Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare .017 1.123 2. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.596 1. ANEXA Nr.263 1.103 1.601 1. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.858 1.602 1.521 1.834 1.352 2.483 1.219 1. Asistent universitar 5.349 1. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.401 1.lei 1.25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.564 1.517 1.334 1.615 1.824 1.442 1.451 1.563 1.341 2.370 1.935 1.223 1.069 2.634 1.414 1.334 2.580 1.242 1.309 2.715 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.427 1.805 1.449 1.896 1.616 1.435 1.031 2.450 1.393 1.225 1. crt. Profesor studii superioare de lungă durată. Profesor studii superioare de lungă durată.143 1. grad didactic I 2.613 1.800 1.575 4. grad didactic II .268 1.420 1.549 1.163 1.

132 1.049 1.234 1.394 1. grad didactic definitiv .029 1.082 962 943 1.000 988 981 1.169 1.lei 1.115 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.423 1.439 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. grad didactic definitiv 4.183 1.195 1.340 1.156 1.358 1.274 1.523 1.134 1.058 1.10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1. grad didactic I Nr.313 1. Funcţia didactică 6.049 Salarii de încadrare .311 1.482 1.247 1.082 1.451 1.150 1. grad didactic debutant 5.208 1.259 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. grad didactic II 7. crt.377 1.042 3.501 1.158 1.214 1. Profesor studii superioare de lungă durată.293 1.604 1. Profesor studii superioare de lungă durată.

029 1.227 1.188 1.119 1. grad didactic I .332 1.544 1. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.185 1. Institutor studii superioare de lungă durată. 13. grad didactic I 10.119 1.070 1.145 9.6-10 ani 2-6 ani 8.463 1.260 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată.408 1.054 935 926 Salarii de încadrare .430 1.194 1.022 893 883 867 1. grad didactic II Nr. Institutor studii superioare de lungă durată.168 1.313 1. grad didactic definitiv 12.285 1.150 1.138 1.lei 1.293 1.503 1. crt. Funcţia didactică 11. Institutor studii superioare de lungă durată.350 1.038 1. Institutor studii superioare de lungă durată. Profesor studii superioare de scurtă durată.226 1.584 1.063 1.406 1.374 1.248 1.

Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.038 1.10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1.137 1.138 1.lei 840 1.113 996 1.070 1.184 1.022 915 898 1.070 1. peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător.207 1.038 1. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal).240 1. 16.064 963 1.301 1.216 1.113 1.263 1.357 1.094 1. educatoare.178 1.119 1.479 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.022 1. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal).311 1. .359 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.006 877 871 Salarii de încadrare . grad didactic definitiv Nr.156 1.022 1. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18.010 910 14. grad didactic II 15.284 1.044 1. educatoare. crt.227 1.422 1.106 1. grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător. grad didactic debutant 17.

redactor gradul III Bibliotecar. redactor gradul I Bibliotecar. documentarist.112 1.069 1. grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor. crt.164 1. redactor gradul II Bibliotecar.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim .2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător.lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr. documentarist. documentarist. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal). 4.175 1. 2. 20. educatoare. învăţător. documentarist. documentarist. redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim .230 1. documentarist. grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător. educator. redactor gradul I Bibliotecar. educatoare.045 . crt. Nr.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal. educatoare.lei 1. maistru.288 991 1. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 7. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. ANEXA Nr.054 1. redactor debutant Bibliotecar. redactor gradul IA Bibliotecar. 5. 21. 3. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal). 1.341 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.381 1. 6. documentarist. se va lua în calcul acest din urmă cuantum.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare .

27. documentarist.417 1. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar. 17. 32. 49. 21. 20. redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim . 24. 13. 47. documentarist.376 1.312 1. 51.8.195 1. 37. 16. documentarist.lei 718 1. 12. 34. 42. 22.025 935 829 743 1.312 1. 30.417 1. redactor gradul III Bibliotecar. 15. 35.019 923 1.045 917 981 850 778 903 786 Maxim . 45. Bibliotecar. 28. documentarist. 53. 26. documentarist. 41.lei - . 10. 33. redactor I Bibliotecar. 38. redactor II Bibliotecar. 44. 36.164 1.019 923 1. 14. 39. documentarist.025 935 829 743 687 917 1.376 1.000 910 806 1. 29. 23. 18. 9. 50. Nr. 19. 31. 43. 40. redactor IA Bibliotecar. 25. crt. 11. 48. 52.069 935 763 1. 46.

debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . 79. ofiţer mecanic. debutant Maestru (balet-dans. 70. 69. 61.281 1. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 82.467 1. 90. 73. 55. II Analist. 97. dirijor cor.lei 1. 59. 74. 71. 68.545 1. 62. dirijor cor. 86. programator. 92. inginer sistem. 93.025 935 829 743 951 843 756 673 1. controlor date. III Analist. 65. 95. corepetitor). debutant Operator. I Operator. 63. IA Analist. 94. III Operator. corepetitor). Nr.569 1. 83. 77. 91. 67. programator. 87. I Maestru (balet-dans. Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist. inginer sistem. corepetitor).lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1. ajutor ofiţer mecanic .081 994 881 840 746 1. 98. II Analist (programator) ajutor. III Analist (programator) ajutor. 75.101 981 Maxim . 56. 58. II Operator. I Analist. controlor date. dirijor cor. inginer sistem.099 1. 60.307 1. 81.463 1.219 1. programator. programator. 76. I Analist (programator) ajutor.111 1. 88. 89.000 1. crt. 66. programator.54. 80. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. IV Operator. 96. 85. 72. 78. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. controlor date. 57.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor. inginer sistem. IV Analist. controlor date. 84. inginer sistem. II Maestru (balet-dans. şef timonier. 64. IA Analist (programator) ajutor. controlor date. programator. inginer sistem.

chimist. biochimist. pictor. fizician specialist Biolog.218 Maxim . Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog.210 1. 138. 120. 107. 102.018 899 1. 133. 119. 141.597 1.379 1. 122. 123. scenograf. 127. 108. 121. 125.466 1.162 1. scenograf.162 1. 140. 128. coregraf. scenograf.081 994 972 885 1.100 999 1. biochimist. Nr. pictor. coregraf.597 1. 130. sociolog principal Psiholog. 106. 101. 124.683 1. pictor.lei 1. 132. consultant artistic I Regizor artistic. 117. consultant artistic II Regizor artistic.99. fizician Biolog. 118. 136.597 1. chimist. 109. consultant artistic III .466 1. crt.142 1. 104.393 1. coregraf.000 910 806 1.432 Psiholog.379 1.368 1. 111. 105. 131. 126. biochimist.100 1.393 1. chimist.lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1. 134.279 1. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic. 110. chimist. 100. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim . biochimist. 116.540 1. 114.201 1. 115. fizician debutant Psiholog.597 1. 112. 139. 135. 129. 103. 137. 113. fizician principal Biolog.

corepetitor). corector. I Maestru (balet-dans. 143. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. peruchier. 165. coregraf. consultant artistic V Regizor artistic. machior. sunet I Maestru de studii (balet. tehnoredactor. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. consultant artistic IV Regizor artistic. canto. 145.174 1. editor imagine III Funcţia Artist plastic. 148. desenator artistic Muzeograf. operator imagine.071 1. monteur imagine. maestru de studii balet. traducător.506 1.000 910 806 Maxim . corector. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. 159.339 1.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. monteur imagine. secretar literar muzical). operator imagine. Nr. secretar literar muzical). peruchier. machior. sunet II Maestru de studii (balet. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. monteur imagine. maestru de studii balet. 158. monteur imagine. secretar literar muzical). coregraf. 153. sunet III Maestru de studii (balet. editor imagine debutant Artist plastic. machior. canto.269 1. peruchier. scenograf.134 1. 150. 156.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1. secretar literar muzical). tehnoredactor. peruchier. peruchier. corepetitor).144 1. 160.100 . operator imagine. 154. corector. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. canto. monteur imagine. debutant Artist plastic. 155. canto. monteur imagine. scenograf. editor imagine I Artist plastic. corepetitor). tehnoredactor. machior.425 1.071 1. maestru de studii balet. operator imagine. II Maestru (balet-dans. peruchier. 164. 147. 161. editor imagine II Artist plastic. 144. traducător. machior. corector. machior. canto. 149. sunet IV Maestru de studii (balet. editor imagine I Artist plastic. 151. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie.339 1. secretar literar muzical).257 1. editor imagine III Artist plastic. 162. pictor. traducător. monteur imagine. pictor. operator imagine.142. 146.lei - Nivelul studiilor*) Minim . 152. monteur imagine. crt. peruchier. III Maestru (balet-dans. machior. machior. Regizor artistic. sunet Maestru (balet-dans. 163. peruchier. maestru de studii balet. tehnoredactor. 166. scenograf. pictor. editor imagine II Artist plastic. coregraf. 157. corepetitor). traducător.

tehnoredactor II M Secretar de redacţie.250 1. 174. 171. bibliograf I S Conservator. 180.lei 1. bibliograf IA S Conservator. bibliograf II SSD Muzeograf. restaurator III SSD Conservator. ofiţer mecanic. tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund.029 208. bibliograf III SSD Muzeograf. zootehnist. bibliograf S debutant Conservator. restaurator. pedolog debutant S Conservator.071 1. 169. muzeograf. 175. Muzeograf.466 1. S al univ. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie. 195. 172. 191. 202. 203. pedolog I S Inginer agronom.415 697 Minim .100 1. 189.134 1. 185. 182. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. restaurator II SSD Conservator. restaurator. 190. restaurator. şef electrician. restaurator. Nr.246 1. pedolog II S Inginer agronom.lei 677 1. Administrator financiar (patrimoniu) grad . 204. muzeograf. restaurator. zootehnist. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I .247 1.000 910 806 1.167. 201. restaurator debutant SSD Conservator.790 1. 197. muzeograf.071 1. 168.018 899 1. 205. 186.director gen. 177.118 Maxim . pedolog III S Inginer agronom. crt.000 910 806 6301) 1.396 2.113 931 813 743 1. custode sală I M Conservator. restaurator. ofiţer. custode sală II M Conservator. 178. 200.091 1. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie. adm. restaurator. 179.018 899 1. bibliograf II S Conservator. muzeograf. 176. 207. 173. 181. restaurator I SSD Conservator. 170.597 1. 184. 183. custode sală III M Conservator. 194. 206. restaurator. 192. 199. 188. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1.000 910 806 1. dragor. zootehnist. 193. zootehnist. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom. 187. 196. 198.

redactor gradul I Bibliotecar. 222. 5.100 1.098 963 . redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim . contabil. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. inginer. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. 210. 1/2011. redactor gradul II Bibliotecar. 4. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 216. documentarist. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. documentarist. 219.018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.408 1. tehnician. documentarist. crt. documentarist.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim . NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I.397 1. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. merceolog. 217. 221. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.lei 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.209. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr. 224. redactor gradul I Bibliotecar. 6. 2. 220. referent.C.009 883 671 6621) 942 899 743 1. redactor debutant Bibliotecar. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 213. 225. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr.353 1.223 1. 212. 218. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. documentarist.175 1. 211. 223.041 1. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist. 3. ANEXA Nr. redactor gradul III Bibliotecar. 215. 1.111 1. 214. documentarist. redactor gradul II Bibliotecar. 7. documentarist. Petrescu“.

38. 18. 28. 32.lei - . Bibliotecar. 12. 43. 33. documentarist.112 934 830 949 807 1. 26. 14.488 1. 16. 53. 49. 44. 19.378 1. Nr. 50. 9. 17. 37.8. 10. 30.098 963 1. 11. 48. 25. 51.070 970 Maxim . 46.445 1. 42. 34. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1. 52. 41.445 1.030 893 817 949 826 754 1.070 970 1. 39.042 938 819 691 6601) 6471) Minim . 29. 20. 24. 40. 36.223 1.378 1.030 893 817 949 826 722 1. 15.077 982 1.lei 1. 45.255 1. crt. 27. 31. 23. 21. 35. 47.123 982 802 1. 13. 22.

redactor II Bibliotecar. 73. 62. 70. 83. 56. 66.54. 72. 69. 91.280 1.154 1. 97.050 1.135 1. 98. 94.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . 58. documentarist. redactor I Bibliotecar. 77.154 1. 59. 74. 84.077 982 871 781 Maxim . 75. redactor I A Bibliotecar. 93. 71. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 92. 65. documentarist. 68. 79. 81. 61. 99. 85. 76. 57. 78. 55. 60. 63. 89. crt.050 956 847 1. 88. 64. Nr.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1. Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar. 82. documentarist. 87. 67. 90.044 925 882 784 1. documentarist. 96. 80.lei - 871 781 1. 95.280 1. 86.

debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim .030 1. III Analist.155 1. controlor date. 120. 104. inginer sistem. I Maestru (balet-dans. 112. IV Analist. 131. 134. şef timonier. programator. programator. II Maestru (balet-dans. 135. corepetitor). 109.155 1. Nr.261 1. corepetitor).247 993 925 905 844 823 865 6111) 1. 105. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă.135 1. 133. II Analist (programator) ajutor.343 1. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 125.677 1. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. 107. dirijor cor.049 1. 126. I Analist. 122.648 1. 142. debutant Maestru (balet-dans. 115.167 1. 127. IA Analist.lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1. debutant Analist (programator) ajutor. 140. 141. II Analist. IV Operator. 102.100. 108. 119.537 1. 132. 110. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. 144. controlor date. 128. dirijor cor. 103. programator. programator. 111. 136. 123.069 944 1. inginer sistem. 143. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist . 139. inginer sistem. 130. 117. III Operator. programator. 101. ofiţer mecanic. inginer sistem. controlor date. 129. corepetitor). 118.373 1. inginer sistem.623 1. inginer sistem. II Operator.156 1. IA Analist (programator) ajutor.345 1.077 982 871 781 Maxim . 137. dirijor cor.044 925 827 741 1. programator.541 1. 113. controlor date. controlor date.lei 999 886 794 707 1. 138. crt. I Operator.540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator. 114. 116. I Analist (programator) ajutor. 106. 121. III Analist (programator) ajutor. 124.

lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. coregraf. 156. 167. 171. monteur imagine. 149. editor imagine II Artist plastic. pictor. machior. maestru de studii balet. secretar literar muzical). pictor. 162. 152. operator imagine.437 1. 161. 170.lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1. consultant artistic I Regizor artistic. scenograf.333 1.dans. operator imagine. canto. coregraf. scenograf. monteur imagine. sunet Maestru (balet . secretar literar muzical). sociolog debutant Regizor artistic. maestru de studii balet. 164. editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim . Nr. consultant artistic II Regizor artistic. secretar literar muzical). 154. machior. operator imagine. pictor. 169. editor imagine II Artist plastic. monteur imagine. editor imagine I Artist plastic. I Maestru (balet . machior. sunet II Maestru de studii (balet. 159.582 1. peruchier.dans.497 1. III Maestru (balet . 150. canto.320 1. monteur imagine. operator imagine. peruchier.504 1. canto. 153.768 1. secretar literar muzical). maestru de studii balet. operator imagine. monteur imagine. editor imagine debutant Artist plastic. coregraf. peruchier. corepetitor). 165. machior. corepetitor). 148.279 1. machior. sunet III Maestru de studii (balet. 158. scenograf. coregraf. monteur imagine. consultant artistic IV Regizor artistic. secretar literar muzical).dans.145.448 1.dans. canto. scenograf.202 1.125 1. coregraf. peruchier. 155.125 Maxim . machior. maestru de studii balet. sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet. pictor. editor imagine III Artist plastic. pictor. sunet I Maestru de studii (balet. 157. canto. Medic Medic stagiar Psiholog. sociolog principal Psiholog. pictor. crt. debutant Artist plastic. peruchier. corepetitor). peruchier. coregraf. scenograf. 147. monteur imagine. 146. sociolog Psiholog. consultant artistic III Regizor artistic. 168.050 956 847 . editor imagine I Artist plastic.617 1. 163. 151. scenograf. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. 166. 160. corepetitor). machior. II Maestru (balet .125 1. peruchier. consultant artistic V Regizor artistic.406 1.

069 944 1. 199. zootehnist.233 1. 178. 173. tehnoredactor. I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204. tehnoredactor. 183.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1. ofiţer mecanic. ofiţer. traducător.174 1. debutant****) . traducător.310 1. corector. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. zootehnist. 177. pedolog I 200. 175.309 1.169 978 854 781 1. 187. 176.466 1. corector.191 Nr.172. 180. 184. 182. tehnoredactor. pedolog III Inginer agronom. traducător. bibliograf I Muzeograf.406 1. desenator artistic Muzeograf. 193. III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. 188. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. 195. corector. tehnoredactor IA Secretar de redacţie. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203. 174. tehnoredactor. 190. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie.125 Maxim . 191.050 956 847 1. zootehnist. 181. bibliograf III Muzeograf. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie.540 1.050 956 847 1. 194. bibliograf II Muzeograf. Inginer agronom. 189. Funcţia crt. 186. 198. 179. 185.155 1. zootehnist.081 1. dragor. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim .146 1. şef electrician. monteur imagine. tehnoredactor I Secretar de redacţie.lei 1. pedolog 202. tehnoredactor II Secretar de redacţie. Inginer agronom. traducător. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte. bibliograf debutant Secretar de redacţie. Inginer agronom. Artist plastic. 197. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie.125 1. 192. 196. machior. peruchier. corector. pedolog II 201.

213.540 1.069 944 989 944 781 1. 214. 222. Asistent medical debutant 236. 208. 210. 223.006 1. 227.124 1. 220. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1. Medic stagiar 233. 228. Infirmieră 1. Medic primar 230. 225.167 1.234 1.931 1. 215. 221. 226. Asistent medical principal 234. 219. 217. 218.155 1. 212. 209. Medic specialist 231. 216. 211.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1. Asistent medical debutant 239. 224. Asistent medical II 238.109 991 6621) .207.467 1. Asistent medical 235. Medic 232. Asistent medical I 237.

1. Decan 20 5. Prodecan 15 Administrator7. inginer. contabil. 20 departament 20 20 15 25 .251/2005. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Mediator şcolar I 241. 15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. 1/2011. 10 consiliului facultăţii Director de 9. Funcţia crt. ANEXA Nr. referent. Prorector Director general 3. Rector 2. Mediator şcolar II 242. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. Tineretului şi Sportului. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. 1. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. merceolog.special 240. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. 1. precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. compensare. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. instruire. tehnician. Cercetării. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 25 administrativ al universităţii 4.

Inspector şcolar Director de şcoală 5. specialitate 4. Inspector şcolar 1. . îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2. Funcţiile didactice de conducere.% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. 30 învăţământ superior Secretar-şef 3. general adjunct Inspector şcolar de 3. sau de liceu*) Director adjunct de 6.10. educatoare. Şef de catedră 20 25 2. Funcţia de încadrare crt. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr. Cercetării. Tineretului şi Sportului. general Inspector şcolar 2. corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . Funcţia crt. învăţător)*) Directorul casei 8. 7. institutor. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. 25 facultate 4. 3. %limita maximă 1. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar.

indemnizaţia de conducere. în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani.ANEXA Nr. 4 la lege. 1 şi 2 la lege. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. pentru învăţători. gradaţia de merit. la care se adaugă sporurile. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 1/2011. 1. după caz. astfel cum este reglementată prin art. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. (2) şi (3). 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. spor de vechime în muncă. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. spor de predare simultană. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. salariile de . 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. 92. compensaţii tranzitorii. indemnizaţia pentru învăţământ special. 1 şi 2 la lege este următorul: A. salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege. E. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. indemnizaţia de zone izolate. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. astfel cum este reglementată în anexa nr. D. care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. (2). educatoare. care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. C. 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2) Salariul de bază este format din: A. indemnizaţiile. 1 şi 2 la lege. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. spor de practică pedagogică. B. se acordă.

prevăzut în anexa nr. 3. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani.încadrare se vor împărţi la 1.15 şi se vor rotunji la întreg. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. provenită din alte sectoare de activitate. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice. 1. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 1. personal didactic de conducere. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. după caz. nu întrerup vechimea în învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere. . face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. De prevederile pct. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. D. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 2 la lege. prevăzut în anexa nr. 1 la lege. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 92. Dacă. c). 1/2011. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. stabilite în condiţiile legii. Pentru funcţiile de conducere. 4. 1 lit. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. după care s-a reîntors la catedră. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. C. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 2 la lege. 2. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. respectiv 3 ani. 6. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. 264 şi 311 din Legea nr. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. 7. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. îndrumare şi control. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. prin împărţirea la 1. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. îndrumare şi control. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 2. 5. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. B.

613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. E ale art. 2. A. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate .10%. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. 2 la lege. II cap. E. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. învăţătorii. E. 4 din anexa nr. (1) personalul didactic de la nr. 21 din anexa nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi . calculat ca sumă între lit. conform prevederilor art. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. Tineretului şi Sportului. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. C. potrivit prevederilor pct. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei.4 la Legeacadru nr. crt. A. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. b)pentru 3 clase de elevi . B la Legea-cadru nr. educatoarele.15%. D. D. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 3. institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare. c)pentru 4 clase de elevi . B. A. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază. B. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. D.7%. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru. 3 din anexa nr. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 1.2. C. 1. Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază. calculat ca sumă între lit. II/1. C. B.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. I lit. 2 la lege. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. Cercetării. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. calculat ca sumă între lit. proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. 1. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. 2 la lege. (1). persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.

c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. D. 3. aprobate în condiţiile legii. gradaţia de merit. B. la propunerea Ministerului Educaţiei. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. (1). sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. cu gradul didactic I. (1). (2). Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. condiţii periculoase sau vătămătoare. indemnizaţia de învăţământ special. institutori învăţământ preşcolar. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. învăţători. f)1/100 pentru profesori. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. D.. . e)1/72 pentru profesori. mărimea concretă a sporului. A. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. E ale art. 3. educatoare. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. (2) Locurile de muncă. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. calculat ca sumă între lit. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. C. având la bază buletinele de determinare sau. fără diminuarea salariului. institutori învăţământ primar. prin hotărâre a Guvernului. învăţători. care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. e)1/80 pentru profesori. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. Cercetării. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. cu consultarea partenerilor sociali. Tineretului şi Sportului. B. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. C. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. E ale art. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. institutori învăţământ primar. 1 şi 2 la lege. categoriile de personal. În această situaţie. A. după caz. sporurile pentru condiţii de muncă.

pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. după caz. Indemnizaţie dirigenţie. 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A . profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. Indemnizaţie de conducere C. 10. cu modificările şi completările ulterioare. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. . (4) În învăţământul superior. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. indemnizaţii sau altor compensaţii.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. institutori.diferenţa. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. educatoare. institutori învăţământ preşcolar. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008. educatoare. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. conferenţiar universitar. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art.f)1/92 pentru profesori. învăţători. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Gradaţie de merit E. II şi III la Legea nr. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7.

Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. după caz. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. B. la prezenta lege. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. D. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. D. după caz. 3a şi 3b la lege este următorul: A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. precum şi compensaţii tranzitorii. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. după caz. sporul de stabilitate. respectiv 3 ani. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 3a şi 3b la lege. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 2. 4 la lege. B. la lege. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. (2) şi (3). la care se adaugă sporurile. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. indemnizaţia pentru învăţământ special. 3a sau 3b. (2). astfel cum este reglementată în anexa nr. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. A. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază. C. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. E. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. . gradaţia de merit. C. se acordă. spor pentru vechime în muncă. 4. 3a sau 3b la lege. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. B. (2) Salariul de bază este format din:A. 3. C. spor pentru condiţii de muncă. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. indemnizaţia de conducere. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indemnizaţiile. acordată în condiţiile legii. 1. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. E. 3a sau 3b. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr.

3. B. persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. la data de 31 decembrie 2010. prin hotărâre a Guvernului. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. C. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. cu consultarea partenerilor sociali. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. Cercetării. pe lângă sporul prevăzut la alin. (1). D. indemnizaţii sau altor compensaţii. A. C. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. A. (2). la data de 31 decembrie 2010. aprobate în condiţiile legii. mărimea concretă a sporului. (3) Persoanele care. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. A.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. E ale art. Tineretului şi Sportului. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. sporurile pentru condiţii de muncă. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . E ale art. C. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. A. E ale art. (2) Locurile de muncă. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. D. calculat ca sumă între lit. E ale art. B. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. C. după caz. la propunerea Ministerului Educaţiei. condiţii periculoase sau vătămătoare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (1). B. D. 3. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. 3. 3. calculat ca sumă între lit. B. (2) Persoanele care. categoriile de personal. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. având la bază buletinele de determinare sau. D.

Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. 177/2008. 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii). II şi III la Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A. Indemnizaţie de conducere C.salarizat potrivit anexelor nr. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Gradaţie de merit E. . Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr.