Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

521 1.858 1.401 1.601 1. crt. Profesor studii superioare de lungă durată.219 1. grad didactic II .334 1.268 1. ANEXA Nr.805 1.163 1.427 1. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.334 2.896 1.352 2.223 1.634 1.580 1.420 1.613 1.715 1.123 2.517 1. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare .25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.834 1.414 1. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.lei 1. Asistent universitar 5.069 2.549 1.393 1.575 4.616 1.800 1.442 1.017 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.602 1.143 1.596 1. grad didactic I 2.370 1.824 1.263 1.435 1.451 1.564 1. Profesor studii superioare de lungă durată.031 2.341 2.449 1.349 1.563 1. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.225 1.615 1.309 2.242 1.103 1.450 1.483 1.935 1.

Funcţia didactică 6. crt.293 1.158 1.482 1.451 1.150 1.049 Salarii de încadrare .234 1.523 1.115 1.000 988 981 1.058 1.082 962 943 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.029 1.377 1.358 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. Profesor studii superioare de scurtă durată.313 1.259 1.604 1.183 1. Profesor studii superioare de lungă durată.132 1.lei 1. Profesor studii superioare de lungă durată.439 1. grad didactic II 7.423 1.169 1.501 1.195 1.049 1.134 1.394 1.214 1. grad didactic definitiv .082 1. grad didactic debutant 5. grad didactic definitiv 4.274 1.340 1.311 1.10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1.042 3.208 1.156 1. grad didactic I Nr.247 1.

503 1.285 1. Institutor studii superioare de lungă durată.029 1. Funcţia didactică 11.408 1.226 1.430 1.248 1.168 1. Institutor studii superioare de lungă durată.063 1.138 1.lei 1.6-10 ani 2-6 ani 8.260 1.188 1.544 1.313 1. 13.038 1.227 1. grad didactic I .194 1. grad didactic II Nr.054 935 926 Salarii de încadrare . Institutor studii superioare de lungă durată.145 9.119 1.119 1.350 1. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.150 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată. grad didactic definitiv 12.022 893 883 867 1.584 1. grad didactic I 10. crt. Institutor studii superioare de lungă durată.185 1.293 1.332 1.463 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.070 1.374 1.406 1.

Institutor studii superioare de scurtă durată.022 1.479 1. 16.10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1. .006 877 871 Salarii de încadrare .263 1. grad didactic definitiv Nr.010 910 14.044 1.138 1.070 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.184 1.064 963 1.038 1.284 1.022 1. grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător.022 915 898 1.178 1.137 1. grad didactic II 15.lei 840 1.113 996 1.156 1. grad didactic debutant 17. educatoare.357 1.106 1.216 1. peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător. crt.240 1.422 1.301 1.094 1.113 1. educatoare. Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.119 1.070 1.207 1. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal).038 1.311 1.227 1.359 1. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal).

grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. documentarist. documentarist.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim . 2.230 1. documentarist. 5. redactor gradul III Bibliotecar.175 1. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. 20. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar.2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător. redactor gradul I Bibliotecar.069 1. redactor gradul I Bibliotecar. documentarist. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr.164 1. crt.054 1. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. maistru.381 1. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. educatoare. redactor gradul II Bibliotecar. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare .341 1. redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim . ANEXA Nr. 21. 7. documentarist. redactor gradul IA Bibliotecar. crt. 4.045 . 3. învăţător. educator. Nr. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1. grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător. redactor debutant Bibliotecar. documentarist.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal. documentarist. 6. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal).lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19.112 1. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.lei 1. 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr. educatoare. educatoare. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal).288 991 1. 1.

documentarist.312 1. 48. 33. 30.417 1. 19. 29. 31. 18.025 935 829 743 687 917 1. 26. 51. 10. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar. 44. 12. 27. 14. 15.8. 21. 9. redactor II Bibliotecar.025 935 829 743 1. 23. redactor IA Bibliotecar.019 923 1. 28. 46.069 935 763 1. 32.376 1.417 1. 20. documentarist. redactor I Bibliotecar. 42.312 1. documentarist.195 1. Nr. documentarist. 37.376 1. 53. 43. 45. Bibliotecar. 47. crt. 16. documentarist. 35.164 1.lei - . 39.000 910 806 1.045 917 981 850 778 903 786 Maxim . 40. 13. 34. 52. 22. 41. 38. redactor gradul III Bibliotecar. redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim . 50. 36. 11.lei 718 1. 24. 25. 49.019 923 1. documentarist. 17.

90.307 1. programator. programator.545 1. 91. 98. programator. 82.101 981 Maxim .099 1. II Maestru (balet-dans. I Maestru (balet-dans. IV Analist. 93. ajutor ofiţer mecanic . debutant Operator. controlor date.463 1. II Analist (programator) ajutor.lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1. dirijor cor.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor. corepetitor). 94. 81. 55. 68. 76. 79. Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist. controlor date. 56. 77. inginer sistem. II Analist. II Operator. I Analist. Nr. debutant Maestru (balet-dans. 80.54. inginer sistem. III Operator. 83. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă.111 1. programator. 88.081 994 881 840 746 1. 70. III Analist. ofiţer mecanic. 58. 89. corepetitor). 75. 92. programator. IA Analist. 62.281 1.219 1. controlor date. controlor date. 59. 64.lei 1. I Operator. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 65. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. 67. debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . inginer sistem. 84. 73. crt. inginer sistem. programator. 71. 72. 61. III Analist (programator) ajutor. 78. 57.025 935 829 743 951 843 756 673 1. 86. 85. 96. dirijor cor. 60. 63.000 1. 87. 69. IV Operator. 66. dirijor cor.467 1. I Analist (programator) ajutor. inginer sistem.569 1. corepetitor). IA Analist (programator) ajutor. inginer sistem. 74. şef timonier. 95. 97. controlor date.

138.368 1. coregraf. 136. 135. pictor. 117.540 1. 116.393 1. 126.597 1. chimist. 131. biochimist. 114. Nr.432 Psiholog. fizician specialist Biolog. 137. 107. 102. 119. 110. fizician debutant Psiholog. pictor. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim . pictor. 108. biochimist. fizician Biolog. 139.142 1.393 1. 105. 123. 118. 134. chimist.100 999 1.100 1.218 Maxim . 109. 128. 120.162 1.379 1. scenograf. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic. scenograf.210 1. consultant artistic I Regizor artistic. 113. crt. 112.081 994 972 885 1.lei 1.597 1.683 1. 132.99. 122. Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog.466 1. 104. 141.279 1. 115. 101. 121.000 910 806 1. fizician principal Biolog. 125. sociolog principal Psiholog. chimist. consultant artistic II Regizor artistic. coregraf. biochimist. 103. 111.597 1.lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1. 133. biochimist.201 1. 129.597 1. scenograf. 124. 130. consultant artistic III . 100.466 1.018 899 1. coregraf. 140.162 1. 106. chimist.379 1. 127.

secretar literar muzical). scenograf. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. monteur imagine. peruchier. 160. corepetitor). machior. sunet Maestru (balet-dans. monteur imagine. scenograf. pictor. 159. consultant artistic V Regizor artistic. 145. editor imagine debutant Artist plastic. 166. secretar literar muzical). corepetitor). tehnoredactor. II Maestru (balet-dans. monteur imagine. peruchier. corector. traducător.339 1. machior. traducător. machior. 154. monteur imagine. traducător. maestru de studii balet. operator imagine. 155. 161. editor imagine III Funcţia Artist plastic. peruchier. editor imagine III Artist plastic. 164. coregraf. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie.269 1. editor imagine II Artist plastic. maestru de studii balet. corector. peruchier. tehnoredactor. machior. crt. pictor. corector.lei - Nivelul studiilor*) Minim . machior. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1.174 1. secretar literar muzical).144 1. canto. editor imagine I Artist plastic. operator imagine. 157. 151. 150.071 1. 144. scenograf. peruchier. peruchier. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. sunet II Maestru de studii (balet. canto. III Maestru (balet-dans. secretar literar muzical). 162. corepetitor). 158. coregraf. 147. 143.142. debutant Artist plastic. peruchier. desenator artistic Muzeograf. editor imagine I Artist plastic. Nr. tehnoredactor. operator imagine. corepetitor).134 1. sunet I Maestru de studii (balet. Regizor artistic. I Maestru (balet-dans. 153. pictor. monteur imagine.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. operator imagine. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. 165. 146. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. 149. canto. maestru de studii balet. machior. corector. monteur imagine. sunet IV Maestru de studii (balet.257 1. peruchier. consultant artistic IV Regizor artistic.071 1. tehnoredactor. coregraf. 148. 156. machior. canto. editor imagine II Artist plastic. 152.425 1. machior.339 1. monteur imagine. traducător.506 1.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1. monteur imagine. 163. secretar literar muzical). maestru de studii balet.100 . canto. operator imagine.000 910 806 Maxim . sunet III Maestru de studii (balet.

