele elemente de vocabular şi gramatică. deci după „corsetul” formelor fără acoperire. Univ. Fiind un limbaj simbolic. Multe din noţiunile învecinate protocolului (politeţe. Buna-cuviinţă şi comportamentul civilizat. 1988. Creştină Dimitrie Cantemir. care este primul din punct de vedere al reprezentării cantitative. 24-25. în care comunicarea între naţiuni. bună-cuviinţă) sunt obiect de studiu al eticii – „filosofie asupra moralei şi/sau binelui sau datoriei”3. 1994. cursul de faţă) lui Marshall McLuhan „The medium is the message”. . Firul conducător este cel al comunicării. După aceea. Autorul amintit recunoaşte eticii trei momente. şi anume: – normativ. false. „utilitară”. – descriptiv. Bucureşti. dar şi al unei distincţii gratuite. dorim să explicăm obiceiurile protocolare cele mai răspândite şi câteva din regulile de etichetă care le însoţesc. etichetă. p 7. în antichitate regăsim o etică a binelui şi a virtuţii (vezi „Etica nicomahică” a lui Aristotel). Filosofia binelui şi ştiinţa dreptăţii. bune maniere. pp. iar în perioada modernă o etică a datoriei (a se vedea lucrările lui Immanuel Kant: „Metafizica moravurilor” şi „Critica raţiunii practice”). Ed. Facla.Comunicare şi relaţii publice 209 Regelui Soare. în speţă un limbaj non-verbal. popoare şi indivizi este în egală măsură ca o dorinţă şi o necesitate universală. pentru că aşa stau lucrurile în secolul nostru. goale.

deoarece adevărată strălucire a fiinţei umane nu vine din exteriorul ei ci dinlăuntrul ei. respect reciproc şi toleranţă. Ed. începând şi terminând cu a ta însuţi”4.. Protocolul. fie. constă în faptul că „(.. Galaxia. la fiecare dintre noţiunile învecinate protocolului şi vom încerca să le definim. instrument de comunicare. pentru o mai bună delimitare (=diferenţe şi asemănări) a genului proxim şi a diferenţei specifice a protocolului. practicile urmate în relaţiile umane. ne vom opri pe rând. . p. atitudinile sau gesturile care tind să arate respectul faţă de celălalt. ele fiind regulile statornicite în comportamentul social. bunul simţ şi bunul gust. Ea personifică trăsătura comportamentală a celui care respectă întocmai rigorile tradiţionale ce sunt impuse de colectivitate. Uzanţele reprezintă elemente de fond. p. în acelaşi timp. care caracterizează. ca spectator.” Aspectul exterior al exprimării fiinţei noastre nu poate suplini goliciunea şi pustiul din interiorul acesteia. şi mijloace care garantează o luare de contact favorabilă”5. care la rândul ei l-a împrumutat din limba italiană „politezza”. cit. Prin urmare. în sensul de „curăţenie” morală. într-un timp şi loc determinat. al cărei subiect este fie ca actor. Este posibil ca o persoană să respecte normele de 4 5 Vasile Isdrăilă. Politeţea (etimologic. bunăcuviinţă. Mai mult chiar. politeţea se referă la atenţiile. se poate transforma în contrariul ei. ea poate sfida orice măsură şi de aici. pe de altă parte. fiind. de puritate a trăirilor şi a comportamentului uman) reprezintă un ansamblu de norme de comportament bazate pe amabilitate. alteori.210 Corina Rădulescu comunicarea. şi politeţe. cuvântul „politeţe” a fost preluat din limba franceză „politesse”. uneori o etichetă exagerată. 1996. pe de o parte. Bucureşti. 30.. care poate da luciu dar nu şi strălucire”. Diferenţa între protocol şi etichetă. Louis Dussault. op. unde evocă ideea de curăţenie.) în timp ce protocolul şi eticheta sunt normative. Politeţea a fost definită ca „permanenta atenţie acordată celor din jur”. „arta de fi plăcut celor din jur” sau „respectarea demnităţii tuturor. 19. Eticheta reprezintă adeseori „un simplu ceremonial exterior.

Ajungerea unui individ la stadiul de „politicos”. lustruit. p. unui nou musafir care are cel mai important statut. într-adevăr. ea ne apare ca strict necesară şi. Politeţea reprezintă. . dar lipsa politeţei duce la infatuare. politeţea precede moralei. ceea ce înseamnă că se comportă nepoliticos. Adultului nu-i este suficient să fie politicos. după filosoful Bacon. şlefuire a propriului comportament. Politeţea desăvârşită naşte semne de întrebare. Prin urmare.. însă peste câteva momente. Univers. aduce nelinişti. ca şi de condiţiile concrete de existenţă. 20. veşmântul spiritului. din care au derivat sensurile de „politicos” şi „rafinat”. Oamenii încep să se întrebe despre politicosul perfect dacă este. iar politeţea este a celui civilizat. presupune exerciţiu îndelungat. cinstit. Bucureşti. poate fi stabilită următoarea relaţie de determinare a unui anumit tip de om: buna-cuviinţă şi eticheta sunt atribute ale omului adevărat. că plăcerea oamenilor mari este să facă pe alţii fericiţi. Ca şi protocolul. Mic tratat al marilor virtuţi. sau să ia cu tacâmurile personale dintr-un platou comun. iar conduita umană asupra căreia acţionează este influenţată de transformările continue care au loc în societate. pe de o parte. pe care îl ocupase până atunci. însă adultul are nevoie de mai mult decât să fie politicos. pe de altă parte. şi politeţea are o determinare istorică. ea începe să gesticuleze cu furculiţa pe deasupra mesei. iar Pascal afirma că politeţea adevărată este altruistă. De pildă.Comunicare şi relaţii publice 211 protocol dar să le încalce pe cele de politeţe. Între politeţe. 1988. Din această perspectivă.) onestitatea presupune adesea asumarea riscului de a displace. şi etichetă şi bună-cuviinţă.. nu este decât politeţe. care. o persoană cedează locul din dreapta gazdei. 6 Andre Compte Sponvile. Ed. am putea spune. Goethe considera că nu există nici un semn exterior al politeţii care să nu cuprindă o profundă idee morală. care trebuie să servească drept haină de toate zilele. la o masă. Din punct de vedere cronologic. deoarece „(. fapt la care trimite însăşi etimologia cuvântului –adjectivul „poli”în limba franceză are ca sens de bază şlefuit. care atrag noi practici. ne apare ca suficientă la copil. în prima fază. de a-i şoca sau răni pe ceilalţi”6. precum şi de mediul urban sau rural în care trăieşte individul.

Buna-cuviinţă poate fi definită drept o ştiinţă a purtării. din interior şi exterior.212 Corina Rădulescu omul adevărat şi politicos îl implică pe cel uman. în orice moment al existenţei omului şi faţă de oricare fiinţe cu care ne întâlnim. din înmagazinarea unui . Ca toate celelalte norme de conduită. o a doua natură a omului. a propriei personalităţi. politeţea nu este un lux. care a devenit parte din sine. este pătruns de respectul pe care-l datorează celorlalţi. 3. prin şlefuirea îndelungată. presupune să dai fiecăruia ce merită. de vreme ce suntem indiferenţi la suferinţele semenilor noştri. 4. nu din exteriorul său. modificându-şi formele de manifestare. Politeţea se confundă cu omenia. Psihologul Paul PopescuNeveanu considera că ea nu poate avea nimic comun cu manierele artificiale. cine nu este destul de politicos nu este destul de uman. să respecţi valorile morale şi materiale ale celorlalţi. Ca şi cultura. politeţea este omniprezentă. nepăsători faţă de victoriile sau înfrângerile lor. denumire care se regăseşte la vechii indieni. politeţea a evoluat odată cu dezvoltarea societăţii. 2. buna-cuviinţă trebuie să izvorască din interiorul individului. Nu putem fi profund politicoşi. adevărata politeţe ne apare ca o dimensiune a personalităţii umane. Ca şi politeţea. sunt subliniate următoarele trăsături fundamentale ale sale: 1. Buna-cuviinţă înseamnă a intui ce ţi se cuvine ţie şi ce se cuvine altora şi a te comporta în consecinţă. Ea se confundă adeseori cu eticheta. Buna-cuviinţă evocă tipul comportamental al celui care reacţionează din convingere. este mai degrabă un reflex al fondului moral-uman care recomandă să te porţi cu alţii astfel încât să nu-i jigneşti sau stinghereşti. În literatura de specialitate. o victorie împotriva instinctelor. ci un imperativ al societăţii moderne. Ceea ce este impus devine ulterior firesc. şi a reflectat conţinutul relaţiilor sociale. funcţiile şi aria de influenţă. integrată acesteia. un îndemn pentru respectarea regulilor de convieţuire socială. politeţea autentică este cea care rămâne după ce au fost uitate regulile învăţate.

implicit faţă de sine. atitudinea prin care individul se exprimă într-un mod lipsit de respect. protocolul – obiectul de studiu al capitolului de faţă – într-o accepţie foarte largă. mergând până la grosolănie. indecent. faţă de semenii săi. considera ca fiind o conduită frumoasă aceea care corespunde demnităţii omului în ceea ce natura lui diferă de a celorlalte vieţuitoare: „(. pe care se aflau înscrise datele asupra originii sale. Snobismul semnifică admiraţia excesivă pe care unele categorii sociale o manifestă faţă de regulile vieţii mondene.Comunicare şi relaţii publice 213 ansamblu de reguli căruia să te supui orbeşte. Bucureşti. 30. . Este lipsa absolută a respectului faţă de ceilalţi. p. 7 Louis Dussault. În sfârşit. Unii autori nu pun semnul egalităţii între buna-cuviinţă şi bunele maniere. însoţită de dispreţul fără menajamente faţă de cel sau cei care nu le practică. Termenul a devenit ulterior. fără discernământ şi credinţă. „protos” care înseamnă primul şi „kollao” care înseamnă a lipi (=ceea ce este lipit mai întâi). Cuvântul „protocol” provine din limba greacă. în succesiune: – textul original al unui înscris notarial. instrument de comunicare. O asemenea atitudine se dezvăluie prin lipsa oricărei consideraţii faţă de semenul său şi.) este acea potrivire cu natura în care moderaţia şi cumpătarea apar într-o înfăţişare de distincţie şi eleganţă”. – registrul în care erau înscrise actele notariale. Protocolul. spre deosebire de cele care nu ar putea să facă acest lucru. „buna-cuviinţă exprimă conformitatea faţă de normele considerate a fi corespunzătoare” în timp ce bunele maniere sunt „numai acelea care sunt considerate corecte. Ed. Necuviinţa este reversul bunei-cuviinţe. poate fi definit ca totalitatea regulilor de conduită ce trebuie respectate în societate. deşi îşi conştientizează comportamentul şi situaţia pe care o creează acest comportament. adică susceptibile să determine rezultatul aşteptat. Galaxia. care anulează posibilitatea integrării treptate în societate. Insolenţa reprezintă apogeul necuviinţei. întrucât.. duritatea ofensatoare a individului care nu respectă pe nimeni şi nimic. fiind format din două cuvinte..”7 Cicero. Semnificaţia iniţială a termenului avea în vedere prima foaie lipită pe un sul de papirus.

folosirea simbolurilor ţărilor şi naţiunilor. 3. Presses Universitaires de France. se apreciază că domeniul protocolului este următorul: 1. stabilirea luărilor de cuvânt. Le protocole et les usages. ansamblu de reguli şi practici de ceremonial care se aplică la festivităţi oficiale în relaţiile diplomatice. a celebrărilor şi a altor acţiuni de acest tip (de pildă. a 8 J. indiferent dacă suveranitatea este atât externă cât şi internă. organizate statal. în cadrul instituţiilor. b. Alţi autori8 restrâng semnificaţia protocolului la „prescripţiile imperative care determină locul cuvenit personajelor oficiale şi maniera de comportare faţă de acestea”. raporturile ierarhice stabilite între instituţii şi. în funcţie de rangul acestora. termenul este folosit pentru a desemna o culegere de formulare utilizate pentru a stabili corespondenţa între persoane. 1963 . în sfera afacerilor externe. în general.214 Corina Rădulescu – repertoarul modelelor folosite în redactarea textelor administrative. de ceremonial. în secolul al XVII-lea. Un asemenea compartiment „are ca funcţie ordonarea lucrurilor. instrument al comunicării”. Această evoluţie este de natură să legitimeze folosirea actuală a termenului prin referire la ceremoniile şi relaţiile stabilite cu rigurozitate între personalităţile publice. În lucrarea lui Louis Dussault –„Protocolul. numai internă sau limitată doar la nişte scopuri urmărite de statul respectiv. Cuvântul protocol are mai multe accepţiuni. Serres. serviciul de protocol din Ministerul Afacerilor Externe). Paris. relaţiile dintre puteri suverane. ordinea protocolară. raporturile dintre cei care deţin puterea şi relaţiile pe care subordonaţii le întreţin cu aceştia. Mai târziu. din care relevăm: a. normele la care se apelează în relaţiile cu aceste puteri şi. compartiment dintr-o instituţie care are ca sarcină organizarea oficială a activităţii de protocol. 2.

convenţie. sensul este în acest caz oarecum peiorativ. 55. în urma negocierii. putând fi extrapolat sensul la tratat. interpretarea sa ori elementele unei intervenţii terapeutice. În psihologie. Acest cuvânt. partenerii de afaceri. d. În literatura de specialitate. p.Comunicare şi relaţii publice 215 locurilor şi a precăderii participanţilor”9 şi el trebuie să cunoască toate elementele necesare organizării în bune condiţii a unor activităţi specifice. noţiunea de protocol este înţeleasă ca fiind sinonimă celei de document. este aplicat de asemenea. el se aplică mijloacelor de interconexiune a sistemelor. organizării. prin acest concept se desemnează o convenţie. Dussault în lucrarea amintită 9 Idem. În informatică. indiferent dacă acest raport este ierarhic sau nu. . serviciului sau biroului însărcinat cu problemele referitoare la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor oficiale: „serviciul de Protocol al Ministerului Afacerilor Externe”. şi anume: desemnarea unor formulare utilizate pentru redactarea unor acte publice (imprimate tipizate care urmează să fie completate de anumiţi destinatari). Vom spune astfel: o vizită protocolară. desemnează administrarea unui test. Cele două semnificaţii vizează cuvântul „protocol” folosit ca substantiv. în lumea afacerilor. c. proces verbal al unei conferinţe. În medicină. protocol se referă la descrierea etapelor care trebuie urmate pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale. despre o persoană care ţine la formalismul relaţiilor sociale vom spune că este „protocolară”. Ea se referă la formalismul relaţiilor dintre persoane particulare. adică al relaţiilor individuale. o înţelegere la care ajung. el se aplică la tot ceea ce se referă la obiceiurile formale. Ca adjectiv (=protocolar). Un alt concept care are tendinţa de a se confunda cu cel de protocol este eticheta. aşa cum sunt recomandate ele de protocol. document diplomatic care cuprinde acordurile. iar acesteia i se adaugă o semnificaţie derivată. înţelegerile şi hotărârile la care s-a ajuns în cadrul unei reuniuni internaţionale. Aceasta este semnificaţia de bază a termenului. În egală măsură.

prin afişarea unor inscripţii care cereau să nu-i fie călcate în picioare peluzele proaspăt însămânţate. activităţi ce se redactau sub formă de listă pe o foaie. prezentările. motiv pentru care nu este uşor a fi modificată. după cum. este necesar să se depună eforturi susţinute 10 Louis Dussault. conversaţia. Cum nobilimea ignora aceste inscripţii grădinarul a obţinut din partea regelui un decret prin care se dispunea respectarea obligatorie a acestor „etichete”. servirea mesei. denumită „etichetă” (cuvânt care îşi poate găsi în prezent corespondentul în „agendă”). de grădinarul şef al lui Ludovic al XIV-lea. este faptul că în ambele cazuri este vorba despre raporturi întreţinute în contextul vieţii publice. op. p. îl reprezintă originea etichetei. Ţinuta fizică face parte din patrimoniul fiecărei persoane. celelalte două ţin de regulile de comportament care trebuie respectate faţă de un personaj subiect al unui tratament protocolar”. când evoca activităţile desfăşurate la curtea unui suveran. Sorgintea acesteia e plasată în secolul al XV-lea. Eticheta comportării în societate presupune respectarea unor norme care vizează ţinuta fizică. 10 Adeseori. 29. cele două concepte se confundă. cit. a rămas celebră – pentru rigiditatea şi multitudinea regulilor – eticheta practicată la curtea lui Carol Quintul.216 Corina Rădulescu arată că: „(. iar eticheta raporturilor individuale. atunci când este vorba de un monarh.. Unul din motivele care determină confuzia celor doi termeni. şi de atunci cuvântul a intrat în limbajul curent cu sensul de a desemna o comportare conformă unor norme. dar mai ales a unor deprinderi necorespunzătoare. În istorie.. salutul. Etimologia cuvântului etichetă – care exprimă ceea ce se cuvine – a avut la bază o interdicţie instituită în parcul de la Versailles. a aştepta să ţi se adreseze pentru a-i vorbi este o chestiune de etichetă. . dar a nu-l întrerupe în timp ce vorbeşte. Diferenţa dintre ele ar consta în faptul că protocolul se aplică relaţiilor interinstituţionale.. conversaţia telefonică.) este o regulă de protocol ca şeful statului să prezideze o masă la care participă. Ceea ce este comun celor doi termeni. În cazul unor defecte fizice minore. Primul exemplu se referă la exercitarea puterii.

neforţată. b. Prin urmare. poziţia dreaptă a corpului – degajată. poziţia cu mâinile în buzunare este. ţinuta recomandată în timpul mersului este: a.Comunicare şi relaţii publice 217 prin exerciţii repetate pentru a se ajunge la o ţinută fizică corectă. punerea mâinilor în şolduri. În ţinuta fizică. nici aduşi în faţă. poziţia sprijinită de spătarul unui scaun sau de un perete. i. c. k. În societate este greşită: a. Asemenea gesturi trebuie evitate în societate. stilou etc. h. folosirea mâinilor în timpul unei conversaţii este uneori utilă. d. f. de asemenea. b. introducerea degetelor în nas. dar nici traşi înapoi ostentativ. râsul prea zgomotos. aşezarea pe scaun. mimica şi gesturile – toate trebuie controlate cu atenţie. încrucişarea mâinilor pe piept. tuşitul. o serie de aspecte ce-i pot complica sau modifica . indicarea cu mâna a unui obiect şi mai ales a unei persoane. Greşeli evidente sunt: e. căscatul şi strănutul fără a pune mâna în dreptul gurii. g. ochelari. gesturile nervoase făcute cu diverse obiecte personale: chei. batistă. în expresia corporală şi în ţinută. o poziţie naturală a umerilor. expresia feţei. fotoliu sau canapea – care pot să denote plictiseala ori satisfacţia de a fi obţinut un loc care nu va fi cedat cu uşurinţă. nepotrivită. paşi potriviţi. dar nu trebuie să ajungă la gesturi excesive. trosnitul degetelor. brichetă. De pildă. j. o balansare armonioasă a braţelor în limitele fixate de jocul normal al mâinilor. Salutul constituie o manifestare de consideraţie şi curtoazie faţă de o altă persoană. El constă în mimică. c.

c. atenţie.218 Corina Rădulescu sensul de la o expresie de stimă până la o obligaţie formală. cu excepţia situaţiilor când îi este prezentată o femeie mai în vârstă. oricât de minuţios ar fi pregătită. Atunci când una dintre persoane stă pe scaun şi urmează prezentarea. Pentru purtarea unei conversaţii plăcute şi eficiente se cer: o bună pregătire profesională şi politică. Arta conversaţiei nu poate fi însuşită după anumite formule. femeia rămâne pe scaun. b. eticheta impune următoarele reguli: a. dacă persoana recomandată are mai multe titluri. Orice reuniune. În timpul unei conversaţii. Este nepoliticos să-l apuci de rever pe interlocutor pentru a-i combate părerea sau să-l aprobi bătându-l pe umăr. ţigara şi mai ales scobitoarea. politeţe etc. întâlnire de afaceri. a2 gradul inferior celui superior. b. un om politicos nu va ţine în gură creionul. un bătrân sau o personalitate marcantă. riscă să devină plictisitoare în lipsa unei conversaţii interesante. bărbat sau femeie. Prezentările implică cunoaşterea anumitor reguli. Dacă se fumează în timpul unei discuţii. bărbatul este prezentat femeii. mai întâi se prezintă bărbatul (soţul) şi apoi femeia (soţia). Conversaţia constituie la rândul ei un element important în societate. . bărbatul se ridică întotdeauna când îi este prezentată altă persoană. cultură generală. cel mai tânăr este prezentat celui mai în vârstă. tactică. când se prezintă o pereche. a1. Pentru obţinerea unei atmosfere corespunzătoare gazda sau cel care a făcut invitaţia la o întâlnire de afaceri trebuie să se gândească din timp la organizarea acesteia astfel încât între participanţi să existe anumite puncte comune susţinute de interese sau preocupări din acelaşi domeniu sau din domenii conexe. şi anume: a. se pronunţă numai titlul cel mai mare. cu unele excepţii. Este incorect de a prezenta o femeie unui bărbat sau pe directorul X unui tânăr funcţionar. ţigara se scoate din gură când doreşti să iei cuvântul.

Humanitas. să recurgă la un formalism 11 12 L Dussault. de comportarea în timpul servirii mesei într-un cadru oficial. presupun depăşirea cu succes a unui test (realizat fără ştirea celui testat). indiferent de regimul politic. nu au fost adăugate în mod arbitrar unor structuri sociale. Ele nu au apărut la întâmplare. ar fi o greşeală de protocol ca un şef de stat să-i scrie unui ministru al unui guvern străin. a trebuit să acceptăm că orice organizare socială. Aurelia Marinescu12. Aurelia Marinescu. p. cit. recurge în practică la un aparat exterior destinat să impresioneze imaginaţia. regulilor de etichetă şi noţiunilor de protocol care ne permit să facem faţă unei multitudini de situaţii din viaţa particulară şi publică. p. Bunele maniere evocă „(.. care tinde spre o armonie între comportare şi etică. 31. atitudinilor. pentru a-şi îndeplini rolul. dar a da întâietate unei persoane mai în vârstă. 1995.. între etic şi estetic. . Nu sunt puţine cazurile în care reuşita încheierii unei afaceri sau angajarea cât şi promovarea în cariera profesională.”11 Acest concept se află în strânsă legătură cu eticheta şi protocolul. a oferi flori drept mulţumire pentru o cină deosebit de reuşită este o regulă a bunelor maniere. subliniază faptul că originea lor constă într-un sentiment uman profund. fără a se confunda. căci în materie de relaţii internaţionale trebuie să respectăm egalitatea nivelurilor ierarhice. o dată cu trecerea timpului. face apel la instituţii care au nevoie. Însă. Codul bunelor maniere astăzi. între frumuseţea caracterului uman şi moralitatea sa.Comunicare şi relaţii publice 219 Participarea la diverse acţiuni ce presupun servirea meselor într-un cadru larg sau restrâns impune un anumit comportament care trebuie să fie adecvat fiecărei situaţii. Bucureşti. oricare ar fi ea.. În schimb. 14. Este adevărat că obiceiurile specifice protocolului şi etichetei au fost create în favoarea sistemelor puternic ierarhizate şi că autoritatea. una de etichetă. Manierele sunt o oglindă în care fiecare îşi arată faţa. op. Astfel. Ed. prin urmare.) totalitatea comportamentelor.

legală sau ilegală –care să nu genereze propriile sale instituţii: de la mica trupă de ghizi. conform ritmului muncii de zi cu zi. cultură sau în relaţiile cu străinătatea. politeţe şi bune maniere au fost utilizate în trecut. oricât de modestă. democraţia proprie Occidentului. Întrucât ele nu mai reuşeau să reflecte realitatea. dorim să reliefăm că. manipularea se va face şi ea simţită în mod obligatoriu – fie că vrem sau nu. gesturi. Scopul pentru care noţiunile de protocol. simboluri naţionale. sărbători sau ceremonii în care respectarea unor ritualuri vechi sau noi creează tot atâtea legături între viaţa reală şi reprezentarea ei figurativă. iar acest lucru va fi considerat un motiv destul de întemeiat pentru a respinge „bunele maniere”. etichetă. statul dispune de instrumente prestigioase: aparat militar. Nu există însă nici o organizaţie. Mijloacele puse în funcţiune pentru a plăcea nu sunt oare aceleaşi cu cele folosite pentru a ni se da dreptate. Fiind vorba de reprezentare (=iluzie). Prin urmare. devenită o convenţie lipsită de sens. utilizarea lor. pentru a obţine asentimentul sau sprijinul cuiva când este vorba de un proiect pe care dorim să-l promovăm? În acest fel înţelegem mai bine ce a fost înlăturat din protocol şi etichetă: acele elemente ale limbajului. când mai puţin vizibilă. a unei mese. devenite inutile pentru că erau neadaptate noilor condiţii de viaţă. educaţie. nu putea să exprime decât ceva fals. Politeţea va fi asociată cu viclenia. oficială sau nu. Datorită responsabilităţilor ce îi revin în materie de pace sau război. apariţia noilor condiţii de viaţă. viaţa în societate are o latură teatrală. aparat guvernamental. justiţie şi poliţie. de la banda cea mai neînsemnată până la complexa organizaţie Cosa Nostra (dacă ar fi să exemplificăm cu organizaţiile ilegale). conversaţii şi moduri de a vorbi. atitudini corporale. Fiecare generaţie încearcă acest sentiment de inutilitate integrală sau parţială a formalismului relaţiilor instituţionale şi sociale. organizarea unei primiri. clădiri oficiale etc. care aminteşte de spectacol: ţinute vestimentare. totul ne poate face să . Organizarea ce le caracterizează va fi când evidentă.220 Corina Rădulescu capabil să evoce funcţia pe care o au şi să-i faciliteze exercitarea. sub mai multe aspecte.

Comunicare şi relaţii publice

221

credem că este vorba despre valori specifice unui sistem depăşit, deşi acestea sunt inerente vieţii în societate, fac parte din complexitatea realităţii. În concluzie, formalismul respectului acordat instituţiilor, cel pe care fiinţele umane îl manifestă unele faţă de altele, reflectă eforturile repetate din generaţie în generaţie pentru ca oamenii să beneficieze de o civilizaţie înfloritoare. În acest sens, ne vom îndrepta atenţia, în paginile ce urmează, asupra unor coordonate minime (=perene) ale comportamentului profesional, asupra protocolului în cadrul întâlnirilor de afaceri, iar în finalul capitolului asupra câtorva activităţi din multitudinea celor specifice protocolului.

IV.2. Calitatea de funcţionar public; reguli de civilitate
Calitatea de funcţionar public este una a comportamentului elevat şi elegant, diplomat şi inspirat, consecvent şi ponderat. Aceasta nu se poate realiza fără cunoaştere şi îndemânare, spirit practic şi autocontrol, dragoste de oameni, cultură, artă. Referindu-se la un minim de prescripţii de politeţe care trebuie respectate, J. Serres13 se opreşte la următoarele reguli de civilitate: 1. în oraş funcţionarul este primul care îşi salută superiorul, care are obligaţia să-i întoarcă salutul; 2. la serviciu, pe culoare sau în încăperi, funcţionarii fac loc pentru a trece superiorii; 3. atunci când un funcţionar superior intră în biroul unuia dintre subordonaţii săi, acesta trebuie să se ridice în picioare; 4. în birourile unde lucrează mai mulţi funcţionari, se ridică numai acela căruia i se adresează superiorul său;

13

J. Serres, op. cit., pp. 98-99.

222

Corina Rădulescu

5. atunci când un funcţionar este chemat în biroul superiorului său, acesta din urmă nu are obligaţia nici să se ridice pentru a-l întâmpina, nici să-l conducă la plecare; 6. atunci când persoana chemată este o femeie de grad mijlociu sau superior, acesta (funcţionarul superior) are obligaţia să se ridice şi să o conducă. Funcţionarului „de carieră”, i se cere un comportament uman şi profesional deosebit. Cuvântul „carieră”, desemnează profesia (ocupaţia, îndeletnicirea) pe care o exercită cineva pe baza unei pregătiri corespunzătoare. În „Dicţionarul limbii române contemporane” cuvântul „profesie” desemnează „pregătirea teoretică şi practică pentru exercitarea unei anumite îndeletniciri”, respectiv „o ocupaţie cu caracter permanent exercitată de cineva”. Comportamentul se înglobează în competenţă, ca o dimensiune a acesteia, iar îndemnul kantian – imperativul categoric – „poartă-te în aşa fel încât oricare din faptele tale să poată deveni o regulă universală de conduită”, este un îndemn spre perfecţiune ce face să strălucească, dă valoare unui bun profesionist. În concluzie, în toate profesiile este nevoie, pe lângă competenţă, de un comportament elegant şi ordonat (de multe ori îl numim civilizat), dar, în unele dintre ele, acest lucru dobândeşte valenţe deosebite. Specificul unora dintre profesii, printre care şi cea de funcţionar care lucrează în mod direct cu publicul, constă în următorul aspect: dacă în unele activităţi profesionale poţi să te detaşezi, prin rezervă, de ceilalţi şi să-ţi concentrezi întreaga forţă pe aspectele strict tehnic profesionale, în altele (în cadrul cărora relaţia emiţător-receptor este fundamentală) competenţa profesională trebuie îmbinată în mod armonios cu posibilitatea de a comunica, cu o comportare manierată şi elevată, în acelaşi timp, capabilă să creeze acele punţi de legătură între oameni. Nu pot fi formulate reţete de urmat, ci cel mult exprimate idei care să releve idealul, şi mai puţin calea de urmat. De pildă, în lucrarea „Uzanţe diplomatice şi protocol” (autori Prof. Univ. dr. Toma Gergescu şi

Comunicare şi relaţii publice

223

Prof. Univ. dr. Gheorghe Caraiani) sunt enunţate următoarele cerinţe ale comportamentului profesional: 1. Inteligenţa, cu care te naşti şi pe care o desăvârşeşti, prin educaţie şi instrucţie, este o coordonată esenţială a vieţii. Cugetul îl înalţă pe om, face măreţia lui. 2. Există un farmec de a fi, de a te purta, de a apărea în public. El nu derivă din respectarea cu sfinţenie a unui cod de reguli, care imprimă artificialitate, ci mai degrabă derivă din delicateţe sufletească, din respect pentru existenţa celorlalţi, din generozitate, sensibilitate, altruism. 3. Omul trebuie să aspire către ideal, către perfecţiune. Timpul şi viaţa permit progresul de la aproape bine la bine – idealul există şi este periculos pentru om să abandoneze căutarea lui. Renunţarea este primul pas către compromis şi degradare. 4. Comportamentul uman trebuie să fie echilibrat. Extremele sunt nefireşti şi dăunătoare; echilibrul interior, armonizat cu un comportament echilibrat dau sens şi culoare personalităţii individului. Unii au vrut să renunţe la pasiuni şi să devină zei; alţii au vrut să renunţe la raţiune şi să devină animale – spunea Des Barreaux. Şi unii şi alţii au eşuat. Omul trebuie să rămână complet, cu pasiunile şi raţiunea sa, capabil să se bucure de plăcerile vieţii dar să-i guste şi păcatele. Trebuie să existe o măsură în toate. Cum ne arată filosofii, natura umană este duală (divină şi animalică în acelaşi timp), secretul fericirii fiecăruia dintre noi, constând într-o cunoaştere cât mai adâncă şi obiectivă a propriei persoane, apoi în armonizarea, găsirea virtuţii –cum o numeau anticii, a mediei raţionale (a se vedea conceptul de mesotes de la Aristotel) între „prea mult” şi „prea puţin”. 5. Cultura este o coordonată fundamentală a personalităţii umane. Ea este – cum se ştie – ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat. Cunoştinţele şi gusturile trebuie cultivate, îmbogăţite continuu. De aici, importanţa unei

224

Corina Rădulescu

lecturi diverse, care ajută individul să fie în concordanţă cu nivelul şi spiritul generaţiei sale. 6. A te îndoi de orice nu înseamnă a nega totul. Dimpotrivă, punând sub semnul îndoielii cunoştinţele noastre ni le putem verifica şi corecta. Acesta este sensul celebrei afirmaţii a lui Socrate: „(....) ştiu că nu ştiu nimic”. De asemenea, „dubito ergo cogito, cogito ergo sum” reprezintă esenţa filosofiei lui Rene Descartes. Astăzi, cogito-ul cartezian s-ar metamorfoza în „vigo ergo cogito”, adică „trăiesc pentru că gândesc”, care este mai realist. 7. Omul modern trebuie să placă. Este elegant să fii zâmbitor, optimist, puternic, săritor, atent cu ceilalţi. Politeţea adevărată este senină, luminoasă, dătătoare de mulţumiri, de bucurii, este binefăcătoare. În plus, biologii au demonstrat faptul că pentru a zâmbi sunt antrenaţi numai treisprezece muşchi, în timp ce, pentru a încreţi fruntea şi ridica sprâncenele sunt puşi în mişcare cincizeci de muşchi. Fereşte-te de omul care nu râde niciodată –spune o înţeleaptă zicătoare populară. Zâmbetul este semnul unui gust ales şi al unei rafinate spiritualităţi, pentru că sălăşluieşte în suflete mari. Peste tot în lume, în cea a bussiness-ului ca şi a artei, în societate, se pune mare accent pe capacitatea de a împărtăşi, prin zâmbet, veselia şi optimismul cu care se înving dificultăţile vieţii. Optimist este acela care vede floarea trandafirului, nu spinii lui. 8. Cunoaşterea este o altă armă cu care învingem şi ne împlinim ca oameni şi profesionişti. În acest sens, a şti înseamnă a putea. Ca şi cultura, ştiinţa nu se apreciază după numărul de cărţi citite sau după zilele petrecute la bibliotecă, ci după modul în care aceste cărţi au şlefuit personalitatea omului. Naturii îi trebuie sute de ani, uneori chiar mii, până când dă un produs al său, o formă care ne impresionează prin arta şi desăvârşirea ei. Omul are

luptă. Alternative. în Etica aplicată. 10. Un reper existenţial extrem de important este modul în care ne alegem prietenii. Autorii lucrării „Uzanţe diplomatice şi protocol” se opresc la acele aspecte pe care le consideră esenţiale. existenţa neîmplinită etc. fără a avea 14 Adrian Miroiu. Omul nu trebuie să se compare cu un individ inferior sieşi. Cicero afirma în acest sens: „Scoateţi respectul din prietenie şi-i veţi lua cea mai frumoasă podoabă”. Nu poţi avea prieteni nepoliticoşi. ne comparăm cu cei mai slabi şi mai răi decât noi. p. 12. Relaţiile dintre oameni trebuie să fie guvernate de principiul respectului. ca principiu al dreptăţii. Numai comparaţia cu idealul este justificată. de evoluţie). insuccesele. el impune şi datoria primă de a-i ajuta pe cei care sunt victimele nedreptăţilor comise de alţii14. să tindă spre desăvârşire (ceea ce presupune căutare. grosolani. mai ales. o veşnică dorinţă de autoperfecţionare. 1995. Bucureşti. Prietenii ne definesc şi ne reprezintă într-o mare măsură. dar. Ed. 11. dar trebuie să fie răbdător cu sine însuşi şi cu ceilalţi şi. „Principiul respectului. Oamenii mari sunt modeşti pentru că ei nu se compară cu ceilalţi. de vreme ce aceste aspecte îţi repugnă. Prietenia presupune cu necesitate respect. pentru a ne justifica lipsurile. Omul trăieşte pentru el. cere mai mult decât să nu vătămăm pe cineva atunci când vrem să obţinem consecinţe optime pentru toţi cei afectaţi de rezultat. Este regretabil dacă. este un reper existenţial fundamental. Bunătatea din noi. pentru ceilalţi. 181 . pentru noi dar mai ales pentru alţii.Comunicare şi relaţii publice 225 nevoie de puţin. mai ales. „Ce ocupaţie fericită este aceea care îi dă unui om în orice clipă prilejul să facă bine atâtor mii de oameni” – aprecia La Bruyere. 9. ci cu modelul de om ideal pe care îl au în spiritul lor. „Introducere: Ambiţii şi speranţe ale eticii aplicate”.

În relaţiile de afaceri sunt frecvente situaţiile în care întâlnirile dintre parteneri devin hotărâtoare pentru rezultatul acţiunilor întreprinse. Protocolul în cadrul întâlnirilor de afaceri a. Comportamentul într-o întâlnire de afaceri de mai mică importanţă nu trebuie să difere în mod evident de cel adecvat pentru marile întâlniri dintre parteneri. Prin urmare. Reguli de bază Atunci când fiecare dintre membrii conducerii administrative a unei companii sunt familiarizaţi cu regulile de protocol şi le aplică în mod firesc ei reprezintă instituţia lor într-un mod strălucit. întâlnirile pentru vânzări de produse fabricate de companie. Pentru a se împlini acest fapt. protocolul instituţiei are în vedere comportamentul individual al persoanelor din conducerea administrativă considerat ca un aspect care oglindeşte compania.226 Corina Rădulescu pretenţia epuizării dimensiunilor comportamentului profesional sau privat al unui individ. El delimitează ceea ce este adecvat de ceea ce este nepotrivit în cele mai diverse situaţii care apar în activitatea companiei. conferinţe pe probleme comune activităţii mai multor firme. Protocolul se bazează pe concepţia că. protocolul a devenit un element fundamental în desfăşurarea afacerilor. simpozioane etc. plăcute şi care se finalizează cu încheierea afacerii în termenii cei mai favorabili pentru ambele părţi. oricine trebuie să ştie ce înseamnă un bun protocol. IV 3. În această categorie sunt incluse întâlnirile pentru perfecţionarea condiţiilor preliminare ale unei afaceri. În prezent. În toate aceste situaţii fiecare dintre participanţi reprezintă compania în întregul ei în faţa partenerilor . Bunele maniere sunt întotdeauna cele care stau la baza realizării unei întâlniri productive. în reuşita afacerilor este foarte important modul în care personalul ştie să întreţină cea mai potrivită atmosferă în relaţiile cu partenerii. înainte de a fi pus în situaţia să-l practice.

Scaunele din dreapta şi din stânga organizatorului sunt pentru colegii acestuia sau pentru invitaţii de onoare. sau dacă reprezintă pe cineva din companie. Este total nepotrivit să ia loc din proprie iniţiativă – mai ales când există riscul de a se aşeza lângă organizatorul întâlnirii. Atunci când întârzie să înceapă. Dacă a venit la întâlnire în alte condiţii decât cele uzuale. trebuie să le explice participanţilor cine este şi de ce se află acolo. eficienţa. dacă participanţii la discuţii îi pun întrebări despre el şi compania sa. aspecte care trebuie să fie respectate în primul rând de organizatori: 1. 3. Este recomandabil – pentru cel care este nou venit – să aştepte invitaţia de a lua loc – adresată de unul din participanţi care cunoaşte motivul prezenţei sale la întâlnire. inventivitatea şi atitudinea atentă a acelora care răspund de organizarea lor. Dacă participă pentru prima dată din partea companiei proprii la o astfel de întâlnire. Normele de protocol valabile pentru organizatorul unei întâlniri de afaceri sunt la fel de importante şi pentru invitaţii la întâlnire deoarece în cursul acesteia sunt multe situaţii în care un participant poate da dovadă de bune maniere în mod eficient. orice participant poate să se lanseze într-o conversaţie cu cel aflat în stânga sau în . se comportă în mod prietenos şi firesc faţă de ceilalţi participanţi. Acesta este şi un prilej pentru el de a-şi oferi cartea de vizită de afaceri. 4. În cele ce urmează ne vom opri la câteva din aspectele ce ţin de protocolul unei întâlniri . Manierele şi respectarea unor anumite norme de protocol sunt la fel de importante atât pentru invitaţi cât şi pentru organizatori.Comunicare şi relaţii publice 227 sau eventualilor colaboratori ai instituţiei. Organizatorul trebuie să ajungă la timp dacă nu chiar cu câteva zeci de minute înainte de ora la care a fost programată începerea discuţiilor. Întreaga ambianţă a unei întâlniri la care participă mulţi oameni depinde cu adevărat de profesionalismul. 2.

dezorganizată. precum şi alte activităţi similare. Pe parcursul intervenţiilor din partea celorlalţi participanţi. 9. 10. nu sunt recomandate: rularea unor bucăţele de hârtie în formă de cocoloaşe minuscule. Folosirea pronumelui de politeţe „noi” în loc de „eu” atunci când este vorba de un grup. Orice participant la discuţii trebuie să se gândească bine înainte de a vorbi pentru a nu-şi prezenta ideile într-o manieră neîngrijită. Este bine să se . Fiecare participant trebuie să fie pregătit pentru întâlnire cu tot materialul informativ necesar. Subiectul conversaţiei poate fi legat de evenimentele de actualitate sau chiar de motivul întâlnirii. plasarea agrafelor de birou în diferite combinaţii. eventualele observaţii trebuie notate. 7. prin orice mijloace. Manifestarea emoţiilor este bine să fie cât mai firească.228 Corina Rădulescu dreapta sa (dacă persoana nu studiază cumva un material). se recomandă pentru a înlătura accentul categoric al lui „eu”. 6. care a fost studiat şi parcurs în amănunt. care implică o lipsă de consideraţie faţă de colegi. 11. Pentru a clarifica anumite informaţii este bine să existe curajul de a solicita lămuririle necesare. 5. De asemenea. Este nepotrivit ca participantul să aibă o anumită poziţie în scaun care ar putea lăsa de înţeles plictiseala care este tocmai opusul atitudinii pe care trebuie să o afişeze. dar trebuie controlată atunci când este cazul de a fi exprimat dezacordul evident faţă de stadiul problemelor discutate. Aceasta este şi o garanţie că intervenţiile sale în discuţii vor fi oportune şi eficiente pentru derularea afacerii. Se recomandă stăpânirea tentaţiei de a monopoliza discuţia. Pentru a asigura finalitatea dorită a întâlnirii este mai bine să se clarifice lucrurile neînţelese decât să se lase impresia că sunt clare. 8.

Organizatorul întâlnirii va mulţumi totdeauna participanţilor la încheierea discuţiilor. Chiar dacă fumatul este permis în încăpere. Constituie o impoliteţe băutul dintr-o cutie de bere. când este o întâlnire de lucru. 12. astfel încât afacerile să poată fi combinate cu sport şi destindere. se recomandă să se ceară permisiunea unanimă. este mai potrivit un hotel confortabil dintr-un oraş care dispune de facilităţi complexe – . Fiecare participant trebuie să vină bine pregătit pentru întâlnire. La o întâlnire de afaceri nu trebuie să se solicite folosirea telefonului decât în situaţiile speciale impuse de natura discuţiilor purtate.Comunicare şi relaţii publice 229 vorbească la subiect pentru a nu abuza de timpul celor prezenţi. Întâlnirile organizate în afara companiei Ele sunt mai complicate din punct de vedere organizatoric întrucât au ca invitaţi un număr mare de oameni de la companii care au sediul în alte oraşe. O întâlnire în afara oraşului merită o anumită cheltuială planificată pentru că schimbarea ambianţei în care se va desfăşura poate crea condiţiile de finalizare rapidă şi mult mai eficientă a afacerilor propuse. Dacă se primeşte această permisiune. astfel încât să evite blocarea discuţiilor din lipsă de informaţii. conţinutul băuturii va fi turnat în pahar pentru a fi consumat. sifon etc. se poate întâmpla ca o organizare cu adevărat ieftină să se dovedească a fi o pierdere în loc să fie o economie. Alegerea locului unde se va desfăşura întâlnirea se va face în funcţie de obiectivele acesteia: uneori este potrivită o staţiune. este de dorit ca fumatul să se facă în dreptul unei ferestre deschise pentru ca fumul să poată ieşi afară. Se recomandă ca la încheierea discuţiilor fiecare participant să mulţumească personal organizatorului întâlnirii pentru ospitalitate. 14. în timpul întâlnirii de afaceri. Cu acest prilej apar cheltuieli care pot sau nu să se dovedească eficiente. b. 13. alteori.

El are nevoie de experienţă în meserie şi să fie permanent informat prin reţele de care dispune în stabilirea legăturilor cu companiile implicate. organizatorul se poate informa de la persoane care s-au ocupat recent de o acţiune asemănătoare. posibilităţile de agrement şi recreare curente ale hotelului sau locului în care se desfăşoară întâlnirea. d. c. poate să economisească sume importante pentru compania sa. Când trebuie să se facă rezervări la unul din hotelurile mai vechi este necesară actualizarea informaţiilor despre serviciile oferite de hotelul respectiv.230 Corina Rădulescu condiţii de agrement. sau lipsite de perspectivă. aşezare pitorească etc. ori amplasate într-o zonă mai zgomotoasă). Este bine să se negocieze asupra următoarelor aspecte: a. definitivarea condiţiilor de desfăşurare se va petrece în cel mai facil mod. costul mesei. Dacă organizatorul se bazează pe relaţii deja stabilite în acest scop. Când se recurge la rezervarea spaţiului necesar întâlnirii într-un loc nou. importanţă istorică sau culturală. ofertele de divertisment. modul în care acţionează pe durata întâlnirii şi felul în care . neobişnuit. Un bun organizator. el va încerca să obţină scăderea preţului sau servicii suplimentare incluse în preţul cerut. Comportamentul lor. Un bun organizator nu se opreşte la primul preţ văzut pe listă sau oferit de cineva. produselor de cofetărie etc. pentru că ele se pot schimba destul de mult de la un an la altul. Atât organizatorii cât şi participanţii la o întâlnire de afaceri de acest gen îşi vor arăta bunele maniere prin felul cum vor putea să se adapteze la condiţiile de protocol impuse. Înainte de a se da orice confirmare scrisă privind rezervarea locului pentru întâlnire sau a încheierii unui contract privitor la sumele ce vor trebui plătite pentru serviciile solicitate. specialist în arta negocierilor. preţul camerelor (să se obţină preţurile mai scăzute pentru camerele mai mici. băuturilor. b. organizatorul trebuie să treacă printr-o fază de negocieri.

Dincolo de elementele proprii de reglementare. Dacă toţi aceşti factori funcţionează. IV.Comunicare şi relaţii publice 231 urmează regulile protocolului negocierilor vor influenţa în mod evident finalitatea acestora. participanţii îşi manifestă manierele prin comportarea lor din timpul întâlnirii. întâlnirea va avea succesul asigurat. cum ar fi uzanţele. normele sau elementele de natură legală (nivelul de reprezentare sau baza materială. câteva dintre ele – considerate a fi deosebit de importante. în economia cursului de faţă vom prezenta. plafoanele admise de cheltuieli). de elementele proprii de reglementare. caracterizare generală A redacta o invitaţie? A alcătui o listă de invitaţii? A primi două sute de persoane? A te ocupa de invitaţii de onoare? A face prezentările? A te prezenta pe tine însuţi? A plasa invitaţii la o masă. protocolul este determinat de limite bine stabilite. pe o estradă? A primi străini? A redacta o scrisoare importantă? A stăpânii vocabularul mediului diplomatic? A organiza o masă pentru zece persoane. la o conferinţă. Activităţi specifice protocolului..sau două sute? Pe cine serveşti mai întâi? Ce meniu oferim? A lua cuvântul în public? A ţine un toast? Sunteţi maestru de ceremonii: pe cine salutaţi primul? Cine vorbeşte ultimul? Ce ţinută vestimentară purtăm? A aşeza drapelele? A face cadouri şi amintiri: ce să oferim? Toate răspunsurile la aceste întrebări şi la multe altele asemănătoare constituie obiectul. Din multitudinea activităţilor enumerate. iar un alt factor care influenţează decisiv succesul întâlnirii constă în atitudinea şi performanţele organizatorilor.. în aplicarea practică a protocolului se definesc curentele – ce ţin de . De asemenea. definesc diferenţa specifică a protocolului. angajând un personal meticulos în organizarea şi realizarea întâlnirii de afaceri.4. pe scurt. Compania se preocupă de bunele maniere.

El se caracterizează prin faptul că este o convenţie rigidă. prin consum mare de resurse –resursele umane sunt numeroase logistic. dar redus. Protocolul ceremonios prezintă o mai mare pondere a festivismului şi este destinat ceremoniilor publice. participând la organizare mai multe instituţii. dictatori. precum şi faptului că unele instituţii nu au dreptul sau mijloacele de a organiza un protocol de tip ceremonios. Protocolul ceremonios este prestabilit în detaliu. prin atitudine destinsă (prin urmare. are o pondere mai mare în cadrul protocolului. prin discreţie – are o mai mare pondere interpersonală. scăderii nivelului de reprezentare şi accesibilităţii sale. prin consum de resurse mai mic. detaliile decurgând de la sine în mod firesc. nimic nu poate fi aleatoriu şi nu sunt admise derogări de la standard sau acţiuni personale. Protocolul cordial (numit şi nonformal datorită caracterului său mai puţin festivist). Protocolul cordial se caracterizează printr-o rigiditate mai mică a convenţiilor (permite o mai mare spontaneitate a participanţilor).232 Corina Rădulescu considerente pur subiective (opţiunea conducătorului autorităţii statale sau administrative). Protocolul cordial . fiind spectaculos şi impozant. Caracterul public este trăsătura cea mai importantă. Acest lucru se datorează. ministere – este mai des întâlnit la Ministerul Afacerilor Externe şi la cel al Apărării. Protocolul ceremonios este preferat de: funcţionarii cu demnităţi înalte. menit să impresioneze şi să dea măreţie participanţilor (în relaţiile internaţionale este considerat o formă de respect şi de politeţe). momentul public fiind prezent. reprezentanţii unor state mici. acţiunile care sunt organizate ceremonios nu-şi ating scopul decât prin festivismul public în care organizatorul dovedeşte realizarea excepţională a caracteristicilor anterioare împletite cu măiestrie. Astfel. putem vorbi despre protocol ceremonios şi protocol cordial. o afirmare mai mare a abilităţilor de comunicare personale ale participanţilor). el fiind la dispoziţia mai multor autorităţi ale administraţiei publice decât cel ceremonios. prin fast. precum şi de protocol şi precădere. El este doar stabilit pe etape. în principal.

funcţionarii care stăpânesc mai puţin uzanţele de protocol. resursele existente etc. sau curtoazia reciproc manifestată între două părţi de-a lungul timpului. există reguli general valabile (de pildă. dar care este respectat de către toate instituţiile din subordine. în cazul acordării de distincţii se aplică numai protocolul ceremonios. indiferent de nivelul de reprezentare. Precăderea şi repartizarea locurilor în funcţie de aceasta.Comunicare şi relaţii publice 233 este preferat de: reprezentanţii unor state mari când primesc reprezentanţi ai unor state mai mici. Cine va sta la masa de onoare şi pe ce loc? Cum vor fi distribuiţi invitaţii în sală? Cine va lua cuvântul primul sau cum se va încheia seria discursurilor? Acestea şi altele sunt întrebări la care precăderea dă rigoarea necesară evitării gafelor sau nemulţumirilor. Precum în cazul tuturor uzanţelor. Instrumentele folosite pentru a stabili precăderea şi rangul provin din diferite surse: listele de ordine protocolară oficiale stabilite de state şi de marile instituţii. Astfel. opţiunea conducătorului. În acest sens. gazda ia prima cuvântul) şi reguli ale casei (ceremonialurile militare de la stat la stat). reprezentanţii unor autorităţi publice de mai mică importanţă. semnele de deferenţă practicate într-o societate faţă de diferiţi membrii ai săi. pentru un stat se stabileşte ordinea de precădere pentru funcţiile politice sau de autoritate. Cea mai înaltă funcţie într-un stat stabileşte precăderea prin act cu caracter intern. reflectă totodată motivaţiile şi obiectivele acesteia. reprezentanţii administraţiei publice locale. De exemplu. pentru . Ordinea protocolară este una din cele mai delicate probleme cu care se confruntă organizatorii evenimentelor protocolare. ele reprezintă un mesaj în slujba intenţiei urmărite. regulile diplomatice. Precăderea se referă la ordinea protocolară în raport cu rangul şi funcţia fiecărei persoane participante la un protocol. pe lângă faptul că asigură desfăşurarea în bună ordine a ceremoniilor. Aceste curente în aplicarea practică a protocolului sunt afectate şi de natura evenimentului. ţările gazdă ale unor negocieri internaţionale.

Dreapta înainte de stânga – presupune că oficialitatea cea mai importantă. personalităţile religioase. . tradiţia. Toate aceste reglementări de precădere se adoptă la nivelul fiecărei instituţii. ea devine obligatorie. simetria. cea mai importantă persoană se va poziţiona în centru.234 Corina Rădulescu reprezentanţele diplomatice. ţinându-se seama de ordinea protocolară adoptată de autorităţile superioare sau de specialitate. Ordinea între persoane de rang egal se stabileşte în mod particular în funcţie de elementele de precădere. Menţionăm că ordinea de precădere stabilită prin acest tip de reglementări este raportată la funcţii şi demnităţi. întâietatea. după importanţă. stemei. este plasată în partea dreaptă (cum se priveşte la prezidiu de către public). Astfel. cedarea locului. ordinea alfabetică. şi anume: persoana cea mai importantă. 2. fiecare personalitate este poziţionată în dreptul drapelului. la dreapta. egalitatea statelor. Pentru clarificarea poziţionării invitaţiilor la o ceremonie există trei reguli principale în acord cu care se aplică precăderea: 1. la preluarea funcţiei de demnitate publică. când există două. cuplurile. raza teritorială. vârsta şi vechimea. pentru organizaţiile neguvernamentale. stabilitatea. galanteria. principiul ierarhiei. prin investire sau numire. fie prin depunerea jurământului. apoi la stânga vor fi celelalte oficialităţi (precum în figura de mai jos). În cazul în care sunt prezente mai multe state reprezentate sau unităţi administrativ-teritoriale. titularii de distincţii de merit. natura evenimentului. 3. prezentarea scrisorii de acreditare. Odată stabilită lista de precădere. titularul îşi preia o dată cu atribuţiile de reprezentare şi dreptul poziţiei în ordinea protocolară. apoi alternativ. În cazul reprezentării politice interstatale sau al unor componente federative. sau altor elemente oficiale distinctive. nu la persoane.

acordarea de distincţii. În funcţie de rangul persoanei care participă şi care are funcţie de reprezentare. protocol de gradul 1. semnarea de tratate şi convenţii. În plan intern ele sunt utile atunci când un concept. sunt deosebit de importante 2 6 4 . scrisoarea de invitare. Conferinţele sunt un instrument de bază în dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi pentru a defini politicile şi strategiile comune multinaţionale. Cele mai frecvente tipuri de acţiuni protocolare – din perspectiva organizării ceremonialelor – sunt: conferinţele. o politică sau o problematică acută se pune în dezbaterea publică. protocol de gradul 2 şi protocol de gradul 3. Prin urmare. dineurile şi recepţiile. depunerile de coroane şi ceremoniile militare. ci reprezintă şi un set de semnificaţii şi sentimente comune pentru o anumită comunitate. Rangurile oficiale pot fi numerotate în cele mai multe sisteme până la numărul 45. cât şi pentru a determina importanţa pe care o are o anumită funcţie de demnitate publică. care contribuie la transmiterea corectă a informaţiilor despre statutul ţării reprezentate sau situaţia momentului. Ca gen ele se regăsesc atât în planul politic. primirile oficiale. populaţie. fie că au un caracter regional sau la scară mai largă. Arborarea drapelelor este o altă activitate importantă proprie protocolului. Drapelul este simbol al suveranităţii statelor şi se bucură de respect. cât şi în cel ştiinţific sau al societăţii civile. Din punctul de vedere al protocolului. restul participanţilor la ceremoniile oficiale fiind organizaţi după dorinţa gazdelor. el nu este numai un obiect de comunicare.Comunicare şi relaţii publice 235 7 9 8 5 3 1 Rangurile şi titlurile oficiale sunt elemente distinctive folosite în protocol atât pentru stabilirea precăderii. la o ceremonie există protocol de diferite grade: protocol de gradul 0. există un set de reguli privind arborarea drapelelor.

aparatura necesară pentru discuţii şi conducerea dezbaterilor. Distincţiile.236 Corina Rădulescu conferinţele desfăşurate la nivel politic statal în spaţiul naţional şi internaţional. hotărâre). lege. care cuprinde următoarele elemente: pregătirea distincţiei. uzanţe protocolare. elemente privind dotarea pentru expuneri. pregătirea ceremoniei. după cum urmează: se va acorda în ordine de la distincţia cu gradul cel mai mare la cea cu gradul cel mai mic. corespondenţe premergătoare. elemente privind parcarea şi axele de organizare. neoficiale. Din punct de vedere al alocuţiunilor de protocol. Există o delimitare între recepţii şi dineuri. stabilirea ordinii de precădere. şi anume: – intrarea şi aşezarea beneficiarilor – precăderea. şi anume: stabilirea sălii. Primii care vor intra în sală sunt cei care urmează a primi distincţia. Una dintre cele mai importante activităţi de protocol este reprezentată de dineuri şi recepţii. fie ele medalii. Însemnătatea lor constă în caracterul lor de liant al comunicării interpersonale a participanţilor şi un prilej al întâlnirilor informale reciproce. Acordarea de distincţii – sub aspectul formei – este o activitate strict protocolară. vor primi primele persoanele care au rangul cel mai mare. stabilirea modului de desfăşurare. persoanele în etate având prioritate. urmează regulile vârstei. Desfăşurarea ceremoniei are reguli protocolare deja cutumiare. În cazul în care sunt mai mulţi onoraţi. este importantă ceremonia de acordare. Actorii principali vor fi poziţionaţi astfel încât să aibă o poziţie privilegiată şi să poată fi văzuţi de toţi participanţii. dacă este vorba de acelaşi grad al distincţiei. Organizarea protocolului în cadrul conferinţelor comportă mai multe aspecte. care însă nu . se vor respecta anumite reguli ale conferirii în ordine. fie decorări cu diferite ordine civile sau militare. stabilirea interpretariatului. emiterea actului de conferire (decret. sunt un atribut exclusiv al autorităţilor publice elective (alese prin vot direct).

locul de primire din partea gazdei etc. se organizează doar seara. Aceste caracteristici se pot îmbina. şi anume: dineurile presupun ca regulă aşezarea la masă. acestea sunt supuse unor uzanţe generale. alegerea felurilor de mâncare presupune câteva reguli: de preferinţă meniul va cuprinde acele preparate a căror pregătire şi păstrare nu vor avea de suferit în urma situaţiilor neprevăzute. Fiind însă vorba de acţiuni de protocol. Cu privire la meniu. . nu presupun ordine de precădere şi nici discursuri (deşi nu le exclud). Mai precis. servirea cafelei în salon pentru a se putea fuma.Comunicare şi relaţii publice 237 este strictă. şi perfectate alte elemente organizatorice: locurile de parcare. meniul va respecta condiţia socială a invitaţiilor – nu se pot servi la dineuri sau recepţii produse de casă. Uzanţele în cadrul dineurilor şi recepţiilor vizează: decorarea mesei (simplă şi eficientă). respectarea opţiunilor religioase – nu se va servi carne de porc pentru oficialii de religie musulmană sau vită pentru hinduşi etc. Acest lucru nu exclude însă bucătăria tradiţională. presupun un număr mare de invitaţi. ci numai pe tartine). poziţionarea personalului de îndrumare. icrele nu se pot pune cu lingura în farfurie. au la bază bufetul suedez. precăderea servirii. motiv pentru care nu putem vorbi de existenţa unor clişee tip în ceea ce le priveşte. cu privire la organizarea acţiunii trebuie stabilit locul de desfăşurare. presupun discursuri şi un număr mic de invitaţi. respectarea tradiţiilor culinare prin asigurarea produselor şi a modului de servire clasic în asemenea situaţii. ce presupune o exprimare mai adecvată. de peste 100. recepţiile se pot organiza indiferent de oră. preparatele se mănâncă fiecare în felul său specific (de pildă. în timp ce. trebuie întocmit programul şi stabilită lista de invitaţi (după care urmează lansarea invitaţiilor). se pot face la gazdă acasă. garderoba.

intonarea imnului. ci şi atenţii care dezvăluie personalitatea gazdei şi exprimă stima pe care o acordă interlocutorului său. argumentând că este vorba de norme perimate. ciocnirea cupei de şampanie – este un moment protocolar obligatoriu. iar această poziţie respinge eventuala abordare. Alte uzanţe ţin de bunul simţ în sens propriu: intrarea şi aşezarea publicului. generalul Norman Schwarzkopf. O acţiune protocolară încununată de succes este rezultatul simbiozei acestor elemente. politeţe şi bune maniere. Cum ne atrage atenţia Louis Dussault în lucrarea amintită deja. Acestor reguli trebuie să li se adauge îndeplinirea normelor care ţin de etichetă. şeful operaţiilor militare. faţă de care nu suntem obligaţi să ne supunem. cu precizarea faptului că o acţiune protocolară reuşită este o simbioză. înmânarea diplomei şi a însemnelor. *** Unii s-ar putea crede autorizaţi să ignore protocolul. dar nu este destul pentru reuşita unui eveniment oficial. citirea actului de conferire. a ţinut seama cu multă grijă de delicatele probleme religioase specifice liderilor . Preocuparea pentru aceste probleme ar echivala cu aceea de a trezi la viaţă în mod artificial. de precăderea fiecăreia faţă de celelalte sau de reciprocitatea raporturilor lor foloseşte scopului protocolar. care concură la punerea în evidenţă a sensului pe care trebuie să-l aibă un eveniment al vieţii publice. Încheiem această succintă prezentare a câtorva activităţi protocolare. în general. cu mâinile la nivelul mesei. nu se pot pune coatele pe masă. intrarea persoanei oficiale care conferă. Respectarea regulilor referitoare la modul de tratare a personalităţilor în funcţie de locul lor în ierarhie. sau chiar politeţea. nu se apleacă asupra farfuriei pentru că dineul presupune conversaţie. nişte piese de muzeu. este totuşi semnificativ faptul că. eticheta. dar fără caracter oficial. în timpul războiului din Golf.238 Corina Rădulescu ţinuta la masă cu spatele drept. Deferenţa ca şi respectul nu cuprind doar obligaţii.

Regresând mult în timp. escortată de un detaşament al Jandarmeriei regale. Câte pieţe n-au rămas oare inabordabile unor oameni de afaceri care n-au ştiut să ţină seama de obiceiurile unuia sau altuia dintre omologii lor străini? E mai mult ca sigur că un cumpărător nu e solicitat numai de o singură persoană. A acordat. Membrii acestui ilustru ordin au dat dovadă de altruism şi de multă înţelepciune – ambele câştigă spiritele şi deschide inimile. toate acestea se înscriu în aceeaşi succesiune istorică a consideraţiei acordate unei personalităţi care îşi asumă o responsabilitate a vieţii colective. care duce un nou ambasador să-şi prezinte scrisorile de acreditare guvernatorului general din Ottawa sau limuzina guvernamentală care îl aşteaptă la sosirea sa pe aeroportul Sainte-Foy. ci şi un mod de a asigura securitatea oaspetelui. ci şi de alţi furnizori de bunuri şi servicii. există cel puţin încă doi concurenţi care oferă aceleaşi lucruri la un preţ comparabil. iar pe parcursul şederii lor au fost foarte atenţi să nu-şi nemulţumească niciodată gazdele prin lipsa de respect faţă de normele locale. determinantă va fi calitatea relaţiei existente. Pentru fiecare industriaş care încearcă să convingă. Nu era doar un gest protocolar.Comunicare şi relaţii publice 239 din acea regiune. În acest caz. necesităţile rămân aceleaşi. pentru a fi conduşi la palatul unde îi aştepta. de îndată ce aceştia ajungeau la porţile cetăţii. lângă care îşi instalase cartierul general. prietene sau chiar inamice. Prin urmare. cea mai mare grijă relaţiilor sale cu şefii contingentelor aliate. . de asemenea. Ei se informaseră cu multă grijă asupra obiceiurilor Imperiului de Mijloc înainte de a se stabili acolo. care au plecat ca şi alte comunităţi religioase în secolul XVI să convertească China şi au fost singurii care nu au fost izgoniţi. împăratul Bizanţului punea atelajul său la dispoziţia ambasadorilor ţărilor vecine sau îndepărtate. personificând un simbol. Caleaşca. mai ales în ceea ce-i privea pe saudiţi. pentru a face vizitele de curtoazie autorităţilor din Quebec. Să urmăm exemplul iezuiţilor. formele şi mijloacele se pot schimba.

240

Corina Rădulescu

Stabilirea unui contact, menţinerea sau întreruperea lui ţin de capacitatea de a înţelege semnele, de a le decoda şi de a le respecta. Limbajul protocolului şi al etichetei evoluează. Ca în orice comunicare, e indicat să avem grijă să evităm un vocabular depăşit sau să impunem unul nou, al cărui sens, prea personal, ar fi ermetic şi eventual şocant, pentru că ar fi de neînţeles sau, şi mai rău, greşit interpretat. Dacă trebuie să ştim să distingem ce este util şi ce nu, ce este semnificativ şi ce nu, trebuie să ştim şi să propunem formule care să întrunească unanimitatea. Arta de a stăpâni bunele maniere constă în a trăi bine şi a profita în linişte de bucuriile pe care ţi le oferă relaţiile cu ceilalţi, sau, cel puţin, în a beneficia de acestea pe cât se poate. „Protocol, etichetă, politeţe fac parte din preţul care trebuie plătit pentru a menţine armonia între noi şi mediul în care evoluăm. Cu cât sunt mai bine cunoscute şi asimilate, cu atât impietează mai puţin asupra libertăţii noastre. Inerente vieţii în societate, ele însoţesc progresul civilizaţiei.”1

1

Louis Dussault, Protocolul, instrument de comunicare, Ed. Galaxia, 1996, p. 36.

BIBLIOGRAFIE
Aristotel – Etica nicomahică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1998. – Despre interpretare, în Organon I, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957. – Politica, Ed. Antet, Bucureşti, 1996. Bachelard, Gaston – Les Reveries du repos, Jose Corti, p 96. Bârliba, Maria Cornelia – Paradigmele comunicării, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1987. Behavioral – Model Replacing Communications Model as Theoretical Underpinning of PR Practice”, pr. Reporter, 33 (30), 30 iulie 1990. Benveniste, Émile – Probleme de lingvistică generală, Ed. Universitas, Bucureşti, 2000. Berelson, Bernard – „Content Analysis in Communication Research”, în Mernard Berelson şi Morris Janowicz (eds.), Reader in Public Opinion and Comunication, ed. a II-a, Free Press, Glencoe. Bergson, Henri – L’evolution creatrice, Paris, Alcan, 1914. Cazeneuve, Jean – La société de l’ubiquité, Denoël Gonthier, Paris, 1972. Chelcea, Septimiu – Metodologia cercetării sociologice, Ed. Economică, Bucureşti, 2001. Coman, Cristina – Relaţii publice : principii şi strategii, Ed. Polirom, Iaşi, 2001. – Relaţii publice. Tehnici de comunicare cu presa, Ed. All, Bucureşti, 1999.

242

Corina Rădulescu

Cornescu, V., Mihăilescu, I. Stanciu, S. – Managementul organizaţiei, Ed. All Beck, 2003. Cuilenburg, Van J.J., Scholten, O., Noomen, G.W. – Ştiinţa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004. Dagenois, Bernard – Campania de relaţii publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2003. Dussault, Louis – Protocolul, instrument de comunicare, Ed. Galaxia, Bucureşti, 1996. Dinu, Mihai – Comunicarea, Ed. Algos, Bucureşti, 2000. Doug Newson, Judy VanSlykeTurk, Dean Kruckeberg – Totul despre relaţiile publice, Ed. Polirom, 2003. Umberto, Eco, – Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. Georgescu, Toma, Caraiani, Gheorghe– Managementul negocierii afacerilor, uzanţe-protocale, Ed. LuminaLex, 1999. Grunig, James E. – Defining Publics in Public Relations: The Case of a Suburban Hospital, Journalism Quartely, 1978. Grunig, James E. şi Hunt, Todd – Managing Public Relations, Holt, Rinehatr and Winston, New York, 1984, p. 89-97 Haineş, Ion – Introducere în teoria comunicării, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 1998. Hall E. T. – The Hidden Dimension, Doubleday& Co, New York, 1966. Ionescu-Ruxăndoiu Liliana – Conversaţia – structuri şi strategii, All, Bucureşti, 1995. Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana şi Chiţoran, Dumitru – Sociolingvistică – orientări actuale, Ed. Did. şi Ped, 1975. Isdrăilă, Vasile – Buna-cuviinţă şi comportamentul civilizat, Ed. Facla, Timişoara, 1988. Jakobson, Roman – Linvistică şi poetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964. Jakobson, Roman – Probleme de stilistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964. Kant Immanuel – Critica raţiunii practice, Ed. IRI, Bucureşti, 1995.

Comunicare şi relaţii publice

243

– Întemeierea metafizicii moravurilor, Ed. IRI, Bucureşti, 1995. Leroi-Gourhan, Andre – Gestul şi cuvântul, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973. Lull, James – Mass media, comunicare, cultură şi abordare globală, Ed. Antet, Bucureşti, 1999. Marinescu, Aurelia – Codul bunelor maniere astăzi, Humanitas, Bucureşti, 1995. McLuhan, Marshall – Galaxia Gutenberg, Ed. Politică, Bucureşti. 1975. McLuhan, Marshall – The Medium is the Message, New York, 1967. Miroiu, Adrian – „Introducere: Ambiţii şi speranţe ale eticii aplicate”, în Etica aplicată, Ed. Alternative, Bucureşti, 1995. Morar, Vasile – Etic şi estetic, 1981 – Etica şi mutaţiile valorice, 1985. – Etica, 1994. – Etica. Filozofie a binelui şi ştiinţă a moralei, 1995 Ombredane – L’Aphasie et l’élaboration de la pensée explicite, P.U.F. P R News, 10 oct. 1994. Pease, Allan – Limbajul trupului, Ed. Polimark, Bucureşti, 1995. Petcu, Marian – Introducere în teoria comunicării, curs susţinut la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti. Pistol, Gh.M. – Negocieri şi uzanţe de protocol, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002. Platon – dialogul Phaidros, Opere vol IV, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983. – dialogul Cratylos, în Opere vol III, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1995. – dialogul Republica, în Opere vol V, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986. Radu, Cezar – Curs de semiotică generală, curs susţinut la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti, 1982.

Librairie Armand Colin. 1972. Bucureşti. Serres. Bucureşti. 1995. Ed. de Saussure. Compte – Andre – Mic tratat al marilor virtuţi. Basic Books. Ed. 1995. New York. Wilbur – Procesul comunicării. Paris. reeditare. Raymond – La Cybernetique et l’origine de l’information. Ruyer. Eminescu. 1986. Wald. Alvin – Powershift / Puterea în mişcare. Ştiinţă şi Tehnică. 1963 Sponvile. Paris. 1988. Presses Universitaires de France. Voyenne. Ed. Albert – Their Use and Misuse in Politics. Charles şi Cantril. Nicki – Comunicarea. Ed Ştiinţifică. Lucia – Sisteme de comunicare umană. J. în Collection U. – Le protocole et les usages. Wald.. Stoiciu.244 Corina Rădulescu Roll. Schramm. Antet. Univers. Gina – Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă. Ed. Bernard – La presse dans la société contemporaine. 1962. 1981. . F. Ed. Payot. Bucureşti. 1973. Stanton. Bucureşti. Töffler. Ed. 1987. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1983. Cartea Românească. – Cours de linguistique generale. Henri – Ideea vine vorbind.

..........2..................... Limbajul omenesc este convenţional............... Structura comunicării. I...................... II......................................... Capitolul I RELAŢIILE PUBLICE: CADRU GENERAL ................................. Modele ale comunicării..................... 158 III.... Funcţiile comunicării ....... 5 9 9 20 47 55 55 63 71 71 78 91 95 105 110 Capitolul III COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE ......... Diferenţa specifică a comunicării în cadrul relaţiilor publice ...........1..... II. 158 III............................Cuprins Argument ....... Structura comunicării la Roman Jakobson.. Teoria informaţiei....................................................... Definirea obiectului.. Moduri şi mijloace de comunicare .............. II........ c... e............................ d.............2......... a. a conceptului de comunicare II...........................3.......... 163 ....................2.............1. Barierele comunicării...... b..4....................... Persuasiunea şi schimbarea – mijloace de schimbare a comportamentului............................1......................................3........................ I............... Campaniile de relaţii publice .. Capitolul II INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII .......... I. Relaţiile publice – ca proces ..... Ce sunt relaţiile publice? .........

....................4. reguli de civilitate....................... Fundamentarea noţiunilor de bază...... 239 Tiparul s-a executat sub cda 1494/2005 la Tipografia Editurii Universităţii din Bucureşti .......................................... Cum să alegem mesajul potrivit... 172 III.............. IV...1..... Activităţi specifice protocolului..... Canale şi media de comunicare..3........ IV..... IV.......................... 189 Capitolul IV PROTOCOLUL – INSTRUMENT DE COMUNICARE....4....... Protocolul în cadrul întâlnirilor de afaceri ....................... IV 3....2.........246 Corina Rădulescu III.. elemente de vocabular şi gramatică proprii protocolului................. 204 204 219 224 229 BIBLIOGRAFIE .......................... Calitatea de funcţionar public......... caracterizare generală ...................

Comunicare şi relaţii publice 247 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->