Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

858 1.451 1.517 1.580 1.450 1.341 2.575 4.616 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.824 1. ANEXA Nr. Asistent universitar 5.564 1.800 1. Profesor studii superioare de lungă durată.613 1. Profesor studii superioare de lungă durată.563 1.143 1.242 1.370 1.521 1.352 2.031 2.103 1.263 1.069 2.334 1. crt.896 1.223 1.414 1.449 1.163 1.483 1.420 1.805 1.602 1. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.393 1.334 2.225 1. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare .219 1.017 1.401 1.615 1. grad didactic I 2.442 1.596 1.268 1. grad didactic II . iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.935 1.lei 1.349 1.634 1. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.309 2.715 1.25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.427 1.123 2.549 1.601 1.834 1.435 1.

10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1.482 1.029 1.058 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.604 1.293 1.423 1.274 1.042 3.439 1.208 1.082 1. grad didactic debutant 5.158 1.115 1.214 1.358 1.000 988 981 1.169 1.195 1.259 1.082 962 943 1.134 1.183 1.451 1.394 1.132 1. crt.049 1.lei 1.234 1.049 Salarii de încadrare . Profesor studii superioare de scurtă durată.247 1.313 1.501 1. grad didactic definitiv .156 1. grad didactic II 7.523 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. grad didactic I Nr. Funcţia didactică 6.311 1.150 1.377 1. Profesor studii superioare de lungă durată. Profesor studii superioare de lungă durată.340 1. grad didactic definitiv 4.

188 1. grad didactic definitiv 12. Institutor studii superioare de lungă durată. Institutor studii superioare de lungă durată.038 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.6-10 ani 2-6 ani 8.374 1.248 1.406 1.194 1. grad didactic I 10. Funcţia didactică 11. grad didactic II Nr. Institutor studii superioare de lungă durată.430 1. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.285 1.544 1.185 1. 13.408 1.226 1.119 1.584 1.054 935 926 Salarii de încadrare .168 1.503 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată.119 1.350 1.227 1.lei 1.332 1.029 1.070 1. grad didactic I .145 9.022 893 883 867 1. Institutor studii superioare de lungă durată.293 1. crt.463 1.260 1.138 1.313 1.150 1.063 1.

070 1.070 1.359 1.311 1.022 915 898 1. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal).022 1. grad didactic II 15.113 1.422 1.094 1.240 1.138 1.227 1. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal).357 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.137 1. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18. crt. grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător.006 877 871 Salarii de încadrare .038 1.263 1.lei 840 1. .044 1.207 1. 16.064 963 1. grad didactic definitiv Nr. Institutor studii superioare de scurtă durată.10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1.178 1.113 996 1.022 1.301 1.038 1.106 1.119 1. educatoare.184 1. grad didactic debutant 17. peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător.010 910 14. educatoare.479 1.156 1. Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.216 1.284 1.

redactor gradul IA Bibliotecar.2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. educatoare. 7. crt. Nr. documentarist.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim .069 1. documentarist. 1.lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19. 6. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. educator. redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim . 5. crt. redactor gradul I Bibliotecar.341 1. grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor. 3. 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr. grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. documentarist. documentarist. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal).175 1. 4. documentarist.381 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. documentarist. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. redactor gradul III Bibliotecar. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. maistru. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare .164 1.230 1.112 1. redactor debutant Bibliotecar.lei 1. 20.054 1. învăţător.288 991 1. redactor gradul II Bibliotecar. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal). 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal. ANEXA Nr. educatoare. educatoare. 2. 21.045 . redactor gradul I Bibliotecar. documentarist.

24. Bibliotecar. 31. redactor IA Bibliotecar. 41. 33. 23. 17. 15. redactor II Bibliotecar. 34. 11. 47.417 1. documentarist. redactor I Bibliotecar. 38. 32. 28. 20.lei - . documentarist.376 1. 16. 22. redactor gradul III Bibliotecar.195 1.069 935 763 1. 52. redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim . 53. 9. 19. 48.045 917 981 850 778 903 786 Maxim .025 935 829 743 687 917 1. documentarist. Nr. 26. 18. 40. 10. 45. 13. documentarist.376 1.000 910 806 1.8. 25. 36. crt. 12. 21.019 923 1. 46. documentarist.417 1. 50.312 1. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar. 44.164 1. 49. 51. 35.lei 718 1. 29. 43. 30.025 935 829 743 1. 14. 39. 27. 42.312 1. 37.019 923 1. documentarist.