197. custode sală III M Conservator. 179. tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund. 175. 195. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie. 200. 191. 207.246 1. 180. pedolog III S Inginer agronom. 199. 177.118 Maxim . 187. muzeograf.000 910 806 6301) 1. 189.134 1. 196.396 2.790 1. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1.100 1. bibliograf IA S Conservator. 182. zootehnist. 204.029 208.466 1. 190. 206. 203. 176. 201. ofiţer mecanic. şef electrician. pedolog I S Inginer agronom. Administrator financiar (patrimoniu) grad . restaurator. custode sală II M Conservator. muzeograf. 173. 170.000 910 806 1. restaurator. 192.597 1. 188. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie.071 1.250 1. bibliograf III SSD Muzeograf. zootehnist.lei 1. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. bibliograf S debutant Conservator. 193.167. restaurator. 183.018 899 1. 168. restaurator. adm. 185. 205. zootehnist. restaurator I SSD Conservator.018 899 1. 169. 178. ofiţer. restaurator. restaurator II SSD Conservator. 174. Muzeograf. bibliograf II SSD Muzeograf. dragor. tehnoredactor II M Secretar de redacţie. 194. restaurator. 171.113 931 813 743 1.415 697 Minim .000 910 806 1. crt.247 1. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I . restaurator III SSD Conservator. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom. zootehnist.director gen. restaurator debutant SSD Conservator. 184. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. 172. S al univ. muzeograf.lei 677 1. 186. bibliograf II S Conservator. restaurator. 198. restaurator. muzeograf. 202.071 1. 181. custode sală I M Conservator.091 1. bibliograf I S Conservator. pedolog II S Inginer agronom. Nr. pedolog debutant S Conservator.

100 1. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 214.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim .018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr. documentarist. 1/2011. documentarist.111 1. 217. 4. documentarist. referent. 210. redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim . Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011. tehnician. 222. 225. redactor gradul II Bibliotecar.009 883 671 6621) 942 899 743 1.098 963 . 218. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Petrescu“. redactor gradul I Bibliotecar. redactor gradul III Bibliotecar. merceolog. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 223. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. documentarist. 215. documentarist. 213.175 1. 1. 212. 3. 7. contabil. redactor debutant Bibliotecar.C.397 1. redactor gradul II Bibliotecar. 211. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.223 1. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. crt. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011.408 1. 216. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I.209. 5. 2. redactor gradul I Bibliotecar.041 1. 221. 220. inginer. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.353 1. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. documentarist. ANEXA Nr. documentarist. 6. 224.lei 1. 219.

19. 18. 46. 10. Bibliotecar. 20. 23.098 963 1.030 893 817 949 826 722 1. 35. 42. 25. 45. 51. 38. 36.378 1. 24.8. 17. 29. 31. 49. 12.077 982 1.223 1. 22. 16. documentarist.112 934 830 949 807 1. 39. 50.lei - .lei 1. 27. 9. 33. 14.255 1.123 982 802 1.030 893 817 949 826 754 1. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1. 52. 32. 15. 26. 43. 40. 44.070 970 Maxim . 28. 34. 48.378 1. 11. 41.042 938 819 691 6601) 6471) Minim . crt. 53.445 1. 37.445 1. 13. 30.070 970 1. Nr.488 1. 21. 47.

154 1.050 1. documentarist. 69. 73. 64.044 925 882 784 1. 55. 72. redactor II Bibliotecar. 83. 67. 94. 82. 57. 93. Nr. 90. 79. 84. crt.135 1. 70. 58. 61. 95. 86. 76. 66. 62. 63. 85.54.lei - 871 781 1.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1. documentarist. 81. 74. 59. 98. 96. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . redactor I A Bibliotecar. 88.280 1. 91. 60.050 956 847 1. documentarist. Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar. 68. 65.280 1.154 1. 99. 92. 78.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . 97. 89. 80. 75. 71. documentarist. 87.077 982 871 781 Maxim . redactor I Bibliotecar. 77. 56.

II Maestru (balet-dans. I Operator. 104. 115. 123. 125. 111. ofiţer mecanic. 144. 120. IA Analist (programator) ajutor.069 944 1. 109. corepetitor). programator.049 1. 126. 136. 124. II Analist (programator) ajutor. programator. Nr. 129. debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 131. 107. corepetitor).343 1.135 1. 121. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă.167 1. şef timonier. programator. IV Operator. 141.lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1. inginer sistem. controlor date. programator.100. 135. I Analist.345 1. 106. crt. 118. programator. 101. controlor date. 127. 117.155 1.540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator. III Analist (programator) ajutor. 130. 122. 110. 137. inginer sistem. controlor date. 114. dirijor cor. 113. 102. inginer sistem. 128. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte.077 982 871 781 Maxim . debutant Maestru (balet-dans. 139. debutant Analist (programator) ajutor. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. 143. corepetitor). inginer sistem.030 1.623 1. 105.261 1.648 1. II Operator.156 1.155 1. 133. inginer sistem. IA Analist. 142. 116. dirijor cor. 134. 103. 132. I Maestru (balet-dans. III Operator. programator. III Analist.541 1.044 925 827 741 1. I Analist (programator) ajutor. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist .lei 999 886 794 707 1. 140. 138. controlor date. dirijor cor. 112.373 1. 119. inginer sistem.247 993 925 905 844 823 865 6111) 1. 108.677 1. IV Analist. II Analist. controlor date.537 1.

maestru de studii balet. sunet II Maestru de studii (balet. machior. editor imagine II Artist plastic. debutant Artist plastic. canto. secretar literar muzical). editor imagine III Artist plastic. Medic Medic stagiar Psiholog. machior. editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim .333 1. scenograf. canto. 146. corepetitor). operator imagine. secretar literar muzical). machior. pictor. II Maestru (balet . pictor. 156. operator imagine. 149. 167. sunet III Maestru de studii (balet. scenograf. 161. sociolog Psiholog. maestru de studii balet. corepetitor).lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1. canto. peruchier. scenograf.dans. coregraf. corepetitor).279 1.320 1. canto. pictor. 155. 150. monteur imagine. monteur imagine. monteur imagine. 170. peruchier. 171. 148.125 1. 169. 165. canto. sociolog principal Psiholog. monteur imagine. consultant artistic III Regizor artistic.125 Maxim .406 1. operator imagine. editor imagine I Artist plastic. operator imagine.437 1. monteur imagine. 159. monteur imagine. consultant artistic IV Regizor artistic. III Maestru (balet . machior. pictor. machior. peruchier. 153. crt. editor imagine II Artist plastic. 151. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. scenograf.582 1. 152. coregraf. secretar literar muzical). scenograf. sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet. 160. monteur imagine. peruchier.dans.125 1. peruchier.504 1. secretar literar muzical).448 1.dans. coregraf. pictor.768 1. peruchier.050 956 847 . coregraf. 157.497 1. consultant artistic V Regizor artistic. operator imagine. sunet I Maestru de studii (balet. machior.lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1.202 1. 163. corepetitor).145. consultant artistic I Regizor artistic. maestru de studii balet.dans. coregraf. coregraf. 166. 162. peruchier. machior. secretar literar muzical). sociolog debutant Regizor artistic. editor imagine debutant Artist plastic. 147. sunet Maestru (balet . consultant artistic II Regizor artistic. scenograf. I Maestru (balet . editor imagine I Artist plastic. Nr. 158. 168. 154.617 1. maestru de studii balet. 164. pictor.

050 956 847 1.466 1. 175. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. corector. 196. Inginer agronom. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. 182. desenator artistic Muzeograf. debutant****) . traducător. tehnoredactor. 191. tehnoredactor I Secretar de redacţie. zootehnist. 193.125 1. dragor. 199. pedolog III Inginer agronom. bibliograf II Muzeograf.081 1. pedolog I 200. 179. tehnoredactor II Secretar de redacţie.310 1. corector. Artist plastic. 184. 192.309 1. Funcţia crt. zootehnist. 177.155 1.125 Maxim . III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. 183. tehnoredactor IA Secretar de redacţie. 181. 198.540 1. traducător. monteur imagine. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund. traducător. 186. zootehnist. tehnoredactor.174 1. zootehnist. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim .169 978 854 781 1. tehnoredactor. bibliograf III Muzeograf. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. 185. ofiţer.172. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie.069 944 1. 197. 174. pedolog II 201. 173. şef electrician.146 1. ofiţer mecanic.191 Nr. Inginer agronom. 176. machior. bibliograf debutant Secretar de redacţie. peruchier. bibliograf I Muzeograf. 180. traducător. pedolog 202. tehnoredactor. 195. 189. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1. corector. 194. 178.050 956 847 1. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte. corector. I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204.233 1.406 1. Inginer agronom. 187.lei 1. 188. 190.

212.540 1.167 1. Asistent medical 235. Asistent medical II 238. 220.069 944 989 944 781 1. 228. 211. 219. Medic specialist 231. 210.109 991 6621) . Medic 232. 227.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1. Medic primar 230. Infirmieră 1. 225. 215. 217. 213. 223. 226. 208. Medic stagiar 233.207. 216.006 1. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1.155 1. Asistent medical principal 234. Asistent medical I 237.124 1.931 1.234 1.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229. Asistent medical debutant 236. 222. Asistent medical debutant 239.467 1. 218. 224. 209. 221. 214.

Tineretului şi Sportului. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . 1. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. referent. ANEXA Nr. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1/2011. contabil. instruire. 15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8. Prorector Director general 3. precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. merceolog. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Mediator şcolar II 242.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. 10 consiliului facultăţii Director de 9.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. Mediator şcolar I 241. Prodecan 15 Administrator7. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. compensare.special 240. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 25 administrativ al universităţii 4. Cercetării. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. 1. tehnician. Decan 20 5. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. inginer. 1.251/2005. Funcţia crt. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Rector 2. 20 departament 20 20 15 25 .

general Inspector şcolar 2. Funcţiile didactice de conducere. sau de liceu*) Director adjunct de 6. Şef de catedră 20 25 2. învăţător)*) Directorul casei 8. general adjunct Inspector şcolar de 3. Inspector şcolar 1. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. Tineretului şi Sportului. .10. Funcţia de încadrare crt. Inspector şcolar Director de şcoală 5. 3. %limita maximă 1. specialitate 4. 25 facultate 4. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2. Cercetării. 30 învăţământ superior Secretar-şef 3. corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . Funcţia crt. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. 7. educatoare.% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. institutor. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr.

indemnizaţia pentru învăţământ special. (2). care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. spor de predare simultană. salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. pentru învăţători. salariile de . 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. (2) Salariul de bază este format din: A.ANEXA Nr. D. 1/2011. 92. 1 şi 2 la lege este următorul: A. B. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege. 1 şi 2 la lege. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. indemnizaţia de conducere. gradaţia de merit. indemnizaţia de zone izolate. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. C. educatoare. E. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. indemnizaţiile. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. spor de practică pedagogică. compensaţii tranzitorii. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. astfel cum este reglementată prin art. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. 1. după caz. 1 şi 2 la lege. se acordă. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. la care se adaugă sporurile. spor de vechime în muncă. 1 şi 2 la lege. (2) şi (3). Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază.

92. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 1/2011. 1 la lege. după care s-a reîntors la catedră. prevăzut în anexa nr. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice. îndrumare şi control. Pentru funcţiile de conducere. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. Dacă. 7. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. 2. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. stabilite în condiţiile legii. precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ.15 şi se vor rotunji la întreg. c). nu întrerup vechimea în învăţământ. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. provenită din alte sectoare de activitate. . Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere. C. prevăzut în anexa nr. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. respectiv 3 ani. îndrumare şi control. B. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. 2.încadrare se vor împărţi la 1. 4. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. după caz. 1. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 1. D. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. 2 la lege. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. 1 lit. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. 264 şi 311 din Legea nr. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. 2 la lege. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. personal didactic de conducere. 6. 5. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. De prevederile pct. 3. prin împărţirea la 1.

Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. potrivit prevederilor pct. Cercetării. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. c)pentru 4 clase de elevi . 1.7%. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. Tineretului şi Sportului. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 21 din anexa nr. D. A. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. I lit. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. D. 2 la lege. 1. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă. E. B la Legea-cadru nr. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. B. B. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru. Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate . E. E ale art.4 la Legeacadru nr. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. crt. proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.10%. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. 3. 4 din anexa nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 1. învăţătorii. calculat ca sumă între lit. 2 la lege. C. II/1. b)pentru 3 clase de elevi . II cap. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. A. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. calculat ca sumă între lit. 3 din anexa nr.2. C. B. conform prevederilor art. calculat ca sumă între lit.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. (1).15%. educatoarele. 2 la lege. D. 2. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. A. (1) personalul didactic de la nr. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi . institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare. C.

D. având la bază buletinele de determinare sau. aprobate în condiţiile legii. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. C. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. B. institutori învăţământ primar. sporurile pentru condiţii de muncă. fără diminuarea salariului. educatoare. care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. după caz. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr.. c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. Tineretului şi Sportului. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. cu consultarea partenerilor sociali. gradaţia de merit. 3. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. categoriile de personal. c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. cu gradul didactic I. (2). Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. (2) Locurile de muncă. f)1/100 pentru profesori. prin hotărâre a Guvernului. institutori învăţământ primar. mărimea concretă a sporului. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. (1). indemnizaţia de învăţământ special. la propunerea Ministerului Educaţiei. e)1/72 pentru profesori. 3. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. . învăţători. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. e)1/80 pentru profesori. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. învăţători. D. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. E ale art. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. institutori învăţământ preşcolar. sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. E ale art. condiţii periculoase sau vătămătoare. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. Cercetării. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. 1 şi 2 la lege. A. În această situaţie. calculat ca sumă între lit. (1). (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. A. C. B.

1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. Gradaţie de merit E. educatoare. conferenţiar universitar.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . aprobată cu modificări prin Legea nr. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. Indemnizaţie dirigenţie. 10. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A. institutori. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. 177/2008. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B.diferenţa. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Indemnizaţie de conducere C. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. II şi III la Legea nr. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. institutori învăţământ preşcolar. profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. (4) În învăţământul superior. educatoare. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. . după caz.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A . învăţători. indemnizaţii sau altor compensaţii. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare.f)1/92 pentru profesori.

indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. la prezenta lege. B. respectiv 3 ani. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. gradaţia de merit. 3. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. C. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. după caz. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 3a sau 3b la lege. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. 3a sau 3b. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. 2. acordată în condiţiile legii. (2). A. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. precum şi compensaţii tranzitorii. la lege. indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. (2) Salariul de bază este format din:A. (2) şi (3). 4 la lege. C. la care se adaugă sporurile. 4. spor pentru condiţii de muncă. C. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. B. 1. 3a şi 3b la lege. indemnizaţiile. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. după caz. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. E. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. 3a şi 3b la lege este următorul: A. astfel cum este reglementată în anexa nr. spor pentru vechime în muncă. . D. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. după caz. indemnizaţia de conducere. 3a sau 3b. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. B. E. se acordă. indemnizaţia pentru învăţământ special. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. D. sporul de stabilitate. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr.

(3) Persoanele care. 3. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. C. B. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. D. D. E ale art. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. A. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 3. categoriile de personal. (1). (2) Persoanele care. E ale art. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. calculat ca sumă între lit. A. A.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. după caz. A. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. E ale art. C. aprobate în condiţiile legii. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. (2). având la bază buletinele de determinare sau. calculat ca sumă între lit. B. 3. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. B. sporurile pentru condiţii de muncă. E ale art. C. B. (1). C. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. la data de 31 decembrie 2010. 3. Tineretului şi Sportului. condiţii periculoase sau vătămătoare. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. cu consultarea partenerilor sociali. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. D. pe lângă sporul prevăzut la alin. mărimea concretă a sporului. la data de 31 decembrie 2010. indemnizaţii sau altor compensaţii. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Cercetării. prin hotărâre a Guvernului. (2) Locurile de muncă. la propunerea Ministerului Educaţiei. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. D.

3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. se va lua în calcul acest din urmă cuantum.salarizat potrivit anexelor nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. II şi III la Legea nr. Indemnizaţie de conducere C. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. cu modificările şi completările ulterioare. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B. Gradaţie de merit E. 177/2008. . = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful