Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

564 1.563 1.601 1. grad didactic II .401 1.517 1.017 1.483 1.349 1. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare .219 1. ANEXA Nr.451 1.25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.858 1. crt.824 1.896 1.805 1.lei 1.393 1.341 2.450 1.414 1.334 2.634 1.242 1.442 1. Profesor studii superioare de lungă durată.616 1.596 1.427 1.123 2.449 1.263 1.069 2. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Profesor studii superioare de lungă durată.143 1.602 1.615 1.834 1.800 1.268 1.103 1.935 1.225 1.352 2.223 1.334 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.613 1. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.549 1. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.370 1.575 4.163 1.031 2.521 1.715 1.580 1. grad didactic I 2.435 1. Asistent universitar 5.420 1.309 2.

058 1.340 1.183 1.150 1.158 1. Funcţia didactică 6.lei 1. grad didactic II 7. Profesor studii superioare de lungă durată.259 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.115 1.10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1. grad didactic definitiv 4.247 1.234 1. crt.311 1.439 1.501 1.049 1.156 1.049 Salarii de încadrare .394 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.132 1. grad didactic I Nr.377 1.134 1.423 1.451 1.293 1. grad didactic definitiv .208 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. Profesor studii superioare de lungă durată.082 1.313 1.000 988 981 1. grad didactic debutant 5.214 1.604 1.195 1.169 1.274 1.523 1.482 1.082 962 943 1.358 1.029 1.042 3.

119 1. 13.022 893 883 867 1.430 1.029 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată. grad didactic definitiv 12. grad didactic I 10. grad didactic I .374 1. crt.584 1.227 1.063 1.503 1.054 935 926 Salarii de încadrare .293 1.188 1.260 1.350 1.119 1.194 1.038 1.544 1.145 9.6-10 ani 2-6 ani 8. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.168 1. Institutor studii superioare de lungă durată.248 1.406 1. Institutor studii superioare de lungă durată. Funcţia didactică 11. Institutor studii superioare de lungă durată. Profesor studii superioare de scurtă durată.185 1. Institutor studii superioare de lungă durată.lei 1.332 1.463 1.138 1.285 1.150 1. grad didactic II Nr.226 1.313 1.408 1.070 1.

. peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător.022 915 898 1.422 1. crt.357 1.038 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.301 1.lei 840 1.119 1. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal).064 963 1. educatoare. grad didactic II 15.113 996 1.044 1.479 1.113 1.359 1.216 1. Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.106 1.227 1.006 877 871 Salarii de încadrare .070 1.010 910 14.10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1.263 1.070 1. educatoare. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18.184 1.156 1.240 1.311 1. grad didactic definitiv Nr.038 1.094 1.137 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.178 1.022 1. grad didactic debutant 17. 16.207 1.022 1. grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător.284 1.138 1. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal).

lei 1.045 . iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. documentarist. maistru. 20. 5. documentarist. redactor gradul I Bibliotecar.175 1. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar.230 1. documentarist. redactor gradul IA Bibliotecar. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. 6. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. 21. grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor.lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3. crt.341 1.054 1. documentarist. redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim .2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.164 1.112 1.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare . educatoare.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal.381 1. redactor gradul I Bibliotecar. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal). educator.288 991 1. 7. redactor gradul II Bibliotecar. documentarist.069 1. grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător. documentarist. redactor gradul III Bibliotecar. 1. educatoare. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1. învăţător. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. redactor debutant Bibliotecar. 4.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim . 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr. documentarist. 2. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal). Nr. ANEXA Nr. crt. educatoare.

crt. Nr. 29.8.045 917 981 850 778 903 786 Maxim . 48.025 935 829 743 1. 39. documentarist. 22. 52. 44.417 1. 23. 17. 10. 45. 51. 26. 30. 50. 46. 32. 20.312 1. 53.195 1. 21. 41.019 923 1.lei - .164 1. documentarist. 14. 38. 27.417 1. 9. 43.019 923 1. 18. 34.lei 718 1. 24. 11. redactor IA Bibliotecar. 25. redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim . 35. 37.069 935 763 1. 40. 36. 16. 15. documentarist. redactor I Bibliotecar. documentarist. 42. 49. 13. 28. documentarist. 33. redactor gradul III Bibliotecar.376 1. 19. 12. redactor II Bibliotecar. 47.000 910 806 1. documentarist. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar.025 935 829 743 687 917 1.312 1.376 1. 31. Bibliotecar.

inginer sistem. 57. inginer sistem. III Operator.081 994 881 840 746 1. 62. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic.099 1. debutant Operator. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. 64. III Analist. 98. 79. controlor date. programator. 97. controlor date. 89.000 1. debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . 95. inginer sistem. dirijor cor. II Maestru (balet-dans. I Maestru (balet-dans.545 1. 71.025 935 829 743 951 843 756 673 1. corepetitor). 76.lei 1. 92. 56. 73. ajutor ofiţer mecanic . 93.569 1. şef timonier.101 981 Maxim . I Operator. ofiţer mecanic. 86. corepetitor). 85. 55. II Operator. corepetitor). 59. 61. programator.54. crt.307 1. dirijor cor. 90. 72. 83. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. II Analist (programator) ajutor. Nr. 88. 66. IA Analist (programator) ajutor. inginer sistem.467 1. 75. 84. controlor date. controlor date. 82. 65. IV Operator. 77. IV Analist. 94.219 1. 67. II Analist. 69.lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1. IA Analist. inginer sistem. inginer sistem. 78. programator. 96. debutant Maestru (balet-dans. III Analist (programator) ajutor.463 1. I Analist. 70. 58. Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist. I Analist (programator) ajutor. 91. 63. 60. controlor date. 87. programator. 81.281 1. 68. programator. dirijor cor. 80. 74.111 1. programator.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor.

466 1. crt. 124. 134. fizician debutant Psiholog. chimist.368 1. 102.142 1.597 1. 129. 135. 108.432 Psiholog. 103. 114.100 1. coregraf. sociolog principal Psiholog.162 1. chimist. pictor. chimist. 101. 107. 121. 126.lei 1.218 Maxim . 119. coregraf. 112. 141. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic. 120.081 994 972 885 1.100 999 1. 138. scenograf. 140. 130.683 1.379 1. 139. 131.99. 100. 115.597 1.393 1.162 1.466 1. pictor.379 1.597 1. Nr. 132.393 1.018 899 1. consultant artistic III . 128. biochimist. 113. biochimist. 118.597 1. 127.201 1. biochimist. 133. Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog. fizician principal Biolog. 123. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim . 136. 125.lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1. fizician Biolog. 105. pictor. coregraf.279 1. scenograf. 111. 117. biochimist. 110. 104. consultant artistic II Regizor artistic.210 1. 109.540 1.000 910 806 1. fizician specialist Biolog. consultant artistic I Regizor artistic. chimist. scenograf. 137. 106. 122. 116.

operator imagine.425 1. canto. 146. peruchier. 147. maestru de studii balet. traducător. traducător. editor imagine II Artist plastic. secretar literar muzical). editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. 150. 143. monteur imagine.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1.339 1. editor imagine III Funcţia Artist plastic. monteur imagine.100 . corector. editor imagine debutant Artist plastic. peruchier.134 1.071 1. debutant Artist plastic. corepetitor). pictor. 152. tehnoredactor. machior. II Maestru (balet-dans. 163. coregraf.071 1. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. scenograf. scenograf.257 1. 159. traducător. maestru de studii balet. secretar literar muzical). secretar literar muzical). canto. secretar literar muzical). 157. 156. tehnoredactor.lei - Nivelul studiilor*) Minim . desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. 148. corector. monteur imagine.142. monteur imagine. crt. 162. operator imagine. tehnoredactor. editor imagine I Artist plastic.174 1. editor imagine III Artist plastic.000 910 806 Maxim . Nr. desenator artistic Muzeograf. peruchier.269 1. pictor. canto. consultant artistic IV Regizor artistic. I Maestru (balet-dans. machior. sunet III Maestru de studii (balet. traducător. 155.506 1. operator imagine. canto. machior. III Maestru (balet-dans. peruchier. coregraf. 144. machior. 161. monteur imagine.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. coregraf. peruchier. consultant artistic V Regizor artistic. 166. tehnoredactor. corector. sunet Maestru (balet-dans. 153. canto. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. sunet II Maestru de studii (balet. corepetitor).144 1. pictor. machior. monteur imagine.339 1. 145. operator imagine. 151. corepetitor). monteur imagine. 158. maestru de studii balet. Regizor artistic. peruchier. machior. peruchier. operator imagine. sunet IV Maestru de studii (balet. 160. peruchier. monteur imagine. 165. 164. machior. maestru de studii balet. editor imagine II Artist plastic. 154. corector. editor imagine I Artist plastic. 149. machior. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. secretar literar muzical). consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. scenograf. sunet I Maestru de studii (balet. corepetitor).

179. 184. pedolog I S Inginer agronom. pedolog debutant S Conservator.247 1. 170. 207. 176. muzeograf. 173. 174. bibliograf IA S Conservator. restaurator. Muzeograf.100 1. pedolog III S Inginer agronom. 203. muzeograf. 200. custode sală I M Conservator. muzeograf.246 1. custode sală II M Conservator. restaurator III SSD Conservator. restaurator. 191. tehnoredactor II M Secretar de redacţie. 206. pedolog II S Inginer agronom. bibliograf I S Conservator. şef electrician. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom.029 208. dragor. 175.790 1.250 1.018 899 1. restaurator.director gen. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. 190. restaurator. 193. ofiţer. restaurator I SSD Conservator. 195.071 1. zootehnist.415 697 Minim .118 Maxim . 202. restaurator. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie. ofiţer mecanic. 169.018 899 1. 185. restaurator II SSD Conservator. 192. 180. 188.167.091 1.lei 1. bibliograf S debutant Conservator. 198. bibliograf II SSD Muzeograf. 177.000 910 806 1. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I . 171. 201. 197. 168. zootehnist. 199. 187. 186. adm.071 1.134 1. zootehnist. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1. Administrator financiar (patrimoniu) grad .000 910 806 6301) 1. bibliograf II S Conservator. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. restaurator. 205. restaurator.466 1. muzeograf.396 2. 172. 181. 189. bibliograf III SSD Muzeograf. zootehnist. restaurator debutant SSD Conservator.113 931 813 743 1. crt. Nr. 178.000 910 806 1. 183. restaurator. tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund.lei 677 1. S al univ. 182. custode sală III M Conservator.597 1. 204. 196. 194.

redactor debutant Bibliotecar. merceolog. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. referent. 219. documentarist. 222. 225. 7. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist. 2. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor.353 1. 214. tehnician. 6. redactor gradul I Bibliotecar.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim . redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim . 210.175 1. 217. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. documentarist.041 1.223 1. 3. Petrescu“. redactor gradul I Bibliotecar.018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 224.209. 215. redactor gradul II Bibliotecar. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011.098 963 . redactor gradul III Bibliotecar. documentarist. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. ANEXA Nr. 211. documentarist.408 1. inginer.111 1. 1. contabil. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr.009 883 671 6621) 942 899 743 1.100 1. 212. documentarist.lei 1. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. redactor gradul II Bibliotecar. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr.397 1. documentarist. 213. crt. 4. 220. 216. 223. 1/2011. 221. documentarist. 5. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. se va lua în calcul acest din urmă cuantum.C. 218. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.

46.488 1. 16. 17. 31.lei 1. 13. 38. 53. 34.445 1.123 982 802 1. 10. 35. 27. 26. 51. 30.378 1. 22. 45. 37.070 970 1. Nr. 20. 21. 42. 43.030 893 817 949 826 722 1. 39. 12. 11.8. 15.378 1. 28.077 982 1. 36. 47.445 1. 33. 40.255 1.070 970 Maxim . 23. 52. 41.lei - . Bibliotecar.098 963 1. 14.042 938 819 691 6601) 6471) Minim .223 1.030 893 817 949 826 754 1. documentarist. 25. 19. 49. crt. 50. 32. 24. 44. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1. 9. 18. 48.112 934 830 949 807 1. 29.

redactor II Bibliotecar. 69.050 1. 96. documentarist. 75. 95. documentarist. redactor I A Bibliotecar.lei - 871 781 1. 85. 59. 83. 62.044 925 882 784 1.050 956 847 1. 64. 86. 82. 58. 73. 56. 68. 93.154 1. 61. 98. crt. 72. 90. 65.077 982 871 781 Maxim .280 1. 79. 92. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 88. 87. 81. 66. 74. 97. 91. 89. 70. documentarist.280 1. 76. 94.54.154 1. 71. documentarist. 80. Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar. 55. 78. 63. 57. 99. 77. 84.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . 60. 67. Nr.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1.135 1. redactor I Bibliotecar.

131. programator. IV Operator. 139. I Maestru (balet-dans. ofiţer mecanic.049 1. controlor date. 101.155 1. controlor date. dirijor cor. 140. 133. 142. 127. I Analist (programator) ajutor.167 1. 132. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 143.lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1. debutant Maestru (balet-dans. 104. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist . programator. 138. 111. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă.623 1. inginer sistem. 114. 126. I Analist. programator. II Operator. programator. Nr. 113.648 1. corepetitor). controlor date. crt.030 1.135 1. 129.100.lei 999 886 794 707 1. 107. IV Analist. inginer sistem. debutant Analist (programator) ajutor. 103. 106. 136. III Operator. 121. III Analist. debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . dirijor cor. corepetitor). IA Analist. 122. programator. III Analist (programator) ajutor.261 1. 144.077 982 871 781 Maxim .541 1. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte.540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator. 116. 128. 119. 109. 117.247 993 925 905 844 823 865 6111) 1. 102.343 1. 123.155 1. inginer sistem. 112. 120. 118. II Analist (programator) ajutor.345 1. 130. controlor date.373 1. 105. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. şef timonier. dirijor cor. 125.069 944 1. 110. corepetitor). programator. II Maestru (balet-dans. II Analist. IA Analist (programator) ajutor. 137. inginer sistem.537 1.677 1.044 925 827 741 1.156 1. inginer sistem. 115. controlor date. 135. 134. I Operator. inginer sistem. 124. 141. 108.

operator imagine. II Maestru (balet .145. editor imagine III Artist plastic. sunet III Maestru de studii (balet. peruchier.497 1.125 1. peruchier. editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim . canto. coregraf. monteur imagine. canto. sociolog principal Psiholog. editor imagine I Artist plastic.582 1. consultant artistic IV Regizor artistic.617 1. scenograf. pictor. canto.202 1. monteur imagine. corepetitor). monteur imagine. machior. secretar literar muzical). consultant artistic V Regizor artistic. crt. 169. coregraf. maestru de studii balet. 156.448 1. canto. pictor. 159. 162. monteur imagine. 146. machior. machior. 154.333 1. monteur imagine. 167. 170. 166. pictor. machior. 153. sunet I Maestru de studii (balet. III Maestru (balet . 164.lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1.125 Maxim . operator imagine.dans. peruchier. scenograf. secretar literar muzical). I Maestru (balet . 171. secretar literar muzical).dans.dans. operator imagine. consultant artistic I Regizor artistic. peruchier. operator imagine. maestru de studii balet. 168. editor imagine debutant Artist plastic.125 1. coregraf. 150. sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet.050 956 847 . scenograf. 157. coregraf.406 1. 163. maestru de studii balet. scenograf. peruchier. peruchier. 161. corepetitor). maestru de studii balet. monteur imagine. sunet II Maestru de studii (balet. coregraf. editor imagine II Artist plastic. Medic Medic stagiar Psiholog. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet.279 1. 165. operator imagine. pictor.dans. 158.437 1. secretar literar muzical). sunet Maestru (balet . peruchier.lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. pictor. 152. secretar literar muzical). coregraf. editor imagine II Artist plastic. Nr. 149. debutant Artist plastic. corepetitor). 155. pictor. canto.320 1. machior. 160. sociolog debutant Regizor artistic. machior. sociolog Psiholog. 148. consultant artistic III Regizor artistic.768 1. machior. 147.504 1. monteur imagine. scenograf. editor imagine I Artist plastic. corepetitor). consultant artistic II Regizor artistic. scenograf. 151.

146 1. 188. 196.174 1. III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. Inginer agronom. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. 175. 191.540 1. zootehnist. debutant****) . 185.125 Maxim . bibliograf I Muzeograf. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. corector.069 944 1. tehnoredactor I Secretar de redacţie.050 956 847 1. pedolog I 200. şef electrician.309 1. tehnoredactor. 189. 186. 187. bibliograf debutant Secretar de redacţie. 181. monteur imagine. 183. pedolog III Inginer agronom. machior. 199. ofiţer mecanic. 184.081 1. tehnoredactor II Secretar de redacţie. 197. 190.406 1.466 1. 193. Artist plastic. traducător. ofiţer. tehnoredactor. 182. bibliograf II Muzeograf. 178. tehnoredactor. 192.050 956 847 1.191 Nr. Inginer agronom. pedolog 202. zootehnist.155 1. 198. 194. bibliograf III Muzeograf.lei 1. traducător.172. I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204. corector. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. 173. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. 177. zootehnist. 174. 176.233 1.169 978 854 781 1.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1. Inginer agronom. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. dragor. corector. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim . Funcţia crt. zootehnist. 180. traducător. tehnoredactor IA Secretar de redacţie. traducător. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund. desenator artistic Muzeograf. 195. peruchier. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203.310 1. pedolog II 201. tehnoredactor. 179.125 1. corector.

155 1. 210.109 991 6621) . Asistent medical principal 234.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229. Medic 232. 211. Asistent medical debutant 236.540 1. Medic primar 230. 214. 222. 219. 209.467 1. Asistent medical I 237.931 1.006 1. 228. 218. 208. 217.234 1.167 1.207. 225. Medic specialist 231. Asistent medical II 238. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1.069 944 989 944 781 1. 215. Asistent medical 235. Infirmieră 1. 212. Medic stagiar 233.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1.124 1. 224. 221. 227. 226. 220. 223. 213. Asistent medical debutant 239. 216.

inginer. Mediator şcolar I 241. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist.251/2005. Tineretului şi Sportului. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. 1/2011.special 240. merceolog. 1. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Funcţia crt. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . tehnician. 15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8. Rector 2. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 1. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. ANEXA Nr. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. instruire. Cercetării.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1. Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Mediator şcolar II 242. Prodecan 15 Administrator7. Decan 20 5. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. 20 departament 20 20 15 25 . precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. referent. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. Prorector Director general 3. 10 consiliului facultăţii Director de 9. contabil. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 25 administrativ al universităţii 4. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. compensare.

. 3. corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . Funcţia crt. general Inspector şcolar 2. Funcţiile didactice de conducere. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2. 7.% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. institutor. Funcţia de încadrare crt. specialitate 4. educatoare. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. Inspector şcolar 1. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. sau de liceu*) Director adjunct de 6. %limita maximă 1.10. Tineretului şi Sportului. învăţător)*) Directorul casei 8. general adjunct Inspector şcolar de 3. 25 facultate 4. Cercetării. Inspector şcolar Director de şcoală 5. Şef de catedră 20 25 2. 30 învăţământ superior Secretar-şef 3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr.

care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. B. salariile de . indemnizaţia de zone izolate. E. 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. spor de practică pedagogică. după caz. astfel cum este reglementată prin art. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. compensaţii tranzitorii. pentru învăţători. indemnizaţia de conducere. (2). în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. 1 şi 2 la lege este următorul: A. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. indemnizaţiile. gradaţia de merit. (2) Salariul de bază este format din: A. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 4 la lege. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. la care se adaugă sporurile. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. indemnizaţia pentru învăţământ special. spor de vechime în muncă. D. 1. 92. C. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. (2) şi (3). Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază. care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. spor de predare simultană. astfel cum este reglementată în anexa nr. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege. educatoare. salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. se acordă. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. 1/2011.ANEXA Nr.

stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. C. 4. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. nu întrerup vechimea în învăţământ. 2 la lege. 2. c).15 şi se vor rotunji la întreg. prin împărţirea la 1. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ. 2 la lege. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 2. 7. Dacă. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. 1/2011. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 1. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani. 92. Pentru funcţiile de conducere. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. provenită din alte sectoare de activitate. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. 3. 1 lit. respectiv 3 ani. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. prevăzut în anexa nr. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. stabilite în condiţiile legii. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 la lege. face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. personal didactic de conducere. după caz. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. . Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. prevăzut în anexa nr. îndrumare şi control. 264 şi 311 din Legea nr. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 5. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere. 1.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. îndrumare şi control. după care s-a reîntors la catedră. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. D. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. B. 6. De prevederile pct.încadrare se vor împărţi la 1. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr.

D. învăţătorii. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. educatoarele. E ale art. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. b)pentru 3 clase de elevi . c)pentru 4 clase de elevi . (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. C.15%. I lit. 3. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru. crt. potrivit prevederilor pct. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi .613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. 1. 2 la lege. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. B. 1. 3 din anexa nr. II/1. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr.4 la Legeacadru nr. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. 2 la lege. D. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. E. calculat ca sumă între lit. calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr.2. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. B. 2. 21 din anexa nr. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. D.10%. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate . Cercetării. 1. A. (1) personalul didactic de la nr. conform prevederilor art. A. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. A. 4 din anexa nr. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. C. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. C. calculat ca sumă între lit.7%. Tineretului şi Sportului. calculat ca sumă între lit. E. B. (1). proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. B la Legea-cadru nr. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. 2 la lege. II cap. Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază.

Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. învăţători. la propunerea Ministerului Educaţiei. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. e)1/80 pentru profesori. 3. institutori învăţământ primar. A. educatoare. cu consultarea partenerilor sociali. fără diminuarea salariului. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. C. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. institutori învăţământ primar. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. categoriile de personal. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. 1 şi 2 la lege. Tineretului şi Sportului. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr.. E ale art. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. institutori învăţământ preşcolar. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (2) Locurile de muncă. gradaţia de merit. B. indemnizaţia de învăţământ special. . Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. f)1/100 pentru profesori. cu gradul didactic I. după caz. condiţii periculoase sau vătămătoare. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. D. Cercetării. (2). 3. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. sporurile pentru condiţii de muncă. (1). calculat ca sumă între lit. E ale art. învăţători. În această situaţie. mărimea concretă a sporului. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. e)1/72 pentru profesori. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. B. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. C. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. prin hotărâre a Guvernului. D. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. A. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. (1). în limita prevederilor din regulamentul aprobat. aprobate în condiţiile legii. având la bază buletinele de determinare sau.

lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A. institutori. . învăţători. (4) În învăţământul superior. institutori învăţământ preşcolar. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Indemnizaţie dirigenţie. 10. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A . (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. cu modificările şi completările ulterioare.diferenţa. Indemnizaţie de conducere C. Gradaţie de merit E. în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . educatoare. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. II şi III la Legea nr. conferenţiar universitar. tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7. aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. 177/2008. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. educatoare. după caz.f)1/92 pentru profesori. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. indemnizaţii sau altor compensaţii. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.

perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. B. după caz. . indemnizaţiile. D. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. la care se adaugă sporurile. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 3a sau 3b la lege. E. (2). E. C. D. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. respectiv 3 ani. 3a sau 3b. 4. după caz. 3. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 1. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. se acordă. B. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. la prezenta lege. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. 3a sau 3b. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. gradaţia de merit. 3a şi 3b la lege. 4 la lege. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) Salariul de bază este format din:A. la lege. astfel cum este reglementată în anexa nr. C. după caz. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. B. (2) şi (3). indemnizaţia pentru învăţământ special. spor pentru condiţii de muncă. sporul de stabilitate. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul: A. precum şi compensaţii tranzitorii. indemnizaţia de conducere. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. C. A. spor pentru vechime în muncă. acordată în condiţiile legii. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2.

Cercetării. B. prin hotărâre a Guvernului. D. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. A. B. categoriile de personal. D. B. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. D. mărimea concretă a sporului. persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. D. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. (1). 3. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. (2). 3. condiţii periculoase sau vătămătoare. la data de 31 decembrie 2010. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. E ale art. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. E ale art. după caz. 3. 3. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . C. C. A. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (1). personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. sporurile pentru condiţii de muncă. C. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. aprobate în condiţiile legii. calculat ca sumă între lit. A. (3) Persoanele care. E ale art. (2) Persoanele care. calculat ca sumă între lit. B. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. pe lângă sporul prevăzut la alin. A. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. indemnizaţii sau altor compensaţii. Tineretului şi Sportului. C. având la bază buletinele de determinare sau. E ale art. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. la data de 31 decembrie 2010. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. cu consultarea partenerilor sociali. (2) Locurile de muncă. la propunerea Ministerului Educaţiei. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii.

II şi III la Legea nr. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. aprobată cu modificări prin Legea nr. . Gradaţie de merit E. 177/2008. Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr. = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. Indemnizaţie de conducere C. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr.salarizat potrivit anexelor nr. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B. cu modificările şi completările ulterioare. 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii). 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful