Sunteți pe pagina 1din 2

TRIGONOMETRIE - REZUMAT TEORETIC

1. VALORI REMARCABILE ALE FUNCIILOR TRIGONOMETRICE t 0 6 4 3 2 1 2 3 sin t 0 1 2 2 2 1 3 2 cos t 1 0 2 2 2 1 nu tg t 0 1 3 exist 3 1 nu ctg t exist 1 0 3 3

2. PROPRIETI FUNDAMENTALE formula fundamental a sin 2 t + cos 2 t = 1 trigonometriei 1 sin t 1 funciile sin i cos sunt mrginite 1 cos t 1 sin ( t ) = sin t funcia sin este impar;
cos ( t ) = cos t

funcia cos este par funciile sin i cos sunt periodice (perioada principal este 2 ) funciile tg i ctg sunt periodice (perioada principal este )

sin ( t + 2k ) = sin t cos ( t + 2k ) = cos t tg ( t + k ) = tg t ctg ( t + k ) = ctg t

, k , k

3. FUNCII TRIGONOMETRICE ALE SUMEI I DIFERENEI DE UNGHIURI tga + tgb tg ( a + b ) = sin ( a + b ) = sin a cos b + sin b cos a 1 tgatgb tga tgb tg ( a b ) = sin ( a b ) = sin a cos b sin b cos a 1 + tgatgb ctgactgb 1 cos ( a + b ) = cos a cos b sin a sin b ctg ( a + b ) = ctga + ctgb ctgactgb + 1 cos ( a b ) = cos a cos b + sin a sin b ctg ( a b ) = ctga ctgb 4. FORMULE PENTRU JUMTATEA, DUBLUL I TRIPLUL UNGHIULUI sin 2 x = 2 sin x cos x; sin 3 x = 3sin x 4 sin 3 x cos 2 x = cos 2 x sin 2 x; cos 3 x = 4 cos3 x 3cos x cos 2 x = 1 2sin 2 x; cos 2 x = 2 cos 2 x 1 1 cos 2 x 1 + cos 2 x sin 2 x = ; cos 2 x = 2 2 3tgx tg 3 x 2tgx tg2 x = ; tg3x = 1 3tg 2 x 1 tg 2 x x x 2tg 1 tg 2 2 ; cos x = 2; sin x = 2 x 2 x 1 + tg 1 + tg 2 2 x x 2tg 1 tg 2 2 ; ctgx = 2 tgx = x 2 x 1 tg 2tg 2 2

5. TRANSFORMAREA SUMEI N PRODUS x+ y x y sin x + sin y = 2sin cos 2 2 x y x+ y sin x sin y = 2sin cos 2 2 x+ y x y cos x + cos y = 2 cos cos 2 2 x+ y x y cos x cos y = 2sin sin 2 2 sin ( x + y ) tg x + tg y = cos x cos y sin ( x y ) tg x tg y = cos x cos y

6. TRANSFORMAREA PRODUSULUI N SUM 1 sin x cos y = sin ( x y ) + sin ( x + y ) 2 1 cos x cos y = cos ( x y ) + cos ( x + y ) 2 1 sin x sin y = cos ( x y ) cos ( x + y ) 2

S-ar putea să vă placă și