467 1.54. corepetitor). 95. 85. controlor date. 81. crt. 91. 58. 82. programator. 67. programator. corepetitor).219 1. 97. 59. 70. ofiţer mecanic. 57. 96. inginer sistem. 69. II Analist. programator. dirijor cor. IV Operator. I Analist. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă.101 981 Maxim . II Analist (programator) ajutor. programator. ajutor ofiţer mecanic . ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic.lei 1. Nr. dirijor cor. programator. debutant Maestru (balet-dans.lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1. 68.463 1. controlor date. 66.545 1. 61. debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . IA Analist. debutant Operator. Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist. controlor date. I Operator. 92. III Analist. III Analist (programator) ajutor. dirijor cor. IA Analist (programator) ajutor. inginer sistem. 75. 72. II Maestru (balet-dans. 64.569 1. şef timonier. 60.111 1. 89. 74. 65.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor. IV Analist. 94. I Analist (programator) ajutor. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. 90. 63. 98.025 935 829 743 951 843 756 673 1. inginer sistem. 73. II Operator.307 1. 88. inginer sistem. 80. 76. inginer sistem. 87. 79. 84.281 1. 55. controlor date. 77. controlor date. 78. 62.099 1. 71. 56. I Maestru (balet-dans. 83. 86. programator.000 1.081 994 881 840 746 1. 93. III Operator. corepetitor). inginer sistem.

lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1.018 899 1. biochimist.393 1. 110.379 1. chimist. 140.597 1. Nr. 114. pictor. chimist. 105.368 1. 132.597 1. coregraf. sociolog principal Psiholog. consultant artistic III . 124. 121. chimist. coregraf. consultant artistic I Regizor artistic.540 1.379 1. 126. 139. 113.432 Psiholog. 128.683 1. 116.000 910 806 1. biochimist.99. fizician specialist Biolog.218 Maxim . 117.279 1. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic. 108. 109. 133.100 999 1. chimist. 138. 120. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim . 127. 102. fizician debutant Psiholog.597 1. fizician Biolog. biochimist.393 1. 112. coregraf. 100. biochimist. 134.142 1. 104. 103.597 1. 123. 119. 107.466 1.100 1. 101.210 1. 115.201 1. 111. 131.162 1. 130. 129.lei 1. fizician principal Biolog. pictor.466 1. Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog. 122.081 994 972 885 1.162 1. 135. 136. scenograf. 137. scenograf. 106. 118. crt. 125. scenograf. pictor. consultant artistic II Regizor artistic. 141.

operator imagine. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. 152. crt.506 1. I Maestru (balet-dans. sunet IV Maestru de studii (balet. secretar literar muzical). monteur imagine. machior. tehnoredactor. traducător. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. pictor. consultant artistic V Regizor artistic. corepetitor). coregraf. 165. maestru de studii balet. machior. scenograf. machior. canto. editor imagine II Artist plastic. 150. tehnoredactor. II Maestru (balet-dans. corepetitor).339 1. coregraf.142.174 1.257 1.071 1. pictor. monteur imagine. secretar literar muzical). III Maestru (balet-dans. canto. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. desenator artistic Muzeograf. monteur imagine. operator imagine. tehnoredactor.144 1. 161. 145. peruchier. peruchier.339 1.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. maestru de studii balet. sunet Maestru (balet-dans. traducător. canto. corector. machior.269 1.lei - Nivelul studiilor*) Minim . editor imagine III Funcţia Artist plastic. corector. 146.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1. secretar literar muzical). operator imagine.134 1. machior. editor imagine III Artist plastic. 143. peruchier. operator imagine. canto. 147. 144.425 1. peruchier. editor imagine debutant Artist plastic.000 910 806 Maxim . 148. corector. corector. corepetitor). 163. tehnoredactor. monteur imagine. 159. sunet II Maestru de studii (balet. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. 154. monteur imagine. debutant Artist plastic. 162. peruchier. coregraf. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. 157. sunet I Maestru de studii (balet. 158. 164. peruchier. traducător. 155. secretar literar muzical). machior. maestru de studii balet. editor imagine I Artist plastic. 153.071 1. editor imagine I Artist plastic. peruchier. machior. 151. sunet III Maestru de studii (balet. secretar literar muzical). monteur imagine. consultant artistic IV Regizor artistic. 149. monteur imagine.100 . traducător. pictor. Regizor artistic. 156. operator imagine. corepetitor). machior. 160. monteur imagine. canto. scenograf. peruchier. 166. Nr. scenograf. maestru de studii balet. editor imagine II Artist plastic.

250 1. 193. restaurator III SSD Conservator. 176. 190. şef electrician. restaurator. zootehnist. adm.029 208. muzeograf. bibliograf S debutant Conservator. restaurator.lei 677 1.000 910 806 1. 168.246 1. 181. 180. ofiţer mecanic. 182. 196. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1. bibliograf I S Conservator. pedolog II S Inginer agronom. custode sală III M Conservator. restaurator I SSD Conservator. restaurator. tehnoredactor II M Secretar de redacţie. restaurator. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I . 172. Nr. pedolog III S Inginer agronom. custode sală II M Conservator. bibliograf III SSD Muzeograf. 191. restaurator. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom.071 1. 174. 199. zootehnist.134 1.091 1.247 1. ofiţer. restaurator. 175. 170.000 910 806 6301) 1.396 2.597 1.466 1. muzeograf. restaurator II SSD Conservator. S al univ. 194. 184. muzeograf. restaurator. restaurator. 187. custode sală I M Conservator. 203.113 931 813 743 1. 197. zootehnist. 204. 177. bibliograf IA S Conservator. 198.director gen. 205. 185. pedolog debutant S Conservator. 189. bibliograf II S Conservator. 173. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie. 171.118 Maxim . 192.100 1. 178.018 899 1. Muzeograf. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. 183. muzeograf.415 697 Minim . Administrator financiar (patrimoniu) grad . 179. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie. 201. tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund. bibliograf II SSD Muzeograf.071 1. 200. 169. restaurator debutant SSD Conservator. 206. zootehnist.167.790 1.018 899 1. crt. 207. 202. pedolog I S Inginer agronom.000 910 806 1.lei 1. 186. 195. dragor. 188.

documentarist. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. 214. 3. redactor gradul III Bibliotecar.041 1. 211.lei 1. tehnician. 215. ANEXA Nr. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar.100 1.111 1. 217.C. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr. 218. redactor gradul I Bibliotecar. documentarist. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. contabil. documentarist.018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim . 225. 1/2011. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011. 212. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.408 1. merceolog. 210. 2. referent.397 1. documentarist. Petrescu“. 221. 222. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. 7. crt. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. 5. documentarist. 223. redactor debutant Bibliotecar. 224. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr.009 883 671 6621) 942 899 743 1. 219.353 1. 4. 220.209. redactor gradul II Bibliotecar. documentarist.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim . ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist. redactor gradul I Bibliotecar. documentarist. redactor gradul II Bibliotecar. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I.223 1. inginer. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate.175 1. 213. 1.098 963 . 6. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. 216.

47. 52.lei - .255 1. 39.445 1. 44. 53. 9. 50.030 893 817 949 826 722 1. 36. 20. 49. 41.070 970 1.077 982 1.378 1. Nr. 22. 23. 13. 29. 34.070 970 Maxim . 30. 11.123 982 802 1. 40. 21.488 1. 33. 46. 18. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1.112 934 830 949 807 1. 43. crt. 16. documentarist. 38. 45. 15.378 1. 27.lei 1. 14. 35. 25. 31.8. 10. 28.042 938 819 691 6601) 6471) Minim . 24. 17. Bibliotecar. 51. 26.445 1. 12.098 963 1.030 893 817 949 826 754 1. 32. 37. 42. 19. 48.223 1.

85.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . documentarist. 79.135 1. 64.050 956 847 1. Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar. 95. 73. 56. 81. 89. 90. 72.154 1. 86. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . redactor I A Bibliotecar.lei - 871 781 1. 74. redactor II Bibliotecar. 91. 97. 88. 77.280 1. redactor I Bibliotecar. 66. Nr. documentarist. 96. 80. 70. 82. 60. 92. 99. 76. 58. 75. 62. 87. 98.280 1.154 1.54. 65. 83. 78. 94. 84. documentarist.077 982 871 781 Maxim . 71. 59.050 1. 63. 67. 69.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1. 61.044 925 882 784 1. 68. 93. documentarist. 55. crt. 57.

108. II Operator. II Maestru (balet-dans. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. programator.069 944 1. inginer sistem. programator. 120. 111.247 993 925 905 844 823 865 6111) 1. dirijor cor. 128. 127.623 1. 141. inginer sistem. debutant Maestru (balet-dans. 126. IA Analist. inginer sistem.155 1.155 1. I Maestru (balet-dans.373 1. III Analist (programator) ajutor.lei 999 886 794 707 1. 132. III Analist. 143. 124.lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1. controlor date. controlor date. 121.100.030 1. 102. controlor date. 116. inginer sistem.167 1.540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator. 113. programator. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist . 112.648 1.677 1. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. 136. 106. I Analist. controlor date. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic.135 1. 109. corepetitor). III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. III Operator.541 1. 137. 140. IV Operator. IA Analist (programator) ajutor. ofiţer mecanic. programator. corepetitor). debutant Analist (programator) ajutor. 104. programator. 130. dirijor cor. 144.156 1. 125. 123.077 982 871 781 Maxim . 115. 129. 131. crt. şef timonier.343 1. IV Analist. dirijor cor. 105. II Analist. Nr.261 1. controlor date. 117. 122.345 1. 142. 139. 107. 119. 103. 110. 133. 138.044 925 827 741 1. programator. corepetitor). 114.537 1. 134. debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim .049 1. I Operator. inginer sistem. II Analist (programator) ajutor. 118. 135. I Analist (programator) ajutor. 101. inginer sistem.

peruchier. canto. coregraf.dans.497 1. sunet I Maestru de studii (balet. pictor. Nr.dans. secretar literar muzical).dans. secretar literar muzical). 170. maestru de studii balet. 147. machior. scenograf. scenograf. 152. consultant artistic I Regizor artistic. corepetitor). canto. pictor. crt.333 1. maestru de studii balet. corepetitor). 167. peruchier.145. consultant artistic II Regizor artistic. 155.202 1. I Maestru (balet . sociolog principal Psiholog. peruchier.lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. 161. consultant artistic IV Regizor artistic. monteur imagine.dans. secretar literar muzical). operator imagine. maestru de studii balet. consultant artistic V Regizor artistic.504 1. II Maestru (balet . coregraf. sociolog debutant Regizor artistic. monteur imagine.050 956 847 . consultant artistic debutant Maestru de studii (balet.582 1. machior.279 1. secretar literar muzical). sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet. editor imagine II Artist plastic. Medic Medic stagiar Psiholog. peruchier. canto.125 1. coregraf. coregraf. operator imagine. 153. 171. 148. scenograf. machior.437 1. editor imagine debutant Artist plastic. canto. scenograf. operator imagine. 151. consultant artistic III Regizor artistic. editor imagine I Artist plastic. 169.320 1. 160. sunet Maestru (balet . scenograf. monteur imagine. secretar literar muzical). machior. scenograf. maestru de studii balet. machior. 166.448 1. sunet II Maestru de studii (balet.125 1.406 1. editor imagine III Artist plastic. coregraf. monteur imagine. 163. coregraf. peruchier. editor imagine I Artist plastic. 157. 164. monteur imagine. peruchier. pictor. 146. pictor. 162.768 1. corepetitor). 156. sociolog Psiholog. 159. editor imagine II Artist plastic. pictor. 158. 165. 168. operator imagine. corepetitor).125 Maxim . pictor. III Maestru (balet . peruchier. machior. debutant Artist plastic. sunet III Maestru de studii (balet. monteur imagine. canto. operator imagine. 154. editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim .617 1. machior. 150.lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1. monteur imagine. 149.

I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204. ofiţer mecanic.172. pedolog 202.191 Nr.050 956 847 1. monteur imagine. 196. bibliograf debutant Secretar de redacţie.081 1. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. Inginer agronom. tehnoredactor II Secretar de redacţie. zootehnist. 193. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim . editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie.169 978 854 781 1. traducător. pedolog I 200. 189. tehnoredactor. 190. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. 178.050 956 847 1. 177. tehnoredactor. machior.174 1. bibliograf II Muzeograf. dragor. 197. 187. Artist plastic.125 Maxim . traducător. 183. ofiţer. corector. bibliograf III Muzeograf. 188. 174.406 1. 186. Inginer agronom. 192. pedolog III Inginer agronom. tehnoredactor.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1. corector. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. 184. şef electrician.310 1.lei 1. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203. Inginer agronom. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte. traducător. 195. bibliograf I Muzeograf.155 1. Funcţia crt. zootehnist.233 1. 176.069 944 1. 194. 175.466 1. tehnoredactor IA Secretar de redacţie. 173.540 1. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. peruchier. corector. 179. 199.125 1. zootehnist. 185. debutant****) . pedolog II 201. corector. traducător. desenator artistic Muzeograf. 191. III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. 180.146 1. 181. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund. tehnoredactor I Secretar de redacţie.309 1. zootehnist. tehnoredactor. 182. 198.

Asistent medical debutant 236. 212. Medic stagiar 233. 210.467 1. 219. 221.006 1.124 1.540 1. 217. Asistent medical I 237. 225. Medic 232. 227. Asistent medical 235. 211. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1. 213. 216.155 1. 220. 215. Medic primar 230. Infirmieră 1.167 1. 228.931 1. 222. Medic specialist 231. 218.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229.069 944 989 944 781 1. 208. Asistent medical principal 234. Asistent medical debutant 239. 226.207. 214. Asistent medical II 238. 224.234 1.109 991 6621) . 209. 223.

15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8. 1. compensare. Tineretului şi Sportului.special 240. Mediator şcolar I 241. merceolog. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . 10 consiliului facultăţii Director de 9. inginer. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Funcţia crt. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 25 administrativ al universităţii 4. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. 1. 1. precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. tehnician. contabil. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. Decan 20 5.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. ANEXA Nr. 20 departament 20 20 15 25 . Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Prorector Director general 3.251/2005.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. instruire. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. referent. Cercetării. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 1/2011. Prodecan 15 Administrator7. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Rector 2. Mediator şcolar II 242. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar.

30 învăţământ superior Secretar-şef 3. Inspector şcolar Director de şcoală 5. Cercetării. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar. Funcţia de încadrare crt.10. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. specialitate 4. Şef de catedră 20 25 2. educatoare. Inspector şcolar 1.% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. 3. institutor. Funcţia crt. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2. corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . învăţător)*) Directorul casei 8. Tineretului şi Sportului. %limita maximă 1. . general adjunct Inspector şcolar de 3. 25 facultate 4. general Inspector şcolar 2. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. 7. Funcţiile didactice de conducere. sau de liceu*) Director adjunct de 6.

(2) şi (3). în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. gradaţia de merit. 4 la lege. se acordă. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. B. după caz. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. D. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. (2). salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. indemnizaţiile. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. educatoare. spor de predare simultană. care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. pentru învăţători. (2) Salariul de bază este format din: A. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. 92. la care se adaugă sporurile. compensaţii tranzitorii. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. salariile de . 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază. spor de practică pedagogică. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege. 1/2011. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. 1 şi 2 la lege. C. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. E. indemnizaţia pentru învăţământ special. 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. astfel cum este reglementată prin art. 1. care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. 1 şi 2 la lege este următorul: A. 1 şi 2 la lege. spor de vechime în muncă. astfel cum este reglementată în anexa nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. indemnizaţia de conducere.ANEXA Nr. indemnizaţia de zone izolate.

îndrumare şi control. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. nu întrerup vechimea în învăţământ. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. îndrumare şi control. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. prevăzut în anexa nr. 7. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. De prevederile pct. 1. personal didactic de conducere. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. C. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice.încadrare se vor împărţi la 1. c). după caz. . Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr.15 şi se vor rotunji la întreg. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. 2 la lege. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. D. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. 1. Dacă. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ. B. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. prin împărţirea la 1. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. 6. 1 la lege. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. 264 şi 311 din Legea nr. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere. 4. după care s-a reîntors la catedră. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani. stabilite în condiţiile legii. 1 lit. provenită din alte sectoare de activitate. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 3. respectiv 3 ani. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. 1/2011. 92. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 2. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. 5. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. 2 la lege. 2. prevăzut în anexa nr. Pentru funcţiile de conducere.

care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. (1) personalul didactic de la nr. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. II cap. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate . I lit. 2 la lege. proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. D. B la Legea-cadru nr. Tineretului şi Sportului. calculat ca sumă între lit. C. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte.2. conform prevederilor art. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. D. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. b)pentru 3 clase de elevi . astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. E ale art. 2 la lege. 3 din anexa nr. educatoarele. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază.10%.4 la Legeacadru nr. D. II/1. calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1. 2 la lege. Cercetării. crt. calculat ca sumă între lit. institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare. 21 din anexa nr. C. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. 1. (1). A. E. 2. E. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru. C. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi . Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.15%.7%. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 3. învăţătorii. B. 1. persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. calculat ca sumă între lit. B. B. A.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. 4 din anexa nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. A. c)pentru 4 clase de elevi . Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. potrivit prevederilor pct.

personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. C. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Cercetării. după caz. institutori învăţământ primar. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. cu consultarea partenerilor sociali. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. la propunerea Ministerului Educaţiei. (1). sporurile pentru condiţii de muncă. aprobate în condiţiile legii. B. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. f)1/100 pentru profesori. având la bază buletinele de determinare sau. (1). care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. e)1/72 pentru profesori. gradaţia de merit. educatoare. c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori.. Tineretului şi Sportului. B. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. categoriile de personal. D. E ale art. sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. . calculat ca sumă între lit. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. condiţii periculoase sau vătămătoare. 3. prin hotărâre a Guvernului. E ale art. (2) Locurile de muncă. 3. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. 1 şi 2 la lege. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. e)1/80 pentru profesori. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. fără diminuarea salariului. institutori învăţământ primar. D. învăţători. În această situaţie. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. A. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. A. cu gradul didactic I. (2). învăţători. C. institutori învăţământ preşcolar. mărimea concretă a sporului. c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. indemnizaţia de învăţământ special.

tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. (4) În învăţământul superior. . 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A . (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. institutori învăţământ preşcolar. indemnizaţii sau altor compensaţii. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Indemnizaţie dirigenţie. 177/2008. profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 10. după caz.diferenţa.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. educatoare. aprobată cu modificări prin Legea nr. educatoare. Gradaţie de merit E. învăţători. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. conferenţiar universitar. lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. institutori. cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. Indemnizaţie de conducere C.f)1/92 pentru profesori. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.

B. gradaţia de merit. 3a şi 3b la lege este următorul: A. B. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. după caz. 3a sau 3b. E. precum şi compensaţii tranzitorii. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. indemnizaţiile. 3a sau 3b. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. A. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. 3a şi 3b la lege. B. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. (2) Salariul de bază este format din:A. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. C. sporul de stabilitate. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. spor pentru condiţii de muncă. astfel cum este reglementată în anexa nr. D. indemnizaţia de conducere. C. acordată în condiţiile legii. (2) şi (3). care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. după caz. 4. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. E. după caz. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. (2). la care se adaugă sporurile. se acordă. 3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. respectiv 3 ani. C. 3a sau 3b la lege. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. 4 la lege. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 2. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. la prezenta lege. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. indemnizaţia pentru învăţământ special. D. 1. . la lege. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. spor pentru vechime în muncă. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică.

10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. C. la propunerea Ministerului Educaţiei. 3. E ale art. E ale art. (1). după caz. A. C. prin hotărâre a Guvernului. (2) Locurile de muncă. D. având la bază buletinele de determinare sau. B. la data de 31 decembrie 2010. C. D. cu consultarea partenerilor sociali. D. 3. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. 3. la data de 31 decembrie 2010. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. (2) Persoanele care. A. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. aprobate în condiţiile legii. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. pe lângă sporul prevăzut la alin. A. Tineretului şi Sportului. C. categoriile de personal. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. indemnizaţii sau altor compensaţii. 3. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (1). calculat ca sumă între lit. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. Cercetării. E ale art. (3) Persoanele care. E ale art. condiţii periculoase sau vătămătoare. B. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . D. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. B. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. sporurile pentru condiţii de muncă. mărimea concretă a sporului. B. (2). persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. calculat ca sumă între lit. A. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri.

se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 177/2008. 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii). 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A.salarizat potrivit anexelor nr. Gradaţie de merit E. Indemnizaţie de conducere C. II şi III la Legea nr. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. cu modificările şi completările ulterioare. = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful