P. 1
Legea nr.63-2011-salarizare

Legea nr.63-2011-salarizare

|Views: 192|Likes:
Published by cio2chi3nel

More info:

Published by: cio2chi3nel on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2015

pdf

text

original

Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

613 1. Profesor studii superioare de lungă durată.341 2.715 1.25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.483 1. crt.435 1.858 1.268 1.450 1.334 2.601 1.442 1.616 1.824 1. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.634 1.427 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. grad didactic II .263 1.242 1. ANEXA Nr.896 1.564 1.602 1. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare .596 1.225 1.370 1.805 1.800 1. Asistent universitar 5.521 1.517 1.103 1.lei 1. grad didactic I 2.563 1.401 1.414 1.575 4.834 1.420 1.349 1.615 1.935 1.549 1. Profesor studii superioare de lungă durată.449 1.334 1.143 1.393 1.219 1.163 1.069 2.309 2.017 1.352 2.451 1.580 1. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.031 2.123 2. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.223 1.

grad didactic II 7. Funcţia didactică 6.293 1.058 1.132 1.134 1.183 1.082 1.313 1.156 1.482 1.340 1.10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1.214 1.423 1.158 1.208 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.082 962 943 1.274 1.247 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. grad didactic debutant 5.049 Salarii de încadrare . crt.lei 1.042 3. grad didactic definitiv .523 1.195 1.000 988 981 1.451 1.115 1.259 1. grad didactic definitiv 4.377 1.234 1.394 1.311 1.501 1.150 1.049 1.358 1. grad didactic I Nr. Profesor studii superioare de lungă durată. Profesor studii superioare de lungă durată.029 1.604 1.169 1.439 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.

260 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. 13.168 1. grad didactic II Nr. crt.350 1.227 1.119 1. Funcţia didactică 11.430 1. grad didactic definitiv 12.063 1.lei 1. Institutor studii superioare de lungă durată.070 1.194 1. Institutor studii superioare de lungă durată.119 1. Institutor studii superioare de lungă durată. Institutor studii superioare de lungă durată.544 1.332 1. grad didactic I 10.285 1.138 1. grad didactic I .584 1.408 1.226 1.313 1. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.406 1.022 893 883 867 1.374 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată.293 1.503 1.038 1.145 9.463 1.248 1.185 1.6-10 ani 2-6 ani 8.054 935 926 Salarii de încadrare .150 1.029 1.188 1.

359 1.479 1. 16.10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1. grad didactic debutant 17. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal). grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător.216 1.178 1.207 1.422 1. crt.156 1.138 1.094 1. Institutor studii superioare de scurtă durată. Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.227 1.301 1.038 1.240 1. grad didactic II 15. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18.022 1.038 1.044 1.006 877 871 Salarii de încadrare . educatoare. educatoare.284 1.106 1.137 1. peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător.263 1.070 1.113 1.311 1.184 1.022 1. grad didactic definitiv Nr. Institutor studii superioare de scurtă durată.022 915 898 1.070 1.113 996 1.357 1.lei 840 1.064 963 1.119 1.010 910 14. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal). .

112 1. educatoare. 21. 7. 3. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. 20.lei 1. 6. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. redactor gradul IA Bibliotecar. 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr. 4. documentarist. redactor gradul II Bibliotecar. învăţător.045 .341 1. documentarist. documentarist. crt. documentarist. redactor gradul III Bibliotecar.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal. se va lua în calcul acest din urmă cuantum.288 991 1. educatoare. crt.381 1. redactor gradul I Bibliotecar. documentarist.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim . grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător.054 1. 5. Nr. ANEXA Nr. redactor debutant Bibliotecar.2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător. educatoare. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr.230 1.175 1. redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim . documentarist. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. educator. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare .069 1. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1. 1. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal).lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19. grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal).164 1. documentarist. 2. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. maistru. redactor gradul I Bibliotecar.

redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim . 42. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar.376 1. documentarist. 15. documentarist. 48. 49. 22.312 1. 32. 45. documentarist. 11. 14. 46.019 923 1. 23. 29.312 1.lei 718 1. 38. 28. 43. 26. 34. 35.164 1. 40. 18. 13. 30.376 1. 39.lei - .069 935 763 1. 21. 52. 41. 53. 24.025 935 829 743 687 917 1. 33. 10.019 923 1. 51. 19. 44. 47. 37. redactor II Bibliotecar. 36. Bibliotecar.045 917 981 850 778 903 786 Maxim . redactor IA Bibliotecar.417 1. 27. 9. 31. documentarist. 12. 17. documentarist.025 935 829 743 1. redactor I Bibliotecar. Nr.195 1.000 910 806 1. 20. crt. 50. 25.8. redactor gradul III Bibliotecar. 16.417 1. documentarist.

86. 96. inginer sistem. programator. inginer sistem. III Operator. 68. debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist. şef timonier. programator.219 1. 55. dirijor cor. 59. debutant Operator. programator. crt.569 1. 81.025 935 829 743 951 843 756 673 1.281 1. 84. 61. 67. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. III Analist (programator) ajutor.111 1. I Maestru (balet-dans. dirijor cor. inginer sistem.101 981 Maxim . 85. controlor date.081 994 881 840 746 1. 88.463 1. 76. 60. 98. 57. 93. 87. 70. programator. 75. 64. 91. 95. 73. programator. ofiţer mecanic. 77. 56. 69. corepetitor). controlor date.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor. Nr. inginer sistem.467 1. II Maestru (balet-dans. I Analist. IV Operator. IV Analist. 83. I Analist (programator) ajutor. corepetitor). 72. inginer sistem. 80.000 1. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 97. corepetitor).099 1. IA Analist (programator) ajutor. 82.545 1. I Operator. controlor date. 71. 63. II Analist (programator) ajutor. 92. 74. II Analist. 94. dirijor cor.lei 1. 89. 78. programator. IA Analist. 62. 58. ajutor ofiţer mecanic . 90. 66. controlor date.307 1. 79.lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1. inginer sistem. controlor date. III Analist.54. 65. II Operator. debutant Maestru (balet-dans.

081 994 972 885 1. crt. fizician Biolog.540 1.lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1. 121. consultant artistic II Regizor artistic. 110.100 1. consultant artistic I Regizor artistic. 124. coregraf. 113. 125.210 1. pictor. 131.597 1. 100. 139.368 1. 103.018 899 1. 107. chimist. sociolog principal Psiholog.279 1.162 1. 119. 129. 136.683 1. 105. scenograf. 138. 108. pictor.393 1. 116.597 1. 140. 123. 127. 130. 112. chimist.466 1. 132. 126. fizician debutant Psiholog. pictor.379 1.597 1. fizician specialist Biolog. biochimist. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic. coregraf.201 1. fizician principal Biolog.000 910 806 1. 141.379 1. consultant artistic III . scenograf. 120. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim .393 1. biochimist.lei 1. 106. Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog. 111. 102. 118.597 1. 128. chimist. 109.218 Maxim . 115. 135. 134.99.142 1. 137. 101. biochimist.100 999 1.432 Psiholog. biochimist. scenograf. coregraf. 133. 117. 122.162 1. 104. chimist. Nr.466 1. 114.

operator imagine. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. machior. maestru de studii balet.134 1.071 1. coregraf. maestru de studii balet. consultant artistic V Regizor artistic. 163. operator imagine. corepetitor). 158. desenator artistic Muzeograf. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. monteur imagine.174 1.339 1. monteur imagine. coregraf. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. I Maestru (balet-dans. corector. editor imagine III Funcţia Artist plastic. peruchier. machior.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1. 165. corector. scenograf. pictor.071 1. tehnoredactor. peruchier. 147. machior. II Maestru (balet-dans.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. machior. tehnoredactor. canto. secretar literar muzical). editor imagine II Artist plastic. monteur imagine. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. 166. Regizor artistic. peruchier. tehnoredactor. secretar literar muzical). machior.000 910 806 Maxim . 154. 150. peruchier. editor imagine II Artist plastic. peruchier.506 1. sunet I Maestru de studii (balet.425 1. canto. traducător. machior. canto. 153. III Maestru (balet-dans. tehnoredactor. monteur imagine. 146.144 1. monteur imagine. consultant artistic IV Regizor artistic. monteur imagine. maestru de studii balet. traducător.lei - Nivelul studiilor*) Minim . canto. monteur imagine. 156. editor imagine debutant Artist plastic. pictor. corepetitor). sunet III Maestru de studii (balet. corepetitor). operator imagine. operator imagine. 161. corector. secretar literar muzical). peruchier. scenograf. 149. 152. traducător. editor imagine I Artist plastic. crt. 145. corector.339 1. sunet II Maestru de studii (balet. 144. secretar literar muzical). 157. 164. peruchier. machior. editor imagine I Artist plastic. maestru de studii balet. corepetitor). canto. 160.269 1. scenograf. 151. operator imagine. 143.142. 162. machior. 159. coregraf.100 .257 1. sunet Maestru (balet-dans. 155. peruchier. pictor. editor imagine III Artist plastic. 148. traducător. debutant Artist plastic. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. sunet IV Maestru de studii (balet. Nr. secretar literar muzical). monteur imagine.

167. 206.247 1. 185. custode sală III M Conservator. restaurator. 205. 207.597 1. zootehnist. 188. 184. 203. 170. restaurator III SSD Conservator. 176. restaurator. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. tehnoredactor II M Secretar de redacţie. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie. 175. şef electrician. 183. 199. zootehnist. 182.118 Maxim .790 1. restaurator. 190. 177. restaurator. restaurator. 186. 179. restaurator. 195. ofiţer mecanic.018 899 1. 192. bibliograf III SSD Muzeograf.091 1. restaurator. restaurator I SSD Conservator.250 1. crt.000 910 806 1. muzeograf. 187.246 1. 169.466 1. bibliograf I S Conservator. 198. zootehnist. 181. 200. pedolog II S Inginer agronom. custode sală I M Conservator.396 2. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie. 173. tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund. pedolog I S Inginer agronom. restaurator. 174. muzeograf.100 1. 171. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom. muzeograf. 201. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1. S al univ.018 899 1.071 1. Administrator financiar (patrimoniu) grad . bibliograf II S Conservator. pedolog debutant S Conservator. adm. 180. muzeograf. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I . zootehnist. 189.lei 1.134 1. dragor. 197.113 931 813 743 1. ofiţer. 172.000 910 806 1. 168.director gen.029 208.000 910 806 6301) 1.071 1. 178. 191. bibliograf IA S Conservator.lei 677 1. 204. 196. 202.415 697 Minim . bibliograf S debutant Conservator. bibliograf II SSD Muzeograf. Nr. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. Muzeograf. restaurator II SSD Conservator. pedolog III S Inginer agronom. 194. custode sală II M Conservator. restaurator debutant SSD Conservator. 193.

220.098 963 . 6.397 1. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar.lei 1. 4. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 1/2011. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. redactor debutant Bibliotecar. 225.223 1.408 1. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr. 212. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. merceolog.009 883 671 6621) 942 899 743 1. 221.100 1. documentarist. 214. 3. 211. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.111 1. 222. 224. documentarist. 2. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. documentarist. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr.C.018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. redactor gradul II Bibliotecar. 223. documentarist. 7. redactor gradul I Bibliotecar. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. crt. inginer. contabil. tehnician. 213. 217. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I. documentarist. redactor gradul II Bibliotecar. 1. documentarist. 210. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. 215. redactor gradul III Bibliotecar. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 5. redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim .353 1.041 1. 218. 216. ANEXA Nr.175 1. redactor gradul I Bibliotecar. 219. referent. Petrescu“. documentarist.209.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim .

documentarist.112 934 830 949 807 1. 28. 34.070 970 Maxim . Nr. 15. 30. 39.030 893 817 949 826 722 1. 24. 44.445 1.8.445 1. 20. 51. 14. 42. 41. 43.123 982 802 1. 40. 50.030 893 817 949 826 754 1. 22. 9. 46. 11. 13.lei 1. 12.070 970 1. 10.lei - . 16. 33. 21.488 1. 47. 26. 48. 52. 19. 37. 53.077 982 1. 29. crt. 38.223 1.098 963 1. 36. 31. 18.378 1. 32. 27. 17.255 1. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1. 23.042 938 819 691 6601) 6471) Minim .378 1. 49. 25. Bibliotecar. 35. 45.

61. 67. documentarist.077 982 871 781 Maxim .lei - 871 781 1. 82. 81. 99. 89. 79. 55. 94. 76. 87. 91. documentarist. redactor II Bibliotecar.050 956 847 1. redactor I A Bibliotecar. 71. 77. 62. 65. 95. 70.154 1. 86.050 1. 96. 57. 64. 58. 74. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 59. Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar.280 1. documentarist. Nr.54. 88. redactor I Bibliotecar. crt. 84. 72. 75. documentarist. 83.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1. 60. 85.154 1.135 1. 69. 98. 92. 78. 93.044 925 882 784 1.280 1. 66. 63.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . 68. 97. 80. 90. 56. 73.

648 1. 107. şef timonier.541 1.077 982 871 781 Maxim . controlor date. II Analist (programator) ajutor. 136.345 1.167 1. 116. III Analist. 140. 117. programator. 143. 103. 104. I Analist. 106.155 1. 124. 110. II Operator. 126. 138. 135. 134. programator. 102. I Maestru (balet-dans.lei 999 886 794 707 1.261 1. 133.049 1. programator. 113. III Operator. 129. debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . I Operator.100. II Maestru (balet-dans. controlor date. 121. programator. inginer sistem. 144. corepetitor).lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1. 120. crt. 128. 127.677 1.540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator.373 1. controlor date. dirijor cor. controlor date.044 925 827 741 1. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic.155 1. I Analist (programator) ajutor. 131. 112. 109. 115. 114. 139. IA Analist. III Analist (programator) ajutor. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist . 101. 105.030 1. inginer sistem. Nr.135 1. corepetitor).156 1. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. II Analist. inginer sistem. 137. IV Analist. inginer sistem. 142. debutant Maestru (balet-dans.537 1. IV Operator. corepetitor). inginer sistem. 132.247 993 925 905 844 823 865 6111) 1. inginer sistem.343 1. 122. ofiţer mecanic. 130. 111. 118. controlor date. 141. debutant Analist (programator) ajutor. 108. 119. IA Analist (programator) ajutor. 123. programator.623 1. 125. dirijor cor.069 944 1. programator. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. dirijor cor.

320 1. editor imagine I Artist plastic. peruchier. sunet II Maestru de studii (balet. editor imagine III Artist plastic. 157.dans. monteur imagine. editor imagine debutant Artist plastic. peruchier. editor imagine I Artist plastic. sunet I Maestru de studii (balet. 161.768 1. secretar literar muzical). operator imagine. coregraf. monteur imagine. 163. 169. machior. pictor.333 1. secretar literar muzical). 150.504 1. machior.406 1. monteur imagine. sociolog debutant Regizor artistic.dans. coregraf. machior. coregraf. 158.125 Maxim . editor imagine II Artist plastic.202 1. sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet. pictor. 164. 147.582 1. III Maestru (balet . pictor. sociolog Psiholog. editor imagine II Artist plastic. secretar literar muzical). monteur imagine. canto. secretar literar muzical). editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim . pictor. monteur imagine. corepetitor). 148. scenograf. 152. Nr. 162. 166. consultant artistic III Regizor artistic. machior.050 956 847 . scenograf.lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. pictor. machior. 159. maestru de studii balet.145. scenograf. maestru de studii balet. canto.279 1. 168.497 1.617 1. consultant artistic I Regizor artistic. 170. sunet III Maestru de studii (balet. sociolog principal Psiholog. 165. scenograf. 146. 151. 153. operator imagine. consultant artistic IV Regizor artistic.lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. 171. coregraf. 154.dans. monteur imagine.125 1. canto.dans. maestru de studii balet. 155. coregraf. consultant artistic II Regizor artistic. maestru de studii balet.448 1. operator imagine. corepetitor). 167. secretar literar muzical). monteur imagine. corepetitor). operator imagine. Medic Medic stagiar Psiholog. pictor. canto. operator imagine. canto. machior. peruchier. peruchier. 156. machior. peruchier. scenograf. scenograf. peruchier. sunet Maestru (balet . II Maestru (balet . I Maestru (balet . crt. coregraf.125 1. 160. consultant artistic V Regizor artistic.437 1. debutant Artist plastic. peruchier. 149. corepetitor).

195.172. 183. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. 185. 186. zootehnist. corector. 194.310 1. monteur imagine. traducător.155 1. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund.309 1. 199. bibliograf I Muzeograf. 181. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. 177. pedolog II 201. I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204. tehnoredactor. 176. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim .466 1. Artist plastic. 182.lei 1. 187. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203. tehnoredactor I Secretar de redacţie. 196. 178. corector.174 1. 197. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie.540 1.125 Maxim . pedolog III Inginer agronom. 190. ofiţer. Inginer agronom.081 1. debutant****) . ofiţer mecanic. 179.191 Nr. tehnoredactor. 180. tehnoredactor. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. tehnoredactor. machior. 198. 175. 174.050 956 847 1.125 1. corector. 191. traducător.050 956 847 1. pedolog 202. zootehnist. zootehnist. zootehnist.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1.169 978 854 781 1. bibliograf II Muzeograf. 173. 192. tehnoredactor II Secretar de redacţie. 193. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. 188. desenator artistic Muzeograf.146 1. corector. traducător. traducător.406 1. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte.069 944 1. Inginer agronom. pedolog I 200. şef electrician.233 1. Inginer agronom. III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. tehnoredactor IA Secretar de redacţie. bibliograf debutant Secretar de redacţie. 184. peruchier. Funcţia crt. 189. dragor. bibliograf III Muzeograf.

218.124 1. Asistent medical 235. 211. 222. 213. Asistent medical principal 234. Asistent medical I 237. Asistent medical debutant 239.207. Medic primar 230. 225. Asistent medical II 238. 214.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229. Medic stagiar 233.540 1. 208. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1.155 1. Medic specialist 231.234 1. 209.467 1. 215. 212. 221. 219. 226. 223. Asistent medical debutant 236. 228.069 944 989 944 781 1. 210. 224. Medic 232. 227. Infirmieră 1.931 1. 216. 217.109 991 6621) .006 1. 220.167 1.

Mediator şcolar I 241. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. compensare. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. 25 administrativ al universităţii 4. Mediator şcolar II 242. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . Prodecan 15 Administrator7. instruire. 1. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Prorector Director general 3. tehnician. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 1/2011. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. contabil. 10 consiliului facultăţii Director de 9. 1. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Funcţia crt. 20 departament 20 20 15 25 . merceolog. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. 1. ANEXA Nr. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. 15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8.251/2005. referent. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. Decan 20 5.special 240.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. inginer. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. Tineretului şi Sportului. Cercetării. Rector 2.

Funcţia de încadrare crt. institutor. Inspector şcolar Director de şcoală 5. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. . corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . general adjunct Inspector şcolar de 3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr. Tineretului şi Sportului. 30 învăţământ superior Secretar-şef 3. Inspector şcolar 1. specialitate 4. 3. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar. 7. general Inspector şcolar 2. Cercetării. Şef de catedră 20 25 2.% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. învăţător)*) Directorul casei 8. educatoare. Funcţia crt. 25 facultate 4. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2.10. %limita maximă 1. sau de liceu*) Director adjunct de 6. Funcţiile didactice de conducere.

salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1/2011. D. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. E. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. salariile de . 1. care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. 1 şi 2 la lege. astfel cum este reglementată în anexa nr. pentru învăţători. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază. spor de predare simultană. (2) Salariul de bază este format din: A. spor de practică pedagogică. spor de vechime în muncă. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani. C. B. după caz. compensaţii tranzitorii. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 92. indemnizaţia de zone izolate. se acordă. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. indemnizaţia de conducere. 4 la lege. (2) şi (3). Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. indemnizaţiile. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. la care se adaugă sporurile. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. educatoare. 1 şi 2 la lege este următorul: A.ANEXA Nr. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. (2). b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. gradaţia de merit. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. astfel cum este reglementată prin art. indemnizaţia pentru învăţământ special. 1 şi 2 la lege. 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. 1 şi 2 la lege.

nu întrerup vechimea în învăţământ. precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. 4. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere.încadrare se vor împărţi la 1. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. 1. 6. provenită din alte sectoare de activitate. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. 5. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. îndrumare şi control. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. 3. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. stabilite în condiţiile legii. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. îndrumare şi control. 2. 1 lit. după care s-a reîntors la catedră. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. c). 1. D. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 92. 2 la lege. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic. 1/2011. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. 2 la lege. C. personal didactic de conducere. prin împărţirea la 1. respectiv 3 ani. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. B. prevăzut în anexa nr. 264 şi 311 din Legea nr. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. Dacă. după caz. 1 la lege. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. Pentru funcţiile de conducere. 7. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. De prevederile pct.15 şi se vor rotunji la întreg. . care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 2. prevăzut în anexa nr. face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale.

calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. calculat ca sumă între lit. 2 la lege. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. 2 la lege. 1. 4 din anexa nr. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. II cap. C. D. C. A. b)pentru 3 clase de elevi . 3 din anexa nr. potrivit prevederilor pct. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi . D. 21 din anexa nr. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. C. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. I lit. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. D. 2.7%. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. conform prevederilor art. calculat ca sumă între lit. 1. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. B la Legea-cadru nr. 3. (1). B.15%. educatoarele. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. B.4 la Legeacadru nr. Tineretului şi Sportului.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. A. persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 1. învăţătorii. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr.10%. (1) personalul didactic de la nr. 2 la lege. II/1. B. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate . calculat ca sumă între lit. c)pentru 4 clase de elevi . E. E ale art. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. A. institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază. Cercetării. crt. E. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.2. Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază.

prin hotărâre a Guvernului. institutori învăţământ preşcolar. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. e)1/80 pentru profesori.. c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. condiţii periculoase sau vătămătoare. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. cu gradul didactic I. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. Cercetării. mărimea concretă a sporului. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. C. În această situaţie. Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. 3. D. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. D. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. sporurile pentru condiţii de muncă. 1 şi 2 la lege. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. având la bază buletinele de determinare sau. educatoare. (1). salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. (2) Locurile de muncă. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. B. institutori învăţământ primar. calculat ca sumă între lit. E ale art. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. . (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (2). corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. învăţători. c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. după caz. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. fără diminuarea salariului. (1). în limita prevederilor din regulamentul aprobat. C. Tineretului şi Sportului. f)1/100 pentru profesori. A. la propunerea Ministerului Educaţiei. cu consultarea partenerilor sociali. învăţători. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. gradaţia de merit. e)1/72 pentru profesori. institutori învăţământ primar. categoriile de personal. aprobate în condiţiile legii. B. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. 3. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. indemnizaţia de învăţământ special. E ale art. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. A.

f)1/92 pentru profesori. indemnizaţii sau altor compensaţii. cu modificările şi completările ulterioare. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. educatoare. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. educatoare. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7. II şi III la Legea nr. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. institutori învăţământ preşcolar. Indemnizaţie dirigenţie. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. conferenţiar universitar. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. învăţători. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. Indemnizaţie de conducere C. . Gradaţie de merit E. aprobată cu modificări prin Legea nr. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr.diferenţa. 10. tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . după caz. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. (4) În învăţământul superior. 177/2008.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. institutori. 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A .

gradaţia de merit. la lege. spor pentru condiţii de muncă. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. D. la care se adaugă sporurile. precum şi compensaţii tranzitorii. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. astfel cum este reglementată în anexa nr. se acordă. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. 3a şi 3b la lege. 4 la lege. E. B. sporul de stabilitate. 3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. C. respectiv 3 ani. spor pentru vechime în muncă. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. acordată în condiţiile legii. 3a sau 3b la lege. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. indemnizaţiile. . 3a sau 3b. 2. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. C. după caz. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. D. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. 4. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. C. 1. indemnizaţia de conducere. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. (2) şi (3). după caz. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. (2). sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. 3a şi 3b la lege este următorul: A. (2) Salariul de bază este format din:A. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. la prezenta lege. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. indemnizaţia pentru învăţământ special. după caz. A.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. B. B. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. E. 3a sau 3b.

3. E ale art. calculat ca sumă între lit. mărimea concretă a sporului. 3. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. Cercetării. B. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. A. E ale art. persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. calculat ca sumă între lit. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. condiţii periculoase sau vătămătoare. (2). la data de 31 decembrie 2010. D. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. după caz.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. (1). C. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. având la bază buletinele de determinare sau. Tineretului şi Sportului. cu consultarea partenerilor sociali. E ale art. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. C. A. (2) Persoanele care. (2) Locurile de muncă. (3) Persoanele care. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. aprobate în condiţiile legii. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. C. E ale art. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. categoriile de personal. D. 3. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . B. D. B. D. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. (1). personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. 3. prin hotărâre a Guvernului. B. A. sporurile pentru condiţii de muncă. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. A. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. la data de 31 decembrie 2010. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. indemnizaţii sau altor compensaţii. la propunerea Ministerului Educaţiei. pe lângă sporul prevăzut la alin. C.

Gradaţie de merit E. = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Indemnizaţie de conducere C. . aprobată cu modificări prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B. Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. cu modificările şi completările ulterioare. II şi III la Legea nr. 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii).salarizat potrivit anexelor nr. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A. 177/2008. se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->