Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
T
o
t
a
l

1
-
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
O
r
e

s
u
p
l

5
0
%
O
r
e

s
u
p
l
1
0
0
%
O
r
e

d
e

n
o
a
p
t
e
O
r
e

d
e

i
n
t
r
e
r
u
p
.
C
o
B
o
B
p
A
m
M

O N
P
r
m
P
r
b
M
e
s
e
r
i
a

s
a
u

f
u
n
c
t
i
a
ORE ZLNC
T
o
t
a
l

o
r
e

l
u
c
r
a
t
e
din care:
N
r
.
c
r
t
.
N
u
m
a
r

m
a
t
r
i
c
o
l
Numele si prenumele
N
u
m
a
r

d
e

m
a
r
c
a
T
o
t
a
l

o
r
e

n
e
l
u
c
r
a
t
e
din care:
- invoiri si concediu fara retributii
- obligatii cetatenesti
- absente nemotivate
- program redus maternitate
- program redus boala

O
N
Prm
Prb
- concedii de odihna
- boala obisnuita
- boala profesionala
- accidente de munca
- maternitate M
Unitatea
Compartimentul
FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA
200 pe luna
Co
Bo
Bp
Am

Evaluare