P. 1
Legea nr.63-2011-salarizare

Legea nr.63-2011-salarizare

|Views: 191|Likes:
Published by cio2chi3nel

More info:

Published by: cio2chi3nel on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2015

pdf

text

original

Legea nr.

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 323, din 10 mai 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege . Articolul 1 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege . (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. (3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. (7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege . (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010. Articolul 3 Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 5 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6 Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga. Articolul 7 Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege . Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, Ioan Oltean PRESEDINTELE SENATULUI, Alexandru Peres

ANEXA Nr. 1 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 35-40 ani 30-35 ani Salarii de încadrare - lei Minim Maxim 3.733 6.971 3.474 6.486 3.230 6.032 3.002 5.606 2.828 5.378 2.682 5.132 2.518 4.959 2.294 2.251 2.123 2.058 1.951 1.879 1.750 1.449 1.776 1.704 3.365 3.249 3.137 3.032 3.005 2.976 2.968 2.515 2.579 2.457

1.

Profesor universitar

2.

Conferenţiar universitar

3.

Şef lucrări (lector universitar)

575 4.414 1.334 1.420 1.483 1.521 1.602 1.143 1.824 1.163 1.613 1.225 1.442 1.596 1. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani Salarii de încadrare . Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.549 1.564 1.263 1.427 1.616 1. Profesor studii superioare de lungă durată.223 1. Preparator universitar NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.834 1. Profesor studii superioare de lungă durată.309 2.450 1.352 2. crt.517 1.615 1.601 1.634 1. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ.017 1.103 1. ANEXA Nr.lei 1.449 1.242 1.935 1.334 2.219 1.341 2.370 1.896 1.393 1. grad didactic II .858 1.800 1.268 1.805 1.349 1.580 1.401 1.435 1.715 1.031 2.069 2. grad didactic I 2.123 2.25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani până la 3 ani 1.451 1. Asistent universitar 5.563 1. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Nr.

grad didactic definitiv .10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 1. grad didactic II 7.183 1.058 1.340 1. Funcţia didactică 6. Profesor studii superioare de lungă durată.451 1.482 1. crt.313 1.169 1.293 1.234 1.150 1. Profesor studii superioare de lungă durată.604 1.208 1.082 1.195 1.501 1.049 Salarii de încadrare .523 1.259 1.132 1. grad didactic I Nr.358 1.042 3.214 1. grad didactic definitiv 4. Profesor studii superioare de scurtă durată.423 1.029 1.394 1.158 1.lei 1.439 1.247 1.274 1.311 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.115 1.049 1. grad didactic debutant 5. Profesor studii superioare de scurtă durată.000 988 981 1.134 1.156 1.082 962 943 1.377 1.

grad didactic I .350 1.313 1.022 893 883 867 1.119 1.260 1.145 9.6-10 ani 2-6 ani 8. grad didactic II Nr.070 1.226 1.503 1. Institutor studii superioare de lungă durată.029 1. Institutor studii superioare de lungă durată.285 1. Institutor studii superioare de lungă durată.119 1.332 1.038 1.054 935 926 Salarii de încadrare .lei 1.430 1.584 1. grad didactic I 10.063 1.168 1. grad didactic definitiv 12.150 1. grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurtă durată. 13. Funcţia didactică 11. grad didactic debutant până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 948 941 934 1.408 1.293 1. Institutor studii superioare de lungă durată.374 1.248 1. Profesor studii superioare de scurtă durată.544 1.188 1.185 1.227 1.406 1.194 1. crt.138 1.463 1.

022 1.010 910 14.038 1.311 1.359 1.227 1.113 996 1.022 1.184 1. grad didactic I 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani Învăţător.113 1.094 1.106 1. crt.064 963 1.022 915 898 1. peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Învăţător. .138 1. maistru-instructor (cu studii 22-25 ani de nivel liceal).357 1.044 1.284 1.263 1. maistru-instructor (cu studii peste 40 ani de nivel liceal). Funcţia didactică Institutor studii superioare de scurtă durată.216 1. educatoare.006 877 871 Salarii de încadrare . grad didactic definitiv Nr. Institutor studii superioare de scurtă durată.10-14 ani 6-10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Vechimea în învăţământ până la 2 ani 1. Institutor studii superioare de scurtă durată.070 1.178 1.479 1. grad didactic debutant 17.038 1.422 1.301 1.119 1.lei 840 1.137 1. 16.207 1.156 1.240 1. grad didactic II 15. educatoare. grad didactic II 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 18.070 1.

175 1. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. maistru-instructor (cu studii până la 2 ani de nivel liceal).069 1. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011.2-6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani Învăţător. grad didactic definitiv 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani Învăţător. iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. 6. 3. educatoare. documentarist. fără pregătire 18-22 ani de specialitate) 14-18 ani 10-14 ani 6-10 ani 2-6 ani până la 2 ani Funcţia didactică 881 1. crt. maistru-instructor (cu studii 18-22 ani de nivel liceal). documentarist. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar Nr. 21.lei 940 843 700 6681) 6161) 793 682 Maxim . redactor gradul III Bibliotecar. redactor gradul I Bibliotecar. crt. Nr. educator. documentarist. 4. grad didactic debutant Vechimea în învăţământ peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani Profesor.288 991 1.341 1. 1. documentarist. redactor gradul I Bibliotecar. 2. redactor gradul IA Bibliotecar. redactor debutant Bibliotecar.22-25 ani instructor (cu studii de nivel liceal.112 1.054 1. educatoare.045 . 5. redactor gradul II Bibliotecar. 7. ANEXA Nr. documentarist. redactor gradul II Nivelul studiilor*) S S S S S SSD SSD Minim .381 1. documentarist. învăţător. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. documentarist.230 1. educatoare.lei 869 826 799 786 772 759 745 731 6171) 6041) 6001) 19. 20. maistru. NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.lei 1.164 1.018 994 981 858 852 838 Salarii de încadrare .

43. 12. 30. 45. 40. 9. redactor debutant Informatician IA Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Corepetitor I SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD Nivelul studiilor*) SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M M 6181) 6061) 964 866 740 6581) 6281) 6161) 685 6491) 6281) 6161) 6041) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6051) 6671) 6061) 992 893 780 6581) 6281) 6161) 754 699 6251) 6061) 720 6461) 6281) 6161) 676 6321) Minim .069 935 763 1.312 1. 17. redactor debutant Informatician gradul IA Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Funcţia Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar IA**) Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar I Secretar II Secretar III Secretar IV Secretar debutant Secretar IA Secretar I Secretar II Secretar III Secretar debutant Bibliotecar. 31. Bibliotecar. 22.195 1. 29. 13.025 935 829 743 1. 36. 42. 37. 52. Nr. redactor II Bibliotecar. 15. 28. 50. 41.019 923 1. 16.lei - . documentarist. documentarist. 46. documentarist. 38. 51.8. 18. 20. documentarist.164 1. 35. 25. 27. 19.312 1. 26. redactor gradul III Bibliotecar. 39.025 935 829 743 687 917 1. 48.019 923 1.417 1. redactor IA Bibliotecar. redactor I Bibliotecar.417 1.376 1. 23. 49. 34.lei 718 1. 44. 10.045 917 981 850 778 903 786 Maxim . 14.376 1. 32. crt. documentarist. 53. documentarist. 33. 21. 24. 11. 47.000 910 806 1.

95. I Analist (programator) ajutor. 57. ofiţer mecanic. 69. 55. Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Analist.025 935 829 743 951 843 756 673 1. 98. 78.lei 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 786 6551) 6161) 6341) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6241) 6051) 942 899 816 760 1.467 1. 75.463 1. inginer sistem. controlor date.000 1.lei 1. 92. 93. 85. controlor date. controlor date. inginer sistem. 96. 94. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă. III Operator.281 1.101 981 Maxim .081 994 881 840 746 1. 65.307 1. 68. II Maestru (balet-dans. programator.54. Nr. dirijor cor. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte. 90. 72. 97.545 1. 89. 79. controlor date. 76. crt. 59. corepetitor). II Analist (programator) ajutor. programator. IA Analist. corepetitor). 74. II Operator. 60. IV Analist. 67. III Analist (programator) ajutor. 82. 62. 58. 63. II Analist. debutant Funcţia M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S S S S 6001) 6001) 6001) 6211) 6101) 6001) 6001) 6001) 899 805 674 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 812 732 6641) 6451) 6281) 6161) Minim . III Analist. 73. inginer sistem. programator.099 1. dirijor cor. 83. 70. 64. programator. debutant Operator. 84. ajutor ofiţer mecanic . corepetitor). 66. 56. 80.219 1. programator.569 1. I Analist.187 945 881 862 803 783 823 6111) Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M Analist (programator) ajutor. inginer sistem. 91. 71. dirijor cor. 61. 87. I Operator. controlor date. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. debutant Maestru (balet-dans.111 1. 81. inginer sistem. IA Analist (programator) ajutor. inginer sistem. I Maestru (balet-dans. 88. şef timonier. IV Operator. 77. 86. programator.

130. pictor. 106. 102.466 1. biochimist. 132. 127. scenograf. 123.279 1. 126.466 1. 137.432 Psiholog. Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Dentist principal Dentist Dentist debutant Tehnician dentar principal Tehnician dentar Tehnician dentar debutant Biolog. fizician principal Biolog.379 1. 103. 135. 133. 105.000 910 806 1. 136. 100. biochimist. 117. 140. consultant artistic I Regizor artistic.201 1.597 1. 131. coregraf.081 994 972 885 1.597 1. biochimist. 122.162 1. sociolog Funcţia S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S Nivelul studiilor*) S S S S S S S M M M M S S S 6631) 6491) 6401) 6281) 6161) 6241) 6221) 6161) 6041) 799 770 691 6161) 799 698 6281) 6161) 6111) 6071) 6041) 6001) 6001) 6001) 799 698 6281) 6161) 685 6311) Minim . 119. biochimist. chimist. 120.393 1.lei 6161) 799 770 691 6271) 6171) 6051) 6051) 6001) 6001) 6001) 843 809 717 1.lei 1. pictor.683 1. Nr.142 1. consultant artistic III . 110. 111. 124. 116. 104. scenograf. 128. fizician debutant Psiholog. fizician specialist Biolog. coregraf. pictor. 125.597 1. 121. scenograf. 113. coregraf.100 1. 139.218 Maxim . chimist. chimist. 118. 115.162 1.99. 107. fizician Biolog. 108. sociolog principal Psiholog.597 1.393 1.210 1. 134. crt. 109.018 899 1. 129. 138. chimist. consultant artistic II Regizor artistic. sociolog debutant Cercetător ştiinţific principal I Cercetător ştiinţific principal II Cercetător ştiinţific principal III Cercetător ştiinţific Asistent de cercetare ştiinţifică Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar Asistent I Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic.540 1.368 1.379 1. 141. 101. 112. 114.100 999 1.

consultant artistic IV Regizor artistic. 166. 155. monteur imagine. secretar literar muzical). corector. corepetitor). 164. editor imagine I Artist plastic. operator imagine.100 .257 1. monteur imagine. editor imagine II Artist plastic.071 1.144 1. machior. tehnoredactor. scenograf. 150. peruchier. bibliograf I S S S S S S S S 6581) 6281) 6161) 791 713 6521) 6281) 6161) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. peruchier. machior. peruchier. maestru de studii balet.339 1. III Maestru (balet-dans. 156. operator imagine. pictor. editor imagine III Funcţia Artist plastic. traducător. canto. canto. maestru de studii balet. peruchier. machior. 159. consultant artistic V Regizor artistic.071 1. editor imagine III Artist plastic. editor imagine debutant Artist plastic. machior. 163. 144. 151. corepetitor). machior. pictor. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. scenograf. 147. traducător. 154.lei - Nivelul studiilor*) Minim . 143. peruchier. corector. traducător. Regizor artistic. peruchier.071 862 746 6641) S S S S 670 6341) 6281) 6161) 6051) 6001) 6001) 1. 148. scenograf. operator imagine. sunet III Maestru de studii (balet. sunet IV Maestru de studii (balet. corepetitor). 165. coregraf. monteur imagine. tehnoredactor. editor imagine I Artist plastic. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie. operator imagine.339 1. Nr. 162. 149. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie. editor imagine II Artist plastic. secretar literar muzical).174 1.142. peruchier. secretar literar muzical). coregraf.269 1. canto. corector. maestru de studii balet. desenator artistic Muzeograf. machior. secretar literar muzical). 153. monteur imagine. monteur imagine. tehnoredactor. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. II Maestru (balet-dans.000 910 806 Maxim . monteur imagine. sunet II Maestru de studii (balet.425 1. 152. maestru de studii balet. monteur imagine. peruchier. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. sunet I Maestru de studii (balet. crt. debutant Artist plastic.lei 6001) S S S S SSD 670 6341) 6281) 6161) 6241) 1. 157. secretar literar muzical). canto. 160. I Maestru (balet-dans. 161. 145. corepetitor). sunet Maestru (balet-dans. tehnoredactor. machior.134 1. traducător.506 1. operator imagine. coregraf. corector. pictor. machior. monteur imagine. 158. canto. 146.

zootehnist. 203. 196. 207. restaurator. 195. restaurator.018 899 1. pedolog III S Inginer agronom.250 1. custode sală debutant M Mânuitor carte M/G Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S Administrator financiar grad I . tehnoredactor debutant M Regizor scenă (culise) I M Regizor scenă (culise) II M Regizor scenă (culise) III M Regizor scenă (culise) debutant M Căpitan secund. 190. restaurator III SSD Conservator. bibliograf II S Conservator. 178. pedolog debutant S Conservator. dragor. 170.071 1. 176. zootehnist.091 1. 198. bibliograf II SSD Muzeograf.029 208.118 Maxim . tehnoredactor II M Secretar de redacţie. restaurator. bibliograf debutant SSD Secretar de redacţie.000 910 806 1. 202. 185. 173. custode sală I M Conservator. restaurator I SSD Conservator. 174. 197.lei 677 1.415 697 Minim . 206.396 2. ofiţer. 194. M aspirant Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S Medic veterinar debutant S Inginer agronom. şef electrician. 177. 171. 182. 199. zootehnist. 168.247 1. 169. 175. 192. muzeograf. custode sală III M Conservator. bibliograf IA S Conservator.466 1. 187.071 1. custode sală II M Conservator.lei 1. restaurator. 183. tehnoredactor IA M Secretar de redacţie. S al univ. muzeograf. bibliograf I S Conservator. restaurator.000 910 806 6301) 1.246 1. 184. muzeograf.018 899 1. pedolog II S Inginer agronom. 179. 181. restaurator. 186. 204. 191. pedolog I S Inginer agronom. 189. 172.100 1. Nr.597 1. restaurator II SSD Conservator. şef mecanic S secund Ofiţer aspirant S Şef staţie RTG M Ofiţer RTG I M Ofiţer RTG II M Ofiţer punte. crt. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S Funcţia Nivelul studiilor*) S 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6051) 6001) 6001) 6001) 6171) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 770 6461) 6281) 6161) 6461) 6341) 6281) 6161) 799 6461) 6281) 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 6051) 6001) 6001) 6001) 6001) 709 1.113 931 813 743 1.167. ofiţer mecanic.134 1.790 1. zootehnist. 188. restaurator. bibliograf III SSD Muzeograf. muzeograf. 201. 200. 180.000 910 806 1. bibliograf S debutant Conservator. 205. tehnoredactor I M Secretar de redacţie. restaurator debutant SSD Conservator. adm. restaurator. Administrator financiar (patrimoniu) grad . Muzeograf.director gen. 193.

redactor gradul III Bibliotecar. 212. 213. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. 1/2011. 4. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. 221. 224.018 899 M M *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. documentarist.223 1. 1.209. merceolog.408 1. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 216. 7. 2. 225. 5. 223. documentarist. documentarist. 217. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist.397 1. redactor gradul I Bibliotecar. 215. 210. 218. redactor gradul III Nivelul studiilor*) S S S S SSD SSD SSD Minim .100 1.C. se va lua în calcul acest din urmă cuantum.098 963 . Petrescu“. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. referent. documentarist. documentarist.041 1. 219. redactor gradul II Bibliotecar. redactor debutant Bibliotecar. 222.lei 1. administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. documentarist. Funcţia Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Bibliotecar. crt. 6. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I.353 1. III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model II S SSD SSD SSD SSD M M M M 6161) 6291) 6221) 6161) 6041) 678 6541) 6301) 6001) 700 6261) 6161) 6051) 6001) 6001) 6431) 6381) 1. documentarist.111 1.lei 886 735 702 6471) 833 716 701 Maxim . inginer. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. 220. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011. redactor gradul II Bibliotecar. redactor gradul I Bibliotecar. 214.175 1. 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar Nr.009 883 671 6621) 942 899 743 1. ANEXA Nr. 211. tehnician. contabil. 3. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr.

488 1. 40.445 1. 18. 14.042 938 819 691 6601) 6471) Minim . 25. 28. 50. 34. 35. Bibliotecar.030 893 817 949 826 754 1. 29. 53.098 963 1. 33. 52. documentarist. 42. 22. 19. 37.123 982 802 1.223 1. 21.8. 15. 49. 11. redactor debutant Informatician gradul I A Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician gradul IV Informatician debutant Funcţia Informatician gradul I Informatician gradul II Informatician gradul III Informatician debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Instructor-animator gradul I Instructor-animator gradul II Instructor-animator gradul III Instructor-animator debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul III Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I**) Secretar II**) Secretar III**) Secretar IV**) Secretar debutant**) Secretar I A**) Secretar I**) SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD M M SSD S S S S S S Nivelul studiilor*) 792 734 6571) 6371) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 825 688 6601) 6471) 688 6381) 6351) 756 679 6601) 6471) 710 6641) 6491) 6371) 910 777 691 6601) 6471) 720 682 6601) 6471) 6351) 6521) 6411) 6371) 1. 26. 46.112 934 830 949 807 1. 20. 31. 32.070 970 Maxim .378 1. 43. 39. 10. 44. 9. 45. 48. 27.378 1. 47.070 970 1.lei - . 13.lei 1. 16. crt. 17. 24. Nr. 41. 30. 38. 51. 36.255 1. 12.445 1. 23.030 893 817 949 826 722 1.077 982 1.

76. 77. 72. 98.050 956 847 1. 89. 65. 80.044 925 882 784 1. crt. 90. 84.154 1. 64. 95. 96. 55. 93.280 1. 81. redactor I Bibliotecar. 67. documentarist. 79. Nr. 58. 92. documentarist. 68. 74.050 Nivelul studiilor*) M M M M M M M M M PL/M PL/M PL/M PL/M M M M M M M M M M S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M S S S 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 694 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 944 846 708 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 944 846 708 . 97. 71. 69. 82. 73.54. 88. redactor debutant Informatician I A Informatician I Informatician II Informatician III Informatician debutant Funcţia Instructor-animator I A Instructor-animator I Instructor-animator II Instructor-animator debutant Instructor de educaţie extraşcolară I A Instructor de educaţie extraşcolară I Instructor de educaţie extraşcolară II Instructor de educaţie extraşcolară III Instructor de educaţie extraşcolară debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician IA***) Tehnician I***) Tehnician II***) Tehnician III***) Tehnician debutant***) Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II M M M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M PL/M 6291) 6181) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 56.135 1. redactor I A Bibliotecar. 60. redactor II Bibliotecar. 87. documentarist. 66.280 1.077 982 871 781 Maxim . 59.lei - 871 781 1. 94. 57. 63. 78. Secretar II**) Secretar III**) Secretar debutant**) Bibliotecar. 61.050 1. 75. 83. 99. 86.lei 817 709 6441) 839 770 676 6421) 939 803 684 722 6561) 6361) 989 944 857 798 1. 62. 85. documentarist.154 1. 70. 91.

100. 113. 138. II Analist. corepetitor). 101.677 1. 117. 131. III Comandant Şef mecanic Ofiţer punte.167 1. III Operator. 102. 121. inginer sistem. programator. IA Analist. IV Analist. 108. inginer sistem. I Analist (programator) ajutor.077 982 871 781 Maxim . 144.623 1. 122. crt. 119. ofiţer electrician Căpitan Şef mecanic Ofiţer punte Ofiţer mecanic. 137. 142.030 1. controlor date. I Maestru (balet-dans. programator.373 1. corepetitor).044 925 827 741 1. inginer sistem. 127. 133. II Operator. inginer sistem. programator. inginer sistem. 123. III Analist (programator) ajutor. IA Analist (programator) ajutor. 107. programator. 112. debutant Maestru (balet-dans. debutant Analist (programator) ajutor. 110.155 1. 103. controlor date. 134. 118. Nr.648 1. ajutor ofiţer mecanic Inginer gradul IA Inginer gradul I Inginer gradul II Inginer gradul III Inginer gradul debutant Subinginer gradul I Subinginer gradul II Subinginer gradul III Subinginer debutant Medic primar Medic specialist . 124. ofiţer mecanic. 120. 111. 140. 126. 143. 132. debutant Funcţia SSD SSD SSD M M M S S S S S S M M M M M 6421) 6381) 6351) 6181) 6061) 6001) 853 769 698 678 6601) 6471) 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) Minim . 135. 129. 104. 141.541 1. II Maestru (balet-dans.155 1. dirijor cor. 114. controlor date. 136. programator. controlor date.261 1. controlor date. dirijor cor.069 944 1. şef timonier. ofiţer electrician Şef echipaj Conducător şalupă.345 1. 125. Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Pedagog şcolar III Pedagog şcolar IA Pedagog şcolar I Pedagog şcolar II Analist. 116. IV Operator.lei 999 886 794 707 1. corepetitor).135 1. II Analist (programator) ajutor. inginer sistem.156 1. 115. 109. 128. 106.049 1. 139.540 Nivelul studiilor*) M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S Operator. dirijor cor. programator. 105.lei 6521) 6411) 6291) 6181) 6051) 826 688 6471) 6661) 6321) 6321) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 6001) 697 682 672 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 839 809 1.537 1. I Analist. I Operator.247 993 925 905 844 823 865 6111) 1. 130. III Analist.343 1.

coregraf. 160. 171. scenograf. coregraf. scenograf. Nr. pictor. machior. editor imagine I Artist plastic. peruchier.125 1.448 1. consultant artistic IV Regizor artistic. operator imagine. corepetitor). maestru de studii balet. monteur imagine. 162. crt. 156. debutant Artist plastic. editor imagine I Artist plastic. consultant artistic III Regizor artistic.202 1. editor imagine debutant Artist plastic. 166.dans. 158. editor imagine III Artist plastic.497 1.lei 6471) 6001) 6001) 6001) 6001) 1. 148. corepetitor). corepetitor). 147.406 1. maestru de studii balet.125 1. canto.lei - 905 784 698 S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6361) 6231) 6131) 1. machior. 153. pictor. pictor. scenograf. canto. canto. 157. monteur imagine.504 1. operator imagine. monteur imagine. operator imagine. scenograf. 159. III Maestru (balet .320 1. pictor.145. 168. secretar literar muzical).437 1. 150. coregraf. 169. peruchier.617 1. 151. machior. monteur imagine. machior. peruchier. operator imagine. 149. secretar literar muzical). sunet I Maestru de studii (balet. monteur imagine. sunet Maestru (balet . corepetitor). editor imagine II Artist plastic.dans. scenograf. sociolog debutant Regizor artistic. scenograf. pictor. secretar literar muzical).125 Maxim . monteur imagine. secretar literar muzical).dans. consultant artistic II Regizor artistic. sociolog Psiholog. 161. peruchier.279 1. canto. sociolog principal Psiholog. 167. Medic Medic stagiar Psiholog. 165. coregraf. monteur imagine. canto. peruchier.dans. sunet IV Funcţia Maestru de studii (balet. 164. machior.768 1. 152. 170. sunet III Maestru de studii (balet.050 956 847 . editor imagine II Artist plastic. consultant artistic I Regizor artistic. I Maestru (balet .333 1. secretar literar muzical). sunet II Maestru de studii (balet. operator imagine. consultant artistic debutant Maestru de studii (balet. 155. editor imagine III S S S S S S S S S S S S S S S Nivelul studiilor*) S 726 6471) 720 6631) 6471) 886 850 753 691 6601) 6471) 831 749 685 6601) Minim . 146. machior. pictor. consultant artistic V Regizor artistic. 154. machior.582 1. coregraf. maestru de studii balet. II Maestru (balet . peruchier. peruchier. 163. maestru de studii balet. coregraf.

195. traducător. ofiţer.174 1. tehnoredactor IA Secretar de redacţie. pedolog 202. 186. 199. I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 204. dragor.125 1. desenator artistic III Secretar tehnic de redacţie.050 956 847 1. Inginer agronom.191 Nr. pedolog III Inginer agronom. desenator artistic II Secretar tehnic de redacţie. Inginer agronom. II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad 205. 187.lei 679 6661) 6601) 6471) 745 732 711 6471) 1. III****) Administrator financiar (patrimoniu) 206. traducător. 185. 196. traducător. 192. 178.169 978 854 781 1. 183. tehnoredactor II Secretar de redacţie. monteur imagine. zootehnist. tehnoredactor. corector. şef mecanic secund Ofiţer aspirant Şef staţie RTG Ofiţer RTG I Ofiţer RTG II Ofiţer punte. 173.lei 1. pedolog I 200.309 1. tehnoredactor. 193. 182. 188. 184. 180. zootehnist.310 1. Artist plastic. Inginer agronom. desenator artistic I Secretar tehnic de redacţie.155 1.466 1.233 1.146 1. ofiţer mecanic. 176. 191. corector.172. 174. Funcţia crt. zootehnist. corector. 175. editor imagine debutant Secretar tehnic de redacţie. desenator artistic Muzeograf.406 1.125 Maxim . traducător.081 1. 197. 177. debutant Administrator financiar (patrimoniu) grad 203. tehnoredactor debutant Regizor scenă (culise) I Regizor scenă (culise) II Regizor scenă (culise) III Regizor scenă (culise) debutant Căpitan secund. bibliograf III Muzeograf. corector. 198. bibliograf II Muzeograf. 181.540 1. debutant****) . 189. 194. tehnoredactor. tehnoredactor I Secretar de redacţie. 179. pedolog II 201. bibliograf debutant Secretar de redacţie. machior. tehnoredactor.069 944 1. zootehnist. 190. şef electrician. peruchier. bibliograf I Muzeograf. aspirant Medic veterinar I Medic veterinar II Medic veterinar III Medic veterinar debutant 6051) S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 704 6661) 6601) 6471) 6561) 6531) 6471) 6351) 6361) 6231) 6131) 6051) 6361) 6231) 6131) 6051) 6481) 6361) 6001) 6251) 6181) 6001) 809 679 6601) 6471) Nivelul studiilor*) S S S S S S S S Minim .050 956 847 1.

226.448 M M M M M M M G S S S S SSD SSD SSD PL/M PL/M PL/M G 229. 214. 211. Medic specialist 231.467 1. 222. 209.124 1.060 928 784 754 705 734 695 705 695 673 1.234 1. 216.109 991 6621) . 217. 219.540 1. 224. Asistent medical principal 234. 228. 212.207. Asistent medical II 238. Medic 232. Medic primar 230. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I*****) Antrenor categoria II*****) Antrenor categoria III*****) Antrenor categoria IV*****) Antrenor categoria V*****) Antrenor debutant*****) Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Instructor I Instructor II Model I Model II Supraveghetor noapte învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ special învăţământ SSD SSD SSD SSD M M M M 6611) 6531) 6471) 6351) 712 687 6621) 6051) 735 6581) 6471) 6361) 6231) 6111) 676 6671) 6641) 676 670 676 670 6481) 981 809 726 6471) 688 6381) 6351) 694 6231) 6051) 6001) 1. 220.006 1. Infirmieră 1. 218. Asistent medical debutant 236. 210. 227. Asistent medical I 237. 223. 215.069 944 989 944 781 1. 221. Medic stagiar 233. Asistent medical debutant 239.155 1.167 1. 225. Asistent medical 235. 208.931 1. 213.

instruire. 1/2011. Prorector Director general 3. contabil. Mediator şcolar II 242. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. referent. precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. 25 administrativ al universităţii 4.% minim maxim 35 45 25 30 30 30 25 Nr. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe. Mediator şcolar I 241. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare .251/2005. Prodecan 15 Administrator7. Decan 20 5. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Funcţia crt. Rector 2. Secretar 20 ştiinţific al senatului universitar 6. Cercetării. inginer. Mediator şcolar debutant M/G M/G M/G 6131) 6051) 6001) 6621) 6421) *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. tehnician. 1. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Tineretului şi Sportului. 4 Indemnizaţii de conducere specifice 1. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. 10 consiliului facultăţii Director de 9. 1. compensare. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. merceolog. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei. 15 şef al facultăţii Secretar ştiinţific al 8.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. ANEXA Nr. 20 departament 20 20 15 25 . Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic.special 240. 1. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.

%limita maximă 1. şcoală sau de liceu*) Director (profesor învăţământ preşcolar/primar. sau de liceu*) Director adjunct de 6. general adjunct Inspector şcolar de 3. Inspector şcolar Director de şcoală 5. Şef de catedră 20 25 2. institutor. Secretar-şef*) 20 *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei. . Funcţiile didactice de conducere. 3. Funcţia de încadrare crt. corpului didactic Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare . Funcţia crt. 25 facultate 4.% minim maxim 45 35 30 25 25 20 55 45 40 30 35 25 15 25 35 45 *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.10. general Inspector şcolar 2. Inspector şcolar 1. 30 învăţământ superior Secretar-şef 3. 7. educatoare. Tineretului şi Sportului. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe Nr. învăţător)*) Directorul casei 8. Cercetării. Contabil-şef 40 (administrator financiar) Secretar-şef instituţie 2. specialitate 4. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ Indemnizaţia de conducere în procente din salariul Nr.

b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. indemnizaţiile. astfel cum este reglementată în anexa nr. 5 METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1. în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. D. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate. spor de practică pedagogică. precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 92.ANEXA Nr. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. (2). salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. indemnizaţia pentru învăţământ special. salariile de . spor de vechime în muncă. (2) şi (3). C. B. 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. se acordă. 1 şi 2 la lege. indemnizaţia de conducere. educatoare. compensaţii tranzitorii. c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani. astfel cum este reglementată prin art. 1 şi 2 la lege este următorul: A. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. gradaţia de merit. (2) Salariul de bază este format din: A. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. spor de predare simultană. care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. după caz. la care se adaugă sporurile. indemnizaţia de zone izolate. 1 şi 2 la lege. E. 4 la lege. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. pentru învăţători. 1/2011. 1 şi 2 la lege.

face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. prevăzut în anexa nr.încadrare se vor împărţi la 1. indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. îndrumare şi control. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ. stabilite în condiţiile legii. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani. prevăzut în anexa nr. cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar. îndrumare şi control. Dacă. 1/2011. 92. 2. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice. D. personal didactic de conducere. . Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. 2 la lege. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar. cât şi în calitate de personal didactic auxiliar. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic. precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere. C. 1 lit. De prevederile pct. 1 la lege.15 şi se vor rotunji la întreg. 2. Pentru funcţiile de conducere. nu întrerup vechimea în învăţământ. c). provenită din alte sectoare de activitate.15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut. 6. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. după care s-a reîntors la catedră. ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare. B. precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. 3. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ. şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ. 1. 7. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. prin împărţirea la 1. beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar. 5. 264 şi 311 din Legea nr. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special. 4. 1. după caz. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ. 2 la lege. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. respectiv 3 ani.

Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 4 din anexa nr. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. II/1. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. calculat ca sumă între lit.15%. calculat ca sumă între lit. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. D. stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi . A.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare. conform prevederilor art. Tineretului şi Sportului. c)pentru 4 clase de elevi . institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare. B. (1). educatoarele. în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate . Cercetării. învăţătorii. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte. 1. 3 din anexa nr.7%. b)pentru 3 clase de elevi . 1. B. E. 1. calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. I lit. E. A. C. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor. D. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă. B la Legea-cadru nr. Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază. 2 la lege. 21 din anexa nr. 2. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei.10%. Articolul 6 Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.2. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. E ale art. proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru. 2 la lege. C.4 la Legeacadru nr. calculat ca sumă între lit. persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 2 la lege. indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. C. stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. D. 3. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. II cap. B. institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază. crt. (1) personalul didactic de la nr. potrivit prevederilor pct. A.

gradaţia de merit. condiţii periculoase sau vătămătoare. e)1/80 pentru profesori. A. inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă. tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. învăţători. astfel: a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână. cu gradul didactic I. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. A. b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special. Articolul 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. C. institutori învăţământ primar. B. E ale art. 1 şi 2 la lege. salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 3. la propunerea Ministerului Educaţiei. În această situaţie. institutori învăţământ primar. astfel: a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână. fără diminuarea salariului. categoriile de personal. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. prin hotărâre a Guvernului. B. d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (2). institutori învăţământ preşcolar. care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. 3. . personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. f)1/100 pentru profesori. cu consultarea partenerilor sociali. E ale art. Tineretului şi Sportului. după caz. pentru orele didactice ce depăşesc această normă. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite.. calculat ca sumă între lit. (1). c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare. Cercetării. b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special. având la bază buletinele de determinare sau. mărimea concretă a sporului. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani. sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori. învăţători. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. D. (1). Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă. sporurile pentru condiţii de muncă. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. C. (2) Locurile de muncă. educatoare. e)1/72 pentru profesori. aprobate în condiţiile legii. d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special. indemnizaţia de învăţământ special. D.

177/2008. Indemnizaţie dirigenţie.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. profesor pentru învăţământul preşcolar şi E = 10% x (A + B + C + D) primar Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. . Indemnizaţie pentru învăţământ special D. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. Articolul 12 Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr.inclus în de 31 decembrie 2009 compensaţii tranzitorii = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul Spor condiţii de muncă efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. Salariul de încadrare al funcţiei didactice B = procentul aferent din anexa nr. 10. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar. educatoare. II şi III la Legea nr. indemnizaţii sau altor compensaţii.diferenţa. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar) C = 15% x A D = 25% x A B. (4) În învăţământul superior. Gradaţie de merit E. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. cu modificările şi completările ulterioare. conferenţiar universitar. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. de Spor practică pedagogică elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate) Spor predare simultană = 7. lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. 15% x (A + B + C + D + E) = 3 – 20% x A . în compensaţii Indemnizaţie zone izolate tranzitorii Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data = 15% x (A + B + C + D + E) . după caz. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri.f)1/92 pentru profesori. Articolul 13 Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. educatoare. institutori învăţământ preşcolar. institutori. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Indemnizaţie de conducere C. tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. învăţători. aprobată cu modificări prin Legea nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos: A.

indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ. care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 4. C. precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. B. Articolul 3 Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. astfel cum este reglementată în anexa nr. (2) şi (3). la lege. 1. 3a sau 3b. acordată în condiţiile legii. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar. B. 2. 3a şi 3b la lege este următorul: A. gradaţia de merit. după caz. E. D. care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale. indemnizaţiile. precum şi compensaţii tranzitorii. după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. sporul de stabilitate. E. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. se acordă. fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 4 la lege. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. C. 3.Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1 Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b la lege. din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. D. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege. respectiv 3 ani. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. la prezenta lege. 3a sau 3b. spor pentru condiţii de muncă. la care se adaugă sporurile. C. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. după caz. D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. după caz. (2). sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. indemnizaţia de conducere. spor pentru vechime în muncă. A. . sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. B. (2) Salariul de bază este format din:A. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare. indemnizaţia pentru învăţământ special. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.

precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite. E ale art. 3. după caz. aprobate în condiţiile legii. expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază. E ale art. C. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. A. Cercetării. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. D. (1). A. (3) Persoanele care. B. (2) Persoanele care. E ale art. la data de 31 decembrie 2010. B. (2) Locurile de muncă. D. B. mărimea concretă a sporului. 3. la propunerea Ministerului Educaţiei. Articolul 9 Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. astfel: Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25% Articolul 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. B. D. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului . 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective. D. pe lângă sporul prevăzut la alin. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. calculat ca sumă între lit. 3. C. indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. în limita prevederilor din regulamentul aprobat. prin hotărâre a Guvernului. având la bază buletinele de determinare sau. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri.Articolul 4 Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. (2). cu consultarea partenerilor sociali. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. C. Tineretului şi Sportului. persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol. E ale art. sporurile pentru condiţii de muncă. condiţii periculoase sau vătămătoare. categoriile de personal. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. C. beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. calculat ca sumă între lit. de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1). A. A. 3. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. la data de 31 decembrie 2010.

177/2008. II şi III la Legea nr. Articolul 10 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos: A. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Indemnizaţie pentru învăţământ special D. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare B.salarizat potrivit anexelor nr. . = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 4 x A C = 15% x A D = 25% x A E = 15% x (A + B + C + D) = 5 – 25% x (A + B + C + D + E) = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii). aprobată cu modificări prin Legea nr. pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011. Gradaţie de merit E. Indemnizaţie de conducere C. Sporul de stabilitate Spor de vechime în muncă Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 Spor condiţii de muncă = procentul aferent din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->