Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

223 1.563 1.834 1.341 2. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.442 1.451 1.613 1.580 1.521 1. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.349 1.634 1.401 1.427 1. crt. Profesor studii superioare de lungă durată. Asistent universitar 5.370 1.483 1.103 1.352 2.616 1.575 4.601 1.309 2.596 1.017 1.564 1.219 1.225 1. grad didactic II .805 1.449 1.450 1. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare .896 1.824 1. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.414 1.435 1.615 1.420 1.031 2.143 1.800 1.334 2.602 1.163 1.858 1.549 1.242 1.lei 1.25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.263 1.935 1. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.393 1.069 2. Profesor studii superioare de lungă durată.715 1.268 1.123 2. grad didactic I 2.517 1.334 1. ANEXA Nr.

358 1.10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1. Profesor studii superioare de lungă durată.214 1.134 1.lei 1. Profesor studii superioare de lungă durată. Funcţia didactică 6.158 1.394 1.169 1.082 962 943 1.183 1.423 1.150 1.274 1. crt. grad didactic debutant 5.247 1.377 1.451 1.340 1.313 1. grad didactic I Nr.293 1.132 1.049 1.604 1.156 1.058 1. grad didactic definitiv . Profesor studii superioare de scurtă durată.029 1.208 1.115 1.049 Salarii de încadrare .501 1.439 1.234 1.195 1.000 988 981 1.082 1.042 3.523 1.482 1. Profesor studii superioare de scurtă durată. grad didactic definitiv 4.311 1. grad didactic II 7.259 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.

260 1.285 1. grad didactic II Nr.150 1.145 9. 13.038 1.406 1. grad didactic I .138 1.332 1. Institutor studii superioare de lungă durată.168 1.227 1.070 1. Funcţia didactică 11.350 1. grad didactic I 10. crt.226 1.503 1. grad didactic definitiv 12.lei 1.430 1.293 1.584 1.119 1.063 1.119 1.6-10 ani 2-6 ani 8.194 1.248 1.188 1.029 1. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.374 1.544 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată. Institutor studii superioare de lungă durată. Institutor studii superioare de lungă durată. Institutor studii superioare de lungă durată.054 935 926 Salarii de încadrare .185 1.022 893 883 867 1.463 1.313 1.408 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.

educatoare.038 1.022 1.227 1.022 1.311 1.137 1.006 877 871 Salarii de încadrare . peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător. crt.479 1.216 1.064 963 1. 16.301 1. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal).156 1.113 1. .010 910 14.038 1.044 1. grad didactic debutant 17.119 1.422 1.284 1.184 1.207 1. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal).10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1.138 1. Institutor studii superioare de scurtă durată. grad didactic II 15.106 1.070 1.240 1.113 996 1.178 1. grad didactic definitiv Nr.lei 840 1.070 1.263 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.359 1. grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător.094 1.022 915 898 1.357 1. educatoare. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18. Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.

documentarist. 1. 21. documentarist. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător. redactor gradul II Bibliotecar.381 1. crt. 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr.288 991 1. educatoare.341 1. educatoare.175 1. 3. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr.112 1. redactor gradul I Bibliotecar. 5.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal. 4. grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor.lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19. documentarist.045 . iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. maistru. Nr. 20. 2. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.054 1. crt. documentarist. ANEXA Nr. redactor gradul I Bibliotecar. educatoare. redactor debutant Bibliotecar. redactor gradul IA Bibliotecar. 6. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal).2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător.069 1. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1. redactor gradul III Bibliotecar. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim .164 1. documentarist. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal). redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim . educator.230 1.lei 1. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. documentarist. învăţător. documentarist. 7.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare .

8. 31. 35.376 1.195 1. redactor I Bibliotecar. 18. 12.312 1.417 1. 21. 36. redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim .312 1.019 923 1. Nr.019 923 1. 17. 25. 47. 20. 32. documentarist. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar. 28. 22. 50. 52. 45.025 935 829 743 687 917 1. Bibliotecar.lei - . redactor gradul III Bibliotecar. 46. 37. 24. 48. 16. redactor IA Bibliotecar. 19.417 1.069 935 763 1. 51.025 935 829 743 1. 13. 9. 26. 23. 41. 44.164 1. documentarist.000 910 806 1. 49. 27. redactor II Bibliotecar. 10. crt.045 917 981 850 778 903 786 Maxim . 33. 15. 11. 30.376 1. documentarist. documentarist. 29. 14. 40. 39. 43. documentarist. 53. documentarist. 34.lei 718 1. 42. 38.

ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. programator. 66. controlor date. I Operator. 82.000 1. programator. controlor date. 90. 79.219 1. III Analist. 83. I Analist (programator) ajutor. programator. 98. 63. 68. debutant Operator. 78. 72.081 994 881 840 746 1. IV Analist. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte.281 1. corepetitor).025 935 829 743 951 843 756 673 1. inginer sistem. Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist. 56. şef timonier.545 1. 71. 97. III Operator. dirijor cor. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. 94. 60. 77.101 981 Maxim . programator. inginer sistem. 65. II Analist (programator) ajutor. 69. ofiţer mecanic. 73. Nr. debutant Maestru (balet-dans. corepetitor). 64. II Analist. 86. 76.569 1. inginer sistem.099 1. crt. 87.111 1. debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . controlor date. I Maestru (balet-dans.307 1. dirijor cor. 67. 61. IA Analist. 92. II Maestru (balet-dans. 70. 95. II Operator. 55.467 1.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor.lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1.463 1. 85. I Analist. 74. IA Analist (programator) ajutor. inginer sistem. inginer sistem. controlor date. programator. corepetitor). programator. III Analist (programator) ajutor. 57. dirijor cor. 93. 88. 89. 80. 96. IV Operator. 62. ajutor ofiţer mecanic . 81.lei 1.54. 59. 75. 91. 58. controlor date. inginer sistem. 84.

fizician debutant Psiholog.018 899 1. 101. consultant artistic I Regizor artistic.379 1.218 Maxim . chimist. crt. 124.683 1. 134.466 1. coregraf. fizician Biolog. consultant artistic II Regizor artistic.279 1. 116.597 1. 128. 126.210 1.lei 1. 112.393 1. 106. 121. Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog. biochimist.379 1.466 1.368 1. scenograf. 135. 118. biochimist. 100. 136. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic.162 1.000 910 806 1. 115. 113.lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1. coregraf. 138. biochimist. 133. biochimist. 140. 105. pictor. 123. 139. 117. 137.540 1. 111.100 999 1. 130. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim . consultant artistic III . 125. 119. 108. chimist.597 1. scenograf. 104. pictor. 132. pictor.162 1. 110. 141.081 994 972 885 1.201 1. sociolog principal Psiholog. 120.100 1. 107. 114. 103. 122. 109.142 1. 102.597 1. 131. chimist. Nr.99. 127. scenograf. coregraf.432 Psiholog. 129. fizician specialist Biolog.393 1. chimist.597 1. fizician principal Biolog.

sunet Maestru (balet-dans. peruchier. 151. 147. sunet IV Maestru de studii (balet.339 1. tehnoredactor. secretar literar muzical). 143. 161. tehnoredactor. machior. 166. operator imagine. monteur imagine. 154. maestru de studii balet. tehnoredactor. coregraf. sunet III Maestru de studii (balet. corector. scenograf. editor imagine III Funcţia Artist plastic. Nr. I Maestru (balet-dans.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. editor imagine I Artist plastic.lei - Nivelul studiilor*) Minim .269 1. coregraf. debutant Artist plastic.425 1. peruchier.071 1. monteur imagine. desenator artistic Muzeograf. canto. editor imagine debutant Artist plastic. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. peruchier. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. 164. corepetitor). machior. maestru de studii balet. machior.100 . secretar literar muzical). Regizor artistic. 155.174 1. monteur imagine. maestru de studii balet. traducător. canto. 149. machior. monteur imagine. 148. corepetitor). secretar literar muzical). 157. peruchier. 145. canto. editor imagine II Artist plastic. sunet I Maestru de studii (balet. editor imagine III Artist plastic.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1. 156. 160. tehnoredactor. corector. pictor. II Maestru (balet-dans. machior.071 1. scenograf. 146. peruchier. corector. consultant artistic IV Regizor artistic. pictor. peruchier.142.134 1. consultant artistic V Regizor artistic. machior. editor imagine II Artist plastic. monteur imagine. monteur imagine.339 1. secretar literar muzical). 152. 158. operator imagine. monteur imagine. corepetitor). sunet II Maestru de studii (balet. secretar literar muzical). scenograf. traducător. 153. 150. machior. peruchier. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. operator imagine. traducător. canto.144 1. 165. peruchier. 144. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. pictor. monteur imagine. traducător. 159. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. editor imagine I Artist plastic. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. III Maestru (balet-dans. crt. 162.506 1. coregraf. corepetitor). operator imagine. corector.000 910 806 Maxim . 163.257 1. machior. maestru de studii balet. operator imagine. canto.

191.250 1. 194. muzeograf.415 697 Minim .118 Maxim . bibliograf III SSD Muzeograf. restaurator.071 1. zootehnist. custode sală II M Conservator. restaurator. adm.029 208. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom.000 910 806 1. 199. 193.lei 1. 178. restaurator. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie.466 1. 207. 189. 177.director gen. muzeograf. crt. dragor.lei 677 1.246 1. ofiţer mecanic. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. 192. 181. 186. restaurator. 170. tehnoredactor II M Secretar de redacţie. restaurator. 187. 179. bibliograf II S Conservator. 195. 176.597 1. pedolog I S Inginer agronom. restaurator III SSD Conservator.396 2. restaurator II SSD Conservator. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie. pedolog III S Inginer agronom. restaurator. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. 172. zootehnist. ofiţer. 175. muzeograf. 183. 202.018 899 1.134 1. restaurator. S al univ. 205.000 910 806 1.018 899 1. bibliograf IA S Conservator. pedolog II S Inginer agronom.091 1. 197. 182. 204. Nr. custode sală I M Conservator. zootehnist.247 1. muzeograf. 196.167. restaurator I SSD Conservator. 188. tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund. 171.000 910 806 6301) 1. 184. Muzeograf. 200. bibliograf I S Conservator. 201. custode sală III M Conservator. restaurator.790 1. 180. şef electrician. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1. 174.071 1. 173. Administrator financiar (patrimoniu) grad . 206. 190. 185. 198.100 1. zootehnist. pedolog debutant S Conservator. 203.113 931 813 743 1. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I . bibliograf S debutant Conservator. restaurator debutant SSD Conservator. bibliograf II SSD Muzeograf. 169. 168.

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr.223 1.lei 1.100 1. merceolog. 225. 218.009 883 671 6621) 942 899 743 1. 1. 219. documentarist.111 1. referent.C. 212. 224. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. 213.175 1. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist. redactor gradul I Bibliotecar. tehnician. 2. 3.397 1.209. documentarist. redactor gradul II Bibliotecar. redactor gradul I Bibliotecar. Petrescu“.408 1. 4. 211.353 1. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. 220. 216. documentarist. redactor debutant Bibliotecar. 5. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. documentarist. documentarist.098 963 . se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 222. contabil. redactor gradul II Bibliotecar. 215. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 214. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. 7. ANEXA Nr. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I. documentarist. 6. 223. 1/2011.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim . Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim . 210. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. documentarist.018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. redactor gradul III Bibliotecar. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. 221. inginer. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr.041 1. 217. crt.

12.lei - .378 1. 31. 51.030 893 817 949 826 722 1.445 1. 42. 40.378 1. Bibliotecar. 27.123 982 802 1. 45. 34. 24. 32.223 1. 43. 11.098 963 1.445 1. 26. 48. 46.112 934 830 949 807 1. 49. 9. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1.488 1. 41. 18.070 970 Maxim . 52. 21. 15. 22. 25.042 938 819 691 6601) 6471) Minim . 13. 14. 19. 20. 10. Nr.lei 1. 39. 28. documentarist. 53.255 1. 35. 23. 37.030 893 817 949 826 754 1. 16. 17.070 970 1. 33. 47. 36. 30.8. 29. 38. crt. 44.077 982 1. 50.

78.077 982 871 781 Maxim . Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar. 57. crt. 74. 56. 81. 87. 83.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1. 94. 84. redactor I Bibliotecar.135 1. 65. 72. redactor II Bibliotecar. 93. 63. redactor I A Bibliotecar. 79. 59.154 1. 68. Nr. 77. 76. documentarist.154 1. 64.280 1. documentarist. 58. 89.050 956 847 1. 95. 62.54. 80. documentarist.044 925 882 784 1. 60. documentarist. 70.050 1. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 75. 71. 90.lei - 871 781 1. 61. 92. 99.280 1. 82. 55. 67. 85. 69. 97. 66.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . 73. 96. 86. 98. 91. 88.

540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator.537 1. programator. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. 104.156 1. 101. 123. II Analist. II Operator.044 925 827 741 1. II Maestru (balet-dans. I Operator. IV Analist. 131. 112. controlor date. 109. debutant Maestru (balet-dans. 134. I Maestru (balet-dans.345 1. 143. 102. corepetitor). 126. II Analist (programator) ajutor. programator.lei 999 886 794 707 1.261 1. 108. controlor date. dirijor cor. programator. IA Analist. crt. programator. 117. Nr. 125. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 118. inginer sistem.247 993 925 905 844 823 865 6111) 1.100. programator.343 1.648 1.077 982 871 781 Maxim . 127. 139. 120. 124. inginer sistem. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist . 122.155 1. dirijor cor. programator. ofiţer mecanic.623 1. 133. inginer sistem. IA Analist (programator) ajutor. III Analist (programator) ajutor. 114. debutant Analist (programator) ajutor. 110. 136. III Operator. III Analist. 138. şef timonier.030 1.lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1. 130. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. I Analist (programator) ajutor. 129. 116. controlor date. IV Operator.135 1. controlor date.155 1. 128. inginer sistem. I Analist. inginer sistem. inginer sistem. 115. controlor date. 141.373 1. 106. corepetitor). 105.541 1.677 1. 144. 142. 137.167 1. 135. 111.069 944 1. dirijor cor. 140. 132.049 1. corepetitor). 119. 107. debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. 103. 121. 113.

Nr. monteur imagine. consultant artistic II Regizor artistic. machior. machior. coregraf. canto. 152. pictor. maestru de studii balet. 167. debutant Artist plastic. monteur imagine. 166. 164. coregraf. editor imagine II Artist plastic. 170.125 Maxim . 151. 162.406 1. canto. machior. crt. sunet Maestru (balet . maestru de studii balet. 156. 163. 149. scenograf. 150. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. 153. monteur imagine. consultant artistic V Regizor artistic. monteur imagine. sunet I Maestru de studii (balet.617 1.dans. machior. sunet III Maestru de studii (balet. sociolog principal Psiholog. editor imagine I Artist plastic.lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1. editor imagine III Artist plastic.202 1. secretar literar muzical).145. corepetitor). sociolog debutant Regizor artistic. peruchier. machior. editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim . canto.lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. editor imagine debutant Artist plastic. canto.125 1. scenograf. operator imagine. corepetitor).448 1. 146.dans. 147. 154. monteur imagine.333 1. secretar literar muzical). machior. scenograf. editor imagine II Artist plastic. operator imagine. peruchier.dans. 159.125 1.582 1. peruchier. consultant artistic IV Regizor artistic. consultant artistic I Regizor artistic. canto. sunet II Maestru de studii (balet. peruchier. secretar literar muzical).279 1.768 1. I Maestru (balet . 168.504 1. 169.437 1. editor imagine I Artist plastic. peruchier. 155. pictor. pictor. 158. operator imagine. pictor. coregraf. 148.dans. monteur imagine. 160. sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet. 157. maestru de studii balet. machior. II Maestru (balet . 165.050 956 847 . operator imagine. scenograf. monteur imagine. corepetitor). coregraf. coregraf. coregraf. peruchier. III Maestru (balet . corepetitor). sociolog Psiholog. peruchier. operator imagine. Medic Medic stagiar Psiholog. 171. secretar literar muzical).497 1. consultant artistic III Regizor artistic. maestru de studii balet. secretar literar muzical). scenograf.320 1. pictor. 161. scenograf. pictor.

pedolog I 200. 174. 175. 181. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. 193. 186. bibliograf III Muzeograf. ofiţer mecanic.540 1. 183. 196. zootehnist. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte. 179. monteur imagine. tehnoredactor. 187. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie.310 1. tehnoredactor IA Secretar de redacţie.069 944 1. 188.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1. debutant****) . traducător.406 1. tehnoredactor I Secretar de redacţie. bibliograf II Muzeograf. tehnoredactor. 185.050 956 847 1.155 1. Inginer agronom.466 1.125 1.309 1. 199. III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. zootehnist. 198. tehnoredactor.050 956 847 1.125 Maxim . traducător. şef electrician. 182. Funcţia crt. corector. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. Inginer agronom. peruchier. traducător.233 1. corector. 197. Artist plastic. tehnoredactor II Secretar de redacţie. zootehnist.191 Nr. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim .169 978 854 781 1. 173. Inginer agronom. 184. dragor. 176.172. 177. corector.174 1. 180. 191. I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund.lei 1. 195. tehnoredactor. corector. pedolog 202. bibliograf I Muzeograf. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. desenator artistic Muzeograf.146 1. 178. machior. bibliograf debutant Secretar de redacţie. 190. 189. traducător. pedolog II 201. 192. ofiţer.081 1. 194. zootehnist. pedolog III Inginer agronom.

Asistent medical 235.006 1. 211. Medic 232.467 1. Asistent medical debutant 236.234 1. Medic primar 230. 214. 219.207.109 991 6621) . 228. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1.069 944 989 944 781 1. Medic specialist 231.540 1. 208.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1. 213. Asistent medical II 238. 216.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229. 222. 215. 226.931 1. 217. Asistent medical principal 234. 212. Medic stagiar 233.155 1. Asistent medical debutant 239. 218. 224. 210.167 1. 223.124 1. Infirmieră 1. 227. 220. Asistent medical I 237. 209. 225. 221.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Prodecan 15 Administrator7.251/2005. 1. 1/2011. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. 1. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. Cercetării. 1.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. 25 administrativ al universităţii 4.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. ANEXA Nr. inginer. merceolog. Rector 2. Tineretului şi Sportului. referent. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 20 departament 20 20 15 25 . Funcţia crt.special 240. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. compensare. Mediator şcolar I 241. Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. Mediator şcolar II 242. Prorector Director general 3. 10 consiliului facultăţii Director de 9. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. tehnician. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. instruire. contabil. 15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. Decan 20 5.

îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. general Inspector şcolar 2. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr.10. 3. sau de liceu*) Director adjunct de 6. 25 facultate 4. educatoare. Tineretului şi Sportului. 7. învăţător)*) Directorul casei 8. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2. Cercetării. Şef de catedră 20 25 2. Funcţiile didactice de conducere. general adjunct Inspector şcolar de 3. Funcţia crt. Inspector şcolar 1. corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare .% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. Funcţia de încadrare crt. institutor. 30 învăţământ superior Secretar-şef 3. %limita maximă 1. Inspector şcolar Director de şcoală 5. specialitate 4. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar. .

indemnizaţia de conducere. care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. se acordă. spor de vechime în muncă. salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. (2) şi (3). salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. 92. 1/2011. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. la care se adaugă sporurile. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. educatoare. 1 şi 2 la lege. astfel cum este reglementată în anexa nr. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. E. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază. astfel cum este reglementată prin art. pentru învăţători. gradaţia de merit. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. B. 1 şi 2 la lege este următorul: A. 1. 1 şi 2 la lege. C. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. indemnizaţia de zone izolate. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. indemnizaţia pentru învăţământ special. 1 şi 2 la lege. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. indemnizaţiile. spor de predare simultană. salariile de . 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 4 la lege.ANEXA Nr. (2) Salariul de bază este format din: A. compensaţii tranzitorii. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. după caz. care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. (2). D. spor de practică pedagogică. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani.

2. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ. respectiv 3 ani. 264 şi 311 din Legea nr. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. 2. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. D. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani. 92. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. C. 1. Pentru funcţiile de conducere. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. prevăzut în anexa nr. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. 7.15 şi se vor rotunji la întreg. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. 1. 1 lit. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. prevăzut în anexa nr. 6. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. 1 la lege. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. nu întrerup vechimea în învăţământ. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. . după caz. 2 la lege. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 2 la lege. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. provenită din alte sectoare de activitate. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. c). precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. 3. prin împărţirea la 1. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere. 5. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. De prevederile pct. 1/2011. stabilite în condiţiile legii. după care s-a reîntors la catedră. Dacă.încadrare se vor împărţi la 1. personal didactic de conducere. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 4. îndrumare şi control. îndrumare şi control.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. B.

4 la Legeacadru nr. II cap. C. B. b)pentru 3 clase de elevi . 2 la lege. (1) personalul didactic de la nr. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi . 2 la lege. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate . calculat ca sumă între lit.2. I lit. 4 din anexa nr. persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 3 din anexa nr. 1.7%.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. B.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. A. D. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. educatoarele. crt. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. potrivit prevederilor pct. conform prevederilor art. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă. Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază. Cercetării. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. B. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 1. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. A. învăţătorii. c)pentru 4 clase de elevi .15%. E ale art. 2 la lege. II/1. Tineretului şi Sportului. B la Legea-cadru nr. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. D. 21 din anexa nr. 1. proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. C. C. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. (1). E. calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. E. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. D. 2. 3.10%. calculat ca sumă între lit. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. A. calculat ca sumă între lit.

categoriile de personal. după caz. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. (2) Locurile de muncă. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. e)1/80 pentru profesori. B. C. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. D. calculat ca sumă între lit. mărimea concretă a sporului. În această situaţie. C. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite.. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. la propunerea Ministerului Educaţiei. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. A. 3. (2). educatoare. 1 şi 2 la lege. (1). învăţători. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. sporurile pentru condiţii de muncă. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. având la bază buletinele de determinare sau. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. D. institutori învăţământ primar. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. e)1/72 pentru profesori. B. care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. cu gradul didactic I. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. aprobate în condiţiile legii. Tineretului şi Sportului. institutori învăţământ preşcolar. E ale art. gradaţia de merit. c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. fără diminuarea salariului. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. învăţători. Cercetării. E ale art. indemnizaţia de învăţământ special. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. f)1/100 pentru profesori. institutori învăţământ primar. (1). cu consultarea partenerilor sociali. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. A. Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. 3. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. prin hotărâre a Guvernului. condiţii periculoase sau vătămătoare. .

. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011.diferenţa.f)1/92 pentru profesori. institutori. (4) În învăţământul superior. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. conferenţiar universitar. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. institutori învăţământ preşcolar. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. Gradaţie de merit E. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A. educatoare. tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. indemnizaţii sau altor compensaţii. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A . II şi III la Legea nr. în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. învăţători. 10.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. după caz. 177/2008. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. Indemnizaţie dirigenţie. Indemnizaţie de conducere C. profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. educatoare. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B.

. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. după caz. (2). acordată în condiţiile legii. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. la care se adaugă sporurile. B. B. E. C. astfel cum este reglementată în anexa nr. respectiv 3 ani. A. indemnizaţia pentru învăţământ special. 3a sau 3b la lege. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. 4. 3a şi 3b la lege este următorul: A. 3a sau 3b. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3). spor pentru condiţii de muncă. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. C. 3a sau 3b. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. indemnizaţiile. E. după caz. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. sporul de stabilitate. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. se acordă. după caz. 1. 3a şi 3b la lege. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 3. precum şi compensaţii tranzitorii. C. D. spor pentru vechime în muncă. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. la lege. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. B. la prezenta lege. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. indemnizaţia de conducere. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. (2) Salariul de bază este format din:A. 4 la lege. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. D. gradaţia de merit. 2.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit.

23 din Ordonanţa Guvernului nr. cu consultarea partenerilor sociali. Cercetării. la propunerea Ministerului Educaţiei. A. indemnizaţii sau altor compensaţii. sporurile pentru condiţii de muncă. (2) Persoanele care. 3. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. (2). Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Persoanele care. prin hotărâre a Guvernului. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . calculat ca sumă între lit. A. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 3. 3. D. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. categoriile de personal. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. E ale art. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. E ale art. B. mărimea concretă a sporului. calculat ca sumă între lit. E ale art. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. aprobate în condiţiile legii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. A. având la bază buletinele de determinare sau. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. E ale art. B. C. Tineretului şi Sportului. C. după caz. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. B. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (1). la data de 31 decembrie 2010.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A. D. D. condiţii periculoase sau vătămătoare. C. pe lângă sporul prevăzut la alin. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. (2) Locurile de muncă. C. (1). la data de 31 decembrie 2010. B. 3. D. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.

177/2008. cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. . 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii). = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Indemnizaţie de conducere C. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. II şi III la Legea nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. Gradaţie de merit E. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A.salarizat potrivit anexelor nr. Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr. aprobată cu modificări prin Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful