Sunteți pe pagina 1din 6

Simbol

Multiplicator

Scadente disponibile -luni-

**Comision / contract 0,6 RON 0,6 RON 1,6 RON 0,6 RON 0,6 RON 0,6 RON 0,6 RON 0,6 RON 0,6 RON MM: 0,1 RON 0,6 RON 1 USD 0,6 RON 1 USD 1 RON 0,6 RON 0,6 RON 3 RON 1,1 RON MM: 0,1 RON 1 USD 0,6 RON 0,6 RON

Market maker -MM-

DEBRD DEBRK DERRC DESIF1 DESIF2 DESIF3 DESIF4 DESIF5 DESNP

100 1.000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1.000 10 10 1.000 10 100 1 1 1.000 100

3,6 3,6 3,6,9,12 3,6 3,6,9,12 3,6,9,12 3,6 3,6,9,12 3,6,9,12 3,6,9,12 3,6,9,12 3,6 3,6 2,4,6 3,6,9,12 3,6 zilnic 3,6,9,12 3,6,9,12 3,6 3,6

SSIF BROKER SA

DETLV EUR/USD USD/RON SIBGOLD_USD SIBGOLD_RON EUR/RON DEEBS CO2 20082012 DEDJIA_RON

SSIF WBS ROMANIA SA

DEDJIA_USD DESBX DEBVB

Comisioane de tranzactionare pe piata Sibex Data scadentei pentru contracte va fi in cea de-a treia zi de vineri din luna de scadenta. Daci cea de-a treia zi de vineri din luna de scadenta nu este zi lucratoare, scadenta va in ultima zi lucritoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din luna de scadenta. Pentru a accesa specificatiile detaliate ale fiecirui contract, executati click pe simbolul dorit. Contractele futures tranzactionate pe piata SIBEX sunt inregistrate la CNVM in conformitate cu prevederile Instructiunii CNVM nr.3/2006. Simbol - identifica contractul futures pe platforma ELTRANS si in rapoartele de tranzactionare. Pe piata SIBEX, simbolizarea contractelor futures este aseminitoare cu cea a activelor suport corespunzitoare in cazul contractelor futures pe cursuri se schimb valutar si pe rata dobinzii respectiv cu prefixul DE in fata

simbolului de pe piata spot in cazul contractelor futures pe actiuni si indici bursieri. Multiplicator - este marimea standardizati pentru fiecare contract. Cind se tranzactioneazi un contract futures pe cursul RONUSD practic se tranzactioneaza echivalentul a 1.000 dolari. Daca un investitor doreste si cumpere pe piata futures echivalentul a 5.000 dolari, atunci el va trebui sa cumpere 5 contracte. Aceeasi situatie este si in cazul contractului EUR/RON (se tranzactioneaza echivalentul a 1.000 euro). Pe piata futures a actiunilor, marimea contractelor este echivalentul a 1.000 actiuni cu exceptia contractelor DERRC 10.000 actiuni respectiv DEBRD care acoperi echivalentul a 100 actiuni BRD. Daca doriti sa vindeti pe piata futures 100.000 de actiuni Rompetrol (RRC), atunci va trebui sa introduceti in piata un ordin de vanzare de 10 contracte DERRC. Atentie! Nu se pot tranzactiona fractiuni de contract. Nu veti putea vinde de exemplu echivalentul a 500 actiuni Banca Transilvania sau 750 Euro pe piata BMFM. inmultind pretul de tranzactionare cu multiplicatorul se obtine valoarea contractului futures tranzactionat. De exemplu, 1 contract futures DERRC (multipicator 10.000) tranzactionat la pretul de 0,11 Ron/actiune are o valoare de 10.000 x 0,11 = 1.100 Ron. Variatie maximi zilnici - reprezinti valoarea maximi cu care pretul unui contract futures poate si creasci sau si scadi in timpul unei sesiuni de tranzactionare raportat la pretul de inchidere din sesiunea anterioari (pretul de cotare). De exemplu, in cazul contractului futures DETLV, daci pretul de inchidere al sesiunii de ieri a fost 1,05 Ron/actiune, iar variatia maximi zilnici a acestui contract este de 0,1 Ron/actiune, atunci in timpul sesiunii de azi pe piata SIBEX este admisi o crestere a pretului futures DETLV pani la limita de 1,05 + 0,1 = 1,15 Ron/actiune respectiv o scidere a acestuia pini la nivelul minim de 1,05 - 0,1 = 0,95 Ron/actiune. Cu alte cuvinte, in timpul sesiunii de tranzactionare de azi se pot introduce ordine de tranzactionare pe contractul futures DETLV cu preturi care se incadreazi in intervalul 0,95 - 1,15 Ron/actiune. Scadenta - este ziua in care expira contractele futures. Practic este ziua in care cumparatorul unui contract RONUSD ar trebui si primeasci 1.000 dolari SUA, iar vinzatorul suma echivalenta in lei conform cursului de schimb negociat cu cumpiritorul. Pentru vanzatorul unui contract futures DEOLT este ziua in care trebuie si livreze cumparatorului 1.000 actiuni Oltchim si sa primeasca contravaloarea in lei conform pretului negociat cu cumpiritorul. Pe piata SIBEX, scadentele contractelor futures sunt de 3, 6, 9, si 12 luni pentru contractele DESIF2, DESIF3, DESIF5, DESNP, DERRC DETLV, EUR/RON, EUR/USD, DESBX9 SI DESBX18 respectiv de 3 si 6 luni pentru restul contractelor. Ziua de scadenta este a treia zi de vineri din luna de scadenta.Daca a treia zi de vineri din luna de scadenta nu este zi lucratoare, data scadentei va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din luna de scadenta. Bursa poate stabili si alte zile de scadenta in functie de programul de tranzactionare pe pietele spot (de regula doar scadenta decembrie sufera modificiri ca urmare a activitatii BNR si BVB la final de an). Pasul de tranzactionare - reprezinta fluctuatia minimi a pretului pe piata futures. Pentru toate contractele futures pe actiuni pasul de tranzactionare este tot de 0.0001 RON (1 leu vechi). Astfel, un contract futures DESIF5 cumpirat la pretul de 2,4810 lei poate fi vindut in profit la pretul de 2,4811 ..2,4812 ...2,4813... etc sau in pierdere la pretul de 2,4809 .. 2,4808 ...2,4807 ...etc. Pentru contractele futures valutare pasul este de 0.0001 RON. Aceasta inseamna ca preturile care se pot negocia pe piata pot varia cu minim 0.0001 lei. In cazul contractului futures BUBOR3, pasul este de 0.01 procente, pentru contractul EUR/USD acesta este de 0.0001 puncte, iar pentru cele pe indicii SIBEX pasul este de 1 punct. Activul suport - este marfa sau produsul care face obiectul contractului si care este tranzactionati pe piata spot. De exemplu, contractul futures EUR/RON are ca activ suport cursul valutar de referinti dintre leul romanesc si moneda unica europeana, iar piata spot este reprezentata de piata interbancara romaneasca reglementata si supravegheata de catre Banca Nationala a Romaniei. Contractele futures pe actiuni au ca activ suport actiunile tranzactionate pe piata de capital organizata si administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Pentru DESNP activul suport il constituie actiunile Societatii PETROM BUCURESTI listate la BVB, DESIF3 are ca activ suport actiunile SIF3 Transilvania si asa mai departe. Cotatia - pe piata futures este identici cu cotatia activului suport pe piata spot. Cursul EUR/RON este exprimat atit pe piata interbancari cit si pe piata futures BMFM in lei/euro (EUR/RON), actiunile listate pe pietele BVB si BMFM sunt cotate in lei/actiune, rata dobanzii la 3 luni (BUBOR3) se exprima pe ambele piete (spot si futures) in puncte procentuale, iar paritatea EUR/USD se exprima in puncte (deoarece este vorba de doua devize straine si raportul de schimb EUR/USD se afiseaza cu 4 zecimale, de exemplu 1.2255). Cotatiile pentru contractele futures pe actiuni se exprimi in lei/actiune, similar cu cotatia de pe

piata spot. Pretul de executare la scadenta - reprezinti pretul la care Casa Romini de Compensatie inchide la sfirsitul zilei de scadenta toate pozitiile rimase deschise pe o piati pe scadenta respectivi. in cazul contractelor futures pe cursuri valutare si rata dobinzii se utilizeazi cursurile de referinti comunicate de Banca Nationali a Rominiei in ziua de scadenta, iar pentru contractele futures pe actiuni se utlizeazi preturile medii ponderate comunicate de Bursa de Valori Bucuresti la finalul sesiunii de tranzactionare din ziua de scadenta. Orar de tranzactionare - delimiteazi intervalul de timp in care se pot tranzactiona contracte futures pe piata SIBEX in cursul unei zile. Pe piata SIBEX sesiunile de tranzactionare se desfisoari zilnic de luni pini vineri intre orele 09:45 - 19:00, iar in zilele de scadenta intre orele 09:45 - 12:45 pentru contractele care expiri in ziua respectivi. inainte de fiecare sesiune de tranzactionare, intre orele 9:15 - 09:45 pe piata SIBEX se desfisoari o sesiune de pre-deschidere in cadrul cireia este permisi doar anularea de ordine de tranzactionare.

Simbol Activul suport Cotatia Pasul de tranzactionare Lunile de initiere Data scadentei

DEBRD Actiunile Societatii BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucuresti (Simbol - BRD) Lei/actiune 0.0001 RON (0,01 RON/contract) Martie, Iunie, Septembrie, Decembrie A treia zi de vineri din luna de scadenta. Daca a treia zi de vineri din luna de scadenta nu este zi lucratoare, data scadentei va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din luna de scadenta. 100 actiuni BRD Marimea obiectului contractului poate fi diferita de 100 pe anumite scadente in situatia in care se aplica ajustarile prevazute in regulamentul nr.4 privind tranzactionarea pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC BMFM.SA Pentru fiecare scadenta, prima zi de tranzactionare este cu 6 luni inainte, astfel:

Marimea obiectului contractului

Prima zi de tranzactionare

pentru scadenta martie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna septembrie a anului precedent. pentru scadenta iunie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna decembrie a anului precedent. pentru scadenta septembrie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna martie a aceluasi an. pentru scadenta decembrie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna iunie a aceluasi an.

Ultima zi de tranzactionare

A treia zi de vineri din lunile martie, iunie, septembrie si decembrie. Daca ultima zi de tranzactionare nu este zi lucratoare, ultima zi de tranzactionare va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din lunile martie, iunie septembrie si decembrie. Pretul de inchidere este pretul la care se efectueaza ultima tranzactie in cadrul sesiunii de tranzactionare. in cazul in care nu au fost executate tranzactii in

Modalitatea de determinare a pretului

de inchidere al sesiunii de tranzactionare

sesiunea respectivi, pretul de inchidere se stabileste astfel: - ca medie aritmetici a celor mai bune cotatii de vinzare si cumpirare existente in piati, la inchiderea sesiunii de tranzactionare; - daci existi cotatii doar de vinzare sau doar de cumpirare, pretul de inchidere va fi egal cu cotatia afisati, daci cotatia de cumpirare este mai ridicati decit pretul de inchidere al zilei precedente sau daci cotatia de vinzare este mai joasi decit pretul de inchidere al zilei precedente; - daci existi cotatii doar de vinzare sau doar de cumpirare, iar cotatia de cumpirare este mai joasa decit pretul de inchidere al zilei precedente sau daci cotatia de vinzare este mai ridicata decit pretul de inchidere al zilei precedente sau daca la inchiderea sesiunii de tranzactionare nu existi cotatii in piati, pretul de inchidere va fi egal cu pretul de inchidere al sesiunii precedente. Pretul de lichidare la scadenta a pozitiilor ramase deschise este egal cu pretul mediu ponderat aferent pietei "regular" al actiunilor BRD comunicat de Bursa de Valori Bucuresti in ziua scadentei contractului. Pozitiile ramase deschise se lichideaza prin decontare finala in fonduri, respectiv prin plata in lei a diferentelor dintre valoarea contractului si 100 x pretul mediu ponderat aferent pietei "regular" al actiunilor BRD comunicat de Bursa de Valori Bucuresti in ziua scadentei contractului. Marimea obiectului contractului poate fi diferita de 100 pe anumite scadente in situatia in care se aplica ajustarile prevazute in regulamentul nr.4 privind tranzactionarea pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC BMFM.SA De luni pana vineri intre orele 09:45 - 19:00. In ziua de scadenta intre orele 09:45 - 12:45 50% din numarul total al pozitiilor deschise pentru scadentele pe care se inregistreaza sub 2.000 pozitii. 30% din numarul total al pozitiilor deschise pentru scadentele pe care se inregistreaza peste 2.000 pozitii.Depasirea limitei de 30% conduce la dublarea marjelor. 5% din numarul total al acestora pentru scadentele pe care se inregistreaza mai mult de 2.000 de pozitii deschise.Participantul va comunica CRC datele de identificare ale clientilor care ating sau depasesc pragul de 5%. Detinerile de peste 5% se publica zilnic pe www.sibex.ro/crc 11/03.05.2006 DEBRK Actiunile SSIF Broker S.A. (simbol BRK) Lei/actiune 0.0001 RON (0,1 RON/contract) martie, iunie, septembrie si decembrie A treia zi de vineri din luna de scadenta. Daca a treia zi de vineri din luna de scadenta nu este zi lucratoare, data scadentei va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din luna de scadenta. 1.000 actiuni BRK Marimea obiectului contractului poate fi diferita de 1.000 pe anumite scadente in situatia in care se aplica ajustarile prevazute in regulamentul nr.4 privind tranzactionarea pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC BMFM.SA Pentru fiecare scadenta, prima zi de tranzactionare este cu 6 luni inainte,

Modalitatea de determinare a pretului de lichidare la scadenta Modalitatea de executare la scadenta a pozitiilor ramase deschise.

Orarul de tranzactionare Limite detineri pozitii deschise

Raportari pozitii deschise

Nr. certificat inregistrare CNVM Simbol Activul suport Cotatia Pasul de tranzactionare Lunile de initiere Data scadentei

Marimea obiectului contractului

Prima zi de

tranzactionare

astfel:

pentru scadenta martie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna septembrie a anului precedent. pentru scadenta iunie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna decembrie a anului precedent. pentru scadenta septembrie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna martie a aceluasi an. pentru scadenta decembrie prima zi de tranzactionare este prima zi lucratoare dupa cea de-a treia zi de vineri din luna iunie a aceluasi an.

Ultima zi de tranzactionare

A treia zi de vineri din lunile martie,iunie, septembrie si decembrie. Daca ultima zi de tranzactionare nu este zi lucratoare, ultima zi de tranzactionare va fi ultima zi lucratoare dinaintea celei de-a treia zi de vineri din lunile martie, iunie septembrie si decembrie. Pretul de inchidere este pretul la care se efectueaza ultima tranzactie in cadrul sesiunii de tranzactionare. in cazul in care nu au fost executate tranzactii in sesiunea respectivi, pretul de inchidere se stabileste astfel:

Modalitatea de determinare a pretului de inchidere al sesiunii de tranzactionare

ca medie aritmetici a celor mai bune cotatii de vinzare si cumpirare existente in piati, la inchiderea sesiunii de tranzactionare; daci existi cotatii doar de vinzare sau doar de cumpirare, pretul de inchidere va fi egal cu cotatia afisati, daci cotatia de cumpirare este mai ridicati decit pretul de inchidere al zilei precedente sau daci cotatia de vinzare este mai joasi decit pretul de inchidere al zilei precedente; daci existi cotatii doar de vinzare sau doar de cumpirare, iar cotatia de cumpirare este mai joasa decit pretul de inchidere al zilei precedente sau daci cotatia de vinzare este mai ridicata decit pretul de inchidere al zilei precedente sau daca la inchiderea sesiunii de tranzactionare nu existi cotatii in piati, pretul de inchidere va fi egal cu pretul de inchidere al sesiunii precedente.

Modalitatea de determinare a pretului de lichidare la scadenta Modalitatea de executare la scadenta a pozitiilor ramase deschise.

Pretul de lichidare la scadenta a pozitiilor ramase deschise este egal cu pretul mediu ponderat aferent pietei "regular" al actiunilor BRK comunicat de Bursa de Valori Bucuresti in ziua scadentei contractului. Pozitiile ramase deschise se lichideaza prin decontare finala in fonduri, respectiv prin plata in lei a diferentelor dintre valoarea contractului si 1.000 x pretul mediu ponderat aferent pietei "regular" al actiunilor BRK comunicat de Bursa de Valori Bucuresti in ziua scadentei contractului. Marimea obiectului contractului poate fi diferita de 1.000 pe anumite scadente in situatia in care se aplica ajustarile prevazute in regulamentul nr.4 privind tranzactionarea pe piata reglementata de instrumente financiare derivate administrata de SC BMFM.SA De luni pana vineri intre orele 09:45 - 19:00. In ziua de scadenta intre orele 09:45 - 12:45 50% din numarul total al pozitiilor deschise pentru scadentele pe care se inregistreaza sub 3.000 pozitii. 30% din numarul total al pozitiilor deschise pentru scadentele pe care se inregistreaza peste 3.000 pozitii.Depasirea limitei de 30% conduce la dublarea marjelor.

Orarul de tranzactionare Limite detineri pozitii deschise

Raportari pozitii deschise

5% din numarul total al acestora pentru scadentele pe care se inregistreaza mai mult de 2.000 de pozitii deschise.Participantul va comunica CRC datele de identificare ale clientilor care ating sau depasesc pragul de 5%. Detinerile de peste 5% se publica zilnic pe www.sibex.ro/crc 22/03.05.2006

Nr. certificat inregistrare CNVM